Äänekosken kaupunkistrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äänekosken kaupunkistrategia"

Transkriptio

1 Äänekosken kaupunkistrategia

2 Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy 2013)..... s Miksi teemme kaupunkistrategian s Miten teemme kaupunkistrategian s Kuvaus Äänekosken kaupungin strategiajärjestelmästä s Kaupunkipolitiikan arvot ja keskeiset menetystekijät, joissa on onnistuttava s Menestystekijät: kohdennetut tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut s Palvelustrategian keskeiset linjaukset s Toimialakohtaiset toiminnan tavoitteet s Kaupunkistrategian seuranta ja arviointi s. 24 Valtuusto on hyväksynyt strategian Strategian laadinnasta on vastannut Heli Möller, p , 2

3 1 Toimintaympäristön arviointia (syksy 2013) Kaupunkistrategian tulee vastata ensisijaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn tasapainoisen talouden, laadukkaiden palvelujen, vetovoimaisen kaupunkikuvan ja kaupunkikonsernin johtamisen haasteisiin. Toimintaympäristön kehityssuuntia voidaan arvioida mm. seuraavasti: Tarkastelua Äänekosken näkökulmasta ja laajemmin. Asukasmäärä pysyy nykyisellä tasollaan tai hieman vähenee. Vanhusten määrä kasvaa. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden torjumisessa digitaaliset mediataidot korostuvat, facebook, skype, facetime, Talouden näkymät haasteelliset sopeuttamistarvetta paljon. Vaarana ylivelkaantuminen ja palvelutason rapautuminen. Kuntarakenteeseen kohdistuu voimakkaita muutospaineita valtiovallan taholta. Syntyy kuntaliitoksia ja uudenlaisia kuntien yhteistyömuotoja. Sote-palvelut keskittyvät suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Äänekosken uudella terveyskeskuksella tärkeä rooli palvelujen tuottamisessa Keski-Suomessa. Kilpailu asukkaista ja yrityksistä kovenee perusinfran ohella logistiikasta ja dynaamisesta kuntakuvasta tärkeä menestystekijä. Kaupungin perusteollisuus vahva, mutta edellyttää myös jatkossa investointeja kilpailukyvyn parantamiseksi. Toisen asteen koulutusta kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi, pienet yksiköt vaarassa kuihtua. Nuorisotakuu luo haasteita kehittää uudenlaisia oppimisympäristöjä. Verkkokaupan kehittyminen haastaa perinteisen kaupan. Kaupan investoinnit kiinteistöihin laskevat. Jyväskylän merkitys Keski-Suomen ja lähialueen vahvistumiselle vahva. Jyväskylän kaupungin talous asettaa kuitenkin lähi vuosina haasteita alueen dynaamiselle kasvulle. Palvelujen tuotantomallit monipuolistuvat ja tehostuvat sähköisiä palveluja olennaisesti nykyistä enemmän. Yrittäjyys korostuu. Omaa vastuuta elämän hallinnasta korostetaan. Vanhusten määrän kasvu ja erilaiset sosiaaliset ongelmat lisäävät sote-palvelujen kysyntää. Sosiaalisen median ja uudenlaisen yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Syntyy uusia vaikutuskanavia päätöksentekoon. Verkostoituminen ja digitaalinen maailma muuttavat johtamista. Yhteistyö- ja kommunikointitaidot korostuvat. Kunta käsitteenä menettää merkitystään horisontaaliset omat verkostot korvaavat sitä. Yhteiskunnan vakiintuneet rakenteet ja instituutiot menettävät merkitystään liikkeellepanevana voimana. Perinteiseen politiikkaan on yhä vaikeampi löytää tekijöitä. Materialististen tarpeiden sijaan tulee immateriaaliset tavoitteet (onnellisuus jne.). Lähiruoan merkitys kasvaa lokalisaatio valtaa ajatusmaailmaa vaikka globalisaatio kasvaa. Kierrätyskulttuuri kasvaa. Syntyykö uusia asumisen muotoja ja tapoja? Mitä ne ovat? Kansalaisaktiivisuus? Supercellin kaltaisten startup -yritysten mahdollisuudet! Maailmanlaajuisesti avautuu uudenlaisia yrittämisen ja liike toiminnan muotoja. Näissä onnistuminen edellyttää rohkeutta ja uutta ajattelua. Menestyminen ei myöskään ole paikasta kiinni. Asko Salmela on poikennut ostoksille Äänekosken K-Citymarketiin. Kalatiskissä palvelee Annika Nieminen. 3

4 Luonto ja rauhallinen ympäristö houkuttelivat Katariina Suutala-Nousiaisen ja Jarmo Nousiaisen rakentamaan omakotitalon Sumiaisten Kukkoniemen uudelle alueelle. Kukkoniemenrannan talossa viihtyvät myös perheen pojat, 4-vuotias Juho ja 1,5-vuotias Veikko. Olohuoneen ikkunasta avautuu ihana maisema Keitele-järvelle. 2 Miksi teemme kaupunkistrategian? Kaupungin johtamisen ja kehittämisen yksi edellytys on, että sillä on aidosti ohjaava kaupunkistrategia, sen osaava täytäntöönpanotoiminta, strategian seuranta, arviointi ja kyky tehdä tarvittavat korjausliikkeet. Jotta arjen päätöksenteko on linjakasta, yhteistyö eri tahojen kanssa sujuu, strategiaan on tarpeen olla kirjattuna yhteiset toimintaa ohjaavat arvot, visio ja tahtotila. Käytännön toimintapolitiikan ohjaamiseksi on tarpeen eri toimialoja koskevat konkreettiset toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumisen mittarit ja aikataulutetut ja vastuutetut työohjelmat. 4

5 3 Miten teemme kaupunkistrategian? Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien keskuudessa yhteisen kielen ja yhteisen merkityksen löytäminen strategialle on usein monivaiheista ja työlästä. Mikäli yhteinen kieli, yhteinen tahtotila onnistutaan luomaan, se luo perustaa ja ymmärrystä tavoitteelliselle ja tulokselliselle johtamistyölle. Strategiaprosessiin eli yhteisten arvojen, vision ja strategian päälinjausten työstämiseen ja valmisteluun osallistuu kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin pääasiallisesti omistama Ääneseudun Kehitys Oy, johtoryhmän jäsenet ja henkilöstöä edustava yhteistyötoimikunta. 4 Kuvaus Äänekosken kaupungin strategiajärjestelmästä Visio Arvot Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat ohjelmat (esim. maankäyttö- ja elinvoima, henkilöstö, palvelu ) Budjetti ja toimialakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet Raportointi, seuranta ja arviointijärjestelmät 5

6 5 Kaupunkipolitiikan arvot ja keskeiset menestystekijät, joissa on onnistuttava Oheiseen kaavioon on nostettu ne keskeiset alueet (menestystekijät), joihin on erityisesti panostettava ja joissa on onnistuttava menestymisen turvaamiseksi. Kullekin menestystekijälle on laadittava oma kehittämisen työohjelma (seuraava luku). Työohjelman käynnistämiseksi voidaan koota työtä ohjaava työryhmä vastuutaulukon mukaan. Kyky ja taito johtaa kuntayhteisöä Terve ja elinvoiman kasvua mahdollistava kuntatalous Oman elämän hallintaa ja syrjäytymistä ehkäisevä toiminta Viihtyisyyttä ja vetovoimaa vahvistava kaupunkikuva Elinvoimainen uusi kunta Luonteva työssäkäyntialue (55000 as) Hyvät palvelut Työtä Vahvistuvat yritykset Uudistusta tukeva ilmapiiri Hyvät, uusiutuvat palvelut ja sitä tukeva palvelukulttuuri Innovatiivinen, uudistuva ja monipuolistuva yritystoiminta Arvot Innovatiivisuus ja uudistumiskyky Tasa-arvoisuus Oikeudenmukaisuus Kestävä kehitys 6

7 ELINVOIMAINEN ELINVOIMAINEN LUONTEVA LUONTEVA TYÖSSÄKÄYNTIALUE TYÖSSÄKÄYNTIALUE Elinvoimainen ELINVOIMAINEN uusi LUONTEVA kunta TYÖSSÄKÄYNTIALUE ELINVOIMAINEN luonteva työssäkäyntialue LUONTEVA TYÖSSÄKÄYNTIALUE Saarijärvi (10258) Äänekoski (20265) Konnevesi (2904) 44 Uurainen (3569) Laukaa (18481) 7

8 6 Menestystekijät: kohdennetut tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut Menestystekijä Tavoitteet Keskeiset toimenpiteet Vastuut ja aikataulut Elinvoimainen uusi kunta a) Äänekoski on omaleimainen, kehittyvä ja haluttu alue, osana noin asukkaan uutta kuntaa. Käynnistetään yhteistyössä kuntaliitosselvitys Laukaan, Saarijärven, Konneveden ja Uuraisten kesken. Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohto Päätökset 11/2013 b) Äänekoskelle on syntynyt uusia yrityksiä ja työpaikkaomavaraisuus on merkittävä. Alueen työttömyysaste on alle maakunnan keskiarvon. Alueen kärkiyritykset ovat vahvassa iskussa ja laajentaneet toimintaansa. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja hyvällä yhteistyöllä luodaan kasvun edellytyksiä. Kaupungin peruspalvelut ja vapaa-ajanpalvelut tukevat myönteistä kuntakuvaa. Imagon kohentamiskampanja omille asukkaille, henkilöstölle ja ulkopuolisille. Ääneseudun Kehitys Oy Maankäyttöpalvelut Lautakunnat Panostetaan kaupunkimarkkinointiin. Ääneseudun Kehitys Oy Edistetään liikenneyhteyksien parantumista (E4, kevyet liikenneväylät, satama ). Ääneseudun Kehitys Oy Avoimen ja rakentavan, keskusteluilmapiirin luominen. Vahvuuksien kautta viestiminen. Kaupunginvaltuusto Lautakunnat c) Äänekoskelle on vahva asema terveyspalvelujen tuottamisessa Keski-Suomessa. Uusi terveysasema integroidaan osaksi suurempaa maakunnallista terveyspalvelujen järjestelmää. Perusturvalautakunta Toimialajohtaja Terve ja elinvoiman kasvua mahdollistava talous Kaupungin talous on tasapainossa siten, että vuosikate kattaa poistojen lisäksi korvausinvestoinnit ja osan myös uusista kehittämisinvestoinneista. Lainan määrän kasvu saadaan pysäytettyä. Valtuuston hyväksymä sopeuttamisohjelma viedään tinkimättömästi läpi. Laaditaan uusi konkreettinen talouden tasapainottamisohjelma, mikäli kuntatalous ei kasva odotetusti. Investointien kriittinen tarkastelu ja uusien investointimallien kartoitus. Lautakunnat Toimialajohtajat Talousjohto Toimialat sitoutuvat annettuihin talousarviokehyksiin. Palveluprosesseja uudistetaan hyödyntämällä uutta sähköistä tekniikkaa. Henkilöstön ja tilojen sopeuttaminen käytettävissä olevaan raamiin. Palveluverkkoja ja palvelujen tuottamista uudistetaan palvelustrategiassa määritellyillä tavoilla. 8

9 Valion ainutlaatuinen Aura-juusto valmistetaan Äänekoskella. 9

10 Menestystekijä Tavoitteet Keskeiset toimenpiteet Vastuut ja aikataulut Kyky ja taito johtaa kuntayhteisöä Luottamukseen, avoimuuteen ja rehellisyyteen pohjautuva kyvykäs ja osaava johtaminen. Uudistetaan johtamisjärjestelmä ja sitä tukevat johtamisen ja yhteistyön pelisäännöt. Seuraavassa esimerkki asioista, joihin mm. ammatillisen ja poliittisen johtamisen kehitystyössä on paneuduttava oman erillisen prosessin tuella: - Sovitaan eri toimijoiden roolit ja vastuut ja uudet käytännöt. - Arvioidaan mikä on keskinäisen luottamuksen taso eri päätöksentekotasojen kesken. - Sovitaan miten asioiden valmistelua kehitetään, jotta avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuu. Kaupunginjohtaja 2014 Konserniyhtiöiden omistajaohjauksen terävöittäminen. - Konserniohjeen tarkistaminen ja käyttöönoton varmistus konserniyhtiöissä. Kaupunginjohtaja 2014 Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien ja luottamuksen lisääminen kuntapolitiikkaan. - Otetaan käyttöön sähköisiä palveluja, ylläpidetään sähköistä palautekanavaa, kuntalaisaloitteet, asiakastilaisuudet Keskushallinto Toimialat Tietohallintopalvelu Kaupunkistrategian todellinen täytäntöönpano, jatkuva seuranta ja arviointi sekä kyky tehdä tarkentavia toimenpiteitä. - Sovitaan seuranta ja raportointimenettelystä. Kaupunginjohtaja 2014 Viihtyisyyttä ja vetovoimaa vahvistava kaupunkikuva Mielikuvan vahvistaminen siitä, että Äänekoski on lähellä valtakunnantason kaupallista ja kulttuurista Jyväskylää, ja että Äänekoski on korkean teknologian ja kehittyvien palvelujen alue. Äänekoski mielletään turvalliseksi ja hyväksi työssäkäynti- ja asumisalueeksi, johon kannattaa investoida. Muuttoliike alueelle on positiivinen. Väestön vähentyminen pysäytetty. Tehostetaan kaupungin kokonaismarkkinointia ja selkeytetään vastuut. Luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle ja olemassa olevien kehittymiselle. Myönteinen medianäkyvyys. Panostetaan taajamien siisteyteen ja toimivuuteen. Ääneseudun Kehitys Oy 2014 Ääneseudun Kehitys Oy Tekniset palvelut Äänekoskella arki sujuu ja vapaa-ajan viettoon on paljon mahdollisuuksia. Tuetaan vapaaehtoisjärjestöjen työtä. Pidetään vapaa-ajan infra kunnossa. Toimialat, erityisesti vapaa-aikatoimi Rohkeudella, yhteistyöllä ja verkostoitumalla luodaan positiivinen flow kaupungin sisällä ja naapurikuntiin päin. Markkinoinnissa, henkilöstön koulutuksissa, kehityskeskusteluissa korostetaan positiivisen flow:n merkitystä. Kaupunginjohtaja Esimiehet Keskustojen kehittäminen (Suolahden Vanha Asema, Rantapuiston uimaranta, Viiskulma ja Länsiportti). Huomioidaan kaavoituksessa ja budjetoinnissa. Maankäyttöpalvelut 10

11 Menestystekijä Tavoitteet Keskeiset toimenpiteet Vastuut ja aikataulut Innovatiivinen, uudistuva ja monipuolistuva yritystoiminta Alueen kärkiyritykset vahvistaneet asemiaan ja investoineet tulevaisuuteen. Alueelle syntynyt uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja mm. biotalous, matkailu, lähiruoka, 3D tulostus, verkkokauppa. Yritysilmapiirin parantaminen, maankäyttö, kaavoitus ja ammatillinen koulutus tukevat yritysten kasvua ja laajentumista. Logistiikan/yhteyksien parantaminen. Start-up -yritysten tukeminen yhteistyössä julkisten ja yksityisten rahoittajien kanssa. Ääneseudun Kehitys Oy Maankäyttöpalvelut Ääneseudun Kehitys Oy Kaupunginjohtaja Ääneseudun Kehitys Oy on generoinut alueelle merkittävästi rahoitusta uusiin yrittämistä tukeviin hankkeisiin. Olemassa olevien palvelujen ja mahdollisuuksien tiekartta, esim. verkkokaupan logistiikkakeskus Hirvaskankaalle). Ääneseudun Kehitys Oy Alueelle on syntynyt uusia terveys- ja sosiaalialan yrityksiä täydentämään kaupungin palvelujärjestelmää. Aktiivinen ote EU- ym. julkisen rahoituksen hankinnassa. Alueen väestön kasvavasta palvelutarpeesta osa siirretään kilpailutuksen kautta yritysten hoidettaviksi. Ääneseudun Kehitys Oy Isojen ja pienten yritysten yhteistyön lisääntyminen ja tiivistyminen. Kohtaamisfoorumien ja ideapajojen synnyttäminen. Säännöllisistä tapaamisista ja vierailuista sopiminen. Ääneseudun Kehitys Oy Kaupungin ja kärkiyritysten yhteistyön lisääntyminen ja tiivistyminen. Uudenlainen investointiväylä; yksityinen rakentaa, kunta vuokraa. Hyvät, uusiutuvat palvelut ja sitä tukeva palvelukulttuuri Palvelujen laatu ja tuottamiskustannukset ovat kilpailukykyiset. Palvelukulttuuri kehittynyt organisaatiolähtöisestä ajattelusta asiakaskeskeiseksi toimintamalliksi. Kehitetään toimiva ja läpinäkyvä seurantajärjestelmä, joka integroidaan osaksi johtamisjärjestelmää. Tehdään palvelututkimus asiakkaan kohtaamisesta kaupungin palveluissa. Rakennetaan palvelujen laatujärjestelmä. Lautakunnat Toimialajohtajat 2014 Keskushallinto Ääneseudun Kehitys Oy Toimialat Otetaan käyttöön uusia palvelujen tuottamistapoja (digitaalisuus, yksilölliset palvelut). Kestävän kehityksen periaatteet huomioitu palveluissa. Vuosi 2015 nimetään Hyvän palvelun teemavuodeksi, jota tuetaan henkilöstön koulutuksella. Hakeudutaan kansallisiin pilotteihin. Toimialat Toimialat Oman elämän hallintaa ja syrjäytymistä ehkäisevä toiminta Kaupungin palveluiden keskeinen tehtävä on tukea oman elämän hallintaa ja ehkäistä aktiivisesti syrjäytymistä. Kaupungilla on kattavat peruspalvelut, jotka ovat riittäviä, tarpeita vastaavia ja iästä riippumattomia sekä helposti saavutettavia. Syrjäytymisvaarassa olevat tunnistetaan eri toimijoiden yhteistyöllä ajoissa ja kehitetään toimintatapoja, joilla syrjäytymistä voidaan estää tai merkittävästi vähentää. Kehitetään palveluverkosto, joka huomioi ihmisen elinkaaren; neuvola-päiväkoti - nuorisotyö-ehkäisevätyö - etsivä nuorisotyö -kulttuuripalvelut-liikuntapalvelut. Omaehtoisen aktiviteetin ja vapaaehtoisjärjestöjen työn tukeminen. Perusturva, Opetus ja kasvatus Vapaa-aika Vapaaehtoisjärjestöt Poliisi, Työvoimahallinto Lautakunnat Toimintatapojen tarkasteleminen ja kehittäminen vastaamaan tarvetta. Toimialat Sektoriajattelusta poikkihallinnolliseen ajatteluun. Lautakunnat 11

12 7 Palvelustrategian keskeiset linjaukset Palvelustrategian tarkoituksena on määrittää sellaiset palvelujen tuottamis-/järjestämismuodot, joilla voidaan turvata kuntalaisten hyvinvointi laadukkaasti ja kustannustehokkaasti tulevaisuudessa. Palvelustrategiaa on työstetty kaupunginvaltuuston työseminaareissa. Tähän asiakirjaan on koottu keskeiset näkökulmat ja linjaukset tuosta työstä. Palvelujen järjestämiskriteerit 1. Lähipalvelut Lähipalveluiden järjestämisen lähtökohtana on arjen sujuvuuden ja palvelun käyttäjän hyvinvoinnin lisääminen. Palvelu järjestetään lähipalveluna, kun seuraavat kriteerit täyttyvät: Palvelujen käyttäjiä on runsaasti Palvelutarve on toistuva Palvelun käyttäjän arjen sujuvuus paranee Resurssien, infran ja toimitilojen hyödyntäminen tehostuu taloudellisesti ja joustavasti Resurssitarpeet tarkistetaan kysynnän muutosten mukaan ja huomioidaan inhimilliset tekijät. 2. Keskitettävät palvelut Palvelun käyttö edellyttää suurelle osalle kuntalaisia oman auton tai julkisen liikennevälineen käyttöä. Palvelu on matkan perusteella saavutettavissa noin 1 h sisällä (esim. lääkärin vastaanotto, hammaslääkäripalvelut, lastensuojelu, tehostettu palveluasuminen, perheneuvola, lukio, liikuntahallit, vanhusten laitoshoito ) Erityispalvelut, joissa tärkeää turvata erityisosaaminen Keskittämällä saadaan aikaan optimaalinen tuotantoyksikön koko Asiakasmäärä on suppea ja rajallinen Palvelun käyttötiheys on pieni Keskittäminen on kunnan kannalta tehokkain tapa tuottaa palvelu 3. Kuntarajat ylittävät, laajaa väestöpohjaa edellyttävät aluepalvelut Täydentävät lähi- ja keskitettyjä palveluita. Väestö käyttää näitä palveluja muutaman kerran vuodessa tai harvemmin tai lyhyehkön jakson Ruokapalveluesimies Heidi Kauppinen joukkoineen vastaa siitä, että keskuskoulun valmistuskeittiöstä lähtee päivittäin maukasta ruokaa kouluihin ja päiväkoteihin. elämänsä jossain vaiheessa. Aluepalvelut edellyttävät sellaista erityisosaamista ja välineistöä, jota yksittäisen kunnan on vaikea järjestää ja ylläpitää (erikoissairaanhoito, ammatillinen koulutus, sosiaalipäivystys vammaisten perhe- ja laitoshoito ). Palvelu vaatii erityisosaamista, jonka tuottamiseen kaupungin väestöpohja on liian pieni tai rekrytointi on ongelmallista Palvelutarvetta on harvoin pienellä käyttäjämäärällä Palvelujen saavutettavuus kunnan reuna-alueilla on rajallinen, mutta palvelu nähdään kuitenkin tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja järkeväksi Palvelujen tuottamisen yksikkökustannukset liian suuret itsetuotettuna 12

13 Yhteenveto palvelujen tuottamistavoista ja kriteereistä Ostopalvelukriteerit Palvelu, jossa omaa osaamista ei ole ja/tai tarve on satunnainen Palvelu, joka on ostopalveluna kokonaistaloudellisesti edullisempi Jos kaupungin päätös luopua omasta palvelun tuottamisesta on ratkaisevaa uuden yritystoiminnan syntymiselle Ruuhkahuippujen purkaminen, joita varten omien resurssien laajentaminen ei ole mahdollista (kommentti: kannattavaa liike toimintaa ei voi syntyä ruuhkahuippujen tasaamisen varaan) Ylilääkäri Tapio Tammela on tullut tervehtimään suolahtelaista Kosti Haustolaa, joka on veteraanien kuntoutusjaksolla Kuntolassa. Hallituksen evästyksiä: Strateginen johtaminen ja ohjaaminen korostuvat Pitää olla omaa tilaajaosaamista, laadunvalvonta kunnossa Omalla tuotannolla pitää olla myös tiukat kriteerit Palveluketjun ja kokonaiskustannusten hallinta keskeistä, kilpailuttamisessa useita kriteereitä, laatu, ekologiset, kuljetusmatkat Monikansallisten yritysten markkinoille tulo? Kokonaistaloudellisesti edullisin Kaupungin omistamien konserniyhtiöiden palvelujen tuottamiskriteerit Palvelu ei ole ydintoimintaa, mutta halutaan pitää konsernin piirissä Konserniyhtiö tuottaa palveluja muillekin kuin emolle Poliittinen ohjaustarve ei ole suurta Palvelusta muodostuu riittävän kokoinen yksikkö toiminnallisesti ja taloudellisesti Hallituksen evästyksiä: Palveluiden pitää olla kilpailukykyisiä, samat kriteerit Inhouse palveluiden kilpailutus harkittava tarkoin Omistajaohjauksen tarve korostuu Kilpailutuksen kautta työn valuminen alihankkijoille miten vaikuttaa kunnan imagoon? Oman tuotannon kriteerit Palvelu kohdistuu koko ikäluokkaan Palvelua ei ole saatavissa markkinoilta (esim. viranomaispalvelut) Strategisesti tärkeä toiminta, jonka osaaminen on tärkeää säilyttää kunnassa Palvelu voidaan tuottaa laadukkaammin ja kustannustehokkaammin itse Palveluketjun ja kokonaiskustannusten hallinta halutaan säilyttää omassa ohjausvallassa Hallituksen evästyksiä: Kun tuotetaan itse, sisäinen valvonta säilyy kunnassa Palvelujen vaikuttavuuteen tulee kiinnittää huomiota Omakin työ on arvokasta ja voidaan tuottaa taloudellisesti Kunnan toimialoilla on tärkeää säilyttää omaa osaamista Kunta ei ole pelkästään palvelujen tuottaja, vaan iso työnantaja ja sillä on tärkeä rooli 13

14 8 Toimialakohtaiset toiminnan tavoitteet Henkilöstöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Henkilöstöresurssien suunnittelu, tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja kehittäminen (määrä, rakenne, osaaminen, yms). Henkilöstöstrategian mukaisten toimintakäytäntöjen edistäminen. Työhyvinvoinnin edistäminen Työyksikköjen kehittämissuunnitelmien arviointi ja johtopäätökset keskeisistä työhyvinvointia edistävistä toimista. Jatkotoimenpiteistä sopiminen. Seuranta/mittarit (2014) Arviointi ja johtopäätökset tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu. Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Arviointi lähivuosien osaamistarpeesta (pohjana koulutustiedot ja kehityskeskustelut, muutokset palveluissa ja tuottamistavoissa). Hyvän palvelukulttuurin edistäminen. Arviointi tehty. Asiakaspalautteen hyödyntäminen. Tavoite 3 Esimiestyön kehittäminen Nykyisten esimiesvalmennusten vaikuttavuuden arviointi (JET; esimiesfoorumit). Johtopäätösten tekeminen. Esimiespassin käyttöönotto (esimiesvalmiuksien tukeminen osa-alueilla, mm. sopimusosaaminen, talous, hankinnat, toimintamallit/ ohjeistukset, työsuojelu jne). Raportointitiedon käyttäminen esimiestyössä (henkilöstöraportti, talous- yms. raportit. Johtopäätösten tekeminen, uusien toimintamallien etsiminen). Arviointi ja johtopäätökset tehty. Jatkotoimenpiteistä sovittu. Esimiespassi käytössä. Raportointitiedon hyödyntäminen toimintojen kehittämisessä. 14

15 MAANKÄYTtöpalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Vastata kaupungin ja sen eri osien kehittämisen perustana olevien maankäyttösuunnitelmien ja kaavojen laadinnasta. Luoda edellytykset asumisen ja yritystoiminnan rakennushankkeille ideasuunnittelulla, sopimusmenettelyllä ja kaavoituksella. Vastata maa politiikasta ja osallistua kaupunkiympäristön laadun kehittämiseen yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimialan kanssa. Vastata tonttien luovuttamisesta, kiinteistönmuodostuksesta ja mittaustehtävistä kartta-asioista ja osoitteista sekä kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta. Vetovoimaiset asuin-, liike- ja työpaikkatontit Kaupunkiympäristön laadun ja keskustojen vetovoimaisuuden parantaminen Tavoite 3 Sähköisen asioinnin, vuorovaikutuksen ja tiedonsaannin parantaminen Monipuolistetaan tonttitarjontaa. Laaditaan ympäristön kohentamiseen liittyviä suunnitelmia ja kaavoja sekä ideoidaan hankkeita. Ajantasa-asemakaavat kaupungin kotisivuille. Seuranta/mittarit (2014) Kolme uutta lainvoimaista kaavaa vuoden 2014 aikana (esim. Länsiportti ja Hirvaskangas). Kolme suunnitelmaa/hanketta valmiina vuoden loppuun mennessä. Valmis vuoden 2014 lopussa. RUOKApalvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tuottaa ja tarjota terveellistä ja ravitsevaa ruokaa, jossa otetaan huomioon ensisijaisesti suomalaiset ravitsemissuositukset ja ruokakulttuuri. Koulu- ja päiväkotiruokailun tavoitteena on ylläpitää lapsen/oppilaan hyvinvointia, terveyttä ja työtehoa. Ruoka on iso osa myös vanhusten terveyttä ja hyvinvointia. Valmistamme päivittäin aterioita myös kotiin toimitettaviksi. Keittiöverkko suunnittelu, uuden terveyskeskuksen ravintokeskuksen myötä tuotannon tehostaminen. Asiakastyytyväisyyden sekä ravitsemuksellisen laadun ylläpito ja kehittäminen. Tavoite 3 Henkilöstön jatkuvan oppimisen/ ammattitaidon syventäminen ja ylläpito. Tarkennetaan keittiörakennetta, tehdään muutoksia tuotannollisesti, suunnitellaan uuden tk:n keittiön toimintamalleja. Olemassa olevien toimintamallien/käytäntöjen kriittinen arviointi. Ruokalistan ja reseptiikan jatkuva jalostaminen. Kehityskeskustelut, myönteinen suhtautuminen itsensä kehittämiseen sekä sisäisen toimintavarmuuden kehittäminen. Seuranta/mittarit (2014) Toteutuneet suoritteet /taloudellisuuden mittaaminen. Asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakaspalaverit ja niiden dokumentointi. Henkilöstöpalaverit, kehityskeskustelut, työkierto. 15

16 terveydenhuolto TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Kaupungin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen, syrjäytymisen sairauksien ja tapaturmien ehkäiseminen ja tarpeen mukainen sairaan- ja terveydenhoito. Perusterveydenhuollon palveluiden saata vuuden parantaminen ja oikea kohdentuminen listautumismallin käyttöönotolla Asiakasyritysten työterveyshuollon sisältöjen jatkuva parantaminen sekä asiakkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen tukeminen Tavoite 3 Perusterveydenhuoltotasoiset lyhytaikaissairaalahoito- ja kuntoutuspotilaat hoidetaan terveyskeskussairaalassa. Tavoite 4 Perusterveydenhuoltotasoiset lyhytaikaissairaalahoito- ja kuntoutuspotilaat hoidetaan terveyskeskussairaalassa. Tavoite 5 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden varhaisen ja akuuttivaiheen hoitoonpääsyn turvaaminen sekä tarkoituksenmukaisen jatkohoidon järjestäminen siten että pitkäaikaisen ja raskaan hoidon tarve vähenee. Kiireettömän hoidon osalta pitkäaikaissairaan väestöosan ammatillisesti toteutettu listaaminen nimetyille hoitaville ammattihenkilöille. Kiireellisen ja puolikiireellisen hoidon joustava järjestäminen väestölle hyödyntäen kokonaisvaltaisesti keskitettyä toimintatapaa. Laaditaan yksilölliset työkyvyn edistämissuunnitelmat ja sovitaan työpaikkatasolla yhteistyöstä mm. varhaisen tuen toteuttamiseksi. Medinetin käyttöönotto soveltuvin osin. Sopeudutaan 40 sairaansijan toimintamalliin. Päivystyksestä, vastaanotoilta ja muista sairaaloista tuleville tarkoituksenmukainen jatkohoito järjestyy viiveettä. Moniammatillisten kotiutussuunnitelmien laatiminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Päivittäinen kiireellisen hammashoidon järjestäminen sekä lakisääteisten palveluiden järjestäminen alle 18-vuotiaille. Kehitetään uusi, suunnitelmallista hoitoa tukeva toiminta malli, jossa korostuu hoidon ja palvelujen suunnittelu yhteistyössä arjen tuen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Vähennetään erikoissairaanhoidon laitoshoitoa ja asumis palvelujen ja tukiasumisen ostopalvelua. Seuranta/mittarit (2014) Käyntitilastot Avo-Hilmosta. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Laatumittaukset. Työterveyssuunnitelmat, asiakastyytyväisyyskyselyt ja laatumittaukset. Keskimääräinen hoitoaika <10 pv. Kitkalaskutuspäivien määrä, tavoite alkuvuodesta 0 loppuvuodesta <50. Kiireelliset käynnit vuorokaudessa yhteydenotosta. Jonotusaika kiireettömään hammashoitoon. Toimintasuunnitelma valmiina keväällä Uusien asiakkaiden hoitoonpääsy ja asiakkaiden keskimääräinen hoitoaika mielenterveys- ja päihdepoliklinikalla. Aikuis psykiatrian hoitopäivät. Asumispalv. hoitovuorokaudet. Päihdekuntoutuksen hoitopäivät. 16

17 Sosiaalityö ja työelämään kuntoutumisen palvelut TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Työskentelemme yksilön, perheen ja yhteisön hyväksi päämääränä asiakkaan hyvinvoinnin voimavarojen ja mahdollisuuksien vahvistuminen. Aikuis- ja perhesosiaalityön palvelut kohdentuvat erityisesti pitkäaikaistyöttömien, lapsiperheitten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeen ja auttamiseen: sosiaalityöntekijöiden työpanos kohdentuu tarkoituksenmukaisesti ja etuuskäsittely vastaa pitkälle toimeentulotuen myöntämisestä. Lastensuojelun avohuollon palvelut toimivat tehokkaasti ja oikeaikaisesti ja siten, että sijaishuollon tarve vähentyy. Tavoite 3 Pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi on kokonaisuus, jossa eri toimijoiden roolit ovat selkeät. Nuorisotakuu toteutuu. Aikuis- perhesosiaalityön tehtävärakenne-muutos on toteutettu. Sosiaalityön asiakkailla on palvelusuunnitelmat ja niiden seuranta toteutuu. Nuorten sosiaalityön uudet toimintatavat ovat käytössä. Pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi toteutuu tarpeellisessa laajuudessa. Etuuskäsittely vastaa enenevästi perustoimeentulotuesta. Lastensuojelun perhetyössä on käytössä suunnitellut työtavat(intenssiivi perhetyö, sijaishuollon tuki, jälkihuollon lähityö. ryhmätoiminta). Sijaishuollossa perhehoito on ensisijaista. Laitoshoidon määrä ei kasva. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on kasvanut ja sisältö vastaa erilaisten asiakkaitten tarpeita. Ryhmätoiminta on vakiintunut osa kuty:ä. 3.sektorin toimijoiden rooli on selkeä osa työllistymisen tukea. Työpajatoiminta on monipuolistunut. Palkkatukityötä kohdennetaan enenevästi passiivisen työmarkkinatuen saajiin. Työelämään kuntoutumisen palvelukokonaisuuteen on rakennettu seurantajärjestelmä. Seuranta/mittarit (2014) Palvelusuunnitelmien määrä %:na eri asiakasryhmillä (alle 25-vuotiaat, lapsiperheet pitkäaikaistyöttömät). Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen prosentteina asiakkaista. Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen prosentteina asiakkaista. Sijaishuollon rakenne ja määrä. Käytössä olevat perhetyön työ muodot ja niiden asiakasmäärät. Palvelusuunnitelmien lukumäärä. Eri asiakasmäärät. Passiivista työmarkkinatukea saavien lukumäärä. Osaamistodistusten lukumäärä työpajalla. Yhteistyömuodot ja ostopalvelusopimukset 3.sektorin toimijoiden kanssa. Seurantajärjestelmän toteutus. 17

18 Arjen tuki TOIMINNAN PERUSTEHTÄVÄ: Tarjoamme asukkaille tarpeen mukaiset ja laadukkaat arjen toimintakykyä ylläpitävät yksilölliset palvelut jotka tukevat asiakkaan itsenäistä selviytymistä omassa toimintaympäristössä. Ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuuden parantaminen ja turvaaminen tavoitteena raskaamman palvelutarpeen vähentäminen ja siirtäminen myöhäisempään ajankohtaan Kotiin vietävien palveluiden saatavuuden parantaminen ja turvaaminen kaikille ikä ryhmille Tavoite 3 Arjen tuen palveluiden asiakas- ja palvelu prosessin kehittäminen Opetuspalvelut Seniorineuvolatoiminnan vakiinnuttaminen kaikille alueille (Äki, Sti, Sum., Kng). Seniorikeskuksen toiminnan sisältöjen kehittäminen asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista lähtien ja vapaaehtoistyön koordinointi osana toimintaa. Ennalta ehkäisevien kotikäyntien tekeminen kaikille 80-v. täyttäville (ei palvelun piirissä), ja tiedotustilaisuudet 75-vuotiaille. Arjen tuen päivä- ja työtoimintojen kehittäminen yhteistyössä seniorikeskuksen, Dynamon ja toimintakeskuksen sekä työpajan välillä. Yöpartiotoiminnan aloittaminen arjen tuen vastuualueella: ostopalveluiden vähentäminen ja asiakkaan kotihoidon turvaaminen 24 h. Arjen tuen avopalveluissa (kotihoito, kuntoutusohjaus) työskentelevien työntekijöiden välittömän asiakastyöajan lisääminen ja kuntouttavien työkäytäntöjen hyödyntäminen osana yksilökohtaista palvelusuunnittelua. Oman tukiasumistoiminnan lisääminen (mielenterveys-, vammais- ja päihde-asiakkaat). Arjen tuen tilaaja- ja tuottajatiimien asiakas- ja palveluprosessien kehittäminen vanhuspalvelulain mukaisiksi, asiakaslähtöiseksi ja kustannustehokkaaksi; yhtenäinen palvelusuunnitteluprosessi ja työvälineet. Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen. Seuranta/mittarit (2014) Palvelukohtaiset suoritteet, toteutuneet seniorineuvolan ja seniorikeskuksen käynnit alueittain, ehko -käyntien lukumäärä. Avopalveluissa työskentelevien työntekijöiden asiakaskohtainen työaika % kokonaistyöajasta. Kotihoidon kattavuus yli 75-vuotiailla % ja kotiin annettavien palveluiden turvin kotona asuvia yli 75-vuotiaita %. Yhtenäinen palvelusuunnitelma ja lomakkeisto käytössä (vahu, mt ja vampa, päihde). Tukiasumisen ostopalveluiden väheneminen. Asiakas- ja palveluprosessikuvaukset laadittu ja käytössä yksiköissä osana omavalvontasuunnitelmia. Seurantajärjestelmät toiminnassa. Perusopetuksessa on toimiva laatujärjestelmä, joka ohjaa koulujen toimintaa arvioinnin ja työsuunnitelman avulla Opetussuunnitelman uudistaminen Tavoite 3 Kaikilla oppilailla, huolimatta koulmuodosta tai koulun sijainnista, on riittävä ja oikea-aikainen tuki Ensimmäisten laatukorttien pohjalta asetettujen tavoitteiden toteutuminen mitataan ja laaditaan tulosten pohjalta uudet tavoitteet lukuvuodeksi Opetussuunnitelmaprosessiin valmistaudutaan osallistumalla valtakunnallisiin koulutuksiin ja infotilaisuuksiin. Varaudutaan ops-prosessiin vuoden 2015 ta-valmistelussa. Konsultoiva erityisopettaja työskentelytavan valmistelu. Käynnistetään nuorten opettajien ammatillista kasvua tukeva mentorointi. Seuranta/mittarit (2014) Mittaukset tehty ja työsuunnitelmien tavoitteet laadittu tulosten perusteella. Rehtorit ja ops-ohjausryhmä osallistunut ops-koulutuksiin. Ops-työ huomioitu taloussuunnittelussa. Vähintään kaksi erityisopettajaa osallistuu pitkäkestoiseen erityisopetuksen erityisalan koulutukseen ja sitoutuu työskentelemään konsultoivana erityisopettajana. Vuoden aikana toimii vähintään yksi mentoriryhmä. 18

19 Kodikasta perhepäivä hoitoa Rinnekadulla. Tarja Sandelinin hoidossa ovat muun muassa Jesse, Neea ja Aatu. Perhepalvelut Perhepalveluiden palvelukokonaisuus toimii siten, että lapsiperheet saavat palvelut laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Moniammatillinen palveluverkosto noudattaa yhdensuuntaisia kolmi portaisen tuen ja varhaiskasvatuksen tavoitteita Tavoite 3 Turvallisten ja terveellisten oppimisympäristöjen saaminen. Lapsiperheiden kotipalvelun, varhais-kasvatuksen kevyempien hoitomuotojen suunnittelua ja kehittämistä jatketaan. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveyden-huollon painopistealueena ennaltaehkäisevä työ. Riittävien resurssien varmistaminen. Koko toimialan toimintatapojen yhdenmukaistaminen. Suolahden päiväkodin rakentaminen, suunniteltujen varhaiskasvatustilojen remonttien suunnittelu ja toteutuminen niin, että varhaiskasvatustoiminta mahdollisimman vähän häiriintyy muutoista. Seuranta/mittarit (2014) Käyntien määrä / vaikuttavuus -kysely, palaute rakenteeltaan kevyempien hoitoryhmien lukumäärä ja niiden lapsimäärä. Asiakaspalaute. Työntekijöiden kuuleminen. Aikatauluissa pysyminen, muuttojen rytmittäminen vuosikelloon. 19

20 Harrastajasoittajista koostuva Äänekosken Laitakaupungin orkesteri on tarttunut taiteellisesti kunnianhimoisiinkin haasteisiin. Kuvassa kevätkonsertin ohjelmistoa harjoittelevat Kari Rutanen, Matti Häyrinen, Eija Kangas ja Lauri Vuori. Kulttuuripalvelut Museon näyttelytoiminnan kehittäminen uuden toimitilarakenteen pohjalle Painotalon Ison salin toiminnan selkeytyminen Kirjastopalvelut Keski-kirjastojen yhteistyön laajentaminen - kaikki hyödyt irti - yhteiset käytännöt Kirjastopalvelujen uudelleenorganisointi, kun kirjastoautopalvelut loppuivat Kaupungin museotoimen uudet näyttelyt valmistuneet myöhemmin tehtävän päätöksen mukaisena. Nouseva liikuteltava n. 180 hengen katsomo hankittu. Keski-kirjastojen yhteistyön vakiinnuttaminen -palvelujen sujuvuus ja saavutettavuus. Kartoitetaan tarve/mahdollisuudet korvaaviin palveluihin kirjastoauton tilalle - Pahinta palveluvajetta yritetään paikata jääneillä resursseilla - Kirjasto kouluille -hanketta jatketaan Seuranta/mittarit (2014) Näyttelykokoelmien määrä. Seuranta/mittarit (2014) Uusien mahdollisuuksien haltuunotto - Toimivat kuljetukset - Asiakaspalaute - Seutulainojen määrä Kartoitus tehty - siirtokokoelmia kouluilla - Kirjasto kouluille -hanke valmis 20

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Kaupunkistrategia 2014 2017 ( LUONNOS ) Sisällysluettelo sivu 2 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ARVIOINTIA (SYKSY 2013)... 3 2. MIKSI TEEMME KAUPUNKISTRATEGIAN... 4 3. MITEN TEEMME KAUPUNKISTRATEGIAN... 4 4. KUVAUS

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski. Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013 Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.fi Uudistuksen tavoitteita / periaatteita Strateginen johtaminen ja

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO

KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO KÄRKÖLÄN STRATEGIA VISIO Kärkölä on ulospäin suuntautuva ja myönteisesti tunnettu, terve, itsenäinen, yhteisöllinen sekä menestyvä - ihmisen kokoinen kunta. ARVOT Luottamus Aktiivisuus Vastuullisuus Yhteisöllinen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 luonnos 27.8.2014 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA

LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 1 LAPINJÄRVEN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia on ylin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja, se sisältää valtuuston keskeiset linjaukset halutusta tulevaisuuden tilasta kattaen valtuustokauden 2013 2016. Kuntastrategia

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Lähtökohdat talousarvion valmisteluun Tilaajajohtaja Kari Hakari Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari 5.5.2014 Toimintaympäristö 2 Väestö Väestön kasvun osatekijät 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus SARI M I ET T I NEN PÄÄSIHTEER I, KUNTOUTUKSEN UUDISTA M I SKOMITEA Työn lähtökohdat /komitean asettamispäätös * Kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2015-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava palvelujohtaja ja palvelutuotantoa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Jäsenkunnat. Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630. Väkiluku 35421 Jäsenkunnat Forssa 17870 Humppila 2537 Jokioinen 5767 Tammela 6617 Ypäjä 2630 Väkiluku 35421 Seudullinen terveydenhuolto n. 580 työntekijää käyttötalous 57,7 milj. toimipisteet 5 kunnassa hajautetut lähipalvelut

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot