KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY"

Transkriptio

1 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE OULU Puh

2 LVI-TYÖSELITYS G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset... 3 G01 LVI-hankinnat ja työt... 3 G03 Olevat LVI-järjestelmät... 4 G04 LVI-tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet)... 5 G06 Asennustyö... 6 G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto... 7 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT... 9 G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset... 9 G11 Lämmöntuotanto G1100 Lämmöntuotannon yleiset vaatimukset G12 Lämmönjakelu G1200 Lämmönjakelun yleiset vaatimukset G13 Lämmönluovutus G1300 Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G30 Ilmastointijärjestelmien yleiset vaatimukset G31 Ilmastointikoneisiin liittyvät osat G32 Ilmastointikoneet G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet G34 Päätelaitteet G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT G4000 Yleistä G9000 Yleistä J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT... 20

3 1 Rakennushanke ja sen sijainti* Nimi Karhulanvaaran koulu Sijainti Kaupunginosa Kortteli Tontti Suomussalmi Suomussalmi Osoite Kuhmontie Suomussalmi Rakennustoimenpide: Bruttoala Tilavuus Laajennusvaraukset: Muutostyö Rakennuttaja: Nimi Suomussalmen kunta Tekniset palvelut Osoite Kauppakatu Suomussalmi Puhelin Yhteyshenkilö Antti Westerlund, tekninen johtaja, Yhteyshenkilö Pia Lindfors, Sähköposti Suunnittelijat, asiantuntijat* Arkkitehtisuunnittelu Nimi Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Osoite Kauppurienkatu Oulu Yhteyshenkilö Hannu Tuomela, LVI-suunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie OULU Puhelin Sähköposti

4 2 Yhteyshenkilö Pekka Nykänen Rakennusautomaatiosuunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie Oulu Puhelin Sähköposti Yhteyshenkilö Pekka Nykänen Sähkösuunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie Oulu Puhelin Sähköposti Yhteyshenkilö Kari Ylitolva

5 3 G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset Työselitystä käytetään rinnan Talotekniikka-RYL 2002:n kanssa. Työselityksessä ja Talotekniikka-RYL 2002:ssa on asioiden käsittelyjärjestys ja otsikointi numerotunnuksineen sama. Numeroimattoman otsikon lopussa oleva * -merkki tarkoittaa sitä, että Talotekniikka-RYL 2002:ssa ei ole vastaavaa otsikkoa. Otsikko työselityksessä on samalla viittaus Talotekniikka-RYL 2002:n vastaavasti numeroituun kohtaan. Viittaus tuo voimaan ko. kohdan vaatimustekstin ja sitä täydentävien selostustekstien LVI-teknisten määritysten velvoitteet. Samalla tulevat voimaan myös sitä edeltävä perusvaatimuskohta, luvun perusvaatimuskohdat, osan alussa olevat yleiset vaatimukset sekä koko osa G0. Tätä viittaus- ja voimaanastumiskäytäntöä nimitetään pyramidisäännöksi. Myös suunnitelmapiirustuksissa ja muissa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten suhteen noudatetaan Talotekniikka-RYL 2002:a em. pyramidisäännön mukaisesti, vaikka vaatimuksia vastaavaa kohtaa ei ole työselityksessä esitetty. Työselityksessä on esitetty vain ne Talotekniikka-RYL 2002:n kohdat, joissa esitetään rakennushankekohtaisia vaatimuksia. Talotekniikka-RYL 2002:n selostusteksteissä esitetyt LVI-tarvikkeiden määrät vaikuttavat hankkeen toimituslaajuuteen vain myös muissa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyinä. Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita noudatetaan, ellei suunnitelmissa erikseen ole esitetty poikkeamia siitä. G01 LVI-hankinnat ja työt G01.00 LVI-hankintojen ja -töiden yleiset vaatimukset Rakennuksessa tehdään lähinnä tilamuutosten vaatimia LVIA-muutostöitä. Varsinaisia LVIAjärjestelmien perusparannustöitä ei tehdä lukuun ottamatta suunnitelmiin erikseen merkittyjä hankintoja ja asennuksia. LVIA-tekniikan tavoitekäyttöikä on 10 vuotta. LVI-hankintoihin ja -töihin kuuluvien velvoitteiden toteuttajasta käytetään LVI-työselityksessä nimitystä urakoitsija ja tämän velvoitteista urakka. LVI-urakkaan kuuluvat putkityöt (PU), ilmanvaihtotyöt (IU) ja rakennusautomaatiotyöt (RU). Suunnitelmiin merkitty urakkajako on ohjeellinen. Urakoitsija vastaa täysin urakkansa sisäisestä jaosta. LVI-suunnitelmassa ja urakkarajaliitteessä merkinnät tekee ja toimittaa tarkoittavat hankintaa ja asennusta. LVI-suunnitelmassa esitettyjen järjestelmien ja laitteiden hankinta ja asennus kuuluvat LVI-urakkaan, ellei erikseen ole toisin mainittu. Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen antamista tutustuvan työkohteeseen nykyisten laitteiden, teknisten yksityiskohtien, asennusolosuhteiden ja purkutöiden laajuuden selvittämiseksi. G01.11 Oleviin LVI-järjestelmiin liittyvät hankinnat ja työt Rakennuksen vesi- ja viemäriliittymät jäävät käyttöön. Nykyisen öljykeskuslämmityksen rinnalle tekee tilaaja hakelämmityslaitoksen. Kaikki hakelämmityslaitoksen lisäämisestä aiheutuvat LVI-hankinnat ja työt tekee tilaaja, ellei LVIsuunnitelmissa ole toisin mainittu. Hakelämmitys toimii päälämmityslaitoksena ja öljylämmitys lisä- ja varalaitoksena. Nykyiset vesi- ja viemäriputket, lämpöjohdot sekä ilmastointikanavat ja -kojeet jäävät pääosin käyttöön.

6 4 Urakoitsija tarkastaa kaikkien nykyisten käyttöön jäävien LVI-järjestelmien ja -laitteiden kunnon lukuun ottamatta öljylämmityslaitosta. Putkiverkostot tarkastetaan ulkoisesti mahdollisten vuotokohtien havaitsemiseksi. Puutteet raportoidaan kirjallisesti tilaajalle. Mahdolliset korjaustyöt tehdään lisätyönä siten, että LVI-järjestelmät ovat urakan valmistuessa täysin toimintakuntoisia. G01.12 Putkihankinnat ja työt (PU) G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset G1 Lämmitysjärjestelmät G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G7 Palontorjuntajärjestelmät G9 Eristys G01.13 Ilmastointihankinnat ja työt (IU) G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset G3 Ilmastointijärjestelmät G4 Kylmätekniset järjestelmät G9 Eristys G01.14 Rakennusautomaatiohankinnat ja työt (AU) Rakennusautomaation hankinnoista ja töistä on erillinen työselitys. Rakennusautomaatiopiirustuksissa on esitetty velvoitteita putki- ja ilmanvaihtourakoihin. G03 Olevat LVI-järjestelmät G03.00 Olevia LVI-järjestelmiä ja -tarvikkeita koskevat yleiset vaatimukset Kaikkien nykyisten käyttöön jäävien LVI-laitteiden öljylämmityslaitosta lukuun ottamatta toiminta tarkastetaan ja varmistetaan toimintakokein. Kaikki nykyiset käyttöön jäävät LVI-laitteet puhdistetaan. G03.11 Purettavat LVI-järjestelmät ja -tuotteet (laitteisto, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) LVI-suunnitelmiin ei sisälly varsinaisia purkupiirustuksia. Purkutyöt on esitetty suunnitelmapiirustuksissa ja työselityksessä. Ilmanvaihdon purkupiirustukset on tarkoitettu ilmanvaihdon kokonaisuuden selventämiseksi, säädön toteutukseen ja nuohouksen laajuuden määrittämiseksi. Urakoitsija vertaa purku- ja suunnitelmapiirustuksia purkutöiden laajuuden selvittämiseksi. Urakoitsija varmistaa purkutöiden laajuuden ja nähtävillä olevat yksityiskohdat kohteessa ennen tarjouksen antamista. Urakkavaiheessa purkurajat tarkistetaan paikan päällä. LVI-järjestelmien nykytilanteen ajantasapiirustuksia ei ole. Vanhoja suunnitelmapiirustuksia toimitetaan pyydettäessä. Kaikki nykyiset käytöstä poistuvat LVI-järjestelmät purkaa urakoitsija. Urakoitsija tekee purettavat osuudet paineettomiksi ennen tyhjentämistä ja purkua. Erityisesti tulee huomioida, että rakenteisiin ei jää käytöstä poistuvia paineellisia putkia. Urakkaan kuuluu vesi- ja viemärikalusteiden, ilmanvaihdon päätelaitteiden yms. irrotus ja kiinnitys tiloissa, joissa tehdään sisäpintojen maalaus-, lattiapinnoitus- tai muita käsittelyjä. Urakoitsija tarkistaa arkkitehtisuunnitelman huoneselosteista huonekohtaisesti sisäpintojen käsittelytoimenpiteet ja laskee urakkaan käsittelyn vaatimat irrotukset ja kiinnitykset. G03.12 Väliaikaiset LVI-järjestelmät ja -järjestelmien osat toteutuksen aikana

7 5 Väliaikaiset LVIA-järjestelmät kuuluvat urakkaan vain erikseen merkityissä kohdin. G04 LVI-tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) G04.00 LVI-tuotteiden (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) yleiset vaatimukset LVI-suunnitelma on tavoitteellinen ja ohjeellinen esimerkkituotteilla. Urakoitsijan tulee toimittaa LVI-järjestelmät täysin toimintakuntoisina kokonaisuuksina valitsemiensa laitemerkkien mukaan, vaikka yksittäisiä järjestelmien osia ei ole erikseen mainittu LVI-suunnitelmassa. Urakoitsijan tulee varmistaa ja osoittaa valitsemiensa tuotteiden soveltuvuus ko. asennus- ja käyttöolosuhteisiin. (myös. suunnitelman esimerkkituotteiden osalta). Suunnitelmissa esitetyt laitteiden mitoitusarvot ovat ohjeellisia. Urakoitsijan tulee aina ennen pumppujen, puhaltimien, moottoreiden, säätölaitteiden ym. tilaamista tarkastaa, että laitteiden mitoitus vastaa niihin liittyvien, myös muiden urakoitsijoiden toimittamien laitteiden lopullisia toiminta-arvoja. Suunnittelija vastaa suunnitelman laskennallisista arvoista kuten ilma- ja vesimäärät, putkistojen painehäviöt jne. Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteys suunnittelijaan. Kun urakoitsija toimittaa tilaajalle tai suunnittelijalle tarkastettavaksi laitevalintojaan, tulee tässä yhteydessä mainita poikkeamat suunnitelmasta. Tarkastus ja mahdolliset huomaamatta jääneet virheet eivät muuta suunnitelman vaatimuksia, ellei näin erikseen sovita. Vesikatolle ja ulkoseinälle tulevat LVI-laitteet toimitetaan kaikki arkkitehdin määräämään värisävyyn pintakäsiteltynä tai pinnoitettuna. Sisällä väri on valkoinen, ellei toisin ole määritelty. G04.20 Vaihtokelpoisuus toteutettavissa LVI-järjestelmissä Vastaavuudesta vastaa teknisesti ja taloudellisesti (koko LVI-järjestelmän osalta) vaihtoa esittänyt urakoitsija. G04.21 Valintaehdotukset toteutettavissa LVI-järjestelmissä Urakoitsija tekee tarkistuslaskelmat ja tarvikevalintaehdotuksensa mm: - kannakointijärjestelmästä - kojeista ja järjestelmistä - käytettävistä päätelaitteista - ilmanotto- ja jäteilmalaitteista - kanavistojen säädöstä - puhaltimien tehoista - äänenvaimennusrakenteista ja tärinäneristimistä - kanavistojen äänenvaimennuksista - pumpuista - jäähdytyslaitteista G04.22 LVI-tuotteisiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset LVI-suunnitelma ei sisällä asennuspiirustuksia. LVI-piirustuksissa esitetyt asennustavat ja - paikat ovat ohjeellisia. Urakoitsijoiden tulee keskenään suunnitella lopulliset asennuspaikat ja -menetelmät. Asennuspiirustusten koordinoijana tilaajan suuntaan toimii LVI-urakoitsija. Sovitussa aikataulussa laaditaan ja hyväksytetään vaaditut LVI-tuotteiden asennus- ja kytkentäpiirustukset. o LVI-laitteiden kytkennän edellyttämät sähkö- ja rakennusautomaatiopiirustukset

8 6 o o o o o kone- ja laitealustat ilmanottolaitteet kannatus- ja kiinnitysrakenteet laitevalmistajien asennusohjeet palopeltien asennus LVI-piirustukset täydennetään lopullisia asennuksia vastaaviksi tarkepiirustuksiksi. Niissä esitetään myös asennetut LVI-tuotteet tyyppimerkintöineen ja säätöarvoineen. Piirustukset toimitetaan punakynäversiona suunnittelijalle, joka tekee loppupiirustukset sähköisessä muodossa. Tarkepiirustuksista kopioidaan luovutuspiirustukset tilaajan laskuun. Urakoitsija täyttää tilaajan toimittamat konekortit. Laminoidut säätö-, kytkentä- ja toimintakaaviot toimitetaan ko. teknisen tilan seinälle kiinnitettynä. G04.30 LVI-tuotteiden toimitus G Toimituksen perusvaatimukset Työmaalle toimitettavien LVI-tuotteiden on oltava ehjiä ja sisä- ja ulkopinnoiltaan puhtaita. Ne suojataan likaantumista ja vahingoittumista vastaan koko rakentamis- ja käyttöönottovaiheen ajan. G Toimitusajat ja -ajankohdat LVI-tuotteiden toimitusajat ja -ajankohdat sovitetaan toteutusaikatauluun. Tarpeetonta varastointia rakennusalueella vältetään. G Varastointi ja suojaus työmaalla Noudatetaan Sisäilmayhdistyksen puhtausluokitusta P 2. G06 Asennustyö G06.00 Asennustyön yleiset vaatimukset Urakoitsijan tulee suunnitella asennustyön yksityiskohdat yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa ennen asennustyön aloittamista. Jos havaitaan, että asennukset aiheuttavat muutoksia alakattokorkoihin, kotelointeihin ja ulkonäköön yleensä, tulee näistä olla yhteydessä ensisijaisesti kohteen valvojiin. Urakoitsijan tulee varmistaa, että kaikilla asennustöitä tekevillä on käytössään viimeisimmät suunnitelma-asiakirjat ja työjohdon ohjeistus. Urakoitsijan on asennuksissaan noudatettava myös huonekortteja ja selosteita, kalustekaavioita sekä sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija urakka-aikana rakennuttajan kautta toimittaa. Urakoitsijan on ennen asennustensa aloittamista ao. kohteessa vaadittava ko. asiakirjat käyttöönsä riittävän ajoissa. Kaikkien laitteiden tulee olla CE-hyväksyttyjä. Asennusohjeet toimitetaan työmaalle myös muiden urakoitsijoiden käyttöön. Asennuspöytäkirjat hyväksytetään valvojalla ja liitetään luovutusaineistoon. G06.12 Asennus- ja työolosuhteet Noudatetaan Sisäilmayhdistyksen puhtausluokitusta P2. G06.13 Reiät, syvennykset, asennusaukot sekä kuljetusaukot ja -reitit Urakoitsijan tulee heti työn alettua suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta ne voidaan ottaa

9 7 huomioon rakennustyötä tehtäessä. Urakoitsijan tulee huomioida käytössä olevat kuljetusreitit laitevalinnoissaan (mm. iv-koje). G06.23 LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkinnät Laitteiden merkintälaatat tehdään kerrosmuovista 60 mm x 40 mm x 2 mm, kaiverrettu peiliteksti on musta ja pohja valkoinen. Päänimikkeen kirjaimen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen 7 mm korkea. Merkintälaatat on pyrittävä sijoittamaan siten, että ne jäävät paikoilleen, vaikka ko. laite irrotettaisiin. Putkiin liimataan merkintäteippi pohjajohdoissa ja alakatoissa n. 20 m välein ja aina huoltoluukkujen ja venttiilien läheisyydessä. Merkintäteippi liimataan lämmönjako- ja iv-konehuoneissa yms. putkiin niin, että kytkentä saadaan havainnolliseksi. Kanavat merkitään merkintäteipeillä. Teipin väri on sininen. Tekstissä on merkintä kanavan lajista tuloilma, poistoilma ja virtaussuunnasta. Merkintöjä käytetään konehuoneissa, seinämien läpimenokohdissa, pystykanavien haaroitusten, palopeltien ja suurten huoltoluukkujen läheisyydessä. Pumput, puhaltimet, kompressorit, lämmönsiirtimet, suodattimet yms. laitteet varustetaan metallisin konekilvin, joista selviää valmistaja, valmistustyyppi ja -vuosi sekä laitteen tehoa ilmentävät tekniset arvot. Alakatoissa olevat luukut merkitsee urakoitsija näkyvällä tavalla. Merkinnästä tulee selvitä luukun takana oleva laite. Merkintätapa on hyväksytettävä rakennuttajalla ja LVI-valvojalla. Poistuvien laitteiden merkinnät poistetaan ja muuttuvien positioiden mukaiset kilvet toimitetaan. G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto G08.13 Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. erikoisselityksiä, rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Laitteiden jatkuvaa hoitoa varten nimetään LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. Ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu (toimintakoevaihe). Iv-kojeen suodattimina toimintakokeiden ja koekäytön yhteydessä käytetään suunnitelman mukaisia suodattimia. Nykyisiin tuloilmakojeisiin toimitetaan uudet suodattimet toimintakokeiden alkaessa. G08.43 Käytön opastus Tekniselle käyttäjälle ja muille kiinteistönhoitohenkilöille esitellään ennen loppukatselmusta kiinteistö- ja huoneistokohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirja sekä muut luovutusasiakirjat. Tekniselle käyttäjälle ja kiinteistönhoitohenkilökunnalle annetaan tilaajan ja käyttäjän kanssa sovittuna aikana opastusta asennettujen LVI-järjestelmien ja LVI-tuotteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. Valvotuin harjoitussuorittein varmistetaan, että opastus on ollut toimitettujen LVI-järjestelmien ja -tuotteiden oikean käytön kannalta riittävää. G08.44 Ylläpitoa palvelevat tuotteet ja varaosat

10 8 Ilmastointiurakka - 1 vaihtosarja kutakin asennettua suodatinta varten G08.50 Takuuajan toimenpiteet G08.51 Takuuhuolto Rakennusaikana käytössä olevien laitteiden takuu kestää normaalin takuuajan loppuun. Takuuhuoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Takuuhuollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien takuuhuoltokäyntien väli on vähintään neljä (4) kuukautta ja enintään kahdeksan (8) kuukautta. Takuuhuoltokäyntien yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät takuuhuoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet. Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä takuuhuoltokäyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen. Jokaisesta takuuhuoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen kiinteistön hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty. Takuuhuoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään tarkoituksenmukaisesti, sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen takuuhuoltokäynti takuuaikana on suoritettava aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä. Tilaaja ilmoittaa mahdollisimman nopeasti takuuhuollosta vastaavalle havaitsemistaan LVI-järjestelmien toimintaa vaarantavista häiriöistä. Takuuhuoltoon sisältyy urakassa toimitettujen LVI-laitteiden huolto-ohjeen mukainen takuuajalle ajoittuva huolto.

11 9 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Rakennus on varustettu öljylämmityslaitteistolla. Tilaaja teettää päälämmönlähteeksi hakelämmityslaitoksen. Öljylämmityslaitos jää sen rinnalle lisä- ja varalämmönlähteeksi. Kaikki hakelämmityslaitoksen lisäämisestä aiheutuvat LVI-hankinnat ja työt tekee tilaaja. Nykyiset lämpöjohdot ja patterit jäävät pääosin käyttöön. Uuden ilmanvaihtokojeen lämpöjohdot lisätään ja kahden nykyisen kojeen lämpöjohtokytkennät uusitaan. Tilamuutoksista johtuen tehdään patterimuutoksia. Iv-verkoston pääpumppu uusitaan suuremmaksi ja taajuusmuuttajakäyttöiseksi. G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset G Lämmitysjärjestelmien perusvaatimukset G Olevat lämmitysjärjestelmät G Säilytettävät lämmitysjärjestelmät Nykyinen lämmitysjärjestelmä jää pääosin käyttöön. G Säädöt ja mittaukset G Säätöjen ja mittausten perusvaatimukset G Lämmitysverkoston säätö Lämmitysverkostoja ei säädetä. Uuden ilmanvaihtokojeen lämpöjohdot otetaan lämmönjakohuoneesta eli se ei vaikuta säätöön uuden taajuusmuuttajapumpun lisäämisen johdosta. Patteripiirien säätöä korjataan tarvittaessa käyttökokemusten mukaan. Korjaussäätö tehdään ensimmäisen takuuvuoden aikana kertaalleen. Säätö käsittää linjasäätöventtiileiden vähäistä säätöarvon korjausta ja muutaman yksittäisen patterin esisäädön korjausta. G Käyttöönotto Käyttöä palvelevat tarvikkeet ja varaosat Urakoitsija luovuttaa loppukatselmukseen mennessä rakennuttajan edustajalle kuittausta vastaan seuraavassa luetellut tarvikkeet. Tarvikkeiden on oltava tarkoituksenmukaisesti pakattuja ja ne on sijoitettava rakennuttajan osoittamaan paikkaan lähelle käyttöpistettä. Putkiurakka - 2 kpl vedenlämpömittareita G Takuuajan toimenpiteet Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet: - kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus - putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivisteiden korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen paikkausta. Kalusteiden käyttöhanojen tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta. - tarvittavat voiteluaine- ym. käyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voi-

12 10 telu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - putkistoissa ja säiliöissä olevien lianerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus Kerran takuuaikana suoritettavat toimenpiteet: - takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus ja korjaus G11 Lämmöntuotanto G1100 Lämmöntuotannon yleiset vaatimukset G1111 Lämmönjakokeskukset G Perusvaatimukset Urakkaan ei kuulu lämmöntuotantolaitteita. G1112 Lämmönsiirtimet G12 G1200 Lämmönjakelu Lämmönjakelun yleiset vaatimukset G1211 Putkistot G Perusvaatimukset Nykyiset teräsputkistot jäävät pääosin käyttöön. Uudet putkistot tehdään sinkitystä teräsputkesta puristusliitoksin tai teräsputkesta kierreja hitsausliitoksin. Näiden hyväksytyt putkimateriaalit, liitostavat ja käyttöalueet sekä standardit on esitetty LVI-ohjekortissa LVI G Asennus G Asennuksen perusvaatimukset G Liittäminen Perusvaatimukset Lämpöjohdot < 50 liitetään puristusliitoksin, kierreliitoksin tai hitsaamalla. Rakenteiden sisällä putket saadaan yhdistää vain hitsaamalla. Putkistot liitetään LVI-ohjekortin LVI mukaisesti. G Kiinnitys ja kannakointi Putket kiinnitetään ja kannakoidaan LVI-ohjekorttien LVI , LVI ja LVI ohjeiden mukaisesti. G Läpiviennit Putkistojen läpiviennit tehdään LVI-ohjekorttien LVI , LVI ja LVI ohjeiden mukaisesti. G Lämpölaajenemisen tasaaminen Putkistojen lämpölaajenemisen tasaaminen tehdään LVI-ohjekortin LVI ohjeiden mukaisesti. Puristusliitoksissa tulee huomioida valmistajan ohjeet kannakoinnille / lämpölaajenemiselle.

13 11 G1220 Putkiston huuhtelu Nykyiset ja uudet lämpöjohtoputkistot huuhdellaan vedellä. Pumput G Perusvaatimukset Nykyiset pumput jäävät pääosin käyttöön. Uusien pumppujen tulee olla saman valmistajan malleja. Toimitukseen kuuluu ivverkoston uusittavan pääpumpun (Gela) taajuusmuuttajan integroitu ohjauslaite. G1230 Venttiilit G Perusvaatimukset G1231 Sulkuventtiilit Nykyiset sulkuventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Lämpöjohdot - putkissa < DN 50 messinkinen palloventtiili NP 10 kierreliitoksin - putkissa > DN 50 teräksinen palloventtiili PN 10 laippaliitoksin Pumppujen sulkuventtiilit ovat pumppujen laippojen kokoa. G1232 G1236 Linjasäätöventtiilit Nykyiset linjasäätöventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Linjasäätöventtiilit ovat yhdistettyjä pallosulku- ja säätöventtiilejä varustettuna säätöasteikolla ja mittausyhteillä. Patteriventtiilit Nykyiset patteriventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Uudet patteriventtiilit ovat esisäädettäviä termostaattisia venttiileitä esim. mallia Danfoss. Patteriventtiilien esisäätöarvot on laskettu patteriventtiileillä mallia Danfoss. Termostaattien asetteluarvot lukitaan +21. G13 Lämmönluovutus G1300 G1310 Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset Patterilämmitys G Perusvaatimukset Nykyiset patterit jäävät pääosin käyttöön. Pattereita ei tarvitse irrottaa maalaustöitä varten. Radiaattoreiden purku- ja asennustöissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, etteivät seinän sisässä olevat kytkentäjohtojen liitokset vaurioidu. G1311 G1312 Radiaattorit Uudet radiaattorit ovat esim. mallia Purmo. Konvektorit Uudet konvektorit ovat esim. mallia Purmo.

14 12 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Rakennuksen nykyiset vesi- ja viemäriliittymät jäävät käyttöön. Nykyiset vesijohdot, viemärit ja kalusteet jäävät pääosin käyttöön. G2000 Yleistä G Takuuhuolto Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet: - kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus - putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivisteiden korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen paikkausta. Kalusteiden käyttöhanojen tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta. - tarvittavat voiteluaine- ym. käyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - putkistoissa ja säiliöissä olevien lianerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus Kerran takuuaikana suoritettavat toimenpiteet: - takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus ja korjaus G2100 Vesijohtotarvikkeet G2120 Venttiilit G Venttiilien yleiset vaatimukset G2121 Sulkuventtiilit Nykyiset sulkuventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Uudet sulkuventtiilit ovat messinkisiä tai ruostumattomia täysaukkoisia palloventtiileitä. G2130 Pumput Nykyiset pumput jäävät käyttöön. G2225 Tonttivesijohto Nykyinen tonttivesijohto ja vesimittari jäävät käyttöön. G2300 Vesijohdot G Putkien yleiset vaatimukset Nykyiset vesijohdot jäävät pääosin käyttöön. Uudet vesijohdot ovat rakennuksessa kupariputkea kapillaariosin ja -liitoksin tai puristusliitoksin. Puristusliitoksia ei saa käyttää niissä kohdissa, joissa liitoksia ei pääse näkemään ja korjaamaan rakenteita särkemättä kuten umpikoteloissa.

15 13 Pintaan asennettavat kytkentä- ja jakojohdot ovat kromattuja liitososineen (piirustusten mukaan). Kromatut putket liitetään kromatuin osin. G2380 Erityisvesijohdot Näkyville asennettavat kromatut jako- ja kytkentäjohdot esim. WC-tiloissa ja vastaavissa tiloissa kiinnitetään tehdasvalmisteisin esim. WOPD-kannakkein LVI Kannakkeen tyyppi on hyväksytettävä rakennuttajalla. G2390 Vesijohtoeristykset G2400 Viemäritarvikkeet Nykyiset viemärit jäävät pääosin käyttöön. Uudet jätevesiviemärit ovat polypropeenimuoviviemäriputkea kumirengasliitoksin ja merkityissä kohdin ääntä vaimentavaa db-muoviviemäriputkea. Uuden ilmanvaihtokojeen ja jäähdytyslaitteen kondenssivesiviemäröinti kuuluu urakkaan. G2500 Viemäriveden käsittely G2543 Hiekanerottimet Siivouskomeroihin asennetaan piirustusten mukaiset hiekanerottimet G2560 Pumppaamot G2600 Viemäriputkistot G Viemäriputkistojen perusvaatimukset Lattiaan ja rakenteisiin käyttämättömäksi jäävät viemärit tulpataan kaasutiiviisti. Nykyisten ja uusien lattiakaivojen ja runkoviemäreiden huuhtelu asennustöiden jälkeen kuuluu rakennusurakkaan. G2615 Tuuletusviemärit Nykyiset tuuletusviemärit jäävät käyttöön piirustusten mukaan. Uudet tuuletusviemärit vesikatolla varustetaan pellitetyllä lämpöeristyksellä. G2800 Kalusteet Vesikalusteet ovat ääniluokkaa 1 ja tyyppihyväksyttyjä. Kalusteet varustetaan sulkuventtiilein. Nykyisille irrotettaville pesualtaille ja WC-istuimilla asennetaan uudet viemärimansetit. Sekoittajien vesimäärät säädetään normivirtaaman mukaiseen arvoon. WC-istuinten huuhteluvesimäärät säädetään maximiin. G2860 Lattiakaivot Asennettavat vesi- ja viemärikalusteet on esitetty erillisessä asiakirjassa. Nykyiset käyttöön jäävät lattiakaivot tarkastetaan mahdollisten vikojen varalta. G2870 Laiteliitynnät Laiteliittymät varustetaan aina määräysten mukaisilla imusuojilla ja takaiskuventtiileillä.

16 14 G3 G30 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Rakennuksessa tehdään tilamuutosten vaatimia ilmanvaihtotöitä sekä vesikaton uusimisesta aiheutuvia ilmanvaihtotöitä. Nykyiset ilmanvaihtokojeet jäävät käyttöön. Osa kojeista kunnostetaan iv-kojeluettelon mukaan. Päiväkotitiloille lisätään uusi ilmanvaihtokoje. Nykyiset kanavat jäävät pääosin käyttöön. Ilmamäärien tavoitetaso muutoksen alaisissa tiloissa on vähintään RakMk D2 mukainen. Ilmastointijärjestelmien yleiset vaatimukset G31 Ilmastointikoneisiin liittyvät osat G Ilmastointikoneiden osien perusvaatimukset G3131 Suodattimien kehykset ovat metallia. Vesi- ja liuospatterit Vesipatterin rakenteessa ja kytkentätavassa tulee huomioida ilmastointikojeen häiriötön toiminta kaikissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Vesipatterin tekniset tiedot toimitetaan putkivarusteiden toimittajalle, joka tarkistaa varusteiden mitoituksen patterin mukaiseksi. G3160 Äänenvaimentimet G Äänenvaimentimien perusvaatimukset G3161 Ilmanvaihtokanavat varustetaan piirustuksissa ja iv-kojeluettelossa esitetyin kohdin kanavaäänenvaimentimilla (äänenvaimentimen piirrosmerkintä tai merkintä ÄV ). Vaimentimet ovat kantikkaita pyörein kanavayhtein. Pituus on piirustuksissa 1000 tai 600. Äänenvaimentimissa tulee olla vaimennusvillan pinnalla suojahuopa tms. ja reikäpelti. Äänenvaimentimet ovat tuloilmakanavissa ovat esim. mallia KVA (Lindab). Äänenvaimentimia ei saa vaihtaa perusrakenteeltaan toisenlaiseen, ellei voida osoittaa vaihtoa mahdolliseksi ääniteknisin perustein. Nuohouksen mahdollistamiseksi äänenvaimennukset toimitetaan avattavina tai irrotettavina tai varustetaan tarvittavalla määrällä puhdistusluukkuja. Urakoitsija tarkastaa nykyisten tuloilmakojeiden äänenvaimentimien teknisen kunnon ja hygieenisyyden. Äänenvaimennetut kanavat Tuloilmassa vaimennusaineena käytetään Dacronia. Vaimennusmateriaalin tulee aina olla pinnoitettu. Urakoitsija tarkastaa kaikki nykyiset äänenvaimennuskanavat. Havaituista paljaista villapinnoista raportoidaan tilaajalle. Mahdolliset korjaukset tehdään lisätyönä. G3162 G3172 G3173 Äänenvaimennusverhoukset Kaikki vaimennetut laitteet valitaan niin, että niistä ei pääse irtoamaan kuituja virtaavaan ilmaan. Säätöpellit Säätöpellit ovat mallia PRA tai säätöominaisuuksiltaan vähintään vastaavia. Ilmavirran mittauslaitteet Koteloidut ilmastointikojeet varustetaan ilmamäärämittarilla. G32 Ilmastointikoneet G Ilmastointikoneiden perusvaatimukset

17 15 Koteloidut ilmastointikojeet toimitetaan kanava- ja putkiliitäntöihin saakka yhtenäisenä kokonaisuutena, joka toteuttaa suunnitelmapiirustuksissa ja työselityksessä vaaditut suoritusarvot häiriöttömästi kaikissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Kojeiden jalkojen ja lattian väliin asennetaan kumilevyt. Puhaltimien taajuusmuuttajat ovat nimenomaan LVI-käyttöön suunniteltuja mallia ABB tai Vacon. Osien 2 ja 3 tuloilmakojeille (piirustus -513) 1TK1, 1TK2 ja 1TU1 uusitaan hihnapyörävälitys muuttuvien ilmamäärien säätöä varten. Vesikatolla olevat huippuimurit irrotetaan vesikatteen uusimisen ajaksi ja asennetaan takaisin. Urakoitsija kartoittaa paikan päällä kaikkien ilmanvaihtopiippujen tarpeellisuuden. Käytöstä poistetut piiput merkitään rakennusurakoitsijan suorittamaa purkua varten. Vesikatolle saa jäädä vain käytössä olevia piippuja. Ilmanvaihtokojeet puhdistetaan sisäpuolelta. G Ilmastointikoneiden sähkötehokkuus Ilmastointikojeiden sähkötehokkuus saa olla enintään 2,0 kw/m 3 /s. G Sähköistyksineen toimitettavat ilmastointikoneet G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet G Kanavistojen ja kanavisto-varusteiden perusvaatimukset G Kannakointi G3325 Rakennuksen nykyiset kanavat jäävät pääosin käyttöön. Ellei erikseen toisin mainita, tehdään kanavisto kuumasinkitystä kierresaumatusta teräskanavasta. Nykyiset käyttöön jäävät kanavat nuohotaan. Kanavien puhtausaste tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Noudatetaan ohjekorttia LVI Ainoastaan portaattomasti säädettäviä kannakkeita voidaan käyttää. Palopellit Palopellit ovat lämpösulakkeella varustettuja peltejä EI 60 (ei toimilaitetta). G34 Päätelaitteet G Päätelaitteiden perusvaatimukset G3431 Päätelaitteet toimitetaan vakiovalkoisena. Päätelaitteet ovat esim. piirustusten mukaisia. Päätelaitteet kuten äänenvaimentimetkin on valittu tekniikan ja olosuhteiden vaatimusten mukaan (säätö-, ääni- ja vaimennusarvot, heittopituudet, sekoittavuus). Jos käytetään muun valmistajan päätelaitteita, tulee urakoitsijan osoittaa soveltuvuus ja tarvittaessa lisätä säädettävyyttä ja vaimentavuutta erillisin laittein. Vaatekaapit Pukuhuoneiden vaatekaapit toimittaa kalusteurakoitsija siten, että ne on varustettu kaappien päälle asennettavalla kokoojakanavistolla ja kaappikohtaisilla poistoilmaventtiileillä, kaappiryhmien kokoojakanavat yhdistää toisiinsa kalusteurakoitsija. IV-urakoitsija tekee liitokset kokoojakanavistoon sekä varustaa liitoskanavan säätöpellillä. Siirtoilmalaitteet G3432 Ulkosäleiköt ja ulkoilmalaitteet

18 16 Raitisilman ottoon (TK07) toimitetaan lumisuoja esim. mallia LSJ. Säleet muodostavat virtaavalle ilmalle labyrinttirakenteen ja ovat alta auki lumen poistumiseksi. Säleikkö asennetaan ikkuna-aukkoon. Mitat varmistetaan paikan päällä. Vesikatolla olevien raitisilmasäleikköjen tilalle asennetaan toimintaperiaatteeltaan LSJ:ä vastaavat lumisuojat, joissa labyrinttirakenne on kaikilla neljällä sivulla ja päällä sadekatos. Ne teetetään mittatilaustyönä. Lumisuojien pituus ja leveys määräytyvät nykyisen piipun mukaan. Korkeus määräytyy piirustuksissa annetun otsapinnan pinta-alan mukaan. G Säädöt ja mittaukset Ilmanvaihtojärjestelmä säädetään. Urakoitsija tekee mittaussuunnitelman tilaajan hyväksyttäväksi. Mittauspöytäkirjoissa tulee esittää: - säätöelimen / päätelaitteen malli - suunniteltu ilmamäärä - mitattu ilmamäärä - k-arvo - paine-ero - säätöelimen asento - mitattu kokonaisilmamäärä kojekohtaisesti - kanavien paine ja taajuusmuuttajien taajuudet eri käyttötilanteissa Nykyisten ilmanvaihtojärjestelmien suorituskyvystä ei ole varmuutta. Urakoitsija mittaa ennen muutostöiden aloittamista koteloitujen tulo- ja poistoilmakojeiden kokonaisilmamäärät ja puhaltimen paineenkorotuksen sekä selvittää puhallinmoottoreiden sähkötehon. Tulokset toimitetaan suunnittelijalle jatkotoimenpiteiden määrittelyä varten. Osien 2 ja 3 ilmamäärät nykyisten iv-kojeiden 1TK1, 1TK2 ja 1TU1 ja 1TK6 vaikutusalueella säädetään kokonaan. Osalla 1 ilmamäärät säädetään vain muutoksen alaisissa tiloissa. Ensisijaisesti säädetään opetustilojen ilmamäärät suunnitelman mukaisiksi. Jos kokonaisilmamääriä ei saavuteta, jaetaan ilmamäärät muissa kuin opetustiloissa tasaisesti. Tarvittaessa lisätään säätöpeltejä lisätyönä. Rakennus säädetään hieman alipaineiseksi kaikissa käyttötilanteissa.

19 17 G4 G4000 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT Yleistä AV-opetustilan 071 nykyiset split-jäähdytyslaitteet poistetaan ja korvataan uusilla. G Takuuajan toimenpiteet G Takuuhuolto Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet (jäähdytyskauden alussa): - kaikkien kompressorien, puhaltimien, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - voiteluaine- ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - säätö- ja varolaitteiden toiminnan tarkastus sekä tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus G4552 Split-jäähdytyslaite Split-kone sisältää tilaan asennettavan sisäyksikön ja ulos asennettavan ulkoyksikön. Jäähdytysteho on 4 kw ulkolämpötilassa +30 o C ja sisälämpötilassa +22 o C. Koneen ulkoyksikkö kootaan valmiiksi tehtaalla muototeräsjalustalle polttomaalatun kuorirakenteen sisään seuraavista komponenteista: kompressorit tärinäneristimineen, säiliöineen, lauhdutin, niiden välinen kylmäaineputkisto, varusteet, apulaitteet ja konekeskus sekä sähkö- ja automatiikkajohdotukset. Nykyisen ulkoyksikön kannakointi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Muutoin kannakointi rakenteisiin tehdään Hiltin kuumasinkittyjä kiskoja tai vastaavia käyttäen. Nykyisiä putkiläpivientejä hyödynnetään. Lauhduttimien tehoa säädetään lauhdutinpuhaltimia säätämällä. Kompressorien jäähdytystehoa / kierrosnopeutta säädetään portaattomasti invertterillä huonesäätimen mittauksen perusteella. Kompressorille tulee käyntilupa rakennusautomaatiosta. Käyntitieto ja yhteishälytys viedään rakennusautomaatioon. Sisäyksikkö on kattoon asennettavaa konsolimallia varustettuna langallisella huonesäätimellä. Säädin ohjaa puhaltimen kierrosnopeutta. Puhallusaukossa tule olla säädettävät ilmansuuntaussäleet. Äänitaso vaaditulla jäähdytysteholla saa olla max. 38 db(a). Väri on valkoinen.

20 18 G9 G9000 ERISTYS Yleistä G9015 Eristystyön suorittaminen LVI-tarvikkeen toimittanut/asentanut urakoitsija eristää toimittamansa LVI-tarvikkeen. G Putkistot, kanavistot Putkistojen eristyksessä noudatetaan ohjekortistoa LVI seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin. Lämpö- ja lämminvesijohdot Lämmönjakohuone ja ilmastointikonehuoneet - sarja 23 - päällyste 6 Muut näkyvät tilat - sarja 23 d = 22 mm tai pienemmät putket sarja 22 - päällyste 6 Alaslaskut, näkymättömät tilat - sarja 23 d = 22 mm tai pienemmät putket sarja 22 Kylmävesijohdot Lämmönjakohuone ja ilmastointikonehuoneet - sarja 21 - päällyste 6K Muut näkyvät tilat - sarja 21 - päällyste 6K Alaslaskut, näkymättömät tilat - sarja 21K Kylmäaineputket: - eristetyyppi Ef, esim. Af; Armaflex - kannakkeiden kohdalla käytetään tukiholkkia Armacel Jätevesiviemärit (eristetään ullakolla ja vesikatolla) - eristysvahvuus 50 mm, vesikatolla päällyste muovipinnoitettu pelti Ilmanvaihtokanavien eristyksessä noudatetaan ohjekortistoa LVI seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin. Merkinnällä EI+P varustetut paloeristettävät kanavat: - eristetyyppi Bb - päällyste 10 Muut paloeristettävät kanavat:

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

PRUUKIN YHTENÄISKOULU

PRUUKIN YHTENÄISKOULU PRUUKIN YHTENÄISKOULU Seinäjoen Kaupunki AV-JÄRJESTELMIEN HANKINTAOHJELMA VAIHE 1 Asiakirja nro AV-0203 Projekti n:o P02301.P000 Viimeisin muutos 5.5.2015 Laadittu 1.10.2014 Laatija TuH Tark./Hyv. AtH

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

1 0. YLEISET VAATIMUKSET

1 0. YLEISET VAATIMUKSET 1 0. YLEISET VAATIMUKSET 0.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 0.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Laatikkalan vedenottamo Hiukan K7 vedenottamo Hiukan K4 ja K5 vedenottamo Tenetin vedenottamo K1 ja K2 Vuokatin

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje

Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Ilmanvaihtojärjestelmä Suunnittelu- ja asennusohje Sisällysluettelo Uponor-ilmanvaihtojärjestelmät...4 Kanaviston materiaalin tekniset tiedot...4 Kanaviston tekniset ominaisuudet...4 Kanavaeristeen tekniset

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot