LVI KH LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)"

Transkriptio

1 LVI KH LÄMMITYTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta ohjeet elokuu (5) korvaa LVI KH Tässä ohjeessa esitetään lämmitystarveluvun käyttö ja kuntakohtaiset lämmitystarvelukujen vertailupaikkakunnat ja korjauskertoimet. Ohjeessa on myös esimerkkejä normituksen ja lämmitystarveluvun käytöstä. Ohjeen kuntajako on vuoden 2013 alun mukainen ja lämmitystarvelukujen normaalivuosi on vertailukaudelta isällysluettelo 1 RAKENNUTEN LÄMMITYENERGIANKULUTUKEN NORMITU 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) 2 LÄMMITYTARVELUKUJEN HYÖDYNTÄMINEN 2.1 Mihin lämmitystarvelukua käytetään 2.2 Kulutuksen normitus Jyväskylään 2.3 Kulutuksen normitus vertailupaikkakuntaan 2.4 Kulutuksen normitus omalle paikkakunnalle 3 KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKEN ENERGIANKULUTU 3.1 Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvot 4 Esimerkki Normaalivuoden lämmitystarveluku ja korjauskertoimet 4.2 Vertailupaikkakunnan toteutunut lämmitystarveluku 4.3 Mitä lämmitystarveluvut kertovat? 4.4 Kulutuksen vertailu eri ajanjaksoina 4.5 Normitus Jyväskylään 4.6 Normitus vertailupaikkakuntaan 5 Esimerkki Lämmitystarveluvut ja korjauskertoimet 5.2 Normitus omalle paikkakunnalle 6 Lisätietoja Kirjallisuutta 1 RAKENNUTEN LÄMMITYENERGIAN- KULUTUKEN NORMITU Energiankulutuksen seuranta on energiankäytön tehostamisen lähtökohta. Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus normeerataan, eli korjataan lämmitystarveluvulla, jotta voidaan: vertailla rakennuksen energiankulutusta eri kuukausina tai vuosina vertailla eri paikkakunnilla olevien rakennusten kulutusta. Ilmatieteen laitos laskee normitukseen tarvittavat lämmitystarveluvut kuukausi- ja vuositasolla 16 vertailupaikkakunnalle. Normitukseen käytettävä vertailukausi, ns. normaalivuosi, perustuu vuosien lämmitystarvelukuihin. Kartassa (taulukko 2) on huomioitu kuntaliitokset vuoden 2013 alkupuolelle saakka. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) Vertailtaessa saman rakennuksen energiankulutusta eri ajanjaksoina käytetään kaavaa: norm = toteutunut + lämmin käyttövesi toteutunut vpkunta Huom. Normitus koskee vain rakennuksen tilojen lämmittämiseen kuluvaa energiaa. Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia ei riipu ulkolämpötilasta, joten se vähennetään kokonaislämmitysenergiasta ennen normitusta. Q norm = rakennuksen normitettu lämmitysenergian kulutus = rakennuksen tilojen lämmitykseen kuluva Q toteutunut Q kok FF Vaasa GF Pori GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF Turku GFGFGFGFGFGF Tampere GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF Oulu GFGFGFGFGFGF Jyväskylä GFGFGFGFGFGFGFGF Lahti GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF odankylä GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGF Ivalo GFGFGF Kajaani GFGFGFGFGFGF Kuopio Joensuu GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF energia = Q kok Q lämmin käyttövesi = rakennuksen lämmitysenergiankulutus yhteensä Q lämmin käyttövesi = lämpimän käyttöveden energiankulutus = normaalivuoden tai -kuukauden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla toteutunut vpkunta = kuukauden tai vuoden toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla Normituksessa on tärkeää valita oikea vertailupaikkakunta. Katso se kartasta ja taulukosta 2. (1) MP/1/elokuu 2013/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RT 2013

2 ohjeet 2 2 LÄMMITYTARVELUKUJEN HYÖDYNTÄMINEN 2.1 Mihin lämmitystarvelukua käytetään Lämmitystarveluvulla korjataan eli normitetaan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan vertailla saman rakennuksen kulutuksia eri kuukausina tai vuosina sekä eri kunnissa sijaitsevien rakennusten ominaiskulutuksia. Lämmitystarveluvun käyttö normituksessa perustuu siihen, että rakennuksen lämmitysenergiankulutus on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. Miten lämmitystarveluku lasketaan Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kuukauden jokaisen vuorokauden sisä- ja ulkolämpötilan erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua 17, joka lasketaan +17 C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella. Rakennuksen lämmitysenergian tarvetta pienentävät auringon säteilystä sekä sisäisistä lämmönlähteistä kuten valaistuksesta, ihmisistä ja laitteista hyödyksi saatava energia. en oletetaan kattavan sisälämpötilan +17 C ja todellisen sisälämpötilan eron. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa. Vuoden lämmitystarveluku on vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Mitä kylmempi vuosi on, sitä suurempi on kyseisen vuoden lämmitystarveluku. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien keskimääräistä vertailupaikkakunnan lämmitystarvelukua. Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 C ja syksyllä yli +12 C. Tällöin oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan em. ulkolämpötilojen mukaan. euraa energiankulutusta Rakennuksen energiankulutusta tulee seurata säännöllisesti. Energiankulutuksen mittaukseen ja raportointiin liittyy kuitenkin usein epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi kulutuslukemissa voi olla epätarkkuutta. Rakennuksen energiankulutusta ja sen muutoksia kannattaa seurata pitkäjänteisesti puuttumatta liikaa yksittäiseen kulutuslukemaan. Lämmitystarveluvut Taulukossa 1 on esitetty normaalivuoden lämmitystarveluku ( ) ja vastaavat kuukausikohtaiset lämmitystarveluvut vertailupaikkakunnittain. Normituksessa käytettävät kaavat Kaava 1 kun verrataan saman rakennuksen energiankulutusta eri ajankohtina. Kaava 2 kun halutaan verrata eri puolilla uomea olevien rakennusten kulutuksia, normitetaan ne Jyväskylään. Tämä on usein tyypillisin normitustapa. Kaava 3 kun halutaan verrata saman alueen rakennusten energiankulutusta, normitetaan ne vertailupaikkakuntaan. Kaava 4 kun käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema toteutunut kiinteistökohtainen lämmitystarveluku, voidaan kaavalla 4 laskea paikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku. Tällöin rakennuksen kulutus saadaan normitettua tarkimmin kaavalla Kulutuksen normitus Jyväskylään Normittamalla kulutus valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään voidaan esimerkiksi verrata toisiinsa eri puolilla maata sijaitsevien rakennusten lämmitysenergian ominaiskulutuksia. Normitus Jyväskylään tehdään kaavalla 2. norm = k2 toteutunut + lämmin käyttövesi toteutunut vpkunta k 2 = paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään (katso lukuarvo taulukosta 2) = normaalivuoden tai -kuukauden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, taulukko 1 toteutunut vpkunta = kuukauden tai vuoden toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla. Muut muuttujat kuten kaavassa 1. (2) Taulukko 1. Normaalivuoden lämmitystarveluku ja vastaavat kuukausikohtaiset lämmitystarveluvut vertailupaikkakunnittain. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vuosi Vantaa Helsinki Pori Turku Tampere Lahti Jyväskylä Vaasa Kuopio Joensuu Kajaani Oulu odankylä Ivalo MP/1/elokuu 2013/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RT 2013

3 ohjeet Kulutuksen normitus vertailupaikkakuntaan Normitusta vertailupaikkakuntaan käytetään, kun halutaan verrata toisiinsa saman alueen rakennusten kulutuksia. Energiankulutus oman alueen vertailupaikkakuntaan vuosi- tai kuukausitasolla tehdään kaavalla 3. k1 norm = k1 toteutunut + lämmin käyttövesi toteutunut vpkunta = paikkakuntakohtainen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan (katso lukuarvo taulukosta 2). Muut muuttujat kuten kaavoissa Kulutuksen normitus omalle paikkakunnalle Jos käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema kiinteistökohtainen toteutunut lämmitystarveluku, kaavalla 4 voidaan määrittää rakennuksen sijaintipaikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku. Kunnan normaalikuukauden tai -vuoden N kunta -lämmitystarveluku saadaan kertoimen k 1 ja vertailupaikkakunnan normaalikuukauden tai -vuoden lämmitystarveluvun avulla. Tämän jälkeen rakennuksen kulutus saadaan tarkemmin normitettua kaavalla 5. N kunta = / k 1 (4) Nkunta Q = Q + Q norm toteutunut lämmin käyttövesi toteutunut kunta N kunta = kunnan normaalivuoden lämmitystarveluku kaavasta 4 toteutunut kunta = rakennusautomaatiojärjestelmästä saatava toteutunut lämmitystarveluku ko. kunnassa. Muut muuttujat kuten kaavoissa KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKEN ENERGIANKULUTU Käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energia ei juuri riipu ulkolämpötilasta. Tämän vuoksi sen osuus erotetaan normitettavasta lämmitysenergiankulutuksesta. Varsinaisen käyttöveden lämmittämisen vaatiman energiamäärän lisäksi lämpimän käyttöveden kiertovesijohdon lämpöhäviöt sisältyvät käyttöveden lämmittämiseen tarvittavaan energiaan. Kiertovesijohtojen lämpöhäviöt ovat usein merkittäviä. Varsinkin vanhoissa rakennuksissa lämpimän käyttöveden varsinaiseen lämmitykseen kuluva energiamäärä ja kiertovesijohtojen lämpöhäviöt voivat olla samansuuruisia. Lämpimän käyttöveden energiankulutus arvioidaan seuraavasti: 1. Lämpimän käyttöveden energiankulutuksena käytetään ensisijaisesti rakennuksen käyttöveden energiamittauksiin perustuvaa arvoa. 2. Jos lämpimän käyttöveden energiankulutusta Q lämmin käyttövesi (kwh/vuosi) ei ole mitattu erikseen, lasketaan se kulutetun lämpimän käyttöveden perusteella kaavalla 6. Q lämmin käyttövesi = 58 x V lämmin käyttövesi (6) V lämmin käyttövesi = kulutettu lämpimän käyttöveden määrä (m 3 /vuosi) 58 = veden lämmittämiseen (lämpötilan muutos 50 C) tarvittava energiamäärä vesikuutiota kohden, kwh/m 3 (3) (5) 3. Jos lämpimän käyttöveden määrää V lämmin käyttövesi ei ole mitattu erikseen, oletetaan sen olevan asuinrakennuksissa 40 % veden kokonaiskulutuksesta ja muissa rakennuksissa 30 % veden kokonaiskulutuksesta. 4. Jos veden kokonaiskulutusta ei ole mitattu, käytetään lämpimän käyttöveden määrän V lämmin käyttövesi oletusarvona asuinrakennuksissa 0,6 m 3 /brm2 (600 dm 3 /brm 2 ) vuodessa. Muissa kuin asuinrakennuksissa voidaan käyttää taulukon 2 mukaisia arvoja. Taulukko 2. Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvot muussa kuin asuinrakennuksessa. Rakennustyyppi Toimistorakennus 100 Terveydenhoito 520 Päiväkoti 460 Teatteri ja kirjasto 120 Uimahalli 1800 Opetusrakennus 180 Myymärä 65 Muut rakennukset 100 Lämpimän veden kulutus rakennuksen bruttoalaa kohti W lkv, omin dm 3 /brm 2 /vuosi 3.1 Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvot Kulutuksen seurannassa voidaan erikoistapauksessa käyttää myös seuraavia tapoja: 1. Lämpimän käyttöveden osuus, kiertovesijohdon häviöt mukaan luettuna, voidaan arvioida kesä-elokuun keskimääräisen kulutuksen perusteella. Edellytyksenä on, että rakennuksen lämmitys ei ole ollut päällä. Yli kymmenen asunnon asuinrakennuksessa satunnaisten poissaolojen aiheuttamat poikkeamat ovat keskimääräisen kulutuksen kannalta yleensä pieniä. 2. Jos kulutetun lämpimän käyttöveden määrä on mitattu, voidaan sen lämmittämiseen kulunut energia laskea kaavalla 7: Q lämmin käyttövesi = r c p V (t 2 t 1 ) / (7) Q lämmin käyttövesi = veden lämmittämiseen kuluva energia, kwh r = veden tiheys, kg/m 3 c p = veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kj/kg C V = vedenkulutus, m 3 t 2 = lämmitetyn veden lämpötila, tyypillisesti 55 C t 1 = lämmitettävän veden lämpötila, tyypillisesti 5 10 C = yksikkömuunnoskerroin, kj kwh. 4 Esimerkki 1 Rovaniemellä sijaitsevan asuinkerrostalon mitattu kokonaislämmitysenergiankulutus vuonna 2008 oli 680 MWh ja veden kulutus m 3. Asukkaita oli 105. Rakennuksen tilavuus on m 3. Lämpimän käyttöveden osuus on noin 40 % kokonaislämmitysenergiasta eli Qlämmin käyttövesi = 0, MWh = 272 MWh. 4.1 Normaalivuoden lämmitystarveluku ja korjauskertoimet Taulukosta 2 nähdään, että odankylä on Rovaniemen vertailupaikkakunta. odankylän normaalivuoden läm- MP/1/elokuu 2013/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RT 2013

4 ohjeet 4 mitystarveluku on Rovaniemen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan (k 1 ) eli odankylään on 1,06 ja korjauskerroin Jyväskylään (k 2 ) on 0, Vertailupaikkakunnan toteutunut lämmitystarveluku Ilmatieteen laitokselta saadaan odankylän toteutunut lämmitystarveluku vuodelta 2008, eli = Mitä lämmitystarveluvut kertovat? Toteutunut lämmitystarveluku vuonna 2008 on pienempi kuin normaalivuoden lämmitystarveluku, joten vuosi 2008 oli keskimääräistä lämpimämpi. Rovaniemen vertailupaikkakunnalla odankylässä on kylmempi ilmasto kuin Rovaniemellä (k 1 > 1). Valtakunnallisella vertailupaikkakunnalla Jyväskylässä on leudompi ilmasto kuin Rovaniemellä (k 2 < 1). 4.4 Kulutuksen vertailu eri ajanjaksoina Kun verrataan saman rakennuksen energiankulutusta eri ajankohtina, normitettu vuosikulutus Q norm saadaan kaavalla 1. Q norm = / toteutunut vpkunta Q toteutunut + Q lämmin käyttövesi = (6 183 / 5 870) ( ) MWh MWh = 702 MWh Rakennuksen ominaiskulutus (lämpöindeksi) on 58,5 kwh/m Normitus Jyväskylään Rakennuksen normitettu vuosikulutus uomen vertailupaikkakuntaan saadaan kaavalla 2. Q norm = k 2 ( / toteutunut vpkunta ) Q toteutunut + Q lämmin käyttövesi = 0,83 (6 183 / 5 870) ( ) MWh MWh = 629 MWh Rakennuksen ominaiskulutus (lämpöindeksi) on 52,4 kwh/m Normitus vertailupaikkakuntaan Rakennuksen normitettu vuosikulutus odankylään saadaan kaavalla 3. Q norm = k 1 ( / toteutunut vpkunta ) Q toteutunut + Q lämmin käyttövesi = 1,06 (6 183 / 5 870) ( ) MWh MWh = 728 MWh Rakennuksen ominaiskulutus (lämpöindeksi) on 60,6 kwh/m 3. Mynämäen vertailupaikkakunnalla Turussa on lämpimämpi ilmasto kuin Mynämäellä (k 1 < 1). Valtakunnallisella vertailupaikkakunnalla Jyväskylässä on kylmempi ilmasto kuin Mynämäellä (k 2 > 1). 5.2 Normitus omalle paikkakunnalle Koska tiedossa on rakennusautomaatiojärjestelmästä saatu kiinteistökohtainen toteutunut lämmitystarveluku, voidaan kulutuksen normitus tehdä kaavalla 5. Mynämäen normaalivuoden lämmitystarveluku saadaan kaavalla 4. N kunta = / k 1 = / 0,99 = Rakennuksen vuoden 2008 energiankulutus saadaan normitettua tarkemmin kaavalla 5. Q norm = N kunta / toteutunut kunta Q toteutunut + Q lämmin käyttövesi = / (85 29,7) MWh + 29,7 MWh = 86 MWh Rakennuksen ominaiskulutus (lämpöindeksi) on 40,9 kwh/m 3. 6 Lisätietoja Lämmitystarveluvut sähköisesti tai jonkun muun kuin vertailupaikkakunnan lämmitystarveluvun saa Ilmatieteen laitoksen ilmastokeskuksesta puhelinnumerosta (hinta 4,01 e/min + pvm) sähköpostilla Kirjallisuutta D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ohjeet (LVI RakMK ) Pirinen, Pentti; imola, Henriikka; Aalto, Juha; Kaukoranta, Juho- Pekka; Karlsson, Pirkko; Ruuhela, Reija. Tilastoja uomen ilmastosta. Ilmatieteen laitos, Raportteja 2012:1. IN IBN (nid.) (pdf). 5 Esimerkki 2 Rakennus sijaitsee Mynämäellä, ja rakennusautomaatiojärjestelmä on laskenut rakennuksen sijaintipaikkakunnalle vuoden 2008 lämmitystarveluvuksi Rakennuksen tilavuus on m 3. Kokonaislämmitysenergiankulutus on 85 MWh, josta lämpimän käyttöveden osuus on 29,7 MWh. 5.1 Lämmitystarveluvut ja korjauskertoimet Taulukosta 2 nähdään, että Mynämäen vertailupaikkakunta on Turku, jonka normaalivuoden lämmitystarveluku on Mynämäen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan (k 1 ) eli Turkuun on 0,99 ja korjauskerroin Jyväskylään (k 2 ) on 1,19. Tämän ohjeen alkuperäinen versio perustuu julisteeseen Rakennusten lämmitysenergiankulutuksen normitus, jonka laatimiseen ovat osallistuneet Kauppa- ja teollisuusministeriö, Motiva Oy ja Ilmatieteen laitos. Ohje on päivitetty elokuussa 2013 vastaamaan normaalivuoden lämmitystarvelukuja sekä vuoden 2013 alun kuntajakoa. MP/1/elokuu 2013/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RT 2013

5 ohjeet 5 k 1 k 2 = kuntakohtainen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan = kuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään = normaalivuoden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla Näiden käyttämisestä löytyy lisätietoja kohdista 2 5. Tärkeää on, että normitettaessa valitaan oikea vertailupaikkakunta. x Kutakin kuntaa edustavan vertailupaikkakunnan määrittelyssä on otettu huomioon mm. vertailupaikkakunnan ja tarkasteltavan kunnan maantieteellinen välimatka, rannikon ja järvien vaikutus, maaston korkeus ja vallitsevat ilmavirtausten suunnat. Vertailupaikkakuntien säähavaintoasemat sijaitsevat yleensä lentokentillä. FF Vaasa GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GF Pori Turku GFGFGFGFGFGF Tampere GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGF Oulu GFGFGFGFGFGF Jyväskylä GFGFGFGFGFGFGFGF Lahti GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF Ivalo GFGFGF odankylä Kajaani GFGFGFGFGFGF Kuopio = 3902 Espoo 0,96 1,2 Hanko 1,02 1,26 Helsinki 0,99 1,23 Inkoo 0,98 1,22 Kauniainen 0,97 1,21 Kirkkonummi 0,97 1,21 Raasepori 0,98 1,22 Joensuu GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF = 4124 Hamina 0,96 1,13 Vantaa 1,01 1,18 Järvenpää 0,98 1,15 Kerava 0,99 1,17 Kotka 0,97 1,14 Lapinjärvi 0,96 1,13 Loviisa 0,97 1,14 Lohja 0,99 1,16 Nurmijärvi 0,97 1,14 Pornainen 0,97 1,14 Pyhtää 0,98 1,15 Porvoo 0,99 1,16 ipoo 1 1,18 iuntio 1,02 1,2 Tuusula 0,98 1,15 Vihti 0,96 1,13 Ivalo = 6233 Enontekiö 0,91 0,71 Inari 0,97 0,75 Utsjoki 0,93 0,73 Joensuu = 5003 Enonkoski 1,05 1,01 Heinävesi 1,03 1 Ilomantsi 0,96 0,93 Joensuu 0,99 0,96 Juuka 0,96 0,93 Kitee 1,03 1 Kontiolahti 0,99 0,96 Outokumpu 1,01 0,98 Liperi 1,02 0,99 Polvijärvi 0,99 0,96 Rääkkylä 1,03 1 avonlinna 1,06 1,03 Tohmajärvi 1 0,97 Jyväskylä = 4851 Alajärvi 1 1 Alavus 1,01 1,01 Evijärvi 1,01 1,01 Halsua 0,98 0,98 Hankasalmi 1,01 1,01 Joutsa 1,04 1,04 Jyväskylä 1,04 1,04 Jämsä 1,05 1,05 Kangasniemi 1,02 1,02 Kannonkoski 1 1 Karstula 0,99 0,99 Kauhava 1,03 1,03 Kaustinen 0,99 0,99 Keuruu 1,01 1,01 Kinnula 0,98 0,98 Kivijärvi 0,99 0,99 Konnevesi 1 1 Kuortane 1,01 1,01 Kyyjärvi 0,98 0,98 Lappajärvi 1,01 1,01 Lapua 1,03 1,03 Laukaa 1,01 1,01 Lestijärvi 0,97 0,97 Luhanka 1,07 1,07 Multia 0,99 0,99 Muurame 1,05 1,05 Mänttä-Vilppula 1,03 1,03 Nivala 0,96 0,96 Perho 0,98 0,98 Petäjävesi 1,01 1,01 Reisjärvi 0,97 0,97 aarijärvi 0,99 0,99 ievi 0,97 0,97 oini 0,98 0,98 Toholampi 0,97 0,97 Toivakka 1,02 1,02 Uurainen 0,99 0,99 Vesanto 0,98 0,98 Veteli 1 1 Viitasaari 1 1 Vimpeli 1 1 Virrat 1,02 1,02 Ähtäri 0,99 0,99 Äänekoski 1 1 Kajaani = 5315 Haapajärvi 1,05 0,96 Hyrynsalmi 0,96 0,88 Kajaani 1,01 0,92 Kiuruvesi 1,05 0,96 Kuhmo 0,98 0,89 Kärsämäki 1,04 0,95 Lieksa 1,02 0,93 Nurmes 1,01 0,92 Paltamo 0,99 0,9 Pihtipudas 1,07 0,98 Pudasjärvi 0,95 0,87 Puolanka 0,96 0,88 Pyhäjärvi 1,05 0,95 Pyhäntä 1,02 0,93 Rautavaara 1,02 0,93 Ristijärvi 0,97 0,89 onkajärvi 1,03 0,94 otkamo 0,99 0,91 uomussalmi 0,93 0,85 Vaala 1 0,91 Taivalkoski 0,91 0,83 Utajärvi 0,99 0,9 Valtimo 1,01 0,92 Vieremä 1,03 0,94 Kuopio = 4845 Iisalmi 0,96 0,96 Joroinen 1,01 1,01 Juankoski 0,96 0,96 Kaavi 0,96 0,96 Keitele 0,98 0,98 Kuopio 0,99 0,99 Lapinlahti 0,96 0,96 Leppävirta 1,01 1,01 Maaninka 0,98 0,98 Pieksämäki 1 1,01 Pielavesi 0,97 0,98 Rantasalmi 1,03 1,03 Rautalampi 1 1 iilinjärvi 0,98 0,98 uonenjoki 1 1 Tervo 0,99 0,99 Tuusniemi 0,99 0,99 Varkaus 1,02 1,02 Lahti = 4413 Asikkala 1 1,09 Askola 1,03 1,13 Forssa 1,01 1,11 Hartola 0,98 1,07 Hattula 1,02 1,12 Hausjärvi 1,01 1,11 Hollola 1 1,09 Humppila 1,02 1,12 Hyvinkää 1,02 1,12 Hämeenlinna 1 1,1 Heinola 1 1,1 Iitti 1,01 1,11 Janakkala 1,01 1,11 Jokioinen 1,02 1,13 Karkkila 1,01 1,11 Hämeenkoski 0,99 1,08 Kouvola 1 1,1 Kärkölä 1 1,1 Lahti 1 1,1 Loppi 1,01 1,11 Myrskylä 1,02 1,13 Mäntsälä 1,02 1,12 Nastola 1 1,1 Orimattila 1,02 1,12 Padasjoki 0,98 1,08 Pukkila 1,02 1,12 Riihimäki 1,01 1,11 omero 1,03 1,13 ysmä 0,99 1,08 Tammela 1,02 1,12 Ypäjä 1,03 1,13 = 4539 Hirvensalmi 0,99 1,05 Imatra 0,97 1,04 Juva 0,96 1,03 1 1,07 Lemi 1,01 1,08 Luumäki 1,01 1,08 Miehikkälä 1,02 1,09 Mikkeli 0,97 1,04 Mäntyharju 1,01 1,08 Parikkala 0,95 1,02 Pertunmaa 1 1,07 Puumala 0,99 1,06 Rautjärvi 0,96 1,03 Ruokolahti 0,97 1,04 avitaipale 1,01 1,08 ulkava 0,97 1,04 Taipalsaari 1,01 1,08 Virolahti 1,04 1,12 = 3835 Brändö 1,01 1,27 Eckerö 1,03 1,3 Finström 1,01 1,28 Föglö 1,04 1,31 Geta 1,01 1,28 Hammarland 1,02 1,29 Jomala 1,01 1,28 Kumlinge 1,02 1,29 Kökar 1,04 1,32 Kemiönsaari 0,98 1,24 Lemland 1,03 1,3 Lumparland 1,04 1,31 Länsi-Turunmaa 0,99 1,25 1,02 1,29 altvik 1,01 1,28 ottunga 1,03 1,3 und 1,02 1,29 Vårdö 1,03 1,3 Oulu = 5073 Alavieska 1,02 0,97 Haapavesi 0,99 0,95 Hailuoto 1 0,96 Ii 0,95 0,91 Kalajoki 1,04 0,99 Kannus 1,03 0,99 Kemi 0,96 0,92 Keminmaa 0,93 0,89 Kempele 0,99 0,95 Liminka 0,99 0,94 Lumijoki 1,01 0,96 Merijärvi 1,01 0,97 Muhos 0,97 0,93 Oulainen 1 0,96 Oulu 0,97 0,92 Pyhäjoki 1,03 0,98 Raahe 1,01 0,97 iikajoki 1 0,96 imo 0,93 0,88 iikalatva 0,98 0,94 Tervola 0,91 0,87 Tornio 0,91 0,87 Tyrnävä 0,98 0,94 Ylivieska 1,01 0,97 Pori = 4180 Eura 1 1,16 Eurajoki 1,01 1,17 Harjavalta 0,98 1,14 Kokemäki 0,98 1,13 Köyliö 0,98 1,14 Luvia 1,01 1,17 Merikarvia 0,98 1,14 Nakkila 0,99 1,15 Pori 0,99 1,15 Rauma 1,02 1,18 äkylä 1 1,16 Ulvila 0,98 1,14 odankylä = 6183 Kittilä 0,97 0,76 Kolari 1,02 0,8 Kuusamo 1,03 0,8 Kemijärvi 1,04 0,81 Muonio 0,97 0,76 Pelkosenniemi 1,01 0,79 Posio 1,04 0,82 Ranua 1,09 0,85 Rovaniemi 1,06 0,83 alla 0,99 0,78 avukoski 0,98 0,77 odankylä 0,97 0,76 Pello 1,05 0,82 Ylitornio 1,08 0,85 Tampere-Pirkkala = 4445 Akaa 1,01 1,11 Honkajoki 0,98 1,07 Huittinen 1,03 1,12 Hämeenkyrö 1 1,09 Ikaalinen 0,98 1,06 Ilmajoki 0,96 1,05 Isojoki 0,99 1,08 Jalasjärvi 0,95 1,03 Juupajoki 0,96 1,04 Jämijärvi 0,97 1,06 Kangasala 1 1,1 Kankaanpää 0,99 1,08 Karvia 0,95 1,03 Kauhajoki 0,96 1,04 Kihniö 0,94 1,03 Kuhmoinen 0,98 1,07 Lavia 1,02 1,11 Lempäälä 1,01 1,11 Loimaa 1,04 1,14 Nokia 1,01 1,1 Orivesi 0,98 1,07 Parkano 0,95 1,04 Pirkkala 1,01 1,1 Pomarkku 1,02 1,12 Punkalaidun 1,02 1,11 Pälkäne 1 1,09 Ruovesi 0,95 1,04 einäjoki 0,95 1,04 iikainen 1,02 1,11 astamala 1,01 1,11 Tampere 1 1,09 Urjala 1,01 1,11 Valkeakoski 1,02 1,12 Vesilahti 1,01 1,1 Ylöjärvi 0,97 1,06 Turku = 4049 Aura 0,98 1,17 Kaarina 1,01 1,21 Koski 0,96 1,15 Kustavi 1,03 1,24 Laitila 0,99 1,19 Lieto 0,99 1,18 Marttila 0,97 1,16 Masku 1,01 1,21 Mynämäki 0,99 1,19 Naantali 1,03 1,23 Nousiainen 0,98 1,18 Oripää 0,96 1,15 Paimio 0,99 1,19 Pyhäranta 1 1,2 Pöytyä 0,97 1,16 Raisio 1,02 1,22 Rusko 0,98 1,18 alo 0,99 1,19 auvo 1,01 1,21 Taivassalo 1,03 1,23 Tarvasjoki 0,98 1,18 Turku 1,02 1,23 Uusikaupunki 1,02 1,22 Vehmaa 1,01 1,21 Vaasa = 4489 Isokyrö 0,98 1,06 Karijoki 1 1,08 Kaskinen 1,04 1,13 Kokkola 0,93 1,01 Korsnäs 1,03 1,11 Kristiinankaupunki 1,04 1,13 Kruunupyy 0,94 1,01 Kurikka 0,97 1,05 Laihia 0,99 1,07 Larsmo 0,97 1,05 Malax 1,01 1,1 Mustasaari 1,01 1,09 Närpiö 1,03 1,11 Pietarsaari 0,98 1,06 Pedersöre 0,96 1,03 Teuva 0,99 1,07 Uusikaarlepyy 0,97 1,05 Vaasa 1 1,09 Vöyri 0,99 1,07 Rakennustietosäätiö RT 2013

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Syntymävuosi 19 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Dnro A72/200/2016 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018 Dnro A241/200/2017 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

ALUENRO KUNTA NIMI MT_MAA-ALA JULKAISUALA JULKAISU-% KEILAUS_HA MUU_HA KIINTEISTÖT

ALUENRO KUNTA NIMI MT_MAA-ALA JULKAISUALA JULKAISU-% KEILAUS_HA MUU_HA KIINTEISTÖT Suomen metsäkeskus Valmis metsävaratieto maaliskuussa 2014 Sarakkeiden selitykset A=metsäkeskusalue: 1:Rannikko, 2=Lounais-Suomi, 3=Häme-Uusimaa, 4=Kaakkois-Suomi, 5=Pirkanmaa, 6=Etelä-Savo, 7=Etelä- ja

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väestömuutos Hakijat 15.11. Haettavana olleet saaneet 31.12. Ennuste Kaikki käyttöaste asukasvaihtuvuus 15.11. - as.tarve taloudet as.tarve 2012 2012 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄN OHJEISTUS Kunnat, maakunnat sekä EU-maat 2013 KUNTAKOODIT

Sivu 1 / 9. HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄN OHJEISTUS Kunnat, maakunnat sekä EU-maat 2013 KUNTAKOODIT Sivu 1 / 9 KUNTAKOODIT Kuntakoodi Kunta Maakuntakoodi Maakunta 5 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 9 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 10 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 16 Asikkala 7 Päijät-Häme 18 Askola 1 Uusimaa

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnusluvut Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus 19.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot