Energiansäästön taidetta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiansäästön taidetta."

Transkriptio

1 NEAR Refrigeration & Air Conditioning Nro 3, 2007 Energiansäästön taidetta. Energiapulan ja ilmaston lämpenemisen aikakaudella teollisuusprosessien tehostamisessa ei ole kyse ainoastaan rahasta, vaan suorastaan vastuusta. Alfa Laval on aina tukenut insinöörejä ja kylmälaitoksen käyttäjiä energian säästämiseen liittyvissä asioissa. Itse asiassa levylämmönvaihtimien konsepti on antanut meille mahdollisuuden vähentää energiankulutusta ja hyödyntää kylmäprosessien tuottamaa lämpöä kaikkialla, muun muassa luisteluradoilla, kasvihuoneissa ja supermarketien kylmähuoneissa. Lähemmäksi oikeata lämpötilaa. Höyrystimet pystyvät pitämään lämpötilan erittäin tasaisena, minkä ansiosta höyrystyslämpötilaa voidaan nostaa ja saavuttaa huomattavasti korkeampi COP-kerroin. Jopa astetta pienemmällä lämpötilaerolla voidaan vähentää merkittävästi kompressorin käyttämän energian määrää ja parantaa kylmälaitoksen tehokkuutta. Lämmön talteenotto on toinen alue, jolla levylämmönvaihtimet ovat menestyneet erittäin hyvin rakenteellisten ominaisuuksiensa ansiosta. Tässä Near-uutislehden numerossa kerromme, miten voit hyödyntää lauhdelämpöä tuottaaksesi kuumaa vettä moniin arvokkaisiin käyttökohteisiin ilmaiseksi. Kaikki Alfa Lavalin tuotteet perustuvat todettuun, laboratorioissa ja kentällä mitattuun suorituskykyyn. Kaikki lamellituotteemme ovat lisäksi saaneet laitteiden suorituskykyä valvovan eurooppalaisen Euroventin hyväksynnän. Asiakkaamme voivat siis luottaa siihen, että he saavat lämmönsiirrossa käyttöönsä jokaisen kilowatin, josta he ovat maksaneet. Tämä on yhä tärkeämpää, sillä kilowattien hinta nousee koko ajan. Kierrosluvultaan erilaisia puhaltimia. On selvää, että pyrimme jatkuvasti parantamaan energiatehokkuutta. Yhtenä esimerkkinä tästä voidaan mainita uudet lamellituotteemme, joita on myös saatavilla uusilla tehokkailla EC-puhaltimilla varustettuina. Sisäänrakennetun portaattoman pyörimisnopeussäädön avulla näillä puhaltimilla voidaan säästää paljon energiaa, ja esimerkiksi supermarketit ovat tarttuneet hanakasti tähän mahdollisuuteen. Lamellituotteista puhuttaessa haluamme mainita, että Alfa Laval on iloinen saadessaan ilmoittaa hankkineensa uuden ilmajäähdytysratkaisujen toimittajan. Hiljattain ostamamme Fincoil on alallaan Pohjoismaiden markkinajohtaja, jolla on mm. kattava valikoima ulko- käyttöön tarkoitettuja liuosjäähdyttimiä. Nämä tuotteet täydentävät nykyistä tuotevalikoimaamme. Fincoilin automatiikkaan sekä säätöjärjestelmiin liittyvän asiantuntemuksen ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä enemmän energiaa säästäviä lämmönvaihdinratkaisuja. (Löydät Fincoilin lyhyen esittelyn tästä Near-uutislehden numerosta.) Toivottavasti nautit uutislehdestämme. Ehkä se herättää energiaa säästäviä ajatuksia myös omassa työssäsi. Tommy Ångbäck Liiketoimintayksikön johtaja Kylmätekniikka ja LVI-jäähdytys, Alfa Laval

2 Kuva: Tetra Pak. Kuva: Andrew Molyneux Viileä yllätys Tetra Pakilta. Etelä-Ruotsissa sijaitseva, perinteikäs Lundin yliopistokaupunki antaa kodin myös Tetra Pakille, joka on maailman johtava elintarvikkeiden käsittely- ja pakkausjärjestelmien toimittaja. Keskiaikaisten yliopistorakennusten varjossa toimiva Tetra Pak on käynyt läpi merkittävän teknisen muutoksen, joka ei ole ainoastaan vähentänyt ympäristövaikutuksia. Yleisten odotusten vastaisesti se on myös leikannut energiankulutusta 50 prosentilla yhdessä sen ydinprosesseissaan. Tetra Pakin kasvavan kampuksen 40 rakennuksessa piilee nykyaikainen tehdas, joka tuottaa kilometrikaupalla laminoitua kartonkimateriaalia viikon jokaisena päivänä. Kartonkia käytetään maidon ja muiden nestemäisten elintarvikkeiden pakkaamiseen. On sanomattakin selvää, että maito on pidettävä viileänä koko pakkaamisprosessin ajan. Yhtä ilmeistä ei kuitenkaan ole se, että myös itse pakkaus on jäähdytettävä. Sulatettua laminaattia. Pakkausmateriaali on erikoinen tuote, joka muodostuu useista kartonki- ja laminaattikerroksista. Ne yhdistetään hyvin monimutkaisen ja nopean prosessin aikana. Yksi prosessin tärkeimmistä vaiheista on antaa sulatettujen laminaattikerrosten jäähtyä ja kiinteytyä asianmukaisella tavalla. Tämän on kuitenkin tapahduttava riittävän nopeasti, Björn Sollie on riippumaton konsultti. jotta pullonkauloja ei pääse syntymään. Tämä on mahdollista vain silloin, jos laminaattirullia säilytetään suhteellisen alhaisessa lämpötilassa. Ratkaisuna on käyttää jäähdytettyä vettä, jonka jatkuva virtaus toteutetaan Alfa Lavalin neljällä suurella puolihitsatulla levy- lämmönvaihtimella. Vesi jäähdyttää suuren kartonkitehtaan kaikkia laminointilaitteita. Kesäisin sitä käytetään myös ilmastointiin 40 rakennuksesta muodostuvan kompleksin useimmissa rakennuksissa. Luonnollinen kylmäaine luvun puolessavälissä Tetra Pak päätti vaihtaa 30 vuotta vanhan jäähdytysjärjestelmänsä. Yritys halusi löytää sitä ympäristöystävällisemmän ratkaisun ja korvata vaarallisen HCFC-22:n luonnollisella kylmäaineella (ammoniakilla), jonka kasvihuonevaikutus (GWP) ja otsonin haitallisuuskerroin (ODP) ovat nollia. Tetra Pak päätti toteuttaa tämän tärkeän teknologisen muutoksen, vaikka laitteet tulisivatkin kalliimmiksi. Pelkoon ei kuitenkaan ollut aihetta, sillä kilowattikohtaiset kustannukset laskivat lähes puoleen.

3 Björn Sollie, uuden järjestelmän suunnitellut riippumaton jäähdytysalan konsultti, kertoi muutoksen taustoista: Tetra Pakilla oli kaksi vaihtoehtoa: asentaa useita itsenäisiä, tehdasvalmisteisia jäähdyttimiä tai rakentaa yrityksen tarpeisiin suunniteltu jäähdytyslaitos paikan päällä, jossa on vähemmän, mutta suurempia, keskitettyjä märkähöyrystimiä. Standardisoinnin ja massatuotannon vuoksi valmiin ratkaisun luulisi maksavan vähemmän. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Kun vertailimme erilaisia tarjouksia ja kilowattikohtaista hintaa, mukautettu vaihtoehto osoittautui huomattavasti tehdasvalmisteista ratkaisua paremmaksi. Märkä- vai suorahöyrystys. Suurin ero perinteisten jäähdyttimien ja uuden ammoniakkilaitoksen välillä piilee märkähöyrystimien sekä suhteellisen isojen ja tehokkaiden kompressoreiden käytössä. Märkähöyrystimet voidaan suunnitella siten, että ne pitävät lämpötilan erittäin tasaisena. Tämä mahdollistaa entistä korkeamman höyrystyslämpötilan ja -paineen perinteisiin suorahöyrystyksellä toimiviin moniputkihöyrystimiin nähden. Tetra Pakin uusi ammoniakkilaitos on suunniteltu siten, että höyrystimen koko lämmönsiirtoaluetta voidaan hyödyntää myös osittaista tehoa käytettäessä. Tämän ansiosta höyrystimien välinen lämpötilaero on jopa pienempi kuin täydellä teholla. Yllättävä testi. Siirtyminen HCFC-22-kylmäaineella ja suorahöyrystyksellä toimivista moniputkihöyrystimistä NH 3 -levylämmönvaihtimiin (mikä samalla nosti kokonaisjäähdytyskapasiteetin 5,5 megawatista 10 megawattiin) toteutettiin kahdessa vaiheessa. Tämä antoi suunnittelijoille mahdollisuuden vertailla kahden tekniikan energiatehokkuutta keskenään. Testi suoritettiin eräänä kevätpäivänä siten, että tuotantomäärä ja lämpötila pidettiin tasaisina. Ensin käytettiin vain HCFC-22- järjestelmää neljän tunnin ajan, minkä jälkeen se sammutettiin. Seuraavaksi jatkettiin NH 3 - järjestelmällä. Suoraan jäähdytykseen liittyvä sähkönkulutus kirjattiin molempien jaksojen aikana ylös. Päivän lopussa vanhojen (mutta silti nykyaikaisten ja hyvin kunnossa pidettyjen) jäähdyttimien keskimääräinen kulutus oli A, kun taas uusi järjestelmä tarvitsi toimiakseen alle 800 A. Suuri ero tuli myös Björn Sollielle yllätyksenä: Syy piilee suurelta osin Alfa Lavalin kehittyneessä tekniikassa, hän sanoo. Märkähöyrystimiä käytettäessä höyrystyslämpötilan ja liuoksen lämpötilan ero on jopa niinkin vähän kuin 2K. Yhdessä alhaisem- Tetra Brik Aseptic -pakkausmateriaalin kerrokset ulkokerroksesta sisäänpäin: polyetyleeni, painettu teksti, paperi, polyetyleeni, alumiinikalvo, polyetyleeni. man lauhtumispaineen kanssa tämä takaa parhaat mahdolliset käyttöolosuhteet suurille kompressoreille (jotka ovat jo itsessään pieniä kompressoreita tehokkaampia). Energiankulutus laskee merkittävästi, kuten testimme selvästi osoittivat. Myös muita säästöjä. Tänä päivänä Tetra Pakin uusi ammoniakkijäähdytyslaitos on jo täydessä käytössä ja säästää sekä ympäristöä että energiaa. Nämä eivät kuitenkaan ole ainoat säästöt, kuten Björn Sollie toteaa: Muutama vuosi sitten laitokseen asennettiin 40 barin lämpöpumppu yhdessä Alfa Lavalin lämpöpumppulauhduttimen kanssa. Sen tehtävänä on poistaa tulistus ja lauhduttaa kylmäaine +65 C asteen lämpötilaan. Näin voidaan tuottaa vettä, jonka lämpötila on +63 C, ja käyttää sitä talvella tilojen lämmitykseen. Tämä on selvästi fossiilisten polttoaineiden polttamista parempi ratkaisu tähän tarkoitukseen. Faktoja ja numeroita 4 Alfa Lavalin puolihitsattua T20-höyrystintä 1 Alfa Lavalin täyshitsattu TM20-lauhdutin Kylmäaine: R717 ammoniakki Jäähdytyskapasiteetti: kw, kun höyrystyslämpötila on +4 C Lämpöpumpun kapasiteetti: kw, kun lauhtumislämpötila on +65 C Puolihitsattu T20-höyrystin Kuva: Tetra Pak.

4 Suunnittelijoiden nurkkaus Suunnittelijoiden nurkkaus Suunn Oikean teräksen valinnalla voi säästää rahaa. Jäähdytyksen ja LVI-alan perusjäähdytysratkaisuissa sovellettavat levylämmönvaihtimet usein ylimääritellään niiden valmistuksessa käytettävän teräksen suhteen (kun käsitellään ei-syövyttäviä aineita). Ne valmistetaan käyttötarkoitukseen sopivan seosmetallin 304 sijaan korkeamman luokan teräksenä tunnetusta seosmetallista 316 merkittävään ylihintaan. Ennen seosmetallien ja metallien viimeaikaista kallistumista seosmetallien 304 ja 316 väliset hintaerot eivät olleet merkittäviä. Siksi jälkimmäinen niistä valittiin rutiininomaisesti. Käyttäjät saivat korkeamman luokan teräksestä valmistetun tuotteen vain pienestä lisähinnasta ja usein nopeammalla toimitusajalla. Hintaero. Tänä päivänä hintatilanne on kokonaan toinen. Siksi valitsemalla levylämmönvaihtimien materiaaliksi edullisemman metalliseoksen 304 voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Mutta kahden teräslaadun välisestä hintaerosta huolimatta metalliseosta 316 käytetään edelleen osittain rutiinista, osittain vanhoillisuudesta. Metalliseosta 304 voidaan kuitenkin käyttää levylämmönvaihtimissa huomattavasti oletettua laajemmin ja siten vähentää hankintakustannuksia. Yksikköä kohden voidaan säästää prosenttia. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että mitä suurempi lämmönvaihdin (ja levypakka) on, sitä enemmän kustannuksia voidaan mahdollisesti vähentää. Kloriditon. Alfa Laval suosittelee levylämmönvaihtimien valmistusmateriaaliksi metalliseosta 304, kun niillä käsitellään kloriditonta vettä, glykolia tai etanoliliuoksia suljetuissa järjestelmissä, joissa on vähän happea. Ilmansuodattimet, hapenpoistajat ja korroosionestoaineet suojaavat materiaalia entisestään, joten niitä on aina käytettävä. Jos putkijärjestelmässä on avoin keräyssäiliö tai avoin jäähdytystorni, suosituksena on käyttää metalliseosta 316. Tämä koskee myös käyttökohteita, joissa jäähdytykseen käytetään joki- tai järvivettä. Ongelmatapauksissa voidaan käyttää yksinkertaista vesianalyysia. Tärkeintä on tavallisesti tarkistaa aineen kloridi- ja happipitoisuus sekä ph-arvo. Paikallinen Alfa Laval -kumppanisi, jonka tukena on huippuluokan laboratorioita ja asiantuntijoita, auttaa sinua mielellään määrittämään Märkähöyrystinjärjestelmän suunnittelu. 7. 1a. 1b c. Yleisesti ottaen tuloyhteet on sijoitettava järjestelmän yhteen ja poistoyhteet toiseen päähän. Nesteenerotin muodostuu itse erottimesta (7) ja varaajaosasta (1, 1c). Tasainen toiminta voidaan varmistaa oikealla nestetäytöllä, erityisesti jos paisuntaventtiiliä hallitaan nestetason avulla. Käytä mahdollisuuksien mukaan alaspäin suuntautuvalla osuudella vaakasuuntaista poistoyhdettä (1a, 1b ja 1c). Tämä estää pyörteiden muodostumista ja CO 2 :n tapauksessa on epätodennäköisempää, että putkiin pääsee kuivaa jäätä. Alaspäin suuntautuvalle osuudelle A D C B E E F G H K J L Sivulle asetettu poistoyhde (A), jossa on kolme kulmaa. Päällä (B) tai vaakatasossa oleva poistoyhde (C), molemmissa kaksi kulmaa. Kalteva poistoyhde (D) on kyseenalainen. Vältä asettamasta tuloyhdettä (E) päälle, sillä tällöin paine laskee ilman syytä. Estä myös höyryä pääsemästä nesteeseen (F). Alaspäin viettävä silmukka (G) auttaa estämään takaisinvirtauksen. Pumppu on asetettu kuoppaan (H). Lisääntynyt paine vähentää kavitaation riskiä. Ejektorituloyhde (J) on kyseenalainen, sillä tällöin höyry ja neste jakaantuvat höyrystimessä epätasaisesti. Yksinkertainen sisäkkäisputkiratkaisu (K) on turha. Lyhyt, mutta leveä nesteenerotin (K) on kallis ja erottelun tehokkuus on kyseenalainen. Katso myös (O).

5 ittelijoiden nurkkaus Suunnittelijoiden seuraavan lämmönvaihtimesi valmistusmateriaalin käyttötarkoituksen mukaan. Kaksi metalliseosta. Teollisuudessa yleisimmin käytettävät ruostumattoman teräksen laadut ovat metalliseokset 304 ja 316. Metalliseos 304 on perinteinen ruostumaton 18-8-teräs, josta valmistetaan yleisesti pesualtaita, uuneja ja jääkaappeja, kuten myös meijeriteollisuudessa ja lihanvalmistuksessa käytettäviä laitteita pääasiallisesti siis metallipintoja, jotka joutuvat kosketuksiin eläin- ja kasviöljyjen, rasvojen ja happojen kanssa. Metalliseos 304 kestää myös typpihappoa, ja se on itse asiassa joissakin tilanteissa jopa parempi valinta kuin korkeamman luokan metalliseos 316. (Tämä on hyvä tietää, kun kuparittomia levylämmönvaihtimien pintoja halutaan puhdistaa kemikaaleilla.) Monissa teollisuusprosesseissa tarvitaan kuitenkin parempaa korroosionkestävyyttä. Tällaisissa käyttökohteissa voidaan käyttää metalliseosta 316. Metalliseokseen lisättävä molybdeeni estää korroosion tai vähentää joidenkin sen muotojen (erityisesti kloridien aiheuttamaa korroosion) esiintymisen riskiä. Metalliseos 316 sisältää myös asennetun venttiilin (2) avulla voidaan vähentää epätasaista höyrystymistä. Älä koskaan asenna säätöventtiiliä paluuosuudelle. Jos sulkuventtiilin käyttö on välttämätöntä, käytä pallo- tai luistiventtiiliä, silläistukkaventtiilin painehäviö on suurempi. Liukenematon öljy, joka on kylmäainetta painavampaa, on poistettava alimpana olevasta kohdasta (3). Öljyn erottelua voidaan helpottaa viemällä putkea hieman ylöspäin. Erityisesti matalapaineisen höyryn tapauksessa paluuosuuden (4) on oltava mahdollisimman esteetön. Putken poistoaukko on suunnattava M Kaksi symmetristä paluureittiä (M). Ainakin yhdessä niistä (siirrettävän runkolevyn kohdalla olevassa) on oltava laippa. N Kaksi erillistä ulostuloa yhdistettynä symmetrisesti ennen nesteen erotinta on todennäköisesti kalliimpi ratkaisu kuin (M). hieman enemmän nikkeliä kuin metalliseos 304, mikä parantaa mekaanista kestävyyttä. Metalliseosta 316 voidaan monissa tapauksissa käyttää yhdessä kalsiumkloridiliuoksen kanssa suurina pitoisuuksina (se sisältää vähemmän happea) ja alhaisissa lämpötiloissa sillä edellytyksellä, että järjestelmää valvotaan huolellisesti hapen ja ph-arvon varalta. Muussa tapauksessa turvallisin valinta on titaani. alaspäin, tässä tapauksessa 45 leikkauksen avulla (5). Putkikäyrät (6) ovat tähän käyttötarkoitukseen erittäin sopivia. Kuvassa näkyy nestepuolella kaksivaiheinen höyrystin, joka soveltuu lähellä jäätymispistettä olevan jäähdytysveden käsittelyyn. Nesteen tulo- ja poistoyhteet on sijoitettu höyrystimen päälle, sillä tällöin höyrystyvän kylmäaineen nestelämpötila on lähes sama kuin höyrystimen alaosassa olevissa kanavissa. Jatkamme tätä artikkelia Near-uutislehden seuraavassa numerossa ja kerromme, miten järjestelmän nestetaso voidaan optimoida. O Vältä epäsymmetristä putkitusta (O). Pitkä ja kapea nesteenerotin on halvempi kuin (L), samalla kun virtaus on nopeampi ja tehokkaampi. Alfa Laval lisää suomalaista jäähdytystehoa. Joulukuussa 2007 Alfa Laval osti suomalaisen Fincoilin, lamellilämmönvaihtimien johtavan valmistajan. Kauppa tuo Alfa Laval -konserniin uusia tuotteita ja tietämystä. Fincoilin yrityskauppa laajentaa Alfa Lavalin tuotevalikoimaa ja osuutta Euroopan ilmalämmönsiirrinmarkkinoista. Alfa Lavalin asiakkailla on valittavanaan entistä enemmän erilaisia lamellituotteita ja -ratkaisuja. Fincoil on yksi Euroopan johtavista kaupalliseen jäähdytykseen, LVI-ratkaisuihin ja teolliseen jäähdytykseen tarkoitettujen lamellilämmönvaihtimien valmistajista. Fincoilin pääkonttori, tuotantolaitos ja tutkimuslaboratorio sijaitsevat Vantaalla. Fincoil-kauppa hyödyttää asiakkaitamme kahdellakin eri tavalla, Alfa Lavalin OEM and Comfort & Refrigeration -liiketoimintayksikön päällikkö Göran Hedbys toteaa. Saavutamme Fincoilin avulla suuremman markkinaosuuden Pohjoismaissa ja Itä-Euroopan markkinoilla. Pystymme täydentämään valikoimaamme erinomaisilla tuotteilla ja teolliseen jäähdytykseen liittyvällä tietämyksellä. Fincoililla on vahva asema Pohjoismaissa, erityisesti ilmastoinnin ja jäähdytyksen aloilla, Alfa Lavalin Refrigeration & Cooling -liiketoimintayksikön johtaja Tommy Ångbäck sanoo. Omistajavaihdos antaa meille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa, sillä voimme tarjota entistä tehokkaampia ratkaisuja entistä laajemmasta tuotevalikoimasta. Tavoitteenamme on myös vahvistaa jakeluverkostoamme, jotta voisimme rakentaa entistä kiinnostavampia kumppanuussuhteita riippumattomien myyntikanavien kanssa, Tommy jatkaa. Fincoil lyhyesti Perustettu vuonna Myyty Carrier Corporationille vuonna 1996, sitten Alfa Lavalille vuonna Noin 150 työntekijää. Fincoilin lämmönsiirtimiä käytetään monissa vaativissa käyttökohteissa: teollisuusprosesseissa, voimaloissa, elintarviketuotannossa, panimoissa, laivoissa, toimistorakennuksissa, tutkimuskeskuksissa ja luistelukentillä. Vuoden 2007 liikevaihto 37,6 miljoonaa euroa, josta lähes puolet tulee teollisesta jäähdytyksestä.

6 Lämpöä kylmässä paikassa. Jäähdytysjärjestelmien valmistajat ja asentajat, kuten myös supermarketien asiakkaat, ovat kiinnittäneet yhä enemmän huomiota siihen, että näillä järjestelmillä on huomattavasti enemmän tarjottavaa kuin kylmä ilma, jonka avulla tuotteet saadaan säilymään ja pysymään kylminä (tai pakastettuina). Tästä johtuen kaupallisilta jäähdytysjärjestelmiltä vaaditaan muutakin kuin erinomaista suorituskykyä sekä luotettavaa ja vaivatonta toimintaa. Nousevien energiakustannusten vuoksi jokaisesta jäähdytykseen käytettävästä kilowatista on saatava enemmän irti. Ratkaisuna on lämmön talteenotto. Kaupallisissa jäähdytyspiireissä ylimääräinen lämpö voidaan usein ottaa tehokkaasti talteen, eikä siihen vaadita merkittäviä sijoituksia. Yksinkertainen havainto. Lämmön talteenoton konsepti perustuu siihen yksinkertaiseen tosiasiaan, että kompressorit tulistavat kylmäainekaasun lauhdutuslämpötilaa huomattavasti korkeampaan lämpötilaan. Kylmäaineen tulistuslämpötila vaihtelee käytettävän kylmäaineen mukaan välillä C. Samaan aikaan lauhtumislämpötila ylittää harvoin 40 C vesijäähdytteisissä järjestelmissä ja 50 C ilmajäähdytteisissä järjestelmissä. Tämä lämpötilaero tavallisesti hukataan lauhduttimen sisällä. Se on kuitenkin arvokas maksuttoman energian lähde, jota voidaan helposti käyttää tilojen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. Tämän lämmönlähteen hyödyntämiseksi ei tarvitse tehdä muuta kuin lisätä jokaiseen kylmäainepiiriin lämmön talteenottoon tarkoitettu LTD-lämmönvaihdin. Tähän tarkoitukseen käytetään tavallisesti kovajuotettua levylämmönvaihdinta tai putkilämmönvaihdinta, jossa on pyritty mahdollisimman pieneen kylmäainepiirin painehäviöön. Käytännössä maksuton. LTD-lämmönvaihdin asennetaan kompressorin ja lauhduttimen väliin. Kuuma kylmäainekaasu jäähdytetään muutamaa astetta lauhdutuslämpötilaa kuumemmaksi, kun taas toisiopuolella oleva vesi lämmitetään haluttuun lämpötilaan (tyypillisesti C, vaihtelee käyttökohteen mukaan). Tämä kuuman veden toissijainen tuotanto on käytännössä maksutonta, sillä pääomasijoitus (LTD-lämmönvaihdin, vesisäiliö ja vesipumppu) sekä pumpun virrankulutus ovat varsin vaatimattomia. Tämä voidaan todeta erityisesti silloin, jos ratkaisua verrataan perinteisen lämmönlähteen (kuumavesikattilan tai lämpöpumpun) käyttökustannuksiin. Miten supermarket voi hyödyntää tätä maksutonta lämpöä? Kaikki on mahdollista. Yksi mahdollinen käyttökohde on tukea tilojen lämmitystä ensisijaisesta lähteestä tulevan veden esi- tai jälkilämmityksen avulla. Joissakin supermarketeissa käytetään lämpimällä vedellä toimivia lamellilämmönvaihtimia avointen kylmäkalusteiden ympärillä olevan lattian lämmittämiseen, jotta alhainen lämpötila ei tuntuisi asiakkaista epämukavalta. Lämpökuorman niin salliessa voidaan parantaa myös ilmalämmittimien tehokkuutta, mikä vähentää riippuvuutta ensisijaisista lähteistä. Lämmitettyä vettä voidaan luonnollisesti käyttää muuhunkin kuin supermarketin tilojen lämmitykseen. Monissa tapauksissa lämmön talteenoton avulla tuotettua vettä voidaan käyttää hygieenisiin tarkoituksiin, esimerkiksi henkilökunnan suihkuissa tai tilojen puhdistukseen. Sitä voidaan hyödyntää myös rakennuksen ulkopuolella, kuten sen vieressä olevassa autopesulassa. Kun kyseessä on kylmistä tiloista peräisin oleva lämpö, lähes kaikki on mahdollista.

7 Laaja tuotevalikoima lukuisiin käyttökohteisiin. Alfa Lavalin tavoitteena on kehittyä lamellilämmönvaihdinratkaisujen kiistattomaksi johtajaksi. Alfa Lavalin valikoimaan lisättyjen Helpmanin tuotteiden ansiosta tavoitteen saavuttaminen on nyt entistä lähempänä. Yhdistynyt mallisto kattaa kaupallisten ja teollisten LVI-ratkaisujen koko kirjon, niin lyhyen toimitusajan kilpailukykyiset kaupalliset tuotteet kuin myös energiatehokkaissa kokonaisratkaisuissa käytettävät suorituskykyiset nestejäähdyttimet. Mallistossa on myös galvanoidusta teräksestä valmistettuja puhallinhöyrystimiä teollisiin ammoniakkiprojekteihin kuin myös uusiin käyttökohteisiin, kuten kasvihuoneiden jäähdytykseen ja banaanien kypsytykseen. Lisäksi käytettävissä on Alfa Lavalin Air -sovellusta käytetään muiden mallien huippuluokan valintasovelluksia, joiden kanssa. avulla voit valita laajasta mallistosta itsellesi Ohjelmisto sisältää erilliset moduulit sopivimman kokoonpanon.tällä hetkellä kylmätilojen laskentaa ja varaosien valintaa HelpmanSelect-ohjelmisto kattaa Alfa Laval varten. Helpman -malliston, kun taas AlfaSelect Muutama Alfa Lavalin lamellilämmönvaihdin THOR- ja TYR- sarjat THOR-D LEX- sarja AlfaBlast Keskipisteessä energiatehokkuus. Alfa Lavalin tavoitteena on vähentää ilmaston lämpenemistä, joten se korostaa lamellilämmönvaihtimien suunnittelussa energiatehokkuutta. Tästä voidaan mainita esimerkkinä se, että uusien tuotteiden puhallintehon ja jäähdytyskapasiteetin suhde on poikkeuksellisen hyvä. Lisäksi useat hiljattain esitellyt lämmönvaihtimet on optimoitu luonnollisten kylmäaineiden, kuten NH 3 ja CO 2, käyttöä varten. AlfaCubic AirMax II NH 3 Huippuluokan valikoima. Alfa Laval Access -extranet ja ALround sisältävät tuotteista täydelliset tiedot, kuten esitteitä ja käyttöohjeita. Odin V-muotoinen sarja AlfaBlue PLV- ja PX- sarjat

8 Putkilämmönvaihtimet uusi intialainen erikoisuus. Alfa Lavalin Punessa, Intiassa sijaitseva toinen putkilämmönvaihtimien tuotantolaitos nostaa kapasiteettiaan vastatakseen Intian ja muiden nopeasti kasvavien Aasian markkinoiden kysyntään. Jäähdytysratkaisujen tarve on tavallisesti merkki taloudellisesta ja teollisesta kasvusta. Alfa Laval hyödyntää tätä suuntausta valmistamalla höyrystimensä ja lauhduttimensa Intian vilkkaan teollisuuselämän keskuksessa. Punen kokoonpanolaitos täydentää Alontessa, Italiassa toimivan tuotantolaitoksen vuosituotantoa (siellä valmistetaan tällä hetkellä yli höyrystintä ja lauhdutinta). Pune on Intian jäähdytysteollisuuden merkittävä keskus. Toimimalla asiantuntevien asiakkaiden ja heidän vaatimustensa parissa Alfa Laval pystyy parantamaan mallistoaan entisestään. Tähän asti Alfa Lavalin Intian tuotantolaitos on keskittynyt kemian-, petrokemian- ja lääketeollisuuden käyttämien suurten paineastioiden valmistukseen. Nyt intialaiset jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden valmistajat ja asentajat voivat käyttää myös Alfa Lavalin höyrystimiä ja lauhduttimia. Punessa valmistetaan muun muassa normaalin ja alhaisen lämpötilan käyttökohteisiin tarkoitettuja DryPlus-3-höyrystimiä, käyttövesisovelluksiin suunniteltuja CDEWlauhduttimia ja McDEW-merivesilauhduttimia. Punen tuotantolaitos saa osia edelleen Alontesta. Siellä aloitetaan kuitenkin kokonaan paikallisesti valmistetuista osista muodostuvien tuotteiden kokoonpano ennen kesää Oletko jo käyttänyt Accessia? Kuten todennäköisesti tiedät, Alfa Lavalin kylmätekniikan extranet otettiin käyttöön viime vuoden puolivälissä. Alfa Laval Accessin, kautta saat runsaasti tietoja ajasta ja paikasta riippumatta. Se on suunniteltu helpottamaan asiakkaiden ja kumppaneiden päivittäistä kanssakäymistä Alfa Lavalin kanssa. Access sisältää Alfa Lavalin jäähdytyskäyttöön suunniteltujen lämmönvaihtimien koko valikoiman: lamellituotteet, levylämmönvaihtimet (kovajuotetut, tiivisteelliset, puolihitsatut, täyshitsatut, fuusiotekniikalla valmistetut) ja putkilämmönvaihtimet. Valtuutetut käyttäjät voivat kirjautua sisään henkilökohtaisella tunnuksellaan ja tarkastella varastotilannetta ja toimitusaikoja, etsiä yksityiskohtaisia tuotetietoja, ladata laatusertifikaatteja ja hinnastoja sekä saada uunituoreita uutisia. Kaikki on helposti saatavilla ja mukautettu omiin erikoisvaatimuksiisi omalla henkilökohtaisella extranet-sivullasi. Pyydä Alfa Laval -edustajaasi antamaan sinulle oikeudet Accessin käyttöön, jos et ole vielä tehnyt niin. Uusi levyrakenne parantaa tehokkuutta. ACH70, Alfa Lavalin uusin kovajuotettu levylämmönvaihdin, esitellään tämän vuoden MCE-messuilla Milanossa ( ). Innovatiivisen levyjen käsittelytekniikan ansiosta levyt ovat entistä ohuempia, mikä parantaa uuden tuotteen suorituskykyä. ACH70 korvaa vanhan AC50:n. Sen jäähdytysteho on ilmastointikäytössä kw, joten se asettuu kapasiteetiltaan nykyisten ACH30- ja ACH120-mallien välille. Uudet, entistä ohuemmat levyt mahdol- listavat kylmäaineen entistä tasaisemman jakaantumisen. Tämä parantaa ACH70:n höyrystystehokkuutta kaikkien HFC-kylmäaineiden kanssa. Levylämmönvaihtimen rakennepaine on 45 bar, minkä ansiosta sitä voidaan huolettomasti käyttää virtaavissa järjestelmissä korkean paineen alaisten kylmäaineiden, kuten R410A:n tai CO 2 / HFC:n, kanssa. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Uusi levyrakenne pienentää myös painehäviötä vesipuolella. Suorituskyvyn paranemisen ansiosta tarvitaan vähemmän levyjä, mikä parantaa ACH70:n kustannustehokkuutta. Älä unohda tutustua tähän mullistavaan tuotteeseen MCE-messuilla. ACH70 yhteystiedot Haluatko lisätietoja tuotteistamme? Löydät kaikkien toimipaikkojemme yhteystiedot Internet-sivuiltamme. Käy osoitteessa: ERC00158FI 0803

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

A I R - C O N D I T I O N I N G

A I R - C O N D I T I O N I N G AIR-CONDITIONING Palvelumme perustuu korkeaan ammattitaitoon ja tinkimättömään laatuun prosessin kaikissa vaiheissa Chiller Oy on Suomen suurin ilmastoinnin jäähdytyslaitevalmistaja. Tavoitteemme on olla

Lisätiedot

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta

Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija

Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Energia Energiatehokkuus Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija Sähkön säästäminen keskimäärin kahdeksan kertaa edullisempaa kuin sen tuottaminen

Lisätiedot

NovarboTM tuottavampi kasvihuone

NovarboTM tuottavampi kasvihuone NovarboTM tuottavampi kasvihuone Cool innovations! www.novarbo.fi COOL INNOVATIONS Novarbo-jäähdytysjärjestelmästä on saatavissa tehokkaita sovellutuksia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Sen avulla säästetään

Lisätiedot

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille

MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille MEHRER -Öljyvapaat kompressorit paineilmalle ja kaasuille Öljyvapaa paineilma 100% öljyvapaata paineilmaa Puhdas ja ehdottoman öljytön paineilma on elintärkeä käyttöhyödyke sairaaloiden ja terveyskeskusten

Lisätiedot

Teollisuuden LED-valaistus

Teollisuuden LED-valaistus Teollisuuden LED-valaistus Hollantilainen innovaatio made in Europe LumoLumen, eurooppalaista huipputekniikkaa! LumoLumen LED-teollisuusvalaisimissa yhdistyvät ainutlaatuinen mekaaninen rakenne, edistyksellinen

Lisätiedot

Topvex ilmankäsittelykoneet

Topvex ilmankäsittelykoneet Puhaltimet Huippuimurit Ilmankäsittelykoneet Asuntoilmanvaihto Paloturvallisuus Savunpoisto Säätölaitteet Tunnelipuhaltimet Topvex ilmankäsittelykoneet Laadukasta sisäilmaa kaikkiin oleskelutiloihin 2

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW

VEDENJÄÄHDYTTIMET kW EKP 20 VUOTTA JÄÄHDYTYS- TEKNIIKKAA VEDENJÄÄHDYTTIMET 120-1200kW Ruuvikompressorein varustettu RWW - malli, 220-1200kW KOTIMAISTA LAATUA HELPOSTI SAATAVAT VAKIOKOMPONENTIT vähemmän osia vähemmän ääntä

Lisätiedot

Sähkövasarat. Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat.

Sähkövasarat. Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat. H Sähkövasarat Korkein iskuvoima uudessa ulottuvuudessa. Wacker Neusonin sähkövasarat. Sähköistä voimaa päivittäiseen käyttöön. Wacker Neusonin sähkövasarat. PARAS TULOS AJAN SAATOSSA. Tekninen kehitys

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen

KC(G,H)E Nestelauhdutteinen vedenjäähdytin/ lämpöpumppu sisäasennukseen 02.05.2007 KC(G,H)E KC(G,H)E: Teho 414-1617 kw KCGE ja KCHC -yksiköt tarjoavat seuraavat ominaisuudet: Hyötysuhde: Uudet suuritehoiset ruuvikompressorit, (yli 1000kW vain kahdella kompressorilla, 1600

Lisätiedot

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa

HydroHeater. HW HydroHeater. UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi. Tuotantokyky: 0-100 0 C. Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HydroHeater HW HydroHeater UUTUUS! Pyörillä kulkeva lämmin vesi Tuotantokyky: 103 kw 0-100 0 C Jopa 6000 litraa lämmintä vettä tunnissa HW HydroHeater Liikkuva yksikkö lämpimän veden nopeaan toimitukseen

Lisätiedot

Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu!

Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu! Optyma TM Slim Pack Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu! Kattava valikoima: 0,7 11 kw MBP-sovelluksiin 0,6 6 kw LBP-sovelluksiin Yksiköt täyttävät

Lisätiedot

DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA

DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA DUNIFORM YKSINKERTAISTAA TOIMINTAA KOKONAISRATKAISU KONEET DUNIFORM AINUTLAATUINEN PAKKAUSRATKAISU Duniform on ruokapalveluiden toimittajille suunniteltu kokonaisratkaisu, joka yhdistää muotoilun, laadun

Lisätiedot

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit

T30 11/14 Bar. Mäntäkompressorit T30 11/14 Bar Mäntäkompressorit Ingersoll Rand T30 on ollut luokkansa ykkönen ensiesittelystään vuonna 1929 lähtien. Se on omaa luokkaansa niin luotettavuudeltaan, tehokkuudeltaan, kestävyydeltään ja joustavuudeltaan

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow

Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Valitse älykkäät säätöventtiilit Flow Helppoon virtauksen säätöön NC Flow -säätöventtiilit NC Flow on tarkoitettu lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön. Väärin asetettu virtaus on yleinen syy laitosten

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella

LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella LATTIALÄMMITYS UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System Energiaa säästävä lämmönsäätö - Lisää mukavuutta vähemmällä energiankulutuksella 10 2009 5005 Kun uusin tekniikka ja optimaalinen lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Lämmityskustannus vuodessa

Lämmityskustannus vuodessa Tutkimusvertailu maalämmön ja ilma/vesilämpöpumpun säästöistä Lämmityskustannukset keskiverto omakotitalossa Lämpöässä maalämpöpumppu säästää yli vuodessa verrattuna sähkö tai öljylämmitykseen keskiverto

Lisätiedot

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Vihjeitä asentajille. Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset Refrigeration and Air Conditioning Controls Vihjeitä asentajille Käytännön vihjeitä Asennustyön vaatimukset R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Sisällys Sivu Asennustyön vaatimukset...

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla

HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

Koja - ilman ammattilainen

Koja - ilman ammattilainen Koja - ilman ammattilainen Oasis of The Seas Luotettavat ja yksilölliset ratkaisut ilmankäsittelyyn Koja Oy tuottaa laadukkaita ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia ilmankäsittelylaitteita ja prosessipuhaltimia

Lisätiedot

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525.

Via Circonvallazione, Valduggia (VC), Italia Puh.: Faksi: Kuva 9525. valvoindustria ing.rizzio s.p.a. 952x ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kuvaus ON/OFF-päätelaiteventtiili, DZR-messinkiä Kierre naaras/naaras (ISO 228/1) Pyydettäessä kaksoiskartio ja mutteriasennussarja

Lisätiedot

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle

HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen,

Lisätiedot

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu!

Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu! Optyma TM Slim Pack Kevyt rakenne. Raskaan sarjan suorituskyky. Ota käyttöösi kustannustehokas pakettiratkaisu! Kattava valikoima: 0,7 11 kw MBP-sovelluksiin 0,6 6 kw LBP-sovelluksiin Yksiköt täyttävät

Lisätiedot

ILTO Comfort CE5 ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS LÄMPÖPUMPPU JA ILMANVAIHDON LÄMMÖN- TALTEENOTTOLAITE YHDESSÄ MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMPÖPUMPUN VEROISTA TEHOA LÄMPIMÄN

Lisätiedot

A7 TIG Orbital System 150

A7 TIG Orbital System 150 A7 TIG Orbital System 150 ÄLYKÄSTÄ JA HELPPOA Kemppi K7 Hitsauslaitteet 1(10) NÄPPÄRÄ RATKAISU MEKANISOITUUN PUTKIEN TIG-ORBITAALIHITSAUKSEEN Suljetulla hitsauspäällä varustettu A7 TIG Orbital System 150

Lisätiedot

StudioLine puhallinpatterit

StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatterit StudioLine puhallinpatteriperhe Uuden sukupolven innovatiiviset puhallinpatterit StudioLine on Chiller Oy:n on kehittämä ensiluokkainen puhallinpatteriperhe. Laitteiden äänitaso

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostaattiset paisuntaventtiilit. Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostaattiset Malli T2 / TE2 REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION T2 / TE2: luotettava ja helppo käyttää Termostaattiset säätävät nestemäisen kylmäaineen ruiskutusta

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy

Lähes nollaenergiarakennus RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy Lähes nollaenergiarakennus 13.5.2013 RET: Riskien hallinta energiatehokkaassa rakentamisessa Mikko Nyman VTT Expert Services Oy 29.5.2013 2 Motivointi lähes nollaenergiarakennuksille (EPBD) Rakennukset

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Lujatekoinen ja varmatoiminen Tehokkuutta ja helppoutta vasikanjuottoon hapanjuottovaunulla VAPAARUOKKIJA RehuPiika Laitteella voidaan tehdä jopa kolmen

Lisätiedot

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA.

TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA. T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. TURVALLINEN NOPEA LUOTETTAVA T-plus T-HAARA JÄRJESTELMÄN TOIMIESSA; PIENEMPI RISKI SEKÄ HUOMATTAVA SÄÄSTÖ ASENNUSAJASSA JA KUSTANNUKSISSA. T-haara paljon helpommin Käytössä olevien järjestelmien laajennus,

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput

Vuodesta 1946. Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Vuodesta 1946 Tynnyri- ja konttipumput Tiivisteettömät keskipakopumput Lutz - ammattilaisen turvallinen valinta Lutz pumput ovat ammattilaisen turvallinen valinta pumpattaessa tynnyreistä, konteista tai

Lisätiedot

INDUSTRIAL HYÖDYLLISTÄ TIETOA. Tutustu Firestonen etuihin. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY

INDUSTRIAL HYÖDYLLISTÄ TIETOA. Tutustu Firestonen etuihin. DURAFORCE-UTILITY R8000 UTILITY RENGASVALIKOIMA MAATALOUSVYÖRENKAAT 2015 HYÖDYLLISTÄ TIETOA Tutustu Firestonen etuihin. Italiassa suunnitellut ja Espanjassa valmistetut Firestonen eurooppalaiset maataloustuotteet vastaavat eurooppalaisten

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 /

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 / ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 / 14.11.2016 v. 03 / T. Paloposki Tämän päivän ohjelma: Vielä vähän entropiasta... Termodynamiikan 2. pääsääntö Entropian rooli 2. pääsäännön yhteydessä

Lisätiedot

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KATTILAN VESIHÖYRYPIIRIN SUUNNITTELU Höyrykattilan on tuotettava höyryä seuraavilla arvoilla.

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen Kuivauksen fysiikkaa Hannu Sarkkinen 28.11.2013 Kuivatusmenetelmiä Auringon säteily Mikroaaltouuni Ilmakuivatus Ilman kosteus Ilman suhteellinen kosteus RH = ρ v /ρ vs missä ρ v = vesihöyryn tiheys (g/m

Lisätiedot

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm

www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm www.almig.de RUUVIKOMPRESSORIT Ilman tuotto : 0.39 3.24 m 3 /min 13 120 acfm 2 MEILTÄ LÖYTYY TUOTE LÄHES KAIKKIIN TARPEISIIN ALMiG Kompressoren GmbH Nimi, joka takaa huipputeknologian paineilmaalalla.

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus

Tunable White. Henkilökohtainen valaistus Tunable White Henkilökohtainen valaistus Ihmiskeskeinen valaistus Valaistus joka keskittyy tarpeisiisi Valo vaikuttaa siihen mitä tunnemme ja miten toimimme. Valolla on myös suuri vaikutus tunteisiimme

Lisätiedot

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6)

WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6) WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA 1(6) NOPEUTA HITSAUSTA JA PARANNA LAATUA WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen terästä sisältäville tai sisältämättömille

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET

MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit

Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa. Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Metallin pintakäsittelyä ja kokoonpanoa Hionnat Harjaukset Kiillotukset Designkuvioinnit Pintakäsittelyteknologian osaaja Laadukkaat hionnat, harjaukset ja kiillotukset Hiomapojat on erikoistunut metallin

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Energiatehokkaita ratkaisuja rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen. Eero Pekkola CEO, Oilon Group Oy

Energiatehokkaita ratkaisuja rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen. Eero Pekkola CEO, Oilon Group Oy Energiatehokkaita ratkaisuja rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen Eero Pekkola CEO, Oilon Group Oy TRENDEJÄ Rakennustehokkuus vähentää energiankulutusta, mutta jäähdytys lisää sitä. Veden kulutus

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Atlas Copco. Jälkijäähdyttimet, vedenerottimet ja lauhteenpoistojärjestelmät HD 4-96 & TD 8-650, WSD & WD 80/EWD

Atlas Copco. Jälkijäähdyttimet, vedenerottimet ja lauhteenpoistojärjestelmät HD 4-96 & TD 8-650, WSD & WD 80/EWD Atlas Copco Jälkijäähdyttimet, vedenerottimet ja lauhteenpoistojärjestelmät HD -96 & TD 8-650, WSD 25-750 & WD 80/EWD 50-1500 Sarja tehokkaita jälkijäähdyttimiä ja vedenerottimia, jotka ovat yhteensopivia

Lisätiedot

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan

FORSSAN METALLITYÖT OY. Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan FORSSAN METALLITYÖT OY O V I T E H D A S Edistyksellistä ovitekniikkaa 50 vuoden ajan 02 OVIA ON MONENLAISIA. MEIDÄN OVEMME OVAT JÄMÄKÖITÄ JA KESTÄVIÄ. Avaa sinäkin FM-ovi! Forssan Metallityöt Oy on Suomen

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI

SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI Chiller Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä 3 2. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille vesivirralla 0,1 l/s 4 3. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille halutuilla

Lisätiedot

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text

TUOTETIEDOT SAHATARVIKKEET. Text TUOTETIEDOT Text SAHATARVIKKEET ProSelect on ainutlaatuinen valikoimamme metsäkoneiden varaosia, lisätarvikkeita ja kuluvia osia. Sarja on suunniteltu tarjoamaan metsäkoneen käyttäjälle mahdollisuus parantaa

Lisätiedot

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi

Valaistus. Teollisuus. Case study. Carlo Casagrande. Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi Valaistus Teollisuus Case study Carlo Casagrande Valoisassa varastossa kelpaa työskennellä Lapinjärvi, Suomi CoreLine Highbay Taustaa Vuonna 1959 perustettu Carlo Casagrande & Co Oy on kotimainen maahantuontiin

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

OZONE LEIJAHIITO 2006/2007

OZONE LEIJAHIITO 2006/2007 OZONE LEIJAHIITO 2006/2007 Ozone on markkinajohtaja ja edelläkävijä leijahiihdon (snowkite) saralla. Ozone leijat kuuluvat alan laadukkaimpiin tuotteisiin ja edustavat lajin suunnittelun terävintä kärkeä.

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Älä anna liukkauden yllättää

Älä anna liukkauden yllättää Turvallista matkaa! Älä anna liukkauden yllättää Suomen sääolosuhteissa, syksyn ja talven liukkailla keleillä tehokas liukkaudentorjunta on välttämätöntä. Se parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

ING the World. P5 Newtron mallisto. Finnish

ING the World. P5 Newtron mallisto. Finnish A ING the World P5 Newtron mallisto Finnish UUTUUS P5 Newtron mallisto Nyt myös LED-valotoiminnolla! Valinnanvapautesi lisäämiseksi P5 Newtron -ultraäänigeneraattorimallisto on nyt saatavana LED-valoversioina.

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot