GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi"

Transkriptio

1 KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää? Miksi kassaennustaminen epäonnistuu? ROI-ystävällinen kehityshanke Mikä tämän oppaan tarkoitus on? Kenelle opas on tarkoitettu? Mikä Guerilla Treasurer? KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET 6 Mitä kassaennustaminen on? Miten kassavirtoja tulisi ennustaa? KEHITYSHANKE 7 Vaihe 1: Hankkeen määrittely Vaihe 2: Johdon sitouttaminen Vaihe 3a: Ennustamisen suunnittelu Vaihe 3b: Liiketoimintayksiköiden motivointi Vaihe 4: Kick-off KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 13 Seuranta ja kommunikointi Kehityshankkeet MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 15 Yhdistät hankkeen laajaan Cash Management hankkeeseen Pidät hanketta järjestelmähankkeena Oletat asioiden tapahtuvan Liian kunnianhimoiset tavoitteet Haet kaikkiin asioihin yhteisymmärrystä Katsot asiaa vain konsernihallinnon näkökulmasta LOPPUSANAT 19 SISÄLLYSLUETTELO 2

3 JOHDANTO Miksi kassaennustaminen on tärkeää? Likviditeetin tehokas hallinta on oleellinen osa käyttöpääoman tehokasta hallintaa, mikä on yksi yritysten taloushallinnon keskeisiä tavoitteita. Tehokkaan likviditeetin hallinnan edellytyksenä on, että yrityksellä on: DDReaaliaikanen tieto käytettävissä-olevista kassavaroista DDTyökalut kassavarojen siirtämiseen pankkien ja tilien välillä DDLuotettavat ja oikea-aikaiset kassaennusteet Kassaennustaminen on siis oleellinen osa palapeliä, jolla yhtiö pystyy tehostamaan käyttöpääomansa hallintaa. Tästä johtuen kassaennustaminen on viime vuosina ollut toistuvasti yritysten rahoitustoiminnon kehityshankkeiden terävimmässä kärjessä. Miksi kassaennustaminen epäonnistuu? Vaikka kassaennustaminen on hyvin yksinkertaista, niin silti monet yritykset onnistuvat möhlimään sen. Olen saanut yrityksiltä mm seuraavia syitä siihen, miksi kassaennustamista ei ole saatu toimimaan heidän yrityksessään: DDResurssien ja rahoituksen niukkuus DDJärjestelmäintegraatioiden työläys DDVaikeudet saada liiketoimintayksiköt raportoimaan luotettavasti DDOmiin prosesseihin sopivien ennustetyökalujen puute Todellisuudessa yritykset tekevät hankkeistaan liian monimutkaisia. Kassaennustamisen kehittämistä ei pidä nähdä massiivisena projektina, jonka seurauksena syntyy täydellinen ratkaisu. Parhaat tulokset saadaan, kun yhtiö omaksuu ns. baby step mallin, jossa kassaennustamisen kehittäminen nähdään jatkuvana kehitys- ja oppimishankkeena. Näin toimien hanke voidaan käynnistää hyvinkin niukoilla resursseilla. Olennaista hankkeessa ei ole se miten kassaennusteesta saadaan täydellinen, vaan kuinka nopeasti se saadaan nykyistä paremmaksi. ROI-ystävällinen kehityshanke Kassaennustamishanke on yleensä vain yksi kehityshanke muiden joukossa ja valitettavan usein se jää muiden hankkeiden jalkoihin. JOHDANTO 3

4 Vaikka rahoitustoiminto on yhtiön liiketoiminnan tukitoiminto, sen investointeihin sovelletaan samaa mallia kuin suoraan liiketoimintaan liittyviin investointeihin eli kuinka nopeasti sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin. Tästä syystä rahoitustoiminnon tulee laskea jokaisen keskenään kilpailevan kehityshankkeen ROI ja priorisoitava hankkeet sen mukaisesti. Oikein toteuttuna kassaennustamishanke on hyvin ROI-ystävällinen; pienilläkin investoinnilla on mahdollista saada merkittäviä tuloksia hyvin nopeasti. Mikä tämän oppaan tarkoitus on? Tämän oppaan tarkoituksena on käydä läpi kassaennustamisen perusteita ja perehdyttää lukija onnistuneen kassaennustamisen edellytyksiin. Lisäksi opas kuvaa vaiheittain yksinkertaisen, nopeasti toteutettavan kassaennustamisen kehityshankkeen. Opas antaa vastaukset mm seuraaviin kysymyksiin: DDMiten säästät yhtiösi rahoja ja resursseja hankkeessa? DDMiten vältät viivästykset hankkeen aikana? DDMiten sitoutat liiketoimintayksiköt mukaan hankkeeseen DDMiten parannat ennusteiden laatua? DDMiten vältät möhlimästä hanketta? Kenelle opas on tarkoitettu? Opas on tarkoitettu yritysten talous- ja rahoitusjohdolle sekä kassaennustamisen kehityshankkeisiin osallistuville henkilöille. Saat oppaasta rahanarvoisia vinkkejä, jos: DDOlet kiinnostunut kehittämään yrityksesi käyttöpääoman hallintaa DDHaluat saada tuloksia nopeasti DDEt halua tuhlata kottikärryllistä rahaa yksinkertaisen asian toteuttamiseen DDHaluat välttää turhat virheet Mikä Guerilla Treasurer? Sissi taistelee vähäisillä resursseilla ylivoimaista vastustajaa vastaan, täkeimpinä aseinaan nokkeluus ja palava tahto asiansa puolesta. Vastaavalla tavalla yrityksen rahoitustoiminto on pakotettu taistelemaan vähäisillä resursseilla JOHDANTO 4

5 ja vaatimattomalla budjetilla alati muuttuvia markkina-, kirjanpito ja johdon vaatimuksia vastaan. Onnistuakseen tässä, rahoitustoiminto tarvitsee voimakkaan tahdon lisäksi aimo annoksen tervettä maalaisjärkeä. Kutsun tällaisen rahoitustoiminnon vetäjää nimikkeellä Guerilla Treasurer. Kirjoittaja: Timo Hämäläinen Olen reilun 20 vuoden ajan toiminut läheisessä yhteistyössä eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten rahoitustoimintojen kanssa. Aloitin urani pankissa (Kansallis-Osake-Pankin dealing-huoneessa), mistä siirryin yritys-treasuryyn (Rauma ja Metso konsernit) ja vuodesta 2000 lukien olen toiminut perustamani Exidio Oy:n toimitusjohtajana. Näiden vuosien aikana olen erikoistunut yhtiöiden B2T prosesseihin, eli liiketoimintayksiköiden ja keskitetyn rahoitustoiminnon väliseen kanssakäymiseen. Olen osallistunut kymmenien eri maissa toimivien yritysten rahoitustoiminnon kehityshankkeisiin, hyvin usein kassaennustamisen saralla. Olen pitänyt B2T -alueesta luentoja sekä IIR:n että EuroFinancen seminaareissa, kirjoittanut asiantuntija-artikkeleita mm GTNews:iin ja Journal of Corporate Treasury Management -lehteen sekä koonnut aihetta käsittelevän B2T-manuaalin. Kirjoitan myös enemmän tai vähemmän aiheellisia huomioitani treasury-maailman kummallisuuksista osoitteessa JOHDANTO 5

6 KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET Mitä kassaennustaminen on? Kassaennustamisen tarkoituksena on ennustaa yhtiön tulevia kassavirtoja ja sitä kautta yhtiön tulevaa likviditeettitilannetta. Yleisimmässä mallissa liiketoimintayksiköiden edustajat laativat omat ennusteensa, jotka kootaan konsernihallinnossa konsolidoituksi koko yhtiön kattavaksi ennusteeksi. Aktiivisesti kassavarojaan hallinnoivalle yhtiölle lyhyt päivätason ennustaminen toimii päivittäisenä likviditeetinhallinnan työkaluna. Sen avulla yhtiö varmistaa että sillä on riittävästi, mutta ei kuitenkaan ylimääräistä likviditeettiä käytössään. Viikko- ja kuukausitason ennustamisella kerätään tietoa pidempää rahoitussuunnittelua varten. Niiden avulla yhtiö pyrkii ennakoimaan muutoksia rahoitustarpeissaan. Miten kassavirtoja tulisi ennustaa? Ei ole olemassa yhden koon ennustemallia. Ennustamistapaan vaikuttaa yhtiön kassavirtojen tasaisuus ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Yhtiö, jonka kassavirrat toistuvat lähestulkoon samanlaisina kuukaudesta toiseen, voi menestyksekkäästi käyttää historiatietoja kassaennusteensa pohjana. Toinen ääripää on projektiliiketoimintaa harjoittava yritys, jonka kassavirrat muodostuvat suurista yksittäisistä eristä, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön kassavaroihin. Näiden yhtiöiden osalta liiketoimintayksiköiden aktiivinen ennustaminen on tärkeämmässä roolissa. KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET 6

7 KEHITYSHANKE Se kuinka paljon kehityshankkeeseen tuhrataan aikaa on riippuvainen yhtiön omista valinnoista. Koska huono tai kokonaan puuttuva kassaennustaminen maksaa yhtiölle merkittäviä summia, keskityn tässä oppaassa kuvaamaan, miten ja miksi hanke kannattaa käynnistää ja toteuttaa nopeasti. Kokemukseni mukaan hankkeen pystyy toteuttamaan kuukauden aikana. Nopean toteutuksen edellytyksenä on johdon näkyvä tuki hankkeelle. Lisäksi hankkeella tulee olla vastuuhenkilö, joka pystyy tekemään päätöksiä sovittujen raamien sisällä. Vastuuhenkilön tulee tietyissä asioissa toimia sisäisenä diktaattorina. Jos kaikki asiat pitää sopia ja hyväksyttää kaikilla hankkeen osapuolilla, hanke tulee takuuvarmasti viivästymään. Erityisen tärkeäksi vastuuhenkilön rooli muodostuu ennustejärjestelmää valittaessa. Siihen voi nimittäin tuhrautua aikaa mitä tahansa muutamasta viikosta yli vuoteen. Diktaattorin valta pitää kuitenkin selkeästi rajata hankkeen määrittelyvaiheessa. Yleensä diktaattorin rooli sälytetään rahoitustoiminnosta vastaavalle johtajalle. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että kuukaudessa ei rakenneta täydellistä ennustamista. Kassaennustaminen on yksi yrityksen rahoitustoiminnon avainprosesseista ja se pitääkin nähdä yksittäisen kehitysrypistyksen sijaan jatkuvan kehityksen kohteena. Kuukaudessa saadaan rakennettua terve pohja, mitä on helppo tiedon lisääntyessä kehittää edelleen. Vaihe 1: Hankkeen määrittely Hanke aloitetaan määrittelemällä sen tavoitteet ja minkälaisia resursseja niiden saavuttaminen edellyttää. Säästötavoitteet Säästötavoitteiden osalta tulee määritellä kuinka paljon puutteellinen kassaennustaminen tällä hetkellä maksaa yhtiölle ja kuinka paljon hankkeen avulla tilannetta pyritään parantamaan. Oheisessa esimerkissä on kuvattu Yhtiön Y säästötavoite. Yhtiö Y siis tavoittelee 60,000 euron vuotuista säästöä kassaennustamisen tehostamisen kautta. Jokainen kuukausi jonka ajan hanketta lykätään tai kun hanke viivästyy, maksaa siis yhtiölle viisi tuhatta euroa. KEHITYSHANKE 7

8 Esimerkki yhtiön säästötavoitteesta: Yhtiöllä Y on puuttellisen kassaennustamisen vuoksi kertynyt laiskaa rahaa eli ylimääräistä likviditeettiä (idle cash) eri puolelle yritystä kassapositiivisiin liiketoimintayksiköihin yhteensä keskimäärin 2 Meur. Samaan aikaan osa yrityksen tytäryhtiöistä käyttää paikallisten pankkien limiittejä yhteensä keskimäärin 1 Meur:n edestä kattaakseen lyhyet rahoitustarpeensa. Arvioitu vuotuinen kokonaiskustannus on seuraava: Idle cash laskettuna 4% mukaisesti*: yhteensä 80 keur Overdraft 2 % lainamarginaali huomioiden: yhteensä 20 keur Hankkeen tavoitteena on laskea yhtiön idle cash puoleen ja lopettaa paikallisten overdraft-limiittien käyttö. Säästötavoite vuositasolla on siis yhteensä 60 keur. (* idle cash kustannus voidaan laskea joko lainakustannuksen ja idle cash tuoton erotuksena tai laskemalla hyöty jos vapautunut idle cash käytetään taseen keventämiseen maksamalla lainoja pois) Aikataulutavoitteet Aikatalutavoitteeseen vaikuttaa se, kuinka paljon hankkeen avainresurssit voivat hankkeeseen osallistua. Mikäli hankkeelle voidaan irrottaa täysaikaisia resursseja, voidaan hanke toteuttaa hyvinkin nopeasti. Resurssien käyttö Resurssien käytön osalta määritellään mitä resursseja on käytettävissä ja kuinka paljon niitä voidaan hankkeeseen käyttää. Mitä paremmin yhtiö tietää mitä on tekemässä, sitä vähemmän resursseja hanke vaatii. Kustannukset Hankkeen määrittelyvaiheessa listataan myös kaikki toteutukseen liittyvät kustannukset. Niihin kuuluvat mm mahdolliset ulkopuoliset konsulttikulut, kassaennustetyökalun kustannukset sekä matkakulut. Lisäksi epäsuorat kustannukset on syytä huomioida; näitä ovat lähinnä omien resurssien palkkakulut. Vaihe 2: Johdon sitouttaminen Ylimmältä johdolta tuskin heruu hankkeelle siunausta, jos sen hyötyjä ei pystytä selkeästi osoittamaan. Jos hanke on määritelty edellisen kappaleen mallin mukaisesti, niin tavoiteltavien säästöjen, aikataulun ja kustannusten kaut- KEHITYSHANKE 8

9 ta saadaan laadittua ROI-laskelma, jonka pohjalta ylimmän johdon on helppo ottaa kantaa investointiesitykseen. Hankkeen onnistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa. Uusi hanke on huomattavasti helpompi myydä heille, jos sillä on yhtiön ylimmän johdon siunaus ja näkyvä tuki. Tästä syystä johdolta tulee vaatia enemmän kuin pelkkää rahoitusta hankkeella; johdon tulee antaa hankkeelle myös sisäisen asiakkaan kasvot. Vaihe 3a: Ennustamisen suunnittelu Suunnitteluvaiheessa määritellään, miten ennustaminen tullaan toteuttamaan: DDMitä tietoa kerätään? DDKuinka usein? DDMillä tarkkuudella? DDMillä työkalulla? DDMiten käyttöönotto toteutetaan? DDMiten seuranta toteutetaan? Ennustemalli määrittely Ennustemallin määrittelyssä päätetään mitä tietoa ennustetaan. Tässä vaiheessa mopo helposti karkaa käsistä; kerätään varmuuden vuoksi vähän kaikkea tietoa, jos vaikka sitä tulevaisuudessa tarvittaisiin. Onkin syytä pitää mielessä miksi ennustamista tehdään ja mitkä tiedot ovat sen kannalta olennaisia. Yksinkertaisimmillaan tarvitaan vain tieto siitä, kuinka paljon kassan oletetaan muuttuvan. On kuitenkin käytännöllistä jakaa tämä vähintään ennustettuihin tuloihin ja menoihin per valuutta. Käytännössä tämänkin jakaminen edelleen on perusteltua. Tulo- ja menoennusteet voidaan tehdä erikseen esimerkiksi myyntituloille ja ostomenoille, veroille sekä rahoituserille. Ennustetyökalun valinta Ennustaminen voidaan toteuttaa joko excelin tai kaupallisen ohjelmiston avulla. Excelin hyviä puolia ovat sen joustavuus ja edullisuus. Sen huonoja puolia ovat mm manuaalisen työn määrä (mikä lisää myös virheiden mahdollisuutta) sekä rajallinen integroitavuus ulkopuolisiin järjestelmiin. Lisäksi se on yleensä yhden henkilön rakentama luomus, jonka tuki päättyy sillä hetkellä, kun kyseinen henkilö jättää yrityksen. Kaupallisen ohjelmiston hyviä puolia ovatkin jatkuva tuki ja kehitystyö sekä integroitavuus esimerkiksi yhtiön reskontra- ja pankkijärjestelmiin. Puhtaasti web-pohjaiset vuokrapalveluna tarjottavat SaaS (software as a service) rat- KEHITYSHANKE 9

10 Miksi Guerilla Treasurer rakastaa SaaS-ratkaisuja? Hankkeen määrittelyvaiheessa on määritelty kuinka paljon hankkeen venyminen maksaa yhtiölle. Määrittelyvaiheen esimerkissä laskettiin että jokainen viivästynyt kuukausi maksaa yhtiölle 5 keur. Sillä kestääkö hanke kuukauden vai vuoden on siis suuri merkitys. Merkittävin hankkeen kestoon vaikuttava tekijä on kassaennustesovelluksen valinta. Jos yhtiö lähtee esimerkiksi IT osastonsa painostuksesta RFI / RFP / RFQ (informaatio- ja tarjouspyyntö) linjalle, niin hankkeen hinta nousee väistämättä. Jos yhtiö päätyy vielä perinteiseen asennettavaan ohjelmistoon, jonka käyttöönotto mahdollisine kustomointeineen vie esimerkiksi 6 kk, on pelkästään sovelluksen takia hankkeeseen kulunut aikaa helposti jo vuosi. Guerilla treasurer päätyy web-pohjaiseen best practise -sovellukseen, joka tarjotaan vuokrasovelluksena (SaaS, eli software as a service). Siksi Guerilla treasurer rakastaa SaaS-ratkaisuja. kaisut ovat otettavissa käyttöön muutamassa viikossa. Siksi ne ovat sopivia ratkaisuja näin nopeasti toteutettavissa hankkeissa. SaaS-mallin vaihtoehdon, perinteisen, yritykselle asennettavan ohjelmiston käyttöönotto kestää yleensä useita kuukausia. Tämä viivästyminen nostaa merkittävästi hankkeen kustannuksia. Monet pankit tarjoavat asiakkailleen tänä päivänä edullisia, helppokäyttöisiä ja nopeasti käyttöönotettavia SaaS-ratkaisuja kassaennustamiseen. Liiketoimintayksiköiden tarpeet Kassaennustamiseen osallistuvista henkilöistä suurin osa on liiketoimintayksiköiden edustajia, joilla ei yleensä ole juurikaan aikaa tai osaamista rahoituksen prosesseihin. Siksi sekä ennustemallia että järjestelmää valittaessa on huomioitava liiketoimintayksiköiden tarpeet. Ennustamisen pitää olla helppoa ja selkeää, jotta liiketoimintayksiköllä ei kulu turhaa aikaa sen toteuttamiseen. Valitun järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja sen pitää mahdollistaa integraatiot liiketoimintayksiköiden järjestelmiin manuaalisen työn vähentämiseksi. Integraatioihin ei kuitenkaan kannata sännätä heti alkuvaiheessa, jotta hanke saadaan toteutettua nopeasti. Niitä kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun ennustamisesta on opittu riittävästi. Vaihe 3b: Liiketoimintayksiköiden motivointi Ylimmän johdon näkyvällä tuella varmistetaan, että liiketoimintayksiköt tulevat tekemään pyydettyjä kassaennusteita. Tämä ei kuitenkaan vielä takaa, KEHITYSHANKE 10

11 että he tekisivät laadukkaita ennusteita. Sitä varten hankkeessa tulee keskittyä myös liiketoimintayksiköiden motivointiin. Motivointi toteutetaan perustelemalla, miksi kassaennustaminen on yhtiölle tärkeää ja miten liiketoimintayksikön tulee toimia, jotta kassaennustamisen tavoitteet saavutetaan. Sisäiset asiakkaat Motivoinnin toteutus on selkeämpää, jos konsernihallinto käsittää roolinsa aidosti palvelukeskukseksi ja liiketoimintayksiköt sen sisäisiksi asiakkaiksi. Koska asiakas on aina oikeassa, niin konsernihallinnon tulee oppia toimimaan asiakkaansa ehdoilla. Rahoituspolitiikka Yhtiön rahoituspolitiikka määrittelee miten yhtiön rahoitusriskejä hallitaan. Likviditeettiriskien osalta politiikan tulee määritellä, miten kassavirtoja ennustetaan; kuinka usein niitä ennustetaan, kuinka pitkälle ennustetaan, kuka vastaa ennusteista jne. Politiikkaa kirjoittaessa on syytä pitää mielessä, että liiketoimintayksiköiden edustajat eivät yleensä ole rahoituksen asiantuntijoita. Tästä syystä politiikan tulee olla selkokielinen ja yksinkertainen. Sellaisen dokumentin tuottaminen ei kuitenkaan aina ole rahoitusammattilaiselle helppoa. Työohjeet Jos yhtiön rahoituspolitiikka luo perustan kassaennustamiselle, niin työohjeet konkretisoivat ne. Työohjeiden tehtävänä on kertoa yksityiskohtaisesti, miksi kassavirtoja ennustetaan ja miten ennusteet tehdään. Oikein tehtynä työohjeet toimivat työkaluna myös silloin, kun liiketoimintayksiköissä tapahtuu henkilövaihdoksia. Vaihe 4: Kick-off Käynnistysvaihe tulee aloittaa hankkeen esittelyllä liiketoimintayksiköille, etenkin jos ennustaminen on yhtiössä kokonaan uusi prosessi. Talousjohtajan tulee toimia tilaisuuden sponsorina, jotta tilaisuus saa riittävän korkean profiilin ja ennustaminen koetaan oikeasti tärkeäksi asiaksi. Käytännössä tähän usein riittää että talousjohtaja lähettää henkilökohtaisen kutsun tilaisuuteen. Tilaisuuden ei tarvitse olla fyysinen tapaaminen, mihin liiketoimintayksiköiden edustajat matkustavat ympäri maailmaa. Se voidaan hyvin, ja kannattaakin tiukan aikataulun sekä kustannusten vuoksi, toteuttaa joko video- tai web-tapaamisena. KEHITYSHANKE 11

12 Tilaisuuden tarkoituksena ei ole vielä opettaa liiketoimintayksiköitä tekemään ennusteita, vaan esitellä hanke ja perustella liiketoimintayksiköiden edustajille miksi heille ollaan sysäämässä taas uusia raportointivelvollisuuksia. Tilaisuudessa kannattaa esitellä myös rahoituspolitiikka sekä työohjeet ja antaa hankkeelle kasvot, joilta voi kysyä lisätietoja. Ennustamisen aloittaminen Ennen liiketoimintayksiköiden koulutusta tulee valittu ennustetyökalu ottaa käyttöön. Kun se on hoidettu, voidaan aloittaa käyttökoulutus. Jos valittu sovellus on oikeasti helppokäyttöinen, voidaan koulutuskin hoitaa hyvin kevyesti, esimerkiksi puhelinpalaverin ja web-tapaamisen yhdistelmänä usealle liiketoimintayksikölle samanaikaisesti. Ennustamisen aloittamiseen voidaan käyttää joko vaiheittaista mallia, missä vain pieni joukko yksiköistä aloittaa raportoinnin, tai ns. big bang mallia, missä kaikki aloittavat ennustamisen samanaikaisesti. Jos työohjeet on tehty kunnolla ja valittu sovellus on helppo omaksua, niin ei ole syytä, miksi kaikki eivät aloittaisi samanaikaisesti. Olen ollut mukana hankkeessa, missä monikansallinen yhtiö onnistuneesti koulutti reilun viikon aikana tytäryhtiönsä 23 eri maassa uuden kassaennustesovelluksen käyttäjiksi. KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 12

13 KEHITTÄMISEN JATKAMINEN Vaikka kassaennustaminen on polkaistu yhtiössä käyntiin, työt sen kahittämisen osalta eivät vielä pääty. Kassaennustaminen on yksi yrityksen rahoitustoiminnon avainprosesseista ja se pitää ymmärtää jatkuvasti kehittyväksi hankkeeksi. Tässä kiteytyy nopean käyttöönoton valinneen yhtiön ja suoraan täydelliseen ratkaisuun pyrkivän yhtiön ero. Vaikka nopealla käyttöönotolla saataisiinkin ratkaistua ongelmista esimerkiksi vain 50% verrattuna optimaaliseen ratkaisuun, niin yhtiö säästää kuitenkin jo kuukauden jälkeen. Ja kehittämällä toimivaa prosessia se tulee päätymään optimaaliseen ratkaisuun huomattavasti nopeammin kuin verrokkiyhtiö joka pyrkii sinne suoraan. Seuranta ja kommunikointi On todennäköistä, että aloittaville ennustajille tulee ongelmia ja ajan myötä myös motivaation puutetta, mikä väistämättä johtaa ennusteiden laadun heikkenemiseen. Siitä syystä on tärkeää, että ennusteita seurataan ja niistä kommunikoidaan raportoiville liiketoimintayksiköille. Ennusteiden tarkkuus on merkittävin seurattava ja kommunikoitava asia. Jos liiketoimintayksiköt huomaavat että kukaan ei älähdä vaikka ennuste jäisi kokonaan tekemättä, on heidän motivaationsa taatusti koetuksella. Pelkän ennustetarkkuuden seuranta ei kuitenkaan riitä. Raportoivien liiketoimintayksiköiden mielipiteitä ja kehitysajatuksia tulee kartoittaa säännöllisesti. Ne tulee myös huomioida kehityshankkeissa. Kehityshankkeet Järjestelmäintegraatiot Yleisimmät jatkokehityshankkeet liittyvät integraatioihin eri järjestelmiin. Näitä ovat mm. integraatiot pankkijärjestelmiin, jotta saadaan kerättyä viimeinen likviditettitilanne ennusteiden pohjaksi. Toisaalta liiketoimintayksiköiden työtä helpottaa merkittävästi, jos ennustejärjestelmä integroituu heidän reskontrajärjestelmiinsä. Tällöin yhtiöt saavat suuren osan tiedoista suoraan ennusteisiin, ilman manuaalista syöttöä. Edellytyksenä tosin on, että reskontratietojen tulisi olla ajan tasalla, mikä valitettavasti ei aina ole tilanne. Kolmas yleinen integraatio on yhtiön treasury-järjestelmään (TMS), mikäli yhtiöllä on sellainen käytössä. Sen avulla kaikki lainoihin, talletuksiin, valuut- KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 13

14 takauppoihin ja johdannaisiin liittyvät kassavirrat saadaan ennustepohjaan. Tämä on hyvin suositeltava integraatio, koska näin saadaan yhden integroinnin kautta päivitettyä sekä treasuryn että liiketoimintayksiköiden ennusteita. Integraatioiden osalta, ihan samoin kuin minkä tahansa muunkin kehityshankkeen osalta, pitää tehdä laskelmat, joissa vertaillaan kustannuksia saavutettaviin hyötyihin. Vain taloudellisesti kannattavia integraatioita kannattaa toteuttaa. Muut kehityshankkeet Muita ennustamiseen liittyviä kehityshankkeita ovat mm koko yhtiön kattavat ERP-järjestelmä sekä maksuliikenteen ja taloushallinnon palvelukeskus (SSC) hankkeet sekä laajemmat konsernitilihankkeet ERP-hankkeet liittyvät kassaennustamiseen, koska koko yhtiön kattavasta järjestelmästä saadaan kerättyä suurin osa ennustettavasta datasta, jolloin liiketoimintayksiköiden rooli ennusteiden tuottamisessa pienenee. Samalla tavalla SSC-hankkeet keskittävät tapahtumia ja raportoivien yksiköiden määrä pienenee. Jotta hyödyt saadaan mahdollistettua, tulisi rahoitustoiminnon osallistua ERP- ja SSC-hankkeisiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 14

15 MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? Tähän kappaleeseen on listattuna muutama tapa, joilla merkittävästi kasvatat todennäköisyyttä möhliä hankkeesi. Nämä kaikki virheet ovat vältettävissä, kunhan määrittelet hankkeen järkevästi ja pidät katseen tiukasti pallossa koko hankkeen keston ajan. Yhdistät hankkeen laajaan Cash Management hankkeeseen Yhtiö X on monikansallinen yritys, joka on liittänyt kassaennustamisen kehittämisen osaksi laajempaa cash management hankettaan. Hankkeen toteutukseen on varattu aikaa kaksi vuotta. Hankkeen osa-alueita ei ole priorisoitu, vaan ajatuksena on saattaa kaikki hankkeeseen kuuluvat alueet kuntoon aikataulun puitteissa. Siksi yrityksellä ei ole kiire kassaennustamisen kanssa... Yrityksen rahoitusjohtaja kyllä myöntää, että heidän kassaennustaminen on syvältä, mutta silti he eivät ole priorisoineet sen kehittämistä muita hankkeen osa-alueita korkeammalle. Tämä tyypillinen esimerkki kuvaa yleisintä itse aiheutettua ongelmaa kassaennustamisen kehittämisen saralla. Kerätään kaikki mahdolliset maksuliikenteen ja likviditeetinhallinnan kehityshankkeet yhteen laajaan cash management hankkeeseen. Näin toimimalla varmistetaan, että kassaennustamisen kehittäminen kestää jopa vuosia. Yhtiö voi saavuttaa merkittäviä säästöjä jo hyvin nopeasti käynnistämällä kassaennustamishankeen kevyellä mallilla, ilman että pyrkii ratkaisemaan kaikkia ongelmia yhdellä kertaa. Konsernitilien uusiminen, maksuliikenteen palvelukeskuksen tai sisäisen pankin rakentaminen ovat kooltaan aivan eri luokan hankkeita. Niiden kuntoon saattaminen vie aikaa, maksaa enemmän ja niillä saavutetaan yleensä suhteellisesti pienempiä hyötyjä verrattuna kassaennustamisen kehittämiseen. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer purkaa hankkeen osahankkeiksi ja laskee kullekin oman ROI:n, eli kuinka nopeasti hankkeeseen uhratut eurot saadaan kehitetyn prosessin kautta takaisin. MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 15

16 Pidät hanketta järjestelmähankkeena Osallistuin äskettäin järjestelmätoimittajan ominaisuudessa hankkeeseen, missä keskisuuri yritys oli päättänyt hankkia kassaennustejärjestelmän. RFI (Request for Information) -vaiheeseen osallistui lähes kymmenen potentiaalista ratkaisuntarjoajaa ja RFP (Request for Proposal)- vaiheeseen neljä varteenotettavinta ehdokasta. Ensimmäisestä kontaktista siihen, että yritys ilmoitti siirtävänsä hanketta tulevaisuuteen kului yli 14 kk. Tietääkseni hanketta ei ole vieläkään toteutettu. Oheinen esimerkki kuvaa tilannetta mihin yritys hyvin todennäköisesti ajautuu jos kassaennustamishanketta pidetään järjestelmähankkeena. Kassaennustamiseen käytettävä järjestelmä on vain työkalu, joka mahdollistaa prosessin toteuttamisen. Laadukas kassaennustaminen on mahdollista tehdä perinteisellä excel raportoinnilla, joskin teknologian kautta raportointia ja sen laatua voidaan tehostaa merkittävästi. Huomattavasti teknologiaa tärkeämpää on se, miten vältyt garbage in garbage out ongelmalta; eli miten saat liiketoimintayksiköt raportoimaan luotettavasti. Jos hankkeeseen mennään järjestelmänäkökulma edellä, voidaan unohtaa ongelman nopea ratkaisu. Tietojen pyytäminen ja vertailu usealta eri toimittajalta, kyseisten toimittajien tapaaminen ja uudelleenarviointi on jotain, mitä konsultti todennäköisesti hankkeeseen ehdottaa. Yrityksen näkökulmasta tämä kuitenkin viivästyttää ongelman korjaamista ja sitoo vähäiset resurssit yksinkertaiseen hankkeeseen luvattoman pitkäksi aikaa. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer valitsee kassaennustetyökaluksi nopeasti käyttöönotettavan SaaS-ratkaisun, esimerkiksi kumppanipankiltaan. Jos ratkaisulla on joukko hyviä referenssejä, kertoo se työkalun soveltuvuudesta todennäköisesti aivan yhtä paljon, kuin mitä järjestelmien kattava vertailu olisi tehnyt. Jos työkalu ei vastaa kaikkia yrityksen tulevia tarpeita, niin SaaS-ratkaisu on helppo tulevaisuudessa vaihtaa toiseen ilman että yritys olisi kuukausitolkulla kokonaan ilman ennustamista. Oletat asioiden tapahtuvan Se, että oletat asioiden tapahtuvan, on oikea möhläysten äiti. Se on tuhonnut monia hyviä hankkeita. Kassaennustamisen kehittämiseen osallistuu suuri joukko eri taustan omaavia henkilöitä. Se, että nämä kaikki ymmärtävät hankkeen tarkoituksen ja MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 16

17 mitä heiltä odotetaan, on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tämä onnistuu vain aktiivisella kommunikoinnilla. Aloitin työurani 70-luvulla kukkakaupan juoksupoikana. Jaoin tämän vastuullisen tehtävän luokkatoverini kanssa. Ehdimme hoitaa tehtäväämme viikon vuoropäivin, kunnes koitti viikonloppu. Maanantaina oletin, että on luokkatoverini työvuoro ja hän vuorostaan oletti että on minun työvuoroni. Koska kumpikaan ei ilmaantunut maanantaina työpaikalle, saimme molemmat potkut. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer huomioi tämän kehityshankkeessaan. Tästä johtuen hän: DDperustelee hankkeen merkityksen johdolle ja kuvaa johdon roolin hankkeen sisäisenä sponsorina DDrakentaa liiketoimintayksiköille selkeät säännöt ja työohjeet sellaisella kielellä, jota liiketoimintayksiköiden edustajat ymmärtävät DDseuraa jatkuvasti ennustamisen kehittymistä ja puuttuu välittömästi virheisiin DDkehittää kassaennustamista edelleen, vielä senkin jälkeen kun nimellinen kehityshanke on päättynyt Liian kunnianhimoiset tavoitteet Ostin pari vuotta sitten huonokuntoisen kesäasunnon. Rakentamisen ja remontoinnin suhteen olen täysin keltanokka. Asetin kuitenkin tavoitteeksi että remontti on kuukaudessa valmis, sopivasti suvun juhannusjuhliksi. Juhlista tulikin ikimuistoiset; keskikesän lämpötila huiteli 10 C paikkeilla ja vettä tuli taivaan täydeltä. Ja koska remontti ei tietenkään valmistunut ajoissa, osa sukulaisista sai nauttia kosteasta telttamajoituksesta. Olen vuosien saatossa nähnyt kassaennustamisen kehityshankkeissa vastaavanlaista hölmöilyä. Treasurylla on pienet resurssit ja paljon kehityshankkeita. Tässä tilanteessa on yksinkertaisesti hölmöä yrittää tehdä hankkeesta liian kunnianhimoinen. Hyvä esimerkki liian kunnianhimoisesta tavoitteesta on tavoitella suoraan täydellisesti integroituvaa kassaennustetyökalua, mistä voidaan reaaliaikaisesti seurata kassavirtojen kehittymistä. Tavoitteenahan tämä on aivan erinomainen ja on myös nykyteknologialla täysin mahdollinen toteuttaa. Sellaisen rakentaminen kuitenkin maksaa pal- MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 17

18 jon ja kestää kauan. Siihen suoraan pyrkimiseen tuskin löytyy järkeviä taloudellisia perusteita. Pienten kehitysaskelien kautta tilanne on täysin toinen. Haet kaikkiin asioihin yhteisymmärrystä Yksi tyypillinen tapa saattaa hanke puihin on pyrkiä sopimaan kaikesta kaikkien kanssa. Hankkeen aikana tulee esille paljon asioita, joista osallistujat ovat eri mieltä. Monesti nämä erimielisyydet liittyvät asioihin, joilla ei ole kokonaisuuden kannalta olennaista merkitystä. Kuitenkin nämä erimielisyydet viivästyttävät hanketta. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer nimittää hankkeelle sisäisen diktaattorin, joka viime kädessä päättää asiat, vaikka kaikki eivät olisikaan yksimielisiä. Tämä sisäinen diktaattori päättää mm miten tytäryhtiöiden kick-off järjestetään, politiikan ja työohjeiden sanamuodot, mikä järjestelmä otetaan käyttöön jne. Katsot asiaa vain konsernihallinnon näkökulmasta Jos konsernihallinto ei osaa asettua sisäisten asiakkaidensa housuihin, on suuri riski että koko malli rakennetaan sivuuttamalla liiketoimintayksiköiden tarpeet ja vaatimukset. Muista että valtaosa hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee olemaan liiketoimintayksiköiden edustajia ja onnistumisesi on riippuvainen siitä, kuinka laadukkaasti he ennustavat kassavirtojaan. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer ymmärtää että hanke onnistuu ainostaan, jos hän saa liiketoimintayksiköt puhaltamaan treasuryn kanssa samaan hiileen. Hän varmistaa että treasurypolitiikat ja -työohjeet on kirjoitettu selkokielellä ja että valittu ennustetyökalu on käytettävissä ilman vuosien treasurykokemusta. LOPPUSANAT 18

19 LOPPUSANAT Kassaennustaminen ei ole rakettitiedettä. Näillä yksinkertaisilla ohjeilla yritys pystyy toteuttamaan kassaennustamisen kehityshankkeen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Oleellista hankkeessa siis on: DDÄlä yhdistä kehityshanketta laajaan cash management hankkeeseen DDTäydelliseen ratkaisuun ei ole oikotietä; nopeimmin sinne pääsee pienten kehitysaskelien kautta DDJohdon tulee antaa hankkeelle näkyvä tuki DDHankkeella pitää olla johtaja, joka tekee päätöksiä DDLiiketoimintayksiköiden edustajien tulee ymmärtää miksi kassaennustaminen on tärkeää ja mitä heiltä odotetaan LOPPUSANAT 19

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Maksuliikenteen virtaviivaistaminen

Maksuliikenteen virtaviivaistaminen Maksuliikenteen virtaviivaistaminen Case Tieto Taloussanomat-seminaari Laura Hänninen Treasury Specialist Tieto, Group Treasury laura.hanninen@tieto.com Agenda Johdanto Haasteista ratkaisuihin Saavutetut

Lisätiedot

Basware Controller iltapäivä. Tervetuloa!

Basware Controller iltapäivä. Tervetuloa! Basware Controller iltapäivä Tervetuloa! Ohjelma 13.00 Puheenjohtajan avaus ja Baswaren ennustekyselyn tulokset Minna Snirvi, Vice President, IA and FPS Product Management, Basware Oyj 13.15 Toimivan talousohjauksen

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity YLEISKUVAUS OpusCapita Liquidity Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Helppokäyttöinen likviditeettiraportointi... 5 2.1 Systemaattinen ennusteprosessi... 6 2.1.1 Lyhyet ennusteet... 7 2.1.2 Pitkät ennusteet...

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

LapTech IT-leasing. Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle

LapTech IT-leasing. Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle LapTech IT-leasing Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle Mitä LapTechin IT-leasing tarkoittaa IT-laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelu vuokrataan rahoitusyhtiöltä ennalta sovitun mittaiseksi sopimuskaudeksi

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011

Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011 A Basware Presentation Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011 Yhteenveto tuloksista Baswaren kysely ennustamisen tärkeydestä Toteutettiin sähköpostilla ja webbipohjaisella kyselylomakkeella Lokakuussa

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Kaikki kerralla on järjestelmä- ja palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa yrityksellesi taloushallinnon järjestelmän ja laskutusprosessin toteuttamisen

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? Budjetoinnin käsitteitä Budjetointi pienyrityksessä Budjetointi keskisuuressa yrityksessä Perinteinen vuosibudjetointi PPA- Budjetointi Budjetointi projekteja toimittavassa

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

SEPA-migraation toteutus YIT Groupin näkökulmasta

SEPA-migraation toteutus YIT Groupin näkökulmasta SEPA-migraation toteutus YIT Groupin näkökulmasta SEPA-foorumi 17.5.2011 Marjut Pale Head of Cash Management Austria Czech Republic Denmark Estonia Finland Germany Hungary Latvia Lithuania Norway Poland

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L7

Nykyarvo ja investoinnit, L7 Nykyarvo ja investoinnit, L7 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k n k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... 0 1 2 3 4 5 6... n j netto

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Miten tietojärjestelmän laatu näkyy yrityksen tuloksessa? Esko Hannula, CEO Qentinel 20.01.2011

Miten tietojärjestelmän laatu näkyy yrityksen tuloksessa? Esko Hannula, CEO Qentinel 20.01.2011 Miten tietojärjestelmän laatu näkyy yrityksen tuloksessa? Esko Hannula, CEO Qentinel 20.01.2011 Tietojärjestelmän laatu on rahaa Suurempi liikevaihto Parempi tuottavuus Parempi riskinhallinta Yritykset

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Investointipäätöksenteko

Investointipäätöksenteko Investointipäätöksenteko Ekstralaskuesimerkkejä Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Neppi Oy valmistaa neppejä ja nappeja. Käsityöpiireissä se on tunnettu laadukkaista

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot

1 LPS - Better By Design

1 LPS - Better By Design 1 LPS - Better By Design 2 LPS - Better By Design Riffid Oy on vuonna 2010 perustettu teknologia-alan palveluyritys, joka tarjoaa laajasti erilaisia asiantuntijapalveluita RFID-tekniikan alalla. 100%:sti

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Säästöä yrityksellesi

Säästöä yrityksellesi Säästöä yrityksellesi Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät,

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Talousohjaus uudelle tasolle organisaation muutostilanteessa

Talousohjaus uudelle tasolle organisaation muutostilanteessa Talousohjaus uudelle tasolle organisaation muutostilanteessa Finnkino Oy Perustettu vuonna 1986 Omistaja ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Ratos Ab, jolla 17 yritystä Pohjoismaissa Suomen ja Baltian suurin

Lisätiedot

Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL,

Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL, ? Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL, Tekes, TRY, Take Oy Esko Enkovaara, ToCoMan Oy Aarni Heikkonen, Rissa&Järvinen Oy Timo Taiponen, ToCoMan Oy Johdanto Tarkoitus arvioida

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

TVT-kurssimoduulin mitat

TVT-kurssimoduulin mitat Teemu Kerola & Teija Kujala TVT-kurssimoduulin mitat Turun lähiseminaari Kurssin moduulit Moduulien kustannukset 1 Kurssimoduulit Perinteiset kurssimoduulit (esim.) luentokalvot luento oppimismoduuli harjoitustehtävät

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet 1(8) Helsingin rahoituksen periaatteet 2(8) Sisällys 1 Rahoituksen tavoitteet ja päätehtävät...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Päätehtävät...3 1.3 Periaatteet...3 2 Rahoituksen suunnittelu...4 3 Ulkoinen velkarahoitus...4

Lisätiedot

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI

ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI ADMINISTER OY KUNTAMARKKINAT 2014 ADMINISTER ON SUOMEN ALPPI- JA FREESTYLEMAAJOUKKUEIDEN VIRALLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Administer Oy Taloushallinnon palvelut Suomalainen perheyritys Kasvaa vauhdikkaasti,

Lisätiedot

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Keravan kaupungin tietotekniikan palvelukeskus Henkilöstö: noin 30 hlö Asiakkaat: Järvenpään, Keravan ja Mäntsälän kunnat Työasemia: noin

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 7 Swap sopimuksista lisää Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 7 Swap sopimuksista lisää 1. Pankki swapin välittäjänä Yleensä 2 eri-rahoitusalan yritystä eivät tee swap sopimusta keskenään vaan pankin tai yleensäkin

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

Voisiko euron hajo.aa hallitus1? Onko Fixit mahdollisuus. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 08.10.2015

Voisiko euron hajo.aa hallitus1? Onko Fixit mahdollisuus. Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 08.10.2015 Voisiko euron hajo.aa hallitus1? Onko Fixit mahdollisuus Professori Vesa Kanniainen Helsingin yliopisto, EuroThinkTank 08.10.2015 Miksi olemme täällä tänään? Vastaus: monien ekonomisaen mielestä jo ennen

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot