Energiansäästön taidetta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiansäästön taidetta."

Transkriptio

1 NEAR Refrigeration & Air Conditioning Nro 3, 2007 Energiansäästön taidetta. Energiapulan ja ilmaston lämpenemisen aikakaudella teollisuusprosessien tehostamisessa ei ole kyse ainoastaan rahasta, vaan suorastaan vastuusta. Alfa Laval on aina tukenut insinöörejä ja kylmälaitoksen käyttäjiä energian säästämiseen liittyvissä asioissa. Itse asiassa levylämmönvaihtimien konsepti on antanut meille mahdollisuuden vähentää energiankulutusta ja hyödyntää kylmäprosessien tuottamaa lämpöä kaikkialla, muun muassa luisteluradoilla, kasvihuoneissa ja supermarketien kylmähuoneissa. Lähemmäksi oikeata lämpötilaa. Höyrystimet pystyvät pitämään lämpötilan erittäin tasaisena, minkä ansiosta höyrystyslämpötilaa voidaan nostaa ja saavuttaa huomattavasti korkeampi COP-kerroin. Jopa astetta pienemmällä lämpötilaerolla voidaan vähentää merkittävästi kompressorin käyttämän energian määrää ja parantaa kylmälaitoksen tehokkuutta. Lämmön talteenotto on toinen alue, jolla levylämmönvaihtimet ovat menestyneet erittäin hyvin rakenteellisten ominaisuuksiensa ansiosta. Tässä Near-uutislehden numerossa kerromme, miten voit hyödyntää lauhdelämpöä tuottaaksesi kuumaa vettä moniin arvokkaisiin käyttökohteisiin ilmaiseksi. Kaikki Alfa Lavalin tuotteet perustuvat todettuun, laboratorioissa ja kentällä mitattuun suorituskykyyn. Kaikki lamellituotteemme ovat lisäksi saaneet laitteiden suorituskykyä valvovan eurooppalaisen Euroventin hyväksynnän. Asiakkaamme voivat siis luottaa siihen, että he saavat lämmönsiirrossa käyttöönsä jokaisen kilowatin, josta he ovat maksaneet. Tämä on yhä tärkeämpää, sillä kilowattien hinta nousee koko ajan. Kierrosluvultaan erilaisia puhaltimia. On selvää, että pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan mainita uudet lamellituotteemme, joita on myös saatavilla uusilla tehokkailla EC-puhaltimilla varustettuina. Sisäänrakennetun portaattoman pyörimisnopeussäädön avulla näillä puhaltimilla voidaan säästää paljon energiaa, ja esimerkiksi supermarketit ovat tarttuneet hanakasti tähän mahdollisuuteen. Lamellituotteista puhuttaessa haluamme mainita, että Alfa Laval on iloinen saadessaan ilmoittaa hankkineensa uuden ilmajäähdytysratkaisujen toimittajan. Hiljattain ostamamme Fincoil on alallaan Pohjoismaiden markkinajohtaja, jolla on mm. kattava valikoima ulko- käyttöön tarkoitettuja liuosjäähdyttimiä. Nämä tuotteet täydentävät nykyistä tuotevalikoimaamme. Fincoilin automatiikkaan sekä säätöjärjestelmiin liittyvän asiantuntemuksen ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä enemmän energiaa säästäviä lämmönvaihdinratkaisuja. (Löydät Fincoilin lyhyen esittelyn tästä Near-uutislehden numerosta.) Toivottavasti nautit uutislehdestämme. Ehkä se herättää energiaa säästäviä ajatuksia myös omassa työssäsi. Tommy Ångbäck Liiketoimintayksikön johtaja Kylmätekniikka ja LVI-jäähdytys, Alfa Laval

2 Kuva: Tetra Pak. Kuva: Andrew Molyneux Viileä yllätys Tetra Pakilta. Etelä-Ruotsissa sijaitseva, perinteikäs Lundin yliopistokaupunki antaa kodin myös Tetra Pakille, joka on maailman johtava elintarvikkeiden käsittely- ja pakkausjärjestelmien toimittaja. Keskiaikaisten yliopistorakennusten varjossa toimiva Tetra Pak on käynyt läpi merkittävän teknisen muutoksen, joka ei ole ainoastaan vähentänyt ympäristövaikutuksia. Yleisten odotusten vastaisesti se on myös leikannut energiankulutusta 50 prosentilla yhdessä sen ydinprosesseissaan. Tetra Pakin kasvavan kampuksen 40 rakennuksessa piilee nykyaikainen tehdas, joka tuottaa kilometrikaupalla laminoitua kartonkimateriaalia viikon jokaisena päivänä. Kartonkia käytetään maidon ja muiden nestemäisten elintarvikkeiden pakkaamiseen. On sanomattakin selvää, että maito on pidettävä viileänä koko pakkaamisprosessin ajan. Yhtä ilmeistä ei kuitenkaan ole se, että myös itse pakkaus on jäähdytettävä. Sulatettua laminaattia. Pakkausmateriaali on erikoinen tuote, joka muodostuu useista kartonki- ja laminaattikerroksista. Ne yhdistetään hyvin monimutkaisen ja nopean prosessin aikana. Yksi prosessin tärkeimmistä vaiheista on antaa sulatettujen laminaattikerrosten jäähtyä ja kiinteytyä asianmukaisella tavalla. Tämän on kuitenkin tapahduttava riittävän nopeasti, Björn Sollie on riippumaton konsultti. jotta pullonkauloja ei pääse syntymään. Tämä on mahdollista vain silloin, jos laminaattirullia säilytetään suhteellisen alhaisessa lämpötilassa. Ratkaisuna on käyttää jäähdytettyä vettä, jonka jatkuva virtaus toteutetaan Alfa Lavalin neljällä suurella puolihitsatulla levy- lämmönvaihtimella. Vesi jäähdyttää suuren kartonkitehtaan kaikkia laminointilaitteita. Kesäisin sitä käytetään myös ilmastointiin 40 rakennuksesta muodostuvan kompleksin useimmissa rakennuksissa. Luonnollinen kylmäaine luvun puolessavälissä Tetra Pak päätti vaihtaa 30 vuotta vanhan jäähdytysjärjestelmänsä. Yritys halusi löytää sitä ympäristöystävällisemmän ratkaisun ja korvata vaarallisen HCFC-22:n luonnollisella kylmäaineella (ammoniakilla), jonka kasvihuonevaikutus (GWP) ja otsonin haitallisuuskerroin (ODP) ovat nollia. Tetra Pak päätti toteuttaa tämän tärkeän teknologisen muutoksen, vaikka laitteet tulisivatkin kalliimmiksi. Pelkoon ei kuitenkaan ollut aihetta, sillä kilowattikohtaiset kustannukset laskivat lähes puoleen.

3 Björn Sollie, uuden järjestelmän suunnitellut riippumaton jäähdytysalan konsultti, kertoi muutoksen taustoista: Tetra Pakilla oli kaksi vaihtoehtoa: asentaa useita itsenäisiä, tehdasvalmisteisia jäähdyttimiä tai rakentaa yrityksen tarpeisiin suunniteltu jäähdytyslaitos paikan päällä, jossa on vähemmän, mutta suurempia, keskitettyjä märkähöyrystimiä. Standardisoinnin ja massatuotannon vuoksi valmiin ratkaisun luulisi maksavan vähemmän. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Kun vertailimme erilaisia tarjouksia ja kilowattikohtaista hintaa, mukautettu vaihtoehto osoittautui huomattavasti tehdasvalmisteista ratkaisua paremmaksi. Märkä- vai suorahöyrystys. Suurin ero perinteisten jäähdyttimien ja uuden ammoniakkilaitoksen välillä piilee märkähöyrystimien sekä suhteellisen isojen ja tehokkaiden kompressoreiden käytössä. Märkähöyrystimet voidaan suunnitella siten, että ne pitävät lämpötilan erittäin tasaisena. Tämä mahdollistaa entistä korkeamman höyrystyslämpötilan ja -paineen perinteisiin suorahöyrystyksellä toimiviin moniputkihöyrystimiin nähden. Tetra Pakin uusi ammoniakkilaitos on suunniteltu siten, että höyrystimen koko lämmönsiirtoaluetta voidaan hyödyntää myös osittaista tehoa käytettäessä. Tämän ansiosta höyrystimien välinen lämpötilaero on jopa pienempi kuin täydellä teholla. Yllättävä testi. Siirtyminen HCFC-22-kylmäaineella ja suorahöyrystyksellä toimivista moniputkihöyrystimistä NH 3 -levylämmönvaihtimiin (mikä samalla nosti kokonaisjäähdytyskapasiteetin 5,5 megawatista 10 megawattiin) toteutettiin kahdessa vaiheessa. Tämä antoi suunnittelijoille mahdollisuuden vertailla kahden tekniikan energiatehokkuutta keskenään. Testi suoritettiin eräänä kevätpäivänä siten, että tuotantomäärä ja lämpötila pidettiin tasaisina. Ensin käytettiin vain HCFC-22- järjestelmää neljän tunnin ajan, minkä jälkeen se sammutettiin. Seuraavaksi jatkettiin NH 3 - järjestelmällä. Suoraan jäähdytykseen liittyvä sähkönkulutus kirjattiin molempien jaksojen aikana ylös. Päivän lopussa vanhojen (mutta silti nykyaikaisten ja hyvin kunnossa pidettyjen) jäähdyttimien keskimääräinen kulutus oli A, kun taas uusi järjestelmä tarvitsi toimiakseen alle 800 A. Suuri ero tuli myös Björn Sollielle yllätyksenä: Syy piilee suurelta osin Alfa Lavalin kehittyneessä tekniikassa, hän sanoo. Märkähöyrystimiä käytettäessä höyrystyslämpötilan ja liuoksen lämpötilan ero on jopa niinkin vähän kuin 2K. Yhdessä alhaisem- Tetra Brik Aseptic -pakkausmateriaalin kerrokset ulkokerroksesta sisäänpäin: polyetyleeni, painettu teksti, paperi, polyetyleeni, alumiinikalvo, polyetyleeni. man lauhtumispaineen kanssa tämä takaa parhaat mahdolliset käyttöolosuhteet suurille kompressoreille (jotka ovat jo itsessään pieniä kompressoreita tehokkaampia). Energiankulutus laskee merkittävästi, kuten testimme selvästi osoittivat. Myös muita säästöjä. Tänä päivänä Tetra Pakin uusi ammoniakkijäähdytyslaitos on jo täydessä käytössä ja säästää sekä ympäristöä että energiaa. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat säästöt, kuten Björn Sollie toteaa: Muutama vuosi sitten laitokseen asennettiin 40 barin lämpöpumppu yhdessä Alfa Lavalin lämpöpumppulauhduttimen kanssa. Sen tehtävänä on poistaa tulistus ja lauhduttaa kylmäaine +65 C asteen lämpötilaan. Näin voidaan tuottaa vettä, jonka lämpötila on +63 C, ja käyttää sitä talvella tilojen lämmitykseen. Tämä on selvästi fossiilisten polttoaineiden polttamista parempi ratkaisu tähän tarkoitukseen. Faktoja ja numeroita 4 Alfa Lavalin puolihitsattua T20-höyrystintä 1 Alfa Lavalin täyshitsattu TM20-lauhdutin Kylmäaine: R717 ammoniakki Jäähdytyskapasiteetti: kw, kun höyrystyslämpötila on +4 C Lämpöpumpun kapasiteetti: kw, kun lauhtumislämpötila on +65 C Puolihitsattu T20-höyrystin Kuva: Tetra Pak.

4 Suunnittelijoiden nurkkaus Suunnittelijoiden nurkkaus Suunn Oikean teräksen valinnalla voi säästää rahaa. Jäähdytyksen ja LVI-alan perusjäähdytysratkaisuissa sovellettavat levylämmönvaihtimet usein ylimääritellään niiden valmistuksessa käytettävän teräksen suhteen (kun käsitellään ei-syövyttäviä aineita). Ne valmistetaan käyttötarkoitukseen sopivan seosmetallin 304 sijaan korkeamman luokan teräksenä tunnetusta seosmetallista 316 merkittävään ylihintaan. Ennen seosmetallien ja metallien viimeaikaista kallistumista seosmetallien 304 ja 316 väliset hintaerot eivät olleet merkittäviä. Siksi jälkimmäinen niistä valittiin rutiininomaisesti. Käyttäjät saivat korkeamman luokan teräksestä valmistetun tuotteen vain pienestä lisähinnasta ja usein nopeammalla toimitusajalla. Hintaero. Tänä päivänä hintatilanne on kokonaan toinen. Siksi valitsemalla levylämmönvaihtimien materiaaliksi edullisemman metalliseoksen 304 voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Mutta kahden teräslaadun välisestä hintaerosta huolimatta metalliseosta 316 käytetään edelleen osittain rutiinista, osittain vanhoillisuudesta. Metalliseosta 304 voidaan kuitenkin käyttää levylämmönvaihtimissa huomattavasti oletettua laajemmin ja siten vähentää hankintakustannuksia. Yksikköä kohden voidaan säästää prosenttia. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä suurempi lämmönvaihdin (ja levypakka) on, sitä enemmän kustannuksia voidaan mahdollisesti vähentää. Kloriditon. Alfa Laval suosittelee levylämmönvaihtimien valmistusmateriaaliksi metalliseosta 304, kun niillä käsitellään kloriditonta vettä, glykolia tai etanoliliuoksia suljetuissa järjestelmissä, joissa on vähän happea. Ilmansuodattimet, hapenpoistajat ja korroosionestoaineet suojaavat materiaalia entisestään, joten niitä on aina käytettävä. Jos putkijärjestelmässä on avoin keräyssäiliö tai avoin jäähdytystorni, suosituksena on käyttää metalliseosta 316. Tämä koskee myös käyttökohteita, joissa jäähdytykseen käytetään joki- tai järvivettä. Ongelmatapauksissa voidaan käyttää yksinkertaista vesianalyysia. Tärkeintä on tavallisesti tarkistaa aineen kloridi- ja happipitoisuus sekä ph-arvo. Paikallinen Alfa Laval -kumppanisi, jonka tukena on huippuluokan laboratorioita ja asiantuntijoita, auttaa sinua mielellään määrittämään Märkähöyrystinjärjestelmän suunnittelu. 7. 1a. 1b c. Yleisesti ottaen tuloyhteet on sijoitettava järjestelmän yhteen ja poistoyhteet toiseen päähän. Nesteenerotin muodostuu itse erottimesta (7) ja varaajaosasta (1, 1c). Tasainen toiminta voidaan varmistaa oikealla nestetäytöllä, erityisesti jos paisuntaventtiiliä hallitaan nestetason avulla. Käytä mahdollisuuksien mukaan alaspäin suuntautuvalla osuudella vaakasuuntaista poistoyhdettä (1a, 1b ja 1c). Tämä estää pyörteiden muodostumista ja CO 2 :n tapauksessa on epätodennäköisempää, että putkiin pääsee kuivaa jäätä. Alaspäin suuntautuvalle osuudelle A D C B E E F G H K J L Sivulle asetettu poistoyhde (A), jossa on kolme kulmaa. Päällä (B) tai vaakatasossa oleva poistoyhde (C), molemmissa kaksi kulmaa. Kalteva poistoyhde (D) on kyseenalainen. Vältä asettamasta tuloyhdettä (E) päälle, sillä tällöin paine laskee ilman syytä. Estä myös höyryä pääsemästä nesteeseen (F). Alaspäin viettävä silmukka (G) auttaa estämään takaisinvirtauksen. Pumppu on asetettu kuoppaan (H). Lisääntynyt paine vähentää kavitaation riskiä. Ejektorituloyhde (J) on kyseenalainen, sillä tällöin höyry ja neste jakaantuvat höyrystimessä epätasaisesti. Yksinkertainen sisäkkäisputkiratkaisu (K) on turha. Lyhyt, mutta leveä nesteenerotin (K) on kallis ja erottelun tehokkuus on kyseenalainen. Katso myös (O).

5 ittelijoiden nurkkaus Suunnittelijoiden seuraavan lämmönvaihtimesi valmistusmateriaalin käyttötarkoituksen mukaan. Kaksi metalliseosta. Teollisuudessa yleisimmin käytettävät ruostumattoman teräksen laadut ovat metalliseokset 304 ja 316. Metalliseos 304 on perinteinen ruostumaton 18-8-teräs, josta valmistetaan yleisesti pesualtaita, uuneja ja jääkaappeja, kuten myös meijeriteollisuudessa ja lihanvalmistuksessa käytettäviä laitteita pääasiallisesti siis metallipintoja, jotka joutuvat kosketuksiin eläin- ja kasviöljyjen, rasvojen ja happojen kanssa. Metalliseos 304 kestää myös typpihappoa, ja se on itse asiassa joissakin tilanteissa jopa parempi valinta kuin korkeamman luokan metalliseos 316. (Tämä on hyvä tietää, kun kuparittomia levylämmönvaihtimien pintoja halutaan puhdistaa kemikaaleilla.) Monissa teollisuusprosesseissa tarvitaan kuitenkin parempaa korroosionkestävyyttä. Tällaisissa käyttökohteissa voidaan käyttää metalliseosta 316. Metalliseokseen lisättävä molybdeeni estää korroosion tai vähentää joidenkin sen muotojen (erityisesti kloridien aiheuttamaa korroosion) esiintymisen riskiä. Metalliseos 316 sisältää myös asennetun venttiilin (2) avulla voidaan vähentää epätasaista höyrystymistä. Älä koskaan asenna säätöventtiiliä paluuosuudelle. Jos sulkuventtiilin käyttö on välttämätöntä, käytä pallo- tai luistiventtiiliä, silläistukkaventtiilin painehäviö on suurempi. Liukenematon öljy, joka on kylmäainetta painavampaa, on poistettava alimpana olevasta kohdasta (3). Öljyn erottelua voidaan helpottaa viemällä putkea hieman ylöspäin. Erityisesti matalapaineisen höyryn tapauksessa paluuosuuden (4) on oltava mahdollisimman esteetön. Putken poistoaukko on suunnattava M Kaksi symmetristä paluureittiä (M). Ainakin yhdessä niistä (siirrettävän runkolevyn kohdalla olevassa) on oltava laippa. N Kaksi erillistä ulostuloa yhdistettynä symmetrisesti ennen nesteen erotinta on todennäköisesti kalliimpi ratkaisu kuin (M). hieman enemmän nikkeliä kuin metalliseos 304, mikä parantaa mekaanista kestävyyttä. Metalliseosta 316 voidaan monissa tapauksissa käyttää yhdessä kalsiumkloridiliuoksen kanssa suurina pitoisuuksina (se sisältää vähemmän happea) ja alhaisissa lämpötiloissa sillä edellytyksellä, että järjestelmää valvotaan huolellisesti hapen ja ph-arvon varalta. Muussa tapauksessa turvallisin valinta on titaani. alaspäin, tässä tapauksessa 45 leikkauksen avulla (5). Putkikäyrät (6) ovat tähän käyttötarkoitukseen erittäin sopivia. Kuvassa näkyy nestepuolella kaksivaiheinen höyrystin, joka soveltuu lähellä jäätymispistettä olevan jäähdytysveden käsittelyyn. Nesteen tulo- ja poistoyhteet on sijoitettu höyrystimen päälle, sillä tällöin höyrystyvän kylmäaineen nestelämpötila on lähes sama kuin höyrystimen alaosassa olevissa kanavissa. Jatkamme tätä artikkelia Near-uutislehden seuraavassa numerossa ja kerromme, miten järjestelmän nestetaso voidaan optimoida. O Vältä epäsymmetristä putkitusta (O). Pitkä ja kapea nesteenerotin on halvempi kuin (L), samalla kun virtaus on nopeampi ja tehokkaampi. Alfa Laval lisää suomalaista jäähdytystehoa. Joulukuussa 2007 Alfa Laval osti suomalaisen Fincoilin, lamellilämmönvaihtimien johtavan valmistajan. Kauppa tuo Alfa Laval -konserniin uusia tuotteita ja tietämystä. Fincoilin yrityskauppa laajentaa Alfa Lavalin tuotevalikoimaa ja osuutta Euroopan ilmalämmönsiirrinmarkkinoista. Alfa Lavalin asiakkailla on valittavanaan entistä enemmän erilaisia lamellituotteita ja -ratkaisuja. Fincoil on yksi Euroopan johtavista kaupalliseen jäähdytykseen, LVI-ratkaisuihin ja teolliseen jäähdytykseen tarkoitettujen lamellilämmönvaihtimien valmistajista. Fincoilin pääkonttori, tuotantolaitos ja tutkimuslaboratorio sijaitsevat Vantaalla. Fincoil-kauppa hyödyttää asiakkaitamme kahdellakin eri tavalla, Alfa Lavalin OEM and Comfort & Refrigeration -liiketoimintayksikön päällikkö Göran Hedbys toteaa. Saavutamme Fincoilin avulla suuremman markkinaosuuden Pohjoismaissa ja Itä-Euroopan markkinoilla. Pystymme täydentämään valikoimaamme erinomaisilla tuotteilla ja teolliseen jäähdytykseen liittyvällä tietämyksellä. Fincoililla on vahva asema Pohjoismaissa, erityisesti ilmastoinnin ja jäähdytyksen aloilla, Alfa Lavalin Refrigeration & Cooling -liiketoimintayksikön johtaja Tommy Ångbäck sanoo. Omistajavaihdos antaa meille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa, sillä voimme tarjota entistä tehokkaampia ratkaisuja entistä laajemmasta tuotevalikoimasta. Tavoitteenamme on myös vahvistaa jakeluverkostoamme, jotta voisimme rakentaa entistä kiinnostavampia kumppanuussuhteita riippumattomien myyntikanavien kanssa, Tommy jatkaa. Fincoil lyhyesti Perustettu vuonna Myyty Carrier Corporationille vuonna 1996, sitten Alfa Lavalille vuonna Noin 150 työntekijää. Fincoilin lämmönsiirtimiä käytetään monissa vaativissa käyttökohteissa: teollisuusprosesseissa, voimaloissa, elintarviketuotannossa, panimoissa, laivoissa, toimistorakennuksissa, tutkimuskeskuksissa ja luistelukentillä. Vuoden 2007 liikevaihto 37,6 miljoonaa euroa, josta lähes puolet tulee teollisesta jäähdytyksestä.

6 Lämpöä kylmässä paikassa. Jäähdytysjärjestelmien valmistajat ja asentajat, kuten myös supermarketien asiakkaat, ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota siihen, että näillä järjestelmillä on huomattavasti enemmän tarjottavaa kuin kylmä ilma, jonka avulla tuotteet saadaan säilymään ja pysymään kylminä (tai pakastettuina). Tästä johtuen kaupallisilta jäähdytysjärjestelmiltä vaaditaan muutakin kuin erinomaista suorituskykyä sekä luotettavaa ja vaivatonta toimintaa. Nousevien energiakustannusten vuoksi jokaisesta jäähdytykseen käytettävästä kilowatista on saatava enemmän irti. Ratkaisuna on lämmön talteenotto. Kaupallisissa jäähdytyspiireissä ylimääräinen lämpö voidaan usein ottaa tehokkaasti talteen, eikä siihen vaadita merkittäviä sijoituksia. Yksinkertainen havainto. Lämmön talteenoton konsepti perustuu siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että kompressorit tulistavat kylmäainekaasun lauhdutuslämpötilaa huomattavasti korkeampaan lämpötilaan. Kylmäaineen tulistuslämpötila vaihtelee käytettävän kylmäaineen mukaan välillä C. Samaan aikaan lauhtumislämpötila ylittää harvoin 40 C vesijäähdytteisissä järjestelmissä ja 50 C ilmajäähdytteisissä järjestelmissä. Tämä lämpötilaero tavallisesti hukataan lauhduttimen sisällä. Se on kuitenkin arvokas maksuttoman energian lähde, jota voidaan helposti käyttää tilojen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. Tämän lämmönlähteen hyödyntämiseksi ei tarvitse tehdä muuta kuin lisätä jokaiseen kylmäainepiiriin lämmön talteenottoon tarkoitettu LTD-lämmönvaihdin. Tähän tarkoitukseen käytetään tavallisesti kovajuotettua levylämmönvaihdinta tai putkilämmönvaihdinta, jossa on pyritty mahdollisimman pieneen kylmäainepiirin painehäviöön. Käytännössä maksuton. LTD-lämmönvaihdin asennetaan kompressorin ja lauhduttimen väliin. Kuuma kylmäainekaasu jäähdytetään muutamaa astetta lauhdutuslämpötilaa kuumemmaksi, kun taas toisiopuolella oleva vesi lämmitetään haluttuun lämpötilaan (tyypillisesti C, vaihtelee käyttökohteen mukaan). Tämä kuuman veden toissijainen tuotanto on käytännössä maksutonta, sillä pääomasijoitus (LTD-lämmönvaihdin, vesisäiliö ja vesipumppu) sekä pumpun virrankulutus ovat varsin vaatimattomia. Tämä voidaan todeta erityisesti silloin, jos ratkaisua verrataan perinteisen lämmönlähteen (kuumavesikattilan tai lämpöpumpun) käyttökustannuksiin. Miten supermarket voi hyödyntää tätä maksutonta lämpöä? Kaikki on mahdollista. Yksi mahdollinen käyttökohde on tukea tilojen lämmitystä ensisijaisesta lähteestä tulevan veden esi- tai jälkilämmityksen avulla. Joissakin supermarketeissa käytetään lämpimällä vedellä toimivia lamellilämmönvaihtimia avointen kylmäkalusteiden ympärillä olevan lattian lämmittämiseen, jotta alhainen lämpötila ei tuntuisi asiakkaista epämukavalta. Lämpökuorman niin salliessa voidaan parantaa myös ilmalämmittimien tehokkuutta, mikä vähentää riippuvuutta ensisijaisista lähteistä. Lämmitettyä vettä voidaan luonnollisesti käyttää muuhunkin kuin supermarketin tilojen lämmitykseen. Monissa tapauksissa lämmön talteenoton avulla tuotettua vettä voidaan käyttää hygieenisiin tarkoituksiin, esimerkiksi henkilökunnan suihkuissa tai tilojen puhdistukseen. Sitä voidaan hyödyntää myös rakennuksen ulkopuolella, kuten sen vieressä olevassa autopesulassa. Kun kyseessä on kylmistä tiloista peräisin oleva lämpö, lähes kaikki on mahdollista.

7 Laaja tuotevalikoima lukuisiin käyttökohteisiin. Alfa Lavalin tavoitteena on kehittyä lamellilämmönvaihdinratkaisujen kiistattomaksi johtajaksi. Alfa Lavalin valikoimaan lisättyjen Helpmanin tuotteiden ansiosta tavoitteen saavuttaminen on nyt entistä lähempänä. Yhdistynyt mallisto kattaa kaupallisten ja teollisten LVI-ratkaisujen koko kirjon, niin lyhyen toimitusajan kilpailukykyiset kaupalliset tuotteet kuin myös energiatehokkaissa kokonaisratkaisuissa käytettävät suorituskykyiset nestejäähdyttimet. Mallistossa on myös galvanoidusta teräksestä valmistettuja puhallinhöyrystimiä teollisiin ammoniakkiprojekteihin kuin myös uusiin käyttökohteisiin, kuten kasvihuoneiden jäähdytykseen ja banaanien kypsytykseen. Lisäksi käytettävissä on Alfa Lavalin Air -sovellusta käytetään muiden mallien huippuluokan valintasovelluksia, joiden kanssa. avulla voit valita laajasta mallistosta itsellesi Ohjelmisto sisältää erilliset moduulit sopivimman kokoonpanon.tällä hetkellä kylmätilojen laskentaa ja varaosien valintaa HelpmanSelect-ohjelmisto kattaa Alfa Laval varten. Helpman -malliston, kun taas AlfaSelect Muutama Alfa Lavalin lamellilämmönvaihdin THOR- ja TYR- sarjat THOR-D LEX- sarja AlfaBlast Keskipisteessä energiatehokkuus. Alfa Lavalin tavoitteena on vähentää ilmaston lämpenemistä, joten se korostaa lamellilämmönvaihtimien suunnittelussa energiatehokkuutta. Tästä voidaan mainita esimerkkinä se, että uusien tuotteiden puhallintehon ja jäähdytyskapasiteetin suhde on poikkeuksellisen hyvä. Lisäksi useat hiljattain esitellyt lämmönvaihtimet on optimoitu luonnollisten kylmäaineiden, kuten NH 3 ja CO 2, käyttöä varten. AlfaCubic AirMax II NH 3 Huippuluokan valikoima. Alfa Laval Access -extranet ja ALround sisältävät tuotteista täydelliset tiedot, kuten esitteitä ja käyttöohjeita. Odin V-muotoinen sarja AlfaBlue PLV- ja PX- sarjat

8 Putkilämmönvaihtimet uusi intialainen erikoisuus. Alfa Lavalin Punessa, Intiassa sijaitseva toinen putkilämmönvaihtimien tuotantolaitos nostaa kapasiteettiaan vastatakseen Intian ja muiden nopeasti kasvavien Aasian markkinoiden kysyntään. Jäähdytysratkaisujen tarve on tavallisesti merkki taloudellisesta ja teollisesta kasvusta. Alfa Laval hyödyntää tätä suuntausta valmistamalla höyrystimensä ja lauhduttimensa Intian vilkkaan teollisuuselämän keskuksessa. Punen kokoonpanolaitos täydentää Alontessa, Italiassa toimivan tuotantolaitoksen vuosituotantoa (siellä valmistetaan tällä hetkellä yli höyrystintä ja lauhdutinta). Pune on Intian jäähdytysteollisuuden merkittävä keskus. Toimimalla asiantuntevien asiakkaiden ja heidän vaatimustensa parissa Alfa Laval pystyy parantamaan mallistoaan entisestään. Tähän asti Alfa Lavalin Intian tuotantolaitos on keskittynyt kemian-, petrokemian- ja lääketeollisuuden käyttämien suurten paineastioiden valmistukseen. Nyt intialaiset jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden valmistajat ja asentajat voivat käyttää myös Alfa Lavalin höyrystimiä ja lauhduttimia. Punessa valmistetaan muun muassa normaalin ja alhaisen lämpötilan käyttökohteisiin tarkoitettuja DryPlus-3-höyrystimiä, käyttövesisovelluksiin suunniteltuja CDEWlauhduttimia ja McDEW-merivesilauhduttimia. Punen tuotantolaitos saa osia edelleen Alontesta. Siellä aloitetaan kuitenkin kokonaan paikallisesti valmistetuista osista muodostuvien tuotteiden kokoonpano ennen kesää Oletko jo käyttänyt Accessia? Kuten todennäköisesti tiedät, Alfa Lavalin kylmätekniikan extranet otettiin käyttöön viime vuoden puolivälissä. Alfa Laval Accessin, kautta saat runsaasti tietoja ajasta ja paikasta riippumatta. Se on suunniteltu helpottamaan asiakkaiden ja kumppaneiden päivittäistä kanssakäymistä Alfa Lavalin kanssa. Access sisältää Alfa Lavalin jäähdytyskäyttöön suunniteltujen lämmönvaihtimien koko valikoiman: lamellituotteet, levylämmönvaihtimet (kovajuotetut, tiivisteelliset, puolihitsatut, täyshitsatut, fuusiotekniikalla valmistetut) ja putkilämmönvaihtimet. Valtuutetut käyttäjät voivat kirjautua sisään henkilökohtaisella tunnuksellaan ja tarkastella varastotilannetta ja toimitusaikoja, etsiä yksityiskohtaisia tuotetietoja, ladata laatusertifikaatteja ja hinnastoja sekä saada uunituoreita uutisia. Kaikki on helposti saatavilla ja mukautettu omiin erikoisvaatimuksiisi omalla henkilökohtaisella extranet-sivullasi. Pyydä Alfa Laval -edustajaasi antamaan sinulle oikeudet Accessin käyttöön, jos et ole vielä tehnyt niin. Uusi levyrakenne parantaa tehokkuutta. ACH70, Alfa Lavalin uusin kovajuotettu levylämmönvaihdin, esitellään tämän vuoden MCE-messuilla Milanossa ( ). Innovatiivisen levyjen käsittelytekniikan ansiosta levyt ovat entistä ohuempia, mikä parantaa uuden tuotteen suorituskykyä. ACH70 korvaa vanhan AC50:n. Sen jäähdytysteho on ilmastointikäytössä kw, joten se asettuu kapasiteetiltaan nykyisten ACH30- ja ACH120-mallien välille. Uudet, entistä ohuemmat levyt mahdol- listavat kylmäaineen entistä tasaisemman jakaantumisen. Tämä parantaa ACH70:n höyrystystehokkuutta kaikkien HFC-kylmäaineiden kanssa. Levylämmönvaihtimen rakennepaine on 45 bar, minkä ansiosta sitä voidaan huolettomasti käyttää virtaavissa järjestelmissä korkean paineen alaisten kylmäaineiden, kuten R410A:n tai CO 2 / HFC:n, kanssa. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Uusi levyrakenne pienentää myös painehäviötä vesipuolella. Suorituskyvyn paranemisen ansiosta tarvitaan vähemmän levyjä, mikä parantaa ACH70:n kustannustehokkuutta. Älä unohda tutustua tähän mullistavaan tuotteeseen MCE-messuilla. ACH70 yhteystiedot Haluatko lisätietoja tuotteistamme? Löydät kaikkien toimipaikkojemme yhteystiedot Internet-sivuiltamme. Käy osoitteessa: ERC00158FI 0803

Hyvä vastine hyvälle ruoalle.

Hyvä vastine hyvälle ruoalle. NEAR jäähdytys ja ilmastointi nro 2, 2007 Hyvä vastine hyvälle ruoalle. On harvinaista, että voimme toivottaa 135 uutta jäsentä tervetulleeksi Alfa Lavalin perheeseen. Näin kuitenkin teimme 12. kesäkuuta

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

suuntaan vie aikaa. Jotkin niistä aiheuttavat pysyviä vahinkoja. Aika on siis ankara ja säälimätön piiskuri myös tällä alueella.

suuntaan vie aikaa. Jotkin niistä aiheuttavat pysyviä vahinkoja. Aika on siis ankara ja säälimätön piiskuri myös tällä alueella. LVI-alan uutislehti Maaliskuu 2008 Aika Aika hallitsee kaikkia ja kaikkea. Sanaa on kuitenkin vaikeata määritellä tarkasti ja ajattomasti. Yksi suosikkisanonnoistani on peräisin Groucho Marxilta, joka

Lisätiedot

Kylmäalan julkaisu 2008

Kylmäalan julkaisu 2008 Kylmäalan julkaisu 2008 Sisällys 2008 5 Pääkirjoitus: Kylmäala mukana ilmastotalkoissa TEEMA: Huolto 7 Hyvää huoltoa voi mitata 11 Tuhattaiturina kentällä 13 Eläke saa odottaa 15 Tavoitteena nollatoleranssi

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö LÄMPÖPUMPPUJEN UUSI SUKUPOLVI NIBE-MAALÄMPÖ 1 2 NIBE-MAALÄMPÖ + AURINGON LÄMPÖÄ MAASSA VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi 2 Olemme johtava ympäristöä ja lompakkoasi säästävien lämpöpumppujen kehittäjä. Sisältö Maailman katseet kääntyvät Tranåsiin. 4 Lämpöpumppusi maksaa itse itsensä. 6 Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus

Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista

Lisätiedot

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput

NIBE Poistoilma. Uuden sukupolven lämpöpumput NIBE Poistoilma Uuden sukupolven lämpöpumput 2 NIBE Poistoilma + Miksi puhaltaa energiaa ulos kun voit ottaa sen talteen? Poistoilmalämpöpumppu on periaatteessa energiankierrätysjärjestelmä. Se kerää energiaa

Lisätiedot

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus

LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS. Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO. Riippumattomuus LÄMMIN KÄYTTÖVESI UUSIUTUVAT ENERGIAT LÄMMITYS Energiaa jokapäiväisiin tarpeisiin. LÄMPÖPUMPUT AURINKO Riippumattomuus 07 2014 01 2014 Uudistuvat energialähteet. Luonnonläheistä energiahuoltoa. Haluatko

Lisätiedot

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka 2/2014 - Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Atlas Copcon vakuumiratkaisut teollisuusasiakkaile 7 Atlas Copco Rental

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

NIBE mahdollisuuksien maailma!

NIBE mahdollisuuksien maailma! UUTISET 2 2012 Monipuoliset lämmitysratkaisut kaikenkokoisiin koteihin NIBE ilma/vesilämpöpumppuvalikoima laajeni NIBE DIM uuden ajan mitoitustyökalu NIBE UPLINK kiinteistölämpöpumppujen etäohjaus ja valvonta

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

paineilma ja työkalut

paineilma ja työkalut paineilma ja työkalut Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:n ja Oy Atlas Copco Tools Ab:n asiakaslehti 2/2008 Maalämmön suosio jatkuvassa kasvussa Atlas Copco vie energiatehokkuuden uudelle tasolle ABB luottaa

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ostajan opas

Maalämpöpumpun ostajan opas Maalämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on maalämpö?... 3 Maalämmön soveltuvuus... 3 Miksi maalämpö?... 4 Säästö... 4 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 4 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com Sisällysluettelo Dustcontrol Asiakkaat Siirreltävät pölynerottimet Siirreltävät neste-erottimet Ilmanpuhdistimet

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita REILUJA TARJOUKSIA K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007 Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN Föönimies MUISTELEE JOKO SINULLA ON AURINKOINEN TULEVAISUUS? LÄMPÖÄ monella eri tavalla tietoa ideoita I D E

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN + AURINGON LÄMPÖ VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Katso ulos ikkunasta. Mitä näet? Kadun? Puita ja peltoja?

Lisätiedot