Vivan selviytymisopas opiskelijalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vivan selviytymisopas opiskelijalle"

Transkriptio

1 Vivan selviytymisopas opiskelijalle

2 Sisällysluettelo: Yliopisto ja yhteiskunta 3 Toimeentulo ja opiskelijat työelämässä 4-11 Tiesitkö tämän opiskelijan toimeentulosta? 5-7 Lisää opintotukikuukausia? 7-8 Opintoaikojen rajaukset ja miten saada lisää opintoaikaa? 8 Muistilista palkkatyötä tekevälle opiskelijalle 9 Lukupiirit vertaisoppimisen muotona 11 Miten järjestää lukupiiri ja saada siitä suoritusmerkintä? 13 Viva - Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto 14 2

3 Yliopisto ja yhteiskunta Yliopisto ja yhteiskunta ovat perinpohjaisessa murroksessa, jolla tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia. Kuten muuallakin, myös yliopistojen yli vyöryy yritysmuotoistamisen aalto, jonka tarkoituksena on saada yliopistot taloudellisesti tuloksekkaiksi ja itsenäisiksi organisaatioiksi. Suomessa enimmäkseen laadukkaasta koulutusjärjestelmästä ja yliopistoissa tuotetusta tiedosta tehdään vientituotetta, jolla yritetään kilpailla muiden korkeakoulujen kanssa. Yliopistot on asetettu keskinäiseen kilpailuun opetus- ja kulttuuriministeriön rahoista, yliopistojen yksiköt kilpailevat puolestaan yliopiston sisäisestä rahoituksesta, henkilökunta näistä yksikköjen rahoista ja niin edelleen. Niukkenevista resursseista joudutaan kilpailemaan entistä enemmän, minkä seurauksena soveltavaan, lyhyellä aikavälillä tuottavaan tutkimukseen panostetaan yhä enemmän pitkäjänteisen perustutkimuksen ja koulutuksen kustannukselta. Yritysmuotoisen yliopiston konsepti on selvä: menot alas ja tuotot ylös eli vähemmällä enemmän. Myös opiskelija muuttuu uudessa yliopistossa yksityisyrittäjäksi, jonka on pyrittävä optimoimaan ajankäyttönsä mahdollisimman päämäärätietoisesti, mietittävä kuinka valmistuisi mahdollisimman nopeasti, mitkä opinnot ovat tarpeellisia ja samalla miten opintonsa rahoittaa sekä terveytensä säilyttää. Opiskelijaelämä on enimmäkseen inspiroivaa nuoruusaikaa, mutta yleisesti unohdetaan, että opiskelun ohella olisi kaiketi ihan oikeasti elettäväkin. Tämä opinto-opas sisältää hyödyllistä tietoa ja koko joukon mahdollisimman käytännöllisiä vinkkejä opiskelijan toimeentulosta ja vaihtoehtoisen oppimisen sekä opetuksen järjestämisestä. Lisää luettavaa yliopistouudistuksesta, opiskelusta ja opiskelijuudesta on esimerkiksi täällä: index.php?page=projektit 3

4 Toimeentulo ja opiskelijat työelämässä Meneillään oleva yliopistouudistus on osa koulutus- ja työvoimapoliittista rakennemuutosta, jonka yhtenä tavoitteena on ollut nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä työelämään. Opetusministeriön kaavaileman opintotukiuudistuksen tarkoituksena on kannustaa opiskelijat kokopäiväiseen opiskeluun. Opiskelijoiden toimeentulon turvaamiseen tai täysipäiväisen opiskelun rahoittamiseen ei kuitenkaan ole haluja, vaan keinoiksi on esitetty muunmuassa tarveharkinnan lisääminen, opintotuen porrastaminen kandi- ja maisterivaiheeseen sekä etenkin opintolainaan ottamiseen kannustaminen. Tällä hetkellä suuri osa yliopistolla opiskelevista ja työskentelevistä ihmisistä voidaan laskea kuuluvaksi prekariaattiin eli työtä tekeviin, jotka epävarmassa työelämässä ovat jatkuvasti vaihtuvien ja määräaikaisten työsuhteiden armoilla, pakotettuina myymään itseään joustavana ja halpana työvoimana. Yliopistoille tyypillistä on juuri tietotyön prekarisoituminen. Tavallisin työsuhdemuoto yliopistolla, etenkin nuoremmilla tutkijoilla, on määräaikainen. Menestyminen kovenevassa kilpailussa riippuu jatkuvasta apurahojen hakemisesta sekä projektitukihakemusten täyttämisestä, jotka eivät kuitenkaan takaa varmaa toimeentuloa läheskään kaikille. On yleistä, että opiskelijat tekevät epämääräisiä ja osa-aikaisia duuneja opintojen ohessa. Vaikka opintotukea kehitetään koko ajan lainapainotteisemmaksi, juuri opiskelijatyövoima on korkeakoulukaupunkien palvelualoille ja vuokratyöfirmoille kultakaivos. Opintotuen alhainen taso pakottaa ottamaan vastaan työtä huonollakin palkalla ja epämääräisillä työehdoilla. Lyhyet ja epävarmat työsuhteet tarkoittavat pysyvää koeaikaa ja epätasa-arvoista asemaa muihin työntekijöihin nähden. Koska opiskelijat tekevät töitä yleensä matalapalkka-aloilla, joille he eivät suunnittele jäävänsä, he harvoin kuuluvat ammattiliittoihin. Opiskelijoiden työnteko saattaa heikentää ammattialojen laajempaa järjestäytymistä ja polkea kaikkien työntekijöiden palkkoja. On siis myös jokaisen duunarin etu vaatia opiskelijoille parempaa toimeentuloa. Radikaalein aloite opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi olisi sellainen perustulo, joka takaisi varman toimeentulon jokaiselle kansa- 4

5 laiselle opiskelijat mukaan luettuna. Perustulo takaisi opiskelijoille toimeentulon myös kesäisin ja työ- sekä opiskelujaksojen välissä. Perustulo olisi joustava tukimuoto nyky-yhteiskunnassa, jossa työn, koulutuksen ja vapaa-ajan välinen raja on hämärtynyt. Perustulon myötä erilaisten silppu-, kausi- ja osa-aikatöiden tekeminen voisi muuttua mielekkäämmäksi, koska toimeentulo olisi taattu ja surkeimmista työehdoista voisi kieltäytyä. Pärjätäkseen työmarkkinoilla yksilöltä vaaditaan jatkuvaa uudelleen koulutusta ja itsensä kehittämistä. Perustulo vähentäisi opinto- ja työjaksojen väleissä vaadittua tuloihin ja tukimuotoihin liittyvää byrokraattista nysväämistä. Tämä kannustaa luovaan ajankäyttöön ja nykyisessä työelämässä vaadittuun riskinottoon sekä itsensä työllistämiseen yrittäjänä. Tiesitkö tämän opiskelijan toimeentulosta? Opintotuki Olet oikeutettu opintotukeen, joka muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion lainantakauksesta. 298 euron suuruinen opintoraha maksetaan kuukausittain ja sitä vastaan on opiskeltava 4,8 op / tukikuukausi. Kesätuki Opiskelijan on mahdollista nostaa kesällä opintotukea. Kesäopintotukea pitää hakea erikseen ja hakemuksen mukaan on liitettävä kesän opintosuunnitelma, jossa suorituksia kertyy 5 op / tukikuukausi. Kukaan ei kuitenkaan tarkasta, suoritatko nämä opinnot kesällä tai onko kyseisiä tenttejä tai kursseja edes olemassa. Saat siis kesäopintotuet opiskelematta, mikäli olet suorittanut 15 ylimääräistä opintopistettä lukuvuoden aikana. Mikäli käyt töissä, huomioithan, että kesätuki vaikuttaa tulorajoihin. Yleinen asumistuki Jos et ole oikeutettu opintotukeen (tuki on keskeytetty tai tukikuukaudet ovat loppu) etkä tienaa liikaa, olet oikeutettu yleiseen asumistukeen. Toisin kuin opintotuen asumislisässä, puolison tulot vaikuttavat tukeen. Myös tulorajat ovat tiukemmat. Toisaalta tuen maksimimäärä on suurempi kuin opintotuen asumislisässä. Pelkkä asumislisä? Voit nostaa esimerkiksi kesäkuukausina pelkkää asumislisää. Asumislisän nostaminen edellyttää opintosuorituksia ja siihen pätevät tulorajat, mutta se ei kuluta tukikuukausia. 5

6 Opintotukea 18 pisteellä lukukaudessa Jos et edellisenä lukuvuonna tai koko opiskeluaikanasi ole suorittanut keskimäärin 4,8 op / tukikuukausi, joudut edistymisen seurantaan, joka tehdään syksyisin. Jos suorituksesi eivät riitä, saat kirjeen, jossa pyydetään selittämään syy opintojen viivästymiseen tai suorittamaan syyslukukauden aikana 18 opintopistettä. Periaatteessa voit siis nostaa täydet opintotuet ja suorittaa ainoastaan 18 opintopistettä joka syksy. Opintotuen palautus Jos tukea nostaneella ei ole koko vuodelta yhtään suorituksia, voidaan tuki periä takaisin. Yleisin syy takaisinperintään ovat ylittyneet tulorajat. Muusta syystä tuki voidaan periä takaisin, jos ilmenee, että tukea on maksettu virheellinen määrä tai ettei opiskelun ole ollut tarkoituskaan olla päätoimista. Jos joudut takaisinperintään, voit anoa takaisinperinnästä luopumista tai takaisinperinnän kohtuullistamista. Jos et palauta tukea vapaaehtoisesti, Kela perii sen takaisin korkojen kanssa ja tällöin et myöskään saa käyttämiäsi tukikuukausia takaisin käyttöösi. Toimeentulotuki Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon muoto ja opiskelija voi saada sitä, jos hän ei ole oikeutettu opintotukeen. Hakiessasi toimeentulotukea sinun on tehtävä selvitys elämäntilanteestasi, perhesuhteistasi, omaisuudestasi ja tuloista kahden viimeisen kuukauden ajalta. Puolison tulot vaikuttavat eri sukupuolta olevilla pareilla. Samaa sukupuolta olevilla pareilla eivät, ellei pidä meteliä siitä, että kyseessä on puoliso. Yleinen sääntö toimeentulotuen suhteen on, että aina kannattaa yrittää, päätös on lopulta kiinni virkailijasta. Jos et voi suorittaa kesäisin tutkintosi kannalta mielekkäitä opintoja etkä ole yrityksistä huolimatta saanut töitä, olet oikeutettu toimeentulotukeen. Toimeentulotukea voit hakea täydentämään myös pieniä työtuloja (jos et ole oikeutettu opintotukeen). Voit saada toimeentulotukea myös kesätöiden ohessa kesäkuuksi, mikäli toukokuu on viimeinen opintotukikuukausi, ja kesäkuun palkka tulee vasta kuun lopussa. Olet oikeutettu toimeentulotukeen, jos olet käyttänyt kaikki opintotukikuukautesi, eikä sinulla ole muita tuloja. Sairausajan toimeentulo Myös opiskelijalla on oikeus sairaslomaan ja sairauspäivärahaan. Kun sairauden tai vaikean elämäntilanteen takia ei voi opiskella niin nopeasti kuin Kela vaatii, kannattaa harkita sairaslomaa ja opintotuen vaihtamista sairauspäivärahaan. Syksyllä

7 vaihtaminen opintotuelta sairauspäivärahalle tuli helpommaksi, kun opintotukea ei tarvitse enää lakkauttaa etukäteen ennen sairauspäivärahan hakemista. Sen kun hakee sairauspäivärahaa, niin Kela lakkauttaa opintotuen, jos sairaspäiväraha myönnetään. Jos et ole tienannut liikaa, on sairauspäiväraha kahden kuukauden ajan yhtä suuri kuin opintoraha. Sen jälkeen olet oikeutettu minimisairauspäivärahaan, joka on 22,04 euroa / vrk (n. 530 euroa / kk verojen jälkeen). Oikeus sairaslomaan ja sairauspäivärahaan on luonnollisesti ympärivuotinen. Sairauspäivärahaa voi saada kuitenkin enintään yhteensä 12 kuukautta kahden vuoden aikana. Sairauspäivärahalla ollessa opintotuen asumislisän sijasta täytyy hakea yleistä asumistukea. Opintolainaa ei voi nostaa, mutta sen sijaan voi saada toimeentulotukea. Kela neuvoo, että alle kaksi kuukautta kestävän sairauden aikana nostettaisiin opintotukea. Opintotukea nostettaessa ei tarvitse erikseen säätää byrokratian kanssa, mutta jos sairauden takia ei voi opiskella täysipainoisesti, tukikuukaudet kuluvat turhaan. Lisäksi Kela voi vaatia selvitystä liian vähäisistä opintosuorituksista, minkä takia kannattaakin hankkia sairaslomatodistus. Aina on oikeus valittaa! Opintotukipäätökset ovat julkisen vallan käyttöä ja oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti sen tulee perustua Suomen lakiin. Kaikista julkisen vallan päätöksistä on oikeus valittaa. Lisää opintotukikuukausia? Jos olet käyttänyt korkeakoulututkinnon suorittamiseen olevat opintotukikuukaudet (useimmissa tutkinnoissa 55), voit saada lisää tukea erikseen hakemalla. Lisätukea on mahdollista saada samaa tutkintoa kohtaan maksimissaan 9 kuukautta ja sinun on esitettävä hyväksyttävä syy opintojen hidastumiseen. Tutkinnosta puuttuvia opintoja saa olla maksimissaan 75 opintopistettä. Hyväksyttäviä syitä ovat sairaus, läheisen sairaus tai kuolema tai muu väliaikaisesti opintoja hidastanut syy. Hyväksyttäviä syitä eivät ole esimerkiksi työnteko tai halu suorittaa ylisuuri tutkinto. Kannattaa välttää mainitsemasta näitä hakemuksessa ollenkaan. Opintotukilaki määrittää, että vain väliaikaisesti opintoja hidastanut syy on hyväksyttävä, joten periaatteessa koko opintojen ajan opiskelua hidastanut lukihäiriö ei esimerkiksi kelpaa syyksi. 7

8 Lisätuki hyväksytään todennäköisemmin, jos sinulla esittää esimerkiksi lääkärintodistus. Syy opintojen viivästymiseen tulee ajoittua samalla ajalle kuin opintojen hitaan etenemisen. Jos syy-yhteys ei hahmotu helposti, hakemuksessa kannattaa vedota vaikeaan elämäntilanteeseen. Jos sinulla on esimerkiksi masennus, jonka vuoksi olet hakeutunut hoitoon vasta keväällä, ja tämä on hidastanut opintojasi jo syksyllä, kannattaa tilanne selittää. Toinen tapa saada lisätukea on hankkia toinen pääaineoikeus. Toisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen saa 15 lisäkuukautta, jos sinulla on yksi korkeakoulututkinto suoritettuna. Opintoaikojen rajaukset ja miten saada lisää opintoaikaa? Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto maksimissaan kahta vuotta tavoiteaikaa pidemmässä ajassa, eli maisterin tutkinto 7 vuodessa. Kanditutkintoon saa lisäaikaa yhden vuoden ja maisterin tutkintoon saa lisäaikaa 2 vuotta (Yliopistolaki, 41 ). Toistaiseksi Tampereella opintojen etenemistä ei ole seurattu kovinkaan tarkasti, mutta on todennäköistä, että tulevina vuosina valmistumisaikoihin aletaan kiinnittää enemmän huomiota. Jos ja kun näin käy, opintoaikaa saa lisää seuraavasti: 1. Jos tavoitteellinen opintojen suoritusaika lisävuosineen tulee täyteen, yliopisto myöntää lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Tee hakemus, jossa esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamiseksi (suoritettavat opinnot ja aikataulu). Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne (Yliopistolaki 42 ). 2. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. 3. Hanki B-todistus psykiatrilta, jos kärsit esimerkiksi ahdistus- tai masennushäiriöistä. 4. Ilmoittaudu poissaolevaksi. Yliopistolain (41 ) mukaan voit olla poissaoleva enintään neljän lukuvuoden ajan (tähän neljään vuoteen ei lasketa mahdollisia vanhempainvapaita tai maanpuolustusvelvollisuutta). Poissaolleeksi ilmoittautuneet eivät voi suorittaa kursseja eivätkä käyttää ylioppilaskunnan tarjoamia palveluja. Kun olet poissaoleva, menetät myös yliopiston peruspalvelutunnusten käyttöoikeuden. Poissaolevana 8

9 on mahdollista käydä luennoilla tai lukea tenttikirjoja, mutta kurssien suorittaminen onnistuu vasta kun olet taas läsnäoleva. Muistilista palkkatyötä tekevälle opiskelijalle Tee aina työsopimus. Tarkista ennen sen allekirjoittamista työehtosopimuksen (TES) mukainen palkka ja lain mukaan sinulle kuuluvat lisät. Esimerkiksi tuplapalkka sunnuntailta kuuluu kaikille työntekijöille. TES:n mukaista palkkaa ei saa alittaa. Jos sinulta udellaan palkkatoivetta, heitä summa rohkeasti yläkanttiin. Jos pomo tarjoaa sinulle TES:n alittavaa liksaa, huomauta sen olevan lainvastaista. Myös suullinen työsopimus on sitova, mutta sen sisältöä on vaikeampi todistaa oikeaksi kuin kirjallista. Työsopimukseen on kirjattava työsuhteen osapuolet, työn alkamisajankohta, työntekopaikka, työtehtävät, palkka ja sovellettava TES. Jos olet määräaikainen, työsopimuksessa tulee lukea myös määräaikaisuuden syy ja se, milloin työsuhde päättyy. Määräaikaisten työsuhteiden perusteeton ketjuttaminen on laitonta. Työntekijöitä ei saa asettaa määräaikaisuuden perusteella epäedullisempaan asemaan muihin työntekijöihin verrattuna esimerkiksi henkilökuntaeduissa tai työsuhteen ehdoissa. Säilytä palkkakuitit. Niistä voi tarkistaa, mitä sinulle on maksettu ja mitä jätetty maksamatta. Voit vaatia maksamattomia palkkoja tai palkan lisiä takautuvasti viimeistään kahden vuoden sisällä. TES:n vastaiset pykälät työsopimuksessa ovat lainvastaisia. Muista vaatia sinulle työvuoron aikana kuuluvia (palkallisia!) taukoja. Jos olet vaikka kaupan kassana ja liikkeessä yksin, kysy pomolta miten tauot järjestyvät. Vetoa työehtosopimukseen ja siihen, että sinulla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Se ei ole sitä, ellet pitkän vuoron aikana voi pitää ruokataukoa, vaan sinun pitää juoda energiajuomaa vasemmalla kädellä pitkin päivää. Työnantajalla on velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa, mutta pidä itse silmällä, kuinka paljon töitä teet. Sinulla on oikeus kieltäytyä ylitöistä ja saada vähintään 35 tunnin keskeytymätön viikkolepo. Kaupan alalla erityisesti hyvin kiireisissä paikoissa myyjät tekevät usein palkatonta ylityötä, kun liikkeen sulkemiseen, siivoukseen tai tilitykseen kuluu enemmän aikaa kuin työnantaja arvioi. Jos näin tapahtuu sinun 9

10 työpaikallasi, ilmoita pomolle minuutintarkasti, mihin aikaan oikeasti pääsit lähtemään työpaikalta. Työnantaja ei saa ilman painavaa syytä yksipuolisesti muuttaa jo julkaisemaansa työvuoroluetteloa sopimatta työntekijän kanssa tämän lakipykälän tilannekohtaiseksi tulkitsemiseksi kannattaa olla yhteydessä liittoon tai työsuojelupiiriin. Älä siedä häirintää tai utelua. Työnantaja saa käsitellä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantaja on vastuussa työympäristöstä ja on velvollinen puuttumaan työpaikkahäirintään. Laissa on säädetty yksityisyydensuojasta työpaikalla. Älä tee turhaa työtä. Sinulla ei ole velvollisuutta tehdä mitään sellaista, mikä vaarantaa turvallisuutesi tai mihin sinulla ei ole koulutusta, esimerkiksi juosta varkaiden perässä, jos olet kassamyyjä. Irtisanomisaika on vuoden tai alle kestäneissä työsuhteissa 14 päivää, alle neljä vuotta kestäneissä työsuhteissa kuukauden. Työsuhteen alussa voi olla koeaika, mutta siitä täytyy olla maininta sopimuksessa. Pomo ei voi jälkikäteen väittää, että työsuhteeseen on sisältynyt koeaika, jos siitä ei ole ollut mitään mainintaa (suullisessa tai kirjallisessa) työsopimuksessa. Koeaika on maksimissaan neljä kuukautta, mutta määräaikaisessa työsuhteessa ei kuitenkaan yli puolta työsopimuksen kestosta. Jos työnantaja järjestää työsuhteen alussa pitkän koulutusjakson, koeaikaa voidaan kasvattaa kuuteen kuukauteen. Ammattiliitoilla on usein mahdollisuus opiskelijajäsenyyteen, jolloin samalla töissä käydessä voi kartuttaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on työttömyyspäiväraha, jonka taso perustuu työttömyyttä edeltäneeseen palkkatasoon ja on siten suurempi kuin tavallinen Kelan työttömyysturva. Työssäoloehtoa voi kartuttaa opiskeluaikana tehdyistä töistä ja kesätöistä. Ansiosidonnaista kertyy viikoilta, joilla on töissä vähintään 18 tuntia. Opiskelijoilla on seitsemän vuotta aikaa kerryttää vaadittua noin 10 kuukauden työssäoloehtoa. Siis: jos työskentelet kaksi kuukautta vuodessa viiden vuoden ajan ja maksat näiltä kuukausilta jäsenmaksua ammattiliiton työttömyyskassaan, täyttyy työssäoloehto. Tarkemmat ansiosidonnaisen ehdot ovat liittokohtaisia. Ammattiliitot antavat neuvontaa ja apua vain jäsenilleen. SAK pitää 10

11 kuitenkin kesäisin Kesäduunari-puhelinta, jossa neuvotaan kesätöihin liittyvissä asioissa. Lukuvinkki: Paskaduunista barrikadille prekariaatin julistus. Anna-Reetta Korhonen, Jukka Peltokoski & Miika Saukkonen. Like Lukupiirit ja vertaisoppiminen Lukupiirit tarjoavat vaihtoehtoisen opiskelu- ja oppimismenetelmän perinteisille massaluennoille ja kirjatenteille. Lukupiirit kehittävät opiskelijan keskustelu-, argumentaatio-, kuuntelu- ja yhteistyötaitoja, sillä yhdessä lukeminen ja keskusteleminen on vuorovaikutuksellisempaa kuin koulumaistuneet seminaarit ja luentosarjat. Lukupiirit syventävät opiskelijoiden käsitystä kyseessä olevasta aihepiiristä, sillä luettavana olevaan tekstiin saa useita keskenään ristiriitaisiakin näkemyksiä. Lukupiirit kannustavat luovaan ajatteluun ja sen kehittämiseen mahdollisimman avoimesti vertaisoppimisen hengessä. Koska jokainen toimii lukupiirissä vuorollaan opettajana, perinteinen opettajan ja opiskelijan välinen hierarkia poistuu, minkä lisäksi ilmapiiri on kilpailullisen sijaan rakentavaa. Lukupiirit mahdollistavat vaihtoehtoisen oppimisen, sillä lukupiireistä voi saada opintopisteitä, vaikkeivät luettavat artikkelit tai kirjat olisikaan kirjattuina opinto-oppaaseen. Lukupiireillä voidaan myös ylittää perinteiset oppiainebarrikadit, sillä piirejä voidaan järjestää yhteistyössä muiden oppiaineiden opiskelijoiden kanssa. Parhaimmillaan lukupiirit ovatkin opiskelijoiden vaihtoehtoista aktiivisuutta ja järjestäytymistä. Lukupiirin ei välttämättä tarvitse tähdätä opintopisteisiin, ja suorituspaineista vapaan lukupiirin voikin suunnitella juuri sellaiseksi kuin haluaa. Lukupiiri on kuitenkin myös loistava vaihtoehtoinen tapa suorittaa yliopistoopintoja ja saada opintopisteitä. Itseorganisoidulla lukupiirillä voi korvata opintovaatimuksiin sisältyviä kokonaisuuksia (kirjatenttejä, esseitä ja niin edelleen). Lukupiiri voi myös toimia pohjana aiheen tiimoilta järjestettä- 11

12 välle seminaarille tai kurssille. Lisäksi lukupiirejä ja niissä luettuja teoksia voi aina ehdottaa lisättäväksi laitoksen opetusohjelmaan ja -suunnitelmaan. Miten järjestää lukupiiri ja saada siitä suoritusmerkintä? Alkuvalmistelut Lukupiiri lähtee liikkeelle tekstistä, jota useampi opiskelija haluaa lukea yhdessä. Yleensä lukupiiri kokoontuu kerran viikossa parin tunnin ajan ja käsittelee sovittua tekstiä. Opintopisteitä haluttaessa helpointa on valita luettavat teokset virallisista tutkintovaatimuksista (katso tenttipaketit opinto-oppaista), mutta niiden lisäksi voi rohkeasti myös itse ehdottaa korvaavia teoksia. Lukupiirin teksteistä, suoritustavoista ja korvaavuuksista kannattaa neuvotella jo ennen lukupiirin alkamista laitoksella vastaavan opettajan kanssa. Opettajan puheille kannattaa mennä huolellisesti valmistellun esityksen kanssa. Opintopisteiden määrä vaihtelee työmäärän mukaan, mutta kannattaa rohkeasti vaatia kunnollista korvausta tehdystä työstä. Jos kirjatenttipaketin sijaan suorittaa opintokokonaisuutta lukupiirillä, opintopisteiden määrää arvioitaessa tulisi huomioida kirjojen lisäksi kokoontumisista kertyvä työ. Tutkijoita ja opettajia kannattaa kysyä mukaan lukupiireihin, sillä heitä voi usein oman tutkimuksensa kannalta kiinnostaa lukupiireihin osallistuminen. Ainakin lyhyempiä alustuksia tai luentoja henkilökunta pitää yleensä mielellään lukupiireissä. Lukupiirien hyväksymistä opintosuorituksiksi voi perustella esimerkiksi siten, etteivät ne tuota opettajille juurikaan lisätyötä, ja piirimuotoinen opiskelu on yleisesti syvällistä. Suhtautuminen lukupiireihin vaihtelee laitoksittain ja tiedekunnittain, mutta henkilökunta suhtautuu yleisesti hyvin perusteltuun ja suunniteltuun lukupiiriin positiivisesti. Yleisesti kannattaa aina muistaa, että koska opiskelijat halutaan nopeasti yliopistolta työelämään, laitoksilla ei ole useinkaan varaa sanoa ei opiskelijoiden omatoimisesti järjestämälle opetukselle. 12

13 Suoritustavat Opintopisteiden saamiseksi tulee kyetä todistamaan lukupiiriin sisältyvä työmäärä. Suoritustapoja on monenlaisia ja opettajalle palautettava suoritus voikin olla aktiivisen osallistumisen lisäksi esimerkiksi alustus ja pöytäkirja, lyhyt essee, oppimispäiväkirja, ryhmäessee tai muu sellainen. Tässä muutama esimerkki mahdollisista käytännöistä ja suoritusmuodoista, vaikka uusia suoritusmuotoja kannattaa ja tuleekin aina kehittää! Alustusta varten luettava teksti jaetaan mielekkäästi osiin, ja osat jaetaan lukupiiriläisten kesken alustettavaksi. Tapaamisessa alustuksen pohjalta tehdään suullinen esitys, jonka pohjalta piirissä keskustellaan. Alustus on kirjallinen referaatti luetusta alueesta ja sisältää mielellään myös alustajan omaa tulkintaa ja reflektiota. Alustus palautetaan kirjallisena vastuuopettajalle. Alustaja voi myös toimia eräänlaisena puheenjohtajana ja katsoa, että keskustelu pysyy aiheessa ja että kaikki olennainen tulee käsiteltyä. Pöytäkirjaan kirjataan lukupiirissä käytyä keskustelua. Tätä varten valitaan jokaiselle tapaamiskerralle pöytäkirjanpitäjä, joka kirjaa ylös omasta mielestään mielenkiintoisimmat keskustelut. Myös pöytäkirjan on hyvä olla yhtenäistä ja luettavaa tekstiä ranskalaisien viivojen sijaan, minkä lisäksi siinä voi olla mahdollisesti vielä pöytäkirjanpitäjän omia huomautuksia. Essee voi olla yksin tai ryhmässä tehty ja käsitellä joko kaikkia kirjoja tai jotain tiettyä teemakokonaisuutta. Esseeohjeistukset ovat erilaisia eri laitoksilla ja ne löytyvät yleensä laitoksen sivuilta. Tässäkin kannattaa muistaa, että lukupiiri sinänsä on jo työtä, eikä lukupiirin ohella tulisi vaatia yhtä laajaa esseetä ilman lukupiiriä. 13

14 Kirjoja ei monella opiskelijalla ole varaa ostaa, mutta niiden saatavuus ei ole yleensä ollut ylitsepääsemätön ongelma. Tapoja saada tekstit kaikille on monia: 1) kirjoja voi kopioida (yleensä laitoksen laskuun ja sen suostumuksella, jos on kyse virallisesta lukupiiristä) tai skannata kaikille jakoon, 2) samoja kirjoja voi lukea useampi ihminen vuorotellen, 3) kustantamoilta voi pyytää tarjouksia lukupiirien yhteistilausta varten (Vastapaino on ainakin ollut suosiollinen), 4) laitosta ja/tai kirjastoa voi pyytää tilaamaan lisää kyseisiä kirjoja (harvemmin onnistuu), 5) kirjoja kannattaa etsiä antikvariaateista ja 6) kannattaa lainata kirjoja kaupungin kirjastosta Yliopiston kirjaston sijaan, sillä sielläkin on laajat valikoimat tiedekirjallisuutta. Tiedottaminen Puskaradion lisäksi tietoa lukupiireistä on kätevä levittää sähköpostilistojen kautta ja kannattaa laittaa viestiä myös muiden ainejärjestöjen listoille. Tiloja lukupiireille voi pyytää laitokselta, mutta myös tilapalvelusta (http://www.uta.fi/hallintokeskus/tilapalvelut/) voi varata ilmaiseksi tiloja ainejärjestöjen nimissä opiskelijoiden opintotoimintaa varten. Viva! - Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto Viva on Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan päättävissä elimissä, kampuksella ja kaupungilla vaikuttava punavihreä poliittisesti sitoutumaton järjestö. Päämäärämme on opiskelijoiden korkeampi elintaso, parempi elämänlaatu ja sosiaalisempi oppiminen. Uudessa uljaassa yliopistossa opiskelijoiden tulee kehittää, vaatia, kapinoida ja juhlia! Vivalaista toimintaa on omaehtoinen oppiminen, radikalismi, punavihreä vaikuttaminen edustajistossa ja kulttuuri. Lukupiirit kannustavat ihmisiä omaehtoiseen ajattelemiseen ja oppimiseen yliopistolla. Radikalismi on valtasuhteiden kyseenalaistamista ja muuttamista tempauksien, mielenosoitusten, yliopistovaltauksen tai vaikkapa Sodexo-boikotin muodossa. Edustajistossa Viva politisoi yliopistoa, vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon ja asumiseen sekä kehittää kaupunkia sosiaalisempana ja ekologisempana tilana, jossa on toimiva julkinen ja kevyt liikenne. Kulttuuri on poliittista, kollektiivista ja luovaa yhdessä tekemistä kampuksen elävöittämiseksi. 14

15 Lisää tietoa Vivan kotisivuilta: Liity myös Facebook-ryhmään: Viva-Tampereen-yliopiston-vihrea-vasemmisto/! Liity Vivan sähköpostilistalle seuraavalla sähköpostilla: 15

16 Taitto: Hanna Mäenpää

Työelämäsertifikaatti

Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti Työelämäsertifikaatti on osaamissertifikaatti, jonka sisältää keskeisiä asioita suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin tavoitteena

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ

10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Finska Suomi HALLITSE ELÄKETTÄSI 10 LOUKKUA JOTKA SINUN NAISENA KANNATTAA VÄLTTÄÄ Annika Creutzer Esipuhe Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Tukholma 2013 ISBN 978-91-637-3014-6 elämä on täynnä loukkuja. Niitä

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille

Opiskelijana työelämässä Metsänhoitajaliitto ry. Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Opiskelijana työelämässä Ohjeita ja malliasiakirjoja työnhakuun sekä työelämään metsäopiskelijoille Johanna Hristov Kevät 2014 Sisällys Esipuhe... 3 Metsänhoitajaliiton henkilökunta... 3 Opas työnhakuun...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille

Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas. luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläisille ja yrittäjille Keikkatyöläisen sosiaaliturvaopas Opas

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä.

Hei, Toivomme, että tästä oppaasta on hyötyä, antaa vastauksia kysymyksiin ja näin ollen edesauttaa sinua itsenäistymisessä. Itsenäistyvän opas Hei, edessäsi avautuu itsenäistyvän opas. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa itsenäistymisestä ja omilleen asettumisesta selkeytetysti nuorten kielellä. Oppaan sisältö on koottu

Lisätiedot

Itsenäis opas ty vän

Itsenäis opas ty vän Itsenäistyvän opas Toimitus: Heidi Åkerblom, projektikoordinaattori, Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke (2011-13), Vantaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Jeesi Anniina Lehtoranta,

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen

Sisäinen yrittäjyys. 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Sisäinen yrittäjyys 1 ov, sisäinen yrittäjyys ja johdatus ulkoiseen yrittäjyyteen Lukijalle Tämä materiaali on suunniteltu käytettäväksi toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa nuorisoasteella. Sisäinen

Lisätiedot