Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro u Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) pj vpj pj I vpj II vpj III vpj Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* Esko Pelkonen***** Mikko Ihanti Leo Urpilainen Olavi Tuikkanen Pekka Kanervio** Marja Lehtonen*** (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) Henkilökohtaiset varajäsenet: Anita Urpilainen Tapio Pekkarinen, 91 Marko Kinnunen (Teerisalo) Jonna Leppänen Marjatta Koivukoski Joonas Kinnunen Rauno Kinnunen () (x) () (x) (x) () (-) * Poistui kokouksesta klo ennen sekä 96 käsittelyn alkua (ko. pykälät käsiteltiin viimeisenä) ** Poissa kokouksesta *** Poissa kokouksesta **** Poissa kokouksesta 91 ***** Poissa kokouksesta :ssä 104 kunnanjohtaja, esittelijä sivistystoimen päällikkö, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. :t joista :t sekä 96 käsiteltiin viimeisenä. Tarkastusvuorossa ovat Marjatta Koivukoski ja Manu Toikkanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Koivukoski ja Manu Toikkanen Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa kokouksen jälkeen Puheenjohtaja Anitta Hakkarainen Tarkastusaika: Marja Lehtonen Marjatta Koivukoski Manu Toikkanen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus Jonna Leppänen Kunnanjohtaja Pekka Kanervio

2 Asialista 91 VUOKRATALOYHTIÖIDEN HALLITUSTEN UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN, VIRHEELLISEN PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE, KH , KH HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KV HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KH , KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRAN LAAJENTAMINEN JA TYÖSUOJELUMÄÄTÄYKSISTÄ PIITTAAMATTA JÄTTÄMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KVALT , SALONPÄÄ MYLLYKYLÄ VESIHUOLTOHANKKEET OIKAISUPYYNTÖ / JUHA URPILAINEN LUVAN PYYTÄMINEN REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN KUNNANVIRASTON SULKUAJAT KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ TILINPÄÄTÖKSEN 2014 TILANNEKATSAUS SAVUTON KUNTA KYSELY KUNNANHALLITUKSELLE KINNULAN KUNNAN HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN SUUNNITELMA TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI AJALLE ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN, USEITA KIINTEISTÖJÄ TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA KIRJEET MUUT ASIAT

3 VUOKRATALOYHTIÖIDEN HALLITUSTEN UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN, VIRHEELLISEN PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN Kinnulan kunnalla on omistusosuus kolmessa vuokrataloyhtiössä. Kuntalain 35 mukaan henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsen liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä, jolle kunnanhallituksen tavanomaisestikäsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa, ei voi olla kunnanhallituksen jäsen. Kinnulan kunnalla on seuraavissa vuokrataloissa omistus: As Oy Kinnuskeskus: kunnalla ei ole ollenkaan edustusta hallituksessa As Oy Vuokratalot: kunnan edustajat hallituksessa ovat Joonas Kinnunen, Virpi Piispanen ja Markku Toikkanen. As Oy Myllymäki: kunnan edustaja hallituksessa on Marjatta Suominen Kunnanhallituksen tulee myöntää ero kuntalain mukaan niille asuntoosakeyhtiöiden jäsenille jotka toimivat kunnanhallituksessa ja vastaavasti valita uudet jäsenet heidän tilalleen. Marjatta Suominen ei edusta kuntaa varsinaisesti, joten hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen. Kinnuskeskuksen osalta edustaja on aikaisemmin ollut Petri Syrjä, mutta koska hän toimii isännöitsijänä, hän ei voi edustaa kuntaa asunto-osakeyhtiön hallituksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös esittää valtuustolle, että: 1) kunnanvaltuusto myöntää eron Vuokratalot asunto-osakeyhtiö hallituksen seuraaville jäsenille: Joonas Kinnunen, Virpi Piispanen ja Markku Toikkanen 2) kunnanvaltuusto valitsee uudet jäsenet asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin valtuustokauden loppuajaksi. : 1) myöntää eron Vuokratalot asunto-osakeyhtiö hallituksen seuraaville jäsenille: Joonas Kinnunen, Virpi Piispanen ja Markku Toikkanen 2) valitsee uudet jäsenet asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin valtuustokauden loppuajaksi. Rauno Kinnunen esitti että Kinnuskeskuksen ja Asunto-osakeyhtiö Myllymäen edustajaksi nimetään Ossi Kinnunen ja Vuokratalot Asunto-osakeyhtiöön nimetään Ossi Kinnunen, Pekka Kanervio ja Seija Pekkarinen.

4 Toimenpiteet Muutoksenhaku hyväksyi yksimielisesti Rauno Kinnusen esityksen. Oikaisuvaatimus Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjamerkinnässä on kirjausvirhe ja virhe päätöksessä, joten ne tulee korjata. Kirjausvirhe liittyy päätösehdotuksen muutokseen, josta on jäänyt pois merkintä kunnanjohtajan muutetusta ehdotuksesta. Lisäksi kunnanjohtaja ei voi toimia vuokratalojen hallitusten jäsenenä, koska se rajoittaisi hänen esittelijän rooliaan kunnanhallituksessa. Hallintolain 50 mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista sen uudelleen, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelytapavirhe tai asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kuntalain 37 mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: 1) poistaa virheellisenä tekemänsä päätöksen (Hallintolaki 50) 2) toteaa luottamustoimen päättyneen Vuokratalot asunto-osakeyhtiön hallituksen seuraavien jäsenten osalta: Joonas Kinnunen, Virpi Piispanen ja Markku Toikkanen (Kuntalaki 35, 37, vaalikelpoisuus ja sen menettäminen). Päätös pannaan täytäntöön heti. 3) valitsee uudet jäsenet asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin valtuustokauden loppuajaksi. Päätös: Markku Toikkanen ilmoitti esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Paikalle saapui varajäsen Tapio Pekkarinen. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Toimenpiteet:

5 Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

6 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE, KH , KH Liite 1, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 00330/15, Juha Urpilainen on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kunnanhallituksen kokouksen päätöksestä 361. Päätös koskee päätöstä, jossa kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Pekka Kanervion tekemään sopimuksia lainopillisen palveluiden ostamisesta tarpeen mukaan. Valituksessaan Juha Urpilainen on vaatinut, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätöksen Perusteluinaan Juha Urpilainen esittää vaatimukselleen seuraavaa: 1) Virheellinen esittelyteksti 2) Kilpailuttamisen puuttuminen ja avoin valtakirja 3) Esittelijänä toimineen Pekka Kanervion esteellisyys on käsitellyt kunnanhallituksen päätökseen liittyvää oikaisuvaatimusta kokouksessaan Tämän lausunnon antamiseen on haettu Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta jatkoaikaa asti. Esteellisyyden vuoksi asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus: antaa Juha Urpilaisen valitukseen liittyen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: 1) Väite virheellisestä esittelytekstistä: Kuten kunnanhallitus on asiaan liittyvää Juha Urpilaisen oikaisuvaatimusta ( ) käsitellessään todennut, on kunnassa ilmennyt tarve käyttää oikeusoppineiden palveluita kunnan asioiden hoidossa ja että kunnalla on toki oikeus turvautua oikeusopillisiin neuvoihin niitä tarvittaessa. Oikeusvaltion periaatteen mukaan tätä oikeutta ei voi ottaa pois tai kieltää käyttämästä silloin kun tämän oikeuden käyttö katsotaan tarpeelliseksi. toteaa, että lainopillisten palveluiden käyttötarve on tullut esiin myös muissa kunnan meneillään olevissa ajankohtaisissa asioissa (mm. vesihuoltoasia, joka on käräjäoikeuden käsiteltävänä, case Valkeinen Holiday).

7 Oikeusoppineiden palveluiden käyttötarvetta on asianmukaisesti perusteltu kunnanhallituksen asiaa koskevassa päätöksessä Valittaja on valituskirjelmänsä sivulla 3/5 tehnyt tulkintaa syistä, joita hän on olettanut kunnalla olevan lainopillisten neuvojen pyytämisen taustalla. ( Todellisuudessa lainopillista neuvontaa haetaan muiden syiden vuoksi, kuin mitä esittelytekstissä todetaan. Esimerkiksi luottamushenkilöiden turvaksi, jos todetaan, että kunta on rikkonut sovintosopimusta. ). Kuten kunnanhallituksen asiaa koskevassa päätöksessä on jo muissa yhteyksissä todettu, on kunnan ulkopuolisen henkilön äärimmäisen vaikea arvioida esittelytekstiä sekä ennakoida niitä kunnan tarpeita. joiden nojalla kunta voi tulevaisuudessa katsoa tarvitsevansa lainopillisten palveluiden hankkimista. 2) Väite kilpailuttamisen puuttumisesta ja avoimesta valtakirjasta: Myös tähän asiaan on kunnanhallitus jo ottanut kantaa käsitellessään Juha Urpilaisen asiaa koskevaa oikaisuvaatimusta ( ). Kussakin lainopillisen avuntarpeen tapauksessa on vaikea määritellä tarpeen ja hinnan määrää etukäteen. Ohjeen kysyminen lakimieheltä, niin kuin suurimmassa osassa tapauksia riittänee, ei laukaise kilpailuttamiskynnystä. Mahdollisissa pitkäaikaisissa oikeudenkäynneissä kilpailuttamiskynnys voi toki laueta, mutta näissä tapauksissa tehdään aina kunnanhallituksessa asiakokonaisuuteen liittyvä päätös, oikeudenkäyntiprosessia ei käynnistetä pelkällä virkamiespäätöksellä. on päätöksellään osoittanut luottavansa kunnanjohtajan kykyyn arvioida yksittäisiä tapauksia myös kilpailuttamisen osalta. 3) Väite esittelijänä toimineen Pekka Kanervion esteellisyydestä: Kuten kunnanhallitus on asiaa koskevan päätöksen ( ) esittelyosassa todennut, on kunta kaikin voimin pyrkinyt estämään Juha Urpilaisen kanssa tehdyn sovintosopimuksen rikkomisen omasta puolestaan. Kunnan on näin ollen tehtävä kaikkensa, jotta jo tehdyt sopimukset ja siihen liittyvät päätökset voidaan pitää voimassa. Edellisestä johtuen on kunnan oman etunsakin vuoksi käytettävä lainopillista neuvonantajaa. Sovintosopimuksen mukaisesti kunta on pitänyt johdonmukaisesti kiinni siitä, että omalta osaltaan se on lopettanut kertakaikkisestin kaikki riitaisuudet. toteaa edelleen, että Juha Urpilaisen irtisanomispäätöksen uusiminen valtuustossa on tehty pelkästään muotovirheen korjaamiseksi. Kuten edellä on myös todettu, on kunnanjohtaja Pekka Kanerviolle annettu oikeudet kyseisten lainopillisten neuvojen hankkimiseen kunnan puolesta. Juha Urpilainen vetoaa valituksessaan Pekka Kanervion esteellisyyteen, koska Kanervio on valittu Kinnulan kunnan kunnanjohtajaksi

8 Juha Urpilaisen irtisanomisen ( , 60) ja sovintosopimuksen allekirjoituksen ( ) jälkeen. Kinnulan kunnanhallitus toteaa, että Pekka Kanervio on valittu virkaansa Kinnulan kunnan uudeksi kunnanjohtajaksi kunnanhallituksen hakuunpanopäätöksen ( ) sekä kunnanvaltuuston kunnanjohtajan lainvoimaisen virkavaalin ( ) nojalla. Kumpaankaan edellä mainituista kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksistä ei ole kohdistettu muutoksenhakua ja ne ovat saaneet lainvoiman. Näin ollen kunnanhallitus katsoo että Pekka Kanervion asemaa Kinnulan kunnan kunnanjohtajana ei voi kyseenalaistaa, vaikka Hämeenlinnan hallinto-oikeus on myöhemmin ( ) päättänyt kumota Juha Urpilaisen virasta erottamispäätöksen. Sittemmin kunnanvaltuusto on uusinut Juha Urpilaisen erottamisen kunnanjohtajan virasta (kvalt ) kolmannen osapuolen valituksen pohjalta. Syynä ensimmäisen irtisanomisen kumoutumiseen oli muotovirhe valtuuston kokouksessa. Tämä muotovirhe korjattiin yllämainitussa kunnanvaltuuston kokouksessa. Juha Urpilainen väittää valituksessaan että Pekka Kanervio on esteellinen käsiteltävänä olevassa asiassa ( ) myös sen takia, että muutoksenhakuohjeet Juha Urpilaisen ja Kinnulan kunnan välisestä sovintosopimuksen hyväksymisestä (kvalt ) on päätetty lähettää Juha Urpilaiselle vasta kunnanhallituksen kokouksessa tehdyllä päätöksellä. Kinnulan kunnanhallitus toteaa, että Juha Urpilainen on saanut kyseisestä päätöksestä ( ) otteen sekä muutoksenhakuohjeet, mutta ei ole jättänyt päätökseen asiasta valitusajan puitteissa muutoksenhakupyyntöä. katsoo edellä kerrottuun nojautuen, että Pekka Kanervio ei ole esteellinen ostamaan kunnan puolesta asemavaltuutuksen (lainvoimainen Kinnulan kunnan kunnanjohtaja) nojalla tarpeelliseksi harkitsemiaan oikeusopillisia palveluja. toteaa lisäksi, että Juha Urpilainen tulkitsee jatkuvasti useissa muissakin yhteyksissä Pekka Kanervion olevan esteellinen kaikissa Juha Urpilaista koskevissa asioissa ja että Pekka Kanervio ei voisi ottaa kantaa Juha Urpilaista koskeviin kysymyksiin. Mikäli kunnanjohtaja näin toimii, uhataan kyseistä viranhaltijaa rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. Tämä rajoittaa kunnanjohtaja Kanervion oikeutta antaa asioihin oman kannanottoansa. Lisäksi vaade kaventaa kunnanjohtajan toimivaltaa ja virkavelvollisuuksien hoitamista huomattavasti ja perusteettomasti. Edellä esitettyihin kohtiin 1 3 nojautuen kunnanhallitus esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Juha Urpilaisen vaatimuksen kumota

9 Kinnulan kunnanhallituksen päätös aiheettomana. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Pekka Kanervio ja Marja Lehtonen ilmoittivat esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi Jonna Leppäsen. Kari-Pekka Urpilainen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn alettua. Kunnanjohtaja jätti selvityksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, joka liitetään pöytäkirjaan. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta lausunnon hallinto-oikeudelle. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

10 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KV Liite 2, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 00331/15, Juha Urpilainen on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksestä Asia koskee asiakirjojen maksullisuutta/elektroninen aineisto. Vaatimuksessaan Juha Urpilainen vaatii, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa edellä mainitun kunnanvaltuuston päätöksen ( ) Vaadettaan Juha Urpilainen perustelee seuraavasti: 1) Pekka Kanervion virheellinen valmistelu kunnanhallituksen kokouksessa ) Kuntalaisten valitusmahdollisuuksien kaventaminen 3) Sähköinen asiakirjan maksuttomuus 4) Ylimääräinen ja uusi teksti kunnanvaltuuston esittelytekstissä ) Ilman mandaattia toiminut pöytäkirjanpitäjä 6) Pekka Kanervion johdatteleva/epätäydellinen vastaus valtuustossa ) Tämän lausunnon antamiseen on haettu Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta jatkoaikaa asti. Esteellisyyksien vuoksi asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle seuraavan laisen lausunnon: 1) Väite Pekka Kanervion virheellisestä valmistelusta (kvalt ): toteaa, että oikaisuvaatimusten käsittely vie kunnan viranhaltijoiden työaikaa aivan niin kuin kunnanjohtaja Pekka Kanervio on esittelytekstissään todennut. Asianosaiselle päätöksestä lähetettävä ote muutoksenhaku-ohjeineen on veloituksetonta. Muille kuin asianosaisille lähetetään ote päätöksestä pyynnöstä ja kuhunkin päätökseen lisätään siihen kuuluva yksilöity muutoksenhakuohje. Tarvittaessa koko paketti skannataan sähköiseksi, mikäli asiakas niin haluaa. Edellä mainittu virallisesta pöytäkirjasta annettu ote muutoksenhakuohjeineen ja tämän paketin sähköiseksi muuttaminen vie viranhaltijalta monta työvaihetta ja on näin ollen säädetty maksulliseksi. toteaa

11 lisäksi, että kunnalla ei ole pöytäkirjoja elektronisessa muodossa, vaan jokainen dokumentti joudutaan muuttamaan paperisesta versiosta (pöytäkirjantarkastajien omilla nimikirjaimillaan varmentamat pöytäkirjan sivut, tarkastajien, esittelijän, puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset pöytäkirjan etusivulla) skannaamalla elektroniseksi. toteaa edelleen, että kokouksen jälkeen kunnan www-sivuille vietävä pöytäkirja ei ole virallinen pöytäkirja eikä sitä päivitetä esimerkiksi kirjoitusvirheiden tai muiden teknisten muutostarpeiden osalta. Toimielimen virallinen pöytäkirja on paperisessa muodossa oleva asiakirja, joka asetetaan julkisesti nähtäville toimielimen pöytäkirjan etusivulla ilmaisemalla tavalla (yleensä toisena päivänä kokouspäivästä lukien). Otteet ja muutoksenhakuohjeet annetaan tästä asiakirjasta tarvittaessa sähköiseksi muuttamalla kuten edellä (kohta 1, kappale kaksi) on todettu. 2) Väite kuntalaisten valitusmahdollisuuden kaventamisesta: toteaa, että asianosaisten osalta otteen lähettäminen päätöksestä (pöytäkirjanote sekä siihen liitetty yksilöity muutoksenhakuohje) on luonnollisesti maksuton niin paperisena kuin sähköisessä muodossa. Muiden muutoksenhakua haluavien osalta kunnanhallitus ei näe säädettyä kolmen euron hintaa/sivu kohtuuttomana asian vaatimaan työmäärään nähden. 3) Väite sähköisen asiakirjan maksuttomuudesta: toteaa, että Kinnulan kunnalla ei ole sähköistä arkistoa eikä elektronisesti tallennettuja asiakirjoja, eikä myöskään mm. sähköistä asiakirjanhallintajärjestelmää. Se, että paperinen asiakirja voidaan skannata kopiokoneella sähköiseen muotoon, tai word-muotoinen pöytäkirja tallennetaan kunnan verkkokansioon pdf-muodossa edelleen kunnan www-sivuille vietäväksi, tee asiakirjaa elektroniseksi. toteaa edelleen (kuten edellä kohdassa yksi), että kokouksen jälkeen kunnan www-sivuille vietävä pöytäkirja ei ole virallinen pöytäkirja eikä sitä päivitetä esimerkiksi kirjoitusvirheiden tai muiden teknisten muutostarpeiden osalta. Toimielimen virallinen pöytäkirja on paperisessa muodossa oleva asiakirja, joka asetetaan julkisesti nähtäville toimielimen pöytäkirjan etusivulla ilmaisemalla tavalla (yleensä toisena päivänä kokouspäivästä lukien). Otteet ja muutoksenhakuohjeet annetaan tästä asiakirjasta tarvittaessa sähköiseksi muuttamalla kuten edellä (kohta 1, kappale kaksi) on todettu. 4) Väite ylimääräisestä tekstistä kunnanvaltuuston esittelytekstissä : toteaa, että kunnanhallituksen päätös ( , 345), joka on ollut päätösehdotuksena kunnanvaltuuston kokouksessa ( ) ovat keskenään täysin identtiset.

12 ) Väite ilman mandaattia toimineesta pöytäkirjanpitäjästä: Kinnulan kunnan hallintosäännön 22 mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjan pitäjä. Saman pykälän kohdan yksi mukaan järjestäytymistietoina pöytäkirjaan merkitään missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä. Kokouksessa ei ole kiistetty Marja Lehtosen oikeutta olla läsnä ja toimia pöytäkirjan pitäjänä. Toimenkuvissa ei määritellä kunnanhallituksen sihteeriydestä koska se olisi epäkäytännöllistä, jos henkilö ei olisi paikalla. 6) Väite Pekka Kanervion johdattelevasta/epätäydellisestä vastauksesta valtuustossa : toteaa, kuten edellä kohdissa 1 ja 3 on todennut että kunnalla ei ole elektronista arkistoa eikä elektronisesti säilytettyjä virallisia kokouspöytäkirjoja, joita lähettää elektronisesti maksutta mihin valittaja viittaa. Kinnulan kunnanhallituksella on julkisuuslain 34 :ssä tarkoitetusta elektronisesta aineistosta eri tulkinta kuin valittajalla. Edellä esitettyihin kohtiin 1 6 nojautuen kunnanhallitus esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Juha Urpilaisen vaatimuksen kumota Kinnulan kunnanvaltuuston päätös aiheettomana. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Pekka Kanervio ja Marja Lehtonen ilmoittivat esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi Jonna Leppäsen. Kari-Pekka Urpilainen ei osallistunut pykälän käsittelyyn. Kunnanjohtaja jätti selvityksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, joka liitetään pöytäkirjaan. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta lausunnon hallinto-oikeudelle. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

13 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KH , KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRAN LAAJENTAMINEN JA TYÖSUO- JELUMÄÄTÄYKSISTÄ PIITTAAMATTA JÄTTÄMINEN Liite 3, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 00329/15/2299, Juha Urpilainen on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Kinnulan kunnanhallituksen päätöksestä Kunnanhallituksen päätös koskee kansalaisopiston rehtori Marja Lehtosen virantoimitus-velvollisuuden laajentamista koskemaan kunnansihteerin tehtäviä. Valituksessaan Juha Urpilainen vaatii, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen edellä mainitun päätöksen ( ). Vaatimustaan Juha Urpilainen perustelee seuraavasti: 1) Kunnanhallituksen toimivallan ylitys 2) Kansalaisopiston rehtorin viran laajentaminen ilman valtuuston lupaa 3) Kansalaisopiston rehtorin viran laajentaminen ilman Lestijärven kunnan ja Toholammin kunnan lupaa 4) Nimeäminen ilman palkanmäärittelyä, työajan jakaminen 5) Työsuojelumääräyksistä piittaamatta jättäminen 6) Ilman hakumenettelyä valittu viranhaltija 7) Välittömästi täytäntöön pantu päätös 8) Esittelijänä toimineen Pekka Kanervion esteellisyys Esteellisyyksistä johtuen asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan seostus: antaa asiaan seuraavan lausunnon: toteaa, että kyseessä ei ole ollut virkaan valinta kuten valittaja virheellisesti väittää, vaan tilanteen kiireellisyydestä johtuva virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen. toteaa, että kunnansihteerin virkaa ei ole voinut täyttää, koska Juha Urpilainen itse on valittanut viran (toiseen kertaan) perustamisesta. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta säädellään varsin tarkoin mm. kuntatyönantajan taholta. (Esim. Kunnallisen esimiehen palvelusuhdeopas ). Kuntatyönantaja ohjeistaa edellä virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta seuraavaa: Virantoimitusvelvollisuuden olennainen sisältö on virkasuhteeseen liittyvien tehtävien suorittaminen ja työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksien noudattaminen. Työnantaja päättää viranhaltijalle kuuluvista tehtävistä yksipuolisesti johtosäännössä, viran perustamispäätöksessä tai muulla tavalla.

14 ) Väite kunnanhallituksen toimivallan ylityksestä: on jo vastannut tähän väittämään Juha Urpilaisen asiaan liittyvän oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä (kh ) seuraavaa: Kinnulan kunnan johtosäännön 8 kohdan 2.7 ja 2.9 mukaan tehtävänkuvan laajentamisesta olisi voinut päättää myös kunnanjohtaja, mutta koska päätökseen liittyi myös toimivallan laajentaminen vastuiden osalta, katsottiin tarpeelliseksi vahvista päätös hallitustasolla. Tätä toimintamallia tukee myös hallintosäännön 42 kohta 2.1. ja 44 mom. 3. toteaa edelleen, että henkilöstöasioissa kunnanhallitus on kunnan ylin päättävä elin ja kunnanhallituksella on ollut täysi oikeus päättää yksittäisen viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta sekä toimivaltaisuuden määrittelystä yleishallinnon asioiden hoitamisessa. Kuntatyönantajan ohjeistuksen mukaan virkavelvollisuuden muuttamisesta tai virkatehtävien uudelleenjärjestelyistä päättää se kunnan toimielin, joka päättää toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen ottamisesta. Kinnulan kunnassa kunnansihteerin / hallintojohtajan virkavaali kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. 2) Väite kansalaisopiston rehtorin viran laajentamisesta ilman valtuuston lupaa. Edellisen kohdan vastasi jo myös tähän väitteeseen. 3) Väite kansalaisopiston rehtorin viran laajentamisesta ilman Lestijärven kunnan ja Toholammin kunnan lupaa: Myös tähän väittämään kunnanhallitus on jo vastannut kokouksessaan seuraavasti. Kinnulan kunta on itsenäinen ja päättää Suomen lain mukaan omista asioistaan. Lestijärven ja Toholammin kuntien kanssa on alustavasti kunnansihteerin viran perustamisen yhteydessä keskusteltu asiasta, mutta, koska kunnansihteerin viran perustaminen on Juha Urpilaisen tekemän valituksesta johtuen viivästynyt, asiaa ei ole käsitelty viran osalta loppuun. toteaa, että kansalaisopiston rehtorin virka on Kinnulan kunnan virka. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kansalaisopiston johtokunta, johon kuuluu kolme Toholammin ja kaksi Lestijärven kunnan jäsentä, on ollut tietoinen Marja Lehtosen työskentelystä muuallakin Kinnulan kunnassa kuin kansalaisopistolla. 4) Väite nimeämisestä ilman palkan määrittelyä/työajan jako: Palkkauksen jakautumisen suhteen kunnanhallitus toteaa, että Marja Lehtosen palkka on jaettu vaihtelevissa määrin koko ajan vuodesta 2013 alkaen kansalaisopiston hallinnon sijasta myös Kinnulan kunnan sivistystoimen, päivähoidon, kerhotoiminnan sekä yleishallinnon kesken. Palkan jaon määräytymisperusteena on ollut työajan

15 käyttö. Näin ollen järjestely on keventänyt kansalaisopiston hallinnon menoja. Tästä asiasta kansalaisopiston johtokunta on myös ollut tietoinen. Palkan jaon määräytymisperusteena on ollut työajan käyttö. Asia on tarkistettavissa kunnan kirjanpidosta. Työajan ja työtehtävien jakautuminen on uudelleenjärjestelty sivistystoimen ja yleishallinnon henkilöstön kesken siten ettei mikään hallintokunta kärsi. Hallinnosta säästynyttä henkilöstön palkkauserää on voitu käyttää suoraan asiakkaaseen kohdistuviin toimintoihin esimerkiksi kansalaisopiston opetustuntimäärää kasvattaen. Valinta ilman palkkauspäätöstä: ja Marja Lehtonen ovat sopineet, että Marja Lehtonen suorittaa kunnansihteerin virkatehtäviä (viranhoitovelvollisuuden muutos) ilman erillistä palkanlisää. Mitään palkkauspäätöstä ei siis ole olemassa eikä ylimääräistä palkanlisää ole laitettu maksuun. Asia on tarkistettavissa kunnan palkkakirjanpidosta. 5) Väite työsuojelumääräyksistä piittaamatta jättämisestä: Myös tähän väittämään kunnanhallitus on jo vastannut käsitellessään Juha Urpilaisen asiaa koskevaa oikaisuvaatimusta (kh ) seuraavaa: Kun Juha Urpilainen itse valitti kunnansihteerin viran perustamisesta, hän oli hyvin tietoinen sen vaikutuksista työsuojelullisiin tekijöihin. Kunnansihteerin virkaa ei ole perustettu huvin vuoksi, vaan helpottamaan keskushallinnon toimivuutta. Koska virkaa ei voitu perustaa valituksesta johtuen, on vastuita jaettava niin, ettei kunnanjohtajan työtaakka kasva kohtuuttomaksi. Samalla pyritään muuttamaan myös muuta työnjakoa, siten ettei ylikuormituksia tule. AVI on tietoinen näistä väliaikaisista järjestelyistä, eikä ole pitänyt niitä sinänsä työsuojeluriskinä, vaan sitä, ettei jo tehtyä päätöstä kunnansihteerin viran perustamisesta voida viedä päätökseen. toteaa lisäksi, että asiaa on käsitelty AVIn viimeisellä seurantakäynnillä ja tuolloin on todettu, että tilanteen järjestelyä vaikeuttavat kunnan ulkopuoliset tekijät, mihin kunta ei voi vaikuttaa. Tämän vuoksi AVI:lta ei ole tullut asiaan liittyen mitään toimintaohjetta Kinnulan kunnalle. 6) Väite ilman hakumenettelyä valitusta viranhaltijasta: Kinnulan kunnanhallitus toteaa, että kunnansihteerin viran perustamiseen liittyvästä valituksesta johtuen kunnalla ei ole ollut mitään virkaa, johon hakea ja valita viranhaltijaa. Kyse ei ole ollut näin ollen mistään virkavaalista, johon olisi valittu viranhaltijaa sen enempää sisäisen kuin ulkoisenkaan rekrytoinnin pohjalta. Ainut mahdollisuus, mitä kunnalla on ollut käytettävissä, on ollut jakaa kunnansihteerin työtehtäviä jo virassa oleville viranhaltijoille ja muuttaa kansalaisopiston rehtorin virantoimitusvelvollisuutta, kuten edellä on todettu. toteaa, että Marja Lehtonen on toiminut vaihtelevissa määrin Kinnulan kunnan yleishallinnon tehtävissä jo kesästä

16 lähtien ja toiminut jo sitä ennen mm. pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtajan ollessa estynyt tai esteellinen osallistumasta kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksiin. 7) Väite välittömästi täytäntöön pannusta päätöksestä: on perustellut syitä, miksi kunnansihteerin virkatehtävien muutos on pantu täytäntöön kiireellisenä mm. edellä kohdassa yksi mainituilla asioilla sekä pyrkimyksenä: a) helpottaa keskushallinnon työntekijöiden ja kunnanjohtajan työtaakkaa b) keskushallinnon työtehtävien järjestely sekä toimivaltaisuuden, velvoitteiden ja vastuisen järjestäminen (mm. maksatus- ja muut talousasiat, lähiesimiehen tehtävät henkilöstöasioissa jne.). toteaa jälleen, että koska Juha Urpilainen on valittanut kunnan keskustoimiston päällikkötason viran (kunnansihteeri) perustamisesta, piti kunnan keskushallintoon ja taloudenhoitoon liittyvät asiat saada kuntoon välittömästi. toteaa edelleen että tällä tavalla saatiin turvattua kunnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa että edellä mainitut virkatehtävien järjestelyt kuuluvat työnantajan direktio-oikeuden piiriin. Käytännössä tämän direktio- oikeuden välineenä hoitaa asia on ollut edellä kuvattu virantoimitusvelvollisuuksien muuttaminen. 8) Väite Pekka Kanervion esteellisyydestä: ei näe yhteyttä väittämälle, miksi Pekka Kanervio olisi ollut esteellinen valmistelemaan ja esittelemään suoran alaisensa Marja Lehtosen virantoimitusvelvollisuuden muuttamista. Myös kunnansihteeri ja muut johtoryhmän jäsenet ovat kunnanjohtajan suoria alaisia. Se, että eiasianosainen kuntalainen jättää oikaisuvaatimuksen toiseen henkilöön kohdistuvassa henkilöstöasiassa (Marja Lehtosen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen), ei tee henkilöstöasiaa valmistelevaa/esittelevää henkilöä (kunnanjohtaja Pekka Kanervio) esteelliseksi. toteaa lisäksi, että Juha Urpilainen tulkitsee jatkuvasti useissa muissakin yhteyksissä Pekka Kanervion olevan esteellinen kaikissa Juha Urpilaista koskevissa asioissa ja Urpilaisen jättämissä lukuisten oikaisuvaatimusten/valitusten käsittelyissä ja että Pekka Kanervio ei voisi viranhalijana ottaa kantaa mihinkään Juha Urpilaista sivuaviin kysymyksiin. tulkitsee tämän yritykseksi kaventaa viranhaltijan laillisia toimintavaltuuksia. Edellä esitettyyn nojautuen kunnanhallitus esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Juha Urpilaisen vaatimuksen kumota Kinnulan kunnanhallituksen päätöksen aiheettomana.

17 Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Pekka Kanervio ja Marja Lehtonen ilmoittivat esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi Jonna Leppäsen. Kari-Pekka Urpilainen ei osallistunut pykälän käsittelyyn. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta lausunnon hallinto-oikeudelle.. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

18 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KVALT , SALONPÄÄ MYLLYKYLÄ VESIHUOLTOHANKKEET Liite 4, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 00456/15/2299 Liite 5, Kinnulan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kartta Anna-Liisa Kinnunen on valittanut Hämeenlinna hallinto-oikeuteen kunnanvaltuuston päätöksestä Päätös koskee Salonpään- Myllykylän vesihuoltoasiaa. Valituksessaan Anna-Liisa Kinnunen vaatii edellä mainitun valtuuston päätöksen ( ) kumoamista. Valitustaan Anna-Liisa Kinnunen perustelee seuraavasti: 1) Valitusosoituksen puuttuminen 2) Epätasa-arvoinen kohtelu Esteellisyyksien vuoksi asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan seostus: lausuu asiaan seuraavaa: on kokouksessaan käsitellyt Salonpään- Myllykylän vesihuoltoasiaa seuraavasti: Kinnulan kunta on lainvoimaisella päätöksellä (Kunnanvaltuusto ) ja tekemällään muutoshakemuksella kohdentanut vesija viemäriverkostonsa rakentamisen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen alueelle, jossa on enemmän vakinaista asutusta. Kuntalain 63 mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kuntalain 96 mukaan pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on lähetettävä sille, joka sitä pyytää. Kuntalain 95 mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hallintosäännön 54 mukaan viranomaisen on annettava tekemästään päätöksestä viipymättä tiedoksi asianosaiselle tai muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Hallintolain 55 mukaan, jos tehty päätös koskee yli kolmeakymmentä ihmistä, voidaan käyttää yleistiedoksiantoa. Kunnan päätöksistä tiedote-

19 taan kahdella tavalla: kunnan päätös on nähtävänä pöytäkirjassa mainittuna ajankohtana. Lisäksi päätökset tulevat kunnan internetsivulla. Tiedonantotapa on myös yleisesti kunnan asukkaiden tiedossa. (Hallintosääntö 22). on edelleen todennut (kh ) asiaan liittyen seuraavaa: Tehdyn selvityksen mukaan kunnanvaltuuston päätöksestä ei ole tehty valitusaikana pöytäkirjanote- ja oikaisuvaatimustai valitusosoituspyyntöä. Tehty päätös ei sinänsä loukkaa yksittäistä ihmistä, eikä myöskään aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Kunnan linjaus vakinaisten asuntalojen vesi- ja viemärihuollosta on selkeä ja yksiselitteinen. Vakinaisten asuntojen vesihuollon tulee olla loma-asumisen edellä. Kunnan asukkaat eivät ole eivätkä voikaan olla tasa-arvoisessa asemassa, koska edelleen osa kunnan asukkaista ei kuulu vesihuoltoalueen piiriin. Loma-asunnoista vain pieni vähemmistö on palvelun piirissä. (Vesihuoltolaki :t 5-8). Liitteenä 5 esitetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueen kartta, joka osoittaa, ettei Salonpään alue kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen. Toisaalta myös liittymien järkevän määrä tulee ohjata vesihuoltoalueen muodostumista. Loma-asuntoliittymien määrä kyseisellä alueella jäi kolmeen, vaikka tavoitteena oli kaikki seitsemän kiinteistöä. Kolmen kiinteistön liittäminen verkkoon olisi jo sinänsä ollut tappiollista kunnalle valtion tuesta huolimatta, eikä kolmen loma-asunnon vesi- ja viemärimaksut välttämättä tuota käyttökustannuksina ylläpitoon vaadittavaa rahoitusta. Lisäksi ongelma olisi ollut loma-asuntojen pitkät käytön keskeytykset, jotka olisivat olleet ongelma varsinkin viemäröinnin toimivuudelle (karstoittuminen). Toiminta ei voi olla vesihuollon järjestäjälle tappiollista. (Vesihuoltolaki 8) Päätös siirtää rakentaminen muualle on lainmukainen. Päätös olisi voitu tehdä, vaikka alue olisi ollut osa vesihuoltoaluetta. Sen vaikutusta jo olemassa oleviin sopimuksiin ei kuitenkaan ole käsitelty päätöstä tehtäessä niin kuin vesihuoltolaki edellyttäisi, jos kyseessä olisi vesihuoltoalueen supistaminen. (Vesihuoltolaki 8a). On huomattava, ettei kyseiselle alueelle oltu muodostettu vesihuoltoaluetta FCG:n laatimassa vesihuoltoaluekartassa ko. Salonpään alue ei kuulu vesihuoltoalueeseen. Kunnanhallituksen olisi hallintolain mukaan pitänyt vastata tehtyihin tiedusteluihin, koska hallintosäännön 23 mukaan asia tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Koska ensimmäinen tiedustelu on tullut vasta valitusajan umpeuduttua, ei tiedustelun tekijän valitusoikeusturva ole kuitenkaan kärsinyt viivästyksestä. Vaikka valituksessa todetaan, ettei selvityspyyntöön ole vastattu, on asianosaisilta kuitenkin kirjelmöinnin seurauksena tiedusteltu vesihuollon järjestämistä omalla kaivolla ja viemäröinnin osalta umpikaivolla. Tämä keskustelu on käyty

20 jo alkusyksystä 2013 ja siihen kirjelmöijät ovat antaneet vastauksena yksiselitteisen kielteisen kantansa. He ovat nähneet ainoana mahdollisuutena alkuperäisen suunnitelman. Olettama kiinteistön arvon alenemisesta on virheellinen, koska kiinteistön mahdollista arvonnousua vesi ja viemäröintitoimenpiteistä ei voi mitata ennakkoon ja väittää arvon laskeneen, jos toimenpiteitä ei ole suoritettu. Vain toteutettu toimenpide olisi voinut vaikuttaa arvoon. (Kiinteistön teknisten arvojen laskenta). Edelleen kunnanhallitus haluaa tähdentää sitä, että investointirahan varaaminen talousarvioon ei automaattisesti takaa rakentamispäätöstä, vaan rakennushankkeitten aloittaminen vaatii erillisen valtuustotason rakentamispäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt määrärahojen siirron Myllykylän vesihuollon rakentamiseen. Edellä esitettyyn nojautuen kunnanhallitus esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Anna-Liisa Kinnusen vaatimuksen kumota Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksen aiheettomana. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Pekka Kanervio ilmoitti esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Marja Lehtonen ilmoitti esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi Jonna Leppäsen. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta lausunnon hallinto-oikeudelle. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 5.3.2015 Kokousaika Torstai 5.3.2015 klo 17.00 18.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1 19.2.2015. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1 19.2.2015. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1 19.2.2015 Kokousaika Torstai 19.2.2015 klo 18.00 21.06 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 18.11.2014 Kokousaika Tiistai 18.11.2014 19.00 21.29 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1 05.01.2017 Kokousaika Torstai 05.01.2017 klo 15.30 16.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Jäsenet: Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: pj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio () () () () () () ()

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 1 05.01.2017 Kokousaika Torstai 05.01.2017 klo 15.30- Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496 Kokousaika 24.10.2013 klo 19.00 20.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 11.5.2015 Kokousaika Maanantai 11.5.2015 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 9 17.6.2016 126 Kokousaika 17.6.2016 klo 17:00 17.50 Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula* Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x)

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula* Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 28.02.2017 Kokousaika Tiistai 28.02.2017 klo 17.00-17.55. Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343. Henkilökohtaiset varajäsenet: (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 12 5.6.2014 343 Kokousaika 5.6.2014 klo 16.00 17.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 04.02.2013 79 Kokousaika 04.02.2013.2013 klo 17.00 19.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 19.08.2013 376 Kokousaika 19.08.2013 klo 17.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/2009 Kokousaika Keskiviikko klo 19.00 20.02 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Kunnanvaltuusto Nro 11 / 12.12.2017 236 Kokousaika Tiistaina 12.12.2017 klo 12.00 Kokouspaikka Koulukeskus, liikuntasali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Toikkanen

Lisätiedot

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (x) (-) (-) (-) (-) (x)

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (x) (-) (-) (-) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 16.9.2016 Kokousaika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00-19.21 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 8 14.8.2017 Kokousaika 14.8.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Nro 3 12.04.2017 35 Kokousaika Keskiviikko 12.04.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 13 3.8.2015 443

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 13 3.8.2015 443 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 3.8.2015 443 Kokousaika 3.8.2015 klo 17.00 18.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus

KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanhallitus 24.10.2013 498 336 LAUSUNNON ANTAMINEN RAUNO KINNUSEN TEKEMÄÄN, 17.7.2013 PÄI- VÄTTYYN KUNNALLISVALITUKSEEN Kunnanhallitus 24.10.2013 336 Liite 1, Lausuntopyyntö 13.9.2013 ja Rauno Kinnusen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Nro 7 / 16.8.2017 173 Kokousaika Keskiviikkona 16.8.2017 klo 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Toikkanen Manu,

Lisätiedot

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua Kunnanvaltuusto Nro 6 / 7.10.2015 113 99 Kokousaika Keskiviikkona 7.10.2015 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä = poissa Kunnanvirasto,

Lisätiedot

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: Maanantai 26.5.2014 klo 18.30-19.35 1 LUKION JOHTOKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT JA KOKOUSAIKA 2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 10 19.9.2017 Kokousaika 19.9.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet:

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (- ) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Kokousaika Maanantai 25.6.2012 klo 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

Tarkastustarkastuslautakunta

Tarkastustarkastuslautakunta Kinnulan kunnan Tarkastustarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Kokousaika: to 3.9.2009 klo 13.00-15.55. Kokouspaikka: Kinnulan kunnanvirasto jäsen varajäsen Läsnä: Rauno

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18 10.06.2013 310 Kokousaika 10.06.2013 klo 17.00 19.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Nro 5/25.8.2015 101 Kokousaika Keskiviikkona 25.8.2015 klo 19.00 20.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä - = poissa Laillisuus

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22/05.11.2012 324 Kokousaika 05.11.2012 klo 17.00 21.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 2/13.2.2014 14

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 2/13.2.2014 14 Kunnanvaltuusto Nro 2/13.2.2014 14 Kokousaika Torstai 13.2.2014 klo 19.00 20.09 Kokouspaikka Kinnulan kunnantalo, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus

Paikka ja aika Kunnantoimistolla klo Allekirjoitus KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Nro 9 31.8.2017 Kokousaika 31.8.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 5 31.3.2016. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 5 31.3.2016. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 5 31.3.2016 Kokousaika Torstai 31.3.2016 klo 18:00 19:16 Kokouspaikka Keskuskoulun äidinkielen luokka Saapuvilla olleet Jäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 3.6.2015 Kokousaika Keskiviikko 3.6.2015 klo 19.00 23.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 27.05.2013 282. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 16 27.05.2013 282. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 16 27.05.2013 282 Kokousaika 27.05.2013 klo 17.00 20.29 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 228 Kokousaika 04.05.2009 klo 17.00 18.45 (iltakoulu 18.20 18.45) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 23.3.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 23.3.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 23.3.2015 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 19.00 20.27 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 /1.12.2011 Kokousaika 1.12.2011 klo 16.45 17.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan kunta, Kinnula-talo

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 4 /9.6.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 /9.6.2011 Kokousaika 9.6.2011 klo 19.30 20.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 25.5.2016 Kokousaika Kinnula, keskiviikko 25.5.2016 klo 16.30 18.10 Kokouspaikka valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 20.10.2015 Kokousaika Tiistai 20.10.2015 klo 19.00 21.13 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 16.11.2016 Kokousaika Kinnula, keskiviikko 16.11.2016 klo 17.00 18.34 Kokouspaikka valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 15/13.08.2012 225 Kokousaika 13.08.2012 klo 17.00 18.47. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.04.2015 39 Kokousaika Torstai 16.04.2015 klo 19.00 20.16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 8 04.08.2016 80 Kokousaika Torstai 04.08.2016 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Sivistyslautakunta Nro 11/2009. Kunnanvirasto, valtuustosali KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu Nro 11/2009 Kokousaika klo 19.00 20.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58 Nro 05/15.11.2012 58 Kokousaika 15.11.2012 klo 19.00 19.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:0019:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26 Kunnanvaltuusto Nro 3/6.3.2014 26 Kokousaika Torstai 6.3.2014 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 07/16.04.2012 95 Kokousaika 16.04.2012 klo 17.00-19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot