PERHOLAINEN 4/ Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHOLAINEN 4/2013. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen."

Transkriptio

1 Perholainen Kuntatiedote 4/2013 Tässä numerossa: Kesätyöllistämistuki 1 Maataloustoimi tiedottaa 2 Kesätyöpaikat 4 PUHELINLETTELO 5 Terveyskeskus tiedottaa 9 MUISTILUOTSI tiedottaa 9 Kuulemistilaisuus 10 Kuulutuksia 10 Sosiaalitoimi tiedottaa 11 Ajankohtaista 12 MUKAVIA LUKUHETKIÄ! Kase Yrityspalvelu tiedottaa: NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2013 Vuoden 2013 talousarviossa on varattu euron määräraha perholaisille tai Perhossa toimiville rekisteröidyille yrityksille, maatiloille sekä metsätiloille nuorten kesätyöllistämiseen. Kunnanhallitus päätti , 93 nuorten, alle 22 v. (vielä -91 syntyneet ovat tukikelpoisia) kesätyöllistämisehdoista v seuraavaa: - Kotikuntana Perho. - Nuorilta edellytetään vähintään peruskoulun oppimäärän suorittamista. - Opiskelun tulee jatkua tai opiskelupaikkaa haetaan. - Tukea myönnetään perholaisille tai Perhossa toimiville rekisteröidyille yrityksille, maatiloille sekä metsätiloille Tukea myönnetään myös yhden oman perheenjäsenen työllistämiseen. - Ei nuorelle, joka on oikeutettu työmarkkinatukeen. - Kesätyöllistämistuki on aina toissijainen työvoimapoliittisiin tukiin nähden. - Nuorta kohden tukea voi saada yhden työssäolokuukauden ajaksi (tukeen oikeutettu 1 nuori/1 kk), ajalla Työsuhteen tulee olla yhtäjaksoinen tai yhteensä enintään yhden kuukauden pituinen (n. 21 työpäivää). - Tuki on palkasta ja palkan sivukuluista: * perheenjäsenen työllistämiseen 40 %, enintään 200 * ulkopuolisen työllistämiseen 50 %, enintään Tuki maksetaan jälkikäteen työsuhteen päätyttyä. Tuen maksamisen edellytyksenä on tositteet palkanmaksun suorittamisesta (myös sivukuluista) tai tilitoimiston antama laskelma palkkakuluista. - Tukea ei myönnetä kotitalouksille. - Työllistämistuen maksatuksen viimeinen päivä on Tuen maksatuksessa otetaan huomioon tarkoitukseen varattu määräraha ja tarvittaessa tuen määrää pienennetään, mikäli hakemusten perusteella katsotaan, ettei varattu määräraha riitä. - Hakemuksessa tulee mainita nuoren nimi, jonka aikoo työllistää (tuki yhdelle nuorelle yhdeksi kuukaudeksi), henkilötunnus, opiskelun jatkuminen ja onko nuori perheenjäsen. Hakemukset on palautettava ma mennessä kunnanvirastoon. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakemuslomakkeita saatavana kunnanvirastolta. Kunnanhallitus Sisustus Jadelin Sisustustuotteiden valmistus ja myynti Sarita Peltoniemi Jaakontie 17 B Perho Seuraava Perholainen ilmestyy Aineisto klo 15 mennessä. Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto Toimitus: Tarja Sillanpää, Ulkoasu: Johanna Kantanen Painopaikka: Painolampi Ky Hakemukset palautetaan viimeistään kunnanvirastoon, josta myös lisätietoja. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. PERHON KUNTA PL Perho

2 MAATALOUSTOIMISTO TIEDOTTAA KEVÄÄN TUKIHAKEMUKSET MENNESSÄ Tukihakemuspaketin jättämiseen tarvittavat lomakkeet lähetetään vain niille tiloille, jotka ilmoittivat vuoden 2012 hakemuksessa 101A-lomakkeella pyynnön paperilomakkeiden lähettämisestä postin kautta. Lomakkeita saa tarvittaessa maataloustoimistosta ja osoitteesta Viime kevääseen nähden ei ole tapahtunut suuria muutoksia lomakkeissa. Seuraavilta vakuutetuilta neuvojilta saa maksullista apua tukihakemusten täyttämiseen liittyvissä asioissa: Harju Sari Kivelä Jari Lassila Olavi Polso Pekka Ylitepsa Pirjo SÄHKÖINEN TUKIHAKU Sähköisen tukihakemuksen tekeminen edellyttää vipu-käyttöoikeutta. Tunnus haetaan lomakkeella 405. Aikaisemmin annettu vipu-käyttöoikeus on pääsääntöisesti voimassa. Käyttöoikeuden toimivuus on syytä testata ennen hakemuksen tekemistä. Mikäli käyttöoikeuden suhteen ilmenee ongelmia, ottakaa yhteyttä maataloustoimistoon. Sähköisesti hakemusta jätettäessä tulee tarvittavat peruslohkojen jaot ja yhdistämiset, uuden lohkon perustaminen ja pysyvästi käytöstä poistaminen tehdä lomakkeella 102C kuntaan ennen sähköisen hakemuksen jättämistä viimeistään Tukihakemuksen ja digitoitujen peruslohkojen karttakorjaukset voi tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa. Digitoinnin korjauspyynnöt voi tehdä entiseen tapaan myös paperilla lomakkeella 102C ja karttaliitteellä. Myös osallisten roolitietoihin tulleet muutokset tulee saattaa ajan tasalle 101D-lomakkeella ennen sähköisen hakemuksen jättämistä. UUSI ILMAKUVA KARTTOJEN POHJANA Perho on ilmakuvattu kesällä Uudet ilmakuvat ovat nyt karttojen pohjana, mutta ns. ajantasaistusta ei ole vielä tehty. Ajantasaistuksessa digitoija korjaa lohkon rajat vastaamaan uutta ilmakuvaa. Tämä ajantasaistus tehdään tulevan kesän ja syksyn aikana. Viljelijän kannattaa tarkistaa ennen vuoden 2013 tukihakemuksen jättämistä lohkojen rajat ja tehdä tarvittavat korjaukset itse. Jos virheet huomataan ja korjataan vasta ajantasaistuksen yhteydessä, lohkojen pienentymisestä seuraa tuen aleneminen. Myös peltotukien maksatukseen saattaa tulla viiveitä. Uusia ilmakuvia ei lähetetä paperilla tiloille eikä kuntaan. Ainoastaan ne tilat saavat kartat paperilla, joilla on viime vuonna ollut lohkomuutoksia (yhdistäminen, jako, uuden perustaminen, valvonta). Jos lohkon pinta-ala ja raja on muuttunut raivauksen tai muun alueen käyttöönoton vuoksi, lisäalueesta tulee perustaa uusi lohko. Jos uusi lohko on muutamaa aaria pienempi, lohkon rajat voi korjata ns. kuviokorjauksena. Uudet ilmakuvat löytyvät viljelijöiden vipu-palvelusta https://vipu.mavi.fi. Palveluun pääsemiseen vaaditaan käyttöoikeudet, joita voi hakea maataloustoimistosta lomakkeella 405. Lomake löytyy osoitteesta tai maataloustoimistosta. Karttakorjausten tekeminen onnistuu parhaiten sähköisesti. TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT VIIMEISTÄÄN Tukioikeuksien siirrosta vuodelle 2013 on ilmoitettava mennessä tukioikeuksia luovuttavan tilan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Siirrosta ilmoitetaan lomakkeilla 103A ja 103B, jotka on lähetetty postin kautta tukioikeuksia hallinnassaan tai omistuksessaan pitäville tiloille. Siirrosta ilmoitetaan, jos vuokrauksen, myynnin tai oston kautta on tapahtunut muutoksia viime kevään jälkeen tilatukioikeuksien hallinnassa. Jos vuokrasopimusta on jatkettu, kannattaa tarkistaa tukioikeuksien tämän hetkisen hallinnan tilanne joko lomakkeesta 103A, vipu-palvelusta tai maataloustoimistosta. INVESTOINTITUKIHAKU ALKAA Vuonna 2013 investointituelle on neljä hakuaikaa. Tukipäätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Hakuajat ovat: TYPPILANNOITUKSEN TARKENTAMINEN PELTO- KASVEILLA ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää liukoisen typen mittauspäivän typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveilla lisätoimenpiteen ympäristötuessa valinneille mm. seuraavina päivinä: pe klo 9-14 Perho, maaseutuopisto ke klo 9 14 Perhon maaseutuopisto Analysoinnin hinta on 17 /näyte + alv 24 %. Näytteenottolomakkeen ja ohjeen saa maataloustoimistosta. Mittauksen voi tehdä myös ns. typpilaukun avulla.

3 Lisätietoja: Sirkku Koskela , Jari Tikkanen , tai Sari Harju YMPÄRISTÖTUKISITOUMUKSET JA LUONNON- HAITTAKORVAUS Viljelijä voi jatkaa vuonna 2013 päättyvää ympäristötukisitoumusta yhdellä vuodella vuoteen asti. Sitoumus jatkuu vuoden 2008 sitoumusehdoilla ja tukitasoilla. Sitoumuksen jatkoa voi hakea myös yli 65-vuotias viljelijä. Kokonaan uutta ympäristötukisitoumusta voi hakea vain poikkeustapauksessa, mikäli sitoumuksen siirto ei ole mahdollinen ja hakijalla ei ole aikaisempaa sitoumusta. Sitoumukseen sisällytettävän peltoalan on oltava ympäristötukikelpoista. Viljelijä voi hakea uutta viisivuotista luonnonhaittakorvaussitoumusta, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta tai aikaisempi sitoumus on päättynyt. Luonnonhaittakorvaussitoumuksen edellytyksenä on alle 65 vuoden ikä. Sitoumukseen sisällytettävä peltoala on oltava luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoista. Uutta peltoalaa voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa vain hyvin rajoitetusti (yli 65-vuotiaalta viljelijältä siirtyvä tai tilusjärjestelyn kautta saatu pelto). PÄÄTTYVÄ ELÄINTEN HYVINVOINTITUKI Päättyvää vuonna 2008 tehtyä eläinten hyvinvointisitoumusta voi jatkaa, mutta uutta ei voi hakea. Jatkettavien sitoumusten tukitasot ja tukiehdot säilyvät ennallaan. ERITYISYMPÄRISTÖTUKIEN HAKUAIKA SAAKKA Vuonna 2013 päättyvää ympäristötuen erityistukisopimusta voi jatkaa Viljelijä voi jatkaa vuonna 2013 keväällä tai syksyllä päättyvää ympäristötuen erityistukisopimusta yhdellä vuodella tai saakka. Ely-keskus lähettää kirjeen, jonka liitteenä olevalla lomakkeella voi jatkaa sopimusta yhdellä vuodella. Kyseinen lomake tulee palauttaa viimeistään ely-keskukseen. Seuratkaa postia. Vuonna 2013 päättyvän erityistukisopimuksen korvaaminen uudella sopimuksella ei ole mahdollista. Sopimus jatkuu päättyvän sopimuksen mukaisilla ehdoilla ja tukitasoilla. Jos kyseessä on suunnitelmaan perustuva sopimus ja suunnitelmassa on vuosittaisia ja/tai määrävälein tehtäviä hoitotoimenpiteitä, jatketaan niiden noudattamista vielä yksi vuosi. Esimerkiksi, jos ehdoissa on joka toinen vuosi raivausta ja niittoa, tehdään se toimenpide, kumpi on vuorossa. Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sopimuksiin voidaan jatkon yhteydessä liittää sopimukseen aiemmin kuulumattomia aloja enintään 50 % alkuperäisestä sopimusalasta mukaan lukien mahdolliset aiemmat lisäalat. Lisäalan liittämistä sopimukseen haetaan lomakkeilla 215K tai 215E. Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan jatkosopimukseen on mahdollista hakea eläinmäärän lisäämistä lomakkeella 218E. Muihin sopimuksiin ei ole mahdollista lisätä alaa jatkon yhteydessä. Vain muutamia erityistukisopimuksia voi hakea 2013 Uusia erityistukisopimuksia voi hakea luonnonmukaiseen tuotantoon ja luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon. Sopimusta monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon voi hakea jos viljelijä tai rekisteröity yhdistys on toteuttanut ei-tuotannollisen investoinnin. Rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea myös sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseksi. Ei-tuotannollisten investointien tukea voivat hakea ainoastaan rekisteröidyt yhdistykset. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman päättymisestä johtuen ei-tuotannollisissa investoinneissa toteutusaikaa on saakka. Hakemuslomakkeita ja ohjeita saa osoitteesta: tai maataloustoimistosta. Jos tarvetta on ottakaa heti yhteyttä esim. ProAgrian neuvojiin suunnitelmien/hakemuksen tekemiseksi Sirkku Koskela puh ja Jari Tikkanen Elykeskuksessa pitää olla mennessä täydellinen hakemus liitteineen. KOULUTUKSIA Maitotilan kehittämisinfo Perhon kunnanvirasto, Haanensali Ma klo Ohjelma: Farmi2020 hankkeen kuulumiset Timo Keskinen Navetan työohjeet (Tanskan malli) Liisa Koskela ProAgria K-P Tilan kehittämisen vaihtoehtoja Erkki Laide ProAgria K-P Kahvit klo alkaen Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutukset Ympäristötuen ehtoihin kuuluu, että kasvinsuojeluaineita maatilan pelloille levittävän henki-lön tulee käydä viiden vuoden välein kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksessa. Perhon maaseutuoppilaitos järjestää maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisen kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksen (=ruiskuttajakoulutuksen) maanantaina klo 9-14 maaseutuoppilaitoksella. Hinta 60, lounas omakustanteinen 7 Ilmoittautumiset mennessä Virpi Pääkkönen p tai Maataloustoimisto

4 KESÄTYÖPAIKAT PERHON KUNTA 1. toimistoharjoittelija vapaa-aikatoimeen Kaksi ohjaajaa uimakouluihin ajalle Kuusi kesäkerho-ohjaajaa Lisätietoja vapaa-aikatoimi Mikko Säylä Perhon kirjastoon otetaan kaksi 18 vuotta täyttänyttä ylioppilastutkinnon tai ammattitutkinnon suorittanutta kesäharjoittelijaa (Kelan työharjoittelu) ajalle Työ edellyttää mm. aineistonkäsittelytaitoja, tietoteknisiä valmiuksia ja sosiaalisuutta asiakaspalvelutehtävissä. Lähetä hakemuksesi osoitteella Perhon kirjasto, Koulutie 4, PL 12, PERHO tai s-postitse Lisätietoja puhelimitse tai Nurmikoiden, liikuntapaikkojen ja piha-alueiden hoitotehtäviin kuusi nuorta kesä-heinäkuulle (1 nuori/kk). Lisätietoja Pasi Rannila, Keittiöapulainen Jalmiinakodin keittiölle kesäkuuksi SEKÄ kaksi keittiöharjoittelijaa Jalmiinakodin keittiölle heinäkuuksi, työaika 38,15h/vko. palkkaus 840 /kk. Lisätietoja Niina 7. Kolme kesätyöntekijää (ulkoiluttajaa/virikeohjaajaa) Jalmiinaan 8. Kaksi kesätyöntekijää (ulkoiluttajaa/virikeohjaajaa) Aamuruskoon Palkkausperuste 700 /kuukausi. Työaika 6,5 h/pvä. Kesätöihin otetaan reippaita, oma-aloitteisia, vastuuntuntoisia, tupakoimattomia ja muutenkin päihteettömistä elämäntavoista tunnettuja nuoria. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa miksi juuri sinut pitäisi valita ko kesätyöhön. Hakemuksesta tulee selvitä ikä ja nykyinen opiskelupaikka. Hakemukset on toimitettava klo mennessä os. Perhon kunta, Johtoryhmä, PL 20, Perho. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostiin: com. Kuoreen merkintä kesätyöpaikka. PERHON KOTISEUTUYHDISTYS hakee kesätyöntekijää ajalle Työtehtävät ovat pääasiassa Perhon kotiseutumuseolla. Toivomme, että työntekijä on - kiinnostunut perinteestä ja historiasta - on oma-aloitteinen ja ahkera - sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut - iältään vuotias (kunnan nuorten kesätyöllistämistuki) Vapaamuotoiset työhakemukset mennessä: Mirja Siironen, Lukkarinkuja 3, Perho; tai Olavi Poikola, Haarajoentie 191, Perho;

5 Perhon kunta Käyntiosoite: Keskustie 2, PERHO, Postiosoite: PL 20, PERHO Kunnanvirasto avoinna ma - to klo ja pe klo Virka-aika ma-pe klo 9-14 KIINTEÄT PUHELIMET POISTUVAT KÄYTÖSTÄ PIDÄ TALLESSA UUDET NUMEROT! Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)perho.com ellei toisin mainita Yleinen osasto Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala Hallintojohtaja Seija Kinnunen Toimistosihteeri Armi Kirvesmäki Kanslisti Kaarina Vainionpää ATK-vastaava Tarja Sillanpää Yritysneuvoja Mikko Hänninen Taloustoimisto Palkanlaskija Antti Lindholm puhelinaika Toimistotyöntekijä (palkka-asiat) Kirsi Polvilampi puhelinaika Taloussihteeri Arja Lindbom Maataloustoimisto Maaseutuasiamies Seija Klemola Lomitusasiat (maatalous) (kunnanvirastolla to-pe klo 10-14) Johtava lomittaja Mari Illikainen Sosiaalitoimisto Perusturvajohtaja Hannele Koski Sosiaalityöntekijä Satu Hautala* lastensuojelu Sosiaaliohjaaja Riikka Kanniainen* aikuissosiaalityö/toimeentulotuki Sosiaaliohjaaja Leena Myllymäki aikuissosiaalityö/mielenterveys- ja päihdeasiat *) Puhelinaika klo Sosiaalipalveluohjaaja (V. Möttönen virkavapaa asti) omaishoidontuki Kanslisti Tarja Pannula Perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelu, tilaukset arkisin klo Kehi-Toimintakeskus Jyväskyläntie 23, PERHO Kehi-Asuntola Aamurusko Marko Hotakainen Hoitajat

6 Tekninen toimisto Tekninen johtaja Pasi Rannila Työnjohtaja Jyri Harju Rakennustarkastaja Tapio Alanko * tavattavissa toimistolla ma-ti Kanslisti Tanja Kivijärvi Toimistotyöntekijä Kirsi Anttila asuntoasiat Talonmiehet Kimmo Nygård Jouko Voutila Veijo Vehkalampi Kalevi Pohjonen Juha Ilvesaho Teknisen toimen henkilöstöä Kirvesmies Erkki Hietala Ulkoilualueiden hoitaja Reijo Ukskoski Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Ari Laajala Laitosmies Sampo Tyynelä Kaukolämpölaitospäivystys Kiinteistöpäivystys Palopäivystys Paloasema, Teollisuustie 7, PERHO...(06) Palopäällikkö Olli Koivukoski Poliisin lupapalvelut kuukauden 2 ja 4 torstai klo 10-12, - muulloin Kaustisen Poliisi Mela-asiamies Hannu Ojantakanen ajanvarauksella...(09) Työvoimatoimisto Oikeusapu Kokkolassa, sivuvastaanotto Kaustisella arkisin klo Talous- ja velkaneuvonta (Kaustisella) Kuluttajaneuvoja Löytöeläinten vastaanotto (Toholammilla) Jalmiinakoti, Vanhainkodintie 19, PERHO Vanhustyön osastonhoitaja Mari Hämäläinen Miinanpolku (vanha puoli)/hoitajat Kirsikkakuja/hoitajat (uusi puoli) Keittiö Kotipalvelu ja kotisairaanhoito (numerot käytössä ) Kotipalvelun hoitaja Kirkonkylä Kotipalvelun hoitaja Möttönen Kotipalvelun hoitaja Oksakoski Kotisairaanhoitajat arkipäivisin: - Seija Heinola Kotisairaanhoito ja ikäneuvola Anne Länttä Ajanvaraus ikäneuvolaan to klo 14-15

7 Lukio, PL 21, Jyväskyläntie 12, PERHO Opetustoimenjohtaja, lukion rehtori Outi Leväniemi Keskuskoulu, PL 21, Jyväskyläntie 12, PERHO Kanslisti Tiina Urpilainen Toimistosihteeri Taina Jänkä (kunnanvirastolla) Perusopetuksen rehtori Mikko Tamminen Opinto-ohjaaja Maarit Myllymäki Rinteen luokka Erityisopettaja Leena Tattari Opettajien työhuone Koulukuraattori Minna Ventilä Siivooja-siivoustyönohjaaja Oili Hämäläinen Kirkonkylän koulu, PL 21, PERHO Apulaisrehtori Sakari Vainionpää Opettajien työhuone alakoulu/yläkoulu Erityisopettaja Terhi Möttönen Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Sari Aho-Vasalampi Keittiö Teknisen työn luokka Opetuskeittiö Esikoulu, Kirkonkylä, PL 21, PERHO Möttösen koulu, Korkiakankaantie 130, MÖTTÖNEN Apulaisrehtori Pasi Kanniainen Opettajien huone Esikoulu Keittiö Oksakosken koulu, Peltokankaantie 17, OKSAKOSKI Apulaisrehtori Katja Louhula Opettajien huone Alaluokka Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Jaana Paananen Päiväkoti Satulinna, Antintie 6, PERHO , Vuororyhmis Auringonkukka, Vanhainkodintie Kokkonevan ryhmis, Kokkokalliontie 5, Oksakoski Lounatuuli Linnunlaulu Vapaa-aikatoimisto (kunnanvirastolla) Vs. nuoriso-kulttuurisihteeri Mikko Säylä Työpajaohjaaja Jari Haapaniemi Etsivä nuorisotyöntekijä Tamara Lindgren-Anttila Kirjasto, Koulutie 4, PL Perho , Kirjastonjohtaja Mirja Siironen Perhon 4h, PL 20, PERHO Toiminnanjohtaja

8 Perhon Terveyskeskus Vanhainkodintie 20, PERHO Vastaanotto * Virka-aika ma-pe klo 8-16 Ajanvarauksen voi perua myös tekstiviestillä numeroon mihin vuorokauden aikaan tahansa. (Peruuttaessasi ilmoita oma nimesi ja aika, jonka haluat perua.) Telefax...(06) Lääkäripäivystys K-P:n keskussairaalan yhteispäivystys...(06) , (06) arkisin klo viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo Henkeä uhkaavassa tapauksessa soita suoraan hätänumeroon Diabetes- ja sydänhoitaja Maarit Riihimäki Reuma- ja hengityshoitaja Marjaana Taipale, soittoaika ma, ti ja to klo Muistihoitaja Eija Pohjonen, ajanvaraus ma - pe klo Terveyskeskusavustaja Marjatta Humalajoki Laboratorio näytteiden otto ma-to klo 7-9 Neuvola Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola Eila Harjupatana ajanvaraus ma-pe klo 8-9 Lastenneuvola Pauliina Linna-Pannula ajanvaraus ma-pe klo 8-9 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Sari Aho-Vasalampi Ajanvaraus ma - pe klo 8-9 Psykiatrian sair.hoitaja Anna-Maija Marjusaari ajanvaraus ja puhelinaika ma-pe klo 8-9 Työterveyshoitaja Maria Salonen puhelinaika ma - pe klo 8-9. Ajanvarauksen voi perua myös tekstiviestillä numeroon mihin vuorokauden aikaan tahansa. (Peruuttaessasi ilmoita oma nimesi ja aika, jonka haluat perua.) Kuntoutus ja apuvälineet Anu Lakanen, Heidi Nummela puhelinaika ma-pe klo 8-9 Hammashoitola * Virka-aika ma - to klo 8-15 ja pe klo 8-13, ajanvaraus klo 8-10 Ajanvarauksen voi perua myös tekstiviestillä numeroon mihin vuorokauden aikaan tahansa. (Peruuttaessasi ilmoita oma nimesi ja aika, jonka haluat perua.) Suuhygienisti Emilia Kataja Hammaslääkäripäivystys hätätapauksissa...(06) viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-11 Kokkolan terveyskeskuksen hammashoitola, Mariankatu 28, KOKKOLA Sosiaali- ja potilasasiamies Helinä Jokitalo... (06) , puhelinajat ma-ti klo 9-12 ja to klo Toimistonhoitaja Satu Puoliväli Tunkkarin terveyskeskus - vuodeosasto , , röntgen ajanvaraus klo Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto (www.kokkola.fi) Eläinlääkäri Christel Lagerman puhelinaika ark (06) , Terveystarkastaja Satu Luoma (elintarvikevalvonta ja tupakkalain valvonta ) Terveystarkastaja Maria Rintala (asumisterveys ja terveydensuojelun valvonta, uimarannat ja talousvesiasiat)

9 TERVEYSKESKUS TIEDOTTAA PERHON TERVEYSASEMAN MUUTTUNEET AUKIOLOAJAT Perhon terveysasema on avoinna kesällä välisenä aikana seuraavasti: Ma to klo Pe klo Perjantaisin klo välisenä aikana asiakkaat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä Tunkkarin lääkäripäivystykseen puh PERHON HAMMASHOITOLA avoinna ma - to klo 8-15 ja pe klo Ajanvaraus ensisijaisesti ma-pe klo 8 10 puh Ajanvarausnumeron ollessa varattuna, otamme teihin yhteyttä mahdollisimman pian. Ajanvarauksen perumiset tehdään puhelimitse ajanvarausnumeroon puhelinaikoina tai tekstiviestillä mihin vuorokauden aikaan tahansa numeroon Ilmoita viestissä nimesi ja aika, jonka perut. Ajanperumisen tekstiviestipuhelinnumeroon ei voi soittaa. Jos perut aikasi, varaa itse uusi aika soittamalla ajanvarauksen numeroon. SUUHYGIENISTI HAMMASHOITOLASSA Perhon kunnassa on aloittanut suuhygienisti Emilia Kataja. Emilia pitää omaa vastaanottoa hammashoitolassa pääsääntöisin maanantaisin. Suuhygienistin toimenkuvaan kuuluu ehkäisevä hammashoito eli hampaiden tarkastukset, hammaskiven poisto, lasten hampaiden pinnoitus jne. Suuhygienistiä tullaan näkemään myös kouluilla ja ikääntyneiden hoitolaitoksissa. Perhon terveysasema on poikkeuksellisesti suljettu pe henkilökunnan koulutuksen vuoksi. Kiireellisissä asioissa yhteydenotto Tunkkarin päivystykseen puhelin VIRKISTYSPÄIVÄ MUISTISAIRAUTEEN SAIRASTUNEILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN KÄLVIÄLLE TOIVOSEN ELÄINPUISTOON JA TALONPOJANMUSEOON Bussikyyditys maakunnasta. Päivä sisältää: bussimatkat, ruokailun Liljan kartanossa, tutustumisen Kälviällä Toivosen eläinpuistoon ja talonpojanmuseoon sekä iltapäiväkahvit. Omavastuu 15 / henkilö ILMOITTAUTUMINEN 3.5. MENNESSÄ P ( mainitsethan myös ruoka-aineallergiastasi). Tarkempi aikataulu ilmoittautumisen yhteydessä. TERVETULOA VIRKISTYMÄÄN JA VOIMAANTUMAAN YHDESSÄOLOSTA!

10 KUTSU KUULEMISTILAISUUTEEN Lunastuslain 72 d :n 2 momentin ja 9 :n 4 momentin mukainen kuuleminen. Erityisen oikeuden laajentaminen mm. Perhon ja Vimpelin kuntien alueella kulkevan Pikkarala - Alajärvi itäinen 400 kv voimajohdon alueella (käyttöoikeusyksiköt Y /1-3, Y ja Y ). Hakija Fingrid Oyj Aika ja paikka Keskiviikko, kello 16 Perhon kunnantoimisto, os. Keskustie 2, Perho. Kuulemisen tarkoitus Hakija on pyytänyt em. voimalinjan lunastusoikeuden laajentamista siten, että linjaa saa voimansiirron lisäksi käyttää myös tiedonsiirtoa ja siihen tarvittavia rakenteita ja laitteita varten. Aiemmin lunastetun voimalinjan aluetta ei laajenneta. Kuulemiskokouksen jälkeen Pohjanmaan maanmittaustoimisto käsittelee lunastuslupahakemuksen. Kuulemiseen osallistuminen Kuulemistilaisuuteen kutsun kaikki, joiden oikeutta kuulemisen jälkeen tehtävä lunastuslain 72 d :n mukainen päätös välittömästi koskee. Kuuleminen koskee sekä Perhon että Vimpelin kuntien alueella kulkevaa linjaa. Asianosaisten poissaolo ei estä asian käsittelyä. Pekka Ylinen Keski-Suomen maanmittaustoimisto Kankaankatu 17, PL JYVÄSKYLÄ p , s-posti: KUULUTUS Perhon kunnan ranta-alueiden osayleiskaavaehdotus, pois lukien Salamajärven kylässä olevat tilat Poranen ja Hautalahti , asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaan, väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus liiteasiakirjoineen on nähtävillä Perhon kunnanviraston teknisellä osastolla kuulutusajan, virka-aikana. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Perhossa Kunnanhallitus KUULUTUS Perhon kunnan ranta-alueiden osayleiskaavaehdotus Salamajärven kylässä olevien tilojen, Poranen ja Hautalahti , osalta asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 :n mukaan väliseksi ajaksi. Kaavaehdotus liiteasiakirjoineen on nähtävillä Perhon kunnanviraston teknisellä osastolla kuulutusajan, virka-aikana. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Perhossa Kunnanhallitus

11 TUKEA LAPSIPERHEILLE Lapsiperheille annetaan tukea arkeen ja vanhemmuuteen liittyvissä pulmatilanteissa perhetyöntekijän palveluilla. Palvelut ovat maksuttomia ja edellyttävät suunnitelman tekemistä sovituksi ajaksi. Perhetyötä tehdään myös perhettä uhkaavissa kriisitilanteissa. Perhetyöntekijän tavoittaa parhaiten puhelimesta Maksullista lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan tilapäiseen avun tarpeeseen lapsiperheissä. Kotipalvelun tarve perheessä voi ilmetä esimerkiksi sairauden tai vamman, perheenlisäyksen, perhetilanteen muutoksen ja sairaalassa tai asioilla käynnin vuoksi. Lapsiperheiden kotipalvelu ei ole tarkoitettu äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon eikä pelkkään kotisiivoukseen. Kotipalvelua antavat kaksi lapsiperheiden kotipalvelun työntekijää työaikamahdollisuuksien mukaan. Tilaukset arkisin klo 8-9 puhelimesta Muina aikoina viestin voi jättää vastaajaan. Kunnan lastensuojelun tehtävänä on lasten, nuorten ja heidän perheidensä auttaminen ja tukeminen monin erilaisin keinoin. Suomen lainsäädäntö määrittää lapselle etusijan erityiseen suojeluun. Lapsella on oikeus mm. turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Kunnan tarjoamista lastensuojelun tukimuodoista saa enemmän tietoa ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään, puhelin Kotipalvelun maksut alkaen ovat kiinteät ja niissä ei huomioida perheen tuloja. 0-2 h 8, 2-4 h 11, 4 h MÄÄRÄRAHAA VETERAANITYÖHÖN Kunnanhallitus on myöntänyt euron määrärahan käytettäväksi veteraanityöhön vuoden 2013 aikana. Määrärahasta osa käytetään Humalajoella kesällä 2013 järjestettävän veteraanileirin kustannuksiin. Lopuilla järjestetään siivouspalvelua veteraaneille ja veteraanien leskille, joiden valtiokonttorin elinkorko on alle 20 %. Omavastuuosuus palvelusta on 10 euroa tunti, jonka yrittäjä laskuttaa suoraan asiakkailta. Loput kustannukset katetaan kunnan määrärahasta. Siivouspalvelun toteuttavat yrittäjät Ainon Apu, Koto Frio Ky ja Kotityöpalvelu Anne Rauhala. Palvelua on suunniteltu järjestettäväksi halukkaille vuoden 2013 aikana noin 4 tuntia kuukaudessa, joko yhdessä tai useammassa jaksossa kerrallaan asiakkaan tarpeen mukaan. Siis Te, veteraanit ja lesket, jotka tiedätte kuuluvanne tähän ryhmään, ottakaa yhteyttä: Koski Hannele puh KYLÄTALKKARITOIMINTA PERHOSSA Raimo Pannula leikkaa nurmikoita, hoitaa pihoja sekä tekee muitakin pieniä talonmiestöitä perholaisten vanhusten avuksi kotipalvelun tukipalveluna. Hän käyttää työssään asiakkaiden omia työvälineitä. Huolehtikaa, että bensaa riittää ja koneet ovat kunnossa. Raimoon voi ottaa yhteyttä suoraan numeroon

12 R - Itella Oyj AJANKOHTAISTA Keväällä valmistuu Asunto Oy Perhonjokirannan asunto-osakkeet Perhon keskustassa Esittelyt arkisin klo Varaa aika huoneistoesittelyyn seuraavista puh.numeroista: Jukka Hillukkala Jyri Harju Kaarina Vainionpää PERHOLAISTA KIRJALLISUUTTA MYYNNISSÄ PERHON KIRJASTOSSA. Metsäenergiapäivä Perhossa Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnanvirasto, Haanensali 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus Petri Jylhä Kaustisen seutukunta 12:10 12:30 Huomiota metsähakkeen tuotantoon ja laatuun. Tatu Viitasaari Suomen Metsäkeskus 12:30 13:30 Hakkuut ja hoitotyöt Keski-Pohjanmaan ja Perhon yksityismetsissä. Antti Pajula Suomen Metsäkeskus 13:30 14:00 Kahvi 14:00 14:30 Kaupallinen pilketuotanto Marko Ämmälä Suomen Metsäkeskus 14:30 15:00 Koneketju tai Korjuri energiapuunkorjuussa Ismo Makkonen SEAMK 15:00 15:30 Yrittäjyyden tukeminen Mikko Hänninen KASE Yrityspalvelu 15:30 16:00 Tilaisuuden päätös ja yhteenveto, Yleinen keskustelu Suomen Metsäkeskus Tatu Viitasaari 16:00 17:00 Mahdollisuus tutustua Perhon energiaosuuskuntaan uudella lämpölaitoksella. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilun järjestämiseksi ilmoittautumiset mennessä, metsakeskus.fi / PERHOSSA JÄRJESTETTY HAANENHIIHTO 2013 KERÄSI 177 OSALLISTUJAA. HYVÄ PERHOLAINEN Perhon musiikinystävät toimii perholaisen musiikkielämän edistäjänä ja vaalijana. Haluamme erityisesti tukea lapsia ja nuoria lisäämällä ja edistämällä musiikkiharrastus-mahdollisuuksia kunnassamme. Järjestämme esiintymistilaisuuksia ja konsertteja kaikille musiikista kiinnostuneille sekä vuokraamme soittimia. Lisäksi teemme yhteistyötä mm. seurakunnan, vapaa-aikalautakunnan ja kansalaisopiston kanssa. Maksamalla jäsenmaksun voit tukea toimintaamme. (Perhon osuuspankki FI ) Tule myös kuuntelemaan 2 kertaa vuodessa järjestämiämme oppilaskonsertteja. Tämän vuoden kevätkonsertti järjestetään tiistaina klo Perhonsalissa. TERVETULOA! Kunta kiittää yhteistyöstä Perhon talouskauppaa Möttösessä! Kaikkien osallistujien kesken arvottiin suksienvoitelupaketti. Voitelupaketin voitti Johanna Erkkilä. Perhon liikuntatoimi onnittelee voittajaa! Kunta kiittää lämpimästi kaikkia tapahtumaan osallistuneita! Päivä oli mitä kaunein erittäin kylmästä aamusta huolimatta. Ensi vuotta odotellessa.. KANSANHIIHTOKAMPANJAN PALAUTUSKORTTI- EN viimeinen palautuspäivä vapaa-aikatoimistolle on klo 12:00 mennessä allekirjoittaneelle osoitettuna. Samalla vähintään 500 km hiihtäneet ilmoittakaa kilometrinne vapaa-aikatoimistoon niin saatte suksimestaridiplomin. LISÄTIETOJA: Perhon vapaa-aikatoimi Mikko Säylä, puh PERHON KUNTATIEDOTE N:O 4/2013 Julkinen tiedote jaetaan kaikkiin talouksiin Jaetaan viikolla 16.

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3.

Perholainen. Kuntatiedote 1/2013. Perhon kunnanvaltuuston päätös luottamushenkilöpaikoista 21.1.2013. Kunnanvirasto suljettu 25.2.-1.3. Perholainen Kuntatiedote 1/2013 tässä numerossa: Luottamushenkilöpaikat 1 Puhelinluettelo 3 Maataloustoimi tiedottaa 5 Ajankohtaista 8 MUKAVIA LUKUHETKIÄ! MUISTA TALLETTAA PUHELINLUETTELO Kunnanvirasto

Lisätiedot

Ennakkoäänestys toimitetaan 14.- 20.5.2014 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti:

Ennakkoäänestys toimitetaan 14.- 20.5.2014 Perhon kunnanvirastolla, Haanensalissa (Keskustie 2) seuraavasti: Perholainen Kuntatiedote 3/2014 Tässä numerossa: Europarlamenttivaalit 1 Koulun vihkijäisjuhla 1 Vapaa-aikatoimi tiedottaa 2 Kirjasto 5 Tekninen toimi tiedottaa 6 Nuorten kesätyöllistämistuki 2014 7 Kasvatus-

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2010

KUNTATIEDOTE N:O 2/2010 KUNTATIEDOTE N:O 2/2010 Tässä numerossa: Kh ilmoittaa v. 2010 toiminnasta. 1 Määräraha veteraanityöhön... 2 Ravitsemistyöntekijän toimi... 2 Hakemukset esiopetukseen... 2 Haja-asutusalueiden osoitejärjestelmä

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006

KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 KUNTATIEDOTE N:O 2/2006 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym.... 1 Kuulutus, tiedote ym.... 2 Perhon palvelu- ja puhelinhakemisto 2006... 2 Kuluttajaneuvonta 2005... 3 Jätevesiasiat kuntoon... 3

Lisätiedot

JULKINEN TIEDOTE. Jaetaan kaikkiin talouksiin

JULKINEN TIEDOTE. Jaetaan kaikkiin talouksiin Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi p. 06 8889111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin Lähtö ja maali Discoland. Pyöräiltävä matka 42 km, josta soratietä noin puolet. Pyöräily tapahtuu

Lisätiedot

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008

Perho 140 vuotta -tapahtumat sivulla 8 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 KUNNANVIRASTO SULJETTU 25.-29.2.2008 KUNTATIEDOTE N:O 2/2008 Tässä numerossa: Kunnanvirasto suljettu ym... 1 Työmatka-avustukset v. 2007... 2 Hoitoapulaisen osa-aik. toimi... 2 Lukuvuoden 2008-09 työpäivät.. 3 Hakemukset esiopetukseen...

Lisätiedot

K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011

K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011 JULKINEN TIEDOTE K U N T A T I E D O T E 3/25.3.2011 EDUSKUNTAVAALIT 2011 Äänioikeusrekisteri Väestörekisterikeskus on perustanut äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän mukaan

Lisätiedot

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki.

PYLKÖNMÄEN KUNTA Puh. 0400 265 611/VAIHDE www.pylkonmaki.fi sähköposti: pylkonmaenkunta@pylkonmaki.fi 43440 PYLKÖNMÄKI etunimi.sukunimi@pylkonmaki. Kuva: Iida Moisio PYLKÖNPOSTI 1/ 2008 25.2.2008 KUNNAN KUULUMISIA... 1 TALKOOHAASTE MEILLE KAIKILLE... 3 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA... 4 KUNNANTOIMISTON AUKIOLOAIKA ASIAKKAILLE... 4 PYLKÖNPOSTISSA ILMOITTAMINEN...

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 Kehitystä ja kehittynyttä Savitaipaleella Savitaipaleen kunta palkkaa elinkeinoasiamiehen kokopäiväiseen

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA...

SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... SISÄLLYSLUETTELO ARVOISA KUNTALAINEN JA PALVELUJEN KÄYTTÄJÄ KAUPUNGINJOHTAJA JUHA KUUSISTO...3 YHTEYSTIETOJA...4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA...4 VEROPÅROSENTIT VUONA 2014...4 ELINKEINORAKENNE...4 KAUPUNGIN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu

KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu KÄRSÄMÄEN KUNTAINFO 5/2014 toukokuu SISÄLLYSLUETTELO 1.... HALLINTOPALVELUT 2 2.... PPKY SELÄNNE 4 3.... OPETUSTOIMEN- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 4 4.... JÄRJESTÖT JA YHDISTYKSET 10 5.... MAASEUTUTOIMISTO

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2013...

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

maaviesti Voimavarariihestä Karjan ruokintaan Energiasuunnitelma Maidosta uutta puhtia tilanhoitoon kaveriksi kustannusjahtiin

maaviesti Voimavarariihestä Karjan ruokintaan Energiasuunnitelma Maidosta uutta puhtia tilanhoitoon kaveriksi kustannusjahtiin maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 4/2010 Voimavarariihestä uutta puhtia tilanhoitoon Karjan ruokintaan säätöä reaaliajassa Energiasuunnitelma kaveriksi kustannusjahtiin Maidosta syntyy

Lisätiedot

Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS

Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS Lestijärven kunta Lestintie 39 69440 Lestijärvi puh. (06) 8889 111 JULKINEN TIEDOTE Jaetaan kaikkiin talouksiin Lestijärven kunta 7.9.2007 LESTIJÄRVEN KUNTA KUULUTUS Lestijärven ranta-asemakaavan laajennus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2015 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5

Pa lve l u o pa s S e i n ä j o e n i k ä i h m i s i l l e 2 0 1 5 Palveluopas Seinäjoen ikäihmisille 2015 Lukijalle Tämä palveluopas sisältää tietoa arkipäivää helpottavista palveluista sekä erilaisista ikääntyville suunnatuista toiminnoista. Oppaaseen on kerätty tietoa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI 2014 SISÄLLYS APTEEKKI... 4 ASIAKASMAKSUKATTO... 4 ASUMINEN... 5 Vanhusten vuokra-asunnot... 5 Palveluasuminen... 5 Kaupungin palveluasumisyksiköt:... 5 Tehostettu

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13

viesti rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 Miten saada Keitto lämmittää talvipäivänä 26 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Mitä uutta tuo tukihaku? 13 Keitto lämmittää talvipäivänä 26 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 1/2015 Miten saada rahat riittämään? 1/2015 maaviesti 1 TUTUSTU UUTEEN LAAJENNETTUUN TUOTEVALIKOIMAAN:

Lisätiedot

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa

maaviesti Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa maaviesti ProAgria Kainuun, Lapin ja Oulun asiakaslehti 1/2007 Laatusertifikaatti yhtenäistää ProAgrian toimintatapoja Tilaneuvonta helpottaa täydentävien ehtojen tulkintaa Vyötäröt kapenivat Vuokatin

Lisätiedot

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON-

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON- KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUOPAS

VANHUSTEN PALVELUOPAS VANHUSTEN PALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Koti- ja vanhuspalvelut Temppelikatu 10 11100 Riihimäki p. 019 758 4364 Päiväys 4/2015 SISÄLLYS KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT sivut 1-6 Palveluneuvonta Muistisairaiden

Lisätiedot

VETELIN KUNTATIEDOTE. Tervetuloa seuraamaan ajankohtaisia asioita uusituille kotisivuille www.veteli.fi. tammikuu 2015

VETELIN KUNTATIEDOTE. Tervetuloa seuraamaan ajankohtaisia asioita uusituille kotisivuille www.veteli.fi. tammikuu 2015 VETELIN KUNTATIEDOTE tammikuu 2015 Tervetuloa seuraamaan ajankohtaisia asioita uusituille kotisivuille www.veteli.fi Tässä numerossa mm. Kysely Seniori-ikäisille..... sivu 1 Vanhusneuvoston yhteystiedot...sivu

Lisätiedot

Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19

Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19 Pöytyän kunnan tiedotuslehti nro 1/2012 Talven tapahtumat kätevästi käsillä s. 6-19 Pääkirjoitus Näin on pää avattu kunnan tiedotuslehden uuden vuosikerran merkeissä. Vuosi tuonee paljon uutta tiedotettavaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot