Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/2009 1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00-13:05 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali Asialista: Otsikko Sivu 98 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 5 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin EU:n rakennerahastot uusiutuvassa Etelä-Savossa EAKR- tekninen tuki vuodelle Työmarkkinoiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: "Vaaksa" - Mikkelin seudun välityömarkkinoiden kehittämishanke Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 106 Työmarkkinoiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: SISARMEET-hanke Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 107 Työmarkkioiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: Väylä-hanke (työvoimapoliittiset toimet) Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 108 Osaamisteemaan kuuluva hanke Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 109 Osaamisteemaan kuuluva hanke Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 110 Osaamisteemaan kuuluva hanke Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu (KIEMET) Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 111 Osaamisteemaan kuuluva hanke Muuttuva Venäjä -hallintokoulutus Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 112 Matkailu- ja kulttuuriteemaan kuuluva hanke: esaimaa Expert -kansainvälisille matkanjärjestäjille Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 113 Hyvinvointiteemaan kuuluva hanke Depression hoidon järjestäminen Yhteistoimintamallin ja IPC:n mukaisesti Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä (kielteinen esitys) 114 Teemojen ulkopuolinen hanke: Laajakaista kaikille - Etelä-Savon koordinaatiohanke Hanke käsitellään maakunnnan yhteistyöryhmässä. 115 Muut asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika kello 10:00 Kokouspaikka Jäsenet Etelä-Savon maakuntaliitto, Piällysmies kokoussali varsinainen jä-sen läs-nä varajäsen läs-nä puheenjohtaja Ruokoselkä, Liisa x Tiainen, Teemu kuntaosapuoli Auvinen, Toni Lappalainen, Esa Happonen, Aarno x Hokka-Kräkin, Mervi Kilpinen, Esko x Intke, Juha Linnamurto, Saku x Halko, Harri Mikander, Kimmo Selenius, Pekka Savander, Susanna Klen, Tanja x Tulla, Matti x Lehvonen, Johanna Uimonen, Anna-Liisa x Korhonen, Leena alueviranomaiset Jordan, Jukka-Pekka Hautaniemi, Merja Kellokumpu, Matti x Sillanpää, Pekka Kilpeläinen, Marjukka x Häkkinen, Pekka Poistui klo pykälän 103 aikana Kosunen, Kirsi Alasuvanto, Timo Toivakainen, Tuija x Ollila, Timo Pulliainen, Juha x Puurunen, Maija Marja, Aro Raatikainen, Tea Rinta-Porkkunen, Antti x Pilli-Sihvola, Yrjö järjestöosapuoli Kallio, Vesa Paajanen, Juha Suomalainen, Ritva Kääriäinen, Tuula Gustafsson-Pesonen, Anne Rouhiainen, Risto x Karhinen, Pertti Smolander, Riitta x Immonen, Jarmo Poistui klo pykälän 103 aikana Seila, Heikki Savolainen, Hannu x Tiihonen, Marjatta Heikkinen, Jouko Wuorinen, Jarkko Leskinen, Jaana asiantuntijat Jurvelius, Juha x Kemppinen, Helena x Tiitinen, Jorma Heikkilä, Antti Viialainen, Matti esittelijä Koskinen, Riitta x sihteeri Ollikainen, Jukka Aarnio, Eero Saapui klo pykälän 103 aikana Löf, Christa x tekninen sihteeri Pelkonen, Katariina x tiedottaja Huoviala, Tuula x

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakuntasuunnittelija Makkula, Hanna Kutsuttu paikalle kokoukseen pykälän 103 ajaksi Maakunnan yhteistyöryhmä Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Liisa Ruokoselkä Katariina Pelkonen Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Esko Kilpinen Linnamurto Saku

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen Maakunnan yhteistyöryhmä 98 Päätösesitys: Todetaan maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano. Päätös: Todettiin. Lisäksi todettiin, että maakunnan yhteistyöryhmässä järjestöosapuolta edustanut Paula Kivivuori on kuollut. Hänen tilalleen ei ole vielä ilmoitettu uutta jäsentä.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakunnan yhteistyöryhmä 99 Päätösesitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan yhteistyöryhmä 100 Päätösesitys: Hyväksytään asialistan mukainen järjestys kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakunnan yhteistyöryhmä 101 Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätösesitys: Yhteistyöryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Kilpinen ja Saku Linnamurto. Pykälät 113 ja 114 tarkistettiin kokouksessa yhteisesti pöytäkirjatarkastajien ollessa esteellisiä kyseisten pykälien kohdalla.

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä Katsaus ajankohtaisiin ohjelma-asioihin Maakunnan yhteistyöryhmä Riskipääomasijoitustoiminnan aloittaminen EAKR- varoilla Liitteenä Työ- ja elinkeinoministeriön kirje sekä lähetetty vastaus maakunannan yhteistyöryhmän suhtautumisesta toiminnnan aloittamiseen. 2. Riskipääomasijoitustoiminnan aloittaminen ESR- varoilla Todettiin, että myös ESR:n puolella selvitetään mahdollisuutta samantyyppiseen koko Itä- Suomen alueella toimivaan rahastoon. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä EU:n rakennerahastot uusiutuvassa Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 103 Savossa. Lyhyt esittely maakunnan yhteistyöryhmän roolista EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa ja katsaus ohjelmien etenemiseen Itä-Suomessa ja Etelä- Alustajina toimivat Riitta Koskinen, Katariina Pelkonen, Hanna Makkula ja Tuija Toivakainen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä EAKR- tekninen tuki vuodelle / /2009 Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee vuosittain ehdotuksen teknisen tuen jakomalliksi, josta ilmenee ohjelman yhteisiin kustannuksiin (seuranta, arviointi, viestintä, tarkastus) varattavat osuudet sekä jäljelle jäävän teknisen tuen jako maakuntien ja keskushallinnon välillä. Ministeriöiden ja suuralueiden hyväksyttyä jakomallit laativat maakunnat omat viranomaiskohtaiset käyttösuunnitelmansa. Käyttösuunnitelmat käsitellään seurantakomiteoiden sihteeristöissä ja sen jälkeen ne hyväksytään kunkin ohjelman seurantakomiteoissa. Vuoden 2010 teknisen tuen käyttösuunnitelma EAKR:n osalta hyväksytään seurankomitean kokouksessa ja käsitellään sitä ennen seurantakomitean sihteeristön kokouksessa. Vuonna 2010 teknisen tuen käsittelyssä huomioidaan myös teknisen tuen hankkeiden jatkot ELY:ssä ja maakunnan liittoissa. Työ- ja elinkeinoministeriöstä tulleen esityksen mukaisesti vuonna 2010 EAKR- teknistä tukea saadaan Etelä-Savoon saman verran kuin vuonna 2009 eli (EAKR+valtio) + koordinaatioon menevä osuus Taulukko1. Tekninen tuki Itä-Suomi 2010 Maakunta EAKR+valtio Ilman koordinaatiota Koordinaation osuus Koordinaatio vähennetty Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Alueviranomaiset ovat esittäneet Etelä-Savon osalta EAKR:n teknisellä tuella palkattavaksi Päätösesitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on hyväksynyt kokoukseessaan teknisen tuen käyttösuunnitelman vuodelle Käyttösuunnitelma on lähetetty ministeriöön Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy liitteen 1 mukaisen teknisen tuen käyttösuunnitelman vuodelle Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Työmarkkinoiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: "Vaaksa" - Mikkelin seudun välityömarkkinoiden kehittämishanke Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 193/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä-Savon TE-keskus Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 2 Kuvaus Lisärahoitus Mikkelin seudulla toimivalle välityömarkkinoiden kehittämishankkeelle, jolla lisäbudjetoidaan varoja palkkatukiin, joita käytetään pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Ko. palkkatuet ohjataan teknisesti Etelä-Savon TE-keskuksen hallinnoimana Mikkelin TE-toimistolle, joka laatii palkkatukipäätökset. Projekti kehittää toimintakauden aikana käytäntöjä, joilla jo olemassa olevat välityömarkkinat antavat osallistujilleen enemmän - työnhakijoille enemmän työpaikkoja ja mahdollisuuksia pidempiinkin työsuhteisiin. Vastaavasti työnantaja saa vaikuttavamman työpanoksen ja työn tuottavuus kasvaa. Projektissa etsitään uusia keinoja osallistuttaa välityömarkkinoilla toimivat niin, että mahdollisimman harvoin toimettomuus olisi ihmisen ainut realistinen vaihtoehto. Projektissa pyritään hyödyntämään lakia sosiaalisista yrityksistä niin, että se hyödyttää ainakin julkista palkkatukityöllistämistä. Mikäli projektin selvitystyön seurauksena syntyy sosiaalinen yritys, niin se pyrkii löytämään yhteistyösuhteita esim. alihankkijan roolissa myös yrityssektorille. Projektin toimintaan osallistuu ensisijaisesti kunnat, joiden intresseissä välityömarkkinoiden kehittäminen on. Yrityssektori saadaan mukaan siten, että etsitään uusia käytäntöjä työvoiman hyödyntämiselle. Projekti tulee kartoittamaan mahdollisuutena esim. usealla seutukunnalla toteutettuja työpoolimallia. Projekti toimii saumattomassa yhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen, työvoimatoimistojen, kuntien sosiaalitoimen ja työvalmennuskeskusten kanssa. Se on myös kiinteässä yhteydessä seudun elinkeinoa kehittävien hankkeiden, toimijoiden ja varsinaisten yritysten kanssa. Rahoitustaulukko Hankk een rahoitus Kokonais rahoitus Julkinen ra hoitus yht EU Ka nsallinen julk. rah valtio kunta - m uu kansall. julk. ra h. Yks ityinen ra hoitus Tulorahoitus Ka ns all. laina EIB Hankkeen kesto

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle lisärahoituksena euron EUrahoitusosuutta ja euron valtion vastinrahoitusta vuosille Hanke on lisämyakissa (2009) mainittu ESR TL:2:sen hanke, josta voidaan tehdä päätös sihteeristökäsittelyn jälkeen. Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Maakunnan yhteistyöryhmä 105 Päätösehdotus: Sihteeristössä ESR-ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittin.

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Työmarkkinoiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: SISARMEET-hanke Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 191/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä-Savon TE-keskus/ Pieksämäen ja Juvan TE-toimistot Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 2 Kuvaus: Lisärahoitus Pieksämäen ja Juvan seudulla toimivalle välityömarkkinoiden kehittämishankkeelle, joka kohdennetaan palkkatukiin, jotka suunnataan työttömien työnhakijoiden työllistämiseen yksityiselle sektorille Pieksämäen ja Juvan seudulla v aikana. Pieksämäen TE-toimistolle kohdennetaan palkkatukia yhteensä euroa ja Juvan seudulle euroa. Sisarmeet- hankkeesssa arvioidaan asiakkaiden kuntoutus-, koulutus ja tukityötarve. Työnhakijoille laaditaan yksilöllinen työllistymispolku, jossa keskeisenä motivaatiokeinona on palkkatyö. Työllistyminen painottuu yrityksiin. Tehdään tiivistä yhteistyötä MEET-hankkeen kanssa mm. sosiaalisen yrityksen työpaikkojen lisäämiseksi. Tavoitteena on löytää yksityiseltä sektorilta pitempikestoisia, tarvittaessa tuettuja työpaikkoja. Kolmen toimintavuoden aikana hankkeeseen osallistuu 200 henkilöä Pieksämäen Juvan seuduilta. Rahoitustaulukko Hankk een rahoitus Kokonais rahoitus Julkinen ra hoitus yht EU Ka nsallinen julk. rah valtio kunta - m uu kansall. julk. ra h. Yks ityinen ra hoitus Tulorahoitus Ka ns all. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle euron EU-rahoitusosuutta ja euron valtion lisärahoitusta vuodelle Hanke on lisämyakissa (2009) mainittu ESR TL:2:sen hanke, josta voidaan tehdä päätös sihteeristökäsittelyn jälkeen. Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmä 106 Päätösehdotus: Sihteeristössä ESR -ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Työmarkkioiden toimivuusteemaan kuuluva hanke: Väylä-hanke (työvoimapoliittiset toimet) Yhteistyöryhmälle tiedoksi. 192/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä-Savon TE-keskus / Savonlinnan TE-toimisto Vastuuviranomainen TE-keskus Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja 2 Kuvaus Väylä-hankkeelle lisäbudjetoidaan varoja palkkatukiin, joita käytetään pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen Savonlinnan seudulla kolmannen sektorin työpaikkoihin. Ko. palkkatuet ohjataan teknisesti Etelä-Savon TE-keskuksen hallinnoimana Savonlinnan TE-toimistolle, joka laatii palkkatukipäätökset. Väylä-hanke on Savonlinnan seudulla toimiva välityömarkkinahanke. Projektin taustalla on Sauva-säätiö, jonka perustajajäseniä ovat Savonlinnan kaupunki, Punkaharjun kunta ja kolmetoista alueellista yhteisöä joilla on halu alentaa vammaisten, vajaakuntoisten ja työelämästä syrjäytyneiden kunnille aiheuttamia kuluja ja saada ko. toimintaan käytetyt maksut hyödyntämään paremmin omaa talousaluetta ja kehittää toimintojen laatua. Väylä-hankkeen tarkoituksena on kehittää vaikeasti työllistettävien työvalmiuksia ja työllistää heitä. Keskeistä on, että näihin aktivointiohjelmiin osallistuu kaikista Itä-Savon kunnista selkeästi nykyistä useampi henkilö. Projektin varsinainen kohderyhmä on välityömarkkinoiden työnantajat. Savonlinnan seudulla on 6 isoa välityömarkkinatoimijaa (sijoitettuna henkilöä/toimija) ja noin 15 useita välityömarkkinatyöpaikkoja tarjoavaa toimijaa. Toissijaisina kohderyhminä ovat seudun vaikeasti työllistyvät henkilöt. Lisäksi toissijaisina kohderyhminä ovat seudun yritykset työntekijöiden edelleen sijoituspaikkoina ja alihankintatöiden ostajina. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonais rahoitus Julkinen ra hoitus yht EU Ka nsallinen julk. rah valtio kunta - m uu kansall. julk. rah. Yksityinen ra hoitus Tulorahoitus Ka nsall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Etelä-Savon TE-keskus puoltaa hanketta ja esittää hankkeelle lisärahoituksena euron EUrahoitusosuutta ja euron valtion vastinparirahoitusta vuosille

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Hanke on lisämyakissa (2009) mainittu ESR TL:2:sen hanke, josta voidaan tehdä päätös sihteeristökäsittelyn jälkeen. Sihteeristö puoltaa hanketta ja vie puoltonsa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. Maakunnan yhteistyöryhmä 107 Päätösehdotus: Sihteeristössä ESR-ohjelmaan soveltuvaksi todettu hanke merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin.

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Osaamisteemaan kuuluva hanke Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 218/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä / Etelä-Savon Koulutus Oy Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, Sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR ESR Toimintalinja TL 3 Kuvaus Hanke on ylimaakunnallinen ja siihen osallistuvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Hanke perustuu ESR-varoin rahoitetussa KAVERI-hankkessa ( ) laadittuun toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelmassa on keskeisiksi osa-alueiksi linjattu uusi opettajuus, resurssipankin luominen, ennakointi ja opiskelijarekrytointi. Näitä osa-alueita pyritään viemään eteenpäin hankekokonaisuudessa, jonka muodostavat Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori (EAKR) sekä Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa -hankkeet (ESR). Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa -hankkeen tavoitteena on simulaattoripedagogiikan kehittäminen, käyttö ja hyödyntäminen kiinteästi yhdessä Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, rekkasimulaattori -hankkeen (EAKR) kanssa. Simulaattoripedagogiikkaa tarvitaan erityisesti raskaan kaluston kuljettajakoulutuksen määrän, laadun, lainsäädännön ja taloudellisen uudistamisen vuoksi. Tavoite Hankkeen tavoitteena on uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen kehittäminen ja opettajien osaamistason kohoaminen kuljetus- ja logistiikka-alalla. Hankkeen avulla on mahdollista saavuttaa Itä-Suomessa koulutuksen laaja, verkostomainen yhteistyö, joka edistää oppilaitosten yhteisesti järjestämää jatko- ja täydennyskoulutusta yhteistyössä yritysten kanssa. Simuloitu opetus antaa mahdollisuudet kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen koulutukseen, joka lisää liikenneturvallisuutta. Uusien opetus- ja oppimismenetelmien avulla kuljettajakoulutuksen houkuttelevuus lisääntyy, sen taso nousee ja logistiikka-ala saa entistä ammattitaitoisempaa työvoimaa. Tulokset Hankkeen tuloksena syntyy taitotietokeskus Itä-Suomeen. Keskuksen kautta Itä-Suomen läänin alueelle muodostuu toimiva logistiikka-alan kuljetuspalveluihin keskittyvä verkosto. Hankkeen kautta luodaan uuden opettajuuden malli kuljetus- ja logistiikka-alalle. Opetushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat saavat uusia taitoja työelämäläheiseen opetukseen ja ohjaukseen nykyteknologiaa ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä. Nykyaikaisia oppimiskäsityksiä ja opiskelumetodeja voidaan juurruttaa käytännön koulutyöhön. Hankkeessa itäsuomalaiselle kuljetusalan opetus- ja ohjaushenkilöstölle rakennetaan uusia, verkostomaisia työskentelytapoja, jossa eri toimijat hyötyvät toistensa taitotiedosta.

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Hankkeen tuloksena syntyy resurssipankki, jossa ylläpidetään ja kehitetään taitotietokeskuksen henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalirekisteriä verkossa. Resurssipankkiin kootaan myös verkostoyritysten osaaminen sekä lisä- ja täydennyskoulutustarpeet. Lisäksi hankkeessa luodaan verkoston yhteinen markkinointi- ja rekrytointikonsepti. Sisältö ja toimet 1. Hankkeessa perehdytetään henkilöstöä simulaattorin käyttämiseen siirrettävään logistiikka-alan oppimisympäristöön. 2. Hankkeessa kehitetään simulaattoripedagogiikkaa valmentamalla ja kokoamalla itäsuomalainen Simu-tiimi sekä tuottamalla ja testaamalla Simu-materiaalia. 3. Simulaattoripedagogiikkaa siirretään käytettäväksi ja hyödynnettäväksi KAVERI-verkostossa jalkauttamalla sekä tuotteistamalla simulaattorin käyttö. Simulaattoripedagogiikan hyödyntäminen toimii myös välineenä opiskelijarekrytoinnissa ja alan imagon rakentamisessa. 4. Hankkeessa toteutetaan simulaattoripedagogiikkaan perustuva osaava opettaja- ja ohjaajavalmennus ja työpaikkaohjaajavalmennus. Valmennusohjelma toteutetaan osittain verkossa. 5. Hankkeessa kehitetään verkosto-osaamista, joka perustuu yhteistoiminnallisiin työskentelytapoihin, verkostossa toimimiseen sekä yhteisiin, verkossa oleviin oppimistehtäviin. 6. Hankkeessa kehitetään työelämäosaamista työelämäjaksojen, työpaikka-analyysien ammattiosaamisen näyttöjen sekä kielitaitovalmennuksen avulla. 7. Hankkeen avulla kansainvälisyysosaamista kuljetusalalla lisätään kv-vaihtojen (opiskelijat, opettajat ja työelämäedustajat) ja kv-messujen kautta. 8. Ennakointiosaamista kehitetään osaamiskartoituksin työpaikoilla. Huomiota kiinnitetään sekä määrälliseen että laadulliseen ennakointiin. 9. Resurssipankkiin tuotetaan sisältöä luomalla henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalirekisteri sekä kokoamalla verkostoyritysten osaaminen ja lisä- ja täydennyskoulutustarpeet verkkoon. Verkosto ylläpitää ja päivittää resurssipankkia. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat KAVERI-verkostoon kuuluvien oppilaitosten (Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä) opettajat, työpaikkaohjaajat sekä Trans-Edu-verkoston kautta mukaan tulevien yritysten henkilöstö. Välillisesti hankkeesta hyötyvät itäsuomalaiset ammatillisen toisen asteen kuljetusalan opiskelijat. Kumppanuus Hankkeessa on mukana koko Itä-Suomen ammatillisen toisen asteen kalliiden erityisalojen koulutuksen, verkostoitumisen, ennakoinnin ja laadun kehittämishankkeen verkosto (KAVERI). Verkostossa ovat mukana Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä. Lisäksi hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet seudulliset Trans- Edu-verkostot. Mukaan tulevia yrityksiä hankkeessa on 19. Nämä yritykset ovat kuljetusalan henkilöja tavaraliikenneyrityksiä, jotka kuuluvat seudullisiin Trans-Edu-verkostoihin. Lisäksi mukana toiminnassa on Suomen Kuljetusalan Liitto (SKAL). Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet asiantuntijoina Jyväskylän AMK ja yliopisto. Etelä- Karjalan ammatti- ja aikuisopistoa on hyödynnetty benchmarking-kohteena. Mukana eri ratkaisuvaihtoehtojen esikartoituksessa on ollut myös Team Simrac Finland Oy. Pysyvät vaikutukset Hankkeessa muodostuvat toimijaverkoston kautta kuljetus- ja logistiikka-alan koulutukset on mahdollista järjestää asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Hankkeessa perustettavien taitotietokeskusten avulla koulutukset ovat alueellisesti saavutettavissa, missä apuna toimivat seudulliset Trans- Edu-verkostot. Hankkeen vaikutuksesta kuljettajakoulutuksen taso nousee ja opetusmenetelmät nykyaikaistuvat. Simuloidun opetuksen avulla liikenneturvallisuus paranee ja ympäristöystävällisempi, taloudellinen ajo-

19 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ tapa kehittyy. Uusien opetus- ja oppimismenetelmien avulla kuljettajakoulutuksen houkuttelevuus lisääntyy ja logistiikka-ala saa entistä ammattitaitoisempaa työvoimaa, mikä on tärkeää rekrytointiongelmista kärsivän alan kannalta. Budjetin erittely Hankkeessa merkittävän kuluerän muodostavat henkilöstökustannukset ( ) ja palvelujen ostot ( ), jotka muodostuvat mm. koulutuspalveluista, valmennuksesta sekä resurssipankin rakentamisesta. Etelä-Savon maakunnan kustannusarvio hankkeessa on Pohjois-Savon osuus hankkeesta on ja Pohjois-Karjalan Etelä-Savon osuus hankkeessa on muita maakuntia suurempi, sillä se vastaa taitotietokeskuksen koordinoinnista. Rahoitustaulukko (koko hanke) Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta m uu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Rahoitustaulukko (Etelä-Savon osuus) Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta m uu kansall. julk. rah. Yksityinen rahoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB Hankkeen kesto Vastuuviranomaisen arvio hankkeen rahoittamisesta Itä-Suomen lääninhallituksen sivistysosasto esittää hanketta hyväksyttäväksi ohjelmarahoitukseen seuraavin perustein: Hanke on ohjelman mukainen ja sen toiminta noudattaa ESR-ohjelman toimintalinjan 3 tavoitteita. Se on Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien painotusten mukainen. Se kytkeytyy OPM:n valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan Osaajana työmarkkinoille. Hanke perustuu ennalta selvitettyyn tarpeeseen ja sitä on valmisteltu laajana verkostona. Hanke muodostaa kiinteän kokonaisuuden Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, rekkasimulaattori -hankkeen kanssa. Kokonaisuus lisää logistiikka-alan ja kuljettajakoulutuksen vetovoimaisuutta ja osaamista Itä-Suomessa. Hanke antaa mahdollisuudet uuden opetusteknologian ja simulaattoripedagogiikan käyttöön alan koulutuksessa, mikä osaltaan lisää alan vetovoimaa. Hanke

20 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ tiivistää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä kuljetusalalla yhtenäisten simulaattorivalmennuksen, työskentelytapojen, opiskelumateriaalin ja sekä työpaikkaohjaajavalmennuksen avulla. Itä-Suomen yhteinen resurssipankki lisää yhteistyötä kokoamalla alan henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalitiedot ja verkostoon kuuluvien yritysten osaamisen sekä lisä- ja täydennyskoulutustarpeet. Sihteeristö puoltaa hanketta ja esittää, että maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään puoltavan lausunnon antamista hankkeesta. Maakunnan yhteistyöryhmä 108 Päätösehdotus: Yhteistyöryhmä puoltaa hanketta. Sille voidaan myöntää rahoitusta (EU + valtio yhteensä) enintään euroa vuosille ESR-ohjelman toimintalinjassa 3 työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Anna- Liisa Uimonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

21 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Osaamisteemaan kuuluva hanke Itä-Suomen siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori Hanke käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä. 219/ /2009 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö Hakija Etelä- Savon koulutuskuntayhtymä / Etelä-Savon Koulutus Oy Vastuuviranomainen Itä-Suomen lääninhallitus, Sivistysosasto Ohjelma EAKR/ESR EAKR Toimintalinja TL 2 Kuvaus Hanke perustuu ESR-varoin rahoitetussa KAVERI-hankkessa ( ) laadittuun toimenpideohjelmaan. Toimenpideohjelmassa on keskeisiksi osa-alueiksi linjattu kuljetusalan uusi opettajuus, resurssipankin luominen, ennakointi ja opiskelijarekrytointi. Näitä osa-alueita pyritään viemään eteenpäin hankekokonaisuudessa, jonka muodostavat Itä-Suomen siirrettävä logistiikkaalan oppimisympäristö, Rekkasimulaattori (EAKR) sekä Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa - hankkeet (ESR). Laite on tarkoitus hankkia Etelä-Savon Koulutus Oy:lle, mutta sitä hyödyntävät kaikki ammatillisen toisen asteen kuljettajakoulutusta järjestävät oppilaitokset Itä-Suomessa. Lisäksi laitetta on tarkoitus käyttää kuljetusalan yritysten lisä- ja täydennyskoulutusten järjestämisessä. Tavoite Hankkeen tavoitteena on hankkia siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö Itä-Suomeen. Siirrettävä puoliperävaunu toimii koulutustilana, joka sisältää rekkasimulaattorin, ja lisäksi tila on varustettu nykyaikaista teknologiaa hyödyntävillä oppimisvälineillä. Tämän investointihankkeen ja sitä kiinteästi tukevan Uusiutuva oppiminen KAVERI-verkostossa -hankkeen avulla kuljetusalan opettajien ja kuljettajien osaaminen vahvistuu ja oppiminen uudistuu sekä tehostuu merkittävästi. Rekkasimulaattoria on tarkoitus hyödyntää alan imagon parantamisessa ja markkinoinnissa, ja lisätä eläköityvän ja rekrytointiongelmista kärsivän kuljetus- ja logistiikka-alan vetovoimaisuutta. Tulokset Hankkeessa hankittavaa rekkasimulaattoria hyödynnetään sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa Itä-Suomen alueella. Lisäksi laite palvelee alueen yritysten henkilöstökoulutusta. Koko Suomen logistiset palvelut saavat tarvitsemiaan ammattilaisia ja kuljetusalan uudet EUdirektiivien määräykset voidaan toteuttaa Itä-Suomessa. Rekkasimulaattorin hankintaa täydentää ESR-hanke, joka tuo lisäarvoa laitehankintaan pedagogisen kehittämisen kautta. Hankkeet yhdessä tekevät mahdolliseksi simulaattoripedagogiikan harjoittelun, käyttöönottamisen ja hyödyntämisen KAVERI-verkostossa. Hankkeiden yhteistuotoksena on koko verkoston oppimisympäristön liiketoimintasuunnitelma, jonka kautta simulaattorin käyttö ja opetus tuotteistetaan ja juurrutetaan verkosto-oppilaitoksiin ja yrityksiin. Sisältö ja toimet Hankkeessa hankitaan siirrettävä logistiikka-alan oppimisympäristö (rekkasimulaattori) ja sen käyttöönottokoulutus. Hankintaprosessi toteutetaan seuraavasti: 1. Tutustuminen eri vaihtoehtoihin, benchmarking 2. Toimintamallien vertailut 3. Tarjouspyyntöjen valmistelu Hilmaan

22 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 5/ Tilauspäätös 5. Hankintaprosessin johtaminen ja valvonta 6. Simulaattoriperehdytys Simulaattorin hankinnalla ja sen käyttöön liittyvällä uudenlaisella pedagogiikalla nykyaikaistetaan kuljetus- ja logistiikka-alan koulutusmenetelmiä Itä-Suomessa. Simulaattorin käyttö on hyväksytty EUalueella ajokorttiasetuksen kuljettajakoulutussäädöksissä, joten sen avulla voidaan antaa säädökset täyttävää koulutusta. Simulaattorin avulla on mahdollista harjoitella raskaan kaluston ajoa erilaisissa ajoympäristöissä ja sääoloissa, mikä puolestaan voi vähentää vakavia liikenneonnettomuuksia. Kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat KAVERI-verkostoon kuuluvien oppilaitosten kuljetusalan koulutuksen järjestäjät sekä niiden opiskelijat ja opettajat. Verkostossa ovat mukana Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä. Lisäksi keskeisenä kohderyhmänä ovat Itä-Suomen läänin kuljetusalan yritykset (Trans-Edu-verkostot) ja niiden työntekijät. Lisäksi hankkeesta hyötyvät välillisesti AMK- ja yliopistotasoinen tutkimustoiminta simulaattoripedagogiikan kehittämisen alueella sekä laitevalmistajien tuotekehitystyö. Hankkeen kautta voidaan toteuttaa alan imagomarkkinointia erityisesti nuorille ja heidän vanhemmilleen. Kumppanuus Hankkeessa on mukana koko Itä-Suomen ammatillisen toisen asteen kalliiden erityisalojen koulutuksen, verkostoitumisen, ennakoinnin ja laadun kehittämishankkeen verkosto (KAVERI). Verkostossa ovat mukana Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuksen kuntayhtymä. Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet myös seudulliset Trans- Edu-verkostot. Suunnitteluvaiheessa mukana ovat olleet asiantuntijoina Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Lisäksi Etelä-Karjalan ammatti- ja aikuisopistoa on hyödynnetty benchmarking-kohteena. Mukana eri ratkaisuvaihtoehtojen esikartoituksessa on ollut Team Simrac Finland Oy. Pysyvät vaikutukset Hankkeen avulla voidaan nostaa kuljettajakoulutuksen tasoa ja kuljettajien osaamista ja parantaa liikenneturvallisuutta. Hanke parantaa eläköityvän ja rekrytointivaikeuksista kärsivän logistiikka-alan koulutuksen imagoa ja vetovoimaisuutta. Hanke edistää merkittävästi kuljetusalan yritystoiminnan toimintaedellytyksiä koko Itä-Suomessa. Simulaattorin avulla koulutusta voidaan toteuttaa kustannustehokkaammin verkoston tuoman hyödyn ja simuloitujen harjoitusten kautta. Lisäksi hankkeessa voi harjoitella ympäristöystävällistä ja taloudellista ajotapaa, mistä seuraa taloudellista hyötyä. Budjetin erittely Hankkeen kustannukset muodostuvat lähes kokonaan simulaattorin hankinnasta. Rahoitustaulukko Hankkeen rahoitus Kokonaisrahoitus Julkinen rahoitus yht EU Kansallinen julk. rah valtio kunta m uu kansall. julk. rah. Yksityinen ra hoitus Tulorahoitus Kansall. laina EIB

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 13:00 15:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset Matilainen,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot