Kurkut kypsyvät bioenergialla Kannuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurkut kypsyvät bioenergialla Kannuksessa"

Transkriptio

1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseudun kehittämisen tiedotuslehti 2013 Uusiutuvaa energiaa omasta maakunnasta Kurkut kypsyvät bioenergialla Kannuksessa Kalastajia kannustetaan biodieselin käyttöön

2 Pohjanmaan ELY-keskus, Vaasa Hovioikeudenpuistikko 19 A VAASA Pohjanmaan ELY-keskus, Kokkola Ristirannankatu KOKKOLA Maaseutuohjelma kannustaa ympäristötekoihin Kädessäsi on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pohjanmaan tiedotuslehti, Lande. Euroopan unionin osarahoitteisella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalla on keskeinen rooli maaseutuympäristön tilan parantamisessa sekä maaseudun kehittämisessä vuosina Maaseutuohjelmasta myönnetään näihin tarkoituksiin suunnattuja hanke- ja yritystukia. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla näitä tukia myöntävät Pohjanmaan ELY-keskus ja a lueen kolme Leader-toimintaryhmää: YHYRES-kehittämis yhdistys Kyrönmaalla, Aktion Österbotten rannikko-pohjanmaalla ja Pirityiset Kaustisen seutukunnassa. Leader-toimintaryhmä on rekisteröity yhdistys, jonka toiminta perustuu maaseudun kehittämiseen omaehtoisesti ja paikallisesti. Leader-toimintaryhmä kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä ja synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. YHYRES-kehittämisyhdistys ry Loukontie 6, TERVAJOKI (06) Aktion Österbotten r.f. Vaasa, Närpiö, Pedersöre Vaasa: Kauppapuistikko 23 A, VAASA (06) Pirityiset ry Kansantaiteenkeskus, KAUSTINEN 2

3 Kohti energiatehokkaita maakuntia Suomen EU-jäsenyyden ajan maaseutua on kehitetty Euroopan maaseuturahaston rahoittamilla hankkeilla. Uusi kausi alkaa vuoden 2014 alusta, ja siihen liittyvät ohjelmat ovat valmistelussa. Lähivuosien kehittämisen tavoitteet ja painopisteet määritellään valmistumassa olevissa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maaseutustrategioissa. Yksi näiden strategioiden painopisteistä on uusiutuvan energian käytön lisääminen ja energiaomavaraisuuden kasvattaminen. Energiankäyttö liittyy jokaisen arkipäivään, niinpä uusiutuvaan energiaan liittyvät hankkeetkin voivat olla hyvin konkreettisia, kuten Energi för framtiden -hanke osoittaa. Siinä on kunnostettu Kruunupyyssä sijaitseva vanha mylly uusiutuvan energian ideapajaksi, jossa kuka tahansa voi pistäytyä hakemaan tietoa vaikkapa oman kotinsa tai mökkinsä energiaratkaisuihin. Vaasan yliopiston Levón-instituutti puolestaan aktivoi ja haastaa kyliä kasvattamaan energiaomavaraisuuttaan ja luomaan omia mikroverkkojaan. Parhaimmillaan tämä kehitys tuo mukanaan työtä ja uusia yrityksiä maaseudulle. Toisessa Levónin hankkeessa haetaan energiajärjestelmiä sähköverkon ulkopuolella oleviin kohteisiin, tällaista mallia voidaan monistaa ja käyttää apuna esimerkiksi retkeilykohteissa. Maaseudun kylien keskeisiä yhteisöllisyyden tyyssijoja ovat kylätalot ja yhdistysten kiinteistöt, joilla usein on pitkä historia takanaan. Fossiilisia polttoaineita käyttäviä lämmitysjärjestelmiä on kylätaloissa innostuttu jo nyt vaih tamaan ympäristöystävällisempiin ja käyttökustannuksiltaan alhaisempiin uusiutuvan energian järjestelmiin, kuten maa- ja kalliolämpöön. Tämäntyyppiset ratkaisut lisäävät kylien toimintamahdollisuuksia, sillä varoja jää enemmän toimintaan ja kylän yhteisöllisyyden kasvattamiseen. Kylien lisäksi yksittäiset maatilat ovat potentiaalisia uusiutuvan energian tuottajia ja käyttäjiä. Kyrönmaalla selvitellään mahdollisuuksia energiaomavaraisuuden lisäämiseksi maatiloilla, näin saadaan esimerkiksi kesantopellot hyötykäyttöön joko lämmitykseen tai biodieseliksi. Biodieselin mahdollisuuksia markkinoidaan myös kalastajille Yrkeshögskolan Novian hankkeessa. Maamme tavoitteena on olla biotalouden edelläkävijä ja edistää samalla kilpailukykyä, talouskehitystä, työllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia. Biotalouden keskeisiä tavoitteita ovat vähähiilinen ja energiatehokas yhteiskunta. Tavoitteisiin pääsy edellyttää rohkeita panostuksia uudistuviin energiamuotoihin ja esimerkiksi puurakentamiseen. Raaka-aineet näihin löytyvät maakunnista. Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahat antavat alkavalla ohjelmakaudella mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia rohkeitakin ratkaisuja tiellä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Teppo Rekilä suunnittelupäällikkö Keski-Pohjanmaan liitto Julkaisija: Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä kolmen Leader-toimintaryhmän: YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n, Aktion Österbotten rf:n ja Pirityiset ry:n Maaseutuohjelman satoa -tiedotushanke Paino: UPC-Print Painosmäärä: Toimitus, taitto, valokuvat: Kirsi Tikkanen, Tiina Marjusaari, 3

4 Spikasin mylly jauhaa ideoita uusiutuvan energian käyttöön Spikasin mylly Kruunupyyjoen varrella on kokenut muo donmuutoksen harmaasta ja rapistuneesta rakennuksesta uusiutuvan energian ideaverstaaksi Kronoby Folk högskolan Energi för framtiden -hankkeessa. teksti ja kuvat: Kirsi Tikkanen - Ideana on ollut käyttää vanhaa uudella tavalla ja lähteä ruohonjuuritasosta liikkeelle näyttämään malleja muille, kuvailee Bengt Häggblom, joka on vastannut rakennuksen kunnostamisesta. Myllyssä saa konkreettista tietoa uusiutuvan energian käytöstä, sillä rakennuksesta itsestään on tehty mahdollisimman energiaomavarainen. Vain liesi ja jääkaappi toimi vat ostetulla kaasulla, muu energia saadaan auringos ta ja tuulesta, myöhemmin tarvittaessa kallio lämmöstä ja vedestä. Myllyn päädyssä on erilaisia aurinkopaneeleita, joilla tuotetaan suoraa sähköä ja jota käytetään lattialämmityksessä. Talviaikaan Häggblom lämmittää sisällä leivinuunia ja vesikiertoista takkaa. Kaivoa varten on porattu maahan reikä, jota voidaan hyödyntää kalliolämmön otossa. Bengt Häggblom ja Carola Wiik isännöivät Spikasin myllyä, joka on lähes energiaomavarainen. 4 Pohjanmaan ELY-keskuksen tukeman myllyn kunnostamishankkeen rinnalla on kulkenut toimintaryhmä Aktion Österbottenin rahoittama kehittämishanke, jossa tietoa on jaettu muun muassa alueen oppilaitoksiin, jotta saatai siin lisättyä lasten ja nuorten kiinnostusta. - Tarkoituksena oli muun muassa parantaa opetusmateriaalin saatavuutta. Hyvin pian huomasimme, etteivät esitteet ole paras keino jakaa näistä asioista tietoa nuorille, niin pä mukaan otettiin esi merkiksi vierailut täällä myllyllä ja prosessidraaman keinot, projektipäällikkö Carola Wiik huomauttaa. Hankkeessa toteutettiin Less is more koulukampanja, jossa teatterin keinoin mietittiin energiankäyttöä. Oppilaat oli vat itse mukana näytelmässä ja pitivät tätä oppimistapaa inspiroivana ja ajatuksia herättävänä. - Tällaisten asioiden käsittelyn ei tarvitse olla monimutkaista, vaan voidaan lähteä kaikkia koskettavista asioista. Kun lähdetään lapsista ja nuorista liikkeelle, he vievät oppimansa asiat mukanaan ensin omiin perheisiinsä, sitten opiskeluun ja työelämään, Wiik muistuttaa. Vaikka hankkeet loppuvat, jatkuu myllyn toiminta. Tarkoituksena on jatkaa myös tiedonvälitystä lapsille ja nuorille.

5 - Lukioissa on saatavilla paljon teoreettista materiaalia, mutta hankkeen tehtävänä on ollut nähdä käytännön asiat. Haasteena on rakentaa eri-ikäisille koululaisille sopivaa ohjelmaa ja materiaalia, Wiik toteaa. Myllyn toiminta on tarkoitus saada taloudellisesti itsenäiseksi niin, ettei se ole riippuvainen Kronoby Folkhögskolasta. Mylly toimii kaikille avoimena ko kouspaikkana ja sen ympäristö on kunnostettu vir kis tysalueeksi. Energiaratkaisut eivät tule kerralla valmiiksi, vaan kehittämistyö jatkuu edelleen. - Mekään emme aina tiedä, toimivatko kaikki ratkaisut täällä, mutta sitten luomme tarvittaessa toisia malleja, Wiik ja Häggblom summaavat. Biodiesel kalastajien käyttöön teksti ja kuva: Kirsi Tikkanen kuva: Sanna-Sofia Skog Biodiesel oli muutamalla kalastajalla koekäytössä viime kesänä, ja palaute oli positiivista. Biobränslen för fiskerinäringen -hankkeen tutkija Sanna-Sofia Skog kertoo biodieselin olleen koekäytössä muutamalla kalastajalla ja taksiveneellä viime kesänä. Heiltä on saatu positiivista palautetta. Sanna-Sofia Skog on tutkinut ammattikalastajien mahdollisuuksia käyttää biodieseliä. Ahvenanmaalla paikallisliikenne käyttää jo biodieseliä. Yrkeshögskolan Noviassa selvitellään, voisivatko pohjalaiset ammattikalastajat tehdä saman. Biodieseliä voidaan tuottaa kalojen perkausjätteestä, mutta tähän käyttöön sopii ainoastaan lohi sen rasvapitoisuuden vuoksi. Pohjanmaalla on hyödynnetty biodieselin tuotannossa turkistarhoja. Ketun rasvasta saadaan biodieseliä, jota valmistetaan Uudessakaarlepyyssä Feora OY:llä. Hankkeessa on tehty myös moottoritestauksia. Biodieselin käyttö tulee tavallista dieseliä halvemmaksi, myös ympäristösyyt painavat usein valinnassa. - Toivomme biodieselin käytön myös nostavan kotimaisen kalan kysyntää, kun kalastuksesta tulee ympäristöystävällisempää. Aktion Österbottenin KAG-ohjelman kautta rahoitettu hanke päättyy kesäkuussa, ennen sitä julkaistaan vielä kalastajille tarkoitettu käsikirja, jossa annetaan ohjeita biodieselin käyttöön siirtymiseksi. Biodieselin käyttöön ei tarvita poppaskonsteja, vain muutamia muutoksia, kuten tankin puhdistamista ja suodattimen vaihtoa normaalia aikaisemmin. - Kuka tahansa voi ryhtyä käyttämään biodieseliä. Uskon, että vaaditaan vain enemmän esimerkkejä, sillä vielä harva on tietoinen tällaisesta mahdollisuudesta, Skog muistuttaa. 5

6 Energiaomavaraisuutta kyliin ja Merenkurkun saariin Vaasan yliopiston Levón-instituutissa työskentelevän projektipäällikkö Ari Haapasen työpäiviin liittyy tällä hetkellä kiinteästi energia omavaraisuus. Haapanen on mukana hankkeissa, joissa pyritään luomaan energiaomavaraisia kyliä Pohjanmaalle ja saamaan sähköjakeluverkon ulkopuolella olevista Merenkurkun entisistä merivartioasemista sellaisia, että ne tuottavat itse tarvitsemansa sähkön ja energian. Molemmat näistä Energiakylä- ja Pisara meressä -hankkeista ovat saaneet Pohjanmaan ELY-keskuksesta hanketukea. teksti ja kuva: Kirsi Tikkanen kuva: Jouni Kannonlahti - Energiakylissä perimmäisenä tavoitteena on älykkään ja omavaraisen mikroverkon perustaminen ja sen lisäksi myös se, että kylä voi saada tuloja energianmyynnistä, Haapanen kiteyttää. Energiakylä-hankkeessa on mukana yli 10 kylää, joille laaditaan energiaomavaraisuuteen tähtäävä suunnitelma hyödyntämällä paikallisia uusiutuvia energialähteitä. Mukana on kyliä Pohjanmaan lisäksi Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalta. Haapanen muistuttaa energiaomavaraisuuden olevan visio, jonka toteutumiseen vaikuttaa moni asia. - Jepua on lähimpänä tätä tavoitetta, koska kylällä on oma sähköverkkoyhtiö, joka tuo uusiutuvaa energiaa. Siellä on myös alkamassa biokaasulaitoksen rakentaminen, tuulivoimalasuunnitelmia ja luvat koskivoimaan. Laihian Ysikylilläkin voisi Haapasen mukaan olla mahdollisuuksia, jos kunnassa oleva biokaasulaitos saataisiin energiantuotantoon. Kyliä on motivoinut mukaan niin öljyn hinnannousu kuin taloustaantuma. Energiaomavaraisuus voi sekä työllistää kyläläisiä että jättää tuloja omaan käyttöön, kun esimerkiksi öljystä ei tarvitse maksaa alueen ulkopuolelle. - Esimerkiksi metsähakkeen tekeminen ja ruokohelpin kasvattaminen ja kerääminen työllistävät. Lisäksi kesantopellot ja koneet sekä laitteet saadaan tehokkaampaan käyttöön. Etuna on myös se, ettei ilmastonmuutosta nopeuttavaa, pitkään sidoksissa ollutta hiiltä vapaudu ilmakehään, kun käytetään nopeasti uusiutuvia energialähteitä, listaa Haapanen. Hankkeessa on kerätty tietoa siitä, paljonko kylissä on saatavilla energiaa metsistä ja maataloudesta sekä laskettu tuulitietoja. Kun lähtötilanteet on selvitetty, on kylien oman aktiivisuuden vuoro. - Innostuksen on lähdettävä kylistä itsestään, me tutkijoina voimme toimia haastajina ja keskusteluapuna. Tärkein idea on levittää tietoa uusiutuvan energian mahdollisuuksista ja saada aikaan keskustelua ja mahdollisesti myös yrityksiä, Haapanen summaa. Pisara meressä -hankkeessa eivät haasteena ole innostuneisuuden herättäminen ja aktivointi, vaan luonnonvoimat. Siinä kohteena Vaasan yliopiston osalta on neljä puolustusvoimien käytöstä poistettua merivartioasemaa, 6

7 Valassaaret, Moikipää, Rönnskär ja Mikkelinsaaret. Mikkelinsaaret on otettu ensimmäiseksi kohteeksi, sillä siellä asema on parhaimmassa kunnossa. - Haasteena ovat isot rakennukset, joissa pitäisi tuottaa sähköä siellä toimivan kahvilan käyttöön sekä talvisin peruslämmön pitoon, ettei kosteus pääse homehduttamaan ja pilaamaan rakennusta, Haapanen kertoo. Tuulivoimaa ja aurinkopaneeleita on jo käytössä muttei tarpeeksi. Samalla tutkitaan, miten etäkäyttö saadaan toteutettua. - Yrkeshögskolan Novia tekee etäkäyttöosion, tarkoitus on, että esimerkiksi lämmönsäätely onnistuu etänä. Vaasan ammattikorkeakoulu puolestaan tekee rakennusten energia-arvioinnin, jonka perusteella tekniikka valitaan, Haapanen lisää. Mikkelinsaarten mallin pitäisi olla valmiina kevättalvella. Metsäenergiaa ei luonnonperintökohteeksi valitulla alueella voida käyttää ja maa- ja sedimenttilämmön haasteena on maalämpöpumpun vaatima suuri käynnistysvirta. Haapanen ja hänen kollegansa Jouni Kannonlahti uskovat kuitenkin ratkaisun löytyvän ja mallin olevan kohtuu helpon monistaa muihinkin luontokohteisiin. - Sähköenergian tarve tulisi saada täytettyä kohteissa tuulella ja auringolla. On kuitenkin hyvin todennäköistä, Ari Haapanen ja Jouni Kannonlahti selvittävät, miten muodostaa omavarainen energiajärjestelmä Merenkurkun entisille merivartioasemille. että järjestelmään joudutaan kytkemään varalle pienehkö dieselgeneraattori tuulettomia ja auringottomia aikoja varten, Kannonlahti toteaa. Energiaomavaraisuudella saadaan vähennettyä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Vaikutukset yhdessä kohteessa ovat ehkä kuin pisara meressä, mutta monistuessaan niiden vaikutus yltää pidemmälle ja laajemmalle, joskus ehkä kokonaiseksi mereksi asti. Jussiloiden tila tuottaa lämmön omavaraisesti teksti ja kuva: Tiina Marjusaari Anne ja Matti Jussilan maatilalla Kokkolan Väliviirteellä on investoitu viime vuosina reilusti. Uusia investointeja mietittiin tilan kannattavuuden parantamiseksi. - Suurin päätös oli rakentaa täysin uusi, aiempaa huomattavasti isompi navettarakennus. Samanaikaisesti oli myös pohdittava lämmitysratkaisua uudelle navetalle. Lopulta päädyimme käynnistämään lähes yhtäaikaisesti 120 eläimen pihattonavetan ja hakelämpökeskuksen rakentamisprojektit. Lämpökeskus otettiin käyttöön maaliskuussa Lämmitettävää pinta-alaa on laskentatavasta ja säästä riippuen vajaat parisataa neliömetriä. Lisäksi lämmintä vettä tarvitaan jatkuvasti, vaikka lypsyrobotti toimiikin automaattisesti. - Hakelämpökeskukseen päädyimme lopulta siksi, että saamme näin hyödynnettyä tilan metsistä saatavan hakkeen ja neulasjätteen lisäksi oman tilan biojätettä, esimerkiksi jäteviljaa, valtaojien reunojen ja jokirantojen perkkuujätettä, joka muutoin jäisi hyödyntämättä, kertoo Jussila. - Reilun vuoden kokemuksella tiedämme nyt, että pystymme tuottamaan kaiken polttoaineen itse, joten olemme täysin omavaraisia lämmön suhteen, Jussila toteaa tyytyväisenä. 7 Matti Jussila näyttää, kuinka lämpökes kuksen katto aukeaa automaattisesti. Jussiloiden hakelämpökeskus sijaitsee aivan uuden navetan tuntumassa, tilan pihapiirissä. - Tästä on helppo käydä täyttämässä haketta lämpökeskuksen varastotilaan traktorin etukauhalla, Jussila kertoo ja näyttää, kuinka lämpökeskuksen katto aukeaa automaattisesti. Tilan isäntä kiittelee myös sitä, että ergonomiaa ja paloturvallisuutta on mietitty viimeisen päälle. Kahden suurehkon rakennusprojektin vetäminen tilan töiden ohella oli raskas urakka. Ilman tukia ei urakkaan olisi ryhdytty. - Kysyvä saa aina apua. Hyvä kirjanpitäjä oli kullanarvoinen, samoin Pohjanmaan ELY-keskus opasti tukihakemuksissa eteenpäin aina tarvittaessa. Hitusen harmittaa, ettemme lähteneet jo aikaisemmin muuttamaan lämmitysjärjestelmää tilan tarpeisiin paremmin sopivaksi. Nyt pystymme keskittyä itse asiaan eli tehokkaaseen maidontuotantoon. Työtä riittää juuri sopivasti kahdelle.

8 Bioenergiasta pelastus kauppapuutarhalle teksti ja kuva: Tiina Marjusaari Jos Aleksi Hauhtoselta olisi nuorena kysytty, ryhtyykö hän jatkamaan vanhempiensa yritystä, olisi vastaus ollut jyrkkä ei. - Olin aina varma, että tähän hommaan en ryhdy. Vuodet maailmalla muissa hommissa muuttivat kuitenkin mieleni. Ryhdyin kasvihuoneviljelijäksi vastoin kaikkia ennakkoluulojani. Kannuksen kauppapuutarhan isäntä viljelee nyt kolmatta vuotta kurkkua ja ruukkusalaattia kuudessa kasvihuoneessaan. Yritys on perustettu jo vuonna Kasvihuoneviljely on haasteellista Suomen talvessa. Suurimmat kustannukset syntyvät kasvihuoneiden valaistuksesta ja lämmityksestä. Hauhtosella on lämmitettävää pinta-alaa 8500 neliömetriä. Kauppapuutarha oli pitkään lämmittänyt kasvihuoneitaan raskaalla polttoöljyllä. Lämmitysjärjestelmä oli kuitenkin teknisesti aikansa elänyt, ja jatkuvasti nouseva öljyn hinta pakotti miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ennen nykyiseen palaturvetta polttoaineena käyttävään biolämpölaitokseen siirtymistä kauppapuutarhalla kului öljylämmitykseen noin euroa. Vuonna 2011 öljyn hinta oli noussut niin, että lämmityskustannuksia olisi syntynyt jopa euroa. - Haketta ja turvetta on meidän alueeltamme saatavilla hyvin, joten se oli luonnollinen ratkaisu. Jonkin verran jouduimme miettimään eri laitevalmistajien välillä, mutta muilta puutarhoilta saadut käyttäjäkokemukset ratkaisivat valinnan. Hauhtonen kehuu uuden järjestelmän olevan helpon ja huolettoman käyttää, sen toimintaa voi valvoa kotoa tietokoneelta ja kännykältä. Vaikka päätös järjestelmän vaihtamisesta oli helpohko ja ainoa mahdollinen, uuteen järjestelmään siirtyminen vei aikaa. Uusi lämpöjärjestelmä vaati myös lämpökeskuksen rakennuslupineen. - Hain investointitukea ELY-keskukselta. Ilman tukea investointi olisi ollut liian mittava. Rakennusluvan saamiseen kannattaa varata aikaa, sillä jos joku tekee asiasta valituksen, voi päätöstä joutua odottamaan jopa vuoden, mikäli asian käsittely menee esimerkiksi hallinto-oikeuteen asti, tietää Aleksi. Hän kuitenkin muistuttaa, että yleensä bioenergiaan pohjautuvaan lämmitysjärjestelmään siirryttäessä ei vastustajia ole, sillä jo ympäristövaikutukset ovat positiivisempia öljylämmitykseen verrattuna. - Nyt uusi järjestelmä on ollut käytössä pari vuotta. Lämmityskustannukset ovat vuodessa noin euroa, kun palaturve ostetaan lähituottajalta. Säästö on siis niin merkittävä, että Ilman tätä ratkaisua yritystoimintamme olisi loppunut ennemmin tai myöhemmin. Hauhtoselle taloudellisten säästöjen lisäksi tärkeää on myös tuotteiden puhtaus ja tuotantoprosessin ympäristöystävällisyys. Seuraava mietinnänpaikka ovat sähkö ja valaistus. Nyt jopa kolmannes liikevaihdosta kuluu sähköön. - Realistisina vaihtoehtoina on tulevaisuudessa tuottaa sähkö itse, vaikkapa tuulivoimalla tai vaihtaa nykyiset valaisimet led-valaisimiin. Ympäristö otetaan huomioon myös kastelussa ja tuholaisten torjunnassa. - Tuholaisia torjutaan petopunkeilla, ilman kemiallisia torjunta-aineita. Kastelu hoidetaan nykyisin vettä kierrättäen ja lannoitteiden käyttöä optimoiden. Uusi biolämpölaitos vähensi kustannuksia ja turvasi Aleksi Hauhtosen yrityksen jatkon.

9 Peltoenergiassa on potentiaalia Kyrönmaalla jää vuosittain hyödyntämättä peltoenergiaa, kuten heinää ja olkea monen miljoonan euron edestä. YHYRES-kehittämisyhdistyksen kaksi hanketta, Yritystä ja intoa Kyrönmaan tiloille- ja Omaa energiaa Kyrönmaalta -hankkeet ovat selvittäneet bioenergian tuottamismahdollisuuksia alueella. teksti: Kirsi Tikkanen kuva: Sedu Viime kesän viljelyaloista on laskettu, millaisia määriä energiaa olisi mahdollista hyödyntää. - Oljen osalta jää 70 prosenttia hyödyntämättä, se merkitsee noin 115 miljoonaa kilowattituntia, eli 3 miljoonaa euroa. Jos kesantomaiden heinä otettaisiin kaasutukseen, saataisiin 4,5 miljoonaa litraa polttoainetta, laskee projektipäällikkö Anja Uhlgrén. Bioenergiantuotanto sopisi Uhlgrénin mukaan alueelle erityisen hyvin, sillä maatilat tarvitsevat liitännäiselinkeinoja ja polttoaineiden omavaraisuudella saadaan aikaan säästöjä. Näillä säästöillä on myös kansantaloudellisesta merkitystä, ne pienentävät muun muassa raakaöljyn laskua, joka vaikuttaa merkittävästi kauppataseeseen. Peltoenergian tuottaminen lisäisi energiaomavaraisuuden lisäksi myös vuoroviljelyä, kun samaa maata käytettäisiin vuorotellen sekä viljan- että heinänviljelyyn. Se puolestaan estää maata tiivistymästä liikaa, ja viljasadosta saadaan näin laadukkaampaa. Biokaasun tuotannosta voidaan hyödyntää myös kaasutuksen sivutuotteita. - Biokaasutusjäänne käy myös luomutiloilla lannoitteena. Kasvit pystyvät hyödyntämään sitä keinolannoitteita paremmin ja keinolannoitteiden määrää saadaan näin vähennettyä, lisää Uhlgrén. Uhlgrénin vetämässä Yritystä ja intoa Kyrönmaan tiloille hankkeessa on käyty tutustumassa biokaasulaitoksiin. Uhlgrén muistuttaa, ettei laitoksen aina tarvitse olla ison, vaan nykyään on saatavilla myös tilakohtaisia ratkaisuja. Tällaisia laitoksia voitaisiin pyörittää muutaman viljelijän voimin. - Jos biokaasuautoja ei ole tarpeeksi, voidaan liikennepolttoaineen lisäksi kaasua hyödyntää esimerkiksi kasvihuoneissa, kuivureissa tai talojen lämmityksessä. Silloin kaasulle ei tarvitse tehdä ennen käyttöä juuri mitään. Puhdistettuna se toimii autojen, traktoreiden ja koneiden polttoaineena. Omaa energiaa Kyrönmaalta -esiselvityshanke on päättymässä, mutta siinä hankittua tietoa aiotaan syventää yritysryhmähankkeessa. Tavoitteena on, että maatalousyrittäjät saisivat sivutuloa bioenergian tuottamisesta Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. - Etelä-Pohjanmaalla ollaan jo asiassa pidemmällä, isännät ovat ottaneet selvää eri laitostyypeistä ja tehneet omia laskelmia. Yksittäisen viljelijän voimavarat eivät kuitenkaan riitä kaikkeen tarvittavaan selvitystyöhön, joten yrityshankkeesta toivotaan saavan siihen apua, valottaa Uhlgrén. 9

10 teksti ja kuvat: Tiina Marjusaari Kylätalot lämpenevät nyt ekosti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta tuetaan kylien ja yhteisöjen rakennusperinnön sekä rakennetun ympäristön hoitoa. Tavoitteena on lisätä ym pä - ristön hyvinvointia esimerkiksi siirtymällä uusiutuvaan energiaan perustuvaan lämmitysjärjestelmään. Kylätalojen lämmitysjärjestelmien parannus- ja muutostöihin voi hakea investointitukea joko paikallisesta Leader-toimintaryhmästä tai ELY-keskuksesta. Yli-Kannus Yli-Kannuksen entinen kyläkoulu lämpiää nykyisin tasaisesti ja varmasti. Liki satavuotias talokaunotar on kylän yhteinen kokoontumis paikka, jota lämmitetään kalliolämmöllä. - Talo on paitsi iäkäs, myös kookas. Lämmitettävää alaa on riittä miin. Kun kyläyhdistys vuokrasi entisen kyläkoulun kaupungilta kymmenisen vuotta sitten, öljyä kului reippaan 9000 litran vuosivauhtia, ja kustannukset huimasivat jo silloin päätä, muistelee kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mauri Holma. Lämmitysjärjestelmä oli ekologisesti kestämättömällä pohjalla, koska maan sisään sijoitetussa öljykattilassa oli vuotoja. Ratkaisua ongelmaan alettiin etsiä uusiutuvasta energiasta. Järjestelmän vaatimukseksi asetettiin huolettomuus valvonnassa, edulliset käyttökustannukset sekä ympäristöystävällisyys. Kallio lämpö osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi. Köyhäjoki - Vaihdoimme Köyhäjoen Mäntymajan tiensä päähän tulleen öljylämmityksen kalliolämpöön monesta syystä: kalliolämpö on käyttäjilleen vaivaton, energiatehokas ja ympäristöystävällinen, kertoo Tero Myllymäki Köyhäjoen kyläyhdistyksestä. Myös raha ratkaisi: Uuden järjestelmän ansiosta vuosittain säästetääm vähintään 4000 euroa lämmityskustannuksissa. Kuntosali on kyläläisten käytössä jatkuvasti, ja liikuntasali on arkipäivisin läheisen kyläkoulun koululaisten käytössä. Iltaisin salissa harjoitellaan näytelmiä, jumpataan ja pelataan sählyä. Aiemmin talkoilla kerätyt varat käytettiin talon lämmitykseen, nyt varoja jää toimintaankin: -Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia halutaan tuk ea, ostimme juuri uudet sählymaalit lapsille ja nuorille, ja pingis pöydän hankinta on edessä pian. Kanala Talossa oli vuonna 1962 rakennettu huonokuntoinen halko- ja öljykattila, joka päädyttiin vaihtamaan helppoon ja huolettomaan maalämpöön. - Järjestelmän hankintahinta oli kova, mutta käyttökustannukset ovat nyt pienet, kertaa kyläyhdistyksen puuhamies Arsi Kanala. Öljylämmityskattilan tilalle asennettiin maalämpöpumppu ja lämmönkeruuputkistot kaivettiin maahan hieman etäämmälle kylätalosta. Pohjavesialueen läheisyys asetti omat haasteensa keruuputkiston tekniselle toteutukselle ja sijoittamiselle. - ELY-keskuksen toiveesta lämmönkeruuputkiston liitoskohdat teh tiin ainoastaan kylätalon sisälle, sillä putkisto tuli pohjavesialueen suoja-alueelle. Käytimme lisäksi normaalia vahvempaa putkistoa, mikä pienentää putkiston rikkoutumisen riskiä, kertoo Kanala. 10

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla

Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 15.4.2014 nro 13 Jämtlannissa päätettiin ajaa biokaasulla Elina Virkkunen Projektipäällikkö MTT Sotkamo Keskiruotsalainen Östersundin kunta Jämtlannissa

Lisätiedot

Kotitilalta5/2013. bioenergia. Kotimainen. etenee maatiloilla. Konsernilla energiapihi linja s. 7. HK Agrilta uusi sikarehusarja s.

Kotitilalta5/2013. bioenergia. Kotimainen. etenee maatiloilla. Konsernilla energiapihi linja s. 7. HK Agrilta uusi sikarehusarja s. Kotitilalta5/2013 Konsernilla energiapihi linja s. 7 HK Agrilta uusi sikarehusarja s. 18 LSO:lla alkaa vaalivuosi s. 22 Kotimainen bioenergia etenee maatiloilla SISÄLTÖ 5/2013 Kuva: HooKoo.fi pääkirjoitus

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ

BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Toimittanut Helena Torkko BIOENERGIAN LÄHTEILLÄ Rovaniemen ammattikorkeakoulu julkaisusarja C 25 Bioenergian lähteillä toimittanut Helena Torkko 2011 rovaniemen ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta Kehitys-

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ

Fortum TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 HYVÄÄ Fortum 4 2010 ENERGIAVEROTUS UUDISTUU 5 TALVINEN RUKA ON VIHREÄ 16 ARKKITEHTUURIN HELMI PYHÄKOSKELLA 26 Jorma Blom Suomenojan voimalaitokselta on tekemässä kaupunkilaisille lämpöä, jonka tuottaminen hyödyntää

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013

Meijän luvalla. Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 Meijän luvalla Savonia AMK-agrologiopiskelijoiden kurssijulkaisu 2013 MEIJÄN LUVALLA 2013 27. kurssijulkaisu PÄÄTOIMITTAJIEN TERVEHDYS Päätoimittajat Lari Poutiainen Marja Viitala Miia Kanninen Markkinointi

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla

Maatilojen energiaohjelma. Energiaa viisaasti maatilalla Maatilojen energiaohjelma Energiaa viisaasti maatilalla 2 MAATILOJEN ENERGIAOHJELMA Maatilojen oma energiaohjelma Koneet ja laitteet ovat korvanneet lihastyötä kaikilla tuotannon ja elämän alueilla, ja

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN Sanomalehtiyliopisto 2008 ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS ENERGIATEKNIIKKAAN JULKAISU No 31 Levón-instituutti Avoin yliopisto Ilmastonmuutoksen vaikutus energiatekniikkaan 1 Sanomalehtiyliopisto 2008 2 Julkaisija

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13

Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna. Energiaa suoraan pohjavedestä. Energiapaalut. sivut 4-5. sivut 26-27. sivut 12-13 Suomen Kaivonporausurakoitsijat ry:n tiedotuslehti Lokakuu 2012 ISSN 1799-8255 Uutta: Porareiden koulutus alkaa ensi vuonna sivut 4-5 Energiaa suoraan pohjavedestä sivut 26-27 Energiapaalut sivut 12-13

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa.

Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla. Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012. Bioenergiaa. Ville Niinistön energiavalinnat Votkin kaasuttaa makkaramarkkinoilla Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2012 Bioenergiaa luonnon helmasta pääkirjoitus Gasetti Minna Ojala Keisarin uudet aatteet Julkaisija

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot