Elämyksiä, ideoita ja osaamista. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämyksiä, ideoita ja osaamista. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma"

Transkriptio

1 Elämyksiä, ideoita ja osaamista Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma Projektikatsaus, syksy 2012

2 Sisällysluettelo Julkaistu syksyllä 2010 Julkaistu keväällä 2012 AVISTO Added Value ICT Services in Tourism 5 BASE Vision Oy 6 CodeGem Oy Ltd 7 Ecompter 9 GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke 10 KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä 11 Luxury of Tomorrow 12 Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen 14 Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä 15 RTG TravelShop 16 Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat 18 Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke 20 GYMI Lasten ja nuorten kuntoklubin monistaminen 22 Julkaistu keväällä 2011 WAF Network ASP 24 LIKES Terveysliikuntaohjelman tuotteistaminen 26 LIVE3 28 Roomtoday 29 Tulevaisuuden hotelli 30 Dynaaminen matkaverkkopalvelu 32 Monikanavajulkaisun hyödyntäminen 33 Ice Event 34 GameBook 35 Market sensing 36 Ihmislähtöiset Menetelmät 38 Perheseikkailut yhteisö 40 Omena Global jatkoprojekti 42 Hookie aktiviteettimittari ja hyvinvointipalvelu 43 Automaattinen pelianalyysi joukkuelajeihin 44 DH Bike Park Ounasvaara 45 Electric City Tour Julkaistu syksyllä GPS-retket 47 etourismprofiler moduulipohjaiset profilointimenetelmät matkailun e-ratkaisuissa 48 Exercise Travel Environment (EVE) 50 ICIUM-palvelukonseptin kehitys 52 Kokous-Suomi liiketoiminnan käynnistäminen 54 Lasten hullut ninjat seikkailuratakonseptin kehitys 55 PaintingDb Uusien palvelumallien kehittäminen 56 Peloton verkkopalvelut 57 Tero Saarinen -brändiin liittyvän palveluliiketoiminnan kehittäminen 58 Uusi konseptoitu koulutuspalvelu Kuinka palvella lapsiperheitä oikein? 59 Julkaistu syksyllä 2012 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 60 DigiVoucher Mobiili maksuväline 61 Elämysteatteri-konsepti 62 Future Marina 63 Future of Tourism 64 Ilmoittautumisten-hallintajärjestelmä 65 Matkailijan moniaistinen palvelukokemus 66 Matkailun kultakauden renessanssi 67 Mielen hyvinvointi liikunnan moottorina 68 Online Rock Venue 69 Palvelukeskeisyys liikuntateknologiatuotteissa 70 Pyynikin kesäteatterialueen kehittämishanke 71 Palvelumuotoilun työkalupakki 72 Sonet 74 TravEd 76 Tuleva Tulevaisuuden matkailijat 77 Uusi verkostomainen palveluratkaisu työpaikkaliikuntaan 78 Vapaa-ajankeskusten liiketoiminta 80 Zonga 81 2

3 Kasvuhakuisuutta ja uusia tiennäyttäjiä vapaa-ajan palvelujen liiketoimintaan Julkaistu syksyllä 2010 Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on edistänyt matkailun, kulttuurin, viihteen, liikunnan ja hyvinvoinnin liiketoiminnan kehittämistä vuosina Vapaa-ajan palvelujen ohjelman tavoitteena on ollut pyrkiä vaikuttamaan näiden alojen yrityskulttuuriin siten, että yritykset ottaisivat palvelujen ja tuotteiden kehittämisen liiketoiminnan kehittämisen keinoiksi. Myös tutkimustiedon käytön lisääminen liiketoiminnan kehittämisessä on ollut tärkeä tavoite. Vapaa-ajan palveluja tuottavien yritysten lukumäärä on suuri: pelkästään matkailun toimialat työllistävät Suomessa noin ihmistä. Tekes ei pyrikään tavoittamaan koko kenttää, vaan Vapaa-ajan palvelujen ohjelma on tähdännyt edelläkävijäyritysten kehityksen vauhdittamiseen ja niiden esimerkkivaikutusten leviämiseen laajemmin yrityskenttään. Kun Vapaa-ajan palvelujen ohjelma käynnistettiin syksyllä 2006, ohjelman ensimmäiseksi kohdetoimialaksi valittiin matkailu. Rahoitetuista hankkeista noin puolet sijoittuu matkailuliiketoimintaan ja noin kolmannes liikuntaliiketoimintaan. Ohjelman päättyessä ohjelmassa on mukana hankkeita kaikilta ohjelman kohdealoilta: matkailusta, liikunnasta, hyvinvoinnista, kulttuurista ja viihteestä. Yritysten kehitysprojektien lisäksi ohjelma on rahoittanut yritysten innovaatiotoimintaa tukevia soveltavan tutkimuksen hankkeita. Vapaa-ajan palvelut -ohjelmassa on vuoden 2012 loppuun mennessä tehty rahoituspäätös 112:sta yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projektista, joiden yhteenlaskettu volyymi on yli 26 miljoonaa euroa ja Tekesin rahoitusosuus yli 15 miljoonaa euroa. Tämä projektikatsaus koostuu 19:sta ensi kertaa esiteltävästä projektista ja 40:stä aikaisemmin esitellystä projektista. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Katsauksen kokoamisesta on vastannut Vapaa-ajan palvelut -ohjelman koordinaattori Asta Nupponen FCG Koulutus ja konsultointi Oy:stä. Jakamalla kokemuksia ja käytännön esimerkkejä palvelujen kehittämistyöstä yritykset ja tutkimusryhmät voivat rohkaista muitakin yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa palvelukehityksen ja tutkimusyhteistyön keinoin. Vaikka Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on päättynyt vuoden 2012 lopussa, Elinvoimainen ihminen ja Elämyksellinen vapaa-aika ovat tärkeitä osia Tekesin strategiassa ja Tekesin rahoitus ohjelman kohdetoimialoille tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Kemissä Risto Mäkikyrö Vapaa-ajan palvelut -ohjelman päällikkö Tekes 3

4 4 Julkaistu syksyllä 2010

5 AVISTO Added Value ICT Services in Tourism CENTRIA Tutkimus ja kehitys, Ylivieska AVISTO Added Value ICT Services in Tourism Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektissa on ollut kaikkiaan seitsemän kehittämiskohdetta: IPTV-pohjainen matkailu-tv-konsepti, virtuaalivierailut ja digitaalinen museo, RFID-seuranta turistikohteessa, matkailijoiden suorituksen mittaaminen ja analysointi, langattomien sensoreiden hyödyntäminen turistikeskuksen kiinteistöautomaatiossa, virtuaalivierailut monikosketusnäyttöä käyttäen ja älykäs golfsovellus. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Projektin uutuusarvo on erilaisten matkailupalvelukonseptien käytännön pilotoinnissa aidoissa kenttäolosuhteissa. Projektissa on toteutettu monipuolinen valikoima erityyppisiä pilotteja, joissa osaamisalueet ovat vaihdelleet peliohjelmoinnista ja graafisesta suunnittelusta ubiikkien teknologioiden hyödyntämiseen kännyköistä suuriin julkisiin monikosketusnäyttöihin sekä kiinteistöautomaatioon. Projektin osapuolille on näin tarjoutunut mahdollisuus arvioida näiden toisistaan poikkeavien palveluiden käyttökelpoisuutta matkailupalvelujen rikastuttamisessa. Projektikonsortiossa on ollut mukana usean tyyppisiä organisaatioita: kaksi kuntaorganisaatiota (Kalajoki ja Sievi), kaksi peliohjelmointiyritystä (LudoCraft ja Veepeli), valtion hallinnon organisaatio (Metsähallitus), kaksi IT-alan yritystä (Pohjanmaan PPO ja RAU-Service) sekä kaksi ulkolaista yhteistyöyliopistoa (Pietarin valtiollinen tekninen yliopisto sekä Saxion Hollannista). 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kehitystyössä on pyritty hakemaan matkailukohteen markkinointiin uusia avauksia, kuten IPTV-tekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa, peliteknologian tuominen osaksi matkailupalveluja tai ekologisuuden korostaminen kiinteistöautomaatioratkaisuilla. Projektissa on kehitetty pilotteja, joita on mahdollista käyttää etänä matkailualueen markkinoinnissa (digitaalinen museo, IPTV tai monikosketusnäyttö). Näitä hyödyntäen matkailuyrityksillä on mahdollisuus laajentaa markkinointitapoja nykyistä monipuolisemmiksi jopa osana kansainvälistä markkinointia. Osa piloteista on myös konseptoitavissa jatkokehityksen kautta vientituotteiksi, kuten matkailijoiden seuranta RFID-tekniikkaa käyttäen, älykäs golfsovellus tai ekologinen matkailu hyödyntäen langattomia sensoreita kiinteistöautomaatiossa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Projektissa on keskitytty hakemaan loppukäyttäjien sijaan erityisesti matkailuorganisaatioita hyödyttäviä lisäarvopalveluita. Usein ICT-sovelluksissa, varsinkin kännykkäsovellusten kohdalla, käytettävyydeltään hyvä palvelu ja useisiin kännyköihin skaalautuva palvelu ovat valitettavasti toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Tämän vuoksi projektissa on pääpaino ollut sellaisten palveluiden kehittämisessä, jotka tehostavat matkailuyritysten toimintaa. Kuluttajasovelluksissa on edellä mainitun haasteen vuoksi keskitytty uudentyyppisiin lähestymistapoihin, kuten peliteollisuudesta tuttujen teknologioiden hyödyntämiseen museotilojen digitalisoinnissa tai perinteisten opastuspisteiden korvaamiseen monikosketusnäyttöjen tarjoamilla rikkaammilla opastuspalveluilla. Mika Luimula, tutkimusyliopettaja, FT Puh

6 BASE Vision Oy BASE Vision Oy Perustamisprojekti ja Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit I III Perustamisprojekti Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit I III , ja Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Perustamisprojektissa kehittämistyön kohteena oli yrityksen yleisten liiketoimintavalmiuksien kehittäminen ja teknologiaratkaisujen alustava analysointi. Tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa kehittämistyön kohteena oli uuden sukupolven golfanalyysijärjestelmän (4DSwing) kehittäminen. Projektit aloitettiin perustutkimuksena selvittämällä mahdollisuuksia 3D-mallinnuksen toteuttamiseen ilman kohteeseen kiinnitettäviä markkereita tai muita apuvälineitä. Tämän jälkeen projekteissa keskityttiin kehittämään 3D-mallintavan suurnopeuskamerajärjestelmän ja sen tuottaman datan tallentamisen ja jakelemisen mahdollistava verkkopalvelu. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehitystyön tuloksena luotiin 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmä, joka 3D-mallintaa liikkuvan kohteen ilman kohteeseen kiinnitettäviä apuvälineitä, tallentaa saadut tulokset organisoidusti keskuspalvelimelle ja mahdollistaa tulosten tarkastelun internetin avulla globaalisti 24/7. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? 4DSwing-valmennusjärjestelmän avulla golfvalmennuskeskukset voivat kasvattaa kannattavaa liiketoimintaansa, golfvalmentajat voivat kehittää henkilökohtaisia valmennustaitojaan ja parantaa liiketoimintansa kannattavuutta ilman lisäinvestointeja. Lisäksi golfpelaaja pystyy kehittämään pelitaitoaan kontrolloidusti ja saamaan suuremman nautinnon harrastuksestaan. pelaajan luonnollisen liikkeen golfsvingin aikana ja tarkan mittausdatan. 4DSwing on ainoa järjestelmä, joka tarjoaa organisoidusti tallennetun mittausdatan ja sitä täydentävien videoiden tarkastelun ajasta ja paikasta riippumatta internetyhteyden avulla. Kehittämistyön tuloksena syntyi globaaleille golfmarkkinoille tarkoitettu 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmän ensimmäinen kaupallinen versio. 4DSwingin merkittävimpiä markkinaalueita tulevat olemaan USA, Japani ja Etelä-Korea. Laajentuminen näille markkinoille edellyttää merkittäviä taloudellisia resursseja, joiden saamiseksi on osoitettava konseptin toimivuus lähimarkkinoilla Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa. Seppo Karikko tai Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmä on ainoa golfpelaajan svingin markkerittoman, kokonaisvaltaisen analysoinnin mahdollistava järjestelmä. Markkerittomuus mahdollistaa 6

7 CodeGem Oy Ltd CodeGem Oy Ltd Travel via us Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? CodeGemin kehittämä matkailualan toiminnanohjaus- ja laatudokumentointijärjestelmä Travius, jonka ansiosta yrityksen sisäiset toiminnot, palveluntarjoajien verkosto ja matkanjärjestäjien tilaukset saadaan keskitettyä yhteen paikkaan. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmiin verrattuna Travius laajentaa toiminnanohjauksen yritysten välisiin suhteisiin. Traviuksella voidaan siirtää yrityksen hinnat toiselle yritykselle ja lähettää ja vastaanottaa tilauksia automaattisesti. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tehtiin lähes tilaussiirtoa, joissa kerran syötetty tieto siirtyi muuttumattomana yritykseltä toiselle. Travius huolehti tilausten siirtymisestä siten, että niissä otettiin huomioon komissiot automaattisesti ja vastaanottava yritys sai tiedot suoraan tuotannonohjaukseen ja taloushallintoon. Tekesin kehitysprojektin ansiosta voitiin lähteä luomaan koko yritysverkostoa palveleva kiintiöhallinta ja verkkokauppa. Palveluntuottajan tuotteet voivat olla tämän ansiosta myynnissä useassa yrityksessä ja verkkokaupassa samanaikaisesti, eikä kiintiöiden ylittäminen ole vahingossa mahdollista. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Talven kokemusten perusteella Traviusta käyttäneet yritykset ovat säästäneet ja tehostaneet toimintaansa, koska sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat selkeytyneet. Palveluntuottajat ovat voineet keskittyä enemmän tuotannollisiin haasteisiin, kun varausten vastaanottamisessa ja taloushallinnossa on säästynyt aikaa. Tätä kautta matkailuyritysten loppuasiakkaat ovat saaneet parempaa palvelua. Yritysten sisäisten ja verkostojen dokumentoitu historia vähentää verkostojen tuotannollisten virheiden selvittämiseen käytettyä aikaa, ja siten yritykset ovat voineet keskittyä enemmän myyntiin. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Travius on ensimmäinen ja ainoa toiminnanohjausjärjestelmä, joka on sovelias jokaiselle matkailualan yritykselle ja mahdollistaa samanaikaisesti kiinteän ja aidon yhteyden toisiin matkailualan yrityksiin. Monialainen matkailuyritys voi tuoda kaikki toimintonsa saman järjestelmän hallittavaksi ja samalla hallinnoida myös omaa asiakas- ja palveluntuottajaverkostoa. Esimerkiksi hotelli, joka tekee moottorikelkkasafarit omana tuotantonaan ja ostaa huskysafarin palveluntuottajaltaan, voi hallinnoida sekä hotelli-, ravintola- että ohjelmapalvelutoiminnan kokonaisuudessaan saman järjestelmän avulla, jolloin taloushallinnon raportit tulevat keskitetysti ja kirjanpitokustannukset pienenevät. Hotellitoiminnoille on omat käyttöliittymänsä ja ohjelmapalvelun tuotannonohjaukselle omat käyttöliittymänsä. Palveluntuottajaraportit ja lähetykset hoidetaan värikoodein, jolloin käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, onko varaus kunnossa palveluntuottajan järjestelmässä. Matkailu on perinteisesti verkostoyhteistyötä sekä horisontaalisella että vertikaalisella tasolla rajoista riippumatta. Tämän vuoksi laajentumismahdollisuudet ovat erinomaiset niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yritysten tarvitsee vain haluta tehostaa toimintaansa ja verkostoitua. Travius on lähtenyt jo luonnostaan leviämään Ruotsin Lappiin, koska perinteisesti matkailuyritykset ovat verkostoituneet rajoista riippumatta. Tämän lisäksi Suomen Lapin yrittäjissä on niin monta Travius-käyttäjää, että ulkomaisten matkanjärjestäjien keskuudessa kiinnostus on herännyt Traviusta kohtaan. Jouko Tiihonen Puh

8 8 Julkaistu syksyllä 2010

9 Ecompter Ecompter (Eccomodation Oy) Ecompter kesäkuu 2008 syyskuu 2010 Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Ecompter on kehittänyt hotelleille, ravintoloille ja kokouspaikoille tarkoitetun hiilijalanjälkilaskuripalvelun. Ecompterin palvelu auttaa yrityksiä johtamaan ympäristötyötä ja hyödyntämään faktoja myynnissä sekä ympäristöviestinnässä ja -markkinoinnissa. Lisäksi yritykset voivat saavuttaa merkittävästi kustannussäästöjä, kun muun muassa sähkön ja veden kulutusta sekä lämmitystä lähestytään ympäristönäkökulmasta. Yksityiskohtaiset hiilijalanjälkiraportit yrityksen toiminnasta auttavat asettamaan konkreettisia tavoitteita ja johtamaan ympäristötyötä. Konkreettiset tiedot ja tavoitteet mahdollistavat myös henkilöstön sitouttamisen ympäristötyöhön sekä uskottavan ympäristömarkkinoinnin. Nettisivuille asennettava online-laskuri tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden laskea palvelusta syntyvä asiakaskohtainen hiilijälki. Tällainen ominaisuus viestii nykyaikaisuutta ja avoimuutta. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehityksen tuloksena on syntynyt tuotteistettu laskuripalvelu, joka mahdollistaa asiakkaiden hiilijäljen nopean ja kustannustehokkaan laskennan. Perinteisesti hiilijälkilaskenta on tehty ad hoc konsulttitoimeksiantoina, mikä on hidasta ja kallista, eikä takaa eri aikoina laskettujen lukujen vertailukelpoisuutta toisin kuin Ecompterin palvelu, jonka tuottama tieto on vertailukelpoista sekä eri ajankohtien että eri yksiköiden välillä, koska laskentaperusteet ovat aina ja kaikille samat. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Liiketoiminnan kehittäminen täsmällistä ja konkreettista tietoa asiakkaille ja muille sidosryhmille numeroihin perustuvat mittarit ja tavoitteet lisäävät henkilöstön sitoutumista ympäristötyöhön valmistautuminen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien uusiin ja tuleviin odotuksiin sekä vaatimuksiin. PR ja viestintä uskottavaa ja luotettavaa faktoihin perustuvaa viestintää ja markkinointia konkreettiset ja läpinäkyvät ympäristötyön tavoitteet ja tulokset yrityksen positiointi edelläkävijänä, suunnannäyttäjänä sekä tiedostavana ja vastuullisena toimijana. Kustannussäästöt hiilijäljen pienentäminen korreloi vahvasti kustannussäästöjen kanssa sähkön- tai vedenkulutuksen pienentäminen vaikuttaa sekä hiilijälkeen että kustannuksiin. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Hiilijälkilaskenta on tuotteistettu, joten palvelu voidaan tarjota erittäin kustannustehokkaasti ja alhaisella hinnalla. Onlineominaisuudet erottavat Ecompterin konsulttiyrityksistä, jotka tekevät vain kertalaskentaa. Mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä kilpailua ja vastaavia tuotteita tai palveluja ei vielä ole. Lisäksi tuotteistettu palvelu mahdollistaa nopean laajentumisen markkinoilla ilman merkittäviä henkilöresurssien lisäyksiä. Keskittyminen tarkkaan mietittyyn segmenttiin (hotellit, kokoukset, ravintolat eli hospitality -liiketoiminta) takaa fokuksen säilymisen ja lisäarvon tuottamisen, kun palvelu on kehitetty nimenomaan näille toimialoille, jotka Ecompterin avainhenkilöt tuntevat erittäin hyvin. Ville Valorinta Puh

10 GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke Yrityksen/Tutkimuslaitoksen nimi GrandeFun Development Oy GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektin tarkoituksena on ollut kehittää monistamiskelpoinen palvelukonsepti. Palvelukonseptin ja siihen liittyvien prosessien määrittämistä varten on ollut tarkoitus projektin myötävaikutuksella verkostoitua konseptin ja kasvustrategian kannalta strategisesti tärkeiden kumppanien kanssa. Projektin osa-alueena on ollut myös selvittää kansainvälistymisen mahdollisuuksia erityisesti Venäjän suuntaan. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Itse palvelukonsepti on joistain Euroopan maista tuttu. Kehitystyössä on kuitenkin ollut selvitettävänä sekä mielikuvallisesti että toiminnollisesti erottuva brändi, joka luo kilpailuetua. Yhtiö onkin tehnyt yhteistyötä kehityksessä yliopistojen, järjestöjen ja laitetoimittajien kanssa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Kehitystyön lopputuloksena asiakas saa käyttöönsä palvelutuotteen, jossa jokainen kriittisen prosessin osa-alue on hiottu ja määritelty. Asiakas voi uskoa palvelulupaukseen, luottaa turvallisuuteen ja näin ollen keskittyä tuotteen käyttämisen etuihin. Konseptin tavoitteena on myös ollut ulottaa konsepti saatavuudeltaan useammalle asiakkaalle. on laajentaa liiketoimintaansa kehittämistyön tulosten avulla? Ovatko laajentamismahdollisuudet Suomessa vai Huimalan Proof of concept on kestänyt merkittävästi oletettua kauemmin, ja nykyinen omistusrakenne ei ole tukenut aggressiivista kasvua. On kuitenkin selvää, että kasvun myötä saavutetaan synergioita ja että kehittämistyö on keskeisesti ollut edesauttamassa kilpailukykyisen, kasvuun suuntautuvan konseptin syntyä. Laajentamismahdollisuuksia Suomessa on rajatusti, mutta erityisesti Venäjän suunnalla markkinatilanne suosii etabloitumista. Kimmo Stude Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kehitystyön myötä Huimalalle on kiteytetty brändi. Huimala on reippailuhalli, jossa lapset saavat reippailla omaehtoisesti ilman johdattelua ja ainoastaan yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta välttämättömien sääntöjen puitteissa. Eriarvoisuutta luova kilpailuasetelma, kuten vaikkapa urheilulajeissa, on Huimalassa olematonta, yhteisöllisyys kunniassaan ja palvelulupauksena on lapsille punaiset posket. Kehitystyössä on ollut mukana Nuori Suomi ry, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos ja useita muita brändin kannalta olennaisia tahoja. Huimala on myös keskeisesti tapahtumapalvelutuottaja, ja tapahtumien elämyksellinen sisältö ja prosessit on tarkkaan määritelty. 10

11 KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Tämän hankkeen tavoitteena on ollut kehittää palvelujärjestelmä tavoitteelliseen harjoitteluun urheilijoille ja kuntoilijoille. Palvelujärjestelmästä on tarkoitus kehittää tuote, joka tuo tutkimustiedon, valmennustiedon ja niihin liittyvät laitteet paremmin valmennus- ja liikuntapalveluja tarjoavien yritysten hyödynnettäviksi. Palvelujärjestelmästä on tarkoitus rakentaa sellainen kokonaisuus, joka parantaa valmennusryhmien urheilijoiden harjoittelun onnistumista ja takaa kestävyyskuntoilijoille tavoitteiden suuntaisen kehittymisen. Uuden palvelujärjestelmän avulla valmennuspalvelujen tuottajien tai esimerkiksi maratonkouluja järjestävien yritysten toiminnan laatu ja palvelu paranee. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Markkinoilla olevissa harjoittelun seurantajärjestelmissä ei ole mukana palautejärjestelmää. Tämän projektin tuottaman palautejärjestelmän avulla pystytään seuraamaan harjoittelun aiheuttamaa kuormittumista ja siitä palautumista sekä kunnon kehittymistä. Yrityksellä on kaksi mahdollisuutta: joko saada tuote lisäpalveluksi jo olemassa olevaan tietokantapohjaiseen harjoituspäiväkirjajärjestelmään tai tehdä alusta asti uusi tuote. Molemmissa tapauksissa ainoa kannattava vaihtoehto on tehdä tuote kansainvälisille markkinoille. Ari Nummela Puh Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Tämän projektin kehitystyö tuottaa asiakkaalle uutta lisäarvoa elimistön kuormittumisen ja kunnon kehittymisen seurantaan. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Markkinoilla olevissa harjoituspäiväkirjoissa on joissakin mukana virtuaalivalmentaja, joka laatii harjoitusohjelman automaattisesti. Markkinoilla olevista tuotteista puuttuu kuitenkin elimistön kuormittumisen seuranta sekä kunnon kehittymisen seuranta yhdistettynä virtuaalivalmentajaan. Uusi tuote ottaa huomioon harjoittelun tavoitteen, aikaisemman harjoitustaustan ja yksilölliset ominaisuudet rakentaessaan tavoitteen mukaista harjoitusohjelmaa kestävyyskuntoilusta kiinnostuneille liikkujille. Sen lisäksi uusi tuote kykenee muuttamaan harjoitusohjelmaa toteutuksen ja elimistön kuormittumisen perusteella. 11

12 Luxury of Tomorrow Lapin yliopisto Luxury of Tomorrow Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Hankkeen tavoitteena oli selvittää luksustuotteiden ja -palveluiden olemusta sekä niiden kehittämistä matkailu- ja vapaaajan keskuksissa. Hankkeessa tuotettiin tietoa ja konsepteja, joita vasten korkean tason vapaa-ajan palveluiden laatua voidaan tarkastella, analysoida ja arvioida eri toimialojen näkökulmista. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Aihetta ei ole tutkittu aiemmin Suomessa varsinkaan vapaaajan palveluihin ja matkailuun liittyen. Suomalainen vapaa-ajan luksuspalveluiden tuotanto on vielä varsin kaukana siitä, mitä se on maailmalla. Nykyinen kehityssuunta massoille suunnatuista palveluista mahdollistaa uudenlaiset palveluinnovaatiot. Näitä tulevaisuuden vapaaajan luksuspalveluinnovaatioita leimaa edullisuuden sijaan eleganssi, paikallisuus ja ekologisuus. Tulevaisuuden vapaaajan luksuspalveluiden muotoilu ei ole yksinomaan tietyille käyttäjille räätälöityjen palveluiden tuottamista, vaan se on ennen kaikkea erityisen korkeaa laatua, sofistikoituneisuutta edustavien palveluiden muotoilua. Tähän kehitystarpeeseen on hankkeen osalta vastattu. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Hankkeessa tehty tutkimus tarjoaa lähtökohdan ymmärtää haasteita, joita vapaa-ajan käyttöön ja kuluttamiseen liittyy varakkaiden ja vaativien asiakkaiden kohdalla tulevaisuudessa. Hankkeessa tuotettu konsepti tarjoaa yrityksille neutraalin mutta kiehtovan keskustelun lähtökohdan luksusmatkailuun liittyvien yksityiskohtien selvittämiseen eri asiantuntijoiden ja asiakasryhmien kanssa. Hankkeessa oli mukana useita eri toimialoja edustavia yrityksiä, joten eri yritysten laajentamismahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Yleisesti voidaan arvioida, että luksustuotteiden ja -palveluiden kysyntä kasvaa edelleen esimerkiksi Aasian markkinoilla. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Hankkeessa on tuotettu tietoa siitä, miten vapaa-ajan ja matkailun palveluliiketoimintaprosesseja tulisi kehittää yhä herkemmin reagoiviksi vaativien matkailijoiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kokeellinen palvelukonsepti, jolla hahmotettiin ainutkertaisten palvelumaisemien ulkoilmaglamouria majoituskontekstissa. Kokeellisen konseptin tarkoituksena oli paneutua sekä luksuspalvelupolkuun että -maisemaan mahdollisimman rajoitteettomasti, sitomatta niitä mihinkään olemassa olevaan majoitustyyppiin tai ratkaisuun. Minna Uotila Puh

13 Julkaistu syksyllä

14 Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projekti keskittyi etsimään ja kartoittamaan suunnitteilla olevaan Turvapolikseen (liikenneturvallisuuteen liittyvä turvahalli ja yleisölle tarkoitettu matkailukohde) kehitettäviä ja hankittavia uudentyyppisiä teknisiä laitteita ja sisällöllisiä ratkaisuja. Niiden avulla tuotetaan ajokorttikoulutukseen ja raskaan kaluston kuljettajien täydennyskoulutukseen liittyviä ja suurelle yleisölle tarkoitettuja liikenneturvallisuutta edistäviä, elämyksellisiä vapaa-ajanpalveluja. Projekti keskittyi näiden uusien ratkaisujen valmisteluvaiheen selvityksiin ja suunnitteluun. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Tekesin projektin lähtövaiheessa säätiössä oli tieto turvahallin perinteisestä laitteistosta. Suomessa on noin kymmenen turvahallia, joissa kaikissa on suunnilleen samanlainen laitteisto. Näiden tärkeiden laitteiden ja tekniikan lisäksi säätiö halusi etsiä turvahalliin uutta sisältöä. Projektin aikana halliin löydettiin paljon uudenlaista tekniikkaa, jonka olemassaolosta ei ennen projektia tiedetty mitään. Osa tekniikasta soveltuu sellaisenaan, suurin osa vaatii soveltamisen nimenomaan liikenneturvallisuuteen. Projektin aikana löytyi läheisestä Kempeleestä laitevalmistaja, jonka simulaattori sopii erittäin hyvin turvahallin tarkoituksiin. Kokonaisuudessaan alaan liittyvä tekninen tietämys on ratkaisevasti kehittynyt projektin aikana. Löydetyt laitteet ja ratkaisut ovat käyttöön otettavissa muissakin liikenneopetuskohteissa, autokouluissa ja turvahalleissa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiöllä ei varsinaisella vaikutusalueellaan ole tällä hetkellä suoranaisia kilpailijoita. Kehitystyön tuloksena syntyneiden ratkaisujen toteuttaminen parantaa kilpailukykyä ja edistää liiketoiminnan kasvua tarjoamalla ainutlaatuisia palveluita, mikä laajentaa säätiön vaikutusaluetta. Kun kehittämistulosten viitoittamat uudenlaiset tekniset ratkaisut on toteutettu, on säätiöllä laskelmien mukaan mahdollisuus laajentaa liiketoimintaansa moninkertaiseksi. Varsinaiset laajentamismahdollisuudet ovat pääosin Suomessa, mutta ainakin yhteistyökumppanien löytyminen on mahdollista, jopa todennäköistä myös ulkomailla. Marsa Kemikoski Puh Kehitystyön tuloksena löytyneiden ratkaisujen toteuttaminen tuo runsaasti lisäarvoa eri asiakasryhmille: ajokorttioppilaiden koulutus ja raskaan kaluston kuljettajien täydennyskoulutus suurelle yleisölle tarjottavat vapaa-ajan elämykset ja kokemukset erityisryhmille (esimerkiksi koululaisille, vammaisautoilijoille tai ikääntyville autoilijoille) tarjottuja liikenneosaamista kehittäviä ja ylläpitäviä vapaa-ajan palveluja. 14

15 Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä Laurea, VTT Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä 11/2008 2/2010 Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Matkailun markkinointiviestinnässä on perinteisesti luotettu enemmän visuaalisiin ratkaisuihin kuin muihin aistihavaintoihin. Se ei kuitenkaan enää riitä tulevaisuudessa, koska markkinointiviestinnän kiinnostuksen kohteina ovat yhä enemmän elämyksellisyys, autenttisuus, luovuus, asiakkaan muuttuvat tarpeet ja uudet matkailukohteet sekä erilaiset viestintämuodot. Tutkimuksessa keskityttiin moniaistisuuden erilaisiin, uusmediaalisiin markkinointiviestinnän mahdollisuuksiin matkailuyritysten palvelujen markkinoinnissa. Hankkeen aikana koottiin haastattelutietoa multimodaalisen markkinointiviestinnän ja teknologian hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi toteutettiin viisi tapaustutkimusta, joissa selvitettiin aistien vaikutuksia erilaisille asiakasryhmille erilaisissa tiloissa. Varsinaisten aistihavaintojen, kuten tuoksujen, makujen, kosketuspintojen sekä näkö- ja kuuloaistin lisäksi kuudenneksi aistiksi nostettiin co-experience eli yhteisöllinen kokemus, joka kytkettiin sosiaaliseen mediaan ja viraalimarkkinointiin. Hyödynsimme tutkimuksessamme myös kuluttajakäyttäytymisen, bränditutkimuksen sekä elämysteollisuuden piiristä löydettyjä hyviä esimerkkejä. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Aihe on tuore ja kiinnostava, sillä se on ollut osittain tutkimaton alue matkailussa. Alan viestintää ja palveluja on tarjolla paljon, joten laadun ja kokemuksellisuuden lisäämiseen on tarvetta. Uutta ja ainutlaatuista hankkeessa on ollut eri aisteihin vetoavan viestin yhdistäminen samanaikaisesti tiloihin ja viestintämuotoihin sekä niiden vaikutusten tutkiminen myynnin näkökulmasta. Tuloksia saatiin myös äänien ja tuoksujen vaikutuksesta käyttäjien ja kävijöiden tunnetiloihin ja tunnelmaan. Tutkimme myös sosiaalisen median käyttöä uusien tapahtumien markkinoinnissa. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kilpailukeinona voidaan käyttää erottautuvaa, moniaistisuutta hyödyntävää markkinointiviestintää. Tutkimustulokset osoittavat sen, miten moniaistisuus voi vaikuttaa tunnelmaan, tuotteiden myyntimääriin tai asiakkaiden kokemuksiin ja käyttäytymiseen. Tulokset tarkastelevat sitä, miten viesti erottuu, kun mukana on moniaistisuutta ja erilaisten viestikanavien käyttöä. Sosiaalisen median palvelut tarjoavat käyttäjille helppoja mahdollisuuksia tietojen, aineistojen, suunnitelmien ja kokemusten jakamiseen, mutta haaste on saada ihmiset tekemään tämä käytännössä. Eri aisteihin vetoamisen on oltava kohtuullista, koska liiallisuudella voidaan saada aikaan jopa negatiivisia tuloksia. Oikean yhdistelmän rakentaminen vaatii käyttäjien, paikan ja tilanteen hyvää tuntemusta. Moniaistisuuden kautta yritykset voivat edistää mielenkiinnon heräämistä palveluitaan kohtaan, lisätä myyntiä ja erottautua markkinointiviestinnässään. Yritys voi siis tehostaa liiketoimintaansa markkinointiviestinnällisin keinoin. Yhteyshenkilöt: Leena Alakoski ja Asta Bäck Puh ja Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Yritykset saavat projektin pohjalta ideoita ja esimerkkejä viestinnällisten keinojen kehittämiseen, sillä tulosten mukaan moniaistisuus lisää myyntiä. Projekti tuotti paljon tietoa siitä, miten moniaistisuutta kannattaa toteuttaa. 15

16 RTG TravelShop RTG Ready To Go Oy RTG TravelShop Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Ready To Go Oy:n aikaisemmasta nettimatkatoimistosta, on voinut ostaa lentoja, vuokrata autoja ja varata majoitusta hotelleista, huoneistoista ja mökeistä. Kaikki tuotteet on kuitenkin täytynyt ostaa ja etsiä erikseen, eli ne eivät ole olleet valmiiksi paketoituja tuotteita. Myös liputus ja dokumentointi on tapahtunut manuaalisesti. Projektin kehitystavoitteena uudessa RTG Travel Shop -kauppapaikassa on ollut se, että järjestelmä suorittaa vaihtoehtojen etsimisen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Järjestelmä suorittaa automaattisesti myös varauksen, hinnoittelun, paketoinnin, liputuksen ja dokumenttien tekemisen. Samoin maksaminen voidaan suorittaa joko luottokortilla tai verkkopankissa. Järjestelmä huolehtii myös rahaliikenteen tiliöinnin automaattisesti kirjanpitomuotoon. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Tavoitteena on ollut kehittää verkkokaupparatkaisu, jossa matkapaketin eri osat, kuten lennot, majoitus ja ohjelmapalvelut, voidaan virtuaalista ja dynaamista paketointia hyväksikäyttäen tuotteistaa asiakastarvelähtöiseksi tuotekokonaisuudeksi. Tavoitteena on ollut toteuttaa myyntijärjestelmä ja siihen liittyvät tukipalvelut siten, että saavutetaan kustannustehokas ja laadukas palvelu sekä RTG:n asiakkaille ja kumppaneille että matkailukeskusten palvelutuottajille. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? RTG Travel Shop tarjoaa asiakkaille hyvän ja monipuolisen matkatarjonnan. RTG Travel Shop on helppokäyttöinen, sisällöltään mielenkiintoinen ja tarjoaa nopeasti tuotetietoutta kohteista ja matkatuotteista. Se on ennen kaikkea kauppapaikka, josta kuluttajan on helppo ostaa tuotteita. akastarvevastaavuus. Tarkoituksena on siis yhdistää moderni IT-järjestelmäratkaisu innovatiiviseen liiketoimintamalliratkaisuun. RTG:n strategisena tavoitteena on kehittää Suomen merkittävimmät matkailualueet kattava palvelukokonaisuus ja olla suurin suomalainen kotimaan matkailupalvelujen välittäjä Suomessa ja Suomeen. RTG:n verkkokauppa kattaa myös Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkailupalvelun sekä muut normaalit matkatoimistopalvelut. Liiketoiminnan kehittämisen painopiste on lähivuosina Suomeen suuntautuvassa matkailussa keskittyen matkailukeskittymien tuotantotarjonnan kokoamiseen ja tarjonnan integroimiseen sekä kotimaista että ulkomaista kysyntää varten. RTG:n ratkaisu mahdollistaa, että suomalainen matkatuotanto on sekä kotimaisten että ulkomaalaisten kuluttajien ja matkanjärjestäjien ostettavissa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Matkapalveluiden tuottajien (hotellit, ohjelmapalveluyritykset, kuljetusyhtiöt jne.) tarjonta on näin aiempaa nopeammin ja tehokkaammin saatavilla. Rauno Kurtti Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 16 RTG:n kilpailustrategiana on erottua uudella myyntijärjestelmällä yhdistettynä liiketoimintamalliin siten, että saavutetaan korkea vetovoimaisuus matkailun palvelutuottajille ja tuotantoketjuille sekä RTG:n asiakkaille (loppuasiakkaat ja myös matkanjärjestäjät). Samoin saavutetaan korkea tuote- ja palvelukattavuus, saavutettavuus sekä myyntijärjestelmän asi-

17 Julkaistu syksyllä

18 Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat Kuopion Muotoiluakatemia, Savonia-ammattikorkeakoul Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualusta matkailussa ja vapaa-ajassa Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektin tavoitteena oli luoda uudenlaisia liikkuvia käyttöliittymiä ja toimintaympäristöjä vapaa-ajan ja matkailuteollisuuden tarpeisiin. Tutkimuksen kohteena oli alueen hyvinvointiteknologian soveltaminen vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien käyttöliittymien ja palvelualustojen kehittämisessä. Tutkimus- ja kehitystyö toteutettiin soveltavana tutkimuksena käytännön kehittämistapausten avulla: Tutkimustapauksessa Kuopio-kanavasta hologrammipuhelimeen iteratiivinen palvelukehitysprosessi tutkimus- ja kehittämistyö tehtiin Hudle Oy:n kanssa. Tavoitteena oli hyödyntää ohjelmapalvelujen toiminnallista luonnetta uudenlaisten käyttäjän hyvinvointia tukevien käyttöliittymien kehittämisessä sekä lisätä vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla. Tutkimustapauksissa Lasten itsetunnon kuntokoulu: vapaa-ajan palvelutuotteen kehittäminen lapsille ja Leirikoulu palvelutuotteena käyttäjän osallistaminen palvelun kehittämiseen konseptoitiin toimintaympäristöä yhdessä Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan kanssa. Tässä tavoitteena oli tuottaa uusia ja innovatiivisia vapaa-ajan ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristökonsepteja sekä lisätä vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla. Tutkimustapauksessa Käyttäjälähtöisen hyvinvointimatkailusivuston kehittäminen kehitettiin sähköistä käyttöliittymää vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöksi yhdessä Kuopion Matkailupalvelut Oy:n kanssa. Palvelumuotoilun menetelmiä ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä kehitettiin hankkeessa usean tutkimustapauksen avulla: Draama-menetelmä asiakaskokemuksen ja palvelupolun kehittämisessä, IskelmäNiityttapahtuman kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin, Palvelumuotoilun menetelmät elämyksellisen tilan suunnittelussa sekä loppuraportin viimeisessä luvussa Customer profile, wellbeing services esitelty tyypillinen hyvinvointipalvelujen käyttäjä. Uusia toimintaympäristö- ja käyttöliittymäkonsepteja kehitettiin asiakkaan käyttäjäkokemuksen lähtökohdista. Uudenlaisen toimintaympäristön tarpeita selvitettiin osallistamalla käyttäjät suunnitteluprosessiin. Toimintaympäristöjen kehittämisessä ja testaamisessa käytettiin menetelminä esimerkiksi palvelukokemuksen mallintamista. Hankkeessa toteutettiin toimintaympäristön kehitystyötä tukeva käytettävyystutkimus. Hanke eteni erilaisia toimintaympäristöjä konseptoimalla ja testaamalla. Uusien palvelualustojen lähtökohtana oli sekä kehittää toimintaympäristöä että tuoda siihen erilaisia hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyviä ohjelmapalveluja liikkuvien käyttöliittymien kautta. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Palvelukokemuksen ja käyttäjän tunteminen ovat avainasioita uusien palvelujen ja liiketoimintamallien suunnittelussa. Palvelumuotoilun menetelmät auttavat innovoimaan uusia vapaa-aika-, matkailu- ja hyvinvointipalveluja ja kehittämään näiden alueiden tuotteita käyttäjälähtöisesti ja maakunnan hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen. Maakunnassa tarvitaan palvelumuotoiluprosessien hallintaa ja kehittämistä, sillä niiden avulla pystytään saavuttamaan kilpailuetua. Yritysverkoston vahva yhteistyö sekä alueellisen muotoiluosaamisen tehokkaampi hyödyntäminen teollisuuden tuotekehityksessä ovat avainasemassa uusia toimintaympäristökonsepteja luotaessa. Palvelumuotoilun avulla voidaan löytää teknologiaosaamiselle uusia, innovatiivisia tuotteistamistapoja ja soveltaa niitä matkailun ja vapaa-ajan palvelualustoihin. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Tutkimustapauksessa Kuopio-kanavasta hologrammipuhelimeen iteratiivinen palvelukehitysprosessi hyödynnettiin skenaariotyöskentelyä, käyttäjien osallistamista, palvelun visualisointia ja palvelukokemuksen mallintamista uudenlaisen vapaa-aikaan ja matkailuun tarkoitetun teknologisen ratkaisun kehittämisessä. Uusi teknologinen ratkaisu hologrammipuhelin mahdollistaa tanssin opetuksen ja tapahtumamatkailun ohjelmapalvelut ennen matkailupalvelua, sen aikana ja jälkeen. Hologrammipuhelimen avulla on mahdollista lisätä myös tapahtuman esteettömyyttä erilaisilla kielipalveluilla (vieraat kielet, viittomakieli) ja navigaatiopalveluilla. Tutkimustapauksissa Lasten itsetunnon kuntokoulu: vapaa-ajan palvelutuotteen kehittäminen lapsille ja Leirikoulu palvelutuotteena käyttäjän osallistaminen palvelun kehittämiseen pohdittiin uusien toiminnallisten palvelutuotteiden kehittämistä. Nämä toteutettiin yhteistyössä Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan kanssa. Molemmissa tutkimustapauksissa käyttäjät

19 Julkaistu syksyllä 2010 osallistuivat vahvasti tuotekehitykseen. Käyttäjien toiveet vapaa-ajan palvelutuotteille saatiin selville käyttämällä muotoilun menetelmiä. Palvelutuotteet visualisoitiin ja niitä kokeiltiin käytännössä. Käyttäjien osallistuminen tuotekehitykseen mahdollisti uusien kaupallistettavien palveluideoiden konkretisoimisen. Kuopion Matkailupalvelut Oy:n kanssa kehitettiin käyttäjätestauksen avulla sähköistä käyttöliittymää tutkimustapauksessa Käyttäjälähtöisen hyvinvointimatkailusivuston kehittäminen. Käyttäjätestauksen avulla saatiin lisää tietoa käytettävyysvaatimuksen täyttävän käyttöliittymän ominaisuuksista ja mielikuvista, joita hyvinvointimatkailu herätti käyttäjätestaukseen osallistuneissa. Käyttäjät kaipasivat teemaan lisää konkreettisia palvelutuotteita ja vierastivat hoiva-alan termistöä palveluiden markkinoinnissa. Tapaustutkimukset Draama-menetelmä asiakaskokemuksen ja palvelupolun kehittämisessä, IskelmäNiityttapahtuman kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin, Palvelumuotoilun menetelmät elämyksellisen tilan suunnittelussa ja hyvinvointipalvelujen tyypillisen käyttäjän kuvaus: Customer profile, wellbeing services tuottivat runsaasti tietoa palvelumuotoilun menetelmistä ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen prosessista. Palvelumuotoilu uutena tieteenalueena sai arvokasta tietoa menetelmien soveltamisesta vapaa-ajan palvelutuotteiden kehittämiseen. Menetelmien kehitys- ja tutkimustyön tuloksena huomattiin, että uudet innovatiiviset menetelmät sopivat hyvin vapaaajan palveluiden kehittämiseen. Hyvinvointia lisäävät käyttöliittymät ja palvelualustat vapaa-ajassa ja matkailussa -hankkeessa onnistuttiin kehittämään palvelumuotoilun menetelmiä sekä toteutettiin lukuisia yritysten TKI-toimintaa tukevia palvelujen kehittämistapauksia. Hanke onnistui palvelumuotoilun menetelmien soveltamisessa vapaa-ajan ja matkailun palveluiden kehittämistyössä. Suunnitteluratkaisun tunnistaminen ja palveluratkaisujen etsiminen ovat palvelun kontekstin, asiakkaan liiketoimintaympäristön ja käyttäjien ymmärtämistä. Tunnistaminen ja luomisvaihe ovat osallistavaa suunnittelua, prototypointia eli suunnitteluratkaisujen mallintamista ja visualisoimista. Arviointi liittyy palveluprototyyppien vertaamiseen mittareita käyttäen. Pyritään näkemään mahdollisen palvelun kannattavuus ja se, olisivatko luodut palvelut arvokkaita asiakkaille. Hanke on tuonut yrityksille lisäarvoa tuotekehitystyössä ja lisäarvoa tuottavien palveluratkaisujen tunnistamisessa. Osallistuneilla yrityksillä on mahdollisuus kehittää uusia asiakaslähtöisiä liiketoimintaratkaisuja, joiden avulla voi laajentaa liiketoimintaa. Osalla yrityksistä on jo kansainvälistä liiketoimintaa. Satu Miettinen Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 19

20 Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke Vierumäki Country Club Oy Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektissa on keskitytty Vierumäen tapahtumapalveluprosessin ja -konseptin kehittämiseen. Tämä toteutettiin luomalla Vierumäen kokonaisuuteen sopiva ja sen toimintoja kehittävä tapahtumapalvelukonsepti, siihen työkalut sekä sitä tukeva sähköinen ympäristö. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehitystyön tuloksena saatiin Vierumäelle luotua yhteinen käsitys tapahtumamäärittelystä ja siitä, kuinka se saadaan sopimaan Vierumäen palvelukokonaisuuteen sopivaksi. Lisäksi projektin tuloksena saatiin selkeä käsitys siitä, kuinka tapahtumien myynti tulee suhteuttaa normaaliin myyntiin, joka tällä palvelualalla ajatellaan normaalisti huone/peti- sekä lisäpalvelumyyntinä, minkä jälkeen asiakas itse kuluttaa myydyn tuotteen ilman jatkotoimia. Ainutlaatuiseksi tämän osion tekee se, että projektia käynnistettäessä havaittiin heti yleisesti käytettävissä olevien tapahtumamääritysten riittämättömyys, koska ne perustuvat pelkkään tilan ja niitä täydentävien, kuten ruokailu- ja viihdepalvelujen, myyntiin. Vierumäellä jo myyntitilanteessa on muuttujia huomattavasti paljon enemmän, kuten liikunta-, testaus-, elämys- ja luontopalvelut. Lisäksi myydyn kokonaisuuden huollon ja sovellettavuuden tarve säilyy koko kulutustilanteen loppuun asti. Edellisestä seuraa se, että tapahtumakokonaisuuksia myytäessä tulee ottaa huomioon samanaikaisesti useita eri osastoja ja niiden tuotantokapasiteetti. Tapahtumamäärittelyssä keskiöön nousivat eri osastojen välisen yhteistyön tarpeet, riittävän ison asiakasryhmän useita räätälöintejä samanaikaisesti vaativa tilaus sekä tarve keskittää koko palvelutuotannon hallinta yhteen pisteeseen. Tästä seurasi Vierumäelle perustettu tapahtumapalveluyksikkö, joka sijoitettiin luontevaksi osaksi myynnin kokonaisuutta. Tämä yksikkö otti vastuulleen Vierumäeltä tapahtumakriteerit täyttävän kaupan ja huoltaa sen kulutustilanteen loppuun asti. Projektin avulla luotiin myös edellä mainittujen haasteiden tarpeisiin kaksi uutta työkalusovellusta, tapahtumayksikön vuosikello ja uudenlainen tapahtuma-ajolista. Näillä työkaluilla saadaan kaikki tapahtumiin liittyvät osa-alueet ilmoitettua tarvittaessa koko Vierumäen noin 350 hengen henkilöstölle muodossa, joka ei rasita heidän päivittäistä normaalityötään liikaa. Myös Vierumäen sähköisen maailman muutoksen osana kehitteillä oleva mobiilisovellus on täysin uudenlainen tapa luoda ns. henkilökohtaiset hovimestaripalvelut asiakkaalle yli 300 hehtaarin kokoisella alueella. Palvelun luomat lisämyynnin mahdollisuudet jo varsinaisen ostotilanteen jälkeen, itse tuotteen kulutustilanteessa, ovat erittäin mielenkiintoinen avaus, jota kehitetään edelleen. 5 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Asiakkaan saama lisäarvo on erityisesti ostotilanteessa syntyneen vuorovaikutuksen suora jatkumo aina kulutustilanteen loppuun ilman katkoja. Tapahtumayksikkö Vierumäellä takaa sen, että asiakas pääsee kommunikoimaan koko ajan saman tahon kanssa ja esimerkiksi ajolista kertoo asiakkaalle koko tapahtuman palvelutuotantoketjun ja siihen kuluvan ajan. Asiakas voi myös muuttaa paljon helpommin ostamansa tapahtumapalvelun sisältöjä havaitessaan selkeästi muutosten aiheuttamat välilliset vaikutukset muihin tapahtuman osa-alueisiin. Edellä mainittu säästää asiakkaan resursseja sekä mahdollistaa jo kertaalleen ostetun palvelun joustavan räätälöinnin tilanteiden muuttuessa ostohetken ja varsinaisen tapahtuman välisenä aikana. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Tällä mallilla pystymme palvelemaan korostetusti yhden luukun ja personoidun palvelun kokonaisuudella, joka voi elää asiakkaan tarpeiden mukaan kesken palvelutuotteen kulutuksen. Uskomme erottuvamme jo kehitetyillä ja projektista alkaneilla uusilla kehitteillä olevilla tavoilla ja tuotteilla erityisesti palvelun kokonaisvaltaisuuden sekä sen joustavuuden ansiosta. Jatkossa personoitujen lisäarvopalvelujen ostomahdollisuus esimerkiksi mobiilisti itse tapahtuman aikana on myös erottava tekijä. Näemme liiketoiminnan laajentamismahdollisuudet realistisina. Päämäärämme on kasvattaa paitsi omaa tapahtuma-

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Elämykselliset tilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Elämykselliset tilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus Elämykselliset tilat Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa

Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa KUVA TÄHÄN Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa Kainuun ennakointihanke Heli Paavola, Ramboll Management Consulting 1 B:9 Selvitys digitalisaation mahdollisuuksista Kainuussa 2015 B:9 2

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot