VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille"

Transkriptio

1 VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin OK-opintokeskuksen luvalla. Lähde:

2 2 SISÄLLYS 1. JOHDANNOKSI LYHYESTI OK-OPINTOKESKUKSESTA VERTAISOPINTORYHMÄT Vertaisopintoryhmät mitä ne ovat? Milloin OK-opintokeskuksen opintoryhmien taloudellista tukea voi saada? Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? Paljonko taloudellista tukea voi saada? Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Opintoryhmän toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Asiointi Okryverkon kautta Asiointi postitse Muuta tärkeää Mistä neuvoja ja lisätietoja? OPINTOJAKSOT Opintojaksot mitä ne ovat? Milloin OK-opintokeskuksen opintojaksojen taloudellista tukea voi saada? Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? Paljonko taloudellista tukea voi saada? Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Opintojakson toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Yksityiskohtaisemmat ohjeet opintojaksoprosessin toteuttamisesta Okryverkossa Opintojakson toteuttajan vastuu Mistä neuvoja ja lisätietoja?... 31

3 3 1. JOHDANNOKSI Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka tukiyhdistyksenne voi hakea OK-opintokeskuksen taloudellista tukea vertaisopintoryhmien tai opintojaksojen järjestämiseen. Vertaisopintoryhmällä tarkoitetaan opintoryhmää, jossa opiskellaan yhdessä valitusta aihealueesta yhdessä päätetty aika, joka voi olla muutamasta päivästä kuukausiin. Opintojaksolla puolestaan tarkoitetaan erilaisten kurssien tai luentotilaisuuksien toteuttamista. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on OK-opintokeskuksen jäsenjärjestö, ja meidän kannattaakin hyödyntää opintokeskuksen palveluita niin keskusjärjestössä kuin paikallisyhdistyksissäkin mahdollisimman paljon. Toivon, että tämä opas auttaa osaltaan lisäämään OK-tietoutta, jotta voisimme jatkossa käyttää opintokeskuksen palveluita enemmän. Muistattehan tutustua myös OK-opintokeskuksen omaan koulutustarjontaan. Löydätte sen OKopintokeskuksen verkkosivujen etusivun pikalinkistä: koulutuskalenterit OK kouluttaa -osion alta Kaikki OK:n koulutukset Annan mielelläni lisätietoja ja autan kaikissa yhdistyskoulutukseen tai OK-opintokeskuksen palveluihin liittyvissä asioissa. Otattehan empimättä yhteyttä! Ystävällisin terveisin Jonna Suhonen Aluekoordinaattori, painopistealue: opastus yhdistyskoulutusasioissa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry puhelin LYHYESTI OK-OPINTOKESKUKSESTA OK-opintokeskus on Opintotoiminnan Keskusliiton ylläpitämä valtakunnallinen aikuisoppilaitos ja koulutuksen järjestäjä. OK-opintokeskuksen jäseninä on 67 valtakunnallista, puoluepoliittisesti sitoutumatonta kansalaisjärjestöä. Toimintaan osallistuu kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on OK-opintokeskuksen jäsenjärjestö. OK-opintokeskus on järjestökoulutuksen asiantuntija, joka tukee ja ohjaa aikuisten oppimista

4 4 tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä koulutustoimintaa tarjoaa koulutusta erityisesti jäsenjärjestöjensä toimijoille toteuttaa jäsenjärjestöjensä kanssa kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita toteuttaa kulttuuritapahtumia osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen opintokeskusten yhteistyöhön. OK-opintokeskus saa toimintaansa valtionrahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Toimintaa valvovat ja arvioivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä Koulutuksen arviointineuvosto. 3. VERTAISOPINTORYHMÄT 3.1 Vertaisopintoryhmät mitä ne ovat? Vertaisopintoryhmä on yhdistyksen toimintaan kuuluva ryhmä, jossa opitaan yhdessä. Ryhmässä jaetaan tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä vertaisina, yhdessä pohtien. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, toiminnan kehittämistä tai yksittäisten jäsenten toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Samalla vertaisopintoryhmä rikastaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Vertaisopintoryhmä voi sopia itse opiskeluaiheensa, tavoitteensa sekä opiskelunsa aikataulun. Ryhmä sopii myös, milloin opiskelu alkaa ja milloin se päättyy. OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi hakea kerrallaan enintään vuodeksi. Jos ryhmä toimii pidempään, seuraavalle vuodelle tehdään uusi opintosuunnitelma. Saman vuoden aikana voidaan toteuttaa useampiakin opintoryhmiä. Vertaisopintoryhmän opiskelun ei tarvitse olla kouluttajakeskeistä vaan se voi olla yhdessä vertaisina opiskelua. On kuitenkin hyvä keskustella ja sopia, valitaanko ryhmästä yhteisesti ohjaaja vai onko ohjausvastuu esimerkiksi kiertävä. Tärkeää on myös valita henkilö, joka vastaa opintoryhmän hallinnoinnista OK-opintokeskuksen suuntaan. Jos yhdistyksessänne jo toimii tällainen ryhmä tai suunnittelette ryhmän perustamista, kannattaa teidän hakea ryhmän toimintaan OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. Tukiyhdistyksemme ovat pyörittäneet OK-opintokeskuksen tuella muun muassa Menoa ja meininkiä -vertaisopintoryhmää, Erityis-Ellit -vertaisopintoryhmää sekä Teeritien torstai vertaisopintoryhmää. Menoa ja meininkiä -ryhmässä osallistutaan monipuolisesti yhteiskunnan elämään ja tapahtumiin. Erityis-Ellit -ryhmä tarjoaa tietoa erityislasten oikeuksista ja arjesta selviytymisestä. Teeritien torstai -ryhmässä puolestaan opitaan uutta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä vahvistetaan ryhmäläisten toimintakykyä.

5 5 3.2 Milloin OK-opintokeskuksen opintoryhmien taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellisen tuen saamisen edellytykset: opintoryhmänne toiminta on osa rekisteröidyn yhdistyksenne toimintaa ryhmässänne on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä ryhmänne tekee suunnitelman opiskelukauden alussa ryhmänne opiskelee vähintään 10 tuntia (yksi oppitunti 45 minuuttia) yhden kalenterivuoden aikana yhdistyksellenne on aiheutunut opintoryhmän opiskelusta kuluja opintoryhmänne kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksenne kirjanpitoon (OKopintokeskus voi pyytää tositteita tarvittaessa) 3.3 Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi saada yhdistyksenne maksamiin vertaisopintoryhmän ohjaajan tai vierailevan asiantuntijan matkakuluihin ja yhdistyksenne näille maksamiin palkkioihin sosiaalikuluineen opintoaineistojen ja opetusvälineiden hankintakuluihin tilavuokriin muihin opiskelusta aiheutuneisiin kuluihin (esim. lastenhoitokulut) Huom! Hyväksyttävät kustannukset ovat suoraan vertaisopintoryhmän toiminnasta aiheutuvia. 3.4 Paljonko taloudellista tukea voi saada? Vertaisopintoryhmän taloudellinen tuki lasketaan toteutuneiden ja hyväksyttyjen oppituntien perusteella. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/oppitunti ja enintään tukihakemuksessa ilmoitettu kulujen yhteismäärä. Esimerkki: Vertaisopintoryhmä on opiskellut 20 tuntia. Sillä on kuluja yhteensä 150. Tällöin tuki on 20 x 3 = 60. Toisella vertaisopintoryhmällä on myös 20 hyväksyttävää oppituntia, mutta kuluja on vain 50. Tällöin tuki on 50.

6 6 3.5 Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Voit asioida OK-opintokeskuksessa joko sähköisesti tai postitse. Suositeltavin ja nopein tapa on käyttää opintokeskuksen omaa Internetin kautta käytettävää Okryverkko-tietojärjestelmää. Okryverkossa voi täyttää kaikki vertaisopintoryhmien ja opintojaksojen suunnitteluun ja selvitykseen liittyvät lomakkeet. Okryverkossa opintoryhmän yhteyshenkilön on myös helppo seurata opintoryhmän suunnitelman ja tukihakemuksen käsittelyn etenemistä opintokeskuksessa. Okryverkosta saa kätevästi tulostettua hyväksytyn opintoryhmän tukihakemuksen yhdistyksen kirjanpitoon tositteeksi Opintoryhmän toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa OPISKELUN ALUSSA OPISKELUN AIKANA 1. Opiskelun suunnittelu A. Suunnitelma - viimeistään kaksi viikkoa opintoryhmän aloittamisesta ODOTTAA VAHVISTAMISTA OPISKELUN JÄLKEEN 2. Opiskelun raportointi A. Osallistujaluettelo ja kokoontumiskerrat (pvm ja h) B. OK-tukihakemus VAHVISTETTU OK-opintokeskus vahvistaa suunnitelman KÄSITTELYSSÄ HYVÄKSYTTY OK tarkastaa lomakkeet OK-tuki (Kuva mukailtu OK-opintokeskuksen vertaisopintoryhmien webinaari-nauhoitteesta) Seuraavassa yksityiskohtaiset ohjeet prosessin etenemisestä Okryverkossa Asiointi Okryverkon kautta Käyttäjätunnuksen hakeminen Ennen kuin voit käyttää Okryverkkoa, tarvitset järjestelmän käyttäjätunnuksen. Okryverkon käyttäjätunnuksen hakulomake sähköistä asiointia varten löytyy OK-opintokeskuksen verkkosivujen etusivun pikalinkistä: Hae Okryverkon käyttäjätunnuksia täytä Käyttäjätunnus opintojaksojen vastuuhenkilöille ja vertaisopintoryhmien yhteyshenkilöille -lomake (lomake on myös tämän oppaan liitteenä)

7 7 Täytettyäsi lomakkeen tulosta se, allekirjoita ja postita lomake OK-opintokeskukseen, osoitteeseen OK-opintokeskus Paasivuorenkatu 2 A HELSINKI Käyttäjätunnusta voi hakea yhdistyksen nimeämä vertaisryhmän yhteyshenkilö tai ryhmän ohjaaja. Tunnuksen haltija on luonnollisesti vastuussa suunnitelmista, selvityksistä ja hakemuksista, jotka tehdään Okryverkkoon hänen tunnuksellaan. Kun saat OK-opintokeskukselta käyttäjätunnuksen, voit kirjautua pääset opintokeskuksen etusivun keltapohjaisesta pikalinkistä: Okryverkkoon. Kirjautumaan Okryverkko tai suoraan osoitteesta Syötä opintokeskukselta saamasi käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin: (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Kirjauduttuasi avautuu Okryverkon etusivu, joka näyttää tältä (sinulle avautuu Kehitysvammaisten Tukiliiton Okryverkko-etusivu, kuvissa OK-opintokeskuksen esimerkkisivut):

8 8 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Nyt voit aloittaa vertaisopintoryhmän suunnitelman laatimisen! Opintoryhmän suunnitelman laatiminen Okryverkossa Tallenna opintoryhmän suunnitelma Okryverkkoon aina uuden opiskelukauden alkaessa. Tee suunnitelma viimeistään kahden viikon kuluessa opiskelun aloittamisesta. Kun olet tallentanut suunnitelman, suunnitelman tilana näkyy Okryverkon etusivulla odottaa vahvistamista. OKopintokeskus vahvistaa tämän jälkeen suunnitelman ja varaa opintoryhmän käyttöön enintään sen tuntimäärän, jonka ilmoitat suunnitelmassa. Tilaksi etusivulla vaihtuu vahvistettu.

9 9 Etene näin: 1. Aloita valitsemalla etusivun ylävalikosta opintoryhmä-välilehti. Aloita tästä! Opintoryhmien tilat (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) 2. Jatka valitsemalla Uusi opintoryhmä (opintoryhmän suunnitelma) (Kuvan lähde: OK-opintokeskus)

10 10 3. Täytä opintoryhmän kaksisivuinen suunnitelma. Huomaathan, että Okryverkon käytössä on 30 minuutin aikaraja, joten tallenna keskeneräinen työsi säännöllisesti. Täytä vähintään tähdellä merkityt kentät. Kerro selkeästi opintoryhmänne oppimistavoitteet ja se, millaisia tietolähteitä aiotte oppimisessa käyttää. Tietolähteitä voivat olla esimerkiksi keskustelut vertaisten kanssa, ohjaajan tuki ja erilaiset oppimismateriaalit. Valitse opintoryhmän tyyppi kohdassa perustukea hakeva ryhmä. (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Muista lopuksi tallentaa tekemäsi suunnitelma. Tallennettuasi suunnitelman se jää odottamaan OK:n vahvistusta. Vahvistuksesta saat tiedon sähköpostitse, samalla myös suunnitelma on siirtynyt vahvistettu-tilaan Okryverkossa. Vahvistuksen saatuasi voit muuttaa vain päivämääriä, osallistujamäärää, kuntaa ja lisätietoja aina opiskelukauden päätökseen asti. Jos opintoryhmän toiminta jostakin syystä peruuntuu, tee peruutus Okryverkkoon!

11 11 (Kuva: OK-opintokeskus) Tallennetun opintoryhmäsuunnitelman hakeminen Okryverkosta Kun OK-opintokeskus on vahvistanut opintoryhmäsi suunnitelman, siirtyy opintoryhmä etusivulla vahvistettu-kohtaan. Klikkaamalla vahvistettu-sanan edessä olevaa vihreää nuolta pääset vahvistettujen opintoryhmien listaan. Klikkaa vielä listasta oman ryhmäsi nimeä.

12 12 (Kuva: OK-opintokeskus) (Kuva: OK-opintokeskus)

13 13 Osallistujaluettelon täyttäminen Okryverkossa Olet jälleen oman opintoryhmäsi suunnitelmassa, opintoryhmä-välilehdellä. Klikkaa osallistujaluettelo-välilehteä, jotta pääset täyttämään osallistujaluettelon. Täytä sivulle osallistujien tiedot sekä ryhmäsi kokoontumisten päivämäärät ja kestot. (Kuva: OK-opintokeskus) Lisää Okryverkon osallistujaluetteloon osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet suunnitelman tallentamisen jälkeen. Voit täydentää osallistujaluetteloa, jos ryhmään tulee uusia osallistujia. Kokoontumisen päivämäärän ja keston voit lisätä jokaisen kokoontumisen jälkeen, muutaman kerran kaudessa tai yhdellä kertaa opiskelukauden lopussa. Okryverkko seuraa suunnitelmassa ilmoitettua tuntimäärää, joten osallistujaluetteloon voi merkitä korkeintaan suunnitelmassa ilmoitetun tuntimäärän.

14 14 (Kuva: OK-opintokeskus) OK-tukihakemuksen täyttäminen Okryverkossa Muista täyttää ja tallentaa OK-tukihakemus viimeistään kahden viikon kuluessa viimeisestä kokoontumisesta. Osallistujaluettelon täyttämisen jälkeen siirry opintoryhmän OK-tukihakemus -välilehdelle. Täytä tukihakemus huolellisesti. Muista, että kaikkien opintoryhmän kulujen tulee olla yhdistyksen kirjanpidossa! Opintoryhmän toteuttaja sitoutuu säilyttämään tukihakemuksen perusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla ja antamaan ne pyydettäessä OKopintokeskuksen tai viranomaisen nähtäväksi.

15 15 Huomaa tallentamisjärjestys: täytä ensin osallistujaluettelo ja viimeiseksi tukihakemus. (Kuva: OK-opintokeskus) Okryverkko-järjestelmä kysyy lopuksi varmistuskysymyksen ennen OK-tukihakemuksen tallentamista.

16 16 (Kuva: OK-opintokeskus) Tämän jälkeen et voi enää tehdä muutoksia tukihakemukseesi, vaan hakemus siirtyy odottamaan OK-opintokeskuksen käsittelyä. OK-tuki maksetaan tukihakemuksessa ilmoitetun yhdistyksen tilille Asiointi postitse Jos et voi käyttää Okryverkkoa, täytä vertaisopintoryhmän suunnitelma, osallistujaluettelo ja tukihakemus paperilomakkeina, ja lähetä ne OK-opintokeskukseen postitse. Lomakkeet löytyvät OKopintokeskuksen verkkosivuilta: Koulutus Vertaisopintoryhmät sivun oikeasta laidasta opintoryhmien lomakkeet. Huomaa, että tukihakemuslomakkeeseen tarvitaan aina opintoryhmän yhteyshenkilön ja kulutositteiden hyväksyjän allekirjoitukset (aina kaksi eri henkilöä). He vahvistavat allekirjoituksillaan tietojen oikeellisuuden ja sen, että kulut ovat aiheutuneet opiskelusta ja että ryhmän kulut ovat yhdistyksen kirjanpidossa. Kulutositteet tarvitsee lähettää vain, jos OK-opintokeskus sitä erikseen pyytää. Lähetä tukihakemus ja osallistujaluettelo kahden viikon kuluessa viimeisestä opintokokouksesta. Jos vertaisopintoryhmäsi on opiskellut yhden opiskelukauden aikana useita aiheita, liitä paperilla tehtyyn hakemukseen kokouskohtainen aiheluettelo opiskelusta -lomake Muuta tärkeää OK-opintokeskuksen pitää näkyä opintoryhmän ilmoituksissa ja ryhmän jäsenille jaettavassa materiaalissa. Yksinkertaisimmin se tapahtuu lisäämällä ilmoituksiin ja opiskelumateriaaleihin OKopintokeskuksen logo. Logoa on erittäin tärkeää käyttää. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoitteesta:

17 Mistä neuvoja ja lisätietoja? Kysythän tarvittaessa neuvoja vertaisopintoryhmiin tai Okryverkon käyttöön liittyen! Jonna Suhonen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry aluekoordinaattori OK-opintokeskuksen opintoryhmien yhteyshenkilöt: Liisa Leskinen koulutussuunnittelija (09) Tiia Herlevi toimistosihteeri (09) tai OPINTOJAKSOT 4.1 Opintojaksot mitä ne ovat? Opintojakso tarkoittaa yhtä opiskeltavaa asiakokonaisuutta, kuten kurssia tai luentotilaisuutta. Tukiliiton paikallisyhdistykset ovat saaneet OK-opintokeskuksen opintojaksotukea esimerkiksi esteettömyyspäivän järjestämiseen ja taideleirin järjestämiseen kehitysvammaisille henkilöille. 4.2 Milloin OK-opintokeskuksen opintojaksojen taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellisen tuen saamisen edellytykset: vähintään 7 yli 15-vuotiasta osallistujaa opintojakso kestää vähintään yhden opetustunnin (= 45 minuuttia)

18 18 opintojakson oppimistavoitteet ovat selkeät koulutuksen kohderyhmä on selkeästi määritelty käytetyt opetusmenetelmät tukevat oppimista sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ohjelmassa on riittävät tauot 4.3 Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi saada yhdistyksenne maksamiin: kouluttajien matka-, päiväraha- ja majoituskuluihin osallistujien matkakuluihin osallistujien majoituskuluihin sekä kahvi- ja ruokailukuluihin koulutusmateriaali- ja aineistokuluihin maksettuihin suunnittelu- ja opetuspalkkioihin muihin maksettuihin palkkioihin (sisältää esim. tulkin, säestäjän, opintojakson johtajan sekä muun tarpeellisen henkilön palkkiot) koulutustilojen vuokriin, kokouspaketteihin opetusvälineiden vuokriin markkinointiin ja tiedotukseen (esim. lehti-ilmoitukset) muihin koulutuskuluihin. Huom! Hyväksyttävät kustannukset ovat suoraan opintojaksosta aiheutuvia. Esimerkiksi lastenhoitokuluja opintojakson ajalta ei voi sisällyttää kustannuksiin. 4.4 Paljonko taloudellista tukea voi saada? Taloudellinen tuki on enintään 24 /opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin täysin sähköisesti eli käyttää opintojakson ilmoittamiseen ja selvittämiseen Okryverkkoa. Tuki on enintään 21 /opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin paperilomakkeilla tai vain osittain Okryverkossa. Tuki voi olla enintään 55 % kustannuksista. Esimerkki: Kokonaan sähköisesti hoidetun opintojakson hyväksyttävät tunnit ovat kuusi tuntia, ja sen kulut ovat 300. Tuki 144 on täysimääräinen (6 x 24 ). kuusi tuntia, ja sen kulut ovat 250. Tuki 137,50 on 55 % kuluista. Selvitys on toimitettava opintokeskukseen viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson päättymisestä! Jos selvitys saapuu opintokeskukseen myöhemmin, tuen määrää voidaan vähentää 3 /opetustunti.

19 Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Voit asioida OK-opintokeskuksessa joko sähköisesti tai postitse. Suositeltavin ja nopein tapa on käyttää opintokeskuksen omaa Internetin kautta käytettävää Okryverkko-tietojärjestelmää. Okryverkossa voi täyttää kaikki vertaisopintoryhmien ja opintojaksojen suunnitteluun ja selvitykseen liittyvät lomakkeet. Ohjeet Okryverkon käyttäjätunnuksen hakemisesta löydät tämän oppaan kohdasta Kun saat OK-opintokeskukselta käyttäjätunnuksen, voit kirjautua pääset opintokeskuksen etusivun keltapohjaisesta pikalinkistä: Okryverkkoon. Kirjautumaan Okryverkko tai suoraan osoitteesta Opintojakson toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Ennen opintojakson toteuttamista: 1. Tallenna opintojakson suunnitelma Okryverkkoon aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua. 2. Liitä opintojakson ilmoituksiin, ohjelmaan ja materiaaleihin näkyviin OK-opintokeskuksen logo. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoitteesta Mikäli logoa ei käytetä, koulutus voi jäädä ilman OK-opintokeskuksen taloudellisesta tukea. 3. OK-opintokeskus pyytää tarvittaessa tarkennuksia ja vahvistaa suunnitelman. Opintojakson aikana: Jos opintojaksossa on opetusta yhteensä vähintään 6 tuntia, tulosta Okryverkosta osallistujatietolomake ja kerää siihen osallistujien tiedot koulutuksen aikana. Opintojakson jälkeen: Laadi selvitys Okryverkkoon 4 viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Laadi kuitenkin vuoden lopun koulutusten selvitykset mennessä. Selvitykseen kuuluvat seuraavat lomakkeet: selvitys ohjelma osallistujaluettelo ja osallistujatietolomake, jos opetusta oli vähintään 6 tuntia tilitys.

20 Yksityiskohtaisemmat ohjeet opintojaksoprosessin toteuttamisesta Okryverkossa Opintojakson suunnitelman laatiminen Okryverkossa Jotta OK-opintokeskus voi myöntää opintojakson toteuttamiseen tukea, opintojakson vastuuhenkilön on laadittava sitä koskeva suunnitelma Okryverkkoon tai lähetettävä se postitse aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua. 1. Klikkaa etusivulta kohtaa opintojakso. 2. Valitse uusi opintojakso (opintojakson suunnitelma).

21 21 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) 3. Täytä opintojakson kaksisivuinen suunnitelma. Muista opintojakson laajuutta määritellessäsi, että mittayksikkö on opetustunti. Jos opintojaksoon kuuluu sellaista ryhmäopetusta, jossa jokaisella ryhmällä on oma, nimetty kouluttajansa, kullekin ryhmälle annetut opetustunnit lasketaan yhteen. Mainitse ryhmäopetuksesta suunnitelman lisätiedoissa. Jos toteutatte yhteisen opintojakson jonkin toisen järjestön tai yhdistyksen kanssa, sopikaa keskenänne, kuka tekee suunnitelman ja selvityksen. Samalle opetustunnille ei voi hakea eri järjestöistä useampaa tukea.

22 22 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Huom! Kohdassa opinnollinen tavoite vastaa kysymykseen, mitä osallistujien on tarkoitus oppia (ei siis mitä opintojaksolla tehdään vaan mitä siellä opitaan). Voit aloittaa esimerkiksi juuri näin: Osallistujien on tarkoitus oppia. Lopuksi paina jatka ja siirry suunnitelman toiselle sivulle. Toisella sivulla järjestelmä näyttää automaattisesti opintojakson toteuttajan ja vastuuhenkilön. Voit tarvittaessa lisätä toisen vastuuhenkilön. OK-opintokeskuksen verkkosivuilla näytetään kaikkien OK:n kanssa yhteistyössä toteutettujen opintojaksojen nimet, ajat, paikkakunnat ja opintojaksojen toteuttajat. Jos haluat, että opintojaksoon voi myös ilmoittautua OK:n verkkosivuilla, laita rasti opintojakson suunnitelmassa kohtaan Osallistujaksi voi ilmoittautua OK:n verkkosivujen kautta. Kun tämä kohta on valittuna, opintojakson nimi näkyy linkkinä Jäsenjärjestöjen OK-koulutukset -kalenterissa ja aiemmin mainittujen tietojen lisäksi näkyvät osallistumaksu, viimeinen ilmoittatumispäivä sekä ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumisohjeissa voi kertoa myös lisätietoja antavan henkilön nimen ja muut tiedot. Tietojen alareunassa on Ilmoittaudu-painike, jota painamalla avautuu Okryverkon ilmoittautumissivu. Kun henkilö täyttää tämän sivun tiedot ja tallentaa lomakkeen, ilmoittautujan tiedot ovat automaattisesti opintojakson osallistujaluettelossa Okryverkossa.

23 23 Tiedot tulevat automaattisesti Täytä tarvittaessa (Kuvan lähde: Okryverkko) Kun olet tallentanut opintojakson suunnitelman Okryverkkoon, OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat vahvistavat sen. Vahvistamisen jälkeen et voi enää muuttaa lomakkeessa ilmoittamiasi opinnollista tavoitetta, kohderyhmää tai ohjelman pääkohtia. Muita tietoja voit muuttaa tarvittaessa.

24 24 Opintojakson peruuntuminen Jos opintojakso peruuntuu, muista peruuttaa se mahdollisimman pian myös Okryverkossa tai ilmoittaa peruuntumisesta OK-opintokeskukseen. Peruuntumisesta on tärkeää ilmoittaa, sillä peruutetun opintojakson tunnit palautuvat takaisin järjestön käytettäväksi. Luentosarjan suunnitelman laatiminen Yhdellä opintojakson suunnitelmalla voi ilmoittaa useita samaan luentosarjaan kuuluvia, enintään viisi tuntia kestäviä opintojaksoja, jotka ajoittuvat enintään kolmen kuukauden ajalle. Luentosarja voi olla suunniteltu toteutettavaksi samalla tai eri sisällöllä eri osallistujaryhmille. Ota huomioon luentosarjan suunnitelmaa täyttäessäsi seuraavat asiat: Merkitse opintojakson paikaksi oman yhteisösi osoitetiedot ja kotikunta. Opintojakson alkamispäivä on ensimmäisen jakson päivämäärä ja päättymispäivä on viimeisen jakson päivämäärä. Merkitse opetustuntien määräksi jaksojen yhteenlaskettu tuntimäärä ja arvioiduksi osallistujamääräksi yhteenlaskettu arvioitu osallistujamäärä. Kerro lisätiedoissa kunkin luennon toteuttamisen kunta, päivämäärä ja tuntimäärä. Merkitse suunnitelmalomakkeeseen opintojakson tyypiksi luentosarja (Okryverkon suunnitelmassa sivulla 2 tai paperilomakkeeseen). Opintojakson osallistujatiedot Jos opintojakson tuntimäärä on kuusi tuntia tai enemmän, kerää osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet osallistujaluetteloon sekä muita tietoja osallistujatietolomakkeelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa koulutusta ja tarvitsee tilastotietoja mm. rahoituksen suunnittelua ja vaikuttavuuden seurantaa varten. Opintojaksoista, joiden tuntimäärä on alle kuusi tuntia, näitä lomakkeita ei tarvitse toimittaa.

25 25 (Kuva: Okryverkko) Kierrätä osallistujatietolomake opintojakson alkaessa osallistujien keskuudessa. Pyydä osallistujia merkitsemään osallistujatietolomakkeessa kysytyt tiedot pystyviivoilla. Osallistujat, jotka osallistuvat OK-opintokeskuksen järjestämälle opintojaksolle ja täyttävät tietonsa lomakkeeseen ensimmäistä kertaa kyseisen kalenterivuoden aikana, merkitsevät tiedot lomakkeen kohdasta 2 eteenpäin. Aiemmin kalenterivuoden aikana osallistuneet merkitsevät osallistujatiedot lomakkeen kohtaan 1. Huomaa, että aikaisempi osallistuminen OK-opintokeskuksen opintojaksolle on voinut olla minkä tahansa OK-opintokeskuksen jäsenyhteisön opintojaksolla kyseisen kalenterivuoden aikana.

26 26 Aiemmin samana vuonna osallistuneet täyttävät vain tämän! (Kuvan lähde: Okryverkko) Opintojakson raportointi Tee selvitys neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Tallenna Okryverkkoon seuraavat verkkolomakkeet tai lähetä ne postissa (paperilomakkeet löytyvät OK-opintokeskuksen verkkosivuilta: Koulutus Opintojaksot sivun oikeassa laidassa Opintojaksojen lomakkeet ).

27 27 opintojakson selvitys opintojakson ohjelma opintojakson osallistujaluettelo ja osallistujatietolomake, jos opetusta on ollut vähintään kuusi tuntia tilitys opintojakson kuluista tai maksettavat laskut. Merkitse opintojakson ohjelmaan jakson sisältö, kouluttajat/ohjaajat sekä aikataulu. Merkitse ohjelmaan lisäksi tilaisuuteen käytettyjen opetustuntien määrä. Jos toteutunut opetustuntimäärä poikkeaa oleellisesti suunnitelmassa ilmoitetusta tuntimäärästä, ota yhteyttä OK-opintokeskuksen koulutussihteereihin tai opintojakson vahvistaneeseen koulutussuunnittelijaan. Merkitse ohjelmalomakkeen alalaidassa olevaan tilaan muu tarpeellinen henkilöstö, joka on ollut jakson toteuttamiselle välttämätön ja jolle maksetaan korvauksia. (Kuvan lähde: Okryverkko) Opintojakson vastuuhenkilö saa sähköpostitse muistutusviestin, jos opintojaksoa ei ole raportoitu tai peruutettu neljän viikon määräajassa. Jos opintojakso jää viesteistä huolimatta raportoimatta tai peruuttamatta, se vanhenee kolmen kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Tämän jälkeen vastuuhenkilö ei voi enää tehdä raporttia opintojaksosta.

28 28 (Kuvan lähde: Okryverkko) Luentosarjan selvittäminen Ilmoita Opintojakson selvitys -lomakkeessa eri opintojaksojen yhteenlaskettu toteutunut tuntimäärä sekä yhteenlaskettu miesten ja naisten lukumäärä. Merkitse ohjelmaan koulutusten päivämäärät, opetustunnin alkamis- ja päättymisaika, opetustuntien määrä, kouluttajat ja sisällöt. Tee opintokeskukselle yksi tilitys ja ilmoita siinä kaikkien luentosarjaan kuuluvien opintojaksojen kulut. Voit myös lähettää opintokeskukseen postitse selvityslomakkeen liitteenä kaikki maksamattomat laskut. Osallistujaluetteloa ja osallistujatietolomaketta ei tarvita. Opiskelijapalautteet OK-opintokeskus kerää otannan perusteella opintojaksoista opiskelijapalautteet. Palautekysely on jäsenjärjestöille suunnattu maksuton palvelu. Sen avulla saadaan tietoa oppimistuloksista ja opiskelun järjestelyistä. Kyselyn lähettämistä varten opintokeskus tarvitsee osallistujien sähköpostiosoitteet. Kysely lähetetään osallistujille heti, kun tilitys ja selvitys on tallennettu Okryverkkoon. Vastaukset käsitellään nimettöminä. OK-opintokeskus laatii vastauksista yhteenvedon, joka toimitetaan myös opintojakson vastuuhenkilölle. Keskusjärjestöjen edustajat saavat vuosittain yhteenvedon oman järjestönsä

29 29 opiskelijapalautteista. Opintojakson selvitys otetaan käsittelyyn opiskelijapalautteiden saavuttua. Palautteiden puuttuminen voi johtaa taloudellisen tuen epäämiseen. Palautekyselyn tavoitteena on kehittää koulutuksen laatua. Sen avulla myös etsitään hyviä käytäntöjä palvelemaan koko opintotoimintaa. Palautearvioinnin avulla varmistetaan, että OK-opintokeskuksen opintotoiminta vastaa asetettuja tavoitteita. Opintojakson kulujen selvittäminen Opintojakson toteuttaja (eli järjestö, piiri tai yhdistys) voi huolehtia opintojakson kuluista kahdella tavalla: 1. maksaa kulut itse ja toimittaa OK-opintokeskukselle tilityksen tai 2. lähettää maksamattomat laskut opintokeskukselle maksettavaksi. Tilityksessä tai laskussa tulee olla eriteltynä opintojaksoa koskevat todelliset ja todennettavat kulut. Todelliset kulut tarkoittavat tästä opintojaksosta suoranaisesti syntyneitä kuluja. Todennettava tarkoittaa, että kuluista on kirjanpidossa ulkopuolisen lähettämä lasku tai muu tosite tai selkeä laskelma tilityksessä esitetystä kulusta. Opintojakson toteuttaja sitoutuu säilyttämään tilityksen tai laskun perusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla. Tuki lasketaan opintojakson toteutuneiden opetustuntien määrän ja toteutuneiden kulujen perusteella. OK-opintokeskus hyväksyy opintojakson kuluiksi koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset (ks. myös luku 6.3). Tilitys opintojakson kuluista Tilitysmenettelyssä opintojakson toteuttaja täyttää tilityslomakkeen ja ilmoittaa sen avulla opintojaksosta aiheutuneet kulut. Tilitykseen ei liitetä laskuja tai muita tositteita. Opintojakson toteuttajan on säilytettävä tositteet, laskelmat ja hinnastot tilittämistään kuluista ja esitettävä ne pyydettäessä opintokeskukselle. Kun teet sähköisen tilityksen Okryverkossa, muista rastittaa selvityslomakkeessa kohta Sähköinen selvitys ja tilitys sekä Liitteet-kohdassa Tilitys ja Ohjelma sekä tarvittaessa Osallistujaluettelo ja Osallistujatietolomake. Täytä tilityslomake viimeisenä. Opintojakso muuttuu Okryverkossa Käsittelyssä -tilaan, kun tallennat lomakkeen. Tämän jälkeen et voi enää tehdä muutoksia selvitykseen. Tilityksestä laskuerittelyksi ja tuen maksu Kun OK-opintokeskus on käsitellyt selvityksesi, tuki voidaan maksaa opintojakson toteuttajan selvityksessä ilmoittamalle rekisteröidyn yhdistyksen tilille. Opintokeskus maksaa tuen opintojaksoittain noin viikon kuluessa siitä, kun opintojakso on hyväksymisen merkiksi muutettu Okryverkossa Hyväksytty -tilaan. OK-opintokeskus maksaa opintojakson toteuttajalle tuen opintojakson hyväksytyn tuntimäärän ja kulujen mukaan.

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 OK-opintokeskuksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 ohjeet päivitetty 16.1.2015 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

TUOHI MasterCard -myyjäohje

TUOHI MasterCard -myyjäohje TUOHI MasterCard -myyjäohje Vain myyjien käyttöön (12/21) Liikkeen myyjätunnus: Pikaluottokeskus 8-95 faksi (9) 773 2453 ma - pe 8-2 la 9-17 Sisältö: 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard -kortti 4 TUOHI

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15

Erasmus+ KA1 Liikkuvuus. Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle. Lukuvuosi 2014 15 Erasmus+ KA1 Liikkuvuus Opas korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle Lukuvuosi 2014 15 Päivitetty 9.9.2014 Sisällysluettelo Lukijalle... 4 Yhteystiedot... 5 Erasmus+ -ohjelmassa käytetyt termit ja lyhenteet...

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

Savalanche-käyttöohje

Savalanche-käyttöohje Savalanche-käyttöohje Perusta verkkokauppa ja hyödynnä uudet jakelukanavat Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Savalanche-palvelun pikaohje... 3 3. Savalanche-palveluun rekisteröityminen... 5 4. Kauppiaaksi

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Peruskäyttäjät...3 Pääkäyttäjät...7 Tuntinetin käyttö ja perusasetukset...7 Tuntinetin maksullisten lisäominaisuuksien hallinta...8 Käyttäjien ja yksiköiden

Lisätiedot

Koulutusta edunvalvontaan SIVISTYSTÄ VÄITTELYÄ LÄMPÖÄ LUOVUUTTA INNOSTUSTA OIKEUKSIA VAIHTOEHTOJA IDEOITA IDEOITA MAHDOLLISUUKSIA ROHKEUTTA HUUMORIA LÄMPÖÄ AJATTELUA SEL kouluttaa 2015 2 Sisältö Liiton

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot