MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents"

Transkriptio

1 MMM Digistrategia 1. verkkoaivoriihessä kerätyt ideat ja ehdotukset Contents 1. Käytetty luokittelukehikko ja määrät luokittain Ideointi ja palvelukehitys Tuotanto Asiakkaan kohtaaminen Tuote- ja palvelutarjonta Ansaintamalli Jatkuva oppiminen Muut

2 1. KÄYTETTY LUOKITTELUKEHIKKO JA MÄÄRÄT LUOKITTAIN Ideointi ja (palvelu)kehitys: Mistä ideat tulevat, mistä hankitaan tietoa, miten päätöksenteko tapahtuu, kenellä on valtuudet päättää kehityksestä. Tuotanto: Miten palvelutuotanto on järjestetty, mitkä tahot osallistuvat palvelutuotantoon, miten tuotantoa hallitaan. Asiakkaan kohtaaminen: Kuinka interaktiot asiakaskunnan kanssa hoidetaan, tiedotus ja markkinointi, asiakkaiden keinot löytää palvelut, asiointikanavat Tuote- ja palvelutarjonta: Varsinainen tuote, palvelu, erityisesti asiakkaan palvelusta saama arvo. Ansaintamalli: Miten toiminta rahoitetaan, maksulliset- ja lisäarvopalvelut, maksamisen mallit, rahoittajille tuotettu arvo. Jatkuva oppiminen: Miten havainnoidaan ympäristöä, varmistetaan organisaation ja yksilöiden jatkuva oppiminen ja tuetaan muuttumista tarpeiden mukaan. Määrät luokittain Jatkuva oppiminen Ansaintamalli Tuote- ja palvelutarjonta Asiakkaan kohtaaminen Tuotanto Ideointi ja (palvelu)kehitys

3 2. IDEOINTI JA PALVELUKEHITYS Muutosagenttien toiminta esimerkkinä verkostoiminen, virtuaaliset ajatuspajat, osaamisen kehittäm Avoin kehitysfoorumi työntekijöiden ideoita varten. Toimintatonni pienille yhdistyksille ym. pientoimijoille Linkitys Palautejärjestelmä Uusin tieto aina nopeasti ja vaivattomasti saatavila! Vm:n muutosagenttiverkoston toiminta ja ideat ovat juuri sitä mitä pitäisi vielä laajemminkin tehdä koko valtionhallinnossa! Voisi jopa alatella että vastaavan toiminnan voisi aloittaa MMM:n hallinnonalallakin. Tämmöisin foorumeihin pitäisi saada mukaan ihmisiä eri tehtävistä; ei pälkästään kehittämispäälliköitä ja johtoa. (Jos olisi rahaa ja aikaa) verkossa voisi toteuttaa erilaisia työmalleja, joita nyt jo käytetään edistyneimmissä kouluissa, esim Second Lifen hyödyntäminen tällaisissa ideoinneissa/oppimisympäristönä. Verkossa on myös erilaisia ohjelmia, joiden avulla tehostetaan esim kielten opiskelua. Osaamisen kehittämistä ja innovointikykyä voidaan tehostaa nykyisestä huomattavasti.tämä vaatii tietysti myös kulttuurin muutosta. Esim suomalaiset eivät juuri keskustele edes englanniksi Linkedinnissä mutta ehkä kohta on uusi sukupolvi joka niin tekee. Työntekijöillä on paljon osaamista ja intoa kehittää toimintaa, mutta sitä ei päästä hyödyntämään. Tämän vuoksi pitäisi perustaa kehitysfoorumi, johon työntekijät voivat ilmoittaa ideoitaan vapaasti niin, ettei kukaan (esimies) erityisemmin hylkää tai hyväksy ideoita. Vähennetään byrokratiaa ja annetaan esim. kyläyhdistyksille ns. automaationa toimintatonni jonkin, minkä tahansa, toiminnon/investoinnin toteuttamiseen kerran vuodessa. Rahan saa, kun kertoo, mihin sen aikoo käyttää. Maksun saa, kun toteutukseen todentaa esim. valokuvalla/osallistujalistalla tms. -> Iso vaikutus pienellä vaivalla maaseudun hyvinvointiin. Asiakkaille on omat linkkinsä käynnissä oleviin hankkeisiin. Palautejärjestelmä, jota ylin johto myös LUKEE ja KUUNTELEE! Asiakas otetaan prosessiorganisaatiossa keskiöön ja keskitytään kaikin tavoin palvelemaan asiakkaan tarpeita. Jatkuvaa tuoteinnovointikilpailua tai jotain vastaavaa koko ajan menossa. Suomessa on paljon innokkaita innovoijia, jotka asuvat ydinmaaseudullakin. Radioteknologia kehiin! Ei kalliita laajakaistoja maan alle! 3

4 Lainsäädännön / sähköinen asiointi Tiedon vapaa jakaminen Avoimelle tiedolle & tietopalveluille yhtenäiset periaatteet Aineistojen yhdistäminen Byrokratian vähentäminen, yhteishengen kasvattaminen Nykyinen lainsäädäntö ei tue sähköistä asiointia, monissa tapauksissa on jopa este sähköiselle asioinnille. MMM:n toimialalla olisi erityisen tärkeää pyrkiä madaltamaan lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä jotka estävät tiedon jaon yrityksille. On mielestäni selvää, että innovaatiot tulevat yrittäjiltä. Heille pitää tarjota mahdollisuus käyttää kaikkea olemassa olevaa informaatiota innovaatioiden toteuttamiseen. Hallinnon tuottamien tietojen avaamista on jatkettava yhteisten periaatteiden mukaisesti, ja avaamisen esteet on poistettava. Se tarkoittaa mm. julkisuus- ja tietosuojakysymysten selvittämistä ja lainsäädäntöesteiden poistamista. Arviointia on tehtävä sekä paikkatiedon, mutta myös muun hallinnollisen tiedon osalta. Tietopalvelutuotannon osalta hallinnonalalla on säilytettävä yhtenäiset periaatteet mm. maksupolitiikan ja yhteisten asiointikanavien muodossa. MML:llä on maahan kohdistuvat tiedot, mmm viranomaisilla on sijaintiin koskevia tietoja, näiden yhdistäminen asiakastarpeita vastaavasti, niin että tukevat kansalaisen perusprosesseja, ASIAKASPROSESSEJA. Ainiestojen yhdistämisessä on paljon tekemätöntä työtä joiden avulla saadaan havainnollisia ja tilastollisia esityksiä eri aihealueista. Eri alojen asiantuntijoiden pitäisi esitellä omia aineistojaan toisille ja pirää aivoriihipäiviä joissa varmasti syntyy asiantuntijoiden voimin uusia ideoida. Kun asiantuntijat ne tekevät ne voivat olla myös toteutuskelpoisia. Uuden teknologian hyödyntäminen ja kehityksen kyydissä pysyminen on valtion hommissa melko haasteellista. Lähes minkä tahansa asian kehittäminen on byrokraattinen prosessi, joka on raskas viedä läpi. Lisäksi eri substanssivirastojen välillä ei tehdä yhteistyötä, vaan asioista ja rahasta kiistellään jatkuvasti (kenen vastuu ja kuka maksaa) eikä mitään yhteistä synny vaikka tarpeet ovat osittain samoja. Jos byrokratiaa saataisiin vähennettyä niin luultavasti myös kustannuksia saataisiin alas. 4

5 Liiketoimintamahdollisuus on ihmisessä itsessään. Yrityksille mahdollisuuksia esitellä innovaatioitaan Liiketoimintaan liittyvisssä ratkaisuissa pientoimittajia Prosessiorganisoituminen Kuntien yhteistyötä ja esimerkkejä verkossa Luovuus vain pitää kaivaa esille. Poikkitieteellisyys, - taiteellisuus ja kaikenlainen "hassuttelu" kunniaan. Ei saa pelätä nolostumista tms. Matalan kynnyksen aivoriihiä tarvitaan. Ensimmäinen idea saa olla "umpityhmä", siihen on helppo vastata. Kai niitä puheita (potentiaalisten) yrittäjien piirissä on, mutta kun paikalla on joku kirjaamassa ylös ja osoittamassa potentiaalin, niin ajattelu voi lähteä ihan uusiin sfääreihin. Pienestä aloitetaan kokeilemalla, ei rynnätä suin päin miljoonan investointiin. Tällaista kokeilutoimintaa pitäisi tukea mieluummin kuin kannustaa niihin isoihin juttuihin, vaikka ne kaikkinensa tuntuisivatkin "tehokkaammilta". Yrittäjien edustajat näkyisivät paremmin valtionhallinnon palveluiden suunnittelussa. Innovointikilpailujen kautta voidaan päästä liiketoimintamahdollisuuksien äärelle helposti kun järjestetään erilaisia teemakilpailuja. Yritykset ja yksittäiset kansalaiset voivat osallistua säännöllisesti järjestettäviin kilpailuihin. MMM:n hallinnonala koetaan houkuttelevaksi ja imagollisesti saadaan nostetta uutisiin mm. ainaisten lainsäädäntökiemuroiden, tukineuvottelujen sijaan! Tämä hallinnonala kaipaa masennustilastaan piristystä!! Näitä asioita voidaan kehittää kunhan rakenne organisaatioissa saadaan tehokkaammaksi ensin.ja osaaminen hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Prosessin sisällä aliprosesseissa eli pienissä asiantuntijatiimeissä asiat menevät tehokkaimmin eteenpäin ja uusia aluevaltauksia voidaan tehdä kun ideoinnillekin jää tilaa. Tekemällä yhteistyötä verkossa samanlaisten ongelmien kanssa painivat kunnat voisivat oppia toistensa kokemuksista, virheistä ja hyvistä käytännöistä. Tieto voisi palvella suunnittelua niin että osataan suunnitella paikallisiin oloihin sopivat, kustannustehokkaat ratkaisut. Verkkoympäristöstä löytyvät ratkaisut olisivat nopeasti hyödynnettävissä ja kaikkien ulottuvilla. 5

6 Virkamies palvelee kansalaista, ei omaa yksikköään Rahoitus tulee ottaa pois yksiiköistä. Tietojärjestelmien kehittäminen tulee lähteä toiminnankehittämisestä ja prosesseja muuttamalla. Rahaa myönnetään sitämukaa kun löydetään järkeviä kehitykohteita. Virastot huolehtivat edelleen substanssista mutta ministeriön tulee huolehtia siitä, että asiat hoidetaan kustannustehokkaasti. 6

7 3. TUOTANTO Tarkastustietojen tallennus tarkastuspaikoilla Toimijoiden päätökset verkkoon Toimeksiannot valtuutetuille tarkastajille verkkopalvelussa Lisäämällä tietojärjestelmiä, kaksisuunta palvelua Metsätietous, keillamista pitäisi kehittää niin, että sillä MMM:n hallinnonalalla tehdään paljon (varmaan kymmeniä tai jopa satoja tuhansia/ vuosi) erilaisia lakisääteisiä tarkastuskäyntejä toimijoiden omistamissa paikoissa. Näistä tarkastuksista tehdään vieläkin paljon paperilomakkeita. Tulevaisuudessa tarkastusten tiedot pitäisi tallentaa älypuhelimilla, jotka kuitenkin kulkevat tarkastajien mukana. Järjestelmien pitäisi sisältää myös tarkastajien ohjeistus, jotta tarkastukset tulisi oikeudenmukaisesti tehtyä jokaisen tarkastajan työssä. Eli tarkastusprosessit pitäisi saattaa tietoverkkoihin suoraan tarkastuspaikoilla. Virastojen tekemät päätökset pitäisi tuottaa verkkoon toimijoiden itse haettavaksi. Tämä on jo monilla hallinnonaloilla toteutettu. MMM:n hallinnoalalla ei vielä kaikilla sektoreilla. Säästettäisiin postitus- ja paperikuluja. Lainsäädäntö pitää muuttaa tätä toimintaa tukevaksi. Virastot käyttävät paljon ostopalvelutarkastajia, koska virastoissa ei ole tarpeeksi resursseja tarkastusten tekemiseen. Tällaiset toimeksiannot virastosta ostopalvelutarkastajille pitäisi saada verkkopalveluun. Järjestelmän pitää tukea kaikkia eri teknologioita, koska tekniikka kehittyy niin hurjaa vauhtia. Tavoitteen pitäisi olla, että jokainen tarkastustyötä tekevä voisi käyttää järjestelmiä omilla laitteillaan. Maanmittauslaitos voisi lisätä ykkäpitämiään tietojärjestelmiä (kiinteistörekisteri) siten, että se voisi ylläpitää myös virallista rekisteriä kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista ja alueisiin liittyvistä kaavoista. kaksisuuntaisessa palvelussa tulisi lisätä atk-n käyttömahdollisuuksia esim. toimitustern hakemisessa, lainhuutojen hakemisessa jne. saataisiin "raudasta valmistetuille" pyykeille koordinaatit. Lisäksi keilauksen tuloksia pitäisi pystyä hyödyntää enemmän toimitustuotannossa. 7

8 Laserinventointiin perustuvan tiedon hyödyntäminen Satelliittitiedon hyödyntäminen Toimenpiteiden yhteydessä kerättävä tieto Toteutustieto Alueellisten tietojen yhdistäminen Laserinventointien avulla pystytään keräämään tarkkaa tietoa ja niistä johtamaan hyviä käyttökelpoisia tietoja. Tähän tutkimukseen ja tiedon hyödyntämiseen kaupallisessa mielessä kannattaa panostaa- Ymmärtääkseni lähiaikoina lähetetään Eurooppalaisten maiden yhetsityönä satelliitti, joka päivittää kuvatiedon noin kuuden päivän välein. Tämän tiedon hyöödyntämistä kannattaa edistää. Kun maastoon mennään, kerätään siellä automaattisilla sensoreilla toiminnan yhteydessä tietoa, joka jalostetaan seuraavan toimenpiteen suunnittelu varten. Yksi esimerkki on runkolukusarjan mittaaminen lasertekniikalla harvennuksen yhteydessä. Tätä sitten hyödynnetään mallien avulla ennustamalla se seuraavaan toimenpiteeseen. Toimenpiteen toteutus itsessään tuottaa valtavasti tietoa, mm. hakatun puuston rakenteesta. Tätä tietoa yhdistettynä muuhun toimenpiteeseen liittyvään tietoon tulee hyödyntää. Tietoa syntyy valtavat määrät ja sen analysoinnin ja hyödyntämisen kehittäminen vaatii panostusta. Eri alueila kerätään monessa eri lähteessä tietoa: ympäristöanalytiikka, elintarviketuotantoon liittyvä analytiikka, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tiedot. Mikäli kaikella tiedolla olisi selkeästi kirjattu paikkatieto voitaisiin kokonaisuuksia tarkastella ja yhdistellä uuden tiedon tuottamiseksi. 8

9 Pinta-alamittausten yhtenäisyys ja tiedot samaan järjestelmä Kulutustieto vähittäiskaupastarajapinnasta. Maanmittauslaitoksen väki mittaa maastossa päivittäin GPS-laitteilla. Laitteet tuottavat todella tarkkaa koordinaattitietoa, lähes liian tarkkaa kaava-alueen ulkopuolella. Kun mitataan kivipyykkiä, jossa ei pulttia eli ei ole ihan tarkkaa pistettä mistä mitataan, silloin sentin tarkkuuskin on turhantarkka. Maatalouden EUtarkastajat mittaavat "olemattomilla" mittauslaitteila, joiden tarkkuus ei ole lähelläkään Maanmittauslaitoksen laitteita pinta-aloja. Mikset yhdet mitaajat ja yhdet pinta-alat. Saman hallinnonalan ihmiset mittaavat uudestaan ja uudestaan ja rahaa palaa. Tietojärjestelmät saatava sellaisiksi, että jos peltoja lohkotaan tieto pintaaloista ja koordinaattitiedot MaViin ja nämä pintaalatiedot lukittaisiin muutamaksi vuodeksi. Nyt kiinteistörekisteriin ei merkitä edri maankäyttöläjeja on vain kokonaispinta-ala aikaisemmin maakirjoissa oli pelto ja metsä. Voitaisiin tehdä uuditus, jossa tiloittain rekisteröitäisiin viljellyn maan pinta-ala ja muu maa. Tämä pinta-ala olisi sitten yhtieten tietojärjestelmien avulla kaikkien käytössä. Tänä taloudellisesti vaikeana aikana tuntuu valtion varojen tuhlaukselta kun mitaajia on monia ja kukin pitää yllä omaa järjestelmää. Ammattitaitokaan ei takastajilla ole varmaan ihan mittauksessa kohdillaan. Suomessa suurin ongelma on, ettei käytössämme ole yksityiskohtaista kulutustietoa vähittäiskaupan myynneistä. Olemme yksi niistä harvoista Euroopan maista, jossa vähittäiskauppaa ei velvoiteta antamaan viranomaisille ja tavarantoimittajilleen vapaasti tietoa markkinoista ja markkinaosuukistaan, mikä on johtanut tilanteeseen, että kulutustietoa joudutaan mallintamaan yritysten omia myyntejä vertaamalla muiden sektorilla toimivien tietonsa vapaaehtoisesti luovuttavien yritysten tiedoista summattuihin tilastoihin. Tämä luo markkinoille epätasa-arvoa kaupan ja tavarantoimittajien välille. Vaikkakin kassojen läpi kulkevien tuotteiden todellinen määrä ei täysin vastaa kulutettuja määriä (pilaantuminen ja muu hävikki), se antaisi silti paremman kuvan todellisista markkinatilanteista. 9

10 ilmoita häiriöstä -kartta kalastajilta kerättyä tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa Sateliitin käyttö peltolohkojen valvonnassa. Olemassa olevan tiedon laajempi hyödyntäminen Saalispalautetietojen tiedonkeruun yhtenäistäminen Elyn ammattikalastuksen valvonnan mobiilipalvelun kehittämin Vapaa-ajan kalastuksen mobilivalvonta Asiakkaalle mahdollisuus tarkastaa ja päivittää tietonsa Olisi avoin karttapohja, johon voisi täpätä kohdan, jossa on joku häiriö tms. Vaikkapa tulva havaittu, tai liikennemerkki nurin tai ympäristörikos. Viranomaiset näkisivät merkinnän ja reagoisivat. Kansalainen näkisi, että joku on tästä jo ilmoittanut. kalastajat voivat jättää saalisilmoituksen, jonka avulla kerätään tietoa kalansaaliista ja kalastuspalveluiden kehittämistarpeista Miksemme hyödynnä sateliitteja, kuten muut EU maat, peltolohkojen valvonnassa. Miksi kuluttaa arvokkaita resursseja sellaiseen, jonka voisi tehdä helpommalla? Eli ei pelkästään avoimen datan osalta vaan myös muun luottamuksellisen datan osalta viranomaistehtävien hoitamiseen. Esim eläinten pitopaikkatiedojen hyödyntäminen riistavahinkojen ennaltaehkäisyyn. Kehitetään yksi sähköinen palvelu metsästyksen (ja miksi ei myös vapaa-ajan kalastuksen) saalistiedon keräämiselle. Tällä hetkellä saalistietoja kyselevät Riistakeskus, RKTL sekä Metsähallitus, ihan eri tavalla ja keinoilla mutta osittain samasta saaliseläimestä! ELY:n valvojalle mobiililaite mukaan valvontakäynnille, jotta voi tallentaa kaikki valvontaan littyvät havainnot suoraan tietojärjestelmään sen sijaan että niistä tehdään merkintäjä paperille, josta tiedot tallennetaan tietojärjestelmään. Poistetaan vapaa-ajan kalastajalta velvollisuus kantaa mukanaan maksukuittia ja kehitetään valvojalle mobiilipalvelu, jolla valvoja voi kännykällä tarkistaa onko jonkun henkilön kalastuksenhoitomaksu maksettu. Sähköisen asioinnin palvelun yhteydessä asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus tarkastaa omat hallinnonalan rekistereissä olevat rekisteritietonsa ja päivittää niiitä. Kun asiakas itse päivittää omat tietonsa säästyy virastoissa aikaa ja vaivaa ja saadaan nykyistä ajantaisaisempaa asiakastietoa ainakin aktiivisimpien asiakkaiden osalta. 10

11 Peltoalamääritykset ilmakuvista Karttasovelluksille merkittävämpi rooli Nyt jo on mahdollista saada niin tarkkoja ilmakuvia (ja kuvat vain tarkentuvat kun tekniikka kehittyy), että niistä voisi suorittaa peltoalamääritykset (hyvin usein jopa tarkemmin ja luotettavammin kuin pellolla paikan päällä) ja sen puolesta esimerkiksi alojen valvonta olisi huomattavasti kevyempää, helpompaa, mahdollisesti myös halvempaa(?). Kehitetään entisestääm tapoja hyödyntää aineistomme paikka- ja koordinaattitietoa siten että kerättyä dataa voidaan entistä paremmin, vaivattomammin ja visuaalisemmin esittää myös kartalla. Nykyaikainen ihminen on tottunut käsittelemään materiaalinsa visuaalisessa muodossa (tv, elokuva, internet). Jos haluamme lähestyä kansaa ei kilometrin mittainen taulukkotiedosto ole validi tuote verrattuna mahdollisuuteen saada datapisteitä kartalle. Kehitetään interaktiivisia ja vikkeliä neuvontapalveluita Kehitetään nykyistä nopeampia ja ketterämpiä neuvontapalveluita. Pallvelun muoto voisi olla esimerkiksi chat, pikaviesti, facebook, twitter jne. Nämä saavat asiakkaan hyvälle tuulelle. Puheluiden ohjaaminen keskusten kautta on hidasta, vaikeaa, raskasta ja menee kaiken kukkuraksi usein pieleen. Sähköposti on hyvä vaihtoehto, mutta eipä siihenkään aina kovin nopeasti vastata. Interaktiivinen neuvonta- ja tukipalvelu internetissä voisi tehdä monen asiakkaan nykyistä tyytyväisemmäksi. Täsmäkylvökoneiden käyttö tukihaussa Mobiilitekniikan hyödyntäminen havaintojen keruussa Kylvökoneen saama/käyttämä kylvötieto siirtyy suoraan hallinnon tukihakuun. tarkka kasvulohkotieto ja paljon työtä pois välistä. Luonnossaliikkujien käyttöön apsi, jonka avulla voi lähettää viranomaisille tietoja erilaisita havainnoista (riistahavainto, hukkakaura, koloradokuoriainen, vieraslaji,...). Hyödynnetään kännykässä olevaa gpslaitetta ja kameraa tarvittaessa. 11

12 Metsävaratiedot osaksi metsäalan yhteistä infrastruktuuria Satelliittiteknologia seurantaan Radioteknologiaa Satelliittiaineistolla reaaliaikaiseen monitorointiin Osa tarkastuksista voitaisiin tehdä asiakirjatarkastuksina Eri yksiköiden välinen tiedonvaihto. Metsävaratiedot tulisi koota yhteen valtakunnalliseen tietopankkiin, jota päivitetään sekä uuden kaukokartoitustekniikan sekä toimijoiden ilmoittamien toteutustietojen avulla. Tällöin metsävaratiedot palvelevat kaikkia metsässä toimijoita (samoin kuin esim. metsätieverkosto) ja hyödyttävät myös metsänomistajia lisääntyvän metsäpalvelutarjonnan ja sen aikaansaaman kustannustason alenemisen kautta. Maataloustukien valvonnat ovat menneet täydellisen järjettömyyden tilaan. Satellittivalvonta ainoaksi valvonnan välineeksi, koska teknologia on tähän olemassa ja käyettävissä. Radioteknologiaa voitaisiin hyödyntää Suomessa todella hyvin vaikkapa navetassa/sikalassa/kanalassa/turkistarhalla tiedonsiirtoon, laitumella/pellolla seurantaan tai hankeraportointiin. Satelliitteista saadaan reaaliaikaista, kattavaa ja edullista dataa. Uusilla satelliittiaineistoilla voitaisiin tehdä puustoninventointia, myrsky- ja hyönteistuhojen monitorointia sekä tuottaa reaaliaikaista kuvaa metsistä. Euroopassa laukaistavista satelliiteista saadaan lähitulevaisuudessa aineistoja ilmaiseksi mikä puoltaisi niiden käyttöä. Kaikkia tarkastuksia ei tarvitse tehdä toimijan luona, resurssien säästöä, kun asiakirjat pyydetään toimijalta tarkastajille. Sopii niille sektoreille, joissa tehdään toimijan luona asiakirjatarkastuksia vuosittain. Jos asiakirjatarkastus johtaa siihen, että tarvitaan tarkastus/valvontakäynti se tehdään. Tullin, laboratorioiden, Eviran, kunnallisen sektorin tiedonvaihto. Vastaavasti ympäristökeskuksen data terveysvalvontojen käyttöön ja päinvastoin. Tietoa kerätään nykyään sektoreilla ja usein oleellinenkin data on useampaan kertaan hankittu kentältä. Poikkikenttien menevää yhteistyötä tietopankkien avoimuuden kautta. Siellähän ei niitä salassapidettäviä viranomaistietoja pitäisi olla. Oleellinen data tulee löytyä helposti. 12

13 Hakkuukoneet keräämään metsävaratietoa Kansalaiset tiedonkeruussa Hakkuutiedon ja metsävaratiedon vertailu Teknologiat tehokäyttöön metsäkoneissa ja puutavaraautoissa Valvontojen omavalvonta Toimenpiteen yhdeydessä tehtävä tiedonkeruu on kustannustehokasta. Hakkuukoneisiin voitaisiin liittää laserkeilaimia, joiden avulla saataisiin nykyistä tarkempaa tietoa muun muassa puuston laaduta. Kansalaisten käytössä on paljon matkapuleimia joissa on paikannuslaitteet. Pitäisi miettiä kuinka kansalaisia voitaisiin hyödyntää tiedon keruussa ja ylläpidossa. Esimerkiksi teiden kunnosta voitaisiin kerätä tietoa matkapueliminen välityksellä. Hakkuun jälkeen hakkuukertymän ja metsävaratiedon automaattinen vertailu, erityisesti uudistushakkuukohteilla, olisi mainio keino paljastaa hakkuun ongelmat ja metsävaratiedon ongelmat. Teknisesti ei ole ongelma, koska hakkuukone kerää paikkaansidottua tietoa. Uudet aistintekniikat mahdollistavat automaattisen ympäristön havainnoinnin ja esim. puusto- ja maaperätunnusten sekä tieolosuhteiden mittauksen korjuu- ja kuljetusoperaatioiden yhteydessä. Niillä voidaan parantaa metsävaratiedon laatua, lisätä töiden tuottavuutta, parantaa koneellistamisedellytyksiä sekä ennakoida operatiivisia olosuhteita ketjun seuraavia vaiheita varten. Ehkäpä joitain teknologioita voitaisiin kytkeä myös metsässä ja teillä liikkuvien harrastajien, "jokamiesten" varusteiksi (automaattista tiedonkeruuta vaikkapa tieverkon kunnostustarpeista- pusikoituminen, katkott, toimimattomat ojat ja rummut jne.). Perusteknologiat ovat pitkälti olemassa, mutta tuotteistaminen metsäpuolelle vasta alussa. Eläinten korvamerkit skannataan etälukulaitteella omistajan toimesta ja tieto lähetetään viranomaiselle. Haasteena erottaa onko merkki eläimessä kiinni vai ei (ei ongelma poleteissa) joten tähän pitäisi kehittää jokin paikannus tai tunnistuslaite. Peltolohkojen kasvulohkotiedot ilmoitetaan itse esim. kuvaamalla kasvulohko siten, että kasvilaji näkyy. Kuvassa oltava mukana paikkatieto josta näkee, että kyseessä on oikea lohko. 13

14 Elintarvikevalvonnan omavalvonnan kehittäminen Mikrosirujen käyttö eläinten rekisteröinnissä ja valvonnassa Elektroniset korvamerkit Rfid-lukijalla varustettu pienoishelikopteri Elintarvikkeista yritystoiminnan harjoittaja ottaa itse näytteet, joiden analysointiin on kehitetty työkaluja (esim. liuska, jonka värisävyt ovat tietyt jos laatu on kunnossa tai ei ole). Liuskan lukemiseen on kehitetty skannausmenetelmä, josta saatu tulos lähetetään kuluttajalle. Tietoon tulee lisätä paikkatieto ja kuva, josta näkee että näyte on oikeasta elintarvikkeesta. Eläimiin asetetaan (korvamerkkiin?) mikrosiru, josta eläinten liikkeitä voidaan seurata sovelluksella jatukvasti. Eläinten sijainnit ja tilallapitoaika nähdään sovelluksesta online ja tieto on viranomaisten käytettävissä. Elektroniset merkit nopeuttavat eläintentunnistusta ja vähentävät kirjoitusvirheitä. Esimerkiksi valvonnat, eläinlääkärin toimenpiteet, eläintenpitäjän ilmoitukset, eläinkuljetukset, tarkastukset teurastamolla voidaan suorittaa virheettömämmin ja nopeammin, myös tiedon ajantaisuus paranee. Jo kymmenenvuotta sitten pidettiin pilotti, jossa eläinvalvontaa tehtiin elektornisilla korvamerkeillä. Tuloksena oli suuren lihakarjatilan eläinvalvonnan lyheneminen kahdesta päivästä yhteen päivään. Miksi e-merkkejä ei oteta käyttöön laajemin? Miksi Evira hyväksyy vai e-merkit korvaan? Eläinvalvonnoissa voidaan pienoishelikopterin avustuksella lukea pitopaikassa olevien eläinten e- merkit.tähän voidaan lisätä paikkatieto. Tietojärjestelmässä ko. tieto voidaan yhdistää moneen valvontaan. Tietysti valvojilla tulee olla myös tavallinen, käsikäyttöinen Rfid-lukija jolla hän voi todentaa valvontakohteessa olevat eläimet. Tämä nopeuttaa valvontaa ja lisää tiedon luotettavuutta, lisäksi työturvallisuus paranee. 14

15 Ruutukoodi pitopaikkoihin Esimerkiksi rekisteröityessään eläintenpitäjäksi eläintenpitäjä voi tulostaa ruutukoodin (qr-koodi) jonka hän laittaa näkyville pitopaikan ovelle/tolppaan yms. Eläinlääkärin / valvojan / välittäjän tullessa pitopaikkaan, hän lukee älypuhelimella ruutukoodin ja näkee kuka on vastuuhenkilö, mitä elänlajeja pitopaikkaan on rekisteröity yms. Ruutukoodia ei tarvitse tulosaa uudelleen tietojen vaihtuessa, koska se sisältää ainoastaan pitpaikkatunnuksen ja nettiosoitteen, tämän perustteela haetaan voimassaolevat tieidot rekisteristä. Tarvittaessa voidaan myös tulostaa pitopaikassa olevat eläimet. Ruutukoodia voidaan hyödyntää myös Oivavalvonnassa. Valvontakohteelle tulostetaan ruutukoodi, jossa on vieressä tuttu Oivahyvmy-logo. Ravintolassa / tilamyymälässä yms kävijä voi omalla kännykällään lukea valvontakohteen valvontaraportit. Näin ei tarvitse välittää siitä jos paperituloste sattuu häviämään taskusta. Tiedonkulku eri viranomaisten välillä Edelliseen liittyen: Enemmän mahdollisuuksia saada tietoa eri viranomaisten tiedoista suoraan järjestelmästä. Esimerkiksi onko lainhuudon hakija maksanut varainsiirtoveron? Tieto lainhuuto- ja kiinnitysjärjestelmään suoraan verottajan järjestelmästä. Nykyisin kuittirumba, jolla asiakas edelleen toimittaa Maanmittauslaitokselle kuitin, josta käy ilmi varainsiirtoveron maksaminen. Kauppojen perusteella myönnettyjä lainhuutoja vuonna 2013 lähes kpl. Tietojen luovuttaminen toiselle viranomaiselle helpommaksi. Esimerkiksi kirjaamisprosessi/mml ei saa verottajalta perukirjan jäljennöstä, vaikka meillä salassapidettävä asiakirja. Käytännön tapauksia on, joissa kuolinpesän osakkaat eivät perukirjaa löydä ja ainoa kappale on verottajalla. Luottamus siihen, että toinen viranomainen käsittelee virkatehtäviensä vaatimia, toiselta viranomaiseta saamiaan tietoja luottamuksellisesti. 15

16 Hyödynnetään retkeilijöiden ja muiden harrastajien tietoja Tietojärjestelmien yhteentoimivuus: ELY- ja Metsäkeskus Koululaisten sieni- ja marjapaikka-aineistot älypuhelimeen Lähiruoan saatavuus ja jakeluketjut Satelliittiteknologian käyttö tavalliselle kansalle Metsästystietojen ilmoittaminen paikan päällä online Kaksisuuntaiseen palveluun lisää atk:n käyttömahdollisuuksia Kaksisuuntaisen sähköisen asioinnin hyödyntäminen Vaeltajat, pyöräilijät, melojat, kalliokiipeilijät, suunnistajat ja muut luontoharrastajat liikkuvat paljon luonnossa ja heillä on tietoa niin paikkojen sijainneista, olemassaolosta, kunnosta jne. Hyödynnetään sitä. Esimerkiksi suunnistuskarttoja tehdään Maanmittauslaitoksen aineistoja tarkentamalla - nämä tarkennukset tai ainkain mahdolliset löydetyt virheet ja/tai puutteet olisi hyvä saada pian MML:n ja sitä kautta kaikkien kartan käyttäjien käyttöön. Palautteen antaminen pitäisi siis olla helppoa, ja toisaalta harrasteryhmien pitäisi olla tietoisia siitä että he voivat todellakin antaa vinkkejä karttakohteista. Metso- ohjelman optimaalisten kohteiden tuloksellinen hakeminen (esim. Zonation ja ketterä toteutus) ja tietojohtamisen soveltaminen - hiljainen ja tallennettu tieto verkoston käyttöön. Paikkatieto-opinnot ja käytännön maastoretken toteutus osana terveys- ja liikuntakasvatusta Keskitetty tieto alueittain ruoantuottajista ja heiltä saatavista tuotteista; sähköinen tilaus ja jakelujärjestelmä Esimerkiksi maanviljelijä haluaa saada omista pelloistaan ilmakuvat esim. viljelysuunnitelman tekemistä varten, voisi kuvat saada kohtuulliseen hintaan järkevällä toimitusajalla satelliittipalvelun kautta. Metsästystiedot voidaan syöttää sovelluksesta paikan päällä avattuna mobiililaitteeseen. Paikkatieto tallentuu automaattisesti, muut tarvittavat tiedot kysytään sovelluksesta ja syötetään paikan päällä. kaksisuuntaisessa palvelussa tulisi lisätä atk-n käyttömahdollisuuksia esim. toimitustern hakemisessa, lainhuutojen hakemisessa jne. KAIKKI virastot sähköisen asioinnin käyttäjiksi. 16

17 GoogleMaps ja maastotietoaineistot yhteiskäyttöön Standardoitua tietoa yhteentoimivissa järjestelmissä ei koskaan tekniikka edellä! Mahdollisuus hyödyntää GoogleMapsissa maastotietoaineistoja Käytännössä kaikki ihmisten välinen tietojen vaihto ja asioista sopiminen voitaisiin tarvittaessa tehdä ajasta ja paikasta riippumatta sähköisenä asiointina. Terkniikka taipuu nykyisellään mihin vain vain, kun ensin tiedetään miten käytännön tekemistä ja organisointia halutaan muuttaa. Jos mennään tekniikka edellä, ei tiedetä etukäteen miten käytännön työn tekeminen oikeasti muuttuu ja voidaanko ihmisiä sitouttaa koskaan uuteen työntekotapaan. Päätetään ensin toimintatapamuutos ja tuodaan rinnalla tekniikka tukemaan uutta toimintatapaa. Olemassa olevan tiedon tehokas jakaminen Paikkatietoa Tieto tallennetaan vain kerran Tietojen pitää olla yhteensopivia järjestelmät sisältävät jo nykyisellään runsaasti tietoa, jota ei pystytä hyödyntämään laajemmin organisaatiorajojen, lainsäädäntöesteiden, muutosten rahoituksen tai jonkun muun syyn kuin tekniikan puuttumisen vuoksi Paikkatietoa kerätään kattavasti eri puolilta, mutta niiden yhdistäminen on usein vaikeaa tai kallista tai sisältää huomattavasti käsityötä. Erilaisia tietovarastoratkaisuja pitäisi kehittää, jossa samaa tietoa voidaan yhdistää muihin tietoihin. Myös kansalaisten havaintoverkostoa tulisi hyödyntää ja tarjota mahdollisuus helposti tallentaa havaintojaan. Henkilöstö- ja taloushallinnossa tieto pitäisi tallentaa master -järjestelmään siellä, missä se syntyy. Nythän näin ei tapahdu, kun Palkeet hallinnoi Kieku - järjestelmää. Mutta valitulla tiellä mennään eteenpäin kunnes kehitys kehittyy. Asioille tulee olla yhtenäiset ja yhdessä sovitut termit käytössä, jotta pystytään kuvaamaan samaa asiaa samassa paikassa - organisaatiosta riippumatta. 17

18 Enemmän yhteisiä järjestelmiä Eri hallinnonalojen tietoa rajapintapalveluilla käyttöön Hallinnonalan käytöntuki, kirjaamo jne Kaksisuuntaisen asioinnin edelleenkehittäminen Miksi ei koko hallinnonalalla voisi olla enemmän yhteisiä ja yhteiskäyttöisiä järjestelmiä kuten esimerkiksi palvelupyyntöjen hallintajärjestelmä, asiakirjojen hallintajärjestelmän yhteiskäyttöisyys? Kauheaa tuhlausta kun jokainen tekee/teettää/räätälöi omat järjestelmänsä samankaltaisten asioiden hoitamiseen. Hallinnon tietojärjestelmien tulisi nykyistä paremmin tarjota paikkatietoa toimijoiden käyttöön. Kanavat, jotka välittävät dataa, tulisi saada houkutteleviksi ja tehokkaiksi, jotta julkisin varoin kerätty data saadaan käyttöön. Jotta kanavat ovat houkuttelevia, toimijoiden tulisi saada eri hallinnonalojen aineistoa yhden kanavan kautta. Samalla toimijoiden tietojärjestelmät tulisi integroida kanavien avulla hallinnon järjestelmiin, jotta toimijat voivat realiaikaisesti päivittää samalla tietoaineistoa. Virastoissa on lukuisia omia substanssitietojärjestelmiä, jotka vaativat käytöntukea. Jokainen taho on järjestänyt käytöntuen omalla tavallaan. Voisiko olla ideaa katsoa käytöntukea laajemmin, jopa koko hallinnonalaa ajatellen? Kaksisuuntaisen asioinnin edelleenkehittäminen kaikissa Maanmittauslaitoksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa (hakemuksen toimittaminen, täydennysten toimittaminen, päätöksen tiedoksiantaminen, asiointimaksun maksaminen jne.) 18

19 Teknologia mahdollistaa, mutta käytetäänkö sitä? Teknologiaa on varmasti riittävästi saatavilla kaikkiin tarpeisiin kerätä, jakaa ja yhdistää tietoa Enemmän on kyse rohkeudesta ideoida, kokeilla uutta ja tarvittaessa muuttaa suuntaa ja toimintatapoja jos joku juttu ei toimi. Etätyöhön on myös kaikki teknologia olemassa, mutta sitä ei jostain syystä haluta todella hyödyntää ja opetella sen tuomia mahdollisuuksia. Hyvin vähän enää on tehtäviä jotka vaativat päivittäistä läsnäoloa jossain tietyssä toimitilassa. Voisiko laajemmin ajatella että Helsingissä olisi valtion yhteisiä toimitiloja, joihin voisi junapaikkojen varauksen tyyppisesti varata itselleen muutamaksi tunniksi istumapaikan kokousten välillä. Näissä tiloissa voisi työskennellä ja verkostoitua virkamiehiä yli hallinnonalarajojen. Kuntien ja valtion paikkatietojen yhdistäminen tekniikan tulee helpottaa käyttäjän työtä ja elämää ei liikaa erilaisia sovellutuksia vaan yksinkertaisesti yksiselitteiset pintaalamittaukset Toimijoille tunnus, jonka perusteella tietoja voi yhdistää Muistetaan "stasi-riskit" Analysoidaan dataa järkevästi ei vain kerätä älyttömästi Tässä on valtavia mahdollisuuksia kuten osoitetietojen ja rakennustietojen helppo saatavuus Suunnitelmatietojen saatavuuus Kuka tahansa tietoa ja tekniikkaa käyttääkin (toimija, virkamies, kuluttaja), niin hän haluaa työtätnsä helpottavaa teknologiaa. Jäljitettävyys ei ole niin tärkeää, vaan se, että voi säästää aikaa, rahaa ja/tai vaivaa. Hakemukset, päätökset yms. ovat juuri sopivia kohteita sähköisille palveluille. Keep it simple- periaate toimii tässäkin. teknologian hurmassa ei kannata rakentaa liian monimutkaista palveluverkkoa. miten näistä voi joka vuosi nousta yhtä paljon ihmettelyä Ilman, että samat perustiedot pitää päivittää moneen paikkaan Pitää huolehtia yksityisyydensuojan säilymisestä. Pitää osata asettaa oikeat kysymykset. 19

20 Joukkoistaminen Tietoarkkitehtuurit kuntoon Kaukokartoitus Ei päällekkäisiä järjestelmiä eri virastojen kesken. Mallinnus Avoin data Ohjelmiin toimikortilla alueelliset asiakasanalyysit, asiakaskyselyt, paikallinen t Hallinnonalan vastuulla olevissa palveluissa olennaista on paikkasidonnaisuus. Älykkäillä ratkaisuilla asiakkaat ja sidosryhmät voivat tuottaa olennaisen osan tarvittavista tiedoista järjestelmiin ja palveluihin ja näin saadaan viranomaistyötä vähemmäksi. Tietoarkkitehtuurin ja tietojen omistusvastuiden pitäisi olla selvät. Yhteentoimivuudesta on puhuttu kohta 20 vuotta ja edelleen meillä on julkisessa hallinnossa ja myös hallinnoalan sisällä epäselviä vastuita joka johtaa samojen tietojen ylläpitämiseen eri toimijoilla ja eri prosesseissa Kaukokartoitustekniikan kehitys tulee mahdollistamaan yhä tarkempien ja yhä ajantasaisempien tietojen keruun. Kerättävä tietomäärä kasvaa ja on osattava löytää toiminnan kannalta olennainen tieto ja myös keskittää kehitysponnistelut tämän tiedon keruuseen, tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Tällä hetkellä useita järjestelmiä, joita voisi hoitaa yhdetä virastosta (esim. Hyrrä, Sharepoint, Peltolohkorekisteri). Luonnonprosesseja kuvaavia malleja on edelleen kehitettävä. Tietojenkäsittelyn kehittymisen myötä on mahdollista kehittää malleja, jotka yhä luotettavammin ennustavat metsien kehitystä. Tietoa on ja tekniikkaa löytyy. Tieto on saatava niin helposti tavallisen käyttäjän käytettäväksi, ettei synny tarpeettomia kynnyksiä mahdollisen ja käytännön väliin. Salasanoja vaativat ohjelmat toimimaan toimikortin kirjautumisen varmenteella. Monien salasanojen muistaminen/unohtaminen on kallista puuhaa. MM. isot kauppaketjut tekevät jo nyt aluuellisia väestöprofiileja, joiden perusteella tarjotaan erilaisia räätälöityjä palvelukimppuja. Näin voidaan paremmin kohdistaa erilaisia palvelukoreja. Kohdistamisen kautta saadaan täsmällisempiä kehitysehdotuksia. 20

Kesäseminaari 4.6.2015. Jani Heikkilä Metsä mukaasi Kantoon sovelluksella

Kesäseminaari 4.6.2015. Jani Heikkilä Metsä mukaasi Kantoon sovelluksella Kesäseminaari 4.6.2015 Jani Heikkilä Metsä mukaasi Kantoon sovelluksella Kesäseminaari 4.6.2015 Jani Heikkilä, Myyntijohtaja Metsä mukaasi Kantoon - sovelluksella Mobiililaajennus Metsään.Ai - palveluun

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

Elinvoimaa metsistä -seminaari

Elinvoimaa metsistä -seminaari Elinvoimaa metsistä seminaari 6.11.2013 Veikko Iittainen Tavoitteena on: Tarjota metsänomistajille ajantasaista tietoa metsistä, jotta he tekevät tietoisia päätöksiä metsiensä hoidosta ja käytöstä Tarjota

Lisätiedot

Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat.

Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat. Tunne, mitä omistat. Tiedä, mitä kasvatat. Hoida metsäasiat verkossa - maksutta. KIRJAUTUMINEN JA ASIAKASTUKI ASIONTI JA SUOSTUMUKSET LUONTO Astu peremmälle metsääsi www.metsään.fi Metsään.fi on Suomen

Lisätiedot

Metsävaratiedon hyödyntäminen yksityismetsätaloudessa. Päättäjien Metsäakatemian kurssi 24.5.2012 Ari Meriläinen Suomen metsäkeskus

Metsävaratiedon hyödyntäminen yksityismetsätaloudessa. Päättäjien Metsäakatemian kurssi 24.5.2012 Ari Meriläinen Suomen metsäkeskus Metsävaratiedon hyödyntäminen yksityismetsätaloudessa Päättäjien Metsäakatemian kurssi 24.5.2012 Ari Meriläinen Suomen metsäkeskus 1 Metsäinventointi uudistuu Vanha tapa: aluesuunnittelu kuljetaan jalkaisin

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen

Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Tietohallinnon uudistuksia ja haasteita sähköisen hallinnon näkökulma viranomaisten asiakirjojen pysyvään säilyttämiseen Anne Kauhanen-Simanainen 11.6.2014 Mitä sähköisellä hallinnolla tavoitellaan? tehokkaampia

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä

egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä egovernment - Sähköisen asioinnin tulevaisuudennäkymiä 27.9.2007 Mika Eerola ja Heli Salmi Itella Information Oy 1 Itellan sähköisen asioinnin palveluita ItellaTYVI Mukana mm. Vero, Tulli, Ympäristöhallinto

Lisätiedot

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014

Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Kaukokartoitusaineistojen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmässä 5.6.2014 Jani Heikkilä Bitcomp Oy Uuden ajan toiminnanohjausjärjestelmät Modulaarisia selainsovelluksia Käytettävissä selaimella työskentelypaikasta

Lisätiedot

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo

Juridiset aineistot ja avoin tieto Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Juridiset aineistot ja avoin tieto 10.3.2016 Anne Kauhanen-Simanainen Säätytalo Oikeus tietoon 250 vuotta pohjoismaisesta julkisuusperiaatteesta avoimeen dataan Asiakirjajulkisuus vuodesta 1766, painetut

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto?

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Hyrrä Tilannekatsaus 15.-16.1.2013 Haikko, Porvoo Tuija Riukulehto Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Aloitettu 03/2012 Perusmäärittelyt, valmis 09/2012 Projektiryhmä aloitti työnsä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Kullaa 28.10.2014. Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo

Kullaa 28.10.2014. Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo Kullaa 28.10.2014 Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo Metsään.fi-palvelu Sähköinen asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille Metsäkeskuksen keräämät metsätiedot Hakkuu- ja hoitotyöehdotukset

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Kuntien näkymät avoimeen dataan

Kuntien näkymät avoimeen dataan Kuntien näkymät avoimeen dataan Kuntien avoin data miten liikkeelle? seminaari 11.11.2014, Kuntatalo Twitter: #kuntienavoindata Facebook: https://www.facebook.com/groups/kuntienavointieto/ Elisa Kettunen,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ympäristö ja ympäristöterveys

Ympäristö ja ympäristöterveys Ympäristö ja ympäristöterveys Facta Ympäristöosa tukee kuntien ympäristövalvontaan liittyviä työprosesseja. Käyttäjä voi katsella, ylläpitää ja tulostaa ympäristökohteiden tietoja, kirjata valvontatapahtumia

Lisätiedot

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke)

LifeData Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana. Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) LifeData 2011-2015 Luonnonvaratiedon avoimuus uusien ratkaisujen lähtökohtana Sanna Marttinen (LYNET) Riitta Teiniranta (SYKE) Eero Mikkola (Luke) 1.12.2015 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Luonnonvara-

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä

Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä Viranomaisten tietoaineistojen hyödyntämisen edistäminen tutkimuskäytössä Hannele Kerola JulkICT - osasto 19.4.2017 Tiedonhallinta ja tutkijoiden tarpeet (työryhmän asettamiskirje) Tiedonhallinnan kehittämisen

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM)

Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM) Miten Evirassa lähestytään avointa hallintoa? Maarit Hildén, henkilöstöjohtaja Avoin hallinto verkostotapaaminen (MMM) 20-4-2015 Eviran avoin hallinto Polku on vasta hahmolla ja alussa Yhtymäkohtia moniin

Lisätiedot

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle

Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Sähköiset työkalut paikkasidonnaiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan ympäristösektorille ja teollisuudelle Tausta SCATMAN Oy - Yritysesittely SCATMAN Oy on oululainen vuonna 2013 perustettu ohjelmistoyritys,

Lisätiedot

Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet

Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet Veikko Iittainen Pirkanmaan metsäkeskus Metsäkeskusten ja Tapion Sähköinen asiointi -projekti Metsävaratietojen ajantasaistusseminaari 21.4.2009 Sähköisten

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä

Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän tietojärjestelmä Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman päätösseminaari Hämeenlinnassa 25.11.2014 Mikko Nurmi, Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO Metsäpalveluyritysten tarve tietojärjestelmälle

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin Juhana Laine 2.10.2014 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun sähköistämisen tilanne KUTI/RS ym. KUTI 4: muut viranomaiset KUTI 7/VTO: sanalliset

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Helena Tarkka Kieku-foorumi

Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Helena Tarkka Kieku-foorumi Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin. 21.09.2017 Helena Tarkka Kieku-foorumi Valtionhallinnon näkökulmia talouteen ja hallinnon tuleviin palveluratkaisuihin Julkinen

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Paikkatiedolla parempaa kaupunkia kuntalaisille. Ympäristö ja liikkuvuus Faris Alsuhail

Paikkatiedolla parempaa kaupunkia kuntalaisille. Ympäristö ja liikkuvuus Faris Alsuhail Paikkatiedolla parempaa kaupunkia kuntalaisille Ympäristö ja liikkuvuus Faris Alsuhail 28.9.2017 Paikkatieto = tietoa, jolla on sijainti Satelliittikuvat, ortoilmakuvat, hila-aineistot, pistepilvet, vektoriaineistot,

Lisätiedot

Jani Heikkilä, Myyntijohtaja, Bitcomp Oy. Kantoon -sovellus ja muut metsänomistajan palvelut

Jani Heikkilä, Myyntijohtaja, Bitcomp Oy. Kantoon -sovellus ja muut metsänomistajan palvelut Jani Heikkilä, Myyntijohtaja, Bitcomp Oy Kantoon -sovellus ja muut metsänomistajan palvelut Missio: Tietojärjestelmämme tuottavat asiakkaillemme aitoa arvoa ja rahassa mitattavia hyötyjä. Bitcomp Oy osaamista

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen

Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen Open Data TRE: Vauhtia datan avaamiseen ja hyödyntämiseen Matti Saastamoinen, projektipäällikkö Twitter: @smoinen matti.saastamoinen@hermia.fi matti.saastamoinen@tampere.fi Jarkko Moilanen, yhteisömanageri

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson

Paikkatietoalusta. Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson Paikkatietoalusta Paikkatietoverkosto Antti Jakobsson 1 Palveluekosysteemi Yhteentoimivat aineistot ja palvelut Alusta Toimintatapojen muutos Määrittelyt 2 3 4 Käyttötapaukset Metsäsektori Turvasektori

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana

Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Kansallinen palveluarkkitehtuuri digitalisoituvan yhteiskunnan selkärankana Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 20.5.2014 Taloudellinen tilanne synkkä Miksi? Osaaminen on

Lisätiedot

KMTK - Digiroad -yhteistyö. KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

KMTK - Digiroad -yhteistyö. KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa KMTK - Digiroad -yhteistyö KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 1 Tieverkon toimijoita, aineistoja ja järjestelmiä Liikennevirasto - Digiroad (VVH ja OTH) Maanmittauslaitos -

Lisätiedot

Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen

Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen Avoin Data kyselyn yhteenveto 11.09.2017 Avoin Data Kehittäjäyhteisön käynnistäminen Mikko Katajamäki Vesa Ilola Oletko käyttänyt toiminnassasi hyväksi avointa dataa 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 %

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Asioita Metsään.fi-palvelusta ja luomuasioiden huomioimisesta. Luomukeruun mahdollisuudet -seminaari Veikko Iittainen

Asioita Metsään.fi-palvelusta ja luomuasioiden huomioimisesta. Luomukeruun mahdollisuudet -seminaari Veikko Iittainen Asioita Metsään.fi-palvelusta ja luomuasioiden huomioimisesta Luomukeruun mahdollisuudet -seminaari 7.2.2018 Veikko Iittainen 2 Metsään.fi-palvelun periaatteet Metsään.fi on asiointipalvelu metsänomistajille

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Yhteisen tiedon hallinta -hanke Eli YTI

Yhteisen tiedon hallinta -hanke Eli YTI Yhteisen tiedon hallinta -hanke Eli YTI 4.5.2017 Anne Kauhanen-Simanainen Tiedonhallintalakityöryhmän työpaja: Tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus YHTI YTIMA YHTIHA YTHAMA YTIHAMA Mitä tarkoitatte?

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet

Paikkatiedon hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet Paikkatiedon hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet Kehittyvä metsäenergia seminaari 18.11.2009 Jarmo Sinko Suunnittelupäällikkö Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Esityksen sisältö Energiapuu metsävaratiedoissa

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot