PERHOLAINEN 4/ Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen."

Transkriptio

1 Perholainen Kuntatiedote 4/2013 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Kesätyöpaikat 4 PUHELINLETTELO 5 Terveyskeskus tiedottaa 9 MUISTILUOTSI tiedottaa 9 Kuulemistilaisuus 10 Kuulutuksia 10 Sosiaalitoimi tiedottaa 11 Ajankohtaista 12 MUKAVIA LUKUHETKIÄ! Kase Yrityspalvelu tiedottaa: NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2013 Vuoden 2013 talousarviossa on varattu euron määräraha perholaisille tai Perhossa toimiville rekisteröidyille yrityksille, maatiloille sekä metsätiloille nuorten kesätyöllistämiseen. Kunnanhallitus päätti , 93 nuorten, alle 22 v. (vielä -91 syntyneet ovat tukikelpoisia) kesätyöllistämisehdoista v seuraavaa: - Kotikuntana Perho. - Nuorilta edellytetään vähintään peruskoulun oppimäärän suorittamista. - Opiskelun tulee jatkua tai opiskelupaikkaa haetaan. - Tukea myönnetään perholaisille tai Perhossa toimiville rekisteröidyille yrityksille, maatiloille sekä metsätiloille Tukea myönnetään myös yhden oman perheenjäsenen työllistämiseen. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen. - Kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden. - Nuorta kohden tukea voi saada yhden työssäolokuukauden ajaksi (tukeen oikeutettu 1 nuori/1 kk), ajalla Työsuhteen tulee olla yhtäjaksoinen tai yhteensä enintään yhden kuukauden pituinen (n. 21 työpäivää). - Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista: * perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 200 * ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään Tuki maksetaan jälkikäteen työsuhteen päätyttyä. Tuen maksamisen edellytyksenä on tositteet palkanmaksun suorittamisesta (myös sivukuluista) tai tilitoimiston antama laskelma palkkakuluista. - Tukea ei myönnetä kotitalouksille. - Työllistämistuen maksatuksen viimeinen päivä on Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja tarvittaessa tuen määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan, ettei varattu määräraha riitä. - Hakemuksessa tulee mainita nuoren nimi, jonka aikoo työllistää (tuki yhdelle nuorelle yhdeksi kuukaudeksi), henkilötunnus, opiskelun jatkuminen ja onko nuori perheenjäsen. Hakemukset on palautettava ma mennessä kunnanvirastoon. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeita saatavana kunnanvirastolta. Kunnanhallitus Sisustus Jadelin Sisustustuotteiden valmistus ja myynti Sarita Peltoniemi Jaakontie 17 B Perho Seuraava Perholainen ilmestyy Aineisto klo 15 mennessä. Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto Toimitus: Tarja Sillanpää, Ulkoasu: Johanna Kantanen Painopaikka: Painolampi Ky Hakemukset palautetaan viimeistään kunnanvirastoon, josta myös lisätietoja. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. PERHON KUNTA PL Perho

2 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA KEVÄÄN TUKIHAKEMUKSET MENNESSÄ Tukihakemuspaketin jättämiseen tarvittavat lomakkeet lähetetään vain niille tiloille, jotka ilmoittivat vuoden 2012 hakemuksessa 101A-lomakkeella pyynnön paperilomakkeiden lähettämisestä postin kautta. Lomakkeita saa tarvittaessa maataloustoimistosta ja osoitteesta Viime kevääseen nähden ei ole tapahtunut suuria muutoksia lomakkeissa. Seuraavilta vakuutetuilta neuvojilta saa maksullista apua tukihakemusten täyttämiseen liittyvissä asioissa: Harju Sari Kivelä Jari Lassila Olavi Polso Pekka Ylitepsa Pirjo SÄHKÖINEN TUKIHAKU Sähköisen tukihakemuksen tekeminen edellyttää vipu-käyttöoikeutta. Tunnus haetaan lomakkeella 405. Aikaisemmin annettu vipu-käyttöoikeus on pääsääntöisesti voimassa. Käyttöoikeuden toimivuus on syytä testata ennen hakemuksen tekemistä. Mikäli käyttöoikeuden suhteen ilmenee ongelmia, ottakaa yhteyttä maataloustoimistoon. Sähköisesti hakemusta jätettäessä tulee tarvittavat peruslohkojen jaot ja yhdistämiset, uuden lohkon perustaminen ja pysyvästi käytöstä poistaminen tehdä lomakkeella 102C kuntaan ennen sähköisen hakemuksen jättämistä viimeistään Tukihakemuksen ja digitoitujen peruslohkojen karttakorjaukset voi tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa. Digitoinnin korjauspyynnöt voi tehdä entiseen tapaan myös paperilla lomakkeella 102C ja karttaliitteellä. Myös osallisten roolitietoihin tulleet muutokset tulee saattaa ajan tasalle 101D-lomakkeella ennen sähköisen hakemuksen jättämistä. UUSI ILMAKUVA KARTTOJEN POHJANA Perho on ilmakuvattu kesällä Uudet ilmakuvat ovat nyt karttojen pohjana, mutta ns. ajantasaistusta ei ole vielä tehty. Ajantasaistuksessa digitoija korjaa lohkon rajat vastaamaan uutta ilmakuvaa. Tämä ajantasaistus tehdään tulevan kesän ja syksyn aikana. Viljelijän kannattaa tarkistaa ennen vuoden 2013 tukihakemuksen jättämistä lohkojen rajat ja tehdä tarvittavat korjaukset itse. Jos virheet huomataan ja korjataan vasta ajantasaistuksen yhteydessä, lohkojen pienentymisestä seuraa tuen aleneminen. Myös peltotukien maksatukseen saattaa tulla viiveitä. Uusia ilmakuvia ei lähetetä paperilla tiloille eikä kuntaan. Ainoastaan ne tilat saavat kartat paperilla, joilla on viime vuonna ollut lohkomuutoksia (yhdistäminen, jako, uuden perustaminen, valvonta). Jos lohkon pinta-ala ja raja on muuttunut raivauksen tai muun alueen käyttöönoton vuoksi, lisäalueesta tulee perustaa uusi lohko. Jos uusi lohko on muutamaa aaria pienempi, lohkon rajat voi korjata ns. kuviokorjauksena. Uudet ilmakuvat löytyvät viljelijöiden vipu-palvelusta https://vipu.mavi.fi. Palveluun pääsemiseen vaaditaan käyttöoikeudet, joita voi hakea maataloustoimistosta lomakkeella 405. Lomake löytyy osoitteesta tai maataloustoimistosta. Karttakorjausten tekeminen onnistuu parhaiten sähköisesti. TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VIIMEISTÄÄN Tukioikeuksien siirrosta vuodelle 2013 on ilmoitettava mennessä tukioikeuksia luovuttavan tilan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Siirrosta ilmoitetaan lomakkeilla 103A ja 103B, jotka on lähetetty postin kautta tukioikeuksia hallinnassaan tai omistuksessaan pitäville tiloille. Siirrosta ilmoitetaan, jos vuokrauksen, myynnin tai oston kautta on tapahtunut muutoksia viime kevään jälkeen tilatukioikeuksien hallinnassa. Jos vuokrasopimusta on jatkettu, kannattaa tarkistaa tukioikeuksien tämän hetkisen hallinnan tilanne joko lomakkeesta 103A, vipu-palvelusta tai maataloustoimistosta. INVESTOINTITUKIHAKU ALKAA Vuonna 2013 investointituelle on neljä hakuaikaa. Tukipäätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Hakuajat ovat: TYPPILANNOITUKSEN TARKENTAMINEN PELTO- KASVEILLA ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää liukoisen typen mittauspäivän typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla lisätoimenpiteen ympäristötuessa valinneille mm. seuraavina päivinä: pe klo 9-14 Perho, maaseutuopisto ke klo 9 14 Perhon maaseutuopisto Analysoinnin hinta on 17 /näyte + alv 24 %. Näytteenottolomakkeen ja ohjeen saa maataloustoimistosta. Mittauksen voi tehdä myös ns. typpilaukun avulla.

3 Lisätietoja: Sirkku Koskela , Jari Tikkanen , tai Sari Harju YMPÄRISTÖTUKISITOUMUKSET JA LUONNON- HAITTAKORVAUS Viljelijä voi jatkaa vuonna 2013 päättyvää ympäristötukisitoumusta yhdellä vuodella vuoteen asti. Sitoumus jatkuu vuoden 2008 sitoumusehdoilla ja tukitasoilla. Sitoumuksen jatkoa voi hakea myös yli 65-vuotias viljelijä. Kokonaan uutta ympäristötukisitoumusta voi hakea vain poikkeustapauksessa, mikäli sitoumuksen siirto ei ole mahdollinen ja hakijalla ei ole aikaisempaa sitoumusta. Sitoumukseen sisällytettävän peltoalan on oltava ympäristötukikelpoista. Viljelijä voi hakea uutta viisivuotista luonnonhaittakorvaussitoumusta, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta tai aikaisempi sitoumus on päättynyt. Luonnonhaittakorvaussitoumuksen edellytyksenä on alle 65 vuoden ikä. Sitoumukseen sisällytettävä peltoala on oltava luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoista. Uutta peltoalaa voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa vain hyvin rajoitetusti (yli 65-vuotiaalta viljelijältä siirtyvä tai tilusjärjestelyn kautta saatu pelto). PÄÄTTYVÄ ELÄINTEN HYVINVOINTITUKI Päättyvää vuonna 2008 tehtyä eläinten hyvinvointisitoumusta voi jatkaa, mutta uutta ei voi hakea. Jatkettavien sitoumusten tukitasot ja tukiehdot säilyvät ennallaan. ERITYISYMPÄRISTÖTUKIEN HAKUAIKA SAAKKA Vuonna 2013 päättyvää ympäristötuen erityistukisopimusta voi jatkaa Viljelijä voi jatkaa vuonna 2013 keväällä tai syksyllä päättyvää ympäristötuen erityistukisopimusta yhdellä vuodella tai saakka. Ely-keskus lähettää kirjeen, jonka liitteenä olevalla lomakkeella voi jatkaa sopimusta yhdellä vuodella. Kyseinen lomake tulee palauttaa viimeistään ely-keskukseen. Seuratkaa postia. Vuonna 2013 päättyvän erityistukisopimuksen korvaaminen uudella sopimuksella ei ole mahdollista. Sopimus jatkuu päättyvän sopimuksen mukaisilla ehdoilla ja tukitasoilla. Jos kyseessä on suunnitelmaan perustuva sopimus ja suunnitelmassa on vuosittaisia ja/tai määrävälein tehtäviä hoitotoimenpiteitä, jatketaan niiden noudattamista vielä yksi vuosi. Esimerkiksi, jos ehdoissa on joka toinen vuosi raivausta ja niittoa, tehdään se toimenpide, kumpi on vuorossa. Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sopimuksiin voidaan jatkon yhteydessä liittää sopimukseen aiemmin kuulumattomia aloja enintään 50 % alkuperäisestä sopimusalasta mukaan lukien mahdolliset aiemmat lisäalat. Lisäalan liittämistä sopimukseen haetaan lomakkeilla 215K tai 215E. Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan jatkosopimukseen on mahdollista hakea eläinmäärän lisäämistä lomakkeella 218E. Muihin sopimuksiin ei ole mahdollista lisätä alaa jatkon yhteydessä. Vain muutamia erityistukisopimuksia voi hakea 2013 Uusia erityistukisopimuksia voi hakea luonnonmukaiseen tuotantoon ja luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon. Sopimusta monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon voi hakea jos viljelijä tai rekisteröity yhdistys on toteuttanut ei-tuotannollisen investoinnin. Rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea myös sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseksi. Ei-tuotannollisten investointien tukea voivat hakea ainoastaan rekisteröidyt yhdistykset. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman päättymisestä johtuen ei-tuotannollisissa investoinneissa toteutusaikaa on saakka. Hakemuslomakkeita ja ohjeita saa osoitteesta: tai maataloustoimistosta. Jos tarvetta on ottakaa heti yhteyttä esim. ProAgrian neuvojiin suunnitelmien/hakemuksen tekemiseksi Sirkku Koskela puh ja Jari Tikkanen Elykeskuksessa pitää olla mennessä täydellinen hakemus liitteineen. KOULUTUKSIA Maitotilan kehittämisinfo Perhon kunnanvirasto, Haanensali Ma klo Ohjelma: Farmi2020 hankkeen kuulumiset Timo Keskinen Navetan työohjeet (Tanskan malli) Liisa Koskela ProAgria K-P Tilan kehittämisen vaihtoehtoja Erkki Laide ProAgria K-P Kahvit klo alkaen Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henki-lön tulee käydä viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa. Perhon maaseutuoppilaitos järjestää maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisen kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksen (=ruiskuttajakoulutuksen) maanantaina klo 9-14 maaseutuoppilaitoksella. Hinta 60, lounas omakustanteinen 7 Ilmoittautumiset mennessä Virpi Pääkkönen p tai Maataloustoimisto

4 KESÄTYÖPAIKAT PERHON KUNTA 1. toimistoharjoittelija vapaa-aikatoimeen Kaksi ohjaajaa uimakouluihin ajalle Kuusi kesäkerho-ohjaajaa Lisätietoja vapaa-aikatoimi Mikko Säylä Perhon kirjastoon otetaan kaksi 18 vuotta täyttänyttä ylioppilastutkinnon tai ammattitutkinnon suorittanutta kesäharjoittelijaa (Kelan työharjoittelu) ajalle Työ edellyttää mm. aineistonkäsittelytaitoja, tietoteknisiä valmiuksia ja sosiaalisuutta asiakaspalvelutehtävissä. Lähetä hakemuksesi osoitteella Perhon kirjasto, Koulutie 4, PL 12, PERHO tai s-postitse Lisätietoja puhelimitse tai Nurmikoiden, liikuntapaikkojen ja piha-alueiden hoitotehtäviin kuusi nuorta kesä-heinäkuulle (1 nuori/kk). Lisätietoja Pasi Rannila, Keittiöapulainen Jalmiinakodin keittiölle kesäkuuksi SEKÄ kaksi keittiöharjoittelijaa Jalmiinakodin keittiölle heinäkuuksi, työaika 38,15h/vko. palkkaus 840 /kk. Lisätietoja Niina 7. Kolme kesätyöntekijää (ulkoiluttajaa/virikeohjaajaa) Jalmiinaan 8. Kaksi kesätyöntekijää (ulkoiluttajaa/virikeohjaajaa) Aamuruskoon Palkkausperuste 700 /kuukausi. Työaika 6,5 h/pvä. Kesätöihin otetaan reippaita, oma-aloitteisia, vastuuntuntoisia, tupakoimattomia ja muutenkin päihteettömistä elämäntavoista tunnettuja nuoria. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa miksi juuri sinut pitäisi valita ko kesätyöhön. Hakemuksesta tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka. Hakemukset on toimitettava klo mennessä os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, Perho. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostiin: com. Kuoreen merkintä kesätyöpaikka. PERHON KOTISEUTUYHDISTYS hakee kesätyöntekijää ajalle Työtehtävät ovat pääasiassa Perhon kotiseutumuseolla. Toivomme, että työntekijä on - kiinnostunut perinteestä ja historiasta - on oma-aloitteinen ja ahkera - sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut - iältään vuotias (kunnan nuorten kesätyöllistämistuki) Vapaamuotoiset työhakemukset mennessä: Mirja Siironen, Lukkarinkuja 3, Perho; tai Olavi Poikola, Haarajoentie 191, Perho;

5 Perhon kunta Käyntiosoite: Keskustie 2, PERHO, Postiosoite: PL 20, PERHO Kunnanvirasto avoinna ma - to klo ja pe klo Virka-aika ma-pe klo 9-14 KIINTEÄT PUHELIMET POISTUVAT KÄYTÖSTÄ PIDÄ TALLESSA UUDET NUMEROT! Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)perho.com ellei toisin mainita Yleinen osasto Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala Hallintojohtaja Seija Kinnunen Toimistosihteeri Armi Kirvesmäki Kanslisti Kaarina Vainionpää ATK-vastaava Tarja Sillanpää Yritysneuvoja Mikko Hänninen Taloustoimisto Palkanlaskija Antti Lindholm puhelinaika Toimistotyöntekijä (palkka-asiat) Kirsi Polvilampi puhelinaika Taloussihteeri Arja Lindbom Maataloustoimisto Maaseutuasiamies Seija Klemola Lomitusasiat (maatalous) (kunnanvirastolla to-pe klo 10-14) Johtava lomittaja Mari Illikainen Sosiaalitoimisto Perusturvajohtaja Hannele Koski Sosiaalityöntekijä Satu Hautala* lastensuojelu Sosiaaliohjaaja Riikka Kanniainen* aikuissosiaalityö/toimeentulotuki Sosiaaliohjaaja Leena Myllymäki aikuissosiaalityö/mielenterveys- ja päihdeasiat *) Puhelinaika klo Sosiaalipalveluohjaaja (V. Möttönen virkavapaa asti) omaishoidontuki Kanslisti Tarja Pannula Perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelu, tilaukset arkisin klo Kehi-Toimintakeskus Jyväskyläntie 23, PERHO Kehi-Asuntola Aamurusko Marko Hotakainen Hoitajat

6 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Pasi Rannila Työnjohtaja Jyri Harju Rakennustarkastaja Tapio Alanko * tavattavissa toimistolla ma-ti Kanslisti Tanja Kivijärvi Toimistotyöntekijä Kirsi Anttila asuntoasiat Talonmiehet Kimmo Nygård Jouko Voutila Veijo Vehkalampi Kalevi Pohjonen Juha Ilvesaho Teknisen toimen henkilöstöä Kirvesmies Erkki Hietala Ulkoilualueiden hoitaja Reijo Ukskoski Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Ari Laajala Laitosmies Sampo Tyynelä Kaukolämpölaitospäivystys Kiinteistöpäivystys Palopäivystys Paloasema, Teollisuustie 7, PERHO...(06) Palopäällikkö Olli Koivukoski Poliisin lupapalvelut kuukauden 2 ja 4 torstai klo 10-12, - muulloin Kaustisen Poliisi Mela-asiamies Hannu Ojantakanen ajanvarauksella...(09) Työvoimatoimisto Oikeusapu Kokkolassa, sivuvastaanotto Kaustisella arkisin klo Talous- ja velkaneuvonta (Kaustisella) Kuluttajaneuvoja Löytöeläinten vastaanotto (Toholammilla) Jalmiinakoti, Vanhainkodintie 19, PERHO Vanhustyön osastonhoitaja Mari Hämäläinen Miinanpolku (vanha puoli)/hoitajat Kirsikkakuja/hoitajat (uusi puoli) Keittiö Kotipalvelu ja kotisairaanhoito (numerot käytössä ) Kotipalvelun hoitaja Kirkonkylä Kotipalvelun hoitaja Möttönen Kotipalvelun hoitaja Oksakoski Kotisairaanhoitajat arkipäivisin: - Seija Heinola Kotisairaanhoito ja ikäneuvola Anne Länttä Ajanvaraus ikäneuvolaan to klo 14-15

7 Lukio, PL 21, Jyväskyläntie 12, PERHO Opetustoimenjohtaja, lukion rehtori Outi Leväniemi Keskuskoulu, PL 21, Jyväskyläntie 12, PERHO Kanslisti Tiina Urpilainen Toimistosihteeri Taina Jänkä (kunnanvirastolla) Perusopetuksen rehtori Mikko Tamminen Opinto-ohjaaja Maarit Myllymäki Rinteen luokka Erityisopettaja Leena Tattari Opettajien työhuone Koulukuraattori Minna Ventilä Siivooja-siivoustyönohjaaja Oili Hämäläinen Kirkonkylän koulu, PL 21, PERHO Apulaisrehtori Sakari Vainionpää Opettajien työhuone alakoulu/yläkoulu Erityisopettaja Terhi Möttönen Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Sari Aho-Vasalampi Keittiö Teknisen työn luokka Opetuskeittiö Esikoulu, Kirkonkylä, PL 21, PERHO Möttösen koulu, Korkiakankaantie 130, MÖTTÖNEN Apulaisrehtori Pasi Kanniainen Opettajien huone Esikoulu Keittiö Oksakosken koulu, Peltokankaantie 17, OKSAKOSKI Apulaisrehtori Katja Louhula Opettajien huone Alaluokka Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Paananen Päiväkoti Satulinna, Antintie 6, PERHO , Vuororyhmis Auringonkukka, Vanhainkodintie Kokkonevan ryhmis, Kokkokalliontie 5, Oksakoski Lounatuuli Linnunlaulu Vapaa-aikatoimisto (kunnanvirastolla) Vs. nuoriso-kulttuurisihteeri Mikko Säylä Työpajaohjaaja Jari Haapaniemi Etsivä nuorisotyöntekijä Tamara Lindgren-Anttila Kirjasto, Koulutie 4, PL Perho , Kirjastonjohtaja Mirja Siironen Perhon 4h, PL 20, PERHO Toiminnanjohtaja

8 Perhon Terveyskeskus Vanhainkodintie 20, PERHO Vastaanotto * Virka-aika ma-pe klo 8-16 Ajanvarauksen voi perua myös tekstiviestillä numeroon mihin vuorokauden aikaan tahansa. (Peruuttaessasi ilmoita oma nimesi ja aika, jonka haluat perua.) Telefax...(06) Lääkäripäivystys K-P:n keskussairaalan yhteispäivystys...(06) , (06) arkisin klo viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo Henkeä uhkaavassa tapauksessa soita suoraan hätänumeroon Diabetes- ja sydänhoitaja Maarit Riihimäki Reuma- ja hengityshoitaja Marjaana Taipale, soittoaika ma, ti ja to klo Muistihoitaja Eija Pohjonen, ajanvaraus ma - pe klo Terveyskeskusavustaja Marjatta Humalajoki Laboratorio näytteiden otto ma-to klo 7-9 Neuvola Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Eila Harjupatana ajanvaraus ma-pe klo 8-9 Lastenneuvola Pauliina Linna-Pannula ajanvaraus ma-pe klo 8-9 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Sari Aho-Vasalampi Ajanvaraus ma - pe klo 8-9 Psykiatrian sair.hoitaja Anna-Maija Marjusaari ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo 8-9 Työterveyshoitaja Maria Salonen puhelinaika ma - pe klo 8-9. Ajanvarauksen voi perua myös tekstiviestillä numeroon mihin vuorokauden aikaan tahansa. (Peruuttaessasi ilmoita oma nimesi ja aika, jonka haluat perua.) Kuntoutus ja apuvälineet Anu Lakanen, Heidi Nummela puhelinaika ma-pe klo 8-9 Hammashoitola * Virka-aika ma - to klo 8-15 ja pe klo 8-13, ajanvaraus klo 8-10 Ajanvarauksen voi perua myös tekstiviestillä numeroon mihin vuorokauden aikaan tahansa. (Peruuttaessasi ilmoita oma nimesi ja aika, jonka haluat perua.) Suuhygienisti Emilia Kataja Hammaslääkäripäivystys hätätapauksissa...(06) viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-11 Kokkolan terveyskeskuksen hammashoitola, Mariankatu 28, KOKKOLA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo... (06) , puhelinajat ma-ti klo 9-12 ja to klo Toimistonhoitaja Satu Puoliväli Tunkkarin terveyskeskus - vuodeosasto , , röntgen ajanvaraus klo Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto (www.kokkola.fi) Eläinlääkäri Christel Lagerman puhelinaika ark (06) , Terveystarkastaja Satu Luoma (elintarvikevalvonta ja tupakkalain valvonta ) Terveystarkastaja Maria Rintala (asumisterveys ja terveydensuojelun valvonta, uimarannat ja talousvesiasiat)

9 TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA PERHON TERVEYSASEMAN MUUTTUNEET AUKIOLOAJAT Perhon terveysasema on avoinna kesällä välisenä aikana seuraavasti: Ma to klo Pe klo Perjantaisin klo välisenä aikana asiakkaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä Tunkkarin lääkäripäivystykseen puh PERHON HAMMASHOITOLA avoinna ma - to klo 8-15 ja pe klo Ajanvaraus ensisijaisesti ma-pe klo 8 10 puh Ajanvarausnumeron ollessa varattuna, otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian. Ajanvarauksen perumiset tehdään puhelimitse ajanvarausnumeroon puhelinaikoina tai tekstiviestillä mihin vuorokauden aikaan tahansa numeroon Ilmoita viestissä nimesi ja aika, jonka perut. Ajanperumisen tekstiviestipuhelinnumeroon ei voi soittaa. Jos perut aikasi, varaa itse uusi aika soittamalla ajanvarauksen numeroon. SUUHYGIENISTI HAMMASHOITOLASSA Perhon kunnassa on aloittanut suuhygienisti Emilia Kataja. Emilia pitää omaa vastaanottoa hammashoitolassa pääsääntöisin maanantaisin. Suuhygienistin toimenkuvaan kuuluu ehkäisevä hammashoito eli hampaiden tarkastukset, hammaskiven poisto, lasten hampaiden pinnoitus jne. Suuhygienistiä tullaan näkemään myös kouluilla ja ikääntyneiden hoitolaitoksissa. Perhon terveysasema on poikkeuksellisesti suljettu pe henkilökunnan koulutuksen vuoksi. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto Tunkkarin päivystykseen puhelin VIRKISTYSPÄIVÄ MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN KÄLVIÄLLE TOIVOSEN ELÄINPUISTOON JA TALONPOJANMUSEOON Bussikyyditys maakunnasta. Päivä sisältää: bussimatkat, ruokailun Liljan kartanossa, tutustumisen Kälviällä Toivosen eläinpuistoon ja talonpojanmuseoon sekä iltapäiväkahvit. Omavastuu 15 / henkilö ILMOITTAUTUMINEN 3.5. MENNESSÄ P ( mainitsethan myös ruoka-aineallergiastasi). Tarkempi aikataulu ilmoittautumisen yhteydessä. TERVETULOA VIRKISTYMÄÄN JA VOIMAANTUMAAN YHDESSÄOLOSTA!

10 KUTSU KUULEMISTILAISUUTEEN Lunastuslain 72 d :n 2 momentin ja 9 :n 4 momentin mukainen kuuleminen. Erityisen oikeuden laajentaminen mm. Perhon ja Vimpelin kuntien alueella kulkevan Pikkarala - Alajärvi itäinen 400 kv voimajohdon alueella (käyttöoikeusyksiköt Y /1-3, Y ja Y ). Hakija Fingrid Oyj Aika ja paikka Keskiviikko, kello 16 Perhon kunnantoimisto, os. Keskustie 2, Perho. Kuulemisen tarkoitus Hakija on pyytänyt em. voimalinjan lunastusoikeuden laajentamista siten, että linjaa saa voimansiirron lisäksi käyttää myös tiedonsiirtoa ja siihen tarvittavia rakenteita ja laitteita varten. Aiemmin lunastetun voimalinjan aluetta ei laajenneta. Kuulemiskokouksen jälkeen Pohjanmaan maanmittaustoimisto käsittelee lunastuslupahakemuksen. Kuulemiseen osallistuminen Kuulemistilaisuuteen kutsun kaikki, joiden oikeutta kuulemisen jälkeen tehtävä lunastuslain 72 d :n mukainen päätös välittömästi koskee. Kuuleminen koskee sekä Perhon että Vimpelin kuntien alueella kulkevaa linjaa. Asianosaisten poissaolo ei estä asian käsittelyä. Pekka Ylinen Keski-Suomen maanmittaustoimisto Kankaankatu 17, PL JYVÄSKYLÄ p , s-posti: KUULUTUS Perhon kunnan ranta-alueiden osayleiskaavaehdotus, pois lukien Salamajärven kylässä olevat tilat Poranen ja Hautalahti , asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaan, väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus liiteasiakirjoineen on nähtävillä Perhon kunnanviraston teknisellä osastolla kuulutusajan, virka-aikana. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Perhossa Kunnanhallitus KUULUTUS Perhon kunnan ranta-alueiden osayleiskaavaehdotus Salamajärven kylässä olevien tilojen, Poranen ja Hautalahti , osalta asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaan väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus liiteasiakirjoineen on nähtävillä Perhon kunnanviraston teknisellä osastolla kuulutusajan, virka-aikana. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Perhossa Kunnanhallitus

11 TUKEA LAPSIPERHEILLE Lapsiperheille annetaan tukea arkeen ja vanhemmuuteen liittyvissä pulmatilanteissa perhetyöntekijän palveluilla. Palvelut ovat maksuttomia ja edellyttävät suunnitelman tekemistä sovituksi ajaksi. Perhetyötä tehdään myös perhettä uhkaavissa kriisitilanteissa. Perhetyöntekijän tavoittaa parhaiten puhelimesta Maksullista lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan tilapäiseen avun tarpeeseen lapsiperheissä. Kotipalvelun tarve perheessä voi ilmetä esimerkiksi sairauden tai vamman, perheenlisäyksen, perhetilanteen muutoksen ja sairaalassa tai asioilla käynnin vuoksi. Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon eikä pelkkään kotisiivoukseen. Kotipalvelua antavat kaksi lapsiperheiden kotipalvelun työntekijää työaikamahdollisuuksien mukaan. Tilaukset arkisin klo 8-9 puhelimesta Muina aikoina viestin voi jättää vastaajaan. Kunnan lastensuojelun tehtävänä on lasten, nuorten ja heidän perheidensä auttaminen ja tukeminen monin erilaisin keinoin. Suomen lainsäädäntö määrittää lapselle etusijan erityiseen suojeluun. Lapsella on oikeus mm. turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Kunnan tarjoamista lastensuojelun tukimuodoista saa enemmän tietoa ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään, puhelin Kotipalvelun maksut alkaen ovat kiinteät ja niissä ei huomioida perheen tuloja. 0-2 h 8, 2-4 h 11, 4 h MÄÄRÄRAHAA VETERAANITYÖHÖN Kunnanhallitus on myöntänyt euron määrärahan käytettäväksi veteraanityöhön vuoden 2013 aikana. Määrärahasta osa käytetään Humalajoella kesällä 2013 järjestettävän veteraanileirin kustannuksiin. Lopuilla järjestetään siivouspalvelua veteraaneille ja veteraanien leskille, joiden valtiokonttorin elinkorko on alle 20 %. Omavastuuosuus palvelusta on 10 euroa tunti, jonka yrittäjä laskuttaa suoraan asiakkailta. Loput kustannukset katetaan kunnan määrärahasta. Siivouspalvelun toteuttavat yrittäjät Ainon Apu, Koto Frio Ky ja Kotityöpalvelu Anne Rauhala. Palvelua on suunniteltu järjestettäväksi halukkaille vuoden 2013 aikana noin 4 tuntia kuukaudessa, joko yhdessä tai useammassa jaksossa kerrallaan asiakkaan tarpeen mukaan. Siis Te, veteraanit ja lesket, jotka tiedätte kuuluvanne tähän ryhmään, ottakaa yhteyttä: Koski Hannele puh KYLÄTALKKARITOIMINTA PERHOSSA Raimo Pannula leikkaa nurmikoita, hoitaa pihoja sekä tekee muitakin pieniä talonmiestöitä perholaisten vanhusten avuksi kotipalvelun tukipalveluna. Hän käyttää työssään asiakkaiden omia työvälineitä. Huolehtikaa, että bensaa riittää ja koneet ovat kunnossa. Raimoon voi ottaa yhteyttä suoraan numeroon

12 R - Itella Oyj AJANKOHTAISTA Keväällä valmistuu Asunto Oy Perhonjokirannan asunto-osakkeet Perhon keskustassa Esittelyt arkisin klo Varaa aika huoneistoesittelyyn seuraavista puh.numeroista: Jukka Hillukkala Jyri Harju Kaarina Vainionpää PERHOLAISTA KIRJALLISUUTTA MYYNNISSÄ PERHON KIRJASTOSSA. Metsäenergiapäivä Perhossa Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnanvirasto, Haanensali 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus Petri Jylhä Kaustisen seutukunta 12:10 12:30 Huomiota metsähakkeen tuotantoon ja laatuun. Tatu Viitasaari Suomen Metsäkeskus 12:30 13:30 Hakkuut ja hoitotyöt Keski-Pohjanmaan ja Perhon yksityismetsissä. Antti Pajula Suomen Metsäkeskus 13:30 14:00 Kahvi 14:00 14:30 Kaupallinen pilketuotanto Marko Ämmälä Suomen Metsäkeskus 14:30 15:00 Koneketju tai Korjuri energiapuunkorjuussa Ismo Makkonen SEAMK 15:00 15:30 Yrittäjyyden tukeminen Mikko Hänninen KASE Yrityspalvelu 15:30 16:00 Tilaisuuden päätös ja yhteenveto, Yleinen keskustelu Suomen Metsäkeskus Tatu Viitasaari 16:00 17:00 Mahdollisuus tutustua Perhon energiaosuuskuntaan uudella lämpölaitoksella. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoittautumiset mennessä, metsakeskus.fi / PERHOSSA JÄRJESTETTY HAANENHIIHTO 2013 KERÄSI 177 OSALLISTUJAA. HYVÄ PERHOLAINEN Perhon musiikinystävät toimii perholaisen musiikkielämän edistäjänä ja vaalijana. Haluamme erityisesti tukea lapsia ja nuoria lisäämällä ja edistämällä musiikkiharrastus-mahdollisuuksia kunnassamme. Järjestämme esiintymistilaisuuksia ja konsertteja kaikille musiikista kiinnostuneille sekä vuokraamme soittimia. Lisäksi teemme yhteistyötä mm. seurakunnan, vapaa-aikalautakunnan ja kansalaisopiston kanssa. Maksamalla jäsenmaksun voit tukea toimintaamme. (Perhon osuuspankki FI ) Tule myös kuuntelemaan 2 kertaa vuodessa järjestämiämme oppilaskonsertteja. Tämän vuoden kevätkonsertti järjestetään tiistaina klo Perhonsalissa. TERVETULOA! Kunta kiittää yhteistyöstä Perhon talouskauppaa Möttösessä! Kaikkien osallistujien kesken arvottiin suksienvoitelupaketti. Voitelupaketin voitti Johanna Erkkilä. Perhon liikuntatoimi onnittelee voittajaa! Kunta kiittää lämpimästi kaikkia tapahtumaan osallistuneita! Päivä oli mitä kaunein erittäin kylmästä aamusta huolimatta. Ensi vuotta odotellessa.. KANSANHIIHTOKAMPANJAN PALAUTUSKORTTI- EN viimeinen palautuspäivä vapaa-aikatoimistolle on klo 12:00 mennessä allekirjoittaneelle osoitettuna. Samalla vähintään 500 km hiihtäneet ilmoittakaa kilometrinne vapaa-aikatoimistoon niin saatte suksimestaridiplomin. LISÄTIETOJA: Perhon vapaa-aikatoimi Mikko Säylä, puh PERHON KUNTATIEDOTE N:O 4/2013 Julkinen tiedote jaetaan kaikkiin talouksiin Jaetaan viikolla 16.

Perholainen. Kuntatiedote 5/2012 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KASE YRITYSPALVELU TIEDOTTAA UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ

Perholainen. Kuntatiedote 5/2012 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA KASE YRITYSPALVELU TIEDOTTAA UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ Perholainen Kuntatiedote 5/2012 Tässä numerossa: Koululaisten toimintaa 1 Uusia työntekijöitä 1 Kunnanvirasto suljettu 1 Kase Yrityspalvelu 1 Terveyskeskus tiedottaa 2 Maataloustoimisto tiedottaa 4 Tekninen

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3.

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3. Perholainen Kuntatiedote 1/2013 tässä numerossa: Luottamushenkilöpaikat 1 Puhelinluettelo 3 Maataloustoimi tiedottaa 5 Ajankohtaista 8 MUKAVIA LUKUHETKIÄ! MUISTA TALLETTAA PUHELINLUETTELO Kunnanvirasto

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 3/2013 METSÄENERGIAA PERHOSTA LIIKENNEOPETUSTA PERHOSSA

Perholainen. Kuntatiedote 3/2013 METSÄENERGIAA PERHOSTA LIIKENNEOPETUSTA PERHOSSA Perholainen Kuntatiedote 3/2013 tässä numerossa: Metsäenegriaa Perhosta 1 Liikenneopetusta Perhossa 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 4H 80 vuotta! 3 KaseNet tiedottaa 4 Ajankohtaisia tapahtumia 5 Maataloustoimi

Lisätiedot

Vuoden 2014 kausi-influenssarokotukset Perhossa

Vuoden 2014 kausi-influenssarokotukset Perhossa Perholainen Kuntatiedote 7/2014 Tässä numerossa: Kausirokotukset 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 1 Jukka Puotila Show 1 Sosiaalitoimi tiedottaa 3 Mielenterveysviikko 4 Maaseutuyksikkö Kaseka tiedottaa 5 Perhon

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

KIRJASTON TAPAHTUMIA. Satutunnit joka toinen keskiviikko klo 9.30. Seuraava satutunti 2.11.

KIRJASTON TAPAHTUMIA. Satutunnit joka toinen keskiviikko klo 9.30. Seuraava satutunti 2.11. Perholainen Kuntatiedote 9/2011 Tässä numerossa: Kirjasto tiedottaa 1 Syysmyyjäiset 1 Isänpäiväkonsertti 1 Jalmiinakoti kiittää 1 Jyta tiedottaa 2 Mielenterveysviikko 2 Puhelinluettelo 3 maataloustoimi

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA

AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA AJANKOHTAISTA MAASEUTUTOIMISTOSTA Helmikuu 2013 SÄHKÖINEN TUKIHAKU VUONNA 2013 Uudistettu Vipu ja sähköinen tukihaku 6.2.2013 alkaen sähköisesti mahdollista: lohkotietojen käsittely ja karttakorjaukset

Lisätiedot

Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin

Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin Ajankohtaista 2014 Tilaneuvonta täydentävistä ehdoista, uutta 2015, vähän muutakin EU tuki-infot 2014 Jari Tikkanen p. 0400 162 147, jari.tikkanen@proagria.fi www.proagria.fi, ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 2/2016. Pattijoen Urheilijat Alajärven Ankkurit

Perholainen. Kuntatiedote 2/2016. Pattijoen Urheilijat Alajärven Ankkurit Perholainen Kuntatiedote 2/2016 Kase Yrityspalvelu tiedottaa: Luxdent OY:n avoimet ovet 29.4 klo 15-18 Ajanvaraus hammaslääkärin vastaanotolle 15.4 alkaen www.luxdent.fi tai puh. 0406212666. Osoite: Jyväskyläntie

Lisätiedot

TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA

TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA TOHMAJÄRVEN KUNNANVIRASTO on avoinna vuonna 2015 maanantaisin klo 9-17 ja tiistaista perjantaihin klo 9-15. Kunnan puhelinvaihde toimii Turussa, nro 040 105 4000, fax. 013

Lisätiedot

Perholainen. Kuntatiedote 3/2012. Vuokrarivitaloasukkaat! Elatusapujen indeksikorotus PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.8.2012-31.7.

Perholainen. Kuntatiedote 3/2012. Vuokrarivitaloasukkaat! Elatusapujen indeksikorotus PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN HAKEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.8.2012-31.7. PERHOLAINEN 3/2011 Perholainen Kuntatiedote 3/2012 Tässä numerossa: Parkkipaikat 1 Päivähoitopaikkojen haku 1 Sosiaalitoimi tiedottaa 1 Avoimia työpaikkoja 2 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 3 Opetustoimi tiedottaa

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 3/2010

KUNTATIEDOTE N:O 3/2010 KUNTATIEDOTE N:O 3/2010 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Kesätyöllistämistuen hakulomake2 Kesätyöpaikat haettavana... 2 MOL:n kesätyöpaikat... 3 Opiskele ammattiin Perhossa... 3 Kotiseutuyhdistyksen

Lisätiedot

Perholainen AVOIMIA TYÖPAIKKOJA. Kuntatiedote 4/2012. Kunnanvirasto ja kirjasto suljettu pe 25.5.2012 henkilökunnan koulutuspäivänvuoksi.

Perholainen AVOIMIA TYÖPAIKKOJA. Kuntatiedote 4/2012. Kunnanvirasto ja kirjasto suljettu pe 25.5.2012 henkilökunnan koulutuspäivänvuoksi. Perholainen Kuntatiedote 4/2012 Tässä numerossa: Itsenäisyyspäiväjuhla 1 4H 1 Terveyskeskus suljettu 1 Rakennustyö A.Humalajoki 1 Sosiaalitoimi tiedottaa 2 Terveyskeskus tiedottaa 3 Mielenterveysviikko

Lisätiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot

Oriveden palvelujen yhteystiedot Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyivät Oriveden palvelujen yhteystiedot Oriveden palvelujen yhteystiedot 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen neuvonta joka päivä klo 07 22, puh.

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012

Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Peltotukien paperityöt Tuki-infot 2012 Jari Tikkanen ProAgria Keski-Pohjanmaa 1 Ympäristötuen rakenne Täydentävät ehdot Vähimmäisvaatimukset (lannoitus ja kasvinsuojelu) kaikille pakolliset, ei korvausta

Lisätiedot

UUDET NUMEROT 19.1.2009

UUDET NUMEROT 19.1.2009 Kaupunginvirastot Avoinna ma-pe klo 9-15 Valtatie 26 B, 3. krs PL 50, 03601 Karkkila www.karkkila.fi kirjaamo@karkkila.fi etunimi.sukunimi@karkkila.fi Puhelinvaihde palvelee ma-pe klo 8-16 *(09) 4258 3600

Lisätiedot

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Tukihaku 2014 Aikataulut Viimeinen hakupäivä on 30.4. ja muutospäivä 16.6. Hakuopas on jo julkaistu mavi.fissä Tukihakumateriaali on tiloilla maaliskuun loppuun

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

TUULIVOIMA. Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle. Paikalla kysymyksiin vastaamassa Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas

TUULIVOIMA. Kutsu yleisötilaisuuteen Perhon kunnantoimistolle. Paikalla kysymyksiin vastaamassa Kaavoittaja Airix Oy ja Rakennuttaja Taalerintehdas Perholainen Kuntatiedote 2/2014 Tässä numerossa: Kunnanvaltuuston kokouspäivät 1 Tiedoitustilaisuuksia 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kunnan kesätyöpaikat 4 Päivähoitopaikkojen ja esiopetukseen hakeminen

Lisätiedot

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto,

Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA. Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, Oriveden kaupunki maaseutupalvelut maaseutuhallinnon YTA Markku Mäkelä Viljelijäkoulutus, Oriveden Opisto, 29.3.2017 Uudet tai vaihtuneet e-mailosoitteet tiedotamme ajankohtaisista sähköpostitse osa viesteistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1. 31.12.2014 JUUPAJOEN KUNTA Pihlajalinna Oy tuottaa juupa jokelaisille 1.1.2014 alkaen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut lukuun ottamatta Juupajoen kunnan

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

Ajankohtaista. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen Korpilahti

Ajankohtaista. Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen Korpilahti Ajankohtaista Laukaan YTA-alueen viljelijäkoulutukset Jari Halttunen 5.4.2017 Korpilahti Yleistä asiaa Hakuaikana YTA-alue auttaa Autamme mielellämme Laukaan YTA, päivystysnumero 040-732 8659 päätukihaunaikana

Lisätiedot

Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Mäntsälä Hyvinkää

Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut Mäntsälä Hyvinkää Tukihaku 2017 Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut 3.4.2017 Mäntsälä 12.4.2017 Hyvinkää 1 Tukihaun aikataulu 2017 Päätukihaku päättyy 15.6.2017 Sähköinen päätukihaku aukeaa toukokuun alkupuolella ->

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30

LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi p. 06 8889111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin LASKIAISRIEHA LESTIN KOULULLA su 14.2. klo 13.30-15.30 Myytävänä hernekeittoa (paikanpäällä ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Esitteen kuvat Tiina Laukkanen 2 KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRIEN JA SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTOT Avoinna

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 4/2008

KUNTATIEDOTE N:O 4/2008 KUNTATIEDOTE N:O 4/2008 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki... 1 Kesätyöpaikat haettavana... 2 Maaseutuopiston kesätyöpaikat.. 3 Veteraanipäivä 27.4.2008... 3 Päivähoitopaikkojen haku... 4 Minun

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA SIJAISJÄRJESTELYLLÄ/UUDELLEEN KÄSITTELY Kunnanhallitus 311 11.11.2014 Kunnanhallitus 314 17.11.2014 Kunnanhallitus 329 01.12.2014 Kunnanvaltuusto 64 15.12.2014 Kunnanhallitus 41 26.01.2015 SIVISTYSTOIMENJOHTAJA-HALLINTOJOHTAJAN VIRAN HOITO MÄÄRÄAIKAISELLA

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan puhelinluettelo - KAUSTINEN - Luotsaa hyvinvointia

Peruspalveluliikelaitos Jytan puhelinluettelo - KAUSTINEN - Luotsaa hyvinvointia Peruspalveluliikelaitos Jytan puhelinluettelo - KAUSTINEN - Luotsaa hyvinvointia Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin R - Itella Oyj Jyta-kuntien puhelinpalvelut paranevat ja puhelinnumerot muuttuvat

Lisätiedot

Perholainen. Perho-päivä la 6.8. Kuntatiedote 4/2016. Perhon lukion kevät- ja ylioppilasjuhla lauantaina 4.6.2016 klo 11 Perhonsalissa. Tervetuloa!

Perholainen. Perho-päivä la 6.8. Kuntatiedote 4/2016. Perhon lukion kevät- ja ylioppilasjuhla lauantaina 4.6.2016 klo 11 Perhonsalissa. Tervetuloa! Perholainen Kuntatiedote 4/2016 Tässä numerossa: Perhon lukion juhlat 1 Perho-päivä 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kirjasto tiedottaa 3 Kotiseutuyhdistys tiedottaa 3 Kesätyöntekijät 2016 4 Terveyskeskus

Lisätiedot

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri

Sosiaalityö puhelinaika 8.30-9.00 ja 13-13.30 Ajanvaraus kaikille sosiaalityön työntekijöille 06 2525 1201 toimistosihteeri PERUSTURVAPALVELUT Faksi 06-2525 1211 Hallinto Nurmi Maria-Liisa perusturvajohtaja 040 554 9528 Ajanvaraus ja neuvonta 06 2525 1201 Humalamäki Päivi toimistosihteeri ajanvaraus, ohjaus, neuvonta, välitystilit

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin

Sotainvalidit ovat oikeutettuja seuraaviin maksuttomiin palveluihin SOTAINVALIDIEN etuuksia ja avustuksia 2017 Kuntoutus Mikäli haitta-aste on 10 25 % on oikeus saada vuosittain 14 päivää laitoskuntoutusta. Laitoskuntoutusjakson voi halutessaan vaihtaa päiväkuntoutukseen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

AUTTAVAT TAHOT TORNIO

AUTTAVAT TAHOT TORNIO AUTTAVAT TAHOT TORNIO L-PKS 016-243111 TERVEYSKESKUS/NEUVOLAT 016-43211 -päivystysvastaanotto klo 8-22 016-432814 PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA 016-432921 KRIISIKESKUS TURVAPOIJU 016-257403 PERHENEUVOLA 016-432471

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja

YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja YMPÄRISTÖTUKIEN HAKUPROSESSEJA - Ja mistä löydät lisää tietoa Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE TORNIOSSA

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/ 21.1.2014 1 Kokousaika Tiistaina 21.1.2014 klo 15.00-16.26. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä

Kuvat: Eija Hagelberg ja Sakari Mykrä ERITYISYMPÄRISTÖTUKIEN KUSTANNUSLASKENTAA Projektipäällikkö Eija Hagelberg, FM Järki-hanke Baltic Sea Action Group & Luonnon- ja riistanhoitosäätiö YMPÄRISTÖKUISKAAJA-HANKE Oulussa 26.-27.1.2011 Kuvat:

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 3/2007

KUNTATIEDOTE N:O 3/2007 KUNTATIEDOTE N:O 3/2007 Tässä numerossa: Nuorten kesätyöllistämistuki ym.... 1 Kesätyöpaikat haettavana... 2 Ympäristölupahakemus... 3 Palotarkastukset v. 2007... 3 Maaseutuopiston kesätyöpaikat... 3 Päivähoitopaikkojen

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 3/2006

KUNTATIEDOTE N:O 3/2006 KUNTATIEDOTE N:O 3/2006 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki ym.... 1 Nuorten kesätyöllistämistuen hakulomake... 2 Työnantajan matalapalkkatuki... 2 Kesätyöpaikkoja haettavana... 3 Vapaat asunnot haettavana...

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Ajantasaistus, kartat ja pinta-alat

Ajantasaistus, kartat ja pinta-alat Ajantasaistus, kartat ja pinta-alat EU-avustajakoulutukset 19-26.3.2013 8.3.2013 AJANTASAISTUS = ilmakuvien päivitystä Ajantasaistusta tehdään peruskarttalehtineljännes kerrallaan, kuntarajoista riippumatta

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveys- ja päihdepalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Terveys- ja päihdepalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17, psykiatria- ja päihdepalvelujen yksiköiden lyhytaikaiset sulkemiset HEL 2017-000611 T 06 00 00 Päätös Terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkö päätti seuraavista

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Tukihaku 2015 Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Mitä muuttuu??? Lähes kaikki muuttuu, joten kuunnelkaa ja kyselkää.. ESITYKSEN SISÄLTÖ Tukihaku 2015 / Laukaan YTA AKTIIVIVILJELIJÄ TUKIHAKUMATERIAALI TUKIEN

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa.

Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran hakuilmoitus jaetuissa asiakirjoissa. Kunnanhallitus 308 10.11.2014 Kunnanvaltuusto 60 10.11.2014 Kunnanhallitus 333 01.12.2014 Kunnanhallitus 341 08.12.2014 Kunnanhallitus 348 15.12.2014 Kunnanhallitus 26 26.01.2015 Kunnanhallitus 51 09.02.2015

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (2)

MAANVUOKRASOPIMUS (2) MAANVUOKRASOPIMUS (2) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Perholainen Kuntatiedote 1/2016 Tässä numerossa: Kuulutus 1 Kesätyöntekijöitä 1 Korjaus- ja energiaavustukset 2 Esiopetus 2 Kesätyöllistämistuki 3 Terveystoimi tiedottaa 4 Kirjasto tiedottaa 4 Vapaa-aikatoimi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012)

Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012) Juankosken kaupunki (päiv. 26.4.2012) Hallinto-osasto Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko 0400-678080 Hallintojohtaja Kaisu Matinniemi 040-5409813 Hallituksen puheenjohtaja Jouko Lösönen 050-5414928 Markkinointisihteeri

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Keväällä valmistuvan uuden rivitalon,

Keväällä valmistuvan uuden rivitalon, Perholainen Kuntatiedote 2/2013 Tässä numerossa: Perhonjokiranta-esittely 1 Kokouspäivät 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Terveyskeskus tiedottaa 3 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 4 Opetustoimi tiedottaa 5 Tekninen

Lisätiedot

KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016

KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016 1 KaSi:n maaseututiedote / kesäkuu 2016 Maatalouden päätukihaku 2016 HAKEMUKSET ON PALAUTETTAVA viimeistään SÄHKÖISESTI PAPERISENA keskiviikkona 15.6.2016 kello 23.59 mennessä keskiviikkona 15.6.2016 kello

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa, muita hakukertoja ei vuoden 2014 aikana ole!

Muista toimittaa hakemuksesi ajoissa, muita hakukertoja ei vuoden 2014 aikana ole! Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi puh. 06 8889111 lestijarven.kunta@lestijarvi.fi JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin STIPENDEJÄ MUUALLAOPISKELEVILLE NUORILLE Lestijärven kunta on

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.2 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon

YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon YmpäristöAgro II Vinkkejä maiseman- ja luonnonhoitoon Maarit Satomaa Maisema- ja ympäristöasiantuntija ProAgria Oulu/ Maa- ja kotitalousnaiset 13.1.2014 Kuusamo Maiseman- ja luonnonhoito osana viljelijän

Lisätiedot

24.9.2015 1/6 POLVIJÄRVEN KUNNAN PUHELINNUMEROT

24.9.2015 1/6 POLVIJÄRVEN KUNNAN PUHELINNUMEROT POLVIJÄRVEN KUNNAN PUHELINNUMEROT 24.9.2015 1/6 Polvijärven kunnan puhelinnumerot löytyvät ja ovat tulostettavissa myös Polvijärven kunnan www-sivulta: www.polvijarvi.fi kuntapalvelut POLVIJÄRVEN KUNTA

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKEMISESTA VUONNA 2017 MÄÄRÄYS Pvm. 25.1.2017 Dnro 1810/03.00.00/2017 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 66/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset

Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset 1 Kommeri & Ylikoski Sähköinen asiointi 2014 Päätukihaku Karttakorjaukset Matti Ilmonen Laukaan YTA 2 Kommeri & Ylikoski Koulutuksen sisältö: Katsaus sähköön tämän kevään osalta Valtuuttaminen Päätukihaku

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja

Varhaiskasvatus. Päivähoidonohjaaja Toimintaa ja tukea arkeen lapsille, nuorille ja perheille 2015-2016 Varhaiskasvatus Päivähoidonohjaaja Katri Kopponen (opintovapaalla, sijainen Kirsi Valkama-Viitanen) Päivähoitopaikkojen myöntäminen,

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT

VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VILJELIJÄTUKIKOULUTUS TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA VARANTOON VIENNIT TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT 05.04.2017 Haku varannosta Viimeinen hakupäivä 15.6.2017 Hakulomake 289, sekä ohjeet osoitteesta: www.suomi.fi/lomakkeet

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät. Oriveden palvelujen yhteystiedot 1.1.

HYVINVOINTIPALVELUT. Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät. Oriveden palvelujen yhteystiedot 1.1. HYVINVOINTIPALVELUT Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät Oriveden palvelujen yhteystiedot 1.1.2014 alkaen Oriveden palvelujen yhteystiedot 1.1.2014 alkaen 2 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI 04.03.2013 10.03.2013, vk 10

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI 04.03.2013 10.03.2013, vk 10 INSTITUUTTIA KOSKEVAT ASIAT ma 4.3.2013 talousjohtaja Sjoella klo 12.45 alkaen klo 8.15, Johtoryhmä klo 13.00, Voutilainen maakuntaliitossa ke 6.3.2013 klo 9.00, Tuulivoimakoulutus alkaa, samalla lehdistötilaisuus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 HUOM! Tiedot varmistuvat kevään 2010 kuluessa, tilanne 5.1.2010 mukaan Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä, hakemukset liitteineen

Lisätiedot

KAUPUNKITIEDOTE 3/2016

KAUPUNKITIEDOTE 3/2016 KAUPUNKITIEDOTE 3/2016 AILI DAMMERT öljy- ja akryylimaalauksia Galleria Justuksessa 2. 29.4.2016 Lumikukka Energiat kohtaavat Tervetuloa avajaisiin pe 1.4. klo 14.00! Galleria Justus, Asematie 1, Kannus

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungi

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Nakkilan kunnan työpaja

Nakkilan kunnan työpaja Nakkilan kunnan työpaja Nakkilan kunnan työpaja sai alkunsa 20.8.2012. Paja on suunnattu pääasiassa 16 29-vuotiaille nuorille. Reipas ilmapiiri antaa turvallisen tilan nuorille testata ja kehittää taitojaan

Lisätiedot