VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille"

Transkriptio

1 VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin OK-opintokeskuksen luvalla. Lähde:

2 2 SISÄLLYS 1. JOHDANNOKSI LYHYESTI OK-OPINTOKESKUKSESTA VERTAISOPINTORYHMÄT Vertaisopintoryhmät mitä ne ovat? Milloin OK-opintokeskuksen opintoryhmien taloudellista tukea voi saada? Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? Paljonko taloudellista tukea voi saada? Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Opintoryhmän toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Asiointi Okryverkon kautta Asiointi postitse Muuta tärkeää Mistä neuvoja ja lisätietoja? OPINTOJAKSOT Opintojaksot mitä ne ovat? Milloin OK-opintokeskuksen opintojaksojen taloudellista tukea voi saada? Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? Paljonko taloudellista tukea voi saada? Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Opintojakson toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Yksityiskohtaisemmat ohjeet opintojaksoprosessin toteuttamisesta Okryverkossa Opintojakson toteuttajan vastuu Mistä neuvoja ja lisätietoja?... 31

3 3 1. JOHDANNOKSI Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka tukiyhdistyksenne voi hakea OK-opintokeskuksen taloudellista tukea vertaisopintoryhmien tai opintojaksojen järjestämiseen. Vertaisopintoryhmällä tarkoitetaan opintoryhmää, jossa opiskellaan yhdessä valitusta aihealueesta yhdessä päätetty aika, joka voi olla muutamasta päivästä kuukausiin. Opintojaksolla puolestaan tarkoitetaan erilaisten kurssien tai luentotilaisuuksien toteuttamista. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on OK-opintokeskuksen jäsenjärjestö, ja meidän kannattaakin hyödyntää opintokeskuksen palveluita niin keskusjärjestössä kuin paikallisyhdistyksissäkin mahdollisimman paljon. Toivon, että tämä opas auttaa osaltaan lisäämään OK-tietoutta, jotta voisimme jatkossa käyttää opintokeskuksen palveluita enemmän. Muistattehan tutustua myös OK-opintokeskuksen omaan koulutustarjontaan. Löydätte sen OKopintokeskuksen verkkosivujen etusivun pikalinkistä: koulutuskalenterit OK kouluttaa -osion alta Kaikki OK:n koulutukset Annan mielelläni lisätietoja ja autan kaikissa yhdistyskoulutukseen tai OK-opintokeskuksen palveluihin liittyvissä asioissa. Otattehan empimättä yhteyttä! Ystävällisin terveisin Jonna Suhonen Aluekoordinaattori, painopistealue: opastus yhdistyskoulutusasioissa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry puhelin LYHYESTI OK-OPINTOKESKUKSESTA OK-opintokeskus on Opintotoiminnan Keskusliiton ylläpitämä valtakunnallinen aikuisoppilaitos ja koulutuksen järjestäjä. OK-opintokeskuksen jäseninä on 67 valtakunnallista, puoluepoliittisesti sitoutumatonta kansalaisjärjestöä. Toimintaan osallistuu kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä, kasvatus- ja kulttuurijärjestöjä, erityisjärjestöjä sekä neuvonta- ja luontoalan järjestöjä. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on OK-opintokeskuksen jäsenjärjestö. OK-opintokeskus on järjestökoulutuksen asiantuntija, joka tukee ja ohjaa aikuisten oppimista

4 4 tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä koulutustoimintaa tarjoaa koulutusta erityisesti jäsenjärjestöjensä toimijoille toteuttaa jäsenjärjestöjensä kanssa kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita toteuttaa kulttuuritapahtumia osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen opintokeskusten yhteistyöhön. OK-opintokeskus saa toimintaansa valtionrahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Toimintaa valvovat ja arvioivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus sekä Koulutuksen arviointineuvosto. 3. VERTAISOPINTORYHMÄT 3.1 Vertaisopintoryhmät mitä ne ovat? Vertaisopintoryhmä on yhdistyksen toimintaan kuuluva ryhmä, jossa opitaan yhdessä. Ryhmässä jaetaan tietoja, kokemuksia ja näkemyksiä vertaisina, yhdessä pohtien. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjaannuttamista, toiminnan kehittämistä tai yksittäisten jäsenten toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä toisten kanssa. Samalla vertaisopintoryhmä rikastaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa. Vertaisopintoryhmä voi sopia itse opiskeluaiheensa, tavoitteensa sekä opiskelunsa aikataulun. Ryhmä sopii myös, milloin opiskelu alkaa ja milloin se päättyy. OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi hakea kerrallaan enintään vuodeksi. Jos ryhmä toimii pidempään, seuraavalle vuodelle tehdään uusi opintosuunnitelma. Saman vuoden aikana voidaan toteuttaa useampiakin opintoryhmiä. Vertaisopintoryhmän opiskelun ei tarvitse olla kouluttajakeskeistä vaan se voi olla yhdessä vertaisina opiskelua. On kuitenkin hyvä keskustella ja sopia, valitaanko ryhmästä yhteisesti ohjaaja vai onko ohjausvastuu esimerkiksi kiertävä. Tärkeää on myös valita henkilö, joka vastaa opintoryhmän hallinnoinnista OK-opintokeskuksen suuntaan. Jos yhdistyksessänne jo toimii tällainen ryhmä tai suunnittelette ryhmän perustamista, kannattaa teidän hakea ryhmän toimintaan OK-opintokeskuksen taloudellista tukea. Tukiyhdistyksemme ovat pyörittäneet OK-opintokeskuksen tuella muun muassa Menoa ja meininkiä -vertaisopintoryhmää, Erityis-Ellit -vertaisopintoryhmää sekä Teeritien torstai vertaisopintoryhmää. Menoa ja meininkiä -ryhmässä osallistutaan monipuolisesti yhteiskunnan elämään ja tapahtumiin. Erityis-Ellit -ryhmä tarjoaa tietoa erityislasten oikeuksista ja arjesta selviytymisestä. Teeritien torstai -ryhmässä puolestaan opitaan uutta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä vahvistetaan ryhmäläisten toimintakykyä.

5 5 3.2 Milloin OK-opintokeskuksen opintoryhmien taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellisen tuen saamisen edellytykset: opintoryhmänne toiminta on osa rekisteröidyn yhdistyksenne toimintaa ryhmässänne on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä ryhmänne tekee suunnitelman opiskelukauden alussa ryhmänne opiskelee vähintään 10 tuntia (yksi oppitunti 45 minuuttia) yhden kalenterivuoden aikana yhdistyksellenne on aiheutunut opintoryhmän opiskelusta kuluja opintoryhmänne kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksenne kirjanpitoon (OKopintokeskus voi pyytää tositteita tarvittaessa) 3.3 Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi saada yhdistyksenne maksamiin vertaisopintoryhmän ohjaajan tai vierailevan asiantuntijan matkakuluihin ja yhdistyksenne näille maksamiin palkkioihin sosiaalikuluineen opintoaineistojen ja opetusvälineiden hankintakuluihin tilavuokriin muihin opiskelusta aiheutuneisiin kuluihin (esim. lastenhoitokulut) Huom! Hyväksyttävät kustannukset ovat suoraan vertaisopintoryhmän toiminnasta aiheutuvia. 3.4 Paljonko taloudellista tukea voi saada? Vertaisopintoryhmän taloudellinen tuki lasketaan toteutuneiden ja hyväksyttyjen oppituntien perusteella. Taloudellinen tuki on enintään 3 euroa/oppitunti ja enintään tukihakemuksessa ilmoitettu kulujen yhteismäärä. Esimerkki: Vertaisopintoryhmä on opiskellut 20 tuntia. Sillä on kuluja yhteensä 150. Tällöin tuki on 20 x 3 = 60. Toisella vertaisopintoryhmällä on myös 20 hyväksyttävää oppituntia, mutta kuluja on vain 50. Tällöin tuki on 50.

6 6 3.5 Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Voit asioida OK-opintokeskuksessa joko sähköisesti tai postitse. Suositeltavin ja nopein tapa on käyttää opintokeskuksen omaa Internetin kautta käytettävää Okryverkko-tietojärjestelmää. Okryverkossa voi täyttää kaikki vertaisopintoryhmien ja opintojaksojen suunnitteluun ja selvitykseen liittyvät lomakkeet. Okryverkossa opintoryhmän yhteyshenkilön on myös helppo seurata opintoryhmän suunnitelman ja tukihakemuksen käsittelyn etenemistä opintokeskuksessa. Okryverkosta saa kätevästi tulostettua hyväksytyn opintoryhmän tukihakemuksen yhdistyksen kirjanpitoon tositteeksi Opintoryhmän toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa OPISKELUN ALUSSA OPISKELUN AIKANA 1. Opiskelun suunnittelu A. Suunnitelma - viimeistään kaksi viikkoa opintoryhmän aloittamisesta ODOTTAA VAHVISTAMISTA OPISKELUN JÄLKEEN 2. Opiskelun raportointi A. Osallistujaluettelo ja kokoontumiskerrat (pvm ja h) B. OK-tukihakemus VAHVISTETTU OK-opintokeskus vahvistaa suunnitelman KÄSITTELYSSÄ HYVÄKSYTTY OK tarkastaa lomakkeet OK-tuki (Kuva mukailtu OK-opintokeskuksen vertaisopintoryhmien webinaari-nauhoitteesta) Seuraavassa yksityiskohtaiset ohjeet prosessin etenemisestä Okryverkossa Asiointi Okryverkon kautta Käyttäjätunnuksen hakeminen Ennen kuin voit käyttää Okryverkkoa, tarvitset järjestelmän käyttäjätunnuksen. Okryverkon käyttäjätunnuksen hakulomake sähköistä asiointia varten löytyy OK-opintokeskuksen verkkosivujen etusivun pikalinkistä: Hae Okryverkon käyttäjätunnuksia täytä Käyttäjätunnus opintojaksojen vastuuhenkilöille ja vertaisopintoryhmien yhteyshenkilöille -lomake (lomake on myös tämän oppaan liitteenä)

7 7 Täytettyäsi lomakkeen tulosta se, allekirjoita ja postita lomake OK-opintokeskukseen, osoitteeseen OK-opintokeskus Paasivuorenkatu 2 A HELSINKI Käyttäjätunnusta voi hakea yhdistyksen nimeämä vertaisryhmän yhteyshenkilö tai ryhmän ohjaaja. Tunnuksen haltija on luonnollisesti vastuussa suunnitelmista, selvityksistä ja hakemuksista, jotka tehdään Okryverkkoon hänen tunnuksellaan. Kun saat OK-opintokeskukselta käyttäjätunnuksen, voit kirjautua pääset opintokeskuksen etusivun keltapohjaisesta pikalinkistä: Okryverkkoon. Kirjautumaan Okryverkko tai suoraan osoitteesta Syötä opintokeskukselta saamasi käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin: (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Kirjauduttuasi avautuu Okryverkon etusivu, joka näyttää tältä (sinulle avautuu Kehitysvammaisten Tukiliiton Okryverkko-etusivu, kuvissa OK-opintokeskuksen esimerkkisivut):

8 8 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Nyt voit aloittaa vertaisopintoryhmän suunnitelman laatimisen! Opintoryhmän suunnitelman laatiminen Okryverkossa Tallenna opintoryhmän suunnitelma Okryverkkoon aina uuden opiskelukauden alkaessa. Tee suunnitelma viimeistään kahden viikon kuluessa opiskelun aloittamisesta. Kun olet tallentanut suunnitelman, suunnitelman tilana näkyy Okryverkon etusivulla odottaa vahvistamista. OKopintokeskus vahvistaa tämän jälkeen suunnitelman ja varaa opintoryhmän käyttöön enintään sen tuntimäärän, jonka ilmoitat suunnitelmassa. Tilaksi etusivulla vaihtuu vahvistettu.

9 9 Etene näin: 1. Aloita valitsemalla etusivun ylävalikosta opintoryhmä-välilehti. Aloita tästä! Opintoryhmien tilat (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) 2. Jatka valitsemalla Uusi opintoryhmä (opintoryhmän suunnitelma) (Kuvan lähde: OK-opintokeskus)

10 10 3. Täytä opintoryhmän kaksisivuinen suunnitelma. Huomaathan, että Okryverkon käytössä on 30 minuutin aikaraja, joten tallenna keskeneräinen työsi säännöllisesti. Täytä vähintään tähdellä merkityt kentät. Kerro selkeästi opintoryhmänne oppimistavoitteet ja se, millaisia tietolähteitä aiotte oppimisessa käyttää. Tietolähteitä voivat olla esimerkiksi keskustelut vertaisten kanssa, ohjaajan tuki ja erilaiset oppimismateriaalit. Valitse opintoryhmän tyyppi kohdassa perustukea hakeva ryhmä. (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Muista lopuksi tallentaa tekemäsi suunnitelma. Tallennettuasi suunnitelman se jää odottamaan OK:n vahvistusta. Vahvistuksesta saat tiedon sähköpostitse, samalla myös suunnitelma on siirtynyt vahvistettu-tilaan Okryverkossa. Vahvistuksen saatuasi voit muuttaa vain päivämääriä, osallistujamäärää, kuntaa ja lisätietoja aina opiskelukauden päätökseen asti. Jos opintoryhmän toiminta jostakin syystä peruuntuu, tee peruutus Okryverkkoon!

11 11 (Kuva: OK-opintokeskus) Tallennetun opintoryhmäsuunnitelman hakeminen Okryverkosta Kun OK-opintokeskus on vahvistanut opintoryhmäsi suunnitelman, siirtyy opintoryhmä etusivulla vahvistettu-kohtaan. Klikkaamalla vahvistettu-sanan edessä olevaa vihreää nuolta pääset vahvistettujen opintoryhmien listaan. Klikkaa vielä listasta oman ryhmäsi nimeä.

12 12 (Kuva: OK-opintokeskus) (Kuva: OK-opintokeskus)

13 13 Osallistujaluettelon täyttäminen Okryverkossa Olet jälleen oman opintoryhmäsi suunnitelmassa, opintoryhmä-välilehdellä. Klikkaa osallistujaluettelo-välilehteä, jotta pääset täyttämään osallistujaluettelon. Täytä sivulle osallistujien tiedot sekä ryhmäsi kokoontumisten päivämäärät ja kestot. (Kuva: OK-opintokeskus) Lisää Okryverkon osallistujaluetteloon osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet suunnitelman tallentamisen jälkeen. Voit täydentää osallistujaluetteloa, jos ryhmään tulee uusia osallistujia. Kokoontumisen päivämäärän ja keston voit lisätä jokaisen kokoontumisen jälkeen, muutaman kerran kaudessa tai yhdellä kertaa opiskelukauden lopussa. Okryverkko seuraa suunnitelmassa ilmoitettua tuntimäärää, joten osallistujaluetteloon voi merkitä korkeintaan suunnitelmassa ilmoitetun tuntimäärän.

14 14 (Kuva: OK-opintokeskus) OK-tukihakemuksen täyttäminen Okryverkossa Muista täyttää ja tallentaa OK-tukihakemus viimeistään kahden viikon kuluessa viimeisestä kokoontumisesta. Osallistujaluettelon täyttämisen jälkeen siirry opintoryhmän OK-tukihakemus -välilehdelle. Täytä tukihakemus huolellisesti. Muista, että kaikkien opintoryhmän kulujen tulee olla yhdistyksen kirjanpidossa! Opintoryhmän toteuttaja sitoutuu säilyttämään tukihakemuksen perusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla ja antamaan ne pyydettäessä OKopintokeskuksen tai viranomaisen nähtäväksi.

15 15 Huomaa tallentamisjärjestys: täytä ensin osallistujaluettelo ja viimeiseksi tukihakemus. (Kuva: OK-opintokeskus) Okryverkko-järjestelmä kysyy lopuksi varmistuskysymyksen ennen OK-tukihakemuksen tallentamista.

16 16 (Kuva: OK-opintokeskus) Tämän jälkeen et voi enää tehdä muutoksia tukihakemukseesi, vaan hakemus siirtyy odottamaan OK-opintokeskuksen käsittelyä. OK-tuki maksetaan tukihakemuksessa ilmoitetun yhdistyksen tilille Asiointi postitse Jos et voi käyttää Okryverkkoa, täytä vertaisopintoryhmän suunnitelma, osallistujaluettelo ja tukihakemus paperilomakkeina, ja lähetä ne OK-opintokeskukseen postitse. Lomakkeet löytyvät OKopintokeskuksen verkkosivuilta: Koulutus Vertaisopintoryhmät sivun oikeasta laidasta opintoryhmien lomakkeet. Huomaa, että tukihakemuslomakkeeseen tarvitaan aina opintoryhmän yhteyshenkilön ja kulutositteiden hyväksyjän allekirjoitukset (aina kaksi eri henkilöä). He vahvistavat allekirjoituksillaan tietojen oikeellisuuden ja sen, että kulut ovat aiheutuneet opiskelusta ja että ryhmän kulut ovat yhdistyksen kirjanpidossa. Kulutositteet tarvitsee lähettää vain, jos OK-opintokeskus sitä erikseen pyytää. Lähetä tukihakemus ja osallistujaluettelo kahden viikon kuluessa viimeisestä opintokokouksesta. Jos vertaisopintoryhmäsi on opiskellut yhden opiskelukauden aikana useita aiheita, liitä paperilla tehtyyn hakemukseen kokouskohtainen aiheluettelo opiskelusta -lomake Muuta tärkeää OK-opintokeskuksen pitää näkyä opintoryhmän ilmoituksissa ja ryhmän jäsenille jaettavassa materiaalissa. Yksinkertaisimmin se tapahtuu lisäämällä ilmoituksiin ja opiskelumateriaaleihin OKopintokeskuksen logo. Logoa on erittäin tärkeää käyttää. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoitteesta:

17 Mistä neuvoja ja lisätietoja? Kysythän tarvittaessa neuvoja vertaisopintoryhmiin tai Okryverkon käyttöön liittyen! Jonna Suhonen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry aluekoordinaattori OK-opintokeskuksen opintoryhmien yhteyshenkilöt: Liisa Leskinen koulutussuunnittelija (09) Tiia Herlevi toimistosihteeri (09) tai OPINTOJAKSOT 4.1 Opintojaksot mitä ne ovat? Opintojakso tarkoittaa yhtä opiskeltavaa asiakokonaisuutta, kuten kurssia tai luentotilaisuutta. Tukiliiton paikallisyhdistykset ovat saaneet OK-opintokeskuksen opintojaksotukea esimerkiksi esteettömyyspäivän järjestämiseen ja taideleirin järjestämiseen kehitysvammaisille henkilöille. 4.2 Milloin OK-opintokeskuksen opintojaksojen taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellisen tuen saamisen edellytykset: vähintään 7 yli 15-vuotiasta osallistujaa opintojakso kestää vähintään yhden opetustunnin (= 45 minuuttia)

18 18 opintojakson oppimistavoitteet ovat selkeät koulutuksen kohderyhmä on selkeästi määritelty käytetyt opetusmenetelmät tukevat oppimista sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ohjelmassa on riittävät tauot 4.3 Millaisiin kuluihin taloudellista tukea voi saada? OK-opintokeskuksen taloudellista tukea voi saada yhdistyksenne maksamiin: kouluttajien matka-, päiväraha- ja majoituskuluihin osallistujien matkakuluihin osallistujien majoituskuluihin sekä kahvi- ja ruokailukuluihin koulutusmateriaali- ja aineistokuluihin maksettuihin suunnittelu- ja opetuspalkkioihin muihin maksettuihin palkkioihin (sisältää esim. tulkin, säestäjän, opintojakson johtajan sekä muun tarpeellisen henkilön palkkiot) koulutustilojen vuokriin, kokouspaketteihin opetusvälineiden vuokriin markkinointiin ja tiedotukseen (esim. lehti-ilmoitukset) muihin koulutuskuluihin. Huom! Hyväksyttävät kustannukset ovat suoraan opintojaksosta aiheutuvia. Esimerkiksi lastenhoitokuluja opintojakson ajalta ei voi sisällyttää kustannuksiin. 4.4 Paljonko taloudellista tukea voi saada? Taloudellinen tuki on enintään 24 /opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin täysin sähköisesti eli käyttää opintojakson ilmoittamiseen ja selvittämiseen Okryverkkoa. Tuki on enintään 21 /opetustunti, jos opintojakson toteuttaja hoitaa asioinnin paperilomakkeilla tai vain osittain Okryverkossa. Tuki voi olla enintään 55 % kustannuksista. Esimerkki: Kokonaan sähköisesti hoidetun opintojakson hyväksyttävät tunnit ovat kuusi tuntia, ja sen kulut ovat 300. Tuki 144 on täysimääräinen (6 x 24 ). kuusi tuntia, ja sen kulut ovat 250. Tuki 137,50 on 55 % kuluista. Selvitys on toimitettava opintokeskukseen viimeistään neljän viikon kuluttua opintojakson päättymisestä! Jos selvitys saapuu opintokeskukseen myöhemmin, tuen määrää voidaan vähentää 3 /opetustunti.

19 Miten taloudellisen tuen hakeminen käytännössä tapahtuu? Voit asioida OK-opintokeskuksessa joko sähköisesti tai postitse. Suositeltavin ja nopein tapa on käyttää opintokeskuksen omaa Internetin kautta käytettävää Okryverkko-tietojärjestelmää. Okryverkossa voi täyttää kaikki vertaisopintoryhmien ja opintojaksojen suunnitteluun ja selvitykseen liittyvät lomakkeet. Ohjeet Okryverkon käyttäjätunnuksen hakemisesta löydät tämän oppaan kohdasta Kun saat OK-opintokeskukselta käyttäjätunnuksen, voit kirjautua pääset opintokeskuksen etusivun keltapohjaisesta pikalinkistä: Okryverkkoon. Kirjautumaan Okryverkko tai suoraan osoitteesta Opintojakson toteuttamisprosessi pähkinänkuoressa Ennen opintojakson toteuttamista: 1. Tallenna opintojakson suunnitelma Okryverkkoon aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojakson alkua. 2. Liitä opintojakson ilmoituksiin, ohjelmaan ja materiaaleihin näkyviin OK-opintokeskuksen logo. Logo on ladattavissa verkkosivuilta osoitteesta Mikäli logoa ei käytetä, koulutus voi jäädä ilman OK-opintokeskuksen taloudellisesta tukea. 3. OK-opintokeskus pyytää tarvittaessa tarkennuksia ja vahvistaa suunnitelman. Opintojakson aikana: Jos opintojaksossa on opetusta yhteensä vähintään 6 tuntia, tulosta Okryverkosta osallistujatietolomake ja kerää siihen osallistujien tiedot koulutuksen aikana. Opintojakson jälkeen: Laadi selvitys Okryverkkoon 4 viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Laadi kuitenkin vuoden lopun koulutusten selvitykset mennessä. Selvitykseen kuuluvat seuraavat lomakkeet: selvitys ohjelma osallistujaluettelo ja osallistujatietolomake, jos opetusta oli vähintään 6 tuntia tilitys.

20 Yksityiskohtaisemmat ohjeet opintojaksoprosessin toteuttamisesta Okryverkossa Opintojakson suunnitelman laatiminen Okryverkossa Jotta OK-opintokeskus voi myöntää opintojakson toteuttamiseen tukea, opintojakson vastuuhenkilön on laadittava sitä koskeva suunnitelma Okryverkkoon tai lähetettävä se postitse aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkua. 1. Klikkaa etusivulta kohtaa opintojakso. 2. Valitse uusi opintojakso (opintojakson suunnitelma).

21 21 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) 3. Täytä opintojakson kaksisivuinen suunnitelma. Muista opintojakson laajuutta määritellessäsi, että mittayksikkö on opetustunti. Jos opintojaksoon kuuluu sellaista ryhmäopetusta, jossa jokaisella ryhmällä on oma, nimetty kouluttajansa, kullekin ryhmälle annetut opetustunnit lasketaan yhteen. Mainitse ryhmäopetuksesta suunnitelman lisätiedoissa. Jos toteutatte yhteisen opintojakson jonkin toisen järjestön tai yhdistyksen kanssa, sopikaa keskenänne, kuka tekee suunnitelman ja selvityksen. Samalle opetustunnille ei voi hakea eri järjestöistä useampaa tukea.

22 22 (Kuvan lähde: OK-opintokeskus) Huom! Kohdassa opinnollinen tavoite vastaa kysymykseen, mitä osallistujien on tarkoitus oppia (ei siis mitä opintojaksolla tehdään vaan mitä siellä opitaan). Voit aloittaa esimerkiksi juuri näin: Osallistujien on tarkoitus oppia. Lopuksi paina jatka ja siirry suunnitelman toiselle sivulle. Toisella sivulla järjestelmä näyttää automaattisesti opintojakson toteuttajan ja vastuuhenkilön. Voit tarvittaessa lisätä toisen vastuuhenkilön. OK-opintokeskuksen verkkosivuilla näytetään kaikkien OK:n kanssa yhteistyössä toteutettujen opintojaksojen nimet, ajat, paikkakunnat ja opintojaksojen toteuttajat. Jos haluat, että opintojaksoon voi myös ilmoittautua OK:n verkkosivuilla, laita rasti opintojakson suunnitelmassa kohtaan Osallistujaksi voi ilmoittautua OK:n verkkosivujen kautta. Kun tämä kohta on valittuna, opintojakson nimi näkyy linkkinä Jäsenjärjestöjen OK-koulutukset -kalenterissa ja aiemmin mainittujen tietojen lisäksi näkyvät osallistumaksu, viimeinen ilmoittatumispäivä sekä ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumisohjeissa voi kertoa myös lisätietoja antavan henkilön nimen ja muut tiedot. Tietojen alareunassa on Ilmoittaudu-painike, jota painamalla avautuu Okryverkon ilmoittautumissivu. Kun henkilö täyttää tämän sivun tiedot ja tallentaa lomakkeen, ilmoittautujan tiedot ovat automaattisesti opintojakson osallistujaluettelossa Okryverkossa.

23 23 Tiedot tulevat automaattisesti Täytä tarvittaessa (Kuvan lähde: Okryverkko) Kun olet tallentanut opintojakson suunnitelman Okryverkkoon, OK-opintokeskuksen koulutussuunnittelijat vahvistavat sen. Vahvistamisen jälkeen et voi enää muuttaa lomakkeessa ilmoittamiasi opinnollista tavoitetta, kohderyhmää tai ohjelman pääkohtia. Muita tietoja voit muuttaa tarvittaessa.

24 24 Opintojakson peruuntuminen Jos opintojakso peruuntuu, muista peruuttaa se mahdollisimman pian myös Okryverkossa tai ilmoittaa peruuntumisesta OK-opintokeskukseen. Peruuntumisesta on tärkeää ilmoittaa, sillä peruutetun opintojakson tunnit palautuvat takaisin järjestön käytettäväksi. Luentosarjan suunnitelman laatiminen Yhdellä opintojakson suunnitelmalla voi ilmoittaa useita samaan luentosarjaan kuuluvia, enintään viisi tuntia kestäviä opintojaksoja, jotka ajoittuvat enintään kolmen kuukauden ajalle. Luentosarja voi olla suunniteltu toteutettavaksi samalla tai eri sisällöllä eri osallistujaryhmille. Ota huomioon luentosarjan suunnitelmaa täyttäessäsi seuraavat asiat: Merkitse opintojakson paikaksi oman yhteisösi osoitetiedot ja kotikunta. Opintojakson alkamispäivä on ensimmäisen jakson päivämäärä ja päättymispäivä on viimeisen jakson päivämäärä. Merkitse opetustuntien määräksi jaksojen yhteenlaskettu tuntimäärä ja arvioiduksi osallistujamääräksi yhteenlaskettu arvioitu osallistujamäärä. Kerro lisätiedoissa kunkin luennon toteuttamisen kunta, päivämäärä ja tuntimäärä. Merkitse suunnitelmalomakkeeseen opintojakson tyypiksi luentosarja (Okryverkon suunnitelmassa sivulla 2 tai paperilomakkeeseen). Opintojakson osallistujatiedot Jos opintojakson tuntimäärä on kuusi tuntia tai enemmän, kerää osallistujien nimet ja sähköpostiosoitteet osallistujaluetteloon sekä muita tietoja osallistujatietolomakkeelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa koulutusta ja tarvitsee tilastotietoja mm. rahoituksen suunnittelua ja vaikuttavuuden seurantaa varten. Opintojaksoista, joiden tuntimäärä on alle kuusi tuntia, näitä lomakkeita ei tarvitse toimittaa.

25 25 (Kuva: Okryverkko) Kierrätä osallistujatietolomake opintojakson alkaessa osallistujien keskuudessa. Pyydä osallistujia merkitsemään osallistujatietolomakkeessa kysytyt tiedot pystyviivoilla. Osallistujat, jotka osallistuvat OK-opintokeskuksen järjestämälle opintojaksolle ja täyttävät tietonsa lomakkeeseen ensimmäistä kertaa kyseisen kalenterivuoden aikana, merkitsevät tiedot lomakkeen kohdasta 2 eteenpäin. Aiemmin kalenterivuoden aikana osallistuneet merkitsevät osallistujatiedot lomakkeen kohtaan 1. Huomaa, että aikaisempi osallistuminen OK-opintokeskuksen opintojaksolle on voinut olla minkä tahansa OK-opintokeskuksen jäsenyhteisön opintojaksolla kyseisen kalenterivuoden aikana.

26 26 Aiemmin samana vuonna osallistuneet täyttävät vain tämän! (Kuvan lähde: Okryverkko) Opintojakson raportointi Tee selvitys neljän viikon kuluessa opintojakson päättymisestä. Tallenna Okryverkkoon seuraavat verkkolomakkeet tai lähetä ne postissa (paperilomakkeet löytyvät OK-opintokeskuksen verkkosivuilta: Koulutus Opintojaksot sivun oikeassa laidassa Opintojaksojen lomakkeet ).

27 27 opintojakson selvitys opintojakson ohjelma opintojakson osallistujaluettelo ja osallistujatietolomake, jos opetusta on ollut vähintään kuusi tuntia tilitys opintojakson kuluista tai maksettavat laskut. Merkitse opintojakson ohjelmaan jakson sisältö, kouluttajat/ohjaajat sekä aikataulu. Merkitse ohjelmaan lisäksi tilaisuuteen käytettyjen opetustuntien määrä. Jos toteutunut opetustuntimäärä poikkeaa oleellisesti suunnitelmassa ilmoitetusta tuntimäärästä, ota yhteyttä OK-opintokeskuksen koulutussihteereihin tai opintojakson vahvistaneeseen koulutussuunnittelijaan. Merkitse ohjelmalomakkeen alalaidassa olevaan tilaan muu tarpeellinen henkilöstö, joka on ollut jakson toteuttamiselle välttämätön ja jolle maksetaan korvauksia. (Kuvan lähde: Okryverkko) Opintojakson vastuuhenkilö saa sähköpostitse muistutusviestin, jos opintojaksoa ei ole raportoitu tai peruutettu neljän viikon määräajassa. Jos opintojakso jää viesteistä huolimatta raportoimatta tai peruuttamatta, se vanhenee kolmen kuukauden kuluessa opintojakson päättymisestä. Tämän jälkeen vastuuhenkilö ei voi enää tehdä raporttia opintojaksosta.

28 28 (Kuvan lähde: Okryverkko) Luentosarjan selvittäminen Ilmoita Opintojakson selvitys -lomakkeessa eri opintojaksojen yhteenlaskettu toteutunut tuntimäärä sekä yhteenlaskettu miesten ja naisten lukumäärä. Merkitse ohjelmaan koulutusten päivämäärät, opetustunnin alkamis- ja päättymisaika, opetustuntien määrä, kouluttajat ja sisällöt. Tee opintokeskukselle yksi tilitys ja ilmoita siinä kaikkien luentosarjaan kuuluvien opintojaksojen kulut. Voit myös lähettää opintokeskukseen postitse selvityslomakkeen liitteenä kaikki maksamattomat laskut. Osallistujaluetteloa ja osallistujatietolomaketta ei tarvita. Opiskelijapalautteet OK-opintokeskus kerää otannan perusteella opintojaksoista opiskelijapalautteet. Palautekysely on jäsenjärjestöille suunnattu maksuton palvelu. Sen avulla saadaan tietoa oppimistuloksista ja opiskelun järjestelyistä. Kyselyn lähettämistä varten opintokeskus tarvitsee osallistujien sähköpostiosoitteet. Kysely lähetetään osallistujille heti, kun tilitys ja selvitys on tallennettu Okryverkkoon. Vastaukset käsitellään nimettöminä. OK-opintokeskus laatii vastauksista yhteenvedon, joka toimitetaan myös opintojakson vastuuhenkilölle. Keskusjärjestöjen edustajat saavat vuosittain yhteenvedon oman järjestönsä

29 29 opiskelijapalautteista. Opintojakson selvitys otetaan käsittelyyn opiskelijapalautteiden saavuttua. Palautteiden puuttuminen voi johtaa taloudellisen tuen epäämiseen. Palautekyselyn tavoitteena on kehittää koulutuksen laatua. Sen avulla myös etsitään hyviä käytäntöjä palvelemaan koko opintotoimintaa. Palautearvioinnin avulla varmistetaan, että OK-opintokeskuksen opintotoiminta vastaa asetettuja tavoitteita. Opintojakson kulujen selvittäminen Opintojakson toteuttaja (eli järjestö, piiri tai yhdistys) voi huolehtia opintojakson kuluista kahdella tavalla: 1. maksaa kulut itse ja toimittaa OK-opintokeskukselle tilityksen tai 2. lähettää maksamattomat laskut opintokeskukselle maksettavaksi. Tilityksessä tai laskussa tulee olla eriteltynä opintojaksoa koskevat todelliset ja todennettavat kulut. Todelliset kulut tarkoittavat tästä opintojaksosta suoranaisesti syntyneitä kuluja. Todennettava tarkoittaa, että kuluista on kirjanpidossa ulkopuolisen lähettämä lasku tai muu tosite tai selkeä laskelma tilityksessä esitetystä kulusta. Opintojakson toteuttaja sitoutuu säilyttämään tilityksen tai laskun perusteena olevat asiakirjat kirjanpitosäännösten edellyttämällä tavalla. Tuki lasketaan opintojakson toteutuneiden opetustuntien määrän ja toteutuneiden kulujen perusteella. OK-opintokeskus hyväksyy opintojakson kuluiksi koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet välittömät kustannukset (ks. myös luku 6.3). Tilitys opintojakson kuluista Tilitysmenettelyssä opintojakson toteuttaja täyttää tilityslomakkeen ja ilmoittaa sen avulla opintojaksosta aiheutuneet kulut. Tilitykseen ei liitetä laskuja tai muita tositteita. Opintojakson toteuttajan on säilytettävä tositteet, laskelmat ja hinnastot tilittämistään kuluista ja esitettävä ne pyydettäessä opintokeskukselle. Kun teet sähköisen tilityksen Okryverkossa, muista rastittaa selvityslomakkeessa kohta Sähköinen selvitys ja tilitys sekä Liitteet-kohdassa Tilitys ja Ohjelma sekä tarvittaessa Osallistujaluettelo ja Osallistujatietolomake. Täytä tilityslomake viimeisenä. Opintojakso muuttuu Okryverkossa Käsittelyssä -tilaan, kun tallennat lomakkeen. Tämän jälkeen et voi enää tehdä muutoksia selvitykseen. Tilityksestä laskuerittelyksi ja tuen maksu Kun OK-opintokeskus on käsitellyt selvityksesi, tuki voidaan maksaa opintojakson toteuttajan selvityksessä ilmoittamalle rekisteröidyn yhdistyksen tilille. Opintokeskus maksaa tuen opintojaksoittain noin viikon kuluessa siitä, kun opintojakso on hyväksymisen merkiksi muutettu Okryverkossa Hyväksytty -tilaan. OK-opintokeskus maksaa opintojakson toteuttajalle tuen opintojakson hyväksytyn tuntimäärän ja kulujen mukaan.

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014

Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014 2014 Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014 Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat taloudellista tukea saavan vertaisopintoryhmän OK-opintokeskuksen kanssa onnistuneesti.

Lisätiedot

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi

Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2015 2 Paasivuorenkatu 2 A 2, 00530 Helsinki Puhelin (09) 4153 4200 Sähköposti: ok-opintokeskus@ok-opintokeskus.fi Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Tervetuloa toteuttamaan

Lisätiedot

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014

Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 2014 Opintojaksojen ohjeet vuonna 2014 Hyvä koulutuksen toteuttaja! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat onnistuneesti yhteistyökoulutuksen OK-opintokeskuksen kanssa. Onnistumisen peruspilarit ovat laadukas

Lisätiedot

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015

OK-opintokeskuksen. ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 OK-opintokeskuksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2015 ohjeet päivitetty 16.1.2015 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2017 ohjeet päivitetty

Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2017 ohjeet päivitetty Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet 2017 ohjeet päivitetty 14.6.2017 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet Ohjeet päivitetty

Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet Ohjeet päivitetty Opintokeskus Siviksen ammatillisen lisäkoulutuksen ohjeet Ohjeet päivitetty 11.1.2018 OK-opintokeskuksen 70-vuotisjuhlakuosi Hyvä koulutuksen toteuttaja! Tervetuloa toteuttamaan ammatillista lisäkoulutusta

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle

TJS Opintokeskus tukee järjestöjen. Edellytykset TJS-tuen saamiselle TJS-tukiohje 2016 TJS Opintokeskus tukee järjestöjen koulutustoimintaa TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka perustehtävänä on tukea liittojen, yhdistysten,

Lisätiedot

KANSALAISFOORUMIN TUKI YHTEISÖLLISELLE OPINTORYHMÄLLE JA SKAFNET. Ohje tuen hakijalle

KANSALAISFOORUMIN TUKI YHTEISÖLLISELLE OPINTORYHMÄLLE JA SKAFNET. Ohje tuen hakijalle KANSALAISFOORUMIN TUKI YHTEISÖLLISELLE OPINTORYHMÄLLE JA SKAFNET Ohje tuen hakijalle TUKI YHTEISÖLLISELLE OPINTORYHMÄLLE Kansalaisfoorumi tukee taloudellisesti tavoitteellisia ja toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Vertaisopintoryhma Sivisverkossa

Vertaisopintoryhma Sivisverkossa Vertaisopintoryhma Sivisverkossa Täytäthän suunnitelman kentät huolellisesti. Jos käytät Sivisverkon koulutuskalenteria vertaisopintoryhmäsi ilmoittautumisten keräämisessä ja markkinoinnissa, tiedot siirtyvät

Lisätiedot

KANSALAISFOORUMIN TUKI YHTEISÖLLISELLE OPINTORYHMÄLLE JA SKAFNET. Ohje tuen hakijalle

KANSALAISFOORUMIN TUKI YHTEISÖLLISELLE OPINTORYHMÄLLE JA SKAFNET. Ohje tuen hakijalle KANSALAISFOORUMIN TUKI YHTEISÖLLISELLE OPINTORYHMÄLLE JA SKAFNET Ohje tuen hakijalle TUKI YHTEISÖLLISELLE OPINTORYHMÄLLE Kansalaisfoorumi tukee taloudellisesti tavoitteellisia ja toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Opintojaksomallin käyttäminen opintojakson suunnitelmana

Opintojaksomallin käyttäminen opintojakson suunnitelmana Opintojaksomallin käyttäminen opintojakson suunnitelmana Kun valitset Sivisverkon Koulutukset -valikosta Tee uusi, Opintojakso ja Käytä valmista mallia - toiminnon, pääset valikkoon, jossa sinulle näkyvät

Lisätiedot

Opintojakso Sivisverkossa

Opintojakso Sivisverkossa Opintojakso Sivisverkossa Ohjeet Sivisverkkoon kirjautumisesta ja käyttäjätunnuksen laatimisesta löytyvät Opintokeskus Siviksen sivuilta Tietoa Sivisverkosta -osiosta -Huom! Sivisverkon käyttöönottovaihessa

Lisätiedot

KANSALAISFOORUMIN KURSSITUKI JA SKAFNET. Ohje kurssin järjestäjälle

KANSALAISFOORUMIN KURSSITUKI JA SKAFNET. Ohje kurssin järjestäjälle KANSALAISFOORUMIN KURSSITUKI JA SKAFNET Ohje kurssin järjestäjälle MIHIN KANSALAISFOORUMIN KURSSITUKEA SAA? Tuemme kursseja, joille osallistuu vähintään kahdeksan 15 vuotta täyttänyttä henkilöä ja joiden

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Oppisopimuskeskuksen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

TUKEA JÄRJESTÖSI OMILLE KURSSEILLE

TUKEA JÄRJESTÖSI OMILLE KURSSEILLE KURSSITUEN OPAS Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi p. 040 197 4209 ksl.fi facebook.com/kslry @kslopintokeskus

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE Aloitus ja sähköisen opinto-oppaan löytäminen... 1 Sähköinen Opinto -opas... 3 Opetustiedot... 5 Ilmoittautuminen... 7 Ilmoittautumisen peruminen... 8 Johannes Tuovinen 2006

Lisätiedot

Opintojakso Sivisverkossa

Opintojakso Sivisverkossa Opintojakso Sivisverkossa * Huom! Sivisverkon käyttöönottovaihessa vuoden 2017 alkupuolella, kaikki ohjeessa mainitut ominaisuudet eivät ole vielä käytössä. Täytäthän suunnitelman kentät huolellisesti.

Lisätiedot

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 2018 Henkilökunnan ja toimintaan osallistuvien luottamushenkilöiden (toimielinten jäsenet, kansainvälisten elinten edustajat, edustusurheilijat, yms.) matkakustannusten

Lisätiedot

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL

Kannen kuvat: Turun Naiskeskus, Actiontime ja KSL KURSSITUEN OPAS Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja KSL-opintokeskus Lintulahdenkatu 10, 4. krs, 00500 Helsinki ksl@ksl.fi, etunimi.sukunimi@ksl.fi p. 040 197 4209 ksl.fi facebook.com/kslry @kslopintokeskus

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty

MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty 29.8.2016 otettu käyttöön 1.2.2010 Lahden kaupungin kaikissa yksiköissä käytettävissä internetissä, käynnistyslinkki löytyy

Lisätiedot

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje

Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Mediq Suomen kotijakeluportaalin käyttöohje Pääset kirjautumaan Mediqin kotijakeluportaaliin osoitteesta www.mediq.fi. Klikkaa keltaista kotijakelu-nappia sivun oikeassa laidassa. KIRJAUDU SISÄÄN. Olet

Lisätiedot

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! TIRAMISUN KÄYTTÖOHJE

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! TIRAMISUN KÄYTTÖOHJE HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! TIRAMISUN KÄYTTÖOHJE Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntihakemus Ideat tulevan vuoden kursseista syntyvät: hae tarvittavat opetustunnit marraskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot

Vertaisopintoryhmän asiointi Sivisverkossa

Vertaisopintoryhmän asiointi Sivisverkossa Vertaisopintoryhmän asiointi Sivisverkossa Sisällys 1. Tunnuksen luominen Sivisverkkoon... 2 Tunnuksen vahvistaminen... 3 Omien tietojen tarkistaminen ja päivittäminen... 4 2. Organisaation tiedot... 4

Lisätiedot

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje

Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Avoin AMK sähköinen asiointi opiskelijan ohje 1/10 Avoinamk.fi -portaalin sähköinen asiointi Opiskelijan ohje Sisällysluettelo Avoinamk.fi portaalin yleisnäkymä...2 Koulutushaku...3 Rekisteröityminen ja

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

YTOL-HAKEMUSPALVELU. Käyttöohje Jyväskylän yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisoikeuksien haku

YTOL-HAKEMUSPALVELU. Käyttöohje Jyväskylän yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisoikeuksien haku YTOL-HAKEMUSPALVELU Käyttöohje 2017 1 Sisällys Yleistä Ytol-hakemuspalvelun käytöstä... 2 Ota yhteyttä... 2 Näin käytät YTOL-hakemuspalvelua... 3 YTOL-hakemuspalvelun osoite... 3 Kirjautumislinkin tilaaminen...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA 1 Henkilöstöpalvelut 2015 (12.8.2015) OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä tarvittavat

Lisätiedot

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella!

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella! M2-MATKALASKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 1 (10) A. Kirjautuminen järjestelmään 1. Mene osoitteeseen https://m2.oaj.fi 2. Klikkaa Paina tästä kirjautuaksesi. Anna OAJ:n jäsensivujen käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet)

Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet) Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet) www.teollisuusliitto.fi Valitse pankki, jonka tunnuksilla tunnistaudut sähköiseen palveluun Valitse seuraavalta sivulta Jäsenyys kohdassa lukee: Muokkaa omia yhteystietojasi,

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014

PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN. Päivitetty 10/2014 PIKAOPAS INTRUM WEBIN PERINNÄN TOIMINTOIHIN Päivitetty 10/2014 Tervetuloa Intrum Webin Perinnän verkkopalvelun käyttäjäksi! Tämä pikaopas johdattaa Intrum Webin perustoimintoihin. Tarkempaa tietoa toiminnoista

Lisätiedot

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA Lisäohjeet löydät KSL:n kotisivuilta. Lähetämme ohjeet tarvittaessa postitse. Tiramisussa on myös ohjeistukset (ns. infoikkunat)

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje Lemminkäisen Urapolun käyttöohje 1 Sisällys 1 Kuinka haen avoimeen tehtävään?... 3 2 Rekisteröityminen Lemminkäisen Urapolkuun... 3 3 Hakijaprofiilin täydentäminen... 3 3.1 Henkilötietojen täyttäminen...

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkaohjaajasi kanssa

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa

Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokasasettelupalvelu Satakunnan Osuuskauppa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

Palveluntuottajan toiminnot

Palveluntuottajan toiminnot Palveluntuottajan toiminnot Pikaohjeet palse.fi portaalin toimintoihin Seuraavissa dioissa on käyty läpi pääkohdittain Jyväskylän kaupungin yrityssetelin tuottajan toiminnot palse.fi portaalissa. Huomioithan,

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1 WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Wilmaan sisään osoitteessa https://dila.starsoft.fi 2 Käyttäjätunnuksesi on etunimi.sukunimi Ensimmäisellä

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET Yleistä Opiston Internet-ilmoittautuminen perustuu siihen, että jokaisella ilmoittautujalla täytyy olla oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset

KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset KÄYTTÖOHJE Yhdistystilin luominen/rekisteröityminen Avustushakemukset Huomioithan, että yhdistyksen nimenkirjoittajan on ensimmäisellä kerralla tunnistauduttava henk.koht. verkkopankki- tai mobiilivarmenteella

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi

EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi EXAM Kypsyysnäytteen laatiminen ja arviointi Tarkista onko asennettu Korkeakoulu voi itse päättää, asennetaanko heidän EXAM-järjestelmään kypsyysnäyte vai ei. Opettajan ohje kypsyysnäytteen toteuttamiseen

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

Päiväraha: 15 / tietopuolinen opetuspäivä Perheavustus: 17 / tietopuolinen opetuspäivä, kun opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia

Päiväraha: 15 / tietopuolinen opetuspäivä Perheavustus: 17 / tietopuolinen opetuspäivä, kun opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia OPINTOSOSIAALISET EDUT Oppisopimusopiskelijalla on oikeus hakea tietopuolisen opetuksen (=lähipäivien) ajalta opintososiaalisia etuuksia. On suositeltavaa hakea opintososiaaliset edut heti kurssijakson

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi. Omapalvelun käyttöohje

Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi. Omapalvelun käyttöohje Sosiaalipalveluiden sähköinen asiointi Omapalvelun käyttöohje 1 Sisällys Johdanto... 2 Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen...

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa

Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokasasettelupalvelu Osuuskauppa Keskimaa Ehdokkaan ja asiamiehen opas Edita Prima oy 2.8.2017 YLEISTÄ PALVELUSTA Ehdokasasettelupalvelu on sähköinen työkalu, joka auttaa vaalien järjestäjää tekemään

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille

ProTieto Oy. Verottajan ilmoitus. Käyttöohje alihankkijoille ProTieto Oy Verottajan ilmoitus Käyttöohje alihankkijoille Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Rekisteröityminen... 2 3. Kirjautuminen... 2 4. Web-liittymä... 3 4.1 Yrityksen tiedot... 3 4.2 Omat suomalaiset työntekijät...

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti. Hakijan lisäksi hankkeita voi tarkastella

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely ja ESPDlomakkeen täyttäminen ja lataaminen soveltuvuusvaatimuksena 19.9.2016 Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkakouluttajasi kanssa

Lisätiedot

HRM-järjestelmä Käyttöohje/Peruskäyttäjät 4/2016. Yliopistojen palkkausjärjestelmä (YPJ)

HRM-järjestelmä Käyttöohje/Peruskäyttäjät 4/2016. Yliopistojen palkkausjärjestelmä (YPJ) HRM-järjestelmä Käyttöohje/Peruskäyttäjät 4/2016 Yliopistojen palkkausjärjestelmä (YPJ) Tämä ohje koskee HRM-järjestelmässä olevia tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnin osioita

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. 1 TYÖ-, KOULUTUS- JA ULKOMAAN MATKOJA KOSKEVA TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on käytössä BasWaren TEMmatkanhallintajärjestelmä. Henkilöstön kaikki matkasuunnitelmat

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Versio Oikeudet: 31.8.2015 vj huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS

TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS TEM-MATKANHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIKAOPAS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmaan kirjautuminen... 3 Matkasuunnitelman/matkalaskun tekeminen... 3 Km-korvaukset... 6 Ateriakorvaus ja yömatkaraha...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS SYKSY 2017 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA Rakennusliitto tarjoaa sivuillaan palkkalaskurin, joka on tarkoitettu yksityisille työtä tekeville rakennusalan

Lisätiedot

Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta

Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta 1 Tapaturman satuttua... Vahingoittunut Ilmoitus tapaturmasta Työnantaja Vakuutustodistus Vakuutustodistus Tapaturma/ ammattitauti-ilmoitus Lääkäri

Lisätiedot

Tiedotus- ja ilmoittautumistyökalun käyttöohje

Tiedotus- ja ilmoittautumistyökalun käyttöohje Peuramaa Golf Hjortlandet ry Nuorisotoimikunta Tiedotus- ja ilmoittautumistyökalun käyttöohje Peuramaan nuorisotoiminnan käytännön järjestelyiden tehostamiseksi on otettu käyttöön Internetpohjainen tapahtumien

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Tutkijan työpöytä ohjeita tutkimusryhmille

Tutkijan työpöytä ohjeita tutkimusryhmille työpöytä ohjeita tutkimusryhmille Mikko Kylmänen, tutkimuspalvelukoordinaattori HYKS-instituutti Oy ext-mikko.kylmanen@hus.fi päivitetty 29.12.2017 Sivu 3: Mistä Tutkijan työpöytä löytyy Tutkijan työpöytä

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot