Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille"

Transkriptio

1 Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut

2 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?... 2 Vastaajien taustatiedot... 3 Vastausprosentti... 3 Sukupuoli ja ikä... 3 Koulutusala... 4 Työllisyystilanne... Työllistyminen ja työnantajat... Palkka... 6 Työpaikan sijainti... 7 Työttömät ja muut työmarkkinoiden ulkopuolella olevat... 7 Yrittäjät... 7 Työtehtävät... 8 Työn ja tutkinnon vastaavuus... 9 Työssä tarvittavat taidot suhteessa tutkinnon antamiin valmiuksiin... 1 Koulutukseen ja työhön suhtautuminen Tyytyväisyys tutkintoon Työllistymiseen vaikuttavat tekijät Jatkokoulutus ja tulevaisuus Jatkokoulutus seuraavan vuoden sisällä Tulevaisuuden suunnitelmat Avoimet kysymykset... 2 Yhteenveto avointen kysymysten vastauksista... 2 Perustelut tyytyväisyydelle / tyytymättömyydelle tutkintoon työllistymisen kannalta... 2 Millaisia työelämän tarpeita ajatellen tärkeitä tietoja/taitoja puuttui opinnoista? Loppuyhteenveto... 2

3 2 Mikä on sijoittumisseuranta? Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tekevät joka vuosi yhteistyönä sijoittumisseurantakyselyn vuotta aikaisemmin valmistuneille opiskelijoille. Osallistujat vaihtelevat hieman vuosittain, koska osa korkeakouluista tekee kyselyn vuosittain ja osa kahden vuoden välein. Vuonna 213 Tampereen yliopiston Tilastollisten tutkimuspalveluiden koordinoimassa sijoittumisseurannassa oli mukana yhdeksän ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa. Kyselyyn osallistuivat: Yrkeshögskolan Arcada, Centria amk, Hämeen amk, Lahden amk, Laurea amk, Metropolia amk, Yrkehögskolan Novia, Savonian amk, Turun amk, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Sijoittumisseurannan lisäksi korkeakoulut tekevät yhteistyötä myös uraseurannassa, joka tehdään opiskelijoille viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Tekemällä seurantatutkimuksia yhdessä, korkeakoulut voivat varmistaa, että tutkimuksista saadaan tasalaatuista, vertailukelpoista tietoa sekä korkeakoulujen itsensä että muiden tahojen käyttöön. Sijoittumisseurantakyselyn avulla kerätään tietoa valmistuneiden opiskelijoiden tämänhetkisestä työmarkkinatilanteesta, sijoittumisesta valmistumisen jälkeen sekä tyytyväisyydestä saatuun koulutukseen. Vastaukset antavat korkeakouluille tietoa koulutuksen laadusta ja sen työelämävastaavuudesta sekä opiskelijoiden työllistymisestä heti valmistumisen jälkeen. Kyselyssä käytettävä lomake on perusosaltaan identtinen kaikille, mutta siihen on mahdollista lisätä myös korkeakoulukohtaisia kysymyksiä, jos niin halutaan. Lahden ammattikorkeakoulu käytti vuoden 213 syyskuussa tehdyssä kyselyssä peruslomaketta, eikä kyselyyn lisätty omia kysymyksiä. Vastaavanlainen kysely on toteutettu syksyllä Tutkimus toteutettiin siten, että vuonna 212 valmistuneille (122 valmistunutta amk:ista, 2467 yo:ista) postitettiin kysely syksyllä 213. Tutkimukseen oli mahdollista vastata joko postitse tulleella lomakkeella tai nettilomakkeella. Kokonaisvastausprosentiksi muodostui 4 %. Netin kautta vastauksia tuli 66 %. Yliopistosta valmistuneet vastasivat hivenen aktiivisemmin (44 % vs 39 %). Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston Tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAn kanssa, joka vastasi kyselyn käytännön toteutuksesta.

4 3 Vastaajien taustatiedot Vastausprosentti Lahden ammattikorkeakoulusta valmistui vuonna 212 tutkintoon johtavasta koulutuksesta yhteensä 9 opiskelijaa. Sijoittumisseurantakyselyyn vastasi 313, jolloin vastausprosentiksi muodostuu 34,8 %. Sukupuoli ja ikä 8 Sukupuoli 7 6 % 4 3 Mies Nainen 2 1 LAMK (N=28) Opiskelupaikka Muut ammattikorkeakoulut (N=3449) Kuva 1 Vastaajien sukupuolijakauma Kyselyyn vastanneiden ikä valmistumishetkellä oli keskimäärin 29,1 vuotta. Valmistumishetkellä 72 % vastanneista oli alle 3-vuotiaita. Alle 2-vuotiaana valmistuneita oli 34 %.

5 % 4 Koulutusala Sijoittumisseurantakyselyyn saatiin vastauksia kaikilta Lahden ammattikorkeakoulun koulutusaloilta. Aktiivisimpia vastaajia olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta valmistuneet, joita oli vastaajista 33 % sekä liiketalouden ja hallinnon alalta valmistuneet, joita oli vastaajista 26 %. Kulttuurialan osuus kaikista kyselyyn vastanneista oli 16 %, kun se muiden ammattikorkeakoulujen osalta oli 9 %. Humanistinen ja kasvatusala, luonnontieteiden ala ja luonnonvara- ja ympäristöala eivät kuulu Lahden ammattikorkeakoulun koulutusaloihin. 4 Koulutusala N= Kulttuuriala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekniikan ja liikenteen ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Matkailu-, ravitsemisja talousala Kuva 2 Vastaajat koulutusaloittain Kuva 3 Vastaajat koulutusohjelmittain

6 Työllisyystilanne Työllistyminen ja työnantajat Vastaajista 73 % oli kyselyhetkellä joko vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä (kuva 4). Erillisiä työ- ja virkasuhteita oli 29 %:lla vastaajista ollut vähintään kolme, mutta toisaalta 43 %:lla vain yksi. 47 % vastaajista työskenteli yksityisen yrityksen tai valtionyhtiön palveluksessa, ja 37 % kunnallisen työnantajan palvelussa (kuva ). Eniten Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneita työllistivät Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, joissa molemmissa työskenteli 8 % vastaajista. 6 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osa-aikatyö Projektirahalla työskentelevä 4 % 3 2 Apurahalla työskentelevä Tutkijakoulussa Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer (Oma Y-tunnus) Tekee ns. keikkahommia tai on useita rinnakkaisia työsuhteita (työskentelee verokortilla) Työtön työnhakija tai työvoimapoliittinen koulutus Työllistetty/ työharjoittelu Lomautettu Perhevapaa (työstä) 1 Perhevapaa (ei työsuhdetta) Asevelvollisuus tai muuten työvoiman ulkopuolella Päätoiminen opiskelu LAMK (N=283) Muut ammattikorkeakoulut (N=344) Muu työmarkkinatilanne Opiskelupaikka Kuva 4 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä

7 6 Nykyinen päätyönantaja 6 Yksityinen yritys tai valtionyhtiö (esim. Itella Oyj, Oy Yle Ab) Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos, shp Ammattikorkeakoulu 4 Valtio, valtion liikelaitos % 3 2 Yliopisto Järjestö, seurakunta, säätiö tai vast., itsenäinen julkisoik. laitos tai yhteisö (esim. EK, TTL, KELA, Suomen Pankki) Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. Muu nykyinen päätyönantaja 1 LAMK (N=27) Muut ammattikorkeakoulut (N=3171) Opiskelupaikka Kuva Vastaajien päätyönantaja Palkka Vastaajista 8 % ansaitsi kuukaudessa 3 euroa tai vähemmän (kuva 6). Yli 3 euroa ansaitsevia oli vastaajista 3 %. Lahden ammattikorkeakoulusta 212 valmistuneiden kyselyyn vastanneiden bruttopalkka oli keskimäärin 2 euroa kuukaudessa. 4 Bruttokuukausipalkka syyskuussa 213 kokopäivätöissä/ keikkahommissa/ useita töitä tekevillä % 2 1 Alle 2 e e e e e 4 e - 1 LAMK (N=212) Opiskelupaikka Muut ammattikorkeakoulut (N=294) Kuva 6 Vastaajien bruttopalkka

8 % 7 Työpaikan sijainti Vastaajista 1 % työskenteli vastaushetkellä Päijät-Hämeessä ja 17 % Helsingin seudulla. Yleisimmät työskentelypaikkakunnat olivat Lahti (39 %) ja Helsinki (14 %). Työttömät ja muut työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Vastaajista 33 % ilmoitti olleensa valmistumisen jälkeen työttömänä. Kyselyhetkellä työttömänä oli 6 % vastaajista. Työttömänä olleiden työttömyysaika oli pääsääntöisesti ollut alle kuukautta. 12 % vastaajista ilmoitti olleensa työttömänä vähintään vuoden. 4 3 Työttömyysaika työttömillä valmistumisen jälkeen 36 N= Alle 3 kk 3 kk 6 8 kk 9 11 kk Väh. vuosi Kuva 7 Työttömyys valmistumisen jälkeen Yrittäjät Vastaajista 9 % ilmoitti kyselyhetkellä työskentelevänsä omalla Y-tunnuksella itsenäisenä yrittäjänä tai freelancerina ja 17 % on suunnitellut perustavansa yrityksen seuraavan vuoden aikana.

9 % 8 Työtehtävät Työtehtäviä koskevissa vastauksissa tulee voimakkaasti esille vastaajien jakaantuminen ammattikorkeakoulun eri koulutusaloille. Sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä työskenteli 3 %, asiakaspalvelu- ja myyntityössä 26 % ja hallinto- ja suunnittelutehtävissä 24 % vastaajista (kuva 8). Vastaajista 1 % työskenteli vastaushetkellä esimiestehtävissä Nykyisen päätyön tehtävien luonne N= Kuva 8 Vastaajien työtehtävät

10 % 9 Työn ja tutkinnon vastaavuus 67 % vastaajista oli valmistumisen jälkeen työskennellyt koulutustasoa vastaamattomissa töissä. Suurimmiksi syiksi tähän ilmoitettiin työkokemuksen puute, puutteelliset suhdeverkostot sekä alan ja alueen huono työmarkkinatilanne. Koulutustasoa ja tutkintoa vastaavalla alalle työllistyneistä vastaajista 64 % oli kuitenkin saanut koulutustasoa vastaavan työpaikan vuoden sisällä valmistumisesta. 4 3 Kuinka kauan ollut koulutustasoa vastaamattomassa työssä valmistumisen jälkeen? 36 N= Alle 3 kk 3 kk 6 8 kk 9 11 kk Väh. vuosi Kuva 9 Vastaajien työskentelyn kesto koulutustasoa vastaamattomassa työssä

11 1 Työssä tarvittavat taidot suhteessa tutkinnon antamiin valmiuksiin Kyselyssä esitettiin erilaisista työelämässä tarvittavista taidoista väittämiä siten, että ensin kysyttiin, mitä taitoja nykyisessä työssä tarvitaan. Sen jälkeen kysyttiin, minkälaiset valmiudet ammattikorkeakoulututkinto on antanut samoihin taitoihin. Käytetty arviointiasteikko oli 1-6, jossa kuusi oli paras vastaus (erittäin merkityksellinen työssä/ammattikorkeakoulututkinto antanut erinomaiset valmiudet). Yleisesti voidaan sanoa, että ammattikorkeakoulututkinto on antanut hyvät valmiudet työelämässä vaadittaviin taitoihin. Vastaajista 48 % kertoo hyödyntävänsä ammattikorkeakoulussa opittuja asioita jatkuvasti nykyisessä työssään ja 4 % jonkin verran tai osittain ja 8 % vastaajista ei hyödynnä ammattikorkeakoulussa opittuja asioita lainkaan työssään. Suurimmat erot tarvittavien ja saatujen taitojen välillä olivat alla olevassa kaaviossa (kuva 1) esitetyissä taidossa Merkitys työssä Saadut valmiudet Kuva 1 Erot työelämässä tarvittavien, ja ammattikorkeakoulusta saatujen taitojen välillä

12 % 11 Koulutukseen ja työhön suhtautuminen Tyytyväisyys tutkintoon Vastaajista 23 % ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä suorittamaansa ammattikorkeakoulututkintoon työllistymisen kannalta (kuva 11). Tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä oli yhteensä 7 % vastaajista. Erittäin tyytymättömiä tutkintoon oli 3 %. 3 Tyytyväisyys tutkintoon työllistymisen kannalta 32 N= Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen Tyytyväinen Erittäin tyytyväinen Kuva 11 Vastaajien tyytyväisyys tutkintoon

13 % % 12 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa tutkintoaan suhteessa työllistymiseen ja työmarkkinoihin asteikolla 1-6 (1=täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä), kuvat Tutkinto on antanut riittävät valmiudet alan työtehtäviin N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 12 3 Tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 13.

14 % % Ammattikorkeakoulututkinto on ollut hyvä investointi työllistymisen kannalta 3 N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 14 3 Oma tutkinto on arvostettu työnantajien keskuudessa N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 1

15 % % 14 4 Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 16 4 Koulutus on laadukas N= Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Kuva 17 Avoimista vastauksista nousee esille, että ammattikorkeakoulututkintoa pidetään hyvänä pohjatutkintona. Työllistymisen kannalta tutkinnon merkitys on kuitenkin vastausten perusteella huomattavasti vähäisempi kuin oman alan työkokemuksen. Vastaajia pyydettiin lisäksi arvioimaan, miten muut asiat tutkinnon lisäksi (kuvat 18-23) ovat vaikuttaneet työllistymiseen asteikolla 1-4 (1=ei lainkaan, 4=paljon).

16 % % 1 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi harjoittelu kotimaassa N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 18 8 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi kansainvälinen kokemus (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu) N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 19

17 % % 16 3 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi opinnäytetyö N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 2 3 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi hankkeet/ projektit, joihin on osallistunut osana koulutusta N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 21

18 % % 17 3 Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi muut työelämäyhteydet (koulutusohjelmien järjestämät kurssit, mentorointi jne.) 28 N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva Työnhakua/ työllistymistä edesauttoi opintojen aikainen ohjaus (esim. opinto-ohjaus, HOPS- ja uraohjaus, ohjaus koulutusohjelmissa) 39 N= Ei ole suorittanut/ osallistunut Ei lainkaan Vain vähän Jonkin verran Paljon Kuva 23

19 % 18 Jatkokoulutus ja tulevaisuus Jatkokoulutus seuraavan vuoden sisällä Vastanneista 2 % ilmoitti kyselyhetkellä, että ei ole aikeissa opiskella tai aloittaa opintoja seuraavan vuoden sisällä (kuva 24). Maisterin tutkinnon aikoi aloittaa 14 %, ja ylemmän amk-tutkinnon 7 % vastanneista. 6 Opiskeleeko tai aikooko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden sisällä? 2 N= Kuva 24 Jatkokoulutusaikeet

20 % 19 Tulevaisuuden suunnitelmat Seuraavien viiden vuoden aikana uratavoitteista kysyttäessä 43 % vastanneista ilmoitti, että tulee todennäköisesti etenemään nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä (kuva 2). 3 % oli tyytyväisiä nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöön. Alaa suunnitteli vaihtavansa 16 % vastanneista. Uratavoitteet seuraavien viiden vuoden aikana N= Tulee todennäköisesti etenemään nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä On tyytyväinen Aikoo ryhtyä yrittäjäksi nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöön 16 Suunnittelee vaihtavansa alaa, jolla työskentelee 1 Suunnittelee siirtoa vähemmän vaativiin tehtäviin Kuva 2 Uratavoitteet

21 2 Avoimet kysymykset Yhteenveto avointen kysymysten vastauksista Avointen kysymysten vastauksista nousi toistuvana teemana esille koulutuksen hajanaisuus ja opetuksen laadun vaihtelu. Koulutuksen toivottiin antavan paremmat käytännön työelämätaidot ja -yhteydet, jolloin valmiudet siirtyä työelämään olisivat paremmat. Avointen kysymysten vastauksia voidaan käyttää hyödyksi Lahden ammattikorkeakoulun koulutusaloilla suunniteltaessa koulutuksen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Alla on esitetty palautetta ammattikorkeakoululle sen toiminnan kehittämiseksi suorina lainauksina avointen kysymysten vastauksista. Perustelut tyytyväisyydelle / tyytymättömyydelle tutkintoon työllistymisen kannalta Ala on muuttumassa entistä rajummin sähköiseen maailmaan, johon en saanut opetusta/ohjausta koulussa. Ammattikorkeakoulututkinnon avulla työllistyy paremmin kuin pelkän ammatillisen perustutkinnon avulla. En ole vielä onnistunut löytämään koulutustani vastaavaa työpaikkaa, vaan teen muita töitä. Hoitoalan tutkinnolla saa aina töitä Ilman tutkintoa on erittäin vaikea saada työtä. Moneen paikkaan on edellytyksenä AMK-tutkinto Insinööritutkinto on arvostettu ja käytännönläheinen tutkinto. Itse hankkiman työharjoittelupaikan avulla sain jalan oven väliin ja pääsin oman alan töihin. Ilman sitä koulutuksella ei olisi juurikaan hyötyä. Kaipaisin enemmän tukea oppilaitokselta työllistymiseen. Itse koen, että minulla ei ollut koulun jälkeen jäänyt käteen oikeastaan mitään konkreettista millä voisin myydä itseni potentiaaliselle työnantajalle. Englanninkielen vahvuus on oikeastaan ainut myyntivaltti, eikä silläkään enää voi kauheasti kehuskella, koska on jo hyvin normaalia, että nuoret osaavat hyvin englantia. Itse olisin kiinnostunut markkinoinnillisesta puolesta, mutta koska en saanut sovitettua aikatauluun enää valinnaisia kursseja (pakollinen vaihto ylitti reilusti jo vaadittujen valinnaisten määrän), en pystynyt käymään yhtään kuvankäsittelykurssia, ja ilman niitä ei työllisty edes markkinointiassistentin paikkoihin, useimmiten ei edes myyntiassistentiksi. Muutenkin meidän pakolliset 'markkinointi' kurssit olivat hyvin löysästi markkinointia. Itse tutkinto oli hyvä näyttö CV:hen ja näin ollen pääsin työllistymään. Koulu itsessään antaa mahdollisuudet viedä omia taitojaan eteenpäin, mutta tämän voi tehdä ilman tätä kouluakin. Siksi muotsikan opetusmetodeja olisi kehitettävä, ettei koulu surkastuisi. Koulun opetustarjonta ei silti tarjonnut lähellä työelämää olevaa opetusta, ja osalla opettajista ei ollut joko tarpeeksi työelämälähtöistä taustaa opettaa, tai hyviä opetusmetodeita. Lisäksi koulussa on opettajia, jotka eivät ansaitse paikkaa opettajana, ja sitten oli aivan mahtavia opettajia, jotka pystyivät viemään oppilaita eteenpäin, kuten Kari Lohko. Harmi, että oppilaiden mielipiteitä opettajien taidoista ei arvosteta. Johtamisen ja kehittämisen opetus oli laadukasta. Opiskelussa tehtiin paljon yhdessä, etsittiin tietoa, oltiin yhteistyössä työelämään. Esitettiin toisille -> vahvisti esittämään kannanottoja ja esittelemään asioita. Kehittäminen on aina ajankohtaista kaikilla aloilla. Jotkut kurssit olivat vanhanaikaisia. Useat opettajat olivat innostavia, mutta liian monet pitivät vain kalvosulkeisia Koska olen työllistänyt itse itseni, ei tutkinnolla ole ollut suoraa vaikutusta itse työllistymiseen. Kuitenkin asiakas- ja yhteistyösuhteiden luomisessa ja alan tietotaidon omaksumisessa on ollut paljon hyötyä työssä. Paljon on myös

22 21 sellaisia taitoja, joita en ole saanut koulusta. Opetuksen laadun suuren vaihtelun vuoksi osa opetuksesta on ollut maailman huippuluokkaa ja osa aivan roskaa. Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämään. Jokaista osa-aluetta käsiteltiin koulussa, joten valmius oli moniin erilaisiin työtehtäviin. Koulutus ei ole riittävä IT-alalle työllistymiseen ilman hyvää työkokemusta mutta se ei myöskään ole riittävä liiketalouden alalle. Koko koulutusohjelmalla ei mielestäni ole perusteltua paikkaa Suomessa, sillä enemmän arvostusta saa valmistumalla suoraan liiketalouteen TAI tietotekniikkaan, ei mihinkään sekasikiö-välimuotoon Koulutus on hyvä ja se antaa monipuoliset valmiudet alan eri osapuoliin, mutta olisi voitu tähdentää että valitkaa jokin mihin perehdytte paremmin. Tämä helpottaisi työnhakua Käytännön työtä liian vähän. Liikaa ryhmätöitä tai alustus kurssille liian vähäinen Liian vähän paikkoja suhteessa valmistuviin. Koulutus ei annan suoraa ammattia, joten jatkovaihtoehtoja liikaa. Hiukan täsmällisempi koulutus olisi parempi ja tähtäisi esim. Johonkin asiantuntija tehtävään tms. Monipuoliset opinnot antoivat paljon eväitä työrintamalle ja pystyn tämän ansiosta opettamaan myös vanhuksia ja kehitysvammaisia lapsiryhmien ohella. Multimediaopintojen aloittaminen on yksi parhaista asioista elämässäni tähän mennessä. Se loi alkusysäyksen taitojen ja tietojen saavuttamiselle, joita en usko että olisin itse edes osannut lähteä tavoittelemaan. Vaihtovuosi, jonka aikana pääsin täysillä erikoistumaan minua kiinnostaviin asioihin kruunasi opinnot joita ilman en usko että olisin saanut unelmatyötäni. Odotin tutkinnon olevan vaativampi ja odotin saavani enemmän siitä irti. Tapauksessani vaikutti tietenkin se, että olin suorittanut jo ammatillisen tutkinnon, mutta mielestäni tasoa voisi silti nostaa. Olen arvokkaassa asemassa työllistyneenä, mutta monet muut eivät. Ns itsensä myyminen ei ole itsestäänselvyys, ja sitäkin olisi voinut korostaa opetuksessa. Opettajien motivaation puute vaikutti myös selvästi opintojen laatuun. Opettajia oli myös liian vähän Olen kuitenkin koulutukseni ansiosta saanut perustiedot/taidot taloushallintoon. Työkokemusta oman alan töistä olisi saanut olla enemmän töitä hakiessa. Olen saanut hyvin töitä koulun jälkeen, vaikkakin koen sen suureksi osaksi johtuneen omasta aktiivisuudesta, ei niinkään koulun tarjoamista kursseista. Olen tyytyväinen että sain tutkinnon jolla työllistyn. Amk:sta minulla ei ole juurikaan hyvää sanottavaa sairaanhoitajan koulutuksen kannalta. Kaiken olen oppinut vasta töissä, koulu ei valmistanut minua työelämään lainkaan. Olen tyytyväinen tutkinnon antamiin taitoihin sekä ammatilliseen näkemykseen, erityisesti yritysyhteistyöprojekteihin. Tosin käytännön opetus oli usein vajavaista, vastuu vain itsellä Olen tyytyväinen, sillä sain tradenomi-tutkinnon myötä ns. Yleispätevän tutkinnon, jonka avulla voi itse määrittää mille alalle työllistyy Olen työllistynyt hyvin ja uskon, että töitä on tulevaisuudessa helppo löytää. Minusta koulutus antaa hyvän pohjan työelämää varten, vaikka työelämässä varhaiskasvatuksen puolella riittää opiskeltavaa. Olisi pitänyt miettiä hieman tarkemmin, kun valitsin suuntautumistani. Yrittäjyyspolku-koulutusohjelma oli suoraan sanottuna kusetusta. Opiskelijalle annettiin vapaat kädet valita itseään miellyttävät opinnot ilman, että suuntautumisvalinta olisi antanut valmiita paketteja opiskeltaviksi. Tässä mielessä kaikki muut koulutusohjelmat, eli johtaminen ja viestintä, markkinointi sekä taloushallinnon suuntautumiset olisivat sisältäneet valmiin paketin, joka olisi aidosti kertonut työnantajille, mitä olen opiskellut ja varmuuden siitä, että osaan toimia opiskeltua alaa vastaavissa työtehtävissä. Lisäksi kaikki yrittäjyyspolun omat oppitunnit olivat täynnä epämääräisyyksiä, jotka eivät

23 22 vieneet yrittäjyyden osaamista yhtään eteenpäin. Miksi kyseinen suuntautuminen ei sisältänyt valmiita "paketteja" seuraavista esim. Markkinointi, taloushallinto, kirjanpito, kustannuslaskenta, palkkahallinto& palkanlaskenta, veroopintoja yms. sellaista. Jos voisin, niin palauttaisin ja vaihtaisin suuntautumiseni. Omaan työllistymiseeni tyytyväinen, mutta tiedän paljon työttömiä tradenomeja Opinnoissa oli paljon turhaa, joka on pakollista tutkintonimikkeen kannalta, mutta ei itse työllistymisen kannalta. Muun muassa opinnot tieteellinen raportointi sekä johtaminen ja laatuosaaminen -kurssit, eivät ole edistäneet omaa työllistymistäni millään lailla. Ne tulisikin muuttaa vapaavalintaisiksi tai räätälöidä tutkinnon mukaan. Esimerkiksi sairaanhoitaja ei niistä kovin paljon hyödy. Opinnoista sai tietoa ja oppia tarpeeksi, mutta työelämässä niiden työstäminen käy eri välinein, ja niitä ei saatu opetella juuri lainkaan, työnantajilla ei tunnu olevan halukkuutta opettaa semmoisiin asioihin, jotka pitäisi ehdottomasti koulussa oppia. Opinnot olivat tarpeeksi laajoja ja monipuolisia muihin amk verrattuna, vapaus valita opintojaan/suuntautumistaan on auttanut Opintoihin kuului niin paljon tarpeettomia pakollisia opintoja, kuten vanhentuneita tai sekalaisia ohjelmointitekniikoita, joihin mentiin turhan syvälle, että ne tuottivat vain vaikeuksia keskittyä tarpeellisiin opintoihin täysillä. Tutkinto oli niin pitkä, että hyödylliset opitut taidot ehtivät unohtua ja ruostua matkalla. Enemmän pitäisi olla kielten opiskelua, kuten kiinan, venäjän ja englannin kielen ilmaisun opiskelua, erityisesti maamme talouden ja kansainvälistymisen kannalta ajateltuna. Kommunikointikyky ja selkeät perus- ja erikoistaidot ovat tärkeämpää työllistymisen kannalta kuin liikaa kaikkea ja epävarmuus valmistuessa, että mitähän se oma ammattilaisuus ja sijoittuminen työmarkkinoille nyt sitten voisi olla. Tutkinto sisälsi liikaa motivaatiota tappavia elementtejä. Yksi niistä oli tutkinnon pituus suunnastaan epävarmassa maassa ja taloudessa, jossa voi joutua opiskelemaan useamman tutkinnon ennen kuin on saavuttanut riittävän itsevarmuuden ja kokemuksen työllistyäkseen. Opintojen ohjausta tai uraohjausta ei käytännössä ollut ollenkaan koulutuksen aikana. Opiskelu syvensi työni näkökantoja ja antoi uudenlaisen ajatusmallin työstäni. Olen saanut vastuuta enemmän ja mahdollisuuden edetä Paljon mahtui tutkintoon diipa-daapaa, mutta jostain on huomannut olleen konkreettista hyötyäkin. Esim. Duuniexpo, vaihto-opiskelu ja presentation skills- kurssi. Perustiedot jäivät pinnallisiksi ja puutteellisiksi. Joutunut opettelemaan työn ohessa paljon perustietoa. Asiat käytiin liian nopealla tempolla ja usein iltaisin. Saamani opetus oli mielestäni hyvää sekä opetuksen laadussa ei valittamista. Koulutusalana vaikea työllistyä koska logistiikka käsitteenä vielä hankala joillekkin, sekä tutkinto nimike ei työllistä itsessään vaan laajuutta sekä opintojen monimuotoisuutta tulee korostaa esim. Työnhaun yhteydessä. Olen toki tyytyväinen, että aikuisille on mahdollista suorittaa tutkinto esim. Työn sekä perhe-elämän ohella. Itse koin opiskelun mukavana, kertaavana sekä haastavana kokemuksena. Sain töitä, mutta ei muuta hyvää sanottavaa Sain ylennyksen tutkinnon suorittamisen jälkeen samassa yrityksessä, jossa olin töissä jo tutkinnon suorittamisen aikana Softa-opetus on hyvää ja koululla on hyvät yhteydet muihin kouluihin. Monista perusasioista ei mielestäni puhuta tarpeeksi. Vastuuopettajien rooli kannustajina on äärimmäisen tärkeä, siinä on hieman parantamisen varaa Suorittaessani tutkintoani oli opinto-ohjelma vielä paljon jäljessä työelämä vaatimuksista. Opettajille uudet vaatimukset olivat tuntemattomia. Lisäksi osa osaston opettajista suoritti omat kurssinsa poskettoman huonosti ja kurssien sisältö oli valovuosia aikaansa jäljessä. Parasta vaikutetta olivat muut opiskelijat omia tutkintojaan suorittamassa.

24 23 The courses are well-designed. Faculty members are well-equipped with working knowledge and experience. However, the approach to self-learning and independent research might not work for everyone. My degree has provided an extra boost in terms of applied knowledge that I could use in my current job (Suppply Chain / Purchasing). Tradenomin opinnoista itsessään on ollut melko vähän hyötyä työllistymisen kannalta. Tärkein tekijä työllistymisen kannalta oli ehdottomasti työharjoittelu. Myös opinnäytetyö ja osallistuminen erilaisiin hankkeisiin vaikuttivat eniten työllistymiseen. Tradenomin tutkinto antoi melko yleispätevän koulutuksen. Eli osaat monia asioita "jollain tasolla", mutta et ole millään osa-alueella erityisen hyvä. Tutkinnon sisältämät kurssit eivät antaneet juurikaan minkäänlaisia eväitä työelämään. Paljon turhaa, sorkittiin vähän sieltä sun täältä mutta mihinkään tiettyyn alueeseen ei keskitytty lainkaan. Osaamme siis vähän jotain, mutta emme siis oikeasti mistään mitään. Miljöösuunnittelijat pääasiassa työllistyvät kunnalliselle sektorille, ja mm. Kaavasuunnittelua oli aivan liian vähän ja senkin vähäisen kurssin sisältö oli suorastaan naurettava. Miten kukaan voi työllistyä alalle, jos neljän vuoden koulutuksen jälkeen osataan vain osittain perusasiat?? Lisäksi, opintojen alussa mainostettiin, että linjalla pystyy suuntautumaan maisemasuunnitteluun tai yhdyskuntasuunnitteluun. Enpä huomannut moista vaihtoehtoa missään vaiheessa opiskelua. Koska tutkinto oli insinööri amk, niin puolet koulutusohjelmasta sisälsi inssien perusaineita (matemaattiset jne.)liian laaja-alaisesti. Ennen inssi-nimikettä tutkinto kattoi paljon enemmän ammattiopintoja. Tutkinnon sisältö ei ole mielestäni vastannut kaikilta osin sitä, mitä Lahden alueen elektroniikka-alan firmat odottavat ja kaipaavat. Esimerkiksi tutkinnosta mielestäni puuttui tuotannon huomioon ottaminen elektroniikan suunnittelussa. Tärkeätä olisi oppia ainakin juotosmenetelmien (aalto- reflow- ja käsinjuotos) mahdollisuudet, rajoitukset ja kustannustekijät. Nämä asiat sopisivat hyvin piirilevysuunnittelukurssiin. Pidän elektroniikkaharrastustani avaintekijänä alalle työllistymiseeni, vaikka ilman tutkintoa en toki olisi päässyt edes työhaastatteluihin. Mielestäni koulun kannattaisi panostaa opiskelijoiden elektroniikkaharrastamisen tukemiseen. Juha Hyytiäinen on jo tehnyt paljon asian eteen esim lahjoittamalla MBED-kehitysalustan jokaiselle opiskelijalle Tutkinto itsessään on hyvä. Opetuksen taso ja laatu oli vain huolestuttavan vaihtelevaa. Opiskelin sosiaalipedagoginen lapsi- ja nuorisotyö -koulutusohjelmassa, ja kaikki opetuksen paino oli sanassa sosiaali. Pedagogiikka oli vähäistä. Tutkinto jätti osittain hieman tyhjän olon. Toisaalta työharjoittelut olivat hyviä ja työssä vasta kunnolla opin tekemään joitain asioita. Liikaa "etsi itse"-tehtäviä, kaipaisin, että joku opettaisi asian edes jollain lailla ja vasta sitten syvennyttäisiin itse aiheeseen. Tutkintoni antaa hyvän pohjan aloittaa kaupallisen alan työtehtävät. Opintojen sisältö ei kuitenkaan mielestäni vastannut aina sitä minkälaisiin tehtäviin työmarkkinoilla tradenomit tuntuu sijoittuvan. Uutta todella vähän ja ne kurssit, joihin osallistuin oli ajan hukkaa. Jos ette usko, niin menkää itse istumaan niille Millaisia työelämän tarpeita ajatellen tärkeitä tietoja/taitoja puuttui opinnoista? Ajankäyttö, tehokkuus Alaan liittyvä koulutus oli puolivillaista eikä mitään opetettu edes perustasolle asti Ammatillisia ja käytännönläheisiä opintokokonaisuuksia Asioita käsiteltiin kaiken kaikkiaan pintapuolisesti erityisesti syventymättä mihinkään Ehkä enemmän ohjelmien opettamista (tietokone) sekä yrittäjänä toimimisesta enemmän ja juuri muotoilun alaan liittyen Enemmän ihmissuhde- tai töihin ohjausta

25 24 Enemmän käytännön läheisiä töitä, joissa olisi päässyt soveltamaan opittua teoriaa. Enemmän käytännön opiskelua oikeiden töiden parissa. Esim. Yhteistyö-firmat joiden luona voisi käydä tekemässä oikeita töitä ja oppimassa. Enemmän pienempien yritysten kohtaamisia eli korostetaan liian paljon suomalaisia monikansallisia yrityksiä. Toki kansainvälisyys on tärkeää, mutta suomen uudet "nokiat" tulevat pienemmistä yksiköistä Esimieskoulutusta lisää Ihan liian vähän ammatillisia opintoja, jotka liittyvät todellisesti työelämään. Turhia kursseja oli paljon, joista ei ollut minkäänlaista hyötyä työelämän kannalta. Kurssien sisällöt työelämän ja käytännön kannalta suppeat, itse työtä tekemällä oppinut tähän mennessä paljon enemmän kuin koulussa Käytännön esimerkkejä pitää aina olla enemmän, jolloin mielenkiintokin on aivan eri kuin vain teoriassa. Käytännön opetusta lisää reilusti ja sen vieminen työmarkkinoille paremmin mahdollistaisi työllistymisen huomattavasti paremmin Käytännön taidot ja niiden harjoittelu oikeastaan harjoittelujen varassa. Tätä ennen olisi hyvä harjoitella koulussa Käytännönläheisiin ongelmiin ratkaisuja (stressin hallinta jne) Käytännönläheisyys, kädentaidot, täsmällisempää teoriatiedon ja käytännön linkittämistä toisiinsa. Tiedonhankinta- ja yrittäjyystaidot ovat kovin korostettuja opinnoissa, mutta todelliset tärkeät tietotaidot jäävät liian vähälle, eikä niiden osaamista varmisteta kunnon tenteillä niin että oppilas ei pääsisi oikeasti etenemään opinnoissa ennen kuin osaa varmasti aikaisemmat asiat. Lisää kontaktien luomistyön apua. Erityisesti alkuvaiheessa, kun valmistuu ammattiin. Ehdottomasti lisää syventäviä kursseja. Lähempänä oikeaa työelämää olevia koulutusta. Tällä hetkellä muotoilupuolella opiskellaan hyvin korkealentoisesti, mutta unohdetaan se mitä työelämässä tullaan aluksi tekemään. Opinnot olivat pintapuolisia ja laajoja. Kunnon syventävää opetusta tietystä aineesta oli saatavilla vähän tai ei lainkaan Suuntauduin markkinointiin, nykyaikana markkinoinnissa käytetään ja tehdään lähes kaikki tietokoneohjelmilla, joten näiden ohjelmien opetus olisi erittäin hyödyllistä Todellista konkretiaa, työelämätaitojen läpikäymistä.

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Tekniikan ja liikenteen ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Tekniikan ja liikenteen ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.5.11 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 11.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali, terveys ja liikunta ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2014 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2014 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328)

Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti 50% (163/328) Uraseurantakysely vuosina 212-213 tohtorin tutkinnon suorittaneille Tilanne ja mielipiteet / syksy 2 Jyväskylän yliopiston tuloksia Vastausprosentti (163/328) Jari Penttilä / Työelämäpalvelut 7 Sukupuoli

Lisätiedot

Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille

Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille Sijoittumisseuranta 2015 1(22) Sijoittumisseurantakysely vuonna 2014 valmistuneille Sijoittumisseuranta 2015 2(22) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Kysymyksiä opinnoista... 4 3 Työmarkkinatilanne... 7 4 Työllistymisvaikeudet...

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu)

Sijoittumiskysely nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008-2012 valmistuneille - Perusraportti (muokattu) Sijoittumiskysely nuoriso ja vapaaajanohjauksen perustutkintokoulutuksesta 2008 2012 valmistuneille Perusraportti (muokattu) 1. Sukupuoli Mies 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Metropolia Ammattikorkeakoulu 17.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot