Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro u Kokousaika klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) pj vpj pj I vpj II vpj III vpj Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* Esko Pelkonen***** Mikko Ihanti Leo Urpilainen Olavi Tuikkanen Pekka Kanervio** Marja Lehtonen*** (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) (x) Henkilökohtaiset varajäsenet: Anita Urpilainen Tapio Pekkarinen, 91 Marko Kinnunen (Teerisalo) Jonna Leppänen Marjatta Koivukoski Joonas Kinnunen Rauno Kinnunen () (x) () (x) (x) () (-) * Poistui kokouksesta klo ennen sekä 96 käsittelyn alkua (ko. pykälät käsiteltiin viimeisenä) ** Poissa kokouksesta *** Poissa kokouksesta **** Poissa kokouksesta 91 ***** Poissa kokouksesta :ssä 104 kunnanjohtaja, esittelijä sivistystoimen päällikkö, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. :t joista :t sekä 96 käsiteltiin viimeisenä. Tarkastusvuorossa ovat Marjatta Koivukoski ja Manu Toikkanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Koivukoski ja Manu Toikkanen Tarkastus toimitetaan kunnanvirastossa kokouksen jälkeen Puheenjohtaja Anitta Hakkarainen Tarkastusaika: Marja Lehtonen Marjatta Koivukoski Manu Toikkanen Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Allekirjoitus Jonna Leppänen Kunnanjohtaja Pekka Kanervio

2 Asialista 91 VUOKRATALOYHTIÖIDEN HALLITUSTEN UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN, VIRHEELLISEN PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE, KH , KH HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KV HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KH , KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRAN LAAJENTAMINEN JA TYÖSUOJELUMÄÄTÄYKSISTÄ PIITTAAMATTA JÄTTÄMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KVALT , SALONPÄÄ MYLLYKYLÄ VESIHUOLTOHANKKEET OIKAISUPYYNTÖ / JUHA URPILAINEN LUVAN PYYTÄMINEN REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN KUNNANVIRASTON SULKUAJAT KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ TILINPÄÄTÖKSEN 2014 TILANNEKATSAUS SAVUTON KUNTA KYSELY KUNNANHALLITUKSELLE KINNULAN KUNNAN HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN SUUNNITELMA TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI AJALLE ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN, USEITA KIINTEISTÖJÄ TEHTYJÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA KIRJEET MUUT ASIAT

3 VUOKRATALOYHTIÖIDEN HALLITUSTEN UUSIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN, VIRHEELLISEN PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN Kinnulan kunnalla on omistusosuus kolmessa vuokrataloyhtiössä. Kuntalain 35 mukaan henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsen liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä, jolle kunnanhallituksen tavanomaisestikäsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa, ei voi olla kunnanhallituksen jäsen. Kinnulan kunnalla on seuraavissa vuokrataloissa omistus: As Oy Kinnuskeskus: kunnalla ei ole ollenkaan edustusta hallituksessa As Oy Vuokratalot: kunnan edustajat hallituksessa ovat Joonas Kinnunen, Virpi Piispanen ja Markku Toikkanen. As Oy Myllymäki: kunnan edustaja hallituksessa on Marjatta Suominen Kunnanhallituksen tulee myöntää ero kuntalain mukaan niille asuntoosakeyhtiöiden jäsenille jotka toimivat kunnanhallituksessa ja vastaavasti valita uudet jäsenet heidän tilalleen. Marjatta Suominen ei edusta kuntaa varsinaisesti, joten hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen. Kinnuskeskuksen osalta edustaja on aikaisemmin ollut Petri Syrjä, mutta koska hän toimii isännöitsijänä, hän ei voi edustaa kuntaa asunto-osakeyhtiön hallituksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus Päätös esittää valtuustolle, että: 1) kunnanvaltuusto myöntää eron Vuokratalot asunto-osakeyhtiö hallituksen seuraaville jäsenille: Joonas Kinnunen, Virpi Piispanen ja Markku Toikkanen 2) kunnanvaltuusto valitsee uudet jäsenet asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin valtuustokauden loppuajaksi. : 1) myöntää eron Vuokratalot asunto-osakeyhtiö hallituksen seuraaville jäsenille: Joonas Kinnunen, Virpi Piispanen ja Markku Toikkanen 2) valitsee uudet jäsenet asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin valtuustokauden loppuajaksi. Rauno Kinnunen esitti että Kinnuskeskuksen ja Asunto-osakeyhtiö Myllymäen edustajaksi nimetään Ossi Kinnunen ja Vuokratalot Asunto-osakeyhtiöön nimetään Ossi Kinnunen, Pekka Kanervio ja Seija Pekkarinen.

4 Toimenpiteet Muutoksenhaku hyväksyi yksimielisesti Rauno Kinnusen esityksen. Oikaisuvaatimus Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjamerkinnässä on kirjausvirhe ja virhe päätöksessä, joten ne tulee korjata. Kirjausvirhe liittyy päätösehdotuksen muutokseen, josta on jäänyt pois merkintä kunnanjohtajan muutetusta ehdotuksesta. Lisäksi kunnanjohtaja ei voi toimia vuokratalojen hallitusten jäsenenä, koska se rajoittaisi hänen esittelijän rooliaan kunnanhallituksessa. Hallintolain 50 mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista sen uudelleen, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelytapavirhe tai asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kuntalain 37 mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti. Valmistelija: kunnanjohtaja Pekka Kanervio, puh Kunnanjohtajan päätösehdotus: 1) poistaa virheellisenä tekemänsä päätöksen (Hallintolaki 50) 2) toteaa luottamustoimen päättyneen Vuokratalot asunto-osakeyhtiön hallituksen seuraavien jäsenten osalta: Joonas Kinnunen, Virpi Piispanen ja Markku Toikkanen (Kuntalaki 35, 37, vaalikelpoisuus ja sen menettäminen). Päätös pannaan täytäntöön heti. 3) valitsee uudet jäsenet asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin valtuustokauden loppuajaksi. Päätös: Markku Toikkanen ilmoitti esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Paikalle saapui varajäsen Tapio Pekkarinen. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Toimenpiteet:

5 Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

6 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE, KH , KH Liite 1, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 00330/15, Juha Urpilainen on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kunnanhallituksen kokouksen päätöksestä 361. Päätös koskee päätöstä, jossa kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Pekka Kanervion tekemään sopimuksia lainopillisen palveluiden ostamisesta tarpeen mukaan. Valituksessaan Juha Urpilainen on vaatinut, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätöksen Perusteluinaan Juha Urpilainen esittää vaatimukselleen seuraavaa: 1) Virheellinen esittelyteksti 2) Kilpailuttamisen puuttuminen ja avoin valtakirja 3) Esittelijänä toimineen Pekka Kanervion esteellisyys on käsitellyt kunnanhallituksen päätökseen liittyvää oikaisuvaatimusta kokouksessaan Tämän lausunnon antamiseen on haettu Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta jatkoaikaa asti. Esteellisyyden vuoksi asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus: antaa Juha Urpilaisen valitukseen liittyen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon: 1) Väite virheellisestä esittelytekstistä: Kuten kunnanhallitus on asiaan liittyvää Juha Urpilaisen oikaisuvaatimusta ( ) käsitellessään todennut, on kunnassa ilmennyt tarve käyttää oikeusoppineiden palveluita kunnan asioiden hoidossa ja että kunnalla on toki oikeus turvautua oikeusopillisiin neuvoihin niitä tarvittaessa. Oikeusvaltion periaatteen mukaan tätä oikeutta ei voi ottaa pois tai kieltää käyttämästä silloin kun tämän oikeuden käyttö katsotaan tarpeelliseksi. toteaa, että lainopillisten palveluiden käyttötarve on tullut esiin myös muissa kunnan meneillään olevissa ajankohtaisissa asioissa (mm. vesihuoltoasia, joka on käräjäoikeuden käsiteltävänä, case Valkeinen Holiday).

7 Oikeusoppineiden palveluiden käyttötarvetta on asianmukaisesti perusteltu kunnanhallituksen asiaa koskevassa päätöksessä Valittaja on valituskirjelmänsä sivulla 3/5 tehnyt tulkintaa syistä, joita hän on olettanut kunnalla olevan lainopillisten neuvojen pyytämisen taustalla. ( Todellisuudessa lainopillista neuvontaa haetaan muiden syiden vuoksi, kuin mitä esittelytekstissä todetaan. Esimerkiksi luottamushenkilöiden turvaksi, jos todetaan, että kunta on rikkonut sovintosopimusta. ). Kuten kunnanhallituksen asiaa koskevassa päätöksessä on jo muissa yhteyksissä todettu, on kunnan ulkopuolisen henkilön äärimmäisen vaikea arvioida esittelytekstiä sekä ennakoida niitä kunnan tarpeita. joiden nojalla kunta voi tulevaisuudessa katsoa tarvitsevansa lainopillisten palveluiden hankkimista. 2) Väite kilpailuttamisen puuttumisesta ja avoimesta valtakirjasta: Myös tähän asiaan on kunnanhallitus jo ottanut kantaa käsitellessään Juha Urpilaisen asiaa koskevaa oikaisuvaatimusta ( ). Kussakin lainopillisen avuntarpeen tapauksessa on vaikea määritellä tarpeen ja hinnan määrää etukäteen. Ohjeen kysyminen lakimieheltä, niin kuin suurimmassa osassa tapauksia riittänee, ei laukaise kilpailuttamiskynnystä. Mahdollisissa pitkäaikaisissa oikeudenkäynneissä kilpailuttamiskynnys voi toki laueta, mutta näissä tapauksissa tehdään aina kunnanhallituksessa asiakokonaisuuteen liittyvä päätös, oikeudenkäyntiprosessia ei käynnistetä pelkällä virkamiespäätöksellä. on päätöksellään osoittanut luottavansa kunnanjohtajan kykyyn arvioida yksittäisiä tapauksia myös kilpailuttamisen osalta. 3) Väite esittelijänä toimineen Pekka Kanervion esteellisyydestä: Kuten kunnanhallitus on asiaa koskevan päätöksen ( ) esittelyosassa todennut, on kunta kaikin voimin pyrkinyt estämään Juha Urpilaisen kanssa tehdyn sovintosopimuksen rikkomisen omasta puolestaan. Kunnan on näin ollen tehtävä kaikkensa, jotta jo tehdyt sopimukset ja siihen liittyvät päätökset voidaan pitää voimassa. Edellisestä johtuen on kunnan oman etunsakin vuoksi käytettävä lainopillista neuvonantajaa. Sovintosopimuksen mukaisesti kunta on pitänyt johdonmukaisesti kiinni siitä, että omalta osaltaan se on lopettanut kertakaikkisestin kaikki riitaisuudet. toteaa edelleen, että Juha Urpilaisen irtisanomispäätöksen uusiminen valtuustossa on tehty pelkästään muotovirheen korjaamiseksi. Kuten edellä on myös todettu, on kunnanjohtaja Pekka Kanerviolle annettu oikeudet kyseisten lainopillisten neuvojen hankkimiseen kunnan puolesta. Juha Urpilainen vetoaa valituksessaan Pekka Kanervion esteellisyyteen, koska Kanervio on valittu Kinnulan kunnan kunnanjohtajaksi

8 Juha Urpilaisen irtisanomisen ( , 60) ja sovintosopimuksen allekirjoituksen ( ) jälkeen. Kinnulan kunnanhallitus toteaa, että Pekka Kanervio on valittu virkaansa Kinnulan kunnan uudeksi kunnanjohtajaksi kunnanhallituksen hakuunpanopäätöksen ( ) sekä kunnanvaltuuston kunnanjohtajan lainvoimaisen virkavaalin ( ) nojalla. Kumpaankaan edellä mainituista kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksistä ei ole kohdistettu muutoksenhakua ja ne ovat saaneet lainvoiman. Näin ollen kunnanhallitus katsoo että Pekka Kanervion asemaa Kinnulan kunnan kunnanjohtajana ei voi kyseenalaistaa, vaikka Hämeenlinnan hallinto-oikeus on myöhemmin ( ) päättänyt kumota Juha Urpilaisen virasta erottamispäätöksen. Sittemmin kunnanvaltuusto on uusinut Juha Urpilaisen erottamisen kunnanjohtajan virasta (kvalt ) kolmannen osapuolen valituksen pohjalta. Syynä ensimmäisen irtisanomisen kumoutumiseen oli muotovirhe valtuuston kokouksessa. Tämä muotovirhe korjattiin yllämainitussa kunnanvaltuuston kokouksessa. Juha Urpilainen väittää valituksessaan että Pekka Kanervio on esteellinen käsiteltävänä olevassa asiassa ( ) myös sen takia, että muutoksenhakuohjeet Juha Urpilaisen ja Kinnulan kunnan välisestä sovintosopimuksen hyväksymisestä (kvalt ) on päätetty lähettää Juha Urpilaiselle vasta kunnanhallituksen kokouksessa tehdyllä päätöksellä. Kinnulan kunnanhallitus toteaa, että Juha Urpilainen on saanut kyseisestä päätöksestä ( ) otteen sekä muutoksenhakuohjeet, mutta ei ole jättänyt päätökseen asiasta valitusajan puitteissa muutoksenhakupyyntöä. katsoo edellä kerrottuun nojautuen, että Pekka Kanervio ei ole esteellinen ostamaan kunnan puolesta asemavaltuutuksen (lainvoimainen Kinnulan kunnan kunnanjohtaja) nojalla tarpeelliseksi harkitsemiaan oikeusopillisia palveluja. toteaa lisäksi, että Juha Urpilainen tulkitsee jatkuvasti useissa muissakin yhteyksissä Pekka Kanervion olevan esteellinen kaikissa Juha Urpilaista koskevissa asioissa ja että Pekka Kanervio ei voisi ottaa kantaa Juha Urpilaista koskeviin kysymyksiin. Mikäli kunnanjohtaja näin toimii, uhataan kyseistä viranhaltijaa rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. Tämä rajoittaa kunnanjohtaja Kanervion oikeutta antaa asioihin oman kannanottoansa. Lisäksi vaade kaventaa kunnanjohtajan toimivaltaa ja virkavelvollisuuksien hoitamista huomattavasti ja perusteettomasti. Edellä esitettyihin kohtiin 1 3 nojautuen kunnanhallitus esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Juha Urpilaisen vaatimuksen kumota

9 Kinnulan kunnanhallituksen päätös aiheettomana. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Pekka Kanervio ja Marja Lehtonen ilmoittivat esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi Jonna Leppäsen. Kari-Pekka Urpilainen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn alettua. Kunnanjohtaja jätti selvityksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, joka liitetään pöytäkirjaan. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta lausunnon hallinto-oikeudelle. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

10 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KV Liite 2, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 00331/15, Juha Urpilainen on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksestä Asia koskee asiakirjojen maksullisuutta/elektroninen aineisto. Vaatimuksessaan Juha Urpilainen vaatii, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa edellä mainitun kunnanvaltuuston päätöksen ( ) Vaadettaan Juha Urpilainen perustelee seuraavasti: 1) Pekka Kanervion virheellinen valmistelu kunnanhallituksen kokouksessa ) Kuntalaisten valitusmahdollisuuksien kaventaminen 3) Sähköinen asiakirjan maksuttomuus 4) Ylimääräinen ja uusi teksti kunnanvaltuuston esittelytekstissä ) Ilman mandaattia toiminut pöytäkirjanpitäjä 6) Pekka Kanervion johdatteleva/epätäydellinen vastaus valtuustossa ) Tämän lausunnon antamiseen on haettu Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta jatkoaikaa asti. Esteellisyyksien vuoksi asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan selostus antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle seuraavan laisen lausunnon: 1) Väite Pekka Kanervion virheellisestä valmistelusta (kvalt ): toteaa, että oikaisuvaatimusten käsittely vie kunnan viranhaltijoiden työaikaa aivan niin kuin kunnanjohtaja Pekka Kanervio on esittelytekstissään todennut. Asianosaiselle päätöksestä lähetettävä ote muutoksenhaku-ohjeineen on veloituksetonta. Muille kuin asianosaisille lähetetään ote päätöksestä pyynnöstä ja kuhunkin päätökseen lisätään siihen kuuluva yksilöity muutoksenhakuohje. Tarvittaessa koko paketti skannataan sähköiseksi, mikäli asiakas niin haluaa. Edellä mainittu virallisesta pöytäkirjasta annettu ote muutoksenhakuohjeineen ja tämän paketin sähköiseksi muuttaminen vie viranhaltijalta monta työvaihetta ja on näin ollen säädetty maksulliseksi. toteaa

11 lisäksi, että kunnalla ei ole pöytäkirjoja elektronisessa muodossa, vaan jokainen dokumentti joudutaan muuttamaan paperisesta versiosta (pöytäkirjantarkastajien omilla nimikirjaimillaan varmentamat pöytäkirjan sivut, tarkastajien, esittelijän, puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset pöytäkirjan etusivulla) skannaamalla elektroniseksi. toteaa edelleen, että kokouksen jälkeen kunnan www-sivuille vietävä pöytäkirja ei ole virallinen pöytäkirja eikä sitä päivitetä esimerkiksi kirjoitusvirheiden tai muiden teknisten muutostarpeiden osalta. Toimielimen virallinen pöytäkirja on paperisessa muodossa oleva asiakirja, joka asetetaan julkisesti nähtäville toimielimen pöytäkirjan etusivulla ilmaisemalla tavalla (yleensä toisena päivänä kokouspäivästä lukien). Otteet ja muutoksenhakuohjeet annetaan tästä asiakirjasta tarvittaessa sähköiseksi muuttamalla kuten edellä (kohta 1, kappale kaksi) on todettu. 2) Väite kuntalaisten valitusmahdollisuuden kaventamisesta: toteaa, että asianosaisten osalta otteen lähettäminen päätöksestä (pöytäkirjanote sekä siihen liitetty yksilöity muutoksenhakuohje) on luonnollisesti maksuton niin paperisena kuin sähköisessä muodossa. Muiden muutoksenhakua haluavien osalta kunnanhallitus ei näe säädettyä kolmen euron hintaa/sivu kohtuuttomana asian vaatimaan työmäärään nähden. 3) Väite sähköisen asiakirjan maksuttomuudesta: toteaa, että Kinnulan kunnalla ei ole sähköistä arkistoa eikä elektronisesti tallennettuja asiakirjoja, eikä myöskään mm. sähköistä asiakirjanhallintajärjestelmää. Se, että paperinen asiakirja voidaan skannata kopiokoneella sähköiseen muotoon, tai word-muotoinen pöytäkirja tallennetaan kunnan verkkokansioon pdf-muodossa edelleen kunnan www-sivuille vietäväksi, tee asiakirjaa elektroniseksi. toteaa edelleen (kuten edellä kohdassa yksi), että kokouksen jälkeen kunnan www-sivuille vietävä pöytäkirja ei ole virallinen pöytäkirja eikä sitä päivitetä esimerkiksi kirjoitusvirheiden tai muiden teknisten muutostarpeiden osalta. Toimielimen virallinen pöytäkirja on paperisessa muodossa oleva asiakirja, joka asetetaan julkisesti nähtäville toimielimen pöytäkirjan etusivulla ilmaisemalla tavalla (yleensä toisena päivänä kokouspäivästä lukien). Otteet ja muutoksenhakuohjeet annetaan tästä asiakirjasta tarvittaessa sähköiseksi muuttamalla kuten edellä (kohta 1, kappale kaksi) on todettu. 4) Väite ylimääräisestä tekstistä kunnanvaltuuston esittelytekstissä : toteaa, että kunnanhallituksen päätös ( , 345), joka on ollut päätösehdotuksena kunnanvaltuuston kokouksessa ( ) ovat keskenään täysin identtiset.

12 ) Väite ilman mandaattia toimineesta pöytäkirjanpitäjästä: Kinnulan kunnan hallintosäännön 22 mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjan pitäjä. Saman pykälän kohdan yksi mukaan järjestäytymistietoina pöytäkirjaan merkitään missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä. Kokouksessa ei ole kiistetty Marja Lehtosen oikeutta olla läsnä ja toimia pöytäkirjan pitäjänä. Toimenkuvissa ei määritellä kunnanhallituksen sihteeriydestä koska se olisi epäkäytännöllistä, jos henkilö ei olisi paikalla. 6) Väite Pekka Kanervion johdattelevasta/epätäydellisestä vastauksesta valtuustossa : toteaa, kuten edellä kohdissa 1 ja 3 on todennut että kunnalla ei ole elektronista arkistoa eikä elektronisesti säilytettyjä virallisia kokouspöytäkirjoja, joita lähettää elektronisesti maksutta mihin valittaja viittaa. Kinnulan kunnanhallituksella on julkisuuslain 34 :ssä tarkoitetusta elektronisesta aineistosta eri tulkinta kuin valittajalla. Edellä esitettyihin kohtiin 1 6 nojautuen kunnanhallitus esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Juha Urpilaisen vaatimuksen kumota Kinnulan kunnanvaltuuston päätös aiheettomana. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Pekka Kanervio ja Marja Lehtonen ilmoittivat esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi Jonna Leppäsen. Kari-Pekka Urpilainen ei osallistunut pykälän käsittelyyn. Kunnanjohtaja jätti selvityksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, joka liitetään pöytäkirjaan. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta lausunnon hallinto-oikeudelle. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

13 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KH , KANSALAISOPISTON REHTORIN VIRAN LAAJENTAMINEN JA TYÖSUO- JELUMÄÄTÄYKSISTÄ PIITTAAMATTA JÄTTÄMINEN Liite 3, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 00329/15/2299, Juha Urpilainen on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Kinnulan kunnanhallituksen päätöksestä Kunnanhallituksen päätös koskee kansalaisopiston rehtori Marja Lehtosen virantoimitus-velvollisuuden laajentamista koskemaan kunnansihteerin tehtäviä. Valituksessaan Juha Urpilainen vaatii, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen edellä mainitun päätöksen ( ). Vaatimustaan Juha Urpilainen perustelee seuraavasti: 1) Kunnanhallituksen toimivallan ylitys 2) Kansalaisopiston rehtorin viran laajentaminen ilman valtuuston lupaa 3) Kansalaisopiston rehtorin viran laajentaminen ilman Lestijärven kunnan ja Toholammin kunnan lupaa 4) Nimeäminen ilman palkanmäärittelyä, työajan jakaminen 5) Työsuojelumääräyksistä piittaamatta jättäminen 6) Ilman hakumenettelyä valittu viranhaltija 7) Välittömästi täytäntöön pantu päätös 8) Esittelijänä toimineen Pekka Kanervion esteellisyys Esteellisyyksistä johtuen asian käsittely tapahtuu kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan seostus: antaa asiaan seuraavan lausunnon: toteaa, että kyseessä ei ole ollut virkaan valinta kuten valittaja virheellisesti väittää, vaan tilanteen kiireellisyydestä johtuva virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen. toteaa, että kunnansihteerin virkaa ei ole voinut täyttää, koska Juha Urpilainen itse on valittanut viran (toiseen kertaan) perustamisesta. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta säädellään varsin tarkoin mm. kuntatyönantajan taholta. (Esim. Kunnallisen esimiehen palvelusuhdeopas ). Kuntatyönantaja ohjeistaa edellä virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta seuraavaa: Virantoimitusvelvollisuuden olennainen sisältö on virkasuhteeseen liittyvien tehtävien suorittaminen ja työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksien noudattaminen. Työnantaja päättää viranhaltijalle kuuluvista tehtävistä yksipuolisesti johtosäännössä, viran perustamispäätöksessä tai muulla tavalla.

14 ) Väite kunnanhallituksen toimivallan ylityksestä: on jo vastannut tähän väittämään Juha Urpilaisen asiaan liittyvän oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä (kh ) seuraavaa: Kinnulan kunnan johtosäännön 8 kohdan 2.7 ja 2.9 mukaan tehtävänkuvan laajentamisesta olisi voinut päättää myös kunnanjohtaja, mutta koska päätökseen liittyi myös toimivallan laajentaminen vastuiden osalta, katsottiin tarpeelliseksi vahvista päätös hallitustasolla. Tätä toimintamallia tukee myös hallintosäännön 42 kohta 2.1. ja 44 mom. 3. toteaa edelleen, että henkilöstöasioissa kunnanhallitus on kunnan ylin päättävä elin ja kunnanhallituksella on ollut täysi oikeus päättää yksittäisen viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta sekä toimivaltaisuuden määrittelystä yleishallinnon asioiden hoitamisessa. Kuntatyönantajan ohjeistuksen mukaan virkavelvollisuuden muuttamisesta tai virkatehtävien uudelleenjärjestelyistä päättää se kunnan toimielin, joka päättää toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen ottamisesta. Kinnulan kunnassa kunnansihteerin / hallintojohtajan virkavaali kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan. 2) Väite kansalaisopiston rehtorin viran laajentamisesta ilman valtuuston lupaa. Edellisen kohdan vastasi jo myös tähän väitteeseen. 3) Väite kansalaisopiston rehtorin viran laajentamisesta ilman Lestijärven kunnan ja Toholammin kunnan lupaa: Myös tähän väittämään kunnanhallitus on jo vastannut kokouksessaan seuraavasti. Kinnulan kunta on itsenäinen ja päättää Suomen lain mukaan omista asioistaan. Lestijärven ja Toholammin kuntien kanssa on alustavasti kunnansihteerin viran perustamisen yhteydessä keskusteltu asiasta, mutta, koska kunnansihteerin viran perustaminen on Juha Urpilaisen tekemän valituksesta johtuen viivästynyt, asiaa ei ole käsitelty viran osalta loppuun. toteaa, että kansalaisopiston rehtorin virka on Kinnulan kunnan virka. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kansalaisopiston johtokunta, johon kuuluu kolme Toholammin ja kaksi Lestijärven kunnan jäsentä, on ollut tietoinen Marja Lehtosen työskentelystä muuallakin Kinnulan kunnassa kuin kansalaisopistolla. 4) Väite nimeämisestä ilman palkan määrittelyä/työajan jako: Palkkauksen jakautumisen suhteen kunnanhallitus toteaa, että Marja Lehtosen palkka on jaettu vaihtelevissa määrin koko ajan vuodesta 2013 alkaen kansalaisopiston hallinnon sijasta myös Kinnulan kunnan sivistystoimen, päivähoidon, kerhotoiminnan sekä yleishallinnon kesken. Palkan jaon määräytymisperusteena on ollut työajan

15 käyttö. Näin ollen järjestely on keventänyt kansalaisopiston hallinnon menoja. Tästä asiasta kansalaisopiston johtokunta on myös ollut tietoinen. Palkan jaon määräytymisperusteena on ollut työajan käyttö. Asia on tarkistettavissa kunnan kirjanpidosta. Työajan ja työtehtävien jakautuminen on uudelleenjärjestelty sivistystoimen ja yleishallinnon henkilöstön kesken siten ettei mikään hallintokunta kärsi. Hallinnosta säästynyttä henkilöstön palkkauserää on voitu käyttää suoraan asiakkaaseen kohdistuviin toimintoihin esimerkiksi kansalaisopiston opetustuntimäärää kasvattaen. Valinta ilman palkkauspäätöstä: ja Marja Lehtonen ovat sopineet, että Marja Lehtonen suorittaa kunnansihteerin virkatehtäviä (viranhoitovelvollisuuden muutos) ilman erillistä palkanlisää. Mitään palkkauspäätöstä ei siis ole olemassa eikä ylimääräistä palkanlisää ole laitettu maksuun. Asia on tarkistettavissa kunnan palkkakirjanpidosta. 5) Väite työsuojelumääräyksistä piittaamatta jättämisestä: Myös tähän väittämään kunnanhallitus on jo vastannut käsitellessään Juha Urpilaisen asiaa koskevaa oikaisuvaatimusta (kh ) seuraavaa: Kun Juha Urpilainen itse valitti kunnansihteerin viran perustamisesta, hän oli hyvin tietoinen sen vaikutuksista työsuojelullisiin tekijöihin. Kunnansihteerin virkaa ei ole perustettu huvin vuoksi, vaan helpottamaan keskushallinnon toimivuutta. Koska virkaa ei voitu perustaa valituksesta johtuen, on vastuita jaettava niin, ettei kunnanjohtajan työtaakka kasva kohtuuttomaksi. Samalla pyritään muuttamaan myös muuta työnjakoa, siten ettei ylikuormituksia tule. AVI on tietoinen näistä väliaikaisista järjestelyistä, eikä ole pitänyt niitä sinänsä työsuojeluriskinä, vaan sitä, ettei jo tehtyä päätöstä kunnansihteerin viran perustamisesta voida viedä päätökseen. toteaa lisäksi, että asiaa on käsitelty AVIn viimeisellä seurantakäynnillä ja tuolloin on todettu, että tilanteen järjestelyä vaikeuttavat kunnan ulkopuoliset tekijät, mihin kunta ei voi vaikuttaa. Tämän vuoksi AVI:lta ei ole tullut asiaan liittyen mitään toimintaohjetta Kinnulan kunnalle. 6) Väite ilman hakumenettelyä valitusta viranhaltijasta: Kinnulan kunnanhallitus toteaa, että kunnansihteerin viran perustamiseen liittyvästä valituksesta johtuen kunnalla ei ole ollut mitään virkaa, johon hakea ja valita viranhaltijaa. Kyse ei ole ollut näin ollen mistään virkavaalista, johon olisi valittu viranhaltijaa sen enempää sisäisen kuin ulkoisenkaan rekrytoinnin pohjalta. Ainut mahdollisuus, mitä kunnalla on ollut käytettävissä, on ollut jakaa kunnansihteerin työtehtäviä jo virassa oleville viranhaltijoille ja muuttaa kansalaisopiston rehtorin virantoimitusvelvollisuutta, kuten edellä on todettu. toteaa, että Marja Lehtonen on toiminut vaihtelevissa määrin Kinnulan kunnan yleishallinnon tehtävissä jo kesästä

16 lähtien ja toiminut jo sitä ennen mm. pöytäkirjanpitäjänä hallintojohtajan ollessa estynyt tai esteellinen osallistumasta kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksiin. 7) Väite välittömästi täytäntöön pannusta päätöksestä: on perustellut syitä, miksi kunnansihteerin virkatehtävien muutos on pantu täytäntöön kiireellisenä mm. edellä kohdassa yksi mainituilla asioilla sekä pyrkimyksenä: a) helpottaa keskushallinnon työntekijöiden ja kunnanjohtajan työtaakkaa b) keskushallinnon työtehtävien järjestely sekä toimivaltaisuuden, velvoitteiden ja vastuisen järjestäminen (mm. maksatus- ja muut talousasiat, lähiesimiehen tehtävät henkilöstöasioissa jne.). toteaa jälleen, että koska Juha Urpilainen on valittanut kunnan keskustoimiston päällikkötason viran (kunnansihteeri) perustamisesta, piti kunnan keskushallintoon ja taloudenhoitoon liittyvät asiat saada kuntoon välittömästi. toteaa edelleen että tällä tavalla saatiin turvattua kunnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa että edellä mainitut virkatehtävien järjestelyt kuuluvat työnantajan direktio-oikeuden piiriin. Käytännössä tämän direktio- oikeuden välineenä hoitaa asia on ollut edellä kuvattu virantoimitusvelvollisuuksien muuttaminen. 8) Väite Pekka Kanervion esteellisyydestä: ei näe yhteyttä väittämälle, miksi Pekka Kanervio olisi ollut esteellinen valmistelemaan ja esittelemään suoran alaisensa Marja Lehtosen virantoimitusvelvollisuuden muuttamista. Myös kunnansihteeri ja muut johtoryhmän jäsenet ovat kunnanjohtajan suoria alaisia. Se, että eiasianosainen kuntalainen jättää oikaisuvaatimuksen toiseen henkilöön kohdistuvassa henkilöstöasiassa (Marja Lehtosen virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen), ei tee henkilöstöasiaa valmistelevaa/esittelevää henkilöä (kunnanjohtaja Pekka Kanervio) esteelliseksi. toteaa lisäksi, että Juha Urpilainen tulkitsee jatkuvasti useissa muissakin yhteyksissä Pekka Kanervion olevan esteellinen kaikissa Juha Urpilaista koskevissa asioissa ja Urpilaisen jättämissä lukuisten oikaisuvaatimusten/valitusten käsittelyissä ja että Pekka Kanervio ei voisi viranhalijana ottaa kantaa mihinkään Juha Urpilaista sivuaviin kysymyksiin. tulkitsee tämän yritykseksi kaventaa viranhaltijan laillisia toimintavaltuuksia. Edellä esitettyyn nojautuen kunnanhallitus esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Juha Urpilaisen vaatimuksen kumota Kinnulan kunnanhallituksen päätöksen aiheettomana.

17 Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Pekka Kanervio ja Marja Lehtonen ilmoittivat esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi Jonna Leppäsen. Kari-Pekka Urpilainen ei osallistunut pykälän käsittelyyn. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta lausunnon hallinto-oikeudelle.. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

18 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ, KVALT , SALONPÄÄ MYLLYKYLÄ VESIHUOLTOHANKKEET Liite 4, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 00456/15/2299 Liite 5, Kinnulan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen kartta Anna-Liisa Kinnunen on valittanut Hämeenlinna hallinto-oikeuteen kunnanvaltuuston päätöksestä Päätös koskee Salonpään- Myllykylän vesihuoltoasiaa. Valituksessaan Anna-Liisa Kinnunen vaatii edellä mainitun valtuuston päätöksen ( ) kumoamista. Valitustaan Anna-Liisa Kinnunen perustelee seuraavasti: 1) Valitusosoituksen puuttuminen 2) Epätasa-arvoinen kohtelu Esteellisyyksien vuoksi asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Kunnanhallituksen puheenjohtajan seostus: lausuu asiaan seuraavaa: on kokouksessaan käsitellyt Salonpään- Myllykylän vesihuoltoasiaa seuraavasti: Kinnulan kunta on lainvoimaisella päätöksellä (Kunnanvaltuusto ) ja tekemällään muutoshakemuksella kohdentanut vesija viemäriverkostonsa rakentamisen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen alueelle, jossa on enemmän vakinaista asutusta. Kuntalain 63 mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kuntalain 96 mukaan pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen on lähetettävä sille, joka sitä pyytää. Kuntalain 95 mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hallintosäännön 54 mukaan viranomaisen on annettava tekemästään päätöksestä viipymättä tiedoksi asianosaiselle tai muulle tiedossa olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta valittamalla. Hallintolain 55 mukaan, jos tehty päätös koskee yli kolmeakymmentä ihmistä, voidaan käyttää yleistiedoksiantoa. Kunnan päätöksistä tiedote-

19 taan kahdella tavalla: kunnan päätös on nähtävänä pöytäkirjassa mainittuna ajankohtana. Lisäksi päätökset tulevat kunnan internetsivulla. Tiedonantotapa on myös yleisesti kunnan asukkaiden tiedossa. (Hallintosääntö 22). on edelleen todennut (kh ) asiaan liittyen seuraavaa: Tehdyn selvityksen mukaan kunnanvaltuuston päätöksestä ei ole tehty valitusaikana pöytäkirjanote- ja oikaisuvaatimustai valitusosoituspyyntöä. Tehty päätös ei sinänsä loukkaa yksittäistä ihmistä, eikä myöskään aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Kunnan linjaus vakinaisten asuntalojen vesi- ja viemärihuollosta on selkeä ja yksiselitteinen. Vakinaisten asuntojen vesihuollon tulee olla loma-asumisen edellä. Kunnan asukkaat eivät ole eivätkä voikaan olla tasa-arvoisessa asemassa, koska edelleen osa kunnan asukkaista ei kuulu vesihuoltoalueen piiriin. Loma-asunnoista vain pieni vähemmistö on palvelun piirissä. (Vesihuoltolaki :t 5-8). Liitteenä 5 esitetään vesihuoltolaitosten toiminta-alueen kartta, joka osoittaa, ettei Salonpään alue kuulu vesihuollon toiminta-alueeseen. Toisaalta myös liittymien järkevän määrä tulee ohjata vesihuoltoalueen muodostumista. Loma-asuntoliittymien määrä kyseisellä alueella jäi kolmeen, vaikka tavoitteena oli kaikki seitsemän kiinteistöä. Kolmen kiinteistön liittäminen verkkoon olisi jo sinänsä ollut tappiollista kunnalle valtion tuesta huolimatta, eikä kolmen loma-asunnon vesi- ja viemärimaksut välttämättä tuota käyttökustannuksina ylläpitoon vaadittavaa rahoitusta. Lisäksi ongelma olisi ollut loma-asuntojen pitkät käytön keskeytykset, jotka olisivat olleet ongelma varsinkin viemäröinnin toimivuudelle (karstoittuminen). Toiminta ei voi olla vesihuollon järjestäjälle tappiollista. (Vesihuoltolaki 8) Päätös siirtää rakentaminen muualle on lainmukainen. Päätös olisi voitu tehdä, vaikka alue olisi ollut osa vesihuoltoaluetta. Sen vaikutusta jo olemassa oleviin sopimuksiin ei kuitenkaan ole käsitelty päätöstä tehtäessä niin kuin vesihuoltolaki edellyttäisi, jos kyseessä olisi vesihuoltoalueen supistaminen. (Vesihuoltolaki 8a). On huomattava, ettei kyseiselle alueelle oltu muodostettu vesihuoltoaluetta FCG:n laatimassa vesihuoltoaluekartassa ko. Salonpään alue ei kuulu vesihuoltoalueeseen. Kunnanhallituksen olisi hallintolain mukaan pitänyt vastata tehtyihin tiedusteluihin, koska hallintosäännön 23 mukaan asia tulee käsitellä ilman aiheetonta viivytystä. Koska ensimmäinen tiedustelu on tullut vasta valitusajan umpeuduttua, ei tiedustelun tekijän valitusoikeusturva ole kuitenkaan kärsinyt viivästyksestä. Vaikka valituksessa todetaan, ettei selvityspyyntöön ole vastattu, on asianosaisilta kuitenkin kirjelmöinnin seurauksena tiedusteltu vesihuollon järjestämistä omalla kaivolla ja viemäröinnin osalta umpikaivolla. Tämä keskustelu on käyty

20 jo alkusyksystä 2013 ja siihen kirjelmöijät ovat antaneet vastauksena yksiselitteisen kielteisen kantansa. He ovat nähneet ainoana mahdollisuutena alkuperäisen suunnitelman. Olettama kiinteistön arvon alenemisesta on virheellinen, koska kiinteistön mahdollista arvonnousua vesi ja viemäröintitoimenpiteistä ei voi mitata ennakkoon ja väittää arvon laskeneen, jos toimenpiteitä ei ole suoritettu. Vain toteutettu toimenpide olisi voinut vaikuttaa arvoon. (Kiinteistön teknisten arvojen laskenta). Edelleen kunnanhallitus haluaa tähdentää sitä, että investointirahan varaaminen talousarvioon ei automaattisesti takaa rakentamispäätöstä, vaan rakennushankkeitten aloittaminen vaatii erillisen valtuustotason rakentamispäätöksen. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt määrärahojen siirron Myllykylän vesihuollon rakentamiseen. Edellä esitettyyn nojautuen kunnanhallitus esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää Anna-Liisa Kinnusen vaatimuksen kumota Kinnulan kunnanvaltuuston päätöksen aiheettomana. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Pekka Kanervio ilmoitti esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Marja Lehtonen ilmoitti esteellisyytensä (yleislausekejääviys) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. valitsi yksimielisesti pöytäkirjanpitäjäksi Jonna Leppäsen. hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta lausunnon hallinto-oikeudelle. Toimenpiteet: Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto (valmistelua)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta

Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta Kaupunginhallitus 29 27.01.2014 Kaupunginvaltuusto 12 17.02.2014 Perussuomalaisten valtuustoaloite kaupungin viranhaltijapäätösten tiedottamisesta 578/07.02.01.00/2013 KH 29 Valmistelija/lisätiedot: II

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot