Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankekohtainen sisäpiirirekisteri"

Transkriptio

1 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi tehdyllä kaupalla, jossa PSS-Trade Oy sekä muut NIC Tietoverkot Oy:n osakkeenomistajat myivät NIC Tietoverkot Oy:n osakekannan silloiselle Saunalahti Oyj:lle. Tähän kauppaan (sopimukseen osakevaihdosta) sisältyi määräys, jonka mukaan PSS-Trade Oy eikä kukaan muukaan myyjistä ollut oikeutettu myymään Saunalahti Oyj:n osakkeita ennen Tästä myynti kiellosta oli kuitenkin poikkeuksena se, että myyjillä oli oikeus jälkeen myydä 20 % vaihdossa saamistaan osakkeista, mikäli Sauna lahti Oyj:n listautumisannin pääjärjestäjä Evli Corporate Finance Oy antoi siihen kirjallisen suostumuksen. Kauppakirjan ehtojen mukaisesti tästä myyntikiellosta tehtiin myös merkintä arvo-osuusrekisteriin. Osakevaihtosopimuksen perusteella PSS-Trade Oy sai vastikkeena omistamistaan NIC- Tietoverkot Oy:n osakkeista kappaletta Saunalahti Oyj:n osaketta, joka määrä kaksinkertaistui loppuvuodesta 2000 toteutetussa rahastoannissa. Osakevaihtosopimukseen sisältyvän myyntikieltolausekkeen johdosta, osakkeiden realisointi oli mahdollista merkittäviltä osin edellä kerrotuin tavoin vasta jälkeen. PSS-Trade Oy myi vuonna 2001 sijoitusstrategiansa mukaisesti Jippiin osakkeita lock up -periodin päätyttyä. Myynnit olivat ennalta jo osakevaihtosopimusta tehtäessä suunniteltuja ja niillä hajautettiin yhtiön omistusta Jippiissä. PSS-Trade Oy myi kappaletta Jippiin osakkeita. Syytteen mukaan Peltola olisi tällöin tiennyt suunnitellun osakeannin toteutumisen ongelmista. On ensinnäkin huomattava, että syksyllä 2001 Jippiissä suunniteltiin toteutettavaksi kaksi osakeantia ja että näitä kahta antia tulee arvioida erikseen. Ensimmäinen osakeanti suunnattiin yhtiön merkittävimmille osakkeenomistajille. PSS-Trade Oy merkitsi osaketta tässä suunnatussa osakeannissa. Peltola kuului ensimmäisen annin osalta hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Ensimmäisestä annista päätettiin pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ensimmäiseen antiin sisältyi päätös kutsua yhtiökokous koolle marraskuussa 2001 päättämään toisesta suunnatusta osakeannista, jossa ensisijainen merkintäoikeus olisi ollut muilla kuin ensimmäisessä annissa merkintään oikeutetuilla tahoilla. Peltolalla ei ole ollut mitään tekemistä toisen osakeannin valmistelussa. Häntä ei ole myöskään merkitty tuon annin osalta hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihin. Peltola ei kuulunut toista antia valmistelleeseen projekti- ryhmään. Peltola ei kuulunut Jippiin sisäpiirirekisteriin jälkeen hänen hallituksen jäsenyytensä päätyttyä. Jippiissä perustettiin hankekohtainen sisäpiirirekisteri "FIM/II-anti". Tähän hankekohtaiseen rekisteriin Peltola tai PSS-Trade Oy ei siis enää kuulunut. Niinikään Peltola tai PSS-Trade Oy ei kuulunut perustettuun hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin "Osavuosikatsaus Q3/2001 ja antiesite". Peltola tai PSS-Trade Oy ei ensimmäistä ja toteutettua osakeantia koskevan hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perusteella ole enää kuulunut syyttäjän katsomin tavoin anti II:n hankekohtaiseen sisäpiiriin perustetun hankekohtaisen sisäpiirirekisterin mukainen ajallinen ulottuvuus on päättynyt viimeistään , jolloin ylimääräinen yhtiökokous päätti suunnatusta osakeannlsta, ja johon osakeantiin myös PSS-Trade Oy osallistui kerrotuin tavoin. Evlin vetäydyttyä anti II:n järjestämisestä FIM on Jippiin toimitusjohtaja Matti Copelandin ilmoituksen perusteella ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin tarjousesitteen laatimiseksi ja annin muihin valmisteluihin. Jippiin osavuosikatsaus julkaistiin Jippiin tiedotteessa kerrottiin, että konsernin tavoitteena on kutsua ylimääräinen yhtiökokous päättämään annin toisen vaiheen järjestämisestä loppuvuoden aikana. Jippiissä perustettiin "osakeantiin liittyvät selvitykset" hankekohtainen sisäpiiri rekisteri. Asiakirjoista ilmi käyvän mukaisesti anti II:n järjestelyt on keskeytetty Lopullinen päätös siitä, että anti II:ta ei järjestetä, tehtiin hallituksen kokouksessa VÄÄRINKÄYTTÖ Syytteen teonkuvauksen mukaan Peltola on, yhdessä Saikkosen kanssa, hankkiakseen PSS-Trade Oy:lle taloudellista hyötyä tahallaan käyttänyt hyväksi sisäpiirintietoa myydessään Helsingin pörssissä PSS- Trade Oy:n omistamia Jippii Group Oyj: n osakkeita yhteensä kdi. Syytteen mukaan Peltola on kuulunut osakeannin

2 J..JV Hankekohtainen sisäpiirirekisteri valmistelua varten perustettuun hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin ja ollut tietoinen yhtiön heikon rahoitustilanteen korjaamiseksi suunnitellun osakeannin järjestelyiden ongelmista sekä osakeannin toteuttamisen epävarmuudesta. Helsingin Pörssin nyt voimassa olevan sisäpiiriohjeen mukaan yrityksen on pidettävä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä luottamuksellisesti valmisteltavista, yksilöitävissä olevista ja sisäpiiritietoa -sisältävistä järjestelyistä, jotka toteutuessaan on omiaan vaikuttamaan yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin arvoon. Ohjeen mukaan hanke on tyypillisesti sellainen asiakokonaisuus tai järjestely, joka luonteensa tai kokonsa vuoksi poikkeaa yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta Peltola I PSS-Trade Oy ovat olleet merkittynä perustettuun hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Tämän sisäpiirirekisterin vaikutukset ovat päättyneet viimeistään ylimääräisen yhtiökokouksen tekemään päätökseen suunnatusta osakeannista yhtiön lähipiiriin kuuluville tahoille. Samaisessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtiin myös päätös kutsua yhtiökokous koolle 11/2001 päättämään toisesta suunnatusta osakeannista, jossa ensisijainen merkintäoikeus tuli olla muilla kuin ensimmäisessä osakeannissa merkintään oikeutetuilla tahoilla. Tarkoituksena myös oli, että jälkimmäisen osakeannin ehdot olisivat olennaisilta osiltaan mm. merkintähinnan osalta samat kuin ensimmäisessä annissa. Tätä antia varten yhtiössä perustettiin hankekohtainen sisäpiirirekisteri "FIM/llanti". Peltolalla ei ollut mitään tekemistä tämän jälkimmäisen annin toteuttamisen kanssa. Hän ei myöskään kuulunut toista antia valmistelleeseen projektiryhmään. Syyttäjän näkemys siitä, että Peltola olisi kuulunut toisen osakeannin valmistelua varten perustettuun hankekohtaiseen sisäpiiri rekisteriin on väärä. Hankekohtaisen sisäpiirirekisterin perustamisessa on kyse tietystä yksilöidystä hankkeesta, joka annetaan tiettynä hetkenä tietyille henkilöille tiedoksi ja näiden henkilöiden on tämän yksilöidyn tiedon saatuaan kiellettyä käydä tiettynä aikana kauppaa yhtiön osakkeella. Tarkoitus ei ole perustaa pysyvää sisäpiiriläisten listaa, vaan kyseessä on aina jokin tietty hanke, joka on omiaan objektiivisesti arvioiden vaikuttamaan kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin arvoon. Kun hanke on julkistettu tai rauennut, hankekohtaisen sisäpiirirekisterin vaikutusaika luonnollisesti päättyy. Näin on tapahtunut tässäkin asiassa. Peltolan tiedot osakeannin järjestelyn ongelmista ja toteuttamisen epävarmuudesta Markkinoilla oli yleisesti tiedossa Jippiin taloudellisesti tiukka tilanne. Markkinoille kerrottiin Jippiin rahoitusaseman tiukkuudesta ja siitä, että sen parantaminen edellyttää nopeita toimenpiteitä. Syyttäjä on katsonut, että Peltola olisi tiennyt osakeannin toteutumisen epävarmuudesta. Väite on perusteeton, sillä yhtiön hallitus on vielä kokouksessaan päättänyt, että neuvotteluja FIM:n kanssa jatketaan annin järjestämisestä. Syyttäjä myös sivuuttaa julkaistun pörssitiedotteen, jonka mukaan konsernin tavoitteena oli kutsua ylimääräinen yhtiökokous päättämään toisen osakeannin järjestämisestä loppuvuoden aikana. Kun osavuosikatsauksessa nimenomaisesti todetaan, että yhtiön tarkoituksena on järjestää toinen osakeanti loppuvuoden aikana, onkin kysyttävä, kuinka Peltola olisi voinut näissä olosuhteissa tietää syytteen teonkuvauksen edellyttämällä tavalla, että osakeantiin liittyy epävarmuustekijöitä. Syyttäjä ei syytä pörssitiedotteen osalta ketään tiedottamisrikoksesta. On mahdotonta, että Peltolalle, joka ei kuulunut yhtiön hallitukseen tai muutoinkaan osallistunut yhtiön toimintaan, olisi ollut parempaa tietoa osakeanti II:n toteutumisen onnistumisesta kuin yhtiö on pörssitiedotteellaan kertonut. Peltolalla ei siis voida katsoa olleen enempää tai toisenlaista tietoa, kun markkinoilta oli julkisesti kaikkien osapuolien saatavissa. Jippii on osavuosikatsauksessaan ilmoittanut, että osakeanti II järjestetään kuluvan vuoden aikana. Yhtiössä on myös tämän ilmoituksen jälkeen jatkettu osakeannin valmisteluja. Vielä on perustettu hankekohtainen sisäpiirirekisteri "osakeantiin liittyvät selvitykset". FIM Corporate Finance Oy:n päivätystä kirjeestä käy myös ilmi, että yhtiö on vielä jatkanut antiesitteen laatimista. Jippiin hallitus on vasta lopullisesti päättänyt, että antia ei toteuteta. Peltolalla ei ole voinut olla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen, jolloin syytteessä kerrottu osakkeiden myynti tapahtui, syyttäjän väittämää tietoa osakeanti II:sta. Annin suunnittelussa oli kyse pelkästään muutaman osakkeenomistajan toiminnasta.

3 Saikkosen osuus Peltola ei osallistunut yhtiön hallituksen, yhtiön johtohenkilöiden tai kenenkään muunkaan yhtiön puolesta toimineen pyynnöstä Jippiin rakennemuutoksen valmisteluun. Suunnitelmia laadittaessa Peltolalla ei ole ollut yhtiöstä muita tietoja kuin mitä oli julkisesti saatavissa. Suunnitelmassa ei ole myöskään käsitelty toisen osakeannin ongelmia tai toteutumisen epävarmuutta. On myös huomattava, että Peltola ei ole jälkeen kuulunut Jippiin hallitukseen eikä häntä ole 2000 loppuvuodesta lukien merkitty mihinkään Jippiin johdon organisaatiokaavioihin eikä johtoryhmän kokouspöytäkirjoihin. Syyttäjä katsoo, että PSS-Trade Oy:n osakemyynneistä on pääteltävissä, että kauppojen motiivina olisi ollut Peltolan yhtiöön tuoma sisäpiirintieto. Tämä ei pidä paikkansa. Myydyt osaketta edustavat varsin pientä osuutta PSS-Trade Oy:n omistuksessa olleista Saunalahti Oyj:n osakkeista. PSS-Trade Oy:n omistukseen oli tullut vielä syyskuussa osakeannin kautta yli 1,4 miljoonaa osaketta. Tämän lisäksi yhtiö myös osti osaketta. Jos katsottaisiin, että Peltolalla on ollut sisäpiirintietoa, tulisia arvioida onko Peltola tahallisesti, tai törkeästä huolimattomuudesta hyödyntänyt kyseistä tietoa hankkiakseen taloudellista hyötyä. Peltolalla ei edes ole ollut sellaista tietoa, joka täyttäisi sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevat tiedon edellytykset. Missään tapauksessa Peltola ei ole voinut tahallisesti tai tärkeästä huoli'mattomuudesta käyttää hyväksi tietoa, jota hänellä ei edes ole ollut. Tunnusmerkistän tarkoittamaa hyötymistarkoitusta ei ole eikä ole voinutkaan olla. Onkin katsottava, että yksikään tunnusmerkistötekijä ei täyty. Saikkonen viittaa siihen, mitä edellä on lausuttu. Kun Peltolalla ei ole ollut sisäpiirintietoa eikä Peltolan väitetty sisäpiirintieto ole vaikuttanut PSS-Trade Oy:n myyntistrategiaan, ei Saikkosenkaan voida katsoa käyttäneen sisäpiirintietoa. Saikkonen on ollut PSS- Trade Oy:n hallituksen jäsen ja myös omistanut noin neljänneksen yhtiön osakekannasta. Saikkonen on käytännössä hyvin itsenäisesti vastannut yhtiön johtamisesta. Saikkonen on vastannut muun muassa ostoista, hallinnosta ja asiakassuhteista. Muita yhtiön tosiasialliseen johtamiseen osallistuneita henkilöitä ei yhtiössä ollut. Saikkonen on vastannut myös pääosin yhtiön osakekaupoista. Saikkosella ei ole ollut tiedossaan ainoatakaan seikkaa väitetyistä sisäpiirintiedoista. Asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, joka antaisi aihetta epäillä täysin vilplttömässä mielessä toimineen Saikkosen syyllistyneen väitettyyn sisäpiirintiedon väärinkäyttöön. Saikkosella itsellään ei ole ollut mitään mahdollisuutta saada minkäänlaista sisäpiirintietoa Jippiin osakkeesta. Hänellähän ei ole ollut minkäänlaista muodollista tai tosiasiallista asemaa Jippiissä. Peltola ei ole kertonut Saikkoselle Jippiin taloudellisesta asemasta eikä mistään seikoista, joista syyttäjä nyt syyttää Peltolaa. Pelkästään se, että Saikkonen on ollut PSS-Trade Oy:ssä Peltolan osakaskumppani, ei tee häntä syylliseksi sisäpiirintiedon väärinkäyttöön, vaikka Peltolalla katsottaisiinkin olleen syyttäjän väittärnää sisäpiirintietoa. SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄ vrro, OIKEUSHENKILÖN RANGAISTUSVASTUU Vaatimusten määristä Tarkemmin oikeushenkilön rangaistusvastuusta, viittaus Yhtiön vastaukseen sekä Peltolan, Saikkosen ja PSS-Trade Oy:n vastaukseen asiassa 06/3894. PSS-Trade Oy:n osuus PSS-Trade Oy:n väitetty rikoshyöty PSS-Trade Oy:n toiminnassa ei ole tehty rikosta tai jätetty noudattamatta vaadittavaa huolellisuutta tai varovaisuutta. Syyttäjä on lisäksi aiemmin esitetyin perustein virheellisesti katsonut Peltolan tuoneen sisäpiirintietoa PSS- Trade Oy:öön, jota olisi yhtiön piirissä käytetty hyväksi. Siten PSS-Trade Oy:n hallitukseen kuuluneet Peltola ja Saikkonen eivät ole olleet osallisina tai sallineet rikoksen tekemistä syytekohdan 2 teonkuvauksen mukaisesti. PSS- Trade Oy ei myöskään ole saanut perusteetonta hyötyä myydessään osakkeet. Vaikka tuomioistuin päätyisi eri kannalle, ja lukisi syytekohdan 2 Peltolan tai Saikkosen syyksi, tulisi kuitenkin PSS-Trade Oy jättää tuomitsematta yhteisösakkoon, koska tämä käytännössä tarkoittaisi sitä, että yhteisösakkokin tosiasiassa kohdistuisi samoihin henkilöihin kuin yksilörangaistus. Syyttäjä vaatii rikoksen tuottamana hyötynä valtiolle menetettäväksi PSS- Trade Oy:n 131

4 132 osalta euroa. Koska PSS-Trade Oy:n toiminnassa ei ole syyllistytty rikolliseen menettelyyn, yhtiö ei ole saanut itselleen rikoshyötyä. PSS-Trade Oy kiistää vaatimuksen kokonaisuudessaan myös määrällisesti. Syyttäjän esittämä summa on määrällisesti ylisuuri. Jos PSS-Trade Oy:n katsotaan saavuttaneen asiassa rikoshyötyä myydessään omistamiaan Jippii Group Oyj:n osakkeita, tulisi hyötyä laskettaessa ottaa huomioon markkinoiden yleinen kehitys toimialaila. Rikoshyötyä määritettäessä muiden seikkojen kuin sisäpiirintiedon vaikutus arvopaperin hintaan tulisi eliminoida. Väitettyä rikoshyötyä arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon, että PSS- Trade Oy osti vain kuusi päivää väitetyn sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevan kaupan jälkeen Jippiin osaketta. MATTI ROTO Vaatimukset Perusteet PSS-Trade Oy:n yhteisösakko Syyttäjä vaatii, että PSS- Trade Oy tuomitaan euron yhteisösakkoon. PSS- Trade Oy kiistää yhteisösakon perusteen. PSS-Trade Oy myös paljoksuu määrällisesti syyttäjän vaatimaa yhteisösakkoa, sillä vaadittu määrä ei ole missään suhteessa väitetyn moitittavan toiminnan laatuun ja laajuuteen eikä yhtiön taloudellisen asemaan tai vallitsevaan oikeuskäytäntöön. Joka tapauksessa se seikka, että yhteisösakkokin tosiasiassa kohdistuisi samoihin henkilöihin kuin yksilörangaistus, tulisi ottaa huomioon harkittaessa yhteisösakon kohtuullista määrää. Jos oikeus katsoo, että perusteet yhteisösakon määräämiseen ovat olemassa, määrällisesti oikea yhteisösakon määrä olisi 500 euroa. Matti Roto kiistää syytteet ja syyttäjän muut vaatimukset. Roto vaatii, että käräjäolkeus velvoittaa Suomen valtion korvaamaan Roton oikeudenkäyntikulut ,80 euroa mukaisesti korkolain 4.1 :n mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamispäivästä lukien. Lisäksi Roto vaatii, että käräjäoikeus velvoittaa Suomen valtion korvamaan Roton asianosaiskulut ,75 euroa korkolain 4.1 :n mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamispäivästä lukien. Roto ei ole osallistunut yhtiön kirjanpidon tekemiseen ja tilinpäätösten laatimiseen. Roto ei ole vastannut Jippiin pörssitiedotuksesta eikä hänellä ole ollut mitään asemaa Jippii GmbH:n hallinnossa. Syytekohdissa 1, 2 ja 4 on käsitelty sellaisia asioita, joista Roto ei ole ollut tietoinen. Roto viittaa syytteiden kiistämisen perusteiden osalta Yhtiön vastauksessa esitettyihin tarkempiin selvityksiin ja siinä esitettyyn näyttöön. Roton asema Jippiissä Vuosina Roton tehtävänä yhtiössä oli yrityssuunnitteluun liittyvät johtajan tehtävät, jotka pitivät sisällään mm. erilaiset sopimus- ja kauppa neuvottelut. Roto sai ohjeet yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta. Tämän lisäksi Roto vastasi vuoden 1999 lopussa perustetun Jippii Internetpalvelut Oy:n toiminnasta (Jippii Group Oyj:n tytäryhtiö) syksyyn 2000 asti, kunnes se fuusioitiin emoyhtiöön ja Roto nimitettiin hallitukseen. Jippii Internetpalvelut Oy keskittyi mobiiliportaalituotteen levittämiseen maailmalle. Roto osallistui erityisesti SMS Revenue Share -sopimusten neuvotteluun eurooppalaisten GSMoperaattoreiden kanssa. Nämä sopimukset olivat taloudellisesti erittäin kannattavia Jippiille. Roto toimi läheisessä yhteistyössä yhtiön muiden johtajien kanssa ja vastaanotti ohjeita hallitukselta ja toimitusjohtajalta. Jippii Group Oyj:n hallituksen jäsenyys ( ) Roto on valittu Jippiin hallitukseen ja samassa yhteydessä hänet on valittu varatoimitusjohtajaksi vastaamaan kansainvälisestä liiketoiminnasta. Yhtiössä oli tuolloin useita varatoimitusjohtajia. Roton hallitusjäsenyys kesti vain joitakin kuukausia. Käytännössä Roton rooli hallituksessa hiipui samassa yhteydessä, kun hän siirtyi vastaamaan SMS- opimusneuvotteluista ulkomailla. Virallisesti Roton hallituksen jäsenyys päättyi , jolloin pidetyssä yhtiökokouksessa Jippiille valittiin uusi hallitus, johon Roto ei kuulunut. Roto on kuitenkin saanut tietää jo huhti-toukokuussa suurimpien osakkeenomistajien edustajilta, että häntä ei tulla valitsemaan hallitukseen pidettävässä yhtiökokouksessa. Roto on ollut yhtiön hallituksen jäsen välisen ajan, mutta edellä mainitussa tehtävässä tai hallituksen jäsenenä hänellä ei ole ollut vastuualueenaan ra-

5 hoitus- tai talousasiat tai niiden hallinnon järjestäminen. Rotolla ei ole ollut edes nimenkirjoitusoikeutta tai tilien käyttöoikeutta eikä prokuraa. Tullessaan valituksi hallituksen jäseneksi, oli Roton koulutustaustana ylioppilastutkinto eikä hänellä ollut aiempaa kokemusta pörssiyhtiöistä. Käytännössä Rotolla ei ole edes ollut kokemusta tai kykyä ottaa kantaa pörssiyhtiön konsernitilinpäätöskirjauksiin, vaan hän on luottanut alan asiantuntijoihin. Talousasioiden hoitaminen oli keskitetty Jippii Group Oyj:n konsernin taloushallinto-osastolle. Käytännössä taloushallinto-osastoa johti talousjohtaja. Apunaan talousjohtajalla oli lukuisa määrä taloushallinnon ammattilaisia niin kotimaassa kuin ulkomaisissa tytäryhtiöissä. PwC tilintarkastusyhteisöstä Jippiin tilintarkastajina toimivat KHT Miettinen ja KHT Pölönen. Ottaen huomioon Roton koulutus, kokemus ja tehtävä yhtiössä ei hänellä hallituksen jäsenenä ole käytännössä ollut muuta mahdollisuutta kuin luottaa siihen taloudelliseen informaatioon, minkä talousosasto ja sen apuna olevat neuvonantajat ja tilintarkastajat tuottavat ja lähteä siitä, että se pitää paikkansa. Rotolla ei ole ollut missään vaiheessa mitään syytä epäillä saadun informaation paikkansa pitävyyttä. Roto ei ole vastannut Jippiin pörssitiedotteiden laadinnasta. Eri asia on, että tiedotteet on hyväksytty hallituksessa lukuun ottamatta tiedotetta Roton tehtävänkuvana ei ollut missään vaiheessa vastata Jippiin Group Oyj:n tai Jippii GmbH:n rahoituksesta, taloudesta, kirjanpidosta, tiedottamisesta tai taloushallinnon järjestämisestä vaan hänen tehtävänään oli keskittyä edellä mainittuun kaupallisoperatiiviseen liiketoimintaan ja kansainvälisten sopimusneuvottelujen hoitamiseen. Roton toiminta operatiivisena varatoimitusjohtajana ja joryn jäsenenä Roton toimenkuva jälkeen KIRJANPITORIKOS Roto nimitettiin 27-vuotiaana konsernin operatiivisesta toiminnasta vastaavaksi varatoirnitusjohtejaksi. Kuten jo aiemmin on todettu, Jippiissä oli samanaikaisesti useita varatoimitusjohtajia. Käytännössä tämä tarkoitti toimimista koordinaattorina eri liiketoimintayksiköiden välillä pyrkimyksenä edistää eri tuotteiden myyntiä. Tämän lisäksi operatiivinen varatoimitusjohtaja toimi yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana. Edellisten tehtävien lisäksi Roton aikaa vei paljon erilaisten kauppasopimusten neuvottelu. Roton toiminta operatiivisesta toiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana kesti vain joitakin kuukausia, koska jo johtoryhmän kokouksessa on sovittu, että Roto palaa auttamaan maaliskuussa SMS-sopimusten kuntoon saattamisessa. Tämän jälkeen johtoryhmän kokouksessa todettiin Roton keskittyvän noin puoleksi vuodeksi SMS- ja operaattorisopimusten hoitamiseen Kuokkasen ottaessa Roton muut tehtävät hoitaakseen Suomessa. Nämä siirretyt tehtävät tarkoittivat juuri operatiivisen varatoimitusjohtajan tehtäviä, joihin kuuluu johtoryhmän puheenjohtajana toimiminen johtoryhmän pöytäkirjasta käy ilmi, ettei Roto ole enää toiminut johtoryhmän puheenjohtajana. Kuokkanen on jatkanut puheenjohtajana kaikissa tämän jälkeen pidetyissä johtoryhmän kokouksissa (2.5, 7.5, 14.5, 21.5), jonka jälkeen johtoryhmä lakkautettiin Jimbon perustamisen johdosta. Roto ole toiminut operatiivisena varatoimitusjohtajana eikä johtoryhmän jäsenenä enää jälkeen. Ryhdyttyään huhtikuussa 2001 päätoimisesti neuvottelemaan lähinnä SMS-sopimuksia sekä myös joitakin muita yhtiön johdolta saatuja toimeksiantoja ja selvitystehtäviä. Roto matkusti paljon viettäen käytännössä paljon aikaa ulkomailla. SMS-sopimukset olivat yhtiön kansainvälistymisen kannalta tärkeitä ja Roto siirrettiin tähän tehtävään, jossa hän oli ennen hallituksen jäseneksi nimittämistään osoittanut pätevyytensä. Roto ei millään tavalla ollut vastuussa Jippii GmbH:n toiminnasta missään vaiheessa. Saksasta Roto sai normaalisti viikkoraportteja Saksan integraatiosta ja saksan verkosta vastanneelta Lehdeltä muiden johtajien tavoin asti. Tämän jälkeen ennen tapahtunutta osakkeiden myyntiä Roto ei enää saanut mitään negatiivista virallista raporttia Saksan tilanteesta. Jippiin hallitukselle on kokouksessa esitetty Saksaa koskeva tilanneraportti, jossa Roto oli myös läsnä. Roto ei kuulunut Jimboon, eikä hän tiedä miten Saksan tai muita asioita Jimbossa on käsitelty. Roto toimi ainoastaan operatiivisesta toiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana välisenä aikana. Matti Roto vaatii, että käräjäoikeus hylkää syytteen kirjanpitorikoksesta vanhentuneena. Roto kiistää kuitenkin sen, että hän Jippii Group Oyj:n hallituksen jäsenenä as- 133

6 DTAG-ennakkomaksut ARVOPAPERIMARKKINOITA Markkinatilanteesta ja toimialasta ti tai missään muussakaan asemassa tai tekoon osallisena olisi toiminut syyttäjän teonkuvauksessa tarkoittarnalla tavalla. Roto kiistää syytteen kirjanpitorikoksesta ja vaatii, että syyte hylätään kokonaisuudessaan perusteettomana. Rotolla ei ole mitään muistikuvaa syytteessä esitetyistä kirjauksista. Roto viittaa Yhtiön vastaukseen kirjausten oikeellisuuksista ja kaikkien niitä koskevien perustelujen osalta. Roto ei voi olla rikosoikeudellisessa vastuussa Jippii GmbH:n kirjanpidon oikeellisuudesta, koska hän ei ole ollut tämän saksalaisen yhtiön hallituksen jäsen eikä osallistunut sen kirjanpidon tekemiseen. SALB-Kirjaus vuodelle 2000 Roto ei ole vastannut SALB-sopimusneuvotteluista. Sopimus on liittynyt Jippiin talousasioihin, jotka eivät kuuluneet Roton vastuualueeseen. Mikäli oikeus kuitenkin katsoo, että Jippii Gmbh:n kirjanpidossa on ollut virheellisiä kirjauksia, on kunkin suomalaisen emoyhtiön Jippii Group Oyj:n hallituksen jäsenen rikosoikeudellista vastuuta arvioitava erikseen yksilöllisesti. Arviointiin vaikuttaa hallituksen työjako/kunkin hallituksen jäsenen rooli hallituksessa sekä kyseisen henkilön kokemus ja kyky käsitellä pörssiyhtiön konsernitilinpäätöstä. Roto ei ole kuulunut yhtiön johtoryhmään enää jälkeen. Roto ei ole toiminut myöskään yhtiön operatiivisena varatoimitusjohtajana sen jälkeen, kun hän siirtyi tekemään SMS sopimuksia. Roto on valittu hallitukseen vasta eli hän ei ole voinut hallituksen jäsenenä syyllistyä tätä ennen kirjanpitorikokseen. Roto ei ole ollut Jippii GmbH:n hallituksen jäsen. Roto ole ollut millään tavoin valmistelemassa emoyhtiön tai Saksan yhtiön kirjanpitoa, tilinpäätöksiä tai niiden yhdistämisiä. Hän on hallituksen jäsenenä luottanut siihen, että konsernin talousosaston asiantuntijat sekä tilintarkastajat ovat tehneet tytäryhtiön kirjaukset emoyhtiön tilinpäätökseen oikein ja laillisesti. Lisäksi Roto huomauttaa, että Saksan tytäryhtiön kirjanpidon ovat tarkastaneet sikäläiset tilintarkastajatja todenneet tytäryhtiön kirjaukset oikein tehdyksi. Syyttäjä ei ole syytteensä tueksi esittänyt mitään näyttöä siitä, että Roto olisi tahallisesti hallituksen jäsenenä ollut hyväksymässä jotain väärää tai harhaanjohtavaa tietoa Jippii GmbH:n kirjanpitoon, joka sitten on konsolidoitu emoyhtiön Jippii Group Oyj:n tilinpäätökseen. Rotolla ei ole ollut mitään syytä eikä puuttuvan kokemuksen ja koulutuksen johdosta edes kykyä kyseenalaistaa yhtiön kirjanpito- ja talousosaston tekemää kirjanpitoa ja yhtiön tilintarkastajien tilintarkastaman tilinpäätöksen oikeellisuutta. KOSKEVA TIEDOTTAMISRIKOS Roto vaatii, että käräjäoikeus hylkää syytteen arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen osalta vanhentuneena siltä osin kuin syyte kohdistuu julkaistuun tiedotteeseen. Syyttäjä on nostanut syytteen myös törkeästä kurssin vääristämisrikoksesta. Jo lainkonkurrenssin johdosta syyte tiedottamisrikoksesta on hylättävä. Roto kiistää kuitenkin sen, että hän olisi toiminut julkaistun tiedotteen osalta syyttäjän teonkuvauksessa tarkoittarnalla tavalla ja katsoo, että syyte on perusteeton. Roto kiistää syytteen tiedottamisrikoksesta myös jälkeiseltä ajalta. Syyte tulee kokonaisuudessaan hylätä perusteettomana. Syyttäjä on syyttänyt tiedottamisrikoksesta ajalta Roto ei ole toiminut enää jälkeen yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana eikä johtoryhmän, Country Boardin tai jatkossa Jimbon jäsenenä. Rotoa ei valittu uudestaan yhtiön hallitukseen pidetyssä yhtiökokouksessa. Jippii Group Oyj:n liiketoimintaa, sitä koskevia ennusteita ja toteutuneita tapahtumia ei voida arvioida ottamatta huomioon Jippiin toimialan markkinoilla tapahtunutta kehitystä ja muutoksia vuosina 2000 ja IT-toimialan arvioissa oli tuolloin oleellista liikevaihdon ja ylipäätään kasvun seuraaminen rnäärltettäessä IT-yrityksen arvoa. Lyhyen aikavälin tuloksella ei markkina-analyytikkojen näkemyksen mukaan ollut juuri merkitystä, koska kasvuodotukset ja -potentiaali alalla olivat valtavat. IT-alan yhtiön markkina-arvo ei perustunut silloiseen kannattavuuteen, vaan lähes pelkästään pitkällekin tulevaisuuteen laskettuihin odotuksiin. Perinteiset arviointimenetelmät eivät soveltuneet IT- alan yhtiöihin, koska alan yritysten tulokset olivat tuolloin tyypillisesti tappiollisia. Keskeisenä arvostusmetodina nähtiin tuolloin liiketoiminnan kasvu, tulevaisuuden potentiaali ja po- l34

7 135 Tiedote tentiaalisten asiakkaiden määrä, eikä yrityksen tuloksella katsottu olevan arvon kannalta juurikaan merkitystä. Tiedottamisrikoksen tunnusmerkistöön kuuluu tiedon merkityksellisyys osakkeen arvon kannalta. Syytteen teonkuvauksessa on kuvattu asioita, joilla ei ole merkitystä Jippiin osakkeen arvon kannalta. Mikäli oikeus ei katso tätä tiedotetta koskevan syyteoikeuden vanhentuneen, on syyte hylättävä, koska tiedote ei ole syyttäjän teonkuvauksen tarkoittamalla tavalla virheellinen. Viittaus yhtiön ja muiden vastaajien vastauksiin Jippiin vuoden 2000 tuloksen ja IRU-verkon hinnan osalta. Roto ei ole vastannut Jippiin pörssitiedottamisesta eikä hän ole osallistunut julkaistun tiedotteen laatimiseen ainakaan niiltä osin kuin syyttäjä väittää tiedotteen antavan totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Roton osalta puuttuu joka tapauksessa tunnusmerkistön täyttymisen edellytyksenä oleva tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Tiedote Roto ole osallistunut Jippiin tai Jippii GmbH:n kirjanpidon tai osavuosikatsausten taloudellista raportointia koskevan osion tekemiseen millään tavalla. Rotolla ei itsellään ole tuolloin ollut mitään tietoa Jippii GmbH:n kirjauksista, eikä myöskään mitään muistikuvaa siitä, että kirjauksia olisi käsitelty hallituksessa tai johtoryhmässä. Viittaus yhtiön ja rnuiden vastaajien vastauksiin tiedotteen osalta. Jippiissä noudatettuun normaaliin tapaan tiedotteen ovat pääosin laatineet tuolla hetkellä eri liiketoiminta-alueista vastanneet henkilöt ja nämä tiedot on koottu yhteen tiedotusosaston toimesta läheisessä yhteistyössä toimitusjohtajan kanssa. Tämän jälkeen hallitus hyväksyi tiedotteen. Roto ei ole osallistunut julkaistun tiedotteen laatimiseen ainakaan siltä osin kun syyttäjä väittää tiedotteen sisältävän totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja. Roto on vain hallituksen jäsenenä ollut hyväksymässä tiedotteen sisällön hallituksen kokouksessa , eikä hänellä edellä esitetyt seikat huomioon ottaen ole ollut tiedossaan mitään sellaista informaatiota, jonka perusteella hänen voitaisiin missään tapauksessa katsoa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta syyllistyneen tiedottamisrikokseen tai törkeään kurssin vääristämisrikokseen. Roton tietoisuus Gigabell AG:n haltuunoton etenemisestä Saksan Gigabell AG:n osake-enemmistöä koskeva esisopimus allekirjoitettiin ja tiedotettiin yhtiön toimesta jo eli ennen Roton hallitusjäsenyyttä. Roto ei ollut neuvottelemassa Gigabell-järjestelyä. Roto ei millään tavalla ollut vastuussa Jippii GmbH:n toiminnasta. Saksasta Roto sai normaalisti viikkoraportteja muiden johtajien tavoin asti. Roto ei kuulunut Jimboon. Muiden ohella Roto on saanut lähetetyn viikkoraportin jälkeen Lehden lähettämän sähköpostin, jossa Lehti muun muassa toteaa että: "Verkko:... tavoitteena saada mahdollisimman paljon yhteyksiä käyttöön huhtikuussa ja kaikki yhteydet toukokuun loppuun mennessä, kustannussäästö 1 MDM/kk." Tämän jälkeen Lehden päivätty Saksaa koskevan tilanneraportti on esitelty pidetyssä hallituksen kokouksessa. Tiedotteen julkaisuhetkellä viimeisin Rotolla ollut tieto Gigabelin haltuunotosta on perustunut Lehden päivättyyn raporttiin, joka siis esiteltiin hallituksen kokouksessa Lehden raportissa on todettu, että Saksan tulos olisi ollut voitollinen jo toukokuussa, mikäli suunnitellut toimenpiteet tekniikan ja verkon osalta olisi läpiviety. Samassa yhteydessä Jippiin hallitukselle on selvitetty, että verkon tuli olla valmis toisen vuosin~ljänneksen aikana. Roton tietoisuus IRU-verkkojen valmistumisesta Hallituksella ja Rotolla on ollut hallituksen kokouksessa (Lehden päivätty raportti Saksan liiketoimintojen haltuunotosta.) saatuihin raportteihin perustuen perusteltu syy uskoa, että Saksan IRU-verkko valmistuu 4-6 viikon kuluessa eli aikavälillä ja, että Saksan toimintojen odotetaan kääntyvän voitolliseksi kolmannella vuosineljänneksellä. Rotolla ei julkaistun tiedotteen julkaisemishetkellä olleiden tietojen perusteella ole ollut syytä epäillä tiedotteessa esitettyä tietoja vääriksi. Roto ei ole saanut Saksan

8 136 Tiedote asioita koskevia välillä lähetettyjä sähköpostiviestejä, sillä Roto ei ole osallistunut tiedotteen valmisteluun vaan on ollut pelkästään sen tiedon varassa, mitä hallituksen kokouksissa on esitetty. TÖRKEÄ KURSSIN VÄÄRISTÄMINEN Roto ei ole millään tavalla osallistunut tiedotteen valmisteluun, eikä Rotolta ole kysytty mielipidettä tai hyväksyntää sen julkaisemiseen. Roto oli siirretty syrjään yhtiön operatiivisesta johdosta ja Roton asema on hiipunut hallituksessa annetun pörssitiedotteen hyväksymiseen hallituksessa ei Roto ole osallistunut. Roto on ollut ko. tiedotteen laatimisen ja julkaisemisen aikaan liikematkalla yhdessä Jyrki Karumon ja Niilo Neuvon kanssa Aasiassa, eikä kukaan ole ollut häneen missään yhteydessä ennen tiedotteen julkistamista. Roto on saanut tiedon ko. tiedotteesta vasta tai ja hän on kummeksunut sitä, ettei ollut saanut asiasta mitään tietoa ennen tiedotteen julkaisemista. Jippii on pörssitiedotteessaan uudistanut vuoden 2002 liikevaihto- ja tulostavoitteen sekä vuoden 2001 liikevaihtotavoitteen. Syyttäjä ei ole väittänyt, että tältä osin olisi tapahtunut tiedottamisrikosta. Tämän perusteella voidaan todeta, että yhtiön hallituksen ei ole syyttäjänkään mukaan tullut ainakaan välisenä aikana korjata vuoden 2002 tulosennustetta eikä vuoden 2001 liikevaihtotavoitetta. Tiedotteen osalta voidaan todeta, ettei Roto ole voinut edes teoriassa syyllistyä tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tiedottamisrikokseen, koska hän ei ole osallistunut tiedotteen laatimiseen eikä häneltä ole kysytty hyväksyntää sen julkaisemiseen. Roto kiistää syyllistyneensä törkeään tai mihinkään muuhunkaan kurssin vääristämisrikokseen. Mikäli oikeus katsoo, että tiedotteet ovat vääränsisältölslä, ei Roto ole ollut tästä tietoinen, eikä hän ole siten hallituksen jäsenenä ollut hyväksymässä tietoisesti vääränsisältöistä tiedotetta. Joka tapauksessa Roto ei ole toiminut enää jälkeen yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana eikä johtoryhmän, Country Boardin tai Jimbon jäsenenä. Rotoa ei myöskään valittu uudestaan yhtiön hallitukseen pidetyssä yhtiökokouksessa. Roto vaatii, että syytteet hylätään kokonaisuudessaan yksilöimättöminä, virheellisinä ja perusteettomina. Viittaus yhtiön ja muiden vastaajien vastauksiin; Jippiin tiedottamisessa ei ole ollut mitään virheellisyyksiä. Roto ei ole mitenkään voinut tahallisesti syyllistyä epäiltyyn törkeään kurssin vääristämisrikokseen. TÖRKEÄ SISÄPIIRITIEDON VÄÄRINKÄYTIÖ Roto kiistää, että hänellä olisi ollut myydessään omia ja Media Invest Int. Oy:n omistamia Jippiin osakkeita 18.4, 27.4 ja Jippiin osakkeen arvoon vaikuttavaa sisäpiirintietoa tai hän olisi tunnusmerkistön edellyttämällä tavalla tavoitellut millään tavalla itselleen tai Media Invest Int. Oy:lle taloudellista hyötyä tahallaan käyttäen hyväksi väitettyä Jippiin osakkeeseen liittyvää ja osakkeen arvoon vaikuttavaa sisäpiiritietoa tai että toiminta on tunnusmerkistön edellyttämällä tavalla törkeätä. Roto ole toiminut enää jälkeen yhtiön operatiivisesta toiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana eikä johtoryhmän, Country Boardin tai Jimbon jäsenenä. Rotoa ei valittu uudestaan yhtiön hallitukseen pidetyssä yhtiökokouksessa. Roto vaatii, että syytteet hylätään kokonaisuudessaan yksilöimättöminä, virheellisinä ja perusteettomina. Syytekohtaan vastaamisen tekee lähes mahdottomaksi se, että syyttäjä ei ole syytteen teonkuvauksessa yksilöinyt mikä on se sisäpiirintieto, jota Roto olisi törkeällä tavalla käyttänyt hyväksi myydessään Jippiin osakkeita kunakin syytteessä mainittuna ajankohtana. Roto toteaa, että julkaistun tiedotteen tietojen arviointi ei voi tulla kyseeseen arvioitaessa sitä, onko hän syyllistynyt törkeään sisäpiiritiedon väärinkäyttöön, koska hän on tehnyt osakekaupat ennen tämän tiedotteen julkaisemista. Jippiin julkaistun tiedotteen oikeellisuuden arviointi ei puolestaan voi tulla kyseeseen 18.4 ja tehtyjen osakekauppojen osalta. Roto viittaa kiistämisensä tueksi yhtiön vastaukseen, jossa on käsitelty tarkemmin syytekohtia 1, 2 ja 4. Sisäpiiriläisten osakkeiden myyntiä koskevat Jippiin sisäiset ohjeet ja muut määräykset Roto on menetellyt osakkeittensa myyntien osalta hänelle HEX:n ja yhtiön koulutukses-

9 137 sa annettujen sekä EVLI:n ohjeiden ja suositusten että yhtiön omien sisäpiiriohjeiden mukaisesti. Roto on myynyt vain pienen osan osakkeistaan keväällä Jippii on julkistanut osavuosikatsauksen pörssitiedotteella Roto on myynyt osakkeitaan 18.4 ja 27.4 ja lisäksi osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen Roto on noudattanut sisäpiirisääntöjä asianmukaisesti. Roto on omistanut ennen nyt käsiteltäviä myyntejä osaketta, joista hän on myynyt osaketta, osaketta ja osaketta. Roton ja Media Invest Oy:n myyntien ajankohdat, syyt ja suunnitelmat Rotolla on ollut lukuisia taloudenhoitoonsa liittyviä syitä siihen, että hän on myynyt osakkeitaan keväällä Roton ja Media Investin taloudellisena neuvonantajana toiminut HTM Kaj Westerberg on Roton kanssa käymissään keskusteluissa todennut Roton ja Media Investin vastuiden olevan niin suuret, että Jippiin omistusta on realisoitava. Roto ja Media Invest ovat Jippiin listautumisen yhteydessä huhtikuussa 2000 sitoutuneet ns. Lock Up -järjestelyyn, joka on päättynyt Tätä ennen Roto ei antamansa sitoumuksen johdosta ole voinut myydä osakkeitaan ilman pääjärjestäjän lupaa. Tämän jälkeen ja tapahtuneiden myyntien ajankohdat ajoittuvat siihen, että Jippii julkaisi osavuosituloksen toteutuneet myynnit on tehty ohjeiden mukaisesti 14 vuorokautta ennen tuloksen julkistamista ja Roto on taas myynyt osakkeita tulosjulkistuksen jälkeen ohjeiden mukaisesti. Roton vastuut olleet erittäin suuret vuosina Tästä huolimatta Roto ei ole halunnut myydä Jippiin osakkeita kovinkaan paljon vastuidensa kattamiseksi, koska hän uskoi yhtiön menestymiseen jatkossakin. Roto keskusteli Media Investin ja omasta taloudellisesta tilanteesta neuvonantajansa Westerbergin kanssa alkuvuonna 2001, joka kehotti häntä myymään Jippiin osakkeita, jotta Rotolla olisi riittävästi likvidejä rahavaroja vastuista selviytyäkseen. Roto päätti neuvonantajansa suosituksesta, että hän myisi omia ja Media Investin osakkeita Lock up:n jälkeen keväällä Roto on myynyt pienen osan omistamistaan ja Media Investin omistamista osakkeista ilman minkäänlaisia spekulatiivisia vaikutteita. Syy osakkeiden myyntiin oli henkilökohtaisten ja Media Investin velvoitteiden hoitaminen. EVLI:n meklari on puhelussa 15.5 julkaistun osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen tiedustellut, olisiko Roto valmis myymään enemmän kuin kappaletta Jippiin osaketta alemmalla hintatasolla kuin juuri oli myynyt. Roto ei ole kuitenkaan halunnut myydä lisää osakkeita, koska on uskonut osakkeen arvonnousuun. Rotolla ei todellakaan ole ollut käsityksenä se, että osakkeiden kurssille tapahtuisi jotakin negatiivista. Lisäksi keskustelun perusteella voidaan todeta, että Jippiin osakkeilla on ollut ostajia alempaan kurssiin. Jippiin pörssitiedottaminen jälkeen Yhtiö on antanut pörssitiedotteen jossa se kertoo toiminnan tehostamisesta ja samalla ilmoittaa, että nämä muutokset eivät vaikuta aikaisemmin esitettyihin vuoden 2001 liikevaihto- ja tulosarvioihin. Roto ei ole ollut millään lailla osallinen kyseessä olevan tiedotteen laatimiseen tai vaikuttanut sen sisältöön. Yhtiön tuolloinen johto uskoi vielä kesäkuun 20. päivänä vuoden 2001 tulosennusteiden paikkansapitävyyteen. Pörssitiedotteessa Jippii on tiedottanut kilpailuviraston myönteisestä päätöksestä seuraavalla tavalla; "Kilpailuvirasto on tänään antanut päätöksen Elisa Communicatiosin yrityksistä rajoittaa telekilpailua... Päätöksen tulosvaikutus Jippii Groupille on noin viisi miljoonaa markkaa vuodessa. Päätöksen soveltaminen myös Soo Communicationsiin, Kesteliin ja Länsilinkiin nostaa tulosvaikutuksen noin 12 miljoonaan markkaan. Kumulatiivisen vahinkojen yhteismäärä on noin 17 miljoonaa markkaa, minkä Jippii Group tulee perimään edellä mainituilta operaattoreilta." Edelleen yhtiö antoi pörssitiedotteen koskien osavuosikatsausta tammi-kesäkuu Yhtiön hallitus uudisti vuoden 2001 liikevaihtoennusteen 118 miljoona euroa sekä uudisti pörssitiedotteella annetun 2002 vuoden liikevaihto- ja tulostavoitteen (285 miljoonaa euroa/25 miljoonaa euroa). Yhtiö arvioi myös, että Saksan ongelmista johtuen koko konsernin vuoden 2001 tulos jää negatiiviseksi. Roto ei ole millään lailla osallistunut kyseisten 6.6. jälkeen julkaistujen tiedotteiden laatimiseen, hyväksymiseen tai vaikuttanut niiden sisältöön. Kuitenkin tiedote osoittaa, että silloinen Jippiin johto uskoi vielä elokuun 15. päivä 2001 Jippii Groupin voimakkaaseen kasvuun uudistamalla vuoden 2001 liikevaihto ennusteen sekä siitä myöhemmin seuraavan hyvän kannattavuuden uudistamalla 2002 tulostavoitteen (285 mil-

10 138 LIIKETOIMINTAKIELTO joonaa euroa/25 miljoonaa euroa) ja antoi näin ymmärtää, että mahdolliset ongelmat olivat yhtiön voitettavissa.. Ottaen huomioon sen, että Roton tai Media Invest Int Oy:n myynnit ovat tapahtuneet 18.4,27.4. (85 % myynneistä) ja (15 % myynneistä) eli päivää ennen tiedotetta, Rotolla ei edes teoriassa ole voinut olla syyttäjän kuvaamaa sisäpiirintietoa. Asiassa tulee erityisesti huomioida, että yhtiön silloinen johto on kesä-elokuussa 2001 uudistanut vuosien taloudelliset ennusteet, korjaten vasta ainoastaan 2001 tulosennustetta. Roto ei ole tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta käyttänyt sisäpiiritietoa hyväksensä millään tavalla. Esitetyn perusteella voidaan todetta, että Rotoon kohdistuva syyte on täysin perusteeton. Liiketoimintakiellon määräämistä koskeva asia on pantava vireille viiden vuoden kuluessa liiketoimintakieltoa koskevan vaatimuksen perusteena olevasta laiminlyönnistä. Syyte on annettu tiedoksi Rotolle Roto ei ole syyllistynyt mihinkään lakisääteisten velvollisuuksien laiminlyöntiin ennen tai jälkeen Syyttäjän vaatimus on hylättävä vanhentuneena. Roto kiistää, että hän olisi Jippiin hallituksen varsinaisena jäsenenä olennaisesti laiminlyönyt Jippiin harjoittamaan liiketoimintaan liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia. Roto vaatii, että syyttäjän vaatimus liiketoimintakiellosta hylätään virheellisenä ja perusteettomana. Roto on ollut hallituksen jäsenenä välisen ajan, joten hän ei missään tapauksessa voi olla vastuussa yhtiön hallituksen taimlnlyöneistä, joita syyttäjä väittää tehdyn ennen tai jälkeen Roton hallituksen jäsenyyttä. MENETTÄMISSEURAAMUS/RIKOSHYÖDYN MITTAAMISESTA MEDIA INVEST INT. OY Vaatimukset Perusteet Roto kiistää ja vaatii menettämisseuraamusvaatimuksen hylkäämistä perusteettomana seuraavin perustein: 1. Roto ei ole syyllistynyt menettelyssään rikolliseen toimintaan; 2. Rikoshyötyä ei voi lain ja vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella tuomita valtiolle menetetyksi, koska samaa rikoshyötyä on mahdollista vaatia myös vahingonkorvauksena. Roto kiistää vaaditun menettämisseuraamusvaatimuksen määrällisesti perusteettomana sekä virheellisenä että kohtuuttomana. Väitetyillä harhaanjohtavilla ja totuudenvastaisilla tiedoilla ei ole ollut vaikutusta Jippiin osakkeen arvoon eikä mitään tuomittavaksi menetettyä rikoshyötyä ole tämän johdosta aiheutunut. Syyttäjä on laskenut menetettäväksi vaaditun rikoshyödyn virheellisesti ja sen määrä on kohtuuton. Tämän johdosta Roto vaatii, että mikäli esitetyistä kiistämisperusteista huolimatta Roto tuomitaan meriettämään valtiolle rikoshyötyä, on määrää alennettava huomattavasti syyttäjän vaatimasta määrästä. Media Invest Int. Oy kiistää syytteen törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ja vaatii, että käräjäoikeus velvoittaa Suomen valtion korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut 4.227,30 euroa (sis.alv) korkolain 4.1 :n mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamispäivästä lukien. TÖRKEÄ SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ Media Invest kiistää, että yhtiöllä tai sen hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtaja Matti Rotolla olisi ollut yhtiön omistamia Jippii Group Oyj:n osakkeita myydessään 18.4 ja Jippiin osakkeen arvoon vaikuttavaa sisäpiirintietoa tai että Roto olisi rikoksen tunnusmerkistön täyttymisen edellyttämällä tavalla tavoitellut itselleen tai Media Investille taloudellista hyötyä tahallaan käyttäen hyväksi väitettyä Jippiin osakkeeseen liittyvää ja osakkeen arvoon liittyvää sisäpiiritietoa tai että toiminta olisi tunnusmerkistön edellyttämällä tavalla törkeätä. Syyttäjä ei ole yksilöinyt sitä sisäpiirintietoa, jota syyttäjä väittää Roton osakkeita myydessään kulloinkin käyttäneen väärin ottaen huomioon sen, että Roto on myynyt Media Investin omistamia Jippiin osakkeita kahtena eri ajankohtana. Yhtiö vaatii, että syytteet hylätään kokonaisuudessaan yksilöimättöminä, virheellisinä ja perusteettomina. Media Invest toteaa, että 15.5 ja julkaistujen tiedotteiden sisältämien tietojen arviointi ei voi tulla kyseeseen arvioitaessa sitä onko Roto yhtiön omistamien Jippiin osakkeita myydessään syyllistynyt törkeään sisäpiirintiedon väärinkäyttöön, koska yhtiön

11 osakkeet on myyty ja eli ennen toukokuussa julkaistujen pörssitiedotteiden julkaisemista. Viittaus Yhtiön sekä Roton vastauksiin syytekohtien 1, 2 ja 4 kiistämisen osalta. Syy tekohdissa 1, 2 ja 4 kuvattuja väitettyjä rikoksia ole tapahtunut. Sisäpiiriläisten osakkeiden myyntiä koskevat Jippiin sisäiset ohjeet ja muut määräykset Media Invest on menetellyt osakkeittensa myyntien osalta Rotolle HEX:n ja Jippiin koulutuksessa sekä EVLI:n ohjeiden ja suositusten että Jippiin omien sisäpiiriohjeiden mukaisesti. Media Invest on myynyt pienen osan osakkeistaan keväällä Jippiin sisäpiirisäännöissä on yleinen kielto, jonka mukaan lakimääräiseen sisäpiiriin kuluva ei saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla kahta viikkoa ennen osavuosikatsauksen julkistusta. Jippii on julkistanut osavuosikatsauksen pörssitiedotteella Media Invest on myynyt osakkeita 18.4 ja Osakkeet on myyty ohjeiden mukaisesti aikaisemmin kuin kahta viikkoa ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Media Investin myyntien ajankohdat, syyt ja suunnitelmat Menettämisseuraamusvaatimus Yhteisösakkovaatimus Viittaus Roton aiempaan vastaukseen asiassa. Media Invest Oy on myynyt osaketta osaketta, jotka vastasivat vain noin 20 % Media Invest Oy:n koko osakeomistuksesta. Osakkeiden myynti on koskenut vain pientä osaa yhtiön koko osakeomistuksesta, eikä sillä ole ollut mitään tekemistä minkään spekulatiivisen sisäpiirintiedon kanssa. Roto on myynyt vähäisen määrän Media Investin osakkeita jo huhtikuussa, eikä hän ole ollut enää Jippiin hallituksen jäsen alkaen eikä jälkeen enää Jippiin operatiivisesta toiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja eikä johtoryhmän jäsen. Roto ei ole myydessään omia tai Media Investin osakkeita huhtikuussa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta käyttänyt sisäpiirintietoa hyväksensä millään tavalla. Roto ei ole syyllistynyt sisäpiirintiedon väärinkäyttöön ja syyte on täysin perusteeton. Media Invest kiistää syyttäjän vaatimuksen, koska rikosta, johon vaatimus perustuu, ei ole tapahtunut. Lisäksi syyttäjän vaatimus on laskettu virheellisesti. Syyttäjän vaatimus väitetyn rikoshyödyn palauttamisesta valtiolle tulee hylätä perusteettornana tai joka tapauksessa vaadittua määrää tulee alentaa huomattavasti. Yhtiö kiistää syyttäjän vaatimuksen ensisijaisesti sillä perusteella, että yhtiön toiminnassa ei ole syyllistytty väitettyyn sisäpiirintiedon väärinkäyttörikokseen. Syyttäjän vaatimus on joka tapauksessa määrällisesti kohtuuton eikä vastaa oikeuskäytäntöä. Syyttäjän vaatimuksen perusteena on ollut yhtiön 2004 tilinpäätös. Yhtiön tilikauden 2005 tulos on ollut huomattavasti heikompi kuin vuoden 2004 tulos. Syyttäjän vaatimus tulee kokonaisuudessaan hylätä. Tässä tapauksessa törkeän sisäpiirintiedon väärinkäytöstä on syytettynä Roto, joka on toiminut Media Investin puolesta ja on sen hallituksen jäsenenä käytännössä yksin johtanut yhtiötä ja tehnyt osakkeiden myynti päätökset. Yhteisösakon tuomitseminen tai tuomitsematta jättäminen on tuomioistuimen vapaassa harkinnassa. Yhteisösakon tuomitsemista harkittaessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota 1) Roton asemaan Media Invest Oy:ssä - Roto on Media Investin hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, joka on myös käytännössä päättänyt yksin yhtiön toiminnasta; 2) rikoksen vakavuuteen ja laajuuteen - kyse olisi sisäpiirintiedon väärinkäytöstä, jolla olisi väitetyllä tavalla pyritty saamaan taloudellista hyötyä. Kenenkään ei ole väitetty kärsineen vahinkoa väitetystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Lisäksi kysymys on ollut vain kahdesta osakekaupasta, jotka ovat tapahtuneet lyhyen ajan sisällä. Näistä kaupoista saadut tuotot on käytetty mm. verojen maksuun. Tämä peruste puhuu selvästi yhteisösakon tuomitsemista vastaan; 3) Media Investille vaadittuihin muihin seurauksiin - syyttäjä on vaatinut väitetyllä rikoksella saavutetun rikoshyödyn tuomitsemista valtiolle. Vaadittu määrä on huomattava suhteessa yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen; sekä 4) Roton omistusoikeuteen ja yhtiön kokoon - oikeushenkilön koko ja tuomitun omistusosuus siinä sekä hänen vastuunsa sen velvoitteista otetaan huomioon silloin, kun oikeushenkilön johtoon kuuluva tuomitaan rikoksesta rangaistukseen. Pyrkimyksenä on estää kahden rangaistuksen tuomitseminen samalle henkilölle samasta rikoksesta. 139

12 140 JARMO MALIN Vaatimukset Perusteet KIRJANPITORIKOS Tässä tapauksessa Roto omistaa yhtiön osakkeista puolet. Yhtiön hallituksen jäsenenä oli Roton lisäksi Ari Ahola. Yhtiön toiminnasta on pääasiallisesti vastannut Roto. Suuremmista asioista Roto ja Ahola päättivät yhdessä. Yhtiön päättyneen tilikauden taseen mukaan Media Investin taseen loppusumma oli 3,2 miljoonaa euroa ja vieraspääoma yhteensä 2,1 miljoonaa euroa oman pääoman ollessa 1,1 miljoonaa euroa. Saman tilikauden tuloslaskelman mukaan yhtiön liikevaihto oli noin euroa, tulos ennen välittömiä veroja noin euroa. Yhtiöllä ei ole ollut yhtään ulkopuolista työntekijää. Media Invest Oy on kiistattomasti pienyhtiö. Yhteisösakon vaikutukset tosiasiassa kohdistuisivat olennaisesti Rotoon itseensä ja kysymyksessä on samanaikaisesti 18.4 ja tehdyistä Jippiin osakkeiden myynneistä, joista Rotoa syytetään. Tämä ei puolla yhteisösakon tuomitsemista vaan päinvastoin vahvasti tuomitsemista jättämistä. Syyttäjän vaatimus on myös määrältään kohtuuton eikä vastaa oikeuskäytäntöä. Syyttäjän vaatimuksen perusteena on ollut yhtiön 2004 tilinpäätös, jolloin yhtiön tulos on ollut noin euroa, voitto on johtunut tilikauden aikana myytyjen osakkeiden myynnistä saaduista tulosta. Yhtiön tilikauden 2005 tulos on ollut noin euroa. Jarmo Malin kiistää perusteettomina kaikki häneen kohdistetut syytteet sekä syyttäjän vaatimuksen liiketoimintakiellon määräämisestä. Malin ei ole syyllistynyt kirjanpitorikokseen, arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen ja/tai törkeään kurssin vääristämiseen. Malin vaatii, että Helsingin käräjäoikeus hylkää syytteet kokonaisuudessaan, hylkää syyttäjän vaatimuksen liiketoimintakiellosta ja velvoittaa Suomen valtion korvaamaan Malinin oikeudenkäyntikulut ,17 euroa täysimääräisesti korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien. Malin on toiminut väitettynä tekoaikana Jippii Group Oyj:n (Yhtiö) ulkopuolisena hallituksen rivijäsenenä ja hänen jäsenyytensä Yhtiön hallituksessa on päättynyt hänen omasta aloitteestaan Malin ei ole väitettynä tekoaikana osallistunut millään tavalla Yhtiön päivittäiseen operatiiviseen liiketoimintaan tai siitä päättämiseen. Hän ei ole myöskään kuulunut Yhtiön johtoryhmään tai osallistunut millään tavalla Yhtiön johtoryhmän työskentelyyn. Hänellä ei ole ollut mitään tehtävää tai tekemistä Yhtiön operatiivisen toiminnan tai siitä päättämisen kanssa. Hän on väitettynä tekoaikana osallistunut Yhtiön noin kerran kuukaudessa pidettyihin hallituksen kokouksiin ja on ollut ja toiminut vain ja ainoastaan niiden tietojen varassa, mitä hallituksen kokouksissa on käsitelty. Tämän lisäksi Yhtiön johtoryhmän kokousten pöytäkirjoja toimitettiin tiedoksi hallituksen jäsenille. Mitään muuta tai parempaa tietoa Malinilla ei Yhtiön asioista ole ollut eikä ole pitänytkään olla. Malin viittaa kaikkiin Yhtiön vastauksessa esitettyihin syytteiden kiistämisperusteisiin. Malin on toiminut väitettynä tekoaikana Yhtiön hallituksen jäsenenä erittäin huolellisesti ja perustellusti sekä häntä velvoittavan lainsäädännön mukaisesti. Syyte on annettu MalinilIe tiedoksi Syyteoikeus kirjanpitorikoksesta on vanhentunut ja syyte kirjanpitorikoksesta on tällä perusteella heti hylättävä. Malin on yhtenä Yhtiön hallituksen jäsenenä hyväksynyt konsernitilinpäätöksen Yhtiön hallituksen puhelinkokouksessa ja allekirjoittanut konsernitilinpäätöksen maaliskuussa. Konsernitilinpäätöstä ei ole jälkeen enää millään tavalla muutettu. Malin ei ole jälkeen, eikä sitä ennen, tehnyt mitään toimenpidettä saati kirjanpitomerkintää hyväksyttyyn tai valmisteilla olevaan konsernitilinpäätökseen. Malin ei ole jälkeen eikä myöskään sitä ennen edes epäillyt, että vahvistetusta konsernitilinpäätöksestä puuttuisi joitain kirjauksia tai että hyväksytyt kirjaukset ja konserniyhtiöiden tilinpäätösten yhdistäminen eli konsolidointi eivät olisi olleet oikein tai kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laadittuja. Syyttäjän väite kirjanpidon ja tilinpäätöksen per virheellisyyksistä on perusteeton. Yhtiön kirjanpidossa ei ole laiminlyöty osaksikaan liiketapahtumien kirjaamista eikä kirjanpitoon ole merkitty mitään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Malin viittaa tältä osin Yhtiön vastaukseen.

13 141 Malinin toiminta ARVOPAPERIMARKKINOITA Malinin tehtävä Yhtiön hallituksen jäsenenä on osakeyhtiölain mukaan ollut huolehtia kirjanpidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Oikeudellinen vastuu ei voi olla tätä laajempi. Malinin tehtäviin tai vastuuseen ei ole kuulunut se, että hän olisi itse perehtynyt Yhtiön kirjanpitoon tai yksittäisiin kirjauksiin saati tehnyt kirjanpitokirjauksia. Tällainen menettely olisi täysin poikkeuksellista pörssiyhtiön hallituksen jäsenen toimintaa eikä sellaista voida edellyttää. Malinilla ei myöskään olisi ojlutedes kykyä tai osaamista tehdä mitään kirjauksia Yhtiön kirjanpidossa tai ottaa kantaan yksittäisten kirjausten oikeellisuuteen. Malin ei ole miltään osin laiminlyönyt hänelle hallituksen jäsenenä kuuluvaa velvollisuutta Yhtiön kirjanpidon järjestämisen tai sen valvonnan osalta. Päinvastoin, Yhtiön kirjanpito ja varainhoito sekä niiden valvonta oli järjestetty erittäin luotettavalla tavalla. Viittaus yhtiön vastaukseen tältä osin. Yhtiön hallituksella ja Malinilla sen jäsenenä on ollut oikeus luottaa Yhtiön talousosaston ammattitaitoon ja talousosaston tuottaman informaation oikeellisuuteen. Malinilla ei ole ollut mitään syytä epäillä Yhtiön talousosaston tuottaman informaation oikeellisuutta. Yhtiön hallituksella ja Malinilla sen jäsenenä on ollut oikeus luottaa siihen, että Yhtiön kokeneet tilintarkastajat suorittavat huolellisesti ja asianmukaisesti tilintarkastukseen liittyvät tehtävät. Malin on täyttänyt hänelle hallituksen jäsenenä kuuluvan velvollisuuden kirjanpidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä tarkasti ja tunnollisesti. Yhtiön hallitus on hyväksynyt konsernitilinpäätöksen per puhelinkokouksessaan Malinilla ei ole ollut tuolloin mitään tietoa siitä, että konsernitilinpäätös sisältäisi vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai kirjauksia. Puhelinkokouksessa todettiin, että tilintarkastajien tarkastustyössä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka estäisivät niin sanotun puhtaan tilintarkastuskertomuksen antamisen. Malin on luottanut ja Malinilla on ollut oikeus luottaa siihen, että hyväksytty konsernin tilivuotta 2000 koskeva tilinpäätös on asianmukaisesti ja oikein laadittu. Malinilla on myös ollut oikeus luottaa tilinpäätöksen oikeellisuuteen, koska tilinpäätös oli tilintarkastettu perusteellisesti Yhtiön tilintarkastajien toimesta, ja tarkastussuunnitelmassa oli erityisesti painotettu yhtiön kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvien asioiden tarkastamista. Mikäli vastoin Malinin käsitystä todettaisiin, että Yhtiön konsernitilinpäätös tilivuodelta 2000 olisikin laadittu jollain tavalla väärin, se ei voi johtaa arvioinnissa siihen, että hän olisi jollain tavalla laiminlyönyt osakeyhtiölain mukaisen hallituksen jäsenen velvollisuuteni kirjanpidon valvonnan järjestämisestä. Konsernin emoyhtiön, Yhtiön, hallituksen jäsenenä Malin ei ole eikä voi olla vastuussa ulkomaisen tytäryhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen sisällöstä miltään osin. Jippii GmbH:n kirjanpito pidettiin Saksassa, ja kirjanpidon asianmukaisuudesta vastasivat Jippii GmbH:n oma hallitus ja toimitusjohtaja Saksassa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Jippii GmbH:lla oli oma saksalainen tilintarkastaja ja koko konsernin tilintarkastuksesta vastasi PwC. Malinilla ei ole, eikä hänellä voida olettaa olevan, edes tietoa Saksan kirjanpitojärjestelmästä tai -normeista. Malinilla ei ole ollut tiedossaan mitään Jippii GmbH:n kirjanpitoon ja/tai tilinpäätökseen liittyviä yksityiskohtia eikä hänellä ole myöskään ollut mitään näitä seikkoja koskevaa erityistä selonottovelvollisuutta. Malin on luottanut, ja hänellä on ollut oikeus luottaa siihen, että Yhtiön konsernitilinpäätös per , joka sisälsi myös Jippii GmbH:n konsolldoidut tilinpäätöstiedot vuodelta 2000, on ollut kokonaisuudessaan oikein ja voimassaolevien säännösten mukainen. Konsernitilinpäätös on tilintarkastettu tilintarkastajien toimesta ja tilintarkastajat ovat antaneet puhtaan tilintarkastuskertomuksen KOSKEVA TIEDOTTAMISRIKOS Malin ei ole Yhtiön hallituksen jäsenenä tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai muutoinkaan jättänyt tiedottamatta mitään tiedottamisvelvollisuuden laukaisevia seikkoja eikä ole antanut myöskään markkinoille totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Yhtiön pörssitiedotteet , ja perustuivat ja vastasivat niitä tietoja, jotka hän Yhtiön hallituksen jäsenenä oli saanut. Malin on toiminut ja joutunut toimimaan sen tiedon varassa, mitä hänelle on Yhtiön toimivan johdon toimesta annettu. Malinilla ei ole ollut mitään syytä epäillä, että annetut tiedot olisivat olleet virheellisiä tai puutteellisia.

14 142 Pörssitiedote ei ole sisältänyt mitään totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Pörssitiedote Yhtiön pörssitiedote ei ole sisältänyt mitään totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Malin viittaa Yhtiön vastaukseen konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen osalta. Malin ei Yhtiön hallituksen jäsenenä ole eikä voi olla vastuussa Yhtiön saksalaisen tytäryhtiön Jippii GmbH:n vuoden 2001 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan kirjanpidon ja välitilinpäätöksen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Niistä vastaavat Jippii GmbH:n hallintoelimiin kuuluvat henkilöt, joihin Malin ei ole koskaan kuulunut. Malin on luottanut siihen, että Jippii GmbH:n ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on oikein ja että se on konsolidoitu oikein konsernin osavuosikatsauksessa. Malin ei ole ollut missään tekemisissä konsernin osavuosikatsausten laatimisen tai yksityiskohtien, mukaan lukien konserniyhtiöiden konsolidointi, kanssa.. Hallituksen kokouksessa Yhtiön talousjohtaja ilmoitti, että liikevaihdon osalta toteutuneet luvut vastasivat tarkoin budjetoitua kannattavuuden oltua hieman budjetoitua heikompi. Lisäksi hallitukselle kerrottiin Yhtiön tilintarkastajien juuri aloittaneen alustavien lukujen tarkastamisen. Tämän kokouksen ja osavuosikatsauksen julkistamisen välillä Malin ei saanut Yhtiöstä mitään muuta, uutta tai poikkeavaa taloudellista tietoa ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Lisäksi kun Yhtiön tilintarkastajat ovat ja antamissaan lausunnoissa todenneet, että Yhtiön tilivuoden 2001 aikana laaditut osavuosikatsaukset ovat olleet oikein, ei Malinilla ole ollut pienintäkään syytä epäillä Yhtiön antaman tiedon oikeellisuutta. Malin ei ole tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai muutoinkaan moitittavalla tavalla antanut pörssitiedotteessa virheellistä tietoa konsernin vuoden 2001 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta. Saksan liikevaihdon prosenttiosuus konsernin liikevaihdosta Jippii GmbH:n ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on myös liikevaihdon osalta oikein. Pörssitiedotteessa ei ole ilmoitettu virheellistä Saksan toimintojen suhteellista liikevaihtoa. Malin ei ole vastuussa saksalaisen tytäryhtiön kirjanpidosta eikä hänen tiedossaan ole ollut Jippii GmbH:n kirjanpitoon liittyviä yksityiskohtia. Hän on luottanut siihen, että Jippii GmbH:n ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto on ollut oikein ja se on konsolidoitu oikein konsernin osavuosikatsaukseen. Kansainvälisen runkoverkon valmistumisajankohta Runkoverkon valmistumistilannetta käsiteltiin Yhtiön hallituksen kokouksessa Hallituksen kokouksessa jaetun Yhtiön lakiasianjohtaja Joensuun laatiman raportin perusteella verkon rakentaminen eteni aikataulussa. Joensuu ei kertonut hallitukselle mistään toimitukseen mahdollisesti liittyneistä ongelmista eikä niistä ollut kokouksessa mitään puhetta. Samassa kokouksessa jaetun Lehden raportin mukaan verkkointegraatio oli ottanut suuren askeleen eteenpäin. Tämä johti siihen, että Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteessa jälleen markkinoille, että verkkokapasiteetti saadaan käyttöön kesäkuun loppuun mennessä, kuten Yhtiö oli aikaisemmin ilmoittanut. Malin piti saamiaan tietoja runkoverkon valmistumisaikatauluun liittyen luotettavina ja hänellä oli kaikki perusteet luottaa siihen, että runkoverkko saadaan valmiiksi kesäkuun 2001 loppuun mennessä. Mitään muuta tietoa Malinilie ei tai sen jälkeenkään ole ollut. Malinin jäsenyys Yhtiön hallituksessa päättyi eikä hän saanut ko. ajankohtaan mennessä mitään sellaista tietoa, että verkkokapasiteettia ei saataisi käyttöön kesäkuun 2001 aikana. Malin viittaa tarkemman esittely osalta Yhtiön vastaukseen. Gigabellin liiketoimintojen haltuunoton edistyminen Malin viittaa tarkemmin Yhtiön vastaukseen. Hallituksen pyynnöstä Lehti laati haltuunotosta raportin, joka käsiteltiin Yhtiön hallituksen kokouksessa Lehden raportista ilmenee, että haltuunottoprosessin juridinen osa oli pitkälti viety loppuun jo toukokuun 2001 alussa. Vaikka integraatio oli toukokuun alussa vielä osin kesken, oli oletettavaa ja todennäköistä, että se voitaisiin saattaa loppuun kesäkuun 2001 loppuun mennessä. Yhtiön hallituksella ja Malinilla sen jäsenenä oli perusteltu syy olettaa, että Gigabellin liiketoimintojen haltuunotto ja integraatio tulisivat toteutumaan Yhtiön toimivan johdon ilmoittaman mukaisesti toisen vuosineljänneksen aikana. Pörssitiedote ei ole tältäkään osin sisältänyt totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Malinin jäsenyys Yhtiön hallituksessa päättyi

15 eikä hän tuohon päivään mennessä ollut saanut tietoonsa mitään sellaista, mikä olisi poikennut tiedotetusta. Saksan toimintojen kääntyminen voitolliseksi Yhtiön hallitukselle esitetyn selvityksen perusteella Malinilla ei ollut mitään syytä epäillä, että Saksan toiminnot eivät olisi alkaneet tuottaa voittoa heinä-syyskuussa Tarkemman esittelyn osalta viittaus yhtiön vastaukseen. Konsernin koko vuotta 2001 koskeva tulosennuste Pörssitiedote TÖRKEÄ KURSSIN VÄÄRISTÄMINEN LIIKETOIMINTAKIELTO Malinilla oli perusteltu käsitys siitä, että koko vuoden 2001 tulosennuste tullaan saavuttamaan. Yhtiön taloudellisen kehityksen näkymät olivat tuolloin hyvät. Uuden verkon tuli olla käytössä viimeistään kesäkuussa 2001, ja tällä olisi tullut olemaan olennainen positiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Yhtiön markkinoille antama ennuste siitä, että tulosta alkaa syntyä toisella vuosineljänneksellä, vaikutti toteutuvan erittäin hyvin. Tilikautta oli jäljellä vielä yli seitsemän kuukautta, ja Yhtiön oli arvioitu alkavan tekemään tulosta juuri kyseisten kuukausien aikana ei ollut vielä mitään edellytyksiä todeta tai arvioida, että Yhtiö ei vuoden 2001 aikana tulisi saavuttamaan markkinoille ilmoittamaansa tulostavoitetta. Koska yhtiön liikevaihto oli lisäksi kehittynyt erittäin suotuisasti, ei Yhtiöllä ollut mitään perusteita antaa tulosvaroitusta. Malinin tiedossa ei ollut mitään sellaisia seikkoja, joiden perusteella hän olisi epäillyt tai voinut epäillä, että Yhtiö ei tule saavuttamaan koko vuotta 2001 koskevaa tulosennustetta. Tarkemman esittelyn osalta viittaus Yhtiön vastaukseen. Malinilla ei ole mitään tekemistä pörssitiedotteen kanssa. Hän ei ole päättänyt tiedotteen antamisesta eikä sen sisällöstä eikä ole muutoinkaan hyväksynyt tiedotteen antamista tai sen sisältöä. Malinin käsityksen mukaan tiedotteen on laatinut ja antanut Yhtiön hallituksen puheenjohtaja omien käsitystensä perusteella. Koska Malin ei ole millään tavalla myötävaikuttanut tiedotteen antamiseen, puuttuu hänen osaltaan kokonaan tekijäntoimi. Malinin syyksi ei voida lukea mitään rikosta Yhtiön pörssitiedotteen osalta Yhtiön puolesta annettu pörssitiedote johti siihen, että Malin päätti välittömästi erota Yhtiön hallituksesta. Yhtiön oikeudellisten neuvonantajien suosituksesta ero tapahtui käytännössä noin kaksi viikkoa myöhemmin eli pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Yhtiön pörssitiedotteet , ja eivät ole sisältäneet mitään totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Malinilla ei ole myöskään ollut mitään tarkoitusta eikä motiivia vääristää Yhtiön osakkeen kurssitasoa. Malin ei myöskään ole pyrkinyt hankkimaan itselleen tai kenellekään muulle taloudellista hyötyä Yhtiön osakekurssin muutoksiin liittyen. Malin on itse ostanut Yhtiön osakkeita yhteensä kappaletta ja lisäksi hänen edustamansa Auratum Oy on esimerkiksi koko kevään 2001 aikana toiminut yhtenä Yhtiön päärahoittajista. Malin ei ole antanut tai julkistanut väitettynä tekoaikana mitään Yhtiön osakkeeseen liittyviä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Yhtiön antamat pörssitiedotteet ja ovat olleet kaikilta osin asianmukaisia. Malin ei ole antanut enkä hyväksynyt Yhtiön pörssitiedotetta Malinilla ei ole tiedotteen kanssa mitään tekemistä eikä hän ole mitenkään myötävaikuttanut tiedotteen antamiseen. Malin ei ole eikä voi olla rikosoikeudellisessa enkä missään muussakaan vastuussa tiedotteen sisällöstä. Malinilla ole ollut tiedossaan mm. väitettyjä kirjanpidon virheellisyyksiä tai Saksan liiketoimintaan liittyviä ongelmia. Koska hänellä ei ole ollut edellä mainittuja tietoja, hän ei ole voinut tahallaan tai edes törkeästä tuottamuksesta jättää antamatta mitään Yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa. Koska Malin ei ole syyllistynyt tässä asiassa mihinkään rangaistavaan menettelyyn, on syyttäjän vaatimus liiketoimintakieltoon määräämisestä hylättävä perusteettomana. Edellytykset liiketoimintakieltoon määräämiselle eivät voi Malinin osalta missään tapauksessa täyttyä. Liiketoimintakielto on tarkoitettu seuraamukseksi täysin erilaisista rikoksista ja menettelystä kuin mistä Malinia syytetään. 143

16 144 Lopuksi ARTO KARILA Vaatimukset Perusteet Yhtiön kirjanpidon puutteet Hallituksen tietoisuus Malin on koko ajan uskonut aidosti ja vilpittömästi Yhtiön positiiviseen kehitykseen, ja hänen käsityksensä mukaan Yhtiössä oli erittäin paljon potentiaalia. Osoituksena vilpittömyydestään ja uskostaan Yhtiötä kohtaan Malin on merkinnyt Yhtiön osakkeita aikaisemmin saamillaan osakeoptioilla. Osakkeiden merkitseminen optioilla tarkoitti hänen kannaltaan sitä, että hän maksoi Yhtiölle markkaa osakkeiden merkintähintana. Malin oli ottanut merkintähinnan maksamista varten velkaa ja hän maksoi merkintähinnan velkarahalla. Osakkeiden merkitseminen optioilla johti Malinin kannalta 2 miljoonan markan veroseuraamukseen. Mikäli Malin ei olisi aidosti ja vilpittömästi uskonut Yhtiöön, sen tulevaisuuteen sekä positiiviseen tulos- ja kurssikehitykseen, ei hän olisi tehnyt osakemerkintää , joka johti yhteensä 2,6 MFIM:n velkaan. Edelleen, jos Malin olisi syyttäjän väittämällä tavalla pyrkinyt keväällä 2001 parantamaan tai ylläpitämään Yhtiön osakekurssia, ei hänen olisi missään tapauksessa kannattanut näiden väitettyjen kurssin parantamiseen tähtäävien toimien jälkeen sijoittaa suurta määrää varoja Yhtiön osakkeisiin ja tämän jälkeen pitää osakkeita ornistuksessaan. Malin on myynyt merkitsemänsä Yhtiön osakkeet vasta vuonna Malin on toiminut Yhtiön hallituksessa erittäin huolellisesti. Hän on suhtautunut myös kriittisesti Yhtiön hallituksessa esitettyihin näkemyksiin ja pyytänyt kirjaamaan nämä eriävät mielipiteensä Yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjoihin. Arto Karila pyytää, että syyte hylätään kokonaan ja että valtio velvoitetaan korvaamaan Karilan oikeudenkäyntikulut ,72 euroa täysimääräisesti laillisine korkoineen. Karila on toiminut Jippii Group Oyj:n (Yhtiö) hallituksen jäsenenä koko ajan huolellisesti. Häneen kohdistetuista kolmesta rikosnimikkeestä kaksi (kirjanpitorikos ja törkeä kurssin vääristäminen) ovat rangaistavia ainoastaan tahallisina ja kolmas (arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos) edellyttää vähintään törkeää huolimattomuutta. Rangaistavuuden rajan ylittyminen tai ylittymättä jääminen ei ole mikään tulkintakysymys, vaan raja on hyvin etäällä Karilan toiminnasta. Karila on koulutukseltaan tekniikan tohtori ja on toiminut Teknillisen Korkeakoulun tietotekniikan professorina vuodesta 1995 vuoteen Häntä on yleisesti pidetty tietoliikenteen ja tietoturvallisuuden arvostettuna asiantuntijana ja visionäärinä, mikä lienee ollut syynä siihen, että eri yritykset ovat pyytäneet häntä hallituksiensa jäseneksi. Hänen ammattialansa on tieto- ja tietoliikennetekniikka ja hän on ollut hallituksissa tuomassa asioiden käsittelyyn siihen liittyviä näkemyksiä. Luonnollisesti jokainen hallituksen jäsen on vastuussa hallituksen toimista, mutta Karilan tausta on pidettävä mielessä, kun hänen toimiansa arvioidaan.. Karila ei pysty ottamaan kantaa siihen, onko Yhtiön kirjanpidossa virheitä vai ei, mutta ei Karilan olisi hallituksen jäsenenä pitänytkään paneutua kirjanpidon yksityiskohtiin. Yhtiöllä oli tilintarkastajana yksi maailman suurimmista tilintarkastusyhteisöistä, PwC, joten hallituksen jäsen sai luottaa siihen, että alan ammattilaiset tarkastavat yhtiön kirjanpidon ja oikaisevat mahdolliset puutteet. Näin kaikissa pörssiyhtiöissä toimitaan. Hallituksen jäsenen tulisi paneutua kirjanpitoon vasta sitten, jos tilintarkastaja tai joku muu toisi hallituksen tietoon jonkin tulkintaongelman tai muun mahdollisen virheellisyyden. Silloinkaan hallituksen jäseniltä ei löytyisi asiantuntemusta kirjanpidollisen ongelman ratkaisemiseen, vaan hallitus joutuisi luottamaan alan asiantuntijoiden kantaan. Tarvittaessa hallitus edellyttäisi ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa. Missään tilanteessa hallitus ei ratkaisisi kirjanpidollisia kysymyksiä omalla asiantuntemuksellaan. Mitään syyttäjän väittämistä virheellisyyksistä ei ole tuotu hallituksen tietoon, joten hallitus on voinut luottaa siihen, että alan ammattilainen, PwC, tarkastaa kirjanpidon ja oikaisee mahdolliset puutteet. Vuosina oli normaali ja vakiintunut tapa Suomessa, että ulkopuoliset hallituksen jäsenet saivat yhtiötä koskevat tiedot hallituksen kokouksissa toimitusjohtajan tilannekatsauksista. He eivät paneutuneet muutoin yhtiön asioihin, vaan olivat sen tiedon va-

17 14) IRU-sopimuksen hinnannousu Saksan runkoverkon viivästyminen Likviditeettiongelmat Raportointijärjestelmien rassa, jonka saivat hallituksen kokouksissa. Se, että Karila ei ole yrittänyt muilla tavoin hankkia tietoja Yhtiöstä, ei siten ole törkeän huolimatonta, vaan päinvastoin normaalia hallituksen jäsenen toimintaa. Sopimuksen hinta ei ole noussut, mutta hallitus on saanut hieman virheellisen käsityksen siitä, mitä sopimuksella hankittiin. Palvelua varten tarvitaan kolme osatekijää: kapasiteetti, pääsy laitetiloihin sekä paikalliset laitteet. IRU-sopimuksella hankittiin vain ensimmäinen näistä eli kapasiteetti. Sopimuksen hinta ei ole noussut, vaan hallituksella on ollut asiasta osittain virheellinen käsitys. Hallituksen pöytä kirjassa on todettu sinänsä oikein, että sopimuksen kokonaishinta on 27 milj.mk. Pöytä kirjassa todettiin, että projektin hinta on 36 milj.mk eikä 27 milj.mk, ja pöytäkirjassa , että investointi tulee maksamaan n. 43 milj.mk. Pöytä kirjasta ilmenee, että hallituksella oli ollut virheellinen käsitys siitä, oliko alussa tarkoitettu koko projektia vai vain IRUsopimusta ja että hallitus sai selvityksen hallitukselle esitellyn ja lopullisen' hinnan erotuksesta. Kyseisen selvityksen antoi lakiasiainjohtaja Jukka-Pekka Joensuu. Hän myös kertoi hallitukselle, että lopullinen hinta kattoi laajemman liiketoiminnan kuin alkuperäinen, joten korkeampi hinta kannatti maksaa. Hallitus hyväksyi hankkeen jatkamisen. Kun tarkastellaan Yhtiön pörssitiedotetta , IRU-sopimuksesta annetut tiedot ovat oikeat. IRU-sopimuksesta ei ole annettu harhaanjohtavaa tietoa markkinoille. Hallitus sai asiasta hieman virheellisen käsityksen, mutta markkinat eivät. Hallitus tiesi, että runkoverkon valmistuminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta, mutta se kuitenkin näytti valmistuvan kesäkuun loppuun mennessä Hallituksella oli siten täydet perusteet uskoa toukokuun pörssitiedotteiden aikaan, että runkoverkko valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Karilan mielestä Yhtiön rahoitusongelmista tiedottamiseen ei ollut perustetta, vaan se olisi päinvastoin ollut vastuutonta. Markkinoilla oli yleisesti tiedossa, että nopeasti kasvavilla yrityksillä on usein jatkuvia rahoitusvaikeuksia. Yhtiön ajoittaisissa likviditeettiongelmissa ei siten ollut mitään erikoista, sillä Yhtiö laajeni koko Eurooppaan nopeasti ja aggressiivisesti. Yhtiön likviditeettiongelmat eivät olleet mitenkään poikkeuksellisia. Tilanne oli koko ajan kuitenkin hallinnassa. Hallitus sai ensimmäisen tiedon rahoitustilanteen tiukkuudesta , mutta tilanteen kerrottiin olevan korjaantumassa. Lisäksi talousjohtaja Karri Linnan selvityksessä todettiin rahoitustilanteen tiukkuus, mutta myös useita vaihtoehtoja lisärahoituksen hankkimiseksi. Toisen kerran vaikeuksista kerrottiin hallitukselle , mutta tuolloinkin todettiin useampi rahoitusvaihtoehto, jotka olivat selvittelyssä. Lisäksi todettiin kassavirran kääntyvän positiiviseksi toisella vuosineljänneksellä. Likviditeettiongelma jatkui hallituksen kokoukseen Tuolloin kerrottiin hallitukselle, että konserniin oli palkattu kokenut rahoitusjohtaja Jarkko Kivisilta, joka tulisi tehostamaan likviditeettihallintoa. Rahoitustilanne oli siis jatkuvasti tiukka, mutta kuitenkin tyydyttävä. Tällainen on tavanomaista nopeasti kasvaville yrityksille. Hallituksella ei ollut mitään syytä tiedottaa asiasta pörssitiedotteella, koska ei ollut mitään yllätyksellistä tiedotettavana. Päinvastoin jos hallitus olisi tiedottanut, että rahoitustilanne on tiukka, markkinat olisivat heti tulkinneet sen niin, että rahoitustilanne on poikkeuksellinen eli että rahat ovat kokonaan loppu. Markkinat olisivat luulleet yhtiön olevan siis kypsä likviditeettikonkurssiin. ongelmat Hallituksen tiedossa ei ollut, etteikö sille raportointijärjestelmästä tuotettuihin ja esitettyihin lukuihin olisi voinut luottaa. Luonnollisesti toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu sanoa erikseen, jos jokin sen esittämä luku ei olisi sen mielestä luotettava. Hallitus oli kiinnittänyt johdon huomiota toimivan raportointijärjestelmän luomiseen eikä hallitukselle ollut informoitu, että sille myöhemmin esitetyissä luvuissa olisi epävarmuutta. Hallitus oli siis toiminut huolellisen hallituksen tavoin. Hallitus ei voi korjata tällaista raportointijärjestelmän puutetta, jos se ei saa tietoa puutteesta. Hallituksen jäsenethän olivat vakiintuneen maan tavan mukaan riippuvaisia siitä informaatiosta, jonka he saivat hallituksen kokouksissa.

18 14b TARMO HAHTO Vaatimukset Tarmo Hahto kiistää syyllisyytensä syytteessä mainittuihin rikoksiin ja vaatii että käräjäoikeus hylkää syytteet perusteettomina kokonaisuudessaan; hylkää perusteettomana vaatimuksen, jonka mukaan Hahdon tulee palauttaa optio-oikeuksiensa myynnistä saamansa väitetty rikoshyöty; hylkää perusteettomana vaatimuksen liiketoimintakiellosta ja velvoittaa valtion korvaamaan Hahdon oikeudenkäyntikulut ,11 euroa ja asianosaiskulut euroa täysimääräisesti korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä Perusteet Hallituksen jäsenten toiminnan arviointi Hahdon asema yhtiössä KIRJANPITORIKOS ARVOPAPERIMARKKINOITA Koska Jippii Group Oyj:n (Yhtiö) hallituksen jäsenten asema, heidän käytettävissään ja saatavilla ollut tieto, ammatilliset ja koulutukselliset tausta sekä toiminta ja asema Yhtiössä poikkeavat merkittävästi toisistaan, ei ole perusteita tarkastella kaikkien hallituksen jäsenten toimintaa samoista lähtökohdista. Hahto on perusteettomasti rinnastettu yhtiön ulkopuolisena hallituksen jäsenenä sellaisiin hallituksen jäseniin ja henkilöihin, jotka olivat yhtiön palveluksessa ja operatiivisessa vastuussa ja joiden tietoisuus ja mahdollisuus saada tietoa Jippii-konsernin toiminnasta oli täysin erilainen Hahtoon verrattuna. Hahdon tietoisuus syytteen tarkoittamista asioista ilmenee hallituksen kokouksen pöytäkirjoista. Nämä pöytäkirjat eivät osoita Hahdon syyllistyneen syytteessä tarkoitettuun rikolliseen toimintaan. Kun vielä ottaa huomioon sen, että kussakin hallituksen kokouksessa oli yleensä noin 30 kohtaa käsittävä esityslista, syytteen tarkoittamat asiat ovat häviävän pieni osa hallituksessa käsitellyistä asiakokonaisuuksista. Nämä asiat eivät tulleet kokouksissa esille mitenkään poikkeuksellisina. Hahto kutsuttiin Jippii Group Oyj:n hallituksen jäseneksi kesällä 1999 sen jälkeen kun Turun Puhelin Oy osti yli. kymmenen prosentin osuuden silloisen Saunalahti Oy:n osakkeista. Hahto oli tuolloin Turun Puhelin Oy:n toimitusjohtaja. Hahto oli hallituksessa merkittävän omistajan edustaja ja teletoimialaa tunteva ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Hahto erosi yhtiön hallituksesta elokuussa Hahto ei kuulunut Yhtiön johtoryhmään, minijohtoryhmään enkä Jimboon eikä saanut muutoinkaan tietoa niiden toiminnasta. Hän ei myöskään kuulunut yhtiön operatiiviseen johtoon eikä ollut työsuhteessa yhtiöön. Hahdon rooli hallituksen ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä perustui hänen aikaisemmin hankkimaansa kokemukseen muiden yhtiöiden palveluksessa. Hahto ei osallistunut millään tavoin Yhtiön tai sen konserniyhtiöiden operatiiviseen toimintaan, yritysjärjestelyjen käytännön toteuttamiseen tai muihin projekteihin. Hän sai Yhtiön toiminnasta tietoa vain hallituksen kokouksissa. Yhtiön taloushallinto, tilintarkastus, kirjanpito ja varainhoidon valvonta oli järjestetty asianmukaisesti ja Hahto saattoi perustellusti luottaa kirjanpidon, yksittäisten kirjanpitotapahtumien sekä tilinpäätösten oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen. Yhtiössä oli asiantunteva talousosasto. Hallituksen kokouksessa ei käsitelty yksittäisiä kirjaustapahtumia ja syytteen tarkoittama SALB-järjestelykin esiteltiin hallituksen kokouksessa ohimennen yleisellä tasolla rahoitukseen liittyvänä toimenpiteenä. Osa virheelliseksi väitetyistä kirjauksista liittyi Saksan yhtiöön. Hahto ei ollut kyseisen yhtiön kanssa missään tekemisissä eikä tunne myöskään saksalaista kirjanpitokäytäntöä. Yhtiön tilintarkastajana toimi tunnettu ja hyvämaineinen tilintarkastusyhteisö PwC sekä Suomessa että Saksassa. Tilintarkastuksissa ei tullut esille mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Hahto ei osannut epäillä mitään epäselvyyksiä kirjaustapahtumiin tai yhtiön tilinpäätöksiin liittyen. Rikosoikeudellinen vastuu ei voi kohdentua Hahtoon, sillä kirjanpidon väitettyjä epäselvyyksistä ei raportoitu hallitukselle eikä Hahdon tietoon tullut muitakaan seikkoja, jotka olisivat antaneet aiheen epäillä väärinkäytöksiä. Tarkemmin asiasta; viittaus Yhtiön ja muiden vastaajien vastauksiin. KOSKEVA TIEDOTTAMISRIKOS Hahto on ollut koko hallituksen jäsenyytensä ajan siinä käsityksessä, että Yhtiön pörssi-

19 14/ Pörssitiedote Pörssitiedote Pörssitiedote tiedottaminen oli asianmukaista. Yhtiön tiedottamista hoiti erillinen tiedotusorganisaatio. Ne tiedotteet, jotka annettiin hallituksen nimissä, tuotiin hallituksen kokouksiin etukäteen valmisteltuina ja hyväksyttiin sellaisinaan. Hahdolla ei ollut mitään syytä epäillä näin laadittujen ja julkistettujen tiedotteiden oikeellisuutta. Hahto ei saanut hallituksen jäsenenä mitään sellaista tietoa, joka olisi antanut aiheen toisenlaiseen pörssitiedottamiseen. Koska Hahto ei ollut tietoinen yksittäisistä kirjaustapahtumista, joiden syytteessä väitetään olevan virheellisen tiedottamisen perustana, Hahto ei ole voinut myöskään syyllistyä tältä osin harhaanjohtavaan tai virheellisen tiedottamiseen. Viittaus Saksan liiketoimintojen haltuunoton ja IRU-projektin osalta Yhtiön ja muiden vastaajien vastauksiin. Vaikka haltuunottoon ja projektin etenemiseen liittyi tällaisille merkittäville projekteille tyypillisiä ongelmia, Hahto oli siinä käsityksessä, että ne ratkaistiin ja projektit etenivät pääosin suunnitellulla tavalla. Hahto ei ollut tietoinen IRU-runkoverkkosopimuksen toteutumisvaikeuksista eikä myöskään Saksan liiketoimintojen haltuunottoon liittyneistä merkittävistä vaikeuksista ennen kuin vaikeuksista raportoitiin hallituksen kokouksessa Saatuaan uutta luotettavaa tietoa hallitus julkisti asiasta pörssitiedotteen heti seuraavana päivänä. Hahto ei ole ollut tietoinen väitetyistä epäselvyyksistä Yhtiön tilinpäätöksissä tai kirjanpidossa. IRU-sopimuksen kustannusrakenteen osalta Hahto oli hallituksen kokouksessa annetun tiedon varassa. Pörssitiedotteessa ilmoitettu IRU-runkoverkkosopimuksen kokonaiskustannus 30 miljoonaa markkaa ei poikennut Hahdolla tuolloin olleesta tiedosta. Hahto ei ole asiantuntemuksensa ja asemansa perusteella käsitellyt yksittäisiä kirjanpidon tai tilinpäätöksen kirjauksia liittyen konsernitilinpäätökseen. Hahto on ollut siinä käsityksessä, että tiedotteen konsernitilinpäätöksestä poimitut tiedot ovat olleet asianmukaisia. Hahdon käsityksen mukaan myös runkoverkon valmistumisesta, Saksan liiketoimintojen haltuunotosta ja integraation edistymisestä on tiedotettu asianmukaisesti. Hallitukselle annetun tiedon perusteella Hahdolla ei ollut syytä epäillä runkoverkon viivästyvän olennaisesti. Hahdolle jäi käsitys, että Saksan toimintojen haltuunotto ja kokonaistilanne oli hyvissä käsissä ja että toimenpiteet olivat jo tuottaneet tulosta. Hallitukselle annettu informaatio ei sisältänyt tuossa vaiheessa mitään viitettä siitä, että kehitys olisi ollut omiaan vaikuttamaan Yhtiön osakkeen kurssiin. Pörssitiedotetta, joka julkistettiin , ei annettu hallituksen nimissä eikä tiedotetta tai sen julkistamista ei ole käsitelty muutenkaan hallituksessa. Hahto ei ole osallistunut miltään osin tiedotteen laatimiseen. Tiedotteen julkistamista edeltävä hallituksen puhelinkokous pidettiin ja tiedotteen julkistamisen jälkeen seuraava hallituksen kokous pidettiin Hahto ei osaa tiedotetta näin ollen myöskään arvioida eikä katso olevansa siitä muutoinkaan vastuussa. Hallituksen tietoisuus Yhtiön taloudellisen tilan muutoksesta TÖRKEÄ KURSSIN VÄÄRISTÄMINEN Hahto sai ensimmäisen kerran tiedon konsernin taloudellisen tilan heikkenemisestä Yhtiön hallituksen kokouksessa Tuolloin käytettävissä olleiden liikevaihto- ja tuloslukujen perusteella arvioituna tulos tulisi poikkeamaan olennaisesti aikaisemmin tiedotetusta ja jäämään tappiolliseksi. Tämä oli täysi yllätys. Hallitus toimi asianmukaisesti ja tiedotti asiasta seuraavana päivänä eli Koska syytekohdat tiedottamisrikoksesta ja kurssin vääristämisestä ovat päällekkäiset, tulisi syyttäjän luopua ainakin toisesta. Kurssin vääristämisen kiistämisen perustelujen osata Hahto viittaa tiedottamisrikoksen osalta lausuttuun. Yhtiön tiedottaminen oli Hahdon käsityksen mukaan asian mukaista eikä Hahto ole voinut syyllistyä tiedottamisrikokseen saati kurssin vääristärnlseen. Hahdolla ei ole ollut mitään motiivia vääristää Yhtiön osakkeen kurssia. Hahdon optio-oikeuksien myynnit eivät liittyneet yhtiön pörssikurssiin eikä Hahto spekuloinut myyntien ajoituksella. Hahto sai optiot tullessaan Yhtiön hallituksen jäseneksi vuonna Tuolloin Yhtiö ei ollut vielä pörssilistattu. Nämä optiot ovat ainoa palkkio,

20 jonka Hahto on saanut hallitustyöskentelystään Yhtiössä. Optio-oikeuksien ehdoista käy ilmi, että niitä koskeva luovutusrajoitus päättyi , jolloin optio-oikeudet otettiin myös julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Hahto antoi optioita koskevan myyntitoimeksiannon kesäkuussa 2001 ja Pankkiiriliike Evli Oy toteutti kaupat Hahdon lukuun TÖRKEÄ SISÄPIIRITIEDON VÄÄRINKÄYTIÖ LIIKETOIMINTAKIELTO MATII COPELAND Vaatimukset 148 Hahto oli siinä käsityksessä, että Yhtiö oli julkistanut asianmukaisesti kaikki sellaiset seikat, jotka olivat omiaan vaikuttamaan Yhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden arvoon. Hahto toimi siis täysin vilpittömästi antaessaan optio-oikeutta koskevan myyntitoimeksiannon Hahdolla ei ollut toimeksiannon antamishetkellä mitään sisäpiirintietoa eikä hän ollut tuolloin tietoinen syytteessä väitetyistä seikoista, sillä hän sai ensi kertaa tiedon yhtiön taloudellisen aseman huonontumisesta vasta kaksi kuukautta myyntitoimeksiannon antamisen jälkeen hallituksen kokouksessa Hahto ei toiminut myöskään rikoslain tarkoittamalla tavalla hyötymistarkoituksessa, sillä myydessään optio-oikeudet hän ei spekuloinut myyntien ajoituksella tai pörssikurssilla. Myynti ajoittui kesäkuuhun ainoastaan sen vuoksi, että optio-oikeuksia koskenut myyntirajoitus päättyi Hahto päätti tuolloin myydä kolmasosan saamistaan optio-oikeuksista saadakseen korvauksen palkattomasta kahden vuoden hallituksen jäsenyydestään. Jos Hahdolla olisi ollut tuolloin syyttäjän väittämää kurssitasoon haitallisesti vaikuttavaa julkistamatonta tietoa, jota hän olisi halunnut hyödyntää, olisi hän varmasti pyrkinyt myymään kaikki optio-oikeutensa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan Hahto jätti pääosan, 2/3 eli optio-oikeutta myymättä ja antoi niiden raueta käyttämättöminä. Syytteessä vaaditaan väitetyn rikoshyödyn palauttamista. Vaatimus on perusteeton, sillä väitettyä rikosta ei ole tapahtunut. Hahto ei ole työuransa aikana kertaakaan syytteen tarkoittamia tapauksia ennen tai niiden jälkeen syyllistynyt eikä Hahtoa ole myöskään epäilty lainvastaisesta teosta tai muistakaan väärinkäytöksistä. Tämä koskee hänen työskentelyään Turun Puhelin Oy:ssa sekä Janton Oyj:ssa sekä myöhemmin hänen harjoittamaansa yritystoimintaa. Hahto on nykyisessä toimessaan yksityisyrittäjänä toiminut kaikilta osin moitteettomasti työllistäen useita kymmeniä henkilöitä. Perusteettoman epäilyn johdosta vaadittava liiketoimintakielto olisi toteutuessaan täysin kohtuuton, sillä se estäisi kokonaan Hahdon mahdollisuuden hankkia toimentuloa. Liiketoimintakielto ei ole tarkoitettu tällaisia tapauksia varten. Hahdon toiminta hallituksen asiantuntijajäsenenä ei voinut olla vahingollista velkojien, sopimuskumppaneiden, julkisen talouden taikka terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta. Liiketoimintakieltoa koskeva vaatimus on täysin kohtuuton. Hahto on vuodesta 2002 toiminut yrittäjänä. Hahto omistaa 55% BBM Oy nimisestä yhtiöstä, jonka toimialana on ammattilehtien julkaiseminen, messujen ja koulutusten järjestäminen. Hahto työskentelee itse tässä yhtiössä, joka työllistää yhteensä 17 henkilöä. BBM Oy omistaa yhteensä 15% Tietodeski Finland Oy nimisestä yhtiöstä, joka työllistää viisi henkilöä. Hahto perusti vuonna 2002 yhdessä vaimonsa kanssa Ornppu Oy nimisen yhtiön, josta Hahto omistaa 48%. Tällä yksityisellä päiväkotiyhtiöllä on viisi päiväkotia Turun alueella ja se työllistää 42 henkilöä ja tarjoaa hoitopaikan 242 lapselle. Lisäksi Hahdon perhe omistaa 50% pienestä Aurakvestor Oy -nimisestä tilitoimistosta. Hahto omistaa 25% Kiitorata Oy nimisestä yhtiöstä, joka harjoittaa keilaratatoimintaa ja työllistää 10 henkilöä. Lisäksi Hahto omistaa 5% Oy Exrei Ab -nimisestä yhtiöstä, joka on kehittänyt vanhusten hoiva- ja valvontajärjestelmän, joka patentoitiin vuoden 2007 alussa. Yhtiö työllistää yhteensä 10 henkilöä. Nämä yhtiöt yhdessä työllistävät yhteensä 100 henkilöä. Kaikki edellä mainitut yhtiöt ovat hoitaneet omat velvoitteensa aina asianmukaisesti ja ajallaan. Yhtiöt tuottavat merkittäviä voittoja ja ne ovat pääosin velattomia. Tällainen toiminta ei voi olla liiketoimintakiellosta annetun lain tarkoittamaa vahingollista toimintaa, päinvastoin. Matti Copeland kiistää syyllistyneensä väitettyyn arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen ja vaatii, että häneen kohdistettu syyte hylätään. Syyte hylättäessä

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ Yhtiön X SISÄPIIRIOHJE, LIITE 3 1 (5) PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ FINANSSIVALVONNALLE TOIMITETTAVAT TIEDOT HUOM.: Finanssivalvonnalle toimitetaan alla olevat tiedot ainoastaan sellaisesta

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Comptel Oyj Osavuosikatsaus

Comptel Oyj Osavuosikatsaus Q2 25 Tulosjulkistus Helsinki 2.7.25 Comptel Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu Kesäkuu 25 SAMI ERVIÖ, TOIMITUSJOHTAJA Comptel Corporation 25 Toinen vuosineljännes Liikevaihto 14,8 milj. euroa (16,) Laskua 7,7

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

3"! % )" &+ *" & $! " ' *" $! 555 6" ( +&! 7" 3" && &! % *" ' +&! 3"5" &&! 3" "! ( )!." " ' +!. *55 + *" &+ $! " *55 + *"&$!

3! % ) &+ * & $!  ' * $! 555 6 ( +&! 7 3 && &! % * ' +&! 35 &&! 3 ! ( )!.  ' +!. *55 + * &+ $!  *55 + *&$! "$$% &'() &'()*+ "$$% " $ $ $ $ " ' % & "$ % &&&"'&$ (""'$ (" )*""+'+",'$ -)"*"&'&&"$."""+*"+$ ("*" '+ /)" " 01 " " " $ % $% % % & '& " 2 &% & (" $% & ' (" &%' + ' -)"*" '% && % $ %' ' ( )$ %' %."""$ &%

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Hanna-Riikka Pulkkinen

Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Hanna-Riikka Pulkkinen Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 21.12.2012 Nro 3530 Diaarinumero R 10/2714 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 4/8 os. 31.10.2007 nro 9915 (liitteenä) Asia Valittajat Vastavalittajat

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2011

Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkka- ja palkkioselvitys 2011 Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat periaatteet Yhtiön palkitsemisjärjestelmien on tarkoitus motivoida henkilöstöä hyviin suorituksiin ja korostaa sitoutumista Konecranes-konsernin

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä Kaupunginhallitus 435 20.10.2014 Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä 1097/00.04.02.01/2014 KH 435 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Glaston Oyj Abp 28.02.2013 13:23:46 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 28.02.2013 Toiminimi: Glaston Oyj Abp Yritys- ja yhteisötunnus: 1651585-0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot