Elämyksiä, ideoita ja osaamista. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämyksiä, ideoita ja osaamista. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma"

Transkriptio

1 Elämyksiä, ideoita ja osaamista Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma Projektikatsaus, syksy 2012

2 Sisällysluettelo Julkaistu syksyllä 2010 Julkaistu keväällä 2012 AVISTO Added Value ICT Services in Tourism 5 BASE Vision Oy 6 CodeGem Oy Ltd 7 Ecompter 9 GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke 10 KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä 11 Luxury of Tomorrow 12 Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen 14 Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä 15 RTG TravelShop 16 Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat 18 Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke 20 GYMI Lasten ja nuorten kuntoklubin monistaminen 22 Julkaistu keväällä 2011 WAF Network ASP 24 LIKES Terveysliikuntaohjelman tuotteistaminen 26 LIVE3 28 Roomtoday 29 Tulevaisuuden hotelli 30 Dynaaminen matkaverkkopalvelu 32 Monikanavajulkaisun hyödyntäminen 33 Ice Event 34 GameBook 35 Market sensing 36 Ihmislähtöiset Menetelmät 38 Perheseikkailut yhteisö 40 Omena Global jatkoprojekti 42 Hookie aktiviteettimittari ja hyvinvointipalvelu 43 Automaattinen pelianalyysi joukkuelajeihin 44 DH Bike Park Ounasvaara 45 Electric City Tour Julkaistu syksyllä GPS-retket 47 etourismprofiler moduulipohjaiset profilointimenetelmät matkailun e-ratkaisuissa 48 Exercise Travel Environment (EVE) 50 ICIUM-palvelukonseptin kehitys 52 Kokous-Suomi liiketoiminnan käynnistäminen 54 Lasten hullut ninjat seikkailuratakonseptin kehitys 55 PaintingDb Uusien palvelumallien kehittäminen 56 Peloton verkkopalvelut 57 Tero Saarinen -brändiin liittyvän palveluliiketoiminnan kehittäminen 58 Uusi konseptoitu koulutuspalvelu Kuinka palvella lapsiperheitä oikein? 59 Julkaistu syksyllä 2012 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 60 DigiVoucher Mobiili maksuväline 61 Elämysteatteri-konsepti 62 Future Marina 63 Future of Tourism 64 Ilmoittautumisten-hallintajärjestelmä 65 Matkailijan moniaistinen palvelukokemus 66 Matkailun kultakauden renessanssi 67 Mielen hyvinvointi liikunnan moottorina 68 Online Rock Venue 69 Palvelukeskeisyys liikuntateknologiatuotteissa 70 Pyynikin kesäteatterialueen kehittämishanke 71 Palvelumuotoilun työkalupakki 72 Sonet 74 TravEd 76 Tuleva Tulevaisuuden matkailijat 77 Uusi verkostomainen palveluratkaisu työpaikkaliikuntaan 78 Vapaa-ajankeskusten liiketoiminta 80 Zonga 81 2

3 Kasvuhakuisuutta ja uusia tiennäyttäjiä vapaa-ajan palvelujen liiketoimintaan Julkaistu syksyllä 2010 Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on edistänyt matkailun, kulttuurin, viihteen, liikunnan ja hyvinvoinnin liiketoiminnan kehittämistä vuosina Vapaa-ajan palvelujen ohjelman tavoitteena on ollut pyrkiä vaikuttamaan näiden alojen yrityskulttuuriin siten, että yritykset ottaisivat palvelujen ja tuotteiden kehittämisen liiketoiminnan kehittämisen keinoiksi. Myös tutkimustiedon käytön lisääminen liiketoiminnan kehittämisessä on ollut tärkeä tavoite. Vapaa-ajan palveluja tuottavien yritysten lukumäärä on suuri: pelkästään matkailun toimialat työllistävät Suomessa noin ihmistä. Tekes ei pyrikään tavoittamaan koko kenttää, vaan Vapaa-ajan palvelujen ohjelma on tähdännyt edelläkävijäyritysten kehityksen vauhdittamiseen ja niiden esimerkkivaikutusten leviämiseen laajemmin yrityskenttään. Kun Vapaa-ajan palvelujen ohjelma käynnistettiin syksyllä 2006, ohjelman ensimmäiseksi kohdetoimialaksi valittiin matkailu. Rahoitetuista hankkeista noin puolet sijoittuu matkailuliiketoimintaan ja noin kolmannes liikuntaliiketoimintaan. Ohjelman päättyessä ohjelmassa on mukana hankkeita kaikilta ohjelman kohdealoilta: matkailusta, liikunnasta, hyvinvoinnista, kulttuurista ja viihteestä. Yritysten kehitysprojektien lisäksi ohjelma on rahoittanut yritysten innovaatiotoimintaa tukevia soveltavan tutkimuksen hankkeita. Vapaa-ajan palvelut -ohjelmassa on vuoden 2012 loppuun mennessä tehty rahoituspäätös 112:sta yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projektista, joiden yhteenlaskettu volyymi on yli 26 miljoonaa euroa ja Tekesin rahoitusosuus yli 15 miljoonaa euroa. Tämä projektikatsaus koostuu 19:sta ensi kertaa esiteltävästä projektista ja 40:stä aikaisemmin esitellystä projektista. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Katsauksen kokoamisesta on vastannut Vapaa-ajan palvelut -ohjelman koordinaattori Asta Nupponen FCG Koulutus ja konsultointi Oy:stä. Jakamalla kokemuksia ja käytännön esimerkkejä palvelujen kehittämistyöstä yritykset ja tutkimusryhmät voivat rohkaista muitakin yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa palvelukehityksen ja tutkimusyhteistyön keinoin. Vaikka Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on päättynyt vuoden 2012 lopussa, Elinvoimainen ihminen ja Elämyksellinen vapaa-aika ovat tärkeitä osia Tekesin strategiassa ja Tekesin rahoitus ohjelman kohdetoimialoille tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Kemissä Risto Mäkikyrö Vapaa-ajan palvelut -ohjelman päällikkö Tekes 3

4 4 Julkaistu syksyllä 2010

5 AVISTO Added Value ICT Services in Tourism CENTRIA Tutkimus ja kehitys, Ylivieska AVISTO Added Value ICT Services in Tourism Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektissa on ollut kaikkiaan seitsemän kehittämiskohdetta: IPTV-pohjainen matkailu-tv-konsepti, virtuaalivierailut ja digitaalinen museo, RFID-seuranta turistikohteessa, matkailijoiden suorituksen mittaaminen ja analysointi, langattomien sensoreiden hyödyntäminen turistikeskuksen kiinteistöautomaatiossa, virtuaalivierailut monikosketusnäyttöä käyttäen ja älykäs golfsovellus. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Projektin uutuusarvo on erilaisten matkailupalvelukonseptien käytännön pilotoinnissa aidoissa kenttäolosuhteissa. Projektissa on toteutettu monipuolinen valikoima erityyppisiä pilotteja, joissa osaamisalueet ovat vaihdelleet peliohjelmoinnista ja graafisesta suunnittelusta ubiikkien teknologioiden hyödyntämiseen kännyköistä suuriin julkisiin monikosketusnäyttöihin sekä kiinteistöautomaatioon. Projektin osapuolille on näin tarjoutunut mahdollisuus arvioida näiden toisistaan poikkeavien palveluiden käyttökelpoisuutta matkailupalvelujen rikastuttamisessa. Projektikonsortiossa on ollut mukana usean tyyppisiä organisaatioita: kaksi kuntaorganisaatiota (Kalajoki ja Sievi), kaksi peliohjelmointiyritystä (LudoCraft ja Veepeli), valtion hallinnon organisaatio (Metsähallitus), kaksi IT-alan yritystä (Pohjanmaan PPO ja RAU-Service) sekä kaksi ulkolaista yhteistyöyliopistoa (Pietarin valtiollinen tekninen yliopisto sekä Saxion Hollannista). 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kehitystyössä on pyritty hakemaan matkailukohteen markkinointiin uusia avauksia, kuten IPTV-tekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa, peliteknologian tuominen osaksi matkailupalveluja tai ekologisuuden korostaminen kiinteistöautomaatioratkaisuilla. Projektissa on kehitetty pilotteja, joita on mahdollista käyttää etänä matkailualueen markkinoinnissa (digitaalinen museo, IPTV tai monikosketusnäyttö). Näitä hyödyntäen matkailuyrityksillä on mahdollisuus laajentaa markkinointitapoja nykyistä monipuolisemmiksi jopa osana kansainvälistä markkinointia. Osa piloteista on myös konseptoitavissa jatkokehityksen kautta vientituotteiksi, kuten matkailijoiden seuranta RFID-tekniikkaa käyttäen, älykäs golfsovellus tai ekologinen matkailu hyödyntäen langattomia sensoreita kiinteistöautomaatiossa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Projektissa on keskitytty hakemaan loppukäyttäjien sijaan erityisesti matkailuorganisaatioita hyödyttäviä lisäarvopalveluita. Usein ICT-sovelluksissa, varsinkin kännykkäsovellusten kohdalla, käytettävyydeltään hyvä palvelu ja useisiin kännyköihin skaalautuva palvelu ovat valitettavasti toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Tämän vuoksi projektissa on pääpaino ollut sellaisten palveluiden kehittämisessä, jotka tehostavat matkailuyritysten toimintaa. Kuluttajasovelluksissa on edellä mainitun haasteen vuoksi keskitytty uudentyyppisiin lähestymistapoihin, kuten peliteollisuudesta tuttujen teknologioiden hyödyntämiseen museotilojen digitalisoinnissa tai perinteisten opastuspisteiden korvaamiseen monikosketusnäyttöjen tarjoamilla rikkaammilla opastuspalveluilla. Mika Luimula, tutkimusyliopettaja, FT Puh

6 BASE Vision Oy BASE Vision Oy Perustamisprojekti ja Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit I III Perustamisprojekti Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit I III , ja Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Perustamisprojektissa kehittämistyön kohteena oli yrityksen yleisten liiketoimintavalmiuksien kehittäminen ja teknologiaratkaisujen alustava analysointi. Tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa kehittämistyön kohteena oli uuden sukupolven golfanalyysijärjestelmän (4DSwing) kehittäminen. Projektit aloitettiin perustutkimuksena selvittämällä mahdollisuuksia 3D-mallinnuksen toteuttamiseen ilman kohteeseen kiinnitettäviä markkereita tai muita apuvälineitä. Tämän jälkeen projekteissa keskityttiin kehittämään 3D-mallintavan suurnopeuskamerajärjestelmän ja sen tuottaman datan tallentamisen ja jakelemisen mahdollistava verkkopalvelu. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehitystyön tuloksena luotiin 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmä, joka 3D-mallintaa liikkuvan kohteen ilman kohteeseen kiinnitettäviä apuvälineitä, tallentaa saadut tulokset organisoidusti keskuspalvelimelle ja mahdollistaa tulosten tarkastelun internetin avulla globaalisti 24/7. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? 4DSwing-valmennusjärjestelmän avulla golfvalmennuskeskukset voivat kasvattaa kannattavaa liiketoimintaansa, golfvalmentajat voivat kehittää henkilökohtaisia valmennustaitojaan ja parantaa liiketoimintansa kannattavuutta ilman lisäinvestointeja. Lisäksi golfpelaaja pystyy kehittämään pelitaitoaan kontrolloidusti ja saamaan suuremman nautinnon harrastuksestaan. pelaajan luonnollisen liikkeen golfsvingin aikana ja tarkan mittausdatan. 4DSwing on ainoa järjestelmä, joka tarjoaa organisoidusti tallennetun mittausdatan ja sitä täydentävien videoiden tarkastelun ajasta ja paikasta riippumatta internetyhteyden avulla. Kehittämistyön tuloksena syntyi globaaleille golfmarkkinoille tarkoitettu 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmän ensimmäinen kaupallinen versio. 4DSwingin merkittävimpiä markkinaalueita tulevat olemaan USA, Japani ja Etelä-Korea. Laajentuminen näille markkinoille edellyttää merkittäviä taloudellisia resursseja, joiden saamiseksi on osoitettava konseptin toimivuus lähimarkkinoilla Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa. Seppo Karikko tai Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmä on ainoa golfpelaajan svingin markkerittoman, kokonaisvaltaisen analysoinnin mahdollistava järjestelmä. Markkerittomuus mahdollistaa 6

7 CodeGem Oy Ltd CodeGem Oy Ltd Travel via us Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? CodeGemin kehittämä matkailualan toiminnanohjaus- ja laatudokumentointijärjestelmä Travius, jonka ansiosta yrityksen sisäiset toiminnot, palveluntarjoajien verkosto ja matkanjärjestäjien tilaukset saadaan keskitettyä yhteen paikkaan. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmiin verrattuna Travius laajentaa toiminnanohjauksen yritysten välisiin suhteisiin. Traviuksella voidaan siirtää yrityksen hinnat toiselle yritykselle ja lähettää ja vastaanottaa tilauksia automaattisesti. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tehtiin lähes tilaussiirtoa, joissa kerran syötetty tieto siirtyi muuttumattomana yritykseltä toiselle. Travius huolehti tilausten siirtymisestä siten, että niissä otettiin huomioon komissiot automaattisesti ja vastaanottava yritys sai tiedot suoraan tuotannonohjaukseen ja taloushallintoon. Tekesin kehitysprojektin ansiosta voitiin lähteä luomaan koko yritysverkostoa palveleva kiintiöhallinta ja verkkokauppa. Palveluntuottajan tuotteet voivat olla tämän ansiosta myynnissä useassa yrityksessä ja verkkokaupassa samanaikaisesti, eikä kiintiöiden ylittäminen ole vahingossa mahdollista. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Talven kokemusten perusteella Traviusta käyttäneet yritykset ovat säästäneet ja tehostaneet toimintaansa, koska sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat selkeytyneet. Palveluntuottajat ovat voineet keskittyä enemmän tuotannollisiin haasteisiin, kun varausten vastaanottamisessa ja taloushallinnossa on säästynyt aikaa. Tätä kautta matkailuyritysten loppuasiakkaat ovat saaneet parempaa palvelua. Yritysten sisäisten ja verkostojen dokumentoitu historia vähentää verkostojen tuotannollisten virheiden selvittämiseen käytettyä aikaa, ja siten yritykset ovat voineet keskittyä enemmän myyntiin. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Travius on ensimmäinen ja ainoa toiminnanohjausjärjestelmä, joka on sovelias jokaiselle matkailualan yritykselle ja mahdollistaa samanaikaisesti kiinteän ja aidon yhteyden toisiin matkailualan yrityksiin. Monialainen matkailuyritys voi tuoda kaikki toimintonsa saman järjestelmän hallittavaksi ja samalla hallinnoida myös omaa asiakas- ja palveluntuottajaverkostoa. Esimerkiksi hotelli, joka tekee moottorikelkkasafarit omana tuotantonaan ja ostaa huskysafarin palveluntuottajaltaan, voi hallinnoida sekä hotelli-, ravintola- että ohjelmapalvelutoiminnan kokonaisuudessaan saman järjestelmän avulla, jolloin taloushallinnon raportit tulevat keskitetysti ja kirjanpitokustannukset pienenevät. Hotellitoiminnoille on omat käyttöliittymänsä ja ohjelmapalvelun tuotannonohjaukselle omat käyttöliittymänsä. Palveluntuottajaraportit ja lähetykset hoidetaan värikoodein, jolloin käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, onko varaus kunnossa palveluntuottajan järjestelmässä. Matkailu on perinteisesti verkostoyhteistyötä sekä horisontaalisella että vertikaalisella tasolla rajoista riippumatta. Tämän vuoksi laajentumismahdollisuudet ovat erinomaiset niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yritysten tarvitsee vain haluta tehostaa toimintaansa ja verkostoitua. Travius on lähtenyt jo luonnostaan leviämään Ruotsin Lappiin, koska perinteisesti matkailuyritykset ovat verkostoituneet rajoista riippumatta. Tämän lisäksi Suomen Lapin yrittäjissä on niin monta Travius-käyttäjää, että ulkomaisten matkanjärjestäjien keskuudessa kiinnostus on herännyt Traviusta kohtaan. Jouko Tiihonen Puh

8 8 Julkaistu syksyllä 2010

9 Ecompter Ecompter (Eccomodation Oy) Ecompter kesäkuu 2008 syyskuu 2010 Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Ecompter on kehittänyt hotelleille, ravintoloille ja kokouspaikoille tarkoitetun hiilijalanjälkilaskuripalvelun. Ecompterin palvelu auttaa yrityksiä johtamaan ympäristötyötä ja hyödyntämään faktoja myynnissä sekä ympäristöviestinnässä ja -markkinoinnissa. Lisäksi yritykset voivat saavuttaa merkittävästi kustannussäästöjä, kun muun muassa sähkön ja veden kulutusta sekä lämmitystä lähestytään ympäristönäkökulmasta. Yksityiskohtaiset hiilijalanjälkiraportit yrityksen toiminnasta auttavat asettamaan konkreettisia tavoitteita ja johtamaan ympäristötyötä. Konkreettiset tiedot ja tavoitteet mahdollistavat myös henkilöstön sitouttamisen ympäristötyöhön sekä uskottavan ympäristömarkkinoinnin. Nettisivuille asennettava online-laskuri tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden laskea palvelusta syntyvä asiakaskohtainen hiilijälki. Tällainen ominaisuus viestii nykyaikaisuutta ja avoimuutta. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehityksen tuloksena on syntynyt tuotteistettu laskuripalvelu, joka mahdollistaa asiakkaiden hiilijäljen nopean ja kustannustehokkaan laskennan. Perinteisesti hiilijälkilaskenta on tehty ad hoc konsulttitoimeksiantoina, mikä on hidasta ja kallista, eikä takaa eri aikoina laskettujen lukujen vertailukelpoisuutta toisin kuin Ecompterin palvelu, jonka tuottama tieto on vertailukelpoista sekä eri ajankohtien että eri yksiköiden välillä, koska laskentaperusteet ovat aina ja kaikille samat. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Liiketoiminnan kehittäminen täsmällistä ja konkreettista tietoa asiakkaille ja muille sidosryhmille numeroihin perustuvat mittarit ja tavoitteet lisäävät henkilöstön sitoutumista ympäristötyöhön valmistautuminen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien uusiin ja tuleviin odotuksiin sekä vaatimuksiin. PR ja viestintä uskottavaa ja luotettavaa faktoihin perustuvaa viestintää ja markkinointia konkreettiset ja läpinäkyvät ympäristötyön tavoitteet ja tulokset yrityksen positiointi edelläkävijänä, suunnannäyttäjänä sekä tiedostavana ja vastuullisena toimijana. Kustannussäästöt hiilijäljen pienentäminen korreloi vahvasti kustannussäästöjen kanssa sähkön- tai vedenkulutuksen pienentäminen vaikuttaa sekä hiilijälkeen että kustannuksiin. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Hiilijälkilaskenta on tuotteistettu, joten palvelu voidaan tarjota erittäin kustannustehokkaasti ja alhaisella hinnalla. Onlineominaisuudet erottavat Ecompterin konsulttiyrityksistä, jotka tekevät vain kertalaskentaa. Mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä kilpailua ja vastaavia tuotteita tai palveluja ei vielä ole. Lisäksi tuotteistettu palvelu mahdollistaa nopean laajentumisen markkinoilla ilman merkittäviä henkilöresurssien lisäyksiä. Keskittyminen tarkkaan mietittyyn segmenttiin (hotellit, kokoukset, ravintolat eli hospitality -liiketoiminta) takaa fokuksen säilymisen ja lisäarvon tuottamisen, kun palvelu on kehitetty nimenomaan näille toimialoille, jotka Ecompterin avainhenkilöt tuntevat erittäin hyvin. Ville Valorinta Puh

10 GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke Yrityksen/Tutkimuslaitoksen nimi GrandeFun Development Oy GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektin tarkoituksena on ollut kehittää monistamiskelpoinen palvelukonsepti. Palvelukonseptin ja siihen liittyvien prosessien määrittämistä varten on ollut tarkoitus projektin myötävaikutuksella verkostoitua konseptin ja kasvustrategian kannalta strategisesti tärkeiden kumppanien kanssa. Projektin osa-alueena on ollut myös selvittää kansainvälistymisen mahdollisuuksia erityisesti Venäjän suuntaan. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Itse palvelukonsepti on joistain Euroopan maista tuttu. Kehitystyössä on kuitenkin ollut selvitettävänä sekä mielikuvallisesti että toiminnollisesti erottuva brändi, joka luo kilpailuetua. Yhtiö onkin tehnyt yhteistyötä kehityksessä yliopistojen, järjestöjen ja laitetoimittajien kanssa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Kehitystyön lopputuloksena asiakas saa käyttöönsä palvelutuotteen, jossa jokainen kriittisen prosessin osa-alue on hiottu ja määritelty. Asiakas voi uskoa palvelulupaukseen, luottaa turvallisuuteen ja näin ollen keskittyä tuotteen käyttämisen etuihin. Konseptin tavoitteena on myös ollut ulottaa konsepti saatavuudeltaan useammalle asiakkaalle. on laajentaa liiketoimintaansa kehittämistyön tulosten avulla? Ovatko laajentamismahdollisuudet Suomessa vai Huimalan Proof of concept on kestänyt merkittävästi oletettua kauemmin, ja nykyinen omistusrakenne ei ole tukenut aggressiivista kasvua. On kuitenkin selvää, että kasvun myötä saavutetaan synergioita ja että kehittämistyö on keskeisesti ollut edesauttamassa kilpailukykyisen, kasvuun suuntautuvan konseptin syntyä. Laajentamismahdollisuuksia Suomessa on rajatusti, mutta erityisesti Venäjän suunnalla markkinatilanne suosii etabloitumista. Kimmo Stude Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kehitystyön myötä Huimalalle on kiteytetty brändi. Huimala on reippailuhalli, jossa lapset saavat reippailla omaehtoisesti ilman johdattelua ja ainoastaan yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta välttämättömien sääntöjen puitteissa. Eriarvoisuutta luova kilpailuasetelma, kuten vaikkapa urheilulajeissa, on Huimalassa olematonta, yhteisöllisyys kunniassaan ja palvelulupauksena on lapsille punaiset posket. Kehitystyössä on ollut mukana Nuori Suomi ry, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos ja useita muita brändin kannalta olennaisia tahoja. Huimala on myös keskeisesti tapahtumapalvelutuottaja, ja tapahtumien elämyksellinen sisältö ja prosessit on tarkkaan määritelty. 10

11 KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Tämän hankkeen tavoitteena on ollut kehittää palvelujärjestelmä tavoitteelliseen harjoitteluun urheilijoille ja kuntoilijoille. Palvelujärjestelmästä on tarkoitus kehittää tuote, joka tuo tutkimustiedon, valmennustiedon ja niihin liittyvät laitteet paremmin valmennus- ja liikuntapalveluja tarjoavien yritysten hyödynnettäviksi. Palvelujärjestelmästä on tarkoitus rakentaa sellainen kokonaisuus, joka parantaa valmennusryhmien urheilijoiden harjoittelun onnistumista ja takaa kestävyyskuntoilijoille tavoitteiden suuntaisen kehittymisen. Uuden palvelujärjestelmän avulla valmennuspalvelujen tuottajien tai esimerkiksi maratonkouluja järjestävien yritysten toiminnan laatu ja palvelu paranee. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Markkinoilla olevissa harjoittelun seurantajärjestelmissä ei ole mukana palautejärjestelmää. Tämän projektin tuottaman palautejärjestelmän avulla pystytään seuraamaan harjoittelun aiheuttamaa kuormittumista ja siitä palautumista sekä kunnon kehittymistä. Yrityksellä on kaksi mahdollisuutta: joko saada tuote lisäpalveluksi jo olemassa olevaan tietokantapohjaiseen harjoituspäiväkirjajärjestelmään tai tehdä alusta asti uusi tuote. Molemmissa tapauksissa ainoa kannattava vaihtoehto on tehdä tuote kansainvälisille markkinoille. Ari Nummela Puh Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Tämän projektin kehitystyö tuottaa asiakkaalle uutta lisäarvoa elimistön kuormittumisen ja kunnon kehittymisen seurantaan. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Markkinoilla olevissa harjoituspäiväkirjoissa on joissakin mukana virtuaalivalmentaja, joka laatii harjoitusohjelman automaattisesti. Markkinoilla olevista tuotteista puuttuu kuitenkin elimistön kuormittumisen seuranta sekä kunnon kehittymisen seuranta yhdistettynä virtuaalivalmentajaan. Uusi tuote ottaa huomioon harjoittelun tavoitteen, aikaisemman harjoitustaustan ja yksilölliset ominaisuudet rakentaessaan tavoitteen mukaista harjoitusohjelmaa kestävyyskuntoilusta kiinnostuneille liikkujille. Sen lisäksi uusi tuote kykenee muuttamaan harjoitusohjelmaa toteutuksen ja elimistön kuormittumisen perusteella. 11

12 Luxury of Tomorrow Lapin yliopisto Luxury of Tomorrow Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Hankkeen tavoitteena oli selvittää luksustuotteiden ja -palveluiden olemusta sekä niiden kehittämistä matkailu- ja vapaaajan keskuksissa. Hankkeessa tuotettiin tietoa ja konsepteja, joita vasten korkean tason vapaa-ajan palveluiden laatua voidaan tarkastella, analysoida ja arvioida eri toimialojen näkökulmista. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Aihetta ei ole tutkittu aiemmin Suomessa varsinkaan vapaaajan palveluihin ja matkailuun liittyen. Suomalainen vapaa-ajan luksuspalveluiden tuotanto on vielä varsin kaukana siitä, mitä se on maailmalla. Nykyinen kehityssuunta massoille suunnatuista palveluista mahdollistaa uudenlaiset palveluinnovaatiot. Näitä tulevaisuuden vapaaajan luksuspalveluinnovaatioita leimaa edullisuuden sijaan eleganssi, paikallisuus ja ekologisuus. Tulevaisuuden vapaaajan luksuspalveluiden muotoilu ei ole yksinomaan tietyille käyttäjille räätälöityjen palveluiden tuottamista, vaan se on ennen kaikkea erityisen korkeaa laatua, sofistikoituneisuutta edustavien palveluiden muotoilua. Tähän kehitystarpeeseen on hankkeen osalta vastattu. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Hankkeessa tehty tutkimus tarjoaa lähtökohdan ymmärtää haasteita, joita vapaa-ajan käyttöön ja kuluttamiseen liittyy varakkaiden ja vaativien asiakkaiden kohdalla tulevaisuudessa. Hankkeessa tuotettu konsepti tarjoaa yrityksille neutraalin mutta kiehtovan keskustelun lähtökohdan luksusmatkailuun liittyvien yksityiskohtien selvittämiseen eri asiantuntijoiden ja asiakasryhmien kanssa. Hankkeessa oli mukana useita eri toimialoja edustavia yrityksiä, joten eri yritysten laajentamismahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Yleisesti voidaan arvioida, että luksustuotteiden ja -palveluiden kysyntä kasvaa edelleen esimerkiksi Aasian markkinoilla. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Hankkeessa on tuotettu tietoa siitä, miten vapaa-ajan ja matkailun palveluliiketoimintaprosesseja tulisi kehittää yhä herkemmin reagoiviksi vaativien matkailijoiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kokeellinen palvelukonsepti, jolla hahmotettiin ainutkertaisten palvelumaisemien ulkoilmaglamouria majoituskontekstissa. Kokeellisen konseptin tarkoituksena oli paneutua sekä luksuspalvelupolkuun että -maisemaan mahdollisimman rajoitteettomasti, sitomatta niitä mihinkään olemassa olevaan majoitustyyppiin tai ratkaisuun. Minna Uotila Puh

13 Julkaistu syksyllä

14 Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projekti keskittyi etsimään ja kartoittamaan suunnitteilla olevaan Turvapolikseen (liikenneturvallisuuteen liittyvä turvahalli ja yleisölle tarkoitettu matkailukohde) kehitettäviä ja hankittavia uudentyyppisiä teknisiä laitteita ja sisällöllisiä ratkaisuja. Niiden avulla tuotetaan ajokorttikoulutukseen ja raskaan kaluston kuljettajien täydennyskoulutukseen liittyviä ja suurelle yleisölle tarkoitettuja liikenneturvallisuutta edistäviä, elämyksellisiä vapaa-ajanpalveluja. Projekti keskittyi näiden uusien ratkaisujen valmisteluvaiheen selvityksiin ja suunnitteluun. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Tekesin projektin lähtövaiheessa säätiössä oli tieto turvahallin perinteisestä laitteistosta. Suomessa on noin kymmenen turvahallia, joissa kaikissa on suunnilleen samanlainen laitteisto. Näiden tärkeiden laitteiden ja tekniikan lisäksi säätiö halusi etsiä turvahalliin uutta sisältöä. Projektin aikana halliin löydettiin paljon uudenlaista tekniikkaa, jonka olemassaolosta ei ennen projektia tiedetty mitään. Osa tekniikasta soveltuu sellaisenaan, suurin osa vaatii soveltamisen nimenomaan liikenneturvallisuuteen. Projektin aikana löytyi läheisestä Kempeleestä laitevalmistaja, jonka simulaattori sopii erittäin hyvin turvahallin tarkoituksiin. Kokonaisuudessaan alaan liittyvä tekninen tietämys on ratkaisevasti kehittynyt projektin aikana. Löydetyt laitteet ja ratkaisut ovat käyttöön otettavissa muissakin liikenneopetuskohteissa, autokouluissa ja turvahalleissa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiöllä ei varsinaisella vaikutusalueellaan ole tällä hetkellä suoranaisia kilpailijoita. Kehitystyön tuloksena syntyneiden ratkaisujen toteuttaminen parantaa kilpailukykyä ja edistää liiketoiminnan kasvua tarjoamalla ainutlaatuisia palveluita, mikä laajentaa säätiön vaikutusaluetta. Kun kehittämistulosten viitoittamat uudenlaiset tekniset ratkaisut on toteutettu, on säätiöllä laskelmien mukaan mahdollisuus laajentaa liiketoimintaansa moninkertaiseksi. Varsinaiset laajentamismahdollisuudet ovat pääosin Suomessa, mutta ainakin yhteistyökumppanien löytyminen on mahdollista, jopa todennäköistä myös ulkomailla. Marsa Kemikoski Puh Kehitystyön tuloksena löytyneiden ratkaisujen toteuttaminen tuo runsaasti lisäarvoa eri asiakasryhmille: ajokorttioppilaiden koulutus ja raskaan kaluston kuljettajien täydennyskoulutus suurelle yleisölle tarjottavat vapaa-ajan elämykset ja kokemukset erityisryhmille (esimerkiksi koululaisille, vammaisautoilijoille tai ikääntyville autoilijoille) tarjottuja liikenneosaamista kehittäviä ja ylläpitäviä vapaa-ajan palveluja. 14

15 Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä Laurea, VTT Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä 11/2008 2/2010 Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Matkailun markkinointiviestinnässä on perinteisesti luotettu enemmän visuaalisiin ratkaisuihin kuin muihin aistihavaintoihin. Se ei kuitenkaan enää riitä tulevaisuudessa, koska markkinointiviestinnän kiinnostuksen kohteina ovat yhä enemmän elämyksellisyys, autenttisuus, luovuus, asiakkaan muuttuvat tarpeet ja uudet matkailukohteet sekä erilaiset viestintämuodot. Tutkimuksessa keskityttiin moniaistisuuden erilaisiin, uusmediaalisiin markkinointiviestinnän mahdollisuuksiin matkailuyritysten palvelujen markkinoinnissa. Hankkeen aikana koottiin haastattelutietoa multimodaalisen markkinointiviestinnän ja teknologian hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi toteutettiin viisi tapaustutkimusta, joissa selvitettiin aistien vaikutuksia erilaisille asiakasryhmille erilaisissa tiloissa. Varsinaisten aistihavaintojen, kuten tuoksujen, makujen, kosketuspintojen sekä näkö- ja kuuloaistin lisäksi kuudenneksi aistiksi nostettiin co-experience eli yhteisöllinen kokemus, joka kytkettiin sosiaaliseen mediaan ja viraalimarkkinointiin. Hyödynsimme tutkimuksessamme myös kuluttajakäyttäytymisen, bränditutkimuksen sekä elämysteollisuuden piiristä löydettyjä hyviä esimerkkejä. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Aihe on tuore ja kiinnostava, sillä se on ollut osittain tutkimaton alue matkailussa. Alan viestintää ja palveluja on tarjolla paljon, joten laadun ja kokemuksellisuuden lisäämiseen on tarvetta. Uutta ja ainutlaatuista hankkeessa on ollut eri aisteihin vetoavan viestin yhdistäminen samanaikaisesti tiloihin ja viestintämuotoihin sekä niiden vaikutusten tutkiminen myynnin näkökulmasta. Tuloksia saatiin myös äänien ja tuoksujen vaikutuksesta käyttäjien ja kävijöiden tunnetiloihin ja tunnelmaan. Tutkimme myös sosiaalisen median käyttöä uusien tapahtumien markkinoinnissa. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kilpailukeinona voidaan käyttää erottautuvaa, moniaistisuutta hyödyntävää markkinointiviestintää. Tutkimustulokset osoittavat sen, miten moniaistisuus voi vaikuttaa tunnelmaan, tuotteiden myyntimääriin tai asiakkaiden kokemuksiin ja käyttäytymiseen. Tulokset tarkastelevat sitä, miten viesti erottuu, kun mukana on moniaistisuutta ja erilaisten viestikanavien käyttöä. Sosiaalisen median palvelut tarjoavat käyttäjille helppoja mahdollisuuksia tietojen, aineistojen, suunnitelmien ja kokemusten jakamiseen, mutta haaste on saada ihmiset tekemään tämä käytännössä. Eri aisteihin vetoamisen on oltava kohtuullista, koska liiallisuudella voidaan saada aikaan jopa negatiivisia tuloksia. Oikean yhdistelmän rakentaminen vaatii käyttäjien, paikan ja tilanteen hyvää tuntemusta. Moniaistisuuden kautta yritykset voivat edistää mielenkiinnon heräämistä palveluitaan kohtaan, lisätä myyntiä ja erottautua markkinointiviestinnässään. Yritys voi siis tehostaa liiketoimintaansa markkinointiviestinnällisin keinoin. Yhteyshenkilöt: Leena Alakoski ja Asta Bäck Puh ja Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Yritykset saavat projektin pohjalta ideoita ja esimerkkejä viestinnällisten keinojen kehittämiseen, sillä tulosten mukaan moniaistisuus lisää myyntiä. Projekti tuotti paljon tietoa siitä, miten moniaistisuutta kannattaa toteuttaa. 15

16 RTG TravelShop RTG Ready To Go Oy RTG TravelShop Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Ready To Go Oy:n aikaisemmasta nettimatkatoimistosta, on voinut ostaa lentoja, vuokrata autoja ja varata majoitusta hotelleista, huoneistoista ja mökeistä. Kaikki tuotteet on kuitenkin täytynyt ostaa ja etsiä erikseen, eli ne eivät ole olleet valmiiksi paketoituja tuotteita. Myös liputus ja dokumentointi on tapahtunut manuaalisesti. Projektin kehitystavoitteena uudessa RTG Travel Shop -kauppapaikassa on ollut se, että järjestelmä suorittaa vaihtoehtojen etsimisen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Järjestelmä suorittaa automaattisesti myös varauksen, hinnoittelun, paketoinnin, liputuksen ja dokumenttien tekemisen. Samoin maksaminen voidaan suorittaa joko luottokortilla tai verkkopankissa. Järjestelmä huolehtii myös rahaliikenteen tiliöinnin automaattisesti kirjanpitomuotoon. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Tavoitteena on ollut kehittää verkkokaupparatkaisu, jossa matkapaketin eri osat, kuten lennot, majoitus ja ohjelmapalvelut, voidaan virtuaalista ja dynaamista paketointia hyväksikäyttäen tuotteistaa asiakastarvelähtöiseksi tuotekokonaisuudeksi. Tavoitteena on ollut toteuttaa myyntijärjestelmä ja siihen liittyvät tukipalvelut siten, että saavutetaan kustannustehokas ja laadukas palvelu sekä RTG:n asiakkaille ja kumppaneille että matkailukeskusten palvelutuottajille. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? RTG Travel Shop tarjoaa asiakkaille hyvän ja monipuolisen matkatarjonnan. RTG Travel Shop on helppokäyttöinen, sisällöltään mielenkiintoinen ja tarjoaa nopeasti tuotetietoutta kohteista ja matkatuotteista. Se on ennen kaikkea kauppapaikka, josta kuluttajan on helppo ostaa tuotteita. akastarvevastaavuus. Tarkoituksena on siis yhdistää moderni IT-järjestelmäratkaisu innovatiiviseen liiketoimintamalliratkaisuun. RTG:n strategisena tavoitteena on kehittää Suomen merkittävimmät matkailualueet kattava palvelukokonaisuus ja olla suurin suomalainen kotimaan matkailupalvelujen välittäjä Suomessa ja Suomeen. RTG:n verkkokauppa kattaa myös Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkailupalvelun sekä muut normaalit matkatoimistopalvelut. Liiketoiminnan kehittämisen painopiste on lähivuosina Suomeen suuntautuvassa matkailussa keskittyen matkailukeskittymien tuotantotarjonnan kokoamiseen ja tarjonnan integroimiseen sekä kotimaista että ulkomaista kysyntää varten. RTG:n ratkaisu mahdollistaa, että suomalainen matkatuotanto on sekä kotimaisten että ulkomaalaisten kuluttajien ja matkanjärjestäjien ostettavissa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Matkapalveluiden tuottajien (hotellit, ohjelmapalveluyritykset, kuljetusyhtiöt jne.) tarjonta on näin aiempaa nopeammin ja tehokkaammin saatavilla. Rauno Kurtti Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 16 RTG:n kilpailustrategiana on erottua uudella myyntijärjestelmällä yhdistettynä liiketoimintamalliin siten, että saavutetaan korkea vetovoimaisuus matkailun palvelutuottajille ja tuotantoketjuille sekä RTG:n asiakkaille (loppuasiakkaat ja myös matkanjärjestäjät). Samoin saavutetaan korkea tuote- ja palvelukattavuus, saavutettavuus sekä myyntijärjestelmän asi-

17 Julkaistu syksyllä

18 Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat Kuopion Muotoiluakatemia, Savonia-ammattikorkeakoul Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualusta matkailussa ja vapaa-ajassa Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektin tavoitteena oli luoda uudenlaisia liikkuvia käyttöliittymiä ja toimintaympäristöjä vapaa-ajan ja matkailuteollisuuden tarpeisiin. Tutkimuksen kohteena oli alueen hyvinvointiteknologian soveltaminen vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien käyttöliittymien ja palvelualustojen kehittämisessä. Tutkimus- ja kehitystyö toteutettiin soveltavana tutkimuksena käytännön kehittämistapausten avulla: Tutkimustapauksessa Kuopio-kanavasta hologrammipuhelimeen iteratiivinen palvelukehitysprosessi tutkimus- ja kehittämistyö tehtiin Hudle Oy:n kanssa. Tavoitteena oli hyödyntää ohjelmapalvelujen toiminnallista luonnetta uudenlaisten käyttäjän hyvinvointia tukevien käyttöliittymien kehittämisessä sekä lisätä vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla. Tutkimustapauksissa Lasten itsetunnon kuntokoulu: vapaa-ajan palvelutuotteen kehittäminen lapsille ja Leirikoulu palvelutuotteena käyttäjän osallistaminen palvelun kehittämiseen konseptoitiin toimintaympäristöä yhdessä Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan kanssa. Tässä tavoitteena oli tuottaa uusia ja innovatiivisia vapaa-ajan ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristökonsepteja sekä lisätä vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla. Tutkimustapauksessa Käyttäjälähtöisen hyvinvointimatkailusivuston kehittäminen kehitettiin sähköistä käyttöliittymää vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöksi yhdessä Kuopion Matkailupalvelut Oy:n kanssa. Palvelumuotoilun menetelmiä ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä kehitettiin hankkeessa usean tutkimustapauksen avulla: Draama-menetelmä asiakaskokemuksen ja palvelupolun kehittämisessä, IskelmäNiityttapahtuman kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin, Palvelumuotoilun menetelmät elämyksellisen tilan suunnittelussa sekä loppuraportin viimeisessä luvussa Customer profile, wellbeing services esitelty tyypillinen hyvinvointipalvelujen käyttäjä. Uusia toimintaympäristö- ja käyttöliittymäkonsepteja kehitettiin asiakkaan käyttäjäkokemuksen lähtökohdista. Uudenlaisen toimintaympäristön tarpeita selvitettiin osallistamalla käyttäjät suunnitteluprosessiin. Toimintaympäristöjen kehittämisessä ja testaamisessa käytettiin menetelminä esimerkiksi palvelukokemuksen mallintamista. Hankkeessa toteutettiin toimintaympäristön kehitystyötä tukeva käytettävyystutkimus. Hanke eteni erilaisia toimintaympäristöjä konseptoimalla ja testaamalla. Uusien palvelualustojen lähtökohtana oli sekä kehittää toimintaympäristöä että tuoda siihen erilaisia hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyviä ohjelmapalveluja liikkuvien käyttöliittymien kautta. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Palvelukokemuksen ja käyttäjän tunteminen ovat avainasioita uusien palvelujen ja liiketoimintamallien suunnittelussa. Palvelumuotoilun menetelmät auttavat innovoimaan uusia vapaa-aika-, matkailu- ja hyvinvointipalveluja ja kehittämään näiden alueiden tuotteita käyttäjälähtöisesti ja maakunnan hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen. Maakunnassa tarvitaan palvelumuotoiluprosessien hallintaa ja kehittämistä, sillä niiden avulla pystytään saavuttamaan kilpailuetua. Yritysverkoston vahva yhteistyö sekä alueellisen muotoiluosaamisen tehokkaampi hyödyntäminen teollisuuden tuotekehityksessä ovat avainasemassa uusia toimintaympäristökonsepteja luotaessa. Palvelumuotoilun avulla voidaan löytää teknologiaosaamiselle uusia, innovatiivisia tuotteistamistapoja ja soveltaa niitä matkailun ja vapaa-ajan palvelualustoihin. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Tutkimustapauksessa Kuopio-kanavasta hologrammipuhelimeen iteratiivinen palvelukehitysprosessi hyödynnettiin skenaariotyöskentelyä, käyttäjien osallistamista, palvelun visualisointia ja palvelukokemuksen mallintamista uudenlaisen vapaa-aikaan ja matkailuun tarkoitetun teknologisen ratkaisun kehittämisessä. Uusi teknologinen ratkaisu hologrammipuhelin mahdollistaa tanssin opetuksen ja tapahtumamatkailun ohjelmapalvelut ennen matkailupalvelua, sen aikana ja jälkeen. Hologrammipuhelimen avulla on mahdollista lisätä myös tapahtuman esteettömyyttä erilaisilla kielipalveluilla (vieraat kielet, viittomakieli) ja navigaatiopalveluilla. Tutkimustapauksissa Lasten itsetunnon kuntokoulu: vapaa-ajan palvelutuotteen kehittäminen lapsille ja Leirikoulu palvelutuotteena käyttäjän osallistaminen palvelun kehittämiseen pohdittiin uusien toiminnallisten palvelutuotteiden kehittämistä. Nämä toteutettiin yhteistyössä Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan kanssa. Molemmissa tutkimustapauksissa käyttäjät

19 Julkaistu syksyllä 2010 osallistuivat vahvasti tuotekehitykseen. Käyttäjien toiveet vapaa-ajan palvelutuotteille saatiin selville käyttämällä muotoilun menetelmiä. Palvelutuotteet visualisoitiin ja niitä kokeiltiin käytännössä. Käyttäjien osallistuminen tuotekehitykseen mahdollisti uusien kaupallistettavien palveluideoiden konkretisoimisen. Kuopion Matkailupalvelut Oy:n kanssa kehitettiin käyttäjätestauksen avulla sähköistä käyttöliittymää tutkimustapauksessa Käyttäjälähtöisen hyvinvointimatkailusivuston kehittäminen. Käyttäjätestauksen avulla saatiin lisää tietoa käytettävyysvaatimuksen täyttävän käyttöliittymän ominaisuuksista ja mielikuvista, joita hyvinvointimatkailu herätti käyttäjätestaukseen osallistuneissa. Käyttäjät kaipasivat teemaan lisää konkreettisia palvelutuotteita ja vierastivat hoiva-alan termistöä palveluiden markkinoinnissa. Tapaustutkimukset Draama-menetelmä asiakaskokemuksen ja palvelupolun kehittämisessä, IskelmäNiityttapahtuman kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin, Palvelumuotoilun menetelmät elämyksellisen tilan suunnittelussa ja hyvinvointipalvelujen tyypillisen käyttäjän kuvaus: Customer profile, wellbeing services tuottivat runsaasti tietoa palvelumuotoilun menetelmistä ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen prosessista. Palvelumuotoilu uutena tieteenalueena sai arvokasta tietoa menetelmien soveltamisesta vapaa-ajan palvelutuotteiden kehittämiseen. Menetelmien kehitys- ja tutkimustyön tuloksena huomattiin, että uudet innovatiiviset menetelmät sopivat hyvin vapaaajan palveluiden kehittämiseen. Hyvinvointia lisäävät käyttöliittymät ja palvelualustat vapaa-ajassa ja matkailussa -hankkeessa onnistuttiin kehittämään palvelumuotoilun menetelmiä sekä toteutettiin lukuisia yritysten TKI-toimintaa tukevia palvelujen kehittämistapauksia. Hanke onnistui palvelumuotoilun menetelmien soveltamisessa vapaa-ajan ja matkailun palveluiden kehittämistyössä. Suunnitteluratkaisun tunnistaminen ja palveluratkaisujen etsiminen ovat palvelun kontekstin, asiakkaan liiketoimintaympäristön ja käyttäjien ymmärtämistä. Tunnistaminen ja luomisvaihe ovat osallistavaa suunnittelua, prototypointia eli suunnitteluratkaisujen mallintamista ja visualisoimista. Arviointi liittyy palveluprototyyppien vertaamiseen mittareita käyttäen. Pyritään näkemään mahdollisen palvelun kannattavuus ja se, olisivatko luodut palvelut arvokkaita asiakkaille. Hanke on tuonut yrityksille lisäarvoa tuotekehitystyössä ja lisäarvoa tuottavien palveluratkaisujen tunnistamisessa. Osallistuneilla yrityksillä on mahdollisuus kehittää uusia asiakaslähtöisiä liiketoimintaratkaisuja, joiden avulla voi laajentaa liiketoimintaa. Osalla yrityksistä on jo kansainvälistä liiketoimintaa. Satu Miettinen Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 19

20 Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke Vierumäki Country Club Oy Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektissa on keskitytty Vierumäen tapahtumapalveluprosessin ja -konseptin kehittämiseen. Tämä toteutettiin luomalla Vierumäen kokonaisuuteen sopiva ja sen toimintoja kehittävä tapahtumapalvelukonsepti, siihen työkalut sekä sitä tukeva sähköinen ympäristö. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehitystyön tuloksena saatiin Vierumäelle luotua yhteinen käsitys tapahtumamäärittelystä ja siitä, kuinka se saadaan sopimaan Vierumäen palvelukokonaisuuteen sopivaksi. Lisäksi projektin tuloksena saatiin selkeä käsitys siitä, kuinka tapahtumien myynti tulee suhteuttaa normaaliin myyntiin, joka tällä palvelualalla ajatellaan normaalisti huone/peti- sekä lisäpalvelumyyntinä, minkä jälkeen asiakas itse kuluttaa myydyn tuotteen ilman jatkotoimia. Ainutlaatuiseksi tämän osion tekee se, että projektia käynnistettäessä havaittiin heti yleisesti käytettävissä olevien tapahtumamääritysten riittämättömyys, koska ne perustuvat pelkkään tilan ja niitä täydentävien, kuten ruokailu- ja viihdepalvelujen, myyntiin. Vierumäellä jo myyntitilanteessa on muuttujia huomattavasti paljon enemmän, kuten liikunta-, testaus-, elämys- ja luontopalvelut. Lisäksi myydyn kokonaisuuden huollon ja sovellettavuuden tarve säilyy koko kulutustilanteen loppuun asti. Edellisestä seuraa se, että tapahtumakokonaisuuksia myytäessä tulee ottaa huomioon samanaikaisesti useita eri osastoja ja niiden tuotantokapasiteetti. Tapahtumamäärittelyssä keskiöön nousivat eri osastojen välisen yhteistyön tarpeet, riittävän ison asiakasryhmän useita räätälöintejä samanaikaisesti vaativa tilaus sekä tarve keskittää koko palvelutuotannon hallinta yhteen pisteeseen. Tästä seurasi Vierumäelle perustettu tapahtumapalveluyksikkö, joka sijoitettiin luontevaksi osaksi myynnin kokonaisuutta. Tämä yksikkö otti vastuulleen Vierumäeltä tapahtumakriteerit täyttävän kaupan ja huoltaa sen kulutustilanteen loppuun asti. Projektin avulla luotiin myös edellä mainittujen haasteiden tarpeisiin kaksi uutta työkalusovellusta, tapahtumayksikön vuosikello ja uudenlainen tapahtuma-ajolista. Näillä työkaluilla saadaan kaikki tapahtumiin liittyvät osa-alueet ilmoitettua tarvittaessa koko Vierumäen noin 350 hengen henkilöstölle muodossa, joka ei rasita heidän päivittäistä normaalityötään liikaa. Myös Vierumäen sähköisen maailman muutoksen osana kehitteillä oleva mobiilisovellus on täysin uudenlainen tapa luoda ns. henkilökohtaiset hovimestaripalvelut asiakkaalle yli 300 hehtaarin kokoisella alueella. Palvelun luomat lisämyynnin mahdollisuudet jo varsinaisen ostotilanteen jälkeen, itse tuotteen kulutustilanteessa, ovat erittäin mielenkiintoinen avaus, jota kehitetään edelleen. 5 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Asiakkaan saama lisäarvo on erityisesti ostotilanteessa syntyneen vuorovaikutuksen suora jatkumo aina kulutustilanteen loppuun ilman katkoja. Tapahtumayksikkö Vierumäellä takaa sen, että asiakas pääsee kommunikoimaan koko ajan saman tahon kanssa ja esimerkiksi ajolista kertoo asiakkaalle koko tapahtuman palvelutuotantoketjun ja siihen kuluvan ajan. Asiakas voi myös muuttaa paljon helpommin ostamansa tapahtumapalvelun sisältöjä havaitessaan selkeästi muutosten aiheuttamat välilliset vaikutukset muihin tapahtuman osa-alueisiin. Edellä mainittu säästää asiakkaan resursseja sekä mahdollistaa jo kertaalleen ostetun palvelun joustavan räätälöinnin tilanteiden muuttuessa ostohetken ja varsinaisen tapahtuman välisenä aikana. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Tällä mallilla pystymme palvelemaan korostetusti yhden luukun ja personoidun palvelun kokonaisuudella, joka voi elää asiakkaan tarpeiden mukaan kesken palvelutuotteen kulutuksen. Uskomme erottuvamme jo kehitetyillä ja projektista alkaneilla uusilla kehitteillä olevilla tavoilla ja tuotteilla erityisesti palvelun kokonaisvaltaisuuden sekä sen joustavuuden ansiosta. Jatkossa personoitujen lisäarvopalvelujen ostomahdollisuus esimerkiksi mobiilisti itse tapahtuman aikana on myös erottava tekijä. Näemme liiketoiminnan laajentamismahdollisuudet realistisina. Päämäärämme on kasvattaa paitsi omaa tapahtuma-

Elämyksiä, ideoita ja osaamista. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma

Elämyksiä, ideoita ja osaamista. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma Elämyksiä, ideoita ja osaamista Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma Projektikatsaus, kevät 2012 Sisällysluettelo AVISTO Added Value ICT Services in Tourism 5 BASE Vision Oy 6 CodeGem Oy Ltd 7 Ecompter

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Palvelumuotoilu(service design)

Palvelumuotoilu(service design) Palvelumuotoilu(service design) Välineitä käyttäjälähtöisyyteen ja yhteiskehittelyyn Satu Miettinen Mitä palvelumuotoilu on? Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kaupallista kehittämistä muotoilun

Lisätiedot

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla

Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla Toivoo, että olette viihtyneet Imatralla 51 vuotias, naimisissa, 4 lasta ja 4 lastenlasta harrastuksena golf, penkkiurheilu, kokkailu ja TYÖ kokenut matkailun gona: kapakkatausta Sokos Hotels ketjussa

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN

STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN STRATEGIASTA TOTEUTUKSEEN VENÄJÄÄ EDELLÄKÄVIJÖILLE: RUCOLA+ Miikka Raulo Matkailun ja elämystuotannon OSKE Miksi? Matkailu Venäjältä kasvoi 27% vuonna 2011, markkina, jonka saavutettavuus paranee edelleen.

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

JOHDANTO. Strategia on dokumentoitu ja hyväksytty työ voi alkaa.

JOHDANTO. Strategia on dokumentoitu ja hyväksytty työ voi alkaa. EERIKKILÄN URHEILUOPISTON STRATEGIA 2015-2019 JOHDANTO Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Siksi on hyvä aika ajoin pysähtyä ja tarkastella muuttuvaa maailmaa sekä toimintaympäristöä. Muutoksia on

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007

Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Lobistech-seminaari Case: HMT 11.4.2007 Tommi Sievers tommi.sievers@hmt.fi 044 381 0052 Sami Santalahti sami@nitro.fi 040 844 1751 www.nitro.fi 1 Aluksi Esityksen sisältö: 1. Yritysesittelyt 2. Tavoitetila

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki,

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki, Missiona Pohjoisen menestys Timo Rautajoki, 27.4.2017 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 2 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 3 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 4 Kansainvälisyys Lappi on jo nyt

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

4. Mitäpalvelumuotoilu on?

4. Mitäpalvelumuotoilu on? 4. Mitäpalvelumuotoilu on? Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa koettujen palveluprosessien ja palveluympäristöjen muotoilua, jotka tavoittavat ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta. palvelumuotoilu

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT. SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin

SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT. SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin SUJUVAT KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET PALVELUT SANOISTA TEKOIHIN Brändityöpajoista palvelumuotoiluprojekteihin TOIMENPITEET Teemoissa liikunta- hyvinvointimatkailu, kansainvälisyys (MM2017) 1.Yhteisen tahtotilan,

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet

Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet Keski-Suomen AIKO-hankekuvaukset, rahoitetut hankkeet 1. Keski-Suomen kauppakamari: Keski-Suomen tori Hanke on innovatiivinen 8 Hanke on kustannustehokas 10 Kuvaus ja arviointi Tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Customer Intelligence ja Big Data. Digile D2I Kimmo Valtonen

Customer Intelligence ja Big Data. Digile D2I Kimmo Valtonen Customer Intelligence ja Big Data Digile D2I Kimmo Valtonen Sisältö 1. Data2Intelligence-ohjelman kuvaus 2. Customer Intelligence: mitä sillä tässä tarkoitetaan? 3. Customer Intelligence Big Data ongelmana

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin. Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus asukasyhdistysten ja Oulun kaupungin yhteinen yritys tuottaa apua kodin askareisiin Kemi 27.2.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Ektakompus Oy Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: Ektakompus

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Strateginen tutkimusavaus Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus Tekesissä 21.8.2012 Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus

Lisätiedot