Kuntien ilmastokampanjaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ilmastokampanjaa"

Transkriptio

1 Kuntien ilmastokampanjaa vuodesta 1997 Seinäjoen seudun ilmastostrategia, K8-koulutuspäivä Kalevi Luoma, energiainsinööri

2 Ilmastokampanjan taustoja YK:n Rion kokous 1992 oli ilmastoherätyksen alku ICLEIn perustaminen (paikallishallinnon kestävän kehityksen järjestö) YK:n tukemana Cities for Climate Protection (CCP) 1993 Suomi EU:hun ja energiatoimistoja perustamaan 1. Kuntien ilmastokonferenssi Kioton kokouksen alla Kuntien ilmastokampanja 1997 seitsemän kunnan ja YTV:n voimin, Kuntaliitto koordinaattoriksi

3 Toimia ja sidosryhmiä Päästölaskentaohjelmiston kehitystyö kampanjakuntien voimin KASVENER Yhteyshenkilötapaamisia pari kertaa vuodessa, Ohjausryhmä Ryhdyttiin julkaisemaan ilmastokirjettä Vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri puolille maata perustettujen alueellisten ja paikallisten energiatoimistojen sekä valtiollisten Motivan, KTM/TEMin, YM:n ja LM/LVM:n kanssa Kuntien energiansäästösopimukset Ilmastokonferenssit 2000, 2005, 2008, 2010 toimineet kampanjan kiihdyttiminä

4 Vastatuuleen huutamista-kunnes Hei, mehän hukutaan Alkuaikoina kiisteltiin vielä siitä, onko ilmastonmuutos totta vai ei Ilmastokampanjan vastuullisiksi valikoitui tai määrättiin yleensä kuntien ympäristönsuojelusta vastaavia, koska ilmastonmuutos on ympäristöasia Kansallisia ilmastostrategioita valmistui 2001, 2005 (myös Euroopan 1. sopeutumisstrategia) ja 2008; kunnat mainittiin, mutta 2008 erityisesti kaupunkiseutujen ja maakuntien edellytettiin tekevän omia strategioitaan Kittilän tulvat 2005 herätti viimeistään suuren yleisön ja päättäjät, Nicholas Sternin raportti ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisista talousvaikutuksista ilmestyi 2006 EU:n tavoitteet vuonna

5 Kuntaliitto vetoaa kuntiin Liitto valmisteli 2007 kuntiin jaetun julkaisun Kunnat ja ilmastonmuutos Se päivitettiin 2008 ja liiton hallitus otti strategiassaan ilmastonmuutoksen kaudelle yhdeksi seitsemästä painopistealueesta

6 6. painopiste: ILMASTONMUUTOS Kunnat ovat aloitteellisia ja aktiivisia toimijoita ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen varautumisessa. Kunnat hillitsevät ilmastonmuutosta maankäytön ja liikenteen ratkaisuilla, energiavalinnoilla, hankinnoilla, uudella teknologialla sekä palveluiden energiatehokkuudella. Valtio, kunnat, kuntalaiset ja yritykset tiedostavat vastuunsa ja mahdollisuutensa ilmastoasioissa. Kunnat tarjoavat kuntalaisille ja yrityksille ilmastomyönteisen toimintaympäristön. Kunnat varautuvat ilmastonmuutoksen haitallisiin vaikutuksiin ja sään ääri-ilmiöihin hyvällä yhdyskuntien suunnittelulla ja ennakoivalla ylläpidolla, tiedottamalla sekä tarvittaessa erillisin valmiussuunnitelmin. Kuntaliiton muut tavoitteet: Tuemme ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimia kuntien energiapolitiikassa, palveluissa, maankäytössä ja liikenteen ratkaisuissa. Tuemme kuntia niiden huolehtiessa palveluiden ja yhdyskuntien toimivuudesta muuttuvissa ilmasto-oloissa. Kannustamme kuntia hyödyntämään ilmastonmuutoksen tarjoamia mahdollisuuksia elinkeino- ja työllisyyspolitiikassaan. Kuntaliiton erityisesti priorisoima tavoite vuodelle 2012: Edellytämme, että ilmastonmuutokseen liittyvä vastuunjako on kuntien näkökulmasta oikeudenmukainen, ja että lainsäädäntö ja muut valtion toimenpiteet luovat kunnille riittävät edellytykset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.

7 Kampanja tänään Suomessa kampanja on käynnistetty 1997 ja sitä koordinoi Kuntaliitto. Mukana kampanjassa on 48 kuntaa ja kaksi kuntayhtymää. KL/HL

8 KASVENER-päivitys Web-pohjainen, käytettävyyden ja raportoinnin parantaminen+ylläpito ja sähköinen tilastointimahdollisuus Laskentaparametrien ja muutosten päivitys, Energiantuotannon vuosittaisten päästövaihtelujen vaikutusten vaimentaminen liukuvalla 5 vuoden tarkastelulla Lämmitystarvelukukorjaus CHP-tuotannon lämmöntuotantoa rankaisevan energiamenetelmän vaihtoehdoksi hyödynjakomenetelmä Rahoittaa YM ja Kuntaliitto, toteuttaa SYKE mennessä

9

10 Kampanjakunnan toimenpiteet: 1. Kartoittaa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöt, 2. Asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet, 3. Tehdä päästöjen vähentämissuunnitelma (sekä niin päätettäessä varautumis- ja sopeutumissuunnitelman ja) hyväksyttää ne valtuustossa, 4. Toimeenpanna suunnitelma, 5. Seurata toimeenpanoa ja todentaa tulokset.

11 Kuntien ilmastokampanjassa edistetään kuntien ilmastotyötä: Järjestämällä kampanjatapaamisia kaksi kertaa vuodessa ja Kuntien ilmastokonferenssi joka toinen vuosi. Seuraava tapaaminen Helsingissä Tarjoamalla ajankohtaista tietoa sähköisellä ilmastolistalla ja 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvällä ilmastokirjeellä. Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ilmasto-l-join(at)listserv.kuntaliitto.fi Uusille kampanjakunnille luvassa käynnistyspaketti: Materiaalipaketti ja mahdollisuus saada Integroidun johtamisjärjestelmän koulutusta ilmastotyöhön (UBC). Lisätietoja: Lotta Mattsson, Ilmastokampanjan nettisivut

12 Ilmastotyöstä hyötyy sekä ympäristö että kunnan kassa. Uusiutuva energia luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Energiansäästötoimenpiteet maksavat itsensä takaisin pienentyneenä energialaskuna. Eheä kaavoitus takaa helposti saavutettavat palvelut ja säästää kuljetuskustannuksissa.

13 Kampanjan hyödyt kunnalle Jäsennelty työskentelytapa Verkottuminen Vuorovaikutus Välineet Vertaistuki Vaikutusmahdollisuus Liikkeelle lähtö helpottuu Nopeammin kiinni varsinaisiin toimenpiteisiin Ajankohtaisen tiedon saanti Varmuutta jatkotoimenpiteiden perusteluihin

14 Toteutus helpottuu, kun Huomiota ensin kunnan omassa päätösvallassa oleviin asioihin (tyypillisesti kunnan oma energiankäyttö) Tunnistetaan ns. monivaikutteisia asioita (lämmitystavan muutos parantaa yhdyskuntailman laatua tai tuo työpaikkoja) Ollaan avoimia (mitä tehdään ja miksi) Delegoidaan mahdollisuuksien mukaan (haetaan kumppaneita kunnan sisältä ja ulkopuolelta) Muistaa, että kampanja ei ole velvollisuus, vaan mahdollisuus Osataan perustella tarvittava toimenpide (energiansäästö tässä ja nyt kannattaa joka tapauksessa, koska )

15

16 Lisätietoa ilmastokampanjasta Ota yhteyttä: Lotta Mattsson asiantuntija Puh Kalevi Luoma energiainsinööri Puh Maija Hakanen ympäristöpäällikkö Puh

17 Tervetuloa Kuntien VI ilmastokonferenssiin Tampereelle !

18 Oppia hankkeista, tukea verkostoista Kohti hiilineutraalia kuntaa hanke (HINKU) Suomen ympäristökeskuksen vetämässä hankkeessa kunnat, elinkeinoelämä, kuntalaiset, tutkimuslaitokset ja asiantuntijat etsivät yhdessä uusia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla voidaan vähentää etenkin liikenteen, asumisen ja ruuan päästöjä. Tavoitteena on samalla vahvistaa kuntien elinvoimaisuutta, luoda uusia kumppanuuksia sekä lisätä kysyntää ilmastomyönteiselle teknologialle. Lisätietoja: Jyri Seppälä, SYKE, HINKU-hankkeen nettisivut CHAMP - hanke CHAMP-hankkeessa ( ) tuetaan ja koulutetaan kuntia vastaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin integroidun johtamisjärjestelmän (IMS) avulla. IMS tehostaa ilmastonmuutostyön suunnittelua ja toimeenpanoa. Suomesta hankkeessa on mukana 14 kuntaa ja Kainuun maakunta ja hanketta koordinoi Itämeren kaupunkien liitto, UBC. CHAMP:ssa kehitettyjä koulutusmateriaaleja on jatkossa tarkoitus hyödyntää ilmastokampanjassa. Lisätietoja: Pekka Salminen, UBC, CHAMP-hankkeen nettisivut

19 Covenant of Mayors sitoumus Sitoumuksen allekirjoittaneet kunnat vähentävät hiilidioksidipäästöjään EU:n energiapolitiikassa asetettuja tavoitteita enemmän ja edistävät uusiutuvan energian käyttöä sekä energiatehokkuutta. Covenant of Mayors sitoumuksen allekirjoittaneet kunnat Suomessa ovat Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, jotka kaikki tavoittelet sitoumuksen mukaisesti yli 20 prosentin päästövähennystä vuoteen 2020 mennessä. Kuntaliitto ja Itämeren kaupunkien liitto toimivat Suomessa kuntien tukiorganisaatioina. Lisätietoja: Lotta Mattsson, Covenant of Mayors nettisivut Suurten kaupunkien ilmastoverkosto Kuuden Suomen suurimman kaupungin kaupunginjohtajat perustivat kaupunginjohtajien ilmastoverkoston helmikuussa Ajatuksena on kannustaa kaupunkeja toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi niin, että yhä useampi suomalainen kaupunki tunnistetaan kansainvälisenä suunnannäyttäjänä. Lisätietoja: Pauli Välimäki,

20 Ilmastoallianssi Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Motiva, Ilmatieteen laitos ja Itämeren kaupunkien liitto UBC ovat koonneet voimiaan kuntien ilmastotyötä tukevaksi ilmastoallianssiksi. Kuntien ilmastotyötä tuetaan tiedottamalla, koulutuksilla, seminaareilla ja tapaamisilla, kuntien ilmastokonferensseilla sekä aloitteilla ja esityksillä. Allianssi kehittää kuntien ilmastotyötä hyödyttäviä menetelmiä sekä edistää niiden jalkauttamista kuntiin. Se toimii myös hankkeiden yhteistyökanavana. Lisätietoja: Maija Hakanen,

21 Uusi portaali Tarjoaa perustietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sopeutumisesta Kuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille Kuntalaisille Karttoja, hyviä käytäntöjä jne. Ylläpitäjänä Ilmatieteen laitos

22 Energiankulutusraportin teko kunnan ja oppilaitoksen yhteistyönä Kulutusraportointi vuositasolla KETS/KEO - sopimusjärjestelmän pohjalta on keskeinen tehtävä Kartoitetaan energiankäyttökohteiden kuten rakennusten ja kaluston perustiedot Tehdään yhteenveto sähköstä, kaukolämmöstä, lämmitysja työkonepolttoaineista ja niiden kustannuksista Raportin laatii esim. AMK-opiskelija osana harjoittelua Toistetaan rutiinit uuden opiskelijan kanssa vuosittain; muutokset perustiedoissa, vuosiyhteenvedon laadinta ja Lisäksi voidaan ottaa joku rakennus tai energiankäyttökohde, toimintatapa tai uusiutuvan energian arviointi erityistarkasteluun Edut: kunnan energiankäytön perustiedot ja raportointi kuntoon, opiskelijalla harjoittelupaikka, kuntatyönantaja tutuksi, valmiit esitiedot tarkempiin katselmuksiin ja suunnitelmiin, toimintatapojen muutos, jatkuvuus

23 Kiitos

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa I Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Johdanto... 4 1.1. Suomea koskevat velvoitteet

Lisätiedot

Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja

Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja Kuntien ilmastotyöhön liittyviä sitoumuksia ja työkaluja Koonnut Kirsi-Marja Lonkila, Itämeren kaupunkien liitto Päivitetty 4.11.2010 Sisältö KANSALLISET... 2 KUNTALIITON ILMASTOLINJAUKSET... 2 KANSALLINEN

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan

Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen. asettamiseen ja seurantaan Hyvä käytäntö kunnan ilmastopäästöjen vähentämistavoitteen asettamiseen ja seurantaan TEKIJÄT Maija Hakanen Lotta Mattsson 1. painos ISBN 978-952-293-005-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee

Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Pääkaupunkiseudun ilmastotyö etenee Katsaus heinäkuu-joulukuu 2008 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 hyväksyttiin YTV-kaupungeissa alkuvuodesta 2008. Ilmastotyöhön on tartuttu ja toimia hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009

lohjan kaupungin Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 lohjan kaupungin ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Kaupunginvaltuusto 9.12.2009 LOHJAN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA 2009 2012 Toimittaja: Eerika Niemelä 2009 Painopaikka: Karprint Oy TIIVISTELMÄ Lohjan kaupungin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa II Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 0 SISÄLLYSLUETTELO 1.0 Alkusanat... 5 2.0 Johdanto... 6 3.0 Ilmastonmuutos...

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari Sisällysluettelo K8- kuntien seudullisen

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen)

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 (taittamaton versio: kuvien laatu osin puutteellinen) ALKUSANAT Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimmista uhkista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Ympäristövaikutusten lisäksi

Lisätiedot

Kainuun ilmastostrategia 2020

Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun ilmastostrategia 2020 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2011 B:26 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi 2009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 42009 Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toimeenpanon arviointi 2009 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä

Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä Ekotukitoiminta ja hiililaskurit edistävät ilmastotyötä Viestintä hankkeen jälkeen Ilmastonmuutos Helsingin seudulla, hillintä ja sopeutuminen 2 Julia 2030 -hankkeen tulokset Helsingin seudun yhteistä

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot