KAUPAN KASVUVISIO 2020 PIRKANMAA JA TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU KAUPANKÄYNNIN JA KAUPAN OSAAMISEN KESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPAN KASVUVISIO 2020 PIRKANMAA JA TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU KAUPANKÄYNNIN JA KAUPAN OSAAMISEN KESKUS"

Transkriptio

1 KAUPAN KASVUVISIO 2020 PIRKANMAA JA TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU KAUPANKÄYNNIN JA KAUPAN OSAAMISEN KESKUS Elinkeinoelämän seutuseminaari KTT, dosentti Lasse Mitronen Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Synergos Kaupan kasvuvisio

2 Kustaa III:n Mahtikäsky vuodelta 1779: Tampere on teollisuuden, käsityön ja kaupan keskus Kaupan kasvuvisio

3 Esityksen sisältö Esiselvityksen tavoitteet ja toteutus Taustatiedot ja näkemykset Aiemmat selvitykset Asiantuntijapaneelit Kansainväliset tutustumiskohteet Keskeiset kaupan Ajurit Mahdollisuudet Kehittymisen esteet Jatkotoimenpide-ehdotukset Kaupan kasvuvisio

4 Esiselvityksen tavoitteet Esiselvityksen tarkoituksena oli tuottaa taustatietoa ja näkemyksiä kaupan kasvuvision 2020 luomiseksi: Tunnistaa keskeisiä kaupan kasvun ja kehittymisen ajureita, mahdollisuuksia ja esteitä Tampereella ja lähialueilla; Tuottaa johtopäätöksiä kaupan kehitysedellytyksistä, kaupan osaamisen kehittämisestä ja koulutustarjonnasta sekä; Ehdottaa toimenpiteitä tarvittavista kaupan kehittymisen ja kasvun varmistamiseksi Kaupan kasvuvisio

5 Aiemmat selvitykset Pirkanmaan väestö- ja elinkeinorakenteen kehittyminen Väestörakenteen kehitys Elinkeinorakenteen kehitys Kuluttajarakenteen ja kulutuskäyttäytymisen muutos Kuluttajarakenteen muutos Kuluttajakäyttäytymisen muutostrendit Kaupan toimialat ja osaamisvaatimukset Päivittäistavarakaupan näkökulma Erikoiskaupan näkökulma Tukkukaupan näkökulma Verkkokaupan näkökulma Kaupan osaamisvaatimukset ja niiden muutokset Kaupan ohjaus ja sääntely Aukioloaikojen sääntely ja myyntirajoitukset Maankäyttö ja kaavoitus Tampereen keskustan kehittäminen Kaupan sääntely ja sen vaikutukset Kaupan kasvuvisio

6 Asiantuntijapaneelit 9. ja Esitutkimuksessa kartoitettiin kaupan asiantuntijoiden ja toimijoiden näkemyksiä kahden paneelikeskustelun avulla Annettuja teemoja käsiteltiin yhteisten keskustelujen lisäksi pienryhmissä Paneelikeskusteluissa käsiteltiin seuraavia teemoja: 1. Keskeiset kaupan kehitystrendit ja niiden vaikutukset Tampereen seudulle 2. Kaupan merkittävimmät kehityksen edistäjät ja ehkäisevät tekijät 3. Kaupan osaamisen vaatimukset ja koulutuksen kehittäminen Kaupan kasvuvisio

7 Asiantuntijapaneelin osallistujat

8 Asiantuntijapaneelien tuloksia Keskeisiä kaupan kehitystrendejä ja niiden vaikutuksia Verkkokaupan kehitys: uhka vai mahdollisuus? Väestönkehitys: väestönkasvu vs. ostovoiman kasvu Kuluttajakäyttäytymistrendien 2-jakoisuus: verkko-ostamisen helppous vs. kauppaympäristössä viihtyminen ja elämyksellisyys Asiakkaiden vaatimustason nousu -> myyjän roolin muutos moniosaajaksi Lainsäädännön tiukentumisen vaikutukset isojen kaupan yksikköjen rakentamiseen Perinteisten kivijalkakauppojen häviäminen kuka jatkaa? Kaupan kasvuvisio

9 Asiantuntijapaneelien tuloksia Kaupan merkittävimpiä edistäviä tekijöitä: Maine ja vetovoimaisuus Pirkanmaa kaupan vahva kakkonen pääkaupunkiseudun jälkeen Kulttuuritarjonta, palvelut ja matkailu luovat mahdollisuuksia kaupan kehittämiselle Pirkanmaan maantieteellinen ja logistinen keskeisyys Lyhyet etäisyydet sekä logistiikan että asiakkaan näkökulmasta Hyvät oppilaitokset Markkinoilla on tilaa kaupan monipuolistumiselle Kilpailukykyinen ostovoima vai onko? Hyvä alue asua ja elää, sujuva liikkuminen ja sopivat etäisyydet eri paikkoihin Kaupan kasvuvisio

10 Asiantuntijapaneelien tuloksia Kaupan osaamisen vaatimukset sekä koulutuksen kehittäminen: Oppilaitosten ja elinkeinoelämän tiiviimpi yhteistyö Koulutuksen ja työelämän tarpeiden kohtaaminen eri tasoilla Kehitettäviä osaamisalueita: Monialainen osaaminen Sidosryhmäosaaminen Verkkokauppa ja monikanavaisuus Logistiikan osaaminen Palveluosaaminen Kaupan arvoketjujen sekä konseptien osaaminen Kaupan kasvuvisio

11 Kansainväliset tutustumiskohteet Lontoon alue Milton Keynes kaupan, asumisen ja vapaa-ajan keskus Chiswick inhimillistä ja ihmisläheistä kauppaa vanhaa rakennuskantaa hyödyntäen Kööpenhaminan alue Ørestad Pohjolan suurin kauppakeskus ja urbaania vihreää asumista Østerbro elinvoimaista erikoiskauppaa ja palveluita esikaupungissa Kaupan kasvuvisio

12 Lontoo Milton Keynes Noin tunnin junamatkan päässä Lontoosta oleva työpaikka- ja asuntoalue, jossa asukkaita n Ytimessä yhdistetty kauppa- ja vapaa-ajankeskus, lähistöllä muita kauppoja Paikalla oli aiemmin pieni kylä, jota on määrätietoisesti rakennettu elinvoimaiseksi elämisen alueeksi, vaihtoehdoksi Lontoolle Hyvät liikenneyhteydet Lontooseen ja lentokentille. Chiswick Lontoon yksi esikaupunkialue, n. 15 min. metromatkan päässä Lontoon keskustasta Suosittu vanha asuinalue, jonka pieniin ja pääosin paikallisiin kauppoihin sekä kahviloihin ja ravintoloihin tullaan asioimaan eri puolilta Lontoota. Inhimillinen ja ihmisläheinen, vanhaa rakennuskantaa suojeltu uudisrakentamisessa Nykyisin suositumpi paikka kuin kuuluisa Notting Hill. Kaupan kasvuvisio

13 Milton Keynes Kaupan kasvuvisio

14 Chiswick Kaupan kasvuvisio

15 Keskeiset opit Lontoosta Kaupan rakenteessa tulee olla kansainvälisten ketjujen ohella paikallista tarjontaa ja erikoisuuksia Tarvitaan hyvät julkiset ja muut liikenneyhteydet Vanhan rakennuskannan hyödyntäminen ja säilyttäminen tärkeätä, uudistaminen tulee tehdä vanhan ehdoilla Eri paikat ja tilat tulee olla ihmisten kokoisia ja hallittavia Luotava turvallisuuden tunnetta valaistuksella, selkeillä väylillä, hoidetuilla puistoilla ja levähdyspaikoilla Kauppojen oheen tarvitaan palveluita, kahviloita, ravintoloita ja muita pistäytymispaikkoja ihmisten oleskelua ja kohtaamista varten Kokonaisuus tulee muodostua hybridistä tavoitteena asuntojen, työpaikkojen, koulujen, vapaa-ajan sekä muiden palveluiden muodostama kokonaisuus - ihmisten arjen ja elämän kiintopisteiden yhdistelmä Kaupan kasvuvisio

16 Kööpenhamina Ørestad Alue, johon on rakennettu ensin metro ja kauppakeskus pellolle ja täydennetty asunto- ja toimisto- ja kouluinfrastruktuurilla Fields kauppakeskuksen pinta-ala m2 / m2, joka on pohjoismaiden suurin ostoskeskus Tehokas ja tyylikäs mutta ei kovin ihmisläheinen Alueen kehittäjinä toimivat Copenhagen Capacity, Metro Ltd ja Öresund Comittee yhdessä. Østerbro Yksi halutuista Kööpenhaminan kaupunginosista Vanhaa rakennuskantaa ja paljon kauppoja Alue, joka palvelee sekä paikallisia asukkaita että laajemmin Kööpenhaminan väestöä Vahvuutena erikoiskaupan tarjonta, jota muualta ei löydy Suositut ulkoilu- ja liikuntapaikat kytkettynä muuhun kaupunkirakenteeseen Kaupan kasvuvisio

17 Ørestad, Fields Kaupan kasvuvisio

18 Østerbro Kaupan kasvuvisio

19 Keskeiset opit Kööpenhaminasta Ihmisläheisyys, paikallisuus, aitous ja omaleimaisuus (mitä olisi aito tamperelaisuus?) Tärkeätä alueiden kyky palvella sekä omia asukkaitaan että vetää puoleensa asiakkaita myös muualta Korkea laatutaso ja hyvä käyttölaatuisuus, paikallisen designin esiin nostaminen, kotiseutuylpeys ja tanskalaisuuden arvostaminen Uuden rakentaminen vanhan ehdoilla mutta toisaalta uuden tanskalaisen designin tuominen arkkitehtuuriin ja arkeen Hyvät julkiset yhteydet sekä ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Huomioitava ihmisten luontainen liikkumistarve ja mahdollisuus käyskennellä Tanskalaiselle kauppa on keskeinen asia arjessa ja juhlassa mutta ei kuitenkaan kaikki kaikessa Kaupan kasvuvisio

20 Keskeiset kaupan ajurit Uudistuva ja kehittymiskykyinen kaupan tarjonta ja verkosto Kattava kaupan alan tarpeita palveleva tutkimus- ja koulutustarjonta Kuluttajatrendit, monirooliset kuluttajat ja erilaistuvat kuluttajakäyttäytymisen mallit Erinomainen saavutettavuus sekä kuluttaja- että ammattiasiakaskaupassa Väestökasvu ja sen mahdollistama kaupan kasvupotentiaali Toimiva infrastruktuuri, hyvä tie- ja muu liikenneverkosto Kaupan kasvuvisio

21 Keskeiset kaupan mahdollisuudet Kaavoituksen kriittinen rooli tulevaisuuden kaupan toimintaedellytysten luojana Matkailun ja kulttuurin synergiat kaupan kehittämiselle Kuluttamisen elämyksellisyyden korostuminen Tukku- ja kuluttajalogistiikan kehittäminen Tukku- ja ammattiasiakaskaupan kasvattaminen Lähikaupan ja sen kysynnän kasvu Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö palvelujen tuottamisessa Kaupan kasvuvisio

22 Keskeiset kaupan kehittymisen esteet Yhteistyön hajanaisuus kaupan kehittämisessä Liikepaikkojen puute Hinnoittelun ylikorostuminen asiakasarvon luomisessa Kaupan verkostojen hallinnan ja konseptiosaamisen puute Maankäytön rajoitteet sekä uudistuva maankäyttö- ja rakentamislainsäädäntö Kaupan kasvuvisio

23 Kaupan kasvuvisio Elinvoimaisen ja kehittyvän kaupan luominen Toimenpide-ehdotukset: Kaupan neuvottelukunnan perustaminen Kaupan tutkimus- ja kehittämisohjelman käynnistäminen Toimenpiteiden ja koordinoinnin vahva resursointi Kaupan kasvuvisio

24 Kaupan neuvottelukunnan perustaminen Kohotetaan Pirkanmaan kaupan vetovoimaa yhdistämällä kaupan, matkailun ja kulttuurin sekä julkisten palveluiden tarjontaa Omaleimaisen alueellisen kaupan ja palvelujen profiilin luominen, tavoitteena erilainen ja erottuva palvelubrändi Kehitetään rohkeasti uusia palvelukonsepteja lähipalveluiden tuottamiseksi yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyönä Kehitetään Tampereen keskustan elinvoimaisuutta, omaleimaisuutta ja vetovoimaisuutta kaupan avulla sekä parannetaan keskustan saavutettavuutta kaikilla kulkuvälineillä Kaupan kasvuvisio

25 Kaupan tutkimus- ja kehittämisohjelman käynnistäminen Tamperelaisten oppilaitosten roolijaon täsmentäminen kaupan ja palvelujen monialaisen sekä -tasoisen osaamisen varmistamiseksi Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen Ammattikorkeakoulun laaja-alaisen osaamisen hyödyntäminen Tutkimuksen ja kehittämisen potentiaalisia aiheita: Kaupan rakenne ja sen keskeiset kehittämisen edellytykset ja kaupan kilpailuedut Asiakkaiden arki ja muuttuva ostokäyttäytyminen Logistiikan rooli ja verkoston hallinta kaupan kilpailussa Kaupan, matkailun ja kulttuurin yhteistoiminta vetovoimaisuuden ja tarjonnan kasvattamisessa Kaupan kasvuvisio

26 Toimenpiteiden ja koordinoinnin vahva resursointi Perustetaan kaupan neuvottelukunta Määritellään tarkemmat tavoitteet, sisällöt ja toteuttajat kaupan tutkimus- ja kehitysohjelmalle lähivuosiksi Tunnistetaan ja varmistetaan Kaupan kasvuvision 2020 toteuttamisen edellyttämät resurssitarpeet ja -lähteet Perustetaan kaupan ja palveluliiketoiminnan professuuri Tampereelle Kaupan kasvuvisio

27 Kiitos! Lisätietoja: Lasse Mitronen GSM , Timo Rintamäki GSM ,

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 3 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018

LUOVUUS POLUT. Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 LUOVUUS POLUT Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...2 2. Keskeisten käsitteiden määrittely... 3 3. Nykytila...8 4. Kehittämiskokonaisuudet... 8 4.1 Kilpailukyky

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN ÄÄNEKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Äänekosken kaupallisen kehittämisen lähtökohtana on tarjota kunnan omille asukkaille monipuoliset ja vireät kaupalliset palvelut. Tavoitteena on, että Äänekoskella pystyy

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa kauppa ja kansainväliset investoinnit kotkan haminan seutu arkkitehtitoimisto livady mal-verkosto cursor oy kotkan kaupunki haminan kaupunki Tekijät:

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö

JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI. Diplomityö JARI MATTILA SOSIAALISESTI KESTÄVÄN ASUINALUEEN PALVELUMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Harry Edelman Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5. maaliskuuta

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI RAPORTTI KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI TYÖPAJOJEN VERKKOKYSELYN YHTEENVETO TALENT PARTNERS 2006 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 1

Lisätiedot

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA

HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Sirkka Heinonen HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen maakunnan tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 TUTU-eJULKAISUJA 17/2009 HÄMEEN TULEVAISUUSKUVIA Hahmotuksia Hämeen tulevaisuuden

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020

ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 ELINVOIMAOHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 Viitekehys Tulevaisuudessa kuntien haasteina ovat julkisen talouden vakauttaminen, ikääntyvän väestön kasvu sekä kilpailun kiristyminen ja nopeutuminen niin kansainvälisesti

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot