3D internetin kaupallistamistutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D internetin kaupallistamistutkimus"

Transkriptio

1 3D internetin kaupallistamistutkimus Case: Verkkokauppa 15. kesäkuuta 2014 Center for Internet Excellence Brightsign Oy

2 Tiivistelmä Verkkokauppa on haastanut perinteiset kivijalkakauppiaat. Yhä useampi kuluttaja hankkii tuotteensa verkkokaupoista, osin jopa käyttäen kivijalkakauppiaiden palveluita hyväksi ostoprosessissa. Tämä on huolestuttava ilmiö perinteisten kivijalkakauppiaiden kannalta, joiden perinteinen kilpailuvaltti on ollut palvelu ja paikallisuus. Perinteinen verkkokauppa on sekin nyt jo varsin kilpailtua, useimmilta tuotesegmenteiltä löytyy jo pelkästään Suomesta (Suomen lainsäädännön alaisena) kymmeniä eri vaihtoehtoja, jolloin yksittäisen kauppiaan kilpailukyky määräytyy verkkokaupan teknisen tason lisäksi hankintaprosessin tehokkuudesta, markkinoinnista ja lopulta hinnasta. Erottautuminen on vaikeaa. Oulun yliopistossa on vuodesta 2009 tutkittu Center of Internet Excellence tutkimuskeskuksessa internetin seuraavia kehitysaskelia. Yhtenä päätutkimuskohteena on ollut 3D internet, jolla tarkoitetaan 3D-virtuaalimaailmaan rakennettua yhteistyöympäristöä. Internetin 3D-muutoksesta voi tulla seuraava epäjatkuvuuskohta, disruptio, jossa on uusia mahdollisuuksia. 3DCity hankkeessa on tutkittu 3D-internetin kaupallistamispotentiaalia. Tämä tutkimus on osa 3DCity hanketta ja tässä on jatkettu tutkimusta desk studynä ja innovaatioturnauksen avulla keskittyen verkkokaupan alueelle. 3D-teknologioiden avulla suomalaisilla verkkokaupoilla on mahdollisuus saada teknisen innovaation avulla kaupallista erottautumista ja etua. Tutkimuksen aikana keskusteltiin verkkokauppatoimijoiden, kauppiaiden ja tutkijoiden kanssa, ja lopulta järjestettiin Innovaatioturnaus uusien 3D verkkokauppakonseptien kehittämiseksi ja niiden kaupallisen potentiaalin arvioimiseksi. Innovaatioturnauksessa kehitettiin kaksi konseptia, kylpyhuoneremontointiin ja elektroniikan kuluttajaverkkokauppaan. Turnauksessa sovellettiin tässä tutkimuksessa tehtyä esityötä liittyen verkkokauppaan, sen mahdollisuuksiin ja toisaalta tarvittavaan ekosysteemiin. Innovaatioturnaus oli selvästi onnistunut niin prosessiltaan, kuin myös tavoitteeltaan. Turnaukseen osallistuneet kauppiaat olivat selvästi innostuneet aiheesta, ja halusivat kummatkin löytää mahdollisuuksia jatkokehittää konseptia edelleen kaupalliseksi toteutukseksi, harkiten kummatkin harkitsevat projektin käynnistämistä. Tämän tutkimuksen osalta suosittelemme: (a) Verkkokaupan osalta otannan laajentamista järjestämällä laajemman Innovaatioturnauksen isommalle ryhmälle, ja (b) Uusien 3D internet kaupallisten sovellusalueiden kartoittamista, esimerkiksi vanhustenhuollon alueella.

3 Johdanto Oulun yliopistossa on vuodesta 2009 tutkittu Center of Internet Excellence tutkimuskeskuksessa internetin seuraavia kehitysaskelia. Yhtenä päätutkimuskohteena on ollut 3D internet, jolla tarkoitetaan 3D-virtuaalimaailmaan rakennettua yhteistyöympäristöä. Ympäristön esikuvana on ollut Linden Labsin Second Life, mutta toisinkuin Second Life, oululainen RealXtend on avoimen lähdekoodin projekti. Internetin 3D-muutoksesta voi tulla seuraava epäjatkuvuuskohta, disruptio, jossa on uusia mahdollisuuksia. 3DCity hankkeessa on tutkittu 3D-internetin kaupallistamispotentiaalia. Tämä tutkimus on osa 3DCity hanketta ja tässä on jatkettu tutkimusta desk studynä ja innovaatioturnauksen avulla keskittyen verkkokaupan alueelle. Verkkokauppa identifioitiin spesifiseksi alueeksi seuraavista syistä: - Verkkokaupan 1 kokonaisvolyymi lähestyy vähittäiskaupan liikevaihtoa ja oli vuonna 2013 jo 10,5 miljardia euroa (8,4% kasvua vuodesta 2012), josta 4,4 miljardia euroa oli tavaroita. Nyt jo yli 3,2 miljoonaa suomalaista on ostanut verkosta. - Verkkokauppa on yhä useimmille kauppias-yrittäjille uusi liiketoimintaan vaikuttava voima, sekä uhka että mahdollistaja. - Verkkokauppateollisuus on jo sinänsä vakiintunutta ja kilpailutilanne on haastava. Taustateknologiat ja liiketoiminnan vaatimat tukiprosessit kuten maksuliikenteen hallinta, logistiikka, jne ovat jo ratkaistu. - Etenkin paikallisesti (niin Oulun kuin Suomen tasolla) on vaikea kilpailla globaalien markkinapaikkojen kanssa heidän omimmalla alueella. Pienempien toimijoiden kustannusrakenne ja suurten toimijoiden ostovoima on huono lähtökohta tasapäiselle kilpailulle verkkokaupassa. - 3D internet on potentiaalinen disruptiivinen teknologia ja kehitys, jolla paikalliset kauppiaat pystyvät erottautumaan nykyisestä palveluntarjonnasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään kauppiaan näkökulmaan, koska se on avain kaupallistamisen onnistumiselle. Jos kauppias uskoo menestyvänsä verkkokaupassa paremmin 3D internet ympäristössä ja on halukas kantamaan siihen liittyvää kehityshankkeesta taloudellista riskiä, tässä tutkimuksessa tulkitaan sen olevan vahva validaatio sille, että mahdollisuudet kaupalliseen menestykseen ovat olemassa. Innovaatioturnaus Innovaatioturnaus on suomalainen tieteellisesti tutkittu ja kehitetty menetelmä osallistaviin suunnittelukilpailuihin. Sen avulla ratkaistaan strategisia ja mutkikkaita haasteita tehokkaasti. Innovaatioturnaus yhdistää virtuaaliset ja fyysiset harjoitukset, yhteistyön ja kilpailun, älykkään kannustinjärjestelmän, 1

4 tiimioptimoinnin, monitasoarvioinnin, luovan tilasuunnittelun, 4Tinnovaatioprosessin ja testatut aikarajat. Innovaatioturnauspalveluun kuuluvat esivalmistelu, suunnittelu, turnausvaihe ja jälkihoito. Esivalmistelu Suunnitteluvaihetta edeltää tutustuminen Innovaatioturnauksen hyötyihin, alustava asiakastarpeen määrittely ja ekosysteemin läpikäynti, jotta turnaustuotanto voidaan käynnistää. 3D internetin kaupallistamiseen liittyen esivalmistelun yhteydessä päätettiin sovellusalue (verkkokauppa) ja ekosysteemi (kauppiaat-palveluntarjoajat-tutkijat). Suunnittelu Menetelmä sopii yksinkertaisten ja pienten sekä monimutkaisten ja laajojen kehityskohteiden työstämiseen tuottaen toimeenpantavia ratkaisuja. Suunnitteluvaiheessa suunniteltiin ongelmien jakaminen sopivan haastaviksi ennakkopeliin ja yksilö-tiimi- ja finaalieriin. Turnausvaihe Virtuaalinen ennakkopeli kerää tausta-aineistoa haasteeseen ja tuottaa tarkemman kuvan pelaajien osaamisesta. Pisteitä kertyy hyvistä löydöksistä, promoamisesta ja arvioinneista. Turnauspäivä ovat luovuuden kymmenottelu. Turnauspäivinä lämmitellään kognitiivisilla ja sosiaalisilla harjoituksilla, analysoidaan tausta-aineistoa,

5 tarkennetaan haasteita, konseptoidaan ratkaisuja ja esitetään toimeenpanomalleja. Tuomarit pisteyttävät innovointia dialogissa pelaajien kanssa. Tuomareiden kutsumat asiantuntijat toimivat pelaajien valmentajina. Turnauspäivä kulkee harjoituksista, virike-esitysten, yksilö- ja tiimierien kautta finaaliin, jossa selviää haasteiden voittajat, jotka palkitaan erillisessä palkintojenjako-osuudessa. Demo-turnaukseen, noin 4 tunnin tuotteistettuun työpajaan, osallistui yhteensä 11 osallistujaa, joista kaksi yrittäjiä. Saadun palautteen perusteella turnaus onnistui herättelemään yrittäjien tarpeita lähteä kehittämään 3D verkkokauppoja, jolloin työpajan voi todeta onnistuneen erinomaisesti Jälkihoito Palaute haasteiden onnistumisesta, henkilökohtaisesta kehittymisestä, markkinoinnista, tuomarityöstä, tapahtuman järjestämisestä ja lopputuloksista kerätään osallistavan palautepelin kautta. Ekosysteemin roolit ja liiketoimintamallit Tässä tutkimuksessa identifioitiin neljä roolia, jotka tulisivat olla katettuna kun 3D verkkokauppaa kehitetään. Lisäksi tarvitaan kokemusta mm. verkkokaupasta ja verkkokauppajärjestelmistä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin nimenomaisesti 3D-ympäristön tuomiin lisähaasteisiin. Tässä kappaleessa esitellään ekosysteemin roolit ja todennäköisimmät liiketoimintamallit. Kauppias on verkkokauppakehityksen asiakas, ja hän pystyy tuomaan hankkeeseen taloudellis-kaupalliset realiteetit. Parhaimmillaan kauppiaalla olisi verkkokauppakokemusta ennestään, jolloin termistö ja käsitteet olivat jo ennestään tuttuja, ja hankkeessa pystyttäisiin keskittymään 3D-ympäristön kehittämiseen. Perinteisen verkkokaupan ongelmakohta on kilpailutilanne. Suuret kansainväliset verkkokauppatoimijat kuten Amazon.com ovat ehtineet jo hioa palvelutarjonnan, logistiikan, maksuprosessit ja niiden kautta ehtineet valloittamaan jo markkinan. Markkinaosuuden ja liikevaihdon myötä on tullut verkkokauppan uskottavuus ja ostovoima suhteessa toimittajiin. Tämän takia uuden verkkokauppatoimijan on vaikea kasvaa kovin isoksi. Kauppiaan tavoite on lähtökohtaisesti saada uusi, potentiaalisesti maailmanlaajuinen markkinointi/myyntikanava tuotteilleen ja saada sitä kautta lisää liikevaihtoa. 3D internet-ympäristö on poikkeuksetta myös uusi aluevaltaus, jonka avulla on mahdollista myös saada positiivista, edelläkävijyysnäkyvyyttä yritykselle ja tuotteille. Tämä alue on blue ocean, eli vähemmän kilpailtu alue. 3D internet-ympäristö tarjoaa myös tärkeämmän edun: uuden mahdollisuuden, käyttäjäkokemukseen liittyvän disruption. 3D mahdollistaa kauppiaalle aivan uudenlaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen; kauppias pystyy hyödyntämään perinteisen verkkokaupan asiakaskohtaista muuntautumiskykyä ilman

6 reaalimaailman rajoitteita, mutta toisaalta voi parhaimmillaan tarjota henkilökohtaisempaa ja tunteisiin vetoavampaa palvelua ja palveluympäristöä kuin perinteisessä verkkokaupassa. Parhaimmillaan kauppiaan verkkokaupparatkaisut voivat mahdollistaa myös jättipotin: jos kehitetyt 3D-ratkaisut ovat oikeasti uniikkeja ja toimivia, ne saattavat ratkaisuinakin kiinnostaa kansainvälisiä toimijoita, jolloin esimerkiksi lisensointi tai yritys/liiketoimintakauppa on mahdollinen ainakaan niitä ei kannata sulkea pois. Palveluntarjoajan roolina on tehdä varsinainen verkkokauppaympäristötoteutus. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että palveluntarjoaja hoitaa yhteydet esimerkiksi verkkokauppa-alustoihin, mutta joissain tapauksissa on varmasti järkevää tehdä toisin. Kuten verkkokauppiaalla, myös palveluntarjoajalla on samankaltainen erottautumismahdollisuus johtuen teknologian kehitysvaiheesta. 3D internet tarjoaa käyttäjäkokemukseen liittyvän disruption, joka vaatii myös täysin uutta toimintalogiikkaa, johon liittyviä ohjelmistokomponentteja ei vielä ole kaupallistettu. Palveluntarjoaja tyypillisesti toimii perinteisen projektiliiketoiminnan tavoin (external temporary labour, white-box, black-box), mutta joissain tapauksissa palveluntarjoaja voi auttaa projektia käyttämällä heidän ohjelmistokomponentteja (background IP). Tällöin kauppiaan kannattaa olla tarkkana erilaisten tehtävien komponenttien omistussuhteista ja jatkokehitysmahdollisuuksista. Palveluntarjoajan liiketoimintamahdollisuus on juuri oman nichen hallitseminen ja sen ympärille omien ohjelmistokomponenttien (background IP), osaamisen ja palveluiden kehittäminen. Tämä auttaa palveluntarjoajaa kahdella alueella: toisaalta irroittamaan oma hinnoittelu kauppiaan suuntaan työn kustannuksista, ja lopulta mahdollistamaan teknologian lisensointi tai jopa teknologiaan liittyvä yritysosto joko isolle verkkokauppatoimijalle tai alan palveluntarjoajalle. Tutkijaa tarvitaan hankkeessa tuomaan julkisilla varoilla tehdyn tiedon ja taidon suoraan hankkeeseen, jolloin kaikkia yleisiä ongelmia ei tarvitse käsitellä alusta alkaen. Liiketoiminnankehittäjän rooli on toimia tulkkina ja tasapainoittajana muiden roolien välillä ja varmistaa, että hanke on kaupallisesti järkevä myös kun sen riskit otetaan huomioon. Usein on mahdollista, että hankkeessa olevalla henkilöllä on osaamista toimia useammassa roolissa yhtä aikaa. Joskus kuitenkin projektikiireiden ohessa on hyvä, että roolit ovat selkeästi eroteltu, ettei yksi painotu liikaa toisen kustannuksella. Kauppiaan 3D-verkkokaupan integraation tasot Tässä osiossa on kuvattu 3D-verkkokaupan integraation eri tasoja tai vaiheita. 1. Virtuaalinen tienvarsimainos kaupunkikuvassa.

7 2. Interaktiivinen sivu esimerkiksi kaupunkikuvassa (virtuaalinen ubinäyttö). 3. Perinteinen verkkokauppa esim. virtuaalisessa UBI-näytössä. 4. Integraatio reaalielämään, ts. kauppa on virtuaalisesti samassa paikassa kuin reaalimaailmassa. Kauppa edustettuna esim. mainoskyltein, tms. 5. Kauppa mallinnettu 3D-ympäristöön, mahdollista tutustua tuotteisiin. 6. Kauppa mallinnettu 3D-ympäristöön, mahdollista tehdä kauppaa. 7. Integroitu, asiakaskohtaisesti sopeutuva virtuaalinen kauppa. 8. Integroutuminen edellisen lisäksi kaupunkiympäristöön (tuotteita kaikkialla). Käytännössä tasot eivät mene ihan lineaarisesti esimerkiksi voidaan yhdistää tasoa 1 ja 8 niin, että mainostetaan virtuaalisessa kaupunkikuvassa, mutta palkataan myös myyjä-avatareja tekemään interaktiivista kauppaa. Mitkä on kilpailuetuja 3D verkkokauppa tuo? 3D-teknologia mahdollistaa laajemman käyttäjäkokemuksen, jossa tuotteen tarkastelu, asiakaspalvelu ja sosiaalinen ostaminen nousivat erityisesti esiin Innovaatioturnauksessa. Tuotteen kuten esimerkiksi suunnitteluvaiheessa olevan asuintalon tarkastelu mahdollistuu aivan uudella tavalla, kun talon sisällä pääsee kulkemaan. Parhaimmillaan asiakkaan voisi olla mahdollista esimerkiksi sisustaa kotia jo oikean kokoisilla huonekaluilla, jotta huoneiden koot, sähköpistokkeiden paikat, ikkunan korkeudet, jne pystyisi paremmin hahmottamaan. Seuraavassa vaiheessa voi olla mahdollista rakentaa co-creation-mahdollisuuksia, joissa asiakas voi annotoida 3D-mallia, tai jopa muuttaa sitä yhteistyössä arkkitehdin kanssa. Arkkitehdille (eli kauppiaalle) tämä mahdollistaisi aivan uuden paikkariippumattoman asiakaspalvelutavan. Lopulta asiakas voi kutsua ystäviään tarkastelemaan ja kommentoimaan suunniteltua taloa, jolloin myös sosiaalisen ostamisen tarpeet tulee katettua. Kuten perinteisissä verkkokaupoissa, myös 3D-ympäristössä on mahdollista konfiguroida kokemusta käyttäjäkohtaisesti, ja rakentaa ekslusiivisia kokemuksia esimerkiksi kanta-asiakkaille. Kanta-asiakkaiden huomiointi ( takahuone ) nousi esiin keskusteluissa useamman kauppiaan kanssa. SWOT: 3D internet verkkokauppa Tässä osiossa on listattu lyhyesti tärkeimpiä 3D internetin verkkokaupan ominaisuuksia SWOT-analyysin keinoin. Vahvuudet (Strengths) Tällä hetkellä markkina on blue ocean, eli kilpailua ei ole.

8 Yliopistotutkimus antaa erinomaisen lähtökohdan projekteille, paljon perustyötä tehty, teknologiaa kehitetty ja henkilöstöä koulutettu. Etenkin Oulussa FI-WARE painotus pitää 3D internetin alueellisella agendalla ja takaa RealXtend jatkokehityksen. Heikkoudet (Weaknesses) Pitää yhä tehdä paljon pohjatyötä kaupallistamisen eteen (esim. verkkokauppaintegraatio). Valmista loppukäyttäjämassaa (vierailijoita) ei ole. Teknologia vasta maturoitumassa; nykyinen teknologia vaatii erillisen ohjelmiston. Mahdollisuudet (Opportunities) Kauppiaalla on markkinointimahdollisuus. Hyvää näkyvyyttä mediassa tarjolla. Helppo differoitua, kun kilpailua on vähän. Pienemmälläkin panostuksella voi saada oman verkkokauppa-segmentin johtajuuden. Tehtävillä hankkeilla on todennäköisesti mahdollista saada yhteiskunnan tukea (ELY/TEKES). Myös kauppiaalla on exit-mahdollisuus; ts. isompi kansainvälinen yritys voi ostaa yrityksen. Uusi käyttäjäsukupolvi (nuoret) ovat yhä valmiimpia 3Dkäyttäjäkokemukseen. Teknologia (mm. tablet-sovellukset) voivat helpottaa käyttökokemusta nopeasti. Uhkat (Threats) Osa nyt tehtävistä investoinneista voivat osoittautua ponnettomiksi, jos esimerkiksi teknologiavalinnat osoittautuvat pitkällä tähtäimellä vääriksi. Ajoitus on aina uhka uusissa asioissa. Jos yritys on liikkeellä liian aikaisin, kulut suhteessa liiketoimintaan voivat olla kohtuuttomia ja asiakkaita vähän. Jos taas liian myöhään, ei kilpailukykyä isompaa toimijaa vastaan enää ole. Tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, mitkä teknologiat tulevat olemaan voittajia esimerkiksi 3-5 vuoden tähtäimellä. Miten suuret kauppa-alustat tulevat tukemaan ulkopuolisia API-rajapintoja. Trendit ja mahdollistajat Tässä kappaleessa esitellään erityisesti 3D-verkkokauppaympäristöön liittyviä trendejä ja mahdollistajia (enablers). Verkkokaupan yleistymistä ei käsitellä vaikka ne ovatkin kokonaisuuden kannalta olennaista. Tarkoituksena on esitellä ilmiöitä, joita yhdistettäessä 3D verkkokaupan kanssa saadaan selvästi uusia mahdollisuuksia.

9 Lista on esimerkinomainen, eikä perustu kattavaan viitekehykseen. 2nd life Verkkokaupan suurin asiakasryhmä on nuoret, jotka toisaalta ovat tottuneimpia 3Dympäristöihin. Heille 3D maailmat ovat tuttuja 2 nd lifestä, 3D-peleistä, Minecraftista, jne. Heille on tuttua sekä 3D ympäristön hahmotus, että myös 3D-ympäristön yhteisöllinen toimintatapa, sosiaalisuus, joka mahdollistaa verkkokauppaympäristössä esim. shoppailun kaveripiirin kesken. 3D-kuvantaminen Kappaleiden 3D-kuvantamisessa on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia niin yksittäisten objektien kuvantamisen, kuin myös tilojen hahmottamisen saralla. Yksittäisten objektien 3D-kuvantamisen helppous mahdollistaa niiden luontevan esittelyn ja käsittelyn 3D-ympäristössä. Yksinkertaisimmillaan kuvantaminen tapahtuu esimerkiksi Autodeskin 123D Catch-applikaatiolla tai Matterform 3Dskannerilla. Toisaalta tilojen 3D-mallintaminen kehittyy myös ja mahdollistaa reaalimaailman kauppaympäristön ( kivijalkaliikkeen ) siirtämisen virtuaaliseen ympäristöön parhaimmillaan photorealistisena, toiminnallisena kopiona. Tilojen 3D-mallinnusta kehitetään esim. video/valokuvaavien quadkoptereiden avulla. Myös 3D CAD ohjelmistot arkipäiväistyvät, tätä nykyä pelkästään ipadiin löytyy toista kymmentä eri CAD-ohjelmistoa, osa ilmaisia. 3D-tulostus 3D-tulostus avaa jälleen uusia mahdollisuuksia myös verkkokauppaan. Tottakai on mahdollista virtuaalisen sovituksen lisäksi tulostaa muovikopio, jota voidaan käyttää reaalimaailman mallina esimerkiksi korun sovituksessa. Jos tuote tuntuu kuluttajan mielestä sopivalta myös reaalimaailmassa, sen voi sitten tilata kaupallisena tuotteena postin kautta. Toisaalta, esimerkiksi suomalainen Primesmith-yritys rakentaa ympäristöä ja palvelua, jossa kuluttajat voivat yhdessä kehittää sopivaa korua yhteisön ja asiantuntijoiden kesken, ja lopulta myös tulostaa se esimerkiksi hopeasta kaupallisella laadulla. 3D-tulostuksen integrointi 3D-verkkokauppaan mahdollistaa uuden tason yhteisöllisessä tavaroiden luonnissa, muokkaamisessa ja sovittamisessa. Yhteisöllisesti, yksilöllisesti, mutta yhä massatuotannon etuja hyväksikäyttäen. Logistiikan kehittyminen Yksi perinteisten verkkokauppojen etu on ollut hiottu logistiikka toisaalta yksi perinteisten kivijalkaliikkeiden etu on ollut vahva paikallisuus ja tuotteiden saatavuus lähes välittömästi (jos varastoa on).

10 Tämä tulee muuttumaan logistiikan murroksen myötä. Viimeisimmät kehitykset Quadkoptereissa ovat jo nyt mahdollistaneet uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia: esimerkiksi kaupan, josta pilkkijät voivat tilata olutta suoraan omalle avannolle toimitettuna. Toisaalta Amazon on aloittanut hankkeen, jossa he pyrkivät rakentamaan verkoston, jolla Amazonista tilatut tuotteet toimitettaisiin 30 minuutissa kuluttajalle. Tämä haastaisi jopa kivijalkaliikkeet. Yleisemmin, Matternet on testannut saman tyyppistä teknologiaa esimerkiksi kriisialueilla ja testien perusteella jo nyt tämä teknologia mahdollistaa jopa viisin kertaiset säästöt suhteessa tavalliseen rekkatoimituksiin puhumattakaan muista eduista. Mobiliteetti Yleinen mobiliteetti, älykännykät ja nopeat langattomat tietoverkot, mahdollistavat esimerkiksi verkkokauppaominaisuuksien yhdistämisen lisättyyn todellisuuteen (augmented reality). Nykyiset esim. ipad-laitteden resurssit ovat riittäviä myös monimutkaisten 3Dmallien käsittelyyn tienpäällä.

11 Jatkotutkimus Tämän tutkimuksen perusteella suosittelemme lisää validointia. Tutkimuksen yhteydessä pidetty innovaatioturnaus tuotti selkeitä liiketoimintamahdollisuuksia sekä kauppiaille että palveluntarjoajille, ja pidämme sitä erinomaisena indikaattorina kaupallisesta potentiaalista. Nyt suosittelemme uusien vastaavien tilaisuuksien järjestämistä, jolloin otanta suurenee. Toisaalta voidaan myös syventää nykyisiä tuloksia, ja lähteä työstämään yhdessä innovaatioturnauksen osallistujien kesken mahdollisia aihioita, joten nähtäisiin, onko niissä yksittäistapauksissa mahdollisuutta aitoon liiketoimintaan avautuuko myös 3D verkkokauppoja, vai kilpistyvätkö hankkeet esimerkiksi rahoitukseen? Tutkimuksen perusteella 3D-ympäristöä voidaan parhaiten hyödyntää toimialoilla, joissa visuaalista kuvantamista voidaan käyttää apuna helpottamassa kommunikaatiota toimittajan ja asiakkaan välillä: esimerkiksi korujen co-design asiakkaan kanssa, tai talon arkkitehtuurin läpikäynti 3D-mallissa tuottaa selvää etua suhteessa perinteiseen verkkokauppaan tai asiointiin. 3D-verkkokauppojen osalta teknologiahaasteet ovat vielä pääosin kartoittamatta, mutta selvää on, että saavuttaakseen kriittisen massan käyttäjiä (verkkokaupat tarvitsevat verkkokävijöitä) käytettävät palvelut eivät voi vaatia mitään lisäosia tai sovelluksia asennettavaksi, poikkeuksena rajoitetun käyttäjäryhmän palvelut kuten juuri esim. arkkitehtuuri (transaktiot tarpeeksi suuria, jotta peruste asentaa lisäosia täyttyy) tai toisaalta tablet-tietokoneiden etenkin ipadin käyttäjäjoukko, jos saatavilla on myös tablet-sovellus 3D-ympäristöstä. Tablet-tietokoneet ovat myös kosketusnäyttöineen tutumpi käyttötapa 3D-sovelluksille kuin perinteinen tietokone hiirikäyttöliittymällä. Viimeiseksi, tämä tutkimus oli verkkokaupan osalta, joka valikoitui lähinnä hyvän asiantuntija-arvion perusteella. 3D internetin sovellusalueita voitaisiin myös kartoittaa systemaattisesti ja pyrkiä löytämään sieltä muita erinomaisia sovellusalueita, esimerkiksi vanhustenhuollosta. Sovellusalueita kartoitettaessa tulee jatkaa trendien ja mahdollistajien kartoittamista, jolloin tutkimus ei siiloudu liikaa, ja pysyy paremmin sovellettavissa reaalimaailmaan.

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

TEHTÄVÄNANTO KIRA-AKATEMIA TEHTÄVÄNANTO. Säätytalo Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Säätytalo 17.8.2015 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 1 (28) Tehtävä Lähtökohdat Työkalut Aikataulu NABC Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 2 (28) TEHTÄVÄ Luo liiketoimintasuunnitelma alan toimijalle,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012

Kauppa osana monikanavaista verkostoa. Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Kauppa osana monikanavaista verkostoa Case Kesko Minna Kurunsaari 6.11.2012 Sähköisen liiketoiminnan muutokset asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja kaupan toimintamalleihin 2 Sähköinen vallankumous asioinnissa

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset

K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset K3 WORKSHOP/5 4.11.2014 Odotukset Kohdistuivat lähinnä K3- konseptin kulttuuri osioon - eli miten saadaan konsepti palvelemaan kulttuurielämän raikastamista ja rakennetaan hyvä alusta kulttuurityölle ja

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä

Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Vaikuttavuutta innovatiivisilla hankintamalleilla ja rohkeilla kokeiluilla: Tutkimustuloksia case-hankinnoista Oulussa, Hämeenlinnassa ja Tyrnävällä Lotta Haukipuro Outi Keränen Hannu Torvinen Yhteistyöllä

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita

Refecor Oy. Jyrki Portin. Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Refecor Oy Jyrki Portin Sensoriverkot Massamarkkinoille Suunnittelun ja valmistuksen haasteita Esittelyni 11 vuotta suunnittelukokemusta RF, antennit ja radioteknologiat Systeemisuunnittelu Elektroniikka,

Lisätiedot

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki

Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ. 68 käytännön ohj etta. Talentum Pro 2016 Helsinki Antti Sekki & Mika Niemi MENESTY YRITTÄJÄNÄ 68 käytännön ohj etta Talentum Pro 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-2766-4 ISBN: 978-952-14-2767-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Lappeenranta 2.2.

Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi. Vuorovaikutteisen osion koonti Lappeenranta 2.2. Palveluiden henkilökohtaistaminen - Vaihtoehtona henkilökohtainen budjetointi Vuorovaikutteisen osion koonti Lappeenranta 2.2.2016 Vahvuudet Nykyiset mallit Turvallisuus, luottamus ja pitkä tuntemus Struktuuri

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009

Kulutuksen arkea ja juhlaa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kulutuksen arkea ja juhlaa Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari Jyväskylä 27.11.2009 Kaupunkikeskusta kulutuksen tilana Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto Sisältö: Taustaa, KAUTAS-hanke Kaupunkitilan

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE YLE ja sivistys Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009 Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE Julkisen palvelun yleisradiotoiminta perustuu sivistysaatteelle Pohjoismaisella YLE toiminnalla

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Suomen Pankin Maksufoorumi

Suomen Pankin Maksufoorumi Suomen Pankin Maksufoorumi 10.5.2016 Finlandia-talo SAMI KARHUNEN SOLINOR OY MAKSAMISESTA VELOITUSSOPIMUKSEEN JA PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN SEKÄ OSTELUUN MAKSAMISESTA SOVITAAN PALVELUNTARJOAJAN TAI KAUPAN KANSSA.

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ

VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ VUOSIIN HYVÄÄ ELÄMÄÄ Oulussa käynnistyneen Pisara-hankekokonaisuuden tarkoituksena on parantaa pitkäaikaissairauksien hoitoa ja seurantaa sekä tarjota kuntalaisille mahdollisuus saada vertaistukea muilta

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot