Pirkkalan kehä Valtatie 3:n varren ideakilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkkalan kehä Valtatie 3:n varren ideakilpailu"

Transkriptio

1 Pirkkalan kehä Valtatie 3:n varren ideakilpailu Palkitut: Basquait, 1. palkinto Pirkkalan aarre 2. Palkinto Kide 3. Palkinto Kunniamaininnat: Kite2509 Lato Pirkkala Lead Pässit narussa PIRKKALA Suupantie 11, Pirkkala / puhelin (03) /

2 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Kartta 1: KIDE PIRKKALAN KEHÄ

15 Suunnittelun lähtökohta oli luoda selkeät maamerkit, jotka kertovat kulkijalle selvästi, milloin saavutaan Pirkkalan alueelle. Luontevat sijainnit maamerkeille muodostuivat Naistenmatkantien ja Valtatie 3:n risteyksiin (kartalla kohteet 1 ja 4), joihin ideoitiin teräspylväistä koostuvat taideteokset. Teokset toimivat vaikuttavina ja huomiota herättävinä portteina Pirkkalaan. Pylväät on aseteltu ympyrän muotoon, kuvion halkaisija on n. 30 metriä. Pylväiden korkeudet vaihtelevat ja muodostavat näin rytmikkään kokonaisuuden, joka kuvaa alueen dynaamisuutta ja eloisuutta. Pylväiden väri on valkoinen, mutta pimeän aikaan pylväät valaistaan alhaalta ylöspäin. Valaiseminen toteutetaan LED-valaisimilla, joiden valon väriä voidaan muuttaa vuodenajan tai esimerkiksi juhlapyhien mukaan. Lisäksi alueen läpi kulkeva kehätien alue on jatkuvasti muuttuva ja voimakkaasti kaupallinen; maisemaa leimaavatkin erilaiset suuret myymälärakennukset. Alueelle luodaan yhtenevyyttä tavalla, joka on ajaton ja kestää ympärillä tapahtuvat muutokset. Porttiaiheissa aloitettua teemaa jatkaakin alueen läpi ulottuva aita, joka koostuu vastaavista elementeistä kuin pylväätkin. Aita on lähinnä visuaalinen elementti, sen tarkoituksena on tuoda rytmiä kehätietä ajavan matkaan. Rakennetta voikin verrata musiikin dynamiikkaan: Ajoittain volyymi on pieni, tuskin näkyvissä, kun toisaalla se puolestaan kasvaa voimakkaiksi rykelmiksi. Kaikista voimakkaimmillaan volyymi on siltojen alla. Tarvittaessa rakenne voi myös toimia näköesteenä ja meluaitana. Sekä pylväiden että aidan osien poikkileikkaus on kuusikulmio. Kuusikulmio on luonnononmukaisena muotona tuttu esimerkiksi jääkiteistä ja kivistä. Muoto mahdollistaa eloisan ja vaihtelevan pinnan muodostamisen vähillä erilaisilla elementeillä, vaihtelemalla pylväiden korkeutta ja sijoittelua. Rakenteellisesti aita muodostuu betonipylväistä ja maan alle jäävästä betonilaatasta, johon pylväät kiinnitetään. Perusrakenne on näin ollen sama koko suunnittelualueen läpi, mutta eri alueille luodaan identiteettiä massoittelun lisäksi erilaisten värien kautta. Kohteissa 2 ja 3 sekä silta että pylväät valaistaan eri teemojen mukaisesti, ja osa pylväistä valmistetaan väribetonista, jotta myös valoisaan aikaan risteykset eroaisivat selkeästi toisistaan. Lentokentäntien risteyksen kohdalla tunnusväri on sininen ja Kurikantien risteyksen väri on vihreä. Vähä-Naistenjärven kohdalla olevan ulkoiluraitin sillan (kohde 3) ympäristön valaistus on suunniteltu toteutettavaksi interaktiivisesti siten, että valon väri on riippuvainen liikenteen määrästä. Liikenteen ollessa ruuhkaisimmillaan sekä silta että pylväsaita muuttuvat rauhoittavan vihreän sävyisiksi, kun taas liikenteen ollessa rauhallista valon väri on dynaamisen punainen. Väri vaihtuu liukuvasti vihreän ja punaisen välillä, myös oranssin ja keltaisen sävyt vaihtelevat. Naistenmatkantien ja Nuolialantien risteyksessä olevat pylväät (kohde 5) valaistaan reaaliaikai-sesti Kehätien liikennemäärän mukaisesti. Näin teos tavoittaa myös asukkaat ja muut Pirkkalan keskustassa asioivat, joille teos välittyy sekä informatiivisena että visuaalisena elementtinä. Lisäksi myös Pirkkalasta lähtevät autoilijat saavat informaatiota tien ruuhkaisuudesta ennen kuin pääsevät kehätielle asti. KOULUTUS KASVU VÄRI LUONTO RYTMI VUORO- VAIKUTUS PIRKKALAA KIDE SIJAINTI PALVELUT YRITTÄJYYS VALO ELÄVYYS DYNAMIIKKA KIDE PIRKKALAN KEHÄ

16 Leikkaus A-A (kohde 1) Näkymä läntiselle portillle (kohde 1) KIDE PIRKKALAN KEHÄ

17 70cm Periaatekuvia aidasta Leikkaus B-B (kohde 2) KIDE PIRKKALAN KEHÄ

18 Interaktiiviset pylväät Näkymä ulkoilureitin sillalle (kohde 3) KIDE PIRKKALAN KEHÄ

19 Näkymä itäiselle portille (kohde 4) KIDE PIRKKALAN KEHÄ

20

21

22

23 LIITTYMÄ 1 LIITTYMÄ 4 LIITTYMÄ 3 LIITTYMÄ 2 PAIKANNUSKAAVIO 1:20000 IDEA L A T O Työn tarkoitus on luoda keskustelua herättävä maamerkki ja havainnollistava mielleyhtymä asutuksesta kolmostietä pitkin Pirkkalan ohi ajaville autoilijoille. Liittymien kohdalla näkyy vain metsää, mutta punaisena hohtavat ladot / talot kertovat, että lähistöltä löytyy muutakin. Latojen sopiva abstraktius mahdollistaa omat tulkinnat siitä, mitä punaiset putkirykelmät kenellekin tarkoittavat. Kahden kokoisista ladoista luodaan liittymien 1-3 kohdille tien molemmin puolin kylämäinen tiivis rakennelma, joka viittaa lähellä sijaitsevaan Pirkkalan asutukseen sekä palveluihin. Ladot sijoitetaan liittymien ajoramppien sisäpuolelle jäävälle joutomaalle. Päivällä punaiset ladot näkyvät viittteenä asutuksesta ohikulkijoille ja yöllä valaistut ladot hohtavat näyttävästi olemassaoloaan myös ylhäältä lentokoneesta katsottuna. Ladot luovat liittymien 1-3 kohdille kaupunkimaisemat. Nämä maisemat muuttuvat valaistuksen ja eri vuodenaikojen mukaan. LIITTYMÄN 3 ASEMAPIIRUSTUS JA LATOJEN SIJOITUSPERIAATE 1:4000 Latoja on kahta kokoa: korkeus kaikissa ladoissa on 3,5 metriä, pituus 5 tai 10 metriä. Ladot koostuvat valoa läpäisevistä nylonputkista, joiden mitat ovat 9 x 10 (K 0,5m) sekä 9 x 20 (K 0,5 m). Putket ovat 0,5 metrin etäisyydellä toisistaan joka suuntaan, mikä luo ilmavan ja eteerisen vaikutelman. Nylonputket ovat valoa läpäisevää materiaalia ja väriltään punaisia. Ne valaistaan led-valoilla putken yläpäästä siten, että valo on kohdistettu suoraan alaspäin, mikä saa putken hohtamaan valoa koko matkalta. Putket on kiinnitetty erilliselle jalustalle, mikä korostaa latomaisuutta. Tarvittavat materiaalit sekä tekniikka ovat kustannustehokkaita ja turvallisia. HAVAINNEKUVA MOOTTORITIELTÄ PÄIVÄLLÄ 3,5 m 5,0 m PROJEKTIOT PÄÄDYSTÄ JA SIVUSTA 1:100 5,0 tai 10,0 m LIITTYMÄN 3 ILMAKUVA PÄIVÄLLÄ HAVAINNEKUVA PUTKIEN MUODOSTAMASTA LADOSTA HAVAINNEKUVA MOOTTORITIELTÄ YÖLLÄ LEIKKAUS MOOTTORITIELTÄ 1:500 LIITTYMÄN 3 ILMAKUVA YÖLLÄ PIRKKALAN KEHÄ IDEAKILPAILU L A T O

24

25

26 Maisemapysäköina Pirkkalassa Viherkumpujen toiminnallinen periaate 4. Kummut maisemoidaan eri tyyppisillä massaistutuksilla. Maastonmuotoja mukailevat eri värisävyjä sisältävät kasvillisuusraidat luovat mooorieympäristöön uudenlaisen ilmeen. Yksiäisiä puita tai muuta kasvillisuua voidaan korostaa valaisemalla. 3. Viherkumpujen sisään sijoitetaan teollisuusalueiden pysäköin- ja varastolaa. Tonteilta viherkumpuihin siirtyviltä toiminnoilta vapautuvat alueet muutetaan teollisuuspuistoiksi, jotka palvelevat yritysalueiden asiakkaita ja työntekijöitä. Viherkummut yhdistyvät alueen viherverkostoon ja kevyen liikenteen väylille teollisuuspuistojen kaua. 2. Viherkumpujen ja meluvallien pinnanmuodot muotoillaan linjakkaaksi ja vaihtelevaksi maisemaksi. Uusia maamassoja ei tuoda alueelle, vaan maansiirrot tehdään työalueen sisäisinä siirtoina. 1. Lähtökohtana toiminnallisille viherkummuille ovat olemassa olevat moottorien pientareet, jotka on muotoiltu meluvalleiksi. Meluvallit rakennetaan viherkummuiksi, ja niiden jatkeeksi voidaan rakentaa uusia kumpuja. Suunnitelmaluonnoksen tarkennos 1 : PIRKKALAN KEHÄ - IDEAKILPAILU KILPAILUEHDOTUS PÄSSIT NARUSSA Valotaide liikenneympäristössä Valaistuksen periaaeita Mooorien molemmin puolin on rakenneu meluvallit tai pysäköinkummut. Kumpuja voidaan maisemoida matalalla maanpeitekasvillisuudella. Kasvillisuusalueet valaistaan niin, eä kasvillisuuskentät muodostavat pitkiäis- ja poikiaissuuntaisia valomassoja. Vallien ja kumpujen päällä sijaitsee puuvyöhyke, joka on olemassa olevaa metsää tai istuteuja maisemapuita. Metsän reunasta valiu valiopuuyksilö tai istuteu puu kohdevalaistaan. Valaistut kasvillisuusmassat muodostavat mooorietä reunustavan verhon, jota rytmiävät kohdevalaistut maisemapuut. Sillat jaksoavat matkan tekoa ja muodostavat poreja. Matkan tekon ja saapumisen kokemuksellisuua korostetaan valaisemalla siltojen sisäpuolten valleja. Silloista muodostuu hohtavia poreja. Siltojen yhteydessä sijaitsevia suuria liikenneviheralueita porrastetaan, massaistutetaan ja valaistaan Öinen liittymä

27 PÄSSIT NARUSSA - KILPAILUSELOSTUS Ehdotus PÄSSIT NARUSSA rakentaa yritysalueen ympäristöstä kokemuksellisen ja monipuolisen maiseman. Valaistuksen, kasvillisuuden ja maastonmuotoilun ympärille rakentuva konsep korostaa ympäristöstä jo löytyviä kiinnekoha nivoen ne kokonaisuudeksi. Liikenneympäristöstä luodaan saapumisten, matkanteon ja kiinnekohen rytmiämä kokemus. Kokonaisuus on viimeistelty ja selkeä ympäristökokonaisuus, joka ymmärtää ja korostaa alueen ominaispiirteitä ja identeeä. Mooorien meluvallit maisemoidaan kasvillisuudella, muotoillaan uudelleen ja valaistaan. Meluvalleja jatketaan ja niiden sisälle rakennetaan pysäköinlaa. Teollisuusalueille syntyvät pysäköinpaikat vapauavat laa nykyisiltä pysäköinalueilta. Vapautunut la hyödynnetään viherympäristön ja -yhteyksien monipuoliseen kehiämiseen. Meluvallien muotoilulla ja maisemoinnilla luodaan moooriestä elämyksellinen katukuilu, jonka valaistut ja maisemoidut yksiäispuut, sillat, liiymät sekä avautuvat näkymät rytmiävät matkan tekoa. Liiymäkohen liikenneviheralueet muotoillaan ja maisemoidaan kasvillisuudella. Kasvillisuusalueet ja maastonmuodot valaistaan harkitus. Liikenneväylälle alisteinen liittymäkokonaisuus muodustuu abstraksta valon, varjon ja kasvillisuusmassojen leikistä. Sillat merkitsevät alueelle saapumista. Niiden sisäpuoliset vallit ja seinämät valaistaan, mikä luo illuusion porsta. Liiymä- ja silta-alueiden yhteyteen istutetaan valaistuja maisemapuita tai muita maamerkkejä, jotka osoiavat merkiäviä suuna ja paikkoja. Suunnitelmaluonnoksen tarkennos 1 : Suunnitelmaluonnoksen tarkennos 1 : Valaistuksen periaaeet Valtaen valaistusluokka suunnielualueen osuudella on korkea, minkä vuoksi ekuilussa vallitsee tasainen ambienssi. Ympäröivän lan ja maiseman havainnoiminen pimeällä on vaikeaa. Tällä hetkellä mainosvaloja lukuunoamaa pimeä eympäristö ja -maisema eivät tarjoa virikkeitä matkustajille, ja omaleimaiset mielikuvat alueesta jäävät muodostumaa. Valaistusta voidaan kehiää ajoturvallisuua heikentämää mielenkiintoisemmaksi ja tukemaan Valtae kolmen Pirkkalan ohituksen maisema-arkkitehtuuria. Valaistusta uusiaessa tulee oaa huomioon valaistuksen rytmitys, joka mahdollistaa näkymien avautumisen Pirkkalan maisemaan ja eosuuden ympäristön mielenkiitoisten yksityiskohen havaitsemisen. Kilpailuehdotuksessa ekuilu valaistaan yhä koko matkalta, mua maiseman ja earkkitehtuurin ominaispiirteet huomioiden. Ajoradan valaistus ei saa sekoiua ympäröivään valaistukseen, joa sen jatkuvuus säilyisi. Reuna-aluiden toimintoja ja arkkitehtuuria valaistaan eleväs korostaen niiden muotoa ja tarkoitusta. Tiekuilun valaistuksen kanssa ei tule kilpailla, mua siitä voi eroua käyämällä värejä, sävyjä ja muotoja. Itse valaisimetkin voivat olla taidea ja osa eosuuden taiteellista kokonaisuua. PIRKKALAN KEHÄ - IDEAKILPAILU KILPAILUEHDOTUS PÄSSIT NARUSSA

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy

Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy Itä-Siitolan kosteikon ja Vuoksen ranta-alueen hoitosuunnitelma Kalavesi Konsultit Oy 1 Sisällysluettelo: 1. Tausta 3 2. Hoitosuunnitelman tarve ja tavoitteet 3 3. Alueen kuvaus 4 3.1 Kosteikkoalue 4 3.2

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT 04.09.2014 Perkkaa-Vermo / maanomistajien suunnitelma Konsepti Alueesta kehitetään viihtyisä asuinalue, jonka vetovoima perustuu

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kontulan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ympäristöjen luonti (Beta)

ympäristöjen luonti (Beta) ympäristöjen luonti (Beta) EA:N OHJELMISTOTYÖKALUJEN JA MATERIAALIEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Electronic Arts Inc, sen tytäryhtiöt, toimipisteet ja lisensoijat (yhteisesti EA ) myöntävät käyttäjälle ei-yksinomaisen,

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa. Heli Virkkunen SYKE

Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa. Heli Virkkunen SYKE Toppilansaaren maisemasuunnittelun idealuonnos - Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa Heli Virkkunen SYKE 11/2002 Toppilan maisemasuunnitelman idealuonnos Huomioitavia osa-alueita maisemasuunnittelussa

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski 10. kaupunginosa Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski Porin kaupunki, kaavoitusosasto Porin kaupungin suunnittelusarja C-61/2006 ISBN 952-5414-49-3 ISSN 0358-576X Porin 10.

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi]

Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] Medialeikki yhteydet Kirkkonummen varhaiskasvatus Tarja Kotamäki [tarja.kotamaki@kirkkonummi.fi] Kantvikin päiväkoti Eija Renvall [eija.renvall@kirkkonummi.fi] medialeikin mediataiteellinen ohjaus Markus

Lisätiedot