KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY"

Transkriptio

1 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE OULU Puh

2 LVI-TYÖSELITYS G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset... 3 G01 LVI-hankinnat ja työt... 3 G03 Olevat LVI-järjestelmät... 4 G04 LVI-tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet)... 5 G06 Asennustyö... 6 G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto... 7 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT... 9 G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset... 9 G11 Lämmöntuotanto G1100 Lämmöntuotannon yleiset vaatimukset G12 Lämmönjakelu G1200 Lämmönjakelun yleiset vaatimukset G13 Lämmönluovutus G1300 Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G30 Ilmastointijärjestelmien yleiset vaatimukset G31 Ilmastointikoneisiin liittyvät osat G32 Ilmastointikoneet G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet G34 Päätelaitteet G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT G4000 Yleistä G9000 Yleistä J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT... 20

3 1 Rakennushanke ja sen sijainti* Nimi Karhulanvaaran koulu Sijainti Kaupunginosa Kortteli Tontti Suomussalmi Suomussalmi Osoite Kuhmontie Suomussalmi Rakennustoimenpide: Bruttoala Tilavuus Laajennusvaraukset: Muutostyö Rakennuttaja: Nimi Suomussalmen kunta Tekniset palvelut Osoite Kauppakatu Suomussalmi Puhelin Yhteyshenkilö Antti Westerlund, tekninen johtaja, Yhteyshenkilö Pia Lindfors, Sähköposti Suunnittelijat, asiantuntijat* Arkkitehtisuunnittelu Nimi Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy Osoite Kauppurienkatu Oulu Yhteyshenkilö Hannu Tuomela, LVI-suunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie OULU Puhelin Sähköposti

4 2 Yhteyshenkilö Pekka Nykänen Rakennusautomaatiosuunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie Oulu Puhelin Sähköposti Yhteyshenkilö Pekka Nykänen Sähkösuunnittelija Nimi Insinööritoimisto Ylitalo Oy Osoite Elektroniikkatie Oulu Puhelin Sähköposti Yhteyshenkilö Kari Ylitolva

5 3 G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YHTEISET LAATUVAATIMUKSET G00 LVI-järjestelmien yleiset vaatimukset Työselitystä käytetään rinnan Talotekniikka-RYL 2002:n kanssa. Työselityksessä ja Talotekniikka-RYL 2002:ssa on asioiden käsittelyjärjestys ja otsikointi numerotunnuksineen sama. Numeroimattoman otsikon lopussa oleva * -merkki tarkoittaa sitä, että Talotekniikka-RYL 2002:ssa ei ole vastaavaa otsikkoa. Otsikko työselityksessä on samalla viittaus Talotekniikka-RYL 2002:n vastaavasti numeroituun kohtaan. Viittaus tuo voimaan ko. kohdan vaatimustekstin ja sitä täydentävien selostustekstien LVI-teknisten määritysten velvoitteet. Samalla tulevat voimaan myös sitä edeltävä perusvaatimuskohta, luvun perusvaatimuskohdat, osan alussa olevat yleiset vaatimukset sekä koko osa G0. Tätä viittaus- ja voimaanastumiskäytäntöä nimitetään pyramidisäännöksi. Myös suunnitelmapiirustuksissa ja muissa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten suhteen noudatetaan Talotekniikka-RYL 2002:a em. pyramidisäännön mukaisesti, vaikka vaatimuksia vastaavaa kohtaa ei ole työselityksessä esitetty. Työselityksessä on esitetty vain ne Talotekniikka-RYL 2002:n kohdat, joissa esitetään rakennushankekohtaisia vaatimuksia. Talotekniikka-RYL 2002:n selostusteksteissä esitetyt LVI-tarvikkeiden määrät vaikuttavat hankkeen toimituslaajuuteen vain myös muissa suunnitelma-asiakirjoissa esitettyinä. Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita noudatetaan, ellei suunnitelmissa erikseen ole esitetty poikkeamia siitä. G01 LVI-hankinnat ja työt G01.00 LVI-hankintojen ja -töiden yleiset vaatimukset Rakennuksessa tehdään lähinnä tilamuutosten vaatimia LVIA-muutostöitä. Varsinaisia LVIAjärjestelmien perusparannustöitä ei tehdä lukuun ottamatta suunnitelmiin erikseen merkittyjä hankintoja ja asennuksia. LVIA-tekniikan tavoitekäyttöikä on 10 vuotta. LVI-hankintoihin ja -töihin kuuluvien velvoitteiden toteuttajasta käytetään LVI-työselityksessä nimitystä urakoitsija ja tämän velvoitteista urakka. LVI-urakkaan kuuluvat putkityöt (PU), ilmanvaihtotyöt (IU) ja rakennusautomaatiotyöt (RU). Suunnitelmiin merkitty urakkajako on ohjeellinen. Urakoitsija vastaa täysin urakkansa sisäisestä jaosta. LVI-suunnitelmassa ja urakkarajaliitteessä merkinnät tekee ja toimittaa tarkoittavat hankintaa ja asennusta. LVI-suunnitelmassa esitettyjen järjestelmien ja laitteiden hankinta ja asennus kuuluvat LVI-urakkaan, ellei erikseen ole toisin mainittu. Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen antamista tutustuvan työkohteeseen nykyisten laitteiden, teknisten yksityiskohtien, asennusolosuhteiden ja purkutöiden laajuuden selvittämiseksi. G01.11 Oleviin LVI-järjestelmiin liittyvät hankinnat ja työt Rakennuksen vesi- ja viemäriliittymät jäävät käyttöön. Nykyisen öljykeskuslämmityksen rinnalle tekee tilaaja hakelämmityslaitoksen. Kaikki hakelämmityslaitoksen lisäämisestä aiheutuvat LVI-hankinnat ja työt tekee tilaaja, ellei LVIsuunnitelmissa ole toisin mainittu. Hakelämmitys toimii päälämmityslaitoksena ja öljylämmitys lisä- ja varalaitoksena. Nykyiset vesi- ja viemäriputket, lämpöjohdot sekä ilmastointikanavat ja -kojeet jäävät pääosin käyttöön.

6 4 Urakoitsija tarkastaa kaikkien nykyisten käyttöön jäävien LVI-järjestelmien ja -laitteiden kunnon lukuun ottamatta öljylämmityslaitosta. Putkiverkostot tarkastetaan ulkoisesti mahdollisten vuotokohtien havaitsemiseksi. Puutteet raportoidaan kirjallisesti tilaajalle. Mahdolliset korjaustyöt tehdään lisätyönä siten, että LVI-järjestelmät ovat urakan valmistuessa täysin toimintakuntoisia. G01.12 Putkihankinnat ja työt (PU) G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset G1 Lämmitysjärjestelmät G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G7 Palontorjuntajärjestelmät G9 Eristys G01.13 Ilmastointihankinnat ja työt (IU) G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset G3 Ilmastointijärjestelmät G4 Kylmätekniset järjestelmät G9 Eristys G01.14 Rakennusautomaatiohankinnat ja työt (AU) Rakennusautomaation hankinnoista ja töistä on erillinen työselitys. Rakennusautomaatiopiirustuksissa on esitetty velvoitteita putki- ja ilmanvaihtourakoihin. G03 Olevat LVI-järjestelmät G03.00 Olevia LVI-järjestelmiä ja -tarvikkeita koskevat yleiset vaatimukset Kaikkien nykyisten käyttöön jäävien LVI-laitteiden öljylämmityslaitosta lukuun ottamatta toiminta tarkastetaan ja varmistetaan toimintakokein. Kaikki nykyiset käyttöön jäävät LVI-laitteet puhdistetaan. G03.11 Purettavat LVI-järjestelmät ja -tuotteet (laitteisto, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) LVI-suunnitelmiin ei sisälly varsinaisia purkupiirustuksia. Purkutyöt on esitetty suunnitelmapiirustuksissa ja työselityksessä. Ilmanvaihdon purkupiirustukset on tarkoitettu ilmanvaihdon kokonaisuuden selventämiseksi, säädön toteutukseen ja nuohouksen laajuuden määrittämiseksi. Urakoitsija vertaa purku- ja suunnitelmapiirustuksia purkutöiden laajuuden selvittämiseksi. Urakoitsija varmistaa purkutöiden laajuuden ja nähtävillä olevat yksityiskohdat kohteessa ennen tarjouksen antamista. Urakkavaiheessa purkurajat tarkistetaan paikan päällä. LVI-järjestelmien nykytilanteen ajantasapiirustuksia ei ole. Vanhoja suunnitelmapiirustuksia toimitetaan pyydettäessä. Kaikki nykyiset käytöstä poistuvat LVI-järjestelmät purkaa urakoitsija. Urakoitsija tekee purettavat osuudet paineettomiksi ennen tyhjentämistä ja purkua. Erityisesti tulee huomioida, että rakenteisiin ei jää käytöstä poistuvia paineellisia putkia. Urakkaan kuuluu vesi- ja viemärikalusteiden, ilmanvaihdon päätelaitteiden yms. irrotus ja kiinnitys tiloissa, joissa tehdään sisäpintojen maalaus-, lattiapinnoitus- tai muita käsittelyjä. Urakoitsija tarkistaa arkkitehtisuunnitelman huoneselosteista huonekohtaisesti sisäpintojen käsittelytoimenpiteet ja laskee urakkaan käsittelyn vaatimat irrotukset ja kiinnitykset. G03.12 Väliaikaiset LVI-järjestelmät ja -järjestelmien osat toteutuksen aikana

7 5 Väliaikaiset LVIA-järjestelmät kuuluvat urakkaan vain erikseen merkityissä kohdin. G04 LVI-tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) G04.00 LVI-tuotteiden (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) yleiset vaatimukset LVI-suunnitelma on tavoitteellinen ja ohjeellinen esimerkkituotteilla. Urakoitsijan tulee toimittaa LVI-järjestelmät täysin toimintakuntoisina kokonaisuuksina valitsemiensa laitemerkkien mukaan, vaikka yksittäisiä järjestelmien osia ei ole erikseen mainittu LVI-suunnitelmassa. Urakoitsijan tulee varmistaa ja osoittaa valitsemiensa tuotteiden soveltuvuus ko. asennus- ja käyttöolosuhteisiin. (myös. suunnitelman esimerkkituotteiden osalta). Suunnitelmissa esitetyt laitteiden mitoitusarvot ovat ohjeellisia. Urakoitsijan tulee aina ennen pumppujen, puhaltimien, moottoreiden, säätölaitteiden ym. tilaamista tarkastaa, että laitteiden mitoitus vastaa niihin liittyvien, myös muiden urakoitsijoiden toimittamien laitteiden lopullisia toiminta-arvoja. Suunnittelija vastaa suunnitelman laskennallisista arvoista kuten ilma- ja vesimäärät, putkistojen painehäviöt jne. Epäselvissä tapauksissa on otettava yhteys suunnittelijaan. Kun urakoitsija toimittaa tilaajalle tai suunnittelijalle tarkastettavaksi laitevalintojaan, tulee tässä yhteydessä mainita poikkeamat suunnitelmasta. Tarkastus ja mahdolliset huomaamatta jääneet virheet eivät muuta suunnitelman vaatimuksia, ellei näin erikseen sovita. Vesikatolle ja ulkoseinälle tulevat LVI-laitteet toimitetaan kaikki arkkitehdin määräämään värisävyyn pintakäsiteltynä tai pinnoitettuna. Sisällä väri on valkoinen, ellei toisin ole määritelty. G04.20 Vaihtokelpoisuus toteutettavissa LVI-järjestelmissä Vastaavuudesta vastaa teknisesti ja taloudellisesti (koko LVI-järjestelmän osalta) vaihtoa esittänyt urakoitsija. G04.21 Valintaehdotukset toteutettavissa LVI-järjestelmissä Urakoitsija tekee tarkistuslaskelmat ja tarvikevalintaehdotuksensa mm: - kannakointijärjestelmästä - kojeista ja järjestelmistä - käytettävistä päätelaitteista - ilmanotto- ja jäteilmalaitteista - kanavistojen säädöstä - puhaltimien tehoista - äänenvaimennusrakenteista ja tärinäneristimistä - kanavistojen äänenvaimennuksista - pumpuista - jäähdytyslaitteista G04.22 LVI-tuotteisiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset LVI-suunnitelma ei sisällä asennuspiirustuksia. LVI-piirustuksissa esitetyt asennustavat ja - paikat ovat ohjeellisia. Urakoitsijoiden tulee keskenään suunnitella lopulliset asennuspaikat ja -menetelmät. Asennuspiirustusten koordinoijana tilaajan suuntaan toimii LVI-urakoitsija. Sovitussa aikataulussa laaditaan ja hyväksytetään vaaditut LVI-tuotteiden asennus- ja kytkentäpiirustukset. o LVI-laitteiden kytkennän edellyttämät sähkö- ja rakennusautomaatiopiirustukset

8 6 o o o o o kone- ja laitealustat ilmanottolaitteet kannatus- ja kiinnitysrakenteet laitevalmistajien asennusohjeet palopeltien asennus LVI-piirustukset täydennetään lopullisia asennuksia vastaaviksi tarkepiirustuksiksi. Niissä esitetään myös asennetut LVI-tuotteet tyyppimerkintöineen ja säätöarvoineen. Piirustukset toimitetaan punakynäversiona suunnittelijalle, joka tekee loppupiirustukset sähköisessä muodossa. Tarkepiirustuksista kopioidaan luovutuspiirustukset tilaajan laskuun. Urakoitsija täyttää tilaajan toimittamat konekortit. Laminoidut säätö-, kytkentä- ja toimintakaaviot toimitetaan ko. teknisen tilan seinälle kiinnitettynä. G04.30 LVI-tuotteiden toimitus G Toimituksen perusvaatimukset Työmaalle toimitettavien LVI-tuotteiden on oltava ehjiä ja sisä- ja ulkopinnoiltaan puhtaita. Ne suojataan likaantumista ja vahingoittumista vastaan koko rakentamis- ja käyttöönottovaiheen ajan. G Toimitusajat ja -ajankohdat LVI-tuotteiden toimitusajat ja -ajankohdat sovitetaan toteutusaikatauluun. Tarpeetonta varastointia rakennusalueella vältetään. G Varastointi ja suojaus työmaalla Noudatetaan Sisäilmayhdistyksen puhtausluokitusta P 2. G06 Asennustyö G06.00 Asennustyön yleiset vaatimukset Urakoitsijan tulee suunnitella asennustyön yksityiskohdat yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa ennen asennustyön aloittamista. Jos havaitaan, että asennukset aiheuttavat muutoksia alakattokorkoihin, kotelointeihin ja ulkonäköön yleensä, tulee näistä olla yhteydessä ensisijaisesti kohteen valvojiin. Urakoitsijan tulee varmistaa, että kaikilla asennustöitä tekevillä on käytössään viimeisimmät suunnitelma-asiakirjat ja työjohdon ohjeistus. Urakoitsijan on asennuksissaan noudatettava myös huonekortteja ja selosteita, kalustekaavioita sekä sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija urakka-aikana rakennuttajan kautta toimittaa. Urakoitsijan on ennen asennustensa aloittamista ao. kohteessa vaadittava ko. asiakirjat käyttöönsä riittävän ajoissa. Kaikkien laitteiden tulee olla CE-hyväksyttyjä. Asennusohjeet toimitetaan työmaalle myös muiden urakoitsijoiden käyttöön. Asennuspöytäkirjat hyväksytetään valvojalla ja liitetään luovutusaineistoon. G06.12 Asennus- ja työolosuhteet Noudatetaan Sisäilmayhdistyksen puhtausluokitusta P2. G06.13 Reiät, syvennykset, asennusaukot sekä kuljetusaukot ja -reitit Urakoitsijan tulee heti työn alettua suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta ne voidaan ottaa

9 7 huomioon rakennustyötä tehtäessä. Urakoitsijan tulee huomioida käytössä olevat kuljetusreitit laitevalinnoissaan (mm. iv-koje). G06.23 LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkinnät Laitteiden merkintälaatat tehdään kerrosmuovista 60 mm x 40 mm x 2 mm, kaiverrettu peiliteksti on musta ja pohja valkoinen. Päänimikkeen kirjaimen on oltava vähintään 10 mm ja alanimikkeen 7 mm korkea. Merkintälaatat on pyrittävä sijoittamaan siten, että ne jäävät paikoilleen, vaikka ko. laite irrotettaisiin. Putkiin liimataan merkintäteippi pohjajohdoissa ja alakatoissa n. 20 m välein ja aina huoltoluukkujen ja venttiilien läheisyydessä. Merkintäteippi liimataan lämmönjako- ja iv-konehuoneissa yms. putkiin niin, että kytkentä saadaan havainnolliseksi. Kanavat merkitään merkintäteipeillä. Teipin väri on sininen. Tekstissä on merkintä kanavan lajista tuloilma, poistoilma ja virtaussuunnasta. Merkintöjä käytetään konehuoneissa, seinämien läpimenokohdissa, pystykanavien haaroitusten, palopeltien ja suurten huoltoluukkujen läheisyydessä. Pumput, puhaltimet, kompressorit, lämmönsiirtimet, suodattimet yms. laitteet varustetaan metallisin konekilvin, joista selviää valmistaja, valmistustyyppi ja -vuosi sekä laitteen tehoa ilmentävät tekniset arvot. Alakatoissa olevat luukut merkitsee urakoitsija näkyvällä tavalla. Merkinnästä tulee selvitä luukun takana oleva laite. Merkintätapa on hyväksytettävä rakennuttajalla ja LVI-valvojalla. Poistuvien laitteiden merkinnät poistetaan ja muuttuvien positioiden mukaiset kilvet toimitetaan. G08 Laadunvarmistus ja käyttöönotto G08.13 Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. erikoisselityksiä, rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Laitteiden jatkuvaa hoitoa varten nimetään LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. Ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu (toimintakoevaihe). Iv-kojeen suodattimina toimintakokeiden ja koekäytön yhteydessä käytetään suunnitelman mukaisia suodattimia. Nykyisiin tuloilmakojeisiin toimitetaan uudet suodattimet toimintakokeiden alkaessa. G08.43 Käytön opastus Tekniselle käyttäjälle ja muille kiinteistönhoitohenkilöille esitellään ennen loppukatselmusta kiinteistö- ja huoneistokohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirja sekä muut luovutusasiakirjat. Tekniselle käyttäjälle ja kiinteistönhoitohenkilökunnalle annetaan tilaajan ja käyttäjän kanssa sovittuna aikana opastusta asennettujen LVI-järjestelmien ja LVI-tuotteiden toiminnasta, käytöstä ja huollosta. Valvotuin harjoitussuorittein varmistetaan, että opastus on ollut toimitettujen LVI-järjestelmien ja -tuotteiden oikean käytön kannalta riittävää. G08.44 Ylläpitoa palvelevat tuotteet ja varaosat

10 8 Ilmastointiurakka - 1 vaihtosarja kutakin asennettua suodatinta varten G08.50 Takuuajan toimenpiteet G08.51 Takuuhuolto Rakennusaikana käytössä olevien laitteiden takuu kestää normaalin takuuajan loppuun. Takuuhuoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Takuuhuollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana. Kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien takuuhuoltokäyntien väli on vähintään neljä (4) kuukautta ja enintään kahdeksan (8) kuukautta. Takuuhuoltokäyntien yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät takuuhuoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja -aineet. Tilaajan edellytetään mahdollisimman pikaisesti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä takuuhuoltokäyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen. Jokaisesta takuuhuoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen kiinteistön hoitajan kuittaus sekä osoitettava toimenpiteet, jotka on tehty. Takuuhuoltokäynnin yhteydessä on suoritettava yleiskatselmus ja tutkittava, että laitosta käytetään tarkoituksenmukaisesti, sekä oikaistava mahdolliset virheet. Viimeinen takuuhuoltokäynti takuuaikana on suoritettava aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ennen takuuajan päättymistä. Tilaaja ilmoittaa mahdollisimman nopeasti takuuhuollosta vastaavalle havaitsemistaan LVI-järjestelmien toimintaa vaarantavista häiriöistä. Takuuhuoltoon sisältyy urakassa toimitettujen LVI-laitteiden huolto-ohjeen mukainen takuuajalle ajoittuva huolto.

11 9 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Rakennus on varustettu öljylämmityslaitteistolla. Tilaaja teettää päälämmönlähteeksi hakelämmityslaitoksen. Öljylämmityslaitos jää sen rinnalle lisä- ja varalämmönlähteeksi. Kaikki hakelämmityslaitoksen lisäämisestä aiheutuvat LVI-hankinnat ja työt tekee tilaaja. Nykyiset lämpöjohdot ja patterit jäävät pääosin käyttöön. Uuden ilmanvaihtokojeen lämpöjohdot lisätään ja kahden nykyisen kojeen lämpöjohtokytkennät uusitaan. Tilamuutoksista johtuen tehdään patterimuutoksia. Iv-verkoston pääpumppu uusitaan suuremmaksi ja taajuusmuuttajakäyttöiseksi. G10 Lämmitysjärjestelmien yleiset vaatimukset G Lämmitysjärjestelmien perusvaatimukset G Olevat lämmitysjärjestelmät G Säilytettävät lämmitysjärjestelmät Nykyinen lämmitysjärjestelmä jää pääosin käyttöön. G Säädöt ja mittaukset G Säätöjen ja mittausten perusvaatimukset G Lämmitysverkoston säätö Lämmitysverkostoja ei säädetä. Uuden ilmanvaihtokojeen lämpöjohdot otetaan lämmönjakohuoneesta eli se ei vaikuta säätöön uuden taajuusmuuttajapumpun lisäämisen johdosta. Patteripiirien säätöä korjataan tarvittaessa käyttökokemusten mukaan. Korjaussäätö tehdään ensimmäisen takuuvuoden aikana kertaalleen. Säätö käsittää linjasäätöventtiileiden vähäistä säätöarvon korjausta ja muutaman yksittäisen patterin esisäädön korjausta. G Käyttöönotto Käyttöä palvelevat tarvikkeet ja varaosat Urakoitsija luovuttaa loppukatselmukseen mennessä rakennuttajan edustajalle kuittausta vastaan seuraavassa luetellut tarvikkeet. Tarvikkeiden on oltava tarkoituksenmukaisesti pakattuja ja ne on sijoitettava rakennuttajan osoittamaan paikkaan lähelle käyttöpistettä. Putkiurakka - 2 kpl vedenlämpömittareita G Takuuajan toimenpiteet Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet: - kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus - putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivisteiden korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen paikkausta. Kalusteiden käyttöhanojen tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta. - tarvittavat voiteluaine- ym. käyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voi-

12 10 telu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - putkistoissa ja säiliöissä olevien lianerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus Kerran takuuaikana suoritettavat toimenpiteet: - takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus ja korjaus G11 Lämmöntuotanto G1100 Lämmöntuotannon yleiset vaatimukset G1111 Lämmönjakokeskukset G Perusvaatimukset Urakkaan ei kuulu lämmöntuotantolaitteita. G1112 Lämmönsiirtimet G12 G1200 Lämmönjakelu Lämmönjakelun yleiset vaatimukset G1211 Putkistot G Perusvaatimukset Nykyiset teräsputkistot jäävät pääosin käyttöön. Uudet putkistot tehdään sinkitystä teräsputkesta puristusliitoksin tai teräsputkesta kierreja hitsausliitoksin. Näiden hyväksytyt putkimateriaalit, liitostavat ja käyttöalueet sekä standardit on esitetty LVI-ohjekortissa LVI G Asennus G Asennuksen perusvaatimukset G Liittäminen Perusvaatimukset Lämpöjohdot < 50 liitetään puristusliitoksin, kierreliitoksin tai hitsaamalla. Rakenteiden sisällä putket saadaan yhdistää vain hitsaamalla. Putkistot liitetään LVI-ohjekortin LVI mukaisesti. G Kiinnitys ja kannakointi Putket kiinnitetään ja kannakoidaan LVI-ohjekorttien LVI , LVI ja LVI ohjeiden mukaisesti. G Läpiviennit Putkistojen läpiviennit tehdään LVI-ohjekorttien LVI , LVI ja LVI ohjeiden mukaisesti. G Lämpölaajenemisen tasaaminen Putkistojen lämpölaajenemisen tasaaminen tehdään LVI-ohjekortin LVI ohjeiden mukaisesti. Puristusliitoksissa tulee huomioida valmistajan ohjeet kannakoinnille / lämpölaajenemiselle.

13 11 G1220 Putkiston huuhtelu Nykyiset ja uudet lämpöjohtoputkistot huuhdellaan vedellä. Pumput G Perusvaatimukset Nykyiset pumput jäävät pääosin käyttöön. Uusien pumppujen tulee olla saman valmistajan malleja. Toimitukseen kuuluu ivverkoston uusittavan pääpumpun (Gela) taajuusmuuttajan integroitu ohjauslaite. G1230 Venttiilit G Perusvaatimukset G1231 Sulkuventtiilit Nykyiset sulkuventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Lämpöjohdot - putkissa < DN 50 messinkinen palloventtiili NP 10 kierreliitoksin - putkissa > DN 50 teräksinen palloventtiili PN 10 laippaliitoksin Pumppujen sulkuventtiilit ovat pumppujen laippojen kokoa. G1232 G1236 Linjasäätöventtiilit Nykyiset linjasäätöventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Linjasäätöventtiilit ovat yhdistettyjä pallosulku- ja säätöventtiilejä varustettuna säätöasteikolla ja mittausyhteillä. Patteriventtiilit Nykyiset patteriventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Uudet patteriventtiilit ovat esisäädettäviä termostaattisia venttiileitä esim. mallia Danfoss. Patteriventtiilien esisäätöarvot on laskettu patteriventtiileillä mallia Danfoss. Termostaattien asetteluarvot lukitaan +21. G13 Lämmönluovutus G1300 G1310 Lämmönluovutuksen yleiset vaatimukset Patterilämmitys G Perusvaatimukset Nykyiset patterit jäävät pääosin käyttöön. Pattereita ei tarvitse irrottaa maalaustöitä varten. Radiaattoreiden purku- ja asennustöissä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, etteivät seinän sisässä olevat kytkentäjohtojen liitokset vaurioidu. G1311 G1312 Radiaattorit Uudet radiaattorit ovat esim. mallia Purmo. Konvektorit Uudet konvektorit ovat esim. mallia Purmo.

14 12 G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Rakennuksen nykyiset vesi- ja viemäriliittymät jäävät käyttöön. Nykyiset vesijohdot, viemärit ja kalusteet jäävät pääosin käyttöön. G2000 Yleistä G Takuuhuolto Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet: - kaikkien pumppujen, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - putkiurakkaan kuuluvien pumppujen ym. laitteiden käynnistys- ja hälytyslaitteiden toiminta-arvojen tarkastus - putkisto-, pumppu- ja venttiilitiivisteiden korjaus, mikäli korjaus edellyttää tiivisteiden vaihtoa tai uudelleen paikkausta. Kalusteiden käyttöhanojen tiivisteiden vaihdon suorittaa hoitohenkilökunta. - tarvittavat voiteluaine- ym. käyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - putkistoissa ja säiliöissä olevien lianerottimien ja vastaavien laitteiden tyhjennys ja puhdistus Kerran takuuaikana suoritettavat toimenpiteet: - takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojausten tarkistus ja korjaus G2100 Vesijohtotarvikkeet G2120 Venttiilit G Venttiilien yleiset vaatimukset G2121 Sulkuventtiilit Nykyiset sulkuventtiilit jäävät pääosin käyttöön. Uudet sulkuventtiilit ovat messinkisiä tai ruostumattomia täysaukkoisia palloventtiileitä. G2130 Pumput Nykyiset pumput jäävät käyttöön. G2225 Tonttivesijohto Nykyinen tonttivesijohto ja vesimittari jäävät käyttöön. G2300 Vesijohdot G Putkien yleiset vaatimukset Nykyiset vesijohdot jäävät pääosin käyttöön. Uudet vesijohdot ovat rakennuksessa kupariputkea kapillaariosin ja -liitoksin tai puristusliitoksin. Puristusliitoksia ei saa käyttää niissä kohdissa, joissa liitoksia ei pääse näkemään ja korjaamaan rakenteita särkemättä kuten umpikoteloissa.

15 13 Pintaan asennettavat kytkentä- ja jakojohdot ovat kromattuja liitososineen (piirustusten mukaan). Kromatut putket liitetään kromatuin osin. G2380 Erityisvesijohdot Näkyville asennettavat kromatut jako- ja kytkentäjohdot esim. WC-tiloissa ja vastaavissa tiloissa kiinnitetään tehdasvalmisteisin esim. WOPD-kannakkein LVI Kannakkeen tyyppi on hyväksytettävä rakennuttajalla. G2390 Vesijohtoeristykset G2400 Viemäritarvikkeet Nykyiset viemärit jäävät pääosin käyttöön. Uudet jätevesiviemärit ovat polypropeenimuoviviemäriputkea kumirengasliitoksin ja merkityissä kohdin ääntä vaimentavaa db-muoviviemäriputkea. Uuden ilmanvaihtokojeen ja jäähdytyslaitteen kondenssivesiviemäröinti kuuluu urakkaan. G2500 Viemäriveden käsittely G2543 Hiekanerottimet Siivouskomeroihin asennetaan piirustusten mukaiset hiekanerottimet G2560 Pumppaamot G2600 Viemäriputkistot G Viemäriputkistojen perusvaatimukset Lattiaan ja rakenteisiin käyttämättömäksi jäävät viemärit tulpataan kaasutiiviisti. Nykyisten ja uusien lattiakaivojen ja runkoviemäreiden huuhtelu asennustöiden jälkeen kuuluu rakennusurakkaan. G2615 Tuuletusviemärit Nykyiset tuuletusviemärit jäävät käyttöön piirustusten mukaan. Uudet tuuletusviemärit vesikatolla varustetaan pellitetyllä lämpöeristyksellä. G2800 Kalusteet Vesikalusteet ovat ääniluokkaa 1 ja tyyppihyväksyttyjä. Kalusteet varustetaan sulkuventtiilein. Nykyisille irrotettaville pesualtaille ja WC-istuimilla asennetaan uudet viemärimansetit. Sekoittajien vesimäärät säädetään normivirtaaman mukaiseen arvoon. WC-istuinten huuhteluvesimäärät säädetään maximiin. G2860 Lattiakaivot Asennettavat vesi- ja viemärikalusteet on esitetty erillisessä asiakirjassa. Nykyiset käyttöön jäävät lattiakaivot tarkastetaan mahdollisten vikojen varalta. G2870 Laiteliitynnät Laiteliittymät varustetaan aina määräysten mukaisilla imusuojilla ja takaiskuventtiileillä.

16 14 G3 G30 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT Rakennuksessa tehdään tilamuutosten vaatimia ilmanvaihtotöitä sekä vesikaton uusimisesta aiheutuvia ilmanvaihtotöitä. Nykyiset ilmanvaihtokojeet jäävät käyttöön. Osa kojeista kunnostetaan iv-kojeluettelon mukaan. Päiväkotitiloille lisätään uusi ilmanvaihtokoje. Nykyiset kanavat jäävät pääosin käyttöön. Ilmamäärien tavoitetaso muutoksen alaisissa tiloissa on vähintään RakMk D2 mukainen. Ilmastointijärjestelmien yleiset vaatimukset G31 Ilmastointikoneisiin liittyvät osat G Ilmastointikoneiden osien perusvaatimukset G3131 Suodattimien kehykset ovat metallia. Vesi- ja liuospatterit Vesipatterin rakenteessa ja kytkentätavassa tulee huomioida ilmastointikojeen häiriötön toiminta kaikissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Vesipatterin tekniset tiedot toimitetaan putkivarusteiden toimittajalle, joka tarkistaa varusteiden mitoituksen patterin mukaiseksi. G3160 Äänenvaimentimet G Äänenvaimentimien perusvaatimukset G3161 Ilmanvaihtokanavat varustetaan piirustuksissa ja iv-kojeluettelossa esitetyin kohdin kanavaäänenvaimentimilla (äänenvaimentimen piirrosmerkintä tai merkintä ÄV ). Vaimentimet ovat kantikkaita pyörein kanavayhtein. Pituus on piirustuksissa 1000 tai 600. Äänenvaimentimissa tulee olla vaimennusvillan pinnalla suojahuopa tms. ja reikäpelti. Äänenvaimentimet ovat tuloilmakanavissa ovat esim. mallia KVA (Lindab). Äänenvaimentimia ei saa vaihtaa perusrakenteeltaan toisenlaiseen, ellei voida osoittaa vaihtoa mahdolliseksi ääniteknisin perustein. Nuohouksen mahdollistamiseksi äänenvaimennukset toimitetaan avattavina tai irrotettavina tai varustetaan tarvittavalla määrällä puhdistusluukkuja. Urakoitsija tarkastaa nykyisten tuloilmakojeiden äänenvaimentimien teknisen kunnon ja hygieenisyyden. Äänenvaimennetut kanavat Tuloilmassa vaimennusaineena käytetään Dacronia. Vaimennusmateriaalin tulee aina olla pinnoitettu. Urakoitsija tarkastaa kaikki nykyiset äänenvaimennuskanavat. Havaituista paljaista villapinnoista raportoidaan tilaajalle. Mahdolliset korjaukset tehdään lisätyönä. G3162 G3172 G3173 Äänenvaimennusverhoukset Kaikki vaimennetut laitteet valitaan niin, että niistä ei pääse irtoamaan kuituja virtaavaan ilmaan. Säätöpellit Säätöpellit ovat mallia PRA tai säätöominaisuuksiltaan vähintään vastaavia. Ilmavirran mittauslaitteet Koteloidut ilmastointikojeet varustetaan ilmamäärämittarilla. G32 Ilmastointikoneet G Ilmastointikoneiden perusvaatimukset

17 15 Koteloidut ilmastointikojeet toimitetaan kanava- ja putkiliitäntöihin saakka yhtenäisenä kokonaisuutena, joka toteuttaa suunnitelmapiirustuksissa ja työselityksessä vaaditut suoritusarvot häiriöttömästi kaikissa käyttötilanteissa ja -olosuhteissa. Kojeiden jalkojen ja lattian väliin asennetaan kumilevyt. Puhaltimien taajuusmuuttajat ovat nimenomaan LVI-käyttöön suunniteltuja mallia ABB tai Vacon. Osien 2 ja 3 tuloilmakojeille (piirustus -513) 1TK1, 1TK2 ja 1TU1 uusitaan hihnapyörävälitys muuttuvien ilmamäärien säätöä varten. Vesikatolla olevat huippuimurit irrotetaan vesikatteen uusimisen ajaksi ja asennetaan takaisin. Urakoitsija kartoittaa paikan päällä kaikkien ilmanvaihtopiippujen tarpeellisuuden. Käytöstä poistetut piiput merkitään rakennusurakoitsijan suorittamaa purkua varten. Vesikatolle saa jäädä vain käytössä olevia piippuja. Ilmanvaihtokojeet puhdistetaan sisäpuolelta. G Ilmastointikoneiden sähkötehokkuus Ilmastointikojeiden sähkötehokkuus saa olla enintään 2,0 kw/m 3 /s. G Sähköistyksineen toimitettavat ilmastointikoneet G33 Kanavistot ja kanaviston varusteet G Kanavistojen ja kanavisto-varusteiden perusvaatimukset G Kannakointi G3325 Rakennuksen nykyiset kanavat jäävät pääosin käyttöön. Ellei erikseen toisin mainita, tehdään kanavisto kuumasinkitystä kierresaumatusta teräskanavasta. Nykyiset käyttöön jäävät kanavat nuohotaan. Kanavien puhtausaste tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Noudatetaan ohjekorttia LVI Ainoastaan portaattomasti säädettäviä kannakkeita voidaan käyttää. Palopellit Palopellit ovat lämpösulakkeella varustettuja peltejä EI 60 (ei toimilaitetta). G34 Päätelaitteet G Päätelaitteiden perusvaatimukset G3431 Päätelaitteet toimitetaan vakiovalkoisena. Päätelaitteet ovat esim. piirustusten mukaisia. Päätelaitteet kuten äänenvaimentimetkin on valittu tekniikan ja olosuhteiden vaatimusten mukaan (säätö-, ääni- ja vaimennusarvot, heittopituudet, sekoittavuus). Jos käytetään muun valmistajan päätelaitteita, tulee urakoitsijan osoittaa soveltuvuus ja tarvittaessa lisätä säädettävyyttä ja vaimentavuutta erillisin laittein. Vaatekaapit Pukuhuoneiden vaatekaapit toimittaa kalusteurakoitsija siten, että ne on varustettu kaappien päälle asennettavalla kokoojakanavistolla ja kaappikohtaisilla poistoilmaventtiileillä, kaappiryhmien kokoojakanavat yhdistää toisiinsa kalusteurakoitsija. IV-urakoitsija tekee liitokset kokoojakanavistoon sekä varustaa liitoskanavan säätöpellillä. Siirtoilmalaitteet G3432 Ulkosäleiköt ja ulkoilmalaitteet

18 16 Raitisilman ottoon (TK07) toimitetaan lumisuoja esim. mallia LSJ. Säleet muodostavat virtaavalle ilmalle labyrinttirakenteen ja ovat alta auki lumen poistumiseksi. Säleikkö asennetaan ikkuna-aukkoon. Mitat varmistetaan paikan päällä. Vesikatolla olevien raitisilmasäleikköjen tilalle asennetaan toimintaperiaatteeltaan LSJ:ä vastaavat lumisuojat, joissa labyrinttirakenne on kaikilla neljällä sivulla ja päällä sadekatos. Ne teetetään mittatilaustyönä. Lumisuojien pituus ja leveys määräytyvät nykyisen piipun mukaan. Korkeus määräytyy piirustuksissa annetun otsapinnan pinta-alan mukaan. G Säädöt ja mittaukset Ilmanvaihtojärjestelmä säädetään. Urakoitsija tekee mittaussuunnitelman tilaajan hyväksyttäväksi. Mittauspöytäkirjoissa tulee esittää: - säätöelimen / päätelaitteen malli - suunniteltu ilmamäärä - mitattu ilmamäärä - k-arvo - paine-ero - säätöelimen asento - mitattu kokonaisilmamäärä kojekohtaisesti - kanavien paine ja taajuusmuuttajien taajuudet eri käyttötilanteissa Nykyisten ilmanvaihtojärjestelmien suorituskyvystä ei ole varmuutta. Urakoitsija mittaa ennen muutostöiden aloittamista koteloitujen tulo- ja poistoilmakojeiden kokonaisilmamäärät ja puhaltimen paineenkorotuksen sekä selvittää puhallinmoottoreiden sähkötehon. Tulokset toimitetaan suunnittelijalle jatkotoimenpiteiden määrittelyä varten. Osien 2 ja 3 ilmamäärät nykyisten iv-kojeiden 1TK1, 1TK2 ja 1TU1 ja 1TK6 vaikutusalueella säädetään kokonaan. Osalla 1 ilmamäärät säädetään vain muutoksen alaisissa tiloissa. Ensisijaisesti säädetään opetustilojen ilmamäärät suunnitelman mukaisiksi. Jos kokonaisilmamääriä ei saavuteta, jaetaan ilmamäärät muissa kuin opetustiloissa tasaisesti. Tarvittaessa lisätään säätöpeltejä lisätyönä. Rakennus säädetään hieman alipaineiseksi kaikissa käyttötilanteissa.

19 17 G4 G4000 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT Yleistä AV-opetustilan 071 nykyiset split-jäähdytyslaitteet poistetaan ja korvataan uusilla. G Takuuajan toimenpiteet G Takuuhuolto Takuuhuollon vuosittaiset toimenpiteet (jäähdytyskauden alussa): - kaikkien kompressorien, puhaltimien, moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat toimenpiteet - voiteluaine- ym. täyttöjen tarkistus ja tarvittaessa lisääminen - valmistajan suosituksen mukaan tehtävä laitteiden laakerien ja liikkuvien osien voitelu silloin, kun se edellyttää laitteen purkamista - säätö- ja varolaitteiden toiminnan tarkastus sekä tarvittaessa vikojen etsintä ja korjaus G4552 Split-jäähdytyslaite Split-kone sisältää tilaan asennettavan sisäyksikön ja ulos asennettavan ulkoyksikön. Jäähdytysteho on 4 kw ulkolämpötilassa +30 o C ja sisälämpötilassa +22 o C. Koneen ulkoyksikkö kootaan valmiiksi tehtaalla muototeräsjalustalle polttomaalatun kuorirakenteen sisään seuraavista komponenteista: kompressorit tärinäneristimineen, säiliöineen, lauhdutin, niiden välinen kylmäaineputkisto, varusteet, apulaitteet ja konekeskus sekä sähkö- ja automatiikkajohdotukset. Nykyisen ulkoyksikön kannakointi hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Muutoin kannakointi rakenteisiin tehdään Hiltin kuumasinkittyjä kiskoja tai vastaavia käyttäen. Nykyisiä putkiläpivientejä hyödynnetään. Lauhduttimien tehoa säädetään lauhdutinpuhaltimia säätämällä. Kompressorien jäähdytystehoa / kierrosnopeutta säädetään portaattomasti invertterillä huonesäätimen mittauksen perusteella. Kompressorille tulee käyntilupa rakennusautomaatiosta. Käyntitieto ja yhteishälytys viedään rakennusautomaatioon. Sisäyksikkö on kattoon asennettavaa konsolimallia varustettuna langallisella huonesäätimellä. Säädin ohjaa puhaltimen kierrosnopeutta. Puhallusaukossa tule olla säädettävät ilmansuuntaussäleet. Äänitaso vaaditulla jäähdytysteholla saa olla max. 38 db(a). Väri on valkoinen.

20 18 G9 G9000 ERISTYS Yleistä G9015 Eristystyön suorittaminen LVI-tarvikkeen toimittanut/asentanut urakoitsija eristää toimittamansa LVI-tarvikkeen. G Putkistot, kanavistot Putkistojen eristyksessä noudatetaan ohjekortistoa LVI seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin. Lämpö- ja lämminvesijohdot Lämmönjakohuone ja ilmastointikonehuoneet - sarja 23 - päällyste 6 Muut näkyvät tilat - sarja 23 d = 22 mm tai pienemmät putket sarja 22 - päällyste 6 Alaslaskut, näkymättömät tilat - sarja 23 d = 22 mm tai pienemmät putket sarja 22 Kylmävesijohdot Lämmönjakohuone ja ilmastointikonehuoneet - sarja 21 - päällyste 6K Muut näkyvät tilat - sarja 21 - päällyste 6K Alaslaskut, näkymättömät tilat - sarja 21K Kylmäaineputket: - eristetyyppi Ef, esim. Af; Armaflex - kannakkeiden kohdalla käytetään tukiholkkia Armacel Jätevesiviemärit (eristetään ullakolla ja vesikatolla) - eristysvahvuus 50 mm, vesikatolla päällyste muovipinnoitettu pelti Ilmanvaihtokanavien eristyksessä noudatetaan ohjekortistoa LVI seuraavin poikkeuksin ja täsmennyksin. Merkinnällä EI+P varustetut paloeristettävät kanavat: - eristetyyppi Bb - päällyste 10 Muut paloeristettävät kanavat:

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA

PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA PUTKIALAN URAKKAMITTAUSPÖYTÄKIRJA Välimittaus Loppumittaus Työmaa: Asentaja: Urakkalaskelma lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksia varten Työ nro Aika 1.6.2014 annettu ensimmäinen urakkatarjous Niko Räsänen

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA

IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus:

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4. 16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin

MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.

Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely. Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145

IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO

ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO Lapinleimu Päätelaitteet KATTOHAJOTTIMET,,, RHKO RHKO LAPINLEIMU PÄÄTELAITTEET KANSIO VÄLI 6 ESITE Hiljainen Hajotinperheen tuotteet ovat hiljaisia, pyöreitä tai neliskulmaisia hajottimia, jotka asennetaan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267

Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS. Työ nro LVI 2267 Insinööritoimisto LVI-INSINÖÖRIT KY LVI-TYÖSELITYS SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKO JOENSUUN SEMINAARIN PERUSKORJAUS Työ nro LVI 2267 15.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1(5) 1. YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 1 11.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.

CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440 1 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 1.2 Tilaaja Ranuan kunta As. Oy Timontie Timontie 4 97700 RANUA Tilaaja: Ranuan kunta / tekn. osasto Aapiskuja 6B 97700 RANUA Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L

VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L VALLOX TSK mallit R ja L 2 m 3 /h Puhallinkäyrät P = Poistoilmapuhallin T = Tuloilmapuhallin PUHALTIMET 180 W Suositeltava toiminta-alue PK ja TK ovat esimerkkejä tulo- ja poistokanaviston painehäviöistä

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN

IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN VEHNÄTIEN PÄIVÄKOTI IV- JÄRJESTELMIEN TARKASTUS ENNEN JA JÄLKEEN NUOHOUKSEN Tutkimuksen ajankohta: vko 14, 32, 41, 44 / 2005 Raportin päiväys: 13.12.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Mikko

Lisätiedot

Mittaus- ja säätölaite IRIS

Mittaus- ja säätölaite IRIS Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Tontti/Rnro. 5 Piirustuslaji LVI Piirustuksen sisältö Laiteluettelo. Hallinn. kiint. (nro) Kiinteistö (nro)

Tontti/Rnro. 5 Piirustuslaji LVI Piirustuksen sisältö Laiteluettelo. Hallinn. kiint. (nro) Kiinteistö (nro) Merkki Ennakkojakelu Lukum. Muutoksen laatu Suunn. Pvm 31.3.2011 K.osa/kylä 20 Rakennustoimenpide X Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Kortteli/Tila 89 Muutos Tuoretukkuliike Mikkelin vihannes

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE

IV-kuntotutkimus Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE IV-kuntotutkimus 8.11.2013 Raportointimalli, jäähdytysosio TÄYTTÖOHJE Eri kohtien arviointi tehdään viereisellä asteikolla. Kommentit-kohtiin laitetaan olennaiset perusteet arvioinnille ja tiedot, mistä

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 04.04.2016 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet

3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet 3 Vesimittariventtiilit ja tarvikkeet Yli 40 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luoreliittimellä tai pistoliittimellä. Molemmat liitinmal- valmistamillamme

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1 Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203

SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203 a Asennus Säätö - Huolto 20131203 Tuloilmaosat SWAN ACT: Liitäntälaatikkoon SWAN T asennettava aktiivinen hajotinosa 2-4 raolla. Pituus 1158 mm. SWAN PASS: Passiivinen hajotinosa 2-4 raolla (ulkonäöltään

Lisätiedot

Siirtoilmalaite BYSE/BYSO

Siirtoilmalaite BYSE/BYSO Siirtoilmalaite BYSE/BYSO BYSE/BYSO on seinään asennettava siirtoilmalaite, jota voidaan käyttää useimmissa ympäristöissä. Laitteessa on hyvä äänenvaimennus, ja se on helppo asentaa. Se on valmistettu

Lisätiedot

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT

RETERMIA-RUNKOON TOIMINNAN KUVAUS EDUT TOIMINNAN KUVAUS Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaputket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla nestepuolen lämmönsiirron

Lisätiedot

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet)

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI Liitäntälaatikko (hajottimet) Liitäntälaatikko kattoon asennettavan hajottimen tai poistoilmalaitteen liittämiseksi kanavistoon. Varmistaa tuloilmahajottimen moitteettoman toiminnan. Ilmatiivis,

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista.

Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. 402 Ilmastointiasennus -lajin KILPAILUTEHTÄVÄT Luettelo kilpailutehtävien toteutukseen käytetystä materiaaleista. Kanava-asennus: Tuoteen nimi ja koko Määrä Kanava Ø125 12 m Kanava Ø160 60 m Kanava Ø250

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

MATERIAALIERITTELY LVI

MATERIAALIERITTELY LVI Granlund Riihimäki Oy Hämeenkatu 14, 11100 RIIHIMÄKI Puh. 010 759 2000 E-mail: etunimi.sukunimi@granlund.fi MATERIAALIERITTELY 1 (14) Turengin kunta Turengin yhteiskoulu Asiakirja n:o 0102 Yläaste ja lukio

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite

WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

ILURI-yhteiskanavapuhallin KERROSTALON ILMANVAIHTOON Kerrostaloihin, liike- ja teollisuusrakennuksiin Uudisrakennuksiin ja saneeraukseen Ullakolle tai katolle Usein huippuimuria parempi vaihtoehto Laadukas

Lisätiedot

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili

TRV-3 Calypso. Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili TRV- Calypso Termostaattiset patteriventtiilit Termostaattinen esisäädettävä patteriventtiili IMI TA / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV- Calypso TRV- Calypso Tämä erittäin monipuolinen ja kestävä

Lisätiedot

CBE. Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI

CBE. Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI 1-suuntainen hajotuskuvio Lyhyet heittopituudet Helppo asentaa Käytetään liitäntälaatikon ALS kanssa Helposti puhdistettava Sopii ontelolaattaan Eri

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3. 11/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 15.3.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 42 47 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot