KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY"

Transkriptio

1 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE OULU Puh

2 LVI-TYÖSELITYS G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset... 3 G01 LVI-hankinnat ja työt... 3 G03 Olevat LVI-järjestelmät... 4 G04 LVI-tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet)... 5 G06 Asennustyö... 6 G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto... 7 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT... 9 G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset... 9 G11 Lämmöntuotanto G1100 Lämmöntuotannon yleiset vaatimukset G12 Lämmönjakelu G1200 Lämmönjakelun yleiset vaatimukset G13 Lämmönluovutus G1300 Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G30 Ilmastointijärjestelmien yleiset vaatimukset G31 Ilmastointikoneisiin liittyvät osat G32 Ilmastointikoneet G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet G34 Päätelaitteet G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT G4000 Yleistä G9000 Yleistä J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT... 20

3 1 Rakennushanke ja sen sijainti* Nimi Karhulanvaaran koulu Sijainti Kaupunginosa Kortteli Tontti Suomussalmi Suomussalmi Osoite Kuhmontie Suomussalmi Rakennustoimenpide: Bruttoala Tilavuus Laajennusvaraukset: Muutostyö Rakennuttaja: Nimi Suomussalmen kunta Tekniset palvelut Osoite Kauppakatu Suomussalmi Puhelin Yhteyshenkilö Antti Westerlund, tekninen johtaja, Yhteyshenkilö Pia Lindfors, Sähköposti Suunnittelijat, asiantuntijat* Arkkitehtisuunnittelu Nimi Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Osoite Kauppurienkatu Oulu Yhteyshenkilö Hannu Tuomela, LVI-suunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie OULU Puhelin Sähköposti

4 2 Yhteyshenkilö Pekka Nykänen Rakennusautomaatiosuunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie Oulu Puhelin Sähköposti Yhteyshenkilö Pekka Nykänen Sähkösuunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie Oulu Puhelin Sähköposti Yhteyshenkilö Kari Ylitolva

5 3 G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset Työselitystä käytetään rinnan Talotekniikka-RYL 2002:n kanssa. Työselityksessä ja Talotekniikka-RYL 2002:ssa on asioiden käsittelyjärjestys ja otsikointi numerotunnuksineen sama. Numeroimattoman otsikon lopussa oleva * -merkki tarkoittaa sitä, että Talotekniikka-RYL 2002:ssa ei ole vastaavaa otsikkoa. Otsikko työselityksessä on samalla viittaus Talotekniikka-RYL 2002:n vastaavasti numeroituun kohtaan. Viittaus tuo voimaan ko. kohdan vaatimustekstin ja sitä täydentävien selostustekstien LVI-teknisten määritysten velvoitteet. Samalla tulevat voimaan myös sitä edeltävä perusvaatimuskohta, luvun perusvaatimuskohdat, osan alussa olevat yleiset vaatimukset sekä koko osa G0. Tätä viittaus- ja voimaanastumiskäytäntöä nimitetään pyramidisäännöksi. Myös suunnitelmapiirustuksissa ja muissa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten suhteen noudatetaan Talotekniikka-RYL 2002:a em. pyramidisäännön mukaisesti, vaikka vaatimuksia vastaavaa kohtaa ei ole työselityksessä esitetty. Työselityksessä on esitetty vain ne Talotekniikka-RYL 2002:n kohdat, joissa esitetään rakennushankekohtaisia vaatimuksia. Talotekniikka-RYL 2002:n selostusteksteissä esitetyt LVI-tarvikkeiden määrät vaikuttavat hankkeen toimituslaajuuteen vain myös muissa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyinä. Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita noudatetaan, ellei suunnitelmissa erikseen ole esitetty poikkeamia siitä. G01 LVI-hankinnat ja työt G01.00 LVI-hankintojen ja -töiden yleiset vaatimukset Rakennuksessa tehdään lähinnä tilamuutosten vaatimia LVIA-muutostöitä. Varsinaisia LVIAjärjestelmien perusparannustöitä ei tehdä lukuun ottamatta suunnitelmiin erikseen merkittyjä hankintoja ja asennuksia. LVIA-tekniikan tavoitekäyttöikä on 10 vuotta. LVI-hankintoihin ja -töihin kuuluvien velvoitteiden toteuttajasta käytetään LVI-työselityksessä nimitystä urakoitsija ja tämän velvoitteista urakka. LVI-urakkaan kuuluvat putkityöt (PU), ilmanvaihtotyöt (IU) ja rakennusautomaatiotyöt (RU). Suunnitelmiin merkitty urakkajako on ohjeellinen. Urakoitsija vastaa täysin urakkansa sisäisestä jaosta. LVI-suunnitelmassa ja urakkarajaliitteessä merkinnät tekee ja toimittaa tarkoittavat hankintaa ja asennusta. LVI-suunnitelmassa esitettyjen järjestelmien ja laitteiden hankinta ja asennus kuuluvat LVI-urakkaan, ellei erikseen ole toisin mainittu. Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen antamista tutustuvan työkohteeseen nykyisten laitteiden, teknisten yksityiskohtien, asennusolosuhteiden ja purkutöiden laajuuden selvittämiseksi. G01.11 Oleviin LVI-järjestelmiin liittyvät hankinnat ja työt Rakennuksen vesi- ja viemäriliittymät jäävät käyttöön. Nykyisen öljykeskuslämmityksen rinnalle tekee tilaaja hakelämmityslaitoksen. Kaikki hakelämmityslaitoksen lisäämisestä aiheutuvat LVI-hankinnat ja työt tekee tilaaja, ellei LVIsuunnitelmissa ole toisin mainittu. Hakelämmitys toimii päälämmityslaitoksena ja öljylämmitys lisä- ja varalaitoksena. Nykyiset vesi- ja viemäriputket, lämpöjohdot sekä ilmastointikanavat ja -kojeet jäävät pääosin käyttöön.

6 4 Urakoitsija tarkastaa kaikkien nykyisten käyttöön jäävien LVI-järjestelmien ja -laitteiden kunnon lukuun ottamatta öljylämmityslaitosta. Putkiverkostot tarkastetaan ulkoisesti mahdollisten vuotokohtien havaitsemiseksi. Puutteet raportoidaan kirjallisesti tilaajalle. Mahdolliset korjaustyöt tehdään lisätyönä siten, että LVI-järjestelmät ovat urakan valmistuessa täysin toimintakuntoisia. G01.12 Putkihankinnat ja työt (PU) G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset G1 Lämmitysjärjestelmät G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G7 Palontorjuntajärjestelmät G9 Eristys G01.13 Ilmastointihankinnat ja työt (IU) G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset G3 Ilmastointijärjestelmät G4 Kylmätekniset järjestelmät G9 Eristys G01.14 Rakennusautomaatiohankinnat ja työt (AU) Rakennusautomaation hankinnoista ja töistä on erillinen työselitys. Rakennusautomaatiopiirustuksissa on esitetty velvoitteita putki- ja ilmanvaihtourakoihin. G03 Olevat LVI-järjestelmät G03.00 Olevia LVI-järjestelmiä ja -tarvikkeita koskevat yleiset vaatimukset Kaikkien nykyisten käyttöön jäävien LVI-laitteiden öljylämmityslaitosta lukuun ottamatta toiminta tarkastetaan ja varmistetaan toimintakokein. Kaikki nykyiset käyttöön jäävät LVI-laitteet puhdistetaan. G03.11 Purettavat LVI-järjestelmät ja -tuotteet (laitteisto, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) LVI-suunnitelmiin ei sisälly varsinaisia purkupiirustuksia. Purkutyöt on esitetty suunnitelmapiirustuksissa ja työselityksessä. Ilmanvaihdon purkupiirustukset on tarkoitettu ilmanvaihdon kokonaisuuden selventämiseksi, säädön toteutukseen ja nuohouksen laajuuden määrittämiseksi. Urakoitsija vertaa purku- ja suunnitelmapiirustuksia purkutöiden laajuuden selvittämiseksi. Urakoitsija varmistaa purkutöiden laajuuden ja nähtävillä olevat yksityiskohdat kohteessa ennen tarjouksen antamista. Urakkavaiheessa purkurajat tarkistetaan paikan päällä. LVI-järjestelmien nykytilanteen ajantasapiirustuksia ei ole. Vanhoja suunnitelmapiirustuksia toimitetaan pyydettäessä. Kaikki nykyiset käytöstä poistuvat LVI-järjestelmät purkaa urakoitsija. Urakoitsija tekee purettavat osuudet paineettomiksi ennen tyhjentämistä ja purkua. Erityisesti tulee huomioida, että rakenteisiin ei jää käytöstä poistuvia paineellisia putkia. Urakkaan kuuluu vesi- ja viemärikalusteiden, ilmanvaihdon päätelaitteiden yms. irrotus ja kiinnitys tiloissa, joissa tehdään sisäpintojen maalaus-, lattiapinnoitus- tai muita käsittelyjä. Urakoitsija tarkistaa arkkitehtisuunnitelman huoneselosteista huonekohtaisesti sisäpintojen käsittelytoimenpiteet ja laskee urakkaan käsittelyn vaatimat irrotukset ja kiinnitykset. G03.12 Väliaikaiset LVI-järjestelmät ja -järjestelmien osat toteutuksen aikana

7 5 Väliaikaiset LVIA-järjestelmät kuuluvat urakkaan vain erikseen merkityissä kohdin. G04 LVI-tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) G04.00 LVI-tuotteiden (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) yleiset vaatimukset LVI-suunnitelma on tavoitteellinen ja ohjeellinen esimerkkituotteilla. Urakoitsijan tulee toimittaa LVI-järjestelmät täysin toimintakuntoisina kokonaisuuksina valitsemiensa laitemerkkien mukaan, vaikka yksittäisiä järjestelmien osia ei ole erikseen mainittu LVI-suunnitelmassa. Urakoitsijan tulee varmistaa ja osoittaa valitsemiensa tuotteiden soveltuvuus ko. asennus- ja käyttöolosuhteisiin. (myös. suunnitelman esimerkkituotteiden osalta). Suunnitelmissa esitetyt laitteiden mitoitusarvot ovat ohjeellisia. Urakoitsijan tulee aina ennen pumppujen, puhaltimien, moottoreiden, säätölaitteiden ym. tilaamista tarkastaa, että laitteiden mitoitus vastaa niihin liittyvien, myös muiden urakoitsijoiden toimittamien laitteiden lopullisia toiminta-arvoja. Suunnittelija vastaa suunnitelman laskennallisista arvoista kuten ilma- ja vesimäärät, putkistojen painehäviöt jne. Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteys suunnittelijaan. Kun urakoitsija toimittaa tilaajalle tai suunnittelijalle tarkastettavaksi laitevalintojaan, tulee tässä yhteydessä mainita poikkeamat suunnitelmasta. Tarkastus ja mahdolliset huomaamatta jääneet virheet eivät muuta suunnitelman vaatimuksia, ellei näin erikseen sovita. Vesikatolle ja ulkoseinälle tulevat LVI-laitteet toimitetaan kaikki arkkitehdin määräämään värisävyyn pintakäsiteltynä tai pinnoitettuna. Sisällä väri on valkoinen, ellei toisin ole määritelty. G04.20 Vaihtokelpoisuus toteutettavissa LVI-järjestelmissä Vastaavuudesta vastaa teknisesti ja taloudellisesti (koko LVI-järjestelmän osalta) vaihtoa esittänyt urakoitsija. G04.21 Valintaehdotukset toteutettavissa LVI-järjestelmissä Urakoitsija tekee tarkistuslaskelmat ja tarvikevalintaehdotuksensa mm: - kannakointijärjestelmästä - kojeista ja järjestelmistä - käytettävistä päätelaitteista - ilmanotto- ja jäteilmalaitteista - kanavistojen säädöstä - puhaltimien tehoista - äänenvaimennusrakenteista ja tärinäneristimistä - kanavistojen äänenvaimennuksista - pumpuista - jäähdytyslaitteista G04.22 LVI-tuotteisiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset LVI-suunnitelma ei sisällä asennuspiirustuksia. LVI-piirustuksissa esitetyt asennustavat ja - paikat ovat ohjeellisia. Urakoitsijoiden tulee keskenään suunnitella lopulliset asennuspaikat ja -menetelmät. Asennuspiirustusten koordinoijana tilaajan suuntaan toimii LVI-urakoitsija. Sovitussa aikataulussa laaditaan ja hyväksytetään vaaditut LVI-tuotteiden asennus- ja kytkentäpiirustukset. o LVI-laitteiden kytkennän edellyttämät sähkö- ja rakennusautomaatiopiirustukset

8 6 o o o o o kone- ja laitealustat ilmanottolaitteet kannatus- ja kiinnitysrakenteet laitevalmistajien asennusohjeet palopeltien asennus LVI-piirustukset täydennetään lopullisia asennuksia vastaaviksi tarkepiirustuksiksi. Niissä esitetään myös asennetut LVI-tuotteet tyyppimerkintöineen ja säätöarvoineen. Piirustukset toimitetaan punakynäversiona suunnittelijalle, joka tekee loppupiirustukset sähköisessä muodossa. Tarkepiirustuksista kopioidaan luovutuspiirustukset tilaajan laskuun. Urakoitsija täyttää tilaajan toimittamat konekortit. Laminoidut säätö-, kytkentä- ja toimintakaaviot toimitetaan ko. teknisen tilan seinälle kiinnitettynä. G04.30 LVI-tuotteiden toimitus G Toimituksen perusvaatimukset Työmaalle toimitettavien LVI-tuotteiden on oltava ehjiä ja sisä- ja ulkopinnoiltaan puhtaita. Ne suojataan likaantumista ja vahingoittumista vastaan koko rakentamis- ja käyttöönottovaiheen ajan. G Toimitusajat ja -ajankohdat LVI-tuotteiden toimitusajat ja -ajankohdat sovitetaan toteutusaikatauluun. Tarpeetonta varastointia rakennusalueella vältetään. G Varastointi ja suojaus työmaalla Noudatetaan Sisäilmayhdistyksen puhtausluokitusta P 2. G06 Asennustyö G06.00 Asennustyön yleiset vaatimukset Urakoitsijan tulee suunnitella asennustyön yksityiskohdat yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa ennen asennustyön aloittamista. Jos havaitaan, että asennukset aiheuttavat muutoksia alakattokorkoihin, kotelointeihin ja ulkonäköön yleensä, tulee näistä olla yhteydessä ensisijaisesti kohteen valvojiin. Urakoitsijan tulee varmistaa, että kaikilla asennustöitä tekevillä on käytössään viimeisimmät suunnitelma-asiakirjat ja työjohdon ohjeistus. Urakoitsijan on asennuksissaan noudatettava myös huonekortteja ja selosteita, kalustekaavioita sekä sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija urakka-aikana rakennuttajan kautta toimittaa. Urakoitsijan on ennen asennustensa aloittamista ao. kohteessa vaadittava ko. asiakirjat käyttöönsä riittävän ajoissa. Kaikkien laitteiden tulee olla CE-hyväksyttyjä. Asennusohjeet toimitetaan työmaalle myös muiden urakoitsijoiden käyttöön. Asennuspöytäkirjat hyväksytetään valvojalla ja liitetään luovutusaineistoon. G06.12 Asennus- ja työolosuhteet Noudatetaan Sisäilmayhdistyksen puhtausluokitusta P2. G06.13 Reiät, syvennykset, asennusaukot sekä kuljetusaukot ja -reitit Urakoitsijan tulee heti työn alettua suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta ne voidaan ottaa

9 7 huomioon rakennustyötä tehtäessä. Urakoitsijan tulee huomioida käytössä olevat kuljetusreitit laitevalinnoissaan (mm. iv-koje). G06.23 LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkinnät Laitteiden merkintälaatat tehdään kerrosmuovista 60 mm x 40 mm x 2 mm, kaiverrettu peiliteksti on musta ja pohja valkoinen. Päänimikkeen kirjaimen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen 7 mm korkea. Merkintälaatat on pyrittävä sijoittamaan siten, että ne jäävät paikoilleen, vaikka ko. laite irrotettaisiin. Putkiin liimataan merkintäteippi pohjajohdoissa ja alakatoissa n. 20 m välein ja aina huoltoluukkujen ja venttiilien läheisyydessä. Merkintäteippi liimataan lämmönjako- ja iv-konehuoneissa yms. putkiin niin, että kytkentä saadaan havainnolliseksi. Kanavat merkitään merkintäteipeillä. Teipin väri on sininen. Tekstissä on merkintä kanavan lajista tuloilma, poistoilma ja virtaussuunnasta. Merkintöjä käytetään konehuoneissa, seinämien läpimenokohdissa, pystykanavien haaroitusten, palopeltien ja suurten huoltoluukkujen läheisyydessä. Pumput, puhaltimet, kompressorit, lämmönsiirtimet, suodattimet yms. laitteet varustetaan metallisin konekilvin, joista selviää valmistaja, valmistustyyppi ja -vuosi sekä laitteen tehoa ilmentävät tekniset arvot. Alakatoissa olevat luukut merkitsee urakoitsija näkyvällä tavalla. Merkinnästä tulee selvitä luukun takana oleva laite. Merkintätapa on hyväksytettävä rakennuttajalla ja LVI-valvojalla. Poistuvien laitteiden merkinnät poistetaan ja muuttuvien positioiden mukaiset kilvet toimitetaan. G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto G08.13 Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. erikoisselityksiä, rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Laitteiden jatkuvaa hoitoa varten nimetään LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. Ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu (toimintakoevaihe). Iv-kojeen suodattimina toimintakokeiden ja koekäytön yhteydessä käytetään suunnitelman mukaisia suodattimia. Nykyisiin tuloilmakojeisiin toimitetaan uudet suodattimet toimintakokeiden alkaessa. G08.43 Käytön opastus Tekniselle käyttäjälle ja muille kiinteistönhoitohenkilöille esitellään ennen loppukatselmusta kiinteistö- ja huoneistokohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirja sekä muut luovutusasiakirjat. Tekniselle käyttäjälle ja kiinteistönhoitohenkilökunnalle annetaan tilaajan ja käyttäjän kanssa sovittuna aikana opastusta asennettujen LVI-järjestelmien ja LVI-tuotteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. Valvotuin harjoitussuorittein varmistetaan, että opastus on ollut toimitettujen LVI-järjestelmien ja -tuotteiden oikean käytön kannalta riittävää. G08.44 Ylläpitoa palvelevat tuotteet ja varaosat

10 8 Ilmastointiurakka - 1 vaihtosarja kutakin asennettua suodatinta varten G08.50 Takuuajan toimenpiteet G08.51 Takuuhuolto Rakennusaikana käytössä olevien laitteiden takuu kestää normaalin takuuajan loppuun. Takuuhuoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Takuuhuollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien takuuhuoltokäyntien väli on vähintään neljä (4) kuukautta ja enintään kahdeksan (8) kuukautta. Takuuhuoltokäyntien yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät takuuhuoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet. Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä takuuhuoltokäyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen. Jokaisesta takuuhuoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen kiinteistön hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty. Takuuhuoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään tarkoituksenmukaisesti, sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen takuuhuoltokäynti takuuaikana on suoritettava aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä. Tilaaja ilmoittaa mahdollisimman nopeasti takuuhuollosta vastaavalle havaitsemistaan LVI-järjestelmien toimintaa vaarantavista häiriöistä. Takuuhuoltoon sisältyy urakassa toimitettujen LVI-laitteiden huolto-ohjeen mukainen takuuajalle ajoittuva huolto.

11 9 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Rakennus on varustettu öljylämmityslaitteistolla. Tilaaja teettää päälämmönlähteeksi hakelämmityslaitoksen. Öljylämmityslaitos jää sen rinnalle lisä- ja varalämmönlähteeksi. Kaikki hakelämmityslaitoksen lisäämisestä aiheutuvat LVI-hankinnat ja työt tekee tilaaja. Nykyiset lämpöjohdot ja patterit jäävät pääosin käyttöön. Uuden ilmanvaihtokojeen lämpöjohdot lisätään ja kahden nykyisen kojeen lämpöjohtokytkennät uusitaan. Tilamuutoksista johtuen tehdään patterimuutoksia. Iv-verkoston pääpumppu uusitaan suuremmaksi ja taajuusmuuttajakäyttöiseksi. G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset G Lämmitysjärjestelmien perusvaatimukset G Olevat lämmitysjärjestelmät G Säilytettävät lämmitysjärjestelmät Nykyinen lämmitysjärjestelmä jää pääosin käyttöön. G Säädöt ja mittaukset G Säätöjen ja mittausten perusvaatimukset G Lämmitysverkoston säätö Lämmitysverkostoja ei säädetä. Uuden ilmanvaihtokojeen lämpöjohdot otetaan lämmönjakohuoneesta eli se ei vaikuta säätöön uuden taajuusmuuttajapumpun lisäämisen johdosta. Patteripiirien säätöä korjataan tarvittaessa käyttökokemusten mukaan. Korjaussäätö tehdään ensimmäisen takuuvuoden aikana kertaalleen. Säätö käsittää linjasäätöventtiileiden vähäistä säätöarvon korjausta ja muutaman yksittäisen patterin esisäädön korjausta. G Käyttöönotto Käyttöä palvelevat tarvikkeet ja varaosat Urakoitsija luovuttaa loppukatselmukseen mennessä rakennuttajan edustajalle kuittausta vastaan seuraavassa luetellut tarvikkeet. Tarvikkeiden on oltava tarkoituksenmukaisesti pakattuja ja ne on sijoitettava rakennuttajan osoittamaan paikkaan lähelle käyttöpistettä. Putkiurakka - 2 kpl vedenlämpömittareita G Takuuajan toimenpiteet Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet: - kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus - putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivisteiden korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen paikkausta. Kalusteiden käyttöhanojen tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta. - tarvittavat voiteluaine- ym. käyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voi-

12 10 telu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - putkistoissa ja säiliöissä olevien lianerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus Kerran takuuaikana suoritettavat toimenpiteet: - takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus ja korjaus G11 Lämmöntuotanto G1100 Lämmöntuotannon yleiset vaatimukset G1111 Lämmönjakokeskukset G Perusvaatimukset Urakkaan ei kuulu lämmöntuotantolaitteita. G1112 Lämmönsiirtimet G12 G1200 Lämmönjakelu Lämmönjakelun yleiset vaatimukset G1211 Putkistot G Perusvaatimukset Nykyiset teräsputkistot jäävät pääosin käyttöön. Uudet putkistot tehdään sinkitystä teräsputkesta puristusliitoksin tai teräsputkesta kierreja hitsausliitoksin. Näiden hyväksytyt putkimateriaalit, liitostavat ja käyttöalueet sekä standardit on esitetty LVI-ohjekortissa LVI G Asennus G Asennuksen perusvaatimukset G Liittäminen Perusvaatimukset Lämpöjohdot < 50 liitetään puristusliitoksin, kierreliitoksin tai hitsaamalla. Rakenteiden sisällä putket saadaan yhdistää vain hitsaamalla. Putkistot liitetään LVI-ohjekortin LVI mukaisesti. G Kiinnitys ja kannakointi Putket kiinnitetään ja kannakoidaan LVI-ohjekorttien LVI , LVI ja LVI ohjeiden mukaisesti. G Läpiviennit Putkistojen läpiviennit tehdään LVI-ohjekorttien LVI , LVI ja LVI ohjeiden mukaisesti. G Lämpölaajenemisen tasaaminen Putkistojen lämpölaajenemisen tasaaminen tehdään LVI-ohjekortin LVI ohjeiden mukaisesti. Puristusliitoksissa tulee huomioida valmistajan ohjeet kannakoinnille / lämpölaajenemiselle.

13 11 G1220 Putkiston huuhtelu Nykyiset ja uudet lämpöjohtoputkistot huuhdellaan vedellä. Pumput G Perusvaatimukset Nykyiset pumput jäävät pääosin käyttöön. Uusien pumppujen tulee olla saman valmistajan malleja. Toimitukseen kuuluu ivverkoston uusittavan pääpumpun (Gela) taajuusmuuttajan integroitu ohjauslaite. G1230 Venttiilit G Perusvaatimukset G1231 Sulkuventtiilit Nykyiset sulkuventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Lämpöjohdot - putkissa < DN 50 messinkinen palloventtiili NP 10 kierreliitoksin - putkissa > DN 50 teräksinen palloventtiili PN 10 laippaliitoksin Pumppujen sulkuventtiilit ovat pumppujen laippojen kokoa. G1232 G1236 Linjasäätöventtiilit Nykyiset linjasäätöventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Linjasäätöventtiilit ovat yhdistettyjä pallosulku- ja säätöventtiilejä varustettuna säätöasteikolla ja mittausyhteillä. Patteriventtiilit Nykyiset patteriventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Uudet patteriventtiilit ovat esisäädettäviä termostaattisia venttiileitä esim. mallia Danfoss. Patteriventtiilien esisäätöarvot on laskettu patteriventtiileillä mallia Danfoss. Termostaattien asetteluarvot lukitaan +21. G13 Lämmönluovutus G1300 G1310 Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset Patterilämmitys G Perusvaatimukset Nykyiset patterit jäävät pääosin käyttöön. Pattereita ei tarvitse irrottaa maalaustöitä varten. Radiaattoreiden purku- ja asennustöissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, etteivät seinän sisässä olevat kytkentäjohtojen liitokset vaurioidu. G1311 G1312 Radiaattorit Uudet radiaattorit ovat esim. mallia Purmo. Konvektorit Uudet konvektorit ovat esim. mallia Purmo.

14 12 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Rakennuksen nykyiset vesi- ja viemäriliittymät jäävät käyttöön. Nykyiset vesijohdot, viemärit ja kalusteet jäävät pääosin käyttöön. G2000 Yleistä G Takuuhuolto Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet: - kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus - putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivisteiden korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen paikkausta. Kalusteiden käyttöhanojen tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta. - tarvittavat voiteluaine- ym. käyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - putkistoissa ja säiliöissä olevien lianerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus Kerran takuuaikana suoritettavat toimenpiteet: - takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus ja korjaus G2100 Vesijohtotarvikkeet G2120 Venttiilit G Venttiilien yleiset vaatimukset G2121 Sulkuventtiilit Nykyiset sulkuventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Uudet sulkuventtiilit ovat messinkisiä tai ruostumattomia täysaukkoisia palloventtiileitä. G2130 Pumput Nykyiset pumput jäävät käyttöön. G2225 Tonttivesijohto Nykyinen tonttivesijohto ja vesimittari jäävät käyttöön. G2300 Vesijohdot G Putkien yleiset vaatimukset Nykyiset vesijohdot jäävät pääosin käyttöön. Uudet vesijohdot ovat rakennuksessa kupariputkea kapillaariosin ja -liitoksin tai puristusliitoksin. Puristusliitoksia ei saa käyttää niissä kohdissa, joissa liitoksia ei pääse näkemään ja korjaamaan rakenteita särkemättä kuten umpikoteloissa.

15 13 Pintaan asennettavat kytkentä- ja jakojohdot ovat kromattuja liitososineen (piirustusten mukaan). Kromatut putket liitetään kromatuin osin. G2380 Erityisvesijohdot Näkyville asennettavat kromatut jako- ja kytkentäjohdot esim. WC-tiloissa ja vastaavissa tiloissa kiinnitetään tehdasvalmisteisin esim. WOPD-kannakkein LVI Kannakkeen tyyppi on hyväksytettävä rakennuttajalla. G2390 Vesijohtoeristykset G2400 Viemäritarvikkeet Nykyiset viemärit jäävät pääosin käyttöön. Uudet jätevesiviemärit ovat polypropeenimuoviviemäriputkea kumirengasliitoksin ja merkityissä kohdin ääntä vaimentavaa db-muoviviemäriputkea. Uuden ilmanvaihtokojeen ja jäähdytyslaitteen kondenssivesiviemäröinti kuuluu urakkaan. G2500 Viemäriveden käsittely G2543 Hiekanerottimet Siivouskomeroihin asennetaan piirustusten mukaiset hiekanerottimet G2560 Pumppaamot G2600 Viemäriputkistot G Viemäriputkistojen perusvaatimukset Lattiaan ja rakenteisiin käyttämättömäksi jäävät viemärit tulpataan kaasutiiviisti. Nykyisten ja uusien lattiakaivojen ja runkoviemäreiden huuhtelu asennustöiden jälkeen kuuluu rakennusurakkaan. G2615 Tuuletusviemärit Nykyiset tuuletusviemärit jäävät käyttöön piirustusten mukaan. Uudet tuuletusviemärit vesikatolla varustetaan pellitetyllä lämpöeristyksellä. G2800 Kalusteet Vesikalusteet ovat ääniluokkaa 1 ja tyyppihyväksyttyjä. Kalusteet varustetaan sulkuventtiilein. Nykyisille irrotettaville pesualtaille ja WC-istuimilla asennetaan uudet viemärimansetit. Sekoittajien vesimäärät säädetään normivirtaaman mukaiseen arvoon. WC-istuinten huuhteluvesimäärät säädetään maximiin. G2860 Lattiakaivot Asennettavat vesi- ja viemärikalusteet on esitetty erillisessä asiakirjassa. Nykyiset käyttöön jäävät lattiakaivot tarkastetaan mahdollisten vikojen varalta. G2870 Laiteliitynnät Laiteliittymät varustetaan aina määräysten mukaisilla imusuojilla ja takaiskuventtiileillä.

16 14 G3 G30 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Rakennuksessa tehdään tilamuutosten vaatimia ilmanvaihtotöitä sekä vesikaton uusimisesta aiheutuvia ilmanvaihtotöitä. Nykyiset ilmanvaihtokojeet jäävät käyttöön. Osa kojeista kunnostetaan iv-kojeluettelon mukaan. Päiväkotitiloille lisätään uusi ilmanvaihtokoje. Nykyiset kanavat jäävät pääosin käyttöön. Ilmamäärien tavoitetaso muutoksen alaisissa tiloissa on vähintään RakMk D2 mukainen. Ilmastointijärjestelmien yleiset vaatimukset G31 Ilmastointikoneisiin liittyvät osat G Ilmastointikoneiden osien perusvaatimukset G3131 Suodattimien kehykset ovat metallia. Vesi- ja liuospatterit Vesipatterin rakenteessa ja kytkentätavassa tulee huomioida ilmastointikojeen häiriötön toiminta kaikissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Vesipatterin tekniset tiedot toimitetaan putkivarusteiden toimittajalle, joka tarkistaa varusteiden mitoituksen patterin mukaiseksi. G3160 Äänenvaimentimet G Äänenvaimentimien perusvaatimukset G3161 Ilmanvaihtokanavat varustetaan piirustuksissa ja iv-kojeluettelossa esitetyin kohdin kanavaäänenvaimentimilla (äänenvaimentimen piirrosmerkintä tai merkintä ÄV ). Vaimentimet ovat kantikkaita pyörein kanavayhtein. Pituus on piirustuksissa 1000 tai 600. Äänenvaimentimissa tulee olla vaimennusvillan pinnalla suojahuopa tms. ja reikäpelti. Äänenvaimentimet ovat tuloilmakanavissa ovat esim. mallia KVA (Lindab). Äänenvaimentimia ei saa vaihtaa perusrakenteeltaan toisenlaiseen, ellei voida osoittaa vaihtoa mahdolliseksi ääniteknisin perustein. Nuohouksen mahdollistamiseksi äänenvaimennukset toimitetaan avattavina tai irrotettavina tai varustetaan tarvittavalla määrällä puhdistusluukkuja. Urakoitsija tarkastaa nykyisten tuloilmakojeiden äänenvaimentimien teknisen kunnon ja hygieenisyyden. Äänenvaimennetut kanavat Tuloilmassa vaimennusaineena käytetään Dacronia. Vaimennusmateriaalin tulee aina olla pinnoitettu. Urakoitsija tarkastaa kaikki nykyiset äänenvaimennuskanavat. Havaituista paljaista villapinnoista raportoidaan tilaajalle. Mahdolliset korjaukset tehdään lisätyönä. G3162 G3172 G3173 Äänenvaimennusverhoukset Kaikki vaimennetut laitteet valitaan niin, että niistä ei pääse irtoamaan kuituja virtaavaan ilmaan. Säätöpellit Säätöpellit ovat mallia PRA tai säätöominaisuuksiltaan vähintään vastaavia. Ilmavirran mittauslaitteet Koteloidut ilmastointikojeet varustetaan ilmamäärämittarilla. G32 Ilmastointikoneet G Ilmastointikoneiden perusvaatimukset

17 15 Koteloidut ilmastointikojeet toimitetaan kanava- ja putkiliitäntöihin saakka yhtenäisenä kokonaisuutena, joka toteuttaa suunnitelmapiirustuksissa ja työselityksessä vaaditut suoritusarvot häiriöttömästi kaikissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Kojeiden jalkojen ja lattian väliin asennetaan kumilevyt. Puhaltimien taajuusmuuttajat ovat nimenomaan LVI-käyttöön suunniteltuja mallia ABB tai Vacon. Osien 2 ja 3 tuloilmakojeille (piirustus -513) 1TK1, 1TK2 ja 1TU1 uusitaan hihnapyörävälitys muuttuvien ilmamäärien säätöä varten. Vesikatolla olevat huippuimurit irrotetaan vesikatteen uusimisen ajaksi ja asennetaan takaisin. Urakoitsija kartoittaa paikan päällä kaikkien ilmanvaihtopiippujen tarpeellisuuden. Käytöstä poistetut piiput merkitään rakennusurakoitsijan suorittamaa purkua varten. Vesikatolle saa jäädä vain käytössä olevia piippuja. Ilmanvaihtokojeet puhdistetaan sisäpuolelta. G Ilmastointikoneiden sähkötehokkuus Ilmastointikojeiden sähkötehokkuus saa olla enintään 2,0 kw/m 3 /s. G Sähköistyksineen toimitettavat ilmastointikoneet G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet G Kanavistojen ja kanavisto-varusteiden perusvaatimukset G Kannakointi G3325 Rakennuksen nykyiset kanavat jäävät pääosin käyttöön. Ellei erikseen toisin mainita, tehdään kanavisto kuumasinkitystä kierresaumatusta teräskanavasta. Nykyiset käyttöön jäävät kanavat nuohotaan. Kanavien puhtausaste tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Noudatetaan ohjekorttia LVI Ainoastaan portaattomasti säädettäviä kannakkeita voidaan käyttää. Palopellit Palopellit ovat lämpösulakkeella varustettuja peltejä EI 60 (ei toimilaitetta). G34 Päätelaitteet G Päätelaitteiden perusvaatimukset G3431 Päätelaitteet toimitetaan vakiovalkoisena. Päätelaitteet ovat esim. piirustusten mukaisia. Päätelaitteet kuten äänenvaimentimetkin on valittu tekniikan ja olosuhteiden vaatimusten mukaan (säätö-, ääni- ja vaimennusarvot, heittopituudet, sekoittavuus). Jos käytetään muun valmistajan päätelaitteita, tulee urakoitsijan osoittaa soveltuvuus ja tarvittaessa lisätä säädettävyyttä ja vaimentavuutta erillisin laittein. Vaatekaapit Pukuhuoneiden vaatekaapit toimittaa kalusteurakoitsija siten, että ne on varustettu kaappien päälle asennettavalla kokoojakanavistolla ja kaappikohtaisilla poistoilmaventtiileillä, kaappiryhmien kokoojakanavat yhdistää toisiinsa kalusteurakoitsija. IV-urakoitsija tekee liitokset kokoojakanavistoon sekä varustaa liitoskanavan säätöpellillä. Siirtoilmalaitteet G3432 Ulkosäleiköt ja ulkoilmalaitteet

18 16 Raitisilman ottoon (TK07) toimitetaan lumisuoja esim. mallia LSJ. Säleet muodostavat virtaavalle ilmalle labyrinttirakenteen ja ovat alta auki lumen poistumiseksi. Säleikkö asennetaan ikkuna-aukkoon. Mitat varmistetaan paikan päällä. Vesikatolla olevien raitisilmasäleikköjen tilalle asennetaan toimintaperiaatteeltaan LSJ:ä vastaavat lumisuojat, joissa labyrinttirakenne on kaikilla neljällä sivulla ja päällä sadekatos. Ne teetetään mittatilaustyönä. Lumisuojien pituus ja leveys määräytyvät nykyisen piipun mukaan. Korkeus määräytyy piirustuksissa annetun otsapinnan pinta-alan mukaan. G Säädöt ja mittaukset Ilmanvaihtojärjestelmä säädetään. Urakoitsija tekee mittaussuunnitelman tilaajan hyväksyttäväksi. Mittauspöytäkirjoissa tulee esittää: - säätöelimen / päätelaitteen malli - suunniteltu ilmamäärä - mitattu ilmamäärä - k-arvo - paine-ero - säätöelimen asento - mitattu kokonaisilmamäärä kojekohtaisesti - kanavien paine ja taajuusmuuttajien taajuudet eri käyttötilanteissa Nykyisten ilmanvaihtojärjestelmien suorituskyvystä ei ole varmuutta. Urakoitsija mittaa ennen muutostöiden aloittamista koteloitujen tulo- ja poistoilmakojeiden kokonaisilmamäärät ja puhaltimen paineenkorotuksen sekä selvittää puhallinmoottoreiden sähkötehon. Tulokset toimitetaan suunnittelijalle jatkotoimenpiteiden määrittelyä varten. Osien 2 ja 3 ilmamäärät nykyisten iv-kojeiden 1TK1, 1TK2 ja 1TU1 ja 1TK6 vaikutusalueella säädetään kokonaan. Osalla 1 ilmamäärät säädetään vain muutoksen alaisissa tiloissa. Ensisijaisesti säädetään opetustilojen ilmamäärät suunnitelman mukaisiksi. Jos kokonaisilmamääriä ei saavuteta, jaetaan ilmamäärät muissa kuin opetustiloissa tasaisesti. Tarvittaessa lisätään säätöpeltejä lisätyönä. Rakennus säädetään hieman alipaineiseksi kaikissa käyttötilanteissa.

19 17 G4 G4000 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT Yleistä AV-opetustilan 071 nykyiset split-jäähdytyslaitteet poistetaan ja korvataan uusilla. G Takuuajan toimenpiteet G Takuuhuolto Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet (jäähdytyskauden alussa): - kaikkien kompressorien, puhaltimien, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - voiteluaine- ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - säätö- ja varolaitteiden toiminnan tarkastus sekä tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus G4552 Split-jäähdytyslaite Split-kone sisältää tilaan asennettavan sisäyksikön ja ulos asennettavan ulkoyksikön. Jäähdytysteho on 4 kw ulkolämpötilassa +30 o C ja sisälämpötilassa +22 o C. Koneen ulkoyksikkö kootaan valmiiksi tehtaalla muototeräsjalustalle polttomaalatun kuorirakenteen sisään seuraavista komponenteista: kompressorit tärinäneristimineen, säiliöineen, lauhdutin, niiden välinen kylmäaineputkisto, varusteet, apulaitteet ja konekeskus sekä sähkö- ja automatiikkajohdotukset. Nykyisen ulkoyksikön kannakointi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Muutoin kannakointi rakenteisiin tehdään Hiltin kuumasinkittyjä kiskoja tai vastaavia käyttäen. Nykyisiä putkiläpivientejä hyödynnetään. Lauhduttimien tehoa säädetään lauhdutinpuhaltimia säätämällä. Kompressorien jäähdytystehoa / kierrosnopeutta säädetään portaattomasti invertterillä huonesäätimen mittauksen perusteella. Kompressorille tulee käyntilupa rakennusautomaatiosta. Käyntitieto ja yhteishälytys viedään rakennusautomaatioon. Sisäyksikkö on kattoon asennettavaa konsolimallia varustettuna langallisella huonesäätimellä. Säädin ohjaa puhaltimen kierrosnopeutta. Puhallusaukossa tule olla säädettävät ilmansuuntaussäleet. Äänitaso vaaditulla jäähdytysteholla saa olla max. 38 db(a). Väri on valkoinen.

20 18 G9 G9000 ERISTYS Yleistä G9015 Eristystyön suorittaminen LVI-tarvikkeen toimittanut/asentanut urakoitsija eristää toimittamansa LVI-tarvikkeen. G Putkistot, kanavistot Putkistojen eristyksessä noudatetaan ohjekortistoa LVI seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin. Lämpö- ja lämminvesijohdot Lämmönjakohuone ja ilmastointikonehuoneet - sarja 23 - päällyste 6 Muut näkyvät tilat - sarja 23 d = 22 mm tai pienemmät putket sarja 22 - päällyste 6 Alaslaskut, näkymättömät tilat - sarja 23 d = 22 mm tai pienemmät putket sarja 22 Kylmävesijohdot Lämmönjakohuone ja ilmastointikonehuoneet - sarja 21 - päällyste 6K Muut näkyvät tilat - sarja 21 - päällyste 6K Alaslaskut, näkymättömät tilat - sarja 21K Kylmäaineputket: - eristetyyppi Ef, esim. Af; Armaflex - kannakkeiden kohdalla käytetään tukiholkkia Armacel Jätevesiviemärit (eristetään ullakolla ja vesikatolla) - eristysvahvuus 50 mm, vesikatolla päällyste muovipinnoitettu pelti Ilmanvaihtokanavien eristyksessä noudatetaan ohjekortistoa LVI seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin. Merkinnällä EI+P varustetut paloeristettävät kanavat: - eristetyyppi Bb - päällyste 10 Muut paloeristettävät kanavat:

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva.

Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva. Mikko Hiltunen / MHi 30.10.2008 MUISTIO 1 (7) Vantaan kaupunki Hämeenkylän päiväkoti Sahratie 7 01630 Vantaa 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO YLEISTÄ Katselmus on suoritettu 29.10.2008. Katselmuksessa on

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LVI-RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALON SANEERAUS KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO KAUNIAISTENTIE 10 02700 KAUNIAINEN KAUPUNKI Asiakirjanumero: Sweco Talotekniikka Oy Sweco Talotekniikka Oy Sisältö YLEISET HANKETIEDOT 2 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 05.12.2014 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen ALUSTAVA Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos

Lisätiedot

LVIA-JÄRJESTELMIEN VALMIUS / TOIMIVUUS JA LVI-TÖIDEN TILANNE HAVAITUT VIRHEET, PUUTTEET ja HAITAT sekä EPÄSELVYYDET (= alleviivaukset)

LVIA-JÄRJESTELMIEN VALMIUS / TOIMIVUUS JA LVI-TÖIDEN TILANNE HAVAITUT VIRHEET, PUUTTEET ja HAITAT sekä EPÄSELVYYDET (= alleviivaukset) 1.8.2012 1(5) HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja Rakennuttamistoimisto 1 Pekka Karsimus VALMIUSSELVITYS, VIRHE-, PUUTE- JA HAITTALUETTELO LIITE NRO Tilaaja / Kohde: Töölönlahden pysäköintilaitos

Lisätiedot

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA

IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA 10.7.2012 IV-SELVITYS PÄHKINÄNSÄRKIJÄN PÄIVÄKOTI PÄHKINÄTIE 2, 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52

ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 LVI-TYÖSELITYS ROVANIEMEN SEURAKUNTA KOY PAPPILANTIE 52 VIEMÄREIDEN SANEERAUS PAPPILANTIE 52 96300 ROVANIEMI TYÖNRO 1389 21.1.2014 LVI-Konsultointi J. Vaarala Oy Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi Puh. 010

Lisätiedot

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA

IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA 14.9.2012 IV-SELVITYS KORSON PÄIVÄKOTI MERIKOTKANTIE 8, 01450 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 KOHDETIEDOT...

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Näätäpuiston päiväkoti 12.1.2012. Siilitie 26 01480 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 12.1.2012 IV-kuntotutkimus Näätäpuiston päiväkoti Siilitie 26 01480 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA

HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA 30.6.2012 ILMANVAIHDON KUNTOTUTKIMUS OIREILUTILOISSA HAVUKOSKEN KOULU TARHAKUJA 2, 01360 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 46 88 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA

IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA IV-Special Oy 13.12.2011 IV-kuntotutkimus Matarin päiväkoti Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: 0207

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

LVIAJ- rakennustapaselostus. Päivämäärä (8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos. Vihti.

LVIAJ- rakennustapaselostus. Päivämäärä (8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos. Vihti. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 8 G0 0003 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 2(8)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa

IV-kuntotutkimus. Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo 01.02.2012. Keskustie 1 01260 Vantaa 01.02.2012 IV-kuntotutkimus Itä-Hakkilan päiväkoti, keskitalo Keskustie 1 01260 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE:

Lisätiedot

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE MUOVIKANAVISTON SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Ilmastoinnin muovikanavisto 15.7.2013 Muovikanavan käytön rajoitukset: Muovikanaviston käyttö rajataan P3-luokan rakennuksiin ja yhteen asuntoon. Luokkavaatimus

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit

Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit Päätelaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (7) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman jako huonetilassa, päätelaitteet ja niiden kunto, siirtoilmareitit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee huonetilassa tai

Lisätiedot

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus.

Vihdin kirkonkylän Campus. Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset. dok no 2 G LVIAJ- rakennustapaselostus. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(7) Vihdin kirkonkylän Campus Vihdin yhteiskoulun vanhan säilytettävän osan muutokset Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 2 G0 002 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

Pakollinen CEmerkintä

Pakollinen CEmerkintä 1 (6) EU:n Rakennustuoteasetukseen (305/2011) liittyvä CE- merkintä tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisitu tuotestandardi valmistuu ja sen siirtymäaika päättyy. Vapaaehtoiset tuotehyväksynnät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA

www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi 01.09.2008 IV-kuntotutkimus Ristipuron päiväkoti, vanha osa ja lisärakennus Laaksotie 1 01390 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja

Lisätiedot

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ASIAKIRJAN

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti

IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi. Harri Ripatti IV- kuntotutkimuksen perusosa ja järjestelmien yleisarviointi Harri Ripatti TAVOITTEET Täyttääkö IV-järjestelmä nykyiselle tai tulevalle käytölle asetetut tavoitteet Sisäilmasto, energia, toiminnallisuus

Lisätiedot

Sipoon kunta. Hepacon Oy Rakennustapaselostus L2. Nikkilän Sydän Koulun uudisrakennus LVIA-SELOSTUS 10.3.2013

Sipoon kunta. Hepacon Oy Rakennustapaselostus L2. Nikkilän Sydän Koulun uudisrakennus LVIA-SELOSTUS 10.3.2013 Sipoon kunta Nikkilän Sydän Koulun uudisrakennus Hepacon Oy Rakennustapaselostus L2 LVIA-SELOSTUS 10.3.2013 2 0 PERUSTIEDOT 01 Yleistä Rakennuskohde käsittää seuraavat LVI-tekniset järjestelmät: Lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA

Oy IV-Special Ab 03.03.2011. IV-kuntotutkimus. Kiirunatien päiväkoti. Kiirunatie 3 01450 VANTAA Oy IV-Special Ab 03.03.2011 IV-kuntotutkimus Kiirunatien päiväkoti Kiirunatie 3 01450 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Helsinki

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko.

Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko. Ilmastointiasennus 2008 finaalitehtävä Tehtävä 1. ILMASTOINTIASENNUSTYÖ 1. Tehtävään varattu kokonaistyöskentelyaika on 5 tuntia ja siihen sisältyy yksi 15 minuutin elpymistauko. Kanavien katkaisu tapahtuu

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

1 (20) LVI SELITYS PIENELÄINKLINIKKA TUHATJALKA Satakunnankatu 23 33200 TAMPERE

1 (20) LVI SELITYS PIENELÄINKLINIKKA TUHATJALKA Satakunnankatu 23 33200 TAMPERE 1 (20) 702202 LVI SELITYS PIENELÄINKLINIKKA TUHATJALKA Satakunnankatu 23 33200 TAMPERE 2 (20) 0 YLEISET VAATIMUKSET 0.0 LVI-töiden yleiset laatuvaatimukset 0.01 Määritelmiä 0.02* LVI-selityksen käytön

Lisätiedot

LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)

LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri (LTOH) LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin

Lisätiedot

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili

FDV -Fire Valve FDV. Palonrajoitinventtiili FDV Palonrajoitinventtiili Yhdistetty poistoilmaventtiili ja palonrajoitinventtiili pyöreisiin kanaviin. Tyyppihyväksytty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitinventtiili. Palonrajoitinventtiilin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet

Asennus- ja huolto-ohjeet Delta Laserline (DL) -jaeradiaattori Tätä ohjetta koskevat Delta-radiaattorit on tarkoitettu normaalien kuivien asuintilojen lämmittimiksi. Lämmitysverkoston rakenne tulee olla suljettu ja johon kemiallisesti

Lisätiedot

Säleiköt SV2, SV1. Tekniset tiedot. Pikavalinta tuloilma ilman tasauslaatikkoa

Säleiköt SV2, SV1. Tekniset tiedot. Pikavalinta tuloilma ilman tasauslaatikkoa Säleiköt SV2, SV1 SV2 ja SV1 säleiköt on tarkoitettu tuloilmalaitteiksi mm. toimistoihin. Säleiköt soveltuvat myös poisto- ja siirtoilmalaitteiksi ja niiden virtauskuvio ja heittopituus on säädettävissä.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A

VPL55 Mitat. MITAT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A MITT VPL 55 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL55 Mitat 77 45 2790 30 620 70 CTS5000 PNEELI 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 400 4 Jäte IV-KOJE Poisto

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtolaitteiden mahdolliset mineraalivillalähteet

Lisätiedot

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET

KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET 10.8.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Jyväskylän Tilapalvelu PL 193 40101 Jyväskylä Hanke: KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORJAUSTYÖRAPORTTI, KESÄN 2015 KORJAUKSET Sivu 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE... 3 1.1 Hankkeen

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Jokiuoman päiväkoti 23.3.2012. Vihertie 16 01710 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 23.3.2012 IV-kuntotutkimus Jokiuoman päiväkoti Vihertie 16 01710 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus

Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Euran kunta Terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaus ja laajennus Työmaaraportti nro 10 maaliskuu 2015 - huhtikuu 2015 Päiväys: 30.4.2015 Raportin laatija: Rantanen Markus SISÄLLYS 1 TYÖMAATILANNE JA AIKATAULU...

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440 1 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 1.2 Tilaaja Ranuan kunta As. Oy Timontie Timontie 4 97700 RANUA Tilaaja: Ranuan kunta / tekn. osasto Aapiskuja 6B 97700 RANUA Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA Insinööritoimisto SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TYÖ NRO 2037 03.09.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1(1) 1. HANKKEEN KUVAUS... 1 1.1 Kohdetiedot... 1 1.2 Takuu ja vakuudet...

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001

LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001 12.6.2015 G00.00 YLEISTÄ... 4 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 4 01.11 Kohde... 4 01.12 RAKENNUTTAJA... 4 01.18 LVI-suunnittelu... 5 G01.00

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

Säleiköt AVS, AVSL, SI

Säleiköt AVS, AVSL, SI Säleiköt AVS, AVSL, SI AVS, AVSL ja SI säleiköt on tarkoitettu tuloilmalaitteiksi mm. toimistoihin. Säleiköt soveltuvat myös poisto- ja siirtoilmalaitteiksi ja niiden virtauskuvio ja heittopituus on säädettävissä.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet

Asennus- ja huolto-ohjeet Delta Laserline (DL) -jaeradiaattori Tätä ohjetta koskevat Delta-radiaattorit on tarkoitettu normaalien kuivien asuintilojen lämmittimiksi. Lämmitysverkoston rakenne tulee olla suljettu ja johon kemiallisesti

Lisätiedot

Energiatekniikan laitos ENE-58.4128 LVI-suunnittelu II (3 op) Suunnitteluharjoituksen osatehtävä nro 2 I-II 2015

Energiatekniikan laitos ENE-58.4128 LVI-suunnittelu II (3 op) Suunnitteluharjoituksen osatehtävä nro 2 I-II 2015 1/5 I-II 2015 Timo Svahn 15.9.2015 +358 40 546 0141 timo.svahn@ramboll.fi ILMANVAIHDON PALVELUALUEET, ALUSTAVA MITOITUS JA TILAVARAUKSET Kohteeseen mitoitetaan alustavasti seuraavat tulo- ja poistoilmakoneet,

Lisätiedot

VPL31 Mitat. MITAT VPL 31 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A

VPL31 Mitat. MITAT VPL 31 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä. Tulo. Ulko HUOLTO. Jäte. Poisto PÄÄTY B PÄÄTY A MITT VPL 3 Katso eri rakennevaihtoehdot jäljempänä VPL3 Mitat 77 5 60 30 70 70 STS5000 paneeli 500 Tilavaraus jälkilämmittimelle tulokanavassa. (sähkö tai vesi) 3 Tulo Ulko 00 Jäte IV-KOJE Poisto PÄÄTY

Lisätiedot

EI OPETTAJAINHUONE 117 TK 105 TARJOILU 102 ETEINEN 101 TK LUOKKA

EI OPETTAJAINHUONE 117 TK 105 TARJOILU 102 ETEINEN 101 TK LUOKKA 121 ODOTUSTILA 8.0 m² 118 117 112 OPETTAJAINHUONE 17 m² 122 OPPILASHUOLTO 19.5 m² 111 SIIVOUS 116 KÄYTÄVÄ 13 m² KATTO- LUUKKU 119 PUKUHUONE 4.5 m² 114 SUIHKU 115 113 LE- 5.5 m² 130 SÄH tarjoilulinjasto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 405 Skill Putkiasennus. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 405 Skill Putkiasennus. Competitor Name Summary Skill Number 405 Skill Putkiasennus ing Scheme Lock 13-05-2013 14:33:25 Final Lock 16-05-2013 16:11:21 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C Vesi- ja viemärijohdot

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot