OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Valta Maija terveysjohtaja Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Irma Nuoran avustaja Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 117, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje

3 118, SOTELA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Valitaan Anna Holmroos ja Kari Kujamäki. Seuraavana vuorossa ovat Pirkko Leskinen ja Irma Nuora.

4 119, SOTELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 120, SOTELA :00 SOTE: 1442/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan saatavien poistaminen Sotela Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh Kotkan kaupunki ostaa Kaakon Taitoa Oy:ltä ulkoisen laskutuksen, myyntireskontran, perinnän ja ulosoton. Perintäpalvelut tuotetaan alihankintana, minkä jälkeen tarvittaessa siirtyy ulosottoaineisto myös konekielisenä ulosottoviranomaisen järjestelmään. Kaupungin laskutus- ja perintäohjeissa todetaan, että kirjanpitolain mukaan saatavat, joista ei todennäköisesti enää kerry suorituksia, on poistettava kirjanpidon saatavatileiltä. Laskuttavan viranomaisen pitää huolehtia siitä, että vanhat saatavat, joita ei ilmeisesti saada perittyä, poistetaan kirjanpidosta. Pääsääntöisesti kirjanpidossa seurataan saatavia vain kolmelta viimeiseltä tilivuodelta. Nyt poistettavaksi esitetyt saatavat ovat syntyneet vuosien aikana, näistä terveyden- ja vanhustenhuollon saatavia on ,15 ja sosiaalihuollon saatavia 3 933,33 euroa. Vuosittain asiakasmaksujen laskutusta sosiaali- ja terveystoimessa yhteensä on kirjattu: Vuosi yht ennuste Poistoperusteena on ulosottoviranomaisen ulosoton estetiedot tai perintätoimiston ilmoittamat varattomuustiedot sekä laskutusten aiheettomuus tai virheellisyys. Edellä mainittujen lisäksi esitetään poistettavaksi palkkasaatavia vuosilta yhteensä 2 480,86 euroa. Saatavakohtaiset poistoluettelot ovat nähtävissä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää poistaa kyseiset saatavat kirjanpidosta poistoluetteloiden mukaisesti. Ote: Kaakon Taitoa Oy Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 121, SOTELA :00 SOTE: 787/2014 Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous Sotela Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään keskiviikkona klo 13 Suomen kansallismuseon auditoriossa Helsingissä../. Kutsu on esityslistan liitteenä. Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi edustaja, jolla tulee olla yhteisönsä valtuutus, joko toimitettuna keskusliittoon mennessä tai mukana kokouspaikalla ennen kokouksen alkua esitettäväksi. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistumisesta Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräiseen syysliittokokoukseen. Ote: Osallistuja Sihteerit Oikaisuvaatimusohje

7 121, SOTELA :00 / Pykälän liite: Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous

8 121, SOTELA :00 / Pykälän liite: Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous

9 121, SOTELA :00 / Pykälän liite: Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous

10 121, SOTELA :00 / Pykälän liite: Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous

11 122, SOTELA :00 SOTE: 1359/2014 Kotkan osallistuminen UKK-instituutin KaatumisSeula-hankkeeseen Sotela Valmistelijat: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, puh Terveysjohtaja Maija Valta, puh Avoterveydenhuollon johtaja Ritta Johannala-Kemppainen, puh Liikuntapalvelupäällikkö Marjo Vainio, puh /. Liitteenä olevat UKK-instituutin kirje: Kutsu KaatumisSeula-hankkeen hankepaikkakunnaksi jaetaan kokoukseen osallistuville. UKK-instituutti on käynnistänyt keväällä 2014 yhteistyössä Eläkeliiton, Luustoliiton, Muistiliiton, Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Reumaliiton kanssa RAY:n rahoittaman kolmevuotisen KaatumisSeula-hankkeen. Hankkeessa listataan iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä, kartoitetaan olemassa olevia vaaratekijöitä ja puututaan vaaratekijöihin tarkoituksenmukaisin keinoin. Tämä saadaan aikaiseksi kehittämällä kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja kahdella hankepaikkakunnalla. Toimintamallien kehittäminen tapahtuu porrastetusti kahdella hankepaikkakunnalla. Ensimmäinen hankepaikkakunta, Seinäjoki, on aloittanut hankkeessa huhtikuussa Toisella hankepaikkakunnalla kehittämistyö käynnistyy alkuvuoden 2015 aikana ja jatkuu hankkeen loppuun saakka (joulukuu 2016). Mukaan lähtevä hankepaikkakunta hyötyy hankkeesta laajasti. Sekä kolmannelle sektorille että sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja liikuntatoimeen tehdään hankkeen käynnistyessä laaja nykyisten toimintatapojen kartoitus, joka ohjaa paikallisesti kehitettävää toimintaa. Hankkeessa koulutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntatoimen ammattihenkilöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita kaatumisten ehkäisyyn liittyvissä asioissa. Lisäksi hanke kokoaa ja tuottaa niin kaatumisvaaran kartoittamiseen kuin kaatumisvaaran vähentämiseen liittyvää, osin paikallisesti kohdennettua, materiaalia. Tavoitteena on, että kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyö syvenee hankkeen edetessä ja mahdollistaa useita paikallisia toimijoita hyödyntävien toimintamallien kehittymisen kaatumisvaarassa olevien seulontaan sekä kaatumisten ehkäisemiseksi paikkakunnalle. KaatumisSeula-hankkeen kautta hankepaikkakunnalle on resursoitu paikallinen hankekoordinaattori (50 %, ajalle ) sekä KAAOS-seulontaklinikan työntekijä (50 %, ft tai th, ajalle ). Kotkan kaupunki on ilmaissut kiinnostuksensa KaatumisSeula-hankkeen toiseksi hankepaikkakunnaksi. KaatumisSeula-hankkeen valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina yhteistyöjärjestöt sekä muita keskeisiä yhteistyötahoja (mm. THL ja lkäinstituutti) puolsi pidetyssä kokouksessa Kotkan kutsumista toiseksi hankepaikkakunnaksi. KaatumisSeula-hankkeeseen mukaan lähtevältä kunnalta edellytetään: Kiinnostusta laaja-alaiseen yhteistyöhön sekä sitoutumista hankkeeseen ja kaatumisten ehkäisyn toimintamallien kehittämiseen.

12 122, SOTELA :00 SOTE: 1359/2014 Paikkakunnalle perustetaan projektityöryhmä, jossa on laaja edustus sekä julkiselta että kolmannelta sektorilta, sekä tarpeen mukaan muita hanketta tukevia työryhmiä. Edustajan nimeämistä hankkeen valtakunnalliseen ohjausryhmään (vuosiksi 2015 ja 2016). Osoittaa hankkeen käyttöön tiloja ja tarvittavia pienvälineitä toiminnan mahdollistamiseksi. Osoittaa KAAOS-seulontaklinikan toimintaan fysioterapeutin tai terveydenhoitajan työpanosta sekä lääkärin vähintään konsultointitasoista työpanosta. Kotkan toteutus Hankkeeseen osallistuisivat terveydenhuolto, vanhustenhuolto ja liikuntapalvelut olemassa olevilla henkilöstö- ja tilaresursseilla. Hankkeen koordinoinnista vastaisi vanhustenhuolto. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä terveyden- ja vanhustenhuollon osallistumisen UKK-instituutin KaatumisSeula-hankkeeseen ja lähettää päätöksen tiedoksi liikuntalautakunnalle. Ote: UKK-instituutti Liikuntalautakunta Antti Mattila Oikaisuvaatimusohje

13 123, SOTELA :00 SOTE: 1373/2014 Vanhuspalvelulain mukainen palvelujen saatavuuden seuranta Sotela Valmistelija: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, puh Vanhuspalvelulaki (980/2012, 26 ) velvoittaa kunnan julkaisemaan lähtien vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Kotkan kaupungin vanhuspalveluiden odotusajat ilmoitetaan kolme (3) kertaa vuodessa. Kotkan vanhustenhuollon palvelujen odotusajat syyskuussa 2014 Palvelu Palvelutarpeen arviointi Kotihoito Omaishoidontuki Hoiva-asuminen Keskimääräinen odotusaika 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta Palvelu on saatavissa tarvittaessa samana päivänä Palvelupäätös kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksesta Kriisitilanteissa lyhytaikapaikka järjestyy 1-3 vuorokauden kuluessa Odotusaika vakinaiseen hoiva-asumiseen kriteerit täyttäville hakijoille on korkeintaan 3 kk. Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee palvelujen odotusajat tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

14 124, SOTELA :00 SOTE: 1443/2014 Kotkan hoivapalveluiden asukaspalautteen tulokset Sotela Valmistelijat: Hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen, puh Kehittämiskoordinaattori Mervi Kauranen, puh Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemissa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa on turvattava asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen. Kotkan hoivapalveluiden asukaspalaute kerättiin keväällä 2014 käyttäen osallistavaa keskustelua. Kysely toteutettiin yksiköissä, joissa Kotkan kaupunki on palveluntuottajana. Osallistava tapa kerätä asiakaspalaute on kehitetty yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa. Palautekeskustelussa kerättiin asukkaiden kokemuksia hoivapalveluiden prosesseista. Keskustelun sisältö koottiin sähköisen ohjelman avulla asiakaspalautteeksi. Asukaspalautteen osa-alueet olivat seuraavat: 1. Taustatiedot 2. Hoito- ja palvelusuunnitelma / vastuuhoitajuus 3. Toimintakykyä edistävä toiminta / liikkuminen 4. Toimintakykyä edistävä toiminta / ravitsemus 5. Toimintakykyä edistävä toiminta / sosiaaliset voimavarat / osallisuus 6. Koti ympäristönä 7. Terveydenhoito / sairauden hoito 8. Hoivakodin henkilöstö Vastuuhoitaja tai muu hoitohenkilöstöön kuuluva suoritti asukaspalautekeskustelut toukokuussa 2014 omille asukkailleen, vastauksia saatiin 194/311. Vastausprosentti oli 62,4 %. Osa asukkaista ei pystynyt osallistumaan asukaspalautekeskusteluun muistisairauden tai muutoin huonon kuntonsa vuoksi. Vastausten määrään vaikutti myös osaltaan sähköisen ohjelman puutteet, jotka jatkossa korjataan. 93 asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelma oli tehty tai päivitetty puolen vuoden sisällä, yhden vuoden sisällä ja neljän yli vuosi sitten. Hoitosuunnitelmien päivittämistä tai tekemistä tulee tehostaa, koska tavoitteena on hoitosuunnitelman päivitys kolmen kuukauden sisällä. Puolella vastanneista oli omainen/läheinen ollut mukana päivittämässä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Vastanneista 60 % koki, että heidän mielipiteensä on huomioitu hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Vastanneista 30 % tunnisti vastuu-/omahoitajan. Kyselyyn vastanneista liikuntakykynsä koki hyväksi/kohtalaiseksi 63 %. Vastanneista 75 % kertoi ulkoilevansa ja 53 % kuntoilevansa säännöllisesti (esim. jumpparyhmä/kuntosali). Apuvälineitä oli käytössä 91 %:lla. Yleisimmät käytössä olevat apuvälineet olivat pyörätuoli ja rollaattori, henkilönosturi oli käytössä 21 %:lla. Muissa apuvälineissä Eva-ford oli käytössä 3:lla ja nousutuki sängyssä 4 asukkaalla. Vastanneista 31 % oli kaatunut hoivakodissa asuessaan. Kyselyyn vastanneista 88 % nousee vuoteesta ja 93 % pukeutuu päivittäin. Hoivakodin rytmi oli mieluisa 97 %:lle. Vastanneista 85 % ruokailee muiden kanssa. Ruokahalunsa hyväksi tai kohtalaiseksi koki 92 % vastanneista ja heille maistui hoivakodin tarjoama ruoka. Ruokailuajankohdat olivat pääsääntöisesti sopivat. Riittävästi juomia päivän aikana tarjottiin 96 %:lle. Apua ruokailussa tarvitsi 35 % vastanneista, joista yli puolet syömisessä ja juomisessa, kolmannes tarvitsi soseutettua ruokaa ja apua pöytään siirtymisessä.

15 124, SOTELA :00 SOTE: 1443/2014 Kyselyyn vastanneista 85 % koki terveydentilansa hyväksi tai kohtalaiseksi ja 78 % oli sitä mieltä, että heidän terveydentilaansa seurataan säännöllisesti. Vastanneista 73 % oli saanut riittävästi lääkäripalveluita ja 75 %:lla oli mielestään sopiva lääkitys. Oman huoneensa koki 92 % vastanneista viihtyisäksi ja yleiset tilat 95 %. Vastanneista 97 %:n mielestä sekä oma huone että yleiset tilat olivat siistit. Oma huone/yleiset tilat koettiin myös turvalliseksi (96 %/95 %). Kyselyyn vastanneista 73 % koki mielensä virkeäksi, mutta yksinäisyyttä tunsi 39 %. Riittävästi toimintatuokioita oli 81 %:n mielestä ja niihin osallistui 72 % vastanneista. Suosituimmat toimintatuokiot olivat laulu 37 %, ulkoilu 30 %, tuolijumppa/jumppa 22 %, virikeryhmät 19 % ja kuntosali 13 %. Sopivasti vierailijoita kävi vastanneista 68 %:n luona. Toisinaan melua ja hälinää oli häiritsevästi. Omaa rauhaa, esim. tv:n katselua ja myös radion kuuntelua omassa huoneessa kaivattiin. Ilmapiiri hoivakodissa oli vastanneista 88 %:n mielestä hyvä. Henkilökunta oli ystävällistä 89 %:n mielestä ja vastanneista 80 % koki saavansa avun tarvittaessa tarpeeksi nopeasti. Yhteenveto Asukaslähtöisellä hoitotyöllä ja kuntoutuksella saavutetaan hyvä ja yksilöllinen hoito silloin, kun vastuu-/omahoitaja kohtaa asukkaansa yksilönä. Jokaisella asukkaalla on omat tarpeensa ja yksilölliset voimavarat. Hoito- ja palvelusuunnitelma on asukkaiden hoidon suunnittelussa keskeinen dokumentti, johon asukkaiden avustaminen ja ohjaus päivittäisissä toiminnoissa tulisi vastata. Myös hoitotyön kirjaamisen tulisi tästä syystä perustua hoitoja palvelusuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Asukaspalautteen vastauksissa on luettavissa, että pääsääntöisesti hoivakotien arki sujuu asukkaiden mielestä hyvin. Toimintakykyä ylläpitävä työskentely on käytössä vähintään tyydyttävästi ja kotien fyysinen ympäristö koetaan siistiksi ja turvalliseksi. Myös hoitava henkilöstö on asukkaiden mielestä ystävällistä ja avun saa tarvittaessa riittävän nopeasti. Selkeiksi kehittämisalueiksi nousee kaatumisten ehkäisy ja asukkaiden kokeman yksinäisyyden torjuminen. Vaikka nämä molemmat asiat ovat jo olleetkin huomion kohteena hoivakodeissa, palautekyselyn tulokset edellyttävät lisäpanostusta turvallisuuteen ja asukkaiden arjen virkistämiseen. Kysely on tarkoitus toistaa kerran vuodessa. Alueellinen yhteistyö antaa meille jatkossa arvokasta vertailutietoa jatkosuunnitelmia varten. Tässä koonnissa yhden kodin vastaukset jäävät kokonaisuuden alle ja kehitettävät kohteet kodeittain eivät tule esille. Siksi jokaisen kodin vastauksia on syytä tarkastella myös erikseen. Asukaspalautteita hyödynnetään hoivapalveluiden kehittämisessä kodeittain siten, että lähiesimiehet yhdessä kotien henkilöstön kanssa nostavat vastauksista nousevat epäkohdat tarkasteluun. Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ikääntyneiden hoivaasumisen asukaspalautteen. Ei oikaisuvaatimusohjetta

16 125, SOTELA :00 SOTE: 990/2014 Aikuisten työpajatoiminnan hankinta; puitejärjestely Sotela Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh , controller Maija Spännäri, puh Seutuhankinta Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kilpailuttaa aikuisten työpajatoiminnan alkaen. Seutuhankinta on pyytänyt Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan toimeksiannosta avoimella menettelyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset aikuisten työpajatoiminnasta. Sopimusaika on Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella ajalle Hankinnasta on julkaistu kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) Tarjouspyyntö on julkaistu samanaikaisesti sähköisessä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa (http://www.tarjouspalvelu.fi/seutuhankinta). Hankinta on ns. toissijainen (Hankintalain liite B, ryhmä 25) palveluhankinta. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan useita sopimuskumppaneita. Palveluntuottajat valitaan pajoittain, jolloin tarjouksen on oltava voimassa erikseen kunkin pajan osalta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten perusteella valitaan paremmuusjärjestyksessä tarjousvertailussa parhaiten sijoittuneet pajat. Sopimuskumppaneiden valinnassa otetaan kokonaispisteiden lisäksi huomioon myös palveluntuottajien tarjoamien pajamuotojen soveltuvuus eri asiakasryhmien tarpeisiin. Tavoitteena on, että pajatoimintaa on tarjolla molemmille sukupuolille, ja että aikuisten työpajatoimintaan valittavien pajojen kautta tarjoutuu mahdollisuus työllistymiseen eri aloille. Kaupunki ostaa sopimuskauden aikana työpajatoimintaa tarjouspyynnössä mainituin ehdoin talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja tarpeen mukaan. Kaupunki sijoittaa asiakkaat sopimuksen tehneille palveluntuottajille ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Määräaikaan kello mennessä tarjouksensa jättivät toimittajaportaalissa - Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry - Kotkan Korttelikotiyhdistys ry - Sotek-säätiö Tarjoukset avattiin Seutuhankinnassa Läsnä olivat hankintaasiantuntijat Kristiina Sulkamo ja Anita Okkola-Lind. Tarjousten käsittely avoimessa menettelyssä on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan tarjoajien kelpoisuus ja edellytykset suoriutua hankintasopimuksesta, toisessa vaiheessa tarkastetaan tarjousten vastaavuus tarjouspyyntöön ja kolmannessa vaiheessa tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä tarjousvertailu tarjouspyynnössä ilmoitetuin valintaperustein.

17 125, SOTELA :00 SOTE: 990/2014 Tarjousten käsittelyssä todettiin, että Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n tarjouksessa kelpoisuusvaatimukset eivät täyttyneet Hoivapajalle, Kotihoitopajalle sekä Kahvitus-/ravitsemus- ja kauppapajalle esitetyn pajahenkilöstön osalta. Kaikilla tarjoajilla katsottiin olevan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset aikuisten työpajatoiminnan järjestämiseen. Tarjousten sisällöllisessä vertailussa tuli esille asioita, jotka johtivat lisäselvityksen pyytämiseen Korttelikodit ry:ltä. Lisäselvitys koski pajatoiminnassa käytettäviä tiloja, joiden kustannuksia ei sisältynyt tarjoukseen eli tarjous ei ollut vertailukelpoinen muiden tarjousten kanssa. Lisäksi pyydettiin selvitystä pajatarjouksen suhteesta meneillään olevaan TUTUT-hankkeeseen, jota ELY rahoittaa saakka ja joka sisältää samat pajatoiminnat kuin yhdistys nyt tarjosi kaupungille. Korttelikodit ry:n vastaus: Vaikka TUTUT-hankkeen rahoitus on alustavasti myönnetty Ely:ltä ja Kotkan Kaupungilta saatavalla :n omarahoitusosuudella, hankkeen rahoitus täytyy hakea vuosittain uudestaan, tänä vuonna kuluvan kuukauden loppuun mennessä. Olemme hakemassa TUTUT-hankkeelle jatkoa, mutta jos Aikuisten työpajatoiminnan kilpailutus on meille positiivinen, ilmoitamme Elylle, että olemme saaneet hankkeelle jatkuvuuden pajatoiminnan muodossa, emmekä siis toteuta hanketta ensi vuonna. Resurssimme eivät riitä sekä TUTUThankkeen että Aikuisten työpajatoiminnan toteuttamiseen. Huomioitavaa on, että tällöin kaupunki säästää tuon :n omarahoitusosuuden. Tilakustannusten osalta vertailua on täydennetty kohdentamalla kolmelle korttelikodeissa toimivaksi esitetylle työpajalle kaupungin vuokraavustus ko. tiloihin jaettuna kuukausisummaksi. Tämä on lisätty annettuun tarjoushintaan ja näkyy vertailutaulukossa uusi xx. Satamakatu 1:n kiinteistön (Kumppanuustalo) osalta kaupungin maksama kiinteistökulu on jyvitetty käytössä olevien neliöiden mukaan Yhteisöpajan hintaan. Pajan sijoitus vertailussa ei muuttunut../. Tarjousvertailu liitteenä Kaikkien tarjoajien pajakuvaukset toimitetaan sähköisinä kokoukseen osallistuville tutustumista varten. Henkilöstön osalta ei tarjousvaiheessa vaadita nimi- ja koulutustietoja, mutta ennen sopimusajan alkamista kunkin tuottajan on esitettävä selvitykset vastuuhenkilön ja muun henkilöstön koulutuksesta ja kokemuksesta. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö (koulutus, työkokemus) viimeistään ennen sopimusajan alkamista Yksilö- ja ryhmävalmennuksen henkilöstöltä edellytetään sosiaali- ja terveysalan vähintään perustutkinnon tasoista koulutusta Työvalmentajilla tulee olla työpajan toimintaa vastaava soveltuva ammatillinen tutkinto (lukuun ottamatta seinätöntä työpajaa, jolle riittää soveltuva ammatillinen perustutkinto) sekä työkokemusta vähintään kolme vuotta. Ammatillisilla pajoilla työkokemus tulee olla ko. ammattialalta. Työhönvalmentajilla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi koulutus sekä riittävä työmarkkinoiden paikallistuntemus. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten perusteella valitaan paremmuusjärjestyksessä tarjousvertailussa parhaiten sijoittuneet pajat. Sopimuskumppaneiden valinnassa otetaan kokonaispisteiden lisäksi huomioon myös palveluntuottajien tarjoamien pajamuotojen soveltuvuus eri asiakasryhmien tarpeisiin. Tavoitteena on, että pajatoimintaa on tar-

18 125, SOTELA :00 SOTE: 990/2014 jolla molemmille sukupuolille, ja että aikuisten työpajatoimintaan valittavien pajojen kautta tarjoutuu mahdollisuus työllistymiseen eri aloille. Pajoja valittaessa on kokonaispisteiden lisäksi otettu huomioon, että työttömistä kotkalaisista enemmistö on miehiä ja vain yksi paja kohdentui selkeästi perinteisiin miesaloihin. TE-hallinnon viime vuonna tekemien uudistusten myötä sen toimenpiteisiin ei enää kuulu ns. matalan kynnyksen palvelu, joka auttaisi henkilöä työnhakuvalmiuksissa sekä siirtymässä oikeaan työpaikkaan. Tälle toiminnalle on sosiaalihuollon ja työvoiman palvelukeskuksen näkemyksen mukaan tarvetta myös aikuisten asiakkaiden kohdalla. Näitä matalan kynnyksen palveluja oli useassa tarjouksessa, joten valinta niiden välillä tehdään hinnan perusteella. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Esittelijän ehdotus annetaan kokouksessa. Ote: Seutuhankinta Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen

19 125, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjousvertailu-pisteytys SEUTUHANKINTA Tarjouspyynnössä esitettyjä pajamuotoja: Keittiöpaja Käytännönkieltä maahanmuuttajille Tarjouspyyntö AIKUISTEN TYÖPAJATOIMINTA Kotkan kaupunki Tekstiilipaja Kuntouttava paja Tarjousvertailu/pisteytys Muutto- ja remonttipaja Seinätön paja Valintaperusteet Tarjotut pajat: Enimmäispistemäärä Kaakkois- Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kaakkois- Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Kansalaistaitojen, kulttuurin ja suomenkielenpaja Kumppanuustalon yhteisöpaja Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Puhtaanapito- ja virikepaja Muu mahdollinen pajatoiminta Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Kuntopaja Pajapolku REMPPA KÄTEVÄ LIMETTI VIRPU URA KARTTA SUOMEX Kuntouttava paja Muu työpaja Virikepaja Muutto- ja remonttipaja Tekstiilipaja Keittiöpaja Puhtaanapito- ja virikepaja Kuntouttava paja Työhönvalmennuspaja Kielivalmennuspalvelu HINTA Työpajatoiminnan kokonaishinta /paja/kuukausi , , ,50 Uusi: Uusi: Uusi: 9 508, , , , , , , , , , , ,00 47,09 47,09 95,00 53,44 53,44 42,34 44,70 41,24 46,16 65,53 48,06 54,33 MUUT Mahdollisuus suorittaa pajatoiminnan yhteydessä näyttöjä (esim. hygieniapassi tai tulityökortti). 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 hygieniapassi hygieniapassi tai A-kortti, hygieniapassi, CV tai A-kortti, hygieniapassi, CV tai A-kortti, hygieniapassi, CV EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti Yhteensä ,09 52,09 100,00 58,44 58,44 47,34 49,70 46,24 51,16 70,53 53,06 59,33 Uusi = tilakustannukset otettu huomioon toiminnan kustannuksina vertailussa. Korttelikotien vuokrat maksetaan kaupungin avustuksena ja Kumppanuustalon kiinteistöstä vastaa myös kaupunki.

20 126, SOTELA :00 SOTE: 1444/2014 Tilojen käyttömaksuja Sotela Valmistelijat: Vanhustenhuolllon johtaja Liisa Rosqvist, puh Controller Maija Spännäri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunnan käytössä olevien tilojen osalta kuntosali- ja allasosastojen käyttömaksuja tulee tarkistaa. Maksujen suuruudesta on päätetty viimeksi vuonna Ulkopuolisina kuntoutusosastojen tiloja ovat käyttäneet kotkalaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt, kaupungin työntekijäryhmät itsemaksavina tai muut yksityiset ryhmät sekä joitakin kuntoutusta antavia yksityisiä ammatinharjoittajia. Yksityisten ihmisten käyttöön tiloja ei ole tarkoitettu eli tila ei ole uimahalli eikä kaupallinen kuntosali. Ulkopuolinen käyttö ei ole ollut merkittävää. Tilat ovat pääasiassa kaupungin omassa toiminnassa veteraanikuntoutuksen, fysioterapian ja vanhustenhuollon asiakkaiden kuntoutuspalvelujen järjestämiseksi. Mutta eri asumisyksiköiden asukkaille järjestetään virkistystoimintana kuntoilumahdollisuuksia, jolloin kustannuksista kuitenkin vastaa asukas itse. Kaupungin sisäisinä käyttäjinä voi olla myös sellaiset kaupungin työntekijäryhmät, joiden kustannuksista vastaa työnantaja. Samoin sisäisenä käyttäjänä tiloja on vuokrattu myös Kotkan Opiston käyttöön. Tiloja luovutettaessa selvitetään ryhmän vastuut ja velvollisuudet, vastuuhenkilöt sekä laskutusyhteystiedot. Allasosastojen käyttömaksut ALV Allasosastojen käyttömaksut Sosiaali- ja terveysalan järjestöt/tunti 24,15 10 % 23,45 Yksityiset ryhmät/tunti 43,25 10 % 42,00 Kaupungin työntekijäryhmät, jotka maksavat itse/tunti 24,15 10 % 23,45 Kaupungin maksamat ryhmät/tunti 21,00 0 % 20,00 Yksityinen ammatinharjoittaja vuokraajana/tunti 8,50 24 % 7,00 Yksilökäytöt erityistapauksissa/henkilö/kerta 4,30 10 % 4,15 Kuntosalien käyttömaksut /henkilö ALV Kuntosalien käyttömaksut (ryhmien käyttö allasosaston lisäksi) (ryhmien käyttö allasosaston lisäksi) Sosiaali- ja terveysalan järjestöt 2,70 10 % 2,60 /hlö Kaupungin maksamat ryhmät 2,70 0 % 2,60 Yksityinen ammatinharjoittaja vuokraajana 7,30 24 % 7,00 Yllä olevat taksat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverolain mukaan palveluista, joilla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, maksetaan arvonlisäveroa 10 %:n verokannalla, muuhun tilapäiseen käyttöön luovutettaessa verokanta on 24 %. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää määrätä käyttökorvaukset edellä olevan mukaisiksi alkaen.

21 126, SOTELA :00 SOTE: 1444/2014 Ote: Veteraanikuntoutus/Karhuvuorikoti Villa Eskola Citykoti Oikaisuvaatimusohje

22 127, SOTELA :00 SOTE: 1434/2014 Kiintiöpakolaisten vastaanotto vuonna 2015 Sotela Valmistelijat: Maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakka, puh Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Kaupunginhallitus on päättänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vuosittain humanitaarisin syin vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrästä. Määrä on viime vuosina ollut noin 15 henkilöä vuodessa riippuen esim. tulijoiden perhesuhteista. Vuoden 2015 kiintiöksi esitetään edelleen noin 15 henkilöä niin, että perhekunnat säilyvät kokonaisina. Lukuun eivät sisälly Kotkan vastaanottokeskuksesta myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotka haluavat jäädä Kotkaan asumaan, eivätkä perheenyhdistämisen kautta saapuneet pakolaiset. Vuonna 2014 kiintiöpakolaisia on tullut yhteensä 17 henkilöä kolmesta eri maasta. Kaksi perhettä Sudanista, yksi Afganistanista ja neljä perhekuntaa Iranista. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kaupunki valmistautuu ottamaan vastaan vuonna 2015 kiintiöpakolaisia noin 15 henkilöä niin, että perhekunnat säilyvät kokonaisina. Ote: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maahanmuuttajatyön palvelualue/pirjo Puolakka Oikaisuvaatimusohje

23 128, SOTELA :00 SOTE: 1435/2014 Esitys yhteistyösopimukseksi tulkkikeskustoiminnan järjestämisestä Kymenlaakson alueella Sotela Valmistelijat: Maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakka, puh vastaava tulkkikoordinaattori Jussi Serengil, puh Kotkan tulkkikeskus tuottaa asiointitulkkaus- ja käännöspalveluita viranomaisille tulkattavien asiakkaiden oikeusturvaa edistävästi sekä toimii tulkkauksien koordinoijana, toiminnan kehittäjänä ja asiantuntijana kaupungissa sekä tarvittaessa viranomaisten ja asioimistulkkien perehdyttäjänä. Tulkkauspalveluita tarvitaan mm. erityyppisissä henkilön terveyteen, oleskeluun ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioimistilanteissa. Tulkkikeskus toimii Kotkan kaupungin sosiaalihuollon vastuualueella ja sen tehtävä on vastata viranomaisten jatkuviin tulkkaustarpeisiin välittämällä tulkkeja, koordinoimalla tulkkauspalveluja, huolehtimalla tilaajalaskutuksesta sekä käsittelemällä tulkkien laskut / laskemalla tulkkien palkat maksatusta varten. Tulkkikeskuksen tehtävänä on löytää viranomaiselle lähin vapaa, pätevä ja tilanteeseen sopiva asioimistulkki/kääntäjä mahdollisimman joustavasti sekä seurata kielipalvelujen laatua voimaan astuva uusi kuntalaki tulee rajoittamaan kuntien palvelujen ulkoista myyntiä. Näin ollen Kotkan tulkkikeskus ei voi enää alkaen toimia markkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tulkkauspalveluja voidaan jatkossa välittää vain Kotkan kaupungin yksiköille sekä yhteistyösopimuksen tehneille kunnille. Kuntalain 76 :n mukainen yhteistoimintasopimus on olemassa toistaiseksi vain Kouvolan kaupungin kanssa ja sen laajentamisen valmistelu kaikkiin eteläisen Kymenlaakson kuntiin ja Careaan on aloitettu kesällä. Tavoitteena on saada sopimus voimaan Lautakunnan päätöksellä käynnistettiin kilpailutus tulkkipalveluista ja päätös puitesopimuksista tehdään marraskuussa Koska tilaajalaskutus tarkentuu vasta tarjousten hyväksymisen jälkeen, tässä ehdotuksessa sopimusesitykseen on liitetty tiedoksi nyt voimassa oleva laskutushinnasto. Oletuksena on, että tarjouskilpailu voisi jopa alentaa hintoja. Pääosa tulkkauksista tarvitaan maahanmuuttajille erilaisissa asiointi- ja palvelutilanteissa. Suuri osa tulkkikustannuksista kuuluu valtion korvattaviin pakolaisten vastaanoton kustannuksiin, joihin kunnat itse hakevat korvauksen. Käytännössä tulkkikeskuksen toiminnan kulut pystytään kattamaan sen tuloilla../. Yhteistoimintasopimus liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä yhteistyösopimuksen tulkkikeskustoiminnasta Kymenlaakson alueella sekä esittää liitteen mukaisen sopimuksen hyväksyttäväksi muille Kymenlaakson kunnille ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle. Ote: Haminan kaupunki Kouvolan kaupunki Miehikkälän kunta

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN

KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN 21.5. KAATUMISSEULA - KAATUMISTEN VÄHENTÄMINEN IÄKKÄIDEN ARJESSA Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö MIKSI IÄKKÄIDEN KAATUMISIA PITÄISI EHKÄISTÄ? 1. Kaatuminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2015 1 (6) 328 Painehaavoja ehkäisevien ja hoitavien patjojen vuokrauspalvelu ja hankinta HEL 2015-006533 T 02 08 01 00 Päätös päätti käydyn tarjouskilpailun ja esityslistalla

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka. 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 8.5.2017 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2017 KOKOUSAIKA Tiistai 8.5.2017 kello 13 14.20 KOKOUSPAIKKA Cursor, Kokoushuone Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3. krs., Kotka 34 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 1 (5) 20 Palvelutalojen siivouspalvelujen hankinta HEL 2015-011341 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston palvelutalojen siivouspalveluihin

Lisätiedot

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille

Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille Perusturvalautakunta 3 12.01.2017 Hankintapäätös, perusterveydenhuollon puheterapiapalveluiden puitejärjestelyn hankinnasta Loviisan kaupungille 500/02.08.00/2016 PL 3 Valmistelijat: palvelupäällikkö,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/6 17.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (5) 265 Palvelutalojen ruokapalveluhankinta HEL 2014-002626 T 02 08 02 00 Päätös päätti tarjouskilpailun tuloksena valita seuraavat palveluntuottajat palvelutalokohtaisesti

Lisätiedot

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 1.12.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Tiistai 1.12.2015 kello 11.30-12.45 KOKOUSPAIKKA Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka 65 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (5) 21 Työkykyselvityksen asiantuntijapalvelujen hankinta sopimuskaudelle 1.5.2015 30.4.2017. HEL 2014-011486 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää tarjouskilpailun

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (8) 5 Kotihoidon kotisiivouspalvelut HEL 2015-007254 T 02 08 02 00 Päätös päätti - hyväksyä sosiaali- ja terveysviraston kotihoidon kotisiivouspalveluihin sen kohderyhmien

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015

Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Perusturvalautakunta 65 25.08.2015 Hankintapäätös, puitejärjestely Loviisan kaupungin lastensuojelun sijaishuollon palveluiden hankinta, osatarjouspyyntö 1 - Lastensuojelun sijaishuollon luvanvarainen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2015 1 (7) 41 Päätös kommunikaatio-opetuksen hankinnasta sopimuskaudelle 1.1.2016 31.12.2016. HEL 2015-007866 T 02 08 02 00 Päätös -osaston osastopäällikkö päätti tarjouskilpailun

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys

Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ Dnro 3556/ /2011 Päiväys Espoon kaupungin hankintapalvelut PALVELUHANKINTOJEN 1 (6) HELMET-KIRJASTOJEN AINEISTON PERINTÄPALVELUJEN HANKINTA Espoon kaupungin hankintapalvelut järjestää tarjouskilpailun HelMet-kirjaston perintäpalvelusta

Lisätiedot

55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3

55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 5.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 5.10.2016 kello 13 13.40 KOKOUSPAIKKA Haminan Raatihuone, valtuustosali 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA- 1/2013. Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 ESITYSLISTA- 1/2013 PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 1 Kokousaika Perjantai 12.4.2013 klo 13.45 14.10 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, neuvotteluhuone 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU07831 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Työterveys Akaasian johtokunta Aika 14.10.2014 klo 17:00-19:00 Paikka Akaasian Sastamalan pohjoinen työterveysasema Vammaksentie 1 Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori

KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA. Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori KAATUMISSEULA-HANKE KOTKASSA Anu Takala Fysioterapeutti Hankekoordinaattori PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN Hankekoordinaattori 50% aloitti työn huhtikuussa 2015 Alkukartoitus 1. Paikalliset yhdistykset, järjestöt,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka. 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 26.9.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 26.9.2016 kello 13.00-13.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoustila Kehitys, Kotka 46 Kokouksen

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 17/2015 1 (5) 5 Opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinta Pöydälle 29.09.2015 HEL 2015-005714 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää opioidiriippuvaisten korvaushoidon hankinnasta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 Perusturvalautakunta AIKA 19.08.2014 klo 17:30-18:34 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja 13.09.2017 14 1 Dnro D/3189/02.08.00.01/2017 Hankintapäätös huonekaluista perheryhmäkoti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (6) 4 Palvelumuotoilupalveluiden hankinta Oiva Akatemialle, hankinnan kilpailutus H153-15 HEL 2015-011778 T 02 08 02 00 Päätös Oiva Akatemian johtokunta päätti esittelijän

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/5 15.9.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 15/2015 1 (5) 5 Kriisi- ja tilapäismajoituksen hankinta sosiaali- ja terveysvirastossa HEL 2015-004328 T 02 08 02 00 Päätösehdotus päättää käydyn tarjouskilpailun perusteella

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 1/2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (6) 138 Päätös kuntouttavan työtoiminnan hankinnasta HEL 2015-000198 T 02 08 01 00 Päätös päätti tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat palveluntarjoajat palvelukokonaisuuksittain

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2016 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö 20.10.2016 57 HEL 2016-006352 T 02 08 02 00 Päätös Sosiaali-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (6) 348 Suun terveydenhuollon ostopalvelut HEL 2014-002411 T 02 08 02 00 Päätös päätti esityslistalla esitetyin perusteluin seuraavaa: 1. Valita suun terveydenhuollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (6) 5 Monivuotisten kasvien taimihankinnan puitejärjestely 2017 2018 hankintayhteistyössä Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) kanssa HEL 2017-001449

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Hammaslaboratoriopalvelujen kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä hankintavaltuuksista päättäminen HEL 2016-008316 T 02 08 02 00 Päätösehdotus

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2011 23.2.2011 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 3 VANH 4 KANGASALAN KUNNAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely

Luonnos puitesopimuksesta Hämeenlinnan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut. Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely 1 Liite 4 Luonnos puitesopimuksesta 21.12.2016 Suunnittelun konsulttipalvelujen puitejärjestely Valitut puitesopimuskonsultit, puitesopimus, osa alue X 1. Sopijaosapuolet Yritys A ja PL 84 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys

Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Päiväys 1/6 Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys Tarjouspyyntö 100813 Kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut, Joensuun kaupunki Hankinnan

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys. 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys. 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 8.10.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 5/2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.102014 klo 9-10.35 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 3. krs, kokoustila Kehitys 62 Kokouksen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10913 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10913 Päiväys 1/12 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 12.05.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2015 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja.

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2015 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja. KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: 9.12.2015 klo 17.00 17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen varapuheenjohtaja Onni Hämäläinen

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 24448 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 24448 Röntgen-lausuntojen ja UÄ-tutkimusten kilpailutus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin sosiaali- ja terveysvirasto Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 126 Ikkunan tiivistys- ja korjaustyöt, puitejärjestely 1.4.2016-31.3.2018 HEL 2015-013851 T 02 08 03 00 Päätös päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 10.10.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja osahankinnat

Hankinnan kohde ja osahankinnat Yhtymähallitus 114 09.12.2014 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/05.02.04/2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti 20.5.2014 jatkaa kehitysvammaisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Projektinhallinnan konsultointipalvelut sosiaali- ja terveysvirastoa varten HEL 2016-002088 T 02 08 02 00 H041-16 Päätös Päätöksen perustelut Hankinnan kohde Hankintamenettely

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 102/02.08.00/2013 48 Rintamaveteraanien ja diabeetikkojen avokuntoutuspalvelujen hankinta Asian valmistelija: talouspäällikkö Markku Liimatainen Julkiset hankinnat

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot