Bilirubiinin uudelleenvakiointi Jonna P Pelanti Labquality-päivät 2011 Tervetuloa! Jonna Pelanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bilirubiinin uudelleenvakiointi Jonna P Pelanti Labquality-päivät 2011 Tervetuloa! Jonna Pelanti"

Transkriptio

1 Bilirubiinin uudelleenvakiointi Labquality-päivät 2011 Tervetuloa!

2 Esityksen tavoitteet Bilirubiini i Mitä Missä Milloin Bilirubiinin tasoerot katsaus j ulkaisuihin Bilirubiinin uudelleenvakioinninn vaikutus bilirubiinituloksiin rutiinimenetelmillä Johtopäätökset

3 Biliru ubiini Bilirubiini i on hemoproteiinien i aineenvaihd ihd duntatuote t t Bilirubiinissa on neljä pyrrolin kaltaista rengasta Rakenne samankaltainen levien ja kasvien valopigmenttien kanssa Pyrrolin kaksoissidokset isomerisoituvat joutuessaan kosketuksiin valon kanssa Muodostuva isomeeri on liukoisempi

4 Bilirubiinin n muodot HPLC mittauksilla ill on löydetty y ainakin 4 erilaista i bilirubiinimuotoa seerumista: α-bilirubiini = konjugoimaton n muoto (n. 27 % totaalibilirubiinista) β-bilirubiini = monokonjugoitunut (n. 24 % totaalibilirubiinista) γ-bilirubiini = dikonjugoitunut (n. 13 % totaalibilirubiinista) δ-bilirubiini sitoutunut proteiiniin Vain β, γ ja δ fraktiot ovat vesiliukoisia α-bilirubiini liukenee alkoholeih hin

5 Bilirubiini pathway Punasolut hajoavat Bilirubiinia muodostuu Siirtyy plasmaan vapaassa muodossa Sitoutuu albumiiniin Kulkeutuu maksaan Konjugoituu glukuronihapon kanssa Kulkeutuu virtsaan ja sapen kauttaa suolistoon

6 Normaali bi lirubiiniarvo Normaalipitoisuus i i [1] Aikuisilla 4-20 µmol/l Vastasyntyneillä alle 100 µm mol/l

7 Bilirubiini n mittaus Suora mittaus (konjugoitu muoto, β-, γ-, δ- muodot) Epäsuorasti (konjugoimaton muoto, - muoto) Konjugoitu + konjugoimaton = Totaali bilirubiini

8 Bilirubiinin mitta ausmenetelmät Menetelmät perustuvat: Bilirubiinin reaktioon diatso- tai ditauroyhdisteen kanssa Bilirubiinin oksidaatioon Suora spektrofotometrinen Referenssimenetelmänä pidetä ään Doumas:n menetelmää, joka perustuu Jendrassik-Grof periaatteeseen [2]

9 Jendrassik-Gro of - menetelmä Konjugoitu bilirubiini Reaktio diatsotoidun sulfaniilihapon kanssa Punainen yhdiste muodostuu Reak tio pysäytetään Kofeiinibentsoaatti vapauttaa konjugoimattoman bilirubiinin Tartraatti- puskurilla liuos emäksiseksi Punainen yhdiste muutetaan t vihreäksi ja mitataan

10 Bilirubiinin kalibrointi NIST Bilirubin SRM 916 on bilirubiinin i kalibroinnin i i referenssimateriaali Sekundäärikalibraattoreiden n tulisi olla jäljitettävissä tähän Alkaalisen atsopigmentin keskimääräinen molaarinen absorptiivisuus 598 nm:ssä l/mol cm (916) l/mol cm (916a) Jendrassik-Gróf periaatteeseen perustuvalla menetelmällä arvo on samansuuruinen humaani seerumissa, HSA:ssa ja BSA:ssa [3]

11 Bilirubiini mi ihin käytetään Käytetään ää maksan, sappiteide id n toiminnan i ja elimistön i bilirubiinin hajottamis-, muutos- ja käyttöominaisuuksien arviointiin Bilirubiini aiheuttaa mustelmien ja virtsan kellertävän värin sekä keltataudin keltaisuuden Bilirubiinitasot kohonneet tietyissä sairaustiloissa kuten maksavaurioissa, hemolyyttisissä sairaustiloissa, Crigler- Naijarin sekä Gilbertin taudissaa Keskeisessä osassa vastasyntyneen hyperbilirubinemian hoidossa

12 Vastasyntyneen hyperbilirubinemia Mistä hyperbilirubinemia i johtuu u: Maksan epäkypsä konjugaatiotoiminta Suhteessa suurempi bilirubi iinin tuotanto painoon nähden vastasyntyneillä kuin aikuisilla Yhtäkkinen muutos: Istukka ei enää poista bilirubiinia syntymän jälkeen Bilirubiinin enterohepaattinen kierto vähenee syntymän jälkeen Sikiöaikaisten punasolujen lyhentynyt elinaika

13 Mitä bilirubiini aiheutta aa vastasyntyneessä? Veren bilirubiinitason noustess sa konjugoimatonta bilirubiinia pääsee veriaivoesteen läpi aivotumakkeisiin Vaarana aivovaurioon johtava kernikterus Terve, täysiaikainen lapsi ei niin altis kernikterukselle kuin sairas tai ennenaikainen Sairaiden lasten hoito aloitetaan varhain

14 Hoitop päätös Hyperbilirubinemian i tunnistam inen vaatii keltaisuuden tunnistamista sekä bilirubiiniarvojen luotettavaa mittausta Bilirubiinitason mukaan tehdää än vastasyntyneillä tärkeitä päätöksiä Valohoidon aloittaminen Verensiirto

15 Bilirubiinin tasoe erot julkaisuissa Jo vuonna 1962 Mather [4] totesi: Bilirubin determinations are perhaps the most notoriously unreliable of any in clinical chemistry Schreiner ja Glick (1982) totesivat bilirubiinitasoissa olevan eroja laboratorioiden välillä [5] Konsensuskeskiarvo 18,1 mg/100 ml Tulokset vaihtelivat välillä 10,9 24 mg/100ml Vreman et al. (1995) totesi, että jopa eri yliopistollisten sairaaloiden bilirubiinitasot olevan erilaiset [6] Tulostaso vaihteli µmol/l Cobbaert et al. (2010) vahvistivat että tasoeroja on vielä [7]

16 Bilirubiinin tasoe erot julkaisuissa Vreman et al. 1995

17 Bilirubiinin tasoe erot julkaisuissa Vreman et al. 1995

18 Bilirubiinin tasoe erot julkaisuissa Vreman et al. 1995

19 Bilirubiinin tasoe erot julkaisuissa Cobbaert et al., 2010

20 Syy bilirubiinimi ttausten eroihin Matriisiefektit i i Menetelmä, joka antaa luotettavan tuloksen humaaninäytteillä ei välttäm mättä anna oikeaa tulosta prosessoiduissa biologisissa materiaaleissa Diatso- ja ditauromenetelmät toimivat parhaiten humaaniseerumille, sitten BSA:lle ja HSA:lle Suorissa spektrofotometrisissä menetelmissä absorptiomaksimi ja molaar rinen absorptiivisuus is s vaihtelee matriisin mukaan

21 Syy bilirubiinimi ttausten eroihin Hemoglobiini i interferenssi i Diatsomenetelmät herkkiä Kalibraattoriongelmat Lo et al. (2008) totesivat tutkimuksessaan, että eri vuosina tehdyt laajat vertailut eri laitt teiden antamien bilirubiinitasojen välillä osoittavat, että kalibraattoreiden bilirubiinitaso vaihtelee [8]

22 Lo et al., erot bilirubiin nitasoissa eri vuosina 34 µmol/l 17 µmol/l

23 Reagointi bilirub biinin tasoeroihin 2000-luvun lopulla ll laite- ja menetelmävalmistajat l alkoivat saada asiakkailtaan epäilyjä bilirubiinipitoisuuksien oikeellisuudesta Roche ja Abbott toivat markkinoille uudet kalibraattorit loppuvuonna 2008 Thermo Fisher Scientific Konelabin uudelleenkalibroitu menetelmä julkaistiin syksyllä 2009

24 Miten bilirubiinierot näkyvät Labqualityn kierrok ksilla?

25 Labqualityn yleisk kemian kierrokset Labquality järjestää yleiskemian ulkoisen laadunarvioinnin kierroksen kuukausittain A-seerumi, liukoisia ja kylmäkuivattuja näytteitä Kaksitasoinen kemian kierros j ärjestetään 6 kertaa vuodessa Liukoisia näytteitä Kaksitasoisessa tarkastellaan pitoisuuksia samaan aikaan kahden eritasoisen näytteen Tulokset jaotellaan ryhmiin käytettyjen menetelmien perusteella Useita satoja laboratoriota ympäri Euroopan osallistuu kierroksille Esityksessä näyteet, joissa keskimääräinen bilirubiinipitoisuus on ollut yli 20 µmol/l

26 Tasoerot menetelmie en välillä, A-seerumi

27 Tasoerot menetelmien n välillä, kaksitasoinen

28 Tasoerot, sama näyte

29 Johtopä äätökset Bilirubiinitulos i l riippuu käytetystä älaitteesta ja menetelmästä ä Laboratoriot ovat aktiivisia ja huomauttavat herkästi, jos epäilevät tulostasoa Laitevalmistajat vastanneet ja kalibroineet menetelmänsä uudestaan Tasoerot pienenevät sitä mukaa, kun uudelleenkalibroidut menetelmät tulevat käyttöön

30 Miten saada bilirub biiniarvot oikeiksi? Hyvin valmistetut t t kalibraattorit it Oikeanlainen matriisi Arvo tulisi olla jäljitettävissä referenssimateriaaliin Ulkoiset laadunarviointikierrokset Vahva ja luotettava, referenssimenetelmällä mitattu vertailuarvo

31 Kiitos! Labquality Ratamestarinkatu 11 FI Helsinki Finland Tel Fax

32 Kirjallisuu usviitteet 1. HUSLAB tutkimusohjekirja, tki j i bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=4592&terms= =bilirubiini, Lo SF, Kytzia H, Schumann G, Swartzentruber M, Vader HL, Weber F, Doumas BT, Interlaboratory comparison of the Doumas bilirubin reference method, Clin Biochem 2009; 42, Doumas et al., Candidate reference method for determination of Total bilirubin in serum: Development and validation, Clin Chem 1985; 31:11; Mather A., Reliability of bilirubin determination ns in incterus of the newborn infant, Pediatrics 1960; 26; Schreiner RL, Glick MR, Interlaboratory bilirubin ariability, Pediatrics 1982; 69; Vreman et al., Interlaboratory variability of bilirubin measurements, Clin Chem 1996; 42:6; Cobbaert C, Weykamp C, Hulzebos CV, Bilirubin standardization in the Netherlands: Alignment within and between manufacturers, Clin Chem 2010; 56:5; Lo SF, Jendrzejczak B, Doumas BT, Laborato ry performance in Neonatal Bilirubin Testing using commutable specimens, Arch Pathol Lab Med 2008; 132;

QuikRead go CRP Luotettava testi hoitopäätöksen tueksi.» Luotettava ja laadukas» Markkinoiden nopein» Helppokäyttöinen ei manuaalivaiheita

QuikRead go CRP Luotettava testi hoitopäätöksen tueksi.» Luotettava ja laadukas» Markkinoiden nopein» Helppokäyttöinen ei manuaalivaiheita 3 2015 QuikRead go CRP Luotettava testi hoitopäätöksen tueksi» Luotettava ja laadukas» Markkinoiden nopein» Helppokäyttöinen ei manuaalivaiheita ottaa vierianalytiikan hallintaan Uuden sukupolven hallintaohjelmisto

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia

Lisää munuaisensiirtoja enemmän eläviä luovuttajia Omaisluovutuksen on oltava vapaaehtoista Lääkärin perusperiaatteisiin itsestään selvästi kuuluu, että potilaalle ei aiheuteta haittaa (primum non nocere). Siirtoihin liittyviä eettisiä pohdintoja on vuosien

Lisätiedot

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ

NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ NUORTEN DIABEETIKKOJEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ Lätti Sinikka Väänänen Riikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologia Hämeenlinna, 12.12.2011 Ville Tanskanen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista

Lisätiedot

OPPIMATERIAALI. Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille. Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen T E K I J Ä / T :

OPPIMATERIAALI. Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille. Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen T E K I J Ä / T : OPPIMATERIAALI Oppimateriaali virtsan partikkeleista bioanalyytikkoopiskelijoille T E K I J Ä / T : Taija Holm Paula Kuuppo Suvi Makkonen 0 (25) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 MUNUAISTEN JA VIRTSATEIDEN YLEISIMMÄT

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Terveys, bioteknologia ja etiikka

Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Terveys, bioteknologia ja etiikka Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja 1/2007 Biotekniikan neuvottelukunnan julkaisuja. Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Allergia ja astma sekä tupakointi

Allergia ja astma sekä tupakointi Allergia ja astma sekä tupakointi ALLERGIA JA ASTMA SEKÄ TUPAKOINTI 3 Miksi tupakoit? Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista.

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi

Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05960-14 Pelastusopiston paloteatterin mittausjärjestelmän toimivuuden arviointi Kirjoittaja: Tuula Hakkarainen Luottamuksellisuus: julkinen 2 (24) Alkusanat Tässä tutkimusraportissa

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK

Mika Autio. Hiuksilla hirvituhoja vastaan. Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK Mika Autio Hiuksilla hirvituhoja vastaan Opinnäytetyö Syksy 2013 Metsätalouden AMK 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Elintarvike ja maatalouden yksikkö Koulutusohjelma:

Lisätiedot