Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista"

Transkriptio

1 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä Hanke- ja rahoitus -yksikkö

2 1 Esipuhe Tämä hanke ja rahoitus yksikön arviointiraportti on laadittu antamaan käsitys Kainuun maakunta - kuntayhtymän rahoittamien hankkeiden etenemisestä vuonna Hankkeet on raportissa ryhmitelty maakuntaohjelman mukaisesti. Kuhunkin hankkeeseen nimetty yhteyshenkilö on arvioinut meneillään olevan hankkeen suurin piirtein vuodenvaihteen 2010/2011 tilanteen mukaisesti. Uudempaa tietoa on lisätty arvioon silloin kun sitä on ollut käytettävissä. Niistä ylimaakunnallisista hankkeista, joiden rahoitusvastuu on jollakin muulla Itä-Suomen maakuntaliitolla, ei ole tehty arviota. Aluksi esitetään kuviona maakuntaohjelman kiteytys ja sen jälkeen suppea toimintalinjoittainen yhteenveto arvioinneista. Sen jälkeen kuvioesityksinä näytetään kunkin toimintalinjan kohdalla linjan hankkeet, jolloin saman aihepiirin kokonaiskuva hahmottuu nopeasti jo ennen sanallisia hankekohtaisia arviointeja. Mitä suurempi hankekuvio on pinta-alaltaan, sitä enemmän hankkeeseen on osoitettu rahoitusta. Arvioidut hankkeet on merkitty maakunnan tunnuksella tarkastelun helpottamiseksi. Nettiversiossa kunkin kuvion sisällä näkyy tarkempaa tietoa hankkeesta. Jokaisesta hankkeesta esitetään arviointilomakkeella ensin hankkeen virallinen nimi ja EUrahoitteisissa hankkeissa myös EURA2007 järjestelmän projektikoodi. Hankkeesta esitetään sitten tavoite, tarvittaessa lyhennettynä, ja sen jälkeen selostusta ja arviota toteutuksesta suhteessa hankesuunnitelmaan. Arvion lopussa on hankkeen kustannusarvio ja kuntayhtymän rahoitusosuus. Niistä hankkeista, jotka ovat jo päättyneet, esitetään myös rahoituksen lopullinen toteutuma prosentteina alkuperäiseen rahoitussuunnitelmaan nähden. Lisäksi kerrotaan hakijaorganisaatio, hakijan yhteyshenkilö sekä kuntayhtymän nimeämä yhteyshenkilö. Kaikkien hankearvioiden jälkeen esitetään kuvioina maakunnan rahoituksen suuntautuminen maakuntaohjelman toimintalinjojen mukaisesti vuoden 2007 alusta alkaen. Raportissa arvioidaan nyt 60 hanketta, kaikkiaan rahoitusta on myönnetty yhteensä 35 M. Panostus on kohtuullisen mittava osa Kainuun maakuntaohjelman toteuttamista. Tässä muodossa laadittu hankeraportti on kuntayhtymän hanke- ja rahoitusyksikön toinen. Tarkoituksena on laatia vastaava arviointi vuosittain. Toivomme saavamme palautetta raportista voidaksemme kehittää sitä jatkossa. Palautetta voi kätevimmin antaa yhteyshenkilön tai allekirjoittaneen kautta sähköpostilla, osoitemuoto on Kiitos kaikille raportin laatimiseen osallistuneille! Kajaanissa Jorma Teittinen kehittämisjohtaja

3 2 SISÄLLYSLUETTELO Kainuun maakuntaohjelman tavoitteet, toimintalinjat ja elinkeinojen kehittämisen kärkialat Yhteenveto... 4 TL 1 OSAAMINEN JA KOULUTUS Innovaatiojärjestelmän kehittäminen... 7 TL 1 OSAAMINEN JA KOULUTUS Osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen TL 2 ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS Yritystoiminnan edistäminen ja innovaatioiden kaupallistaminen TL 2 ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS Toimialojen kehittäminen ICT ja elektroniikka, metalli TL 2 ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS Toimialojen kehittäminen Elämystuotanto TL 2 ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS Toimialojen kehittäminen Luonnonvarat TL 2 ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS Osaavan työvoiman saatavuus ja työmarkkinoiden toimivuus TL 4 HYVINVOINTI Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen TL 4 HYVINVOINTI Uudet toimintatavat hyvinvointipalvelujen tuottamisessa TL 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Infastruktuurin toimivuus ja asuinympäristö TL 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuorovaikutuksen lisääminen ja yhteistyön tehostaminen YHTEENVETO; rahoituksen jakautuminen hankkeittain, maakuntaohjelman mukaan luokiteltuna... 86

4 3 Kainuun maakuntaohjelman tavoitteet, toimintalinjat ja elinkeinojen kehittämisen kärkialat. TAVOITE: MAAN KESKIMÄÄRÄISTÄ NOPEAMPI TALOUDEN KASVU KILPAILUKYKY OHJELMAN TOIMINTALINJAT OSAAMINEN ELINKEINOT JA YRITTÄJYYS MAASEUTU HYVINVOINTI TOIMINTA- YMPÄRISTÖ KASVUYRITYKSET MITTAUSTEKNIIKKA AJONEUVOTIETOJÄRJESTELMÄT METALLI ICT JA ELEKTRONIIKKA VAPAA-AIKA KULTTUURI ELÄMYS KOKOUS MATKAILU KÄRKIALAT METSÄ LÄHIRUOKA KAIVANNAISET ENERGIA LUONNONVARAT RAHOITUSKOHTEENA KASVUHALUINEN, PÄÄOSIN MAAKUNNAN ULKOPUOLELTA LIIKEVAIHTONSA HANKKIVA LIIKETOIMINTA INNOVAATIOJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN LISÄÄMINEN YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN TOIMIALOJEN KEHITTÄMINEN OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS MONIPUOLINEN ELINKEINOTOIMINTA ELÄMISEN LAATU KEHITTÄJÄVERKOSTO JA OSAAMINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN HV-PALVELUJEN UUDET TOIMINTATAVAT 3. SEKTORI INFRASTRUKTUURI (LIIKENNE, TIETOL.) YMPÄRISTÖ VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ ASUKKAAT TAVOITE: IHMISTEN HYVINVOINTI Jäljempänä hankekohtaisissa kuvioissa kuvion väri kuvaa rahoituslähdettä ja kuvien pinta-ala myönnetyn rahoituksen määrää. Kuvista näkyy myös toteutusaika.

5 4 Yhteenveto Maakunta on panostanut eniten innovaatiojärjestelmän kehittämiseen osin lääninhallitukselta siirtyneiden hankkeiden seurauksena. Oulun yliopiston Biotekniikan laboratorion sekä mittalaitelaboratorion perushankkeet ovat edenneet suunnitelmien mukaan, tosin jatkoaikaa on myönnetty molemmille. Näistä hankkeista on välillä siirretty henkilöstöä kiireisiin Tekes-hankkeisiin. Kajaanin ammattikorkeakoulun Ajoneuvotietojärjestelmien kehitysohjelma eteni, joskin uudessa aiheessa ja uudehkossa toimintatavassa oli alkukankeutta. Jatkossa kohdentamista on mietittävä vielä tarkemmin. Measurepoliksen mittaustekniikkaan liittyvät suuret hankkeet hakevat jatkossa enemmän vaikuttavuutta yritysten sitoutumisten kautta ja tulosten voimakkaammasta kaupallistamisesta. Monen hankkeen rinnalla on ollut ELY-keskuksen ESR-rahoitteinen hanke. Aivan vuoden lopussa tehtiin päätökset uudesta toteutustavasta, kun hanketoimintaa siirrettiin Cemiksen kautta hoidettavaksi vuoden 2011 alusta alkaen. Snowpoliksen hankkeet etenivät aluksi hyvin, mutta myöhemmässä vaiheessa yhtiön hallitus supisti toimintaa vaikuttavuuden vähäisyyden takia ja järjesti Snowpoliksen hankkeet Kainuun Etu Oy:n vetovastuulle, samalla hankemäärää pienennettiin. Snowpolis hakee uutta painopistettä liikuntamatkailua palvelevista toiminnoista. Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian investoinnit, opetus ja tutkimus ovat edenneet suunnitellusti. Seniorpolis-hankkeen projektisuunnitelma uusittiin vuonna 2008 ja toimintaan haettiin yrityksiä mukaan, mikä onnistuikin kohtalaisesti vuosien aikana. Varsinaista läpimurtoa ei ole vielä saavutettu. Woodpoliksen investointihanke on lykkääntynyt toimitilaongelmien vuoksi. Ratkaisut on kuitenkin nyt löydetty. Toiminnallisesti Woodpolis onnistui saamaan Helsingistä puutaloalueen toteutuksen kokonaisvasuun itselleen, mitä voi pitää tärkeänä aluevaltauksena. Osaamistason nostamisessa ja koulutusrakenteiden kehittämisessä KAO:lla on Seppälän urheilunurmen kehittämishanke oppilaitoksen tarjonnan monipuolistamiseksi nuorisolle ja aikuiskoulutettaville, ulkomailta asti. AMK:lla on korkea-asteen koulutuksessa kolme maakunnan rahoittamaa merkittävää hanketta: Liikkuva kaivannais- ja kiviainesosaamisen laboratorio, Kajak Game Studio investointi ja Pintakäsittelylaitteisto koulutuskäyttöön Kajaanin Renforsin rannassa. Ne parantavat oppimisympäristöjä uudelle tasolle. Samalla toteutuu entistä tiiviimpi yhteistyö yritysten kehittämistoimintojen kanssa kolmella toimialalla. Yritystoiminnan edistämisessä ja innovaatioiden kaupallistamisessa kohdassa on useita hankkeita, joita ei voi kohdistaa tietylle toimialalle. Kyseessä on lähinnä Kainuun Edun hankkeita. Ulkomaisten investointien houkuttelemista FDI rakenna muutos -hankkeessa, kainuulaisille yrityksille Asiantuntijapalvelut yrityksille, kaivosinvestointeihin palveluita ja tuotteita tarjoava yritysryhmä Prima Network, yritysten sähköisten palveluiden käyttöönottoa vauhdittava hanke eetu sekä Hyrynsalmen ja Ristijärven kunnissa yritystoiminnan lisäämiseen keskittyvä Hyrinä-hanke. Osittain hanketoiminta kärsi syvästä taloudellisesta taantumasta viime vuonna. Suhdanteiden odottamattomiin vaihteluihin onkin jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota jo suunnitteluvaiheessa kaikissa niissä hankkeissa, jotka toimivat kehittämisessä tiiviisti yhdessä yritysryhmien kanssa. Toimialoittain tarkasteltuna ICT-, elektroniikka ja metallialalla hankkeita oli niukasti, osittain siksi että innovaatiojärjestelmän kehittämisessä useimmat hankkeet palvelevat aivan erityisesti tätä toimialaa. ITpoolin huolena oli selkeä suunnan määrittäminen yritysjoukon kesken. Kainuun edun EDC-Park hanke ehti vasta aloittaa toimintansa, mutta sillä on äärimmäisen kunnianhimoinen tavoite saada hankittua laaja ja monipuolinen kansainvälinen toimijaryhmä CSC:n supertietokoneen ympärille Renforsin rantaan. Tavoitteena on siis itse asiassa luoda uusi klusteri Kainuuseen nykyisiä vahvuuksia uudella tavalla hyödyntämällä. Onnistuminen edellyttää aktiivista toimintaa myös muilta organisaatioilta. NetInPro II auttoi

6 5 palveluillaan luotsaamaan metallialan yrityksiä onnistuneesti yli viime vuosikymmenien jyrkimmän suhdannekuopan. Matkailussa hankkeita on erittäin runsaasti. Suurin hanke on ollut monivuotinen Kansainvälisen matkailumarkkinoinnin hanke, joka loi uudenlaisen hyvänä pidetyn toimintatavan ja jota on alettu käyttää toimintatapana myös muualla Suomessa. Määrälliset tavoitteet hankkeessa jäivät vajaiksi, syynä oli jyrkkä talouden taantuma. Matkailupalveluiden tuotteistaminen kolmen matkailukeskuksen alueella punnersi uusia tai uudistettuja tuotteita yritysten kanssa ja loi samalla taustaa sekä kotimaan että ulkomaan markkinoinnille. Hanke jatkuu vielä alkuvuoden. Luonnonvarat kohdassa metsät ja puu aihepiiriin liittyvänä on ELY-keskuksen rahoittamana kattohanke, teemaohjelma. Kuntayhtymä rahoitti Kainu-hanketta huonekaluteollisuuden uudistamiseksi, Reindeer- Wood hanketta Britannian markkinointiin sekä Puun ja kiven mahdollisuudet hanketta, jälkimmäistä yhdessä Pohjois-Karjalan kanssa. Etenkin viime mainittua on pidetty hyvänä, sillä yritykset halusivat siihen vielä jatkohankkeen. Muut kaksi hanketta ovat kesken, mutta ainakin tässä vaiheessa näkymät ovat hyvät. Kaivannaisalan kattohankkeena on Kivi- ja kaivannaisteollisuuden teemaohjelma, johon on resurssoitu paitsi kokonaisuuden koordinointi myös alan yrityskohtaista erikoisneuvontaa. Tähän hankkeeseen on tehty kahden vuoden lisäpäätös. Kokonaisuutena ala kärsi kovasti kansainvälisestä suhdannetaantumasta. Kaikilla alan hankkeilla tavoitellaan kuitenkin pitkän tähtäimen tuloksia, joten yksi heikko suhdannevaihe ei aiheuttanut ylipääsemättömiä ongelmia, selvää viivästymistä kuitenkin oli. Elintarvikealalla maakunta on osallistunut vain yhteen hankkeeseen, Kainuulainen lähiruoka, ja siihen budjettivaroin. Hanke on luonteeltaan organisointi- ja verkostohanke. Osaavan työvoiman saatavuus ja työmarkkinoiden toimivuuden osalta Kainuussa on hankkeita kaikkiaan vähintään kolmen kuvasivun verran. Jäljempänä näytetään kuitenkin vain yksi sivu, jossa aivan ylivoimaisesti merkittävin on Paltamon työllisyyskokeilu hanke. Matkakumppanit: Erityisryhmien työnhaun ja koulutusedellytysten parantaminen hyödyntäen taiteen eri osa-alueita ja Respekti Nuorten ammatinvalintaan ohjaava työpajatoiminta hankkeisiin maakunta on osallistunut budjettivaroin. Kummassakin hankkeessa tavoitteena on ollut uuden lähestymistavan löytäminen oman kohderyhmän palveluiden monipuolistamiseksi, tulokset ovat olleet positiivisia vaikeuksista huolimatta. Osaavan työvoiman saatavuus tulee koko ajan haasteellisemmaksi, joten erilaisten uusien ratkaisujen hakemiseen on syytä panostaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kohdassa maakunta on ollut rahoittamassa Terveysreitti-hanketta. Se oli lähinnä investointihanke ja siinä varustettiin mm varasairaala ja terveyden edistämisen laboratorio ammattikorkeakouluun. Uudet toimintatavat hyvinvointipalveluiden tuottamisessa Terveyttä edistävä liikunta- ja ravitsemusneuvonta -hanke haki uutta toimintatapaa erityisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Valittavasti kaikkien määrällisten tavoitteiden saavuttamisesta huolimatta jatkamisesta kiinnostunutta julkishallinnon organisaatiota ei löytynytkään. Ikääntymispoliittisen strategian laatiminen on tässä kohdassa tulevaisuuteen varautumisen kannalta hyvin tärkeä hanke, vaikkei se rahoituksellisesti suuri olekaan. Infrastruktuurin toimivuuden ja asuinympäristön osalta Kainuussa on panostettu vähän muihin Itä-Suomen maakuntien verrattuna. Maakunta on rahoittanut vain Laajakaista kaikille hanketta, jossa valmistellaan valokuituinvestointeja Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa. Kajaanin kaupunkikeskusta hanke tähtää nimensä mukaiseen kasvojen kohotukseen konsulttivetoisessa hankkeessa. Vuorovaikutuksen lisäämisessä ja yhteistyön tehostamisessa Laajakaista hyödyksi II ja Oulu-Kajaani hankkeet olivat maakunnan rahoittamia. Molemmat edistivät asiaansa, mutta jatkuvuuden suhteen hankkeiden jälkeen on kysymysmerkkejä.

7 Kaikkiaan voi todeta, että hankehenkilöstön rekrytointi on useissa tapauksissa vienyt odotettua enemmän aikaa, monesti 3-4 kuukautta. Asia on otettava huomioon hankkeiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Osaavan työvoima saatavuus on muutenkin tiukempaa. Tavoitteiden muotoilu siten, että onnistumisen arviointi olisi nykyistä yksiselitteisempää, on pysyvä haaste. Investointihankkeiden toteutus on ollut kohtalaisen selväpiirteistä, mutta teknologian nopea kehittyminen on näkynyt siten, että alkuperäistä hankintasuunnitelmaa joudutaan usein päivittämään. Erilliset kilpailutukset vaativat oman aikansa. Yleisen suhdannekehityksen vaihteluihin on varauduttava paremmin mm lisäämällä ainakin yritysryhmien kehittämishankkeissa mitattaviin tavoitteisiin suhdanteita koskeva taustaoletus tai vertailu koko Suomen suhdannekehitykseen. Pääosin maakunnan rahoittamat hankkeet ovat toteutuneet vuonna 2010 kohtalaisen hyvin, hankkeiden välinen yhteistyö on myös lisääntynyt. Hankkeet ovat olleet maakuntaohjelman mukaisia. Yksittäisenä hankkeena Paltamon työllisyyskokeilu on kooltaan ja innovatiivisuudeltaankin omaa luokkaansa. Rahoituksen painotus on ollut muutoin innovaatiojärjestelmän kehittämisessä, toiseksi merkittävintä on ollut elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehittäminen. 6

8 7 TL 1 OSAAMINEN JA KOULUTUS 1.1 Innovaatiojärjestelmän kehittäminen

9 8 Bioalan kehittämisohjelma BIOKEHO Sotkamo A30159 EAKR Innovaatiojärjestelmän kehittäminen / Luonnonvarat TL 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Hanke kehittää Snowpolis-toimintaympäristöön sijoittuvaa elintarvike- ja luonnonvarabiotekniikan sekä biomittausteknologian (mukaan lukien bioanalytiikka) infrastruktuuria ja tutkimustoimintaa, joka edistää oleellisesti uusien ravinto-, liikunta- ja hyvinvointiteknologia-alan yritysten sijoittumista ja luomista seutukunnalle sekä vahvistaa olemassa olevien yritysten toiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä elintarvike- ja luonnonvara-aloilla (mukaan lukien kaivannaisteollisuus). Maisterikoulutuksen laiteinvestoinneilla on tavoitteena mahdollistaa elintarvikealan maisterikoulutuksen asianmukainen ja tehokas toteuttaminen sekä tukea osaltaan tutkimus- ja innovaatioympäristöjen kehittämistä. Kuopion yliopiston ja Oulun yliopiston Kainuun yliopistokeskuksen biotekniikan laboratorion yhteisen elintarvikebiotekniikan maisterikoulutushankkeen tarkoituksena on yhteistyötä lujittamalla tehostaa olemassa olevien resurssien hyväksikäyttöä ja välttää päällekkäisyyksiä. Määrällisenä tavoitteena on 3 uutta työpaikkaa. Tutkimusympäristöjen investoinnit perustuvat kahteen lähtökohtaan: tutkimustoiminnan kehittämiseen liittyvät investoinnit laboratorion toiminnan kehittämiseksi opetustarkoitukseen sopiva oppimisympäristö maisterikoulutukseen eli koulutuksessa tarvittavien laitteiden hankintaa (Elintarvikebiotekniikan maisterikoulutus, ESR-hanke). Projektin lähtökohdan ja kohteiden valinta on onnistunut hyvin ja vastaa edelleenkin tarpeita. Tavoitteet ovat osoittautuneet realistisiksi eikä niitä ole tarpeen tarkistaa. Laboratoriolla on yhteistyötä noin 20 Kainuun elintarvikeja luonnonvarayrityksen kanssa, toiminnallisesti laboratorio on verkottunut yli 20 tutkimusyksikön kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. Kaivosalan toiminnan viriäminen Kainuussa ja muualla Suomessa on luonut uuden toimialan, jolle laboratorio on voinut tarjota osaamistaan prosessien kehittämisessä. Työpaikkatavoite on toteutunut. Kaikkiaan kehittäminen on ollut aktiivista ja edennyt tavoitteiden mukaisesti. Investointeja on tehty alun perin arvioitua hitaammin ja henkilöstöä on ollut välillä kiinni muissa (Tekes) hankkeissa, joten toteutusaikaa on päätetty jatkaa vuodella budjettia nostamatta. Hankkeessa on kehitetty analyysimenetelmiä bakteerikäymisessä muodostuvien yhdisteiden tunnistamiseen, tuloksia hyödynnetään mm bioenergiatuotannossa. Savukaasunäytteille on kehitetty analyysimenetelmiä, niitä hyödynnetään lämpövoimaloissa. Marjojen ja muiden elintarvikkeiden ravinteiden analytiikkaan on niin ikään kehitetty uusia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää paitsi elintarvikealalla myös sitä läheisesti sivuavilla aloilla. Tämän hankkeen rinnalla toimii Biokeho ESR-hanke, jota rahoittaa Kainuun ELY. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Oulun yliopisto, Biotekniikan laboratorio Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Vesa Virtanen Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Jorma Teittinen

10 9 Mittalaitelaboratorion toimintaympäristöjen kehittämisohjelma KETO-EA EAKR Innovaatiojärjestelmän kehittäminen TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Hankkeen perustavanlaatuisena tavoitteena on Kajaanin Yliopistokeskuksen Mittalaitelaboratorion (MILA, nyk. kuuluu CEMIS-Ouluun) toimintaedellytysten kehittäminen, tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen metsäteollisuuden mittaustekniikkaan profiloituen ja uusia sovellusaloja hakien, tutkimusympäristöjen kehittäminen sekä muuntokoulutustyyppisen maisteritasoisen DI-koulutuksen tukeminen elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta. Lisäksi yleisenä tavoitteena on lisätä Mittalaitelaboratorion henkilöstön kykyä tuottaa tehokkaammin laadukasta tutkimusta paremman tutkimusympäristön avulla (yleisesti ja välillisesti tutkimuksen laatua mitataan mm. julkaisujen, jatkotutkintojen, yrityshankkeiden ja palvelututkimuksen kasvun määrän avulla). Tutkimusympäristöjä tarjotaan myös yritysmaailman käytettäväksi, jolloin laadullinen arviointi voidaan todentaa tutkimuspalvelun ja yrityskumppaneiden lisääntymisenä. Erityisenä konkreettisena tavoitteena on luoda Roadmapping-järjestelmä, jonka puitteissa Mittalaitelaboratorion toiminta voidaan järjestelmällisesti asemoida alan tieteelliseen tutkimukseen sekä tekniseen kehitykseen. Järjestelmän avulla voidaan määritellä Mittalaitelaboratorion kehitystarpeet sekä kohdentaa laite- ja henkilöstöresurssit tehokkaasti. Järjestelmä tulee olemaan luonteeltaan visuaalinen suunnittelu- ja organisointiohjelma ja se on osa laboratorion laatujärjestelmää. Tärkeimmät toimenpiteet ovat Roadmapping järjestelmän luomisen lisäksi: Kansainvälistyminen ja verkottuminen, jossa laboratoriota tehdään tunnetuksi sekä kotimaisten että ulkomaisten tutkimusorganisaatioiden, yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien piirissä sekä tekninen tukitoiminta, jossa mm. harjaannutaan uusien tutkimuslaitteiden ja ohjelmien käyttöön, kehitetään tietojärjestelmiä sekä ylläpidetään ja kehitetään tutkimuslaboratorioita ja prosessihalliympäristöä. Investoinnit ovat myös iso osa tätä hanketta. Projekti tukee rinnakkaisen Mittalaitelaboratorion osaamisen kehittämisohjelma, KETO-ES -projektin tavoitteiden saavuttamista. Hankkeella tuetaan myös Mittalaitelaboratoriolle asetettuja määrällisiä kasvutavoitteita. Hanke on siirtynyt Oulun lääninhallitukselta kuntayhtymän rahoitusvastuulle vuoden 2010 alusta. Tämän hankkeen rinnalla toimii ESR-hanke, jota rahoittaa Kainuun ELY-keskus. Projektin aloitus viivästyi suunnitellusta, koska hanketoteuttaja sai virallisen päätöksen hankkeesta vasta Lisäksi hankkeessa aloittanut Projektipäällikkö jäi eläkkeelle ja hankkeeseen valittiin uusi vetäjä. Hanke on kuitenkin edennyt suunnitellusti viivästyneestä aloituksesta huolimatta. Roadmapping-järjestelmä etenee jonkin verran jäljessä, koska tämä on Milalle uusi asia ja tehtävän aloitus on viivästynyt. Hankkeessa on toteutettu kansainvälistä tutkijanvaihtoa sekä yliopistovierailuja. Tekninen tukitoiminta on kaikilta osin edennyt suunnitelmien mukaisesti. Työpaikkatavoite ei ole toteutunut. Hanke on saanut jatkoaikaa saakka, jotta hankesuunnitelmassa esitetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Oulun yliopisto. Kajaanin yliopistokeskus, mittalaitelaboratorio Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Ensio Poutiainen Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Heikki Immonen

11 10 Ajoneuvotietojärjestelmät (ATJ) kehittämisohjelma Kainuun kehittämisraha Innovaatiojärjestelmän kehittäminen Ajoneuvotietojärjestelmät (ATJ) -kehittämisohjelman tavoitteena on luoda Kajaaniin vuoteen 2015 mennessä kansainvälisesti tunnettu ajoneuvotietojärjestelmien osaamiskeskus, joka tarjoaa alueen kasvaville ajoneuvoteknologia-alan yrityksille ainutlaatuisen tutkimus- kehitys-, koulutus- ja testausympäristön sekä auttaa yrityksiä kasvattamaan ATJ- liiketoimintaa. Ohjelma tuo yrityksille hyötyä lisäämällä alueen osaamista, näkyvyyttä, verkostoja ja vaikuttavia hankkeita. Tutkimusyksiköille ohjelma tarjoaa pitkäjänteisen kehittämisresurssin, mahdollistaa osaamisen kehittämisen, luo yhteisen kehittämisalustan, tuo näkyvyyttä ja uusia verkostoja. Koulutusyksiköille ohjelma tarjoaa kanavan tulevien koulutustarpeiden ennakointiin ja luo uusia työskentelymahdollisuuksia alan opiskelijoille. Ajoneuvotietojärjestelmän kehittämisohjelman toimenpiteet ovat: - ohjelman johto, koordinointi, hallinnointi ja suunnittelu - markkinointi ja tiedottaminen - hankesuunnittelu - strategiset konsortiohankkeet - teknologiaseuranta ja -ennakointi - koulutussuunnittelu ATJ kehittämisohjelma on laadittu kaudelle Tarkastelun kohteena olevat rahoituspäätös tehtiin vuoden 2010 loppuun. Hankkeen toimintatapa suunniteltiin yrityslähtöiseksi ja yritysjohtoiseksi. Mukana olevat yritykset päättävät toteutettavien osaprojektien käynnistämisestä ja suuntaamisesta. Hankkeen tarkoituksena oli myös luoda edellytykset pääsemiseksi toimijaksi valtakunnallisen osaamiskeskus ohjelman Älykkäät koneet klusteriin. Tässä tavoitteessa onnistuttiin. Kokonaisuutena hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Hankkeen aikana keskustelua on käyty mm. yritysten kehitystarpeiden kohtaantumisesta ja yritysten sitoutumisesta hankkeisiin. Myös hankintojen kilpailuttamiskysymyksistä ja sopimusmenettelyistä on keskusteltu. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Kajaanin Teknologiakeskus Oy 2008 Kajaanin AMK Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Risto Oikari Mika Määttä Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Juhani Kärkkäinen

12 11 Mittaustekniikan liiketoiminnan kehittämishanke EAKR A Innovaatiojärjestelmän kehittäminen TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektin tavoitteena oli käynnistää kansallinen mittaustekniikkaan erikoistunut teknologian ja liiketoiminnan kehitysohjelma. Ohjelmassa rakennetaan kansainvälisesti toimiva mittaustekniikan osaamiskeskus kokoamalla kansallisesti merkittävimmät mittaustekniikan alan yritykset, tutkimuslaitokset, kehitysyhtiöt ja alan parhaimmat osaajat yhteen luomaan mittaustekniikasta kannattavaa liiketoimintaa. Hankkeen määrälliset tavoitteet ovat: 8 messuesiintymistä, 6 seminaaria, tiedotuslehdet 2 krt/v, toimiva www-sivusto, 3 analyysiä metrologian liiketaloudellisesta merkityksestä asiakkaalle, 4 koulutustilaisuutta mittausten luotettavuudesta, 4 kaupallistettua keksintöä, 30 jatkotoimiin johtavaa asiakaskontaktia, 4 yrityslähtöistä kehityshankesuunnitelmaa, 3 uutta yritystä joista 2 ulkomaista sekä vuosittaiset kansalliset toimialan kehityksen seurantaraportit ja kehitysanalyysit. Projektin vaikutuksesta syntyneisiin yrityksiin tavoitellaan projektin päättyessä vähintään 10 työpaikkaa. Projektin vaikutuksesta tavoitellaan mukana olevien yritysten liikevaihdon kasvuksi vähintään 10 %. Tavoitteena on myös tehdä mittaustekniikan toimijoiden markkinointimateriaali, tutkimuslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen toimintamalli(t) ja työkalut, mittaustekniikan hyödyn arvioinnin raportit, mittaustekniikan alan kehitystrendit raportit (2 kpl), sekä kansalliset mittaustekniikan alan kehityksen seurantaraportit (2 kpl). Määrällisten tavoitteiden osalta hankkeessa onnistuttiin varsin kohtuullisesti: Analyysejä liiketaloudellisesta vaikutuksesta toteutui 1/3. Asiakaskontaktien tavoiteltu määrä (32) saavutettiin ja suurin yhteistyö tällä saralla tehtiin Renforsin Rantaan tulevien yritysten kanssa. Yrityslähtöisiä hankesuunnitelmia tehtiin 4, eli saavutettiin tavoite. Jatkossa yrityslähtöisiin hankesuunnitelmiin täytyy saada teollisuuden puolelta enemmän volyymia. Uusien yritysten syntymisessä oltiin vahvasti mukana ja tavoitteet saavutettiin kolmen yrityksen osalta (Optimon Oy, PHD Nordic Oy ja MIKES). Ulkomaisia yrityksiä ei saatu tulemaan Kajaaniin (tavoitteena 2 yritystä). Työpaikkojen osalta ei saatu tavoitteita kokonaan täytetyksi (tavoite 10+10, josta toteutui MIKES Kajaani 3 sekä muihin yrityksiin syntyi 3 uutta työpaikkaa). Yhteensä 6 uutta työpaikkaa on siis syntynyt hankkeen vaikutuksesta. Markkinoinnissa tehtiin seminaarijärjestämisten kautta työtä hankkeessa. Pienimuotoisempia seminaareja on pidetty kaupallistamistoiminnasta ja puunjalostusteollisuuden nykytilasta ja tulevaisuuden kehitystarpeista. Hankkeen toteutusaikana tarkoituksenmukaisia messutapahtumia ei välttämättä ollut toteuttajan mukaan tarpeeksi tarjolla. Hankkeen aikanaan on saatu alulle työ metrologian liiketaloudellisen vaikuttavuuden kehittämisessä. On löydetty sopiva kumppani (Oulun yliopiston tuotantotekniikan laitos), jolla on osaamista työstää asiaa eteenpäin. Tutkimuslähtöisen liiketoiminnan synnyttämisessä ja kehittämisessä on tutkimuslaitosten (VTT Oulun yliopisto ja TEKES) kanssa kehitetty tutkimuslähtöisen innovaation kaupallistamismalli. Kun uusi tutkimushanke käynnistetään, niin kehityksen jokaisessa vaiheessa arvioidaan kaupallista potentiaalia, eli onko tuotteella mahdollisuuksia kaupalliseen kehitykseen. LIKE-hankkeen aikana on tunnistettu 17 uutta keksintöä ja niille on tehty ensivaiheen analyysi. Näistä neljää on lähdetty viemään eteenpäin. Lisäksi on tehty

13 12 2 kaupallistamisselvitystä eli markkinointisuunnitelmaa kahdelle eri yritykselle (Lapvision, Pegasor). Lisäksi on osallistuttu kaupallistamisseminaareihin ja Tuoteväylätoimintaan. Teknologiakeskusten liiton kanssa on myös tehty yhteistyötä, jossa alueen yrityksistä tunnistetaan kasvukykyisiä ja kasvuhaluisia yrityksiä. Jatkossa keskitytään jo perustettujen yritysten kehittämiseen, ei varsinaisesti tutkimuslähtöiseen uusyrityskehittämiseen. Palvelutoiminnan tuotteistamisessa on merkittävimpänä asiana kansallisen voima- ja virtausmittauslaboratorion Kajaaniin hankkiminen. Kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden osalta onnistuttiin kohtuullisesti, eli ensimmäistä kertaa LIKE-hankkeen aikana saatiin kansainvälisiä hankkeita hakuun ja ainakin yksi myönteinen päätös. Kansallisesti laajamittaisia teknologiaohjelmia saatiin alulle 3-5 kpl. Mittaustekniikan alan yritystoiminnan edellytyksiä kehitettiin Renforsin Ranta yhteistyön avulla. Työkoneiden testausasema ja vedenkäsittelyteknologioiden kehitysympäristö saatiin kehitettyä. Kannattavuuslaskelmia, liiketoimintasuunnitelmien tekemistä ja kumppanihankintaa toteutettiin myös. Osittain on hoidettu myös mahdollisen ajoneuvotestauskeskuksen asiakashankintaa. Kaupallistamistapauksissa on hieman jääty jälkeen. Mutta jatkossa niitä tehdään niiden aihioiden kanssa, joissa on jo sitoutunut yrittäjä. Eli ei tulla panostamaan uusien yritysten synnyttämiseen, vaan yhteiseen kehittämiseen jo olemassa olevien yritysten kanssa. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Measurepolis Development Oy Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Outi Laatikainen Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Heikki Immonen

14 13 Measurepolis - mittaustekniikan tutkimustoiminnan kehitysohjelma Kainuun kehittämisraha Innovaatiojärjestelmän kehittäminen Measurepolis -ohjelman tehtävänä on vahvistaa mittaustekniikan alan kilpailukykyä uudistamalla, verkottamalla ja kansainvälistämällä alan tutkimus-, kehitys- ja yritystoimintaa. Measurepolis -ohjelman mission toteuttamiseksi tutkimustoiminnan kehittämisohjelmassa keskitytään toimijoiden tutkimustoiminnan kehittämiseen ja verkottamiseen sekä kansainvälisyyden vahvistamiseen. Ohjelmassa Kajaanin Teknologiakeskus keskittyy ohjelman hallinnointiin ja johtamiseen sekä hankevalmisteluun, muut toimijat toteuttavat erikseen suunniteltuja tutkimus- ja kehittämisprojekteja. Measurepolis -mittaustekniikan tutkimustoiminnan kehittämisohjelman tavoitteena on 1) Mittalaitelaboratorion tieteellisen tutkimustoiminnan ja kansainvälisyyden vahvistaminen, 2) Kajaanin AMK:n yliopisto- /tutkimuslaitosyhteistyön ja kv -asiantuntijavaihdon vahvistaminen, 3) Biotekniikan laboratorion biomittausalan tutkimustoiminnan vahvistaminen ja 4) CWC: langattoman tiedonsiirtoteknologian tutkimustoiminnan vahvistaminen Kainuussa. Measurepolis hankekokonaisuuteen kuuluvat: Measurepolis mittaustekniikan osaamiskeskusohjelma, Measurepolis tutkimustoiminnan kehitysohjelma ja Measurepolis mittaustekniikan liiketoiminnan kehittämishanke. Hankkeen toimijoita ovat Oulun yliopiston mittalaitelaboratorio, biotekniikan laboratorio ja CWC, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto (liikuntateknologia). Hankkeen keskeinen sisältö ovat osaprojektit. On toteutettu seuraavat osaprojektit: Mittalaitelaboratoriossa: Musteen mittaus (MUUMI), Kaivosvesien on-line mittaukset (KAVO), Lumen ja jään mittaus (LUMI), Tarkka optisten parametrien mittausinstrumentti (PAMI), Digitaalinen in-line holografia mittaussovelluksissa (DIMI), Mikroaaltomittausten data-analyysin kehittäminen (uw), Kajaanin ammattikorkeakoulussa: Ennakoiva vikadiagnostiikka (etest3), Biotekniikan laboratoriossa. Bioanalyyttinen tutkimus ympäristön, ihmisfysiologian ja bioprosessien monitoroimiseksi (Bnatu1), CWC:ssa: Tutkimustoiminnan käynnistäminen ja Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian yksikössä: Liikuntateknologian mittaukset (HanKo). Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Keskustelua on käyty Measurepolis kokonaisuuden vaikuttavuudesta, erityisesti yhteyksistä yritystoimintaan, tutkimustulosten kaupallistamisesta ja kansainvälisestä yhteistoiminnasta. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Risto Oikari Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Juhani Kärkkäinen

15 14 Measurepolis mittaustekniikan osaamiskeskusohjelma (OSKE) Kainuun kehittämisraha Innovaatiojärjestelmän kehittäminen Kansallisella osaamiskeskusohjelmalla on ollut neljä painopistettä: 1. huippuosaamisen ja innovaatiokyvyn vahvistuminen - Measurepoliksen tavoitteena on tutkimustoiminnan volyymin kasvaminen, tutkimustoiminnan tieteellisen tason nostaminen, rahoitusrakenteen monipuolistaminen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen. 2. yritysten kasvu ja uusi liiketoiminta. - Measurepoliksen osalta tavoitteena on yritysten liikevaihdon kehittyminen, yritysten työpaikkojen lisääntyminen, uusien yritysten syntyminen/siirtyminen ja uusien ohjelman vaikutuksesta syntyneiden tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. 3. kansainvälisyys - Measurepoliksen ja sen toimijoiden kansainvälisen näkyvyyden lisääminen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen ja yhteistyön synnyttäminen ulkomaisten yritysten kanssa. 4. klusteriyhteistyö - Measurepoliksen tavoitteena on rakentaa kansallista mittaustekniikan tutkimus- ja yritystoiminnan asiantuntija- ja kehittämisverkostoa. Kaudella ohjelman tavoitteena on luoda 100 uutta työpaikkaa ja 4 uutta yritystä. Määrällisiä tavoitteita arvioidaan ohjelman loppuraportissa, joka ei vielä ole käytettävissä. Kaudella ohjelma jäi noin kolmannekseen asetetuista määrällisistä tavoitteista. Measurepolis on keskeinen osa maakunnan innovaatiorakenteita. Measurepoliksen toiminnot muodostavat keskeisen osan suunnitteilla olevasta mittaus- ja tietojärjestelmien osaamiskeskuksesta (CEMIS). FIF-klusterin yhteistyö on tukenut kansainvälistymistä ja verkottumista. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Oy Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Risto Oikari Outi Laatikainen Toteuma prosentteina Rahoittajan yhteyshenkilö Juhani Kärkkäinen

16 15

17 16 Snowpolis kokonaisuuden kehittämishanke: Toimintaympäristön prosessien kehittäminen A30211 EAKR Innovaatiojärjestelmän kehittäminen TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Tavoitteena on kehittää Snowpolis -toimintaympäristöstä kansainvälisesti arvostettu liikunta-, ravitsemus- ja talventeknologiasektorin osaamis- ja yrityskeskittymä. Projektissa kehitetään Snowpolis -toimintaympäristön sisältöä ja toimintaa sekä tehostetaan Snowpoliksen keihäänkärkialojen (liikunta-, ravitsemus- ja talventeknologioiden) kehitystä. Päätavoitteena on vuoteen 2015 mennessä saada Kainuuseen 100 uutta yritystä ja 1000 uutta työpaikkaa. Projektikauden tavoite on 20 uutta yritystä ja 200 uutta työpaikkaa. Projektissa kehitetään palvelu- ja kehityskonsepteja toimintaympäristön yrityksille ja yhteisöille sekä kehitetään organisaation omia prosesseja kansainvälisten asiakkaidenkin tarpeet huomioiden. European Network of Living Labs-konseptien kehitys samoin kuin Bussines Intelligence-konseptien kehitys pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä kansainvälisten seminaarien järjestäminen toimintalinjoilla ovat keskeisiä toimintatapojen kehittämiskohteita Projektin keskeiset toimenpiteet: 1) Toimintaympäristön prosessien kehittäminen 2) Kärkialoina olevien liikuntateknologian ja bioteknologian sekä lumiteknologian hankesuunnittelun tukeminen 3) Toimitilojen seuraavien vaiheiden valmistelu ja markkinointi 4) Kansainvälisen toiminnan vahvistaminen 5) Toimintaympäristön markkinointi 6) Yritysten sijoittumisen ja kehittymisen tukeminen 7) Rahoitus- ja muut kehittämistoimenpiteet Snowpolis hankekokonaisuuteen kuuluvat seuraavat hankkeet: Snowpolis kokonaisuuden kehittämishanke (maakunta rahoittajana), Snowpolis Gateway hanke (ELY keskus rahoittajana, maakunta pienellä osuudella), Snowpolis energiapuiston esiselvityshanke (päättynyt, ELY keskusrahoittajana). TE keskus rahoitti myös Talven teknologiat toimintaympäristön kehittämishanketta, joka päättyi vuoden 2009 lopussa. Käynnissä olevia Snowpoliksen toteuttamia erillishankkeita ovat: Liikkumisesta kansalaistaito (ESR rahoitus/ ELY keskus), Esteettömyyden parantaminen liikuntamatkailuympäristössä (EAKR rahoitus/ Maakunta), EKOTEKO Vuokatti (EAKR rahoitus/ ELY keskus). Omarahoituksen vähenemisen takia hankebudjettia (erityisesti henkilöstön osalta) pienennettiin. Hankkeen loppujakson työsuunnitelmaa täsmennettiin. Hankkeen keskeinen sisältö on ydinprosessien kehittäminen ja hankesuunnittelun tukeminen. Kärkialoja ovat liikunta, bio/ ravitsemus ja lumi/talvi. Hankkeen kautta on edistetty living lab toimintatapaa ja osallistuttu eurooppalaisen ENoLL verkoston toimintaan. Vuokatissa on järjestetty verkoston seminaareja. Snowpolis Business Intelligence yksikön toimintaa arvioitiin uudelleen Snowpoliksella on hyvä tunnettuus ja näkyvyys. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Snowpolis Oy Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Antti Leppävuori Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Juhani Kärkkäinen

18 17 Snowpolis Gate Way toimintaympäristön kehittämisprojekti Maakunnan budjettivarat Innovaatiojärjestelmän kehittäminen TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen GateWay -toimintaympäristön kehittämisprojektin päätavoitteena on: 1. Luoda Snowpolikseen ja Kainuuseen toimiva, kansainvälisesti verkottunut toimiva tutkimus-, kehitys- ja yritysympäristö, joka pystyy toimintaan Euroopan maiden, Venäjän ja Japanin kesken Snowpoliksen toimialoilla. 2. Synnyttää ja houkutella Vuokatin Snowpoliksen toimialoille kansainvälisiä tai kansainväliseen toimintaan tähtääviä yrityksiä siten, että 2012 vuoden loppuun mennessä on alueelle syntynyt 10 yritystä ja 50 työpaikkaa. 3. Laajentaa kainuulaista osaamisen profiilia kansainvälisen liikunta-, hyvinvointi- ja liikuntapaikkarakentamiseen liittyen. Tehtävät toimenpiteet: 1. Snowpolis GateWay -konseptin luominen 2. Snowpolis GateWay -strategian luominen 3. Tiedon hankinta kohdemaista (Snowpoliksen Business Intelligence Unit -yksikössä) 4. Business support -toimintojen luominen, hinnoittelu ja tarjoaminen yrityksille Hankkeen rahoittajana on Kainuun ELY keskus. Maakuntayhtymä osallistuu omarahoitusosuuden kattamiseen maakunnan budjetista Eurolla (4 % kokonaisrahoituksesta). Hankkeen kohdentamisesta (sisällöllisestä ja alueellisesta) on käyty keskustelua, mm. siitä mitkä ovat hankkeen tuottamat palvelut yrityksille suhteessa julkisiin yrityspalveluihin (mm. TEM ja TEKES). Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Snowpolis Oy Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Antti Leppävuori Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Juhani Kärkkäinen

19 18 Liikuntateknologian maisteri- ja tohtorikoulutusta tukeva investointihanke (Vuolab 2) A30430 EAKR Innovaatiojärjestelmän kehittäminen TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Snowpoliksen käynnistyessä asetettiin yhdeksi tavoitteeksi yliopistotasoisen koulutuksen aloittaminen Vuokatissa. Snowpoliksen painopistealueet; hyvinvointiteknologia, liikuntateknologia ja biotekniikka tukevat tätä tavoitetta erityisesti kolmen yliopiston; Jyväskylä, Oulu ja Kuopio, ollessa kiinteässä yhteistyössä keskenään Snowpolisin mahdollistavan puiteympäristön kautta. Lisäksi korkeakouluyhteistyössä on mukana Kajaanin Ammattikorkeakoulu. Maisteri- ja tohtoriohjelmalla pyritään 1) tuottamaan Kainuun maakuntaan ammattitaitoista liikuntateknologista osaamista, 2) kehittämään liikuntateknologista yrityslähtöistä tutkimustoimintaa Snowpolis-ympäristössä ja 3) luomaan Vuokattiin maailman johtava pohjoismaisten hiihtolajien tutkimuskeskus. Tällä investointihankkeella pyritään turvaamaan riittävät kone- ja laitteistoedellytykset liikuntateknologian maisteri- ja tohtoriohjelmille. Investointiohjelmalla on tarkoitus hankkia ja ylläpitää laitteita ja tietokoneohjelmia, joilla voidaan monipuolisesti mitata ja demonstroida ihmisen liikkumiseen liittyviä fysiologisia, neurofysiologisia ja mekaanisia vasteita ja mekanismeja. Näiden laitteiden toimintakyky edellyttää laitteiden jatkuvaa huoltoa, päivityksiä ja erilaisten toimintaan liittyvien tarvikkeiden hankintoja. Arvokas laitekanta vaatii jatkuvaa huoltoa ja asiantuntevaa ylläpitoa. Hanke on siirtynyt Oulun lääninhallitukselta kuntayhtymän rahoitusvastuulle vuoden 2010 alusta. Tämän hankkeen rinnalla toimii ESR-koulutushanke (Vuotech), jota rahoittaa Kainuun ELY-keskus. Projektissa on edetty tavoitteiden mukaisesti. Projekti on mahdollistanut maisteri- ja tohtoritason koulutuksen sekä kansainvälisen tason tutkimustyön etenemisen Vuokatissa. Projekti edesauttaa Jyväskylän yliopiston toiminnan jatkamista Vuokatissa ja myöhemmin mahdollista vakinaistamista. Mittauslaitteita on rakennettu ja kehitetty. Lisäksi esim. lihastyön tutkimisen mahdollistava kuormituslaite on hankittu hankevaroin, jota voidaan hyödyntää tutkimus- ja opetustoiminnassa. Laitehankintoja on ollut vaikea arvioida, koska laitteet kehittyvät koko ajan. On ollut hakijan mukaan kuitenkin positiivista, että alkuperäisiin laitehankintasuunnitelmiin on pystytty rahoittajan kanssa tekemään muutoksia. Laboratorioinsinöörin hankkeessa mukana oleminen on erittäin tärkeää, koska arvokas laitekanta vaatii jatkuvaa huoltoa ja päivitystä. Valmistuneiden maisterien ja tohtoreiden koulutustavoitteiden saavuttaminen tulee esille Vuotech ESRhankkeen puolelta. Tässä investointihankkeessa ei varsinaisia määrällisiä tavoitteita ollut. Laitekannan rakentaminen ja kehittäminen sekä ylläpito mahdollistavat laadukkaan ympäristön yliopistokoulutukselle. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Jyväskylän yliopisto, Liikuntabiologian laitos Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Vesa Linnamo Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Heikki Immonen

20 19 Wellmoving Liikuntateknologian mittaustekniikoiden tutkimustoiminnan kehittäminen A30514 EAKR Innovaatiojärjestelmän kehittäminen TL 2 Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Wellmoving -hanke on lähtenyt käyntiin tutkimuksellisesta ja kaupallisesta sekä Kainuun innovaatiojärjestelmän vahvistamisen tarpeesta. Hyvinvointialan mittaustekniset sovellukset ovat olleet Kajaanin seudulla tutkimuksellisen kehittämisen kärki.. Liikuntateknologian mittaustekniikat on yksi Kajaanin seudulla vahvan mittausteknisen osaamisen uusista sovelluksista, jossa nähdään tulevaisuudessa olevan mahdollisuuksia myös kehittää laajempia hyvinvointialan sovelluksia. Tutkimuksessa hyödynnetään Oulun yliopiston Mittalaitelaboratorion (MILA, nyk. CEMIS-Oulu) ja Jyväskylän yliopiston Liikuntabiologian laitoksen osaamista. Hankkeella pyritään jatkokehittämään yrityksiä palvelevaa tutkimusympäristöä ja laboratoriota. Tavoitteena on vahvistaa Kainuussa olevan liikunta- ja hyvinvointialan osaamisen hyödyntämistä ja toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on myös t&k-toiminnan yhteistyöverkostojen vahvistaminen lähtien kansalliselta tasolta, mutta laajentaen toimintaa nopeasti kansainväliselle tasolle. Tavoitteena on synnyttää 20 uutta työpaikkaa liikuntateknologian mittaustekniikoita kehittäviin ja soveltaviin yrityksiin Kainuussa. Measurepolis Development Oy vastaa projektin hallinnoinnista ja rahaliikenteestä sekä rahoittajan ehtojen mukaisesta raportoinnista, josta ei aiheudu kustannuksia projektille. Oulun yliopiston mittalaitelaboratorio toteuttaa hankkeen toimenpiteet. Hankkeen kaikki kustannukset syntyvät osatoteuttajan toimenpiteistä. Liikuntateknologian tutkimusryhmän toimesta yhteistyöprojekteja on toteutettu muiden tutkimusyksiköiden kanssa. Yhteistyöverkosto liikunta-alalla toimivien yritysten välillä on vahvistunut sekä tietoisuus toiminnasta on kasvanut Kainuun alueella. Projektin yhtenä tavoitteena on ollut luoda yrityksiä palveleva tutkimusympäristö, jolloin hyvinvoinnin ja liikuntateknologian osaaminen on käytettävissä alan toimijoilla. Työpaikkatavoitetta ei ole saavutettu. Hankkeessa oli yhtenä tavoitteena yhteistyön syventäminen Jyväskylän yliopiston suuntaan. Siinä onnistuttiin hyvin. Tutkimustoiminnassa pitäisi pystyä pitkäjänteisyyteen, eli parissa vuodessa ei saada välttämättä tuloksia aikaan. Yhtenä tavoitteena oli myös Mittalaitelaboratorion Liimari-tiimin vahvistaminen (Pyrittiin itsenäisyyteen niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti). Liimari-tiimiä ei ole kuitenkaan olemassa enää. Hankkeen alkuvaiheessa oli suuria ongelmia hankkeen käynnistymisessä ja mm. kansainvälistä tutkijaa ei saatu rekrytoitua hankkeeseen. Liimari-tiimi ryhtyi toteuttamaan KV-tutkijalle suunniteltua tehtävää ja voidaan todeta, että hankesuunnitelman mukaisesti tässä asiassa ei toimittu. Yhteyttä rahoittajaan ei tässä asiassa otettu, vaikka tällaiset muutokset vaativat aina projektisuunnitelman muutoshakemuksen. Jatkossa edetään toiminnallisesti Cemiksen linjausten mukaan, eli Cemis-kokonaisuus on muuttanut tutkimustoimintaa rakenteellisesti myös liikunta- ja hyvinvointipuolen tutkimuksen osalta. Liikunta- ja hyvinvointi on yhtenä Cemiksen päälinjauksena tutkimustoimenpiteissä. Kokonaiskustannusarvio Hankkeen hakija Measurepolis Development Oy Kuntayhtymän rahoitusosuus Hakijan yhteyshenkilö Jukka Räty Toteuma prosentteina % Rahoittajan yhteyshenkilö Heikki Immonen

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems

CEMIS. Centre for Measurement and Information Systems CEMIS Centre for Measurement and Information Systems Sisällys Puheenjohtajien katsaus... Johdanto... Johtajan katsaus... CEMIS-kehittämisohjelma... Oulun yliopiston toiminta... Kajaanin ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi maaseuturahaston hankekaudella 2007 2013 LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan elintarvikealan hankkeiden arviointi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä /

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 -

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2013. - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 2000 - KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 - talouden tiikerihyppyjä jo vuodesta 000 - Sisältö. YHTIÖ.... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA.... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... 9. HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot