2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus"

Transkriptio

1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vaasa 1.3. Ylläpitäjän omistaja tai taustatahot 1 janmaan kauppakamari, Vaasan yliopisto ja Svenska handelshögskolan Osakeyhtiö. Omistajatahot ovat Vaasan kaupunki, Pohjanmaan liitto, Poh Hanken Ammattikorkeakoulun nimi Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola 1.5. Ammattikorkeakoulun opetus Suomi ja englanti ja tutkintokielet 1.6. Päätoimipiste ja paikkakunnat, joilla ammattikorkeakoulutoimintaa on tarkoitus harjoittaa 2 Vaasa Toimintaa ei ole tarkoitus järjestää muilla paikkakunnilla 2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus ja visio Ammattikorkeakoulun profiili ja painoalat 4 Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK, kouluttaa kansainvälisiä asiantuntijoita elinkeinoelämän palvelukseen. VAMK on monikielinen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta sekä tutkimus ja kehitystoimintaa integroituna opetukseen tekniikassa, liiketaloudessa sekä sosiaali ja terveysalalla. VAMK tarjoaa opetusta perustutkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavassa koulutuksessa sekä täydennyskoulutuksessa. Opiskeluun liittyy olennaisena osana yhteistyö työelämän kanssa. Visiomme on olla läntisen Suomen energisin, vetovoimaisin ja kansainvälisin ammatillisten osaajien oppimis ja tutkimusyhteisö. VAMK profiloituu kansainväliseen liiketoimintaosaamiseen ja erityisesti sähkö ja konetekniikkaan erikoistuvana kouluttajana ja aluekehittäjänä. VAMK profiloituu myös kansainväliseen yhteistyöhön sekä aluevaikuttavuuteen. Ammattikorkeakoulu korostaa yrittäjämäisen toimintatavan omaksumista, jota toteutetaan opetukseen integroituna kaikessa koulutuksessa. Ammattikorkeakoulun painoalat ovat: Vientiteollisuuden liiketoimintaosaaminen, erityisesti kansainvälisen kaupan ja logistiikan käytännöt Sosiaali ja terveysalan keskeinen perusosaaminen sekä väestön työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Energia alan tekninen osaaminen, erityisesti sähkön tuotanto, käyttö ja siirtoteknologiat sekä energiateollisuuden tietotekniikka Alueen strategiat ovat Pohjanmaan maakuntaohjelma : Uuden energian Pohjanmaa energiaa ja huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä sekä Pohjanmaan energiastrategia ja toimenpideohjelma Ammattikorkeakoulun strategiset kumppanuudet 5 Vaasan seudulla on Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä, johon kuuluvat n. 140 energia alan yritystä. Työ ja elinkeinoministeriö on valinnut Vaasan INKA ohjelman kestävien energiaratkaisujen veturiksi koko Suomeen. Energiaklusterin yritykset tuottavat yli 12 % Suomen teknologiaviennistä. VAMK tiivistää yhteistyötä lähiammattikorkeakoulujen, etenkin suomi, ruotsi kielikylpyyn tähtäävää yhteistyötä Novian kanssa. SeAMKin kanssa on muodostettu strateginen kumppanuussuhde. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa koulujen keskinäistä työjakoa sekä tiivistää yhteistyötä tukipalve

2 luissa, mm. tietojärjestelmäsovelluksia kehitettään yhdessä. Vaasan yliopiston (VY) kanssa kehitetään ja syvennetään nykyistä yhteistyötä. Yhteistyötä on tehty tukipalveluissa (mm. yhteistä henkilöstöä) ja yhteistyöstä laajennetaan muihin tukipalveluihin. Tietojärjestelmäpalvelut ovat yhteisiä. VAMK ja VY kehittävät yhdessä koulujen yhteistä kokonaisarkkitehtuuria. Myös kansainvälisissä asioissa, markkinoinnissa yhdistetään toimintoja VYn kanssa. Kuudella korkeakoululla on yhteinen kirjasto, Tritonia. VAMKin kirjasto yhdistettiin 2010 osaksi Vaasan tiedekirjasto Tritoniaa. Tritonia on seuraavien korkeakoulujen yhteinen kaksikielinen kirjasto: VY, VAMK, Åbo Akademi (Vaasan ja Pietarsaaren yksiköt), Yrkeshögskolan Novia (Vaasan ja Pietarsaaren yksiköt, Hanken (Vaasan yksikkö), Centria ammattikorkeakoulu (Pietarsaaren yksikkö). Kolmella korkeakoululla (VAMK, VY ja Novia) on yhteinen opetus ja tutkimuslaboratorio, Technobothnia. Aalto yliopiston Länsi Suomen muotoilukeskus Muova, siirtyy VAMKille vuoden 2014 alusta laajentaen ja monipuolistaen Vaasan ammattikorkeakoulun osaamista. Toisen asteen oppilaitoksen Vaasan ammattiopiston kanssa tehdään yhteistyötä, jolla edistetään toisen asteen opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. Parhaiden, ulkomaisten partnereiden kanssa syvennetään yhteistyötä, esim. Hochschule Heilbronn, Katholieke Hogeschool Zuid Vest Vlaanderen, Hogeschool van Utrecht, Hochschule Ulm sekä University of Derby. Toteutetaan yhteistä opetusta ja hankkeita. Partnereiden kanssa on kehitetty ja toteutettu yhteisiä moduuleja, Joint Degree sekä kaksoistutkintoja Double Degree. Derbyn kanssa on tiivistä opiskelija ja opettajavaihtoa. Kiinan Wuhanissa olevien korkeakoulujen kanssa on vuosikymmenen aikana kehitetty yhteistyötä, joka on käytännössä opettaja ja opiskelijavaihtoa. Hanketoiminta on vilkkainta Ruotsissa olevien korkeakoulujen kanssa Keskeiset muutokset VAMK:ssa loppuu vuoteen 2015 loppuun mennessä ruotsinkielinen koulutus sekä matkailun koulutus kolmella kielellä. VAMK ei hae näitä koulutusvastuita toimilupahakemuksessaan Perustelut ammattikorkeakoulun toimintarakenteelle Työnjako lähiammattikorkeakoulujen kanssa selkiytyy uuden profiloinnin ja haettujen koulutusvastuiden myötä. Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnan keskittäminen Palosaaren kampusalueelle sekä Muovan liittäminen VAMK:n toimintaan tuovat uusia mahdollisuuksia koulun toiminnalle. Vaasan Palosaaren kampus: Vuoteen 2017 mennessä VAMKin koko toiminta on siirtynyt Vaasan Palosaaren kampukselle ja VAMK toimii vastaremontoiduissa tiloissa. Myös liiketalouden koulutus sekä sosiaali ja terveysalan koulutus ovat siirtyneet keskustan toimipisteestä Palosaarelle. Läheisyys ja jopa yhteiset tilat mahdollistavat entistä tiiviimmän eri alojen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön koulutuksessa ja tutkimuksessa. Tekniikan yksikkö toimii pääosin samoissa tiloissa Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan kanssa. Sosiaalija terveysalan osaamis ja tutkimuskeskittymä Medibothnia on valmistunut. Näissä uusissa tiloissa toimivat sekä VAMKin että Novian sosiaali ja terveysala uudistetun toimintakonseptin mukaisesti. Lisäksi Vaasan kaupungilla on käytössä merkittävä osa Medibothnian tiloista; mm. hammashoitopalvelut, hammaslääkäriopiskelijoiden harjoittelu, sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikka sekä iäkkäiden henkilöiden päivähoitokoti sijoi

3 tetaan näihin tiloihin. Medibothniasta muodostuu todellinen, kaksikielinen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä VAMKin, Novian ja työelämän eri organisaatioiden välille. Hallinto ja tukipalveluiden toteuttaminen tulee yhteistyön kautta tarkoituksenmukaisemmaksi ja joustavammaksi. Palosaaren kampuksen alueella toimiva Muova on osa VAMKia vuoden 2014 alusta lukien. Kampuksella toimivat myös opetus ja tutkimuslaboratorio Technobothnia, joka on yhteinen oppimisympäristö VAMK:n, Novian ja VY:n kanssa sekä yhteinen kirjasto Tritonia palvelee kuutta korkeakoulua Vaasassa.

4 3. Haetun ammattikorkeakoulun toiminnalliset edellytykset 3.1. Toimintaympäristöanalyysi 6 Vaasan seutu: Vaasan seudun energiasektorin yritysten vahva kasvu vaatii yhä enemmän osaajia. Kasvu näkyy ja tuntuu Vaasan seudulla. Vaasan seutu on n asukkaan vetovoimainen, kansainvälinen ja kasvava alue, joka tarjoaa edellytykset yrittämiselle ja korkeatasoiselle osaamiselle. Vaasa on teollinen kaupunki, jossa on pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä. Keskittymään kuuluu yli 140 yritystä, joista usea on alansa globaali markkinajohtaja. Työntekijöitä energia alalla on tällä hetkellä yli , vuonna 2020 yli Teollisen tuotannon arvo on 4,5 miljardia euroa, josta 70 % menee vientiin. Tämä on 30 % koko Suomen energiateknologiaviennistä. Korkeakouluissa aloittaa joka vuosi 2200 opiskelijaa, mikä ei täytä yritysten rekrytointitarvetta. Mahdollisuus monikieliseen korkeakoulutukseen ja vankka energiatekniikan osaaminen tulee taata Vaasan seudun asema merkittävänä osaamiskeskuksena. Energia alan hyvät työmahdollisuudet ja Vaasan seudun vetovoima asuinpaikkana houkuttelevat paikkakunnalle uutta osaamista. Vaasan seutu on kokonaisuudessaan yhtenäistä työssäkäyntialuetta, jonka työllisyysaste on maan parhaita. Vaasan kaupungin työpaikkojen omavaraisuusaste on 130. Teollisuus tarjoaa 24 % työpaikoista, kaupan alalla työskentelee 16 % sekä julkisella sektorilla 32 % työssäkäyvistä henkilöistä. Vaasan seudun suuret kansainväliset yritykset generoivat alihankintayrityksissä vähintään yhden työpaikan jokaista omaa työntekijäänsä kohden sekä muille aloille 1,5 työntekijää. Pohjanmaan maakunta pitää sijaa kolme maakuntien kilpailukykyjen vertailussa. Vertailu perustuu viime vuoden lukuihin mm. bruttokansantuotteeseen, työllisyysasteeseen, kuntatalouteen ja väestönkehitykseen. Pohjanmaata nostaa yksiselitteisesti Vaasan energiateollisuuden menestys. Pohjanmaan maakunnan väestöennusteen mukaan ikäluokka vuotta lähtee kasvamaan vuonna Työllistyminen on pitkään ollut maan parhaimpia, syntyvyysluvut ovat kasvussa. Työttömyys huhtikuussa 2013 oli maan alhaisin eli 7,1 % työvoimasta ja heinäkuussa edelleen maan alhaisin 8,1 % Ahvenanmaan jälkeen. Työllisten määrän ennustetaan kasvavan Pohjanmaalla vuosien välillä noin henkilöllä, mikä tarkoittaa noin 3 prosentin työllisten määrän kasvua. Eniten kasvavia toimialoja ovat koneiden ja laitteiden valmistus, tukku ja vähittäiskauppa sekä terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut. Ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden tarve korostuu erityisesti tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali ja terveysalan osaajissa, joiden tutkintotuotos alueella ei näytä riittävän vastaamaan avautuvien työpaikkojen määrää. Tilastokeskuksen sijoittumistilastojen mukaan on vuosien välisenä aikana ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta vuonna 2010 työskentely ja opiskelu sekä kotimaassa että ulkomailla. Ainoastaan 4 % oli työttömänä. VAMKista valmistuneiden työllistyminen eri maakuntiin vuonna 2010 löytyy erillisestä liitteestä. Suurin riski lienee siinä, että teollisuus ei saa tarvitsemaansa koulutettua työvoimaa, minkä seurauksena voi olla että teollisuus ja tuotanto siirtyvät muualle, esim. ulkomaille, mikä vaikuttaa toimintaympäristön kaikkiin toimijoihin kielteisesti. Siksi on koulutuksen avulla kehitettävä ja ylläpidettävä se huippuosaamisen taso, joka alueelta jo löytyy.

5 Vaasan kaupunki: Työ ja elinkeinoministeriö valitsi viisi teemaa ensi vuonna alkavaan innovatiiviset kaupungit eli INKA ohjelmaan. Ohjelma vauhdittaa suuria, kansainvälistä kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa luovia hankkeita kaupunkien ja valtion yhteistyöllä. Vaasan INKA teema Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut perustuu voimakkaasti kasvavan hajautetun ja uusiutuvan energian vientimarkkinoille. Keskittymä panostaa jatkossa voimakkaasti tietotekniikan ja tietoliikenteen integroimiseen energiateknologian ratkaisuihin. Laitteiden älykkyyden ja kommunikoinnin lisäys mahdollistaa uusia merkittäviä markkinoita palveluliiketoiminnan synnyttämiseksi ja luo merkittävästi uusia työpaikkoja. Vaasan kaupunki on julkishallinnon keskuspaikka, jossa löytyvät, mm. seuraavat oikeuslaitokset: käräjäoikeus, hovioikeus, hallinto oikeus. Poliisipiirien lukumäärän vähenemisen myötä Vaasa on piirin hallinnollinen päätoimipaikka. Aluehälytyskeskuksen sijoituspaikka on Vaasa. Kaupungilla on lähinnä vientiyritysten ansiosta vilkkaat ja tiiviit liikenneyhteydet sekä ulkomaille että kotimaan kohteisiin: mm. Vaasan lentoasema on matkustajamäärillä mitattuna yksi Suomen suurimmista, sijoittuen viidennelle sijalle maakuntalentokentistä. Vilkastunut laivaliikenne on saanut EU:lta 6 milj. euron tuen logististen ratkaisujen kehittämiselle. Kaupunki on toiseksi kansainvälistynein kaupunki Suomessa. Kansainvälisyys näkyy mm. siinä, että ulkomaalaistaustaiset kaupunkilaiset tulevat 100 eri maasta. 3.2 Keskeiset työelämäkumppanuudet 3.3. Henkilöstöresurssit ja henkilöstön kehittäminen Kaupungissa toimii seitsemän korkeakoulua, jotka yhdessä muodostavat korkeakoulukonsortion. Konsortion tavoitteena on edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia joustavaan opiskeluun ja tutkimustoimintaan. VAMKin koulutusalakohtaiset neuvottelukunnat ovat foorumeita, joissa keskustellaan työelämän ja ammattikorkeakoulun yhteistyöstä sekä opetuksen ja TK toiminnan kehittämisestä. Energia alan yritysten, VAMKin ja Novian edustajista koostuva yhteistyöryhmä kehittää liiketalouden ja tekniikan opetussuunnitelmia ja koulutusta vastaamaan entistä paremmin alueen vientiyritysten tarpeita. Työelämän organisaatioiden kanssa solmitut monipuolista yhteistyötä sisältävät yhteistyö ja kumppanuussopimukset varmistavat todellisen ja syvällisen yhteistyön koulun ja työelämän välillä. Vaasan keskussairaala, Vaasan terveyskeskus, muut sosiaali ja terveysalan toimijat, kolmannen sektorin toimijat, energia alan yritykset, esim. Wärtsilä, ABB, Vacon, the Switch, Citec, Veo, pienet ja keskisuuret yritykset, julkisen sektorin toimijat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita. VYn kanssa käytetään koulutuksessa ja tutkimuksessa yhteisiä opettajia ja tutkijoita. Hallinto ja tukipalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tietojärjestelmäpalveluissa ja turvallisuusasioissa on yhteinen päällikkö vastaamassa molempien koulujen toiminnasta. Kansainvälisissä asioissa, kiinteistöasioissa, markkinoinnissa ja tiedotuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä. Henkilöstösuunnitelmassa on selvitetty ja huomioitu henkilöstön määrä, ikärakenne, koulutustaso ja sukupuolijakauma. Vuosittain tehdään henkilöstökysely, jolla kartoitetaan henkilöstön työhön liittyvät asiat. Rekrytoitaessa uutta henkilöstöä haetaan laaja alaista osaamista. VAMKilla on käytössä kaikki Vaasan kaupungin henkilöstöhallintoon liittyvät oppaat, ohjeet ja edut.

6 3.4. Koulutus VAMK edistää tasa arvoa hyväksytyn tasa arvosuunnitelman mukaisesti. Henkilöstöstä n. 60 % on naisia. Henkilöstön työkykyä ylläpidetään työkykyohjelman mukaan. Työkykyä edistetään mm. työjärjestelyin, osaaikatyön, osa aikaeläkejärjestelyjen avulla. Lisäksi henkilöstön liikunta ja kulttuuriharrastustoimintaa tuetaan liikunta ja kulttuuriseteleillä. Lisäksi henkilöstölle järjestetään virkistymistoimintaa. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua tarkoituksenmukaiseen koulutukseen. Tarjolla on sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Ikäohjelma antaa 60 vuotta täyttäneelle henkilöstölle ylimääräisiä etuja. Henkilöstön osaamista kehitetään osaamiskartoituksessa ilmenneiden osaamisvajeiden perusteella. Lisäksi esimiehet laativat osaamiskarttoja, joissa täsmennetään osaamisen tärkeimpiä alueita. Vertaamalla osaamiskarttaa osaamiskartoitusten tuloksiin suunnitellaan henkilöstön kehittämisohjelma. Esimies vastaa henkilöstönsä osaamisesta. Kehityskeskustelussa sovitaan henkilön kehittämisestä ja koulutuksesta. Omaa henkilöstökoulutusta järjestetään mm. yhteistyössä Tritonian Edu Labin, SeAMKin kanssa. Työnkiertoa edistetään henkilön osaamisen kartuttamiseksi. Mentorointia käytetään henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Vaasan alueen työterveys tarjoaa monipuoliset työterveyspalvelut. Henkilöstön perehdytysohjelman avulla uusi työntekijä perehdytetään uuteen työtehtäväänsä. Henkilöstösuunnitelmat laaditaan huomioiden henkilöstömäärän kehitys ja toiminnan strategiset painopistealueet. Henkilöstöresurssit vähenevät suunitelman mukaisesti lakkautettavien ohjelmien myötä Koulutustarve 7 VAMKiin ei enää otettu uusia opiskelijoita ruotsinkieliseen eikä matkailun koulutukseen syksyllä Matkailun koulutus kolmella kielellä, Företagsekonomin koulutus ruotsinkielellä sekä Informationsbehandlingin koulutus ruotsinkielellä loppuvat, eli 91 aloituspaikkaa vähenee. Tekniikan koulutukseen saatiin 20 aloituspaikka lisää aikaisempaan verrattuna. Nuorten koulutuksen aloituspaikat jakautuvat siten, että tekniikan alalla on 263 aloituspaikkaa, liiketaloudessa 140, tietojenkäsittelyssä 35 sekä sosiaali ja terveysalalla 130. Tämä volyymi ja jakauma pysyvät samoina vuoteen 2018 asti. Pohjanmaalla avautuu vuosien välillä noin työpaikkaa. Avautuvista työpaikoista syntyy 10 prosenttia työllisten määrän kasvun kautta ja loput 90 prosenttia ovat poistumasta syntyviä työpaikkoja. Uusi työllisten määrän kasvukysyntä kohdentuu varsinkin koneiden ja laitteiden valmistukseen, johon syntyy työllisten määrän kasvun kautta jopa 44 prosenttia uusista työpaikoista ja loput 56 prosenttia poistuman kautta. Merkittävimpiä uusia avautuvia työpaikkoja tarjoavia toimialoja ovat koneiden ja laitteiden valmistus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, tukku ja vähittäiskauppa ja koulutus. Koneiden ja laitteiden valmistustoimiala kasvaa Pohjanmaalla myös suhteellisesti eniten (+14 prosenttia). Pohjanmaan työllisten määrän kehitysennusteessa korostuu koneteollisuuden sekä rahoitus ja vakuutusalan työllisten määrän huomattava kasvu. Toisena alueellisena erityispiirteenä voidaan pitää sähköteknisten tuotteiden yms. valmistuksen 3 prosentin työllisten määrän kasvuennustetta. Kaikissa muissa maakunnissa em. toimialan työllisten määrän ennustetaan vähenevän. Pohjanmaan uuden työvoiman tarve on 2010 luvulla erityisen kriittistä ammattikorkeakoulutettujen osalta, joiden kokonaistarve on 1200 henkilöä suurempi kuin amk tutkinnon suorittaneita ennustetaan valmistuvan.

7 Ammattikorkeakoulutuksen suorittaneiden tarve korostuu erityisesti tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali ja terveysalan osaajissa, joiden tutkintotuotos alueella ei näytä riittävän vastaamaan avautuvien työpaikkojen määrää. Ensisijaisten hakijoiden määrä nuorisoasteella oli kevään 2013 yhteishaussa ensisijaista 2,34 hakijaa per aloituspaikka. Hakijoista 34 % tuli Pohjanmaan maakunnasta sekä 24 % Etelä Pohjanmaan maakunnasta. VAMKin hakijamäärästä 4,2 % tuli Keski Pohjanmaalta. Valmistuneista 2/3 on sijoittunut Pohjanmaan alueelle, loput Etelä Pohjanmaalle, Pirkanmaalle ja Uudellemaalle. VAMKista valmistuneiden työllistyminen eri maakuntiin ilmenee erillisestä liitteestä Koulutusvastuu Liiketalous: Liiketalouden sekä suomen että englanninkielisen koulutus selittyvät alueen yritysten kasvavalla työvoimatarpeella, kansainvälisyydellä ja energiaklusterin merkittävällä vientitoiminnalla. Tietojenkäsittelyä opiskelleita tradenomeja työllistävät ICT alan yritykset ovat merkittävä osa Vaasan alueen energiaklusteria. Yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Centrian kanssa toteutettava koulutus tarjoaa työssäkäyville opiskelijoille monipuolisen työn ohessa suoritettavaksi suunnitellun ylemmän korkeakoulututkinnon, jossa työ ja opiskelu tukevat toisiaan. Haetut koulutusvastuut: Koulutusvastuu: Liiketalous Koulutusvastuu: Tietojenkäsittely Tekniikka: VAMKin tekniikan koulutus profiloituu energia alan teknologiateollisuuden tarpeisiin, erityisesti sähkö ja konetekniikkaan sekä siihen liittyvään tietotekniseen osaamiseen erikoistuvana kouluttajana ja aluekehittäjänä. Voimakkaan vientiteollisuuden tarpeista johtuen koulutuksissa painotetaan kansainvälisyyttä ja projektiosaamista. Koulutuksissa tuodaan näkyvästi esille kestävät energiaratkaisut, energiatehokkuus ja energian säästäminen. Yrkeshögskolan Novian kanssa suunnitellaan yhteistyötä Energiatekniikan koulutuksessa. Erillisestä liitteestä löytyy kuvaus haetuista koulutusvastuista. Haetut koulutusvastuut: Koulutusvastuu: Sähkö ja automaatiotekniikka Koulutusvastuu: Energia ja ympäristötekniikka Koulutusvastuu: Tieto ja viestintätekniikka Koulutusvastuu: Konetekniikka Koulutusvastuu: Rakennus ja yhdyskuntatekniikka Sosiaali ja terveysala: Sosiaalialalla lastentarhanopettaja ja sosiaalityöntekijäkoulutuksen puuttuminen alueelta on muokannut työvoiman kysyntää suuntaan, jossa amktutkinnosta valmistuneet sosionomit sijoittuvat hyvin eri organisaatioiden tehtäviin. Väestönkasvu on myös alueella voimakasta, mikä lisää esim.

8 päivähoidon kysyntää. Hoitoalalla erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yksiköt ovat keskeisimpiä rekrytoijia ja kysyntä on tarjontaa suurempaa. Haetut koulutusvastuut: Koulutusvastuu: Hoitotyö Koulutusvastuu: Terveydenhoitotyö Koulutusvastuu: Sosiaaliala Muu koulutustehtävä VAMK järjestää ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta koulutustehtävänsä puitteissa tekniikassa, liiketaloudessa sekä sosiaali ja terveysalalla. Aikomuksena on säilyttää koulutus nykyisen laajuisena. Yliopistojen maisterikoulutuksesta poiketen opinnot on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa niin, että opinnot ja työ tukevat toisiaan. Koulutusvastuu: Liiketalous, tutkintonimike : tradenomi (YAMK). Koulutusvastuu: Hoitotyö, tutkintonimike: sairaanhoitaja (YAMK), Terveydenhoitotyö, tutkintonimike: terveydenhoitaja (YAMK) Sosiaaliala, tutkintonimike: sosionomi (YAMK) Koulutusvastuu: Rakennus ja yhdyskuntatekniikka, tutkintonimike: insinööri (YAMK) Vieraskielistä koulutusta järjestetään Liiketaloudessa ja Tekniikassa. Perustelut. VAMKilla on pitkät perinteet vieraskielisen koulutuksen järjestämisestä. Alueen suuret vientiyritykset tarvitsevat kansainvälistä osaamista omaavia asiantuntijoita. Englanninkielisen tradenomi ja insinöörikoulutuksen tarve selittyy Vaasan seudun yritystoiminnan kansainvälisyydellä; valtaosa alueen yritysten tuotannosta menee vientiin. Englanninkielistä koulutusta järjestetään sosiaali ja terveysaloilla omana koulutuksena sekä Yrkeshögskolan Novian kanssa yhdessä. Opetus on tarkoitettu vaihtoopiskelijoiden ohella myös omille opiskelijoille. Alueen monikulttuurisuus ja maahanmuuttajien suuri määrä asettavat odotuksia englanninkieliselle asiakastyölle. Tekniikan ylempi tutkinto toteutetaan yhteistyössä SeAMKin kanssa ja Liiketalouden ylempi tutkinto SeAMKin ja Centrian kanssa. Yhteistyössä toteutetut koulutukset tuovat mukanaan verkostoitumisen edut. Sosiaali ja terveysalan ylempi tutkinto on toteutettu vuodesta 2006 alkaen. Opetus on monimuotoista ja on tarjonnut toimivan väylän vaativimpiin työtehtäviin Muu koulutus VAMK suunnittelee tilauskoulutusta (koulutusvientiä) vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Mm. kiinalaisten ja afrikkalaisten sekä balkanilaisten yhteistyökoulujen kanssa on jo mietitty mahdollisuuksia myydä koulutusta. Täydennyskoulutusta ja tilauskoulututusta myydään sekä julkiselle että yksityiselle sektorille. Lisäksi tarjotaan erikoistumiskoulutusta. Avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa laajennetaan ja tehostetaan. Maahanmuuttajille suunnitellaan ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta Tutkimus ja kehitystyö sekä muu toiminta TK toiminnan laajuus Olennainen muutos toteutettuun TK toimintaan tulee vuoden 2014 alusta, kun Länsi Suomen muotoilukeskus Muova liittyy osaksi VAMKia. Muova on

9 tutkimus ja kehityskeskus, joka tehtävänä on edistää yrityksien kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Muovan keskeisenä menestystekijänä on ollut tiivis yritysyhteistyö, poikkitieteellinen ja luova osaaminen, kansainvälisyys sekä soveltava tutkimus. Muova tutkii ja kehittää muotoilun menetelmiä ja muotoiluajattelua, yhdistää niitä muihin osaamisaloihin sekä soveltaa osaamista ja menetelmiä eri alueille. Muovan kanssa on jo, esim. vuosina 2011 ja 2012 toteutettu yhteistyötä, jossa eri alojen opiskelijatiimit työskentelivät yritysten tuotteiden, palveluiden tai brändin kehittämiseen liittyvien toimeksiantojen parissa. Liittymisen myötä VAMKin osaamiseen tulee uutena sekä teollinen muotoilu että palvelumuotoilu ja uusia kansainvälisiä verkostoja. Tämän muutoksen lisäksi nykyistä hanketoimintaa on tarkoitus jatkaa samoin periaattein eli strategiaa tukevin ja opetukseen liittyvin hankkein, jossa opettajamme toimivat projektipäällikköinä ja hakekoordinaattorit hankehallinnon osaajina. Kaikkien VAMKin alojen opiskelijat ovat Yritysklinikassa osana opintojaan tehneet työelämälle toimeksiantoja. Tarkoitus on lisätä tätä toimintaa siten, että solmitaan pk yritysten kanssa laajempia yhteistyösopimuksia, kun jo laadittujen sopimusten soveltamisesta on saatu kokemuksia. Sopimuksiin sisältyvät mm. harjoittelut, vierailut yrityksiin sekä yritysten vierailut kouluun. Yrityshautomotoimintaa on tarkoitus muuttaa painottumalla innovaatiotoiminnan edistämiseen sekä opiskelijoiden yritysideoiden aikaansaamiseen ja viemiseen eteenpäin jatkojalostukseen. Tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen ohella synnyttää merkittäviä start up yrityksiä alueelle. Suunniteltu malli tulee täydentämään alueelle innovaatiotoimintaan kaavailtua mallia. Technobothnia on opetus ja tutkimuslaboratorio, joka on yhteisesti VAM Kin, Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskola Novian yhteisesti hallinnoima. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan oikeilla teollisuuden laitteilla. Opintoihin liittyy mahdollisuus tehdä alueen yrityksille projekteja. Projekteja voidaan toteuttaa laboratoriossa ja suorittaa tarvittavat testit ja mittaukset. Robottiakatemia keskittyy robottiautomaation projekteihin. Projektit voivat sisältää robottisolun suunnittelua ja simulointia kuvaruudulla, ohjelmointia, työkalusuunnittelua jne. Tavoitteena on nostaa opiskelijoiden osaamista robotiikassa siten, että ovat valmiimpia tunnistamaan niiden sovellusmahdollisuudet siirtyessään työelämään. Robottiautomaation avulla mahdollistetaan työn laadukkuus ja tehokkuus niin, että se saadaan pysymään Suomessa. Tietotekniikassa kehitetään protopajaa, jossa opiskelijat voivat toteuttaa yritysten tuotekehitysprojekteja. Laitteistoilla voidaan suunnitella, rakentaa, ohjelmoida ja testata sulautettujen järjestelmien laitteita TK toiminnan suhde koulutustoimintaan ja alueeseen Yhteistyö työelämän kanssa sosiaali ja terveysalalla uudistuu ja laajenee sekä tulevien Medibothnian että Vaasan seudun sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikan valmistuttua. Opetus ja TK toiminta on VAMKissa integroitu toisiinsa, joten painopisteet ovat samat, ja niiden taustalla on alueen teollisuudesta eli energiakeskittymästä lähtevä tarve. Vaasassa isot energia alan toimijat projektoivat isoja hajautetun energian voimalaitosprojekteja tai sähköistävät teollisuuslaitoksia ympäri maapalloa. Siinä tarvittava kansainvälinen projektiosaaminen on integroitu opintoihin sekä sitä tarjotaan myös laajempana kokonaisuutena opiskelijoille. Näissä tehtävissä tarvitaan laaja alaista tekniikan kokonaisymmärrystä. Valmentautumista tukee erillinen projektiharjoittelujakso, jonka opiskelija suorittaa kesätyön jatkeena ulkomailla jossakin projektissa. Opiskelu ta

10 pahtuu mahdollisimman aidossa ympäristössä. Liiketaloudessa painotetaan vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista; erityisesti kansainvälisen kaupan ja logistiikan käytäntöjä. Myös keskeiset hankkeet liittyvät näihin aloihin; mm. Faraw ja CSF. VAMK profiloituu laaja alaiseen kansalliseen ja kansainväliseen sosiaali ja terveysalan koulutus ja kehittämistoimintaan. Alan hankkeista mm. Medibothnia sekä sosiaalialan opetus ja tutkimusklinikka tukevat näitä tavoitteita. VAMKn strategiset kumppanit, joita hyödynnämme TK työssä myös kansainvälisesti, ovat Vaasan Energiainstituutti (VEI), jossa ovat mukana lisäksemme Vaasan yliopisto ja Novia. Samojen organisaatioiden yhteinen tekniikan opetus ja tutkimuslaboratorio Technobothnia luo edellytykset korkeatasoiselle teknisen alan tutkimus ja opetustoiminnalle sekä toimii yhteistyökanavana korkeakoulujen ja yritysten välillä. Yhteistyötä tehdään myös useassa TK hankkeessa. Muovan kautta liitymme uusiin tutkimus ja kehittämisverkostoihin, joissa sisältö liittyy mm. luovien metodien käyttöön opetuksessa (Creative consortium )sekä yrittäjyyskoulutusverkostoihin (esim. Valnalón Ciudad Tecnológica del Valle del Nalón, Flamish Ministry of Education DBO, F2INNOVA, S.L, Project department). Integraatio koulutuksen ja TK toiminnan välillä tapahtuu prosessien ja resurssien kautta. Hankkeet arvioidaan jo niiden ideavaiheessa. Idean arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. idean kytkeytymiseen opetukseen. Kytkentä toimii myös käytännössä hankkeiden aikana, sillä samat henkilöt tekevät TK työtä ja opettavat eikä erillisiä tutkijoita ole. Opettajat myös ohjaavat opiskelijatoimeksiannot, koska ne ovat osa opetusta. Onnistumisen edellytyksenä on toimiva yhteistyö tahojen välillä. Tämänlaisen organisoinnin vuoksi pätevöityminen lähtee opettajilla oman substanssiosaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä työelämän kanssa. Tutkinnon ja työkokemuksen perusteella he ovat päteviä substanssin alueella, hankehallinnointiin he saavat tuen hankekoordinaattoreilta. Henkilöstön TK osaamisen kehittämiseen panostetaan myös yhteistyössä ammattikorkeakoulun TK verkoston kanssa. TK kehittämisohjelma vahvistaa henkilöstön valmiuksia ja taitoja sekä uudistaa ammattikorkeakoulujen TKosaamista Muu työelämäyhteistyö ja alueellinen toiminta 8 Osaamisen siirtoa tapahtuu mm. siten, että tuotekehitys ja muita toimeksiantoja työelämälle osana opintojaan tekevät opiskelijat toimivat linkkinä työelämän ja ammattikorkeakoulun välillä; näin työelämä saa tietoja opiskelijoiden osaamisesta ja opiskelija voi testata osaamistaan ja oppimaansa sekä saa arvokasta käytännön kokemusta työelämästä. Yritysklinikassa yritysten kanssa solmittujen sopimusten avulla yhteistyö käsittää myös esim. harjoittelun sekä opiskelijoiden työelämävierailut että työelämän edustajien vierailut. Neuvottelukunnissa on mukana työelämän edustajia, jolloin he saavat viimeisimmän tiedon siitä, mihin koulutusta ollaan kehittämässä ja miten työelämä voi olla siihen vaikuttamassa. Myös useiden kuukausien työelämäjaksot päivittävät opettajien osaamista. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa alueemme yrityksissä ja laitoksissa, joista on muodostunut yhteistyöverkosto. Alueellamme on hyvät harjoittelumahdollisuudet koskien kaikkia ammattikorkeakoulun toimialoja. Toteutamme kaikilla painoaloillamme työelämälähtöistä opetusta. Yhteistyötä alueen työelämän kanssa lisätään kytkemällä opiskelijat jo opiskeluaikana eri tavoin yhteistyöhön työelämän kanssa, mm. TK toiminnan avulla. VAMK on toteuttanut työelämälle mittaus ja konsultointipalveluja sekä täydennyskoulutusta työelämän/teollisuuden tarpeen mukaan. Tutkintoon johtavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Ammattikorkeakoulun henkilöstö on

11 osallistunut alueellisten kehittämisorganisaatioiden toimintaan (esim. So NET Botnia, BoWer, Pohjanmaan liitto, Ely, Työterveyslaitos). Yritysklinikan yhteistyösopimusten allekirjoittaneiden työelämän organisaatioiden kanssa pidetään vuosittain 2 3 yhteistyökokousta, joiden tavoitteena on tietojen välittyminen sekä yhteistyön lisääminen. Yrittäjyyden opintojaksoilla hankitaan perusvalmiudet yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta. Lisäksi yrittäjämäisen työskentelytavan ja asenteen opiskelua on integroitu myös useisiin muihin opintojaksoihin. Yrityshautomotoiminnan kehittäminen siten, että painotutaan yritysideoiden aikaansaamiseen ja viemiseen eteenpäin jatkojalostukseen, on valmistelussa syksyllä Tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen ohella synnyttää merkittäviä start up yrityksiä alueelle. Yritysklinikka toimintaa, jossa opiskelijat tekevät työelämälle lisää opiskelijoiden yrittäjyyttä ja on siten osa yrittäjyyskasvatusta. 4. Ylläpitäjän taloutta koskevat tiedot 9 VAMKin ylläpitäjäosakeyhtiöllä ei ole muuta kuin koulutus, tutkimus ja kehitystoimintaa eikä sillä ole muita kuin ammattikorkeakoulutoimintan liittyviä sitoumuksia. VAMK on lähtenyt sopeuttamaan toimintaansa suhteessa yksikköhinnan pienenemiseen. Tällä tavalla pyritään minimoimaan taloudelliset riskit. Henkilöstökuluja on jo vähennetty vuoden 2013 aikana 61 henkilön osalta, mikä tarkoittaa täydessä laajuudessa yli 3 milj. euroa. Henkilöstövähennykset muodostuvat irtisanomisista, irtisanoutumisista, määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä, eläkkeelle siirtymisistä ja henkilöstön osa aikaistamisesta. Henkilöstömäärä pienenee myös tulevina vuosina, kun lakkautettujen koulutusten opetus loppuu kokonaan. VAMK osana Vaasan kaupungin konsernia noudattaa Vaasan kaupungin ohjeita sisäisen valvonnan järjestämisestä. VAMKilla ei ole taloudellisia riippuvuuksia ylläpitäjäosakeyhtiön omistajatahoista. VAMK toimii Palosaaren Kampus Koy:ltä vuokratuissa tiloissa, joiden vuokrataso on kohtuullinen. 5. Haetun ammattikorkeakoulun taloudelliset edellytykset 10 Vakavaraisuus: Omavaraisuusaste on erinomainen ja vierasta pääomaa on ainoastaan lyhytaikaista. Taseen loppusummasta n. 70 % on omaa pääomaa ja loput ovat lyhytaikaisia ostovelkoja. Pitkäaikaista velkaa ei ole. Tehdyt investoinnit on maksettu käyttöbudjetin varoilla. Myös tulevina vuosina tavoitteena on rahoittaa investoinnit ilman lainoja. Maksuvalmius: Quick ratio on n. 3,0 mikä on erittäin hyvä. Tunnusluku tarkoittaa sitä, että rahavarat ja lyhytaikaiset saamiset ovat kolme kertaa suurempia kuin lyhytaikaiset velat. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä rahavarat ja lyhytaikaiset saamiset (vaihtuvat vastaavat) olivat 4,8 milj. euroa. Kassan riittävyys on varsin hyvä eli kassavarat riittävät kattamaan n. kolmen kuukauden toimintakulut. Likviditeetti on varsin hyvällä tasolla. Kannattavuus: Nettotulos % pienenee johtuen lähinnä yksikköhinnan leikkauksista. Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuotto % ovat tulevina vuosina keskimäärin 4,5 5 %, joita voidaan pitää kohtuullisen hyvinä tuottoina. 6. Ammattikorkeakoulun toimintaan käytettävissä olevat tilat sekä tukipalvelut 11 VAMK toimii vuokratiloissa keskustan kampuksella (Raastuvankatu 29 31) ja Palosaaren kampuksella (Wolffintie 30 ja Puuvillakuja 3). Vuokrasopimusten mukainen huoneistoala oli keväällä m2. Vuokrasopimukset ovat irtisanottavissa kunkin kalenterivuoden lopussa, irtisanomisaika 6 kk. Vuosivuokrat vuonna 2012 noin 2,2 miljoonaa euroa ja keskimääräinen neliövuokra n. 7 euroa/m2. Saman koulutusalan opinnot on keskitetty samalle kampukselle ja opiskelijapalveluita sekä muita tukipalveluita tarjolla kummallakin kampuksella. Puuvillakuja 3 kiinteistössä sijaitseva Technobothnia on VAMKin, Yrkeshögskolan Novian ja VYn yhteinen tekniikan laboratorio ja tutkimuskeskus. Tiedekirjasto Tritonia tarjoaa puolestaan kattavat painetut ja sähköiset kokoelmat kaikkien vaasalaisten korkeakoulujen yhteiseen käyttöön. Tritonian päärakennus sijaitsee Palosaaren kampuksella aivan ammattikorkeakoulun läheisyydessä. VAMKin toiminta keskitetään Palosaaren kampukselle vuoteen 2017 mennessä. Wolffintie 30 kiinteistön peruskorjaus ( m2) alkaa syksyllä 2013 ja valmistuu vuoden 2015 lopulla. Wolffintien toisella puolella sijaitseviin nykyisiin Yrkesakademin tiloihin (n m2) tulee sijoittumaan Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novi

12 an yhteinen sosiaali ja terveydenhuollon yksikkö (Medibotnia). Kiinteistön peruskorjaus alkaa keväällä 2014 ja valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Kummankin peruskorjattavan kiinteistön suunnittelussa huomioitu opetuksen muuttuvat tarpeet ja tilankäytön tehokkuus. Tilojen käyttöastetta voidaan nostaa ja tätä kautta huoneistoala tulee laskemaan nykytasolta noin m2. Kolmen korkeakoulun toiminnan keskittyminen Palosaaren kampukselle (VAMK, Yrkeshögskolan Novian Vaasan toiminnot, VY) parantaa yhteistyömahdollisuuksia entisestään. VAMKin ja VYn yhteinen turvallisuuspäällikkö aloitti tammikuussa Virastomestaripalvelujen yhteistyöstä ja tilojen yhteiskäytöstä laadittiin selvitykset keväällä Tiivistyvän kampuksen ansiosta Vaasan kaupungin kanssa selvitetään parhaillaan mahdollisuutta bussivuorojen lisäämiseen kampuksen ja keskustan välillä. Medibotnian valmistuttua Yrkeshögskolan Novia tulee mukaan yhteistyöhön entistä tiiviimmin. Tietojärjestelmäpalveluissa hyödynnetään Vaasan kaupungin tietojärjestelmiä palkkahallinnon ja taloushallinnon osalta. Nämä hankitaan ostopalveluna Vaasan kaupungilta ja toimimme tältä osin osana kaupunkikonsernia. Päätöksentekoon, viestintää ja opetusprosessiin liittyvät tietojärjestelmät ovat oman organisaation ylläpitämiä. 7. Opiskelijapalveluiden järjestäminen 12 Vaasan ammattikorkeakoululla on keskitetyt opiskelijahallinnon palvelut. Ammattikorkeakoulun molemmilla kampuksilla on omat opintotoimistonsa. Opintotukilautakunnan sihteerin toimipiste sijaitsee Palosaaren kampuksella, mutta hän pitää vastaanottoja myös Raastuvankadulla. Palvelupisteet ovat auki päivittäin, osa palveluista toimii sähköisesti. Kansainvälistymispalvelut Vaasan ammattikorkeakoulun kummassakin toimipisteessä on kansainvälisten asiain vastaanotto. Kansainvälisten asian toimisto hoitaa kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä toimintoja, ohjausta ja koordinointia kuten saapuvien ja lähtevien vaihto opiskelijoiden liikkuvuuden hallinnoinnin, orientaatioiden järjestämisen, kansainvälisyysmahdollisuuksista tiedottamisen ja markkinoinnnin. Kv toimisto hoitaa myös kansainvälisten tutkinto opiskelijoiden alkuorientaation sekä antaa yleistä neuvontaa. Ulkomaalaisten tutkinto opiskelijoiden muut ohjauspalvelut tapahtuvat omilla osastoilla/koulutusohjelmien toimesta (esim. opinto ohjaus, työharjoitteluasiat). Kansainvälisten asiain puitteissa yhteistyötä tehdään sekä paikallisesti Vaasan yliopiston ja muiden konsortiokorkeakoulujen kanssa kuten myös maakunnallisesti erityisesti Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojenohjaus Opinto ohjauksessa käytetään opiskelijakeskeistä toimintamallia, joka koostuu perusohjauksesta, syventävästä ohjauksesta sekä tiedotuksesta ja neuvonnasta. Perusohjausta hoitavat pääosin ryhmäohjaajat. Syventävästä ohjauksesta, mm. opintojen solmukohdissa vastaavat opinto ohjaajat ja osastonjohtajat. Opintojenohjaajia on kolme, yksi kussakin yksikössä. Wolffintien kampusten peruskorjausten valmistuttua ja kaiken toiminnan siirryttyä Palosaarelle siirtyvät myös kaikki keskeiset opiskelijapalvelut samoihin tiloihin. Opintotoimisto, opintotuki, hakutoimisto, kv toimisto, avoimen amk:n ja virtuaaliopintojen palvelut sekä opinto ohjaajien vastaanotot tulevat sijaitsemaan yhteisissä palvelutiloissa. Harjoittelupalvelut Harjoittelun järjestämistä koordinoivat kussakin yksikössä olevat harjoittelukoordinaattorit. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa Vaasan alueen yrityksissä ja laitoksissa, joista on muodostunut yhteistyöverkosto. VAMK tarjoaa harjoittelupaikkoja opiskelijoiden haettaviksi. Vaasan alueella on hyvät harjoittelumahdollisuudet koskien kaikkia ammattikorkeakoulun toimialoja. Ura ja rekrytointipalvelut Ura ja rekrytointipalvelujen toteuttamiseen osallistuvat harjoittelukoordinaattorit sekä opinto ohjaajat. Ura ja rekrytointipalvelut edistävät mm. opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä opiskelun eri vaiheissa. Lisäksi palvelut mahdollistavat työllistymisen jälkeistä yhteydenpitoa, täydennys ja jatkokoulutusta sekä tekee osaavan henkilöstön rekrytoinnin työnantajalle vaivattomaksi. Ammattikorkeakoulun ja yritysten sekä muiden työnantajien välillä on systemaattista kaikkia vuosikursseja koskevaa yhteydenpitoa. Organisaatioiden edustajat käyvät informoimassa opiskelijaryhmiä ammateista, joihin ammattikorkeakoulussa opiskellaan. Opiskelijoille on järjestetty ura ja rekrytointipalvelupiste, jossa on myös puhelimen maksuton käyttömahdollisuus koskien harjoittelupaikan tai opinnäytetyöaiheen hankintaa.

13 Opiskelijoiden terveyspalvelut Vaasan kaupungin sosiaali ja terveysviraston vastaanottopalveluiden opiskeluterveydenhuolto vastaa ammattikorkeakoulun terveyspalveluista. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveydenhuollon palveluita ammattikorkeakoulun opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu opintotukeen oikeutetuissa koulutuksissa opiskeleville. Terveydenhoitajan (3), psykologin, ravitsemusterapeutin ja liikuntaneuvojan vastaanottokäynnit ovat opiskelijoille maksuttomia. Molemmilla kampuksilla on terveydenhoitajien vastaanottotilat, vastaanotto järjestetään päivittäin. Hammashuollon palvelun tarjoaa Vaasan kaupungin hammashuolto. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus käydä kerran opiskeluaikana suun terveystarkastuksessa. Kaikki opiskelijat ovat oikeutettuja päivystykselliseen hammashoitoon. Opiskelijakunnan tukeminen VAMKilla ja opiskelijakunta VAMOKilla on vakiintunut ostopalvelusopimuskäytäntö jo yli kymmen vuoden ajalta. Sopimuksella ammattikorkeakoulu ostaa mm. tutor toiminnan, kansainvälisten opiskelijoiden palveluiden, opiskelijaliikuntapalveluiden, ura ja rekrytointiasioiden organisoimisen, markkinointitutortoiminnan sekä opiskelijaedustajien rekrytoinnin ja koulutuksen osastokokousedustajiksi. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Lisäksi ammattikorkeakoulu on järjestänyt maksuttoman toimistotilan Raastuvankadun kampukselle. Tulevan peruskorjauksen valmistuttua ja kaiken toiminnan siirryttyä Palosaaren kampukselle tulee myös opiskelijakunta saamaan omat toimistotilansa. Tietojärjestelmäpalvelut Tietojärjestelmäpalvelut toteutetaan yhdessä VYn kanssa. Tietojärjestelmien ja tietotekniikan saatavuuteen on panostettu ja tietojärjestelmien kehityspanokset on suunnattu nimenomaan opetuksen tietojärjestelmiin ja palveluihin. Opiskelijoiden keskeinen informaatiokeskus on ns. opiskeluportaali (portal.vamk.fi), josta löytyvät kaikki päivittäisessä opiskelussa tarvittava informaatio. Portaali toimii myös kurssien verkkopohjaisena opiskelualustana. Opiskelijoille on pääsy tähän portaaliin omalla käyttäjätunnuksellaan milloin ja mistä tahansa. Tietokoneluokkia on käytettävissä hyvin ja opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää omia laitteitaan kampusalueella. Olemme mukana mm. Eduroam verkkovierailujärjestelmässä. Kampuksen remontin yhteydessä toteutetaan muutos, jonka jälkeen jokainen opiskelutila on suunniteltu tukemaan nimenomaan omien päätelaitteiden käyttöä. Kirjastopalvelut Tritonia Tritonian päätoimipiste sijaitsee Palosaarella ja sivutoimipiste Raastuvankadulla. Kirjasto palvelee päivittäin. Opiskelijoilla on käytössään kaikki Tritonian painetut aineistot, aineistotyypistä riippuen joko kotiin lainattuna tai kirjastossa käytettävänä. Tritonia Express palvelu kuljettaa opiskelijan toiseen toimipisteeseen tilaamat kirjat. Palvelu on maksullinen ja se ei koske kurssikirjoja. Tritonia pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään esteettömyyttä, joten liikuntarajoitteisilta opiskelijoilta ei maksua peritä. Opiskelijat, joilla on lukivaikeuksia, ovat oikeutettuja pidempiin kurssikirjalaina aikoihin. Lainatut kirjat voi palauttaa maksutta mihin tahansa Tritonian toimipisteeseen. Kirjaston omia kokoelmia täydentää kaukopalvelu, jonka kautta voi tilata toisesta kirjastosta sellaista aineistoa, jota ei omista kokoelmista löydy. Kaukopalvelu on opiskelijalle maksullista. Kaikki Vaasan ammattikorkeakoulun hankkimat lisensioidut elektroniset tietokannat ja e lehdet ovat opiskelijoiden käytettävissä kampusalueella ja suurin osa myös kotikoneella etäkäytön kautta. Elektronisiin aineistoihin pääsee helposti VAMKin Nelli portaalin kautta. Tritonia järjestää tiedonhaun ja hankinnan opetusta opintojen alkuvaiheessa sekä opinnäytetyön ollessa ajankohtainen. Opiskelijoiden liikuntapalvelut hoidetaan keskitetysti Vaasan korkeakoulukonsortin ja Vaasan kaupungin kautta. Vaasalaisten korkeakoulujen välinen JOO sopimus antaa ammattikorkeakoulun opiskelijoille maksutta mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista vaasalaisista korkeakouluista. 8. Hallinnon järjestäminen Ammattikorkeakoulun alueen ja työelämän edustajat ovat laajasti edustettuna ammattikorkeakoulun hallituksissa ja osastokohtaisissa neuvottelukunnissa. Osakeyhtiön hallitus Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab:n omistajia ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan kauppakamari sekä Svenska handelshögskolan Hanken.

14 Osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää ylläpitäjänä osakeyhtiön yhtiökokous, jossa osakkaat käyttävät valtaansa omistusosuuksiensa äänimäärän perusteella. Omistajat sitoutuvat poistamaan, syksyn 2013 aikana, osakassopimuksesta lakiuudistuksen toisen vaiheen alustavassa luonnoksessa mainitut ehtolausekkeet. Osakeyhtiölain mukainen hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osakeyhtiön hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista viisi (5) edustaa Vaasan kaupunkia ja muilla osakkailla on kullakin yksi (1) edustaja. Ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus Ylintä päätäntävaltaa ammattikorkeakoulun sisäisissä asioissa käyttää 14 jäseninen hallitus, johon kuuluu rehtorin ohella kaksi muun johdon edustajaa, kolme päätoimisten opettajien edustajaa, kaksi muun päätoimisen henkilöstön edustaja, kaksi päätoimisten opiskelijoiden edustajaa sekä neljä elinkeino ja muun työelämän edustajaa. Sisäisen hallituksen elinkeino ja muun työelämän edustajat on valittu siten, että he edustavat ammattikorkeakoulun ydinaloja (tekniikkaa, kansainvälistä kauppaa sekä sosiaali ja terveysalaa) sekä alueen yrittäjiä. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuualueiden neuvottelukunnat Ammattikorkeakoulun kaikilla koulutusvastuualueilla on omat neuvottelukuntansa, jossa on 7 12 jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet on alueen yritys ja työelämän edustajia. Henkilöstön edustajien lisäksi opiskelijoilla on yksi edustaja kaikissa neuvottelukunnissa. 9. Hakijan keskeiset perustelut toimiluvan myöntämiselle Vaasan seutu on suomen vientiteollisuuden keskeisiä vetureita ja seudun työvoimatarve on voimakkaasti kasvava erityisesti tekniikan, mutta myös sosiaali ja terveys että kaupan aloilla. VAMKin tarjoama koulutus on suunniteltu vastaamaan hyvin alueen työelämän tarpeita. VAMKista valmistuneet sijoittuvat hyvin ja alueen työllisyysluvut ovat maan parhaimpia. 10. Yhteyshenkilö hakemuksen liittyvien mahdollisten lisätietojen osalta Yhteyshenkilön nimi Tauno Kekäle Yhteyshenkilön yhteystiedot Wolffintie 30, Vaasa, ,

15 Tarkennukset toimilupahakemuslomakkeen täyttämiseksi 1 Kohdassa 1.3 esitetään ylläpitäjän toimintamuoto, joka voi olla osakeyhtiö, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Samassa kohdassa ilmoitetaan myös ylläpitäjän omistaja- tai taustatahot. Osakeyhtiöstä ilmoitetaan osakeyhtiön osakkaat ja näiden omistusosuudet. Säätiöstä ilmoitetaan säätiön perustajatahot. Kuntayhtymistä ilmoitetaan jäsenkunnat. Toimintamuodosta riippumatta tässä kohdassa tulee ilmoittaa tai liiteaineistona toimittaa riittävät dokumentit, joista selviää ylläpitäjän päätösvallan ja toimielinten valinnan määräytyminen sekä muut mahdolliset sidonnaisuudet. 2 Kohdassa 1.6 muulla toiminnalla tarkoitetaan vakiintunutta muuta toimintaa, kuten esimerkiksi maakuntakorkeakoulutoiminta. 3 Kohdassa 2.1. hakija määrittelee toimintaympäristön muutosten ja ammattikorkeakoulun vahvuuksien pohjalta haetun ammattikorkeakoulun toiminta-ajatuksen ja vision vuoteen 2020 saakka. Visio kuvaa omistajien tahtotilaa sekä keskeisiä menestystekijöitä ja toimintalinjauksia, jotka luovat perustan ammattikorkeakoulun pitkäjänteiselle kehittämiselle. 4 Kohdassa 2.2. hakija määrittelee haetun ammattikorkeakoulun profiilin ja painoalat. Profiililla määritetään yksittäisen ammattikorkeakoulun toiminnan suuntautuminen ja tehtävän toteuttamisessa tärkeimmät läpileikkaavat vahvuudet. Ammattikorkeakoulun profiilissa voi painottua eri tavalla koulutus, tutkimus- ja kehitystyö, elinikäinen oppiminen tai työelämä- ja aluevaikuttavuus. Lainsäädännössä ammattikorkeakoulujen antamaa koulutusta ei jaotella nuorten koulutukseen ja aikuiskoulutukseen. Ammattikorkeakoulujen profiileissa voi kuitenkin eri tavoin painottua työelämässä olevien henkilöiden koulutus muun koulutuksen rinnalla. Painoalat konkretisoivat ammattikorkeakoulun valitsemaa profiilia joten niitä voi olla vain rajallinen määrä ja ne eivät voi kattaa koko toimintaa. Painoalat voidaan nähdä haetun ammattikorkeakoulun toiminnan keihäänkärkinä, jotka voivat määrittyä korkeakoulun toimintaalueen tai koulutusalojen kautta. Painoaloissa nousevat esiin alat, joilla ammattikorkeakoulu aikoo pitkällä aikavälillä menestyä tulevaisuudessa ja joihin se on itse valmis tekemään panostuksia perusvoimavaroistaan. Hakijan tulee kuvata valittujen painoalojen kytkeytyminen toiminta-alueen painoaloihin. Tavoiteltavaa on, että alueelta ja muilta rahoittajatahoilta löytyy sitoutuneisuutta ja panostushalukkuutta valittuihin kärkiin. 5 Kohdassa 2.3 kuvataan keskeisimpien yhteistyökumppaneiden merkitys korkeakoulun strategian toteuttamisessa. 6 Kohdassa 3.1 arvioidaan esimerkiksi alueen väestökehityksestä, työ- ja elinkeinorakenteen muutoksesta, kansainvälistymisestä tai korkeakouluverkon muutoksesta tai muista vastaavista seikoista aiheutuvia mahdollisuuksia tai riskejä ja niiden vaikutusta haetun ammattikorkeakoulun toimintaa. 7 Kohdassa haetun ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa suhteutetaan valtakunnalliseen ja alueelliseen koulutustarpeeseen huomioiden väestökehitys sekä alueen muu koulutustarjonta. Korkeakoulutuksen luonteesta johtuen tarkoituksenmukainen tarkastelualue on pääsääntöisesti yksittäistä maakuntaa laajempi ja tätä arvioitaessa on huomioitava, että tarkastelualue voi vaihdella aloittain korkeakoulujen väliset työnjaot huomioiden. Muutosten yhteydessä kuvataan keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset korkeakoulussa ja toiminta-alueella. 8 Kohdassa kuvauksella harjoittelun järjestämisestä ja harjoittelumahdollisuuksista ammattikorkeakoulun toimintapaikkakunnittain tarkoitetaan järjestelmäkuvausta paikkakunnittain, ei luetteloa harjoittelupaikoista 9 Kohdassa 4 kuvauksella/suunnitelmalla sisäisen valvonnan järjestämisestä tarkoitetaan luetteloa keskeisistä asiakirjoista (vahvistamisajankohta), joissa sisäinen valvonta ja sen käytännöt on kuvattu. Yhtiöityvien ammattikorkeakoulujen osalta tulee esittää tiivistetty suunnitelma siitä, miten sisäinen valvonta tullaan järjestämään. 10 Kohdassa 5 mikäli laskelmat sisältävät toiminnan ja talouden sopeuttamista, siitä tulee esittää sopeuttamissuunnitelma. 11 Kohdassa 6.1 tilojen saavutettavuus kattaa tilojen esteettömyysnäkökulman, tässä kohdassa voidaan kuvata myös tilojen saavutettavuutta esim. logistisesti. 12 Kohdassa 7 kuvataan opiskelijapalveluiden järjestäminen korkeakoulussa ja sen eri paikkakunnilla korkeakoulun toimesta tai muutoin. Opiskelijapalvelut kattavat mm. kielipalvelut, kirjasto-, kansainvälistymis-, ura- ja rekrytointipalvelut, sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut, liikuntapalvelut, opintotuki, opintoneuvonta, opiskelijoiden liikkuvuus, kurssitarjonnan saavutettavuus, atk-palvelut, harjoittelupalvelut, harjoittelun tuki, opiskelijaruokailu.

16 Korkeakoululiikunnan vähimmäissuositukset on kuvattu osoitteessa (http://www.oll.fi/suositukset/). Kohdassa kuvataan lyhyesti liikuntapalveluiden rahoituksen, henkilöstöresurssien ja liikuntatilojen järjestäminen.

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki).

Ylläpitäjän toimintamuoto on osakeyhtiö. johtavaa koulutusta järjestetään Porvoossa ja Heinolassa (Vierumäki). LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi HAAGA HELIA Oy Ab 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Helsinki 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta.

omistaja tai taustatahot 1 taustayhteisöt. Tällä hetkellä yhtiöllä on 8 osakasta. Lisäksi yhtiö omistaa itse 22,7 prosenttia osakaskannasta. 0 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl)

Ylläpitäjän omistajatahot: Osakkeenomistaja Y- tunnus Osakkeiden lukumäärä (kpl) LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Pori

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää

2014 Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Kerava, Porvoo ja Lohja 2018 Espoo, Vantaa ja Hyvinkää HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka Vantaa 1.3. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011

REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 REKRY-AMARE hanke Hämeen ammattikorkeakoulun osahankkeen väliraportti 2 3.1.2011 16.12.2011 Marketta Jokinen suunnittelija SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 OSA A AJANJAKSO TAMMIKUU 2011 KESÄKUU 2011... 2 2 TYÖVOIMA-

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdeksästä yksiköstä neljä sijaitsee Imatralla. Kuvassa matkailun yksikkö Imatran Valtionhotellin tuntumassa.

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Energia & innovaatiot

Energia & innovaatiot Energia & innovaatiot Vaasan seutu saa suurta kilpailuetua asemastaan Pohjoismaiden suurimpana energiaklusterina. Korkea osaamistaso ja toimijoiden välinen monipuolinen yhteistyö pitää moottorin käynnissä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot