OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, SOTELA :00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Valta Maija terveysjohtaja Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Irma Nuoran avustaja Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ

2 117, SOTELA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohje

3 118, SOTELA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Ei oikaisuvaatimusohjetta Valitaan Anna Holmroos ja Kari Kujamäki. Seuraavana vuorossa ovat Pirkko Leskinen ja Irma Nuora.

4 119, SOTELA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 120, SOTELA :00 SOTE: 1442/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan saatavien poistaminen Sotela Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh Kotkan kaupunki ostaa Kaakon Taitoa Oy:ltä ulkoisen laskutuksen, myyntireskontran, perinnän ja ulosoton. Perintäpalvelut tuotetaan alihankintana, minkä jälkeen tarvittaessa siirtyy ulosottoaineisto myös konekielisenä ulosottoviranomaisen järjestelmään. Kaupungin laskutus- ja perintäohjeissa todetaan, että kirjanpitolain mukaan saatavat, joista ei todennäköisesti enää kerry suorituksia, on poistettava kirjanpidon saatavatileiltä. Laskuttavan viranomaisen pitää huolehtia siitä, että vanhat saatavat, joita ei ilmeisesti saada perittyä, poistetaan kirjanpidosta. Pääsääntöisesti kirjanpidossa seurataan saatavia vain kolmelta viimeiseltä tilivuodelta. Nyt poistettavaksi esitetyt saatavat ovat syntyneet vuosien aikana, näistä terveyden- ja vanhustenhuollon saatavia on ,15 ja sosiaalihuollon saatavia 3 933,33 euroa. Vuosittain asiakasmaksujen laskutusta sosiaali- ja terveystoimessa yhteensä on kirjattu: Vuosi yht ennuste Poistoperusteena on ulosottoviranomaisen ulosoton estetiedot tai perintätoimiston ilmoittamat varattomuustiedot sekä laskutusten aiheettomuus tai virheellisyys. Edellä mainittujen lisäksi esitetään poistettavaksi palkkasaatavia vuosilta yhteensä 2 480,86 euroa. Saatavakohtaiset poistoluettelot ovat nähtävissä kokouksessa. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää poistaa kyseiset saatavat kirjanpidosta poistoluetteloiden mukaisesti. Ote: Kaakon Taitoa Oy Ei oikaisuvaatimusohjetta

6 121, SOTELA :00 SOTE: 787/2014 Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syyskokous Sotela Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään keskiviikkona klo 13 Suomen kansallismuseon auditoriossa Helsingissä../. Kutsu on esityslistan liitteenä. Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi edustaja, jolla tulee olla yhteisönsä valtuutus, joko toimitettuna keskusliittoon mennessä tai mukana kokouspaikalla ennen kokouksen alkua esitettäväksi. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistumisesta Lastensuojelun Keskusliiton sääntömääräiseen syysliittokokoukseen. Ote: Osallistuja Sihteerit Oikaisuvaatimusohje

7 121, SOTELA :00 / Pykälän liite: Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous

8 121, SOTELA :00 / Pykälän liite: Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous

9 121, SOTELA :00 / Pykälän liite: Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous

10 121, SOTELA :00 / Pykälän liite: Lastensuojelun Keskusliiton syyskokous

11 122, SOTELA :00 SOTE: 1359/2014 Kotkan osallistuminen UKK-instituutin KaatumisSeula-hankkeeseen Sotela Valmistelijat: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, puh Terveysjohtaja Maija Valta, puh Avoterveydenhuollon johtaja Ritta Johannala-Kemppainen, puh Liikuntapalvelupäällikkö Marjo Vainio, puh /. Liitteenä olevat UKK-instituutin kirje: Kutsu KaatumisSeula-hankkeen hankepaikkakunnaksi jaetaan kokoukseen osallistuville. UKK-instituutti on käynnistänyt keväällä 2014 yhteistyössä Eläkeliiton, Luustoliiton, Muistiliiton, Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Reumaliiton kanssa RAY:n rahoittaman kolmevuotisen KaatumisSeula-hankkeen. Hankkeessa listataan iäkkäiden ja heidän läheistensä tietämystä kaatumisen vaaratekijöistä, kartoitetaan olemassa olevia vaaratekijöitä ja puututaan vaaratekijöihin tarkoituksenmukaisin keinoin. Tämä saadaan aikaiseksi kehittämällä kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja kahdella hankepaikkakunnalla. Toimintamallien kehittäminen tapahtuu porrastetusti kahdella hankepaikkakunnalla. Ensimmäinen hankepaikkakunta, Seinäjoki, on aloittanut hankkeessa huhtikuussa Toisella hankepaikkakunnalla kehittämistyö käynnistyy alkuvuoden 2015 aikana ja jatkuu hankkeen loppuun saakka (joulukuu 2016). Mukaan lähtevä hankepaikkakunta hyötyy hankkeesta laajasti. Sekä kolmannelle sektorille että sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja liikuntatoimeen tehdään hankkeen käynnistyessä laaja nykyisten toimintatapojen kartoitus, joka ohjaa paikallisesti kehitettävää toimintaa. Hankkeessa koulutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntatoimen ammattihenkilöitä sekä kolmannen sektorin toimijoita kaatumisten ehkäisyyn liittyvissä asioissa. Lisäksi hanke kokoaa ja tuottaa niin kaatumisvaaran kartoittamiseen kuin kaatumisvaaran vähentämiseen liittyvää, osin paikallisesti kohdennettua, materiaalia. Tavoitteena on, että kolmannen ja julkisen sektorin yhteistyö syvenee hankkeen edetessä ja mahdollistaa useita paikallisia toimijoita hyödyntävien toimintamallien kehittymisen kaatumisvaarassa olevien seulontaan sekä kaatumisten ehkäisemiseksi paikkakunnalle. KaatumisSeula-hankkeen kautta hankepaikkakunnalle on resursoitu paikallinen hankekoordinaattori (50 %, ajalle ) sekä KAAOS-seulontaklinikan työntekijä (50 %, ft tai th, ajalle ). Kotkan kaupunki on ilmaissut kiinnostuksensa KaatumisSeula-hankkeen toiseksi hankepaikkakunnaksi. KaatumisSeula-hankkeen valtakunnallinen ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina yhteistyöjärjestöt sekä muita keskeisiä yhteistyötahoja (mm. THL ja lkäinstituutti) puolsi pidetyssä kokouksessa Kotkan kutsumista toiseksi hankepaikkakunnaksi. KaatumisSeula-hankkeeseen mukaan lähtevältä kunnalta edellytetään: Kiinnostusta laaja-alaiseen yhteistyöhön sekä sitoutumista hankkeeseen ja kaatumisten ehkäisyn toimintamallien kehittämiseen.

12 122, SOTELA :00 SOTE: 1359/2014 Paikkakunnalle perustetaan projektityöryhmä, jossa on laaja edustus sekä julkiselta että kolmannelta sektorilta, sekä tarpeen mukaan muita hanketta tukevia työryhmiä. Edustajan nimeämistä hankkeen valtakunnalliseen ohjausryhmään (vuosiksi 2015 ja 2016). Osoittaa hankkeen käyttöön tiloja ja tarvittavia pienvälineitä toiminnan mahdollistamiseksi. Osoittaa KAAOS-seulontaklinikan toimintaan fysioterapeutin tai terveydenhoitajan työpanosta sekä lääkärin vähintään konsultointitasoista työpanosta. Kotkan toteutus Hankkeeseen osallistuisivat terveydenhuolto, vanhustenhuolto ja liikuntapalvelut olemassa olevilla henkilöstö- ja tilaresursseilla. Hankkeen koordinoinnista vastaisi vanhustenhuolto. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä terveyden- ja vanhustenhuollon osallistumisen UKK-instituutin KaatumisSeula-hankkeeseen ja lähettää päätöksen tiedoksi liikuntalautakunnalle. Ote: UKK-instituutti Liikuntalautakunta Antti Mattila Oikaisuvaatimusohje

13 123, SOTELA :00 SOTE: 1373/2014 Vanhuspalvelulain mukainen palvelujen saatavuuden seuranta Sotela Valmistelija: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, puh Vanhuspalvelulaki (980/2012, 26 ) velvoittaa kunnan julkaisemaan lähtien vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Kotkan kaupungin vanhuspalveluiden odotusajat ilmoitetaan kolme (3) kertaa vuodessa. Kotkan vanhustenhuollon palvelujen odotusajat syyskuussa 2014 Palvelu Palvelutarpeen arviointi Kotihoito Omaishoidontuki Hoiva-asuminen Keskimääräinen odotusaika 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta Palvelu on saatavissa tarvittaessa samana päivänä Palvelupäätös kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksesta Kriisitilanteissa lyhytaikapaikka järjestyy 1-3 vuorokauden kuluessa Odotusaika vakinaiseen hoiva-asumiseen kriteerit täyttäville hakijoille on korkeintaan 3 kk. Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee palvelujen odotusajat tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

14 124, SOTELA :00 SOTE: 1443/2014 Kotkan hoivapalveluiden asukaspalautteen tulokset Sotela Valmistelijat: Hoivapalvelun johtaja Tuula Karttunen, puh Kehittämiskoordinaattori Mervi Kauranen, puh Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemissa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa on turvattava asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen. Kotkan hoivapalveluiden asukaspalaute kerättiin keväällä 2014 käyttäen osallistavaa keskustelua. Kysely toteutettiin yksiköissä, joissa Kotkan kaupunki on palveluntuottajana. Osallistava tapa kerätä asiakaspalaute on kehitetty yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson kuntien kanssa. Palautekeskustelussa kerättiin asukkaiden kokemuksia hoivapalveluiden prosesseista. Keskustelun sisältö koottiin sähköisen ohjelman avulla asiakaspalautteeksi. Asukaspalautteen osa-alueet olivat seuraavat: 1. Taustatiedot 2. Hoito- ja palvelusuunnitelma / vastuuhoitajuus 3. Toimintakykyä edistävä toiminta / liikkuminen 4. Toimintakykyä edistävä toiminta / ravitsemus 5. Toimintakykyä edistävä toiminta / sosiaaliset voimavarat / osallisuus 6. Koti ympäristönä 7. Terveydenhoito / sairauden hoito 8. Hoivakodin henkilöstö Vastuuhoitaja tai muu hoitohenkilöstöön kuuluva suoritti asukaspalautekeskustelut toukokuussa 2014 omille asukkailleen, vastauksia saatiin 194/311. Vastausprosentti oli 62,4 %. Osa asukkaista ei pystynyt osallistumaan asukaspalautekeskusteluun muistisairauden tai muutoin huonon kuntonsa vuoksi. Vastausten määrään vaikutti myös osaltaan sähköisen ohjelman puutteet, jotka jatkossa korjataan. 93 asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelma oli tehty tai päivitetty puolen vuoden sisällä, yhden vuoden sisällä ja neljän yli vuosi sitten. Hoitosuunnitelmien päivittämistä tai tekemistä tulee tehostaa, koska tavoitteena on hoitosuunnitelman päivitys kolmen kuukauden sisällä. Puolella vastanneista oli omainen/läheinen ollut mukana päivittämässä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Vastanneista 60 % koki, että heidän mielipiteensä on huomioitu hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Vastanneista 30 % tunnisti vastuu-/omahoitajan. Kyselyyn vastanneista liikuntakykynsä koki hyväksi/kohtalaiseksi 63 %. Vastanneista 75 % kertoi ulkoilevansa ja 53 % kuntoilevansa säännöllisesti (esim. jumpparyhmä/kuntosali). Apuvälineitä oli käytössä 91 %:lla. Yleisimmät käytössä olevat apuvälineet olivat pyörätuoli ja rollaattori, henkilönosturi oli käytössä 21 %:lla. Muissa apuvälineissä Eva-ford oli käytössä 3:lla ja nousutuki sängyssä 4 asukkaalla. Vastanneista 31 % oli kaatunut hoivakodissa asuessaan. Kyselyyn vastanneista 88 % nousee vuoteesta ja 93 % pukeutuu päivittäin. Hoivakodin rytmi oli mieluisa 97 %:lle. Vastanneista 85 % ruokailee muiden kanssa. Ruokahalunsa hyväksi tai kohtalaiseksi koki 92 % vastanneista ja heille maistui hoivakodin tarjoama ruoka. Ruokailuajankohdat olivat pääsääntöisesti sopivat. Riittävästi juomia päivän aikana tarjottiin 96 %:lle. Apua ruokailussa tarvitsi 35 % vastanneista, joista yli puolet syömisessä ja juomisessa, kolmannes tarvitsi soseutettua ruokaa ja apua pöytään siirtymisessä.

15 124, SOTELA :00 SOTE: 1443/2014 Kyselyyn vastanneista 85 % koki terveydentilansa hyväksi tai kohtalaiseksi ja 78 % oli sitä mieltä, että heidän terveydentilaansa seurataan säännöllisesti. Vastanneista 73 % oli saanut riittävästi lääkäripalveluita ja 75 %:lla oli mielestään sopiva lääkitys. Oman huoneensa koki 92 % vastanneista viihtyisäksi ja yleiset tilat 95 %. Vastanneista 97 %:n mielestä sekä oma huone että yleiset tilat olivat siistit. Oma huone/yleiset tilat koettiin myös turvalliseksi (96 %/95 %). Kyselyyn vastanneista 73 % koki mielensä virkeäksi, mutta yksinäisyyttä tunsi 39 %. Riittävästi toimintatuokioita oli 81 %:n mielestä ja niihin osallistui 72 % vastanneista. Suosituimmat toimintatuokiot olivat laulu 37 %, ulkoilu 30 %, tuolijumppa/jumppa 22 %, virikeryhmät 19 % ja kuntosali 13 %. Sopivasti vierailijoita kävi vastanneista 68 %:n luona. Toisinaan melua ja hälinää oli häiritsevästi. Omaa rauhaa, esim. tv:n katselua ja myös radion kuuntelua omassa huoneessa kaivattiin. Ilmapiiri hoivakodissa oli vastanneista 88 %:n mielestä hyvä. Henkilökunta oli ystävällistä 89 %:n mielestä ja vastanneista 80 % koki saavansa avun tarvittaessa tarpeeksi nopeasti. Yhteenveto Asukaslähtöisellä hoitotyöllä ja kuntoutuksella saavutetaan hyvä ja yksilöllinen hoito silloin, kun vastuu-/omahoitaja kohtaa asukkaansa yksilönä. Jokaisella asukkaalla on omat tarpeensa ja yksilölliset voimavarat. Hoito- ja palvelusuunnitelma on asukkaiden hoidon suunnittelussa keskeinen dokumentti, johon asukkaiden avustaminen ja ohjaus päivittäisissä toiminnoissa tulisi vastata. Myös hoitotyön kirjaamisen tulisi tästä syystä perustua hoitoja palvelusuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Asukaspalautteen vastauksissa on luettavissa, että pääsääntöisesti hoivakotien arki sujuu asukkaiden mielestä hyvin. Toimintakykyä ylläpitävä työskentely on käytössä vähintään tyydyttävästi ja kotien fyysinen ympäristö koetaan siistiksi ja turvalliseksi. Myös hoitava henkilöstö on asukkaiden mielestä ystävällistä ja avun saa tarvittaessa riittävän nopeasti. Selkeiksi kehittämisalueiksi nousee kaatumisten ehkäisy ja asukkaiden kokeman yksinäisyyden torjuminen. Vaikka nämä molemmat asiat ovat jo olleetkin huomion kohteena hoivakodeissa, palautekyselyn tulokset edellyttävät lisäpanostusta turvallisuuteen ja asukkaiden arjen virkistämiseen. Kysely on tarkoitus toistaa kerran vuodessa. Alueellinen yhteistyö antaa meille jatkossa arvokasta vertailutietoa jatkosuunnitelmia varten. Tässä koonnissa yhden kodin vastaukset jäävät kokonaisuuden alle ja kehitettävät kohteet kodeittain eivät tule esille. Siksi jokaisen kodin vastauksia on syytä tarkastella myös erikseen. Asukaspalautteita hyödynnetään hoivapalveluiden kehittämisessä kodeittain siten, että lähiesimiehet yhdessä kotien henkilöstön kanssa nostavat vastauksista nousevat epäkohdat tarkasteluun. Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi ikääntyneiden hoivaasumisen asukaspalautteen. Ei oikaisuvaatimusohjetta

16 125, SOTELA :00 SOTE: 990/2014 Aikuisten työpajatoiminnan hankinta; puitejärjestely Sotela Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh , controller Maija Spännäri, puh Seutuhankinta Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kilpailuttaa aikuisten työpajatoiminnan alkaen. Seutuhankinta on pyytänyt Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan toimeksiannosta avoimella menettelyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset aikuisten työpajatoiminnasta. Sopimusaika on Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä optiovuodella ajalle Hankinnasta on julkaistu kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) Tarjouspyyntö on julkaistu samanaikaisesti sähköisessä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa (http://www.tarjouspalvelu.fi/seutuhankinta). Hankinta on ns. toissijainen (Hankintalain liite B, ryhmä 25) palveluhankinta. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, johon valitaan useita sopimuskumppaneita. Palveluntuottajat valitaan pajoittain, jolloin tarjouksen on oltava voimassa erikseen kunkin pajan osalta. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten perusteella valitaan paremmuusjärjestyksessä tarjousvertailussa parhaiten sijoittuneet pajat. Sopimuskumppaneiden valinnassa otetaan kokonaispisteiden lisäksi huomioon myös palveluntuottajien tarjoamien pajamuotojen soveltuvuus eri asiakasryhmien tarpeisiin. Tavoitteena on, että pajatoimintaa on tarjolla molemmille sukupuolille, ja että aikuisten työpajatoimintaan valittavien pajojen kautta tarjoutuu mahdollisuus työllistymiseen eri aloille. Kaupunki ostaa sopimuskauden aikana työpajatoimintaa tarjouspyynnössä mainituin ehdoin talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja tarpeen mukaan. Kaupunki sijoittaa asiakkaat sopimuksen tehneille palveluntuottajille ottaen huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet. Määräaikaan kello mennessä tarjouksensa jättivät toimittajaportaalissa - Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry - Kotkan Korttelikotiyhdistys ry - Sotek-säätiö Tarjoukset avattiin Seutuhankinnassa Läsnä olivat hankintaasiantuntijat Kristiina Sulkamo ja Anita Okkola-Lind. Tarjousten käsittely avoimessa menettelyssä on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan tarjoajien kelpoisuus ja edellytykset suoriutua hankintasopimuksesta, toisessa vaiheessa tarkastetaan tarjousten vastaavuus tarjouspyyntöön ja kolmannessa vaiheessa tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten välillä tarjousvertailu tarjouspyynnössä ilmoitetuin valintaperustein.

17 125, SOTELA :00 SOTE: 990/2014 Tarjousten käsittelyssä todettiin, että Kotkan Korttelikotiyhdistys ry:n tarjouksessa kelpoisuusvaatimukset eivät täyttyneet Hoivapajalle, Kotihoitopajalle sekä Kahvitus-/ravitsemus- ja kauppapajalle esitetyn pajahenkilöstön osalta. Kaikilla tarjoajilla katsottiin olevan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset aikuisten työpajatoiminnan järjestämiseen. Tarjousten sisällöllisessä vertailussa tuli esille asioita, jotka johtivat lisäselvityksen pyytämiseen Korttelikodit ry:ltä. Lisäselvitys koski pajatoiminnassa käytettäviä tiloja, joiden kustannuksia ei sisältynyt tarjoukseen eli tarjous ei ollut vertailukelpoinen muiden tarjousten kanssa. Lisäksi pyydettiin selvitystä pajatarjouksen suhteesta meneillään olevaan TUTUT-hankkeeseen, jota ELY rahoittaa saakka ja joka sisältää samat pajatoiminnat kuin yhdistys nyt tarjosi kaupungille. Korttelikodit ry:n vastaus: Vaikka TUTUT-hankkeen rahoitus on alustavasti myönnetty Ely:ltä ja Kotkan Kaupungilta saatavalla :n omarahoitusosuudella, hankkeen rahoitus täytyy hakea vuosittain uudestaan, tänä vuonna kuluvan kuukauden loppuun mennessä. Olemme hakemassa TUTUT-hankkeelle jatkoa, mutta jos Aikuisten työpajatoiminnan kilpailutus on meille positiivinen, ilmoitamme Elylle, että olemme saaneet hankkeelle jatkuvuuden pajatoiminnan muodossa, emmekä siis toteuta hanketta ensi vuonna. Resurssimme eivät riitä sekä TUTUThankkeen että Aikuisten työpajatoiminnan toteuttamiseen. Huomioitavaa on, että tällöin kaupunki säästää tuon :n omarahoitusosuuden. Tilakustannusten osalta vertailua on täydennetty kohdentamalla kolmelle korttelikodeissa toimivaksi esitetylle työpajalle kaupungin vuokraavustus ko. tiloihin jaettuna kuukausisummaksi. Tämä on lisätty annettuun tarjoushintaan ja näkyy vertailutaulukossa uusi xx. Satamakatu 1:n kiinteistön (Kumppanuustalo) osalta kaupungin maksama kiinteistökulu on jyvitetty käytössä olevien neliöiden mukaan Yhteisöpajan hintaan. Pajan sijoitus vertailussa ei muuttunut../. Tarjousvertailu liitteenä Kaikkien tarjoajien pajakuvaukset toimitetaan sähköisinä kokoukseen osallistuville tutustumista varten. Henkilöstön osalta ei tarjousvaiheessa vaadita nimi- ja koulutustietoja, mutta ennen sopimusajan alkamista kunkin tuottajan on esitettävä selvitykset vastuuhenkilön ja muun henkilöstön koulutuksesta ja kokemuksesta. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö (koulutus, työkokemus) viimeistään ennen sopimusajan alkamista Yksilö- ja ryhmävalmennuksen henkilöstöltä edellytetään sosiaali- ja terveysalan vähintään perustutkinnon tasoista koulutusta Työvalmentajilla tulee olla työpajan toimintaa vastaava soveltuva ammatillinen tutkinto (lukuun ottamatta seinätöntä työpajaa, jolle riittää soveltuva ammatillinen perustutkinto) sekä työkokemusta vähintään kolme vuotta. Ammatillisilla pajoilla työkokemus tulee olla ko. ammattialalta. Työhönvalmentajilla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi koulutus sekä riittävä työmarkkinoiden paikallistuntemus. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten perusteella valitaan paremmuusjärjestyksessä tarjousvertailussa parhaiten sijoittuneet pajat. Sopimuskumppaneiden valinnassa otetaan kokonaispisteiden lisäksi huomioon myös palveluntuottajien tarjoamien pajamuotojen soveltuvuus eri asiakasryhmien tarpeisiin. Tavoitteena on, että pajatoimintaa on tar-

18 125, SOTELA :00 SOTE: 990/2014 jolla molemmille sukupuolille, ja että aikuisten työpajatoimintaan valittavien pajojen kautta tarjoutuu mahdollisuus työllistymiseen eri aloille. Pajoja valittaessa on kokonaispisteiden lisäksi otettu huomioon, että työttömistä kotkalaisista enemmistö on miehiä ja vain yksi paja kohdentui selkeästi perinteisiin miesaloihin. TE-hallinnon viime vuonna tekemien uudistusten myötä sen toimenpiteisiin ei enää kuulu ns. matalan kynnyksen palvelu, joka auttaisi henkilöä työnhakuvalmiuksissa sekä siirtymässä oikeaan työpaikkaan. Tälle toiminnalle on sosiaalihuollon ja työvoiman palvelukeskuksen näkemyksen mukaan tarvetta myös aikuisten asiakkaiden kohdalla. Näitä matalan kynnyksen palveluja oli useassa tarjouksessa, joten valinta niiden välillä tehdään hinnan perusteella. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Esittelijän ehdotus annetaan kokouksessa. Ote: Seutuhankinta Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen

19 125, SOTELA :00 / Pykälän liite: Tarjousvertailu-pisteytys SEUTUHANKINTA Tarjouspyynnössä esitettyjä pajamuotoja: Keittiöpaja Käytännönkieltä maahanmuuttajille Tarjouspyyntö AIKUISTEN TYÖPAJATOIMINTA Kotkan kaupunki Tekstiilipaja Kuntouttava paja Tarjousvertailu/pisteytys Muutto- ja remonttipaja Seinätön paja Valintaperusteet Tarjotut pajat: Enimmäispistemäärä Kaakkois- Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kaakkois- Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Kansalaistaitojen, kulttuurin ja suomenkielenpaja Kumppanuustalon yhteisöpaja Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Puhtaanapito- ja virikepaja Muu mahdollinen pajatoiminta Kotkan Korttelikotiyhdistys ry Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Sotek-säätiö Kuntopaja Pajapolku REMPPA KÄTEVÄ LIMETTI VIRPU URA KARTTA SUOMEX Kuntouttava paja Muu työpaja Virikepaja Muutto- ja remonttipaja Tekstiilipaja Keittiöpaja Puhtaanapito- ja virikepaja Kuntouttava paja Työhönvalmennuspaja Kielivalmennuspalvelu HINTA Työpajatoiminnan kokonaishinta /paja/kuukausi , , ,50 Uusi: Uusi: Uusi: 9 508, , , , , , , , , , , ,00 47,09 47,09 95,00 53,44 53,44 42,34 44,70 41,24 46,16 65,53 48,06 54,33 MUUT Mahdollisuus suorittaa pajatoiminnan yhteydessä näyttöjä (esim. hygieniapassi tai tulityökortti). 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 hygieniapassi hygieniapassi tai A-kortti, hygieniapassi, CV tai A-kortti, hygieniapassi, CV tai A-kortti, hygieniapassi, CV EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti EA1, hätäensiapu, anniskelupassi, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, tulityökortti Yhteensä ,09 52,09 100,00 58,44 58,44 47,34 49,70 46,24 51,16 70,53 53,06 59,33 Uusi = tilakustannukset otettu huomioon toiminnan kustannuksina vertailussa. Korttelikotien vuokrat maksetaan kaupungin avustuksena ja Kumppanuustalon kiinteistöstä vastaa myös kaupunki.

20 126, SOTELA :00 SOTE: 1444/2014 Tilojen käyttömaksuja Sotela Valmistelijat: Vanhustenhuolllon johtaja Liisa Rosqvist, puh Controller Maija Spännäri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunnan käytössä olevien tilojen osalta kuntosali- ja allasosastojen käyttömaksuja tulee tarkistaa. Maksujen suuruudesta on päätetty viimeksi vuonna Ulkopuolisina kuntoutusosastojen tiloja ovat käyttäneet kotkalaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt, kaupungin työntekijäryhmät itsemaksavina tai muut yksityiset ryhmät sekä joitakin kuntoutusta antavia yksityisiä ammatinharjoittajia. Yksityisten ihmisten käyttöön tiloja ei ole tarkoitettu eli tila ei ole uimahalli eikä kaupallinen kuntosali. Ulkopuolinen käyttö ei ole ollut merkittävää. Tilat ovat pääasiassa kaupungin omassa toiminnassa veteraanikuntoutuksen, fysioterapian ja vanhustenhuollon asiakkaiden kuntoutuspalvelujen järjestämiseksi. Mutta eri asumisyksiköiden asukkaille järjestetään virkistystoimintana kuntoilumahdollisuuksia, jolloin kustannuksista kuitenkin vastaa asukas itse. Kaupungin sisäisinä käyttäjinä voi olla myös sellaiset kaupungin työntekijäryhmät, joiden kustannuksista vastaa työnantaja. Samoin sisäisenä käyttäjänä tiloja on vuokrattu myös Kotkan Opiston käyttöön. Tiloja luovutettaessa selvitetään ryhmän vastuut ja velvollisuudet, vastuuhenkilöt sekä laskutusyhteystiedot. Allasosastojen käyttömaksut ALV Allasosastojen käyttömaksut Sosiaali- ja terveysalan järjestöt/tunti 24,15 10 % 23,45 Yksityiset ryhmät/tunti 43,25 10 % 42,00 Kaupungin työntekijäryhmät, jotka maksavat itse/tunti 24,15 10 % 23,45 Kaupungin maksamat ryhmät/tunti 21,00 0 % 20,00 Yksityinen ammatinharjoittaja vuokraajana/tunti 8,50 24 % 7,00 Yksilökäytöt erityistapauksissa/henkilö/kerta 4,30 10 % 4,15 Kuntosalien käyttömaksut /henkilö ALV Kuntosalien käyttömaksut (ryhmien käyttö allasosaston lisäksi) (ryhmien käyttö allasosaston lisäksi) Sosiaali- ja terveysalan järjestöt 2,70 10 % 2,60 /hlö Kaupungin maksamat ryhmät 2,70 0 % 2,60 Yksityinen ammatinharjoittaja vuokraajana 7,30 24 % 7,00 Yllä olevat taksat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverolain mukaan palveluista, joilla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen, maksetaan arvonlisäveroa 10 %:n verokannalla, muuhun tilapäiseen käyttöön luovutettaessa verokanta on 24 %. Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää määrätä käyttökorvaukset edellä olevan mukaisiksi alkaen.

21 126, SOTELA :00 SOTE: 1444/2014 Ote: Veteraanikuntoutus/Karhuvuorikoti Villa Eskola Citykoti Oikaisuvaatimusohje

22 127, SOTELA :00 SOTE: 1434/2014 Kiintiöpakolaisten vastaanotto vuonna 2015 Sotela Valmistelijat: Maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakka, puh Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Kaupunginhallitus on päättänyt, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vuosittain humanitaarisin syin vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrästä. Määrä on viime vuosina ollut noin 15 henkilöä vuodessa riippuen esim. tulijoiden perhesuhteista. Vuoden 2015 kiintiöksi esitetään edelleen noin 15 henkilöä niin, että perhekunnat säilyvät kokonaisina. Lukuun eivät sisälly Kotkan vastaanottokeskuksesta myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotka haluavat jäädä Kotkaan asumaan, eivätkä perheenyhdistämisen kautta saapuneet pakolaiset. Vuonna 2014 kiintiöpakolaisia on tullut yhteensä 17 henkilöä kolmesta eri maasta. Kaksi perhettä Sudanista, yksi Afganistanista ja neljä perhekuntaa Iranista. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että kaupunki valmistautuu ottamaan vastaan vuonna 2015 kiintiöpakolaisia noin 15 henkilöä niin, että perhekunnat säilyvät kokonaisina. Ote: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maahanmuuttajatyön palvelualue/pirjo Puolakka Oikaisuvaatimusohje

23 128, SOTELA :00 SOTE: 1435/2014 Esitys yhteistyösopimukseksi tulkkikeskustoiminnan järjestämisestä Kymenlaakson alueella Sotela Valmistelijat: Maahanmuuttajatyön johtaja Pirjo Puolakka, puh vastaava tulkkikoordinaattori Jussi Serengil, puh Kotkan tulkkikeskus tuottaa asiointitulkkaus- ja käännöspalveluita viranomaisille tulkattavien asiakkaiden oikeusturvaa edistävästi sekä toimii tulkkauksien koordinoijana, toiminnan kehittäjänä ja asiantuntijana kaupungissa sekä tarvittaessa viranomaisten ja asioimistulkkien perehdyttäjänä. Tulkkauspalveluita tarvitaan mm. erityyppisissä henkilön terveyteen, oleskeluun ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioimistilanteissa. Tulkkikeskus toimii Kotkan kaupungin sosiaalihuollon vastuualueella ja sen tehtävä on vastata viranomaisten jatkuviin tulkkaustarpeisiin välittämällä tulkkeja, koordinoimalla tulkkauspalveluja, huolehtimalla tilaajalaskutuksesta sekä käsittelemällä tulkkien laskut / laskemalla tulkkien palkat maksatusta varten. Tulkkikeskuksen tehtävänä on löytää viranomaiselle lähin vapaa, pätevä ja tilanteeseen sopiva asioimistulkki/kääntäjä mahdollisimman joustavasti sekä seurata kielipalvelujen laatua voimaan astuva uusi kuntalaki tulee rajoittamaan kuntien palvelujen ulkoista myyntiä. Näin ollen Kotkan tulkkikeskus ei voi enää alkaen toimia markkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tulkkauspalveluja voidaan jatkossa välittää vain Kotkan kaupungin yksiköille sekä yhteistyösopimuksen tehneille kunnille. Kuntalain 76 :n mukainen yhteistoimintasopimus on olemassa toistaiseksi vain Kouvolan kaupungin kanssa ja sen laajentamisen valmistelu kaikkiin eteläisen Kymenlaakson kuntiin ja Careaan on aloitettu kesällä. Tavoitteena on saada sopimus voimaan Lautakunnan päätöksellä käynnistettiin kilpailutus tulkkipalveluista ja päätös puitesopimuksista tehdään marraskuussa Koska tilaajalaskutus tarkentuu vasta tarjousten hyväksymisen jälkeen, tässä ehdotuksessa sopimusesitykseen on liitetty tiedoksi nyt voimassa oleva laskutushinnasto. Oletuksena on, että tarjouskilpailu voisi jopa alentaa hintoja. Pääosa tulkkauksista tarvitaan maahanmuuttajille erilaisissa asiointi- ja palvelutilanteissa. Suuri osa tulkkikustannuksista kuuluu valtion korvattaviin pakolaisten vastaanoton kustannuksiin, joihin kunnat itse hakevat korvauksen. Käytännössä tulkkikeskuksen toiminnan kulut pystytään kattamaan sen tuloilla../. Yhteistoimintasopimus liitteenä Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä yhteistyösopimuksen tulkkikeskustoiminnasta Kymenlaakson alueella sekä esittää liitteen mukaisen sopimuksen hyväksyttäväksi muille Kymenlaakson kunnille ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle. Ote: Haminan kaupunki Kouvolan kaupunki Miehikkälän kunta

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli

LADUN MALLI. Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn kartoittamisen malli Lahden kaupunki, sosiaali ja terveystoimi, LATU maahanmuuttajille projekti LADUN MALLI Vajaakuntoisten maahanmuuttajien työkyvyn

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä

VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA. Tulkin käytön lyhyt oppimäärä VÄLTÄ VÄÄRINKÄSITYKSIÄ - KÄYTÄ TULKKIA Tulkin käytön lyhyt oppimäärä Alkuperäisen oppaan on koonnut Vastaanottava Pohjois-Savo -hanke ja sitä on muokannut Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot