Auttaminen, palvelu, idealismi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auttaminen, palvelu, idealismi"

Transkriptio

1 Auttaminen, palvelu, idealismi Kyselyssä nousi tärkeäksi syyksi liittymiselle järjestömme idealistinen puoli, auttaminen ja tuen antaminen heikompiosaisille. Kuinka klubien tulisi toiminnassaan tukea ja vahvistaa tätä puolta? 1. Ideoikaa konkreettisia tekoja ja toimintakäytäntöjä, jotka vahvistaisivat jäsenistön tunnetta siitä, että ollaan tekemässä arvopohjaista toimintaa. 2. Onko toimintatapoja, joita klubien tulisi välttää? Esimerkkejä kyselyn vastauksista: Kysymykseen Asiat, jotka ilahduttivat minua eniten klubitoiminnassa vastattiin: Auttaminen ja idealismi Ihmisten auttaminen. Vanhustyö. Nuorisotyö- saamme ilahdutettua ihmisiä toiminnallamme, kun autamme heitä mahdollisuuksien mukaan. Usko, toivo ja rakkaus niin kornilta kuin se kuulostaakin. Palveluaktiviteetit. Kanava minkä kautta voi auttaa tarvitsevia. Työ yhteisen hyvän eteen. Erilaiset avustus- ja tukitehtävät. Auttamisen ilo. Toimintatavoitteemme, jossa avun anto sitä tarvitseville on hieno asia. Kysymykseen Miksi voisit suositella Lions-toimintaa? vastattiin: Auttaminen, aatteellisuus Voi toteuttaa itseään avustustoiminnassa ja toisten auttamisessa. Tämä on hyvä tapa auttaa avun tarvitsijoita ja tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Toimintamme on inhimillisesti/ yhteiskunnallisesti/ sosiaalisesti tärkeää. Parhaimmillaan mahdollisuus elämän kolhuissakin kannattelevaan verkostoitumiseen. Näinä aikoina tosin on vaikea saada auttamiseen yms. liittyviä ajatuksia markkinoiduiksi, kun on niin paljon kiirettä ja epävarmuutta. Toiminnalla pyyteetön tarkoitus. Pääsee auttamaan huonompiosaisia. Suhteellisen pienellä panoksella saadaan hyvää aikaan. Kansainvälisyys Respect - Team work. Hieno järjestö. Avustaminen. Auttaminen, ilon tuominen ihmisille, jotka ovat avun tarpeessa. Ainakin omassa klubissamme teemme oikeasti vapaaehtoistyötä. Ainakin meidän klubi tekee alueella hyvää työtä ja siinä on ilo olla mukana. Perusajatus toiminnasta on hyvä. Lion-toiminta politiikasta riippumatonta avustustyötä, jossa kaikki raha ilman välikäsiä viedään kohteeseen tai annetaan muuta apua Kerättyjä varoja ei käytetä oman viihtyvyyden hyväksi.

2 Kolme tärkeintä asiaa, jotka saivat Sinut liittymään klubiin Kyselyssä nousi esiin vahva arvopohjainen valinta klubiin liittymisen syynä, sekä hyvänä kakkosena yhteisöllisyys ja ystävät. Elämään haluttiin myös uudenlaista tekemistä. Miettikää ryhmässä seuraavia kysymyksiä ja kirjatkaa vastauksenne: 1. Miten leijonatoiminnan arvoja olisi parasta tuoda esiin? 2. Mitä konkreettisia toimia klubin tulisi tehdä, jotta uusi jäsen viihtyisi ja toive yhteisöllisyydestä toteutuisi heti alusta alkaen. (Presidentin, kummin, muiden jäsenten rooli?) 3. Miten klubitoiminnan pitäsi elää, jotta innostuksesi toimintaan säilyisi ja toiminta tarjoaisi uudenlaista tekemistä jatkuvasti? Alla on esimerkkejä kyselyn vastauksista Arvopohjainen valinta Yllytys, mielenkiinto ja halu auttaa mahdollisuuksien mukaan. Uteliaisuus, halu toimia yhteiskunnassa, verkostuminen. Uteliaisuus - Halua auttaa. Osallistuminen hyvään tarkoitukseen tähtäävään toimintaan. Haluan omalta osaltani auttaa apua tarvitsevia ihmisiä. Mielenkiinto toimintaan. Kummin positiivinen viesti Lions toiminnasta, hyväntekeväisyyteen osallistuminen ja mielenkiinto Lions-toimintaan. Klubi tekee työtä hyvän asian puolesta, on sosiaalista toimintaa, säännölliset tapaamiset. Kiinnostus vapaaehtoistyöhön. Tahto auttaa nuoria ja vanhuksia. Hyväntekeväisyystyö Halu vaikuttaa ja auttaa. Suuri organisaatio taustalla jolla vakuuttava maine. Halu toimia mukana. Halu tehdä vapaaehtoistyötä. Halu tehdä hyvää oman alueen nuorison hyväksi. Lopetin aktiivisen toiminnan urheilujärjestöissä. Halu palvella. Halu olla mukana auttamassa lapsia ja nuoria, vanhuksia, maahanmuuttajia. Auttamishalu. Kansainvälisyys. Vvoi auttaa apua/tukea tarvitsevia ihmisiä ja tuottaa hyvää mieltä. Järjestöllä "hyvä maine". Kiinnostus toimintaan. Tarve olla avuksi muille ihmisille. Jaetut arvot jolla tasapainottaa talous- ja tehokkuusajattelun läpäisemää arkea. Halu tehdä jossain muodossa hyväntekeväisyyttä. Ystävät Ystäväni kutsui minut mukaan toimintaan ja sanoi kauniisti, että juuri minunlaistani siellä tarvitaan. Ystävän kutsu, tuttuja klubissa ja halu tehdä asioita yhdessä. Vanhemmat (Leo). Uudet ja vanhat kaverit. En kehdannut kieltäytyä, kun ystävä suositteli. Mukavan tuntuinen klubi. Olin seurannut puolisoni toimintaa lionina. Pyydettiin oman asuinympäristöni clubin jäseneksi. Kummi suostutteli. Tutustuttuani toiminta vaikutti hyvältä. Kummin sitkeys. Tunsin entuudestaan osan klubin jäsenistä.

3 Yhteisöllisyys Ylimääräinen vapaa-aika, halu tehdä hyvää toisten kanssa yhdessä, uteliaisuus. Verkostoituminen samanhenkisten naisten kanssa. Olin muuttanut alueelle muutama vuosi aiemmin toiselta puolelta Suomea, enkä tuntenut naapurustoa, koska päivät teen työtä muualla. Pidän yhdistystoiminnasta. Verkostoitua asuinalueella. Hyviä veljiä. Kiva toimia yhdessä. Halu tehdä hyviä asioita yhdessä samanhenkisten kanssa, mukavaa yhdessäoloa. Halu tehdä yhteistyötä hyvässä seurassa. Tutustuminen paikkakunnan ihmisiin. Kuuluminen suurempaan kokonaisuuteen. Alueen oma toiminta. Ystäväpiirin laajentaminen. Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen. Solmia uusia tuttavuuksia. Uudenlaista tekemistä Uusiin ihmisiin tutustuminen, mukavaa tekemistä yhdessä, uutta elämään. Tarve löytää uutta aktiviteettiä jäätyäni työelämästä. Uusien sosiaalisten kontaktien luominen. Mielekästä tekemistä lähestyvään eläkeaikaan. Halu saada uusia ystäviä. Uusia samanhenkisiä tuttavia. Halu saada uusia kokemuksia. Halu kokeilla jotain uutta - mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä - saada jotain aikaan. Itselläni on vielä jotain annettavaa. Työelämän turhauttavuus. Uudet mahdollisuudet yms. uutuuden viehätys. Järjestyi aikaa, kun eläkeaika alkoi. Kohdassa Asiat, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Yhteisöllisyyden puute Yhteistyön puute. Uuden jäsenen jättäminen toiminnan ulkopuolelle. Klikkiytyminen. Sisäänlämpenevä näin on aina tehty ja tehdään nytkin tuntuu joskus, että on omat sisäpiirit jotka pyörittävät hommaa. Joitakin asioita, jotka ovat vanhoille jäsenille tuttuja, ei ole riittävästi selvitetty uusille jäsenille. Uusien jäsenien tulee itse selvittää liian paljon asioita, olisin toivonut kummailta enemmän konkreettista informaatiota ja opastusta klubin toiminnasta. Jäsenistön huolimattomuus sovittujen tapaamisten suhteen. Nurkkakuntaisuus (meidän klubi sitä ja tätä paras). Ylemmyydentuntoisuus ympäröivään yhteisöön nähden (sisäänlämpiäminen)

4 Millaista yhteistoimintaa pitäisi olla? Kyselystä nousi esiin selkeä tarve laajempaan leijonayhteistyöhön. Käykää keskustelu yhteistoiminnasta ja ideoikaa konkreettisia työkaluja, mitä klubeissa pitää tehdä, jotta tavoite toteutuu. 1. Miten käynnistetään klubien välinen yhteistyö? Mitä ja minkä tasoista sen tulisi olla? 2. Mitä konkreettista klubi voi tehdä, jotta se voisi tehdä yhteisiä aktiviteetteja toisen/toisten klubien kanssa? 3. Miten leijonatyössä pitäisi siirtää ns. parhaat käytännöt kaikkien tietoon? Listatkaa ehdotuksianne. 4. Miten leijonatoiminnan tasa-arvoa ja suvaitsevuutta lisätään kaikilla tasoilla. Kirjatkaa asioita, jotka vahvistavat tasa-arvoa ja suvaitsevuutta. Alla yhteenveto aiheesta saaduista verbaalivastauksista: Klubien välinen yhteistyö Yhteydenpito ja tapaamiset, erityisesti yhteiset kokoukset ilman arvostelua niiden toimintamalleista. Yhteisiä kokouksia ja aktiviteetteja sekä tiedon ja kokemuksen vaihtoa. Vierailu kokouksissa ja ideoiden vaihto. Voisimme vierailla useamminkin toisissa klubeissa. Vertaistukea. Ristiinvierailuja, kummiklubitoimintaan ja yhteisiä aktiviteetteja. Lähimmät klubit toimintaan mukaan Kokousvierailuja yms. Kokouksia samaan aikaan. Klubimme on niin uusia, etten ole ehtinyt kaivata lisää yhteistoimintaa. Paikallisen miesklubin kanssa yhteistyömme on vilkasta. Jonkun verran yhteistä voisi olla, omassa klubissa muuten riittää puuhaa Organisointi, ideointi, yhteisaktiviteetit Yhteistyö ja koordinointi suurissa aktiviteeteissa. Tapahtumien organisoinnissa. Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja saaminen. Enemmän resursseja ja näkyvyyttä. Aktiviteettisuunnittelua ja ideointia ja tiedonvaihtoa onnistuneista ja uusista aktiviteeteista enemmän yhdessä Aktiviteetteja voisi yhdistää.

5 Yhteistyötä aktiviteeteissa Yhteistyö avustushommissa on ainoa oikea tie. Yhteisiä tapahtumia ja rahankeruutouhua. Yhteiset aktiviteetit ovat hyviä koska tutustuttavat muiden klubien jäseniin. Näkyviä yhteistempauksia avustustoiminnassa. Kyllä pitäisi sellaisia jossa tulisi jonkin yhteisen aktiviteetin hoitaminen. enemmän näkyvyyttä. esim. yhteisiä aktiviteetteja Joitain aktiviteetteja voitaisiin toteuttaa yhdessä lähialueiden klubien kanssa. Yhteisaktiviteetteja tulee jatkossa ehkä enemmän suosia kun jäsenten osallistumisaktiviteetti näyttää vuosi vuodelta vähenevän. Tarvitaan tekijöitä, käsipareja. Vapaamuotoista yhdessäoloa, tasa-arvoisuus Tapahtumien järjestämistä, vapaamuotoista tutustumista toisiin, hauskanpitoa. Lohkossa yhteistoimintaa on jo ja sitä pitää olla. Hyvä laajentaa rajojen yli. Kokemus: herraklubit ovat ehkä vähän kitsaita ottamaan naisia mukaan tai ainakin yhteistoiminnassa pyrkivät osoittamaan olevansa "jotenkin parempia/oikeita leijonia". Yhteistoiminta ei suju, jollei tunneta olevamme samalla "tasolla/viivalla". Kokouksen jälkeen yhteistä toimintaa. Tutustumisia/vierailuja eri paikkoihin, jolloin toisiinsa tutustumistakin.

6 Toiminta Kyselyn perusteella tärkeäksi elementiksi, luonnollisestikin, nousi toiminta klubeissa. Pelkkä mukava yhdessäolo ei riitä motiiviksi mukana olemiseen. Toiminnalta toivottiin mielekkyyttä, vaikuttavuutta, mukavaa yhdessäoloa. 1. Minkälainen toiminta parhaiten motivoi jäsenistöä sekä osallistumaan että pysymään mukana toiminnassa. 2. Miettikää vielä minkälaiset seikat ovat latistaneet innostusta ja joita tulisi välttää. Kyselyssä esiin tulleita seikkoja: Kysymykseen Tärkeitä keinoja, joilla jäsen voi juurtua toimintaamme vastattiin seuraavasti: Toiminta klubeissa Yhdessä tekeminen. Vähemmän byrokratiaa. Vapaamuotoisempaa toimintaa. Enemmän palveluaktiviteettejä. Pitää olla aktiivinen klubi. Klubilla oltava muutama tolkullinen aktiviteetti vuodessa, ja edes suurin osa jäsenistä niissä mukana. Pari hyvää hauskaa sisäistä tilaisuutta vuodessa. Aktiivitetit innostavia ja kehittäviä. Ei odotteita tai painostusta, muuten kuin kokouksiin osallistumisella. Maailma on muuttunut. Antaa aikaa juurtua toimintaan. Heti mukaan aktiviteetteihin. Aktiivinen mukaan ottaminen toimintaan. Saada uusi jäsen mukaan Liiton vuosikokouksiin ja kvvuosikokouksiin. Vain siten voi ymmärtää kv:stä lionstoimintaa. Kiinnostavat toimintamuodot. Saada jäsen heti mukaan aktiviteetteihin. Hyvä tiedotus. Omaan jaksamiseen liittyvien virkistystilaisuuksien kehittäminen. Vastuutehtävät Tehtävät klubissa. Vastuutehtävien antaminen heti alussa. Osallistuminen muuhunkin toimintaan kuin kokouksiin. Sopiva osallistuminen klubin vastuutehtäviin. Heti mukaan hallitukseen - Avoimuutta piirin virkojen ja toimijoiden valintaan, ei ihan selvää miten tämä "kähmintä" tapahtuu => vaikuttaa sisäpiiriltä muiden kuin kuvernööriputken osalta. Heti jonkin aktiiviteettitoimikunnan jäseneksi. Hallitus paikat kiertoon ei samat naamat hallituksessa vuodesta toiseen. Antaa tehtäviä jäsenen kykyjen mukaan. Työryhmiin osallistuminen, hallitustyöskentely sitten vasta 3 vuoden kuluttua. Aktivointi tapahtumiin ja tehtäviin heti alusta lähtien, klubin sisäinen lämmin ilmapiiri. Vastuun antaminen. Luottamus jäsenyhteisössä. Ihmisenä kehittyminen ja uusien asioiden oppiminen. Sitouttaminen ja vastuuttaminen; uudelle toiminnan ymmärrettäväksi tekeminen. Hallituspaikka leimaa ja sitouttaa jäsenen nopeasti. Nopeasti tehtäviin mukaan ja ideoimaan aktiviteetteja.

7 Kysymykseen Asiat, jotka ilahduttavat minua eniten klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Tekeminen Vapaaehtoisia valintoja aktiviteeteissa. Kaikki osallistuvat aktiviteetteihin. Saan järkevää tekemistä lisääntyneeseen vapaa-aikaan hyvää mieltä. Kivat aktiviteetit. Klubimme aktiivisuus, mielekkäät aktiviteetit. Osa tapahtumista on hauskoja. Erinomaiset aktiviteetit. Tekemisen meninki Mielekkäät aktiviteetit ja palvelukohteet. Aktiviteettien tunnelma. Tekemisen ilo, vapaaehtoisuus. Vaikuttaminen ja tekemisen tulos Toiminnan onnistuminen, apu menee kokonaisuudessaan oikeaan paikkaan. Näkyvät tulokset. Kiitokset alueen asukkailta hyvästä työstä nuorten eteen yhteistyössä on voimaa- saatiinhan me jotain aikaan tänäkin vuonna. Toimintaamme arvostetaan. Hyvät tulokset Yhteistyökumppaneiden ja paikallisten asukkaiden myönteinen suhtautuminen - he auttavat meitä auttamaan. Kysymykseen Miksi voisit suositella Lions-toimintaa? vastattiin seuraavasti: Mielekästä tekemistä Mielekästä yhdessä tekemistä. Hyötyjä tulee myös päivätyöhön.(verkottuminen) Pitää virkeänä ja antaa hyvää mieltä kun voi auttaa tarvitsevia. Mielekästä tekemistä saman henkisessä seurassa. Mielekäs toiminta. Samat syyt, jotka motivoivat itseä, tasapainottaa ura-arkea ja tuottaa hyvää. Kysymykseen Asiat, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Passiivisuus- Haluaisin enemmän aktiivisuutta ja uutta toimintaa! Vähäinen halu tehdä jotain alueemme eteen. Vanhat jäsenet heittävät pyyhkeen kehään liian aikaisin. Emme hyödynnä kaikkien voimavaroja. Virkailijat tulisi saada toimimaan itsenäisemmin ilman jatkuvaa potkimista. Keskittyminen omien jäsenten virkistystoimintoihin unohtaen klubin varsinaisen tarkoituksen.samat vanhat kohteet ja toimintatavat vuodesta toiseen. Omat agendat, fokuksen puute, puuhailu. Muutamien jäsenten passiivisuus aktiviteettien toteuttamisessa ja kokouksiin osallistumisessa. Koko klubin osallistumattomuus aktiviteetteihin. Klubissa on paljon passiivisia jäseniä. Klubimme toiminnan tehottomuus ( kuten lions-toiminnankin). Saadaan loppujen lopuksi hyvin vähän aikaan. Rahankeruuaktiviteeteilla saadaan aikalailla pienet avustukset aikaiseksi ja palveluaktiviteetteja ei ukkoklubissa kovinkaan laajasti ole. Jäsenet näennäisaktiivisia, puhutaan paljon, tehdään vähän. Turhia jäseniä puolet, pitäisikö olla aktiiviset jäsenet ja täysin palvelleet jäsenet erikseen. Selkiyttäisi toimintaa kun tiedettäisiin kenen varaan voi lskea ja homma toimisi paremmin, nytkään aktiivisia ei ole 20% enempää. Sillä porukalla tehtäisiin paljon jos sillä olisi tekemisen meininki ja selvät kuviot. Voisi vaikka ostaa vapaakirjan esim e/v aktiviteettitilille ja sitten ei tarvitsisi hyvällä omallatunnolla tehdä mitään? Joidenkin jäsenien passiivisuus. Toiminta on usein sekavahkoa eikä muisteta sovittuja tehtäviä. Arkuus, ei uskalleta heittäytyä.

8 Millainen kuva sinulla oli Lions-toiminnasta? Kyselystä kävi ilmi, että Lions-imago on ainakin liittymisvaiheessa osittain epäselvä. Keskustelkaa ryhmässä ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Sikäli, kun mielikuva on ollut selkeä ja vastannut todellisuutta, mitkä seikat siihen ovat vaikuttaneet? Mistä tieto toiminnasta oli peräisin? 2. Käykää ryhmässä keskustelua siitä, onko Lions-toiminnan julkisuuskuva elitistinen herrakerho todellisuutta. Tarvitseeko mielikuvaa muuttaa? Millä toimin mielikuva muutetaan; konkreettisia asioita ja ehdotuksia. Esimerkkejä saaduista vastauksista: Mielikuva hyväntekeväisyysjärjestöstä Vapaaehtoistoimintaa hyvän asian puolesta. Vapaaehtoisjärjestö, joka tarjoaa apuaan vähempiosaisille pyrkimällä samalla vaikuttamaan epäkohtiin. Tekevät hyväntekeväisyystoimintaa. Puuhakasta, hyvin järjestettyä toimintaa, mm. erilaisia "tempauksia" Palveleva hyväntekeväisyys - järjestö, jonka jäsenet ovat kunnon kansalaisia. Lions toiminta perustuu lasten, nuorten, vanhusten ja syrjäytyneiden ihmisten erilaiseen auttamiseen. Kuva oli myönteinen. Olin havainnut, että leijonat tekevät monenlaista palvelutyötä yhteisönsä hyväksi. Hyväntekeväisyystyötä lähinnä rahankeruun muodossa ja kansainvälistä nuorisovaihtoa. LisHyvä auttavainen. Positiivinen; arvoperusteista hyvän tekemistä, ainoa pelko oli, että kyseessä ei saisi olla keskinäisen kehun kerho. Ei selkeää mielikuvaa Toiminta vastaa aika lailla mielikuvaani. Tiesin, että jotakin hyväntekeväisyystoimintaa Lions tekee. Melko tuntematon oli minulle alueella ja yleensäkin. Ristiriitainen. Antavat stipendejä koulun juhlissa. Melko neutraali. Tukitoiminta ilmeni käytännössä koululaisten stipendien muodossa sekä erilaisten tapahtuminen järjestämiseen. En juurikaan tiennyt muuta kuin että siinä on avustustoiminnalla tärkeä rooli. Ei oikeastaan mitään, olin kuullut koululaisille jaettavista lions-stipendeistä. Ei kunnon mielikuvaa, mitä olin nähnyt aktiviteetteja ja kuullut kaverilta ukkokerhosta. Amerikasta ohjailtua toimintaa, vapaaehtoista mutta aika tiukkaa. Alueemme aktiivinen toiminta oli jäänyt mieleeni aikaisemmilta vuosilta. Kun liityin jäeneksi en ollut tietoinen, kuinka klubini asiat olivat muuttuneet ja asiat eivät olletkaan niin hyvin. Aika hatara, kansainvälinen järjestö. Ei oikeastaan mitään kuvaa. Elitistinen ukkokerho

9 Valikoitujen miesten seura jonka toiminnan tuotot käytetään hyväntekeväisyyteen Mielikuva oli enemmänkin ikääntyneiden (paremmista piireistä) klubitakkiukkojen sisäisestä touhusta, jota ei juurikaan kuvastanut pyyteetön työ apua tarvitsevien auttamiseksi. Piiri pieni pyörii. Ovat ns. parempaa väkeä ja juhlivat näyttävästi. Kuvittelin sen jonkinlaiseksi "herra" klubiksi. Hiukan elitistinen, eikä kovin tunnettu. Hienostunutta sivistyneistön harrastustoimintaa. Yliopistokoulutetustakin vaikutti ns. paremman väen puuhalta. Elitistinen herrakerho. Julkisuuskuva Lionit ovat julkisutta tavoitteleva hyväntekeväisyysjärjestö, joka kerää rahaa erilaisilla tempauksilla Leo-toiminnasta muodostunut suppea käsitys. Näkyminen monien kuntien rajojen tienvarsikylteissä (olen aina asunut Helsingissä, täällä en näe meitä koskaan). Vapaamuurareita.

10 Kuvaile tuntojasi klubiin vastaanottamisen jälkeen Kyselystä kävi ilmi, että monella on ollut odotusten mukainen vastaanotto ja tilaisuudesta jäi hyvä mieli. Kuitenkin osa kyselyyn vastanneista näki, ettei vastaanotto ja toiminta sen jälkeen ole täysin vastannut odotuksia. Käykää ryhmässä keskustelu, miten uuden jäsenen vastaanotto korreloi hänen viihtyvyyteensä jatkossa. Vai korreloiko? 1. Mitkä ovat uuden jäsenen kannalta ne tärkeät asiat, joiden on toteuduttava vastaanottamisessa. 2. Mitä uuden jäsenen olisi tiedettävä ennen jäseneksi tuloaan, ettei jäseneksi oton jälkeen tule mihin ryhdyinkään tunnetta? Hienoa, odotusten mukaista Tuntui silloin hyvältä ja odotusten mukaiselta, aktiiviselta ja hyvin johdetulta toiminnalta, sattui olemaan charter juhla klubissa ja siten paras sisäinen tapahtuma klubissa 3 vuoden aikana. Tunsin, että minut otettiin ryhmän jäseneksi. Tunsin olevani tervetullut mukaan, sain kertoa itsestäni ja kaikki muutkin esittäytyivät lyhyesti. Tunsin heti, että tänne minä kuulun. Täällä on tosi mukavia ja fiksuja naisia. Tunnelma välitön. Hyvät yksinkertaiset käytännöt. Tilaisuus oli juhlallinen ja mieliinpainuva Olin osa hienoa klubia. Saavuin ystävien keskelle, osan heti ja loppujen kanssa myöhemmin. Olo oli vähän kuin liisa ihmemaassa, mutta hyvä kummi piti ajan tasalla ja puhuttiin paljon klubista ja toiminnasta myös ei klubiajalla. Olin yksi perustajajäsenistä, joten olin innokas aloittamaan toimintaa. Olin tyytyväinen, että lähdin mukaan, tunsin olevani tervetullut. Olin otettu päästessäni klubiin. Olen perustajajäsen, tunsin suurta iloa ja intoa ensimmäisessä klubikokouksessa. Mukavaa ja avointa porukkaa, joilla on monta rautaa tulessa, minut otettiin ystävällisesti vastaan. Miellyttävä kokemus vastaanotto oli hyvä ja juhlallinen. Perustamiskokous, 21 uutta leijonaa oli paikalla. ym. kummiklubin edustajat, piirikuvernööri sekä muita vanhempia leijonia. Alku jännityksestä toivuttuani tunnelmat olivat hyvin rennot ja koin, että olin tervetullut klubiin. Utelias ja odottava, tuntui mukavalta. Hämmentävää, epätietoista

11 Turha jännittäminen. Puheiden aikana ei muistikuvaa, mitä tuli luvattua Lions-Lupauksessa tai koko kokouksessa. Nyt jälkeenpäin vasta sen tajuaa mitä tuli luvattua. Tuntui että katsotaan nyt mihin on liittynyt, ja vastaako se odotuksia. Seurasin kokousta mielenkiinnolla, mutta koin tietyllä tavalla oloni hyvin ulkopuoliseksi. Juhlallinen. Hieman hämmentävä: jaaha, täällä sitä nyt sitten ollaan :) Hämmentynyt. Virkamiesmäistä Tuntui siltä, että nyt olen yhteisössä, joka on toimii jämptisti hyvä asian puolesta. Samalla syntyi epäilys, josko järjestössä on liikaa ohjeiston määräämiä koreografioita ja amerikkalaista koreilua. Tuntui rutiinijutulta. Hieman byrokraattinen tilaisuus, virkamiesmäinen. Ei herättänyt suuria tunteita - tai ylipäätään mitään kummoisia tunteita. Ei ollut varsinaista vastaanottotilaisuutta, vain perustamiskokous. Alussa oli hieman ulkopuolinen olo ja paljon ihmeellisiä lyhenteitä ja kapulakieltä alussa. Aluksi hieman outoa. Jotenkin turhan byrokraattista. Mihin ryhdyinkään Toiminta melko passiivista. 50% jäsenistä osallistuu toimintaan. Osaa en ole tavannut vieläkään. Olen tosi nuori (noi on hirveän vanhoja).

12 Kansainvälinen toiminta Kyselyn tuloksista ilmeni, että klubien tavat harjoittaa kansainvälistä toimintaa ovat sangen vakiintuneita. Jotkut klubit ovat keskittyneet palvelemaan vain paikallisesti. Käykää ryhmässänne keskustelu Lions toiminnan kansainvälisestä ulottuvuudesta ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Minkälainen kansainvälinen toiminta kiinnostaa? Listatkaa konkreettisia toimenpiteitä klubin, piirin ja Liiton tasolta. Alla esimerkkejä kyselyn vastauksista: Klubilla on kansainvälistä kanssakäymistä Ystävyysklubi Virossa. Ystävyysklubi Saksassa. Ystävyysklubeja. Viron kummi. Ystävyysklubi Saksassa. Muutama satunnainen vierailu ulkomaisissa klubeissa. Nuorisovaihto. Nuorisonvaihtoa. Nuorisovaihtoa. Klubi tukee rahallisesti kansainväistä avustustyötä Kummilapsia ulkomailla. Tuemme ulkomaan harjoittelua. Teemme ulkomaan matkoja. Kummilapset Sri Lankan kummilapset ja silmälasiavustukset. Silmälasit, kummitoiminta. Silmälasikeräys, kummilapset. Parilla jäsenellä on oma kummilapsi Sri Lankassa. Meillä on kummityttö Sri Lankassa. Plan-lapsi. Kummilapsia avustuskohteita. Kummilapsi. Kummilapsi. Osallistumme nuorisoleirin kustannuksiin vuosittain. Osallistumme kansainvälisiin Lions -kampanjoihin Kansainvälisiä avustuskohteita. Tuemme eri maiden avustustoimintaa, erityisesti lapsiin kohdistuvaa erillisavustukset. Haitin avustukseen olemme osallistuneet. Osallistumme yleisiin keräyksiin esim. tuhkarokko ja Haiti. Osallistumme erilaisiin keräyksiin. Kampanjoihin osallistuminen tärkeimpänä tuhkarokko. Istutimme puuntaimia keväällä ja osallistuimme lukuhetkeen, joka liittyi kansainvälisen presidentin Wayne Maddenin haasteeseen saada lionit osallistumaan Reading Action Program lukutaito-ohjelmaan. Osallistumme keräyksiin. mm. Sri Lanka ja Haiti. Osallistutaan yleisiin keräyksiin. Osallistutaan lahjoituksin mmm. silmäsairaalaan, katastrofiapuun. Ei kansainvälistä toimintaa Toistaiseksi ei mitään klubin omaa kansainvälistä toimintaa. Toimimme pääasiassa paikallisesti ja tälläisen kertominen johtaa nuhteisiin ja panetteluun muilta klubeilta tai piiriltä vaikka kukaan ei sitä ääneen myönnä. Resurssit ovat rajalliset. Satunnaista. En osaa oikein sanoa. Entinen Presidentti käy/tietää enemmän. Eipä juuri vielä mitään. Ei ole. Ei minkäänlaista, tietääkseni.

13 Miten haluaisit toteuttaa kansainvälisyyttä Vierailut muiden maiden klubikokouksissa Vierailla jonkun maan kokouksessa. Toki oma naapuriklubi olisi hyvä idea myös näin ensi alkuun. Tutustumalla klubien toimintaan eri maissa. Ehkä vieralla jossakin klubissa Kansainväliset tapahtumat Osallistua kansainvälisiin kokouksiin. Kv-asiat oikeastaan innostivat tarttumaan köyteen. Hampurin vuosikokoukseen olen lähdössä, koska mahdollisuus kokea tapahtuma näin lähellä. Näkyvyyttä lisäämällä, vaihto-oppilaita Vaihto -oppilaita muualta maailmasta. Tehdä sellaisia aktiviteetteja, joita voi soveltaa myös Suomessa toteutettaviksi. Näkyvyydellä. Jotenkin keskitetymmin ja enemmän tiedostaen ja halliten. Jos rahani riittäisivät, vaikka mihin aktiviteettiin osallistuisin. En osaa sanoa. En osaa sanoa. En osaa sanoa. En ole ehtinyt moista miettiä, enkä osaa vastata tällä hetkellä asiaan. Kansainvälinen toiminta kuitenkin kiinnostaa minua suuresti. En osaa sanoa. Suomi riittää Varmasti tärkeä asia etenkin mahdollisten nuorten leijonien kannalta. Itse en koe sitä tässä tilanteessa kovin tarpeellisena. Toistaiseksi riittävät kotimaan ympyrät Minulla ei aika eikä energia riitä, minulle riittää pieni hiekkalaatikko. Kriisiapua lukuun ottamatta kansainvälisyys on vähän kaukana minusta, osallistun mieluummin kansallisiin aktiviteetteihin. Uskon, että pääosa toiminnasta vastaa omia tavoitteitani: heikoimpien ihmisten auttamista ilman, että korruptio pääsee väliin ja avulla on pysyvää vaikutusta; kansainväliset yhteiskokoukset ja juhlat voisi jättää vähemmälle.

14 Toimintakulttuuri Kyselyssä nousi esille perinteiset toimintatapamme, pukeutuminen ja organisaatiorakenne. 1. Mitkä perinteistämme koet tärkeinä ja miksi? 2. Tulisiko joitain toimintatapojamme muuttaa? Mitä? Kyselyssä esiin nousseita seikkoja: Kysymykseen Asioita, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Muodollisuus, vanhoillisuus ja jäykät rakenteet Vähän vanhoilliset asenteet. Uusien asioiden eteenpäin vieminen on vaikeaa. Vierastan jotain formaalisuuksia, joita tällaiseen amerikkalaislähtöiseen toimintaa kuuluu. Ei niitä kuitenkaan liika ole oman klubimme toiminnassa. Vanhoihin kaavoihin kangistuminen, piirin tarjoaman nettitoiminnan surkea taso. Naiset eivät ole klubissamme jäseninä. Puuduttavat kokoukset, passiiviset jäsenet, vähän innostusta uusia asioista kohtaa. Runsas pinssipalkintojen jakaminen tuntuu hassulta. Miksi esim. presidentti on vain vuoden pesti. Klubin toiminnan jäykkyys kuukausikokouksineen, jotka eivät sinänsä anna yhtään mitään. Ukkomainen byrokraattisuus. Eriäviä mielipiteitä hallituksen esityksiin esitetään kovin varovaisesti. Turhan usein tapahtuva oman kukkaron avaamisen tarve, liiton ja piirin suunnalta tulevien sähköpostien tulva. Erilaisten tuotteiden pakkomyyminen, tuote, jonka myynnistä on vuosia sitten sovittu klubissa. Jäsenet tekevät vapaaehtoista työtä, jonka pitäisi riittää. Siis arpojen ja muiden tuotteiden myyntiä jäsenille pitäisi harkita. Tunne liiallisesta sitovuudesta ja syyllisyyden tunne, ellet ole mukana 100%. Uusille jäsenille annetaan liian vähän aikaa tutustua klubin toimintaan ennen virkailijoiksi ehdottamista/nimittämistä.

15 Kysymykseen Jos et voi suositella Lions-toimintaa, niin miksi? vastattiin seuraavasti: Vanhoilliset toimintatavat Piiri-, valtakunnan- ja kansaivälisellä tasolla on liikaa erilaisen kirjainyhdistelmän omaavia virkailijoita, jotka muodotavat oman sisäpiirin. Mielestäni toiminta on vanhanaikaista kaikkine merkkeineen, huomionosoituksineen ja turhine muistoesineineen, toiminnassa kilpailun ja kielteisyyden leima. Liikaa byrokratiaa ja vanhoillista jenkkien 'tumma puku' mentaliteettia. Pitää olla enemmän eurooppalaista ajattelua ja vapautta. Muuten ei saada nuoria mukaan. Kysymykseen Mitä ajatuksia ja ideoita haluaisit viedä eteenpäin Lions-toiminnassa vastattiin seuraavasti: Hallinnon uudistus Vanhaa painolastia ja byrokratiaa voisi jo tiputtaa pois. Amerikkalähtöisyys paistaa vielä liikaa läpi, eikä se sovi suomalaiseen elämänmenoon. Presidentti voisi olla puheenjohtaja, silloin ylimääräinen glooria jäisi ainakin nimestä pois. Sihteerillä on liikaa tehtäviä verrattuna muihin klubilaisiin, työtaakka saattaa olla liikaa työssäkäyvälle sihteerille. Hallinto ja määräykset klubeille syytä päivittää: Miksi kk-kokoukset joka kuukausi, yksi ilta koko porukalta hukkaan, voisi vaikka tehdä yhdessä jotakin aktiviteettia vastaavana aikana ja suunnitella ajankäyttöä aktiviteettien ehdoilla. Hallinnollisia päätöksiä varten turha kokontua,voisi vaikka sähköpostilla/kuitata tiedottaa. Lopetetaan tämä moninapainen "piirimyyjä organisaatio". Suomi tarvitsee vain yhden vetäjän ja klubit. Klubien hallitukset vähintää 3 vuotisiksi. Hallitukseen vain presidentti, sihteeri ja talouspäällikkö. Epäilykseni (ei perustu tietoon) on, että kansainvälinen organisaatio on liian raskas ja vie paljon rahoja. Suomessa on mielestäni joko alue- tai lohkotaso ylimääräinen. Hyvä kun mahdollisimman paljon virallista mm "kirjaamista" saadaan (on jo saatu) yksinkertaistettua vielä edelleen, esim. aktiviteetti ja jäsenilmoitukset.

SUOMEN LIONS-LIITON 107 E PIIRI 1 / 2013 PIIRI LEIJONA

SUOMEN LIONS-LIITON 107 E PIIRI 1 / 2013 PIIRI LEIJONA Julkaisija: SUOMEN LIONS-LIITON 107 E 1 / 2013 Äksön Nait s. 24 Pirulanvuoren näkötorni s. 42 Homekoulutalkoot s. 51 Tarkoituksena hauskanpito s. 71 Tärppejä ja tuttavuutta s. 73 Eteenpäin yhdessä toimien

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2

VIESTI 2009-2010. Tässä lehdessä mm. PIIRI 107-M SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 LION JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO RY, PIIRI 107-M VIESTI 2009-2010 PIIRI 107-M Tässä lehdessä mm. PIIRIKUVERNÖÖRIN TERVEHDYS 2 Nuoret klubit esittäytyvät: UUSI KLUBI SASTAMALAAN 5 LC Uusikaupunki/Family

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa

Neuvonta puhelin. Syömishäiriö liitto- Toivomme, Tässä numerossa Syömishäiriöliitto-SYLI ry:n jäsen ja tiedotuslehti 3/2011 Tässä numerossa Toivomme, että SYLILLINEN herättää ajatuksia ja rakentavaa keskustelua. Syömishäiriö liitto- -SYLI ry toivottaa jäsenille, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat 2015 LEIJONALEHTI 1 LEIJONALEHTI PÄHKINÄRINNE - VAPAALA - VARISTO - HÄMEENKYLÄ - RAJATORPPA - HÄMEVAARA - LINNAINEN Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat LIONS CLUB VANTAA/PÄHKINÄRINNE

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Joulun kynttilät syttyvät

Joulun kynttilät syttyvät Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi joulukuu 6/2012 Joulun kynttilät syttyvät Virkoja haettavana Hampurin matkoja tarjolla IPIP, Dr Wing-Kun Tam vierailulla Laitetaan puhtinuija kiertämään LC Askolan aloitteesta

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot