IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen."

Transkriptio

1 IKA JA TYOKUNTOIUU TKTIIL JA VAATTU- TOLLIUUDA AG AND FITN FOR WORK IN TXTIL AND LOTHING INDUTRY OlVi Mnninen NLJAMIfklty~ tyokuntoewlt s - RAPORT1tJAIRPORT Tmpere tiiketlcudeliinen tudcimuskeslws FIN-3314 rmpereen ykopisto Business Reserch entre FIN-3314 University of Tmpere. Finlnd H nn-33i4tamprwyjp1r- Pub. (3) 25 B812 Fx (3) Ykpistoi*tu 54.6.kjs. olmmnninen u

2 2 sipuhe Pirknmlisen Nelkytviis j rist/neljäviis-koulutushnkkeen sisãllöllistä j toiminnllist yksilointi vrten elokuuss 1999 krtoitettiin postikyselyn vull johtjien, yrittjien j tyontekijoiden käsityksi ikntymisest, tyokuntoisuudest j niihin liittyvist sioist tekstiili- j vtetusln tuotnnollisiss yrityksiss. Kyse!ylomkkeen kysymysten sisllollinen j tekninen muotoilu on tukeutunut johtjien j IuottmushenkilOiden knss tyopikoill kytyihin seikkperäisiin keskustefuihin j niiden yhteydess esitettyihin mielipiteisiin. Tt vrten tutkimuksen vstuuhinen tekij vierili toukokesäkuun ikn 1999 kndesskymmeness eri kokoisess j eri tyyppisessä hmlisess tekstiili- j vtetusln teollisess yrityksess. Kyselylomkkeen viimeistelemiseksi j postikyselyn toteutuksen edistämiseksi toimi myos koimen hengen tyoryhm, johon kuului toimitusjohtj Mtti Järventie Tekstiili- j vtetusteoliisuus ry:stä, tyosuojeiusihteeni Toivo Kerànen Tekstiili- j vtetustyoven liitto Tev ry:stä j tutkimuksen vstuullinen tekij, dosentti Olvi Mnninen. Lisäksi yritysten toimihenkiloiden j teknisten yhdys- j Iuottmushenkiioiden nkemykset tulivt otetuksi huomioon uomen Teoltisuustoimi hen kiloiden Liitto ry:n simies Hnnu Luriln välityksell. Lisäksi tutkimuksen tulosten hyodyntmiseksi perustettiin suunnitteiutyoryhrnã. uunnittelutyoryhmn trkein tehtv oil vstt Iokkuun 7. päivânä 1999 pidettvst kouiutustiiisuudest. uunnitteiutyoryhmn kutsuttliri jäseniksi lueeilisten järjestojen, Iiittojen j ynitysten seilisi edustji, joiden ktsottiin voivn toimi myos jtkoss mkunniiisen Neikytviis j nist/neljviis - hnkkeen vivont- j seurntryhmss. Tekstiili- j vtetusteoilisuusliitto ry j Tekstiiii- j vtetustyoväen Iiitto Tev ry yhdessä ovt mksneet kyselytutkimuksen tietojen kermisen j rportin pintuksen iheuttmt kustnnukset. Tmpereen Puhelin Oy, mik on myos Neikytviis j ristlneljviis- hnkkeen yhteistyoyritys, mksoi Tmpereeli Opetusrvintol etvrtiss iokkuun 7. päivn 1999 p1- detyn koulutus- j plutetilisuuden kustnnukset. Tämän rportin Iisäksi keskeisimpi tuioksi on esiteity useiss kouiutustphtumiss, hnkkeen kotisivuill osoitteess Tmpereen U-huippukokouksen yhteydess Tmpereell jârjestet-yssä Knslisten uroopp toorumiss (Mnninen 1999,b) j englnnin kieleii tieteellisiss kokouksiss j ikkuslehdiss (Mnninen 2,b). Tssä yhteydess hitin esittä prhimmt kiitokseni kikilie ospuolilie eninomiseen tulokseen johtneest yhteistyost. Tmpereeli, lokkuun 15. pãivänä 2 Olvi Mnninen

3 IKA JA TYOKUNTOIUU TKTIIL JA VAATTUTOLLIUUDA Olvi Mnninen Tmpereen yliopiston Lilketloudellinen tutkimuskeskus, 3314 Tmpereen yliopisto Vhteenveto Ikäãntyvien henkiloiden ty- j toimintkyvyn yllpitminen j edistminen, kikinpuolinen jksminen, on yksi suurist jnkohtisist sioist tyelmãss. Ajnkohtiseksi j hsteelliseksi sin tekee ikääntyvien j vnhojen ihmisten subteellisen osuuden jtkuv ksvu. Tst syystä j lj lueellist ikntyvien tyokuntoisuutt edistvãn NelkytViis j ristlneljãviishnkkeen vlrnistelu j sisäi111ist j toiminnllist yksilointiã vrten krtoitettiin postikyselyn vull johtjien, yrittäjien j tyontekijbiden kãsityksiä ikântymisestä, tyossã jtkmisest j tyoss jksmisest, tyokuntoisuudest j nhihin Iiittyvistä sioist tekstiili- j vtetuslri teollisiss yrityksissä lueell Knt-Hme, Pijt-Hme j Pirknm. Kosk tyokuntoisuuteen, tyokykyyn j tyossä jksmiseen liittyvt sit koskettvt koko tyoyhteisä, sek johto että tyontekijoit, kohdejoukko rjttess yrityksist jätettiin pmsääntäisesti pois selliset perheyritykset j yritykset, missä el tyoskennellyt omistjn j yrittjn itsensä lisãksi ulkopuolisi plkttuj IyOntekijOitä. Tietojen keruu tehtiin yhteistyoss tekstiili- j vtetusln tyontekijä- j tyonntjjärjestojen knss. n henkilostoryhmien nãkemysten j mielipiteiden smisen vrmistmiseksi kyselylomkkeet lãhetettiin Pijt- Hmeen, Knt-Hàmeen j Pirknmri mkunniss sijitsevien yritysten johtjille (179 hen- M65), tyontekijoiden luottmushenkiloille (44 henkitoä), teollisuustoimihenkilöiden tuottmushenkiloille (1 henkilo, teknisten yhdyshenkilöille (1 henkilo, työntekijoiden tyosuojeluvltuutetuille (73 henkilo, toimihenkiloicjen tyosuojeluvltuutetuiile (28 henkilo j rvotuifle tyopikn henkiloiden edustjille (45 henkilo eli yhteens 389 henkilolle. Yhden kirjuisen plutuskehotuksen jlkeen kohdejoukon henkiloist 268 plutti lomkkeen määrikn mennessä (eli pluttneiden määrä oh 68.9 %). Kuitenkin plutuneist Iomkkeist viisi oil epäsillisesti j puutteellisesti täytetty, mistä syystä ne hylttiin. Hyvàksyttäviâ lomkkeit ji jijelle yhteensä 263 kpplett. Lopuliiseksi plutusprosentiksi sdn siten Aiemmin toteutettuihin tyoelmäã sivuvien kyselytutkimusten plutusprosentteihin verrttun tt voidn pitää hyvãnâ lukun. Postikyselyn perusteell kertyt tiedot kuvvt henkiiostojä j henkiloston ikãäntymiseen Hittyviã sioit yhteens 121 hãmläisess tuotnnollisess yrityksess. Johtjien j tyontekijoiden vstukset osoittvt, ell kyseisten yritysten yhteenlskettu henkiimär on 6157 hen- U65, joist suunin os (95 %) tyoskentelee kokopivisesti. Loput %) henkilöist ovt ospivisi, tilpãisiä ti ovt määräikisiss tyosuhteiss. Johtjien vstusten perusteell lskettun ynitysten koko tyovoimst 45.2 % on ikâântyviä j ikntyneitã 46-vuotiit ti tätä vnhempi; lle 3-vuotiit on 15.1 %, 3-45-vuotiit on 39.7 %, vuotiit on 37.3 % j 56-vuotiit ti tâtâ vnhempi on 7.9 % henkilömãärstä. ri ikäisten henkitoiden suhteelliset osuudet ikluokittin ovt jokseenkin smt 1-19 henkilo j yli 2 henkito tyoilistävissä yrityksissä. Kikki typikt huomioon otten vnhimmn henkilun keski-ik on 55.6 vuott. PienehkOiss 1-19 henkilon yrityksiss tyskentelee keskimrin 6 henkilo j näitä kookkmmiss yli 2 henkilon yrityksiss tyoskentelee keskimäärin 127 henkiloä. uurin os yrityksist (71 %) on ioittnut toimintns yli 1 vuott sitten. Knden viimeisen vuoden ikn 4 % pienehkoist 1-19 henkilon yrityksist j 81 % edellisi kookkmmist yli 2 henkilbn yrityksistã ovt plknneet uusi tyontekijoitä. nemmisto (62 %) johtjist iimoitt, ettei ik ole vikuttnut uusien tyontekijoiden vlintoihin enempä kuin heidn mmttititons j sopivuutens tyohön.

4 Vltos yritysjohtjist j työntekijoist ktsoo, ettã ikâãntyviä (yli 45-vuotlit henkiloitä voitisiiri plkt enemmänkin, jos vin olisi nykyist prempi tieto henkiloist j heidn tyokokemuksestrt I osmisestn. ek tyontekijãt että johtjt pitãvät yhteistyotä ed ikisten henkiloiden kesken tyopikoilln hyvnä. Pinvstoin Win tuulln, myoskän vstjien enemmiston mielest (79 %) iäkkäillà henkiloill ei ole poissoloj enempää Ruin heit nuoremmill lle 45-vuotiill. Vstnneist 17% ilmoitt, ettã vuosien 1997 j 1999 välisen ikn yrityksist on siirtynyt henkiloit virlliselle vnhuuselkkeelle 65-vuotin. Lhes puclet (46 %) vstjist ilmoitt, ettã edellâ minittuin vuosin herikiloitä on slirtynyt myos muulle Win vnhuuselkkeelle. Yleisimmäksi muulle kuin vnhuuselkkeelle siirtymisen syyksi henkilöt minitsevt elkkeelle siirtyneen huonon terveydentiln, toiseksi yleisimmksi syyksi yrityksen sneeruksen j huonon tloudellisen tilnteen. Ruumiitlisesti kikkein rsittvimpin pidetn vrsto- j pkkustyot, leikkmon tyotã j kutomo- j neulomotyot. Vstjt rvioivt yleens tuotntoon Iiittyvät tyot ruumiillisesti rsittvimmiksi. Henkisesti rsittvimmiksi tyotehtviksi vstjt rvioivt yrityksen johtmistyot j työnjohtotyot, myynti-, osto- j mrkkinointityot j suunnittelutyot. Nun johtjt Win tyontekijät ovt yksimielisi siitä, ettã herikisesti kikkein rsittvint on yritykseri johtmistyo. Tyoss eniten väsyvãt ruumiinost j istit voidn jk yleisyysjrjestyksess seitsemãän osn: nisk- j hrtiseutu, nkö (silmt), selk, ivot, nilkt j jlt, käsivrret, rnteet j sormet sek kuulo (korvt). TyOtehtvittin eriteltyinâ ruumiinosist j isteist eniten väsyvt värjäämötyössä selk, nisk j hrtit sek nilkt j jlt, kunnosspito- j huoltotyossä selk, nisk j hrtit sek kãsivrret, kutomo- j neulomotyössä kuulo, nisk j hrtit sek selk, tuotnnon vustvss tyôssä selk, nisk j hrtit sek ksivrret, pkkus- j vrstotyössã selk, nisk j hrtit sek nilkt j jlt, viimeistämön työssã nisk j hrtit, selk sek nilkt j jlt, ompelutyoss nisk j hrtit, rnteet j sormet sekä selk, leikkmon työssä nisk j hrtit, selk sek nilkt j jlt, sihteeri- j muuss toimistoplvelutyöss nisk j hrtit, nko (silmt) sek ivot, suunnittelutyössä ivot, nisk j hrtit sekä nko (silmt), kirjnpito-, plknlskent- j lskutustyässä nisk j hrtit, nko (silmt) sek ivot, myynti-, osto- j mrkkinointityoss ivot, nisk j hrtit sekã nko (silmt), työnjohtotyossä ivot, nisk j hrtit sek nko (silmt) j yrityksen Johtmistyössä ivot, nko (silmt) sek nisk j hrtit. Tloudellisist knnustimist plkktulon verotuksen keventäminen on kolmsosn (34 %) mielest prs keino motivoid ikããntyviä jtkmn tyon tekemist. Vjn kolmnneksen mielestã toiseksi prhimpn tloudellisen knnustimen pidetn plkn rkenteen muuttmist tyourn loppuviheess ni, ett elke olisi elkkeell oltess nykyist tuntuvsti suurempi. Kuitenkin kolme vstj neljstã (75 %) ktsoo, ettã tloudelliset knnustimet ovt yht trkeit kuin tehtvn tyãn mielekkyys ikkiden tyossã jtkmist jtellen. Omh tyopikil tuko- j elpymishiikunt on prs, tyon ergonomin edistminen toiseksi prs j päivittäisen tyojn lyhentminen kolmnneksi prs tp edist ikntyvien henriloiden tyon tekemist. Lhes puolet vstjist (45 %) ktsoo, että tyopikhl jokinen trvitsee ikãntymiseen hiittyvää koulutust j tieto. Prs jnkoht, johloin henkilon ikntymiseen pitãã kiinnitt huomiot, on ikäkusi 49-vuott. Yhteens kksi kolmest vstjst (71 %) pitää prhimpn jk ikãntymiseen!iittyvä tieto j nt koulutust lhiopetuksen, jot vhvistetn nykyikisten viestimien, hvintoesimerkkien j yksilolhisen ohjuksen vuhl typikoill. Vhiten toivottun pidetn etopetust j opetust oppilitoksiss.

5 Toislt ik j fyysinen kunto, toislt ikä j psyykkinen kunto ovt tiedon os-lueet, joist sek tyäntekijoiden ett jobtjien mielest olisi eniten hyotyä tyopikoill. eurviksi hyodyllisin tiedon os-luein johtjt pitãvãt ikää j sintuntemust, ikãä j tyoteho sek ikäã j oppimist. TyOntekijt puolestn pitvt hyodyllisinä kuntoon liittyvien tietojen jlkeen ikä j tyopisteen suunnittelu, ikää j sintuntemust sek ikää j hyviâ kãytntojã tyopikoili käsittelevi tietoj. Lehdet, rdio j yritysvierilut ovt sopivimmt viestimet j viestintâtvt, joiden vull voidn omlt osltn välittää tietoj, virittää keskusteluj, synnyttä ideoit j iknsd tyyhteisojen j tybympâristojen kehittmisessä trvittvi hertteitã. Kikist vstjist yli puolet 8 %) rvioi, ett yritysten nykyisell henkiloston ikärkenteell (korkell ili on vikutuksi tyopikn toimiritn lhitulevisuudess. Ikrkenteen vikutukset rvioicjn merkittvästi vkvmmiksi kookkiss yli 2 henkilon yrityksissä Win näitä pienemmissä 1-19 henkilon yrityksiss. Viidesos vstjist (21 %) on sitä mielt, että henkiloston ikrkenteell on jo tll hetkell vikutuksi tyopikn/yrityksen toimintn. lkäntyvien kokemuksen j osmisen kikinpuolinen hyodyntminen heijstuu vstjien mielest ennen kikke tieto-tidon silymisen yrityksess, ylipãätänsä yrityksen toiminnn jtkumisen, tuotteiden ldullisen prnemisen j tuottvuuden prnemisen. Jok kolmnness (32 %) yrityksess on toteutettu ikntyvien tyokykyä edistviä toimi. Kuitenkin yritykset erovt tyokyky edistvien toimien toteuttmisen suhteen sen perusteell, mink kokoisest yrityksest on kysymys: noin puolet (47 %) kookkimmist yli 2 henkilon yrityksistä, mutt vin runss kymmenesos (15 %) pienehkoist 1-19 henkilon yrityksist on toteuttnut kyseisiä toimi. Mikä merkittãvintä, tyopikn vnhimpien henkiloiden tyon jtkmishlut riippuvt siitã, onko tyopikll toteutettu ikääntyvien tyokykyã edistvi toimi vi elko ole. PienehkOiss 1-19 henkilon yrityksiss 77 % j kookkiss yli 2 henkilon yrityksiss 65 % tyopikn vnhimmist henkiloist ovt hlukkit jtkmn tyotä 65 vuoden elkeikän sti, jos yrityksissä on toteutettu erityisiä ikâãntyvien tyokykyã edistviä toimi. Ts silloin, kun yrityksiss ei ole tehty tyokyky edistvi toimi, pienehköiss 1-19 henkilon yrityksissä 62 % j kookkiss yli 2 henkilon yrityksissä 49 % tyopikn vnhimmist henkilöist eivat myoskn ole hlukkit jtkmn tyotä 65 vuoden virlliseen elkeikn sti. Yleenskin ikntyvien tyossä jtkmist j jksmist j niihin liittyvien kytännon toimenpiteiden suuntmist j toteuttmist jtellen hvinnoll on suuri merkitys myos siksi, että pienehkoiss yrityksiss tyopikn vnhimmt ovt kookkmpien yritysten senioreihin verrttun useimmin j myos keskimrin noin neljä vuott nuorempin hlukkit siirtymäãn syrjn j tyost pois ennen virllist 65 vuoden elkeik. Tiivisten voidn sno, ett ennen kikke pieniã yrityksiä on knnustettv j ohjttv etsimäan itselleen sopivi ikntyvien tyokyky edistãviã toimi. Nimenomn yritykset trvitsevt tieto ikntyvien henkiloiden psyykkisen j fyysisen kunnon yllpitmisest, tyon ergonomisuudest j tyopisteen suunnittelust. Toivotuin opetusmuoto on lähiopetus tyopikoih lähtien yritysten j yksiloiden omist trpeist. itä toivotn tuettvn smnikisesti nykyikisin viestimin j demonstrtioin. Niskn j hrtiseudun, seln, nãon, ivojen, yl- j lrjojen vsymisen j kiputilojen yleisyyden johdost yritykset mitä ilmeisimmin trvitsevt yksiloityj tietoj hyviksi hvituist ennlt ehkäisevistã keinoist toteutt esimerkiksi tukoj elpymisliikunt, jksott tyonrupemien kestot, muutt tyosentoj j säätäâ vlistusoloj nkemisen vivttomuutt j työn sujuvuutt edistãviksi. ek knsntlouden ettã yritystlouden knnlt tmnkltinen toimint on perusteltu, kosk vltos mmme yrityksisthn on pieniã yrityksiä ns. mikroyrityksi j kosk työkyky edistvt toimet oikein toteutettuin näyttvât inkin tämãn tutkimuksen tulosten perusteell vikuttvn tyoyhteisoiss nun, ell mmttititoiset tyopikn vnhimmt ovt hlukkit jtkmn lyon tekemist inkin muutmll vuodell iottu kuemmin.

6 AG AND FITN FOR WORK IN TXTIL AND LOTHING INDUTRY Olvi Mnninen Business Reserch entre, University of Tmpere, FIN-3314 Tmpereen yliopisto, Finlnd ummry Mintining nd promoting older workers performnce, fitness for work nd job stisfction is one of the most topicl issues in tody's working life. This is minly due to the constnt growth of the reltive shre of older workers t the workplces. For this reson, nd with view to estblishing the contents nd procedures of the "45+ Forty five nd over/fourfive" project the views of mngers, entrepreneurs nd workers on geing, fitness for work nd relted mtters were surveyed with the help of postl inquiry in enterprises of the textile nd clothing industry. ince mtters relted to performnce, fitness for work nd willingness to keep working job concern the entire working community, both mngement nd workers, such fmily businesses tht did not employ ny non-fmily members were s rule excluded from the inquiry. The collection of informtion ws performed in co-opertion with the lbour orgnistions nd employers' ssocitions of the textile nd clothing industry. To ensure the inclusion of views nd opinions from different personnel groups, the questionnires were sent to the mngers (179) of compnies locted in the regions of Pàijät-Häme, Knt-Hme nd Pirknm, to shop stewrds (44), shop stewrds of clericl employees in industry (1), to the contct persons (1) of technicl personnel, to lbour protection delegtes (73), to the lbour protection delegtes of clericl employees (28), nd to llotted representtives of workplces (45), mounting to 389 persons. After one written cll for returning the questionnire, 263 persons of the trget group returned the form properly completed by the end of dedline. The response rte ws thus 67.6, which cn be considered rther high compred to the verge response rte of previous postl inquiries concerning working life. On the bsis of the inquiry the informtion obtined by the inquiry reflect the employees' views nd issues relted to geing in totl of 121 }-Ime-bsed compnies. The mngers' nd workers' responses indicte tht the totl number of people of the compnies in question is 6157, most of whom (95 %) work full-time. The rest %) work on prt-time or temporry bsis or they re employed for fixed time. lculted on the bsis of the mngers' responses, 45.2 % of the whole lbour of compnies re older workers, tht is, 46 or over; 15.1 % re under 3, 39.7 % belong to the ge group 3 to 45, the shre of the ge group 46 to 55 is 37.3 %, nd 7.9 % re older thn 56. The reltive shres of different ge groups in compnies of 1 to 19 employees nd compnies of 2 employees re bout the sme. All workplces considered, the verge ge of the oldest employee is 55.6 yers. mll compnies of 1-19 employees employ n verge of 6 persons, while compnies of more thn 2 employ n verge of 127 persons. Most of the compnies (71 %) hve strted their opertion more thn 1 yers go. During the pst two yers, 4 % of the smller compnies of 1-19 persons hve hired new stff, nd the corresponding figure for lrger compnies of more thn 2 persons is 81 %. A mjority (62 %) of the mngers report tht ge hs not ffected the selection of new workers. Most executives nd workers think tht even more older (over 45-yer-old) could be hired if it ws only possible to get better informtion bout them nd their work experience. Both the workers nd the mngers consider co-opertion between older workers t their workplce good. ontrry to the common belief, mjority of the respondents (79 %) think tht over 45 yers old workers do not hve higher bsence rtes thn their younger collegues.

7 7 17 % of the respondents report tht between 1997 nd 1999 some people hve retired from the compnies t the ge of 65. Nerly hlf (46 %) of the respondents report tht during the bove- mentioned period people hve lso retired to other thn retirement pension. The most generl reson stted for erly retirement ws the retired employee's bd helth, the second most generl reson ws bd economic sitution nd reorgnistion of the compny. torge nd pcking work, cutting room, weving nd dressmking work re considered the most physiclly strenuous types of work. The respondents usully estimte mnufcturing work to be physiclly most strenuous. As the most mentlly strenuous jobs the respondents list mngement nd supervision tsks, selling, buying nd mrketing, s well s plnning nd engineering tsks. Both the mngers nd the workers re unnimous tht compny mngement is the most strenuous mentlly. The body prts nd senses tht most esily get tired during work cn be divided into seven prts in order of frequency: neck region nd shoulder region, sight (the eyes), bck, brins, nkles nd feet, rms, wrists nd fingers, hering (the ers). The body prts tht get most esily tired re bck, neck nd shoulders nd nkles nd feet in the dye works; bck, neck nd shoulders nd rms in mintennce nd service work; hering, neck nd shoulders nd bck in weving nd dressmking; in ssisting positions in mnufcture it is bck, neck nd shoulders nd rms; in pcking nd storge work the most ftigued body prts re bck, neck nd shoulders together with nd nkles nd feet; in finishing work it is neck nd shoulders, bck nd nkles nd feet; in dressmking work neck nd shoulders, wrists nd fingers nd bck; in cutting room neck nd shoulders, bck nd nkles nd feet; in secretril work nd other service work t the office: neck nd shoulders, sight (eyes) nd brins; in plnning nd engineering work: brins, neck nd shoulders nd sight (eyes), in bookkeeping, pyroll computtion nd invoicing work: neck nd shoulders, sight (eyes) nd brins; in selling, buying nd mrketing work: brins, neck nd shoulders nd sight (eyes); in supervision: brins, neck nd shoulders nd sight (eyes): nd in compny mngement: brins, sight (eyes) nd neck nd shoulders. Regrding economic incentives, one third (34 %) of the respondents thought tht esier income txes would be the best wy to motivte older workers to keep on working. Less thn third sw the second best economic incentive to reform of the wge structure so tht the lst yers of employment would ccumulte the retirement pension more thn previous yers nd the resulting pension would be considerbly higher thn the present level. However, three respondents out of four (75 %) finds economic incentives eqully importnt s the sensibility of work. At the workplce, recovering exercise nd exercise during breks is the best mens, the promotion of the ergonomics of work the second best nd reduction of dily working hours the third best mens to promote the work nd fitness for work of older workers. Almost hlf of the respondents (45 %) think tht everyone t the workplce needs trining nd knowledge on geing. The best time to py ttention to the effects of geing is the ge 4 to 49. One third (38 %) finds in-house trining the best wy to distribute informtion nd trining on geing, while one third (33 %) prefers modern medi, illustrtive exmples nd personl tutoring t the workplce. The lest populr methods seem to be distnt lerning or trining in n eductionl institution. Age nd physicl fitness, on the one hnd, nd ge nd mentl fitness, on the other hnd, re the res of knowledge tht both employees nd mngers find the most useful t workplces. Age nd expertise, ge nd performnce, nd ge nd lerning re listed next mong

8 n. the most useful res of knowledge. mployees, in turn, find the useful res to be, besides fitness, informtion on ge nd design of the work cell, ge nd expertise, nd ge nd proven procedures t workplces. Newsppers, the rdio, nd compny visits re regrded s the most suitble medi nd communiction mens tht cn be used for conveying informtion, inducing converstions, invoking ides nd incitement needed for the development of working communities More thn hlf of ll respondents 8 %) thought tht the present ge structure of the personnel (too mny older workers) is going to ffect the opertion of the workplce in the ner future. The effects of the ge structure re considered much more serious in lrge compnies of more thn 2 employees thn in smller compnies of About one fifth of the respondents (21 %) expressed the view tht ge structure lredy ffected the opertion of the workplce. In the respondents' opinion, the utilistion of the experience nd expertise of older workers ws reflected bove ll in the preservtion of know-how in the compny, in the continuity of the opertion in generl, in qulittive improvement of the products nd productivity. very third compny (32 %) hs tken mesures to promote the older workers' fitness for work. However, the compnies differ in fitness-promoting mesures on the bsis of compny size: bout hlf (47 %) of the biggest compnies of thn 2 persons, but over only every seventh (15%) of the smller compnies of 1 t 19 persons hs tken these mesures. The min point here is tht the willingness of the older workers to keep working job depends essentilly on whether mesures to promote the fitness for work of older workers hve been crried out t the workplce. In smller enterprises of 1-19 employees, 77 % of the older workers re willing to keep working to the retirement ge of 65, if the workplce hs tken fitness for workpromoting mesures, while the corresponding figure for lrger compnies of more thn 2 workers is 65 %. In compnies tht hve not tken fitness-promoting mesures, the shres of older workers who re not willing to continue till the retirement ge of 65, re 62 % for the smller nd 49 % for the lrger compnies, respectively. This finding is lso of gret significnce with view to the job stisfction nd fitness for work of older workers nd the directing nd implementtion of prcticl mesures to promote them, becuse compred to seniors in bigger compnies, the oldest workers in smller compnies re more often nd lso on verge four yers erlier redy to retire before the officil retirement ge of 65. In conclusion, it cn be stted tht bove ll smll compnies should be encourged nd guided to find suitble mesures to promote the fitness for work of older workers. Prticulrly in the future, compnies need both informtion relted to the mintennce of the older workers' mentl nd physicl fitness, to ergonomic spects of the work, to the design of the work cell, nd personl in-house trining bsed on the compny's own needs, which is supported with modem medi nd prcticl demonstrtions. Becuse of the commonness of the ftigue of the neck nd shoulder region, bck, sight, brins nd upper nd lower limbs, compnies will most probbly need individulised informtion on proven preventive methods to implement, for exmple, exercise during breks or for recovery, to brek the into periods of suitble durtion, to chnge working postures nd to djust the lighting to promote the ese of vision nd the smooth performnce of the work. This kind of opertion is justifible from the points of view of both ntionl economy nd business economy, becuse there re lot of smll compnies in our country nd becuse mesures to promote fitness for work seem to hve positive effect on the working communities so tht, t lest in the light of the results of this study, the experienced nd expert older workers will be redy to continue working t lest for few yers.

9 Johdnto lhmisen odotettviss olev elinik on pidentynyt keskimáärin 26 vuott viimeksi kuluneen sdn vuoden ikn. uuruudeltn se vst eliniän pidentymistã, mik on tphtunut ihmjseri historiss kulunutt vuosist edeltrieiden viiden tuhnnen vuoden ikn (Butler 1987). lhmisell on monenlisi ikkusi. Amerikklisten omksumn mritelmn mukn henkilo on ikuinen vuotin, ikntyv täytettyããri 45 vuott, ikäntynyt täytettyâän 55 vuott, vnh svutetturi 75 vuoden An j vnhus tultun 85 vuoden ikän. Tehtyjen mielipidetiedustelut myos osoittvt, että 45 % merikklisist hluisi elää yli stvuotiksi. Kndeksnkymment prosentti kuolleist on kuusikymmentã vuott täyttneitâ. OD:n vuonn 1998 julkisemn ktsuksen rnukn ikntyneiden osuus tyovoimst ksv voimkksti tulevisuudess (OD 1998). Ktsuksen mukn vuotiiden osuus tyovoimst uomess vuonn 1995 oli 31.4 % j vuonn 23 se on olev 32.2 %; smn ktsuksen mukn yli 6-vuotiiden osuus tyovoimst vuonn 1995 oli 2.8 % j vuonn 23 se on olev 4.7 %. Yliptns uomi seurilee uroopn Unionin miden keskirvo. Vuoteen 21 mennessä noin 2 % koko uroopn Unionin vestostä on yli 6- vuotiit. rityisesti tänã päivänä puhumme, miten trke on ost tuke ikntyvien ihmisten jksmist j jtkmist tyossä. Historilhisesti ikntyvien henkiloiden j tyon välisten yhteyksien trkstelu ei ole uusi si (Lville 1989, ditoril 1993). Nyt siitã on tullut jnkohtinen j pysyvä ongelmvyyhti vestorkeriteemme vristyneisyyden j tyovoimn käyttoon j stvuuteen Ilittyvien erikoispiirteiden johdost; smn ikn kim ikäntyvien j vnhojen ihmisten suhteehlinen osuus ksv, olln silmtysten elkepon j tyvoimpuln knss. YmpäristOstä puhuttess kytetään ilmisu yksilo-ymprlsto-vuorovikutus. TllOin hlutn ymmrtäã, että kikki kãyttäytymisiin j suorituksiin liittyvät piirteet ovt seurust yksilön j ympâristön, kuten tyontekijn j tyoympäriston vlisestã kiinteästã yhteydest. YksilOn kykyjen, titojen j suoritusten yhteerisovittminen ympriston knss ilmisee itsessäân korkeltuist suoritust, korke tyotyytyväisyyden stett j lhist stressiä, kun ts värânhinen j epäonnistunut yhteensovittminen joht huonoon suoritukseen j korken stressiin. Jos esimerkiksi fyysinen kuormitus tyotilnteess silyy smn vuodest vuoteen j jos smn ikn tyäntekijoiden tyokyky hskee, tämä voi joht eptspinoon tyon iheuttmn kuormn j tyokyvyn vãlillä j edehleen siruksiin j tyostã poissohoon (esim. Fisk j Rogers 1997, Kroemerj Grndjen 1997, Kumshiro 1997). Kiken kikkin mmttititoisen j osvn henkiloston IyOkuntoisuuden j tyokyvyn yhlpitämisest j edistmisestä on tullut merkittv yrityksen kehittämisen keino. simerkiksi Milmn terveysjrjeston (World Helth Orgniztion) mukn eläkkeelle siirtymistã voidn lykt kndehl tvll (WHO 1993). Toinen tvoist kohdistuu tyontekijoihin, toinen tynntjiin. TyOnntjien on muutettv teetettäviä titã nun, ettâ tyohon liittyvt kuormitustekijt vhenevt. TyOntekijOiden on puolestn yllâpidettãv tyokuntoisuuttn terveyttä edistvin toimin, esimerkiksi säannolhisesti kuntoillen. Yksityisen henkihon on tspinoiltv tyokokemustens j ehkkeelle siirtymiseen liittyvien houkutusten vâlihl. Yleisesti puhutn ehkkeehhe tyontvistä j elkkeehhe vetâvistä tekijoist. TyOntviksi tekijoiksi minitn huono terveys, tyon settmt vtimukset, tyytymâttomyys tyohn, tyost sdun tunnustuksen j rvostuksen vãhyys, tyoihmpiiri j ikäsyrjint, kun ts

10 1 elkkeelle vetvik& tekijiksi nimetääri tlous, mndollisuusj vpus (esim. Wrr 1994, hnt j zj 1994, Pueyo j Lville 1997, Wrr j Birdi 1998). uomen tilstollisen vuosikirjn mukn vuonn 1978 tekstiili- j vtetusteollisuudess uomess tyoskenteli 5512 henkilo, joist tekstiilien vlmistuksess oli 2285 j vtteideri vlmistuksess oil Yritykset olivt pääosin keskikokoisi ti suuri: Ile 1 henkiloä tyähhistviss ynityksiss toimi 2 %, Ve 19 henkilo työllistãvissä ynityksiss toimi yhteensã 6 %j yli 5 herikiläâ tyolhistvissä ynityksiss toimi 15 % koko tyovoimst (N 1981). Kksikymmentãviisi vuoff myohemmin kikist toimiln yrityksistä 86 % on mikroyrityksiä, j vuoden 2 luss Tekstiili- j vtetustyuväen iliton (Tev ry) jäsenrekisterissã jäsenten kokonismr on henkilo. mntpinen syviiinen murros hilketoimintojen uudeileen jrjesteiyineen j kilpiluttmisineen on prhiiin kynnissä myos muill toimiloill. Posti kysely Tm tekstiihi- j vtetusin yrityksi koskev postikysely on ensimmâinen os Ij rkennemurrosloihie suuntutuv tutkimus- j kouiutustoimint (Mnninen 1999c). Tekstiilij vtetusln hisãksi muut rkennemurrosit ovt nhk- j kertki, tlonrkennusl, tiotekniikk-i j henkiluhlikerinel. Tutkimusten j selvitysten vuhi pyritään smn seikkperinen kâsitys eri toimilojen yritysten ikäntyvien tyokuntoisuudest, ikãntymiseert iiittyvästä kouiutuksest j iistiedon trpeest, tyossã esiintyvistã rsitus- j kuormitustekijoistä, tyossä jksmisest j tyopikn vntiimpien henkiloiden hlukkuudest jtk tyon tekemist tmän hetkiseen viriliseen 65 vuoden eikeikän sti. Kolidejoukko Pirknmil, Knt-Hmeess j Päijt-Hmeess heinkuuss vuonn 1999 rekisteniss oil ybteens 495 tyosuojehuvlvonnn kohteen oiev tekstiiii- j vtetusin ynitystä. Kosk kysely hiuttiin kohdent ynityksiin, joiss oil pikttu tyovoim, rekisteniss olevist yrityksist poistettiin yritykset, joiss tyoskenteii peikstn yrittjãtlomistjt itse. Tämn rjuksen jhkeen ynitysten kokonismr supistui 198 ynitykseen. Trkennukset vieiä osoittivt, ett rekisterin tiedot eivät olleet täysin jn tsli, vn nàistkin yrityksistä 2 oil joko iopettnut toimintns, tehnyt konkurssin ti yrityksen toimil cii muuttunut. Lopuihiseksi kohdejoukoksi muodostul siten 178 hmiistá ynityst. nnkkotietojen perusteeli nãissä ynityksiss oil yhteens 71 viittu tyontekijoiden tyosuojeiuvituutettu, yhteens 31 vlitlu toimihenkiioiden tyosuojeiuvltuutettu, yhteens 11 viittu teknisten lojen yhdyshenkiio, yhteens 11 vlittu teoihisuustoimihenkihoiden luottmushenkilo j yhteens 43 tekstiihi- j vtetusin tyontekijôiden luottmushenkiio. Lisäksi ynitysten tyontekijoiden joukost oil stunnisesti viittu kyselyyn vstjiksi 52 henkilo. LuottmushenkiiOiden uudeileen viinnt j järjestehyt, sirstomt, irtisnomiset j iomutukset yrityksiss iheuttivt myos nihin ennkkotietoihin muutoksi nun, ett Iomkkeen vstnottvien henkiioiden kokonismãär oil 387 henkuhoä Tuiukko 1).

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA

YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Marileena Koskela YMPÄRISTÖASENTEET JA TOIMINTA KUNTAORGANISAATIOISSA Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki ja Vantaan kaupunki TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013 Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013 Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla

Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Raportteja ja selvityksiä 29 Elina Varamäki (toim.) Omistajanvaihdosnäkymät ja yritysten jatkuvuuden edistäminen Etelä- Pohjanmaalla 2 ESIPUHE Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa

Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa SEFEN RAPORTTEJA 1/2014 Osaamisen johtaminen - yrityksissä ja organisaatioissa Onway Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN 1 JOHDANTO... 5 2 OSAAMISEN JOHTAMINEN... 6 2.1 Osaamisen määrittely... 6

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1052

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1052 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Pajarinen,

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 K ä s i - j a t a i d e t e o l l i s u u s l i i t t o Ta i t o r y Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna

Lisätiedot

Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi

Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi Tuulia Rotko Hannele Palosuo Marita Sihto Päivi Husman Paperitehtaan varjossa Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveysja hyvinvointivaikutusten arviointi RAPORTTI

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille

OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Heidi Ollikainen OSAAMISKARTOITUS Mikkelin K-Citymarketille Opinnäytetyö Liiketalouden Koulutusohjelma Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Heidi Ollikainen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen

Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen Osasairauspäivärahan tavoitteet, etuuden käyttöönotto ja jatkon haasteet Helena Vuorinen, Ari Haapanen, Antti Jahkola, Matti Joensuu, Sirkku Kivistö TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA

KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Lajittelisin, jos KERROSTALON JÄTE- HUOLTO ASUKKAAN NÄKÖKULMASTA Kehittämisen perusteita Improving Household Waste Management in Existing Blocks Tekesin Streams teknologiohjelman projekti Irene Roos, Työtehoseura

Lisätiedot

318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA

318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA Mikko Peltola Jarno Soininen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213 Pellervo Economic Research Institute Reports 213 METSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUDESTA JA PUUN TARJONNASTA VUOTEEN 2015 Tapio

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA

NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA NUORTEN AIKUISTEN KIRKOSTA EROAMINEN OULUN EVANKELIS-LUTERILAISISSA SEURAKUNNISSA Marianne Kurtti Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan

Lisätiedot