Elämyksiä, ideoita ja osaamista. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämyksiä, ideoita ja osaamista. Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma"

Transkriptio

1 Elämyksiä, ideoita ja osaamista Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma Projektikatsaus, syksy 2012

2 Sisällysluettelo Julkaistu syksyllä 2010 Julkaistu keväällä 2012 AVISTO Added Value ICT Services in Tourism 5 BASE Vision Oy 6 CodeGem Oy Ltd 7 Ecompter 9 GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke 10 KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä 11 Luxury of Tomorrow 12 Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen 14 Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä 15 RTG TravelShop 16 Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat 18 Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke 20 GYMI Lasten ja nuorten kuntoklubin monistaminen 22 Julkaistu keväällä 2011 WAF Network ASP 24 LIKES Terveysliikuntaohjelman tuotteistaminen 26 LIVE3 28 Roomtoday 29 Tulevaisuuden hotelli 30 Dynaaminen matkaverkkopalvelu 32 Monikanavajulkaisun hyödyntäminen 33 Ice Event 34 GameBook 35 Market sensing 36 Ihmislähtöiset Menetelmät 38 Perheseikkailut yhteisö 40 Omena Global jatkoprojekti 42 Hookie aktiviteettimittari ja hyvinvointipalvelu 43 Automaattinen pelianalyysi joukkuelajeihin 44 DH Bike Park Ounasvaara 45 Electric City Tour Julkaistu syksyllä GPS-retket 47 etourismprofiler moduulipohjaiset profilointimenetelmät matkailun e-ratkaisuissa 48 Exercise Travel Environment (EVE) 50 ICIUM-palvelukonseptin kehitys 52 Kokous-Suomi liiketoiminnan käynnistäminen 54 Lasten hullut ninjat seikkailuratakonseptin kehitys 55 PaintingDb Uusien palvelumallien kehittäminen 56 Peloton verkkopalvelut 57 Tero Saarinen -brändiin liittyvän palveluliiketoiminnan kehittäminen 58 Uusi konseptoitu koulutuspalvelu Kuinka palvella lapsiperheitä oikein? 59 Julkaistu syksyllä 2012 Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen 60 DigiVoucher Mobiili maksuväline 61 Elämysteatteri-konsepti 62 Future Marina 63 Future of Tourism 64 Ilmoittautumisten-hallintajärjestelmä 65 Matkailijan moniaistinen palvelukokemus 66 Matkailun kultakauden renessanssi 67 Mielen hyvinvointi liikunnan moottorina 68 Online Rock Venue 69 Palvelukeskeisyys liikuntateknologiatuotteissa 70 Pyynikin kesäteatterialueen kehittämishanke 71 Palvelumuotoilun työkalupakki 72 Sonet 74 TravEd 76 Tuleva Tulevaisuuden matkailijat 77 Uusi verkostomainen palveluratkaisu työpaikkaliikuntaan 78 Vapaa-ajankeskusten liiketoiminta 80 Zonga 81 2

3 Kasvuhakuisuutta ja uusia tiennäyttäjiä vapaa-ajan palvelujen liiketoimintaan Julkaistu syksyllä 2010 Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on edistänyt matkailun, kulttuurin, viihteen, liikunnan ja hyvinvoinnin liiketoiminnan kehittämistä vuosina Vapaa-ajan palvelujen ohjelman tavoitteena on ollut pyrkiä vaikuttamaan näiden alojen yrityskulttuuriin siten, että yritykset ottaisivat palvelujen ja tuotteiden kehittämisen liiketoiminnan kehittämisen keinoiksi. Myös tutkimustiedon käytön lisääminen liiketoiminnan kehittämisessä on ollut tärkeä tavoite. Vapaa-ajan palveluja tuottavien yritysten lukumäärä on suuri: pelkästään matkailun toimialat työllistävät Suomessa noin ihmistä. Tekes ei pyrikään tavoittamaan koko kenttää, vaan Vapaa-ajan palvelujen ohjelma on tähdännyt edelläkävijäyritysten kehityksen vauhdittamiseen ja niiden esimerkkivaikutusten leviämiseen laajemmin yrityskenttään. Kun Vapaa-ajan palvelujen ohjelma käynnistettiin syksyllä 2006, ohjelman ensimmäiseksi kohdetoimialaksi valittiin matkailu. Rahoitetuista hankkeista noin puolet sijoittuu matkailuliiketoimintaan ja noin kolmannes liikuntaliiketoimintaan. Ohjelman päättyessä ohjelmassa on mukana hankkeita kaikilta ohjelman kohdealoilta: matkailusta, liikunnasta, hyvinvoinnista, kulttuurista ja viihteestä. Yritysten kehitysprojektien lisäksi ohjelma on rahoittanut yritysten innovaatiotoimintaa tukevia soveltavan tutkimuksen hankkeita. Vapaa-ajan palvelut -ohjelmassa on vuoden 2012 loppuun mennessä tehty rahoituspäätös 112:sta yritysten ja tutkimusorganisaatioiden projektista, joiden yhteenlaskettu volyymi on yli 26 miljoonaa euroa ja Tekesin rahoitusosuus yli 15 miljoonaa euroa. Tämä projektikatsaus koostuu 19:sta ensi kertaa esiteltävästä projektista ja 40:stä aikaisemmin esitellystä projektista. Tekes kiittää projektikatsauksessa mukana olevia yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita yhteistyöstä katsauksen aikaansaamiseksi. Katsauksen kokoamisesta on vastannut Vapaa-ajan palvelut -ohjelman koordinaattori Asta Nupponen FCG Koulutus ja konsultointi Oy:stä. Jakamalla kokemuksia ja käytännön esimerkkejä palvelujen kehittämistyöstä yritykset ja tutkimusryhmät voivat rohkaista muitakin yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa palvelukehityksen ja tutkimusyhteistyön keinoin. Vaikka Vapaa-ajan palvelut -ohjelma on päättynyt vuoden 2012 lopussa, Elinvoimainen ihminen ja Elämyksellinen vapaa-aika ovat tärkeitä osia Tekesin strategiassa ja Tekesin rahoitus ohjelman kohdetoimialoille tulee jatkumaan myös tulevina vuosina. Kemissä Risto Mäkikyrö Vapaa-ajan palvelut -ohjelman päällikkö Tekes 3

4 4 Julkaistu syksyllä 2010

5 AVISTO Added Value ICT Services in Tourism CENTRIA Tutkimus ja kehitys, Ylivieska AVISTO Added Value ICT Services in Tourism Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektissa on ollut kaikkiaan seitsemän kehittämiskohdetta: IPTV-pohjainen matkailu-tv-konsepti, virtuaalivierailut ja digitaalinen museo, RFID-seuranta turistikohteessa, matkailijoiden suorituksen mittaaminen ja analysointi, langattomien sensoreiden hyödyntäminen turistikeskuksen kiinteistöautomaatiossa, virtuaalivierailut monikosketusnäyttöä käyttäen ja älykäs golfsovellus. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Projektin uutuusarvo on erilaisten matkailupalvelukonseptien käytännön pilotoinnissa aidoissa kenttäolosuhteissa. Projektissa on toteutettu monipuolinen valikoima erityyppisiä pilotteja, joissa osaamisalueet ovat vaihdelleet peliohjelmoinnista ja graafisesta suunnittelusta ubiikkien teknologioiden hyödyntämiseen kännyköistä suuriin julkisiin monikosketusnäyttöihin sekä kiinteistöautomaatioon. Projektin osapuolille on näin tarjoutunut mahdollisuus arvioida näiden toisistaan poikkeavien palveluiden käyttökelpoisuutta matkailupalvelujen rikastuttamisessa. Projektikonsortiossa on ollut mukana usean tyyppisiä organisaatioita: kaksi kuntaorganisaatiota (Kalajoki ja Sievi), kaksi peliohjelmointiyritystä (LudoCraft ja Veepeli), valtion hallinnon organisaatio (Metsähallitus), kaksi IT-alan yritystä (Pohjanmaan PPO ja RAU-Service) sekä kaksi ulkolaista yhteistyöyliopistoa (Pietarin valtiollinen tekninen yliopisto sekä Saxion Hollannista). 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kehitystyössä on pyritty hakemaan matkailukohteen markkinointiin uusia avauksia, kuten IPTV-tekniikan hyödyntäminen markkinoinnissa, peliteknologian tuominen osaksi matkailupalveluja tai ekologisuuden korostaminen kiinteistöautomaatioratkaisuilla. Projektissa on kehitetty pilotteja, joita on mahdollista käyttää etänä matkailualueen markkinoinnissa (digitaalinen museo, IPTV tai monikosketusnäyttö). Näitä hyödyntäen matkailuyrityksillä on mahdollisuus laajentaa markkinointitapoja nykyistä monipuolisemmiksi jopa osana kansainvälistä markkinointia. Osa piloteista on myös konseptoitavissa jatkokehityksen kautta vientituotteiksi, kuten matkailijoiden seuranta RFID-tekniikkaa käyttäen, älykäs golfsovellus tai ekologinen matkailu hyödyntäen langattomia sensoreita kiinteistöautomaatiossa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Projektissa on keskitytty hakemaan loppukäyttäjien sijaan erityisesti matkailuorganisaatioita hyödyttäviä lisäarvopalveluita. Usein ICT-sovelluksissa, varsinkin kännykkäsovellusten kohdalla, käytettävyydeltään hyvä palvelu ja useisiin kännyköihin skaalautuva palvelu ovat valitettavasti toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Tämän vuoksi projektissa on pääpaino ollut sellaisten palveluiden kehittämisessä, jotka tehostavat matkailuyritysten toimintaa. Kuluttajasovelluksissa on edellä mainitun haasteen vuoksi keskitytty uudentyyppisiin lähestymistapoihin, kuten peliteollisuudesta tuttujen teknologioiden hyödyntämiseen museotilojen digitalisoinnissa tai perinteisten opastuspisteiden korvaamiseen monikosketusnäyttöjen tarjoamilla rikkaammilla opastuspalveluilla. Mika Luimula, tutkimusyliopettaja, FT Puh

6 BASE Vision Oy BASE Vision Oy Perustamisprojekti ja Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit I III Perustamisprojekti Tutkimus- ja tuotekehitysprojektit I III , ja Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Perustamisprojektissa kehittämistyön kohteena oli yrityksen yleisten liiketoimintavalmiuksien kehittäminen ja teknologiaratkaisujen alustava analysointi. Tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa kehittämistyön kohteena oli uuden sukupolven golfanalyysijärjestelmän (4DSwing) kehittäminen. Projektit aloitettiin perustutkimuksena selvittämällä mahdollisuuksia 3D-mallinnuksen toteuttamiseen ilman kohteeseen kiinnitettäviä markkereita tai muita apuvälineitä. Tämän jälkeen projekteissa keskityttiin kehittämään 3D-mallintavan suurnopeuskamerajärjestelmän ja sen tuottaman datan tallentamisen ja jakelemisen mahdollistava verkkopalvelu. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehitystyön tuloksena luotiin 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmä, joka 3D-mallintaa liikkuvan kohteen ilman kohteeseen kiinnitettäviä apuvälineitä, tallentaa saadut tulokset organisoidusti keskuspalvelimelle ja mahdollistaa tulosten tarkastelun internetin avulla globaalisti 24/7. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? 4DSwing-valmennusjärjestelmän avulla golfvalmennuskeskukset voivat kasvattaa kannattavaa liiketoimintaansa, golfvalmentajat voivat kehittää henkilökohtaisia valmennustaitojaan ja parantaa liiketoimintansa kannattavuutta ilman lisäinvestointeja. Lisäksi golfpelaaja pystyy kehittämään pelitaitoaan kontrolloidusti ja saamaan suuremman nautinnon harrastuksestaan. pelaajan luonnollisen liikkeen golfsvingin aikana ja tarkan mittausdatan. 4DSwing on ainoa järjestelmä, joka tarjoaa organisoidusti tallennetun mittausdatan ja sitä täydentävien videoiden tarkastelun ajasta ja paikasta riippumatta internetyhteyden avulla. Kehittämistyön tuloksena syntyi globaaleille golfmarkkinoille tarkoitettu 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmän ensimmäinen kaupallinen versio. 4DSwingin merkittävimpiä markkinaalueita tulevat olemaan USA, Japani ja Etelä-Korea. Laajentuminen näille markkinoille edellyttää merkittäviä taloudellisia resursseja, joiden saamiseksi on osoitettava konseptin toimivuus lähimarkkinoilla Ruotsissa ja muissa pohjoismaissa. Seppo Karikko tai Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 4DSwing-golfvalmennusjärjestelmä on ainoa golfpelaajan svingin markkerittoman, kokonaisvaltaisen analysoinnin mahdollistava järjestelmä. Markkerittomuus mahdollistaa 6

7 CodeGem Oy Ltd CodeGem Oy Ltd Travel via us Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? CodeGemin kehittämä matkailualan toiminnanohjaus- ja laatudokumentointijärjestelmä Travius, jonka ansiosta yrityksen sisäiset toiminnot, palveluntarjoajien verkosto ja matkanjärjestäjien tilaukset saadaan keskitettyä yhteen paikkaan. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Perinteisiin toiminnanohjausjärjestelmiin verrattuna Travius laajentaa toiminnanohjauksen yritysten välisiin suhteisiin. Traviuksella voidaan siirtää yrityksen hinnat toiselle yritykselle ja lähettää ja vastaanottaa tilauksia automaattisesti. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tehtiin lähes tilaussiirtoa, joissa kerran syötetty tieto siirtyi muuttumattomana yritykseltä toiselle. Travius huolehti tilausten siirtymisestä siten, että niissä otettiin huomioon komissiot automaattisesti ja vastaanottava yritys sai tiedot suoraan tuotannonohjaukseen ja taloushallintoon. Tekesin kehitysprojektin ansiosta voitiin lähteä luomaan koko yritysverkostoa palveleva kiintiöhallinta ja verkkokauppa. Palveluntuottajan tuotteet voivat olla tämän ansiosta myynnissä useassa yrityksessä ja verkkokaupassa samanaikaisesti, eikä kiintiöiden ylittäminen ole vahingossa mahdollista. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Talven kokemusten perusteella Traviusta käyttäneet yritykset ovat säästäneet ja tehostaneet toimintaansa, koska sisäiset ja ulkoiset prosessit ovat selkeytyneet. Palveluntuottajat ovat voineet keskittyä enemmän tuotannollisiin haasteisiin, kun varausten vastaanottamisessa ja taloushallinnossa on säästynyt aikaa. Tätä kautta matkailuyritysten loppuasiakkaat ovat saaneet parempaa palvelua. Yritysten sisäisten ja verkostojen dokumentoitu historia vähentää verkostojen tuotannollisten virheiden selvittämiseen käytettyä aikaa, ja siten yritykset ovat voineet keskittyä enemmän myyntiin. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Travius on ensimmäinen ja ainoa toiminnanohjausjärjestelmä, joka on sovelias jokaiselle matkailualan yritykselle ja mahdollistaa samanaikaisesti kiinteän ja aidon yhteyden toisiin matkailualan yrityksiin. Monialainen matkailuyritys voi tuoda kaikki toimintonsa saman järjestelmän hallittavaksi ja samalla hallinnoida myös omaa asiakas- ja palveluntuottajaverkostoa. Esimerkiksi hotelli, joka tekee moottorikelkkasafarit omana tuotantonaan ja ostaa huskysafarin palveluntuottajaltaan, voi hallinnoida sekä hotelli-, ravintola- että ohjelmapalvelutoiminnan kokonaisuudessaan saman järjestelmän avulla, jolloin taloushallinnon raportit tulevat keskitetysti ja kirjanpitokustannukset pienenevät. Hotellitoiminnoille on omat käyttöliittymänsä ja ohjelmapalvelun tuotannonohjaukselle omat käyttöliittymänsä. Palveluntuottajaraportit ja lähetykset hoidetaan värikoodein, jolloin käyttäjä näkee yhdellä silmäyksellä, onko varaus kunnossa palveluntuottajan järjestelmässä. Matkailu on perinteisesti verkostoyhteistyötä sekä horisontaalisella että vertikaalisella tasolla rajoista riippumatta. Tämän vuoksi laajentumismahdollisuudet ovat erinomaiset niin kotimaassa kuin ulkomailla. Yritysten tarvitsee vain haluta tehostaa toimintaansa ja verkostoitua. Travius on lähtenyt jo luonnostaan leviämään Ruotsin Lappiin, koska perinteisesti matkailuyritykset ovat verkostoituneet rajoista riippumatta. Tämän lisäksi Suomen Lapin yrittäjissä on niin monta Travius-käyttäjää, että ulkomaisten matkanjärjestäjien keskuudessa kiinnostus on herännyt Traviusta kohtaan. Jouko Tiihonen Puh

8 8 Julkaistu syksyllä 2010

9 Ecompter Ecompter (Eccomodation Oy) Ecompter kesäkuu 2008 syyskuu 2010 Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Ecompter on kehittänyt hotelleille, ravintoloille ja kokouspaikoille tarkoitetun hiilijalanjälkilaskuripalvelun. Ecompterin palvelu auttaa yrityksiä johtamaan ympäristötyötä ja hyödyntämään faktoja myynnissä sekä ympäristöviestinnässä ja -markkinoinnissa. Lisäksi yritykset voivat saavuttaa merkittävästi kustannussäästöjä, kun muun muassa sähkön ja veden kulutusta sekä lämmitystä lähestytään ympäristönäkökulmasta. Yksityiskohtaiset hiilijalanjälkiraportit yrityksen toiminnasta auttavat asettamaan konkreettisia tavoitteita ja johtamaan ympäristötyötä. Konkreettiset tiedot ja tavoitteet mahdollistavat myös henkilöstön sitouttamisen ympäristötyöhön sekä uskottavan ympäristömarkkinoinnin. Nettisivuille asennettava online-laskuri tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden laskea palvelusta syntyvä asiakaskohtainen hiilijälki. Tällainen ominaisuus viestii nykyaikaisuutta ja avoimuutta. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehityksen tuloksena on syntynyt tuotteistettu laskuripalvelu, joka mahdollistaa asiakkaiden hiilijäljen nopean ja kustannustehokkaan laskennan. Perinteisesti hiilijälkilaskenta on tehty ad hoc konsulttitoimeksiantoina, mikä on hidasta ja kallista, eikä takaa eri aikoina laskettujen lukujen vertailukelpoisuutta toisin kuin Ecompterin palvelu, jonka tuottama tieto on vertailukelpoista sekä eri ajankohtien että eri yksiköiden välillä, koska laskentaperusteet ovat aina ja kaikille samat. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Liiketoiminnan kehittäminen täsmällistä ja konkreettista tietoa asiakkaille ja muille sidosryhmille numeroihin perustuvat mittarit ja tavoitteet lisäävät henkilöstön sitoutumista ympäristötyöhön valmistautuminen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien uusiin ja tuleviin odotuksiin sekä vaatimuksiin. PR ja viestintä uskottavaa ja luotettavaa faktoihin perustuvaa viestintää ja markkinointia konkreettiset ja läpinäkyvät ympäristötyön tavoitteet ja tulokset yrityksen positiointi edelläkävijänä, suunnannäyttäjänä sekä tiedostavana ja vastuullisena toimijana. Kustannussäästöt hiilijäljen pienentäminen korreloi vahvasti kustannussäästöjen kanssa sähkön- tai vedenkulutuksen pienentäminen vaikuttaa sekä hiilijälkeen että kustannuksiin. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Hiilijälkilaskenta on tuotteistettu, joten palvelu voidaan tarjota erittäin kustannustehokkaasti ja alhaisella hinnalla. Onlineominaisuudet erottavat Ecompterin konsulttiyrityksistä, jotka tekevät vain kertalaskentaa. Mahdollisuudet ovat erinomaiset, sillä kilpailua ja vastaavia tuotteita tai palveluja ei vielä ole. Lisäksi tuotteistettu palvelu mahdollistaa nopean laajentumisen markkinoilla ilman merkittäviä henkilöresurssien lisäyksiä. Keskittyminen tarkkaan mietittyyn segmenttiin (hotellit, kokoukset, ravintolat eli hospitality -liiketoiminta) takaa fokuksen säilymisen ja lisäarvon tuottamisen, kun palvelu on kehitetty nimenomaan näille toimialoille, jotka Ecompterin avainhenkilöt tuntevat erittäin hyvin. Ville Valorinta Puh

10 GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke Yrityksen/Tutkimuslaitoksen nimi GrandeFun Development Oy GrandeFun Development Oy:n tutkimus- ja kehittämishanke Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektin tarkoituksena on ollut kehittää monistamiskelpoinen palvelukonsepti. Palvelukonseptin ja siihen liittyvien prosessien määrittämistä varten on ollut tarkoitus projektin myötävaikutuksella verkostoitua konseptin ja kasvustrategian kannalta strategisesti tärkeiden kumppanien kanssa. Projektin osa-alueena on ollut myös selvittää kansainvälistymisen mahdollisuuksia erityisesti Venäjän suuntaan. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Itse palvelukonsepti on joistain Euroopan maista tuttu. Kehitystyössä on kuitenkin ollut selvitettävänä sekä mielikuvallisesti että toiminnollisesti erottuva brändi, joka luo kilpailuetua. Yhtiö onkin tehnyt yhteistyötä kehityksessä yliopistojen, järjestöjen ja laitetoimittajien kanssa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Kehitystyön lopputuloksena asiakas saa käyttöönsä palvelutuotteen, jossa jokainen kriittisen prosessin osa-alue on hiottu ja määritelty. Asiakas voi uskoa palvelulupaukseen, luottaa turvallisuuteen ja näin ollen keskittyä tuotteen käyttämisen etuihin. Konseptin tavoitteena on myös ollut ulottaa konsepti saatavuudeltaan useammalle asiakkaalle. on laajentaa liiketoimintaansa kehittämistyön tulosten avulla? Ovatko laajentamismahdollisuudet Suomessa vai Huimalan Proof of concept on kestänyt merkittävästi oletettua kauemmin, ja nykyinen omistusrakenne ei ole tukenut aggressiivista kasvua. On kuitenkin selvää, että kasvun myötä saavutetaan synergioita ja että kehittämistyö on keskeisesti ollut edesauttamassa kilpailukykyisen, kasvuun suuntautuvan konseptin syntyä. Laajentamismahdollisuuksia Suomessa on rajatusti, mutta erityisesti Venäjän suunnalla markkinatilanne suosii etabloitumista. Kimmo Stude Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kehitystyön myötä Huimalalle on kiteytetty brändi. Huimala on reippailuhalli, jossa lapset saavat reippailla omaehtoisesti ilman johdattelua ja ainoastaan yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta välttämättömien sääntöjen puitteissa. Eriarvoisuutta luova kilpailuasetelma, kuten vaikkapa urheilulajeissa, on Huimalassa olematonta, yhteisöllisyys kunniassaan ja palvelulupauksena on lapsille punaiset posket. Kehitystyössä on ollut mukana Nuori Suomi ry, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden laitos ja useita muita brändin kannalta olennaisia tahoja. Huimala on myös keskeisesti tapahtumapalvelutuottaja, ja tapahtumien elämyksellinen sisältö ja prosessit on tarkkaan määritelty. 10

11 KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KESTO Urheilun ja kuntoliikunnan laadukas palvelujärjestelmä Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Tämän hankkeen tavoitteena on ollut kehittää palvelujärjestelmä tavoitteelliseen harjoitteluun urheilijoille ja kuntoilijoille. Palvelujärjestelmästä on tarkoitus kehittää tuote, joka tuo tutkimustiedon, valmennustiedon ja niihin liittyvät laitteet paremmin valmennus- ja liikuntapalveluja tarjoavien yritysten hyödynnettäviksi. Palvelujärjestelmästä on tarkoitus rakentaa sellainen kokonaisuus, joka parantaa valmennusryhmien urheilijoiden harjoittelun onnistumista ja takaa kestävyyskuntoilijoille tavoitteiden suuntaisen kehittymisen. Uuden palvelujärjestelmän avulla valmennuspalvelujen tuottajien tai esimerkiksi maratonkouluja järjestävien yritysten toiminnan laatu ja palvelu paranee. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Markkinoilla olevissa harjoittelun seurantajärjestelmissä ei ole mukana palautejärjestelmää. Tämän projektin tuottaman palautejärjestelmän avulla pystytään seuraamaan harjoittelun aiheuttamaa kuormittumista ja siitä palautumista sekä kunnon kehittymistä. Yrityksellä on kaksi mahdollisuutta: joko saada tuote lisäpalveluksi jo olemassa olevaan tietokantapohjaiseen harjoituspäiväkirjajärjestelmään tai tehdä alusta asti uusi tuote. Molemmissa tapauksissa ainoa kannattava vaihtoehto on tehdä tuote kansainvälisille markkinoille. Ari Nummela Puh Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Tämän projektin kehitystyö tuottaa asiakkaalle uutta lisäarvoa elimistön kuormittumisen ja kunnon kehittymisen seurantaan. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Markkinoilla olevissa harjoituspäiväkirjoissa on joissakin mukana virtuaalivalmentaja, joka laatii harjoitusohjelman automaattisesti. Markkinoilla olevista tuotteista puuttuu kuitenkin elimistön kuormittumisen seuranta sekä kunnon kehittymisen seuranta yhdistettynä virtuaalivalmentajaan. Uusi tuote ottaa huomioon harjoittelun tavoitteen, aikaisemman harjoitustaustan ja yksilölliset ominaisuudet rakentaessaan tavoitteen mukaista harjoitusohjelmaa kestävyyskuntoilusta kiinnostuneille liikkujille. Sen lisäksi uusi tuote kykenee muuttamaan harjoitusohjelmaa toteutuksen ja elimistön kuormittumisen perusteella. 11

12 Luxury of Tomorrow Lapin yliopisto Luxury of Tomorrow Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Hankkeen tavoitteena oli selvittää luksustuotteiden ja -palveluiden olemusta sekä niiden kehittämistä matkailu- ja vapaaajan keskuksissa. Hankkeessa tuotettiin tietoa ja konsepteja, joita vasten korkean tason vapaa-ajan palveluiden laatua voidaan tarkastella, analysoida ja arvioida eri toimialojen näkökulmista. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Aihetta ei ole tutkittu aiemmin Suomessa varsinkaan vapaaajan palveluihin ja matkailuun liittyen. Suomalainen vapaa-ajan luksuspalveluiden tuotanto on vielä varsin kaukana siitä, mitä se on maailmalla. Nykyinen kehityssuunta massoille suunnatuista palveluista mahdollistaa uudenlaiset palveluinnovaatiot. Näitä tulevaisuuden vapaaajan luksuspalveluinnovaatioita leimaa edullisuuden sijaan eleganssi, paikallisuus ja ekologisuus. Tulevaisuuden vapaaajan luksuspalveluiden muotoilu ei ole yksinomaan tietyille käyttäjille räätälöityjen palveluiden tuottamista, vaan se on ennen kaikkea erityisen korkeaa laatua, sofistikoituneisuutta edustavien palveluiden muotoilua. Tähän kehitystarpeeseen on hankkeen osalta vastattu. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Hankkeessa tehty tutkimus tarjoaa lähtökohdan ymmärtää haasteita, joita vapaa-ajan käyttöön ja kuluttamiseen liittyy varakkaiden ja vaativien asiakkaiden kohdalla tulevaisuudessa. Hankkeessa tuotettu konsepti tarjoaa yrityksille neutraalin mutta kiehtovan keskustelun lähtökohdan luksusmatkailuun liittyvien yksityiskohtien selvittämiseen eri asiantuntijoiden ja asiakasryhmien kanssa. Hankkeessa oli mukana useita eri toimialoja edustavia yrityksiä, joten eri yritysten laajentamismahdollisuudet vaihtelevat suuresti. Yleisesti voidaan arvioida, että luksustuotteiden ja -palveluiden kysyntä kasvaa edelleen esimerkiksi Aasian markkinoilla. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Hankkeessa on tuotettu tietoa siitä, miten vapaa-ajan ja matkailun palveluliiketoimintaprosesseja tulisi kehittää yhä herkemmin reagoiviksi vaativien matkailijoiden tarpeiden mukaisesti. Lisäksi hankkeessa tuotettiin kokeellinen palvelukonsepti, jolla hahmotettiin ainutkertaisten palvelumaisemien ulkoilmaglamouria majoituskontekstissa. Kokeellisen konseptin tarkoituksena oli paneutua sekä luksuspalvelupolkuun että -maisemaan mahdollisimman rajoitteettomasti, sitomatta niitä mihinkään olemassa olevaan majoitustyyppiin tai ratkaisuun. Minna Uotila Puh

13 Julkaistu syksyllä

14 Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö Turvapolis-hankkeen palvelukonseptin kehittäminen ja hankkeeseen liittyvän teknologian etsiminen Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projekti keskittyi etsimään ja kartoittamaan suunnitteilla olevaan Turvapolikseen (liikenneturvallisuuteen liittyvä turvahalli ja yleisölle tarkoitettu matkailukohde) kehitettäviä ja hankittavia uudentyyppisiä teknisiä laitteita ja sisällöllisiä ratkaisuja. Niiden avulla tuotetaan ajokorttikoulutukseen ja raskaan kaluston kuljettajien täydennyskoulutukseen liittyviä ja suurelle yleisölle tarkoitettuja liikenneturvallisuutta edistäviä, elämyksellisiä vapaa-ajanpalveluja. Projekti keskittyi näiden uusien ratkaisujen valmisteluvaiheen selvityksiin ja suunnitteluun. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Tekesin projektin lähtövaiheessa säätiössä oli tieto turvahallin perinteisestä laitteistosta. Suomessa on noin kymmenen turvahallia, joissa kaikissa on suunnilleen samanlainen laitteisto. Näiden tärkeiden laitteiden ja tekniikan lisäksi säätiö halusi etsiä turvahalliin uutta sisältöä. Projektin aikana halliin löydettiin paljon uudenlaista tekniikkaa, jonka olemassaolosta ei ennen projektia tiedetty mitään. Osa tekniikasta soveltuu sellaisenaan, suurin osa vaatii soveltamisen nimenomaan liikenneturvallisuuteen. Projektin aikana löytyi läheisestä Kempeleestä laitevalmistaja, jonka simulaattori sopii erittäin hyvin turvahallin tarkoituksiin. Kokonaisuudessaan alaan liittyvä tekninen tietämys on ratkaisevasti kehittynyt projektin aikana. Löydetyt laitteet ja ratkaisut ovat käyttöön otettavissa muissakin liikenneopetuskohteissa, autokouluissa ja turvahalleissa. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiöllä ei varsinaisella vaikutusalueellaan ole tällä hetkellä suoranaisia kilpailijoita. Kehitystyön tuloksena syntyneiden ratkaisujen toteuttaminen parantaa kilpailukykyä ja edistää liiketoiminnan kasvua tarjoamalla ainutlaatuisia palveluita, mikä laajentaa säätiön vaikutusaluetta. Kun kehittämistulosten viitoittamat uudenlaiset tekniset ratkaisut on toteutettu, on säätiöllä laskelmien mukaan mahdollisuus laajentaa liiketoimintaansa moninkertaiseksi. Varsinaiset laajentamismahdollisuudet ovat pääosin Suomessa, mutta ainakin yhteistyökumppanien löytyminen on mahdollista, jopa todennäköistä myös ulkomailla. Marsa Kemikoski Puh Kehitystyön tuloksena löytyneiden ratkaisujen toteuttaminen tuo runsaasti lisäarvoa eri asiakasryhmille: ajokorttioppilaiden koulutus ja raskaan kaluston kuljettajien täydennyskoulutus suurelle yleisölle tarjottavat vapaa-ajan elämykset ja kokemukset erityisryhmille (esimerkiksi koululaisille, vammaisautoilijoille tai ikääntyville autoilijoille) tarjottuja liikenneosaamista kehittäviä ja ylläpitäviä vapaa-ajan palveluja. 14

15 Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä Laurea, VTT Mmm Moniaistisuus matkailun markkinointiviestinnässä 11/2008 2/2010 Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Matkailun markkinointiviestinnässä on perinteisesti luotettu enemmän visuaalisiin ratkaisuihin kuin muihin aistihavaintoihin. Se ei kuitenkaan enää riitä tulevaisuudessa, koska markkinointiviestinnän kiinnostuksen kohteina ovat yhä enemmän elämyksellisyys, autenttisuus, luovuus, asiakkaan muuttuvat tarpeet ja uudet matkailukohteet sekä erilaiset viestintämuodot. Tutkimuksessa keskityttiin moniaistisuuden erilaisiin, uusmediaalisiin markkinointiviestinnän mahdollisuuksiin matkailuyritysten palvelujen markkinoinnissa. Hankkeen aikana koottiin haastattelutietoa multimodaalisen markkinointiviestinnän ja teknologian hyödyntämismahdollisuuksista. Lisäksi toteutettiin viisi tapaustutkimusta, joissa selvitettiin aistien vaikutuksia erilaisille asiakasryhmille erilaisissa tiloissa. Varsinaisten aistihavaintojen, kuten tuoksujen, makujen, kosketuspintojen sekä näkö- ja kuuloaistin lisäksi kuudenneksi aistiksi nostettiin co-experience eli yhteisöllinen kokemus, joka kytkettiin sosiaaliseen mediaan ja viraalimarkkinointiin. Hyödynsimme tutkimuksessamme myös kuluttajakäyttäytymisen, bränditutkimuksen sekä elämysteollisuuden piiristä löydettyjä hyviä esimerkkejä. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Aihe on tuore ja kiinnostava, sillä se on ollut osittain tutkimaton alue matkailussa. Alan viestintää ja palveluja on tarjolla paljon, joten laadun ja kokemuksellisuuden lisäämiseen on tarvetta. Uutta ja ainutlaatuista hankkeessa on ollut eri aisteihin vetoavan viestin yhdistäminen samanaikaisesti tiloihin ja viestintämuotoihin sekä niiden vaikutusten tutkiminen myynnin näkökulmasta. Tuloksia saatiin myös äänien ja tuoksujen vaikutuksesta käyttäjien ja kävijöiden tunnetiloihin ja tunnelmaan. Tutkimme myös sosiaalisen median käyttöä uusien tapahtumien markkinoinnissa. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Kilpailukeinona voidaan käyttää erottautuvaa, moniaistisuutta hyödyntävää markkinointiviestintää. Tutkimustulokset osoittavat sen, miten moniaistisuus voi vaikuttaa tunnelmaan, tuotteiden myyntimääriin tai asiakkaiden kokemuksiin ja käyttäytymiseen. Tulokset tarkastelevat sitä, miten viesti erottuu, kun mukana on moniaistisuutta ja erilaisten viestikanavien käyttöä. Sosiaalisen median palvelut tarjoavat käyttäjille helppoja mahdollisuuksia tietojen, aineistojen, suunnitelmien ja kokemusten jakamiseen, mutta haaste on saada ihmiset tekemään tämä käytännössä. Eri aisteihin vetoamisen on oltava kohtuullista, koska liiallisuudella voidaan saada aikaan jopa negatiivisia tuloksia. Oikean yhdistelmän rakentaminen vaatii käyttäjien, paikan ja tilanteen hyvää tuntemusta. Moniaistisuuden kautta yritykset voivat edistää mielenkiinnon heräämistä palveluitaan kohtaan, lisätä myyntiä ja erottautua markkinointiviestinnässään. Yritys voi siis tehostaa liiketoimintaansa markkinointiviestinnällisin keinoin. Yhteyshenkilöt: Leena Alakoski ja Asta Bäck Puh ja Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Yritykset saavat projektin pohjalta ideoita ja esimerkkejä viestinnällisten keinojen kehittämiseen, sillä tulosten mukaan moniaistisuus lisää myyntiä. Projekti tuotti paljon tietoa siitä, miten moniaistisuutta kannattaa toteuttaa. 15

16 RTG TravelShop RTG Ready To Go Oy RTG TravelShop Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Ready To Go Oy:n aikaisemmasta nettimatkatoimistosta, on voinut ostaa lentoja, vuokrata autoja ja varata majoitusta hotelleista, huoneistoista ja mökeistä. Kaikki tuotteet on kuitenkin täytynyt ostaa ja etsiä erikseen, eli ne eivät ole olleet valmiiksi paketoituja tuotteita. Myös liputus ja dokumentointi on tapahtunut manuaalisesti. Projektin kehitystavoitteena uudessa RTG Travel Shop -kauppapaikassa on ollut se, että järjestelmä suorittaa vaihtoehtojen etsimisen asiakkaan toiveiden mukaisesti. Järjestelmä suorittaa automaattisesti myös varauksen, hinnoittelun, paketoinnin, liputuksen ja dokumenttien tekemisen. Samoin maksaminen voidaan suorittaa joko luottokortilla tai verkkopankissa. Järjestelmä huolehtii myös rahaliikenteen tiliöinnin automaattisesti kirjanpitomuotoon. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Tavoitteena on ollut kehittää verkkokaupparatkaisu, jossa matkapaketin eri osat, kuten lennot, majoitus ja ohjelmapalvelut, voidaan virtuaalista ja dynaamista paketointia hyväksikäyttäen tuotteistaa asiakastarvelähtöiseksi tuotekokonaisuudeksi. Tavoitteena on ollut toteuttaa myyntijärjestelmä ja siihen liittyvät tukipalvelut siten, että saavutetaan kustannustehokas ja laadukas palvelu sekä RTG:n asiakkaille ja kumppaneille että matkailukeskusten palvelutuottajille. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? RTG Travel Shop tarjoaa asiakkaille hyvän ja monipuolisen matkatarjonnan. RTG Travel Shop on helppokäyttöinen, sisällöltään mielenkiintoinen ja tarjoaa nopeasti tuotetietoutta kohteista ja matkatuotteista. Se on ennen kaikkea kauppapaikka, josta kuluttajan on helppo ostaa tuotteita. akastarvevastaavuus. Tarkoituksena on siis yhdistää moderni IT-järjestelmäratkaisu innovatiiviseen liiketoimintamalliratkaisuun. RTG:n strategisena tavoitteena on kehittää Suomen merkittävimmät matkailualueet kattava palvelukokonaisuus ja olla suurin suomalainen kotimaan matkailupalvelujen välittäjä Suomessa ja Suomeen. RTG:n verkkokauppa kattaa myös Suomesta ulkomaille suuntautuvan matkailupalvelun sekä muut normaalit matkatoimistopalvelut. Liiketoiminnan kehittämisen painopiste on lähivuosina Suomeen suuntautuvassa matkailussa keskittyen matkailukeskittymien tuotantotarjonnan kokoamiseen ja tarjonnan integroimiseen sekä kotimaista että ulkomaista kysyntää varten. RTG:n ratkaisu mahdollistaa, että suomalainen matkatuotanto on sekä kotimaisten että ulkomaalaisten kuluttajien ja matkanjärjestäjien ostettavissa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Matkapalveluiden tuottajien (hotellit, ohjelmapalveluyritykset, kuljetusyhtiöt jne.) tarjonta on näin aiempaa nopeammin ja tehokkaammin saatavilla. Rauno Kurtti Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 16 RTG:n kilpailustrategiana on erottua uudella myyntijärjestelmällä yhdistettynä liiketoimintamalliin siten, että saavutetaan korkea vetovoimaisuus matkailun palvelutuottajille ja tuotantoketjuille sekä RTG:n asiakkaille (loppuasiakkaat ja myös matkanjärjestäjät). Samoin saavutetaan korkea tuote- ja palvelukattavuus, saavutettavuus sekä myyntijärjestelmän asi-

17 Julkaistu syksyllä

18 Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualustat Kuopion Muotoiluakatemia, Savonia-ammattikorkeakoul Hyvinvointia edistävät käyttöliittymät ja palvelualusta matkailussa ja vapaa-ajassa Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektin tavoitteena oli luoda uudenlaisia liikkuvia käyttöliittymiä ja toimintaympäristöjä vapaa-ajan ja matkailuteollisuuden tarpeisiin. Tutkimuksen kohteena oli alueen hyvinvointiteknologian soveltaminen vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien käyttöliittymien ja palvelualustojen kehittämisessä. Tutkimus- ja kehitystyö toteutettiin soveltavana tutkimuksena käytännön kehittämistapausten avulla: Tutkimustapauksessa Kuopio-kanavasta hologrammipuhelimeen iteratiivinen palvelukehitysprosessi tutkimus- ja kehittämistyö tehtiin Hudle Oy:n kanssa. Tavoitteena oli hyödyntää ohjelmapalvelujen toiminnallista luonnetta uudenlaisten käyttäjän hyvinvointia tukevien käyttöliittymien kehittämisessä sekä lisätä vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla. Tutkimustapauksissa Lasten itsetunnon kuntokoulu: vapaa-ajan palvelutuotteen kehittäminen lapsille ja Leirikoulu palvelutuotteena käyttäjän osallistaminen palvelun kehittämiseen konseptoitiin toimintaympäristöä yhdessä Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan kanssa. Tässä tavoitteena oli tuottaa uusia ja innovatiivisia vapaa-ajan ja hyvinvointimatkailun toimintaympäristökonsepteja sekä lisätä vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöjen esteettömyyttä teknologisilla ratkaisuilla. Tutkimustapauksessa Käyttäjälähtöisen hyvinvointimatkailusivuston kehittäminen kehitettiin sähköistä käyttöliittymää vapaa-ajan ja matkailun toimintaympäristöksi yhdessä Kuopion Matkailupalvelut Oy:n kanssa. Palvelumuotoilun menetelmiä ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä kehitettiin hankkeessa usean tutkimustapauksen avulla: Draama-menetelmä asiakaskokemuksen ja palvelupolun kehittämisessä, IskelmäNiityttapahtuman kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin, Palvelumuotoilun menetelmät elämyksellisen tilan suunnittelussa sekä loppuraportin viimeisessä luvussa Customer profile, wellbeing services esitelty tyypillinen hyvinvointipalvelujen käyttäjä. Uusia toimintaympäristö- ja käyttöliittymäkonsepteja kehitettiin asiakkaan käyttäjäkokemuksen lähtökohdista. Uudenlaisen toimintaympäristön tarpeita selvitettiin osallistamalla käyttäjät suunnitteluprosessiin. Toimintaympäristöjen kehittämisessä ja testaamisessa käytettiin menetelminä esimerkiksi palvelukokemuksen mallintamista. Hankkeessa toteutettiin toimintaympäristön kehitystyötä tukeva käytettävyystutkimus. Hanke eteni erilaisia toimintaympäristöjä konseptoimalla ja testaamalla. Uusien palvelualustojen lähtökohtana oli sekä kehittää toimintaympäristöä että tuoda siihen erilaisia hyvinvointiin ja vapaa-aikaan liittyviä ohjelmapalveluja liikkuvien käyttöliittymien kautta. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Palvelukokemuksen ja käyttäjän tunteminen ovat avainasioita uusien palvelujen ja liiketoimintamallien suunnittelussa. Palvelumuotoilun menetelmät auttavat innovoimaan uusia vapaa-aika-, matkailu- ja hyvinvointipalveluja ja kehittämään näiden alueiden tuotteita käyttäjälähtöisesti ja maakunnan hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen. Maakunnassa tarvitaan palvelumuotoiluprosessien hallintaa ja kehittämistä, sillä niiden avulla pystytään saavuttamaan kilpailuetua. Yritysverkoston vahva yhteistyö sekä alueellisen muotoiluosaamisen tehokkaampi hyödyntäminen teollisuuden tuotekehityksessä ovat avainasemassa uusia toimintaympäristökonsepteja luotaessa. Palvelumuotoilun avulla voidaan löytää teknologiaosaamiselle uusia, innovatiivisia tuotteistamistapoja ja soveltaa niitä matkailun ja vapaa-ajan palvelualustoihin. 3 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Tutkimustapauksessa Kuopio-kanavasta hologrammipuhelimeen iteratiivinen palvelukehitysprosessi hyödynnettiin skenaariotyöskentelyä, käyttäjien osallistamista, palvelun visualisointia ja palvelukokemuksen mallintamista uudenlaisen vapaa-aikaan ja matkailuun tarkoitetun teknologisen ratkaisun kehittämisessä. Uusi teknologinen ratkaisu hologrammipuhelin mahdollistaa tanssin opetuksen ja tapahtumamatkailun ohjelmapalvelut ennen matkailupalvelua, sen aikana ja jälkeen. Hologrammipuhelimen avulla on mahdollista lisätä myös tapahtuman esteettömyyttä erilaisilla kielipalveluilla (vieraat kielet, viittomakieli) ja navigaatiopalveluilla. Tutkimustapauksissa Lasten itsetunnon kuntokoulu: vapaa-ajan palvelutuotteen kehittäminen lapsille ja Leirikoulu palvelutuotteena käyttäjän osallistaminen palvelun kehittämiseen pohdittiin uusien toiminnallisten palvelutuotteiden kehittämistä. Nämä toteutettiin yhteistyössä Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikan kanssa. Molemmissa tutkimustapauksissa käyttäjät

19 Julkaistu syksyllä 2010 osallistuivat vahvasti tuotekehitykseen. Käyttäjien toiveet vapaa-ajan palvelutuotteille saatiin selville käyttämällä muotoilun menetelmiä. Palvelutuotteet visualisoitiin ja niitä kokeiltiin käytännössä. Käyttäjien osallistuminen tuotekehitykseen mahdollisti uusien kaupallistettavien palveluideoiden konkretisoimisen. Kuopion Matkailupalvelut Oy:n kanssa kehitettiin käyttäjätestauksen avulla sähköistä käyttöliittymää tutkimustapauksessa Käyttäjälähtöisen hyvinvointimatkailusivuston kehittäminen. Käyttäjätestauksen avulla saatiin lisää tietoa käytettävyysvaatimuksen täyttävän käyttöliittymän ominaisuuksista ja mielikuvista, joita hyvinvointimatkailu herätti käyttäjätestaukseen osallistuneissa. Käyttäjät kaipasivat teemaan lisää konkreettisia palvelutuotteita ja vierastivat hoiva-alan termistöä palveluiden markkinoinnissa. Tapaustutkimukset Draama-menetelmä asiakaskokemuksen ja palvelupolun kehittämisessä, IskelmäNiityttapahtuman kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin, Palvelumuotoilun menetelmät elämyksellisen tilan suunnittelussa ja hyvinvointipalvelujen tyypillisen käyttäjän kuvaus: Customer profile, wellbeing services tuottivat runsaasti tietoa palvelumuotoilun menetelmistä ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen prosessista. Palvelumuotoilu uutena tieteenalueena sai arvokasta tietoa menetelmien soveltamisesta vapaa-ajan palvelutuotteiden kehittämiseen. Menetelmien kehitys- ja tutkimustyön tuloksena huomattiin, että uudet innovatiiviset menetelmät sopivat hyvin vapaaajan palveluiden kehittämiseen. Hyvinvointia lisäävät käyttöliittymät ja palvelualustat vapaa-ajassa ja matkailussa -hankkeessa onnistuttiin kehittämään palvelumuotoilun menetelmiä sekä toteutettiin lukuisia yritysten TKI-toimintaa tukevia palvelujen kehittämistapauksia. Hanke onnistui palvelumuotoilun menetelmien soveltamisessa vapaa-ajan ja matkailun palveluiden kehittämistyössä. Suunnitteluratkaisun tunnistaminen ja palveluratkaisujen etsiminen ovat palvelun kontekstin, asiakkaan liiketoimintaympäristön ja käyttäjien ymmärtämistä. Tunnistaminen ja luomisvaihe ovat osallistavaa suunnittelua, prototypointia eli suunnitteluratkaisujen mallintamista ja visualisoimista. Arviointi liittyy palveluprototyyppien vertaamiseen mittareita käyttäen. Pyritään näkemään mahdollisen palvelun kannattavuus ja se, olisivatko luodut palvelut arvokkaita asiakkaille. Hanke on tuonut yrityksille lisäarvoa tuotekehitystyössä ja lisäarvoa tuottavien palveluratkaisujen tunnistamisessa. Osallistuneilla yrityksillä on mahdollisuus kehittää uusia asiakaslähtöisiä liiketoimintaratkaisuja, joiden avulla voi laajentaa liiketoimintaa. Osalla yrityksistä on jo kansainvälistä liiketoimintaa. Satu Miettinen Puh Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? 19

20 Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke Vierumäki Country Club Oy Vierumäen tapahtumapalvelukonseptin kehittämishanke Julkaistu syksyllä Mikä on ollut kehittämistyön kohteena tässä projektissa? Projektissa on keskitytty Vierumäen tapahtumapalveluprosessin ja -konseptin kehittämiseen. Tämä toteutettiin luomalla Vierumäen kokonaisuuteen sopiva ja sen toimintoja kehittävä tapahtumapalvelukonsepti, siihen työkalut sekä sitä tukeva sähköinen ympäristö. 2 Mikä kehitystyössä on uutta ja ainutlaatuista? Kehitystyön tuloksena saatiin Vierumäelle luotua yhteinen käsitys tapahtumamäärittelystä ja siitä, kuinka se saadaan sopimaan Vierumäen palvelukokonaisuuteen sopivaksi. Lisäksi projektin tuloksena saatiin selkeä käsitys siitä, kuinka tapahtumien myynti tulee suhteuttaa normaaliin myyntiin, joka tällä palvelualalla ajatellaan normaalisti huone/peti- sekä lisäpalvelumyyntinä, minkä jälkeen asiakas itse kuluttaa myydyn tuotteen ilman jatkotoimia. Ainutlaatuiseksi tämän osion tekee se, että projektia käynnistettäessä havaittiin heti yleisesti käytettävissä olevien tapahtumamääritysten riittämättömyys, koska ne perustuvat pelkkään tilan ja niitä täydentävien, kuten ruokailu- ja viihdepalvelujen, myyntiin. Vierumäellä jo myyntitilanteessa on muuttujia huomattavasti paljon enemmän, kuten liikunta-, testaus-, elämys- ja luontopalvelut. Lisäksi myydyn kokonaisuuden huollon ja sovellettavuuden tarve säilyy koko kulutustilanteen loppuun asti. Edellisestä seuraa se, että tapahtumakokonaisuuksia myytäessä tulee ottaa huomioon samanaikaisesti useita eri osastoja ja niiden tuotantokapasiteetti. Tapahtumamäärittelyssä keskiöön nousivat eri osastojen välisen yhteistyön tarpeet, riittävän ison asiakasryhmän useita räätälöintejä samanaikaisesti vaativa tilaus sekä tarve keskittää koko palvelutuotannon hallinta yhteen pisteeseen. Tästä seurasi Vierumäelle perustettu tapahtumapalveluyksikkö, joka sijoitettiin luontevaksi osaksi myynnin kokonaisuutta. Tämä yksikkö otti vastuulleen Vierumäeltä tapahtumakriteerit täyttävän kaupan ja huoltaa sen kulutustilanteen loppuun asti. Projektin avulla luotiin myös edellä mainittujen haasteiden tarpeisiin kaksi uutta työkalusovellusta, tapahtumayksikön vuosikello ja uudenlainen tapahtuma-ajolista. Näillä työkaluilla saadaan kaikki tapahtumiin liittyvät osa-alueet ilmoitettua tarvittaessa koko Vierumäen noin 350 hengen henkilöstölle muodossa, joka ei rasita heidän päivittäistä normaalityötään liikaa. Myös Vierumäen sähköisen maailman muutoksen osana kehitteillä oleva mobiilisovellus on täysin uudenlainen tapa luoda ns. henkilökohtaiset hovimestaripalvelut asiakkaalle yli 300 hehtaarin kokoisella alueella. Palvelun luomat lisämyynnin mahdollisuudet jo varsinaisen ostotilanteen jälkeen, itse tuotteen kulutustilanteessa, ovat erittäin mielenkiintoinen avaus, jota kehitetään edelleen. 5 Mitä lisäarvoa kehitystyö tuottaa asiakkaalle? Asiakkaan saama lisäarvo on erityisesti ostotilanteessa syntyneen vuorovaikutuksen suora jatkumo aina kulutustilanteen loppuun ilman katkoja. Tapahtumayksikkö Vierumäellä takaa sen, että asiakas pääsee kommunikoimaan koko ajan saman tahon kanssa ja esimerkiksi ajolista kertoo asiakkaalle koko tapahtuman palvelutuotantoketjun ja siihen kuluvan ajan. Asiakas voi myös muuttaa paljon helpommin ostamansa tapahtumapalvelun sisältöjä havaitessaan selkeästi muutosten aiheuttamat välilliset vaikutukset muihin tapahtuman osa-alueisiin. Edellä mainittu säästää asiakkaan resursseja sekä mahdollistaa jo kertaalleen ostetun palvelun joustavan räätälöinnin tilanteiden muuttuessa ostohetken ja varsinaisen tapahtuman välisenä aikana. 4 Miten kehitystyö auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista? Tällä mallilla pystymme palvelemaan korostetusti yhden luukun ja personoidun palvelun kokonaisuudella, joka voi elää asiakkaan tarpeiden mukaan kesken palvelutuotteen kulutuksen. Uskomme erottuvamme jo kehitetyillä ja projektista alkaneilla uusilla kehitteillä olevilla tavoilla ja tuotteilla erityisesti palvelun kokonaisvaltaisuuden sekä sen joustavuuden ansiosta. Jatkossa personoitujen lisäarvopalvelujen ostomahdollisuus esimerkiksi mobiilisti itse tapahtuman aikana on myös erottava tekijä. Näemme liiketoiminnan laajentamismahdollisuudet realistisina. Päämäärämme on kasvattaa paitsi omaa tapahtuma-

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Sanna Piiroinen 1.2.2012 Esityksen sisältö 1. Tekesin julkisen tutkimusrahoituksen uudistuksen suhde

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti

Ravitsemistoiminnan toimialaraportti Ravitsemistoiminnan toimialaraportti 22.1.2016 ASIAKAS Liikunta ja urheilu Palvelujen tuotanto Ohjelmapalvelut, aktiviteetit, tapahtumat, käyntikohteet/nähtävyydet Majoituspalvelut Ravitsemuspalvelut Liikennepalvelut

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset Työn keskeiset kysymykset 1. miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi ja liikuntamatkailu liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja 2. miten liikunta sekä sosiaali ja terveysalan koulutus, tutkimus

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä Tietotalo Oy Keilaranta 17, 02150 Espoo Y-tunnus 1008465-8 www.tietotalo.fi 1 YRITYKSEN ESITTELY... 3 1.1 Matkailualan osaaminen ja referenssit... 3 2

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot