Yrittäjyyspolun yhteistyömalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyspolun yhteistyömalli"

Transkriptio

1 Yrittäjyyden edistäminen Kainuussa Yrittäjyyspolun yhteistyömalli Kajaanin ammattikorkeakoulu & Esihautomo Intotalo Päivi Malinen Kajaanin ammattikorkeakoulu Päivi Partanen Intotalo

2 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖMALLI KAJAANISSA JA KAINUUSSA 1. YRITTÄJYYSPOLUN TAUSTAA Yrittäjyysasenteen ja yrittäjäosaamisen kehittäminen on alueellisesti merkittävä osa-alue. Tulevaisuudessa Kainuu tarvitsee entistä enemmän yrittäjäpersoonia luovia, itsenäisiä ja itseensä luottavia ongelmanratkojia, eettisen tajun ja hyvät sosiaaliset taidot omaavia sekä omaan ajatteluun kykeneviä yksilöitä. Kajaanin kaupungin organisaatiossa yrittäjyyden kehittämisestä vastaa Kajaanin Teknologiakeskus Oy / Yrittäjyyden kehittämisyksikkö. Siellä uusien, alkuvaiheen yritysten valmennuksesta ja tukemisesta vastaa esihautomo Intotalo. Intotalo on toiminut Kajaanissa vuoden 2003 alusta lähtien. Vuoden 2005 syksyllä Intotalo on aloittanut toimintansa myös Vuokatissa, Snowpolis ympäristössä. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden yrittäjyyspolun edelleen kehittämisestä vastaa Asiantuntijasta yrittäjäksi hanke ( , ESR). Tehdyn tutkimuksen mukaan 49 % Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelevista olisi kiinnostunut yrittäjyydestä (Eronen Auli, 2005). Maakunnallisen yrittäjyyshaasteiden ratkaisemiseen on tarvittu uudenlaisia toimintamalleja ja uudenlaista laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhteistyön tavoitteena on ollut luoda sellaisia rakenteita ja tukiverkkoja, jotka helpottavat aloittavan yrittäjän taivalta. Tavoitteena on innostaa korkeakoulusta valmistuneita lähtemään yrittäjäksi. Intotalo aloitti ESR-rahoitteisena projektina, ja sen toiminta vakinaistettiin vuoden 2006 alussa. Kainuuseen on luotu siten pysyvä ja menestyvä yhteistyön malli ja rakenne, jossa toimijoina on Intotalo, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja muut alueen oppilaitokset ja yritykset. Oppimisympäristö esihautomo Intotalo Kajaanin ammattikorkeakoulun yrittäjyyspolun pääasiallisena oppimisympäristönä ja paikkana toimii esihautomo Intotalo. Intotalo on oppimisympäristö, joka edesauttaa projekti- ja yrittäjyystaitojen oppimista. Intotalossa oppiminen perustuu konstruktivismiin eli tekemällä oppimiseen. 2

3 Oppimista voidaan kuvata myös teoreettisen tiedon, käytännöllisen tiedon ja itsesäätelytiedon yhdistämisenä (mm. tutkimusprofessori Päivi Tynjälä). Tutkimusten mukaan projekti- ja tekemällä oppiminen edesauttavat tehokkaasti yksilön yrittäjyystaitojen kehittymistä ja ennen kaikkea yrittäjyysasenteen syntymistä. Intotalon keskeisenä arvona on yhteisöllisyys. Intotalossa pienyrittäjyydestä pyritään luomaan yhdessä tekemistä yksin puurtamisen sijaan. Yhteisöllisyyden kautta Intotalossa on helppo verkottua muihin kainuulaisiin yrittäjiin ja toimijoihin. Opiskelevat ja aloittavat yrittäjät ovat kokeneet Intotalon ympäristön hyväksi oman yrittäjyytensä alkuvaiheessa. He ovat saaneet tarpeellista apua muilta omien asiakkuuksien luomiseen, verkottumiseen ja muihin yritystoimintaan liittyviin käytännön asioihin. Kajaanin ammattikorkeakoulu ja esihautomo Intotalo toimivat tiiviissä yhteistyössä yrittäjyyden edistämiseksi Kainuussa. Intotalo on Kajaanin ammattikorkeakoulun esihautomo. Yhteisenä tavoitteena on löytää ammattikorkeakoulun opiskelijoista uusia aloittelevia yrittäjiä esihautomoon ja kehittää yritysaihioista toimivia ja kehittyviä yrityksiä. 2. YHTEISTYÖN TAVOITE Tavoitteena on tunnistaa ja löytää potentiaaliset yrittäjäpersoonat Kajaanin ammattikorkeakoulun eri koulutusaloilla jo opintojen aikana ja tarjota heille mahdollisuus kehittää omaa yritysideaansa käytännössä. Tavoitteena on, että Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Intotalon yhteistyön tuloksena ammattikorkeakoulusta valmistuvista opiskelijoista 5 % perustaa oman yrityksen viiden vuoden kuluessa valmistumisestaan. 3. YRITTÄJYYSPOLUN TOIMENPITEET a) Yhteistyön kehittämistyöryhmä Toiminnan tavoitteena on edelleen vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyyspolkua Kajaanissa. Jokaisella Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutusalalla on oma, nimetty yrittäjyyden yhteysopettaja, joka toimii linkkinä esihautomoon. Toiminta on aloitettu lukukaudella Kehittämisryhmä kokoontuu 3

4 säännöllisesti. Yrittäjäpotentiaalin kartoittamiseen ja yritysaihioiden kehittämiseen on luotu päivittyvä suunnitelma. b) Esihautomo opintojen sisällöt ja markkinointi opiskelijoille Esihautomo opintojen kautta ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat testata omaa ideaansa ja osaamistaan käytännössä. Tavoitteena on löytää vuosittain 10 opiskelijoiden kehittämää yritysaihiota esihautomoon. Tehdyt toimenpiteet: - Yrittäjyysopintojen sisältöjen suunnittelu yhteistyössä AMK:n yrittäjyyden yhteysopettajien ja Intotalon kanssa - Esihautomon yrittäjyysopintojen kurssien markkinointi AMKopiskelijoille ja kurssien toteutus Intotalossa - Tuetaan koulutusaloittain löytyvien yritysaihioiden kehittämistä ja tarjotaan yrittäjäpersoonille mahdollisuus kehittää omaa ideaansa esihautomossa - Esihautomo Intotalo tarjoaa opiskelijoille työpisteen, asiakas- ja yhteistyöverkoston ja valmennuksen oman liiketoiminnan ja asiakkuuksien kehittämiseksi. - Tutkintoon valmistuneet opiskelijat o Tavoitteena ylläpitää yhteyttä AMK:sta valmistuneisiin opiskelijoihin ja tukea heidän yrittäjäosaamisensa kehittämistä. o Kartoitetaan AMK:sta valmistuneiden opiskelijoiden yrittäjyyshalukkuus o Kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään esihautomo valmennusten ja mahdollisen AMK jatkotutkinnon ja erikoistumisopintojen suunnittelussa ja markkinoinnissa 4

5 c) Yrittäjyysopintojen sisältö ja toteutustapa OPINTOJEN AIKANA SUORITETTAVAT ESIHAUTOMON YRITTÄJYYSOPINNOT Opintokokonaisuus Innosteyritysideakilpailu Yrittäjyysopinnot 9 op Liiketoimintasuunnitelma 5 op Yrittäjyysharjoittelu 30 op Yrittäjyyden opinnäyte 15 op Sisällön kuvaus Kaikille amk:laisille avoin alueellinen yritysideakilpailu, jossa haetaan erilaisia yritys-, tuote- ja palveluideoita jatkokehittelyyn. Kilpailuun osallistuvat ideat voivat osallistua idean kehittämisvaiheessa myös valtakunnalliseen Venture Cup liikeideakilpailuun. Opiskelija hahmottaa omat mahdollisuutensa ja luo kontakteja alueen yrityksiin käytännön toimeksiantojen kautta. Opiskelija määrittää tiimin kanssa yhteiset tavoitteet omien yrittäjätaitojensa kehittämiseksi. Valmennuksen laajuus 9 (3+6) opintopistettä. Valmennus koostuu tiimin yhteisistä treeneistä, kirjallisuudesta ja käytännön yrittäjyyskokeiluista. Opiskelija laatii oman liiketoimintasuunnitelman yritysideansa perusteella yhteistyössä Intotalon valmentajan ja AMK-opettajan kanssa. Opiskelija luo suhteet mentoriin, joka toimii tukena ja sparraajana yrityksen kehitystyössä. Opintojakson laajuus 5 opintopistettä. Opiskelija kehittää harjoittelujaksonsa aikana omaa yritystään laatimansa liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Opiskelija kokeilee kykyjään toimia yrittäjänä kannattavalla tavalla. Harjoittelu koostuu käytännön asiakasprojekteista, yrityksen perustamissuunnitelman laatimisesta ja kehitystyöstä yhdessä Intotalon valmentajien ja kokeneen mentorin kanssa. Harjoittelujakson laajuus on 30 op. Intotalo tarjoaa opiskelijalle työpisteen sekä yritysidean kehittämistä ja asiakaskontaktien luomista tukevan sparrauksen. Opiskelija tekee oman opinnäytetyönsä analysoimalla oman perustattavan/perustamansa yrityksen toimintaa ja markkinoita käytännönläheisesti, teoriaa soveltaen. Opinnäytetyön laajuus on 15 op. Intotalo tarjoaa opiskelijalle työpisteen ja sparrauksen opinnäytetyön kehittämisessä. 5

6 JATKOPOLKU VALMISTUMISEN JÄLKEEN Esihautomovalmennus Yrittäjyyssparraus ja mentorointi Esihautomovalmennuksen kohderyhmänä ovat yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat korkeakoulututkintoon valmistuneet ja jo toimintansa aloittaneet pienyrittäjät, joilla on mielessään kuningasidea tai halu tarttua ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Valmennus koostuu yrittäjyystreeneistä, oman yrityksen liiketoimintakokeilujen käytännön toteutuksesta ja mentoroinnista. Valmennuksen kesto on 1-6 kk. Intotalon valmentajat sparraavat yritystoimintaa suunnittelevia oman osaamisen, verkostojen ja asiakaskontaktien kehittämisessä. AMKopiskelijan on mahdollisuus hyödyntää myös Intotalon mentorointiverkostoa. Omaa yritystoimintaa suunnittelevan on mahdollisuus tehdä ensimmäisiä asiakaskokeiluja Intotalon Osuuskunnan kautta. Yrittäjäyhteisö Intotalo tarjoaa aloittavalle yrittäjälle työpisteen, toiminnan kehittämistä tukevan toimistoinfran sekä tuen yritystoiminnan kehittämiseen yhteisössä. Yrittäjyysvalmentajat auttavat yrityksen toimintasuunnitelman ja markkinoinnin suunnittelussa. Intotalon yritysten toimitusjohtajat kokoontuvat kerran kuukaudessa yhteiseen kehittämis- ja strategiailtaan. 4. YHTEISTYÖN TULOKSET Yhteisen yrittäjyyspolun tuloksena on kolmen vuoden aikana syntynyt yhteensä 8 uutta ammattikorkeakoulusta valmistuneiden perustamaa yritystä. Tavoitteena on jatkossa kehittää toimintaa entisestään ja löytää vuosittain 5 uutta yritysaihiota. Projektina alkanut toiminta on vakinaistunut SYNTYNEET YRITYKSET: Momentti Oy Yritys tarjoaa nuorekkaita ratkaisuja myyntiin ja markkinointiin julkaisujen, tuote-edustuksen, tapahtumamarkkinoinnin, maahantuonnin ja markkinoinnin selvitystöiden muodossa. 6

7 Lähellä Sydäntä Ay Hoivapalveluita tuottavan yrityksen perustajanaiset suunnittelivat yritysideaansa pitkälle jo ammattikorkeakouluopintojensa aikana. Palveluiden laadusta ja yrityksen arvoista kertoo jo nimikin. Tilipalvelu Elisa Ohtonen Yrittäjän itsensä nimeä kantava tilipalvelu on yhden naisen tehokas tilitoimisto. Käytännön kokemusta Elisa on hankkinut opiskeluaikanaan hoitaen ammattikorkeakoulun oppimisyrityksen taloushallinnon. Signalia Oy Pr- ja tiedotustoimintaan sekä mediasisällöntuotantoon keskittyvä yritys. 3D-ilme Kolmiulotteista kuvankäsittelyä erityisesti talonrakennus- ja sisustussuunnittelussa. Reboot ATK-tuki Reboot tarjoaa atk-tukipalveluja pääasiassa pienille yrityksille. Mille Trade Oy Vientitoimintaa Italiaan harjoittava yritys. Western Training Ratsastusvalmennusyritys 7

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Tekijät Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen 3 Sisältö Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek.

FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek. FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVIEN TUTKINTO-OHJELMIEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2015-2016 Hyväksytty Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksessa 29.9.2014

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008

Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Hyväksytty AMK-hallituksessa 26.9.2008 Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia 2008-2012 - SISÄLTÖ - JOHDANTO 4 PEDAGOGISEN STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 5 OPPIMISNÄKEMYS 6 PEDAGOGISET KEHITTÄMISKOHTEET,

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia

FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia FUAS-LEHTI nro 1 2012 FUAS-liittouma herättää positiivisia odotuksia Kesäopinnot vauhdittavat valmistumista 8 Verkoston avulla kehitysmaiden markkinoille 13 4» www.fuas.fi Pääkirjoitus FUAS-liittoumasta

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Case-storyt oppilaitoksista

Case-storyt oppilaitoksista a t s u t e p o - os an a Case-storyt oppilaitoksista NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Yrityskylä NY Mitä ihmiset tekevät? 2 NY Vuosi yrittäjänä www.ny-yritys.fi 4 Case-storya oppilaitoksista NY Vuosi yrittäjänä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN

40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN 40 000 MAHDOLLISUUTTA! KÄSIKIRJA YRITYKSEN OPISKELIJA- YHTEISTYÖHÖN Yhteistyö voi olla satunnaista tai jatkuvaa ja monen tasoista. PÄIVÄSTÄ PUOLEEN VUOTEEN ESIMERKKI- TEHTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA ERILAISIIN TARPEISIIN

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen

OPETUKSEN YRITYSPALAT. käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen OPETUKSEN YRITYSPALAT käytännön malleja yrittäjyyskasvatukseen 1 Toimitus: Kasvu yrittäjyyteen -hanke: Katriina Huvi, Tiina Paukkonen, Arja Rantamäki, Helena Hannu, Pirjo Hauvala, Taina Matis, Satu Mursula

Lisätiedot