Uusien hienojen tuotteiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusien hienojen tuotteiden"

Transkriptio

1 KULUTTAJAN ASIALLA Kuluttaja, tunne oikeutesi Kovalevy hajosi heti, kännykän korjaus ei auttanut, kameran saaminen kesti tolkuttoman kauan ja koneen hinta ei ollutkaan se sovittu? Ja takuuaika meni tietysti umpeen viikko sitten. Pidä puolesi! TEKSTI: MARTTI TALA, CLAS VON BELL PIIRROKSET: ERIC LERAILLEZ Uusien hienojen tuotteiden ostaminen on helppoa ja hauskaa. Hauskuus loppuu usein lyhyeen, kun tuote ei toimikaan odotetulla tavalla. Moni tämänkin lehden lukija tuntee tietotekniikan ja muun digiajan elektroniikan kuin omat taskunsa, mutta ei tiedä kuluttajan asemasta ja oikeuksista oikein mitään. Näin voi päätellä, kun seuraa verkkokeskusteluja. Olemme koonneet tähän juttuun kuluttajansuojan perusasioita. Esimerkit on valittu tietotekniikan ja kulutuselektroniikan piiristä. Esimerkkimme ovat tavaroista, mutta kuluttajansuojasäännökset koskevat myös palveluita. Juttu käsittelee tilanteita, joissa yksityishenkilö ostaa tuotteen yritykseltä. Tällöin kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalain sääntöjä. Vain yksityishenkilö on kuluttaja Kuluttajansuojalaki suojaa vain kuluttajaa. Lakia sovelletaan vain silloin, kun yksityishenkilö ostaa tuotteen yritykseltä. Muitakin rajoituksia on. Kuluttajansuojan piiriin päästäkseen kuluttajan on ostettava tuote yksityiseen käyttöön eli pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Käytännössä elinkeinotoiminta tarkoittaa kirjanpitovelvollisuutta. Yhden hengen mikroyritys ei ole kuluttaja, ei myöskään kirjanpitovelvollinen ammatinharjoittaja. Yrittäjä, joka hankkii tietokoneen yrityksen tarpeisiin, ei siten voi vedo- 34 MikroPC 14 / 2006

2 Kuluttajansuoja koskee vain yrityksen ja yksityishenkilön välistä kauppaa. ta kuluttajansuojalain säädöksiin. Kuluttajia eivät ole myöskään asunto-osakeyhtiöt eivätkä yhdistykset. Kuluttajaksi katsotaan kuitenkin esimerkiksi palkkatyöntekijä, joka hankkii työvälineen ammattiinsa liittyvien sivutulojen hankkimiseksi. Toinen kuluttajansuojan rajoitus koskee myyjää. Myyjän pitää näet olla yritys tai ammatinharjoittaja. Kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa ei sovelleta kuluttajansuojalakia. Kolmas rajoitus liittyy tuotteeseen. Sen pitää olla tarkoitettu yksityiseen käyttöön. Tämän tulkinnassa ratkaisevaa on se, että tuotetta markkinoidaan yksityiskäyttöön. Esimerkiksi kirjanpito-ohjelma on selkeästi yrityskäyttöön tarkoitettu tuote. Järeät operaattorikäyttöön tarkoitetut kytkimet, suurkokotulostimet ja cad-suunnitteluohjelmat voitaneen myös katsoa tuotteiksi, joita ei markkinoida kuluttajille. Neljäs rajoitus liittyy ostomaahan. Kuluttajansuojalaki on voimassa silloin, kun kauppa tehdään Suomessa. EU:n alueella sovelletaan pääsääntöisesti myyntimaan lainsäädäntöä. EU:n direktiivit määrittävät jäsenmaiden kuluttajansuojan vähimmäistason, mutta esimerkiksi Suomen lainsäädäntö takaa kuluttajalle eräissä tapauksissa paremman suojan. Kuluttajansuojalaki on sopimuksia vahvempi Kuluttajansuojalaki sääntelee kattavasti elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan suhteita markkinoinnista ja sopimuksista riitojen ratkaisuun. Se on myös pakottavaa lainsäädäntöä, sillä sen säädöksistä ei yleensä saa poiketa sopimuksellakaan ostajan vahingoksi. Lain laajuudesta johtunee, että kuluttajat sen paremmin kuin myyjätkään eivät ole kovin hyvin perillä sen sisällöstä. Onneksi lakia ei tarvitse tulkita silloin, kun kaikki sujuu hyvin. Ostaja tarvitsee kuluttajansuojalain säännöksiä useimmiten silloin, kun kaupanteossa on ongelmia tai kun tuotteessa on virhe. Yleensä kuluttajat eivät tiedä, mitä oikeuksia laki heille myöntää. Harvinaisempi on se tilanne, että ostaja kuvittelee oikeuksistaan liikaa. Väärien käsitysten yleisyys on ymmärrettävää, koska lain säädösten ja tosielämän tilanteiden yhteys ei aukea maalli- kolle helposti. Tietoa asioista on kuitenkin nykyisin saatavana paremmin ja paremmassa muodossa kuin milloinkaan aikaisemmin. Kuluttajaviranomaiset ovat verkkopalvelussaan (www.kuluttajavirasto.fi) konkretisoineet ja havainnollistaneet kuluttajansuoja-asioita kiitettävän uutterasti ja kansantajuisesti. Kuluttajavirasto neuvoo selkein sanoin. Kuluttajaviraston pdf-muotoinen esite Tietoa kuluttajakaupasta kannattaa tulostaa ja lukea ajatuksen kanssa läpi. Perustiedot ovat siinä. Nelisivuinen esite löytyy kätevästi, kun sen nimen laittaa hakukoneen hakulauseeksi. Myös kuntien kuluttajaneuvojat ovat koonneet kuntien verkkosivuille tiiviitä ohjepaketteja. Tässä juttukokonaisuudessa käsitellään kuluttajansuojan keskeisiä seikkoja, kuten myyjän virhevastuuta ja takuuta sekä verkkokaupan erityissääntöjä. Vaikka esitystä laadittaessa on ajateltu pääasiassa erilaisten elektronisten laitteiden kauppaa, samat periaatteet soveltuvat kuluttajakauppaan laajemminkin. Virhevastuu ja vapaaehtoinen takuu JOS TUOTTEESSA ON VIRHE, kuluttajan suojana ovat kuluttajansuojalaissa säädetty myyjän virhevastuu sekä mahdollinen takuu. Myyjän vastuu tavaran virheestä perustuu kuluttajansuojalakiin ja on täysin takuusta riippumaton. Virhevastuu on kuluttajan suojana aina. Takuu taas on myyjän tai valmistajan myöntämä vapaaehtoinen lisäetu. Takuuaikana ostajan oikeuksien pitää olla jollain tavalla laissa säädettyä paremmat. Yleensä takuunantaja vastaa siitä, että tuote toimii tietyn ajan. Kuluttajalla on supersuoja kuuden ensimmäisen kuukauden ajan. Esimerkiksi nettikeskustelussa puhutaan usein tuotevastuusta, kun tarkoitetaan virhevastuuta. Tuotevastuu tarkoittaa kuitenkin myyjän vastuuta siitä vahingosta, jonka virheellinen tuote aiheuttaa. Virhevastuun tärkeät aikamäärät Kun ostaja havaitsee tuotteessa virheen, on syytä vilkaista kalenteria. Ostajan oikeuksien laajuus riippuu nimittäin siitä, miten pitkä aika kaupanteosta on kulunut. Puolen vuoden ajan kaupanteosta laki takaa ostajalle todellisen supersuojan. Jos ostaja havaitsee virheen tänä aikana, virheen katsotaan olleen tuotteessa jo ostohetkellä. Vastuusta vapautuakseen myyjän on osoitettava, että tuote oli ostohetkellä virheetön tai että kyse on normaalista kulumisesta. Toinen virstanpylväs on takuun lop- > MikroPC 14/

3 KULUTTAJAN ASIALLA puminen. Kun lakitekstiä luetaan erittäin tarkasti, takuuaikana myyjän näyttövelvollisuus on hieman lievempi kuin kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Takuuaikana riittää, kun myyjä osoittaa todennäköiseksi, että virhe johtuu esimerkiksi tavaran väärästä käsittelystä. Myyjän virhevastuu jatkuu takuuajan jälkeenkin. Lain mukaan tuotteen pitää näet vastata kestävyydeltään sitä, mitä yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua olettaa. Virhevastuun kesto on tietysti tulkintakysymys. Mitä vähemmän aikaa kaupasta on kulunut, sitä suurempi myyjän virhevastuu on. Myyjä vastaa myös piilevästä virheestä, joka on ollut tavarassa jo tavaraa luovutettaessa, mutta ilmenee vasta myöhemmin. Euroopan yhteisössä myyjän vastuu virheestä jatkuu kahden vuoden ajan. Suomessa tätä sanamuotoa ei ole otettu lakiin, koska meillä laki takaa kuluttajalle vahvemman suojan. Esimerkiksi auton tai kodinkoneen valmistusvirhe voi ilmetä yli kahdenkin vuoden kuluttua kaupanteosta. Takuu on lisäetu Netin keskustelupalstoja seuraamalla havaitsee pian, että takuusta on runsaasti vääriä käsityksiä. Monella on esimerkiksi se käsitys, että kaikilla tuotteilla on automaattisesti takuu tai että takuu on pakko antaa. Moni myös kuvittelee, että kun takuuaika on kulunut, myyjä ei vastaa enää mistään. Takuu ei kuitenkaan ole pakollinen. Jotta takuuta voitaisiin käyttää markkinointivalttina, sen on tuotava ostajalle lisäetua verrattuna kuluttajansuojalain säädöksiin. Yleensä takuu on toimivuustakuu, jossa useimmiten valmistaja vastaa tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan esimerkiksi korjaamalla tai vaihtamalla viallisen tuotteen. Sinänsä tämä ei ole vielä lisäetu. Lain mukaan takuun tuoma lisäetu liittyy näyttövelvollisuuteen. Takuun ollessa voimassa myyjän on osoitettava todennäköiseksi, että vika johtuu esimerkiksi vääränlaisesta käsittelystä. Käyttövirhekään ei vapauta takuunantajaa vastuusta, jos vikaantuminen on johtunut puutteellisista käyttöohjeista. Tuotteen mukana on toimitettava käyttöä varten tarpeelliset ohjeet. Esimerkiksi vieraskielistä, teknisiä termejä vilisevää ohjetta voi hyvin väittää suomenkielisen maallikkokäyttäjän kannalta puutteelliseksi. Takuun avulla ei voi pienentää lain antamia oikeuksia. Takuuehdoissa ei voi esimerkiksi määrätä, että kuluttaja vastaa kuljetuskustannuksista korjaamoon. Takuuaika ei myöskään saa olla liian lyhyt. Esimerkiksi kuuden kuukauden takuu on merkityksetön, koska se ei tuo kuluttajalle mitään lisäetua lain antamiin oikeuksiin nähden. Lisäetu voi olla esimerkiksi se, että myyjä lupaa palauttaa ostajalle rahat takaisin vähäisenkin virheen johdosta. Vaikka tuotteen valmistaja tai maahantuoja on takuun myöntäjä, myyjäliike kantaa kuluttajakaupassa vastuun tällaisestakin takuusta, ellei se ole selkeästi irtisanoutunut takuusta ennen kaupantekoa. Myyjän virhevastuu jatkuu myös takuun päätyttyä. Tavaran virhe KUN TUOTTEESSA ON ONGELMIA, kuvaan astuu kuluttajansuoja. Jos tuotteessa on lain tarkoittama virhe, siitä on tehtävä pikimmiten valitus myyjälle. Kuluttajakaupan perussääntö on se, että tuotteen tulee vastata sitä, mitä ostaja on myyjän kanssa sopinut. Jos tuote ei toimi luvatulla tavalla tai jos se muuten poikkeaa sovitusta, se on kuluttajansuojalain mukaan virheellinen. Lain tarkoittama virhe on laaja käsite. Lain mukaan tuotteen pitää muun muassa sopia käyttötarkoitukseensa, vastata myyjän siitä antamia tietoja ja kestää kyseiselle tuotetyypille normaali käyttöikä. Lisäksi tuotteen mukana pitää olla tarpeelliset käyttöohjeet kotimaisilla kielillä. Virheitä on monenlaisia. Jos tuote ei toimi tarkoitetulla tavalla, siinä on virhe. Virheenä pidetään myös sitä, jos tuote ei vastaa myyjän antamia tietoja. Myyjän antamien tietojen ohella ostopäätökseen vaikuttaa tuotteen muukin markkinointiketju, kuten maahantuojan ja myyjän tuottamat verkkosivut. Laki lähtee siitä, että kuluttajan on voitava luottaa näihin tietoihin. Jos markkinoinnin tiedot ja tuotteen ominaisuudet eivät vastaa toisiaan, tuotteessa on virhe. Myyjäliike ei voi vetäytyä vastuusta vedoten esimerkiksi siihen, että liikoja luvannut henkilö oli taitamaton tilapäisapu. Lakia on myös tulkittu niin, että myyjän oletetaan tuntevan esimerkiksi maahantuojan markkinointiaineistossaan kertomat tiedot. Väärät tiedot ovat virhe vain, jos ne ovat vaikuttaneet kauppaan. Ja jos ostaja on tiennyt asian oikean laidan, hän ei voi vedota väärään tietoon. Kaikesta ei voi valittaa. Jos kaiuttimien väri riitelee sohvakankaan värin kanssa tai jos kannettava tietokone alkaa tuntua liian painavalta, kyseessä ei ole tavaran virhe, vaan ostajan ajattelemattomuus. Takuuaika ei ole kestoikä Tuotteen kestoiästä on runsaasti vääriä käsityksiä. Lain mukaan virhe on myös se, että tuote ei kestä normaalissa käytössä Saat aina valittaa virheestä myyjälle. 36 MikroPC 14 / 2006

4 niin kauan, kuin ostajalla on ollut syytä olettaa. Tämä on eri asia kuin takuuaika. Esimerkiksi näytöllä voi olla vuoden takuu, mutta sen voi olettaa kestävän huomattavasti pidemmän aikaa. Tuotteen oletettua kestoikää arvioitaessa lähtökohtana eivät ole ostajan henkilökohtaiset odotukset vaan yleisemmät näkökohdat. Ikäarviossa otetaan huomioon tuotteen hintatasokin. Olennaisesti kalliimpi hinta antaa odottaa pidempää kestoa. Kestoiän arviointi perustuu tuotteen tyypilliseen käyttöön ja rasitukseen. Toisinaan tuotetietojen yhteydessä näkeekin maininnan, että laite ei sovellu ammattikäyttöön. Ilmoita virheestä myyjälle Virheen havaitessaan ostajan on ilmoitettava siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Lain mukaan kuluttajalla on virheen havaitsemisen jälkeen aina kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa virheestä myyjälle. Jos myyjä on merkinnyt esimerkiksi ostoasiakirjoihin jonkin kahta kuukautta lyhyemmän ajan, tällainen ehto on mitätön. Kun kuluttaja ostaa tuotteen, hän tekee sopimuksen myyjän kanssa. Sen takia hänellä on aina oikeus vaatia virheen korjaamista nimenomaan myyjältä. Myyjä ei voi vaatia asiakasta olemaan yhteydessä suoraan esimerkiksi maahantuojaan, jonka kanssa ostaja ei ole sopimusta tehnyt. Ostaja tosin voi eräin rajoituksin vaatia virheen oikaisua myös esimerkiksi maahantuojalta tai takuun myöntäjältä, mutta pakkoa tähän ei ole. Virheellisen tuotteen saa aina toimittaa myyjälle, jonka asiana on hoitaa se tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi maahantuojan huoltoon. Usein asioita nopeuttaa, jos ostaja vie laitteen suoraan maahantuojan huoltoon. Näin on asia esimerkiksi silloin, kun myyjän on joka tapauksessa toimitettava tuote eteenpäin. Tällaisessakin tapauksessa viasta on syytä ilmoittaa myyjälle ja sopia hänen kanssaan menettelystä. Takuu on voimassa koko EU:n alueella EU:n sisäisen verkkokaupan yleistyminen on aiheuttanut ongelmia takuuasioissa. Jotkin valmistajat tai maahantuojat ovat kieltäytyneet takuuvastuusta, jos tuote on ostettu toisesta EU-maasta. EU:n kilpailulainsäädännön mukaan yhdessä EU-maassa myönnetty takuu on kuitenkin voimassa myös muissa jäsenmaissa. Jos EU:n alueelta ostetulla tuotteella on maahantuoja Suomessa, kuluttajalla on oikeus saada se takuukorjatuksi Suomessa. Suomen maahantuoja ei voi evätä takuuta sillä perusteella, että tuote on hankittu toisesta jäsenmaasta. Sama pätee myös niin sanottuihin rinnakkaistuotuihin tuotteisiin, jotka suomalainen myyjä on tuonut toisesta EU-maasta ohi virallisen maahantuojan. Sääntö ei päde tuotteisiin, jotka on hankittu EU:n ulkopuolelta. Tämä on otettava huomioon ostettaessa tuotteita esimerkiksi yhdysvaltalaisista verkkokaupoista. Eri tuoteryhmien takuut vaihtelevat, ja eräät valmistajat myöntävät joillekin tuotteille kansainvälisen takuun, toisille taas ei. Eroa voi olla siinäkin, ostetaanko tuote paikallisen virallisen jälleenmyyjän myymälästä vai yli rajojen toimivasta verkkokaupasta. Takuuasiat onkin syytä selvittää perin pohjin ennen kaupantekoa. Kuitti ja takuutodistus Kuluttajansuojalaissa on säädetty myös takuusitoumuksen sisällöstä. Vaikka takuuasiakirja ei näitä vaatimuksia noudattaisikaan, kuluttaja voi siitä huolimatta vedota takuuseen. Jos takuu on mainittu vain lämpöpaperille tulostetulla kuitilla, kuitin teksti voi haihtua takuuajan kestäessä. Myyjä ei kuitenkaan voi tämän perusteella vetäytyä takuuvastuusta. Vastuusta vapautuakseen myyjän on esitettävä luotettava näyttö siitä, ettei takuu ole voimassa. Moni luulee, että takuuaika alkaa alusta, kun tuote korjataan tai ainakin silloin, kun virheellinen tuote vaihdetaan uuteen. Näin ei asia ole. Vuoden takuu tarkoittaa sitä, että valmistaja takaa tuotteen käyttökelpoisuuden vuoden ajaksi. Vaikka tammikuussa ostettu tuote vaihdettaisiin takuun nojalla uuteen joulukuussa, takuuaika päättyy tammikuussa. Korjataanko, vaihdetaanko, korvataanko? Jos tuotteessa havaitaan virhe myyjän virhevastuun kestäessä, myyjän on tavalla tai toisella oikaistava se. Vaihtoehtoja on lähinnä kaksi: tuotteen korjaaminen tai sen vaihtaminen uuteen. Myös hinnanalennus tai jopa kaupan purku voivat tulla kysymykseen. Korjaaminen on myyjän oikeus. Myyjän ei siten tarvitse vaihtaa tuotetta uuteen, vaan hän voi korjata tai korjauttaa sen. Tuotteen arvo ei saa tällöin aleta. Paljon kiistoja aiheuttanut seikka on korjauksen kesto. Lain mukaan korjaus on suoritettava kohtuullisessa ajassa. Kuluttajaviranomaisten mukaan kohtuullisen ja kohtuuttoman raja riippuu tilanteesta, mutta on usein parin viikon paikkeilla. Jos korjaus venyy, ostaja voi vaatia esimerkiksi sijaislaitetta korjauksen ajaksi. Korjauksen viivästymiseen kannattaa reagoida varsin ripeästi. Asian käsittelyssä kuluttaja ei saa lisäpisteitä kärsivällisyydestä. Aina ei vikaa voi korjata. Silloin kysymykseen tulee tuotteen vaihtaminen virheettömään. Jos sekään ei ole mahdollista, ostaja voi vaatia hyvitykseksi hinnanalennusta tai jopa koko kaupan purkamista, jos virhe ei ole vähäinen. Virheen oikaisusta ei saa aiheutua ostajalle kustannuksia. Kuluttaja-asiamiehen mukaan myyjä ei voi käyttää esimerkiksi lisämaksullista puhelinnumeroa reklamaatiokanavana. Jos virheestä on aiheutunut taloudellisia menetyksiä, kuten matka- ja kuljetuskuluja, niistä voi vaatia korvausta. Mielipahasta korvausta ei voi vaatia. Korvausta voi vaatia myös vahingosta, jonka tuotteen virhe on aiheuttanut muulle omaisuudelle. Vahingoittuneella omaisuudella on tällöin oltava käyttöyhteys tuotteeseen. Jos esimerkiksi laturin virhe tuhoaa latauksessa olevat akut, laturin myyjälle syntyy korvausvastuu kuluttajansuojalain perusteella. Korvausvastuusta säädetään myös tuotevastuulaissa, jossa korvattavan vahingon alaraja on kuitenkin 395 euroa. Verkkokaupassa on erityissääntöjä Verkkokauppa poikkeaa monella tavalla liikkeessä asioimisesta. Asiakas ei voi tutustua tuotteeseen ennen ostamista. Tuote ehkä maksetaan tilauksen yhteydessä, siis ennen sen toimittamista. Toimitusajat ovat usein epämääräiset, eikä liikkeellä välttämättä ole tilausta vastaanottaessaan tarkkaa tietoa tuotteen saatavuudesta. Hintaan lisätään toimitus- > MikroPC 14/

5 KULUTTAJAN ASIALLA TEKNISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖOHJEET ja niiden puutteet ovat aiheuttaneet paljon keskustelua. Perussääntö on, että kulutustavaran mukulut. Virhetapauksissa tavara on palautettava postitse. Verkkokauppa on etämyyntiä ja sitä koskevat samat etämyynnin säännöt kuin posti- ja puhelinmyyntiäkin. Tämä kuitenkin edellyttää, että etäkauppa on kuluttajakauppaa, eli myyjä on yritys, ostaja on kuluttaja ja tuote on kulutushyödyke. Etäkaupan voi perua Etämyynnissä ostaja ei voi tutustua tuotteeseen kokeilemalla samalla tavalla kuin liikkeessä. Ostopäätös perustuu vain myyjän antamiin tietoihin. Tästä syystä laki suo kuluttajalle kokeilumahdollisuuden ja oikeuden perua kauppa. Kuluttajansuojalain mukaan perumisaika on vähintään 14 päivää. Laissa on mainittu perumisoikeuden rajoitukset. Perumisoikeutta ei ole esimerkiksi silloin, kun kyseessä on mittatilaustuote, nopeasti pilaantuva tuote tai avattu sinetöity cd- tai dvd-levy, joka sisältää esimerkiksi elokuvan tai tietokoneohjelman. Koska poikkeuksena olevat tuoteryhmät on lueteltu laissa, yritys ei voi laajentaa rajoitusta ja evätä perumisoikeutta esimerkiksi alennustuotteilta. Yrityksen on kerrottava ostajalle ennen sopimuksen tekemistä peruuttamisoikeudesta ja sen mahdollisista lakiin perustuvista rajoituksista. Tuotetta saa kokeilla Yritys ei voi evätä kaupan perumisoikeutta sen takia, että ostaja on tutkinut tuotetta normaalisti. Kokeiluoikeus ei ole kuitenkaan käyttölupa. Kokeiluoikeus mahdollistaa esimerkiksi kameran toimintojen kokeilemisen, mutta ei sen ottamista kuvaussafarille. Etäkaupan voi perua suullisesti tai kirjallisesti. Tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen katsotaan perumiseksi. Kuluttajaviranomaisten mukaan tämän kummempia muotovaatimuksia ei voi asettaa. Perumisen syytä ei siis tarvitse ilmoittaa. Kun ostaja peruu kaupan, perumisesta ja tavaran palauttamisesta ei saa normaalisti aiheutua kuluja. Myyjä siis maksaa palautuksen postimaksun. Myyjän on myös palautettava tavaran hinta ostajalle. Lain määräämä lyhin perumisaika on 14 päivää. Tuotteen saapumispäivää ei lasketa perumisaikaan. Jos perumisaika päättyy viikonloppuna tai juhlapäivänä, tavaran voi palauttaa sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä. Milloin kaupan voi perua? KAUPPA ON SITOVA SOPIMUS, eikä kuluttajalla ole yleistä katumis- ja perumisoikeutta. Ostaja ei siten voi perua kauppaa, vaikka hän tulisi katumapäälle jo ennen kuin on ehtinyt purkaa tavaran pakkauksestaan. Monet liikkeet ovat kuitenkin asiakaspalvelun takia joustavia ja saattavat esimerkiksi vaihtaa tuotteen sopivampaan, vaikkei laki sitä vaadikaan. Kauppasopimus voidaan myös tehdä niin, että peruminen on mahdollista. Tällöin puhutaan avokaupasta. Voidaan sopia, että ostajalla on oikeus tiettyyn ajankohtaan mennessä palauttaa tuote ja saada rahat takaisin. Avokaupan ehdot on syytä kirjata esimerkiksi maksukuittiin. Alennusmyyntien ja tarjousten yhteydessä on usein maininta, että alennustavaroilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Maininnalla rajataan vain liikkeen normaalia vaihto- ja palautusoikeutta, ei tuotteessa olevan virheen oikaisuvelvollisuutta. Tuotteen myyminen alennuksella ei kavenna myyjän normaalia, lakiin perustuvaa virhevastuuta. Myyjän on oikaistava alennustuotteessa oleva virhe esimerkiksi korjaamalla tai vaihtamalla tuote uuteen. Käyttöohjeet pitää olla kana pitää toimittaa asianmukaiset käyttöohjeet. Asiaa koskevia säädöksiä ovat kuluttajansuojalaki, tuoteturvallisuuslaki sekä siihen liittyvä asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista. Ohjeiden kielestä säädetään kielilaissa, mikä koskee tietysti vain Suomessa tehtäviä kauppoja. Kuluttajansuojalain mukaan tuotteessa on virhe, jos sen mukana ei toimiteta tarpeellisia käyttöohjeita. Ohjeiden pitää olla ostajan äidinkielen mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Englanninkieliset ohjeet riittävät kuluttajaasiamiehen tulkinnan mukaan vain, jos kyseessä on hyvin rajatulle, erityistä asiantuntemusta omaavalle asiakaskunnalle tarkoitetusta tuotteesta. Ilmoitettu hinta sitoo myyjää JOSKUS MYYJÄ SANOO, että ilmoituksessa tai verkkosivulla on ollut väärä hinta. Yleensä väärä hinta on myyjän mielestä liian alhainen. Virheestä huolimatta kuluttaja voi vaatia tuotetta mainostettuun hintaan, mikäli virhe ei ole kovin suuri. Verkkosivulla olevaa tietoa taas pidetään sitovana tarjouksena, ja sopimus syntyy, kun tuote tilataan. Poikkeus näistä säännöistä on ilmeinen virhe, kuten väärässä paikassa oleva desimaalipilkku. Tällainen virhehinta ei sido myyjää. 38 MikroPC 14 / 2006

6 Kuitti ja takuupaperit talteen Tietoa ja apua kuluttajan ongelmiin LAITETTA OSTETTAESSA on syytä tarkistaa, että saa sen mukana kaikki myöhemmin mahdollisesti tarvittavat asiapaperit. Kalliimmissa tuotteissa on hyvä kirjata ostokuittiin, laskuun, lähetteeseen tai muuhun asiakirjaan tuotteen sarjanumero. Takuuasioissa kuittikin riittää periaatteessa ostotositteeksi, mutta usein täytetty takuutodistus helpottaa asiointia. Takuuhuoltojen suorittajat ovat kiinnostuneita myyntitositteista, koska internet-kaupan aikana markkinoilla liikkuu tavaraa, joka on tuotu esimerkiksi Aasiasta ns. epävirallisia kanavia pitkin. Riittävän tarkoin tiedoin varustettu kuitti pitää vaatia aina, eritoten käteisellä maksettaessa. Kuitin puuttuminen saattaa johtaa yllättäviin hankaluuksiin. Eräs kuluttaja tilasi tavaraa ulkomailta niin, että tilaus maksettiin tavaraa tuotaessa. Tavara tuli ja kuljetusliike sai maksun tavaran luovutuksen yhteydessä käteisenä. Kuittia ei annettu. Useiden kuukausien kuluttua kuljetusliike vaati asiakkaalta maksua. Asian käsittely on kesken. Ennen käyttöönottoa > Kysy takuuaika ja takuun kattavuus. > Tiedustele, missä laitteen takuukorjaukset hoidetaan. > Pyydä myös tuotteen maahantuojan yhteystiedot. > Tarkista, että tuotteiden mukana on käyttöohjeet. > Laita ostokuitti, käyttöohjeet ja yhteystiedot varmaan talteen. > Alkuperäispakkaus helpottaa laitteen turvallista toimittamista huoltoon. Kun laitteeseen tulee vika > Katso, onko käyttöohjeessa tietoa ongelmasta. > Älä yritä korjata laitetta itse. > Kirjaa paperille kaikki valituksessa tarpeelliset tiedot: tuote sarjanumeroineen, ongelma, asian vaiheet, laitteistosi muiden laitteiden tyypit, ohjelmiston versionumerot jne. > Ota esiin ostokuitti ja takuupaperit ja ota yhteys myyjään tai takuuhuoltoon. > Virheestä on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta. > Vikatilanteissa kuluttajalla on aina oikeus toimittaa laite myyjälle korjausta varten. > Älä toimita laitetta ulkopuoliseen korjaamoon neuvottelematta myyjän kanssa. > Tee muistiinpanot asiaan liittyvistä neuvotteluista. > Jos joudut pakottavasta syystä korjauttamaan laitteen omalla kustannuksellasi, säilytä kuitti, pyydä korjaajaa kirjoittamaan kuittiin korjattu vika ja pyydä vialliset osat itsellesi. Jos tulee erimielisyyksiä > Vaadi virheen oikaisua ensisijaisesti myyjäliikkeeltä, sillä vain sen kanssa olet sopimussuhteessa. > Tee kirjallinen valitus ja pyri asioimaan mahdollisimman paljon kirjallisesti. > Kuvaile virhe ja vaadi sen oikaisua kohtuullisessa ajassa, esimerkiksi parissa viikossa. > Vaadi kirjallinen vastaus valitukseen. > Esitä omat vaatimuksesi: korjaaminen, tuotteen vaihtaminen, hinnanalennus tai kaupan purku. > Jos vaadit vahingonkorvausta esimerkiksi aiheutuneista kustannuksista tai käyttöhyödyn menetyksestä, perustele vaatimus kulutosittein tai muulla vastaavalla tavalla. > Täytä tarkasti oma osasi sopimuksesta. > Säilytä asiaan liittyvä kirjeenvaihto, myös kopiot omista kirjeistäsi. Silloin asian vaiheista on dokumentteja. > Jos sopua ei synny, ota yhteys oman kuntasi kuluttajaneuvojaan. Kuluttajansuojalaki /38. Ajantasainen versio Kunnalliset kuluttajaneuvojat. Ongelmatilanteissa ensimmäinen neuvontaporras. Yhteystiedot oman kunnan puhelinvaihteesta tai verkkosivuilta tai Kuluttajaviraston verkkopalvelusta. Kuluttajaviraston verkkopalvelu. Erittäin runsaasti havainnollista tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kuluttajille että yrityksille. Euroopan kuluttajakeskus ECC. Suomessa ECC toimii Kuluttajaviraston yhteydessä. Keskuksen verkkosivuilla annetaan ohjeita EU:n sisäisen kuluttajakaupan ongelmatilanteisiin. Kuluttajavalituslautakunta. Riippumaton asiantuntijaelin, joka antaa ratkaisusuosituksia ja opastaa kunnallisia kuluttajaneuvojia. Jos kuluttajaneuvojan avulla ei ole päästy ratkaisuun, voi tehdä valituksen kuluttajavalituslautakunnalle. Lautakunnan suosituksia ei voi panna täytäntöön pakkotoimin, mutta niitä noudatetaan yli 70 prosentissa tapauksista. Lautakunnan verkkopalvelussa on lautakunnan ratkaisuja vuodesta 2000 alkaen. Kuluttaja-asiamies. Valvoo kuluttajille suunnattua markkinointia ja sopimusehtojen kohtuullisuutta, voi viedä asioita markkinaoikeuteen tai tehdä ilmoituksen syyttäjälle. Hoitaa yksityisen kuluttajan asiaa vain poikkeustapauksessa. Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuja KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA antaa ratkaisuja valituksiin. Sen ratkaisut ovat suosituksia, eivät määräyksiä. Ratkaisut ovat luettavissa osoitteesta Tässä kaksi esimerkkiä: Kuvat katosivat huollossa Tietokoneen ohjelmiston uudelleenasennuksen yhteydessä katosi kuvatiedostoja. Huoltoliike oli kopioinut ja palauttanut Omat tiedostot -kansiossa olevat kuvat, mutta muualla olleet kuvat katosivat. Lautakunnan mielestä tilaajan olisi pitänyt ilmoittaa, missä säilytettävät kuvat ovat. Huoltoliikkeen ei voitu edellyttää etsivän kuvia muualta kuin tavanomaisesta Omat tiedostot -kansiosta. Hyvitystä ei suositeltu. Tietokoneen korjauttaminen takuuaikana ulkopuolisella Ostaja toimitti tietokoneen korjattavaksi takuuaikana ulkopuoliselle korjaajalle. Myyjä ei korvannut korjauskuluja, koska ostaja ei ollut antanut takuunantajalle mahdollisuutta korjata mahdollista vikaa. Lautakunnan mukaan ostaja ei esittänyt hyväksyttävää syytä ulkopuolisen korjaajan käytölle. Siksi lautakunta katsoi, että ostajalla on oikeus saada korvauksena vain niiden kulujen määrä, jotka myyjälle olisi aiheutunut laitteiden korjaamisesta. MikroPC 14/

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

5/8/2016 Consumer Protection 1

5/8/2016 Consumer Protection 1 5/8/2016 Consumer Protection 1 5/8/2016 Consumer Protection 2 Kuluttajaoikeus on syntynyt elinkeinoelämän laajentuessa ja ihmisten kulutusmahdollisuuksien kasvaessa. Kulutusmahdollisuuksien kasvaessa on

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008 Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv ivä 19.01.2008 Vilhonkatu 9 C 3.krs 00100 Helsinki Puh 020 742 4469 Fax 020 742 4468 E-mail: teppo.laine@legistum.fi www.legistum.fi Koiran omistusta ja hallintaa

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 / 2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi kuluttajansuojalain. muuttamisesta JOHDANTO. Vireilletulo. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 4/2008 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin (09) 680 401 20.2.2008 Faksi (09) 604 714 Merja Salonen 1(5) OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA JA TAPATURMAVAKUUTUS Vuoden 2007

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 171, 07/07/1999 S. 0012-0016. Teksti:

Virallinen lehti nro L 171, 07/07/1999 S. 0012-0016. Teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista Virallinen lehti nro L

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 21.11.2015 välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Puutteet: a. markkinointi ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä (hyvä vuokranvälitystapa) 2 p. b. selvitys vuokranantajan oikeudesta vuokrata huoneisto jäi tekemättä, vuokralaiselle ei esitetty

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Takuuehdot löydät tästä vihkosesta.

Takuuehdot löydät tästä vihkosesta. Patjat Päivittäinen käyttö vaatii patjoilta ja patjakehikoilta paljon. Patjat ja -patjakehikot on testattu vaativissa testeissä, jotta ne olisivat tiukkojen laatu- ja kestävyysvaatimustemme mukaisia. Ne

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Kuluttajansuojalainsäädäntö. Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari

Kuluttajansuojalainsäädäntö. Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari Kuluttajansuojalainsäädäntö Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari Kuluttajansuojalainsäädäntö Kuluttajansuojalaki Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38 muutokset 1.1.2002 EU:n takuudirektiivistä minimidirektiivi

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii patjoilta ja patjakehikoilta paljon. SULTAN-patjat ja -patjakehikot on testattu vaativissa testeissä, jotta ne olisivat

Päivittäinen käyttö vaatii patjoilta ja patjakehikoilta paljon. SULTAN-patjat ja -patjakehikot on testattu vaativissa testeissä, jotta ne olisivat SULTAN Päivittäinen käyttö vaatii patjoilta ja patjakehikoilta paljon. SULTAN-patjat ja -patjakehikot on testattu vaativissa testeissä, jotta ne olisivat tiukkojen laatu- ja kestävyysvaatimustemme mukaisia.

Lisätiedot

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä EV 156/2000 vp - HE 58/2000 vp EDUSKUNNANVASTAUS 156/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kiinteistöjen

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät EKTORP Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO 23.8.2011 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU L6010402.7_4h 1(5) FYSIIKAN LABORATORION OPISKELIJAN OHJE 1. Työskentelyoikeus Opiskelijalla on oikeus päästä laboratorioon ja työskennellä siellä vain valvojan läsnäollessa. Työskentelyoikeus

Lisätiedot

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin.

Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano Yleiset myyntiehdot Sisältö Pätevyys Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset Hinnat ja toimituskulut Toimitus Omistuksenpidätys Vastuu ja takuu Maksaminen Tietosuoja Myyjäyrityksen tiedot

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

TAKUU JA HOITO-OHJEET.

TAKUU JA HOITO-OHJEET. TAKUU JA HOITO-OHJEET www.bellus.com Käyttöohje Bellus sohville Onnittelemme teitä uudesta Bellus sohvasta. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa teille tietoa sohvan käytöstä ja hoidosta, sekä siihen liittyvästä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot