(9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.12.2006 1 (9) Hankesuunnitelma: Kylätalo ja sinne piika"

Transkriptio

1 (9) HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? 4. Pitkäntähtäimen toiminta 5. Hankkeen toteuttaminen Miten saavutat tavoitteesi? 6. Hankkeen aikataulu 7. Yhteistyökumppanit 8. Hankkeen johto ja organisaatio 9. Hankkeen kustannusarvio 10. Hankkeen talous ja rahoitus 11. Hankkeen raportointi 12. Hankkeen arviointi 13. Hankkeen seuranta 1. Tausta ja tarve Miksi hanke on tarpeellinen? 1.1 Nykytilanne Veikkola on metropolialueen kehyskunnassa voimakkaasti kasvava kylä. Veikkolalaiset, uudet ja vanhat asukkaat, ovat töissä muualla ja perheissä on paljon lapsia. Käytettävissä olevan ajan vähyyden vuoksi asukkaat tarvitsevat tukea löytääkseen harrastukset ja kylältä saatavat palvelut Valtaosa yhdistysten toiminnoista ja tapahtumista tehdään talkootyönä. Sitä on tehty aina, mutta nyt tarve on kasvanut niin suureksi, että talkootyö ei tunnu riittävän. Ratkaisuksi näemme kyläasiamiehen palkkaamisen ja tilojen hankkimisen hänelle. Käytämme tästä henkilöstä kyläpiikanimitystä tämän hankkeen aikana Kokouspaikkojen puute on ongelma kaikille yhdistyksille: nykyään suurin osa kokouksista pidetään yksityiskodeissa. Ratkaisuksi näemme kylätalon. Hankkeen aikana vuokrataan tila kylätaloksi, jossa tämä kyläpiika toimii ja jota voidaan käyttää kokoustilana Veikkolasta on kunnan keskustaan 25 km ja julkista liikennettä vain vähän ja sekin koulukuljetusten aikana. Kunnan palvelut sijaitsevat nykyisin ainoastaan kunnan keskustassa. Etäisyyden vuoksi kyläläisten ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta kunnan kanssa ei juuri ole. Yritämme löytää tämän hankkeen avulla pienyrityksille helpompia tapoja verkostoitua keskenään ja kunnan kanssa.

2 (9) 1.2 Hankkeen perustelu ja tarve Veikkolauttaminen eli uusien asukkaiden kotouttaminen Veikkolaan: Jotta metropolialueen kylästä ei tulisi nukkumalähiötä, kotoutamme uudet asukkaat osaksi kyläyhteisöä. Tällä kotouttamisella estetään nuorison ja muiden asukkaiden juurettomuutta, ilkivaltaa, väkivaltaisuutta ja muuta rauhattomuutta Veikkolan juuri valmistunut kyläsuunnitelma sisältää lukuisia parannuskohteita ja muita toimenpiteitä, jotka kehittävät ja parantavat kylän yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä sekä asukkaiden hyvinvointia. Toimenpiteet vaativat selvityksiä, seurantaa ja käytännön yhteistyön organisointia. Hankkeessa hahmottelemistamme tehtävistä suuri osa on uusia, joiden tarve tuli selväksi kyläkyselystä Veikkola on kasvanut niin suureksi, että yhdistyksillä on kädet täynnä työtä, mutta ei juuri sopivia kokouspaikkoja eikä kylän yhdistyksiä palvelevaa yhteyshenkilöä. Haluamme tarjota viihtyisän ja edullisen tilan oman yhdistyksemme tilaisuuksille sekä myös muille yhdistyksille ja muille pienehköä kokoustilaa tarvitseville, esimerkiksi taloyhtiöille Kylätupa tarjoaa mahdollisuuden kunnan palvelupisteen saamiseen keskelle Veikkolaa siten, että kyläpiika toimisi tilassa yhteyshenkilönä. Veikkolassa on nyt 4400 asukasta ja siihen tukeutuvalla Pohjois-Kirkkonummella tämän lisäksi 3390 asukasta. Veikkolan asukasmäärä kasvaa kuudella prosentilla vuodessa, jolloin palvelun tarvitsijoiden määrä kasvaa. Kylätupa tarjoaa mahdollisuuden kunnan palvelupisteen saamiseen keskelle Veikkolaa siten, että kyläpiika toimisi tilassa yhteyshenkilönä. Tilassa voisi olla kunnan tiedotusmateriaalin lisäksi kunnan edustajia ja esimerkiksi kuluttaja- ja velkaneuvojia kyläläisten tavattavissa sovittavina ajankohtina. 1.3 Hankeidea ja mitä uutta se synnyttää kylällä Veikkolauttaminen Kehitetään uusille asukkaille Veikkola-paketti, joka sisältää mm. päivitetyn kyläsuunnitelman ja kylätalosta löytyvät palvelut. Kunta on luvannut jakaa kyläsuunnitelman uusille Pohjois- Kirkkonummen kuntalaisille Tervetuloa kuntaan paketin mukana. Kyläpiika päivittää kyläsuunnitelman Veikkolaverkkoon ja toimittaa päivitetyn suunnitelman kunnalle kunnan tarvitsemassa tahdissa. Kylätalon palvelut markkinoidaan pääosin verkossa ja Kylänraitti-lehdessä, mutta jonkin verran tehdään myös esitteitä, jotka ovat jaossa esim. kirjastossa ja kylätalossa. Luodaan kylätalosta ja Veikkolaverkosta tietopisteet, joista löytyvät tiedot kylän yrityksistä, yhdistyksistä ja kaikista kylältä löytyvistä palveluista. Tietopiste palvelee sekä uusia että vanhoja asukkaita, kuin myös uusia ja vanhoja yrityksiä ja yhteisöjä. Hankkeen yhteydessä käytetään uutena menettelytapana verkoston luomisessa toiminnallisia kalentereita Kylänraitti-lehdessä ja Veikkolaverkossa Luodaan osa-aikainen työpaikka Palkataan kyläpiika auttamaan koko kylän toiminnoissa. Arvioitu kuukausituntimäärä on 66 tuntia kuukaudessa, eli 18 tuntia viikossa Luodaan kylälle uusi, viihtyisä, kylämiljööseen sopiva kokouspaikka. Vuokrattu tila mahdollistaa kyläyhdistyksen ja muiden yhteisöjen pienimuotoiset kokoukset. Lisäksi kyläyhdistys voi tämän hankkeen jälkeen kunnostaa yläkerran kaksi huonetta ja vuokrata niitä pienyrittäjälle Kunnan palvelut ja mahdollisesti muutama muu virkamies saadaan lähemmäksi kylän asukkaita.

3 (9) 1.4 Hankkeen tarkoitus Uudet asukkaat viihtyvät kylässä ja osallistuvat toimintoihin. Uusille ja vanhoillekin asukkaille muodostuu turvaverkko yhdistystoiminnan kautta. Hanke vahvistaa olemassa olevaa verkostoa yritysten, yhdistysten ja asukkaiden välillä Hanke luo työpaikan, jonka avulla saadaan hoidettua ja kehitettyä tehtäviä, joihin ei enää riitä talkootyövoimaa. Hankkeen aikana on tavoitteena luoda kannattavaa yrittäjätoimintaa antamalla yrityksille niiden tukitoimintoihin liittyvää palvelua (IT-, verkostoitumis- ja markkinointiapua) Hanke luo kylätalon, joka sopii toimisto- ja kokouspaikaksi. 1.5 Taustatiedot hakijasta, tähänastinen toiminta Veikkolan kyläyhdistys ry. Byförening i Veikkola rf. on toiminut kyläläisten hyväksi vuodesta Ensimmäinen kyläsuunnitelma valmistui vuonna 2006: siitä selviävät tähänastiset toiminnat pääpiirteittäin. Liite 1 ja myös Veikkolaverkossa Veikkola sai kyläyhdistyksen aloitteesta Suomen kylät ry:n Vuoden 2006 kyläkilpailussa ensimmäisen kunniamaininnan (2. sija). 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat 2.1 Ketkä hyötyvät hankkeesta? Ensisijaiset hyödynsaajat: a) uusi työntekijä b) kylän uudet ja vanhat asukkaat c) kylän yhteisöt Toissijaiset hyödynsaajat: d) kylän yritykset e) Kirkkonummen kunta 2.2 Hankkeen tuotokset a) uusi työpaikka b) uudet palvelut c) tiedon levittäminen d) kyläsuunnitelman kehittäminen, seuranta ja toteuttamisen koordinointi e) veikkolauttaminen helpottuu f) kyläpiian liiketoimintasuunnitelma g) kylätalon ja kyläpiian markkinointisuunnitelma h) Veikkolaverkon kehittämissuunnitelma: verkko kehittyy yrittäjäystävällisemmäksi. 2.3 Miten edellä mainitut ryhmät hyötyvät hankkeesta? a) yksi henkilö työllistyy b) uudet palvelut c) asukkaat ja yhteisöt löytävät palvelut kylältä d) kylän kehittäminen etenee suunnitelmallisesti ja ripeästi e) Veikkola tunnetaan viihtyisänä ja turvallisena asuinpaikkana f) Kunnan ja asukkaiden vuorovaikutus lisääntyy

4 (9) 3. Tavoite ja tavoitteen asettelu mitä hankkeella saavutetaan? Lopulliset tavoitteet: Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen Osatavoitteet: Uusien työpaikkojen luominen Kylätalon hankkiminen Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen Määrälliset tavoitteet: 1 työpaikka koulutettujen määrä uusien/kehitettyjen nettisivujen määrä istutusten hoitajien aktivoituminen Istutusten määrän lisääntyminen kyläkävelyt ja Nuuksio-retket kalenteriin merkittyjen tapahtumien määrä Laadulliset tavoitteet: viihtyvyyden lisääntyminen turvallisuuden tunteen lisääntyminen kylän siisteyden lisääntyminen Kansallispuisto ymmärretään paremmin lähivirkistysalueena oman kylän historian tuntemus lisääntyy nostetaan asukkaiden kykyä toimia virtuaaliverkossa ja ylläpitää verkkosivuja Mittarit (hahmotelma): tilaisuuksien lukumäärä kävijämäärät tilaisuuksissa ja Veikkolaverkossa asiakaskäynnit kylätalossa ja yhteydenotot työntekijöihin kyläsuunnitelman toteutuminen aikataulussa tiedote- ja julkaisujen määrä retkien määrä kokoustilan käyttöaste muiden tilojen käyttöaste koulutustilaisuuksien luku- ja osallistujamäärä käynnit asiakkaiden luona mielipidetutkimus yhdistysten jäsenmäärän kehittyminen 4. Pitkäntähtäimen toiminta: Miten toiminta jatkuu projektin päätyttyä? 4.1 Yritysten, yhdistysten ja asukkaiden välinen yhteistyö muodostuu rutiiniksi Veikkolaverkon ja Veikkola-kalenterin kautta. Toiminta pyritään kehittämään kaupallisesti kannattavaksi. 4.2 Palkatun henkilön työsuhde jatkuu, kun projektin aikana työtehtävät pyritään kehittämään kaupallisesti kannattavaksi. 4.3 Kylätaloa käytetään ahkerasti kymmenen vuoden vuokrakauden ajan. 4.4 Viranomaisyhteistyö jatkuu säännöllisenä siten, että kunnalla on mahdollisuus jatkaa hyväksi todettuja toimintatapoja osallistumalla kylätalon ja sen henkilökunnan kustannuksiin.

5 (9) 5. Hankkeen toteuttaminen Miten saavutamme tavoitteemme? Lopulliset tavoitteet: a. Asukkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. b. Yrittäjien, yhteisöjen ja kunnan elinten vuorovaikutuksen lisääminen. c. Kylätalosta tulee tärkeä vuorovaikutuspaikka kyläläisille, yrityksille ja yhteisöille. d. Työpaikasta ja mahdollisesti hankkeen jälkeen lisääntyvistä työpaikoista muodostuu pysyviä. Osatavoitteet: Osatavoite 1. Kylätalon hankkiminen 1.1 Vuokrasopimus laaditaan 10 vuodeksi, sähkö-, vesi- ja jätesopimukset 1.2 Kylätalokonsultin ja käyttöpäällikön arviot muutos- ja korjauskustannuksista 1.3 Toteutetaan hankkeeseen suunnitellut pintakorjaukset: tapetointi tai maalaus. 1.4 Laitteistojen ja kalustojen hankinta vuokraamalla tai lahjoituksina. 1.5 Tietoliikenneyhteyksien hankkiminen 1.6. Kylätaloon suunniteltuja toimintoja: - yhdistysten, yritysten ja kunnan sekä muiden viranomaisten info- ja tapaamispiste: ilmoitusseinä ja kansiot kunnan kuulutukset ja kaavat, pöytäkirjat ym. kuntatiedotus - kuluttaja- ja velkaneuvojan sekä työvoimaviranomaisen tapaamispaikka pari krt kk - virkamiesten ja kyläläisten kohtaamispaikka - kokoustila kylän yhdistyksille ja työryhmille - työpiste Kylänraitti-lehden vapaaehtoiselle toimitukselle - työharjoittelupaikka kylän nuorisolle - nettipysäkki ja IT-neuvontapiste kyläläisille - Veikkolan ja Nuuksion opastuksen tukipiste - Veikkola-tuotteiden esittelypaikka - Veikkolan kartanoteatterin lipunvarauspiste Osatavoite 2. Uuden työpaikan luominen 2.1 Työntekijän valinta 2.2 Työsopimuksen laatiminen 2.3 Sopimus tilitoimiston kanssa hankkeen kirjanpidosta 2.4 Koulutus työntekijälle, yhteyshenkilölle ja työryhmän jäsenille. Koulutuksen aiheena tietoteknisten valmiuksien lisääminen ja mahdolliset TE-keskuksen hankekoulutukset. 2.5 Uusia työtehtäviä kylätalossa: Luettelemme seuraavassa kaikki toiminnot, jotka haaveilemme saavamme kylätaloon pitkän aikavälin kuluessa. Tämän hankkeen aikana kaikkea ei voida toteuttaa, mutta osatavoitteen 2.5 kohdat ovat ensisijaiset Kyläpiian ja talkooväen veikkolauttamistehtävät - toiminnallisen kalenterin koti eli paikallisen yhdistys- ja yritystoiminnan esittelyn järjestäminen sekä todellisuudessa että virtuaalimaailmassa - kyläsuunnitelman seuranta, päivittäminen, tarkistuskyselyiden laatiminen ja toteuttaminen (netissä), päivitetyn suunnitelman toimittaminen kunnalle kunnan tarvitsemassa aikataulussa - yritysten ja yhdistysten verkkosivujen perustaminen (jos puuttuu), ylläpito ja kehittäminen - Veikkola-tuotteiden kehittäminen, markkinointi ja myynti

6 (9) - alihankintatyö palvelujen välittämiseksi kyläläisille (uusi linkki yritysten ja asukkaiden välille) - Kyläsuunnitelman historiaosuutta vahvistetaan järjestämällä Veikkolan historian keruu, luettelointi ja arkistointi sekä jo kerätyn historiallisen materiaalin muuntaminen nykytallennusvälineille - kurssien ja koulutustilaisuuksien organisointi aiheista, jotka edistävät viihtyvyyttä kylässä (esim. ympäristö-, rakentamismiljöö) - tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien organisointi ja virkistystapahtumien järjestäminen - yhteisöjen ja yritysten rutiinien helpottaminen - viranomaistapaamisten säännöllinen järjestäminen Veikkolaverkkoon (www.veikkola.net) liittyvät tehtävät: - ylläpito ja kehittäminen sekä sen olemassa olevien rakenteiden ottaminen paremmin yritysten, yhteisöjen ja kyläläisten käyttöön - verkon ajantasaisuuden lisääminen esim. yritysten tuote- ja ajankohtaistarjouksista - paikalliset uutiset ajan tasalle - Veikkolan virtuaalinen esittely (historia ja nykypäivä) - yritysten ja yhdistysten kouluttaminen nettisivujen ylläpitoon - Kylänraitti-lehden kehittäminen Veikkolaverkon osana - nuorten sivujen yhteyshenkilö ja aktivoija Veikkolan kyläyhdistyksen asioiden hoitaminen - varaston hallinta ja tavaroiden lainaustoiminnan organisointi - arkistojen järjestäminen ja hallinta - kylän toimintojen ja lähialueyhteistyön kehittäminen - E18-kehityskäytävän suunnittelun ja toteuttamisen aktiivinen seuranta - yhteistyökylien etsiminen - rahoituksen etsiminen tuleville hankkeille - hankkeista tiedottaminen - nuorten mukaan houkutteleminen - työharjoittelun ohjaaminen mm. työelämään tutustujille ja taksvärkkipäiväiväläisille sekä opiskelijoille - opiskelijavaihtojen organisointiapu koululle - lehden ja verkon toimitustyöhön perehdyttäminen Palvelutehtävät - kalastuslupamaksujen kerääminen - tilapäinen puhelinpäivystysapu - tilapäisestä lastenhoito- ym. tilapäisavusta tiedottaminen - talkoolistojen hoito, mm. hoitokalastustalkoiden järjestäminen - kyläsaunan vuokrauksen hoitaminen - avantouimareiden avainpalvelu - Veikkolan kesäteatterin lipputoimisto Matkailupalvelut - Veikkola ja Nuuksio tutuksi vierailijoille - opastus yhteistyössä Veikkolan matkailuyritysten kanssa - Veikkola-vierailujen ohjelmien kehittäminen ja rakentaminen - vierailukierrokset kylällä: kylätoiminnan ja historian esittely kansainvälisille ym. vierailijoille - kotivierailujen järjestelykeskus

7 (9) Ympäristöpalvelut - jätehuoltokoulutukset asunto-osakeyhtiöille ja yrityksille, tarvittaessa jätehuoltosuunnitelmien tekeminen - yhteistyö "Ympäristötietoa verkossa" -kehittämishankkeen kanssa ja Nuuksion luontoopastuskeskuksen toteuttamisen yhteydessä Osatavoite 3. Yrittäjien ja yhteisöjen tukeminen 3.1 Hanke-esitteen laadinta, hankkeesta tiedottaminen ja sopimusten laatiminen yrittäjien ja yhdistysten kanssa 3.2 Neuvottelut kunnan viranomaisten kanssa palvelupisteen toteuttamisesta 3.3 Kylän yhteisöjä palvelevan kalenterin ohjaus- ja koulutustilaisuudet 3.4 Kylätalon kokoustilan esitteen laadinta ja tiedottaminen yrityksille ja yhteisöille 3.5 Yrittäjien kouluttaminen ja opastus Veikkolaverkon hyödyntämiseen 3.6 Toiminnallisen toimintakalenterin luominen yhdessä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa Osatavoite 4. Asukkaiden veikkolauttaminen 4.1 Koulutus- ja tiedotusmateriaalin luonti Veikkolan nykyisille ja uusille asukkaille: pääsääntöisesti sisältöä tuotetaan Veikkolaverkkoon, mutta jossain määrin myös perinteisesti paperille. 4.2 Koulutus- ja tiedotustilaisuudet kylää koskevien asioiden ja palvelujen osalta 4.3 Kylän lehden Kylänraitin kehittäminen osana Veikkolaverkkoa 4.4 Kyläsuunnitelman päivittäminen ja päätettyjen projektien toteutumisaikataulujen valvonta 4.5 Sosiaalisten yhteisten tapaamisten edesauttaminen, mm. ohjaamalla vapaa-ajan toimintaa esim. järjestämällä koko perheen kisoja kylän liitokiekkogolfradalla. Osatavoite 5. Luonto tunnetuksi 5.1 Luontoreitin suunnittelu Nuuksion kansallispuistoon kylältä 5.2 Toimenpiteitä Rantaraitin saamiseksi kyläläisten virkistyskäyttöön. 5.3 Kyläläisten aktivointia käyttämään oman kylän saunaa, avantoa, venevalkamia, uimarantoja järjestämällä niissä erilaisia tapahtumia Julkisten alueiden istutusten hoito. 5.5 Yhteistyösopimusten laadinta vierasmaalaisten vierailijoiden kylään ja veikkolalaisiin koteihin tutustumista varten (esimerkiksi Osatavoite 6.Kylän historian taltiointi 6.1 Kylän ja kyläyhdistyksen historiaan liittyvän jo kerätyn materiaalin kokoaminen yhteen pisteeseen ja sen muuntaminen nykyisille digitaalisille välineille. 6.2 Kylän muun historian keräämisen aloittaminen mm. haastatteluin ja verkkokirjoittamisen avulla. 6.3 Kyläkävelyjen suunnittelu ja organisointi erilaisista historiallisista teemoista, esim. Salakuljettajien ja pienkauppojen Veikkola. 6. Hankkeen aikataulu ja työvaiheet Hanke alkaa ja päättyy AIKATAULUTUS, ks. excel-tiedosto, liite 2.

8 (9) 7. Hankkeen yhteistyökumppanit Tukevat hanketta: kylän yritykset, kylän yhdistykset, kylän asukkaat, Kirkkonummen kunta, muut viranomaistahot (esim. Kela ja YTV), mahdollisesti valtio, työllistettävät, koululaiset, kylätalon vuokraaja. Hyötyvät hankkeesta: kylän yritykset, kylän yhdistykset, kylän asukkaat, Kirkkonummen kunta, muut viranomaistahot (esim. Kela ja YTV), mahdollisesti valtio, työllistettävät, koululaiset, kylätalon vuokraaja. 8. Hankkeen johto ja organisaatio Toimintaa johtava organisaatio: Veikkolan kyläyhdistys ry. Hankkeen hallinnoija on oikeudellisesti vastuussa hankkeesta: Veikkolan kyläyhdistys ry. Hankejohto vastaa hankkeen käytännön toteuttamisesta: Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija Kari, Pirkko Kautto ja Katriina Aatsalo. Hankejohdon apuna toimii työryhmä, joka muodostuu kyläyhdistyksen hallituksesta. Tarvittaessa nimetään aihekohtaisia pienempiä työryhmiä. Ohjausryhmä vastaa hankesuunnitelman noudattamisesta, ehdotus: kyläyhdistyksen pj Raija Kari, varalla hallituksen jäsen Pirkko Kautto kyläpiika kylän yhteisön edustaja kylällä toimivan yrityksen edustaja Pomovästin edustaja TE-keskuksen edustaja Hankkeen taloudenpito: Tilitoimisto Satu Nerola ja kyläyhdistyksen taloudenhoitaja Paavo Sortti 9. Hankkeen kustannusarvio Mitä resursseja tarvitaan? Alustava kustannusarvio, liite 3. Resursseina tarvitaan osa-aikainen kyläpiika (18 h / vk), talkootyön tekijöitä 458 tunnin verran, 7 tuntia konetyötä. Ostopalveluina toteutetaan kylätalon työpistevalot, pistorasiat ja ulkovalo sekä koulutukset. 10. Hankkeen talous ja rahoitus Talous ja rahoitus likviditeettilaskelmineen ovat myös liitteessä 3. Hankkeen kokonaissumma on euroa, josta haetaan hankeavustuksena euroa, omarahoitusosuus on 4000 euroa ja talkootyön arvo on 3999 euroa. Tilitoimisto hoitaa koko hankkeen talouden erillään yhdistyksen normaalitoiminnan taloudesta. Haemme alkuun hankerahasta 3000 euroa ennakkona. Heinä - lokakuu ovat likviditeetin kannalta heikohkoja, mutta tähän aikaan vuodesta kunta maksaa toiminta- ja talkooavustuksia kyläyhdistykselle ja lisäksi omat kesäjuhlamme ovat merkittäviä

9 (9) varojenhankintakeinoja. Hankkeen tuoman julkisuuden myötä toivomme saavamme yhdistykselle lisää yhteisöjäsenmaksuja. Tarvittaessa varaudumme ottamaan lainaa TE-keskuksen tukipäätöstä vastaan. 11. Hankkeen raportointi Hanke tullaan raportoimaan kolmen kuukauden välein. Työryhmä käsittelee kuukausittain tilitoimistolta saatavat talousraportit. Loppuraportti tehdään hankekauden päättyessä. 12. Hankkeen arviointi Kyläyhdistyksen työryhmä seuraa hankkeen etenemistä kerran kuukaudessa kokouksissa, tarvittaessa tiuhemmin. Yhteyshenkilö ja kyläpiika vievät ongelmatilanteet tarvittaessa työryhmälle tiedoksi ja toimenpiteiden käynnistämiseksi. Loppuarviointi tehdään loppuraporttiin. 13. Hankkeen seuranta Mittarit kehitetään hankkeen aikana. Vähintäänkin pysytään suunnitellussa aikataulussa ja talousarviossa. Mittareiden avulla mitataan hankkeen kehitystä ja lopputulosta. Työryhmä päättää valittavista mittareista ja vastaa seurannasta.

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

28.8.2007 1 (10) Väliraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke 28.8.2007 1 (10) Väliraportti 1.1. - 30.6.2007 Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: 27943 Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto,

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

26.11.2007 1 (17) Loppuraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke

26.11.2007 1 (17) Loppuraportti: Kylätalo ja sinne piika hanke 26.11.2007 1 (17) Loppuraportti 1.1. - 31.10.2007 Hankkeen nimi: Kylätalo ja sinne piika Hankkeen numero: 27943 Hankkeen ohjausryhmä: Raija Kari, Veikkolan kyläyhdistyksen pj, ohjausryhmän pj Pirkko Kautto,

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS

LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS TE-keskus Työvoima- ja elinkeinokeskus Pomoväst ry. Paikallinen toimintaryhmä LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS Uusi hanke Jatkohakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1(6) EUROOPAN YHTEISÖ Lnro

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta

MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka Ilomantsi Eija Liimatta MONIPALVELUKESKUS Jokuset kyläyhdistys ry / Kehittyvä Kuusaa kehittämishanke: opintomatka 22.4.2017 Ilomantsi Eija Liimatta Ilomantsi Väkiluku 2016 = 5 236 Ikäryhmittäin 0 to 14 10.1% 15 to 64 56.1% 65

Lisätiedot

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana

Voimistelu-ja urheiluseura Kilpi ry. YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI. Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana 2010 Voimistelu-ja urheiluseura YTY-HANKKEEN VUOSIRAPORTTI Kehittämishanke yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi maaseudun voimavarana YTY-hanke Vuosiraportti 10.4.2010 2 Sisältö HANKKEEN VUOSIRAPORTTI...

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa?

Kylätalot käyttöön. Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Kylätalot käyttöön Mitä kaikkea olisi huomioitava talon vuokraustoiminnassa? Anna Kulmakorpi 9.10.2013 Kylätalo-opas idea Kylätalot kuntoon hankkeesta, tarve kyselyn pohjalta toteutus 2011 KyläNyt-hankkeessa,

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

KOUTANIEMI-VUORESLAHTI KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

KOUTANIEMI-VUORESLAHTI KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 KOUTANIEMI-VUORESLAHTI KYLÄYHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty kyläyhdistyksen kokouksessa 27.3.2017 TOIMINNAN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET TALOUS Kyläyhdistyksen talouden tasapainottaminen on

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen

Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa (CDSMP) - Ryhmästä tukea pitkäaikaissairauden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen Arkeen Voimaa toiminta Kuntaliiton strategiassa Arkeen Voimaa -toiminta toteuttaa Kuntaliiton strategiatavoitetta

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalo seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalojen nykytila Mikä on kylätalo? Seurantalo, vanha

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA Yhdistykset Vastaajan taustaorganisaatio 35% 12% 53% Muu kylä- tai asukasyhdistys Kyläavustajan työllistänyt yhdistys Muu yhdistys Kyläavustajatoiminnan tunnettavuus 9%

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

VITAL-hanke

VITAL-hanke VITAL-hanke 1.1.2013-31.12.2014 Kyläpäällikkötapaaminen Vihtijärvi 19.11.2016 Kaarina Pullinen, Vihtijärven kyläyhdistys ry VITAL-hankkeen tarve ja tarkoitus Tarve kylien omaehtoiseen kehittämiseen kyläsuunnitelmien

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen

Teemahankeinfo Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Teemahankeinfo 6.9.2017 Suomusjärven VPK Jaana Joutsen Esityslistalla 1.Lyhyt johdatus Leader-toimintaan ja teemahankkeisiin 2.Kokemuksia LIVE-teemahankkeesta 3.Uudet teemahankkeet ja niiden hakuprosessi

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2)

Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2) Tuettu työharjoittelu valmentavassa koulutuksessa (valmentava 2) Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) Suunnitelman laatiminen aloitetaan

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY ESKOLAN KYLÄ Eskolan kylä sijaitsee 13km:n päässä kuntakeskuksesta. Kylässä on n. 450 asukasta. Kylän elinkeinorakenne on teollisuuspainotteinen. Kylällä on pitkä perinne omatoimisesta kehittämisestä.

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

LIITE 1 15.4.2010 KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 15.4.2010 LIITE 1 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto Toimintasuunnitelma ja toiminnan painopisteet TAVOITE 2013 - Suomi näkyy aiempaa yhtenäisempänä kaupan ja yhteistyön alueena

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset

Hankekoulutus 2011. Tuettava toiminta, hyväksyttävät kustannukset Hankekoulutus 2011 Tuettava toiminta, hyväksyttävät Tuen myöntämisen edellytykset Hanke on valtakunnallisen sekä paikallisen ohjelman mukainen Hanke antaa hakijalle mahdollisuuden sellaisiin toimenpiteisiin,

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys o Liittymisjäsenmaksu

Lisätiedot

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina

Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kyläyhdistykset palvelukumppaneina Kotipalvelujen kasvava markkina uudet ratkaisut 15.6.17 Kehittyvät Kylät palveluita tuottamassa kyläkoordinaattori Tuula Palojärvi Pohjois-Savon Kylät ry Pohjoissavolaisten

Lisätiedot

PERUSPARANNUSHANKKEEN ESITTELYTILAISUUS NSPY RY

PERUSPARANNUSHANKKEEN ESITTELYTILAISUUS NSPY RY PERUSPARANNUSHANKKEEN ESITTELYTILAISUUS 9.6.2014 1 PERUSPARANNUSHANKE Tarkoittaa yhdistyksen alueen Kesävesijohdon Katujen Katuvalaistuksen Uusimista / Saneeraamista Sähköverkon 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Hankkeen

Lisätiedot

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen

Semifinaalien käytännön järjestelyt. Sami Karjalainen Semifinaalien käytännön järjestelyt Sami Karjalainen Esittely Sami Karjalainen 36v, Kainuun ammattiopisto, Kajaani Sähkö- ja automaatioalan opettaja Insinööri ylempi amk, master of engineering Opettajana

Lisätiedot

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry lyhyesti Vuonna 2012 rekisteröity yhdistys, joka edistää kotoutumista sekä parantaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta Fokus työllisyystoiminnassa Kolme toimintamuotoa

Lisätiedot

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus

Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Kylähankkeen ajankohtaiskatsaus Perniön Kunnantalo 3.11.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 1. Neuvonta (Neuvontatuella ja yhteydenpidolla vahvistetaan

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot