Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot"

Transkriptio

1 Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA JOKAISELLE KAUPUNKILAISELLE TAATTAVA PERUSOIKEUDET Tyytymättömyys poliittisee asioide hoitoo kaupugissamme lisää tyy asukkaide keskuudessa. Valtapuolueet myötäilevät poliittisessa päätökseteossa toisiaa eik ä keelläkää ole toisistaa eriäv ää vaaliohjelmaa jota käytäöss ä yrittäisivät perää kuuluttaa imatralaisessa politiikassa. Kukaa puolueista ei ole piee ihmise asialla eik ä valtuustossa aloitteita heidä puolesta kuluvaa kautea ole tehty motakaa jos yhtää. Imatralaiset vallalla olevat poliitikot ajavat kylmä sti vai omia etujaa, muutamia poikkeuksia lukuu ottamatta, ja se o ä kyyt käytäöss ä mm. peruspalveluide karsimisea, koulupuole säästöiss ä, yh ä lisäätyvää laste ja uorte pahoivoitia, alkoholismi ja mieleterveysogelmie kasvua työttö myyde seurauksea, sek ä pätkätöi ä uohtamatta, ett ä rikostilastoissaki Imatra o maamme kärkipääss ä! Ogelma kaupugi sisäisess ä orgaisaatiossa o tullut esille huooa työilmapiiri ä pääste aia lehtie palstoille asti. Sisä ie orgaisaatio riitelee: oikea kä si ei tied ä mit ä vase tekee, poliitikot myötäilevät virkamiehi ä, oha moi heist ä työ suhteessa kaupugi alaisuudessa, eivätk ä uskalla / tahdo rohkeasti ostaa ogelmia esille saadaksee iihi parausta ja kaikki täm ä o johtaut siihe, ett ä Vuokse varrella asuva yh ä väheevä kasa o joutuut kohtuuttoma taaka katajaksi. Imatra voi pahoi jopa ii, ett ä o pää ssyt valtakuallisee mediaa varsi egatiivisessa sävyss ä. Eik ä se ole mikää ihme, sill ä tämä hetke valtuutetuista valtaosa saa leipäs ä kaupugi palveluksessa! (Imatralaie- lehti 13.maaliskuuta 2008) Viime vuoa kaupuki teki melkei 2,7 miljooaa euroa eemmä tappiota, kui alu peri oli suuiteltu. Tilikaude alijääm ä oli lähes eljä miljooaa euroa. Täll ä tahdilla muioi vallieilta hyvilt ä vuosilta kertyyt ylijääm ä o loppu alle kolmessa vuodessa. Se jälkee Imatra o valtio holhouksessa!

2 Työttömyystilastoja o yritetty epätoivoisesti kauistaa pakottamalla työttömi ä olevia kaupukilaisiamme erilaisille kursseille, mutta se ei käytäöss ä ole tarjout työt ä josta saisi ormaali palkkaa, vaa lähiäki pakkotyötä ilma ripaustakaa ihimillisyytt ä. O sytyyt työssäkäyvie kö yhie joukko, joka joutuu asioimaa sosiaalitoimistossa saade elämää välttämättömät tarpeesa toimeetulotue muodossa. Moilta imatralaisilta o viety oikeus ihmisarvoisee elämää, leipä joot kasvavat erilaiste orgaisaatioide jakaessa avustuskassejaa ja kaikesta täst ä kiitos kuuluu poliittiselle valtakoeistolle joka jyr ää heikommat allee! Imatralaiset kokevat jääees ä poliittise päätö kseteo ulkopuolelle eik ä se ole mikää ihme, oha vallalla oleva poliittie järjestelm ä sisääpäi käätyyt eik ä salli keskustelua poliittisista asioista. Avoi keskustelu poliittisista päätöksist ä, jossa kaupukilaisillemme aettaisii laajamittaisesti mahdollisuus vaikuttaa päätöksii, o täll ä hetkell ä lä hes mahdotota. Tietoa poliittiste päätöste perusteista ja aieistoa ee päätöste tekemist ä eivä t aia koe saavasa edes kaikki luottamusmiehet. Poliittie valta Imatralla o vai muutamie käsissä suurimma osa poliitikoista vai pelkurimaisesti myötäilless ä jo lähes valmiiksi tehtyjä päätöksi ä. Vallalla oleva poliittie koeisto virkamiehiee salaa selvä sti jotaki ja siksi julkista keskustelua asioista ei sallita! Virkamiehet ja valtaosa poliitikoista vetävät yht ä köytt ä ja oko se mikää ihme ku tiedossa o moie valtuutettuje työatajat! Rahaa kaupugilla olisi, mikäli sit ä budjetoitaisii oikei! Valtuutettuje rahakäytt ö suhteessa budjettii o verrattavissa liukkaasee saippuaa: kukaa ei tuu saava siit ä hyv ää otetta! Kouluja lakkautetaa ja perusterveydehuolto o lamassa! Kuiteki samaaikaisesti rakeetaa mit ä ylväimpi ä puistoja ja ivestoidaa erilaisii turhii kohteisii laste, uorte, työttö mie, sairaide, vammaiste ja vahuste kustauksella. Ei siis mikää ihme, ett ä Imatra o muuttotappiopaikkakuta! Kaksoiskaupuki Imatra - Svetogorsk o iellyt rahaa atamatta kuitekaa Imatralaisille mitää hyöty ä. Tät ä mielt ä ovat useimmat Imatralaiset aiaki aseebarometri mukaa (Uutisvuoksi ). Eemmist ö Imatralaisista kokee, ett ä kaksoiskaupugi ylläpitämie sy ö Imatra kaupugi varoja vai Svetogorski hyötyess ä siit ä. Imatralaiste tulee saada hakkeesta sellaista etua, jota oma kaupuki ei pysty yksi tarjoamaa! Kaupugi tulee paostaa tulevaisuudessa VAIN sellaisii hakkeisii, joista TODELLISUUDESSA o Imatralaisille hyötyä. Tähä meess ä poliittie valtakoeisto o rahakäytössää ollut vähitääki huolimato ja selkeät visiot siit ä, mik ä o Imatralaisille parasta ovat puuttueet. Ku rahaa laitetaa väärii kohteisii lä hes olemattomilla perusteilla se eemp ää kyselemättä Imatralaiste mielipidett ä, o se johtaut siihe, ett ä esim. peruspalvelumme ovat kaupugissamme täysi retuperäll ä!

3 Poliittie järjestelm ä o sekaisi, mutta ikää kui se ei riittäisi, Imatralla vihataa rajatakaisia aapureitamme jopa sii ä määri, ett ä mikäli tilae jatkuu samaa ikävää suutaa, kaivelee jo moi vahus talourkistaa aseitaa muistelle kaihoisasti sotaa aapurimaamme kassa. Veäjävastaisuudellaa imatralaiset rasvaavat omaa hirttoköyttää sillä aioa pelastus kaupugillemme o kaattava kauppa rajaaapureidemme kassa! Jo yt lukemattomat yrityksemme hyötyvät rajatakaisesta turismista ja mikä li kaupukimme paostaa yrittäjyytee samaaikaisesti kitkie veäläisi ä kohtaa esiityv ää rasismia Imatra vaurastuu kaupakäyill ä veäläiste kassa. Meill ä ei ole varaa suhtautua vihamielisesti mihikää kulttuureihi, vaa hyötymää mahdollisuuksista, joita eri kulttuurit tarjoavat! Veälä iset jakavat kaupugissamme mielipiteet, osa o puolesta ja osa o vastaa. Me uskallamme rohkeasti ajaa rajaaapureidemme asioita, edist ää turismia sek ä tukea tääll ä asuvie oikeuksia. Heille kuuluu samat oikeudet kui muilleki kasalaisille kaupugissamme. Taistelemme myös tehokkaasti veäläisi ä kohtaa esiityv ää rasismia vastaa poliittisessa päätökseteossa. Totteja rajatakaisille aapureille tulee myyd ä vai, jos he sitoutuvat tulemaa asumaa vakituisesti kaupukiimme. MUTTA, veälä iste asiaa ei saa ajaa Imatralaiste kustauksella! Poliittie valtajärjestelm ä o törkeästi ostaut rajatakaiset aapurimme ykkö ssijalle imatralaiste jäädess ä kakkoseksi. Täll ä toimiallaa poliittie vallalla oleva järjestelm ä o lisäyt kaupugissamme veäläisvastaisuutta ja hyvi perustellusti voisi väitt ää, ett ä tä te myös lietsout rasismia. Kuioitamme sotaveteraaeja, tahdomme ajaa heidä asiaasa, mutta Imatra ei saa elää meeess ä vaa kohdistaa katseesa tulevaisuutee globalisoituvassa maailmassa. Eri kulttuurit eivät saa olla uhka, vaa voimavara, jota kaupukimme tulee osata hyödyt ää. Yrittäjyytt ä Imatralla o tuettava kaiki mahdollisi keioi! Uudet yritykset luovat työ paikkoja kartuttae kaupugi kassaa muuttae samaaikaisesti tappiollise muuttovirra kaupugillemme edullisee suutaa. Mit ä eemmä meestyvi ä yrityksi ä, sit ä eemmä turismia sek ä kauppaa joka tuo mukaaa veroja maksavia asukkaita. Imatra o tä ysi riippuvaie yrittäjyydest ä ja siksi sit ä ei poliittisessa päätökseteossa saa vähätell ä! Veäjä rajaaapuria yrityksiemme meestyksee vaikuttaa rajatakaie turismi jota o osattava hyödyt ää oikei. Yrittäjyys o moesti myös aioa vaihtoehto pitkäaikaistyöttömille, koska usei heidä koulutuspohjasa tai työkokemuksesa ei avaa ovia työmarkkioille. Pitkäaikaistyöttömi ä pitää tukea yrittäjyytee kaiki mahdollisi keioi.

4 IKKP (Imatra ketää kumartamattomat poliitikot) o ryhmittym ä, joka o ehdolla syksy 2008 kuallisvaaleissa. Me tarjoamme todellise vaihtoehdo ykyisee poliittisee järjestelmää kaupugissamme. Ehdokkaamme ovat rohkeita sek ä motivoitueita ja takaamme tuloksia piee ihmise puolesta päästessämme kaupugi luottamustoimii. Mikäli ääestätte meit ä, lupaamme mullistaa imatralaise politiika emmek ä vai lupaa, vaa me teemme se! Teemme aloitteita piee ihmise puolesta, herätä mme keskustelua ja tarvittaessa ostatamme vaikka kasaliikkee päästä ksemme tavoitteeseemme. Me teemme kaike mahdollise taataksemme kaikille imatralaisille lapsista vahuksii paremmat olosuhteet! Tarkoituksemme o saada syksy 2008 kuallisvaaleissa 5 valtuustopaikkaa ja edustus jokaisee lautakutaa. Mikäli oistumme täss ä saade ääi ä riittävästi, tulee Imatralaie poliittie järjestelm ä kokemaa suurimma historiallise muutokse, mik ä se o iki ä kokeut! Tahdotko muutosta Imatralaisee politiikkaa? Tule ehdokkaaksi tai ää est ä meit ä! Ää est ä m ä ll ä ehdokkaitamme olet piee ihmise puolella! Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot VAALIOHJELMA VAALIOHJELMAMME SIS Ä LT ÄÄ MY Ö S RAHOITUKSEN: Jokaisella voi olla vaaliohjelma, mutta toteutuaksee se tarvitsee rahaa. Meidä vaaliohjelmamme tiedottaa vallitsevista epäkohdista mutta samaaikaisesti tukemalla yrittäjyyttä joka luo työpaikkoja, ohjaamalla oikealaisee koulutuksee ii uoriso kui aikuisväestöäki sekä tukemalla heit ä (paras lääke tulevaisuude työttömyytee) ja paostamalla rajatakaisee turismii sek ä tehokas kampajoiti pyrkimykse ä haalia kaupukiimme isoja yrityksiä (luovat työpaikkoja) ovat iit ä käytäö toimepiteit ä, jolla pystymme kaupukia rahoittamaa perusterveydehuollo, asiamukaiset olosuhteet lapsille sek ä uorillemme kouluissamme ja pitämää huolta vähäosaisista lapsista vahuksii laadukkaide peruspalveluide muodossa. ILMASTONMUUTOS Kaupukimme koululaitoste tulee paostaa etist ä eemmä ohjeistamaa oppilaitaa kestävää kehityksee maapallollamme. Kaupugi tulee myös kampajoida ja tä te tuoda ilmastomuutos lähelle tavallista ihmist ä herättäe kiiostusta, lisät ä tietoisuutta sek ä muuttaa aseteita.

5 OPISKELIJAT Ammattikoulutukse arvostamie kutoo ja sit ä o kehitettäv ä. Ammattiosaajista o huutava pula ja samaa aikaa koulutamme korkeakoulutasoisia osaajia työttömä ksi. Kaupukimme koulutoime tulee oppilasohjauksessaa valistaa oppilaita ammatteihi, jotka tarjoavat työtä paikkakuallamme. Ei ole järkev ää tarjota koulutusta, joka ei tarjoa työ mahdollisuuksia kaupugissamme. Seudullista yhteistyötarvetta kehitettäv ä ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikoulutusogelma koskee uoria peruskoulusta ammattikouluu tai työllistävää koulutusta. Ammattikoulutukse arvostus ostaa myös koulutukse tasoa! Opiskelijat ovat taloudellisesti liia moesti ahdigossa. Toimeetulotukilaskelmassa opitotukea sek ä opitolaiaa ei saa laskea tuloksi, koska se o vähitää ki mielivaltaista! Mite voidaa perustellusti laskea tuloksi joki sellaie, joka opiskelija joutuu maksamaa myö hemmi takaisi? Harhaajohtavasti Imatra poliittie koeisto väitt ää, ettei se kaupukia pysty vaikuttamaa asiaa. Käytäöss ä sosiaali- ja terveyslautakuta hyväksyy vuosittai sisäisissä toimeetulotukiohjeissaa käytäö, jossa huomioidaa opiskelijoide taloudellie ahdiko site, ett ä harkiavaraisilla avustuksilla tai päätöksell ä sisäisiss ä toimeetulotukiohjeissa tuetaa opiskelijaa site, ettei opitolaiaa / opitotukea huomioida tuloia. O muistettava, että Imatra kaupugilla o mahdollisuus toimia tiettyje yhteiskualliste raamie sisäll ä joka suo mahdollisuude toimeetulotukea laskettaessa tukea opiskelijoitamme huomattavasti eemmä kui tähä meess ä o tehty! TYÖTTÖMÄT JA KÖYHÄT TYÖSSÄKÄYVÄT Työttömyystilastoja o yritetty epätoivoisesti kauistaa pakottamalla työttömi ä olevia kaupukilaisiamme erilaisille kursseille, mutta se ei käytäöss ä ole tarjout työt ä josta saisi ormaali palkkaa, vaa lähiäki pakkotyöt ä ilma ripaustakaa ihimillisyytt ä. O sytyyt työssäkäyvie köyhie joukko, joka joutuu asioimaa sosiaalitoimistossa saade elämää välttämättömä t tarpeesa toimeetulotue muodossa. Moilta imatralaisilta o viety oikeus ihmisarvoisee elämää, leipä joot kasvavat erilaiste orgaisaatioide jakaessa avustuskassejaa ja kaikesta täst ä kiitos kuuluu poliittiselle valtakoeistolle joka jyr ää heikommat allee! Kaupukimme koulutoime tulee oppilasohjauksessaa valistaa oppilaita ammatteihi, jotka tarjoavat työt ä paikkakuallamme. Vahemma työttömä kohdalla tulee ohjata koulutuksee, joka tarjoaa kaupugissamme työllisyysmahdollisuude. Kurssit, jotka eivät oikeasti työllist ä tulee jätt ää toisarvoisee asemaa. Työttömi ä iostettava yrittäjyytee koulutukse sek ä ohjaukse kautta. Käytäöss ä kehitysyhtiö roolia korostettava sek ä vaadittava eemmä tuloksellisuutta!

6 Jos esim. oppilaita oltaisii aikaisemmi ymmärretty ohjata opiskelemaa veäjä kiele taitoa sek ä korostettu se merkityst ä, työllistyisi moi imatralaie tä ä päivä ä se sijaa, että lukemattomissa yrityksissämme suomalaiste veäjä kiele taido puuttee takia yrityksie o ollut pakko ottaa veäläisi ä työvoimaksi yh ä lisäätyvä turismi takia ja tä te rajatakaiset aapurimme ovat vieeet lukemattomilta imatralaisilta työpaikat. Yh ä lisäätyvä turismi takia kiele merkitys o oussut moie työpaikkoje suhtee merkittäväksi tekijäksi, eik ä sit ä voi vähätell ä, kute tähä meess ä o tehty! Koska kaupugissamme o lisää tyyt rajatakaie turismi, tulisi toimeetulotukilaskelmassa huomioida harkiavaraisia avustuksia työttömie sek ä työssäkäyvie kö yhie joukko etist ä paremmi. Lukemattomat yrityksemme ovat ostaeet tuotteidesa hitaa hyö tye turistie ostokapasiteetista ja täte vähä varaisilla imatralaisilla ovat eri tuotteide ostomahdollisuudet kavetueet lähes olemattomiksi. Imatra kaupuki ei saa poliittisilla päätöksillää lisät ä harmaata taloutta, kute se o tähä meess ä tehyt viemäll ä vähäosaisilta oikeudet ormaalipalkkaisee työhö! Mikä li tahdomme kaupukiimme pysyvi ä asukkaita, tulee kaupugi alaisuudessa olevat mahdolliset määrä aikaiset työsuhteet ehdottomasti vakiaistaa mahdollisuuksie mukaa. SYRJÄYTYNEET Päihde ja mieleterveysogelmat sukupuolesta ja iäst ä riippumatta ovat valitettavaa arkipäivää kaupugissamme. Kouluje jälkee syrjäydytää opeasti, mikäli työ paikkaa ei oistu saamaa tai motivaatio työpaika hakkimisee o juuri koulusa lopettaeide keskuudesta hä viyt. Asukaslukuu ähde syrjäytyeit ä o liikaa! Syrjä ytyeisyys johtaa valitettava moie yksilöide kohdalla pä ihteisii, jotka taas edesauttavat mieleterveydelliste ogelmie sytymist ä. Pahimmillaa joideki kohdalla tilae ajautuu itsemurhaa. Ealtaehkäisevää päihde ja mieleterveystyöhö tulee paostaa moi verroi eemmä kui tähä asti sek ä uoria ohjattava sellaisee koulutuksee, joka tarjoaa kaupugissamme työt ä. NUORET POIS KADUILTA Imatra kaupugi tulee osoittaa uorille eemmä vapaa-aikatiloja ja suuitella toimita sellaiseksi, ett ä se vet ää uoria puoleesa. Pelkk ä tiloje olemassaolo ei saa riitt ää, vaa toimitaa tulee tiloissa riittävästi paostaa. Imatralaisille musiiki harrastajille tulee kaupugi pysty ä järjestämää harjoitustiloja! O kohtuutota jos imatralaiset musiikiharrastajat eivät voi vied ä harrastustaa eteepä i koska kaupugilla ei ole osoittaa heille asiamukaisia tiloja.

7 TASA-ARVOISUUS Imatra kaupugi tulee pysty ä tarjoamaa asukkaillee tasa-arvoie kohtelu, riippumatta hekilö varallisuudesta, iäst ä, etisest ä alkuperäst ä, poliittisesta äkemyst ä / aatteesta, sosiaalisesta tilateesta je. Lapsille tulee taata asialliset hoitopaikat, kouluissa ei saa laste kustauksella sääst ää e ää settiäkää vaa palveluja tulee ehdottomasti parataa ykyisestää, lapsiperheit ä sek ä yksihuoltajia o tuettava, toimeetulotukea saaville tulee korottaa avustuste määr ää harkiavaraiste avustuste kautta, vahustehoitoo o paostettava etist ä eemmä sek ä mieleterveyspuolella hoitoo paostettava etistä eemmä. PERUSPALVELUT Imatra kaupugi tulee pysty ä tarjoamaa laadukkaat peruspalvelut kaikille kaupukilaisille ja siksi tulee budjetoida lis ää sosiaali- ja terveyspuolelle sek ä koulutoimee. Jokaisella Imatralaisella tulee olla oikeus saada parasta mahdollista hoitoa terveyskeskuksista mahdollisimma opeasti ja samoi lapsille sek ä uorille tulee taata parhaat mahdolliset resurssit koulukäytii tähtäimeä oppiut sek ä ammattitaitoie sukupolvi, joka työllistyy kaupugissamme. Terveyskeskuspalvelut keskitettävät takaisi Imatralle! YRITTÄJYYS Imatra tulee suosia yrittäjyytt ä käytäöss ä tukemalla Imatralle perustettavia yrityksi ä, tä e siirtyvi ä yrityksi ä sek ä jo olemassa olevia yrityksi ä. Tuettavie yrityste kotipaikka tulee olla Imatralla. Tämä toimepitee tarkoitus o saada lis ää kaupukiimme yrittäji ä (veroja maksavia asukkaita) ja täte lisät ä veromaksajie paosta kaupugi yhteise taloude kohetamiseksi. Erityist ä tukea tulisi myöt ää yrityksille, jotka työllistävät omistajayrittäjä / omistajayrittä jie lisäksi yhde tai useamma työtekijä. Mit ä eemmä yritys työllist ää, sit ä suurempi avustus, kuiteki eitää 35 % vuode palkkakustauksista. Yrittäjäkoulutusta ja muutaki ammattii tähtääv ää koulutusta tulee selvästi lisätä pitkäaikaistyöttömie sek ä työttömie kohdalla ja sit ä vastoi kurssituksia vähet ää, sillä todellisuudessa e hyvi harvoi pystyvät työllistämää työttömä ormaalipalkkaisee työhö. Tärke ää ei saa olla tilastoje kauistamie, vaa ihmiste työllistä mie ormaalipalkkaisee työhö. Juoksuttamalla työttömi ä kursseilta toisee aleamme heidä ihmisarvoaa, sillä jokaisella tulisi olla oikeus ormaalipalkkaisee työhö! Imatra kaupugi tulee tehokkaasti paostaa pyrkie saamaa kaupukiimme isoja yrityksi ä, jotka työllistävät kaupukilaisiamme. Alkaville yrittäjille tulee kaupugi puolesta järjestää edullisia liiketiloja! Imatra kaupugi tulee vaatia kehitysyhtiölt ä eemmä tuloksellisuutta!

8 VENÄLÄISTEN MAAHANMUUTTAJIEN ASEMA KAUPUNGISSAMME Rasismi veäläisi ä vastaa kaupugissamme o kitkettäv ä kokoaa pois! Imatra kaupugi tulee suosia päätöksissää veäläisi ä maahamuuttajia sek ä suhtautumaa raja takaisee turismii myötämielisesti. Kaupukiimme muuttaeille veäläisill ä tulee olla samat oikeudet kui kaikilla muillaki kaupukilaisilla. Imatra poliittise johdo tulee rohkeasti tehd ä päätö s puuttua kaupugissamme vallitsevaa rasismii koskie veäläisi ä. Veäläiste lisä ksi kaikki rasismi eri kulttuureja kohtaa tulee kitke ä kaupugistamme. Päästä ksee eroo rasismista tulee kaupugi huomioida myös alkuperäisväestömme, eik ä se missää imess ä saa ostaa veäläisi ä parempiarvoisee asemaa kui miss ä alkuperäisväest ö el ää. Poliittie järjestelm ä o sekaisi, mutta ikää kui se ei riittä isi, Imatralla vihataa rajatakaisia aapureitamme jopa sii ä määri, ett ä mikäli tilae jatkuu samaa ikävää suutaa, kaivelee jo moi vahus talourkistaa aseitaa muistelle kaihoisasti sotaa aapurimaamme kassa. Veäjävastaisuudellaa imatralaiset rasvaavat omaa hirttoköyttää sillä aioa pelastus kaupugillemme o kaattava kauppa rajaaapureidemme kassa ja oistua saamaa kaupukiimme riittävästi isoja yrityksi ä! Jo yt lukemattomat yrityksemme hyötyvä t rajatakaisesta turismista ja mikäli kaupukimme paostaa yrittä jyytee samaaikaisesti kitkie veäläisi ä kohtaa esiityv ää rasismia Imatra vaurastuu kaupakäyill ä veälä iste kassa. Meill ä ei ole varaa suhtautua vihamielisesti mihikää kulttuureihi, vaa hyötymää mahdollisuuksista, joita eri kulttuurit tarjoavat! Veälä iset jakavat kaupugissamme mielipiteet, osa o puolesta ja osa o vastaa. Me uskallamme rohkeasti ajaa rajaaapureidemme asioita, edist ää turismia sek ä tukea tääll ä asuvie oikeuksia. Heille kuuluu samat oikeudet kui muilleki kasalaisille kaupugissamme. Taistelemme myös tehokkaasti veäläisi ä kohtaa esiityv ää rasismia vastaa poliittisessa päätökseteossa. Totteja rajatakaisille aapureille tulee myyd ä vai, jos he sitoutuvat tulemaa asumaa vakituisesti kaupukiimme. Kaupugi kaavoittamia totteja tulee myyd ä jä rkevi perustei atamalla oma kaupukimme asukkaille realistiset mahdollisuudet pärjät ä tarjouskilpailussa, eik ä ratkaisevaa tekijä ä saa olla raha! Jos raha o se joka ratkaisee, silloi imatralaiset jäävä t toisarvoisee asemaa tottipaikkoje ostossa kykeemätt ä kilpailemaa rajatakaiste aapureidemme kassa.

9 RASISMI KITKETTÄV Ä KAUPUNGISTAMME Imatralla el ää riakkai moia eri kulttuureja. Eri kulttuurit ovat rikkaus joka o hyödyettäviss ä ja tähä tulee etist ä eemmä poliittisessa päätö kseteossa paostaa! Käytäöss ä se oistuu site, ett ä poliittie valtakoeisto valistaa kaupukilaisiamme laisäädäöst ä, jossa tuomitaa rasistie käytös, joka o rikos! Imatra kaupugi tulee myö s tiedottaa poliisia valistamaa etist ä eemmä asukkaitamme tekemää rikosilmoituksia rasistisuudesta, mikäli sit ä esiityy, ja ohjaamaa oletettava rasistise käytö kse uhreiksi joutueita oikeudellisessa prosessissa saamaa kohdallee oikeutta. VÄHÄOSAISET LAPSISTA VANHUKSIIN Imatralla pit ää rikkaide ja köyhie tuloerot pysty ä kavetamaa. Käytäöss ä se tarkoittaa yrittäjyyde suosimista kaupugissamme sek ä myös aikuisväestö kouluttamista ammatteihi, joista valmistuttuaa he pääsevät mukaa ormaalipalkkaisee työelämää sek ä oikeaa ammatillisista ohjausta uorte opiskelijoide kohdalla. Köyhi ä lapsiperheit ä o tuettava kaiki mahdollisi keioi ja äi est ää laste mieleterveydellisi ä ogelmia kaupugissamme. Tukemalla köyhi ä lapsiperheit ä taistelemme myös yh ä lisäätyv ää alkoholismia sek ä huumeidekäytt öä vastaa, joka o usei työttö myyde lieveilmi ö. Vahustehoitoo tulee paostaa eteki iide yksiä iste vahuste kohdalla, jotka joko laitoksissa tai kotoaa kokevat yksiäisyytt ä. Käytäöss ä täm ä o toteutettavissa palkkaamalla työtekijöit ä vahuste parii ja iostamalla / tukemalla kaupukilaisiamme kouluttautumaa alalle. Pitkäaikaistyöttömi ä lukemattomie turhie kurssituksie sijaa tulee ohjata työsketelemää vahuste parii helpottaaksee heidä yksiäisyyttää ja tä te paratae heidä elämäs ä laatua. Opiskelijoide / uorte kesätyö paikkoja tulisi ohjata vahusalalle. Liia moi vahus kokee yksiäisyytt ä joko laitoksissa tai kotoaa! Vahustehoidossa ei saa sääst ää e ää settiäkää! IMATRALLE KAKSI KOIRAPUISTOA Imatralla o suuri joukko koiraharrastajia joide tarpeita o riittävästi laimilyö ty. Tulemme vaatimaa Imatralle ja Vuokseiskalle riittävä suurta koirapuistoa. Koirapuisto ei ole vai koirie ulkoiluttamispaikka, vaa myö s ihmiste sosiaalie kohtaamispaikka ja mm. syrjäytyeille se tarjoaa eriomaiset mahdollisuudet uusie sosiaaliste kotaktie luomisee.

10 AVOINTA KESKUSTELUA SUOSIVA POLITIIKKA Imatra poliittie päätö kseteko o jo kaua polkeut jalkoihisa avoita keskustelua suosivaa politiikkaa. Ne poliitikot jotka ovat uskaltaeet olla ääess ä, o pyritty hiljetämää tavalla tai toisella. Näi ei saa jatkua! Poliitikkoje tulee saada olla, ja pitää ki olla, jatkuvassa kassakäymisess ä ääestäjie kassa myös vaalie välise ä aikaa ja tä te saada olla vaikuttamassa poliittiste päätöste sytymisee. Imatralaise politiika tulee ehdottomasti olla avoimempaa ja kasalaisläheisemp ää. Politiikassa pit ää pääst ä pois salailusta ja jokaisella Imatralaisella tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa jokaisee päätöksee ee lautakuta, valtuusto ja hallituskäsittely ä. Ee suuria poliittisia päätöksi ä tulee tehd ä kasalaiskyselyj ä ja e tulee julkistaa paikallisessa mediassa. Näi kasalaiset saavat vaikuttaa suoraa päätöksetekoo ja päättäjät saavat tietää kaupukilaistemme mielipiteet. ME EMME OLE VAIHTOEHTO, TULE EHDOKKAAKSI, VAAN ELINEHTO! ÄÄ NEST Ä SYKSYN VAALEISSA JA YHDESS Ä MUUTAMME IMATRALAISEN POLIITTISEN J Ä RJESTELM Ä N! Iteretsivumme: - TERVETULOA LAAJOILLE SIVUILLEMME - JULKAISEMME LOPPUKESÄST Ä 2008 EHDOKASLISTAMME SEK Ä EHDOKKAIDEMME ESITTELYN SIVUSTOLLAMME Ryhmittymämme sähköposti:

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015

KLUBI. Arvo Pentti, isänmaan mies. sivut 4 5 Kuntien ja yritysten työnjako uusiksi. sivut 9 11 Ilmavoimat vuonna 2015 T a m p e r e e S U O M A L A I N E N KLUBI K l u b i l e h t i 2 / 2 0 1 4 sivut 4 5 Kutie ja yrityste työjako uusiksi sivut 9 11 Ilmavoimat vuoa 2015 Arvo Petti, isämaa mies > s. 8 9 sivut 18 21 Kutsu

Lisätiedot

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa

TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa TEK- paneeli: TEKin tavoitteet tasavallan seuraavan hallituksen hallitusohjelmassa Rastita ne tulevaan hallitusohjelmaan liittyvät teemat, joihin TEKin pitäisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, sekä kerro

Lisätiedot

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö!

Vaikuttava. säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Vaikuttava. säätiö! Vaikuttava säätiö! Säätiöide vaikuttavuude arvioii periaatteita ja käytätöjä Vaikuttava säätiö! Tee hyvää täää ja vielä parempaa huomea. Toimittajat Liisa Suvikumpu, Päivi Tikka, Pasi Saukkoe Työryhmä

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Suomalaiselle sopivin. Perussuomalaiset r.p:n eduskuntavaaliohjelma 2011

Suomalaiselle sopivin. Perussuomalaiset r.p:n eduskuntavaaliohjelma 2011 Suomalaiselle sopivin Perussuomalaiset r.p:n eduskuntavaaliohjelma 2011 25.2.2011 Sisällysluettelo 1 Perussuomalaiset suomalaiselle sopivin!... 6 1.1 Perussuomalaisten aateperusta... 6 1.2 Ihmisen puolella...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus Perustulotyöryhmän esitys puoluevaltuuskunnalle 30.1.07: Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus 1. Perustulo: Ratkaisu työelämän ja

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen

Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen CrimethInc. CrimethInc. Puoluejuhlat on ohi: Politiikan ja demokratian tuolle puolen Haettu 17.8.2012 osoitteesta:

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

IPU. Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998. www.ipu.fi

IPU. Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998. www.ipu.fi IPU Itsenäisyyspuolueen äänenkannattaja nro 3/2014 2.50 Ilmestynyt v:sta 1998 IPU tulee, tule sinäkin mukaan! Itsenäisyyspuolueen ensimmäisinä nimetyt ehdokkaat Helsingin vaalipiiriin vasemmalta Susan

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

1 Johdanto Ajatus kirjan kirjoittamisesta on itänyt minulla pitkään. Aina se on kuitenkin kaatunut siihen, että kansanedustajan työltä ei ole löytynyt riittävästi aikaa. Eräs hyvä ystäväni tapasi sanoa,

Lisätiedot

Paul Lillrank Marko Hamilo Elina Lepomäki. Perustili TOIMELIAISUUTEEN, TYÖLLISTÄMISEEN JA SÄÄSTÄMISEEN KANNUSTAVA SOSIAALITURVAN KOKONAISUUDISTUS

Paul Lillrank Marko Hamilo Elina Lepomäki. Perustili TOIMELIAISUUTEEN, TYÖLLISTÄMISEEN JA SÄÄSTÄMISEEN KANNUSTAVA SOSIAALITURVAN KOKONAISUUDISTUS Paul Lillrank Marko Hamilo Elina Lepomäki Perustili TOIMELIAISUUTEEN, TYÖLLISTÄMISEEN JA SÄÄSTÄMISEEN KANNUSTAVA SOSIAALITURVAN KOKONAISUUDISTUS 1 2 Paul Lillrank Marko Hamilo Elina Lepomäki Perustili

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot