SAMK. Ilmastointitekniikan kirjat Esa Sandberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMK. Ilmastointitekniikan kirjat 2014. Esa Sandberg 01.10.2014"
  • Esa Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 SAMK Ilmastointitekniikan kirjat 2014 Esa Sandberg Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences Faculty of Technology and Maritime Management

2 Ilmastointitekniikan kirjat 2014 Taustalla tarve päivittää Olli Seppäsen ilmastointitekniikan kirjat, aloite SuLVI:lta. Tavoitetta kuitenkin laajennettiin Tavoitteena toimia alan perusteoksena sisältää ilmastointitekniikan kokonaisuuden pääpaino perusasioissa esimerkkeineen uusin tieto päivitettynä suunnitteluesimerkkejä ja teollisuusilmastoinnin perusteet. Oppikirjat amk- ja yliopisto-opiskeluun ja täydennyskoulutukseen Kustantajana Talotekniikka-Julkaisut Oy Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences Faculty of Technology and Maritime Management

3 Ilmastointitekniikan kirjat 2014 Toteutus 2-osaisena kohderyhmittäin Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät, Ilmastointitekniikka osa 1 Rakennuttajat, kiinteistönomistajat Suunnittelijat (LVI, arkkitehti, rakennus, sähkö, rakennusautomaatio) Urakoitsijat, kiinteistönpito ja -huolto Sisäilmaryhmät kunnissa ja muissa organisaatioissa Opiskelijat (LVI, arkkitehti, rakennus, sähkö, rakennusautomaatio) Ilmastointilaitoksen mitoitus, Ilmastointitekniikka osa 2 Rakennuttajien ja kiinteistönomistajien LVI-asiantuntijat LVI-suunnittelijat Ilmastointiurakoitsijat, kiinteistönpito ja -huolto LVI-opiskelijat Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences Faculty of Technology and Maritime Management

4 Ilmastointitekniikan kirjat 2014 Toimittaja Esa Sandberg Kirjoittajia yhteensä 32 Heinonen Jarkko Holmberg Rolf Hyvärinen Kalevi Hänninen Reijo Jokinen Liisa Kauppila Kari Keinonen Pauli Koivula Urpo Koskela Hannu Koskinen Erkki Kosonen Risto Laine Tuomas Liljeström Kimmo Lönnström Jyrki Mustakallio Panu Mäkinen Pekka Nykvist Ari Paasio Ilkka Pessi Pekka Pettersson Henrik Pihlajamaa Pirkko Railio Jorma Rantama Markku Ripatti Harri Sahlsten Toivo Sandberg Esa Silvan Jari Sundman Tom L. Säteri Jorma Tammivaara Heikki Valkeapää Aki Vuolle Mika Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences Faculty of Technology and Maritime Management

5 Alkusanat 0. Johdanto 1. Ilmastointilaitoksen kuvaus ja säädökset 2. Sisäilmasto 3. Kosteus ilmassa 4. Ilmavirran mitoitusperiaatteet 5. Ilmanvaihtojärjestelmät 6. Ilmastointijärjestelmät 7. Koneet ja konehuoneet 8. Kanavat ja varusteet 9. Päätelaitteet ja huonelaitteet 10. Jäähdytysjärjestelmät 11. Sähkö- ja automaatiojärjestelmät 12. Esimerkkejä tavanomaisten ilmastointilaitosten suunnittelusta 13. Harjoitustehtävät Liitteet

6 Alkusanat 0. Johdanto 1. Ilmastoinnin suunnittelu ja mitoitus 2. Huoneakustiikka ja äänitekniikka 3. Kanaviston mitoitus, säätö ja mittaus 4. Ilmankäsittelyprosessit ja koneiden mitoitus 5. Ilman suodatus 6. Tilailmastointi ja ilmanjaon mitoitus 7. Järjestelmätekninen mitoitus 8. Laitosteknisiä suunnittelunäkökohtia 9. Huoneen sisäilmaston mallintaminen 10. Sisälämpötilan ja jäähdytystehontarpeen laskenta 11. Ilmastoinnin energiantarpeen laskenta sekä energia- ja olosuhdesimulointi 12. Ekotehokas ilmastointi ja elinkaarilaskenta 13. Ilmastointilaitoksen asennukset, vastaanotto ja ylläpito 14. Erityistilojen suunnittelu 15. Teollisuus- ja erkoisilmastoinnin suunnittelun periaatteita Liitteet

7 Ilmastointitekniikan kirjat 2014 Ulkoasu: kovat kannet, sidottu, värillinen Ilmestyy (Finnbuild-messut) Myynti: Talotekniikka-Julkaisut Oy / Eeva Keränen

8 Osa 1 Sisäilmaston tavoitteet ja mittaus Järjestelmien toimintaperiaatteet Kanavisto ja laitteet Järjestelmien ja laitteiden historiankaari Tavanomaisten rakennusten ilmastoinnin suunnitteluesimerkkejä Poimintoja luvuittain

9 LVI-tekniikan rooli sisäilmaston ja energiatehokkuuden toteuttamisessa. LVI-suunnittelijan tehtävät ja yhteistyö muiden suunnittelijoiden kanssa. Urakoinnin, vastaanoton, käytön ja ylläpidon merkitys. Sisäympäristö Rakennus Sisäilmasto Akustiikka Valaistus Tila Työpiste Sisustus Sisäilma Puhtaus Lämpöolot Äänitaso Puheen ymmärrettävyys Valon laatu Valon määrä VOC Ilman lämpötila Ilmanvaihto Puheindeksi (STi) Luminanssi (valotiheys) Hiukkaset Ilman liike Ilman käsittely Äänen taajuus Häikäisy Mikrobit Pintalämpötila Tilan siivous Ääneneristys Päivänvalo Tuoksut Kerrostuma Jälkikaiunta Heijastukset Kosteus Spektri (valon kirjo)

10 100% Rakentaminen ja ylläpito Sähköenergia Lämmitys Kokonaiskustannukset Rakennuskustannukset Runko ja perustukset LVI-tekniikan rooli sisäilmaston ja energiatehokkuuden toteuttamisessa Palkat Siivous Sisustus Putkityöt LVI-suunnittelijan tehtävät ja yhteistyö muiden suunnittelijoiden kanssa. Urakoinnin, vastaanoton, käytön ja ylläpidon merkitys Rakennuskustannukset Ilmastointi Sähköjärj. Turva+autom. Suunnittelu Rakentaminen ja ylläpito Muut Muut ALV Tontti Kuva 0.4. Esimerkki toimistorakennuksen palkkakustannusten suhteellisesta merkittävyydestä rakennuksen kokonaisvuosikustannuksiin verrattuna ( Hanssen 2000).

11 Tavanomaisen ilmastointilaitoksen osat ja niiden tehtävät.

12 Teollisuusilmastointilaitoksen osat ja niiden tehtävät

13 Eurooppalaiset säädökset EU-direktiivit ja -asetukset Ekosuunnittelu ja energiamerkintä Kansalliset lait ja asetukset jne.

14 Lämpöolot Kuva 2.1 Lämpöaistimus, PMV (Predicted Mean Vote) asteikko ja sitä vastaavat tyytymättömien osuudet, PPD (Predicted Precentage of Dissatisfied). Väritetyt alueet kuvaavat 6 % (-0,2<PMV<0,2), 10 % (- 0,5<PMV<0,5), ja 15 % (-0,7<PMV<0,7) tyytymättömien osuuksia. Kuva Saman lämpöaistimuksen tuottavia operatiivisen lämpötilan ja ilman keskimääräisen liikenopeuden yhdistelmiä. PMV=0 käyrä vastaa noin +25 C koettua lämpötilaa. Aktiviteettitaso 1,2 met, vaatetus 0,5 clo, ilman vesisisältö 12 g/kg k.i., liikkuvan ilman lämpötila on sama kuin operatiivinen lämpötila.

15 Ilman laatu Kuva Ehdotus sisäilman laatuindeksiksi perustuen PM 2.5 -pitoisuuden käyttöajan (8 tai 24 h) keskiarvoihin (Rantala 2014). Kuva Sisäilma-altisteisiin liittyvä tautitaakka (DALY) altisteittain Suomessa vuonna (Hänninen 2013)

16 Sisäilmaston mittaukset ja tutkimukset Kuva Huonevirtausten havainnollistaminen savukokeilla. Kuva Esimerkki Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyn tuloksista saman rakennuksen eri tiloissa.

17 2 t kuiva = vakio Perusasiat kosteasta ilmasta, kosteuden mittaus ja tiettyjen suureiden lukeminen Mollier-piirroksesta 6 x = vakio 7 Kuiva anturi Märkä anturi 101,3 kpa H 2 O Puhallin 1 4

18 t o C Sääolosuhteiden esiintyminen eri paikkakunnilla. Laskuesimerkkejä Diagrammi pätee ilmanpaineelle 101,3 kpa Merkinnät: h ominaisentalpia [kj/kg ki] x vesisisältö [g H 2 O/kg ki] t kuiva lämpötila [ C] φ suhteellinen kosteus [%RH] p h vesihöyryn osapaine [Pa] ρk kuivan ilman määrä [kg ki / kg kosteaa ilmaa] Δh/Δx prosessin suunta [kj/kg] x g/kg Δh/Δx, kj/kg ph, Pa ph, Pa p h, Pa

19 Ilmavirran mitoitus - lämpökuorman - epäpuhtauskuorman - kosteuskuorman - Sisäilmastoluokituksen - RakMK D2:n mukaan. 30 C 30 C C (t) h C 26 C 18 C C t ( C) ppm 1100 ppm 900 ppm h t /min 300 O,5 1/h 1 1/h 3 1/h 6 1/h 400 ppm 900 ppm 400 ppm C (h)

20

21

22 M Tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä, vyöhykekohtainen säätö M

23 Ilmastointijärjestelmien toimintaperiaatteet ja laitteet

24 Ilmastointijärjestelmien ominaisuuksien vertailu

25 4t 9 4p 4u 4j 1 5p 5u

26 Historiankaaret konetyypeittäin

27 Korkeus,m 6,0 5,0 4,0 H=1,5 x B H=B 3,0 2,0 1,0 0, Koneen ilmavirta m 3 /s

28 Kanavat ja komponentit Tiiviys

29 8 Ilmanjakomenetelmien luokittelu Luokittelu 1 Luokittelu 2 Suurnopeusilmanjako Tuloilma puhalletaan huonetilaan suurella nopeudella, huoneilmaa sekoittuu paljon ilmasuihkuun. Huonetilassa ilmasuihkut hallitsevat huonevirtauksia. Piennopeusilmanjako Tuloilma puhalletaan huonetilaan alhaisella nopeudella. Huonetilassa lämpökuormien synnyttämät konvektiovirtaukset hallitsevat huonevirtauksia. Sekoitusilmanjako Tuloilma puhalletaan huonetilaan siten, että epäpuhtaudet laimenevat ja lämpötila tasoittuu. Syrjäytysilmanjako Tuloilma puhalletaan huonetilaan siten, että epäpuhtaudet ja lämpötila kerrostuvat. Tuloilma korvaa konvektiovirtausten mukana nousevaa huoneilmaa. Mäntäilmanjako Suuri tuloilmavirta puhalletaan alhaisella nopeudella koko huonetilan poikkipinnalle. TILAILMASTOINNIN MÄNTÄ KERROSTUMA VYÖHYKE SEKOITUS PERIAATE: TAVOITE Luoda tuloilmavirran Hyödyntää ja tukea Hallita huoneilman olo- Luoda ilmastoitavaan LÄMPÖTILA, KOSTEUS JA EPÄPUHTAUS JAKAUTUMA (KUVAT) X-akseli: C, mg/m 3, g/kg Y-akseli: Tilan koko (esim korkeus H) avulla yhdensuuntainen tiheyserojen seuraukse- suhteet valitulla vyöhyk- tilaan tasaiset olosuhteet virtauskenttä koko ilmas- na syntyvää kerrostu- keellä ja sallia lämmön toitavaan tilaan mista huonetilassa ja epäpuhtauksien kerkorvaamalla syrjäytynyt rostuminen muualla konvektioilmavirta tuloilmalla huonetilassa T=tulo, P=poisto KUVAUS Huoneilmavirtaukset hal- Huoneilmavirtauksia Huoneilmavirtaukset Huoneilmavirtauksia TEOREETTINEN EPÄPUHTAUKSIEN JA LÄMMÖN POISTO- TEHOKKUUS TYYPILLINEN YLEISILMANVAIHDON SOVELLUTUS H T t, C, x litaan yhdensuuntaisella hallitsee nostevoima. osittain hallitaan tuloilman hallitaan tyypillisesti pieninopeuksisella tulo- Tuloilmanjako toteutetaan avulla ja osittain noste- suurnopeusilmanjaon ilmanjaolla, joka on riit- pienellä nopeudella. voimalla. avulla. tävän voimakas syrjäyt- P tämään häiriövirtaukset H T P t, C, x H T P t, C, x H T P t, C, x 1

30 Ilmanjaon ja poiston päätelaitteet D H W B

31 Jäähdytysjärjestelmin toimintaperiaatteet. Laitetyypit o C Lauhdutin 70 o C Höyrystin

32 Liuoksen/kallion lämpötila C Energiakaivot. Maaperän hyödyntäminen jäähdytykseen ja lämmitykseen, periaatteet. Kaukojäähdytys. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 Etäisyys porareiän keskipisteestä metriä 8 h 1 vko 1 kk Kuva Energiakaivon ja ympärillä olevan kallion laskennallinen lämpötilaprofiili, kun energiakaivosta on otettu lämpöä tasaisella kuormalla 8 h, 1 viikon ja 1 kk ajan. Kuva Pintamaan tyypillinen lämpötilavaihtelu (Leppäharju 2008)

33 Jäähdytysvesiverkostojen toimintaperiaatteet Kuva Tuloilmakoneiden jäähdytysvesiverkosto, jossa vedenjäähdytyskone ja tuloilmakoneet on kytketty omalla kiertopiirillään tasaussäiliöön.

34 Ilmastoinnin sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmä Rakennusautomaation ja ilmastoinnin sähköistyksen järjestelmät ja toimintaperiaatteet Sähköjärjestelmä Automaatiojärjestelmä Rakennuksen pääkeskus Sähkökeskus (ryhmäkeskus) Valvonnan alakeskus Kiinteistön valvomo Pääkytkin Pääkytkin Pumput Puhaltimet Ohjauskytkimet ja merkkivalot Sulakkeet Koneiden kontaktorit Lämpöreleet ja palautuspainikkeet Sulakkeet DI-moduulit DO-moduulit AI-moduulit AO-moduulit Internet Intranet Anturit Toimilaitteet Apureleet Apureleet Lämmönsiirtimet Muuntaja Jäätymissuojat Huonesäätimet Muuntaja Jäähdytyslaitteet Mittarit

35 Rakennusautomaation ja ilmastoinnin sähköistyksen järjestelmät ja toimintaperiaatteet

36 Rakennusautomaation ja ilmastoinnin sähköistyksen järjestelmät ja toimintaperiaatteet Kuva IV-koneen vahvavirtajohdotus, lukitukset ja käytetyt kaapelityypit.

37 Pientalo ja rivitalo

38 Asuinkerrostalo

39 Koulurakennus Kuva Biologian opetustilan olosuhdesimuloinnin tulokset.

40 Toimistotalo

41 Liikerakennus

42 Palvelutalo

43

44

45 LIITTEET

46 LIITTEET, esimerkkejä, termit myös englanniksi

47 LIITTEET, esimerkkejä

48 Osa 2 Suunnittelun eteneminen Järjestelmien mitoitus Sisäilmaston mallintaminen Tehon- ja energiantarpeen laskenta Asennus, vastaanotto, käyttö ja ylläpito, kuntotutkimukset Erityistilojen, teollisuus- ja erikoisilmastoinnin suunnittelu

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Ilmankäsittelykoneen ja sen osien mitoitusohjeet sekä varusteiden valinta Valintaohjelman esimerkki

61

62

63

64

65

66

67 Ilmastointijärjestelmien järjestelmäja toimintakaavioiden esimerkit selostuksineen

68

69 Jäähdytysjärjestelmien kaaviot toimintaselostusesimerkkeineen

70 Kaukojäähdytys ja geoenergian hyödyntäminen lämmitykseen ja jäähdytykseen

71 Jäähdytysputkiston suunnittelu ja mitoitus, putkiston komponentit

72 Rakennusautomaation kenttälaitteet ja niiden asennus

73 Yhdistämisrajoitukset, konehuoneiden ja palvelualueiden muodostaminen, D2 ja E7. Roilojen suunnittelu. Mahdollisimman ylös (hajut) Konehuoneet Liuos tai levy LTO EI60 koneh Roottori LTO EI60 koneh. Liuos LTO EI120 koneh. 5. krs 4. krs 3. krs Kanavat samassa roilossa Keittiöt Kanavat samassa roilossa EI 120 kanava f 630 L50 f 500 f 500 f 630 L50 Huoltotaso Käyttövesi putket Lämmitys putket Jäähdytys putket Viemäri f 250 f krs Kanavat samassa roilossa 1. krs EI 60 kanava

74 . Koneellinen savunpoisto ja paineistus.

75

76 Taseen muodostaminen - tasapainotilanne - aikariippuva tilanne - yksivyöhyke - monivyöhyke

77 Virtauselementit mallinnusyhtälöineen - epäpuhtaus - lämpö - kosteus

78 CFD-mallinnus esimerkkeineen

79 CFD-mallinnus esimerkkeineen - Ilman nopeus - ilman lämpötila - ilman kosteus. mm. avotoimisto, delfinaario

80 Kuva Kohdepoiston sieppausasteen ja työhygieenisen tehokkuuden määrittäminen. Merkkiainemittaukset

81 Päivitetyt tehontarpeen laskentaperiaatteet ja -menetelmät

82 Päivitetyt energiantarpeen laskentaperiaatteet ja -menetelmät. Määräystenmukaisuuden osoittaminen.

83 Ympäristöluokitusten vertailua.

84 Ympäristöluokituksen esimerkki

85 Elinkaarilaskenta.

86

87

88 Kuva Poistoilmahuuvan tulee olla laiteryhmää leveämpi, jotta ylöspäin levenevä konvektioilmavirtaa saadaan siepattua. Keittiössä voi lisäksi esiintyä painesuhteiden ja oviaukkojen seurauksena ristivirtauksia, jotka heikentävät liian pienen huuvan epäpuhtauksien poistotehokkuutta. Ammattikeittiöt

89 Väestösuojat

90 Väestösuojat

91 Paikoitustilat

92

93 Epäpuhtaudet ja HTP Lämpöolot

94 Tilailmastointi ja paikallisilmanvaihto

95 Oviaukot ja oviverhot

96 Tavanomaiset teollisuushallit

97 Puhdastilat

98 Muoviteollisuus ja elintarviketeollisuus

99 Paperikone ja konesali

100 Jäähallit, monitoimihallit

101 Uimahallit ja allastilat

102 LIITTEET

103 Mukavia lukuhetkiä! Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka ja merenkulku Satakunta University of Applied Sciences Faculty of Technology and Maritime Management

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA

SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA SISÄYMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA SISÄYMPÄRISTÖN LAADUN SEURANTA Maija Virta, FIGBC ja Risto Kosonen, Halton Oy 1 YHTEENVETO 1.1 Tavoite Sisäympäristöindikaattoreilla varmistetaan käyttäjien terveys

Lisätiedot

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu

Juha Pasila. Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa. Energiansäästö ja ilmanlaatu Juha Pasila Tarpeenmukainen ilmanvaihto oppilaitoksissa Energiansäästö ja ilmanlaatu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

D2-uusintatarveselvitys

D2-uusintatarveselvitys D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti 26.11.2014 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand Sisällysluettelo Esipuhe...3 1. Tausta...3 2. Työmenetelmät...4 3. Tulokset...5 3.1.

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

SFP-luku LVI-suunnittelussa

SFP-luku LVI-suunnittelussa Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry 23.marraskuuta 2011 1 Lokakuu 2012, 23.vuosikerta AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kiinteistön ylläpito edellyttää selkeitä suunnitelmia, osaavia kumppaneita

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

Ammattikeittiöiden suunnittelu 2015 4. 13.

Ammattikeittiöiden suunnittelu 2015 4. 13. Ammattikeittiöiden suunnittelu 13.4.2015 Ammattikeittiöiden luokittelu Ruokapalvelujärjestelmän mukaan Keskuskeittiöt Tuotetaan ruokaa muihin keittiöihin kuljetettavaksi Valmistuskeittiöt Kaikki ruoat

Lisätiedot

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas Versio 1.09, Joulukuu 2013 Sisältö Mikä on IDA ESBO?... 3 IDA ESBOn käyttö... 3 IDA ESBO käyttöliittymä... 6 Huoneet-välilehti... 6 Rakennus-välilehti...30

Lisätiedot

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI

VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI VANTAAN LÄHES NOLLAENERGIAPÄIVÄKOTIKONSEPTI raportti ver 1.1 14.10.2014 Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy Ab Case Consult Ltd Metropolia Ammattikorkeakoulu Climaconsult Finland Oy Projectus Team

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa

Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus

Käyttäjälähtöiset toimistotilat, tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus , tilaratkaisut, sisäympäristö ja tuottavuus TOTI-HANKKEEN LOPPURAPORTTI Valtteri Hongisto, Annu Haapakangas, Hannu Koskela, Jukka Keränen, Henna Maula, Riikka Helenius, Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen,

Lisätiedot

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus

Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelu ja energiatehokkuus 11. Pääsuunnittelijakoulutus Elina Saarisalo CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja

Lisätiedot

Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS

Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS 12.9.2011 ESIPUHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YKSINKERTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 5 2 YKSITYISKOHTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 8 2.1 LASKENTAPERIAATE... 8 2.2 JÄÄHDYTYSENERGIAN

Lisätiedot

Talotekniikkapalvelut tilapalveluissa

Talotekniikkapalvelut tilapalveluissa Talotekniikkapalvelut tilapalveluissa Dosentti, TkT TKK LVI-laboratorio CUBENet Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut TKK LVI-laboratorio TKK Rakentamistalous VTT Tuotteet ja tuotanto VTT Rak.

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS VETURI ASETTI KOVAT VAATIMUKSET ILMASTOINNILLE

KAUPPAKESKUS VETURI ASETTI KOVAT VAATIMUKSET ILMASTOINNILLE GREEN ENERGIARATKAISUJEN SUUNNANNÄYTTÄJÄN CHILLER OY:N ASIAKASLEHTI 2 2012 KAUPPAKESKUS VETURI ASETTI KOVAT VAATIMUKSET ILMASTOINNILLE TURUN T-SAIRAALA ON TULEVAISUUDEN SAIRAALA TÄNÄÄN PALA RANSKAA TUKHOLMAN

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot