GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi"

Transkriptio

1 KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää? Miksi kassaennustaminen epäonnistuu? ROI-ystävällinen kehityshanke Mikä tämän oppaan tarkoitus on? Kenelle opas on tarkoitettu? Mikä Guerilla Treasurer? KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET 6 Mitä kassaennustaminen on? Miten kassavirtoja tulisi ennustaa? KEHITYSHANKE 7 Vaihe 1: Hankkeen määrittely Vaihe 2: Johdon sitouttaminen Vaihe 3a: Ennustamisen suunnittelu Vaihe 3b: Liiketoimintayksiköiden motivointi Vaihe 4: Kick-off KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 13 Seuranta ja kommunikointi Kehityshankkeet MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 15 Yhdistät hankkeen laajaan Cash Management hankkeeseen Pidät hanketta järjestelmähankkeena Oletat asioiden tapahtuvan Liian kunnianhimoiset tavoitteet Haet kaikkiin asioihin yhteisymmärrystä Katsot asiaa vain konsernihallinnon näkökulmasta LOPPUSANAT 19 SISÄLLYSLUETTELO 2

3 JOHDANTO Miksi kassaennustaminen on tärkeää? Likviditeetin tehokas hallinta on oleellinen osa käyttöpääoman tehokasta hallintaa, mikä on yksi yritysten taloushallinnon keskeisiä tavoitteita. Tehokkaan likviditeetin hallinnan edellytyksenä on, että yrityksellä on: DDReaaliaikanen tieto käytettävissä-olevista kassavaroista DDTyökalut kassavarojen siirtämiseen pankkien ja tilien välillä DDLuotettavat ja oikea-aikaiset kassaennusteet Kassaennustaminen on siis oleellinen osa palapeliä, jolla yhtiö pystyy tehostamaan käyttöpääomansa hallintaa. Tästä johtuen kassaennustaminen on viime vuosina ollut toistuvasti yritysten rahoitustoiminnon kehityshankkeiden terävimmässä kärjessä. Miksi kassaennustaminen epäonnistuu? Vaikka kassaennustaminen on hyvin yksinkertaista, niin silti monet yritykset onnistuvat möhlimään sen. Olen saanut yrityksiltä mm seuraavia syitä siihen, miksi kassaennustamista ei ole saatu toimimaan heidän yrityksessään: DDResurssien ja rahoituksen niukkuus DDJärjestelmäintegraatioiden työläys DDVaikeudet saada liiketoimintayksiköt raportoimaan luotettavasti DDOmiin prosesseihin sopivien ennustetyökalujen puute Todellisuudessa yritykset tekevät hankkeistaan liian monimutkaisia. Kassaennustamisen kehittämistä ei pidä nähdä massiivisena projektina, jonka seurauksena syntyy täydellinen ratkaisu. Parhaat tulokset saadaan, kun yhtiö omaksuu ns. baby step mallin, jossa kassaennustamisen kehittäminen nähdään jatkuvana kehitys- ja oppimishankkeena. Näin toimien hanke voidaan käynnistää hyvinkin niukoilla resursseilla. Olennaista hankkeessa ei ole se miten kassaennusteesta saadaan täydellinen, vaan kuinka nopeasti se saadaan nykyistä paremmaksi. ROI-ystävällinen kehityshanke Kassaennustamishanke on yleensä vain yksi kehityshanke muiden joukossa ja valitettavan usein se jää muiden hankkeiden jalkoihin. JOHDANTO 3

4 Vaikka rahoitustoiminto on yhtiön liiketoiminnan tukitoiminto, sen investointeihin sovelletaan samaa mallia kuin suoraan liiketoimintaan liittyviin investointeihin eli kuinka nopeasti sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin. Tästä syystä rahoitustoiminnon tulee laskea jokaisen keskenään kilpailevan kehityshankkeen ROI ja priorisoitava hankkeet sen mukaisesti. Oikein toteuttuna kassaennustamishanke on hyvin ROI-ystävällinen; pienilläkin investoinnilla on mahdollista saada merkittäviä tuloksia hyvin nopeasti. Mikä tämän oppaan tarkoitus on? Tämän oppaan tarkoituksena on käydä läpi kassaennustamisen perusteita ja perehdyttää lukija onnistuneen kassaennustamisen edellytyksiin. Lisäksi opas kuvaa vaiheittain yksinkertaisen, nopeasti toteutettavan kassaennustamisen kehityshankkeen. Opas antaa vastaukset mm seuraaviin kysymyksiin: DDMiten säästät yhtiösi rahoja ja resursseja hankkeessa? DDMiten vältät viivästykset hankkeen aikana? DDMiten sitoutat liiketoimintayksiköt mukaan hankkeeseen DDMiten parannat ennusteiden laatua? DDMiten vältät möhlimästä hanketta? Kenelle opas on tarkoitettu? Opas on tarkoitettu yritysten talous- ja rahoitusjohdolle sekä kassaennustamisen kehityshankkeisiin osallistuville henkilöille. Saat oppaasta rahanarvoisia vinkkejä, jos: DDOlet kiinnostunut kehittämään yrityksesi käyttöpääoman hallintaa DDHaluat saada tuloksia nopeasti DDEt halua tuhlata kottikärryllistä rahaa yksinkertaisen asian toteuttamiseen DDHaluat välttää turhat virheet Mikä Guerilla Treasurer? Sissi taistelee vähäisillä resursseilla ylivoimaista vastustajaa vastaan, täkeimpinä aseinaan nokkeluus ja palava tahto asiansa puolesta. Vastaavalla tavalla yrityksen rahoitustoiminto on pakotettu taistelemaan vähäisillä resursseilla JOHDANTO 4

5 ja vaatimattomalla budjetilla alati muuttuvia markkina-, kirjanpito ja johdon vaatimuksia vastaan. Onnistuakseen tässä, rahoitustoiminto tarvitsee voimakkaan tahdon lisäksi aimo annoksen tervettä maalaisjärkeä. Kutsun tällaisen rahoitustoiminnon vetäjää nimikkeellä Guerilla Treasurer. Kirjoittaja: Timo Hämäläinen Olen reilun 20 vuoden ajan toiminut läheisessä yhteistyössä eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten rahoitustoimintojen kanssa. Aloitin urani pankissa (Kansallis-Osake-Pankin dealing-huoneessa), mistä siirryin yritys-treasuryyn (Rauma ja Metso konsernit) ja vuodesta 2000 lukien olen toiminut perustamani Exidio Oy:n toimitusjohtajana. Näiden vuosien aikana olen erikoistunut yhtiöiden B2T prosesseihin, eli liiketoimintayksiköiden ja keskitetyn rahoitustoiminnon väliseen kanssakäymiseen. Olen osallistunut kymmenien eri maissa toimivien yritysten rahoitustoiminnon kehityshankkeisiin, hyvin usein kassaennustamisen saralla. Olen pitänyt B2T -alueesta luentoja sekä IIR:n että EuroFinancen seminaareissa, kirjoittanut asiantuntija-artikkeleita mm GTNews:iin ja Journal of Corporate Treasury Management -lehteen sekä koonnut aihetta käsittelevän B2T-manuaalin. Kirjoitan myös enemmän tai vähemmän aiheellisia huomioitani treasury-maailman kummallisuuksista osoitteessa JOHDANTO 5

6 KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET Mitä kassaennustaminen on? Kassaennustamisen tarkoituksena on ennustaa yhtiön tulevia kassavirtoja ja sitä kautta yhtiön tulevaa likviditeettitilannetta. Yleisimmässä mallissa liiketoimintayksiköiden edustajat laativat omat ennusteensa, jotka kootaan konsernihallinnossa konsolidoituksi koko yhtiön kattavaksi ennusteeksi. Aktiivisesti kassavarojaan hallinnoivalle yhtiölle lyhyt päivätason ennustaminen toimii päivittäisenä likviditeetinhallinnan työkaluna. Sen avulla yhtiö varmistaa että sillä on riittävästi, mutta ei kuitenkaan ylimääräistä likviditeettiä käytössään. Viikko- ja kuukausitason ennustamisella kerätään tietoa pidempää rahoitussuunnittelua varten. Niiden avulla yhtiö pyrkii ennakoimaan muutoksia rahoitustarpeissaan. Miten kassavirtoja tulisi ennustaa? Ei ole olemassa yhden koon ennustemallia. Ennustamistapaan vaikuttaa yhtiön kassavirtojen tasaisuus ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Yhtiö, jonka kassavirrat toistuvat lähestulkoon samanlaisina kuukaudesta toiseen, voi menestyksekkäästi käyttää historiatietoja kassaennusteensa pohjana. Toinen ääripää on projektiliiketoimintaa harjoittava yritys, jonka kassavirrat muodostuvat suurista yksittäisistä eristä, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön kassavaroihin. Näiden yhtiöiden osalta liiketoimintayksiköiden aktiivinen ennustaminen on tärkeämmässä roolissa. KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET 6

7 KEHITYSHANKE Se kuinka paljon kehityshankkeeseen tuhrataan aikaa on riippuvainen yhtiön omista valinnoista. Koska huono tai kokonaan puuttuva kassaennustaminen maksaa yhtiölle merkittäviä summia, keskityn tässä oppaassa kuvaamaan, miten ja miksi hanke kannattaa käynnistää ja toteuttaa nopeasti. Kokemukseni mukaan hankkeen pystyy toteuttamaan kuukauden aikana. Nopean toteutuksen edellytyksenä on johdon näkyvä tuki hankkeelle. Lisäksi hankkeella tulee olla vastuuhenkilö, joka pystyy tekemään päätöksiä sovittujen raamien sisällä. Vastuuhenkilön tulee tietyissä asioissa toimia sisäisenä diktaattorina. Jos kaikki asiat pitää sopia ja hyväksyttää kaikilla hankkeen osapuolilla, hanke tulee takuuvarmasti viivästymään. Erityisen tärkeäksi vastuuhenkilön rooli muodostuu ennustejärjestelmää valittaessa. Siihen voi nimittäin tuhrautua aikaa mitä tahansa muutamasta viikosta yli vuoteen. Diktaattorin valta pitää kuitenkin selkeästi rajata hankkeen määrittelyvaiheessa. Yleensä diktaattorin rooli sälytetään rahoitustoiminnosta vastaavalle johtajalle. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että kuukaudessa ei rakenneta täydellistä ennustamista. Kassaennustaminen on yksi yrityksen rahoitustoiminnon avainprosesseista ja se pitääkin nähdä yksittäisen kehitysrypistyksen sijaan jatkuvan kehityksen kohteena. Kuukaudessa saadaan rakennettua terve pohja, mitä on helppo tiedon lisääntyessä kehittää edelleen. Vaihe 1: Hankkeen määrittely Hanke aloitetaan määrittelemällä sen tavoitteet ja minkälaisia resursseja niiden saavuttaminen edellyttää. Säästötavoitteet Säästötavoitteiden osalta tulee määritellä kuinka paljon puutteellinen kassaennustaminen tällä hetkellä maksaa yhtiölle ja kuinka paljon hankkeen avulla tilannetta pyritään parantamaan. Oheisessa esimerkissä on kuvattu Yhtiön Y säästötavoite. Yhtiö Y siis tavoittelee 60,000 euron vuotuista säästöä kassaennustamisen tehostamisen kautta. Jokainen kuukausi jonka ajan hanketta lykätään tai kun hanke viivästyy, maksaa siis yhtiölle viisi tuhatta euroa. KEHITYSHANKE 7

8 Esimerkki yhtiön säästötavoitteesta: Yhtiöllä Y on puuttellisen kassaennustamisen vuoksi kertynyt laiskaa rahaa eli ylimääräistä likviditeettiä (idle cash) eri puolelle yritystä kassapositiivisiin liiketoimintayksiköihin yhteensä keskimäärin 2 Meur. Samaan aikaan osa yrityksen tytäryhtiöistä käyttää paikallisten pankkien limiittejä yhteensä keskimäärin 1 Meur:n edestä kattaakseen lyhyet rahoitustarpeensa. Arvioitu vuotuinen kokonaiskustannus on seuraava: Idle cash laskettuna 4% mukaisesti*: yhteensä 80 keur Overdraft 2 % lainamarginaali huomioiden: yhteensä 20 keur Hankkeen tavoitteena on laskea yhtiön idle cash puoleen ja lopettaa paikallisten overdraft-limiittien käyttö. Säästötavoite vuositasolla on siis yhteensä 60 keur. (* idle cash kustannus voidaan laskea joko lainakustannuksen ja idle cash tuoton erotuksena tai laskemalla hyöty jos vapautunut idle cash käytetään taseen keventämiseen maksamalla lainoja pois) Aikataulutavoitteet Aikatalutavoitteeseen vaikuttaa se, kuinka paljon hankkeen avainresurssit voivat hankkeeseen osallistua. Mikäli hankkeelle voidaan irrottaa täysaikaisia resursseja, voidaan hanke toteuttaa hyvinkin nopeasti. Resurssien käyttö Resurssien käytön osalta määritellään mitä resursseja on käytettävissä ja kuinka paljon niitä voidaan hankkeeseen käyttää. Mitä paremmin yhtiö tietää mitä on tekemässä, sitä vähemmän resursseja hanke vaatii. Kustannukset Hankkeen määrittelyvaiheessa listataan myös kaikki toteutukseen liittyvät kustannukset. Niihin kuuluvat mm mahdolliset ulkopuoliset konsulttikulut, kassaennustetyökalun kustannukset sekä matkakulut. Lisäksi epäsuorat kustannukset on syytä huomioida; näitä ovat lähinnä omien resurssien palkkakulut. Vaihe 2: Johdon sitouttaminen Ylimmältä johdolta tuskin heruu hankkeelle siunausta, jos sen hyötyjä ei pystytä selkeästi osoittamaan. Jos hanke on määritelty edellisen kappaleen mallin mukaisesti, niin tavoiteltavien säästöjen, aikataulun ja kustannusten kaut- KEHITYSHANKE 8

9 ta saadaan laadittua ROI-laskelma, jonka pohjalta ylimmän johdon on helppo ottaa kantaa investointiesitykseen. Hankkeen onnistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa. Uusi hanke on huomattavasti helpompi myydä heille, jos sillä on yhtiön ylimmän johdon siunaus ja näkyvä tuki. Tästä syystä johdolta tulee vaatia enemmän kuin pelkkää rahoitusta hankkeella; johdon tulee antaa hankkeelle myös sisäisen asiakkaan kasvot. Vaihe 3a: Ennustamisen suunnittelu Suunnitteluvaiheessa määritellään, miten ennustaminen tullaan toteuttamaan: DDMitä tietoa kerätään? DDKuinka usein? DDMillä tarkkuudella? DDMillä työkalulla? DDMiten käyttöönotto toteutetaan? DDMiten seuranta toteutetaan? Ennustemalli määrittely Ennustemallin määrittelyssä päätetään mitä tietoa ennustetaan. Tässä vaiheessa mopo helposti karkaa käsistä; kerätään varmuuden vuoksi vähän kaikkea tietoa, jos vaikka sitä tulevaisuudessa tarvittaisiin. Onkin syytä pitää mielessä miksi ennustamista tehdään ja mitkä tiedot ovat sen kannalta olennaisia. Yksinkertaisimmillaan tarvitaan vain tieto siitä, kuinka paljon kassan oletetaan muuttuvan. On kuitenkin käytännöllistä jakaa tämä vähintään ennustettuihin tuloihin ja menoihin per valuutta. Käytännössä tämänkin jakaminen edelleen on perusteltua. Tulo- ja menoennusteet voidaan tehdä erikseen esimerkiksi myyntituloille ja ostomenoille, veroille sekä rahoituserille. Ennustetyökalun valinta Ennustaminen voidaan toteuttaa joko excelin tai kaupallisen ohjelmiston avulla. Excelin hyviä puolia ovat sen joustavuus ja edullisuus. Sen huonoja puolia ovat mm manuaalisen työn määrä (mikä lisää myös virheiden mahdollisuutta) sekä rajallinen integroitavuus ulkopuolisiin järjestelmiin. Lisäksi se on yleensä yhden henkilön rakentama luomus, jonka tuki päättyy sillä hetkellä, kun kyseinen henkilö jättää yrityksen. Kaupallisen ohjelmiston hyviä puolia ovatkin jatkuva tuki ja kehitystyö sekä integroitavuus esimerkiksi yhtiön reskontra- ja pankkijärjestelmiin. Puhtaasti web-pohjaiset vuokrapalveluna tarjottavat SaaS (software as a service) rat- KEHITYSHANKE 9

10 Miksi Guerilla Treasurer rakastaa SaaS-ratkaisuja? Hankkeen määrittelyvaiheessa on määritelty kuinka paljon hankkeen venyminen maksaa yhtiölle. Määrittelyvaiheen esimerkissä laskettiin että jokainen viivästynyt kuukausi maksaa yhtiölle 5 keur. Sillä kestääkö hanke kuukauden vai vuoden on siis suuri merkitys. Merkittävin hankkeen kestoon vaikuttava tekijä on kassaennustesovelluksen valinta. Jos yhtiö lähtee esimerkiksi IT osastonsa painostuksesta RFI / RFP / RFQ (informaatio- ja tarjouspyyntö) linjalle, niin hankkeen hinta nousee väistämättä. Jos yhtiö päätyy vielä perinteiseen asennettavaan ohjelmistoon, jonka käyttöönotto mahdollisine kustomointeineen vie esimerkiksi 6 kk, on pelkästään sovelluksen takia hankkeeseen kulunut aikaa helposti jo vuosi. Guerilla treasurer päätyy web-pohjaiseen best practise -sovellukseen, joka tarjotaan vuokrasovelluksena (SaaS, eli software as a service). Siksi Guerilla treasurer rakastaa SaaS-ratkaisuja. kaisut ovat otettavissa käyttöön muutamassa viikossa. Siksi ne ovat sopivia ratkaisuja näin nopeasti toteutettavissa hankkeissa. SaaS-mallin vaihtoehdon, perinteisen, yritykselle asennettavan ohjelmiston käyttöönotto kestää yleensä useita kuukausia. Tämä viivästyminen nostaa merkittävästi hankkeen kustannuksia. Monet pankit tarjoavat asiakkailleen tänä päivänä edullisia, helppokäyttöisiä ja nopeasti käyttöönotettavia SaaS-ratkaisuja kassaennustamiseen. Liiketoimintayksiköiden tarpeet Kassaennustamiseen osallistuvista henkilöistä suurin osa on liiketoimintayksiköiden edustajia, joilla ei yleensä ole juurikaan aikaa tai osaamista rahoituksen prosesseihin. Siksi sekä ennustemallia että järjestelmää valittaessa on huomioitava liiketoimintayksiköiden tarpeet. Ennustamisen pitää olla helppoa ja selkeää, jotta liiketoimintayksiköllä ei kulu turhaa aikaa sen toteuttamiseen. Valitun järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja sen pitää mahdollistaa integraatiot liiketoimintayksiköiden järjestelmiin manuaalisen työn vähentämiseksi. Integraatioihin ei kuitenkaan kannata sännätä heti alkuvaiheessa, jotta hanke saadaan toteutettua nopeasti. Niitä kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun ennustamisesta on opittu riittävästi. Vaihe 3b: Liiketoimintayksiköiden motivointi Ylimmän johdon näkyvällä tuella varmistetaan, että liiketoimintayksiköt tulevat tekemään pyydettyjä kassaennusteita. Tämä ei kuitenkaan vielä takaa, KEHITYSHANKE 10

11 että he tekisivät laadukkaita ennusteita. Sitä varten hankkeessa tulee keskittyä myös liiketoimintayksiköiden motivointiin. Motivointi toteutetaan perustelemalla, miksi kassaennustaminen on yhtiölle tärkeää ja miten liiketoimintayksikön tulee toimia, jotta kassaennustamisen tavoitteet saavutetaan. Sisäiset asiakkaat Motivoinnin toteutus on selkeämpää, jos konsernihallinto käsittää roolinsa aidosti palvelukeskukseksi ja liiketoimintayksiköt sen sisäisiksi asiakkaiksi. Koska asiakas on aina oikeassa, niin konsernihallinnon tulee oppia toimimaan asiakkaansa ehdoilla. Rahoituspolitiikka Yhtiön rahoituspolitiikka määrittelee miten yhtiön rahoitusriskejä hallitaan. Likviditeettiriskien osalta politiikan tulee määritellä, miten kassavirtoja ennustetaan; kuinka usein niitä ennustetaan, kuinka pitkälle ennustetaan, kuka vastaa ennusteista jne. Politiikkaa kirjoittaessa on syytä pitää mielessä, että liiketoimintayksiköiden edustajat eivät yleensä ole rahoituksen asiantuntijoita. Tästä syystä politiikan tulee olla selkokielinen ja yksinkertainen. Sellaisen dokumentin tuottaminen ei kuitenkaan aina ole rahoitusammattilaiselle helppoa. Työohjeet Jos yhtiön rahoituspolitiikka luo perustan kassaennustamiselle, niin työohjeet konkretisoivat ne. Työohjeiden tehtävänä on kertoa yksityiskohtaisesti, miksi kassavirtoja ennustetaan ja miten ennusteet tehdään. Oikein tehtynä työohjeet toimivat työkaluna myös silloin, kun liiketoimintayksiköissä tapahtuu henkilövaihdoksia. Vaihe 4: Kick-off Käynnistysvaihe tulee aloittaa hankkeen esittelyllä liiketoimintayksiköille, etenkin jos ennustaminen on yhtiössä kokonaan uusi prosessi. Talousjohtajan tulee toimia tilaisuuden sponsorina, jotta tilaisuus saa riittävän korkean profiilin ja ennustaminen koetaan oikeasti tärkeäksi asiaksi. Käytännössä tähän usein riittää että talousjohtaja lähettää henkilökohtaisen kutsun tilaisuuteen. Tilaisuuden ei tarvitse olla fyysinen tapaaminen, mihin liiketoimintayksiköiden edustajat matkustavat ympäri maailmaa. Se voidaan hyvin, ja kannattaakin tiukan aikataulun sekä kustannusten vuoksi, toteuttaa joko video- tai web-tapaamisena. KEHITYSHANKE 11

12 Tilaisuuden tarkoituksena ei ole vielä opettaa liiketoimintayksiköitä tekemään ennusteita, vaan esitellä hanke ja perustella liiketoimintayksiköiden edustajille miksi heille ollaan sysäämässä taas uusia raportointivelvollisuuksia. Tilaisuudessa kannattaa esitellä myös rahoituspolitiikka sekä työohjeet ja antaa hankkeelle kasvot, joilta voi kysyä lisätietoja. Ennustamisen aloittaminen Ennen liiketoimintayksiköiden koulutusta tulee valittu ennustetyökalu ottaa käyttöön. Kun se on hoidettu, voidaan aloittaa käyttökoulutus. Jos valittu sovellus on oikeasti helppokäyttöinen, voidaan koulutuskin hoitaa hyvin kevyesti, esimerkiksi puhelinpalaverin ja web-tapaamisen yhdistelmänä usealle liiketoimintayksikölle samanaikaisesti. Ennustamisen aloittamiseen voidaan käyttää joko vaiheittaista mallia, missä vain pieni joukko yksiköistä aloittaa raportoinnin, tai ns. big bang mallia, missä kaikki aloittavat ennustamisen samanaikaisesti. Jos työohjeet on tehty kunnolla ja valittu sovellus on helppo omaksua, niin ei ole syytä, miksi kaikki eivät aloittaisi samanaikaisesti. Olen ollut mukana hankkeessa, missä monikansallinen yhtiö onnistuneesti koulutti reilun viikon aikana tytäryhtiönsä 23 eri maassa uuden kassaennustesovelluksen käyttäjiksi. KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 12

13 KEHITTÄMISEN JATKAMINEN Vaikka kassaennustaminen on polkaistu yhtiössä käyntiin, työt sen kahittämisen osalta eivät vielä pääty. Kassaennustaminen on yksi yrityksen rahoitustoiminnon avainprosesseista ja se pitää ymmärtää jatkuvasti kehittyväksi hankkeeksi. Tässä kiteytyy nopean käyttöönoton valinneen yhtiön ja suoraan täydelliseen ratkaisuun pyrkivän yhtiön ero. Vaikka nopealla käyttöönotolla saataisiinkin ratkaistua ongelmista esimerkiksi vain 50% verrattuna optimaaliseen ratkaisuun, niin yhtiö säästää kuitenkin jo kuukauden jälkeen. Ja kehittämällä toimivaa prosessia se tulee päätymään optimaaliseen ratkaisuun huomattavasti nopeammin kuin verrokkiyhtiö joka pyrkii sinne suoraan. Seuranta ja kommunikointi On todennäköistä, että aloittaville ennustajille tulee ongelmia ja ajan myötä myös motivaation puutetta, mikä väistämättä johtaa ennusteiden laadun heikkenemiseen. Siitä syystä on tärkeää, että ennusteita seurataan ja niistä kommunikoidaan raportoiville liiketoimintayksiköille. Ennusteiden tarkkuus on merkittävin seurattava ja kommunikoitava asia. Jos liiketoimintayksiköt huomaavat että kukaan ei älähdä vaikka ennuste jäisi kokonaan tekemättä, on heidän motivaationsa taatusti koetuksella. Pelkän ennustetarkkuuden seuranta ei kuitenkaan riitä. Raportoivien liiketoimintayksiköiden mielipiteitä ja kehitysajatuksia tulee kartoittaa säännöllisesti. Ne tulee myös huomioida kehityshankkeissa. Kehityshankkeet Järjestelmäintegraatiot Yleisimmät jatkokehityshankkeet liittyvät integraatioihin eri järjestelmiin. Näitä ovat mm. integraatiot pankkijärjestelmiin, jotta saadaan kerättyä viimeinen likviditettitilanne ennusteiden pohjaksi. Toisaalta liiketoimintayksiköiden työtä helpottaa merkittävästi, jos ennustejärjestelmä integroituu heidän reskontrajärjestelmiinsä. Tällöin yhtiöt saavat suuren osan tiedoista suoraan ennusteisiin, ilman manuaalista syöttöä. Edellytyksenä tosin on, että reskontratietojen tulisi olla ajan tasalla, mikä valitettavasti ei aina ole tilanne. Kolmas yleinen integraatio on yhtiön treasury-järjestelmään (TMS), mikäli yhtiöllä on sellainen käytössä. Sen avulla kaikki lainoihin, talletuksiin, valuut- KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 13

14 takauppoihin ja johdannaisiin liittyvät kassavirrat saadaan ennustepohjaan. Tämä on hyvin suositeltava integraatio, koska näin saadaan yhden integroinnin kautta päivitettyä sekä treasuryn että liiketoimintayksiköiden ennusteita. Integraatioiden osalta, ihan samoin kuin minkä tahansa muunkin kehityshankkeen osalta, pitää tehdä laskelmat, joissa vertaillaan kustannuksia saavutettaviin hyötyihin. Vain taloudellisesti kannattavia integraatioita kannattaa toteuttaa. Muut kehityshankkeet Muita ennustamiseen liittyviä kehityshankkeita ovat mm koko yhtiön kattavat ERP-järjestelmä sekä maksuliikenteen ja taloushallinnon palvelukeskus (SSC) hankkeet sekä laajemmat konsernitilihankkeet ERP-hankkeet liittyvät kassaennustamiseen, koska koko yhtiön kattavasta järjestelmästä saadaan kerättyä suurin osa ennustettavasta datasta, jolloin liiketoimintayksiköiden rooli ennusteiden tuottamisessa pienenee. Samalla tavalla SSC-hankkeet keskittävät tapahtumia ja raportoivien yksiköiden määrä pienenee. Jotta hyödyt saadaan mahdollistettua, tulisi rahoitustoiminnon osallistua ERP- ja SSC-hankkeisiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 14

15 MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? Tähän kappaleeseen on listattuna muutama tapa, joilla merkittävästi kasvatat todennäköisyyttä möhliä hankkeesi. Nämä kaikki virheet ovat vältettävissä, kunhan määrittelet hankkeen järkevästi ja pidät katseen tiukasti pallossa koko hankkeen keston ajan. Yhdistät hankkeen laajaan Cash Management hankkeeseen Yhtiö X on monikansallinen yritys, joka on liittänyt kassaennustamisen kehittämisen osaksi laajempaa cash management hankettaan. Hankkeen toteutukseen on varattu aikaa kaksi vuotta. Hankkeen osa-alueita ei ole priorisoitu, vaan ajatuksena on saattaa kaikki hankkeeseen kuuluvat alueet kuntoon aikataulun puitteissa. Siksi yrityksellä ei ole kiire kassaennustamisen kanssa... Yrityksen rahoitusjohtaja kyllä myöntää, että heidän kassaennustaminen on syvältä, mutta silti he eivät ole priorisoineet sen kehittämistä muita hankkeen osa-alueita korkeammalle. Tämä tyypillinen esimerkki kuvaa yleisintä itse aiheutettua ongelmaa kassaennustamisen kehittämisen saralla. Kerätään kaikki mahdolliset maksuliikenteen ja likviditeetinhallinnan kehityshankkeet yhteen laajaan cash management hankkeeseen. Näin toimimalla varmistetaan, että kassaennustamisen kehittäminen kestää jopa vuosia. Yhtiö voi saavuttaa merkittäviä säästöjä jo hyvin nopeasti käynnistämällä kassaennustamishankeen kevyellä mallilla, ilman että pyrkii ratkaisemaan kaikkia ongelmia yhdellä kertaa. Konsernitilien uusiminen, maksuliikenteen palvelukeskuksen tai sisäisen pankin rakentaminen ovat kooltaan aivan eri luokan hankkeita. Niiden kuntoon saattaminen vie aikaa, maksaa enemmän ja niillä saavutetaan yleensä suhteellisesti pienempiä hyötyjä verrattuna kassaennustamisen kehittämiseen. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer purkaa hankkeen osahankkeiksi ja laskee kullekin oman ROI:n, eli kuinka nopeasti hankkeeseen uhratut eurot saadaan kehitetyn prosessin kautta takaisin. MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 15

16 Pidät hanketta järjestelmähankkeena Osallistuin äskettäin järjestelmätoimittajan ominaisuudessa hankkeeseen, missä keskisuuri yritys oli päättänyt hankkia kassaennustejärjestelmän. RFI (Request for Information) -vaiheeseen osallistui lähes kymmenen potentiaalista ratkaisuntarjoajaa ja RFP (Request for Proposal)- vaiheeseen neljä varteenotettavinta ehdokasta. Ensimmäisestä kontaktista siihen, että yritys ilmoitti siirtävänsä hanketta tulevaisuuteen kului yli 14 kk. Tietääkseni hanketta ei ole vieläkään toteutettu. Oheinen esimerkki kuvaa tilannetta mihin yritys hyvin todennäköisesti ajautuu jos kassaennustamishanketta pidetään järjestelmähankkeena. Kassaennustamiseen käytettävä järjestelmä on vain työkalu, joka mahdollistaa prosessin toteuttamisen. Laadukas kassaennustaminen on mahdollista tehdä perinteisellä excel raportoinnilla, joskin teknologian kautta raportointia ja sen laatua voidaan tehostaa merkittävästi. Huomattavasti teknologiaa tärkeämpää on se, miten vältyt garbage in garbage out ongelmalta; eli miten saat liiketoimintayksiköt raportoimaan luotettavasti. Jos hankkeeseen mennään järjestelmänäkökulma edellä, voidaan unohtaa ongelman nopea ratkaisu. Tietojen pyytäminen ja vertailu usealta eri toimittajalta, kyseisten toimittajien tapaaminen ja uudelleenarviointi on jotain, mitä konsultti todennäköisesti hankkeeseen ehdottaa. Yrityksen näkökulmasta tämä kuitenkin viivästyttää ongelman korjaamista ja sitoo vähäiset resurssit yksinkertaiseen hankkeeseen luvattoman pitkäksi aikaa. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer valitsee kassaennustetyökaluksi nopeasti käyttöönotettavan SaaS-ratkaisun, esimerkiksi kumppanipankiltaan. Jos ratkaisulla on joukko hyviä referenssejä, kertoo se työkalun soveltuvuudesta todennäköisesti aivan yhtä paljon, kuin mitä järjestelmien kattava vertailu olisi tehnyt. Jos työkalu ei vastaa kaikkia yrityksen tulevia tarpeita, niin SaaS-ratkaisu on helppo tulevaisuudessa vaihtaa toiseen ilman että yritys olisi kuukausitolkulla kokonaan ilman ennustamista. Oletat asioiden tapahtuvan Se, että oletat asioiden tapahtuvan, on oikea möhläysten äiti. Se on tuhonnut monia hyviä hankkeita. Kassaennustamisen kehittämiseen osallistuu suuri joukko eri taustan omaavia henkilöitä. Se, että nämä kaikki ymmärtävät hankkeen tarkoituksen ja MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 16

17 mitä heiltä odotetaan, on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tämä onnistuu vain aktiivisella kommunikoinnilla. Aloitin työurani 70-luvulla kukkakaupan juoksupoikana. Jaoin tämän vastuullisen tehtävän luokkatoverini kanssa. Ehdimme hoitaa tehtäväämme viikon vuoropäivin, kunnes koitti viikonloppu. Maanantaina oletin, että on luokkatoverini työvuoro ja hän vuorostaan oletti että on minun työvuoroni. Koska kumpikaan ei ilmaantunut maanantaina työpaikalle, saimme molemmat potkut. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer huomioi tämän kehityshankkeessaan. Tästä johtuen hän: DDperustelee hankkeen merkityksen johdolle ja kuvaa johdon roolin hankkeen sisäisenä sponsorina DDrakentaa liiketoimintayksiköille selkeät säännöt ja työohjeet sellaisella kielellä, jota liiketoimintayksiköiden edustajat ymmärtävät DDseuraa jatkuvasti ennustamisen kehittymistä ja puuttuu välittömästi virheisiin DDkehittää kassaennustamista edelleen, vielä senkin jälkeen kun nimellinen kehityshanke on päättynyt Liian kunnianhimoiset tavoitteet Ostin pari vuotta sitten huonokuntoisen kesäasunnon. Rakentamisen ja remontoinnin suhteen olen täysin keltanokka. Asetin kuitenkin tavoitteeksi että remontti on kuukaudessa valmis, sopivasti suvun juhannusjuhliksi. Juhlista tulikin ikimuistoiset; keskikesän lämpötila huiteli 10 C paikkeilla ja vettä tuli taivaan täydeltä. Ja koska remontti ei tietenkään valmistunut ajoissa, osa sukulaisista sai nauttia kosteasta telttamajoituksesta. Olen vuosien saatossa nähnyt kassaennustamisen kehityshankkeissa vastaavanlaista hölmöilyä. Treasurylla on pienet resurssit ja paljon kehityshankkeita. Tässä tilanteessa on yksinkertaisesti hölmöä yrittää tehdä hankkeesta liian kunnianhimoinen. Hyvä esimerkki liian kunnianhimoisesta tavoitteesta on tavoitella suoraan täydellisesti integroituvaa kassaennustetyökalua, mistä voidaan reaaliaikaisesti seurata kassavirtojen kehittymistä. Tavoitteenahan tämä on aivan erinomainen ja on myös nykyteknologialla täysin mahdollinen toteuttaa. Sellaisen rakentaminen kuitenkin maksaa pal- MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 17

18 jon ja kestää kauan. Siihen suoraan pyrkimiseen tuskin löytyy järkeviä taloudellisia perusteita. Pienten kehitysaskelien kautta tilanne on täysin toinen. Haet kaikkiin asioihin yhteisymmärrystä Yksi tyypillinen tapa saattaa hanke puihin on pyrkiä sopimaan kaikesta kaikkien kanssa. Hankkeen aikana tulee esille paljon asioita, joista osallistujat ovat eri mieltä. Monesti nämä erimielisyydet liittyvät asioihin, joilla ei ole kokonaisuuden kannalta olennaista merkitystä. Kuitenkin nämä erimielisyydet viivästyttävät hanketta. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer nimittää hankkeelle sisäisen diktaattorin, joka viime kädessä päättää asiat, vaikka kaikki eivät olisikaan yksimielisiä. Tämä sisäinen diktaattori päättää mm miten tytäryhtiöiden kick-off järjestetään, politiikan ja työohjeiden sanamuodot, mikä järjestelmä otetaan käyttöön jne. Katsot asiaa vain konsernihallinnon näkökulmasta Jos konsernihallinto ei osaa asettua sisäisten asiakkaidensa housuihin, on suuri riski että koko malli rakennetaan sivuuttamalla liiketoimintayksiköiden tarpeet ja vaatimukset. Muista että valtaosa hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee olemaan liiketoimintayksiköiden edustajia ja onnistumisesi on riippuvainen siitä, kuinka laadukkaasti he ennustavat kassavirtojaan. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer ymmärtää että hanke onnistuu ainostaan, jos hän saa liiketoimintayksiköt puhaltamaan treasuryn kanssa samaan hiileen. Hän varmistaa että treasurypolitiikat ja -työohjeet on kirjoitettu selkokielellä ja että valittu ennustetyökalu on käytettävissä ilman vuosien treasurykokemusta. LOPPUSANAT 18

19 LOPPUSANAT Kassaennustaminen ei ole rakettitiedettä. Näillä yksinkertaisilla ohjeilla yritys pystyy toteuttamaan kassaennustamisen kehityshankkeen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Oleellista hankkeessa siis on: DDÄlä yhdistä kehityshanketta laajaan cash management hankkeeseen DDTäydelliseen ratkaisuun ei ole oikotietä; nopeimmin sinne pääsee pienten kehitysaskelien kautta DDJohdon tulee antaa hankkeelle näkyvä tuki DDHankkeella pitää olla johtaja, joka tekee päätöksiä DDLiiketoimintayksiköiden edustajien tulee ymmärtää miksi kassaennustaminen on tärkeää ja mitä heiltä odotetaan LOPPUSANAT 19

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN

BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN BUDJETOINTI- JA RAPORTOINTIPROSESSIEN KEHITTÄMISEN KAUTTA TEHOKKUUTTA TALOUSOHJAUKSEEN HELENA SAURAMO GROUP BUSINESS CONTROLLER, DELTA MOTOR GROUP OY 19.4.2012 Sisältö Mikä on Delta? Järjestelmän ja prosessien

Lisätiedot

Maksuliikenteen virtaviivaistaminen

Maksuliikenteen virtaviivaistaminen Maksuliikenteen virtaviivaistaminen Case Tieto Taloussanomat-seminaari Laura Hänninen Treasury Specialist Tieto, Group Treasury laura.hanninen@tieto.com Agenda Johdanto Haasteista ratkaisuihin Saavutetut

Lisätiedot

"Miten IT infra-projekti onnistuu ja miten epäonnistuu" Timo Häkkinen TTY PDF versio josta on poistettu 1 kuva ja yhden sivun tekstit

Miten IT infra-projekti onnistuu ja miten epäonnistuu Timo Häkkinen TTY PDF versio josta on poistettu 1 kuva ja yhden sivun tekstit "Miten IT infra-projekti onnistuu ja miten epäonnistuu" Timo Häkkinen TTY 7.6.2017 PDF versio josta on poistettu 1 kuva ja yhden sivun tekstit Esityksen rakenne ja esittäjän taustat Seuraavassa esityksessä

Lisätiedot

Basware Controller iltapäivä. Tervetuloa!

Basware Controller iltapäivä. Tervetuloa! Basware Controller iltapäivä Tervetuloa! Ohjelma 13.00 Puheenjohtajan avaus ja Baswaren ennustekyselyn tulokset Minna Snirvi, Vice President, IA and FPS Product Management, Basware Oyj 13.15 Toimivan talousohjauksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity

YLEISKUVAUS. OpusCapita Liquidity YLEISKUVAUS OpusCapita Liquidity Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Helppokäyttöinen likviditeettiraportointi... 5 2.1 Systemaattinen ennusteprosessi... 6 2.1.1 Lyhyet ennusteet... 7 2.1.2 Pitkät ennusteet...

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

LapTech IT-leasing. Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle

LapTech IT-leasing. Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle LapTech IT-leasing Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle Mitä LapTechin IT-leasing tarkoittaa IT-laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelu vuokrataan rahoitusyhtiöltä ennalta sovitun mittaiseksi sopimuskaudeksi

Lisätiedot

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.

HCM Master Data. Matti Manninen / Arc Technology Oy. Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10. HCM Master Data tehoa laaja-alaisesti Matti Manninen / Arc Technology Oy Human Capital Management liiketoiminnan moottorina IT Viikko-seminaari 7.10.2009 PEOPLE ARE AT THE SOUL OF ANY BUSINESS 9:40-10:15

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011

Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011 A Basware Presentation Baswaren kysely ennustamisesta, lokakuu 2011 Yhteenveto tuloksista Baswaren kysely ennustamisen tärkeydestä Toteutettiin sähköpostilla ja webbipohjaisella kyselylomakkeella Lokakuussa

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi

Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011. www.sodexo.fi Sanna Nupponen-Nymalm Sodexo Oy 16.3.2011 www.sodexo.fi Sodexo - jokaisesta päivästä parempi Olemme luotettava kumppani, joka tuottaa kokonaisvaltaisia palveluita. Osaamisemme tukee asiakkaidemme menestystä

Lisätiedot

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä

Ennustava analytiikka B2B- myynnissä. Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä Ennustava analytiikka B2B- myynnissä Miten hyötyä säännönmukaisuuksista markkinoinnissa ja myynnissä B2B Myynnin ja markkinoinnin haasteet nyt Myynti- ja muu yritysdata on olemassa, mutta ei saatavilla,

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden riskienhallinta

Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Totuus IdM-projekteista

Totuus IdM-projekteista Totuus IdM-projekteista Kyselytutkimuksen tulosten julkistustilaisuus 4.10.2011 Hannu Kasanen, Secproof Identiteetinhallinnan huono maine IAM, nuo kolme suurta kirjainta, tarkoittavat käyttäjätietojen-

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena

Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Kokonaisvaltainen mittaaminen ohjelmistokehityksen tukena Mittaaminen ja ohjelmistotuotanto seminaari 18.04.01 Matias Vierimaa 1 Miksi mitataan? Ohjelmistokehitystä ja lopputuotteen laatua on vaikea arvioida

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009

Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Toimittajahallinta täydentämässä asiakashallintaa Enstossa 3.6.2009 Eero Elovaara Development Manager Ensto Building Technology eero.elovaara@ensto.com +358 40 503 2158 Ensto konserni Olemme sähköjärjestelmien

Lisätiedot

kertaa samat järjestykseen lukkarissa.

kertaa samat järjestykseen lukkarissa. Opetuksen toistuva varaus ryhmällee TY10S11 - Tästä tulee pitkä esimerkki, sillä pyrin nyt melko yksityiskohtaisesti kuvaamaan sen osion mikä syntyy tiedon hakemisesta vuosisuunnittelusta, sen tiedon kirjaamiseen

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

TVT-kurssimoduulin mitat

TVT-kurssimoduulin mitat Teemu Kerola & Teija Kujala TVT-kurssimoduulin mitat Turun lähiseminaari Kurssin moduulit Moduulien kustannukset 1 Kurssimoduulit Perinteiset kurssimoduulit (esim.) luentokalvot luento oppimismoduuli harjoitustehtävät

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka

KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Yrityksen uusi matematiikka KAIKKI KERRALLA Kaikki kerralla on järjestelmä- ja palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa yrityksellesi taloushallinnon järjestelmän ja laskutusprosessin toteuttamisen

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? Budjetoinnin käsitteitä Budjetointi pienyrityksessä Budjetointi keskisuuressa yrityksessä Perinteinen vuosibudjetointi PPA- Budjetointi Budjetointi projekteja toimittavassa

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014

Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Rakentamisen laatu ja tulevaisuuden haasteet Tampereen kaupunkiseudun infrapalvelujen seutuseminaari III 4.6.2014 Mistä tulevaisuuden osaajat rakentamiseen? Professori Ralf Lindberg 1. Taustaa 2. Opiskelijat

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL,

Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL, ? Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL, Tekes, TRY, Take Oy Esko Enkovaara, ToCoMan Oy Aarni Heikkonen, Rissa&Järvinen Oy Timo Taiponen, ToCoMan Oy Johdanto Tarkoitus arvioida

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L7

Nykyarvo ja investoinnit, L7 Nykyarvo ja investoinnit, L7 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k n k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... 0 1 2 3 4 5 6... n j netto

Lisätiedot

1 LPS - Better By Design

1 LPS - Better By Design 1 LPS - Better By Design 2 LPS - Better By Design Riffid Oy on vuonna 2010 perustettu teknologia-alan palveluyritys, joka tarjoaa laajasti erilaisia asiantuntijapalveluita RFID-tekniikan alalla. 100%:sti

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma

Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Matalan korkotason vaikutus vakuutustoimintaan yhtiön näkökulma Markkinoista 20.3.2014 2 Eonia 20.3.2014 3 Regulaatio muokkaa markkinoita 20.3.2014 4 Tehokkaat markkinat fantasiaa? Täydellisen tehokkaita

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Säästöä yrityksellesi

Säästöä yrityksellesi Säästöä yrityksellesi Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät,

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Talousohjaus uudelle tasolle organisaation muutostilanteessa

Talousohjaus uudelle tasolle organisaation muutostilanteessa Talousohjaus uudelle tasolle organisaation muutostilanteessa Finnkino Oy Perustettu vuonna 1986 Omistaja ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö Ratos Ab, jolla 17 yritystä Pohjoismaissa Suomen ja Baltian suurin

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Marko Kaarto

Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Marko Kaarto Asunto 400 000 Pankista lainaa 200 000 Pankista lainaa 200 000 Omaa rahaa 100 000 Copyright (C) 2012 Matias Savolainen & Asunto 400 000 Omaa rahaa 100 000 + 100 000 = 200 000 Pankista lainaa 200 000 Pankista

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager

ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager ENEMMÄN VAI FIKSUMMIN? - ÄLÄ TAPA UUSIA BISNESMAHDOLLISUUKSIA TEHOTTOMALLA TYÖLLÄ! Anssi Tikka, Business Unit Manager Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot