3D internetin kaupallistamistutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D internetin kaupallistamistutkimus"

Transkriptio

1 3D internetin kaupallistamistutkimus Case: Verkkokauppa 15. kesäkuuta 2014 Center for Internet Excellence Brightsign Oy

2 Tiivistelmä Verkkokauppa on haastanut perinteiset kivijalkakauppiaat. Yhä useampi kuluttaja hankkii tuotteensa verkkokaupoista, osin jopa käyttäen kivijalkakauppiaiden palveluita hyväksi ostoprosessissa. Tämä on huolestuttava ilmiö perinteisten kivijalkakauppiaiden kannalta, joiden perinteinen kilpailuvaltti on ollut palvelu ja paikallisuus. Perinteinen verkkokauppa on sekin nyt jo varsin kilpailtua, useimmilta tuotesegmenteiltä löytyy jo pelkästään Suomesta (Suomen lainsäädännön alaisena) kymmeniä eri vaihtoehtoja, jolloin yksittäisen kauppiaan kilpailukyky määräytyy verkkokaupan teknisen tason lisäksi hankintaprosessin tehokkuudesta, markkinoinnista ja lopulta hinnasta. Erottautuminen on vaikeaa. Oulun yliopistossa on vuodesta 2009 tutkittu Center of Internet Excellence tutkimuskeskuksessa internetin seuraavia kehitysaskelia. Yhtenä päätutkimuskohteena on ollut 3D internet, jolla tarkoitetaan 3D-virtuaalimaailmaan rakennettua yhteistyöympäristöä. Internetin 3D-muutoksesta voi tulla seuraava epäjatkuvuuskohta, disruptio, jossa on uusia mahdollisuuksia. 3DCity hankkeessa on tutkittu 3D-internetin kaupallistamispotentiaalia. Tämä tutkimus on osa 3DCity hanketta ja tässä on jatkettu tutkimusta desk studynä ja innovaatioturnauksen avulla keskittyen verkkokaupan alueelle. 3D-teknologioiden avulla suomalaisilla verkkokaupoilla on mahdollisuus saada teknisen innovaation avulla kaupallista erottautumista ja etua. Tutkimuksen aikana keskusteltiin verkkokauppatoimijoiden, kauppiaiden ja tutkijoiden kanssa, ja lopulta järjestettiin Innovaatioturnaus uusien 3D verkkokauppakonseptien kehittämiseksi ja niiden kaupallisen potentiaalin arvioimiseksi. Innovaatioturnauksessa kehitettiin kaksi konseptia, kylpyhuoneremontointiin ja elektroniikan kuluttajaverkkokauppaan. Turnauksessa sovellettiin tässä tutkimuksessa tehtyä esityötä liittyen verkkokauppaan, sen mahdollisuuksiin ja toisaalta tarvittavaan ekosysteemiin. Innovaatioturnaus oli selvästi onnistunut niin prosessiltaan, kuin myös tavoitteeltaan. Turnaukseen osallistuneet kauppiaat olivat selvästi innostuneet aiheesta, ja halusivat kummatkin löytää mahdollisuuksia jatkokehittää konseptia edelleen kaupalliseksi toteutukseksi, harkiten kummatkin harkitsevat projektin käynnistämistä. Tämän tutkimuksen osalta suosittelemme: (a) Verkkokaupan osalta otannan laajentamista järjestämällä laajemman Innovaatioturnauksen isommalle ryhmälle, ja (b) Uusien 3D internet kaupallisten sovellusalueiden kartoittamista, esimerkiksi vanhustenhuollon alueella.

3 Johdanto Oulun yliopistossa on vuodesta 2009 tutkittu Center of Internet Excellence tutkimuskeskuksessa internetin seuraavia kehitysaskelia. Yhtenä päätutkimuskohteena on ollut 3D internet, jolla tarkoitetaan 3D-virtuaalimaailmaan rakennettua yhteistyöympäristöä. Ympäristön esikuvana on ollut Linden Labsin Second Life, mutta toisinkuin Second Life, oululainen RealXtend on avoimen lähdekoodin projekti. Internetin 3D-muutoksesta voi tulla seuraava epäjatkuvuuskohta, disruptio, jossa on uusia mahdollisuuksia. 3DCity hankkeessa on tutkittu 3D-internetin kaupallistamispotentiaalia. Tämä tutkimus on osa 3DCity hanketta ja tässä on jatkettu tutkimusta desk studynä ja innovaatioturnauksen avulla keskittyen verkkokaupan alueelle. Verkkokauppa identifioitiin spesifiseksi alueeksi seuraavista syistä: - Verkkokaupan 1 kokonaisvolyymi lähestyy vähittäiskaupan liikevaihtoa ja oli vuonna 2013 jo 10,5 miljardia euroa (8,4% kasvua vuodesta 2012), josta 4,4 miljardia euroa oli tavaroita. Nyt jo yli 3,2 miljoonaa suomalaista on ostanut verkosta. - Verkkokauppa on yhä useimmille kauppias-yrittäjille uusi liiketoimintaan vaikuttava voima, sekä uhka että mahdollistaja. - Verkkokauppateollisuus on jo sinänsä vakiintunutta ja kilpailutilanne on haastava. Taustateknologiat ja liiketoiminnan vaatimat tukiprosessit kuten maksuliikenteen hallinta, logistiikka, jne ovat jo ratkaistu. - Etenkin paikallisesti (niin Oulun kuin Suomen tasolla) on vaikea kilpailla globaalien markkinapaikkojen kanssa heidän omimmalla alueella. Pienempien toimijoiden kustannusrakenne ja suurten toimijoiden ostovoima on huono lähtökohta tasapäiselle kilpailulle verkkokaupassa. - 3D internet on potentiaalinen disruptiivinen teknologia ja kehitys, jolla paikalliset kauppiaat pystyvät erottautumaan nykyisestä palveluntarjonnasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään kauppiaan näkökulmaan, koska se on avain kaupallistamisen onnistumiselle. Jos kauppias uskoo menestyvänsä verkkokaupassa paremmin 3D internet ympäristössä ja on halukas kantamaan siihen liittyvää kehityshankkeesta taloudellista riskiä, tässä tutkimuksessa tulkitaan sen olevan vahva validaatio sille, että mahdollisuudet kaupalliseen menestykseen ovat olemassa. Innovaatioturnaus Innovaatioturnaus on suomalainen tieteellisesti tutkittu ja kehitetty menetelmä osallistaviin suunnittelukilpailuihin. Sen avulla ratkaistaan strategisia ja mutkikkaita haasteita tehokkaasti. Innovaatioturnaus yhdistää virtuaaliset ja fyysiset harjoitukset, yhteistyön ja kilpailun, älykkään kannustinjärjestelmän, 1

4 tiimioptimoinnin, monitasoarvioinnin, luovan tilasuunnittelun, 4Tinnovaatioprosessin ja testatut aikarajat. Innovaatioturnauspalveluun kuuluvat esivalmistelu, suunnittelu, turnausvaihe ja jälkihoito. Esivalmistelu Suunnitteluvaihetta edeltää tutustuminen Innovaatioturnauksen hyötyihin, alustava asiakastarpeen määrittely ja ekosysteemin läpikäynti, jotta turnaustuotanto voidaan käynnistää. 3D internetin kaupallistamiseen liittyen esivalmistelun yhteydessä päätettiin sovellusalue (verkkokauppa) ja ekosysteemi (kauppiaat-palveluntarjoajat-tutkijat). Suunnittelu Menetelmä sopii yksinkertaisten ja pienten sekä monimutkaisten ja laajojen kehityskohteiden työstämiseen tuottaen toimeenpantavia ratkaisuja. Suunnitteluvaiheessa suunniteltiin ongelmien jakaminen sopivan haastaviksi ennakkopeliin ja yksilö-tiimi- ja finaalieriin. Turnausvaihe Virtuaalinen ennakkopeli kerää tausta-aineistoa haasteeseen ja tuottaa tarkemman kuvan pelaajien osaamisesta. Pisteitä kertyy hyvistä löydöksistä, promoamisesta ja arvioinneista. Turnauspäivä ovat luovuuden kymmenottelu. Turnauspäivinä lämmitellään kognitiivisilla ja sosiaalisilla harjoituksilla, analysoidaan tausta-aineistoa,

5 tarkennetaan haasteita, konseptoidaan ratkaisuja ja esitetään toimeenpanomalleja. Tuomarit pisteyttävät innovointia dialogissa pelaajien kanssa. Tuomareiden kutsumat asiantuntijat toimivat pelaajien valmentajina. Turnauspäivä kulkee harjoituksista, virike-esitysten, yksilö- ja tiimierien kautta finaaliin, jossa selviää haasteiden voittajat, jotka palkitaan erillisessä palkintojenjako-osuudessa. Demo-turnaukseen, noin 4 tunnin tuotteistettuun työpajaan, osallistui yhteensä 11 osallistujaa, joista kaksi yrittäjiä. Saadun palautteen perusteella turnaus onnistui herättelemään yrittäjien tarpeita lähteä kehittämään 3D verkkokauppoja, jolloin työpajan voi todeta onnistuneen erinomaisesti Jälkihoito Palaute haasteiden onnistumisesta, henkilökohtaisesta kehittymisestä, markkinoinnista, tuomarityöstä, tapahtuman järjestämisestä ja lopputuloksista kerätään osallistavan palautepelin kautta. Ekosysteemin roolit ja liiketoimintamallit Tässä tutkimuksessa identifioitiin neljä roolia, jotka tulisivat olla katettuna kun 3D verkkokauppaa kehitetään. Lisäksi tarvitaan kokemusta mm. verkkokaupasta ja verkkokauppajärjestelmistä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin nimenomaisesti 3D-ympäristön tuomiin lisähaasteisiin. Tässä kappaleessa esitellään ekosysteemin roolit ja todennäköisimmät liiketoimintamallit. Kauppias on verkkokauppakehityksen asiakas, ja hän pystyy tuomaan hankkeeseen taloudellis-kaupalliset realiteetit. Parhaimmillaan kauppiaalla olisi verkkokauppakokemusta ennestään, jolloin termistö ja käsitteet olivat jo ennestään tuttuja, ja hankkeessa pystyttäisiin keskittymään 3D-ympäristön kehittämiseen. Perinteisen verkkokaupan ongelmakohta on kilpailutilanne. Suuret kansainväliset verkkokauppatoimijat kuten Amazon.com ovat ehtineet jo hioa palvelutarjonnan, logistiikan, maksuprosessit ja niiden kautta ehtineet valloittamaan jo markkinan. Markkinaosuuden ja liikevaihdon myötä on tullut verkkokauppan uskottavuus ja ostovoima suhteessa toimittajiin. Tämän takia uuden verkkokauppatoimijan on vaikea kasvaa kovin isoksi. Kauppiaan tavoite on lähtökohtaisesti saada uusi, potentiaalisesti maailmanlaajuinen markkinointi/myyntikanava tuotteilleen ja saada sitä kautta lisää liikevaihtoa. 3D internet-ympäristö on poikkeuksetta myös uusi aluevaltaus, jonka avulla on mahdollista myös saada positiivista, edelläkävijyysnäkyvyyttä yritykselle ja tuotteille. Tämä alue on blue ocean, eli vähemmän kilpailtu alue. 3D internet-ympäristö tarjoaa myös tärkeämmän edun: uuden mahdollisuuden, käyttäjäkokemukseen liittyvän disruption. 3D mahdollistaa kauppiaalle aivan uudenlaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen; kauppias pystyy hyödyntämään perinteisen verkkokaupan asiakaskohtaista muuntautumiskykyä ilman

6 reaalimaailman rajoitteita, mutta toisaalta voi parhaimmillaan tarjota henkilökohtaisempaa ja tunteisiin vetoavampaa palvelua ja palveluympäristöä kuin perinteisessä verkkokaupassa. Parhaimmillaan kauppiaan verkkokaupparatkaisut voivat mahdollistaa myös jättipotin: jos kehitetyt 3D-ratkaisut ovat oikeasti uniikkeja ja toimivia, ne saattavat ratkaisuinakin kiinnostaa kansainvälisiä toimijoita, jolloin esimerkiksi lisensointi tai yritys/liiketoimintakauppa on mahdollinen ainakaan niitä ei kannata sulkea pois. Palveluntarjoajan roolina on tehdä varsinainen verkkokauppaympäristötoteutus. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että palveluntarjoaja hoitaa yhteydet esimerkiksi verkkokauppa-alustoihin, mutta joissain tapauksissa on varmasti järkevää tehdä toisin. Kuten verkkokauppiaalla, myös palveluntarjoajalla on samankaltainen erottautumismahdollisuus johtuen teknologian kehitysvaiheesta. 3D internet tarjoaa käyttäjäkokemukseen liittyvän disruption, joka vaatii myös täysin uutta toimintalogiikkaa, johon liittyviä ohjelmistokomponentteja ei vielä ole kaupallistettu. Palveluntarjoaja tyypillisesti toimii perinteisen projektiliiketoiminnan tavoin (external temporary labour, white-box, black-box), mutta joissain tapauksissa palveluntarjoaja voi auttaa projektia käyttämällä heidän ohjelmistokomponentteja (background IP). Tällöin kauppiaan kannattaa olla tarkkana erilaisten tehtävien komponenttien omistussuhteista ja jatkokehitysmahdollisuuksista. Palveluntarjoajan liiketoimintamahdollisuus on juuri oman nichen hallitseminen ja sen ympärille omien ohjelmistokomponenttien (background IP), osaamisen ja palveluiden kehittäminen. Tämä auttaa palveluntarjoajaa kahdella alueella: toisaalta irroittamaan oma hinnoittelu kauppiaan suuntaan työn kustannuksista, ja lopulta mahdollistamaan teknologian lisensointi tai jopa teknologiaan liittyvä yritysosto joko isolle verkkokauppatoimijalle tai alan palveluntarjoajalle. Tutkijaa tarvitaan hankkeessa tuomaan julkisilla varoilla tehdyn tiedon ja taidon suoraan hankkeeseen, jolloin kaikkia yleisiä ongelmia ei tarvitse käsitellä alusta alkaen. Liiketoiminnankehittäjän rooli on toimia tulkkina ja tasapainoittajana muiden roolien välillä ja varmistaa, että hanke on kaupallisesti järkevä myös kun sen riskit otetaan huomioon. Usein on mahdollista, että hankkeessa olevalla henkilöllä on osaamista toimia useammassa roolissa yhtä aikaa. Joskus kuitenkin projektikiireiden ohessa on hyvä, että roolit ovat selkeästi eroteltu, ettei yksi painotu liikaa toisen kustannuksella. Kauppiaan 3D-verkkokaupan integraation tasot Tässä osiossa on kuvattu 3D-verkkokaupan integraation eri tasoja tai vaiheita. 1. Virtuaalinen tienvarsimainos kaupunkikuvassa.

7 2. Interaktiivinen sivu esimerkiksi kaupunkikuvassa (virtuaalinen ubinäyttö). 3. Perinteinen verkkokauppa esim. virtuaalisessa UBI-näytössä. 4. Integraatio reaalielämään, ts. kauppa on virtuaalisesti samassa paikassa kuin reaalimaailmassa. Kauppa edustettuna esim. mainoskyltein, tms. 5. Kauppa mallinnettu 3D-ympäristöön, mahdollista tutustua tuotteisiin. 6. Kauppa mallinnettu 3D-ympäristöön, mahdollista tehdä kauppaa. 7. Integroitu, asiakaskohtaisesti sopeutuva virtuaalinen kauppa. 8. Integroutuminen edellisen lisäksi kaupunkiympäristöön (tuotteita kaikkialla). Käytännössä tasot eivät mene ihan lineaarisesti esimerkiksi voidaan yhdistää tasoa 1 ja 8 niin, että mainostetaan virtuaalisessa kaupunkikuvassa, mutta palkataan myös myyjä-avatareja tekemään interaktiivista kauppaa. Mitkä on kilpailuetuja 3D verkkokauppa tuo? 3D-teknologia mahdollistaa laajemman käyttäjäkokemuksen, jossa tuotteen tarkastelu, asiakaspalvelu ja sosiaalinen ostaminen nousivat erityisesti esiin Innovaatioturnauksessa. Tuotteen kuten esimerkiksi suunnitteluvaiheessa olevan asuintalon tarkastelu mahdollistuu aivan uudella tavalla, kun talon sisällä pääsee kulkemaan. Parhaimmillaan asiakkaan voisi olla mahdollista esimerkiksi sisustaa kotia jo oikean kokoisilla huonekaluilla, jotta huoneiden koot, sähköpistokkeiden paikat, ikkunan korkeudet, jne pystyisi paremmin hahmottamaan. Seuraavassa vaiheessa voi olla mahdollista rakentaa co-creation-mahdollisuuksia, joissa asiakas voi annotoida 3D-mallia, tai jopa muuttaa sitä yhteistyössä arkkitehdin kanssa. Arkkitehdille (eli kauppiaalle) tämä mahdollistaisi aivan uuden paikkariippumattoman asiakaspalvelutavan. Lopulta asiakas voi kutsua ystäviään tarkastelemaan ja kommentoimaan suunniteltua taloa, jolloin myös sosiaalisen ostamisen tarpeet tulee katettua. Kuten perinteisissä verkkokaupoissa, myös 3D-ympäristössä on mahdollista konfiguroida kokemusta käyttäjäkohtaisesti, ja rakentaa ekslusiivisia kokemuksia esimerkiksi kanta-asiakkaille. Kanta-asiakkaiden huomiointi ( takahuone ) nousi esiin keskusteluissa useamman kauppiaan kanssa. SWOT: 3D internet verkkokauppa Tässä osiossa on listattu lyhyesti tärkeimpiä 3D internetin verkkokaupan ominaisuuksia SWOT-analyysin keinoin. Vahvuudet (Strengths) Tällä hetkellä markkina on blue ocean, eli kilpailua ei ole.

8 Yliopistotutkimus antaa erinomaisen lähtökohdan projekteille, paljon perustyötä tehty, teknologiaa kehitetty ja henkilöstöä koulutettu. Etenkin Oulussa FI-WARE painotus pitää 3D internetin alueellisella agendalla ja takaa RealXtend jatkokehityksen. Heikkoudet (Weaknesses) Pitää yhä tehdä paljon pohjatyötä kaupallistamisen eteen (esim. verkkokauppaintegraatio). Valmista loppukäyttäjämassaa (vierailijoita) ei ole. Teknologia vasta maturoitumassa; nykyinen teknologia vaatii erillisen ohjelmiston. Mahdollisuudet (Opportunities) Kauppiaalla on markkinointimahdollisuus. Hyvää näkyvyyttä mediassa tarjolla. Helppo differoitua, kun kilpailua on vähän. Pienemmälläkin panostuksella voi saada oman verkkokauppa-segmentin johtajuuden. Tehtävillä hankkeilla on todennäköisesti mahdollista saada yhteiskunnan tukea (ELY/TEKES). Myös kauppiaalla on exit-mahdollisuus; ts. isompi kansainvälinen yritys voi ostaa yrityksen. Uusi käyttäjäsukupolvi (nuoret) ovat yhä valmiimpia 3Dkäyttäjäkokemukseen. Teknologia (mm. tablet-sovellukset) voivat helpottaa käyttökokemusta nopeasti. Uhkat (Threats) Osa nyt tehtävistä investoinneista voivat osoittautua ponnettomiksi, jos esimerkiksi teknologiavalinnat osoittautuvat pitkällä tähtäimellä vääriksi. Ajoitus on aina uhka uusissa asioissa. Jos yritys on liikkeellä liian aikaisin, kulut suhteessa liiketoimintaan voivat olla kohtuuttomia ja asiakkaita vähän. Jos taas liian myöhään, ei kilpailukykyä isompaa toimijaa vastaan enää ole. Tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, mitkä teknologiat tulevat olemaan voittajia esimerkiksi 3-5 vuoden tähtäimellä. Miten suuret kauppa-alustat tulevat tukemaan ulkopuolisia API-rajapintoja. Trendit ja mahdollistajat Tässä kappaleessa esitellään erityisesti 3D-verkkokauppaympäristöön liittyviä trendejä ja mahdollistajia (enablers). Verkkokaupan yleistymistä ei käsitellä vaikka ne ovatkin kokonaisuuden kannalta olennaista. Tarkoituksena on esitellä ilmiöitä, joita yhdistettäessä 3D verkkokaupan kanssa saadaan selvästi uusia mahdollisuuksia.

9 Lista on esimerkinomainen, eikä perustu kattavaan viitekehykseen. 2nd life Verkkokaupan suurin asiakasryhmä on nuoret, jotka toisaalta ovat tottuneimpia 3Dympäristöihin. Heille 3D maailmat ovat tuttuja 2 nd lifestä, 3D-peleistä, Minecraftista, jne. Heille on tuttua sekä 3D ympäristön hahmotus, että myös 3D-ympäristön yhteisöllinen toimintatapa, sosiaalisuus, joka mahdollistaa verkkokauppaympäristössä esim. shoppailun kaveripiirin kesken. 3D-kuvantaminen Kappaleiden 3D-kuvantamisessa on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia niin yksittäisten objektien kuvantamisen, kuin myös tilojen hahmottamisen saralla. Yksittäisten objektien 3D-kuvantamisen helppous mahdollistaa niiden luontevan esittelyn ja käsittelyn 3D-ympäristössä. Yksinkertaisimmillaan kuvantaminen tapahtuu esimerkiksi Autodeskin 123D Catch-applikaatiolla tai Matterform 3Dskannerilla. Toisaalta tilojen 3D-mallintaminen kehittyy myös ja mahdollistaa reaalimaailman kauppaympäristön ( kivijalkaliikkeen ) siirtämisen virtuaaliseen ympäristöön parhaimmillaan photorealistisena, toiminnallisena kopiona. Tilojen 3D-mallinnusta kehitetään esim. video/valokuvaavien quadkoptereiden avulla. Myös 3D CAD ohjelmistot arkipäiväistyvät, tätä nykyä pelkästään ipadiin löytyy toista kymmentä eri CAD-ohjelmistoa, osa ilmaisia. 3D-tulostus 3D-tulostus avaa jälleen uusia mahdollisuuksia myös verkkokauppaan. Tottakai on mahdollista virtuaalisen sovituksen lisäksi tulostaa muovikopio, jota voidaan käyttää reaalimaailman mallina esimerkiksi korun sovituksessa. Jos tuote tuntuu kuluttajan mielestä sopivalta myös reaalimaailmassa, sen voi sitten tilata kaupallisena tuotteena postin kautta. Toisaalta, esimerkiksi suomalainen Primesmith-yritys rakentaa ympäristöä ja palvelua, jossa kuluttajat voivat yhdessä kehittää sopivaa korua yhteisön ja asiantuntijoiden kesken, ja lopulta myös tulostaa se esimerkiksi hopeasta kaupallisella laadulla. 3D-tulostuksen integrointi 3D-verkkokauppaan mahdollistaa uuden tason yhteisöllisessä tavaroiden luonnissa, muokkaamisessa ja sovittamisessa. Yhteisöllisesti, yksilöllisesti, mutta yhä massatuotannon etuja hyväksikäyttäen. Logistiikan kehittyminen Yksi perinteisten verkkokauppojen etu on ollut hiottu logistiikka toisaalta yksi perinteisten kivijalkaliikkeiden etu on ollut vahva paikallisuus ja tuotteiden saatavuus lähes välittömästi (jos varastoa on).

10 Tämä tulee muuttumaan logistiikan murroksen myötä. Viimeisimmät kehitykset Quadkoptereissa ovat jo nyt mahdollistaneet uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia: esimerkiksi kaupan, josta pilkkijät voivat tilata olutta suoraan omalle avannolle toimitettuna. Toisaalta Amazon on aloittanut hankkeen, jossa he pyrkivät rakentamaan verkoston, jolla Amazonista tilatut tuotteet toimitettaisiin 30 minuutissa kuluttajalle. Tämä haastaisi jopa kivijalkaliikkeet. Yleisemmin, Matternet on testannut saman tyyppistä teknologiaa esimerkiksi kriisialueilla ja testien perusteella jo nyt tämä teknologia mahdollistaa jopa viisin kertaiset säästöt suhteessa tavalliseen rekkatoimituksiin puhumattakaan muista eduista. Mobiliteetti Yleinen mobiliteetti, älykännykät ja nopeat langattomat tietoverkot, mahdollistavat esimerkiksi verkkokauppaominaisuuksien yhdistämisen lisättyyn todellisuuteen (augmented reality). Nykyiset esim. ipad-laitteden resurssit ovat riittäviä myös monimutkaisten 3Dmallien käsittelyyn tienpäällä.

11 Jatkotutkimus Tämän tutkimuksen perusteella suosittelemme lisää validointia. Tutkimuksen yhteydessä pidetty innovaatioturnaus tuotti selkeitä liiketoimintamahdollisuuksia sekä kauppiaille että palveluntarjoajille, ja pidämme sitä erinomaisena indikaattorina kaupallisesta potentiaalista. Nyt suosittelemme uusien vastaavien tilaisuuksien järjestämistä, jolloin otanta suurenee. Toisaalta voidaan myös syventää nykyisiä tuloksia, ja lähteä työstämään yhdessä innovaatioturnauksen osallistujien kesken mahdollisia aihioita, joten nähtäisiin, onko niissä yksittäistapauksissa mahdollisuutta aitoon liiketoimintaan avautuuko myös 3D verkkokauppoja, vai kilpistyvätkö hankkeet esimerkiksi rahoitukseen? Tutkimuksen perusteella 3D-ympäristöä voidaan parhaiten hyödyntää toimialoilla, joissa visuaalista kuvantamista voidaan käyttää apuna helpottamassa kommunikaatiota toimittajan ja asiakkaan välillä: esimerkiksi korujen co-design asiakkaan kanssa, tai talon arkkitehtuurin läpikäynti 3D-mallissa tuottaa selvää etua suhteessa perinteiseen verkkokauppaan tai asiointiin. 3D-verkkokauppojen osalta teknologiahaasteet ovat vielä pääosin kartoittamatta, mutta selvää on, että saavuttaakseen kriittisen massan käyttäjiä (verkkokaupat tarvitsevat verkkokävijöitä) käytettävät palvelut eivät voi vaatia mitään lisäosia tai sovelluksia asennettavaksi, poikkeuksena rajoitetun käyttäjäryhmän palvelut kuten juuri esim. arkkitehtuuri (transaktiot tarpeeksi suuria, jotta peruste asentaa lisäosia täyttyy) tai toisaalta tablet-tietokoneiden etenkin ipadin käyttäjäjoukko, jos saatavilla on myös tablet-sovellus 3D-ympäristöstä. Tablet-tietokoneet ovat myös kosketusnäyttöineen tutumpi käyttötapa 3D-sovelluksille kuin perinteinen tietokone hiirikäyttöliittymällä. Viimeiseksi, tämä tutkimus oli verkkokaupan osalta, joka valikoitui lähinnä hyvän asiantuntija-arvion perusteella. 3D internetin sovellusalueita voitaisiin myös kartoittaa systemaattisesti ja pyrkiä löytämään sieltä muita erinomaisia sovellusalueita, esimerkiksi vanhustenhuollosta. Sovellusalueita kartoitettaessa tulee jatkaa trendien ja mahdollistajien kartoittamista, jolloin tutkimus ei siiloudu liikaa, ja pysyy paremmin sovellettavissa reaalimaailmaan.

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot. Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto

Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot. Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto Sisältö 1. Yhdistetty todellisuus 2. Futuristic History hanke 3. Avoimen tiedon innovaatiot Futuristic

Lisätiedot

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston yhteydessä Oulun Innovaatioallianssin (OIA) jäsenten ohjauksessa toimiva tutkimus- ja innovaatioyksikkö.

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 9/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa.

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. Verkkokaupan tilanne Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. 65 %:lla suomalaisista on käytössään älypuhelin. Suomalaisista kuluttajista 45 % tekee verkko-ostoksia. Vuonna

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Pilviväylä projekti 24.1.2014

Pilviväylä projekti 24.1.2014 Pilviväylä projekti 24.1.2014 Tarkoitus ja tavoite Pilviväylän teknisten ratkaisujen tavoitteena on ratkaista ongelmia jotka liittyvät pilvipalveluiden hankintaan, saatavuuteen ja käyttöönottoon kouluissa.

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 Kaupan rakennemuutos Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 1 Arja Talma Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Sähköisen kaupan ja ns. hybridikaupan mahdollisuudet huonekalualalla

Sähköisen kaupan ja ns. hybridikaupan mahdollisuudet huonekalualalla Sähköisen kaupan ja ns. hybridikaupan mahdollisuudet huonekalualalla Krista Paloheimo, Smiigo Oy Lahdessa 13.11.2013 2 Vain osa nykytoimijoista selviää kaupan murroksesta VALMISTAJAT VÄHITTÄISKAUPPA VOITTAJAT

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Text Kuvamestari Kalefoto Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Jukka Liukas - valokuvaaja PK-yrittäjä Syntynyt 1948 1970 Jukka aloitti valokuvausalan yrittäjänä 1970 Foto Mäenpää 1981 FotoForum 1991

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009

Tekes Tila-ohjelma 2008-2012. Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009 Tekes Tila-ohjelma 2008-2012 Myymäläkonseptien menestystekijät 28.10.2009 TILABRUNSSIT, syksy 2009 DM 31655 ja 43677 11-2006 Copyright Tekes Myymäläkonseptien menestystekijät-tila-brunssin ohjelma 28.10.2009

Lisätiedot

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany

Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa. Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu. Sales Director, Scandinavia & Germany Erikoistuminen ja automaatio teknologiateollisuudessa Pemamek Oy Ltd Kimmo Ruottu Sales Director, Scandinavia & Germany kimmo.ruottu@pemamek.com www.pemamek.com 16.9.2014 Pemamek Oy Johtava yritys hitsausautomaatioratkaisuissa,

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit 2014

Maksamisen nykytila ja trendit 2014 Maksamisen nykytila ja trendit 2014 Maksuneuvoston työryhmä 1 Maksuneuvoston kokous 6.11.2014 Julkinen 1 Toimeksianto ja reunaehdot Maksamisen kitkat asiointitilanteiden muutoksessa Yhteiskunnan isot trendit

Lisätiedot

Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015. Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija

Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015. Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015 Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija 27.4.2015 Maapallon megatrendit ja Suomi Digitalisaatio ja robottitekniikan laajamittainen käyttöönotto uuden teollistamisen

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA UUSI KAUPUNKI ON NUORTEN ARKKITEHTITOIMISTOJEN MUODOSTAMA KOLLEKTIIVI + uudet jäsenet

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset?

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? 9.9.2015, Ira Alanko ja Päivi Nurminen Kuntamarkkinat 2015 JulkICT-toiminto SADe-ohjelma lukuina Kuntaliitto, 6 ministeriötä, useita kymmeniä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008

Virtuaalikoulutusta Second Lifessa. Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Virtuaalikoulutusta Second Lifessa Irma Mänty Kehityspäällikkö, eoppiminen 17.10.2008 Verkko-oppimisympäristöt I Mänty 17.10.2008 2 Avoimet virtuaaliset oppimisympäristöt Second Life http://www.secondlife.com

Lisätiedot

Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto. Mallinnusseminaari 2011 Lahti. Ari Jolma 1

Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto. Mallinnusseminaari 2011 Lahti. Ari Jolma 1 Yhteisöllinen mallintaminen ja hajautetut mallit Ari Jolma Aalto-yliopisto Mallinnusseminaari 2011 Lahti Ari Jolma 1 Informaatio vs aine Informaatio ei ole kuten aine, sen kopiointi ei maksa juuri mitään

Lisätiedot

Tila ohjelman päällikkö Sampsa Nissinen sampsa.nissinen@tekes.fi

Tila ohjelman päällikkö Sampsa Nissinen sampsa.nissinen@tekes.fi 7.12.2010 Kasva - Kansainvälisty - Kehitä tuottavuutta! Rakennetun ympäristön kehittäminen Virtuaalisuus mahdollistajana Tekes Tila ohjelma 2008-2012 Tila ohjelman päällikkö Sampsa Nissinen sampsa.nissinen@tekes.fi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus Ratkaisukeskeiset Toimialojen kehittäjät ja IT-osaajat vertaiskehittämisen mallit OY - ja yhteistyössä it -yhteistyössä Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus OPPIMISYMPÄRISTÖKEHITTÄJIEN JA IT OSAAJIEN

Lisätiedot

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta

Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Taito Shop ketju 10 vuotta Tarina yhteistyöstä ja kasvusta Yhteistyöstä menestystä Forma messut on Taito Shopketjun myymälöille tärkein sisäänostotapahtuma ja paikka kohdata tavarantoimittajia. Siksi se

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

MediaMark- ja NextMediahankkeiden

MediaMark- ja NextMediahankkeiden MediaMark- ja NextMediahankkeiden satoa 06.03.2012 Korjaamo Elina Koivisto Antti Sihvonen Viime vuoden löydöksiä Kuluttaja Innovaatiot Performanssi Kuluttajan arki Tutkimusta vaihtelevissa kuluttajaryhmissä

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina

Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori VAMOS Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma Ismo Mäkinen Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori Ohjelman pääkohdat Keskittyy yrityksille tehtäviin tuotteistettaviin ratkaisuihin:

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot