Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:"

Transkriptio

1 Oulun seudun Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän yksinään, vartalolle suunniteltu älykäs vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) tietokonehiiri. Nyt voit saada RollerMouse Red plussan leveällä rannetuella.työnteko ei koskaan ole tuntunut näin hyvältä. Orpor assimol ecatatem es latur simus mos andem alis ad molupta voluptiorum lit, lorem ipsum lorem ipsum. Tekstipohja: Käytä virallista nimeä ja nettiosoitetta aina oheisissa muodossa Lahjoitamme jokaisesta ostetusta RollerMouse hiirestä 1 euron lastensairaala 2017 projektiin. Maahantuonti: Avaintieto Oy / Kysy lähin jälleenmyyjä TULE MUKAAN TALKOISIIN! Orpor assimol ecatatem latur simus mos andem ad molupta voluptiorum Elementit: Päävärit: Huom! Uuden lastensairaalan fontit ovat: Museo Slab 500 Museo Slab 700 Museo Slab 900 Museo Slab fontista on ladattavissa yksi leikkaus ilmaiseksi. Museo Slab 500 fontin saa ladattua mm. täältä: Muut leikkaukset ovat maksullisia. Tyylitelty fontti on Alphabet Soup, jota käytetään tehosteena, sekä Justuksen puheenvuoroissa. ALPHABET SOUP Kempeleen kunta Kunnan vaihde Avoinna arkisin klo 8-16 T RVETUL Tule yksn poruka Keväthangille! Yritysmaailma

2 2 YRITYSMAAILMA Työterveyslaitos: Työhyvinvoinnilla lisää vuosia työuriin ja mielekkyyttä työhön esimiehen haastava ja palkitseva rooli Jorma Mäkitalo Tärkeintä Hanhelan mukaan on asian esille nostaminen johtoryhmän työskentelyssä. Työhyvinvointi tulisi ensin pilkkoa osatekijöihin ja lähteä sen jälkeen miettimään strategiaa kullakin osa-alueella. Työhyvinvointia on mietittävä ainakin seuraavilla alueilla: Työympäristö ja työturvallisuus, työyhteisöjen toiminta ja johtaminen, työyhteisön vuorovaikutus, työn organisointi ja työn sujuvuus, työkyvyn ja terveyden edistäminen, työntekijän osaaminen ja pätevyys suhteessa omiin tehtäviin, huomioiden yksilöiden kehittymishalukkuus ja kaiken tämän sitominen organisaation tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Työhyvinvointikokonaisuus on Hanhelan mukaan nähtävä laaja-alaisena asiana, joka on läsnä päivittäin, kaikessa työskentelyssä, kehittämisessä, strategiassa sekä johtamisessa. Tässä korostuu johtamisen osuus ylhäältä aina lähiesimiehiin asti, kuinka työhyvinvointia voidaan johtamisen kautta parantaa ja mitä se tarkoittaa käytännössä. -Hyviä esimerkkejä myönteisistä muutoksista löytyy kentältä Työhyvinvoinnin kehittäminen ei ole irrallinen asia, vaan se on osa koko organisaation toiminnan kehittämistä, osa johtamista sekä strategista toimintaa, Terveys ja työkyky-osaamiskeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo painottaa. paljonkin, koska työhyvinvointiajattelu on kehittynyt todella paljon ja moni työpaikka on ymmärtänyt sen merkityksen yrityksen toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta. Kilpailu osaavasta ja pätevästä työvoimasta tulee kiristymään entisestään, jonka vuoksi työhyvinvointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Puhutaan paljon työn mielekkyydestä ja työmotivaatiosta, joka näkyy myös asiakkaiden suuntaan. Työhyvinvointi heijastuu asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, joten palautetta saattaa tulla välillisesti, kiertotietä. Henkilöstön voimavarat hyötykäyttöön Vaikka vastuu työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä on johdolla, on työhyvinvoinnin tekeminen yhteistyötä. Johto voisi miettiä sitä, että onko henkilöstö otettu riittävästi mukaan kehittämistoimiin ja muutoksiin. Tehdäänkö kehittämistä liian johtokeskeisesti, jonka jälkeen päätökset vain valutetaan alaspäin. Vai otetaanko henkilöstö mukaan päätöksentekoon osallistamalla heidät jo kehittämisvaiheessa, mikä parantaa tuloksia ja lisää työhyvinvointia. Esimerkiksi uuden toimintatavan laseeraukseen, tai tuotekehittelyyn löytyy henkilöstön puolelta osaamista ja hyviä ideoita, koska henkilöstö toimii aitiopaikalla asiakkaan tarpeisiin nähden. Heidät on vain otettava aidosti mukaan kuvioon, Jorma Mäkitalo opastaa. Lisäksi työpaikoilla toimivat henkilöstön kehittäjät (HR), työpaikan työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto olisi saatava nykyistä paremmin pelaamaan yhteen ja palvelemaan lähiesimiehiä ja työyhteisöjä. Edelläkävijäyrityksissä näin jo Isokatu 97, Oulu puh Kiinteä verkko: 8,28 snt / puhelu + 7,00 snt / min. Matkaviestinverkko: 8,28 snt / puhelu + 17,00 snt / min toimintaankin. Kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin kehittämistä Työterveyslaitoksella on monenlaisia välineitä auttaa työhyvinvoinnin parantamisessa. Konkreettisimmat tavat ovat koulutus ja konsultointipalvelujen myyminen yrityksille. Olemme keskittyneet palveluissamme kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin yrityksissä, mutta myymme toki palveluita näille kaikille yksittäisillekin osa-alueille. Perinteinen työympäristöjen kehittäminen on yksittäisistä asioista edelleen kaikkein suurin työkenttämme. Teemme myös kokonaisvaltaisia työhyvinvointikartoituksia, ja haemme yrityskohtaisesti keskeiset kehittämisalueet, joita kehittämishankkeiden kautta lähdetään viemään eteenpäin, Jorma Mäkitalo kuvailee. Työterveyslaitoksella on toinenkin rooli, jolloin tutkimuksen ja kehitystyön kautta kehitetään uusia menetelmiä ja työkaluja. Työterveyslaitoksella on lisäksi tiedottajan rooli, jonka puitteissa se tiedottaa työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Olemme myös kehittäneet toimintamalleja Työterveyshuollon ja pienten yritysten yhteistoiminnan kehittämiseksi, Jorma Mäkitalo toteaa. Esimies on sekä yritysjohdon että työntekijän sanansaattaja Jorma Mäkitalo haluaa korostaa myös työhyvinvoinnissa lähiesimiehen haastavaa ja tärkeää toimenkuvaa. Uskon ja tiedän, että työ tällä saralla on haastavaa, mutta toisaalta myös onnistunut työ palkitsee tekijänsä. Lähiesimiehen on tasapainoiltava sopivasti ja uskottavasti yrityksen toimivan johdon ja työntekijöitten välissä. Hänellä pitää olla silmät auki molempiin suuntiin. Hänen on otettava huomioon yritysjohdon tarpeet ja samalla saada työntekijöitten ääni kuuluviin ylöspäin, Mäkitalo toteaa. Esimiehen on välillä jopa kovetettava itsensä Esimiehen tehtävä on haastava. Työhyvinvoinnin vaaliminen ja järjestäminen on osaamista ja paneutumista vaativaa työtä, jota tehdään usein oman asiantuntijatyön ohessa. Esimiehen pitää panna sovitut päätökset käytäntöön ja valvoa niitten toteuttamista. Hänen pitää jossakin määrin jopa kovettaa itsensä, jotta hän itse jaksaa vaativassa työssään. Jos esimies itse väsyy tehtävien alla, se näkyy nopeasti molempiin suuntiin. Väsyminen heijastuu myös yrityksen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Kaikkea ei lähimies kuitenkaan voi eikä tarvitsekaan osata. Työsuojelu ja työterveyshuolto tukevat esimiestä tässä haasteellisessa tehtävässä. Esimiehen pitää osata myös itse hakea tukea. Usein paras tuki löytyy toisilta esimiehiltä. Esimiehen on löydettävä luontainen paikkansa organisaatiossa ja hän ei missään tapauksessa saa eristäytyä yritysjohdosta tai työntekijöistä. Hänen pitää etsiä rakentavaa yhteisymmärrystä ja huolehtia yhteisistä pelisäännöistä, Hanhela korostaa. Nopea puuttuminen epäkohtiin, jotta välit eivät pääse tulehtumaan, on tärkeää. Huonot välit näkyvät nopeasti myös työn tuottavuudessa. Asiat pitää hoitaa asioina eikä kiistojen pidä antaa henkilöityä. Myös asioitten käsittelytilanteet pitää sopia ja tehdä niistä selkeät käytännöt Jorma Mäkitalo painottaa. Pohjoisessa Työterveyslaitoksella omat vastuualueensa Työterveyslaitos tukee Lapin työpaikkoja, organisaatioita ja työterveyshuoltoja laadukkaan työelämän kehittämisessä. Oulun aluetoimipisteen valtakunnallisina toimialavastuina ovat turvallisuusala sekä teknologiateollisuus (metallit ja metallituotteet). Pohjois-Suomen selkäranka on korkea teknologinen osaaminen ja vahva perusteollisuus: terästehtaat, metsäteollisuus, sähkötekniikan teollisuus, kemianteollisuus ja sähköntuotanto. Matkailun merkitys on suuri ja kasvava etenkin Lapissa. Pitkät etäisyydet ja työ kylmässä työja elinympäristössä luovat omat erityisvaatimuksensa koko alueelle. Aluetoimipiste pyrkii tuomaan kaikki Työterveyslaitoksen tarjoamat palvelut lähelle oman alueensa toimijoita ja kehittämään niitä alueen tarpeita vastaaviksi. Teknologia- ja metalliteollisuuteen, turvallisuusalaan sekä poikkeaviin lämpöoloihin liittyvää vahvaa osaamistaan ja yhteistyöverkostoaan hyödyntäen ja kehittäen aluetoimipiste hakee valtakunnallista vaikuttavuutta. Toiminnan tukena on alueen keskeisistä sidosryhmistä koostuva alueellinen neuvottelukunta. Yritysmaailma Koskee Yritysmaailma-lehden valmistamaa aineistoa Julkaisija: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Suvantokatu Joensuu joensuun. Päätoimittaja: Risto Käyhkö Puh Fax Sivunvalmistus: Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma Toimittajat: Eino Maironiemi Puh Tapani Kärkkäinen Puh Toni Valha Puh Ilmoitukset: Pekka Koutelo Puh Kari Koponen Puh Jukka Suppola Puh Rauno Härkönen Puh Osoitelähde: Itella Posti Oy Paino: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

3 YRITYSMAAILMA 3 Työergonomia ja työturvallisuus Kiljavan Opiston kurssien tärkeinä kohteina Kiljavan opisto on vuonna 1950 perustettu kansanopisto, joka on erikoistunut edunvalvontaan ja työelämän kehittämiseen erikoistunut oppimiskeskus. Kiljavan Opisto on lähinnä aikuisten opinahjo. Opisto tarjoaa perusja täydennys opetusta muun muassa luottamusmiehille, esimiehille, työsuojeluedustajille ja erilaisille tiimien vetäjille. Kursseilla on vankka yhteys työpaikkojen arjen käytäntöihin, joista tässä artikkelissa käydään läpi työergonomiaa ja työturvallisuutta. Kurssit kestävät yleensä viikon, jonka jälkeen on mahdollisuus osallistua 2x5 päivän jatko-opetukseen. Kiljavan opiston kursseille osallistuu vuositasolla noin 4000 henkilöä. Opiston ylläpitäjä on SAK:n koulutussäätiö. Kiljavan Opiston työergonomian opettaja Elina Östring kiteyttää opetusaineensa lyhyesti. Ergonomia on työn ja työntekijän välisen kitkan poistamista. Jo sana ergonomia on vapaasti käännettynä työtiedettä. Ergonomian kehittämisellä pyritään työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen, joilla pyrimme edistämään ammatillista osaamista, terveyden ylläpitoa. Tähän pyritään pääsemään parantamalla muun muassa työvälineitä, työympäristöä ja muuta toimintajärjestelmää vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita, Elina Östring listasi tavoitteita. Elina Östring korostaa opetuksessaan asennetta. Asenne on tärkeää, mitä olemme valmiit oppimaan, sen me myös sisäistämme, Östring sanoi. Fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia Fyysinen ergonomia keskittyy toiminnan kehittämiseen työympäristössä ihmisen ominaisuuksien, tarpeiden ja työkyvyn mukaan. Tämä osa-alue on se, josta usein on helpoin lähteä kohentamaan työergonomiaa. Fyysisessä ergonomiassa pyritään parantamaan muun muassa työtilan olosuhteita, valaistusta, poistamaan meluhaittoja, kiinnittämään huomiota lämpötilaan ja työasentoihin. Tarkastelemme, miten pystytään esimerkiksi apuvälineillä helpottamaan työn rasittavuutta, onko työliikkeet oikeita ja niin edelleen, Elina Östring luetteli. Kognitiivinen ergonomia Kognitiivisessa ergonomiassa tarkastellaan tiedon käsittelyä. Se on järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelua sekä yhteensovittamista ihmisten tiedonkäsittelyn kanssa. Siinä huomioidaan myös ihmisen omat resurssit, mm. muistin kuormituskyky. Oikein mitoitettuna sopiva kuormittaminen on se tekijä, jolla ihminen pystyy havainnoimaan, tarkastelemaan, päättelemään oikein ja tekee työssään oikeat tulkinnat ja ratkaisut. Se on ihmisen ja koneen välistä tehokasta yhteistyötä, Östring totesi. Organisatorinen ergonomia Organisatorinen ergonomia on teknisten ja sosiaalisten järjestelmien yhteensovittamista. Organisatorinen ergonomia korostuu mm. henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyjen suunnittelussa, ja se liittyy myös tuotannon ja palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön yhteistyön kehittämiseen. Se on myös erilaisten kulttuurien yhteensovittamista, joilla pyritään organisaatiorakenteiden ja toimintamallien optimointiin, Elina Östring selvitti. Työturvallisuus etenee askel askeleelta Nyt meillä on työturvallisuussäädökset, koulutukset ja myös tietous olemassa, nyt täytyy päästä enää ihmisten pään sisään, työturvallisuutta Kiljavan Opistossa opettava Eero Honka totesi kokemuksestaan. Tapaturmia sattuu väistämättä, mutta näitä voidaan ennakoida ja siten myös vähentää riskiä. Jo tapahtuneitten tapaturmien syy pitäisi aina selvittää. Ehkä vielä tärkeämpää olisi käydä läpi niitä läheltä piti tilanteita ja tutkia niitä, Honka totesi. Näillä selvityksillä pystyisimme varmasti estämään lukuisia tapaturmia. Tämä on kuitenkin asenne kysymys, Honka jatkoi. Muutosta asenteissa on tapahtunut Hongan mukaan asennemuutoksia on tapahtunut paljonkin esimerkiksi yrityksien korkeimmassa johdossa. He ymmärtävät yhteisen tahdon ja edun, mutta kenttätasolla työturvallisuusmääräysten ymmärtäminen yskii jonkin verran. Yleiset määräykset eivät aina riitä vaan kohdekohtaiset säännöt ovat tarpeen. Kohdekohtaisesti pitäisi selvittää jokaisen työpaikan riskit. Ne ovat kuitenkin erilaiset jokaisessa työkohteessa. Nämä riskit pitää kartoittaa perehdyttämällä työntekijät työkohteeseen. Valitettavasti tätäkin perehdyttämistä toteutetaan varsin kirjavasti. Työturvallisuusmääräysten noudattaminen Turvallisuusmääräysten noudattaminen vaihtelee suurestikin eri työkohteissa. Noudattamista ei välttämättä vaadita ja tässä valitettavasti suurimpana riskinä ovat yleensä kokeneet työntekijät. He näkevät usein näitten määräysten noudattamisen vaikeuttavan ja hidastavan työsuoritusta. Nämä määräykset ovat kuitenkin laadittu heidän turvallisuuden takia, Honka painotti. Valistuneilla yrityksillä työturvallisuusasiantuntijoita Honka kiittelee yrityksiä, jotka ovat palkanneet jo työturvallisuusasiantuntijoita, jotka ovat kokeita alan henkilöittä ja pystyvät viemään kokemuksensa uusiin työkohteisiin. Työturvallisuuden lisäksi he pitävät huolta myös työkohteen järjestyksestä ja siisteydestä. Monta kertaa pieni investointi työturvallisuuteen maksaa itsensä nopeasti takaisin. esimerkkinä voin mainita vaikkapa työmaahissit. Niihin investointi on todella tärkeää. Putoamiset ja putoavien tavaroitten alle jääminen on vähentynyt työmailla, joissa on työmaahissi otettu käyttöön, Honka tiesi kertoa.. KILJAVAN OPISTO - MONIPUOLISTA KOULUTUSTA YKSITYISILLE SEKÄ YRITYKSILLE ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN KOULUTUS täydennyskoulutukseksi esim. matkailu- Koulutuksen hinta 950 (sis. lounas+kahvi lähijaksoilla, opetus ja koulutukseen kuuluvat retket/ vaellukset). TIETO- JA MITTAUSTEKNIIKAN LINJA KEVÄÄN HARRASTEKURSSIT Ladyt liikkumaan Kevätpuutarha Korukurssi Perhokalastus Täysihoitohinnat alkaen 55 /kurssi KEVÄÄN KOKOUSPAKETIT YRITYSKOHTAISET KOULUTUKSET koulutuksia, jotka räätälöidän aina asiakkaiden tarpeen mukaan. Koulutuksen hinta 550, sis. koulutuksen sekä lähiopetuspäivien lounaan sis: tulokahvi, suolainen kahvileipä päivällinen, majoitus 2 hh:ssa + kokousp

4 4 YRITYSMAAILMA Haipakka Oy haluaa parantaa liikunnan ja kuntoilun avulla työhyvinvointia Anu Perälä on kantanut huolta Oulun talousalueen ihmisten liikunnan harrastamisesta ja työhyvinvoinnista vuosia. Ennen yrityksen perustamista Anu Perälä toimi fysioterapeuttina työikäisten kuntoutuksessa ja ajatus yritysideasta alkoi muodostua. Yritysidea konkretisoitui vuonna 2007, kun Perälä perusti Haipakka Oy:n ja yhteisöille suunnattu ryhmäliikuntapalvelu alkoi. Työhyvinvointi oli jo tuolloin yksi pääteemoista. Anu Perälä veti pari ensimmäistä vuotta erikoisliikuntaja terveysliikuntaryhmiä yksin, mutta vuonna 2009 tuli ensimmäinen työntekijä yritykseen. Hän tuli tuuraamaan minua häämatkallani ja jäi samalla sitten taloon, Anu naurahti. Haipakka Oy aloitti toimintansa osoitteessa Isokatu 56 ja parin muuton jälkeen on nyt palannut juurilleen kunnostettuihin 50 neliömetrin tiloihin. Tilat ovat keskustan tuntumassa ja ovat varsin toimivat pienryhmäliikunnalle pukukoppeineen, suihkuineen ja hierontatiloineen, Anu Perälä totesi. Palveluvalikoimiimme kuuluvat terveys- ja kuntoliikunnan ohjauspalvelut ryhmissä ja yksilöllisesti sekä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Haipakan liikuntapalveluissa yhdistyvät asiantuntijuus, turvallisuus, tehokkuus, ilo, hauskuus ja terveys. Ohjaamamme ryhmät ovat pieniä (max. 10 hlöä), jotta ryhmäliikunnassakin voitaisiin mahdollistaa yksilöllinen ohjaaminen. Ryhmäliikuntapalveluita täydentävät Personal Training -palvelut, hieronta ja fysioterapia. Meiltä voit tilata myös ohjaajan omalle/yhteisösi/työpaikkasi liikuntatunnille, Anu Perälä täydensi Haipakan toimenkuvaa. Haipakka menee myös asiakkaan tiloihin Teemme paljon yhteistyötä muun muassa sairaanhoitopiirin ja kaupungin kanssa. Pitkäaikaisen yhteistyön muodostumisen edellytyksenä on ollut monipuolisuus ja joustavuus palveluiden järjestämisessä. Toimimme joko asiakkaan tiloissa, omissa tiloissamme tai kaupungin muilla liikuntapaikoilla. Säännöllisten ryhmäliikuntapalveluiden lisäksi järjestämme myös virkistystoimintaa ja muuta kokonaisvaltaista terveyspalvelua. Uutena palveluna olemme aloittaneet Personal Training palvelut, joita tarjotaan myös yrityksille. Personal Training on erinomainen tapa kehittää henkilöstön hyvinvointia yksilöllisellä ohjauksella. Näin saadaan takuuvarmasti tuloksia ja kustannussäästöjä aikaan. Teemme myös monipuolisia kuntotestejä, kuten lihaskuntotestejä, hapenottokyvyn mittaamista ja laktaattitestejä, niin ryhmässä kuin yksilöllisestikin. Järjestämme myös painonhallintakursseja, joissa liikunta ja ravitsemusneuvonta nousevat keskiöön. Kaikki tämä tähtää työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen työpaikoilla. Lisäksi voimme auttaa työpaikan liikuntasuunnitelman laatimisessa. Tämä sisältää mm. työmatkaliikkumisen mahdollistamisen, työliikunnan mahdollisuuksien selvittämisen, työpaikan liikuntakulttuurin luomisen, kuten erilaiset kannustimet liikuntaan (esim. liikuntasetelit) sekä muut liikunnalliset aktiviteetit. Hauskuus ja ilo ovat meille tärkeitä arvoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohella. Tästä esimerkkinä vuonna 2008 järjestämämme Suurin Suorittaja kilpailu, jossa työpaikkajoukkueet kisailivat siitä, mikä joukkueista parantaa eniten lihaskuntoaan, painoindeksiään, vyötärön ympärystään ja rasvaprosenttiaan. Tämä antoi tosi hyviä tuloksia ja meillä on tarkoitus myös jatkaa osittain leikkimielistä kisailua, Anu paljasti. Osa työnantajista on ymmärtänyt liikunnan merkityksen työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, mutta vielä on paljon tehtävää. Liikuntaan panostaminen tuo tutkitusti säästöjä mm. sairauspoissaolojen vähentymisen sekä työviihtyvyyden, työilmapiirin ja työtehon parantumisen myötä, Anu Perälä painotti Monipuolinen Haipakka Edellä mainittujen palvelujen lisäksi yksi Haipakka Oy:n vakio toimeentulolähde on uinninvalvonta. Uinnin valvontatehtävät tapahtuvat Raatin uimahallissa Oulussa ja Haukiputaalla Vesi ja-tulissa. Tämä palvelu työllistää neljän henkilötyövuoden verran, mutta vuoroissa pyörii parisenkymmentä työntekijää Toimimme myös erilaisissa terveyttä ja hyvinvointia edistävissä asiantuntijatehtävissä. Toiminta-ajatuksenamme on tarjota yksilöllisiä, matalan kynnyksen liikuntapalveluita, jotka edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Toimintamme lähtökohtana on yksilöllinen, asiakaslähtöinen ja asiantunteva ohjaus. Toimimme sekä ennaltaehkäisevällä että kuntouttavalla työotteella. toimitusjohtaja Anu Perälä kertoi. TÖRMÄLÄN TILA EST 1540 ETUNIMI SUKUNIMI

5 YRITYSMAAILMA 5 Terveystalon Työtulevaisuuspalvelut Terveyttä yksilölle, hyvinvointia työyhteisölle ja tuottavuutta yritykselle! Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys, joka tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito-, sairaala- ja tutkimuspalveluja yli 60 paikkakunnalla lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalossa työskentelee lähes terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalo tarjoaa monipuolisia työterveyspalveluja yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Työterveyden asiakkaina on noin organisaatiota ja lähes työntekijää. Terveystalo vastaa 20 % suomalaisen työväestön työterveydestä. Pohjois-Suomessa Terveystalo lähellä asiakkaitaan Pohjois-Suomessa Terveystalo tarjoaa palvelujaan 11. eri paikkakunnalla. Myös Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä ja Sodankylässä Terveystalolla on mahdollisuus tarjota asiakkailleen monipuolisia palveluja. Työterveyshuollon lisäksi yleislääkärit ja erikoislääkärit, muut terveydenhuollon asiantuntijat, monipuoliset tutkimus-, hoito- ja toimenpidepalvelut sekä klinikat auttavat asiakkaitamme kaikissa elämän käänteissä. Terveystalon työterveyspalvelujen missiona on Suomi ja työtulevaisuus. Tahdomme olla yritystemme luotettava kumppani, jonka tavoitteena on yhteistyössä yrityksen kanssa tuottaa terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy sekä työntekijöiden työ- sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, sanoo Pohjois-Suomen työterveyshuollon alueylilääkäri Tarja Heinonen. Terveenä tuottavassa työssä Asiakkaamme arvostavat asiakaslähtöistä ja tiivistä yhteistyömalliamme. Valtakunnallisena yrityksenä pystymme tarjoamaan laadukkaat työterveyshuollon palvelut yrityksen työntekijöille eri paikkakunnilla yhdellä palvelusopimuksella. Meillä on käytössä valtakunnallinen ajanvarausnumero ja verkkoajanvaraus 24h. Toisaalta Terveystalon työterveyshuollon ammattilaiset ja asiantuntijat : työterveyslääkärit, -hoitajat, työterveyspsykologit ja työfysioterapeutit toimivat lähellä asiakkaitaan ja tuntevat paikalliset olosuhteet sekä paikalliset asiakasyritykset. Meillä on päteviä ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka tuntevat toimintakenttänsä: heitä yritysten ja niiden työntekijöiden on helppo lähestyä. Vahvuutemme on myös Terveystalon aktiivinen palvelukehitys, laatutyö ja innovaatioiden hyödyntäminen. Terveystalon työterveyspalvelut sisältävät edistyksellisiä reagoivia, ennakoivia ja kehittäviä ratkaisuja työkykyjohtamiseen ja työkykyuhkien hallintaan. Työterveyspainotteinen sairaanhoito työpaikanolosuhteet tuntevan työterveyslääkärimme toteuttamana varmistaa nopean työhönpaluun ja kuntoutumisen. Terveystalolla puhumme työtulevaisuudesta, joka alkaa siitä, kun nuori ihminen ensimmäisen kerran ilmoittautuu esimiehelle aloittaakseen työuransa. Kun yrityksen palkkalistoille ilmestyy uusi työntekijä, tulee myös työterveyshuollolla olla selvä suunnitelma kirkkaana mielessä. Miten työterveyshuolto tukee nuorta ihmistä jaksamaan työssään läpi nuoruuden, ruuhkavuosien, keskiikään ja aina eläkkeelle asti. Ja tulevaisuudessa yhä enemmän vielä eläkkeelläkin henkilön työskennellessä. Suomi tarvitsee kaikkia osaajiaan, Tarja Heinonen näin valottaa työterveyshuollon toimintakenttää alueylilääkäri Heinonen. Osallistava ja aktiivinen toimintamalli työterveyshuoltomme kivijalka Osallistava ja aktiivinen työterveyshuolto on Terveystalon kehittämä toimintamalli. Tämä toimintamalli kattaa kaikki työterveystoiminnan osa-alueet: työterveyden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisen. Toimintamallissamme yritys, henkilöstö ja työterveys toimivat yhteistyössä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa yksilöiden terveys, työyhteisön hyvinvointi ja yrityksen toiminta sekä tuottavuus. Näin siirrämme yrityksen työterveystoiminnan painopistettä reavoivasta ennakoivaan ja edelleen koko organisaation työhyvinvointia kehittävään tuottavaan toimintaan. Kun työntekijän työkykyä edistetään koko työuran ajan samalla huomioiden myös koko työyhteisön hyvinvoinnin eteenpäin vieminen. Tällöin tuloksena on tehokkaampi ja tuottavampi yritys, joka investoimalla työterveyshuoltoon saa tuottavuuden lisäksi selkeää kustannussäästöä sairausja eläkekustannuksista, sanoo työterveyshuollon alueylilääkäri Tarja Heinonen. Työelämän muutokset muutosvoimina Tarja Heinonen kertoo, että 45% suomalaisista tekee osan työstää nykyään työpaikan ulkopuolella, kuten asiakkaan tiloissa, kulkuvälineissä ja kotona. Myös epätyypillisestä työstä on tullut osa arkea: etätyö, osa-aikatyöt ja vaihtelevat työolosuhteet ( EK 2012). Eri ikäisillä ihmisillä työelämässä on myös erilaiset toiveet ja odotukset esimiestyölle ja työvälineille. Sairauspoissaolot syövät yritysten tuottavuutta ja on laskettu että niin sanotun tekemättömän työn kustannukset ovat yrityksille jopa 2-14% palkkakustannuksista. Terveystalo haluaa kehittyä yritysten tarpeiden mukaisesti. Olemme kartoittaneet yritysten toiveita yhteistyöstä työterveyshuollon kanssa. Yritykset toivovat tiiviimpä ja tavoitteellisempaa yhteistyötä. Työterveyshuollon painopisteen toivotaan olevan yhä enenevässä määrin ennalta ehkäisevässä työssä. Yritykset toivovat myös parempaa ymmärrystä toimialasta ja toiminnasta. Samoin toivotaan työterveyshuollon tuottavan selkeämpiä mittareita tavoitteiden toteutumiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Terveystalon työterveyshuolto on ottanut haasteen vastaan ja kehitämme toimintaamme juuri yritysten toivomaan suuntaan. Vahvistamme työntekijöidemme osaamista, panostamme moniammatilliseen toimintaan. Moniammatilliset tiimimme perehtyvät työpaikkoihin ja niiden toimialaan syvällisesti. Osana yhteistyötä yritysjohdon kanssa tuomme monipuoliset sähköiset palvelut ja raportointityökalut, joita voi helposti hyödyntää yhteistyön syventämisessä ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Työhyvinvoinnilla menestystä Terveystalon Työhyvinvointi-palveluiden tavoitteena on varmistaa yksilön terveyden edistäminen, henkilöstön ja työyhteisön innostus, sekä motivoitunut sitoutuminen työhön, työhalu, jatkaa Heinonen. Työhyvinvointi-palvelut tuottaa työkaluja johtamisen, esimiestyön, työyhteisön ja henkilöstön kehittämiseen. Tuotamme yksilö-, ryhmä-, ja esimiesvalmennuksia aina pitkän tähtäimen työhyvinvointi- ja tuottavuusohjelmaan saakka. Ota yhteyttä, luodaan yhdessä parempi työtulevaisuus: p * tyotulevaisuuspalvelut Panostamalla työntekijöihin, työnantaja sijoittaa yrityksenä tulevaisuuteen! Kysyimme loppuvuodesta 2013 yli 1000 täysi-ikäiseltä suomalaiselta työelämän kipukohdista. Suurimpia ongelmia vastaajien työelämässä aiheuttivat epäpätevät esimiehet, heikko työilmapiiri ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset. Työelämässä jaksamista tukevat vastaajien mukaan hyvä terveys ja ilmapiiri. Työelämän muutokset ja epävarmuus haastavat myös työterveyden. Terveystalossa tehtävämme onkin yhä selkeämmin huolehtia suomalaisten työtulevaisuudesta. Se onnistuu parhaiten tarkastelemalla ja kehittämällä kokonaisvaltaisesti työntekijöiden työtehtäviä ja oloja sekä työpaikkojen toimivuutta. Siihen vaaditaan tiivistä yhteistyötä työterveyden, työpaikan ja työntekijöiden välillä. Panostamalla työntekijöiden jaksamiseen, työnantaja sijoittaa lopulta itseensä. Hyvää työilmapiiriä edistää johtamisen läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. Ihmisillä pitää olla myös selkeä käsitys siitä, miksi työhön tullaan. Työntekijällä on myös oma vastuu työhyvinvoinnistaan. Oman elämän hallinta, omasta terveydestä huolehtiminen pitää työkyvyn ja halun korkealla. Työterveyshuollon ammattilaiset omalla osaamisellaan tukeva työssä jaksamista ja osatyökykyisenäkin työssä selviämistä. Terveystalon tiedolla johtamisen työkalut ja tuki työtulevaisuuteen Terveystalolla on monipuolisia välineitä tukea yrityksen työkykyjohtamista. Tuotamme yrityksille monipuolista työterveysraportointia, jota hyödynnetään työkykyjohtamisen suunnittelussa ja myös kokonaiskustannusten seurannassa. Meillä on myös yhteinen kommunikaatioväline Työterveys Extranet yrityksen ja työterveyden tietojen hallintaan. Teemme terveyskyselyjä työkykyriskien ja piilevien terveysongelmien esille tuomista varten. Meillä on myös Terveystalo Sirius HR työkyvyn ohjaustyökalu yrityksen työkykytilanteen hallintaan yrityksen HR:lle ja työterveydelle. Terveystalo tuottaa tarvittaessa myös kokonaisvaltaisen tuottavuusanalyysin, joka antaa kokonaiskuvan yrityksen työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta. Tämän analyysin pohjalta voidaan sitten työstää yritykselle oma työhyvinvointi- ja tuottavuusohjelma ja näin yritys saa asiantuntija tukea johtamiseen ja sen kehittämiseen. Terveystalo haluaa olla pitkäaikainen luotettava kumppani ja tukea omalla laaja-alaisella osaamisellaan työntekijöiden ja yritysten työtulevaisuutta! Monipuoliset työterveyspalvelut kaiken kokoisille yrityksille Jokaisessa yrityksessä työntekijän poissaolo näkyy nopeasti tuloksessa. Panostamalla omaan sekä henkilöstösi terveyteen ja hyvinvointiin varmistat yrityksesi menestyksen. Terveystalolta saat kattavat työterveys- ja työhyvinvointipalvelut sekä tukea tuottavuuden kehittämiseen. Edistämme suunnitelmallisesti henkilöstösi työkykyä ja työyhteisön hyvinvointia sekä varmistamme nopean hoitoon pääsyn. Terveystalo Oulu, Albertinkatu 16, Oulu Terveystalo Oulu Rehapolis, Kiviharjunlenkki 6, Oulu Terveystalo Oulu Rusko, Konetie 30, Oulu Terveystalo Oulu Teknologiakylä, Elektroniikkatie 2 B, Oulu Terveystalo Oulu Työterveys Linnanmaa, Yliopistokatu 1, Oulu * Puhelun hinta lankaliittymästä 8,35 snt/puh + 6 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

6 6 YRITYSMAAILMA Hyvä ergonomia edistää työhyvinvointia ja tuo säästöjä Active Balance tuoli parasta lääkettä selälle, istumalla saat liikuntaa ja verenkierto paranee, selkä saa tarvittavaa liikettä jolloin vaivat vähenee, syvät vatsalihakset aktivoituu kroppa kiinteytyy ja voit paremmin. Avaintieto Oy:n toimitusjohtaja Kim Lönnqvist (oikealla) ja markkinointivaraavaa Lucas Lönnqvist (vasemmalla). Työergonomian ammattilainen Kim Lönnqvist suosittelee kaikkia toimistotyöntekijöitä ottamaan ergonomian ja työhyvinvoinnin vakavasti. Yksi sairauspäivä maksaa keskimäärin 350. Jo pienikin parannus työpisteen ergonomiaan edistää työhyvinvointia ja säästää sairaskulukustannuksissa. tuoterepertuaari perustuu ongelmien ratkaisemiseen, joista yleisimmät ovat rannevaivat sekä selän ja niska-hartiaalueen kipu. On todettu, että istuminen tietokoneen ääressä sekä hiiren käyttö ovat yleisiä syitä rasitukselle. Ihmistä ei ole luotu istumaan, mutta toisaalta toimistotyössä sitä on vaikea välttää. Tästä syystä olemme yrittäneet löytää parhaat mahdolliset ergonomiaratkaisut hyvinvoinnin ylläpitämiseen, toimitusjohtaja Kim Lönnqvist kertoo. TS-tietosuojat auttavat pitämään tiedot itselläsi, Onko sinulla epävarma tunne siitä, että joku vilkuilee näytöltäsi mitä puuhailet? Poista tämä ongelma TS-tietoturvasuojilla. suojat soveltuvat lähes kaikkiin näyttöihin. Lisäksi parannat värien kontrastia, ja suojaat näyttöäsi naarmuuntumiselta. YRITYKSEN YDIN on keskihiiri, RollerMouse, jonka tarkoitus on ehkäistä hyvin yleinen hiirikäsivaiva. Samalla työskentelyasento paranee, mukavoittaen ja nopeuttaen työtä. Roller- Mouse asetetaan näppäimistön eteen, ja sillä ohjataan hiiren liikkeitä ohjaustangon avulla. Yrityksen maahantuomat RollerMouse RED ja RED+ edustavat uusinta ja viimeisintä tekniikka jota Lönnqvist kehuu parhaaksi hiireksi koskaan. RED on otettu vastaan yli odotusten, helpon omaksumisen ja helppokäyttöisyyden ansiosta Rollermousien suosio on noussut entisestään. Tuotteita suosittelevat työterveysammattilaiset lähes kaikille tietokoneen käyttäjille. On ilo todeta, että RollerMouse RED:in suosio on nyt myös saavuttamassa CAD ja MAC käyttäjät mistä palaute onkin ollut erittäin positiivinen. RollerMouse on todella laadukas tuote ja sen elinikä on moninkertainen verrattuna tietokoneeseen, sanoo Kim Lönnqvist ja lisää vielä, että Avaintieto Oy on tukemassa uutta lastensairaalaprojektia. Jokaisesta 2014 toimittamastamme RollerMouse hiirestä lahjoitamme 1 / kpl lastensairaalaprojektille. ISTUMAONGELMIEN ratkaisuun Kim ja markkinointivastaava Lucas Lönnqvist nostavat muutamat tuotteet; Soft satulatuolin sekä aktiivituolit Active ja Air Balance. Satulatuoli sisältää memory foamia. Tämä täyte muokkautuu istujan takamuksen mukaan ja on näin mahdollisimman monelle mukava istua ja käyttää. Aktiivituolit on luotu estämään pitkään paikalla istumisen aiheuttamat selkäkivut. Istuessa aktiivituolit mahdollistavat täyden liikkumisen vahvistaen selkä- ja vatsalihaksia sekä parantaen verenkiertoa. YRITYKSELLÄ ON kahdeksan vankan kokemuksen omaavaa työntekijää. Myynti tapahtuu koko maan kattavan jälleenmyyjäverkoston kautta ja tarkoitus on, että loppuasiakas saa tuotteet tutulta ja turvalliselta toimittajalta. Avaintieto Oy:n pitkä kokemus alalta ja yhteistyö työfysioterapeuttien kanssa toimivat vahvana pohjana tuotteiden kehittämisessä. Kim kehuu myös työntekijöitään kertomalla heidän olevan intoa täynnä ja valmiita palvelemaan asiakkaita. Olemme onnellisia, kun käyttäjät Lumie LED Työpiste-/hoitovalaisin valaisimessa säädät tarvittaessa kirkasvalo toimnnon (luokiteltu Medical device, terveystuotteeksi), valaisimen valoa voit säätää aina sopivaksi tarpeesi mukaan, valaisimet säästävät sähkölaskuissa ja antavat värinättömän ergonomisen valaistuksen työpisteeseen. saavat apua tuotteistamme ja tyytyväinen asiakas tuo lisäarvoa yritykselle. OSOITTEESTA löydätte tuotevalikoimamme. Jälleenmyyjinä ovat toimistotarvikeliikkeet, tietokone- ja IT-ratkaisutoimittajat, kalustetoimittajat sekä ergonomiayritykset kautta maan. Linnanherrankuja 16, Helsinki Puh: (09) Fax: (09) RollerMouse RED+ uudistunut RollerMouse tuo kaikki hiiren toiminnot suoraan näppäimistön eteen, erittäin tarkka (2400dpi) ja helppo käyttää ja soveltuu suoraan ilman ajureita sekä, PC- että Mac-ympäristöön. RED kapeammalla ja RED+ leveämmällä rannetuella.

7 YRITYSMAAILMA 7 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään terveyspalvelut henkilöstölleen. Tavoitteena on terveyden, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen, työkyvyn tukeminen sekä työurien pidentäminen. Hyvä työkyky on työntekijän ja työnantajan yhteispeliä TYÖKYKY RAKENTUU työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Voimavaroja ovat muun muassa fyysinen ja psyykkinen toimintakyky, terveys ja ammatillinen osaaminen. Jos työn vaatimukset ylittävät jatkuvasti työntekijän voimavarat, työkyky saattaa vaarantua. Työkykyä ylläpitävät toimet on aloitettava riittävän varhain, jo ennen kuin ongelmia ilmaantuu. Työhyvinvointiin panostamisen hyödyt näkyvät vähentyneinä sairauspoissaolokustannuksina, työn sujumisena ja hyvänä työilmapiirinä. HYVÄ TYÖKYKY on työntekijän ja työnantajan yhteispeliä. Kumppanina työkyvyn tukemisen pelikentällä toimii työterveyshuolto, jonka tuottamat palvelut suunnitellaan yhteistyössä työpaikan kanssa. Oulun Työterveyden tarjoamien palvelujen sisältö rakentuu työpaikan tarpeiden, työn kuvan, henkilöstörakenteen, työolosuhteiden ja -järjestelyiden perustalle. Yhteistyö käynnistyy työpaikkaselvityksestä, jossa arvioidaan työtehtäviin liittyviä terveydellisiä riskejä ja työyhteisön voimavaroja. Yhteistyössä työnantajan kanssa laaditaan työpaikan tarpeiden pohjalta toimintasuunnitelma, joka sisältää käytännöt työkyvyn hallintaan, seurantaan ja varhaiseen tukemiseen. YRITYSTEN KÄYTÖSSÄ ovat osaavat työterveyshuollon ammattihenkilöt ja toimivat palvelut: Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi käynnissä on pienyritysten työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen. Yritysasiakkaita palvelee yritysten työterveyshuoltoon erikoistunut yrityssolu, jossa työskentelevät työterveyslääkärit, -hoitajat, -fysioterapeutit ja -psykologit. Työntekijän työkyvyn heiketessä selvitämme, miten esimerkiksi työtehtävää tai työaikaa voisi muuttaa siten, että työtekijän työkyky kohenee. Annamme myös tukea työpaikalla tapahtuviin yllättäviin kriiseihin, esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä ajoittain ilmeneviin uhkatilkanteisiin sekä tarjoamme ensiapukoulutusta. OULUN TYÖTERVEYDELLÄ on tällä hetkellä 200 yritysorganisaatiota asiakkaina. Työterveyshuollon aloituskustannukset ovat ensimmäisenä vuonna jonkin verran korkeammat alkuselvittelyjen takia, mutta palvelujen käynnistyessä kustannuksia voidaan suunnitelmallisesti kohdentaa. Kela korvaa ennaltaehkäisevästä lakisääteisestä työterveyshuollosta noin 60 %. HYVÄ MIELI hyödyttää kaikkia osapuolia, koska se avartaa havaintokykyämme ja mahdollistaa uudet oivallukset. Tästä syntyy työnantajalle tulevaisuuden arvoa ja tulosta. Ilo tarttuu asiakkaisiinkin ja parantaa palvelun laatua. todetaan työnilojulistuksessa vuodelle Hyvä esimiestyö ja henkilökunnan osallistaminen tiedetään työhyvinvointiin vaikuttaviksi tekijöiksi. Hyvinvoinnin, hyvin työilmapiirin ja voimavarojen vaaliminen saa aikaan työn imua ja lisää työn tuottavuutta. Työterveyshuolto on kumppanina yritysten työhyvinvoinnin luomisessa ja rakentamisessa yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Virkistys- ja kokouspäivien ohjelma käsittää tyypillisesti aamupäivän virallisen osuuden, jonka jälkeen Keilailutalon tiloissa ruokaillaan ja siirrytään loppupäiväksi pelien pariin. Asiakas valitsee itse tyky- tai rentoutuspäivän sisällön, niihin Oulun Keilailutalo Oy Rento kokous- tai virkistyspäivä pelien parissa Oulun keilahalli tarjoaa kokous- ja tykypäiväpaketteja, joihin kuuluu virallisen osion jälkeen rennompaa tekemistä. Kokonaispaketti sisältää keilailua, biljardia, kokoustilat sekä ruokailut. Kesäisin pelivalikoimaa täydentää minigolf. ei ole mitään valmiita kaavoja. -Kaikki kokouspäivän toiminnot löytyvät samasta paikasta, joten tätä kautta vältytään turhilta siirtymiltä. Tarjolla on kaksi kokoustilaa, joista toinen on noin kymmenelle hengelle sopiva kabinetti ja isompaan tilaa mahtuu 68 ihmistä. Isommassa tilassa on videotykki ja muukin tarvittava kokoustekniikka. Isompaan tilaan yleensä tarjoillaan myös kokouspäivän ruoka, kertoo hallipäällikkö Mika Juola. Ruokailu hoidetaan tilausravintolaperiaatteella. Ruokalista on pääasiassa ravintolan suunnittelema, mutta asiakkaidenkin toiveita kuunnellaan varsin mielellään. Pikaruokaa on tarjolla jatkuvasti, joten nopean nälän saa helposti kuriin. Rentouttava lopetus kokouspäivälle -Edustamamme lajit ovat sosiaalisia ja mukavia lajeja, joissa ei tarvitse kilpailla hampaat irvessä. Meillä on täällä 24 keilarataa, joista radat voidaan eristää omaksi tilakseen, joten yksityistilaisuudetkin onnistuvat varsin vaivattomasti. Juola kertoo, että keilahalli sijaitsee Oulun Heinäpäässä, osoitteessa Isokatu 97, missä se on toiminut aina 70-luvun alusta lähtien. -Viime vuosinat koneet, radat ja muutkin puitteet on uusittu ihan täysin. Meille on helppoa tulla ja aloittaa uusi harrastus, tai tulla vain kokeilemaan lajia. Meillä ei tarvitse omistaa mitään välineitä, koska ne saa täältä meiltä. Vuorotkin saa varattua helposti netin kautta, Juola opastaa. Opastusta tarvittaessa -Biljardia opetetaan aina pyynnöstä, mutta keilailuun liittyen järjestämme keilakouluja kerran pari vuodessa. Yrityksille ja ryhmille tarjotaan paketteja, joiden puitteissa henkilöt perehdytetään lajiin ensin teorian kautta, jonka jälkeen radoille mennään ohjaajan kanssa. Kuka tahansa voi tilata itselleen ohjaajan radalle, mikäli tällaiselle on tarvetta. Vaikka varsinaista ohjaajaa ei tilattaisikaan, käymme tarvittaessa opastamassa ryhmän alkuun, Juola lupaa. Minigolf -Minigolfin puitteissa meillä on täällä täysmittainen, eli 18 reikää/rataa käsittävä alue. Säästä riippuen pyrimme avaamaan radan mahdollisimman aikaisin keväällä. Kyseessä on erittäin viihtyistä ja hyvin huollettu rata ja siellä järjestetään mm. säännöllisiä viikkokilpailuita, Mika Juola toteaa loppuun.

8 8 YRITYSMAAILMA RanuaZoo Mieleenpainuvat kokouspaketit RanuaZoo tarjoaa kokousasiakkaille, matkailijoille ja lähiseudun asukkaille mahdollisuuden arktisen alueen eläinten tarkkailemiseen ympäri vuoden niille mahdollisimman luonnonmukaisessa ympäristössä. RanuaZoo on avoinna vuoden jokaisena päivänä ja vuodenaikojen vaihtelu antaakin oman ulottuvuutensa eläinpuiston elämään. Safarpalveluineen RanuaZoo on palvelukeskus, joka tarjoaa paljon laadukkaita oheispalveluja niin kokoustajille kuin perheillekin. Eläinpuistossa on noin 50 villieläinlajia ja 200 eläinyksilöä. Kesällä alueella toimii myös kotieläinpuisto. -Ranuan eläinpuiston alueeseen kuuluu eläinpuisto ja ravintolatilat, joiden yhteyteen on rakennettu omat kokoustilat. Ravintolatilat ovat rakentuneet vuosi sitten, joten siellä on kaikki tarvittava kokoustekniikka. Alueella on lisäksi paljon erilaisia myymälöitä, joissa myydään matkamuistoja, mutta muitakin tuotteita, kuten tilaviinejä ja Fazerin tuotteita, toimitusjohtaja Tommi Hinno toteaa. Uudempaa konseptia edustavat Safaritalo sekä lomakylän vastaanottorakennus, joissa vastaanotetaan asiakkaat, puetaan oheisohjelmissa tarvittavat varusteet, mutta samoissa tiloissa voi myös istua iltaa. Modernit lomahuoneistot tarjoavat tasokasta majoittumista -Lomakylän alueella on 20 uutta lomahuoneistoa, jotka ovat kahteen kerrokseen rakennettuja paritaloja. Yhdestä huoneistosta löytyy kaksi erillistä makuuhuonetta sekä parven, missä on petipaikkoja. Kyseessä on interconnected-malliset huoneistot, joten Kutsu kokousvieraasi Ranuan eläinpuistoon! AVoInnA joka PäIVä! kesällä klo 9-19 Talvella klo Eläinpuisto tarjoaa monipuolisen ja helpon ympäristön kokousten pitoon ympäri vuoden Muunneltavat kokoustilat on koristeltu eläinaiheisin reliefein, jotka luovat tilaan ainutlaatuisen tunnelman. Tilojen vieressä on Jääkarhu ravintola, josta löytyy joka päivä buffet-lounas ja illalla A la Carte. Kokouksen yhteyteen voi myös liittää oheispalveluita, esim. husky- tai poroajelun tai vaikka eläinpuistovierailun! Voit jäädä myös yöksi Lomakylä Gulo Guloon. Tervetuloa vieraaksemme! Tämän kevään ja kesän hellyttävä vetonaula on pesässä syntynyt karhunpentu TUTUSTU PALVELUIHIMME ja kysy LISää: plusmark kaksi huoneistoa voidaan yhdistää yhdeksi. Näin yhteen huoneistoon saadaan tarvittaessa 12 petipaikkaa, käsittäen kaksi makuuhuonetta ja kaksi parvea. Meillä on yhteensä 120 superior- ja deluxe-tason petipaikkaa. Hinnon mukaan pienemmät ryhmät voivat käyttää lomahuoneistoja kokoustamiseen. Yhdessä RanuaZoon deluxe-huoneistossa on vielä vähän enemmän tilaa kuin perushuoneistoissa, joten se soveltuu jopa 20 henkilön kokousille. -Puhutaan Ahma-huoneistosta. Kaikki huoneistot on nimetty arktisten eläinten mukaan, joka näkyy myös huoneistojen visuaalisessa ilmeessä. Lomahuoneistot soveltuvat erinomaisesti mm. strategiapäiville ja muihinkin tarpeisiin, kuten työryhmätyöskentelyyn. Tiloihin on saatavilla myös vaadittava kokoustekniikka, Hinno esittelee. Lomahuoneistot on rakennettu 2012 joulukuussa, joten puhutaan aika uusista huoneistoista. Huoneistot edustavat korkealuokkaista suomalaista designia, josta on vastannut arkkitehti Hannu Voutilainen. Huoneistot on myös ekologisia, RanuaZoo on Suomen ensimmäinen lomakylä joka lämpenee maalämmöllä. -Kaikista huoneistoista löytyy myös omat keittiötilat ja saunat. Saunat ovat Harvian itse rakentamia saunoja. Mieleenpainuva kokousympäristö -Kokouksissa on tärkeää myös inspiroiva ympäristö. Voimme luvata, että eläinpuiston alue on varmasti inspiroiva ympäristö. Eläinpuiston alueelle tehtävät retket irroittavat ajatukset kokousasioista hetkiseksi, mikä on erittäin tärkeää. Kokousasiakkaille järjestetään eläinpuistoon erikoissafareita. Safarit ovat ohjattuja ja siihen sisältyy mm. eläinten ruokintaa sekä eläintenhoitajan kerronta, Hinno esittelee. RanuaZoo järjestää erikoissafareitakin. -Monet kokousporukat ottavat ohjelmaksi heti aamulla Meet the polarbear -ohjelman, jonka puiteissa asiakkaat viedään jääkarhun pesään. Osallistujat pääsevät seuraamaan jääkarhujen ruokintaa ja pääsevät näkemään nisäkäsmaailman suurimman petoeläimen vain metrin päästä. -Kyseessä on mykistävä, mutta turvallinen kokemus. Meillä kaikki asiakkaat muistavat sen varmasti loppuelämänsä, Hinno lupaa. Tarjolla on myös iltasafareita. Keväällä ja kesällä puhutaan yöttömän yön safareista. Tällöin mennään seurailemaan eläimiä yöaikaan, jolloin ne ovat kaikkein aktiivisimmillaan. -Monet eläimet liikkuvat pelkästään yöaikaan, joten se on parasta mahdollinen hetki mennä safarille. Syksyllä pimeän aikaan me tehdään wildlife -safareita, jolloin mennään otsalamppujen valossa. Se on myös jännittävä kokemus, kun liikutaan pilkkopimeässä. Eläimet ovat hyvinkin kiinnostuneita ihmisistä juuri pimeän aikaan, eivätkä ihmiset pelota näitä eläimiä, päinvastoin. Safarit päättyvät normaalisti eläinpuiston kotaan. Kodassa 50 paikkaa, joten siellä järjestetään usein myös illallisia. Tulen äärellä on mahdollista valmistaa mm. loimulohta, jota sitten tarjoillaan asiakkaille. Ohjelmapalveluita Eläinpuiston tarjoamien safariaktiviteettien lisäksi asiakkaat voivat mennä kokeilemaan talviaikaan husky- tai poroajelua, jonka puitteissa voidaan mennä pelkkää rinkiä tai muutamasta tunnista jopa päivän mittaisiin safareihin. Safarit lähtevät lomakylän ja kokoustilojen läheisyydestä. Safareilla tarvittavat varusteet kuuluvat ohjelmapakettiin. -Teemme lisäksi moottorikelkkasafareita, johon yhdistetään yleensä jokin kiinnostava elementti, jonka puitteissa voidaan käydä tutustumassa johonkin kiinnostavaan kohteeseen tai mennään verkoille, pilkille tai vaikkapa lumikenkäilemään puuterilumeen, Hinno listaa. Kesäaikaan, kun lunta ei ole näköpiirissä, RanuaZoon aktiviteettitarjontaan kuuluu mm. kajakki- ja kanoottiohjelmia. Lisäksi ei niin vaativa, mutta hauska ohjelmanumero on hillaprofessorin kokousohjelma. Tämän puitteissa kuuluisa Jouko Hernetkoski kierrättää asiakkaat soilla, josta saadaan tietoa tulevasta hillasadosta, jo varhain keväällä, jolloin voidaan ennustella tulevaa vuotta. Samalla voidaan myös oppia millaisilla alueilla parhaat hillapaikat sijaitsevat. Syksyllä tähän voidaan liittää hillanpoimintaa. -Yleensä kokousohjelmamme ovat 1-3 päiväisiä, joten lomakylässä saatetaan olla jopa kaksikin yötä. Ohjelma räätälöidään aina asiakkaan toiveiden mukaan. Ohjelma ja lomakylän ympäristö soveltuu hyvin niin kotimaiselle kuin ulkomaisellekin asiakkaalle. Oulusta meille on ajomatkaa noin 150 km, eli ajallisesti 1,5-2 tuntia. Tänne on myös hyvät lentoyhteydet ja kuljetuspalvelut kentän ja RanuaZoon välillä. Järjestämme kuljetuksia mm. Oulun ja Rovaniemen lentokentiltä. Polarbear Restaurant -Polarbear Restaurant vastaa ruokailuista eläinpuiston ravintolassa sekä kodassa tapahtuvasta ruokailusta. Ravintolasta vastaavalla Rauni Salolla on 30 vuoden kokemus ravintola-alalta. Päiväaikaa meillä on tarjolla neljän ruokalajin, keiton sekä salaattipöydän käsittävä buffet. Iltaruokailuun ja kotaruokailuun liittyy erilliset menut. Eläinpuistoon myydään myös puolipäivä- ja kokopäiväkokouksia. Kaikki tarvittavat palvelut löytyvät tästä samasta pihapiiristä. -Olemme myös järjestäneet päivän kestäviä kokouksia suurnavetan tiloissa. Joten jos haluaa hakea vähän erikoisempaa ympäristöä kokoustamiseen, sekin onnistuu, Hinno painottaa. Monilla yrityksillä toimintaa akselilla Oulu, Kuusamo, Kemi- Tornio, Rovaniemi ja Kemijärvi, joten myös tässä mielessä Ranua on logistisesti erinomainen kokouspaikka. Ranua sijaitsee näiden kaikkien keskellä ja kaikille tulee sama tunnin tai kahden tunnin ajomatka. RanuaZoo Camping Alueeseen kuuluu myös RanuanZoo Camping alue, joka on rakennettu vuonna 2009 ja laajennettu Alue tarjoaa karavaanareille kaikki mahdolliset puitteet. -Camping-aluettamme pidetään yhtenä Suomen parhaista karavaanarikohteista. Me emme peri erillisiä maksuja saunavuoroista, kemiallisten wc:eiden tyhjentämisistä, kuten emme myöskään keittiö- tai pyykkitiloista. Lisätietoja kokouspalveluista, eläinpuiston palveluista sekä ohjelmapalveluista sekä

9 YRITYSMAAILMA 9 SAMANLAINEN Oulun Työterveys tuottaa työhyvinvointipalveluja sekä Oulun kaupungin että alueella toimivien yritysten työntekijöille. Tarjoamme yrityksille ennaltaehkäisevät (lakisääteiset) työterveyspalvelut. Työterveyshuollosta saat monialaista ja tarvelähtöistä työpaikkaselvitystä työn terveydellisen merkityksen arviointeineen ohjausta työolojen ja työn sujuvuuden edistämiseksi osuvaa ja räätälöityä terveyden ja työkyvyn edistämistä ja seurantaa aktiivista yhteistyötä työkyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi ensiapuvalmiuden tason määrittelyä ja ensiapukoulutusta Ota yhteyttä täyttämällä tarjouspyyntölomake verkkosivuillamme LISÄTIETOJA ANTAA Sirpa Säkkinen Oulun Työterveys liikelaitos Hallituskatu OULU Euphoria Training on oululainen liikunta- ja hyvinvointipalveluja tuottava yritys. Yksilöllistä ja asiantuntevaa palvelua sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri Teidän tarpeisiin sopiva palvelukokonaisuus! FitMe personal training paketit FitTeam ryhmäliikunta palvelut Yksilöllinen palvelu FitFirma paketit yrityksille Hyvinvointia ja iloa elämään Euphoria Training Tel LUOSTOLLA ARPAVIHKOJEN MYYNTI ALKAA MAALISKUUSSA. Voit ostaa arvan myös netin kautta. Ohjeet löytyy os. Arvan hinta OSTA ENNAKKOON - ET JÄÄ ILMAN! KOKO PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ UPEASSA TUNTURIMAASTOSSA - KANNATTAA TULLA KAUEMPAAKIN - VAIKKA TOISELTA PUOLELTA SUOMEA. SAMALLA VOIT KOKEILLA ONNEA ARVONNASSA TAI TAITOA PILKKIKILPAILUSSA. KILPAILU ALKAA KLO HUIPPUPALKINNOT - TAPAHTUMIA KOKO PÄIVÄN. 20 La Pilkkikilpailussa yksi sarja. Lisäksi palkitaan 3 parasta naista, nuorta ja miestä, sekä satunnaisesti sijoittuneita lukuisa määrä. Arpa oikeuttaa osallistumaan samaan hintaan pilkkikilpailuun. VOITA UUSI HENKILÖAUTO! Kaikkien arpavihkon ostaneiden kesken arvotaan mm. KAKSI FORD-henkilöautoa, YAMAHAmönkijä ja muita kodin tarve-esineitä mahottomasti. Arvonta- ja pilkkikilpailun palkintojen yhteisarvo yli euroa. Järjestäjä maksaa arpajaispalkintojen arpajaisveron. Tule Sieki Luostolle Lustin Pithon! Lions Club Sodankylä ry. Puh

10 10 YRITYSMAAILMA Euphoria Training on oululainen liikunta- ja hyvinvointipalveluja tarjoava yritys. Palvelut käsittävät yksilövalmennukseen sopivat FitMepaketit, FitTeam ryhmäliikuntaohjauspalvelut sekä yrityksille suunnatut FitFir-paketit. -Tarjoamme liikunta- ja hyvinvointipalveluita yrityksille ja yksityisille. Tavoitteena ei tarvitse aina olla huippukunnon tavoittelu, vaan pikemminkin ns. rapakunnon välttäminen. Aina on hyötyä kun liikkuu edes vähän, liikunta voi olla myös mukavaa, Satu Farin lupaa. Farin kertoo, että henkilöstön hyvinvointi ja hyvä fyysinen kunto ovat avaimia menestykseen. Liikunta tutkitusti edistää terveyttä ja, että jokainen liikuntaan käytetty euro tulee moninkertaisena yritykselle takaisin. Terveydenhoitaminen ja ennaltaehkäisy on halvempaa kuin sairauspoissaolot. Euphoria Training Opastusta ja motivointia liikuntaharrastuksen aloittamiseen FitMe-paketit FitMe tarjoaa kohennusta hyvinvointiin ja auttaa painonhallintaan liittyvissä pyrkimyksissä. Tavoitteeksi voidaan asettaa myös kunnon parantaminen, johon haetaan juuri oikeat keinot ja tarvittava motivaatio. FitMe soveltuu myös henkilöille, jotka ovat asettaneet tavoitteekseen jonkin liikuntatapahtuman. -Tavoite voi olla käytännössä mikä tahansa, yhteyttä kannattaa ottaa heti. Yhteydenoton jälkeen lähdemme yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemaan henkilökohtaista personal training -pakettia, jonka avulla päästään tavoitteeseen. Mikäli lopullinen tavoite ei ole vielä selvä, sellainen varmasti löydetään yhdessä, Farin toteaa. FitTeam tarjoaa ryhmäliikuntaa -Voimme rakentaa ryhmäliikunta ryhmän osallistuvien toiveiden mukaiseksi. FitTeam voi olla juoksukoulu-, kahvakuulatreeni-, kuntonyrkkeily- tai painonhallintaryhmä. FitTeam palvelut ovat ryhmäliikunta- ja hyvinvointipalveluita eri kokoisille porukoille. Ohjaus voi tapahtua ryhmän haluamassa paikassa, joko sisällä tai ulkona. Euphoria Trainingilla on yhteistyösopimus oululaisen Haipakan kanssa, jonka puitteissa ryhmien käyttöön saadaan tarvittaessa yrityksen omistama 50 neliön liikuntasali. -Tällä hetkellä meillä pyörii ulkoilmakahvakuulatunti Ritaharjun koulun pihalla torstaisin klo Se on avoin tunti kaikille, eli tervetuloa, toivottaa Farin. Vaikka FitTeamejä pyörii tällä hetkellä vain yksi, voidaan niitä perustaa tarpeen mukaan lisää. Treenit voivat olla kertaluonteisia tai säännöllisiä, kunkin ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti rakennettuja. -Ryhmät pyörivät kertamaksuperiaatteella, joten mukaan voi tulla käymään silloin kun haluaa. Kaveriporukoille voidaan toki järjestää ns. yksityisiäkin tunteja, jotka eivät ole kaikille avoimia, Farin toteaa. FitFirma -FitFirma-palvelukokonaisuus suunnitellaan yrityksen tarpeisiin sopivaksi tukemaan henkilöstön työhyvinvointia. Järjestämme yrityksille liikuntapalveluita, yksittäisiä lajikokeiluita tai viikoittaisia tunteja. Voimme vetää esimerkiksi kahvakuulatunnin paikan päällä yrityksessä, vaikkapa läheisellä piha-alueella sään salliessa. Näin työntekijöiden ei tarvitse lähteä liikuntapaikoille. Farin kertoo uudesta yrityksille tarjottavasta personal trainer -palvelusta. -Yrityksessä voi vierailla sovittuna ajankohtana personal trainer, joka tarjoaa työntekijöille henkilökohtaisempaa neuvontaa ja tekee tarvittaessa liikuntaohjelmia. Samalla voidaan tukea ja auttaa niitä henkilöitä, joille liikunta ei vielä ole niin säännöllinen osa elämää. Energiatestit kertovat henkilön fyysisen kunnon -Oululaisella Start Up -yritys Laturilla on hyvä tuote sovellettavaksi nimenomaan yritysmaailmaan. Kyseessä on energiatesti, jossa on yhdeksän eri osatestiä, joiden puitteissa mitataan verenpaine, tehdään lihaskunto- ja tasapainotesti sekä testataan vartalon liikkuvuutta. Eri osatestien kautta saadaan ihmisen energiaindeksi, josta ilmenee ihmisen jaksaminen. Suomalaiset ovat yleensä kahdeksan tunnin kunnossa, jonka perusteella kahdeksan tunnin työpäivän jälkeen ei jää enää paljonkaan energiaa harrastaa vapaa-ajalla. Energiatesti antaa henkilön energiatason tunteina ja minuutteita. Tämä toimii hyvänä työkaluna oman tilanteen arviointiin ja sen voi ostaa erillisenä palveluna, Farin esittelee. Energiatestin tuloksista nähdään selkeästi ja havainnollisesti, mitä osa-alueita parantamalla omaa hyviinvointia voidaan parantaa. -Testin maksimitulos on 16 tuntia, jolloin 8 tuntia jää lepäilyyn ja nukkumiseen. Ihminen jonka energiaindeksi on 16, jaksaa olla energinen ja aktiivinen myös vapaa-ajalla. Henkilö on myös läsnä lapsille ja puolisolle. Tällainen henkilö viettää aktiivista vapaa-aikaa vielä töiden jälkeenkin. Jotta pääsisi maksimitulokseen on myös henkilön ravintopuoli saatava kuntoon, koska verenpaine ja vyötärön ympärys ovat testitulokseen vaikuttavia seikkoja. Toki säännöllinen liikuntakin vaikuttaa samoihin muuttujiin. Polarin sykemittarin kautta tehtävä sykemittaus arvioi henkilön aerobista kuntoa. -Aerobinen liikunta ja lihaskunto vaikuttavat merkittävästi ihmisen energiatasoon. Energiatestiin kuuluu myös stressi- ja vireystasokysely, jolla haetaan työ- ja vapaa-aikatasapainoa. Unen merkitystäkään ei ole syytä väheksyä, koska riittävä unensaanti vaikuttaa osaltaan henkilön energiatasoon. Sopivia tavoitteita Energiatestien kautta henkilö näkee ymmärrettävästi oman energiatasonsa, joka toimii myös pohjatietona, kun jaksamista lähdetään kehittämään. Testi voidaan uusia puolen vuoden päästä, jolloin nähdään saavutetut tulokset. -Kaikki energiatestiin osallistuneet ihmiset ovat kokeneet sen myöteisesti. Pyrimme tekemään muutoksia aina riittävän pienin askelin, jotta ne olisivat tavoitettavissa olevia ja kulkisivat mukana koko henkilön loppuelämän. Personal Trainer -palvelun puitteissa tehdään ravintopäiväkirjan analysointia kaikille, jonka jälkeen aletaan katsomaan tarpeellisia muutoksia. -Personal Trainer -palvelut sopivat kaikille, jotka kaipaavat tsemppausta oman kunnon kohentamisessa. Tyypillisimmät kompastuskivet liittyvät dieettiohjelmiin, joiden ylläpitäminen koko loppuelämän on usein mahdotonta. Muutosten olisi hyvä olla pysyviä, joita kannattaa tehdä vähitellen. Kun muutokset tehdään sopivin askelin ja edistymistä on tukemassa ja seuraamassa ammattilainen, saavutetaan painonhallintatavoitteet paljon helpommin, Satu Farin toteaa loppuun.

11 Tutoris Oy luo teille hyvän työpaikan työhyvinvointi ja työnohjaus kärkenä Tutoris Oy on suurin suomalainen valtakunnallinen kuntoutus- ja asumisalan yritys. Tutoriksella on aluekeskukset Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Lounais- Suomessa ja Uudellamaalla. Tutoris perustettiin vuonna 2003 innostuksesta ja tarpeesta kehittää kuntoutusalalle hyviä uusia käytäntöjä ja tehokkaita toimintatapoja. Yritys ryhtyi tuottamaan kuntoutusalan palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja alan ammattilaisille eri puolille Suomea. Toiminta aloitettiin nimellä Logopedics Pro Communication ja vuonna 2006 palvelutarjonnan laajentuessa yrityksen nimi muutettiin Tutoris Oy:ksi. Kymmenessä vuodessa yrityksen liikevaihto on kivunnut 6.6 milj. euroon ja työntekijöiden määrä 110. Tänä päivänä tuotamme kuntoutuspalvelujen lisäksi myös työhyvinvointipalveluja. Työhyvinvointi on yksi meidän toiminnan päähaaroistamme. Työhyvinvointipalveluiden tavoitteemme on hyvinvoiva, motivoitunut ja aktiivinen työntekijä. Tuotamme työhyvinvointiprojekteja, työhyvinvointipäiviä ja luentoja sekä erilaisia terveysliikuntapalveluja personal trainerin-fysioterapeutin ohjauksessa. Meillä personal trainer on myös fysioterapeutti, joka pystyy laaja-alaisesti ottamaan työkykyyn ja kuntoon liittyvät asiat huomioon myös asiakasorganisaatiotasolla. TutorisFysion toimitusjohtaja (TtM, MBA) Sari Silvola kiteyttää. Työhyvinvoinnin rakentaminen alkaa työn kartoittamisella Aloitamme työpaikan työhyvinvoinnin koordinoinnin kartoittamalla työhyvinvoinnin tilaa kokonaisvaltaisesti fyysisten ja psykososiaalisten tekijöiden osalta. Tarkastelemme työn sisältöä, sairauspoissaoloja, henkilöstön työkykyisyyden tukemisen keinot, tapaturmien ennaltaehkäisemisen ja esimerkiksi työhyvinvoinnin tilan työyhteisössä, sillä jokainen työpaikka on omanlaisensa. Tässä kartoitustyössä voi olla mukana työnantajan edustajan lisäksi työntekijöitä ja työterveyshuollon edustaja(t). Useilla aloilla työntekijöillä on tuki- ja liikuntaelimien ongelmia. Näille työntekijöille kuntokartoitus on erityisen tärkeää. Kartoituksessa selviää muun muassa työntekijän ns. kuntoreservin määrä eli minkälaisia voimavaroja hänellä on vielä käytettävissä työajan jälkeen. TutorisHyvinvointipalvelujen personal trainerin ohjauksessa kartoitetaan lihaskunto, ruokailutottumukset, unen määrä, harrastukset ja kehon koostumus sekä tehdään henkilökohtainen harjoitusohjelma, Silvola kertoo. Työntekijöiden työkykyä - ja hyvinvointia tuetaan pitkäjänteisessä yhteistyössä työnantajan kanssa Työhyvinvointi on pitkäjänteistä työtä. Yhteistyöprosessit voivat kestää useita vuosia. Yhteyttä pidämme joko kasvokkain tapahtuvissa kohtaamisissa tai etätapaamisessa. Olemme yhteydessä myös esimiehiin, joilla on tärkeä rooli työhyvinvoinnin mahdollistajina. Työnantajat ovat oivaltaneet työhyvinvoinnin merkityksen erinomaisen hyvin. Tällä saralla on selvästi käännetty uusi lehti ja ymmärretty, miten arvokas työntekijän hyvinvointi on taloudellisestikin yritykselle. Yksi sairauspoissaolo maksaa keskimäärin 500 euroa päivässä ja kun sen kertoo vaikka 30 päivällä, summa on Tuon summan sijoittamalla ennaltaehkäisyyn ja työhyvinvointiin, saadaan huomattavia säästöjä aikaiseksi., Silvola toteaa. Yhteistyötä työhyvinvoinnin eteen Oulun Palvelusäätiön kanssa Ennaltaehkäisy on työhyvinvoinnin saralla kaiken A ja O. Oulun Palvelusäätiö on hoivapalveluja tuottava yritys, jolla on 94 työntekijää kahdessa eri hoiva-/palvelukeskuksessa. Oulun Palvelusäätiö on ollut yksi tien näyttäjä. Kokonaisvaltainen ja laaja-alainen suunnittelu on tuonut hyviä tuloksia sekä yksilö- että työyhteisötasolla. Oulun Palvelusäätiön kanssa rakennamme työhyvinvointia tulevaisuuteen ja teemme tällä hetkellä projektia, jossa jokainen yrityksen työntekijä osallistuu oman työkunnon rakentamiseen yhteistyössä Tutoriksen työhyvinvoinnin asiantuntijan kanssa., Sari Silvola kertoo. Työnohjauspalvelut työhyvinvointia edistämässä Työnohjaus on yksi keino työnhyvinvointipalvelujen toteuttamiseen. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä/yhteisö- ja esimiestyönohjausta. Työnohjaus on oivalluksia ja onnistumisia yksin ja yhdessä. Se on työntekijän ja työyhteisön työn, työroolin ja työotteen tarkastelua sekä kehittämistä, osaamisen ja yhteistoiminnan vahvistamista sekä edistämistä. Tavoitteena on työyhteisön voimavarojen tukeminen ja edistäminen työn ilon ja motivaation vahvistaminen. Yksilötyönohjaus ja ryhmätyönohjaus Yksilötyönohjauksessa pyritään kehittämään ja vahvistamaan työroolia, ammatillista osaamistaan ja työssä jaksamista. Työnohjauksessa työntekijä saa myös palautetta siitä, miten hän on kehittynyt ja onnistunut työssään. Työnohjauksessa käsitellään esimerkiksi haastaviin työ- ja asiakastilanteisiin sekä työssä jaksamiseen liittyviä asioita. Näiden asioiden tarkastelu edellyttää pysähtymistä ja pohtimista ulkopuolisen ohjaajan kanssa. On hyvä tiedostaa ja huomata, että meillä on loistavia ihmisiä työelämässä. Edelleen kuitenkin haasteena on, miten työnohjaus ymmärretään ja, miten sen merkitys kentällä työntekijän ja työnantajan näkökulmasta koetaan. Haluamme tukea jo olemassa olevia hyviä asioita työpaikoilla, toimintaterapeutti ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja Marja Rekilä toteaa. Ryhmätyönohjauksessa on tavoitteena työyhteisön voimavarojen tukeminen ja työn ilon vahvistaminen. Ohjaukseen osallistuvat voivat olla samassa työyksikössä työskenteleviä, samaa työtä tekeviä tai eri työtehtävissä olevia. Ryhmätyönohjauksessa on tärkeää yhteisten kokemusten ja näkemysten jakaminen. Työnohjaajan tehtävänä on mahdollistaa työtekijöitä löytämään ratkaisut ongelmiin tai työn haasteisiin. Ne tulee vain saada esille yhteisen keskusteluun, Rekilä toteaa. Esimiestyönohjaus Esimiehet sivuutetaan liian usein, kun puhutaan työnohjauksesta ja sen tarpeesta. Esimies jätetään liian usein yksin eikä tukijoita löydy, vaikka esimiehet itse ovat usein halukkaita ja motivoituneita tuen saamiseen. Minä haluan olla aktiivinen ja menen ohjattavan luokse. Pyrin siihen, että meidän kohtauspaikka on neutraali molemmille osapuolille. Ensimmäinen tapaaminen on pääsääntöisesti kasvotusten. Sen jälkeiset ohjaukset ovat mahdollisia etätapaamisia, mikäli näin sovitaan, Marja Rekilä kertoi. Erityisen toimivana olen kokenut ohjauksen, johon osallistuu kaksi esimiestä yhdessä., sanoo Rekilä. TutorisTyönohjaus toteutetaan Startti-Matka-Pysäkki -toimintamallilla Käytössämme on nykyaikaiset menetelmät, tapaamme asiakkaitamme etäyhteyksillä ja kasvotusten, näin pystymme joustavasti asiakkaan aikatauluun joustaen tuottamaan palvelumme. Starttissa eli aloitustapaamisissa asetetaan työnohjauksen tavoitteet ja sovitaan pelisäännöt. Matka koostuu työnohjaustapaamisista, joiden määrä, kesto ja toteutuspaikka sovitaan tilaajan kanssa palvelun aloittamisen yhteydessä. Pysäkki pidetään työnohjausprosessin loppupuolella ja siinä arvioidaan työnohjauksen hyötyä ja merkitystä yhdessä. Työnohjaajana koostan näistä yhteenvedon, jonka toimitan sekä ohjattaville että heidän esimiehelleen. Esimiehen on mahdollista osallistua työnohjaustapaamisiin. Työnohjauksen kestoja tapaamiset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti., Marja Rekilä kertoo ja jatkaa Kaikki mitä teemme on luottamuksellista ja tavoitteellista. YRITYSMAAILMA 11 Palaute ollut positiivista ja innostavaa Pääsin pureutumaan näin lyhyessä työnohjausajassa itseeni työntekijänä. Sain hyviä vinkkejä jatkouraani ajatellen. Työnohjaus on vahvistanut ammattipersoonaani ja antanut itsevarmuutta tavoistani toimia työntekijänä niin työryhmän jäsenenä kuin terapeuttina asiakkaiden kanssa. Työnohjaus on ollut tuulettautumista ja henkistä työhyvinvointia tukevaa. Mukavaa. Asioiden näkeminen eri puolilta on ollut hyödyllistä. Ammatillista kasvua tukevaa. Työnohjauksessa on ollut mielestäni kiva, leppoisa tunnelma. Aika on kulunut aina kuin siivillä! Se kertoo jotakin siitä asioihin uppoutumisesta, mitä työnohjauksissa on tapahtunut. Kuin flow. Olen saanut paljon uutta ajateltavaa työnohjauksestasi. Olet haastanut minua kehittämään vaikeitakin asioita. Yhteinen, avoin keskustelu. On saanut ajattelemaan yhteistä hyvää. On saatu aikaan asioita, keinoja, työkaluja yhteisten asioiden hoitamiseen. Tiimihenki on parantunut ja pelisäännöt selkeytyneet. Työnohjausprosessin aikana on selkeästi nähtävissä ohjattavien näkökulmien laajentuminen sekä kyky muuttaa omaa esimiestyöskentelyä rakentavalla tavalla koko työyhteisön eduksi. Myös omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien näkeminen on tullut hyvin esille. Lisätietoja: Marja Rekilä, toimintaterapeutti (yamk), ratkaisukeskeinen työnohjaajakehittäjä-coach, koulutusvastaava, Tutoris Oy , TutorisFysio tarjoaa kattavat hyvinvoinnin palvelut Oulussa ja Rovaniemellä TutorisHyvinvointi sisältää Fysioterapia- kokeneitten fysioterapeuttiemme toteuttamana, myös työikäisten ja tuki- ja liikuntafysioterapia Personal Trainer- palvelut terveellisten elämäntapojen ja liikunnan ilon löytymiseksi Työhyvinvointi- kuntoutukset, työhyvinvointiprojektit ja - päivät sekä työnohjaus yrityksille ja yksilöille Kotikuntoutus - turvallisuutta ja tukea kotona asumiseen ikäihmiselle Tule tutustumaan! Ajanvaraus tai

12 12 YRITYSMAAILMA Pajadata Oy on vuonna 1994 perustettu tamperelainen LVI-, sähkö- ja rakennusalaan erikoistunut ohjelmistotalo. Yrityksen toimintamallina on ns. konsultoiva myynti, jossa asiakkaan ohjelmistotarpeet käydään toteamassa paikan päällä ja etsitään niihin yhdessä paras mahdollinen ratkaisu. Xpaja-ohjelmisto kehittyy urakointiyrityksen tarpeisiin Pajadata tarjoaa ohjelmistoratkaisuja laskutukseen, myynti- ja ostoreskontraan, palkanlaskentaan, tarjouslaskentaan, projektiseurantaan sekä varaston hallintaan ja myymälöihin. Pajadatan ohjelmistotarjonta on nyt laajentunut sisältämään myös kirjanpitosovelluksen. Ohjelmistojemme suunnittelu- ja kehitystyö ovat kaikki täysin omaa tuotantoa. Erityisesti olemme pureutuneet LVIS- sekä rakennus-, maarakennus- ja maalaustoimialojen tarpeisiin, joten nämä alat saavat parhaimmat hyödyt ohjelmistotuotteidemme kautta, kertoo myyntijohtaja Jorma Kariluoma. Kesällä 2013 Pajadata Oy solmi Pintaurakoitsijat ry:n kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on rakentaa suomalaisille maalausalan urakointiyrityksille soveltuva tarjouslaskentaohjelmisto. Ohjelmisto sisältää laskennallisen osion, jossa huomioidaan työ- ja materiaalimenekit sekä mahdollisuuden digitaaliseen määrämittaukseen. Olemme parhaillaan työstämässä ohjelmistoa, ja tavoitteena on tarjota vuoden 2014 aikana laadukkaita ja joustavia tarjouslaskentaohjelmistoja alan ammattilaisille, Kariluoma valottaa. Pari vuotta sitten Pajadata aloitti asiakaskiertueiden järjestämisen. Kiertueiden aikana olemme käyneet kerran vuodessa noin kymmenellä paikkakunnalla eri puolella Suomea. Kiertueet ovat saaneet hyvän vastaanoton. Ensi keväänä lähdemme jälleen ata liikkeelle. Osaamisen taustalla la on Kariluoman mukaan yrityksen pitkä historia, jonka ai- pitkä historia Pajadatan osaamisen taustalkana on panostettu asiantuntena asiakkaan tiloissa. LVI - SÄHKÖ - RAKENNUS Pajadatan Xpaja ohjelmisto on toimitettu jo lähes 1700 yritykseen. Ohjelmisto tarjoaa toimialakohtaisesti räätälöidyt ratkaisut mm. sähköiseen laskutukseen, tarjouslaskentaan, ostoreskontraan, palkanlaskentaan ja työmaaseurantaan. Nopea ja asiantunteva ylläpito Käyttäjäystävälliset ohjelmistoratkaisut Toimivat asennus- ja koulutuspalvelut Soveltuu hyvin eri kokoluokan yrityksille TILAA ILMAINEN OHJELMAESITTELY Ohjelmisto-osaamista jo vuodesta Asiantuntevuutemme, pitkä kokemus, alan koulutus ja palvelualttiutemme muodostavat asiakasta palvelevan kokonaispaketin, kertoo myyntipäällikkö Jorma Kariluoma. Kuva: Vesa Virta vuuteen. Olemme perehtyneet tarkasti toimialoihin, joiden kanssa toimimme. Toimintamme perustuu palvelumalliin, jonka puitteissa asiantuntijamme menee aina paikan päälle yrityksiin, olipa kysymys sitten koulutus- tai myyntitapahtumasta. Ohjelmistotuotteiden käytettävyys pyritään pitämään korkealla tasolla, sillä kyseessä on kuitenkin yksi asiakkaan tärkeimmistä työkaluista. Asiantuntevuutemme, pitkä kokemus, alan koulutus ja palvelualttiutemme muodostavat asiakasta palvelevan kokonaispaketin. Tähän kuuluvat myös toimivat Help Desk -ylläpitopalvelut. Ohjelmistojen ensiasennus ja koulutus tapahtuvat lähes ai- Peruskoulutuksen lisäksi tarjoamme erilaisia lisäkoulutusmahdollisuuksia. Asiakkaat voivat osallistua yhteisiin koulutuksiin tai järjestämme koulutuksen asiakkaan luona. Koulutuksen kesto räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäkoulutusta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun väki vaihtuu tai ohjelmistoon tulee muutoksia, Kariluoma kertoo. Pajadata toimittaa myös ohjelmistojen käyttöä tehostavia oheislaitteita ja -tarvikkeita, kuten mm. viivakoodi- ja määrämittauslaitteita sekä erilaisia lomakkeita. Paljon tuoteuutuuksia Kirjanpitosovelluksen lisäksi Pajadatan tuotekehitys on lanseerannut paljon erilaisia toimintoja. Kirjanpitoa voi tulevaisuudessa ostaa myös niin kutsuttuna palvelukonseptina. Tällöin yritys tekee haluamansa asiat Xpaja -ohjelmistolla ja loppu hoituu Pajadatan palveluna aina kirjanpitoon saakka, Kariluoma selvittää. Xpaja Portal on mobiilisovellus, jonka avulla hallitaan yrityksen työmääräyksiä ja työajankirjausta. Ostolaskujen sähköinen hyväksyntäjärjestelmä on tänä päivänä itsestään selvyys toimivassa rakennusyrityksessä. Pajadata onkin kehittänyt tähän netissä toimivan ratkaisun. Yritysten erilaisten dokumenttien hallinta on suuri haaste monelle yritykselle. Pajadata tarjoaa palvelua, jossa yritys voi hallita erilaisia dokumentteja ajasta ja paikasta riippumatta. Dokumentit voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin projekteihin, tavaratoimittajiin, asiakkaisiin ja työntekijöihin. Sähköisten lähtevien ja sisään tulevien laskujen lisäksi Pajadata tarjoaa myös tulostus- ja skannauspalvelua. Tämä takaa sen, että yrityksessä vältytään turhalta paperin pyörittämiseltä. Xpaja-ohjelmisto tukee ja tehostaa Pajadatan ohjelmistoperheen tuotenimi on Xpaja. Xpaja on jokaiselle toimialalle erilainen ja jokaisessa on monipuolinen sovellusvalikoima. Meiltä ei osteta valmista kokonaispakettia, vaan ohjelmisto-osioista asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity kokonaisratkaisu. Tämän vuoksi asiakkaan tarpeet halutaan kartoittaa jo heti myyntitilanteessa mahdollisimman tarkasti, Kariluoma painottaa. Kaikki lähtee liikkeelle konsultoivasta myyntitapahtumasta, jonka kautta etsitään asiakkaalle täsmäratkaisu: haetaan ne ohjelmaominaisuudet, mistä muodostuvat toimitettava paketti ja paketin laajuus. Kun ohjelmiston käytettävyys on korkealla tasolla, tulee sitä käytettyä paljon, jolloin myös sen käyttö on tehokasta. Ensiarvoisen tärkeää on, että yritykseen tulee rahaa ja työt sekä tarvikkeet tulevat laskutettua ja hinnoiteltua oikein. Työvaiheita on pyrittävä automatisoimaan ja sähköistämään sekä päällekkäisyyksiä täytyy karsia. Ohjelmistomme tukee ja tehostaa yrityksen perustoimintoja. Kariluoma kertoo, että saadun asiakaspalautteen mukaan Xpaja-ohjelmistoa käyttävät yritykset ovat saaneet järkiperäistettyä toimintarutiineitaan ja nostettua niitä entistä paremmalle tasolle. Samalla tietenkin myös katteet paranevat ja kannattavuus nousee. Tärkeä asia on se, että tieto on hyvin reaaliaikaista, eikä tule ulkoisen kirjanpidon kautta kaksi kolme kuukautta jäljessä. Raportit voidaan myös ottaa ulos aina kun halutaan. Toiminnallisuuden reaaliaikaisuus ja sitä kautta parantuva kannattavuus ovat Xpaja-ohjelmiston käytön selkeitä hyötyjä. Ota yhteyttä, että pääsemme palvelemaan sinunkin yritystäsi, Kariluoma vinkkaa. Yhteystiedot: Pajadata Oy Menotie 1, YLÖJÄRVI Päivystys: (24h/vrk)

13 YRITYSMAAILMA 13 TPH-Saneeraus ja TPH-Kiinteistöpalvelut hallitsevat haastavat työolosuhteet 16- vuotisen historiansa aikana yritys on oppinut hallitsemaan myös kaikkein haastavimmatkin työolosuhteet. Kotipaikkana yrityksellä on Helsinki, toimipisteitä on myös Mikkelissä ja Tampereen Pirkkalassa. Toimintamme sekä osaamisemme on hyvin laaja. Henkilökuntamme ammattitaito, monivuotinen kokemus sekä tehokkaat ja turvalliset työmenetelmät mahdollistavat kilpailukykyiset hintamme sekä asiakastyytyväisyyden. Päällimmäisenä ajatuksenamme työssämme on asiakkaamme omaisuuden kunnossapito sekä turvallisuus. Toimimme ympäristöystävällisesti sekä reagoimme nopeasti projektissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Käytämme aina vain ammattiosaajia. -Päätoiminta TPH-Saneeraus Oy:ssä on energiayhtiöiden ja teollisuuden savupiippujen kuntotarkastaminen, huoltaminen, korjaaminen ja purkaminen Toiminnan painopiste vaihtelee vuosittain, mutta pääosa töistä on teollisuuden savupiippujen ja voimalaitosten korjausja huoltotöitä. Käytöstä poistetut piiput ovat osa pääkohteistamme. Valtaosa piipuista on metallisia ja tiilisiä savupiippuja. Monet niistä kohoavat maamerkkeinä teollisuusalueiden keskellä. Osa on myös historiallisesti merkittäviä suojelukohteita, joten on tärkeää, että piiput säilyttävät korjauksen jälkeen nykyisen korkeutensa ja ulkonäkönsä piipun arvoa kunnioittavalla tavalla. Niiden korjaaminen asettaa nykypäivänä isoja haasteita. Korjausmenetelmiä kehitetään jatkuvasti, jotta saavutetaan mahdollisimman pitkäaikainen kestävyys Suomen sääolosuhteisiin. Tiilipiipun korjaus on rakennusteknillisesti vanhan piipun korjaustyötä, jossa mennään pintaa syvemmälle. Tavoitteena on, että savupiipusta saadaan luja sekä savupiipulle pitkäaikainen, vuosien kestävyys. Korjauksissa käytetään aikaisemmin käytössä olleita ehjiä piipputiiliä. Tämä on ekologinen ja taloudellinen vaihtoehto. Me olemme varastoineet tiiliä, jotka on saatu aikaisemmin puretuista savupiipuista. Suomessa uusien piipputiilien hankkiminen ei ole helppoa. Uudet tiilet onkin ostettu lähinnä Saksasta ja Ruotsista, kertoo TPH-yritysten johtaja Timo Härkönen. Kylmillään olevat tiiliset savupiiput rikkoutuvat huimaa vauhtia ja etenkin viime vuosien leudot talvet ovat vaikuttaneet suuresti rikkoutumisiin. Korjaamisen jälkeen on tärkeää, että piipulle tehdään jatkosuunnitelma piipun kunnon ylläpitämiseksi esim. säännöllisin vuosihuolloin. Niissä kohteissa, joissa savupiipun kunto on mennyt jo niin huonoksi, ettei korjaaminen ole enää taloudellisesti järkevää, piippu joko puretaan tai kaadetaan. Kohde käsitellään ennen purkamista niin, että se on kaatopaikkajätekelpoista. Henkilökunnallamme on koulutus myös näihin töihin. Piipun purku- ja kaatamistyöt asettavat erityisiä turvallisuusvaatimuksia sekä työntekijöiden että ympäristön osalle. Turvallisuusmääräykset yrityksessämme ovatkin tiukat, selvittää Timo Härkönen. TPH-Kiinteistöpalvelut Oy:n päätoiminta kohdistuu kiinteistöhuollon sisä- ja ulkohuoltoihin, julkisivujen puhdistuksiin ja kattopesuihin, viheralueiden hoitoon, ikkunanpesuihin, erilaisten tilojen siivouksiin. Talvisin palveluihimme kuuluvat aurauspalvelut, lumenajot, käsilumityöt sekä lumenpudotukset. Tuotamme palveluitamme niin liike-/toimistokiinteistöille, teollisuuslaitoksille, asunto-osakeyhtiölle ja yksityisille henkilöille, TPH-yritysten toimitusjohtaja Timo Laakkonen kertoo. Turvallisuudesta ei kuitenkaan missään olosuhteissa tingitä, Timo Laakkonen lisää. Oikea asenne, hyvät välineet ja koulutus ratkaisevat työturvallisuuden -TPH:lla on RALA-pätevyys. Henkilökunnallamme on erikoistöihin tarvittava koulutus. Kehitämme työmenetelmiämme jatkuvasti erilaisten työkohteiden vaatimustasojen mukaisesti. Työmenetelmiämme erilaisissa töissämme ovat erilaiset moottoroidut ja mekaaniset nostotuolit ja -korit sekä lisäksi telineet ja riipputelineet. Asennamme niitä myös tarvittaessa muiden urakoitsijoiden tarpeisiin, Härkönen selvittää. -Toimimme myös työskennellen köysien varassa kiipeämällä ja laskeutumalla mm. teollisuuspiippujen tarkastuksissa ja pienehköissä korjaustöissä sekä kohteissa, joihin muilla nostovälineillä pääsy on vaikeaa tai mahdotonta. Työtapana tämä on nopea ja tehokas - ja yksinkertaisesti ainoa keino päästä moniin korkeisiin paikkoihin käsiksi, Härkönen sanoo. - Mikäli kohteeseen ei ole mahdollista saada nostokalustoa ja telineiden rakentaminen ei kustannus- tai muista syistä johtuen tule kysymykseen, köydet ja henkilönostimet ratkaisevat ongelman. Näitä menetelmiä käyttäen päästään useasti merkittäviin säästöihin tuotantolaitosten huolto- ja korjauskuluissa. -Henkilökohtaisten suojainten, erityisesti putoamissuojainten, köysien, vaijerien, valjaiden, henkilönostinten jne. pitää olla kunnossa myös lakisääteisesti. Niille suoritetaankin meillä säännöllisesti määräaikaistarkastuksia. Olemme myös valtuutettu putoamissuojainten ja nostoapuvälineiden tarkastaja. -Suojaimien ja työvälineiden budjetti vuositasolla on merkittävä kulu, mutta turvallisuudesta ei tingitä. Turva- ja erikoistyövälineiden käyttö lisää myös työtehokkuutta, kun henkilö osaa käyttää niitä oikein ja hänen asenteensa on oikea. -Yksittäisen työntekijän asenne onkin avainasemassa. Yrityksessämme jokaisella työntekijällä, joka osallistuu työhön korkeilla paikoilla, on työturvallisuuskurssin ja tulityökurssin lisäksi korkean paikan työskentely- ja ensiapukoulutus. Järjestämme myös työturvallisuuskoulutuksia muille yrityksille ja heidän työntekijöilleen. TPH:n johtaja Timo Härkönen on laatinut yrityksilleen työturvallisuuden yleisohjeen. Useissa voimalaitoksissa ja asuinalueilla olevissa korkeissa kohteissa on omat, vieläkin tarkemmat turvallisuusmääräykset, kuten myös TPH:llakin. -Ne ovat tiukemmat kuin mitä työturvallisuuslaki edes velvoittaa, Härkönen määrittelee. Mahdollisen työtapaturman sattuessa pitää jokaisen tietää, miten toimia. Ennen uuden työkohteen aloittamista, yksilöllinen pelastussuunnitelma käydään huolellisesti läpi ja korkeasta kohteesta pelastautumista harjoitellaan tarvittaessa myös työkohteella eikä vain pelkästään koulutuksissa. Pitäessään korkean paikan työturvallisuuskoulutusta eri yritysten työntekijöille, Härkönen korostaa erityisesti työnjohdon alaisilleen antamaa esimerkkiä ja oikeaa asennetta. - On itsestään selvää, että kun työnjohto on ammattitaitoinen ja näyttää omalla esimerkillään alaisilleen, miten työmaalla pitää toimia, työt sujuvat tehokkaasti ja turvallisesti. Työturvallisuuden taso eroaa tänä päivänä takavuosien tilanteesta huomattavasti. Tämä koskee kaikkia aloja, mutta korostuu erityisesti TPH:n kaltaisen yrityksen toiminnassa, Timo Härkönen mainitsee. TPH-Saneeraus Oy ja TPH- Kiinteistöpalvelut Oy toimivat yhdessä käsi kädessä puhtauden ja ympäristöystävällisyyden puolesta. TPH-Saneeraus Oy TPH-Kiinteistöpalvelut Oy Vetokuja VANTAA Puh

14 14 YRITYSMAAILMA Kempeleen Hiusvintti Oy hallitsee kaikki parturi-kampaamopalvelut Nykyisen Kempeleen Hiusvintti Oy:n juuret johtavat lähes viidenkymmenen vuoden taakse. Nykyisen Hiusvintin vetäjän Eeva-Liisa Mittelin äiti Elina aloitti parturoinnin 1966 nimellä Parturi- Kampaamo Elina. Nyt remmissä on jo myös Eeva-Liisan tytär Hanna-Emilia. Sieltä se minunkin ura alkoi. Olin äitini yrityksessä oppisopimuksella aina vuoteen 1987, jolloin siirryin omiin leipiin Ollilantielle ja toiseen kerrokseen. Siitä juontaa myös nimi Kempeleen Hiusvintti. Minulla oli tuolloin työparina Sari, joka on vieläkin palveluksessani, Eeva-Liisa Mitteli kertasi hieman yrityksen historiaa. Nykyisiin toimitiloihin, Kirkkotie 10:een, Hiusvintti muutti vuosituhannen vaihteessa ja reilu vuosi sitten tilat uudistuivat nykyiseen muotoonsa. Tällä hetkellä tuolipaikkoja on viisi. Minun, Hanna-Emilian ja Sarin lisäksi asiakkaita palvelevat Sanna ja Emmi. Monipuolista palvelua Hallitsemme kaikki parturikampaamopalvelut, lisäksi Hanna-Emilia tekee ripsipidennyksiä ja Sanna kynsien kestolakkauksia. Lisäksi Hanna-Emilia tekee Sari (vas.), Eeva-Liisa ja Hanna. koulutus töitä goldwell-freelancer kouluttajana liikkeissä ja ammattikouluissa. Tätä kautta saamme uuden hiusmuodin kaksi kertaa vuodessa, Eeva-Liisa kertoi Hiusvintin toimenkuvasta. Hyvä asiakaspalvelu kaiken A ja O Meidän perusperiaatteemme on aina ollut hyvä asiakaspalvelu ja työaikojen joustavuus. Pyrimme aina täyttämään asiakkaittemme toiveet. Tätä edesauttaa myös Hanna-Emilian ja Emmin tekemä kampauskuvasto. Tytöt ovat itse valmistaneet kampauskokoelman, josta asiakkaan on helppo valita mieleisensä, Eeva-Liisa Mitteli totesi. Hyvästä palvelusta ja onnistuneesta liikkeenhoidosta kertoo myös Kempeleen Yrittäjien vuonna 2002 myöntämä vuoden yrittäjäpalkinto. Kerastase hoidot hiuspohjan ja hiustenhoitoon Kerastase- hoitorituaaleista asiakas löytää räätälöidyn ja yksilöllisen ratkaisun itselleen. Hoitoja teemme hiuspohjan tarpeisiin sekä hiuksia hellien. Asiakas voi valita hoidon keston. Hoitoon kuuluu myös rentouttava hieronta. Käytämme liiketyössä laadukkaita goldwell-värejä. Jälleenmyynti- ja hoitosarjoja liikkeestämme löytyy Kerastase, KMS california sekä Goldwell, Eeva-Liisa totesi. Työtä lähes vuorotta Meillä on pitkiä asiakassuhteita ja joustavat työajat. Eeva-Liisa voi huoletta pitää lomaa halutessaan kun liikkeen osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta hoitaa yritystä. Palvelut Hiustenleikkaukset Hiusten värjäykset Rakennekäsittelyt (permanentit) Kampaukset Kerastase-hoidot Ripsien ja kulmien värjäykset, sekä muotoilu Ripsipidennykset Kynsien kestolakkaus Parturi-kampaamo Hiusvintti palvelee ma,ke,pe 9-17 ti 9-20 to 9-18 la 8-14 Ajanvaraus numerosta: Olemme myös facebookissa: https://www.facebook.com/hiusvintti Emmi (vas.) ja Sanna

15 YRITYSMAAILMA 15 Kuljetusliike J.Takanen Oy, luotettavaa kuljetuspalvelua jo yli 20 vuotta Kuljetusliike J.Takanen Oy:llä on toinen sukupolvi ollut ohjaimissa nyt seitsemisen vuotta. Yrityksen perusti 1993 Jouko Takanen. Takanen aloitti tuolloin yhdellä kuorma-autolla ajaen pääasiassa kalaa Vihinluodon Kalalle. Yritys lisäsi kalustoaan nopeassa tahdissa ja parhaimmillaan kalustoa oli 24 autoa. Vuosi sitten Itella jäi pois yhteistyökuvioista ja samalla kaluston määrä tippui nykyiseen ja henkilökunnan määrä puolittui. Tarjoamme erilaisia kuljetuspalveluja yrityksille ja yksityisille. Hoidamme jakelukuljetuksia ja kuljetamme kappaletavaraa. Hoidamme myös nostopalveluja. Kalustomme käsittää nyt kaikkiaan 15 autoa, joista osassa on myös nostolaitteet. Lisäksi meillä on kauhakuormaaja erilaisiin nosto- ja purkutöihin, nykyinen toimitusjohtaja Mika Takanen, kertoi toimenkuvasta. Jakelukuljetukset Muut kuljetuspalvelut Kuljetusliike Jouko Takanen Oy on pohjoissuomalainen kuljetusalan yritys Kempeleessä, Oulun kupeessa. Meillä on vakituisia isoja asiakkaita kuten Äimänraution K-Rauta, jolle kuljetamme tavaraa sekä Ouluun että Kemiin. Lauri Vähälä Oy on toinen iso yhteistyökumppani, jonka palveluja ajamme kahdella yhdistelmäajoneuvolla ja kahdella jakeluautolla. Lisäksi vakioasiakkaitamme ovat muun muassa Muhoksen Rautia, Janla ja Ruukki Oy, Mika Takanen luetteli. Kuljetusliike J.Takasen jakelureitit ovat vakioita Oulun ympäristökunnissa ja muun muassa reitillä Kemi-Tornio-Rovaniemi ja Kajaani-Sotkamo-Suomussalmi-Puolanka. Uusi reitti Ylivieska-Nivala on suunnitteluasteella, mutta toteutunee aivan lähiaikoina. Mika Takanen mukana alusta saakka Mika Takanen on ollut yrityksessä alusta saakka ja Jouko Takasen jäätyä eläkkeelle 2007, Mika otti ohjat käsiinsä. Samoilla linjoilla olemme jatkaneet eikä isä ole liiaksi puuttunut yrityksen johtamiseen. Pyydettäessä ohjeita isä kyllä antaa. Isän mieliharrastus on kalastus ja isä onkin sanonut tyhjentävänsä kesämökkijärvensä Kostojärven kaloista, Mika naurahti. Ammattimarkkinoija yrityksen palvelukseen Joulukuussa aloitti Kuljetusliike J.Takanen Oy palveluksessa myyntipäällikkö Pekka Marjeta. Miehellä on alan kokemusta vuosia ja mies tuntee alan ja alueen. Onhan tässä pyhien mentyä jo päässyt mukavasti sinuiksi Kuljetusliike J. Takasen kanssa. Katsastelemme tässä aluksi uusia, säännöllisiä jakelureittimahdollisuuksia tässä 200 kilometrin säteellä yrityksen kotipaikasta Kempeleestä, jossa on yrityksen oma noin 200 neliön halli, Marjeta totesi. Hallimme on tarpeen. Siellä on paikat noin puolelletoista autolle. Teemme korjaukset itse. Siihen meillä on pätevää henkilökuntaa ja tuohan se myös säästöjä. Luotettavaa kuljetusta Kuljetusliike J.Takanen Oy on menestyvä yritys, jonka vahvuuksia ovat luotettavuus ja ammattilaiset ja asiakasläheiset kuljettajat. Meillä on pitkäaikaisia kuljettajia, jotka ovat tuttuja asiakkaitten kanssa ja päinvastoin. Tiedämme paikat ja meidän on näin helppo toimia aikataulujen mukaan, Mika Takanen totesi ja toivotti entiset ja uudet asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan uuteen vanhaan myyntipäällikköön. Kuljetusliike J.Takanen Oy Väärälänkuja Kempele Myynti: Gsm: Pekka Marjeta Tilaukset: Gsm: Mika Takanen Gsm: Timo Vesala Fax: (08) Kalustomme käsittää kaikkiaan 15 autoa. esimerkiksi: umpikoriautoja nosturiautoja pienempiä autoja Oulu - Kajaani - Oulu joka arkipäivä. Kuljetusliike J.Takanen Oy Väärälänkuja 6, Kempele

16 16 YRITYSMAAILMA Rakennus Karppila Oy on vastannut tekemisistään yli 30 vuotta Riihijärventie 4 puh. (08) Pauli Karppila ehti valmistuttuaan ammattikoulusta 1974 olla vieraan palveluksessa aina vuoteen 1982 saakka lähinnä mittamiehenä ennen kuin perusti oman yrityksen Rakennus Karppila ensin toiminimellä sitten KY:nä ja nyt yritys on toiminut osakeyhtiönä vuodesta Joku vimma kai se iski tuolloin Minulla ei ollut yritysmaailmasta tietoa eikä ymmärrystä, mutta kuitenkin tuntui että oman alani osaan. Aloitin yksin ja ja pian pitikin ottaa yritykseen vierasta työvoimaa, Pauli Karppila kertasi yrityksen alkuaikoja. Yrityksen ensimmäisiä suurempia urakointikohteita olivat muun muassa Oulun Teknologiakylä Oy:n ja Valion vanhan meijerin remontointi ja saneeraus. Tietomaan 1.vaiheen saneeraus vanhan Hankkijan kiinteistöön, samoin Tietomaan 2. vaihe Myllytulliin osuivat seuraaville vuosille. Näinä vuosina minulla oli parhaimmillaan töissä kolmisenkymmentä työntekijää, Karppila kertoi. Oulun Teknologiakylä:lle urakoitiin myöhemminkin. Omakotitaloja on urakoitu avaimet käteen periaatteella liki parikymmentä kappaletta. Tyrnävän ja Kempeleen seurakunnille laajennettiin seurakuntatalot, Oulunsalon seurakunnan urakoitiin uusi toimitalo. Kempeleen seurakunnalle myöskin uusi vainajien säilytystila ja myöhemmin uusi leirikeskus. Tahkokankaan Palvelukeskukseen olemme tehneet useita laajoja saneerauksia vuosien saatossa. Välillä piti käydä koulunpenkilläkin Karppila huomasi 90- luvun alkumetreillä, että työ vaatii lisäopiskelua. Työteknikon titteli tuli 1990 ja Rovaniemeltä Karppila sai rakennusmestarin paperit. Tämäkään ei vielä riittänyt vaan Karppila kirjoittautui Ouluun ammattikorkeakouluun ja rakennusinsinööriksi Karppila valmistui Samoja jalanjälkiä on nyt kulkenut myös Pauli Karppilan poika Mika, jolla on rakennusinsinöörin tutkinto vuodelta Mika Karppila on nyt myös yrityksen osakas. Rakennus Karppilalla myös omaa tuotantoa Urakoinnin lisäksi Rakennus Karppila Oy:llä on myös jonkin verran omaa tuotantoa. Olemme tehneet omaan sottaan muutamia rivitaloja pääasiassa tänne Kempeleelle, jossa yrityksen kotipaikka muutenkin on. Tänä päivänä kuitenkin rahan niukkuus on näkynyt ja siinä mielessä kaupankäynti vetää hieman henkeä. Nyt kohteinamme ovat uudisrakennuspuolella oma rivitaloprojekti, sekä pari uudis- ja saneerauskohdetta Karppila luetteli. Vastaamme tekemistämme Pauli Karppila totesi yrityksen menestymisen salaisuuksista muun muassa sen, että työ on valmis sovittuna ajankohtana. Lopputarkastukseen jälkeenkin vastaamme tekemisistämme emmekä jätä sitä oman onnensa nojaan. Teemme kaikki vahvalla ammattitaidolla, omalla ja nykyaikaisilla koneilla ja kalustolla valmiiksi pysyen sovitussa aikataulussa asiakasta kuunnellen. Meillä on tällä hetkellä keskimäärin 4-6 omaa työntekijää, mutta tarvittaessa hyvän yhteistyöverkoston kautta lisämiehitystä on saatavilla. Pääasiassa urakoimme Oulun seutukunnan alueella, mutta olemme poikkeustapauksissa pyörähtäneet muun muassa Tampereella, Pauli Karppila sanoi. Yritys kuuluu Suomen Vahvimmat yritysten arvostettuun joukkoon ja luottoluokituskin on AAA ja yrityksellä on myös RALA:n pätevyys vuodesta 2000 alkaen.

17 YRITYSMAAILMA 17 Rakennus-Altafin Oy on noussut kymmenessä vuodessa merkittäväksi rakentajaksi ja saneeraajaksi Rakennus-Altafin Oy on kasvanut nopeasti runsaassa kymmenessä vuodessa yhden miehen yrityksestä parhaimmillaan 15 miestä työllistäväksi uudisrakentajaksi ja saneeraajaksi. Yrityksen alku oli hieman erikoinen, kun työnantajani kehotti minua perustamaan oman toiminimen. Ensin todella tein jonkin aikaa aliurakointia yksin, mutta nopeasti tarvitsin lisätyövoimaa ja yritysmuotoa muutettiin toiminimestä osakeyhtiöksi vuoden 2006 alusta. Nyt teemme lähes kaikkea rakentamisen alalta aina kalustamiseen saakka, toimitusjohtaja Alpo Tabell kertoi. Olemme tehneet paljon home- ja kosteusvauriokorjauksia. Jossakin vaiheessa nämä toivatkin yritykseen lähes 90 prosenttia liikevaihdosta. Palvelumme on monipuolisesti niin uudisrakentamisessa kuin saneerauksissa ja remonteissakin. Palveluistamme löytyy lisäksi myös LVIS -työt. Toteutamme työt takuutyönä asiakkaan toiveiden mukaan suunnittelusta viimeiseen listaan saakka. Asentajamme ovat ammattitaitoisia ja hyvin ihmisten kanssa toimeen tulevia. Minulla on ollut onni saada hyviä ammattilaisia palvelukseeni. Se onkin laatumme tae. Mottomme on tehdä työ kunnolla kerralla, eikä jälkiseuraamuksia ole tullut. Laadimme myös aikataulut siten, että ne myös pitävät. Moni työntekijöistä on ollut yrityksessä alkumetreiltä saakka, Tabell totesi. Ensimmäiset työmaat olivat Espoossa Altafinin ensimmäinen työmaa oli Espoossa kahden kerrostalon väliseinien ja alakattojen työurakka. Tämän työmaan valmistuttua suuntasimme kotipaikkakunnalle Ouluun. Oulussa jatkoimme samalla linjalla mutta mukaan tuli myös kotitalous asiakkaita, talonyhtiöitä, yrityksiä sekä liikehuoneistoja. Teimme vielä muutamia isompia urakoita kuten Oulun yliopiston tietotalo 2 vaiheen kaikki väliseinä työt ja siinä sivussa tuli paljon lisätöitä. Nyt toimimmekin pääsääntöisesti Oulussa ja sen ympäristössä. 140 neliömetrin hallimmekin sijaitsee Oulussa, osoitteessa Puolatie 10. Olemme velaton ja vakaavarainen yritys joka pystyy hoitamaan työnsä loppuun saakka. Yrityksellämme on korkein AAA luottoluokka, joten asiat hoidetaan yrityksessä eikä maksuja jätetä maksamatta. Yrityksellämme on myös RALA:n pätevyys. Olemme Suomen Yrittäjien jäsen, Alpo Tabell totesi. Rakennus-Alta n Oy Rakentamisen ja remontoinnin osaaja Varaa suunni eluaika Remontoimme Kylpyhuoneet Saunat Sisustukset Kei öt Kosteus- ja homevaurioiden korjaus Uudisrakentaminen Huoneistot- ja liikehuoneistot Kau amme myös rahoitus Muista ko talous vähennys Ilmainen suunni eluja remon arvio Kalustetoimitukset jopa viikossa P n. alta n. Puola e 10, Oulu

18 18 YRITYSMAAILMA Autokorjaamo Jakari, kokenutta ammattitaitoa kaikille automerkeille Antti Pietilä moottoripyörien erikoismies Nyt Kempeleellä sijaitseva Autokorjaamo Jakarin toimitusjohtaja Ari Pietilä on pitkän linjan autokorjaaja. Ammattikoulun jälkeen Pietilä teki erinäisiä töitä kymmenisen vuotta ennen kuin Autokorjaamo Jakarista tuli hänen työpaikkansa kolmen kuukauden ajaksi. Jakarin omistaja omien kiireittensä takia tarjosi Pietilälle ostomahdollisuutta Minulla oli siellä valmiit tilat ja hyvä asiakaskunta. Kaikki oli valmiina. Tartuin tilaisuuteen ja näin Autokorjaamo Jakari näki päivänvalon. Samassa kaupassa entisiä työntekijöitäkin jäi palvelukseeni, Ari Pietilä kertasi yrityksensä alkumetrejä. Tuosta tapahtumasta on tähän päivään vierähtänyt 27 vuotta. Tuona aikana Yrityksen toimipiste on vaihtanut paikkaa kuusi kertaa. Tänne kotikunnaille Kempeleeseen veri veti ja nyt olemme täällä, osoitteessa Kissankulma 2. Meillä on täällä hyvät 250 neliömetrin tilat, jossa on viisi autonosturia ja autopaikkoja yhteensä seitsemän. Olemme pystyneet laajentamaan maltillisesti ja samalla asiakaskunta on lisääntynyt, Meillä käy asiakkaita noin 50 kilometrin säteeltä Kempeleestä. Tietenkin satunnaisia autoilijoita käy kauempaakin ja onhan Kempeleen asukaslukukin noussut 1980-luvulta 3000:sta aina :een. Toki kilpailuakin täällä on. Muutaman kilometrin säteellä on useita alan yrityksiä. Yhteistyö heidän kanssa toimii ja kaikki täydentävät toistensa toimintoja, Pietilä totesi. Kaikki automerkit Autokorjaamo Jakarin ammattimiehet korjaavat ja huoltavat kaikkien henkilöautomerkkien lisäksi myös pakettiautot, maasturit, moottorikelkat ja myös -pyörät. Aki Pietilä vahvasti mukana Olemme näin suunnitelleet, että Aki ottaa ohjaimet jossakin vaiheessa. Aki on pienestä pitäen ollut alasta kiinnostunut ja kouluttautunut alalle, Ari Pietilä korosti. tyksen alkuaikoina töitä jopa kahdessa vuorossa tuollaista kuuttatoista tuntia. Nyt olen jo rauhoittunut ja työpäivät jäävät kahteentoista tuntiin. Teemme asiakkaille töitä kuin tekisimme omaan autoomme. Ammattitaito on meille tärkeää ja siksi kouluttaudummekin kaikkeen uuteen. Onneksi muun muassa maahantuojat järjestävät hyvin näitä koulutustilaisuuksia. Näin pysymme ajan hermolla tekniikan haasteissa. Kuitenkin, kun perusteet ovat kunnossa, on helpompi pysyä kiivaassa kehityksessä mukana, Ari Pietilä totesi. Investointia jatkuvasti Autokorjaamo Jakari on investoinut jatkuvasti yritykseensä, mutta maltillisesti. Seuraava suurempi ostos on moottoripyörien tehonmittauspenkki, joka tulee tuleva kesänä Kempeleeseen. Tervetuloa meille palveltavaksi, Ari Pietilä toivotti. Olemme periaatteessa aina valmiina Kun Arilta kysyi yrityksen menestyksen salaisuuksia ja vahvuuksia, tuli nopeasti lausahdus, Olemme aina valmiina palvelemaan. Teimme yri- Autokorjaamo Jakari Kissankulma Kempele , Kissankulma 2, Kempele Puh , Huollamme ja korjaamme takuulla kaikki automerkit Vikakoodien luku ja nollaus Autocom-testerillä OBD-todistukset Katsastustarkastukset ja korjaukset Päästömittaukset 4-pyöräsuuntaukset Automaattivaihteistojen huollot ja korjaukset Moottoreiden ja voimansiirron korjaukset Sylinterikannen koneistukset Nic-hitsaukset Lisälaiteasennukset Rengastyöt Hinaus- ja noutopalvelut Sijaisautopalvelu Myös moottoripyörä- ja kelkkahuollot sekä varaosat

19 Kempeleen vesihuolto Hyvää pohjavettä turvallisesti YRITYSMAAILMA 19 Nykyaikana pidetään itsestään selvänä, että hanoista tulee jatkuvasti hyvää vettä ja viemärit vetävät likavedet pois. Niin pitääkin olla. Itsestään se ei kuitenkaan tapahdu. Kempeleessä vesihuollon hoitaa tänä vuonna 50 vuotta täyttänyt oma vesiyhtiö. Pohjavettä Kempeleenharjusta Kempeleen vesihuolto toimittaa pohjavettä, jota saadaan runsasvetisestä Kempeleenharjusta. Käytössä on kolme vedenottamoa, joista saadaan 7,5 milj. litraa vettä vuorokaudessa. Vettä käytetään Kempeleessä 2,5 milj. litraa/vrk, joten sitä riittää kasvun varalle ja vesihuollon varmuus on kunnossa. Suuri osa vedestä pumpataan Kempeleenharjun syvistä kerroksista, metrin syvyydestä, missä se on hyvässä suojassa likaantumiselta. Kempeleen vesilaitoksen vesitorni kunnan keskustassa takaa varman vedenjakelun. Tuohinon laitosta uudistetaan tänä vuonna Tuohinon vesilaitos on päävedenottamo, joka tuottaa 4 milj. litraa/vrk. Se sijaitsee puoli kilometriä Zeppelinin eteläpuolella. Pohjavedessä on hiukan rautaa, mangaania ja humusta, joten vesi käsitellään hienovaraisesti ennen kulutukseen johtamista. Vesilaitoksella on kaksi korkealaatuista vedenkäsittelylinjaa: Kontaktisuodatus > ilmastus > hidassuodatus > uv-desinfiointi Nanosuodatus > ilmastus > uv-desinfiointi Alan uutta tekniikkaa edustava nanosuodatus poistaa vedestä kaikki aineet mekaanisesti, ilman kemikaalien lisäystä. Laitoksella valmistuu vuonna 2014 noin kahden miljoonan euron perusparannus ja laajennus. Tuotantokapasiteettia lisätään ja rakennetaan mm. 500 kuutiometrin alavesisäiliö. Honkasalmen vedenottamo, josta saadaan vettä noin neljä miljoonaa litraa vettä vuorokaudessa, valmistui keväällä Se sijaitsee Ketolanperällä, kolme kilometriä Zeppelinistä kaakkoon. Honkasalmesta vesi pumpataan raakavesiputkissa 2,5 km Tuohinon vedenkäsittelylaitokseen. Monkkasen vedenottamo sijaitsee Sarkkirannan urheilukeskuksen vieressä ja tuottaa noin miljoona litraa/vrk. Myös siellä on kaksilinjainen vedenkäsittely, kontaktisuodatus ja nanosuodatus sekä uv-desinfiointi verkostoon pumppauksen yhteydessä. Veden jakelu Veden jakelu hoidetaan Kempeleessä 290 km pitkän vesijohtoverkoston kautta asiakkaille sopivalla käyttöpaineella. Vesijohtoverkosto kattaa koko kunnan alueen. Syvällä maassa kulkevissa muoviputkissa vesi pysyy raikkaana. Jakelujärjestelmään kuuluvat myös m3:n vesitorni sekä laitoksissa olevat neljä puhdasvesisäiliötä, yhteensä m3. Vesilaitoksen käyttöä ohjataan prosessiautomaatiolla sekä kaukovalvonnalla. Puhdas vesi tärkein hyödykkeemme Veden laatua valvovat terveydensuojeluviranomaiset EU:n juomavesidirektiiviin perustuvan asetuksen mukaan. Jokapäiväisen laadunseurannan hoitaa tietenkin vesilaitoksen ammattitaitoinen henkilöstö, apunaan automaatio ja korkea teknologia. Kun pohjavesi saadaan läheltä taajamaa, jossa on tehokasta maankäyttöä, on yhtiön tärkeimpiä haasteita pitää omien vedenottamoiden pohjavesi puhtaana yhteistyössä kunnan sekä valvontaviranomaisten kanssa. Verkostotyöt oman laitoksen takuutyönä Verkostotoimi huolehtii vesihuollon verkostojen käytöstä ja ylläpidosta, jolla varmistetaan jatkuva ja häiriötön palvelu. Lisäksi vesiyhtiö rakentaa uusia verkostoja Kempeleen kasvun tarpeisiin. Asiakkaiden kiinteistöjen noin vesimittarista uusitaan vuosittain 400. Palveluihin kuuluvat myös kiinteistöjentonttijohtotyöt. Yhtiön tutut ammattilaiset rakentavat tai korjaavat tilauksesta asiakkaiden kiinteistöjen vesijohto- ja viemäriliittymät nopeasti ja vaivattomasti. Sentillä ämpärillinen juomavettä Vesi on halpaa. Sentillä saa hanasta ämpärillisen juomavettä. Kempeleen Vesihuolto Oy toimii voittoa jakamatta, joten asiakkaat maksavat vain kustannukset käyttämistään vesihuollon palveluista. Omakotitalossa vesi- ja jätevesi maksaa vain noin euron päivässä, rivi- ja kerrostaloasunnossa vieläkin vähemmän. Vakaa yritys turvaa vesihuollon Vesihuolto hoidetaan 15 ammattilaisen joukolla. Yhtiön liikevaihto on kaksi miljoonaa euroa ja tase 12 miljoonaa, mistä oma pääoma on 70 %. Vakaa talous turvaa vesihuollon kaikille asiakkaille tehtyjen liittymissopimusten mukaisesti. Ympäristön haasteiden vaatimat viemäripalvelut Jätevesiviemäröinti on toteutettu asemakaava-alueilla ja vedenottamoiden lähialueilla ja sitä laajennetaan suunnitelmallisesti asemakaavan ulkopuolella oleviin kyliin. Viemäriin on liitetty 93 % väestöstä sekä teollisuus- ja palvelusektorit kokonaan. Noin 180 km pitkässä viemäriverkostossa on 40 omaa pumppaamoa sekä lisäksi saman verran asiakaskiinteistöjen pumppaamoita. Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy huolehtii jätevesien puhdistamisesta. Kempeleen Vesihuolto Oy omistaa siitä 40 % ja vesiyhtiön henkilöstö hoitaa pääosin sen toiminnan. Kempeleen Niittyrannassa sijaitsevalla puhdistamolla käsitellään myös Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon ja Tyrnävän jätevedet Temmekseltä saakka. Vuonna 2010 valmistuneen laajennuksen jälkeen puhdistamolla riittää kapasiteettia n asukkaan jätevesille. Elämisen jäljistä uutta elinvoimaa Jätevedet puhdistetaan keskuspuhdistamolla biologis-kemiallisesti huipputehokkaassa jälkisaostusprosessissa. Sen jälkeen ne palautuvat vesistöön 17 hehtaarin jälkikäsittelykosteikon kautta. Jätevedestä erotettava orgaaninen aines ja ravinteet eli puhdistamoliete sekoitetaan puhdistamon lietteenkäsittelyprosessissa kasvuturpeeseen. Koneellisesti kuivatusta seoksesta valmistetaan tukiaineiden lisäyksen jälkeen kompostoimalla multatuotteita. Lisätietoja www: kempeleenvesihuolto.fi Kokkokankaan seurakuntakeskus sopii myös yritystapahtumien pitopaikaksi Kokkokankaan seurakuntakeskus Kempeleessä tarjoaa erinomaiset tilat rauhallisessa ja toimivassa ympäristössä. Tilat soveltuvat esimerkiksi kokouksiin, seminaareihin sekä koulutus- ja yritystilaisuuksiin. Lisäksi seurakuntakeskus tarjoaa oivallisen ympäristön myös perhetapahtumien sekä erilaisten juhlien järjestämiseen. Tilojen vuokrat ovat kohtuulliset. Seurakunnalla on monipuolista kokemusta erilaisten tilaisuuksien järjestämisestä. Tervetuloa tutustumaan monipuolisiin tiloihimme, toivottaa Kempeleen seurakunnan talousjohtaja Anneli Salo. Toimivat ja nykyaikaiset tilat Kokkokankaan seurakuntakeskus sijaitsee rauhallisella ja kauniilla paikalla osoitteessa Kissaojantie 12. Seurakuntakeskuksella on laaja parkkialue, joka soveltuu hyvin sekä henkilö- että linja-autoille. Moderni seurakuntakeskus on rakennettu 10 vuotta sitten. Salin etuosassa on istumapaikat 220 henkilölle ja tarjoiluosassa 240 henkilölle. Sali mahdollistaa sujuvan toiminnan tilaisuuksien aikana ja sen voi myös jakaa erikokoisiin tiloihin. Tilaisuuksissa on käytössä kokousvarustus valkokankaineen, videotykkeineen sekä AV- ja äänentoistolaitteineen. :Kokkokankaan seurakuntakeskus Kempeleessä soveltuu erinomaisesti myös erilaisten yritystapahtumien, koulutustilaisuuksien ja juhlien pitopaikaksi. Seurakunnan emäntäpalvelut Seurakuntakeskuksen emäntäpalvelut suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä asiakkaiden kanssa hyvinkin erityyppisiä tilaisuuksia ja niiden tarjoiluja. Lisäksi emäntäpalveluilla on valmiita tarjoiluehdotuksia ja ruokalistoja. Tervetuloa viihtymään Haluamme tarjota asiakkaillemme puitteet mahdollisimman vaivattomiin ja viihtyisiin yksityis- ja yritystilaisuuksiin. Seurakunnalla on lisäksi myös muita vuokrattavia tiloja. Annamme mielellämme myös niistä lisätietoja. Voitte tutustua tiloihimme myös kotisivuillamme www. kempeleenseurakunta.fi/toimitilat. Tervetuloa tutustumaan tiloihimme, toivottaa talousjohtaja Anneli Salo.

20 20 YRITYSMAAILMA Eutor Oy Kempeleläinen monialayritys sisustaa, rakentaa ja konsultoi yrityksiä ulkomailla Yritys on perustettu n. 20 vuotta sitten ja sen toimintaan kuuluvat mm. sisustukset, rakentamisen palvelut, remontoinnit ja kansainvälinen yrityskonsultointi. Seija Laukka on kokenut sisustusalan ammattilainen. Seppo Laukan toimialaa ovat rakentaminen ja remontointi. Hän on myös työskennellyt paljon ulkomailla yritysten vientikonsultointitehtävissä ja perehtynyt erilaisiin liiketoimintatapoihin. Seija Laukka on kokenut sisustusalan ammattilainen. Hänet tunnetaan suunnittelijana, joka käyttää paljon ja monivivahteisesti eri värejä ja materiaaleja. Asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä, kun olen esitellyt heille eri vaikutteita. Sisustaminen on Eutorin erikoisosaamista Sisustaminen on Eutor Oy:n erikoisosaamista. Yritys on sisustanut asiakkaiden koteja ja muita kohteita noin 15 vuotta. Olen toki tehnyt sisustustöitä aiemminkin, mutta ammattimainen toiminta alkoi Levillä vuonna Sisustin siellä paljon uusia vapaa-ajan asuntoja ja tämä toiminta on jatkunut näihin päiviin saakka. Levin suunnittelukohteet ovat varsin suuria, neliön huoneistoja ja asuntoja. Olen osallistunut myös korjausrakentamiskohteiden sisustukseen sekä Levillä että Oulun seudulla. Pidän sellaisista töistä, joissa pääsee hoitamaan sisustuksen kokonaisvaltaisesti alusta loppuun, suunnittelusta tyylin värien ja materiaalien valintaan ja toteutukseen saakka. Olen sisustanut koteja avaimet käteen periaatteella. Asiakas on kertonut, että hän haluaa väreiksi sinistä ja luumua ja tullut katsomaan lopputulosta, kun olen laittanut kahvinkeittimen päälle ja hammastikut pöydälle, kertoo Seija. Myös pienempiinkin sisustusviilausten tekemiseen kannattaa pyytää ammattilaisen apua. Eutor Oy:n tarjoaman kattavan sisustuspalvelun lisäksi myös täydelliset muodonmuutokset onnistuvat. Pystymme tarjoamaan ammattitaitoista palvelua sisustussuunnitteluun, remonttisuunnitteluun ja myös koko muutosprojektin toteuttamiseen. Sisustussuunnittelijan apuun turvautuvat nykyisin niin yritykset kuin yksityisetkin aiempaa useammin. Kodin tai julkisen tilan kunnostaja tai rakentaja säästää aikaa ja vaivaa ammatti-ihmisen apuun turvautuessaan. Yhteistyössä tilaajan kanssa sisustussuunnittelija löytää kuhunkin kohteeseen sopivimman ratkaisun. Keskustelen asiakkaiden kanssa ja otan vaarin heidän mielikuvistaan ja toiveistaan. Siitä sisustussuunnittelu lähtee. Seija Laukka kertoo, että hänet tunnetaan suunnittelijana, joka käyttää paljon ja monivivahteisesti eri värejä ja materiaaleja. Asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä, kun olen esitellyt heille eri vaikutteita. Vierastan sellaista sisustusajattelua, jossa käytetään pelkästään valkoista. Olen myös käynyt koulutuksissa, joissa perehdytään väri- ja tekstiilioppeihin. Niistä on ollut hyötyä käytännön töissä. Hän on toiminut Starkin yhteistyökumppanina Oulussa vuodesta 2006 saakka. Asiakkaat varaavat Starkilta aikoja ja autan heitä sisustusasioissa, esimerkiksi sisustusmateriaalien, laattojen, maalien ja muiden tuotteiden valinnassa. Tällainen asiakasneuvonta on ollut mielenkiintoista työtä. Minulla on hyvät yhteydet myös muihin yrityksiin, tuotevalmistajiin ja muihin alan ammattilaisiin. Siitä on paljon apua asiakkaiden palvelemisessa. Seija Laukan mukaan nykyään sisustuksessa on menossa monityylisyyden aika. Tapetointi on nykyään pop, tarjolla on runsaasti kauniita tapetteja ja niitä käytetään paljon. Laminaattilattiat sopivat erityisesti lapsiperheille. Myös laadukkaat, akustisesti miellyttävät parketit ovat suosittuja. Sisustustekstiilien valikoimat ovat valtavat, mikä on hieno asia. Asiakkailla on paljon valinnanvaraa toteuttaa sisustuksia omien mieltymystensä mukaan. Rakentamista ja remontointia Sisustussuunnittelun lisäksi Eutor Oy toteuttaa asiakkaidensa suurempia sisustuksellisia remontointeja ja rakennustöitä. Toimintaan kuuluvat mm. sisustus- ja huoneistoremontit, perusparannukset ja myös täydelliset asuntojen muodonmuutokset. Muutoskohteita ovat myös keittiöt, kylpyhuoneet ja saunat. Olemme yhdessä toteuttaneet rakennus- ja korjaushankkeita hyvällä menestyksellä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kertoo Seija Laukka. Sisustussuunnittelijan apuun turvautuvat nykyisin niin yritykset kuin yksityisetkin aiempaa useammin. Kodin tai julkisen tilan kunnostaja tai rakentaja säästää aikaa ja vaivaa ammatti-ihmisen apuun turvautuessaan Kansainvälisiä yritysyhteyksiä Yritysten vientikonsultointi on tärkeä osa Eutor Oy:n toimintaa. Yrityksellä on paljon kokemusta, yhteistyöverkostoja ja hyvät kontaktit Venäjälle, Saksaan, Norjaan ja Ruotsiin. Kun yritykset haluavat luoda kauppayhteyksiä ja vientitukea ulkomaille, me voimme auttaa niitä siinä, kertoo Seppo Laukka, jolla on paljon kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Läksin 1994 töihin Saksaan, jossa olin kahdeksan vuotta. Aikaisemmin työskentelin kolme vuotta myös Norjassa. Oulun kauppakamarin eri projekteissa olen luonut yhteyksiä Barentsin alueelle ja Venäjälle noin 10 vuotta. Yhteistyöverkostoissa on ollut paljon erialojen yrityksiä, esimerkiksi rakennusliikkeitä, metalli- ja palvelualojen yrityksiä. Kokemusta on karttunut ja hyviä yhteyksiä myös. Olen koulutukseltani rakennusinsinööri ja työskennellyt suurten rakennuskonsernien eri tehtävissä, joten rakennusala on erityisen tuttu myös yrityskonsultoinnissa. Laukan mukaan suomalaisyritykset tarvitsevat paikallisia kontakteja, kielitaitoa ja kokemusta operoida toisissa yrityskulttuureissa ja -ympäristöissä. Eutor Oy voi auttaa niitä alkuun liiketoiminnan kehittämisessä. Eri maiden liiketoimintakulttuureissa ja kaupankäyntitavoissa on suuria eroja. Paikalliset olot ja ihmiset on tunnettava. Kussakin maassa on puhuttava ja toimittava maan tavalla. Henkilökohtaiset suhteet ovat usein ratkaisevan tärkeitä liiketoiminnan aloittamisessa. Yhteistyö toimii myös toiseen suuntaan: esimerkiksi norjalaiset ja venäläiset yritykset ovat olleet kiinnostuneita yritystoiminnan laajentamisesta ja kauppayhteyksien luomisesta Suomeen. Seppo Laukka kertoo, että tällä hetkellä Norja on pohjoissuomalaisille yrityksille mielenkiintoinen kauppa-alue, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Oulun alueen yritykset ovat olleet hyvin kiinnostuneita yhteistyöstä norjalaisten yritysten kanssa. Eutor Oy:n monipuolinern kansainvälinen kokemus ja yhteistyösuhteet toimivat myös Norjan suuntaan. Oikeat laitteet, oikeaan paikkaan ammattilaisten avustuksella! Rakentajat oulun VUOKRAKONE UUTTA ILMETTÄ SISUSTUKSEEN HANKITPA UUTTA TAI REMONTOIT VANHAA puh (08) puh (08) SISUSTAMINEN RAKENTAMINEN REMONTOINTI Toteutamme muutosprojektisi tarvittaessa kokonaisratkaisuna Eutor Oy Ota yhteyttä ja kysy lisää: Vesitornintie 23, Kempele Puh , Seija

Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia

Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia Suomi ja työtulevaisuus Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia Pasi Papunen, liiketoimintajohtaja Työtulevaisuuspalvelut Edut, hyödyt ja lupaukset Suomi ja työtulevaisuus Mitä Terveystalo

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen: mikä auttaa jaksamaan jatkuvassa muutoksessa? Erikoistutkija Marjo Wallin TTL:n määritelmä työhyvinvoinnille Työhyvinvointi tarkoittaa, että

Lisätiedot

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista

Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Risto Hietala 10.11.2009 Miksi Valio Olo? Valio Olo:n juuret ovat Valion arvoissa: Vastuu hyvinvoinnista Valio-konsernin visio 2015 määrittää vahvasti Valion tahtotilaa Valio on alansa johtava brändi Suomessa

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja?

Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? Maintpartner; työhyvinvoinnin strateginen johtaminen Miten mitata työkykyjohtamisen investointeja? 17.3.2015 Suomi ja Työtulevaisuus Jari Syrjälä Henkilöstöjohtaja Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA

ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY HYVINVOINNILLA TUOTTAVUUTTA ARCUSYS OY 2003 perustettu Tietotekniikan innovatiivinen palveluyritys, joka on erikoistunut it-asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmäratkaisuihin. Asiakkaina

Lisätiedot

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI

Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Työhyvinvointia yhteisesti kehittämällä - TEDI Pirjo Sirola-Karvinen, projektipäällikkö p. 0500 444575 Merja Turpeinen, tutkija p. 030 4742669 Maria Rautio, kehittämispäällikkö Päivi Husman, hankkeen vastuullinen

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 Olemme paras kumppanisi tuloksellisessa työkyvyn johtamisessa Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti. 10.10.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta

Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti. 10.10.2014, MKR, HPO Metsäliitto Puunhankinta Yrittäjät ja Metsä Forest palvelukonsepti Metsähyvinvointi-ohjelma on matka kohden ihmisten ja koko alan hyvinvointia. Luottamusta osaamiseen, uskoa uudistumiseen ja motivaation merkitykseen. Pieniä tekoja

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Arvokas työelämä juhlaseminaari 10.10.2013 Tiina Mellas Case Lemminkäinen Liikunnalla työhyvinvointia tiiviinä osana yrityksen strategiaa

Arvokas työelämä juhlaseminaari 10.10.2013 Tiina Mellas Case Lemminkäinen Liikunnalla työhyvinvointia tiiviinä osana yrityksen strategiaa Arvokas työelämä juhlaseminaari 10.10.2013 Tiina Mellas Case Lemminkäinen Liikunnalla työhyvinvointia tiiviinä osana yrityksen strategiaa Lemminkäinen asfalttiosakeyhtiöstä monialaosaajaksi 1970 Rakennusvienti

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut. Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työntekijän työkyvyn tukeminen ja käytännön ratkaisut Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Varma: Osuvia työeläkevakuuttamisen palveluja Peruspalvelut: lakisääteiset vakuutus- ja eläkepalvelut, työeläkekuntoutus

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.!

Kannusta työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.! Yrityksemme liikunta- ja hyvinvointipalvelut toteutamme Studiollamme, yrityksen omissa tiloissa tai yhteistyökumppanimme tiloissa. Kustannustehokkaat ratkaisut suunnittelemme avaimet käteen periaatteella,

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LIIKUNNANOHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet

Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Työurien pidentäminen ja työssä jatkamisen haasteet Pauli Forma Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari Pohjoisen Forum 23.-24.1.2014 Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Keva Työurien pidentäminen Keskustelua työurien

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva

Turun Aikuiskoulutuskeskus. Kuntouttajan muuttuva työnkuva Turun Aikuiskoulutuskeskus Kuntouttajan muuttuva työnkuva Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishanke, työkokous IX 1.12.2011 Oili Niittynen, FM Kouluttaja Yrityspalvelut Sisältö Miksi työnkuva muuttuu? KELAn

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Materiaalin käyttö- ja tekijänoikeudet turvallinen ja ergonominen työpäivä koulutusmateriaali Tekijänoikeus on

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Eläkeikä edessä Työelämästä eläkkeelle -löytyykö hyviä käytäntöjä? Jyrki Komulainen Ohjemajohtaja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma TOIMINTAKYKYÄ TYÖELÄMÄÄN - KKI-toimet ja työelämä - KKI-hankkeet TYÖELÄMÄ

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Hallinnointityökalut liikunnan ja. osana varhaisen tuen mallia

Hallinnointityökalut liikunnan ja. osana varhaisen tuen mallia Hallinnointityökalut liikunnan ja terveyden aktivointiin i tii kk koko henkilöstölle osana varhaisen tuen mallia Tehokkaasti taantuman varalle! Event Brokers EBS Oy/SporttiPassi, Tommy Sarja Event Brokers

Lisätiedot

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013

PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS. HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 PÄIHTEET TYÖELÄMÄSSÄ -TUTKIMUS HENRY ry sekä Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry:n HUUGO-työ Syksy 2013 TAUSTATIEDOT TUTKIMUKSEN TOTEUTUS & TIETOA VASTAAJISTA! Sähköpostikutsu Päihteet työelämässä - tutkimukseen

Lisätiedot

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012

Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 Kunniamaininnat tuottavuusyhteistyöstä 2012 RTK-Palvelu Oy: Kohti hyvää, monikulttuurista työyhteisöä RTK-Palvelu Oy on aktiivisesti kehittänyt työyhteisöään. RTK-Palvelu Oy on valtakunnallinen kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot