Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous"

Transkriptio

1 Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board

2 Varsinainen yhtiökokous esityslista 1. Kokouksen avaaminen - Hallituksen puheenjohtajan katsaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Kokouksen päättäminen 2

3 Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board

4 Yhtiökokouskutsu 1/6 Metsä Board Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 kello alkaen Finlandia-talon kongressisiiven A-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtajan katsaus. 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 4

5 Yhtiökokouskutsu 2/6 8. Vuosituloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden korottamista noin 15 prosentilla siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin euroa, varapuheenjohtajalle euroa ja jäsenille euroa vuodessa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 600 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että vuosipalkkioista puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä hankittavina yhtiön B- sarjan osakkeina. Edelleen valiokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 800 euroa. Hallituksen vuosipalkkioita on korotettu edellisen kerran vuonna Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä, Veli Sundbäck ja Erkki Varis. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 5

6 Yhtiökokouskutsu 3/6 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Raija-Leena Hankosen. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 15. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Metsä Board Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään Kyseiset asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään lukien. 6

7 Yhtiökokouskutsu 4/6 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvoosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle klo mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua alkaen: a) yhtiön verkkosivuilla osoitteessa b) sähköpostitse osoitteeseen c) puhelimitse arkipäivisin klo välisenä aikana numeroon ; tai d) kirjeitse osoitteeseen Metsä Board Oyj, Lakiasiat/Suuronen, PL 20, Metsä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 7

8 Yhtiökokouskutsu 5/6 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien osakeluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja kokoukseen ilmoittautumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen Metsä Board Oyj, Lakiasiat/Suuronen, PL 20, METSÄ. 8

9 Yhtiökokouskutsu 6/6 4. Muut ohjeet ja tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 :n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Metsä Board Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä A-osaketta ja B-osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-osake yhden (1) äänen. Espoossa METSÄ BOARD OYJ HALLITUS 9

10 Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board

11 Toimitusjohtajan katsaus Mika Joukio Metsä Board

12 Sisältö 1. Metsä Board lyhyesti 2. Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen tulokset ja tulevaisuuden näkymät 4. Yhteenveto 12

13 Metsä Board lyhyesti Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Pääasiakkaat ovat kulutustavarayhtiöt, aaltopahvipakkausten valmistajat, painotalot ja tukkurit Arvokkaat omistukset Metsä Fibressä (24,9%) ja Pohjolan Voimassa (2,6%) Liikevaihto, milj euroa Liiketulosmarginaali (%) 1) Maailmanlaajuinen myynti yli 100 maahan ja yhteensä yhdeksän tuotantoyksikköä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa 3,6% 5,2% 6,8% Liikevaihto 2,0 mrd. euroa ja liiketulos (ilman kertaluontoisia eriä) 137 milj. euroa vuonna ) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 13

14 Pakkausmateriaalien globaali markkinakoko on noin 600 mrd. ja se kasvaa Kasvava väestö Suurin kasvu kartonkipakkauksissa, joka muodostaa suurimman osan markkinoista Kaupungistuminen Ympäristötietoisuus Turvallisuus Muut 64 % Puukuitumate riaalit 36 % Metsä Boardin päätuotteiden, taivekartongin ja valkoisen ensikuitulainerin, markkinakasvun arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti 3-4 % vuodessa Lähde: Smithers Pira 14

15 Metsä Board tarjoaa kattavan valikoiman korkealaatuisia ensikuitukartonkeja Taivekartonki Täysvalkaistut lainerit Kraftlainerit 15

16 Metsä Boardin kartongit ovat menestyksekkään tuotekehityksen tulos Puhdas ja turvallinen Ylivoimainen painopinta Johdonmukaisesti korkea laatu Taivekartonki jopa yli 30% kevyempi kuin kilpailevat kartongit Metsä Boardin kartongit tarjoavat kulutustavarayhtiöille erinomaisen tavan parantaa pakkaustensa laatua ja toimintansa vastuullisuutta Sellukartonki Kierrätyskuitukartonki Keskimääräinen taivekartonki Metsä Board taivekartonki 16

17 Metsä Boardin kartonkien toimitukset kasvoivat 10 prosentilla vuonna tonnia 300 Ensikuitulaineri Taivekartonki + 7 % + 10 % Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 17

18 Metsä Board kasvaa nopeimmin Pohjois-Amerikassa, missä toimitukset nousivat yli 40 prosenttia vuonna 2014 Taivekartonkitoimitukset Pohjois- Amerikkaan, tonnia Ensikuitulaineritoimitukset Pohjois- Amerikkaan, tonnia Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q Taivekartongin myyntitavoite Pohjois-Amerikassa on yli tonnia/v keskipitkällä aikavälillä Ensikuitulainerin myyntitavoite Pohjois-Amerikassa on yli tonnia/v keskipitkällä aikavälillä 18

19 Tuottavuutta parannettu noin 80 prosenttia vuodesta 2005 Vuotuinen tuotantokapasiteetti per henkilö Metsä Boardin nykyisillä tehtailla tonnia/v/henkilö

20 Metsä Boardin kartonkiliiketoiminnan kannattavuus alan paras Euroopassa Liiketulos, Operating ilman result, kertaluonteisia excl. non-recurring eriä, % liikevaihdosta items, % of sales 20

21 Sisältö 1. Metsä Board lyhyesti 2. Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen tulokset ja tulevaisuuden näkymät 4. Yhteenveto 21

22 Metsä Board kasvattaa kartonkiliiketoimintaansa ja suunnittelee irtautuvansa kokonaan paperituotannosta 170 miljoonan euron investoinnilla uuteen tuotantolinjaan Husumin tehtaalla saavutetaan merkittävä kasvuaskel taivekartonkiliiketoiminnassa Lainerivolyymit Husumista lähes kolminkertaistetaan vuoden 2014 tasosta noin tonniin vuodessa täysmääräisesti vuodesta 2018 alkaen Husumin tehtaan paperituotannon suunnitellaan loppuvan pääosin vuoden 2015 lopussa ja kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä Toimenpiteet Saksassa sijaitsevan Gohrsmühlen tehtaan tappioiden eliminoimiseksi ovat käynnistetty Rakennemuutoksen loppuun saattaminen rahoitettaan kassavaroilla, luottolimiiteillä, operatiivisella kassavirralla ja osakeannilla 22

23 Osakeanti on ollut menestyksekäs Päivitetään kun tietoa tuloksista saatavana 23

24 Uudet toimenpiteet viimeistelevät menestyksekkään rakennemuutoksen Markkina -kasvu Eurooppalainen paperituottaja Ensikuitukartonkiyhtiö 2005: Uusi strategia : Lukuisia omaisuusmyyntejä, sulkemisia ja saneeraustoimia 2015: Rakennemuutoksen loppuun saattaminen Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 24

25 Investointi Husumiin kustannustehokkain vaihtoehto kapasiteetin lisäämiseksi Metsä Boardin suurin tehdasintegraatti Osaava henkilöstö Iso kaksilinjainen sellutehdas Moderni päällystysteknologia Tehokas voimalaitos Oma satama Hyvä muu tehdasinfra Läheisyys laajoihin metsäalueisiin 25

26 Husumissa on jatkossa kaksi tuotantolinjaa, ja siitä tulee yksi Euroopan johtavista ensikuitukartonkitehtaista Uusi taivekartonkikone, KK1 170 miljoonan euron investointi Tuotantokapasiteetti noin tonnia/v Käyntiinlähtö alkuvuonna 2016 Täysi tuotantoteho vuoden 2016 loppuun mennessä Nykyinen PK8 muutetaan lainerikoneeksi, KK2 Merkittävää investointia ei tarvita Tuotantokapasiteetti noin tonnia/v Käyntiinlähtö keväällä 2015 Husumin lainerimyynti tällä hetkellä tasolla, joka vastaa yli tonnin vuosimyyntiä Molemmat kartonkikoneet hyödyntävät nykyistä huipputason off line -päällystyslinjaa Kaiken kaikkiaan Husumin ensikuitukartonkikapasiteetti nousee noin tonniin/v 26

27 Uudet kartonkivolyymit tarkoitus myydä lähinnä Euroopan ulkopuolelle Tarkoituksena on myydä uusi taivekartonkituotanto pääasiassa Pohjois-Amerikkaan sekä maailmanlaajuisesti tarjoilupakkaussegmenttiin Uudet lainerivolyymit on tarkoitus myydä sekä Eurooppaan että Pohjois-Amerikkaan, yhä enemmän myös uusiin loppukäyttöihin esimerkiksi ruokapakkaamisessa Metsä Board pystyy joustavasti sopeuttamaan tuotantokapasiteettiaan tulevina vuosina markkinoiden kysyntä-tarjontatilanteen niin edellyttäessä 27

28 Gohrsmühlen tehtaan tappiot eliminoidaan Päätuotteet valupäällystetyt paperit ja etikettipaperit Noin 480 työntekijää Liikevaihto noin 90 miljoonaa euroa ja liiketappio ilman kertaluontoisia eriä noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2014 Ensisijainen tavoite on myydä tehdas vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana Jos myynti ei toteudu tavoiteaikataulussa, Metsä Board käynnistää tehtaan tappioiden eliminoimiseksi muita toimenpiteitä, jotka saattavat sisältää myös tehtaan sulkemisen osittain tai kokonaan 28

29 Rakennemuutoksen loppuunsaattamisella on merkittäviä positiivisia taloudellisia vaikutuksia Positiivisen vaikutuksen vuotuiseen liiketulokseen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa vuoden 2014 toteumaan verrattuna Pääosin vuodesta 2017 ja täysimääräisesti vuodesta 2018 alkaen Husumin toimenpiteillä ei merkittävää vaikutusta Metsä Boardin liikevaihtoon Lisäksi Gohrsmühlen tehtaan tappioiden eliminointi laskee liikevaihtoa noin 90 miljoonalla eurolla ja parantaa liiketulosta noin 20 miljoonalla eurolla 29

30 Metsä Board vahvistaa markkinajohtajuuttaan Suurimmat taivekartongin tuottajat Euroopassa +43% Suurimmat valkoisen ensikuitulainerin tuottajat Euroopassa +21% Nykytila 935 (35%) Husumin toimenpiteiden jälkeen / 43% Nykytila 580 (29%) Husumin toimenpiteiden jälkeen / 33% Stora Enso (25%) Smurfit Kappa (25%) Mayr-Melnhof (13%) Mondi (15%) IP (8%) BillerudKorsnäs (13%) Holmen (7%) SCA (12%) ,000 1,200 1, Kapasiteetti: tonnia/v. Kapasiteetti: tonnia/v. 30 Tämän hetkinen osuus kerrottu sulkeiden sisällä olevissa luvuissa. Lähteet: Metsä Board ja Pöyry Management Consulting Oy

31 Sisältö 1. Metsä Board lyhyesti 2. Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen tulokset ja tulevaisuuden näkymät 4. Yhteenveto 31

32 Olennaisinta vuonna 2014 Kannattavuus parani edellisestä vuodesta Kassavirta oli vahva ja nettovelka laski selvästi 427 miljoonaan euroon Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat selvästi ja hintatasot olivat vakaat Metsä Boardin taivekartonki lanseerattiin onnistuneesti Pohjois-Amerikan markkinoille sekä tarjoilupakkauksiin maailmanlaajuisesti Tuotantomäärät ja -tehokkuudet paranivat Toimenpiteet rakennemuutoksen kartonkiyhtiöksi loppuun saattamiseksi käynnistettiin Mika Joukio aloitti toimitusjohtajana lokakuussa ja organisaatio uudistettiin vuoden 2015 alusta alkaen 32

33 Metsä Boardin kannattavuus parani vuonna 2014 Liiketulos, ilman Liikevaihto kertaluonteisia eriä 3000 m 160 m Liiketulos 160 m ROCE, ilman kertaluonteisia eriä Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia eriä Tulos ennen veroja Tulos per osake, ilman kertaluonteisia eriä % 6,4 9, m m ,4 0,3 0,2 0,1 per osake 0,17 0,

34 Taserakenne vahvistui vuonna 2014 Nettovelka, milj. euroa Nettovelka / Käyttökate, ilman kertaluonteisia eriä , , ,7 2, ,

35 Valuuttakurssimuutokset suosiollisia Metsä Boardille Yhdysvaltain dollari ja Ruotsin kruunu muuttuivat euroon nähden Metsä Boardin kannalta positiiviseen suuntaan vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla sekä vuoden 2015 alussa Pääasiallisten valuuttojen suojausaste on 5-7 kuukautta Valuuttakurssimuutosten positiivinen vaikutus vuonna 2014 oli noin 15 miljoonaa euroa vuoteen 2013 verrattuna Vuonna 2015 positiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan suurempi Vuotuinen liiketulosherkkyys 10 prosentin muutoksesta euroon nähden USD: 45 miljoonaa euroa GBP: 20 miljoonaa euroa SEK: Käänteinen 30 miljoonaa euroa 35

36 Lähiajan kannattavuusnäkymät Metsä Boardin vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen, ilman kertaluonteisia eriä, arvioidaan paranevan hieman vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen verrattuna Milj. euroa Liiketulos, ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa Tulos ennen veroja, ilman kertaluonteisia eriä Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 36

37 Sisältö 1. Metsä Board lyhyesti 2. Rakennemuutoksen loppuunsaattaminen tulokset ja tulevaisuuden näkymät 4. Yhteenveto 37

38 Painopistealueet vuonna 2015 Kartonkiliiketoimintojen kannattava kasvattaminen maailmanlaajuisesti ROCE, ilman kertaluonteisia eriä Husumin investointien menestyksekäs toteutus Hintojen pitäminen hyvällä tasolla Huippuluokan tuotelaadun ja toimitusketjun parantaminen edelleen Uusien tuotteiden kehittäminen nykyisiin ja uusiin loppukäyttöihin % Tavoite min. 12 % vuodesta 2017 alkaen 9,1 7,6 6,4 4,8 3,4 Gohrsmühlen tehtaan tappioiden eliminointi Tuottavuuden parantamisen ja kustannussäästöjen jatkaminen -6-5,6 Osaamisen edelleen kehittäminen erityisesti Husumin uusiin tuotteisiin liittyen 38

39 Kiitos! Make the most of Metsä Board 39

40 Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board

41 Tilintarkastuskertomus METSÄ BOARD OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tilintarkastaneet Metsä Board Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. LAUSUNTO KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. MUUT LAUSUNNOT Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä 23. helmikuuta 2015 KPMG OY AB 41 Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Raija-Leena Hankonen KHT

42 Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board

43 Hallituksen ehdotus emoyhtiön tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,20 euroa, josta tilikauden tulos on ,20 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 0,12 euroa/osake eli yhteensä ,44 Jätetään omaan pääomaan , ,20 Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 8. huhtikuuta Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Espoossa 5. helmikuuta 2015 Kari Jordan, Martti Asunta, Mikael Aminoff, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä, Veli Sundbäck, Erkki Varis, toimitusjohtaja Mika Joukio 43

44 Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board

45 Mikael Aminoff s Metsänhoitaja Maa- ja metsätalousyrittäjä Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2001 ), hallituksen jäsen (2008 )

46 Martti Asunta s Metsänhoitaja Metsäneuvos Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2008 Metsäliitto Osuuskunta, hallituksen puheenjohtaja (2008 ) Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2008 ) Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2008 ) Pellervo-Seura ry, hallituksen jäsen (2008 ), hallituksen puheenjohtaja (2010 ) Pellervo-Media Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013 ) Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, hallituksen jäsen (2012 ) Osuustoiminnan neuvottelukunta, puheenjohtaja (2013 ) 46

47 Kari Jordan s Ekonomi Vuorineuvos Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005 Metsä Group, pääjohtaja (2006 ) Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja (2004 ), hallituksen varapuheenjohtaja (2005 ) Metsä Tissue Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2004 ) Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2004 ), puheenjohtaja (2006 ) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen (2005 ), varapuheenjohtaja ( ja ), työvaliokunnan jäsen (2015 ) Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen ( ), hallituksen puheenjohtaja (2012 ) Metsäteollisuus ry, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja ( ), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja ( ja 2014 ), hallituksen jäsen ( ) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen ( ), hallituksen varapuheenjohtaja (2013), hallituksen puheenjohtaja (2014) Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä 47

48 Kirsi Komi s Oikeustieteen kandidaatti Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Riippumaton hallituksen jäsen Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, hallituksen jäsen (2010 ), puheenjohtaja (2011 ) Patria Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2011 ) Citycon Oyj, hallituksen jäsen (2011 ) Docrates Oy, hallituksen puheenjohtaja (2011 ) Martela Oyj, hallituksen jäsen (2013 ) Finnvera Oyj, hallituksen jäsen (2013 ) Nokia Siemens Networks, lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen ( ) Nokia Oyj, Vice President, Legal, Networks Business Group Leadership Team ( ) Nokia Oyj, lakimiestehtävät ( ) 48

49 Kai Korhonen s Diplomi-insinööri, emba Hallituksen jäsen vuodesta 2008 Riippumaton hallituksen jäsen Stora Enso Oyj, johtoryhmän jäsen ( ) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen ( ) Metsäteollisuus ry, hallituksen varapuheenjohtaja ( ) American Forest & Paper Association, hallituksen jäsen ( ) German Pulp and Paper Association, hallituksen jäsen ( ) 49

50 Liisa Leino s Kasvatustieteen maisteri Teollisuusneuvos Hallituksen jäsen vuodesta 2009 Riippumaton hallituksen jäsen Leinovalu Oy, päätoiminen hallituksen puheenjohtaja (2006 ), toimitusjohtaja (2011 ) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen ( ) Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen (2011 ) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen varajäsen (2011 ) Rautaruukki Oyj, hallituksen jäsen ( ) Alko Oy, hallituksen jäsen ( ) Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA), jäsen (2010 ) Elomatic Oy, hallituksen jäsen (2011 ) 50

51 Juha Niemelä s Kauppatieteiden maisteri Kauppatieteiden ja tekniikan kunniatohtori Vuorineuvos Hallituksen jäsen vuodesta 2007 Riippumaton hallituksen jäsen UPM-Kymmene Oyj, toimitusjohtaja ( ) MeritaNordbanken, hallituksen jäsen ( ) Veikkaus Oy, hallituksen puheenjohtaja ( ) Powerflute Oyj, hallituksen jäsen ( ) Green Resources AS, hallituksen jäsen (2008 ), hallituksen puheenjohtaja (2009 ) 51

52 Veli Sundbäck s Oikeustieteen kandidaatti Suurlähettiläs Hallituksen jäsen vuodesta 2013 Riippumaton hallituksen jäsen Nokia Oyj, johtoryhmän jäsen, Executive Vice President, Corporate Relations and Responsibility ( ) Ulkoministeriö, valtiosihteeri ( ), eri tehtävissä ulkoministeriössä, Brysselin ja Geneven edustustoissa ( ) Vaaka Partners, hallituksen puheenjohtaja (2010 ) IYF, hallituksen jäsen ( ) Finnair Oyj, hallituksen jäsen ( ) Huhtamäki Oyj, hallituksen puheenjohtaja ( ) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen ( ) Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja ( ) 52

53 Erkki Varis s Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2009 Riippumaton hallituksen jäsen Oy Metsä-Botnia Ab, toimitusjohtaja ( ) Botnia SA (Uruguay), hallituksen puheenjohtaja ( ) Metsäliitto-konserni, johtoryhmän jäsen ( ) Pohjolan Voima Oy, hallituksen jäsen ( ) Oy Metsä-Rauma Ab, toimitusjohtaja ( ) Oy Metsä-Botnia Ab, varatoimitusjohtaja ( ) 53

54 Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board

55 Esimerkki äänilipusta 55

56 Metsä Board Oyj Varsinainen yhtiökokous Metsä Board

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 (5) Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 3.3.2014 klo 16.40 Sanoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 9.4.2014

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen Atria Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2015 kello 13:00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki,

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 9. päivänä 2015 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen

YHTIÖKOKOUSKUTSU. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys. 1. Kokouksen avaaminen. 2. Kokouksen järjestäytyminen RAMIRENT OYJ PL 116, Äyritie 16 01511 Vantaa Puh. 020 750 200 Fax 020 750 2810 www.ramirent.com YHTIÖKOKOUSKUTSU Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 14.5.2014 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 14.4.2015 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

taloudelliset tavoitteet

taloudelliset tavoitteet Vuosikertomus 2012 > > > Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen LIIKEVAIHDON KASVU VELKAANTUMISASTE SIJOITETUN PÄÄOMAN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot