GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GUERILLA TREASURER KASSAENNUSTAJAN OPAS. Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer. www.guerillatreasurer.fi"

Transkriptio

1 KASSAENNUSTAJAN OPAS Timo Hämäläinen, Guerilla Treasurer

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 Miksi kassaennustaminen on tärkeää? Miksi kassaennustaminen epäonnistuu? ROI-ystävällinen kehityshanke Mikä tämän oppaan tarkoitus on? Kenelle opas on tarkoitettu? Mikä Guerilla Treasurer? KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET 6 Mitä kassaennustaminen on? Miten kassavirtoja tulisi ennustaa? KEHITYSHANKE 7 Vaihe 1: Hankkeen määrittely Vaihe 2: Johdon sitouttaminen Vaihe 3a: Ennustamisen suunnittelu Vaihe 3b: Liiketoimintayksiköiden motivointi Vaihe 4: Kick-off KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 13 Seuranta ja kommunikointi Kehityshankkeet MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 15 Yhdistät hankkeen laajaan Cash Management hankkeeseen Pidät hanketta järjestelmähankkeena Oletat asioiden tapahtuvan Liian kunnianhimoiset tavoitteet Haet kaikkiin asioihin yhteisymmärrystä Katsot asiaa vain konsernihallinnon näkökulmasta LOPPUSANAT 19 SISÄLLYSLUETTELO 2

3 JOHDANTO Miksi kassaennustaminen on tärkeää? Likviditeetin tehokas hallinta on oleellinen osa käyttöpääoman tehokasta hallintaa, mikä on yksi yritysten taloushallinnon keskeisiä tavoitteita. Tehokkaan likviditeetin hallinnan edellytyksenä on, että yrityksellä on: DDReaaliaikanen tieto käytettävissä-olevista kassavaroista DDTyökalut kassavarojen siirtämiseen pankkien ja tilien välillä DDLuotettavat ja oikea-aikaiset kassaennusteet Kassaennustaminen on siis oleellinen osa palapeliä, jolla yhtiö pystyy tehostamaan käyttöpääomansa hallintaa. Tästä johtuen kassaennustaminen on viime vuosina ollut toistuvasti yritysten rahoitustoiminnon kehityshankkeiden terävimmässä kärjessä. Miksi kassaennustaminen epäonnistuu? Vaikka kassaennustaminen on hyvin yksinkertaista, niin silti monet yritykset onnistuvat möhlimään sen. Olen saanut yrityksiltä mm seuraavia syitä siihen, miksi kassaennustamista ei ole saatu toimimaan heidän yrityksessään: DDResurssien ja rahoituksen niukkuus DDJärjestelmäintegraatioiden työläys DDVaikeudet saada liiketoimintayksiköt raportoimaan luotettavasti DDOmiin prosesseihin sopivien ennustetyökalujen puute Todellisuudessa yritykset tekevät hankkeistaan liian monimutkaisia. Kassaennustamisen kehittämistä ei pidä nähdä massiivisena projektina, jonka seurauksena syntyy täydellinen ratkaisu. Parhaat tulokset saadaan, kun yhtiö omaksuu ns. baby step mallin, jossa kassaennustamisen kehittäminen nähdään jatkuvana kehitys- ja oppimishankkeena. Näin toimien hanke voidaan käynnistää hyvinkin niukoilla resursseilla. Olennaista hankkeessa ei ole se miten kassaennusteesta saadaan täydellinen, vaan kuinka nopeasti se saadaan nykyistä paremmaksi. ROI-ystävällinen kehityshanke Kassaennustamishanke on yleensä vain yksi kehityshanke muiden joukossa ja valitettavan usein se jää muiden hankkeiden jalkoihin. JOHDANTO 3

4 Vaikka rahoitustoiminto on yhtiön liiketoiminnan tukitoiminto, sen investointeihin sovelletaan samaa mallia kuin suoraan liiketoimintaan liittyviin investointeihin eli kuinka nopeasti sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin. Tästä syystä rahoitustoiminnon tulee laskea jokaisen keskenään kilpailevan kehityshankkeen ROI ja priorisoitava hankkeet sen mukaisesti. Oikein toteuttuna kassaennustamishanke on hyvin ROI-ystävällinen; pienilläkin investoinnilla on mahdollista saada merkittäviä tuloksia hyvin nopeasti. Mikä tämän oppaan tarkoitus on? Tämän oppaan tarkoituksena on käydä läpi kassaennustamisen perusteita ja perehdyttää lukija onnistuneen kassaennustamisen edellytyksiin. Lisäksi opas kuvaa vaiheittain yksinkertaisen, nopeasti toteutettavan kassaennustamisen kehityshankkeen. Opas antaa vastaukset mm seuraaviin kysymyksiin: DDMiten säästät yhtiösi rahoja ja resursseja hankkeessa? DDMiten vältät viivästykset hankkeen aikana? DDMiten sitoutat liiketoimintayksiköt mukaan hankkeeseen DDMiten parannat ennusteiden laatua? DDMiten vältät möhlimästä hanketta? Kenelle opas on tarkoitettu? Opas on tarkoitettu yritysten talous- ja rahoitusjohdolle sekä kassaennustamisen kehityshankkeisiin osallistuville henkilöille. Saat oppaasta rahanarvoisia vinkkejä, jos: DDOlet kiinnostunut kehittämään yrityksesi käyttöpääoman hallintaa DDHaluat saada tuloksia nopeasti DDEt halua tuhlata kottikärryllistä rahaa yksinkertaisen asian toteuttamiseen DDHaluat välttää turhat virheet Mikä Guerilla Treasurer? Sissi taistelee vähäisillä resursseilla ylivoimaista vastustajaa vastaan, täkeimpinä aseinaan nokkeluus ja palava tahto asiansa puolesta. Vastaavalla tavalla yrityksen rahoitustoiminto on pakotettu taistelemaan vähäisillä resursseilla JOHDANTO 4

5 ja vaatimattomalla budjetilla alati muuttuvia markkina-, kirjanpito ja johdon vaatimuksia vastaan. Onnistuakseen tässä, rahoitustoiminto tarvitsee voimakkaan tahdon lisäksi aimo annoksen tervettä maalaisjärkeä. Kutsun tällaisen rahoitustoiminnon vetäjää nimikkeellä Guerilla Treasurer. Kirjoittaja: Timo Hämäläinen Olen reilun 20 vuoden ajan toiminut läheisessä yhteistyössä eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten rahoitustoimintojen kanssa. Aloitin urani pankissa (Kansallis-Osake-Pankin dealing-huoneessa), mistä siirryin yritys-treasuryyn (Rauma ja Metso konsernit) ja vuodesta 2000 lukien olen toiminut perustamani Exidio Oy:n toimitusjohtajana. Näiden vuosien aikana olen erikoistunut yhtiöiden B2T prosesseihin, eli liiketoimintayksiköiden ja keskitetyn rahoitustoiminnon väliseen kanssakäymiseen. Olen osallistunut kymmenien eri maissa toimivien yritysten rahoitustoiminnon kehityshankkeisiin, hyvin usein kassaennustamisen saralla. Olen pitänyt B2T -alueesta luentoja sekä IIR:n että EuroFinancen seminaareissa, kirjoittanut asiantuntija-artikkeleita mm GTNews:iin ja Journal of Corporate Treasury Management -lehteen sekä koonnut aihetta käsittelevän B2T-manuaalin. Kirjoitan myös enemmän tai vähemmän aiheellisia huomioitani treasury-maailman kummallisuuksista osoitteessa JOHDANTO 5

6 KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET Mitä kassaennustaminen on? Kassaennustamisen tarkoituksena on ennustaa yhtiön tulevia kassavirtoja ja sitä kautta yhtiön tulevaa likviditeettitilannetta. Yleisimmässä mallissa liiketoimintayksiköiden edustajat laativat omat ennusteensa, jotka kootaan konsernihallinnossa konsolidoituksi koko yhtiön kattavaksi ennusteeksi. Aktiivisesti kassavarojaan hallinnoivalle yhtiölle lyhyt päivätason ennustaminen toimii päivittäisenä likviditeetinhallinnan työkaluna. Sen avulla yhtiö varmistaa että sillä on riittävästi, mutta ei kuitenkaan ylimääräistä likviditeettiä käytössään. Viikko- ja kuukausitason ennustamisella kerätään tietoa pidempää rahoitussuunnittelua varten. Niiden avulla yhtiö pyrkii ennakoimaan muutoksia rahoitustarpeissaan. Miten kassavirtoja tulisi ennustaa? Ei ole olemassa yhden koon ennustemallia. Ennustamistapaan vaikuttaa yhtiön kassavirtojen tasaisuus ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Yhtiö, jonka kassavirrat toistuvat lähestulkoon samanlaisina kuukaudesta toiseen, voi menestyksekkäästi käyttää historiatietoja kassaennusteensa pohjana. Toinen ääripää on projektiliiketoimintaa harjoittava yritys, jonka kassavirrat muodostuvat suurista yksittäisistä eristä, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön kassavaroihin. Näiden yhtiöiden osalta liiketoimintayksiköiden aktiivinen ennustaminen on tärkeämmässä roolissa. KASSAENNUSTAMISEN PERUSTEET 6

7 KEHITYSHANKE Se kuinka paljon kehityshankkeeseen tuhrataan aikaa on riippuvainen yhtiön omista valinnoista. Koska huono tai kokonaan puuttuva kassaennustaminen maksaa yhtiölle merkittäviä summia, keskityn tässä oppaassa kuvaamaan, miten ja miksi hanke kannattaa käynnistää ja toteuttaa nopeasti. Kokemukseni mukaan hankkeen pystyy toteuttamaan kuukauden aikana. Nopean toteutuksen edellytyksenä on johdon näkyvä tuki hankkeelle. Lisäksi hankkeella tulee olla vastuuhenkilö, joka pystyy tekemään päätöksiä sovittujen raamien sisällä. Vastuuhenkilön tulee tietyissä asioissa toimia sisäisenä diktaattorina. Jos kaikki asiat pitää sopia ja hyväksyttää kaikilla hankkeen osapuolilla, hanke tulee takuuvarmasti viivästymään. Erityisen tärkeäksi vastuuhenkilön rooli muodostuu ennustejärjestelmää valittaessa. Siihen voi nimittäin tuhrautua aikaa mitä tahansa muutamasta viikosta yli vuoteen. Diktaattorin valta pitää kuitenkin selkeästi rajata hankkeen määrittelyvaiheessa. Yleensä diktaattorin rooli sälytetään rahoitustoiminnosta vastaavalle johtajalle. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että kuukaudessa ei rakenneta täydellistä ennustamista. Kassaennustaminen on yksi yrityksen rahoitustoiminnon avainprosesseista ja se pitääkin nähdä yksittäisen kehitysrypistyksen sijaan jatkuvan kehityksen kohteena. Kuukaudessa saadaan rakennettua terve pohja, mitä on helppo tiedon lisääntyessä kehittää edelleen. Vaihe 1: Hankkeen määrittely Hanke aloitetaan määrittelemällä sen tavoitteet ja minkälaisia resursseja niiden saavuttaminen edellyttää. Säästötavoitteet Säästötavoitteiden osalta tulee määritellä kuinka paljon puutteellinen kassaennustaminen tällä hetkellä maksaa yhtiölle ja kuinka paljon hankkeen avulla tilannetta pyritään parantamaan. Oheisessa esimerkissä on kuvattu Yhtiön Y säästötavoite. Yhtiö Y siis tavoittelee 60,000 euron vuotuista säästöä kassaennustamisen tehostamisen kautta. Jokainen kuukausi jonka ajan hanketta lykätään tai kun hanke viivästyy, maksaa siis yhtiölle viisi tuhatta euroa. KEHITYSHANKE 7

8 Esimerkki yhtiön säästötavoitteesta: Yhtiöllä Y on puuttellisen kassaennustamisen vuoksi kertynyt laiskaa rahaa eli ylimääräistä likviditeettiä (idle cash) eri puolelle yritystä kassapositiivisiin liiketoimintayksiköihin yhteensä keskimäärin 2 Meur. Samaan aikaan osa yrityksen tytäryhtiöistä käyttää paikallisten pankkien limiittejä yhteensä keskimäärin 1 Meur:n edestä kattaakseen lyhyet rahoitustarpeensa. Arvioitu vuotuinen kokonaiskustannus on seuraava: Idle cash laskettuna 4% mukaisesti*: yhteensä 80 keur Overdraft 2 % lainamarginaali huomioiden: yhteensä 20 keur Hankkeen tavoitteena on laskea yhtiön idle cash puoleen ja lopettaa paikallisten overdraft-limiittien käyttö. Säästötavoite vuositasolla on siis yhteensä 60 keur. (* idle cash kustannus voidaan laskea joko lainakustannuksen ja idle cash tuoton erotuksena tai laskemalla hyöty jos vapautunut idle cash käytetään taseen keventämiseen maksamalla lainoja pois) Aikataulutavoitteet Aikatalutavoitteeseen vaikuttaa se, kuinka paljon hankkeen avainresurssit voivat hankkeeseen osallistua. Mikäli hankkeelle voidaan irrottaa täysaikaisia resursseja, voidaan hanke toteuttaa hyvinkin nopeasti. Resurssien käyttö Resurssien käytön osalta määritellään mitä resursseja on käytettävissä ja kuinka paljon niitä voidaan hankkeeseen käyttää. Mitä paremmin yhtiö tietää mitä on tekemässä, sitä vähemmän resursseja hanke vaatii. Kustannukset Hankkeen määrittelyvaiheessa listataan myös kaikki toteutukseen liittyvät kustannukset. Niihin kuuluvat mm mahdolliset ulkopuoliset konsulttikulut, kassaennustetyökalun kustannukset sekä matkakulut. Lisäksi epäsuorat kustannukset on syytä huomioida; näitä ovat lähinnä omien resurssien palkkakulut. Vaihe 2: Johdon sitouttaminen Ylimmältä johdolta tuskin heruu hankkeelle siunausta, jos sen hyötyjä ei pystytä selkeästi osoittamaan. Jos hanke on määritelty edellisen kappaleen mallin mukaisesti, niin tavoiteltavien säästöjen, aikataulun ja kustannusten kaut- KEHITYSHANKE 8

9 ta saadaan laadittua ROI-laskelma, jonka pohjalta ylimmän johdon on helppo ottaa kantaa investointiesitykseen. Hankkeen onnistuminen edellyttää toimivaa yhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa. Uusi hanke on huomattavasti helpompi myydä heille, jos sillä on yhtiön ylimmän johdon siunaus ja näkyvä tuki. Tästä syystä johdolta tulee vaatia enemmän kuin pelkkää rahoitusta hankkeella; johdon tulee antaa hankkeelle myös sisäisen asiakkaan kasvot. Vaihe 3a: Ennustamisen suunnittelu Suunnitteluvaiheessa määritellään, miten ennustaminen tullaan toteuttamaan: DDMitä tietoa kerätään? DDKuinka usein? DDMillä tarkkuudella? DDMillä työkalulla? DDMiten käyttöönotto toteutetaan? DDMiten seuranta toteutetaan? Ennustemalli määrittely Ennustemallin määrittelyssä päätetään mitä tietoa ennustetaan. Tässä vaiheessa mopo helposti karkaa käsistä; kerätään varmuuden vuoksi vähän kaikkea tietoa, jos vaikka sitä tulevaisuudessa tarvittaisiin. Onkin syytä pitää mielessä miksi ennustamista tehdään ja mitkä tiedot ovat sen kannalta olennaisia. Yksinkertaisimmillaan tarvitaan vain tieto siitä, kuinka paljon kassan oletetaan muuttuvan. On kuitenkin käytännöllistä jakaa tämä vähintään ennustettuihin tuloihin ja menoihin per valuutta. Käytännössä tämänkin jakaminen edelleen on perusteltua. Tulo- ja menoennusteet voidaan tehdä erikseen esimerkiksi myyntituloille ja ostomenoille, veroille sekä rahoituserille. Ennustetyökalun valinta Ennustaminen voidaan toteuttaa joko excelin tai kaupallisen ohjelmiston avulla. Excelin hyviä puolia ovat sen joustavuus ja edullisuus. Sen huonoja puolia ovat mm manuaalisen työn määrä (mikä lisää myös virheiden mahdollisuutta) sekä rajallinen integroitavuus ulkopuolisiin järjestelmiin. Lisäksi se on yleensä yhden henkilön rakentama luomus, jonka tuki päättyy sillä hetkellä, kun kyseinen henkilö jättää yrityksen. Kaupallisen ohjelmiston hyviä puolia ovatkin jatkuva tuki ja kehitystyö sekä integroitavuus esimerkiksi yhtiön reskontra- ja pankkijärjestelmiin. Puhtaasti web-pohjaiset vuokrapalveluna tarjottavat SaaS (software as a service) rat- KEHITYSHANKE 9

10 Miksi Guerilla Treasurer rakastaa SaaS-ratkaisuja? Hankkeen määrittelyvaiheessa on määritelty kuinka paljon hankkeen venyminen maksaa yhtiölle. Määrittelyvaiheen esimerkissä laskettiin että jokainen viivästynyt kuukausi maksaa yhtiölle 5 keur. Sillä kestääkö hanke kuukauden vai vuoden on siis suuri merkitys. Merkittävin hankkeen kestoon vaikuttava tekijä on kassaennustesovelluksen valinta. Jos yhtiö lähtee esimerkiksi IT osastonsa painostuksesta RFI / RFP / RFQ (informaatio- ja tarjouspyyntö) linjalle, niin hankkeen hinta nousee väistämättä. Jos yhtiö päätyy vielä perinteiseen asennettavaan ohjelmistoon, jonka käyttöönotto mahdollisine kustomointeineen vie esimerkiksi 6 kk, on pelkästään sovelluksen takia hankkeeseen kulunut aikaa helposti jo vuosi. Guerilla treasurer päätyy web-pohjaiseen best practise -sovellukseen, joka tarjotaan vuokrasovelluksena (SaaS, eli software as a service). Siksi Guerilla treasurer rakastaa SaaS-ratkaisuja. kaisut ovat otettavissa käyttöön muutamassa viikossa. Siksi ne ovat sopivia ratkaisuja näin nopeasti toteutettavissa hankkeissa. SaaS-mallin vaihtoehdon, perinteisen, yritykselle asennettavan ohjelmiston käyttöönotto kestää yleensä useita kuukausia. Tämä viivästyminen nostaa merkittävästi hankkeen kustannuksia. Monet pankit tarjoavat asiakkailleen tänä päivänä edullisia, helppokäyttöisiä ja nopeasti käyttöönotettavia SaaS-ratkaisuja kassaennustamiseen. Liiketoimintayksiköiden tarpeet Kassaennustamiseen osallistuvista henkilöistä suurin osa on liiketoimintayksiköiden edustajia, joilla ei yleensä ole juurikaan aikaa tai osaamista rahoituksen prosesseihin. Siksi sekä ennustemallia että järjestelmää valittaessa on huomioitava liiketoimintayksiköiden tarpeet. Ennustamisen pitää olla helppoa ja selkeää, jotta liiketoimintayksiköllä ei kulu turhaa aikaa sen toteuttamiseen. Valitun järjestelmän tulee olla helppokäyttöinen ja sen pitää mahdollistaa integraatiot liiketoimintayksiköiden järjestelmiin manuaalisen työn vähentämiseksi. Integraatioihin ei kuitenkaan kannata sännätä heti alkuvaiheessa, jotta hanke saadaan toteutettua nopeasti. Niitä kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun ennustamisesta on opittu riittävästi. Vaihe 3b: Liiketoimintayksiköiden motivointi Ylimmän johdon näkyvällä tuella varmistetaan, että liiketoimintayksiköt tulevat tekemään pyydettyjä kassaennusteita. Tämä ei kuitenkaan vielä takaa, KEHITYSHANKE 10

11 että he tekisivät laadukkaita ennusteita. Sitä varten hankkeessa tulee keskittyä myös liiketoimintayksiköiden motivointiin. Motivointi toteutetaan perustelemalla, miksi kassaennustaminen on yhtiölle tärkeää ja miten liiketoimintayksikön tulee toimia, jotta kassaennustamisen tavoitteet saavutetaan. Sisäiset asiakkaat Motivoinnin toteutus on selkeämpää, jos konsernihallinto käsittää roolinsa aidosti palvelukeskukseksi ja liiketoimintayksiköt sen sisäisiksi asiakkaiksi. Koska asiakas on aina oikeassa, niin konsernihallinnon tulee oppia toimimaan asiakkaansa ehdoilla. Rahoituspolitiikka Yhtiön rahoituspolitiikka määrittelee miten yhtiön rahoitusriskejä hallitaan. Likviditeettiriskien osalta politiikan tulee määritellä, miten kassavirtoja ennustetaan; kuinka usein niitä ennustetaan, kuinka pitkälle ennustetaan, kuka vastaa ennusteista jne. Politiikkaa kirjoittaessa on syytä pitää mielessä, että liiketoimintayksiköiden edustajat eivät yleensä ole rahoituksen asiantuntijoita. Tästä syystä politiikan tulee olla selkokielinen ja yksinkertainen. Sellaisen dokumentin tuottaminen ei kuitenkaan aina ole rahoitusammattilaiselle helppoa. Työohjeet Jos yhtiön rahoituspolitiikka luo perustan kassaennustamiselle, niin työohjeet konkretisoivat ne. Työohjeiden tehtävänä on kertoa yksityiskohtaisesti, miksi kassavirtoja ennustetaan ja miten ennusteet tehdään. Oikein tehtynä työohjeet toimivat työkaluna myös silloin, kun liiketoimintayksiköissä tapahtuu henkilövaihdoksia. Vaihe 4: Kick-off Käynnistysvaihe tulee aloittaa hankkeen esittelyllä liiketoimintayksiköille, etenkin jos ennustaminen on yhtiössä kokonaan uusi prosessi. Talousjohtajan tulee toimia tilaisuuden sponsorina, jotta tilaisuus saa riittävän korkean profiilin ja ennustaminen koetaan oikeasti tärkeäksi asiaksi. Käytännössä tähän usein riittää että talousjohtaja lähettää henkilökohtaisen kutsun tilaisuuteen. Tilaisuuden ei tarvitse olla fyysinen tapaaminen, mihin liiketoimintayksiköiden edustajat matkustavat ympäri maailmaa. Se voidaan hyvin, ja kannattaakin tiukan aikataulun sekä kustannusten vuoksi, toteuttaa joko video- tai web-tapaamisena. KEHITYSHANKE 11

12 Tilaisuuden tarkoituksena ei ole vielä opettaa liiketoimintayksiköitä tekemään ennusteita, vaan esitellä hanke ja perustella liiketoimintayksiköiden edustajille miksi heille ollaan sysäämässä taas uusia raportointivelvollisuuksia. Tilaisuudessa kannattaa esitellä myös rahoituspolitiikka sekä työohjeet ja antaa hankkeelle kasvot, joilta voi kysyä lisätietoja. Ennustamisen aloittaminen Ennen liiketoimintayksiköiden koulutusta tulee valittu ennustetyökalu ottaa käyttöön. Kun se on hoidettu, voidaan aloittaa käyttökoulutus. Jos valittu sovellus on oikeasti helppokäyttöinen, voidaan koulutuskin hoitaa hyvin kevyesti, esimerkiksi puhelinpalaverin ja web-tapaamisen yhdistelmänä usealle liiketoimintayksikölle samanaikaisesti. Ennustamisen aloittamiseen voidaan käyttää joko vaiheittaista mallia, missä vain pieni joukko yksiköistä aloittaa raportoinnin, tai ns. big bang mallia, missä kaikki aloittavat ennustamisen samanaikaisesti. Jos työohjeet on tehty kunnolla ja valittu sovellus on helppo omaksua, niin ei ole syytä, miksi kaikki eivät aloittaisi samanaikaisesti. Olen ollut mukana hankkeessa, missä monikansallinen yhtiö onnistuneesti koulutti reilun viikon aikana tytäryhtiönsä 23 eri maassa uuden kassaennustesovelluksen käyttäjiksi. KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 12

13 KEHITTÄMISEN JATKAMINEN Vaikka kassaennustaminen on polkaistu yhtiössä käyntiin, työt sen kahittämisen osalta eivät vielä pääty. Kassaennustaminen on yksi yrityksen rahoitustoiminnon avainprosesseista ja se pitää ymmärtää jatkuvasti kehittyväksi hankkeeksi. Tässä kiteytyy nopean käyttöönoton valinneen yhtiön ja suoraan täydelliseen ratkaisuun pyrkivän yhtiön ero. Vaikka nopealla käyttöönotolla saataisiinkin ratkaistua ongelmista esimerkiksi vain 50% verrattuna optimaaliseen ratkaisuun, niin yhtiö säästää kuitenkin jo kuukauden jälkeen. Ja kehittämällä toimivaa prosessia se tulee päätymään optimaaliseen ratkaisuun huomattavasti nopeammin kuin verrokkiyhtiö joka pyrkii sinne suoraan. Seuranta ja kommunikointi On todennäköistä, että aloittaville ennustajille tulee ongelmia ja ajan myötä myös motivaation puutetta, mikä väistämättä johtaa ennusteiden laadun heikkenemiseen. Siitä syystä on tärkeää, että ennusteita seurataan ja niistä kommunikoidaan raportoiville liiketoimintayksiköille. Ennusteiden tarkkuus on merkittävin seurattava ja kommunikoitava asia. Jos liiketoimintayksiköt huomaavat että kukaan ei älähdä vaikka ennuste jäisi kokonaan tekemättä, on heidän motivaationsa taatusti koetuksella. Pelkän ennustetarkkuuden seuranta ei kuitenkaan riitä. Raportoivien liiketoimintayksiköiden mielipiteitä ja kehitysajatuksia tulee kartoittaa säännöllisesti. Ne tulee myös huomioida kehityshankkeissa. Kehityshankkeet Järjestelmäintegraatiot Yleisimmät jatkokehityshankkeet liittyvät integraatioihin eri järjestelmiin. Näitä ovat mm. integraatiot pankkijärjestelmiin, jotta saadaan kerättyä viimeinen likviditettitilanne ennusteiden pohjaksi. Toisaalta liiketoimintayksiköiden työtä helpottaa merkittävästi, jos ennustejärjestelmä integroituu heidän reskontrajärjestelmiinsä. Tällöin yhtiöt saavat suuren osan tiedoista suoraan ennusteisiin, ilman manuaalista syöttöä. Edellytyksenä tosin on, että reskontratietojen tulisi olla ajan tasalla, mikä valitettavasti ei aina ole tilanne. Kolmas yleinen integraatio on yhtiön treasury-järjestelmään (TMS), mikäli yhtiöllä on sellainen käytössä. Sen avulla kaikki lainoihin, talletuksiin, valuut- KEHITTÄMISEN JATKAMINEN 13

14 takauppoihin ja johdannaisiin liittyvät kassavirrat saadaan ennustepohjaan. Tämä on hyvin suositeltava integraatio, koska näin saadaan yhden integroinnin kautta päivitettyä sekä treasuryn että liiketoimintayksiköiden ennusteita. Integraatioiden osalta, ihan samoin kuin minkä tahansa muunkin kehityshankkeen osalta, pitää tehdä laskelmat, joissa vertaillaan kustannuksia saavutettaviin hyötyihin. Vain taloudellisesti kannattavia integraatioita kannattaa toteuttaa. Muut kehityshankkeet Muita ennustamiseen liittyviä kehityshankkeita ovat mm koko yhtiön kattavat ERP-järjestelmä sekä maksuliikenteen ja taloushallinnon palvelukeskus (SSC) hankkeet sekä laajemmat konsernitilihankkeet ERP-hankkeet liittyvät kassaennustamiseen, koska koko yhtiön kattavasta järjestelmästä saadaan kerättyä suurin osa ennustettavasta datasta, jolloin liiketoimintayksiköiden rooli ennusteiden tuottamisessa pienenee. Samalla tavalla SSC-hankkeet keskittävät tapahtumia ja raportoivien yksiköiden määrä pienenee. Jotta hyödyt saadaan mahdollistettua, tulisi rahoitustoiminnon osallistua ERP- ja SSC-hankkeisiin jo niiden suunnitteluvaiheessa. MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 14

15 MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? Tähän kappaleeseen on listattuna muutama tapa, joilla merkittävästi kasvatat todennäköisyyttä möhliä hankkeesi. Nämä kaikki virheet ovat vältettävissä, kunhan määrittelet hankkeen järkevästi ja pidät katseen tiukasti pallossa koko hankkeen keston ajan. Yhdistät hankkeen laajaan Cash Management hankkeeseen Yhtiö X on monikansallinen yritys, joka on liittänyt kassaennustamisen kehittämisen osaksi laajempaa cash management hankettaan. Hankkeen toteutukseen on varattu aikaa kaksi vuotta. Hankkeen osa-alueita ei ole priorisoitu, vaan ajatuksena on saattaa kaikki hankkeeseen kuuluvat alueet kuntoon aikataulun puitteissa. Siksi yrityksellä ei ole kiire kassaennustamisen kanssa... Yrityksen rahoitusjohtaja kyllä myöntää, että heidän kassaennustaminen on syvältä, mutta silti he eivät ole priorisoineet sen kehittämistä muita hankkeen osa-alueita korkeammalle. Tämä tyypillinen esimerkki kuvaa yleisintä itse aiheutettua ongelmaa kassaennustamisen kehittämisen saralla. Kerätään kaikki mahdolliset maksuliikenteen ja likviditeetinhallinnan kehityshankkeet yhteen laajaan cash management hankkeeseen. Näin toimimalla varmistetaan, että kassaennustamisen kehittäminen kestää jopa vuosia. Yhtiö voi saavuttaa merkittäviä säästöjä jo hyvin nopeasti käynnistämällä kassaennustamishankeen kevyellä mallilla, ilman että pyrkii ratkaisemaan kaikkia ongelmia yhdellä kertaa. Konsernitilien uusiminen, maksuliikenteen palvelukeskuksen tai sisäisen pankin rakentaminen ovat kooltaan aivan eri luokan hankkeita. Niiden kuntoon saattaminen vie aikaa, maksaa enemmän ja niillä saavutetaan yleensä suhteellisesti pienempiä hyötyjä verrattuna kassaennustamisen kehittämiseen. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer purkaa hankkeen osahankkeiksi ja laskee kullekin oman ROI:n, eli kuinka nopeasti hankkeeseen uhratut eurot saadaan kehitetyn prosessin kautta takaisin. MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 15

16 Pidät hanketta järjestelmähankkeena Osallistuin äskettäin järjestelmätoimittajan ominaisuudessa hankkeeseen, missä keskisuuri yritys oli päättänyt hankkia kassaennustejärjestelmän. RFI (Request for Information) -vaiheeseen osallistui lähes kymmenen potentiaalista ratkaisuntarjoajaa ja RFP (Request for Proposal)- vaiheeseen neljä varteenotettavinta ehdokasta. Ensimmäisestä kontaktista siihen, että yritys ilmoitti siirtävänsä hanketta tulevaisuuteen kului yli 14 kk. Tietääkseni hanketta ei ole vieläkään toteutettu. Oheinen esimerkki kuvaa tilannetta mihin yritys hyvin todennäköisesti ajautuu jos kassaennustamishanketta pidetään järjestelmähankkeena. Kassaennustamiseen käytettävä järjestelmä on vain työkalu, joka mahdollistaa prosessin toteuttamisen. Laadukas kassaennustaminen on mahdollista tehdä perinteisellä excel raportoinnilla, joskin teknologian kautta raportointia ja sen laatua voidaan tehostaa merkittävästi. Huomattavasti teknologiaa tärkeämpää on se, miten vältyt garbage in garbage out ongelmalta; eli miten saat liiketoimintayksiköt raportoimaan luotettavasti. Jos hankkeeseen mennään järjestelmänäkökulma edellä, voidaan unohtaa ongelman nopea ratkaisu. Tietojen pyytäminen ja vertailu usealta eri toimittajalta, kyseisten toimittajien tapaaminen ja uudelleenarviointi on jotain, mitä konsultti todennäköisesti hankkeeseen ehdottaa. Yrityksen näkökulmasta tämä kuitenkin viivästyttää ongelman korjaamista ja sitoo vähäiset resurssit yksinkertaiseen hankkeeseen luvattoman pitkäksi aikaa. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer valitsee kassaennustetyökaluksi nopeasti käyttöönotettavan SaaS-ratkaisun, esimerkiksi kumppanipankiltaan. Jos ratkaisulla on joukko hyviä referenssejä, kertoo se työkalun soveltuvuudesta todennäköisesti aivan yhtä paljon, kuin mitä järjestelmien kattava vertailu olisi tehnyt. Jos työkalu ei vastaa kaikkia yrityksen tulevia tarpeita, niin SaaS-ratkaisu on helppo tulevaisuudessa vaihtaa toiseen ilman että yritys olisi kuukausitolkulla kokonaan ilman ennustamista. Oletat asioiden tapahtuvan Se, että oletat asioiden tapahtuvan, on oikea möhläysten äiti. Se on tuhonnut monia hyviä hankkeita. Kassaennustamisen kehittämiseen osallistuu suuri joukko eri taustan omaavia henkilöitä. Se, että nämä kaikki ymmärtävät hankkeen tarkoituksen ja MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 16

17 mitä heiltä odotetaan, on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tämä onnistuu vain aktiivisella kommunikoinnilla. Aloitin työurani 70-luvulla kukkakaupan juoksupoikana. Jaoin tämän vastuullisen tehtävän luokkatoverini kanssa. Ehdimme hoitaa tehtäväämme viikon vuoropäivin, kunnes koitti viikonloppu. Maanantaina oletin, että on luokkatoverini työvuoro ja hän vuorostaan oletti että on minun työvuoroni. Koska kumpikaan ei ilmaantunut maanantaina työpaikalle, saimme molemmat potkut. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer huomioi tämän kehityshankkeessaan. Tästä johtuen hän: DDperustelee hankkeen merkityksen johdolle ja kuvaa johdon roolin hankkeen sisäisenä sponsorina DDrakentaa liiketoimintayksiköille selkeät säännöt ja työohjeet sellaisella kielellä, jota liiketoimintayksiköiden edustajat ymmärtävät DDseuraa jatkuvasti ennustamisen kehittymistä ja puuttuu välittömästi virheisiin DDkehittää kassaennustamista edelleen, vielä senkin jälkeen kun nimellinen kehityshanke on päättynyt Liian kunnianhimoiset tavoitteet Ostin pari vuotta sitten huonokuntoisen kesäasunnon. Rakentamisen ja remontoinnin suhteen olen täysin keltanokka. Asetin kuitenkin tavoitteeksi että remontti on kuukaudessa valmis, sopivasti suvun juhannusjuhliksi. Juhlista tulikin ikimuistoiset; keskikesän lämpötila huiteli 10 C paikkeilla ja vettä tuli taivaan täydeltä. Ja koska remontti ei tietenkään valmistunut ajoissa, osa sukulaisista sai nauttia kosteasta telttamajoituksesta. Olen vuosien saatossa nähnyt kassaennustamisen kehityshankkeissa vastaavanlaista hölmöilyä. Treasurylla on pienet resurssit ja paljon kehityshankkeita. Tässä tilanteessa on yksinkertaisesti hölmöä yrittää tehdä hankkeesta liian kunnianhimoinen. Hyvä esimerkki liian kunnianhimoisesta tavoitteesta on tavoitella suoraan täydellisesti integroituvaa kassaennustetyökalua, mistä voidaan reaaliaikaisesti seurata kassavirtojen kehittymistä. Tavoitteenahan tämä on aivan erinomainen ja on myös nykyteknologialla täysin mahdollinen toteuttaa. Sellaisen rakentaminen kuitenkin maksaa pal- MITEN VIET HANKKEEN KIVILLE? 17

18 jon ja kestää kauan. Siihen suoraan pyrkimiseen tuskin löytyy järkeviä taloudellisia perusteita. Pienten kehitysaskelien kautta tilanne on täysin toinen. Haet kaikkiin asioihin yhteisymmärrystä Yksi tyypillinen tapa saattaa hanke puihin on pyrkiä sopimaan kaikesta kaikkien kanssa. Hankkeen aikana tulee esille paljon asioita, joista osallistujat ovat eri mieltä. Monesti nämä erimielisyydet liittyvät asioihin, joilla ei ole kokonaisuuden kannalta olennaista merkitystä. Kuitenkin nämä erimielisyydet viivästyttävät hanketta. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer nimittää hankkeelle sisäisen diktaattorin, joka viime kädessä päättää asiat, vaikka kaikki eivät olisikaan yksimielisiä. Tämä sisäinen diktaattori päättää mm miten tytäryhtiöiden kick-off järjestetään, politiikan ja työohjeiden sanamuodot, mikä järjestelmä otetaan käyttöön jne. Katsot asiaa vain konsernihallinnon näkökulmasta Jos konsernihallinto ei osaa asettua sisäisten asiakkaidensa housuihin, on suuri riski että koko malli rakennetaan sivuuttamalla liiketoimintayksiköiden tarpeet ja vaatimukset. Muista että valtaosa hankkeeseen osallistuvista henkilöistä tulee olemaan liiketoimintayksiköiden edustajia ja onnistumisesi on riippuvainen siitä, kuinka laadukkaasti he ennustavat kassavirtojaan. Miten Guerilla Treasurer toimii? Guerilla Treasurer ymmärtää että hanke onnistuu ainostaan, jos hän saa liiketoimintayksiköt puhaltamaan treasuryn kanssa samaan hiileen. Hän varmistaa että treasurypolitiikat ja -työohjeet on kirjoitettu selkokielellä ja että valittu ennustetyökalu on käytettävissä ilman vuosien treasurykokemusta. LOPPUSANAT 18

19 LOPPUSANAT Kassaennustaminen ei ole rakettitiedettä. Näillä yksinkertaisilla ohjeilla yritys pystyy toteuttamaan kassaennustamisen kehityshankkeen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Oleellista hankkeessa siis on: DDÄlä yhdistä kehityshanketta laajaan cash management hankkeeseen DDTäydelliseen ratkaisuun ei ole oikotietä; nopeimmin sinne pääsee pienten kehitysaskelien kautta DDJohdon tulee antaa hankkeelle näkyvä tuki DDHankkeella pitää olla johtaja, joka tekee päätöksiä DDLiiketoimintayksiköiden edustajien tulee ymmärtää miksi kassaennustaminen on tärkeää ja mitä heiltä odotetaan LOPPUSANAT 19

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen

Julkishallinnon ICT-palveluiden kustannusseurannan kehittäminen Julkishallinnon ICT-iden kustannusseurannan kehittäminen Yali Chai Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Tero Latvakangas 5.10.2016 Espoo Johdanto Työn tausta Tutkimus Tulokset Työn tausta Kustannustehokkuus

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit

Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Kuinka hallita suuria muutoshankkeita? Onnistumisen ja epäonnistumisen elementit Jarmo Nykänen, Director, EY Agenda: Tausta Ongelmankentän jäsentäminen Hankkeiden elinkaari ja näkökulmat Esimerkki onnistuneesta

Lisätiedot

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi

Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? SBB - Solutions for Business and Brains Oy. Budjetoinnin käsitteitä. Perinteinen vuosibudjetointi Miten kannattaa budjetoida? MITÄ OPIT? Budjetoinnin käsitteitä Budjetointi pienyrityksessä Budjetointi keskisuuressa yrityksessä Perinteinen vuosibudjetointi PPA- Budjetointi Budjetointi projekteja toimittavassa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet 1(8) Helsingin rahoituksen periaatteet 2(8) Sisällys 1 Rahoituksen tavoitteet ja päätehtävät...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Päätehtävät...3 1.3 Periaatteet...3 2 Rahoituksen suunnittelu...4 3 Ulkoinen velkarahoitus...4

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Welding documentation management

Welding documentation management Welding documentation management WELDEYE -HITSAUKSEN HALLINTAOHJELMISTO "Aiemmin meiltä meni ainakin 1 2 tuntia siihen, että keräsimme hitsaajatiedot ERPjärjestelmästä, tulostimme ja skannasimme pätevyydet

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ

KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ KIRSI PIHA RYTMI- HÄIRIÖ TARTU MAHDOLLISUUKSIIN TAI KUOLE TALENTUM PRO HELSINKI 2015 3 Copyright 2015 Talentum Media ja Kirsi Piha Kansi ja ulkoasu: Pertti Immonen, Ellun Kanat Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2660-5

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin

ADMINETIN ASIAKASTUKI. Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin ADMINETIN ASIAKASTUKI Ohjeita ja vinkkejä sujuvaan asiointiin SISÄLTÖ ASIAKASTUEN ESITTELY 2 TUKIPYYNTÖJEN JÄTTÄMINEN 3 SOITTAMINEN TUKINUMEROON 4 KOLMANSIIN OSAPUOLIIN LIITTYVÄT ASIAT 5 KEHITYSEHDOTUKSET

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla? Terveydenhuollon atk päivä Turku 28. Tulokulma KANSALAINEN Sessio 6 Tasa-arvoista palvelua tietojärjestelmien tuella Sähköisiä palveluita - asiakkaiden, insinöörien vai hallintobyrokraattien ehdoilla?

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Palvelun elinkaari käytännön toimintana

Palvelun elinkaari käytännön toimintana Palvelun elinkaari käytännön toimintana Case HUS Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 1 Yhteistyössä Sententium Oy 2016 www.sententium.fi 2 Take away Yksittäisten prosessien jalkautumattomuus johtuu usein

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116

Hakukierros Rahoituksen hakeminen KA116 Hakukierros 2017 Rahoituksen hakeminen KA116 Rahoitus KA116 KA1-budjetista varataan vuosittain tietty kiintiö (komission katto 70 %) Liikkuvuus (KA1), yhteensä noin 5,1 milj. euroa Opiskelijat ja vastavalmistuneet,

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Service Management -tietoiskun

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat

HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä

Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä Lyhyesti - Tavoitteista,urasta, tekemisestä lauri.i.niskanen@gmail.com 2016-11-15 1 Työhistoria-viidellä-pointilla LinkedIn: Lauri Niskanen, Email: lauri.i.niskanen@gmail.com Big Data tuotteen ohjelmistoarkkitehti

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 1 Näin pääset alkuun! 1. Nimitä tietosuojavastaava. 2. Määrittele tietosuojavastaavan tehtävät ja asema. 3. Arvioi tekeekö tietosuojavastaava muita tehtäviä.

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet

Johtamiskulttuurin puutteet tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet Johtamiskulttuurin tärkeimmät liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan esteet CxO Academy tutki yhteistyössä IT Forumin ja IT Governance Forumin kanssa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistoiminnan

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset

Strategia 2020 Strategiatyön keskeiset johtopäätökset Strategiatyön keskeiset johtopäätökset KPY:n nykyistä visiota, toiminta-ajatusta ja arvoja ei ole tarpeen olennaisesti muuttaa Strategisesti KPY profiloituu jatkossa yhä vahvemmin pitkän aikavälin teolliseksi

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna 2014. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015

Maitotilojen talous vuonna 2014. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015 Maitotilojen talous vuonna 2014 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2006-2014 60 Lehmämäärä, lehmiä/tila 50 40 30 Lehmämäärä, lehmiä/tila 20

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm)

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm) Visma Navita on pilvipalveluna toimiva raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen järjestelmä. Vakioraporttien, kuten tulos- ja taselaskelmien, lisäksi Navitaan voidaan luoda myös asiakaskohtaisia raportteja

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot