mediataide kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit tapio mäkelä minna tarkka nro 8 /2002 OPETUSMINISTERIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mediataide kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit tapio mäkelä minna tarkka nro 8 /2002 OPETUSMINISTERIÖ"

Transkriptio

1 mediataide kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit tapio mäkelä minna tarkka OPETUSMINISTERIÖ Kulttuuri-, liikuntaja nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja nro 8 /2002 Taiteen keskustoimikunta ja Opetusministeriö

2 kirjoittajat graafinen suunnittelu: elias kapiainen taitto: sami smith painopaikka: edita, helsinki ISSN ISBN

3 sisällysluettelo esipuhe 5 summary 6 1. johdanto: näkyvä ja näkymätön mediataide Suomessa 7 2 taustaa: suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet videotaide interaktiivinen multimedia verkkotaide dynaaminen ja hybridi mediataide mediataiteen toimintaympäristö ja ammattikäytännöt toimintaympäristön rajaus toimintaympäristö Suomessa mediataide ammattina parhaita käytäntöjä ja kehittämistarpeita alan koulutus ja tutkimus ammattikorkeakoulut ja opistot korkeakoulut alan tutkimus mediataiteen organisaatiot muu ry av-arkki cartes katastro.fi m-cult avantofestival osuuskunnat ja yhteisöt esitystä ja levitystä tukevat tahot tuotantofasiliteetit ja tuki sekä residenssit kritiikki, tiedotus ja dokumentointi 32

4 6. mediataiteen rahoitus Suomessa avek opetusministeriö ja taiteen keskustoimikunnan media- ja monitaidejaosto yhteistuotannot muu rahoitus kohti mediataidepolitiikan onnistuneita malleja teknologian kehityksen vaikutukset mediataiteeseen mediataiteen ja uuden median sisältötuotannon rajapinnat mediataiteen suhde video-, televisio- ja elokuvatuotantoon mediataiteen suhde koulutus- ja tutkimuspolitiikkaan mediataidepolitiikka kanadassa, australiassa, iso-britanniassa ja hollannissa kanada australia iso-britannia hollanti muita kansainvälisiä kiinnostavia mediataiteen keskuksia ja verkostoja pnek ja norja rix-c ja itämeren alue c3 ja itä-eurooppa zkm ja ars electronica synteesi ja toimenpideehdotuksia toteutettavaksi suomessa synteesi ja näkymiä vuoteen mediataiteen ja uuden median kulttuurisen sisältötuotannon julkinen rahoitus erityisiä kehityshankkeita jatkotutkimusehdotuksia: lähdeluettelo raporttia varten haastatellut ja tietoja antaneet henkilöt kirjallisuus ja muut lähteet 66

5 esipuhe Esipuhe Mediataide - kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit on katsaus kotimaiseen mediataiteen kenttään, sen nykytilaan ja kehitystarpeisiin sekä kansainvälisiin mediataiteen toimintaympäristöihin. Vuoden 1996 opetusministeriön komiteamietintö Mediataide pyrki määrittelemään mediataiteen ja tekemään sen hetkistä toimintaa näkyväksi. Nyt käsillä oleva dokumentti tekee päivityksen tapahtuneista muutoksista ja antaa välineitä strategian luomiseksi alan rahoituksen ja sitä monipuolisesti edistävien toimenpiteiden linjaamiseksi. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että vaikka Suomi on uuden mediateknologian edistämisessä ollut edistyksellinen maa, mediataiteen ja laajemmin tietoyhteiskunnan kulttuuristen ulottuvuuksien alueella julkiset toimenpiteet ovat vasta aluillaan ja eurooppalaisittain keskitasoa kehittymättömämmällä tasolla. Julkishallinnon asiantuntijuuden vahvistuminen mediataiteen ja uuden mediakulttuurin kysymyksissä sekä sisältötuotantoon ja tietoyhteiskuntapolitiikkaan liittyvä keskustelu ovat nyt tuottaneet olosuhteet, joissa merkittäviä linjauksia voidaan tehdä. Raportissa on hyödynnetty mediakulttuuriyhdistys m-cultin tekemää tutkimusta Uusi mediakulttuuri innovaatioympäristönä, kotimainen ja kansainvälinen tutkimus. Mediataide - kotimaiset toimijat ja kansainväliset mallit tarkastelee mediataiteen kysymyksiä mediataidepolitiikan näkökulmasta ja suhteessa laajempaan kulttuuripoliittiseen kehykseen. Raportin ovat tilanneet opetusministeriön Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston viestintäkulttuurin yksikkö ja Taiteen keskustoimikunta. 5 Helsingissä 28. marraskuuta 2002, Tapio Mäkelä Minna Tarkka

6 summary 6 summary Media art Finnish actors and international models is an overview of the contemporary Finnish media art field as well as of its policy in relation to international models of best practice. The report suggests a substantial increase in funding for Finnish media art, and makes a recommendation to form a National Council for Media Art within The Arts Council of Finland. In comparison with Canada and Netherlands, for instance, Finnish funding and existing infrastructure for media art lags severely behind and is situated below the average European level. It is considered a small miracle that despite of the difficult circumstances, several Finnish media artists, their companies and organizations have become well recognized internationally. The report also draws from a recent research carried out by m-cult, centre for new media culture, New media culture as an environment for innovation. New media art, unlike video art that sits comfortably within the visual art or short film infrastructures, actively creates new audience and user interfaces, networked community concepts, interaction aesthetics and other features which make it relevant to surrounding fields of design, software manufacturing, mobile and telecom industries. New media art is part of the technological culture itself and works across multiple contexts. The report suggests that for this kind of media art production and research, there should be further funding available from a proposed wider fund for digital content creation. A constructive dialogue between policy makers and practitioners, and the input from researchers in the field has created a fruitful environment for making policy changes such as outlined in this report. These policy recommendations are supported by the views generated in the current governments programme regarding content production policy. The report suggests that media art, like the wider field of new media culture, should not only be funded by public bodies concerned with art and culture policy, but also ministries and funding bodies for media, communication, education, and technology should take these fields as special areas of emphasis. The report was commissioned by the Culture and Media Division at the Department for Cultural, Sport, and Youth Policy from the Ministry of Education, Finland, together with The Arts Council of Finland.

7 johdanto näkyvä ja näkymätön mediataide suomessa 1. johdanto: näkyvä ja näkymätön mediataide suomessa Mediataide on kotimaisen taidekentän kansainvälisesti näkyvin alue: näyttelynvaihtokeskus FRAME tiedotti kesäkuussa 2002, että suurin osa kansainvälisissä yhteyksissä esitellyistä taiteilijoista on mediataiteilijoita (laajasti määritellen, mukaan lukien valokuvauksen). Yksinomaan vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla kotimaisen mediataiteen saavutuksiin kuuluu mm. Eija- Liisa Ahtilan näyttely oheistapahtumineen Lontoon Tate Modernissa, Ahtila ja Veli Granö Sydneyn biennaalissa, F2F-ryhmänäyttelyn neljäs Pohjois-Amerikan näyttelykohde Montrealissa sekä Viva Helsinki! -näyttelyn yli kävijää Barcelonan merkittävässä Sonar-festivaalissa. Mediataiteilijamme ovat myös kansainvälisesti palkittuja. Useita palkintoja keränneiden mediataiteen grand old ladyjen Eija-Liisa Ahtilan, Marita Liulian ja Marikki Hakolan lisäksi kunniamainintoja ja tunnustuksia ovat saaneet monet muutkin tekijät. Suomalaisen mediataiteen kansainvälinen menestys kertoo paitsi teosten laadusta, myös tekijöiden sitkeästä, usein hyvin yksinäisestä työstä: näkyväksi taiteilijaksi pääsy on edellyttänyt pitkäjänteisiä panostuksia taiteellisen ilmaisun ohella myös tuotanto- ja esitystekniikan järjestämiseen, markkinointiin ja levitykseen sekä siihen suhdeverkostoon, joka mahdollistaa ammattimaisen toiminnan. Kotimaisten tahojen tunnustus on usein saavutettu vasta kun näyttöä on kertynyt joko muilta taiteen aloilta tai kansainvälisiltä foorumeilta. Taidepolitiikassa näkyvä mediataide jättääkin varjoonsa suuren joukon näkymätöntä mediataidetta: tukirakenteet eivät tunnista ja saavuta uuden mediataiteen muuttuvia muotoja ja konteksteja tai perinteisistä taidemuodoista poikkeavia tekijäprofiileja ja tuotantotapoja. Sen sijaan jo perinteiseksi muodostunut, kuvataiteen konventioihin helpoiten sopiva mediataide kuten videoinstallaatiot ovat jo usean vuoden ajan olleet rahoitetun työn piirissä. Mediakulttuuriyhdistys m-cultin keväällä 2002 toteuttamassa mediakulttuurialan kotimaisessa kartoituksessa kävikin useassa yhteydessä ilmi, ettei uusia ammatinharjoittajia pääse vakiintumaan alalle juuri lainkaan, vaikka koulutus tarjoaa runsaasti erikoistumismahdollisuuksia mediataiteeseen ja vaikka monet lopputyöt kertovat lupaavasta taiteellisesta orientaatiosta. Käynnissä on ollut taideosaajien aivovuoto muille toimialoille lähinnä yritys- ja markkinointiviestinnän pariin. Kevään 2002 kyselyn ja haastattelujen valossa näyttäytyi vahvasti tekijöiden turhautuminen, joka kohdistui toisaalta kaupallisiin 7

8 johdanto näkyvä ja näkymätön mediataide suomessa quick and dirty -tilaustöihin ja toisaalta tarjolla olevien tukimuotojen vähäisyyteen tai väärään painotukseen (yritystoimintaan ja teknologiakehitykseen on runsaasti tukea tarjolla toisin kuin taiteeseen). Huolimatta tukirakenteiden hitaasta kehityksestä on projektipohjaisen ja osa-aikaisen mediataiteen tuotanto lisääntynyt ja etenkin Helsingin kulttuuripääkaupunkivuoden rahoituksen ja tiedotuksen ansiosta myös tullut hetkellisesti laajempien yleisöjen tietoisuuteen. Tämän selvityksen tavoitteena on etsiä keinoja näkyvän mediataiteen tehokkaampaan tukeen sekä näkymättömän mediataiteen tuomiseksi näkyville ja tuen piiriin. Pyrimme kuvaamaan kotimaisen mediataidekentän ominaispiirteitä, toimijoita ja kehittämistarpeita sekä luomaan kansainvälisen vertailevan aineiston pohjalta malleja mediataidealan pitkäjänteisen tukijärjestelmän toteuttamiseksi. Haluamme kiittää kaikkia yksilöitä ja organisaatioita, jotka ovat auttaneet tiedoillaan ja näkemyksillään tämän raportin toteutuksessa. Erityisesti kiitämme arvokkaista kommenteista seuraavia henkilöitä: Risto Ruohonen, Leena Laaksonen, Merja Puustinen, Lassi Tasajärvi, Juha Samola, Veli Granö ja Perttu Rastas. 8

9 taustaa suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet 2 taustaa: suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet Mediataide on muuttuva ja monialainen toimiala. Käsitteet media ja uusi media saavat teknologian kehityksen myötä jatkuvasti uusia merkityksiä ja sisältöjä. Teknologian muutokset ja uudet välineet eivät kuitenkaan ole mediataiteen keskeinen motiivi tai viesti: tuotannon ja tutkimuksen kohteena ovat media-arki, teknologian yhteiskunnallinen konteksti, uuden median kokemukselliset ehdot ja ilmaisukeinot, joita voi lähestyä myös käsitteellisesti tai vanhan teknologian välinein. Uudet, esiin nousevat taiteenalat jäävät usein tukijärjestelmien ulkopuolelle. Mediataiteen erityisluonnetta kuvaa se, että alalla kysymys on poikkeuksellisen nopeasta ja luonteeltaan pysyvästä muutoksesta. Taiteen, tieteen ja teknologian ja talouden vuorovaikutuksesta syntyvä mediataidetuotanto on myös poikkeuksellisen monialaista ja useita elinkeinoaloja sivuavaa toimintaa. Näistä syistä tämä raportti korostaa mediataiteen yhteiskunnallisia kytkentöjä sekä mediataidetuotannon yhteydessä tapahtuvaa luonteeltaan informaalia tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Informaatioyhteiskunnassa mediataide edustaa kulttuurista ja sosiaalista innovatiivisuutta. Usein puhutaan teknologian nopeasta kehityksestä ja siihen liittyvästä kulttuurisesta viiveestä ( cultural lag ), mutta mediataiteen kohdalla tämä ei pidä paikkaansa: tekijät ovat teknologiaa usein edellä testaten uusia kokemusympäristöjä konsepti-, low-tech- tai prototyyppimuodoissa jo ennen kuin teknologiat on lanseerattu. Marshall McLuhania siteeraten voisikin puhua ennakkovaroitusjärjestelmästä jossa taiteilijat testaavat yhteiskunnan tulevia merkityksiä ja muotoja 1. Tulevaisuudentutkijoiden sanastoa lainaten voisi mediataiteilijoita kutsua tietoyhteiskunnan tulevia suuntia ennakoivien heikkojen signaalien tulkitsijoiksi ja ilmaisijoiksi. Oheinen katsaus ja aikajana tiivistävät suomalaisen mediataiteen kehitysvaiheet neljään pääkauteen, jotka kuvaavat kulttuuri- taide- ja teknologiakentän muutoksia sekä uusien sukupolvien esiin tuomia painotuksia. Aikajanalle sijoitetut tapahtumat kertovat toisaalta aktiivisesti toimivien pioneeriyksilöiden merkityksestä alan kehitykselle, toisaalta verkostojen ja yhteisöjen keskeisestä asemasta sen vakiinnuttamiselle. Katsaus kertoo myös kahdesta rinnakkaisesta, näennäisesti ristiriitaisesta kehityslinjasta: toisaalta taiteilijat pyrkivät ulos taideghetosta, etsien alati uusia konteksteja ja yleisöjä sekä tutkien uuden teknologian kokemuksellisia ehtoja ja ilmaisumahdollisuuksia. Toisaalta on 9 1 McLuhan, Marshall, 1968, 18.

10 taustaa suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet samaan aikaan nähtävissä selkeä pyrkimys legitimointiin, jossa uudentyyppisen tuotannon hyväksymistä taidemaailmaan edistetään julkaisutoiminnan, järjestäytymisen ja kulttuuripolitiikan keinoin videotaide Ensimmäisiä mediateoksia on jäljitetty aina vuoteen 1971, jolloin Erkki Kurenniemi esitteli dimi-o -soittimensa 2 tai vuoteen 1982, jolloin Turppi-ryhmä teki ensimmäisen videotaltiointinsa 3. Videotaidetta esiteltiin 80-luvun alussa mm. Uuden ajan Auralehdessä ja Vanhan galleriassa, ja Ateneumin ARS83 tapahtuma toi lajityypin laajempaan tietoisuuteen. Käytännössä kuitenkin vasta 1980-luvun toinen puolisko toi mediataiteista ensimmäisen videotaiteen laajemman taiteellisen tuotannon kohteeksi, samaan aikaan kun keskusteltiin aktiivisesti muiden uusien taidemuotojen kuten valokuvauksen, installaation ja performancen oikeutuksesta osallistua korkean taiteen näyttelyihin ja järjestöihin. Näitä taiteenaloja ajamaan perustettiin 1987 taiteidenvälinen taiteilijayhdistys Muu ry, joka listasi edustamiensa alojen kohteeksi myös tietokone- ja äänitaiteet sekä muut, toistaiseksi tuntemattomat taiteen lajit. Lahden valokuvataide ry:n vuonna 1984 perustaman Lahden AV-Biennalen sekä Muu ry:n perustaman AV-arkin sekä Kuopion videofestivaalin myötä 80-luvun lopulla käynnistyi myös säännöllinen teosten esitys- ja levitystoiminta luvun loppupuolella syntyi Suomeen videotyöpajojen verkosto, jossa monet nuoret taiteilijat aloittivat videoteosten tuotannon. Pajoja oli parhaimmillaan yli kolmekymmentä tarjoten koulutusta ja tuotantovälineistöä. AVEK tuki videotaidetta toimintansa alusta saakka eli vuodesta 1987: mm. Kuopion videofestivaali sai tukea mk toimikaudella 1988/ Mervi Deylitz-Kytösalmi opiskelee videotaidetta Nam June Paikin osastolla Düsseldorfissa ollen ensimmäinen suomalainen alaa opiskellut videotaiteilija Kansainvälistä videotaidetta mm. Vanhalla ylioppilastalolla, Asko Mäkelä Long Beach Museum of Art, suomalaista videotaidetta skandinaavisessa näyttelyssä Asko Mäkelän kuratoimana 1983 Lahden AV-biennale alkaa 1984, biennalessa instalaatioita vuonna 1988 Ensimmäiset videotaiteen kurssit järjestetään Kuvataideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa 1985 Muu ry perustetaan 1987 AVEK, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus perustetaa n1987 Kuopio Video Festival perustetaan 1988 Marikki Hakolasta vuoden nuori taiteilija 1988 Audiovisuaalisen taiteen levitysarkisto AV-arkki perustetaan MUU ry:n osaksi Tila-aikateosten koulutusohjelma (sisältäen audiovisuaaliset taiteet) käynnistyy Kuvataideakatemiassa ks. Eerikäinen 1993; Kuljuntausta vrt. Tarkka Raportissa esitettävät aikajanat ovat suuntaa antavia poimintoja eivätkä suinkaan kattavia etenkään varhaisen videotaiteen osalta. Nämä ja muut listaukset palvelevat osaa lukijoista, mutta kohdat voi myös ohittaa jatkaen leipätekstin lukua.

11 taustaa suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet interaktiivinen multimedia 90-luvun ensimmäinen puolisko merkitsi interaktiivisen multimedian installaatioiden ja cd-romien - tuloa taidekentälle ja koulutuksen piiriin. Uusien koulutusohjelmien ja festivaalien myötä kehittyi myös kattava kansainvälinen yhteistyöverkosto. Ennen tietoverkkojen aikaa mediataiteen verkostot rakentuivat henkilökohtaisten aktiivisten kontaktien ja postissa leviävien teosten varaan, mutta www-selaimet ja sähköposti tehostivat alan tiedonkulkua ja yhteistyötä merkittävästi. Tieto kansainvälisistä teemoista ja teoksista sekä suorat, henkilökohtaiset yhteydet ulkomaille olivat keskeisiä tekijöitä alan kehittymiselle. Interaktiivista mediataidetta vuodesta 1991 esitellyt MuuMediafestival oli jonkin aikaa jopa kansainvälisen edelläkävijän asemassa tuoden useita teoksia Espoon Galleria Otsossa maailmanensi-iltaan ennen alan suuria tapahtumia (Ars Electronica, Siggraph). Kansainvälistymistä vauhditti myös alan laajimman ISEA 94 (International Symposium on Electronic Arts) tapahtuman järjestäminen Helsingissä. Tapahtuma tuotti myös entistä monialaisemman kotimaisen yhteistyöverkoston, joka tuki uusien koulutusohjelmien käynnistämistä. Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos aloittaa toimintansa Espoon taide- ja tietotekniikkakeskus Cartes aloittaa toimintansa MuuMediafestival jatkaa Kuopion videofestivaalin toimintaa ja esittelee Erkki Huhtamon kuratoimaa interaktiivista taidetta Otso-galleriassa 1991 alkaen, järjestäjänä AV-arkki ry. Lähikuva julkaisee Erkki Huhtamon toimittaman erikoisnumeron, Virtuaalimatkailijan käsikirja Nykytaiteen museon amanuenssiksi video- ja mediataiteeseen erikoistunut Asko Mäkelä Ensimmäiset digitaalisen mediataiteen, -tieteen ja designin koulutusohjelmat perustetaan Lapin yliopistossa (Mediatiede, 1992) ja Taideteollisessa korkeakoulussa (Media Lab, 1993); tutkimusyksikkö Hypermedialaboratorio Tampereen yliopistoon Ensimmäinen telemaattinen teos, Paul Sermonin (UK) Telematic Dreaming toteutettiin välillä Helsinki-Kajaani aloittaen samalla mediataiteen yritysyhteistyön perinteen (Suomen Tele) 1992 Turun yliopiston ja ylioppilaskunnan konferenssi ja näyttely, Virtual Zone, johtaa saman nimisen Minna Väisäsen ja Tapio Mäkelän toimittaman interaktiivisuutta ja VR-ilmiötä käsitelleen kirjan julkaisuun Tiina Erkintalon, Tuike ja Simo Alitalon toteuttama SAFE, pienoisfestivaali Turun kulttuurikeskuksen kassakaapissa esittelee etenkin kansainvälistä video- ja äänitaidetta, Telemaattinen taideteos, Kimmo Koskelan ja Rea Pihlasviidan Puhuva maalaus Taidehallissa Video Taide Media antologia (toim. Minna Tarkka) julkaistaan, kustantaja Taide oy Ensimmäinen taide-cd-rom julkaistaan: Marita Liulian Maire Elektronisen taiteen ISEA 94 -symposium järjestetään Suomessa, programme chair Minna Tarkka. Laaja interaktiivisen taiteen näyttely Nykytaiteen museossa, mukana suomalaisista Heidi Tikka ja Marita Liulia. Marita Liulialle myönnetään 5-vuotinen ja Marikki Hakolalle 3-vuotinen taiteilija-apuraha

12 taustaa suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet verkkotaide 90-luvun lopulle tultaessa videotaide oli etabloitunut osaksi nykytaiteen instituutioiden toimintaa, mikä näkyi mm perustetun Nykytaiteen museo Kiasman näyttelypolitiikassa. Samaan aikaan tekijöiden mielenkiinto siirtyi tallennemedian ohella (video, CD-ROM) internet-pohjaiseen tuotantoon. Keskeisenä toimijana verkkomedian sekä äänitaiteen taidesovellusten näyttelyja workshop-toiminnassa toimi MUUry:hyn 1994 perustettu MuuMediaBase, jonka toiminta kuitenkin ajettiin alas resurssien puuttuessa Kauden aikana koetaan nopeita teknisiä ja taloudellisia siirtymiä, multimediasta webin kautta mobiiliin. Noususuhdanteesta huolimatta yrityksillä oli hyvin vähän kiinnostusta taiteellisiin yhteishankkeisiin tai rahoitukseen. Tästä huolimatta mediataiteilijat olivat sangen tuotteliaita rahoittaen tuotantonsa AVEKiin avatun mediataiteen tuotantotuen, Taiteen keskustoimikuntaan perustetun media- ja monitaidejaoston sekä kansainvälisten yhteistuotantojen kautta. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä suomalainen mediataide oli noussut kansainvälisen kiinnostuksen ja ylistyksenkin kohteeksi, samalla kun taide kotimaisen kulttuuripolitiikan harjoittamisessa korvautui kulttuuriteollisuuden ja sisällön käsittein. Monet alalle valmistuvista nuorista tekijöistä kuitenkin valitsivat mediataiteen ja kulttuurituotannon sijaan työn internet-markkinointija teknologiayrityksissä; alan tuotanto- ja tukirakenteet koetaan puutteellisiksi, mikä johtaa uusien tuotantokollektiivien perustamiseen (katastro.fi) sekä mediakulttuurialan keskuksen tarpeellisuudesta käynnistyvään keskusteluun. 12 MuuMediaBase (M2B), taiteilijoille suunnattu multimedia-, ääni- ja verkkotaiteen tuotanto ja koulutusympäristö perustetaan yhden työaseman ympärille vuonna 1994 ja laajentuen toimintakelpoiseksi työpajaksi 1995, Muu ry:n yhdeksi toimintamuodoksi Tapio Mäkelän tuottamana. Hanke sai kolmelle vuodelle yhteensä n markkaa opetusministeriön KEPPIhankkeesta ja 80 tmk Taiteen keskustoimikunnan kohdeapurahaa, sekä subventiota Apple Finlandilta laitehankinnoissa. M2B tuottaa useita projekteja kuten Sound Calendar, äänitaiteen sarja (YLE:n, rautatieasemat) 1994, Verkkotaiteen www-palvelin muu.autono.net 1995, yhdessä Pohjoismaisen taidekeskuksen kanssa Art and Technology, Baltian alueen seminaarin 1995; Nettiakatemia, kansainvälisten verkkotaiteen pioneerien kurssien sarja (Alexei Shulgin, Olia Lialina, Heath Bunting) Elukka Eskelisen, Iiro Auterisen, Matti Knaapin ja Tommi Grönlundin toteuttama Ambient City Radio esillä 1994 ja osana Ars 95 näyttelyä Äänen lumo ry perustetaan elektronista musiikkia ja äänitaidetta edistäväksi järjestöksi 1995 TEKESin kansallinen multimedia (KAMU)-ohjelma TaiK Medialaboratorion ensimmäiset maisterit valmistuvat 1996: lopputöinä 3d-peli Destinies sekä internet-saippuaooppera Daisy s amazing Discoveries.

13 taustaa suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet Media and Ethics -konferenssi M2B, RTI, Taiteen keskustoimikunta ja PM taidekeskus yhteistuotantona OPM:n asettama Mediataidetyöryhmä luovuttaa muistionsa M2B, Muu ry tuottaa ensimmäisen pohjoismaisen laajan mediataiteen näyttelyn, Breaking Eyes, yhteistyössä Pohjoismaisen taidekeskuksen, tukholmalaisen Färg Fabrikenin ja Trondheimin taideakatemian kanssa, tuottajana Kati Åberg, kuraattoreina Jeremy Welsh, Tapio Mäkelä ja Jan Åhman, Verkkotaideprojekteja kuten Digital Drive In ja /taide (slash art) verkkohakemisto Lisäksi useita eurooppalaisia yhteistyöhankkeita. AVEKin mediataiteen rahoitus alkaa 1996, Mediataide/monitaidejaosto asetetaan vastaamaan mediataiteen rahoituksesta Taiteen keskustoimikuntaan TaiK Medialaboratorion opiskelijoiden Id-entities-näyttely esittelee interaktiivisia teoksia MAPbiennalessa Marita Liulian Ambitious Bitch on ensimmäinen TEKESin tukema mediataideteos 1997 Polar Circuit mediataiteen residenssi, Tapio Mäkelän vetämänä verkostona ja tuotantona käynnistyy Torniossa ja Rovaniemellä. Lapin yliopisto ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu mahdollistavat hankkeen, projektia tukevat AVEK ja taiteen keskustoimikunta. Tapahtumaan osallistui 50 mediataiteilijaa 14 eri maasta 3-8 viikon ajan vuonna 1997, 90 mediataiteilijaa 21 eri maasta vuonna MuuMediaBasen verkkotaideserverin toiminta päättyy resurssien puuttuessa 1998, minkä jälkeen M2B toiminta jatkuu säästöliekillä ilman kansainvälistä ulottuvuutta. Verkkomedia Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksen koulutusohjelmaksi Nykytaiteen museo Kiasma avataan Sibelius-Akatemian Musiikkiteknologian koulutusohjelma perustetaan Mediataideyhdistys Katastro.fi perustetaan ja sille myönnetään Nuori Suomi-palkinto loppuvuodesta AV-ARKKI järjestää mm. Kiasman ja Galleria Otson kanssa viimeisen MuuMediaFestivaalin 1998 Eija-Liisa Ahtilan Lohdutusseremonia saa Venetsian biennalen kunniamaininnan 1999; Ahtilalle myönnetään myös kansainvälinen Vincent-kuvataidepalkinto Milla Moilasen Wanted kerää palkintoja kansainvälisillä festivaaleilla : Imagina Prix Pixel, European Film Academy Awards, Kansainvälinen animaatiofestivaali, New York Marikki Hakolan Triad-verkkotanssiteos valitaan Ctheory-verkkojulkaisun galleriaan. Ensimmäiset kansainväliset yhteistuotannot digitaalisen mediataiteen alalla: Tapio Mäkelän ja Susanna Paasosen Hygeia Revisited (yhteistuotanto UK/Artec, Channel Project/Arts Council of England, FACT/ISEA 1998, Liverpool); Andy Bestin ja Merja Puustisen Conversations with Angels (yhteistuotanto Canada/Banff); Laura Beloffin HAME (yhteistuotanto ja residenssi Ars Electornica Center 1999, esittely Siggraph 2000). Kirjallisuuslehti Parnasso julkaisee Raine Koskimaan ja Markku Eskelisen toimittaman Kybertekstiteemanumeron 3/1999. Hygeia Revisited valitaan Mediamaticin Best Web Graphics kirjaan (Thames & Hudson) 1999, Andy Bestin ja Merja Puusitsen avatar-hahmot saavat tunnustusta kansainvälisillä areenoilla. Suomen Akatemian mediakulttuurin tutkimusohjelma käynnistyy

14 taustaa suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet Marita Liulia vastaanottaa Suomi-palkinnon 1999 ja samana vuonna mediataide saa myös ensimmäisen valtionpalkintonsa, kun taiteen keskustoimikunta palkitsee taiteilijapari Merja Puustisen ja Andy Bestin - internetiin keskittyneet mediataiteilijat tuovat kulttuuriteollisuuteen avantgardea luomalla uudenlaisia sisältöjä. TEMP Temporary Media Lab-mediataiteen projekti (koordinaattorina Geert Lovink) Kiasmassa Minna Tarkka ja Perttu Rastas kutsuvat koolle keskustelutilaisuuden aiheesta Tarvitaanko Suomeen riippumaton mediakeskus? dynaaminen ja hybridi mediataide Kulttuurikaupunkivuoden 2000 mediahankkeet toivat sopivalla ajoituksella esiin mediakulttuurin uudet urbaanit kasvot: uusi media tuli monimuotoisesti esiin osana kaupunkikuvaa paitsi taidetapahtumissa, myös uusien klubien, olohuoneiden ja osuuskuntien syntymisessä. Avantofestivaali, Koneisto ja katastro.fi rakentavat siltaa elektronisen musiikin dj- ja klubiyhteisön ja mediataiteen välille. Tekijöiden kiinnostuksen kohteeksi tulevat verkkomedian eri muodot kuten streamaus, ohjelmistotaide, mobiilit ja dynaamiset teokset sekä verkkoyhteisöt. Samalla kun esityskontekstit monipuolistuvat käy myös ilmi, että kansainvälisen tason alan festivaalien jatkuva rahoitus on hyvin vaikeaa: MuuMediaFestivaalia ei enää järjestetä ja mm. Avanto festivaalin ja Möbiuskilpailun rahoitus on riittämätöntä. Noudatellen m-cultin 2002 toteuttamaa kotimaista tutkimusta 4 voi 2000-luvun alussa myös puhua mediataiteen hybridisoitumisesta taiteen, designin, teknologiakehityksen ja bisneksen rajat hämärtyvät entisestään tekijöiden liikkuessa yli sektorien. Tekijät eivät välttämättä tavoittele taiteilija-identiteettiä; taidemaailman sisäisen keskustelun sijaan toimintaa motivoivat entistä useammin populaarikulttuurin, kansalaisaktivismin, tai ohjelmointialakulttuurien teemat ja tavoitteet. Hyvä esimerkki tästä suuntauksesta on Barcelonan Sonar-festivaalin menestyksekäs Viva Helsinki! tapahtuma, jossa esiteltiin kokeellisia, kaupallisia, design- ja taidetuotantoja rinta rinnan. Eri nettisivustojen ja brandien ympärille rakentuu tekijäyhteisöjä, joiden projekteista osa liittyy mediataiteeseen, osa demosceneen, nettikulttuuriin, elektroniseen musiikkiin tai aktivismiin (www.purkamo.com, jne.). Verrattuna esimerkiksi muihin pohjoismaihin, joissa taide, design, bisnes ja teknologia ovat selkeämmin erillisiä saarekkeitaan 5, suomalainen mediakulttuurikenttä onkin 2000-luvun alussa myös tässä mielessä poikkeuksellisen dynaaminen. Raportin luvussa 7.3. tarkastellaan tämän ilmiön mahdollisia vaikutuksia mediakulttuuripolitiikkaan ja tuotantotukeen. Helsinki 2000 kulttuurivuoden ohjelma tukee mediatuotantoja, joista suurin 9:n 4 Tarkka ja Mäkelä Alustava tutkimustulos m-cultin toteuttamasta pohjoismaisten mediakulttuuritoimijoiden kartoituksesta (Tarkka ja Martevo, 2002).

15 taustaa suomalaisen mediataiteen aikajana ja sukupolvet kulttuurikaupunkia yhdistävä verkkotapahtuma Cafe9net Lasipalatsin Nykyaika-näyttämöllä Continent-mestariluokka ja näyttely tuottaa ja esittää nuorten tekijöiden teoksia Brysselissä ja Helsingissä osana kulttuurivuoden 2000 ohjelmaa (tuottajana Minna Tarkka). Andy Bestin ja Merja Puustisen Meetfactory ensimmäinen mediataideyrityksenä riskirahoitusohjelmaan. Polar Circuit 3 järjestetään Rovaniemellä Lapin yliopistossa, mukana 60 mediataiteilijaa Hanke jatkuu Polar Circuit verkoston voimin Hobartissa, Australiassa paikallisesti tuotettuna nimellä Solar Circuit Ensimmäinen kulttuurimultimedian laatutuotantojen Prix Möbius Finlande-kilpailu, järjestäjänä Medeia oy Mediakulttuuriyhdistys m-cult perustetaan 2000, tavoitteenaan perustaa Suomeen kansainvälinen uuden mediakulttuurin keskus. Suomen kulttuurirahasto tukee hanketta euron apurahalla F2F- new media art from Finland aloittaa Pohjois-Amerikan kiertueensa Los Angelesista 2000, tuottajana Visuaalisen taiteen säätiö, New York. Kiertueen kohteina Washington, Toronto (2001), Montreal ja New York. (2002). Avantofestivaali jatkaa MuuMediafestivalin työtä välivuoden 1999 jälkeen elektronisen musiikin ja liikkuvan kuvan rajapinnalla 2000, johtajana Tiina Erkintalo. Erkki Huhtamon kuratoima Outoäly Kiasmassa on laajin yksittäinen mediataiteen teemanäyttely Suomessa Cafe9-tilaan Lasipalatsissa avattiin 2001 Aula uusmediaosuuskunnan olohuone, tila, jossa seminaarien ja keskustelujen ohella ajoittain esillä myös mediataiteen produktioita. Juha Huuskonen, Olento, mukaan EU-rahoitteiseen Re-Approaching new media workshop hankkeeseen. Uudet mediakulttuurialan professuurit hakuun Turun ja Tampereen yliopistossa, Erkki Huhtamosta professori UCLAn mediataiteen ja designin osastolle Prix Möbius international-kunniamaininnat Marita Liulian SOBille 2000 ja Tuomo Tammenpään NEEDille 2001 Uusia ja erikoistuneita mediakulttuurialan verkkofoorumeita syntyy runsaasti, mm. kulttuurikriittinen mediumi, flash-suunnittelijoiden apukeittiö 2001 Micromovies-seminaari ja Pixoff-verkkopalvelu etsivät elokuvalle uusia esityskonteksteja ja muotoja 2002 M-cult toteuttaa laajan mediakulttuurialan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta Viva Helsinki! näyttely Barcelonan Sonar-biennalessa esittelee suomalaista mediataidetta ja designia sekä elektronista musiikkia

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen

Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Anna Talasniemi TAIVEX-kehityshanke 31.10.2011 Saaren kartanon taiteilijavalintojen ja profiilin kehittäminen Summary in English: The development

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle L U O T TA M U K S E L L I N E N Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet VÄLIRAP O RT T I 2 A N N A K I RV E E N N U M M

Lisätiedot

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet

Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Suomen pelialan koulutus ja sen kehittämistarpeet Julkaisija Uudenmaan TE-keskus / SILE-projekti Toimituskunta Neogames Taitto: B105 Oy, Tommi Järvinen Paino: Kopio Niini Finland Oy, Tampere 2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kun lumipallo lähtee pyörimään

Kun lumipallo lähtee pyörimään S ari Karttunen Kun lumipallo lähtee pyörimään Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 2000-luvun alussa TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 36 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta

KuvAn residenssi. Projisointikurssi18 Jyrki Siukonen taiteilija, kirjailija, Maisterin opinnäytteen tarkastustilaisuus Kuinka tehdä taidetta Kuvalehti nro 2 2013 Eiköhän mun teokset toimi Venetsiassa ihan samalla tavalla kuin muuallakin4 Mitä puut tekevät Miten opiskelijat Venetsiassa?7 voivat vaikuttaa taideyliopiston asioihin?11 Maisterin

Lisätiedot

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys

MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys MENESTYKSEN JONGLÖÖRIT luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo esiselvitys Anna Kanerva Kai Lehikoinen IADE:n julkaisusarja 1/2007 tekijät ja IADE 2007 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Luovien

Lisätiedot

KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST

KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST 4 KULTTUURI KUTOO YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT VAPAAN KULTTUURIKENTÄN TUKENA JA INNOSTAJANA LEENA BJÖRKQVIST KIRJOITTAJA Leena Björkqvist toimii Metropolian Kulttuurituotannon lehtorina sekä Tuottaja2020 hankkeen

Lisätiedot

Käsin tehty tulevaisuus

Käsin tehty tulevaisuus Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri SITRAN RAPORTTEJA 24 Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri

Lisätiedot

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen 1 Kulttuuri kokoaa KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen TEKIJÄT Kai Artes (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Leena Björkqvist (Yrkeshögskolan Novia), Katri Halonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu),

Lisätiedot

Kaveriporukasta liiketoiminnaksi

Kaveriporukasta liiketoiminnaksi Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 213 Kirsi Koistinen Kaveriporukasta liiketoiminnaksi Tuotannon häiriöt ja organisaation oppiminen nopeasti muuttuvassa yrityksessä Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Suomalainen valokuvakirja Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen

Suomalainen valokuvakirja Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen Ladataan: Adobe Gar semibold Frutiger Roman Frutiger Bold S ari Karttunen Suomalainen valokuvakirja Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O

Lisätiedot

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612

tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 tekijät ja Taiteen keskustoimikunta 2006 Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-63-5 ISSN 1796-6612 Lönnberg Print Helsinki 2006 Alkusanat Käsillä oleva julkaisu päättää Taiteen keskustoimikunnan

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA

ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA ALOITTAVAN YRITYKSEN HAASTEET ELOKUVA- JA TV-ALALLA Case Obscure Entertainment OSK Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäyte Mediatuottaminen 06 Joulukuu 2010 Anna-Maija Salmi

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, 00180 Helsinki y-tunnus: 0976060-4 VUOSIKERTOMUS 2010

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA. vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle

Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA. vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle Pia Strandman-Suontausta VAPAUTTA vai VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle 1 2 VAPAUTTA VAI VAIKUTTAVUUTTA? Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle 1 2

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Selvittäjä Tarja Cronbergin raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6 Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo Selvittäjä Tarja

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU Toim. Henna Liiri, Niina Hattunen ja Maria Kahreman POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKeAKOULU 1 C:48 Julkaisusarja C:48 Vastaava toimittaja Toimittajat Graafinen suunnittelu, sivuntaitto Kansikuva YTT, dos.

Lisätiedot

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 POLYSTEEKKI Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 Teema: Tulevaisuus Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria Talotekniikalla energiansäästöön sisällys 3 4/2009 18 30 Yliopisto-opettajina toimivien

Lisätiedot