VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille"

Transkriptio

1 VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin OK-opintokeskuksen luvalla. Lähde:

2 2 SISÄLLYS 1. JOHDANNOKSI LYHYESTI OK-OPINTOKESKUKSESTA VERTAISOPINTORYHMÄT Vertaisopintoryhmät mitä ne ovat? Milloin OK-opintokeskuksen opintoryhmien taloudellista tukea voi saada? Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? Paljonko taloudellista tukea voi saada? Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Opintoryhmän toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Asiointi Okryverkon kautta Asiointi postitse Muuta tärkeää Mistä neuvoja ja lisätietoja? OPINTOJAKSOT Opintojaksot mitä ne ovat? Milloin OK-opintokeskuksen opintojaksojen taloudellista tukea voi saada? Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? Paljonko taloudellista tukea voi saada? Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Opintojakson toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Yksityiskohtaisemmat ohjeet opintojaksoprosessin toteuttamisesta Okryverkossa Opintojakson toteuttajan vastuu Mistä neuvoja ja lisätietoja?... 31

3 3 1. JOHDANNOKSI Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka tukiyhdistyksenne voi hakea OK-opintokeskuksen taloudellista tukea vertaisopintoryhmien tai opintojaksojen järjestämiseen. Vertaisopintoryhmällä tarkoitetaan opintoryhmää, jossa opiskellaan yhdessä valitusta aihealueesta yhdessä päätetty aika, joka voi olla muutamasta päivästä kuukausiin. Opintojaksolla puolestaan tarkoitetaan erilaisten kurssien tai luentotilaisuuksien toteuttamista. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on OK-opintokeskuksen jäsenjärjestö, ja meidän kannattaakin hyödyntää opintokeskuksen palveluita niin keskusjärjestössä kuin paikallisyhdistyksissäkin mahdollisimman paljon. Toivon, että tämä opas auttaa osaltaan lisäämään OK-tietoutta, jotta voisimme jatkossa käyttää opintokeskuksen palveluita enemmän. Muistattehan tutustua myös OK-opintokeskuksen omaan koulutustarjontaan. Löydätte sen OKopintokeskuksen verkkosivujen etusivun pikalinkistä: koulutuskalenterit OK kouluttaa -osion alta Kaikki OK:n koulutukset Annan mielelläni lisätietoja ja autan kaikissa yhdistyskoulutukseen tai OK-opintokeskuksen palveluihin liittyvissä asioissa. Otattehan empimättä yhteyttä! Ystävällisin terveisin Jonna Suhonen Aluekoordinaattori, painopistealue: opastus yhdistyskoulutusasioissa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry puhelin LYHYESTI OK-OPINTOKESKUKSESTA OK-opintokeskus on Opintotoiminnan Keskusliiton ylläpitämä valtakunnallinen aikuisoppilaitos ja koulutuksen järjestäjä. OK-opintokeskuksen jäseninä on 67 valtakunnallista, puoluepoliittisesti sitoutumatonta kansalaisjärjestöä. Toimintaan osallistuu kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on OK-opintokeskuksen jäsenjärjestö. OK-opintokeskus on järjestökoulutuksen asiantuntija, joka tukee ja ohjaa aikuisten oppimista

4 4 tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä koulutustoimintaa tarjoaa koulutusta erityisesti jäsenjärjestöjensä toimijoille toteuttaa jäsenjärjestöjensä kanssa kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita toteuttaa kulttuuritapahtumia osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen opintokeskusten yhteistyöhön. OK-opintokeskus saa toimintaansa valtionrahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Toimintaa valvovat ja arvioivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä Koulutuksen arviointineuvosto. 3. VERTAISOPINTORYHMÄT 3.1 Vertaisopintoryhmät mitä ne ovat? Vertaisopintoryhmä on yhdistyksen toimintaan kuuluva ryhmä, jossa opitaan yhdessä. Ryhmässä jaetaan tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä vertaisina, yhdessä pohtien. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, toiminnan kehittämistä tai yksittäisten jäsenten toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Samalla vertaisopintoryhmä rikastaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Vertaisopintoryhmä voi sopia itse opiskeluaiheensa, tavoitteensa sekä opiskelunsa aikataulun. Ryhmä sopii myös, milloin opiskelu alkaa ja milloin se päättyy. OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi hakea kerrallaan enintään vuodeksi. Jos ryhmä toimii pidempään, seuraavalle vuodelle tehdään uusi opintosuunnitelma. Saman vuoden aikana voidaan toteuttaa useampiakin opintoryhmiä. Vertaisopintoryhmän opiskelun ei tarvitse olla kouluttajakeskeistä vaan se voi olla yhdessä vertaisina opiskelua. On kuitenkin hyvä keskustella ja sopia, valitaanko ryhmästä yhteisesti ohjaaja vai onko ohjausvastuu esimerkiksi kiertävä. Tärkeää on myös valita henkilö, joka vastaa opintoryhmän hallinnoinnista OK-opintokeskuksen suuntaan. Jos yhdistyksessänne jo toimii tällainen ryhmä tai suunnittelette ryhmän perustamista, kannattaa teidän hakea ryhmän toimintaan OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. Tukiyhdistyksemme ovat pyörittäneet OK-opintokeskuksen tuella muun muassa Menoa ja meininkiä -vertaisopintoryhmää, Erityis-Ellit -vertaisopintoryhmää sekä Teeritien torstai vertaisopintoryhmää. Menoa ja meininkiä -ryhmässä osallistutaan monipuolisesti yhteiskunnan elämään ja tapahtumiin. Erityis-Ellit -ryhmä tarjoaa tietoa erityislasten oikeuksista ja arjesta selviytymisestä. Teeritien torstai -ryhmässä puolestaan opitaan uutta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä vahvistetaan ryhmäläisten toimintakykyä.

5 5 3.2 Milloin OK-opintokeskuksen opintoryhmien taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellisen tuen saamisen edellytykset: opintoryhmänne toiminta on osa rekisteröidyn yhdistyksenne toimintaa ryhmässänne on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä ryhmänne tekee suunnitelman opiskelukauden alussa ryhmänne opiskelee vähintään 10 tuntia (yksi oppitunti 45 minuuttia) yhden kalenterivuoden aikana yhdistyksellenne on aiheutunut opintoryhmän opiskelusta kuluja opintoryhmänne kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksenne kirjanpitoon (OKopintokeskus voi pyytää tositteita tarvittaessa) 3.3 Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi saada yhdistyksenne maksamiin vertaisopintoryhmän ohjaajan tai vierailevan asiantuntijan matkakuluihin ja yhdistyksenne näille maksamiin palkkioihin sosiaalikuluineen opintoaineistojen ja opetusvälineiden hankintakuluihin tilavuokriin muihin opiskelusta aiheutuneisiin kuluihin (esim. lastenhoitokulut) Huom! Hyväksyttävät kustannukset ovat suoraan vertaisopintoryhmän toiminnasta aiheutuvia. 3.4 Paljonko taloudellista tukea voi saada? Vertaisopintoryhmän taloudellinen tuki lasketaan toteutuneiden ja hyväksyttyjen oppituntien perusteella. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/oppitunti ja enintään tukihakemuksessa ilmoitettu kulujen yhteismäärä. Esimerkki: Vertaisopintoryhmä on opiskellut 20 tuntia. Sillä on kuluja yhteensä 150. Tällöin tuki on 20 x 3 = 60. Toisella vertaisopintoryhmällä on myös 20 hyväksyttävää oppituntia, mutta kuluja on vain 50. Tällöin tuki on 50.

6 6 3.5 Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Voit asioida OK-opintokeskuksessa joko sähköisesti tai postitse. Suositeltavin ja nopein tapa on käyttää opintokeskuksen omaa Internetin kautta käytettävää Okryverkko-tietojärjestelmää. Okryverkossa voi täyttää kaikki vertaisopintoryhmien ja opintojaksojen suunnitteluun ja selvitykseen liittyvät lomakkeet. Okryverkossa opintoryhmän yhteyshenkilön on myös helppo seurata opintoryhmän suunnitelman ja tukihakemuksen käsittelyn etenemistä opintokeskuksessa. Okryverkosta saa kätevästi tulostettua hyväksytyn opintoryhmän tukihakemuksen yhdistyksen kirjanpitoon tositteeksi Opintoryhmän toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa OPISKELUN ALUSSA OPISKELUN AIKANA 1. Opiskelun suunnittelu A. Suunnitelma - viimeistään kaksi viikkoa opintoryhmän aloittamisesta ODOTTAA VAHVISTAMISTA OPISKELUN JÄLKEEN 2. Opiskelun raportointi A. Osallistujaluettelo ja kokoontumiskerrat (pvm ja h) B. OK-tukihakemus VAHVISTETTU OK-opintokeskus vahvistaa suunnitelman KÄSITTELYSSÄ HYVÄKSYTTY OK tarkastaa lomakkeet OK-tuki (Kuva mukailtu OK-opintokeskuksen vertaisopintoryhmien webinaari-nauhoitteesta) Seuraavassa yksityiskohtaiset ohjeet prosessin etenemisestä Okryverkossa Asiointi Okryverkon kautta Käyttäjätunnuksen hakeminen Ennen kuin voit käyttää Okryverkkoa, tarvitset järjestelmän käyttäjätunnuksen. Okryverkon käyttäjätunnuksen hakulomake sähköistä asiointia varten löytyy OK-opintokeskuksen verkkosivujen etusivun pikalinkistä: Hae Okryverkon käyttäjätunnuksia täytä Käyttäjätunnus opintojaksojen vastuuhenkilöille ja vertaisopintoryhmien yhteyshenkilöille -lomake (lomake on myös tämän oppaan liitteenä)

7 7 Täytettyäsi lomakkeen tulosta se, allekirjoita ja postita lomake OK-opintokeskukseen, osoitteeseen OK-opintokeskus Paasivuorenkatu 2 A HELSINKI Käyttäjätunnusta voi hakea yhdistyksen nimeämä vertaisryhmän yhteyshenkilö tai ryhmän ohjaaja. Tunnuksen haltija on luonnollisesti vastuussa suunnitelmista, selvityksistä ja hakemuksista, jotka tehdään Okryverkkoon hänen tunnuksellaan. Kun saat OK-opintokeskukselta käyttäjätunnuksen, voit kirjautua pääset opintokeskuksen etusivun keltapohjaisesta pikalinkistä: Okryverkkoon. Kirjautumaan Okryverkko tai suoraan osoitteesta Syötä opintokeskukselta saamasi käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin: (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Kirjauduttuasi avautuu Okryverkon etusivu, joka näyttää tältä (sinulle avautuu Kehitysvammaisten Tukiliiton Okryverkko-etusivu, kuvissa OK-opintokeskuksen esimerkkisivut):

8 8 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Nyt voit aloittaa vertaisopintoryhmän suunnitelman laatimisen! Opintoryhmän suunnitelman laatiminen Okryverkossa Tallenna opintoryhmän suunnitelma Okryverkkoon aina uuden opiskelukauden alkaessa. Tee suunnitelma viimeistään kahden viikon kuluessa opiskelun aloittamisesta. Kun olet tallentanut suunnitelman, suunnitelman tilana näkyy Okryverkon etusivulla odottaa vahvistamista. OKopintokeskus vahvistaa tämän jälkeen suunnitelman ja varaa opintoryhmän käyttöön enintään sen tuntimäärän, jonka ilmoitat suunnitelmassa. Tilaksi etusivulla vaihtuu vahvistettu.

9 9 Etene näin: 1. Aloita valitsemalla etusivun ylävalikosta opintoryhmä-välilehti. Aloita tästä! Opintoryhmien tilat (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) 2. Jatka valitsemalla Uusi opintoryhmä (opintoryhmän suunnitelma) (Kuvan lähde: OK-opintokeskus)

10 10 3. Täytä opintoryhmän kaksisivuinen suunnitelma. Huomaathan, että Okryverkon käytössä on 30 minuutin aikaraja, joten tallenna keskeneräinen työsi säännöllisesti. Täytä vähintään tähdellä merkityt kentät. Kerro selkeästi opintoryhmänne oppimistavoitteet ja se, millaisia tietolähteitä aiotte oppimisessa käyttää. Tietolähteitä voivat olla esimerkiksi keskustelut vertaisten kanssa, ohjaajan tuki ja erilaiset oppimismateriaalit. Valitse opintoryhmän tyyppi kohdassa perustukea hakeva ryhmä. (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Muista lopuksi tallentaa tekemäsi suunnitelma. Tallennettuasi suunnitelman se jää odottamaan OK:n vahvistusta. Vahvistuksesta saat tiedon sähköpostitse, samalla myös suunnitelma on siirtynyt vahvistettu-tilaan Okryverkossa. Vahvistuksen saatuasi voit muuttaa vain päivämääriä, osallistujamäärää, kuntaa ja lisätietoja aina opiskelukauden päätökseen asti. Jos opintoryhmän toiminta jostakin syystä peruuntuu, tee peruutus Okryverkkoon!

11 11 (Kuva: OK-opintokeskus) Tallennetun opintoryhmäsuunnitelman hakeminen Okryverkosta Kun OK-opintokeskus on vahvistanut opintoryhmäsi suunnitelman, siirtyy opintoryhmä etusivulla vahvistettu-kohtaan. Klikkaamalla vahvistettu-sanan edessä olevaa vihreää nuolta pääset vahvistettujen opintoryhmien listaan. Klikkaa vielä listasta oman ryhmäsi nimeä.

12 12 (Kuva: OK-opintokeskus) (Kuva: OK-opintokeskus)

13 13 Osallistujaluettelon täyttäminen Okryverkossa Olet jälleen oman opintoryhmäsi suunnitelmassa, opintoryhmä-välilehdellä. Klikkaa osallistujaluettelo-välilehteä, jotta pääset täyttämään osallistujaluettelon. Täytä sivulle osallistujien tiedot sekä ryhmäsi kokoontumisten päivämäärät ja kestot. (Kuva: OK-opintokeskus) Lisää Okryverkon osallistujaluetteloon osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet suunnitelman tallentamisen jälkeen. Voit täydentää osallistujaluetteloa, jos ryhmään tulee uusia osallistujia. Kokoontumisen päivämäärän ja keston voit lisätä jokaisen kokoontumisen jälkeen, muutaman kerran kaudessa tai yhdellä kertaa opiskelukauden lopussa. Okryverkko seuraa suunnitelmassa ilmoitettua tuntimäärää, joten osallistujaluetteloon voi merkitä korkeintaan suunnitelmassa ilmoitetun tuntimäärän.

14 14 (Kuva: OK-opintokeskus) OK-tukihakemuksen täyttäminen Okryverkossa Muista täyttää ja tallentaa OK-tukihakemus viimeistään kahden viikon kuluessa viimeisestä kokoontumisesta. Osallistujaluettelon täyttämisen jälkeen siirry opintoryhmän OK-tukihakemus -välilehdelle. Täytä tukihakemus huolellisesti. Muista, että kaikkien opintoryhmän kulujen tulee olla yhdistyksen kirjanpidossa! Opintoryhmän toteuttaja sitoutuu säilyttämään tukihakemuksen perusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla ja antamaan ne pyydettäessä OKopintokeskuksen tai viranomaisen nähtäväksi.

15 15 Huomaa tallentamisjärjestys: täytä ensin osallistujaluettelo ja viimeiseksi tukihakemus. (Kuva: OK-opintokeskus) Okryverkko-järjestelmä kysyy lopuksi varmistuskysymyksen ennen OK-tukihakemuksen tallentamista.

16 16 (Kuva: OK-opintokeskus) Tämän jälkeen et voi enää tehdä muutoksia tukihakemukseesi, vaan hakemus siirtyy odottamaan OK-opintokeskuksen käsittelyä. OK-tuki maksetaan tukihakemuksessa ilmoitetun yhdistyksen tilille Asiointi postitse Jos et voi käyttää Okryverkkoa, täytä vertaisopintoryhmän suunnitelma, osallistujaluettelo ja tukihakemus paperilomakkeina, ja lähetä ne OK-opintokeskukseen postitse. Lomakkeet löytyvät OKopintokeskuksen verkkosivuilta: Koulutus Vertaisopintoryhmät sivun oikeasta laidasta opintoryhmien lomakkeet. Huomaa, että tukihakemuslomakkeeseen tarvitaan aina opintoryhmän yhteyshenkilön ja kulutositteiden hyväksyjän allekirjoitukset (aina kaksi eri henkilöä). He vahvistavat allekirjoituksillaan tietojen oikeellisuuden ja sen, että kulut ovat aiheutuneet opiskelusta ja että ryhmän kulut ovat yhdistyksen kirjanpidossa. Kulutositteet tarvitsee lähettää vain, jos OK-opintokeskus sitä erikseen pyytää. Lähetä tukihakemus ja osallistujaluettelo kahden viikon kuluessa viimeisestä opintokokouksesta. Jos vertaisopintoryhmäsi on opiskellut yhden opiskelukauden aikana useita aiheita, liitä paperilla tehtyyn hakemukseen kokouskohtainen aiheluettelo opiskelusta -lomake Muuta tärkeää OK-opintokeskuksen pitää näkyä opintoryhmän ilmoituksissa ja ryhmän jäsenille jaettavassa materiaalissa. Yksinkertaisimmin se tapahtuu lisäämällä ilmoituksiin ja opiskelumateriaaleihin OKopintokeskuksen logo. Logoa on erittäin tärkeää käyttää. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoitteesta:

17 Mistä neuvoja ja lisätietoja? Kysythän tarvittaessa neuvoja vertaisopintoryhmiin tai Okryverkon käyttöön liittyen! Jonna Suhonen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry aluekoordinaattori OK-opintokeskuksen opintoryhmien yhteyshenkilöt: Liisa Leskinen koulutussuunnittelija (09) Tiia Herlevi toimistosihteeri (09) tai OPINTOJAKSOT 4.1 Opintojaksot mitä ne ovat? Opintojakso tarkoittaa yhtä opiskeltavaa asiakokonaisuutta, kuten kurssia tai luentotilaisuutta. Tukiliiton paikallisyhdistykset ovat saaneet OK-opintokeskuksen opintojaksotukea esimerkiksi esteettömyyspäivän järjestämiseen ja taideleirin järjestämiseen kehitysvammaisille henkilöille. 4.2 Milloin OK-opintokeskuksen opintojaksojen taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellisen tuen saamisen edellytykset: vähintään 7 yli 15-vuotiasta osallistujaa opintojakso kestää vähintään yhden opetustunnin (= 45 minuuttia)

18 18 opintojakson oppimistavoitteet ovat selkeät koulutuksen kohderyhmä on selkeästi määritelty käytetyt opetusmenetelmät tukevat oppimista sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ohjelmassa on riittävät tauot 4.3 Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi saada yhdistyksenne maksamiin: kouluttajien matka-, päiväraha- ja majoituskuluihin osallistujien matkakuluihin osallistujien majoituskuluihin sekä kahvi- ja ruokailukuluihin koulutusmateriaali- ja aineistokuluihin maksettuihin suunnittelu- ja opetuspalkkioihin muihin maksettuihin palkkioihin (sisältää esim. tulkin, säestäjän, opintojakson johtajan sekä muun tarpeellisen henkilön palkkiot) koulutustilojen vuokriin, kokouspaketteihin opetusvälineiden vuokriin markkinointiin ja tiedotukseen (esim. lehti-ilmoitukset) muihin koulutuskuluihin. Huom! Hyväksyttävät kustannukset ovat suoraan opintojaksosta aiheutuvia. Esimerkiksi lastenhoitokuluja opintojakson ajalta ei voi sisällyttää kustannuksiin. 4.4 Paljonko taloudellista tukea voi saada? Taloudellinen tuki on enintään 24 /opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin täysin sähköisesti eli käyttää opintojakson ilmoittamiseen ja selvittämiseen Okryverkkoa. Tuki on enintään 21 /opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin paperilomakkeilla tai vain osittain Okryverkossa. Tuki voi olla enintään 55 % kustannuksista. Esimerkki: Kokonaan sähköisesti hoidetun opintojakson hyväksyttävät tunnit ovat kuusi tuntia, ja sen kulut ovat 300. Tuki 144 on täysimääräinen (6 x 24 ). kuusi tuntia, ja sen kulut ovat 250. Tuki 137,50 on 55 % kuluista. Selvitys on toimitettava opintokeskukseen viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson päättymisestä! Jos selvitys saapuu opintokeskukseen myöhemmin, tuen määrää voidaan vähentää 3 /opetustunti.

19 Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Voit asioida OK-opintokeskuksessa joko sähköisesti tai postitse. Suositeltavin ja nopein tapa on käyttää opintokeskuksen omaa Internetin kautta käytettävää Okryverkko-tietojärjestelmää. Okryverkossa voi täyttää kaikki vertaisopintoryhmien ja opintojaksojen suunnitteluun ja selvitykseen liittyvät lomakkeet. Ohjeet Okryverkon käyttäjätunnuksen hakemisesta löydät tämän oppaan kohdasta Kun saat OK-opintokeskukselta käyttäjätunnuksen, voit kirjautua pääset opintokeskuksen etusivun keltapohjaisesta pikalinkistä: Okryverkkoon. Kirjautumaan Okryverkko tai suoraan osoitteesta Opintojakson toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Ennen opintojakson toteuttamista: 1. Tallenna opintojakson suunnitelma Okryverkkoon aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua. 2. Liitä opintojakson ilmoituksiin, ohjelmaan ja materiaaleihin näkyviin OK-opintokeskuksen logo. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoitteesta Mikäli logoa ei käytetä, koulutus voi jäädä ilman OK-opintokeskuksen taloudellisesta tukea. 3. OK-opintokeskus pyytää tarvittaessa tarkennuksia ja vahvistaa suunnitelman. Opintojakson aikana: Jos opintojaksossa on opetusta yhteensä vähintään 6 tuntia, tulosta Okryverkosta osallistujatietolomake ja kerää siihen osallistujien tiedot koulutuksen aikana. Opintojakson jälkeen: Laadi selvitys Okryverkkoon 4 viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Laadi kuitenkin vuoden lopun koulutusten selvitykset mennessä. Selvitykseen kuuluvat seuraavat lomakkeet: selvitys ohjelma osallistujaluettelo ja osallistujatietolomake, jos opetusta oli vähintään 6 tuntia tilitys.

20 Yksityiskohtaisemmat ohjeet opintojaksoprosessin toteuttamisesta Okryverkossa Opintojakson suunnitelman laatiminen Okryverkossa Jotta OK-opintokeskus voi myöntää opintojakson toteuttamiseen tukea, opintojakson vastuuhenkilön on laadittava sitä koskeva suunnitelma Okryverkkoon tai lähetettävä se postitse aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua. 1. Klikkaa etusivulta kohtaa opintojakso. 2. Valitse uusi opintojakso (opintojakson suunnitelma).

21 21 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) 3. Täytä opintojakson kaksisivuinen suunnitelma. Muista opintojakson laajuutta määritellessäsi, että mittayksikkö on opetustunti. Jos opintojaksoon kuuluu sellaista ryhmäopetusta, jossa jokaisella ryhmällä on oma, nimetty kouluttajansa, kullekin ryhmälle annetut opetustunnit lasketaan yhteen. Mainitse ryhmäopetuksesta suunnitelman lisätiedoissa. Jos toteutatte yhteisen opintojakson jonkin toisen järjestön tai yhdistyksen kanssa, sopikaa keskenänne, kuka tekee suunnitelman ja selvityksen. Samalle opetustunnille ei voi hakea eri järjestöistä useampaa tukea.

22 22 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Huom! Kohdassa opinnollinen tavoite vastaa kysymykseen, mitä osallistujien on tarkoitus oppia (ei siis mitä opintojaksolla tehdään vaan mitä siellä opitaan). Voit aloittaa esimerkiksi juuri näin: Osallistujien on tarkoitus oppia. Lopuksi paina jatka ja siirry suunnitelman toiselle sivulle. Toisella sivulla järjestelmä näyttää automaattisesti opintojakson toteuttajan ja vastuuhenkilön. Voit tarvittaessa lisätä toisen vastuuhenkilön. OK-opintokeskuksen verkkosivuilla näytetään kaikkien OK:n kanssa yhteistyössä toteutettujen opintojaksojen nimet, ajat, paikkakunnat ja opintojaksojen toteuttajat. Jos haluat, että opintojaksoon voi myös ilmoittautua OK:n verkkosivuilla, laita rasti opintojakson suunnitelmassa kohtaan Osallistujaksi voi ilmoittautua OK:n verkkosivujen kautta. Kun tämä kohta on valittuna, opintojakson nimi näkyy linkkinä Jäsenjärjestöjen OK-koulutukset -kalenterissa ja aiemmin mainittujen tietojen lisäksi näkyvät osallistumaksu, viimeinen ilmoittatumispäivä sekä ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumisohjeissa voi kertoa myös lisätietoja antavan henkilön nimen ja muut tiedot. Tietojen alareunassa on Ilmoittaudu-painike, jota painamalla avautuu Okryverkon ilmoittautumissivu. Kun henkilö täyttää tämän sivun tiedot ja tallentaa lomakkeen, ilmoittautujan tiedot ovat automaattisesti opintojakson osallistujaluettelossa Okryverkossa.

23 23 Tiedot tulevat automaattisesti Täytä tarvittaessa (Kuvan lähde: Okryverkko) Kun olet tallentanut opintojakson suunnitelman Okryverkkoon, OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat vahvistavat sen. Vahvistamisen jälkeen et voi enää muuttaa lomakkeessa ilmoittamiasi opinnollista tavoitetta, kohderyhmää tai ohjelman pääkohtia. Muita tietoja voit muuttaa tarvittaessa.

24 24 Opintojakson peruuntuminen Jos opintojakso peruuntuu, muista peruuttaa se mahdollisimman pian myös Okryverkossa tai ilmoittaa peruuntumisesta OK-opintokeskukseen. Peruuntumisesta on tärkeää ilmoittaa, sillä peruutetun opintojakson tunnit palautuvat takaisin järjestön käytettäväksi. Luentosarjan suunnitelman laatiminen Yhdellä opintojakson suunnitelmalla voi ilmoittaa useita samaan luentosarjaan kuuluvia, enintään viisi tuntia kestäviä opintojaksoja, jotka ajoittuvat enintään kolmen kuukauden ajalle. Luentosarja voi olla suunniteltu toteutettavaksi samalla tai eri sisällöllä eri osallistujaryhmille. Ota huomioon luentosarjan suunnitelmaa täyttäessäsi seuraavat asiat: Merkitse opintojakson paikaksi oman yhteisösi osoitetiedot ja kotikunta. Opintojakson alkamispäivä on ensimmäisen jakson päivämäärä ja päättymispäivä on viimeisen jakson päivämäärä. Merkitse opetustuntien määräksi jaksojen yhteenlaskettu tuntimäärä ja arvioiduksi osallistujamääräksi yhteenlaskettu arvioitu osallistujamäärä. Kerro lisätiedoissa kunkin luennon toteuttamisen kunta, päivämäärä ja tuntimäärä. Merkitse suunnitelmalomakkeeseen opintojakson tyypiksi luentosarja (Okryverkon suunnitelmassa sivulla 2 tai paperilomakkeeseen). Opintojakson osallistujatiedot Jos opintojakson tuntimäärä on kuusi tuntia tai enemmän, kerää osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet osallistujaluetteloon sekä muita tietoja osallistujatietolomakkeelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa koulutusta ja tarvitsee tilastotietoja mm. rahoituksen suunnittelua ja vaikuttavuuden seurantaa varten. Opintojaksoista, joiden tuntimäärä on alle kuusi tuntia, näitä lomakkeita ei tarvitse toimittaa.

25 25 (Kuva: Okryverkko) Kierrätä osallistujatietolomake opintojakson alkaessa osallistujien keskuudessa. Pyydä osallistujia merkitsemään osallistujatietolomakkeessa kysytyt tiedot pystyviivoilla. Osallistujat, jotka osallistuvat OK-opintokeskuksen järjestämälle opintojaksolle ja täyttävät tietonsa lomakkeeseen ensimmäistä kertaa kyseisen kalenterivuoden aikana, merkitsevät tiedot lomakkeen kohdasta 2 eteenpäin. Aiemmin kalenterivuoden aikana osallistuneet merkitsevät osallistujatiedot lomakkeen kohtaan 1. Huomaa, että aikaisempi osallistuminen OK-opintokeskuksen opintojaksolle on voinut olla minkä tahansa OK-opintokeskuksen jäsenyhteisön opintojaksolla kyseisen kalenterivuoden aikana.

26 26 Aiemmin samana vuonna osallistuneet täyttävät vain tämän! (Kuvan lähde: Okryverkko) Opintojakson raportointi Tee selvitys neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Tallenna Okryverkkoon seuraavat verkkolomakkeet tai lähetä ne postissa (paperilomakkeet löytyvät OK-opintokeskuksen verkkosivuilta: Koulutus Opintojaksot sivun oikeassa laidassa Opintojaksojen lomakkeet ).

27 27 opintojakson selvitys opintojakson ohjelma opintojakson osallistujaluettelo ja osallistujatietolomake, jos opetusta on ollut vähintään kuusi tuntia tilitys opintojakson kuluista tai maksettavat laskut. Merkitse opintojakson ohjelmaan jakson sisältö, kouluttajat/ohjaajat sekä aikataulu. Merkitse ohjelmaan lisäksi tilaisuuteen käytettyjen opetustuntien määrä. Jos toteutunut opetustuntimäärä poikkeaa oleellisesti suunnitelmassa ilmoitetusta tuntimäärästä, ota yhteyttä OK-opintokeskuksen koulutussihteereihin tai opintojakson vahvistaneeseen koulutussuunnittelijaan. Merkitse ohjelmalomakkeen alalaidassa olevaan tilaan muu tarpeellinen henkilöstö, joka on ollut jakson toteuttamiselle välttämätön ja jolle maksetaan korvauksia. (Kuvan lähde: Okryverkko) Opintojakson vastuuhenkilö saa sähköpostitse muistutusviestin, jos opintojaksoa ei ole raportoitu tai peruutettu neljän viikon määräajassa. Jos opintojakso jää viesteistä huolimatta raportoimatta tai peruuttamatta, se vanhenee kolmen kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Tämän jälkeen vastuuhenkilö ei voi enää tehdä raporttia opintojaksosta.

28 28 (Kuvan lähde: Okryverkko) Luentosarjan selvittäminen Ilmoita Opintojakson selvitys -lomakkeessa eri opintojaksojen yhteenlaskettu toteutunut tuntimäärä sekä yhteenlaskettu miesten ja naisten lukumäärä. Merkitse ohjelmaan koulutusten päivämäärät, opetustunnin alkamis- ja päättymisaika, opetustuntien määrä, kouluttajat ja sisällöt. Tee opintokeskukselle yksi tilitys ja ilmoita siinä kaikkien luentosarjaan kuuluvien opintojaksojen kulut. Voit myös lähettää opintokeskukseen postitse selvityslomakkeen liitteenä kaikki maksamattomat laskut. Osallistujaluetteloa ja osallistujatietolomaketta ei tarvita. Opiskelijapalautteet OK-opintokeskus kerää otannan perusteella opintojaksoista opiskelijapalautteet. Palautekysely on jäsenjärjestöille suunnattu maksuton palvelu. Sen avulla saadaan tietoa oppimistuloksista ja opiskelun järjestelyistä. Kyselyn lähettämistä varten opintokeskus tarvitsee osallistujien sähköpostiosoitteet. Kysely lähetetään osallistujille heti, kun tilitys ja selvitys on tallennettu Okryverkkoon. Vastaukset käsitellään nimettöminä. OK-opintokeskus laatii vastauksista yhteenvedon, joka toimitetaan myös opintojakson vastuuhenkilölle. Keskusjärjestöjen edustajat saavat vuosittain yhteenvedon oman järjestönsä

29 29 opiskelijapalautteista. Opintojakson selvitys otetaan käsittelyyn opiskelijapalautteiden saavuttua. Palautteiden puuttuminen voi johtaa taloudellisen tuen epäämiseen. Palautekyselyn tavoitteena on kehittää koulutuksen laatua. Sen avulla myös etsitään hyviä käytäntöjä palvelemaan koko opintotoimintaa. Palautearvioinnin avulla varmistetaan, että OK-opintokeskuksen opintotoiminta vastaa asetettuja tavoitteita. Opintojakson kulujen selvittäminen Opintojakson toteuttaja (eli järjestö, piiri tai yhdistys) voi huolehtia opintojakson kuluista kahdella tavalla: 1. maksaa kulut itse ja toimittaa OK-opintokeskukselle tilityksen tai 2. lähettää maksamattomat laskut opintokeskukselle maksettavaksi. Tilityksessä tai laskussa tulee olla eriteltynä opintojaksoa koskevat todelliset ja todennettavat kulut. Todelliset kulut tarkoittavat tästä opintojaksosta suoranaisesti syntyneitä kuluja. Todennettava tarkoittaa, että kuluista on kirjanpidossa ulkopuolisen lähettämä lasku tai muu tosite tai selkeä laskelma tilityksessä esitetystä kulusta. Opintojakson toteuttaja sitoutuu säilyttämään tilityksen tai laskun perusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla. Tuki lasketaan opintojakson toteutuneiden opetustuntien määrän ja toteutuneiden kulujen perusteella. OK-opintokeskus hyväksyy opintojakson kuluiksi koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset (ks. myös luku 6.3). Tilitys opintojakson kuluista Tilitysmenettelyssä opintojakson toteuttaja täyttää tilityslomakkeen ja ilmoittaa sen avulla opintojaksosta aiheutuneet kulut. Tilitykseen ei liitetä laskuja tai muita tositteita. Opintojakson toteuttajan on säilytettävä tositteet, laskelmat ja hinnastot tilittämistään kuluista ja esitettävä ne pyydettäessä opintokeskukselle. Kun teet sähköisen tilityksen Okryverkossa, muista rastittaa selvityslomakkeessa kohta Sähköinen selvitys ja tilitys sekä Liitteet-kohdassa Tilitys ja Ohjelma sekä tarvittaessa Osallistujaluettelo ja Osallistujatietolomake. Täytä tilityslomake viimeisenä. Opintojakso muuttuu Okryverkossa Käsittelyssä -tilaan, kun tallennat lomakkeen. Tämän jälkeen et voi enää tehdä muutoksia selvitykseen. Tilityksestä laskuerittelyksi ja tuen maksu Kun OK-opintokeskus on käsitellyt selvityksesi, tuki voidaan maksaa opintojakson toteuttajan selvityksessä ilmoittamalle rekisteröidyn yhdistyksen tilille. Opintokeskus maksaa tuen opintojaksoittain noin viikon kuluessa siitä, kun opintojakso on hyväksymisen merkiksi muutettu Okryverkossa Hyväksytty -tilaan. OK-opintokeskus maksaa opintojakson toteuttajalle tuen opintojakson hyväksytyn tuntimäärän ja kulujen mukaan.

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

Vertaisopintoryhma Sivisverkossa

Vertaisopintoryhma Sivisverkossa Vertaisopintoryhma Sivisverkossa Täytäthän suunnitelman kentät huolellisesti. Jos käytät Sivisverkon koulutuskalenteria vertaisopintoryhmäsi ilmoittautumisten keräämisessä ja markkinoinnissa, tiedot siirtyvät

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL KURSSITUEN OPAS Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi p. 040 197 4209 ksl.fi facebook.com/kslry @kslopintokeskus

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Opintojakso Sivisverkossa

Opintojakso Sivisverkossa Opintojakso Sivisverkossa * Huom! Sivisverkon käyttöönottovaihessa vuoden 2017 alkupuolella, kaikki ohjeessa mainitut ominaisuudet eivät ole vielä käytössä. Täytäthän suunnitelman kentät huolellisesti.

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN

ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Versio Oikeudet: 22.3.2016 vj Kaikki 15-vuotta täyttäneet ANSIOMERKKIEN HAKEMINEN Ansiomerkkejä siirrytään hakemaan sähköisesti suoraan partiorekisteri Kuksasta. Haettavissa on kaikki keskusjärjestön ansiomerkit.

Lisätiedot

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmaan kirjautuminen... 3 Matkasuunnitelman/matkalaskun tekeminen... 3 Km-korvaukset... 6 Ateriakorvaus ja yömatkaraha...

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen soveltuvuusvaatimuksena 19.9.2016 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen

Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen 26.1.2017 Ohjeet vanhan venepaikan uudelleen varaamiseen Voit varata vanhan venepaikkasi uudestaan seuraavalle kaudelle kaupungin uudessa sähköisessä varauspalvelussa seuraamalla tätä ohjetta. Nämä toimenpiteet

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen!

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Vuoden 2016 eläinmäärät ja muut tiedot pyydetään tallentamaan Internetissä. Jos tämä ei ole mahdollista, tiedot voi toimittaa postitse tai sähköpostitse

Lisätiedot

TERVETULOA. TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA:

TERVETULOA.  TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA: TERVETULOA TUTUSTUMAAN SÄÄSTÖPANKIN UUTEEN YRITYSVERKKOPANKKIIN OSOITTEESSA: www.saastopankki.fi Tässä ohjeistuksessa tutustumme yhdessä verkkopankin perustoimintoihin. 1. Kuinka kirjaudut verkkopankkiin

Lisätiedot

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen

Tuomarit. 1. Järjestelmään kirjautuminen Tuomarit Taso järjestelmässä hoidetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisten sarjojen, sekä järjestelmän käyttöönottaneiden piirien erotuomariasettelut ja tulospalvelu (mm. sähköiset pöytäkirjat). 1. Järjestelmään

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET

APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET SYKSY 2016 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

ILMOITA JOUKKUE SARJAAN

ILMOITA JOUKKUE SARJAAN ILMOITA JOUKKUE SARJAAN Klikkaa sivulle http://fba.baskethotel.com/login/ Valitse etusivulta a) Sarjaan ilmoittautuminen, jos olet kokonaan uusi yhteyshenkilö b) Kirjaudu, jos olit yhteyshenkilö jo edellisellä

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Opintojaksomalli Sivisverkossa

Opintojaksomalli Sivisverkossa Opintojaksomalli Sivisverkossa Mallin laatiminen Kirjaudu Sivisverkkoon ja valitse ylälaidan valintanauhasta Koulutukset-kohdasta Hae Koulutusmalli-painike. Hae koulutusmalli -näkymästä voit etsiä oman

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Portaalin käyttöohje palveluntuottajille

Portaalin käyttöohje palveluntuottajille Portaalin käyttöohje palveluntuottajille 2 Sisältö 1 Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen palveluseteliportaaliin... 3 1.2 Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen...

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa

Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa Raha-automaattiavustusten maksaminen tapahtuu osoitteessa https://asiointi.ray.fi. Käytössä olevat maksutavat: Automaattimaksatus Maksusuunnitelma Maksupyyntö

Lisätiedot

Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään. Ohjeet palveluntuottajille

Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään. Ohjeet palveluntuottajille Tietojen syöttäminen PSOP-järjestelmään Ohjeet palveluntuottajille https://parastapalvelua.fi Kirjaudu sisään Ensimmäisellä kerralla kirjaudutaan Katso-tunnuksilla tämän linkin kautta Jatkossa sitten kirjaudutaan

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Hakeminen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan Wilmassa

Hakeminen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan Wilmassa Hakeminen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan Wilmassa Hakeminen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu Wilmassa Hakemuksen ja päätökset - sivun kautta. Hakemukset ja päätökset -sivulle

Lisätiedot

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi

Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Asioijan käyttöliittymä. Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus. Espoo Sähköinen asiointi Nuorisoavustuspalveluiden ohjeistus Asioijan käyttöliittymä 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä avustushakemuksista... 3 1.1

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen ilmoitus

Lastenhoidon tuen ilmoitus Lastenhoidon tuen ilmoitus Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää ilmoituksen verkkopalvelussamme paperilomakkeen sijaan. Voit toimittaa liitteet asiointipalvelussa tai postittaa ne. Saat ohjeet Saapumisvahvistus-sivulla,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot