Elinvoima osana kuntastrategiaa case Vaasa. Tomas Häyry Kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinvoima osana kuntastrategiaa case Vaasa. Tomas Häyry Kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 Elinvoima osana kuntastrategiaa case Vaasa Tomas Häyry Kaupunginjohtaja

2 Aurinkoista energiaa Vaasan seudun energiakeskittymä on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää noin henkeä Vahva teollisuuskaupunki veturinaan kansainväliset energia- ja sähköalan yritykset Wärtsilä, ABB, Vacon, KWH-yhtymä, Vaasa Engineering, Citec Group ja The Switch konserni Kolme yrityspuistoa: Strömberg Park, Airport Park ja Science Park

3 EnergyVaasa, Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä Yritysten määrä: n 140 Työntekijöitä: , neljäsosa Suomen energia-alan työntekijöistä Yhteenlaskettu liikevaihto: > 4 miljardia Viennin osuus: > 70% Viennin arvo kansallisessa vertailussa: n. 12% Suomen koko teknologiateollisuuden viennistä Tutkimus- ja kehitystyötä yrityksissä ja korkeakouluissa tekee yli henkilöä 7 korkeakouluyksikköä, joissa opiskelijaa 3 ammattioppilaitosta, joissa yhteensä opiskelijaa

4 MONIPUOLISTA TYÖPAIKKAA

5 2/3 TEOLLISUUDESTA ENERGIATEKNOLOGIAA

6 ONNELLISTA ASUKASTA - Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä - Suomen ainoa Maailman luonnonperintökohde - Manner-Suomen pitkäikäisimpiä ihmisiä - Maan paras työllisyystilanne

7 Vaasan seudun vetovoimatekijät Monialainen ja kansainvälinen elinkeinopohja, kansainvälisesti tunnettu energiateknologiaosaaminen Korkean osaamisen keskittymä, piilaakso Työelämälähtöiset kansainvälisiä valmiuksia lisäävät koulutus- ja oppimispolut Olevien yritysten kasvumahdollisuudet Laadukas ja monipuolinen tonttitarjonta Logistinen sijainti ja monipuoliset, kansainväliset liikenneyhteydet Hyvin toimivat peruspalvelut ovat lähellä Luonto ja meriläheisyys Rikas, kaksikielinen kulttuurielämä

8 Elinvoimainen kunta Suomen Yrittäjien mukaan Päätöksenteko ja valmistelu on ripeää, avointa ja tasapuolista Yrittäjiä kohdellaan tasapuolisesti Kunta huolehtii sopivien toimitilojen ja tonttien tarjonnasta Kunta huolehtii perusinfrastruktuurista Kunta arvioi päätöstensä yritysvaikutukset Pk-yritysten asema huomioidaan kuntien hankintatoiminnassa ja hankintamenettelyissä Kunta tukee uuden yrittäjyyden syntymistä Kunnalla on aktiivinen rooli yritystoiminnan jatkumisen turvaamisessa Kunta tarjoaa yrityksille laadukkaita osaamis- ja koulutuspalveluita

9 Elinvoiman edistäminen Osaava työvoima ja houkuttelevat työpaikat Uusien yritysten ja investointien saaminen seudulle Olemassa olevien yritysten kasvumahdollisuuden tukeminen Yritysten kansainvälistymis-valmiuksien kehittäminen Innovaatioiden edistäminen ja yhteisten innovaatioalustojen kehittäminen (esim. Energy Lab) Hyvä koulutusympäristö Logistiikka Maankäyttö (yritystonttien profilointi, markkinointi ja hinnoittelu) Kaupunkiseudun elinvoiman edistämisessä tarvitaan kaikkien kuntien panosta. Vetovastuu on keskuskaupungilla (Holstila 2012). Keskuskaupungin näkökulmasta elinvoimapolitiikan johtamisessa onnistunut kumppanuus perustuu luottamukseen ja edellyttää taitavaa johtajuutta sekä toimivaa yhteistyötä. Avainkumppaneita ovat: naapurikunnat, korkeakoulut, paikallinen elinkeinoelämä ja yrittäjät, maakunta sekä valtion paikallishallinto

10 Elinvoima Vaasan seudulla Osaava työvoima Infrastruktuuri ja Yrityspalvelut Viihtyisä ympäristö

11

12

13

14 Saavutettavuus

15

16 Seudullinen elinvoimastrategia case Vaasa Kaikkien osapuolten on ymmärrettävä, miksi seudullinen elinvoimastrategia tarvitaan. Muuten sitoutumista ei tapahdu. Johdon ja avainhenkilöiden sitouttaminen. Seudullisen elinkeinopolitiikan haasteita (Holstila, 2012): o Sitoutumisen puute o Roolien epäselvyys o Toiminnan päällekkäisyys, työnjako (esim. kehittämisyhtiö, teknologiakeskukset) o Hankerahoitus ohjaa toimintaa Resurssimittarit, toiminnalliset mittarit, menestysmittarit, kilpailukykymittarit, asenneilmaston mittarit. Tulee miettiä millaisia panostuksia, toimenpiteitä, mittareita ja päätöksiä vaaditaan. Työ ei pääty valmiiseen strategiaan, vaan siitä se vasta alkaa.

17 Pohjanmaan visio 2040 Uuden energian Pohjanmaa: Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Kilpailukykyinen alue Hyvä elinympäristö Uuden energian Pohjanmaa Huippuosaaminen Monikulttuurisuus Yhteisöllisyys Hyvinvoiva väestö Visiossa näkyy vahvasti energia-teema. Se viittaa sekä vahvaan energiateknologian ja uusiutuvan energian osaamiseen että energiseen toimintatapaan ylipäätään.

18 Vaasan seudun uudet elinvoiman kehittämisen toimenpideohjelmat Vaasan seudun innovaatiokeskittymä Kestävät energiaratkaisut Vaasan kaupunkiseudun kasvusopimus Energiasta kasvun eväät Vaasan seudun rakennemallityö 2040 Pohjanmaan maakuntastrategia (Pohjanmaan liitto)

19 POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI -virtaa hyvään elämään Vaasan kaupungin strategia

20 MITEN MENESTYMME? HYVINVOINTI VETOVOIMAISUUS TALOUDELLINEN MENESTYMINEN Yritysten sijoittuminen alueelle Osaava työvoima Pohjolan energia-alan piilaakso Tontti tunnissa Osaamiskumppaneina yritykset ja yhteisöt Elämyksellinen kaupunkikulttuuri Kaksi- ja monikieliset palvelut Hyvinvoivat kuntalaiset Logistinen saavutettavuus Ketterä ja innovatiivinen kaupunkiorganisaatio Suomen turvallisin kaupunki Vaasan Kaupunki (tavoite) Vaasan Kaupunki (nykytila)

21 VAASA POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI MITEN HOIDETAAN LUPAUS TAVOITE Maailman onnellisimmat ja terveimmät kuntalaiset Luotettavat palvelut Kansalaisraatitoiminta Palveluprosessien johtaminen Palvelualtis, ammattitaitoinen henkilökunta Vapaa-ajan mahdollisuudet Rikas ja monipuolinen kaupunkikulttuuri: Vaasassa tapahtuu Innovaatioosaaminen Monimuotoiset, asiakaslähtöiset elinkaaripalvelut Toimiva palveluverkosto Tontti tunnissa, kilpailukykyinen tonttitarjonta Saavutettavuus ja toimiva logistiikka Houkuttelevat ja toimivat toimintaympäristöt yhden luukun periaate Yritysten tarpeiden ymmärtäminen Pitkäjänteinen, strateginen elinkeinopolitiikka Kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö Tehokas ja oikea-aikainen päätöksentekoprosessi Logistiikkakeskukset Tonttivaranto Yhteisöjen arvostus Järjestöjen tarpeiden tunnistaminen Suunnatun viestinnän tehostaminen Aito kumppanuus Vuorovaikutteinen asiantuntijuus Uudet, innovatiiviset yhteistoimintamallit Tieto järjestöjen osaamisista / resursseista Rahoitus KUNTALAISET YRITYKSET YHTEISÖT

22 TAVOITTEET MITTARIT TOIMENPITEET VETOVOIMAISUUS Alueen vetovoimaisuuden kehittäminen Edullinen ja kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne Väestönkasvu/v/edellinen vuosi, Uusien yritysten lukumäärä Yritysten tuottamat uudet työpaikat Verokertymä /asukas, (tavoite top 6 joukossa) Yhteisöverokertymä / verokertymä (tavoite 15% koko verokertymästä) Väestönkasvu (>1%/vuosi) Valtakunnallisten tapahtumien määrä Kulttuuri- ja vapaa-ajan tilaisuuksien osallistujamäärän nousu >1%/vuosi Asunto-ohjelman mukainen tonttivaranto, Kaavavarannon määrä Kaavojen toteutumisaste Palveluverkkoselvitys laadittu Alueen markkinointi energia-alan keskittymänä, energiaklusterin näkyminen katukuvassa Alueen energia-alan diplomi-insinöörikoulutuksen vahvistaminen Energia-alan osaamisen näkyvä hyödyntäminen osana kaupungin kehittämistä Panostetaan ruotsin, englannin, venäjän, kiinan, espanjan ja muiden kielten opetukseen kaikilla tasoilla HR- verkoston luominen kaupungin ja alueen muiden organisaatioiden välille Yritysten alueelle etabloitumisen mahdollistavan iskuryhmän perustaminen Hyvinvointi osaksi Vaasan liikemerkkiä (Vaasassa elät 5 vuotta pidempään kuin muualla) INKA- ohjelman toteuttaminen, kasvusopimus Monipuolisen kaupunkikulttuurin edistäminen: positiivisen pöhinän aikaansaanti Kaupunkikeskustan viihtyisyyden ja tapahtumatarjonnan kehittäminen Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen Lentoliikenteen kehittäminen Päätös liike- ja teollisista tonteista kolmessa kuukaudessa Tehokas kaavoitus ja aktiivinen tonttitarjonta : Asunto-ohjelmassa pysyminen Maankäytön toteuttamisohjelman laadinta Yhteistyön tiivistäminen: kaavoitus, kaupunkikehitys, kiinteistötoimi, VASEK, Merinova, VaasaParks Elinkaariajattelun huomioiva palveluverkkoselvitys Konserniohjauksen ja johtamisen kehittäminen Korkea työllisyysaste (>75% v. on työllisiä) Yhtenäiset tieto- ja raportointijärjestelmät Yhtenäiset ohjeistukset Konserniohjauksen selkeyttäminen USO2 hankkeen avulla Säästövelvoitteet myös kuntayhtymille ja yhtiöille Kehittämishankkeiden prosessijohtaminen Tietojärjestelmien kehittäminen (poikkihallinnollisia järjestelmiä) Työllisten määrä/koko väestö Yritysten toiminta- ja rekrytointimahdollisuuksien pitkäjänteinen ja monialainen edistäminen Yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen opetuksessa (TVT- hankkeen toteuttaminen) Toimiva joukkoliikenne Käyttöaste Asiakastyytyväisyys Palveluverkkoselvitys Uusiutuvan energian hyödyntäminen

23 Infrastruktuuri ja Yrityspalvelut Kansainväliset liikenneyhteydet (lento, juna, laiva) Energy Vaasa Olemassa oleva yrityskanta Monipuoliset yrityspalvelut (VASEK, Merinova, kauppakamari jne.) Yritystonttien saatavuus Energy Vaasa INKAn demonstraatiokohteet - Merenkurkun Kvarken Link laivahanke - LNG satamahanke - Energy Lab - Tuulivoimapilotti

24 Energy Vaasa INKAn demonstraatiokohde Energy Lab Polttomoottori- ja polttoainetutkimukseen kehitetään tutkimusalusta yhdessä alan johtavan teollisuuden kanssa mahdollistaen samalla PK-yritysten ensimmäisten uusien tuotekonseptien demonstraation voimalaitoksen apulaitteessa. Kiinteistön toteutuksessa tavoitellaan nollaenergiatasoa. Perusenergiaratkaisuvaihtoehdoissa tarkastellaan geo- ja aurinkoenergian tuomia mahdollisuuksia laaja-alaisesti sekä lämmitykseen että viilennykseen.

25 Energy Vaasa INKAn demonstraatiokohde Merenkurkun Kvarken Link Merenkurkun nykyistä Wasa Express -laivaa sekä suunniteltavaa uutta laivaa on tarkoitus käyttää teollisuuden demonstraatioalustana. Tavoitteena on parantaa liikenneverkon tehokkuutta ja tarjota innovatiivisimmat, energiatehokkaimmat ratkaisut laivaan. Esimerkiksi uudessa laivassa voitaisiin käyttää kevyempiä materiaaleja kuten erikoislujaa terästä painon vähentämiseksi sekä jäänmurtajan kapasiteetin lisäämiseksi ja suoravetopropulsioon kytkettyä voimanulosottoratkaisua.

26 Energy Vaasa INKAn demonstraatiokohde Tuulivoimapilotti Eri toimijoiden yhteistyöllä kehitetään kylmien alueiden tuulivoimapilotti. Tuulivoimapilotissa luodaan teollisuuden nollasarjalle referenssimarkkinat verkottamalla energiatuotannon moniosaajat, turbiinitoimittaja, offshore-osaajat, julkinen sektori, maan- ja vesialueenomistajat ja rahoittajat.

27 Osaava työvoima Oppilaitokset Vaasan seudulla Ammattiin valmistavat oppilaitokset ja korkeakoulut (suomen- ja ruotsinkieliset) Vaasan yliopisto Åbo Akademi, Vasa Svenska handelshögskolan Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan koulutusyksikkö Vaasan ammattiopisto Yrkesakademin i Österbotten Vaasan ammattikorkeakoulu + MUOVA Yrkeshögskolan Novia Muita oppilaitoksia IB-lukio Suomen- ja ruotsinkielinen lukio Englanninkielinen peruskouluopetus Vaasan aikuiskoulutuskeskus (VAKK) Vaasan kesäyliopisto Vaasan yliopiston avoin yliopisto Korkeakouluissa opiskelijaa Joka viides vastaantulija Vaasassa on korkeakouluopiskelija Energy Vaasa Vastaa energiaklusterin tarpeisiin Energialähettiläs Monikielinen korkeakoulutus Vankka energiatekniikan osaaminen Kansainvälistä osaamista Vientiyritysten suuri osuus Olemassa olevien kasvuyritysten kehittäminen

28 Viihtyisä ympäristö - Monikielisyys - Kansainvälinen ilmapiiri - Kaksikieliset palvelut - Hyvät peruspalvelut - Monimuotoiset, asiakaslähtöiset elinkaaripalvelut - Monipuolinen vapaa-ajan tarjonta - Lyhyet etäisyydet - Nuorekas" opiskelijakaupunki - Ympärivuotinen laivareitti Uumajaan - Luonto ja meriläheisyys - Merenkurkun saariston maailmanperintöalue - Monipuolinen, kaksikielinen kulttuuritarjonta Vaasan seudulla on asukasta Vaasan seutu tarjoaa houkuttelevan, kansainvälisen ja energisen ympäristön niin ihmisille kuin yrittäjyydellekin Vaasassa on työtä - ja hyvää elämää.

29 Lukekaa lisää huomisesta kauppalehdestä KIITOS

Energia & innovaatiot

Energia & innovaatiot Energia & innovaatiot Vaasan seutu saa suurta kilpailuetua asemastaan Pohjoismaiden suurimpana energiaklusterina. Korkea osaamistaso ja toimijoiden välinen monipuolinen yhteistyö pitää moottorin käynnissä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm.

EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. 2 EnergyVaasan yritysten ja muiden yhteisöjen tuotteita ja palveluita ovat mm. POHJOISMAIDEN merkittävin ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ voimalaitokset diesel- ja kaasumoottorit sähkömoottorit sähkön- ja

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kunta elinvoiman johtajana

Kunta elinvoiman johtajana Kunta elinvoiman johtajana Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2013 Jaakko Joensuu johtava konsultti FCG konsultointi Oy 24.9.2013 Page 1 Toimintaympäristö muuttuu Elinkeinorakenteen muutos kiihtyy mm. Euroopan

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä

pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä 2012 2 EnergyVaasa on yksi puhtaamman maailman tekijöistä maailman, jossa energiaa tuotetaan ympäristön kannalta kestävin menetelmin ja käytetään

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015

PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä... 4 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020

ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 Viitekehys Tulevaisuudessa kuntien haasteina ovat julkisen talouden vakauttaminen, ikääntyvän väestön kasvu sekä kilpailun kiristyminen ja nopeutuminen niin kansainvälisesti

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot