Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr"

Transkriptio

1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1

2 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo Rautiainen. Tutkimus on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä. Raportti toimitetaan Suomen tietokirjailijat ry:lle. Raportin yhteenveto toimitetaan Suomen kirjailijaliitolle, Kirjakauppaliitolle, Suomen Kustannusyhdistys ry:lle, Viestinnän keskusliitolle, Kirjavälitykselle, Sanastolle ja suurimmille kustantamoille. Pirjo Rautiainen Moguli pr / / Käytännössä esimerkisi mukana kannettavat välineet eivät ole näiden uusien laitteiden myötä vähentyneet vaan lisääntyneet, mikään laite ei toistaiseksi pysty korvaamaan toista. Minulla on nytkin mukana kannettava tietokone, ipad ja älypuhelin. Luen nykyään kaikki tieteelliset lehdissä julkaistut artikkelit sähköisesti. Jos artikkelia ei sähköisesti saa, se jää kyllä hakematta. Tosi huonosti me niitä sopimuksia luetaan ja mietitään mitä ne oikeasti tarkoittaa. Että markkinat lähtisivät vetämään ja liikkeelle niin täytys miettiä sellaisia ratkaisuja, jotka edistäisivät koko alan kehittymistä. Taustalla on väärä odotus siitä, että se vanha liiketoimintamalli sopisi tähän uuteen. Mä en usko että se vanha liiketoimintamalli tulee toteutumaan tässä. E- kirjamarkkinat on aika pysähtyneessä tilassa vielä. Levittämisen tekniikassa tapahtuu radikaali muutos, mutta kvaliteetti ratkaisee. Kyllä siihen jotkut instituutiot kehittyy. Tämä välineen muutos on kyllä vallankumouksellinen. Nyt haetaan uusia muotoja vanhoihin juttuihin. 2

3 Sisällys 1. Aineisto ja menetelmät Käyttökokemukset Sähköisten materiaalien sopimukset Kirja-alan muutokset ja sen vaikutukset Sähköiset oppimateriaalit Piratismi, tekijänoikeudet Sisältömahdollisuudet Uhkia ja mahdollisuuksia Tietokirjailijoiden toiveita Tiivistelmä

4 1. Aineisto ja menetelmät Tutkimukseen on haastateltu 28 tietokirjailijaa kasvokkaistilanteessa: yleinen tietokirjallisuus 15, oppikirjallisuus 7, tiedekirjallisuus 6 haastateltavaa. Lisäksi 57 tietokirjailijaa on osallistunut sähköpostikyselyyn (26 yleisen tietokirjallisuuden edustajia, 16 oppikirjailijaa ja 15 tiedekirjailijaa). Haastattelut on tehty syksyllä 2011 sekä tammi-toukokuussa Haastateltavien ikäjakauma on vuotta. Naisia 15, miehiä 13 Raportissa tarkastellaan tietokirjailijoita sekä sisällöntuottajina että käyttäjinä. Tietokirjailijat analysoivat tarkasti sähköisten materiaalien käytettävyyttä, tuttua jo lähes 20 vuoden ajalta. Raportin tavoitteena on tuoda esille tietokirjailijoiden moniäänisyys: yleisen tietokirjallisuuden, tiedekirjallisuuden ja oppikirjallisuuden edustajien välillä on merkittäviä eroja. Jos raportissa ei eritellä mistä tietokirjallisuuden lajista on kyse, viitataan kaikkiin lajeihin. Muussa tapauksessa mainitaan jos asia koskee erityisesti yleistä tietokirjallisuutta, oppikirjallisuutta tai tiedekirjallisuutta. Oppimateriaaleja käsitellään omassa luvussaan: sähköisiä oppimateriaaleja on kehitetty pisimpään nimenomaan sähköisyyden ehdoilla. Sähköisillä materiaaleilla viitataan internetin aineistoihin (esim. pdf-muodossa olevat artikkelit, luento- ja oppimateriaalit), sähkökirjalla (e-kirjalla) kokonaisuuteen, jolla on sisällöllinen yhtenäisyys (yleensä epub-muoto). Raportissa ei käytetä numeerisia ilmauksia, koska haastattelujen kysymysrunko muotoutui tutkimuksen aikana: haastateltavilta ei kysytty täsmälleen samoja kysymyksiä. Sitaateissa on pätkiä haastatteluista ja kyselyvastauksista antamassa konkreettisia esimerkkejä (kursiivilla). Kirjailijat on anonymisoitu raporttiin. Sitaatin jälkeen on tunniste: YL (yleinen tietokirjallisuus), TK (tiedekirjallisuus), OP (oppikirjallisuus). 4

5 2. Käyttökokemukset Pidän lukulaitteena myös tietokoneen näyttöruutua. Olen lukenut iät ja ajat tietokoneen ruudulta uutisia, väitöskirjoja, tutkimusaineistoja. (YL) Sähköinen lukutapa oli haastateltaville tuttu: tietokoneita on käytetty lukualustoina pitkään. Tukimusaineistoja ja tutkimuskirjallisuutta luetaan ruudulta, suuri osa printtasi keskeisimmät aineistot. Yhdellätoista oli lukulaite (yleensä tabletti), pääasiassa mediakäyttöön, ei lukemiseen. Jotkut haastateltavista arvioivat, että runsas päätetyöskentely rajoittaa innokkuutta käyttää teknisiä lukualustoja varsinaiseen lukemiseen, etenkin vapaa-ajalla. Viisi haastateltavaa luki säännöllisesti sähkökirjoja, joillakin e-kirjat ovat syrjäyttäneet painetun kirjan. Noin puolet haastatelluista koki sähkökirjan epäsopivana tuotteena itselleen tällä hetkellä: eri laitteet ja eri formaatit ovat sekavia, sisältö ei ole tarpeeksi houkuttelevaa. Hintojen korkeus, tekniset ongelmat ja palveluiden heikko laatu karkoittavat käyttäjiä (suomalaiset palvelut). Positiivisesti sähkökirjaan ja sähköiseen materiaaliin suhtautuneet arvioivat, että ratkaisevan käyttökokemuksen puute oli syy siihen, miksi monet tietokirjailijat eivät vielä käyttäneet sähkökirjaa. Osa epäili sähkökirjan käytettävyyttä etenkin työskenneltäessä, vaikka muun sähköisen materiaalin lukeminen ruudulta oli arkipäivää. Se on sen idean tajuaminen, joka on ratkaisevaa tässä. Jokainen voi vielä muistaa, miten merkittävää oli kun sai ensimmäisen pc:nsä käyttöön, miten paljon se helpotti työskentelyä, et tarvinnut enää korjausnauhoja tai muuta. Minusta tuntuu, että tietokirjan ja oppimisen kannalta se on nopeasti havaittavissa, mitä mahtavia näkymiä tämä sähköisyys avaakaan. Uskon että tietokirjailijat tämän pian omaksuu, kun huomataan että tähän suuntaan kannattaa edetä, tällä on jotan merkitystä. (YL) Kummallisesti sähkökirja-asiassa on pelkoja siitä että on monenlaisia laitteita ja formaatteja. Se on käyttöoton este, se vaatii perehtymistä. Siinä puhutaan enemmän siitä, että mihin on tottunut. Ajattelee vaikka Hesaria. Jotkut sanoo, että se lehti on niin kätevä. Kissanviikset! Kun revit niitä pöytäliinan kokoisia sivuja junassa, lentokoneessa tai aamiaispöydässä niin siinä on se käytettävyys kaukana, se ipad on paljon kätevämpi. Mutta se on se, että olet tottunut siihen. Monet yliopistotutkijat sanoo mulle, että ei se työskentely lukulaitteella onnistu, kun heillä on monta kirjaa samaan aikaan käytössä ja auki, mutta mulla on monta konetta samaan aikaan siinä. (YL) Aika iso osa tietokirjoista, vaikka niitä ei ois sellaisiksi tarkoitettu, niin niitä käytetään käsikirjoina ja hakuteoksina. Joka kerta kun mä kirjotan artikkelia niin mulla on kymmenen kirjaa siinä samaan aikaan avoinna. Pystyykö e-kirja tähän samaan? Vaikka siellä on mitä hakutoimintoja niin jos vain kahtakaan kirjaa käyttää samanaikaisesti niin on se aika hankalaa. En usko että se on läheskään yhtä kätevää. Se varmasti hidastaa e-kirjojen yleistymistä tässä käytössä. Painettu kirja on ylivoimainen käyttöliittymä tässäkin suhteessa. (YL) Omistan Kindlen, mutta ostan aina oikean kirjan. Ei ollut minun juttuni. (YL) 5

6 Lukemisen kulutustottumukset ovat jo muuttuneet monilla tietokirjailijalla. Suurin osa haastatelluista hankki kirjallisuuden internetin kautta, englanninkielinen kirjallisuus yleensä kansainvälisistä palveluista (Amazon). Ulkomaisten kirjojen ostaminen kirjakaupasta ei ole enää kovin helppoa, suurin osa varmaan tilaa ne netistä. Tämä nopeuttaa sitä hankintaa entisestään.(yl) Aineistojen siirtyminen nettiin (esim. arkistot) nopeuttaa työskentelyä huomattavasti. Niin kauan kun nettiin on tullut aineistoja niin enenevissä määrin olen käyttänyt niitä. Se on seuraava suuri vaihe historiantutkimuksessa kun originaaliarkistot tulevat nettiin. Se on tosi merkittävää. (YL) Joillakin tieteenaloilla sähköinen materiaali on ensisijaista: painettu tieto saattaa vanhentua hyvin nopeasti (esim. luonnontieteet). Sähköinen julkaisu mielletään joillakin aloilla tärkeämmäksi, koska sähköisesti voidaan olla ajan tasalla jatkuvasti (esim. kansainväliset painetut teokset saattavat olla vasta kuukausien päästä saatavilla Suomessa tai yliopistoon ei välttämättä edes tilata enää painettua versiota). Tutkijat pohtivat siirtyykö tämä ajattelutapa muillekin aloille. Tutkijat arvelivat myös, että tiedekirjallisuudessa ei ole enää suuria arvostuseroja, ilmestyykö teksti painettuna vai sähköisenä (vrt. aiemmin vain painettu miellettiin tärkeämmäksi). En käytä painettuja kirjoja juuri ollenkaan: kalliita, tilaaminen hankalaa, kestää yleensä liian kauan ennen kuin saan kirjan käsiini, säilytystilat loppuu kesken. Yleensä etsin jotain tiettyä kohtaa, joten en välttämättä lue koko kirjaa. (TK) Painettuna minulla on lähinnä alan eepoksia, eli isoja teoksia, joiden teoria ei vanhene. Ala liikkuu niin nopeaan, että sähköiset julkaisut pysyvät paremmin ajan hermolla kuin painetut teokset. Jotkut tiedot saattavat olla jo vanhentuneita, kun ovat tulleet painosta ulos. Omalla alalla siis sähköiset artikkelit ovat ehdottomasti parempi ratkaisu, painettu tieto ehtii vanhentua kovin nopeaan.(tk) Lähes kaikki tieteelliset julkaisut myös julkaisevat artikkeleita ennakkoon sähköisesti, heti kun artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi. Tämä taas edesauttaa tieteen kehittymistä, koska se tieto on heti kaikkien ulottuvilla, eikä sitä siis tarvitse odotella monta kuukautta tai jopa vuotta. (TK) Yleisen tietokirjallisuuden edustajista suurin osa piti painettuja teoksia luotettavampina kuin internetin materiaaleja (artikkeleita). Painettuun materiaaliin liitettiin myös muita ansioita: pitkäikäisyys, jatkuvuus, perinteet, tunnistettavuus. Sähköiset nopeita, vähemmän luotettavia. Painetut hitaita, luotettavampia. (YL) Painetun kirjan etu on sen pitkäikäisyys, jatkuvuus ja sen aikaansaama turvallisuuden tunne, sähköiseen julkaisuun liittyy pinnallisuus, kertakäyttöisyys ja taju siitä, että kaikki on saatavilla nyt heti, lisää valinnanvaikeutta ja kuormittaa työtä, ei helpota. Niihin liittyvät aivan erilaiset elämäntyylit ja ihmiskäsitykset, ehkä ne ovat yhdistettävissä? (YL) Painettu vanhenee helpommin (esim. tilastot), mutta toisaalta perusteokset on helpompi löytää ja tunnistaa muun materiaalin joukosta. Sähköisen materiaalin luotettavuus on heikompi. (YL) E-kirjaa pidetään kuitenkin yhtä luotettavana kuin painettua teosta, koska se on käynyt läpi saman kustannusprosessin kuin painettu teos, ero on käytettävyydessä. 6

7 Sähköisellä julkaisemisella nähtiin myös negatiivisia vaikutuksia työskentelyyn - nopeuden ja tuotteliaisuuden vaatimus: ovatko tiedekirjoittajat artikkelikoneita? Vs. tietokirjallisuuden kerronnallisuuden voima, hitauden arvo. Ennen piti mennä kirjastoon ja selailla niitä kirjoja. Nykyään haalitaan helposti sähköisinä kymmeniä artikkeleita ja viitataan niihin eikä lueta sitä artikkelia kokonaisuudessaan, se on pinnallista viittaamista. Ja itse tuotetaan lisää samanlaista sinne artikkelimyllyyn. Ollaan sellaisia artikkelikoneita. Olen huomannut sen, aloitin 90-luvulla, silloin käytiin vielä kirjastossa katsomassa, silloin artikkeleissa oli vähemmän lähdelähdeviitteitä. Sähköinen julkaiseminen on mahdollistanut tämän maanisen artikkelienhaalinnan. (TK) Mikä on kullekin tietokirjallisuuden lajille sopivin lukualusta? Eri käyttäjäryhmillä on eri tarpeita. Haatateltavien mukaan sähköiseen muotoon sopivat parhaiten: 1) oppimateriaalit, 2) tiedetekstit, 3) tietokirjallisuus (paljon hajontaa, mediaominaisuudet), 4) kaunokirjallisuus. Mitä suurempi arvo kerronnallisuudella, sitä vähemmän nähtiin lisäarvoa sähköisyydellä. Tietosanakirja ja historian kirja eroaa toisistaan siinä, että tietosanakirjassa on pelkkiä faktoja, tosin tietosanakirjassakin on pieniä tarinoita ihmisistä ja muista. Kirjassa on taas idea, rakenne ja kertomus. Se täytyy säilyttää ja tajuta ne erot, että miksi kertomuksella on arvo. Se on tekijän tulkinta asiasta, mikä siinä teemassa on olennaista. Kerronnallinen aspekti säilyy. (YL) 7

8 3.Sähköisten materiaalien sopimukset Optio sähkökirjaan kustantajalla on, kuten melkein kaikissa kirjoissa varmaan nykyään, mutta sähkökirjaa siitä ei ole tehty. (YL) Oppikirjailijat (opettajan sähköiset materiaalit) ja tiedekirjoittajat (pdf-artikkelit ym.) ovat tehneet julkaisuja suoraan sähköisiksi versioiksi. Muissa tapauksissa tietokirjasta on kustantajan toimesta tehty e-kirjaversio. Haastatellut eivät yleensä tunteneet tarkkaan sähkökirjasopimustensa sisältöä eivätkä sopimusprosentteja. Jotkut eivät olleet päässeet sopimukseen kustantajan kanssa sopimuksen sisällöistä. Neuvottelutilanteet koetaan haastaviksi, STIK:in apu koetaan korvaamattomana. En ole tehnyt sopimusta, koska emme päässeet kunnon sopimuksiin kustantajan kanssa. (YL) Kirjoitan artikkelia kustantajalle, se saatetaan julkaista myöhemmin myös sähköisenä. Vaadin, että siinä tapauksessa neuvottelu käydään uudestaan. Neuvotteleminen ei tuntunut helpolta. Tietokirjailijoiden laki-ihminen oli suureksi avuksi. (YL) Keskeisin ongelma: haastatteluiden mukaan kustantajilla ei ole kovin suurta halukkuutta julkaista tietokirjoja sähkökirjoina. Kustantajien mainitsemia perusteita: 1) sähkökirjalle ei ole tarpeeksi ostavaa yleisöä, 2) sähkökirja syö painetun kirjan myyntiä, 3) sähkökirjan tuottaminen on teknisesti vaativampaa (taitto), lisää kustannuksia. Vielä suurempia ongelmia aiheuttaa: kustantaja tekee tietokirjailijan kanssa sähkökirjasopimuksen, vaikka kustantaja ei ole aikeissa julkaista sähkökirjaversiota. Tietokirjailijat ovat sidottuja sopimukseen. Haluttaisiin neuvoja miten purkaa sopimus. Onko mahdollista julkaista sähkökirjaversio muualla? Milloin voimassaoleva sopimus päättyy? Sopimuksissa mainitaan, että painetun kirjan oikeudet palautuvat kirjailijalle, jos kustantamo ei ota uusintapainosta. Mitä tämä tarkoittaa e-kirjan suhteen, koska e-kirja on aina olemassa? Millaisissa tilanteissa e-kirjan oikeudet palautuvat? Ratkaisumalleja sopimuksiin: 1) kustannussopimuksen sähkökirjapykälä raukeaa, jos sähkökirjaa ei ole julkaistu määräajassa (esimerkiksi 6kk:n kuluessa painetun julkaisemisesta). 2) sähkökirjasopimus on määräaikainen (3-5 vuotta). Tietokirjailijat haluavat säilyttää kilpailutusmahdollisuuden tulevaisuudessa. Kustantajat tarjoavat tällä hetkellä painettua kirjaa mukailevan sopimusprosentin. Oletus kuitenkin on, että ala kehittyy ja kirjailijan osuus prosentista voisi kasvaa. Ongelma: kustantajat tuskin halukkaita tekemään määraikaisia sopimuksia, jos teoksessa on kalliisti tuotettuja lisäsisältöjä. Tekstipainotteisella teoksella todennäköisesti mahdollisuudet tehdä määräaikainen sopimus. 3) sopimukseen maininta sisältääkö sopimus kustantajalle oikeudet myydä teosta e-kirjakerhojen kaltaisissa palveluissa yhteismyyntipalvelussa (esim. kuukausimaksulliset palvelut, ks. osio kirjaalan muutokset ja sen vaikutukset). Tietokirjailijoiden mukaan kustantamot ovat perustelleet ostavan yleisön puutetta sähkökirjalle jopa sellaisille teoksille, joiden kuluttajaryhmä nimenomaan käyttäisi sähköistä versiota. 8

9 Kaikille tietokirjailijoille sopivaa sopimusprosenttia mahdotonta määrittää, sillä tekijöiden osallistumisskaala kirjan työstövaiheeseen vaihtelee suuresti. Osa tietokirjailijoista tekee pelkästään tekstisisällön, jotkut tekevät taiton, kuvituksen jne. Kirjailijalle ei voi olla yhtä ja oikeaa sopimushaarukkaa. On erilaisia kirjailijoita, jotka osaa tehdä eri asioita ja jotka haluaa tehdä eri asioita. Tottakai ne kaikki tuottaa sen perussisällön. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu. Yksi voi haluta taittaa sen kirjansa kuvineen kaikkineen hyvinkin tarkasti. Hyvä juttu, se on pois kustantajalta, jolloin ilman muuta kuuluu isompi prosentti. Joku toinen ei halua tehdä mitään muuta kuin sen raakatekstin toimittaa. Silloin on kohtuu että se saa sitten vähemmän. Että siltä väliltä se sitten löytyy. (YL) Sähköisten julkaisujen suhteen ennakkoesimerkkejä esimerkiksi multimediasisältöjen tekemisestä ei juurikaan ole, pirstaloittaa entisestään sopimusmalleja. Aiemmin ajateltiin, että e-kirjan kehittely ja sähköisen julkaisemisen vakiinnuttaminen vaatii kustantamoilta aikaa ja taloudellista panostusta. Tällä perusteella ymmärrettiin kustantamoiden nykyinen, painettua kirjaa mukaileva sopimusprosentti. Pilottivaiheen ajatellaan kuitenkin olevan nyt ohi ja paineita sopimusprosentin nostamiselle on. Suurin osa haastateltavista uskoi e- kirjasopimusten parantuvan lähivuosina. Epätietoisuutta aiheutti etenkin se, paljonko lisäsisällöt toisivat lisää kustannuksia, jolloin tekijän prosentti puolestaan pienenisi. Ne tietokirjailijat, joilla kokemusta kustantamisesta, muistuttavat, että sopimusvaatimuksissa kannattaa olla realistinen. Jotkut tietokirjailijoiden kannanotot on kauhean naiveja. Sillä vaihtoehdot ei ole ne, että kirjailija saa tän verran tai että se saa tän verran enemmän. Oikeasti se menee niin, että kirjalla saa suunnilleen tän verran tai sitä ei julkaista. Toki tietokirjailijana olen sitä mieltä, että prosentit voisivat olla kohtuullisempia, mutta kyllä täytyy realistisesti ajatella. Ei se kirjan myyminenkään ole ilmaista. Kustantajat ei saa olla ahneita, mutta ei kyllä kirjailijatkaan. Muuten se loppuu kokonaan. Jos aletaan rettelöimään, että halutaan 50 prosenttia niin se on hyvin pian 0 prosenttia. (YL) Eri tietokirjalajien sopimuksia on vaikea verrata keskenään. Oppikirjailija voi vaatia hyvin erilaisen prosentin sähköisestä julkaisusta verrattuna tekstipainotteisen tietokirjan kirjoittajaan. Haitari: 15-75%. Toisin kuin kaunokirjailijat, tietokirjailijat eivät pelänneet alemman e-kirjan hinnan aiheuttamia alennuspaineita myös painetun kirjan hintaan. Suurin osa haastateltavista ajatteli edullisemman hinnan olevan ratkaisevaa e-kirjan yleistymiselle ja se saattaisi mahdollistaa tietokirjallisuuden tehokkaan leviämisen. Koska tietokirjailijoiden ansaintalogiikka yleensä muualla, teoksen tuottoja ei pidetty niin keskeisinä kuin kaunokirjailijoiden parissa (poikkeukset: oppikirjailijat, ks. osio Oppimateriaalit sekä myynnillisesti hyvin menestyneet tietokirjailijat). 9

10 4. Kirja-alan muutokset ja sen vaikutukset A. Kustantamot, sähkökirjan jakelu Kustantamot ovat olleet varovaisia sähkökirjan kehittämisessä. Uudet toimijat eivät ole lyöneet läpi. Että markkinat lähtisivät vetämään ja liikkeelle niin täytys miettiä sellaisia ratkaisuja, jotka edistäisivät koko alan kehittymistä. Taustalla on väärä odotus siitä, että se vanha liiketoimintamalli sopisi tähän uuteen. Mä en usko että se vanha liiketoimintamalli tulee toteutumaan tässä. E- kirjamarkkinat on aika pysähtyneessä tilassa vielä. (YL) Uudet toimijat nähdään epävarmoina yhteistyökumppaneina. Pienillä toimijoilla voi olla innovatiivisia toimintatapoja, mutta taloudellisia resursseja puuttuu: ei pystytä varmistamaan tekijöiden tuloja, markkinointi epävarmaa. Monet asiakkaat (esim. koulut) luottavat tuttuihin kustantamoihin. Osa tietokirjailijoista epäili, onko e-kirjan liiketoiminta kannattavaa kansainvälisilläkään markkinoilla: yritykset ovat investoineet suuria summia uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Milloin saadaan varmoja näyttöjä e-kirjabisneksen tuottavuudesta? Entä Suomessa? Jotkut haastateltavista totesivat esim. Tekesin satsanneen viime vuosina sähköisiä materiaaleja kehittäviin yrityksiin, mutta toimijat näyttävät olevan yhä lähtöruudussa. En usko, että e-kirjalla netotaan vielä USA:ssakaan, siihen Amazon ja kustantajat satsasivat. Suomessa olen ihmetellyt kustantajien asennetta, että e-kirja on mörkö ja peikko, että se vie kaiken. Siitä ollut seurauksena, että suomalaisilla e-kirjamarkkinoilla on jonkin verran ammattitaidottomuutta. Toissa vuonna toimitin ja taitoin erään kirjan, josta eräs uusi toimija lähti tekemään e-kirjaa, niillä oli tarkoitus lähteä isosti. Mutta siitä ei meinannut tulla yhtään mitään. Se tulee olemaan yksi kompastuskivi suomalaisen e-kirjan läpilyönnille, että siellä on kaikenlaista hyppääjää liikkeellä. (YL) Mä jopa väitän, että Amazon, siis yksi yritys maailmassa pystyi synnyttämään kokonaan uuden kirjallisuuden markkinat. Ne onnistui siinä siksi että ne kehitti kokonaisjärjestelmän, täysin saumattoman päästä päähän, kokonaisjärjestelmän. Sulla on laite, sä pystyt kahdessa sekunnissa ostamaan siihen kahdella dollarilla kirjan. Tämä on se menestyksen salaisuus. Suomen ongelma on resurssit. Perinteiset kustantajat eivät joko ymmärrä tätä tai niillä ei ole resursseja, ehkä molemmat. Alalle on tullut uusia pelureita niin kuin pitääkin tulla. Vanha markkina murtuu, uusi syntyy. Alalle on tullut isoja firmoja joilla on oikeasti rahaa, jotka pystyy sen tekemään, mutta ei ole jostain syystä tehnyt. Vielä. Se voi olla että ne tekee sen vielä. Jos näin ei käy niin vähittäiskauppa siirtyy ulkomaille. Se on täysin selvää. (YL) Mulla on semmoinen käsitys että Tekes jakoi vielä 2010 aika auliisti rahaa nimenomaan tämmösten yritysten perustamiseen, sähköisille kustantamoille. Niitä on sitten tullut joitakin, mutta tämäkin jonka kanssa oltiin yhteydessä niin en tiedä milloin ne sitten nousee ja alkaa tekemään. En ole saanut sieltä mitään yhteydenottoja, vaikka yksi kirjaprojekti oli aika pitkälle sovittu jo. (OP) Suurin osa haastatelluista näki perinteiset kustantamot tärkeinä tulevaisuudessa, niiden toiminnan ei uskottu murtuvan sähköisyyden myötä. Kustantamoiden voimavarat ovat: laadunvalvonta, tehokas työskentelykoneisto, markkinointi. Kustantajien apurahajärjestelmät tukevat tietokirjailijoita. 10

11 E-kirjakin vaatii tekijänsä. Ei pelkästään kirjoittajaa vaan myös kustantajaa, joka pukee sen siihen muotoon että sitä voi myydä maailmalle. Jos kuvitellaan että e-kirjalla saadaan se ahne kustantaja pois siitä välistä niin sit sitä e-kirjan läpilyöntiä ei tapahdu ikinä. (YL) Vaikka omia kirjoja teen aika pitkälti alusta loppuun niin en ole hetkeäkään harkinnut että rupeisin niitä itse kustantamaan. Kustantajalla on valmis koneisto. Vaikka kustantaja ottaa siitä osansa, se tekee myös ison osan siitä työstä. (YL) Kustantajalta tarvitsen sen teknologian. Tekijällä ei välttämättä pysy kaikki langat käsissä eli tarvitaan sitä, joka koordinoi sitä työtä. Ja ehdottomasti markkinoinnissa. (OP) Ne tietokirjailijat, joilla merkittävää taloudellista hyötyä julkaisuista, toivovat kustannusmallin pysyvän entisellään. Monet muut haastateltavat toivoivat enemmän liikkuvuutta alalle. Jotkut haastateltavista muistuttivat kehityksen olevan vasta alussa - multimedian hyödyntäminen on vasta alkamassa, se ratkaisee sähkökirjan suunnan. Nyt e-kirja on tietyssä vaiheessa. Ne on e-pubeja, yksinkertaisia, on tekstiä ja ehkä kuvia. Hyvä puoli siinä on, että ne toimii kaikissa laitteissa puhelimissa, tietokoneissa, lukulaitteissa, missä vaan. Näin ei tule olemaan tämän vuoden jälkeen. Tänä vuonna tapahtuu uusi mullistus ja se on tämä multimediamullistus. Se tulee tavalla tai toisella. Se tuleeko se lukijoiden kirjoihin asti niin se voi olla ettei vielä tule. Mutta ajan sisällä, jokainen joutuu miettimään oman strategiansa. Miten se suhtautuu multimediakirjaan. Jos joku suomalainen toimija ei ymmärrä edes e-kirjasta niin se on aika myöhässä. Ilman muuta suomalainen toimija seuraa mitä markkinoilla tapahtuu. Joku Elisa, sillä olis paukkuja tehdä sitä, joku Sanoma. Tällaset tahot. Kyllä se tulee muuttumaan tästä vähän erilaiseksi. (YL) Jotta e-kirja menestyisi Suomessa, kaivataan rohkeita kokeiluja ja uusia liiketoimintamalleja. 1) Odotetaanko toimivia ja varmoja malleja ulkomailta vai kehitäänkö Suomeen sopivia palveluita? 2) Odotetaanko laitekannan vielä kehittyvän ja laitteiden määrän lisääntyvän? 3) Hinnoittelu ei ole onnistunut, 4) sisältökään ei toistaiseksi poikkea painettujen sisällöstä, 5) käyttö ei laajan yleisön mielestä ole riittävän houkuttelevaa. Lukevalle yleisölle e-kirjaformaatit ja eri päätelaiteet vaikuttavat sekavilta. Jos e-kirjat halutaan markkinaosuudeltaan huomattavan isoksi niin kustantajalla pitää olla koneisto joka tekee sitä, ja koneisto joka markkinoi sitä. Todennäköisesti se tekninen puoli ei olekaan se ongelma kuin se, että miten jaellaan ja miten jakelu saadaan toimivaksi ja miten siitä saadaan rahaa. Siihen pitäis panostaa. Kyllä ne jakelukanavat ja tulonmuodotus on se joka on se ongelma. Ehkä sitä ei ole mietitty tarpeeksi, kyllähän sitä ihmeellisempääkin tavaraa myydään. (YL) Tärkeää olisi että päädyttäisiin johonkin standardiformaattiin, ettei ois seitsemäätoista lukulaitetta ja kolmekymmentäneljää eri lukulaitetta. Se on niin kuin videot 70-luvulla että on vhs:ää ja betaa. Monessa muussakin on formaattiongelmia. Kun e-kirjan pointti on se, että sä saat laitteelle kirjaa, mutta jos pitää olla seitsemän lukulaitetta että saa seitsemänsataa kirjaa. Sen pitää lunastaa se lupauksensa että ihmiset alkaa niitä suuremmissa määrin hankkimaan. Jos kustantajat olisivat nämä vuodet käyttäneet panikoimisen sijaan sen miettimiseen, että miten nämä saadaa euroiksi. Kun ihmiset ovat tottuneet että netistä saa ilmaiseksi tai se maksaa 0,99. (YL) 11

12 Suomessa on tehty kaks virhettä. Toinen on hinnoittelu. Jos oikeasti halutaan synnyttää uusi markkina tyhjästä ja herättää ihmiset, että täällä on tämmöinen uusi, kiva homma, älä ota stressiä hinnasta. Koukutetaan ne ihmiset. Jokainen uusi markkina luodaan näin, ne kokutetaan siihen ensiksi ja kun ne on koukussa niin sitten nostetaan hintaa. Amazon teki sen juuri näin: 2007 kun tämä tuli ulos niin kallein kirja oli 9,90. Kaikki bestsellerit, kaikki. Amazon mksoi kustantajille ja teki tappiota. Mutta minä menin koukkuun, moni muukin meni. Ne nosti vähän aikaa sitten hintoja. Nyt maksan enemmän e-kirjasta kuin painetusta, ihan pokkana. En mieti enää hetkeäkään. (YL) E-kirjojen ja muun sähköisen materiaalin hinnoittelun perusongelma on ristiriitainen: a) nykyiset e-kirjojen hinnat mielletään liian korkeiksi, b) miten saada maksullisuus osaksi muuta sähköistä kuluttamista? Haastateltavien mukaan nyt olisi aika kasvattaa kuluttajat siihen, että sähköinen (netti)sisältö maksaa, tavalla tai toisella (vrt. ns. freemiumit, joissa osa sisällöistä on maksutonta, mutta maksusta saa lisäominaisuuksia esim. peleihin. Lasten ja nuorten suosimissa peleissä kuukausimaksut ovat noin 3-10 euron välillä). Ostovoimaa on jo karannut ulkomaille; kansainväliset palvelut (Amazon). Saadaanko enää kotimaisten palvelujen käyttäjiksi? Kuinka nopeasti kansainvälinen kehitys saadaan kiinni? Onko siihen edes halua, koska kielialue on pieni. Kannattaisi kokeilla jotain uutta. Minusta tuntuu että suomalaisten kustantamoiden mahdollisuus on kohta mennyt ohi, tämä porukka joka käyttää Suomessa sähkökirjoja, sehän on englanninkielen taitoista, ne siirtyy asiakkaksi muualle. Mitä verkkopalveluja sä käytät, niin niihin sä jumahdat kiinni. Minusta se on pelottavaa suomenkielisen kirjallisuuden kannalta, etupäässä tämä on tietokirjailijoiden asia. Nämä siirtyy kokonaan englanninkielisten palveluiden käyttäjiksi. Suomenkieliset kustantajat ovat jarruttaneet tietoisesti tätä, he eivät ole pystyneet kehittämään ansaintalogiikkaa tähän, sen takia ne jarruttavat tätä selvästi. Olen hämmästynyt siitä että kustantajat ovat pystyneet estämään sähkökirjan tuloa näinkin kauan. Olen sitä mieltä että ne tekevät sitä omaksi vahingokseen. Ne käyttötavat tulevat muuttumaan sen myötä. (YL) E-kirjan lanseerausmalleja: 1) kirja-alan toimijoiden yhteinen, näyttävä e-kirjakampanja, jossa korostetaan: sähkökirja on jotain muuta kuin perinteinen kirja, sen käyttötavat ovat erilaisia, 2) kun ostaa painetun teoksen, saa tutustua sähkökirjaan ilmaiseksi tai alennettuun hintaan, 3) erilaiset yhteismyyntipalvelut, lisenssimaksut ja Spotify-tyyppiset palvelut: tietyllä kuukausimaksulla saa kuukaudessa tietyn määrän kirjallisuutta: esim. 20 eurolla 4 kirjaa (ns. kirjakerhomalli) 4) e-kirja pokkarina (jälkimarkkinointikeino). Eri vaihtoehdot sisältävät asetelmallisuutta: lanseerataanko rohkeasti uutta, näyttävästi vai kutistuuko e-kirja jälkimarkkinakeinoksi, sähköpokkariksi? Spotify-tyyppisestä tai pokkarimallista haastateltavat ajattelivat, että se on kuluttajaystävällinen, mutta arveluttava kirjailijan tulonmuodostuksen kannalta (kirjailijan osuus jää hyvin pieneksi). Levittäjänä nämä mallit saattaisivat olla erittäin tehokkaita nimenomaan tietokirjoille. Kirjallisuuden Spotify kuulostaa mahdolliselta ja kiinnostavalta ajatukselta. Mutta luulen, että kirjabisnes toimii viisastuneena sanomalehtien ja musiikin jakelusta, ainakin toivon, että ottavat opiksi missä niissä mokattiin. Eihän suomalaisten muusikoiden Spotify-tuloilla elätetä itseään. Ehkä ensimmäiseksi voisi tulla paikka jossa kirjat on, mutta toisin kuin Spotifyssa, kun klikkailet niin maksat siitä kyseisestä tuotteesta. Sen maksullisuus on myös ehkä helpompi perustella käyttäjille kirjallisesta kokonaisuudesta kuin jostain kolmen minuutin kappaleesta. Toivon että kustannusmaailmassa on ymmärrys mistä ne tulot tulisi. Niillä on varmasti suuri intressi kehittää tätä. (OP) 12

13 E-kirjan yksi mahdollisuus on, että se on kirjan jälkimarkkinointimenetelmä. Kun kirjoja painetaan vain rajallinen määrä. Tehdään kuin USA:ssa: kovakantisen ostavat innokkaimmat, puolen vuoden päästä tulee pokkariversio. Suuri osa rahasta on saatu jo sisään, pokkarista saadaan vielä lisää. E-kirjasta kaikki on sitten jo plussaa. Suomalaisessa kirjallisuudessa elinkaari on tavattoman lyhyt ja se lyhenee entisestään. Tuolla e-kirjajulkaisulla saataisiin elinkaarta pidemmäksi. Hinta voi olla saman verran kuin pokkarilla. E-kirjaa voitaisiin alkaa myydä toisena painoksena. Tässä alkuvaiheessa e-kirjan voisi saada näin liikkeelle. (YL) Se Spotify-mallit kertoo sen mikä toimii. Jenkeissä on avattu äänikirjapalvelu, jossa on 20 tai 25 dollarilla kuukaudessa rajaton äänikirjakuuntelumahdolliuus, et downloadaa vaan kuuntelet online. Jotain tällasta sen pitää olla, helppous, hinta, nämä tekijät kohdallaan. (YL) Varsinaista e-kirjojen lanseerausta ei ole tapahtunut. E-kirja ei tilastojen eikä tekijöidenkään (haastateltavien) mukaan ole lyönyt vielä läpi. Tilanne ei ole olennaisesti muuttunut sitten kesän 2011, jolloin valmistui kaunokirjailijoiden sähkökirjatutkimus. Tietokirjailijat kuitenkin arvelivat: suomalaiset ovat teknologiakansaa, joten sähkökirjan menestyminen nähdään kuitenkin mahdollisena. Me ollaan lukijakansaa ja laitteista kiinnostuneita. Että kun saadaan joka suhteessa järkevä, kustannuksiltaan järkevä, tarpeeksi helppokäyttöinen laite. Kännykäntyyppinen. Ihmiset yhtäkkiä löytää sen. Tätä ei pysty ennakoimaan. Joku rohkea lähtee kokeilemaan uutta liiketoimintamallia niin palat voi loksahdella kohdalleen. En usko että se on kustantajista kukaan vaan joku uusi toimija, jolla on verkkotoiminnasta näkemys. (YL) B. Julkaisuportaalit USA:ssa on useita julkaisuportaaleja, joiden kautta kuka tahansa voi julkaista teoksiaan e-kirjana (esim. Barnes&Noble). Kirjat siirtyvät myyntiin verkkokauppaan 1-2 vuorokauden kuluttua niiden lataamisesta. Haastattelussa kysyttiin, mitä tietokirjailijat ajattelevat a) siitä, että kuka tahansa voi julkaista tekstejään kaupallisessa portaaleissa, b) STIK organisoisi oman julkaisuportaalin a) lähes kaikki vastaajat suhtautuivat epäillen kaupallisen toimijan vapaaseen portaaliin: kirjojen laatu heikkenisi niin sisällöllisesti (ei kustannustoimitusta) kuin ulkoisestikin (ei suunnittelua, ei markkinointia). Laadusta joutuu maksamaan. Teoriassahan se voisi mennä niin, että kirjailija laittaa tuotantonsa nettisivuille ja sen saa ladata sieltä, kaikki tulot siitä tulee sitten suoraan kirjailijalle. Ihan äärettömän vähän on kauno- tai tietokirjailijoita, joiden teksti on valmista. Kyllä pidän ehdottoman tärkeänä, että se käydään kustantajalla oikeasti läpi. Omalle tekstilleen ja työlleen on sokea. Voi olla, että jotkut näkee että se iso paha kustantaja saadaan pois siitä välistä, mutta sanon, että sopii kokeilla. Vaikka kustantaja ottaa kirjamyynnistä osuutensa, ja tietokirjailija saa prosenttia niin sille on ihan perusteensa kuitenkin. Ei se ole merkityksetöntä mitä siinä tapahtuu käsikirjoituksen luovuttamisen ja kirjan julkaisemisen välillä. Tämä on yksi jota olen närkästyksellä seurannut, että kun sanotaan että kun e-kirjaa ei tarvi painaa niin se tarkottaa että sen e-kirjan kustannukset on murto-osa painetun kirjan kustannuksista. No ei ole, jos se tehdään kunnolla. (YL) 13

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

I n t e r v a l l i 1 2007

I n t e r v a l l i 1 2007 Intervalli 1 2007 Intervalli 2007 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 1796-7392 20. vuosikerta Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148, 01301 Vantaa www.kaapeli.fi/~musakir musakir@kaapeli.fi

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS

Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS Suomen ensimmäinen, aito ja alkuperäinen Brändimarkkinoijan FaceBook-opaS janne niini / Fiercer media 1 Lue kuinka Facebook-markkinoinnin avulla kasvatat brändiäsi kustannustehokkaasti ja tarkasti eri

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI 2006 1-2 INTERVALLI

MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI 2006 1-2 INTERVALLI MUSIIKKIKIRJASTOJEN PALVELUPOLIITTINEN MANIFESTI TEKIJÄNOIKEUS! MOZART! AMSTERDAM! TILASTOT 2006 1-2 INTERVALLI 2. Port Payé Finlande 119738 Intervalli 2006 1-2 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu Suomen

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1

Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Musiikkipalveluita julkisesta kirjastosta myös tulevaisuudessa 1 Heikki Poroila Mitä tapahtuu perinteisen kirjastopalvelun jälkeen? Erilaiset vaihtoehdot nähdään yleensä hyvin äärimmäisinä. Osa ihmisistä

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie

Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kajaanin ammattikorkeakoulu 2 2015 Kajaanin ammattikorkeakoulu Kimmo Nikkanen, Aki Savolainen Kainuun kasvupolku Yrittäjän haastava tie Kajaanin ammattikorkeakoulu PL 52,

Lisätiedot

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi

ÄÄRETTÖMÄN PALJON. LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013. Savon LVI-Talo Oy: Adminet auttoi. NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi LVIS-Maailma Admicomin asiakaslehti 2/2013 NewLiner Oy Konsernin toiminta läpinäkyväksi Kemin Vesipiste Oy Adminet kasvun tukena DigiControl Ky Ei tarvetta paperinpyörittelijälle MTO-Sähkö Oy Eroon jälkilaskennasta

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

SUOMEN AIKAKAUSLEHDENTOIMITTAJAIN LIITTO SAL RY 42012

SUOMEN AIKAKAUSLEHDENTOIMITTAJAIN LIITTO SAL RY 42012 SUOMEN AIKAKAUSLEHDENTOIMITTAJAIN LIITTO SAL RY 42012 2 LÖÖPPI 4-2012 SUOMEN AIKAKAUSLEHDEN TOIMITTAJAIN LIITTO SAL RY:N JÄSENLEHTI 19. vuosikerta päätoimittaja: Hanne Aho, puh. 050 5254345, hanne.aho@otavamedia.fi

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot