Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr"

Transkriptio

1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1

2 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo Rautiainen. Tutkimus on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä. Raportti toimitetaan Suomen tietokirjailijat ry:lle. Raportin yhteenveto toimitetaan Suomen kirjailijaliitolle, Kirjakauppaliitolle, Suomen Kustannusyhdistys ry:lle, Viestinnän keskusliitolle, Kirjavälitykselle, Sanastolle ja suurimmille kustantamoille. Pirjo Rautiainen Moguli pr / / Käytännössä esimerkisi mukana kannettavat välineet eivät ole näiden uusien laitteiden myötä vähentyneet vaan lisääntyneet, mikään laite ei toistaiseksi pysty korvaamaan toista. Minulla on nytkin mukana kannettava tietokone, ipad ja älypuhelin. Luen nykyään kaikki tieteelliset lehdissä julkaistut artikkelit sähköisesti. Jos artikkelia ei sähköisesti saa, se jää kyllä hakematta. Tosi huonosti me niitä sopimuksia luetaan ja mietitään mitä ne oikeasti tarkoittaa. Että markkinat lähtisivät vetämään ja liikkeelle niin täytys miettiä sellaisia ratkaisuja, jotka edistäisivät koko alan kehittymistä. Taustalla on väärä odotus siitä, että se vanha liiketoimintamalli sopisi tähän uuteen. Mä en usko että se vanha liiketoimintamalli tulee toteutumaan tässä. E- kirjamarkkinat on aika pysähtyneessä tilassa vielä. Levittämisen tekniikassa tapahtuu radikaali muutos, mutta kvaliteetti ratkaisee. Kyllä siihen jotkut instituutiot kehittyy. Tämä välineen muutos on kyllä vallankumouksellinen. Nyt haetaan uusia muotoja vanhoihin juttuihin. 2

3 Sisällys 1. Aineisto ja menetelmät Käyttökokemukset Sähköisten materiaalien sopimukset Kirja-alan muutokset ja sen vaikutukset Sähköiset oppimateriaalit Piratismi, tekijänoikeudet Sisältömahdollisuudet Uhkia ja mahdollisuuksia Tietokirjailijoiden toiveita Tiivistelmä

4 1. Aineisto ja menetelmät Tutkimukseen on haastateltu 28 tietokirjailijaa kasvokkaistilanteessa: yleinen tietokirjallisuus 15, oppikirjallisuus 7, tiedekirjallisuus 6 haastateltavaa. Lisäksi 57 tietokirjailijaa on osallistunut sähköpostikyselyyn (26 yleisen tietokirjallisuuden edustajia, 16 oppikirjailijaa ja 15 tiedekirjailijaa). Haastattelut on tehty syksyllä 2011 sekä tammi-toukokuussa Haastateltavien ikäjakauma on vuotta. Naisia 15, miehiä 13 Raportissa tarkastellaan tietokirjailijoita sekä sisällöntuottajina että käyttäjinä. Tietokirjailijat analysoivat tarkasti sähköisten materiaalien käytettävyyttä, tuttua jo lähes 20 vuoden ajalta. Raportin tavoitteena on tuoda esille tietokirjailijoiden moniäänisyys: yleisen tietokirjallisuuden, tiedekirjallisuuden ja oppikirjallisuuden edustajien välillä on merkittäviä eroja. Jos raportissa ei eritellä mistä tietokirjallisuuden lajista on kyse, viitataan kaikkiin lajeihin. Muussa tapauksessa mainitaan jos asia koskee erityisesti yleistä tietokirjallisuutta, oppikirjallisuutta tai tiedekirjallisuutta. Oppimateriaaleja käsitellään omassa luvussaan: sähköisiä oppimateriaaleja on kehitetty pisimpään nimenomaan sähköisyyden ehdoilla. Sähköisillä materiaaleilla viitataan internetin aineistoihin (esim. pdf-muodossa olevat artikkelit, luento- ja oppimateriaalit), sähkökirjalla (e-kirjalla) kokonaisuuteen, jolla on sisällöllinen yhtenäisyys (yleensä epub-muoto). Raportissa ei käytetä numeerisia ilmauksia, koska haastattelujen kysymysrunko muotoutui tutkimuksen aikana: haastateltavilta ei kysytty täsmälleen samoja kysymyksiä. Sitaateissa on pätkiä haastatteluista ja kyselyvastauksista antamassa konkreettisia esimerkkejä (kursiivilla). Kirjailijat on anonymisoitu raporttiin. Sitaatin jälkeen on tunniste: YL (yleinen tietokirjallisuus), TK (tiedekirjallisuus), OP (oppikirjallisuus). 4

5 2. Käyttökokemukset Pidän lukulaitteena myös tietokoneen näyttöruutua. Olen lukenut iät ja ajat tietokoneen ruudulta uutisia, väitöskirjoja, tutkimusaineistoja. (YL) Sähköinen lukutapa oli haastateltaville tuttu: tietokoneita on käytetty lukualustoina pitkään. Tukimusaineistoja ja tutkimuskirjallisuutta luetaan ruudulta, suuri osa printtasi keskeisimmät aineistot. Yhdellätoista oli lukulaite (yleensä tabletti), pääasiassa mediakäyttöön, ei lukemiseen. Jotkut haastateltavista arvioivat, että runsas päätetyöskentely rajoittaa innokkuutta käyttää teknisiä lukualustoja varsinaiseen lukemiseen, etenkin vapaa-ajalla. Viisi haastateltavaa luki säännöllisesti sähkökirjoja, joillakin e-kirjat ovat syrjäyttäneet painetun kirjan. Noin puolet haastatelluista koki sähkökirjan epäsopivana tuotteena itselleen tällä hetkellä: eri laitteet ja eri formaatit ovat sekavia, sisältö ei ole tarpeeksi houkuttelevaa. Hintojen korkeus, tekniset ongelmat ja palveluiden heikko laatu karkoittavat käyttäjiä (suomalaiset palvelut). Positiivisesti sähkökirjaan ja sähköiseen materiaaliin suhtautuneet arvioivat, että ratkaisevan käyttökokemuksen puute oli syy siihen, miksi monet tietokirjailijat eivät vielä käyttäneet sähkökirjaa. Osa epäili sähkökirjan käytettävyyttä etenkin työskenneltäessä, vaikka muun sähköisen materiaalin lukeminen ruudulta oli arkipäivää. Se on sen idean tajuaminen, joka on ratkaisevaa tässä. Jokainen voi vielä muistaa, miten merkittävää oli kun sai ensimmäisen pc:nsä käyttöön, miten paljon se helpotti työskentelyä, et tarvinnut enää korjausnauhoja tai muuta. Minusta tuntuu, että tietokirjan ja oppimisen kannalta se on nopeasti havaittavissa, mitä mahtavia näkymiä tämä sähköisyys avaakaan. Uskon että tietokirjailijat tämän pian omaksuu, kun huomataan että tähän suuntaan kannattaa edetä, tällä on jotan merkitystä. (YL) Kummallisesti sähkökirja-asiassa on pelkoja siitä että on monenlaisia laitteita ja formaatteja. Se on käyttöoton este, se vaatii perehtymistä. Siinä puhutaan enemmän siitä, että mihin on tottunut. Ajattelee vaikka Hesaria. Jotkut sanoo, että se lehti on niin kätevä. Kissanviikset! Kun revit niitä pöytäliinan kokoisia sivuja junassa, lentokoneessa tai aamiaispöydässä niin siinä on se käytettävyys kaukana, se ipad on paljon kätevämpi. Mutta se on se, että olet tottunut siihen. Monet yliopistotutkijat sanoo mulle, että ei se työskentely lukulaitteella onnistu, kun heillä on monta kirjaa samaan aikaan käytössä ja auki, mutta mulla on monta konetta samaan aikaan siinä. (YL) Aika iso osa tietokirjoista, vaikka niitä ei ois sellaisiksi tarkoitettu, niin niitä käytetään käsikirjoina ja hakuteoksina. Joka kerta kun mä kirjotan artikkelia niin mulla on kymmenen kirjaa siinä samaan aikaan avoinna. Pystyykö e-kirja tähän samaan? Vaikka siellä on mitä hakutoimintoja niin jos vain kahtakaan kirjaa käyttää samanaikaisesti niin on se aika hankalaa. En usko että se on läheskään yhtä kätevää. Se varmasti hidastaa e-kirjojen yleistymistä tässä käytössä. Painettu kirja on ylivoimainen käyttöliittymä tässäkin suhteessa. (YL) Omistan Kindlen, mutta ostan aina oikean kirjan. Ei ollut minun juttuni. (YL) 5

6 Lukemisen kulutustottumukset ovat jo muuttuneet monilla tietokirjailijalla. Suurin osa haastatelluista hankki kirjallisuuden internetin kautta, englanninkielinen kirjallisuus yleensä kansainvälisistä palveluista (Amazon). Ulkomaisten kirjojen ostaminen kirjakaupasta ei ole enää kovin helppoa, suurin osa varmaan tilaa ne netistä. Tämä nopeuttaa sitä hankintaa entisestään.(yl) Aineistojen siirtyminen nettiin (esim. arkistot) nopeuttaa työskentelyä huomattavasti. Niin kauan kun nettiin on tullut aineistoja niin enenevissä määrin olen käyttänyt niitä. Se on seuraava suuri vaihe historiantutkimuksessa kun originaaliarkistot tulevat nettiin. Se on tosi merkittävää. (YL) Joillakin tieteenaloilla sähköinen materiaali on ensisijaista: painettu tieto saattaa vanhentua hyvin nopeasti (esim. luonnontieteet). Sähköinen julkaisu mielletään joillakin aloilla tärkeämmäksi, koska sähköisesti voidaan olla ajan tasalla jatkuvasti (esim. kansainväliset painetut teokset saattavat olla vasta kuukausien päästä saatavilla Suomessa tai yliopistoon ei välttämättä edes tilata enää painettua versiota). Tutkijat pohtivat siirtyykö tämä ajattelutapa muillekin aloille. Tutkijat arvelivat myös, että tiedekirjallisuudessa ei ole enää suuria arvostuseroja, ilmestyykö teksti painettuna vai sähköisenä (vrt. aiemmin vain painettu miellettiin tärkeämmäksi). En käytä painettuja kirjoja juuri ollenkaan: kalliita, tilaaminen hankalaa, kestää yleensä liian kauan ennen kuin saan kirjan käsiini, säilytystilat loppuu kesken. Yleensä etsin jotain tiettyä kohtaa, joten en välttämättä lue koko kirjaa. (TK) Painettuna minulla on lähinnä alan eepoksia, eli isoja teoksia, joiden teoria ei vanhene. Ala liikkuu niin nopeaan, että sähköiset julkaisut pysyvät paremmin ajan hermolla kuin painetut teokset. Jotkut tiedot saattavat olla jo vanhentuneita, kun ovat tulleet painosta ulos. Omalla alalla siis sähköiset artikkelit ovat ehdottomasti parempi ratkaisu, painettu tieto ehtii vanhentua kovin nopeaan.(tk) Lähes kaikki tieteelliset julkaisut myös julkaisevat artikkeleita ennakkoon sähköisesti, heti kun artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi. Tämä taas edesauttaa tieteen kehittymistä, koska se tieto on heti kaikkien ulottuvilla, eikä sitä siis tarvitse odotella monta kuukautta tai jopa vuotta. (TK) Yleisen tietokirjallisuuden edustajista suurin osa piti painettuja teoksia luotettavampina kuin internetin materiaaleja (artikkeleita). Painettuun materiaaliin liitettiin myös muita ansioita: pitkäikäisyys, jatkuvuus, perinteet, tunnistettavuus. Sähköiset nopeita, vähemmän luotettavia. Painetut hitaita, luotettavampia. (YL) Painetun kirjan etu on sen pitkäikäisyys, jatkuvuus ja sen aikaansaama turvallisuuden tunne, sähköiseen julkaisuun liittyy pinnallisuus, kertakäyttöisyys ja taju siitä, että kaikki on saatavilla nyt heti, lisää valinnanvaikeutta ja kuormittaa työtä, ei helpota. Niihin liittyvät aivan erilaiset elämäntyylit ja ihmiskäsitykset, ehkä ne ovat yhdistettävissä? (YL) Painettu vanhenee helpommin (esim. tilastot), mutta toisaalta perusteokset on helpompi löytää ja tunnistaa muun materiaalin joukosta. Sähköisen materiaalin luotettavuus on heikompi. (YL) E-kirjaa pidetään kuitenkin yhtä luotettavana kuin painettua teosta, koska se on käynyt läpi saman kustannusprosessin kuin painettu teos, ero on käytettävyydessä. 6

7 Sähköisellä julkaisemisella nähtiin myös negatiivisia vaikutuksia työskentelyyn - nopeuden ja tuotteliaisuuden vaatimus: ovatko tiedekirjoittajat artikkelikoneita? Vs. tietokirjallisuuden kerronnallisuuden voima, hitauden arvo. Ennen piti mennä kirjastoon ja selailla niitä kirjoja. Nykyään haalitaan helposti sähköisinä kymmeniä artikkeleita ja viitataan niihin eikä lueta sitä artikkelia kokonaisuudessaan, se on pinnallista viittaamista. Ja itse tuotetaan lisää samanlaista sinne artikkelimyllyyn. Ollaan sellaisia artikkelikoneita. Olen huomannut sen, aloitin 90-luvulla, silloin käytiin vielä kirjastossa katsomassa, silloin artikkeleissa oli vähemmän lähdelähdeviitteitä. Sähköinen julkaiseminen on mahdollistanut tämän maanisen artikkelienhaalinnan. (TK) Mikä on kullekin tietokirjallisuuden lajille sopivin lukualusta? Eri käyttäjäryhmillä on eri tarpeita. Haatateltavien mukaan sähköiseen muotoon sopivat parhaiten: 1) oppimateriaalit, 2) tiedetekstit, 3) tietokirjallisuus (paljon hajontaa, mediaominaisuudet), 4) kaunokirjallisuus. Mitä suurempi arvo kerronnallisuudella, sitä vähemmän nähtiin lisäarvoa sähköisyydellä. Tietosanakirja ja historian kirja eroaa toisistaan siinä, että tietosanakirjassa on pelkkiä faktoja, tosin tietosanakirjassakin on pieniä tarinoita ihmisistä ja muista. Kirjassa on taas idea, rakenne ja kertomus. Se täytyy säilyttää ja tajuta ne erot, että miksi kertomuksella on arvo. Se on tekijän tulkinta asiasta, mikä siinä teemassa on olennaista. Kerronnallinen aspekti säilyy. (YL) 7

8 3.Sähköisten materiaalien sopimukset Optio sähkökirjaan kustantajalla on, kuten melkein kaikissa kirjoissa varmaan nykyään, mutta sähkökirjaa siitä ei ole tehty. (YL) Oppikirjailijat (opettajan sähköiset materiaalit) ja tiedekirjoittajat (pdf-artikkelit ym.) ovat tehneet julkaisuja suoraan sähköisiksi versioiksi. Muissa tapauksissa tietokirjasta on kustantajan toimesta tehty e-kirjaversio. Haastatellut eivät yleensä tunteneet tarkkaan sähkökirjasopimustensa sisältöä eivätkä sopimusprosentteja. Jotkut eivät olleet päässeet sopimukseen kustantajan kanssa sopimuksen sisällöistä. Neuvottelutilanteet koetaan haastaviksi, STIK:in apu koetaan korvaamattomana. En ole tehnyt sopimusta, koska emme päässeet kunnon sopimuksiin kustantajan kanssa. (YL) Kirjoitan artikkelia kustantajalle, se saatetaan julkaista myöhemmin myös sähköisenä. Vaadin, että siinä tapauksessa neuvottelu käydään uudestaan. Neuvotteleminen ei tuntunut helpolta. Tietokirjailijoiden laki-ihminen oli suureksi avuksi. (YL) Keskeisin ongelma: haastatteluiden mukaan kustantajilla ei ole kovin suurta halukkuutta julkaista tietokirjoja sähkökirjoina. Kustantajien mainitsemia perusteita: 1) sähkökirjalle ei ole tarpeeksi ostavaa yleisöä, 2) sähkökirja syö painetun kirjan myyntiä, 3) sähkökirjan tuottaminen on teknisesti vaativampaa (taitto), lisää kustannuksia. Vielä suurempia ongelmia aiheuttaa: kustantaja tekee tietokirjailijan kanssa sähkökirjasopimuksen, vaikka kustantaja ei ole aikeissa julkaista sähkökirjaversiota. Tietokirjailijat ovat sidottuja sopimukseen. Haluttaisiin neuvoja miten purkaa sopimus. Onko mahdollista julkaista sähkökirjaversio muualla? Milloin voimassaoleva sopimus päättyy? Sopimuksissa mainitaan, että painetun kirjan oikeudet palautuvat kirjailijalle, jos kustantamo ei ota uusintapainosta. Mitä tämä tarkoittaa e-kirjan suhteen, koska e-kirja on aina olemassa? Millaisissa tilanteissa e-kirjan oikeudet palautuvat? Ratkaisumalleja sopimuksiin: 1) kustannussopimuksen sähkökirjapykälä raukeaa, jos sähkökirjaa ei ole julkaistu määräajassa (esimerkiksi 6kk:n kuluessa painetun julkaisemisesta). 2) sähkökirjasopimus on määräaikainen (3-5 vuotta). Tietokirjailijat haluavat säilyttää kilpailutusmahdollisuuden tulevaisuudessa. Kustantajat tarjoavat tällä hetkellä painettua kirjaa mukailevan sopimusprosentin. Oletus kuitenkin on, että ala kehittyy ja kirjailijan osuus prosentista voisi kasvaa. Ongelma: kustantajat tuskin halukkaita tekemään määraikaisia sopimuksia, jos teoksessa on kalliisti tuotettuja lisäsisältöjä. Tekstipainotteisella teoksella todennäköisesti mahdollisuudet tehdä määräaikainen sopimus. 3) sopimukseen maininta sisältääkö sopimus kustantajalle oikeudet myydä teosta e-kirjakerhojen kaltaisissa palveluissa yhteismyyntipalvelussa (esim. kuukausimaksulliset palvelut, ks. osio kirjaalan muutokset ja sen vaikutukset). Tietokirjailijoiden mukaan kustantamot ovat perustelleet ostavan yleisön puutetta sähkökirjalle jopa sellaisille teoksille, joiden kuluttajaryhmä nimenomaan käyttäisi sähköistä versiota. 8

9 Kaikille tietokirjailijoille sopivaa sopimusprosenttia mahdotonta määrittää, sillä tekijöiden osallistumisskaala kirjan työstövaiheeseen vaihtelee suuresti. Osa tietokirjailijoista tekee pelkästään tekstisisällön, jotkut tekevät taiton, kuvituksen jne. Kirjailijalle ei voi olla yhtä ja oikeaa sopimushaarukkaa. On erilaisia kirjailijoita, jotka osaa tehdä eri asioita ja jotka haluaa tehdä eri asioita. Tottakai ne kaikki tuottaa sen perussisällön. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu. Yksi voi haluta taittaa sen kirjansa kuvineen kaikkineen hyvinkin tarkasti. Hyvä juttu, se on pois kustantajalta, jolloin ilman muuta kuuluu isompi prosentti. Joku toinen ei halua tehdä mitään muuta kuin sen raakatekstin toimittaa. Silloin on kohtuu että se saa sitten vähemmän. Että siltä väliltä se sitten löytyy. (YL) Sähköisten julkaisujen suhteen ennakkoesimerkkejä esimerkiksi multimediasisältöjen tekemisestä ei juurikaan ole, pirstaloittaa entisestään sopimusmalleja. Aiemmin ajateltiin, että e-kirjan kehittely ja sähköisen julkaisemisen vakiinnuttaminen vaatii kustantamoilta aikaa ja taloudellista panostusta. Tällä perusteella ymmärrettiin kustantamoiden nykyinen, painettua kirjaa mukaileva sopimusprosentti. Pilottivaiheen ajatellaan kuitenkin olevan nyt ohi ja paineita sopimusprosentin nostamiselle on. Suurin osa haastateltavista uskoi e- kirjasopimusten parantuvan lähivuosina. Epätietoisuutta aiheutti etenkin se, paljonko lisäsisällöt toisivat lisää kustannuksia, jolloin tekijän prosentti puolestaan pienenisi. Ne tietokirjailijat, joilla kokemusta kustantamisesta, muistuttavat, että sopimusvaatimuksissa kannattaa olla realistinen. Jotkut tietokirjailijoiden kannanotot on kauhean naiveja. Sillä vaihtoehdot ei ole ne, että kirjailija saa tän verran tai että se saa tän verran enemmän. Oikeasti se menee niin, että kirjalla saa suunnilleen tän verran tai sitä ei julkaista. Toki tietokirjailijana olen sitä mieltä, että prosentit voisivat olla kohtuullisempia, mutta kyllä täytyy realistisesti ajatella. Ei se kirjan myyminenkään ole ilmaista. Kustantajat ei saa olla ahneita, mutta ei kyllä kirjailijatkaan. Muuten se loppuu kokonaan. Jos aletaan rettelöimään, että halutaan 50 prosenttia niin se on hyvin pian 0 prosenttia. (YL) Eri tietokirjalajien sopimuksia on vaikea verrata keskenään. Oppikirjailija voi vaatia hyvin erilaisen prosentin sähköisestä julkaisusta verrattuna tekstipainotteisen tietokirjan kirjoittajaan. Haitari: 15-75%. Toisin kuin kaunokirjailijat, tietokirjailijat eivät pelänneet alemman e-kirjan hinnan aiheuttamia alennuspaineita myös painetun kirjan hintaan. Suurin osa haastateltavista ajatteli edullisemman hinnan olevan ratkaisevaa e-kirjan yleistymiselle ja se saattaisi mahdollistaa tietokirjallisuuden tehokkaan leviämisen. Koska tietokirjailijoiden ansaintalogiikka yleensä muualla, teoksen tuottoja ei pidetty niin keskeisinä kuin kaunokirjailijoiden parissa (poikkeukset: oppikirjailijat, ks. osio Oppimateriaalit sekä myynnillisesti hyvin menestyneet tietokirjailijat). 9

10 4. Kirja-alan muutokset ja sen vaikutukset A. Kustantamot, sähkökirjan jakelu Kustantamot ovat olleet varovaisia sähkökirjan kehittämisessä. Uudet toimijat eivät ole lyöneet läpi. Että markkinat lähtisivät vetämään ja liikkeelle niin täytys miettiä sellaisia ratkaisuja, jotka edistäisivät koko alan kehittymistä. Taustalla on väärä odotus siitä, että se vanha liiketoimintamalli sopisi tähän uuteen. Mä en usko että se vanha liiketoimintamalli tulee toteutumaan tässä. E- kirjamarkkinat on aika pysähtyneessä tilassa vielä. (YL) Uudet toimijat nähdään epävarmoina yhteistyökumppaneina. Pienillä toimijoilla voi olla innovatiivisia toimintatapoja, mutta taloudellisia resursseja puuttuu: ei pystytä varmistamaan tekijöiden tuloja, markkinointi epävarmaa. Monet asiakkaat (esim. koulut) luottavat tuttuihin kustantamoihin. Osa tietokirjailijoista epäili, onko e-kirjan liiketoiminta kannattavaa kansainvälisilläkään markkinoilla: yritykset ovat investoineet suuria summia uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Milloin saadaan varmoja näyttöjä e-kirjabisneksen tuottavuudesta? Entä Suomessa? Jotkut haastateltavista totesivat esim. Tekesin satsanneen viime vuosina sähköisiä materiaaleja kehittäviin yrityksiin, mutta toimijat näyttävät olevan yhä lähtöruudussa. En usko, että e-kirjalla netotaan vielä USA:ssakaan, siihen Amazon ja kustantajat satsasivat. Suomessa olen ihmetellyt kustantajien asennetta, että e-kirja on mörkö ja peikko, että se vie kaiken. Siitä ollut seurauksena, että suomalaisilla e-kirjamarkkinoilla on jonkin verran ammattitaidottomuutta. Toissa vuonna toimitin ja taitoin erään kirjan, josta eräs uusi toimija lähti tekemään e-kirjaa, niillä oli tarkoitus lähteä isosti. Mutta siitä ei meinannut tulla yhtään mitään. Se tulee olemaan yksi kompastuskivi suomalaisen e-kirjan läpilyönnille, että siellä on kaikenlaista hyppääjää liikkeellä. (YL) Mä jopa väitän, että Amazon, siis yksi yritys maailmassa pystyi synnyttämään kokonaan uuden kirjallisuuden markkinat. Ne onnistui siinä siksi että ne kehitti kokonaisjärjestelmän, täysin saumattoman päästä päähän, kokonaisjärjestelmän. Sulla on laite, sä pystyt kahdessa sekunnissa ostamaan siihen kahdella dollarilla kirjan. Tämä on se menestyksen salaisuus. Suomen ongelma on resurssit. Perinteiset kustantajat eivät joko ymmärrä tätä tai niillä ei ole resursseja, ehkä molemmat. Alalle on tullut uusia pelureita niin kuin pitääkin tulla. Vanha markkina murtuu, uusi syntyy. Alalle on tullut isoja firmoja joilla on oikeasti rahaa, jotka pystyy sen tekemään, mutta ei ole jostain syystä tehnyt. Vielä. Se voi olla että ne tekee sen vielä. Jos näin ei käy niin vähittäiskauppa siirtyy ulkomaille. Se on täysin selvää. (YL) Mulla on semmoinen käsitys että Tekes jakoi vielä 2010 aika auliisti rahaa nimenomaan tämmösten yritysten perustamiseen, sähköisille kustantamoille. Niitä on sitten tullut joitakin, mutta tämäkin jonka kanssa oltiin yhteydessä niin en tiedä milloin ne sitten nousee ja alkaa tekemään. En ole saanut sieltä mitään yhteydenottoja, vaikka yksi kirjaprojekti oli aika pitkälle sovittu jo. (OP) Suurin osa haastatelluista näki perinteiset kustantamot tärkeinä tulevaisuudessa, niiden toiminnan ei uskottu murtuvan sähköisyyden myötä. Kustantamoiden voimavarat ovat: laadunvalvonta, tehokas työskentelykoneisto, markkinointi. Kustantajien apurahajärjestelmät tukevat tietokirjailijoita. 10

11 E-kirjakin vaatii tekijänsä. Ei pelkästään kirjoittajaa vaan myös kustantajaa, joka pukee sen siihen muotoon että sitä voi myydä maailmalle. Jos kuvitellaan että e-kirjalla saadaan se ahne kustantaja pois siitä välistä niin sit sitä e-kirjan läpilyöntiä ei tapahdu ikinä. (YL) Vaikka omia kirjoja teen aika pitkälti alusta loppuun niin en ole hetkeäkään harkinnut että rupeisin niitä itse kustantamaan. Kustantajalla on valmis koneisto. Vaikka kustantaja ottaa siitä osansa, se tekee myös ison osan siitä työstä. (YL) Kustantajalta tarvitsen sen teknologian. Tekijällä ei välttämättä pysy kaikki langat käsissä eli tarvitaan sitä, joka koordinoi sitä työtä. Ja ehdottomasti markkinoinnissa. (OP) Ne tietokirjailijat, joilla merkittävää taloudellista hyötyä julkaisuista, toivovat kustannusmallin pysyvän entisellään. Monet muut haastateltavat toivoivat enemmän liikkuvuutta alalle. Jotkut haastateltavista muistuttivat kehityksen olevan vasta alussa - multimedian hyödyntäminen on vasta alkamassa, se ratkaisee sähkökirjan suunnan. Nyt e-kirja on tietyssä vaiheessa. Ne on e-pubeja, yksinkertaisia, on tekstiä ja ehkä kuvia. Hyvä puoli siinä on, että ne toimii kaikissa laitteissa puhelimissa, tietokoneissa, lukulaitteissa, missä vaan. Näin ei tule olemaan tämän vuoden jälkeen. Tänä vuonna tapahtuu uusi mullistus ja se on tämä multimediamullistus. Se tulee tavalla tai toisella. Se tuleeko se lukijoiden kirjoihin asti niin se voi olla ettei vielä tule. Mutta ajan sisällä, jokainen joutuu miettimään oman strategiansa. Miten se suhtautuu multimediakirjaan. Jos joku suomalainen toimija ei ymmärrä edes e-kirjasta niin se on aika myöhässä. Ilman muuta suomalainen toimija seuraa mitä markkinoilla tapahtuu. Joku Elisa, sillä olis paukkuja tehdä sitä, joku Sanoma. Tällaset tahot. Kyllä se tulee muuttumaan tästä vähän erilaiseksi. (YL) Jotta e-kirja menestyisi Suomessa, kaivataan rohkeita kokeiluja ja uusia liiketoimintamalleja. 1) Odotetaanko toimivia ja varmoja malleja ulkomailta vai kehitäänkö Suomeen sopivia palveluita? 2) Odotetaanko laitekannan vielä kehittyvän ja laitteiden määrän lisääntyvän? 3) Hinnoittelu ei ole onnistunut, 4) sisältökään ei toistaiseksi poikkea painettujen sisällöstä, 5) käyttö ei laajan yleisön mielestä ole riittävän houkuttelevaa. Lukevalle yleisölle e-kirjaformaatit ja eri päätelaiteet vaikuttavat sekavilta. Jos e-kirjat halutaan markkinaosuudeltaan huomattavan isoksi niin kustantajalla pitää olla koneisto joka tekee sitä, ja koneisto joka markkinoi sitä. Todennäköisesti se tekninen puoli ei olekaan se ongelma kuin se, että miten jaellaan ja miten jakelu saadaan toimivaksi ja miten siitä saadaan rahaa. Siihen pitäis panostaa. Kyllä ne jakelukanavat ja tulonmuodotus on se joka on se ongelma. Ehkä sitä ei ole mietitty tarpeeksi, kyllähän sitä ihmeellisempääkin tavaraa myydään. (YL) Tärkeää olisi että päädyttäisiin johonkin standardiformaattiin, ettei ois seitsemäätoista lukulaitetta ja kolmekymmentäneljää eri lukulaitetta. Se on niin kuin videot 70-luvulla että on vhs:ää ja betaa. Monessa muussakin on formaattiongelmia. Kun e-kirjan pointti on se, että sä saat laitteelle kirjaa, mutta jos pitää olla seitsemän lukulaitetta että saa seitsemänsataa kirjaa. Sen pitää lunastaa se lupauksensa että ihmiset alkaa niitä suuremmissa määrin hankkimaan. Jos kustantajat olisivat nämä vuodet käyttäneet panikoimisen sijaan sen miettimiseen, että miten nämä saadaa euroiksi. Kun ihmiset ovat tottuneet että netistä saa ilmaiseksi tai se maksaa 0,99. (YL) 11

12 Suomessa on tehty kaks virhettä. Toinen on hinnoittelu. Jos oikeasti halutaan synnyttää uusi markkina tyhjästä ja herättää ihmiset, että täällä on tämmöinen uusi, kiva homma, älä ota stressiä hinnasta. Koukutetaan ne ihmiset. Jokainen uusi markkina luodaan näin, ne kokutetaan siihen ensiksi ja kun ne on koukussa niin sitten nostetaan hintaa. Amazon teki sen juuri näin: 2007 kun tämä tuli ulos niin kallein kirja oli 9,90. Kaikki bestsellerit, kaikki. Amazon mksoi kustantajille ja teki tappiota. Mutta minä menin koukkuun, moni muukin meni. Ne nosti vähän aikaa sitten hintoja. Nyt maksan enemmän e-kirjasta kuin painetusta, ihan pokkana. En mieti enää hetkeäkään. (YL) E-kirjojen ja muun sähköisen materiaalin hinnoittelun perusongelma on ristiriitainen: a) nykyiset e-kirjojen hinnat mielletään liian korkeiksi, b) miten saada maksullisuus osaksi muuta sähköistä kuluttamista? Haastateltavien mukaan nyt olisi aika kasvattaa kuluttajat siihen, että sähköinen (netti)sisältö maksaa, tavalla tai toisella (vrt. ns. freemiumit, joissa osa sisällöistä on maksutonta, mutta maksusta saa lisäominaisuuksia esim. peleihin. Lasten ja nuorten suosimissa peleissä kuukausimaksut ovat noin 3-10 euron välillä). Ostovoimaa on jo karannut ulkomaille; kansainväliset palvelut (Amazon). Saadaanko enää kotimaisten palvelujen käyttäjiksi? Kuinka nopeasti kansainvälinen kehitys saadaan kiinni? Onko siihen edes halua, koska kielialue on pieni. Kannattaisi kokeilla jotain uutta. Minusta tuntuu että suomalaisten kustantamoiden mahdollisuus on kohta mennyt ohi, tämä porukka joka käyttää Suomessa sähkökirjoja, sehän on englanninkielen taitoista, ne siirtyy asiakkaksi muualle. Mitä verkkopalveluja sä käytät, niin niihin sä jumahdat kiinni. Minusta se on pelottavaa suomenkielisen kirjallisuuden kannalta, etupäässä tämä on tietokirjailijoiden asia. Nämä siirtyy kokonaan englanninkielisten palveluiden käyttäjiksi. Suomenkieliset kustantajat ovat jarruttaneet tietoisesti tätä, he eivät ole pystyneet kehittämään ansaintalogiikkaa tähän, sen takia ne jarruttavat tätä selvästi. Olen hämmästynyt siitä että kustantajat ovat pystyneet estämään sähkökirjan tuloa näinkin kauan. Olen sitä mieltä että ne tekevät sitä omaksi vahingokseen. Ne käyttötavat tulevat muuttumaan sen myötä. (YL) E-kirjan lanseerausmalleja: 1) kirja-alan toimijoiden yhteinen, näyttävä e-kirjakampanja, jossa korostetaan: sähkökirja on jotain muuta kuin perinteinen kirja, sen käyttötavat ovat erilaisia, 2) kun ostaa painetun teoksen, saa tutustua sähkökirjaan ilmaiseksi tai alennettuun hintaan, 3) erilaiset yhteismyyntipalvelut, lisenssimaksut ja Spotify-tyyppiset palvelut: tietyllä kuukausimaksulla saa kuukaudessa tietyn määrän kirjallisuutta: esim. 20 eurolla 4 kirjaa (ns. kirjakerhomalli) 4) e-kirja pokkarina (jälkimarkkinointikeino). Eri vaihtoehdot sisältävät asetelmallisuutta: lanseerataanko rohkeasti uutta, näyttävästi vai kutistuuko e-kirja jälkimarkkinakeinoksi, sähköpokkariksi? Spotify-tyyppisestä tai pokkarimallista haastateltavat ajattelivat, että se on kuluttajaystävällinen, mutta arveluttava kirjailijan tulonmuodostuksen kannalta (kirjailijan osuus jää hyvin pieneksi). Levittäjänä nämä mallit saattaisivat olla erittäin tehokkaita nimenomaan tietokirjoille. Kirjallisuuden Spotify kuulostaa mahdolliselta ja kiinnostavalta ajatukselta. Mutta luulen, että kirjabisnes toimii viisastuneena sanomalehtien ja musiikin jakelusta, ainakin toivon, että ottavat opiksi missä niissä mokattiin. Eihän suomalaisten muusikoiden Spotify-tuloilla elätetä itseään. Ehkä ensimmäiseksi voisi tulla paikka jossa kirjat on, mutta toisin kuin Spotifyssa, kun klikkailet niin maksat siitä kyseisestä tuotteesta. Sen maksullisuus on myös ehkä helpompi perustella käyttäjille kirjallisesta kokonaisuudesta kuin jostain kolmen minuutin kappaleesta. Toivon että kustannusmaailmassa on ymmärrys mistä ne tulot tulisi. Niillä on varmasti suuri intressi kehittää tätä. (OP) 12

13 E-kirjan yksi mahdollisuus on, että se on kirjan jälkimarkkinointimenetelmä. Kun kirjoja painetaan vain rajallinen määrä. Tehdään kuin USA:ssa: kovakantisen ostavat innokkaimmat, puolen vuoden päästä tulee pokkariversio. Suuri osa rahasta on saatu jo sisään, pokkarista saadaan vielä lisää. E-kirjasta kaikki on sitten jo plussaa. Suomalaisessa kirjallisuudessa elinkaari on tavattoman lyhyt ja se lyhenee entisestään. Tuolla e-kirjajulkaisulla saataisiin elinkaarta pidemmäksi. Hinta voi olla saman verran kuin pokkarilla. E-kirjaa voitaisiin alkaa myydä toisena painoksena. Tässä alkuvaiheessa e-kirjan voisi saada näin liikkeelle. (YL) Se Spotify-mallit kertoo sen mikä toimii. Jenkeissä on avattu äänikirjapalvelu, jossa on 20 tai 25 dollarilla kuukaudessa rajaton äänikirjakuuntelumahdolliuus, et downloadaa vaan kuuntelet online. Jotain tällasta sen pitää olla, helppous, hinta, nämä tekijät kohdallaan. (YL) Varsinaista e-kirjojen lanseerausta ei ole tapahtunut. E-kirja ei tilastojen eikä tekijöidenkään (haastateltavien) mukaan ole lyönyt vielä läpi. Tilanne ei ole olennaisesti muuttunut sitten kesän 2011, jolloin valmistui kaunokirjailijoiden sähkökirjatutkimus. Tietokirjailijat kuitenkin arvelivat: suomalaiset ovat teknologiakansaa, joten sähkökirjan menestyminen nähdään kuitenkin mahdollisena. Me ollaan lukijakansaa ja laitteista kiinnostuneita. Että kun saadaan joka suhteessa järkevä, kustannuksiltaan järkevä, tarpeeksi helppokäyttöinen laite. Kännykäntyyppinen. Ihmiset yhtäkkiä löytää sen. Tätä ei pysty ennakoimaan. Joku rohkea lähtee kokeilemaan uutta liiketoimintamallia niin palat voi loksahdella kohdalleen. En usko että se on kustantajista kukaan vaan joku uusi toimija, jolla on verkkotoiminnasta näkemys. (YL) B. Julkaisuportaalit USA:ssa on useita julkaisuportaaleja, joiden kautta kuka tahansa voi julkaista teoksiaan e-kirjana (esim. Barnes&Noble). Kirjat siirtyvät myyntiin verkkokauppaan 1-2 vuorokauden kuluttua niiden lataamisesta. Haastattelussa kysyttiin, mitä tietokirjailijat ajattelevat a) siitä, että kuka tahansa voi julkaista tekstejään kaupallisessa portaaleissa, b) STIK organisoisi oman julkaisuportaalin a) lähes kaikki vastaajat suhtautuivat epäillen kaupallisen toimijan vapaaseen portaaliin: kirjojen laatu heikkenisi niin sisällöllisesti (ei kustannustoimitusta) kuin ulkoisestikin (ei suunnittelua, ei markkinointia). Laadusta joutuu maksamaan. Teoriassahan se voisi mennä niin, että kirjailija laittaa tuotantonsa nettisivuille ja sen saa ladata sieltä, kaikki tulot siitä tulee sitten suoraan kirjailijalle. Ihan äärettömän vähän on kauno- tai tietokirjailijoita, joiden teksti on valmista. Kyllä pidän ehdottoman tärkeänä, että se käydään kustantajalla oikeasti läpi. Omalle tekstilleen ja työlleen on sokea. Voi olla, että jotkut näkee että se iso paha kustantaja saadaan pois siitä välistä, mutta sanon, että sopii kokeilla. Vaikka kustantaja ottaa kirjamyynnistä osuutensa, ja tietokirjailija saa prosenttia niin sille on ihan perusteensa kuitenkin. Ei se ole merkityksetöntä mitä siinä tapahtuu käsikirjoituksen luovuttamisen ja kirjan julkaisemisen välillä. Tämä on yksi jota olen närkästyksellä seurannut, että kun sanotaan että kun e-kirjaa ei tarvi painaa niin se tarkottaa että sen e-kirjan kustannukset on murto-osa painetun kirjan kustannuksista. No ei ole, jos se tehdään kunnolla. (YL) 13

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla E-aineistojen koulutus kirjastoille, Kouvola 20.5.2015 E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla Essi Manner / Elisa Kirja @essimanner Esitys Lyhyesti Elisa Kirjasta Kuka lukee e-kirjoja

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen?

E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen? E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen? 22.3.2013 06:01 Sähkökirja alkaa olla valmis: lukulaitteet yleistyvät ja kirjojakin löytyy. Mutta tappaako verolainsäädäntö eurooppalaisen kirjankustantamisen,

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja

Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja Tiedelehtien avoimuus osana kustantajaneuvotteluja E-aineistojen muuttuva käyttö seminaari 5.10.2016 Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto/FinELib Mistä aion puhua tänään Lehtitilaukset ennen ja nyt Kohti

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

Valmistautuminen väitöspäivään

Valmistautuminen väitöspäivään Väitökseen valmistautuminen ja väitösviestintä, Joensuun kampuksella 6.11.2013 Amanuenssi Merja Sagulin, Filosofinen tiedekunta; diat Kaisu Kortelainen Valmistautuminen väitöspäivään Väittelylupa on myönnetty,

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Pitkä ja monivaiheinen prosessi

Pitkä ja monivaiheinen prosessi Sähköinen ylioppilaskoe Äidinkielen opettajain liiton talvipäivät Lahti 17.1.2016 Minna-Riitta Luukka YTL & Jyväskylän yliopisto ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Pitkä ja monivaiheinen prosessi Joulukuu

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Netiketti. Ohjeita nuorten verkkoviestintään Timo Kiravuo timo.kiravuo@tkk.fi

Netiketti. Ohjeita nuorten verkkoviestintään Timo Kiravuo timo.kiravuo@tkk.fi Netiketti Ohjeita nuorten verkkoviestintään Timo Kiravuo timo.kiravuo@tkk.fi Netti Netti on aivan yhtä oikeaa elämää kuin muukin maailma Samat käytössäännöt kuin netin ulkopuolellakin ovat voimassa Ruma

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Sähkökirjat Suomessa käyttökokemuksia ja lukutottumuksia

Sähkökirjat Suomessa käyttökokemuksia ja lukutottumuksia 20 Sähkökirjat Suomessa käyttökokemuksia ja lukutottumuksia Kirjastoväen koulutuspäivä 19.5.2015 Lahti Peter Bagge Otava Esityksen sisältö 1. Taustoja sähkökirjoista ja markkinatilanteesta 2. Sähkökirjan

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot