(9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika"

Transkriptio

1 (9) HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? 4. Pitkäntähtäimen toiminta 5. Hankkeen toteuttaminen Miten saavutat tavoitteesi? 6. Hankkeen aikataulu 7. Yhteistyökumppanit 8. Hankkeen johto ja organisaatio 9. Hankkeen kustannusarvio 10. Hankkeen talous ja rahoitus 11. Hankkeen raportointi 12. Hankkeen arviointi 13. Hankkeen seuranta 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 1.1 Nykytilanne Veikkola on metropolialueen kehyskunnassa voimakkaasti kasvava kylä. Veikkolalaiset, uudet ja vanhat asukkaat, ovat töissä muualla ja perheissä on paljon lapsia. Käytettävissä olevan ajan vähyyden vuoksi asukkaat tarvitsevat tukea löytääkseen harrastukset ja kylältä saatavat palvelut Valtaosa yhdistysten toiminnoista ja tapahtumista tehdään talkootyönä. Sitä on tehty aina, mutta nyt tarve on kasvanut niin suureksi, että talkootyö ei tunnu riittävän. Ratkaisuksi näemme kyläasiamiehen palkkaamisen ja tilojen hankkimisen hänelle. Käytämme tästä henkilöstä kyläpiikanimitystä tämän hankkeen aikana Kokouspaikkojen puute on ongelma kaikille yhdistyksille: nykyään suurin osa kokouksista pidetään yksityiskodeissa. Ratkaisuksi näemme kylätalon. Hankkeen aikana vuokrataan tila kylätaloksi, jossa tämä kyläpiika toimii ja jota voidaan käyttää kokoustilana Veikkolasta on kunnan keskustaan 25 km ja julkista liikennettä vain vähän ja sekin koulukuljetusten aikana. Kunnan palvelut sijaitsevat nykyisin ainoastaan kunnan keskustassa. Etäisyyden vuoksi kyläläisten ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta kunnan kanssa ei juuri ole. Yritämme löytää tämän hankkeen avulla pienyrityksille helpompia tapoja verkostoitua keskenään ja kunnan kanssa.

2 (9) 1.2 Hankkeen perustelu ja tarve Veikkolauttaminen eli uusien asukkaiden kotouttaminen Veikkolaan: Jotta metropolialueen kylästä ei tulisi nukkumalähiötä, kotoutamme uudet asukkaat osaksi kyläyhteisöä. Tällä kotouttamisella estetään nuorison ja muiden asukkaiden juurettomuutta, ilkivaltaa, väkivaltaisuutta ja muuta rauhattomuutta Veikkolan juuri valmistunut kyläsuunnitelma sisältää lukuisia parannuskohteita ja muita toimenpiteitä, jotka kehittävät ja parantavat kylän yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä sekä asukkaiden hyvinvointia. Toimenpiteet vaativat selvityksiä, seurantaa ja käytännön yhteistyön organisointia. Hankkeessa hahmottelemistamme tehtävistä suuri osa on uusia, joiden tarve tuli selväksi kyläkyselystä Veikkola on kasvanut niin suureksi, että yhdistyksillä on kädet täynnä työtä, mutta ei juuri sopivia kokouspaikkoja eikä kylän yhdistyksiä palvelevaa yhteyshenkilöä. Haluamme tarjota viihtyisän ja edullisen tilan oman yhdistyksemme tilaisuuksille sekä myös muille yhdistyksille ja muille pienehköä kokoustilaa tarvitseville, esimerkiksi taloyhtiöille Kylätupa tarjoaa mahdollisuuden kunnan palvelupisteen saamiseen keskelle Veikkolaa siten, että kyläpiika toimisi tilassa yhteyshenkilönä. Veikkolassa on nyt 4400 asukasta ja siihen tukeutuvalla Pohjois-Kirkkonummella tämän lisäksi 3390 asukasta. Veikkolan asukasmäärä kasvaa kuudella prosentilla vuodessa, jolloin palvelun tarvitsijoiden määrä kasvaa. Kylätupa tarjoaa mahdollisuuden kunnan palvelupisteen saamiseen keskelle Veikkolaa siten, että kyläpiika toimisi tilassa yhteyshenkilönä. Tilassa voisi olla kunnan tiedotusmateriaalin lisäksi kunnan edustajia ja esimerkiksi kuluttaja- ja velkaneuvojia kyläläisten tavattavissa sovittavina ajankohtina. 1.3 Hankeidea ja mitä uutta se synnyttää kylällä Veikkolauttaminen Kehitetään uusille asukkaille Veikkola-paketti, joka sisältää mm. päivitetyn kyläsuunnitelman ja kylätalosta löytyvät palvelut. Kunta on luvannut jakaa kyläsuunnitelman uusille Pohjois- Kirkkonummen kuntalaisille Tervetuloa kuntaan paketin mukana. Kyläpiika päivittää kyläsuunnitelman Veikkolaverkkoon ja toimittaa päivitetyn suunnitelman kunnalle kunnan tarvitsemassa tahdissa. Kylätalon palvelut markkinoidaan pääosin verkossa ja Kylänraitti-lehdessä, mutta jonkin verran tehdään myös esitteitä, jotka ovat jaossa esim. kirjastossa ja kylätalossa. Luodaan kylätalosta ja Veikkolaverkosta tietopisteet, joista löytyvät tiedot kylän yrityksistä, yhdistyksistä ja kaikista kylältä löytyvistä palveluista. Tietopiste palvelee sekä uusia että vanhoja asukkaita, kuin myös uusia ja vanhoja yrityksiä ja yhteisöjä. Hankkeen yhteydessä käytetään uutena menettelytapana verkoston luomisessa toiminnallisia kalentereita Kylänraitti-lehdessä ja Veikkolaverkossa Luodaan osa-aikainen työpaikka Palkataan kyläpiika auttamaan koko kylän toiminnoissa. Arvioitu kuukausituntimäärä on 66 tuntia kuukaudessa, eli 18 tuntia viikossa Luodaan kylälle uusi, viihtyisä, kylämiljööseen sopiva kokouspaikka. Vuokrattu tila mahdollistaa kyläyhdistyksen ja muiden yhteisöjen pienimuotoiset kokoukset. Lisäksi kyläyhdistys voi tämän hankkeen jälkeen kunnostaa yläkerran kaksi huonetta ja vuokrata niitä pienyrittäjälle Kunnan palvelut ja mahdollisesti muutama muu virkamies saadaan lähemmäksi kylän asukkaita.

3 (9) 1.4 Hankkeen tarkoitus Uudet asukkaat viihtyvät kylässä ja osallistuvat toimintoihin. Uusille ja vanhoillekin asukkaille muodostuu turvaverkko yhdistystoiminnan kautta. Hanke vahvistaa olemassa olevaa verkostoa yritysten, yhdistysten ja asukkaiden välillä Hanke luo työpaikan, jonka avulla saadaan hoidettua ja kehitettyä tehtäviä, joihin ei enää riitä talkootyövoimaa. Hankkeen aikana on tavoitteena luoda kannattavaa yrittäjätoimintaa antamalla yrityksille niiden tukitoimintoihin liittyvää palvelua (IT-, verkostoitumis- ja markkinointiapua) Hanke luo kylätalon, joka sopii toimisto- ja kokouspaikaksi. 1.5 Taustatiedot hakijasta, tähänastinen toiminta Veikkolan kyläyhdistys ry. Byförening i Veikkola rf. on toiminut kyläläisten hyväksi vuodesta Ensimmäinen kyläsuunnitelma valmistui vuonna 2006: siitä selviävät tähänastiset toiminnat pääpiirteittäin. Liite 1 ja myös Veikkolaverkossa Veikkola sai kyläyhdistyksen aloitteesta Suomen kylät ry:n Vuoden 2006 kyläkilpailussa ensimmäisen kunniamaininnan (2. sija). 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 2.1 Ketkä hyötyvät hankkeesta? Ensisijaiset hyödynsaajat: a) uusi työntekijä b) kylän uudet ja vanhat asukkaat c) kylän yhteisöt Toissijaiset hyödynsaajat: d) kylän yritykset e) Kirkkonummen kunta 2.2 Hankkeen tuotokset a) uusi työpaikka b) uudet palvelut c) tiedon levittäminen d) kyläsuunnitelman kehittäminen, seuranta ja toteuttamisen koordinointi e) veikkolauttaminen helpottuu f) kyläpiian liiketoimintasuunnitelma g) kylätalon ja kyläpiian markkinointisuunnitelma h) Veikkolaverkon kehittämissuunnitelma: verkko kehittyy yrittäjäystävällisemmäksi. 2.3 Miten edellä mainitut ryhmät hyötyvät hankkeesta? a) yksi henkilö työllistyy b) uudet palvelut c) asukkaat ja yhteisöt löytävät palvelut kylältä d) kylän kehittäminen etenee suunnitelmallisesti ja ripeästi e) Veikkola tunnetaan viihtyisänä ja turvallisena asuinpaikkana f) Kunnan ja asukkaiden vuorovaikutus lisääntyy

4 (9) 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? Lopulliset tavoitteet: Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen Osatavoitteet: Uusien työpaikkojen luominen Kylätalon hankkiminen Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen Määrälliset tavoitteet: 1 työpaikka koulutettujen määrä uusien/kehitettyjen nettisivujen määrä istutusten hoitajien aktivoituminen Istutusten määrän lisääntyminen kyläkävelyt ja Nuuksio-retket kalenteriin merkittyjen tapahtumien määrä Laadulliset tavoitteet: viihtyvyyden lisääntyminen turvallisuuden tunteen lisääntyminen kylän siisteyden lisääntyminen Kansallispuisto ymmärretään paremmin lähivirkistysalueena oman kylän historian tuntemus lisääntyy nostetaan asukkaiden kykyä toimia virtuaaliverkossa ja ylläpitää verkkosivuja Mittarit (hahmotelma): tilaisuuksien lukumäärä kävijämäärät tilaisuuksissa ja Veikkolaverkossa asiakaskäynnit kylätalossa ja yhteydenotot työntekijöihin kyläsuunnitelman toteutuminen aikataulussa tiedote- ja julkaisujen määrä retkien määrä kokoustilan käyttöaste muiden tilojen käyttöaste koulutustilaisuuksien luku- ja osallistujamäärä käynnit asiakkaiden luona mielipidetutkimus yhdistysten jäsenmäärän kehittyminen 4. Pitkäntähtäimen toiminta: Miten toiminta jatkuu projektin päätyttyä? 4.1 Yritysten, yhdistysten ja asukkaiden välinen yhteistyö muodostuu rutiiniksi Veikkolaverkon ja Veikkola-kalenterin kautta. Toiminta pyritään kehittämään kaupallisesti kannattavaksi. 4.2 Palkatun henkilön työsuhde jatkuu, kun projektin aikana työtehtävät pyritään kehittämään kaupallisesti kannattavaksi. 4.3 Kylätaloa käytetään ahkerasti kymmenen vuoden vuokrakauden ajan. 4.4 Viranomaisyhteistyö jatkuu säännöllisenä siten, että kunnalla on mahdollisuus jatkaa hyväksi todettuja toimintatapoja osallistumalla kylätalon ja sen henkilökunnan kustannuksiin.

5 (9) 5. Hankkeen toteuttaminen Miten saavutamme tavoitteemme? Lopulliset tavoitteet: a. Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. b. Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen. c. Kylätalosta tulee tärkeä vuorovaikutuspaikka kyläläisille, yrityksille ja yhteisöille. d. Työpaikasta ja mahdollisesti hankkeen jälkeen lisääntyvistä työpaikoista muodostuu pysyviä. Osatavoitteet: Osatavoite 1. Kylätalon hankkiminen 1.1 Vuokrasopimus laaditaan 10 vuodeksi, sähkö-, vesi- ja jätesopimukset 1.2 Kylätalokonsultin ja käyttöpäällikön arviot muutos- ja korjauskustannuksista 1.3 Toteutetaan hankkeeseen suunnitellut pintakorjaukset: tapetointi tai maalaus. 1.4 Laitteistojen ja kalustojen hankinta vuokraamalla tai lahjoituksina. 1.5 Tietoliikenneyhteyksien hankkiminen 1.6. Kylätaloon suunniteltuja toimintoja: - yhdistysten, yritysten ja kunnan sekä muiden viranomaisten info- ja tapaamispiste: ilmoitusseinä ja kansiot kunnan kuulutukset ja kaavat, pöytäkirjat ym. kuntatiedotus - kuluttaja- ja velkaneuvojan sekä työvoimaviranomaisen tapaamispaikka pari krt kk - virkamiesten ja kyläläisten kohtaamispaikka - kokoustila kylän yhdistyksille ja työryhmille - työpiste Kylänraitti-lehden vapaaehtoiselle toimitukselle - työharjoittelupaikka kylän nuorisolle - nettipysäkki ja IT-neuvontapiste kyläläisille - Veikkolan ja Nuuksion opastuksen tukipiste - Veikkola-tuotteiden esittelypaikka - Veikkolan kartanoteatterin lipunvarauspiste Osatavoite 2. Uuden työpaikan luominen 2.1 Työntekijän valinta 2.2 Työsopimuksen laatiminen 2.3 Sopimus tilitoimiston kanssa hankkeen kirjanpidosta 2.4 Koulutus työntekijälle, yhteyshenkilölle ja työryhmän jäsenille. Koulutuksen aiheena tietoteknisten valmiuksien lisääminen ja mahdolliset TE-keskuksen hankekoulutukset. 2.5 Uusia työtehtäviä kylätalossa: Luettelemme seuraavassa kaikki toiminnot, jotka haaveilemme saavamme kylätaloon pitkän aikavälin kuluessa. Tämän hankkeen aikana kaikkea ei voida toteuttaa, mutta osatavoitteen 2.5 kohdat ovat ensisijaiset Kyläpiian ja talkooväen veikkolauttamistehtävät - toiminnallisen kalenterin koti eli paikallisen yhdistys- ja yritystoiminnan esittelyn järjestäminen sekä todellisuudessa että virtuaalimaailmassa - kyläsuunnitelman seuranta, päivittäminen, tarkistuskyselyiden laatiminen ja toteuttaminen (netissä), päivitetyn suunnitelman toimittaminen kunnalle kunnan tarvitsemassa aikataulussa - yritysten ja yhdistysten verkkosivujen perustaminen (jos puuttuu), ylläpito ja kehittäminen - Veikkola-tuotteiden kehittäminen, markkinointi ja myynti

6 (9) - alihankintatyö palvelujen välittämiseksi kyläläisille (uusi linkki yritysten ja asukkaiden välille) - Kyläsuunnitelman historiaosuutta vahvistetaan järjestämällä Veikkolan historian keruu, luettelointi ja arkistointi sekä jo kerätyn historiallisen materiaalin muuntaminen nykytallennusvälineille - kurssien ja koulutustilaisuuksien organisointi aiheista, jotka edistävät viihtyvyyttä kylässä (esim. ympäristö-, rakentamismiljöö) - tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien organisointi ja virkistystapahtumien järjestäminen - yhteisöjen ja yritysten rutiinien helpottaminen - viranomaistapaamisten säännöllinen järjestäminen Veikkolaverkkoon (www.veikkola.net) liittyvät tehtävät: - ylläpito ja kehittäminen sekä sen olemassa olevien rakenteiden ottaminen paremmin yritysten, yhteisöjen ja kyläläisten käyttöön - verkon ajantasaisuuden lisääminen esim. yritysten tuote- ja ajankohtaistarjouksista - paikalliset uutiset ajan tasalle - Veikkolan virtuaalinen esittely (historia ja nykypäivä) - yritysten ja yhdistysten kouluttaminen nettisivujen ylläpitoon - Kylänraitti-lehden kehittäminen Veikkolaverkon osana - nuorten sivujen yhteyshenkilö ja aktivoija Veikkolan kyläyhdistyksen asioiden hoitaminen - varaston hallinta ja tavaroiden lainaustoiminnan organisointi - arkistojen järjestäminen ja hallinta - kylän toimintojen ja lähialueyhteistyön kehittäminen - E18-kehityskäytävän suunnittelun ja toteuttamisen aktiivinen seuranta - yhteistyökylien etsiminen - rahoituksen etsiminen tuleville hankkeille - hankkeista tiedottaminen - nuorten mukaan houkutteleminen - työharjoittelun ohjaaminen mm. työelämään tutustujille ja taksvärkkipäiväiväläisille sekä opiskelijoille - opiskelijavaihtojen organisointiapu koululle - lehden ja verkon toimitustyöhön perehdyttäminen Palvelutehtävät - kalastuslupamaksujen kerääminen - tilapäinen puhelinpäivystysapu - tilapäisestä lastenhoito- ym. tilapäisavusta tiedottaminen - talkoolistojen hoito, mm. hoitokalastustalkoiden järjestäminen - kyläsaunan vuokrauksen hoitaminen - avantouimareiden avainpalvelu - Veikkolan kesäteatterin lipputoimisto Matkailupalvelut - Veikkola ja Nuuksio tutuksi vierailijoille - opastus yhteistyössä Veikkolan matkailuyritysten kanssa - Veikkola-vierailujen ohjelmien kehittäminen ja rakentaminen - vierailukierrokset kylällä: kylätoiminnan ja historian esittely kansainvälisille ym. vierailijoille - kotivierailujen järjestelykeskus

7 (9) Ympäristöpalvelut - jätehuoltokoulutukset asunto-osakeyhtiöille ja yrityksille, tarvittaessa jätehuoltosuunnitelmien tekeminen - yhteistyö "Ympäristötietoa verkossa" -kehittämishankkeen kanssa ja Nuuksion luontoopastuskeskuksen toteuttamisen yhteydessä Osatavoite 3. Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen 3.1 Hanke-esitteen laadinta, hankkeesta tiedottaminen ja sopimusten laatiminen yrittäjien ja yhdistysten kanssa 3.2 Neuvottelut kunnan viranomaisten kanssa palvelupisteen toteuttamisesta 3.3 Kylän yhteisöjä palvelevan kalenterin ohjaus- ja koulutustilaisuudet 3.4 Kylätalon kokoustilan esitteen laadinta ja tiedottaminen yrityksille ja yhteisöille 3.5 Yrittäjien kouluttaminen ja opastus Veikkolaverkon hyödyntämiseen 3.6 Toiminnallisen toimintakalenterin luominen yhdessä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa Osatavoite 4. Asukkaiden veikkolauttaminen 4.1 Koulutus- ja tiedotusmateriaalin luonti Veikkolan nykyisille ja uusille asukkaille: pääsääntöisesti sisältöä tuotetaan Veikkolaverkkoon, mutta jossain määrin myös perinteisesti paperille. 4.2 Koulutus- ja tiedotustilaisuudet kylää koskevien asioiden ja palvelujen osalta 4.3 Kylän lehden Kylänraitin kehittäminen osana Veikkolaverkkoa 4.4 Kyläsuunnitelman päivittäminen ja päätettyjen projektien toteutumisaikataulujen valvonta 4.5 Sosiaalisten yhteisten tapaamisten edesauttaminen, mm. ohjaamalla vapaa-ajan toimintaa esim. järjestämällä koko perheen kisoja kylän liitokiekkogolfradalla. Osatavoite 5. Luonto tunnetuksi 5.1 Luontoreitin suunnittelu Nuuksion kansallispuistoon kylältä 5.2 Toimenpiteitä Rantaraitin saamiseksi kyläläisten virkistyskäyttöön. 5.3 Kyläläisten aktivointia käyttämään oman kylän saunaa, avantoa, venevalkamia, uimarantoja järjestämällä niissä erilaisia tapahtumia Julkisten alueiden istutusten hoito. 5.5 Yhteistyösopimusten laadinta vierasmaalaisten vierailijoiden kylään ja veikkolalaisiin koteihin tutustumista varten (esimerkiksi Osatavoite 6.Kylän historian taltiointi 6.1 Kylän ja kyläyhdistyksen historiaan liittyvän jo kerätyn materiaalin kokoaminen yhteen pisteeseen ja sen muuntaminen nykyisille digitaalisille välineille. 6.2 Kylän muun historian keräämisen aloittaminen mm. haastatteluin ja verkkokirjoittamisen avulla. 6.3 Kyläkävelyjen suunnittelu ja organisointi erilaisista historiallisista teemoista, esim. Salakuljettajien ja pienkauppojen Veikkola. 6. Hankkeen aikataulu ja työvaiheet Hanke alkaa ja päättyy AIKATAULUTUS, ks. excel-tiedosto, liite 2.

8 (9) 7. Hankkeen yhteistyökumppanit Tukevat hanketta: kylän yritykset, kylän yhdistykset, kylän asukkaat, Kirkkonummen kunta, muut viranomaistahot (esim. Kela ja YTV), mahdollisesti valtio, työllistettävät, koululaiset, kylätalon vuokraaja. Hyötyvät hankkeesta: kylän yritykset, kylän yhdistykset, kylän asukkaat, Kirkkonummen kunta, muut viranomaistahot (esim. Kela ja YTV), mahdollisesti valtio, työllistettävät, koululaiset, kylätalon vuokraaja. 8. Hankkeen johto ja organisaatio Toimintaa johtava organisaatio: Veikkolan kyläyhdistys ry. Hankkeen hallinnoija on oikeudellisesti vastuussa hankkeesta: Veikkolan kyläyhdistys ry. Hankejohto vastaa hankkeen käytännön toteuttamisesta: Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Kari, Pirkko Kautto ja Katriina Aatsalo. Hankejohdon apuna toimii työryhmä, joka muodostuu kyläyhdistyksen hallituksesta. Tarvittaessa nimetään aihekohtaisia pienempiä työryhmiä. Ohjausryhmä vastaa hankesuunnitelman noudattamisesta, ehdotus: kyläyhdistyksen pj Raija Kari, varalla hallituksen jäsen Pirkko Kautto kyläpiika kylän yhteisön edustaja kylällä toimivan yrityksen edustaja Pomovästin edustaja TE-keskuksen edustaja Hankkeen taloudenpito: Tilitoimisto Satu Nerola ja kyläyhdistyksen taloudenhoitaja Paavo Sortti 9. Hankkeen kustannusarvio Mitä resursseja tarvitaan? Alustava kustannusarvio, liite 3. Resursseina tarvitaan osa-aikainen kyläpiika (18 h / vk), talkootyön tekijöitä 458 tunnin verran, 7 tuntia konetyötä. Ostopalveluina toteutetaan kylätalon työpistevalot, pistorasiat ja ulkovalo sekä koulutukset. 10. Hankkeen talous ja rahoitus Talous ja rahoitus likviditeettilaskelmineen ovat myös liitteessä 3. Hankkeen kokonaissumma on euroa, josta haetaan hankeavustuksena euroa, omarahoitusosuus on 4000 euroa ja talkootyön arvo on 3999 euroa. Tilitoimisto hoitaa koko hankkeen talouden erillään yhdistyksen normaalitoiminnan taloudesta. Haemme alkuun hankerahasta 3000 euroa ennakkona. Heinä - lokakuu ovat likviditeetin kannalta heikohkoja, mutta tähän aikaan vuodesta kunta maksaa toiminta- ja talkooavustuksia kyläyhdistykselle ja lisäksi omat kesäjuhlamme ovat merkittäviä

9 (9) varojenhankintakeinoja. Hankkeen tuoman julkisuuden myötä toivomme saavamme yhdistykselle lisää yhteisöjäsenmaksuja. Tarvittaessa varaudumme ottamaan lainaa TE-keskuksen tukipäätöstä vastaan. 11. Hankkeen raportointi Hanke tullaan raportoimaan kolmen kuukauden välein. Työryhmä käsittelee kuukausittain tilitoimistolta saatavat talousraportit. Loppuraportti tehdään hankekauden päättyessä. 12. Hankkeen arviointi Kyläyhdistyksen työryhmä seuraa hankkeen etenemistä kerran kuukaudessa kokouksissa, tarvittaessa tiuhemmin. Yhteyshenkilö ja kyläpiika vievät ongelmatilanteet tarvittaessa työryhmälle tiedoksi ja toimenpiteiden käynnistämiseksi. Loppuarviointi tehdään loppuraporttiin. 13. Hankkeen seuranta Mittarit kehitetään hankkeen aikana. Vähintäänkin pysytään suunnitellussa aikataulussa ja talousarviossa. Mittareiden avulla mitataan hankkeen kehitystä ja lopputulosta. Työryhmä päättää valittavista mittareista ja vastaa seurannasta.

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke 28.8.2007 1 (10) Väliraportti 1.1. - 30.6.2007 Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: 27943 Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto,

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

26.11.2007 1 (17) Loppuraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

26.11.2007 1 (17) Loppuraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke 26.11.2007 1 (17) Loppuraportti 1.1. - 31.10.2007 Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: 27943 Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto,

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS

LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS TE-keskus Työvoima- ja elinkeinokeskus Pomoväst ry. Paikallinen toimintaryhmä LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS Uusi hanke Jatkohakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1(6) EUROOPAN YHTEISÖ Lnro

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalo seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalojen nykytila Mikä on kylätalo? Seurantalo, vanha

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2)

Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2) Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Suunnitelman laatiminen aloitetaan

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY ESKOLAN KYLÄ Eskolan kylä sijaitsee 13km:n päässä kuntakeskuksesta. Kylässä on n. 450 asukasta. Kylän elinkeinorakenne on teollisuuspainotteinen. Kylällä on pitkä perinne omatoimisesta kehittämisestä.

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen Semifinaalien käytännön järjestelyt Sami Karjalainen Esittely Sami Karjalainen 36v, Kainuun ammattiopisto, Kajaani Sähkö- ja automaatioalan opettaja Insinööri ylempi amk, master of engineering Opettajana

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Seuratuki 2013 haku ja arviointi

Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki 2013 haku ja arviointi Seuratuki vuonna 2013 Valtiontalouden tarkastusviraston raportti (VTV 14/2012) OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista Tuen suuruus 3 850 000 euroa (kasvu 2 350

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat

Arjen turvallisuus. järjestöt osallistuvat Arjen turvallisuus järjestöt osallistuvat Turvapäivän tuloksia odotellessa Ideoita Miten järjestöt voivat toimia yhteistyössä keskenään Miten järjestöt voivat tukea viranomaisia Mikä rooli itselläni ja

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY.

JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY. JÄSENREKISTERI SUOMEN MENIERE-LIITTO RY. Urho Roivanen 7.5.2005 1 JÄSENREKISTERIÄ YLLÄIDETÄÄN INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ: www.sivukoti.com/meniere Jäsenrekisteriohjelmisto ostetaan vuokrapalveluna Sivukoti.comilta.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

Ritaharjun monitoimitalo

Ritaharjun monitoimitalo Ritaharjun monitoimitalo Ritaharjun monitoimitalo n. 7500 asukkaan alue Oulun pohjoisosassa 700 1 9 lk oppilasta, erityisoppilaat, maahanmuuttajat PK 5 päivähoitoryhmää, joista 4 kokopäivä ja 1 avoin ryhmä.

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Hankkeen kuulumisia. Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009

Hankkeen kuulumisia. Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009 Hankkeen kuulumisia Vuokratalotyön pääsuunnitteluryhmän kokous 20.10.2009 Hankkeessa tapahtuu Selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Hankkeen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot