Auttaminen, palvelu, idealismi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Auttaminen, palvelu, idealismi"

Transkriptio

1 Auttaminen, palvelu, idealismi Kyselyssä nousi tärkeäksi syyksi liittymiselle järjestömme idealistinen puoli, auttaminen ja tuen antaminen heikompiosaisille. Kuinka klubien tulisi toiminnassaan tukea ja vahvistaa tätä puolta? 1. Ideoikaa konkreettisia tekoja ja toimintakäytäntöjä, jotka vahvistaisivat jäsenistön tunnetta siitä, että ollaan tekemässä arvopohjaista toimintaa. 2. Onko toimintatapoja, joita klubien tulisi välttää? Esimerkkejä kyselyn vastauksista: Kysymykseen Asiat, jotka ilahduttivat minua eniten klubitoiminnassa vastattiin: Auttaminen ja idealismi Ihmisten auttaminen. Vanhustyö. Nuorisotyö- saamme ilahdutettua ihmisiä toiminnallamme, kun autamme heitä mahdollisuuksien mukaan. Usko, toivo ja rakkaus niin kornilta kuin se kuulostaakin. Palveluaktiviteetit. Kanava minkä kautta voi auttaa tarvitsevia. Työ yhteisen hyvän eteen. Erilaiset avustus- ja tukitehtävät. Auttamisen ilo. Toimintatavoitteemme, jossa avun anto sitä tarvitseville on hieno asia. Kysymykseen Miksi voisit suositella Lions-toimintaa? vastattiin: Auttaminen, aatteellisuus Voi toteuttaa itseään avustustoiminnassa ja toisten auttamisessa. Tämä on hyvä tapa auttaa avun tarvitsijoita ja tutustua samanhenkisiin ihmisiin. Toimintamme on inhimillisesti/ yhteiskunnallisesti/ sosiaalisesti tärkeää. Parhaimmillaan mahdollisuus elämän kolhuissakin kannattelevaan verkostoitumiseen. Näinä aikoina tosin on vaikea saada auttamiseen yms. liittyviä ajatuksia markkinoiduiksi, kun on niin paljon kiirettä ja epävarmuutta. Toiminnalla pyyteetön tarkoitus. Pääsee auttamaan huonompiosaisia. Suhteellisen pienellä panoksella saadaan hyvää aikaan. Kansainvälisyys Respect - Team work. Hieno järjestö. Avustaminen. Auttaminen, ilon tuominen ihmisille, jotka ovat avun tarpeessa. Ainakin omassa klubissamme teemme oikeasti vapaaehtoistyötä. Ainakin meidän klubi tekee alueella hyvää työtä ja siinä on ilo olla mukana. Perusajatus toiminnasta on hyvä. Lion-toiminta politiikasta riippumatonta avustustyötä, jossa kaikki raha ilman välikäsiä viedään kohteeseen tai annetaan muuta apua Kerättyjä varoja ei käytetä oman viihtyvyyden hyväksi.

2 Kolme tärkeintä asiaa, jotka saivat Sinut liittymään klubiin Kyselyssä nousi esiin vahva arvopohjainen valinta klubiin liittymisen syynä, sekä hyvänä kakkosena yhteisöllisyys ja ystävät. Elämään haluttiin myös uudenlaista tekemistä. Miettikää ryhmässä seuraavia kysymyksiä ja kirjatkaa vastauksenne: 1. Miten leijonatoiminnan arvoja olisi parasta tuoda esiin? 2. Mitä konkreettisia toimia klubin tulisi tehdä, jotta uusi jäsen viihtyisi ja toive yhteisöllisyydestä toteutuisi heti alusta alkaen. (Presidentin, kummin, muiden jäsenten rooli?) 3. Miten klubitoiminnan pitäsi elää, jotta innostuksesi toimintaan säilyisi ja toiminta tarjoaisi uudenlaista tekemistä jatkuvasti? Alla on esimerkkejä kyselyn vastauksista Arvopohjainen valinta Yllytys, mielenkiinto ja halu auttaa mahdollisuuksien mukaan. Uteliaisuus, halu toimia yhteiskunnassa, verkostuminen. Uteliaisuus - Halua auttaa. Osallistuminen hyvään tarkoitukseen tähtäävään toimintaan. Haluan omalta osaltani auttaa apua tarvitsevia ihmisiä. Mielenkiinto toimintaan. Kummin positiivinen viesti Lions toiminnasta, hyväntekeväisyyteen osallistuminen ja mielenkiinto Lions-toimintaan. Klubi tekee työtä hyvän asian puolesta, on sosiaalista toimintaa, säännölliset tapaamiset. Kiinnostus vapaaehtoistyöhön. Tahto auttaa nuoria ja vanhuksia. Hyväntekeväisyystyö Halu vaikuttaa ja auttaa. Suuri organisaatio taustalla jolla vakuuttava maine. Halu toimia mukana. Halu tehdä vapaaehtoistyötä. Halu tehdä hyvää oman alueen nuorison hyväksi. Lopetin aktiivisen toiminnan urheilujärjestöissä. Halu palvella. Halu olla mukana auttamassa lapsia ja nuoria, vanhuksia, maahanmuuttajia. Auttamishalu. Kansainvälisyys. Vvoi auttaa apua/tukea tarvitsevia ihmisiä ja tuottaa hyvää mieltä. Järjestöllä "hyvä maine". Kiinnostus toimintaan. Tarve olla avuksi muille ihmisille. Jaetut arvot jolla tasapainottaa talous- ja tehokkuusajattelun läpäisemää arkea. Halu tehdä jossain muodossa hyväntekeväisyyttä. Ystävät Ystäväni kutsui minut mukaan toimintaan ja sanoi kauniisti, että juuri minunlaistani siellä tarvitaan. Ystävän kutsu, tuttuja klubissa ja halu tehdä asioita yhdessä. Vanhemmat (Leo). Uudet ja vanhat kaverit. En kehdannut kieltäytyä, kun ystävä suositteli. Mukavan tuntuinen klubi. Olin seurannut puolisoni toimintaa lionina. Pyydettiin oman asuinympäristöni clubin jäseneksi. Kummi suostutteli. Tutustuttuani toiminta vaikutti hyvältä. Kummin sitkeys. Tunsin entuudestaan osan klubin jäsenistä.

3 Yhteisöllisyys Ylimääräinen vapaa-aika, halu tehdä hyvää toisten kanssa yhdessä, uteliaisuus. Verkostoituminen samanhenkisten naisten kanssa. Olin muuttanut alueelle muutama vuosi aiemmin toiselta puolelta Suomea, enkä tuntenut naapurustoa, koska päivät teen työtä muualla. Pidän yhdistystoiminnasta. Verkostoitua asuinalueella. Hyviä veljiä. Kiva toimia yhdessä. Halu tehdä hyviä asioita yhdessä samanhenkisten kanssa, mukavaa yhdessäoloa. Halu tehdä yhteistyötä hyvässä seurassa. Tutustuminen paikkakunnan ihmisiin. Kuuluminen suurempaan kokonaisuuteen. Alueen oma toiminta. Ystäväpiirin laajentaminen. Vapaa-ajan toiminnan kehittäminen. Solmia uusia tuttavuuksia. Uudenlaista tekemistä Uusiin ihmisiin tutustuminen, mukavaa tekemistä yhdessä, uutta elämään. Tarve löytää uutta aktiviteettiä jäätyäni työelämästä. Uusien sosiaalisten kontaktien luominen. Mielekästä tekemistä lähestyvään eläkeaikaan. Halu saada uusia ystäviä. Uusia samanhenkisiä tuttavia. Halu saada uusia kokemuksia. Halu kokeilla jotain uutta - mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä - saada jotain aikaan. Itselläni on vielä jotain annettavaa. Työelämän turhauttavuus. Uudet mahdollisuudet yms. uutuuden viehätys. Järjestyi aikaa, kun eläkeaika alkoi. Kohdassa Asiat, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Yhteisöllisyyden puute Yhteistyön puute. Uuden jäsenen jättäminen toiminnan ulkopuolelle. Klikkiytyminen. Sisäänlämpenevä näin on aina tehty ja tehdään nytkin tuntuu joskus, että on omat sisäpiirit jotka pyörittävät hommaa. Joitakin asioita, jotka ovat vanhoille jäsenille tuttuja, ei ole riittävästi selvitetty uusille jäsenille. Uusien jäsenien tulee itse selvittää liian paljon asioita, olisin toivonut kummailta enemmän konkreettista informaatiota ja opastusta klubin toiminnasta. Jäsenistön huolimattomuus sovittujen tapaamisten suhteen. Nurkkakuntaisuus (meidän klubi sitä ja tätä paras). Ylemmyydentuntoisuus ympäröivään yhteisöön nähden (sisäänlämpiäminen)

4 Millaista yhteistoimintaa pitäisi olla? Kyselystä nousi esiin selkeä tarve laajempaan leijonayhteistyöhön. Käykää keskustelu yhteistoiminnasta ja ideoikaa konkreettisia työkaluja, mitä klubeissa pitää tehdä, jotta tavoite toteutuu. 1. Miten käynnistetään klubien välinen yhteistyö? Mitä ja minkä tasoista sen tulisi olla? 2. Mitä konkreettista klubi voi tehdä, jotta se voisi tehdä yhteisiä aktiviteetteja toisen/toisten klubien kanssa? 3. Miten leijonatyössä pitäisi siirtää ns. parhaat käytännöt kaikkien tietoon? Listatkaa ehdotuksianne. 4. Miten leijonatoiminnan tasa-arvoa ja suvaitsevuutta lisätään kaikilla tasoilla. Kirjatkaa asioita, jotka vahvistavat tasa-arvoa ja suvaitsevuutta. Alla yhteenveto aiheesta saaduista verbaalivastauksista: Klubien välinen yhteistyö Yhteydenpito ja tapaamiset, erityisesti yhteiset kokoukset ilman arvostelua niiden toimintamalleista. Yhteisiä kokouksia ja aktiviteetteja sekä tiedon ja kokemuksen vaihtoa. Vierailu kokouksissa ja ideoiden vaihto. Voisimme vierailla useamminkin toisissa klubeissa. Vertaistukea. Ristiinvierailuja, kummiklubitoimintaan ja yhteisiä aktiviteetteja. Lähimmät klubit toimintaan mukaan Kokousvierailuja yms. Kokouksia samaan aikaan. Klubimme on niin uusia, etten ole ehtinyt kaivata lisää yhteistoimintaa. Paikallisen miesklubin kanssa yhteistyömme on vilkasta. Jonkun verran yhteistä voisi olla, omassa klubissa muuten riittää puuhaa Organisointi, ideointi, yhteisaktiviteetit Yhteistyö ja koordinointi suurissa aktiviteeteissa. Tapahtumien organisoinnissa. Hyvien käytäntöjen siirtäminen ja saaminen. Enemmän resursseja ja näkyvyyttä. Aktiviteettisuunnittelua ja ideointia ja tiedonvaihtoa onnistuneista ja uusista aktiviteeteista enemmän yhdessä Aktiviteetteja voisi yhdistää.

5 Yhteistyötä aktiviteeteissa Yhteistyö avustushommissa on ainoa oikea tie. Yhteisiä tapahtumia ja rahankeruutouhua. Yhteiset aktiviteetit ovat hyviä koska tutustuttavat muiden klubien jäseniin. Näkyviä yhteistempauksia avustustoiminnassa. Kyllä pitäisi sellaisia jossa tulisi jonkin yhteisen aktiviteetin hoitaminen. enemmän näkyvyyttä. esim. yhteisiä aktiviteetteja Joitain aktiviteetteja voitaisiin toteuttaa yhdessä lähialueiden klubien kanssa. Yhteisaktiviteetteja tulee jatkossa ehkä enemmän suosia kun jäsenten osallistumisaktiviteetti näyttää vuosi vuodelta vähenevän. Tarvitaan tekijöitä, käsipareja. Vapaamuotoista yhdessäoloa, tasa-arvoisuus Tapahtumien järjestämistä, vapaamuotoista tutustumista toisiin, hauskanpitoa. Lohkossa yhteistoimintaa on jo ja sitä pitää olla. Hyvä laajentaa rajojen yli. Kokemus: herraklubit ovat ehkä vähän kitsaita ottamaan naisia mukaan tai ainakin yhteistoiminnassa pyrkivät osoittamaan olevansa "jotenkin parempia/oikeita leijonia". Yhteistoiminta ei suju, jollei tunneta olevamme samalla "tasolla/viivalla". Kokouksen jälkeen yhteistä toimintaa. Tutustumisia/vierailuja eri paikkoihin, jolloin toisiinsa tutustumistakin.

6 Toiminta Kyselyn perusteella tärkeäksi elementiksi, luonnollisestikin, nousi toiminta klubeissa. Pelkkä mukava yhdessäolo ei riitä motiiviksi mukana olemiseen. Toiminnalta toivottiin mielekkyyttä, vaikuttavuutta, mukavaa yhdessäoloa. 1. Minkälainen toiminta parhaiten motivoi jäsenistöä sekä osallistumaan että pysymään mukana toiminnassa. 2. Miettikää vielä minkälaiset seikat ovat latistaneet innostusta ja joita tulisi välttää. Kyselyssä esiin tulleita seikkoja: Kysymykseen Tärkeitä keinoja, joilla jäsen voi juurtua toimintaamme vastattiin seuraavasti: Toiminta klubeissa Yhdessä tekeminen. Vähemmän byrokratiaa. Vapaamuotoisempaa toimintaa. Enemmän palveluaktiviteettejä. Pitää olla aktiivinen klubi. Klubilla oltava muutama tolkullinen aktiviteetti vuodessa, ja edes suurin osa jäsenistä niissä mukana. Pari hyvää hauskaa sisäistä tilaisuutta vuodessa. Aktiivitetit innostavia ja kehittäviä. Ei odotteita tai painostusta, muuten kuin kokouksiin osallistumisella. Maailma on muuttunut. Antaa aikaa juurtua toimintaan. Heti mukaan aktiviteetteihin. Aktiivinen mukaan ottaminen toimintaan. Saada uusi jäsen mukaan Liiton vuosikokouksiin ja kvvuosikokouksiin. Vain siten voi ymmärtää kv:stä lionstoimintaa. Kiinnostavat toimintamuodot. Saada jäsen heti mukaan aktiviteetteihin. Hyvä tiedotus. Omaan jaksamiseen liittyvien virkistystilaisuuksien kehittäminen. Vastuutehtävät Tehtävät klubissa. Vastuutehtävien antaminen heti alussa. Osallistuminen muuhunkin toimintaan kuin kokouksiin. Sopiva osallistuminen klubin vastuutehtäviin. Heti mukaan hallitukseen - Avoimuutta piirin virkojen ja toimijoiden valintaan, ei ihan selvää miten tämä "kähmintä" tapahtuu => vaikuttaa sisäpiiriltä muiden kuin kuvernööriputken osalta. Heti jonkin aktiiviteettitoimikunnan jäseneksi. Hallitus paikat kiertoon ei samat naamat hallituksessa vuodesta toiseen. Antaa tehtäviä jäsenen kykyjen mukaan. Työryhmiin osallistuminen, hallitustyöskentely sitten vasta 3 vuoden kuluttua. Aktivointi tapahtumiin ja tehtäviin heti alusta lähtien, klubin sisäinen lämmin ilmapiiri. Vastuun antaminen. Luottamus jäsenyhteisössä. Ihmisenä kehittyminen ja uusien asioiden oppiminen. Sitouttaminen ja vastuuttaminen; uudelle toiminnan ymmärrettäväksi tekeminen. Hallituspaikka leimaa ja sitouttaa jäsenen nopeasti. Nopeasti tehtäviin mukaan ja ideoimaan aktiviteetteja.

7 Kysymykseen Asiat, jotka ilahduttavat minua eniten klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Tekeminen Vapaaehtoisia valintoja aktiviteeteissa. Kaikki osallistuvat aktiviteetteihin. Saan järkevää tekemistä lisääntyneeseen vapaa-aikaan hyvää mieltä. Kivat aktiviteetit. Klubimme aktiivisuus, mielekkäät aktiviteetit. Osa tapahtumista on hauskoja. Erinomaiset aktiviteetit. Tekemisen meninki Mielekkäät aktiviteetit ja palvelukohteet. Aktiviteettien tunnelma. Tekemisen ilo, vapaaehtoisuus. Vaikuttaminen ja tekemisen tulos Toiminnan onnistuminen, apu menee kokonaisuudessaan oikeaan paikkaan. Näkyvät tulokset. Kiitokset alueen asukkailta hyvästä työstä nuorten eteen yhteistyössä on voimaa- saatiinhan me jotain aikaan tänäkin vuonna. Toimintaamme arvostetaan. Hyvät tulokset Yhteistyökumppaneiden ja paikallisten asukkaiden myönteinen suhtautuminen - he auttavat meitä auttamaan. Kysymykseen Miksi voisit suositella Lions-toimintaa? vastattiin seuraavasti: Mielekästä tekemistä Mielekästä yhdessä tekemistä. Hyötyjä tulee myös päivätyöhön.(verkottuminen) Pitää virkeänä ja antaa hyvää mieltä kun voi auttaa tarvitsevia. Mielekästä tekemistä saman henkisessä seurassa. Mielekäs toiminta. Samat syyt, jotka motivoivat itseä, tasapainottaa ura-arkea ja tuottaa hyvää. Kysymykseen Asiat, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Passiivisuus- Haluaisin enemmän aktiivisuutta ja uutta toimintaa! Vähäinen halu tehdä jotain alueemme eteen. Vanhat jäsenet heittävät pyyhkeen kehään liian aikaisin. Emme hyödynnä kaikkien voimavaroja. Virkailijat tulisi saada toimimaan itsenäisemmin ilman jatkuvaa potkimista. Keskittyminen omien jäsenten virkistystoimintoihin unohtaen klubin varsinaisen tarkoituksen.samat vanhat kohteet ja toimintatavat vuodesta toiseen. Omat agendat, fokuksen puute, puuhailu. Muutamien jäsenten passiivisuus aktiviteettien toteuttamisessa ja kokouksiin osallistumisessa. Koko klubin osallistumattomuus aktiviteetteihin. Klubissa on paljon passiivisia jäseniä. Klubimme toiminnan tehottomuus ( kuten lions-toiminnankin). Saadaan loppujen lopuksi hyvin vähän aikaan. Rahankeruuaktiviteeteilla saadaan aikalailla pienet avustukset aikaiseksi ja palveluaktiviteetteja ei ukkoklubissa kovinkaan laajasti ole. Jäsenet näennäisaktiivisia, puhutaan paljon, tehdään vähän. Turhia jäseniä puolet, pitäisikö olla aktiiviset jäsenet ja täysin palvelleet jäsenet erikseen. Selkiyttäisi toimintaa kun tiedettäisiin kenen varaan voi lskea ja homma toimisi paremmin, nytkään aktiivisia ei ole 20% enempää. Sillä porukalla tehtäisiin paljon jos sillä olisi tekemisen meininki ja selvät kuviot. Voisi vaikka ostaa vapaakirjan esim e/v aktiviteettitilille ja sitten ei tarvitsisi hyvällä omallatunnolla tehdä mitään? Joidenkin jäsenien passiivisuus. Toiminta on usein sekavahkoa eikä muisteta sovittuja tehtäviä. Arkuus, ei uskalleta heittäytyä.

8 Millainen kuva sinulla oli Lions-toiminnasta? Kyselystä kävi ilmi, että Lions-imago on ainakin liittymisvaiheessa osittain epäselvä. Keskustelkaa ryhmässä ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Sikäli, kun mielikuva on ollut selkeä ja vastannut todellisuutta, mitkä seikat siihen ovat vaikuttaneet? Mistä tieto toiminnasta oli peräisin? 2. Käykää ryhmässä keskustelua siitä, onko Lions-toiminnan julkisuuskuva elitistinen herrakerho todellisuutta. Tarvitseeko mielikuvaa muuttaa? Millä toimin mielikuva muutetaan; konkreettisia asioita ja ehdotuksia. Esimerkkejä saaduista vastauksista: Mielikuva hyväntekeväisyysjärjestöstä Vapaaehtoistoimintaa hyvän asian puolesta. Vapaaehtoisjärjestö, joka tarjoaa apuaan vähempiosaisille pyrkimällä samalla vaikuttamaan epäkohtiin. Tekevät hyväntekeväisyystoimintaa. Puuhakasta, hyvin järjestettyä toimintaa, mm. erilaisia "tempauksia" Palveleva hyväntekeväisyys - järjestö, jonka jäsenet ovat kunnon kansalaisia. Lions toiminta perustuu lasten, nuorten, vanhusten ja syrjäytyneiden ihmisten erilaiseen auttamiseen. Kuva oli myönteinen. Olin havainnut, että leijonat tekevät monenlaista palvelutyötä yhteisönsä hyväksi. Hyväntekeväisyystyötä lähinnä rahankeruun muodossa ja kansainvälistä nuorisovaihtoa. LisHyvä auttavainen. Positiivinen; arvoperusteista hyvän tekemistä, ainoa pelko oli, että kyseessä ei saisi olla keskinäisen kehun kerho. Ei selkeää mielikuvaa Toiminta vastaa aika lailla mielikuvaani. Tiesin, että jotakin hyväntekeväisyystoimintaa Lions tekee. Melko tuntematon oli minulle alueella ja yleensäkin. Ristiriitainen. Antavat stipendejä koulun juhlissa. Melko neutraali. Tukitoiminta ilmeni käytännössä koululaisten stipendien muodossa sekä erilaisten tapahtuminen järjestämiseen. En juurikaan tiennyt muuta kuin että siinä on avustustoiminnalla tärkeä rooli. Ei oikeastaan mitään, olin kuullut koululaisille jaettavista lions-stipendeistä. Ei kunnon mielikuvaa, mitä olin nähnyt aktiviteetteja ja kuullut kaverilta ukkokerhosta. Amerikasta ohjailtua toimintaa, vapaaehtoista mutta aika tiukkaa. Alueemme aktiivinen toiminta oli jäänyt mieleeni aikaisemmilta vuosilta. Kun liityin jäeneksi en ollut tietoinen, kuinka klubini asiat olivat muuttuneet ja asiat eivät olletkaan niin hyvin. Aika hatara, kansainvälinen järjestö. Ei oikeastaan mitään kuvaa. Elitistinen ukkokerho

9 Valikoitujen miesten seura jonka toiminnan tuotot käytetään hyväntekeväisyyteen Mielikuva oli enemmänkin ikääntyneiden (paremmista piireistä) klubitakkiukkojen sisäisestä touhusta, jota ei juurikaan kuvastanut pyyteetön työ apua tarvitsevien auttamiseksi. Piiri pieni pyörii. Ovat ns. parempaa väkeä ja juhlivat näyttävästi. Kuvittelin sen jonkinlaiseksi "herra" klubiksi. Hiukan elitistinen, eikä kovin tunnettu. Hienostunutta sivistyneistön harrastustoimintaa. Yliopistokoulutetustakin vaikutti ns. paremman väen puuhalta. Elitistinen herrakerho. Julkisuuskuva Lionit ovat julkisutta tavoitteleva hyväntekeväisyysjärjestö, joka kerää rahaa erilaisilla tempauksilla Leo-toiminnasta muodostunut suppea käsitys. Näkyminen monien kuntien rajojen tienvarsikylteissä (olen aina asunut Helsingissä, täällä en näe meitä koskaan). Vapaamuurareita.

10 Kuvaile tuntojasi klubiin vastaanottamisen jälkeen Kyselystä kävi ilmi, että monella on ollut odotusten mukainen vastaanotto ja tilaisuudesta jäi hyvä mieli. Kuitenkin osa kyselyyn vastanneista näki, ettei vastaanotto ja toiminta sen jälkeen ole täysin vastannut odotuksia. Käykää ryhmässä keskustelu, miten uuden jäsenen vastaanotto korreloi hänen viihtyvyyteensä jatkossa. Vai korreloiko? 1. Mitkä ovat uuden jäsenen kannalta ne tärkeät asiat, joiden on toteuduttava vastaanottamisessa. 2. Mitä uuden jäsenen olisi tiedettävä ennen jäseneksi tuloaan, ettei jäseneksi oton jälkeen tule mihin ryhdyinkään tunnetta? Hienoa, odotusten mukaista Tuntui silloin hyvältä ja odotusten mukaiselta, aktiiviselta ja hyvin johdetulta toiminnalta, sattui olemaan charter juhla klubissa ja siten paras sisäinen tapahtuma klubissa 3 vuoden aikana. Tunsin, että minut otettiin ryhmän jäseneksi. Tunsin olevani tervetullut mukaan, sain kertoa itsestäni ja kaikki muutkin esittäytyivät lyhyesti. Tunsin heti, että tänne minä kuulun. Täällä on tosi mukavia ja fiksuja naisia. Tunnelma välitön. Hyvät yksinkertaiset käytännöt. Tilaisuus oli juhlallinen ja mieliinpainuva Olin osa hienoa klubia. Saavuin ystävien keskelle, osan heti ja loppujen kanssa myöhemmin. Olo oli vähän kuin liisa ihmemaassa, mutta hyvä kummi piti ajan tasalla ja puhuttiin paljon klubista ja toiminnasta myös ei klubiajalla. Olin yksi perustajajäsenistä, joten olin innokas aloittamaan toimintaa. Olin tyytyväinen, että lähdin mukaan, tunsin olevani tervetullut. Olin otettu päästessäni klubiin. Olen perustajajäsen, tunsin suurta iloa ja intoa ensimmäisessä klubikokouksessa. Mukavaa ja avointa porukkaa, joilla on monta rautaa tulessa, minut otettiin ystävällisesti vastaan. Miellyttävä kokemus vastaanotto oli hyvä ja juhlallinen. Perustamiskokous, 21 uutta leijonaa oli paikalla. ym. kummiklubin edustajat, piirikuvernööri sekä muita vanhempia leijonia. Alku jännityksestä toivuttuani tunnelmat olivat hyvin rennot ja koin, että olin tervetullut klubiin. Utelias ja odottava, tuntui mukavalta. Hämmentävää, epätietoista

11 Turha jännittäminen. Puheiden aikana ei muistikuvaa, mitä tuli luvattua Lions-Lupauksessa tai koko kokouksessa. Nyt jälkeenpäin vasta sen tajuaa mitä tuli luvattua. Tuntui että katsotaan nyt mihin on liittynyt, ja vastaako se odotuksia. Seurasin kokousta mielenkiinnolla, mutta koin tietyllä tavalla oloni hyvin ulkopuoliseksi. Juhlallinen. Hieman hämmentävä: jaaha, täällä sitä nyt sitten ollaan :) Hämmentynyt. Virkamiesmäistä Tuntui siltä, että nyt olen yhteisössä, joka on toimii jämptisti hyvä asian puolesta. Samalla syntyi epäilys, josko järjestössä on liikaa ohjeiston määräämiä koreografioita ja amerikkalaista koreilua. Tuntui rutiinijutulta. Hieman byrokraattinen tilaisuus, virkamiesmäinen. Ei herättänyt suuria tunteita - tai ylipäätään mitään kummoisia tunteita. Ei ollut varsinaista vastaanottotilaisuutta, vain perustamiskokous. Alussa oli hieman ulkopuolinen olo ja paljon ihmeellisiä lyhenteitä ja kapulakieltä alussa. Aluksi hieman outoa. Jotenkin turhan byrokraattista. Mihin ryhdyinkään Toiminta melko passiivista. 50% jäsenistä osallistuu toimintaan. Osaa en ole tavannut vieläkään. Olen tosi nuori (noi on hirveän vanhoja).

12 Kansainvälinen toiminta Kyselyn tuloksista ilmeni, että klubien tavat harjoittaa kansainvälistä toimintaa ovat sangen vakiintuneita. Jotkut klubit ovat keskittyneet palvelemaan vain paikallisesti. Käykää ryhmässänne keskustelu Lions toiminnan kansainvälisestä ulottuvuudesta ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Minkälainen kansainvälinen toiminta kiinnostaa? Listatkaa konkreettisia toimenpiteitä klubin, piirin ja Liiton tasolta. Alla esimerkkejä kyselyn vastauksista: Klubilla on kansainvälistä kanssakäymistä Ystävyysklubi Virossa. Ystävyysklubi Saksassa. Ystävyysklubeja. Viron kummi. Ystävyysklubi Saksassa. Muutama satunnainen vierailu ulkomaisissa klubeissa. Nuorisovaihto. Nuorisonvaihtoa. Nuorisovaihtoa. Klubi tukee rahallisesti kansainväistä avustustyötä Kummilapsia ulkomailla. Tuemme ulkomaan harjoittelua. Teemme ulkomaan matkoja. Kummilapset Sri Lankan kummilapset ja silmälasiavustukset. Silmälasit, kummitoiminta. Silmälasikeräys, kummilapset. Parilla jäsenellä on oma kummilapsi Sri Lankassa. Meillä on kummityttö Sri Lankassa. Plan-lapsi. Kummilapsia avustuskohteita. Kummilapsi. Kummilapsi. Osallistumme nuorisoleirin kustannuksiin vuosittain. Osallistumme kansainvälisiin Lions -kampanjoihin Kansainvälisiä avustuskohteita. Tuemme eri maiden avustustoimintaa, erityisesti lapsiin kohdistuvaa erillisavustukset. Haitin avustukseen olemme osallistuneet. Osallistumme yleisiin keräyksiin esim. tuhkarokko ja Haiti. Osallistumme erilaisiin keräyksiin. Kampanjoihin osallistuminen tärkeimpänä tuhkarokko. Istutimme puuntaimia keväällä ja osallistuimme lukuhetkeen, joka liittyi kansainvälisen presidentin Wayne Maddenin haasteeseen saada lionit osallistumaan Reading Action Program lukutaito-ohjelmaan. Osallistumme keräyksiin. mm. Sri Lanka ja Haiti. Osallistutaan yleisiin keräyksiin. Osallistutaan lahjoituksin mmm. silmäsairaalaan, katastrofiapuun. Ei kansainvälistä toimintaa Toistaiseksi ei mitään klubin omaa kansainvälistä toimintaa. Toimimme pääasiassa paikallisesti ja tälläisen kertominen johtaa nuhteisiin ja panetteluun muilta klubeilta tai piiriltä vaikka kukaan ei sitä ääneen myönnä. Resurssit ovat rajalliset. Satunnaista. En osaa oikein sanoa. Entinen Presidentti käy/tietää enemmän. Eipä juuri vielä mitään. Ei ole. Ei minkäänlaista, tietääkseni.

13 Miten haluaisit toteuttaa kansainvälisyyttä Vierailut muiden maiden klubikokouksissa Vierailla jonkun maan kokouksessa. Toki oma naapuriklubi olisi hyvä idea myös näin ensi alkuun. Tutustumalla klubien toimintaan eri maissa. Ehkä vieralla jossakin klubissa Kansainväliset tapahtumat Osallistua kansainvälisiin kokouksiin. Kv-asiat oikeastaan innostivat tarttumaan köyteen. Hampurin vuosikokoukseen olen lähdössä, koska mahdollisuus kokea tapahtuma näin lähellä. Näkyvyyttä lisäämällä, vaihto-oppilaita Vaihto -oppilaita muualta maailmasta. Tehdä sellaisia aktiviteetteja, joita voi soveltaa myös Suomessa toteutettaviksi. Näkyvyydellä. Jotenkin keskitetymmin ja enemmän tiedostaen ja halliten. Jos rahani riittäisivät, vaikka mihin aktiviteettiin osallistuisin. En osaa sanoa. En osaa sanoa. En osaa sanoa. En ole ehtinyt moista miettiä, enkä osaa vastata tällä hetkellä asiaan. Kansainvälinen toiminta kuitenkin kiinnostaa minua suuresti. En osaa sanoa. Suomi riittää Varmasti tärkeä asia etenkin mahdollisten nuorten leijonien kannalta. Itse en koe sitä tässä tilanteessa kovin tarpeellisena. Toistaiseksi riittävät kotimaan ympyrät Minulla ei aika eikä energia riitä, minulle riittää pieni hiekkalaatikko. Kriisiapua lukuun ottamatta kansainvälisyys on vähän kaukana minusta, osallistun mieluummin kansallisiin aktiviteetteihin. Uskon, että pääosa toiminnasta vastaa omia tavoitteitani: heikoimpien ihmisten auttamista ilman, että korruptio pääsee väliin ja avulla on pysyvää vaikutusta; kansainväliset yhteiskokoukset ja juhlat voisi jättää vähemmälle.

14 Toimintakulttuuri Kyselyssä nousi esille perinteiset toimintatapamme, pukeutuminen ja organisaatiorakenne. 1. Mitkä perinteistämme koet tärkeinä ja miksi? 2. Tulisiko joitain toimintatapojamme muuttaa? Mitä? Kyselyssä esiin nousseita seikkoja: Kysymykseen Asioita, joihin olen pettynyt klubitoiminnassa vastattiin seuraavasti: Muodollisuus, vanhoillisuus ja jäykät rakenteet Vähän vanhoilliset asenteet. Uusien asioiden eteenpäin vieminen on vaikeaa. Vierastan jotain formaalisuuksia, joita tällaiseen amerikkalaislähtöiseen toimintaa kuuluu. Ei niitä kuitenkaan liika ole oman klubimme toiminnassa. Vanhoihin kaavoihin kangistuminen, piirin tarjoaman nettitoiminnan surkea taso. Naiset eivät ole klubissamme jäseninä. Puuduttavat kokoukset, passiiviset jäsenet, vähän innostusta uusia asioista kohtaa. Runsas pinssipalkintojen jakaminen tuntuu hassulta. Miksi esim. presidentti on vain vuoden pesti. Klubin toiminnan jäykkyys kuukausikokouksineen, jotka eivät sinänsä anna yhtään mitään. Ukkomainen byrokraattisuus. Eriäviä mielipiteitä hallituksen esityksiin esitetään kovin varovaisesti. Turhan usein tapahtuva oman kukkaron avaamisen tarve, liiton ja piirin suunnalta tulevien sähköpostien tulva. Erilaisten tuotteiden pakkomyyminen, tuote, jonka myynnistä on vuosia sitten sovittu klubissa. Jäsenet tekevät vapaaehtoista työtä, jonka pitäisi riittää. Siis arpojen ja muiden tuotteiden myyntiä jäsenille pitäisi harkita. Tunne liiallisesta sitovuudesta ja syyllisyyden tunne, ellet ole mukana 100%. Uusille jäsenille annetaan liian vähän aikaa tutustua klubin toimintaan ennen virkailijoiksi ehdottamista/nimittämistä.

15 Kysymykseen Jos et voi suositella Lions-toimintaa, niin miksi? vastattiin seuraavasti: Vanhoilliset toimintatavat Piiri-, valtakunnan- ja kansaivälisellä tasolla on liikaa erilaisen kirjainyhdistelmän omaavia virkailijoita, jotka muodotavat oman sisäpiirin. Mielestäni toiminta on vanhanaikaista kaikkine merkkeineen, huomionosoituksineen ja turhine muistoesineineen, toiminnassa kilpailun ja kielteisyyden leima. Liikaa byrokratiaa ja vanhoillista jenkkien 'tumma puku' mentaliteettia. Pitää olla enemmän eurooppalaista ajattelua ja vapautta. Muuten ei saada nuoria mukaan. Kysymykseen Mitä ajatuksia ja ideoita haluaisit viedä eteenpäin Lions-toiminnassa vastattiin seuraavasti: Hallinnon uudistus Vanhaa painolastia ja byrokratiaa voisi jo tiputtaa pois. Amerikkalähtöisyys paistaa vielä liikaa läpi, eikä se sovi suomalaiseen elämänmenoon. Presidentti voisi olla puheenjohtaja, silloin ylimääräinen glooria jäisi ainakin nimestä pois. Sihteerillä on liikaa tehtäviä verrattuna muihin klubilaisiin, työtaakka saattaa olla liikaa työssäkäyvälle sihteerille. Hallinto ja määräykset klubeille syytä päivittää: Miksi kk-kokoukset joka kuukausi, yksi ilta koko porukalta hukkaan, voisi vaikka tehdä yhdessä jotakin aktiviteettia vastaavana aikana ja suunnitella ajankäyttöä aktiviteettien ehdoilla. Hallinnollisia päätöksiä varten turha kokontua,voisi vaikka sähköpostilla/kuitata tiedottaa. Lopetetaan tämä moninapainen "piirimyyjä organisaatio". Suomi tarvitsee vain yhden vetäjän ja klubit. Klubien hallitukset vähintää 3 vuotisiksi. Hallitukseen vain presidentti, sihteeri ja talouspäällikkö. Epäilykseni (ei perustu tietoon) on, että kansainvälinen organisaatio on liian raskas ja vie paljon rahoja. Suomessa on mielestäni joko alue- tai lohkotaso ylimääräinen. Hyvä kun mahdollisimman paljon virallista mm "kirjaamista" saadaan (on jo saatu) yksinkertaistettua vielä edelleen, esim. aktiviteetti ja jäsenilmoitukset.

Avoimet kysymykset. Vastaukset ryhmiteltyinä

Avoimet kysymykset. Vastaukset ryhmiteltyinä Avoimet kysymykset - Kolme asiaa, jotka ilahduttavat minua eniten klubitoiminnassa - Jos et voi suositella Lions-toimintaa, niin miksi? - Klubini hyödyntää ammatillista osaamistani seuraavasti - Kolme

Lisätiedot

Auttaminen, palvelu, idealismi

Auttaminen, palvelu, idealismi Auttaminen, palvelu, idealismi Kyselyssä nousi tärkeäksi syyksi liittymiselle järjestömme idealistinen puoli, auttaminen ja tuen antaminen heikompiosaisille. 1. Ideoikaa konkreettisia tekoja ja toimintakäytäntöjä,

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

"Millainen mielikuva Sinulla oli Lions-toiminnasta?"

Millainen mielikuva Sinulla oli Lions-toiminnasta? "Millainen mielikuva Sinulla oli Lions-toiminnasta?" Vapaaehtoistoimintaa hyvän asian puolesta. Vapaaehtoisjärjestö, joka tarjoaa apuaan vähempiosaisille pyrkimällä samalla vaikuttamaan epäkohtiin. Valikoitujen

Lisätiedot

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016. Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016. Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016 Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset Pressan kestokansio, myös sähköisenä Puolisot mukana toiminnassa Klubin viihtyvyys / iloinen tekemisen meininki Kokoukset

Lisätiedot

Lions-toiminnan julkisuuskuvatutkimus

Lions-toiminnan julkisuuskuvatutkimus Lions Clubs International MD 107 Finland Lions-toiminnan julkisuuskuvatutkimus Yhteenveto Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää miten hyvin suomalaiset

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet MIKSI YSTÄVÄSEURA SRI LANKALLE? 1. KUMMILAPSITOIMINTA Toiminta alkoi jo vuonna 1986, projekti on toiminut 26 vuotta Käynnistäjinä Lion Seppo

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio Lionismin ydin Mitä jos nämä henkilöt jotka ovat menestyneet motivoituneisuutensa, älykkyytensä ja kunnianhimonsa

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Piiri G. Puolisokoulutus. Piirikokous 26.4.2014 Muurame. Taru Rytkönen

Piiri G. Puolisokoulutus. Piirikokous 26.4.2014 Muurame. Taru Rytkönen Puolisokoulutus Piirikokous 26.4.2014 Muurame Taru Rytkönen Lions-periaatteet Pidä päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta Pyri tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille. Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja

Lions tietoa uusille jäsenille. Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja Lions tietoa uusille jäsenille Lions -palvelutoimintaa Kotimaisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja Nuorisotyö Nuorisovaihto Nuorisovaihto on 17-21 -vuotiaiden nuorten, kesäaikana tapahtuvaa 3-6 viikon

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme?

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lions-kampanjat kaudella 2016-1. Punainen Sulka 2017 Lions-liiton rekisteröity tuotemerkki Lionit ovat vuodesta 1972 keränneet Punainen Sulka kampanjoissa noin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TEEMAT Kansainvälinen teema: Liiton teema: Piirin teema: Klubin teema: Taidolla tavoitteisiin Skickligt goda resultat Passion to Excel Turvallinen tulevaisuus En trygg framtid

Lisätiedot

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Kerro, miksi sinä lähdit mukaan vapaaehtoistoimintaan? Vapaaehtoistoiminta on mittaamattoman arvokas voimavara yhteiskunnassamme, ja meidän on syytä ymmärtää sitä syvemmin ja paremmin. Tässä pohdinnassa

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry

Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014. Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Vapaaehtoistoiminta voimavarana Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 14. 15.11.2014 Marjahelena Salonen, kehitysjohtaja Marttaliitto ry Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja taloudellisen hyödyn lisäksi vapaaehtoistoiminnalla

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015. PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN

PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015. PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015 PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN 1 Yleistä Suomen Lions-liitto r.y:n ohjesäännön 20 mukaan perheenjäsenten osallistuminen klubien palvelutoimintaan on lionstoimintaan

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE TAMMIKUU 2013 ARVOISAT LEIJONAT, LEOT, LADYT JA PUOLISOT KAUSI ON PUOLIVÄLISSÄ Kausi on ollut vauhdikas ja tapahtumarikas. Kiitokset klubeille ja jäsenille menneestä syksystä.

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Palvelu- ja varainhankintatoimiala 2015 2016

Palvelu- ja varainhankintatoimiala 2015 2016 Palvelu- ja varainhankintatoimiala 2015 2016 Varainkeruuaktiviteeteilla taataan Lions-nuorisotyön tukemiseen tarvittavat varat. Punainen Sulka keräyksen 2016 2017 tavoitteet ovat klubeissa hyväksytyt ja

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Pekka Majuri piirikoordinaattori LC Helsinki/Itä pekkaolavi.majuri@kolumbus.fi 040 755 8554 Mitä veteraanit odottavat nyt? Miksi kaikki ajaa aina ohi,

Lisätiedot

1.2.2015. Johdanto. Teoreettinen viitekehys

1.2.2015. Johdanto. Teoreettinen viitekehys LC Blanka Porvoo STRATEGIA 1.2.2015 Johdanto Vuoden 2014 aikana paikallisia LC-klubeja kehotettiin päivittämään strategiansa. Työhön ryhdyttiin 8.11.2014 syksyisellä strategiaristeilyllä, jonka tulokset

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Piirin tili 570081-2175257 LCIF-tili 313130-1230150 Nuorisoleiritili 363630-3238391 Avustusrahasto 112830-323799 www.lions.fi/m

Piirin tili 570081-2175257 LCIF-tili 313130-1230150 Nuorisoleiritili 363630-3238391 Avustusrahasto 112830-323799 www.lions.fi/m THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS PIIRI 107-M SUOMI 2007-2008 DISTRICT 107-M FINLAND Piirikuvernööri Maija-Liisa Heikkilä District Governor Ahvenkuja 11, 28300 Pori, Finland Matkap. +358 40

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot!

Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot! PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7 06.11.2014 / 2013-2014 Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot! Valkean Joulu (edellinen tiedote) suli harvinaiseksi lumettomaksi Jouluksi. Tämä älköön

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen Derby Forum 2012-2013 DG Jukka Kärkkäinen Idea 2009-2010 Hahmottelu Kevät 2012 Työryhmän kokoaminen Syksy 2012 Kyselykaavakkeen suunnittelu Syksy 2012 Nettikysely 27.11. - 7.12.2012 Tulosten yhteenveto

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Vuosikokous 2013 Heinolassa päätti yksimielisesti toteuttaa kauden 2014-2015 aikana palveluaktiviteetin sotiemme veteraaneille (Tammenlehväsukupolvi)

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

SIHTEERIT 26.4.2014. Antti Raitaniemi. 21.4.2014 Sihteerikoulutus

SIHTEERIT 26.4.2014. Antti Raitaniemi. 21.4.2014 Sihteerikoulutus SIHTEERIT 26.4.2014 Antti Raitaniemi 21.4.2014 Sihteerikoulutus 1 Koulutuksen tavoite Antaa vinkkejä tehtävän hoitamiseksi Kokemusten ja ajatuksien vaihto Verkostoituminen Ideat 21.4.2014 Sihteerikoulutus

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto

Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0 Seniori- ja vanhustyö - Olohuoneverkosto Setlementti Louhela ry Päätavoite KEHITTYVÄ OLOHUONEVERKOSTO VAHVISTAA TOIMINTAKYKYÄ, OSALLISUUTTA JA YHTEISÖLLISYYTTÄYTTÄ

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Työhyvinvointi. Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa. Heli Heikkilä ja Laura Seppänen. Työterveyslaitos www.ttl.fi Työhyvinvointi Aktiivista toimijuutta ja valintoja verkostossa Heli Heikkilä ja Laura Seppänen ESIMERKKI 1: Raideliikenteen hallinta 1/2 Liikenneohjaajasta kalustonkäytönohjaajaksi Liikenteenohjaus ei

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu

MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI. Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu MITEN NOSTAN KLUBINI JÄSENMÄÄRÄN 30 % TITLE PRESIDENTTIVUOTENANI Piiri 1420 PETS 14.3.2015 Jussi Tuovinen Piiri 1420, AG Espoon seutu RI:n jäsenkehitys 1905-2010 Miksi uusilla jäsenillä on väliä? Klubin

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

LC Porvoo mlk Borgå lk Toimintaperiaatteet kausi 2007-2008

LC Porvoo mlk Borgå lk Toimintaperiaatteet kausi 2007-2008 Toimintaperiaatteet kausi 2007-2008 Presidentti Teppo Luoto p. 050-45 84570 teppo.luoto@kolumbus.fi Lions tunnuslause - Organisations valspråk Järjestömme tunnuslause We serve - Me palvelemme - Vi tjänar

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

LIONS CLUB Rovaniemi-ounasvaara 1959-2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

LIONS CLUB Rovaniemi-ounasvaara 1959-2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 LIONS CLUB Rovaniemi-ounasvaara 1959-2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 STRATEGIA 2015 LIONS CLUB Rovaniemi-ounasvaara 1959-2014 Maan mahti voimakkain on yhteistyö VISIO 2015 Me olemme tunnettuja palveluistamme

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta AKTIIVISEMPI ARKI työpajan työpohjat Nämä työpohjat on laadittu

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille. Klubi ja klubin virat

Lions tietoa uusille jäsenille. Klubi ja klubin virat Lions tietoa uusille jäsenille Klubi ja klubin virat KLUBIN TARKOITUS Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken. Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

J Martikainen, O Nikkanen 14.3.2012 1

J Martikainen, O Nikkanen 14.3.2012 1 J Martikainen, O Nikkanen 14.3.2012 1 JOUKO MARTIKAISEN JA OSMO NIKKASEN MATKA SRI LANKAAN 18.2.-4.3.2012 Yhteisen matkamme tarkoituksena oli 1. olla mukana kummityttäremme Nadeeshan koulujuhlissa yhdessä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ

PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ Tuula Antola, Kaipaus Finland Oy Tuula Colliander, Suomen Punainen Risti ry 17.9.2009 PK-YRITYKSEN JA JÄRJESTÖN YHTEISTYÖ PK-YRITYS & JÄRJESTÖ MIKSI MITÄ MITEN Kaipauksen kumppaneita! Logonet B2C!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014

Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Nuoret luupin alla Leena Haanpää ja Sanna Roos 2014 LASTEN JA NUORTEN KUULEMISJÄRJESTELMÄ Syyslukukausi Arviointi ja kehittäminen Teemojen valinta Kuntayhteistyö Etenemissuunnitelma

Lisätiedot

Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana

Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana Maritta Pohlsin (Suomalainen Naisliitto) ja Paula Syväniemen (Kalevalaisten Naisten Liitto) vetämässä teematyöpajassa Kulttuuri hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto piirien ja klubien tukena

Suomen Lions-liitto piirien ja klubien tukena Lions Clubs International MD 107 Finland 1 Suomen Lions-liitto piirien ja klubien tukena Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja Julkisuuskuvatutkimus Tiedotuksen uudet työkalut Liiton

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo

KESKIVIIKKO 14.9.2011. Ryhmätyö 1. asioille. aikaa tähän. Ei meillä ole. omaltakannalta: Onko pakko? saatu jo EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA III KESKIVIIKKO 14.9.2011 Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. Ryhmätyö 1 Ensimmäisessä ryhmätyössä osallistujat

Lisätiedot

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden Asioiden ja ihmisten johtaminen F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden JÄSEN- JA KOULUTUSASIAT 30.6.2011 M embership Uusien jäsenten hankkiminen jo olemassa oleviin klubeihin

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot