Menestystarinoita Pohjanmaalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestystarinoita Pohjanmaalta"

Transkriptio

1 Länsi-Suomen EAKR-ohjelma Menestystarinoita Pohjanmaalta

2 Tekijät esille! Hyvä lukija, Pohjanmaan liitto haluaa tämän esitteen avulla nostaa esille ihmiset hankkeiden takaa. Olemme siksi antaneet heistä muutamille mahdollisuuden itse kertoa, miksi he ovat ryhtyneet hankkeeseen ja mitkä ovat sen tavoitteet. Esitteen yksitoista hanketta ovat kaikki menestystarinoita, jotka omalta osaltaan vaikuttavat kilpailukyvyn, vetovoiman ja innovatiivisuuden lisääntymiseen niin alueellisesti kuin paikallisestikin. Länsi-Suomen EAKR-ohjelma Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmalla on Länsi-Suomessa omat tavoitteensa ja sisältönsä. Länsi- Suomen suuralueeseen kuuluvat paitsi Pohjanmaa, myös Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa. Suomessa alueellinen kilpailukyky edellyttää, että maakunnat tunnistavat kilpailukykynsä eri osatekijöiden merkityksen ja löytävät omat vahvuutensa ja menestystekijänsä. Jotta alueilla pystytään jatkossakin vastaamaan kiristyvään kilpailuun ja rakenteellisiin muutoksiin, täytyy paikalliset kilpailukyvyn avainelementit säilyttää ja niitä kehittää. Länsi-Suomessa tuettava toiminta jakaantuu neljään toimintalinjaan: Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen Toimintalinja 4: Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen Tukea kehittämisklustereiden muodostumiseen Länsi-Suomen EAKR-ohjelman erityisteemojen toteutus muodostaa kokonaisuuden, jossa kärkiklustereiden, innovaatio- ja oppimisympäristöjen sekä hyvinvointipalvelujen määrätietoinen kehittäminen ja kansainvälisen vetovoiman lisääminen tukevat kehittämisklustereiden muodostumista alueella. Teemallinen ja kärkiklustereiden kehittäminen tukevat samalla kansallista osaamiskeskusohjelmaa Länsi- Suomessa ja ne tukeutuvat toteutuksessa maakuntien omiin teemoihin tiivistäen ohjelma-alueen elinkeinojen kehittämistä. Rahoitus Länsi-Suomen EAKR-ohjelman julkinen kokonaisrahoitus on lähes 400 miljoonaa euroa. Julkiseksi rahoitukseksi lasketaan EU:n, valtion ja kuntien rahoitus. Julkisesta rahoituksesta EU:n osuus on 159,4 miljoonaa euroa ja kansallinen valtion ja kuntien rahoitusosuus 239,1 miljoonaa euroa. EU:n osuus julkisesta tuesta on keskimäärin 40 % koko ohjelman tasolla. Vuosina Pohjanmaan liitto rahoitti yhteensä 61 hanketta. Kaikkien näiden hankkeiden kokonaisbudjetti on euroa, josta EU:n ja valtion osuus on ollut euroa. Loppuosan ovat rahoittaneet Pohjanmaan kunnat sekä hakijat itse. Länsi-Suomen EAKR-ohjelman kautta Pohjanmaan liitto voi vuoteen 2014 asti rahoittaa erinäisiä kehittämishankkeita alueellisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeiden toiminta-alue saattaa usein olla seutukunta tai koko maakunta, mutta silti mukana voi olla toimijoita koko Länsi-Suomen ohjelma-alueelta. Liitto pyrkii toiminnassaan keskittymään hankkeisiin, joissa yhdistyvät useamman toimijan tavoitteet ja jotka maakunnan kehityksen kannalta ovat tärkeitä. Näin toteutetaan hankkeiden avulla myös maakuntaohjelmaa ja seudullista strategiatyötä. Suurikin kehitysaskel voi saada alkunsa pienestä ideasta. Toivomme, että tämän esitteen hankkeet omilla onnistumisillaan antavat aihetta uusille ideoille. Anna siis itsesi inspiroitua ja luo oma menestystarinasi! Pohjanmaan liitto kuva: vasek

3 Uutta energiatietoa rakennusalalle Suomen ensimmäisten matalaenergiakerrostalojen lattioiden alla ja seinien rakenteissa hyrrää jatkuva tutkimuslaboratorio. Vaasan Suvilahdessa meren rannalla kohoaa kaksi uutta kerrostaloa. Ne ovat vaasalaisten viihtyisiä koteja, mutta samalla tärkeitä tutkimushankkeita. Talot poimivat lämpönsä auringon säteistä ja syvältä maan uumenista. Aurinko lämmittää talojen käyttöveden, ja maalämpö kulkeutuu asuntoihin vesikiertoisella lattialämmityksellä. Lämpöä kerätään jatkuvasti talteen myös huoneistojen poistoilmasta. Vaasan ammattikorkeakoulun EAKR-hankkeen ansiosta Suomen ensimmäiset matalaenergiakerrostalot tulevat tarjoamaan rakennusalalle tärkeitä vastauksia. Tutkimuksessa tarkastellaan uusiutuvan energian käyttöä rakentamisessa: maan alle ja seinien rakenteisiin on asennettu antureita, jotka mittaavat kosteutta, lämpöä, energian käyttöä ja talojen eri energiatehokkuusmääräysten vaikutuksia. Tutkimustuloksista tulee hyötymään koko rakennusala, uskoo hankkeen vetäjä ja yliopettaja Tapani Hahtokari Vaasan ammattikorkeakoulusta. EAKR-hankkeen ansiosta Suomen ensimmäiset matalaenergiakerrostalot tulevat tarjoamaan rakennusalalle tärkeitä vastauksia. ensimmäistä kertaa myös lämmön riittävyyttä maaperässä. 200 metrin syvyyteen on porattu yhteensä 24 lämmönkeruuputkea. Tutkimusanturit on viety maan syvyyksiin kartoittamaan, kuinka lämpöä riittää eri vuodenaikoina useamman kerrostalon käyttöön. Kolmen omakotitalon verran energiasäästöä Kun käytössä on luonnon uusiutuvaa energiaa, asumiskulut laskevat. Tutkimustulosten mukaan aurinko- ja maalämmön hyödyntäminen on ollut kohdetaloissa taloudellisesti erittäin järkevää: järjestelmä on säästänyt käyttöveden ja talojen lämmityksen kuluja huomattavasti verrattuna normaaliin kerrostaloon. Talot ovat säästäneet myös energiaa paremman eristyksensä ansiosta. Mittausten ja laskelmien mukaan paremmin eristetyssä kerrostalossa säästöä aikaisempaan verrattuna on tullut jopa 60 MWh vuodessa, mikä vastaa jopa kolmen omakotitalon vuosikulutusta, Hahtokari iloitsee. Uusia lukuja rakennustieteeseen Kohti tulevaisuuden nollaenergiatasoa Tutkimuksemme näyttää, mihin suuntaan rakennusalalla on mentävä, kertoo EAKR-hankkeen vetäjä, VAMKin yliopettaja Tapani Hahtokari. Suvilahden kerrostaloista ensimmäinen on rakennettu vuoden 2007 ja toinen vuoden 2010 energiatehokkuusmääräysten mukaisesti. Seiniin asennetut tutkimusanturit voivat nyt vertailla erilaisten lämmöneristystasojen vaikutuksia rakenteisiin. Talojen eristystason lisäämisestä usein väitellään, sillä paksuihin seiniin saattaa tiivistyä kosteutta. Selvitämme nyt ensimmäistä kertaa seinärakenteen paksuuden aiheuttamia riskejä, Hahtokari kertoo. Seinien kosteuden lisäksi huoneistokohtaiset mittarit kartoittavat lämpötiloja. Mittausyksiköt kertovat talon rakenteista eri vuodenaikoina ja erilaisissa säätiloissa. Yksiköt antavat tuloksia viiden minuutin välein, ja ne tallennetaan tietokantaan verkkosivulle Hahtokari kertoo, että tutkimushankkeessa tarkastellaan Vaasan Suvilahdessa Teirinkadulla on kaksi kerrostalon kokoista tutkimushanketta, jotka on rakennuttanut Lakea Oy ja urakoinut Peab Oy. Uudet rakentamismääräykset ohjaavat vuosi vuodelta kohti ekologisempaa energiankäyttöä. Vuonna 2020 uudisrakennusten on oltava jo nollaenergiatasoa. Hahtokarin mukaan juuri nyt on aika etsiä ratkaisuja, joilla tulevaisuuden ekologista asumista voidaan rakentaa. Uusiutuvan energian on pian korvattava täysin rakennukseen ostettava energia. Tutkimuksemme ansiosta uudisrakennuksen seinärakenteelle voidaan laskea optimaalinen eristystaso, kun käytetään uusiutuvaa energiaa ja halutaan täyttää tulevien rakentamismääräysten vaatimukset. Uraauurtava tutkimuksemme näyttää, mihin suuntaan alalla on mentävä. energia Maa- ja aurinkoenergian hyödyntäminen matalaenergiakerrostalorakentamisessa ORGANISAATIO Vaasan ammattikorkeakoulu TOTEUTUSAIKA TOIMINTALINJA TL 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen KOKONAISBUDJETTI EAKR-TUKI

4 Kolmasosa Suomen tuotannosta voisi sijaita tällä seudulla, jos kaikki menee hyvin. Ja täältä löytyy kyllä kapasiteettia! Timo Vauhkonen, projektipäällikkö Suupohjan rannikkoseutu, eli Närpiö, Kaskinen ja Kristiinankaupunki, kuuluu niihin Suomen alueisiin, joilla on eniten tuulivoiman kehittämissuunnitelmia. Tuuliolosuhteet ovat alueella erinomaiset, joten uudelle teollisuudelle on suurta tarvetta. Aloite EAKR-hankkeelle tuli seudulta, joten Biowind-projekti käynnistyi vuoden 2010 lopussa kolmen vuoden rahoituskaudella. Dynamon projektipäällikkö Timo Vauhkonen kertoo, että seudulle on luvassa suuria suunnitelmia: sieltä on varattu alueita, joille toivon mukaan nousee piakkoin uljaita tuulimyllyjä. suuksia voitaisiin parantaa tuulivoiman rakentamishankkeissa. Oppaan avulla halusimme myös esitellä seudun osaamista potentiaalisille voimayhtiöille. Osto-oppaassa on peräti 40 yritystä Kristiinankaupungista, Närpiöstä ja Kaskisista. panostus. Kolmasosa Suomen tuotannosta voisi sijaita tällä seudulla, jos kaikki menee hyvin. Ja täältä löytyy kyllä kapasiteettia, Vauhkonen vakuuttaa. Monet asiat puhuvat Pohjanmaan puolesta tuulivoima-asiassa. Rannikon tuuliolosuhteet ovat ihanteelliset, ja seudulla on runsaasti harvaan asuttuja alueita. Lisäksi Pohjanmaalta löytyy kapasiteettia ja osaamista myös muihin tarvittaviin tehtäviin. Työllisyyden kasvu olisi myös merkittävä etu. Ympäristöstrategia Biowind ei ole pelkästään työskennellyt tuulivoima-asioiden parissa, vaan edistänyt myös paikallisesti tuotetun ja uusiutuvan energian käyttöä eri muodoissa. Yhtenä tavoitteena on ollut jätehuollon parantaminen ja bioenergiamuotojen, kuten hakkeen, energiapuun ja biokaasun, käytön lisääminen. Seudulla tarvitaan ympäristö- ja ilmastostrategiaa. Kaikilla kunnilla ja yrityksillä tulee olla uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen strategia. Biokaasun valmistukseen voidaan käyttää muun muassa lannoitetta, kasvihuoneiden ja turkistarhauksen jäämiä ja jopa perunankuoria. Vihreästä leimasta tulee yhä tärkeämpi kuntien imagolle! Biowind puhaltaa energiaa tuulivoimasta Suupohjan rannikkoseudun asukkaita, kuntia ja yrityksiä kannustetaan kestävään kehitykseen. Yritysten valmistelua ja motivointia hyvissä ajoin Hankkeen ensimmäisenä vuotena olemme pääasiassa keskittyneet pienten ja keskisuurten yritysten koulutuksen valmisteluun ja suunnitteluun tuulivoiman rakentamisprosessia silmällä pitäen, Vauhkonen kertoo. Hän huomauttaa hyvissä ajoin aloitettujen esivalmistelujen tärkeydestä, jotta kaikki olisivat valmiita kun on toteutuksen aika. Biowind on myös kartoittanut seudun yritykset osto-oppaaseen, jotta teollisuus- ja palveluyritysten liiketoimintamahdolli- Lisää uusiutuvaa energiaa Suomeen Nykyään 0,4 % energiasta on peräisin tuulivoimasta, kahdeksan vuoden kuluttua luvun tulisi olla 6 %. Tässä suhteessa Suomi laahaa kaukana jäljessä muista Pohjoismaista, sillä pelkästään Ruotsissa tuulivoimaa on kymmenen kertaa enemmän.suomessa, ja varsinkin Pohjanmaalla, suunta on kuitenkin oikea. Tällä hetkellä meillä on suunnitteilla noin 300 tuulivoimalaitosta Suupohjan rannikkoseudulle. Jotkut suunnitelmat ovat jo pidemmällä ja toiset vasta lähtökuopissa. Kun ajatellaan, että koko Suomessa on vain 100 tuulivoimalaitosta, tämä on suuri energiabiowind ORGANISAATIO Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy TOTEUTUSAIKA TOIMINTALINJA TL 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen KOKONAISBUDJETTI EAKR-TUKI

5 kuva: oy vaasa parks ab Vaasasta sujuvasti maailmalle ja takaisin Kun alueen teollisuus tarvitsee toimivia logistiikkaratkaisuja, kääritään hihat ja luodaan niille parhaat mahdolliset edellytykset. Vaasan lentoaseman viereen kaavaillaan Vaasanseudun logistiikkakeskusta, joka parantaa koko ympäröivän maakunnan logistisia edellytyksiä. Suunnitelmissa on myös uuden lentorahtiterminaalin ja asematason rakentaminen. Vaasan seutu tunnetaan yhtenä Suomen yritysvaltaisimmista alueista, jossa vientiteollisuus porskuttaa vahvana. Elinkeinoelämän logistisista tarpeista on syntynyt kaksi tärkeää EAKR-hanketta: Vaasa Airport Park Logistics Center ja Logistic Solutions. Molemmat paiskivat töitä sen eteen, että Vaasan logistiikka kehittyisi parhaalla mahdollisella tavalla niin maalla, merellä kuin ilmassa. Hankkeiden avulla olemme voineet luoda valmiita foorumeja ja yhteistyömuotoja, jotka antavat hyvän ja valmiin perustan viedä seudun logistiikkaa eteenpäin, kertovat projektipäälliköt Riitta Björkenheim ja Tommi Tuominen Vaasanseudun Kehitys Oy:stä VASEKista. Uusia yhteyksiä Visiona on saada Vaasa näkyvästi maailman kartalle ja nostaa seudun logistinen infrastruktuuri ja palveluntuotanto uudelle tasolle. Björkenheim ja Tuominen ovat uurastaneet selvitysten, suunnitelmien, markkinoinnin ja uusien yhteyksien luomiseksi. Strategiana on ollut kerätä kaikki tarpeet yhteen ja viedä siten kokonaisuutta eteenpäin. Tämä on ollut eräänlaista Työn näkyvänä tuloksena Vaasaan on saatu jo kaksi uutta lentoyhtiötä ja viisi uutta lentoyhteyttä. match makingia elinkeinoelämän kanssa, Björkenheim luonnehtii. Lentologistiikkahanke on tukenut sekä rahti- että matkustajaliikenteen kehittämistä. Työn näkyvänä tuloksena Vaasaan on saatu kaksi uutta lentoyhtiötä ja viisi uutta lentoyhteyttä. Air Baltic alkoi liikennöidä Vaasasta Lisäksi on saatu yhteydet Kööpenhaminaan, lisää lentoja Tukholmaan ja lennot Kittilään ja Tallinnaan, Tuominen ja Björkenheim luettelevat. He ovat tyytyväisiä, sillä kansainvälisten lentoyhteyksien turvaaminen on ehdoton edellytys sekä rahti- että henkilöliikenteen kasvulle. Onnistuneen työn tuloksena Vaasaan on voitu luoda myös konkreettinen matkustajaliikenteen kehittämisprosessi. Toteutusvalmiita suunnitelmia Logistiikkaratkaisujen kehittäminen vaatii erityisesti panostuksia infraan. Vaasan lentoaseman viereen kaavaillaan Vaasan seudun logistiikkakeskusta, joka parantaa koko ympäröivän maakunnan logistisia edellytyksiä. Suunnitelmissa on myös uuden lentorahtiterminaalin ja asematason rakentaminen Vaasan lentoasemalle. Kun suunnitelmat ovat valmiina, käytännön toteutus voidaan aloittaa lyhyelläkin varoitusajalla. Lentorahtiterminaalin rakentaminen on aloitettu, ja asematason suunnitelmat ovat valmiina. Hankkeet etenevät maailman taloudellisen tilanteen mukaan, sillä se heijastuu nopeasti myös lentorahtiliikenteeseen, Björkenheim tietää. Logistiikkamuodot yhdessä vahvempia Björkenheimin ja Tuomisen mukaan Vaasan kaikki logistiikkamuodot tukevat läheisesti toinen toistaan. Siksi lento-, laiva-, tieja raideliikennettä halutaan viedä eteenpäin kokonaisuutena. Lentoaseman läheisyyteen rakentuva logistiikka-alue palvelee sekä tie- että raideliikennettä. Kun logistiikkatoimintoja keskitetään samalle alueelle, elinkeinoelämää voidaan palvella tehokkaammin. Tavoitteemme on lisätä liikennettä myös Vaasan satamassa, jotta Vaasan seutu, elinkeinoelämä ja satama voivat maksimaalisesti hyötyä toisistaan, Tuominen selvittää. Logistiikan eteen tehty työ on jo tuottanut hedelmää. Päätösten pohjaksi on voitu tarjota tärkeää lisätietoa, mikä on nopeuttanut asioiden etenemistä. Päättäjille on tehty selvityksiä ja rahoituksen tarvitsemaa seudullista edunvalvontaa on hoidettu ahkerasti. Eri toimijoiden välinen hyvä yhteistyö on arvossaan tulevaisuudessakin. Logistiikan kehittämiselle on selvä tilaus. Esimerkiksi lentoliikenteessä ja satamassa monia tavoitteita on jo saavutettu, nyt vain varmistetaan että palvelu pelaa. Työ siis jatkuu! VASEKin projektipäälliköt Tommi Tuominen ja Riitta Björkenheim edistävät Vaasan lento-, laiva-, tie- ja raideliikennettä kokonaisuutena, sillä kaikki logistiikkamuodot tukevat toisiaan. logistiikka Vaasa Airport Park Logistics Center ORGANISAATIO Vaasanseudun Kehitys Oy TOTEUTUSAIKA TOIMINTALINJA TL 4. Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen KOKONAISBUDJETTI EAKR-TUKI Logistic Solutions ORGANISAATIO Vaasanseudun Kehitys Oy TOTEUTUSAIKA TOIMINTALINJA TL 4. Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen KOKONAISBUDJETTI EAKR-TUKI

6 Yleensä kaikki energiaan syötetyt eurot lähtevät ulos omalta alueelta. Ne päätyvät jopa ulkomaille kaukaisiin öljyvaltioihin saakka. Entä jos se sama raha jäisikin pyörimään omalle alueelle? Sillähän olisi valtava taloudellinen vaikutus! Näillä sanoilla Levón-institutin kehittämispäällikkö Pekka Peura on herättänyt kuulijat Pietarsaaren seudulla. Ihmiset hämmästelevät, voisiko se olla totta? ESSI-hanke (Energy Self- Sufficient Initiative) paiskii hartiavoimin töitä, jotta vastaukseksi saadaan kyllä. Ylimaakunnallista hanketta koordinoi Patrik Sjöholmin johdolla Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Hankekumppaneina mukana ovat myös Jyväskylän, Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut. Pietarsaaren seutukunnassa on paljon maataloutta, jota voitaisiin hyödyntää energian tuottamisessa. Työllisyys paranee, ympäristökuormitukset vähenevät ja alueen talous kasvaa. Ohjelma etsii energianlähteet läheltä ESSI-hankkeella on Länsi-Suomen läänissä neljä pilottialuetta, jonne Länsi-Suomen Energiaomavaraisuusohjelmaa jalkautetaan kehitetyn ASPIRE-mallin avulla. Ohjelman tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset edellytykset energiaomavaraisuuden toteuttamiselle ja samalla käynnistää ideoituja projekteja myös käytännössä. Vaasan yksikön pilottialue on Pietarsaaren seutukunta. Olemme perustaneet alueellisen ohjausryhmän, jossa on mukana kuntien edustajia, teknisiä johtajia ja energialaitosten asiantuntijoita. Kartoitamme yhdessä alueelle ominaisia piirteitä ja kehitystarpeita, Peura kertoo ohjelman ensivaiheista. Toisessa vaiheessa alueen asukkaille tiedotetaan kehittämistoimista ja lisätään kaikkien sidosryhmien tietotaitoa uusiutuvasta energiasta ja energian säästämisestä. Seudulta haetaan myös tiettyjä kyvykkyyksiä ja ammattikuntia, joita tarvitaan mukaan ohjelman yhdessä eteenpäinviemiseen. Ohjausryhmä kokoaa lopulta parhaat ydinideat, joilla paikallista energiaomavaraisuutta voitaisiin edistää. Luomme toimintasuunnitelman, jolla voidaan aloittaa projektien käytännön toteuttaminen. Mitoitamme resurssit, rahoituksen ja aikataulut, Sjöholm esittelee. Pietarsaaren seutu voisi lämmetä biokaasulla Peuran ja Sjöholmin mielestä Pietarsaaren seutu on hankkeen kannalta hedelmällinen. Siellä on sekä maaseutua että kaupunkia ja paljon erityyppistä osaamista. Energiaa seudulla riittää, mutta miten voitaisiin lisätä omavaraisuutta? Ympäryskuntien maatiloilta voitaisiin kerätä biokaasua koko alueen energiakäyttöön. Seudulla on myös paljon maalämmön osaamista, jota kannattaa hyödyntää. Alueen veneteollisuuden lasikuituosaamisesta voisi olla hyötyä tuulivoimayrityksille. Ajan myötä hankeyhteistyöstä voi nousta aivan uusia innovaatioita ja uutta yritystoimintaa, Peura maalailee. Miehet tietävät, että energiaomavaraisuuden kohentuminen tuo positiivisia vaikutuksia. Tuloksia on jo nähtävillä Suupohjan seutukunnassa, jossa sama ohjelma on aiemmin viety läpi. Myös Pietarsaaren seudulla on odotettavissa sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Työllisyys paranee, ympäristökuormitukset vähenevät ja alueen talous kasvaa. Hankkeen myötä voimme kehittää ja tarjota valmiin etenemismallin myös muille alueille. ASPIRE-malli SUUNNITTELU PERUSTAMINEN TIETOISUUS KYVYKKYYDET TOIMINTA- SUUNNITELMA «SUUNNITTELE TOIMI / KORJAA» «TOTEUTA» TARKISTA SOSIAALISET VAIKUTUKSET TALOUDELLISET VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET Kohti energiaomavaraisuutta Alueiden omilla voimavaroilla voitaisiin usein tuottaa ennennäkemätöntä energiaomavaraisuutta. Avuksi tarvitaan vain oikeat askelmerkit. Vaasan yliopiston ESSIasiantuntijat Pekka Peura ja Patrik Sjöholm keräävät yhteen alueelle ominaisia piirteitä ja resursseja, joilla energiaomavaraisuutta voidaan konkreettisesti lähteä edistämään. energia ESSI Länsi-Suomen energiaomavaraisuusohjelma ORGANISAATIO Levón-instituutti, Vaasan yliopisto TOTEUTUSAIKA TOIMINTALINJA TL 2.Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen KOKONAISBUDJETTI EAKR-TUKI

7 Tehoa tekniikan kampukselle Missiona on tuottaa entistä enemmän teknistä osaamista, tutkimustietoa ja uusia työntekijöitä Vaasan seudun teollisuudelle. Technobothnian johtaja Timo Kankaanpää on perustanut tekniikan kampukselle osaamiskeskuksia, joissa alueen yritykset ovat vahvasti mukana. Tuloksena on jo syntynyt esimerkiksi tuulivoimatekniikan hanke Algeriaan, ja putkessa on tulossa paljon uutta ja mielenkiintoista. Timo Kankaanpää, Vaasan yliopisto, projektipäällikkö Vanhan puuvillatehtaan kutomohalli, Technobothnia, elää uutta elämäänsä modernina tekniikan tutkimuskeskuksena. Se on Vaasan tekniikan kampuksen sydän, kolmen korkeakoulun yhteistyön tulos, jonka käytävillä ja laboratorioissa käy mukava vilske. Vaasassa tekniikan ala on kovassa nosteessa. Seudun teollisuus tarvitsee tulevina vuosina satamäärin lisää osaavaa työvoimaa. Elinkeinoelämä on kääntänyt katseensa korkeakouluihin, ja korkeakoulut rekrytoivat ja kouluttavat, minkä kerkiävät. Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia sekä VASEK Oy perustivat avuksi EAKR-hankkeen, jonka tavoitteena on entisestään vahvistaa tekniikan alan korkeakoulutusta ja tutkimusta. Tuomme tehoa tekniikan kampukselle organisoimalla toimintaa uudelleen. Lisäämme yhteistyötä alan yritysten kanssa ja pyrimme aktivoimaan opiskelijamarkkinointia, kertoo hankkeen projektipäällikkö, Technobothnian johtaja Timo Kankaanpää. Teollisuusyritykset innolla mukana Technobothnia tarjoaa yrityksille tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä tuotekehityspalveluita. Seudun elinkeinoelämä on lähtenyt innolla mukaan kehittämään tekniikan kampusta. Hankkeen puitteissa kampukselle on perustettu tekniikan eri osaamisaloittain osaamiskeskuksia. Ryhmissä on mukana aina 3 5 teollisuusyritystä ja edustajat Vaasan yliopistosta, Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Novialta. Firmat ovat erittäin sitoutuneita ja täysillä työssä mukana. Ryhmät ovat eräänlaisia neuvottelukuntia, jotka tapaavat neljännesvuosittain. Niiden tehtävä on siirtää tietoa, oppia toisiltaan ja luoda uusia kansainvälisiä yhteishankkeita, Kankaanpää selvittää. Työryhmissä on mukana teollisuusjättejä, kuten Wärtsilä, ABB ja Vacon, mutta myös pienempiä pk-yrityksiä, kuten Mervento, Mapromec, Geopipe. Kankaanpään mukaan strategiana on tehdä yhteistyötä esimerkiksi Vaasassa väitelleiden kansainvälisten opettajien kanssa. Työryhmien suunnitelmat voidaan viedä lopulta yhdessä käytäntöön opettajien kotimaihin ja luoda Vaasan alueen teollisuudelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia nopeasti kasvavilla markkinoilla. Korkeakoulujen kautta tehdyllä työllä on niin sanotusti vapaat kädet. Tuloksena on jo syntynyt esimerkiksi tuulivoimatekniikan hanke Algeriaan, ja putkessa on tulossa paljon uutta ja mielenkiintoista, Kankaanpää paljastaa. Tekniikan kampus vahvistuu markkinoinnilla ja yhteistyöllä Tekniikan kampuksella tehdään töitä, jotta mahdollisimman paljon uusia opiskelijoita hakeutuisi Vaasaan teknisille aloille. Technobothniaan kutsuttiin kerran jopa alakoulun kolmasluokkalaisia, jotta kiinnostus alaan voitaisiin herättää jo varhain. Vierailu oli erittäin palkitsevaa. Lapset saivat tehdä paljon itse ja kokeilla robotteja. He olivat haltioissaan! Kankaanpää iloitsee. Hän arvostaa seudullista markkinointia, jossa kaikki toimijat puhuvat samoilla luvuilla ja jossa alueen osaaminen on yksi kärkiviesteistä. Kankaanpää haluaisi vieläkin tiivistää paikallista yhteistyötä, sillä vain yhteistyössä korkeakoulut voivat kasvaa ja tekniikan kampus kukoistaa. Potentiaali on täällä ainakin kova, ja hyviä hankkeita on käynnissä. Olisi tärkeää vielä rationalisoida koulutusyhteistyötä, jotta se olisi entistä tehokkaampaa. Vaasa energiateknologian kärkiosaajana nostaa aina pisteitään, kun yritykset tuovat vieraitaan Technobothniaan tutustumaan. Meillä käy paljon ulkomaalaisia ryhmiä. Käytännönläheisyys ja hyvä teollisuusyhteistyö kiinnostaa ja hämmästyttää. Moni on sanonut, että haluamme ostaa samanlaisen laboratorion meille. Olen joutunut vastaamaan, että olemme valmiita neuvottelemaan mutta koulutus ja sitä tukevat laboratoriot pitää aina mukauttaa ympäristöönsä, kuten Vaasassa on lukuisten vuosikymmenten aikana tehty, Kankaanpää hymyilee. tekniikka Vaasan tekniikan kampus osana Vaasa Science Parkia ORGANISAATIO Vaasan yliopisto TOTEUTUSAIKA TOIMINTALINJA TL 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen KOKONAISBUDJETTI EAKR-TUKI

8 Vuonna 2007 heräsi ajatus, että jotain olisi tehtävä Pohjanmaan metalliyritysten hyväksi. Hankkeen johtaja Stefan Malm VASEKista halusi kehittää verkoston, josta hyötyisivät kaikki alueen metallialan yritykset. Koska maantieteellisesti oli mahdotonta, että olisin paikalla Kristiinankaupungissa etelässä ja Kruunupyyssä pohjoisessa, hankkeesta tehtiin Pohjanmaan kehitysyhtiöiden yhteinen. Kun itse toimin Vaasassa, otin yhteyttä Pietarsaaren Concordiaan ja Närpiön Dynamoon. Jotta saisimme täydellisen kokoonpanon, pyysimme mukaan myös Teknologiakeskus Merinovan ja Göran Östbergin johtaman Finnmet-verkkoportaalin, Malm kertoo. Vuoden 2008 alussa nämä viisi kumppania perustivat lopulta Ostrobothnia Metal -hankkeen, jolle myönnettiin kolmivuotinen rahoitus. Kaikilla kumppaneilla oli yhteyshenkilö, jonka puoleen metalliyritykset voivat kääntyä. Näin pohjalaiseen kokonaisuuteen saatiin paikallinen ulottuvuus. Yhteistä kehitystä sitoutumattomuuden ansiosta Kokonaistilanteen hahmottamiseksi kartoitettiin ensiksi seudun metalliyritykset. Tutkittiin minkä tyyppistä teollisuutta pohjalaiset harjoittavat, miltä sukupolvenvaihdostilanne näyttää ja mitä tuotteita valmistetaan. Kun tilanne oli selvillä, voitiin tarttua kehittämiskysymykseen ja ohjata yrityksiä oikeaan suuntaan. Hanke informoi kaikkia yrityksiä tarjolla olevista koulutuksista, mutta on myös ollut aloitteentekijänä maakunnan metalliosaamista edistävien kurssien järjestämisessä. Erilaisille messuille on myös järjestetty yhteisiä linja-autokuljetuksia, joita osallistujat ovat suuresti arvostaneet. Yksi hankkeen tärkeimmistä osa-alueista on ollut yhteistyö nk. päällirakentajien kanssa. Päällirakentajat on yhteisnimitys kuorma-autojen koreja valmistaville yrityksille. Ostrobothnia Metal teki toimintaympäristöanalyysin, joka osoitti että kehitys voisi olla voimakkaampaa. Paremman kokonaisuuden aikaansaamiseksi alalle vaadittiin sekä koulutusta että yhteistyötä. Ensimmäistä kertaa kaikki päällirakentajat kerättiin saman Hanke informoi kaikkia yrityksiä tarjolla olevista koulutuksista, mutta on myös ollut aloitteentekijänä maakunnan metalliosaamista edistävien kurssien järjestämisessä. pöydän ääreen miettimään menetelmiä yhteisen ja vahvemman kehityksen hyväksi. Tämä oli mahdollista nimenomaan siitä syystä, että hankkeena olimme neutraali toimija ja halusimme toimia kaikkien parhaaksi. Ei se muuten olisi toiminut, Malm sanoo. Tulokset olivat uskomattoman hyviä ja olemme erittäin tyytyväisiä niihin. Finnmet-portaali, korvaamaton voimavara Hankevuosina Finnmet-portaali on ollut erinomaisen tärkeä voimavara. Lähes 150 rekisteröityä metalliyritystä on listattu sivulle, esimerkiksi työmenetelmän, osaamistason tai koon mukaan. Finnmetissä on ainutlaatuinen hakutoiminto, jonka kautta asiakas helposti löytää oikean yrityksen omiin tarpeisiinsa eikä pelkästään luetteloa metalliyrityksistä. Tämä on ollut todellinen valttikortti markkinointiyhteyksissä, sanoo Östberg, joka itse on kiertänyt kaikissa 300:ssa yrityksessä kertomassa portaalin eduista. Finnmet-portaalin kehittämistä jatketaan nyt uudessa hankkeessa nimeltä Finnmet Partners. Tämä hanke jatkaa Ostrobothnia Metalin aloittamaa työtä alan imagon parantamiseksi. Yhä vähemmän uusia oppilaita hakeutuu metallialan koulutuksiin, ja vuonna 2010 Ostrobothnia Metal teki laajan tutkimuksen syistä tähän. Nyt Finnmet Partners jatkaa työtä tällä saralla. Meidän pitää päästä pois stereotyyppisestä kuvasta hitsausliekkeineen ja meluisine ympäristöineen. Metallialahan on niin paljon muuta, Östberg toteaa. Yksi hankkeen tärkeimmistä osa-alueista on yhteistyö kuorma-autojen päällirakentajien kanssa. Metallitoimijat yhdessä vahvempia Koskaan aikaisemmin kaikkia ei ole kerätty yhden ja saman pöydän ääreen. Vaasanseudun Kehitys Oy, Pietarsaaren Concordia ja Närpiön Dynamo koordinoivat yhteisesti koko seudun metallialan hanketta. Jotta saimme täydellisen kokoonpanon, pyysimme mukaan myös Teknologiakeskus Merinovan ja Göran Östbergin johtaman Finnmet -verkkoportaalin, VASEKin projektipäällikkö Stefan Malm kertoo. metalli Ostrobothnia Metal ORGANISAATIO Vaasanseudun Kehitys Oy TOTEUTUSAIKA TOIMINTALINJA TL 1. Yritystoiminnan edistäminen KOKONAISBUDJETTI EAKR-TUKI

9 Lisää sisältöä maailmanperintöleimaan Kävijämäärää kasvattamalla voidaan maailmanperintöalueella tukea neljän kunnan yhdyskuntakehitystä. Jo kuuden vuoden ajan Merenkurkun saaristo on voinut ylpeillä asemallaan luontokohteena UNESCOn arvostetulla maailmanperintölistalla. Itse nimitys tulee pelkän diplomin muodossa. Land of the Rising Stones II -EAKR-hankkeessa Pohjanmaan Matkailu luo diplomiin kuitenkin lisää arvokasta sisältöä. Hanke on usean hankkeen joukossa viimeisin kaksivuotinen jatkohanke. Lisää houkuttelevuutta Päätavoitteenamme on ollut Merenkurkun saariston luonnonperintökohteen markkinoiminen ja sen kehittäminen matkailijoita houkuttelevaksi käyntikohteeksi. Maankohoamisen ja saariston muodostelmien ansiosta alue on ainutlaatuinen, myös maailmanlaajuisesti katsoen. Alueella on paljon potentiaalia, ja sen parissa me työskentelemme, Land of The Rising Stones II:n projektipäällikkö Kenth Nedergård kertoo. Nedergårdin mukaan hankkeen tärkeä osa on esitellä luonnonperintökohdetta näkyvästi ulospäin. Ensisijaisena tehtävänä on maailmanperintötiedon levittäminen alueellisesti ja sen jälkeen kansallisesti ja kansainvälisesti. Markkinointityötä on tehty muun muassa erilaisilla matkailu- ja vapaa-aikamessuilla eri puolilla Suomea. Matkailu edistää alueen yhdyskuntakehitystä Maailmanperintökohde sijaitsee neljän kunnan, Vaasan, Mustasaaren, Vöyrin ja Maalahden, alueella. Houkuttelemalla kävijöitä kuntiin voidaan parantaa alueen yhdyskuntakehitystä ja työllisyystilannetta. Myös hankkeessa on haluttu tukea yrityksiä ja kehittää yhteistyössä niiden kanssa esimerkiksi erilaisia tuotteita ja palveluja maailmanperintökohteen kävijöille. Maailmanperintö-status ei kuitenkaan merkitse sitä, että rahoitusta tulisi automaattisesti kunnilta, valtiolta tai kaupallisilta tahoilta. Me olemme hankerahoituksen turvin yhdessä kuntien ja yrittäjien kanssa luoneet sisältöä maailmanperintöleimaan, Nedergård toteaa. Hankkeenhan ei sinänsä tule tuottaa rahaa, vaan sen tehtävänä on hyödyttää maailmanperintöalueella toimivia ja asuvia. Kun tänne saadaan houkuteltua väkeä, he toivottavasti myös käyttävät rahaa paikan päällä. Se puolestaan pitää yhteiskunnan rattaat liikkeessä. Merenkurkun saariston ainutlaatuisuus esille Nedergårdin mukaan suurimpana haasteena on ollut juurruttaa tietoa alueen suuresta potentiaalista heille, jotka itse toimivat alueella. Kaikissa neljässä kunnassa on uskomattomia mahdollisuuksia kehittää jotain ainutlaatuista. Esimerkkinä mainittakoon, että kuka tahansa voi tarjota saaristoristeilyä, mutta kaikkialla Suomessa ei pystytä tarjoamaan risteilyä maailmanperintösaaristossa. Tämä on pieni, mutta erittäin merkittävä vivahde-ero markkinointiyhteyksissä. Olemme tässä hankkeessa todella tehneet töitä tämän löytämiseksi ja sen esille nostamiseksi! The Land of the Rising Stones II ORGANISAATIO Pohjanmaan Matkailu - Österbottens Turism ry TOTEUTUSAIKA TOIMINTALINJA TL 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen KOKONAISBUDJETTI EAKR-TUKI KUVA: Arto Hämäläinen kuva: Kenth Nedergård Päätavoitteenamme on ollut Merenkurkun saariston luonnonperintökohteen markkinoiminen ja sen kehittäminen matkailijoita houkuttelevaksi käyntikohteeksi, kertoo Kenth Nedergård, projektipäällikkö Pohjanmaan Matkailusta. Kuka tahansa voi tarjota saaristoristeilyä, mutta kaikkialla Suomessa ei pystytä tarjoamaan risteilyä maailmanperintösaaristossa. luonto

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla

Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuu- desta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 2/2007 Sisältöä: Erkki Toivanen eurooppalaisuudesta s. 9 Suuri glögitesti s. 26 Panula-opistolla 40v-juhlavuosi s. 24 Työvoima-teema Esittelyssä metallibändit s. 28 Kyläliite: Tutustu 24 suupohjalaiseen

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006

Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 Porin kaupungin henkilöstölehti 1/2006 15 kysymystä Pori 2012 strategiasta s. 4 Kaupunginjohtajat vastaavat Lähiesimieskoulutus s. 6 Erityisasiantuntija Kristiina Strandman luennoi ikäjohtamisesta Suomen

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Energia & innovaatiot

Energia & innovaatiot Energia & innovaatiot Vaasan seutu saa suurta kilpailuetua asemastaan Pohjoismaiden suurimpana energiaklusterina. Korkea osaamistaso ja toimijoiden välinen monipuolinen yhteistyö pitää moottorin käynnissä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET

KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET KymiDesign & Business TOIMIVAT TYÖELÄMÄSUHTEET Sisällys JOHDANTO 8 Busineksen ja luovien alojen liitto luo uusia mahdollisuuksia! Kirjoittajat: Raimo Pelli,

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1

Virtuaalihitsauksessa. ei tarvita haalareita. 7 kysymystä tuotteistamisesta. Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 amicase Amiedun asiakaslehti 2 2011 7 kysymystä tuotteistamisesta Virtuaalihitsauksessa ei tarvita haalareita Kemppi kouluttaa virtuaalisesti Tuotteistaminen alkaa asiakkaan kuuntelemisesta 1 Sisällys

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu

Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Menestyjien mukana Innovatiivinen Oulun seutu Innovatiivinen Oulun seutu 2009 2011 Julkaisijat Oulun kauppakamari Uusikatu 53, 90100 Oulu Puhelin: 010 821 8800 Fax: 010 821 8809 etunimi.sukunimi@chamber.fi

Lisätiedot

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014

Toholammin kuntasivut Sivu 15-19. Yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Biolaakso kertoo biotalouden laajuudesta. Sivu 3. Sivu 8 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 1/2014 YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 1/2014 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA Yrittäjyys kiinnostaa nuoria Yhteiskunnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Esipuhe 5. Johdanto 7

Esipuhe 5. Johdanto 7 Esipuhe 5 Johdanto 7 1. Ylä-karjalassa haluttiin vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin 9 1.1. Syrjäseutu innostui tietoyhteiskunnan kehittämisestä 10 1.2. Seutukunnalle selviytymisstrategia 12 1.3. Tietoyhteiskunta

Lisätiedot