2/2011. Pääkirjoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H@lko 2/2011. Pääkirjoitus"

Transkriptio

1 2/2011 Pääkirjoitus Kunta on monella tavoin elinkeinotoiminnan mahdollistaja. Sillä on kaavoitusmonopoli alueellaan, jolloin se luo reunaehdot yritysten sijoittumiselle. Kaavoituksella ohjataan myös liikennettä, energia- ja jätehuoltoa sekä muita yhteiskunnan kannalta tärkeitä toimintoja. Jos kunnan päättäjien asenne elinkeinotoimintaan on myönteinen, kunta pystyy merkittävästi kehittämään yritysten toimintaedellytyksiä. Se luo pohjaa kunnan vaurauden ja palvelujen kehittymiselle. Itse kunta on merkittävä tuotteiden ja palveluiden käyttäjä. Ostopolitiikallaan se voi vaikuttaa yritysten kehittymiseen seudulla. Hämeenlinnan seudulla kunnat päättivät aikanaan keskittää ostotoimintaa Seutukeskuksen hankintayksikköön. Tarkoituksena oli saada edullisempia tarjouksia ja tehostaa ostotoimintaa. Toimenpiteellä saavutettiin haluttuja vaikutuksia kuntien näkökulmasta. Keskittämisellä oli kuitenkin epätoivottuja seurauksia yrittäjien kannalta. Suuret volyymitarpeet ja alhaiset hinnat ohjasivat hankintoja seutukunnan ulkopuolelle ja paikalliset yritykset vähensivät työvoimaa ja kuntien verotulot tältä osin laskivat. Kilpailulain perusteella kunta ei voi suosia oman kuntansa yrityksiä. Kuitenkin tarjouspyyntöä laadittaessa tulee miettiä, mikä on ostajalle tärkeää. Esimerkiksi tavaran toimittaminen oikeaan aikaan ja sopivin kokoisissa erissä on kunnan toiminnan kannalta järkevää. Massatuottaja ei pysty yksilölliseen palveluun. Kunnan kannattaa harkita, kannattaako tuotteesta maksaa mahdollisesti hieman enemmän ja saada myös parempaa palvelua. Ympäristökysymykset ovat viime aikoina tulleet entistä tärkeämmiksi. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kannattaa suosia lähellä tuotettuja tavaroita ja palveluita, milloin se on mahdollista. Alueellisten pientuottajien palvelut ovat tässä hyvä mahdollisuus. Lähiruoka keskustelua vauhdittaa osaltaan Hattulaan tehty lähiruokaselvitys. Selvityksestä on kerrottu lisää tässä numerossa. Tällä hetkellä sekä alueellinen että varmasti koko Suomea koskeva alan haaste on saada toimitusketjut ja saatavuus sille tasolle, että toiminta on kannattavaa. Toivottavasti artikkelit herättävät keskustelua ja mikä vielä parempaa, saavat aikaan muutoksia toiminnassa. Palautetta voi edelleen lähettää sähköpostilla osoitteeseen simo.viertonen(at)hattula.fi Iloista joulun odotusta!

2 Ajankohtaista klo 15 Hattulan kunnanvirasto Tule keskustelemaan juuri valmistuneesta "Matkailualan yrityksien ja organisaatioiden verkostoituminen Hattulassa" klo 11 Hattula,Tilitoimisto Hattulan DK:n tilat, Kinnalantie 3 A 1, 2 krs. Seudun yritysasiamiehet tavattavissa Kehittämiskeskus Oy Häme, Talaskuja 3, Hml Oletko aikeissa luopua yritystoiminnasta, soita yritysasiamies Timo Kärkkäinen Messukeskus Matka messut Hämeen oma osasto. Lähde mukaan Hämeenkaari Rekrymessut Katso: rekrytori.fi/hameenlinna Hämeenlinna Yrittäjien aamukahvi Hämeenlinna Yrittähien aamukahvi.

3 Vieraskynä Luvassa paljon päänvaivaa Akuutti aikapula riistää pääomista tärkeimpää perinteistä kunnon ajattelutyötä. Noususuhdanteessa kädet ovat täynnä työtä ja kiireiltä ei ehdi. Taantuman kolkutellessa ovelle jalkatyön lisäämisen tarve vie lopunkin ajan. Hymy suupielessä tulee joskus todettua, että huonosti suunniteltu on puolta nopeammin valmis. Nopeudesta huolimatta aivojumppaaja voittaa hätiköijän. Hyvä suunnittelu säästää turhia askeleita ja vähentää itse aiheutettua kiirettä. Voittajien joukkueessa pelisuunnitelma on yksinkertainen ja toimiva. Hattulassa on nyt hyvä hetki astua voittajien joukkueeseen. Tarjolla on parikin perusteellista mietinnän paikkaa millä voitaisiin vaikuttaa myönteisesti yritysten toimintaympäristöön ja sitä kautta myös kunnan kassaan kilisevään yhteisöveroon. Kunnan yleinen yrittäjyysilmapiiri antaa tälle tekemiselle hyvän lähtökohdan. Kunta ja yrittäjät toimivat kumppaneina eteenpäin katsoen. Dynaamista huomista rakennetaan yhdessä. Hyväksi tulevaisuuden rakennuspuuksi on valittu aktiivinen yrittäjyysvaikutusten arviointi. Hattula on loikannut hämäläisten kuntien kärkiryhmään kehittämään vuorovaikutteista toimintamallia, jolla elinkeinoelämän ja paikallisen työn edellytyksiä alueella parannetaan. Hattulan kunnassa piloitointikohteeksi on valittu tekninen toimiala. Siellä kevään aikana saavutettavia tuloksia tullaan ottamaan osaksi myös muuta kunnallista päätöksentekoa. Puolen vuoden päästä voimaan astuva uusi jätelaki asettaa haasteen niin yritysvaikutusten arvioinnille kuin kuntademokratiallekin. Käytännössä uusi laki edellyttää, uuden kuntarajat ylittävän jäteviranomaisen perustamista. Hattulan edustaja tulee istumaan ns. jätelautakunnassa, joka vastaa koko Riihimäen ja Hämeenlinnan seutujen ympäristöliiketoimintaa koskevista keskeisistä päätöksistä. Jätteenkuljetusjärjestelmä on jätehuollon toimijoiden kannalta keskeisessä roolissa. Mikäli jätteenkuljetusjärjestelmää muutetaan, tulisi perusteellisesti selvittää muutoksen todelliset vaikutukset kuntalaisten maksuihin, jätehuollon toimivuuteen sekä muutoksen vaikutukset kunnan elinkeinotoimintaan. Lautakunnan toimenkuvaan kuuluvat myös päätökset jätteen hyötykäytöstä ja käsittelystä. Alalla toimivien yrityksien kannalta on tärkeää, että myös Hämeessä tavoitteet kierrätyksen lisääntymisestä täyttyvät. Vihreä ajattelu ja yrittäjien liiketoiminnan kehittyminen kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi jätteiden polttaminen ei ole vain lain hengen vastaista vaan vähentää alueemme kierrätysyritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Päätöksien taustalla on usein perimmäiset motiivit; raha ja valta. Yritysvaikutusten arviointi tuo läpinäkyvyyttä vallan käyttöön. Se synnyttää luottamusta ja uskoa reiluun pelikenttään. Sumuverhon hälvetessä jälkipuheet vähenevät ja energia kohdentuu tuloksen tekemiseen. Hyvää joulunaikaa toivottaen, Juha Haukka toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät

4 Vuoden Yrittäjä 2011 Vuoden 2011 yrittäjä palkittiin lokakuussa Hattulan yrittäjä-juhlassa. Vuoden yrittäjäksi valittiin Minna Vangonen, jolla riittää energiaa yhteen jos toiseen projektiin. Monipuolista yrittämistä Oman yrityksen pyörittämisen lisäksi Vangonen opiskelee tietojärjestelmiä sekä sivuaineenaan kauppatieteitä. Vangonen on ollut kuntosaliyrittäjänä jo 11 vuotta ja nykyisin perinteisten kuntosalipalveluiden lisäksi tarjolla on mm. jumppia, hierontaa sekä lisäravinnemyyntiä. Lisäksi yrityksen tiloista yritykset ja yhteisöt voivat vuokrata kokoustilan 10 hengen saunalla. Ja jottei arjesta tulisi tylsää, Vangosella on myös aputoiminimellä toimiva Hattulan DK-tilitoimisto. Ei siis ole ihme, että Vuoden yrittäjä palkinto suuntautui Parolan Kuntoklubin suuntaan. Yrittäjälle palkinto tuli kuitenkin iloisena yllätyksenä. - Arvostan palkintoa suuresti. Sen myötä olenkin päässyt mukaan moniin uusiin tilaisuuksiin ja haastatteluja on tullut annettua useita! Onpa julkisuuden myötä taitanut tulla uusia asiakkaitakin. Hattulassa on hyvä olla Monet varmasti ihmettelevät miten Vangosella riittää aikaa ja energiaa tähän kaikkeen, monelta muulta kun edellä mainitut resurssit loppuvat yleensä ennen aikojaan. Vangonen kertookin, että salaisuus on siinä, että tekee sitä mistä todella pitää. Mielenkiintoa ja motivaatiota pitävät yllä opintojen ja yrittäjyyden vaihtelevat sisällöt. Lisäksi urheilu on ollut tärkeä harrastus jo ala-asteelta lähtien, joten nykyinen työ on melkein kuin harrastus itsessään. Työt ja harrastukset on kuitenkin syytä muistaa pitää erillään. Vangonen kertookin, että joskus on osattava pitää lepotaukoja, jotta energiaa riittää jatkossakin. Vangonen on itse kotoisin Hattulasta. Hän kokeekin, että yrittäminen omalla kotipaikkakunnalla on siinä määrin mukavaa, ettei muualle ole halua saati tarvetta lähteä. Yritystoiminta on koko ajan laajentunut ja nytkin haaveissa on suurempi tila kuntosalille. Sijainti on kuitenkin nykyisellään hyvä ja kilpailu on vähäistä. Isomman kuntosalinkin Vangonen toivoisi pysyvän Parolassa, sillä sinne asiakkaat osaavat jo tulla ja lähellä on muitakin palveluja. Muista tulevaisuuden haaveista Vangonen ei osaa tarkkaan kertoa, taloushallinnon alalla on jatkuva pula työntekijöistä ja tietojärjestelmät kiinnostavat kovin, ehkäpä toimintaa voisi joskus laajentaa

5 Simo vastaa Lukijan kysymys: Mikä on Hattulan kehittämispäällikön toimenkuva Kehittämiskeskus Oy Hämeen uudessa organisaatiossa? Vastaus: Kehittämispäällikön toimenkuva ei muutu oikeastaan lainkaan. Olen edelleen kaikkien hattulalaisten yritysten käytettävissä. Tulevaisuudessa perehdyn kuitenkin enemmän palvelualaan. Minut tavoittaa edelleen kunnanvirastolta, osoitteesta Parolantie 42. Toimeksiantoja ja yhteydenottoja tulee lähinnä yritysharavan (esitelty edellisessä nettijulkaisussa) kautta. Toimenkuvaani kuuluu mm. auttaa yrittäjiä kehittämään yrityksensä toimintaa ja kartoittaa yritysten kehittämistarpeita sekä etsiä koulutusta (markkinointi, tulityökortti, työturvallisuuskortti, elintarvikepassi, jne). Yhteistyökumppaneina Kehittämiskeskuksen lisäksi ovat Hämeen Ammattikorkeakoulun (Sari Hanka), Koulutuskeskus Tavastian (Seija Satokaski), TE toimisto (Leena Rankila) sekä Teknologiakeskus Innopark Oy (Jonna Piiroinen). Tehtäviini kuuluu myös auttaa t ilojen ja tonttien hankinnassa (vuokraus, osto, myynti, jne.).

6 Yritysasiamiehet Keinusaareen samalla organisoiduttiin osaamisalueittain Aiemmin yritysasiamiehet ovat toimineet enemmän alueellisesti, jatkossa he vastaavat omista toimialoistaan koko toiminta-alueella. Jokaiselle yritysasiamiehelle kuuluu yleisneuvonnan lisäksi jokin erityinen osaamisalue. Markku Lindin vastuualueena on kone ja metalli, Jukka Petterssonin puolestaan kauppa ja logistiikka. Timo Kärkkäisen erityisosaamista on elintarvikeala. Marianne Dahlgrenin vastuualueena on ympäristö ja energia. Anastasia Kanervisto toimii uudessa organisaatiossa yritysasiamiehenä ja hän vastaa kansainvälistymisestä. Projektipäällikkö Jukka Nummisen vastuualueena on puu- ja metsäteollisuus. Kehittämispäällikkö Simo Viertonen toimii edelleen Hattulassa ja vastaa kaikista Hattulan yrityksistä erityisenä vastuualueenaan palvelut. Yrityspalvelupäällikkö Ari Räsänen vetää yrityspalveluiden yksikköä ja vastaa myös luovista aloista, rakentamisesta ja sijoittumispalveluista. Hän toimii Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimitusjohtajan varamiehenä. Seudun matkailun kehittämisestä ja matkailuyritysten neuvonnasta vastaa jatkossakin matkailupäällikkö Leena Puumalainen. Matkailun toimijat löytyvät Talaskuja 3:n ensimmäisestä kerroksesta, jonne muuttivat lokakuun alusta myös Hämeen Matkailu Oy, Hämeen Messut Oy, sekä seudun matkailuneuvonnat. Myös Aulanko-Hämeenlinna matkailu ry:n toiminnanjohtaja Marjo Salon työpiste sijaitsee samoissa tiloissa. Samassa paikassa toimiminen luo synergiaa ja tehostaa toimintaa. Organisaation jako omien osaamisalueiden mukaan hyödyttää kaikkia seudun yrityksiä ja kehittää toimintaa. Palvelut toimivat tasaisesti koko Kehittämiskeskus Oy Hämeen toiminta-alueella ja tasapuolisesti kaikkien alojen yrityksille. Yrityspalveluiden palaverit tulevat kiertämään Hämeenlinnassa ja Hattulassa säännöllisesti kahden viikon välein ja näihin tilaisuuksiin kutsutaan aina alueellisia yrityksiä keskustelemaan akuuteista asioista ja saamaan neuvoja yritystoimintaansa. Tällä toiminnolla varmistetaan alueellisen yritysäänen kuuluminen. Säännölliset kiertävät kokoukset varmistavat, että tieto vaihtuu ja kontakti yrityksiin pysyy tiiviinä kaikilla alueilla jatkossakin. Ari Räsänen Yrityspalvelupäällikkö

7 Yhteistyö kiinnostaa matkailualan toimijoita Hattulassa Hattulassa matkailualalla toimivia organisaatioita, yrityksiä ja muita yhteisöjä, pyydettiin syys-lokakuun vaihteessa vastaamaan alueellista verkostoitumista koskevaan kyselyyn. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää nykyisen yhteistyön määrää ja tavoitteita sekä selvittää tulevaisuuden suunnitelmia yhteistyön kehittämiseksi. Kysely ja sen tulokset ovat osa Hattulan matkailun kehittämissuunnitelmaa ja sen toteutusta. Keitä olivat vastaajat? Kyselyyn vastattiin aktiivisesti, vastausprosentti oli liki 70 %. Vastaajien toimialat olivat useimmiten nähtävyyksiä tai ravitsemuspalveluita. Useat vastaajista tarkensivat toimialaansa avoimella vastauksella, vastaajien joukossa oli siis myös esimerkiksi vähittäiskaupan ja joukkoliikenteen alalla toimivia organisaatioita. Tutkimus vahvisti käsitystä Hämeen Matkailu Oy:n markkinoinnin suuntaamisesta pääkaupunkiseudulle. Useimmiten Hattulassa vierailevat matkailijat olivat vastaajien mukaan Kanta-Hämeestä tai muualta Etelä-Suomesta. Eniten Hattulassa vierailee matkailualan asiakkaina yrityksiä ja yhteisöjä, perheitä sekä harrastematkailijoita. Yhteistyö nyt Yksi kyselyn pääteemoista oli selvittää alueen matkailutoimijoiden nykyisiä yhteistyövalmiuksia. Tutkimuksen perusteella saatiin selville, että usein toimijat tuntevat kyllä muita yrityksiä Hattulasta ainakin pintapuolisesti. Parempi tuntemus helpottaisin kuitenkin yhteistyön syntymistä ja kehittämistä. Näin organisaatioiden olisi helpompaa oivaltaa mitkä palvelut täydentäisivät toisiaan. 80 % vastaajista olikin kiinnostunut tulevaisuudessa tutustumaan paremmin muihin alueen matkailuyrityksiin. Kaikkiaan 45 % vastaajista tekee jo nykyisin yhteistyötä muiden kanssa, lähinnä yhteisten tapahtumien parissa sekä markkinoinnissa. Yhteistyö tulevaisuudessa Myös tulevaisuudessa yhteistyötä haluttaisiin jatkaa ja kehittää markkinoinnin ja tapahtumien parissa. Lisäksi vaihtoehtona on perustaa alueelle yhteinen toimielin kehittämään matkailua Hattulassa. Tällainen toimielintä pitää tarpeellisena 40 % vastaajista. Yhteisen toimielimen toimintaan on valmiina panostamaan 64 % vastaajista. Eniten valmiita ollaan panostamaan omaa osaamista ja aikaa. Jo olemassa olevien yhteistyömuotojen lisäksi yhteistyötä toivottiin kehitettävän erilaisten tuotepakettien kokoamisessa ja suunnittelussa. Sanna ja Theseus Kysely toteutettiin osana Sanna Elon Hämeen ammattikorkeakouluun tekemää opinnäytetyötä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hattulan kunta, jossa tutkija oli myös työharjoittelussa yhteensä viisi kuukautta. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa: https://publications.theseus.fi/handle/10024/34590

8 Hattulasta lähiruokakunta Ruoan puhtaus ja eettiset tuotantotavat näkyvät yhä useammin valintoina kuluttajan ruokalautasella. Myös lähiruokaan tunnetaan lisääntyvää kiinnostusta. Lähiruoalle ei ole olemassa virallista määritelmää, toisin kuin on vaikkapa luomutuotteille. Eri käyttäjät käsittävät lähiruoan eri tavoin: joillekin se edustaa omassa kunnassa tai maakunnassa tuotettua ja kulutettua elintarviketta kun taas joku toinen vetää rajan kotimaassa tuotetulle ruoalle. Siksi maantieteellisen etäisyyden sijaan lähiruoan kohdalla kannattaa korostaa tuotannon läpinäkyvyyttä, pienimuotoisuutta ja tuotantoketjun lyhyyttä. Mahdollisuudet esiin Hattulan kunta on luonut uutta elinkeinostrategiaa ja tähän liittyen asiantuntijayritys Agropolis Oy on tehnyt kunnalle selvityksen lähiruoan mahdollisuuksista. Selvityksessä käytiin läpi kunnan vahvuuksia, elintarvikealan toimijoiden kokemuksia sekä mahdollisia kehittämiskohteita lähiruokakunnaksi profiloitumisen tiellä. Elintarvikeketjun toimijoita löytyy aina alkutuotannosta jalostajien kautta ravintoloihin ja päivittäistavarakauppaan. Toimijoidenkokemuksia kerättiin puhelinhaastatteluilla ja niiden pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotuksia jatkoa ajatellen. Suunnitelmia toteutetaan Hattulan elintarvikeyrittäjät näkevät lähiruoan todellisena mahdollisuutena. Edellytyksiä yhteistyön lisäämiselle nähtiin paljonkin ja jatkoa pohtimaan nimettiin työryhmä. Paikallisilla kaupan edustajilla on suuri kiinnostus saada lisää paikallisia tuotteita myyntiin, ja näille on ajateltu näkyviä paikkoja hyllyjen päädyistä. Tuotteet on helpointa myydä siellä, missä ihmiset päivittäin muutenkin liikkuvat. Jatkotoimenpiteitä lähiruoan edistämiseksi Hattulassa tullaan tekemään mm. yhteistyössä Huomisen hämäläinen ruoka ja juoma - hankkeen kanssa. Näin paikalliset toimijat saavat lisää maakunnallista, kenties myös valtakunnallista näkyvyyttä ja lisääntyvää kysyntää tuotteita kohtaan. Saatavuutta täytyy helpottaa Hattulan kunnan nettisivujen alle on ajateltu koota tietoa toimijoista keskitetysti, jolloin nämä olisi helpompi löytää. Myös aivan uusien tuotteiden kehittäminen myyntiin on mahdollista. Se edellyttää yhteistyötä ja vuoropuhelua toimijoiden kesken. Julkisten hankintojen osalta tilanne on vaikeampi, sillä kunnalla ei hankintalain mukaisesti ole mahdollisuutta suoraan suosia oman kunnan tai maakunnan alueella toimivaa tuottajaa. Kokonaistaloudellisuutta painottavilla, erityisesti ympäristöystävällisyyttä ja jäljitettävyyttä painottavilla pisteytyksillä saadaan lähialueen pientuottajan asemaa kuitenkin kilpailussa parannettua. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Simo Viertonen, Hattulan kunta, puh , simo.viertonen(at)hattula.fi ja projektipäällikkö Tuure Eskelinen, Agropolis Oy, puh , tuure.eskelinen(at)agropolis.fi Tuure Eskelinen Projektipäällikkö Lähiruokatori Kävelykatu Reskalla Kuva: Jaana Laakso

9 Nuorten työpaja sai uuden ohjaajan Nuorten työpajalla aloitti joulukuun alussa uusi ohjaaja, Minna Kansanen. Työpaja tarjoaa jatkossakin palveluja sekä yrityksille että yksityisille henkilöille, mutta toimintaa pyritään koko ajan laajentamaan. Työpajalla tapahtuu Tällä hetkellä nuorten työpajalla Ratatiellä korjataan ja kunnostetaan huonekaluja kunnan tarpeisiin. Usein toimeksiantoja tuleekin kunnan sisältä. Kunnan lisäksi myös alihankintaa on tehty yksityisille yrityksille tarpeen mukaan. Ohjaajat Olli Ali-Rekola sekä Minna Kansanen toivovatkin ennakkoluulotonta ja avointa yhteyden pitoa yrittäjiltä. - Aina kannattaa soittaa ja kysyä onnistuuko alihankintana jokin työ. Yrityksien kanssa voidaan sopia, että työtä tehdään pajalla tai vaikka niin, että nuori tulee yrityksen tiloihin töihin. Sen lisäksi että pajalla tehdään yhteistyötä kunnan ja yrityksien kanssa, myös yksityiset henkilöt voivat ostaa palveluja pajalta. Käyttöön on saatu suurempaa ja pienempää kalustoa, esimerkiksi äskettäin käyttöön saatu pakettiauto mahdollistaa muuttoavun tarjoamisen. Yksityiset voivat myös pajan kautta saada esimerkiksi pihatyöapua tai verhot ommeltua. Hinnoitteluakaan ei tarvitse murehtia, ohjaajat lupaavat pitää hinnat kilpailukykyisinä asiakkaan kannalta. Nuorten työpaja tarjoaa nuorille erilaisia töitä ja työpäivät ovat kuuden tunnin mittaisia. Työpajan on tarkoitus ehkäistä syrjäytymistä ja olla välietappina elämässä. Nuori voi tulla pajalle esimerkiksi koulun ja armeijan välissä, tai esimerkiksi jos opinnot ovat syystä tai toisesta keskeytyneet. Suurin osa nuorista on tälläkin hetkellä mukana yhteishaussa, toiset odottelevat armeijan alkamista ja jotkut etsivät uutta työpaikkaa. Innolla eteenpäin Työpajalla aloitti joulukuun alussa myös uusi ohjaaja, Minna Kansanen. Kansanen on innoissaan uudesta työpaikasta ja kertookin paikan kuulostaneen alusta lähtien juuri sopivalta. Alkujaan Kansanen tuli Hämeeseen opiskelemaan Wetterhoffille, ja on kehittänyt käsityötaitojaan sittemmin muuallakin. Erilaisten kädentaitojen opintojen lisäksi Kansanen on päätynyt opiskelemaan sosiaalialaa. Hän on erikoistunut mielenterveys- ja päihdetyöhön ja sittemmin työskennellyt alalla erilaisissa tehtävissä. Hän on ennenkin vetänyt mm. taideryhmiä, mutta uskoo uudessa työssään pystyvänsä paremmin yhdistelemään eri osaamisalueitaan kuin ennen. - Ohjaajan paikka tuntui heti mielekkäältä työpaikalta. Nyt tarkoituksena on kehittää pajaa toimivaksi työyhteisöksi, sillä se helpottaa pajan ylläpitoa jatkossa. Sekä tietysti tarkoitus on saada toiminta kannattavaksi sekä mielekkääksi kaikille. Yrittäjien kannattaa rohkeasti tiedustella alihankinta mahdollisuuksia pajan kautta, pyrimme mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan monipuolisia projekteja. Minna Kansanen viimeistelee pajalla kunnostettua tuolia.

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa?

Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? Miksi ruokaa pitää tuottaa Suomessa, eikö perulainen pihvi kelpaa? -Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, Kouvola, 5.4.2016 9.10.2013

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lapissa KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 4.11.2014 Rovaniemi Omavarainen Lappi 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

22 Minna Kamula 1 November 2012

22 Minna Kamula 1 November 2012 22 Minna Kamula 1 Organisaation ensiaskeleet kohti kestävää kehitystä Liiketalouden yksikkö 21.11.2012 Seminaarin ohjelma 12:30 13:00 Kahvitarjoilu 13:00 13:05 Tilaisuuden avaus, yksikönjohtaja Päivi Vesala

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Hattulan Yritysviesti 2/2013

Hattulan Yritysviesti 2/2013 Hattulan Yritysviesti 2/2013 Kuntatalouden lottoa Jokainen yrittäjä tietää, miten tärkeää on tasainen kassavirta yrityksen toiminnan kannalta. Suurissa projekteissa sovitaan osasuorituksista, joilla varmistetaan

Lisätiedot

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius

Opettajan tilastotietolähteet. Reija Helenius Opettajan tilastotietolähteet Tilastojen luku- ja käyttötaito: mitä ja miksi? 2 Statistical literacy is the ability to read and interpret summary statistics in the everyday media: in graphs, tables, statements,

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA

NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA NUORTEN TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KASVU JATKUI HÄMEESSÄ JA KOKO MAASSA Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 18 876 työtöntä työnhakijaa, mikä on 811 vähemmän

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

KLAPIVERKOSTOJEN LUOMINEN SUOMESSA JA MAAILMALLA. Energiahankkeen verkostotapaaminen Jyväskylä

KLAPIVERKOSTOJEN LUOMINEN SUOMESSA JA MAAILMALLA. Energiahankkeen verkostotapaaminen Jyväskylä KLAPIVERKOSTOJEN LUOMINEN SUOMESSA JA MAAILMALLA Energiahankkeen verkostotapaaminen Jyväskylä 9.11.2016 LÄHTÖKOHDAT Selvityshanke: klapituottajat (kiinnostus/määrät), tuotanto, logistiikka, markkinat,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 TEM Toimialapalvelu Esa Tikkanen KORKEAKOULUHARJOITTELUPAIKKA KESÄLLE 2016 Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu tarjoaa harjoittelupaikkaa kesälle 2016

Lisätiedot

HARJOITTELU II. Infotilaisuus 10.10.2012 Mervi Jehkonen

HARJOITTELU II. Infotilaisuus 10.10.2012 Mervi Jehkonen HARJOITTELU II Infotilaisuus 10.10.2012 Mervi Jehkonen Perustietoa: PSYS8 Vain psykologian pääaineopiskelijoille Kesto: 5 kokonaista, yhtäjaksoista kuukautta; esimerkiksi 7.1. 6.6.2013 tai 1.8. 31.12.2013

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa

Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa Kaupunginvaltuusto 12 28.01.2014 Kaupunginhallitus 109 16.05.2016 Kaupunginvaltuusto 66 21.06.2016 Helena Särkijärven ym. aloite lähiruoan käyttöä edistävän hankkeen käynnistämiseksi Paraisten kaupungissa

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola

Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola Räätälöimällä julkiseen keittiöön avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Kouvola 7.4.2016 / Hanna-Maija Väisänen & Leena Viitaharju 8.4.2016 1 Esityksen sisältö: Tausta Miten innovaatio voi saada alkunsa?

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Ruoka-Suomi teemaryhmän pj. Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa 24.7.2012 klo 9.00 Kesäkaudelle ominainen työttömyyden kasvu näkyi kesäkuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot