GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi"

Transkriptio

1 KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää? Miksi kassaennustaminen epäonnistuu? ROI-ystävällinen kehityshanke Mikä tämän oppaan tarkoitus on? Kenelle opas on tarkoitettu? Mikä Guerilla Treasurer? KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET 6 Mitä kassaennustaminen on? Miten kassavirtoja tulisi ennustaa? KEHITYSHANKE 7 Vaihe 1: Hankkeen määrittely Vaihe 2: Johdon sitouttaminen Vaihe 3a: Ennustamisen suunnittelu Vaihe 3b: Liiketoimintayksiköiden motivointi Vaihe 4: Kick-off KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 13 Seuranta ja kommunikointi Kehityshankkeet MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 15 Yhdistät hankkeen laajaan Cash Management hankkeeseen Pidät hanketta järjestelmähankkeena Oletat asioiden tapahtuvan Liian kunnianhimoiset tavoitteet Haet kaikkiin asioihin yhteisymmärrystä Katsot asiaa vain konsernihallinnon näkökulmasta LOPPUSANAT 19 SISÄLLYSLUETTELO 2

3 JOHDANTO Miksi kassaennustaminen on tärkeää? Likviditeetin tehokas hallinta on oleellinen osa käyttöpääoman tehokasta hallintaa, mikä on yksi yritysten taloushallinnon keskeisiä tavoitteita. Tehokkaan likviditeetin hallinnan edellytyksenä on, että yrityksellä on: DDReaaliaikanen tieto käytettävissä-olevista kassavaroista DDTyökalut kassavarojen siirtämiseen pankkien ja tilien välillä DDLuotettavat ja oikea-aikaiset kassaennusteet Kassaennustaminen on siis oleellinen osa palapeliä, jolla yhtiö pystyy tehostamaan käyttöpääomansa hallintaa. Tästä johtuen kassaennustaminen on viime vuosina ollut toistuvasti yritysten rahoitustoiminnon kehityshankkeiden terävimmässä kärjessä. Miksi kassaennustaminen epäonnistuu? Vaikka kassaennustaminen on hyvin yksinkertaista, niin silti monet yritykset onnistuvat möhlimään sen. Olen saanut yrityksiltä mm seuraavia syitä siihen, miksi kassaennustamista ei ole saatu toimimaan heidän yrityksessään: DDResurssien ja rahoituksen niukkuus DDJärjestelmäintegraatioiden työläys DDVaikeudet saada liiketoimintayksiköt raportoimaan luotettavasti DDOmiin prosesseihin sopivien ennustetyökalujen puute Todellisuudessa yritykset tekevät hankkeistaan liian monimutkaisia. Kassaennustamisen kehittämistä ei pidä nähdä massiivisena projektina, jonka seurauksena syntyy täydellinen ratkaisu. Parhaat tulokset saadaan, kun yhtiö omaksuu ns. baby step mallin, jossa kassaennustamisen kehittäminen nähdään jatkuvana kehitys- ja oppimishankkeena. Näin toimien hanke voidaan käynnistää hyvinkin niukoilla resursseilla. Olennaista hankkeessa ei ole se miten kassaennusteesta saadaan täydellinen, vaan kuinka nopeasti se saadaan nykyistä paremmaksi. ROI-ystävällinen kehityshanke Kassaennustamishanke on yleensä vain yksi kehityshanke muiden joukossa ja valitettavan usein se jää muiden hankkeiden jalkoihin. JOHDANTO 3

4 Vaikka rahoitustoiminto on yhtiön liiketoiminnan tukitoiminto, sen investointeihin sovelletaan samaa mallia kuin suoraan liiketoimintaan liittyviin investointeihin eli kuinka nopeasti sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin. Tästä syystä rahoitustoiminnon tulee laskea jokaisen keskenään kilpailevan kehityshankkeen ROI ja priorisoitava hankkeet sen mukaisesti. Oikein toteuttuna kassaennustamishanke on hyvin ROI-ystävällinen; pienilläkin investoinnilla on mahdollista saada merkittäviä tuloksia hyvin nopeasti. Mikä tämän oppaan tarkoitus on? Tämän oppaan tarkoituksena on käydä läpi kassaennustamisen perusteita ja perehdyttää lukija onnistuneen kassaennustamisen edellytyksiin. Lisäksi opas kuvaa vaiheittain yksinkertaisen, nopeasti toteutettavan kassaennustamisen kehityshankkeen. Opas antaa vastaukset mm seuraaviin kysymyksiin: DDMiten säästät yhtiösi rahoja ja resursseja hankkeessa? DDMiten vältät viivästykset hankkeen aikana? DDMiten sitoutat liiketoimintayksiköt mukaan hankkeeseen DDMiten parannat ennusteiden laatua? DDMiten vältät möhlimästä hanketta? Kenelle opas on tarkoitettu? Opas on tarkoitettu yritysten talous- ja rahoitusjohdolle sekä kassaennustamisen kehityshankkeisiin osallistuville henkilöille. Saat oppaasta rahanarvoisia vinkkejä, jos: DDOlet kiinnostunut kehittämään yrityksesi käyttöpääoman hallintaa DDHaluat saada tuloksia nopeasti DDEt halua tuhlata kottikärryllistä rahaa yksinkertaisen asian toteuttamiseen DDHaluat välttää turhat virheet Mikä Guerilla Treasurer? Sissi taistelee vähäisillä resursseilla ylivoimaista vastustajaa vastaan, täkeimpinä aseinaan nokkeluus ja palava tahto asiansa puolesta. Vastaavalla tavalla yrityksen rahoitustoiminto on pakotettu taistelemaan vähäisillä resursseilla JOHDANTO 4

5 ja vaatimattomalla budjetilla alati muuttuvia markkina-, kirjanpito ja johdon vaatimuksia vastaan. Onnistuakseen tässä, rahoitustoiminto tarvitsee voimakkaan tahdon lisäksi aimo annoksen tervettä maalaisjärkeä. Kutsun tällaisen rahoitustoiminnon vetäjää nimikkeellä Guerilla Treasurer. Kirjoittaja: Timo Hämäläinen Olen reilun 20 vuoden ajan toiminut läheisessä yhteistyössä eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten rahoitustoimintojen kanssa. Aloitin urani pankissa (Kansallis-Osake-Pankin dealing-huoneessa), mistä siirryin yritys-treasuryyn (Rauma ja Metso konsernit) ja vuodesta 2000 lukien olen toiminut perustamani Exidio Oy:n toimitusjohtajana. Näiden vuosien aikana olen erikoistunut yhtiöiden B2T prosesseihin, eli liiketoimintayksiköiden ja keskitetyn rahoitustoiminnon väliseen kanssakäymiseen. Olen osallistunut kymmenien eri maissa toimivien yritysten rahoitustoiminnon kehityshankkeisiin, hyvin usein kassaennustamisen saralla. Olen pitänyt B2T -alueesta luentoja sekä IIR:n että EuroFinancen seminaareissa, kirjoittanut asiantuntija-artikkeleita mm GTNews:iin ja Journal of Corporate Treasury Management -lehteen sekä koonnut aihetta käsittelevän B2T-manuaalin. Kirjoitan myös enemmän tai vähemmän aiheellisia huomioitani treasury-maailman kummallisuuksista osoitteessa JOHDANTO 5

6 KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET Mitä kassaennustaminen on? Kassaennustamisen tarkoituksena on ennustaa yhtiön tulevia kassavirtoja ja sitä kautta yhtiön tulevaa likviditeettitilannetta. Yleisimmässä mallissa liiketoimintayksiköiden edustajat laativat omat ennusteensa, jotka kootaan konsernihallinnossa konsolidoituksi koko yhtiön kattavaksi ennusteeksi. Aktiivisesti kassavarojaan hallinnoivalle yhtiölle lyhyt päivätason ennustaminen toimii päivittäisenä likviditeetinhallinnan työkaluna. Sen avulla yhtiö varmistaa että sillä on riittävästi, mutta ei kuitenkaan ylimääräistä likviditeettiä käytössään. Viikko- ja kuukausitason ennustamisella kerätään tietoa pidempää rahoitussuunnittelua varten. Niiden avulla yhtiö pyrkii ennakoimaan muutoksia rahoitustarpeissaan. Miten kassavirtoja tulisi ennustaa? Ei ole olemassa yhden koon ennustemallia. Ennustamistapaan vaikuttaa yhtiön kassavirtojen tasaisuus ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Yhtiö, jonka kassavirrat toistuvat lähestulkoon samanlaisina kuukaudesta toiseen, voi menestyksekkäästi käyttää historiatietoja kassaennusteensa pohjana. Toinen ääripää on projektiliiketoimintaa harjoittava yritys, jonka kassavirrat muodostuvat suurista yksittäisistä eristä, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön kassavaroihin. Näiden yhtiöiden osalta liiketoimintayksiköiden aktiivinen ennustaminen on tärkeämmässä roolissa. KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET 6

7 KEHITYSHANKE Se kuinka paljon kehityshankkeeseen tuhrataan aikaa on riippuvainen yhtiön omista valinnoista. Koska huono tai kokonaan puuttuva kassaennustaminen maksaa yhtiölle merkittäviä summia, keskityn tässä oppaassa kuvaamaan, miten ja miksi hanke kannattaa käynnistää ja toteuttaa nopeasti. Kokemukseni mukaan hankkeen pystyy toteuttamaan kuukauden aikana. Nopean toteutuksen edellytyksenä on johdon näkyvä tuki hankkeelle. Lisäksi hankkeella tulee olla vastuuhenkilö, joka pystyy tekemään päätöksiä sovittujen raamien sisällä. Vastuuhenkilön tulee tietyissä asioissa toimia sisäisenä diktaattorina. Jos kaikki asiat pitää sopia ja hyväksyttää kaikilla hankkeen osapuolilla, hanke tulee takuuvarmasti viivästymään. Erityisen tärkeäksi vastuuhenkilön rooli muodostuu ennustejärjestelmää valittaessa. Siihen voi nimittäin tuhrautua aikaa mitä tahansa muutamasta viikosta yli vuoteen. Diktaattorin valta pitää kuitenkin selkeästi rajata hankkeen määrittelyvaiheessa. Yleensä diktaattorin rooli sälytetään rahoitustoiminnosta vastaavalle johtajalle. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että kuukaudessa ei rakenneta täydellistä ennustamista. Kassaennustaminen on yksi yrityksen rahoitustoiminnon avainprosesseista ja se pitääkin nähdä yksittäisen kehitysrypistyksen sijaan jatkuvan kehityksen kohteena. Kuukaudessa saadaan rakennettua terve pohja, mitä on helppo tiedon lisääntyessä kehittää edelleen. Vaihe 1: Hankkeen määrittely Hanke aloitetaan määrittelemällä sen tavoitteet ja minkälaisia resursseja niiden saavuttaminen edellyttää. Säästötavoitteet Säästötavoitteiden osalta tulee määritellä kuinka paljon puutteellinen kassaennustaminen tällä hetkellä maksaa yhtiölle ja kuinka paljon hankkeen avulla tilannetta pyritään parantamaan. Oheisessa esimerkissä on kuvattu Yhtiön Y säästötavoite. Yhtiö Y siis tavoittelee 60,000 euron vuotuista säästöä kassaennustamisen tehostamisen kautta. Jokainen kuukausi jonka ajan hanketta lykätään tai kun hanke viivästyy, maksaa siis yhtiölle viisi tuhatta euroa. KEHITYSHANKE 7

8 Esimerkki yhtiön säästötavoitteesta: Yhtiöllä Y on puuttellisen kassaennustamisen vuoksi kertynyt laiskaa rahaa eli ylimääräistä likviditeettiä (idle cash) eri puolelle yritystä kassapositiivisiin liiketoimintayksiköihin yhteensä keskimäärin 2 Meur. Samaan aikaan osa yrityksen tytäryhtiöistä käyttää paikallisten pankkien limiittejä yhteensä keskimäärin 1 Meur:n edestä kattaakseen lyhyet rahoitustarpeensa. Arvioitu vuotuinen kokonaiskustannus on seuraava: Idle cash laskettuna 4% mukaisesti*: yhteensä 80 keur Overdraft 2 % lainamarginaali huomioiden: yhteensä 20 keur Hankkeen tavoitteena on laskea yhtiön idle cash puoleen ja lopettaa paikallisten overdraft-limiittien käyttö. Säästötavoite vuositasolla on siis yhteensä 60 keur. (* idle cash kustannus voidaan laskea joko lainakustannuksen ja idle cash tuoton erotuksena tai laskemalla hyöty jos vapautunut idle cash käytetään taseen keventämiseen maksamalla lainoja pois) Aikataulutavoitteet Aikatalutavoitteeseen vaikuttaa se, kuinka paljon hankkeen avainresurssit voivat hankkeeseen osallistua. Mikäli hankkeelle voidaan irrottaa täysaikaisia resursseja, voidaan hanke toteuttaa hyvinkin nopeasti. Resurssien käyttö Resurssien käytön osalta määritellään mitä resursseja on käytettävissä ja kuinka paljon niitä voidaan hankkeeseen käyttää. Mitä paremmin yhtiö tietää mitä on tekemässä, sitä vähemmän resursseja hanke vaatii. Kustannukset Hankkeen määrittelyvaiheessa listataan myös kaikki toteutukseen liittyvät kustannukset. Niihin kuuluvat mm mahdolliset ulkopuoliset konsulttikulut, kassaennustetyökalun kustannukset sekä matkakulut. Lisäksi epäsuorat kustannukset on syytä huomioida; näitä ovat lähinnä omien resurssien palkkakulut. Vaihe 2: Johdon sitouttaminen Ylimmältä johdolta tuskin heruu hankkeelle siunausta, jos sen hyötyjä ei pystytä selkeästi osoittamaan. Jos hanke on määritelty edellisen kappaleen mallin mukaisesti, niin tavoiteltavien säästöjen, aikataulun ja kustannusten kaut- KEHITYSHANKE 8

9 ta saadaan laadittua ROI-laskelma, jonka pohjalta ylimmän johdon on helppo ottaa kantaa investointiesitykseen. Hankkeen onnistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa. Uusi hanke on huomattavasti helpompi myydä heille, jos sillä on yhtiön ylimmän johdon siunaus ja näkyvä tuki. Tästä syystä johdolta tulee vaatia enemmän kuin pelkkää rahoitusta hankkeella; johdon tulee antaa hankkeelle myös sisäisen asiakkaan kasvot. Vaihe 3a: Ennustamisen suunnittelu Suunnitteluvaiheessa määritellään, miten ennustaminen tullaan toteuttamaan: DDMitä tietoa kerätään? DDKuinka usein? DDMillä tarkkuudella? DDMillä työkalulla? DDMiten käyttöönotto toteutetaan? DDMiten seuranta toteutetaan? Ennustemalli määrittely Ennustemallin määrittelyssä päätetään mitä tietoa ennustetaan. Tässä vaiheessa mopo helposti karkaa käsistä; kerätään varmuuden vuoksi vähän kaikkea tietoa, jos vaikka sitä tulevaisuudessa tarvittaisiin. Onkin syytä pitää mielessä miksi ennustamista tehdään ja mitkä tiedot ovat sen kannalta olennaisia. Yksinkertaisimmillaan tarvitaan vain tieto siitä, kuinka paljon kassan oletetaan muuttuvan. On kuitenkin käytännöllistä jakaa tämä vähintään ennustettuihin tuloihin ja menoihin per valuutta. Käytännössä tämänkin jakaminen edelleen on perusteltua. Tulo- ja menoennusteet voidaan tehdä erikseen esimerkiksi myyntituloille ja ostomenoille, veroille sekä rahoituserille. Ennustetyökalun valinta Ennustaminen voidaan toteuttaa joko excelin tai kaupallisen ohjelmiston avulla. Excelin hyviä puolia ovat sen joustavuus ja edullisuus. Sen huonoja puolia ovat mm manuaalisen työn määrä (mikä lisää myös virheiden mahdollisuutta) sekä rajallinen integroitavuus ulkopuolisiin järjestelmiin. Lisäksi se on yleensä yhden henkilön rakentama luomus, jonka tuki päättyy sillä hetkellä, kun kyseinen henkilö jättää yrityksen. Kaupallisen ohjelmiston hyviä puolia ovatkin jatkuva tuki ja kehitystyö sekä integroitavuus esimerkiksi yhtiön reskontra- ja pankkijärjestelmiin. Puhtaasti web-pohjaiset vuokrapalveluna tarjottavat SaaS (software as a service) rat- KEHITYSHANKE 9

10 Miksi Guerilla Treasurer rakastaa SaaS-ratkaisuja? Hankkeen määrittelyvaiheessa on määritelty kuinka paljon hankkeen venyminen maksaa yhtiölle. Määrittelyvaiheen esimerkissä laskettiin että jokainen viivästynyt kuukausi maksaa yhtiölle 5 keur. Sillä kestääkö hanke kuukauden vai vuoden on siis suuri merkitys. Merkittävin hankkeen kestoon vaikuttava tekijä on kassaennustesovelluksen valinta. Jos yhtiö lähtee esimerkiksi IT osastonsa painostuksesta RFI / RFP / RFQ (informaatio- ja tarjouspyyntö) linjalle, niin hankkeen hinta nousee väistämättä. Jos yhtiö päätyy vielä perinteiseen asennettavaan ohjelmistoon, jonka käyttöönotto mahdollisine kustomointeineen vie esimerkiksi 6 kk, on pelkästään sovelluksen takia hankkeeseen kulunut aikaa helposti jo vuosi. Guerilla treasurer päätyy web-pohjaiseen best practise -sovellukseen, joka tarjotaan vuokrasovelluksena (SaaS, eli software as a service). Siksi Guerilla treasurer rakastaa SaaS-ratkaisuja. kaisut ovat otettavissa käyttöön muutamassa viikossa. Siksi ne ovat sopivia ratkaisuja näin nopeasti toteutettavissa hankkeissa. SaaS-mallin vaihtoehdon, perinteisen, yritykselle asennettavan ohjelmiston käyttöönotto kestää yleensä useita kuukausia. Tämä viivästyminen nostaa merkittävästi hankkeen kustannuksia. Monet pankit tarjoavat asiakkailleen tänä päivänä edullisia, helppokäyttöisiä ja nopeasti käyttöönotettavia SaaS-ratkaisuja kassaennustamiseen. Liiketoimintayksiköiden tarpeet Kassaennustamiseen osallistuvista henkilöistä suurin osa on liiketoimintayksiköiden edustajia, joilla ei yleensä ole juurikaan aikaa tai osaamista rahoituksen prosesseihin. Siksi sekä ennustemallia että järjestelmää valittaessa on huomioitava liiketoimintayksiköiden tarpeet. Ennustamisen pitää olla helppoa ja selkeää, jotta liiketoimintayksiköllä ei kulu turhaa aikaa sen toteuttamiseen. Valitun järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja sen pitää mahdollistaa integraatiot liiketoimintayksiköiden järjestelmiin manuaalisen työn vähentämiseksi. Integraatioihin ei kuitenkaan kannata sännätä heti alkuvaiheessa, jotta hanke saadaan toteutettua nopeasti. Niitä kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun ennustamisesta on opittu riittävästi. Vaihe 3b: Liiketoimintayksiköiden motivointi Ylimmän johdon näkyvällä tuella varmistetaan, että liiketoimintayksiköt tulevat tekemään pyydettyjä kassaennusteita. Tämä ei kuitenkaan vielä takaa, KEHITYSHANKE 10

11 että he tekisivät laadukkaita ennusteita. Sitä varten hankkeessa tulee keskittyä myös liiketoimintayksiköiden motivointiin. Motivointi toteutetaan perustelemalla, miksi kassaennustaminen on yhtiölle tärkeää ja miten liiketoimintayksikön tulee toimia, jotta kassaennustamisen tavoitteet saavutetaan. Sisäiset asiakkaat Motivoinnin toteutus on selkeämpää, jos konsernihallinto käsittää roolinsa aidosti palvelukeskukseksi ja liiketoimintayksiköt sen sisäisiksi asiakkaiksi. Koska asiakas on aina oikeassa, niin konsernihallinnon tulee oppia toimimaan asiakkaansa ehdoilla. Rahoituspolitiikka Yhtiön rahoituspolitiikka määrittelee miten yhtiön rahoitusriskejä hallitaan. Likviditeettiriskien osalta politiikan tulee määritellä, miten kassavirtoja ennustetaan; kuinka usein niitä ennustetaan, kuinka pitkälle ennustetaan, kuka vastaa ennusteista jne. Politiikkaa kirjoittaessa on syytä pitää mielessä, että liiketoimintayksiköiden edustajat eivät yleensä ole rahoituksen asiantuntijoita. Tästä syystä politiikan tulee olla selkokielinen ja yksinkertainen. Sellaisen dokumentin tuottaminen ei kuitenkaan aina ole rahoitusammattilaiselle helppoa. Työohjeet Jos yhtiön rahoituspolitiikka luo perustan kassaennustamiselle, niin työohjeet konkretisoivat ne. Työohjeiden tehtävänä on kertoa yksityiskohtaisesti, miksi kassavirtoja ennustetaan ja miten ennusteet tehdään. Oikein tehtynä työohjeet toimivat työkaluna myös silloin, kun liiketoimintayksiköissä tapahtuu henkilövaihdoksia. Vaihe 4: Kick-off Käynnistysvaihe tulee aloittaa hankkeen esittelyllä liiketoimintayksiköille, etenkin jos ennustaminen on yhtiössä kokonaan uusi prosessi. Talousjohtajan tulee toimia tilaisuuden sponsorina, jotta tilaisuus saa riittävän korkean profiilin ja ennustaminen koetaan oikeasti tärkeäksi asiaksi. Käytännössä tähän usein riittää että talousjohtaja lähettää henkilökohtaisen kutsun tilaisuuteen. Tilaisuuden ei tarvitse olla fyysinen tapaaminen, mihin liiketoimintayksiköiden edustajat matkustavat ympäri maailmaa. Se voidaan hyvin, ja kannattaakin tiukan aikataulun sekä kustannusten vuoksi, toteuttaa joko video- tai web-tapaamisena. KEHITYSHANKE 11

12 Tilaisuuden tarkoituksena ei ole vielä opettaa liiketoimintayksiköitä tekemään ennusteita, vaan esitellä hanke ja perustella liiketoimintayksiköiden edustajille miksi heille ollaan sysäämässä taas uusia raportointivelvollisuuksia. Tilaisuudessa kannattaa esitellä myös rahoituspolitiikka sekä työohjeet ja antaa hankkeelle kasvot, joilta voi kysyä lisätietoja. Ennustamisen aloittaminen Ennen liiketoimintayksiköiden koulutusta tulee valittu ennustetyökalu ottaa käyttöön. Kun se on hoidettu, voidaan aloittaa käyttökoulutus. Jos valittu sovellus on oikeasti helppokäyttöinen, voidaan koulutuskin hoitaa hyvin kevyesti, esimerkiksi puhelinpalaverin ja web-tapaamisen yhdistelmänä usealle liiketoimintayksikölle samanaikaisesti. Ennustamisen aloittamiseen voidaan käyttää joko vaiheittaista mallia, missä vain pieni joukko yksiköistä aloittaa raportoinnin, tai ns. big bang mallia, missä kaikki aloittavat ennustamisen samanaikaisesti. Jos työohjeet on tehty kunnolla ja valittu sovellus on helppo omaksua, niin ei ole syytä, miksi kaikki eivät aloittaisi samanaikaisesti. Olen ollut mukana hankkeessa, missä monikansallinen yhtiö onnistuneesti koulutti reilun viikon aikana tytäryhtiönsä 23 eri maassa uuden kassaennustesovelluksen käyttäjiksi. KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 12

13 KEHITTÄMISEN JATKAMINEN Vaikka kassaennustaminen on polkaistu yhtiössä käyntiin, työt sen kahittämisen osalta eivät vielä pääty. Kassaennustaminen on yksi yrityksen rahoitustoiminnon avainprosesseista ja se pitää ymmärtää jatkuvasti kehittyväksi hankkeeksi. Tässä kiteytyy nopean käyttöönoton valinneen yhtiön ja suoraan täydelliseen ratkaisuun pyrkivän yhtiön ero. Vaikka nopealla käyttöönotolla saataisiinkin ratkaistua ongelmista esimerkiksi vain 50% verrattuna optimaaliseen ratkaisuun, niin yhtiö säästää kuitenkin jo kuukauden jälkeen. Ja kehittämällä toimivaa prosessia se tulee päätymään optimaaliseen ratkaisuun huomattavasti nopeammin kuin verrokkiyhtiö joka pyrkii sinne suoraan. Seuranta ja kommunikointi On todennäköistä, että aloittaville ennustajille tulee ongelmia ja ajan myötä myös motivaation puutetta, mikä väistämättä johtaa ennusteiden laadun heikkenemiseen. Siitä syystä on tärkeää, että ennusteita seurataan ja niistä kommunikoidaan raportoiville liiketoimintayksiköille. Ennusteiden tarkkuus on merkittävin seurattava ja kommunikoitava asia. Jos liiketoimintayksiköt huomaavat että kukaan ei älähdä vaikka ennuste jäisi kokonaan tekemättä, on heidän motivaationsa taatusti koetuksella. Pelkän ennustetarkkuuden seuranta ei kuitenkaan riitä. Raportoivien liiketoimintayksiköiden mielipiteitä ja kehitysajatuksia tulee kartoittaa säännöllisesti. Ne tulee myös huomioida kehityshankkeissa. Kehityshankkeet Järjestelmäintegraatiot Yleisimmät jatkokehityshankkeet liittyvät integraatioihin eri järjestelmiin. Näitä ovat mm. integraatiot pankkijärjestelmiin, jotta saadaan kerättyä viimeinen likviditettitilanne ennusteiden pohjaksi. Toisaalta liiketoimintayksiköiden työtä helpottaa merkittävästi, jos ennustejärjestelmä integroituu heidän reskontrajärjestelmiinsä. Tällöin yhtiöt saavat suuren osan tiedoista suoraan ennusteisiin, ilman manuaalista syöttöä. Edellytyksenä tosin on, että reskontratietojen tulisi olla ajan tasalla, mikä valitettavasti ei aina ole tilanne. Kolmas yleinen integraatio on yhtiön treasury-järjestelmään (TMS), mikäli yhtiöllä on sellainen käytössä. Sen avulla kaikki lainoihin, talletuksiin, valuut- KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 13

14 takauppoihin ja johdannaisiin liittyvät kassavirrat saadaan ennustepohjaan. Tämä on hyvin suositeltava integraatio, koska näin saadaan yhden integroinnin kautta päivitettyä sekä treasuryn että liiketoimintayksiköiden ennusteita. Integraatioiden osalta, ihan samoin kuin minkä tahansa muunkin kehityshankkeen osalta, pitää tehdä laskelmat, joissa vertaillaan kustannuksia saavutettaviin hyötyihin. Vain taloudellisesti kannattavia integraatioita kannattaa toteuttaa. Muut kehityshankkeet Muita ennustamiseen liittyviä kehityshankkeita ovat mm koko yhtiön kattavat ERP-järjestelmä sekä maksuliikenteen ja taloushallinnon palvelukeskus (SSC) hankkeet sekä laajemmat konsernitilihankkeet ERP-hankkeet liittyvät kassaennustamiseen, koska koko yhtiön kattavasta järjestelmästä saadaan kerättyä suurin osa ennustettavasta datasta, jolloin liiketoimintayksiköiden rooli ennusteiden tuottamisessa pienenee. Samalla tavalla SSC-hankkeet keskittävät tapahtumia ja raportoivien yksiköiden määrä pienenee. Jotta hyödyt saadaan mahdollistettua, tulisi rahoitustoiminnon osallistua ERP- ja SSC-hankkeisiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 14

15 MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? Tähän kappaleeseen on listattuna muutama tapa, joilla merkittävästi kasvatat todennäköisyyttä möhliä hankkeesi. Nämä kaikki virheet ovat vältettävissä, kunhan määrittelet hankkeen järkevästi ja pidät katseen tiukasti pallossa koko hankkeen keston ajan. Yhdistät hankkeen laajaan Cash Management hankkeeseen Yhtiö X on monikansallinen yritys, joka on liittänyt kassaennustamisen kehittämisen osaksi laajempaa cash management hankettaan. Hankkeen toteutukseen on varattu aikaa kaksi vuotta. Hankkeen osa-alueita ei ole priorisoitu, vaan ajatuksena on saattaa kaikki hankkeeseen kuuluvat alueet kuntoon aikataulun puitteissa. Siksi yrityksellä ei ole kiire kassaennustamisen kanssa... Yrityksen rahoitusjohtaja kyllä myöntää, että heidän kassaennustaminen on syvältä, mutta silti he eivät ole priorisoineet sen kehittämistä muita hankkeen osa-alueita korkeammalle. Tämä tyypillinen esimerkki kuvaa yleisintä itse aiheutettua ongelmaa kassaennustamisen kehittämisen saralla. Kerätään kaikki mahdolliset maksuliikenteen ja likviditeetinhallinnan kehityshankkeet yhteen laajaan cash management hankkeeseen. Näin toimimalla varmistetaan, että kassaennustamisen kehittäminen kestää jopa vuosia. Yhtiö voi saavuttaa merkittäviä säästöjä jo hyvin nopeasti käynnistämällä kassaennustamishankeen kevyellä mallilla, ilman että pyrkii ratkaisemaan kaikkia ongelmia yhdellä kertaa. Konsernitilien uusiminen, maksuliikenteen palvelukeskuksen tai sisäisen pankin rakentaminen ovat kooltaan aivan eri luokan hankkeita. Niiden kuntoon saattaminen vie aikaa, maksaa enemmän ja niillä saavutetaan yleensä suhteellisesti pienempiä hyötyjä verrattuna kassaennustamisen kehittämiseen. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer purkaa hankkeen osahankkeiksi ja laskee kullekin oman ROI:n, eli kuinka nopeasti hankkeeseen uhratut eurot saadaan kehitetyn prosessin kautta takaisin. MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 15

16 Pidät hanketta järjestelmähankkeena Osallistuin äskettäin järjestelmätoimittajan ominaisuudessa hankkeeseen, missä keskisuuri yritys oli päättänyt hankkia kassaennustejärjestelmän. RFI (Request for Information) -vaiheeseen osallistui lähes kymmenen potentiaalista ratkaisuntarjoajaa ja RFP (Request for Proposal)- vaiheeseen neljä varteenotettavinta ehdokasta. Ensimmäisestä kontaktista siihen, että yritys ilmoitti siirtävänsä hanketta tulevaisuuteen kului yli 14 kk. Tietääkseni hanketta ei ole vieläkään toteutettu. Oheinen esimerkki kuvaa tilannetta mihin yritys hyvin todennäköisesti ajautuu jos kassaennustamishanketta pidetään järjestelmähankkeena. Kassaennustamiseen käytettävä järjestelmä on vain työkalu, joka mahdollistaa prosessin toteuttamisen. Laadukas kassaennustaminen on mahdollista tehdä perinteisellä excel raportoinnilla, joskin teknologian kautta raportointia ja sen laatua voidaan tehostaa merkittävästi. Huomattavasti teknologiaa tärkeämpää on se, miten vältyt garbage in garbage out ongelmalta; eli miten saat liiketoimintayksiköt raportoimaan luotettavasti. Jos hankkeeseen mennään järjestelmänäkökulma edellä, voidaan unohtaa ongelman nopea ratkaisu. Tietojen pyytäminen ja vertailu usealta eri toimittajalta, kyseisten toimittajien tapaaminen ja uudelleenarviointi on jotain, mitä konsultti todennäköisesti hankkeeseen ehdottaa. Yrityksen näkökulmasta tämä kuitenkin viivästyttää ongelman korjaamista ja sitoo vähäiset resurssit yksinkertaiseen hankkeeseen luvattoman pitkäksi aikaa. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer valitsee kassaennustetyökaluksi nopeasti käyttöönotettavan SaaS-ratkaisun, esimerkiksi kumppanipankiltaan. Jos ratkaisulla on joukko hyviä referenssejä, kertoo se työkalun soveltuvuudesta todennäköisesti aivan yhtä paljon, kuin mitä järjestelmien kattava vertailu olisi tehnyt. Jos työkalu ei vastaa kaikkia yrityksen tulevia tarpeita, niin SaaS-ratkaisu on helppo tulevaisuudessa vaihtaa toiseen ilman että yritys olisi kuukausitolkulla kokonaan ilman ennustamista. Oletat asioiden tapahtuvan Se, että oletat asioiden tapahtuvan, on oikea möhläysten äiti. Se on tuhonnut monia hyviä hankkeita. Kassaennustamisen kehittämiseen osallistuu suuri joukko eri taustan omaavia henkilöitä. Se, että nämä kaikki ymmärtävät hankkeen tarkoituksen ja MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 16

17 mitä heiltä odotetaan, on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tämä onnistuu vain aktiivisella kommunikoinnilla. Aloitin työurani 70-luvulla kukkakaupan juoksupoikana. Jaoin tämän vastuullisen tehtävän luokkatoverini kanssa. Ehdimme hoitaa tehtäväämme viikon vuoropäivin, kunnes koitti viikonloppu. Maanantaina oletin, että on luokkatoverini työvuoro ja hän vuorostaan oletti että on minun työvuoroni. Koska kumpikaan ei ilmaantunut maanantaina työpaikalle, saimme molemmat potkut. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer huomioi tämän kehityshankkeessaan. Tästä johtuen hän: DDperustelee hankkeen merkityksen johdolle ja kuvaa johdon roolin hankkeen sisäisenä sponsorina DDrakentaa liiketoimintayksiköille selkeät säännöt ja työohjeet sellaisella kielellä, jota liiketoimintayksiköiden edustajat ymmärtävät DDseuraa jatkuvasti ennustamisen kehittymistä ja puuttuu välittömästi virheisiin DDkehittää kassaennustamista edelleen, vielä senkin jälkeen kun nimellinen kehityshanke on päättynyt Liian kunnianhimoiset tavoitteet Ostin pari vuotta sitten huonokuntoisen kesäasunnon. Rakentamisen ja remontoinnin suhteen olen täysin keltanokka. Asetin kuitenkin tavoitteeksi että remontti on kuukaudessa valmis, sopivasti suvun juhannusjuhliksi. Juhlista tulikin ikimuistoiset; keskikesän lämpötila huiteli 10 C paikkeilla ja vettä tuli taivaan täydeltä. Ja koska remontti ei tietenkään valmistunut ajoissa, osa sukulaisista sai nauttia kosteasta telttamajoituksesta. Olen vuosien saatossa nähnyt kassaennustamisen kehityshankkeissa vastaavanlaista hölmöilyä. Treasurylla on pienet resurssit ja paljon kehityshankkeita. Tässä tilanteessa on yksinkertaisesti hölmöä yrittää tehdä hankkeesta liian kunnianhimoinen. Hyvä esimerkki liian kunnianhimoisesta tavoitteesta on tavoitella suoraan täydellisesti integroituvaa kassaennustetyökalua, mistä voidaan reaaliaikaisesti seurata kassavirtojen kehittymistä. Tavoitteenahan tämä on aivan erinomainen ja on myös nykyteknologialla täysin mahdollinen toteuttaa. Sellaisen rakentaminen kuitenkin maksaa pal- MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 17

18 jon ja kestää kauan. Siihen suoraan pyrkimiseen tuskin löytyy järkeviä taloudellisia perusteita. Pienten kehitysaskelien kautta tilanne on täysin toinen. Haet kaikkiin asioihin yhteisymmärrystä Yksi tyypillinen tapa saattaa hanke puihin on pyrkiä sopimaan kaikesta kaikkien kanssa. Hankkeen aikana tulee esille paljon asioita, joista osallistujat ovat eri mieltä. Monesti nämä erimielisyydet liittyvät asioihin, joilla ei ole kokonaisuuden kannalta olennaista merkitystä. Kuitenkin nämä erimielisyydet viivästyttävät hanketta. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer nimittää hankkeelle sisäisen diktaattorin, joka viime kädessä päättää asiat, vaikka kaikki eivät olisikaan yksimielisiä. Tämä sisäinen diktaattori päättää mm miten tytäryhtiöiden kick-off järjestetään, politiikan ja työohjeiden sanamuodot, mikä järjestelmä otetaan käyttöön jne. Katsot asiaa vain konsernihallinnon näkökulmasta Jos konsernihallinto ei osaa asettua sisäisten asiakkaidensa housuihin, on suuri riski että koko malli rakennetaan sivuuttamalla liiketoimintayksiköiden tarpeet ja vaatimukset. Muista että valtaosa hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee olemaan liiketoimintayksiköiden edustajia ja onnistumisesi on riippuvainen siitä, kuinka laadukkaasti he ennustavat kassavirtojaan. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer ymmärtää että hanke onnistuu ainostaan, jos hän saa liiketoimintayksiköt puhaltamaan treasuryn kanssa samaan hiileen. Hän varmistaa että treasurypolitiikat ja -työohjeet on kirjoitettu selkokielellä ja että valittu ennustetyökalu on käytettävissä ilman vuosien treasurykokemusta. LOPPUSANAT 18

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio

Copyright 2014 Vihreä Sivistysliitto ja kirjan tekijät Kansi: Kaisa Leka Taitto: Meri Tennilä, Visio Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Valmiina vaaleihin - Vihreän eduskuntavaaliehdokkaan opas 2015 Tekijät: Samuli Lintula, Lasse Miettinen, Suvi Reijonen, Kirsi Syväri, Ville Tuominen, Ville Ylikahri

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Verkkopalvelun ostajan miniopas

Verkkopalvelun ostajan miniopas ! Saatteeksi 4 Verkkopalvelun uudistuksen ABC 5 Kultainen kysymys! 5! Ketterästi vai vesiputousmallilla?! 6! Älä unohda hakukoneita!! 8! Hinnoittelumallit 11 Kiinteä hinta! 11! Sprinttiperusteinen hinta!

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot