2/2011. Pääkirjoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H@lko 2/2011. Pääkirjoitus"

Transkriptio

1 2/2011 Pääkirjoitus Kunta on monella tavoin elinkeinotoiminnan mahdollistaja. Sillä on kaavoitusmonopoli alueellaan, jolloin se luo reunaehdot yritysten sijoittumiselle. Kaavoituksella ohjataan myös liikennettä, energia- ja jätehuoltoa sekä muita yhteiskunnan kannalta tärkeitä toimintoja. Jos kunnan päättäjien asenne elinkeinotoimintaan on myönteinen, kunta pystyy merkittävästi kehittämään yritysten toimintaedellytyksiä. Se luo pohjaa kunnan vaurauden ja palvelujen kehittymiselle. Itse kunta on merkittävä tuotteiden ja palveluiden käyttäjä. Ostopolitiikallaan se voi vaikuttaa yritysten kehittymiseen seudulla. Hämeenlinnan seudulla kunnat päättivät aikanaan keskittää ostotoimintaa Seutukeskuksen hankintayksikköön. Tarkoituksena oli saada edullisempia tarjouksia ja tehostaa ostotoimintaa. Toimenpiteellä saavutettiin haluttuja vaikutuksia kuntien näkökulmasta. Keskittämisellä oli kuitenkin epätoivottuja seurauksia yrittäjien kannalta. Suuret volyymitarpeet ja alhaiset hinnat ohjasivat hankintoja seutukunnan ulkopuolelle ja paikalliset yritykset vähensivät työvoimaa ja kuntien verotulot tältä osin laskivat. Kilpailulain perusteella kunta ei voi suosia oman kuntansa yrityksiä. Kuitenkin tarjouspyyntöä laadittaessa tulee miettiä, mikä on ostajalle tärkeää. Esimerkiksi tavaran toimittaminen oikeaan aikaan ja sopivin kokoisissa erissä on kunnan toiminnan kannalta järkevää. Massatuottaja ei pysty yksilölliseen palveluun. Kunnan kannattaa harkita, kannattaako tuotteesta maksaa mahdollisesti hieman enemmän ja saada myös parempaa palvelua. Ympäristökysymykset ovat viime aikoina tulleet entistä tärkeämmiksi. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kannattaa suosia lähellä tuotettuja tavaroita ja palveluita, milloin se on mahdollista. Alueellisten pientuottajien palvelut ovat tässä hyvä mahdollisuus. Lähiruoka keskustelua vauhdittaa osaltaan Hattulaan tehty lähiruokaselvitys. Selvityksestä on kerrottu lisää tässä numerossa. Tällä hetkellä sekä alueellinen että varmasti koko Suomea koskeva alan haaste on saada toimitusketjut ja saatavuus sille tasolle, että toiminta on kannattavaa. Toivottavasti artikkelit herättävät keskustelua ja mikä vielä parempaa, saavat aikaan muutoksia toiminnassa. Palautetta voi edelleen lähettää sähköpostilla osoitteeseen simo.viertonen(at)hattula.fi Iloista joulun odotusta!

2 Ajankohtaista klo 15 Hattulan kunnanvirasto Tule keskustelemaan juuri valmistuneesta "Matkailualan yrityksien ja organisaatioiden verkostoituminen Hattulassa" klo 11 Hattula,Tilitoimisto Hattulan DK:n tilat, Kinnalantie 3 A 1, 2 krs. Seudun yritysasiamiehet tavattavissa Kehittämiskeskus Oy Häme, Talaskuja 3, Hml Oletko aikeissa luopua yritystoiminnasta, soita yritysasiamies Timo Kärkkäinen Messukeskus Matka messut Hämeen oma osasto. Lähde mukaan Hämeenkaari Rekrymessut Katso: rekrytori.fi/hameenlinna Hämeenlinna Yrittäjien aamukahvi Hämeenlinna Yrittähien aamukahvi.

3 Vieraskynä Luvassa paljon päänvaivaa Akuutti aikapula riistää pääomista tärkeimpää perinteistä kunnon ajattelutyötä. Noususuhdanteessa kädet ovat täynnä työtä ja kiireiltä ei ehdi. Taantuman kolkutellessa ovelle jalkatyön lisäämisen tarve vie lopunkin ajan. Hymy suupielessä tulee joskus todettua, että huonosti suunniteltu on puolta nopeammin valmis. Nopeudesta huolimatta aivojumppaaja voittaa hätiköijän. Hyvä suunnittelu säästää turhia askeleita ja vähentää itse aiheutettua kiirettä. Voittajien joukkueessa pelisuunnitelma on yksinkertainen ja toimiva. Hattulassa on nyt hyvä hetki astua voittajien joukkueeseen. Tarjolla on parikin perusteellista mietinnän paikkaa millä voitaisiin vaikuttaa myönteisesti yritysten toimintaympäristöön ja sitä kautta myös kunnan kassaan kilisevään yhteisöveroon. Kunnan yleinen yrittäjyysilmapiiri antaa tälle tekemiselle hyvän lähtökohdan. Kunta ja yrittäjät toimivat kumppaneina eteenpäin katsoen. Dynaamista huomista rakennetaan yhdessä. Hyväksi tulevaisuuden rakennuspuuksi on valittu aktiivinen yrittäjyysvaikutusten arviointi. Hattula on loikannut hämäläisten kuntien kärkiryhmään kehittämään vuorovaikutteista toimintamallia, jolla elinkeinoelämän ja paikallisen työn edellytyksiä alueella parannetaan. Hattulan kunnassa piloitointikohteeksi on valittu tekninen toimiala. Siellä kevään aikana saavutettavia tuloksia tullaan ottamaan osaksi myös muuta kunnallista päätöksentekoa. Puolen vuoden päästä voimaan astuva uusi jätelaki asettaa haasteen niin yritysvaikutusten arvioinnille kuin kuntademokratiallekin. Käytännössä uusi laki edellyttää, uuden kuntarajat ylittävän jäteviranomaisen perustamista. Hattulan edustaja tulee istumaan ns. jätelautakunnassa, joka vastaa koko Riihimäen ja Hämeenlinnan seutujen ympäristöliiketoimintaa koskevista keskeisistä päätöksistä. Jätteenkuljetusjärjestelmä on jätehuollon toimijoiden kannalta keskeisessä roolissa. Mikäli jätteenkuljetusjärjestelmää muutetaan, tulisi perusteellisesti selvittää muutoksen todelliset vaikutukset kuntalaisten maksuihin, jätehuollon toimivuuteen sekä muutoksen vaikutukset kunnan elinkeinotoimintaan. Lautakunnan toimenkuvaan kuuluvat myös päätökset jätteen hyötykäytöstä ja käsittelystä. Alalla toimivien yrityksien kannalta on tärkeää, että myös Hämeessä tavoitteet kierrätyksen lisääntymisestä täyttyvät. Vihreä ajattelu ja yrittäjien liiketoiminnan kehittyminen kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi jätteiden polttaminen ei ole vain lain hengen vastaista vaan vähentää alueemme kierrätysyritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Päätöksien taustalla on usein perimmäiset motiivit; raha ja valta. Yritysvaikutusten arviointi tuo läpinäkyvyyttä vallan käyttöön. Se synnyttää luottamusta ja uskoa reiluun pelikenttään. Sumuverhon hälvetessä jälkipuheet vähenevät ja energia kohdentuu tuloksen tekemiseen. Hyvää joulunaikaa toivottaen, Juha Haukka toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät

4 Vuoden Yrittäjä 2011 Vuoden 2011 yrittäjä palkittiin lokakuussa Hattulan yrittäjä-juhlassa. Vuoden yrittäjäksi valittiin Minna Vangonen, jolla riittää energiaa yhteen jos toiseen projektiin. Monipuolista yrittämistä Oman yrityksen pyörittämisen lisäksi Vangonen opiskelee tietojärjestelmiä sekä sivuaineenaan kauppatieteitä. Vangonen on ollut kuntosaliyrittäjänä jo 11 vuotta ja nykyisin perinteisten kuntosalipalveluiden lisäksi tarjolla on mm. jumppia, hierontaa sekä lisäravinnemyyntiä. Lisäksi yrityksen tiloista yritykset ja yhteisöt voivat vuokrata kokoustilan 10 hengen saunalla. Ja jottei arjesta tulisi tylsää, Vangosella on myös aputoiminimellä toimiva Hattulan DK-tilitoimisto. Ei siis ole ihme, että Vuoden yrittäjä palkinto suuntautui Parolan Kuntoklubin suuntaan. Yrittäjälle palkinto tuli kuitenkin iloisena yllätyksenä. - Arvostan palkintoa suuresti. Sen myötä olenkin päässyt mukaan moniin uusiin tilaisuuksiin ja haastatteluja on tullut annettua useita! Onpa julkisuuden myötä taitanut tulla uusia asiakkaitakin. Hattulassa on hyvä olla Monet varmasti ihmettelevät miten Vangosella riittää aikaa ja energiaa tähän kaikkeen, monelta muulta kun edellä mainitut resurssit loppuvat yleensä ennen aikojaan. Vangonen kertookin, että salaisuus on siinä, että tekee sitä mistä todella pitää. Mielenkiintoa ja motivaatiota pitävät yllä opintojen ja yrittäjyyden vaihtelevat sisällöt. Lisäksi urheilu on ollut tärkeä harrastus jo ala-asteelta lähtien, joten nykyinen työ on melkein kuin harrastus itsessään. Työt ja harrastukset on kuitenkin syytä muistaa pitää erillään. Vangonen kertookin, että joskus on osattava pitää lepotaukoja, jotta energiaa riittää jatkossakin. Vangonen on itse kotoisin Hattulasta. Hän kokeekin, että yrittäminen omalla kotipaikkakunnalla on siinä määrin mukavaa, ettei muualle ole halua saati tarvetta lähteä. Yritystoiminta on koko ajan laajentunut ja nytkin haaveissa on suurempi tila kuntosalille. Sijainti on kuitenkin nykyisellään hyvä ja kilpailu on vähäistä. Isomman kuntosalinkin Vangonen toivoisi pysyvän Parolassa, sillä sinne asiakkaat osaavat jo tulla ja lähellä on muitakin palveluja. Muista tulevaisuuden haaveista Vangonen ei osaa tarkkaan kertoa, taloushallinnon alalla on jatkuva pula työntekijöistä ja tietojärjestelmät kiinnostavat kovin, ehkäpä toimintaa voisi joskus laajentaa

5 Simo vastaa Lukijan kysymys: Mikä on Hattulan kehittämispäällikön toimenkuva Kehittämiskeskus Oy Hämeen uudessa organisaatiossa? Vastaus: Kehittämispäällikön toimenkuva ei muutu oikeastaan lainkaan. Olen edelleen kaikkien hattulalaisten yritysten käytettävissä. Tulevaisuudessa perehdyn kuitenkin enemmän palvelualaan. Minut tavoittaa edelleen kunnanvirastolta, osoitteesta Parolantie 42. Toimeksiantoja ja yhteydenottoja tulee lähinnä yritysharavan (esitelty edellisessä nettijulkaisussa) kautta. Toimenkuvaani kuuluu mm. auttaa yrittäjiä kehittämään yrityksensä toimintaa ja kartoittaa yritysten kehittämistarpeita sekä etsiä koulutusta (markkinointi, tulityökortti, työturvallisuuskortti, elintarvikepassi, jne). Yhteistyökumppaneina Kehittämiskeskuksen lisäksi ovat Hämeen Ammattikorkeakoulun (Sari Hanka), Koulutuskeskus Tavastian (Seija Satokaski), TE toimisto (Leena Rankila) sekä Teknologiakeskus Innopark Oy (Jonna Piiroinen). Tehtäviini kuuluu myös auttaa t ilojen ja tonttien hankinnassa (vuokraus, osto, myynti, jne.).

6 Yritysasiamiehet Keinusaareen samalla organisoiduttiin osaamisalueittain Aiemmin yritysasiamiehet ovat toimineet enemmän alueellisesti, jatkossa he vastaavat omista toimialoistaan koko toiminta-alueella. Jokaiselle yritysasiamiehelle kuuluu yleisneuvonnan lisäksi jokin erityinen osaamisalue. Markku Lindin vastuualueena on kone ja metalli, Jukka Petterssonin puolestaan kauppa ja logistiikka. Timo Kärkkäisen erityisosaamista on elintarvikeala. Marianne Dahlgrenin vastuualueena on ympäristö ja energia. Anastasia Kanervisto toimii uudessa organisaatiossa yritysasiamiehenä ja hän vastaa kansainvälistymisestä. Projektipäällikkö Jukka Nummisen vastuualueena on puu- ja metsäteollisuus. Kehittämispäällikkö Simo Viertonen toimii edelleen Hattulassa ja vastaa kaikista Hattulan yrityksistä erityisenä vastuualueenaan palvelut. Yrityspalvelupäällikkö Ari Räsänen vetää yrityspalveluiden yksikköä ja vastaa myös luovista aloista, rakentamisesta ja sijoittumispalveluista. Hän toimii Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimitusjohtajan varamiehenä. Seudun matkailun kehittämisestä ja matkailuyritysten neuvonnasta vastaa jatkossakin matkailupäällikkö Leena Puumalainen. Matkailun toimijat löytyvät Talaskuja 3:n ensimmäisestä kerroksesta, jonne muuttivat lokakuun alusta myös Hämeen Matkailu Oy, Hämeen Messut Oy, sekä seudun matkailuneuvonnat. Myös Aulanko-Hämeenlinna matkailu ry:n toiminnanjohtaja Marjo Salon työpiste sijaitsee samoissa tiloissa. Samassa paikassa toimiminen luo synergiaa ja tehostaa toimintaa. Organisaation jako omien osaamisalueiden mukaan hyödyttää kaikkia seudun yrityksiä ja kehittää toimintaa. Palvelut toimivat tasaisesti koko Kehittämiskeskus Oy Hämeen toiminta-alueella ja tasapuolisesti kaikkien alojen yrityksille. Yrityspalveluiden palaverit tulevat kiertämään Hämeenlinnassa ja Hattulassa säännöllisesti kahden viikon välein ja näihin tilaisuuksiin kutsutaan aina alueellisia yrityksiä keskustelemaan akuuteista asioista ja saamaan neuvoja yritystoimintaansa. Tällä toiminnolla varmistetaan alueellisen yritysäänen kuuluminen. Säännölliset kiertävät kokoukset varmistavat, että tieto vaihtuu ja kontakti yrityksiin pysyy tiiviinä kaikilla alueilla jatkossakin. Ari Räsänen Yrityspalvelupäällikkö

7 Yhteistyö kiinnostaa matkailualan toimijoita Hattulassa Hattulassa matkailualalla toimivia organisaatioita, yrityksiä ja muita yhteisöjä, pyydettiin syys-lokakuun vaihteessa vastaamaan alueellista verkostoitumista koskevaan kyselyyn. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää nykyisen yhteistyön määrää ja tavoitteita sekä selvittää tulevaisuuden suunnitelmia yhteistyön kehittämiseksi. Kysely ja sen tulokset ovat osa Hattulan matkailun kehittämissuunnitelmaa ja sen toteutusta. Keitä olivat vastaajat? Kyselyyn vastattiin aktiivisesti, vastausprosentti oli liki 70 %. Vastaajien toimialat olivat useimmiten nähtävyyksiä tai ravitsemuspalveluita. Useat vastaajista tarkensivat toimialaansa avoimella vastauksella, vastaajien joukossa oli siis myös esimerkiksi vähittäiskaupan ja joukkoliikenteen alalla toimivia organisaatioita. Tutkimus vahvisti käsitystä Hämeen Matkailu Oy:n markkinoinnin suuntaamisesta pääkaupunkiseudulle. Useimmiten Hattulassa vierailevat matkailijat olivat vastaajien mukaan Kanta-Hämeestä tai muualta Etelä-Suomesta. Eniten Hattulassa vierailee matkailualan asiakkaina yrityksiä ja yhteisöjä, perheitä sekä harrastematkailijoita. Yhteistyö nyt Yksi kyselyn pääteemoista oli selvittää alueen matkailutoimijoiden nykyisiä yhteistyövalmiuksia. Tutkimuksen perusteella saatiin selville, että usein toimijat tuntevat kyllä muita yrityksiä Hattulasta ainakin pintapuolisesti. Parempi tuntemus helpottaisin kuitenkin yhteistyön syntymistä ja kehittämistä. Näin organisaatioiden olisi helpompaa oivaltaa mitkä palvelut täydentäisivät toisiaan. 80 % vastaajista olikin kiinnostunut tulevaisuudessa tutustumaan paremmin muihin alueen matkailuyrityksiin. Kaikkiaan 45 % vastaajista tekee jo nykyisin yhteistyötä muiden kanssa, lähinnä yhteisten tapahtumien parissa sekä markkinoinnissa. Yhteistyö tulevaisuudessa Myös tulevaisuudessa yhteistyötä haluttaisiin jatkaa ja kehittää markkinoinnin ja tapahtumien parissa. Lisäksi vaihtoehtona on perustaa alueelle yhteinen toimielin kehittämään matkailua Hattulassa. Tällainen toimielintä pitää tarpeellisena 40 % vastaajista. Yhteisen toimielimen toimintaan on valmiina panostamaan 64 % vastaajista. Eniten valmiita ollaan panostamaan omaa osaamista ja aikaa. Jo olemassa olevien yhteistyömuotojen lisäksi yhteistyötä toivottiin kehitettävän erilaisten tuotepakettien kokoamisessa ja suunnittelussa. Sanna ja Theseus Kysely toteutettiin osana Sanna Elon Hämeen ammattikorkeakouluun tekemää opinnäytetyötä. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Hattulan kunta, jossa tutkija oli myös työharjoittelussa yhteensä viisi kuukautta. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa: https://publications.theseus.fi/handle/10024/34590

8 Hattulasta lähiruokakunta Ruoan puhtaus ja eettiset tuotantotavat näkyvät yhä useammin valintoina kuluttajan ruokalautasella. Myös lähiruokaan tunnetaan lisääntyvää kiinnostusta. Lähiruoalle ei ole olemassa virallista määritelmää, toisin kuin on vaikkapa luomutuotteille. Eri käyttäjät käsittävät lähiruoan eri tavoin: joillekin se edustaa omassa kunnassa tai maakunnassa tuotettua ja kulutettua elintarviketta kun taas joku toinen vetää rajan kotimaassa tuotetulle ruoalle. Siksi maantieteellisen etäisyyden sijaan lähiruoan kohdalla kannattaa korostaa tuotannon läpinäkyvyyttä, pienimuotoisuutta ja tuotantoketjun lyhyyttä. Mahdollisuudet esiin Hattulan kunta on luonut uutta elinkeinostrategiaa ja tähän liittyen asiantuntijayritys Agropolis Oy on tehnyt kunnalle selvityksen lähiruoan mahdollisuuksista. Selvityksessä käytiin läpi kunnan vahvuuksia, elintarvikealan toimijoiden kokemuksia sekä mahdollisia kehittämiskohteita lähiruokakunnaksi profiloitumisen tiellä. Elintarvikeketjun toimijoita löytyy aina alkutuotannosta jalostajien kautta ravintoloihin ja päivittäistavarakauppaan. Toimijoidenkokemuksia kerättiin puhelinhaastatteluilla ja niiden pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotuksia jatkoa ajatellen. Suunnitelmia toteutetaan Hattulan elintarvikeyrittäjät näkevät lähiruoan todellisena mahdollisuutena. Edellytyksiä yhteistyön lisäämiselle nähtiin paljonkin ja jatkoa pohtimaan nimettiin työryhmä. Paikallisilla kaupan edustajilla on suuri kiinnostus saada lisää paikallisia tuotteita myyntiin, ja näille on ajateltu näkyviä paikkoja hyllyjen päädyistä. Tuotteet on helpointa myydä siellä, missä ihmiset päivittäin muutenkin liikkuvat. Jatkotoimenpiteitä lähiruoan edistämiseksi Hattulassa tullaan tekemään mm. yhteistyössä Huomisen hämäläinen ruoka ja juoma - hankkeen kanssa. Näin paikalliset toimijat saavat lisää maakunnallista, kenties myös valtakunnallista näkyvyyttä ja lisääntyvää kysyntää tuotteita kohtaan. Saatavuutta täytyy helpottaa Hattulan kunnan nettisivujen alle on ajateltu koota tietoa toimijoista keskitetysti, jolloin nämä olisi helpompi löytää. Myös aivan uusien tuotteiden kehittäminen myyntiin on mahdollista. Se edellyttää yhteistyötä ja vuoropuhelua toimijoiden kesken. Julkisten hankintojen osalta tilanne on vaikeampi, sillä kunnalla ei hankintalain mukaisesti ole mahdollisuutta suoraan suosia oman kunnan tai maakunnan alueella toimivaa tuottajaa. Kokonaistaloudellisuutta painottavilla, erityisesti ympäristöystävällisyyttä ja jäljitettävyyttä painottavilla pisteytyksillä saadaan lähialueen pientuottajan asemaa kuitenkin kilpailussa parannettua. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Simo Viertonen, Hattulan kunta, puh , simo.viertonen(at)hattula.fi ja projektipäällikkö Tuure Eskelinen, Agropolis Oy, puh , tuure.eskelinen(at)agropolis.fi Tuure Eskelinen Projektipäällikkö Lähiruokatori Kävelykatu Reskalla Kuva: Jaana Laakso

9 Nuorten työpaja sai uuden ohjaajan Nuorten työpajalla aloitti joulukuun alussa uusi ohjaaja, Minna Kansanen. Työpaja tarjoaa jatkossakin palveluja sekä yrityksille että yksityisille henkilöille, mutta toimintaa pyritään koko ajan laajentamaan. Työpajalla tapahtuu Tällä hetkellä nuorten työpajalla Ratatiellä korjataan ja kunnostetaan huonekaluja kunnan tarpeisiin. Usein toimeksiantoja tuleekin kunnan sisältä. Kunnan lisäksi myös alihankintaa on tehty yksityisille yrityksille tarpeen mukaan. Ohjaajat Olli Ali-Rekola sekä Minna Kansanen toivovatkin ennakkoluulotonta ja avointa yhteyden pitoa yrittäjiltä. - Aina kannattaa soittaa ja kysyä onnistuuko alihankintana jokin työ. Yrityksien kanssa voidaan sopia, että työtä tehdään pajalla tai vaikka niin, että nuori tulee yrityksen tiloihin töihin. Sen lisäksi että pajalla tehdään yhteistyötä kunnan ja yrityksien kanssa, myös yksityiset henkilöt voivat ostaa palveluja pajalta. Käyttöön on saatu suurempaa ja pienempää kalustoa, esimerkiksi äskettäin käyttöön saatu pakettiauto mahdollistaa muuttoavun tarjoamisen. Yksityiset voivat myös pajan kautta saada esimerkiksi pihatyöapua tai verhot ommeltua. Hinnoitteluakaan ei tarvitse murehtia, ohjaajat lupaavat pitää hinnat kilpailukykyisinä asiakkaan kannalta. Nuorten työpaja tarjoaa nuorille erilaisia töitä ja työpäivät ovat kuuden tunnin mittaisia. Työpajan on tarkoitus ehkäistä syrjäytymistä ja olla välietappina elämässä. Nuori voi tulla pajalle esimerkiksi koulun ja armeijan välissä, tai esimerkiksi jos opinnot ovat syystä tai toisesta keskeytyneet. Suurin osa nuorista on tälläkin hetkellä mukana yhteishaussa, toiset odottelevat armeijan alkamista ja jotkut etsivät uutta työpaikkaa. Innolla eteenpäin Työpajalla aloitti joulukuun alussa myös uusi ohjaaja, Minna Kansanen. Kansanen on innoissaan uudesta työpaikasta ja kertookin paikan kuulostaneen alusta lähtien juuri sopivalta. Alkujaan Kansanen tuli Hämeeseen opiskelemaan Wetterhoffille, ja on kehittänyt käsityötaitojaan sittemmin muuallakin. Erilaisten kädentaitojen opintojen lisäksi Kansanen on päätynyt opiskelemaan sosiaalialaa. Hän on erikoistunut mielenterveys- ja päihdetyöhön ja sittemmin työskennellyt alalla erilaisissa tehtävissä. Hän on ennenkin vetänyt mm. taideryhmiä, mutta uskoo uudessa työssään pystyvänsä paremmin yhdistelemään eri osaamisalueitaan kuin ennen. - Ohjaajan paikka tuntui heti mielekkäältä työpaikalta. Nyt tarkoituksena on kehittää pajaa toimivaksi työyhteisöksi, sillä se helpottaa pajan ylläpitoa jatkossa. Sekä tietysti tarkoitus on saada toiminta kannattavaksi sekä mielekkääksi kaikille. Yrittäjien kannattaa rohkeasti tiedustella alihankinta mahdollisuuksia pajan kautta, pyrimme mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan monipuolisia projekteja. Minna Kansanen viimeistelee pajalla kunnostettua tuolia.

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaaja taloon. Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen täsmäosaaja. Tuettu

Oppisopimuksella osaaja taloon. Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen täsmäosaaja. Tuettu Maaliskuu l 2/2014 27 722 Juuso Kukkola ahkeroi ympäri maata Oppisopimuksella osaaja taloon Tieto lisää tiedon tarvetta Rap-muusikko Juuso Kukkola, 24, keikkailee itse ja järjestää musiikkitapahtumia ympäri

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti.

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Katsotaanpas vähän ulos ikkunasta. 3 kymen Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2013 10 Hyvinvointialalla

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta!

PARASTA PÖYTÄÄN. Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN Pirkanmaalta! PARASTA PÖYTÄÄN PIRKANMAALTA -hanketta on toteutettu vuosina 2011 2014 osana Manner Suomen maaseudun kehittämisrahaston toimenpiteitä. Rahoittajina

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Lisää tontteja tulossa s. 4 5

Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Lisää tontteja tulossa s. 4 5 Etelä-Pirkanmaalla palvelut pelaavat, tilaa on tarjolla ja tekemisen meininkiä riittää. Yrittäjä, tervetuloa menestymään! V A S K O O L I Rakkaalla seudulla on monta nimeä

Lisätiedot

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3

12 Yrittäjäksi. pitkän työsuhteen jälkeen. KYMeN. Tiina Pakkanen on ajatellut itsensä aina yrittäjäksi. Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMEn Yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Uusi lehti vastaa haasteisiin 3 KYMeN KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2012 12 Yrittäjäksi pitkän työsuhteen jälkeen Tiina Pakkanen on ajatellut

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Meitä Arinalaisia on moneksi

Meitä Arinalaisia on moneksi ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 2 2014 Meitä Arinalaisia on moneksi Arinassa voit vaikuttaa Mikä ruuassa maksaa? Osallistu uuteen kilpailuumme! SIDOSRYHMÄNRO 2 2014 Tarina on Arinan henkilöstölehti,

Lisätiedot

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta

kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta kevät 2014 Keski-Suomen maaseutu Nuoret uskaltavat yrittää Poppaamalla yrittäjäksi Luomulle on nostetta Pääkirjoitus Uskalla yrittää Tämä lehti tuo esiin mahdollisuuksia, unelmia ja arjen kokemuksia monenlaisesta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot