Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009"

Transkriptio

1 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Hakuaika 1.4 Kilpailua koskevat kysymykset ja tiedotustilaisuus 1.5 Hakijoiden kuuleminen 1.6 Kilpailuehdotukset 1.7 Arviointiryhmä 2. KILPAILUN TAUSTAA 2.1 Suunnittelualue 2.2 Tavoitteet 2.3 Valintakriterit 3. EHDOTUSTEN ARVIOINTI 3.1 Kilpailun yleisarviointi 3.2 Ainola 3.3 Kulttuuripolku 3.4 Kulttuurikanava 3.5 Kulttuurivirta 3.6 Virta 3.7 Triptyykki 3.8 Ehdotus Hartela-Forum Oy 4. KILPAILUN TULOS 4.1 Arviointiryhmän suositus yhteistyökumppanista 4.2 Jatkotoimenpiteet 4.3 Arviointipöytäkirjan varmennus LIITTEET Ehdotusten asemapiirrokset 3

4 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Oulun kaupungin tekninen keskus on järjestänyt Lasaretinväylän voima-aseman alueelle (VI kaupunginosan (Myllytulli) korttelin 28 tontit nro 27 ja 28 sekä puisto ja vesialue) avoimen tontinluovutuskilpailun asemakaavamuutoksen laatimisen pohjaksi sekä korttelin toteuttajan valitsemiseksi. Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoimen tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on saada Oulun ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä, Myllytullin kaupunginosassa, sijaitsevalle historialliselle ja ainutlaatuiselle korttelialueelle käyttötarkoitus, arkkitehtonisesti korkeatasoinen suunnitelma ja laadukas toteutus. Kilpailun avulla etsitään luovaa toimijaa, joka kehittää alueesta vision yhdessä asiantuntijatiiminsä (arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, taiteilijat ja rakentajat/rakennuttajat) kanssa. Hakumenettelyyn osallistuvien on toivottu löytävän ennakkoluulottomia ja ainutlaatuisia kaupunkirakentamisen ratkaisuja paikkaan liittyvien toiminnallisten ja rakennussuojelun välisten haasteiden ratkaisemiseksi käyttäen hyväksi paikan tarjoamat mahdollisuudet. Suunnittelualueella toiminnan aloittaminen edellyttää vanhojen rakennusten saneerausta sekä uudis- ja lisärakentamista. Ainakin osalle luovutettavaa aluetta on edellytetty osoittavan kaikille kaupunkilaisille suunnattua avointa julkista toimintaa, joka elävöittää alueen kaupunkikuvaa. Suunnittelualueen rakennettavat tontit varataan ja vuokrataan toteuttajalle hakumenettelyn tulosten perusteella. Tonttialueet vuokrataan valitulle toimijalle asemakaavan saatua lainvoiman. Toimija lunastaa Oulun kaupungilta haettavan alueen rakennukset. Oulun kaupunki määrittelee alueen myytävien rakennusten lunastushinnan. Valitulle toimijalle myönnetään aluetta koskeva toimija- ja suunnitteluvaraus ja hänen kanssaan tehdään yhteistoiminta- ja laatusopimukset. Kaupunki laatii asemakaavan muutoksen valitun ehdotuksen pohjalta yhteistyössä ehdotuksen tekijöiden kanssa. Toimijan on sitouduttava toteuttamaan suunnittelualue esittämänsä ehdotuksen mukaisesti Osallistumisoikeus Hakumenettely on kaikille avoin. 1.3 Hakuaika Kilpailun haku- ja taustaohjeet ovat olleet ladattavissa tontinluovutuskilpailun internetsivuilla lähtien. Hakuaika päättyi perjantaina Kilpailua koskevat kysymykset ja tiedotustilaisuus Hakijoilla oli oikeus pyytää kilpailua koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset oli jätettävä kirjallisesti mennessä. Kysymykset vastauksineen julkaistiin kilpailun verkkosivuilla. Kilpailua koskeva kaikille avoin tiedoitustilaisuus järjestettiin torstaina Oulun kaupungin kirjaston Pakkala salissa. Tiedoitustilaisuudesta laadittiin muistio, joka julkaistiin kilpailun verkkosivuilla. 4

5 1.5 Hakijoiden kuuleminen Hakijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua kuulemiseen, jossa he pystyivät esittelemään kilpailutyönsä sekä antamaan lisätietoja suunnitelmasta. Kuulemisessa oli läsnä kilpailun arviointiryhmä sekä kilpailun sihteeri. Ennen kuulemistilaisuutta arviointiryhmä toimitti hakijoille kysymyksiä suunnitelmasta sekä siihen liittyvistä teknisistä tiedoista, joihin toivottiin tarkennusta sekä täydennystä. Osa hakijoista toimitti kuulemisissa ennalta pyydettyjen tietojen lisäksi lisämateriaalia, kuten suunnitelmien uudempia versioita. Näitä ei ole huomioitu arvioinnissa. 1.6 Kilpailuehdotukset Kilpailuun saapui 7 ehdotusta, jotka kaikki täyttivät hakuohjeen mukaiset vaatimukset ja hyväksyttiin arvioitavaksi. Hakijat ja ehdotukset ovat: Cor Group Oy, Oulun Rakennusteho Oy Ainola Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Kulttuuripolku, Kulttuurivirta, Kulttuurikanava Skanska Oy, Zivago Oy Virta ISS Proko Infra Oy, Arkkitehtitoimsto Laatio Oy Triptyykki Hartela-Forum Oy (nimetön) 1.7 Arviointiryhmä Arviointiryhmään kuuluivat kilpailun järjestäjän nimeämänä: Puheenjohtaja Matti Karhula, asemakaavapäällikkö Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki, teknisen keskuksen johtaja Jari Heikkilä, kaupunginarkkitehti Kaija Puhakka, kaupungingeodeetti Liisa Kääriä-Fischer, maisema-arkkitehti Jorma Heikkinen, liikenneinsinööri Risto Vuoria, kulttuurijohtaja Paula Korkala, vs. yleiskaavapäällikkö Marketta Karhu, ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Määttä, kaavoitusarkkitehti Kilpailun sihteerinä on toiminut arkkit.yo Katri Durchman Arviointiryhmä kokoontui viisi kertaa välisenä aikana. Kokouksista on pidetty pöytäkirjaa. Tämä arviointipöytäkirja on kooste kokouksissa esitetyistä kommenteista ja ehdotusten taustatiedoista. Arviointipöytäkirjan on koonnut kilpailun sihteeri, joka ei osallistunut ehdotusten arviointiin. 5

6 2. KILPAILUN TAUSTAA 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Oulun ydinkeskustan läheisyydessä Lasaretinväylän varrella. Suunnittelualue rajautuu idässä Kasarmintiehen, etelässä Mannenkatuun, lännessä Hupisaartenpolkuun sekä pohjoisessa Taidemuseoon. Alueella sijaitsevat mm. maakunnallisesti arvokkaat vuonna 1903 rakennettu energialaitoksen entinen voimalarakennus sekä vuonna 1909 rakennettu konttorirakennus. Suunnittelualueen pinta-ala vesialueineen on noin 2,7ha. Suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa. Oulun yleiskaavan 2020 mukaan kilpailualueen itäosa on keskustan asuin- ja liikealuetta (AK-c), joka varataan keskustaan soveltuvalle asumiselle, liiketoiminnalle sekä nykyisten keskustatoimintojen laajenemisalueeksi. Voimassa oleva asemakaava ei rajoittanut suunnittelua kilpailualueen sisällä. Asemakaavaa muutetaan hakumenettelyssä esille tulleiden kehittämistavoitteiden mukaisesti. 2.2 Tavoitteet Kilpailun tavoitteet on kirjattu hakuohjeessa. Tontinluovutusmenettelyn sekä kaavamuutoksen päätavoitteena on luoda uutta urbaania ja toiminnallista kaupunkirakennetta, joka käyttää hyväkseen alueen mahdollisuudet sen paikallista erikoislaatua ymmärtäen ja korostaen. Suunnittelualue tuli saattaa aktiiviseksi osaksi ympäristöään, yhteishyvään ja hyödylliseen toimintaan sekä liittää se toiminnallisesti lähiympäristöönsä ja avata olemassa olevat merkitykselliset paikat yleisölle uuden toiminnan avulla. Alueen sijainti lähellä ydinkeskustaa ja kulttuuritoimintojen keskittymää sekä Hupisaarten välitön läheisyys luo ainutlaatuiset puitteet kehittää aluetta ympäristöään rikastuttavaksi kokonaisuudeksi. Hakijoiden tuli erityisesti kiinnittää huomiota alueen liittämiseen osaksi lähiympäristön olemassa olevaa kulttuuri-, matkailu- ja taidetoimintojen ketjua (Lasaretinsaaren valtakunnallisten työhyvinvointipalvelujen tarjoaja Verve, Taidemuseo, Tietomaa, Rauhala ja Pohjois- Pohjanmaan museo). Alueen toiminnan tuli olla kaupunkilaisten vapaasti saavutettavissa, mikä merkitsee alueen ainakin osittaista julkista luonnetta. Sahasaaren tulee suunnitelmissa aueta yleisölle avoimeksi, läpikuljettavaksi tilaksi, tasavahvaksi osaksi Hupisaarten aluetta. Rauhalan alue tuli pyrkiä aktivoida yhteistyöhön suunnittelualueen toimintojen kanssa. Tavoitteena oli, että uusi toiminta saneerauksineen sekä uudis- ja lisärakentamisen kanssa kunnioittavat alueen puistoa, voimalahistoriaa sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Uudisrakentamisen määrän maksimointi ei ollut tavoiteltavaa. Tavoitteena oli myös liittää alue kaupungin kevyen liikenteen reitteihin mahdollistamalla kevyen liikenteen kulku alueen läpi. Kevyen liikenteen yhteys tuli järjestää Kasarmintieltä Sahasaaren kautta Hupisaarenpolulle ja Mannenkadulta Sahasaaren kautta taidemuseolle. Jalankulku vahvistaa alueen kulttuuristen toimintojen ketjua. Tärkeää oli myös avata näkymiä Myllytullin sekä Hupisaarten välillä, ja suunnittelualueen sisällä. Mahdollisuudet alueen läpi virtaavan veden hyödyntämiseen, veden läheisyyden kokemiseen ja sen ääressä kulkemiseen tuli ottaa huomioon suunnittelussa myönteisiä kokemuksia tuovina elementteinä. 6

7 2.3 Valintakriteerit Kilpailun hakuohjeen mukaan ehdotukset on arvioitu seuraavilla kriteereillä: 1. Maankäyttöratkaisu ja arkkitehtoninen laatu Koko alueen maankäyttöehdotus Suunnitelmien kyky ottaa huomioon ympäröivät alueet, toiminnot ja kaupunkikuva Luonteva urbaani ratkaisu Maisema-arkkitehtoninen laatu 2. Kokonaiskonseptin sisältö Konseptin sopivuus alueelle Uusien toiminnallisten mahdollisuuksien löytäminen ja luominen Monipuoliset toiminnot Fyysinen ja sosiaalinen liittyminen kaupunkitilaan 3. Investointi ja toteutusaikataulu Toteutuskelpoisuus Toteutuksen aikataulu, varmuus ja mahdollinen vaiheittaisuus Toteutustapa, hallinto- ja omistusjärjestelyt Toteuttajan / investoijan vakavaraisuus ja investointikyky 7

8 3. EHDOTUSKOHTAINEN ARVIOINTI 3.1 Kilpailun yleisarviointi Tontinluovutuskilpailun monipuoliset tavoitteet tekivät kilpailusta erittäin vaativan. Mikään ehdotuksista ei kyennyt täydellisesti vastaamaan kaikkiin annettuihin tavoitteisiin. Useiden ehdotusten maankäyttöratkaisua ja arkkitehtonista laatua heikentää alueen luonteeseen ja mittakaavaan sopimaton asuinrakennusoikeuden ja kerrosluvun tavoittelu. Joissakin ehdotuksissa on myös ylitetty hakuohjeen mukainen yleispiirteinen vuokrattavan alueen raja. Ehdotusten arviointi osoittaa, että rakennusoikeuden maksimointi ja alueen liiallinen tiivistäminen eivät johda hyvään lopputulokseen. Sen sijaan väljät rantareitit ja vaihtelevat näkymät alueen läpi ovat jatkosuunnittelussa tavoiteltavia piirteitä. Kilpailua arvioitaessa on pidetty lähtökohtana, että taidemuseon eteläpuolelle jätetään kilpailuohjeen mukaisesti rakentamisesta vapaata tilaa. Lähes kaikissa ehdotuksissa on esitetty Lasaretinväylän rannan yhteyteen hakuohjeen edellyttämiä julkisia kulkuyhteyksiä, mutta joissakin ehdotuksissa yhteydet on puristettu liian ahtaiksi ja ovat tilan julkiseen luonteeseen nähden vaatimattomia. Asuinrakentamisen ulottaminen lähes kiinni Lasaretinväylän rantaan tai vesirajan päälle ei tue kilpailun tavoitteita, vaan rannan julkinen käyttö mahdollistuu parhaimmin, kun rannan ja rakennusten välissä on leveä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön soveltuva vyöhyke. Rannan osalta kilpailun tavoitteet toteuttaa parhaimmin Skanska Kodit Oy:n ja Ziavago Oy:n ehdotus Virta ja Sato-Palmberg Oy:n ehdotus Kulttuurikanava. Lasaretinväylän vesialtaan muotoiluun ja hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty myönteisesti huomiota. Useissa ehdotuksissa on pyritty ennallistamaan voima-aseman rooli vesialtaan eteläpäätteenä. Vesialtaan avaaminen alkuperäiseen muotoonsa on katsottu kilpailussa ansioksi. Toisaalta Sato- Rakennuttajat Oy:n Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksessa Kulttuurikanava altaan länsirannan patopenkereen moninainen muotoilu ei tuo positiivista lisää arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Esteetön näkymä taidemuseolta voima-asemalle on tavoiteltavaa. Alueen liikenteen suunnittelu on jäänyt pintapuoliseksi. Sahasaareen on esitetty joissakin ehdotuksissa runsaasti toimintoja, kun taas toimintojen edellyttämien ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt heikoksi. Rauhalan kohdalla Kasarmintien ja Mannenkadun risteys on useissa ehdotuksissa liian ahdas eikä ajoneuvoyhteyksiä ole erotettu riittävästi kevyestä liikenteestä. Myös Kasarmintien näkemien puute on ongelma useissa ehdotuksissa. Lisäksi Hupisaarten läheisyyteen ei ole kaikissa ehdotuksissa osoitettu riittävästi yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja alueita. Esitettyjen toiminnallisten konseptien kirjo on vaihteleva. Cor Group Oy:n ja Oulun Rakennusteho Oy:n ehdotuksessa Ainola on esitetty kaikkein vähiten yleisölle avautuvia toimintoja. ISS Proko Infra Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n ehdotuksessa Triptyykki puolestaan esitetään huomattavien uusien julkisten toimintojen perustamista. Sato-Rakennuttajat Oy:n ja Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksissa Kulttuuripolku, Kulttuurikanava ja Kulttuurivirta ; Skanska Oy:n ja Zivago Oy:n ehdotuksessa Virta sekä Hartela-Forum Oy:n ehdotuksessa on esitetty sekä yleisölle avautuvia kulttuuri- tai käsityötoimintoja että asumista. Sato-Rakennuttajat Oy:n ja Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksissa kulttuuri-, taide- tms. käyttöön soveltuvan rakentamisen osuus on kuitenkin kokonaisuutena niukka. Investointia ja toteutusaikataulua koskevat tiedot on useissa ehdotuksissa esitetty yleispiirteisesti, mutta arvioinnissa näiden merkitys korostui. Arviointityöryhmän näkemyksen mukaan kaikkien ehdotusten toteutumisvarmuus ei ylittänyt odotettua vähimmäistasoa. Olemassa olevien rakennusten sekä arvokkaan miljöön kehittämisen varmistamiseksi kaupunki tarvitsee sopimuskumppanin, joka ottaa kokonaisvastuun alueen kehittämisestä ja jolla on kokemusta kiinteistöalasta sekä varma investointikyky. Investointivarmuudeltaan vakuuttavin on Hartela-Forum Oy:n ehdotus. 8

9 3.2 Ainola Hakija Cor Group Oy, Oulun Rakennusteho Oy Suunnittelukumppanit Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä Coronaria Oy Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen (Lähes kaikki rakentaminen on asuinrakentamista) - Muu rakentaminen Autopaikat 264 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset puretaan. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. hyvinvointitalo, yritysten toimitiloja, asuntoja ja palveluasuntoja Investoinnin laajuus 60 M Toteuttamisvastuut Hakijat vastaavat yhdessä kaikesta ARA-tuotannon osuus Päätetään erikseen Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 1 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Asuntojen uudisrakentaminen käynnistyy ennen vanhojen rakennusten korjaamista. Rakentamisen kesto N. 6 9 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Ainola Sahasaareen, voimalaan ja alueen muihin osiin esitetyt toiminnot ovat luonteeltaan yksityisiä eikä niillä ole toiminnallista yhteyttä lähiympäristön kulttuuri-, matkailu- ja taidetoimintoihin. Esitetyt toiminnot tukevat heikosti kilpailun tavoitteita. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Näkyvyys Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on hyvä, mutta rakentaminen on paikkaan nähden aivan liian massiivista ja ristiriidassa alueen kulttuurimaiseman ominaispiirteiden kanssa. Erityisesti Sahasaareen esitetty maankäyttö on liian tehokasta. Rakennusten kerrosluku on suuri ja rannan asuinrakennukset ovat rungoltaan syviä. Ehdotuksessa esitetty rakentaminen yksityistää Sahasaaren. Suunnittelualueelle on osoitettu niukasti julkista ulkotilaa ja julkiset kulkuyhteydet ovat vaatimattomia. Pysäköinti- ja huoltoliikenteen järjestämistä ei ehdotuksessa ole onnistuttu ratkaisemaan. Mannenkadulle osoitettu liikennemäärä on liian suuri. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava ja asuntojen hankekoko on riskien hallinnan kannalta hyvä. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Toteutuksen alkaminen asuinrakentamisesta sisältää kaupungin näkökulmasta kuitenkin enemmän riskejä kuin jos toteutus alkaisi korjattavista rakennuksista. 9

10 3.3 Kulttuuripolku Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) - Asuinrakentaminen kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) - Muu rakentaminen kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) Autopaikat 177 kpl (vaihtoehto A) tai 179 kpl (vaihtoehto B) Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 27 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuuripolku luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Ehdotukseen sisältyy kaksi vaihtoehtoa: A ja B. Kummassakin vaihtoehdossa rakentamisen kokonaismäärä on kohtuullinen eikä rakentaminen peitä liikaa näkymiä Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille. Vaihtoehdossa A esitetty rakentaminen rajaa Kasarmintien katutilaa, mutta rannan tornitalo on ylikorkea ja sopimaton alueen mittakaavaan. Vaihtoehdossa B rakennukset ovat korkeudeltaan maltillisia ja niiden sijainti mahdollistaa näkymiä puistoon. Vesialtaan muotoilu on selkeä. Esteetön näkymä Taidemuseolta taidehallille on miellyttävä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Ehdotuksessa esitetty yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta molemmissa vaihtoehdoissa asuinrakentaminen 10

11 tunkeutuu liian lähelle rantaa. Hupisaarten puistoalueen puolelta katsottuna Lasaretinväylän päälle työntyvä asuntorakentaminen muodostaa liian näkyvän uuden elementin. Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on vähäistä. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 11

12 3.4 Kulttuurikanava Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 176 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 38,5 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuurikanava luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä mutta rakentaminen peittää osittain taidemuseota ja rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Kasarmintien varressa esitetty rakentaminen on liian tehokasta ja rakennuskorkeus on liian suuri. Lasaretinväylän länsirannalle esitetty Hupisaarten puoleinen patovallin uusi muotoilu muuttaa liikaa alueen perinteistä maisemaa eikä muodosta siihen positiivista lisää. Vesialtaan muotoilu on muuten selkeää. Lasaretinväylän itäinen ranta on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti riittävän väljä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista, koska suunnitelmassa ei ole esitetty piha-alueita ja niiden rajauksia. Ajatus esiintymislautasta on mielenkiintoinen, mutta se 12

13 voi synnyttää ristiriitoja asumisen kanssa. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta kivettyä pintaa on kaikkiaan esitetty liian paljon. Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on kohtuullista ja puiston henkeen sopivaa. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Kahvilan sijoittaminen voimalan päätteeksi on hyvä ajatus. Muut esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt kesken. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Asuinrakentamisen vaiheistuksen toteuttaminen on vaikeaa ja suuri yksikkökoko lisää riskejä. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 13

14 3.5 Kulttuurivirta Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmber-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 156 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 34,5 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuurivirta luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä, mutta rakentaminen peittää osittain taidemuseota ja rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Rakennuskorkeus (II-V) vaikuttaa kohtuulliselta, mutta kerrosala on liian suuri. Vesialtaan muoto on selkeä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta kivettyä pintaa on esitetty kaikkiaan liian paljon ja asuinrakentaminen yksityistää liikaa rantaa. Lasaretinväylän päälle työntyvä asuntorakentaminen voi vaikuttaa kielteisesti myös Hupisaarten puistoalueeseen. (Asemapiirros on esitetty virheellisesti; perspektiivikuvissa rakennukset työntyvät ulokkeina pitemmälle vesialtaan päälle kuin asemapiirroksessa.) Ehdotukseen sisältyvä esiintymislautta on irrallinen ja voi synnyttää ristiriitoja asumisen kanssa. 14

15 Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on vähäistä. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt kesken. Hakijoiden ehdotus on investointina uskottava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Asuinrakentamisen kohdekoko on riskien hallinnan kannalta hyvä. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 15

16 3.6 Virta Hakija Skanska Kodit Oy, Zivago Oy Suunnittelukumppanit Archeus Oy, Navico Oy, WSP, LVI-toimisto J. Taskinen Oy Investorit ja toimijat Hakija sekä kulttuuri- ja taidealan yrittäjiä, joita ei toivota julkistettavan Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 226 kpl Vanhat rakennukset Konttori, voimala ja Sahasaaren rakennukset säilytetään. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. hotelli, monitoimisali, sähköisen median yrityskeskus ja kulttuurin toimitiloja, asuntoja Investoinnin laajuus 49 M Toteuttamisvastuut Skanska Kodit Oy: asuinrakennukset ympäristöineen (30 M ); Zivago Oy ja muut: muut rakennukset (19 M ); asuinrakentaminen ja muu rakentaminen ovat investointeina erillisiä ARA-tuotannon osuus Tontin luovutus Tontit vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 3 5 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Virta luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voima-aseman ympäristöön. Alueelle esitetään luovien alojen ja sisällöntuotannon keskusta, johon liittyy runsasta ja monipuolista kulttuuri- ja taidepainotteista toimintaa. Toiminnallinen konsepti on mielenkiintoinen ja esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita. Arkkitehtuuriltaan ehdotus on kilpailun kärkeä. Rakentaminen rajaa Kasarmintietä ja on ulkotiloiltaan mielenkiintoista. Rakennusten korkeus ja mittakaava sopivat alueelle. Monimuotoiset asuinrakennukset sopeutuvat puistomaiseen ympäristöön. Makasiinikadun päätteenä avautuu rakennusten välistä puistonäkymä. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä. Rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Rakentamisen pohjoisin siipi peittää taidemuseon ja lasaretinväylänaltaan välisen näkymän sekä rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Pehmeästi rakennettu ranta sekä viherkaista asuinrakentamisen ja Lasaretinväylän välissä tukevat rakentamisen sopeutumista puistomaisemaan sekä jättävät tilaa julkiselle jalankululle ja pyöräilylle. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja ja hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Luonnonmukaisuutta muistuttavat muodot ovat alueelle vieraita ja patoallas on ehdotuksessa jäänyt liian kapeaksi. Sahasaaren maankäyttö on miellyttävää. Sahasaaren suunnittelussa uudet ja vanhat rakennukset muodostavat miellyttävän julkisen tilan ja ovat toiminnaltaan mielenkiintoinen kokonaisuus. 16

17 Sahasaaren ja voima-aseman pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Kasarmintien ajoneuvoille tarkoitetun alueen kaventaminen ja kevyen liikenteen väylän leventäminen ovat mielenkiintoisia ajatuksia. Ehdotukseen sisältyvä hotelli on sijainniltaan syrjäinen, eikä ole kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukainen. Skanska Kodit Oy:llä on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Skanska Kodit Oy on kuitenkin ilmaissut ottavansa vastuun vain asuinkortteleiden kehittämisestä, jolloin voima-aseman, Sahasaaren ja Rauhalan ympäristön kehittämisestä vastaavat muut toimijat, mikä tuo epävarmuutta kokonaiskonseptin toteutumiselle. Säilytettävien rakennusten käyttö kulttuuri- ja yritystiloina on rahoituksellisesti erittäin haastavaa. Asuntoyhtiöiden toteutus on riskitöntä. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 17

18 3.7 Triptyykki Hakija ISS Proko Infra Oy, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Suunnittelukumppanit - Investorit ja toimijat Mikko Keisu, Pertti Yliniemi (Lapin Safarit Oy) sekä Oulun kaupunki (hakijan esitys) Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen 0 kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 215 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset puretaan. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. nykytaiteen museo, hotelli, monitoimisali, veistospuisto Investoinnin laajuus 33,5 M Toteuttamisvastuut Investoinneista alustava esitys, joka edellyttää mm., että kaupunki toteuttaa uuden nykytaiteen museon (9,5 M ) sekä mahdollisesti myös monitoimisalin (5,5 M ). Pentti Kouri (k ) on suullisesti tarjoutunut siirtämään taidekokoelmansa rakennettavan uuden nykytaiteen museon tiloihin. Hakija ei ole esittänyt tietoa kokoelman sisällöstä mutta hakijan oman arvion mukaan kokoelma on kansainvälisesti merkittävä. ARA-tuotannon osuus Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain Rakentamisen kesto N. 5 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Triptyykki on nykytaiteen museon, hotellin ja kongressikeskuksen varaan rakennettu toiminnallinen konsepti. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita. Esitetty taidemuseokonsepti oheistiloineen on kilpailualueelle liian suuri. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon taidekokoelman saannin epävarmuus. Suunnitelmat ovat luonteeltaan viitteellisiä. Rakentamisen korkeus soveltuu hyvin alueen maisemaan. Rakentaminen sulkee kuitenkin voimakkaasti näkymiä Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille. Uudisrakentaminen jättää niukasti tilaa olemassa oleville rakennuksille ja viherympäristölle. Toiminnallista ulkotilaa on vähän ja julkiset kulkuyhteydet ovat vaatimattomia. Vesialtaan muotoilu on selkeää ja taidehalli toimii altaan päätteenä etelässä. Rakentaminen ylittää vuokrattavan alueen rajan. Sahasaaren kongressikeskuksen pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. 18

19 Kasarmintien varren hotelli ja Sahasaaren kongressikeskus liittyvät heikosti ympäristöönsä ja ovat liian suuria esitetyille paikoille. Ehdotukseen sisältyvä hotelli on sijainniltaan syrjäinen, eikä ole kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukainen. Hanke edellyttää Oulun kaupungilta merkittäviä investointeja. Lisäksi muiden investointien rahoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Uuden nykytaiteen museon iso pysyvä taidenäyttely muodostaa investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. 19

20 3.8 Ehdotus Hartela-Forum Oy Hakija Hartela-Forum Oy Suunnittelukumppanit Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen Investorit ja toimijat PSOAS, Etera Oy ja hakija sekä muita pienempiä investoreita ja toimijoita Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² (sis. hoivakodin kem²) Autopaikat 117 kpl Vanhat rakennukset Konttori, voimala ja Sahasaaren rakennukset säilytetään. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. taide- ja käsityötiloja, hoivakoti, opiskelija-asuntoja, muita asuntoja, taidepuisto, leikkialue Investoinnin laajuus 46 M Toteuttamisvastuut PSOAS: opiskelijatalo; Etera Oy: hoivakoti; Hartela-Forum Oy: muut kohteet; asuinrakentaminen ja muu rakentaminen ovat investointeina erillisiä ARA-tuotannon osuus Tavoitteena 10 % Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. opiskelijatalo. Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Hartela-Forum Oy:n nimettömässä ehdotuksessa luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voima-aseman ympäristöön. Pienimuotoinen pajatyyppinen taide-, käsityö-, kierrätystoiminta sekä lyhytaikainen asuminen tukevat kilpailun tavoitteita. Kasarmintietä rajaavien rakennusten korkeus sekä mittakaava sopivat alueelle. Rakennusten sijoittelu alueen pohjoisosassa on kuitenkin ahdasta. Kahteen riviin sijoitetut rakennukset ovat liian lähellä toisiaan eikä niiden väliin synny luontevia pihatiloja. Tiiveys sulkee voimakkaasti alueen näkymiä ja kulkuyhteyksiä. Asuinrakentaminen myös yksityistää liikaa rantaa. Rakennusten alla kulkeva rantareitti on ahdas ja julkiseksi tilaksi huomaamaton. Ehdotuksessa rakennusten arkkitehtuuri on korkeintaan keskinkertaista ja suunnitelmakuvat ovat vaatimattomia. Vesialtaan muotoilu on selkeää ja taidehalli toimii altaan päätteenä etelässä. Hulevesien käsittelystä on esitetty alustavia ideoita. Sahasaaren maankäyttö on miellyttävää. Sahasaaren suunnittelussa uudet ja vanhat rakennukset muodostavat miellyttävän julkisen tilan ja ovat toiminnaltaan mielenkiintoinen kokonaisuus. Sahasaaren ja voima-aseman pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. 20

21 Kansainvälinen opiskelijatalo sopii hyvin Rauhalan yhteyteen. Myös vanhusten asumista tarvitaan keskustan läheisyydessä. Hoivakodin liittyminen alueen rakenteeseen ja toimintoihin ei ole paras mahdollinen. Esitettyjen tietojen perusteella hakijan ehdotus on investointina luotettava ja ehdotuksista riskittömin. Hartela-Forum Oy:llä on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Hakija on ilmoittanut ottavansa kokonaisvastuun alueen kehittämisestä, jolloin myös kulttuurilliset investoinnit Sahasaareen ja voima-asemaan toteutuvat. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 21

22 4. KILPAILUN TULOS 4.1 Arviointiryhmän suositus yhteistyökumppanista Laatimansa arvioinnin pohjalta arviointiryhmä esittää yksimielisesti, että kaupunki käynnistää neuvottelut Hartela-Forum Oy:n kanssa yhteistoiminta- ja laatusopimuksesta, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset Lasaretinväylän voima-aseman alueen toteuttamiselle. 4.2 Jatkotoimenpiteet tontinluovutuskilpailun jälkeen Kaupunki laatii suunnittelualueelle asemakaavamuutoksen kehittämällä valittua ehdotusta yhdessä valitun yhteistyökumppanin kanssa. Valitun kumppanin kanssa laaditaan yhteistoimintasopimus, jossa sovitaan asemakaavamuutoksen tavoitteista, työnjaosta ja varauksen muista ehdoista. Laatusopimus solmitaan asemakaavan tultua voimaan. Suunnittelualueen korttelialue vuokrataan ja olemassa olevat rakennukset myydään valitulle toimijalle asemakaavan saatua lainvoiman. 22

23 4.3 Arviointipöytäkirjan varmennus Oulussa maaliskuun 16. päivänä 2009 Matti Karhula Matti Karhula asemakaavapäällikkö arviointiryhmän puheenjohtaja Timo Kenakkala Timo Kenakkala apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki Matti Matinheikki teknisen keskuksen johtaja Kaija Puhakka Kaija Puhakka kaupungingeodeetti Jari Heikkilä Jari Heikkilä Kaupunginarkkitehti Jorma Heikkinen Jorma Heikkinen liikenneinsinööri Liisa Kääriä-Fischer Liisa Kääriä-Fischer maisema-arkkitehti Paula Korkala Paula Korkala vs. yleiskaavapäällikkö Risto Vuoria Risto Vuoria kulttuurijohtaja Antti Määttä Antti Määttä kaavoitusarkkitehti Marketta Karhu Marketta Karhu ympäristönsuojelusuunnittelija Katri Durchman Katri Durchman kilpailun sihteeri 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ASEMAPIIRROS 1:500 TRIPTYYKKI 1/6 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu

36

37 8.4 HARTELA-FORUM OY - ARKKITEHTITOIMISTO KIMMO KUISMANEN Betonikiveys Hiekka Kevyenliikenteenväylä Puukävelykansi 8.0 UI UIMARANTA TAIDEMUSEON Oleva puusto AUTOPAIKOITUS II II YMPÄRISTÖ- LEIKKIKENTTÄ II II KALAKANAVA II TAIDEPUISTO TAIDEHALLI II TALO C VI TALO B VI HOIVA- KOTI TALO A VI IV TALO D IV TAPAHTUMATORI 14 AP IV IV III III IV KANSAINVÄLINEN OPISKELIJATALO I I I III I RODOPUISTO KOSTEIKKOPUISTO Istutettava lehtipuu VEISTOSPUISTO TAIDE- JA KÄSITYÖKORTTELI PV 6 AP PP PT MY TL II II II MU YMPÄRISTÖ- TALO SU RESIDENSSIT ONKILAITURI KA ASUINTALOT 16 AP PP (ma 95 AP) ma-p HU KA MU MY PT PV SU TL UI Kiinteistöhuolto Katos Vanha muuntaja Myymälät Palvelutilat Polkupyörävuokraamo Uusi silta RANTAPROMENADI V V HU V HU Istutettava havupuu Istutettava pensaikko Taidelasipuhaltamo Uimakopit KIVIKKOPUISTO k-m² VILLI PUISTO 1900 k-m² PARTERRE MAKASIINIT 7.9 BIO- VEDENPUHDISTUS MONITOIMI- TILA 2900 k-m² PAVILJONKI 2900 k-m² 2900 k-m² k-m² 1200 k-m² 4.6 HU 5.0 PP MY k-m² Asemapiirros 1:500 LASARETINVÄYLÄN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ASEMAPIIRROS 1/6 B A A B

LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN

LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ALUEEN KEHITTÄMISEKSI HAKUOHJE hakuaika päättyy 9.1.2009 klo 15 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 HAKUOHJE... 2 1.1 TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VI kaupunginosan korttelin 28 tontteja nro 25, 27 ja 28 sekä puisto- ja vesialuetta koskeva asemakaavan muutos (VOIMALA- JA VARIKKOALUE, LASARETINVÄYLÄ) AM1980

Lisätiedot

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU VÄLIVAINION KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI TONTINLUOVUTUSKILPAILUN TARKOITUS Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää Välivainion koulun alueelle (Välivainion kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU KARJASILLAN KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI OSANA INKA - KEHITYSOHJELMAA

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU KARJASILLAN KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI OSANA INKA - KEHITYSOHJELMAA YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU KARJASILLAN KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI OSANA INKA - KEHITYSOHJELMAA YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU KARJASILLAN KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI OSANA INKA - KEHITYSOHJELMAA TIEDOTUSTILAISUUS

Lisätiedot

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017

Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Kiikelin tontinluovutuskilpailu Kilpailuohjelma 2017 Sisällysluettelo 1. Kilpailun tarkoitus ja tavoitteet 1 2. Kilpailualue 2 3. Menettelyt 3 4. Lähtötiedot 4 5. Ilmoittautuminen 5 6. Tontinluovutuskilpailu

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

INKA- Älykäs kaupunki

INKA- Älykäs kaupunki INKA- Älykäs kaupunki Tilannekatsaus Northern Glow 29.8.2014 Matti Matinheikki Älykäs kaupunki teema Tulevaisuuden talot & tilat työpaketti Yritystoiminnan pilottialusta ja palvelutoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskelan kaupunginosan korttelin 9 tonttia nro 5 koskeva asemakaavan muutos (Emäpuuntie, Lokitie) AM2004 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö-

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Palaute- ja vastineraportti

Palaute- ja vastineraportti TAMPEREEN KAUPUNKI 29.05.2017 Kaleva, Pellervon koulun ja Tredun tontit. Pellervonkatu 20 ja Sammonkatu 45. Katu- ja virkistysaluetta, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaava

Lisätiedot

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Ylivieskan kaupunki KASSISEN ALUEEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU FCG Finnish Consulting Group Oy 2 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I 27. 2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakumenettely...

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 192. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2015 Sivu 1 / 1 2905/2015 10.02.03 192 Tillinmäki, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 420605, 43. kaupunginosa Vanttila Valmistelijat

Lisätiedot

Korkean rakentamisen selvitys Oulussa. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Korkean rakentamisen selvitys Oulussa. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Korkean rakentamisen selvitys Oulussa Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Uuden Oulun yleiskaavan perusselvitys työryhmässä yleiskaavoitus, asemakaavoitus

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 11.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja vs. Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS 1 ALUEEN ORTOKUVA 2011 2 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaavan muutos: Keskusta IV F: Keskustan kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 27.9.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY SIJAINTI kartta.hel.fi Fonecta NYKYTILANNE Rastilan liikekeskus sijaitsee Rastilan metroaseman

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE

ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 9035, 9036 JA 9037 SEKÄ KATU JA SUOJAVIHERALUE, ALAKORKALON TIE Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KYLPYLÄRAKENNUKSEN JA -LAIVAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (303)

KYLPYLÄRAKENNUKSEN JA -LAIVAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (303) 21.01.2009 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto / kaavoitus sivu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLPYLÄRAKENNUKSEN JA -LAIVAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (303) SUUNNITTELUALUE JA -TILANNE Kylpylärakennuksen

Lisätiedot

COR GROUP OY CORONARIA OY OULUN RAKENNUSTEHO OY ARKK. TOIMISTO SEPPO VALJUS OY

COR GROUP OY CORONARIA OY OULUN RAKENNUSTEHO OY ARKK. TOIMISTO SEPPO VALJUS OY Lipporanta Oulu, Health City Mikä Lipporanta on? - oululaiselle - yrityksille ja muille sidosryhmille Lipporanta hankkeen tavoitteet Lipporannan asumisen arvoja Hankeaikataulu Hanketiedot Hankekumppanit

Lisätiedot

LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN

LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ALUEEN KEHITTÄMISEKSI TAUSTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUN TARVE... 13 2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILANNE... 14 2.1 LUONTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 38, Valtakatu 2. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen

Penttilänrannan suunnittelupolku Juha-Pekka Vartiainen Penttilänrannan suunnittelupolku 27.10.2010 Juha-Pekka Vartiainen Joensuu 1948 Hallinto ja kauppa Puu-Joensuu valmiiksi rakennettuna Penttilä Teollisuus Penttilän sahan aika 1870-luvulta 1990-luvulle päättyi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto

STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä Kaupunkisuunnitteluvirasto STANSVIKINNUMMEN ALUSTAVAT SUUNNITTELUPERIAATTEET Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto 18.5.2015 Stansvikinnummen alustavat suunnitteluperiaatteet Nähtävillä 18.5. - 5.6.2015 Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea 1 ROVANIEMI Maankäyttö 7.3.2011 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan palloilu ja jääurheilualueella, Lapinaukea Julkinen nähtävilläpito 27.1. 25.2.2011 LAUSUNNOT Lapin ELY keskuksen lausunto 2.3.2011 Rakennustapaohjeiden

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT OHJE Ohje kuvaa, kuinka rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkia sovelletaan Helsingissä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa, sekä kaupunkitilaan

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Rovaniemen kaupunki Osallistumis ja arviointisuunnitelma Rovaniemen kaupunki Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS "VALIONRANNAN KAAVA" 4. KAUPUNGINOSA KOSKIPUISTON LEIKKI, LÄHIVIRKISTYS JA PUISTOALUE, KORTTELI 227 (VALION TONTTI) SEKÄ KORTELIA

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 09.01.2013 Kaupunki sai etuosto-oikeudella 1,5 vuotta sitten,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1244-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL 2015-002929 26.4.2016 KÖYDENPUNOJANKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5187 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 47 tonttia 1 ja korttelin

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot