Pohjanmaan liitto Alueprofiilit, klusterit ja ehdotukset 2010 POHJANMAA. Pohjanmaa alueellistamistoimien kohdealueena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjanmaan liitto 30.4.2010. Alueprofiilit, klusterit ja ehdotukset 2010 POHJANMAA. Pohjanmaa alueellistamistoimien kohdealueena"

Transkriptio

1 Pohjanmaan liitto Alueprofiilit, klusterit ja ehdotukset 2010 POHJANMAA Pohjanmaa alueellistamistoimien kohdealueena Vaikka Pohjanmaan työllisyys verrattuna koko maan tilanteeseen on ollut vallitsevan taantuman aikana maan parhainta, ovat maakunnan sisäiset erot työttömyysasteissa olleet suuria. Taantuma on vaikuttanut kielteisesti etenkin Pietarsaaren seudun (Pietarsaari, Luoto, Kruunupyy, Pedersöre, Uusikaarlepyy) ja Suupohjan rannikkoseudun (Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö) työllisyystilanteeseen. Vaasanseudun, johon lasketaan sekä Vaasan seutu (Vaasa, Mustasaari, Oravainen, Vöyri-Maksamaa, Maalahti ja Korsnä) että Kyrönmaa (Laihia, Vähäkyrö, Isokyrö), työllisyys on ollut suhteellisen hyvä. Pietarsaaren seudun vientikeskeinen teollisuus on herkkä globaaleille maailman talouden muutoksille, ja työllisyystilanne on heikentynyt nopeasti. Työvoimaa irtisanotaan ja lomautetaan teollisuudessa, ja myös konkurssit ovat lievässä kasvussa. Esimerkiksi vuoden 2009 aikana YTneuvottelujen myötä irtisanottiin tai lomautettiin toistaiseksi yli 900 henkilöä. Määräaikaisesti on ollut yli lomautusta. Paperi- ja metsäteollisuudesta on kadonnut kaikkiaan 700 työpaikkaa. Koska työpaikat ja yritykset ovat suuressa määrin keskittyneet Pietarsaareen, ovat rakennemuutos ja talouden taantuma koetelleet kaupunkia erityisen pahasti. Merkille pantavaa on lisäksi se, että Pietarsaaren seudulla tutkimus- ja kehitystoiminnan panostukset ovat erittäin vaatimattomat. Julkisen alan työpaikkoja on suhteellisen vähän. Valtion hallinnon tehostaminen on vähentänyt julkisen sektorin työpaikkoja (mm. maanmittaustoimisto, käräjäoikeus, syyttäjänvirasto, poliisilaitos, oikeusaputoimisto) Pietarsaaressa entisestään 40 henkilöllä. Rakennemuutos, teollisuuslaitosten sulkeminen ja aluesairaalan alasajo ovat vuosina vähentäneet Kristiinankaupungista noin 500 työpaikkaa, mikä on lisännyt työttömyyttä ja poismuuttoa. Kaupunkikeskustassa palvelu- ja hallintotyöpaikkojen osuus on ollut merkittävä, mutta valtion hallinnon tehostaminen on myös Kristiinankaupungissa vähentänyt valtiollisia työpaikkoja. Esimerkiksi käräjäoikeusuudistuksen myötä lakkautettiin käräjäoikeuden sivukanslia. Koska kaupungissa on saatavilla paitsi kaksi- ja monikielisen työvoiman lisäksi hallinnollista osaamista ja hyviä tilaratkaisuja, on tarkoituksenmukaista ohjata alueellistettavia työpaikkoja myös Kristiinankaupunkiin. Toisaalta Närpiö työllistää runsaasti maahanmuuttajia. Vuonna 2007 heidän osuutensa kaupungin väestöstä oli 5,3 %. Lisäksi Suupohjan rannikkoseudun työllisyystilannetta on pahentanut huolettavasti Kaskisissa toimivan Metsä-Botnia Oy:n sellutehtaan lakkauttaminen vuonna Toiminnan loppumisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat olleet mittavat. Kaskisissa työpaikat vähenivät 225:lla. Lisäksi häviävät alihankkijoiden työpaikat eli yhteensä runsaat 300 työpaikkaa. Työntekijöistä noin puolet eli 112 (213) on Kaskisista, Närpiöstä noin 13 (25) ja Kristiinankaupungista 24 (57). Suluissa olevissa luvuissa ovat mukana kaikki menetetyt työpaikat.

2 2 Erityisesti Pietarsaaren seudulle ja Suupohjan rannikkoseudulle valtionhallinnon työpaikkojen alueellistaminen olisi erittäin tärkeää, koska molemmissa seutukunnissa valtion merkitys työllistäjänä on mitätön. Alueen strateginen erikoistuminen Pohjanmaan monikeskuksisella alueella on kaksi vahvaa kaupunkiseutua, joista toisen muodostavat Vaasan seutukunta ja Kyrönmaa ja toisen Pietarsaren seutukunta, sekä useita vilkkaita maaseutukeskuksia, kuten Suupohjan rannikkoseutu. Maakunnan eteläisessä osassa sijaitseva Suupohjan rannikkoseutu on nimetty EU:n kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen haasteelliseksi alueeksi, kuten myös Kyrönmaa. Valtioneuvosto on nimennyt kaikki edellä mainitut seutukunnat koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO). Pohjanmaan monipuolinen elinkeinorakenne, kansainväliset yritykset, hyvin toimiva julkinen sektori, monipuolinen koulutustarjonta, osaava henkilöstö, vahva sosiaalinen pääoma sekä monikulttuurisuus ovat alueen kilpailukyvyn kulmakiviä. Maakunta toimii sekä suomen että ruotsin kielellä, ja laajat ja monipuoliset yhteydet Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin tekevät maakunnasta pohjoismaisen keskuksen. Pohjanmaan maakunta on yksi maamme kansainvälisimmistä maakunnista. Vain Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla on ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä suurempi kuin Pohjanmaalla. Pohjanmaan seutukunnista ulkomaan kansalaisten osuus on suurin Suupohjan rannikkoseudulla (4,3 %) ja Vaasan seudulla (3,9 %). Pohjanmaalta on hyvät liikenneyhteydet Helsinkiin ja muualle Eurooppaan. Vaasassa ja Kruunupyyssä toimii vilkas lentoasema. Sekä Vaasan että Kruunupyyn lentokentät kuuluvat TENlentokenttä verkostoon. Kruunupyyn lentoasemalta lentovuoroja Helsinkiin on arkisin kumpaankin suuntaan kuusi. Vaasan lentoasema on kansainvälinen, ja sieltä on viikonpäivästä riippuen 9 11 suoraa reittilentoa Helsinkiin ja kolme Tukholmaan kumpaankin suuntaan. Lisäksi maaliskuussa 2010 avattiin suorat lentoyhteydet Riikaan ja Uumajaan. Matkustajaliikenteessä Vaasan lentoasema on maamme neljänneksi suurin Helsinki-Vantaan jälkeen. Vaasan lentoaseman ympäristöä kehitetään rakentamalla sinne laaja maa-, ilma-, rautatie- ja merikuljetukset yhdistävä logistiikkakeskus. Lentoaseman läheisyydessä sijaitsee yrityspuisto Vaasa Airport Park, jossa on tällä hetkellä liki 3400 työpaikkaa. Pietarsaaren seutua palvelevat lisäksi nopeat junayhteydet, ja Seinäjoki Vaasa rataosuuden sähköistäminen vuoden 2011 loppuun mennessä nopeuttaa myös Vaasan junayhteyksiä. Maakunnassa on käytössä nopeat tietoliikenneyhteydet, ja Merenkurkun kaapeliyhteyden ansiosta Pohjanmaalta on myös erittäin hyvät tietoliikenneyhteydet ulkomaille. Myös vilkas satamatoiminta, hyvät tieyhteydet sekä Merenkurkun laivaliikenne edistävät maakunnan kilpailukykyä ja erikoistumista. Suupohjan radan nykyinen kunto mahdollistaa vain tavarakuljetukset. Radan perusparantamista suunnitellaan. Maakunnan muuhun maahan ja Eurooppaan yhdistävät Eurooppa-statuksen saaneet pääliikenneväylät E8 (vt 8) pohjois-eteläsuunnassa ja E12 (vt 3) länsi-eteläsuunnassa. Valtatie 3, joka kuuluu TEN-verkostoon, sekä valtatiet 16/18 ja 19 yhdistävät maakunnan sisämaahan ja pääkaupunkialueeseen. Myös poikittaiset liikenneyhteydet, kuten kantatiet 63, 67 ja 68 sekä valtatie 13 tukevat maakunnan ja seutukuntien kilpailukykyä ja parantavat saavutettavuutta. Maantieverkosto on Pohjanmaalla logistisesti erittäin tärkeä.

3 3 Kuluvana vuonna 404 vuotta täyttävä Vaasan kaupunki on kansainvälinen ja aidosti kaksikielinen teollisuuskaupunki, jolla on myös erittäin vahvat perinteet paitsi oikeushallintoon myös esimerkiksi vero- ja ympäristöhallintoon liittyen. Oikeushallinnon viroilla mitaten Vaasa on maamme kolmanneksi tärkein oikeudenhoitokaupunki. Oikeusministeriöstä saatujen tietojen mukaan Vaasan hovioikeus, Vaasan hallinto-oikeus, ulosottotoimi ja oikeusapu työllistävät Vaasassa 323 henkilöä, joka vastaa 6 % maan luvusta. Vaasassa on useita oikeushallinnon toimijoita, kuten Vaasan hovioikeus, Vaasan hallinto-oikeus ja Pohjanmaan käräjäoikeus. Lisäksi Vaasaan on sijoitettu Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan poliisin yhteinen talousrikosyksikön johto ja nämä kolme maakuntaa kattava syyttäjänvirasto. Myös keskusrikospoliisin rikoshyödyn jäljittämiseen keskittynyt yksikkö toimii Vaasassa. Vaasassa on myös vankka ulosottoon liittyvä keskittymä. Kaupungissa sijaitsee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnan kattavan Pohjanmaan ulosottoviraston pääpaikka. Ulosottovalituksia koskevissa asioissa Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat em. kahden maakunnan lisäksi Raahen seudun ulosottovirastojen toimialueet. Kaupungissa on lisäksi vahva verohallinnon osaaminen, joka tukee ulosottohallinnon toimintaa. Vaasaan on sijoitettu verohallinnon Länsi-Suomen perintäyksikkö ja läntinen veronkantoyksikkö, joka on yksi maamme neljästä yksiköstä. Länsi-Suomen verovirastossa Vaasassa toimii mm. yritysveroyksikkö. Muita Vaasassa sijaitsevia oikeushallinnon toimijoita ovat mm. Vaasan lääninvankila, kriminaalihuoltolaitos/pohjanmaan aluetoimisto ja Pohjanmaan syyttäjänvirasto. Valtion hallinnon palvelukokonaisuutta vahvistavat omalta osaltaan myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjanmaan ELY-keskus, joiden pääpaikka sijaitsee Vaasassa. Vaasan seudun energiaklusteri on Pohjoismaiden suurin energiateknologisen osaamisen keskittymä, johon kuuluu noin sata yritystä. Ne työllistävät noin ihmistä, ja yritysten tuotannosta 75 % menee vientiin. Vaasassa teknologiakeskus Oy Merinova Ab:n yhteydessä sijaitseva energiateknologiaan erikoistunut Länsi-Suomen osaamiskeskus tukee alan yritysten huippuosaamisen kehittämistä muun muassa hajautettuun energiatuotantoon sekä sähkönjakeluun ja käyttöön liittyen. Länsi-Suomen osaamiskeskus kuuluu osaamiskeskusohjelman energiateknologian klusteriohjelmaan, jossa Oy Merinova Ab:lla on lisäksi koordinointivastuu. Länsi-Suomen osaamiskeskus kehittää myös meriteollisuutta osana osaamiskeskusohjelmaa. Vaasan seudulla korkean teknologian osuus jalostusarvosta on suuri, ja esimerkiksi vuonna 2006 viennin osuus teollisuuden bruttoarvosta oli 75,4 %. Vaasa on lisäksi vahva tieto- ja viestintäteknologiakeskus, ja mm. aluekeskusohjelmalla panostetaan digitaaliseen sisällöntuotantoon yhteistyössä osaamiskeskusohjelman Digibusiness.fi klusteria, jota Oy Merinova Ab myös hallinnoi. Hallinnon ja innovaatiotoiminnan kehittämistä tukee vuonna 2001 perustettu Vaasan korkeakoulukonsortio, johon kuuluu seitsemän Vaasassa toimivaa korkeakoulua. Myös Vaasa Science Park ja Energiainstituutti ovat merkittäviä innovaatiotoiminnan kehittäjiä. Energia-alan ohella tärkeimmät toimialakeskittymät ovat elektroniikan, kaupan, majoituksen ja matkailun sekä metalli- ja konepajateollisuuden toimialoilla. Venealan kehittäminen on tärkeä painopiste Pietarsaaren KOKO-ohjelmassa. Pietarsaaren seutu on maan johtava purjeveneenvalmistuksen keskus, ja veneteollisuutta kehitetään myös osaamiskeskusohjelmalla osana meriklusteria ja KOKO-ohjelmalla yhteistyössä Keski-Pohjanmaan kanssa. Pietarsaaren seudun muut tärkeimmät teolliset klusterit ovat metsäteollisuus, metalli- ja

4 4 konepajateollisuus, muovi- ja elintarviketeollisuus sekä elintarviketeollisuus. Pietarsaaren seudun tuotannosta suurin osa menee vientiin. Pietarsaaressa toimii Åbo Akademin ainoa ruotsinkielisiä lastentarhanopettajia Suomessa kouluttava laitos. Pietarsaaren keskustassa sijaitsevaan korkeakoulukampukseen sijoittuvat puolestaan seudun korkeakouluyksiköiden Åbo Akademin, Yrkeshögskolan Novian Pietarsaaren yksikön ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Pietarsaaren toiminnot sekä muutamia yrityksiä. Lisäksi kaupungissa toimii tuhannen opiskelijan ruotsinkielinen ammatillinen oppilaitos Optima, ja uuden kampuksen läheisyydessä ovat lisäksi suomen- ja ruotsinkieliset lukiot. Suupohjan rannikkoseudulla maataloustuotannon ja elintarviketuotannon merkitys on suuri. Seutukunnassa on vahva lasinalais- ja perunanviljelyn keskittymä: lähes 70 % maamme tomaateista, runsas 30 % kasvihuonekurkuista ja 30 % ruokaperunasta tuotetaan alueella. Kristiinankaupunki ja Närpiö luetaan ydinmaaseutuun. Kaskinen on teollisuuskaupunki, jossa sijaitsevat mm. M-Realin tehdas ja Suomen suurin kalasatama. Massan valmistuksen, maa-, metsä- ja kalatalouden sekä niihin kuuluvien liitännäiselinkeinojen lisäksi tärkeitä elinkeinoaloja ovat metalli- ja konepajateollisuus sekä vähittäis- ja tukkukauppa. Suupohjan rannikkoseudulla kehitetään metalli-, elintarvike-, puutuote-, hoiva- ja matkailualoja. Lisäksi panostetaan mm. energia-alaan ja tietointensiivisiin liike-elämän palveluihin (nk. KIBS). Suupohjan rannikkoseutu on Kristiinankaupunkia lukuun ottamatta suurelta osin omavarainen työpaikkojen suhteen. Närpiössä toimivat ruotsinkielinen lukio ja ruotsinkielinen toisen asteen ammatillinen oppilaitos osana Yrkesakademin i Österbotten nimistä koulutuskuntayhtymää. Kristiinankaupungilla on 100- vuotiset sekä ruotsin- että suomenkieliset lukioperinteet. Kristiinankaupungissa sijaitsee myös toisen asteen lähihoitajaoppilaitos ja Yrkesakademin i Österbotten koulutuskuntayhtymän kaksikielinen toimipiste. 1. Osaamisen institutionaalinen perusta Vaasan yliopisto (filosofinen, humanistinen, kauppatieteellinen ja teknillinen tiedekunta) Åbo Akademi (Vaasan yksikkö: kasvatustieteellinen sekä osa yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaalaa; Pietarsaaren yksikkö: kasvatustieteellisen tiedekunnan lastenpedagogiikan laitos) Svenska Handelshögskolan, Vaasan yksikkö Helsingin yliopisto (Vaasa: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus) Ammattikorkeakoulut: Vaasan AMK (tekniikka ja liikenne, liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala), Keski-Pohjanmaan AMK (Pietarsaari: liiketalous, matkailu, kulttuuri/vaatetusala), Novia (Ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen Svenska yrkeshögskolanin ja Yrkeshögskolan Sydvästin muodostama Novia on aloittanut toimintansa Novian hallinto ja rehtorinvirasto on keskitetty Vaasaan. Vaasa: tekniikka ja liikenne, sosiaali- ja terveysala, kulttuuri; Pietarsaari: musiikki; Uusikaarlepyy: kulttuuri) Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA/Aalto-yliopiston ja Vaasan yliopiston yhteinen tutkimus- ja tuotekehityskeskus (Vaasa) Erikoistumista tukevia tutkimuslaitoksia: Tutkimuskeskus Technobothnia (Vaasa), Vaasan energiainstituutti, VEI (Vaasa) 2. Julkisen sektorin toimijoita 2.1 Erikoistumista (oikeus-, vero-, opetus- ja ympäristöhallinto) tukevia toimijoita Vaasassa sijaitsevat Vaasan hallinto-oikeus, Vaasan hovioikeus, Pohjanmaan käräjäoikeus, Lääninvankila, kriminaalihuoltolaitos/pohjanmaan aluetoimisto, Länsi-Suomen verovirasto,

5 5 Pohjanmaan verotoimisto, verohallinnon Länsi-Suomen perintäyksikkö ja läntinen veronkantoyksikkö, Pohjanmaan syyttäjänvirasto (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä- Pohjanmaa; päätoimipaikkanaan Vaasa), Keskusrikospoliisin rikoshyödyn jäljittämiseen keskittynyt yksikkö, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat kattava Pohjanmaan ulosottovirasto pääpaikkanaan Vaasa sekä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan poliisin yhteinen talousrikosyksikkö pääpaikkanaan Vaasa Etelä-Pohjanmaan ELY:n Vaasan sivutoimipiste, Liikenneviraston Länsi-Suomen väyläyksikkö (Vaasa), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (Vaasa), Metsähallitus Länsi-Suomen luontopalvelut (Vaasa), Rannikon metsäkeskus (Vaasa), Museoviraston Vaasan toimisto, maakuntamuseo (Vaasa), maakunta-arkisto (Vaasa) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Vaasa) Yliopistojen palvelukeskus Certia (Vaasa) Tiedekirjasto Tritonia (Vaasa), maakuntakirjasto (Vaasa) 2.2 Muita keskeisiä julkisen sektorin toimijoita Pohjanmaan ELY (Vaasa) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) alueyksikkö (Vaasa) Merenkurkun neuvosto (Vaasa) Kansaneläkelaitos (Vaasa, Pietarsaari) Pohjanmaan hätäkeskus (Vaasa) 3. Länsi-Suomen osaamiskeskuksen osaamisalat o Tulevaisuuden energiateknologiat: tuuli- ja aurinkoenergia sekä muu hajautettu energiantuotanto, energiamarkkinat, sähkönjakelu ja ICT sähkötekniikassa sekä sähkökäytöt ja moottoriteknologia o Meriosaaminen: veneenrakennus ja meritekniset laitteet o Digibusiness.fi (liitännäisjäsen): vuorovaikutteinen sisältö (erityyppisten sisältöjen kehittäminen eri medioihin ja käyttäjälähtöinen testaus) sekä monikielinen viestintä ja sisällönhallinta Painopisteet: 1. Huippuosaamisen ja innovaatiokyvyn vahvistuminen, 2. Yritysten kasvu ja uusi liiketoiminta, 3. Kansainvälisyys, 4. Viestintä ja verkostoituminen 4. Koheesio- ja kilpailukykyohjelman painopisteitä 4.1 Vaasanseutu (Vaasan seutu ja Kyrönmaa) o Vaasan seudun energiaklusterin paikallinen kehittämiskumppanuus ja viestinnän kehittäminen o Metallialan kehittäminen o Logistiikka ja infrastruktuuri o Vaasan tekniikan kampus osana Vaasan tiedepuistoa o Innovatiivisen yrittäjyyden ykkösseutu o Kansainvälinen yritystoiminta ja Invest in palvelut o Puutaloteollisuus ja kestävä rakentaminen o Luovien alojen kehittäminen o Venealan kehittämisyhteistyö Pohjanmaalla o Hyvinvointialan kehittäminen hyvinvointiyrittäjyys o Turkisalan kehittäminen maaseudun merkittävä vientielinkeino

6 6 o Seutuyhteistyön vahvistaminen o Saariston kehittäminen o Osallistuminen valtakunnallisiin KOKO:n kansallisiin verkostoihin 4.2 Pietarsaaren seutu o Yhteenkuuluvuus ja tasapainoinen kehittäminen (mm. uusien yritystoimintaa tukevien rakenteiden luominen) o Uudistuminen ja kilpailukyky (mm. osaamis- ja kilpailukyvyn kehittäminen); avainalat: Vene Elintarviketeollisuus Uudet toimialat (Luovat alat, tietointensiiviset alat, matkailu ja hyvinvointipalvelut) Energia Turkiselinkeino Lisääntyvä näkyvyys ja vetovoima (alueen näkyvyyden ja imagon parantaminen) o Osallistuminen valtakunnallisiin KOKO:n kansallisiin verkostoihin 4.3 Suupohjan rannikkoseutu o Uusiutumiskyky (mm. yrityspalveluiden ja yritysten kehittäminen, seudullinen ja seutukuntien rajat ylittävä yhteistyö, tutkimus-, osaamis- ja kehitysverkostot) - energia (tuulivoima ja PVO:n bioenergiahankkeet) - hoiva- ja hyvinvointiala (alasajetun Selkämeren sairaalan uudistuminen terveydenhoitoalan kampukseksi) o Yrittäjyys - matkailu (meri, Pyhävuori, historiallinen puutalokaupunki) - bioenergiayrittäjyys - onnistuneet sukupolvenvaihdokset o Vetovoima ja imago - parhaiten säilynyt suurvalta-ajan puutalokaupunki (Museovirasto) o Seudun edunvalvonta o Osallistuminen valtakunnallisiin KOKO:n kansallisiin verkostoihin 5. Klustereita tukevat valtion toiminnot Yllä kuvattujen Pohjanmaan maakunnan osaamis- ja toimialakeskittymien perusteella seuraavat valtion toiminnot ja lisävoimavarat ovat erityisen sopivia sijoitettaviksi maakuntaan: o Oikeushallintoon liittyvät hallinnolliset ja oikeuslaitoksen tehtävät sekä Vaasan hovioikeuden vahvistaminen ulosottotoimi (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kattava yhteinen ulosottopiiri) maistraattien erikoistuminen ja työntasaus (Vaasan maistraatti) Vaasan hallinto-oikeuden vahvistaminen vesilain ja ympäristönsuojelulain koko maan muutoksenhakuun liittyvänä tuomioistuimena o Sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluvan Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön perustaminen Pohjanmaalle Vaasan kaupunkiin ja Pohjanmaan hätäkeskuksen vahvistaminen o Verohallinnon toiminnot, kuten veronkantotoiminnot, Vaasaan sijoitettava Yritysverotustoimialan pääpaikka sekä Erityisvalvontayksikkö

7 7 o Tilastokeskuksen alueellistaminen (Pietarsaari, Kristiinankaupunki) o Valtiokonttorin hallinnonalaan kuuluvat alueellistettavat tehtävät o Kielipalvelukeskus (Vaasa) ja valtionhallinnon kieli- ja käännöspalvelut (Kristiinankaupunki) o Valtionhallinnon puhelinpalvelut ja mahdolliset muut, erityisesti ruotsinkieliset tukipalvelut (Kristiinankaupunki ja Pietarsaari) o Opetusministeriön hallinnonalan Vaasassa sijaitsevan yliopistojen palvelukeskus Certian resurssien varmistaminen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) alueellistettavat toiminnot, Kansallisarkiston keskusarkiston alueellistettavat toiminnot sekä Vaasan maakunta-arkiston kehittäminen o Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kattava yhteinen Pohjanmaan maanmittaustoimisto ja maanmittauslaitoksen erikoistumistehtävät o Maaseutuviraston ruotsinkielisen yksikön perustaminen Vaasaan o Kansallisen hyljekeskuksen perustaminen Vaasan seudulle o Liikenneviraston vesiväylien hoitoon liittyvät tukitoiminnot (Vaasa) o Energiateknologiaan liittyvät tutkimus- ja kehittämistehtävät (TEKES, VTT) tavoitteena laaja energiateknologian tutkimuskeskus sekä TEM:n hallinnonalaan kuuluvan Energiamarkkinaviraston siirtäminen Vaasaan o Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittäminen: Vaasan alueyksikön vahvistaminen Pietarsaaren valtakunnallisen syömishäiriöiden osaamiskeskuksen kehittäminen (THL:n tutkijoiden ja kehittäjien asiantuntijatuki/thl:n mielenterveys- ja päihdepalveluosaston virkojen alueellistaminen Pietarsaareen) o Kansaneläkelaitoksen puhelinpalveluiden laajentaminen (erityisesti Pietarsaaressa) o Ympäristöhallinnon sekä asiantuntija- että yleis- ja tietohallintotehtävät LIITE Pohjanmaan tärkeimmät yli 100 henkilöä työllistävät yritykset

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Energia & innovaatiot

Energia & innovaatiot Energia & innovaatiot Vaasan seutu saa suurta kilpailuetua asemastaan Pohjoismaiden suurimpana energiaklusterina. Korkea osaamistaso ja toimijoiden välinen monipuolinen yhteistyö pitää moottorin käynnissä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus

Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus 2 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2011 2014 ympäristöselostus Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014... 3 2.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm.

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. 2 EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. POHJOISMAIDEN merkittävin ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ voimalaitokset diesel- ja kaasumoottorit sähkömoottorit sähkön- ja

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

avautumisella ketteryydellä asenteella

avautumisella ketteryydellä asenteella Komiasti Tulevaisuuteen avautumisella ketteryydellä asenteella S e i n ä j o e n k a u p u n k i s e u t u Seinäjoen kaupunkiseutu Keskellä Suomen vahvinta kasvuvyöhykettä Elintarviketuotannon ja -talouden

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi Toimintaympäristön analyysi Varsinais-Suomi Satakunta Ahvenanmaa Toimittanut: Jyrki Liesivuori ja Tuire Westerholm Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI

ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI 6.2.2015 ELINKEINO-OHJELMA, TOIMINTAYMPÄRISTÖANALAYYSI Metsä- ja metalliteollisuus Viimeisen kahdenkymmen vuoden aikana Suomen keskeisen toimialan - metsäteollisuuden - rakennemuutoksen vaikutukset ovat

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS

KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 1 KUVAT JA GRAAFINEN SUUNNITTELU JAN LUSTIG KESKI-SUOMEN TULEVAISUUS K A T S A U S 1 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO REAGOINNISTA RAKENNEMUUTOKSEN ENNAKOINTIIN...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot