Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, Helsmko puh , fakso !08 7 Y tunnus , wwvd tl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl."

Transkriptio

1 ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 37 Helsmko puh , fakso 9 56!8 7 Y tunnus , wwvd tl.fo/helsmko r aman aslakorjan osottaonen )ulkaosemo nen on sa llo ttu va on Ty oterveyslaotoksen an taman lo rjallosen lu van per usteell a ~ Tyoterveysl aot os

2 ( 8) LAUSUNTO AR Sisäilmastoselvitys Talman koulu, Sipoo,.3., Tiivistel mä Tutkimuskohteena oli Talman koulun B-osan tilat osoitteessa Satotalmantie, Sipoo. Tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja syytä henkilökunnan ja oppilaiden oireiluun. Tiloja tutkittiin kuntoarviomenetelmin, lisäksi otettiin pinta- ja materiaalinäytteitä mikrobien ja teollisten mineraalikuitujen määrittämiseksi. Sisäilman olosuhteita mitattiin hetkellisesti. Ulkoseinän lämmöneristeissä, ikkunoiden välisen puurankaseinän lämmöneristeissä ja lattian pintalaatan alla tojalevyssä on mikrobivaurioita. Suosittelemme poistamaan mikrobivaurioituneet materiaalit. Lisäksi suosittelemme tiivistämään ulkoseinän liitoskohdat ylä- ja alapohjaan sekä ikkunarakenteisiin sisäpuolelta sekä parantamaan ulkoseinien sisäpuolista höyrytiiveyttä. Suosittelemme lisäämään höyrynsulkumuovit ikkunoiden välisiin seinärakenteisiin. Suosittelemme myös patolevyjen asentamista kaikkiin sokkeleihin ulkopuolisen kosteusrasituksen pienentämiseksi. Ennen korjauksia vaurioiden laajuudet tulee selvittää. Putkikanaalissa on mikrobivaurioitunutta tojalevyä ja kanaalin putkia kannattelevissa puuosissa kostumiseen viittaavaa tummentumaa. Suosittelemme alipaineistamaan putkikanaalin ja tekemään kanaaliin tarkastusluukut, jotta mahdolliset putkivuodet voidaan havaita. Varaston lattian alla olevassa LVI -tarkastuskaivossa ja rakennuksen ryömintätilassa on rakennusjätettä. Rakennusjätteet tulee poistaa. Rakennuksessa on tiivistämättömiä tai puutteellisesti tiivistettyjä liikuntasaumoja, joiden kautta rakenteissa olevat epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan alipaineen vaikutuksesta. Liikuntasaumat tulee tiivistää elastisella massalla sekä ala- ja yläpohjasta että ulkoseinistä. Tilat olivat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Erityisopetusluokka oli voimakkaasti alipaineinen, mikä johtuu todennäköisesti ilmanvaihdon epätasapainosta. Korvausilman mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan. Suosittelemme tasapainottamaan ilmanvaihdon siten, että tilojen alipaine ulkoilmaan nähden on mahdollisimman pieni. Alapohjan ryömintätilan tulee olla alipaineinen yläpuolisiin tiloihin nähden. Pinnoilla ei esiintynyt teollisia mineraalivillakuituja. Sisäilman lämpötila oli suositusten mukainen ja kosteus vuodenajalle tyypillinen. Taman asjak q an os ttamen Julka sem nen on salli ttu va n Tyoter veysla toksen antaman klqal lt sen luvan perusteella ~ Tyoterveysla tos

3 2 (8) LAUSUNTO AR Sisällysluettelo Yleistä Tiedot kohteesta... ] 2. Rakennuksen taustatiedot Aiemmat tutkimukset ja tehdyt toimenpiteet Menetelmät... s 3. Rakennuksen tutkimusmenetelmät Altisteita mittaavat menetelmät Vertailuarvot Tulokset ja niiden tarkastelu Analyysitulokset Tekninen selvitys Rakennustekniset havainnot Ilmanvaihto ja paine-ero Sisäilman olosuhteet Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Tama n a aklr]an ostltatnen JUikatsemtne ' on salit u va tn Tyotervey slartoksen antaman kj']allrsen luvan perusteella ;f.. Tyoterveyslartos

4 3 (8) Työ terveys aito s lausunto AR Yleistä Rakennusinsinööri Rainer Långsjö Sipoon kunnasta tilasi sisäilmastoselvityksen Sipoon kunnan Talman kouluun osoitteeseen Satotalmantie, Talma. Tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja syytä henkilökunnan ja oppilaiden oireilulle, jonka epäillään johtuvan sisäilman epäpuhtauksista. Arviointikäynnin tekivät asiantuntija Terttu Rönkä ja työhygieenikko Hanna Tuovila Työterveyslaitokselta. Paikalla olivat rakennusinsinööri Rainer Långsjö (Sipoon kunta), työsuojeluvaltuutettu Eva-Stina Törnroos (Sipoon kunta), työsuojeluvaltuutettu Patrik Lindahl (Sipoon kunta), LVI -insinööri Stefan Lindström (Sipoon kunta), lääkäri Annika Mikos (Sipoon kunta), kiinteistönhoitaja Christian Lindroos (Sipoon kunta) ja rehtori Tiina Suojanen-Saari (Talman koulu, Sipoon kunta). Selvityksen tekivät Terttu Rönkä ja Hanna Tuovila. Hanna Tuovila kirjoitti lausunnon, jonka rakennusteknisestä osuudesta vastaa Terttu Rönkä. 2 Tiedot kohteesta 2. Rakennuksen taustatiedot Tiedot rakennuksesta perustuvat taustatietolomakkeeseen, käytössä olleisiin piirustuksiin ja paikalla olleiden henkilöiden antamiin tietoihin. Käytettävissä oli rakennuksen B-osan pohjakuvat sekä ulkoseinän ja alapohjan leikkauskuvia. Talman koulu on rakennettu vuonna 954 (kuvat ja 2). Rakennusta on laajennettu vuosina 965 ja 999. Tutkimukset kohdistuivat yksikerroksiseen, vuonna 965 rakennettuun B-osaan, joka on on betonirunkoinen. Yläpohja on ylälaattapalkistoa. Päädyssä alapohja on maanvaraista laattaa. Muilta osin alapohja on ryömintätilallista ylälaattapalkistoa. Ryömintätila on koneellisesti tuuletettu. Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili - rakenteiset, lämmöneristeenä on mineraalivilla. Lattioiden pinnoitteena on muovimatto tai -laatta. Lattian pintalaatan alla on tojalevyä. Tutkittavalla alueella on mm. luokkahuoneita, kouluterveydenhoidon tiloja sekä opettajanhuone (kuvat 3-6). Taman a!> ak rjan os ttaonen Jul osemonen on sallo ttu vaon Tyoterveyslao toltsen antaman kh)allo sen luva n perusteella!& Tyoterveyslaotos

5 4 ( 8) LAUSUNTO AR Kuva. Talman koulua. Kuva 2. B-osan sisäpihaa. Kuva 3. Luokka 5. Kuva 4. Erityisopetusluokka. Kuva 5. Käytävä. Kuva 6. Kiinteistövarasto. Tamar as akrrjan osrttarnen Julka rsemrnen on sallrttu vatn Tyoterveyslartoksen antaman i<jf)al hsen luvan perusteella. fyoterveysl artos

6 5 (8) LAUSUNTO AR Aiemmat tutkimukset ja tehdyt toimenpiteet Kohteesta oli käytettävissä seuraavat asiakirjat: ) Sisäilmamittaukset, Talman koulu, , Porvoon kaupunki Terveydensuojelu 2) Raportti, Mikrobimittaukset sisäilmasta, , IQS Indoor Quality Servie Oy 3) Raportti, Sisäilmatutkimukset, Talman koulu,.2. ja , IQS Indoor Quality Servie Oy 4) Tarkastuskertomus, Talman koulu, 2..22, Porvoon kaupunki Terveydensuojelu 5) Homekoiraraportti, 3..24, Homekoirat Sagulin Ky Ilmanvaihdon oli todettu täyttävän terveysviranomaisten määräykset, mutta sitä oli suositeltu tehostettavaksi esim. ikkunatuuletuksella ( ). Ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet ja lajista olivat olleet tavanomaisia (2). Luokan 4 liikuntasaumaa oli kehoitettu tiivistämään (2). Liikuntasauma on osittain tiivistetty. Ilmamäärät oli suositeltu säädettäväksi suunnitelmien mukaiseksi. Erityisopetusluokka oli todettu alipaineiseksi ryömintätilaan nähden. Ilmanvaihto oli suositeltu säädettäväksi siten, että ryömintätila on alipaineinen yläpuolisiin tiloihin nähden. Pintakosteusmittauksissa ei ollut todettu poikkeavaa kosteutta (3). Erityisopetusluokassa tuloilmanvaihtokanava oli tukittu mineraalivillalla ( 3). Mineraalivilla on poistettu. Musiikkiluokan yläikkunoissa oli todettu kosteusjälkiä ( 4 ). Ko. ikkunarakenteet on tarkastettu ja korjattu vuonna 22. Koulutetut homekoirat olivat ilmaisseet vauriokohtia ulko-/väliseinän ja lattian liitoskohdissa sekä lattian LVI -putkiläpivientien lähettyvillä (5). 3 Menetelmät 3. Rakennuksen tutkimusmenetelmät Katselmus tehtiin aistinvaraisesti ja suoraan osoittavilla mittalaitteilla kuntoarviomenetelmiä (RT 8-672) soveltaen, painottuen ensisijaisesti sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Aistinvarainen arviointi Aistinvaraisessa arvioinnissa tehtiin havaintoja mm. pinnoitteiden tai materiaalien vaurioista ja värimuutoksista sekä poikkeavista hajuista. Kosteuskartoitus Kosteuskartoituksessa käytettiin pintailmaisinta (Tramex MEP). Kartoitus tehtiin betonija kivirakenteista otantana/pistokoemaisesti ja kalusteita siirtämättä. Taman asialor:jan osttanen Julkasemnen on sa llittu van Tyoter vey slatoksen antaman I<JI]all!sen luvan perusteella " TyöterveyslaitoS

7 6 (8) LAUSUNTO AR Sisäilman olosuhteet Lämpötila ja suhteellinen kosteus mitattiin pistokoemaisesti, m korkeudelta suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala HM45) standardia SFS 55 soveltaen. Ilmanvaihto ja paine-ero Ilmanvaihdon toimivuutta ja ilman virtaussuuntia kartoitettiin Dräger -merkkisavujen (H 2 54) avulla. Paine-eroa rakennuksen ja ulkoilman tai eri tilojen välillä mitattiin seurantamittauksena suoraan osoittavalla mittalaitteella (SWEMA 3) standardia SFS 552 soveltaen. Lattiapäällysteen alapuolinen kosteus mitattiin havaintojen ja kosteuskartoituksen perusteella ns. viiltomittausmenetelmällä suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala HM45) tilan ja rakenteen tavanomaisessa käyttölämpötilassa. Anturin annettiin tasapainottua päällysteen alla 5-3 min. 3.2 Altisteita mittaavat menetelmät Materiaalinäytteet mikrobien määrittämiseksi otettiin puhtailla välineillä muovipussiin, mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä. Teolliset mineraalikuidut otettiin pintapölystä geeliteippimenetelmällä, kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopilla/stereomikroskoopilla. Asiakasratkaisut on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T3, SFS- EN ISO/IEC 725. Tässä lausunnossa mainituista menetelmistä materiaalinäytteiden mikrobiologinen analysointi kuuluvat akkreditoinnin piiriin. Lausunnossa esitetyt mielipiteet ja tulkinnat eivät kuulu akkreditoinnin piiriin. 4 Vertailuarvot Rakennuksen kuntoa ja talotekniikkaa (LVI) arvioidaan ja mittaustuloksia tulkitaan ensisijaisesti rakennuksen rakentamis- tai peruskorjausajankohdan lakien, asetusten, rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaan. Tilojen tulee kuitenkin täyttää nykyisen lainsäädännön mukaiset turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden säädökset kuten rakennus-, työturvallisuus- ja terveydensuojelulait sekä -asetukset. Rakennuksessa esiintyvien altisteiden pitoisuuksia arvioidaan Työterveyslaitoksen toimistotyöympäristöjä koskevien viitearvojen tai muiden nykytietämyksen mukaisten viite-, tavoite- tai ohjearvojen mukaan, jotka on esitetty liitteessä. Taman as,aklf)an os!ttamen )U ika semnen on sa llttu van Tyoterveysla,toi<Sen antaman kjqalllsen l uvan perusteella ~ Tyoterveysatos

8 7 ( 8) LAUSUNTO AR Tulokset ja niiden tarkastelu 5. Analyysitulokset Yhteenveto analyysituloksista on esitetty taulukossa. Analyysivastaukset menetelmäkuvauksineen ovat liitteinä 4-5. Näytteenottopaikat on esitetty viitteellisesti liitteessä 2. Taulukko. Yhteenveto analyysituloksista. näytteenottotila mikrobit teolliset mineraalikuidut Terveydenhoitajan huone (87) Luokka 5 ( 74) Luokka 4 ( 75) evo ( 7) evo (8) Merkinnät: punalne = vahva viite vauriosta/ongelmasta (vvv/vvo), oranss i = viite vauriosta/ongelmasta (vv/vo), keltainen = heikko viite vauriosta/ongelmasta (hvv/hvo), v hrea = ei viitettä vauriosta/ongelmasta (evv/evo). Taman asjak r:jan os tta nen JUika sem nen on sa lh ttu a n Tyoterveyslaltoksen antaman lor:jalhsen luvan perusteella ~ Tyoterveysla tos

9 8 {8} LAUSUNTO AR Materiaalien mikrobit Terveydenhoitajan huoneen ( 87) ulkoseinän mineraalivillaeristeessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (Aspergillus (A.) versiolor, Eurotium ja Streptomyes). Lattian tojalevyssä ulkoseinän vieressä esiintyi runsaasti kosteusvaurioon viittaavaa hometta ja sädesieniä (A versiolor ja Streptomyes). Musiikkiluokan ( 83) ulkoseinän minaalivillaeristeessä esiintyi runsaasti kosteusvaurioon viittaavaa hometta (A versiolor). Luokan 5 ( 74) ulkoseinän mineraalivillaeristeessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita (A. penii/lioides, A. versiolor, Exophiala). Ulkoseinän vieressä lattian tojalevyssä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia sädesieniä (Streptomyes). Luokan 4 ( 75) ulkoseinän mineraalivillaeristeessä esiintyi runsaasti Peniilfium - homesientä. Varaston ( 84) LVI-tarkastuskaivon pohjalla olevassa vanhassa putkieristeessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita (Aremonium, A. peniillioides, A. ustus, A. versiolor, Muor). Kiinteistövaraston ( 85) lattian tojalevyssä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita (Eurotium, Sopulariopsis). Käytävän ( 97) ulkoseinän mineraalivillaeristeessä esiintyi runsaasti Peniillium - homesientä ja sädesieniä (Streptomyes). Alapohjan putkikanaalin tojalevyssä esiintyi runsaasti Peniilfium - homesientä ja sädesieniä (Streptomyes). Teolliset mineraalikuidut Teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet pinnoille laskeutuneessa pölyssä vaihtelivat välillä <, -, kuitua/m 2 ja olivat alle Työterveyslaitoksen viitearvon,2 kuitua/m.~. Tuloilmakanavan kuitupitoisuus oli tavanomainen (4 kuitua/m 2 ). 5.2 Tekninen selvitys 5.2. Rakennustekniset havainnot Maanpinnan korkeuserojen vuoksi lattiakorko on yhdellä rakennuksen sivulla noin metrin korkeudella maanpinnasta. Muilla sivuilla lattiakorko on maanpinnan tasossa, joten ulkoseinien alaosien kosteusrasitus on suuri. Sokkeleiden lämmöneristeenä on mineraalivilla. Yhdelle sivulle on jälkikäteen asennettu patolevyt vähentämään sokkelin kosteusrasitusta. Sokkelissa havaittiin kosteuden aiheuttamia vaurioita (kuva 9). Julkisivuissa on saumaamattomia liikuntasaumoja sekä huonosti saumattuja tiilimuurauksia, joista sadevesi voi kulkeutua ulkoseinän lämmöneristeisiin (kuvat - 2). laman as ak r)an os tta nen Jufka semme on sallittu van Tyoterveyslattoksen antaman lurjafil sen luva n per usteella (;, Tyoterveyslattos

10 9 (8) LAUSUNTO AR Kuva 7. Julkisivua. Kuva 8. Päädyn julkisivua. Kuva 9. Patolevyt j a kosteusjälkiä. Kuva. Huonosti saumattuja tiilimuurauksia. Kuva. Saumaamaton liikuntasauma. Kuva 2. Saumaamaton liikuntasauma. Ta'Tlan as.ak,r]an os,ttanen Julka,semmen on sa llittu va,n TyoterveyslaltOI<Sen antaman k r]al sen luvan perusteella lt Tyoterveysla,tos

11 (8) Työ terveys a i tos LAUSUNTO AR Julkisivujen ulko- ja sisäverhous ovat tiiltä, lämmöneristeenä on mineraalivillaa. Julkisivumuurauksen taustalla ei ole tuuletusrakoa. Tiilinen ulkoverhous kastuu viistosateesta ja kosteus ilmeytyy kapillaarisesti lämmöneristeisiin mahdollistaen mikrobikasvun. Ulkoseinien lämmöneristeissä todettiin mikrobikasvua. Sadevesien poisto on toteutettu rakennuksen ulkopuolisella sadevedenpoistojärjestelmällä. Saadun tiedon mukaan musiikkiluokan kohdalla syöksytorvi on vuotanut ja ulkoseinän kastuneet lämmöneristeet ja tiilimuuraus on uusittu seinän yläosasta (kuva 3). Vesi on kastellut myös musiikkiluokan ikkunarakenteita, joissa on maalin hilseilyä (kuva 4). Kuva 3. Ulkoseinän yläosa on korjattu. Kuva 4. Maalin hilseilyä ikkunarakenteissa. Sisäpihalla on terassi, jonka ryömintätila on siisti (kuvat 5-6). Kuva 5. Sisäpihan terassi. Kuva 6. Terassin ryömintätila on siisti. T aman as ak t]an os ttanen )u lka se nen on sa llittu va n Tyoterveysla toksen antam an kirjal lisen luvan perusteella ~ Tyoterveyslatos

12 {8) LAUSUNTO AR Rakennuksessa on koneellisesti tuuletettu ryömintätila. Muottilaudat on poistettu alapohjan ylälaattapalkistosta (kuva 7). Rakennusjätteet on pääosin poistettu ryömintätilasta, mutta siellä on edelleen vähän rakennusjätettä (kuva 8). Kuva 7. Ryömintätilaa. Kuva 8. Rakennusjätettä ryömintätilassa. Alapohjassa kulkee putk.ikanaali, jossa on LVI-tekniikkaa. Kanaalin sisäpuolella on lämmöneristeenä tojalevyä, j ossa todettiin mikrobikasvua (kuva 9). Kanaaliin ei ole tarkastusluukkuja, joten m ahdollisten putkivuotojen havaitseminen on vaikeaa. Ryömintätilan osalta kanaali oli siisti, mutta maanvaraisen laatan osalla putkia kannattelevissa puurakenteissa havaittiin tumment umaa, mikä j ohtuu todennäköisesti m aaperästä kapillaarisesti nousevasta kosteudesta j a/ tai putkivuodoista (kuva 2). Kuva 9. Putkikanaali ryömintatilassa. Kuva 2. Putkikanaalin puuosat ovat kastuneet. Terveydenhoitajan huoneen, kiinteistövaraston sekä luokan 5 lattian pintalaatan alla on tojalevyä, jossa todettiin mikrobivaurioita tai kosteusvaurioon viittaavia hameita (kuva 2). Merkkisavulla todettuna alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdista tulee ilmaa sisälle (kuva 22). Luokkien lattioissa on käytöstä paistettuja tulpattuja lämpöjohtoja (kuva 23). Lattian muovilaatan alla on mustaa liimaa, joka saattaa sisältää asbestia (kuva 2). Saadun tiedon mukaan musiikkiluokan lattia on uusittu ja lämmöneristeenä on solumuovia. Taman as alor]an os ttamen J lka semnen on sa llittu va n Tyoterveysla,toksen antaman kjr]a lllsen luvan perusteella <e. Tyoterveyslatos

13 2 ( 8) LAUSUNTO AR Kuva 2. Tojalevyä ja mustaa liimaa. Kuva 22. Ilma virtasi sisälle päin. Kuva 23. Käytöstä paistettuja lämpöjohtoja. Rakennuksessa on useita liikuntasaumoja mm. luokan 4, erityisopetusluokan ja musiikkiluokan kohdalla. Uikuntasauma luokan 4 kohdalla on tiivistetty yläpohjassa, mutta tiivistämättä käytävän lattiassa (kuvat 24). Merkkisavu!Ia todettuna ilmaa tulee käytävän tiivistämättömästä liikuntasaumasta sisäilmaan päin (kuva 25). Erityisopetusluokassa seinä ja katto on halkeillut liikuntasauman kohdalla (kuva 26). Merkkisavulla todettuna erityisopetusluokan liikuntasaumasta tulee voimakas ilmavirtaus sisälle (27). Kyseisessä kohdassa aistittiin homeenhajua. Taman asjak rjan os ttane )Uikasemnen on sa llottu va,n Tyoterveyslatoksen ant<lman kor]all osen l uvan perusteella Tyoterveyslaotos

14 3 (8) LAUSUNTO AR Kuva 24. Uikuntasauma. Kuva 25. Tiivistämåtön liikuntasauma käytävällä luokan 4 kohdalla. Kuva 26. Erityisopetusluokan liikuntasauman kohta on halkeillut. Kuva 27. Ilmavirtaus liikuntasaumasta huonetilaan päin. B-osan päädyssä oli tunkkainen ilma, erityisesti terveydenhoitajan huoneessa. Päädyssä on aiemmin ollut WC - ja sosiaalitiloja, jotka on poistettu käytöstä. Lattiassa on käytöstä paistettua LVI -tekniikkaa. Päädyn alapohja on maanvarainen laatta. Maanvaraisessa laatassa kulkee putkikanaali. Päädyn ulkoiluvälinevaraston lattian alla on tarkastuskaivo, jossa on LVI -tekniikkaa. Kaivon pohjalla on rakennusjätettä ja m ikrobivaurioitunutta vanhaa putkieristettä (kuvat 28-3). laman asiak rjan os ttarnen Julkarsemrnen on sallittu varn Tyoterveysla toksen antaman k<f)alhsen luvan perusteella ~ Tyoterveysli!Jtos

15 ~yöterveyslaitos 4 (8) LAUSUNTO AR Kuva 28. LVI -tarkastusluukku. Kuva 29. Rakennusaikaista muottilautaa. Kuva 3. LVI -tekniikan tarkastuskaivossa on rakennusjätettä. Osa ikkunoiden välisestä ulkoseinästä on puurankarakenteisia. Lämmöneristeenä on mineraalivillaa, jossa on tummentumaa sekä mikrobivaurioita. Höyrynsulkumuovia ei ole kaikissa ikkunoiden välisissä seinissä (kuvat 3 ja 32), mikä heikentää seinärakenteen kosteusteknistä toimivuutta ja tiiviyttä. Taman asoaklr]an os ttanen )ulka semnen on sal littu vaon Tyoterveysla toksen anta an klr]alhsen luvan perusteella <:- Tyoterveysla tos

16 ~yöterveyslaitos 5 (8) LAUSUNTO AR Kuva 3. Höyrynsulkumuovi ikkunoiden välisessä seinässä. Kuva 32. Höyrynsulkumuovi puuttuu. Lattiapinnoitteen alapuolista suhteellista kosteutta mitattiin viiltomittausmenetelmällä. Tulokset on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus. tila suhteellinen kosteus /orh Terv. hoitajan huone (87) 27 Eteinen ( 89) 68 Odotustila ( 9) 6 Kokousti Ia ( 9) 7 Lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus oli alle viitearvon (75%RH) Ilmanvaihto ja paine-ero Ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jota ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmalla. Aiemmin ilmanvaihto on ollut päällä päivisin ja pois päältä öisin ja viikonloppuisin. Nykyisin ilmanvaihto on päällä koko ajan. Ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimet ovat luokkaa EU7. Suodattimet vaihdetaan kerran vuodessa. Kiinteistössä on tehty ilmanvaihtoremontti vuonna 999. Ryömintätila on tuuletettu kahdella tulo- ja poistoilmanvaihtokoneella, jotka ovat jatkuvasti päällä. Paine-eroa ulkoilmaan nähden mitattiin seurantamittauksena Taulukossa 3 on esitetty seurantamittausten paine-eron vaihteluvälit ja liitteessä 3 kuvaajat paineeron seurantamittauksista. Taman as a rjan os ttatnen JUi katsem nen on sallittu vatn Tyoterveysla toksen antam an lorja llt se ~ luvan perusteella Tyoterveysla tos

17 6 (8) LAUSUNTO AR Taulukko 3. Paine-eron vaihtelu ulkoilmaan nähden tila mittausaika paine-ero (Pa) pvm vaihteluväli keskiarvo Luokka 5 (74) (- 3)- (4 6) -3 Erityisopetusluokka ( 8) (-22 7)- (2 ) -9 Käsityöluokka (82) (-2 9)- (4 2) -4 6 Terveydenhoitajan huone (87) (-9 5) - (6 7) - 9 Erityisopetusluokka oli voimakkaasti alipaineinen ulkoilmaan nähden. Muissa tiloissa paine-ero oli pienempi Sisäilman olosuhteet Sisäilman olosuhteita mitattiin pistokoemaisesti ja ne on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Sisäilman olosuhteet tutkimusten aikana tila lämpötila suhteellinen absoluuttinen o kosteus kosteus %RH gjml Luokka 4 ( 75) Luokka 5 ( 74)_ Erityisopetusluokka ( Käsityöluokka (82) Musiikkiluokka ( 83) Terv. hoitajan huone(87} ulkoilma, ,4 Sisäilman lämpötila oli Suomen Rakentamismääräyskokoelman D2 suosituksen mukainen (alle 25 C). Musiikkiluokassa ja terveydenhoitajan huoneessa sisäilman lämpötila oli korkeampi kuin muissa tiloissa. Suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen. 6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Ulkoseinät Ulkoseinän lämmöneristeet voivat kastua, koska viistosade voi kastella tiilistä ulkoverhousta. Seinissä ei ole tuuletusrakoa, joten kastunut rakenne ei pääse kuivumaan. Lämmöneristeet voivat kastua myös epätiiviiden liikuntasaumojen, huonosti saumattujen tiiliverhousten ja kapillaarisesti maaperästä nousevan kosteuden vaikutuksesta. Ulkoseinän mineraalivillaeristeissä on mikrobivaurioita. Patolevyjen kohdalla sokkelissa ei ole mikrobivaurioita. Taman aslai<j r]an os ttanen )Uikasem nen on sa llittu van Tyoterveyslatoksen antaman i<jr]alllsen luvan perusteella <& Tyoterveyslatos

18 ~yöterveyslaitos 7{8) LAUSUNTO AR Suosittelemme poistamaan ulkoseinien vaurioituneet mineraalivillaeristeet. Lisäksi suosittelemme tiivistämään ulkoseinän liitoskohdat ylä- ja alapohjaan sekä ikkunarakenteisiin sisäpuolelta sekä parantamaan ulkoseinien sisäpuolista höyrytiiveyttä. Ulkoverhoustiilien saumaukset ja epätiiviit liikuntasaumat tulee korjata. Suosittelemme lisäämään patolevyt kaikkiin sokkeleihin ulkopuolisen kosteusrasituksen pienentämiseksi. Höyrynsulkumuovin puuttuminen ikkunoiden välisestä ulkoseinärakenteesta heikentää seinän kosteusteknistä toimivuutta. Ikkunoiden välisen ulkoseinärakenteen lämmöneristeissä on mikrobivaurioita. Suosittelemme lisäämään höyrynsulkumuovit kaikkiin ikkunoiden välisiin seinärakenteisiin ja uusimaan vaurioituneet mineraalivillat. Lattiat Lattioiden pintalaatan alla olevissa tojalevyissä on mikrobivaurioita. Vaurioiden syynä voi olla putkivuodot tai maaperästä ja/tai ulkoseinien kautta kulkeutuva kapillaarinen kosteus. Suosittelemme poistamaan vaurioituneen tojalevyn sekä tiivistämään alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdat sekä putkiläpiviennit. Lattiapinnoitteen alla ei todettu poikkeavaa kosteutta. Lattiapinnoitteen alla on mustaa liimaa, joka saattaa sisältää asbestia, mikä tulee huomioida mahdollisissa korjauksissa. Putki kanaali, LVI-tarkastuskaivo ja ryömintätila Putkivuodot tai maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus on aiheuttanut mikrobivaurioita putkikanaalin tojalevyyn ja tummentumaa putkia kannatteleviin puuosiin. Suosittelemme alipaineistamaan putkikanaalin, jotta epäpuhtaudet eivät kulkeudu ympäröiviin tiloihin. Putkikanaaliin tulee tehdä tarkastusluukut, jotta mahdolliset putkivuodet voidaan havaita. Varaston lattian alla olevassa LVI tarkastuskaivossa ja rakennuksen ryömintätilassa on rakennusjätettä. Jätteet tulee poistaa. liikuntasaumat Rakennuksessa on tiivistämättömiä tai puutteellisesti tiivistettyjä liikuntasaumoja, joiden kautta rakenteissa olevat epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan alipaineen vaikutuksesta. Liikuntasaumat tulee tiivistää elastisella massalla sekä ala- ja yläpohjasta että ulkoseinistä. Paine-ero Tilat olivat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Erityisopetusluokkaa oli voimakkaasti alipaineinen, mikä johtuu todennäköisesti ilmanvaihdon epätasapainosta. Korvausilmaa tulee hallitsemattomasti mm. ryömintätilasta ja rakenteista liikuntasaumojen ja muiden epätiiveyskohtien kautta. Korvausilman mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan. Suosittelemme tasapainottamaan ilmanvaihdon siten, että alipaine ulkoilmaan nähden on mahdollisimman pieni. Alapohjan ryömintätilan tulee olla alipaineinen yläpuolisiin tiloihin nähden. Pinnoilla ei esiintynyt teollisia mineraalivillakuituja. aman a ak qan os,namen Julkalsemmen on sallttu va n Tyoterveysla toksen antaman klr]a ll sen luvan perusteella.!& Tyoterveyslatos

19 ~yöterveyslaitos 8 (8) LAUSUNTO AR Sisäilman lämpötila oli suosituksen mukainen ja sisäilman kosteus vuodenajalle tyypillinen. Korjauksissa tulee noudattaa Ratu ja 225-S korttien ohjeita, joissa on esitetty turvallisia työmenetelmiä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkamiseen ja pölyntorjuntaan. Lisäksi ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai muita terveydelle vaarallisia materiaaleja ja ottaa ne huomioon purku- ja korjaustöiden suunnittelussa. Korjausten jälkeisessä siivouksessa tulisi noudattaa esim. seuraavalla sivustolla esitettyjä Työterveyslaitoksen suosittelemia ohjeita: http: //www. ttl. fi/fi/tyoymparisto/sisailma ja sisaymparisto/tyokal ut/ sivut/ default.aspx Suositamme, että sisäilma-asiat sisällytetään työsuojelun toimintaohjelmaan ja sisäilmaasioita käsitellään säännöllisesti työsuojeluasioiden yhteydessä osana hyvinvointijohtamista. Työpaikalle voidaan perustaa sisäilmaryhmä esim. työsuojelutoimikunnan aloitteesta (http://www.ttl.fi/fi/tyoymoaristo/sisailma ja sisaymparisto/ hyvat toimintatavat/toimin ta ma II i/slvut/defau lt. aspx). Vastaamme mielellämme lausuntoa koskeviin kysymyksiin. Pidämme myös tarvittaessa erillisen sopimuksen mukaan palautetilaisuuden, jossa kerromme tehdyistä selvityksistä ja tutkimusten tuloksista. Yhdyshenkilönä toimii työhygieenikko Hanna Tuovila, puh , sähköposti: Sirpa Rautiala vanhempi asiantuntija Työympäristöpalvelut ~ ~- -- /YI.-,~ ~JY7 Liisa Kujan ä ' erityisasiantuntija Työympäristöpalvelut VIITTEET.. Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessa tavanomaisissa toimistotyöympäristöissä (http: flwww. ttl. fi/fi/ tyoymparisto/ sisa ilma ja sisaymparisto/douments/sisaymparis ton viitearvoja 7%23%2 4.pdf) LIITTEET. Viite-, tavoite- ja ohjearvot 2. Pohjapiirustusote 3. Paine-eron seurantamittaukset 4. Analyysivastaus (MB4-35): Materiaalinäytteen mikrobianalyysi 5. Analyysivastaus: Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä Ta 'T' an as ak,jan osttanen JUika semnen on sa llittu van Tyoterveysatoksen antaman kirja llisen luvan perusteella ~ Tyoterveysla tos

20 TYÖTERVEYSLAITOS AR UITE (2) VIITE-, TAVOITE- JA OHJEARVOT Kosteuskartoitus Pintailmaisimen antamat lukemat ovat vain viitteellisiä ongelma-alueiden ja niiden laajuuden määrityksessä. Pintamateriaali ja rakennetyyppi vaikuttavat oleellisesti kartoitustuloksiin ja kartoituksesta saatavan tiedon soveltaminen perustuu kokemukseen. Lattiapäällysteen alapuolineo kosteus ja rakennekosteus Kiviaineisten materiaalien kosteusmittaustuloksia arvioidaan ensisijaisesti rakenteen rakentamisajankohdan rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaisesti, mutta soveltuvin osin käytetään nykyisiä betonirakenteille ja niiden kosteudelle annettuja ohjeita, kuten Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, SisäRYL 23 ja By 54/BLY2. Lisäksi tuloksia arvioidaan pintamateriaalien ja tarvikkeiden valmistajien tuotekohtaisten ohjearvojen perusteella ja rakenteen kosteusteknisen toimivuuden näkökulmasta rakennusfysikaalisin perustein. Betonin suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä tulee olla yleensä alle 85 %RH ja rakenteen pintaosassa -3 m syvyydellä alle 75 %RH (Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Suomen Betonitieto Oy). Sisäilman olosuhteet Rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa yleensä olla korkeampi kuin 25 ( (Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) 2, 22). Huoneilman lämpötila oleskeluvyöhykkeellä ei saa kohota yli 26 C, ellei kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää (. Huoneilman lämpötilan hyvä taso on 2 C. Välttävä taso yleensä 8 (, mutta mm. vanhusten ja lasten tilotssa 2 ( (Asumisterveysohje, STM opas 23:). Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole olemassa raja-arvoja, mutta sen tulisi olla 2-6 %RH. Sen saavuttaminen ei läheskään aina ole mahdollista ilmastollisista syistä (Asumisterveysohje, STM: n opas 23 : ). Ilmanvaihto ja paine-ero Tavoiteltava rakennuksen paine-ero ulkoilmaan nähden on järjestelmästä riippuen Pa alipainetta. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon järjestelmissä tavoitearvo on Pa (Säteri J., Käytännön ilmanvaihto, SuLVI julkaisu 9, 998). Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni -itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja -arvoja. Materiaalinäytteen sieni-itiöpitoisuus tai viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. Jos pitoisuus on pienempi ( tai ), tulee lajista ottaa huomioon tarkastelussa. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 3.8.2010 Sibelius-lukio Liisankatu 13 00170 Helsinki Sibelius-lukio, yhteenveto jatkotutkimuksista 1. Aikaisemmat tutkimukset

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Kosteuskartoitusraportti

Kosteuskartoitusraportti Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite:

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 )

KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) KITTILÄN KUNTA Nro 137 Sivu 1(3 ) Sosiaali ja terveyslautakunta ympäristöjaosto 04.04.2012 Kittilän kunnan koulut ja päiväkodit yhteiskortti Valtatie 15 99100 Kittilä T A R K A S T U S P Ö Y T Ä K I R

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS

PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS PÄIVÄKODIN SISÄILMATUTKIMUS - TOMI LEVOLA - Päiväkodin henkilökunnalla ja lapsilla on esiintynyt oireilua, joka sopii oirekuvaltaan rakennuksen sisäilmasta johtuvaksi. Päiväkoti sijaitsee 1920-luvulla

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin

vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, 08100 Lohja 51 (52) vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin äänenvaimentimesta. 8.3 Kuitukertymät

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Karhulan koulu Vesivallintie 16 48600 KOTKA Työ nro T13034-05 Kotka 13.10.2014 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 FAX. 05-2184

Lisätiedot

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus Suutarilan yläaste TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus 10.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (8) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun tekniset

Kartanonkosken koulun tekniset Kartanonkosken koulun tekniset selvitykset Infotilaisuudet koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Osittainen kuntotutkimus Tekijä: Sisäilmatalo Kärki Oy Ajankohta:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014

Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Kanniston koulun kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset kesällä 2014 Sisäilmailta Kanniston koululla 2.9.2014 Tutkimuksen lähtökohta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kanniston koulussa toisen kerroksen

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Porvoon Tilapalvelut Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kartoitus Tutkimus pvm: 16.6.2016 Läsnäolijat: Hans Bergman / Porvoon Tilapalvelut Kim Laaksonen

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2

KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS. Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOULURAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tiina Janhunen Suomen Sisäilmakeskus Oy RTA2 KOHTEEN KUVAUS oppilaita 800, opetushenkilöstöä 85 kiinteistössä toimivat lisäksi päiväkoti, kirjasto,

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN

YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015

Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Terveydensuojeluviranomaisen katsaus Keskuskoulun tilanteeseen 12.5.2015 Kimmo Ilonen ympäristöterveyssuunnittelija, FM Risto Karnaattu terveystarkastaja, RTA Tyypillisiä sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (9) 26.6.2012 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI VÄLIRAPORTTI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMAONGELMIEN SELVITYS

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys.

Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Toimisto- ja opetusrakennuksen sisäilmastoselvitys. Rakennusterveysasiantuntijan koulutusohjelman opinnäytetyö. 23.9.2015 Marko Koivisto Sirate Group Oy Sisäilmastoselvityksen lähtökohdat, toimeksianto

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto

1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto 1950-luvun toimistorakennuksen kellarikerrosten kuntotutkimukset ja korjaustapavaihtoehto Juho Lipponen Suomen Sisäilmakeskus Oy Ohjaajat: Eila Hämäläinen Suomen Sisäilmakeskus Oy ja Mike Heinonen ISS

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ

MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ Sivunumero: 1/18 MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 21.2.2012 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/18 Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: MIEHIKKÄLÄN

Lisätiedot

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko.

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko. VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (6) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa Tutkimusajankohta: 25.10.2011 4.1.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Muut yhteyshenkilöt: Tutkimuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE

PS2 PS1 MERKINTÖJEN SELITYKSET: PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET. Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa LIITE PS2 PS MERKINTÖJEN SELITYKSET: PS PAINESUHTEIDEN SEURANTAMITTAUKSET Ankkalammen päiväkoti Metsotie 27, Vantaa 2.0.203 OK LIITE ULKOSEINÄRAKENTEEN MERKKIAINEKOE 23.9.203 3 22 ppm 2 2-28 ppm 4 4 5-4 ppm

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Korson päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 22.10.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Korson päiväkoti,

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot