(9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika"

Transkriptio

1 (9) HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? 4. Pitkäntähtäimen toiminta 5. Hankkeen toteuttaminen Miten saavutat tavoitteesi? 6. Hankkeen aikataulu 7. Yhteistyökumppanit 8. Hankkeen johto ja organisaatio 9. Hankkeen kustannusarvio 10. Hankkeen talous ja rahoitus 11. Hankkeen raportointi 12. Hankkeen arviointi 13. Hankkeen seuranta 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 1.1 Nykytilanne Veikkola on metropolialueen kehyskunnassa voimakkaasti kasvava kylä. Veikkolalaiset, uudet ja vanhat asukkaat, ovat töissä muualla ja perheissä on paljon lapsia. Käytettävissä olevan ajan vähyyden vuoksi asukkaat tarvitsevat tukea löytääkseen harrastukset ja kylältä saatavat palvelut Valtaosa yhdistysten toiminnoista ja tapahtumista tehdään talkootyönä. Sitä on tehty aina, mutta nyt tarve on kasvanut niin suureksi, että talkootyö ei tunnu riittävän. Ratkaisuksi näemme kyläasiamiehen palkkaamisen ja tilojen hankkimisen hänelle. Käytämme tästä henkilöstä kyläpiikanimitystä tämän hankkeen aikana Kokouspaikkojen puute on ongelma kaikille yhdistyksille: nykyään suurin osa kokouksista pidetään yksityiskodeissa. Ratkaisuksi näemme kylätalon. Hankkeen aikana vuokrataan tila kylätaloksi, jossa tämä kyläpiika toimii ja jota voidaan käyttää kokoustilana Veikkolasta on kunnan keskustaan 25 km ja julkista liikennettä vain vähän ja sekin koulukuljetusten aikana. Kunnan palvelut sijaitsevat nykyisin ainoastaan kunnan keskustassa. Etäisyyden vuoksi kyläläisten ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta kunnan kanssa ei juuri ole. Yritämme löytää tämän hankkeen avulla pienyrityksille helpompia tapoja verkostoitua keskenään ja kunnan kanssa.

2 (9) 1.2 Hankkeen perustelu ja tarve Veikkolauttaminen eli uusien asukkaiden kotouttaminen Veikkolaan: Jotta metropolialueen kylästä ei tulisi nukkumalähiötä, kotoutamme uudet asukkaat osaksi kyläyhteisöä. Tällä kotouttamisella estetään nuorison ja muiden asukkaiden juurettomuutta, ilkivaltaa, väkivaltaisuutta ja muuta rauhattomuutta Veikkolan juuri valmistunut kyläsuunnitelma sisältää lukuisia parannuskohteita ja muita toimenpiteitä, jotka kehittävät ja parantavat kylän yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä sekä asukkaiden hyvinvointia. Toimenpiteet vaativat selvityksiä, seurantaa ja käytännön yhteistyön organisointia. Hankkeessa hahmottelemistamme tehtävistä suuri osa on uusia, joiden tarve tuli selväksi kyläkyselystä Veikkola on kasvanut niin suureksi, että yhdistyksillä on kädet täynnä työtä, mutta ei juuri sopivia kokouspaikkoja eikä kylän yhdistyksiä palvelevaa yhteyshenkilöä. Haluamme tarjota viihtyisän ja edullisen tilan oman yhdistyksemme tilaisuuksille sekä myös muille yhdistyksille ja muille pienehköä kokoustilaa tarvitseville, esimerkiksi taloyhtiöille Kylätupa tarjoaa mahdollisuuden kunnan palvelupisteen saamiseen keskelle Veikkolaa siten, että kyläpiika toimisi tilassa yhteyshenkilönä. Veikkolassa on nyt 4400 asukasta ja siihen tukeutuvalla Pohjois-Kirkkonummella tämän lisäksi 3390 asukasta. Veikkolan asukasmäärä kasvaa kuudella prosentilla vuodessa, jolloin palvelun tarvitsijoiden määrä kasvaa. Kylätupa tarjoaa mahdollisuuden kunnan palvelupisteen saamiseen keskelle Veikkolaa siten, että kyläpiika toimisi tilassa yhteyshenkilönä. Tilassa voisi olla kunnan tiedotusmateriaalin lisäksi kunnan edustajia ja esimerkiksi kuluttaja- ja velkaneuvojia kyläläisten tavattavissa sovittavina ajankohtina. 1.3 Hankeidea ja mitä uutta se synnyttää kylällä Veikkolauttaminen Kehitetään uusille asukkaille Veikkola-paketti, joka sisältää mm. päivitetyn kyläsuunnitelman ja kylätalosta löytyvät palvelut. Kunta on luvannut jakaa kyläsuunnitelman uusille Pohjois- Kirkkonummen kuntalaisille Tervetuloa kuntaan paketin mukana. Kyläpiika päivittää kyläsuunnitelman Veikkolaverkkoon ja toimittaa päivitetyn suunnitelman kunnalle kunnan tarvitsemassa tahdissa. Kylätalon palvelut markkinoidaan pääosin verkossa ja Kylänraitti-lehdessä, mutta jonkin verran tehdään myös esitteitä, jotka ovat jaossa esim. kirjastossa ja kylätalossa. Luodaan kylätalosta ja Veikkolaverkosta tietopisteet, joista löytyvät tiedot kylän yrityksistä, yhdistyksistä ja kaikista kylältä löytyvistä palveluista. Tietopiste palvelee sekä uusia että vanhoja asukkaita, kuin myös uusia ja vanhoja yrityksiä ja yhteisöjä. Hankkeen yhteydessä käytetään uutena menettelytapana verkoston luomisessa toiminnallisia kalentereita Kylänraitti-lehdessä ja Veikkolaverkossa Luodaan osa-aikainen työpaikka Palkataan kyläpiika auttamaan koko kylän toiminnoissa. Arvioitu kuukausituntimäärä on 66 tuntia kuukaudessa, eli 18 tuntia viikossa Luodaan kylälle uusi, viihtyisä, kylämiljööseen sopiva kokouspaikka. Vuokrattu tila mahdollistaa kyläyhdistyksen ja muiden yhteisöjen pienimuotoiset kokoukset. Lisäksi kyläyhdistys voi tämän hankkeen jälkeen kunnostaa yläkerran kaksi huonetta ja vuokrata niitä pienyrittäjälle Kunnan palvelut ja mahdollisesti muutama muu virkamies saadaan lähemmäksi kylän asukkaita.

3 (9) 1.4 Hankkeen tarkoitus Uudet asukkaat viihtyvät kylässä ja osallistuvat toimintoihin. Uusille ja vanhoillekin asukkaille muodostuu turvaverkko yhdistystoiminnan kautta. Hanke vahvistaa olemassa olevaa verkostoa yritysten, yhdistysten ja asukkaiden välillä Hanke luo työpaikan, jonka avulla saadaan hoidettua ja kehitettyä tehtäviä, joihin ei enää riitä talkootyövoimaa. Hankkeen aikana on tavoitteena luoda kannattavaa yrittäjätoimintaa antamalla yrityksille niiden tukitoimintoihin liittyvää palvelua (IT-, verkostoitumis- ja markkinointiapua) Hanke luo kylätalon, joka sopii toimisto- ja kokouspaikaksi. 1.5 Taustatiedot hakijasta, tähänastinen toiminta Veikkolan kyläyhdistys ry. Byförening i Veikkola rf. on toiminut kyläläisten hyväksi vuodesta Ensimmäinen kyläsuunnitelma valmistui vuonna 2006: siitä selviävät tähänastiset toiminnat pääpiirteittäin. Liite 1 ja myös Veikkolaverkossa Veikkola sai kyläyhdistyksen aloitteesta Suomen kylät ry:n Vuoden 2006 kyläkilpailussa ensimmäisen kunniamaininnan (2. sija). 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 2.1 Ketkä hyötyvät hankkeesta? Ensisijaiset hyödynsaajat: a) uusi työntekijä b) kylän uudet ja vanhat asukkaat c) kylän yhteisöt Toissijaiset hyödynsaajat: d) kylän yritykset e) Kirkkonummen kunta 2.2 Hankkeen tuotokset a) uusi työpaikka b) uudet palvelut c) tiedon levittäminen d) kyläsuunnitelman kehittäminen, seuranta ja toteuttamisen koordinointi e) veikkolauttaminen helpottuu f) kyläpiian liiketoimintasuunnitelma g) kylätalon ja kyläpiian markkinointisuunnitelma h) Veikkolaverkon kehittämissuunnitelma: verkko kehittyy yrittäjäystävällisemmäksi. 2.3 Miten edellä mainitut ryhmät hyötyvät hankkeesta? a) yksi henkilö työllistyy b) uudet palvelut c) asukkaat ja yhteisöt löytävät palvelut kylältä d) kylän kehittäminen etenee suunnitelmallisesti ja ripeästi e) Veikkola tunnetaan viihtyisänä ja turvallisena asuinpaikkana f) Kunnan ja asukkaiden vuorovaikutus lisääntyy

4 (9) 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? Lopulliset tavoitteet: Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen Osatavoitteet: Uusien työpaikkojen luominen Kylätalon hankkiminen Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen Määrälliset tavoitteet: 1 työpaikka koulutettujen määrä uusien/kehitettyjen nettisivujen määrä istutusten hoitajien aktivoituminen Istutusten määrän lisääntyminen kyläkävelyt ja Nuuksio-retket kalenteriin merkittyjen tapahtumien määrä Laadulliset tavoitteet: viihtyvyyden lisääntyminen turvallisuuden tunteen lisääntyminen kylän siisteyden lisääntyminen Kansallispuisto ymmärretään paremmin lähivirkistysalueena oman kylän historian tuntemus lisääntyy nostetaan asukkaiden kykyä toimia virtuaaliverkossa ja ylläpitää verkkosivuja Mittarit (hahmotelma): tilaisuuksien lukumäärä kävijämäärät tilaisuuksissa ja Veikkolaverkossa asiakaskäynnit kylätalossa ja yhteydenotot työntekijöihin kyläsuunnitelman toteutuminen aikataulussa tiedote- ja julkaisujen määrä retkien määrä kokoustilan käyttöaste muiden tilojen käyttöaste koulutustilaisuuksien luku- ja osallistujamäärä käynnit asiakkaiden luona mielipidetutkimus yhdistysten jäsenmäärän kehittyminen 4. Pitkäntähtäimen toiminta: Miten toiminta jatkuu projektin päätyttyä? 4.1 Yritysten, yhdistysten ja asukkaiden välinen yhteistyö muodostuu rutiiniksi Veikkolaverkon ja Veikkola-kalenterin kautta. Toiminta pyritään kehittämään kaupallisesti kannattavaksi. 4.2 Palkatun henkilön työsuhde jatkuu, kun projektin aikana työtehtävät pyritään kehittämään kaupallisesti kannattavaksi. 4.3 Kylätaloa käytetään ahkerasti kymmenen vuoden vuokrakauden ajan. 4.4 Viranomaisyhteistyö jatkuu säännöllisenä siten, että kunnalla on mahdollisuus jatkaa hyväksi todettuja toimintatapoja osallistumalla kylätalon ja sen henkilökunnan kustannuksiin.

5 (9) 5. Hankkeen toteuttaminen Miten saavutamme tavoitteemme? Lopulliset tavoitteet: a. Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. b. Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen. c. Kylätalosta tulee tärkeä vuorovaikutuspaikka kyläläisille, yrityksille ja yhteisöille. d. Työpaikasta ja mahdollisesti hankkeen jälkeen lisääntyvistä työpaikoista muodostuu pysyviä. Osatavoitteet: Osatavoite 1. Kylätalon hankkiminen 1.1 Vuokrasopimus laaditaan 10 vuodeksi, sähkö-, vesi- ja jätesopimukset 1.2 Kylätalokonsultin ja käyttöpäällikön arviot muutos- ja korjauskustannuksista 1.3 Toteutetaan hankkeeseen suunnitellut pintakorjaukset: tapetointi tai maalaus. 1.4 Laitteistojen ja kalustojen hankinta vuokraamalla tai lahjoituksina. 1.5 Tietoliikenneyhteyksien hankkiminen 1.6. Kylätaloon suunniteltuja toimintoja: - yhdistysten, yritysten ja kunnan sekä muiden viranomaisten info- ja tapaamispiste: ilmoitusseinä ja kansiot kunnan kuulutukset ja kaavat, pöytäkirjat ym. kuntatiedotus - kuluttaja- ja velkaneuvojan sekä työvoimaviranomaisen tapaamispaikka pari krt kk - virkamiesten ja kyläläisten kohtaamispaikka - kokoustila kylän yhdistyksille ja työryhmille - työpiste Kylänraitti-lehden vapaaehtoiselle toimitukselle - työharjoittelupaikka kylän nuorisolle - nettipysäkki ja IT-neuvontapiste kyläläisille - Veikkolan ja Nuuksion opastuksen tukipiste - Veikkola-tuotteiden esittelypaikka - Veikkolan kartanoteatterin lipunvarauspiste Osatavoite 2. Uuden työpaikan luominen 2.1 Työntekijän valinta 2.2 Työsopimuksen laatiminen 2.3 Sopimus tilitoimiston kanssa hankkeen kirjanpidosta 2.4 Koulutus työntekijälle, yhteyshenkilölle ja työryhmän jäsenille. Koulutuksen aiheena tietoteknisten valmiuksien lisääminen ja mahdolliset TE-keskuksen hankekoulutukset. 2.5 Uusia työtehtäviä kylätalossa: Luettelemme seuraavassa kaikki toiminnot, jotka haaveilemme saavamme kylätaloon pitkän aikavälin kuluessa. Tämän hankkeen aikana kaikkea ei voida toteuttaa, mutta osatavoitteen 2.5 kohdat ovat ensisijaiset Kyläpiian ja talkooväen veikkolauttamistehtävät - toiminnallisen kalenterin koti eli paikallisen yhdistys- ja yritystoiminnan esittelyn järjestäminen sekä todellisuudessa että virtuaalimaailmassa - kyläsuunnitelman seuranta, päivittäminen, tarkistuskyselyiden laatiminen ja toteuttaminen (netissä), päivitetyn suunnitelman toimittaminen kunnalle kunnan tarvitsemassa aikataulussa - yritysten ja yhdistysten verkkosivujen perustaminen (jos puuttuu), ylläpito ja kehittäminen - Veikkola-tuotteiden kehittäminen, markkinointi ja myynti

6 (9) - alihankintatyö palvelujen välittämiseksi kyläläisille (uusi linkki yritysten ja asukkaiden välille) - Kyläsuunnitelman historiaosuutta vahvistetaan järjestämällä Veikkolan historian keruu, luettelointi ja arkistointi sekä jo kerätyn historiallisen materiaalin muuntaminen nykytallennusvälineille - kurssien ja koulutustilaisuuksien organisointi aiheista, jotka edistävät viihtyvyyttä kylässä (esim. ympäristö-, rakentamismiljöö) - tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien organisointi ja virkistystapahtumien järjestäminen - yhteisöjen ja yritysten rutiinien helpottaminen - viranomaistapaamisten säännöllinen järjestäminen Veikkolaverkkoon (www.veikkola.net) liittyvät tehtävät: - ylläpito ja kehittäminen sekä sen olemassa olevien rakenteiden ottaminen paremmin yritysten, yhteisöjen ja kyläläisten käyttöön - verkon ajantasaisuuden lisääminen esim. yritysten tuote- ja ajankohtaistarjouksista - paikalliset uutiset ajan tasalle - Veikkolan virtuaalinen esittely (historia ja nykypäivä) - yritysten ja yhdistysten kouluttaminen nettisivujen ylläpitoon - Kylänraitti-lehden kehittäminen Veikkolaverkon osana - nuorten sivujen yhteyshenkilö ja aktivoija Veikkolan kyläyhdistyksen asioiden hoitaminen - varaston hallinta ja tavaroiden lainaustoiminnan organisointi - arkistojen järjestäminen ja hallinta - kylän toimintojen ja lähialueyhteistyön kehittäminen - E18-kehityskäytävän suunnittelun ja toteuttamisen aktiivinen seuranta - yhteistyökylien etsiminen - rahoituksen etsiminen tuleville hankkeille - hankkeista tiedottaminen - nuorten mukaan houkutteleminen - työharjoittelun ohjaaminen mm. työelämään tutustujille ja taksvärkkipäiväiväläisille sekä opiskelijoille - opiskelijavaihtojen organisointiapu koululle - lehden ja verkon toimitustyöhön perehdyttäminen Palvelutehtävät - kalastuslupamaksujen kerääminen - tilapäinen puhelinpäivystysapu - tilapäisestä lastenhoito- ym. tilapäisavusta tiedottaminen - talkoolistojen hoito, mm. hoitokalastustalkoiden järjestäminen - kyläsaunan vuokrauksen hoitaminen - avantouimareiden avainpalvelu - Veikkolan kesäteatterin lipputoimisto Matkailupalvelut - Veikkola ja Nuuksio tutuksi vierailijoille - opastus yhteistyössä Veikkolan matkailuyritysten kanssa - Veikkola-vierailujen ohjelmien kehittäminen ja rakentaminen - vierailukierrokset kylällä: kylätoiminnan ja historian esittely kansainvälisille ym. vierailijoille - kotivierailujen järjestelykeskus

7 (9) Ympäristöpalvelut - jätehuoltokoulutukset asunto-osakeyhtiöille ja yrityksille, tarvittaessa jätehuoltosuunnitelmien tekeminen - yhteistyö "Ympäristötietoa verkossa" -kehittämishankkeen kanssa ja Nuuksion luontoopastuskeskuksen toteuttamisen yhteydessä Osatavoite 3. Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen 3.1 Hanke-esitteen laadinta, hankkeesta tiedottaminen ja sopimusten laatiminen yrittäjien ja yhdistysten kanssa 3.2 Neuvottelut kunnan viranomaisten kanssa palvelupisteen toteuttamisesta 3.3 Kylän yhteisöjä palvelevan kalenterin ohjaus- ja koulutustilaisuudet 3.4 Kylätalon kokoustilan esitteen laadinta ja tiedottaminen yrityksille ja yhteisöille 3.5 Yrittäjien kouluttaminen ja opastus Veikkolaverkon hyödyntämiseen 3.6 Toiminnallisen toimintakalenterin luominen yhdessä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa Osatavoite 4. Asukkaiden veikkolauttaminen 4.1 Koulutus- ja tiedotusmateriaalin luonti Veikkolan nykyisille ja uusille asukkaille: pääsääntöisesti sisältöä tuotetaan Veikkolaverkkoon, mutta jossain määrin myös perinteisesti paperille. 4.2 Koulutus- ja tiedotustilaisuudet kylää koskevien asioiden ja palvelujen osalta 4.3 Kylän lehden Kylänraitin kehittäminen osana Veikkolaverkkoa 4.4 Kyläsuunnitelman päivittäminen ja päätettyjen projektien toteutumisaikataulujen valvonta 4.5 Sosiaalisten yhteisten tapaamisten edesauttaminen, mm. ohjaamalla vapaa-ajan toimintaa esim. järjestämällä koko perheen kisoja kylän liitokiekkogolfradalla. Osatavoite 5. Luonto tunnetuksi 5.1 Luontoreitin suunnittelu Nuuksion kansallispuistoon kylältä 5.2 Toimenpiteitä Rantaraitin saamiseksi kyläläisten virkistyskäyttöön. 5.3 Kyläläisten aktivointia käyttämään oman kylän saunaa, avantoa, venevalkamia, uimarantoja järjestämällä niissä erilaisia tapahtumia Julkisten alueiden istutusten hoito. 5.5 Yhteistyösopimusten laadinta vierasmaalaisten vierailijoiden kylään ja veikkolalaisiin koteihin tutustumista varten (esimerkiksi Osatavoite 6.Kylän historian taltiointi 6.1 Kylän ja kyläyhdistyksen historiaan liittyvän jo kerätyn materiaalin kokoaminen yhteen pisteeseen ja sen muuntaminen nykyisille digitaalisille välineille. 6.2 Kylän muun historian keräämisen aloittaminen mm. haastatteluin ja verkkokirjoittamisen avulla. 6.3 Kyläkävelyjen suunnittelu ja organisointi erilaisista historiallisista teemoista, esim. Salakuljettajien ja pienkauppojen Veikkola. 6. Hankkeen aikataulu ja työvaiheet Hanke alkaa ja päättyy AIKATAULUTUS, ks. excel-tiedosto, liite 2.

8 (9) 7. Hankkeen yhteistyökumppanit Tukevat hanketta: kylän yritykset, kylän yhdistykset, kylän asukkaat, Kirkkonummen kunta, muut viranomaistahot (esim. Kela ja YTV), mahdollisesti valtio, työllistettävät, koululaiset, kylätalon vuokraaja. Hyötyvät hankkeesta: kylän yritykset, kylän yhdistykset, kylän asukkaat, Kirkkonummen kunta, muut viranomaistahot (esim. Kela ja YTV), mahdollisesti valtio, työllistettävät, koululaiset, kylätalon vuokraaja. 8. Hankkeen johto ja organisaatio Toimintaa johtava organisaatio: Veikkolan kyläyhdistys ry. Hankkeen hallinnoija on oikeudellisesti vastuussa hankkeesta: Veikkolan kyläyhdistys ry. Hankejohto vastaa hankkeen käytännön toteuttamisesta: Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Kari, Pirkko Kautto ja Katriina Aatsalo. Hankejohdon apuna toimii työryhmä, joka muodostuu kyläyhdistyksen hallituksesta. Tarvittaessa nimetään aihekohtaisia pienempiä työryhmiä. Ohjausryhmä vastaa hankesuunnitelman noudattamisesta, ehdotus: kyläyhdistyksen pj Raija Kari, varalla hallituksen jäsen Pirkko Kautto kyläpiika kylän yhteisön edustaja kylällä toimivan yrityksen edustaja Pomovästin edustaja TE-keskuksen edustaja Hankkeen taloudenpito: Tilitoimisto Satu Nerola ja kyläyhdistyksen taloudenhoitaja Paavo Sortti 9. Hankkeen kustannusarvio Mitä resursseja tarvitaan? Alustava kustannusarvio, liite 3. Resursseina tarvitaan osa-aikainen kyläpiika (18 h / vk), talkootyön tekijöitä 458 tunnin verran, 7 tuntia konetyötä. Ostopalveluina toteutetaan kylätalon työpistevalot, pistorasiat ja ulkovalo sekä koulutukset. 10. Hankkeen talous ja rahoitus Talous ja rahoitus likviditeettilaskelmineen ovat myös liitteessä 3. Hankkeen kokonaissumma on euroa, josta haetaan hankeavustuksena euroa, omarahoitusosuus on 4000 euroa ja talkootyön arvo on 3999 euroa. Tilitoimisto hoitaa koko hankkeen talouden erillään yhdistyksen normaalitoiminnan taloudesta. Haemme alkuun hankerahasta 3000 euroa ennakkona. Heinä - lokakuu ovat likviditeetin kannalta heikohkoja, mutta tähän aikaan vuodesta kunta maksaa toiminta- ja talkooavustuksia kyläyhdistykselle ja lisäksi omat kesäjuhlamme ovat merkittäviä

9 (9) varojenhankintakeinoja. Hankkeen tuoman julkisuuden myötä toivomme saavamme yhdistykselle lisää yhteisöjäsenmaksuja. Tarvittaessa varaudumme ottamaan lainaa TE-keskuksen tukipäätöstä vastaan. 11. Hankkeen raportointi Hanke tullaan raportoimaan kolmen kuukauden välein. Työryhmä käsittelee kuukausittain tilitoimistolta saatavat talousraportit. Loppuraportti tehdään hankekauden päättyessä. 12. Hankkeen arviointi Kyläyhdistyksen työryhmä seuraa hankkeen etenemistä kerran kuukaudessa kokouksissa, tarvittaessa tiuhemmin. Yhteyshenkilö ja kyläpiika vievät ongelmatilanteet tarvittaessa työryhmälle tiedoksi ja toimenpiteiden käynnistämiseksi. Loppuarviointi tehdään loppuraporttiin. 13. Hankkeen seuranta Mittarit kehitetään hankkeen aikana. Vähintäänkin pysytään suunnitellussa aikataulussa ja talousarviossa. Mittareiden avulla mitataan hankkeen kehitystä ja lopputulosta. Työryhmä päättää valittavista mittareista ja vastaa seurannasta.

28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke 28.8.2007 1 (10) Väliraportti 1.1. - 30.6.2007 Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: 27943 Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9. Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:9 Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010 TULOKSET, TYÖPANKKIEN TOIMINTA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET Helsinki 2011 ISSN-L 1236-2115 ISSN 1797-9897 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt

Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto. Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri -neljän asuntoalueen verkosto Toiminta, tuotteet ja hyvät käytännöt Kuriiri-projekti, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Vapaudenk. 46b 2.krs www.kyt.st Toimittanut, Reijo Pesonen ISBN 952-99523-4-1

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN

MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA OHJELMAKAUDELLE 2007-2013 NAULAN KANTAAN 28.09.2006 Esipuhe Tämän ohjelman laatiminen on vienyt mietteet lähes vuosikymmenen taakse. Veturin ensimmäisen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti

Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Konginkankaan kyläsuunnitelmahanke 2009 Loppuraportti Kirjoittanut hankkeen vetäjä ja kyläsuunnitelman kirjoittaja Outi Raatikainen. Käsitelty Konginkankaan kyläyhdistys ry:n hallituksen/hankeryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot