Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nortel Networks Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011"

Transkriptio

1 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Oy:n TUNNETUILLE VELKOJILLE 11.helmikuuta 2011 Viite: MLP/7E/DM/TF/LO3547 Tara Felton Puhelinnumero: Faksinumero: Hyvä vastaanottaja Oy (Englannin lainmukaisessa yrityssaneerauksessa) ( Yhtiö ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeus), Chancery Divisionin päätös, Companies Court -asianumero 545 vuodelta 2009 Tämä neljäs raportti ( Raportti ) annetaan velkojille yrityssaneerauksen edistymisestä Englannin lain mukaista, vuoden 1986 maksukyvyttömyyssäännön sääntöä 2.47 soveltaen. Tämä Raportti kattaa toimenpiteet ajalta ja se liittyy Selvittäjien aikaisempiin raportteihin, jotka laaditiin , sekä , samoin kuin Selvittäjien saneerausohjelmaehdotukseen, joka laaditiin Jäljennöksiä tästä Raportista voi saada pyynnöstä tai niitä voi tilata osoitteesta: Yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen (Administration) AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris ja CJW Hill Ernst & Young LLP:stä, osoite 1 More London Place, London SE1 2AF, nimitettiin yhtiön selvittäjiksi ( Selvittäjät ) High Court of Justice of England and Walesin (Englannin ja Walesin ylioikeuden, Oikeus"), määräyksellä ( Määräys ) Yhtiön johdon hakemuksesta. Tämä toteutettiin osana suurempaa Nortel-konsernin saneerausta. Corporation ( NNC ), Nortel-konsernin emoyhtiö, Limited ( NNL ) ja se eräs kanadalainen tytäryhtiö hakivat Kanadassa kanadalaisten yhtiöiden velkojen järjestelyä koskevan lain ( CCAA ) mukaista velkojansuojaa saadakseen aikaan kattavan liiketoiminnallisen ja taloudellisen CCAA:n mukaisen saneerauksen, ja Inc ( NNI ), Capital Corporation ja ryhmä muita US Nortel -konsernin yhtiöitä jättivät USA:ssa USA:n konkurssisäännön 11 mukaiset hakemukset. The UK firm Ernst & Young LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC and is a member firm of Ernst & Young Global Limited. A list of members names is available for inspection at 1 More London Place, London SE1 2AF, the firm s principal place of business and registered office.

2 2 Samana päivänä, jona yhtiö asetettiin Englannin lain mukaiseen yrityssaneeraukseen, Oikeus antoi Nortel-yhtiöiden johdon hakemuksista yristysaneerausta koskevia määräyksiä koskien muita kahdeksaatoista Nortel-konsernin yhtöitä Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa ("EMEAalue"). Euroopan Yhteisön vuoden 2000 maksukyvyttömyysasetuksen (1346/2000) ("EY:n maksukyvyttömyysasetus"), artiklan 3 mukaisesti tuomioistuin, joka sijaitsee EYjäsenvaltiossa ja jossa yhtiön pääintressin keskus ("COMI") sijaitsee, oli toimivaltainen aloittamaan yhtiötä koskevan maksukyvyttömyyysmenettelyn. Oikeus totesi, että yhdeksäätoista EMEA-alueen yhtiötä ("EMEA-yhtiöt") koskeva COMI sijaitsee Englannissa, joten Oikeus on toimivaltainen aloittamaan maksukyvyttömyysmenettelyn, eli Englannin lain mukaisen yrityssaneerauksen näissä yhtiöissä. Lisätietoja kaikista yhdeksästätoista yhtiöstä on Liitteessä 1. Nortel-konsernin ("Konserni") raportointi tapahtuu käyttäen valuuttana Yhdysvaltain dollareita ("US$") ja kaikki tässä Raportissa olevat summat on esitetty Yhdysvaltain dollareissa, ellei toisin ole mainittu. Tämä asiakirja a on käännös englanninkielisestä alkuperäisestä raportista. Mikäli käännös eroaa alkuperäisestä raportista, on alkuperäisen raportin teksti määräävä. Pyydämme huomioimaan tämän raportin pääosion lopussa olevan vastuuvapauslausekkeen.

3 Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: Fax: Yhteenveto yrityssaneerauksen edistymisestä Yrityssaneerauksen tarkoitus Selvittäjät jatkoivat Yhtiön liiketoimintaa tarkoituksenaan joko pelastaa Yhtiö toimivana tai aikaansaada Yhtiön velkojien kannalta kokonaisuudeltaan parempi lopputulos kuin lopputulos, joka olisi todenäköinen, mikäli Yhtiö purettaisiin. Vuonna 2009 ilmeni, että Nortel-liiketoimintaan kohdistuvan taloudellisen paineen ja markkinapaineen vuoksi kaikkien liiketoimintojen myynti olisi välttämätöntä ja ettei Yhtiön pelastaminen toimivana olisi mahdollista. Selvittäjät uskoivat että liiketoiminnan jatkaminen, mahdollisen tappion kertymistä tarkasti seuraten, olisi velkojien eduksi. Liiketoiminnan ja liikeomaisuuden jatkuvuusperiaatteen mukaiset arvot haluttiin selvittää ja välttää mahdolliset vaatimukset. Nyt kun myyntiprosessi on lähes loppuunsaatettu, tätä päätöstä tukevat toteutetut suoritukset (Yritystä koskevan lopullisen jakomenettelyn alainen) ja mahdollisten vaatimusten välttäminen. Liiketoimintojen ja varojen myynti Konserni toimi käytännössä neljällä liiketoimintasektorilla: Enterprise Solutions ( Enterprise ); Metro Ethernet Networks ( MEN ) ja Carrier Networks, joka sisältää Global System for Mobile Communicationsin ( GSM ), Carrier VoIP Application Solutionsin ( CVAS ) sekä Multi Service Switch businessin ( MSS ); ja Code Division Multiple Accessin ( CDMA ). Kaikkien liiketoimitasektoreidenliiketoiminnot myytiin 30. kesäkuuta, 2010 mennessä lukuunottamatta MSS-liiketoimintaa. Globaaleista myynneistä saadut varat, jotka ovat yli 3 miljardia US-dollaria, on sijoitettu sulkutilille (kuten jatkossa selitetään). Edellisen raportin jälkeen, MSS on jatkanut liiketoimintaansa Euroopassa, samalla kun sen myyntimahdollisuuksia tutkittiin. MSS:n myynnistä on sovittu 24. syyskuuta, 2010 Telefonaktiebolaget Ericssonin kanssa 65 $ miljoonan hintaan, mutta myynti on vielä kesken. Konsernin liiketoiminnan integroidusta luonteesta johtuen on tarpeellista, että jotkut EMEAyhtiöt toimittavat siirtymäpalveluja ostajille yhden vuoden ajan kaupan toteuttamisesta. Tällaisia siirtymäpalveluja ovat muun muassa hallinnolliset toiminnot, infrastruktuurin tuki sekä muu tuki, jonka ansiosta ostaja voi integroida liiketoiminnan omaan liiketoimintaansa. Ostaja vastaa näistä palveluista aiheutuvista suorista kustannuksista. Yhtiö ei ole osallinen siirtymäpalvelusopimuksessa ( TSA ). Seuraavat vaiheet Saatuaan päätökseen Yrityssaneerauksen pääasiallisen myyntivaiheen, Selvittäjät keskittyvät nyt Yhtiön asioiden ja muiden Konserni-yhtiöiden kanssa keskeneräisten asioiden selvittämiseen. Päähuomio EMEA-yhtiöiden kanssa kohdistuu myynninjälkeisten järjestelyjen hoitamiseen kuten tällä hetkellä tarjottavien siirtymäpalvelujen jatkamiseen, Konserninsisäisiin asioihin kuten hanhintahinnan jakoon ( HHJ ) ja siihen liittyviin vaatimuksiin sekä sopivan prosessin kehittämiseen velkojien vaatimuksista sopimiseen ja käyettävissä olevien varojen jakamiseen velkojille. The UK firm Ernst & Young LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC and is a member firm of Ernst & Young Global Limited. A list of members names is available for inspection at 1 More London Place, London SE1 2AF, the firm s principal place of business and registered office.

4 4 Lisäksi Selvittäjät ovat tällä hetkellä viimeistelemässä Yhtiön liiketoimintoja, hoitamassa nimittämisen jälkeisiä velvotteita ja keräämämässä käyttöpääomaa. Edellisen raportin laatimisen jälkeen, olemme keskustelleet yksityiskohtaisesti Konsernin muiden edustajien sekä pääosakkaiden (esim. US-joukkovelkakirjojen haltijoiden) kanssa päästäksemme sopimuksiin suurimmissa osissa näistä asioista. Useiden yhtiötä koskevien vaateiden monimutkaisuudesta johtuen, hankintahinnan jako on luonnostaan hitaasti etenevä prosessi. Selvittäjät ovat kuitenkin jatkuvasti yrittäneet viedä prosessia eteenpäin ja ylläpitää momentumia, jotta saavutetaan velkojille sopiva tulos ja se päästään jakamaan heille mahdollisimman pian. On kuitenkin mahdollista että erimielisyyksistä ei päästä sopimukseen ja tkaisemiseen vaaditaan muodollisempaa lähestymistapaa, mikä puolestaan viivyttää kaikkia jakoon liittyviä toimenpiteitä. Lisätietoja on esitetty alla olevissa luvuissa.

5 5 2. Liiketoimintojen myyntistrategia Selvittäjät ovat saaneet päätökseen liiketoimintojen suurimman osan myynnin. Tämä on johtanut Yhtiön velkojien kannalta parempaan lopputulemaan kuin mikä olisi ollut muuten mahdollinen, perustuen todennäköisesti korkeampiin realisointihintoihin, työpaikkojen säilyttämiseen työntekijöiden siirtymisen muodossa ja sopimusten asianmukaiseen siirtämiseen ostajille. Kaikki liiketoimintoja koskevat kaupat on toteutettu globaalilla Konsernitasolla. Kaupat, GSMtransaktiota lukuun ottamatta, toteutettiin Yhdysvaltain konkurssisäännön (US Bankruptcy Code) Section 363 niin sanotussa stalking horse -huutokauppaprosessissa. Selvittäjät olivat aktiivisesti mukana näissä huutokauppaprosesseissa sekä Yhdysvaltain ja Kanadan oikeuksien hyväksymissä huutokauppaparametrien laadinnassa. Toteutuneet myynnit Seuraavat transaktiot on toteutettu. Katso yksityiskohdat edellisestä, 12.elokuuta 2010 laaditusta raportista. Myynneistä saadut varat, jotka ovat yli 3 miljardia US-dollaria, pidetään sulkutilillä, josta ne jaetaan sen jälkeen kun Konsernissa on päätetty HHJ:stä. Toteutuneet myynnit Toteutettu Layer 4-7 Toteutettu CDMA Toteutettu Enterprise Toteutettu MEN Toteutettu GSM/GSM-R Toteutettu CVAS Toteutettu MSS Odotettavissa Q Transaktiot ja transaktionjälkeiset siirtymäpalvelut Konsernin toiminnot oli järjestetty liiketoiminnoittain siten, että kukin juridinen yksikkö harjoitti useampaa liiketoimintaa. Ostajat ovat edellyttäneet jatkuvaa tukea Konsernilta, jonka on pitänyt tarjota siirtymäpalveluja mahdollistaakseen liiketoiminnan asianmukaisen siirron uudelle omistajalle. Näitä siirtymäpalveluja on suurelta osin tarjonnut EMEA (UK) Limitedin ( NNUK ) muodossa ja vähemmässä määrin (Ireland) Limited. Tulevat transaktiot ja myynnit MSS MSS:n myynnistä sovittiin 24. syyskuuta 2010 Telefonaktiebolaget Ericssonin kanssa $65 miljoonan hintaan. Tällä hetkellä transaktion arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Myynti siirtää pääasiallisesti kaikki MSS:n varat globaalisesti, mukaan lukien asiakassopimukset ja työntekijät, joita on 59 ympäri Euroopan. MSS:n myynti saattaa päätökseen Nortel-konsernin kaikkien liiketoimintayritysten myynnin globaalisesti.

6 6 Jäljellä oleva immateriaaliomaisuus Erinäisten liiketoimintamyyntien jälkeen Konsernille jää yli rekisteröityä patenttiryhmää, joiden arvon parhaaksi optimoinniksi tutkitaan käyettävissä olevia strategioita.

7 7 3. Liiketoiminta ja operatiivinen katsaus Selvittäjät päättivät, että liiketoiminnan ja myyntien jatkaminen on Yhtiön velkojien edun mukaista. Selvittäjät tasapainottivat päätöstä jatkaa liiketoimintaa ja sen vaikutusta velkojiin. Selvittäjät jatkoivat liiketoimintaa valvotulla lyhyen aikavälin tappiolla maksimoidakseen potentiaalisten omaisuus- ja liiketoimintamyyntien arvon ja vähentääkseen päättämiskorvausvaatimusten arvoa sekä muiden Yhtiölle asetettavien mahdollisten vastuiden määrää tulevaisuudessa. Selvittäjien mielestä Yhtiön liiketoimintojen myynnistä toimivina potentiaalisesti saatavat realisointiarvot tuottavat velkojien kannalta enemmän kuin Yhtiön omaisuuden myynti osissa liiketoiminnan lakkaamisen jälkeen. Konsernin merkittävien globaalien liiketoimintojen myynnin onnistunut toteuttaminen, sen jälkeen kun HHJ on toteutettu, johtaa myyntituottojen ja muiden etujen saamiseen, joka korvaa liiketoimintakaudella saauja tappioita. Näiden myyntien toteuttaminen on lisäksi johtanut työsopimusten, tiettyjen toimitus- /hankintajärjestelyiden ja asiakassopimusten suurimman osan siirtymiseen ostajille. Tämä edistää Yhtiön toimintojen asianmukaista päättämistä. Yhtiön otsikkotasoiset liiketulokset väliseltä ajalta on esitetty alla olevassa taulukossa. Otsikkotasoiset talousluvut (US GAAP) US$ (miljoonaa) Liikevaihto Liikevaihto Q Liikevoitto / (tappio) 2009 (0.71) Liikevoitto / (tappio) Q Nettotulos / (tappio) Nettotulos / (tappio) Q (0.30)

8 8 Kiinteistöt Yhtiö luopui Helsingin toimistostaan helmikuun lopussa 2010 ja jäljellä olevat työntekijät siirtyivät työskentelmään kotoa käsin tai tarvittaessa väliaikaisiin toimistotiloihin. Työntekijät Erinäisten liiketoimintamyyntien avulla Selvittäjät ovat onnistuneet siirtämään neljä työsopimusta liiketoimintojen ostajille. Työntekijämäärät Työsuhteessa olevat työntekijät 4 Liiketoimintakaupassa siirtyneet työsuhdetta jatkavat työntekijät 0

9 9 4. Erittely tuloista ja menoista Liitteenä 2 on Selvittäjien erittely Yhtiön tuloista ja menoista ( T & M ) ajalta Tulojen kokonaismäärä on US$ ja menojen kokonaismäärä US$ Liiketoimintakatsaus on esitelty yllä olevassa 3. Yhtiöllä oli käteisvaroja eri valuutoissa yhteensä US$ T & M erittely koostuu saaduista ja maksetuista käteissuorituksista, eikä se ennakoi tulevaisuudessa realisoituvia tuloja tai menoja, mukaan lukien liiketoimintojen myynneistä saatuja tuloja, jotka ovat sulkutilillä odottamassa Konsernin sisäistä jakoa. Tuloissa ja menoissa on tänä välikautena ollut huomattavasti vähemmän liikettä verrattuna aikaisempiin kausiin, mikä kuvastaa liiketoiminnan laskua. Lisätietoja löytyy Liitteen 2 yksityiskohtaisista erittelyistä.

10 10 5. Selvittäjien palkkio- ja kulukorvaus Kuten aiemmin on raportoitu, mikäli velkojatoimikuntaa ei ole muodostettu, vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain säännön mukaan Selvittäjien palkkio voidaan määrittää velkojainkokouksen päätöksellä. Selvittäjät saivat kirjeitse pidetyn kokouksen päätöksellä velkojainkokoukselta hyväksynnän sille: I. että Selvittäjien palkkio määritellään ajan perusteella, jonka he ja heidän työntekijänsä ovat asianmukaisesti käyttäneet yrityssaneerausasioiden hoitamiseen; II. että Selvittäjillä on oikeus jatkossa nostaa ajoittain oman harkintansa mukaan ajankäytön mukainen korvaus ilman velkojien erillistä suostumusta. Selvittäjät ovat kerryttäneet aikakustannuksia GB aikavälillä , jotka kaikki on nostettu tililtä. Lakisääteiset määräykset Selvittäjien palkkioista ovat Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain säännössä Lisätietoa Selvittäjien laskutusperiaatteista koskien palkkio- ja kulukorvausta on esitetty Liitteessä 3. Edellisen raportin jälkeen olemme laatineet katsauksen NNUK:iin liittyvistä aikakustannuksista lähtien tavoitteenamme varmistaa, että ainoastaan NNUK:iin suoraan liittyvät kustannukset veloitetaan NNUK:lta. Suhteessa tehtäviin, jotka olemme ottaneet hoitaaksemme kaikkien EMEA-yksiköiden hyväksi, olemme pyrkineet varmistamaan että tasapuolinen ja kohtuullinen osa tämäntyyppisestä työstä veloitetusta ajasta on jaettu ja käytetty muiden EMEA-yksiköiden puolesta. Katsauksemme tuloksena meidän mielestämme tietyt kulut tulee jakaa uudelleen eri EMEA-yksiköiden välillä vastaamaan ennustettavissa olevaa siirtohinnoittelun lopettamistavuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen lopussa, joka aiemmin korvasi NNUK:lle muiden pesien aiheuttamat kustannukset. OY:tä tullaan velottamaan GB ajalta koskien yllä mainittuja jakoja (sen ollessa 0.1% eri EMEA-yksiköille uudelleenjaetuista kokonaiskustannuksista). Lisätietoa on Liitteessä 3. Maksut muille asiantuntijoille Selvittäjät jatkavat seuraavien asiantuntijoiden käyttämistä apunaan Yrityssaneerauksessa. Nämä asiantuntijat työskentelevät aikakustannusperusteisesti ja heidän laskutustaan seurataan sisäisillä tarkistusprosesseilla. Heille on maksettu ajalla seuraavasti: Herbert Smith LLP GB (juridinen neuvonanto) Local Counsel US$15.173(juridinen neuvonanto)

11 11 6. Tulevat Yrityssaneeraustoimenpiteet Hankintahinnan jako Liiketoimintaosa-alueiden myynnit Liiketoimintaosa-alueiden myynnistä saadut varat, jotka on sijoitettu sulkutileille transaktiota päätettäessä, tullaan jakamaan myyjäyhtiöiden kesken. Kyseisten varojen jakaminen myyjäyhteisöjen välillä mukaan lukien Yhtiö sekä muut EMEA-yhtiöt on tärkeä asia sekä Selvittäjille että Konsernin muille yhtiöille, sekä mahdollisesti niistä vastuussa oleville selvittäjille ja muille uskotuille miehille. Selvittäjien, Nortel networks Ltd:n ja Inc:in (yhdessä valvojan kanssa) aikomuksena on että HHJ ja konserninsisäisten vaatimusten täyttäminen määritellään kolmen pääalueen - EMEA, USA ja Kanada yhtiöiden välisellä konsensussopimuksella. Edistääkseen selvityspesien kykyä päästä konsensussopimukseen EMEA:n, USA:n ja Kanadan pesät sitoutuivat vaihtamaan HHJ-metodologiat ja tiedot potentiaalisten yhtiöidenvälisten vaatimusten tyypeistä. Näitä tietoja on nyt vaihdettu, mutta no ovat tällä hetkellä edelleen luottamuksellisia. Selvittäjät osallistuivat pesienväliseen tapaamiseen marraskuussa 2010 edistääkseen HHJ:a. Seuraava kokous pidetään huhtikuussa Kokousten luottamuksellisesta luonteesta johtuen emme pysty tässä vaiheessa antamaan velkojille mitään lisätietoja. Mikäli kolme pesää eivät pääse konsensussopimukseen, mitä todennäköisemmin siitä seuraa välimies- tai oikeudenkäyntiprosessi. Mikä tahansa mekanismi valitaankin myyntitulojen jaon määrittämiseksi, Selvitttäjät ovat tietoisia siitä, että heidän velvollisuutensa on toimia kokonaisuudessaan Yhtiön velkojien eduksi. Velkojien jako-osuudet Selvittäjät saivat tuomioistuinohjeet aloittaa epävirallinen vaatimusprosessi. Tämä epävirallinen vaatimusprosessi aloitettiin heinäkuussa Selvittäjät ovat pyytäneet vaatimuslomakkeiden esittämistä, jotta Nortelin kirjanpito-osasto voi avustaa vaatimusten yhteensovittamisessa yhtiön asiakirjojen kanssa. Koska jäljellä oleva liiketoimintamyyntiprosessi oletettavasti päättyy ennen vuoden 2011 ensimmäistä kvartaalia ja Konserni tavoittelee yhtiönsisäisiin vaatimuksiin liittyvää yhtiökonsensussopimusta ja HHJ:a, on mahdollista että muodollinen velkojainvaatimusprosessi käynnistetään vuoden 2011 lopussa. Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain mukaisesti Selvittäjät tulevat olemaan kirjeitse yhteydessä kaikkiin velkojiin ja pyytämään vaatimusten esittämistä. Emme aio pyytää velkojia, jotka ovat jo esittäneet vaatimushakemuksensa epävirallista tietä, esittämään uusia vaatimuksia. Selvittäjät jatkavat Konsernia ja EMEA-yhtiöitä koskevien käyttökelpoisten jakovaihtoehtojen arvioimista ylijäämävarojen palauttamiseksi velkojille ja selvitysprosessin loppuunsaattamiseksi.

12 12 Liiketoiminnan jatkamisesta päättämisen jälkeen, mutta ennen liiketoimintaosa-alueiden myynnistä sulkutilille talletettujenvarojen (HHJ-saatavat, joista Selvittäjät ovat vastuussa, kuvastaa myytyjen liiketoimintojen arvoa) ja konserninsisäisten osinkojen ja kulujen hyvitysten saamista, Selvittäjät arvioivat, ellei odottamattomia velvotteita ilmene, että Yhtiön velkojat tulevat saamaan jako-osuutta Yhtiöstä. Selvittäjät eivät kuitenkaan voi vahvistaa yrityssaneerausmenettelyn aloittamista edeltäneeseen aikaan perustuvien velkojien vaatimusten määrää, eikä yksittäisen velkojan tai velkojaryhmän jako-osuutta. Nämä tullaan määrittämäään enimmäkseen seuraavien avaintekijöiden perusteella: a. Selvittäjille viimeaikaisen prosessin, jossa velkojia pyydettiin epämuodllisesti esittämään vaatimuksensa, jälkeen esitettyjen vaatimusten analyysi. Tämä prosessi on tällä hetkellä käynnissä. b. Tiettyjen monimutkaisten vastuiden ja vaatimusten selvittely. Irtaantumisstrategia Selvittäjät vetosivat tuomioistuimeen tammikuussa 2010 ja saivat yrityssaneeraukselle lisäaikaa, jonka ansiosta yritysjärjestelyt, siirtopalvelusopimukset ja järjestynyt yrityslakkautusprosessin toimeenpano saadaan päätökseen. Selvittäjät jatkavat Yhtiötä ja EMEA-yhtiöitä koskevasta yrityssaneerauksesta sopivimman poispääsyn etsimistä eli tapaa jolla velkojien vaatimuksista sovitaan, ylijäämävarat jaetaan velkojille ja yhtiön asiat saadaan yleensä päätökseen. Selvittäjiä vaaditaan huolehtimaan lakisääteisistä velvollisuuksista, kuten velkavaatimusten virallistaminen, velkojasopimusten hankkiminen, varainjärjestelyjen loppuunsaattaminen, myyntijärjestelyjen ja yhtiöidenvälisten vaatimusten käsittely, kaikista muista velkojainvaatimuksista sopiminen sekä varainjakomekanismin vahvistaminen. Kaikissa yllä olevissa skenaarioissa käytettyjä jakoprosessia arvioidaan Iso-Britannian lainsäädännön lisäksi aikavaikutusten, kulujen, arvioitavan yksikön koon, asiaankuuluvien valuuttojen, paikallisen lainsäädännön, Konsernin muiden yhtiöiden vaatimusten ja paikallisprosessien mukaan suhteessa konserninsisäiseen jakoon.

13 13 7. Muut asiat Yrityskiinnitys Englannin vuoden 1986 maksukyvyttömyyslain pykälä 176A ei sovellu tähän Yrityssaneeraukseen, koska yrityskiinnityksiä ei ole velkojen vakuutena ja siten Säädettyä osuutta ei oteta syrjään yrityskiinnitysvelkojia varten. Pohjois-Amerikkalaiset vaatimukset Selvittäjät ovat esittäneet vaatimuksia Yhtiön ja muiden EMEA-yhtiöiden puolesta Konsernin maksukyvyttömyysprosessissa sellaisissa jurisdiktioissa, joissa vaatimusten esittämiselle on asetettu määräpäivä. EMEA-yhtiöiden vaatimuksille Kanadan pesää vastaan Konsernin yhtiöidenvälisissä vaatimuksissa on määräpäiväksi nyt asetettu Selvittäjät laativat asianmukaisia toimenpiteitä varmistaakseen, että Yhtiön vaatimukset on muodollisesti esitetty ennen määräaikaa. Selvittäjät jatkavat vaatimusten esittämistä Yhtiön ja muiden EMEA-yhtiöiden puolesta jurisdiktioissa, joihin on asetettu määräpäivä. Selvittäjät raportoivat velkojille seuraavan kerran kuuden kuukauden kuluttua. Kunnioittavasti Oy:n (Yrityssaneerauksessa) puolesta SJ Harris Selvittäjä Liitteet: Tietoa yhtiöstä Selvittäjien erittely tuloista ja menoista Yhteenveto Selvittäjien ajankäytöstä Selvittäjien laskutus- ja kulumenettelytavat Lomakkeet kirjeitse toteutettavaa velkojainkokousta varten Lomake 2.24B

14 14 Iso-Britannian Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Englannin ja Walesin valantehneiden tilintarkastajien instituutti) valtuuttaa AR Bloomin, SJ Harrisin ja C J Hillin ja Association of Chartered Certified Accountants valtuuttaa A M Hudsonin toimimaan yrityssaneerauksen selvittäjinä alla oleville yhtiöille. Yhtiön kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä Selvittäjät AR Bloom, SJ Harris, AM Hudson ja CJW Hill, jotka toimivat yhtiön edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta. Edellä tarkoitetut yhtiöt ovat: UK Limited; S.A.; Nortel GmbH; France S.A.S.; N.V.; S.p.A.; B.V.; Polska Sp z.o.o.; Hispania, S.A.; (Austria) GmbH; s.r.o.; Engineering Service Kft; Portugal S.A.; Slovensko s.r.o.; Oy; Romania SRL; AB; International Finance & Holding B.V. (Irlanti) Limitedin kauppoja, liiketoimintaa ja omaisuutta hallinnoivat yhdessä Selvittäjät AR Bloom ja DM Hughes, jotka toimivat (Irlanti) Limitedin edustajina ilman henkilökohtaista vastuuvelvollisuutta. S.A. asetettiin ranskalaiseen selvitystilaan Yhtiön Ranskassa sijaitseva liiketoiminta ja omaisuus ovat nyt selvitysmiehen valvonnan alaisia Tämä raportti on annettu meidän nimittämisemme Yhtiän Selvittäjiksi perusteella. Se on annettu ainoastaan velkojien tiedottamiseksi Yrityssaneerauksen nykytilan tietyistä näkökohdista. Koska tämä raportti on ainoastaan tiettyyn ajankohtaan kohdistuva kuvausyhtiön kokonaistilasta, eikä arvio minkään tietyn varallisuuden tai velan nykyisestä tai tulevasta arvosta, ja sen ollessa altis muutoksille, sitä ei tule pitää osoituksena velkojien lopullisista osuuksista emmekä erityisesti me tai Yhtiö ole missään vastuussa ketään kohtaan, joka luottaa raporttiimme käydessään kauppaa Yhtiön velalla.

15 Liite 1 Oy (Yrityssaneerauksessa) Yhtiön tiedot Y-tunnus: Yhtiön nimi: Osoite: Toiminimihistoria: Oy Arabianranta 6, 00560, Helsinki, Finland Bay Networks Finland Oy Tiedot Selvittäjistä ja heidän nimittämisestään Selvittäjät: AR Bloom, AM Hudson, SJ Harris ja CJW Hill of Ernst & Young LLP:stä, 1 More London Place, London, SE1 2AF Nimityksen pvm: Nimityksen suorittaja: Tuomioistuin: Selvittäjien vastuunjako: Nimityksen suoritti High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court Yhtiön johdon hakemuksesta High Court of Justice, Chancery Division, Companies Court - asianumero 545 vuonna 2009 Kenellä tahansa Selvittäjistä on yksin tai yhdessä muiden Selvittäjien kanssa oikeus toteuttaa/toimeenpanna mitä tahansa toimia, jotka Selvittäjien tulee toteuttaa tai jotka kuuluvat Selvittäjien toimivaltaan. Lausunto EY:n vuoden 2000 maksukyvyttömyysmenettelyasetuksesta EY:n vuoden 2000 maksukyvyttömyysasetus soveltuu tähän Yhtiön yrityssaneeraukseen ja yrityssaneeraustoimenpiteet kuuluvat pääprosessiin. Tämä tarkoittaa että Yrityssaneeraus toteutetaan Iso-Britannian maksukyvyttömyyslainsäädännön mukaisesti, eikä siihen sovelleta minkään muun Euroopan Unionin jäsenmaan lainsäädäntöä.

16 Osakepääoma Osaketyyppi Rekisteröity osakepääoma Liikkeellelaskettu & täysin maksettu Määrä Määrä Tavallinen Osakkeenomistaja International Finance & Holdings B.V. 100% Yhtiön johto (nykyiset ja viimeisen kolmen vuoden ajalta) ja Yhtiön (nykyinen) sihteeri Nimi Johtaja tai Sihteeri Nimityspäivä Eropäivä Nykyinen osakeomistus Rob Haitsma Johtaja 05/02/ /01/ Sharon Rolston Johtaja 15/08/ /09/ Joe O Connor Johtaja 15/02/ /01/ Simon Freemantle Johtaja 14/01/ Gordon Davies Johtaja 14/01/ /08/ John Freebairn Johtaja 30/09/ BDO - yhtiön asianhoitaja Sihteeri n/a - -

17 Yhteenveto Nortel-konsernirakenteesta Corporation (Canada) Limited (Canada) USA Asia OCEANIC NNUK CALA SA (France) (Ireland) Dormant companies International Finance & Holding BV (Netherlands) Northern Telecom France s.r.o. (Czech) (Austria) GmbH AG Switzerland (Scandinavia) AS (Norway) S.p.A (Italy) South Africa (Proprietary) Limited (RSA) N.V. (Belgium) France SAS Engineering Service Kft. (Hungary) Slovenskos.r.o. (Slovak) Romania Srl (Romania) O.O.O. (Russia) (Portugal) S.A. PolskaSp. z.o.o. (Poland) Nortel GmbH (Germany) Nortel Communications Holdings (1997) Limited (Israel) Nortel Ukraine Limited BV (The Netherlands) AB (Sweden) Hispania S.A. (Spain) Netas Telekomunikasyion (Turkey) Dormant companies Israel (Sales and Marketing) Limited Dormant company Oy (Finland) Reference The EMEA Companies in UK administration procedures

18 EMEA-yhtiöt Englannin yrityssaneerausprosessissa: Yhtiö UK Limited S.A. France S.A.S. (Ireland) Limited Nortel GmbH Oy Romania SRL AB N.V. S.p.A. B.V. International Finance & Holding B.V. Polska Sp. z.o.o. (Austria) GmbH s.r.o. Engineering Service Kft Portugal S.A. Hispania S.A. Slovensko s.r.o. Kotipaikka England France France Ireland Germany Finland Romania Sweden Belgium Italy Netherlands Netherlands Poland Austria Czech Republic Hungary Portugal Spain Slovakia

19 Liite 2 Oy (Yrityssaneerauksessa) Selvittäjien erittely tuloista ja menoista aikavälillä Valuutta USD Yhteensä Alkusaldo 51,636 51,636 Tulot Liiketoiminta: Yhtiöidenvälinen 1,945,650 (10,017) 1,935,633 - Muut verot 147,533 (18,757) 128,776 - Liikasuoritusten palautus 8,035 17,003 25,038 - Yrityssaneeraukseen asettamisen jälkeinen myynti 1,383 9,904 11,287 - Muut tulot ,775 16,344 Muut: - Ulkomaanvaluuttavaihtelu - 29,963 29,963 - Pankkikorko ,103,226 43,877 2,147,103 Menot Liiketoiminta: - Palkat, työntekijäedut ja tuloverot (537,238) - (537,238) - Muut menot (167,528) - (167,528) - Omaisuuskulut (123,751) - (123,751) - Rakennukset (82,313) - (82,313) - Eläkemaksut (74,821) - (74,821) - Urakoitsijat (2,233) - (2,233) Muut: - Selvittäjien palkkiot ja korvaukset (389,860) (383,387) (773,247) - Oikeudelliset kulut (256,040) (58,542) (314,581) - Muiden asiantuntijapalvelujen kulut (79,688) (6,929) (86,617) - Ulkomaanvaluuttavaihtelu (29,322) - (29,322) - Pankkikulut ja korko (2,223) (491) (2,713) (1,745,016) (449,349) (2,194,364) Loppusaldo 409,846 4,374 Tilien täsmäytys Käyttötilit 408,642 3,058 Paikalliset talletustilit - - Yrityssaneeraustalletustilit 1,204 1, ,846 4,374

20 Oy (Yrityssaneerauksessa) Selvittäjien erittely tuloista ja menoista aikavälillä Valuutta EUR Yhteensä Alkusaldo 40,093 40,093 Tulot Liiketoiminta: Yhtiöidenvälinen 1,414,794 (7,604) 1,407,190 - Muut verot 107,271 (14,238) 93,033 - Liikasuoritusten palautus 5,964 12,907 18,870 - Yrityssaneeraukseen asettamisen jälkeinen myynti 993 7,518 8,511 - Muut tulot ,975 12,395 Muut: - Pankkikorko ,529,482 10,563 1,540,044 Menot Liiketoiminta: - Palkat, työntekijäedut ja tuloverot (386,586) - (386,586) - Muut menot (120,859) - (120,859) - Omaisuuskulut (89,184) - (89,184) - Rakennukset (60,383) - (60,383) - Eläkemaksut (53,709) - (53,709) - Urakoitsijat (1,603) - (1,603) Muut: - Selvittäjien palkkiot ja korvaukset (279,853) (291,024) (570,877) - Oikeudelliset kulut (184,443) (44,438) (228,881) - Muiden asiantuntijapalvelujen kulut (57,534) (5,260) (62,794) - Pankkikulut ja korko (1,617) (373) (1,989) (1,235,770) (341,095) (1,576,865) Loppusaldo 333,805 3,272 Tilien täsmäytys Käyttötilit 332,824 2,287 Paikalliset talletustilit - - Yrityssaneeraustalletustilit ,805 3,272

21 Tuloihin ja menoihin liittyvät kommentit Tuloihin ja menoihin liittyvät merkinnät Kaikki tilisaldot on ilmoitettu kaikille yksiköille yhteisen valuutan, USD:n, lisäksi paikallisvaluutassa euroina. Alkusaldot on muutettu käyttäen tammikuun 2009 lopun avistakursseja. Loppusaldot on muutettu käyttäen joulukuun 2010 lopun avistakursseja, jotka Yhtiö on toimittanut. Tämä lähestymistapa on sopusoinniussa Yhtiön sisäisten raportointikäytäntöjen kanssa. Transaktiot, jotka on suoritettu tilien kautta raportointikauden aikana ( ) on muutettu kauden keskimääräisillä avistakursseilla, jotka on saatu Oanda-nimiseltä valuutanvaihto-internet-sivustolta. Valuuttakurssien vaihtelu on aiheuttanut ulkomaanvaluuttavaihtelua kauden aikana. Ne edustavat ainoastaan laskennallista vaihtelua eivätkä osoita todellisia tuloja tai menoja. Luvut, joita on käytetty tulot ja menot -yhteenvedon valmisteluun, ovat Yhtiön toimittamia eikä niitä ole tilintarkastettu. Oleelliset kohdat on tarkastettu täsmällisyyden ja kohtuullisuuden vuoksi Ilmoitetut summat sisältävät myyntiveron soveltuvin osin. Kaikki alla mainitut summat ovat USD-valuutassa, ellei toisin ole mainittu. TULOT Paikallisilla eurotileillä oli käteisvaroja yhteensä $ jälkeiset tulot ovat yhteensä 0.1 miljoonaa $ (ulkomaanvaluutanvaihtelunetto). Tämä liittyy ensisijaisesti liikamaksujen palautuksiin ja muihin tuloihin. Muut tulot Muut jälkeiset tulot ovat yhteensä $. Tämä liittyy Helsingin toimiston takuumaksun palautukseen. Nimitysten jälkeinen myynti Nimitysten jälkeiset tulot jälkeen ovat yhteensä $. Tämä tarkoittaa kulukorvauksia yritysostajalta, Avayalta. Valuuttakurssivaihtelu mennessä kertynyt ulkomaanvaluutanvaihtelu johtuu USD:n arvostuksesta suhteessa euroon jälkeinen ulkomaanvaluutanvaihtelu on koko kauden ulkomaanvaluutanvaihtelun ja edeltävän ulkomaanvaluutanvaihtelun erotus. Sellaisenaan tilapäinen ulkomaanvaluutanvaihtelu ei edusta todellista ulkomaanvaluutanvaihtotappiota kaudelta.

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI JULKINEN TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ SELVITTÄJÄN TÄYDENNETTY EHDOTUS SANEERAUSOHJELMAKSI 13.3.2015 SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSEN JULKISUUS Tämä saneerausohjelmaehdotus liitteineen on Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Vuosi 2013 Year 2 UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Biotien velkavastuu Tekesille pienentyi 2,8 miljoonaa euroa. 2013 lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi ryhtyä, on suositeltavaa, että pyydät henkilökohtaista taloudellista neuvontaa omalta pörssimeklariltasi,

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Nu Skin. Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) Nu Skin Toimintaperiaatteet ja menettelytavat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) i Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii Luku 1 Jakeluyksikkösi... 1 1 Jakelijaksi ryhtyminen... 1 1.1 Jakelijaksi hakeminen...

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot