JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2000=100, KUNTATALOUS JA VALTIONTALOUS MENETELMÄSELOSTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2000=100, KUNTATALOUS JA VALTIONTALOUS MENETELMÄSELOSTE"

Transkriptio

1 JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2000=100, KUNTATALOUS JA VALTIONTALOUS MENETELMÄSELOSTE SYYSKUU 2005

2 2 SISÄLLYSLUETTELO: sivu JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI (JMHI) 2000=100 3 A. KUNTATALOUS 3 KUNTATALOUDEN PAINORAKENNE JA HINTASEURANTA 3 1. KÄYTTÖMENOT Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Tavaroiden ja palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Muut käyttömenot Poistot 5 2. MAAN OSTOT 5 3. RAHOITUSMENOT 5 4. LIIKELAITOKSET 5 5. MENOT YHTEENSÄ ml. LIIKELAITOKSET 5 B. VALTIONTALOUS 6 VALTIONTALOUDEN PAINORAKENNE JA HINTASEURANTA 6 1. Kulutusmenot Palkat ja muut henkilöstömenot Palkat Sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilöstökorvaukset Maksetut eläkkeet Tavarat ja palvelut Puolustusmateriaalin hankinta Tiehallinnon ylläpito (tienpito) Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut palvelut ja kulutusmenot Korjaus- ja kunnossapitopalvelut Toimisto- ja muut palvelut 9 2. Siirtomenot Siirtomenot kunnille Siirtomenot elinkeinoelämälle Siirtomenot kotitalouksille Siirtomenot yleishyödyllisille yhteisöille Maksuosuudet EU:lle Siirtomenot ulkomaille Muut siirtomenot Reaalisijoitukset Maa- ja vesirakenteet Rakennukset Koneet ja laitteet Finanssisijoitukset Maanostot Lainananto ja muut finanssisijoitukset Muut menot 11 C. KUNTIEN PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSI (KUPHI) 12 D. JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSIN KÄYTTÖ 13 E. JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSIN KEHITYS LIITE LIITE LIITE LIITE 5. 18

3 3 JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI (JMHI) 2000=100 Julkisten menojen hintaindeksien painorakenteet ja seurantaindeksit on uudistettu. Indeksit mittaavat valtiontalouden ja kuntatalouden menojen hintakehitystä. Indeksien uusi perusvuosi on Julkisten menojen hintaindeksin 2000=100 lisäksi jatketaan perusvuodeltaan vanhempien indeksien tuottamista pääryhmätasolla uuden indeksin kehityksen mukaisesti ketjutettuna (liitteet 7 ja 8). Valtiontalouden indeksin painorakenne on vuoden 2003 valtion tilinpäätöksen mukainen. Kuntatalouden indeksin painot ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2002 tilinpäätösten summien mukaiset. Indeksit lasketaan neljännesvuosittain. Ne julkaistaan ennakollisina ansiotasoindeksin valmistuttua n. 7 viikkoa neljänneksen päätyttyä. Indeksit ovat ennakollisia kunnes ansiotasoindeksin tiedot ovat lopullisia. Esimerkiksi vuoden 2003 ansiotasoindeksi on lopullinen vuoden 2004 toisella neljänneksellä. Indeksin ideana on kuvata mahdollisimman hyvin julkisten menojen hintakehitystä. Pyrkimyksenä on löytää jokaiselle menolajille mahdollisimman hyvin sen hintakehitystä kuvaava indeksi Tilastokeskuksen tuottamista palkka-, hinta- tai kustannusindekseistä. Valmiiden indeksien lisäksi kerätään hinta- ja tariffitietoja mm. sosiaalivakuutusmaksuista, työeläkeindekseistä ja koroista. Uudessa indeksissä tavaroiden ja palveluiden ostohintaan sisältyy myös arvonlisävero. Julkisten menojen hintaindeksin 2000=100 uudistukseen on osallistunut Tilastokeskuksesta Ilkka Lehtinen, Pentti Wanhatalo, Annika Klimenko ja Perttu Pakarinen. Kuntaliitosta työhön on asiantuntijana osallistunut Juhani Turkkila ja Valtiovarainministeriöstä Helena Tarkka ja Eino Lahikainen. A. KUNTATALOUS Tilastokeskus on uudistanut kuntatalouden hintaindeksin (JMHI, kuntatalous). Uuden indeksin perusvuosi on Kuntatalouden hintaindeksi jakaantuu kahteen alaindeksiin, kuntiin ja kuntayhtymiin. Uudessa indeksissä tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyy arvonlisävero. Indeksi on luokiteltu tehtävä- ja menolajeittain. Tehtäväluokittaisissa indekseissä ovat mukana sisäiset vuokrat. Kokonaisindeksissä sisäisiä vuokria ei ole mukana. Investoinneista ovat mukana vain maanostot. KUNTATALOUDEN PAINORAKENNE JA HINTASEURANTA Indeksin painona ovat kaikkien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2002 tilinpäätöstietojen mukainen menojen summa. Liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin kuntatalouden painorakenne. Seuraavassa on esitetty kuntatalouden luokitukset ja painot pääryhmittäin. Julkisten menojen hintaindeksi 2000=100, Kuntatalous TEHTÄVÄT Paino % MENOLAJIT Paino % 11 Yleishallinto 3,2 1. Käyttömenot 92,1 12 Sosiaali- ja terveystoimi 55,9 1.1 Henkilöstömenot 44,1 13 Opetus- ja kulttuuritoimi 21,6 1.2 Tavaroiden ja palvelujen ostot 36,3 14 Muut palvelut 15,0 1.3 Muut käyttömenot 7,7 15 Liiketoiminta 3,2 1.4 Poistot 4,0 1. Yhteensä 93,8 2. Maainvestoinnit 0,9 2. Liikelaitokset 6,2 3. Rahoitusmenot 0,8 0 Yhteensä ml liikelaitokset 100,0 0 Kuntatalous yhteensä 93,8 4. Liikelaitokset 6,2 5. Yhteensä ml liikelaitokset 100,0

4 Tilastokeskus on valinnut jokaiselle menolajille mahdollisimman hyvin sen hintakehitystä kuvaavan Tilastokeskuksen tuottaman palkka-, hinta- tai kustannusindeksin. Näiden lisäksi kerätään hinta- ja tariffitietoja mm. palkkojen sivukuluista, työeläkeindeksin kehityksestä sekä koroista. 1. KÄYTTÖMENOT 1.1. Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Palkkoja ja palkkioita kunnissa ja kuntayhtymissä maksettiin miljoonaa euroa vuonna Kuntien osuus tästä oli 72 ja kuntayhtymien 28 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien palkkojen hintakehitystä seurataan ansiotasoindeksin useiden kuntasektorin ansiotasoindeksin alaindeksien avulla. Kuntayhtymien osalta seurannassa on myös useita yksityisen sektorin alaindeksejä, koska palveluita ostetaan myös yksityiseltä sektorilta Sosiaalivakuutusmaksut ja eläkkeet Kunnat ja kuntayhtymät maksoivat sosiaalivakuutusmaksuja yhteensä miljoonaa euroa vuonna Sosiaalivakuutusmaksujen hintakehitystä seurataan pääosin kuntien yleisen sosiaalivakuutusmaksujen kehityksen mukaan. Mukana ovat kansaneläke- ja sairasvakuutusmaksu, KuEL- maksu/työnantaja, työttömyysvakuutusmaksu ja muut pakolliset vakuutusmaksut. Indeksissä seurataan näiden maksujen yhteenlaskettujen prosenttiosuuksien kehitystä. Opettajien osalta seurataan heidän oman VEL- maksunsa kehitystä. Sosiaalivakuutusmaksut otetaan mukaan vuoden alussa ennakollisina ja niitä tarkennetaan seuraavan vuoden ensimmäisen neljänneksen yhteydessä. Maksettujen eläkkeiden hintakehitystä seurataan TEL- indeksin kehityksen mukaisesti. Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät henkilöstömenoihin yhteensä miljoonaa euroa eli 44,1 prosenttia kaikista menoista. 1.2 Tavaroiden ja palvelujen ostot Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät tavaroiden ja palvelujen ostoihin yhteensä miljoonaa euroa vuonna 2002 eli 36,3 prosenttia kaikista menoista Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin miljoonaa euroa vuonna Kuntien osuus tästä oli 67 ja kuntayhtymien 33 prosenttia. Hintakehitystä seurataan kuluttajahintaindeksin yhdeksän eri alaindeksin kehityksen mukaisesti painottaen näitä eri lailla eri tehtäväalueilla. Lisäksi terveydenhuollossa seurataan tukkuhintaindeksin alaindeksiä lääkkeet. Liitteessä 3 on kuvattu tarkemmin Indeksikorin sisältö Palvelujen ostot Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät palvelujen ostoihin miljoonaa euroa vuonna Kuntien osuus tästä oli 88 ja kuntayhtymien 12 prosenttia. Kuntayhtymien osalta hintakehitystä seurataan henkilöstömenojen sekä rakennuskustannus-, kuluttajahinta- ja tukkuhintaindeksin kehityksen mukaisesti. Kuntien osalta hintakehitystä mitataan JMHI / kuntayhtymien kokonaisindeksin kehityksen mukaisesti. 4

5 5 1.3 Muut käyttömenot Muita käyttökustannuksia ovat sisäiset ja ulkoiset vuokramenot, vyörytyserät, avustukset ja muut menot. Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät näihin yhteensä miljoonaa euroa vuonna 2002 eli 7,7 prosenttia kaikista menoista. Kuntien osuus muista käyttökustannuksista oli 91 ja kuntayhtymien 9 prosenttia. Sisäiset vuokrat ovat mukana tehtäväluokittaisissa indekseissä mutta kokonaisindeksissä sisäisiä vuokria ei ole mukana. Muiden käyttökustannusten hintakehitystä seurataan kuluttajahintaindeksin kokonaisindeksin kehityksen mukaisesti. 1.4 Poistot Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät poistoihin miljoonaa euroa vuonna Kuntien osuus tästä oli 84 ja kuntayhtymien 16 prosenttia. Poistojen hintakehitystä seurataan Rakennuskustannusindeksin ja Tukkuhintaindeksin alaindeksien DK/koneet ja laitteet, DL/sähkötekniset tuotteet ja DM/kulkuneuvot kehityksen mukaisesti suhteessa 50/26/12/12. Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät käyttökustannuksiin yhteensä miljoonaa euroa vuonna 2002 eli 92,1 prosenttia kaikista menoista. Kuntien osuus näistä menoista oli 80 ja kuntayhtymien 20 prosenttia. 2. MAAN OSTOT Investointimenoissa on mukana vain maanostot. Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät maanostoihin 373 miljoonaa euroa vuonna Kuntien osuus tästä oli 95 ja kuntayhtymien 5 prosenttia. Maanostojen osuus kaikista menoista oli 0,9 prosenttia. Investointimenojen hintakehitystä seurataan omakotitalotonttien hintaindeksin 1985=100 mukaisesti. 3. RAHOITUSMENOT Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät rahoitusmenoihin - pääosin korkomenoihin miljoonaa euroa vuonna Kuntien osuus tästä oli 85 ja kuntayhtymien 15 prosenttia. Rahoitusmenojen osuus kaikista menoista oli 0,8 prosenttia. Rahoitusmenojen hintakehitystä seurataan julkisyhteisöjen lainakannan keskikoron kehityksen mukaisesti. 4. LIIKELAITOKSET Kuntien ja kuntayhtymien liikelaitosten menot olivat miljoonaa euroa vuonna Kuntien osuus tästä oli 96 ja kuntayhtymien 4 prosenttia. Liikelaitosten osuus kaikista menoista oli 6,2 prosenttia. Liikelaitosten menojen hintakehitystä seurataan menolajeittain samalla tavalla kuten kuntien ja kuntayhtymien muita tehtäväalueita. 5. MENOT YHTEENSÄ ml. LIIKELAITOKSET Kuntien ja kuntayhtymien menot olivat yhteensä miljoonaa euroa vuonna Kuntien osuus tästä oli 79 prosenttia eli miljoonaa euroa ja kuntayhtymien 21 prosenttia eli miljoonaa euroa.

6 6 B. VALTIONTALOUS Tilastokeskus on uudistanut valtiontalouden hintaindeksin (JMHI, valtiontalous). Uuden indeksin perusvuosi on Indeksin painot ovat vuoden 2003 valtion tilinpäätöksen mukaiset. Valtiontalouden hintaindeksi mittaa hintakehitystä budjettitalouden näkökulmasta. Indeksi on luokiteltu hallinnonaloittain (budjetin momentit) ja menolajeittain. Valtion hankintamenoihin vuodelle 2003 on lisätty arvonlisävero. Uudesta indeksistä on jätetty pois valtion lainojen korkomenot. VALTIONTALOUDEN PAINORAKENNE JA HINTASEURANTA Valtionhallinnon painorakenne on tuotettu vuoden 2003 valtion keskuskirjanpidon aineistosta eli valtion tilinpäätösaineistosta. Aineistossa menot on luokiteltavissa budjetin pääluokan, luvun ja momentin sekä liikekirjanpidon tilin ja tiliviraston mukaan. Tilastossa menot on luokiteltu hallinnonaloittain ja menolajeittain. Seuraavassa valtiontalouden luokitukset ja painot. Julkisten menojen hintaindeksi 2000=100, Valtiontalous MENOLAJIT Paino % HALLINNONALA Paino % 1. Kulutusmenot 37,5 1. Yleinen hallinto 2,5 1.1 Palkat ja muut henkilöstömenot 15,9 2. Ulkoministeriö 2, Palkat 12,1 3. Sisäasiainministeriö 4, Sosiaalivakuutusmaksut 3, Poliisi 1,8 1.2 Maksetut eläkkeet 8, Rajavartiolaitos 0,6 1.3 Tavarat ja palvelut 13, Muut menot 1,9 2. Siirtomenot 60,4 4. Puolustusministeriö 6,3 2.1 Siirtomenot kunnille 19,5 5. Valtiovarainministeriö 15,2 2.2 Siirtomenot elinkeinoelämälle 8,5 6. Opetusministeriö 18,8 2.3 Siirtomenot kotitalouksille 21, Yliopistot ja korkeakoulut 5,4 2.4 Siirtomenot yleishyöd. yhteisöille 2, Ammattikorkeakoulut ja yleis. 1,0 2.5 Maskuosuudet EU:lle 4, Muut 12,4 2.6 Siirtomenot ulkomaille 1,1 7. Maa- ja metsätalousministeriö 7,8 2.7 Siirtomenot, muut 2,5 8. Liikenne ja viestintäministeriö 5,6 3. Reaalisijoitukset 1,3 9. Kauppa- ja teollisuusministeriö 2,9 4. Finanssisijoitukset 0,3 10. Sosiaali- ja terveysministeriö 26,2 5. Muut menot 0,4 11. Työministeriö 6,2 0 Menot yhteensä 100,0 12. Ympäristöministeriö 2,0 0 Kaikki yhteensä 100,0 Liitteessä 2 on kuvattu tarkemmin valtiontalouden painorakenne. Tilastokeskus on valinnut jokaiselle menolajille mahdollisimman hyvin sen hintakehitystä kuvaavan Tilastokeskuksen jo ennestään tuottaman palkka-, hinta- tai kustannusindeksin. Näiden lisäksi kerätään hinta- ja tariffitietoja mm. palkkojen sivukuluista, työeläke- ja kansaneläkeindeksin kehityksestä, lapsilisistä, varusmiesten päivärahoista, valtion sairasvakuutusmenoista sekä elinkeinoelämän siirtomenoihin liittyvistä korkomenoista.

7 7 1. Kulutusmenot 1.1 Palkat ja muut henkilöstömenot Palkat Palkat käsittävät liikekirjanpidon tilien kirjaukset. Hallinnonaloittaiset palkkasummat saadaan tarkastelemalla pääluokka-luku-momenttiyhdistelmää, jolle palkkameno on kirjattu. Ne palkkamenot, joita ei ole kohdistettu tietylle momentille on kohdistettu hallinnonaloille kirjauksen tehneen tiliviraston mukaisesti. Toimialat vastaavat ansiotasoindeksin (ATI) toimialaluokitusta. Toimialoittaiset palkat on saatu yhdistämällä aineistossa olevaan tilivirastotunnukseen sen ATI:n mukainen toimiala. Erotuksena ATI:n toimialajakoon tässä varsinainen maanpuolustus on erotettu muusta toimialasta 752 ja käsittää Puolustusvoimien maksamat palkat. Valtionhallinnon palkkasumma vuonna 2003 on yhteensä miljoonaa euroa. Valtion palkkamenojen hintakehitystä seurataan ansiotasoindeksin useiden valtionsektorin palkkaindeksin alaindeksien avulla. Kiinteistö- ja teknisten palvelujen sekä tutkimustoiminnan osalta seurataan osittain myös yksityisen sektorin palkkojen kehitystä. Liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin seurannassa käytetyt alaindeksit Sosiaalivakuutusmaksut Sosiaalivakuutusmaksut kirjataan liikekirjanpidon tileille Hallinnonaloittaiset sosiaalivakuutusmaksut on saatu samaan tapaan kuin palkat tarkastelemalla pääluokka-luku-momenttiyhdistelmää, jolle palkkameno on kirjattu. Ilman momenttimerkintää kirjatut menot on jaettu hallinnonaloille edellä saadun hallinnonaloittaisen sosiaalivakuutusmaksukertymän mukaan. Vuonna 2003 valtionhallinto maksoi sosiaalivakuutusmaksuja yhteensä 987 miljoonaa euroa. Valtiontyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen hintakehitystä seurataan pääosin Tilastokeskuksen sosiaalivakuutusmaksujen kehityksen mukaan. Mukana ovat kansaneläke- ja sairasvakuutusmaksu, työeläkemaksu (VEL- maksu) ja muut pakolliset vakuutusmaksut. Indeksissä seurataan näiden maksujen yhteenlaskettujen prosenttiosuuksien kehitystä. Poliisin ja rajavartiolaitoksen osalta eräät pakolliset maksut poikkeavat yleisistä maksuista. Näiltä osin seurataan heidän omien maksujensa kehitystä. Sosiaalivakuutusmaksut otetaan mukaan vuoden alussa ennakollisina ja niitä tarkennetaan seuraavan vuoden ensimmäisen neljänneksen yhteydessä Muut henkilöstökorvaukset Muut henkilöstökorvaukset käsittävät matkakulut ja muut henkilöstölle maksettavat kustannusten korvaukset eli liikekirjanpidon tilien kirjaukset. Muut henkilöstökorvaukset on jaettu hallinnonaloittain samalla tavoin kuin sosiaalivakuutusmaksut (myös tietylle momentille kohdistamattomat kirjaukset on jaettu hallinnonaloille samoin kuin edellä on esitetty). Muita henkilöstökorvauksia ja varusmiesten päivärahoja maksettiin vuonna 2003 yhteensä 260 miljoonaa euroa. Muiden henkilöstökorvausten hintakehitystä seurataan indeksikorilla, jossa on mukana kotimaan ja ulkomaan päivärahoja sekä kilometrikorvaus. Lisäksi seurataan erikseen varusmiesten päivärahojen kehitystä. 1.2 Maksetut eläkkeet Maksetut eläkkeet sisältävät momentin Varsinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet ja kuntoutustuet sekä momentin ylimääräiset eläkkeet. Maksetut eläkkeet olivat vuonna 2003 yhteensä miljoonaa euroa. Tämä summa on edelleen jaettu alle 66-vuotiaisiin ja yli 65-vuotiaisiin.

8 8 Hintakehitystä seurataan ao. ikäryhmien TEL-indeksin kehityksen mukaisesti. 1.3 Tavarat ja palvelut Puolustusmateriaalin hankinta Puolustusmateriaalihankinnat kirjataan liikekirjanpidon tilille 4560 ja kaikki tilin kirjaukset on tehty Puolustusministeriön hallinnonalalla. Vuonna 2003 puolustusmateriaalihankintoja tehtiin 526 miljoonan euron edestä. Tämä oli 25,4 prosenttia puolustusministeriön ja 1,6 prosenttia valtion kaikista menoista. Puolustusmateriaalin hankintamenojen hintakehitystä seurataan indeksikorilla, joka koostuu tukkuhintaindeksin toimialoista Koneet ja laitteet (DK), Sähkötekniset tuotteet (DL) ja Kulkuneuvot (DM) suhteessa 30/30/ Tiehallinnon ylläpito (tienpito) Tiehallinnon ylläpitoon on kirjattu pääluokan 31 ja luvun 24 eli Tiehallinnon korjaus ja kunnossapitopalveluiden hankinnat, joita vuonna 2003 oli yhteensä 474 miljoonaa euroa. Tämä oli 26 prosenttia liikenneministeriön ja 1,4 prosenttia valtion kaikista menoista. Tiehallinnon ylläpitomenojen hintakehitystä seurataan indeksikorilla, joka koostuu Maarakennuskustannusindeksi/ylläpito, Maarakennuskustannusindeksi/yhteensä, Maarakennusalan konekustannusindeksi sekä Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi suhteessa 30/40/15/ Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Muiden aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat kirjataan liikekirjanpidon tileille Näiden tilien kirjaukset on luokiteltu hallinnonaloittain samaan tapaan budjetin pääluokan ja luvun perusteella ja tietylle momentille kohdistamattomat menot on jaettu kohdistettujen menojen suhteella hallinnonaloille. Muihin aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin 606 miljoonaa euroa vuonna Muiden aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hintakehitystä seurataan indeksikorilla, jossa on mukana useita kuluttajahintaindeksin alaindeksejä sekä tukkuhintaindeksin alaindeksit sähkötekniset tuotteet, kulkuneuvot sekä muut tuotteet. Kuluttajahintaindeksin ja sen alaindeksien paino-osuus on 82 ja tukkuhintaindeksin alaindeksien 18 prosenttia Vuokrat Vuokrat muodostuvat liikekirjanpidon tileille kirjatuista menoista. Tässä vuokrat siis sisältävät sekä asunnoista ja rakennuksista että koneista ja laitteista ja maapohjasta maksetut vuokrat. Maksetut vuokrat on jaettu hallinnonaloittain samaan tapaan kuin yllä on esitetty. Vuonna 2003 valtio maksoi erilaisia vuokria yhteensä 996 miljoonaa euroa. Vuokrien hintakehitystä seurataan kuluttajahintaindeksin kokonaisindeksin kehityksen mukaan Muut palvelut ja kulutusmenot Korjaus- ja kunnossapitopalvelut Korjaus- ja kunnossapitopalveluiden hankinnat käsittävät liikekirjanpidon tileille kirjatut kulut. Nämä kulut on jaettu hallinnonaloittain samaan tapaan kuin yllä on esitetty. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta on vähennetty omana eränään esitetty Tiehallinnon ylläpito. Tällöin muiden kuin Tiehallinnon korjaus- ja kunnossapitopalveluiden hankinnoiksi saadaan yhteensä 381 miljoonaa euroa vuonna 2003.

9 Korjaus- ja kunnossapitopalvelujen hintakehitystä seurataan indeksikorilla, jossa on mukana Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi, Kuluttajahintaindeksin asumisryhmästä erät asunnon huolto ja korjaus, hoitovastike ja muut hoitokulut sekä Ansiotasoindeksin alaindeksi kiinteistöpalvelut suhteessa 35/15/ Toimisto- ja muut palvelut Toimisto- ja muut palvelut käsittävät liikekirjanpidon tileille kirjatut hankinnat. Nämä kulut on jaettu hallinnonaloittain samaan tapaan kuin yllä on esitetty. Vuonna 2003 toimisto- ja muita palveluita ostettiin miljoonalla eurolla. Toimisto- ja muiden palvelujen hintakehitystä seurataan indeksikorilla, jossa on mukana useita ansiotasoindeksin ja kuluttajahintaindeksin alaindeksejä suhteessa 50/ Siirtomenot Valtion liikekirjanpidossa kullekin sektorille maksettavat siirtomenot kirjataan omille tileilleen. Sosiaaliturvarahastojen (Kelan) kautta kotitalouksille maksetut siirtomenot on haluttu esittää suoraan kotitalouksille menevinä ja tällöin kirjanpitoaineiston sektoriluokittelusta on täytynyt poiketa. Pääsääntöisesti siirtomenot on luokiteltu eri sektoreille v tilinpäätökseen perustuvan momenttilistan mukaisesti (Liite 9.). Tämän lisäksi siirtomenoihin kullekin sektorille on laskettu liikekirjanpidon tilin mukaiset kirjaukset, joita ei ole luokitu toisaalle. 2.1 Siirtomenot kunnille Siirtomenot kunnille kattavat siirtomenolistan lisäksi liikekirjanpidon tilien 8200, 8201, 8210 ja 8211 kirjaukset, joita ei ole kirjattu muualle. Nämä menot on esitetty kohdassa Muut siirtomenot kunnille. Vuonna 2003 siirtomenoja kunnille maksettiin budjetista yhteensä 6389 miljoonaa euroa. Kuntien siirtomenojen hintakehitystä seurataan julkisten menojen kuntatalouden hintaindeksin ja sen alaindeksien hintakehityksellä; yleishallinto (9%), opetustoimi (43%), sosiaali- ja terveystoimi (47%) ja yhteensä indeksi (1%). 2.2 Siirtomenot elinkeinoelämälle Siirtomenot elinkeinoelämälle kattavat siirtomenolistan lisäksi liikekirjanpidon tilien 8230, 8231, 8240, 8241, 8250, 8251 ja 8310 kirjaukset, joita ei ole kirjattu muualle. Nämä menot on esitetty kohdassa Muut siirtomenot elinkeinoelämälle. Vuonna 2003 siirtomenoja elinkeinoelämälle maksettiin budjetista yhteensä 2784 miljoonaa euroa, josta maatalouden tuet olivat 83 prosenttia. Elinkeinoelämän siirtomenojen hintakehitystä seurataan nettohintaindeksiin sisältyvän maatalouden tukitariffin, kuluttajahintaindeksin, tukkuhintaindeksin sekä korkojen kehityksen mukaan. 2.3 Siirtomenot kotitalouksille Siirtomenot kotitalouksille sisältävät siirtomenolistan lisäksi liikekirjanpidon tilien 8261 ja 8262 kirjaukset, joita ei ole kirjattu muualle. Nämä menot on esitetty kohdassa Muut siirtomenot kotitalouksille. Vuonna 2003 siirtomenoja kotitalouksille maksettiin budjetista yhteensä 7206 miljoonaa euroa. Kotitalouksien siirtomenojen hintakehitystä mitataan kuluttajahintaindeksin kokonaisindeksillä, kuluttajahintaindeksin alaindeksillä vuokrat, kuluttajahintaindeksin alaindeksillä sairaanhoitopalvelut sekä kansaneläkeindeksillä (KELA-indeksi). 9

10 Siirtomenot yleishyödyllisille yhteisöille Siirtomenot yleishyödyllisille yhteisöille kattavat siirtomenolistan lisäksi liikekirjanpidon tilien 8250 ja 8251 kirjaukset, joita ei ole kirjattu muualle. Vuonna 2003 siirtomenoja yleishyödyllisille yhteisöille maksettiin budjetista yhteensä 930 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisten yhteisöjen siirtomenojen hintakehitystä mitataan valtionsektorin ansiotasoindeksin, julkisten menojen hintaindeksin/kuntatalous/sosiaali- ja terveystoimi sekä julkisten menojen hintaindeksin/kuntatalous/opetus- ja kulttuuritoimen hintakehityksen mukaan. 2.5 Maksuosuudet EU:lle Maksuosuudet EU:lle kattavat siirtomenolistassa olevan momentin maksut Euroopan Unionille. EU:n maksuosuuden kokonaissumma oli vuonna 2003 yhteensä 1338 miljoonaa euroa. EU:n maksuosuuden hintakehitystä mitataan BKT:n hintakehityksen mukaan. 2.6 Siirtomenot ulkomaille Siirtomenot ulkomaille kattavat siirtomenolistan lisäksi liikekirjanpidon tilien 8270, 8280, ja 8281 kirjaukset, joita ei ole kirjattu muualle. Siirtomenot ulkomaille olivat vuoden 2003 tilinpäätöksen mukaan yhteensä 376 miljoonaa euroa. Ulkomaisten siirtomenojen hintakehitystä mitataan myös BKT:n hintakehityksen mukaan. 2.7 Muut siirtomenot Muut siirtomenot kattavat siirtomenolistan lisäksi liikekirjanpidon tilien 8300, 8301 ja 8311 kirjaukset, joita ei ole kirjattu muualle. Muut siirtomenot olivat vuoden 2003 budjetin mukaan yhteensä 809 miljoonaa euroa. Muiden siirtomenojen hintakehitystä mitataan indeksikorilla, jossa on mukana Tukkuhintaindeksi, Rakennuskustannusindeksi, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi, Kuluttajahintaindeksi, Maarakennuskustannusindeksi sekä valtion- ja kuntasektorin palkkaindeksit. Hinta- ja kustannusindeksien paino on 50 ja palkkaindeksien 50 prosenttia. 3. Reaalisijoitukset Reaalisijoitusten on tässä tulkittu kattavan rakentamispalveluiden ostot sekä eri hallinnonalojen momenteille kirjatut kalustohankinnat. 3.1 Maa- ja vesirakenteet Maa- ja vesirakenteet muodostuvat liikekirjanpidon tilin 4312 Maa- ja vesirakenteiden rakentamispalvelut kirjauksista. Nämä menot keskittyvät lähinnä Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle, jolla toimivat Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos, jotka ovat suurimmat maa- ja vesirakentamispalveluiden hankkijat. Maa- ja vesirakenteisiin käytettiin 365 miljoonaa euroa vuonna Maa- ja vesirakenteiden hintakehitystä mitataan maarakennuskustannusindeksillä. 3.2 Rakennukset Rakennukset sisältävät liikekirjanpidon tilien 4310, 4311 ja 4319 kirjaukset eli asuin- ja muiden rakennusten sekä muiden rakentamispalvelujen ostot. Rakennusten rakentamispalveluiden ostot ovat vähentyneet huomattavasti muutaman vuoden takaisesta, koska valtio on siirtänyt lähes koko rakennuskantansa

11 omistamiensa liikelaitosten ja osakeyhtiöiden omistukseen. Rakennuksiin käytettiin 60 miljoonaa euroa vuonna Rakennusten hintakehitystä mitataan rakennuskustannusindeksillä. 3.3 Koneet ja laitteet Kone- ja laitehankintoihin sisältyvät eri hallinnonalojen momenteille kirjatut kone- ja laitehankinnat, jotka ovat liikekirjanpidon tileillä Koneisiin ja laitteisiin käytettiin 14 miljoonaa euroa vuonna Koneiden ja laitteiden hintakehitystä seurataan indeksikorilla, joka koostuu tukkuhintaindeksin toimialoista Koneet ja laitteet (DK), Sähkötekniset tuotteet (DL) ja Kulkuneuvot (DM) suhteessa 30/40/ Finanssisijoitukset Tässä finanssisijoituksiin on katsottu kuuluvan maa-alueiden hankinnat sekä eri hallinnonalojen momenteille kirjattuja menoja. 4.1 Maanostot Maanostot on tässä määritelty samoin kuin kansantalouden tilinpidossa, joten ne sisältävät liikekirjanpidon tileille ja sekä 3901 ja 3911 (maa- ja vesialueiden myyntivoitot) ja 4551 (maa- ja vesialueiden myyntitappiot). Myyntivoitot ja -tappiot otetaan mukaan, jotta saadaan lasketuksi varsinainen hankintameno, koska nämä voitot ja tappiot on jo tilinpäätöksessä kirjattu tileille ja Momentille kohdistamattomat maa-aluehankintoihin liittyvät kirjaukset on jaettu hallinnonaloille niiden momentille kirjattujen maa-aluehankintojen suhteessa. Maanostoihin käytettiin 18 miljoonaa euroa vuonna Maanostojen hintakehitystä seurataan Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilaston taulun 4.3 mukaisesti, metsämaan mediaanihinnat. 4.2 Lainananto ja muut finanssisijoitukset Finanssisijoitukset muodostuvat eri hallinnonalojen momenttien menoista. Finanssisijoituksiin käytettiin 87 miljoonaa euroa vuonna Finanssisijoitusten hintakehitystä seurataan Kuluttajahintaindeksillä. 5. Muut menot Muihin menoihin on sisällytetty kaikki sellaiset valtion menot, jotka eivät sisälly yllä oleviin luokkiin. Muiden menojen arvo vuonna 2003 oli 137 miljoonaa euroa vuonna Muiden menojen hintakehitystä seurataan Kuluttajahintaindeksillä. 11 Yhteensä valtion menot olivat vuonna 2003 Julkisten menojen hintaindeksin laskelmien mukaan miljoonaa euroa. Liitteissä 2 ja 3 on kuvattu tarkemmin valtiontalouden painorakenne hallinnonaloittain ja menolajeittain. Liitteessä 4 on kuvattu tarkemmin indeksin hintaseurannassa käytetyt "valtiokorit" ja "manuaali-indeksit".

12 12 C. KUNTIEN PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSI (KUPHI) Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee kuntien valtionosuuslain 4 pykälän 2 momentissa tarkoitetun peruspalvelujen hintaindeksin. Indeksi määräytyy kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen tilinpäätösten mukaisten menojen perusteella. Kustannuksiksi luetaan henkilöstön palkkamenot sivukuluineen, tavaroiden ja palveluiden ostot ja muut käyttömenot. Indeksi on muuten samanlainen kuin kuntatalouden indeksi, mutta siinä kuntien ja kuntayhtymien painoista on poistettu asiakaspalvelujen ostot kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä opettajien eläkemaksun painoa on korjattu kuvaamaan opettajilta perityn työeläkemaksujen todellista summaa. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksissä kuntien ja kuntayhtymien menojen summa on miljoonaa euroa. JMHI / Kuntatalouden indeksin menojen summa on miljoonaa euroa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu Kuntien peruspalvelujen hintaindeksin sekä Julkisten menojen hintaindeksin / kuntatalouden painoarkenne. MENOLAJI Kuntien peruspalvelujen hintaindeksi (KUPHI) JMHI / Kuntatalous 1. Käyttömenot 100,0 92,1 1.1 Henkilöstömenot 59,6 44, Palkat ja palkkiot 45,8 33, Sosiaalivakuutusmaksut 13,7 10, Maksetut eläkkeet 0,0 0,2 1.2 Tavaroiden ja palvelujen ostot 24,0 36, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8,1 7, Palvelujen ostot 15,8 28,9 1.3 Muut käyttömenot 16,5 7,7 1.4 Poistot ja arvonalennukset - 4,0 2. Investointimenot - 0,9 3. Rahoitusmenot - 0,8 1-3 Yhteensä - 93,8 4. Liikelaitokset - 6,2 YHTEENSÄ 100,0 100,0 Kuntien peruspalvelujen hintaindeksin kehityksen seuranta poikkeaa JMHI / Kuntatalouden indeksin kehityksestä ainoastaan opetustoimen välillisten palkkamenojen osalta. Kuntatalouden indeksissä palvelujen ostojen hintakehitystä seurataan valta osaltaan palkkojen ja välillisten palkkojen kehityksen mukaan. KUPHI- indeksissä palvelujen ostojen painoarvo on pienempi kuin Kuntatalouden indeksissä. Toisaalta KUPHI- indeksissä palkkojen ja välillisten palkkojen paino on suurempi. Kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 3 pykälän 2 kohdassa tarkoitettu varainhoitovuodelle arvioitu kustannustason muutos perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen peruspalvelujen hintaindeksin kehityksestä. Ennusteen laadinnassa voidaan käyttää liitteen 6 ennustepohjaa. Siinä on huomioitu indeksin rakenne ja sijoittamalla siihen arviot kuntapalkkojen, palkkojen sivukulujen, kuluttajahintaindeksin, kotimarkkinoiden perushintaindeksin ja rakennuskustannusindeksin kehityksestä saadaan ennuste ao. vuodelle ja sitä seuraaville vuosille.

13 13 D. JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSIN KÄYTTÖ Julkisten menojen hintaindeksin käyttö indeksisidonnaisuuksissa tai deflaattorina (volyymin muutos / reaalikehitys) esimerkiksi kuntien valtionosuuksien indeksoinnissa tai hallinnonaloittaisten menojen volyymikehityksen seurannassa on järkevämpää kuin yleisindeksien, kuluttajahinta-, tukkuhintatai ansiotasoindeksin käyttö. Seuraavassa taulukossa on verrattu eri indeksien kehitystä vuosina III/2005 JMHI-Kuntatalous 100,0 103,4 106,1 109,1 112,6 116,8 KUPHI-indeksi 100,0 103,5 106,5 109,8 113,5 117,9 JMHI-Valtiontalous 100,0 103,3 106,0 108,4 110,9 112,7 Kuluttajahintaindeksi 100,0 102,6 104,2 105,1 105,3 106,4 Tukkuhintaindeksi 100,0 99,1 97,7 97,4 98,3 102,6 Ansiotasoindeksi / Kunnat 100,0 103,5 106,8 110,7 115,1 120,3 Ansiotasoindeksi / Valtio 100,0 105,1 109,3 114,0 118,6 123,3 Ansiotasoindeksi / yht. 100,0 104,5 108,2 112,6 116,8 121,6 E. JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSIN KEHITYS Paino-% III/2005 KUNTATALOUS 1. Käyttömenot 92,1 100,0 103,4 106,3 109,4 112,9 117,2 1.1 Henkilöstömenot 44,1 100,0 104,1 108,0 111,6 116,3 121,9 1.2 Tavaroiden ja palv. ostot 36,3 100,0 102,9 105,2 108,1 110,8 113,8 1.3 Muut käyttömenot 7,7 100,0 103,2 105,4 108,1 110,8 114,1 1.4 Poistot 4,0 100,0 100,1 99,3 99,0 99,3 100,9 2. Maainvestoinnit 0,9 100,0 106,9 115,2 123,4 143,2 160,4 3. Rahoitusmenot 0,8 100,0 102,8 86,2 77,5 69,4 64,4 4. Liikelaitokset 6,2 100,0 102,8 104,2 106,4 108,9 112,1 Kuntatalous yhteensä 100,0 100,0 103,4 106,1 109,1 112,6 116,8 VALTIONTALOUS 1. Kulutusmenot 37,5 100,0 103,6 106,7 109,9 112,6 115,9 1.1 Palkat ja sos.kulut 15,9 100,0 104,3 108,1 113,3 117,4 122,2 1.2 Maksetut eläkkeet 8,4 100,0 104,1 107,4 109,5 111,3 112,7 1.3 Tavarat ja palvelut 13,3 100,0 102,6 104,5 106,1 107,7 110,5 2. Siirtomenot 60,4 100,0 103,1 105,6 107,5 110,0 110,7 3. Reaalisijoitukset 1,3 100,0 103,8 105,9 107,9 109,1 114,8 4. Finanssisijoitukset 0,3 100,0 103,1 104,1 105,7 107,0 108,3 5. Muut menot 0,4 100,0 102,6 104,2 105,1 105,3 106,4 Valtiontalous yhteensä 100,0 100,0 103,3 106,0 108,4 110,9 112,7 Julkisten menojen hintaindeksi julkaistaan heti ansiotasoindeksin valmistuttua, noin 7 viikkoa ao. neljänneksen päättymisestä. Indeksien pisteluvut neljännesvuosittain vuodesta 2000 lähtien ja tämä menetelmäseloste löytyvät Tilastokeskuksen internet sivulta Julkisten menojen hintaindeksien pistelukuja on tuotettu vuodesta 1975 lähtien. Ensimmäinen perusvuosi oli Vuoden 1995=100 indeksin menetelmäkuvaus - Pirkko Hemmilä, Matti Kauhanen JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 1995=100 - löytyy Tilastokeskuksen Katsauksia sarjasta 1997/5.

14 14 LIITE 1. JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI, KUNTATALOUS, PAINORAKENNE TEHTÄVITTÄIN JA MENOLAJEITTAIN TEHTÄVÄT PAINORAKENNE, euroa ja %-painot MENOLAJIT 11 Yleishallinto 12 Sosiaali ja terv. toimi 121 Sosiaalitoimi 122 Terveyden-huolto 13 Opetus ja kulttuuritoimi 131 Opetustoimi e % e % e % e % e % e % 1 Käyttökustannukset , , , , , ,4 11 Henkilöstökustannukset , , , , , ,2 111 Palkat ja palkkiot , , , , , ,0 112 Sosiaalivakuutusmaksut , , , , , ,2 113 Maksetut eläkkeet , , , , , ,0 12 Tavaroiden ja palvelujen ostot , , , , , ,0 121 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,4 122 Palvelujen ostot , , , , , ,6 13 Muut käyttökustannukset , , , , , ,9 131 Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät , , , , , ,6 132 Muut muut käyttökustannukset , , , , , ,3 14 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , ,4 2 Investointimenot , , , , , ,2 3 Rahoitusmenot , , , , , ,4 0 Yhteensä , , , , , ,0 MENOLAJIT TEHTÄVÄT PAINORAKENNE, euroa ja %-painot 132 Kulttuuritoimi 14 Muut palvelut 15 Liiketoiminta 1 Yhteensä 2 Liikelaitokset 0 Yhteensä ml. liikelaitokset e % e % e % e % e % e % 1 Käyttökustannukset , , , , , ,8 11 Henkilöstökustannukset , , , , , ,6 111 Palkat ja palkkiot , , , , , ,9 112 Sosiaalivakuutusmaksut , , , , , ,5 113 Maksetut eläkkeet 368 0, , , , ,2 12 Tavaroiden ja palvelujen ostot , , , , , ,2 121 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , , ,2 122 Palvelujen ostot , , , , , ,0 13 Muut käyttökustannukset , , , , , ,1 131 Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät , , ,3 132 Muut muut käyttökustannukset , , , , , ,1 14 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , ,0 2 Investointimenot , , , , , ,2 3 Rahoitusmenot , , , , , ,0 0 Yhteensä , , , , , ,0

15 15 LIITE 2. JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI, VALTIONTALOUS, PAINORAKENNE MENOLAJEITTAIN JA HALLINNONALOITTAIN HALLINNONALA PAINORAKENNE, euroa ja %-painot MENOLAJIT 01 Yleinen hallinto 02 Ulkoasiainministeriö 03 Sisäasiainministeriö 031 Poliisi 032 Rajavartiolaitos 033 Sisäasiainministeriö - muut 04 Puolustusministeriö 05 Valtiovarainministeriö 06 Opetusministeriö e % e % e % e % e % e % e % e % e % 1 KULUTUSMENOT , , , , , , , , ,3 11 Palkat ja muut , , , , , , , , ,6 henkilöstöm. 111 Palkat , , , , , , , , , , , , , ,4 31 5, ,4 88 1, ,8 Sosiaalivakuutusmaksut 12 Maksetut eläkkeet ,6 13 Tavarat ja palvelut ,8 67 9, , , , , , , ,7 131 Puolustusmateriaali ,4 132 Teiden ylläpito 133 Muut aineet j 44 5,4 10 1,4 55 3,9 28 4,6 16 8,2 11 1, ,5 11 0, ,2 tarvikkeet 134 Vuokrat 79 9,8 21 2, ,3 47 7,7 5 2,6 51 8, ,6 52 1, ,3 135 Muut palvelut ja ,6 36 5, , , ,7 53 8, , , ,2 2 Siirtomenot 63 7, , ,2 1 0, ,0 2 0, , ,3 21 Siirtomenot kunnille 7 0, , , , ,1 22 Siirtom. 30 3,7 19 1,3 19 3,1 33 0,7 2 0,0 elinkeinoelämälle 23 Siirtomenot 10 1,2 2 0,3 35 0, ,3 kotitalouksille 24 Siirtom. Yleishyöd. Yht. 15 1,9 1 0,1 2 0,1 1 0, ,0 25 Maksuosuudet EU:lle ,8 26 Siirtomenot ulkomaille 1 0, ,2 1 0,1 1 0,2 12 0,2 1 0,0 27 Muut siirtomenot 86 12, , ,5 52 0,8 3 Reaalisijoitukset 29 3,6 9 1,3 19 1,3 1 0,2 12 6,1 6 1,0 6 0,3 5 0,1 4 Finanssisijoitukset 5 Muut menot 5 0,6 1 0,1 8 0,6 3 0,5 5 0,8 12 0,6 6 0,1 18 0,3 0 Menojajit yhteensä , , , , , , , , ,0 MENOLAJIT 061 Yliopistot, korkea-koulut Ammattikorkeak.ministeriö Opetus- Maa- ja Liikenne- Kauppa- ja Sosiaali- ja Työ-ministeriö Ympäristömini Hallinnonalat - metsätal.minis ministeriö teollisuusmini terveys- steriö yhteensä yleissiv. muut teriö steriö ministeriö e % e % e % e % e % e % e % e % e % e % 1 KULUTUSMENOT ,2 5 1, , , , , , , , ,5 11 Palkat ja muut ,5 1 0, , , , , , , , ,9 henkilöstöm. 111 Palkat ,4 1 0, , , , , , , , , ,1 0 0,0 63 1,5 53 2,1 53 2,9 77 8,4 38 0,4 40 1,9 26 3, ,8 Sosiaalivakuutusmaksut 12 Maksetut eläkkeet ,4 13 Tavarat ja palvelut ,7 4 1, , , , ,3 96 1,1 91 4,4 46 6, ,3 131 Puolustusmateriaali 526 1,6 132 Teiden ylläpito , ,4 133 Muut aineet j 114 6,5 0 0,0 21 0,5 24 0,9 53 2,9 23 2,5 20 0,2 7 0,3 6 0, ,8 tarvikkeet 134 Vuokrat ,8 46 1,1 35 1,4 26 1,4 54 5,9 26 0,3 23 1,1 13 2, ,0 135 Muut palvelut ja ,4 4 1,2 56 1,4 61 2, , ,9 50 0,6 61 3,0 27 4, ,3 kulutusm. 2 Siirtomenot 18 1, , , , , , , , , ,4 21 Siirtomenot kunnille , ,2 7 0,3 7 0, , ,3 4 0, ,5 22 Siirtom. 2 0, ,6 89 4, , ,5 4 0,2 25 3, ,5 elinkeinoelämälle 23 Siirtomenot 17 1, , , , , ,9 kotitalouksille 24 Siirtom. Yleishyöd. Yht. 1 0,1 1 0, ,6 19 0,7 11 0,6 1 0, ,1 2 0,1 1 0, ,8 25 Maksuosuudet EU:lle ,1 26 Siirtomenot ulkomaille 1 0,0 2 0,0 1 0, ,1 27 Muut siirtomenot 52 1,3 97 3,8 81 4,4 50 5,5 2 0, ,3 21 3, ,5 3 Reaalisijoitukset 4 0,2 1 0,0 11 0, ,0 1 0,0 12 1, ,3 4 Finanssisijoitukset 25 1,4 74 8,1 6 0, ,3 5 Muut menot 9 0,5 9 0,2 5 0,2 49 2,7 25 2,7 5 0,1 1 0,0 2 0, ,4 0 Menojajit yhteensä , , , , , , , , , ,0

16 16 LIITE 3. VALTIONTALOUDEN "MANUAALISARJAT" MANUAALISARJAT Tariffi 1/2000 1/2001 1/2002 1/2003 1/2004 1/ SOTU / Yleinen/TK 1) 23,86 22,87 22,63 24,05 23,21 23,05 2 SOTU / Poliisi 1) 27,87 26,76 27,24 27,13 27,47 27,58 3 SOTU / Rajavartiolaitos 1) 38,82 37,03 36,80 36,65 37,41 38,02 4 Henkilöstökorvausten kori 2) 100,00 103,04 104,17 106,62 108,23 110,69 5. Varusmiesten päivärahat 5,82 5,94 6,00 5,79 5,89 5,93 6 TEL-indeksi yli TEL-indeksi alle KELA-indeksi Eurokorot (neljännesvuosisarja) 4,64 5,86 4,59 4,25 3,51 3,41 10 Lapsilisät 100,00 100,00 100,00 100,00 105,79 105,79 11 Valtion SAVA-menot 94,33 100,00 101,88 105,56 106,89 108,40 12 EU/BKT hintaindeksi 96,90 100,00 103,00 104,40 104,10 104,90 1/2000 = 1999 keskiarvo 13. Tonttimaan indeksi 1985= ,2 204,5 227,5 241,0 271,1 300,2 14. Metsämaan hinta per hehtaari Maataloustuot. tukitariffit 3) 100,00 101,45 103,36 105,57 106,37 109,81 KUNTATALOUDEN AINEIDEN, TARVIKKEIDEN JA TAVAROIDEN SEURANTAKORI Aineet, tarvikkeet ja tavarat Indeksi Alaerä KHI/elintarvikkeet ja juomat KHI KHI/vaatteet ja jalkineet KHI KHI/lämmitys,sähkö ja vesi KHI KHI/asunno huolto ja korjaust. KHI KHI/kalusteet, kotitalouskon. KHI TUKKU/ Lääkkeet ja hoitotarvikkeet TUKKU DG KHI/Liikenne KHI KHI/viestintä KHI KHI/sanomaleh+kirjat yms. KHI 09.5 KHI = Kuluttajahintaindeksi TUKKU = Tukkuhintaindeksi, DG244 = Lääkintäkemikaalit ja lääkintätuotteet

17 17 VALTIONTALOUDEN INDEKSIKORIT / "VALTIOKORIT" LIITE 4. Valtiokori1 Puolustusmateriaalin hankinta Valtiokori5 Toimisto ym palvelut Nimike Paino Indeksi/tariffi Nimike Paino Indeksi/tariffi DK 30 TUKKU ATI/YHT 18 DL 30 TUKKU ATI/ DM 40 TUKKU ATI/ YHTEENSÄ 100 KHI KHI Valtiokori2 KHI08 10 Tiehallinnon ylläpito KHI KHI095 5 Nimike Paino Indeksi/tariffi KHI096 5 MAKU/ylläpito 30 KHI10 5 MAKU/Yht 40 YHTEENSÄ 100 MARKKI 15 KUORMURI 15 YHTEENSÄ 100 Valtiokori3 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Valtiokori6 Muut siirtomenot Nimike Paino Indeksi/tariffi Nimike Paino Indeksi/tariffi KHI01 10 TUKKU/Yht 10 KHI03 6 RKI 10 KHI05 5 KYKI 10 KH061 5 KHI 10 KHI MAKU 5 KHI KHI KHI095 6 ATI/Valtio 20 KHI121 5 ATI/Kunta 30 KHI 30 YHTEENSÄ 100 DL 6 TUKKU DM 6 TUKKU DN 6 TUKKU YHTEENSÄ 100 Valtiokori4 Korjaus ja kunnossapitopalvelut Valtiokori7 Koneet ja laitteet Nimike Paino Indeksi/tariffi Nimike Paino Indeksi/tariffi KYKI 35 DK 30 TUKKU KHI DL 40 TUKKU ATI DM 30 TUKKU YHTEENSÄ 100 YHTEENSÄ 100 KHI = Kuluttajahintaindeksi TUKKU =Tukkuhintaindeksi, DK=Koneet ja laitteet, DL=Sähkötekniset tuotteet, DM=kulkuneuvot ATI = Ansiotasoindeksi MAKU = Maarakennuskustannusindeksi RKI = Rakennuskustannusindeksi KYKI = Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

18 18 LIITE 5. VALTION SIIRTOMENOT VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN 2. SIIRTOMENOT , Siirtomenot kunnille , Yleishallinto , Valtionosuudet , Kuntien yleinen valtionos. ja verotuloihin perustuvat tasaus , Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako , Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus , Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta , Ahvenanmaan tasoitusmaksu , Verohyvitys , Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki , Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin , Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä , Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille , Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoim. järjestäm , Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden ,28 toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin Syrjinnän vastainen toiminta , Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto , Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjauk , Opetustoimi , Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen ,00 käyttökustannuksiin Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuk. käyttökust , Valtionosuus yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ,00 ammattikorkeakoulujen perustamiskustannuksiin Valtionosuus ja -avustus ammat. koulutuksen käyttökust , Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen , Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin , Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen , Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan , Kulttuuritoimi , Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökust , Valtionos. ja -avust. teattereiden ja orkestereiden käyttökust , Valtionosuudet ja -avustukset museoille , Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan , Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin , Sosiaali- ja terveystoimi , Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon , Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenh. käyttökust , Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin , Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain ,00 mukaiseen tutkimustoimintaan Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta ,47 aiheutuviin kustannuksiin Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista ,56 aiheutuviin kustannuksiin Valtion korvaus lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjes ,00

19 telmän menoihin Valtionav. kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin , Valtionavustus kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palvel , Valtionavustus kunnille huumeiden käyttäjien hoitoon sekä tartuntatautien ,00 hoitovalmiuden parantamiseen Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan , Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi , Valtionavustus kunnille syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin , Siirtomenot elinkeinoelämälle , Maa- ja metsätalouden tuet , Eräät korvaukset , Kasvinjalostustoiminnan edistäminen , Poikkeuksellisten tulvien aiheutt. vahinkojen korvaaminen , Turkistarhaukselle aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen , Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki , EU-tulotuki , Satovahinkojen korvaaminen , Maatalouden ympäristötuki , Luonnonhaittakorvaus , Luopumiskorvaukset , Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen , Laatujärjestelmien kehittäminen , Maataloustuotannon lopettamistuet ja pellonmetsitystuki , Puutarhatalouden erityistoimenpiteet , Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki , Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen , Hevostalouden edistäminen vedonlyönnistä hevoskilpailuissa kertyvillä ,88 varoilla Valtionapu 4H-toimintaan , Valtionapu metsätal. edistämis- ja valvontaorganisaatioille , Eräät korvaukset , Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen , Metsäluonnon hoidon edistäminen , Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen , Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen , Porotalouden edistäminen , Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset , Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista , Valtion korvaus maatalousyrit. lomituspalv. kustannuksiin , Valtion korvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin , Muut elinkeinotuet , Lastialusten hankintojen tukeminen , Ulkomaanliik. kauppa-alusluet. merkit. lastial. ja kolman. maiden ,00 välillä liiken. matkustaja-alusten kilpailued. turv Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten ,00 turvaaminen Saaristoliikenteen avustaminen , Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpit , Korvaus Ilmailulaitokselle valmiustehtävistä , Valtionavustus koulutuksesta , Sanomalehdistön tuki , Eräät valtionavut , Avustus kansainvälisen teknologiapalkinn , Yksityisille oikeusavustajille maksettav , Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen ,92 19

20 Keksintö-, laatu- ja standardisointitoiminnan edistäminen , Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointituki , Toimintatuki Finnvera Oyj:lle , Finnvera Oyj:n korkotuet , Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset , Alueellinen kuljetustuki , Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen , Valtionavustus kehittämispalvelutoim. ja eräille yhteisöille , Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille , Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen , Avustus ulkomaankauppaa edist. järjestöille ja Finpro ry:lle , Energiatuki , Avustus koelaitoksen rakentamiseen , Energiainvestointien korkotuki , Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset , Maakunnan kehittämisraha , Arpajaisveron tuoton palautt. Ahvenanmaan maakunnalle , Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille , Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle , Siirtomenot kotitalouksille (osa 50-sarjasta) , Asumistuki , Asumistuki , Työttömyysturva , Valtionosuus työttömyyskassoille , Työttömyysturvalain mukainen perusturva , Valtionos. työttömän omaeht. koulutuk. toimeentuloturvasta , Valtionosuus aikuiskoulutustuesta , Työvoimapol. aikuiskoulut. osallist. opintososiaaliset edut , Työmarkkinatuki , Palkkaturva , Opintotuki , Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki , Opintoraha ja asumislisä , Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki , Avustus tilakustannusten korvaamiseen , Lukioiden ja ammatillisten oppilait. opiskelij. koulumatkatuki , Eläkkeet , Yleinen perhe-eläke , Valtion osuus merimieseläkekassan menoista , Valtion osuus maatalousyrit. eläkelaista johtuvista menoista , Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista , Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista , Rintamalisät ja asumistuki , Sairausvakuutus , Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista , Muut siirtomenot kotitalouksille , Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset , Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset , Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille , Äitiysavustus ja valtion tuki kansainv. lapseksiottamiseen , Lapsilisät , Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet , Sotilasvammakorvaukset , Valtion korvaus partisaanien uhreille ,00 20

JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2005=100, KUNTATALOUS, VALTIONTALOUS SEKÄ KUN- TIEN PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSI (KUPHI)

JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2005=100, KUNTATALOUS, VALTIONTALOUS SEKÄ KUN- TIEN PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSI (KUPHI) JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2005=100, KUNTATALOUS, VALTIONTALOUS SEKÄ KUN- TIEN PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSI (KUPHI) MENETELMÄSELOSTE LOKAKUU 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO: JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI

Lisätiedot

Julkisten menojen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Julkisten menojen hintaindeksi 2010, 1. neljännes Valtion menojen hintaindeksi nousi 1,1 ja kuntatalouden 1,2 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä Valtion menojen

Lisätiedot

Julkisten menojen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2015 Julkisten menojen hintaindeksi 2015, 1. vuosineljännes Valtion menojen hintaindeksi nousi 0,3 ja kuntatalouden prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuodentakaisesta

Lisätiedot

Julkisten menojen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2017 Julkisten menojen hintaindeksi 2017, 3. vuosineljännes Julkisten menojen hintaindeksi laski kuntataloudessa ja valtiolla Julkisten menojen hintaindeksi laski valtiolla Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Julkisten menojen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2017 Julkisten menojen hintaindeksi 2017, 2. vuosineljännes Julkisten menojen hintaindeksi laski kuntataloudessa ja valtiolla Julkisten menojen hintaindeksi laski valtiolla Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Julkisten menojen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Julkisten menojen hintaindeksi 2016, 3. vuosineljännes Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla Julkisten menojen hintaindeksi nousi valtiolla Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Julkisten menojen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Julkisten menojen hintaindeksi 2009, 3. neljännes Valtion menojen hintaindeksi nousi 2,3 ja kuntatalouden 0,8 prosenttia vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Korjattu 30.3.2010.

Lisätiedot

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi

Indeksit: muodostus ja käyttö. Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Indeksit: muodostus ja käyttö Tilastokoulu 11.4.2016 Satu Ruotsalainen / Tilastokeskus satu.ruotsalainen@stat.fi Sisältö 1. Indeksin määritelmä ja esimerkkejä 2. Erilaisia indeksejä, Tilastokeskuksen tuottamat

Lisätiedot

Vuoden 2009 lisätalousarvio

Vuoden 2009 lisätalousarvio Vuoden 2009 lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 620 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -1 620 000 000 01. Tulovero, vähennystä -1 620

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012 III lisätalousarvioesitys 2012 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000 02. Yhteisövero, vähennystä -220 000

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Maarakennusalan konekustannusindeksi

Maarakennusalan konekustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Maarakennusalan konekustannusindeksi 2014, toukokuu Maarakennusalan konekustannukset nousivat toukokuussa 1,0 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan konekustannukset

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi

Linja-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat huhtikuussa 1,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan linja-autoliikenteen kustannukset

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, huhtikuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 1,1 prosenttia huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010, 3. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 5,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä Maatalouden

Lisätiedot

Kehyspäätös Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

Kehyspäätös Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Kehyspäätös 2018-2021 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) VNS 4/2017 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018 2021 - Maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpano, kuntatalous

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp. Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen KÄSITTELYTIEDOT

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp. Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen KÄSITTELYTIEDOT EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä KÄSITTELYTIEDOT

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2012 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2012, 2. neljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat prosenttia toisella vuosineljänneksellä Korjattu 24.8.2012.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Vuoden 2009 II lisätalousarvio Vuoden 2009 II lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -3 226 700 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 256 000 000 01. Tulovero, vähennystä -2

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2012 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2012, maaliskuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat maaliskuussa 6,6 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi 2014, toukokuu Metsäkoneiden kustannukset pysyivät ennallaan toukokuussa Tilastokeskuksen mukaan metsäkoneiden kustannukset pysyivät

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

Siun soten kehys Omistajaohjaus

Siun soten kehys Omistajaohjaus Siun soten kehys 2018 Omistajaohjaus 10.10.2017 MAKSUSOSUUKSIEN PERUSTEET Perussopimuksen 24 ja 25 Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat nettokustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorittamalla

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2014 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2014, maaliskuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat maaliskuussa 0,1 prosenttia Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 MMM/Ohjaus- ja talousyksikkö 25.9.2017 1 MMM:n hallinnonalan määrärahat ja tulot 2018 Määrärahat yht. 2 594 milj. (2 545 M / 2017) Tulot yht. 853 milj.

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2014

III lisätalousarvioesitys 2014 III lisätalousarvioesitys 2014 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 317 200 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 254 500 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi Hinnat ja kustannukset 2013 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2012, joulukuu Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat joulukuussa prosenttia Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget Valtion budjetti Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi 14.10.2016 Ennakkobriiffi, Hack the Budget Budjettiosasto Sisältö Valtion budjetti Mikä on valtion budjetti? Avoin data ja budjettikirja Budjetin

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa Vuoden tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 7,4 miljardia euroa tammi-syyskuussa Vuoden tammi-syyskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 7,4 miljardia

Lisätiedot

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)% Loimaa Sivu 1 20172210 Sosiaalityön hallinto Muut suoritteiden myyntitu 79 79 Sosiaalitoimen maksut 100 400 400 400 100 400 400 400 Tuet ja avustukset 118 785 75 000 75 000 23 055,74 51 944 30,7 745 1

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa

Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelun kustannusten jako asiakasmaksut, perintä ja kuntien välinen kustannusvastuu sosiaali- ja opetustoimessa Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. vuosineljännes Kuntien toimintakulut olivat 8,5 miljardia euroa tammi-kesäkuussa Vuoden tammi-kesäkuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 8,5 miljardia

Lisätiedot

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot; 26 1282/2014 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET MÄÄRÄYKSET Brutto- ja nettobudjetointi Valtion talousarviossa noudatetaan pääsääntönä bruttobudjetointia. Nettobudjetointi on talousarviosta annetussa

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2011

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2011 Ympäristö ja luonnonvarat 2013 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2011 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot vähenivät hieman vuonna 2011 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi ja sen kehittäminen. Eetu Toivanen Rakli

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi ja sen kehittäminen. Eetu Toivanen Rakli Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi ja sen kehittäminen Eetu Toivanen Rakli 10.4.2017 Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi ja sen kehittäminen 1. Mikä on kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2.

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut HELSINGIN KAUPUNKI TAE 2015 1 (6) Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut TULOT Myyntitulot 110 000 euroa Tuet ja avustukset 853 000 Bengtsåren leirisaaren

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1011 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1011 Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio........................................................

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2016 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2016, 1. vuosineljännes Energian ja lannoitteiden hinnat vetivät maatalouden tuotantovälineiden ostohintoja alaspäin Maatalouden

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2008 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2008, elokuu Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi elokuu 2008 Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2009 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2009, 1. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi nousi 1,0 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä Maatalouden

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SISÄLLYS N:o Sivu 1242 Valtion talousarvio vuodelle 2003... 4907 Valtion talousarvio vuodelle 2003 Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 970 000 euroa. Vähennys

Lisätiedot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2012

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2012 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2012 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat hieman vuonna 2012 Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous Kuntatalous neljännesvuosittain,. vuosineljännes Manner-Suomen kuntien toimintakulut vähenivät,5 prosenttia tammi-syyskuussa Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden kolmella

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

Kuntatalous neljännesvuosittain

Kuntatalous neljännesvuosittain Julkinen talous 7 Kuntatalous neljännesvuosittain 7,. vuosineljännes Manner-Suomen kuntien toimintakulut vähenivät, prosenttia tammi-maaliskuussa 7 Vuoden 7 tammi-maaliskuussa Manner-Suomen kuntien ulkoiset

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain Julkinen talous 013 Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 013, 3. vuosineljännes Kuntien toimintamenot olivat 7,8 miljardia tammi-syyskuussa 013 Vuoden 013 tammi-syyskuussa kuntien toimintamenot

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2012 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2012, 1. neljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 4,4 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä Korjattu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot