WWW-sivuston Google-optimointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WWW-sivuston Google-optimointi"

Transkriptio

1 Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki Rämö

2 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinöörityön tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Tutkinto Ohjaaja Ohjaava opettaja Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi 32 sivua mediatekniikka insinööri (AMK) kirjapainojohtaja Mika Saloranta yliopettaja Erkki Rämö Insinöörityössä oli tavoitteena luoda kaupalliselle www-sivustolle näkyvyyttä hakukoneoptimoinnin ja -markkinoinnin avulla. Työssä keskityttiin sekä sivuston rakenteisiin liittyviin keinoihin eli on-site-optimointiin että sivuston ulkopuolisiin ominaisuuksiin keskittyviin asioihin eli off-site-optimointiin. Työn toteuttamiseksi tutkittiin Google-hakukoneen käyttäytymistä ja sen toimintaa erilaisten hakujen yhteydessä. Pyrittiin tutkimaan, mitkä sivuston ominaisuudet vaikuttavat eniten hakukoneen listauksiin. Tämän jälkeen pyrittiin parantamaan optimoinnin kohteena olevan sivuston ominaisuuksia. Helpoimmin sivun näkyvyyttä voi parantaa Googlen tarjoamien mainoskampanjoiden avulla. Sivuston on-site-ominaisuuksien parantaminen ei välttämättä kuitenkaan johda haluttuun lopputulokseen. Työn kohteena oleva sivusto rakennettiin mahdollisimman hakukoneystävälliseksi käyttämällä hakukoneille näkyviä komponentteja ja sisältöä. Sivusto pyrittiin kuitenkin pitämään käyttäjäystävällisenä. Sivuston sisällön hallitsemiseen käytettiin Pyramid CMS - sisällönhallintajärjestelmää. Sivuston ulkoiseen optimointiin käytettiin Googlen tarjoamia työkaluja, esimerkiksi AdWords-mainoskampanjoita ja Google Analytics -käyttäjäseurantaa. Tavoitteena oli maksimoida tuotteen myyntiin johtavien käyntien määrä suhteessa internetissä näkyviin mainoksiin. Sivustoa pyrittiin myös linkittämään muihin alaan liittyviin sivustoihin, ja sivusto lisättiin useisiin internetin suuriin hakemistoihin. Työn lopputuloksena syntyi hakukoneystävällinen sivusto, jonka käyttäjämäärää saatiin Google-optimoinnin avulla kasvatettua ja käyttäjien laatua parannettua. Ostotapaukseen johtavien käyntien määrä suhteessa kaikkiin käynteihin onnistuttiin kaksinkertaistamaan, mikä alentaa huomattavasti hakukonemarkkinoinnin kustannuksia. Hakusanat Google, hakukoneoptimointi, hakukonemarkkinointi, wwwsivusto

3 3 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Abstract Author Title Number of Pages Date Degree Programme Degree Instructor Supervisor Heigo Anto Google optimization for a web site 32 4 may 2009 Media Technology Bachelor of Engineering Mika Saloranta, Printing House Executive Erkki Rämö, Principal Lecturer The goal for this Bachelor's study was to get some visibility for a commercial web site by means of search engine optimization and search engine marketing. The work was focused on both On-site and Off-site optimization. In order to achieve the goals set for this study, some research was done on Google s procedures in various search actions. The research focused on those properties of a websites that most affect on the outcome of the listings of a Google search. Afterwards those properties were modified on this study web site. The site built for this study was constructed of components and content that are visible to search engines. Nevertheless it was essential to keep the site as user friendly as possible. The content of the site was managed by Pyramid CMS. The Off site optimization of the site was performed by using the tools provided by Google. These tools included AdWords on-line marketing tool and Google Analytics statistic tool. The aim was on maximizing the amount of visits leading to sales action. The site was also linked to several other sites that operate on the same field of industry. The outcome of this study was a search engine friendly web site that due to Google optimization gets more visitors and a better sale/visitor ratio than before. In fact the sale/visitor ratio was doubled during the optimization process. Keywords Google, search engine, optimization

4 4 Sisällys Tiivistelmä Abstract 1 Johdanto Googlen toiminnan periaatteet On-site-optimointi On-site-optimoinnin menetelmät Avainsanat Sivuston suunnittelu Sivuston rakenne Käytetty tekniikka Off-site-optimointi Off-site-optimoinnin menetelmät Linkittäminen Sivuston ilmoittaminen hakemistoihin Lehdistötiedotteet PageRank-arvo Hakukonemarkkinointi AdWords -mainoskampanjat Kampanjan suunnittelu Google Analytics Optimoinnin tulokset Yhteenveto...29 Lähteet...31

5 5 1 Johdanto Insinöörityössä perehdytään graafisen alan yrityksen sivustojen hakukoneoptimointiin Google-hakukonetta varten. Tarkoituksena on parantaa sivuston näkyvyyttä internetissä ja lisätä sivuston kävijämäärää ja sitä kautta kasvattaa yrityksen asiakaskuntaa. Työssä perehdytään Google-optimoinnin eri osa-alueisiin, kuten on-site-optimointiin, off-siteoptimointiin, Google AdWords -mainontaan ja Google Analytics -kävijäseurantajärjestelmiin. Yritysten toiminta siirtyy yhä enemmän internetiin, joka onkin merkittävä markkinointikanava eri alojen yrityksille. Internetin sisällön lisääntyessä nopeasti on erilaisten hakukoneiden merkitys kasvanut suuresti. Hakukoneet mahdollistavat haetun tiedon löytämisen ilman suoraa osoitetta tai linkkiä suhteellisen lyhyessä ajassa, mikä olisi mahdotonta ilman hakukoneita. Suosituin hakukone on Google, jota käyttää noin 65 prosenttia hakukoneiden käyttäjistä. Hakukoneiden laajan käytön vuoksi on yritysten rakennettava sivustonsa hakukoneystävällisiksi varmistaakseen laajan näkyvyyden internetissä. Hakukoneystävällisen sivuston luominen ei kuitenkaan nykyään ole mikään helppo tehtävä. Kuvassa 1 näkyvät hakukoneiden markkinaosuudet. Kuva 1: Hakukoneiden markkinaosuudet [13].

6 6 Hakukoneet ovat kehittyneet nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja kun ne ovat tulleet kaupallisiksi, on niiden toiminnan periaatteista tullut salaista tietoa. Hakukoneet myös uudistavat ja muuttavat listausalgoritmejansa ja sääntöjänsä jatkuvasti voidakseen hallita internetin sisältöä paremmin ja torjua väärinkäytöksiä, joita hakukoneiden alkutaipaleella esiintyi paljon. 2 Googlen toiminnan periaatteet Googlen toiminta perustuu valtaviin indeksitietokantoihin, joita Google pitää yllä. Google kerää tietoa indekseihinsä Googlebotien avulla. Googlebot eli Googlehakurobotti on selaimen tapaan toimiva, mutta paljon tehokkaampi ohjelma, joka tekee kyselyitä Google-hakukoneen tuntemille sivustoille ja lataa niiden sisältöä indeksointia varten. Vaikka Googlebotit ovat tehokkaita ja niitä on suuri määrä, kestää sivuston saaminen Google-hakukoneen indekseihin pahimmillaan useita kuukausia, mikä johtuu yksinkertaisesti internetin laajuudesta. Koska sivustojen määrä on nykyään useita miljardeja, on tosiasia, etteivät Google-hakurobotit yksinkertaisesti pysty käymään kaikkea tietoa läpi hetkessä. Hakurobotit siis keräävät tietoa vain tunnetuilta sivuilta, mutta tietojen joukossa ne hakevat sivuilta myös linkkejä, mikä on yksi tapa, jolla Google löytää uusia sivustoja. [2, s ] Googlebotin haettua sivuston tiedot se luovuttaa ne kokonaisuudessaan tekstimuotoisena Googlen tietokannalle. Näissä tietokannoissa tieto lajitellaan erilaisin lajittelumenetelmin, kuten esimerkiksi aakkosjärjestykseen hakusanojen mukaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen hakusanan indeksi sisältää luettelon dokumenteista, joissa hakusana esiintyy ja tiedon siitä, missä kohtaa dokumenttia sana esiintyy. Tämä mahdollistaa erittäin nopean pääsyn tarvittuun tietoon. Kyselyprosessori on se osa Google-hakukonetta, joka on kaikille näkyvissä. Se toimii käyttöliittymänä Googlen tietokantojen ja tietoa etsivän käyttäjän välillä. Käyttäjän tehdessä kyselyn kyselyprosessori lähettää sen ensin niin sanotuille indeksipalvelimille, jotka sisältävät luettelon kaikista sanoista, jotka löytyvät Googlen tuntemilta sivuilta. Tässä vaiheessa Google myös määrittelee, mitkä noista sivuista vastaavat parhaiten

7 7 käyttäjän kyselyä. Tämän jälkeen Google lähettää tiedon doc-palvelimelle eli dokumenttipalvelimelle, jossa itse data on. Dokumenttipalvelin palauttaa luettelon Googlen mielestä parhaiten kyselyä vastaavista sivuista pienine kuvauksineen käyttäjän selaimelle. [2, s ] Kuva 2 esittelee Googlen kyselyprosessin. Kuva 2: Googlen kyselyprosessin toiminta [2, s ]. 3 On-site-optimointi 3.1 On-site-optimoinnin menetelmät On-site-optimoinnilla tarkoitetaan niitä toimia, joita sivuston ylläpitäjä voi hallita, kuten esimerkiksi sivuston tekstisisältö, sivustolla olevat linkit tai avainsanat. On-siteoptimoinnin merkitys on vähentynyt vuosien varrella huomattavasti. Sivusto kannattaa kuitenkin aina rakentaa sillä tavalla, että hakurobotit pystyvät mahdollisimman helposti käymään sen läpi, sillä tämä helpottaa sivun päivittymistä Googlen tietokantoihin. Onsite-optimointi ei kuitenkaan merkittävästi vaikuta sijoittumiseen Google-hauissa. On siis hyvä optimoida sivustoa Googlea varten, vaikka sillä ei suuria parannuksia

8 8 näkyvyyteen saada, sillä optimointi on yleensä melko helppoa tehdä ja sillä voidaan varmistaa, että Googlen hakurobotit tulkitsevat sivun rakenteen oikein. Seuraavaksi perehdytään joihinkin yksinkertaisiin on-site-optimoinnin keinoihin. Osiossa myös kerrotaan, mitkä näistä toimenpiteistä tehtiin kohdesivustolle, joka oli tavallista htmlsivustoa vaikeampi optimoitava, sillä sivusto pohjautuu sisällönhallintaohjelmistoon. [5, s ] Googlen hakurobotteja varten sivustolle ja myös palvelimelle, jolla sivusto sijaitsee, on tehtävä toimenpiteitä, joilla varmistetaan sivuston oikeanlainen toiminta tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi palvelimen ollessa pois käytöstä huoltotoimenpiteiden takia se on määriteltävä palauttamaan selaimelle statuksen 503, mikä kertoo Googlebotille, että sivua ei ole saatavilla, jonka saatuaan Googlebot jättää sivun sisällön huomioimatta ja palaa sivustolle myöhemmin hakemaan sivuston sisällön. Mikäli tätä toimintoa ei tehdä, saattaa Googlebot lähettää indeksoijalle sivun sisällön, jossa huoltokatkon aikana on vain ilmoitus huoltokatkosta. Koska Googlebotin seuraavaan käyntiin sivustolla saattaa mennä jonkin aikaa, tämä voi olla erittäin haitallista sivustolle. Mikäli sivustolla on sivuja, joita ei haluta indeksoitavan Googlen indekseihin, voidaan sivun alkuun lisätä robots.txt-tiedosto tai meta robots -tagi. Kummassakin menetelmässä voidaan Googleboteja ja muidenkin hakukoneiden hakurobotteja opastaa jättämään sivu indeksoimatta. [1, s ; 4; 8.] Google käyttää sivujen listaamisessa apuna useita algoritmeja, joilla se pyrkii määrittelemään sivun relevanssin kysyttyyn lauseeseen tai sanaan yli sadan muuttujan avulla. Yksi tärkeä näistä algoritmeista on PageRank-algoritmi, joka antaa sivustoille tietynlaisen arvosanan. Tämä arvosana vaikuttaa sivun sijoittumiseen Google-hauissa. Mitä korkeampi PageRank-arvo sivulla on, sitä paremmin sivu yleensä sijoittuu käyttäjien tekemissä hauissa. PageRank-arvoon vaikuttavia tekijöitä ei tarkkaan tiedetä, mutta esimerkiksi kävijöiden määrän ja sivuun viittaavien ulkoisten linkkien määrän uskotaan vaikuttavan PageRank-arvoon, etenkin jos sivustolla, jolla linkki on, on korkea PageRank-arvo. [6.]

9 9 3.2 Avainsanat Avainsanoilla tarkoitetaan sivustolla olevia sanoja, joita mahdollisesti käytetään Google-hauissa ja joiden avulla käyttäjät löytävät sivuston. Avainsanat ovat myös yksi Google-hakukoneen listausperusteista, ja niiden käyttäminen sivustolla onkin tärkeä osa on-site-optimointia. Google pitää sellaisia avainsanoja muita tärkeämpinä, jotka ovat tiettyjen tagien sisällä. Yksi tärkeimmistä tageista, johon avainsanoja voi sijoittaa, on meta-tagi. Meta-tagin avainsanojen valinta tämän työn optimoinnin kohteena olleelle sivustolle suoritettiin tarkan analysoinnin jälkeen. Sanojen valinnassa pyrittiin paneutumaan tiettyihin asioihin ja sääntöihin. Sanojen valinta aloitettiin keräämällä pitkä lista sanoja, jotka liittyvät sivuston sisältöön tai jotka kuvaavat sivustoa jollakin tavalla. Tämän jälkeen käytiin katsomassa muiden saman alaan liittyvien sivustojen meta-tageja. Aluksi katsottiin suosituimpien sivustojen meta-sanoja ja vertailtiin niitä omiin. Sanojen kopioiminen suoraan joltain Googlen hakutuloksissa yläpäähän sijoittuvalta sivustolta ei kuitenkaan välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu. Tämäkin saattaa auttaa sivun sijoittumista Google-hauissa, mutta tehokkaampaa on etsiä sanoja, joita käytetään paljon ja joita ei korkeimmille sijoille sijoittuvilla sivustoilla ole käytössä. Kun näitä sanoja käytetään Google-hauissa, saa oma sivusto etulyöntiaseman. [1, s ; 5, s ] Avainsanoja kannattaa sisällyttää myös muihin tärkeisiin sivun alkupään tageihin. Esimerkiksi nimi-tagin sisällä olevat avainsanat ovat Googlen hakurobottien silmissä tärkeämpiä kuin body-tagin sisällä olevat avainsanat, sillä sivun nimi-tagi on ensimmäinen tieto, johon hakurobotti törmää hakiessaan sivuston tietoja. Body-tagin ensimmäisten sanojen kannattaa kuitenkin olla aihetta hyvin kuvaavia. Otsikko1- ja Otsikko2-teksteihin kannattaa upottaa avainsanoja, koska hakurobotit pitävät näitä tekstejä tärkeinä, sillä ne kuvaavat sivun pääaiheita. Myös linkkitekstien sisällä ja listoissa esiintyvät avainsanat ovat hyödyllisiä Google-optimointia ajatellen. Avainsanoja voi painottaa myös avainsanojen määrällä suhteessa koko sivun sanamäärään. Toisin sanoen, mitä suurempi prosentti sivulla esiintyvistä sanoista on jotakin tiettyä sanaa, sitä enemmän Google painottaa tätä sanaa hauissa. [9.]

10 10 Koska optimoinnin kohteena oleva sivusto on monikielinen, oli tämä prosessi käytävä läpi moneen kertaan. Sanat on myös valittava oikein siinä mielessä, että Google painottaa sanoja sitä enemmän, mitä vähemmän niitä on käytössä. Mikäli kirjoittaa satoja sanoja meta-tageihin, voi Google haun osuessa kohdalle painottaa sanaa huonommin, kuin se painottaisi sanaa, mikäli se olisi vaikka yksi kolmesta. 3.3 Sivuston suunnittelu Sivuston suunnittelussa nousi esiin useita haasteita liittyen siihen, miltä sivu näyttää käyttäjän silmissä ja miltä se näyttää Googlen hakurobotin silmissä. Ihmisen silmälle miellyttävät visuaaliset ilmeet ja rakenteet voivat olla vaikeasti toteutettavissa tekniikoilla, jotka ovat hakukoneystävällisiä. Esimerkiksi liiallinen grafiikan käyttö ja erilaiset nykyaikaiset suositut visuaalisen ilmeen korostustekniikat, kuten esimerkiksi Flash tai erilaiset 3D-ohjelmistot, eivät ole hakukoneystävällisiä, sillä hakurobotit eivät osaa tulkita niiden sisältöä. Tämän vuoksi sivuston sisällön onkin oltava suurimmaksi osaksi tekstipohjaista. Sivulla esiintyvät kuvat tulisi nimetä järkevällä tavalla siten, että Googlen indeksoija osaa liittää kuvaan oikeanlaisen tiedon indeksoidessaan sisältöä. Tämä voi auttaa esimerkiksi kuvahauissa sivuston näkyvyyttä. Optimoinnin kohteena olevan sivuston monikielisyyden vuoksi tämä nimeämistapa ei kuitenkaan ollut mahdollinen. Kuvat voisi kyllä nimetä tietyllä kielellä, mutta koska kaikki sivuston eri kieliversiot käyttävät samoja kuvia, on kuvien nimeäminen hakukoneystävällisesti kaikilla kielillä käytännössä mahdotonta. Olisi tietysti ollut mahdollista käyttää kaikille kieliversioille omia kuvia, mutta siinä tapauksessa olisi sisällönhallintaohjelmisto, jonka tarkoituksena on esittää erikieliset sisällöt samassa sivurungossa, tullut tarpeettomaksi. Sivuston sisältö on myös nopeasti vaihtuvaa, mikä myös osaltaan vaikeutti sivuston on-site-optimointia. [1, s ] Sivustoa suunniteltaessa paneuduttiin myös käyttäjäystävällisyyteen, sillä Googleoptimoinnin hyödyt jäävät olemattomaksi, mikäli käyttäjä ei viihdy sivustolla ja tästä johtuen lähtee sivustolta saman tien. Tähän pyrittiin selkeillä valikoilla, mikä on oleellista myös hakukoneiden kannalta. Linkit pyrittiin myös nimeämään selkeästi, jotta

11 11 käyttäjä löytäisi heti hakemansa. Sisällön määrä pyrittiin pitämään sellaisena, että tärkeät tiedot löytyisivät helposti, mutta tietoa olisi kuitenkin tarpeeksi suurimman osan käyttäjistä tarpeisiin. Sisältöä pyritään myös päivittämään säännöllisin aikavälein, sillä hakukoneet arvostavat tuoretta sisältöä. [1, s. 20.] Sivuston käyttöliittymästä yritettiin tehdä mahdollisimman selvä, koska yrityksen asiakkaisiin kuuluu suuri joukko vanhemman ikäpolven edustajia. Tämän vuoksi sivut on myös suunniteltu skaalautuviksi tekstin osalta, jolloin myös esimerkiksi huononäköiset käyttäjät näkevät sivun sisällön. Myös tiedon löytämiseksi on pyritty tarjoamaan useita vaihtoehtoja kuten esimerkiksi linkit tai hakukentät. Yritys, jolle sivustot on suunniteltu, toimii sekä on-line-kirjakauppana että kirjapainona omakustantajille. Nämä kaksi seikkaa on pyritty ottamaan huomioon sivuja suunniteltaessa. Etusivulla molemmat osa-alueet on pyritty saamaan esille yhtä voimakkaasti, mutta toisiaan tukien muun muassa mainostamalla kirjakauppaosiossa painon painamia omakustanteita. Sivuston tekovaiheessa edistystä seurattiin sanapohjaisella selaimella, jonka käytöllä pyrittiin simuloimaan, miltä sivusto näyttää hakurobotin silmissä. Kuvassa 3 on esitetty etusivun käyttöliittymä.

12 12 Kuva 3: opusliberum.comin etusivun käyttöliittymä. [15]. 3.4 Sivuston rakenne Sivuston rakenne on erittäin tärkeä seikka on-site-optimoinnissa. Vaikka hakurobotit nykyään tunnistavat monia eri tiedostomuotoja, on sivuston perusrakenne hyvä pitää yksinkertaisena ja html-pohjaisena. Esimerkiksi Flash-pohjaisten suljettujen sivustojen tapauksessa hakurobotit eivät pääse käsiksi muihin tietoihin kuin sivuston runkoon, johon Flash-sivusto on upotettu. Tämä estää sivuston sisällön indeksoinnin. Nykyään sivustot pohjautuvat yhä useammin johonkin sisällönhallintaohjelmistoon, jolloin on tärkeää seurata, minkälaista html-koodia järjestelmä palauttaa selaimelle, sillä tämä koodi on sitä sisältöä, mitä hakurobotti näkee.

13 13 Tässä työssä optimoinnin kohteena ollut sivusto pohjautuu Pyramidsisällönhallintaohjelmistoon, jonka lähdekoodi on salaista, mikä jonkin verran rajoitti pääsyä joihinkin ohjelmiston ominaisuuksiin. Ylläpitäjällä on Pyramid-sisällönhallinnan tapauksessa kuitenkin riittävät oikeudet hakukoneoptimoinnin toteuttamiseksi, vaikka itse järjestelmän lähdekoodia ei pääsekään muokkaamaan, sillä järjestelmän esittämä sisältö on kuitenkin ylläpitäjän hallittavissa. Koska hakurobotti osaa lukea vain tekstiä, tulisi sivusto rakentaa siten, että tärkeimmät asiat ovat sivuston alussa, jolloin robotti pystyy ne sieltä helposti löytämään. On siis tärkeää nimetä sivu oikein. Sivuston sivujen osoitteiden on oltava staattisia eli pysyviä. Mikäli sivun osoite tuotetaan esimerkiksi jonkin skriptin avulla, ei Googlebot pysty seuraamaan sivuston rakennetta kunnolla. Sivuston linkkien toimivuus taas on erittäin tärkeää hakurobotin kannalta, sillä toimivien linkkien kautta robotti pystyy indeksoimaan koko sivuston kunnolla. Sivuston tulisi myös sisältää mahdollisimman paljon sisäisiä linkkejä, sillä tehokas sisäinen linkitys pidentää lukijoiden sivustoon käyttämää aikaa. [2, s ] 3.5 Käytetty tekniikka Koska optimoinnin kohteena oleva sivusto on monikielinen, piti sivusto rakentaa johonkin sisällönhallintajärjestelmään pohjautuvaksi. Tällä tavalla voidaan erikielistä sisältöä hallita dynaamisesti, eikä sivustoa tarvitse rakentaa useaan kertaan joka kielelle erikseen. Sivusto perustuu Pyramid-sisällönhallintajärjestelmään, koska yrityksen muitakin sivustoja oli rakennettu tälle järjestelmälle. Työntekijät osasivat valmiiksi käyttää järjestelmää, mikä oli tärkeää yrityksen johdolle. Pyramidsisällönhallintajärjestelmä tukee myös erittäin hyvin monikielisyyttä. Myös järjestelmän selaimelle palauttama html-koodi osoittautui selkeäksi ja näin ollen myös hakukoneystävälliseksi. Järjestelmä osoittautui myös melko joustavaksi sivun rakenteen suhteen, eli kaikki elementit saatiin juuri sellaiseen järjestykseen kuin haluttiin ja ne voitiin nimetä, miten haluttiin. Tietenkään nykyajan dynaamisilla sivustoilla ei voida välttyä käyttämästä jotakin skriptauskieltä ja tässä tapauksessa onkin käytetty Java-skriptiä esimerkiksi hakutoiminnon sekä avautuvien valikkojen luomiseen. Minkäänlaista multimediaa ei

14 14 sivuilla käytetä, sillä ne eivät suljettujen tiedostomuotojensa takia sovellu Googlea varten optimoidun sivuston ideaan, vaikkakin Pyramid-sisällönhallintajärjestelmä olisi mahdollistanut erittäin näyttävien multimediasovellusten käytön. [1, s ] Huomattavasti helpompaa olisi varmasti ollut käyttää jotakin avoimen lähdekoodin sisällönhallintaohjelmaa, kuten esimerkiksi Joomlaa tai Typo 3:a, jolloin olisi paremmin päässyt itse muokkaamaan sivuston toiminnan periaatteita, mutta tässä tapauksessa siihen ei ollut mahdollisuutta eikä oikeastaan tarvettakaan, sillä sivusto pyrittiin pitämään melko yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä. Sivuston rakennusvaiheessa rakennetta tarkkailtiin tekstipohjaisen selaimen avulla, jolloin voitiin nähdä sivusto sellaisena, kuin hakurobotit sen näkevät. Selaimena tähän tarkoitukseen käytettiin Mozilla Firefoxia, johon oli asennettu www-kehityslisäke, jolla saatiin kytkettyä csstyylit ja kuvat pois päältä, ja näin nähtiin pelkästään sivuston tekstiosa. 4 Off-site-optimointi 4.1 Off-site-optimoinnin menetelmät Off-site- eli ulkoisella optimoinnilla tarkoitetaan toimia, joita ei tehdä sivuston lähdekoodiin eikä palvelimelle, jolla sivu sijaitsee. Sen sijaan sivuston näkyvyyttä pyritään parantamaan sivuston ulkopuolisilla tekijöillä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi sivun ulkopuolelta tulevat linkit ja PageRank-arvo, johon sivuston ylläpitäjä jollakin tapaa pystyy vaikuttamaan mutta jota kuitenkin lopulta hallitsee Google. Nykyään ulkoiseen optimointiin lasketaan myös hakukonemarkkinointi, joka on erittäin suuri osa sivuston optimointia. Sen rooli luultavasti kasvaa lähitulevaisuudessa suuresti, sillä hakukonemarkkinointi on maksullinen tapa optimoida sivustoa. Hakukoneita hallitsevat yritykset pyrkivät kehittämään hakukoneitaan sellaisiksi, että markkinoinnista olisi mahdollisimman paljon hyötyä ilmaisiin menetelmiin nähden. [10.] Hakukonemarkkinointi on kuitenkin aiheena sen verran laaja, että siihen perehdytään omassa osassa luvussa 5.

15 Linkittäminen Yksinkertaisin tapa saada sivustonsa näkyvämmäksi Google-hakukoneelle on linkittää sivustoa muille sivustoille. Mikäli esimerkiksi sivusto ei ole vielä listattuna Googleindeksitietokantaan, saattaa Google-hakukone löytää sivun jonkin muun jo sen rekisterissä olevan sivun kautta, mikäli sivustolla on linkki listaamattomalle sivustolle. Linkkejä on helppo kerätä vaihtamisperiaatteella: laittamalla sivustolle jonkin muun sivun linkin, saa kyseiselle sivulle oman linkkinsä. Linkkejä voi myös kerätä tutkimalla, onko halutulla sivustolla vieraskirjaa. Mikäli sellainen on sivustolla käytössä, voi siihen jättää kommentin ja oman url-osoitteen. Linkkien keräämisessä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, että nykyään linkkien määrä ei ole oleellinen seikka, vaan linkkien laatu ratkaisee. Google arvostaa korkeammalle sellaisia sisään tulevia linkkejä, jotka tulevat relevanteilta, saman aihepiirin sivustoilta. Lisäksi sivuston suosio vaikuttaa linkin tärkeyteen. Mitä suositummalta sivustolta sisään tuleva linkki löytyy, sen korkeammalle Google arvostaa sivustoa. Tämä on tehokas tapa parantaa esimerkiksi sivuston PageRank-arvoa, sillä Googlen silmissä ylläpitäjän laittaessa sivustolleen jonkin toisen sivustoon viittaavan linkin, suosittelee kyseinen henkilö linkillä osoittamaansa sivustoa. [5, s ; 4, s ] 4.3 Sivuston ilmoittaminen hakemistoihin Helppo tapa saada sivusto Googlen indeksitietokantaan oikein luokiteltuna, on ilmoittaa se kahteen internetin tärkeimpään luokiteltuun hakemistoon: Open Directory Project ja Yahoo! Directory. Siinä missä Googlen indeksitietokanta on kuin tietokirjan hakemisto, muistuttaa Open Directory Projektin tai Yahoo! Directoryn hakemisto enemmän kirjan sisällysluetteloa. Hakemistoissa voi haun tehdä kategorioiden mukaan. Mikäli haluaa tietoa vaikkapa hakukoneoptimoinnista, voidaan haussa seurata tiettyä polkua, kuten esimerkiksi internet, internettekniikat, internetmarkkinointi, hakukoneoptimointi. Google-haussa tietoa voidaan taas hakea pelkästään tietyn sanan avulla, eikä tällaisia polkuja voida hyödyntää.

16 16 Näihin tietokantoihin ilmoittautuminen on hyvä tapa saada sivustonsa Googlen tietokantaan asianmukaisesti luokiteltuna. Google löytää sivustoja myös keräämällä linkkejä webissä, mutta nämä kaksi hakemistoa ovat Googlen indeksoijan peruslähteitä. Näiden hakemistojen kautta sivuston saaminen Googlen tietokantoihin voi olla huomattavasti nopeampaa kuin linkin saaminen jollekin Googlen tietämälle sivulle ja sen odottaminen, että Googlen hakurobottirobotti vierailee sivustolla uudelleen. [1, s ] Open Directory Project on ihmisten ylläpitämä hakemisto, joten sen listoille pääsy voi kestää jopa puoli vuotta, sillä hakemiston ylläpitäjät tarkistavat jokaisen hakemistoon ilmoitettavan sivuston. Tämän vuoksi hakemiston listoille pääsy on tae siitä, että sivusto päätyy kaikkien suurimpien ja myös useiden pienempien hakukoneiden tietokantoihin oikein luokiteltuna. Yahoo! Directory oli ihmisten ylläpitämä vuoteen 2002 saakka, jolloin se siirtyi käyttämään hakurobotteja uusien sivustojen löytämiseen. Yahoo! Directory on ilmainen yksityisille käyttäjille, kun taas yrityksen sivuston saaminen Yahoo Directoryn hakemistoon on maksullista. [1, s ; 12.] 4.4 Lehdistötiedotteet Nykyään internetissä toimii runsaasti eri alojen lehtiä. Näiden lehtien sivustoilla käy usein suuria määriä käyttäjiä. Oma sivusto kannattaa linkittää oman alan lehdistön sivustoille julkaisemalla lehdistötiedotteita. Lehdistötiedotteita on sekä maksullisia että maksuttomia, eli tämäkään hyvä tapa saada linkki suositulle, omaan alaan liittyvälle sivustolle ei välttämättä tule kalliiksi. Eri lehdillä on internetsivustoillaan lomakkeita, joilla tiedotteen tekeminen on tehty erittäin helpoksi. On olemassa myös sivustoja, joilla pystyy tiedottamaan samalla lomakkeella jopa useassa eri maassa toimivien julkaisujen sivustoilla. Suuren käyttäjämäärän vuoksi lehtien sivustoilla on myös usein korkea PageRank-arvo, joten linkittäminen näille sivustoille voi olla suureksi hyödyksi oman sivuston Google-optimointia ajatellen. [1, s ] PageRank-arvoon perehdytään tarkemmin luvussa 4.5.

17 sivustoilla. Suuren käyttäjämäärän vuoksi lehtien sivustoilla on myös usein korkea PageRank-arvo, joten linkittäminen näille sivustoille voi olla suureksi hyödyksi oman sivuston Google-optimointia ajatellen. [1, s ] PageRank-arvoon perehdytään 17 tarkemmin luvussa PageRank-arvoa 4.5 voi nostaa sisääntulevilla linkeillä, erityisesti mikäli sivusto, jolla oma linkki esiintyy omaa korkean PageRank-arvon. Tätä ominaisuutta on kuitenkin ajan PageRank-arvoa voi nostaa sisääntulevilla linkeillä, erityisesti mikäli sivusto, jolla oma saatossa yritetty käyttää väärin perustamalla sivustoja, jotka keskittyvät vain linkki esiintyy omaa korkean PageRank-arvon. Tätä ominaisuutta on kuitenkin ajan linkittämään itseään muihin sivustoihin ja näin kasvattamaan PageRank-arvoaan. Kun saatossa yritetty käyttää väärin perustamalla sivustoja, jotka keskittyvät vain arvo on saatu nostettua korkeaksi, ovat sivustot ruvenneet myymään linkkejä korkean linkittämään itseään muihin sivustoihin ja näin kasvattamaan PageRank-arvoaan. Kun PageRank-arvon omaavalle sivustolleen. Nykyään sivuston ylläpitäjät joutuvat arvo on saatu nostettua korkeaksi, ovat sivustot ruvenneet myymään linkkejä korkean kuitenkin olemaan varuillaan sen suhteen, mihin sivujansa linkittävät. Googlen PageRank-arvon omaavalle sivustolleen. Nykyään sivuston ylläpitäjät joutuvat algoritmit ovat kehittyneet ja oppineet tunnistamaan niin sanottuja linkkifarmeja ja kuitenkin olemaan varuillaan sen suhteen, mihin sivujansa linkittävät. Googlen asettamaan niitä pannaan. algoritmit ovat kehittyneet ja oppineet tunnistamaan niin sanottuja linkkifarmeja ja asettamaan niitä pannaan. Mikäli sivuston linkki löytyy linkkifarmiksi luokitellulta sivustolta, saattaa Google jättää sivuston listaamatta. Tällä tavalla on pyritty estämään väärinkäytökset ja tietysti Mikäli sivuston linkki löytyy linkkifarmiksi luokitellulta sivustolta, saattaa Google maksimoimaan Googlen omien, maksullisten markkinointikanavien suosiota. jättää sivuston listaamatta. Tällä tavalla on pyritty estämään väärinkäytökset ja tietysti PageRank-arvoon vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät, kuten esimerkiksi sivuston maksimoimaan Googlen omien, maksullisten markkinointikanavien suosiota. kävijämäärä tai Google-hakujen määrä, mikä käytännössä tarkoittaa avainsanojen PageRank-arvoon vaikuttavat kuitenkin muutkin tekijät, kuten esimerkiksi sivuston laatua. [6.] Kuvassa 4 esitetään PageRank-arvon muodostuminen. Kuva selittää, miten kävijämäärä tai Google-hakujen määrä, mikä käytännössä tarkoittaa avainsanojen linkittäminen korkeamman PageRankin omaavalle sivustolle merkitsee Googlehakukoneelle enemmän kuin alhaisen rankin omaavalle sivustolle linkittäminen. laatua. [6.] Kuvassa 4 esitetään PageRank-arvon muodostuminen. Kuva selittää, miten linkittäminen korkeamman PageRankin omaavalle sivustolle merkitsee Googlehakukoneelle enemmän kuin alhaisen rankin omaavalle sivustolle linkittäminen.

18 18 Kuva 4: PageRank-arvon muodostuminen pienessä ympäristössä [6]. PageRank-arvon yksinkertaistettu algoritmi ympäristössä, jossa on neljä sivua, toimii seuraavalla tavalla: Sivuilla A, B, C ja D on alun perin PageRank-arvo, joka on 1/sivujen määrä, tässä tapuksessa 1/4. Mikäli sivustot B, C ja D linkittäisivät sivulle A, nousisi sivun A PageRank 0,75 yksiköllä. Tässä tapuksessa pagerank noudattaisi kaavaa Mikäli sivu B linkittäisi myös sivulle C ja sivu D linkittäisi kaikille kolmelle muulle sivulle, jakautuisi sivujen B PageRank sivun A ja C kesken. Sivun D PageRank jaettaisiin kaikkien muiden sivujen välillä. Tässä tapauksessa noudattaisi sivun A PageRank seuraavanlaista kaavaa:

19 19 Näin ollen ulkoisen linkin tuoma PageRank-arvo on linkittävän sivuston PageRank-arvo jaettuna linkittävän sivuston linkkien määrällä. [6.] 5 Hakukonemarkkinointi 5.1 AdWords-mainoskampanjat Hakukoneoptimointi ei nykyaikana käsitä vain itse sivuston muokkaamista hakukoneystävälliseksi, vaan siihen liittyy myös hakukonemarkkinointi. Googlen tapauksessa tämä markkinointi on mahdollista hoitaa Googlen tarjoamilla AdWord- ja AdSense-kampanjoilla. AdWord-kampanja käsittää mainosten ostamisen Googlen omalle hakukonesivustolle. Käyttäjä voi ostaa tietyille sanoille mainoksen, joka haun osuessa kohdalleen nostaa sivuston suoraan hakutulosten kärkeen. Tämä luonnollisesti auttaa melkoisesti sivuston löytämistä, mikäli sivusto ei muutoin pääse hauissa ensimmäisten joukkoon. Nämä AdWords-kampanjat toimivat Pay Per Click - menetelmällä: mainostaja maksaa palvelun tarjoajalle tietyn summan rahaa jokaisesta napsautuksesta, jonka käyttäjä kohdistaa mainokseen. Näin ollen kampanjat on suunniteltava kunnolla, jotta niistä saatu hyöty olisi suurempi kuin kampanjoihin käytetty rahasumma. [11, s ] AdWords-kampanjat ovat tärkeitä myös oikeiden avainsanojen valitsemisprosessia ajatellen, sillä niiden seurantajärjestelmät tarjoavat tarkkaa tietoa siitä, mitkä sanat tuovat sivuille eniten käyttäjiä, ja mikä tärkeintä myös siitä, miten nämä käyttäjät käyttäytyvät sivustolla. Kampanjat siis auttavat testaamaan avainsanoja antamalla erittäin nopeaa palautetta sanojen toimivuudesta. AdWords-kapanjoissa sivuston ylläpitäjä voi määritellä myös ylärajan näytettävien mainosten kokonaiskustannuksille, jolloin pystytään hallitsemaan kampanjoihin kuluvaa rahamäärää. Google antaa myös kohdistaa mainoskampanjoita maakohtaisesti, mikä on erittäin tärkeää juuri optimoinnin kohteena olevan monikielisen sivuston tapauksessa. [11, s ] AdWords-mainokampanjoissa mainosten hinta noudattaa niin sanottua PPC- eli Pay Per Click -hinnoittelua. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sivuston ylläpitäjä maksaa mainoksen näkymisestä vain silloin, kun joku napsauttaa mainoksessa olevaa linkkiä ja

20 20 tulee mainokseen linkitetylle sivulle. Tämä varmistaa sen, että ylläpitäjä ei joudu maksamaan turhaan, vaan hän maksaa vain mainoksista, joista hän hyötyy oikeasti. Se, jääkö mainoksen avulla sivuille löytänyt käyttäjä sivustolle ja päätyykö hän sivustoa ylläpitävän yrityksen asiakkaaksi, riippuu tietenkin muun muassa sivuston sisällön laadusta. Mikäli mainoskampanja on suunniteltu oikein ja toteutettu oikeilla avainsanoilla, pitäisi sivuille päätyvän potentiaalisen asiakkaan löytää sivustolta juuri se tuote tai palvelu, jota oli etsimässä. [4, s. 6 8.] 5.2 Kampanjan suunnittelu AdWords-kampanjoiden suunnitteluun kannattaa panostaa myös siitä syystä, että Google palkitsee hyvin toimivia kampanjoita muun muassa paremmalla mainosten sijoittelulla ja alennetuilla hinnoilla. Mainoksen tehokkuuden määrittelemiseen Google käyttää muuttujaa nimeltä Click-Trough-Rate (CTR). Tämä arvo on käytännössä mainokseen kohdistuvien napsautuksien määrä suhteutettuna mainoksen näyttökertoihin. Mitä korkeampi CTR mainoksella on, sitä paremmille paikoille Google sijoittaa mainoksen ja sitä alhaisempi on myös napsautuksen hinta. Tämä perustuu siihen, että Google haluaa tarjota käyttäjilleen laadukasta, hakusanoja vastaavaa sisältöä ja palkitsee sellaista tarjoavat ylläpitäjät. [4, s ] Taulukossa 1 on esitetty opusliberum.com-sivuston AdWords-kampanjan hakusanoja. Taulukko 1: Opusliberum.com-sivuston AdWords-kampanjan avainsanoja. Suomenkieliset Ruotsinkieliset kirjan painaminen din egen bok oma kirja skriva bok omakustannekirja bli författare julkaise egen bok omakustanne ge ut en bok nettikirjakauppa ge ut bok kustantaja starta förlag kustantamo publicera kirjakauppa gör din egen bok kirja bok julkaista författare

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO)

HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) HAKUKONEOPTIMOINTI (SEO) Renne Brandt TV09S1M1 Mediatekniikan seminaari SISÄLTÖ 1. Mitä ovat hakukoneet? 2. Mitä hakukoneoptimointi on? 3. Hakukoneiden käyttö 4. Hakukoneystävällisten suunnittelun perusteet

Lisätiedot

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O

SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SANAKIRJA # S E O H A L T U UN # B L O G G A A J A NSEO # S E O J A S M O SEO = Hakukoneoptimointi = search engine optimization blogin sijoituksen nostaminen hakukoneiden hakutuloksissa blogipostausten

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome

Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla. Anton Luhtala, Digisome Lisämyyntiä kannattavasti Google Adwords mainonnalla 1 Kannattavan lisämyynnin resepti 1. Hyvä kampanjarakenne 2. Hyvät hakusanat 3. Datan kerääminen 4. Datan seuranta ja tavoitteiden määrittäminen 5.

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi. Frida-Maria Pessi 2014

Hakukoneoptimointi. Frida-Maria Pessi 2014 Hakukoneoptimointi Frida-Maria Pessi 2014 Mitä hakukoneoptimointi on? suomennos sanoista search engine optimization (SEO). web-sivujen sijoitusten nostamista hakukoneiden hakutuloksissa hakutulosten houkuttelevuuden

Lisätiedot

ICT1TN004 Hakukoneoptimoin p ti Heikki Hiet Hie ala t

ICT1TN004 Hakukoneoptimoin p ti Heikki Hiet Hie ala t ICT1TN004 Hakukoneoptimointi Heikki Hietala Hakukoneoptimointi Sivuston laatiminen on vain osa työtä Laadittu sivusto on saatava myös hyvin esiin hakukoneissa Tavoitteena on kasvattaa ns. luonnollista

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnin ABC

Hakukoneoptimoinnin ABC Hakukoneoptimoinnin ABC Sisältö Mitä on hakukoneoptimointi? Miten hakukoneoptimointia tehdään? Miten valitset oikeat hakusanat? Miten pääsee Googlen hakutuloksissa ensimmäiselle sivulle? Mitä on hakukoneoptimointi?

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä

Verkkosivut ja hakukoneoptimointi. Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Verkkosivut ja hakukoneoptimointi Julkinen yhteenveto Jaakko Suojasen esityksestä Digipolku tukee Keski-Suomen digitalisoitumista. Kuva: http://thinkoutloudclub.com/digital-transformation-machine/ 2 Verkkosivut

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

Google AdWordsin esittely. Tammikuu 2012

Google AdWordsin esittely. Tammikuu 2012 Google AdWordsin esittely Tammikuu 2012 1 Mikä on Google AdWords? 2 Google confidential Google AdWords? AdWords on Googlen mainontaohjelma, jonka avulla on mahdollista mainostaa kohdistetusti Googlen hakutulossivuilla

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen

Digimarkkinointi. Ari Tenhunen Digimarkkinointi Ari Tenhunen Sosiaalinen media 2 Myyntisykli digimarkkinoinnin kehyksenä Ei tietoa Tietoinen Kiinnostunut Käyttö Omistautuminen Ostoaikomus Sisäänajo Muistuttaminen Tutustuminen Suostuttelu

Lisätiedot

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista

Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista hakutulosten kärkeen Hakukoneoptimoinnilla hyöty irti verkkosivuista Hakukoneiden merkitys on viime vuosina kasvanut huimasti. Kasvun myötä myös niiden merkitys ja rooli markkinoinnissa on muuttunut. Niin

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

hakukoneoptimointiin

hakukoneoptimointiin Askeleet onnistuneeseen hakukoneoptimointiin Hakukoneoptimoinnin perusaskeleet ja tuoreimmat optimointivinkit vuodelle 2017! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystäväni, Hakukoneoptimoinnin

Lisätiedot

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!!

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Riikka Räisänen Projektipäällikkö, digitaalinen markkinointi Google AdWords Qualified riikka.raisanen@verkkoasema.fi +358 40 195 8650 Valitse sinun yrityksellesi

Lisätiedot

Kotisivutyöpaja -Kylien Salo-

Kotisivutyöpaja -Kylien Salo- Kotisivutyöpaja -Kylien Salo- 13.2.2017 Eija Eloranta puh. 044 972 6146 eija.eloranta@vskylat.fi Miksi? Kotisivut kuntoon: miksi? Suomessa esim. matkailun hauista jo yli kolmannes mobiililaitteilla Googlen

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas

MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas 17.6.2014 SIVU 1 MITEN PARANNAT KOTISIVUJESI LÖYDETTÄVYYTTÄ HAKUKONEISSA, 17.6.2014 Kirsi Mikkola www.liiketoiminta.info/facebook-yllas TAVOITTEET Koulutuksessa selviää käytännön läheisesti miten teet

Lisätiedot

Toimialakohtaisen verkkomarkkinoinnin vaikutus asiakashankinnan tehokkuuteen

Toimialakohtaisen verkkomarkkinoinnin vaikutus asiakashankinnan tehokkuuteen Tatu Mäkijärvi 28.4.2015 Espoo Ohjaaja: Mikko Lehmuskoski Valvoja: Heikki Hämmäinen Sisältö Tausta Tavoitteet Toimenpiteet Tulokset Johtopäätökset Jatkotutkimus Oppex 2011 perustettu kasvuyritys 5 työntekijää

Lisätiedot

Google-sivustohaku Google-sivustohaku organisaatiollesi

Google-sivustohaku Google-sivustohaku organisaatiollesi Google-sivustohaku lomake Google-sivustohaku Google-sivustohaku organisaatiollesi Google-sivustohaku Saat lisätietoja osoitteesta: http://www.google.com/enterprise/search/ Saat nämä: Google-osuvuus Täysin

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

TiiaKonttinen.fi Kaikki oikeudet pidätetään 2017 Tätä opasta ei saa jakaa, luovuttaa, myydä, kopioida tai julkaista ilman tekijän lupaa.

TiiaKonttinen.fi Kaikki oikeudet pidätetään 2017 Tätä opasta ei saa jakaa, luovuttaa, myydä, kopioida tai julkaista ilman tekijän lupaa. 5 PARASTA BLOGGAAJAN MUISTILISTAA #BLOGGAAJA #BLOGGAAMINEN #BLOGIAMMATTILAINEN TiiaKonttinen.fi Kaikki oikeudet pidätetään 2017 Tätä opasta ei saa jakaa, luovuttaa, myydä, kopioida tai julkaista ilman

Lisätiedot

Miten tavoitan asiakkaani verkossa?

Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Miten tavoitan asiakkaani verkossa? Jere Kuusinen,lehtori Satakunnan AMK Tee ainakin nämä asiat: Paranna www-sivujasi Opettele hakukoneoptimointi Laita itsesi Googlen kartalle Hanki sivuillesi linkkejä

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Etsintä verkosta (Searching from the Web) T Datasta tietoon Heikki Mannila, Jouni Seppänen

Etsintä verkosta (Searching from the Web) T Datasta tietoon Heikki Mannila, Jouni Seppänen Etsintä verkosta (Searching from the Web) T-61.2010 Datasta tietoon Heikki Mannila, Jouni Seppänen 12.12.2007 Webin lyhyt historia http://info.cern.ch/proposal.html http://browser.arachne.cz/screen/

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Copyright Kirsi Mikkola 1

Copyright Kirsi Mikkola 1 Verkkosivujen ja kaupan löydettävyyden parantaminen - hakukoneoptimointi www.liiketoiminta.info/lumo VERKKOSIVUJEN JA KAUPAN LÖYDETTÄVYYDEN PARANTAMINEN HAKUKONEOPTIMOINTI 2. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Google Adwords / Yleistä

Google Adwords / Yleistä Google Adwords / Yleistä Google Adwords on avainsanojen huutokauppaan perustuva mainosverkosto Asiakas tekee haun ja hakusanoja sisältävät mainokset päätyvät huutokauppaan Google analysoi verkkosivujen

Lisätiedot

WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI

WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI WORDPRESS KOTISIVUT JA BLOGI Mikä on sinun unelmasi? Kuka sinä olet? Mitä haluat tehdä? Blogin, kotisivun tai jotain muuta? Millaista sisältöä aiot tehdä? Mistä aihepiiristä? Millä kielellä? Osaatko käyttää

Lisätiedot

Tavallista fiksumpaa markkinointia

Tavallista fiksumpaa markkinointia Tavallista fiksumpaa markkinointia Päivän agenda Hakukonemarkkinoinnin koulutus Ainoastaan hakukone- ja mobiilioptimoitu www-sivu toimii ja tehoaa Hakukonemarkkinointi: miksi ja miten? Mobiilimarkkinoinnin

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Finna Tunnusluvut 5.3.2015

Finna Tunnusluvut 5.3.2015 Finna Tunnusluvut 1. TUNNUSLUVUT Nykyään Finnasta lasketaan seuraavat tunnusluvut: Osallistuvien organisaatioiden määrä Indeksin viitteiden määrä Verkossa saatavilla olevien viitteiden määrä Eri aineistotyyppien

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO)

Renne Brandt. Hakukoneoptimointi (SEO) Renne Brandt Hakukoneoptimointi (SEO) TV09S1 Mediatekniikan seminaari Työelämän ja tutkimuksen kieli ja viestintä Tutkielma 2.5.2012 1 Sisältö 1 Johdanto Error! Bookmark not defined. 2 Hakukoneet 2 3 Hakukoneiden

Lisätiedot

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi

Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuinka aloitat kumppanuusmainonnan sivustollasi Kuka voi tehdä kumppanuusmarkkinointia Kumppanuusmarkkinointia (affiliate marketing) voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö tai yritys. Jotta voit ryhtyä

Lisätiedot

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted)

Mikä on WordPress? itse ylläpidettävä (self-hosted) WordPress.com: ilmainen 3. osapuolen ylläpitämä pilvipalvelu (Cloud-hosted) WordPress.com Mikä on WordPress? Tällä hetkellä maailman suosituin ns. julkaisujärjestelmä (CMS) Rakennettu blogialustaksi, nykyään myös muussa käytössä ilmainen ns. avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Yrittäjien Internetmarkkinoinnin

Yrittäjien Internetmarkkinoinnin Yrittäjien Internetmarkkinoinnin seminaari 8.3.2011 Agenda 1. Johdanto sivuston tavoitteisiin ja kävijäseurannan käyttö 2. Internet markkinointi Kouluttaja Henna Turunen Snoobi Oy, Asiantuntija, Web-analytiikka

Lisätiedot

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com

WEBINAARIN ISÄNNÄT. Jarno Wuorisalo Cuutio.fi. Petri Mertanen Superanalytics.fi. Tomi Grönfors Brandfors.com WEBINAARI 3.11.2015 Mitä Tag Management on käytännössä ja miten se vaikuttaa analytiikkaan? Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Verkkosivujen ja kaupan löydettävyyden parantaminen - hakukoneoptimointi

Verkkosivujen ja kaupan löydettävyyden parantaminen - hakukoneoptimointi Verkkosivujen ja kaupan löydettävyyden parantaminen - hakukoneoptimointi www.liiketoiminta.info/lumo VERKKOSIVUJEN JA KAUPAN LÖYDETTÄVYYDEN PARANTAMINEN HAKUKONEOPTIMOINTI 2. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Sähköinen markkinointi

Sähköinen markkinointi Sähköinen markkinointi Hakukoneoptimointi ja AdWords www.flowhouse.fi facebook.com/flowhouse Mitä on näkyvyys internetissä? Google (hakukoneena ) Google on Internetin ja Suomen suosituin hakukone Potentiaaliset

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla

Entiteetit erotetaan muusta tekstistä & ja puolipiste. esim. copyright-merkki näkyy sivulla 1 ENTITEETIT Tehtävä 1. Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät käyttävät erilaisia merkkijärjestelmiä ja varsinkin Internetin alkutaipaleella aiheutti sen, että jotkut merkit eivät näkyneet kaikilla oikein.

Lisätiedot

Johdatus Hakukoneoptimointiin

Johdatus Hakukoneoptimointiin Johdatus Hakukoneoptimointiin kirjoittaja Jukka Helin (jukka.helin@optinet.fi) Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 900 Sisällys JOHDATUS... 1 HAKUKONEOPTIMOINTIIN... 1 SISÄLLYS... 2 1 MITEN HAKUKONEET TOIMIVAT?...

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille MEDIA- KORTTI Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille Lähde mukaan viemään oma viestisi heille, jotka sitä etsivät ja tarvitsevat. Kauttamme tavoitat alueesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu

Webinaari 15.5.2015. Kuinka rakennat toimivan digitaalisen kivijalan? Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Webinaari 15.5.2015 Kuinka rakennat Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu WEBINAARI toimivan digitaalisen kivijalan? KIVIJALAN RAKENTAMINEN 1. HYVIN TOIMIVAN VERKKOSIVUSTON

Lisätiedot

WEBINAARI 24.11.2015

WEBINAARI 24.11.2015 WEBINAARI 24.11.2015 Analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa Petri Mertanen, Super Analytics - @mertanen Jarno Wuorisalo, Cuutio - @jarnowu Tomi Grönfors, Brandfors - @groenforsmethod WEBINAARIN ISÄNNÄT

Lisätiedot

Verkkonäkyvyyden kehittäminen Case: Heidin Kauneuskellari

Verkkonäkyvyyden kehittäminen Case: Heidin Kauneuskellari Verkkonäkyvyyden kehittäminen Case: Heidin Kauneuskellari Vuorinen, Teemu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Verkkonäkyvyyden kehittäminen Case: Heidin Kauneuskellari Vuorinen Teemu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

MEDIAKORTTI 2011. Mediatiedot. Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto.

MEDIAKORTTI 2011. Mediatiedot. Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto. Mediatiedot Paranormaaliblogi.net on Suomen suosituin paranormaaliin uutisointiin keskittyvä sivusto. Olemme uutisoineet paranormaaleista ja muista oudoista ilmiöistä jo vuodesta 2007 lähtien. Tarjoamme

Lisätiedot

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS?

6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA MIKSI GOOGLE ADWORDS? 6 SYYTÄ MAINOSTAA GOOGLESSA Google AdWords on loistava mainosalusta, jota käyttävät niin pienet kuin maailmanlaajuisetkin yritykset. Sen menestyksellinen hyödyntäminen voi olla ensikertalaiselle haastavaa,

Lisätiedot

Etsintä verkosta (Searching from the Web) T Datasta tietoon Jouni Seppänen

Etsintä verkosta (Searching from the Web) T Datasta tietoon Jouni Seppänen Etsintä verkosta (Searching from the Web) T-61.2010 Datasta tietoon Jouni Seppänen 13.12.2006 1 Webin lyhyt historia 2 http://info.cern.ch/proposal.html 3 4 5 http://browser.arachne.cz/screen/ 6 7 Etsintä

Lisätiedot

Internet. Tiedon haun tekniikkaa ja ongelmia. Tietotekniikan perusteet Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen

Internet. Tiedon haun tekniikkaa ja ongelmia. Tietotekniikan perusteet Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen Internet Tiedon haun tekniikkaa ja ongelmia Tavoite ja sisältö Tavoite Taito hakea tietoa tehokkaasti ja kriittisesti Internetistä Sisältö Hakumahdollisuudet Internetistä Internet-hakukoneet: toiminta,

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille -

Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Studentum.fi - Opas opinto-ohjaajille - Kävijämäärät vahvassa kasvussa Kävijämäärän kasvu 2009-2011 (kävijöitä per kuukausi) 35 423 72 293 141 802 lokakuu 2009 lokakuu 2010 lokakuu 2011 Taloustutkimuksen

Lisätiedot

vinkkiä Google -mainonnan tehostamiseksi

vinkkiä Google -mainonnan tehostamiseksi 11 vinkkiä Google -mainonnan tehostamiseksi 2 Vinkkejä AdWordsin tehokkaampaan hyödyntämiseen Digitaalisessa maailmassa maksetulla mainonnalla pyritään useimmiten ohjaamaan liikennettä verkkosivuille.

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

Enjoy Online Shopping.

Enjoy Online Shopping. Enjoy Online Shopping. Nosto parantaa verkkokaupan Enjoy Online Shopping. tulosta tuottamalla asiakkaille henkilökohtaisen ostokokemuksen Nosto vaikuttaa positiivisesti Verkkokaupan konversioon Tilauksen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5.

Heini Salo. Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma. Insinöörityö 15.5. EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Tuotannonohjauksen kehittäminen digitaalipainossa Insinöörityö 15.5.2008 Ohjaaja: tuotantopäällikkö Markku Lohi Ohjaava opettaja: yliopettaja Seija

Lisätiedot

Pienyritykset ja menestyminen verkossa. Google tarjoaa tietoja ja työkaluja, joilla yritys voi kasvaa.

Pienyritykset ja menestyminen verkossa. Google tarjoaa tietoja ja työkaluja, joilla yritys voi kasvaa. Pienyritykset ja menestyminen verkossa Google tarjoaa tietoja ja työkaluja, joilla yritys voi kasvaa. Sisältö Johdanto 5 Perusteet: siirtyminen verkkoon 6 Valmiit sivustot 6 Google-sivustot 7 Seuraava

Lisätiedot

Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016

Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016 2016 Hakukoneoptimointi opas (SEO-opas) 2016 SEOSEON.COM/FI Antti Sundberg SEOSEON LTD Unit 9B Amtel Building,148 Des Voeux Road, Central, Hong Kong Johdanto Tämä hakukoneoptimointi opas on kirjoitettu

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkkomarkkinointikoulutus 10.12.2015 Kerava Verkosta virtaa bisnekseen! Tuotteiden ja palveluiden markkinointi verkossa Asiakaslähtöinen tuotteistaminen verkossa: oma tuotepalettini Keinot asiakkaiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot