c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x OI OY"

Transkriptio

1 1 uiaxenereelusen AIAN HARJotrusKoE E, 14.s vasraus[omake rrnrava r 1ea py Osat A-Q 20 p, R-Y 8 p ja z 6 p. Osasta Z voi saada miinuspisteita, mutta mahdolliset miinuspisteet eivet vaikuta muiden tehtavien pisteisiin. Tummenna lyijykyndlli (') selkeesti vastauslomakkeesta oikeana pitamesi vaihtoehto. Mikiili haluat vaihtaa tai poistaa jo tummentamasi vaihtoehdon, tee se pyyhekumilla. Tee merkinnat huolellisesti. Epeselvat tai tulkinnanva raiset merkinnet tulkitaan vastaamattomiksi kohdiksi. Vastauslomake kesitellaan optisella lukulaitteella, joten on eritt5in tarkeie, ette merkitset vastaukesi ohjeiden mukaisesti. Vastauslomakkeita ei saa lisea, vaan niita on ainoastaan yk kpl/hakija. rc nnd& ar0lrft. nrhubr* l*x t!,s{dtn$aiir$ gl f* w trnm t t \ 4 0 O O (} O 0 () S () {}0 1O I C rd C) 6 a A Ql roo O$(} (}OAT 3(),lo..ooo.{)a,a.3 4 alo{) t.o O{}$,r ',. : (). o c:,:..., (>',,(1.. (: t? 6 o c oo(} o${} e)o{)7 s(}06 r () c o o {} o {}s 9 O O(o t] O-C ()9 tod X,.o 2O wto6t t ToJ W xa :loo Toi wit3 0 &Q tls a 4 a 15? 320 {60 X! sc W {ro 5 C 1tO 330 its O 6 0,90 yo {90 7 o W& 3s. W E a !! zrt o o roi 23o W s3t rlo ua 3ea W xta W 4oo 54o } o 25O o 2AA ao 590 c0 ;A c) tl O I 'O&',:Ot{:, o? oc {}9 '.(}!:.{) D::, (}r'.', c{ ()E ot :is:t'::c)t*r*?r::' {}t Oft ()u c8 ()r {}$ ',.$?. Cit,,{}L: l (}t ol 0x To5, W t OI OY T06l w I ItI}s olda ltfr {n} 3rkffffi 1.1, lvttitu tt E!&m AtXt.l4 ^IARJ4 t Tod K sei , rota 1190 a 634 7?0 92a O 6{a 7Bo K W tzlo o n5t W 93a t{i}o tzza a W t9 a srr o 1loc 660 8{t O 950 l1le et3 81 o 96a rr2e 6a3 82o K K 690 8:t O 9?O 113a W 84o gsa 1!4o 7ca W 99o t15o 71 a S5 0 1Sa 1154 rzo s5. W 7ta 87(' t8 0 1oro l&e 1txl O 104 a Tod K 'IF' Tod w C EpSbsi w a o

2 Tehteva 2. a) *=\, 5- t ldo-b ^QKq4 ; rl I _e - cooh Qq*s b) Oh=lO, 2- > QYoz- I tr4,t ' /-r\ Ilo-c-c- -Co&) 'lt tt NF. cl l+ o' Vah*a,i St oni dn' va'lltlrpvo- i Sog( e A+-Y\(?t'\' P' \leen' -lu m L.,'nrot99, &1"' A ot"" P)i lr_ t{ L -L -cooo rl f l{z'!;fllr-- s,68 p H = 9, {0 > FUaz- t /rkn v lr'cl4aa- 'la^basle/1a' tasqqar\ x'tp'^b"r{a'a\ *= Ya t't4at"jtc'v't 'U'^* 7>" at' t o^) A t- /t-o? b + /+16l (oo =l\lytonj - =, =)e-nf H?:!^tt+. -V7'=!!-:;-=lo 'n'e'lro -o'r f*l Van\ct' Sicvr.r! a'- Qse'l-^.t\ VcV6 tpr Ar c =Y2-/r-w-- 6-a5+tr{ fe *1 =Jt::--so,3o88 )o-o'"r1,ast 3J:b 7 t?1 -:

3 Tehtdvii 3. a) lso,lvn ^ C p^c()-- c-( Na(1)= t'> s5r. /ttzcttetsc- Ot ,8?9 &4C8a(A' lrqorfa 14 ';-";:L = 2 = o,'oieizzt, ' \/ - =_.+ O, 10 oc(tq> oral {}rnel *tol -- O., / {L {as Os -- C.r = Ot)<??;,.,.ac( Z _ Q \O fin3 i) LPACPI= oll^ok\,os = O,Auot-\ t otaokl,i.ok'*' ^ qr-rna S o\w U;'=!ru., ir\ld osrbrolhlaer.' 'r o{p" Vi'\Qt/-S ialw n 9i.trlF Lrlos Pflvi ri) f X /o Loa s' ), 0 )2 or,4)b s 3 ot4,, a pw'* $a /o+ L'n h sltnu'.l,o, 1'.01r 5t lfti 65,-tsol+1,'e.^ re/e^,,'+'n5,jol6u it t'q1fr c''tosqql,. b) k: ff twtroosi)= ht tat,al'oosij-- U5n)05*., 1Ot?n 't2 -.r'/ -. A: s\a- q5.' hs n, e-'{-'\ O/il0 n 1,ooA /, osa /80,t{6 -re- 0,loo /'"'?-t. 0,0{f /4 =OsB 'ots'r-- rotnne^ ve/g n ui'la qs (5- q.-olev^- lt"'t 1;9pin*a trh oa a- ') 4., f cautl-- ar3sso4 r 03*' S.oftaot't-d,7oat4 Lo,c.l"(>) + C.-.."\eq-)!-ac{-(o+) =5 i=3 -'l E r I 5&v? *"r t tc:- \ f PcActl. i a _ A,ooX - A, to0cl "ns Nqct ( :) -u Nar (o q) * Cl {0tr); O:l > 0s67 jok^. os"'no6h'^e,^. f2 : Sie 4: na x 2 elt',{ *'yvcttn = 0,3Ya, tol r'=!r'psb-0r68ttf1 vec{eh v,v\a93 ItUOsf,/''f{ V-c h661c;

4 Tehtivi 4. a) D rv,.+ ja- plo'p t''ruf 6v Q/' f14d?r'nr'-''at' L"nd?'tsa nh.' gi.7,^ i o * i ; n oy":" t': ry,:,::k' ri,"'--^ ro t,t l6,ngrnpi rottp"4 04' r'o 4 skzanen. r i r (a p,a-a s'a h h pa A V ooslt-at'- rtvt/rc'4-))u^s*ci ' io' ssa t'<'e sta' h t o,4 en1 ar-.,,o'ioj - 1'" saae i''o16-"ltzn lqats ItclT ;trt't tco 5a'?ooshan'- qrv\ )'1a had'/o.65r'5la-';rfpa' 'lii lb"a"- 1i+0,"-, po(hbh,sith^t\tv D M+:'n 4va/h*2' o^ p^'tri'l ^oslo^pn, he tibg''t Trok*vuvx ava/vhrette ntq /'a e"/ ta?n p/'1' *a sc'ihrh' j )(to1t'c'/danrvt ' k rl-'aanrw'u,o' Lvdff.naro,'" '\ t\' r74brt ne' Tigyotl/tnt^' f q,.o1 rar''ra Lea t'{ ct r-r /1 - /qsbos +.t /- dgtrlst u) zro\r,, o\2ma voi Vc\rto(e.vt{<.1, Proteiini{ ei\6-t t"' ], aso[,^t wie-r{iv{* h"it "*:(; l"rol^htc"i 7roteii*cih<' o Balrteerit f,r.- h[irra.* Vaiva{ v4ih+k^ per,'r*soti"csb$n l Sh*{ba;s91u66 ' o Ma(c.r,.,t*,.a,t arra-'f ds4t\tsl4 V(slq.vta(llsea'r $1e4"'a i(urev,t3',,.,t sassa, (lr.rer RN4 -> proleii n;l o Morr,ttos DNArrt{ (Tee*tssa7 trcr'i kr*t*a- s4er44+\ p ro tei i nt n (awti*ol"a,f g") rav.za*cdseen. (xttr. h uo64544 vaaoltaav jj g-ir.,.5^- Qi t^n'.ritse wt+iqilo'

5 Henkilotunnus: Sukumini: r_l_t_l_l_l_l -l_l_l_l_l Etunimet: Korjaajan merkintciji Nimikirjoitus: Tehteve 5. a), acj n{\cl- tincn h\,lialoni 0'\\ o $- \\ \ R J-;' \or \r t\ hl r o$ 'l I \ / \c-c - LooR r t t{ ou I il) src-:-coot\ l{ ot cuj(recurq* =- $:C - ii lt- o - Luzc$rc\3. \"O \r5o\,\ * N*0* -- U"c-:: J \l \ii) H.C-",'(oou* H(oog --_ H.C t\ \l t 3or, tr o ll 7-\ c-d*i iljy - [.O o lr f-c'u ' C- coot* t Fr r$zo c) {ro $rina huod.,str, thu p.^l1on D- io L- hof f oq. [llin o\\<n fr^sc,golarrsoidun Valon tr.,.!o k;;*n\-tf tht; g"tion \c\s{-u-kka,g i,n Prailovl ri hdls- 5vv nhin d) o e) i", rf... o-q-: 6 o o l-o \t f, "tr'* g/"tn o. /o t( "o \*'c- o/ tr' -$

6 -/ TehtSve 5. n1 er\k-.r,\sia\1 q51\= \j9,.'\ Soe h A p P 6. f5= b en\s ba.a. \h' c/h \s\ + Hz,o f5- + h.o+ lqso7- o) /o H, n o-'oo '.toicloan olehaa-,,e/!6 BH'ta io B''r- a/4,1 rcqh'o{ ova,/' 3c,,u-,o/ Luu'; +cscl7ht,?olr l.ea S pn{- njpr)1 L Vo nn^ Tvai),/ Lo-lf/tzT'J y./0'l'oo=) 1,.-- y_o-1,!- e.3,i6 K6 - tsii' ' 6,r;n -' -d ta=z; = 7;Fr* H n-.ftla.b)=n1.1=a!h, -O,A63n =-o1ebt5 if'.o,a ro!-, /L/ut.,t/ *,t -- AE

7 7. 8. Henkilotunnus: l_l_l_l_l_l_l - l_l_l_l_l Sukumini: Etunimet: Korjaajan merkint6ji Nimikirjoitus: Tehtivd 7. r re( l.i k^a--lio.rir[t-u- J en 3 h fr-vt E'^Zq I I - t, s 4a-F lot dt 7 f Lv\O - tf aa?1luf rou+t \c<,r *,.) t- L2 T Fr 9owti a- I z W,t\ b,4. (e4i er1,l,v / t err + [ t*r ^L+ee+ \5 u,v*soluli *1 ass,ni, 8a hr., +*L{ig; *- g nti g'a l; "1 n S +{l a:,tts,r't } e*e t+k9,a ^ i^'^4--^ t ") TehtfivS 8. a) S of,^ko-lvo Irt 1. *\ttkof (.o t 4 i,4i z. {rrsfolt p;jin hyjrs - rt t i,; t'l''t* U* -, * rrr" r-,r,n ^vdro - rl toht*e,t f ZZ o. KoIv"fr"teirni F\uot,t l. A\u,A\:Aa vogt"^.,$*,1-l fiv ejl", Vwl-,, \ a>*;- utrl; -t t-,,a -i Si ILA V^g{ Lwt v +bv4ocljo; [[ ".. b) t - tol*at r"<(kn gtis<,.to.* tul.ker+^ - \ll'a"g;4za so!u^ l-,sads{t ll Vb t^^eo t aasi c.. l.r I t I t t - V'-t'rko'r, ssh.r.r,tn otett"or^j i- S i cl ta p o isf e{{ *rnl a^nee* - valiitia ".r.(4od*l"k&fu y'*4 "'aoft*.j "i.ek f so [r.i h, n {- t"t -*rt,,-,-,nt44+ sol..i f?+t<wto \e'flx f.^ c{cr't4 { \ -- Lr*.- \- l\t,vvu-ar *Otutn *rr6l:;in (,^iln*) SO

8 Tehtiivi 9. Q elovu-.. b-r rr<-cr. \i On g\r t^,.,r sr er,r otw.'' t.c"rsr.^r'r's i h- r\t"\e\,r,r-.''.,..,, l'--rr-., lv.r., sli :*.r.r.'l\ise55o'. \i soid.nivv.,-.ise.sscf.,.,-.c.i...j,.o1\rg +G.wc^* '.-,,..'.. 6e, flc^ v.''ei- Oo 5i r.,, v &.\"r cr.,rr.' \ < Jo.o S5c^ L,. L,ua \z.ovr...o Ul,n^ i -."-.,.^ is lc^ L r^o-,r.c, so.r^^ipcrv-e islc,r r i r' ppwrrzvaclflcl. 5 c-x-,,--., r. :tcr Lrc. u,-.ogc',rv-.r 55L olev ier,,, aeev. icn Vd.\ i- v..cn, L":IV.err.'\d voi P.^rtc-. l,-^-q { elijc*i nvo'h k., ila<:nn,,^.clrr o*n\.c..,. f u..ur,"i 5e r,r 'l ocl, uadt. r-i ipp,,-rr,.. lro 3ee-ie,,. \ot.,-.^<lr^ eki i 'Io, gi, vt^ ti a\en k.o,--.^ fic\, {,c^,hlvc,.} o a i cr. Jc^ {.,.lol s. v''cl on v,-.-^ c\e,alc^ i 5io. \z- rov'^c, \i c\c )c^ )c,.. {c,--} ev^,,^.rclrnlo isia 5u^L-rz..sol un",cr, \ollcl \ 61 ltrrr I r-lvrz= t S -1C', - - 'rh., vcx{ Sall r,.rvr,<r,nwol"cri 5e#r hec\c i... 5 il'r L s es6d., R u r.o,2.,.,, b i,,1.^ o. i i o f i s aa n Ls i' I 6i c[ evr SanceHr3 ld,.-.-, o^,-,r..^.o f., is.^.^flq iq o-+"..-.. r^'r.^ ivr vriif, 5o pe tr..it^.v\.\a.. c^ v-\ vv\r.^ r,nfl uv'i ivr 4\of.,., h- fe,5' i rr', L,5l\csi CeLo,r-. bi^c,.^*i o hoperhoo', t\l

9 TehtivS 10. a) l Verrr<)\ rr\ e vr \<c''rr1*coha 3 Pr ^ c-^oo \ ul 4 r..r.or^o5vvh\ 5\^^. o.\lroeq a 1 7 [5 - i ur-.. r-.. b o\,-,'. g p lc^s \,-\... c^-bc)t r^\ s-1 - i.t s o I,-.^b) r.m...,-\llpolenh'r lol-, Josdo..,,.r.^-\ v<., sol..rt e,^i\ois)-*rni' 2. c256.t\l s t,.rr.^ ver-.vrl^. 1-, 'l.-y'.,', 5e en. r. k.-^\jc lic^vc't ' tt c\ P Pea'.. +. Ota\\il f.^v.ri lc,..,.a\l',^.c.rheu,ncr)lerr fc^ror'r{oos'r in \cr. na'rihava+ \2...^oll eia\er,-, o6[ g^. \ er.'rac"rr) " i +o:. s. k qclol-g i 5,<,. 5i ' r'\ + \.Ji; 3 \^.,*ri G. 5.".-,')a,.sol \^.1o.. V.frvl w\.,\-,^.6 l.r.- - ii t.llc'.,rf* etv5t si irj'r ercc.o.n k O.Jo-e {.^c^,,-., z^.-^fl.-'1 i i a.tr\lga. ui r.,\<)evr i".fcr<io, r',r.i c^ so(vn)q,c. 'l,r.\^ r-)c" tra 1 nii1.l. z.l.^.,. b -ao\ v.. Loh {.'c^ c.nl'r A eer.ir^. 3c Jc^tc,rr.n I tr.,. rx>peo5l r, 3,^*ri,rr orct,.^..^5l:{.. +<i r,.,sl.^ ov",, pl+rtlrc.bluj r\, lrp,^;f. -*ir}irolhjq. a.f.l+\;v6.\ v.^:l-r-^i!^.i {.. gi{.-.^r.}',aehii v*:-lc^c, l^, rolo. o^ c^\e J ivc.rirr...,.t b' so(u,..ieyr e., l r^ is,.r..'rr-'i sen Teht5ve 11. r?lqvo\rvs i g nbaoal, 6a!ay.,1'rn\. fo{c.c'\l s V-r i\ li <)i ola s'r c\i o,. 9 1.\ c,. p pc O\ t- 11 t GVrr /2oen ec, Cr rrot z Vc'.t^.'d-e\a A\ Svtl..r 1 <rnei \z :r. e\ el {rovr.itri g 5i5ev-.vlni.\\d 10.r*$;

10 Tehtävä 12

11 Tehtävä 13

12 Tehtävä 14

13 Tehtävä 15

14 Tehtävä 16

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua.

mutta määrärahat eivät riitä. Systemaattisella piilovuotojen etsinnällä saadaan tilannetta helpotettua. tutuallisuu$ mmnce kaikille juomaveden kanssa kosketuksissa oleville ja -tuotteille yhtenäistä eurooppalaista European Acceptance Scheme (EAS), kävttöön vuonna 2006. llsotauat uesiionmueil(oslot ongclmana

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN KUNNALLISHALLINNOSSA TI ETOJ E N I(AS ITTE LYN TARVE. KUNTIEN ATK-TOIMIKUNNAN MIETINTO v. te64 KAYTÄNNÖN KUNNALLISHALLINTOA N:O I.

AUTOMAATTISEN KUNNALLISHALLINNOSSA TI ETOJ E N I(AS ITTE LYN TARVE. KUNTIEN ATK-TOIMIKUNNAN MIETINTO v. te64 KAYTÄNNÖN KUNNALLISHALLINTOA N:O I. '4 i i KAYTÄNNÖN KUNNALLSHALLNTOA N:O!FÄ Ft= Sr AUTOMAATTSEN T ETOJ E N (AS TTE LYN TARVE KUNNALLSHALLNNOSSA KUNTEN ATK-TOMKUNNAN METNTO v. te64 KAYTANNÖN KUNNALLSHALLNTOA N:O AUTOMAATTSEN TETOJENKÄSTTELYN

Lisätiedot

OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK. f rrn. KSTROM moottori. OY VAASAI'I MOOTTORI _ VASA MOTOR AB 65170 vsa t7 SUoMI - FllrlLANo PUH. fi361 TEL.

OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK. f rrn. KSTROM moottori. OY VAASAI'I MOOTTORI _ VASA MOTOR AB 65170 vsa t7 SUoMI - FllrlLANo PUH. fi361 TEL. Yli 6O vuoden Over 6O Ars kokemus - erfarenhet - taloudellisuutta ja ekonomi och luotettavuutla merella sakerhet till sj6ss KSTROM l l moottori motorn f rrn OHJEKIBJA INSTRUKTIONSBOK OY VAASAI'I MOOTTORI

Lisätiedot

- ka-"vattaa jäsenissä rehtiä rnoottoripyörä11ijähenkeä ja pitää

- ka-vattaa jäsenissä rehtiä rnoottoripyörä11ijähenkeä ja pitää KYYJ.'RVEN MOOTTORIPY.IRIiIIIJI.T RY : N srilin}tot 1$ I{I}i]. KOTI]]AIKKA JA TOIMTNTA-AI,,L],E Yhdistyksen nimi on Kyyjärven Sqqttoripyörrifijät ry. ja kotipaikkana on Kyyjärven kunta, Keski-Suomen 1iänissä.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo. illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne

SISÄLTÖ. llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo. illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne SISÄLTÖ llsäfl lignecn fiicilätystä Maiia Luntamo illitii rcltdä pundi$ram0liettcillefl Iuhani Puolanne Lietteesu ja bi0jätteestä kä!'tettävjssä oleva iieto antaa aiheen suhlautua näiden jätteiden hyödyntämiseen

Lisätiedot

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä.

Pi:iätet~iän asian va tin:i ta toil.lenpi teistä. Kokous 51/45-3. Jaosto pä'itti tiedoi ttaa ruotsil ::ielisille s euroille, ett" ni. den ohja

Lisätiedot

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET

YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET YKSINKERTAISTEN RAKENNEMALLIEN TASAPAINO YHT ALOT - osa III KUORIRAKENTEET Juha Paavola ja Eero-Matti Salonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol. 29 Nro 3-4, 1996, s. 11-34 TIIVISTELMA Taman artikkelisarjan tarkoituksena

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ.

Kunn.kert. ν. 1904, (Tammik. 1906.) TAULULIITTEITÄ. Kunn.kert. ν. 90, (Tammik. 906.) TAULULIITTEITÄ. Taulu N:. Ilman keskilämpö Helsingissä kuukausittain vusina 8990 sekä edellisten 0-vutiskausien keskilämpö. (Celsius). Vusi Tam- Hel- Maa- Huhti- Tuk- Kesä-

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

ilb, :-: ', .qi ::::-.r.,'v::.) %* b--

ilb, :-: ', .qi ::::-.r.,'v::.) %* b-- ilb, :-: ',.qi ::::-.r.,'v::.) %* b-- Utrsi 1100-knttioinen Breva on muotoihtltaan ntotl e r ni j a s ulavali nj ai n e n tuto ott orip! ö rii. P itkittiiis e n V-2 Dtoottorinsa ansiosta sen hmnistaa vilkaisulla

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd

Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh. QAX 12-20-24-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Suomi - Finnishh QAX 1-0-4-30-35 Dd QAX 1-0-4-30-35 Dd Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet Käyttöohje...5 Sähkökaaviot...83 Alkuperäisten

Lisätiedot

' l'.r-';lut r Evalu"ointi

' l'.r-';lut r Evaluointi a v Vrft,E/ST=197r-o1-19 H.P. Edmun,son: l'rathena'tcal arrd conputatonal lngustcs. Teorsessa E.-t'. Becl,enbach 8.: C.E. Tcnpk j ns ( tom, )?gzl ) Concepts of cornnr-rn-caton: nterpe::sonel -ntrapersonal,

Lisätiedot

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan

oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan al km o k th lutaa taas kuohumaan oimalaitoksen sulkeminen t isi al a in neljä koskea ilsää tekisi Heinäve estä urheilukala taflen Su men ykkö paikan Heinävetisen perimätiedon mukaan kirjai lija u ni Aho

Lisätiedot

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä.

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. N:o 509 2697 Liite 1 AINELUETTELO 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. 2. Aineen nimi Aineet luetellaan liitteessä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879

Käyttöoppaasi. VISION VDT 4040 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3242879 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

G-12/24-300. käyttöohje

G-12/24-300. käyttöohje G-12/24-300 käyttöohje Tiedoksi: Lue kyseinen kayttaohie huolello, niin vsrmistot loitteen pitkan kayttoian, seka varmistot, ettd loitteesi on turvollisesti f oikein asennettu. Nain vahat myds viiiirinosennetun

Lisätiedot