Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12."

Transkriptio

1 Ramirent Oyj Y-tunnus: FI Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 ( )

2 2(70) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Toiminta 4 IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards) siirtyminen 4 Liikevaihto ja tuloksen muodostuminen 4 Investoinnit, poistot ja arvonalentumiset 4 Rahoitus ja tase 5 Yrityshankinnat ja luovutukset 5 Liiketoiminta segmenteittäin 6 Liiketoimintariskit 7 Muutokset konsernirakenteessa 8 Muutokset konsernijohdossa 8 Henkilöstö 8 Osakkeet ja osakepääoma 8 Optio-oikeudet Osakevaihto ja kurssikehitys 9 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 9 Tulevaisuuden näkymät 10 Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja 10 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä 10 Tilintarkastuskertomus 11 Konsernitilinpäätös - IFRS 12 Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernin tase 13 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 15 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 16 Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut 43 Siirtyminen IFRS-raportointiin 46

3 3(70) Emoyhtiön tilinpäätös FAS 53 Emoyhtiön tuloslaskelma 53 Emoyhtiön tase 54 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 55 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 56 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen päiväys ja hallituksen allekirjoitus 69 Hallituksen allekirjoitus 69 Tilinpäätösmerkintä 69 Käytetyt kirjanpitokirjat ja niiden arkistointimuoto 70

4 4(70) Hallituksen toimintakertomus [Toiminta Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Itä- ja Keski-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä ja Ramirentillä on 270 pysyvää toimipistettä yhdessätoista maassa. IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards) siirtyminen Ramirent siirtyi kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Vuoden 2005 tilinpäätös on laadittu IFRS:n mukaisesti. Tilinpäätöksessä esitetyt vertailuvuoden 2004 tiedot ovat myös IFRS:n mukaiset. Konsernitilinpäätös laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRICtulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Liikevaihto ja tuloksen muodostuminen Konevuokrausmarkkinat ovat yhtiön arvion mukaan kasvaneet kaikissa Pohjoismaissa. Markkinat ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan erityisesti Itä- ja Keski-Euroopan maissa (Venäjä, Baltian maat, Puola, Unkari ja Ukraina). Konsernin tilikauden liikevaihto oli 389,0 (316,2) Milj. euroa, josta Ramirent Suomen liikevaihto oli 84,8 (71,8) milj. euroa, Ramirent Ruotsin 105,1 (97,5) milj. euroa, Ramirent Norjan 100,8 (84,5) milj. euroa, Ramirent Tanskan 42,7 (29,3) milj. euroa ja Ramirent Europen 56,4 (33,1) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 23,0 %. Kasvu oli pääosin orgaanista kasvua, mutta osa kasvusta johtui vuoden 2005 aikana tehdyistä yritysostoista sekä siitä, että Altiman liiketoiminnot olivat mukana konsernin vertailuluvuissa vasta vuoden 2004 helmikuun alusta lukien ja Treffcon liiketoiminnot maaliskuun 2004 alusta lukien. Stavdal Liftin myynti joulukuussa 2004 vaikutti vuoden 2005 liikevaihdon vertailukelpoisuuteen Ruotsissa. Konsernin tilikauden liikevoitto oli 56,0 (33,0) milj. euroa, josta Ramirent Suomen 15,1 (11,9) milj. euroa, Ramirent Ruotsin 9,2 (7,4) milj. euroa, Ramirent Norjan 15,7 (6,3) milj. euroa, Ramirent Tanskan 4,2 (2,2) milj. euroa sekä Ramirent Europen 11,8 (5,2) milj. euroa. Tilikauden tulos ennen veroja oli 48,7 (23,2) milj. euroa. Kauden tulos oli 35,5 (15,5) milj. euroa. Konsernin kannattavuuden parantuminen verrattuna edelliseen vuoteen johtui liikevaihdon kasvusta sekä synergisistä säästöistä. Investoinnit, poistot ja arvonalentumiset Konserniyhtiöiden bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat yhteensä 112,6 (152,7) milj. euroa, josta kone- ja laiteinvestoinnit olivat 96,3 milj. euroa.

5 5(70) Pitkäaikaisiin varoihin kohdistuneet poistot olivat katsauskaudella 51,2 (44,2) milj. euroa, josta poistot koneista ja laitteista olivat 48,6 milj. euroa. Liikearvon määrä tilikauden lopussa oli 73,2 (67,6) milj. euroa. Rahoitus ja tase Liiketoimintojen kassavirta oli vuonna 2005 positiivinen 87,2 (50,5) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -92,2 (-56,6) milj. euroa ja rahoituksen rahavirta oli -0,8 (7,9) milj. euroa. Vuoden 2005 lopussa yhtiön likvidit varat olivat 1,3 (7,1) milj. euroa, joten käteisvarojen nettomuutos oli -5,8 (1,8) milj. euroa. Ramirentin korollinen vieras pääoma kasvoi vuoden 2004 lopusta 1,5 milj. euroa ja oli 167,5 (166,0) milj. euroa. Nettovelka kasvoi vuoden 2004 lopusta 7,3 milj. euroa ja oli 166,2 (158,9) milj. euroa. Korollisen vieraan pääoman lisäys johtui yhtiön kasvaneista investoinneista vuokrauskoneisiin ja -laitteisiin. Investoinneilla Ramirent pyrkii edelleen vahvistamaan asemaansa ja käyttämään hyväkseen tämänhetkisen voimakkaan kehityksen markkinoilla. Nettorahoituskulut olivat 7,3 (9,8) milj. euroa. Summaan sisältyi positiivisia laskennallisia kurssieroja 0,6 milj. euroa (netto). Koronvaihtosopimusten nimellisarvo oli tilikauden lopussa 65,1 milj. euroa. Taseen loppusumma oli 464,3 (401,8) milj. euroa. Yhtiön omavaraisuusaste oli 42,5 % (41,4 %). Yrityshankinnat ja luovutukset Puolalaisen vuokrausliiketoiminnan hankinta Ramirent hakee kannattavia kasvumahdollisuuksia Itä- ja Keski-Euroopan maissa vahvistaakseen johtavaa asemaansa. Ramirent Oyj:n puolalainen tytäryhtiö, Ramirent S.A., allekirjoitti sopimuksen North Construction Sp.z o.o. n liiketoiminnan ostamisesta. North Construction on erikoistunut teollisuuden, erityisesti telakkateollisuuden, telineiden ja henkilönostinten vuokraukseen. Kaupan kohteen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1,6 milj. euroa. Kauppa astui voimaan Kauppa vahvisti Ramirentin asemaa Puolassa teollisuuden laitteiden tavarantoimittajana. Hyrgruppen Sverige AB:n hankinta Ramirentin tavoitteena on laajentaa asiakaskuntaansa ja toimipisteverkostoaan Ruotsissa sekä edelleen vahvistaa Ruotsin toimintojensa kannattavuutta. Ramirent allekirjoitti sopimuksen yksityisomistuksessa olleen konevuokrausyrityksen Hyrgruppen Sverige AB:n ostamisesta. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 4,0 milj. euroa (37 milj. SEK) ja se toimii viidessä toimipisteessä Mälardalenissa. Kauppa astui voimaan Hyrgruppenilla on laaja asiakaskunta ja kokemusta paikallisista markkinoista. Vuodesta 1995 toiminut Hyrgruppen on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla ja kasvanut suotuisasti. Hyrgruppenin osto antaa Ramirentille tuotevalikoiman, joka sopii hyvin paikallisille asiakkaille ja jossa on kehityspotentiaalia jatkossa, kun sitä täydennetään Ramirentin tuoteja palveluvalikoimalla. Agentrade-Plusz Kft:n hankinta Ramirent osti unkarilaisen Agentrade-Plusz Kft:n (Agentrade). Agentrade on Unkarin johtava rakentamiseen ja teollisuudelle koneita sekä laitteita vuokraava yhtiö, joka on toiminut alalla vuodesta 1991 lähtien. Agentradella on 18

6 6(70) toimipistettä eri puolilla Unkaria ja sen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 6,3 milj. euroa. Agentraden palveluksessa on 88 henkilöä. Kauppa vahvistaa Ramirentin asemaa Unkarin konevuokrausmarkkinoilla. Yritysoston jälkeen Agentraden toiminnot yhdistettiin Ramirent Unkarin toimintoihin. Agentraden johto on sitoutunutta ja jatkoi yrityksen palveluksessa. Osana kauppahintaa Ramirent Oyj:n hallitus suuntasi annissa Agentraden myyjille uutta osaketta. Suunnatun annin seurauksena Ramirentin osakepääoma nousi ,29 eurolla. Osakkeet listattiin Helsingin pörssiin Puoleen uusista osakkeista kohdistuu 24 kuukauden ajan tietyin ehdoin laukeava ja yrityskaupan toteuttamispäivästä alkanut myyntirajoitus. Uudet osakkeet voi myydä vasta kyseisen ajan jälkeen. Alimak Hek Polskan vuokrausliiketoiminnan hankinta Ramirent Oyj:n kokonaan omistama puolalainen tytäryhtiö Ramirent S.A. ja Alimak Hek Polska Sp.z o.o. sopivat kaupasta, jolla Ramirent S.A. osti Alimak Hek Polskan koko vuokrausliiketoiminnan mukaan lukien voimassa olevat sopimukset ja vuokrauskalusto. Alimak Hek Polskan arvioitu liikevaihto vuonna 2005 on vajaat miljoona euroa. Yhtiö on Alimak Hek Group AB:n tytäryhtiö. Alimak Hek Group AB on maailman johtava rakentamiseen ja teollisuudelle mastolavalaitteita ja palveluja tuottava yritys. Alimak Hek Polskan vuokrausliiketoiminnan oston avulla Ramirent S.A. laajensi tuotevalikoimaansa ja lisäsi osuuttaan mastolavalaitteiden vuokrauksessa Puolassa. Kaupan avulla Ramirent pääsi välittömästi mukaan mielenkiintoisiin ja pitkäaikaisiin projekteihin Puolassa. Ruotsin kiinteistöjen myynti Ramirent Oyj:n ruotsalainen tytäryhtiö Ramirent AB solmi sopimuksen 18 Ruotsissa omistamansa kiinteistön myynnistä Kungsleden AB nimiselle listatulle kiinteistösijoitusyhtiölle. Kokonaiskauppahinta oli 19,8 milj. euroa (186 milj. SEK), ja kiinteistöjen kirjanpitoarvo 11,7 milj. euroa (110 milj. SEK). Järjestelyyn liittyvien erilaisten kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 2,7 milj. euroa (25 milj. SEK). Ramirent vuokrasi myydyt toimipisteidensä tilat vuokrasopimuksilla, joiden kesto vaihtelee 2 10 vuoden välillä. Kauppa astui voimaan ja kauppahinta maksettiin tammikuussa Liiketoiminta segmenteittäin Ramirent-konsernin liiketoiminta kehittyi vuonna 2005 kokonaisuudessaan paremmin kuin edellisenä vuonna. Erityisesti Ramirent Norjan (Bautas) ja Ramirent Europen toiminnot kehittyivät erittäin hyvin tilikaudella. Suomi Suomessa liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuoden 2005 aikana. Liikevaihto kasvoi 18,1 % edellisestä vuodesta ja oli 84,8 (71,8) milj. euroa. Kasvua tapahtui kaikilla liiketoiminta-alueilla. Edelliseen vuoteen verrattuna Suomen toiminnan kannattavuus kehittyi suotuisasti johtuen kasvaneesta liikevaihdosta sekä synergisistä säästöistä. Liikevoitto (EBIT) oli 15,1 (11,9) milj. euroa ja liikevoitto-% oli 17,9 (16,5). Ruotsi Ruotsin liiketoiminta kehittyi suotuisasti katsauskauden aikana. Liikevaihto kasvoi 7,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 105,1 (97,5) milj. euroa. Ottaen huomioon, että Stavdal Lift myytiin vuoden 2004 joulukuussa, tilikaudella tapahtui myös orgaanista kasvua. Altiman toiminnot olivat mukana kaikki kaksitoista kuukautta (edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona vain yksitoista kuukautta). Ruotsin toiminnan kannattavuus parantui edelliseen vuoteen verrattuna johtuen synergisistä säästöistä sekä liikevaihdon kasvusta. Liikevoitto (EBIT) oli 9,2 (7,4) milj. euroa ja liikevoitto-% oli 8,8 (7,6).

7 7(70) Norja Norjassa liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Liikevaihto kasvoi 19,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 100,8 (84,5) milj. euroa. Pääosa kasvusta oli orgaanista. Kasvu perustui Norjan parantuneisiin rakentamisen markkinoihin. Norjan toiminnan kannattavuutta paransivat edelliseen vuoteen verrattuna liikevaihdon kasvun lisäksi myös synergiset säästöt. Liikevoitto (EBIT) oli 15,7 (6,3) milj. euroa ja liikevoitto-% oli 15,5 (7,4). Tanska Tanskan liiketoiminta kasvoi voimakkaasti tilikauden aikana. Liikevaihto oli 42,7 (29,3) milj. euroa ja kasvoi 45,7 % johtuen siitä, että Altiman ja Treffcon toiminnot olivat mukana kaikki kaksitoista kuukautta (edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona Altima oli mukana yksitoista kuukautta ja Treffco kymmenen kuukautta). Erityisesti toiminta kasvoi orgaanisesti parantuneen rakentamisen markkinatilanteen myötä. Tanskan toiminnan kannattavuus on myös parantunut edelliseen vuoteen verrattuna johtuen synergisistä säästöistä. Liikevoitto (EBIT) oli 4,2 (2,2) milj. euroa ja liikevoitto-% oli 9,8 (7,5). Ramirent Europe Ramirentin liiketoiminta Itä- ja Keski-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari ja Ukraina) kehittyi erittäin positiivisesti tilikauden aikana. Liikevaihto kasvoi 70,4 % verrattuna edelliseen vuoteen ja oli 56,4 (33,1) milj. euroa. Suurin osa kasvusta oli orgaanista. Ramirent Europen kannattavuus on kasvaneen liikevaihdon sekä Altiman integraatiosta syntyneiden synergisten säästöjen myötä myös parantunut selvästi. Liikevoitto (EBIT) oli 11,8 (5,2) milj. euroa ja liikevoitto-% oli 21,0 (15,8). Liiketoimintariskit Ramirentiin kohdistuu useita liiketoimintariskejä. Tiettyjä riskitekijöitä, joita kuvataan alla ottamatta kantaa niiden väliseen tärkeysjärjestykseen, pidetään olennaisina Ramirentin kehitykselle tulevaisuudessa. Alla kuvatut riskit eivät ole ainoita riskejä, mutta ne muodostavat ydinosan Ramirentiin ja sen osakkeenomistajiin kohdistuvista riskeistä. Pääasialliset Ramirentin liiketoimintaan, liiketoiminnan kannattavuuteen ja sen taloudelliseen asemaan vaikuttavat riskit muodostuvat niistä riskeistä, jotka liittyvät rakennusteollisuuden taloudellisiin sykleihin ja kilpailutilanteeseen niillä maantieteellisillä alueilla, joilla yhtiö harjoittaa liiketoimintaa. Siitä huolimatta, että Ramirentin liiketoiminnot ovat maantieteellisesti hajautetut, voivat laskusuhdanteet tai markkinoiden koventunut kilpailutilanne vaikuttaa yhtiöön kielteisellä tavalla. Liikevaihto ja tulos vaihtelevat vuosineljänneksestä toiseen johtuen pääasiassa yhtiön asiakaskunnan vuokraustoiminnan kausittaisesta vaihtelusta. Asiakkaiden vuokrausaktiviteetti on alhaisin talvella. Yhtiön kasvustrategia perustuu osittain yrityshankintoihin. Potentiaalisten hankintakohteiden identifiointi on näin ollen Ramirentille tärkeää. Yrityskohtaisten riskien, jotka voivat olla enemmän tai vähemmän tunnettuja, lisäksi hankintoihin liittyvät olennaiset riskit sisältävät myös riskit sille, että asiakkaita tai avainhenkilöitä päättää lopettaa yhteistyönsä hankitun kohteen kanssa. Näiden lisäksi hankintoihin liittyy hankinnan jälkeisiä riskejä. Kasvustrategia sisältää myös liiketoiminnan laajentamista uusille maantieteellisille markkinoille, joihin liittyy kulttuurisidonnaisia, poliittisia, taloudellisia, viranomaisista johtuvia ja lainsäädännöllisiä maakohtaisia riskejä. Ramirentin avainhenkilöiden motivaatio ja osaaminen, niin toimipiste- kuin johtotasollakin, on yhtiön menestykselle ensiarvoisen tärkeää. Epäonnistumisella avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja pitämisessä yhtiön palveluksessa voi olla kielteinen vaikutus Ramirentin liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Konsernin liiketoimintaan vaikuttaa ympäristön suojelua ja ammatillista työterveyttä ja työturvallisuutta sääteleviä lakeja. Kyseiset lait säätelevät asiakokonaisuuksia kuten jäte- ja tulvavesien sekä kiinteiden ja vaarallisten jätteiden ja aineiden käsittelyä sekä ilmanlaatua. Tällä hetkellä yhtiöön ei kohdistu vaateita yllä mainituissa asioissa, mutta korvausvaatimusten ja hyvitysmaksujen esiintymistä tulevaisuudessa ei voida sulkea pois.

8 8(70) Yhtiö soveltaa liiketoiminnassaan hajautettua organisaatiomallia, joka antaa suuren toimintavapauden tytäryhtiöille. Liiketoiminnan hallinta sellaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi sen tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa implementointia tytäryhtiöissä olosuhteiden muuttuessa. Yhtiöön kohdistuu myös rahoitusriskejä, joista ulkomaan rahamäärän valuuttariskit ja korkoriski on katsottu olevan olennaisempia kuin muut rahoitusriskit. Konsernin Ruotsin ja Norjan liiketoimintojen laajuudesta johtuen kytkeytyvät ulkomaan rahamäärän valuuttariskit lähinnä Ruotsin kruunun (SEK) ja Norjan kruunun (NOK) kurssivaihteluihin. Korkoriski vuorostaan on yksinomaan riippuvainen markkinakorkojen kehityksestä, koska Ramirentin rahoitus perustuu kuuden kuukauden Euribor-korkoon. Rahoitusriskeistä laadittu yksityiskohtainen selvitys on konsernitilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 27. Muutokset konsernirakenteessa Konsernirakenteen yksinkertaistamista jatkettiin aloittamalla niiden ruotsalaisten Altiman mukana hankittujen yhtiöiden, joilla ei ole liiketoimintaa, fuusiointi Ramirent AB:hen. Muutokset konsernijohdossa Ramirent Oyj:n hallitus valitsi DI Kari Kallion Ramirent-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Kari Kallion työsuhde alkoi syyskuussa 2005 ja hän otti vastaan toimitusjohtajan tehtävät Kallio seurasi tehtävässä Erkki Norviota. Ekonomi Eivind Bøe nimitettiin syksyllä 2005 Ramirentin norjalaisen tytäryhtiön Bautas AS:n toimitusjohtajaksi tammikuusta 2006 alkaen. Insinööri Kari Aulasmaa nimitettiin Suomen maajohtajaksi alkaen. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin (2.346) henkilöä. Vuoden 2004 vertailuluvuissa Altiman henkilöstö on mukana vain yksitoista kuukautta ja Treffcon henkilöstö kymmenen kuukautta. Tilivuoden lopussa henkilöstön määrä oli (2.317), josta 558 (525) työskenteli Suomen toiminnoissa, 576 (554) Ruotsin toiminnoissa, 548 (535) Norjan toiminnoissa, 200 (165) Tanskan toiminnoissa ja 796 (538) Europen toiminnoissa. Osakkeet ja osakepääoma Huhtikuun 11. päivänä 2005 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti: muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön vähimmäispääoma on euroa ja enimmäispääoma euroa. lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa korottamatta (osakesplit). Osakesplit toteuttiin siten, että jokainen yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,85 euron osake jaettiin siten, että kutakin osaketta vastaan sai kaksi (2) uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,425 euron osaketta.

9 9(70) korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla uusia osakkeita antamatta ,53 eurolla. Rahastoannissa osakepääoman korotusta vastaava määrä siirrettiin ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannin seurauksena yhtiön osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo nousi 0,425 eurosta 0,43 euroon. Muutokset merkittiin kaupparekisteriin , jonka jälkeen Ramirentin osakepääoma oli ,58 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Splitattu osake tuli kaupankäynnin kohteeksi Ramirentin vuoden 2002 optio-ohjelman A-sarjan optioilla merkittiin katsauskaudella uutta osaketta ja niiden seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin eurolla. Korotukset merkittiin kaupparekisteriin , , ja Osana Agentrade-Plusz Kft:n kauppahintaa Ramirent Oyj:n hallitus suuntasi annissa Agentraden myyjille uutta osaketta. Suunnatun annin seurauksena Ramirentin osakepääoma nousi ,29 eurolla. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkoi Helsingin Pörssin päälistalla Ramirentin osakepääoma oli ,87 euroa ja osakkeiden lukumäärä kpl. Optio-oikeudet 2002 Ramirent Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti optio-ohjelman perustamisesta. Optioiden lukumäärä oli Näistä merkittiin tunnuksella 2002A ja tunnuksella 2002B. Yhtiön hallitus päätti mitätöidä tytäryhtiönsä hallussa olevat A-optiota ja B-optiota. Edellisen vuoden puolella oli mitätöity kummastakin sarjasta optiota. Mitätöintien ja osakemerkintöjen jälkeen 2002Aoptioita oli vuoden lopussa jäljellä kappaletta ja 2002B-optioita kappaletta. Ramirent 2002B sarjan optiot liitettiin arvo-osuusjärjestelmään ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla alkaen. Ramirent 2002A -sarjan optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla jo alkaen. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2002A ja 2002B Ramirent Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään kaksi kirjanpidollisesta vasta-arvoltaan 0,43 euron suuruista osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan, joka on 13,16 euroa. Yhden osakkeen laskennallinen merkintähinta on 6,58 euroa. Optio-oikeuksien perusteella yhtiön osakepääomaa voi korottaa enintään eurolla. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2002A on ja optio-oikeudella 2002B Osakevaihto ja kurssikehitys Tilikauden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli ( ) kpl ja 299,84 (114,78) milj. euroa eli osakekannasta 71,9 % (53,5 %) vaihtoi omistajaa. Vuoden ylin kurssinoteeraus oli 24,85 (10,50) euroa ja alin 9,85 (6,42) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 15,67 (8,16) euroa ja kauden viimeisen pörssipäivän noteeraus oli 24,85 (9,93) euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli ( ) euroa. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Ramirent Oyj:n hallitus nimitti DI Kari Kallion Ramirent-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi alkaen.

10 10(70) Ramirent Oyj:n vuoden 2002A ja 2002B -optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä uutta Ramirentin osaketta Merkintähinta oli optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 6,58 euroa osakkeelta. Merkintöjä vastaava Ramirentin osakepääoman korotus euroa merkittiin kaupparekisteriin Ramirentin osakepääoma on korotuksen jälkeen ,87 euroa ja osakkeiden lukumäärä kappaletta. Ramirent Oyj:n hallitus päätti laajentaa liiketoimintaa Tsekin tasavaltaan. Ramirent allekirjoitti sopimuksen, jolla se osti puolalaisen tytäryhtiönsä Ramirent Scaffolding Sp. z o.o. n jäljellä olevan 25 %:n vähemmistöosuuden yhtiön viideltä yksityiseltä osakkeenomistajalta. Tulevaisuuden näkymät Konevuokrausmarkkinoiden uskotaan kasvavan vuonna 2006 maltillisesti Pohjoismaissa, kun taas Itä- ja Keski- Euroopassa markkinoiden uskotaan kasvavan voimakkaasti. Ramirent jatkaa investointejaan uuteen kapasiteettiin, etsii uusia yritysostokohteita ja on hyvässä asemassa hyötyäkseen markkinoiden kasvusta. Ramirent-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen ennen veroja paranevan vuonna 2006 edelliseen vuoteen verrattuna. Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Alkuvuonna hallituksen jäseninä toimivat Raimo Taivalkoski (pj, pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti), Kaj-Gustaf Bergh, Eigil Flaathen ( pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti), Matti Haapala, Peter Hofvenstam, Ulf Lundahl ja Erkki Norvio. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi Peter Hofvenstam (pj), Kaj-Gustaf Bergh (varapj.), Torgny Eriksson, Matti Haapala, Ulf Lundahl ja Erkki Norvio. Vuonna 2005 toimitusjohtajana toimi Erkki Norvio. Tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajanaan KHT Pauli Salminen. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat tuhatta euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat euroa, josta tilikauden voitto on ,66 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,60 euroa osaketta kohti, yhteensä ,40 euroa. Osakemääränä on käytetty osinkoon oikeuttavien osakkeiden määrää. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen, osingonjaon täsmäytyspäivä on ja maksupäivä on ]

11 11(70) Tilintarkastuskertomus [Ramirent Oyj:n osakkeenomistajille Olemme tarkastaneet Ramirent Oyj:n kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja liitetiedot sekä Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti laaditut toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta, emoyhtiön tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät toimintakertomus ja tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Konsernitilinpäätös EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös, joka osoittaa ,02 euron voittoa, antaa näiden standardien ja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto Emoyhtiön tilinpäätös, joka osoittaa ,66 euron voittoa, on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsinki 7. maaliskuuta 2006 KPMG OY AB Pauli Salminen KHT]

12 12(70) Konsernitilinpäätös - IFRS Konsernin tuloslaskelma

13 13(70) Konsernin tase

14 14(70) Konsernin rahavirtalaskelma

15 15(70) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

16 16(70) Konsernitilinpäätöksen liitetiedot [Liiketoiminta Ramirent Oyj on Suomen lain mukaisesti perustettu suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rekisteröity käyntiosoite on Tapulikaupungintie 37, PL 31, Helsinki. Konsernin emoyhtiön, Ramirent Oyj:n, osakkeet on vuodesta 1998 lähtien listattu Helsingin pörssissä. Ramirentin liiketoiminta koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta rakentajille ja teollisuudelle. Yhtiö tarjoaa lisäksi koneiden ja laitteiden vuokraukseen liittyviä palveluja sekä käy vähäisessä määrin kauppaa rakennuskoneilla, -laitteilla sekä rakennustoimintaan liittyvillä tavaroilla ja tarvikkeilla. Ramirent on kansainvälinen yhtiö, joka toimii 11 maassa: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Unkari, Venäjä ja Ukraina. Liiketoimintaa harjoitetaan kyseisissä maissa sijaitsevien 270 vuokraustoimipisteen kautta. Ramirentillä oli vuoden 2005 lopussa työntekijää. Konsernin liikevaihto oli 389 milj. euroa, josta 77 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yleistä Ramirent Oyj:n vuoden 2005 konsernitilinpäätös on ensimmäinen yhtiön kansainvälisen IFRS -tilinpäätöskäytännön mukaisesti laatima tilinpäätös. Ennen vuotta 2005 Ramirent laati ja julkaisi vuotuisen konsernitilinpäätöksensä suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedot, jotka esitettiin yhtiön 2004 tilinpäätöksessä suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti, on muunnettu IFRS -tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Kaikki vuoden 2005 konsernitilinpäätöksen tiedot on siten esitetty IFRS -tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Ramirentin IFRS -siirtymäpäivä oli Vuoden 2004 vertailutietojen esittämisessä on hyödynnetty eräitä IFRS 1 siirtymästandardin sallimia helpotuksia. Käytetyt helpotukset on selvitetty jäljempänä esitetyssä tilinpäätösperiaatteiden kuvauksessa sekä kohdassa Siirtyminen IFRS -raportointiin. IFRS -siirtymän vaikutukset suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisiin vuoden 2004 tilinpäätöstietoihin sekä tehdyt oikaisut on selvitetty jäljempänä kohdassa Siirtyminen IFRS -raportointiin. IFRS -oikaisujen vaikutukset vuoden 2004 osavuosikatsauksiin esitettiin (1/2005), (2/2005) ja (3/2005) julkaistuissa vuoden 2005 osavuosikatsauksissa. Vuoden 2005 ja 2004 tilinpäätös on laadittu kaikkien Ramirentin liiketoimintaan soveltuvien voimassa olleiden IFRS -standardien sekä SIC- ja IFRIC -tulkintojen mukaisesti. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansissa euroissa.

17 17(70) Konsernitilinpäätöksen laadintaperusteet Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäiseen hankintamenoon pois lukien johdannaissopimukset, osakeperusteiset maksut ja myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät. Johdannaissopimukset arvostetaan vuonna 2005 käypään arvoon. IFRS 1 siirtymäsäännösten mukaisesti Ramirent ei ole oikaissut vuotta 2004 johdannaissopimusten osalta. Ne on käsitelty ja esitetty vuoden 2004 vertailuluvuissa suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti. Ramirent soveltaa siten IAS 39 ja IAS 32 standardeja vuoden 2005 alusta lukien. Osakeperusteiset maksut kirjataan tuloslaskelmaan niiden myöntämispäivän käyvästä arvosta. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät arvostetaan myynnistä aiheutuvilla kuluilla vähennettyyn käypään arvoon tai tätä alempaan kirjanpitoarvoon. Ennen (IFRS -siirtymähetki) tapahtuneista liiketoimintojen yhdistämisistä johtuva liikearvo on vuoden 2003 suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisessa tilinpäätöksessä arvostettu kirjanpitoarvoonsa. Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukainen vuoden 2003 lopun kirjanpitoarvo on puolestaan liikearvon alkuperäisen hankintamenon ja vuoden 2003 loppuun mennessä kertyneiden suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisten poistojen erotus. Näiden liikearvoerien luokittelua tai kirjanpidollista käsittelyä ei ole muutettu yhtiön avaavassa IFRS -taseessa. Liikearvo on arvostettu IFRS -siirtymäpäivän jälkeen kirjatuilla arvonalentumistappioilla vähennettyyn oletushankintamenoon. Arviot IFRS -käytännön mukaisen konsernitilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia sekä yhtiön tilinpäätösperiaatteiden soveltamista koskevia valintoja. Vaikka nämä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen nykyhetken liike- ym. tapahtumista, toteutuneet tulokset saattavat kuitenkin poiketa arvioiduista. Yleisimmät ja merkittävimmät tilanteet, joissa johdon on turvauduttava harkintaansa ja arvioihin liittyvät seuraaviin päätöksiin: aineettomien ja aineellisten pitkäaikaisten omaisuusryhmien taloudelliset käyttöajat ja niiden poistoajat, aineettomista ja aineellisista pitkäaikaisista omaisuuseristä kerrytettävissä olevat rahamäärät, tulevien verotettavien tulojen todennäköisyys, jota vastaan vähennyskelpoiset väliaikaiset erot voidaan hyödyntää antaen perusteet laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen, vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvo, myyntisaamisten käypä arvo (kerrytettävissä oleva rahamäärä), kuluvarausten määrä, ehdollisten varojen ja/tai velkojen raportointi, liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen omaisuuserien käyvän arvon määrittäminen sekä arviot tulevasta liiketoiminnan kehityksestä ja muut arvonalentumistestaukseen liittyvät kysymykset.

18 18(70) Yhdistelyperiaatteet Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Ramirent Oyj:n ja kaikki tytäryhtiöt, jotka ovat joko välittömästi tai jonkin toisen tytäryhtiön välityksellä konsernin emoyhtiön määräysvallan alaisia. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konserniin ei vuosien 2004 tai 2005 aikana kuulunut osakkuus- tai yhteisyrityksiä. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaisesti, jossa hankitun yhtiön varat, velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankintahetken käypään arvoon. Hankintahetkellä tarkoitetaan päivää, jolloin tytäryhtiö siirtyy emoyhtiön määräysvaltaan. Tytäryhtiö yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintahetkestä lähtien siihen saakka, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiöön nähden päättyy. Omistusosuutta vastaavien hankitun yhtiön varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen käyvän arvon ylittävä osa omistusosuuden hankintamenosta kirjataan liikearvon hankintamenoksi. Se edustaa hankkijan vastaisen taloudellisen hyödyn kerryttämiseksi suorittamaa maksua, jota ei voida yksilöidä ja kirjata erillisiksi omaisuuseriksi. Liikearvoa ei poisteta vaan siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä ja mahdollinen arvonalentuminen arvioidaan vuosittain tai useammin, jos muuttuneet olosuhteet viittaavat siihen, että sen arvo on saattanut alentua. Konsernin tuloslaskelmaan, kirjataan liikearvon arvonalentumistappio, jos arvonalentumistestaus osoittaa, että liikearvon kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän, missä tapauksessa liikearvo kirjataan kerrytettävissä olevaan määrään. Alkuperäisen kirjauksen jälkeen liiketoimintojen yhdistämisestä johtuva liikearvo arvostetaan mahdollisilla arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon. Liikearvon arvonalentumistappioita ei voida peruuttaa. Hankitut nettovarat käsitellään hankittujen tytäryhtiöiden toimintavaluutassa ja muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan tilinpäätöspäivän valuuttakurssien mukaisesti. Tästä johtuen muu kuin euromääräinen liikearvo on riippuvainen valuuttakursseista, mikä aiheuttaa vaihtelua liikearvon ja käypään arvoon pääsemiseksi tehtyjen oikaisujen määrässä, kun nämä muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan. Ennen tapahtuneisiin liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät hankitut nettovarat on muunnettu kunkin tytäryhtiön toimintavaluuttaan tilinpäätöspäivän valuuttakursseilla. IFRS 1 standardin helpotuksen mukaisesti ennen IFRS -siirtymäpäivää ( ) toteutuneiden yritysostojen kirjanpitoarvoja ei ole oikaistu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisista vuoden 2003 lopun arvoista. Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan liikearvoa ei yksilöity samalla tavoin kuin IFRS -käytännön mukaisesti, vaan se poistettiin tasaerissä 5-20 vuoden aikana. Ennen siirtymäpäivää syntynyt liikearvo ei siksi ole täysin vertailukelpoinen siirtymäpäivän jälkeen hankitun liikearvon kanssa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä sisäiset katteet ja konsernin sisäiset osingot on eliminoitu. Konsernin sisäisiä tappioita ei ole eliminoitu, jos ne johtuvat arvonalentumisesta. Venäjän, joka katsottiin vuoden 2003 lopussa hyperinflaatiomaaksi, tytäryhtiöt yhdisteltiin aiemman suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti ns. monetary/non-monetary -menetelmällä. Koska Venäjä ei ole enää hyperinflaatiomaa, tämän yhdistelymenetelmän käyttö lopetettiin IFRS -siirtymäpäivänä ( ). Venäjän tytäryhtiöiden avaavien taseiden ruplamääräiset kirjanpitoarvot perustuvat vuoden 2003 lopun euromääräisiin tasearvoihin. Ramirentin tytäryhtiöiden vähemmistöosuudet esitetään konsernin tuloslaskelmassa erillään emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta osuudesta. Vastaavasti Ramirentin tytäryhtiöiden vähemmistöosuudet esitetään konsernitaseessa emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta omasta pääomasta erillisenä oman pääoman eränä. Ulkomaan valuutan määräiset tapahtumat Kunkin konserniyhtiön tulosta ja taloudellista tilannetta mitataan yhtiön toimintaympäristön valuutassa (toimintavaluutassa). Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on Ramirent Oyj:n toimintavaluutta.

19 19(70) Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat muunnetaan euroiksi tapahtuma-ajankohdan valuuttakurssin mukaisesti. Ulkomaan valuutan määräiset saamiset ja velat muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän valuuttakurssin mukaisesti. Kyseisistä liiketapahtumista ja ulkomaan valuutan määräisten varojen ja velkojen muuntamisesta johtuvat kurssivoitot ja -tappiot esitetään liiketoimintaan liittyvien erien osalta konsernituloslaskelman liikevoittoon vaikuttavina erinä ja rahoituserien osalta konsernituloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyn sijoituksen osaksi katsottuihin eriin liittyvät valuuttakurssierot kirjataan kurssieroina suoraan konsernitilinpäätöksen omaan pääomaan. Toimintavaluuttanaan muuta kuin euroa käyttävien konsernin tytäryhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi tilikauden keskikurssin mukaisesti. Näiden yhtiöiden taseet muunnetaan euroiksi tilikauden päätöspäivän valuuttakurssin mukaan. Yhdistelystä johtuva konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen kirjattujen tilikauden voittojen erotus, kuten myös hankittujen ulkomaisten tytäryhtiöiden hankittujen varojen eliminoinnista syntyvät kurssierot, kirjataan kurssieroiksi suoraan konsernitilinpäätöksen omaan pääomaan. Kun tytäryhtiö myydään tai puretaan, kaikki myytyyn tai purettuun tytäryhtiöön liittyvät aiemmin suoraan omaan pääomaan kirjatut kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan osana myynnistä tai purkamisesta aiheutuvaa voittoa tai tappiota. Ennen IFRS -siirtymäpäivää ( ) syntyneet suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaiset kurssierot on sisällytetty siirtymäpäivän voittovaroihin. Niitä ei tulouteta tuloslaskelmassa myynnistä tai purkamisesta johtuvana voittona tai tappiona vaikka tytäryhtiöt, joihin ne liittyvät lopulta myytäisiin tai purettaisiin. Segmenttiraportointi Segmenttitiedot esitetään Ramirentin ensisijaisen segmentin osalta, jotka on määritelty maantieteellisesti. Maantieteelliset segmenttitiedot perustuvat Ramirentin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja taloudelliseen raportointiin. Ramirentin maantieteelliset raportointisegmentit ovat: Suomi Ruotsi Norja Tanska Muu Eurooppa (Itä- ja Keski-Euroopan maat) Maantieteelliset tuloslaskelmatiedot esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tasetiedot esitetään varojen ja velkojen sijainnin perusteella. Konserni ei ole määritellyt toissijaista raportointisegmenttiä. Koska yhtiön kannattavuus ja sen liiketoiminnan riskit riippuvat ennen kaikkea sen maantieteellisten toimialueiden riskeistä, Ramirent ei raportoi toissijaisia segmenttitietoja. Konsernin sisäisten liiketapahtumien hinnoittelu maantieteellisten segmenttien välillä perustuu markkinahintoihin. Segmentin varat ja velat koostuvat sen liiketoiminnassaan käyttämistä eristä sekä konsernin yhteisistä eristä, jotka voidaan järkevällä perusteella kohdistaa segmenteille. Erät, joita ei kohdisteta segmenteille koostuvat rahoitus- ja veroeristä sekä koko konsernin yhteisesti käyttämistä varoista ja veloista.

20 20(70) Myynnin tuloutus Kaikki vuokratuotot ja tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan myyntituotoiksi. Liikevaihtona esitetään saadun tai saatavan vastikkeen todellisesta/käyvästä arvosta, josta on vähennetty annetut alennukset, välilliset verot ja muut myynnin perusteella suoranaisesti määräytyvät verot. Vuokratuotot ja tuotot vuokratuottoihin liittyvistä palveluista tuloutetaan sillä kaudella, jolloin palvelu tuotetaan asiakkaalle. Vaihto-omaisuuden myynnistä ja vuokrakoneiden ja -laitteiden myynnistä saadut tuotot tuloutetaan, kun niiden omistukseen liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet ostajalle eivätkä tavarat enää ole myyjän määräysvallan tai hallinnan alaisia. Työsuhde-etuudet Eläkevastuut Konsernin yritykset ovat kattaneet eläkevastuunsa paikallisten olojen ja käytäntöjen mukaisin eläkejärjestelyin. Eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia kaikissa muissa Ramirentin toimintamaissa paitsi Ruotsissa ja Norjassa, joissa on myös etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Maksupohjaisten eläkejärjestelyjen maksut kirjataan tuloslaskelmaan sen tilikauden kuluksi, johon ne liittyvät. Ruotsalaisen Ramirent AB:n etuuspohjainen eläkejärjestely on hoidettu PRI Pensionstjänst AB:n kautta ja sitä hallinnoi Alecta. Norjassa viisi Bautas AS:n etuuspohjaista eläkejärjestelyä on hoidettu Storebrand Livsförsikring AS - henkivakuutusyhtiön kautta. Näihin eläkejärjestelyihin liittyvät etuuspohjaiset eläkevelvoitteet on kirjattu taseeseen vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella. Nämä vakuutusmatemaattiset laskelmat on laadittu käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää ja oleellisesti juoksuajaltaan etuuspohjaisia eläkevastuita vastaavien matalariskisten valtionobligaatioiden tai yrityslainojen noteerattua korkoa tilinpäätöspäivänä. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kulut kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyn piiriin kuuluvan henkilöstön odotetun palvelusajan kuluessa. Vakuutusmatemaattisia voittoja ja/tai tappioita, jotka eivät ylitä 10 % etuuspohjaisen eläkevelvoitteen nykyarvosta tai 10 % tätä suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta ei kirjata eläkevastuuksi taseeseen (ns. putkimenetelmä). Siinä määrin kuin vakuutusmatemaattiset voitot ja/tai tappiot ylittävät edellä mainitun 10 % rajan, ne kirjataan tuloslaskelmaan eläkekulujen lisäykseksi/vähennykseksi yllämainittuun järjestelyyn osallistuvien henkilöiden keskimääräisen odotetun jäljellä olevan palvelusajan kuluessa. Ramirent ei ole käyttänyt standardin IFRS 1 helpotusta, jonka mukaisesti kaikki IFRS -siirtymäpäivään mennessä kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot olisi voitu kirjata IFRS -siirtymäpäivänä ( ) taseeseen. Kirjaamatta jätetyt vakuutusmatemaattiset tappiot olivat IFRS -siirtymäpäivänä yhteensä tuhatta euroa laskennallisine veroineen (886 tuhatta euroa ilman laskennallista verovelkaa). Osakeperusteiset maksut Ramirent on soveltanut standardia IFRS 2 Osakeperusteiset maksut kaikkiin jälkeen myönnettyihin optiooikeuksiin riippumatta siitä onko kyseisten oikeuksien toteutuspäivä ennen vai jälkeen Optio-oikeudet on arvostettu Black & Scholes arvostusmenetelmän mukaiseen myöntämispäivän käypään arvoonsa. Myöntämispäivän käypä arvo kirjataan kuluksi tasaerinä optioiden ansainta-ajan kuluessa. Myöntämispäivän laskettu käypä arvo perustuu Ramirentin arvioon ansainta-ajan lopussa annettavien optio-oikeuksien lukumäärästä. Muutokset annettavien optioiden odotetussa määrässä huomioidaan kunkin tilikauden päättyessä. Muutosten vaikutus kirjataan tuloslaskelmaan. Kun optio-oikeudet toteutetaan, kuluilla vähennetyt saadut maksut kirjataan osakepääomaan ja ylikurssirahastoon.

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Vuosikertomus 2009 Tilinpäätös Missio Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme hallitsemaan paremmin viestintäänsä sekä lisäämään viestinnän vaikuttavuutta ja tehokkuutta. VISIO Tavoitteenamme on saavuttaa yhä

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot