Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu 98 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 5 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin EU:n rakennerahastot uusiutuvassa Etelä-Savossa EAKR- tekninen tuki vuodelle Työmarkkinoiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: "Vaaksa" - Mikkelin seudun välityömarkkinoiden kehittämishanke Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 106 Työmarkkinoiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: SISARMEET-hanke Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 107 Työmarkkioiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: Väylä-hanke (työvoimapoliittiset toimet) Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 108 Osaamisteemaan kuuluva hanke Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 109 Osaamisteemaan kuuluva hanke Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 110 Osaamisteemaan kuuluva hanke Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET) Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 111 Osaamisteemaan kuuluva hanke Muuttuva Venäjä -hallintokoulutus Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 112 Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: esaimaa Expert -kansainvälisille matkanjärjestäjille Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 113 Hyvinvointiteemaan kuuluva hanke Depression hoidon järjestäminen Yhteistoimintamallin ja IPC:n mukaisesti Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 114 Teemojen ulkopuolinen hanke: Laajakaista kaikille - Etelä-Savon koordinaatiohanke Hanke käsitellään maakunnnan yhteistyöryhmässä. 115 Muut asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Jäsenet Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali varsinainen jä-sen läs-nä varajäsen läs-nä puheenjohtaja Ruokoselkä, Liisa x Tiainen, Teemu kuntaosapuoli Auvinen, Toni Lappalainen, Esa Happonen, Aarno x Hokka-Kräkin, Mervi Kilpinen, Esko x Intke, Juha Linnamurto, Saku x Halko, Harri Mikander, Kimmo Selenius, Pekka Savander, Susanna Klen, Tanja x Tulla, Matti x Lehvonen, Johanna Uimonen, Anna-Liisa x Korhonen, Leena alueviranomaiset Jordan, Jukka-Pekka Hautaniemi, Merja Kellokumpu, Matti x Sillanpää, Pekka Kilpeläinen, Marjukka x Häkkinen, Pekka Poistui klo pykälän 103 aikana Kosunen, Kirsi Alasuvanto, Timo Toivakainen, Tuija x Ollila, Timo Pulliainen, Juha x Puurunen, Maija Marja, Aro Raatikainen, Tea Rinta-Porkkunen, Antti x Pilli-Sihvola, Yrjö järjestöosapuoli Kallio, Vesa Paajanen, Juha Suomalainen, Ritva Kääriäinen, Tuula Gustafsson-Pesonen, Anne Rouhiainen, Risto x Karhinen, Pertti Smolander, Riitta x Immonen, Jarmo Poistui klo pykälän 103 aikana Seila, Heikki Savolainen, Hannu x Tiihonen, Marjatta Heikkinen, Jouko Wuorinen, Jarkko Leskinen, Jaana asiantuntijat Jurvelius, Juha x Kemppinen, Helena x Tiitinen, Jorma Heikkilä, Antti Viialainen, Matti esittelijä Koskinen, Riitta x sihteeri Ollikainen, Jukka Aarnio, Eero Saapui klo pykälän 103 aikana Löf, Christa x tekninen sihteeri Pelkonen, Katariina x tiedottaja Huoviala, Tuula x

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakuntasuunnittelija Makkula, Hanna Kutsuttu paikalle kokoukseen pykälän 103 ajaksi Maakunnan yhteistyöryhmä Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Liisa Ruokoselkä Katariina Pelkonen Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Esko Kilpinen Linnamurto Saku

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen Maakunnan yhteistyöryhmä 98 Päätösesitys: Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Päätös: Todettiin. Lisäksi todettiin, että maakunnan yhteistyöryhmässä järjestöosapuolta edustanut Paula Kivivuori on kuollut. Hänen tilalleen ei ole vielä ilmoitettu uutta jäsentä.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakunnan yhteistyöryhmä 99 Päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan yhteistyöryhmä 100 Päätösesitys: Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakunnan yhteistyöryhmä 101 Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätösesitys: Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Kilpinen ja Saku Linnamurto. Pykälät 113 ja 114 tarkistettiin kokouksessa yhteisesti pöytäkirjatarkastajien ollessa esteellisiä kyseisten pykälien kohdalla.

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Maakunnan yhteistyöryhmä Riskipääomasijoitustoiminnan aloittaminen EAKR- varoilla Liitteenä Työ- ja elinkeinoministeriön kirje sekä lähetetty vastaus maakunannan yhteistyöryhmän suhtautumisesta toiminnnan aloittamiseen. 2. Riskipääomasijoitustoiminnan aloittaminen ESR- varoilla Todettiin, että myös ESR:n puolella selvitetään mahdollisuutta samantyyppiseen koko Itä- Suomen alueella toimivaan rahastoon. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä EU:n rakennerahastot uusiutuvassa Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 103 Savossa. Lyhyt esittely maakunnan yhteistyöryhmän roolista EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa ja katsaus ohjelmien etenemiseen Itä-Suomessa ja Etelä- Alustajina toimivat Riitta Koskinen, Katariina Pelkonen, Hanna Makkula ja Tuija Toivakainen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä EAKR- tekninen tuki vuodelle / /2009 Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee vuosittain ehdotuksen teknisen tuen jakomalliksi, josta ilmenee ohjelman yhteisiin kustannuksiin (seuranta, arviointi, viestintä, tarkastus) varattavat osuudet sekä jäljelle jäävän teknisen tuen jako maakuntien ja keskushallinnon välillä. Ministeriöiden ja suuralueiden hyväksyttyä jakomallit laativat maakunnat omat viranomaiskohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat käsitellään seurantakomiteoiden sihteeristöissä ja sen jälkeen ne hyväksytään kunkin ohjelman seurantakomiteoissa. Vuoden 2010 teknisen tuen käyttösuunnitelma EAKR:n osalta hyväksytään seurankomitean kokouksessa ja käsitellään sitä ennen seurantakomitean sihteeristön kokouksessa. Vuonna 2010 teknisen tuen käsittelyssä huomioidaan myös teknisen tuen hankkeiden jatkot ELY:ssä ja maakunnan liittoissa. Työ- ja elinkeinoministeriöstä tulleen esityksen mukaisesti vuonna 2010 EAKR- teknistä tukea saadaan Etelä-Savoon saman verran kuin vuonna 2009 eli (EAKR+valtio) + koordinaatioon menevä osuus Taulukko1. Tekninen tuki Itä-Suomi 2010 Maakunta EAKR+valtio Ilman koordinaatiota Koordinaation osuus Koordinaatio vähennetty Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Alueviranomaiset ovat esittäneet Etelä-Savon osalta EAKR:n teknisellä tuella palkattavaksi Päätösesitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on hyväksynyt kokoukseessaan teknisen tuen käyttösuunnitelman vuodelle Käyttösuunnitelma on lähetetty ministeriöön Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy liitteen 1 mukaisen teknisen tuen käyttösuunnitelman vuodelle Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Työmarkkinoiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: "Vaaksa" - Mikkelin seudun välityömarkkinoiden kehittämishanke Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 193/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä-Savon TE-keskus Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 2 Kuvaus Lisärahoitus Mikkelin seudulla toimivalle välityömarkkinoiden kehittämishankkeelle, jolla lisäbudjetoidaan varoja palkkatukiin, joita käytetään pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Ko. palkkatuet ohjataan teknisesti Etelä-Savon TE-keskuksen hallinnoimana Mikkelin TE-toimistolle, joka laatii palkkatukipäätökset. Projekti kehittää toimintakauden aikana käytäntöjä, joilla jo olemassa olevat välityömarkkinat antavat osallistujilleen enemmän - työnhakijoille enemmän työpaikkoja ja mahdollisuuksia pidempiinkin työsuhteisiin. Vastaavasti työnantaja saa vaikuttavamman työpanoksen ja työn tuottavuus kasvaa. Projektissa etsitään uusia keinoja osallistuttaa välityömarkkinoilla toimivat niin, että mahdollisimman harvoin toimettomuus olisi ihmisen ainut realistinen vaihtoehto. Projektissa pyritään hyödyntämään lakia sosiaalisista yrityksistä niin, että se hyödyttää ainakin julkista palkkatukityöllistämistä. Mikäli projektin selvitystyön seurauksena syntyy sosiaalinen yritys, niin se pyrkii löytämään yhteistyösuhteita esim. alihankkijan roolissa myös yrityssektorille. Projektin toimintaan osallistuu ensisijaisesti kunnat, joiden intresseissä välityömarkkinoiden kehittäminen on. Yrityssektori saadaan mukaan siten, että etsitään uusia käytäntöjä työvoiman hyödyntämiselle. Projekti tulee kartoittamaan mahdollisuutena esim. usealla seutukunnalla toteutettuja työpoolimallia. Projekti toimii saumattomassa yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen, työvoimatoimistojen, kuntien sosiaalitoimen ja työvalmennuskeskusten kanssa. Se on myös kiinteässä yhteydessä seudun elinkeinoa kehittävien hankkeiden, toimijoiden ja varsinaisten yritysten kanssa. Rahoitustaulukko Hankk een rahoitus Kokonais rahoitus Julkinen ra hoitus yht EU Ka nsallinen julk. rah valtio kunta - m uu kansall. julk. ra h. Yks ityinen ra hoitus Tulorahoitus Ka ns all. laina EIB Hankkeen kesto

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle lisärahoituksena euron EUrahoitusosuutta ja euron valtion vastinrahoitusta vuosille Hanke on lisämyakissa (2009) mainittu ESR TL:2:sen hanke, josta voidaan tehdä päätös sihteeristökäsittelyn jälkeen. Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Maakunnan yhteistyöryhmä 105 Päätösehdotus: Sihteeristössä ESR-ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittin.

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Työmarkkinoiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: SISARMEET-hanke Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 191/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä-Savon TE-keskus/ Pieksämäen ja Juvan TE-toimistot Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 2 Kuvaus: Lisärahoitus Pieksämäen ja Juvan seudulla toimivalle välityömarkkinoiden kehittämishankkeelle, joka kohdennetaan palkkatukiin, jotka suunnataan työttömien työnhakijoiden työllistämiseen yksityiselle sektorille Pieksämäen ja Juvan seudulla v aikana. Pieksämäen TE-toimistolle kohdennetaan palkkatukia yhteensä euroa ja Juvan seudulle euroa. Sisarmeet- hankkeesssa arvioidaan asiakkaiden kuntoutus-, koulutus ja tukityötarve. Työnhakijoille laaditaan yksilöllinen työllistymispolku, jossa keskeisenä motivaatiokeinona on palkkatyö. Työllistyminen painottuu yrityksiin. Tehdään tiivistä yhteistyötä MEET-hankkeen kanssa mm. sosiaalisen yrityksen työpaikkojen lisäämiseksi. Tavoitteena on löytää yksityiseltä sektorilta pitempikestoisia, tarvittaessa tuettuja työpaikkoja. Kolmen toimintavuoden aikana hankkeeseen osallistuu 200 henkilöä Pieksämäen Juvan seuduilta. Rahoitustaulukko Hankk een rahoitus Kokonais rahoitus Julkinen ra hoitus yht EU Ka nsallinen julk. rah valtio kunta - m uu kansall. julk. ra h. Yks ityinen ra hoitus Tulorahoitus Ka ns all. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion lisärahoitusta vuodelle Hanke on lisämyakissa (2009) mainittu ESR TL:2:sen hanke, josta voidaan tehdä päätös sihteeristökäsittelyn jälkeen. Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä 106 Päätösehdotus: Sihteeristössä ESR -ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Työmarkkioiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: Väylä-hanke (työvoimapoliittiset toimet) Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 192/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä-Savon TE-keskus / Savonlinnan TE-toimisto Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 2 Kuvaus Väylä-hankkeelle lisäbudjetoidaan varoja palkkatukiin, joita käytetään pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen Savonlinnan seudulla kolmannen sektorin työpaikkoihin. Ko. palkkatuet ohjataan teknisesti Etelä-Savon TE-keskuksen hallinnoimana Savonlinnan TE-toimistolle, joka laatii palkkatukipäätökset. Väylä-hanke on Savonlinnan seudulla toimiva välityömarkkinahanke. Projektin taustalla on Sauva-säätiö, jonka perustajajäseniä ovat Savonlinnan kaupunki, Punkaharjun kunta ja kolmetoista alueellista yhteisöä joilla on halu alentaa vammaisten, vajaakuntoisten ja työelämästä syrjäytyneiden kunnille aiheuttamia kuluja ja saada ko. toimintaan käytetyt maksut hyödyntämään paremmin omaa talousaluetta ja kehittää toimintojen laatua. Väylä-hankkeen tarkoituksena on kehittää vaikeasti työllistettävien työvalmiuksia ja työllistää heitä. Keskeistä on, että näihin aktivointiohjelmiin osallistuu kaikista Itä-Savon kunnista selkeästi nykyistä useampi henkilö. Projektin varsinainen kohderyhmä on välityömarkkinoiden työnantajat. Savonlinnan seudulla on 6 isoa välityömarkkinatoimijaa (sijoitettuna henkilöä/toimija) ja noin 15 useita välityömarkkinatyöpaikkoja tarjoavaa toimijaa. Toissijaisina kohderyhminä ovat seudun vaikeasti työllistyvät henkilöt. Lisäksi toissijaisina kohderyhminä ovat seudun yritykset työntekijöiden edelleen sijoituspaikkoina ja alihankintatöiden ostajina. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonais rahoitus Julkinen ra hoitus yht EU Ka nsallinen julk. rah valtio kunta - m uu kansall. julk. rah. Yksityinen ra hoitus Tulorahoitus Ka nsall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle lisärahoituksena euron EUrahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Hanke on lisämyakissa (2009) mainittu ESR TL:2:sen hanke, josta voidaan tehdä päätös sihteeristökäsittelyn jälkeen. Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Maakunnan yhteistyöryhmä 107 Päätösehdotus: Sihteeristössä ESR-ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Osaamisteemaan kuuluva hanke Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 218/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä / Etelä-Savon Koulutus Oy Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, Sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 3 Kuvaus Hanke on ylimaakunnallinen ja siihen osallistuvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Hanke perustuu ESR-varoin rahoitetussa KAVERI-hankkessa ( ) laadittuun toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelmassa on keskeisiksi osa-alueiksi linjattu uusi opettajuus, resurssipankin luominen, ennakointi ja opiskelijarekrytointi. Näitä osa-alueita pyritään viemään eteenpäin hankekokonaisuudessa, jonka muodostavat Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori (EAKR) sekä Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa -hankkeet (ESR). Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa -hankkeen tavoitteena on simulaattoripedagogiikan kehittäminen, käyttö ja hyödyntäminen kiinteästi yhdessä Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, rekkasimulaattori -hankkeen (EAKR) kanssa. Simulaattoripedagogiikkaa tarvitaan erityisesti raskaan kaluston kuljettajakoulutuksen määrän, laadun, lainsäädännön ja taloudellisen uudistamisen vuoksi. Tavoite Hankkeen tavoitteena on uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen kehittäminen ja opettajien osaamistason kohoaminen kuljetus- ja logistiikka-alalla. Hankkeen avulla on mahdollista saavuttaa Itä-Suomessa koulutuksen laaja, verkostomainen yhteistyö, joka edistää oppilaitosten yhteisesti järjestämää jatko- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Simuloitu opetus antaa mahdollisuudet kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen koulutukseen, joka lisää liikenneturvallisuutta. Uusien opetus- ja oppimismenetelmien avulla kuljettajakoulutuksen houkuttelevuus lisääntyy, sen taso nousee ja logistiikka-ala saa entistä ammattitaitoisempaa työvoimaa. Tulokset Hankkeen tuloksena syntyy taitotietokeskus Itä-Suomeen. Keskuksen kautta Itä-Suomen läänin alueelle muodostuu toimiva logistiikka-alan kuljetuspalveluihin keskittyvä verkosto. Hankkeen kautta luodaan uuden opettajuuden malli kuljetus- ja logistiikka-alalle. Opetushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat saavat uusia taitoja työelämäläheiseen opetukseen ja ohjaukseen nykyteknologiaa ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Nykyaikaisia oppimiskäsityksiä ja opiskelumetodeja voidaan juurruttaa käytännön koulutyöhön. Hankkeessa itäsuomalaiselle kuljetusalan opetus- ja ohjaushenkilöstölle rakennetaan uusia, verkostomaisia työskentelytapoja, jossa eri toimijat hyötyvät toistensa taitotiedosta.

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Hankkeen tuloksena syntyy resurssipankki, jossa ylläpidetään ja kehitetään taitotietokeskuksen henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalirekisteriä verkossa. Resurssipankkiin kootaan myös verkostoyritysten osaaminen sekä lisä- ja täydennyskoulutustarpeet. Lisäksi hankkeessa luodaan verkoston yhteinen markkinointi- ja rekrytointikonsepti. Sisältö ja toimet 1. Hankkeessa perehdytetään henkilöstöä simulaattorin käyttämiseen siirrettävään logistiikka-alan oppimisympäristöön. 2. Hankkeessa kehitetään simulaattoripedagogiikkaa valmentamalla ja kokoamalla itäsuomalainen Simu-tiimi sekä tuottamalla ja testaamalla Simu-materiaalia. 3. Simulaattoripedagogiikkaa siirretään käytettäväksi ja hyödynnettäväksi KAVERI-verkostossa jalkauttamalla sekä tuotteistamalla simulaattorin käyttö. Simulaattoripedagogiikan hyödyntäminen toimii myös välineenä opiskelijarekrytoinnissa ja alan imagon rakentamisessa. 4. Hankkeessa toteutetaan simulaattoripedagogiikkaan perustuva osaava opettaja- ja ohjaajavalmennus ja työpaikkaohjaajavalmennus. Valmennusohjelma toteutetaan osittain verkossa. 5. Hankkeessa kehitetään verkosto-osaamista, joka perustuu yhteistoiminnallisiin työskentelytapoihin, verkostossa toimimiseen sekä yhteisiin, verkossa oleviin oppimistehtäviin. 6. Hankkeessa kehitetään työelämäosaamista työelämäjaksojen, työpaikka-analyysien ammattiosaamisen näyttöjen sekä kielitaitovalmennuksen avulla. 7. Hankkeen avulla kansainvälisyysosaamista kuljetusalalla lisätään kv-vaihtojen (opiskelijat, opettajat ja työelämäedustajat) ja kv-messujen kautta. 8. Ennakointiosaamista kehitetään osaamiskartoituksin työpaikoilla. Huomiota kiinnitetään sekä määrälliseen että laadulliseen ennakointiin. 9. Resurssipankkiin tuotetaan sisältöä luomalla henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalirekisteri sekä kokoamalla verkostoyritysten osaaminen ja lisä- ja täydennyskoulutustarpeet verkkoon. Verkosto ylläpitää ja päivittää resurssipankkia. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat KAVERI-verkostoon kuuluvien oppilaitosten (Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä) opettajat, työpaikkaohjaajat sekä Trans-Edu-verkoston kautta mukaan tulevien yritysten henkilöstö. Välillisesti hankkeesta hyötyvät itäsuomalaiset ammatillisen toisen asteen kuljetusalan opiskelijat. Kumppanuus Hankkeessa on mukana koko Itä-Suomen ammatillisen toisen asteen kalliiden erityisalojen koulutuksen, verkostoitumisen, ennakoinnin ja laadun kehittämishankkeen verkosto (KAVERI). Verkostossa ovat mukana Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä. Lisäksi hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet seudulliset Trans- Edu-verkostot. Mukaan tulevia yrityksiä hankkeessa on 19. Nämä yritykset ovat kuljetusalan henkilöja tavaraliikenneyrityksiä, jotka kuuluvat seudullisiin Trans-Edu-verkostoihin. Lisäksi mukana toiminnassa on Suomen Kuljetusalan Liitto (SKAL). Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet asiantuntijoina Jyväskylän AMK ja yliopisto. Etelä- Karjalan ammatti- ja aikuisopistoa on hyödynnetty benchmarking-kohteena. Mukana eri ratkaisuvaihtoehtojen esikartoituksessa on ollut myös Team Simrac Finland Oy. Pysyvät vaikutukset Hankkeessa muodostuvat toimijaverkoston kautta kuljetus- ja logistiikka-alan koulutukset on mahdollista järjestää asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Hankkeessa perustettavien taitotietokeskusten avulla koulutukset ovat alueellisesti saavutettavissa, missä apuna toimivat seudulliset Trans- Edu-verkostot. Hankkeen vaikutuksesta kuljettajakoulutuksen taso nousee ja opetusmenetelmät nykyaikaistuvat. Simuloidun opetuksen avulla liikenneturvallisuus paranee ja ympäristöystävällisempi, taloudellinen ajo-

19 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ tapa kehittyy. Uusien opetus- ja oppimismenetelmien avulla kuljettajakoulutuksen houkuttelevuus lisääntyy ja logistiikka-ala saa entistä ammattitaitoisempaa työvoimaa, mikä on tärkeää rekrytointiongelmista kärsivän alan kannalta. Budjetin erittely Hankkeessa merkittävän kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset ( ) ja palvelujen ostot ( ), jotka muodostuvat mm. koulutuspalveluista, valmennuksesta sekä resurssipankin rakentamisesta. Etelä-Savon maakunnan kustannusarvio hankkeessa on Pohjois-Savon osuus hankkeesta on ja Pohjois-Karjalan Etelä-Savon osuus hankkeessa on muita maakuntia suurempi, sillä se vastaa taitotietokeskuksen koordinoinnista. Rahoitustaulukko (koko hanke) Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta m uu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Rahoitustaulukko (Etelä-Savon osuus) Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta m uu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto esittää hanketta hyväksyttäväksi ohjelmarahoitukseen seuraavin perustein: Hanke on ohjelman mukainen ja sen toiminta noudattaa ESR-ohjelman toimintalinjan 3 tavoitteita. Se on Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien painotusten mukainen. Se kytkeytyy OPM:n valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan Osaajana työmarkkinoille. Hanke perustuu ennalta selvitettyyn tarpeeseen ja sitä on valmisteltu laajana verkostona. Hanke muodostaa kiinteän kokonaisuuden Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, rekkasimulaattori -hankkeen kanssa. Kokonaisuus lisää logistiikka-alan ja kuljettajakoulutuksen vetovoimaisuutta ja osaamista Itä-Suomessa. Hanke antaa mahdollisuudet uuden opetusteknologian ja simulaattoripedagogiikan käyttöön alan koulutuksessa, mikä osaltaan lisää alan vetovoimaa. Hanke

20 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ tiivistää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä kuljetusalalla yhtenäisten simulaattorivalmennuksen, työskentelytapojen, opiskelumateriaalin ja sekä työpaikkaohjaajavalmennuksen avulla. Itä-Suomen yhteinen resurssipankki lisää yhteistyötä kokoamalla alan henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalitiedot ja verkostoon kuuluvien yritysten osaamisen sekä lisä- ja täydennyskoulutustarpeet. Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Maakunnan yhteistyöryhmä 108 Päätösehdotus: Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU + valtio yhteensä) enintään euroa vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Anna- Liisa Uimonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

21 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Osaamisteemaan kuuluva hanke Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 219/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä- Savon koulutuskuntayhtymä / Etelä-Savon Koulutus Oy Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, Sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja TL 2 Kuvaus Hanke perustuu ESR-varoin rahoitetussa KAVERI-hankkessa ( ) laadittuun toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelmassa on keskeisiksi osa-alueiksi linjattu kuljetusalan uusi opettajuus, resurssipankin luominen, ennakointi ja opiskelijarekrytointi. Näitä osa-alueita pyritään viemään eteenpäin hankekokonaisuudessa, jonka muodostavat Itä-Suomen siirrettävä logistiikkaalan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori (EAKR) sekä Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa - hankkeet (ESR). Laite on tarkoitus hankkia Etelä-Savon Koulutus Oy:lle, mutta sitä hyödyntävät kaikki ammatillisen toisen asteen kuljettajakoulutusta järjestävät oppilaitokset Itä-Suomessa. Lisäksi laitetta on tarkoitus käyttää kuljetusalan yritysten lisä- ja täydennyskoulutusten järjestämisessä. Tavoite Hankkeen tavoitteena on hankkia siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö Itä-Suomeen. Siirrettävä puoliperävaunu toimii koulutustilana, joka sisältää rekkasimulaattorin, ja lisäksi tila on varustettu nykyaikaista teknologiaa hyödyntävillä oppimisvälineillä. Tämän investointihankkeen ja sitä kiinteästi tukevan Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa -hankkeen avulla kuljetusalan opettajien ja kuljettajien osaaminen vahvistuu ja oppiminen uudistuu sekä tehostuu merkittävästi. Rekkasimulaattoria on tarkoitus hyödyntää alan imagon parantamisessa ja markkinoinnissa, ja lisätä eläköityvän ja rekrytointiongelmista kärsivän kuljetus- ja logistiikka-alan vetovoimaisuutta. Tulokset Hankkeessa hankittavaa rekkasimulaattoria hyödynnetään sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa Itä-Suomen alueella. Lisäksi laite palvelee alueen yritysten henkilöstökoulutusta. Koko Suomen logistiset palvelut saavat tarvitsemiaan ammattilaisia ja kuljetusalan uudet EUdirektiivien määräykset voidaan toteuttaa Itä-Suomessa. Rekkasimulaattorin hankintaa täydentää ESR-hanke, joka tuo lisäarvoa laitehankintaan pedagogisen kehittämisen kautta. Hankkeet yhdessä tekevät mahdolliseksi simulaattoripedagogiikan harjoittelun, käyttöönottamisen ja hyödyntämisen KAVERI-verkostossa. Hankkeiden yhteistuotoksena on koko verkoston oppimisympäristön liiketoimintasuunnitelma, jonka kautta simulaattorin käyttö ja opetus tuotteistetaan ja juurrutetaan verkosto-oppilaitoksiin ja yrityksiin. Sisältö ja toimet Hankkeessa hankitaan siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö (rekkasimulaattori) ja sen käyttöönottokoulutus. Hankintaprosessi toteutetaan seuraavasti: 1. Tutustuminen eri vaihtoehtoihin, benchmarking 2. Toimintamallien vertailut 3. Tarjouspyyntöjen valmistelu Hilmaan

22 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Tilauspäätös 5. Hankintaprosessin johtaminen ja valvonta 6. Simulaattoriperehdytys Simulaattorin hankinnalla ja sen käyttöön liittyvällä uudenlaisella pedagogiikalla nykyaikaistetaan kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusmenetelmiä Itä-Suomessa. Simulaattorin käyttö on hyväksytty EUalueella ajokorttiasetuksen kuljettajakoulutussäädöksissä, joten sen avulla voidaan antaa säädökset täyttävää koulutusta. Simulaattorin avulla on mahdollista harjoitella raskaan kaluston ajoa erilaisissa ajoympäristöissä ja sääoloissa, mikä puolestaan voi vähentää vakavia liikenneonnettomuuksia. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat KAVERI-verkostoon kuuluvien oppilaitosten kuljetusalan koulutuksen järjestäjät sekä niiden opiskelijat ja opettajat. Verkostossa ovat mukana Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä. Lisäksi keskeisenä kohderyhmänä ovat Itä-Suomen läänin kuljetusalan yritykset (Trans-Edu-verkostot) ja niiden työntekijät. Lisäksi hankkeesta hyötyvät välillisesti AMK- ja yliopistotasoinen tutkimustoiminta simulaattoripedagogiikan kehittämisen alueella sekä laitevalmistajien tuotekehitystyö. Hankkeen kautta voidaan toteuttaa alan imagomarkkinointia erityisesti nuorille ja heidän vanhemmilleen. Kumppanuus Hankkeessa on mukana koko Itä-Suomen ammatillisen toisen asteen kalliiden erityisalojen koulutuksen, verkostoitumisen, ennakoinnin ja laadun kehittämishankkeen verkosto (KAVERI). Verkostossa ovat mukana Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä. Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet myös seudulliset Trans- Edu-verkostot. Suunnitteluvaiheessa mukana ovat olleet asiantuntijoina Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Lisäksi Etelä-Karjalan ammatti- ja aikuisopistoa on hyödynnetty benchmarking-kohteena. Mukana eri ratkaisuvaihtoehtojen esikartoituksessa on ollut Team Simrac Finland Oy. Pysyvät vaikutukset Hankkeen avulla voidaan nostaa kuljettajakoulutuksen tasoa ja kuljettajien osaamista ja parantaa liikenneturvallisuutta. Hanke parantaa eläköityvän ja rekrytointivaikeuksista kärsivän logistiikka-alan koulutuksen imagoa ja vetovoimaisuutta. Hanke edistää merkittävästi kuljetusalan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä koko Itä-Suomessa. Simulaattorin avulla koulutusta voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin verkoston tuoman hyödyn ja simuloitujen harjoitusten kautta. Lisäksi hankkeessa voi harjoitella ympäristöystävällistä ja taloudellista ajotapaa, mistä seuraa taloudellista hyötyä. Budjetin erittely Hankkeen kustannukset muodostuvat lähes kokonaan simulaattorin hankinnasta. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta m uu kansall. julk. rah. Yksityinen ra hoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen Maakuntahallitus 198 21.10.2013 Maakuntahallitus 246 16.12.2013 Päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksesta: Pieksämäen Veturitori ja sen kattaminen 121/00.01.05.20/2013, 121/00.01.05.20/2013

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/2009 1. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/2009 1. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 16.06.2009 kello 10:00-11:45 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: Otsikko Sivu 42 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvottelusali. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvottelusali. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2009 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 03.12.2009 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies-neuvottelusali Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:05 12:05 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli Auvinen, Toni

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu

Pöytäkirja 4/2008. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.6.2008 klo 9.33 10.51 Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Pöytäkirja 4/008 9 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 17.6.008 Aika tiistai 17.6.008 klo 9. 10.51 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 7:

Lisätiedot

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo

Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo UUSI PARADIGMA MUN JUTTU! Johtoryhmän kokous 19.5.2009 klo 9 11 / Mikkeli / Kaupungintalo Muistio 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kera kahvin. - puheenjohtajana

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015

PÖYTÄKIRJA 4/2015. Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Hankerahoitusjaosto 16.11.2015 24 Kokouksen avaus 25 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Työjärjestyksen hyväksyminen 27 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta, 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pöytäkirja 2/2003 14 Torikatu 9 80100 JOENSUU maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika keskiviikko 12.3.2003 klo 10.10 11.10 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu 21 C, Joensuu 14 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 6/2009. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.11.2009 klo 10.07 12.04 Karjalantalo, juhlasali Siltakatu 1, Joensuu

Pöytäkirja 6/2009. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika tiistai 17.11.2009 klo 10.07 12.04 Karjalantalo, juhlasali Siltakatu 1, Joensuu Pöytäkirja 6/009 44 Pielisjoen linna Siltakatu 80100 Joensuu 17.11.009 Aika tiistai 17.11.009 klo 10.07 1.04 Paikka Karjalantalo, juhlasali Siltakatu 1, Joensuu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Halko, Harri Mattila, Marita KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 14:05 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 4/2015. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 20.4.2015 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 4/2015. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 20.4.2015 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 20.4.2015 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 20.4.2015 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 5/2015. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.5.2015 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 5/2015. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.5.2015 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.5.2015 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma 18.5.2015 klo 9.00 Paikka Technopoliksen neuvotteluhuone Giga (H-osa 2. kerros), Microkatu, Kuopio

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00-15:30 Kokouspaikka Savonlinnan kaupungintalo, Olavinkatu 27, B-rappu, Iso kabinetti Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Alueiden kehittäminen - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän kokous II Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 n kokous II Kokousaika kello 14:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen

Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi. VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laaduntekijät - Itä-Suomi VirtuaaliAMK seminaari, Mikkeli 11.11.2004 Jari Uimonen Sisältö Virtuaaliammattikorkeakoulu Tieto kasvaa verkossa hanke epeda-hanke 2

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014

Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 Saaristotoimikunta 29.04.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 13 Kokouksen avaus 14 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 16 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 17 Kemiönsaaren ajankohtaiset asiat 18 Saaristoliikenteen

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR)

EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013. ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) EU-rahoitteiset hankkeet 2011-2013 ProTeK 2000 (ESR) ProTeK 3000 (EAKR) Sisällysluettelo Lyhenteet ProTeK-hankkeet ProTeK2000 ProTeK3000 Lyhenteet EU ProTeK2000 ProTeK3000 Euroopan Unioni ESR/ELY, EKAMI

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus

Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste. Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus Keskustelu tulevaisuuden huippuosaamisesta Luova Suomi Taideyliopiston Sibeliusakatemian toimipiste Luovaa osaamista - toimenpidekokonaisuus 25.2.2015 Helsinki Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.04.2014 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Idnet-verkoston

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Helaakoski Leila Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo. Pihlajaniemi Taina Asiantuntijajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 10.11.2015 klo 10:00-11:55 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot