Sosiaalinen tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen tilinpäätös"

Transkriptio

1 Sosiaalinen tilinpäätös

2 Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon budjetti 9 SOSIAALISET TULOKSET Nuoret ja perheet Nuoret ja perheet ovat saaneet apua kriisi- ja pulmatilanteissaan Nuorten ja perheiden kertomuksia kokemuksistaan Nuorten turvatalossa Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena Punaisen Ristin keskeinen kotimaan avun toimintamuoto on jo yli kaksikymmentä vuotta ollut avun tarjoaminen nuorille ja perheille Nuorten turvatalojen kautta. Tällä hetkellä nuoret ovat vahvasti polarisoituneet hyvinvoinnin suhteen ja tästä on myös paljon keskusteltu julkisuudessa. Huostaanotot ovat lisääntyneet ja yläkouluikäisten huostaanotot kasvavat nopeimmin. Lisäksi nuorten yksinäisyys on kasvava psyykkinen ja sosiaalinen ongelma. Nuorten mielenterveydenhäiriöt ovat yleisiä; tutkimusten mukaan niistä kärsii noin joka viides nuori. Turvataloissa nuoret ottaa vastaan perhetyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten muodostama työryhmä. Osa turvataloille tulleista nuorista yöpyy turvataloissa, osalle riittävät muut turvatalojen tarjoamat palvelut. Turvatalotyön tarkoituksena on vastata nopeasti ja joustavasti nuorten ja perheiden tarpeisiin. Uskomme, että motivaatio muutokseen on suurin juuri silloin kun apua haetaan. Näin tuloksetkin ovat parhaat mahdolliset. Tavoitteena on ennaltaehkäisevällä työskentelyllä tukea nuoria ja heidän perheitään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja estää näin nuorten syrjäytymistä. Kiitämme kaikkia Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon prosessiin osallistuneita. Teimme tämän yhdessä ja ilolla! Tilikausi Työryhmä Erja Anttila, Pentti Savolainen ja Anne-Maria Pitkänen Tiedonkeruu Nuorten turvatalojen henkilökunta Kielenhuolto Paula Paukku Ulkoasu ja taitto Tanja Tervonen Valokuvat Pietari Hatanpää Kuvitukset Shutterstock Repro Takomo Tuotanto Oy Paino T-Print Suomen Punainen Risti 2014 ISBN Yhteiskunta Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin Asiantuntijalausunnot Nuorten turvatalotyöstä Vapaaehtoiset Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ovat voineet olla avuksi ja vaikuttaa Vapaaehtoisten kertomuksia kokemuksistaan Nuorten turvatalossa Työntekijät Nuorten turvatalojen henkilöstö voi työssään vaikuttaa nuorten ja perheiden hyvinvointiin Tilintarkastajan lausunto 30 Liitteet Liite 1 Tulo- ja lähtölomake Liite 2 Yhteistyölomake 34 Liite 3 Kysely yhteistyökumppaneille 34 Liite 4 Kysely vapaaehtoisille 35 Liite 5 Kysely henkilöstölle 35 Useimmiten nuoret kertovat turvataloon hakeutumiseensa syyksi perheessä esiintyvät pulmat ja ristiriidat. Usein keskusteluyhteys vanhempiin on heikko. Viime vuosina myös nuorten mielenterveydenpulmat, väkivalta ja asunnottomuus ovat tulosyinä lisääntyneet. Tämä sosiaalinen tilinpäätös on ensimmäinen, joka turvataloissa tehdään. Sen tarkoituksena on koota tietoa palvelujemme laadusta ja toimintamme vaikuttavuudesta. Halusimme myös selvittää, mitä vapaaehtoistyö merkitsee ja mitä se antaa suurelle vapaaehtoisjoukollemme ja miten vaikuttavaksi palkattu henkilökunta kokee työnsä. Saamamme tulokset ovat rohkaisevia. Sekä nuoret, vanhemmat että yhteistyökumppanit kertovat toimintamallimme tehokkuudesta. Nopea ja joustava apu on ollut avainasemassa nuorten ja perheiden elämäntilanteiden positiivisissa muutoksissa. Vapaaehtoiset kertoivat voivansa vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja saavansa näin sisältöä elämäänsä. Toivomme, että tämä julkaisu on kiinnostavaa luettavaa niin nuorille, heidän vanhemmilleen kuin yhteistyökumppaneillemmekin. Erja Anttila Turvatalotoiminnan johtaja 2 3

3 Tuntui, että ensimmäistä kertaa minut otettiin tosissaan ja minua haluttiin kuulla. Tyttö Nuorten turvatalotoiminta Nuorten turvatalot toimivat Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Turvatalo on tarkoitettu vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Yhteyttä turvataloon voi ottaa kuka tahansa perheenjäsen tai läheinen. Keskeiset palvelut ovat perhetyö, kriisimajoitus sekä puhelinneuvonta. Muita palveluita ovat: itsenäistymisen tuki, näpistelykeskustelut, läheisneuvonpito ja nettiauttaminen. Turvataloissa kokoontuu myös nuorten ryhmiä nuoria oli turvatalojen palveluissa yhteensä 663. Suurin osa nuorista hakeutuu turvataloon perheen vuorovaikutuspulmien vuoksi. Punainen Risti, RAY ja kunnat rahoittavat yhdessä toimintaa. Ohjenuoranani Turvatalossa toimimisessa on rento ja molemmin puolin kunnioittava meininki. Haluan olla nuorille heidän arjessaan auttava, luotettava aikuinen. Krisse, vapaaehtoinen vuodesta

4 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta Läheisillemme monille tämä tuli aivan puskista. Kaikki vain hokivat että teillähän on niin hyvä perhe jne... Niin itsekin koen ja nyt tiedän että apua voi hakea ja saada "normaalikin perhe", ei tarvitse olla väkivaltaa, alkoholiongelmaa tms. Paljon olen tätä meidän kokemaamme kertonut milloin kenellekin täysin häpeilemättä, päinvastoin ylpeänä siitä että todellakin tämä auttoi! Äiti Punaisen Ristin Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään elämän pulmatilanteissa. Turvataloon voi hakeutua omasta aloitteesta, silloin kun nuori tai joku hänen perheestään tuntee tarvitsevansa ulkopuolista apua ja tukea. Nuoren ja perheen asiakkuus perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Asiakkuuteen ohjaavat myös nuorten kanssa toimivat viranomaiset ja muut toimijat. Nuorelle ja hänen perheelleen palvelut ovat maksuttomia. Palvelut ovat arkisin saatavilla ympäri vuorokauden ja viikonloppuisin iltaisin ja öisin. Avun saa välittömästi ja ilman jonotusta. Mikään pulma ei ole liian pieni. Oma halu ja tarve elämän solmukohtien avaamiseen riittävät. Nuori itse luo työskentelyn tavoitteet, mutta perhe kytketään aina tiiviisti mukaan työskentelyyn. Syyllisiä ei etsitä. Sen sijaan etsitään keinoja, joilla kaikkien elämäntilannetta voidaan helpottaa. Tavoitteena on auttaa arjessa selviytymisessä ja antaa lisää valmiuksia elämän haasteiden kohtaamiseen. Turvatalojen työskentelyssä yhdistyvät ammatillinen työ sekä koulutettujen vapaaehtoisten antama tuki ja huolenpito. Työntekijät ja vapaaehtoiset eivät ole viranomaisia. Toimiva yhteistyö eri viranomaisten kanssa mahdollistaa kuitenkin hyvän auttamistyön. Kaikessa työskentelyssä toimivat ohjenuorana Punaisen Ristin periaatteet ja asiakkaiden kunnioittaminen. 6 7

5 Nuorten turvatalon sosiaalisen tilinpidon budjetti Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon prosessi käynnistyi vuonna Tavoitteena oli löytää käyttöön menetelmä, jonka avulla voidaan selkeästi ja helppolukuisesti osoittaa turvatalotoiminnan vaikutuksia ja samalla esitellä itse toimintaa. Nuorten, perheiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksien systemaattinen kerääminen ja niiden käyttäminen toiminnan vaikutusten arvioinnissa muodostui keskeiseksi työkaluksi. Samalla tärkeäksi muodostui turvatalotoimijoiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden näkemysten esiin tuominen. Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpito sisältää neljä eri pääluokkaa. Tilikausi kesti elokuun alusta 2012 joulukuun loppuun Tavoitteenamme oli selvittää toimintamme vaikutuksia sekä perheen että yhteiskunnan tasolla. Halusimme myös arvioida toimintaamme vapaaehtoistyön kautta osana kansalaisyhteiskuntaa. Selvitimme myös turvatalojen työntekijöiden kokemuksia toiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan. Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpäätös rakentuu kyselyille ja tarinoille. Kyselyistä julkaistaan tässä tilinpäätöksessä yhteenvedot ja sosiaalisen tilinpidon budjetin mukaiset tulokset. Kyselylomakkeet löytyvät julkaisun liitteistä. Tarinoista julkaistaan kuvaavat otokset virke- tai kappalelainauksin. Nuorten turvatalojen yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset vastasivat heille suunnattuihin kyselyihin kohtuullisen aktiivisesti ja vapaaehtoiset kertoivat mielellään tarinansa ja vapaaehtoistyön vaikutuksista elämäänsä. Tärkeimmän kohderyhmämme nuorten ja heidän perheidensä osalta aineiston kerääminen osoittautui haastavimmaksi. Vaikeassa elämäntilanteessa kyselyyn vastaaminen tai palautteen antaminen koettiin toissijaiseksi ja se jäi usein saamatta. Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely Sosiaalinen tilinpito (SoT) on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseen ja kehityksen seuraamiseen. Tulosten avulla on mahdollista kehittää toimintaa, raportointia ja seurantaa sekä valottaa organisaation yhteiskunnallisia ja sosiaalisia merkityksiä. Sosiaalinen tilinpito tarkoittaa tietyn ajanjakson tarkasti ja etukäteen määriteltyjen odotus- ten säännöllistä seurantaa ja tulosten ulkoisesti tarkastettua kokonaisvaltaista raportointia. Sosiaalisen kirjanpidon ja tilintarkastuksen prosessin kautta organisaatio ymmärtää vaikutuksensa ympäröivään yhteisöön ja hyödynsaajiinsa sekä rakentaa vastuullisuutta osallistamalla avainsidosryhmänsä toimintaansa. 8 Epätoivoisesti soitin teille punaisen ristin toimistoon. Minulle sanottu tervetuloa ihan mukavasti ja ystävällisesti ja se sai minut ilahtumaan. Kävin teidän toimistossa ja sain teiltä paljon hyviä neuvoja ja toivuttavuus. En ole ikinä nähnyt noin hyviä ja ystävällisiä työntekijöitä kuin punaisen ristin työntekijät, sen aika kun olin turvatalolla sain aina henkisesti ja fyysisesti tukea teistä ja olin niin iloinen ja kiitollinen. Poika Käsitteet Sosiaalinen tilinpito on tietyn ajanjakson tavoitteiden toteutumisen seuranta- ja raportointijärjestelmä Budjetissa määritellään etukäteen organisaation yhteiskunnallisen ja sosiaalisen toiminnan tavoitetasot. Budjetti on myös suunnitelma tililuokista ja indikaattoreista eli mittareista. Budjetti jaetaan tililuokkiin, jotka muodostavat toisiinsa liittyviä sosiaalisten tavoitteiden kokonaisuuksia. Indikaattoreilla, eli mittareilla, seurataan sosiaalisen tavoitteen saavuttamista. Indikaattoreille määritellään tavoitetasot. Tilinpäätös kootaan sosiaalisen tilikauden jälkeen ja sen avulla esitellään tilikauden tulokset. Tilikausi on sosiaalisen tilinpidon ajanjakso, jonka aikana kirjanpitoon kerätään tietoa. Mittausvälineitä ovat esimerkiksi kyselyt, haastattelut, tilastotiedot, tapauskuvaukset tai muut kirjanpitosuunnitelmassa määritellyt tiedonkeruumenetelmät. Sosiaalinen tavoite on tila, johon pyritään. Esim. Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Kirjanpito on työvaihe, jossa kerätään tavoitteita mittaavia tietoja ja kootaan talteen tositteet, joilla todistetaan organisaation sosiaaliset tulokset. Sosiaalisen tilinpäätöksen tarkastaa ulkopuolinen ja puolueeton tilintarkastaja. 9

6 Välitön apu Perheemme ajautuessa ensimmäiseen kriisiin nuoren kanssa, olin tietämätön, mistä saisin apua. Soitin silloin sosiaalipäivystyksen numeroon ja kerroin hädästäni. Sieltä osattiin hienosti ohjata minut ottamaan yhteyttä Nuorten turvataloon. Se oli perheemme kannalta ratkaiseva apu. Otettuani sinne yhteyttä, saimme heti apua: miten toimia ja neuvoja, miten lähdemme kriisiä purkamaan. Nuoremme sai turvallisen paikan, jossa sai irrottautua perheestä hetkeksi miettimään, mitä oli tehnyt, ja miksi perheemme ihmissuhteet olivat yht`äkkiä aivan solmussa. Saimme aikoja sekä äidille, että tyttärelle erikseen ja vielä yhteisen ajan, jossa myös isä oli mukana. Näissä tapaamisissa pääsimme puhumaan tapahtuneesta, omista tunteista sekä siitä, miten haluaisimme tilanteen korjata. Se mikä henkilökohtaisesti oli suurin apu minulle oli se, miten hienosti henkilökunta osasi tehdä oikeanlaisia kysymyksiä. Niiden kautta tuli pohdittua tilannetta monelta kantilta ja jotenkin mittasuhteet tapahtuneeseen loksahtivat kohdalleen. On hienoa, että meillä on tällainen apu tarjolla ja keiken lisäksi vielä maksutta. Nykyään minulla on puhelimessa tallennettuna Nuorten turvatalon numero, koska se luo tietynlaista turvaa ja toivoa siitä, että vaikka mitä ongelmia tulisi, niin minulla on apu lähellä. Äiti 10 SOSIAALISET TULOKSET Nuoret ja perheet Olemme edistyneet pikkuhiljaa äidin kanssa. Kun asioita käsittelee rauhallisesti neutraalilla maaperällä ja läsnä on kolmas osapuoli, pystymme keskusteluun. Tyttö 11

7 Nuoret ja perheet Turvatalojen tavoitteena on kasvattaa nuoren ja hänen perheensä itsetuntemusta ja voimavaroja, parantaa nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen hahmottamista ja vastuuta omasta ja perheen hyvinvoinnista sekä lisätä heidän toiveikkuuttaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi turvataloissa tarjotaan nopeaa, matalan kynnyksen apua nuorille ja perheille kriisi- ja pulmatilanteissa. Tässä tililuokassa tarkastellaan sitä, miten hyvin olemme tässä onnistuneet. Tavoitteena oli, että nuorten ja perheiden elämäntilanteet ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan ja että yhteistyö koettiin myönteisenä. Nuoria ja hänen vanhempiaan haastateltiin sekä ennen että jälkeen asiakkuuden. Nuoria haastateltavia oli 65 ja vanhempia 28. Lisäksi tapaamisten jälkeen sekä nuoret että vanhemmat arvioivat tapaamista. Näitä arvioita kerättiin 289 kpl. Molemmat arvioinnit tehtiin käyttäen asteikkoa yhdestä kymmeneen. Arvioitaessa toiminnan tuloksellisuutta nuori ja vanhemmat merkit- sivät asteikolle oman kokemuksensa elämäntilanteestaan ennen ja jälkeen turvatalopalvelun. Erotuksesta saatiin lukema, joka kuvaa kokemusta palvelun tuloksellisuudesta. Toisella asteikolla mitattiin nuorten ja vanhempien kokemusta yhteistyön sujuvuudesta; ovatko he tulleet kuulluiksi, onko tapaamisissa puhuttu heille tärkeitä asioista ja ovatko tapaamiset olleet antoisia. Saatujen tulosten mukaan sekä nuorten että perheiden elämäntilanteet paranivat selvästi. Suurin osa nuorista kertoi elämäntilanteensa kohentuneen. Melkein kaikki kokivat, että kotona on tapahtunut positiivista kehitystä. Lähes kaikki vanhemmat arvioivat oman elämäntilanteensa ja perhe-elämän muuttuneen positiivisempaan suuntaan. Nuoren koulunkäynnissä ei sen sijaan ollut tapahtunut tavoitteiden mukaista muutosta parempaan. Nuoret ja vanhemmat arvioivat myös tulleensa varsin hyvin kuulluksi tapaamisissa turvatalolla. He kokivat, että niissä puhuttiin oikeista ja tärkeistä asioista. Sekä nuoret että vanhemmat suosittelisivat palvelua myös muille. Nuoret ja perheet ovat saaneet apua kriisi- ja pulmatilanteissaan TAVOITE TULOS MITEN MENI? Tilanne nuoren ja perheen elämässä on muuttunut positiiviseen suuntaan Nuoret: Elämäntilanne on parantunut 80% 82% * * * Nuoret: Kotona menee paremmin 80% 89% * * * Nuoret: Koulussa menee paremmin 80% 74% * Vanhemmat: Elämäntilanne on parantunut 80% 93% * * * Vanhemmat: Kotona menee paremmin 80% 86% * * * Vanhemmat: Nuorella menee paremmin koulussa 80% 68% * Tyttäreni kriisimajoituksessa ollut viikon breikki teki niin hyvää koko perheelle. Jokainen joutui vähän miettimään omaa asennettaan ja kun kaikki olivat samaa mieltä siitä että näin ei ole hyvä olla, halu muuttaa tilannetta oli kova. Äiti Nuori ja perhe ovat kokeneet yhteistyön Nuorten turvatalon kanssa myönteisenä (Asteikolla 1 10) Tunsin tulleeni kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi 8 8,76 * * * Puhuttiin mistä oli tärkeä puhua 8 8,75 * * * Tapaaminen oli kaiken kaikkiaan antoisa 8 8,44 * * * Nuori / perhe suosittelisi palvelua muille Nuoret: Suosittelisin palvelua muille 80% 95% * * * Vanhemmat: Suosittelisin palvelua muille 80% 100% * * * Nuoren ja perheen omakohtaisia tarinoita siitä, miten heidän tilanteensa ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan Nuorten turvatalojen ansiosta 4 16 * * * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 12 13

8 Kumppanuus Kun sitten lopulta päädyin Turvatalolle, tuntui, että niin paljon oli jo tapahtunut ja mennyt, etten tiennyt, mistä enää aloittaa. Aika ja yksinäisyys olivat tehneet tehtävänsä. Olin väsynyt, eikä ajatus uudesta ihmisestä tuntunut ollenkaan houkuttelevalta. Olin pärjännyt yksinkin, miksi pyytää tässä vaiheessa enää apua. Kaikki tuntui kuitenkin olevan yhtä tyhjän kanssa, joten miksipä ei eihän siellä olisi pakko jatkaa käyntejä, niin minulle luvattiin. Avasin ensimmäistä kertaa sydäntäni kunnolla jo heti ensimmäisellä kerralla. Yllätyksekseni minua kuunneltiin loppuun asti. Kysyttiin juuri ne oikeat kysymykset, ja silti jätettiin ne aremmat vielä syrjään. Koottiin kokonaistilannetta ilman syyttelyä ja nurkkaan ahdistamista. Tyttö SOSIAALISET TULOKSET Yhteiskunta Täällä mä sain asiat järjestykseen, ja opin näkee, et se voi olla jatkossakin niin. Tyttö 14 15

9 Yhteiskunta Nuorten turvatalojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitattiin verkossa toteutetun sidosryhmäkyselyn sekä pyydettyjen asiantuntijalausuntojen avulla. Tarkoituksena oli selvittää, miten turvatalot ovat työllään vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin yhteistyötahojensa ja muutamien asiantuntijoiden mielestä. Kyselyn kohderyhmä oli sama kaikilla paikkakunnilla: lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät, joillakin paikkakunnilla myös johtavat aikuissosiaalityöntekijät, sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtavat sosiaalityöntekijät sekä johtavat virkamiehet, jotka toimivat esittelijöinä avustuspäätöksenteossa. Kysely lähetettiin 55 henkilölle ja vastauksia saatiin 39 kpl. Vastausprosentti oli 71. Yhteistyökumppaneista suurin osa oli sitä mieltä, että turvatalot tuottavat palvelut luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Sama määrä vastaajista uskoi, että nuorten syrjäytymistä on voitu estää turvatalotyön keinoin. Hieman yli puolet vastaajista kertoi, että kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta. Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että turvatalojen palveluja tarvitaan ja lähes kaikki vastaajat kertoivat, että turvatalo on heille tärkeä yhteistyökumppani. Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin TAVOITE TULOS MITEN MENI? Turvatalon ehdoton vahvuus oli sen tavoitettavuus ja nopea asioihin tarttuminen sekä niiden loppuun vieminen. Sain keskusteluapua ja turvallisen tunteen lapsen ollessa Turvatalossa. Äiti Yhteistyökumppaneiden näkemykset Nuorten turvatalotyöstä Turvatalo tuottaa palvelut luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla 80% 87% * * * Nuorten syrjäytymistä on kyetty ehkäisemään turvatalotyöllä 80% 85% * * * Kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta 80% 51% * Turvatalo on meille tärkeä yhteistyökumppani 80% 97% * * * Turvatalon palvelut ovat sellaisia, mitä tarvitaan 80% 100% * * * asiantuntija- tai päättäjälausuntoa Nuorten turvatalotoiminnan vaikutuksista * * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 16 17

10 Luotettava yhteistyökumppani Turun kaupunki on käyttänyt Punaisen Ristin Nuorten turvatalon palveluja liki kaksikymmentä vuotta. Hyvinvointitoimiala on avustanut Nuorten turvataloa vuosittain erikseen myönnettävällä avustuksella. Kuntien lastensuojelussa ovat viime vuosina näkyneet vahvasti nuorten, murrosikäisten ja myös esimurrosikäisten vaikeat elämäntilanteet. Kuntien, näin myös Turun, oma lastensuojelun resurssi ei ole riittävä kaikkeen tarvittavaan lastensuojelun avohuollon tukeen eikä etenkään ehkäisevän lastensuojelun palveluihin. Viranomaistoiminta on myös pitkälti rajattu virka-aikaan, ellei ole kysymys suoranaisesta sosiaalitai terveydenhuollon päivystyksestä. Nuorten turvatalo on yhteistyön aikana osoittautunut luotettavaksi, pitkäjänteiseksi, joustavaksi ja kunnan tarpeita kuuntelevaksi yhteistyökumppaniksi. Toiminnassa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja vapaaehtoisten työ. Turvatalon toiminta tukee kaupungin toimia niin ehkäisevässä lastensuojelussa kuin lapsikohtaisessa lastensuojelussakin. Turvatalo on nuorten tuntema, helposti ja matalalla kynnyksellä lähestyttävä paikka, josta kriisissä tai ongelmatilanteissa olevat nuoret saavat apua ja tukea luotettavilta aikuisilta.. Turvatalon tekemä työ perheiden kanssa on erittäin tärkeää, koska perheiden on usein helpompi ja nopeampi lähestyä turvataloa. Turvatalo on auki myös öisin, mikä tarjoaa vaikeuksissa olevalle nuorelle konkreettista turvaa, mutta myös täydentää hyvin Turun sosiaalipäivystyksen palvelua. Punaisen Ristin Nuorten turvatalon vapaaehtoistyö on luotettavaa ja ammatillisesti ohjattua. Vapaaehtoiset ovatkin välttämätön edellytys turvatalon toiminnalle. Kaupungille SPR:n organisoimalla vapaaehtoistyöllä on merkitystä myös siinä, että se antaa kuntalaisille mahdollisuuden auttaa ja antaa oman panoksensa koko yhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen. Riitta Liuksa Toimialajohtaja, Hyvinvointitoimiala Turun kaupunki Turvatalo tarjosi myös minulle henkilökohtaisia tapaamisia jotka selkiyttivät ajatuksiani ja antoivat eri näkökantoja ja paljon tukea tilanteeseemme. Kokenut henkilökunta antoi tukea ja apua ennakoivasti ja uskon että se on kannatellut minua nämä vuodet. Poikani jäi kriisimajoitukseen, joka oli mielestäni loistava mahdollisuus ottaa välimatkaa lähimmäisiinsä, ja nostaa oman elämänsä arvoa. Poikani sai omia keskusteluhetkiä ja olen varma että niistä oli hänelle apua. Äitinä olin rauhallinen ajatuksesta että lapseni saa keskusteluapua, ruokaa ja vuoteen. Äiti Yhteistyökumppaneille annettiin vapaa sana verkkokyselyssä liittyen Nuorten turvatalojen tulevaisuuteen ja tämänhetkiseen työhön. Tässä muutamia vastauksia: Kommentteja turvatalotyöstä: Nuorten turvatalo on joustava ja avoin yhteistyökumppani. Työntekijät ovat ammattilaisia ja heidän kanssaan on hyvä ja turvallista tehdä yhteistyötä. Hyvä, luotettava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Aivan ihana ja lämminhenkinen paikka. Yhteistyö toimii moitteettomasti ja asiakkaita on helppo tuoda turvatalon toiminnan piiriin. Tietää, että asiakas otetaan vastaan sellaisena kuin on ja hänen asioihinsa paneudutaan varmasti

11 Ihmislähtöistä ja äärettömän tärkeää toimintaa Keskustelua käydään jatkuvasti siitä, mihin meillä yhteiskuntana on varaa tai ei. Leikataanko palveluista, kun taloudessa on tiukkaa? Mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeätä, kun asioita priorisoidaan? Onko ylipäätään järjestöjen toiminnalla tai niiden tukemisella merkitystä? Monesti kysytään, mihin meillä on varaa, vaikka kysymyksen asettelu tulisi olla päinvastainen; mitä meillä ei ole varaa jättää tekemättä. Nuorten elämä ei ole aina yksinkertaista. Ei ole yhtä oikeaa tapaa elää ja selvitä. Meillä on yksinäisyyttä, on mielenterveysongelmia, väkivaltaa, päihteitä ja ties mitä muita haasteita, joissa nuori tarvitsee tukea ja apua. Turvatalo on osoittanut vuosien varrella toimintansa luotettavuuden. Korkealla ammattitaidolla ja matalan kynnyksen saavutettavuudella on iso merkitys palvelun toimivuuteen. Sen tarpeellisuus on todistettu monesti. Se, että järjestö toimii vakuuttavasti alalla ja yhteistyössä viranomaistoimijoidenkin kanssa, turvaa palvelun jatkuvuuden ja antaa oikeutuksen jo sellaisenaan toiminnal- leen. Yhteiskunnan tukema ja käyttämä palvelu kestää tarkastelun myös hinta-laatusuhteen osalta. Turvatalot ovat yksilön kannalta inhimillisesti, mutta myös yhteiskunnan kannalta äärettömän tärkeitä. Toiminta ei ole massiivista, eikä rutiinisuorituksia, vaan onneksemme ihmislähtöistä ja asiakkaan tarpeet huomioiva erinäisine ratkaisuvaihtoehtoineen. Heli Paasio kansanedustaja, Nuorten turvatalon ohjausryhmän jäsen Turku Yhteistyökumppaneille annettiin vapaa sana verkkokyselyssä liittyen Nuorten turvatalojen tulevaisuuteen ja tämänhetkiseen työhön. Tässä muutamia vastauksia: Kommentteja turvatalotyöstä: Kiitos maalaisjärjestä ja turvallisesta lämmöstä kohtaamisissanne nuorten ja perheiden kanssa. Turvatalon palvelujen parempi hyödyntäminen on pitkälti kunnan valmiuksista kiinni; myös kunnan päässä tarvitaan tehokkaampaa ohjausta ja tarpeiden tarkempaa määrittelyä. Lämmöllä suosittelen kaikille nuoren kanssa kamppaileville, sekä keskusteluseuraa tarvitseville SPR:än Nuorten turvataloa. Äiti Mitä odotat turvatalolta tulevaisuudessa? Että turvatalo ja sen toiminta on vapaasti tavoitettavissa jatkossakin, että toiminta säilyy vapaaehtoisuuden ja virallisen toiminnan välimaastossa täydentäen kunnallista toimintaa. Hyvän ja laadukkaan työn jatkumista - edelleen hyvää ja suoraa keskusteluyhteyttä - mahdollisuutta vastata edelleen kunnan muuttuviin palvelutarpeisiin

12 Läsnäolo On todella antoisaa olla vapaaehtoisena ja seurustella nuorten kanssa, tutustuu eri kulttuureihin ja erilaisiin lähtökohtiin. Nuoret ovat niin erilaisia, toisten kanssa jutellaan niitä näitä ja toisten kanssa pelataan. Jotkut ovat huoneissaan lukemassa. Lopetan homman sitten kun nuoret sanovat, että fossiilin tekarit lonksuu, toivon et siihen menee vielä aikaa. Masa, vapaaehtoinen vuodesta 1996 Kuulin turvatalotoiminnasta vuonna 1995 ja ajattelin tulla katsomaan ja kokeilemaan miltä se tuntuu. Toiminta on ollut alusta pitäen mielenkiintoista ja jäin heti koukkuun. Turvatalolla minulla on elävä kontakti nuoriin, joilla on heille ajankohtaiset elämän asiat ja ongelmat pinnalla. Tässä minä olen vanhentunut turvatalon mukana. Vapaaehtoistyö on tullut osaksi minun elämäntapaa. Riitta, vapaaehtoinen vuodesta 1995 SOSIAALISET TULOKSET Vapaaehtoiset Voi miten mielenkiintoisia keskusteluja nuorten kanssa käydään. Turvatalotoiminta on avannut minulle ovet aivan eri maailmaan missä työelämässäni elän. On etuoikeus saada viettää illan viikossa Nuorten turvatalolla olevien teinien kanssa. Ykä, vapaaehtoinen vuodesta

13 Vapaaehtoiset Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli turvatalotoiminnassa. Vapaaehtoinen ja palkattu työntekijä työskentelevät työparina iltaisin ja öisin. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana myös muussa nuorten kanssa toteutettavassa toiminnassa. Tilikauden aikana turvataloissa työskenteli n. 250 vapaaehtoista. Verkkokysely lähetettiin 245 vapaaehtoiselle ja vastauksia saatiin 85 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 35. Vapaaehtoisten tarinoita vapaaehtoistyön merkityksellisyydestä heille itselleen saatiin 14 kpl. Vapaaehtoisten kokemukset vapaaehtoistyöstä turvataloilla olivat varsin myönteisiä ja toimintaan turvataloissa ollaan tyytyväisiä. Toiminta antoi lähes kaikille sisältöä elämään. Vapaaehtoiset kokivat olleensa nuorille avuksi ja vaikutta- neensa positiivisesti myös nuorten hyvinvointiin. Samoin he kokivat omalla toiminnallaan olevan yhteiskunnallista vaikutusta. Hyvä tuki, neuvonta ja ohjaus ovat edellytys vapaaehtoisen työn onnistumiselle. Melkein kaikki vapaaehtoiset kokivat saaneensa itselleen riittävästi tukea ja ohjausta. Turvatalon koulutustarjontaan vapaaehtoiset ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä. He kokivat itsensä myös arvostetuksi ja tervetulleiksi turvatalolle. Välitöntä palautetta turvatalotoiminnassa koki saavansa hieman yli puolet vapaaehtoisista. Sen sijaan melkein kaikki kokivat voivansa antaa välitöntä palautetta työntekijälle. Puolet vapaaehtoisista kokee voivansa vaikuttaa myös turvatalotoiminnan sisältöön. Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ovat voineet olla avuksi ja vaikuttaa TAVOITE TULOS MITEN MENI? Vapaaehtoistoiminta on minulle omiaan ja sellainen jossa voin omalla pienellä panoksella, läsnäololla ja antamisella vaikuttaa monen ihmisen elämään. Mikä tärkeintä annan nuorelle ihan normaalia yhdessäoloa. Vapaaehtoistoiminta on antanut minulle paljon, esimerkiksi tunnetta että teen jotain arvokasta. Jaana vapaaehtoinen vuodesta Vapaaehtoistyö on merkityksellistä vapaaehtoiselle Vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä elämääni 80% 96% * * * Koen, että voin olla Nuorten turvatalossa nuorelle avuksi 80% 89% * * * Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalossa nuoren hyvinvointiin 80% 88% * * * Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalotoimintaan 80% 58% * Koen, että toiminnallani Punaisen Ristin vapaaehtoisena on yhteiskunnallista vaikutusta 80% 91% * * * Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta tukea ja ohjausta 80% 86% * * * Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta koulutusta 80% 78% * Koen, että olen arvostettu ja tervetullut turvatalotoimijaksi 80% 94% * * * Saan Nuorten turvatalotoiminnassa välitöntä palautetta 80% 66% * Voin antaa Nuorten turvatalotoimintaan palautetta (mm. välitön palaute henkilökunnalle) 80% 84% * * * Tarinoita siitä, miten vapaaehtoistyö antaa sisältöä vapaaehtoisen elämään * * * Vapaaehtoistyön määrä Vertailu minimi- Minimitaso tasoon ja 36833h kokonaisvolyymiin Kokonaisvolyymi 39916h * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 24 25

14 "Olen ylpeä laajasta ja toimivasta yhteistyöverkostostamme. On ilo auttaa yhdessä perheitä! Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta 1998 Ammattitaito SOSIAALISET TULOKSET Työntekijät Työntekijän kanssa olen voinut pohtia, mistä mikin tunne tulee ja mistä se johtuu. Tyttö 26 27

15 Työntekijät Sosiaalisen tilinpidon avulla haluttiin selvittää myös palkatun henkilökunnan kokemuksia turvatalojen mahdollisuudesta vaikuttaa nuorten ja perheiden elämäntilanteen paranemiseen ja avun tarjoamiseen. Kyselyn avulla selvitettiin myös heidän kokemuksiaan turvataloista työpaikkana sekä sen tarjoamista työskentelyedellytyksistä. Kysymyksissä selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä asiakastyöstä, yhteistyöstä, johtamisesta ja työn vaatimuksista. Kyselyyn vastasi 31 työntekijää ja vastausprosentiksi muodostui 84. Kaikki työntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että turvataloissa tehtävällä työllä on vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin, siitä että apua on voitu antaa välittömästi ja että asiakkaita on kohdeltu kunnioittavasti. Lisäksi työntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö eri tahojen kanssa on aktiivista. Lähes kaikki työntekijöistä olivat sitä mieltä, että turvatalon työmenetelmin työtä voitu tehdä tehokkaasti. Turvatalojen työyhteisössä koettiin olevan työtoveria arvostava ilmapiiri jossa Punaisen Ristin periaatteet toteutuvat. Työn vaatimusten koettiin vastaavan ammattitaitoa ja työ tarjoavan oppimismahdollisuuksia. Esimiestyön ja johtamisen koettiin tukevan työssä onnistumista. Nuorten turvatalojen työntekijät voivat työssään vaikuttaa nuorten ja perheiden hyvinvointiin TAVOITE TULOS MITEN MENI? Nuorten turvatalojen toiminta on tuloksellista Nuorten turvataloihin hakeutuu asiakkaita, joita turvatalotyön menetelmin voidaan auttaa tehokkaasti 80% 94% * * * Nuorten turvatalo tekee aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa 80% 100% * * * Nuorten turvatalossa tehdyllä työllä on tosiasiallista vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin 80% 100% * * * "Tuntuu hyvältä, että tässä työssä voi auttaa nopeasti." Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta 2004 "On palkitsevaa nähdä kuinka lyhyessä ajassa perheen hyvinvointi kasvaa." Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta Turvatalotyön rakenteet tukevat työssä onnistumista Nuorten turvataloissa apu voidaan antaa välittömästi 70% 100% * * * Esimiestyö ja johtaminen tukevat työssä onnistumista 70% 87% * * * Työni vaatimukset vastaavat ammattitaitoani 70% 94% * * * Teen työssäni oikeita asioita 80% 97% * * * Työni tarjoaa minulle oppimismahdollisuuksia 80% 100% * * * Nuorten turvatalon ilmapiiri on positiivinen ja kunnioittava Asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti 80% 100% * * * Nuorten turvatalossa on työtovereita arvostava kulttuuri 80% 94% * * * Nuorten turvatalossa toteutuvat Punaisen Ristin periaatteet 100% 94% * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 28 29

16 Tilintarkastajan lausunto Nuoret arvostavat aivan valtavasti vapaaehtoisia. Tietysti pitävät ihan hulluina, koska kuka nyt ilmaiseksi hengailisi laittamassa joillekin vieraille ihmisille ruokaa, kun parempaakin tekemistä varmasti olisi. Anna, vapaaehtoinen vuodesta 2001 TILINTARKASTUSLAUSUNTO SOSIAALISESTA TILINPÄÄTÖKSESTÄ SPR Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpäätös Olen tarkastanut SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 08/ /2013 (17kk). Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon sosiaalisesta tilinpäätöksestä. Tilintarkastus on suoritettu hyvän sosiaalisen tilintarkastuksen tilintarkastustavan (SoT ) mukaisesti. Olen tarkastanut sosiaalisen tilinpidon prosessia, budjettia, kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen sisältöä ja esittämistapaa riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei sosiaalinen tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. SPR Nuorten turvatalojen sosiaaliset tulokset on esitetty sosiaalisen budjetin mukaisesti. Sosiaalisessa tilinpidossa on hyvä aina varmistaa, että sosiaalinen budjetti sisältää kaikki kyseisen tilikauden olennaiset sosiaaliset tavoitteet ja että jokainen indikaattori vastaa tavoitetta. Tämän varmistamiseen kannattaa käyttää ennen budjetin hyväksymistä apuna sosiaalista tilintarkastajaa. Budjetti on hyvä laatia ja hyväksyä ennen tilikauden alkamista. Tarkistaessani SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon olen todennut, että sosiaalinen tilinpito on toteutettu järjestelmällisesti ja noudattaa hyvin sosiaalisen tilinpidon SoT -menetelmää. Jokaiselle ilmoitetulle tulokselle löytyy indikaattorin vahvistava tosite. Sosiaalisesta tilinpäätöksestä tarkastetut tulokset vastasivat yhdenmukaisesti tositemateriaalia. Tilitarkastuksessa olen havainnut joitain asioita, joita olisi hyvä kehittää seuraavalla tilikaudella. Ne on kirjattu erilliseen SPR Nuorten turvataloille toimitettuun liitteeseen. Sosiaalinen tilintarkastus antaa riittävän perustan sanoa, että tehty sosiaalinen tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisesta tuloksesta. Sosiaalinen tilinpäätös voidaan vahvistaa kyseiseltä tilikaudelta. Porissa 8. päivänä huhtikuuta 2014 Tytti Laine SoT sosiaalinen tilintarkastaja SoT sosiaalisen tilinpidon kehittäjä, kouluttaja ja konsultti, Develooppi Oy Develooppi Oy

17 Liite 2 Tulo- ja lähtölomake ID Numero ID Nimi: NIMI: MERKITSE VIIVALLE RASTI MIELESTÄSI SOPIVAAN KOHTAAN! Muutos nuoren ja perheen tilanteessa ennen ja jälkeen turvatalon palvelun Muiden perheenjäsenten kokemus / Huoltaja MERKITSE VIIVALLE RASTI MIELESTÄSI SOPIVAAN KOHTAAN! TULOTILANNE ALKUHAASTATTELUN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET: Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? Miten koulussa menee? Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? - Miten koulussa menee? (perheenjäsenen arvio nuoren koulunkäynnistä) LOPPUHAASTATTELUN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET: Miten minulla itselläni menee? LÄHTÖTILANNE Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? Miten kotona menee? - Miten koulussa menee? Suosittelisitko turvatalon palvelua muille? Kyllä Ei Miten koulussa menee? (perheenjäsenen arvio nuoren koulunkäynnistä) Suosittelisitko turvatalon palvelua muille? Kyllä Ei 32 33

18 Liite 2 Yhteistyölomake Liite 4 Kysely vapaaehtoisille Vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä elämääni YHTEISTYÖSUHDE Nuorten Turvatalo / Palaute En kokenut tulleeni kuulluksi, minua ei arvostettu eikä ymmärretty. Tunsin tulleeni kuulluksi, minua ymmärrettiin ja arvostettiin. Koen, että voin olla Nuorten turvatalossa nuorelle avuksi Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalossa nuoren hyvinvointiin Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalotoimintaan Koen, että toiminnallani Punaisen Ristin vapaaehtoisena on yhteiskunnallista vaikutusta Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta tukea ja ohjausta Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta koulutusta Ei puhuttu siitä mistä olisin halunnut puhua. Puhuttiin siitä, mistä oli tärkeää puhua. Koen, että olen arvostettu ja tervetullut turvatalotoimijaksi Saan Nuorten turvatalotoiminnassa välitöntä palautetta Voin antaa Nuorten turvatalotoimintaan palautetta (mm. välitön palaute henkilökunnalle) Tapaamisen aikana jäi jotain puuttumaan. Liite 3 Kysely yhteistyökumppaneille Kaiken kaikkiaan tämänpäiväinen tapaaminen oli minulle antoisa. Turvatalo tuottaa palvelut luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla Nuorten syrjäytymistä on kyetty ehkäisemään turvatalotyöllä Kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta Turvatalo on meille tärkeä yhteistyökumppani Turvatalon palvelut ovat sellaisia, mitä tarvitaan Mitä odotat Nuorten turvatalolta tulevaisuudessa? Kommenttejasi Nuorten turvatalotyöstä Liite 5 Kysely henkilöstölle Nuorten turvataloihin hakeutuu asiakkaita, joita turvatalotyön menetelmin voidaan auttaa tehokkaasti Nuorten turvatalo tekee aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa Nuorten turvataloissa apu voidaan antaa välittömästi Nuorten turvataloissa asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti Nuorten turvataloissa on työtovereita arvostava kulttuuri Nuorten turvataloissa toteutuvat Punaisen Ristin periaatteet Esimiestyö ja johtamien tukevat työssä onnistumista Työni vaatimukset vastaavat ammattitaitoani Teen työssäni oikeita asioita Koen, että Nuorten turvataloissa tehdyllä työllä on tosiasiallista vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin Työni tarjoaa minulle oppimismahdollisuuksia 34 35

19 nuortenturvatalo.fi HELSINKI Uudenmaankatu 32 A 6, Helsinki VANTAA Rekolan kartano, Sairaalakatu 3, Vantaa ESPOO Läkkisepänkuja 2 A 14, Espoo TAMPERE Hämeenkatu 22 C 4krs., Tampere TURKU Yliopistonkatu 24 A 21, Turku

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio.

SYNNYTYSKESKUSTELU. Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. SYNNYTYSKESKUSTELU Kätilöopiston Sairaala synnytysosasto 14. 1/2015. N. Harjunen. M-L. Arasmo. M. Tainio. Synnytyskeskustelu käydään lapsivuodeosastoilla ennen perheen kotiutumista ja tähän hetkeen on

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa?

Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Mikä on osaamisen ydintä, kun tavoitteena on asiakkaan osallisuuden vahvistaminen lastensuojelussa? Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Mirva Makkonen 1 Miksi osallisuus?

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomessa

Lastensuojelu Suomessa Lastensuojelu Suomessa 16.6.2010 Lastensuojelu 2008 Lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana ja avohuollollisten tukitoimien piirissä oli yhteensä yli 67 000 lasta ja nuorta vuonna 2008. Suomessa ei tilastoida,

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

NEro-hankkeen arviointi

NEro-hankkeen arviointi NEro-hankkeen arviointi Marja Kiijärvi-Pihkala MKP Aikamatka www.mkp-aikamatka.fi marja@mkp-aikamatka.fi NEro-hankkeen arviointi Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arviointi Vastauksia kysymyksiin 1. Minkälainen

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa Löytävä vanhustyö 2014-2017, Turussa Palvelukatveet

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake

Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake Sosiaalipäivystyksen tapahtumalomake 1) Päivystysyksikkö * nmlkj Hyvinkää nmlkj Keski-Uusimaa 2) Työvuoro * nmlkj Aktiivityö nmlkj Varallaolo Ilmoituksen/ yhteydenotot perustiedot 3) Yhteydenoton viikonpäivä

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa

Lastensuojelun asiakkaana Suomessa Lastensuojelun asiakkaana Suomessa 16.6.2010 Uusi lastensuojelulaki 2008 lähtökohtana vanhempien ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista tavoitteena auttaa perheitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi.5.009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Itä-Suomen nuorisotyönpäivät 29.9.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi

ASKELMERKKI. Ammatillinen tukihenkilötyö. www.askelmerkki.fi ASKELMERKKI Ammatillinen tukihenkilötyö www.askelmerkki.fi Ongelmista tavoitteisiin Askelmerkin ammatillinen tukihenkilötyö on aina yksilöllistä ja tapauskohtaisen tarpeen mukaan rakennettua työtä. Tärkeää

Lisätiedot

Ohjelmateoria, arviointikriteeri(t), mittarit, mittaaminen ja arvio

Ohjelmateoria, arviointikriteeri(t), mittarit, mittaaminen ja arvio Ohjelmateoria, arviointikriteeri(t), mittarit, mittaaminen ja arvio Miten malleista päästään arvioimaan sosiaalityön vaikuttavuutta? 29.3.2007 Kerttu Vesterinen Vaikuttavuuden arvioinnin malli Peter Dahler-Larsen

Lisätiedot

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen

PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ. Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen PERHEINTERVENTIO PÄIHDETYÖSSÄ Toimiva lapsi & perhe menetelmät ammattilaisen arjen apuna 26.2.2008 Anne Ollonen - Toimiva lapsi&perhe menetelmäkoulutus syksy 06 kevät 07 Beardsleen perheinterventio, lapset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaalihuoltolain mukaisen tukihenkilötoiminnan ja tukiperhetoiminnan perusteet ja ohjeet 1.6.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.5.2015 Sisältö 1 Sosiaalihuoltolain mukainen

Lisätiedot

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016

KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus 11/2016 KYSELY: Lasten ja nuorten kriisiavun saatavuus Tausta Perheen kriisitilanteessa - esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen

Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus. Johanna Ylinen Cadet European Judo Championships, Vantaa 2016 Vapaaehtoistutkimus Johanna Ylinen Kysely lähetetty 160 vastaajalle (vapaaehtoisia töissä kaiken kaikkiaan noin 170), vastauksia 89, vastausprosentti siis

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa

Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Lastensuojelua yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa Pitäisi puhua yhteistyöstä SIIS MISTÄ? Perusturvan toimiala, sosiaalipalvelut 3 Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö Avohuollon sosiaalityö

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot