Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imatran ketään kumartamattomat Poliitikot"

Transkriptio

1 Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot UUSI RYHMITTYMÄ EHDOLLA IMATRAN 2008 KUNNALLISVAALEISSA JOKAISELLE KAUPUNKILAISELLE TAATTAVA PERUSOIKEUDET Tyytymättömyys poliittisee asioide hoitoo kaupugissamme lisää tyy asukkaide keskuudessa. Valtapuolueet myötäilevät poliittisessa päätökseteossa toisiaa eik ä keelläkää ole toisistaa eriäv ää vaaliohjelmaa jota käytäöss ä yrittäisivät perää kuuluttaa imatralaisessa politiikassa. Kukaa puolueista ei ole piee ihmise asialla eik ä valtuustossa aloitteita heidä puolesta kuluvaa kautea ole tehty motakaa jos yhtää. Imatralaiset vallalla olevat poliitikot ajavat kylmä sti vai omia etujaa, muutamia poikkeuksia lukuu ottamatta, ja se o ä kyyt käytäöss ä mm. peruspalveluide karsimisea, koulupuole säästöiss ä, yh ä lisäätyvää laste ja uorte pahoivoitia, alkoholismi ja mieleterveysogelmie kasvua työttö myyde seurauksea, sek ä pätkätöi ä uohtamatta, ett ä rikostilastoissaki Imatra o maamme kärkipääss ä! Ogelma kaupugi sisäisess ä orgaisaatiossa o tullut esille huooa työilmapiiri ä pääste aia lehtie palstoille asti. Sisä ie orgaisaatio riitelee: oikea kä si ei tied ä mit ä vase tekee, poliitikot myötäilevät virkamiehi ä, oha moi heist ä työ suhteessa kaupugi alaisuudessa, eivätk ä uskalla / tahdo rohkeasti ostaa ogelmia esille saadaksee iihi parausta ja kaikki täm ä o johtaut siihe, ett ä Vuokse varrella asuva yh ä väheevä kasa o joutuut kohtuuttoma taaka katajaksi. Imatra voi pahoi jopa ii, ett ä o pää ssyt valtakuallisee mediaa varsi egatiivisessa sävyss ä. Eik ä se ole mikää ihme, sill ä tämä hetke valtuutetuista valtaosa saa leipäs ä kaupugi palveluksessa! (Imatralaie- lehti 13.maaliskuuta 2008) Viime vuoa kaupuki teki melkei 2,7 miljooaa euroa eemmä tappiota, kui alu peri oli suuiteltu. Tilikaude alijääm ä oli lähes eljä miljooaa euroa. Täll ä tahdilla muioi vallieilta hyvilt ä vuosilta kertyyt ylijääm ä o loppu alle kolmessa vuodessa. Se jälkee Imatra o valtio holhouksessa!

2 Työttömyystilastoja o yritetty epätoivoisesti kauistaa pakottamalla työttömi ä olevia kaupukilaisiamme erilaisille kursseille, mutta se ei käytäöss ä ole tarjout työt ä josta saisi ormaali palkkaa, vaa lähiäki pakkotyötä ilma ripaustakaa ihimillisyytt ä. O sytyyt työssäkäyvie kö yhie joukko, joka joutuu asioimaa sosiaalitoimistossa saade elämää välttämättömät tarpeesa toimeetulotue muodossa. Moilta imatralaisilta o viety oikeus ihmisarvoisee elämää, leipä joot kasvavat erilaiste orgaisaatioide jakaessa avustuskassejaa ja kaikesta täst ä kiitos kuuluu poliittiselle valtakoeistolle joka jyr ää heikommat allee! Imatralaiset kokevat jääees ä poliittise päätö kseteo ulkopuolelle eik ä se ole mikää ihme, oha vallalla oleva poliittie järjestelm ä sisääpäi käätyyt eik ä salli keskustelua poliittisista asioista. Avoi keskustelu poliittisista päätöksist ä, jossa kaupukilaisillemme aettaisii laajamittaisesti mahdollisuus vaikuttaa päätöksii, o täll ä hetkell ä lä hes mahdotota. Tietoa poliittiste päätöste perusteista ja aieistoa ee päätöste tekemist ä eivä t aia koe saavasa edes kaikki luottamusmiehet. Poliittie valta Imatralla o vai muutamie käsissä suurimma osa poliitikoista vai pelkurimaisesti myötäilless ä jo lähes valmiiksi tehtyjä päätöksi ä. Vallalla oleva poliittie koeisto virkamiehiee salaa selvä sti jotaki ja siksi julkista keskustelua asioista ei sallita! Virkamiehet ja valtaosa poliitikoista vetävät yht ä köytt ä ja oko se mikää ihme ku tiedossa o moie valtuutettuje työatajat! Rahaa kaupugilla olisi, mikäli sit ä budjetoitaisii oikei! Valtuutettuje rahakäytt ö suhteessa budjettii o verrattavissa liukkaasee saippuaa: kukaa ei tuu saava siit ä hyv ää otetta! Kouluja lakkautetaa ja perusterveydehuolto o lamassa! Kuiteki samaaikaisesti rakeetaa mit ä ylväimpi ä puistoja ja ivestoidaa erilaisii turhii kohteisii laste, uorte, työttö mie, sairaide, vammaiste ja vahuste kustauksella. Ei siis mikää ihme, ett ä Imatra o muuttotappiopaikkakuta! Kaksoiskaupuki Imatra - Svetogorsk o iellyt rahaa atamatta kuitekaa Imatralaisille mitää hyöty ä. Tät ä mielt ä ovat useimmat Imatralaiset aiaki aseebarometri mukaa (Uutisvuoksi ). Eemmist ö Imatralaisista kokee, ett ä kaksoiskaupugi ylläpitämie sy ö Imatra kaupugi varoja vai Svetogorski hyötyess ä siit ä. Imatralaiste tulee saada hakkeesta sellaista etua, jota oma kaupuki ei pysty yksi tarjoamaa! Kaupugi tulee paostaa tulevaisuudessa VAIN sellaisii hakkeisii, joista TODELLISUUDESSA o Imatralaisille hyötyä. Tähä meess ä poliittie valtakoeisto o rahakäytössää ollut vähitääki huolimato ja selkeät visiot siit ä, mik ä o Imatralaisille parasta ovat puuttueet. Ku rahaa laitetaa väärii kohteisii lä hes olemattomilla perusteilla se eemp ää kyselemättä Imatralaiste mielipidett ä, o se johtaut siihe, ett ä esim. peruspalvelumme ovat kaupugissamme täysi retuperäll ä!

3 Poliittie järjestelm ä o sekaisi, mutta ikää kui se ei riittäisi, Imatralla vihataa rajatakaisia aapureitamme jopa sii ä määri, ett ä mikäli tilae jatkuu samaa ikävää suutaa, kaivelee jo moi vahus talourkistaa aseitaa muistelle kaihoisasti sotaa aapurimaamme kassa. Veäjävastaisuudellaa imatralaiset rasvaavat omaa hirttoköyttää sillä aioa pelastus kaupugillemme o kaattava kauppa rajaaapureidemme kassa! Jo yt lukemattomat yrityksemme hyötyvät rajatakaisesta turismista ja mikä li kaupukimme paostaa yrittäjyytee samaaikaisesti kitkie veäläisi ä kohtaa esiityv ää rasismia Imatra vaurastuu kaupakäyill ä veäläiste kassa. Meill ä ei ole varaa suhtautua vihamielisesti mihikää kulttuureihi, vaa hyötymää mahdollisuuksista, joita eri kulttuurit tarjoavat! Veälä iset jakavat kaupugissamme mielipiteet, osa o puolesta ja osa o vastaa. Me uskallamme rohkeasti ajaa rajaaapureidemme asioita, edist ää turismia sek ä tukea tääll ä asuvie oikeuksia. Heille kuuluu samat oikeudet kui muilleki kasalaisille kaupugissamme. Taistelemme myös tehokkaasti veäläisi ä kohtaa esiityv ää rasismia vastaa poliittisessa päätökseteossa. Totteja rajatakaisille aapureille tulee myyd ä vai, jos he sitoutuvat tulemaa asumaa vakituisesti kaupukiimme. MUTTA, veälä iste asiaa ei saa ajaa Imatralaiste kustauksella! Poliittie valtajärjestelm ä o törkeästi ostaut rajatakaiset aapurimme ykkö ssijalle imatralaiste jäädess ä kakkoseksi. Täll ä toimiallaa poliittie vallalla oleva järjestelm ä o lisäyt kaupugissamme veäläisvastaisuutta ja hyvi perustellusti voisi väitt ää, ett ä tä te myös lietsout rasismia. Kuioitamme sotaveteraaeja, tahdomme ajaa heidä asiaasa, mutta Imatra ei saa elää meeess ä vaa kohdistaa katseesa tulevaisuutee globalisoituvassa maailmassa. Eri kulttuurit eivät saa olla uhka, vaa voimavara, jota kaupukimme tulee osata hyödyt ää. Yrittäjyytt ä Imatralla o tuettava kaiki mahdollisi keioi! Uudet yritykset luovat työ paikkoja kartuttae kaupugi kassaa muuttae samaaikaisesti tappiollise muuttovirra kaupugillemme edullisee suutaa. Mit ä eemmä meestyvi ä yrityksi ä, sit ä eemmä turismia sek ä kauppaa joka tuo mukaaa veroja maksavia asukkaita. Imatra o tä ysi riippuvaie yrittäjyydest ä ja siksi sit ä ei poliittisessa päätökseteossa saa vähätell ä! Veäjä rajaaapuria yrityksiemme meestyksee vaikuttaa rajatakaie turismi jota o osattava hyödyt ää oikei. Yrittäjyys o moesti myös aioa vaihtoehto pitkäaikaistyöttömille, koska usei heidä koulutuspohjasa tai työkokemuksesa ei avaa ovia työmarkkioille. Pitkäaikaistyöttömi ä pitää tukea yrittäjyytee kaiki mahdollisi keioi.

4 IKKP (Imatra ketää kumartamattomat poliitikot) o ryhmittym ä, joka o ehdolla syksy 2008 kuallisvaaleissa. Me tarjoamme todellise vaihtoehdo ykyisee poliittisee järjestelmää kaupugissamme. Ehdokkaamme ovat rohkeita sek ä motivoitueita ja takaamme tuloksia piee ihmise puolesta päästessämme kaupugi luottamustoimii. Mikäli ääestätte meit ä, lupaamme mullistaa imatralaise politiika emmek ä vai lupaa, vaa me teemme se! Teemme aloitteita piee ihmise puolesta, herätä mme keskustelua ja tarvittaessa ostatamme vaikka kasaliikkee päästä ksemme tavoitteeseemme. Me teemme kaike mahdollise taataksemme kaikille imatralaisille lapsista vahuksii paremmat olosuhteet! Tarkoituksemme o saada syksy 2008 kuallisvaaleissa 5 valtuustopaikkaa ja edustus jokaisee lautakutaa. Mikäli oistumme täss ä saade ääi ä riittävästi, tulee Imatralaie poliittie järjestelm ä kokemaa suurimma historiallise muutokse, mik ä se o iki ä kokeut! Tahdotko muutosta Imatralaisee politiikkaa? Tule ehdokkaaksi tai ää est ä meit ä! Ää est ä m ä ll ä ehdokkaitamme olet piee ihmise puolella! Imatra ketää kumartamattomat Poliitikot VAALIOHJELMA VAALIOHJELMAMME SIS Ä LT ÄÄ MY Ö S RAHOITUKSEN: Jokaisella voi olla vaaliohjelma, mutta toteutuaksee se tarvitsee rahaa. Meidä vaaliohjelmamme tiedottaa vallitsevista epäkohdista mutta samaaikaisesti tukemalla yrittäjyyttä joka luo työpaikkoja, ohjaamalla oikealaisee koulutuksee ii uoriso kui aikuisväestöäki sekä tukemalla heit ä (paras lääke tulevaisuude työttömyytee) ja paostamalla rajatakaisee turismii sek ä tehokas kampajoiti pyrkimykse ä haalia kaupukiimme isoja yrityksiä (luovat työpaikkoja) ovat iit ä käytäö toimepiteit ä, jolla pystymme kaupukia rahoittamaa perusterveydehuollo, asiamukaiset olosuhteet lapsille sek ä uorillemme kouluissamme ja pitämää huolta vähäosaisista lapsista vahuksii laadukkaide peruspalveluide muodossa. ILMASTONMUUTOS Kaupukimme koululaitoste tulee paostaa etist ä eemmä ohjeistamaa oppilaitaa kestävää kehityksee maapallollamme. Kaupugi tulee myös kampajoida ja tä te tuoda ilmastomuutos lähelle tavallista ihmist ä herättäe kiiostusta, lisät ä tietoisuutta sek ä muuttaa aseteita.

5 OPISKELIJAT Ammattikoulutukse arvostamie kutoo ja sit ä o kehitettäv ä. Ammattiosaajista o huutava pula ja samaa aikaa koulutamme korkeakoulutasoisia osaajia työttömä ksi. Kaupukimme koulutoime tulee oppilasohjauksessaa valistaa oppilaita ammatteihi, jotka tarjoavat työtä paikkakuallamme. Ei ole järkev ää tarjota koulutusta, joka ei tarjoa työ mahdollisuuksia kaupugissamme. Seudullista yhteistyötarvetta kehitettäv ä ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikoulutusogelma koskee uoria peruskoulusta ammattikouluu tai työllistävää koulutusta. Ammattikoulutukse arvostus ostaa myös koulutukse tasoa! Opiskelijat ovat taloudellisesti liia moesti ahdigossa. Toimeetulotukilaskelmassa opitotukea sek ä opitolaiaa ei saa laskea tuloksi, koska se o vähitää ki mielivaltaista! Mite voidaa perustellusti laskea tuloksi joki sellaie, joka opiskelija joutuu maksamaa myö hemmi takaisi? Harhaajohtavasti Imatra poliittie koeisto väitt ää, ettei se kaupukia pysty vaikuttamaa asiaa. Käytäöss ä sosiaali- ja terveyslautakuta hyväksyy vuosittai sisäisissä toimeetulotukiohjeissaa käytäö, jossa huomioidaa opiskelijoide taloudellie ahdiko site, ett ä harkiavaraisilla avustuksilla tai päätöksell ä sisäisiss ä toimeetulotukiohjeissa tuetaa opiskelijaa site, ettei opitolaiaa / opitotukea huomioida tuloia. O muistettava, että Imatra kaupugilla o mahdollisuus toimia tiettyje yhteiskualliste raamie sisäll ä joka suo mahdollisuude toimeetulotukea laskettaessa tukea opiskelijoitamme huomattavasti eemmä kui tähä meess ä o tehty! TYÖTTÖMÄT JA KÖYHÄT TYÖSSÄKÄYVÄT Työttömyystilastoja o yritetty epätoivoisesti kauistaa pakottamalla työttömi ä olevia kaupukilaisiamme erilaisille kursseille, mutta se ei käytäöss ä ole tarjout työt ä josta saisi ormaali palkkaa, vaa lähiäki pakkotyöt ä ilma ripaustakaa ihimillisyytt ä. O sytyyt työssäkäyvie köyhie joukko, joka joutuu asioimaa sosiaalitoimistossa saade elämää välttämättömä t tarpeesa toimeetulotue muodossa. Moilta imatralaisilta o viety oikeus ihmisarvoisee elämää, leipä joot kasvavat erilaiste orgaisaatioide jakaessa avustuskassejaa ja kaikesta täst ä kiitos kuuluu poliittiselle valtakoeistolle joka jyr ää heikommat allee! Kaupukimme koulutoime tulee oppilasohjauksessaa valistaa oppilaita ammatteihi, jotka tarjoavat työt ä paikkakuallamme. Vahemma työttömä kohdalla tulee ohjata koulutuksee, joka tarjoaa kaupugissamme työllisyysmahdollisuude. Kurssit, jotka eivät oikeasti työllist ä tulee jätt ää toisarvoisee asemaa. Työttömi ä iostettava yrittäjyytee koulutukse sek ä ohjaukse kautta. Käytäöss ä kehitysyhtiö roolia korostettava sek ä vaadittava eemmä tuloksellisuutta!

6 Jos esim. oppilaita oltaisii aikaisemmi ymmärretty ohjata opiskelemaa veäjä kiele taitoa sek ä korostettu se merkityst ä, työllistyisi moi imatralaie tä ä päivä ä se sijaa, että lukemattomissa yrityksissämme suomalaiste veäjä kiele taido puuttee takia yrityksie o ollut pakko ottaa veäläisi ä työvoimaksi yh ä lisäätyvä turismi takia ja tä te rajatakaiset aapurimme ovat vieeet lukemattomilta imatralaisilta työpaikat. Yh ä lisäätyvä turismi takia kiele merkitys o oussut moie työpaikkoje suhtee merkittäväksi tekijäksi, eik ä sit ä voi vähätell ä, kute tähä meess ä o tehty! Koska kaupugissamme o lisää tyyt rajatakaie turismi, tulisi toimeetulotukilaskelmassa huomioida harkiavaraisia avustuksia työttömie sek ä työssäkäyvie kö yhie joukko etist ä paremmi. Lukemattomat yrityksemme ovat ostaeet tuotteidesa hitaa hyö tye turistie ostokapasiteetista ja täte vähä varaisilla imatralaisilla ovat eri tuotteide ostomahdollisuudet kavetueet lähes olemattomiksi. Imatra kaupuki ei saa poliittisilla päätöksillää lisät ä harmaata taloutta, kute se o tähä meess ä tehyt viemäll ä vähäosaisilta oikeudet ormaalipalkkaisee työhö! Mikä li tahdomme kaupukiimme pysyvi ä asukkaita, tulee kaupugi alaisuudessa olevat mahdolliset määrä aikaiset työsuhteet ehdottomasti vakiaistaa mahdollisuuksie mukaa. SYRJÄYTYNEET Päihde ja mieleterveysogelmat sukupuolesta ja iäst ä riippumatta ovat valitettavaa arkipäivää kaupugissamme. Kouluje jälkee syrjäydytää opeasti, mikäli työ paikkaa ei oistu saamaa tai motivaatio työpaika hakkimisee o juuri koulusa lopettaeide keskuudesta hä viyt. Asukaslukuu ähde syrjäytyeit ä o liikaa! Syrjä ytyeisyys johtaa valitettava moie yksilöide kohdalla pä ihteisii, jotka taas edesauttavat mieleterveydelliste ogelmie sytymist ä. Pahimmillaa joideki kohdalla tilae ajautuu itsemurhaa. Ealtaehkäisevää päihde ja mieleterveystyöhö tulee paostaa moi verroi eemmä kui tähä asti sek ä uoria ohjattava sellaisee koulutuksee, joka tarjoaa kaupugissamme työt ä. NUORET POIS KADUILTA Imatra kaupugi tulee osoittaa uorille eemmä vapaa-aikatiloja ja suuitella toimita sellaiseksi, ett ä se vet ää uoria puoleesa. Pelkk ä tiloje olemassaolo ei saa riitt ää, vaa toimitaa tulee tiloissa riittävästi paostaa. Imatralaisille musiiki harrastajille tulee kaupugi pysty ä järjestämää harjoitustiloja! O kohtuutota jos imatralaiset musiikiharrastajat eivät voi vied ä harrastustaa eteepä i koska kaupugilla ei ole osoittaa heille asiamukaisia tiloja.

7 TASA-ARVOISUUS Imatra kaupugi tulee pysty ä tarjoamaa asukkaillee tasa-arvoie kohtelu, riippumatta hekilö varallisuudesta, iäst ä, etisest ä alkuperäst ä, poliittisesta äkemyst ä / aatteesta, sosiaalisesta tilateesta je. Lapsille tulee taata asialliset hoitopaikat, kouluissa ei saa laste kustauksella sääst ää e ää settiäkää vaa palveluja tulee ehdottomasti parataa ykyisestää, lapsiperheit ä sek ä yksihuoltajia o tuettava, toimeetulotukea saaville tulee korottaa avustuste määr ää harkiavaraiste avustuste kautta, vahustehoitoo o paostettava etist ä eemmä sek ä mieleterveyspuolella hoitoo paostettava etistä eemmä. PERUSPALVELUT Imatra kaupugi tulee pysty ä tarjoamaa laadukkaat peruspalvelut kaikille kaupukilaisille ja siksi tulee budjetoida lis ää sosiaali- ja terveyspuolelle sek ä koulutoimee. Jokaisella Imatralaisella tulee olla oikeus saada parasta mahdollista hoitoa terveyskeskuksista mahdollisimma opeasti ja samoi lapsille sek ä uorille tulee taata parhaat mahdolliset resurssit koulukäytii tähtäimeä oppiut sek ä ammattitaitoie sukupolvi, joka työllistyy kaupugissamme. Terveyskeskuspalvelut keskitettävät takaisi Imatralle! YRITTÄJYYS Imatra tulee suosia yrittäjyytt ä käytäöss ä tukemalla Imatralle perustettavia yrityksi ä, tä e siirtyvi ä yrityksi ä sek ä jo olemassa olevia yrityksi ä. Tuettavie yrityste kotipaikka tulee olla Imatralla. Tämä toimepitee tarkoitus o saada lis ää kaupukiimme yrittäji ä (veroja maksavia asukkaita) ja täte lisät ä veromaksajie paosta kaupugi yhteise taloude kohetamiseksi. Erityist ä tukea tulisi myöt ää yrityksille, jotka työllistävät omistajayrittäjä / omistajayrittä jie lisäksi yhde tai useamma työtekijä. Mit ä eemmä yritys työllist ää, sit ä suurempi avustus, kuiteki eitää 35 % vuode palkkakustauksista. Yrittäjäkoulutusta ja muutaki ammattii tähtääv ää koulutusta tulee selvästi lisätä pitkäaikaistyöttömie sek ä työttömie kohdalla ja sit ä vastoi kurssituksia vähet ää, sillä todellisuudessa e hyvi harvoi pystyvät työllistämää työttömä ormaalipalkkaisee työhö. Tärke ää ei saa olla tilastoje kauistamie, vaa ihmiste työllistä mie ormaalipalkkaisee työhö. Juoksuttamalla työttömi ä kursseilta toisee aleamme heidä ihmisarvoaa, sillä jokaisella tulisi olla oikeus ormaalipalkkaisee työhö! Imatra kaupugi tulee tehokkaasti paostaa pyrkie saamaa kaupukiimme isoja yrityksi ä, jotka työllistävät kaupukilaisiamme. Alkaville yrittäjille tulee kaupugi puolesta järjestää edullisia liiketiloja! Imatra kaupugi tulee vaatia kehitysyhtiölt ä eemmä tuloksellisuutta!

8 VENÄLÄISTEN MAAHANMUUTTAJIEN ASEMA KAUPUNGISSAMME Rasismi veäläisi ä vastaa kaupugissamme o kitkettäv ä kokoaa pois! Imatra kaupugi tulee suosia päätöksissää veäläisi ä maahamuuttajia sek ä suhtautumaa raja takaisee turismii myötämielisesti. Kaupukiimme muuttaeille veäläisill ä tulee olla samat oikeudet kui kaikilla muillaki kaupukilaisilla. Imatra poliittise johdo tulee rohkeasti tehd ä päätö s puuttua kaupugissamme vallitsevaa rasismii koskie veäläisi ä. Veäläiste lisä ksi kaikki rasismi eri kulttuureja kohtaa tulee kitke ä kaupugistamme. Päästä ksee eroo rasismista tulee kaupugi huomioida myös alkuperäisväestömme, eik ä se missää imess ä saa ostaa veäläisi ä parempiarvoisee asemaa kui miss ä alkuperäisväest ö el ää. Poliittie järjestelm ä o sekaisi, mutta ikää kui se ei riittä isi, Imatralla vihataa rajatakaisia aapureitamme jopa sii ä määri, ett ä mikäli tilae jatkuu samaa ikävää suutaa, kaivelee jo moi vahus talourkistaa aseitaa muistelle kaihoisasti sotaa aapurimaamme kassa. Veäjävastaisuudellaa imatralaiset rasvaavat omaa hirttoköyttää sillä aioa pelastus kaupugillemme o kaattava kauppa rajaaapureidemme kassa ja oistua saamaa kaupukiimme riittävästi isoja yrityksi ä! Jo yt lukemattomat yrityksemme hyötyvä t rajatakaisesta turismista ja mikäli kaupukimme paostaa yrittä jyytee samaaikaisesti kitkie veäläisi ä kohtaa esiityv ää rasismia Imatra vaurastuu kaupakäyill ä veälä iste kassa. Meill ä ei ole varaa suhtautua vihamielisesti mihikää kulttuureihi, vaa hyötymää mahdollisuuksista, joita eri kulttuurit tarjoavat! Veälä iset jakavat kaupugissamme mielipiteet, osa o puolesta ja osa o vastaa. Me uskallamme rohkeasti ajaa rajaaapureidemme asioita, edist ää turismia sek ä tukea tääll ä asuvie oikeuksia. Heille kuuluu samat oikeudet kui muilleki kasalaisille kaupugissamme. Taistelemme myös tehokkaasti veäläisi ä kohtaa esiityv ää rasismia vastaa poliittisessa päätökseteossa. Totteja rajatakaisille aapureille tulee myyd ä vai, jos he sitoutuvat tulemaa asumaa vakituisesti kaupukiimme. Kaupugi kaavoittamia totteja tulee myyd ä jä rkevi perustei atamalla oma kaupukimme asukkaille realistiset mahdollisuudet pärjät ä tarjouskilpailussa, eik ä ratkaisevaa tekijä ä saa olla raha! Jos raha o se joka ratkaisee, silloi imatralaiset jäävä t toisarvoisee asemaa tottipaikkoje ostossa kykeemätt ä kilpailemaa rajatakaiste aapureidemme kassa.

9 RASISMI KITKETTÄV Ä KAUPUNGISTAMME Imatralla el ää riakkai moia eri kulttuureja. Eri kulttuurit ovat rikkaus joka o hyödyettäviss ä ja tähä tulee etist ä eemmä poliittisessa päätö kseteossa paostaa! Käytäöss ä se oistuu site, ett ä poliittie valtakoeisto valistaa kaupukilaisiamme laisäädäöst ä, jossa tuomitaa rasistie käytös, joka o rikos! Imatra kaupugi tulee myö s tiedottaa poliisia valistamaa etist ä eemmä asukkaitamme tekemää rikosilmoituksia rasistisuudesta, mikäli sit ä esiityy, ja ohjaamaa oletettava rasistise käytö kse uhreiksi joutueita oikeudellisessa prosessissa saamaa kohdallee oikeutta. VÄHÄOSAISET LAPSISTA VANHUKSIIN Imatralla pit ää rikkaide ja köyhie tuloerot pysty ä kavetamaa. Käytäöss ä se tarkoittaa yrittäjyyde suosimista kaupugissamme sek ä myös aikuisväestö kouluttamista ammatteihi, joista valmistuttuaa he pääsevät mukaa ormaalipalkkaisee työelämää sek ä oikeaa ammatillisista ohjausta uorte opiskelijoide kohdalla. Köyhi ä lapsiperheit ä o tuettava kaiki mahdollisi keioi ja äi est ää laste mieleterveydellisi ä ogelmia kaupugissamme. Tukemalla köyhi ä lapsiperheit ä taistelemme myös yh ä lisäätyv ää alkoholismia sek ä huumeidekäytt öä vastaa, joka o usei työttö myyde lieveilmi ö. Vahustehoitoo tulee paostaa eteki iide yksiä iste vahuste kohdalla, jotka joko laitoksissa tai kotoaa kokevat yksiäisyytt ä. Käytäöss ä täm ä o toteutettavissa palkkaamalla työtekijöit ä vahuste parii ja iostamalla / tukemalla kaupukilaisiamme kouluttautumaa alalle. Pitkäaikaistyöttömi ä lukemattomie turhie kurssituksie sijaa tulee ohjata työsketelemää vahuste parii helpottaaksee heidä yksiäisyyttää ja tä te paratae heidä elämäs ä laatua. Opiskelijoide / uorte kesätyö paikkoja tulisi ohjata vahusalalle. Liia moi vahus kokee yksiäisyytt ä joko laitoksissa tai kotoaa! Vahustehoidossa ei saa sääst ää e ää settiäkää! IMATRALLE KAKSI KOIRAPUISTOA Imatralla o suuri joukko koiraharrastajia joide tarpeita o riittävästi laimilyö ty. Tulemme vaatimaa Imatralle ja Vuokseiskalle riittävä suurta koirapuistoa. Koirapuisto ei ole vai koirie ulkoiluttamispaikka, vaa myö s ihmiste sosiaalie kohtaamispaikka ja mm. syrjäytyeille se tarjoaa eriomaiset mahdollisuudet uusie sosiaaliste kotaktie luomisee.

10 AVOINTA KESKUSTELUA SUOSIVA POLITIIKKA Imatra poliittie päätö kseteko o jo kaua polkeut jalkoihisa avoita keskustelua suosivaa politiikkaa. Ne poliitikot jotka ovat uskaltaeet olla ääess ä, o pyritty hiljetämää tavalla tai toisella. Näi ei saa jatkua! Poliitikkoje tulee saada olla, ja pitää ki olla, jatkuvassa kassakäymisess ä ääestäjie kassa myös vaalie välise ä aikaa ja tä te saada olla vaikuttamassa poliittiste päätöste sytymisee. Imatralaise politiika tulee ehdottomasti olla avoimempaa ja kasalaisläheisemp ää. Politiikassa pit ää pääst ä pois salailusta ja jokaisella Imatralaisella tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa jokaisee päätöksee ee lautakuta, valtuusto ja hallituskäsittely ä. Ee suuria poliittisia päätöksi ä tulee tehd ä kasalaiskyselyj ä ja e tulee julkistaa paikallisessa mediassa. Näi kasalaiset saavat vaikuttaa suoraa päätöksetekoo ja päättäjät saavat tietää kaupukilaistemme mielipiteet. ME EMME OLE VAIHTOEHTO, TULE EHDOKKAAKSI, VAAN ELINEHTO! ÄÄ NEST Ä SYKSYN VAALEISSA JA YHDESS Ä MUUTAMME IMATRALAISEN POLIITTISEN J Ä RJESTELM Ä N! Iteretsivumme: - TERVETULOA LAAJOILLE SIVUILLEMME - JULKAISEMME LOPPUKESÄST Ä 2008 EHDOKASLISTAMME SEK Ä EHDOKKAIDEMME ESITTELYN SIVUSTOLLAMME Ryhmittymämme sähköposti:

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut:

Lasketaan kullekin a euron maksuerälle erikseen, kuinka suureksi erä on n vuodessa kasvanut: Varsi arkiäiväisiä, geometrise joo teoriaa liittyviä käytäö sovellutuksia ovat jaksottaisii maksuihi ja kuoletuslaiaa (auiteettilaiaa) liittyvät robleemat. Tällaisii joutuu lähes jokaie yhteiskutakeloie

Lisätiedot

MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi Luennot, osa II

MS-A0502 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi Luennot, osa II Otokset MS-A050 Todeäköisyyslaskea ja tilastotietee peruskurssi Lueot, osa II Kaksi hyödyllista jakaumaa 3 Estimoiti G. Gripeberg 4 Luottamusvälit Aalto-yliopisto. helmikuuta 05 5 Hypoteesie testaus 6

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

2. Mittaus ja data 2.1. Johdanto. 2.2. Mittaustyypit

2. Mittaus ja data 2.1. Johdanto. 2.2. Mittaustyypit 2. Mittaus ja data 2.. Johdato Voidaksemme keksiä tosimaailma relaatioita tarkastelemme sitä kuvaavaa dataa, jote esiksi selvitämme, mitä data perimmiltää o. Data kerätää kuvaamalla mielekiitoaluee oliot

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

SV ruotsi. 02532 Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Näyttötutkitoje palautejärjestelmä Tietolähde: AIPAL-tietokata Valittu aikajakso 0.0.00-0..00 0-DEC-0 ( ) Hakuehdot Kysymyssarja Opetuskieli Valtakualliset palautekysymykset FI suomi SV ruotsi Oppilaitos

Lisätiedot

Asukaskysely Kesäkuu 2015

Asukaskysely Kesäkuu 2015 Asukaskysely Kesäkuu 2015 1. Mikä o ykyise asutoe koko? 2. Mikä tyyppisessä asuossa asutte? 3. Kuika kaua olette asueet ykyisessä asuossa? 4. Asuialueee 5. Mite tulisi mielestäe palkita pitkäaikaista vuokralaista

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen

Epätodennäköinen 1 Murtuma, aivotärähdys. Erittäin haitallinen Riskiaalyysi: Maailmapyörä Versopartiolaiste Helpee Helistäjä -suurleirillä Taipalsaaressa 2015 Kyydissäolijoide ikähaarukka: alle sudepetuikäisistä viisikymppisii. Leiri vahvuus: 400 hekeä Vaara Syy Todeäköisyys

Lisätiedot

KUNINKAAN (JEESUKSEN) SOTURIT

KUNINKAAN (JEESUKSEN) SOTURIT TODELLINEN JUMALAN AITOJEN LASTEN YHTEISÖ: KUNINKAAN (JEESUKSEN) SOTURIT www.kuikaasoturit.org Siitä KAIKKI tutevat teidät miu Opetuslapsiksei, jos teillä o KESKINÄINEN RAKKAUS (Joh. 13:35) OLETKO IKINÄ

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta

Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Yhteiskunnallinen yritystoiminta työllistämisen näkökulmasta Satu Kaattari-Manninen Case Ektakompus Oulun kaupunki, Tekijäpuu - palvelu Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä Kemissä 27.2.2013 Oulun yhteisötoiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne Joulukuu 2014 Vastauksia huomisen kysymyksiin Esityksen tarkoituksena on kertoa tutkimuksesta, jossa selvitettiin uusyritysten kautta perustettujen yritysten henkiinjäämistä.

Lisätiedot

OPM tutkijatapaaminen 2.11.2009

OPM tutkijatapaaminen 2.11.2009 OPM tutkijatapaamie 2.11.2009 Otus Otukse missio Korkeakoulujärjestelmää, opiskelua, opiskelija asemaa yhteiskuassa ja opiskeluaikaista hyvivoitia käsittelevie opiskelijaäkökulmaiste tutkimuste toteuttamie,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,00 Lainaa 2000 /asukas Ylijäämää 3 700 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN KUNTA Valtuusto

Lisätiedot

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP)

Esimerkki 2 (Kaupparatsuongelma eli TSP) 10 Esimerkki 2 (Kaupparatsuogelma eli TSP) Kauppamatkustaja o kierrettävä kaupukia site, että hä lähtee kaupugista 1 ja palaa sie sekä käy jokaisessa muussa kaupugissa täsmällee kerra. Matka kaupugista

Lisätiedot

Sormenjälkimenetelmät

Sormenjälkimenetelmät Sormejälkimeetelmät Matti Risteli mristeli@iksula.hut.fi Semiaariesitelmä 23.4.2008 T-106.5800 Satuaisalgoritmit Tietotekiika laitos Tekillie korkeakoulu Tiivistelmä Sormejälkimeetelmät ovat satuaisuutta

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi

Hyvä säätiötapa. www.saatiopalvelu.fi Hyvä säätiötapa SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets Hyvä säätiötapa 1 Johdato 2 Hyvä säätiötava oudattamie Apurahat ja palkiot

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT814 ISSN 1797-3457 (vekkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2408-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Vaiheistettu heijastipita valemaalia Joha Ste, Päivi Koivisto, Ato Hujae, Tommi Dufva, VTT,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

Kuopion työseminaari III Torstain johdantokalvot. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi

Kuopion työseminaari III Torstain johdantokalvot. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Kuopio työsemiaari III Torstai johdatokalvot Projektisuuittelija Ero Hyvöe ero.hyvoe@miedu.fi NAO-kohderyhmä tilastoje valossa Molemmat sukupuolet, 2011 Ilma NAO4:sta NAO1 54683 45,1 % NAO1 54683 62,4

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Oma Yritys Wanha Satama 28.3.2012 Harri Jyrkiäinen, SuPi pj 1 Suomen Pienyrittäjät Suomen Pienyrittäjät on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder

Yhteistyössä. säätiöiden puolesta. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Yhteistyössä säätiöide puolesta Säätiöide ja rahastoje euvottelukuta Delegatioe för stiftelser och foder Palvelut jäseille euvotaa Neuvottelukuta opastaa säätiöihi liittyvissä kysymyksissä ja tarjoaa jäseistöllee

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki

Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki Uudessa Suomessa tärkeimpiä luonnonvarojamme ovat ihmisten taidot. Niiden perusta luodaan kouluissa. 1.3.2011 Helsinki Kestävät investoinnit ratoihin, puurakentami seen ja älykkääseen sähköverkkoo n Viihtyisämpi

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

www.sanansaattaja.com

www.sanansaattaja.com Marko Lid www.saasaattaja.com SISÄLLYSLUETTELO KIRJAN SYNNYSTÄ ALKUSANAT LUKU 1 ET OLE YKSIN LUKU 2 JUMALAN SEURAKUNTA PIENI JOUKKO LUKU 3 JUMALAN SEURAKUNTA- VAJAVAINEN JOUKKO LUKU 4 JUMALAN SEURAKUNTA-

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA

YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA YKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Normaalijäits N N Leikkausjäits Q Q KAKSIULOTTEINEN JÄNNITYSTILA Lerakee STRE SS CONTOURS OF SE 4.4483 8.8966 4.345 65.793 7.4 48.69 9.38 33.586 373.35 Ma 45.4 At Node 438 Mi.9

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus:

n = 100 x = 0.6 99%:n luottamusväli µ:lle Vastaus: 1. Tietyllä koeella valmistettavie tiivisterekaide halkaisija keskihajoa tiedetää oleva 0.04 tuumaa. Kyseisellä koeella valmistettuje 100 rekaa halkaisijoide keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää 95%: ja 99%:

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka IA

Insinöörimatematiikka IA Isiöörimatematiikka IA Harjoitustehtäviä. Selvitä oko propositio ( p q r ( p q r kotradiktio. Ratkaisu: Kirjoitetaa totuustaulukko: p q r ( p q r p q r ( p q r ( p q r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Vapaaehtoiste osallistumie öljytorjutaa -kehittämishake Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Tekstit Saa

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA

www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. LENITA KANSANEDUSTAJA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Vahva vaikuttaja. KANSANEDUSTAJA LENITA TOIVAKKA www.lenitatoivakka.fi Teen enkä meinaa! Jo ensimmäisellä kansanedustajakaudella olen kovalla työllä ja asioihin perehtymällä saavuttanut

Lisätiedot

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa

Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Yrittäminen ja yrittäjyys tässä ajassa Helsingin Musiikkitalo 20.10.2011 Harri Jyrkiäinen, SuPi pj 1 Suomen Pienyrittäjät Suomen Pienyrittäjät on valtakunnallinen, poliittisesti sitoutumaton yrittäjyyden

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi

SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto Ehdotukset harjoituksen 6 ratkaisuiksi SMG-400 Sähkömageettiste järjestelmie lämmösiirto Ehdotukset harjoitukse 6 ratkaisuiksi Tarkastellaa suljetu järjestelmä tehotasaaioa joka o P + P P = P i g out st Oletetaa että verkotetussa alueessa jossa

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempaan arkeen

Yhteistyöllä parempaan arkeen Yhteistyöllä parempaa arkee Hyvikää Mätsälä Vihti Nurmijärvi Tuusula Vataa Espoo Järvepää Poraie Kerava Sipoo Pääkaupukiseutu: Helsiki, Espoo, Vataa ja Kauiaie Helsigi Seutu: Helsiki, Espoo, Vataa, Kauiaie,

Lisätiedot

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa

työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työtön nuori ei vaadi unelmatyötä tutkimustietoa tilastojen takaa työttömien nuorten ääni Työttömien nuorten ääni -barometri* kurkistaa työttömyystilastojen taakse ja antaa työttömille nuorille äänen.

Lisätiedot

Johtamisjärjestelmän uudistaminen

Johtamisjärjestelmän uudistaminen Helsigi kaupuki Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Johtamisjärjestelmä uudistamie 1 Johtamisjärjestelmä uudistamie Reuaehdot, vertailut ja mahdollisuudet Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta

VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta VIHREÄ IDEOLOGIA SOLIDARITEETTIA KÄYTÄNNÖSSÄ Lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta Tämä teksti on lyhyt tiivistelmä Ympäristöpuolue Vihreiden puolueohjelmasta. Kun puolueohjelma

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA

6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA 6. - 9.-LUOKKALAISTEN TYTTÖJEN ÄITIEN ASENTEET HPV-ROKOTUKSEN TAUSTALLA JA ASENTEITA MAHDOLLISESTI SELITTÄVÄT TEKIJÄT ESPOOSSA JA OULUSSA Pro gradu -tutkielma Turu yliopisto Terveyde biotieteet Lääkekehitystiede

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm 19.5.2008

Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm 19.5.2008 Sosiaalialan tuotteistaminen tietojärjestelm rjestelmää hyväksik ksikäyttäen 19.5.2008 Sanna Hämäläinen Sosiaalitoimen atk-koordinaattori Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Alkuselvittelyt

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12)

Syrjintää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) 1 Syrjitää ja leimaamista mittaava asteikko (DISC-12) Versio 03/06/09 Osallistujalle luettavat ohjeet (Huomio: Käytä seuraavaa kappaletta esitellessäsi asteikkoa osallistujalle. Lisäselitystäki voi käyttää

Lisätiedot

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä

- menetelmän pitää perustua johonkin standardissa ISO 140-5 esitetyistä menetelmistä RAKENNUKSEN ULKOVAIPAN ÄÄNENERISTYSTÄ KOSKEVAN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSEN TOTEUTUMISEN VALVONTA MITTAUKSIN Mikko Kylliäie, Valtteri Hogisto 2 Isiööritoimisto Heikki Helimäki Oy Piikatu 58 A, 3300 Tampere mikko.kylliaie@helimaki.fi

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn]

Tilapäinen vanhempainraha lapsen hoidon yhteydessä [Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn] Tilapäie vahempairaha lapse hoido yhteydessä [Tillfällig föräldrapeig vid vård av bar] Klicka här, skriv ev. Udertitel Lapset sairastuvat usei. Tämä vuoksi voit saada tilapäistä vahempairahaa, jos joudut

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5

SISÄLtö JOHDANTO. 1. Johdanto. 2. Toimintaympäristön muutokset ja talous. 3. MAMK - elinikäisen oppimisen korkeakoulu 5 1 SISÄLtö JOHDANTO 1. Johdato 2 2. Toimitaympäristö muutokset ja talous 4 3. MAMK - eliikäise oppimise korkeakoulu 5 3.1 Tehtävä 3.2 Visio 3.3 Arvot 3.4 Profiili ja paioalat 5 5 5 6 4. Pääprosessit 4.1

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1

= true C = true) θ i2. = true C = false) Näiden arvot löydetään kuten edellä Kun verkko on opetettu, niin havainto [x 1 35 Naiivi Bayes Luokkamuuttua C o Bayes-verko uuri a attribuutit X i ovat se lehtiä Naiivi oletus o, että attribuutit ovat ehdollisesti riippumattomia toisistaa aettua luokka Ku käytössä o Boole muuttuat,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala VÄLITTÄMISESTÄ Lasse Siurala Välittäminen on myös sitä, että rakennetaan keskinäisen huolehtimisen yhteisöjä, jossa nuori ei ole pelkkä tuen kohde vaan aktiivinen osa solidaarista yhteiskuntaa. VÄLITTÄMINEN

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

SOSIAALIPUMMIT? - Suomalaiset oleskeluyhteiskunnassa

SOSIAALIPUMMIT? - Suomalaiset oleskeluyhteiskunnassa Juho Saari, UEF, KWRC SOSIAALIPUMMIT? - Suomalaiset oleskeluyhteiskunnassa SUOMALAINEN TILANNEKUVA : Tuloerot ovat kansainvälisesti katsoen pienet. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Lasten hyvinvointi

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

TYÖPAJAT 2016 UUDENLAINEN TYÖPAJA NUORILLE

TYÖPAJAT 2016 UUDENLAINEN TYÖPAJA NUORILLE TYÖPAJAT 2016 UUDENLAINEN TYÖPAJA NUORILLE LÄHTÖKOHTA: TARVE 1 Työelämä kehittyy ja työpaikat sen myötä Uusia aloja, joissa työpaikkoja syntyy koko ajan myös meidän seudulla Uudet toimialat tarvitsevat

Lisätiedot

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry

Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. Natalie Gerbert Monika Naiset liitto ry Monika - Naiset moniarvoisen ja turvallisen yhteiskunnan puolesta Voimavarakeskus Monika matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille Monika Naiset liitto ry 1 Voimavarakeskus

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Nuorisovaltuustovaalit 2012

Nuorisovaltuustovaalit 2012 Nuorisovaltuustovaalit 2012 Aikataulu Viikko 47, 22.11. klo 16.00 mennessä ehdokkaiden nimet Anne Luirolle. Nuorisovaltuuston esittely luokissa ja ehdokkaiden asettuminen ehdolle Viikko 48 Vaalimainosten

Lisätiedot

Taivassalo 2020 Paremppa arkki!

Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalo 2020 Paremppa arkki! Taivassalon kunnan arvot, visio ja strategia Taivassalon kunta Kv strategiaseminaarit 6.5.2013, 24.9.2013 Kh 4.11.2013 Kv 11.11.2013 - Mut sellaista piti varsinaisesti sanoa,

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008

Yhteisvoimin. Pohjoismaiden ministerineuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsi-puheejohtajakaude ohjelma 2008 Yhteisvoimi Pohjoismaide miisterieuvosto Ruotsipuheejohtajakaude ohjelma 2008 ANP 2007:742 Pohjoismaide miisterieuvosto, Kööpehamia

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015

Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015 Kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Ensin huudetaan ja sitten halataan! Pasi Laukka, 17.12.2015 Kotouttaminen Alkaa jo vastaanottokeskuksissa -infot, alkukartoitus, osaamisenkartoitus Työvoimapoliittiset

Lisätiedot