SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010

2 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

3 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä yleinen epävarmuus ja yritykset pysyivät varovaisina. Tilanne alkoi kuitenkin vuoden aikana hiljalleen parantua. Jo syksyllä piristyminen näkyi esimerkiksi henkilöstö- ja rekrytointikoulutusten sekä muiden asiakasprojektien lisääntymisenä. TTS oli vuonna 2010 uuden äärellä monellakin tavalla. Uuden strategian ja organisaation tuomat muutokset ja tulevat haasteet olivat suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Kumppanuudet ja asiakkuudet ovat elinehto ja niiden luomiseen sekä edelleen kehittämiseen panostettiin toimintavuoden aikana. TTS oli myös entistä tiiviimmin mukana luomassa ja kehittämässä erilaisia verkostoja ja uusia avauksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. UUSI ORGANISAATIORAKENNE JA STRATEGIA HYVÄKSYTTIIN VAL- TUUSKUNNASSA Uuden strategian mukaiset linjaukset käsiteltiin TTS:n johtokunnassa tammikuussa. Tämän jälkeen perustettiin kuusi strategisten valintojen mukaista strategiatyöryhmää, joiden jäsenet valittiin eri aloilta. Työryhmissä pohdittiin strategisten valintojen toteuttamista käytännössä, TTS:n keihäänkärkiä sekä organisaatiorakennetta. Johtoryhmän tehtävänä oli tämän jälkeen laatia esitys johtokunnalle TTS:n strategiasta ja organisaation rakenteesta vuosille Johtokunnan käsittelyn jälkeen strategia viimeisteltiin ja työstettiin kesän aikana syksyn valtuuskunnan kokouk sen käsittelyä varten. Samalla johtokunta nimitti uuden johtoryhmän, joka aloitti työnsä kesäkuussa vuoden 2011 toimintasuunnitelman laadinnalla. Myös uuden organisaation tehtävät laitettiin avoimeen hakuun kesäkuussa ja valinnat tehtiin syksyllä Syksyllä aloitettiin uuden toimintajärjestelmän tekeminen ja avainprosessien kuvaaminen prosessinomistajien johdolla. Uusi strategia ja vuoden 2011 toimintasuunnitelma hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa. UUDEN STRATEGIAN JA ORGANISAATION TUOMAT MUUTOKSET JA TULEVAT HAASTEET OLIVAT SUUREMPIA KUIN KOSKAAN AIKAISEMMIN TTS:n uudessa organisaatiossa, joka aloittaa toimintansa , on kolme toimialaa, jotka ovat teknologia ja luonnonvarat, logistiikka ja palvelut sekä rakentaminen ja asuminen. Toimialojen lisäksi organisaatiossa on tuottavuuden osaamiskeskus, joka toimii kaikilla TTS:n toimialoilla. Toimialajohtajat ja osaamiskeskusjohtaja toimivat suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat myös avainprosessien omistajat, jotka ohjaavat ja valvovat prosessien tehokasta ja taloudellista toteutumista jokaisella toimialalla ja toimintatasolla yhtenäiseksi. Näin varmistetaan yhtenäiset palvelukonseptit. Tämä matriisirakenne mahdollistaa tutkimuksen ja koulutuksen osaamisen yhdistämisen toimialoittain, mitä on tavoiteltu jo pitkään. HOIVAKOTI-YHTEISTYÖ ALOITET- TIIN SAMMATISSA TTS ja Hovi Group Oy solmivat huhtikuussa sopimuksen, jossa TTS vuokrasi Hovi Groupille Sammatin toimipisteen kiinteistöstä noin neliön tilat virkistysmajoitus- ja hoivakotitoimintaa varten. Hoivakoti valmistuu kesäkuussa Yhteistyön tarkoituksena on hyödyntää sekä TTS:n että matkailu- ja ravintola-alan osaamista senioripalvelujen tuottamisessa. Hoivakodin tulevien tilojen peruskorjausvaiheessa sovelletaan ja hyödynnetään myös TTS:n kokemusta seniorirakentamisessa. SARKATIEN TOIMINTA LAAJENI TTS:n Sarkatien toimipisteen toiminta laajeni toimintavuoden aikana. TTS vuokrasi olemassa olevan toimipisteen alakerrasta tilaa noin m 2, johon tulivat toimitilat sekä TehoAPAJA-projektille (logistiikkaalan, rakennusalan ja auto- ja pienkonealan ammatillinen työvalmennus) että moottoripyörä- ja pienkonekoulutukselle. Lisäksi Sarkatiellä sijaitsevan rakennusalan koulutustoiminta laajeni voimakkaasti. VALTAKUNNALLISTA JA KANSAIN- VÄLISTÄ VERKOSTOITUMISTA Toimintavuoden aikana TTS:n rooli eri valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa vahvistui. TTS toimi monessa tilanteessa linkkinä ja yhteistyön edistäjänä eri toimijoiden välillä. Esimerkkeinä valtakunnallisista verkostoista mainittakoon TTS:n koordinoima kotityöpalvelualan laatuverkosto, jossa toimijoina ovat sekä oppilaitokset että kotityöpalvelualan yritykset, TTS:n koordinoima sahayrittäjien koulutushanke Maaseutu-Pisa, jossa oppilaitosten 3

4 lisäksi on mukana 260 sahayrittäjää, sekä kuljetusalan yhteistyöverkosto, jossa mukana olevat oppilaitokset kehittävät koulutuksia yhdessä puolustusvoimien kanssa. Lisäksi uutena pilottihankkeena TTS ja Pro- Agria kehittivät valtakunnallisen sikayrittäjien johtamiskoulutuksen, joka alkaa tammikuussa Kansainväliseen toimintaan panostettiin toimintavuoden aikana muun muassa liittymällä eurooppalaiseen kuljetusalan organisaation, EuroTran, jäseneksi. TTS on perustajajäsenenä mukana myös FinEdu-säätiössä, joka on rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjälle suuntautuvan koulutus- ja kehittämisyhteistyön tukisäätiö. Säätiön päämääränä on luoda edellytykset suomalaisen rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan yritysten, järjestöjen, ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin sekä käynnistää käytännön toiminta ensivaiheessa Pietarissa. Henkilötyövuosia 250 TTS HENKILÖSTÖ Tukipalvelut Koulutus Tutkimus * ** 2009 ** 2010 ** * Ennen vuotta 2007 tukipalveluhenkilöstö sisältyi tutkimuksen ja koulutuksen lukuihin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut. milj. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Muu toiminta Koulutus Tutkimus TTS KOKONAIS- TUOTOT , * ** 2009 ** 2010 ** * Ennen vuotta 2007 esitetyt luvut sisältävät myös tukipalvelujen tuotot, joten luvut eivät ole suoraan vertailtavissa myöhempiin vuosiin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut.

5 TTS ESITTELY TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on yli 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. TTS:ssä opiskelee vuosittain yli henkilöä yhä paremmiksi ammattilaisiksi. TTS on mukana vuosittain yli sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. TTS:n tavoitteena on parantaa asiakkaiden osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia. TTS KOULUTTAA, TUTKII JA KEHITTÄÄ MM. SEURAAVILLA TOIMIALUEILLA Ajoneuvot ja työkoneet Luonnonvarat ja energia Logistiikka Palvelut Rakentaminen Asuminen ja ympäristö Tuottavuus ja hyvinvointi TTS julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjoissaan sekä TEHO-lehdessä, joita voi tilata TTS:n verkkokaupasta osoitteesta Kaikista tuotteista ja palveluistamme sekä tutkintoon johtavista koulutuksista ja lyhytkoulutuksista saat lisätietoa nettisivuiltamme 5

6

7 TTS KOULUTUS Toimintavuonna yleisen taloudellisen tilanteen piristyminen yrityksissä heijastui positiivisesti myös koulutustoimintaan. Useilla koulutusaloilla tämä näkyi yritys- ja rekrytointikoulutusten kasvuna. Oppisopimuskoulutuksesta toteutui kuitenkin vain puolet suunnitellusta. Koulutuksen rahoituksen haasteena oli myös ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen opiskelijapaikkojen riittämättömyys. Sekä aikuisten että nuorten koulutuksessa opiskelijoita olisi ollut tulossa enemmän kuin mitä TTS koulutuksessa oli koulutuspaikkoja tarjolla. SUURIA MUUTOKSIA AMMATILLI- SEN KOULUTUKSEN KENTÄSSÄ Koulutuksen kentässä tapahtui toimintavuoden aikana suuria muutoksia. Toimintavuoden aikana Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto ja Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry perustivat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n. Tämä yhdistyminen laajentaa yhteistyötä koko ammatillisen koulutuksen kentässä ja murtaa raja-aitoja. AMKE aloittaa virallisesti toimintansa vuoden 2011 alussa. TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PAL- VELUTEHTÄVÄN MUKAISIA HANK- KEITA RUNSAASTI Oppilaitosten kanssa verkottuminen lisääntyi ja laajentui toimintavuoden aikana merkittävästi. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän mukaisia hankkeita aloitettiin toimintavuonna runsaasti. Esimerkkeinä hankkeista muun muassa Työpaikkakoulutuksen mallin konseptointi autoalan yrityksiin, Uuden korjaamoluokituksen ja tutkintojen yhteen nivominen, KULTA Kuljetus- ja logistiikka-alalle töihin ja ammattiin, MUKAVA Työhyvinvointi työyhteisöjen menestyksen kivijalaksi, Työelämä opettaa viheralaa, BUSSIMU Bussisimulaattorikoulutuksen kehittäminen ja yhteistyöverkostojen luominen, Osaava Uusimaa sekä Laatusertifikaatti kotityöpalveluyrityksen kilpailuvalttina. Lisäksi TTS koulutus lisäsi vuoden aikana kansainvälistä yritysyhteistyötä ja toimintaa merkittävästi muun muassa kuljetus- ja rakennusaloilla. Kansainvälistä opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa toteutettiin matkailu- ja ravintola-aloilla. OPPILAITOSTEN KANSSA VERKOTTUMINEN LISÄÄNTYI JA LAAJENTUI TOIMINTAVUODEN AIKANA MERKITTÄVÄSTI OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄ- MISEEN JA TUTKIMUSYHTEISTYÖ- HÖN PANOSTETTIIN VOIMAK- KAASTI Vantaan Sarkatiellä alkoi ESR-rahoituksella toteutettu TehoAPAJA-toiminta, jonka tavoitteena on työllistää tai auttaa jatkoopiskelemaan nuoria sekä pitkäaikaistyöttömiä 4 kuukauden käytäntöpainotteisen koulutuksen avulla. TehoAPAJA:n ammattialoja ovat auto- ja pienkone-, logistiikkaja rakennusala. Simulaattorikoulutuksen kehittämiseen panostettiin toimintavuoden aikana voimakkaasti. Asiakkaina olivat yritysten lisäksi myös muut ammatilliset oppilaitokset, jotka olivat hankkineet simulaattoreita opetukseen. Näiden oppilaitosten kouluttajia perehdytettiin simulaattorikouluttajiksi. Lisäksi TTS koulutus oli mukana TTS tutkimuksen toteuttamissa työvoimatarpeiden selvityshankkeissa. Toimintavuoden aikana alkoi yhteistyössä tutkimuksen kanssa toteutettava Työtutka-hanke, jossa työntutkimusta viedään työssäoppimispaikoille. Lisäksi TTS koulutus haki aikuiskoulutusorganisaatioiden käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ydinryhmän kehittäjäksi ja toimi toimintavuonna ryhmässä yhtenä pilottioppilaitoksena. OPISKELIJOIDEN OHJAAMISTA VAH- VISTETTIIN JA PROSESSIEN YHTE- NÄISTÄMINEN KÄYNNISTETTIIN Toimintavuoden aikana TTS koulutuksessa panostettiin erityisesti ohjaukseen muun muassa palkkaamalla kuraattori. Ohjauksen kehittämisellä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja pyritään ennalta ehkäisemään koulutuksen keskeytyksiä. Ohjauksen osalta TTS koordinoi muun muassa Laajennetun työssäoppimisen hanketta, jonka tavoitteena on käytännönläheisten avoimien oppimisympäristöjen luominen ja oppimisen käytännönläheinen toteuttaminen yhdessä työpaikkojen kanssa sekä hyvien käytäntöjen vertailu muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi TTS oli mukana ohjauksen toimintamalleja kehittävissä Kuuma OpinOvi ja OpinOvi L-U -hankkeissa. Toimintavuoden aikana aloitettiin myös koulutuksen prosessien yhtenäistäminen ja muutostyö uutta organisaatiota silmällä pitäen. AUTO- JA PIENKONEALALLA PA- NOSTETTIIN VOIMAKKAASEEN KE- HITTÄMISEEN SEKÄ KOULUTUSTOI- MINNAN LAAJENTAMISEEN Auto- ja pienkonealan vuotta leimasi tilojen ja laitteiden voimakas kehittäminen, uusien kouluttajien rekrytointi sekä koulutustoiminnan laajentaminen. Yrityk- 7

8

9 TTS KOULUTUS sille suunnattujen koulutuksien kysynnässä näkyi taantuman jälkeen piristymistä jo keväällä, mutta selkeään kasvuun päästiin vasta syksyllä. Useiden yritysten kanssa käynnistettiin vuoden tauon jälkeen rekrytointiin tähtääviä työvoima- ja oppisopimuskoulutuksia sekä trainee-ohjelmia. Oppisopimuskoulutuksissa eniten vilkastumista oli lisäkoulutuksissa eli ammattija erikoisammattitutkinnoissa. Sisäisen kehityksen pääpaino oli tilojen sekä organisaation vastuualueiden uudistamisessa. Toimenpiteiden tavoitteena on entistä parempi asiakasyhteistyö ja koulutuksen laatu. Vantaan Sarkatielle rakennettiin uudet tilat moottoripyörä- ja pienkonemekaanikkokoulutukselle sekä TehoAPAJA:n toiminnalle. Rajamäen toimipisteessä aloitettiin automaalaamon täydellinen uusiminen. Uudistetut tilat ovat valmiina keväällä Maalauskammioiden hankinnan ja uusien tilojen varustelun lisäksi merkittäviä laitehankintoja tehtiin myös henkilöautoihin ja raskaankaluston koulutuksiin liittyen. Esimerkkeinä raskaankaluston alustaravistin ja henkilöautojen iskunvaimennustesteri. Modernit tilat ja laitteet mahdollistivat muun muassa yhteistyön aloittamisen Liikenneturvallisuuskeskuksen, Trafin, kanssa. Seuraavaan vuoteen lähdetään vahvasti uudistuneilla organisaatiolla, tiloilla ja laitteilla. KULJETUSALAN OPISKELIJAT TYÖL- LISTYIVÄT HYVIN Kuljetusalalla suurin osa järjestetyistä koulutuksista oli sovittu jo edellisen vuoden aikana, joten toimintavuoden aikana keskityttiin pääosin oman toiminnan parantamiseen. Koulutusalan toimintaa uudelleen organisoitiin toimintavuoden aikana voimakkaasti ja lisäksi koulutusten kehitystyö- tä tehtiin enemmän kuin edellisinä vuosina. Kehittämisen tulokset näkyvät jo vuonna 2010 sekä sen jälkeen. Sisäisen kehittämisen lisäksi panostettiin työelämäyhteistyöhön. Muun muassa työssäoppimisen ohjaamiseen panostettiin erityisen paljon. Toimintavuonna erityisen TOIMINTAVUONNA ERITYISEN MERKITTÄVÄÄ OLI OPISKELIJOIDEN HYVÄ TYÖLLISTYMINEN KOULUTUSTEN JÄLKEEN merkittävää oli opiskelijoiden hyvä työllistyminen koulutusten jälkeen. Toimintavuonna valmistui myös selkokielinen ammattitermistön kuvasanakirja henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastoalan termeistä erityisesti maahanmuuttajakoulutuksen tarpeisiin. Kuvasanakirja toteutettiin OPH:n rahoittaman TehoTermistö-hankkeen puitteissa. Erityisinä onnistumisina mainittakoon taksinkuljettajien koulutukset, jotka onnistuivat poikkeuksellisen hyvin. Oppilaitosten välistä yhteistyötä kuljetusalalla lisättiin vuoden aikana merkittävästi. Myös kansainvälinen yhteistyö kuljetusalan oppilaitosten kanssa lisääntyi TTS:n liityttyä EuroTran jäseneksi. Etenkin simulaattorikoulutuksen ja -pedagogiikan saralla kehitystyö oli merkittävää. VARASTOALAN KOULUTUSYH- TEISTYÖ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA LAAJENTUI MERKITTÄVÄSTI Logistiikka-alalla toiminta keskittyi varastoalan perus- ja ammattitutkintojen toteuttamiseen sekä tutkinnon arviointien vastaanottamiseen. Varastoalan oppisopimuskoulutusten osalta yhteistyötä jatkettiin suuren elintarvikealan yrityksen sekä Uudenmaan alueella toimivien oppisopimustoimistojen kanssa. Myös yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa laajentui merkittävästi. Koulutuksia ja tutkinnon arviointeja toteutettiin muun muassa Edupolille, Amiedulle, AEL:lle, Aktivalle ja Luksialle. Myös trukkikoulutuksissa tapahtui selkeää kasvua. Toimintavuoden aikana sekä koulutuksista että Sarkatien oppimisympäristöstä saatu palaute opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta oli erittäin positiivista. Toimintavuoden aikana Logistiikka-ala oli mukana TehoAPAJA- ja TehoTermistö-hankkeissa. MAARAKENNUSALALLA VAHVIS- TETTIIN YRITYSYHTEISTYÖTÄ Maarakennusalalla yritysyhteistyötä edelleen kehitettiin ja vahvistettiin. Vihtijärven harjoittelualuetta kehitettiin työelämän tarpeiden mukaiseksi muun muassa 3D-koneohjaukseen liittyvien harjoitteiden osalta. Kansainvälisen suunnittelutoimiston kanssa suunniteltiin 3D-koneohjauksen suunnittelijoiden kouluttamista harjoittelualueella. Yrityskoulutukset aloitettiin muun muassa Volvo CE Finlandin kanssa. Maarakennusalan nuorten koulutuksen hakijamäärät kasvoivat merkittävästi. Lisäksi nuorten koulutuksen yhteistyötä 9

10

11 TTS KOULUTUS tiivistettiin TTS:n sisällä toimintavuoden aikana muun muassa koulutusten toteutuksissa. METSÄKONEALALLA HAKKUU- MÄÄRIEN KASVUT NÄKYIVÄT OPISKELIJOIDEN TYÖHÖN SIJOIT- TUMISESSA Metsäkoneenkuljettajien koulutus jatkui toimintavuonna edellisen vuoden volyymilla. Hakijamäärät koulutuksiin pysyivät hyvinä. Vuoden 2010 hakkuumäärät kasvoivat edellisestä vuodesta merkittävästi, mikä näkyi luonnollisesti myös opiskelijoiden työhön sijoittumisissa. TTS käynnisti toimintavuonna metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon tutkintojen vastaanotot. Metsäenergian korjuumäärien kasvusta johtuen metsäkonealan koulutusohjelmiin sisällytettiin metsäenergian korjuuseen liittyviä koulutusjaksoja. TTS sai metsäalan perustutkinnon metsäkoneasentajan koulutusohjelmaan järjestämisluvan. Metsäkoneenkuljettajien koulutusohjelman käynnistämisestä sovittiin yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa. RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN TOIMINTA LAAJENI EDELLEEN Talonrakennusalalla tapahtui toimintavuoden aikana huomattavaa piristymistä, jonka vaikutukset näkyivät myös rakennusalan koulutuksessa. Rekrytointiin suunnattuja koulutuksia toteutettiin loppuvuodesta enemmän kuin edellisenä vuonna ja yhteydenotot oppisopimusten osalta lisääntyivät huomattavasti. Rakennusviennin piristyessä Venäjälle suomalaisten rakennusyritysten toiminta varsinkin Pietarin alueella lähti hyvään vauhtiin. Suomalaisille rakennusalan koulutustuotteille odotellaan kasvavaa kysyntää myös Venäjällä ja Baltiassa. Toimintavuoden aikana rakennusalan oppimisympäristö jalostui entisestään ja onnistumiset yrityskoulutuksissa tuottivat uusia koulutusavauksia. Myös rakennusalan henkilöstön määrää lisättiin toimintavuoden aikana. TOIMINTAVUODEN AIKANA RAKENNUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖ JALOSTUI ENTISESTÄÄN JA ONNISTUMISET YRITYS- KOULUTUKSISSA TUOTTIVAT UUSIA KOULUTUS- AVAUKSIA. Yhteishankintakoulutukset eri rakennus- ja rakennustuoteyritysten kanssa pääsivät hyvään alkuun, joista esimerkkinä raudoituskoulutus, saunarakentajakoulutus, betonielementtien asentajakoulutus sekä betonielementtien valmistajakoulutukset. Myös ensimmäiset rakennusalan työvoimakoulutukset toteutettiin toimintavuoden aikana. Sarkatien toimipisteen rakennushallin oppimisympäristö jalostui rakennustyömaan kaltaiseksi toiminnaksi. Harjoituskentän sääsuoja otettiin käyttöön muun muassa tehostamaan perustusharjoitusten ja ulkotiloissa tehtävien harjoitusten onnistumista. Rakennus- ja kiinteistöala oli mukana TehoAPAJA -hankkeessa. PUU- JA SISUSTUSALALLA VUOSI OLI POSITIIVINEN Puu- ja sisustusalalla työvoimapoliittisen koulutuksen osuus oli suuri, ja taantuman jälkeen rekrytointikoulutukset alkoivat loppuvuodesta lisääntyä. Myös oppisopimuskoulutusta oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Oppimisympäristöä kehitettiin edelleen ja opetustilojen koneistamon layout saatiin valmiiksi kesällä. Edellisinä vuosina alkaneeseen sisustajien koulutukseen panostettiin edelleen, ja syksyllä aloitettiin ensimmäinen sisustajan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Puu- ja sisustusala oli mukana myös Maaseutu-Pisa -hankkeessa, johon ala tuotti muun muassa verkko-opetusmateriaalia. PUUTARHA-ALAN OPISKELIJAT TYÖLLISTYIVÄT HYVIN Puutarha-alalla suunniteltu opiskelijamäärä ylittyi hieman ja lähes kaikki aiotut koulutukset toteutuivat. Hakijavolyymi koulutuksiin pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Omaehtoiseen koulutukseen tulijat hyödynsivät uutta lakisääteistä mahdollisuutta saada koulutuksen ajalta työttömyysturvaa. Opiskelijat työllistyivät hyvin koulutuksen jälkeen. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hanke, Työelämä opettaa viheralaa, alkoi syksyllä. Oppilaitoksen ulkoalueiden kunnostamisen osalta jatkui kivikorin rakentaminen puutarhatalon päätyyn ja uuden parkkialueen viheralueiden rakentaminen. Sammatin toimipisteen piha-alueiden suunnittelu käynnistyi osana Eskohanketta. Tutkintoperusteiden muuttuessa alalla kehitettiin ja otettiin vuoden aikana käyttöön osaamisperustainen toteuttamissuunnitelma puutarhatalouden perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Tutkintojen vienti työssäoppimispaikoille jatkui. 11

12 TTS KOULUTUKSEN TUOTOT milj. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, * ** 2009 ** 2010 ** Muut tuotot Val on toiminta-avustus Muut koulutustuotot Oppisopimuskoulutus Val onosuuskoulutus Työvoimakoulutus * Ennen vuotta 2007 esitetyt luvut sisältävät myös tukipalvelujen tuotot, joten luvut eivät ole suoraan vertailtavissa myöhempiin vuosiin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut. milj. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, * ** 2009 ** 2010 ** * Ennen vuotta 2007 esitetyt luvut sisältävät myös tukipalvelujen tuotot, joten luvut eivät ole suoraan vertailtavissa myöhempiin vuosiin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut. Muut toimintakulut Henkilöstökulut TTS KOULUTUKSEN KULUT OPISKELIJA- TYÖPÄIVÄT Opiskelijatyöpäiviä Muu koulutus Työvoimakoulutus Opiskelijoita Osatutkinnon suori aneet Koko tutkinnon suori aneet TUTKINNON SUORITTANEET

13 TTS KOULUTUS TTS koulutus oli yksi ensimmäisiä oppilaitoksia Suomessa, joiden opiskelijat suorittivat floristin tutkinnon kokonaan työpaikalla. MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALOIL- LA PÄÄTETTIIN KESKITTYÄ AIKUIS- KOULUTUKSEEN Keväällä 2010 matkailu- ja ravintola-aloilla päätettiin keskittyä aikuiskoulutuksen vahvistamiseen. Viimeiset nuorten koulutuksessa opiskelevat opiskelijat valittiin koulutukseen elokuussa Vuoden aikana valmisteltiin tiiviisti Hovi Group Oy:n kanssa hoivakotiyhteistyötä, joka alkaa kesäkuussa 2011, kun hoivakoti aloittaa saneerauksen jälkeen toimintansa. Sopimuksen myötä Sammatin toimipisteestä vuokrataan noin neliötä hoiva-alan yrityksen käyttöön. Yhteistyö käsittää matkailu- ja ravintola-alan osalta muun muassa palvelu- ja koulutusyhteistyötä Sammatin toimipisteessä. Yhteistyön myötä opetustilat, henkilökunnan työhuonetilat, opiskelijoiden oleskelutilat siirtyivät koulusiipeen elokuussa. Samalla kokous- ja opetustilat varustettiin ajanmukaisesti. Toimintavuoden aikana uudet matkailu- ja ravintola-alan tutkinnon perusteet työstettiin opetussuunnitelmiksi ja toteutussuunnitelmiksi. Matkailu- ja ravintola-ala osallistui Laajennetun työssä oppimisen -hankkeeseen. Ala oli mukana myös kansainvälisessä opiskelija- ja asiantuntijavaihtoprojektissa (LAMP3 -kansainvälinen työssäoppiminen), jossa työssäoppimisjaksoja toteutetaan mm. Italiassa, Norjassa, Skotlannissa, Espanjassa, Unkarissa ja Maltalla. pääpaino oli tutkintoon tähtäävien esimieskoulutusten toteutuksissa, yrityksille ja muille organisaatioille suunnattujen tuottavuus- ja työntutkimuspalveluiden tarjonnan kehittämisessä sekä yhteistyöverkostojen rakentamisessa. Opiskelijoiden ja yritysten antamat palautteet olivat erinomaisella tasolla kaikkien koulutusten ja palveluiden osalta. Esimerkiksi JET-koulutuksen vaikuttavuustulokset koulutuksen loppupalautteessa olivat erinomaiset. Pitkien asiakassuhteiden vahvistumisen ja uusien ryhmien aloitusten myötä osa asiakasyrityksistä on valinnut TTS:n strategiseksi kumppaniksi esimiesvalmennuksissa. TTS teki toimintavuoden aikana useita asiakkaille räätälöityjä tuottavuuden kehittämisohjelmia. Uutena koulutushankkeena aloitettiin Pro- Agrian kanssa sikayrittäjien johtamisvalmennuksen suunnittelu, jossa osallistujat suorittavat yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Koulutus alkaa tammikuussa KOULUTUKSEN VOLYYMIT 2010 TTS koulutuksessa työskenteli toimintavuonna keskimäärin 148 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä Tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 961. Toimintavuoden aikana opiskelijoita oli yhteensä YRITYKSILLE SUUNNATTUJEN ESI- MIESKOULUTUSTEN JA PALVELUI- DEN PALAUTTEET ERINOMAISELLA TASOLLA Yrityspalveluiden osalta toimintavuoden 13

14 TTS TOTEUTTI USEITA TYÖN TUOTTAVUUTEEN, HYVINVOINTIIN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA JA KOULUTUKSIA

15 TTS TUTKIMUS Toimintavuonna 2010 muutokset tutkimustoiminnan toimintaympäristössä jatkuivat, mutta olivat edellisvuotta maltillisempia. Metsäalan organisaatioiden uudistusten suunta alkoi näkyä ja puukauppa piristyi. Palvelujen ja palveluyrittäjyyden lisääntyminen näkyi kaikilla tutkimussektoreilla. TTS:llä oli useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka liittyivät esimerkiksi metsäpalveluihin, urakointiin ja kotityöpalveluihin. Lisäksi hankkeita oli runsaasti käynnissä muun muassa metsäenergian teknisiin ratkaisuihin ja pienyrittäjyyden edistämiseen useilla eri toimialueilla. LIIKETOIMINTAOSAAMISEN JA TYÖN TUOTTAVUUTEEN LIITTY- VÄN OSAAMISEN TARVE KOROSTUI Maatalouden puolella tehostamisvaatimukset tilojen edelleen kasvaessa jatkuivat kiivaina. Toiminnan luonteen muuttuessa liiketoimintaosaamisen ja työn tuottavuuteen liittyvän osaamisen tarve maataloudessa korostui entisestään. Tähän tarpeeseen TTS toteutti useita maatilayrittäjien työn tuottavuuteen, hyvinvointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tutkimuksia ja koulutuksia. ENERGIATEHOKKUUS PUHUTTI Energiatehokkuuteen tähtäävät valtiolliset ja kansainvälisetkin vaatimukset näkyivät tutkimusrahan suuntaamisessa. Tämä tuli esille niin maatalouden kuin asumisen toiminnassa. Lisäksi asumisen tutkimuksen kasvavaan kysyntään vaikuttivat 2010 vuoden alusta tiukentuneet rakentamisen energiamääräykset, jotka edellyttävät kaikilta toimijoilta panostusta muun muassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kustannustehokkuuteen, energiatehokkuuden vaatimusten täyttämiseen, lämmöneristeiden toimivuuteen ja uusiin rakenneratkaisuihin. TTS tutkimus toteutti energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta muun muassa Motivan kanssa. UUDISTUKSIA JA PROSESSIEN EDEL- LEEN KEHITTÄMISTÄ TTS tutkimuksessa oli vuonna 2010 neljä TOIMINTAVUODEN AIKANA TUTKIMUKSESSA EDELLEEN KEHITETTIIN LUOTUJA PROSESSEJA UUDEN ORGANISAATION MUKAISEKSI tiimiä; bioenergia, teknologia ja tuotantoympäristö, työ ja tuottavuus sekä asuminen ja palveluympäristö. Toimintavuoden aikana tutkimuksessa edelleen kehitettiin luotuja prosesseja uuden organisaation mukaiseksi. Lisäksi toimintavuoden aikana panostettiin erityisesti projektinhallintaan ja hankeprosessien tehostamiseen muun muassa ottamalla tehokkaasti käyttöön uusi projektinhallintaohjelma sekä palkkaamalla hankesihteeri. Vaikka taloudellisiin tavoitteisiin ei toimintavuoden aikana päästy, tehostettiin toimintavuoden aikana toimintoja merkittävästi, mikä luo vahvan pohjan tulevan uuden organisaation toiminnan kehittämiselle. TEKNOLOGIAA JA METSÄENERGIAA KANNATTAVASTI Teknologia ja tuotantoympäristö -tiimin painopistealueet olivat koneita ja laitteita käyttävien menetelmien kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Toimintavuoden aikana saatiin tuloksia useista merkittävistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Metka Metsäenergiaa kannattavasti -hanke jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka. Hankkeen tuloksien jalkauttaminen aloitetaan vuoden 2011 alussa Etelä-Suomen alueella alkavalla TTS:n koordinoimalla Metka-koulutushankkeella. Kasvun eväät -ohjelman, joka oli Metsämiesten Säätiön rahoittama, vuosina toteutettava ja TTS tutkimuksen koordinoima t&k-ohjelma, loppuraportti julkaistiin loppuvuonna. Metsätalouden osalta tiimi teki erittäin tiivistä yhteistyötä TTS koulutuksen kanssa. Lisäksi tiimi teki selvitykset sekä metsäkoneenkuljettajien työvoiman saatavuudesta että metsäalan ammattilaisten kiinnostuksesta ja mahdollisuudesta ryhtyä metsäpalveluyrittäjäksi. Maatalouden puolella tiimi tutki muun muassa energian säästöä maatilarakentamisen valaistuksessa ja koulutti muun muas sa maidon ja sianlihan tuottajia Etelä- Pohjanmaalla toteutettavissa hankkeissa. Karjatalouden toimintamenetelmien kehittämiseksi oli menossa useita maakunnallisia hankkeita. Ympäristönäkökulmia huomioitiin erityisesti lannan käsittelyyn liittyvissä hankkeissa. BIOENERGIA.FI KEHITTYI EDELLEEN TTS tutkimuksessa energiatehokkuus käsittää muun muassa energiatehokkuusmittaukset bioenergiaa käyttävissä kattiloissa, tuotantorakennusten energiatehokkuuden 15

16 TTS TUTKIMUS TOTEUTTI ENERGIA- TEHOKKUUTEEN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA MUUN MUASSA MOTIVAN KANSSA

17 TTS TUTKIMUS mittaamisen ja energian säästökohteetesimerkiksi maatilarakennuksessa. Toimintavuoden aikana TTS:n koordinoimassa Bionergian koordinaatiohankkeessa edelleen kehitettiin Bioenergia.fi-sivustoja sekä järjestettiin muun muassa bioenergian koordinaatiopäivät. Bioenergian koordinaatiohanke toteutetaan yhteistyössä Tapion ja ProAgrian kanssa, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä myös muun muassa maatilojen energiaohjelmassa. TYÖN JA TUOTTAVUUDEN KOU- LUTUSTA, KEHITTÄMISTÄ JA TUTKI- MUSTOIMINTAA Työ ja tuottavuus -tiimin kehittämistoimet eri organisaatioissa liittyivät kilpailukyvyn parantamiseen, yleisesti työn tuottavuuden kehittämiseen, työturvallisuuteen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen työpaikoilla. Toimintavuoden aikana edelleen kehitettiin tuottavuuteen liittyviä toimintamalleja ja prosesseja, toteutettiin tuottavuuteen liittyviä yrityshankkeita sekä valtakunnallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Lisäksi TTS toteutti koulutuksia muun muassa yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Merkittävimmät tutkimus- ja kehittämishankkeet olivat Maaseutu-Pisa-hanke, jossa koulutettiin valtakunnallisesti 260 sahayrittäjää, sekä Metsäkulttuurihanke, jossa kehitetään tiedonkeruumenetelmiä yksityismetsissä sijaitsevien kulttuuriperintökohteiden kartoittamiseen. Tiimi selvitti myös maatalousyrittäjän fyysistä kuormitusta sekä teki oppaan ulkomaalaisen työntekijän perehdyttämisestä puutarhaja maatiloilla. Työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää tutkimusta tehtiin muun muassa maa- talousyrittäjille. Lisäksi tiimi oli mukana TTS koulutuksen Työtutka- ja TehoAPAJA -hankkeissa. Tiimi oli mukana myös TTS koulutuksen valtakunnallisessa MUKAVA-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää työhyvinvointia. TOIMINTAVUODEN AIKANA TTS OTTI ERITTÄIN SUUREN ROOLIN KOTITYÖ- PALVELUJEN LAADUN KEHITTÄMISESSÄ TTS:LLÄ MERKITTÄVÄ ROOLI KOTI- TYÖPALVELUJEN LAADUN KEHIT- TÄMISESSÄ TTS on viime vuosina saanut merkittävän jalansijan asumisen ja siihen liittyvän palveluympäristön alueilla. Erityisesti ekotehokkuus, energiatehokkuus ja kodin palvelut ovat niitä teemoja, joissa TTS tutkimuksella sekä asuminen ja palveluympäristö -tiimillä on vankka osaaminen, kokemus ja verkostot jo vuosien ajalta. Toimintavuoden aikana TTS otti erittäin suuren roolin kotityöpalvelujen laadun kehittämisessä. Marraskuussa järjestetyssä Uutta laatua kotityöpalveluihin -seminaarissa julkistettiin kotityöpalvelualalle oma valtakunnallinen laatusertifikaatti. Sertifikaatti on yksityiselle palveluntuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän kriteerit. Sertifikaatin myöntäjänä toimii TTS:n hallinnoima riippumaton kotityöpalvelun laatulautakunta. ELINKAARIASUMISEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TARVE KASVOI Ikääntyvien asukkaiden määrä kasvaa koko ajan. Tätä kautta kasvaa myös ikääntyvien asumiseen liittyvien ratkaisujen tarve. Toimintavuoden aikana toteutettiin ja aloitettiin useita merkittäviä hankkeita elinkaariasumiseen liittyen. EkoElias- ja ESKO-hankkeet jatkuivat toimintavuoden aikana. Tammikuussa 2010 julkaistiin -sivusto ja keväällä aloitettiin yhteistyön suunnittelu Sammattiin rakentuvan hoivakodin osalta. GREEN CARE VIHREÄ HOIVA Vuoden aikana alkoi Green Care Vihreä hoiva -hanke, jonka tarkoituksena on maaseutuympäristön ja erityisesti maatilojen hyödyntäminen hoiva-, kuntoutusja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on ihmisten henkisen, fyysisen ja sosiaaliseen hyvinvoinnin parantaminen. Loppuvuodesta TTS sai rahoituksen Tupaturva-hankkeelle, joka liittyy senioriasumisen turvallisuuteen, ja joka toteutetaan yhdessä VTT:n kanssa. Hanke alkaa vuoden 2011 alussa. ENERGIATEHOKKUUDEN SÄÄSTÖ- OPIT KÄYTTÖÖN Energiatehokkuus oli ajankohtainen tutkimusteema monellakin tavalla. Ammattikeittiöille suunnattu energiaopas julkaistiin alkuvuodesta Motivan julkaisusarjassa ja 17

18 TTS TUTKIMUKSEN TUOTOT milj. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * ** 2009 ** 2010 ** Muut tuotot Julkaisu- ja jäsentuotot Muut tutkimustuotot Julkiset tutkimusmäärärahat Val onapu * Ennen vuotta 2007 esitetyt luvut sisältävät myös tukipalvelujen tuotot, joten luvut eivät ole suoraan vertailtavissa myöhempiin vuosiin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut. milj. 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * ** 2009 ** 2010 ** Muut toimintakulut Henkilöstökulut TTS TUTKIMUKSEN KULUT * Ennen vuotta 2007 esitetyt luvut sisältävät myös tukipalvelujen tuotot, joten luvut eivät ole suoraan vertailtavissa myöhempiin vuosiin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut.

19 TTS TUTKIMUS energiatehokkuuteen liittyviä koulutuksia toteutettiin kodinkonemyyjille valtakunnallisesti. Energian hinnannousun myötä myös vanhoja säästöoppeja pidettiin tärkeinä. TTS on jo pitkään tehnyt energiatehokkuuteen liittyviä testejä ja mittauksia, joita toteutettiin toimintavuoden aikana useita. Asumisen puolella korostui myös eri asiakaskunnille kohdistetun suunnittelun merkitys (mm. seniorit, maahanmuuttajat, yksinasujat). Suunnittelupalveluja sekä asumiseen liittyviä tuotteita ja koulutuksia edelleen kehitettiin toimintavuoden aikana. VALTAKUNNALLISTA JA KANSAIN- VÄLISTÄ VERKOTTUMISTA Toimintavuoden aikana edelleen kehitettiin tiiviitä kumppanuuksia ja verkostoja sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Lisäksi TTS järjesti useita seminaareja ja koulutustilaisuuksia muun muassa energiatehokkuuteen, asumiseen, kotityöpalveluihin, tuottavuuteen sekä sahayrittäjyyteen liittyen. Lisäksi tutkimuksen henkilökunta osallistui useisiin kansainvälisiin seminaareihin ja kongresseihin. TTS:n järjestämä opintomatka ulkomaille suuntautui Sveitsiin. TTS TUTKIMUKSEN VOLYYMIT VUONNA 2010 TTS tutkimuksessa työskenteli kertomusvuonna 36 tutkijaa. Tutkimushankkeita oli vuoden aikana noin 70 kappaletta. TTS tutkimuksen suurimmat tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittajatahot toimintavuoden aikana olivat eri ministeriöt (mm. maa- ja metsätalousministeriö, työja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö), Opetushallitus, TEKES, ELY-keskukset, Maatalousyrittäjien eläkelaitos sekä yksityiset säätiöt kuten Metsämiesten Säätiö, Marjatta ja Eino Kollin Säätiö ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiö. TTS TUTKIMUKSEN JULKAISUTOIMINTA TTS tutkimus julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjoissaan sekä palvelee asiakkaitaan Internet-sivujen kautta. Myös TTS:n toimittama TEHO-lehti sisältää ajankohtaista ja puolueetonta tietoa TTS tutkimuksen aloilta. Vuoden 2010 aikana TTS tutkimuksen oma verkkokauppa vakiinnutti edelleen asemaansa. TTS kaupasta voi ostaa helposti TTS tutkimuksen tiedotteita, julkaisuja ja muita tuotteitamme joko pdf:nä tai painetussa muodossa. TTS kauppa palvelee asiakkaita joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa ja asiakas saa sähköisessä muodossa ostamansa julkaisut ja ATK-ohjelmat heti käyttöönsä. TTS julkaisi TTS tutkimuksen tiedotteita -sarjoissaan yhteensä 26 tiedotetta, julkaisuja-sarjassa yhden sekä raportteja ja oppaita -sarjassa viisi julkaisua. TEHO-lehteä julkaistiin kuusi numeroa. Lisäksi TTS edelleen kehitti ja selkiytti Internet-sivuja asiakaslähtöisemmiksi. Myös lehdistölle tiedotettiin aktiivisesti. Mediaosumia oli vuoden aikana 676 kpl. Vuonna 2010 TTS sai erityisen paljon näkyvyyttä sähköisessä mediassa kuten esimerkiksi uutisissa, YLE TV1:n Kuningaskuluttajassa, Aamu TV:ssä, Studio 55 -ohjelmassa, MTV3 MAX:in Remontti Reiska -ohjelmassa sekä MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa. 19

20

TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2011

TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2011 TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2011 TTS LYHYESTI TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on yli 200 työntekijää ja liikevaihto

Lisätiedot

TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012

TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012 TTS - TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2012 TTS LYHYESTI TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on noin 220 työntekijää ja jonka

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia

vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia 1 sisältö 3 TTS:n 85. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2009 TTS:n 85. toimintavuosi

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 1. Minkä ELY-keskuksen alueella pääosin toimitte? Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2013

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2013 TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2013 TYÖTEHOSEURA LYHYESTI TTS Työtehoseura on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on n. 220 työntekijää

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura

Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura Kotityöpalvelututkinto mikä se on ja mihin se liittyy? Terttu Louhikoski-Alasuutari Koulutusjohtaja, rehtori TTS - Työtehoseura TTS - Työtehoseura Tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio Toimialat:

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

TTS (Työtehoseura ry)

TTS (Työtehoseura ry) Simulaattorikoulutuksen yhteistyömalli, AKTIVA & TTS Rehtori, koulutusjohtaja Esko Nousiainen, TTS koulutus, 14.12.2009 TTS (Työtehoseura ry) Perustettu: 1924 Liikevaihto: 18 miljoonaa euroa Henkilöstö:

Lisätiedot

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen

Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen Luonnonvara- ja ympäristöalan kehitysnäkymiä osaamisen näkökulma Susanna Tauriainen 13.-14.2012 Luonnonvara-a ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät, OPH 7.11.2012 Ruoka on maailmanlaajuinen kasvuala

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän näkökulma

Koulutuksen järjestäjän näkökulma Koulutuksen järjestäjän näkökulma 14.11.2017 Heikki Mäkinen Kehityspäällikkö Amiedu Amiedu Yli 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna 2016 yli 26 000 opiskelijaa Liikevaihto vuonna 2016 oli n. 31

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2015. Johtava suomalaisen työn kehittäjä

TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2015. Johtava suomalaisen työn kehittäjä TTS TYÖTEHOSEURA RY VUOSIKERTOMUS 2015 Johtava suomalaisen työn kehittäjä Työtehoseura lyhyesti TTS Työtehoseura ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa työn ja tuotannon

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN TEHTÄVÄT UUDET AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN TEHTÄVÄT UUDET AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET 30.1.2001 6/400/2001 Ammatillisen koulutuksen järjestäjille KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN TEHTÄVÄT UUDET AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET Ammatillisesta koulutuksesta annetun

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 12.11.2014 Tilastot: Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin 13.11.2014 140 HAASTEELLINEN tilanne: Suomen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Työelämän kehittämis ja palvelutehtävän merkitys aikuiskoulutuksen järjestäjille. Heikki Sederlöf Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto

Työelämän kehittämis ja palvelutehtävän merkitys aikuiskoulutuksen järjestäjille. Heikki Sederlöf Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto Työelämän kehittämis ja palvelutehtävän merkitys aikuiskoulutuksen järjestäjille Merkityksellisiä (innovaatioita) lisäkoulutuksessa? Näyttötutkintojärjestelmän kehitys aikuiskoulutukselle ominaiseksi toimintatavaksi

Lisätiedot

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma

OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN. Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma OSUVUUTTA PIENENTYVIEN IKÄLUOKKIEN KOULUTUKSEEN Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulma TEM:n seminaari 19.8.2009 Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan!

Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan! Tervetuloa iloiseen Pohjois-Karjalaan! Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Syysseminaari 3. 4.10.2017 Joensuu Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja Väkiluku 164 085 ihmistä (Tilastokeskus 31.12.2016).

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset

Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset Verkostotapaaminen 25.4.2013 Tampere Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN

JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN Lähde: KOUTE JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT 1.1.2013 LUKIEN Sis. 1 200 nuorten yhteiskuntatakuupaikkaa, joita lisättiin 26 järjestäjälle 1.8.2012 lukien

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1

Tohtorit työelämässä. Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Tohtorit työelämässä Yliopettaja Pirjo Saaranen Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti 1.4.2003 1 Ammattikorkeakoulut yleisesti Suomessa on 29 ammattikorkeakoulua, joiden koulutusalat

Lisätiedot

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila

Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Tervetuloa hyvät kumppanit! Hannu Laurila Ammatillinen koulutus on ehkä lähihistoriansa suurimman muutoksen edessä. Ammatillisen koulutuksen reformi, rahoituksen pysyvä vähentyminen, digitalisaatio ja

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi hankkeen käynnistysseminaari 8.2.2010 Tellervo Tarko Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 31. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013-2016, TEM:n pääluokka, työvoimatoimenpiteet, mom.

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Uudistunut aluehallinto ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä -seminaari Helsinki 30.3.2010 Merja Leinonen Mitä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on?

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä

Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Kumppanisi työyhteisösi liiketoiminnan kehittämisessä Toimiala Online kevätseminaari 12.4.2011 Ami- säätiö, Amiedu Taina Virtanen Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja Vahva vaikuttaja jo yli 30

Lisätiedot

Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH

Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Perttu Vuorenmaa Osastonjohtaja Logistiikkaosasto PL3932 00099 Helsingin kaupunki perttu.vuorenmaa@edu.hel.fi Helsingin tekniikan alan oppilaitos HELTECH Heltech

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari

Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Kiinteistöpalvelut- ja turvallisuusalan ennakointikamari Matti Husso Tuntiopettaja KM, tradenomi (turvallisuus) matti.husso@edu.hel.fi 040-33 40

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ja tutkinnoista Puutarha-alan tutkintotoimikunnan infopäivä 23.3.2017 Anne Liimatainen Esityksen aiheet Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen muutokset

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI

KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI KIINTEISTÖ- JA TURVALLISUUSALAN ENNAKOINTIKAMARI Taitotalon kongressikeskus 10.5.2012 Timo Karkola Johtaja, rehtori Ami-säätiö, Amiedu ELINKEINOELÄMÄN JA KAUPPAKAMARIN TAVOITTEITA: 1. Koulutuksen ennakoinnin

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen

Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen Ammattikorkeakoululaki: tavoitteiden asettaminen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma toiminnalle asetettavat keskeiset tavoitteet ja valtakunnalliset kehittämishankkeet osa tutkintotavoitteisesta

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus

Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015. Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus Työvoimakoulutuksen suunnittelun lähtökohtia vuodelle 2015 Petri Järvinen Koulutusasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Työmarkkinatilanne Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki

Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki Jyrki Vihriälä / EduCluster Finland Oy 11.12.2012 / Kokkola Hyvät käytännöt seminaari, laatustrategian toimeenpanon tuki OSALLISTUJILLE MAKSUTON KOULUTUS Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011

Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät. Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Hyvinvoinnin ja palvelumarkkinoiden kehitysnäkymät Ulla-Maija Laiho kehitysjohtaja, HYVÄ ohjelma, TEM Tampere 30.11.2011 Esityksen sisältö Palvelujen kehityskuva Tarpeet kasvavat Mistä tekijät Toimialan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.

Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät. Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6. Toisen asteen ammatillinen koulutus - rahoitusjärjestelmän uudistaminen - opiskelijamäärät Opetusministeri Kiurun tiedotustilaisuus 27.6.2013 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärien sopeuttaminen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot