IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKA JA TYOKUNTOISUUS TEKSTIILI- JA VAATETUS- TEOLLISUUDESSA AGE AND FITNESS FOR WORK IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY. OlaVi Manninen."

Transkriptio

1 IKA JA TYOKUNTOIUU TKTIIL JA VAATTU- TOLLIUUDA AG AND FITN FOR WORK IN TXTIL AND LOTHING INDUTRY OlVi Mnninen NLJAMIfklty~ tyokuntoewlt s - RAPORT1tJAIRPORT Tmpere tiiketlcudeliinen tudcimuskeslws FIN-3314 rmpereen ykopisto Business Reserch entre FIN-3314 University of Tmpere. Finlnd H nn-33i4tamprwyjp1r- Pub. (3) 25 B812 Fx (3) Ykpistoi*tu 54.6.kjs. olmmnninen u

2 2 sipuhe Pirknmlisen Nelkytviis j rist/neljäviis-koulutushnkkeen sisãllöllistä j toiminnllist yksilointi vrten elokuuss 1999 krtoitettiin postikyselyn vull johtjien, yrittjien j tyontekijoiden käsityksi ikntymisest, tyokuntoisuudest j niihin liittyvist sioist tekstiili- j vtetusln tuotnnollisiss yrityksiss. Kyse!ylomkkeen kysymysten sisllollinen j tekninen muotoilu on tukeutunut johtjien j IuottmushenkilOiden knss tyopikoill kytyihin seikkperäisiin keskustefuihin j niiden yhteydess esitettyihin mielipiteisiin. Tt vrten tutkimuksen vstuuhinen tekij vierili toukokesäkuun ikn 1999 kndesskymmeness eri kokoisess j eri tyyppisessä hmlisess tekstiili- j vtetusln teollisess yrityksess. Kyselylomkkeen viimeistelemiseksi j postikyselyn toteutuksen edistämiseksi toimi myos koimen hengen tyoryhm, johon kuului toimitusjohtj Mtti Järventie Tekstiili- j vtetusteoliisuus ry:stä, tyosuojeiusihteeni Toivo Kerànen Tekstiili- j vtetustyoven liitto Tev ry:stä j tutkimuksen vstuullinen tekij, dosentti Olvi Mnninen. Lisäksi yritysten toimihenkiloiden j teknisten yhdys- j Iuottmushenkiioiden nkemykset tulivt otetuksi huomioon uomen Teoltisuustoimi hen kiloiden Liitto ry:n simies Hnnu Luriln välityksell. Lisäksi tutkimuksen tulosten hyodyntmiseksi perustettiin suunnitteiutyoryhrnã. uunnittelutyoryhmn trkein tehtv oil vstt Iokkuun 7. päivânä 1999 pidettvst kouiutustiiisuudest. uunnitteiutyoryhmn kutsuttliri jäseniksi lueeilisten järjestojen, Iiittojen j ynitysten seilisi edustji, joiden ktsottiin voivn toimi myos jtkoss mkunniiisen Neikytviis j nist/neljviis - hnkkeen vivont- j seurntryhmss. Tekstiili- j vtetusteoilisuusliitto ry j Tekstiiii- j vtetustyoväen Iiitto Tev ry yhdessä ovt mksneet kyselytutkimuksen tietojen kermisen j rportin pintuksen iheuttmt kustnnukset. Tmpereen Puhelin Oy, mik on myos Neikytviis j ristlneljviis- hnkkeen yhteistyoyritys, mksoi Tmpereeli Opetusrvintol etvrtiss iokkuun 7. päivn 1999 p1- detyn koulutus- j plutetilisuuden kustnnukset. Tämän rportin Iisäksi keskeisimpi tuioksi on esiteity useiss kouiutustphtumiss, hnkkeen kotisivuill osoitteess Tmpereen U-huippukokouksen yhteydess Tmpereell jârjestet-yssä Knslisten uroopp toorumiss (Mnninen 1999,b) j englnnin kieleii tieteellisiss kokouksiss j ikkuslehdiss (Mnninen 2,b). Tssä yhteydess hitin esittä prhimmt kiitokseni kikilie ospuolilie eninomiseen tulokseen johtneest yhteistyost. Tmpereeli, lokkuun 15. pãivänä 2 Olvi Mnninen

3 IKA JA TYOKUNTOIUU TKTIIL JA VAATTUTOLLIUUDA Olvi Mnninen Tmpereen yliopiston Lilketloudellinen tutkimuskeskus, 3314 Tmpereen yliopisto Vhteenveto Ikäãntyvien henkiloiden ty- j toimintkyvyn yllpitminen j edistminen, kikinpuolinen jksminen, on yksi suurist jnkohtisist sioist tyelmãss. Ajnkohtiseksi j hsteelliseksi sin tekee ikääntyvien j vnhojen ihmisten subteellisen osuuden jtkuv ksvu. Tst syystä j lj lueellist ikntyvien tyokuntoisuutt edistvãn NelkytViis j ristlneljãviishnkkeen vlrnistelu j sisäi111ist j toiminnllist yksilointiã vrten krtoitettiin postikyselyn vull johtjien, yrittäjien j tyontekijbiden kãsityksiä ikântymisestä, tyossã jtkmisest j tyoss jksmisest, tyokuntoisuudest j nhihin Iiittyvistä sioist tekstiili- j vtetuslri teollisiss yrityksissä lueell Knt-Hme, Pijt-Hme j Pirknm. Kosk tyokuntoisuuteen, tyokykyyn j tyossä jksmiseen liittyvt sit koskettvt koko tyoyhteisä, sek johto että tyontekijoit, kohdejoukko rjttess yrityksist jätettiin pmsääntäisesti pois selliset perheyritykset j yritykset, missä el tyoskennellyt omistjn j yrittjn itsensä lisãksi ulkopuolisi plkttuj IyOntekijOitä. Tietojen keruu tehtiin yhteistyoss tekstiili- j vtetusln tyontekijä- j tyonntjjärjestojen knss. n henkilostoryhmien nãkemysten j mielipiteiden smisen vrmistmiseksi kyselylomkkeet lãhetettiin Pijt- Hmeen, Knt-Hàmeen j Pirknmri mkunniss sijitsevien yritysten johtjille (179 hen- M65), tyontekijoiden luottmushenkiloille (44 henkitoä), teollisuustoimihenkilöiden tuottmushenkiloille (1 henkilo, teknisten yhdyshenkilöille (1 henkilo, työntekijoiden tyosuojeluvltuutetuille (73 henkilo, toimihenkiloicjen tyosuojeluvltuutetuiile (28 henkilo j rvotuifle tyopikn henkiloiden edustjille (45 henkilo eli yhteens 389 henkilolle. Yhden kirjuisen plutuskehotuksen jlkeen kohdejoukon henkiloist 268 plutti lomkkeen määrikn mennessä (eli pluttneiden määrä oh 68.9 %). Kuitenkin plutuneist Iomkkeist viisi oil epäsillisesti j puutteellisesti täytetty, mistä syystä ne hylttiin. Hyvàksyttäviâ lomkkeit ji jijelle yhteensä 263 kpplett. Lopuliiseksi plutusprosentiksi sdn siten Aiemmin toteutettuihin tyoelmäã sivuvien kyselytutkimusten plutusprosentteihin verrttun tt voidn pitää hyvãnâ lukun. Postikyselyn perusteell kertyt tiedot kuvvt henkiiostojä j henkiloston ikãäntymiseen Hittyviã sioit yhteens 121 hãmläisess tuotnnollisess yrityksess. Johtjien j tyontekijoiden vstukset osoittvt, ell kyseisten yritysten yhteenlskettu henkiimär on 6157 hen- U65, joist suunin os (95 %) tyoskentelee kokopivisesti. Loput %) henkilöist ovt ospivisi, tilpãisiä ti ovt määräikisiss tyosuhteiss. Johtjien vstusten perusteell lskettun ynitysten koko tyovoimst 45.2 % on ikâântyviä j ikntyneitã 46-vuotiit ti tätä vnhempi; lle 3-vuotiit on 15.1 %, 3-45-vuotiit on 39.7 %, vuotiit on 37.3 % j 56-vuotiit ti tâtâ vnhempi on 7.9 % henkilömãärstä. ri ikäisten henkitoiden suhteelliset osuudet ikluokittin ovt jokseenkin smt 1-19 henkilo j yli 2 henkito tyoilistävissä yrityksissä. Kikki typikt huomioon otten vnhimmn henkilun keski-ik on 55.6 vuott. PienehkOiss 1-19 henkilon yrityksiss tyskentelee keskimrin 6 henkilo j näitä kookkmmiss yli 2 henkilon yrityksiss tyoskentelee keskimäärin 127 henkiloä. uurin os yrityksist (71 %) on ioittnut toimintns yli 1 vuott sitten. Knden viimeisen vuoden ikn 4 % pienehkoist 1-19 henkilon yrityksist j 81 % edellisi kookkmmist yli 2 henkilbn yrityksistã ovt plknneet uusi tyontekijoitä. nemmisto (62 %) johtjist iimoitt, ettei ik ole vikuttnut uusien tyontekijoiden vlintoihin enempä kuin heidn mmttititons j sopivuutens tyohön.

4 Vltos yritysjohtjist j työntekijoist ktsoo, ettã ikâãntyviä (yli 45-vuotlit henkiloitä voitisiiri plkt enemmänkin, jos vin olisi nykyist prempi tieto henkiloist j heidn tyokokemuksestrt I osmisestn. ek tyontekijãt että johtjt pitãvät yhteistyotä ed ikisten henkiloiden kesken tyopikoilln hyvnä. Pinvstoin Win tuulln, myoskän vstjien enemmiston mielest (79 %) iäkkäillà henkiloill ei ole poissoloj enempää Ruin heit nuoremmill lle 45-vuotiill. Vstnneist 17% ilmoitt, ettã vuosien 1997 j 1999 välisen ikn yrityksist on siirtynyt henkiloit virlliselle vnhuuselkkeelle 65-vuotin. Lhes puclet (46 %) vstjist ilmoitt, ettã edellâ minittuin vuosin herikiloitä on slirtynyt myos muulle Win vnhuuselkkeelle. Yleisimmäksi muulle kuin vnhuuselkkeelle siirtymisen syyksi henkilöt minitsevt elkkeelle siirtyneen huonon terveydentiln, toiseksi yleisimmksi syyksi yrityksen sneeruksen j huonon tloudellisen tilnteen. Ruumiitlisesti kikkein rsittvimpin pidetn vrsto- j pkkustyot, leikkmon tyotã j kutomo- j neulomotyot. Vstjt rvioivt yleens tuotntoon Iiittyvät tyot ruumiillisesti rsittvimmiksi. Henkisesti rsittvimmiksi tyotehtviksi vstjt rvioivt yrityksen johtmistyot j työnjohtotyot, myynti-, osto- j mrkkinointityot j suunnittelutyot. Nun johtjt Win tyontekijät ovt yksimielisi siitä, ettã herikisesti kikkein rsittvint on yritykseri johtmistyo. Tyoss eniten väsyvãt ruumiinost j istit voidn jk yleisyysjrjestyksess seitsemãän osn: nisk- j hrtiseutu, nkö (silmt), selk, ivot, nilkt j jlt, käsivrret, rnteet j sormet sek kuulo (korvt). TyOtehtvittin eriteltyinâ ruumiinosist j isteist eniten väsyvt värjäämötyössä selk, nisk j hrtit sek nilkt j jlt, kunnosspito- j huoltotyossä selk, nisk j hrtit sek kãsivrret, kutomo- j neulomotyössä kuulo, nisk j hrtit sek selk, tuotnnon vustvss tyôssä selk, nisk j hrtit sek ksivrret, pkkus- j vrstotyössã selk, nisk j hrtit sek nilkt j jlt, viimeistämön työssã nisk j hrtit, selk sek nilkt j jlt, ompelutyoss nisk j hrtit, rnteet j sormet sekä selk, leikkmon työssä nisk j hrtit, selk sek nilkt j jlt, sihteeri- j muuss toimistoplvelutyöss nisk j hrtit, nko (silmt) sek ivot, suunnittelutyössä ivot, nisk j hrtit sekä nko (silmt), kirjnpito-, plknlskent- j lskutustyässä nisk j hrtit, nko (silmt) sek ivot, myynti-, osto- j mrkkinointityoss ivot, nisk j hrtit sekã nko (silmt), työnjohtotyossä ivot, nisk j hrtit sek nko (silmt) j yrityksen Johtmistyössä ivot, nko (silmt) sek nisk j hrtit. Tloudellisist knnustimist plkktulon verotuksen keventäminen on kolmsosn (34 %) mielest prs keino motivoid ikããntyviä jtkmn tyon tekemist. Vjn kolmnneksen mielestã toiseksi prhimpn tloudellisen knnustimen pidetn plkn rkenteen muuttmist tyourn loppuviheess ni, ett elke olisi elkkeell oltess nykyist tuntuvsti suurempi. Kuitenkin kolme vstj neljstã (75 %) ktsoo, ettã tloudelliset knnustimet ovt yht trkeit kuin tehtvn tyãn mielekkyys ikkiden tyossã jtkmist jtellen. Omh tyopikil tuko- j elpymishiikunt on prs, tyon ergonomin edistminen toiseksi prs j päivittäisen tyojn lyhentminen kolmnneksi prs tp edist ikntyvien henriloiden tyon tekemist. Lhes puolet vstjist (45 %) ktsoo, että tyopikhl jokinen trvitsee ikãntymiseen hiittyvää koulutust j tieto. Prs jnkoht, johloin henkilon ikntymiseen pitãã kiinnitt huomiot, on ikäkusi 49-vuott. Yhteens kksi kolmest vstjst (71 %) pitää prhimpn jk ikãntymiseen!iittyvä tieto j nt koulutust lhiopetuksen, jot vhvistetn nykyikisten viestimien, hvintoesimerkkien j yksilolhisen ohjuksen vuhl typikoill. Vhiten toivottun pidetn etopetust j opetust oppilitoksiss.

5 Toislt ik j fyysinen kunto, toislt ikä j psyykkinen kunto ovt tiedon os-lueet, joist sek tyäntekijoiden ett jobtjien mielest olisi eniten hyotyä tyopikoill. eurviksi hyodyllisin tiedon os-luein johtjt pitãvãt ikää j sintuntemust, ikãä j tyoteho sek ikäã j oppimist. TyOntekijt puolestn pitvt hyodyllisinä kuntoon liittyvien tietojen jlkeen ikä j tyopisteen suunnittelu, ikää j sintuntemust sek ikää j hyviâ kãytntojã tyopikoili käsittelevi tietoj. Lehdet, rdio j yritysvierilut ovt sopivimmt viestimet j viestintâtvt, joiden vull voidn omlt osltn välittää tietoj, virittää keskusteluj, synnyttä ideoit j iknsd tyyhteisojen j tybympâristojen kehittmisessä trvittvi hertteitã. Kikist vstjist yli puolet 8 %) rvioi, ett yritysten nykyisell henkiloston ikärkenteell (korkell ili on vikutuksi tyopikn toimiritn lhitulevisuudess. Ikrkenteen vikutukset rvioicjn merkittvästi vkvmmiksi kookkiss yli 2 henkilon yrityksissä Win näitä pienemmissä 1-19 henkilon yrityksiss. Viidesos vstjist (21 %) on sitä mielt, että henkiloston ikrkenteell on jo tll hetkell vikutuksi tyopikn/yrityksen toimintn. lkäntyvien kokemuksen j osmisen kikinpuolinen hyodyntminen heijstuu vstjien mielest ennen kikke tieto-tidon silymisen yrityksess, ylipãätänsä yrityksen toiminnn jtkumisen, tuotteiden ldullisen prnemisen j tuottvuuden prnemisen. Jok kolmnness (32 %) yrityksess on toteutettu ikntyvien tyokykyä edistviä toimi. Kuitenkin yritykset erovt tyokyky edistvien toimien toteuttmisen suhteen sen perusteell, mink kokoisest yrityksest on kysymys: noin puolet (47 %) kookkimmist yli 2 henkilon yrityksistä, mutt vin runss kymmenesos (15 %) pienehkoist 1-19 henkilon yrityksist on toteuttnut kyseisiä toimi. Mikä merkittãvintä, tyopikn vnhimpien henkiloiden tyon jtkmishlut riippuvt siitã, onko tyopikll toteutettu ikääntyvien tyokykyã edistvi toimi vi elko ole. PienehkOiss 1-19 henkilon yrityksiss 77 % j kookkiss yli 2 henkilon yrityksiss 65 % tyopikn vnhimmist henkiloist ovt hlukkit jtkmn tyotä 65 vuoden elkeikän sti, jos yrityksissä on toteutettu erityisiä ikâãntyvien tyokykyã edistviä toimi. Ts silloin, kun yrityksiss ei ole tehty tyokyky edistvi toimi, pienehköiss 1-19 henkilon yrityksissä 62 % j kookkiss yli 2 henkilon yrityksissä 49 % tyopikn vnhimmist henkilöist eivat myoskn ole hlukkit jtkmn tyotä 65 vuoden virlliseen elkeikn sti. Yleenskin ikntyvien tyossä jtkmist j jksmist j niihin liittyvien kytännon toimenpiteiden suuntmist j toteuttmist jtellen hvinnoll on suuri merkitys myos siksi, että pienehkoiss yrityksiss tyopikn vnhimmt ovt kookkmpien yritysten senioreihin verrttun useimmin j myos keskimrin noin neljä vuott nuorempin hlukkit siirtymäãn syrjn j tyost pois ennen virllist 65 vuoden elkeik. Tiivisten voidn sno, ett ennen kikke pieniã yrityksiä on knnustettv j ohjttv etsimäan itselleen sopivi ikntyvien tyokyky edistãviã toimi. Nimenomn yritykset trvitsevt tieto ikntyvien henkiloiden psyykkisen j fyysisen kunnon yllpitmisest, tyon ergonomisuudest j tyopisteen suunnittelust. Toivotuin opetusmuoto on lähiopetus tyopikoih lähtien yritysten j yksiloiden omist trpeist. itä toivotn tuettvn smnikisesti nykyikisin viestimin j demonstrtioin. Niskn j hrtiseudun, seln, nãon, ivojen, yl- j lrjojen vsymisen j kiputilojen yleisyyden johdost yritykset mitä ilmeisimmin trvitsevt yksiloityj tietoj hyviksi hvituist ennlt ehkäisevistã keinoist toteutt esimerkiksi tukoj elpymisliikunt, jksott tyonrupemien kestot, muutt tyosentoj j säätäâ vlistusoloj nkemisen vivttomuutt j työn sujuvuutt edistãviksi. ek knsntlouden ettã yritystlouden knnlt tmnkltinen toimint on perusteltu, kosk vltos mmme yrityksisthn on pieniã yrityksiä ns. mikroyrityksi j kosk työkyky edistvt toimet oikein toteutettuin näyttvât inkin tämãn tutkimuksen tulosten perusteell vikuttvn tyoyhteisoiss nun, ell mmttititoiset tyopikn vnhimmt ovt hlukkit jtkmn lyon tekemist inkin muutmll vuodell iottu kuemmin.

6 AG AND FITN FOR WORK IN TXTIL AND LOTHING INDUTRY Olvi Mnninen Business Reserch entre, University of Tmpere, FIN-3314 Tmpereen yliopisto, Finlnd ummry Mintining nd promoting older workers performnce, fitness for work nd job stisfction is one of the most topicl issues in tody's working life. This is minly due to the constnt growth of the reltive shre of older workers t the workplces. For this reson, nd with view to estblishing the contents nd procedures of the "45+ Forty five nd over/fourfive" project the views of mngers, entrepreneurs nd workers on geing, fitness for work nd relted mtters were surveyed with the help of postl inquiry in enterprises of the textile nd clothing industry. ince mtters relted to performnce, fitness for work nd willingness to keep working job concern the entire working community, both mngement nd workers, such fmily businesses tht did not employ ny non-fmily members were s rule excluded from the inquiry. The collection of informtion ws performed in co-opertion with the lbour orgnistions nd employers' ssocitions of the textile nd clothing industry. To ensure the inclusion of views nd opinions from different personnel groups, the questionnires were sent to the mngers (179) of compnies locted in the regions of Pàijät-Häme, Knt-Hme nd Pirknm, to shop stewrds (44), shop stewrds of clericl employees in industry (1), to the contct persons (1) of technicl personnel, to lbour protection delegtes (73), to the lbour protection delegtes of clericl employees (28), nd to llotted representtives of workplces (45), mounting to 389 persons. After one written cll for returning the questionnire, 263 persons of the trget group returned the form properly completed by the end of dedline. The response rte ws thus 67.6, which cn be considered rther high compred to the verge response rte of previous postl inquiries concerning working life. On the bsis of the inquiry the informtion obtined by the inquiry reflect the employees' views nd issues relted to geing in totl of 121 }-Ime-bsed compnies. The mngers' nd workers' responses indicte tht the totl number of people of the compnies in question is 6157, most of whom (95 %) work full-time. The rest %) work on prt-time or temporry bsis or they re employed for fixed time. lculted on the bsis of the mngers' responses, 45.2 % of the whole lbour of compnies re older workers, tht is, 46 or over; 15.1 % re under 3, 39.7 % belong to the ge group 3 to 45, the shre of the ge group 46 to 55 is 37.3 %, nd 7.9 % re older thn 56. The reltive shres of different ge groups in compnies of 1 to 19 employees nd compnies of 2 employees re bout the sme. All workplces considered, the verge ge of the oldest employee is 55.6 yers. mll compnies of 1-19 employees employ n verge of 6 persons, while compnies of more thn 2 employ n verge of 127 persons. Most of the compnies (71 %) hve strted their opertion more thn 1 yers go. During the pst two yers, 4 % of the smller compnies of 1-19 persons hve hired new stff, nd the corresponding figure for lrger compnies of more thn 2 persons is 81 %. A mjority (62 %) of the mngers report tht ge hs not ffected the selection of new workers. Most executives nd workers think tht even more older (over 45-yer-old) could be hired if it ws only possible to get better informtion bout them nd their work experience. Both the workers nd the mngers consider co-opertion between older workers t their workplce good. ontrry to the common belief, mjority of the respondents (79 %) think tht over 45 yers old workers do not hve higher bsence rtes thn their younger collegues.

7 7 17 % of the respondents report tht between 1997 nd 1999 some people hve retired from the compnies t the ge of 65. Nerly hlf (46 %) of the respondents report tht during the bove- mentioned period people hve lso retired to other thn retirement pension. The most generl reson stted for erly retirement ws the retired employee's bd helth, the second most generl reson ws bd economic sitution nd reorgnistion of the compny. torge nd pcking work, cutting room, weving nd dressmking work re considered the most physiclly strenuous types of work. The respondents usully estimte mnufcturing work to be physiclly most strenuous. As the most mentlly strenuous jobs the respondents list mngement nd supervision tsks, selling, buying nd mrketing, s well s plnning nd engineering tsks. Both the mngers nd the workers re unnimous tht compny mngement is the most strenuous mentlly. The body prts nd senses tht most esily get tired during work cn be divided into seven prts in order of frequency: neck region nd shoulder region, sight (the eyes), bck, brins, nkles nd feet, rms, wrists nd fingers, hering (the ers). The body prts tht get most esily tired re bck, neck nd shoulders nd nkles nd feet in the dye works; bck, neck nd shoulders nd rms in mintennce nd service work; hering, neck nd shoulders nd bck in weving nd dressmking; in ssisting positions in mnufcture it is bck, neck nd shoulders nd rms; in pcking nd storge work the most ftigued body prts re bck, neck nd shoulders together with nd nkles nd feet; in finishing work it is neck nd shoulders, bck nd nkles nd feet; in dressmking work neck nd shoulders, wrists nd fingers nd bck; in cutting room neck nd shoulders, bck nd nkles nd feet; in secretril work nd other service work t the office: neck nd shoulders, sight (eyes) nd brins; in plnning nd engineering work: brins, neck nd shoulders nd sight (eyes), in bookkeeping, pyroll computtion nd invoicing work: neck nd shoulders, sight (eyes) nd brins; in selling, buying nd mrketing work: brins, neck nd shoulders nd sight (eyes); in supervision: brins, neck nd shoulders nd sight (eyes): nd in compny mngement: brins, sight (eyes) nd neck nd shoulders. Regrding economic incentives, one third (34 %) of the respondents thought tht esier income txes would be the best wy to motivte older workers to keep on working. Less thn third sw the second best economic incentive to reform of the wge structure so tht the lst yers of employment would ccumulte the retirement pension more thn previous yers nd the resulting pension would be considerbly higher thn the present level. However, three respondents out of four (75 %) finds economic incentives eqully importnt s the sensibility of work. At the workplce, recovering exercise nd exercise during breks is the best mens, the promotion of the ergonomics of work the second best nd reduction of dily working hours the third best mens to promote the work nd fitness for work of older workers. Almost hlf of the respondents (45 %) think tht everyone t the workplce needs trining nd knowledge on geing. The best time to py ttention to the effects of geing is the ge 4 to 49. One third (38 %) finds in-house trining the best wy to distribute informtion nd trining on geing, while one third (33 %) prefers modern medi, illustrtive exmples nd personl tutoring t the workplce. The lest populr methods seem to be distnt lerning or trining in n eductionl institution. Age nd physicl fitness, on the one hnd, nd ge nd mentl fitness, on the other hnd, re the res of knowledge tht both employees nd mngers find the most useful t workplces. Age nd expertise, ge nd performnce, nd ge nd lerning re listed next mong

8 n. the most useful res of knowledge. mployees, in turn, find the useful res to be, besides fitness, informtion on ge nd design of the work cell, ge nd expertise, nd ge nd proven procedures t workplces. Newsppers, the rdio, nd compny visits re regrded s the most suitble medi nd communiction mens tht cn be used for conveying informtion, inducing converstions, invoking ides nd incitement needed for the development of working communities More thn hlf of ll respondents 8 %) thought tht the present ge structure of the personnel (too mny older workers) is going to ffect the opertion of the workplce in the ner future. The effects of the ge structure re considered much more serious in lrge compnies of more thn 2 employees thn in smller compnies of About one fifth of the respondents (21 %) expressed the view tht ge structure lredy ffected the opertion of the workplce. In the respondents' opinion, the utilistion of the experience nd expertise of older workers ws reflected bove ll in the preservtion of know-how in the compny, in the continuity of the opertion in generl, in qulittive improvement of the products nd productivity. very third compny (32 %) hs tken mesures to promote the older workers' fitness for work. However, the compnies differ in fitness-promoting mesures on the bsis of compny size: bout hlf (47 %) of the biggest compnies of thn 2 persons, but over only every seventh (15%) of the smller compnies of 1 t 19 persons hs tken these mesures. The min point here is tht the willingness of the older workers to keep working job depends essentilly on whether mesures to promote the fitness for work of older workers hve been crried out t the workplce. In smller enterprises of 1-19 employees, 77 % of the older workers re willing to keep working to the retirement ge of 65, if the workplce hs tken fitness for workpromoting mesures, while the corresponding figure for lrger compnies of more thn 2 workers is 65 %. In compnies tht hve not tken fitness-promoting mesures, the shres of older workers who re not willing to continue till the retirement ge of 65, re 62 % for the smller nd 49 % for the lrger compnies, respectively. This finding is lso of gret significnce with view to the job stisfction nd fitness for work of older workers nd the directing nd implementtion of prcticl mesures to promote them, becuse compred to seniors in bigger compnies, the oldest workers in smller compnies re more often nd lso on verge four yers erlier redy to retire before the officil retirement ge of 65. In conclusion, it cn be stted tht bove ll smll compnies should be encourged nd guided to find suitble mesures to promote the fitness for work of older workers. Prticulrly in the future, compnies need both informtion relted to the mintennce of the older workers' mentl nd physicl fitness, to ergonomic spects of the work, to the design of the work cell, nd personl in-house trining bsed on the compny's own needs, which is supported with modem medi nd prcticl demonstrtions. Becuse of the commonness of the ftigue of the neck nd shoulder region, bck, sight, brins nd upper nd lower limbs, compnies will most probbly need individulised informtion on proven preventive methods to implement, for exmple, exercise during breks or for recovery, to brek the into periods of suitble durtion, to chnge working postures nd to djust the lighting to promote the ese of vision nd the smooth performnce of the work. This kind of opertion is justifible from the points of view of both ntionl economy nd business economy, becuse there re lot of smll compnies in our country nd becuse mesures to promote fitness for work seem to hve positive effect on the working communities so tht, t lest in the light of the results of this study, the experienced nd expert older workers will be redy to continue working t lest for few yers.

9 Johdnto lhmisen odotettviss olev elinik on pidentynyt keskimáärin 26 vuott viimeksi kuluneen sdn vuoden ikn. uuruudeltn se vst eliniän pidentymistã, mik on tphtunut ihmjseri historiss kulunutt vuosist edeltrieiden viiden tuhnnen vuoden ikn (Butler 1987). lhmisell on monenlisi ikkusi. Amerikklisten omksumn mritelmn mukn henkilo on ikuinen vuotin, ikntyv täytettyããri 45 vuott, ikäntynyt täytettyâän 55 vuott, vnh svutetturi 75 vuoden An j vnhus tultun 85 vuoden ikän. Tehtyjen mielipidetiedustelut myos osoittvt, että 45 % merikklisist hluisi elää yli stvuotiksi. Kndeksnkymment prosentti kuolleist on kuusikymmentã vuott täyttneitâ. OD:n vuonn 1998 julkisemn ktsuksen rnukn ikntyneiden osuus tyovoimst ksv voimkksti tulevisuudess (OD 1998). Ktsuksen mukn vuotiiden osuus tyovoimst uomess vuonn 1995 oli 31.4 % j vuonn 23 se on olev 32.2 %; smn ktsuksen mukn yli 6-vuotiiden osuus tyovoimst vuonn 1995 oli 2.8 % j vuonn 23 se on olev 4.7 %. Yliptns uomi seurilee uroopn Unionin miden keskirvo. Vuoteen 21 mennessä noin 2 % koko uroopn Unionin vestostä on yli 6- vuotiit. rityisesti tänã päivänä puhumme, miten trke on ost tuke ikntyvien ihmisten jksmist j jtkmist tyossä. Historilhisesti ikntyvien henkiloiden j tyon välisten yhteyksien trkstelu ei ole uusi si (Lville 1989, ditoril 1993). Nyt siitã on tullut jnkohtinen j pysyvä ongelmvyyhti vestorkeriteemme vristyneisyyden j tyovoimn käyttoon j stvuuteen Ilittyvien erikoispiirteiden johdost; smn ikn kim ikäntyvien j vnhojen ihmisten suhteehlinen osuus ksv, olln silmtysten elkepon j tyvoimpuln knss. YmpäristOstä puhuttess kytetään ilmisu yksilo-ymprlsto-vuorovikutus. TllOin hlutn ymmrtäã, että kikki kãyttäytymisiin j suorituksiin liittyvät piirteet ovt seurust yksilön j ympâristön, kuten tyontekijn j tyoympäriston vlisestã kiinteästã yhteydest. YksilOn kykyjen, titojen j suoritusten yhteerisovittminen ympriston knss ilmisee itsessäân korkeltuist suoritust, korke tyotyytyväisyyden stett j lhist stressiä, kun ts värânhinen j epäonnistunut yhteensovittminen joht huonoon suoritukseen j korken stressiin. Jos esimerkiksi fyysinen kuormitus tyotilnteess silyy smn vuodest vuoteen j jos smn ikn tyäntekijoiden tyokyky hskee, tämä voi joht eptspinoon tyon iheuttmn kuormn j tyokyvyn vãlillä j edehleen siruksiin j tyostã poissohoon (esim. Fisk j Rogers 1997, Kroemerj Grndjen 1997, Kumshiro 1997). Kiken kikkin mmttititoisen j osvn henkiloston IyOkuntoisuuden j tyokyvyn yhlpitämisest j edistmisestä on tullut merkittv yrityksen kehittämisen keino. simerkiksi Milmn terveysjrjeston (World Helth Orgniztion) mukn eläkkeelle siirtymistã voidn lykt kndehl tvll (WHO 1993). Toinen tvoist kohdistuu tyontekijoihin, toinen tynntjiin. TyOnntjien on muutettv teetettäviä titã nun, ettâ tyohon liittyvt kuormitustekijt vhenevt. TyOntekijOiden on puolestn yllâpidettãv tyokuntoisuuttn terveyttä edistvin toimin, esimerkiksi säannolhisesti kuntoillen. Yksityisen henkihon on tspinoiltv tyokokemustens j ehkkeelle siirtymiseen liittyvien houkutusten vâlihl. Yleisesti puhutn ehkkeehhe tyontvistä j elkkeehhe vetâvistä tekijoist. TyOntviksi tekijoiksi minitn huono terveys, tyon settmt vtimukset, tyytymâttomyys tyohn, tyost sdun tunnustuksen j rvostuksen vãhyys, tyoihmpiiri j ikäsyrjint, kun ts

10 1 elkkeelle vetvik& tekijiksi nimetääri tlous, mndollisuusj vpus (esim. Wrr 1994, hnt j zj 1994, Pueyo j Lville 1997, Wrr j Birdi 1998). uomen tilstollisen vuosikirjn mukn vuonn 1978 tekstiili- j vtetusteollisuudess uomess tyoskenteli 5512 henkilo, joist tekstiilien vlmistuksess oli 2285 j vtteideri vlmistuksess oil Yritykset olivt pääosin keskikokoisi ti suuri: Ile 1 henkiloä tyähhistviss ynityksiss toimi 2 %, Ve 19 henkilo työllistãvissä ynityksiss toimi yhteensã 6 %j yli 5 herikiläâ tyolhistvissä ynityksiss toimi 15 % koko tyovoimst (N 1981). Kksikymmentãviisi vuoff myohemmin kikist toimiln yrityksistä 86 % on mikroyrityksiä, j vuoden 2 luss Tekstiili- j vtetustyuväen iliton (Tev ry) jäsenrekisterissã jäsenten kokonismr on henkilo. mntpinen syviiinen murros hilketoimintojen uudeileen jrjesteiyineen j kilpiluttmisineen on prhiiin kynnissä myos muill toimiloill. Posti kysely Tm tekstiihi- j vtetusin yrityksi koskev postikysely on ensimmâinen os Ij rkennemurrosloihie suuntutuv tutkimus- j kouiutustoimint (Mnninen 1999c). Tekstiilij vtetusln hisãksi muut rkennemurrosit ovt nhk- j kertki, tlonrkennusl, tiotekniikk-i j henkiluhlikerinel. Tutkimusten j selvitysten vuhi pyritään smn seikkperinen kâsitys eri toimilojen yritysten ikäntyvien tyokuntoisuudest, ikãntymiseert iiittyvästä kouiutuksest j iistiedon trpeest, tyossã esiintyvistã rsitus- j kuormitustekijoistä, tyossä jksmisest j tyopikn vntiimpien henkiloiden hlukkuudest jtk tyon tekemist tmän hetkiseen viriliseen 65 vuoden eikeikän sti. Kolidejoukko Pirknmil, Knt-Hmeess j Päijt-Hmeess heinkuuss vuonn 1999 rekisteniss oil ybteens 495 tyosuojehuvlvonnn kohteen oiev tekstiiii- j vtetusin ynitystä. Kosk kysely hiuttiin kohdent ynityksiin, joiss oil pikttu tyovoim, rekisteniss olevist yrityksist poistettiin yritykset, joiss tyoskenteii peikstn yrittjãtlomistjt itse. Tämn rjuksen jhkeen ynitysten kokonismr supistui 198 ynitykseen. Trkennukset vieiä osoittivt, ett rekisterin tiedot eivät olleet täysin jn tsli, vn nàistkin yrityksistä 2 oil joko iopettnut toimintns, tehnyt konkurssin ti yrityksen toimil cii muuttunut. Lopuihiseksi kohdejoukoksi muodostul siten 178 hmiistá ynityst. nnkkotietojen perusteeli nãissä ynityksiss oil yhteens 71 viittu tyontekijoiden tyosuojeiuvituutettu, yhteens 31 vlitlu toimihenkiioiden tyosuojeiuvltuutettu, yhteens 11 viittu teknisten lojen yhdyshenkiio, yhteens 11 vlittu teoihisuustoimihenkihoiden luottmushenkilo j yhteens 43 tekstiihi- j vtetusin tyontekijôiden luottmushenkiio. Lisäksi ynitysten tyontekijoiden joukost oil stunnisesti viittu kyselyyn vstjiksi 52 henkilo. LuottmushenkiiOiden uudeileen viinnt j järjestehyt, sirstomt, irtisnomiset j iomutukset yrityksiss iheuttivt myos nihin ennkkotietoihin muutoksi nun, ett Iomkkeen vstnottvien henkiioiden kokonismãär oil 387 henkuhoä Tuiukko 1).

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press.

Gillespie A.: Foundations of Economics., 2011, luvut 6-8, 17, 21 ja 29. ISBN 978-0-19-958654-7. Oxford University Press. Vltiotieteellinen tiedekunt Tloustieteen vlintkoe Arvosteluperusteet Kesä 0 Vlintkoekirjt Gillespie A.: Foundtions of Economics., 0, luvut 6-8, 7, j 9. ISBN 978-0-9-958654-7. Oxford University Press. sekä

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä

Tutkimusasetelmien tilastollisista menetelmistä Tutkimussetelmien tilstollisist menetelmistä Jnne Pitkäniemi VTM, MS (iometry HY, Knsnterveystieteen litos 1 Kohorttitutkimuksen siruen j ltisteen välinen ssositio Tpusverrokki tutkimus Poikkileikkustutkimus

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja Metsätieteen ikkuskirj t u t k i m u s r t i k k e l i Sij Huuskonen j Anssi Ahtikoski Sij Huuskonen Ensihrvennuksen joituksen j voimkkuuden vikutus kuivhkon knkn männiköiden tuotokseen j tuottoon Huuskonen,

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita.

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita. Aluksi pohjustetn opittvi sioit j setetn tvoitteet. So mny nimls! I cn Olen jo hrjoitellut esittelemään tvroit luvut 1 12. I ll lern Nyt opin eläinsnoj kertomn, että tvroit on mont kertomn, mitä minull

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Espoon toimintaympäristö 2012 vahvuuksia ja haasteita

Espoon toimintaympäristö 2012 vahvuuksia ja haasteita Espoon toimintympäristö 212 vhvuuksi j hsteit Strtegi- j tloussuunnitteluryhmä 16.5.212/Teuvo Svikko/Mrkku Tkl Espoon vhvuuksi Pitkän väestöennusteen mukn seudun j Espoon ksvu jtkuu kikiss vihtoehdoiss.

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Syysrypsin kylvö kevätviljaan

Syysrypsin kylvö kevätviljaan Syysrypsin kylvö kevätviljn Antti Tuulos j Pirjo Mäkelä Soveltvn biologin litos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, emil: ntti.tuulos@helsinki.fi j pirjo.mkel@helsinki.fi Tiivistelmä Syysrypsi on vrteenotettv

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 5.2.2013 Preliminäärikoe Pitkä Mtemtiikk 5..0 Kokeess s vstt enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä ( * ) merkittyjen tehtävien mksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien mksimipistemäärä on 6.. ) Rtkise yhtälö b)

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002

Tavaraliikenteen nykytila Uudenmaan tiepiirissä. Tiehallinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 Tvrliikenteen nykytil Uudenmn tiepiirissä Tiehllinnon selvityksiä 48/2002 TIEHALLINTO Helsinki 2002 Knsikuv: Seppo Srjmo ISSN

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588)

Kunnanhallitus 14/2007 550 (- 588) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 14/2007 550 (- 588) KOKOUSAIKA Mnntin 17. syyskuut 2007 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

Suomalaisen turvesaunan vaikutukset vaihdevuosioireisiin

Suomalaisen turvesaunan vaikutukset vaihdevuosioireisiin Suoseur Finnish Petlnd Society ISSN 9-57 Helsinki Suo 6(): Suo 9 6() Reserch notes 9 Suomlisen turvesunn vikutukset vihdevuosioireisiin The effects of Finnish pet sun on the climtic symptoms of women Leen

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers ET AELINKEINOELM1(N TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lonnrotinktu 4 S, 12 Helsinki 12, Finlnd, tel. 61322 Keskusteluiheit Discussion ppers Mtti Viren KULUTUSTA KOSKEVIEN SUHTEELLISTEN

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET http://www.tut.fi/smg/course.php?id=57 Rtkisut Hrjoitukset 3, 2014 Tehtävä 1. Pyydetään muodostmn nnetun piirin Nortonin ekvivlentti. Nortonin, smoin kuin Theveninin,

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III Sisältö Mikrotlousteori 2, 2008, os III Yrityksen tuotntofunktiost 2 Pnosten substituoitvuus 2 3 Yrityksen teori 3 4 Mittkvedut tuotnnoss 5 5 Yksikkökustnnusten j skltuottojen steen välinen yhteys 5 6

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

POTILAIDEN ARVIOT POTILASTURVALLISUUDESTA. kyselytutkimus yleisistä näkemyksistä. ja viimeisimmästä hoitojaksosta

POTILAIDEN ARVIOT POTILASTURVALLISUUDESTA. kyselytutkimus yleisistä näkemyksistä. ja viimeisimmästä hoitojaksosta POTILAIDEN ARVIOT POTILASTURVALLISUUDESTA kyselytutkimus yleisistä näkemyksistä j viimeisimmästä hoitojksost Merj Shlström Pro gru -tutkielm Hoitotiee Hoitotyön johtminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot