3D internetin kaupallistamistutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D internetin kaupallistamistutkimus"

Transkriptio

1 3D internetin kaupallistamistutkimus Case: Verkkokauppa 15. kesäkuuta 2014 Center for Internet Excellence Brightsign Oy

2 Tiivistelmä Verkkokauppa on haastanut perinteiset kivijalkakauppiaat. Yhä useampi kuluttaja hankkii tuotteensa verkkokaupoista, osin jopa käyttäen kivijalkakauppiaiden palveluita hyväksi ostoprosessissa. Tämä on huolestuttava ilmiö perinteisten kivijalkakauppiaiden kannalta, joiden perinteinen kilpailuvaltti on ollut palvelu ja paikallisuus. Perinteinen verkkokauppa on sekin nyt jo varsin kilpailtua, useimmilta tuotesegmenteiltä löytyy jo pelkästään Suomesta (Suomen lainsäädännön alaisena) kymmeniä eri vaihtoehtoja, jolloin yksittäisen kauppiaan kilpailukyky määräytyy verkkokaupan teknisen tason lisäksi hankintaprosessin tehokkuudesta, markkinoinnista ja lopulta hinnasta. Erottautuminen on vaikeaa. Oulun yliopistossa on vuodesta 2009 tutkittu Center of Internet Excellence tutkimuskeskuksessa internetin seuraavia kehitysaskelia. Yhtenä päätutkimuskohteena on ollut 3D internet, jolla tarkoitetaan 3D-virtuaalimaailmaan rakennettua yhteistyöympäristöä. Internetin 3D-muutoksesta voi tulla seuraava epäjatkuvuuskohta, disruptio, jossa on uusia mahdollisuuksia. 3DCity hankkeessa on tutkittu 3D-internetin kaupallistamispotentiaalia. Tämä tutkimus on osa 3DCity hanketta ja tässä on jatkettu tutkimusta desk studynä ja innovaatioturnauksen avulla keskittyen verkkokaupan alueelle. 3D-teknologioiden avulla suomalaisilla verkkokaupoilla on mahdollisuus saada teknisen innovaation avulla kaupallista erottautumista ja etua. Tutkimuksen aikana keskusteltiin verkkokauppatoimijoiden, kauppiaiden ja tutkijoiden kanssa, ja lopulta järjestettiin Innovaatioturnaus uusien 3D verkkokauppakonseptien kehittämiseksi ja niiden kaupallisen potentiaalin arvioimiseksi. Innovaatioturnauksessa kehitettiin kaksi konseptia, kylpyhuoneremontointiin ja elektroniikan kuluttajaverkkokauppaan. Turnauksessa sovellettiin tässä tutkimuksessa tehtyä esityötä liittyen verkkokauppaan, sen mahdollisuuksiin ja toisaalta tarvittavaan ekosysteemiin. Innovaatioturnaus oli selvästi onnistunut niin prosessiltaan, kuin myös tavoitteeltaan. Turnaukseen osallistuneet kauppiaat olivat selvästi innostuneet aiheesta, ja halusivat kummatkin löytää mahdollisuuksia jatkokehittää konseptia edelleen kaupalliseksi toteutukseksi, harkiten kummatkin harkitsevat projektin käynnistämistä. Tämän tutkimuksen osalta suosittelemme: (a) Verkkokaupan osalta otannan laajentamista järjestämällä laajemman Innovaatioturnauksen isommalle ryhmälle, ja (b) Uusien 3D internet kaupallisten sovellusalueiden kartoittamista, esimerkiksi vanhustenhuollon alueella.

3 Johdanto Oulun yliopistossa on vuodesta 2009 tutkittu Center of Internet Excellence tutkimuskeskuksessa internetin seuraavia kehitysaskelia. Yhtenä päätutkimuskohteena on ollut 3D internet, jolla tarkoitetaan 3D-virtuaalimaailmaan rakennettua yhteistyöympäristöä. Ympäristön esikuvana on ollut Linden Labsin Second Life, mutta toisinkuin Second Life, oululainen RealXtend on avoimen lähdekoodin projekti. Internetin 3D-muutoksesta voi tulla seuraava epäjatkuvuuskohta, disruptio, jossa on uusia mahdollisuuksia. 3DCity hankkeessa on tutkittu 3D-internetin kaupallistamispotentiaalia. Tämä tutkimus on osa 3DCity hanketta ja tässä on jatkettu tutkimusta desk studynä ja innovaatioturnauksen avulla keskittyen verkkokaupan alueelle. Verkkokauppa identifioitiin spesifiseksi alueeksi seuraavista syistä: - Verkkokaupan 1 kokonaisvolyymi lähestyy vähittäiskaupan liikevaihtoa ja oli vuonna 2013 jo 10,5 miljardia euroa (8,4% kasvua vuodesta 2012), josta 4,4 miljardia euroa oli tavaroita. Nyt jo yli 3,2 miljoonaa suomalaista on ostanut verkosta. - Verkkokauppa on yhä useimmille kauppias-yrittäjille uusi liiketoimintaan vaikuttava voima, sekä uhka että mahdollistaja. - Verkkokauppateollisuus on jo sinänsä vakiintunutta ja kilpailutilanne on haastava. Taustateknologiat ja liiketoiminnan vaatimat tukiprosessit kuten maksuliikenteen hallinta, logistiikka, jne ovat jo ratkaistu. - Etenkin paikallisesti (niin Oulun kuin Suomen tasolla) on vaikea kilpailla globaalien markkinapaikkojen kanssa heidän omimmalla alueella. Pienempien toimijoiden kustannusrakenne ja suurten toimijoiden ostovoima on huono lähtökohta tasapäiselle kilpailulle verkkokaupassa. - 3D internet on potentiaalinen disruptiivinen teknologia ja kehitys, jolla paikalliset kauppiaat pystyvät erottautumaan nykyisestä palveluntarjonnasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään kauppiaan näkökulmaan, koska se on avain kaupallistamisen onnistumiselle. Jos kauppias uskoo menestyvänsä verkkokaupassa paremmin 3D internet ympäristössä ja on halukas kantamaan siihen liittyvää kehityshankkeesta taloudellista riskiä, tässä tutkimuksessa tulkitaan sen olevan vahva validaatio sille, että mahdollisuudet kaupalliseen menestykseen ovat olemassa. Innovaatioturnaus Innovaatioturnaus on suomalainen tieteellisesti tutkittu ja kehitetty menetelmä osallistaviin suunnittelukilpailuihin. Sen avulla ratkaistaan strategisia ja mutkikkaita haasteita tehokkaasti. Innovaatioturnaus yhdistää virtuaaliset ja fyysiset harjoitukset, yhteistyön ja kilpailun, älykkään kannustinjärjestelmän, 1

4 tiimioptimoinnin, monitasoarvioinnin, luovan tilasuunnittelun, 4Tinnovaatioprosessin ja testatut aikarajat. Innovaatioturnauspalveluun kuuluvat esivalmistelu, suunnittelu, turnausvaihe ja jälkihoito. Esivalmistelu Suunnitteluvaihetta edeltää tutustuminen Innovaatioturnauksen hyötyihin, alustava asiakastarpeen määrittely ja ekosysteemin läpikäynti, jotta turnaustuotanto voidaan käynnistää. 3D internetin kaupallistamiseen liittyen esivalmistelun yhteydessä päätettiin sovellusalue (verkkokauppa) ja ekosysteemi (kauppiaat-palveluntarjoajat-tutkijat). Suunnittelu Menetelmä sopii yksinkertaisten ja pienten sekä monimutkaisten ja laajojen kehityskohteiden työstämiseen tuottaen toimeenpantavia ratkaisuja. Suunnitteluvaiheessa suunniteltiin ongelmien jakaminen sopivan haastaviksi ennakkopeliin ja yksilö-tiimi- ja finaalieriin. Turnausvaihe Virtuaalinen ennakkopeli kerää tausta-aineistoa haasteeseen ja tuottaa tarkemman kuvan pelaajien osaamisesta. Pisteitä kertyy hyvistä löydöksistä, promoamisesta ja arvioinneista. Turnauspäivä ovat luovuuden kymmenottelu. Turnauspäivinä lämmitellään kognitiivisilla ja sosiaalisilla harjoituksilla, analysoidaan tausta-aineistoa,

5 tarkennetaan haasteita, konseptoidaan ratkaisuja ja esitetään toimeenpanomalleja. Tuomarit pisteyttävät innovointia dialogissa pelaajien kanssa. Tuomareiden kutsumat asiantuntijat toimivat pelaajien valmentajina. Turnauspäivä kulkee harjoituksista, virike-esitysten, yksilö- ja tiimierien kautta finaaliin, jossa selviää haasteiden voittajat, jotka palkitaan erillisessä palkintojenjako-osuudessa. Demo-turnaukseen, noin 4 tunnin tuotteistettuun työpajaan, osallistui yhteensä 11 osallistujaa, joista kaksi yrittäjiä. Saadun palautteen perusteella turnaus onnistui herättelemään yrittäjien tarpeita lähteä kehittämään 3D verkkokauppoja, jolloin työpajan voi todeta onnistuneen erinomaisesti Jälkihoito Palaute haasteiden onnistumisesta, henkilökohtaisesta kehittymisestä, markkinoinnista, tuomarityöstä, tapahtuman järjestämisestä ja lopputuloksista kerätään osallistavan palautepelin kautta. Ekosysteemin roolit ja liiketoimintamallit Tässä tutkimuksessa identifioitiin neljä roolia, jotka tulisivat olla katettuna kun 3D verkkokauppaa kehitetään. Lisäksi tarvitaan kokemusta mm. verkkokaupasta ja verkkokauppajärjestelmistä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin nimenomaisesti 3D-ympäristön tuomiin lisähaasteisiin. Tässä kappaleessa esitellään ekosysteemin roolit ja todennäköisimmät liiketoimintamallit. Kauppias on verkkokauppakehityksen asiakas, ja hän pystyy tuomaan hankkeeseen taloudellis-kaupalliset realiteetit. Parhaimmillaan kauppiaalla olisi verkkokauppakokemusta ennestään, jolloin termistö ja käsitteet olivat jo ennestään tuttuja, ja hankkeessa pystyttäisiin keskittymään 3D-ympäristön kehittämiseen. Perinteisen verkkokaupan ongelmakohta on kilpailutilanne. Suuret kansainväliset verkkokauppatoimijat kuten Amazon.com ovat ehtineet jo hioa palvelutarjonnan, logistiikan, maksuprosessit ja niiden kautta ehtineet valloittamaan jo markkinan. Markkinaosuuden ja liikevaihdon myötä on tullut verkkokauppan uskottavuus ja ostovoima suhteessa toimittajiin. Tämän takia uuden verkkokauppatoimijan on vaikea kasvaa kovin isoksi. Kauppiaan tavoite on lähtökohtaisesti saada uusi, potentiaalisesti maailmanlaajuinen markkinointi/myyntikanava tuotteilleen ja saada sitä kautta lisää liikevaihtoa. 3D internet-ympäristö on poikkeuksetta myös uusi aluevaltaus, jonka avulla on mahdollista myös saada positiivista, edelläkävijyysnäkyvyyttä yritykselle ja tuotteille. Tämä alue on blue ocean, eli vähemmän kilpailtu alue. 3D internet-ympäristö tarjoaa myös tärkeämmän edun: uuden mahdollisuuden, käyttäjäkokemukseen liittyvän disruption. 3D mahdollistaa kauppiaalle aivan uudenlaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen; kauppias pystyy hyödyntämään perinteisen verkkokaupan asiakaskohtaista muuntautumiskykyä ilman

6 reaalimaailman rajoitteita, mutta toisaalta voi parhaimmillaan tarjota henkilökohtaisempaa ja tunteisiin vetoavampaa palvelua ja palveluympäristöä kuin perinteisessä verkkokaupassa. Parhaimmillaan kauppiaan verkkokaupparatkaisut voivat mahdollistaa myös jättipotin: jos kehitetyt 3D-ratkaisut ovat oikeasti uniikkeja ja toimivia, ne saattavat ratkaisuinakin kiinnostaa kansainvälisiä toimijoita, jolloin esimerkiksi lisensointi tai yritys/liiketoimintakauppa on mahdollinen ainakaan niitä ei kannata sulkea pois. Palveluntarjoajan roolina on tehdä varsinainen verkkokauppaympäristötoteutus. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että palveluntarjoaja hoitaa yhteydet esimerkiksi verkkokauppa-alustoihin, mutta joissain tapauksissa on varmasti järkevää tehdä toisin. Kuten verkkokauppiaalla, myös palveluntarjoajalla on samankaltainen erottautumismahdollisuus johtuen teknologian kehitysvaiheesta. 3D internet tarjoaa käyttäjäkokemukseen liittyvän disruption, joka vaatii myös täysin uutta toimintalogiikkaa, johon liittyviä ohjelmistokomponentteja ei vielä ole kaupallistettu. Palveluntarjoaja tyypillisesti toimii perinteisen projektiliiketoiminnan tavoin (external temporary labour, white-box, black-box), mutta joissain tapauksissa palveluntarjoaja voi auttaa projektia käyttämällä heidän ohjelmistokomponentteja (background IP). Tällöin kauppiaan kannattaa olla tarkkana erilaisten tehtävien komponenttien omistussuhteista ja jatkokehitysmahdollisuuksista. Palveluntarjoajan liiketoimintamahdollisuus on juuri oman nichen hallitseminen ja sen ympärille omien ohjelmistokomponenttien (background IP), osaamisen ja palveluiden kehittäminen. Tämä auttaa palveluntarjoajaa kahdella alueella: toisaalta irroittamaan oma hinnoittelu kauppiaan suuntaan työn kustannuksista, ja lopulta mahdollistamaan teknologian lisensointi tai jopa teknologiaan liittyvä yritysosto joko isolle verkkokauppatoimijalle tai alan palveluntarjoajalle. Tutkijaa tarvitaan hankkeessa tuomaan julkisilla varoilla tehdyn tiedon ja taidon suoraan hankkeeseen, jolloin kaikkia yleisiä ongelmia ei tarvitse käsitellä alusta alkaen. Liiketoiminnankehittäjän rooli on toimia tulkkina ja tasapainoittajana muiden roolien välillä ja varmistaa, että hanke on kaupallisesti järkevä myös kun sen riskit otetaan huomioon. Usein on mahdollista, että hankkeessa olevalla henkilöllä on osaamista toimia useammassa roolissa yhtä aikaa. Joskus kuitenkin projektikiireiden ohessa on hyvä, että roolit ovat selkeästi eroteltu, ettei yksi painotu liikaa toisen kustannuksella. Kauppiaan 3D-verkkokaupan integraation tasot Tässä osiossa on kuvattu 3D-verkkokaupan integraation eri tasoja tai vaiheita. 1. Virtuaalinen tienvarsimainos kaupunkikuvassa.

7 2. Interaktiivinen sivu esimerkiksi kaupunkikuvassa (virtuaalinen ubinäyttö). 3. Perinteinen verkkokauppa esim. virtuaalisessa UBI-näytössä. 4. Integraatio reaalielämään, ts. kauppa on virtuaalisesti samassa paikassa kuin reaalimaailmassa. Kauppa edustettuna esim. mainoskyltein, tms. 5. Kauppa mallinnettu 3D-ympäristöön, mahdollista tutustua tuotteisiin. 6. Kauppa mallinnettu 3D-ympäristöön, mahdollista tehdä kauppaa. 7. Integroitu, asiakaskohtaisesti sopeutuva virtuaalinen kauppa. 8. Integroutuminen edellisen lisäksi kaupunkiympäristöön (tuotteita kaikkialla). Käytännössä tasot eivät mene ihan lineaarisesti esimerkiksi voidaan yhdistää tasoa 1 ja 8 niin, että mainostetaan virtuaalisessa kaupunkikuvassa, mutta palkataan myös myyjä-avatareja tekemään interaktiivista kauppaa. Mitkä on kilpailuetuja 3D verkkokauppa tuo? 3D-teknologia mahdollistaa laajemman käyttäjäkokemuksen, jossa tuotteen tarkastelu, asiakaspalvelu ja sosiaalinen ostaminen nousivat erityisesti esiin Innovaatioturnauksessa. Tuotteen kuten esimerkiksi suunnitteluvaiheessa olevan asuintalon tarkastelu mahdollistuu aivan uudella tavalla, kun talon sisällä pääsee kulkemaan. Parhaimmillaan asiakkaan voisi olla mahdollista esimerkiksi sisustaa kotia jo oikean kokoisilla huonekaluilla, jotta huoneiden koot, sähköpistokkeiden paikat, ikkunan korkeudet, jne pystyisi paremmin hahmottamaan. Seuraavassa vaiheessa voi olla mahdollista rakentaa co-creation-mahdollisuuksia, joissa asiakas voi annotoida 3D-mallia, tai jopa muuttaa sitä yhteistyössä arkkitehdin kanssa. Arkkitehdille (eli kauppiaalle) tämä mahdollistaisi aivan uuden paikkariippumattoman asiakaspalvelutavan. Lopulta asiakas voi kutsua ystäviään tarkastelemaan ja kommentoimaan suunniteltua taloa, jolloin myös sosiaalisen ostamisen tarpeet tulee katettua. Kuten perinteisissä verkkokaupoissa, myös 3D-ympäristössä on mahdollista konfiguroida kokemusta käyttäjäkohtaisesti, ja rakentaa ekslusiivisia kokemuksia esimerkiksi kanta-asiakkaille. Kanta-asiakkaiden huomiointi ( takahuone ) nousi esiin keskusteluissa useamman kauppiaan kanssa. SWOT: 3D internet verkkokauppa Tässä osiossa on listattu lyhyesti tärkeimpiä 3D internetin verkkokaupan ominaisuuksia SWOT-analyysin keinoin. Vahvuudet (Strengths) Tällä hetkellä markkina on blue ocean, eli kilpailua ei ole.

8 Yliopistotutkimus antaa erinomaisen lähtökohdan projekteille, paljon perustyötä tehty, teknologiaa kehitetty ja henkilöstöä koulutettu. Etenkin Oulussa FI-WARE painotus pitää 3D internetin alueellisella agendalla ja takaa RealXtend jatkokehityksen. Heikkoudet (Weaknesses) Pitää yhä tehdä paljon pohjatyötä kaupallistamisen eteen (esim. verkkokauppaintegraatio). Valmista loppukäyttäjämassaa (vierailijoita) ei ole. Teknologia vasta maturoitumassa; nykyinen teknologia vaatii erillisen ohjelmiston. Mahdollisuudet (Opportunities) Kauppiaalla on markkinointimahdollisuus. Hyvää näkyvyyttä mediassa tarjolla. Helppo differoitua, kun kilpailua on vähän. Pienemmälläkin panostuksella voi saada oman verkkokauppa-segmentin johtajuuden. Tehtävillä hankkeilla on todennäköisesti mahdollista saada yhteiskunnan tukea (ELY/TEKES). Myös kauppiaalla on exit-mahdollisuus; ts. isompi kansainvälinen yritys voi ostaa yrityksen. Uusi käyttäjäsukupolvi (nuoret) ovat yhä valmiimpia 3Dkäyttäjäkokemukseen. Teknologia (mm. tablet-sovellukset) voivat helpottaa käyttökokemusta nopeasti. Uhkat (Threats) Osa nyt tehtävistä investoinneista voivat osoittautua ponnettomiksi, jos esimerkiksi teknologiavalinnat osoittautuvat pitkällä tähtäimellä vääriksi. Ajoitus on aina uhka uusissa asioissa. Jos yritys on liikkeellä liian aikaisin, kulut suhteessa liiketoimintaan voivat olla kohtuuttomia ja asiakkaita vähän. Jos taas liian myöhään, ei kilpailukykyä isompaa toimijaa vastaan enää ole. Tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, mitkä teknologiat tulevat olemaan voittajia esimerkiksi 3-5 vuoden tähtäimellä. Miten suuret kauppa-alustat tulevat tukemaan ulkopuolisia API-rajapintoja. Trendit ja mahdollistajat Tässä kappaleessa esitellään erityisesti 3D-verkkokauppaympäristöön liittyviä trendejä ja mahdollistajia (enablers). Verkkokaupan yleistymistä ei käsitellä vaikka ne ovatkin kokonaisuuden kannalta olennaista. Tarkoituksena on esitellä ilmiöitä, joita yhdistettäessä 3D verkkokaupan kanssa saadaan selvästi uusia mahdollisuuksia.

9 Lista on esimerkinomainen, eikä perustu kattavaan viitekehykseen. 2nd life Verkkokaupan suurin asiakasryhmä on nuoret, jotka toisaalta ovat tottuneimpia 3Dympäristöihin. Heille 3D maailmat ovat tuttuja 2 nd lifestä, 3D-peleistä, Minecraftista, jne. Heille on tuttua sekä 3D ympäristön hahmotus, että myös 3D-ympäristön yhteisöllinen toimintatapa, sosiaalisuus, joka mahdollistaa verkkokauppaympäristössä esim. shoppailun kaveripiirin kesken. 3D-kuvantaminen Kappaleiden 3D-kuvantamisessa on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia niin yksittäisten objektien kuvantamisen, kuin myös tilojen hahmottamisen saralla. Yksittäisten objektien 3D-kuvantamisen helppous mahdollistaa niiden luontevan esittelyn ja käsittelyn 3D-ympäristössä. Yksinkertaisimmillaan kuvantaminen tapahtuu esimerkiksi Autodeskin 123D Catch-applikaatiolla tai Matterform 3Dskannerilla. Toisaalta tilojen 3D-mallintaminen kehittyy myös ja mahdollistaa reaalimaailman kauppaympäristön ( kivijalkaliikkeen ) siirtämisen virtuaaliseen ympäristöön parhaimmillaan photorealistisena, toiminnallisena kopiona. Tilojen 3D-mallinnusta kehitetään esim. video/valokuvaavien quadkoptereiden avulla. Myös 3D CAD ohjelmistot arkipäiväistyvät, tätä nykyä pelkästään ipadiin löytyy toista kymmentä eri CAD-ohjelmistoa, osa ilmaisia. 3D-tulostus 3D-tulostus avaa jälleen uusia mahdollisuuksia myös verkkokauppaan. Tottakai on mahdollista virtuaalisen sovituksen lisäksi tulostaa muovikopio, jota voidaan käyttää reaalimaailman mallina esimerkiksi korun sovituksessa. Jos tuote tuntuu kuluttajan mielestä sopivalta myös reaalimaailmassa, sen voi sitten tilata kaupallisena tuotteena postin kautta. Toisaalta, esimerkiksi suomalainen Primesmith-yritys rakentaa ympäristöä ja palvelua, jossa kuluttajat voivat yhdessä kehittää sopivaa korua yhteisön ja asiantuntijoiden kesken, ja lopulta myös tulostaa se esimerkiksi hopeasta kaupallisella laadulla. 3D-tulostuksen integrointi 3D-verkkokauppaan mahdollistaa uuden tason yhteisöllisessä tavaroiden luonnissa, muokkaamisessa ja sovittamisessa. Yhteisöllisesti, yksilöllisesti, mutta yhä massatuotannon etuja hyväksikäyttäen. Logistiikan kehittyminen Yksi perinteisten verkkokauppojen etu on ollut hiottu logistiikka toisaalta yksi perinteisten kivijalkaliikkeiden etu on ollut vahva paikallisuus ja tuotteiden saatavuus lähes välittömästi (jos varastoa on).

10 Tämä tulee muuttumaan logistiikan murroksen myötä. Viimeisimmät kehitykset Quadkoptereissa ovat jo nyt mahdollistaneet uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia: esimerkiksi kaupan, josta pilkkijät voivat tilata olutta suoraan omalle avannolle toimitettuna. Toisaalta Amazon on aloittanut hankkeen, jossa he pyrkivät rakentamaan verkoston, jolla Amazonista tilatut tuotteet toimitettaisiin 30 minuutissa kuluttajalle. Tämä haastaisi jopa kivijalkaliikkeet. Yleisemmin, Matternet on testannut saman tyyppistä teknologiaa esimerkiksi kriisialueilla ja testien perusteella jo nyt tämä teknologia mahdollistaa jopa viisin kertaiset säästöt suhteessa tavalliseen rekkatoimituksiin puhumattakaan muista eduista. Mobiliteetti Yleinen mobiliteetti, älykännykät ja nopeat langattomat tietoverkot, mahdollistavat esimerkiksi verkkokauppaominaisuuksien yhdistämisen lisättyyn todellisuuteen (augmented reality). Nykyiset esim. ipad-laitteden resurssit ovat riittäviä myös monimutkaisten 3Dmallien käsittelyyn tienpäällä.

11 Jatkotutkimus Tämän tutkimuksen perusteella suosittelemme lisää validointia. Tutkimuksen yhteydessä pidetty innovaatioturnaus tuotti selkeitä liiketoimintamahdollisuuksia sekä kauppiaille että palveluntarjoajille, ja pidämme sitä erinomaisena indikaattorina kaupallisesta potentiaalista. Nyt suosittelemme uusien vastaavien tilaisuuksien järjestämistä, jolloin otanta suurenee. Toisaalta voidaan myös syventää nykyisiä tuloksia, ja lähteä työstämään yhdessä innovaatioturnauksen osallistujien kesken mahdollisia aihioita, joten nähtäisiin, onko niissä yksittäistapauksissa mahdollisuutta aitoon liiketoimintaan avautuuko myös 3D verkkokauppoja, vai kilpistyvätkö hankkeet esimerkiksi rahoitukseen? Tutkimuksen perusteella 3D-ympäristöä voidaan parhaiten hyödyntää toimialoilla, joissa visuaalista kuvantamista voidaan käyttää apuna helpottamassa kommunikaatiota toimittajan ja asiakkaan välillä: esimerkiksi korujen co-design asiakkaan kanssa, tai talon arkkitehtuurin läpikäynti 3D-mallissa tuottaa selvää etua suhteessa perinteiseen verkkokauppaan tai asiointiin. 3D-verkkokauppojen osalta teknologiahaasteet ovat vielä pääosin kartoittamatta, mutta selvää on, että saavuttaakseen kriittisen massan käyttäjiä (verkkokaupat tarvitsevat verkkokävijöitä) käytettävät palvelut eivät voi vaatia mitään lisäosia tai sovelluksia asennettavaksi, poikkeuksena rajoitetun käyttäjäryhmän palvelut kuten juuri esim. arkkitehtuuri (transaktiot tarpeeksi suuria, jotta peruste asentaa lisäosia täyttyy) tai toisaalta tablet-tietokoneiden etenkin ipadin käyttäjäjoukko, jos saatavilla on myös tablet-sovellus 3D-ympäristöstä. Tablet-tietokoneet ovat myös kosketusnäyttöineen tutumpi käyttötapa 3D-sovelluksille kuin perinteinen tietokone hiirikäyttöliittymällä. Viimeiseksi, tämä tutkimus oli verkkokaupan osalta, joka valikoitui lähinnä hyvän asiantuntija-arvion perusteella. 3D internetin sovellusalueita voitaisiin myös kartoittaa systemaattisesti ja pyrkiä löytämään sieltä muita erinomaisia sovellusalueita, esimerkiksi vanhustenhuollosta. Sovellusalueita kartoitettaessa tulee jatkaa trendien ja mahdollistajien kartoittamista, jolloin tutkimus ei siiloudu liikaa, ja pysyy paremmin sovellettavissa reaalimaailmaan.

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen

Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö. Taina Lempiäinen Kuluttajien pilvipalveluiden käyttö Taina Lempiäinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Saila Ovaska ja Poika Isokoski Joulukuu

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Digitaalinen Keski-Suomi

Digitaalinen Keski-Suomi Digitaalinen Keski-Suomi Digitalouden toimenpiteiden konseptointi sekä toimenpiteiden käynnistäminen Valmisteluraportti 20150519 Jukka Valkonen 1 SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIKUVAUS OSA A: tiivistelmä ja johtopäätökset

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella Liiketoimintasuunnitelma 1 Johdanto Verkkokauppaliiketoiminta Verkkokaupan erityispiirteitä Potentiaalisia Keuruun seudun verkkokauppamenestyjiä Suositeltujen

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot