Sosiaalinen tilinpäätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen tilinpäätös"

Transkriptio

1 Sosiaalinen tilinpäätös

2 Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon budjetti 9 SOSIAALISET TULOKSET Nuoret ja perheet Nuoret ja perheet ovat saaneet apua kriisi- ja pulmatilanteissaan Nuorten ja perheiden kertomuksia kokemuksistaan Nuorten turvatalossa Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena Punaisen Ristin keskeinen kotimaan avun toimintamuoto on jo yli kaksikymmentä vuotta ollut avun tarjoaminen nuorille ja perheille Nuorten turvatalojen kautta. Tällä hetkellä nuoret ovat vahvasti polarisoituneet hyvinvoinnin suhteen ja tästä on myös paljon keskusteltu julkisuudessa. Huostaanotot ovat lisääntyneet ja yläkouluikäisten huostaanotot kasvavat nopeimmin. Lisäksi nuorten yksinäisyys on kasvava psyykkinen ja sosiaalinen ongelma. Nuorten mielenterveydenhäiriöt ovat yleisiä; tutkimusten mukaan niistä kärsii noin joka viides nuori. Turvataloissa nuoret ottaa vastaan perhetyön ammattilaisten ja vapaaehtoisten muodostama työryhmä. Osa turvataloille tulleista nuorista yöpyy turvataloissa, osalle riittävät muut turvatalojen tarjoamat palvelut. Turvatalotyön tarkoituksena on vastata nopeasti ja joustavasti nuorten ja perheiden tarpeisiin. Uskomme, että motivaatio muutokseen on suurin juuri silloin kun apua haetaan. Näin tuloksetkin ovat parhaat mahdolliset. Tavoitteena on ennaltaehkäisevällä työskentelyllä tukea nuoria ja heidän perheitään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja estää näin nuorten syrjäytymistä. Kiitämme kaikkia Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon prosessiin osallistuneita. Teimme tämän yhdessä ja ilolla! Tilikausi Työryhmä Erja Anttila, Pentti Savolainen ja Anne-Maria Pitkänen Tiedonkeruu Nuorten turvatalojen henkilökunta Kielenhuolto Paula Paukku Ulkoasu ja taitto Tanja Tervonen Valokuvat Pietari Hatanpää Kuvitukset Shutterstock Repro Takomo Tuotanto Oy Paino T-Print Suomen Punainen Risti 2014 ISBN Yhteiskunta Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin Asiantuntijalausunnot Nuorten turvatalotyöstä Vapaaehtoiset Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ovat voineet olla avuksi ja vaikuttaa Vapaaehtoisten kertomuksia kokemuksistaan Nuorten turvatalossa Työntekijät Nuorten turvatalojen henkilöstö voi työssään vaikuttaa nuorten ja perheiden hyvinvointiin Tilintarkastajan lausunto 30 Liitteet Liite 1 Tulo- ja lähtölomake Liite 2 Yhteistyölomake 34 Liite 3 Kysely yhteistyökumppaneille 34 Liite 4 Kysely vapaaehtoisille 35 Liite 5 Kysely henkilöstölle 35 Useimmiten nuoret kertovat turvataloon hakeutumiseensa syyksi perheessä esiintyvät pulmat ja ristiriidat. Usein keskusteluyhteys vanhempiin on heikko. Viime vuosina myös nuorten mielenterveydenpulmat, väkivalta ja asunnottomuus ovat tulosyinä lisääntyneet. Tämä sosiaalinen tilinpäätös on ensimmäinen, joka turvataloissa tehdään. Sen tarkoituksena on koota tietoa palvelujemme laadusta ja toimintamme vaikuttavuudesta. Halusimme myös selvittää, mitä vapaaehtoistyö merkitsee ja mitä se antaa suurelle vapaaehtoisjoukollemme ja miten vaikuttavaksi palkattu henkilökunta kokee työnsä. Saamamme tulokset ovat rohkaisevia. Sekä nuoret, vanhemmat että yhteistyökumppanit kertovat toimintamallimme tehokkuudesta. Nopea ja joustava apu on ollut avainasemassa nuorten ja perheiden elämäntilanteiden positiivisissa muutoksissa. Vapaaehtoiset kertoivat voivansa vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja saavansa näin sisältöä elämäänsä. Toivomme, että tämä julkaisu on kiinnostavaa luettavaa niin nuorille, heidän vanhemmilleen kuin yhteistyökumppaneillemmekin. Erja Anttila Turvatalotoiminnan johtaja 2 3

3 Tuntui, että ensimmäistä kertaa minut otettiin tosissaan ja minua haluttiin kuulla. Tyttö Nuorten turvatalotoiminta Nuorten turvatalot toimivat Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Turvatalo on tarkoitettu vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Yhteyttä turvataloon voi ottaa kuka tahansa perheenjäsen tai läheinen. Keskeiset palvelut ovat perhetyö, kriisimajoitus sekä puhelinneuvonta. Muita palveluita ovat: itsenäistymisen tuki, näpistelykeskustelut, läheisneuvonpito ja nettiauttaminen. Turvataloissa kokoontuu myös nuorten ryhmiä nuoria oli turvatalojen palveluissa yhteensä 663. Suurin osa nuorista hakeutuu turvataloon perheen vuorovaikutuspulmien vuoksi. Punainen Risti, RAY ja kunnat rahoittavat yhdessä toimintaa. Ohjenuoranani Turvatalossa toimimisessa on rento ja molemmin puolin kunnioittava meininki. Haluan olla nuorille heidän arjessaan auttava, luotettava aikuinen. Krisse, vapaaehtoinen vuodesta

4 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta Läheisillemme monille tämä tuli aivan puskista. Kaikki vain hokivat että teillähän on niin hyvä perhe jne... Niin itsekin koen ja nyt tiedän että apua voi hakea ja saada "normaalikin perhe", ei tarvitse olla väkivaltaa, alkoholiongelmaa tms. Paljon olen tätä meidän kokemaamme kertonut milloin kenellekin täysin häpeilemättä, päinvastoin ylpeänä siitä että todellakin tämä auttoi! Äiti Punaisen Ristin Nuorten turvatalot auttavat nuoria ja heidän perheitään elämän pulmatilanteissa. Turvataloon voi hakeutua omasta aloitteesta, silloin kun nuori tai joku hänen perheestään tuntee tarvitsevansa ulkopuolista apua ja tukea. Nuoren ja perheen asiakkuus perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Asiakkuuteen ohjaavat myös nuorten kanssa toimivat viranomaiset ja muut toimijat. Nuorelle ja hänen perheelleen palvelut ovat maksuttomia. Palvelut ovat arkisin saatavilla ympäri vuorokauden ja viikonloppuisin iltaisin ja öisin. Avun saa välittömästi ja ilman jonotusta. Mikään pulma ei ole liian pieni. Oma halu ja tarve elämän solmukohtien avaamiseen riittävät. Nuori itse luo työskentelyn tavoitteet, mutta perhe kytketään aina tiiviisti mukaan työskentelyyn. Syyllisiä ei etsitä. Sen sijaan etsitään keinoja, joilla kaikkien elämäntilannetta voidaan helpottaa. Tavoitteena on auttaa arjessa selviytymisessä ja antaa lisää valmiuksia elämän haasteiden kohtaamiseen. Turvatalojen työskentelyssä yhdistyvät ammatillinen työ sekä koulutettujen vapaaehtoisten antama tuki ja huolenpito. Työntekijät ja vapaaehtoiset eivät ole viranomaisia. Toimiva yhteistyö eri viranomaisten kanssa mahdollistaa kuitenkin hyvän auttamistyön. Kaikessa työskentelyssä toimivat ohjenuorana Punaisen Ristin periaatteet ja asiakkaiden kunnioittaminen. 6 7

5 Nuorten turvatalon sosiaalisen tilinpidon budjetti Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon prosessi käynnistyi vuonna Tavoitteena oli löytää käyttöön menetelmä, jonka avulla voidaan selkeästi ja helppolukuisesti osoittaa turvatalotoiminnan vaikutuksia ja samalla esitellä itse toimintaa. Nuorten, perheiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksien systemaattinen kerääminen ja niiden käyttäminen toiminnan vaikutusten arvioinnissa muodostui keskeiseksi työkaluksi. Samalla tärkeäksi muodostui turvatalotoimijoiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden näkemysten esiin tuominen. Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpito sisältää neljä eri pääluokkaa. Tilikausi kesti elokuun alusta 2012 joulukuun loppuun Tavoitteenamme oli selvittää toimintamme vaikutuksia sekä perheen että yhteiskunnan tasolla. Halusimme myös arvioida toimintaamme vapaaehtoistyön kautta osana kansalaisyhteiskuntaa. Selvitimme myös turvatalojen työntekijöiden kokemuksia toiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan. Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpäätös rakentuu kyselyille ja tarinoille. Kyselyistä julkaistaan tässä tilinpäätöksessä yhteenvedot ja sosiaalisen tilinpidon budjetin mukaiset tulokset. Kyselylomakkeet löytyvät julkaisun liitteistä. Tarinoista julkaistaan kuvaavat otokset virke- tai kappalelainauksin. Nuorten turvatalojen yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset vastasivat heille suunnattuihin kyselyihin kohtuullisen aktiivisesti ja vapaaehtoiset kertoivat mielellään tarinansa ja vapaaehtoistyön vaikutuksista elämäänsä. Tärkeimmän kohderyhmämme nuorten ja heidän perheidensä osalta aineiston kerääminen osoittautui haastavimmaksi. Vaikeassa elämäntilanteessa kyselyyn vastaaminen tai palautteen antaminen koettiin toissijaiseksi ja se jäi usein saamatta. Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely Sosiaalinen tilinpito (SoT) on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseen ja kehityksen seuraamiseen. Tulosten avulla on mahdollista kehittää toimintaa, raportointia ja seurantaa sekä valottaa organisaation yhteiskunnallisia ja sosiaalisia merkityksiä. Sosiaalinen tilinpito tarkoittaa tietyn ajanjakson tarkasti ja etukäteen määriteltyjen odotus- ten säännöllistä seurantaa ja tulosten ulkoisesti tarkastettua kokonaisvaltaista raportointia. Sosiaalisen kirjanpidon ja tilintarkastuksen prosessin kautta organisaatio ymmärtää vaikutuksensa ympäröivään yhteisöön ja hyödynsaajiinsa sekä rakentaa vastuullisuutta osallistamalla avainsidosryhmänsä toimintaansa. 8 Epätoivoisesti soitin teille punaisen ristin toimistoon. Minulle sanottu tervetuloa ihan mukavasti ja ystävällisesti ja se sai minut ilahtumaan. Kävin teidän toimistossa ja sain teiltä paljon hyviä neuvoja ja toivuttavuus. En ole ikinä nähnyt noin hyviä ja ystävällisiä työntekijöitä kuin punaisen ristin työntekijät, sen aika kun olin turvatalolla sain aina henkisesti ja fyysisesti tukea teistä ja olin niin iloinen ja kiitollinen. Poika Käsitteet Sosiaalinen tilinpito on tietyn ajanjakson tavoitteiden toteutumisen seuranta- ja raportointijärjestelmä Budjetissa määritellään etukäteen organisaation yhteiskunnallisen ja sosiaalisen toiminnan tavoitetasot. Budjetti on myös suunnitelma tililuokista ja indikaattoreista eli mittareista. Budjetti jaetaan tililuokkiin, jotka muodostavat toisiinsa liittyviä sosiaalisten tavoitteiden kokonaisuuksia. Indikaattoreilla, eli mittareilla, seurataan sosiaalisen tavoitteen saavuttamista. Indikaattoreille määritellään tavoitetasot. Tilinpäätös kootaan sosiaalisen tilikauden jälkeen ja sen avulla esitellään tilikauden tulokset. Tilikausi on sosiaalisen tilinpidon ajanjakso, jonka aikana kirjanpitoon kerätään tietoa. Mittausvälineitä ovat esimerkiksi kyselyt, haastattelut, tilastotiedot, tapauskuvaukset tai muut kirjanpitosuunnitelmassa määritellyt tiedonkeruumenetelmät. Sosiaalinen tavoite on tila, johon pyritään. Esim. Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Kirjanpito on työvaihe, jossa kerätään tavoitteita mittaavia tietoja ja kootaan talteen tositteet, joilla todistetaan organisaation sosiaaliset tulokset. Sosiaalisen tilinpäätöksen tarkastaa ulkopuolinen ja puolueeton tilintarkastaja. 9

6 Välitön apu Perheemme ajautuessa ensimmäiseen kriisiin nuoren kanssa, olin tietämätön, mistä saisin apua. Soitin silloin sosiaalipäivystyksen numeroon ja kerroin hädästäni. Sieltä osattiin hienosti ohjata minut ottamaan yhteyttä Nuorten turvataloon. Se oli perheemme kannalta ratkaiseva apu. Otettuani sinne yhteyttä, saimme heti apua: miten toimia ja neuvoja, miten lähdemme kriisiä purkamaan. Nuoremme sai turvallisen paikan, jossa sai irrottautua perheestä hetkeksi miettimään, mitä oli tehnyt, ja miksi perheemme ihmissuhteet olivat yht`äkkiä aivan solmussa. Saimme aikoja sekä äidille, että tyttärelle erikseen ja vielä yhteisen ajan, jossa myös isä oli mukana. Näissä tapaamisissa pääsimme puhumaan tapahtuneesta, omista tunteista sekä siitä, miten haluaisimme tilanteen korjata. Se mikä henkilökohtaisesti oli suurin apu minulle oli se, miten hienosti henkilökunta osasi tehdä oikeanlaisia kysymyksiä. Niiden kautta tuli pohdittua tilannetta monelta kantilta ja jotenkin mittasuhteet tapahtuneeseen loksahtivat kohdalleen. On hienoa, että meillä on tällainen apu tarjolla ja keiken lisäksi vielä maksutta. Nykyään minulla on puhelimessa tallennettuna Nuorten turvatalon numero, koska se luo tietynlaista turvaa ja toivoa siitä, että vaikka mitä ongelmia tulisi, niin minulla on apu lähellä. Äiti 10 SOSIAALISET TULOKSET Nuoret ja perheet Olemme edistyneet pikkuhiljaa äidin kanssa. Kun asioita käsittelee rauhallisesti neutraalilla maaperällä ja läsnä on kolmas osapuoli, pystymme keskusteluun. Tyttö 11

7 Nuoret ja perheet Turvatalojen tavoitteena on kasvattaa nuoren ja hänen perheensä itsetuntemusta ja voimavaroja, parantaa nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen hahmottamista ja vastuuta omasta ja perheen hyvinvoinnista sekä lisätä heidän toiveikkuuttaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi turvataloissa tarjotaan nopeaa, matalan kynnyksen apua nuorille ja perheille kriisi- ja pulmatilanteissa. Tässä tililuokassa tarkastellaan sitä, miten hyvin olemme tässä onnistuneet. Tavoitteena oli, että nuorten ja perheiden elämäntilanteet ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan ja että yhteistyö koettiin myönteisenä. Nuoria ja hänen vanhempiaan haastateltiin sekä ennen että jälkeen asiakkuuden. Nuoria haastateltavia oli 65 ja vanhempia 28. Lisäksi tapaamisten jälkeen sekä nuoret että vanhemmat arvioivat tapaamista. Näitä arvioita kerättiin 289 kpl. Molemmat arvioinnit tehtiin käyttäen asteikkoa yhdestä kymmeneen. Arvioitaessa toiminnan tuloksellisuutta nuori ja vanhemmat merkit- sivät asteikolle oman kokemuksensa elämäntilanteestaan ennen ja jälkeen turvatalopalvelun. Erotuksesta saatiin lukema, joka kuvaa kokemusta palvelun tuloksellisuudesta. Toisella asteikolla mitattiin nuorten ja vanhempien kokemusta yhteistyön sujuvuudesta; ovatko he tulleet kuulluiksi, onko tapaamisissa puhuttu heille tärkeitä asioista ja ovatko tapaamiset olleet antoisia. Saatujen tulosten mukaan sekä nuorten että perheiden elämäntilanteet paranivat selvästi. Suurin osa nuorista kertoi elämäntilanteensa kohentuneen. Melkein kaikki kokivat, että kotona on tapahtunut positiivista kehitystä. Lähes kaikki vanhemmat arvioivat oman elämäntilanteensa ja perhe-elämän muuttuneen positiivisempaan suuntaan. Nuoren koulunkäynnissä ei sen sijaan ollut tapahtunut tavoitteiden mukaista muutosta parempaan. Nuoret ja vanhemmat arvioivat myös tulleensa varsin hyvin kuulluksi tapaamisissa turvatalolla. He kokivat, että niissä puhuttiin oikeista ja tärkeistä asioista. Sekä nuoret että vanhemmat suosittelisivat palvelua myös muille. Nuoret ja perheet ovat saaneet apua kriisi- ja pulmatilanteissaan TAVOITE TULOS MITEN MENI? Tilanne nuoren ja perheen elämässä on muuttunut positiiviseen suuntaan Nuoret: Elämäntilanne on parantunut 80% 82% * * * Nuoret: Kotona menee paremmin 80% 89% * * * Nuoret: Koulussa menee paremmin 80% 74% * Vanhemmat: Elämäntilanne on parantunut 80% 93% * * * Vanhemmat: Kotona menee paremmin 80% 86% * * * Vanhemmat: Nuorella menee paremmin koulussa 80% 68% * Tyttäreni kriisimajoituksessa ollut viikon breikki teki niin hyvää koko perheelle. Jokainen joutui vähän miettimään omaa asennettaan ja kun kaikki olivat samaa mieltä siitä että näin ei ole hyvä olla, halu muuttaa tilannetta oli kova. Äiti Nuori ja perhe ovat kokeneet yhteistyön Nuorten turvatalon kanssa myönteisenä (Asteikolla 1 10) Tunsin tulleeni kuulluksi, ymmärretyksi ja arvostetuksi 8 8,76 * * * Puhuttiin mistä oli tärkeä puhua 8 8,75 * * * Tapaaminen oli kaiken kaikkiaan antoisa 8 8,44 * * * Nuori / perhe suosittelisi palvelua muille Nuoret: Suosittelisin palvelua muille 80% 95% * * * Vanhemmat: Suosittelisin palvelua muille 80% 100% * * * Nuoren ja perheen omakohtaisia tarinoita siitä, miten heidän tilanteensa ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan Nuorten turvatalojen ansiosta 4 16 * * * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 12 13

8 Kumppanuus Kun sitten lopulta päädyin Turvatalolle, tuntui, että niin paljon oli jo tapahtunut ja mennyt, etten tiennyt, mistä enää aloittaa. Aika ja yksinäisyys olivat tehneet tehtävänsä. Olin väsynyt, eikä ajatus uudesta ihmisestä tuntunut ollenkaan houkuttelevalta. Olin pärjännyt yksinkin, miksi pyytää tässä vaiheessa enää apua. Kaikki tuntui kuitenkin olevan yhtä tyhjän kanssa, joten miksipä ei eihän siellä olisi pakko jatkaa käyntejä, niin minulle luvattiin. Avasin ensimmäistä kertaa sydäntäni kunnolla jo heti ensimmäisellä kerralla. Yllätyksekseni minua kuunneltiin loppuun asti. Kysyttiin juuri ne oikeat kysymykset, ja silti jätettiin ne aremmat vielä syrjään. Koottiin kokonaistilannetta ilman syyttelyä ja nurkkaan ahdistamista. Tyttö SOSIAALISET TULOKSET Yhteiskunta Täällä mä sain asiat järjestykseen, ja opin näkee, et se voi olla jatkossakin niin. Tyttö 14 15

9 Yhteiskunta Nuorten turvatalojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitattiin verkossa toteutetun sidosryhmäkyselyn sekä pyydettyjen asiantuntijalausuntojen avulla. Tarkoituksena oli selvittää, miten turvatalot ovat työllään vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin yhteistyötahojensa ja muutamien asiantuntijoiden mielestä. Kyselyn kohderyhmä oli sama kaikilla paikkakunnilla: lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät, joillakin paikkakunnilla myös johtavat aikuissosiaalityöntekijät, sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtavat sosiaalityöntekijät sekä johtavat virkamiehet, jotka toimivat esittelijöinä avustuspäätöksenteossa. Kysely lähetettiin 55 henkilölle ja vastauksia saatiin 39 kpl. Vastausprosentti oli 71. Yhteistyökumppaneista suurin osa oli sitä mieltä, että turvatalot tuottavat palvelut luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Sama määrä vastaajista uskoi, että nuorten syrjäytymistä on voitu estää turvatalotyön keinoin. Hieman yli puolet vastaajista kertoi, että kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta. Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että turvatalojen palveluja tarvitaan ja lähes kaikki vastaajat kertoivat, että turvatalo on heille tärkeä yhteistyökumppani. Nuorten turvatalot ovat vaikuttaneet nuorten ja perheiden hyvinvointiin TAVOITE TULOS MITEN MENI? Turvatalon ehdoton vahvuus oli sen tavoitettavuus ja nopea asioihin tarttuminen sekä niiden loppuun vieminen. Sain keskusteluapua ja turvallisen tunteen lapsen ollessa Turvatalossa. Äiti Yhteistyökumppaneiden näkemykset Nuorten turvatalotyöstä Turvatalo tuottaa palvelut luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla 80% 87% * * * Nuorten syrjäytymistä on kyetty ehkäisemään turvatalotyöllä 80% 85% * * * Kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta 80% 51% * Turvatalo on meille tärkeä yhteistyökumppani 80% 97% * * * Turvatalon palvelut ovat sellaisia, mitä tarvitaan 80% 100% * * * asiantuntija- tai päättäjälausuntoa Nuorten turvatalotoiminnan vaikutuksista * * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 16 17

10 Luotettava yhteistyökumppani Turun kaupunki on käyttänyt Punaisen Ristin Nuorten turvatalon palveluja liki kaksikymmentä vuotta. Hyvinvointitoimiala on avustanut Nuorten turvataloa vuosittain erikseen myönnettävällä avustuksella. Kuntien lastensuojelussa ovat viime vuosina näkyneet vahvasti nuorten, murrosikäisten ja myös esimurrosikäisten vaikeat elämäntilanteet. Kuntien, näin myös Turun, oma lastensuojelun resurssi ei ole riittävä kaikkeen tarvittavaan lastensuojelun avohuollon tukeen eikä etenkään ehkäisevän lastensuojelun palveluihin. Viranomaistoiminta on myös pitkälti rajattu virka-aikaan, ellei ole kysymys suoranaisesta sosiaalitai terveydenhuollon päivystyksestä. Nuorten turvatalo on yhteistyön aikana osoittautunut luotettavaksi, pitkäjänteiseksi, joustavaksi ja kunnan tarpeita kuuntelevaksi yhteistyökumppaniksi. Toiminnassa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja vapaaehtoisten työ. Turvatalon toiminta tukee kaupungin toimia niin ehkäisevässä lastensuojelussa kuin lapsikohtaisessa lastensuojelussakin. Turvatalo on nuorten tuntema, helposti ja matalalla kynnyksellä lähestyttävä paikka, josta kriisissä tai ongelmatilanteissa olevat nuoret saavat apua ja tukea luotettavilta aikuisilta.. Turvatalon tekemä työ perheiden kanssa on erittäin tärkeää, koska perheiden on usein helpompi ja nopeampi lähestyä turvataloa. Turvatalo on auki myös öisin, mikä tarjoaa vaikeuksissa olevalle nuorelle konkreettista turvaa, mutta myös täydentää hyvin Turun sosiaalipäivystyksen palvelua. Punaisen Ristin Nuorten turvatalon vapaaehtoistyö on luotettavaa ja ammatillisesti ohjattua. Vapaaehtoiset ovatkin välttämätön edellytys turvatalon toiminnalle. Kaupungille SPR:n organisoimalla vapaaehtoistyöllä on merkitystä myös siinä, että se antaa kuntalaisille mahdollisuuden auttaa ja antaa oman panoksensa koko yhteisön hyvinvoinnin rakentamiseen. Riitta Liuksa Toimialajohtaja, Hyvinvointitoimiala Turun kaupunki Turvatalo tarjosi myös minulle henkilökohtaisia tapaamisia jotka selkiyttivät ajatuksiani ja antoivat eri näkökantoja ja paljon tukea tilanteeseemme. Kokenut henkilökunta antoi tukea ja apua ennakoivasti ja uskon että se on kannatellut minua nämä vuodet. Poikani jäi kriisimajoitukseen, joka oli mielestäni loistava mahdollisuus ottaa välimatkaa lähimmäisiinsä, ja nostaa oman elämänsä arvoa. Poikani sai omia keskusteluhetkiä ja olen varma että niistä oli hänelle apua. Äitinä olin rauhallinen ajatuksesta että lapseni saa keskusteluapua, ruokaa ja vuoteen. Äiti Yhteistyökumppaneille annettiin vapaa sana verkkokyselyssä liittyen Nuorten turvatalojen tulevaisuuteen ja tämänhetkiseen työhön. Tässä muutamia vastauksia: Kommentteja turvatalotyöstä: Nuorten turvatalo on joustava ja avoin yhteistyökumppani. Työntekijät ovat ammattilaisia ja heidän kanssaan on hyvä ja turvallista tehdä yhteistyötä. Hyvä, luotettava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Aivan ihana ja lämminhenkinen paikka. Yhteistyö toimii moitteettomasti ja asiakkaita on helppo tuoda turvatalon toiminnan piiriin. Tietää, että asiakas otetaan vastaan sellaisena kuin on ja hänen asioihinsa paneudutaan varmasti

11 Ihmislähtöistä ja äärettömän tärkeää toimintaa Keskustelua käydään jatkuvasti siitä, mihin meillä yhteiskuntana on varaa tai ei. Leikataanko palveluista, kun taloudessa on tiukkaa? Mikä on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeätä, kun asioita priorisoidaan? Onko ylipäätään järjestöjen toiminnalla tai niiden tukemisella merkitystä? Monesti kysytään, mihin meillä on varaa, vaikka kysymyksen asettelu tulisi olla päinvastainen; mitä meillä ei ole varaa jättää tekemättä. Nuorten elämä ei ole aina yksinkertaista. Ei ole yhtä oikeaa tapaa elää ja selvitä. Meillä on yksinäisyyttä, on mielenterveysongelmia, väkivaltaa, päihteitä ja ties mitä muita haasteita, joissa nuori tarvitsee tukea ja apua. Turvatalo on osoittanut vuosien varrella toimintansa luotettavuuden. Korkealla ammattitaidolla ja matalan kynnyksen saavutettavuudella on iso merkitys palvelun toimivuuteen. Sen tarpeellisuus on todistettu monesti. Se, että järjestö toimii vakuuttavasti alalla ja yhteistyössä viranomaistoimijoidenkin kanssa, turvaa palvelun jatkuvuuden ja antaa oikeutuksen jo sellaisenaan toiminnal- leen. Yhteiskunnan tukema ja käyttämä palvelu kestää tarkastelun myös hinta-laatusuhteen osalta. Turvatalot ovat yksilön kannalta inhimillisesti, mutta myös yhteiskunnan kannalta äärettömän tärkeitä. Toiminta ei ole massiivista, eikä rutiinisuorituksia, vaan onneksemme ihmislähtöistä ja asiakkaan tarpeet huomioiva erinäisine ratkaisuvaihtoehtoineen. Heli Paasio kansanedustaja, Nuorten turvatalon ohjausryhmän jäsen Turku Yhteistyökumppaneille annettiin vapaa sana verkkokyselyssä liittyen Nuorten turvatalojen tulevaisuuteen ja tämänhetkiseen työhön. Tässä muutamia vastauksia: Kommentteja turvatalotyöstä: Kiitos maalaisjärjestä ja turvallisesta lämmöstä kohtaamisissanne nuorten ja perheiden kanssa. Turvatalon palvelujen parempi hyödyntäminen on pitkälti kunnan valmiuksista kiinni; myös kunnan päässä tarvitaan tehokkaampaa ohjausta ja tarpeiden tarkempaa määrittelyä. Lämmöllä suosittelen kaikille nuoren kanssa kamppaileville, sekä keskusteluseuraa tarvitseville SPR:än Nuorten turvataloa. Äiti Mitä odotat turvatalolta tulevaisuudessa? Että turvatalo ja sen toiminta on vapaasti tavoitettavissa jatkossakin, että toiminta säilyy vapaaehtoisuuden ja virallisen toiminnan välimaastossa täydentäen kunnallista toimintaa. Hyvän ja laadukkaan työn jatkumista - edelleen hyvää ja suoraa keskusteluyhteyttä - mahdollisuutta vastata edelleen kunnan muuttuviin palvelutarpeisiin

12 Läsnäolo On todella antoisaa olla vapaaehtoisena ja seurustella nuorten kanssa, tutustuu eri kulttuureihin ja erilaisiin lähtökohtiin. Nuoret ovat niin erilaisia, toisten kanssa jutellaan niitä näitä ja toisten kanssa pelataan. Jotkut ovat huoneissaan lukemassa. Lopetan homman sitten kun nuoret sanovat, että fossiilin tekarit lonksuu, toivon et siihen menee vielä aikaa. Masa, vapaaehtoinen vuodesta 1996 Kuulin turvatalotoiminnasta vuonna 1995 ja ajattelin tulla katsomaan ja kokeilemaan miltä se tuntuu. Toiminta on ollut alusta pitäen mielenkiintoista ja jäin heti koukkuun. Turvatalolla minulla on elävä kontakti nuoriin, joilla on heille ajankohtaiset elämän asiat ja ongelmat pinnalla. Tässä minä olen vanhentunut turvatalon mukana. Vapaaehtoistyö on tullut osaksi minun elämäntapaa. Riitta, vapaaehtoinen vuodesta 1995 SOSIAALISET TULOKSET Vapaaehtoiset Voi miten mielenkiintoisia keskusteluja nuorten kanssa käydään. Turvatalotoiminta on avannut minulle ovet aivan eri maailmaan missä työelämässäni elän. On etuoikeus saada viettää illan viikossa Nuorten turvatalolla olevien teinien kanssa. Ykä, vapaaehtoinen vuodesta

13 Vapaaehtoiset Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli turvatalotoiminnassa. Vapaaehtoinen ja palkattu työntekijä työskentelevät työparina iltaisin ja öisin. Vapaaehtoiset ovat aktiivisesti mukana myös muussa nuorten kanssa toteutettavassa toiminnassa. Tilikauden aikana turvataloissa työskenteli n. 250 vapaaehtoista. Verkkokysely lähetettiin 245 vapaaehtoiselle ja vastauksia saatiin 85 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 35. Vapaaehtoisten tarinoita vapaaehtoistyön merkityksellisyydestä heille itselleen saatiin 14 kpl. Vapaaehtoisten kokemukset vapaaehtoistyöstä turvataloilla olivat varsin myönteisiä ja toimintaan turvataloissa ollaan tyytyväisiä. Toiminta antoi lähes kaikille sisältöä elämään. Vapaaehtoiset kokivat olleensa nuorille avuksi ja vaikutta- neensa positiivisesti myös nuorten hyvinvointiin. Samoin he kokivat omalla toiminnallaan olevan yhteiskunnallista vaikutusta. Hyvä tuki, neuvonta ja ohjaus ovat edellytys vapaaehtoisen työn onnistumiselle. Melkein kaikki vapaaehtoiset kokivat saaneensa itselleen riittävästi tukea ja ohjausta. Turvatalon koulutustarjontaan vapaaehtoiset ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä. He kokivat itsensä myös arvostetuksi ja tervetulleiksi turvatalolle. Välitöntä palautetta turvatalotoiminnassa koki saavansa hieman yli puolet vapaaehtoisista. Sen sijaan melkein kaikki kokivat voivansa antaa välitöntä palautetta työntekijälle. Puolet vapaaehtoisista kokee voivansa vaikuttaa myös turvatalotoiminnan sisältöön. Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset ovat voineet olla avuksi ja vaikuttaa TAVOITE TULOS MITEN MENI? Vapaaehtoistoiminta on minulle omiaan ja sellainen jossa voin omalla pienellä panoksella, läsnäololla ja antamisella vaikuttaa monen ihmisen elämään. Mikä tärkeintä annan nuorelle ihan normaalia yhdessäoloa. Vapaaehtoistoiminta on antanut minulle paljon, esimerkiksi tunnetta että teen jotain arvokasta. Jaana vapaaehtoinen vuodesta Vapaaehtoistyö on merkityksellistä vapaaehtoiselle Vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä elämääni 80% 96% * * * Koen, että voin olla Nuorten turvatalossa nuorelle avuksi 80% 89% * * * Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalossa nuoren hyvinvointiin 80% 88% * * * Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalotoimintaan 80% 58% * Koen, että toiminnallani Punaisen Ristin vapaaehtoisena on yhteiskunnallista vaikutusta 80% 91% * * * Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta tukea ja ohjausta 80% 86% * * * Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta koulutusta 80% 78% * Koen, että olen arvostettu ja tervetullut turvatalotoimijaksi 80% 94% * * * Saan Nuorten turvatalotoiminnassa välitöntä palautetta 80% 66% * Voin antaa Nuorten turvatalotoimintaan palautetta (mm. välitön palaute henkilökunnalle) 80% 84% * * * Tarinoita siitä, miten vapaaehtoistyö antaa sisältöä vapaaehtoisen elämään * * * Vapaaehtoistyön määrä Vertailu minimi- Minimitaso tasoon ja 36833h kokonaisvolyymiin Kokonaisvolyymi 39916h * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 24 25

14 "Olen ylpeä laajasta ja toimivasta yhteistyöverkostostamme. On ilo auttaa yhdessä perheitä! Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta 1998 Ammattitaito SOSIAALISET TULOKSET Työntekijät Työntekijän kanssa olen voinut pohtia, mistä mikin tunne tulee ja mistä se johtuu. Tyttö 26 27

15 Työntekijät Sosiaalisen tilinpidon avulla haluttiin selvittää myös palkatun henkilökunnan kokemuksia turvatalojen mahdollisuudesta vaikuttaa nuorten ja perheiden elämäntilanteen paranemiseen ja avun tarjoamiseen. Kyselyn avulla selvitettiin myös heidän kokemuksiaan turvataloista työpaikkana sekä sen tarjoamista työskentelyedellytyksistä. Kysymyksissä selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä asiakastyöstä, yhteistyöstä, johtamisesta ja työn vaatimuksista. Kyselyyn vastasi 31 työntekijää ja vastausprosentiksi muodostui 84. Kaikki työntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että turvataloissa tehtävällä työllä on vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin, siitä että apua on voitu antaa välittömästi ja että asiakkaita on kohdeltu kunnioittavasti. Lisäksi työntekijät olivat yhtä mieltä siitä, että yhteistyö eri tahojen kanssa on aktiivista. Lähes kaikki työntekijöistä olivat sitä mieltä, että turvatalon työmenetelmin työtä voitu tehdä tehokkaasti. Turvatalojen työyhteisössä koettiin olevan työtoveria arvostava ilmapiiri jossa Punaisen Ristin periaatteet toteutuvat. Työn vaatimusten koettiin vastaavan ammattitaitoa ja työ tarjoavan oppimismahdollisuuksia. Esimiestyön ja johtamisen koettiin tukevan työssä onnistumista. Nuorten turvatalojen työntekijät voivat työssään vaikuttaa nuorten ja perheiden hyvinvointiin TAVOITE TULOS MITEN MENI? Nuorten turvatalojen toiminta on tuloksellista Nuorten turvataloihin hakeutuu asiakkaita, joita turvatalotyön menetelmin voidaan auttaa tehokkaasti 80% 94% * * * Nuorten turvatalo tekee aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa 80% 100% * * * Nuorten turvatalossa tehdyllä työllä on tosiasiallista vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin 80% 100% * * * "Tuntuu hyvältä, että tässä työssä voi auttaa nopeasti." Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta 2004 "On palkitsevaa nähdä kuinka lyhyessä ajassa perheen hyvinvointi kasvaa." Kriisi- ja perhetyöntekijä vuodesta Turvatalotyön rakenteet tukevat työssä onnistumista Nuorten turvataloissa apu voidaan antaa välittömästi 70% 100% * * * Esimiestyö ja johtaminen tukevat työssä onnistumista 70% 87% * * * Työni vaatimukset vastaavat ammattitaitoani 70% 94% * * * Teen työssäni oikeita asioita 80% 97% * * * Työni tarjoaa minulle oppimismahdollisuuksia 80% 100% * * * Nuorten turvatalon ilmapiiri on positiivinen ja kunnioittava Asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti 80% 100% * * * Nuorten turvatalossa on työtovereita arvostava kulttuuri 80% 94% * * * Nuorten turvatalossa toteutuvat Punaisen Ristin periaatteet 100% 94% * * * * TAVOITE YLITETTIIN * * TAVOITE SAAVUTETTIIN * TAVOITETTA EI SAAVUTETTU 28 29

16 Tilintarkastajan lausunto Nuoret arvostavat aivan valtavasti vapaaehtoisia. Tietysti pitävät ihan hulluina, koska kuka nyt ilmaiseksi hengailisi laittamassa joillekin vieraille ihmisille ruokaa, kun parempaakin tekemistä varmasti olisi. Anna, vapaaehtoinen vuodesta 2001 TILINTARKASTUSLAUSUNTO SOSIAALISESTA TILINPÄÄTÖKSESTÄ SPR Nuorten turvatalojen sosiaalinen tilinpäätös Olen tarkastanut SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 08/ /2013 (17kk). Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon sosiaalisesta tilinpäätöksestä. Tilintarkastus on suoritettu hyvän sosiaalisen tilintarkastuksen tilintarkastustavan (SoT ) mukaisesti. Olen tarkastanut sosiaalisen tilinpidon prosessia, budjettia, kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen sisältöä ja esittämistapaa riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei sosiaalinen tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. SPR Nuorten turvatalojen sosiaaliset tulokset on esitetty sosiaalisen budjetin mukaisesti. Sosiaalisessa tilinpidossa on hyvä aina varmistaa, että sosiaalinen budjetti sisältää kaikki kyseisen tilikauden olennaiset sosiaaliset tavoitteet ja että jokainen indikaattori vastaa tavoitetta. Tämän varmistamiseen kannattaa käyttää ennen budjetin hyväksymistä apuna sosiaalista tilintarkastajaa. Budjetti on hyvä laatia ja hyväksyä ennen tilikauden alkamista. Tarkistaessani SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisen tilinpidon olen todennut, että sosiaalinen tilinpito on toteutettu järjestelmällisesti ja noudattaa hyvin sosiaalisen tilinpidon SoT -menetelmää. Jokaiselle ilmoitetulle tulokselle löytyy indikaattorin vahvistava tosite. Sosiaalisesta tilinpäätöksestä tarkastetut tulokset vastasivat yhdenmukaisesti tositemateriaalia. Tilitarkastuksessa olen havainnut joitain asioita, joita olisi hyvä kehittää seuraavalla tilikaudella. Ne on kirjattu erilliseen SPR Nuorten turvataloille toimitettuun liitteeseen. Sosiaalinen tilintarkastus antaa riittävän perustan sanoa, että tehty sosiaalinen tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot SPR Nuorten turvatalojen sosiaalisesta tuloksesta. Sosiaalinen tilinpäätös voidaan vahvistaa kyseiseltä tilikaudelta. Porissa 8. päivänä huhtikuuta 2014 Tytti Laine SoT sosiaalinen tilintarkastaja SoT sosiaalisen tilinpidon kehittäjä, kouluttaja ja konsultti, Develooppi Oy Develooppi Oy

17 Liite 2 Tulo- ja lähtölomake ID Numero ID Nimi: NIMI: MERKITSE VIIVALLE RASTI MIELESTÄSI SOPIVAAN KOHTAAN! Muutos nuoren ja perheen tilanteessa ennen ja jälkeen turvatalon palvelun Muiden perheenjäsenten kokemus / Huoltaja MERKITSE VIIVALLE RASTI MIELESTÄSI SOPIVAAN KOHTAAN! TULOTILANNE ALKUHAASTATTELUN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET: Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? Miten koulussa menee? Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? - Miten koulussa menee? (perheenjäsenen arvio nuoren koulunkäynnistä) LOPPUHAASTATTELUN YHTEYDESSÄ ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET: Miten minulla itselläni menee? LÄHTÖTILANNE Miten minulla itselläni menee? Miten kotona menee? Miten kotona menee? - Miten koulussa menee? Suosittelisitko turvatalon palvelua muille? Kyllä Ei Miten koulussa menee? (perheenjäsenen arvio nuoren koulunkäynnistä) Suosittelisitko turvatalon palvelua muille? Kyllä Ei 32 33

18 Liite 2 Yhteistyölomake Liite 4 Kysely vapaaehtoisille Vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä elämääni YHTEISTYÖSUHDE Nuorten Turvatalo / Palaute En kokenut tulleeni kuulluksi, minua ei arvostettu eikä ymmärretty. Tunsin tulleeni kuulluksi, minua ymmärrettiin ja arvostettiin. Koen, että voin olla Nuorten turvatalossa nuorelle avuksi Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalossa nuoren hyvinvointiin Koen, että voin vaikuttaa Nuorten turvatalotoimintaan Koen, että toiminnallani Punaisen Ristin vapaaehtoisena on yhteiskunnallista vaikutusta Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta tukea ja ohjausta Saan vapaaehtoistoimijana riittävästi Punaiselta Ristiltä ja/tai Nuorten turvatalosta koulutusta Ei puhuttu siitä mistä olisin halunnut puhua. Puhuttiin siitä, mistä oli tärkeää puhua. Koen, että olen arvostettu ja tervetullut turvatalotoimijaksi Saan Nuorten turvatalotoiminnassa välitöntä palautetta Voin antaa Nuorten turvatalotoimintaan palautetta (mm. välitön palaute henkilökunnalle) Tapaamisen aikana jäi jotain puuttumaan. Liite 3 Kysely yhteistyökumppaneille Kaiken kaikkiaan tämänpäiväinen tapaaminen oli minulle antoisa. Turvatalo tuottaa palvelut luotettavasti ja korkealla ammattitaidolla Nuorten syrjäytymistä on kyetty ehkäisemään turvatalotyöllä Kiireellisiä sijoituksia on tehty vähemmän turvatalojen palvelujen ansiosta Turvatalo on meille tärkeä yhteistyökumppani Turvatalon palvelut ovat sellaisia, mitä tarvitaan Mitä odotat Nuorten turvatalolta tulevaisuudessa? Kommenttejasi Nuorten turvatalotyöstä Liite 5 Kysely henkilöstölle Nuorten turvataloihin hakeutuu asiakkaita, joita turvatalotyön menetelmin voidaan auttaa tehokkaasti Nuorten turvatalo tekee aktiivista yhteistyötä eri tahojen kanssa Nuorten turvataloissa apu voidaan antaa välittömästi Nuorten turvataloissa asiakkaita kohdellaan kunnioittavasti Nuorten turvataloissa on työtovereita arvostava kulttuuri Nuorten turvataloissa toteutuvat Punaisen Ristin periaatteet Esimiestyö ja johtamien tukevat työssä onnistumista Työni vaatimukset vastaavat ammattitaitoani Teen työssäni oikeita asioita Koen, että Nuorten turvataloissa tehdyllä työllä on tosiasiallista vaikutusta nuorten ja perheiden hyvinvointiin Työni tarjoaa minulle oppimismahdollisuuksia 34 35

19 nuortenturvatalo.fi HELSINKI Uudenmaankatu 32 A 6, Helsinki VANTAA Rekolan kartano, Sairaalakatu 3, Vantaa ESPOO Läkkisepänkuja 2 A 14, Espoo TAMPERE Hämeenkatu 22 C 4krs., Tampere TURKU Yliopistonkatu 24 A 21, Turku

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

PUNAINEN RISTI NUORTEN TURVATALO ESPOO KAIKILLE ASIOILLE VOI TEHDÄ JOTAIN

PUNAINEN RISTI NUORTEN TURVATALO ESPOO KAIKILLE ASIOILLE VOI TEHDÄ JOTAIN PUNAINEN RISTI NUORTEN TURVATALO ESPOO Viidellä paikkakunnalla Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella ja Turussa Espoon turvatalo sijaitsee Leppävaarassa, Läkkisepänkuja 2 A, 3 krs. Seitsemän kriisi-

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON JYVÄLÄ Kortesuonkatu 52-54, 40700 Jyväskylä NÄKY Sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutus OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON Björk & Siltanen 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke 2008

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut Perheneuvolat ja nuorisoneuvola turvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvää psykososiaalista kehitystä ja tulevaisuutta yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia,

Lisätiedot

JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON:

JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON: JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON: Sosiaalinen tilinpito on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi, analysoimiseksi ja esittämiseksi. Käytännössä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen

MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO MIEHEN ROOLIEN MUUTOKSET JA PERHE SIIRTOLAISUUDESSA Palvelujärjestelmän kohtaaminen Mies Suomessa, Suomi miehessä-luentosarja Helsinki 26.11.2008 MERJA

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentelyn tavoite Turvallisuustyö isän käsittää tässä neljän eri aihealuetta: riskien arviointi, riskien hallinta, vastuu ja yhteistyö Tunteiden tunnistaminen

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä

Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Etsivän nuorisotyön asiakkaana olleiden nuorten käsityksiä etsivästä nuorisotyöstä Ei tarvinnut yksin muistaa tehdä kaikkea, kun oli joku sanomassa että sun pitää tehdä tuo ja tuo Pro gradu tutkimus Oulun

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011

Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Ensitietotoiminnan ulkoisen arvioinnin tuloksia 14.11.2011 Arviointi- ja koulutusyksikkö 15.11.2011 1 Arvioinnin toteutus n arviointi- ja koulutusyksikkö toteuttanut arviointia vuosien 2009-2011 aikana.

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju

Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Vapaaehtoiset ja perheet - neuvoja, apua, tukea Petri Paju Emma & Elias Tuhti-ryhmän kysely Tavoitteena kerätä keskitetysti raportointiin tarvittavat tiedot vapaaehtoisilta Kerätä aineisto, joka tarjoaa

Lisätiedot

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa?

1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 2. Mitä ilonaiheita Isosiskona toimiminen on herättänyt sinussa? Tyttöjen Talo Rovaniemi Syksy 2016 Isosisko-kyselyn yhteenvetoa 1. Mihin Tyttöjen Talon toimintoihin olet Isosiskona osallistunut? 10/10 vastaajaa Teehetki 7/10 Muita tapahtumia ja teemakertoja 4/10 Toivetorstai

Lisätiedot

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille VOIKUKKIA-verkostohanke Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto Sininauhaliitto 8.1.2014 VOIKUKKIA- verkostohanke 2012-2015 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä 11.2.2014 1 Lapsiasiavaltuutettu Ottaa selvää lasten mielipiteistä ja kertoo niistä aikuisille. Selvittää,

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa

Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Nuorten osallisuuden toteutuminen Vailla huoltajaa Suomessa olevien turvapaikanhakijalasten edustajien koulutushankkeessa Kokemusasiantuntija Anita Sinanbegovic ja VTM, suunnittelija Kia Lundqvist, Turun

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA

KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA KOKEMUKSIA JA TULEVAISUUDEN VISIOITA LUMIPALLO-TYÖSKENTELYSTÄ TAMPEREELLA E T S I V Ä N T Y Ö N V A L T A K U N N A L L I S I L L E V E R K O S T O P Ä I V I L L E 2 6. 3. 2 0 1 5 1 Tarja Laukkanen HAJATELMIA

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

VANTAA. Perhekeskeisen verkostotyön malli

VANTAA. Perhekeskeisen verkostotyön malli VANTAA Perhekeskeisen verkostotyön malli Milloin verkostotyötä? Kun huoli perheen tilanteesta kasvaa, ovat seuraavat kysymykset työntekijän apuna: Mitä tapahtuu jos kukaan ei tee mitään? Mitä siitä seuraa,

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori

Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori Etsivän nuorisotyön sisällöt ja vaikuttavuus näkyviin Nuori2017 28.3.2017 Etsivän nuorisotyön vaikuttavuus ja Sovari-mittari Reetta Pietikäinen Valtakunnallinen työpajayhdistys Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus

Ei kenenkään maalta kaikkien maalle. Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Ei kenenkään maalta kaikkien maalle Kohdennetun nuorisotyön Luotsi-toiminnan arviointitutkimus Arvioinnin julkaisu 12.9.2012 1 Esityksen sisältö Arvioinnin

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA

TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA TYÖHÖN PALUU PROJEKTIN ARVIOINNIN TULOKSIA Jouni Puumalainen, Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Kuntoutuspäivät 12.-13.04. 2011, työryhmä 8 24.5.2011 1 Työhön paluu -projekti (RAY 2007-2011)

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Asiakaspalvelu remonttiin

Asiakaspalvelu remonttiin Asiakaspalvelu remonttiin Metso lentoon asiakaspalveluhanke pääkirjaston lainauspalveluissa Tampereen kaupunginkirjasto Metso lainauspalvelut Anu Virtanen 1 Hankkeen lähtökohdat ja perustiedot Kulttuuri-

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA

VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEIS- KUNNASSA VAPAAEHTOISTYÖN VAIKUTTAVUUS YHTEISKUNNASSA Pekka Paatero 29.9.2009 Kaksi näkökulmaa: 1. Vaikuttavuus julkisen sektorin toimintaa tukevana 2. Vaikuttavuus

Lisätiedot

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen

Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy. Emmi Salo & Mervi Laaksonen Lahden nuorisopalveluiden Tyttöjen tila esittäytyy Emmi Salo & Mervi Laaksonen Historiaa Tyttöjen tila sai alkunsa Tyttöprojekti Helmestä vuonna 2003, jossa koottiin tyttötyötä tekeviä tahoja yhteen ja

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE

ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE As ASIAKASKYSELY VANHEMMILLE Oulun kaupungin lastensuojelupalvelut on mukana Pohjois-Suomen Lasten kaste hankkeessa. Lastensuojelun kehittämisen kohteena ovat lasten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen,

Lisätiedot