SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2010

2 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

3 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä yleinen epävarmuus ja yritykset pysyivät varovaisina. Tilanne alkoi kuitenkin vuoden aikana hiljalleen parantua. Jo syksyllä piristyminen näkyi esimerkiksi henkilöstö- ja rekrytointikoulutusten sekä muiden asiakasprojektien lisääntymisenä. TTS oli vuonna 2010 uuden äärellä monellakin tavalla. Uuden strategian ja organisaation tuomat muutokset ja tulevat haasteet olivat suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Kumppanuudet ja asiakkuudet ovat elinehto ja niiden luomiseen sekä edelleen kehittämiseen panostettiin toimintavuoden aikana. TTS oli myös entistä tiiviimmin mukana luomassa ja kehittämässä erilaisia verkostoja ja uusia avauksia sekä Suomessa että kansainvälisesti. UUSI ORGANISAATIORAKENNE JA STRATEGIA HYVÄKSYTTIIN VAL- TUUSKUNNASSA Uuden strategian mukaiset linjaukset käsiteltiin TTS:n johtokunnassa tammikuussa. Tämän jälkeen perustettiin kuusi strategisten valintojen mukaista strategiatyöryhmää, joiden jäsenet valittiin eri aloilta. Työryhmissä pohdittiin strategisten valintojen toteuttamista käytännössä, TTS:n keihäänkärkiä sekä organisaatiorakennetta. Johtoryhmän tehtävänä oli tämän jälkeen laatia esitys johtokunnalle TTS:n strategiasta ja organisaation rakenteesta vuosille Johtokunnan käsittelyn jälkeen strategia viimeisteltiin ja työstettiin kesän aikana syksyn valtuuskunnan kokouk sen käsittelyä varten. Samalla johtokunta nimitti uuden johtoryhmän, joka aloitti työnsä kesäkuussa vuoden 2011 toimintasuunnitelman laadinnalla. Myös uuden organisaation tehtävät laitettiin avoimeen hakuun kesäkuussa ja valinnat tehtiin syksyllä Syksyllä aloitettiin uuden toimintajärjestelmän tekeminen ja avainprosessien kuvaaminen prosessinomistajien johdolla. Uusi strategia ja vuoden 2011 toimintasuunnitelma hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa. UUDEN STRATEGIAN JA ORGANISAATION TUOMAT MUUTOKSET JA TULEVAT HAASTEET OLIVAT SUUREMPIA KUIN KOSKAAN AIKAISEMMIN TTS:n uudessa organisaatiossa, joka aloittaa toimintansa , on kolme toimialaa, jotka ovat teknologia ja luonnonvarat, logistiikka ja palvelut sekä rakentaminen ja asuminen. Toimialojen lisäksi organisaatiossa on tuottavuuden osaamiskeskus, joka toimii kaikilla TTS:n toimialoilla. Toimialajohtajat ja osaamiskeskusjohtaja toimivat suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat myös avainprosessien omistajat, jotka ohjaavat ja valvovat prosessien tehokasta ja taloudellista toteutumista jokaisella toimialalla ja toimintatasolla yhtenäiseksi. Näin varmistetaan yhtenäiset palvelukonseptit. Tämä matriisirakenne mahdollistaa tutkimuksen ja koulutuksen osaamisen yhdistämisen toimialoittain, mitä on tavoiteltu jo pitkään. HOIVAKOTI-YHTEISTYÖ ALOITET- TIIN SAMMATISSA TTS ja Hovi Group Oy solmivat huhtikuussa sopimuksen, jossa TTS vuokrasi Hovi Groupille Sammatin toimipisteen kiinteistöstä noin neliön tilat virkistysmajoitus- ja hoivakotitoimintaa varten. Hoivakoti valmistuu kesäkuussa Yhteistyön tarkoituksena on hyödyntää sekä TTS:n että matkailu- ja ravintola-alan osaamista senioripalvelujen tuottamisessa. Hoivakodin tulevien tilojen peruskorjausvaiheessa sovelletaan ja hyödynnetään myös TTS:n kokemusta seniorirakentamisessa. SARKATIEN TOIMINTA LAAJENI TTS:n Sarkatien toimipisteen toiminta laajeni toimintavuoden aikana. TTS vuokrasi olemassa olevan toimipisteen alakerrasta tilaa noin m 2, johon tulivat toimitilat sekä TehoAPAJA-projektille (logistiikkaalan, rakennusalan ja auto- ja pienkonealan ammatillinen työvalmennus) että moottoripyörä- ja pienkonekoulutukselle. Lisäksi Sarkatiellä sijaitsevan rakennusalan koulutustoiminta laajeni voimakkaasti. VALTAKUNNALLISTA JA KANSAIN- VÄLISTÄ VERKOSTOITUMISTA Toimintavuoden aikana TTS:n rooli eri valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa vahvistui. TTS toimi monessa tilanteessa linkkinä ja yhteistyön edistäjänä eri toimijoiden välillä. Esimerkkeinä valtakunnallisista verkostoista mainittakoon TTS:n koordinoima kotityöpalvelualan laatuverkosto, jossa toimijoina ovat sekä oppilaitokset että kotityöpalvelualan yritykset, TTS:n koordinoima sahayrittäjien koulutushanke Maaseutu-Pisa, jossa oppilaitosten 3

4 lisäksi on mukana 260 sahayrittäjää, sekä kuljetusalan yhteistyöverkosto, jossa mukana olevat oppilaitokset kehittävät koulutuksia yhdessä puolustusvoimien kanssa. Lisäksi uutena pilottihankkeena TTS ja Pro- Agria kehittivät valtakunnallisen sikayrittäjien johtamiskoulutuksen, joka alkaa tammikuussa Kansainväliseen toimintaan panostettiin toimintavuoden aikana muun muassa liittymällä eurooppalaiseen kuljetusalan organisaation, EuroTran, jäseneksi. TTS on perustajajäsenenä mukana myös FinEdu-säätiössä, joka on rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjälle suuntautuvan koulutus- ja kehittämisyhteistyön tukisäätiö. Säätiön päämääränä on luoda edellytykset suomalaisen rakennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan yritysten, järjestöjen, ammatillisten oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisiin koulutus- ja kehittämishankkeisiin sekä käynnistää käytännön toiminta ensivaiheessa Pietarissa. Henkilötyövuosia 250 TTS HENKILÖSTÖ Tukipalvelut Koulutus Tutkimus * ** 2009 ** 2010 ** * Ennen vuotta 2007 tukipalveluhenkilöstö sisältyi tutkimuksen ja koulutuksen lukuihin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut. milj. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Muu toiminta Koulutus Tutkimus TTS KOKONAIS- TUOTOT , * ** 2009 ** 2010 ** * Ennen vuotta 2007 esitetyt luvut sisältävät myös tukipalvelujen tuotot, joten luvut eivät ole suoraan vertailtavissa myöhempiin vuosiin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut.

5 TTS ESITTELY TTS on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka palveluksessa on yli 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. TTS:ssä opiskelee vuosittain yli henkilöä yhä paremmiksi ammattilaisiksi. TTS on mukana vuosittain yli sadassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. TTS:n tavoitteena on parantaa asiakkaiden osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia. TTS KOULUTTAA, TUTKII JA KEHITTÄÄ MM. SEURAAVILLA TOIMIALUEILLA Ajoneuvot ja työkoneet Luonnonvarat ja energia Logistiikka Palvelut Rakentaminen Asuminen ja ympäristö Tuottavuus ja hyvinvointi TTS julkaisee tutkimustuloksiaan tiedote- ja julkaisusarjoissaan sekä TEHO-lehdessä, joita voi tilata TTS:n verkkokaupasta osoitteesta Kaikista tuotteista ja palveluistamme sekä tutkintoon johtavista koulutuksista ja lyhytkoulutuksista saat lisätietoa nettisivuiltamme 5

6

7 TTS KOULUTUS Toimintavuonna yleisen taloudellisen tilanteen piristyminen yrityksissä heijastui positiivisesti myös koulutustoimintaan. Useilla koulutusaloilla tämä näkyi yritys- ja rekrytointikoulutusten kasvuna. Oppisopimuskoulutuksesta toteutui kuitenkin vain puolet suunnitellusta. Koulutuksen rahoituksen haasteena oli myös ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen opiskelijapaikkojen riittämättömyys. Sekä aikuisten että nuorten koulutuksessa opiskelijoita olisi ollut tulossa enemmän kuin mitä TTS koulutuksessa oli koulutuspaikkoja tarjolla. SUURIA MUUTOKSIA AMMATILLI- SEN KOULUTUKSEN KENTÄSSÄ Koulutuksen kentässä tapahtui toimintavuoden aikana suuria muutoksia. Toimintavuoden aikana Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto ja Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry perustivat Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n. Tämä yhdistyminen laajentaa yhteistyötä koko ammatillisen koulutuksen kentässä ja murtaa raja-aitoja. AMKE aloittaa virallisesti toimintansa vuoden 2011 alussa. TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PAL- VELUTEHTÄVÄN MUKAISIA HANK- KEITA RUNSAASTI Oppilaitosten kanssa verkottuminen lisääntyi ja laajentui toimintavuoden aikana merkittävästi. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän mukaisia hankkeita aloitettiin toimintavuonna runsaasti. Esimerkkeinä hankkeista muun muassa Työpaikkakoulutuksen mallin konseptointi autoalan yrityksiin, Uuden korjaamoluokituksen ja tutkintojen yhteen nivominen, KULTA Kuljetus- ja logistiikka-alalle töihin ja ammattiin, MUKAVA Työhyvinvointi työyhteisöjen menestyksen kivijalaksi, Työelämä opettaa viheralaa, BUSSIMU Bussisimulaattorikoulutuksen kehittäminen ja yhteistyöverkostojen luominen, Osaava Uusimaa sekä Laatusertifikaatti kotityöpalveluyrityksen kilpailuvalttina. Lisäksi TTS koulutus lisäsi vuoden aikana kansainvälistä yritysyhteistyötä ja toimintaa merkittävästi muun muassa kuljetus- ja rakennusaloilla. Kansainvälistä opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa toteutettiin matkailu- ja ravintola-aloilla. OPPILAITOSTEN KANSSA VERKOTTUMINEN LISÄÄNTYI JA LAAJENTUI TOIMINTAVUODEN AIKANA MERKITTÄVÄSTI OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄ- MISEEN JA TUTKIMUSYHTEISTYÖ- HÖN PANOSTETTIIN VOIMAK- KAASTI Vantaan Sarkatiellä alkoi ESR-rahoituksella toteutettu TehoAPAJA-toiminta, jonka tavoitteena on työllistää tai auttaa jatkoopiskelemaan nuoria sekä pitkäaikaistyöttömiä 4 kuukauden käytäntöpainotteisen koulutuksen avulla. TehoAPAJA:n ammattialoja ovat auto- ja pienkone-, logistiikkaja rakennusala. Simulaattorikoulutuksen kehittämiseen panostettiin toimintavuoden aikana voimakkaasti. Asiakkaina olivat yritysten lisäksi myös muut ammatilliset oppilaitokset, jotka olivat hankkineet simulaattoreita opetukseen. Näiden oppilaitosten kouluttajia perehdytettiin simulaattorikouluttajiksi. Lisäksi TTS koulutus oli mukana TTS tutkimuksen toteuttamissa työvoimatarpeiden selvityshankkeissa. Toimintavuoden aikana alkoi yhteistyössä tutkimuksen kanssa toteutettava Työtutka-hanke, jossa työntutkimusta viedään työssäoppimispaikoille. Lisäksi TTS koulutus haki aikuiskoulutusorganisaatioiden käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ydinryhmän kehittäjäksi ja toimi toimintavuonna ryhmässä yhtenä pilottioppilaitoksena. OPISKELIJOIDEN OHJAAMISTA VAH- VISTETTIIN JA PROSESSIEN YHTE- NÄISTÄMINEN KÄYNNISTETTIIN Toimintavuoden aikana TTS koulutuksessa panostettiin erityisesti ohjaukseen muun muassa palkkaamalla kuraattori. Ohjauksen kehittämisellä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja pyritään ennalta ehkäisemään koulutuksen keskeytyksiä. Ohjauksen osalta TTS koordinoi muun muassa Laajennetun työssäoppimisen hanketta, jonka tavoitteena on käytännönläheisten avoimien oppimisympäristöjen luominen ja oppimisen käytännönläheinen toteuttaminen yhdessä työpaikkojen kanssa sekä hyvien käytäntöjen vertailu muiden oppilaitosten kanssa. Lisäksi TTS oli mukana ohjauksen toimintamalleja kehittävissä Kuuma OpinOvi ja OpinOvi L-U -hankkeissa. Toimintavuoden aikana aloitettiin myös koulutuksen prosessien yhtenäistäminen ja muutostyö uutta organisaatiota silmällä pitäen. AUTO- JA PIENKONEALALLA PA- NOSTETTIIN VOIMAKKAASEEN KE- HITTÄMISEEN SEKÄ KOULUTUSTOI- MINNAN LAAJENTAMISEEN Auto- ja pienkonealan vuotta leimasi tilojen ja laitteiden voimakas kehittäminen, uusien kouluttajien rekrytointi sekä koulutustoiminnan laajentaminen. Yrityk- 7

8

9 TTS KOULUTUS sille suunnattujen koulutuksien kysynnässä näkyi taantuman jälkeen piristymistä jo keväällä, mutta selkeään kasvuun päästiin vasta syksyllä. Useiden yritysten kanssa käynnistettiin vuoden tauon jälkeen rekrytointiin tähtääviä työvoima- ja oppisopimuskoulutuksia sekä trainee-ohjelmia. Oppisopimuskoulutuksissa eniten vilkastumista oli lisäkoulutuksissa eli ammattija erikoisammattitutkinnoissa. Sisäisen kehityksen pääpaino oli tilojen sekä organisaation vastuualueiden uudistamisessa. Toimenpiteiden tavoitteena on entistä parempi asiakasyhteistyö ja koulutuksen laatu. Vantaan Sarkatielle rakennettiin uudet tilat moottoripyörä- ja pienkonemekaanikkokoulutukselle sekä TehoAPAJA:n toiminnalle. Rajamäen toimipisteessä aloitettiin automaalaamon täydellinen uusiminen. Uudistetut tilat ovat valmiina keväällä Maalauskammioiden hankinnan ja uusien tilojen varustelun lisäksi merkittäviä laitehankintoja tehtiin myös henkilöautoihin ja raskaankaluston koulutuksiin liittyen. Esimerkkeinä raskaankaluston alustaravistin ja henkilöautojen iskunvaimennustesteri. Modernit tilat ja laitteet mahdollistivat muun muassa yhteistyön aloittamisen Liikenneturvallisuuskeskuksen, Trafin, kanssa. Seuraavaan vuoteen lähdetään vahvasti uudistuneilla organisaatiolla, tiloilla ja laitteilla. KULJETUSALAN OPISKELIJAT TYÖL- LISTYIVÄT HYVIN Kuljetusalalla suurin osa järjestetyistä koulutuksista oli sovittu jo edellisen vuoden aikana, joten toimintavuoden aikana keskityttiin pääosin oman toiminnan parantamiseen. Koulutusalan toimintaa uudelleen organisoitiin toimintavuoden aikana voimakkaasti ja lisäksi koulutusten kehitystyö- tä tehtiin enemmän kuin edellisinä vuosina. Kehittämisen tulokset näkyvät jo vuonna 2010 sekä sen jälkeen. Sisäisen kehittämisen lisäksi panostettiin työelämäyhteistyöhön. Muun muassa työssäoppimisen ohjaamiseen panostettiin erityisen paljon. Toimintavuonna erityisen TOIMINTAVUONNA ERITYISEN MERKITTÄVÄÄ OLI OPISKELIJOIDEN HYVÄ TYÖLLISTYMINEN KOULUTUSTEN JÄLKEEN merkittävää oli opiskelijoiden hyvä työllistyminen koulutusten jälkeen. Toimintavuonna valmistui myös selkokielinen ammattitermistön kuvasanakirja henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastoalan termeistä erityisesti maahanmuuttajakoulutuksen tarpeisiin. Kuvasanakirja toteutettiin OPH:n rahoittaman TehoTermistö-hankkeen puitteissa. Erityisinä onnistumisina mainittakoon taksinkuljettajien koulutukset, jotka onnistuivat poikkeuksellisen hyvin. Oppilaitosten välistä yhteistyötä kuljetusalalla lisättiin vuoden aikana merkittävästi. Myös kansainvälinen yhteistyö kuljetusalan oppilaitosten kanssa lisääntyi TTS:n liityttyä EuroTran jäseneksi. Etenkin simulaattorikoulutuksen ja -pedagogiikan saralla kehitystyö oli merkittävää. VARASTOALAN KOULUTUSYH- TEISTYÖ MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA LAAJENTUI MERKITTÄVÄSTI Logistiikka-alalla toiminta keskittyi varastoalan perus- ja ammattitutkintojen toteuttamiseen sekä tutkinnon arviointien vastaanottamiseen. Varastoalan oppisopimuskoulutusten osalta yhteistyötä jatkettiin suuren elintarvikealan yrityksen sekä Uudenmaan alueella toimivien oppisopimustoimistojen kanssa. Myös yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa laajentui merkittävästi. Koulutuksia ja tutkinnon arviointeja toteutettiin muun muassa Edupolille, Amiedulle, AEL:lle, Aktivalle ja Luksialle. Myös trukkikoulutuksissa tapahtui selkeää kasvua. Toimintavuoden aikana sekä koulutuksista että Sarkatien oppimisympäristöstä saatu palaute opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta oli erittäin positiivista. Toimintavuoden aikana Logistiikka-ala oli mukana TehoAPAJA- ja TehoTermistö-hankkeissa. MAARAKENNUSALALLA VAHVIS- TETTIIN YRITYSYHTEISTYÖTÄ Maarakennusalalla yritysyhteistyötä edelleen kehitettiin ja vahvistettiin. Vihtijärven harjoittelualuetta kehitettiin työelämän tarpeiden mukaiseksi muun muassa 3D-koneohjaukseen liittyvien harjoitteiden osalta. Kansainvälisen suunnittelutoimiston kanssa suunniteltiin 3D-koneohjauksen suunnittelijoiden kouluttamista harjoittelualueella. Yrityskoulutukset aloitettiin muun muassa Volvo CE Finlandin kanssa. Maarakennusalan nuorten koulutuksen hakijamäärät kasvoivat merkittävästi. Lisäksi nuorten koulutuksen yhteistyötä 9

10

11 TTS KOULUTUS tiivistettiin TTS:n sisällä toimintavuoden aikana muun muassa koulutusten toteutuksissa. METSÄKONEALALLA HAKKUU- MÄÄRIEN KASVUT NÄKYIVÄT OPISKELIJOIDEN TYÖHÖN SIJOIT- TUMISESSA Metsäkoneenkuljettajien koulutus jatkui toimintavuonna edellisen vuoden volyymilla. Hakijamäärät koulutuksiin pysyivät hyvinä. Vuoden 2010 hakkuumäärät kasvoivat edellisestä vuodesta merkittävästi, mikä näkyi luonnollisesti myös opiskelijoiden työhön sijoittumisissa. TTS käynnisti toimintavuonna metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon tutkintojen vastaanotot. Metsäenergian korjuumäärien kasvusta johtuen metsäkonealan koulutusohjelmiin sisällytettiin metsäenergian korjuuseen liittyviä koulutusjaksoja. TTS sai metsäalan perustutkinnon metsäkoneasentajan koulutusohjelmaan järjestämisluvan. Metsäkoneenkuljettajien koulutusohjelman käynnistämisestä sovittiin yhteistyössä Jämsän ammattiopiston kanssa. RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN TOIMINTA LAAJENI EDELLEEN Talonrakennusalalla tapahtui toimintavuoden aikana huomattavaa piristymistä, jonka vaikutukset näkyivät myös rakennusalan koulutuksessa. Rekrytointiin suunnattuja koulutuksia toteutettiin loppuvuodesta enemmän kuin edellisenä vuonna ja yhteydenotot oppisopimusten osalta lisääntyivät huomattavasti. Rakennusviennin piristyessä Venäjälle suomalaisten rakennusyritysten toiminta varsinkin Pietarin alueella lähti hyvään vauhtiin. Suomalaisille rakennusalan koulutustuotteille odotellaan kasvavaa kysyntää myös Venäjällä ja Baltiassa. Toimintavuoden aikana rakennusalan oppimisympäristö jalostui entisestään ja onnistumiset yrityskoulutuksissa tuottivat uusia koulutusavauksia. Myös rakennusalan henkilöstön määrää lisättiin toimintavuoden aikana. TOIMINTAVUODEN AIKANA RAKENNUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖ JALOSTUI ENTISESTÄÄN JA ONNISTUMISET YRITYS- KOULUTUKSISSA TUOTTIVAT UUSIA KOULUTUS- AVAUKSIA. Yhteishankintakoulutukset eri rakennus- ja rakennustuoteyritysten kanssa pääsivät hyvään alkuun, joista esimerkkinä raudoituskoulutus, saunarakentajakoulutus, betonielementtien asentajakoulutus sekä betonielementtien valmistajakoulutukset. Myös ensimmäiset rakennusalan työvoimakoulutukset toteutettiin toimintavuoden aikana. Sarkatien toimipisteen rakennushallin oppimisympäristö jalostui rakennustyömaan kaltaiseksi toiminnaksi. Harjoituskentän sääsuoja otettiin käyttöön muun muassa tehostamaan perustusharjoitusten ja ulkotiloissa tehtävien harjoitusten onnistumista. Rakennus- ja kiinteistöala oli mukana TehoAPAJA -hankkeessa. PUU- JA SISUSTUSALALLA VUOSI OLI POSITIIVINEN Puu- ja sisustusalalla työvoimapoliittisen koulutuksen osuus oli suuri, ja taantuman jälkeen rekrytointikoulutukset alkoivat loppuvuodesta lisääntyä. Myös oppisopimuskoulutusta oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Oppimisympäristöä kehitettiin edelleen ja opetustilojen koneistamon layout saatiin valmiiksi kesällä. Edellisinä vuosina alkaneeseen sisustajien koulutukseen panostettiin edelleen, ja syksyllä aloitettiin ensimmäinen sisustajan ammattitutkintoon valmistava koulutus. Puu- ja sisustusala oli mukana myös Maaseutu-Pisa -hankkeessa, johon ala tuotti muun muassa verkko-opetusmateriaalia. PUUTARHA-ALAN OPISKELIJAT TYÖLLISTYIVÄT HYVIN Puutarha-alalla suunniteltu opiskelijamäärä ylittyi hieman ja lähes kaikki aiotut koulutukset toteutuivat. Hakijavolyymi koulutuksiin pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Omaehtoiseen koulutukseen tulijat hyödynsivät uutta lakisääteistä mahdollisuutta saada koulutuksen ajalta työttömyysturvaa. Opiskelijat työllistyivät hyvin koulutuksen jälkeen. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hanke, Työelämä opettaa viheralaa, alkoi syksyllä. Oppilaitoksen ulkoalueiden kunnostamisen osalta jatkui kivikorin rakentaminen puutarhatalon päätyyn ja uuden parkkialueen viheralueiden rakentaminen. Sammatin toimipisteen piha-alueiden suunnittelu käynnistyi osana Eskohanketta. Tutkintoperusteiden muuttuessa alalla kehitettiin ja otettiin vuoden aikana käyttöön osaamisperustainen toteuttamissuunnitelma puutarhatalouden perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Tutkintojen vienti työssäoppimispaikoille jatkui. 11

12 TTS KOULUTUKSEN TUOTOT milj. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, * ** 2009 ** 2010 ** Muut tuotot Val on toiminta-avustus Muut koulutustuotot Oppisopimuskoulutus Val onosuuskoulutus Työvoimakoulutus * Ennen vuotta 2007 esitetyt luvut sisältävät myös tukipalvelujen tuotot, joten luvut eivät ole suoraan vertailtavissa myöhempiin vuosiin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut. milj. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, * ** 2009 ** 2010 ** * Ennen vuotta 2007 esitetyt luvut sisältävät myös tukipalvelujen tuotot, joten luvut eivät ole suoraan vertailtavissa myöhempiin vuosiin. ** Vuodesta 2008 alkaen esitetty konserniluvut. Muut toimintakulut Henkilöstökulut TTS KOULUTUKSEN KULUT OPISKELIJA- TYÖPÄIVÄT Opiskelijatyöpäiviä Muu koulutus Työvoimakoulutus Opiskelijoita Osatutkinnon suori aneet Koko tutkinnon suori aneet TUTKINNON SUORITTANEET

13 TTS KOULUTUS TTS koulutus oli yksi ensimmäisiä oppilaitoksia Suomessa, joiden opiskelijat suorittivat floristin tutkinnon kokonaan työpaikalla. MATKAILU- JA RAVINTOLA-ALOIL- LA PÄÄTETTIIN KESKITTYÄ AIKUIS- KOULUTUKSEEN Keväällä 2010 matkailu- ja ravintola-aloilla päätettiin keskittyä aikuiskoulutuksen vahvistamiseen. Viimeiset nuorten koulutuksessa opiskelevat opiskelijat valittiin koulutukseen elokuussa Vuoden aikana valmisteltiin tiiviisti Hovi Group Oy:n kanssa hoivakotiyhteistyötä, joka alkaa kesäkuussa 2011, kun hoivakoti aloittaa saneerauksen jälkeen toimintansa. Sopimuksen myötä Sammatin toimipisteestä vuokrataan noin neliötä hoiva-alan yrityksen käyttöön. Yhteistyö käsittää matkailu- ja ravintola-alan osalta muun muassa palvelu- ja koulutusyhteistyötä Sammatin toimipisteessä. Yhteistyön myötä opetustilat, henkilökunnan työhuonetilat, opiskelijoiden oleskelutilat siirtyivät koulusiipeen elokuussa. Samalla kokous- ja opetustilat varustettiin ajanmukaisesti. Toimintavuoden aikana uudet matkailu- ja ravintola-alan tutkinnon perusteet työstettiin opetussuunnitelmiksi ja toteutussuunnitelmiksi. Matkailu- ja ravintola-ala osallistui Laajennetun työssä oppimisen -hankkeeseen. Ala oli mukana myös kansainvälisessä opiskelija- ja asiantuntijavaihtoprojektissa (LAMP3 -kansainvälinen työssäoppiminen), jossa työssäoppimisjaksoja toteutetaan mm. Italiassa, Norjassa, Skotlannissa, Espanjassa, Unkarissa ja Maltalla. pääpaino oli tutkintoon tähtäävien esimieskoulutusten toteutuksissa, yrityksille ja muille organisaatioille suunnattujen tuottavuus- ja työntutkimuspalveluiden tarjonnan kehittämisessä sekä yhteistyöverkostojen rakentamisessa. Opiskelijoiden ja yritysten antamat palautteet olivat erinomaisella tasolla kaikkien koulutusten ja palveluiden osalta. Esimerkiksi JET-koulutuksen vaikuttavuustulokset koulutuksen loppupalautteessa olivat erinomaiset. Pitkien asiakassuhteiden vahvistumisen ja uusien ryhmien aloitusten myötä osa asiakasyrityksistä on valinnut TTS:n strategiseksi kumppaniksi esimiesvalmennuksissa. TTS teki toimintavuoden aikana useita asiakkaille räätälöityjä tuottavuuden kehittämisohjelmia. Uutena koulutushankkeena aloitettiin Pro- Agrian kanssa sikayrittäjien johtamisvalmennuksen suunnittelu, jossa osallistujat suorittavat yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Koulutus alkaa tammikuussa KOULUTUKSEN VOLYYMIT 2010 TTS koulutuksessa työskenteli toimintavuonna keskimäärin 148 henkilöä. Opiskelijatyöpäiviä kertyi yhteensä Tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 961. Toimintavuoden aikana opiskelijoita oli yhteensä YRITYKSILLE SUUNNATTUJEN ESI- MIESKOULUTUSTEN JA PALVELUI- DEN PALAUTTEET ERINOMAISELLA TASOLLA Yrityspalveluiden osalta toimintavuoden 13

14 TTS TOTEUTTI USEITA TYÖN TUOTTAVUUTEEN, HYVINVOINTIIN JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA JA KOULUTUKSIA

15 TTS TUTKIMUS Toimintavuonna 2010 muutokset tutkimustoiminnan toimintaympäristössä jatkuivat, mutta olivat edellisvuotta maltillisempia. Metsäalan organisaatioiden uudistusten suunta alkoi näkyä ja puukauppa piristyi. Palvelujen ja palveluyrittäjyyden lisääntyminen näkyi kaikilla tutkimussektoreilla. TTS:llä oli useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, jotka liittyivät esimerkiksi metsäpalveluihin, urakointiin ja kotityöpalveluihin. Lisäksi hankkeita oli runsaasti käynnissä muun muassa metsäenergian teknisiin ratkaisuihin ja pienyrittäjyyden edistämiseen useilla eri toimialueilla. LIIKETOIMINTAOSAAMISEN JA TYÖN TUOTTAVUUTEEN LIITTY- VÄN OSAAMISEN TARVE KOROSTUI Maatalouden puolella tehostamisvaatimukset tilojen edelleen kasvaessa jatkuivat kiivaina. Toiminnan luonteen muuttuessa liiketoimintaosaamisen ja työn tuottavuuteen liittyvän osaamisen tarve maataloudessa korostui entisestään. Tähän tarpeeseen TTS toteutti useita maatilayrittäjien työn tuottavuuteen, hyvinvointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tutkimuksia ja koulutuksia. ENERGIATEHOKKUUS PUHUTTI Energiatehokkuuteen tähtäävät valtiolliset ja kansainvälisetkin vaatimukset näkyivät tutkimusrahan suuntaamisessa. Tämä tuli esille niin maatalouden kuin asumisen toiminnassa. Lisäksi asumisen tutkimuksen kasvavaan kysyntään vaikuttivat 2010 vuoden alusta tiukentuneet rakentamisen energiamääräykset, jotka edellyttävät kaikilta toimijoilta panostusta muun muassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, kustannustehokkuuteen, energiatehokkuuden vaatimusten täyttämiseen, lämmöneristeiden toimivuuteen ja uusiin rakenneratkaisuihin. TTS tutkimus toteutti energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta muun muassa Motivan kanssa. UUDISTUKSIA JA PROSESSIEN EDEL- LEEN KEHITTÄMISTÄ TTS tutkimuksessa oli vuonna 2010 neljä TOIMINTAVUODEN AIKANA TUTKIMUKSESSA EDELLEEN KEHITETTIIN LUOTUJA PROSESSEJA UUDEN ORGANISAATION MUKAISEKSI tiimiä; bioenergia, teknologia ja tuotantoympäristö, työ ja tuottavuus sekä asuminen ja palveluympäristö. Toimintavuoden aikana tutkimuksessa edelleen kehitettiin luotuja prosesseja uuden organisaation mukaiseksi. Lisäksi toimintavuoden aikana panostettiin erityisesti projektinhallintaan ja hankeprosessien tehostamiseen muun muassa ottamalla tehokkaasti käyttöön uusi projektinhallintaohjelma sekä palkkaamalla hankesihteeri. Vaikka taloudellisiin tavoitteisiin ei toimintavuoden aikana päästy, tehostettiin toimintavuoden aikana toimintoja merkittävästi, mikä luo vahvan pohjan tulevan uuden organisaation toiminnan kehittämiselle. TEKNOLOGIAA JA METSÄENERGIAA KANNATTAVASTI Teknologia ja tuotantoympäristö -tiimin painopistealueet olivat koneita ja laitteita käyttävien menetelmien kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Toimintavuoden aikana saatiin tuloksia useista merkittävistä tutkimus- ja kehittämishankkeista. Metka Metsäenergiaa kannattavasti -hanke jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka. Hankkeen tuloksien jalkauttaminen aloitetaan vuoden 2011 alussa Etelä-Suomen alueella alkavalla TTS:n koordinoimalla Metka-koulutushankkeella. Kasvun eväät -ohjelman, joka oli Metsämiesten Säätiön rahoittama, vuosina toteutettava ja TTS tutkimuksen koordinoima t&k-ohjelma, loppuraportti julkaistiin loppuvuonna. Metsätalouden osalta tiimi teki erittäin tiivistä yhteistyötä TTS koulutuksen kanssa. Lisäksi tiimi teki selvitykset sekä metsäkoneenkuljettajien työvoiman saatavuudesta että metsäalan ammattilaisten kiinnostuksesta ja mahdollisuudesta ryhtyä metsäpalveluyrittäjäksi. Maatalouden puolella tiimi tutki muun muassa energian säästöä maatilarakentamisen valaistuksessa ja koulutti muun muas sa maidon ja sianlihan tuottajia Etelä- Pohjanmaalla toteutettavissa hankkeissa. Karjatalouden toimintamenetelmien kehittämiseksi oli menossa useita maakunnallisia hankkeita. Ympäristönäkökulmia huomioitiin erityisesti lannan käsittelyyn liittyvissä hankkeissa. BIOENERGIA.FI KEHITTYI EDELLEEN TTS tutkimuksessa energiatehokkuus käsittää muun muassa energiatehokkuusmittaukset bioenergiaa käyttävissä kattiloissa, tuotantorakennusten energiatehokkuuden 15

16 TTS TUTKIMUS TOTEUTTI ENERGIA- TEHOKKUUTEEN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA MUUN MUASSA MOTIVAN KANSSA

17 TTS TUTKIMUS mittaamisen ja energian säästökohteetesimerkiksi maatilarakennuksessa. Toimintavuoden aikana TTS:n koordinoimassa Bionergian koordinaatiohankkeessa edelleen kehitettiin Bioenergia.fi-sivustoja sekä järjestettiin muun muassa bioenergian koordinaatiopäivät. Bioenergian koordinaatiohanke toteutetaan yhteistyössä Tapion ja ProAgrian kanssa, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä myös muun muassa maatilojen energiaohjelmassa. TYÖN JA TUOTTAVUUDEN KOU- LUTUSTA, KEHITTÄMISTÄ JA TUTKI- MUSTOIMINTAA Työ ja tuottavuus -tiimin kehittämistoimet eri organisaatioissa liittyivät kilpailukyvyn parantamiseen, yleisesti työn tuottavuuden kehittämiseen, työturvallisuuteen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen työpaikoilla. Toimintavuoden aikana edelleen kehitettiin tuottavuuteen liittyviä toimintamalleja ja prosesseja, toteutettiin tuottavuuteen liittyviä yrityshankkeita sekä valtakunnallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Lisäksi TTS toteutti koulutuksia muun muassa yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Merkittävimmät tutkimus- ja kehittämishankkeet olivat Maaseutu-Pisa-hanke, jossa koulutettiin valtakunnallisesti 260 sahayrittäjää, sekä Metsäkulttuurihanke, jossa kehitetään tiedonkeruumenetelmiä yksityismetsissä sijaitsevien kulttuuriperintökohteiden kartoittamiseen. Tiimi selvitti myös maatalousyrittäjän fyysistä kuormitusta sekä teki oppaan ulkomaalaisen työntekijän perehdyttämisestä puutarhaja maatiloilla. Työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää tutkimusta tehtiin muun muassa maa- talousyrittäjille. Lisäksi tiimi oli mukana TTS koulutuksen Työtutka- ja TehoAPAJA -hankkeissa. Tiimi oli mukana myös TTS koulutuksen valtakunnallisessa MUKAVA-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää työhyvinvointia. TOIMINTAVUODEN AIKANA TTS OTTI ERITTÄIN SUUREN ROOLIN KOTITYÖ- PALVELUJEN LAADUN KEHITTÄMISESSÄ TTS:LLÄ MERKITTÄVÄ ROOLI KOTI- TYÖPALVELUJEN LAADUN KEHIT- TÄMISESSÄ TTS on viime vuosina saanut merkittävän jalansijan asumisen ja siihen liittyvän palveluympäristön alueilla. Erityisesti ekotehokkuus, energiatehokkuus ja kodin palvelut ovat niitä teemoja, joissa TTS tutkimuksella sekä asuminen ja palveluympäristö -tiimillä on vankka osaaminen, kokemus ja verkostot jo vuosien ajalta. Toimintavuoden aikana TTS otti erittäin suuren roolin kotityöpalvelujen laadun kehittämisessä. Marraskuussa järjestetyssä Uutta laatua kotityöpalveluihin -seminaarissa julkistettiin kotityöpalvelualalle oma valtakunnallinen laatusertifikaatti. Sertifikaatti on yksityiselle palveluntuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laatujärjestelmän kriteerit. Sertifikaatin myöntäjänä toimii TTS:n hallinnoima riippumaton kotityöpalvelun laatulautakunta. ELINKAARIASUMISEN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN TARVE KASVOI Ikääntyvien asukkaiden määrä kasvaa koko ajan. Tätä kautta kasvaa myös ikääntyvien asumiseen liittyvien ratkaisujen tarve. Toimintavuoden aikana toteutettiin ja aloitettiin useita merkittäviä hankkeita elinkaariasumiseen liittyen. EkoElias- ja ESKO-hankkeet jatkuivat toimintavuoden aikana. Tammikuussa 2010 julkaistiin -sivusto ja keväällä aloitettiin yhteistyön suunnittelu Sammattiin rakentuvan hoivakodin osalta. GREEN CARE VIHREÄ HOIVA Vuoden aikana alkoi Green Care Vihreä hoiva -hanke, jonka tarkoituksena on maaseutuympäristön ja erityisesti maatilojen hyödyntäminen hoiva-, kuntoutusja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on ihmisten henkisen, fyysisen ja sosiaaliseen hyvinvoinnin parantaminen. Loppuvuodesta TTS sai rahoituksen Tupaturva-hankkeelle, joka liittyy senioriasumisen turvallisuuteen, ja joka toteutetaan yhdessä VTT:n kanssa. Hanke alkaa vuoden 2011 alussa. ENERGIATEHOKKUUDEN SÄÄSTÖ- OPIT KÄYTTÖÖN Energiatehokkuus oli ajankohtainen tutkimusteema monellakin tavalla. Ammattikeittiöille suunnattu energiaopas julkaistiin alkuvuodesta Motivan julkaisusarjassa ja 17

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia

TOIMINTAKERTOMUS. Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry Kuopion Muotoiluakatemia SISÄLLYS 1 Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2013...4 2 Kuopion Rouvasväenyhdistys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9

s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9 Vuosikertomus 2009 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2009 4 3 Metropolian toiminta 2009 7 4 Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS

V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS V VO-YHT YMÄ OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2004 Sisältö 1 VVO lyhyesti 2 Vuoden 2004 tärkeimmät tapahtumat 3 VVO:n vuosikymmenet, 1970-luku 4 Konsernijohtajan katsaus Asuntotarjontamme monipuolistui hallitusti 6

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS

Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS Kehittämisyhtiö KeuLink Oy VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 2 KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY... 4 YRITYSTARINA: TARHIANSUUN LIIKEKESKUS... 6 LÄNSI-SUOMEN KASVUKOLMIO OY... 7 KEULINK

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot