LVI KH LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)"

Transkriptio

1 LVI KH LÄMMITYTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta ohjeet elokuu (5) korvaa LVI KH Tässä ohjeessa esitetään lämmitystarveluvun käyttö ja kuntakohtaiset lämmitystarvelukujen vertailupaikkakunnat ja korjauskertoimet. Ohjeessa on myös esimerkkejä normituksen ja lämmitystarveluvun käytöstä. Ohjeen kuntajako on vuoden 2013 alun mukainen ja lämmitystarvelukujen normaalivuosi on vertailukaudelta isällysluettelo 1 RAKENNUTEN LÄMMITYENERGIANKULUTUKEN NORMITU 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) 2 LÄMMITYTARVELUKUJEN HYÖDYNTÄMINEN 2.1 Mihin lämmitystarvelukua käytetään 2.2 Kulutuksen normitus Jyväskylään 2.3 Kulutuksen normitus vertailupaikkakuntaan 2.4 Kulutuksen normitus omalle paikkakunnalle 3 KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKEN ENERGIANKULUTU 3.1 Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvot 4 Esimerkki Normaalivuoden lämmitystarveluku ja korjauskertoimet 4.2 Vertailupaikkakunnan toteutunut lämmitystarveluku 4.3 Mitä lämmitystarveluvut kertovat? 4.4 Kulutuksen vertailu eri ajanjaksoina 4.5 Normitus Jyväskylään 4.6 Normitus vertailupaikkakuntaan 5 Esimerkki Lämmitystarveluvut ja korjauskertoimet 5.2 Normitus omalle paikkakunnalle 6 Lisätietoja Kirjallisuutta 1 RAKENNUTEN LÄMMITYENERGIAN- KULUTUKEN NORMITU Energiankulutuksen seuranta on energiankäytön tehostamisen lähtökohta. Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus normeerataan, eli korjataan lämmitystarveluvulla, jotta voidaan: vertailla rakennuksen energiankulutusta eri kuukausina tai vuosina vertailla eri paikkakunnilla olevien rakennusten kulutusta. Ilmatieteen laitos laskee normitukseen tarvittavat lämmitystarveluvut kuukausi- ja vuositasolla 16 vertailupaikkakunnalle. Normitukseen käytettävä vertailukausi, ns. normaalivuosi, perustuu vuosien lämmitystarvelukuihin. Kartassa (taulukko 2) on huomioitu kuntaliitokset vuoden 2013 alkupuolelle saakka. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) Vertailtaessa saman rakennuksen energiankulutusta eri ajanjaksoina käytetään kaavaa: norm = toteutunut + lämmin käyttövesi toteutunut vpkunta Huom. Normitus koskee vain rakennuksen tilojen lämmittämiseen kuluvaa energiaa. Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia ei riipu ulkolämpötilasta, joten se vähennetään kokonaislämmitysenergiasta ennen normitusta. Q norm = rakennuksen normitettu lämmitysenergian kulutus = rakennuksen tilojen lämmitykseen kuluva Q toteutunut Q kok FF Vaasa GF Pori GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF Turku GFGFGFGFGFGF Tampere GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF Oulu GFGFGFGFGFGF Jyväskylä GFGFGFGFGFGFGFGF Lahti GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF odankylä GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGF Ivalo GFGFGF Kajaani GFGFGFGFGFGF Kuopio Joensuu GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF energia = Q kok Q lämmin käyttövesi = rakennuksen lämmitysenergiankulutus yhteensä Q lämmin käyttövesi = lämpimän käyttöveden energiankulutus = normaalivuoden tai -kuukauden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla toteutunut vpkunta = kuukauden tai vuoden toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla Normituksessa on tärkeää valita oikea vertailupaikkakunta. Katso se kartasta ja taulukosta 2. (1) MP/1/elokuu 2013/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RT 2013

2 ohjeet 2 2 LÄMMITYTARVELUKUJEN HYÖDYNTÄMINEN 2.1 Mihin lämmitystarvelukua käytetään Lämmitystarveluvulla korjataan eli normitetaan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan vertailla saman rakennuksen kulutuksia eri kuukausina tai vuosina sekä eri kunnissa sijaitsevien rakennusten ominaiskulutuksia. Lämmitystarveluvun käyttö normituksessa perustuu siihen, että rakennuksen lämmitysenergiankulutus on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. Miten lämmitystarveluku lasketaan Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kuukauden jokaisen vuorokauden sisä- ja ulkolämpötilan erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua 17, joka lasketaan +17 C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella. Rakennuksen lämmitysenergian tarvetta pienentävät auringon säteilystä sekä sisäisistä lämmönlähteistä kuten valaistuksesta, ihmisistä ja laitteista hyödyksi saatava energia. en oletetaan kattavan sisälämpötilan +17 C ja todellisen sisälämpötilan eron. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa. Vuoden lämmitystarveluku on vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Mitä kylmempi vuosi on, sitä suurempi on kyseisen vuoden lämmitystarveluku. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien keskimääräistä vertailupaikkakunnan lämmitystarvelukua. Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 C ja syksyllä yli +12 C. Tällöin oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan em. ulkolämpötilojen mukaan. euraa energiankulutusta Rakennuksen energiankulutusta tulee seurata säännöllisesti. Energiankulutuksen mittaukseen ja raportointiin liittyy kuitenkin usein epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi kulutuslukemissa voi olla epätarkkuutta. Rakennuksen energiankulutusta ja sen muutoksia kannattaa seurata pitkäjänteisesti puuttumatta liikaa yksittäiseen kulutuslukemaan. Lämmitystarveluvut Taulukossa 1 on esitetty normaalivuoden lämmitystarveluku ( ) ja vastaavat kuukausikohtaiset lämmitystarveluvut vertailupaikkakunnittain. Normituksessa käytettävät kaavat Kaava 1 kun verrataan saman rakennuksen energiankulutusta eri ajankohtina. Kaava 2 kun halutaan verrata eri puolilla uomea olevien rakennusten kulutuksia, normitetaan ne Jyväskylään. Tämä on usein tyypillisin normitustapa. Kaava 3 kun halutaan verrata saman alueen rakennusten energiankulutusta, normitetaan ne vertailupaikkakuntaan. Kaava 4 kun käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema toteutunut kiinteistökohtainen lämmitystarveluku, voidaan kaavalla 4 laskea paikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku. Tällöin rakennuksen kulutus saadaan normitettua tarkimmin kaavalla Kulutuksen normitus Jyväskylään Normittamalla kulutus valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään voidaan esimerkiksi verrata toisiinsa eri puolilla maata sijaitsevien rakennusten lämmitysenergian ominaiskulutuksia. Normitus Jyväskylään tehdään kaavalla 2. norm = k2 toteutunut + lämmin käyttövesi toteutunut vpkunta k 2 = paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään (katso lukuarvo taulukosta 2) = normaalivuoden tai -kuukauden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, taulukko 1 toteutunut vpkunta = kuukauden tai vuoden toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla. Muut muuttujat kuten kaavassa 1. (2) Taulukko 1. Normaalivuoden lämmitystarveluku ja vastaavat kuukausikohtaiset lämmitystarveluvut vertailupaikkakunnittain. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vuosi Vantaa Helsinki Pori Turku Tampere Lahti Jyväskylä Vaasa Kuopio Joensuu Kajaani Oulu odankylä Ivalo MP/1/elokuu 2013/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RT 2013

3 ohjeet Kulutuksen normitus vertailupaikkakuntaan Normitusta vertailupaikkakuntaan käytetään, kun halutaan verrata toisiinsa saman alueen rakennusten kulutuksia. Energiankulutus oman alueen vertailupaikkakuntaan vuosi- tai kuukausitasolla tehdään kaavalla 3. k1 norm = k1 toteutunut + lämmin käyttövesi toteutunut vpkunta = paikkakuntakohtainen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan (katso lukuarvo taulukosta 2). Muut muuttujat kuten kaavoissa Kulutuksen normitus omalle paikkakunnalle Jos käytössä on rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän laskema kiinteistökohtainen toteutunut lämmitystarveluku, kaavalla 4 voidaan määrittää rakennuksen sijaintipaikkakunnan normaalivuoden lämmitystarveluku. Kunnan normaalikuukauden tai -vuoden N kunta -lämmitystarveluku saadaan kertoimen k 1 ja vertailupaikkakunnan normaalikuukauden tai -vuoden lämmitystarveluvun avulla. Tämän jälkeen rakennuksen kulutus saadaan tarkemmin normitettua kaavalla 5. N kunta = / k 1 (4) Nkunta Q = Q + Q norm toteutunut lämmin käyttövesi toteutunut kunta N kunta = kunnan normaalivuoden lämmitystarveluku kaavasta 4 toteutunut kunta = rakennusautomaatiojärjestelmästä saatava toteutunut lämmitystarveluku ko. kunnassa. Muut muuttujat kuten kaavoissa KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKEN ENERGIANKULUTU Käyttöveden lämmittämiseen tarvittava energia ei juuri riipu ulkolämpötilasta. Tämän vuoksi sen osuus erotetaan normitettavasta lämmitysenergiankulutuksesta. Varsinaisen käyttöveden lämmittämisen vaatiman energiamäärän lisäksi lämpimän käyttöveden kiertovesijohdon lämpöhäviöt sisältyvät käyttöveden lämmittämiseen tarvittavaan energiaan. Kiertovesijohtojen lämpöhäviöt ovat usein merkittäviä. Varsinkin vanhoissa rakennuksissa lämpimän käyttöveden varsinaiseen lämmitykseen kuluva energiamäärä ja kiertovesijohtojen lämpöhäviöt voivat olla samansuuruisia. Lämpimän käyttöveden energiankulutus arvioidaan seuraavasti: 1. Lämpimän käyttöveden energiankulutuksena käytetään ensisijaisesti rakennuksen käyttöveden energiamittauksiin perustuvaa arvoa. 2. Jos lämpimän käyttöveden energiankulutusta Q lämmin käyttövesi (kwh/vuosi) ei ole mitattu erikseen, lasketaan se kulutetun lämpimän käyttöveden perusteella kaavalla 6. Q lämmin käyttövesi = 58 x V lämmin käyttövesi (6) V lämmin käyttövesi = kulutettu lämpimän käyttöveden määrä (m 3 /vuosi) 58 = veden lämmittämiseen (lämpötilan muutos 50 C) tarvittava energiamäärä vesikuutiota kohden, kwh/m 3 (3) (5) 3. Jos lämpimän käyttöveden määrää V lämmin käyttövesi ei ole mitattu erikseen, oletetaan sen olevan asuinrakennuksissa 40 % veden kokonaiskulutuksesta ja muissa rakennuksissa 30 % veden kokonaiskulutuksesta. 4. Jos veden kokonaiskulutusta ei ole mitattu, käytetään lämpimän käyttöveden määrän V lämmin käyttövesi oletusarvona asuinrakennuksissa 0,6 m 3 /brm2 (600 dm 3 /brm 2 ) vuodessa. Muissa kuin asuinrakennuksissa voidaan käyttää taulukon 2 mukaisia arvoja. Taulukko 2. Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvot muussa kuin asuinrakennuksessa. Rakennustyyppi Toimistorakennus 100 Terveydenhoito 520 Päiväkoti 460 Teatteri ja kirjasto 120 Uimahalli 1800 Opetusrakennus 180 Myymärä 65 Muut rakennukset 100 Lämpimän veden kulutus rakennuksen bruttoalaa kohti W lkv, omin dm 3 /brm 2 /vuosi 3.1 Lämpimän käyttöveden kulutuksen oletusarvot Kulutuksen seurannassa voidaan erikoistapauksessa käyttää myös seuraavia tapoja: 1. Lämpimän käyttöveden osuus, kiertovesijohdon häviöt mukaan luettuna, voidaan arvioida kesä-elokuun keskimääräisen kulutuksen perusteella. Edellytyksenä on, että rakennuksen lämmitys ei ole ollut päällä. Yli kymmenen asunnon asuinrakennuksessa satunnaisten poissaolojen aiheuttamat poikkeamat ovat keskimääräisen kulutuksen kannalta yleensä pieniä. 2. Jos kulutetun lämpimän käyttöveden määrä on mitattu, voidaan sen lämmittämiseen kulunut energia laskea kaavalla 7: Q lämmin käyttövesi = r c p V (t 2 t 1 ) / (7) Q lämmin käyttövesi = veden lämmittämiseen kuluva energia, kwh r = veden tiheys, kg/m 3 c p = veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kj/kg C V = vedenkulutus, m 3 t 2 = lämmitetyn veden lämpötila, tyypillisesti 55 C t 1 = lämmitettävän veden lämpötila, tyypillisesti 5 10 C = yksikkömuunnoskerroin, kj kwh. 4 Esimerkki 1 Rovaniemellä sijaitsevan asuinkerrostalon mitattu kokonaislämmitysenergiankulutus vuonna 2008 oli 680 MWh ja veden kulutus m 3. Asukkaita oli 105. Rakennuksen tilavuus on m 3. Lämpimän käyttöveden osuus on noin 40 % kokonaislämmitysenergiasta eli Qlämmin käyttövesi = 0, MWh = 272 MWh. 4.1 Normaalivuoden lämmitystarveluku ja korjauskertoimet Taulukosta 2 nähdään, että odankylä on Rovaniemen vertailupaikkakunta. odankylän normaalivuoden läm- MP/1/elokuu 2013/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RT 2013

4 ohjeet 4 mitystarveluku on Rovaniemen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan (k 1 ) eli odankylään on 1,06 ja korjauskerroin Jyväskylään (k 2 ) on 0, Vertailupaikkakunnan toteutunut lämmitystarveluku Ilmatieteen laitokselta saadaan odankylän toteutunut lämmitystarveluku vuodelta 2008, eli = Mitä lämmitystarveluvut kertovat? Toteutunut lämmitystarveluku vuonna 2008 on pienempi kuin normaalivuoden lämmitystarveluku, joten vuosi 2008 oli keskimääräistä lämpimämpi. Rovaniemen vertailupaikkakunnalla odankylässä on kylmempi ilmasto kuin Rovaniemellä (k 1 > 1). Valtakunnallisella vertailupaikkakunnalla Jyväskylässä on leudompi ilmasto kuin Rovaniemellä (k 2 < 1). 4.4 Kulutuksen vertailu eri ajanjaksoina Kun verrataan saman rakennuksen energiankulutusta eri ajankohtina, normitettu vuosikulutus Q norm saadaan kaavalla 1. Q norm = / toteutunut vpkunta Q toteutunut + Q lämmin käyttövesi = (6 183 / 5 870) ( ) MWh MWh = 702 MWh Rakennuksen ominaiskulutus (lämpöindeksi) on 58,5 kwh/m Normitus Jyväskylään Rakennuksen normitettu vuosikulutus uomen vertailupaikkakuntaan saadaan kaavalla 2. Q norm = k 2 ( / toteutunut vpkunta ) Q toteutunut + Q lämmin käyttövesi = 0,83 (6 183 / 5 870) ( ) MWh MWh = 629 MWh Rakennuksen ominaiskulutus (lämpöindeksi) on 52,4 kwh/m Normitus vertailupaikkakuntaan Rakennuksen normitettu vuosikulutus odankylään saadaan kaavalla 3. Q norm = k 1 ( / toteutunut vpkunta ) Q toteutunut + Q lämmin käyttövesi = 1,06 (6 183 / 5 870) ( ) MWh MWh = 728 MWh Rakennuksen ominaiskulutus (lämpöindeksi) on 60,6 kwh/m 3. Mynämäen vertailupaikkakunnalla Turussa on lämpimämpi ilmasto kuin Mynämäellä (k 1 < 1). Valtakunnallisella vertailupaikkakunnalla Jyväskylässä on kylmempi ilmasto kuin Mynämäellä (k 2 > 1). 5.2 Normitus omalle paikkakunnalle Koska tiedossa on rakennusautomaatiojärjestelmästä saatu kiinteistökohtainen toteutunut lämmitystarveluku, voidaan kulutuksen normitus tehdä kaavalla 5. Mynämäen normaalivuoden lämmitystarveluku saadaan kaavalla 4. N kunta = / k 1 = / 0,99 = Rakennuksen vuoden 2008 energiankulutus saadaan normitettua tarkemmin kaavalla 5. Q norm = N kunta / toteutunut kunta Q toteutunut + Q lämmin käyttövesi = / (85 29,7) MWh + 29,7 MWh = 86 MWh Rakennuksen ominaiskulutus (lämpöindeksi) on 40,9 kwh/m 3. 6 Lisätietoja Lämmitystarveluvut sähköisesti tai jonkun muun kuin vertailupaikkakunnan lämmitystarveluvun saa Ilmatieteen laitoksen ilmastokeskuksesta puhelinnumerosta (hinta 4,01 e/min + pvm) sähköpostilla Kirjallisuutta D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta. Ohjeet (LVI RakMK ) Pirinen, Pentti; imola, Henriikka; Aalto, Juha; Kaukoranta, Juho- Pekka; Karlsson, Pirkko; Ruuhela, Reija. Tilastoja uomen ilmastosta. Ilmatieteen laitos, Raportteja 2012:1. IN IBN (nid.) (pdf). 5 Esimerkki 2 Rakennus sijaitsee Mynämäellä, ja rakennusautomaatiojärjestelmä on laskenut rakennuksen sijaintipaikkakunnalle vuoden 2008 lämmitystarveluvuksi Rakennuksen tilavuus on m 3. Kokonaislämmitysenergiankulutus on 85 MWh, josta lämpimän käyttöveden osuus on 29,7 MWh. 5.1 Lämmitystarveluvut ja korjauskertoimet Taulukosta 2 nähdään, että Mynämäen vertailupaikkakunta on Turku, jonka normaalivuoden lämmitystarveluku on Mynämäen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan (k 1 ) eli Turkuun on 0,99 ja korjauskerroin Jyväskylään (k 2 ) on 1,19. Tämän ohjeen alkuperäinen versio perustuu julisteeseen Rakennusten lämmitysenergiankulutuksen normitus, jonka laatimiseen ovat osallistuneet Kauppa- ja teollisuusministeriö, Motiva Oy ja Ilmatieteen laitos. Ohje on päivitetty elokuussa 2013 vastaamaan normaalivuoden lämmitystarvelukuja sekä vuoden 2013 alun kuntajakoa. MP/1/elokuu 2013/Rakennustieto Oy Rakennustietosäätiö RT 2013

5 ohjeet 5 k 1 k 2 = kuntakohtainen korjauskerroin vertailupaikkakuntaan = kuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään = normaalivuoden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla Näiden käyttämisestä löytyy lisätietoja kohdista 2 5. Tärkeää on, että normitettaessa valitaan oikea vertailupaikkakunta. x Kutakin kuntaa edustavan vertailupaikkakunnan määrittelyssä on otettu huomioon mm. vertailupaikkakunnan ja tarkasteltavan kunnan maantieteellinen välimatka, rannikon ja järvien vaikutus, maaston korkeus ja vallitsevat ilmavirtausten suunnat. Vertailupaikkakuntien säähavaintoasemat sijaitsevat yleensä lentokentillä. FF Vaasa GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GF Pori Turku GFGFGFGFGFGF Tampere GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGF Oulu GFGFGFGFGFGF Jyväskylä GFGFGFGFGFGFGFGF Lahti GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF Ivalo GFGFGF odankylä Kajaani GFGFGFGFGFGF Kuopio = 3902 Espoo 0,96 1,2 Hanko 1,02 1,26 Helsinki 0,99 1,23 Inkoo 0,98 1,22 Kauniainen 0,97 1,21 Kirkkonummi 0,97 1,21 Raasepori 0,98 1,22 Joensuu GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF = 4124 Hamina 0,96 1,13 Vantaa 1,01 1,18 Järvenpää 0,98 1,15 Kerava 0,99 1,17 Kotka 0,97 1,14 Lapinjärvi 0,96 1,13 Loviisa 0,97 1,14 Lohja 0,99 1,16 Nurmijärvi 0,97 1,14 Pornainen 0,97 1,14 Pyhtää 0,98 1,15 Porvoo 0,99 1,16 ipoo 1 1,18 iuntio 1,02 1,2 Tuusula 0,98 1,15 Vihti 0,96 1,13 Ivalo = 6233 Enontekiö 0,91 0,71 Inari 0,97 0,75 Utsjoki 0,93 0,73 Joensuu = 5003 Enonkoski 1,05 1,01 Heinävesi 1,03 1 Ilomantsi 0,96 0,93 Joensuu 0,99 0,96 Juuka 0,96 0,93 Kitee 1,03 1 Kontiolahti 0,99 0,96 Outokumpu 1,01 0,98 Liperi 1,02 0,99 Polvijärvi 0,99 0,96 Rääkkylä 1,03 1 avonlinna 1,06 1,03 Tohmajärvi 1 0,97 Jyväskylä = 4851 Alajärvi 1 1 Alavus 1,01 1,01 Evijärvi 1,01 1,01 Halsua 0,98 0,98 Hankasalmi 1,01 1,01 Joutsa 1,04 1,04 Jyväskylä 1,04 1,04 Jämsä 1,05 1,05 Kangasniemi 1,02 1,02 Kannonkoski 1 1 Karstula 0,99 0,99 Kauhava 1,03 1,03 Kaustinen 0,99 0,99 Keuruu 1,01 1,01 Kinnula 0,98 0,98 Kivijärvi 0,99 0,99 Konnevesi 1 1 Kuortane 1,01 1,01 Kyyjärvi 0,98 0,98 Lappajärvi 1,01 1,01 Lapua 1,03 1,03 Laukaa 1,01 1,01 Lestijärvi 0,97 0,97 Luhanka 1,07 1,07 Multia 0,99 0,99 Muurame 1,05 1,05 Mänttä-Vilppula 1,03 1,03 Nivala 0,96 0,96 Perho 0,98 0,98 Petäjävesi 1,01 1,01 Reisjärvi 0,97 0,97 aarijärvi 0,99 0,99 ievi 0,97 0,97 oini 0,98 0,98 Toholampi 0,97 0,97 Toivakka 1,02 1,02 Uurainen 0,99 0,99 Vesanto 0,98 0,98 Veteli 1 1 Viitasaari 1 1 Vimpeli 1 1 Virrat 1,02 1,02 Ähtäri 0,99 0,99 Äänekoski 1 1 Kajaani = 5315 Haapajärvi 1,05 0,96 Hyrynsalmi 0,96 0,88 Kajaani 1,01 0,92 Kiuruvesi 1,05 0,96 Kuhmo 0,98 0,89 Kärsämäki 1,04 0,95 Lieksa 1,02 0,93 Nurmes 1,01 0,92 Paltamo 0,99 0,9 Pihtipudas 1,07 0,98 Pudasjärvi 0,95 0,87 Puolanka 0,96 0,88 Pyhäjärvi 1,05 0,95 Pyhäntä 1,02 0,93 Rautavaara 1,02 0,93 Ristijärvi 0,97 0,89 onkajärvi 1,03 0,94 otkamo 0,99 0,91 uomussalmi 0,93 0,85 Vaala 1 0,91 Taivalkoski 0,91 0,83 Utajärvi 0,99 0,9 Valtimo 1,01 0,92 Vieremä 1,03 0,94 Kuopio = 4845 Iisalmi 0,96 0,96 Joroinen 1,01 1,01 Juankoski 0,96 0,96 Kaavi 0,96 0,96 Keitele 0,98 0,98 Kuopio 0,99 0,99 Lapinlahti 0,96 0,96 Leppävirta 1,01 1,01 Maaninka 0,98 0,98 Pieksämäki 1 1,01 Pielavesi 0,97 0,98 Rantasalmi 1,03 1,03 Rautalampi 1 1 iilinjärvi 0,98 0,98 uonenjoki 1 1 Tervo 0,99 0,99 Tuusniemi 0,99 0,99 Varkaus 1,02 1,02 Lahti = 4413 Asikkala 1 1,09 Askola 1,03 1,13 Forssa 1,01 1,11 Hartola 0,98 1,07 Hattula 1,02 1,12 Hausjärvi 1,01 1,11 Hollola 1 1,09 Humppila 1,02 1,12 Hyvinkää 1,02 1,12 Hämeenlinna 1 1,1 Heinola 1 1,1 Iitti 1,01 1,11 Janakkala 1,01 1,11 Jokioinen 1,02 1,13 Karkkila 1,01 1,11 Hämeenkoski 0,99 1,08 Kouvola 1 1,1 Kärkölä 1 1,1 Lahti 1 1,1 Loppi 1,01 1,11 Myrskylä 1,02 1,13 Mäntsälä 1,02 1,12 Nastola 1 1,1 Orimattila 1,02 1,12 Padasjoki 0,98 1,08 Pukkila 1,02 1,12 Riihimäki 1,01 1,11 omero 1,03 1,13 ysmä 0,99 1,08 Tammela 1,02 1,12 Ypäjä 1,03 1,13 = 4539 Hirvensalmi 0,99 1,05 Imatra 0,97 1,04 Juva 0,96 1,03 1 1,07 Lemi 1,01 1,08 Luumäki 1,01 1,08 Miehikkälä 1,02 1,09 Mikkeli 0,97 1,04 Mäntyharju 1,01 1,08 Parikkala 0,95 1,02 Pertunmaa 1 1,07 Puumala 0,99 1,06 Rautjärvi 0,96 1,03 Ruokolahti 0,97 1,04 avitaipale 1,01 1,08 ulkava 0,97 1,04 Taipalsaari 1,01 1,08 Virolahti 1,04 1,12 = 3835 Brändö 1,01 1,27 Eckerö 1,03 1,3 Finström 1,01 1,28 Föglö 1,04 1,31 Geta 1,01 1,28 Hammarland 1,02 1,29 Jomala 1,01 1,28 Kumlinge 1,02 1,29 Kökar 1,04 1,32 Kemiönsaari 0,98 1,24 Lemland 1,03 1,3 Lumparland 1,04 1,31 Länsi-Turunmaa 0,99 1,25 1,02 1,29 altvik 1,01 1,28 ottunga 1,03 1,3 und 1,02 1,29 Vårdö 1,03 1,3 Oulu = 5073 Alavieska 1,02 0,97 Haapavesi 0,99 0,95 Hailuoto 1 0,96 Ii 0,95 0,91 Kalajoki 1,04 0,99 Kannus 1,03 0,99 Kemi 0,96 0,92 Keminmaa 0,93 0,89 Kempele 0,99 0,95 Liminka 0,99 0,94 Lumijoki 1,01 0,96 Merijärvi 1,01 0,97 Muhos 0,97 0,93 Oulainen 1 0,96 Oulu 0,97 0,92 Pyhäjoki 1,03 0,98 Raahe 1,01 0,97 iikajoki 1 0,96 imo 0,93 0,88 iikalatva 0,98 0,94 Tervola 0,91 0,87 Tornio 0,91 0,87 Tyrnävä 0,98 0,94 Ylivieska 1,01 0,97 Pori = 4180 Eura 1 1,16 Eurajoki 1,01 1,17 Harjavalta 0,98 1,14 Kokemäki 0,98 1,13 Köyliö 0,98 1,14 Luvia 1,01 1,17 Merikarvia 0,98 1,14 Nakkila 0,99 1,15 Pori 0,99 1,15 Rauma 1,02 1,18 äkylä 1 1,16 Ulvila 0,98 1,14 odankylä = 6183 Kittilä 0,97 0,76 Kolari 1,02 0,8 Kuusamo 1,03 0,8 Kemijärvi 1,04 0,81 Muonio 0,97 0,76 Pelkosenniemi 1,01 0,79 Posio 1,04 0,82 Ranua 1,09 0,85 Rovaniemi 1,06 0,83 alla 0,99 0,78 avukoski 0,98 0,77 odankylä 0,97 0,76 Pello 1,05 0,82 Ylitornio 1,08 0,85 Tampere-Pirkkala = 4445 Akaa 1,01 1,11 Honkajoki 0,98 1,07 Huittinen 1,03 1,12 Hämeenkyrö 1 1,09 Ikaalinen 0,98 1,06 Ilmajoki 0,96 1,05 Isojoki 0,99 1,08 Jalasjärvi 0,95 1,03 Juupajoki 0,96 1,04 Jämijärvi 0,97 1,06 Kangasala 1 1,1 Kankaanpää 0,99 1,08 Karvia 0,95 1,03 Kauhajoki 0,96 1,04 Kihniö 0,94 1,03 Kuhmoinen 0,98 1,07 Lavia 1,02 1,11 Lempäälä 1,01 1,11 Loimaa 1,04 1,14 Nokia 1,01 1,1 Orivesi 0,98 1,07 Parkano 0,95 1,04 Pirkkala 1,01 1,1 Pomarkku 1,02 1,12 Punkalaidun 1,02 1,11 Pälkäne 1 1,09 Ruovesi 0,95 1,04 einäjoki 0,95 1,04 iikainen 1,02 1,11 astamala 1,01 1,11 Tampere 1 1,09 Urjala 1,01 1,11 Valkeakoski 1,02 1,12 Vesilahti 1,01 1,1 Ylöjärvi 0,97 1,06 Turku = 4049 Aura 0,98 1,17 Kaarina 1,01 1,21 Koski 0,96 1,15 Kustavi 1,03 1,24 Laitila 0,99 1,19 Lieto 0,99 1,18 Marttila 0,97 1,16 Masku 1,01 1,21 Mynämäki 0,99 1,19 Naantali 1,03 1,23 Nousiainen 0,98 1,18 Oripää 0,96 1,15 Paimio 0,99 1,19 Pyhäranta 1 1,2 Pöytyä 0,97 1,16 Raisio 1,02 1,22 Rusko 0,98 1,18 alo 0,99 1,19 auvo 1,01 1,21 Taivassalo 1,03 1,23 Tarvasjoki 0,98 1,18 Turku 1,02 1,23 Uusikaupunki 1,02 1,22 Vehmaa 1,01 1,21 Vaasa = 4489 Isokyrö 0,98 1,06 Karijoki 1 1,08 Kaskinen 1,04 1,13 Kokkola 0,93 1,01 Korsnäs 1,03 1,11 Kristiinankaupunki 1,04 1,13 Kruunupyy 0,94 1,01 Kurikka 0,97 1,05 Laihia 0,99 1,07 Larsmo 0,97 1,05 Malax 1,01 1,1 Mustasaari 1,01 1,09 Närpiö 1,03 1,11 Pietarsaari 0,98 1,06 Pedersöre 0,96 1,03 Teuva 0,99 1,07 Uusikaarlepyy 0,97 1,05 Vaasa 1 1,09 Vöyri 0,99 1,07 Rakennustietosäätiö RT 2013

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4.

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. ELY-central eller område Hela landet sammalagt 20 644 33,21 % Länsstyrelse

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Esimerkkinä 350 trp:n kampanjat, kesto 3 viikkoa. (esimerkkiviikot 42 44/2013, prime/off-jako 70%/30%). 75,6 45,6. 3,8% halvempi kuin vaihtoehto a

Esimerkkinä 350 trp:n kampanjat, kesto 3 viikkoa. (esimerkkiviikot 42 44/2013, prime/off-jako 70%/30%). 75,6 45,6. 3,8% halvempi kuin vaihtoehto a Nelonen Median hinnasto ja myyntiehdot 2014 2 Vahvana vuoteen 2014! Nelonen Media on hyvässä iskussa. Asemamme radioiden markkinajohtajana on vahvistunut Suomipopin kasvun ja uuden Loop-kanavan myötä.

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1. Esitys 1 (3) 23.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime

Lisätiedot

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus:

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: ISBN 978-951-40-2339-2 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor)

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor) Seurakunta Församling Digitaaliarkisto 7. tarkk'ampujapataljoona (Hämeenlinna)(Suomen krenatööri) Finlands 7. Skarpskyttebataljonens (T:hus) fs. 18471865 (rull. 1847 Kortit / kort Ahlainen Vittisbofjärd

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Puutarhatilastot 2010

Puutarhatilastot 2010 Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Puutarhatilastot 2010 Trädgårdsstatistik Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla. LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015)

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE HINNASTO 1.6.2015

KUMPPANINA PARAS PIPELIFE HINNASTO 1.6.2015 KUMPPANINA PARAS PIPELIFE HINNASTO 1.6.2015 Hinnasto 1.6.2015 KUMPPANINA PARAS PIPELIFE Ii ÅBO AKAA Vörå SALO LOJO Geta OULU VASA PORI Eura Ingå ESBO Aura Juva KEMI Sund Lemi Simo Luoto Malax Sibbo Föglö

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1273. Laki. tuloverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1273 1280 SISÄLLYS N:o Sivu 1273 Laki tuloverolain muuttamisesta... 3579 1274 Vuoden 2005 tuloveroasteikkolaki... 3581 1275

Lisätiedot

Itä-Savon työterveys (Savonlinna) Q1 2013? Työterveys Wellamo Oy Q4.2012. Työkymppi (Loimaa) Q1 2013 TYKS TTH Q1 2013 PVM: 5.6.

Itä-Savon työterveys (Savonlinna) Q1 2013? Työterveys Wellamo Oy Q4.2012. Työkymppi (Loimaa) Q1 2013 TYKS TTH Q1 2013 PVM: 5.6. Länsi-Pohja 1.4.2011 1.5.2011 Kemi 1.4.2011 1.5.2011 Keminmaa 1.4.2011 1.5.2011 Oulunkaaren tky (Simo) 1.4.2011 1.5.2011 Tervola 1.4.2011 1.5.2011 Tornio 1.4.2011 1.5.2011 Ylitornio 1.4.2011 1.5.2011 Länsi-Pohjan

Lisätiedot