Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009"

Transkriptio

1 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Hakuaika 1.4 Kilpailua koskevat kysymykset ja tiedotustilaisuus 1.5 Hakijoiden kuuleminen 1.6 Kilpailuehdotukset 1.7 Arviointiryhmä 2. KILPAILUN TAUSTAA 2.1 Suunnittelualue 2.2 Tavoitteet 2.3 Valintakriterit 3. EHDOTUSTEN ARVIOINTI 3.1 Kilpailun yleisarviointi 3.2 Ainola 3.3 Kulttuuripolku 3.4 Kulttuurikanava 3.5 Kulttuurivirta 3.6 Virta 3.7 Triptyykki 3.8 Ehdotus Hartela-Forum Oy 4. KILPAILUN TULOS 4.1 Arviointiryhmän suositus yhteistyökumppanista 4.2 Jatkotoimenpiteet 4.3 Arviointipöytäkirjan varmennus LIITTEET Ehdotusten asemapiirrokset 3

4 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus Oulun kaupungin tekninen keskus on järjestänyt Lasaretinväylän voima-aseman alueelle (VI kaupunginosan (Myllytulli) korttelin 28 tontit nro 27 ja 28 sekä puisto ja vesialue) avoimen tontinluovutuskilpailun asemakaavamuutoksen laatimisen pohjaksi sekä korttelin toteuttajan valitsemiseksi. Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoimen tontinluovutuskilpailun tarkoituksena on saada Oulun ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä, Myllytullin kaupunginosassa, sijaitsevalle historialliselle ja ainutlaatuiselle korttelialueelle käyttötarkoitus, arkkitehtonisesti korkeatasoinen suunnitelma ja laadukas toteutus. Kilpailun avulla etsitään luovaa toimijaa, joka kehittää alueesta vision yhdessä asiantuntijatiiminsä (arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, taiteilijat ja rakentajat/rakennuttajat) kanssa. Hakumenettelyyn osallistuvien on toivottu löytävän ennakkoluulottomia ja ainutlaatuisia kaupunkirakentamisen ratkaisuja paikkaan liittyvien toiminnallisten ja rakennussuojelun välisten haasteiden ratkaisemiseksi käyttäen hyväksi paikan tarjoamat mahdollisuudet. Suunnittelualueella toiminnan aloittaminen edellyttää vanhojen rakennusten saneerausta sekä uudis- ja lisärakentamista. Ainakin osalle luovutettavaa aluetta on edellytetty osoittavan kaikille kaupunkilaisille suunnattua avointa julkista toimintaa, joka elävöittää alueen kaupunkikuvaa. Suunnittelualueen rakennettavat tontit varataan ja vuokrataan toteuttajalle hakumenettelyn tulosten perusteella. Tonttialueet vuokrataan valitulle toimijalle asemakaavan saatua lainvoiman. Toimija lunastaa Oulun kaupungilta haettavan alueen rakennukset. Oulun kaupunki määrittelee alueen myytävien rakennusten lunastushinnan. Valitulle toimijalle myönnetään aluetta koskeva toimija- ja suunnitteluvaraus ja hänen kanssaan tehdään yhteistoiminta- ja laatusopimukset. Kaupunki laatii asemakaavan muutoksen valitun ehdotuksen pohjalta yhteistyössä ehdotuksen tekijöiden kanssa. Toimijan on sitouduttava toteuttamaan suunnittelualue esittämänsä ehdotuksen mukaisesti Osallistumisoikeus Hakumenettely on kaikille avoin. 1.3 Hakuaika Kilpailun haku- ja taustaohjeet ovat olleet ladattavissa tontinluovutuskilpailun internetsivuilla lähtien. Hakuaika päättyi perjantaina Kilpailua koskevat kysymykset ja tiedotustilaisuus Hakijoilla oli oikeus pyytää kilpailua koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset oli jätettävä kirjallisesti mennessä. Kysymykset vastauksineen julkaistiin kilpailun verkkosivuilla. Kilpailua koskeva kaikille avoin tiedoitustilaisuus järjestettiin torstaina Oulun kaupungin kirjaston Pakkala salissa. Tiedoitustilaisuudesta laadittiin muistio, joka julkaistiin kilpailun verkkosivuilla. 4

5 1.5 Hakijoiden kuuleminen Hakijoille tarjottiin mahdollisuus osallistua kuulemiseen, jossa he pystyivät esittelemään kilpailutyönsä sekä antamaan lisätietoja suunnitelmasta. Kuulemisessa oli läsnä kilpailun arviointiryhmä sekä kilpailun sihteeri. Ennen kuulemistilaisuutta arviointiryhmä toimitti hakijoille kysymyksiä suunnitelmasta sekä siihen liittyvistä teknisistä tiedoista, joihin toivottiin tarkennusta sekä täydennystä. Osa hakijoista toimitti kuulemisissa ennalta pyydettyjen tietojen lisäksi lisämateriaalia, kuten suunnitelmien uudempia versioita. Näitä ei ole huomioitu arvioinnissa. 1.6 Kilpailuehdotukset Kilpailuun saapui 7 ehdotusta, jotka kaikki täyttivät hakuohjeen mukaiset vaatimukset ja hyväksyttiin arvioitavaksi. Hakijat ja ehdotukset ovat: Cor Group Oy, Oulun Rakennusteho Oy Ainola Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Kulttuuripolku, Kulttuurivirta, Kulttuurikanava Skanska Oy, Zivago Oy Virta ISS Proko Infra Oy, Arkkitehtitoimsto Laatio Oy Triptyykki Hartela-Forum Oy (nimetön) 1.7 Arviointiryhmä Arviointiryhmään kuuluivat kilpailun järjestäjän nimeämänä: Puheenjohtaja Matti Karhula, asemakaavapäällikkö Timo Kenakkala, apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki, teknisen keskuksen johtaja Jari Heikkilä, kaupunginarkkitehti Kaija Puhakka, kaupungingeodeetti Liisa Kääriä-Fischer, maisema-arkkitehti Jorma Heikkinen, liikenneinsinööri Risto Vuoria, kulttuurijohtaja Paula Korkala, vs. yleiskaavapäällikkö Marketta Karhu, ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Määttä, kaavoitusarkkitehti Kilpailun sihteerinä on toiminut arkkit.yo Katri Durchman Arviointiryhmä kokoontui viisi kertaa välisenä aikana. Kokouksista on pidetty pöytäkirjaa. Tämä arviointipöytäkirja on kooste kokouksissa esitetyistä kommenteista ja ehdotusten taustatiedoista. Arviointipöytäkirjan on koonnut kilpailun sihteeri, joka ei osallistunut ehdotusten arviointiin. 5

6 2. KILPAILUN TAUSTAA 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Oulun ydinkeskustan läheisyydessä Lasaretinväylän varrella. Suunnittelualue rajautuu idässä Kasarmintiehen, etelässä Mannenkatuun, lännessä Hupisaartenpolkuun sekä pohjoisessa Taidemuseoon. Alueella sijaitsevat mm. maakunnallisesti arvokkaat vuonna 1903 rakennettu energialaitoksen entinen voimalarakennus sekä vuonna 1909 rakennettu konttorirakennus. Suunnittelualueen pinta-ala vesialueineen on noin 2,7ha. Suunnittelualue on Oulun kaupungin omistuksessa. Oulun yleiskaavan 2020 mukaan kilpailualueen itäosa on keskustan asuin- ja liikealuetta (AK-c), joka varataan keskustaan soveltuvalle asumiselle, liiketoiminnalle sekä nykyisten keskustatoimintojen laajenemisalueeksi. Voimassa oleva asemakaava ei rajoittanut suunnittelua kilpailualueen sisällä. Asemakaavaa muutetaan hakumenettelyssä esille tulleiden kehittämistavoitteiden mukaisesti. 2.2 Tavoitteet Kilpailun tavoitteet on kirjattu hakuohjeessa. Tontinluovutusmenettelyn sekä kaavamuutoksen päätavoitteena on luoda uutta urbaania ja toiminnallista kaupunkirakennetta, joka käyttää hyväkseen alueen mahdollisuudet sen paikallista erikoislaatua ymmärtäen ja korostaen. Suunnittelualue tuli saattaa aktiiviseksi osaksi ympäristöään, yhteishyvään ja hyödylliseen toimintaan sekä liittää se toiminnallisesti lähiympäristöönsä ja avata olemassa olevat merkitykselliset paikat yleisölle uuden toiminnan avulla. Alueen sijainti lähellä ydinkeskustaa ja kulttuuritoimintojen keskittymää sekä Hupisaarten välitön läheisyys luo ainutlaatuiset puitteet kehittää aluetta ympäristöään rikastuttavaksi kokonaisuudeksi. Hakijoiden tuli erityisesti kiinnittää huomiota alueen liittämiseen osaksi lähiympäristön olemassa olevaa kulttuuri-, matkailu- ja taidetoimintojen ketjua (Lasaretinsaaren valtakunnallisten työhyvinvointipalvelujen tarjoaja Verve, Taidemuseo, Tietomaa, Rauhala ja Pohjois- Pohjanmaan museo). Alueen toiminnan tuli olla kaupunkilaisten vapaasti saavutettavissa, mikä merkitsee alueen ainakin osittaista julkista luonnetta. Sahasaaren tulee suunnitelmissa aueta yleisölle avoimeksi, läpikuljettavaksi tilaksi, tasavahvaksi osaksi Hupisaarten aluetta. Rauhalan alue tuli pyrkiä aktivoida yhteistyöhön suunnittelualueen toimintojen kanssa. Tavoitteena oli, että uusi toiminta saneerauksineen sekä uudis- ja lisärakentamisen kanssa kunnioittavat alueen puistoa, voimalahistoriaa sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Uudisrakentamisen määrän maksimointi ei ollut tavoiteltavaa. Tavoitteena oli myös liittää alue kaupungin kevyen liikenteen reitteihin mahdollistamalla kevyen liikenteen kulku alueen läpi. Kevyen liikenteen yhteys tuli järjestää Kasarmintieltä Sahasaaren kautta Hupisaarenpolulle ja Mannenkadulta Sahasaaren kautta taidemuseolle. Jalankulku vahvistaa alueen kulttuuristen toimintojen ketjua. Tärkeää oli myös avata näkymiä Myllytullin sekä Hupisaarten välillä, ja suunnittelualueen sisällä. Mahdollisuudet alueen läpi virtaavan veden hyödyntämiseen, veden läheisyyden kokemiseen ja sen ääressä kulkemiseen tuli ottaa huomioon suunnittelussa myönteisiä kokemuksia tuovina elementteinä. 6

7 2.3 Valintakriteerit Kilpailun hakuohjeen mukaan ehdotukset on arvioitu seuraavilla kriteereillä: 1. Maankäyttöratkaisu ja arkkitehtoninen laatu Koko alueen maankäyttöehdotus Suunnitelmien kyky ottaa huomioon ympäröivät alueet, toiminnot ja kaupunkikuva Luonteva urbaani ratkaisu Maisema-arkkitehtoninen laatu 2. Kokonaiskonseptin sisältö Konseptin sopivuus alueelle Uusien toiminnallisten mahdollisuuksien löytäminen ja luominen Monipuoliset toiminnot Fyysinen ja sosiaalinen liittyminen kaupunkitilaan 3. Investointi ja toteutusaikataulu Toteutuskelpoisuus Toteutuksen aikataulu, varmuus ja mahdollinen vaiheittaisuus Toteutustapa, hallinto- ja omistusjärjestelyt Toteuttajan / investoijan vakavaraisuus ja investointikyky 7

8 3. EHDOTUSKOHTAINEN ARVIOINTI 3.1 Kilpailun yleisarviointi Tontinluovutuskilpailun monipuoliset tavoitteet tekivät kilpailusta erittäin vaativan. Mikään ehdotuksista ei kyennyt täydellisesti vastaamaan kaikkiin annettuihin tavoitteisiin. Useiden ehdotusten maankäyttöratkaisua ja arkkitehtonista laatua heikentää alueen luonteeseen ja mittakaavaan sopimaton asuinrakennusoikeuden ja kerrosluvun tavoittelu. Joissakin ehdotuksissa on myös ylitetty hakuohjeen mukainen yleispiirteinen vuokrattavan alueen raja. Ehdotusten arviointi osoittaa, että rakennusoikeuden maksimointi ja alueen liiallinen tiivistäminen eivät johda hyvään lopputulokseen. Sen sijaan väljät rantareitit ja vaihtelevat näkymät alueen läpi ovat jatkosuunnittelussa tavoiteltavia piirteitä. Kilpailua arvioitaessa on pidetty lähtökohtana, että taidemuseon eteläpuolelle jätetään kilpailuohjeen mukaisesti rakentamisesta vapaata tilaa. Lähes kaikissa ehdotuksissa on esitetty Lasaretinväylän rannan yhteyteen hakuohjeen edellyttämiä julkisia kulkuyhteyksiä, mutta joissakin ehdotuksissa yhteydet on puristettu liian ahtaiksi ja ovat tilan julkiseen luonteeseen nähden vaatimattomia. Asuinrakentamisen ulottaminen lähes kiinni Lasaretinväylän rantaan tai vesirajan päälle ei tue kilpailun tavoitteita, vaan rannan julkinen käyttö mahdollistuu parhaimmin, kun rannan ja rakennusten välissä on leveä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön soveltuva vyöhyke. Rannan osalta kilpailun tavoitteet toteuttaa parhaimmin Skanska Kodit Oy:n ja Ziavago Oy:n ehdotus Virta ja Sato-Palmberg Oy:n ehdotus Kulttuurikanava. Lasaretinväylän vesialtaan muotoiluun ja hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty myönteisesti huomiota. Useissa ehdotuksissa on pyritty ennallistamaan voima-aseman rooli vesialtaan eteläpäätteenä. Vesialtaan avaaminen alkuperäiseen muotoonsa on katsottu kilpailussa ansioksi. Toisaalta Sato- Rakennuttajat Oy:n Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksessa Kulttuurikanava altaan länsirannan patopenkereen moninainen muotoilu ei tuo positiivista lisää arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Esteetön näkymä taidemuseolta voima-asemalle on tavoiteltavaa. Alueen liikenteen suunnittelu on jäänyt pintapuoliseksi. Sahasaareen on esitetty joissakin ehdotuksissa runsaasti toimintoja, kun taas toimintojen edellyttämien ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt heikoksi. Rauhalan kohdalla Kasarmintien ja Mannenkadun risteys on useissa ehdotuksissa liian ahdas eikä ajoneuvoyhteyksiä ole erotettu riittävästi kevyestä liikenteestä. Myös Kasarmintien näkemien puute on ongelma useissa ehdotuksissa. Lisäksi Hupisaarten läheisyyteen ei ole kaikissa ehdotuksissa osoitettu riittävästi yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja alueita. Esitettyjen toiminnallisten konseptien kirjo on vaihteleva. Cor Group Oy:n ja Oulun Rakennusteho Oy:n ehdotuksessa Ainola on esitetty kaikkein vähiten yleisölle avautuvia toimintoja. ISS Proko Infra Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Laatio Oy:n ehdotuksessa Triptyykki puolestaan esitetään huomattavien uusien julkisten toimintojen perustamista. Sato-Rakennuttajat Oy:n ja Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksissa Kulttuuripolku, Kulttuurikanava ja Kulttuurivirta ; Skanska Oy:n ja Zivago Oy:n ehdotuksessa Virta sekä Hartela-Forum Oy:n ehdotuksessa on esitetty sekä yleisölle avautuvia kulttuuri- tai käsityötoimintoja että asumista. Sato-Rakennuttajat Oy:n ja Palmberg-Rakennus Oy:n ehdotuksissa kulttuuri-, taide- tms. käyttöön soveltuvan rakentamisen osuus on kuitenkin kokonaisuutena niukka. Investointia ja toteutusaikataulua koskevat tiedot on useissa ehdotuksissa esitetty yleispiirteisesti, mutta arvioinnissa näiden merkitys korostui. Arviointityöryhmän näkemyksen mukaan kaikkien ehdotusten toteutumisvarmuus ei ylittänyt odotettua vähimmäistasoa. Olemassa olevien rakennusten sekä arvokkaan miljöön kehittämisen varmistamiseksi kaupunki tarvitsee sopimuskumppanin, joka ottaa kokonaisvastuun alueen kehittämisestä ja jolla on kokemusta kiinteistöalasta sekä varma investointikyky. Investointivarmuudeltaan vakuuttavin on Hartela-Forum Oy:n ehdotus. 8

9 3.2 Ainola Hakija Cor Group Oy, Oulun Rakennusteho Oy Suunnittelukumppanit Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä Coronaria Oy Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen (Lähes kaikki rakentaminen on asuinrakentamista) - Muu rakentaminen Autopaikat 264 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset puretaan. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. hyvinvointitalo, yritysten toimitiloja, asuntoja ja palveluasuntoja Investoinnin laajuus 60 M Toteuttamisvastuut Hakijat vastaavat yhdessä kaikesta ARA-tuotannon osuus Päätetään erikseen Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 1 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Asuntojen uudisrakentaminen käynnistyy ennen vanhojen rakennusten korjaamista. Rakentamisen kesto N. 6 9 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Ainola Sahasaareen, voimalaan ja alueen muihin osiin esitetyt toiminnot ovat luonteeltaan yksityisiä eikä niillä ole toiminnallista yhteyttä lähiympäristön kulttuuri-, matkailu- ja taidetoimintoihin. Esitetyt toiminnot tukevat heikosti kilpailun tavoitteita. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Näkyvyys Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on hyvä, mutta rakentaminen on paikkaan nähden aivan liian massiivista ja ristiriidassa alueen kulttuurimaiseman ominaispiirteiden kanssa. Erityisesti Sahasaareen esitetty maankäyttö on liian tehokasta. Rakennusten kerrosluku on suuri ja rannan asuinrakennukset ovat rungoltaan syviä. Ehdotuksessa esitetty rakentaminen yksityistää Sahasaaren. Suunnittelualueelle on osoitettu niukasti julkista ulkotilaa ja julkiset kulkuyhteydet ovat vaatimattomia. Pysäköinti- ja huoltoliikenteen järjestämistä ei ehdotuksessa ole onnistuttu ratkaisemaan. Mannenkadulle osoitettu liikennemäärä on liian suuri. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava ja asuntojen hankekoko on riskien hallinnan kannalta hyvä. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Toteutuksen alkaminen asuinrakentamisesta sisältää kaupungin näkökulmasta kuitenkin enemmän riskejä kuin jos toteutus alkaisi korjattavista rakennuksista. 9

10 3.3 Kulttuuripolku Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) - Asuinrakentaminen kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) - Muu rakentaminen kem² (vaihtoehto A) tai kem² (vaihtoehto B) Autopaikat 177 kpl (vaihtoehto A) tai 179 kpl (vaihtoehto B) Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 27 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuuripolku luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Ehdotukseen sisältyy kaksi vaihtoehtoa: A ja B. Kummassakin vaihtoehdossa rakentamisen kokonaismäärä on kohtuullinen eikä rakentaminen peitä liikaa näkymiä Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille. Vaihtoehdossa A esitetty rakentaminen rajaa Kasarmintien katutilaa, mutta rannan tornitalo on ylikorkea ja sopimaton alueen mittakaavaan. Vaihtoehdossa B rakennukset ovat korkeudeltaan maltillisia ja niiden sijainti mahdollistaa näkymiä puistoon. Vesialtaan muotoilu on selkeä. Esteetön näkymä Taidemuseolta taidehallille on miellyttävä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Ehdotuksessa esitetty yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta molemmissa vaihtoehdoissa asuinrakentaminen 10

11 tunkeutuu liian lähelle rantaa. Hupisaarten puistoalueen puolelta katsottuna Lasaretinväylän päälle työntyvä asuntorakentaminen muodostaa liian näkyvän uuden elementin. Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on vähäistä. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 11

12 3.4 Kulttuurikanava Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmberg-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 176 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 38,5 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuurikanava luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä mutta rakentaminen peittää osittain taidemuseota ja rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Kasarmintien varressa esitetty rakentaminen on liian tehokasta ja rakennuskorkeus on liian suuri. Lasaretinväylän länsirannalle esitetty Hupisaarten puoleinen patovallin uusi muotoilu muuttaa liikaa alueen perinteistä maisemaa eikä muodosta siihen positiivista lisää. Vesialtaan muotoilu on muuten selkeää. Lasaretinväylän itäinen ranta on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti riittävän väljä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista, koska suunnitelmassa ei ole esitetty piha-alueita ja niiden rajauksia. Ajatus esiintymislautasta on mielenkiintoinen, mutta se 12

13 voi synnyttää ristiriitoja asumisen kanssa. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta kivettyä pintaa on kaikkiaan esitetty liian paljon. Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on kohtuullista ja puiston henkeen sopivaa. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Kahvilan sijoittaminen voimalan päätteeksi on hyvä ajatus. Muut esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt kesken. Hakijoiden ehdotus on investointina luotettava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Asuinrakentamisen vaiheistuksen toteuttaminen on vaikeaa ja suuri yksikkökoko lisää riskejä. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 13

14 3.5 Kulttuurivirta Hakija Sato-Rakennuttajat Oy, Palmber-Rakennus Oy Suunnittelukumppanit Sisustusarkkitehdit Gullstén-Inkinen Oy, Arkkitehtuuritoimisto Juha Paldanius Oy, VSU Oy Investorit ja toimijat Hakijat sekä mm. kahvila-yrittäjä (Oulu-Tours Oy), Oulun energia ja Tietomaa Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 156 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset säilytetään lukuun ottamatta korjaamorakennusta. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. tapahtumatila, designkeskus, sähkömuseo, asuntoja sekä ulkonäyttely-, liikunta- ja leikkialue Investoinnin laajuus 34,5 M Toteuttamisvastuut Hakijat esittävät, että Oulun energia ja Tietomaa osallistuvat näyttelytilan sekä näyttelyalueen rakentamiseen; hakijat vastaavat kaikesta muusta; asuinrakentamisen avulla kompensoidaan muun rakentamisen kustannuksia ARA-tuotannon osuus Mahdollista yhden kerrostalon osalla Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Kulttuurivirta luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voimaaseman ympäristöön. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita, mutta kulttuuri- ja taidekäyttöön osoitetun rakentamisen osuus on vähäinen. Suunnitelmassa rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä, mutta rakentaminen peittää osittain taidemuseota ja rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Rakennuskorkeus (II-V) vaikuttaa kohtuulliselta, mutta kerrosala on liian suuri. Vesialtaan muoto on selkeä. Myös hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Yksityisen asumisen ja julkisen ulkotilan yhteensovittaminen on haasteellista. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja, mutta kivettyä pintaa on esitetty kaikkiaan liian paljon ja asuinrakentaminen yksityistää liikaa rantaa. Lasaretinväylän päälle työntyvä asuntorakentaminen voi vaikuttaa kielteisesti myös Hupisaarten puistoalueeseen. (Asemapiirros on esitetty virheellisesti; perspektiivikuvissa rakennukset työntyvät ulokkeina pitemmälle vesialtaan päälle kuin asemapiirroksessa.) Ehdotukseen sisältyvä esiintymislautta on irrallinen ja voi synnyttää ristiriitoja asumisen kanssa. 14

15 Sahasaareen esitetty rakentamisen määrä on vähäistä. Saaren maankäyttö sopeutuu paikkaan ja siihen liittyy runsaasti julkista ulkotilaa. Esitetyt toiminnot (ravintola, luistelu, joulutori) jäävät kuitenkin irrallisiksi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. Tapahtumatilan, designkeskuksen ja sähkömuseon pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien suunnittelu on jäänyt kesken. Hakijoiden ehdotus on investointina uskottava. Hakijoilla on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Asuinrakentamisen kohdekoko on riskien hallinnan kannalta hyvä. Mahdollisen sähkömuseon perustaminen synnyttää kaupungin investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 15

16 3.6 Virta Hakija Skanska Kodit Oy, Zivago Oy Suunnittelukumppanit Archeus Oy, Navico Oy, WSP, LVI-toimisto J. Taskinen Oy Investorit ja toimijat Hakija sekä kulttuuri- ja taidealan yrittäjiä, joita ei toivota julkistettavan Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 226 kpl Vanhat rakennukset Konttori, voimala ja Sahasaaren rakennukset säilytetään. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. hotelli, monitoimisali, sähköisen median yrityskeskus ja kulttuurin toimitiloja, asuntoja Investoinnin laajuus 49 M Toteuttamisvastuut Skanska Kodit Oy: asuinrakennukset ympäristöineen (30 M ); Zivago Oy ja muut: muut rakennukset (19 M ); asuinrakentaminen ja muu rakentaminen ovat investointeina erillisiä ARA-tuotannon osuus Tontin luovutus Tontit vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Aluksi mm. voimalaitos ja Sahasaari Rakentamisen kesto N. 3 5 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Virta luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voima-aseman ympäristöön. Alueelle esitetään luovien alojen ja sisällöntuotannon keskusta, johon liittyy runsasta ja monipuolista kulttuuri- ja taidepainotteista toimintaa. Toiminnallinen konsepti on mielenkiintoinen ja esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita. Arkkitehtuuriltaan ehdotus on kilpailun kärkeä. Rakentaminen rajaa Kasarmintietä ja on ulkotiloiltaan mielenkiintoista. Rakennusten korkeus ja mittakaava sopivat alueelle. Monimuotoiset asuinrakennukset sopeutuvat puistomaiseen ympäristöön. Makasiinikadun päätteenä avautuu rakennusten välistä puistonäkymä. Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille on riittävästi näkymiä. Rakentaminen ylittää hakuohjeen mukaisen vuokrattavan alueen rajauksen. Rakentamisen pohjoisin siipi peittää taidemuseon ja lasaretinväylänaltaan välisen näkymän sekä rajaa liikaa Kasarmintien itäpuolella olevan asuinkerrostalon näkymiä. Pehmeästi rakennettu ranta sekä viherkaista asuinrakentamisen ja Lasaretinväylän välissä tukevat rakentamisen sopeutumista puistomaisemaan sekä jättävät tilaa julkiselle jalankululle ja pyöräilylle. Julkiset kulkuyhteydet ovat hyvin harkittuja ja hulevesien käsittelyyn on kiinnitetty huomiota. Luonnonmukaisuutta muistuttavat muodot ovat alueelle vieraita ja patoallas on ehdotuksessa jäänyt liian kapeaksi. Sahasaaren maankäyttö on miellyttävää. Sahasaaren suunnittelussa uudet ja vanhat rakennukset muodostavat miellyttävän julkisen tilan ja ovat toiminnaltaan mielenkiintoinen kokonaisuus. 16

17 Sahasaaren ja voima-aseman pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Kasarmintien ajoneuvoille tarkoitetun alueen kaventaminen ja kevyen liikenteen väylän leventäminen ovat mielenkiintoisia ajatuksia. Ehdotukseen sisältyvä hotelli on sijainniltaan syrjäinen, eikä ole kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukainen. Skanska Kodit Oy:llä on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Skanska Kodit Oy on kuitenkin ilmaissut ottavansa vastuun vain asuinkortteleiden kehittämisestä, jolloin voima-aseman, Sahasaaren ja Rauhalan ympäristön kehittämisestä vastaavat muut toimijat, mikä tuo epävarmuutta kokonaiskonseptin toteutumiselle. Säilytettävien rakennusten käyttö kulttuuri- ja yritystiloina on rahoituksellisesti erittäin haastavaa. Asuntoyhtiöiden toteutus on riskitöntä. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 17

18 3.7 Triptyykki Hakija ISS Proko Infra Oy, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy Suunnittelukumppanit - Investorit ja toimijat Mikko Keisu, Pertti Yliniemi (Lapin Safarit Oy) sekä Oulun kaupunki (hakijan esitys) Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen 0 kem² - Muu rakentaminen kem² Autopaikat 215 kpl Vanhat rakennukset Konttori ja voimala säilytetään. Sahasaaren rakennukset puretaan. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. nykytaiteen museo, hotelli, monitoimisali, veistospuisto Investoinnin laajuus 33,5 M Toteuttamisvastuut Investoinneista alustava esitys, joka edellyttää mm., että kaupunki toteuttaa uuden nykytaiteen museon (9,5 M ) sekä mahdollisesti myös monitoimisalin (5,5 M ). Pentti Kouri (k ) on suullisesti tarjoutunut siirtämään taidekokoelmansa rakennettavan uuden nykytaiteen museon tiloihin. Hakija ei ole esittänyt tietoa kokoelman sisällöstä mutta hakijan oman arvion mukaan kokoelma on kansainvälisesti merkittävä. ARA-tuotannon osuus Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain Rakentamisen kesto N. 5 v. Ehdotuksen arviointi Ehdotuksessa Triptyykki on nykytaiteen museon, hotellin ja kongressikeskuksen varaan rakennettu toiminnallinen konsepti. Esitetyt toiminnot tukevat kilpailun tavoitteita. Esitetty taidemuseokonsepti oheistiloineen on kilpailualueelle liian suuri. Lisäksi arvioinnissa on otettu huomioon taidekokoelman saannin epävarmuus. Suunnitelmat ovat luonteeltaan viitteellisiä. Rakentamisen korkeus soveltuu hyvin alueen maisemaan. Rakentaminen sulkee kuitenkin voimakkaasti näkymiä Kasarmintieltä Lasaretinväylälle ja Hupisaarille. Uudisrakentaminen jättää niukasti tilaa olemassa oleville rakennuksille ja viherympäristölle. Toiminnallista ulkotilaa on vähän ja julkiset kulkuyhteydet ovat vaatimattomia. Vesialtaan muotoilu on selkeää ja taidehalli toimii altaan päätteenä etelässä. Rakentaminen ylittää vuokrattavan alueen rajan. Sahasaaren kongressikeskuksen pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. 18

19 Kasarmintien varren hotelli ja Sahasaaren kongressikeskus liittyvät heikosti ympäristöönsä ja ovat liian suuria esitetyille paikoille. Ehdotukseen sisältyvä hotelli on sijainniltaan syrjäinen, eikä ole kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukainen. Hanke edellyttää Oulun kaupungilta merkittäviä investointeja. Lisäksi muiden investointien rahoitukseen liittyy epävarmuustekijöitä. Uuden nykytaiteen museon iso pysyvä taidenäyttely muodostaa investointitarpeen lisäksi myös tuntuvia käyttö- ja ylläpitokustannuksia. 19

20 3.8 Ehdotus Hartela-Forum Oy Hakija Hartela-Forum Oy Suunnittelukumppanit Arkkitehtitoimisto Kimmo Kuismanen Investorit ja toimijat PSOAS, Etera Oy ja hakija sekä muita pienempiä investoreita ja toimijoita Rakentamisen määrä kem² - Asuinrakentaminen kem² - Muu rakentaminen kem² (sis. hoivakodin kem²) Autopaikat 117 kpl Vanhat rakennukset Konttori, voimala ja Sahasaaren rakennukset säilytetään. (Hakijan arvio säilytettävien rakennusten kerrosalasta: kem²) Toiminnot Mm. taide- ja käsityötiloja, hoivakoti, opiskelija-asuntoja, muita asuntoja, taidepuisto, leikkialue Investoinnin laajuus 46 M Toteuttamisvastuut PSOAS: opiskelijatalo; Etera Oy: hoivakoti; Hartela-Forum Oy: muut kohteet; asuinrakentaminen ja muu rakentaminen ovat investointeina erillisiä ARA-tuotannon osuus Tavoitteena 10 % Tontin luovutus Tonttialueet vuokrataan Esitys lunastettavien rakennusten hinnasta 0 Rakentamisen vaiheistus Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aluksi mm. opiskelijatalo. Rakentamisen kesto N. 4 v. Ehdotuksen arviointi Hartela-Forum Oy:n nimettömässä ehdotuksessa luonteeltaan julkisimmat toiminnot sijoittuvat Sahasaaren ja voima-aseman ympäristöön. Pienimuotoinen pajatyyppinen taide-, käsityö-, kierrätystoiminta sekä lyhytaikainen asuminen tukevat kilpailun tavoitteita. Kasarmintietä rajaavien rakennusten korkeus sekä mittakaava sopivat alueelle. Rakennusten sijoittelu alueen pohjoisosassa on kuitenkin ahdasta. Kahteen riviin sijoitetut rakennukset ovat liian lähellä toisiaan eikä niiden väliin synny luontevia pihatiloja. Tiiveys sulkee voimakkaasti alueen näkymiä ja kulkuyhteyksiä. Asuinrakentaminen myös yksityistää liikaa rantaa. Rakennusten alla kulkeva rantareitti on ahdas ja julkiseksi tilaksi huomaamaton. Ehdotuksessa rakennusten arkkitehtuuri on korkeintaan keskinkertaista ja suunnitelmakuvat ovat vaatimattomia. Vesialtaan muotoilu on selkeää ja taidehalli toimii altaan päätteenä etelässä. Hulevesien käsittelystä on esitetty alustavia ideoita. Sahasaaren maankäyttö on miellyttävää. Sahasaaren suunnittelussa uudet ja vanhat rakennukset muodostavat miellyttävän julkisen tilan ja ovat toiminnaltaan mielenkiintoinen kokonaisuus. Sahasaaren ja voima-aseman pysäköinnin ja ajoneuvoyhteyksien järjestämistä ei ole tarkasteltu riittävästi. Uuden julkisen leikkialueen toteuttaminen Hupisaarten olemassa olevan leikkialueen läheisyyteen ei ole tarkoituksenmukaista. 20

21 Kansainvälinen opiskelijatalo sopii hyvin Rauhalan yhteyteen. Myös vanhusten asumista tarvitaan keskustan läheisyydessä. Hoivakodin liittyminen alueen rakenteeseen ja toimintoihin ei ole paras mahdollinen. Esitettyjen tietojen perusteella hakijan ehdotus on investointina luotettava ja ehdotuksista riskittömin. Hartela-Forum Oy:llä on kokemusta kiinteistöalasta ja varma investointikyky. Hakija on ilmoittanut ottavansa kokonaisvastuun alueen kehittämisestä, jolloin myös kulttuurilliset investoinnit Sahasaareen ja voima-asemaan toteutuvat. Toteutuksen aikataulutus vastaa kaupungin tavoitteita. 21

22 4. KILPAILUN TULOS 4.1 Arviointiryhmän suositus yhteistyökumppanista Laatimansa arvioinnin pohjalta arviointiryhmä esittää yksimielisesti, että kaupunki käynnistää neuvottelut Hartela-Forum Oy:n kanssa yhteistoiminta- ja laatusopimuksesta, jonka tarkoituksena on luoda edellytykset Lasaretinväylän voima-aseman alueen toteuttamiselle. 4.2 Jatkotoimenpiteet tontinluovutuskilpailun jälkeen Kaupunki laatii suunnittelualueelle asemakaavamuutoksen kehittämällä valittua ehdotusta yhdessä valitun yhteistyökumppanin kanssa. Valitun kumppanin kanssa laaditaan yhteistoimintasopimus, jossa sovitaan asemakaavamuutoksen tavoitteista, työnjaosta ja varauksen muista ehdoista. Laatusopimus solmitaan asemakaavan tultua voimaan. Suunnittelualueen korttelialue vuokrataan ja olemassa olevat rakennukset myydään valitulle toimijalle asemakaavan saatua lainvoiman. 22

23 4.3 Arviointipöytäkirjan varmennus Oulussa maaliskuun 16. päivänä 2009 Matti Karhula Matti Karhula asemakaavapäällikkö arviointiryhmän puheenjohtaja Timo Kenakkala Timo Kenakkala apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki Matti Matinheikki teknisen keskuksen johtaja Kaija Puhakka Kaija Puhakka kaupungingeodeetti Jari Heikkilä Jari Heikkilä Kaupunginarkkitehti Jorma Heikkinen Jorma Heikkinen liikenneinsinööri Liisa Kääriä-Fischer Liisa Kääriä-Fischer maisema-arkkitehti Paula Korkala Paula Korkala vs. yleiskaavapäällikkö Risto Vuoria Risto Vuoria kulttuurijohtaja Antti Määttä Antti Määttä kaavoitusarkkitehti Marketta Karhu Marketta Karhu ympäristönsuojelusuunnittelija Katri Durchman Katri Durchman kilpailun sihteeri 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ASEMAPIIRROS 1:500 TRIPTYYKKI 1/6 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu

36

37 8.4 HARTELA-FORUM OY - ARKKITEHTITOIMISTO KIMMO KUISMANEN Betonikiveys Hiekka Kevyenliikenteenväylä Puukävelykansi 8.0 UI UIMARANTA TAIDEMUSEON Oleva puusto AUTOPAIKOITUS II II YMPÄRISTÖ- LEIKKIKENTTÄ II II KALAKANAVA II TAIDEPUISTO TAIDEHALLI II TALO C VI TALO B VI HOIVA- KOTI TALO A VI IV TALO D IV TAPAHTUMATORI 14 AP IV IV III III IV KANSAINVÄLINEN OPISKELIJATALO I I I III I RODOPUISTO KOSTEIKKOPUISTO Istutettava lehtipuu VEISTOSPUISTO TAIDE- JA KÄSITYÖKORTTELI PV 6 AP PP PT MY TL II II II MU YMPÄRISTÖ- TALO SU RESIDENSSIT ONKILAITURI KA ASUINTALOT 16 AP PP (ma 95 AP) ma-p HU KA MU MY PT PV SU TL UI Kiinteistöhuolto Katos Vanha muuntaja Myymälät Palvelutilat Polkupyörävuokraamo Uusi silta RANTAPROMENADI V V HU V HU Istutettava havupuu Istutettava pensaikko Taidelasipuhaltamo Uimakopit KIVIKKOPUISTO k-m² VILLI PUISTO 1900 k-m² PARTERRE MAKASIINIT 7.9 BIO- VEDENPUHDISTUS MONITOIMI- TILA 2900 k-m² PAVILJONKI 2900 k-m² 2900 k-m² k-m² 1200 k-m² 4.6 HU 5.0 PP MY k-m² Asemapiirros 1:500 LASARETINVÄYLÄN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ASEMAPIIRROS 1/6 B A A B

LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN

LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ALUEEN KEHITTÄMISEKSI HAKUOHJE hakuaika päättyy 9.1.2009 klo 15 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 HAKUOHJE... 2 1.1 TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU KARJASILLAN KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI OSANA INKA - KEHITYSOHJELMAA

YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU KARJASILLAN KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI OSANA INKA - KEHITYSOHJELMAA YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU KARJASILLAN KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI OSANA INKA - KEHITYSOHJELMAA YHTEISTYÖKUMPPANIN HAKU KARJASILLAN KOULUN ALUEEN KEHITTÄMISEKSI OSANA INKA - KEHITYSOHJELMAA TIEDOTUSTILAISUUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma

Hakumenettelyohje ja kilpailuohjelma FCG Finnish Consulting Group Oy Ylivieskan kaupunki KASSISEN ALUEEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU FCG Finnish Consulting Group Oy 2 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I 27. 2.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hakumenettely...

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

INKA- Älykäs kaupunki

INKA- Älykäs kaupunki INKA- Älykäs kaupunki Tilannekatsaus Northern Glow 29.8.2014 Matti Matinheikki Älykäs kaupunki teema Tulevaisuuden talot & tilat työpaketti Yritystoiminnan pilottialusta ja palvelutoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Korkean rakentamisen selvitys Oulussa. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Korkean rakentamisen selvitys Oulussa. Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Korkean rakentamisen selvitys Oulussa Jere Klami, kaavoitusarkkitehti, asemakaavoitus, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Uuden Oulun yleiskaavan perusselvitys työryhmässä yleiskaavoitus, asemakaavoitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6532/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (1) 171 Asianro 6532/10.00.02.00/2016 Puistokadun ja Torikadun kulmakorttelia koskeva tontinluovutuskilpailu Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 126. 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 03.12.2012 Sivu 1 / 1 4730/02.07.00/2012 126 Espoon keskuksessa sijaitsevan asuntotontin vuokraaminen Rakennustoimisto Pohjola Oy:lle, korttelin 40383 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Vanhan paperitehdaskiinteistön kehittäminen yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 09.01.2013 Kaupunki sai etuosto-oikeudella 1,5 vuotta sitten,

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN

LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN LASARETINVÄYLÄN VOIMA ASEMAN ALUEEN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU ALUEEN KEHITTÄMISEKSI TAUSTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUN TARVE... 13 2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA NYKYTILANNE... 14 2.1 LUONTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 38, Valtakatu 2. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 11.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja vs. Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT

RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT RAKENNUSSUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT OHJE Ohje kuvaa, kuinka rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokkia sovelletaan Helsingissä uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa, sekä kaupunkitilaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

COR GROUP OY CORONARIA OY OULUN RAKENNUSTEHO OY ARKK. TOIMISTO SEPPO VALJUS OY

COR GROUP OY CORONARIA OY OULUN RAKENNUSTEHO OY ARKK. TOIMISTO SEPPO VALJUS OY Lipporanta Oulu, Health City Mikä Lipporanta on? - oululaiselle - yrityksille ja muille sidosryhmille Lipporanta hankkeen tavoitteet Lipporannan asumisen arvoja Hankeaikataulu Hanketiedot Hankekumppanit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57

Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 02.06.2014 Sivu 1 / 1 2228/02.07.00/2014 57 Asuinkerrostalotontin myynti Niittykummusta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle, SATO Asunnot Oy:lle ja SRV Rakennus Oy:lle, kortteli 15051 tuleva tontti

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) 01.12.2014 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 Asuntotonttien vuokraus Kauklahdesta ja Kurttilasta (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihaku) Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536 1739

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Rovaniemen kaupunki Osallistumis ja arviointisuunnitelma Rovaniemen kaupunki Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS "VALIONRANNAN KAAVA" 4. KAUPUNGINOSA KOSKIPUISTON LEIKKI, LÄHIVIRKISTYS JA PUISTOALUE, KORTTELI 227 (VALION TONTTI) SEKÄ KORTELIA

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu

Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE Asemakaava ja asemakaavan muutos 0313 Kymijoentie, Kymintie ja Kierikkalankatu ilmakuva asemakaava-alueesta ALOITE Pekka Kierikka, Kotkan

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 2480/2013 10.02.03 30 Lahnus-Korpilampi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), alue 720604, 87. kaupunginosa Lahnus Valmistelijat

Lisätiedot

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi

Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja. kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Hiukkavaara Inurdeco-kehittämishanke Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa - työpaja kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi Pohjois-Suomen suurin uusi kaupunginosa Hiukkavaara on Oulun kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1244-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL 2015-002929 26.4.2016 KÖYDENPUNOJANKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta

Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyyntö Vanhankylän liikekeskuksen tonttien luovutuksesta Tarjouspyynnön sisältö Yleistä tonteista ja menettelystä... 1 Sijainti... 3 Kaavatiedot... 4 Liikennemäärät... 4 Maaperä... 5 Luovutusehdot...

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009

Tampere, Ratina vuonna 2000. Mikko Järvi 29.5.2009 Tampere, Ratina vuonna 2000 29.5.2009 Ratina ennen 29.5.2009 Ratina vuonna 1898 ja 1960-luvun alkupuolella Ratina ennen 29.5.2009 Ratinan aatekilpailu 29.5.2009 Yleinen aatekilpailu 2.10.2000 15.2.2001

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 224 16.12.2015. 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2015 1 (1) 224 Asianro 8457/10.00.02.01/2015 Tonttien 297-25-80-1 (Jynkän koulu) ja 297-43-17-1 (Karttulan koulu) vuokraaminen / Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila

Strategiset kaavat. Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Kaupunginarkkitehti Tarja Outila Strategiset kaavat Strategisen kaavoituksen yhteyshenkilöt: Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 0400-231096 Kaupunginarkkitehti Tarja Outila 040-70124356 Yleiskaavojen hyväksyminen 2015 1. Yliopiston yleiskaava

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 Naantalin kaupunki sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 NAANTALI, ITÄTAMMISTON ASEMAKAAVAN LAATIMINEN (AK-259) Aloite Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008

MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 MATINKYLÄN METROASEMAN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU ARKKITEHDIT TOMMILA OY ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS 29.1.2008 YLEISTÄ Suunnittelutehtävän tavoitteena oli määritellä kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolella

Lisätiedot

LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4

LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4 KILPAILUOHJE LAATUTARJOUSKILPAILU KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELAN MYYMISEKSI NUMMELAN PISTEENKAAREN KORTTELISSA 40 RAKENNUSPAIKALLA 4 VIHDIN KUNTA PL 13, 03101 Nummela Puhelin: (09) 4258 3000 www.vihti.fi Asemantie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 6 27.01.2016. 6 Asianro 251/10.00.02.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja / () Asianro /0.00.0.0/ Kaivannonlahden kerrostaloalueen tonttien suunnitteluvaraaminen valtion tukeman asuntotuotannon (ARA) toteuttamista varten Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102 19.10.2015 Sivu 1 / 1 2976/10.00.02/2014 124 1.12.2014 102 Yhden asuntotontin vuokrauspäätös ja viiden asuntotontin vuokrauspäätöksen jatkaminen (Bassenkylän ja Kurtinmalmin asuntotonttihakun 2014) Valmistelijat

Lisätiedot