Sosiaalinen tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen tilinpäätös"

Transkriptio

1 Sosiaalinen tilinpäätös

2 Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon budjetti 9 SOSIAALISET TULOKSET Nuoret ja perheet Nuoret ja perheet ovat saaneet apua kriisi- ja pulmatilanteissaan Nuorten ja perheiden kertomuksia kokemuksistaan Nuorten turvatalossa Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena Punaisen Ristin keskeinen kotimaan avun toimintamuoto on jo yli kaksikymmentä vuotta ollut avun tarjoaminen nuorille ja perheille Nuorten turvatalojen kautta. Tällä hetkellä nuoret ovat vahvasti polarisoituneet hyvinvoinnin suhteen ja tästä on myös paljon keskusteltu julkisuudessa. Huostaanotot ovat lisääntyneet ja yläkouluikäisten huostaanotot kasvavat nopeimmin. Lisäksi nuorten yksinäisyys on kasvava psyykkinen ja sosiaalinen ongelma. Nuorten mielenterveydenhäiriöt ovat yleisiä; tutkimusten mukaan niistä kärsii noin joka viides nuori. Turvataloissa nuoret ottaa vastaan perhetyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten muodostama työryhmä. Osa turvataloille tulleista nuorista yöpyy turvataloissa, osalle riittävät muut turvatalojen tarjoamat palvelut. Turvatalotyön tarkoituksena on vastata nopeasti ja joustavasti nuorten ja perheiden tarpeisiin. Uskomme, että motivaatio muutokseen on suurin juuri silloin kun apua haetaan. Näin tuloksetkin ovat parhaat mahdolliset. Tavoitteena on ennaltaehkäisevällä työskentelyllä tukea nuoria ja heidän perheitään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja estää näin nuorten syrjäytymistä. Kiitämme kaikkia Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon prosessiin osallistuneita. Teimme tämän yhdessä ja ilolla! Tilikausi Työryhmä Erja Anttila, Pentti Savolainen ja Anne-Maria Pitkänen Tiedonkeruu Nuorten turvatalojen henkilökunta Kielenhuolto Paula Paukku Ulkoasu ja taitto Tanja Tervonen Valokuvat Pietari Hatanpää Kuvitukset Shutterstock Repro Takomo Tuotanto Oy Paino T-Print Suomen Punainen Risti 2014 ISBN Yhteiskunta Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin Asiantuntijalausunnot Nuorten turvatalotyöstä Vapaaehtoiset Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ovat voineet olla avuksi ja vaikuttaa Vapaaehtoisten kertomuksia kokemuksistaan Nuorten turvatalossa Työntekijät Nuorten turvatalojen henkilöstö voi työssään vaikuttaa nuorten ja perheiden hyvinvointiin Tilintarkastajan lausunto 30 Liitteet Liite 1 Tulo- ja lähtölomake Liite 2 Yhteistyölomake 34 Liite 3 Kysely yhteistyökumppaneille 34 Liite 4 Kysely vapaaehtoisille 35 Liite 5 Kysely henkilöstölle 35 Useimmiten nuoret kertovat turvataloon hakeutumiseensa syyksi perheessä esiintyvät pulmat ja ristiriidat. Usein keskusteluyhteys vanhempiin on heikko. Viime vuosina myös nuorten mielenterveydenpulmat, väkivalta ja asunnottomuus ovat tulosyinä lisääntyneet. Tämä sosiaalinen tilinpäätös on ensimmäinen, joka turvataloissa tehdään. Sen tarkoituksena on koota tietoa palvelujemme laadusta ja toimintamme vaikuttavuudesta. Halusimme myös selvittää, mitä vapaaehtoistyö merkitsee ja mitä se antaa suurelle vapaaehtoisjoukollemme ja miten vaikuttavaksi palkattu henkilökunta kokee työnsä. Saamamme tulokset ovat rohkaisevia. Sekä nuoret, vanhemmat että yhteistyökumppanit kertovat toimintamallimme tehokkuudesta. Nopea ja joustava apu on ollut avainasemassa nuorten ja perheiden elämäntilanteiden positiivisissa muutoksissa. Vapaaehtoiset kertoivat voivansa vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja saavansa näin sisältöä elämäänsä. Toivomme, että tämä julkaisu on kiinnostavaa luettavaa niin nuorille, heidän vanhemmilleen kuin yhteistyökumppaneillemmekin. Erja Anttila Turvatalotoiminnan johtaja 2 3

3 Tuntui, että ensimmäistä kertaa minut otettiin tosissaan ja minua haluttiin kuulla. Tyttö Nuorten turvatalotoiminta Nuorten turvatalot toimivat Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Turvatalo on tarkoitettu vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Yhteyttä turvataloon voi ottaa kuka tahansa perheenjäsen tai läheinen. Keskeiset palvelut ovat perhetyö, kriisimajoitus sekä puhelinneuvonta. Muita palveluita ovat: itsenäistymisen tuki, näpistelykeskustelut, läheisneuvonpito ja nettiauttaminen. Turvataloissa kokoontuu myös nuorten ryhmiä nuoria oli turvatalojen palveluissa yhteensä 663. Suurin osa nuorista hakeutuu turvataloon perheen vuorovaikutuspulmien vuoksi. Punainen Risti, RAY ja kunnat rahoittavat yhdessä toimintaa. Ohjenuoranani Turvatalossa toimimisessa on rento ja molemmin puolin kunnioittava meininki. Haluan olla nuorille heidän arjessaan auttava, luotettava aikuinen. Krisse, vapaaehtoinen vuodesta

4 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta Läheisillemme monille tämä tuli aivan puskista. Kaikki vain hokivat että teillähän on niin hyvä perhe jne... Niin itsekin koen ja nyt tiedän että apua voi hakea ja saada "normaalikin perhe", ei tarvitse olla väkivaltaa, alkoholiongelmaa tms. Paljon olen tätä meidän kokemaamme kertonut milloin kenellekin täysin häpeilemättä, päinvastoin ylpeänä siitä että todellakin tämä auttoi! Äiti Punaisen Ristin Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään elämän pulmatilanteissa. Turvataloon voi hakeutua omasta aloitteesta, silloin kun nuori tai joku hänen perheestään tuntee tarvitsevansa ulkopuolista apua ja tukea. Nuoren ja perheen asiakkuus perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Asiakkuuteen ohjaavat myös nuorten kanssa toimivat viranomaiset ja muut toimijat. Nuorelle ja hänen perheelleen palvelut ovat maksuttomia. Palvelut ovat arkisin saatavilla ympäri vuorokauden ja viikonloppuisin iltaisin ja öisin. Avun saa välittömästi ja ilman jonotusta. Mikään pulma ei ole liian pieni. Oma halu ja tarve elämän solmukohtien avaamiseen riittävät. Nuori itse luo työskentelyn tavoitteet, mutta perhe kytketään aina tiiviisti mukaan työskentelyyn. Syyllisiä ei etsitä. Sen sijaan etsitään keinoja, joilla kaikkien elämäntilannetta voidaan helpottaa. Tavoitteena on auttaa arjessa selviytymisessä ja antaa lisää valmiuksia elämän haasteiden kohtaamiseen. Turvatalojen työskentelyssä yhdistyvät ammatillinen työ sekä koulutettujen vapaaehtoisten antama tuki ja huolenpito. Työntekijät ja vapaaehtoiset eivät ole viranomaisia. Toimiva yhteistyö eri viranomaisten kanssa mahdollistaa kuitenkin hyvän auttamistyön. Kaikessa työskentelyssä toimivat ohjenuorana Punaisen Ristin periaatteet ja asiakkaiden kunnioittaminen. 6 7

5 Nuorten turvatalon sosiaalisen tilinpidon budjetti Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon prosessi käynnistyi vuonna Tavoitteena oli löytää käyttöön menetelmä, jonka avulla voidaan selkeästi ja helppolukuisesti osoittaa turvatalotoiminnan vaikutuksia ja samalla esitellä itse toimintaa. Nuorten, perheiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksien systemaattinen kerääminen ja niiden käyttäminen toiminnan vaikutusten arvioinnissa muodostui keskeiseksi työkaluksi. Samalla tärkeäksi muodostui turvatalotoimijoiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden näkemysten esiin tuominen. Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpito sisältää neljä eri pääluokkaa. Tilikausi kesti elokuun alusta 2012 joulukuun loppuun Tavoitteenamme oli selvittää toimintamme vaikutuksia sekä perheen että yhteiskunnan tasolla. Halusimme myös arvioida toimintaamme vapaaehtoistyön kautta osana kansalaisyhteiskuntaa. Selvitimme myös turvatalojen työntekijöiden kokemuksia toiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan. Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpäätös rakentuu kyselyille ja tarinoille. Kyselyistä julkaistaan tässä tilinpäätöksessä yhteenvedot ja sosiaalisen tilinpidon budjetin mukaiset tulokset. Kyselylomakkeet löytyvät julkaisun liitteistä. Tarinoista julkaistaan kuvaavat otokset virke- tai kappalelainauksin. Nuorten turvatalojen yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset vastasivat heille suunnattuihin kyselyihin kohtuullisen aktiivisesti ja vapaaehtoiset kertoivat mielellään tarinansa ja vapaaehtoistyön vaikutuksista elämäänsä. Tärkeimmän kohderyhmämme nuorten ja heidän perheidensä osalta aineiston kerääminen osoittautui haastavimmaksi. Vaikeassa elämäntilanteessa kyselyyn vastaaminen tai palautteen antaminen koettiin toissijaiseksi ja se jäi usein saamatta. Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely Sosiaalinen tilinpito (SoT) on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseen ja kehityksen seuraamiseen. Tulosten avulla on mahdollista kehittää toimintaa, raportointia ja seurantaa sekä valottaa organisaation yhteiskunnallisia ja sosiaalisia merkityksiä. Sosiaalinen tilinpito tarkoittaa tietyn ajanjakson tarkasti ja etukäteen määriteltyjen odotus- ten säännöllistä seurantaa ja tulosten ulkoisesti tarkastettua kokonaisvaltaista raportointia. Sosiaalisen kirjanpidon ja tilintarkastuksen prosessin kautta organisaatio ymmärtää vaikutuksensa ympäröivään yhteisöön ja hyödynsaajiinsa sekä rakentaa vastuullisuutta osallistamalla avainsidosryhmänsä toimintaansa. 8 Epätoivoisesti soitin teille punaisen ristin toimistoon. Minulle sanottu tervetuloa ihan mukavasti ja ystävällisesti ja se sai minut ilahtumaan. Kävin teidän toimistossa ja sain teiltä paljon hyviä neuvoja ja toivuttavuus. En ole ikinä nähnyt noin hyviä ja ystävällisiä työntekijöitä kuin punaisen ristin työntekijät, sen aika kun olin turvatalolla sain aina henkisesti ja fyysisesti tukea teistä ja olin niin iloinen ja kiitollinen. Poika Käsitteet Sosiaalinen tilinpito on tietyn ajanjakson tavoitteiden toteutumisen seuranta- ja raportointijärjestelmä Budjetissa määritellään etukäteen organisaation yhteiskunnallisen ja sosiaalisen toiminnan tavoitetasot. Budjetti on myös suunnitelma tililuokista ja indikaattoreista eli mittareista. Budjetti jaetaan tililuokkiin, jotka muodostavat toisiinsa liittyviä sosiaalisten tavoitteiden kokonaisuuksia. Indikaattoreilla, eli mittareilla, seurataan sosiaalisen tavoitteen saavuttamista. Indikaattoreille määritellään tavoitetasot. Tilinpäätös kootaan sosiaalisen tilikauden jälkeen ja sen avulla esitellään tilikauden tulokset. Tilikausi on sosiaalisen tilinpidon ajanjakso, jonka aikana kirjanpitoon kerätään tietoa. Mittausvälineitä ovat esimerkiksi kyselyt, haastattelut, tilastotiedot, tapauskuvaukset tai muut kirjanpitosuunnitelmassa määritellyt tiedonkeruumenetelmät. Sosiaalinen tavoite on tila, johon pyritään. Esim. Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Kirjanpito on työvaihe, jossa kerätään tavoitteita mittaavia tietoja ja kootaan talteen tositteet, joilla todistetaan organisaation sosiaaliset tulokset. Sosiaalisen tilinpäätöksen tarkastaa ulkopuolinen ja puolueeton tilintarkastaja. 9

6 Välitön apu Perheemme ajautuessa ensimmäiseen kriisiin nuoren kanssa, olin tietämätön, mistä saisin apua. Soitin silloin sosiaalipäivystyksen numeroon ja kerroin hädästäni. Sieltä osattiin hienosti ohjata minut ottamaan yhteyttä Nuorten turvataloon. Se oli perheemme kannalta ratkaiseva apu. Otettuani sinne yhteyttä, saimme heti apua: miten toimia ja neuvoja, miten lähdemme kriisiä purkamaan. Nuoremme sai turvallisen paikan, jossa sai irrottautua perheestä hetkeksi miettimään, mitä oli tehnyt, ja miksi perheemme ihmissuhteet olivat yht`äkkiä aivan solmussa. Saimme aikoja sekä äidille, että tyttärelle erikseen ja vielä yhteisen ajan, jossa myös isä oli mukana. Näissä tapaamisissa pääsimme puhumaan tapahtuneesta, omista tunteista sekä siitä, miten haluaisimme tilanteen korjata. Se mikä henkilökohtaisesti oli suurin apu minulle oli se, miten hienosti henkilökunta osasi tehdä oikeanlaisia kysymyksiä. Niiden kautta tuli pohdittua tilannetta monelta kantilta ja jotenkin mittasuhteet tapahtuneeseen loksahtivat kohdalleen. On hienoa, että meillä on tällainen apu tarjolla ja keiken lisäksi vielä maksutta. Nykyään minulla on puhelimessa tallennettuna Nuorten turvatalon numero, koska se luo tietynlaista turvaa ja toivoa siitä, että vaikka mitä ongelmia tulisi, niin minulla on apu lähellä. Äiti 10 SOSIAALISET TULOKSET Nuoret ja perheet Olemme edistyneet pikkuhiljaa äidin kanssa. Kun asioita käsittelee rauhallisesti neutraalilla maaperällä ja läsnä on kolmas osapuoli, pystymme keskusteluun. Tyttö 11

7 Nuoret ja perheet Turvatalojen tavoitteena on kasvattaa nuoren ja hänen perheensä itsetuntemusta ja voimavaroja, parantaa nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen hahmottamista ja vastuuta omasta ja perheen hyvinvoinnista sekä lisätä heidän toiveikkuuttaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi turvataloissa tarjotaan nopeaa, matalan kynnyksen apua nuorille ja perheille kriisi- ja pulmatilanteissa. Tässä tililuokassa tarkastellaan sitä, miten hyvin olemme tässä onnistuneet. Tavoitteena oli, että nuorten ja perheiden elämäntilanteet ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan ja että yhteistyö koettiin myönteisenä. Nuoria ja hänen vanhempiaan haastateltiin sekä ennen että jälkeen asiakkuuden. Nuoria haastateltavia oli 65 ja vanhempia 28. Lisäksi tapaamisten jälkeen sekä nuoret että vanhemmat arvioivat tapaamista. Näitä arvioita kerättiin 289 kpl. Molemmat arvioinnit tehtiin käyttäen asteikkoa yhdestä kymmeneen. Arvioitaessa toiminnan tuloksellisuutta nuori ja vanhemmat merkit- sivät asteikolle oman kokemuksensa elämäntilanteestaan ennen ja jälkeen turvatalopalvelun. Erotuksesta saatiin lukema, joka kuvaa kokemusta palvelun tuloksellisuudesta. Toisella asteikolla mitattiin nuorten ja vanhempien kokemusta yhteistyön sujuvuudesta; ovatko he tulleet kuulluiksi, onko tapaamisissa puhuttu heille tärkeitä asioista ja ovatko tapaamiset olleet antoisia. Saatujen tulosten mukaan sekä nuorten että perheiden elämäntilanteet paranivat selvästi. Suurin osa nuorista kertoi elämäntilanteensa kohentuneen. Melkein kaikki kokivat, että kotona on tapahtunut positiivista kehitystä. Lähes kaikki vanhemmat arvioivat oman elämäntilanteensa ja perhe-elämän muuttuneen positiivisempaan suuntaan. Nuoren koulunkäynnissä ei sen sijaan ollut tapahtunut tavoitteiden mukaista muutosta parempaan. Nuoret ja vanhemmat arvioivat myös tulleensa varsin hyvin kuulluksi tapaamisissa turvatalolla. He kokivat, että niissä puhuttiin oikeista ja tärkeistä asioista. Sekä nuoret että vanhemmat suosittelisivat palvelua myös muille. Nuoret ja perheet ovat saaneet apua kriisi- ja pulmatilanteissaan TAVOITE TULOS MITEN MENI? Tilanne nuoren ja perheen elämässä on muuttunut positiiviseen suuntaan Nuoret: Elämäntilanne on parantunut 80% 82% * * * Nuoret: Kotona menee paremmin 80% 89% * * * Nuoret: Koulussa menee paremmin 80% 74% * Vanhemmat: Elämäntilanne on parantunut 80% 93% * * * Vanhemmat: Kotona menee paremmin 80% 86% * * * Vanhemmat: Nuorella menee paremmin koulussa 80% 68% * Tyttäreni kriisimajoituksessa ollut viikon breikki teki niin hyvää koko perheelle. Jokainen joutui vähän miettimään omaa asennettaan ja kun kaikki olivat samaa mieltä siitä että näin ei ole hyvä olla, halu muuttaa tilannetta oli kova. Äiti Nuori ja perhe ovat kokeneet yhteistyön Nuorten turvatalon kanssa myönteisenä (Asteikolla 1 10) Tunsin tulleeni kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi 8 8,76 * * * Puhuttiin mistä oli tärkeä puhua 8 8,75 * * * Tapaaminen oli kaiken kaikkiaan antoisa 8 8,44 * * * Nuori / perhe suosittelisi palvelua muille Nuoret: Suosittelisin palvelua muille 80% 95% * * * Vanhemmat: Suosittelisin palvelua muille 80% 100% * * * Nuoren ja perheen omakohtaisia tarinoita siitä, miten heidän tilanteensa ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan Nuorten turvatalojen ansiosta 4 16 * * * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 12 13

8 Kumppanuus Kun sitten lopulta päädyin Turvatalolle, tuntui, että niin paljon oli jo tapahtunut ja mennyt, etten tiennyt, mistä enää aloittaa. Aika ja yksinäisyys olivat tehneet tehtävänsä. Olin väsynyt, eikä ajatus uudesta ihmisestä tuntunut ollenkaan houkuttelevalta. Olin pärjännyt yksinkin, miksi pyytää tässä vaiheessa enää apua. Kaikki tuntui kuitenkin olevan yhtä tyhjän kanssa, joten miksipä ei eihän siellä olisi pakko jatkaa käyntejä, niin minulle luvattiin. Avasin ensimmäistä kertaa sydäntäni kunnolla jo heti ensimmäisellä kerralla. Yllätyksekseni minua kuunneltiin loppuun asti. Kysyttiin juuri ne oikeat kysymykset, ja silti jätettiin ne aremmat vielä syrjään. Koottiin kokonaistilannetta ilman syyttelyä ja nurkkaan ahdistamista. Tyttö SOSIAALISET TULOKSET Yhteiskunta Täällä mä sain asiat järjestykseen, ja opin näkee, et se voi olla jatkossakin niin. Tyttö 14 15

9 Yhteiskunta Nuorten turvatalojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitattiin verkossa toteutetun sidosryhmäkyselyn sekä pyydettyjen asiantuntijalausuntojen avulla. Tarkoituksena oli selvittää, miten turvatalot ovat työllään vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin yhteistyötahojensa ja muutamien asiantuntijoiden mielestä. Kyselyn kohderyhmä oli sama kaikilla paikkakunnilla: lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät, joillakin paikkakunnilla myös johtavat aikuissosiaalityöntekijät, sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtavat sosiaalityöntekijät sekä johtavat virkamiehet, jotka toimivat esittelijöinä avustuspäätöksenteossa. Kysely lähetettiin 55 henkilölle ja vastauksia saatiin 39 kpl. Vastausprosentti oli 71. Yhteistyökumppaneista suurin osa oli sitä mieltä, että turvatalot tuottavat palvelut luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Sama määrä vastaajista uskoi, että nuorten syrjäytymistä on voitu estää turvatalotyön keinoin. Hieman yli puolet vastaajista kertoi, että kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta. Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että turvatalojen palveluja tarvitaan ja lähes kaikki vastaajat kertoivat, että turvatalo on heille tärkeä yhteistyökumppani. Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin TAVOITE TULOS MITEN MENI? Turvatalon ehdoton vahvuus oli sen tavoitettavuus ja nopea asioihin tarttuminen sekä niiden loppuun vieminen. Sain keskusteluapua ja turvallisen tunteen lapsen ollessa Turvatalossa. Äiti Yhteistyökumppaneiden näkemykset Nuorten turvatalotyöstä Turvatalo tuottaa palvelut luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla 80% 87% * * * Nuorten syrjäytymistä on kyetty ehkäisemään turvatalotyöllä 80% 85% * * * Kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta 80% 51% * Turvatalo on meille tärkeä yhteistyökumppani 80% 97% * * * Turvatalon palvelut ovat sellaisia, mitä tarvitaan 80% 100% * * * asiantuntija- tai päättäjälausuntoa Nuorten turvatalotoiminnan vaikutuksista * * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 16 17

10 Luotettava yhteistyökumppani Turun kaupunki on käyttänyt Punaisen Ristin Nuorten turvatalon palveluja liki kaksikymmentä vuotta. Hyvinvointitoimiala on avustanut Nuorten turvataloa vuosittain erikseen myönnettävällä avustuksella. Kuntien lastensuojelussa ovat viime vuosina näkyneet vahvasti nuorten, murrosikäisten ja myös esimurrosikäisten vaikeat elämäntilanteet. Kuntien, näin myös Turun, oma lastensuojelun resurssi ei ole riittävä kaikkeen tarvittavaan lastensuojelun avohuollon tukeen eikä etenkään ehkäisevän lastensuojelun palveluihin. Viranomaistoiminta on myös pitkälti rajattu virka-aikaan, ellei ole kysymys suoranaisesta sosiaalitai terveydenhuollon päivystyksestä. Nuorten turvatalo on yhteistyön aikana osoittautunut luotettavaksi, pitkäjänteiseksi, joustavaksi ja kunnan tarpeita kuuntelevaksi yhteistyökumppaniksi. Toiminnassa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja vapaaehtoisten työ. Turvatalon toiminta tukee kaupungin toimia niin ehkäisevässä lastensuojelussa kuin lapsikohtaisessa lastensuojelussakin. Turvatalo on nuorten tuntema, helposti ja matalalla kynnyksellä lähestyttävä paikka, josta kriisissä tai ongelmatilanteissa olevat nuoret saavat apua ja tukea luotettavilta aikuisilta.. Turvatalon tekemä työ perheiden kanssa on erittäin tärkeää, koska perheiden on usein helpompi ja nopeampi lähestyä turvataloa. Turvatalo on auki myös öisin, mikä tarjoaa vaikeuksissa olevalle nuorelle konkreettista turvaa, mutta myös täydentää hyvin Turun sosiaalipäivystyksen palvelua. Punaisen Ristin Nuorten turvatalon vapaaehtoistyö on luotettavaa ja ammatillisesti ohjattua. Vapaaehtoiset ovatkin välttämätön edellytys turvatalon toiminnalle. Kaupungille SPR:n organisoimalla vapaaehtoistyöllä on merkitystä myös siinä, että se antaa kuntalaisille mahdollisuuden auttaa ja antaa oman panoksensa koko yhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen. Riitta Liuksa Toimialajohtaja, Hyvinvointitoimiala Turun kaupunki Turvatalo tarjosi myös minulle henkilökohtaisia tapaamisia jotka selkiyttivät ajatuksiani ja antoivat eri näkökantoja ja paljon tukea tilanteeseemme. Kokenut henkilökunta antoi tukea ja apua ennakoivasti ja uskon että se on kannatellut minua nämä vuodet. Poikani jäi kriisimajoitukseen, joka oli mielestäni loistava mahdollisuus ottaa välimatkaa lähimmäisiinsä, ja nostaa oman elämänsä arvoa. Poikani sai omia keskusteluhetkiä ja olen varma että niistä oli hänelle apua. Äitinä olin rauhallinen ajatuksesta että lapseni saa keskusteluapua, ruokaa ja vuoteen. Äiti Yhteistyökumppaneille annettiin vapaa sana verkkokyselyssä liittyen Nuorten turvatalojen tulevaisuuteen ja tämänhetkiseen työhön. Tässä muutamia vastauksia: Kommentteja turvatalotyöstä: Nuorten turvatalo on joustava ja avoin yhteistyökumppani. Työntekijät ovat ammattilaisia ja heidän kanssaan on hyvä ja turvallista tehdä yhteistyötä. Hyvä, luotettava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Aivan ihana ja lämminhenkinen paikka. Yhteistyö toimii moitteettomasti ja asiakkaita on helppo tuoda turvatalon toiminnan piiriin. Tietää, että asiakas otetaan vastaan sellaisena kuin on ja hänen asioihinsa paneudutaan varmasti

11 Ihmislähtöistä ja äärettömän tärkeää toimintaa Keskustelua käydään jatkuvasti siitä, mihin meillä yhteiskuntana on varaa tai ei. Leikataanko palveluista, kun taloudessa on tiukkaa? Mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeätä, kun asioita priorisoidaan? Onko ylipäätään järjestöjen toiminnalla tai niiden tukemisella merkitystä? Monesti kysytään, mihin meillä on varaa, vaikka kysymyksen asettelu tulisi olla päinvastainen; mitä meillä ei ole varaa jättää tekemättä. Nuorten elämä ei ole aina yksinkertaista. Ei ole yhtä oikeaa tapaa elää ja selvitä. Meillä on yksinäisyyttä, on mielenterveysongelmia, väkivaltaa, päihteitä ja ties mitä muita haasteita, joissa nuori tarvitsee tukea ja apua. Turvatalo on osoittanut vuosien varrella toimintansa luotettavuuden. Korkealla ammattitaidolla ja matalan kynnyksen saavutettavuudella on iso merkitys palvelun toimivuuteen. Sen tarpeellisuus on todistettu monesti. Se, että järjestö toimii vakuuttavasti alalla ja yhteistyössä viranomaistoimijoidenkin kanssa, turvaa palvelun jatkuvuuden ja antaa oikeutuksen jo sellaisenaan toiminnal- leen. Yhteiskunnan tukema ja käyttämä palvelu kestää tarkastelun myös hinta-laatusuhteen osalta. Turvatalot ovat yksilön kannalta inhimillisesti, mutta myös yhteiskunnan kannalta äärettömän tärkeitä. Toiminta ei ole massiivista, eikä rutiinisuorituksia, vaan onneksemme ihmislähtöistä ja asiakkaan tarpeet huomioiva erinäisine ratkaisuvaihtoehtoineen. Heli Paasio kansanedustaja, Nuorten turvatalon ohjausryhmän jäsen Turku Yhteistyökumppaneille annettiin vapaa sana verkkokyselyssä liittyen Nuorten turvatalojen tulevaisuuteen ja tämänhetkiseen työhön. Tässä muutamia vastauksia: Kommentteja turvatalotyöstä: Kiitos maalaisjärjestä ja turvallisesta lämmöstä kohtaamisissanne nuorten ja perheiden kanssa. Turvatalon palvelujen parempi hyödyntäminen on pitkälti kunnan valmiuksista kiinni; myös kunnan päässä tarvitaan tehokkaampaa ohjausta ja tarpeiden tarkempaa määrittelyä. Lämmöllä suosittelen kaikille nuoren kanssa kamppaileville, sekä keskusteluseuraa tarvitseville SPR:än Nuorten turvataloa. Äiti Mitä odotat turvatalolta tulevaisuudessa? Että turvatalo ja sen toiminta on vapaasti tavoitettavissa jatkossakin, että toiminta säilyy vapaaehtoisuuden ja virallisen toiminnan välimaastossa täydentäen kunnallista toimintaa. Hyvän ja laadukkaan työn jatkumista - edelleen hyvää ja suoraa keskusteluyhteyttä - mahdollisuutta vastata edelleen kunnan muuttuviin palvelutarpeisiin

12 Läsnäolo On todella antoisaa olla vapaaehtoisena ja seurustella nuorten kanssa, tutustuu eri kulttuureihin ja erilaisiin lähtökohtiin. Nuoret ovat niin erilaisia, toisten kanssa jutellaan niitä näitä ja toisten kanssa pelataan. Jotkut ovat huoneissaan lukemassa. Lopetan homman sitten kun nuoret sanovat, että fossiilin tekarit lonksuu, toivon et siihen menee vielä aikaa. Masa, vapaaehtoinen vuodesta 1996 Kuulin turvatalotoiminnasta vuonna 1995 ja ajattelin tulla katsomaan ja kokeilemaan miltä se tuntuu. Toiminta on ollut alusta pitäen mielenkiintoista ja jäin heti koukkuun. Turvatalolla minulla on elävä kontakti nuoriin, joilla on heille ajankohtaiset elämän asiat ja ongelmat pinnalla. Tässä minä olen vanhentunut turvatalon mukana. Vapaaehtoistyö on tullut osaksi minun elämäntapaa. Riitta, vapaaehtoinen vuodesta 1995 SOSIAALISET TULOKSET Vapaaehtoiset Voi miten mielenkiintoisia keskusteluja nuorten kanssa käydään. Turvatalotoiminta on avannut minulle ovet aivan eri maailmaan missä työelämässäni elän. On etuoikeus saada viettää illan viikossa Nuorten turvatalolla olevien teinien kanssa. Ykä, vapaaehtoinen vuodesta

13 Vapaaehtoiset Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli turvatalotoiminnassa. Vapaaehtoinen ja palkattu työntekijä työskentelevät työparina iltaisin ja öisin. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana myös muussa nuorten kanssa toteutettavassa toiminnassa. Tilikauden aikana turvataloissa työskenteli n. 250 vapaaehtoista. Verkkokysely lähetettiin 245 vapaaehtoiselle ja vastauksia saatiin 85 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 35. Vapaaehtoisten tarinoita vapaaehtoistyön merkityksellisyydestä heille itselleen saatiin 14 kpl. Vapaaehtoisten kokemukset vapaaehtoistyöstä turvataloilla olivat varsin myönteisiä ja toimintaan turvataloissa ollaan tyytyväisiä. Toiminta antoi lähes kaikille sisältöä elämään. Vapaaehtoiset kokivat olleensa nuorille avuksi ja vaikutta- neensa positiivisesti myös nuorten hyvinvointiin. Samoin he kokivat omalla toiminnallaan olevan yhteiskunnallista vaikutusta. Hyvä tuki, neuvonta ja ohjaus ovat edellytys vapaaehtoisen työn onnistumiselle. Melkein kaikki vapaaehtoiset kokivat saaneensa itselleen riittävästi tukea ja ohjausta. Turvatalon koulutustarjontaan vapaaehtoiset ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä. He kokivat itsensä myös arvostetuksi ja tervetulleiksi turvatalolle. Välitöntä palautetta turvatalotoiminnassa koki saavansa hieman yli puolet vapaaehtoisista. Sen sijaan melkein kaikki kokivat voivansa antaa välitöntä palautetta työntekijälle. Puolet vapaaehtoisista kokee voivansa vaikuttaa myös turvatalotoiminnan sisältöön. Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ovat voineet olla avuksi ja vaikuttaa TAVOITE TULOS MITEN MENI? Vapaaehtoistoiminta on minulle omiaan ja sellainen jossa voin omalla pienellä panoksella, läsnäololla ja antamisella vaikuttaa monen ihmisen elämään. Mikä tärkeintä annan nuorelle ihan normaalia yhdessäoloa. Vapaaehtoistoiminta on antanut minulle paljon, esimerkiksi tunnetta että teen jotain arvokasta. Jaana vapaaehtoinen vuodesta Vapaaehtoistyö on merkityksellistä vapaaehtoiselle Vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä elämääni 80% 96% * * * Koen, että voin olla Nuorten turvatalossa nuorelle avuksi 80% 89% * * * Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalossa nuoren hyvinvointiin 80% 88% * * * Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalotoimintaan 80% 58% * Koen, että toiminnallani Punaisen Ristin vapaaehtoisena on yhteiskunnallista vaikutusta 80% 91% * * * Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta tukea ja ohjausta 80% 86% * * * Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta koulutusta 80% 78% * Koen, että olen arvostettu ja tervetullut turvatalotoimijaksi 80% 94% * * * Saan Nuorten turvatalotoiminnassa välitöntä palautetta 80% 66% * Voin antaa Nuorten turvatalotoimintaan palautetta (mm. välitön palaute henkilökunnalle) 80% 84% * * * Tarinoita siitä, miten vapaaehtoistyö antaa sisältöä vapaaehtoisen elämään * * * Vapaaehtoistyön määrä Vertailu minimi- Minimitaso tasoon ja 36833h kokonaisvolyymiin Kokonaisvolyymi 39916h * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 24 25

14 "Olen ylpeä laajasta ja toimivasta yhteistyöverkostostamme. On ilo auttaa yhdessä perheitä! Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta 1998 Ammattitaito SOSIAALISET TULOKSET Työntekijät Työntekijän kanssa olen voinut pohtia, mistä mikin tunne tulee ja mistä se johtuu. Tyttö 26 27

15 Työntekijät Sosiaalisen tilinpidon avulla haluttiin selvittää myös palkatun henkilökunnan kokemuksia turvatalojen mahdollisuudesta vaikuttaa nuorten ja perheiden elämäntilanteen paranemiseen ja avun tarjoamiseen. Kyselyn avulla selvitettiin myös heidän kokemuksiaan turvataloista työpaikkana sekä sen tarjoamista työskentelyedellytyksistä. Kysymyksissä selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä asiakastyöstä, yhteistyöstä, johtamisesta ja työn vaatimuksista. Kyselyyn vastasi 31 työntekijää ja vastausprosentiksi muodostui 84. Kaikki työntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että turvataloissa tehtävällä työllä on vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin, siitä että apua on voitu antaa välittömästi ja että asiakkaita on kohdeltu kunnioittavasti. Lisäksi työntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö eri tahojen kanssa on aktiivista. Lähes kaikki työntekijöistä olivat sitä mieltä, että turvatalon työmenetelmin työtä voitu tehdä tehokkaasti. Turvatalojen työyhteisössä koettiin olevan työtoveria arvostava ilmapiiri jossa Punaisen Ristin periaatteet toteutuvat. Työn vaatimusten koettiin vastaavan ammattitaitoa ja työ tarjoavan oppimismahdollisuuksia. Esimiestyön ja johtamisen koettiin tukevan työssä onnistumista. Nuorten turvatalojen työntekijät voivat työssään vaikuttaa nuorten ja perheiden hyvinvointiin TAVOITE TULOS MITEN MENI? Nuorten turvatalojen toiminta on tuloksellista Nuorten turvataloihin hakeutuu asiakkaita, joita turvatalotyön menetelmin voidaan auttaa tehokkaasti 80% 94% * * * Nuorten turvatalo tekee aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa 80% 100% * * * Nuorten turvatalossa tehdyllä työllä on tosiasiallista vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin 80% 100% * * * "Tuntuu hyvältä, että tässä työssä voi auttaa nopeasti." Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta 2004 "On palkitsevaa nähdä kuinka lyhyessä ajassa perheen hyvinvointi kasvaa." Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta Turvatalotyön rakenteet tukevat työssä onnistumista Nuorten turvataloissa apu voidaan antaa välittömästi 70% 100% * * * Esimiestyö ja johtaminen tukevat työssä onnistumista 70% 87% * * * Työni vaatimukset vastaavat ammattitaitoani 70% 94% * * * Teen työssäni oikeita asioita 80% 97% * * * Työni tarjoaa minulle oppimismahdollisuuksia 80% 100% * * * Nuorten turvatalon ilmapiiri on positiivinen ja kunnioittava Asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti 80% 100% * * * Nuorten turvatalossa on työtovereita arvostava kulttuuri 80% 94% * * * Nuorten turvatalossa toteutuvat Punaisen Ristin periaatteet 100% 94% * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 28 29

16 Tilintarkastajan lausunto Nuoret arvostavat aivan valtavasti vapaaehtoisia. Tietysti pitävät ihan hulluina, koska kuka nyt ilmaiseksi hengailisi laittamassa joillekin vieraille ihmisille ruokaa, kun parempaakin tekemistä varmasti olisi. Anna, vapaaehtoinen vuodesta 2001 TILINTARKASTUSLAUSUNTO SOSIAALISESTA TILINPÄÄTÖKSESTÄ SPR Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpäätös Olen tarkastanut SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 08/ /2013 (17kk). Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon sosiaalisesta tilinpäätöksestä. Tilintarkastus on suoritettu hyvän sosiaalisen tilintarkastuksen tilintarkastustavan (SoT ) mukaisesti. Olen tarkastanut sosiaalisen tilinpidon prosessia, budjettia, kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen sisältöä ja esittämistapaa riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei sosiaalinen tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. SPR Nuorten turvatalojen sosiaaliset tulokset on esitetty sosiaalisen budjetin mukaisesti. Sosiaalisessa tilinpidossa on hyvä aina varmistaa, että sosiaalinen budjetti sisältää kaikki kyseisen tilikauden olennaiset sosiaaliset tavoitteet ja että jokainen indikaattori vastaa tavoitetta. Tämän varmistamiseen kannattaa käyttää ennen budjetin hyväksymistä apuna sosiaalista tilintarkastajaa. Budjetti on hyvä laatia ja hyväksyä ennen tilikauden alkamista. Tarkistaessani SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon olen todennut, että sosiaalinen tilinpito on toteutettu järjestelmällisesti ja noudattaa hyvin sosiaalisen tilinpidon SoT -menetelmää. Jokaiselle ilmoitetulle tulokselle löytyy indikaattorin vahvistava tosite. Sosiaalisesta tilinpäätöksestä tarkastetut tulokset vastasivat yhdenmukaisesti tositemateriaalia. Tilitarkastuksessa olen havainnut joitain asioita, joita olisi hyvä kehittää seuraavalla tilikaudella. Ne on kirjattu erilliseen SPR Nuorten turvataloille toimitettuun liitteeseen. Sosiaalinen tilintarkastus antaa riittävän perustan sanoa, että tehty sosiaalinen tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisesta tuloksesta. Sosiaalinen tilinpäätös voidaan vahvistaa kyseiseltä tilikaudelta. Porissa 8. päivänä huhtikuuta 2014 Tytti Laine SoT sosiaalinen tilintarkastaja SoT sosiaalisen tilinpidon kehittäjä, kouluttaja ja konsultti, Develooppi Oy Develooppi Oy

17 Liite 2 Tulo- ja lähtölomake ID Numero ID Nimi: NIMI: MERKITSE VIIVALLE RASTI MIELESTÄSI SOPIVAAN KOHTAAN! Muutos nuoren ja perheen tilanteessa ennen ja jälkeen turvatalon palvelun Muiden perheenjäsenten kokemus / Huoltaja MERKITSE VIIVALLE RASTI MIELESTÄSI SOPIVAAN KOHTAAN! TULOTILANNE ALKUHAASTATTELUN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET: Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? Miten koulussa menee? Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? - Miten koulussa menee? (perheenjäsenen arvio nuoren koulunkäynnistä) LOPPUHAASTATTELUN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET: Miten minulla itselläni menee? LÄHTÖTILANNE Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? Miten kotona menee? - Miten koulussa menee? Suosittelisitko turvatalon palvelua muille? Kyllä Ei Miten koulussa menee? (perheenjäsenen arvio nuoren koulunkäynnistä) Suosittelisitko turvatalon palvelua muille? Kyllä Ei 32 33

18 Liite 2 Yhteistyölomake Liite 4 Kysely vapaaehtoisille Vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä elämääni YHTEISTYÖSUHDE Nuorten Turvatalo / Palaute En kokenut tulleeni kuulluksi, minua ei arvostettu eikä ymmärretty. Tunsin tulleeni kuulluksi, minua ymmärrettiin ja arvostettiin. Koen, että voin olla Nuorten turvatalossa nuorelle avuksi Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalossa nuoren hyvinvointiin Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalotoimintaan Koen, että toiminnallani Punaisen Ristin vapaaehtoisena on yhteiskunnallista vaikutusta Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta tukea ja ohjausta Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta koulutusta Ei puhuttu siitä mistä olisin halunnut puhua. Puhuttiin siitä, mistä oli tärkeää puhua. Koen, että olen arvostettu ja tervetullut turvatalotoimijaksi Saan Nuorten turvatalotoiminnassa välitöntä palautetta Voin antaa Nuorten turvatalotoimintaan palautetta (mm. välitön palaute henkilökunnalle) Tapaamisen aikana jäi jotain puuttumaan. Liite 3 Kysely yhteistyökumppaneille Kaiken kaikkiaan tämänpäiväinen tapaaminen oli minulle antoisa. Turvatalo tuottaa palvelut luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla Nuorten syrjäytymistä on kyetty ehkäisemään turvatalotyöllä Kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta Turvatalo on meille tärkeä yhteistyökumppani Turvatalon palvelut ovat sellaisia, mitä tarvitaan Mitä odotat Nuorten turvatalolta tulevaisuudessa? Kommenttejasi Nuorten turvatalotyöstä Liite 5 Kysely henkilöstölle Nuorten turvataloihin hakeutuu asiakkaita, joita turvatalotyön menetelmin voidaan auttaa tehokkaasti Nuorten turvatalo tekee aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa Nuorten turvataloissa apu voidaan antaa välittömästi Nuorten turvataloissa asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti Nuorten turvataloissa on työtovereita arvostava kulttuuri Nuorten turvataloissa toteutuvat Punaisen Ristin periaatteet Esimiestyö ja johtamien tukevat työssä onnistumista Työni vaatimukset vastaavat ammattitaitoani Teen työssäni oikeita asioita Koen, että Nuorten turvataloissa tehdyllä työllä on tosiasiallista vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin Työni tarjoaa minulle oppimismahdollisuuksia 34 35

19 nuortenturvatalo.fi HELSINKI Uudenmaankatu 32 A 6, Helsinki VANTAA Rekolan kartano, Sairaalakatu 3, Vantaa ESPOO Läkkisepänkuja 2 A 14, Espoo TAMPERE Hämeenkatu 22 C 4krs., Tampere TURKU Yliopistonkatu 24 A 21, Turku

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Outi Kaljunen (toim.) NEPSY KÄSIKIRJA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 3/2011 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 3/2011 Outi Kaljunen (toim.) NEPSY

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta?

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Selvitys POP-hankkeseen Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Seutulantie 3-5 A 04400 Järvenpää Y-tunnus 1765926-6 Sinikka Olmiala

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä. Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi. Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen Pesäpuun kuulumiset 2/2008 Sukulaissijaisperheet ovat keskivertoperheitä Sukulaisesta sijaisvanhemmaksi Sijaisvanhemmat tarvitsevat tukea arkeen PRIDE-valmennus kehitysvammatyön näkökulmasta Perhehoidon

Lisätiedot

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja

Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana. Paja Tampereen NMKY:n ja seurakuntayhtymän Messinpaja nuorten tukijana Paja 1 Miksi kukaan ei ole koskaan puhunut mulle asioita, joita te puhutte?, kysyin. Parikymmentä vuotta elämää elettynä vail la aikuisen

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN

ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN Marjo Aittokallio Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot