Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, Helsmko puh , fakso !08 7 Y tunnus , wwvd tl.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl."

Transkriptio

1 ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 37 Helsmko puh , fakso 9 56!8 7 Y tunnus , wwvd tl.fo/helsmko r aman aslakorjan osottaonen )ulkaosemo nen on sa llo ttu va on Ty oterveyslaotoksen an taman lo rjallosen lu van per usteell a ~ Tyoterveysl aot os

2 ( 8) LAUSUNTO AR Sisäilmastoselvitys Talman koulu, Sipoo,.3., Tiivistel mä Tutkimuskohteena oli Talman koulun B-osan tilat osoitteessa Satotalmantie, Sipoo. Tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja syytä henkilökunnan ja oppilaiden oireiluun. Tiloja tutkittiin kuntoarviomenetelmin, lisäksi otettiin pinta- ja materiaalinäytteitä mikrobien ja teollisten mineraalikuitujen määrittämiseksi. Sisäilman olosuhteita mitattiin hetkellisesti. Ulkoseinän lämmöneristeissä, ikkunoiden välisen puurankaseinän lämmöneristeissä ja lattian pintalaatan alla tojalevyssä on mikrobivaurioita. Suosittelemme poistamaan mikrobivaurioituneet materiaalit. Lisäksi suosittelemme tiivistämään ulkoseinän liitoskohdat ylä- ja alapohjaan sekä ikkunarakenteisiin sisäpuolelta sekä parantamaan ulkoseinien sisäpuolista höyrytiiveyttä. Suosittelemme lisäämään höyrynsulkumuovit ikkunoiden välisiin seinärakenteisiin. Suosittelemme myös patolevyjen asentamista kaikkiin sokkeleihin ulkopuolisen kosteusrasituksen pienentämiseksi. Ennen korjauksia vaurioiden laajuudet tulee selvittää. Putkikanaalissa on mikrobivaurioitunutta tojalevyä ja kanaalin putkia kannattelevissa puuosissa kostumiseen viittaavaa tummentumaa. Suosittelemme alipaineistamaan putkikanaalin ja tekemään kanaaliin tarkastusluukut, jotta mahdolliset putkivuodet voidaan havaita. Varaston lattian alla olevassa LVI -tarkastuskaivossa ja rakennuksen ryömintätilassa on rakennusjätettä. Rakennusjätteet tulee poistaa. Rakennuksessa on tiivistämättömiä tai puutteellisesti tiivistettyjä liikuntasaumoja, joiden kautta rakenteissa olevat epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan alipaineen vaikutuksesta. Liikuntasaumat tulee tiivistää elastisella massalla sekä ala- ja yläpohjasta että ulkoseinistä. Tilat olivat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Erityisopetusluokka oli voimakkaasti alipaineinen, mikä johtuu todennäköisesti ilmanvaihdon epätasapainosta. Korvausilman mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan. Suosittelemme tasapainottamaan ilmanvaihdon siten, että tilojen alipaine ulkoilmaan nähden on mahdollisimman pieni. Alapohjan ryömintätilan tulee olla alipaineinen yläpuolisiin tiloihin nähden. Pinnoilla ei esiintynyt teollisia mineraalivillakuituja. Sisäilman lämpötila oli suositusten mukainen ja kosteus vuodenajalle tyypillinen. Taman asjak q an os ttamen Julka sem nen on salli ttu va n Tyoter veysla toksen antaman klqal lt sen luvan perusteella ~ Tyoterveysla tos

3 2 (8) LAUSUNTO AR Sisällysluettelo Yleistä Tiedot kohteesta... ] 2. Rakennuksen taustatiedot Aiemmat tutkimukset ja tehdyt toimenpiteet Menetelmät... s 3. Rakennuksen tutkimusmenetelmät Altisteita mittaavat menetelmät Vertailuarvot Tulokset ja niiden tarkastelu Analyysitulokset Tekninen selvitys Rakennustekniset havainnot Ilmanvaihto ja paine-ero Sisäilman olosuhteet Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Tama n a aklr]an ostltatnen JUikatsemtne ' on salit u va tn Tyotervey slartoksen antaman kj']allrsen luvan perusteella ;f.. Tyoterveyslartos

4 3 (8) Työ terveys aito s lausunto AR Yleistä Rakennusinsinööri Rainer Långsjö Sipoon kunnasta tilasi sisäilmastoselvityksen Sipoon kunnan Talman kouluun osoitteeseen Satotalmantie, Talma. Tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja syytä henkilökunnan ja oppilaiden oireilulle, jonka epäillään johtuvan sisäilman epäpuhtauksista. Arviointikäynnin tekivät asiantuntija Terttu Rönkä ja työhygieenikko Hanna Tuovila Työterveyslaitokselta. Paikalla olivat rakennusinsinööri Rainer Långsjö (Sipoon kunta), työsuojeluvaltuutettu Eva-Stina Törnroos (Sipoon kunta), työsuojeluvaltuutettu Patrik Lindahl (Sipoon kunta), LVI -insinööri Stefan Lindström (Sipoon kunta), lääkäri Annika Mikos (Sipoon kunta), kiinteistönhoitaja Christian Lindroos (Sipoon kunta) ja rehtori Tiina Suojanen-Saari (Talman koulu, Sipoon kunta). Selvityksen tekivät Terttu Rönkä ja Hanna Tuovila. Hanna Tuovila kirjoitti lausunnon, jonka rakennusteknisestä osuudesta vastaa Terttu Rönkä. 2 Tiedot kohteesta 2. Rakennuksen taustatiedot Tiedot rakennuksesta perustuvat taustatietolomakkeeseen, käytössä olleisiin piirustuksiin ja paikalla olleiden henkilöiden antamiin tietoihin. Käytettävissä oli rakennuksen B-osan pohjakuvat sekä ulkoseinän ja alapohjan leikkauskuvia. Talman koulu on rakennettu vuonna 954 (kuvat ja 2). Rakennusta on laajennettu vuosina 965 ja 999. Tutkimukset kohdistuivat yksikerroksiseen, vuonna 965 rakennettuun B-osaan, joka on on betonirunkoinen. Yläpohja on ylälaattapalkistoa. Päädyssä alapohja on maanvaraista laattaa. Muilta osin alapohja on ryömintätilallista ylälaattapalkistoa. Ryömintätila on koneellisesti tuuletettu. Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili - rakenteiset, lämmöneristeenä on mineraalivilla. Lattioiden pinnoitteena on muovimatto tai -laatta. Lattian pintalaatan alla on tojalevyä. Tutkittavalla alueella on mm. luokkahuoneita, kouluterveydenhoidon tiloja sekä opettajanhuone (kuvat 3-6). Taman a!> ak rjan os ttaonen Jul osemonen on sallo ttu vaon Tyoterveyslao toltsen antaman kh)allo sen luva n perusteella!& Tyoterveyslaotos

5 4 ( 8) LAUSUNTO AR Kuva. Talman koulua. Kuva 2. B-osan sisäpihaa. Kuva 3. Luokka 5. Kuva 4. Erityisopetusluokka. Kuva 5. Käytävä. Kuva 6. Kiinteistövarasto. Tamar as akrrjan osrttarnen Julka rsemrnen on sallrttu vatn Tyoterveyslartoksen antaman i<jf)al hsen luvan perusteella. fyoterveysl artos

6 5 (8) LAUSUNTO AR Aiemmat tutkimukset ja tehdyt toimenpiteet Kohteesta oli käytettävissä seuraavat asiakirjat: ) Sisäilmamittaukset, Talman koulu, , Porvoon kaupunki Terveydensuojelu 2) Raportti, Mikrobimittaukset sisäilmasta, , IQS Indoor Quality Servie Oy 3) Raportti, Sisäilmatutkimukset, Talman koulu,.2. ja , IQS Indoor Quality Servie Oy 4) Tarkastuskertomus, Talman koulu, 2..22, Porvoon kaupunki Terveydensuojelu 5) Homekoiraraportti, 3..24, Homekoirat Sagulin Ky Ilmanvaihdon oli todettu täyttävän terveysviranomaisten määräykset, mutta sitä oli suositeltu tehostettavaksi esim. ikkunatuuletuksella ( ). Ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet ja lajista olivat olleet tavanomaisia (2). Luokan 4 liikuntasaumaa oli kehoitettu tiivistämään (2). Liikuntasauma on osittain tiivistetty. Ilmamäärät oli suositeltu säädettäväksi suunnitelmien mukaiseksi. Erityisopetusluokka oli todettu alipaineiseksi ryömintätilaan nähden. Ilmanvaihto oli suositeltu säädettäväksi siten, että ryömintätila on alipaineinen yläpuolisiin tiloihin nähden. Pintakosteusmittauksissa ei ollut todettu poikkeavaa kosteutta (3). Erityisopetusluokassa tuloilmanvaihtokanava oli tukittu mineraalivillalla ( 3). Mineraalivilla on poistettu. Musiikkiluokan yläikkunoissa oli todettu kosteusjälkiä ( 4 ). Ko. ikkunarakenteet on tarkastettu ja korjattu vuonna 22. Koulutetut homekoirat olivat ilmaisseet vauriokohtia ulko-/väliseinän ja lattian liitoskohdissa sekä lattian LVI -putkiläpivientien lähettyvillä (5). 3 Menetelmät 3. Rakennuksen tutkimusmenetelmät Katselmus tehtiin aistinvaraisesti ja suoraan osoittavilla mittalaitteilla kuntoarviomenetelmiä (RT 8-672) soveltaen, painottuen ensisijaisesti sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin. Aistinvarainen arviointi Aistinvaraisessa arvioinnissa tehtiin havaintoja mm. pinnoitteiden tai materiaalien vaurioista ja värimuutoksista sekä poikkeavista hajuista. Kosteuskartoitus Kosteuskartoituksessa käytettiin pintailmaisinta (Tramex MEP). Kartoitus tehtiin betonija kivirakenteista otantana/pistokoemaisesti ja kalusteita siirtämättä. Taman asialor:jan osttanen Julkasemnen on sa llittu van Tyoter vey slatoksen antaman I<JI]all!sen luvan perusteella " TyöterveyslaitoS

7 6 (8) LAUSUNTO AR Sisäilman olosuhteet Lämpötila ja suhteellinen kosteus mitattiin pistokoemaisesti, m korkeudelta suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala HM45) standardia SFS 55 soveltaen. Ilmanvaihto ja paine-ero Ilmanvaihdon toimivuutta ja ilman virtaussuuntia kartoitettiin Dräger -merkkisavujen (H 2 54) avulla. Paine-eroa rakennuksen ja ulkoilman tai eri tilojen välillä mitattiin seurantamittauksena suoraan osoittavalla mittalaitteella (SWEMA 3) standardia SFS 552 soveltaen. Lattiapäällysteen alapuolinen kosteus mitattiin havaintojen ja kosteuskartoituksen perusteella ns. viiltomittausmenetelmällä suoraan osoittavalla mittalaitteella (Vaisala HM45) tilan ja rakenteen tavanomaisessa käyttölämpötilassa. Anturin annettiin tasapainottua päällysteen alla 5-3 min. 3.2 Altisteita mittaavat menetelmät Materiaalinäytteet mikrobien määrittämiseksi otettiin puhtailla välineillä muovipussiin, mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä. Teolliset mineraalikuidut otettiin pintapölystä geeliteippimenetelmällä, kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopilla/stereomikroskoopilla. Asiakasratkaisut on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T3, SFS- EN ISO/IEC 725. Tässä lausunnossa mainituista menetelmistä materiaalinäytteiden mikrobiologinen analysointi kuuluvat akkreditoinnin piiriin. Lausunnossa esitetyt mielipiteet ja tulkinnat eivät kuulu akkreditoinnin piiriin. 4 Vertailuarvot Rakennuksen kuntoa ja talotekniikkaa (LVI) arvioidaan ja mittaustuloksia tulkitaan ensisijaisesti rakennuksen rakentamis- tai peruskorjausajankohdan lakien, asetusten, rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaan. Tilojen tulee kuitenkin täyttää nykyisen lainsäädännön mukaiset turvallisuuden, terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden säädökset kuten rakennus-, työturvallisuus- ja terveydensuojelulait sekä -asetukset. Rakennuksessa esiintyvien altisteiden pitoisuuksia arvioidaan Työterveyslaitoksen toimistotyöympäristöjä koskevien viitearvojen tai muiden nykytietämyksen mukaisten viite-, tavoite- tai ohjearvojen mukaan, jotka on esitetty liitteessä. Taman as,aklf)an os!ttamen )U ika semnen on sa llttu van Tyoterveysla,toi<Sen antaman kjqalllsen l uvan perusteella ~ Tyoterveysatos

8 7 ( 8) LAUSUNTO AR Tulokset ja niiden tarkastelu 5. Analyysitulokset Yhteenveto analyysituloksista on esitetty taulukossa. Analyysivastaukset menetelmäkuvauksineen ovat liitteinä 4-5. Näytteenottopaikat on esitetty viitteellisesti liitteessä 2. Taulukko. Yhteenveto analyysituloksista. näytteenottotila mikrobit teolliset mineraalikuidut Terveydenhoitajan huone (87) Luokka 5 ( 74) Luokka 4 ( 75) evo ( 7) evo (8) Merkinnät: punalne = vahva viite vauriosta/ongelmasta (vvv/vvo), oranss i = viite vauriosta/ongelmasta (vv/vo), keltainen = heikko viite vauriosta/ongelmasta (hvv/hvo), v hrea = ei viitettä vauriosta/ongelmasta (evv/evo). Taman asjak r:jan os tta nen JUika sem nen on sa lh ttu a n Tyoterveyslaltoksen antaman lor:jalhsen luvan perusteella ~ Tyoterveysla tos

9 8 {8} LAUSUNTO AR Materiaalien mikrobit Terveydenhoitajan huoneen ( 87) ulkoseinän mineraalivillaeristeessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita ja sädesieniä (Aspergillus (A.) versiolor, Eurotium ja Streptomyes). Lattian tojalevyssä ulkoseinän vieressä esiintyi runsaasti kosteusvaurioon viittaavaa hometta ja sädesieniä (A versiolor ja Streptomyes). Musiikkiluokan ( 83) ulkoseinän minaalivillaeristeessä esiintyi runsaasti kosteusvaurioon viittaavaa hometta (A versiolor). Luokan 5 ( 74) ulkoseinän mineraalivillaeristeessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita (A. penii/lioides, A. versiolor, Exophiala). Ulkoseinän vieressä lattian tojalevyssä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia sädesieniä (Streptomyes). Luokan 4 ( 75) ulkoseinän mineraalivillaeristeessä esiintyi runsaasti Peniilfium - homesientä. Varaston ( 84) LVI-tarkastuskaivon pohjalla olevassa vanhassa putkieristeessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita (Aremonium, A. peniillioides, A. ustus, A. versiolor, Muor). Kiinteistövaraston ( 85) lattian tojalevyssä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia homeita (Eurotium, Sopulariopsis). Käytävän ( 97) ulkoseinän mineraalivillaeristeessä esiintyi runsaasti Peniillium - homesientä ja sädesieniä (Streptomyes). Alapohjan putkikanaalin tojalevyssä esiintyi runsaasti Peniilfium - homesientä ja sädesieniä (Streptomyes). Teolliset mineraalikuidut Teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet pinnoille laskeutuneessa pölyssä vaihtelivat välillä <, -, kuitua/m 2 ja olivat alle Työterveyslaitoksen viitearvon,2 kuitua/m.~. Tuloilmakanavan kuitupitoisuus oli tavanomainen (4 kuitua/m 2 ). 5.2 Tekninen selvitys 5.2. Rakennustekniset havainnot Maanpinnan korkeuserojen vuoksi lattiakorko on yhdellä rakennuksen sivulla noin metrin korkeudella maanpinnasta. Muilla sivuilla lattiakorko on maanpinnan tasossa, joten ulkoseinien alaosien kosteusrasitus on suuri. Sokkeleiden lämmöneristeenä on mineraalivilla. Yhdelle sivulle on jälkikäteen asennettu patolevyt vähentämään sokkelin kosteusrasitusta. Sokkelissa havaittiin kosteuden aiheuttamia vaurioita (kuva 9). Julkisivuissa on saumaamattomia liikuntasaumoja sekä huonosti saumattuja tiilimuurauksia, joista sadevesi voi kulkeutua ulkoseinän lämmöneristeisiin (kuvat - 2). laman as ak r)an os tta nen Jufka semme on sallittu van Tyoterveyslattoksen antaman lurjafil sen luva n per usteella (;, Tyoterveyslattos

10 9 (8) LAUSUNTO AR Kuva 7. Julkisivua. Kuva 8. Päädyn julkisivua. Kuva 9. Patolevyt j a kosteusjälkiä. Kuva. Huonosti saumattuja tiilimuurauksia. Kuva. Saumaamaton liikuntasauma. Kuva 2. Saumaamaton liikuntasauma. Ta'Tlan as.ak,r]an os,ttanen Julka,semmen on sa llittu va,n TyoterveyslaltOI<Sen antaman k r]al sen luvan perusteella lt Tyoterveysla,tos

11 (8) Työ terveys a i tos LAUSUNTO AR Julkisivujen ulko- ja sisäverhous ovat tiiltä, lämmöneristeenä on mineraalivillaa. Julkisivumuurauksen taustalla ei ole tuuletusrakoa. Tiilinen ulkoverhous kastuu viistosateesta ja kosteus ilmeytyy kapillaarisesti lämmöneristeisiin mahdollistaen mikrobikasvun. Ulkoseinien lämmöneristeissä todettiin mikrobikasvua. Sadevesien poisto on toteutettu rakennuksen ulkopuolisella sadevedenpoistojärjestelmällä. Saadun tiedon mukaan musiikkiluokan kohdalla syöksytorvi on vuotanut ja ulkoseinän kastuneet lämmöneristeet ja tiilimuuraus on uusittu seinän yläosasta (kuva 3). Vesi on kastellut myös musiikkiluokan ikkunarakenteita, joissa on maalin hilseilyä (kuva 4). Kuva 3. Ulkoseinän yläosa on korjattu. Kuva 4. Maalin hilseilyä ikkunarakenteissa. Sisäpihalla on terassi, jonka ryömintätila on siisti (kuvat 5-6). Kuva 5. Sisäpihan terassi. Kuva 6. Terassin ryömintätila on siisti. T aman as ak t]an os ttanen )u lka se nen on sa llittu va n Tyoterveysla toksen antam an kirjal lisen luvan perusteella ~ Tyoterveyslatos

12 {8) LAUSUNTO AR Rakennuksessa on koneellisesti tuuletettu ryömintätila. Muottilaudat on poistettu alapohjan ylälaattapalkistosta (kuva 7). Rakennusjätteet on pääosin poistettu ryömintätilasta, mutta siellä on edelleen vähän rakennusjätettä (kuva 8). Kuva 7. Ryömintätilaa. Kuva 8. Rakennusjätettä ryömintätilassa. Alapohjassa kulkee putk.ikanaali, jossa on LVI-tekniikkaa. Kanaalin sisäpuolella on lämmöneristeenä tojalevyä, j ossa todettiin mikrobikasvua (kuva 9). Kanaaliin ei ole tarkastusluukkuja, joten m ahdollisten putkivuotojen havaitseminen on vaikeaa. Ryömintätilan osalta kanaali oli siisti, mutta maanvaraisen laatan osalla putkia kannattelevissa puurakenteissa havaittiin tumment umaa, mikä j ohtuu todennäköisesti m aaperästä kapillaarisesti nousevasta kosteudesta j a/ tai putkivuodoista (kuva 2). Kuva 9. Putkikanaali ryömintatilassa. Kuva 2. Putkikanaalin puuosat ovat kastuneet. Terveydenhoitajan huoneen, kiinteistövaraston sekä luokan 5 lattian pintalaatan alla on tojalevyä, jossa todettiin mikrobivaurioita tai kosteusvaurioon viittaavia hameita (kuva 2). Merkkisavulla todettuna alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdista tulee ilmaa sisälle (kuva 22). Luokkien lattioissa on käytöstä paistettuja tulpattuja lämpöjohtoja (kuva 23). Lattian muovilaatan alla on mustaa liimaa, joka saattaa sisältää asbestia (kuva 2). Saadun tiedon mukaan musiikkiluokan lattia on uusittu ja lämmöneristeenä on solumuovia. Taman as alor]an os ttamen J lka semnen on sa llittu va n Tyoterveysla,toksen antaman kjr]a lllsen luvan perusteella <e. Tyoterveyslatos

13 2 ( 8) LAUSUNTO AR Kuva 2. Tojalevyä ja mustaa liimaa. Kuva 22. Ilma virtasi sisälle päin. Kuva 23. Käytöstä paistettuja lämpöjohtoja. Rakennuksessa on useita liikuntasaumoja mm. luokan 4, erityisopetusluokan ja musiikkiluokan kohdalla. Uikuntasauma luokan 4 kohdalla on tiivistetty yläpohjassa, mutta tiivistämättä käytävän lattiassa (kuvat 24). Merkkisavu!Ia todettuna ilmaa tulee käytävän tiivistämättömästä liikuntasaumasta sisäilmaan päin (kuva 25). Erityisopetusluokassa seinä ja katto on halkeillut liikuntasauman kohdalla (kuva 26). Merkkisavulla todettuna erityisopetusluokan liikuntasaumasta tulee voimakas ilmavirtaus sisälle (27). Kyseisessä kohdassa aistittiin homeenhajua. Taman asjak rjan os ttane )Uikasemnen on sa llottu va,n Tyoterveyslatoksen ant<lman kor]all osen l uvan perusteella Tyoterveyslaotos

14 3 (8) LAUSUNTO AR Kuva 24. Uikuntasauma. Kuva 25. Tiivistämåtön liikuntasauma käytävällä luokan 4 kohdalla. Kuva 26. Erityisopetusluokan liikuntasauman kohta on halkeillut. Kuva 27. Ilmavirtaus liikuntasaumasta huonetilaan päin. B-osan päädyssä oli tunkkainen ilma, erityisesti terveydenhoitajan huoneessa. Päädyssä on aiemmin ollut WC - ja sosiaalitiloja, jotka on poistettu käytöstä. Lattiassa on käytöstä paistettua LVI -tekniikkaa. Päädyn alapohja on maanvarainen laatta. Maanvaraisessa laatassa kulkee putkikanaali. Päädyn ulkoiluvälinevaraston lattian alla on tarkastuskaivo, jossa on LVI -tekniikkaa. Kaivon pohjalla on rakennusjätettä ja m ikrobivaurioitunutta vanhaa putkieristettä (kuvat 28-3). laman asiak rjan os ttarnen Julkarsemrnen on sallittu varn Tyoterveysla toksen antaman k<f)alhsen luvan perusteella ~ Tyoterveysli!Jtos

15 ~yöterveyslaitos 4 (8) LAUSUNTO AR Kuva 28. LVI -tarkastusluukku. Kuva 29. Rakennusaikaista muottilautaa. Kuva 3. LVI -tekniikan tarkastuskaivossa on rakennusjätettä. Osa ikkunoiden välisestä ulkoseinästä on puurankarakenteisia. Lämmöneristeenä on mineraalivillaa, jossa on tummentumaa sekä mikrobivaurioita. Höyrynsulkumuovia ei ole kaikissa ikkunoiden välisissä seinissä (kuvat 3 ja 32), mikä heikentää seinärakenteen kosteusteknistä toimivuutta ja tiiviyttä. Taman asoaklr]an os ttanen )ulka semnen on sal littu vaon Tyoterveysla toksen anta an klr]alhsen luvan perusteella <:- Tyoterveysla tos

16 ~yöterveyslaitos 5 (8) LAUSUNTO AR Kuva 3. Höyrynsulkumuovi ikkunoiden välisessä seinässä. Kuva 32. Höyrynsulkumuovi puuttuu. Lattiapinnoitteen alapuolista suhteellista kosteutta mitattiin viiltomittausmenetelmällä. Tulokset on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus. tila suhteellinen kosteus /orh Terv. hoitajan huone (87) 27 Eteinen ( 89) 68 Odotustila ( 9) 6 Kokousti Ia ( 9) 7 Lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus oli alle viitearvon (75%RH) Ilmanvaihto ja paine-ero Ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jota ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmän aikaohjelmalla. Aiemmin ilmanvaihto on ollut päällä päivisin ja pois päältä öisin ja viikonloppuisin. Nykyisin ilmanvaihto on päällä koko ajan. Ilmanvaihtokoneen tuloilmasuodattimet ovat luokkaa EU7. Suodattimet vaihdetaan kerran vuodessa. Kiinteistössä on tehty ilmanvaihtoremontti vuonna 999. Ryömintätila on tuuletettu kahdella tulo- ja poistoilmanvaihtokoneella, jotka ovat jatkuvasti päällä. Paine-eroa ulkoilmaan nähden mitattiin seurantamittauksena Taulukossa 3 on esitetty seurantamittausten paine-eron vaihteluvälit ja liitteessä 3 kuvaajat paineeron seurantamittauksista. Taman as a rjan os ttatnen JUi katsem nen on sallittu vatn Tyoterveysla toksen antam an lorja llt se ~ luvan perusteella Tyoterveysla tos

17 6 (8) LAUSUNTO AR Taulukko 3. Paine-eron vaihtelu ulkoilmaan nähden tila mittausaika paine-ero (Pa) pvm vaihteluväli keskiarvo Luokka 5 (74) (- 3)- (4 6) -3 Erityisopetusluokka ( 8) (-22 7)- (2 ) -9 Käsityöluokka (82) (-2 9)- (4 2) -4 6 Terveydenhoitajan huone (87) (-9 5) - (6 7) - 9 Erityisopetusluokka oli voimakkaasti alipaineinen ulkoilmaan nähden. Muissa tiloissa paine-ero oli pienempi Sisäilman olosuhteet Sisäilman olosuhteita mitattiin pistokoemaisesti ja ne on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Sisäilman olosuhteet tutkimusten aikana tila lämpötila suhteellinen absoluuttinen o kosteus kosteus %RH gjml Luokka 4 ( 75) Luokka 5 ( 74)_ Erityisopetusluokka ( Käsityöluokka (82) Musiikkiluokka ( 83) Terv. hoitajan huone(87} ulkoilma, ,4 Sisäilman lämpötila oli Suomen Rakentamismääräyskokoelman D2 suosituksen mukainen (alle 25 C). Musiikkiluokassa ja terveydenhoitajan huoneessa sisäilman lämpötila oli korkeampi kuin muissa tiloissa. Suhteellinen kosteus oli vuodenajalle tyypillinen. 6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Ulkoseinät Ulkoseinän lämmöneristeet voivat kastua, koska viistosade voi kastella tiilistä ulkoverhousta. Seinissä ei ole tuuletusrakoa, joten kastunut rakenne ei pääse kuivumaan. Lämmöneristeet voivat kastua myös epätiiviiden liikuntasaumojen, huonosti saumattujen tiiliverhousten ja kapillaarisesti maaperästä nousevan kosteuden vaikutuksesta. Ulkoseinän mineraalivillaeristeissä on mikrobivaurioita. Patolevyjen kohdalla sokkelissa ei ole mikrobivaurioita. Taman aslai<j r]an os ttanen )Uikasem nen on sa llittu van Tyoterveyslatoksen antaman i<jr]alllsen luvan perusteella <& Tyoterveyslatos

18 ~yöterveyslaitos 7{8) LAUSUNTO AR Suosittelemme poistamaan ulkoseinien vaurioituneet mineraalivillaeristeet. Lisäksi suosittelemme tiivistämään ulkoseinän liitoskohdat ylä- ja alapohjaan sekä ikkunarakenteisiin sisäpuolelta sekä parantamaan ulkoseinien sisäpuolista höyrytiiveyttä. Ulkoverhoustiilien saumaukset ja epätiiviit liikuntasaumat tulee korjata. Suosittelemme lisäämään patolevyt kaikkiin sokkeleihin ulkopuolisen kosteusrasituksen pienentämiseksi. Höyrynsulkumuovin puuttuminen ikkunoiden välisestä ulkoseinärakenteesta heikentää seinän kosteusteknistä toimivuutta. Ikkunoiden välisen ulkoseinärakenteen lämmöneristeissä on mikrobivaurioita. Suosittelemme lisäämään höyrynsulkumuovit kaikkiin ikkunoiden välisiin seinärakenteisiin ja uusimaan vaurioituneet mineraalivillat. Lattiat Lattioiden pintalaatan alla olevissa tojalevyissä on mikrobivaurioita. Vaurioiden syynä voi olla putkivuodot tai maaperästä ja/tai ulkoseinien kautta kulkeutuva kapillaarinen kosteus. Suosittelemme poistamaan vaurioituneen tojalevyn sekä tiivistämään alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdat sekä putkiläpiviennit. Lattiapinnoitteen alla ei todettu poikkeavaa kosteutta. Lattiapinnoitteen alla on mustaa liimaa, joka saattaa sisältää asbestia, mikä tulee huomioida mahdollisissa korjauksissa. Putki kanaali, LVI-tarkastuskaivo ja ryömintätila Putkivuodot tai maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus on aiheuttanut mikrobivaurioita putkikanaalin tojalevyyn ja tummentumaa putkia kannatteleviin puuosiin. Suosittelemme alipaineistamaan putkikanaalin, jotta epäpuhtaudet eivät kulkeudu ympäröiviin tiloihin. Putkikanaaliin tulee tehdä tarkastusluukut, jotta mahdolliset putkivuodet voidaan havaita. Varaston lattian alla olevassa LVI tarkastuskaivossa ja rakennuksen ryömintätilassa on rakennusjätettä. Jätteet tulee poistaa. liikuntasaumat Rakennuksessa on tiivistämättömiä tai puutteellisesti tiivistettyjä liikuntasaumoja, joiden kautta rakenteissa olevat epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan alipaineen vaikutuksesta. Liikuntasaumat tulee tiivistää elastisella massalla sekä ala- ja yläpohjasta että ulkoseinistä. Paine-ero Tilat olivat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Erityisopetusluokkaa oli voimakkaasti alipaineinen, mikä johtuu todennäköisesti ilmanvaihdon epätasapainosta. Korvausilmaa tulee hallitsemattomasti mm. ryömintätilasta ja rakenteista liikuntasaumojen ja muiden epätiiveyskohtien kautta. Korvausilman mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia rakenteista sisäilmaan. Suosittelemme tasapainottamaan ilmanvaihdon siten, että alipaine ulkoilmaan nähden on mahdollisimman pieni. Alapohjan ryömintätilan tulee olla alipaineinen yläpuolisiin tiloihin nähden. Pinnoilla ei esiintynyt teollisia mineraalivillakuituja. aman a ak qan os,namen Julkalsemmen on sallttu va n Tyoterveysla toksen antaman klr]a ll sen luvan perusteella.!& Tyoterveyslatos

19 ~yöterveyslaitos 8 (8) LAUSUNTO AR Sisäilman lämpötila oli suosituksen mukainen ja sisäilman kosteus vuodenajalle tyypillinen. Korjauksissa tulee noudattaa Ratu ja 225-S korttien ohjeita, joissa on esitetty turvallisia työmenetelmiä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkamiseen ja pölyntorjuntaan. Lisäksi ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista rakennuttajan on varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai muita terveydelle vaarallisia materiaaleja ja ottaa ne huomioon purku- ja korjaustöiden suunnittelussa. Korjausten jälkeisessä siivouksessa tulisi noudattaa esim. seuraavalla sivustolla esitettyjä Työterveyslaitoksen suosittelemia ohjeita: http: //www. ttl. fi/fi/tyoymparisto/sisailma ja sisaymparisto/tyokal ut/ sivut/ default.aspx Suositamme, että sisäilma-asiat sisällytetään työsuojelun toimintaohjelmaan ja sisäilmaasioita käsitellään säännöllisesti työsuojeluasioiden yhteydessä osana hyvinvointijohtamista. Työpaikalle voidaan perustaa sisäilmaryhmä esim. työsuojelutoimikunnan aloitteesta (http://www.ttl.fi/fi/tyoymoaristo/sisailma ja sisaymparisto/ hyvat toimintatavat/toimin ta ma II i/slvut/defau lt. aspx). Vastaamme mielellämme lausuntoa koskeviin kysymyksiin. Pidämme myös tarvittaessa erillisen sopimuksen mukaan palautetilaisuuden, jossa kerromme tehdyistä selvityksistä ja tutkimusten tuloksista. Yhdyshenkilönä toimii työhygieenikko Hanna Tuovila, puh , sähköposti: Sirpa Rautiala vanhempi asiantuntija Työympäristöpalvelut ~ ~- -- /YI.-,~ ~JY7 Liisa Kujan ä ' erityisasiantuntija Työympäristöpalvelut VIITTEET.. Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessa tavanomaisissa toimistotyöympäristöissä (http: flwww. ttl. fi/fi/ tyoymparisto/ sisa ilma ja sisaymparisto/douments/sisaymparis ton viitearvoja 7%23%2 4.pdf) LIITTEET. Viite-, tavoite- ja ohjearvot 2. Pohjapiirustusote 3. Paine-eron seurantamittaukset 4. Analyysivastaus (MB4-35): Materiaalinäytteen mikrobianalyysi 5. Analyysivastaus: Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä Ta 'T' an as ak,jan osttanen JUika semnen on sa llittu van Tyoterveysatoksen antaman kirja llisen luvan perusteella ~ Tyoterveysla tos

20 TYÖTERVEYSLAITOS AR UITE (2) VIITE-, TAVOITE- JA OHJEARVOT Kosteuskartoitus Pintailmaisimen antamat lukemat ovat vain viitteellisiä ongelma-alueiden ja niiden laajuuden määrityksessä. Pintamateriaali ja rakennetyyppi vaikuttavat oleellisesti kartoitustuloksiin ja kartoituksesta saatavan tiedon soveltaminen perustuu kokemukseen. Lattiapäällysteen alapuolineo kosteus ja rakennekosteus Kiviaineisten materiaalien kosteusmittaustuloksia arvioidaan ensisijaisesti rakenteen rakentamisajankohdan rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaisesti, mutta soveltuvin osin käytetään nykyisiä betonirakenteille ja niiden kosteudelle annettuja ohjeita, kuten Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, SisäRYL 23 ja By 54/BLY2. Lisäksi tuloksia arvioidaan pintamateriaalien ja tarvikkeiden valmistajien tuotekohtaisten ohjearvojen perusteella ja rakenteen kosteusteknisen toimivuuden näkökulmasta rakennusfysikaalisin perustein. Betonin suhteellinen kosteus arviointisyvyydellä tulee olla yleensä alle 85 %RH ja rakenteen pintaosassa -3 m syvyydellä alle 75 %RH (Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Suomen Betonitieto Oy). Sisäilman olosuhteet Rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila saa yleensä olla korkeampi kuin 25 ( (Suomen Rakentamismääräyskokoelman (RakMK) 2, 22). Huoneilman lämpötila oleskeluvyöhykkeellä ei saa kohota yli 26 C, ellei kohoaminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi ylittää (. Huoneilman lämpötilan hyvä taso on 2 C. Välttävä taso yleensä 8 (, mutta mm. vanhusten ja lasten tilotssa 2 ( (Asumisterveysohje, STM opas 23:). Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole olemassa raja-arvoja, mutta sen tulisi olla 2-6 %RH. Sen saavuttaminen ei läheskään aina ole mahdollista ilmastollisista syistä (Asumisterveysohje, STM: n opas 23 : ). Ilmanvaihto ja paine-ero Tavoiteltava rakennuksen paine-ero ulkoilmaan nähden on järjestelmästä riippuen Pa alipainetta. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon järjestelmissä tavoitearvo on Pa (Säteri J., Käytännön ilmanvaihto, SuLVI julkaisu 9, 998). Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni -itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja -arvoja. Materiaalinäytteen sieni-itiöpitoisuus tai viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. Jos pitoisuus on pienempi ( tai ), tulee lajista ottaa huomioon tarkastelussa. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen

Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen Rakennuksen työntekijöillä on esiintynyt oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet, niiden kunto sekä muita sisäilman

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215

Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 TUTKIMUSSELOSTUS 22500325.069 2016-6-30 Kosteuskartoitus tiloissa 1069/1070, 1072, 2004 ja 1215 Tutkimuskohde: Kartanonkosken koulu Tilkuntie 5, Vantaa Tilaaja: Ulla Lignell Maankäytön, rakentamisen ja

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus

Suutarilan yläaste. TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus Suutarilan yläaste TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen tutkimus ja sisäilmaston laadun mittaus 10.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (8) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Lehtisaaren koulukeskus

Lehtisaaren koulukeskus Lehtisaaren koulukeskus Sisäilmatutkimukset Simo Kinnunen Tuomo Kollanen Sisäilmatutkimus Lehtisaaren koulukeskukseen kuuluu 1964 rakennettu yläkoulurakennus A ja 1949 rakennettu alakoulurakennus B. Lisäksi

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa

Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja lukiossa 1 Helsingin kaupunki RAPORTTI HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Riitta Harju 19.5.2010 Alppilan yläaste ja lukio Tammisaarenkatu 2 00510 HELSINKI Sisäilman laadun mittaus Alppilan yläasteella ja

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus

Sisäilmatutkimus. Varia Rälssitie 13, Vantaa Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus Sisäilmatutkimus Varia Rälssitie 13, Vantaa 13.1.2014 Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Y-tunnus 0871165-9 Viikinkaari 2 a www.ssm.fi 00790 Helsinki puh. 0207 393 300 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku)

PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi. (Talvitie 10, Turku) 1 PÄÄSKYVUOREN KOULU, B-siipi (Talvitie 10, Turku) B-siiven rakennetekninen tutkimus, tutkimustulokset 1.3.2016 2 Kohdetiedot Kohde: Pääskyvuoren koulu, B-siipi Talvitie 10, 20610 Turku Tilaaja: Tilaajan

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 11.4.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051421400493

Raportti Työnumero: 051421400493 Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm:

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015

MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET 11.12.2015 MITTAUSRAPORTTI KANNISTON KOULU, RAKENNEKOSTEUS- JA SISÄILMAN OLOSUHTEIDEN MITTAUKSET Mittausraportti 2 (11) 1 YLEISTIEDOT 1.1 Tutkimuskohde Kenraalintie 6 01700 Vantaa 1.2 Tutkimuksen tilaaja Vantaan

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ

MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ Sivunumero: 1/18 MIEHIKKÄLÄN KOULU KESKUSTIE 9 49700 MIEHIKKÄLÄ SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusselostus 21.2.2012 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/18 Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: MIEHIKKÄLÄN

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

Analyysitulokset materiaalinäytteistä

Analyysitulokset materiaalinäytteistä ANALYYSIVASTAUS; 1(8) INSINÖÖRITOIMISTO RAKSYSTEMS OY ARI PESONEN VETOTIE 3 A 01610 VANTAA Analyysitulokset materiaalinäytteistä Kerääjä/Vastuuhlö: RAKSYSTEMS OY Analysoijat: IN Analyysimenetelmä Kvantitatiivinen

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/23 SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) johanna.holmberg@symi.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/23 Tiivistelmä Kohteena

Lisätiedot

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Vanhusten palvelurakennuksen SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Kohdetiedot (1/2) - Vaasan seudulla - Rakennettu 1968-69, noin 2250m² - Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä - Vesikattorakenne uusittu

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011

TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS 2.5.2011 TUTKIMUSSELOSTUS OLLAKSEN PÄIVÄKOTI, KARHUNIITYN OPETUSTILA KORJAUSTARVESELVITYS Tutkimusselostus 2 (9) Sisällys 1 Alapohjaranteen sisäkuoren iliviys... 3 2 Ulkoseinäranteen sisäkuoren iliviys... 3 3 Ranteet...

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Hangon kaupunki Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Sisäilmamittaukset 02-04/2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen

Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa. Ilari Rautanen Ilmanvaihto kerros- ja rivitalossa Ilari Rautanen Millaista on hyvä sisäilma? Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy

LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa. Hanna Keinänen, Vahanen Oy LAY F-siipi, korjaukset kellarin musiikkitiloissa Hanna Keinänen, Vahanen Oy Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero:

RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työnumero: RAKENNEKOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Työ:3503160 Kohde: Kaivokselan koulu, Vantaa Osoite: Kaivosvoudintie 10, 01610 Vantaa Yhteyshenkilö: Juha Leppälä, p. 040 522 4062 juha.leppala@iss.fi Vahinkotapahtuma: Toimeksianto:

Lisätiedot

MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013

MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013 HELSINGIN KAUPUNKI RAPORTTI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Marianna Tuomainen 1 (6) 26.2.2013 MEDIALUKIO Moisionkatu 3 00730 HELSINKI MEDIALUKION HALLINTOSIIVEN SISÄILMATUTKIMUKSET TALVELLA 2013 Lähtökohta

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia.

Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6. Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Homekoirakartoitusraportti 17.10.2016 Rudontie 15, Laihia Kirkonkylän koulu 1/6 Homekoirakartoitusraportti Rudontie 15, Laihia. Kirkonkylän koulu Raportin sisältö: Lakeuden Homekoirat suorittaa homekartoituksia

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Drumsö lågstadieskola

Drumsö lågstadieskola 1 (11) Drumsö lågstadieskola TUTKIMUSSELOSTUS Rakennetekninen katselmus ja sisäilmaston laadun mittaus 20.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja 2 (11) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisantie 1328 07700 Koskenkylä Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Tarkastuspäivä: Käytetyt apuvälineet:

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet

Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet Sisäilman VOC-pitoisuuden määrittäminen Uusintanäytteet 25.11.2016 Liikuntahalli Lippitie 2 91900 Liminka Tilaaja: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka 1 (5) Sisällysluettelo Tilaaja... 2 Tilaus...

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Johdanto TUTKIMUSRAPORTTI, PATOTIEN PÄIVÄKOTI, VANTAA Tutkimuksen

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot