3D internetin kaupallistamistutkimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D internetin kaupallistamistutkimus"

Transkriptio

1 3D internetin kaupallistamistutkimus Case: Verkkokauppa 15. kesäkuuta 2014 Center for Internet Excellence Brightsign Oy

2 Tiivistelmä Verkkokauppa on haastanut perinteiset kivijalkakauppiaat. Yhä useampi kuluttaja hankkii tuotteensa verkkokaupoista, osin jopa käyttäen kivijalkakauppiaiden palveluita hyväksi ostoprosessissa. Tämä on huolestuttava ilmiö perinteisten kivijalkakauppiaiden kannalta, joiden perinteinen kilpailuvaltti on ollut palvelu ja paikallisuus. Perinteinen verkkokauppa on sekin nyt jo varsin kilpailtua, useimmilta tuotesegmenteiltä löytyy jo pelkästään Suomesta (Suomen lainsäädännön alaisena) kymmeniä eri vaihtoehtoja, jolloin yksittäisen kauppiaan kilpailukyky määräytyy verkkokaupan teknisen tason lisäksi hankintaprosessin tehokkuudesta, markkinoinnista ja lopulta hinnasta. Erottautuminen on vaikeaa. Oulun yliopistossa on vuodesta 2009 tutkittu Center of Internet Excellence tutkimuskeskuksessa internetin seuraavia kehitysaskelia. Yhtenä päätutkimuskohteena on ollut 3D internet, jolla tarkoitetaan 3D-virtuaalimaailmaan rakennettua yhteistyöympäristöä. Internetin 3D-muutoksesta voi tulla seuraava epäjatkuvuuskohta, disruptio, jossa on uusia mahdollisuuksia. 3DCity hankkeessa on tutkittu 3D-internetin kaupallistamispotentiaalia. Tämä tutkimus on osa 3DCity hanketta ja tässä on jatkettu tutkimusta desk studynä ja innovaatioturnauksen avulla keskittyen verkkokaupan alueelle. 3D-teknologioiden avulla suomalaisilla verkkokaupoilla on mahdollisuus saada teknisen innovaation avulla kaupallista erottautumista ja etua. Tutkimuksen aikana keskusteltiin verkkokauppatoimijoiden, kauppiaiden ja tutkijoiden kanssa, ja lopulta järjestettiin Innovaatioturnaus uusien 3D verkkokauppakonseptien kehittämiseksi ja niiden kaupallisen potentiaalin arvioimiseksi. Innovaatioturnauksessa kehitettiin kaksi konseptia, kylpyhuoneremontointiin ja elektroniikan kuluttajaverkkokauppaan. Turnauksessa sovellettiin tässä tutkimuksessa tehtyä esityötä liittyen verkkokauppaan, sen mahdollisuuksiin ja toisaalta tarvittavaan ekosysteemiin. Innovaatioturnaus oli selvästi onnistunut niin prosessiltaan, kuin myös tavoitteeltaan. Turnaukseen osallistuneet kauppiaat olivat selvästi innostuneet aiheesta, ja halusivat kummatkin löytää mahdollisuuksia jatkokehittää konseptia edelleen kaupalliseksi toteutukseksi, harkiten kummatkin harkitsevat projektin käynnistämistä. Tämän tutkimuksen osalta suosittelemme: (a) Verkkokaupan osalta otannan laajentamista järjestämällä laajemman Innovaatioturnauksen isommalle ryhmälle, ja (b) Uusien 3D internet kaupallisten sovellusalueiden kartoittamista, esimerkiksi vanhustenhuollon alueella.

3 Johdanto Oulun yliopistossa on vuodesta 2009 tutkittu Center of Internet Excellence tutkimuskeskuksessa internetin seuraavia kehitysaskelia. Yhtenä päätutkimuskohteena on ollut 3D internet, jolla tarkoitetaan 3D-virtuaalimaailmaan rakennettua yhteistyöympäristöä. Ympäristön esikuvana on ollut Linden Labsin Second Life, mutta toisinkuin Second Life, oululainen RealXtend on avoimen lähdekoodin projekti. Internetin 3D-muutoksesta voi tulla seuraava epäjatkuvuuskohta, disruptio, jossa on uusia mahdollisuuksia. 3DCity hankkeessa on tutkittu 3D-internetin kaupallistamispotentiaalia. Tämä tutkimus on osa 3DCity hanketta ja tässä on jatkettu tutkimusta desk studynä ja innovaatioturnauksen avulla keskittyen verkkokaupan alueelle. Verkkokauppa identifioitiin spesifiseksi alueeksi seuraavista syistä: - Verkkokaupan 1 kokonaisvolyymi lähestyy vähittäiskaupan liikevaihtoa ja oli vuonna 2013 jo 10,5 miljardia euroa (8,4% kasvua vuodesta 2012), josta 4,4 miljardia euroa oli tavaroita. Nyt jo yli 3,2 miljoonaa suomalaista on ostanut verkosta. - Verkkokauppa on yhä useimmille kauppias-yrittäjille uusi liiketoimintaan vaikuttava voima, sekä uhka että mahdollistaja. - Verkkokauppateollisuus on jo sinänsä vakiintunutta ja kilpailutilanne on haastava. Taustateknologiat ja liiketoiminnan vaatimat tukiprosessit kuten maksuliikenteen hallinta, logistiikka, jne ovat jo ratkaistu. - Etenkin paikallisesti (niin Oulun kuin Suomen tasolla) on vaikea kilpailla globaalien markkinapaikkojen kanssa heidän omimmalla alueella. Pienempien toimijoiden kustannusrakenne ja suurten toimijoiden ostovoima on huono lähtökohta tasapäiselle kilpailulle verkkokaupassa. - 3D internet on potentiaalinen disruptiivinen teknologia ja kehitys, jolla paikalliset kauppiaat pystyvät erottautumaan nykyisestä palveluntarjonnasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään kauppiaan näkökulmaan, koska se on avain kaupallistamisen onnistumiselle. Jos kauppias uskoo menestyvänsä verkkokaupassa paremmin 3D internet ympäristössä ja on halukas kantamaan siihen liittyvää kehityshankkeesta taloudellista riskiä, tässä tutkimuksessa tulkitaan sen olevan vahva validaatio sille, että mahdollisuudet kaupalliseen menestykseen ovat olemassa. Innovaatioturnaus Innovaatioturnaus on suomalainen tieteellisesti tutkittu ja kehitetty menetelmä osallistaviin suunnittelukilpailuihin. Sen avulla ratkaistaan strategisia ja mutkikkaita haasteita tehokkaasti. Innovaatioturnaus yhdistää virtuaaliset ja fyysiset harjoitukset, yhteistyön ja kilpailun, älykkään kannustinjärjestelmän, 1

4 tiimioptimoinnin, monitasoarvioinnin, luovan tilasuunnittelun, 4Tinnovaatioprosessin ja testatut aikarajat. Innovaatioturnauspalveluun kuuluvat esivalmistelu, suunnittelu, turnausvaihe ja jälkihoito. Esivalmistelu Suunnitteluvaihetta edeltää tutustuminen Innovaatioturnauksen hyötyihin, alustava asiakastarpeen määrittely ja ekosysteemin läpikäynti, jotta turnaustuotanto voidaan käynnistää. 3D internetin kaupallistamiseen liittyen esivalmistelun yhteydessä päätettiin sovellusalue (verkkokauppa) ja ekosysteemi (kauppiaat-palveluntarjoajat-tutkijat). Suunnittelu Menetelmä sopii yksinkertaisten ja pienten sekä monimutkaisten ja laajojen kehityskohteiden työstämiseen tuottaen toimeenpantavia ratkaisuja. Suunnitteluvaiheessa suunniteltiin ongelmien jakaminen sopivan haastaviksi ennakkopeliin ja yksilö-tiimi- ja finaalieriin. Turnausvaihe Virtuaalinen ennakkopeli kerää tausta-aineistoa haasteeseen ja tuottaa tarkemman kuvan pelaajien osaamisesta. Pisteitä kertyy hyvistä löydöksistä, promoamisesta ja arvioinneista. Turnauspäivä ovat luovuuden kymmenottelu. Turnauspäivinä lämmitellään kognitiivisilla ja sosiaalisilla harjoituksilla, analysoidaan tausta-aineistoa,

5 tarkennetaan haasteita, konseptoidaan ratkaisuja ja esitetään toimeenpanomalleja. Tuomarit pisteyttävät innovointia dialogissa pelaajien kanssa. Tuomareiden kutsumat asiantuntijat toimivat pelaajien valmentajina. Turnauspäivä kulkee harjoituksista, virike-esitysten, yksilö- ja tiimierien kautta finaaliin, jossa selviää haasteiden voittajat, jotka palkitaan erillisessä palkintojenjako-osuudessa. Demo-turnaukseen, noin 4 tunnin tuotteistettuun työpajaan, osallistui yhteensä 11 osallistujaa, joista kaksi yrittäjiä. Saadun palautteen perusteella turnaus onnistui herättelemään yrittäjien tarpeita lähteä kehittämään 3D verkkokauppoja, jolloin työpajan voi todeta onnistuneen erinomaisesti Jälkihoito Palaute haasteiden onnistumisesta, henkilökohtaisesta kehittymisestä, markkinoinnista, tuomarityöstä, tapahtuman järjestämisestä ja lopputuloksista kerätään osallistavan palautepelin kautta. Ekosysteemin roolit ja liiketoimintamallit Tässä tutkimuksessa identifioitiin neljä roolia, jotka tulisivat olla katettuna kun 3D verkkokauppaa kehitetään. Lisäksi tarvitaan kokemusta mm. verkkokaupasta ja verkkokauppajärjestelmistä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin nimenomaisesti 3D-ympäristön tuomiin lisähaasteisiin. Tässä kappaleessa esitellään ekosysteemin roolit ja todennäköisimmät liiketoimintamallit. Kauppias on verkkokauppakehityksen asiakas, ja hän pystyy tuomaan hankkeeseen taloudellis-kaupalliset realiteetit. Parhaimmillaan kauppiaalla olisi verkkokauppakokemusta ennestään, jolloin termistö ja käsitteet olivat jo ennestään tuttuja, ja hankkeessa pystyttäisiin keskittymään 3D-ympäristön kehittämiseen. Perinteisen verkkokaupan ongelmakohta on kilpailutilanne. Suuret kansainväliset verkkokauppatoimijat kuten Amazon.com ovat ehtineet jo hioa palvelutarjonnan, logistiikan, maksuprosessit ja niiden kautta ehtineet valloittamaan jo markkinan. Markkinaosuuden ja liikevaihdon myötä on tullut verkkokauppan uskottavuus ja ostovoima suhteessa toimittajiin. Tämän takia uuden verkkokauppatoimijan on vaikea kasvaa kovin isoksi. Kauppiaan tavoite on lähtökohtaisesti saada uusi, potentiaalisesti maailmanlaajuinen markkinointi/myyntikanava tuotteilleen ja saada sitä kautta lisää liikevaihtoa. 3D internet-ympäristö on poikkeuksetta myös uusi aluevaltaus, jonka avulla on mahdollista myös saada positiivista, edelläkävijyysnäkyvyyttä yritykselle ja tuotteille. Tämä alue on blue ocean, eli vähemmän kilpailtu alue. 3D internet-ympäristö tarjoaa myös tärkeämmän edun: uuden mahdollisuuden, käyttäjäkokemukseen liittyvän disruption. 3D mahdollistaa kauppiaalle aivan uudenlaisen asiakaskokemuksen tarjoamisen; kauppias pystyy hyödyntämään perinteisen verkkokaupan asiakaskohtaista muuntautumiskykyä ilman

6 reaalimaailman rajoitteita, mutta toisaalta voi parhaimmillaan tarjota henkilökohtaisempaa ja tunteisiin vetoavampaa palvelua ja palveluympäristöä kuin perinteisessä verkkokaupassa. Parhaimmillaan kauppiaan verkkokaupparatkaisut voivat mahdollistaa myös jättipotin: jos kehitetyt 3D-ratkaisut ovat oikeasti uniikkeja ja toimivia, ne saattavat ratkaisuinakin kiinnostaa kansainvälisiä toimijoita, jolloin esimerkiksi lisensointi tai yritys/liiketoimintakauppa on mahdollinen ainakaan niitä ei kannata sulkea pois. Palveluntarjoajan roolina on tehdä varsinainen verkkokauppaympäristötoteutus. Tässä tutkimuksessa oletetaan, että palveluntarjoaja hoitaa yhteydet esimerkiksi verkkokauppa-alustoihin, mutta joissain tapauksissa on varmasti järkevää tehdä toisin. Kuten verkkokauppiaalla, myös palveluntarjoajalla on samankaltainen erottautumismahdollisuus johtuen teknologian kehitysvaiheesta. 3D internet tarjoaa käyttäjäkokemukseen liittyvän disruption, joka vaatii myös täysin uutta toimintalogiikkaa, johon liittyviä ohjelmistokomponentteja ei vielä ole kaupallistettu. Palveluntarjoaja tyypillisesti toimii perinteisen projektiliiketoiminnan tavoin (external temporary labour, white-box, black-box), mutta joissain tapauksissa palveluntarjoaja voi auttaa projektia käyttämällä heidän ohjelmistokomponentteja (background IP). Tällöin kauppiaan kannattaa olla tarkkana erilaisten tehtävien komponenttien omistussuhteista ja jatkokehitysmahdollisuuksista. Palveluntarjoajan liiketoimintamahdollisuus on juuri oman nichen hallitseminen ja sen ympärille omien ohjelmistokomponenttien (background IP), osaamisen ja palveluiden kehittäminen. Tämä auttaa palveluntarjoajaa kahdella alueella: toisaalta irroittamaan oma hinnoittelu kauppiaan suuntaan työn kustannuksista, ja lopulta mahdollistamaan teknologian lisensointi tai jopa teknologiaan liittyvä yritysosto joko isolle verkkokauppatoimijalle tai alan palveluntarjoajalle. Tutkijaa tarvitaan hankkeessa tuomaan julkisilla varoilla tehdyn tiedon ja taidon suoraan hankkeeseen, jolloin kaikkia yleisiä ongelmia ei tarvitse käsitellä alusta alkaen. Liiketoiminnankehittäjän rooli on toimia tulkkina ja tasapainoittajana muiden roolien välillä ja varmistaa, että hanke on kaupallisesti järkevä myös kun sen riskit otetaan huomioon. Usein on mahdollista, että hankkeessa olevalla henkilöllä on osaamista toimia useammassa roolissa yhtä aikaa. Joskus kuitenkin projektikiireiden ohessa on hyvä, että roolit ovat selkeästi eroteltu, ettei yksi painotu liikaa toisen kustannuksella. Kauppiaan 3D-verkkokaupan integraation tasot Tässä osiossa on kuvattu 3D-verkkokaupan integraation eri tasoja tai vaiheita. 1. Virtuaalinen tienvarsimainos kaupunkikuvassa.

7 2. Interaktiivinen sivu esimerkiksi kaupunkikuvassa (virtuaalinen ubinäyttö). 3. Perinteinen verkkokauppa esim. virtuaalisessa UBI-näytössä. 4. Integraatio reaalielämään, ts. kauppa on virtuaalisesti samassa paikassa kuin reaalimaailmassa. Kauppa edustettuna esim. mainoskyltein, tms. 5. Kauppa mallinnettu 3D-ympäristöön, mahdollista tutustua tuotteisiin. 6. Kauppa mallinnettu 3D-ympäristöön, mahdollista tehdä kauppaa. 7. Integroitu, asiakaskohtaisesti sopeutuva virtuaalinen kauppa. 8. Integroutuminen edellisen lisäksi kaupunkiympäristöön (tuotteita kaikkialla). Käytännössä tasot eivät mene ihan lineaarisesti esimerkiksi voidaan yhdistää tasoa 1 ja 8 niin, että mainostetaan virtuaalisessa kaupunkikuvassa, mutta palkataan myös myyjä-avatareja tekemään interaktiivista kauppaa. Mitkä on kilpailuetuja 3D verkkokauppa tuo? 3D-teknologia mahdollistaa laajemman käyttäjäkokemuksen, jossa tuotteen tarkastelu, asiakaspalvelu ja sosiaalinen ostaminen nousivat erityisesti esiin Innovaatioturnauksessa. Tuotteen kuten esimerkiksi suunnitteluvaiheessa olevan asuintalon tarkastelu mahdollistuu aivan uudella tavalla, kun talon sisällä pääsee kulkemaan. Parhaimmillaan asiakkaan voisi olla mahdollista esimerkiksi sisustaa kotia jo oikean kokoisilla huonekaluilla, jotta huoneiden koot, sähköpistokkeiden paikat, ikkunan korkeudet, jne pystyisi paremmin hahmottamaan. Seuraavassa vaiheessa voi olla mahdollista rakentaa co-creation-mahdollisuuksia, joissa asiakas voi annotoida 3D-mallia, tai jopa muuttaa sitä yhteistyössä arkkitehdin kanssa. Arkkitehdille (eli kauppiaalle) tämä mahdollistaisi aivan uuden paikkariippumattoman asiakaspalvelutavan. Lopulta asiakas voi kutsua ystäviään tarkastelemaan ja kommentoimaan suunniteltua taloa, jolloin myös sosiaalisen ostamisen tarpeet tulee katettua. Kuten perinteisissä verkkokaupoissa, myös 3D-ympäristössä on mahdollista konfiguroida kokemusta käyttäjäkohtaisesti, ja rakentaa ekslusiivisia kokemuksia esimerkiksi kanta-asiakkaille. Kanta-asiakkaiden huomiointi ( takahuone ) nousi esiin keskusteluissa useamman kauppiaan kanssa. SWOT: 3D internet verkkokauppa Tässä osiossa on listattu lyhyesti tärkeimpiä 3D internetin verkkokaupan ominaisuuksia SWOT-analyysin keinoin. Vahvuudet (Strengths) Tällä hetkellä markkina on blue ocean, eli kilpailua ei ole.

8 Yliopistotutkimus antaa erinomaisen lähtökohdan projekteille, paljon perustyötä tehty, teknologiaa kehitetty ja henkilöstöä koulutettu. Etenkin Oulussa FI-WARE painotus pitää 3D internetin alueellisella agendalla ja takaa RealXtend jatkokehityksen. Heikkoudet (Weaknesses) Pitää yhä tehdä paljon pohjatyötä kaupallistamisen eteen (esim. verkkokauppaintegraatio). Valmista loppukäyttäjämassaa (vierailijoita) ei ole. Teknologia vasta maturoitumassa; nykyinen teknologia vaatii erillisen ohjelmiston. Mahdollisuudet (Opportunities) Kauppiaalla on markkinointimahdollisuus. Hyvää näkyvyyttä mediassa tarjolla. Helppo differoitua, kun kilpailua on vähän. Pienemmälläkin panostuksella voi saada oman verkkokauppa-segmentin johtajuuden. Tehtävillä hankkeilla on todennäköisesti mahdollista saada yhteiskunnan tukea (ELY/TEKES). Myös kauppiaalla on exit-mahdollisuus; ts. isompi kansainvälinen yritys voi ostaa yrityksen. Uusi käyttäjäsukupolvi (nuoret) ovat yhä valmiimpia 3Dkäyttäjäkokemukseen. Teknologia (mm. tablet-sovellukset) voivat helpottaa käyttökokemusta nopeasti. Uhkat (Threats) Osa nyt tehtävistä investoinneista voivat osoittautua ponnettomiksi, jos esimerkiksi teknologiavalinnat osoittautuvat pitkällä tähtäimellä vääriksi. Ajoitus on aina uhka uusissa asioissa. Jos yritys on liikkeellä liian aikaisin, kulut suhteessa liiketoimintaan voivat olla kohtuuttomia ja asiakkaita vähän. Jos taas liian myöhään, ei kilpailukykyä isompaa toimijaa vastaan enää ole. Tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, mitkä teknologiat tulevat olemaan voittajia esimerkiksi 3-5 vuoden tähtäimellä. Miten suuret kauppa-alustat tulevat tukemaan ulkopuolisia API-rajapintoja. Trendit ja mahdollistajat Tässä kappaleessa esitellään erityisesti 3D-verkkokauppaympäristöön liittyviä trendejä ja mahdollistajia (enablers). Verkkokaupan yleistymistä ei käsitellä vaikka ne ovatkin kokonaisuuden kannalta olennaista. Tarkoituksena on esitellä ilmiöitä, joita yhdistettäessä 3D verkkokaupan kanssa saadaan selvästi uusia mahdollisuuksia.

9 Lista on esimerkinomainen, eikä perustu kattavaan viitekehykseen. 2nd life Verkkokaupan suurin asiakasryhmä on nuoret, jotka toisaalta ovat tottuneimpia 3Dympäristöihin. Heille 3D maailmat ovat tuttuja 2 nd lifestä, 3D-peleistä, Minecraftista, jne. Heille on tuttua sekä 3D ympäristön hahmotus, että myös 3D-ympäristön yhteisöllinen toimintatapa, sosiaalisuus, joka mahdollistaa verkkokauppaympäristössä esim. shoppailun kaveripiirin kesken. 3D-kuvantaminen Kappaleiden 3D-kuvantamisessa on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia niin yksittäisten objektien kuvantamisen, kuin myös tilojen hahmottamisen saralla. Yksittäisten objektien 3D-kuvantamisen helppous mahdollistaa niiden luontevan esittelyn ja käsittelyn 3D-ympäristössä. Yksinkertaisimmillaan kuvantaminen tapahtuu esimerkiksi Autodeskin 123D Catch-applikaatiolla tai Matterform 3Dskannerilla. Toisaalta tilojen 3D-mallintaminen kehittyy myös ja mahdollistaa reaalimaailman kauppaympäristön ( kivijalkaliikkeen ) siirtämisen virtuaaliseen ympäristöön parhaimmillaan photorealistisena, toiminnallisena kopiona. Tilojen 3D-mallinnusta kehitetään esim. video/valokuvaavien quadkoptereiden avulla. Myös 3D CAD ohjelmistot arkipäiväistyvät, tätä nykyä pelkästään ipadiin löytyy toista kymmentä eri CAD-ohjelmistoa, osa ilmaisia. 3D-tulostus 3D-tulostus avaa jälleen uusia mahdollisuuksia myös verkkokauppaan. Tottakai on mahdollista virtuaalisen sovituksen lisäksi tulostaa muovikopio, jota voidaan käyttää reaalimaailman mallina esimerkiksi korun sovituksessa. Jos tuote tuntuu kuluttajan mielestä sopivalta myös reaalimaailmassa, sen voi sitten tilata kaupallisena tuotteena postin kautta. Toisaalta, esimerkiksi suomalainen Primesmith-yritys rakentaa ympäristöä ja palvelua, jossa kuluttajat voivat yhdessä kehittää sopivaa korua yhteisön ja asiantuntijoiden kesken, ja lopulta myös tulostaa se esimerkiksi hopeasta kaupallisella laadulla. 3D-tulostuksen integrointi 3D-verkkokauppaan mahdollistaa uuden tason yhteisöllisessä tavaroiden luonnissa, muokkaamisessa ja sovittamisessa. Yhteisöllisesti, yksilöllisesti, mutta yhä massatuotannon etuja hyväksikäyttäen. Logistiikan kehittyminen Yksi perinteisten verkkokauppojen etu on ollut hiottu logistiikka toisaalta yksi perinteisten kivijalkaliikkeiden etu on ollut vahva paikallisuus ja tuotteiden saatavuus lähes välittömästi (jos varastoa on).

10 Tämä tulee muuttumaan logistiikan murroksen myötä. Viimeisimmät kehitykset Quadkoptereissa ovat jo nyt mahdollistaneet uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia: esimerkiksi kaupan, josta pilkkijät voivat tilata olutta suoraan omalle avannolle toimitettuna. Toisaalta Amazon on aloittanut hankkeen, jossa he pyrkivät rakentamaan verkoston, jolla Amazonista tilatut tuotteet toimitettaisiin 30 minuutissa kuluttajalle. Tämä haastaisi jopa kivijalkaliikkeet. Yleisemmin, Matternet on testannut saman tyyppistä teknologiaa esimerkiksi kriisialueilla ja testien perusteella jo nyt tämä teknologia mahdollistaa jopa viisin kertaiset säästöt suhteessa tavalliseen rekkatoimituksiin puhumattakaan muista eduista. Mobiliteetti Yleinen mobiliteetti, älykännykät ja nopeat langattomat tietoverkot, mahdollistavat esimerkiksi verkkokauppaominaisuuksien yhdistämisen lisättyyn todellisuuteen (augmented reality). Nykyiset esim. ipad-laitteden resurssit ovat riittäviä myös monimutkaisten 3Dmallien käsittelyyn tienpäällä.

11 Jatkotutkimus Tämän tutkimuksen perusteella suosittelemme lisää validointia. Tutkimuksen yhteydessä pidetty innovaatioturnaus tuotti selkeitä liiketoimintamahdollisuuksia sekä kauppiaille että palveluntarjoajille, ja pidämme sitä erinomaisena indikaattorina kaupallisesta potentiaalista. Nyt suosittelemme uusien vastaavien tilaisuuksien järjestämistä, jolloin otanta suurenee. Toisaalta voidaan myös syventää nykyisiä tuloksia, ja lähteä työstämään yhdessä innovaatioturnauksen osallistujien kesken mahdollisia aihioita, joten nähtäisiin, onko niissä yksittäistapauksissa mahdollisuutta aitoon liiketoimintaan avautuuko myös 3D verkkokauppoja, vai kilpistyvätkö hankkeet esimerkiksi rahoitukseen? Tutkimuksen perusteella 3D-ympäristöä voidaan parhaiten hyödyntää toimialoilla, joissa visuaalista kuvantamista voidaan käyttää apuna helpottamassa kommunikaatiota toimittajan ja asiakkaan välillä: esimerkiksi korujen co-design asiakkaan kanssa, tai talon arkkitehtuurin läpikäynti 3D-mallissa tuottaa selvää etua suhteessa perinteiseen verkkokauppaan tai asiointiin. 3D-verkkokauppojen osalta teknologiahaasteet ovat vielä pääosin kartoittamatta, mutta selvää on, että saavuttaakseen kriittisen massan käyttäjiä (verkkokaupat tarvitsevat verkkokävijöitä) käytettävät palvelut eivät voi vaatia mitään lisäosia tai sovelluksia asennettavaksi, poikkeuksena rajoitetun käyttäjäryhmän palvelut kuten juuri esim. arkkitehtuuri (transaktiot tarpeeksi suuria, jotta peruste asentaa lisäosia täyttyy) tai toisaalta tablet-tietokoneiden etenkin ipadin käyttäjäjoukko, jos saatavilla on myös tablet-sovellus 3D-ympäristöstä. Tablet-tietokoneet ovat myös kosketusnäyttöineen tutumpi käyttötapa 3D-sovelluksille kuin perinteinen tietokone hiirikäyttöliittymällä. Viimeiseksi, tämä tutkimus oli verkkokaupan osalta, joka valikoitui lähinnä hyvän asiantuntija-arvion perusteella. 3D internetin sovellusalueita voitaisiin myös kartoittaa systemaattisesti ja pyrkiä löytämään sieltä muita erinomaisia sovellusalueita, esimerkiksi vanhustenhuollosta. Sovellusalueita kartoitettaessa tulee jatkaa trendien ja mahdollistajien kartoittamista, jolloin tutkimus ei siiloudu liikaa, ja pysyy paremmin sovellettavissa reaalimaailmaan.

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 Projektisuunnitelma 1. Projektitiimi 2. Projektin tausta 3. Projektin tavoitteet 4. Tiimin roolit 5. Sisäinen viestintä 6. Riskianalyysi 7. Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

Projektin suunnittelu A71A00300

Projektin suunnittelu A71A00300 Projektin suunnittelu A71A00300 PESTLE-malli Poliittinen - mitä poliittisia riskejä projektiin voi liittyä? (verotus, hallinto ) Ekonominen - mitä taloudellisia riskejä projektiin liittyy? (työvoiman saatavuus,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Kiinan verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Kiinan verkkokauppa Numeroina Kiinan väestömäärä 1,36 miljardia Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa.

Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. Verkkokaupan tilanne Suomalaisia 15-79-vuotiaita internetin käyttäjiä on yli 3,9 miljoonaa. 65 %:lla suomalaisista on käytössään älypuhelin. Suomalaisista kuluttajista 45 % tekee verkko-ostoksia. Vuonna

Lisätiedot

Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot. Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto

Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot. Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto Futuristic History Avoimen tiedon innovaatiot Aluetietopäivät 21.1.2014 Tuomas Mäkilä / Turun yliopisto Sisältö 1. Yhdistetty todellisuus 2. Futuristic History hanke 3. Avoimen tiedon innovaatiot Futuristic

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 9/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi

CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE Center for Internet Excellence - www.cie.fi CIE (Center for Internet Excellence) on Oulun yliopiston yhteydessä Oulun Innovaatioallianssin (OIA) jäsenten ohjauksessa toimiva tutkimus- ja innovaatioyksikkö.

Lisätiedot

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska

Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä. Petri Kinnunen, Ylivieska Arvoa palveluista ja teollisesta internetistä Petri Kinnunen, Ylivieska 14.3.2016 PVP lyhyesti 12 vuoden historia Omistajina 17 kuntaa Oulun eteläiseltä alueelta Toiminnan painopiste julkishallinnon sähköisissä

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Jaakko Hallavo. Verkkokaupan rautaisannos

Jaakko Hallavo. Verkkokaupan rautaisannos Jaakko Hallavo Verkkokaupan rautaisannos Talentum Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja Jaakko Hallavo Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: NotePad Oy, www.notepad.fi ISBN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille Juho Seppälä Digia Oyj 19.5.2017 AGENDA Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille 1. Digia pähkinänkuoressa

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014

Text. Kuvamestari Kalefoto. Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Text Kuvamestari Kalefoto Kaupan alan ennakointifoorumi 5.3.2014 Jukka Liukas - valokuvaaja PK-yrittäjä Syntynyt 1948 1970 Jukka aloitti valokuvausalan yrittäjänä 1970 Foto Mäenpää 1981 FotoForum 1991

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

DIGITALISAATIO MURTAA PERINTEISEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALAN RAKENTEITA

DIGITALISAATIO MURTAA PERINTEISEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALAN RAKENTEITA DIGITALISAATIO MURTAA PERINTEISEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALAN RAKENTEITA Thomas Hynninen Johtaja, myynti ja asiakkuudet 11.5.2017 Verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys yli 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki

Digia lyhyesti 81 M 5,9 M. Pörssiyhtiö NASDAQ Helsinki Ihmiset strategiamuutoksen ytimessä Kohti uudenlaista digiarkea Johtajuuden merkitys uusien asioiden tekemisessä Huippuasiantuntijoiden rooli muutoksessa J.Juppo, 1.11.2016 Digia lyhyesti Kasvava digitaalisiin

Lisätiedot

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013

TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 TekesTalk: Fiiliksestä fyrkkaa, Liideri ja BioIT - ohjelmat esillä Kuopiossa 22.3.2013 KUOPIO 22.3.2013 Kari Venäläinen, Tekes teknologia-asiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus OTO Golden Gavia kv-palvelun

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Pilviväylä projekti 24.1.2014

Pilviväylä projekti 24.1.2014 Pilviväylä projekti 24.1.2014 Tarkoitus ja tavoite Pilviväylän teknisten ratkaisujen tavoitteena on ratkaista ongelmia jotka liittyvät pilvipalveluiden hankintaan, saatavuuteen ja käyttöönottoon kouluissa.

Lisätiedot

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa

Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa Kuinka kehityn kaupan alalla sparrausta Kivijalkakauppa vs. verkkokauppa KIRSI MIKKOLA 10.11.2015 Ivalo 10.11.2015 SIVU 2 Kirsi Mikkola kirsi.mikkola@liiketoiminta.info www.facebook.com/kirsimikkola twitter.com/kirsimikkola

Lisätiedot

Smart Tampere

Smart Tampere Smart Tampere 06.04.2017 SRV/Studio Libeskind Kestävän kehityksen älykaupunki Älykkään, kestävän kehityksen kaupungin tavoite on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua, kaupungin palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 Kaupan rakennemuutos Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 1 Arja Talma Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Sähköisen kaupan ja ns. hybridikaupan mahdollisuudet huonekalualalla

Sähköisen kaupan ja ns. hybridikaupan mahdollisuudet huonekalualalla Sähköisen kaupan ja ns. hybridikaupan mahdollisuudet huonekalualalla Krista Paloheimo, Smiigo Oy Lahdessa 13.11.2013 2 Vain osa nykytoimijoista selviää kaupan murroksesta VALMISTAJAT VÄHITTÄISKAUPPA VOITTAJAT

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa

Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Joulukauppa Pohjoismaissa 2017 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaalaiset suunnittelevat ostavansa joululahjoja verkosta yhteensä 2,2 miljardilla eurolla tänä vuonna YHTEENVETO Joulukauppa

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Projektin suunnittelu 71A00300

Projektin suunnittelu 71A00300 Projektin suunnittelu 71A00300 Tiimijako Projektisuunnitelma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projektitiimi Projektin tausta Projektin tavoitteet Tiimin roolit Sisäinen viestintä Riskianalyysi Aikataulutus Projektisuunnitelman

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina

Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina Miten toimintaympäristömme muuttuu? Digitalisaatio ja globalisaatio talouden uusina muutosvoimina Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015. Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija

Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015. Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija Tukiverkostoon yhdessä tulevaisuuspäivä 24.4.2015 Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija 27.4.2015 Maapallon megatrendit ja Suomi Digitalisaatio ja robottitekniikan laajamittainen käyttöönotto uuden teollistamisen

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012

Busy in Business. Juha Lehtonen 26.4.2012 Busy in Business Juha Lehtonen 26.4.2012 Markkinan kehityksen trendejä Markkinan kehityksen trendejä Globaali työjako muuttuu ja toiminta siirtyy maailmanlaajuisiin verkostoihin. Muutos haastaa paikallisen

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA

ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA. APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA ESIMERKKEJÄ OSALLISTAVASTA KAUPUNKISUUNNITTELUKONSEPTISTA APOLI, MÄNTSÄLÄ 4.5.2015 Emma Johansson, arkkitehti SAFA UUSI KAUPUNKI ON NUORTEN ARKKITEHTITOIMISTOJEN MUODOSTAMA KOLLEKTIIVI + uudet jäsenet

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy

ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia. FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy ELÄKÖÖN ELÄMÄ JA TYÖ V työhyvinvoinnin ja johtamisen koulutuspäivä 22.10.2014 Palvelu tapana toimia FM Jukka Oresto LAMK / Paideia Oy 1 . KAIKKI MUUTTUU Ansaintalogiikka on muuttumassa tavaroiden saatavuuden

Lisätiedot

Sen seitsemän kohtaa hankinnoista

Sen seitsemän kohtaa hankinnoista VESA SAINIO 040 506 2268 vesa.sainio@solita.fi Sen seitsemän kohtaa hankinnoista 14/9/2012 Hankinta edessä? Mitähän olen hankkimassa Mitenköhän sen ostaisi Paljonkohan se maksaa Keneltäköhän sen ostaisin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi?

Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Digitaalinen markkinointi ja myynti Mitä DIVA meille kertoi? Myynnin Digiloikka, 11/5/2017 Tommi Laukkanen UEF // University of Eastern Finland Asiakkaan ostopäätösprosessi TARPEEN TUNNISTAMINEN INFORMAATION

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit 2014

Maksamisen nykytila ja trendit 2014 Maksamisen nykytila ja trendit 2014 Maksuneuvoston työryhmä 1 Maksuneuvoston kokous 6.11.2014 Julkinen 1 Toimeksianto ja reunaehdot Maksamisen kitkat asiointitilanteiden muutoksessa Yhteiskunnan isot trendit

Lisätiedot

MediaMark- ja NextMediahankkeiden

MediaMark- ja NextMediahankkeiden MediaMark- ja NextMediahankkeiden satoa 06.03.2012 Korjaamo Elina Koivisto Antti Sihvonen Viime vuoden löydöksiä Kuluttaja Innovaatiot Performanssi Kuluttajan arki Tutkimusta vaihtelevissa kuluttajaryhmissä

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015

Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Pk-instrumentti: Mitä komissio haluaa? Elina Holmberg EUTI, Tekes 3.6.2015 Komissio haluaa löytää kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset ja auttaa niitä nopeampaan kansainväliseen kasvuun rahoituksen

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA

KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA KATSAUS RUOTSIN MARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSIIN & VALMISTAUTUMISOHJEITA RUOTSIIN SUUNTAUTUVAAN VIENTIIN MARJA KAHRA 7.11.2016 RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT RUOTSIN ELINTARVIKEMARKKINAT TARJOAVAT MAHDOLLISUUDEN

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot