Auttaminen, palvelu, idealismi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auttaminen, palvelu, idealismi"

Transkriptio

1 Auttaminen, palvelu, idealismi Kyselyssä nousi tärkeäksi syyksi liittymiselle järjestömme idealistinen puoli, auttaminen ja tuen antaminen heikompiosaisille. Kuinka klubien tulisi toiminnassaan tukea ja vahvistaa tätä puolta? 1. Ideoikaa konkreettisia tekoja ja toimintakäytäntöjä, jotka vahvistaisivat jäsenistön tunnetta siitä, että ollaan tekemässä arvopohjaista toimintaa. 2. Onko toimintatapoja, joita klubien tulisi välttää? Esimerkkejä kyselyn vastauksista: Kysymykseen Asiat, jotka ilahduttivat minua eniten klubitoiminnassa vastattiin: Auttaminen ja idealismi Ihmisten auttaminen. Vanhustyö. Nuorisotyö- saamme ilahdutettua ihmisiä toiminnallamme, kun autamme heitä mahdollisuuksien mukaan. Usko, toivo ja rakkaus niin kornilta kuin se kuulostaakin. Palveluaktiviteetit. Kanava minkä kautta voi auttaa tarvitsevia. Työ yhteisen hyvän eteen. Erilaiset avustus- ja tukitehtävät. Auttamisen ilo. Toimintatavoitteemme, jossa avun anto sitä tarvitseville on hieno asia. Kysymykseen Miksi voisit suositella Lions-toimintaa? vastattiin: Auttaminen, aatteellisuus Voi toteuttaa itseään avustustoiminnassa ja toisten auttamisessa. Tämä on hyvä tapa auttaa avun tarvitsijoita ja tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Toimintamme on inhimillisesti/ yhteiskunnallisesti/ sosiaalisesti tärkeää. Parhaimmillaan mahdollisuus elämän kolhuissakin kannattelevaan verkostoitumiseen. Näinä aikoina tosin on vaikea saada auttamiseen yms. liittyviä ajatuksia markkinoiduiksi, kun on niin paljon kiirettä ja epävarmuutta. Toiminnalla pyyteetön tarkoitus. Pääsee auttamaan huonompiosaisia. Suhteellisen pienellä panoksella saadaan hyvää aikaan. Kansainvälisyys Respect - Team work. Hieno järjestö. Avustaminen. Auttaminen, ilon tuominen ihmisille, jotka ovat avun tarpeessa. Ainakin omassa klubissamme teemme oikeasti vapaaehtoistyötä. Ainakin meidän klubi tekee alueella hyvää työtä ja siinä on ilo olla mukana. Perusajatus toiminnasta on hyvä. Lion-toiminta politiikasta riippumatonta avustustyötä, jossa kaikki raha ilman välikäsiä viedään kohteeseen tai annetaan muuta apua Kerättyjä varoja ei käytetä oman viihtyvyyden hyväksi.

2 Kolme tärkeintä asiaa, jotka saivat Sinut liittymään klubiin Kyselyssä nousi esiin vahva arvopohjainen valinta klubiin liittymisen syynä, sekä hyvänä kakkosena yhteisöllisyys ja ystävät. Elämään haluttiin myös uudenlaista tekemistä. Miettikää ryhmässä seuraavia kysymyksiä ja kirjatkaa vastauksenne: 1. Miten leijonatoiminnan arvoja olisi parasta tuoda esiin? 2. Mitä konkreettisia toimia klubin tulisi tehdä, jotta uusi jäsen viihtyisi ja toive yhteisöllisyydestä toteutuisi heti alusta alkaen. (Presidentin, kummin, muiden jäsenten rooli?) 3. Miten klubitoiminnan pitäsi elää, jotta innostuksesi toimintaan säilyisi ja toiminta tarjoaisi uudenlaista tekemistä jatkuvasti? Alla on esimerkkejä kyselyn vastauksista Arvopohjainen valinta Yllytys, mielenkiinto ja halu auttaa mahdollisuuksien mukaan. Uteliaisuus, halu toimia yhteiskunnassa, verkostuminen. Uteliaisuus - Halua auttaa. Osallistuminen hyvään tarkoitukseen tähtäävään toimintaan. Haluan omalta osaltani auttaa apua tarvitsevia ihmisiä. Mielenkiinto toimintaan. Kummin positiivinen viesti Lions toiminnasta, hyväntekeväisyyteen osallistuminen ja mielenkiinto Lions-toimintaan. Klubi tekee työtä hyvän asian puolesta, on sosiaalista toimintaa, säännölliset tapaamiset. Kiinnostus vapaaehtoistyöhön. Tahto auttaa nuoria ja vanhuksia. Hyväntekeväisyystyö Halu vaikuttaa ja auttaa. Suuri organisaatio taustalla jolla vakuuttava maine. Halu toimia mukana. Halu tehdä vapaaehtoistyötä. Halu tehdä hyvää oman alueen nuorison hyväksi. Lopetin aktiivisen toiminnan urheilujärjestöissä. Halu palvella. Halu olla mukana auttamassa lapsia ja nuoria, vanhuksia, maahanmuuttajia. Auttamishalu. Kansainvälisyys. Vvoi auttaa apua/tukea tarvitsevia ihmisiä ja tuottaa hyvää mieltä. Järjestöllä "hyvä maine". Kiinnostus toimintaan. Tarve olla avuksi muille ihmisille. Jaetut arvot jolla tasapainottaa talous- ja tehokkuusajattelun läpäisemää arkea. Halu tehdä jossain muodossa hyväntekeväisyyttä. Ystävät Ystäväni kutsui minut mukaan toimintaan ja sanoi kauniisti, että juuri minunlaistani siellä tarvitaan. Ystävän kutsu, tuttuja klubissa ja halu tehdä asioita yhdessä. Vanhemmat (Leo). Uudet ja vanhat kaverit. En kehdannut kieltäytyä, kun ystävä suositteli. Mukavan tuntuinen klubi. Olin seurannut puolisoni toimintaa lionina. Pyydettiin oman asuinympäristöni clubin jäseneksi. Kummi suostutteli. Tutustuttuani toiminta vaikutti hyvältä. Kummin sitkeys. Tunsin entuudestaan osan klubin jäsenistä.

3 Yhteisöllisyys Ylimääräinen vapaa-aika, halu tehdä hyvää toisten kanssa yhdessä, uteliaisuus. Verkostoituminen samanhenkisten naisten kanssa. Olin muuttanut alueelle muutama vuosi aiemmin toiselta puolelta Suomea, enkä tuntenut naapurustoa, koska päivät teen työtä muualla. Pidän yhdistystoiminnasta. Verkostoitua asuinalueella. Hyviä veljiä. Kiva toimia yhdessä. Halu tehdä hyviä asioita yhdessä samanhenkisten kanssa, mukavaa yhdessäoloa. Halu tehdä yhteistyötä hyvässä seurassa. Tutustuminen paikkakunnan ihmisiin. Kuuluminen suurempaan kokonaisuuteen. Alueen oma toiminta. Ystäväpiirin laajentaminen. Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen. Solmia uusia tuttavuuksia. Uudenlaista tekemistä Uusiin ihmisiin tutustuminen, mukavaa tekemistä yhdessä, uutta elämään. Tarve löytää uutta aktiviteettiä jäätyäni työelämästä. Uusien sosiaalisten kontaktien luominen. Mielekästä tekemistä lähestyvään eläkeaikaan. Halu saada uusia ystäviä. Uusia samanhenkisiä tuttavia. Halu saada uusia kokemuksia. Halu kokeilla jotain uutta - mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä - saada jotain aikaan. Itselläni on vielä jotain annettavaa. Työelämän turhauttavuus. Uudet mahdollisuudet yms. uutuuden viehätys. Järjestyi aikaa, kun eläkeaika alkoi. Kohdassa Asiat, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Yhteisöllisyyden puute Yhteistyön puute. Uuden jäsenen jättäminen toiminnan ulkopuolelle. Klikkiytyminen. Sisäänlämpenevä näin on aina tehty ja tehdään nytkin tuntuu joskus, että on omat sisäpiirit jotka pyörittävät hommaa. Joitakin asioita, jotka ovat vanhoille jäsenille tuttuja, ei ole riittävästi selvitetty uusille jäsenille. Uusien jäsenien tulee itse selvittää liian paljon asioita, olisin toivonut kummailta enemmän konkreettista informaatiota ja opastusta klubin toiminnasta. Jäsenistön huolimattomuus sovittujen tapaamisten suhteen. Nurkkakuntaisuus (meidän klubi sitä ja tätä paras). Ylemmyydentuntoisuus ympäröivään yhteisöön nähden (sisäänlämpiäminen)

4 Millaista yhteistoimintaa pitäisi olla? Kyselystä nousi esiin selkeä tarve laajempaan leijonayhteistyöhön. Käykää keskustelu yhteistoiminnasta ja ideoikaa konkreettisia työkaluja, mitä klubeissa pitää tehdä, jotta tavoite toteutuu. 1. Miten käynnistetään klubien välinen yhteistyö? Mitä ja minkä tasoista sen tulisi olla? 2. Mitä konkreettista klubi voi tehdä, jotta se voisi tehdä yhteisiä aktiviteetteja toisen/toisten klubien kanssa? 3. Miten leijonatyössä pitäisi siirtää ns. parhaat käytännöt kaikkien tietoon? Listatkaa ehdotuksianne. 4. Miten leijonatoiminnan tasa-arvoa ja suvaitsevuutta lisätään kaikilla tasoilla. Kirjatkaa asioita, jotka vahvistavat tasa-arvoa ja suvaitsevuutta. Alla yhteenveto aiheesta saaduista verbaalivastauksista: Klubien välinen yhteistyö Yhteydenpito ja tapaamiset, erityisesti yhteiset kokoukset ilman arvostelua niiden toimintamalleista. Yhteisiä kokouksia ja aktiviteetteja sekä tiedon ja kokemuksen vaihtoa. Vierailu kokouksissa ja ideoiden vaihto. Voisimme vierailla useamminkin toisissa klubeissa. Vertaistukea. Ristiinvierailuja, kummiklubitoimintaan ja yhteisiä aktiviteetteja. Lähimmät klubit toimintaan mukaan Kokousvierailuja yms. Kokouksia samaan aikaan. Klubimme on niin uusia, etten ole ehtinyt kaivata lisää yhteistoimintaa. Paikallisen miesklubin kanssa yhteistyömme on vilkasta. Jonkun verran yhteistä voisi olla, omassa klubissa muuten riittää puuhaa Organisointi, ideointi, yhteisaktiviteetit Yhteistyö ja koordinointi suurissa aktiviteeteissa. Tapahtumien organisoinnissa. Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja saaminen. Enemmän resursseja ja näkyvyyttä. Aktiviteettisuunnittelua ja ideointia ja tiedonvaihtoa onnistuneista ja uusista aktiviteeteista enemmän yhdessä Aktiviteetteja voisi yhdistää.

5 Yhteistyötä aktiviteeteissa Yhteistyö avustushommissa on ainoa oikea tie. Yhteisiä tapahtumia ja rahankeruutouhua. Yhteiset aktiviteetit ovat hyviä koska tutustuttavat muiden klubien jäseniin. Näkyviä yhteistempauksia avustustoiminnassa. Kyllä pitäisi sellaisia jossa tulisi jonkin yhteisen aktiviteetin hoitaminen. enemmän näkyvyyttä. esim. yhteisiä aktiviteetteja Joitain aktiviteetteja voitaisiin toteuttaa yhdessä lähialueiden klubien kanssa. Yhteisaktiviteetteja tulee jatkossa ehkä enemmän suosia kun jäsenten osallistumisaktiviteetti näyttää vuosi vuodelta vähenevän. Tarvitaan tekijöitä, käsipareja. Vapaamuotoista yhdessäoloa, tasa-arvoisuus Tapahtumien järjestämistä, vapaamuotoista tutustumista toisiin, hauskanpitoa. Lohkossa yhteistoimintaa on jo ja sitä pitää olla. Hyvä laajentaa rajojen yli. Kokemus: herraklubit ovat ehkä vähän kitsaita ottamaan naisia mukaan tai ainakin yhteistoiminnassa pyrkivät osoittamaan olevansa "jotenkin parempia/oikeita leijonia". Yhteistoiminta ei suju, jollei tunneta olevamme samalla "tasolla/viivalla". Kokouksen jälkeen yhteistä toimintaa. Tutustumisia/vierailuja eri paikkoihin, jolloin toisiinsa tutustumistakin.

6 Toiminta Kyselyn perusteella tärkeäksi elementiksi, luonnollisestikin, nousi toiminta klubeissa. Pelkkä mukava yhdessäolo ei riitä motiiviksi mukana olemiseen. Toiminnalta toivottiin mielekkyyttä, vaikuttavuutta, mukavaa yhdessäoloa. 1. Minkälainen toiminta parhaiten motivoi jäsenistöä sekä osallistumaan että pysymään mukana toiminnassa. 2. Miettikää vielä minkälaiset seikat ovat latistaneet innostusta ja joita tulisi välttää. Kyselyssä esiin tulleita seikkoja: Kysymykseen Tärkeitä keinoja, joilla jäsen voi juurtua toimintaamme vastattiin seuraavasti: Toiminta klubeissa Yhdessä tekeminen. Vähemmän byrokratiaa. Vapaamuotoisempaa toimintaa. Enemmän palveluaktiviteettejä. Pitää olla aktiivinen klubi. Klubilla oltava muutama tolkullinen aktiviteetti vuodessa, ja edes suurin osa jäsenistä niissä mukana. Pari hyvää hauskaa sisäistä tilaisuutta vuodessa. Aktiivitetit innostavia ja kehittäviä. Ei odotteita tai painostusta, muuten kuin kokouksiin osallistumisella. Maailma on muuttunut. Antaa aikaa juurtua toimintaan. Heti mukaan aktiviteetteihin. Aktiivinen mukaan ottaminen toimintaan. Saada uusi jäsen mukaan Liiton vuosikokouksiin ja kvvuosikokouksiin. Vain siten voi ymmärtää kv:stä lionstoimintaa. Kiinnostavat toimintamuodot. Saada jäsen heti mukaan aktiviteetteihin. Hyvä tiedotus. Omaan jaksamiseen liittyvien virkistystilaisuuksien kehittäminen. Vastuutehtävät Tehtävät klubissa. Vastuutehtävien antaminen heti alussa. Osallistuminen muuhunkin toimintaan kuin kokouksiin. Sopiva osallistuminen klubin vastuutehtäviin. Heti mukaan hallitukseen - Avoimuutta piirin virkojen ja toimijoiden valintaan, ei ihan selvää miten tämä "kähmintä" tapahtuu => vaikuttaa sisäpiiriltä muiden kuin kuvernööriputken osalta. Heti jonkin aktiiviteettitoimikunnan jäseneksi. Hallitus paikat kiertoon ei samat naamat hallituksessa vuodesta toiseen. Antaa tehtäviä jäsenen kykyjen mukaan. Työryhmiin osallistuminen, hallitustyöskentely sitten vasta 3 vuoden kuluttua. Aktivointi tapahtumiin ja tehtäviin heti alusta lähtien, klubin sisäinen lämmin ilmapiiri. Vastuun antaminen. Luottamus jäsenyhteisössä. Ihmisenä kehittyminen ja uusien asioiden oppiminen. Sitouttaminen ja vastuuttaminen; uudelle toiminnan ymmärrettäväksi tekeminen. Hallituspaikka leimaa ja sitouttaa jäsenen nopeasti. Nopeasti tehtäviin mukaan ja ideoimaan aktiviteetteja.

7 Kysymykseen Asiat, jotka ilahduttavat minua eniten klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Tekeminen Vapaaehtoisia valintoja aktiviteeteissa. Kaikki osallistuvat aktiviteetteihin. Saan järkevää tekemistä lisääntyneeseen vapaa-aikaan hyvää mieltä. Kivat aktiviteetit. Klubimme aktiivisuus, mielekkäät aktiviteetit. Osa tapahtumista on hauskoja. Erinomaiset aktiviteetit. Tekemisen meninki Mielekkäät aktiviteetit ja palvelukohteet. Aktiviteettien tunnelma. Tekemisen ilo, vapaaehtoisuus. Vaikuttaminen ja tekemisen tulos Toiminnan onnistuminen, apu menee kokonaisuudessaan oikeaan paikkaan. Näkyvät tulokset. Kiitokset alueen asukkailta hyvästä työstä nuorten eteen yhteistyössä on voimaa- saatiinhan me jotain aikaan tänäkin vuonna. Toimintaamme arvostetaan. Hyvät tulokset Yhteistyökumppaneiden ja paikallisten asukkaiden myönteinen suhtautuminen - he auttavat meitä auttamaan. Kysymykseen Miksi voisit suositella Lions-toimintaa? vastattiin seuraavasti: Mielekästä tekemistä Mielekästä yhdessä tekemistä. Hyötyjä tulee myös päivätyöhön.(verkottuminen) Pitää virkeänä ja antaa hyvää mieltä kun voi auttaa tarvitsevia. Mielekästä tekemistä saman henkisessä seurassa. Mielekäs toiminta. Samat syyt, jotka motivoivat itseä, tasapainottaa ura-arkea ja tuottaa hyvää. Kysymykseen Asiat, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Passiivisuus- Haluaisin enemmän aktiivisuutta ja uutta toimintaa! Vähäinen halu tehdä jotain alueemme eteen. Vanhat jäsenet heittävät pyyhkeen kehään liian aikaisin. Emme hyödynnä kaikkien voimavaroja. Virkailijat tulisi saada toimimaan itsenäisemmin ilman jatkuvaa potkimista. Keskittyminen omien jäsenten virkistystoimintoihin unohtaen klubin varsinaisen tarkoituksen.samat vanhat kohteet ja toimintatavat vuodesta toiseen. Omat agendat, fokuksen puute, puuhailu. Muutamien jäsenten passiivisuus aktiviteettien toteuttamisessa ja kokouksiin osallistumisessa. Koko klubin osallistumattomuus aktiviteetteihin. Klubissa on paljon passiivisia jäseniä. Klubimme toiminnan tehottomuus ( kuten lions-toiminnankin). Saadaan loppujen lopuksi hyvin vähän aikaan. Rahankeruuaktiviteeteilla saadaan aikalailla pienet avustukset aikaiseksi ja palveluaktiviteetteja ei ukkoklubissa kovinkaan laajasti ole. Jäsenet näennäisaktiivisia, puhutaan paljon, tehdään vähän. Turhia jäseniä puolet, pitäisikö olla aktiiviset jäsenet ja täysin palvelleet jäsenet erikseen. Selkiyttäisi toimintaa kun tiedettäisiin kenen varaan voi lskea ja homma toimisi paremmin, nytkään aktiivisia ei ole 20% enempää. Sillä porukalla tehtäisiin paljon jos sillä olisi tekemisen meininki ja selvät kuviot. Voisi vaikka ostaa vapaakirjan esim e/v aktiviteettitilille ja sitten ei tarvitsisi hyvällä omallatunnolla tehdä mitään? Joidenkin jäsenien passiivisuus. Toiminta on usein sekavahkoa eikä muisteta sovittuja tehtäviä. Arkuus, ei uskalleta heittäytyä.

8 Millainen kuva sinulla oli Lions-toiminnasta? Kyselystä kävi ilmi, että Lions-imago on ainakin liittymisvaiheessa osittain epäselvä. Keskustelkaa ryhmässä ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Sikäli, kun mielikuva on ollut selkeä ja vastannut todellisuutta, mitkä seikat siihen ovat vaikuttaneet? Mistä tieto toiminnasta oli peräisin? 2. Käykää ryhmässä keskustelua siitä, onko Lions-toiminnan julkisuuskuva elitistinen herrakerho todellisuutta. Tarvitseeko mielikuvaa muuttaa? Millä toimin mielikuva muutetaan; konkreettisia asioita ja ehdotuksia. Esimerkkejä saaduista vastauksista: Mielikuva hyväntekeväisyysjärjestöstä Vapaaehtoistoimintaa hyvän asian puolesta. Vapaaehtoisjärjestö, joka tarjoaa apuaan vähempiosaisille pyrkimällä samalla vaikuttamaan epäkohtiin. Tekevät hyväntekeväisyystoimintaa. Puuhakasta, hyvin järjestettyä toimintaa, mm. erilaisia "tempauksia" Palveleva hyväntekeväisyys - järjestö, jonka jäsenet ovat kunnon kansalaisia. Lions toiminta perustuu lasten, nuorten, vanhusten ja syrjäytyneiden ihmisten erilaiseen auttamiseen. Kuva oli myönteinen. Olin havainnut, että leijonat tekevät monenlaista palvelutyötä yhteisönsä hyväksi. Hyväntekeväisyystyötä lähinnä rahankeruun muodossa ja kansainvälistä nuorisovaihtoa. LisHyvä auttavainen. Positiivinen; arvoperusteista hyvän tekemistä, ainoa pelko oli, että kyseessä ei saisi olla keskinäisen kehun kerho. Ei selkeää mielikuvaa Toiminta vastaa aika lailla mielikuvaani. Tiesin, että jotakin hyväntekeväisyystoimintaa Lions tekee. Melko tuntematon oli minulle alueella ja yleensäkin. Ristiriitainen. Antavat stipendejä koulun juhlissa. Melko neutraali. Tukitoiminta ilmeni käytännössä koululaisten stipendien muodossa sekä erilaisten tapahtuminen järjestämiseen. En juurikaan tiennyt muuta kuin että siinä on avustustoiminnalla tärkeä rooli. Ei oikeastaan mitään, olin kuullut koululaisille jaettavista lions-stipendeistä. Ei kunnon mielikuvaa, mitä olin nähnyt aktiviteetteja ja kuullut kaverilta ukkokerhosta. Amerikasta ohjailtua toimintaa, vapaaehtoista mutta aika tiukkaa. Alueemme aktiivinen toiminta oli jäänyt mieleeni aikaisemmilta vuosilta. Kun liityin jäeneksi en ollut tietoinen, kuinka klubini asiat olivat muuttuneet ja asiat eivät olletkaan niin hyvin. Aika hatara, kansainvälinen järjestö. Ei oikeastaan mitään kuvaa. Elitistinen ukkokerho

9 Valikoitujen miesten seura jonka toiminnan tuotot käytetään hyväntekeväisyyteen Mielikuva oli enemmänkin ikääntyneiden (paremmista piireistä) klubitakkiukkojen sisäisestä touhusta, jota ei juurikaan kuvastanut pyyteetön työ apua tarvitsevien auttamiseksi. Piiri pieni pyörii. Ovat ns. parempaa väkeä ja juhlivat näyttävästi. Kuvittelin sen jonkinlaiseksi "herra" klubiksi. Hiukan elitistinen, eikä kovin tunnettu. Hienostunutta sivistyneistön harrastustoimintaa. Yliopistokoulutetustakin vaikutti ns. paremman väen puuhalta. Elitistinen herrakerho. Julkisuuskuva Lionit ovat julkisutta tavoitteleva hyväntekeväisyysjärjestö, joka kerää rahaa erilaisilla tempauksilla Leo-toiminnasta muodostunut suppea käsitys. Näkyminen monien kuntien rajojen tienvarsikylteissä (olen aina asunut Helsingissä, täällä en näe meitä koskaan). Vapaamuurareita.

10 Kuvaile tuntojasi klubiin vastaanottamisen jälkeen Kyselystä kävi ilmi, että monella on ollut odotusten mukainen vastaanotto ja tilaisuudesta jäi hyvä mieli. Kuitenkin osa kyselyyn vastanneista näki, ettei vastaanotto ja toiminta sen jälkeen ole täysin vastannut odotuksia. Käykää ryhmässä keskustelu, miten uuden jäsenen vastaanotto korreloi hänen viihtyvyyteensä jatkossa. Vai korreloiko? 1. Mitkä ovat uuden jäsenen kannalta ne tärkeät asiat, joiden on toteuduttava vastaanottamisessa. 2. Mitä uuden jäsenen olisi tiedettävä ennen jäseneksi tuloaan, ettei jäseneksi oton jälkeen tule mihin ryhdyinkään tunnetta? Hienoa, odotusten mukaista Tuntui silloin hyvältä ja odotusten mukaiselta, aktiiviselta ja hyvin johdetulta toiminnalta, sattui olemaan charter juhla klubissa ja siten paras sisäinen tapahtuma klubissa 3 vuoden aikana. Tunsin, että minut otettiin ryhmän jäseneksi. Tunsin olevani tervetullut mukaan, sain kertoa itsestäni ja kaikki muutkin esittäytyivät lyhyesti. Tunsin heti, että tänne minä kuulun. Täällä on tosi mukavia ja fiksuja naisia. Tunnelma välitön. Hyvät yksinkertaiset käytännöt. Tilaisuus oli juhlallinen ja mieliinpainuva Olin osa hienoa klubia. Saavuin ystävien keskelle, osan heti ja loppujen kanssa myöhemmin. Olo oli vähän kuin liisa ihmemaassa, mutta hyvä kummi piti ajan tasalla ja puhuttiin paljon klubista ja toiminnasta myös ei klubiajalla. Olin yksi perustajajäsenistä, joten olin innokas aloittamaan toimintaa. Olin tyytyväinen, että lähdin mukaan, tunsin olevani tervetullut. Olin otettu päästessäni klubiin. Olen perustajajäsen, tunsin suurta iloa ja intoa ensimmäisessä klubikokouksessa. Mukavaa ja avointa porukkaa, joilla on monta rautaa tulessa, minut otettiin ystävällisesti vastaan. Miellyttävä kokemus vastaanotto oli hyvä ja juhlallinen. Perustamiskokous, 21 uutta leijonaa oli paikalla. ym. kummiklubin edustajat, piirikuvernööri sekä muita vanhempia leijonia. Alku jännityksestä toivuttuani tunnelmat olivat hyvin rennot ja koin, että olin tervetullut klubiin. Utelias ja odottava, tuntui mukavalta. Hämmentävää, epätietoista

11 Turha jännittäminen. Puheiden aikana ei muistikuvaa, mitä tuli luvattua Lions-Lupauksessa tai koko kokouksessa. Nyt jälkeenpäin vasta sen tajuaa mitä tuli luvattua. Tuntui että katsotaan nyt mihin on liittynyt, ja vastaako se odotuksia. Seurasin kokousta mielenkiinnolla, mutta koin tietyllä tavalla oloni hyvin ulkopuoliseksi. Juhlallinen. Hieman hämmentävä: jaaha, täällä sitä nyt sitten ollaan :) Hämmentynyt. Virkamiesmäistä Tuntui siltä, että nyt olen yhteisössä, joka on toimii jämptisti hyvä asian puolesta. Samalla syntyi epäilys, josko järjestössä on liikaa ohjeiston määräämiä koreografioita ja amerikkalaista koreilua. Tuntui rutiinijutulta. Hieman byrokraattinen tilaisuus, virkamiesmäinen. Ei herättänyt suuria tunteita - tai ylipäätään mitään kummoisia tunteita. Ei ollut varsinaista vastaanottotilaisuutta, vain perustamiskokous. Alussa oli hieman ulkopuolinen olo ja paljon ihmeellisiä lyhenteitä ja kapulakieltä alussa. Aluksi hieman outoa. Jotenkin turhan byrokraattista. Mihin ryhdyinkään Toiminta melko passiivista. 50% jäsenistä osallistuu toimintaan. Osaa en ole tavannut vieläkään. Olen tosi nuori (noi on hirveän vanhoja).

12 Kansainvälinen toiminta Kyselyn tuloksista ilmeni, että klubien tavat harjoittaa kansainvälistä toimintaa ovat sangen vakiintuneita. Jotkut klubit ovat keskittyneet palvelemaan vain paikallisesti. Käykää ryhmässänne keskustelu Lions toiminnan kansainvälisestä ulottuvuudesta ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Minkälainen kansainvälinen toiminta kiinnostaa? Listatkaa konkreettisia toimenpiteitä klubin, piirin ja Liiton tasolta. Alla esimerkkejä kyselyn vastauksista: Klubilla on kansainvälistä kanssakäymistä Ystävyysklubi Virossa. Ystävyysklubi Saksassa. Ystävyysklubeja. Viron kummi. Ystävyysklubi Saksassa. Muutama satunnainen vierailu ulkomaisissa klubeissa. Nuorisovaihto. Nuorisonvaihtoa. Nuorisovaihtoa. Klubi tukee rahallisesti kansainväistä avustustyötä Kummilapsia ulkomailla. Tuemme ulkomaan harjoittelua. Teemme ulkomaan matkoja. Kummilapset Sri Lankan kummilapset ja silmälasiavustukset. Silmälasit, kummitoiminta. Silmälasikeräys, kummilapset. Parilla jäsenellä on oma kummilapsi Sri Lankassa. Meillä on kummityttö Sri Lankassa. Plan-lapsi. Kummilapsia avustuskohteita. Kummilapsi. Kummilapsi. Osallistumme nuorisoleirin kustannuksiin vuosittain. Osallistumme kansainvälisiin Lions -kampanjoihin Kansainvälisiä avustuskohteita. Tuemme eri maiden avustustoimintaa, erityisesti lapsiin kohdistuvaa erillisavustukset. Haitin avustukseen olemme osallistuneet. Osallistumme yleisiin keräyksiin esim. tuhkarokko ja Haiti. Osallistumme erilaisiin keräyksiin. Kampanjoihin osallistuminen tärkeimpänä tuhkarokko. Istutimme puuntaimia keväällä ja osallistuimme lukuhetkeen, joka liittyi kansainvälisen presidentin Wayne Maddenin haasteeseen saada lionit osallistumaan Reading Action Program lukutaito-ohjelmaan. Osallistumme keräyksiin. mm. Sri Lanka ja Haiti. Osallistutaan yleisiin keräyksiin. Osallistutaan lahjoituksin mmm. silmäsairaalaan, katastrofiapuun. Ei kansainvälistä toimintaa Toistaiseksi ei mitään klubin omaa kansainvälistä toimintaa. Toimimme pääasiassa paikallisesti ja tälläisen kertominen johtaa nuhteisiin ja panetteluun muilta klubeilta tai piiriltä vaikka kukaan ei sitä ääneen myönnä. Resurssit ovat rajalliset. Satunnaista. En osaa oikein sanoa. Entinen Presidentti käy/tietää enemmän. Eipä juuri vielä mitään. Ei ole. Ei minkäänlaista, tietääkseni.

13 Miten haluaisit toteuttaa kansainvälisyyttä Vierailut muiden maiden klubikokouksissa Vierailla jonkun maan kokouksessa. Toki oma naapuriklubi olisi hyvä idea myös näin ensi alkuun. Tutustumalla klubien toimintaan eri maissa. Ehkä vieralla jossakin klubissa Kansainväliset tapahtumat Osallistua kansainvälisiin kokouksiin. Kv-asiat oikeastaan innostivat tarttumaan köyteen. Hampurin vuosikokoukseen olen lähdössä, koska mahdollisuus kokea tapahtuma näin lähellä. Näkyvyyttä lisäämällä, vaihto-oppilaita Vaihto -oppilaita muualta maailmasta. Tehdä sellaisia aktiviteetteja, joita voi soveltaa myös Suomessa toteutettaviksi. Näkyvyydellä. Jotenkin keskitetymmin ja enemmän tiedostaen ja halliten. Jos rahani riittäisivät, vaikka mihin aktiviteettiin osallistuisin. En osaa sanoa. En osaa sanoa. En osaa sanoa. En ole ehtinyt moista miettiä, enkä osaa vastata tällä hetkellä asiaan. Kansainvälinen toiminta kuitenkin kiinnostaa minua suuresti. En osaa sanoa. Suomi riittää Varmasti tärkeä asia etenkin mahdollisten nuorten leijonien kannalta. Itse en koe sitä tässä tilanteessa kovin tarpeellisena. Toistaiseksi riittävät kotimaan ympyrät Minulla ei aika eikä energia riitä, minulle riittää pieni hiekkalaatikko. Kriisiapua lukuun ottamatta kansainvälisyys on vähän kaukana minusta, osallistun mieluummin kansallisiin aktiviteetteihin. Uskon, että pääosa toiminnasta vastaa omia tavoitteitani: heikoimpien ihmisten auttamista ilman, että korruptio pääsee väliin ja avulla on pysyvää vaikutusta; kansainväliset yhteiskokoukset ja juhlat voisi jättää vähemmälle.

14 Toimintakulttuuri Kyselyssä nousi esille perinteiset toimintatapamme, pukeutuminen ja organisaatiorakenne. 1. Mitkä perinteistämme koet tärkeinä ja miksi? 2. Tulisiko joitain toimintatapojamme muuttaa? Mitä? Kyselyssä esiin nousseita seikkoja: Kysymykseen Asioita, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Muodollisuus, vanhoillisuus ja jäykät rakenteet Vähän vanhoilliset asenteet. Uusien asioiden eteenpäin vieminen on vaikeaa. Vierastan jotain formaalisuuksia, joita tällaiseen amerikkalaislähtöiseen toimintaa kuuluu. Ei niitä kuitenkaan liika ole oman klubimme toiminnassa. Vanhoihin kaavoihin kangistuminen, piirin tarjoaman nettitoiminnan surkea taso. Naiset eivät ole klubissamme jäseninä. Puuduttavat kokoukset, passiiviset jäsenet, vähän innostusta uusia asioista kohtaa. Runsas pinssipalkintojen jakaminen tuntuu hassulta. Miksi esim. presidentti on vain vuoden pesti. Klubin toiminnan jäykkyys kuukausikokouksineen, jotka eivät sinänsä anna yhtään mitään. Ukkomainen byrokraattisuus. Eriäviä mielipiteitä hallituksen esityksiin esitetään kovin varovaisesti. Turhan usein tapahtuva oman kukkaron avaamisen tarve, liiton ja piirin suunnalta tulevien sähköpostien tulva. Erilaisten tuotteiden pakkomyyminen, tuote, jonka myynnistä on vuosia sitten sovittu klubissa. Jäsenet tekevät vapaaehtoista työtä, jonka pitäisi riittää. Siis arpojen ja muiden tuotteiden myyntiä jäsenille pitäisi harkita. Tunne liiallisesta sitovuudesta ja syyllisyyden tunne, ellet ole mukana 100%. Uusille jäsenille annetaan liian vähän aikaa tutustua klubin toimintaan ennen virkailijoiksi ehdottamista/nimittämistä.

15 Kysymykseen Jos et voi suositella Lions-toimintaa, niin miksi? vastattiin seuraavasti: Vanhoilliset toimintatavat Piiri-, valtakunnan- ja kansaivälisellä tasolla on liikaa erilaisen kirjainyhdistelmän omaavia virkailijoita, jotka muodotavat oman sisäpiirin. Mielestäni toiminta on vanhanaikaista kaikkine merkkeineen, huomionosoituksineen ja turhine muistoesineineen, toiminnassa kilpailun ja kielteisyyden leima. Liikaa byrokratiaa ja vanhoillista jenkkien 'tumma puku' mentaliteettia. Pitää olla enemmän eurooppalaista ajattelua ja vapautta. Muuten ei saada nuoria mukaan. Kysymykseen Mitä ajatuksia ja ideoita haluaisit viedä eteenpäin Lions-toiminnassa vastattiin seuraavasti: Hallinnon uudistus Vanhaa painolastia ja byrokratiaa voisi jo tiputtaa pois. Amerikkalähtöisyys paistaa vielä liikaa läpi, eikä se sovi suomalaiseen elämänmenoon. Presidentti voisi olla puheenjohtaja, silloin ylimääräinen glooria jäisi ainakin nimestä pois. Sihteerillä on liikaa tehtäviä verrattuna muihin klubilaisiin, työtaakka saattaa olla liikaa työssäkäyvälle sihteerille. Hallinto ja määräykset klubeille syytä päivittää: Miksi kk-kokoukset joka kuukausi, yksi ilta koko porukalta hukkaan, voisi vaikka tehdä yhdessä jotakin aktiviteettia vastaavana aikana ja suunnitella ajankäyttöä aktiviteettien ehdoilla. Hallinnollisia päätöksiä varten turha kokontua,voisi vaikka sähköpostilla/kuitata tiedottaa. Lopetetaan tämä moninapainen "piirimyyjä organisaatio". Suomi tarvitsee vain yhden vetäjän ja klubit. Klubien hallitukset vähintää 3 vuotisiksi. Hallitukseen vain presidentti, sihteeri ja talouspäällikkö. Epäilykseni (ei perustu tietoon) on, että kansainvälinen organisaatio on liian raskas ja vie paljon rahoja. Suomessa on mielestäni joko alue- tai lohkotaso ylimääräinen. Hyvä kun mahdollisimman paljon virallista mm "kirjaamista" saadaan (on jo saatu) yksinkertaistettua vielä edelleen, esim. aktiviteetti ja jäsenilmoitukset.

Avoimet kysymykset. Vastaukset ryhmiteltyinä

Avoimet kysymykset. Vastaukset ryhmiteltyinä Avoimet kysymykset - Kolme asiaa, jotka ilahduttavat minua eniten klubitoiminnassa - Jos et voi suositella Lions-toimintaa, niin miksi? - Klubini hyödyntää ammatillista osaamistani seuraavasti - Kolme

Lisätiedot

Auttaminen, palvelu, idealismi

Auttaminen, palvelu, idealismi Auttaminen, palvelu, idealismi Kyselyssä nousi tärkeäksi syyksi liittymiselle järjestömme idealistinen puoli, auttaminen ja tuen antaminen heikompiosaisille. 1. Ideoikaa konkreettisia tekoja ja toimintakäytäntöjä,

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi Lions Clubs International MD 107 Finland Derby Forum Klubitoiminnan kehittäminen Kausi 2012-2013 Klubitoiminnan kehittäminen Kummin rooli ja kummiklubien rooli Jäsentoimikunnan rooli Kehityskeskustelut

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan

Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan Lapsiasianeuvottelukunnan toimintaa arvioivan kyselyn tulokset Mirella Huttunen, Lapsiasianeuvottelukunnan sihteeri/ Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Osa I Taustamuuttujat Vastaajat Vastaajia

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2013 2016 Hyväksytty piirihallituksessa 22.2.2014 Sivu 2 / 7 Sisällysluettelo 1. Missio... 3 2. Perusarvot... 3 3. Nykytila-analyysi... 3 4. Pelikenttä... 4 5. Visio ja päämäärät...

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme?

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lions-kampanjat kaudella 2016-1. Punainen Sulka 2017 Lions-liiton rekisteröity tuotemerkki Lionit ovat vuodesta 1972 keränneet Punainen Sulka kampanjoissa noin

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski

RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA. Niina Pajari Kuusankoski RAY TUKEE HYVIÄ TEKOJA Niina Pajari 17.11.16 Kuusankoski RAY, VEIKKAUS JA FINTOTO YHDISTYVÄT UUDEKSI RAHAPELIYHTIÖKSI -> UUSI RAHAPELIYHTIÖ VEIKKAUS VASTAA VAIN RAHAPELITOIMINNASTA, EIKÄ KÄSITTELE AVUSTUKSIA

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus #yhdistysverkosto

Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus  #yhdistysverkosto Vapaaehtoistoiminnanperuskoulutus Päätös 8.3.2016 @yverkosto @smlinnemaki #yhdistysverkosto Vapaaehtoistoiminnan messut Kiertelyä ja jutustelua, yhteystietojen vaihtamista ja jatkosuunnitelmien tekoa.

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015. PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN

PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015. PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015 PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN 1 Yleistä Suomen Lions-liitto r.y:n ohjesäännön 20 mukaan perheenjäsenten osallistuminen klubien palvelutoimintaan on lionstoimintaan

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA

107 G-PIIRIN STRATEGIA 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2015-2018 Hyväksytty piirihallituksessa 09.04.2016 Sivu 2 / 9 Sisällysluettelo 1. Missio...3 2. Perusarvot...3 3. Nykytila-analyysi...3 4. Pelikenttä...4 5. Visio ja päämäärät...4

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Vuosikokous 2013 Heinolassa päätti yksimielisesti toteuttaa kauden 2014-2015 aikana palveluaktiviteetin sotiemme veteraaneille (Tammenlehväsukupolvi)

Lisätiedot

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista

Heinolan vastaanottokeskuksen Vaikuttamiskahvila / Yhteenveto tuloksista TAPAHTUMAN TAUSTA JA TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN Viittakivi ja Setlementtiliitto järjestivät Heinolan vastaanottokeskuksessa 21.4.2016 kertaluontoisen Hyvä yhteinen arki -vaikuttamiskahvilan. Tapahtumassa vastaanottokeskuksen

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa

Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Koulutus rullaa!!! / 110516/ Alma / MLL Koulutuksen rooli MLL:n toiminnassa Lapset ensin. Koulutuksen rooli MLL:n perustehtävän toteuttamisessa Koulutus on mahdollisuus ja keino varmistaa sekä vapaaehtoistemme

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä!

Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Tiimityö Sinulla on yhteisö, käytä sitä! Reetta Kekkonen Tiimin prosessit Oppiva työprosessi YHTEISÖLLISET PROSESSIT Taidot + valmiudet Reetta Kekkonen Rakenne Foorumit TIIMI / HENKILÖSTÖ VUOROVAIKUTUS

Lisätiedot

Arvojen merkitys klubille

Arvojen merkitys klubille Arvot ja lionismi Arvojen merkitys klubille Viimeistään 1980-luvulla tunteiden merkitys päätöksenteossa tunnustettiin tärkeäksi Lionsjärjestöllä on alun pitäen ollut voimakkaat eettiset arvot. (Lions-vuosikirjassa

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot!

Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot! PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7 06.11.2014 / 2013-2014 Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot! Valkean Joulu (edellinen tiedote) suli harvinaiseksi lumettomaksi Jouluksi. Tämä älköön

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus 20.4.2013 GMT-koordinaattori 107E -piiri Marja Sundström-Pullinen LC Lempäälä / Sääksjärvi MSP 1 Valmennuksen tavoitteet Valmennetaan klubien jäsenjohtajia

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri

Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Inhimillisesti Tehokas Sairaala -hanke 2009-2011 Työn mielekkyyden tutkimus Haastattelujen analyysi Lapin sairaanhoitopiiri Valtuustoseminaari 14.6.2011 Heidi Lehtopuu, tutkija, KTM, HTM Marika Pitkänen,

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma

Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma Täydennyskoulutuksen ensimmäinen palautekysely Avovastaukset Net Effect Oy 1 Nimeä kolme asiaa, jotka opit täydennyskoulutuksessa Verkostoituminen,

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille. Klubi ja klubin virat

Lions tietoa uusille jäsenille. Klubi ja klubin virat Lions tietoa uusille jäsenille Klubi ja klubin virat KLUBIN TARKOITUS Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken. Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi

Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi Liisa Välilä Kataja Parisuhdekeskus ry www.perheenparhaaksi.fi PARISUHTEEN JA PERHEEN HYVINVOINTI Parisuhde on kahden ihmisen välinen tila, joka syntyy yhteisestä sopimuksesta ja jota molemmat tai jompikumpi

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot