Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009"

Transkriptio

1 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Hakuaika 1.4 Kilpailua koskevat kysymykset ja tiedotustilaisuus 1.5 Hakijoiden kuuleminen 1.6 Kilpailuehdotukset 1.7 Arviointiryhmä 2. KILPAILUN TAUSTAA 2.1 Suunnittelualue 2.2 Tavoitteet 2.3 Valintakriterit 3. EHDOTUSTEN ARVIOINTI 3.1 Kilpailun yleisarviointi 3.2 Ainola 3.3 Kulttuuripolku 3.4 Kulttuurikanava 3.5 Kulttuurivirta 3.6 Virta 3.7 Triptyykki 3.8 Ehdotus Hartela-Forum Oy 4. KILPAILUN TULOS 4.1 Arviointiryhmän suositus yhteistyökumppanista 4.2 Jatkotoimenpiteet 4.3 Arviointipöytäkirjan varmennus LIITTEET Ehdotusten asemapiirrokset 3

4 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Oulun kaupungin tekninen keskus on järjestänyt Lasaretinväylän voima-aseman alueelle (VI kaupunginosan (Myllytulli) korttelin 28 tontit nro 27 ja 28 sekä puisto ja vesialue) avoimen tontinluovutuskilpailun asemakaavamuutoksen laatimisen pohjaksi sekä korttelin toteuttajan valitsemiseksi. Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoimen tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on saada Oulun ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä, Myllytullin kaupunginosassa, sijaitsevalle historialliselle ja ainutlaatuiselle korttelialueelle käyttötarkoitus, arkkitehtonisesti korkeatasoinen suunnitelma ja laadukas toteutus. Kilpailun avulla etsitään luovaa toimijaa, joka kehittää alueesta vision yhdessä asiantuntijatiiminsä (arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, taiteilijat ja rakentajat/rakennuttajat) kanssa. Hakumenettelyyn osallistuvien on toivottu löytävän ennakkoluulottomia ja ainutlaatuisia kaupunkirakentamisen ratkaisuja paikkaan liittyvien toiminnallisten ja rakennussuojelun välisten haasteiden ratkaisemiseksi käyttäen hyväksi paikan tarjoamat mahdollisuudet. Suunnittelualueella toiminnan aloittaminen edellyttää vanhojen rakennusten saneerausta sekä uudis- ja lisärakentamista. Ainakin osalle luovutettavaa aluetta on edellytetty osoittavan kaikille kaupunkilaisille suunnattua avointa julkista toimintaa, joka elävöittää alueen kaupunkikuvaa. Suunnittelualueen rakennettavat tontit varataan ja vuokrataan toteuttajalle hakumenettelyn tulosten perusteella. Tonttialueet vuokrataan valitulle toimijalle asemakaavan saatua lainvoiman. Toimija lunastaa Oulun kaupungilta haettavan alueen rakennukset. Oulun kaupunki määrittelee alueen myytävien rakennusten lunastushinnan. Valitulle toimijalle myönnetään aluetta koskeva toimija- ja suunnitteluvaraus ja hänen kanssaan tehdään yhteistoiminta- ja laatusopimukset. Kaupunki laatii asemakaavan muutoksen valitun ehdotuksen pohjalta yhteistyössä ehdotuksen tekijöiden kanssa. Toimijan on sitouduttava toteuttamaan suunnittelualue esittämänsä ehdotuksen mukaisesti Osallistumisoikeus Hakumenettely on kaikille avoin. 1.3 Hakuaika Kilpailun haku- ja taustaohjeet ovat olleet ladattavissa tontinluovutuskilpailun internetsivuilla lähtien. Hakuaika päättyi perjantaina Kilpailua koskevat kysymykset ja tiedotustilaisuus Hakijoilla oli oikeus pyytää kilpailua koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset oli jätettävä kirjallisesti mennessä. Kysymykset vastauksineen julkaistiin kilpailun verkkosivuilla. Kilpailua koskeva kaikille avoin tiedoitustilaisuus järjestettiin torstaina Oulun kaupungin kirjaston Pakkala salissa. Tiedoitustilaisuudesta laadittiin muistio, joka julkaistiin kilpailun verkkosivuilla. 4

5 1.5 Hakijoiden kuuleminen Hakijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua kuulemiseen, jossa he pystyivät esittelemään kilpailutyönsä sekä antamaan lisätietoja suunnitelmasta. Kuulemisessa oli läsnä kilpailun arviointiryhmä sekä kilpailun sihteeri. Ennen kuulemistilaisuutta arviointiryhmä toimitti hakijoille kysymyksiä suunnitelmasta sekä siihen liittyvistä teknisistä tiedoista, joihin toivottiin tarkennusta sekä täydennystä. Osa hakijoista toimitti kuulemisissa ennalta pyydettyjen tietojen lisäksi lisämateriaalia, kuten suunnitelmien uudempia versioita. Näitä ei ole huomioitu arvioinnissa. 1.6 Kilpailuehdotukset Kilpailuun saapui 7 ehdotusta, jotka kaikki täyttivät hakuohjeen mukaiset vaatimukset ja hyväksyttiin arvioitavaksi. Hakijat ja ehdotukset ovat: Cor Group Oy, Oulun Rakennusteho Oy Ainola Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Kulttuuripolku, Kulttuurivirta, Kulttuurikanava Skanska Oy, Zivago Oy Virta ISS Proko Infra Oy, Arkkitehtitoimsto Laatio Oy Triptyykki Hartela-Forum Oy (nimetön) 1.7 Arviointiryhmä Arviointiryhmään kuuluivat kilpailun järjestäjän nimeämänä: Puheenjohtaja Matti Karhula, asemakaavapäällikkö Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki, teknisen keskuksen johtaja Jari Heikkilä, kaupunginarkkitehti Kaija Puhakka, kaupungingeodeetti Liisa Kääriä-Fischer, maisema-arkkitehti Jorma Heikkinen, liikenneinsinööri Risto Vuoria, kulttuurijohtaja Paula Korkala, vs. yleiskaavapäällikkö Marketta Karhu, ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Määttä, kaavoitusarkkitehti Kilpailun sihteerinä on toiminut arkkit.yo Katri Durchman Arviointiryhmä kokoontui viisi kertaa välisenä aikana. Kokouksista on pidetty pöytäkirjaa. Tämä arviointipöytäkirja on kooste kokouksissa esitetyistä kommenteista ja ehdotusten taustatiedoista. Arviointipöytäkirjan on koonnut kilpailun sihteeri, joka ei osallistunut ehdotusten arviointiin. 5

6 2. KILPAILUN TAUSTAA 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Oulun ydinkeskustan läheisyydessä Lasaretinväylän varrella. Suunnittelualue rajautuu idässä Kasarmintiehen, etelässä Mannenkatuun, lännessä Hupisaartenpolkuun sekä pohjoisessa Taidemuseoon. Alueella sijaitsevat mm. maakunnallisesti arvokkaat vuonna 1903 rakennettu energialaitoksen entinen voimalarakennus sekä vuonna 1909 rakennettu konttorirakennus. Suunnittelualueen pinta-ala vesialueineen on noin 2,7ha. Suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa. Oulun yleiskaavan 2020 mukaan kilpailualueen itäosa on keskustan asuin- ja liikealuetta (AK-c), joka varataan keskustaan soveltuvalle asumiselle, liiketoiminnalle sekä nykyisten keskustatoimintojen laajenemisalueeksi. Voimassa oleva asemakaava ei rajoittanut suunnittelua kilpailualueen sisällä. Asemakaavaa muutetaan hakumenettelyssä esille tulleiden kehittämistavoitteiden mukaisesti. 2.2 Tavoitteet Kilpailun tavoitteet on kirjattu hakuohjeessa. Tontinluovutusmenettelyn sekä kaavamuutoksen päätavoitteena on luoda uutta urbaania ja toiminnallista kaupunkirakennetta, joka käyttää hyväkseen alueen mahdollisuudet sen paikallista erikoislaatua ymmärtäen ja korostaen. Suunnittelualue tuli saattaa aktiiviseksi osaksi ympäristöään, yhteishyvään ja hyödylliseen toimintaan sekä liittää se toiminnallisesti lähiympäristöönsä ja avata olemassa olevat merkitykselliset paikat yleisölle uuden toiminnan avulla. Alueen sijainti lähellä ydinkeskustaa ja kulttuuritoimintojen keskittymää sekä Hupisaarten välitön läheisyys luo ainutlaatuiset puitteet kehittää aluetta ympäristöään rikastuttavaksi kokonaisuudeksi. Hakijoiden tuli erityisesti kiinnittää huomiota alueen liittämiseen osaksi lähiympäristön olemassa olevaa kulttuuri-, matkailu- ja taidetoimintojen ketjua (Lasaretinsaaren valtakunnallisten työhyvinvointipalvelujen tarjoaja Verve, Taidemuseo, Tietomaa, Rauhala ja Pohjois- Pohjanmaan museo). Alueen toiminnan tuli olla kaupunkilaisten vapaasti saavutettavissa, mikä merkitsee alueen ainakin osittaista julkista luonnetta. Sahasaaren tulee suunnitelmissa aueta yleisölle avoimeksi, läpikuljettavaksi tilaksi, tasavahvaksi osaksi Hupisaarten aluetta. Rauhalan alue tuli pyrkiä aktivoida yhteistyöhön suunnittelualueen toimintojen kanssa. Tavoitteena oli, että uusi toiminta saneerauksineen sekä uudis- ja lisärakentamisen kanssa kunnioittavat alueen puistoa, voimalahistoriaa sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Uudisrakentamisen määrän maksimointi ei ollut tavoiteltavaa. Tavoitteena oli myös liittää alue kaupungin kevyen liikenteen reitteihin mahdollistamalla kevyen liikenteen kulku alueen läpi. Kevyen liikenteen yhteys tuli järjestää Kasarmintieltä Sahasaaren kautta Hupisaarenpolulle ja Mannenkadulta Sahasaaren kautta taidemuseolle. Jalankulku vahvistaa alueen kulttuuristen toimintojen ketjua. Tärkeää oli myös avata näkymiä Myllytullin sekä Hupisaarten välillä, ja suunnittelualueen sisällä. Mahdollisuudet alueen läpi virtaavan veden hyödyntämiseen, veden läheisyyden kokemiseen ja sen ääressä kulkemiseen tuli ottaa huomioon suunnittelussa myönteisiä kokemuksia tuovina elementteinä. 6

7 2.3 Valintakriteerit Kilpailun hakuohjeen mukaan ehdotukset on arvioitu seuraavilla kriteereillä: 1. Maankäyttöratkaisu ja arkkitehtoninen laatu Koko alueen maankäyttöehdotus Suunnitelmien kyky ottaa huomioon ympäröivät alueet, toiminnot ja kaupunkikuva Luonteva urbaani ratkaisu Maisema-arkkitehtoninen laatu 2. Kokonaiskonseptin sisältö Konseptin sopivuus alueelle Uusien toiminnallisten mahdollisuuksien löytäminen ja luominen Monipuoliset toiminnot Fyysinen ja sosiaalinen liittyminen kaupunkitilaan 3. Investointi ja toteutusaikataulu Toteutuskelpoisuus Toteutuksen aikataulu, varmuus ja mahdollinen vaiheittaisuus Toteutustapa, hallinto- ja omistusjärjestelyt Toteuttajan / investoijan vakavaraisuus ja investointikyky 7

8 3. EHDOTUSKOHTAINEN ARVIOINTI 3.1 Kilpailun yleisarviointi Tontinluovutuskilpailun monipuoliset tavoitteet tekivät kilpailusta erittäin vaativan. Mikään ehdotuksista ei kyennyt täydellisesti vastaamaan kaikkiin annettuihin tavoitteisiin. Useiden ehdotusten maankäyttöratkaisua ja arkkitehtonista laatua heikentää alueen luonteeseen ja mittakaavaan sopimaton asuinrakennusoikeuden ja kerrosluvun tavoittelu. Joissakin ehdotuksissa on myös ylitetty hakuohjeen mukainen yleispiirteinen vuokrattavan alueen raja. Ehdotusten arviointi osoittaa, että rakennusoikeuden maksimointi ja alueen liiallinen tiivistäminen eivät johda hyvään lopputulokseen. Sen sijaan väljät rantareitit ja vaihtelevat näkymät alueen läpi ovat jatkosuunnittelussa tavoiteltavia piirteitä. Kilpailua arvioitaessa on pidetty lähtökohtana, että taidemuseon eteläpuolelle jätetään kilpailuohjeen mukaisesti rakentamisesta vapaata tilaa. Lähes kaikissa ehdotuksissa on esitetty Lasaretinväylän rannan yhteyteen hakuohjeen edellyttämiä julkisia kulkuyhteyksiä, mutta joissakin ehdotuksissa yhteydet on puristettu liian ahtaiksi ja ovat tilan julkiseen luonteeseen nähden vaatimattomia. Asuinrakentamisen ulottaminen lähes kiinni Lasaretinväylän rantaan tai vesirajan päälle ei tue kilpailun tavoitteita, vaan rannan julkinen käyttö mahdollistuu parhaimmin, kun rannan ja rakennusten välissä on leveä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön soveltuva vyöhyke. Rannan osalta kilpailun tavoitteet toteuttaa parhaimmin Skanska Kodit Oy:n ja Ziavago Oy:n ehdotus Virta ja Sato-Palmberg Oy:n ehdotus Kulttuurikanava. Lasaretinväylän vesialtaan muotoiluun ja hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty myönteisesti huomiota. Useissa ehdotuksissa on pyritty ennallistamaan voima-aseman rooli vesialtaan eteläpäätteenä. Vesialtaan avaaminen alkuperäiseen muotoonsa on katsottu kilpailussa ansioksi. Toisaalta Sato- Rakennuttajat Oy:n Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksessa Kulttuurikanava altaan länsirannan patopenkereen moninainen muotoilu ei tuo positiivista lisää arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Esteetön näkymä taidemuseolta voima-asemalle on tavoiteltavaa. Alueen liikenteen suunnittelu on jäänyt pintapuoliseksi. Sahasaareen on esitetty joissakin ehdotuksissa runsaasti toimintoja, kun taas toimintojen edellyttämien ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt heikoksi. Rauhalan kohdalla Kasarmintien ja Mannenkadun risteys on useissa ehdotuksissa liian ahdas eikä ajoneuvoyhteyksiä ole erotettu riittävästi kevyestä liikenteestä. Myös Kasarmintien näkemien puute on ongelma useissa ehdotuksissa. Lisäksi Hupisaarten läheisyyteen ei ole kaikissa ehdotuksissa osoitettu riittävästi yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja alueita. Esitettyjen toiminnallisten konseptien kirjo on vaihteleva. Cor Group Oy:n ja Oulun Rakennusteho Oy:n ehdotuksessa Ainola on esitetty kaikkein vähiten yleisölle avautuvia toimintoja. ISS Proko Infra Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n ehdotuksessa Triptyykki puolestaan esitetään huomattavien uusien julkisten toimintojen perustamista. Sato-Rakennuttajat Oy:n ja Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksissa Kulttuuripolku, Kulttuurikanava ja Kulttuurivirta ; Skanska Oy:n ja Zivago Oy:n ehdotuksessa Virta sekä Hartela-Forum Oy:n ehdotuksessa on esitetty sekä yleisölle avautuvia kulttuuri- tai käsityötoimintoja että asumista. Sato-Rakennuttajat Oy:n ja Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksissa kulttuuri-, taide- tms. käyttöön soveltuvan rakentamisen osuus on kuitenkin kokonaisuutena niukka. Investointia ja toteutusaikataulua koskevat tiedot on useissa ehdotuksissa esitetty yleispiirteisesti, mutta arvioinnissa näiden merkitys korostui. Arviointityöryhmän näkemyksen mukaan kaikkien ehdotusten toteutumisvarmuus ei ylittänyt odotettua vähimmäistasoa. Olemassa olevien rakennusten sekä arvokkaan miljöön kehittämisen varmistamiseksi kaupunki tarvitsee sopimuskumppanin, joka ottaa kokonaisvastuun alueen kehittämisestä ja jolla on kokemusta kiinteistöalasta sekä varma investointikyky. Investointivarmuudeltaan vakuuttavin on Hartela-Forum Oy:n ehdotus. 8

9 3.2 Ainola Hakija Cor Group Oy, Oulun Rakennusteho Oy Suunnittelukumppanit Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä Coronaria Oy Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen (Lähes kaikki rakentaminen on asuinrakentamista) - Muu rakentaminen Autopaikat 264 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset puretaan. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. hyvinvointitalo, yritysten toimitiloja, asuntoja ja palveluasuntoja Investoinnin laajuus 60 M Toteuttamisvastuut Hakijat vastaavat yhdessä kaikesta ARA-tuotannon osuus Päätetään erikseen Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 1 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Asuntojen uudisrakentaminen käynnistyy ennen vanhojen rakennusten korjaamista. Rakentamisen kesto N. 6 9 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Ainola Sahasaareen, voimalaan ja alueen muihin osiin esitetyt toiminnot ovat luonteeltaan yksityisiä eikä niillä ole toiminnallista yhteyttä lähiympäristön kulttuuri-, matkailu- ja taidetoimintoihin. Esitetyt toiminnot tukevat heikosti kilpailun tavoitteita. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Näkyvyys Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on hyvä, mutta rakentaminen on paikkaan nähden aivan liian massiivista ja ristiriidassa alueen kulttuurimaiseman ominaispiirteiden kanssa. Erityisesti Sahasaareen esitetty maankäyttö on liian tehokasta. Rakennusten kerrosluku on suuri ja rannan asuinrakennukset ovat rungoltaan syviä. Ehdotuksessa esitetty rakentaminen yksityistää Sahasaaren. Suunnittelualueelle on osoitettu niukasti julkista ulkotilaa ja julkiset kulkuyhteydet ovat vaatimattomia. Pysäköinti- ja huoltoliikenteen järjestämistä ei ehdotuksessa ole onnistuttu ratkaisemaan. Mannenkadulle osoitettu liikennemäärä on liian suuri. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava ja asuntojen hankekoko on riskien hallinnan kannalta hyvä. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Toteutuksen alkaminen asuinrakentamisesta sisältää kaupungin näkökulmasta kuitenkin enemmän riskejä kuin jos toteutus alkaisi korjattavista rakennuksista. 9

10 3.3 Kulttuuripolku Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) - Asuinrakentaminen kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) - Muu rakentaminen kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) Autopaikat 177 kpl (vaihtoehto A) tai 179 kpl (vaihtoehto B) Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 27 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuuripolku luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Ehdotukseen sisältyy kaksi vaihtoehtoa: A ja B. Kummassakin vaihtoehdossa rakentamisen kokonaismäärä on kohtuullinen eikä rakentaminen peitä liikaa näkymiä Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille. Vaihtoehdossa A esitetty rakentaminen rajaa Kasarmintien katutilaa, mutta rannan tornitalo on ylikorkea ja sopimaton alueen mittakaavaan. Vaihtoehdossa B rakennukset ovat korkeudeltaan maltillisia ja niiden sijainti mahdollistaa näkymiä puistoon. Vesialtaan muotoilu on selkeä. Esteetön näkymä Taidemuseolta taidehallille on miellyttävä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Ehdotuksessa esitetty yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta molemmissa vaihtoehdoissa asuinrakentaminen 10

11 tunkeutuu liian lähelle rantaa. Hupisaarten puistoalueen puolelta katsottuna Lasaretinväylän päälle työntyvä asuntorakentaminen muodostaa liian näkyvän uuden elementin. Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on vähäistä. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 11

12 3.4 Kulttuurikanava Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 176 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 38,5 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuurikanava luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä mutta rakentaminen peittää osittain taidemuseota ja rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Kasarmintien varressa esitetty rakentaminen on liian tehokasta ja rakennuskorkeus on liian suuri. Lasaretinväylän länsirannalle esitetty Hupisaarten puoleinen patovallin uusi muotoilu muuttaa liikaa alueen perinteistä maisemaa eikä muodosta siihen positiivista lisää. Vesialtaan muotoilu on muuten selkeää. Lasaretinväylän itäinen ranta on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti riittävän väljä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista, koska suunnitelmassa ei ole esitetty piha-alueita ja niiden rajauksia. Ajatus esiintymislautasta on mielenkiintoinen, mutta se 12

13 voi synnyttää ristiriitoja asumisen kanssa. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta kivettyä pintaa on kaikkiaan esitetty liian paljon. Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on kohtuullista ja puiston henkeen sopivaa. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Kahvilan sijoittaminen voimalan päätteeksi on hyvä ajatus. Muut esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt kesken. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Asuinrakentamisen vaiheistuksen toteuttaminen on vaikeaa ja suuri yksikkökoko lisää riskejä. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 13

14 3.5 Kulttuurivirta Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmber-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 156 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 34,5 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuurivirta luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä, mutta rakentaminen peittää osittain taidemuseota ja rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Rakennuskorkeus (II-V) vaikuttaa kohtuulliselta, mutta kerrosala on liian suuri. Vesialtaan muoto on selkeä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta kivettyä pintaa on esitetty kaikkiaan liian paljon ja asuinrakentaminen yksityistää liikaa rantaa. Lasaretinväylän päälle työntyvä asuntorakentaminen voi vaikuttaa kielteisesti myös Hupisaarten puistoalueeseen. (Asemapiirros on esitetty virheellisesti; perspektiivikuvissa rakennukset työntyvät ulokkeina pitemmälle vesialtaan päälle kuin asemapiirroksessa.) Ehdotukseen sisältyvä esiintymislautta on irrallinen ja voi synnyttää ristiriitoja asumisen kanssa. 14

15 Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on vähäistä. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt kesken. Hakijoiden ehdotus on investointina uskottava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Asuinrakentamisen kohdekoko on riskien hallinnan kannalta hyvä. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 15

16 3.6 Virta Hakija Skanska Kodit Oy, Zivago Oy Suunnittelukumppanit Archeus Oy, Navico Oy, WSP, LVI-toimisto J. Taskinen Oy Investorit ja toimijat Hakija sekä kulttuuri- ja taidealan yrittäjiä, joita ei toivota julkistettavan Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 226 kpl Vanhat rakennukset Konttori, voimala ja Sahasaaren rakennukset säilytetään. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. hotelli, monitoimisali, sähköisen median yrityskeskus ja kulttuurin toimitiloja, asuntoja Investoinnin laajuus 49 M Toteuttamisvastuut Skanska Kodit Oy: asuinrakennukset ympäristöineen (30 M ); Zivago Oy ja muut: muut rakennukset (19 M ); asuinrakentaminen ja muu rakentaminen ovat investointeina erillisiä ARA-tuotannon osuus Tontin luovutus Tontit vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 3 5 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Virta luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voima-aseman ympäristöön. Alueelle esitetään luovien alojen ja sisällöntuotannon keskusta, johon liittyy runsasta ja monipuolista kulttuuri- ja taidepainotteista toimintaa. Toiminnallinen konsepti on mielenkiintoinen ja esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita. Arkkitehtuuriltaan ehdotus on kilpailun kärkeä. Rakentaminen rajaa Kasarmintietä ja on ulkotiloiltaan mielenkiintoista. Rakennusten korkeus ja mittakaava sopivat alueelle. Monimuotoiset asuinrakennukset sopeutuvat puistomaiseen ympäristöön. Makasiinikadun päätteenä avautuu rakennusten välistä puistonäkymä. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä. Rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Rakentamisen pohjoisin siipi peittää taidemuseon ja lasaretinväylänaltaan välisen näkymän sekä rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Pehmeästi rakennettu ranta sekä viherkaista asuinrakentamisen ja Lasaretinväylän välissä tukevat rakentamisen sopeutumista puistomaisemaan sekä jättävät tilaa julkiselle jalankululle ja pyöräilylle. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja ja hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Luonnonmukaisuutta muistuttavat muodot ovat alueelle vieraita ja patoallas on ehdotuksessa jäänyt liian kapeaksi. Sahasaaren maankäyttö on miellyttävää. Sahasaaren suunnittelussa uudet ja vanhat rakennukset muodostavat miellyttävän julkisen tilan ja ovat toiminnaltaan mielenkiintoinen kokonaisuus. 16

17 Sahasaaren ja voima-aseman pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Kasarmintien ajoneuvoille tarkoitetun alueen kaventaminen ja kevyen liikenteen väylän leventäminen ovat mielenkiintoisia ajatuksia. Ehdotukseen sisältyvä hotelli on sijainniltaan syrjäinen, eikä ole kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukainen. Skanska Kodit Oy:llä on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Skanska Kodit Oy on kuitenkin ilmaissut ottavansa vastuun vain asuinkortteleiden kehittämisestä, jolloin voima-aseman, Sahasaaren ja Rauhalan ympäristön kehittämisestä vastaavat muut toimijat, mikä tuo epävarmuutta kokonaiskonseptin toteutumiselle. Säilytettävien rakennusten käyttö kulttuuri- ja yritystiloina on rahoituksellisesti erittäin haastavaa. Asuntoyhtiöiden toteutus on riskitöntä. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 17

18 3.7 Triptyykki Hakija ISS Proko Infra Oy, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Suunnittelukumppanit - Investorit ja toimijat Mikko Keisu, Pertti Yliniemi (Lapin Safarit Oy) sekä Oulun kaupunki (hakijan esitys) Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen 0 kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 215 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset puretaan. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. nykytaiteen museo, hotelli, monitoimisali, veistospuisto Investoinnin laajuus 33,5 M Toteuttamisvastuut Investoinneista alustava esitys, joka edellyttää mm., että kaupunki toteuttaa uuden nykytaiteen museon (9,5 M ) sekä mahdollisesti myös monitoimisalin (5,5 M ). Pentti Kouri (k ) on suullisesti tarjoutunut siirtämään taidekokoelmansa rakennettavan uuden nykytaiteen museon tiloihin. Hakija ei ole esittänyt tietoa kokoelman sisällöstä mutta hakijan oman arvion mukaan kokoelma on kansainvälisesti merkittävä. ARA-tuotannon osuus Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain Rakentamisen kesto N. 5 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Triptyykki on nykytaiteen museon, hotellin ja kongressikeskuksen varaan rakennettu toiminnallinen konsepti. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita. Esitetty taidemuseokonsepti oheistiloineen on kilpailualueelle liian suuri. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon taidekokoelman saannin epävarmuus. Suunnitelmat ovat luonteeltaan viitteellisiä. Rakentamisen korkeus soveltuu hyvin alueen maisemaan. Rakentaminen sulkee kuitenkin voimakkaasti näkymiä Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille. Uudisrakentaminen jättää niukasti tilaa olemassa oleville rakennuksille ja viherympäristölle. Toiminnallista ulkotilaa on vähän ja julkiset kulkuyhteydet ovat vaatimattomia. Vesialtaan muotoilu on selkeää ja taidehalli toimii altaan päätteenä etelässä. Rakentaminen ylittää vuokrattavan alueen rajan. Sahasaaren kongressikeskuksen pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. 18

19 Kasarmintien varren hotelli ja Sahasaaren kongressikeskus liittyvät heikosti ympäristöönsä ja ovat liian suuria esitetyille paikoille. Ehdotukseen sisältyvä hotelli on sijainniltaan syrjäinen, eikä ole kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukainen. Hanke edellyttää Oulun kaupungilta merkittäviä investointeja. Lisäksi muiden investointien rahoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Uuden nykytaiteen museon iso pysyvä taidenäyttely muodostaa investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. 19

20 3.8 Ehdotus Hartela-Forum Oy Hakija Hartela-Forum Oy Suunnittelukumppanit Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen Investorit ja toimijat PSOAS, Etera Oy ja hakija sekä muita pienempiä investoreita ja toimijoita Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² (sis. hoivakodin kem²) Autopaikat 117 kpl Vanhat rakennukset Konttori, voimala ja Sahasaaren rakennukset säilytetään. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. taide- ja käsityötiloja, hoivakoti, opiskelija-asuntoja, muita asuntoja, taidepuisto, leikkialue Investoinnin laajuus 46 M Toteuttamisvastuut PSOAS: opiskelijatalo; Etera Oy: hoivakoti; Hartela-Forum Oy: muut kohteet; asuinrakentaminen ja muu rakentaminen ovat investointeina erillisiä ARA-tuotannon osuus Tavoitteena 10 % Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. opiskelijatalo. Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Hartela-Forum Oy:n nimettömässä ehdotuksessa luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voima-aseman ympäristöön. Pienimuotoinen pajatyyppinen taide-, käsityö-, kierrätystoiminta sekä lyhytaikainen asuminen tukevat kilpailun tavoitteita. Kasarmintietä rajaavien rakennusten korkeus sekä mittakaava sopivat alueelle. Rakennusten sijoittelu alueen pohjoisosassa on kuitenkin ahdasta. Kahteen riviin sijoitetut rakennukset ovat liian lähellä toisiaan eikä niiden väliin synny luontevia pihatiloja. Tiiveys sulkee voimakkaasti alueen näkymiä ja kulkuyhteyksiä. Asuinrakentaminen myös yksityistää liikaa rantaa. Rakennusten alla kulkeva rantareitti on ahdas ja julkiseksi tilaksi huomaamaton. Ehdotuksessa rakennusten arkkitehtuuri on korkeintaan keskinkertaista ja suunnitelmakuvat ovat vaatimattomia. Vesialtaan muotoilu on selkeää ja taidehalli toimii altaan päätteenä etelässä. Hulevesien käsittelystä on esitetty alustavia ideoita. Sahasaaren maankäyttö on miellyttävää. Sahasaaren suunnittelussa uudet ja vanhat rakennukset muodostavat miellyttävän julkisen tilan ja ovat toiminnaltaan mielenkiintoinen kokonaisuus. Sahasaaren ja voima-aseman pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. 20

21 Kansainvälinen opiskelijatalo sopii hyvin Rauhalan yhteyteen. Myös vanhusten asumista tarvitaan keskustan läheisyydessä. Hoivakodin liittyminen alueen rakenteeseen ja toimintoihin ei ole paras mahdollinen. Esitettyjen tietojen perusteella hakijan ehdotus on investointina luotettava ja ehdotuksista riskittömin. Hartela-Forum Oy:llä on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Hakija on ilmoittanut ottavansa kokonaisvastuun alueen kehittämisestä, jolloin myös kulttuurilliset investoinnit Sahasaareen ja voima-asemaan toteutuvat. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 21

22 4. KILPAILUN TULOS 4.1 Arviointiryhmän suositus yhteistyökumppanista Laatimansa arvioinnin pohjalta arviointiryhmä esittää yksimielisesti, että kaupunki käynnistää neuvottelut Hartela-Forum Oy:n kanssa yhteistoiminta- ja laatusopimuksesta, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset Lasaretinväylän voima-aseman alueen toteuttamiselle. 4.2 Jatkotoimenpiteet tontinluovutuskilpailun jälkeen Kaupunki laatii suunnittelualueelle asemakaavamuutoksen kehittämällä valittua ehdotusta yhdessä valitun yhteistyökumppanin kanssa. Valitun kumppanin kanssa laaditaan yhteistoimintasopimus, jossa sovitaan asemakaavamuutoksen tavoitteista, työnjaosta ja varauksen muista ehdoista. Laatusopimus solmitaan asemakaavan tultua voimaan. Suunnittelualueen korttelialue vuokrataan ja olemassa olevat rakennukset myydään valitulle toimijalle asemakaavan saatua lainvoiman. 22

23 4.3 Arviointipöytäkirjan varmennus Oulussa maaliskuun 16. päivänä 2009 Matti Karhula Matti Karhula asemakaavapäällikkö arviointiryhmän puheenjohtaja Timo Kenakkala Timo Kenakkala apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki Matti Matinheikki teknisen keskuksen johtaja Kaija Puhakka Kaija Puhakka kaupungingeodeetti Jari Heikkilä Jari Heikkilä Kaupunginarkkitehti Jorma Heikkinen Jorma Heikkinen liikenneinsinööri Liisa Kääriä-Fischer Liisa Kääriä-Fischer maisema-arkkitehti Paula Korkala Paula Korkala vs. yleiskaavapäällikkö Risto Vuoria Risto Vuoria kulttuurijohtaja Antti Määttä Antti Määttä kaavoitusarkkitehti Marketta Karhu Marketta Karhu ympäristönsuojelusuunnittelija Katri Durchman Katri Durchman kilpailun sihteeri 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ASEMAPIIRROS 1:500 TRIPTYYKKI 1/6 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu

36

37 8.4 HARTELA-FORUM OY - ARKKITEHTITOIMISTO KIMMO KUISMANEN Betonikiveys Hiekka Kevyenliikenteenväylä Puukävelykansi 8.0 UI UIMARANTA TAIDEMUSEON Oleva puusto AUTOPAIKOITUS II II YMPÄRISTÖ- LEIKKIKENTTÄ II II KALAKANAVA II TAIDEPUISTO TAIDEHALLI II TALO C VI TALO B VI HOIVA- KOTI TALO A VI IV TALO D IV TAPAHTUMATORI 14 AP IV IV III III IV KANSAINVÄLINEN OPISKELIJATALO I I I III I RODOPUISTO KOSTEIKKOPUISTO Istutettava lehtipuu VEISTOSPUISTO TAIDE- JA KÄSITYÖKORTTELI PV 6 AP PP PT MY TL II II II MU YMPÄRISTÖ- TALO SU RESIDENSSIT ONKILAITURI KA ASUINTALOT 16 AP PP (ma 95 AP) ma-p HU KA MU MY PT PV SU TL UI Kiinteistöhuolto Katos Vanha muuntaja Myymälät Palvelutilat Polkupyörävuokraamo Uusi silta RANTAPROMENADI V V HU V HU Istutettava havupuu Istutettava pensaikko Taidelasipuhaltamo Uimakopit KIVIKKOPUISTO k-m² VILLI PUISTO 1900 k-m² PARTERRE MAKASIINIT 7.9 BIO- VEDENPUHDISTUS MONITOIMI- TILA 2900 k-m² PAVILJONKI 2900 k-m² 2900 k-m² k-m² 1200 k-m² 4.6 HU 5.0 PP MY k-m² Asemapiirros 1:500 LASARETINVÄYLÄN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ASEMAPIIRROS 1/6 B A A B

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa

VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Maan kä ytö tieteiden laitos Markku Norvasuo Visio Su vela n pa ika liskesku ksesta lä hiökehitä m isen m u u toksessa Aalto-yliopisto VisioSuvelan paikaliskeskuksesta lähiökehitämisen muutoksessa Markku

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS

Asuntorakentamisen pysäköintinormit TEKNINEN KESKUS Asuntorakentamisen pysäköintinormit 2006 TEKNINEN KESKUS TEKNINEN KESKUS Oulun kaupunki Tekninen keskus Asuntorakentamisen pysäköintinormit Lokakuu 2006 Tekninen keskus www.ouka.fi/tekninen Postiosoite:

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT

VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT VERMONTIE ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSET, ALUE 116900 HAVAINNEKUVAT 04.09.2014 Perkkaa-Vermo / maanomistajien suunnitelma Konsepti Alueesta kehitetään viihtyisä asuinalue, jonka vetovoima perustuu

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot