Sivistyslautakunta tuloskortit TA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta tuloskortit TA 2013"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta tuloskortit TA 2013 Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri Kriittiset menestystekijät; 1.Varhaiskasvatus: Hyvinvoiva lapsi Asiakas Talouden Tyytyväiset vanhemmat / hoitopaikka Riittävä määrä hoitopaikkoja perheiden Tarvetta vastaava hoitopaikka on järjes- vastaa tarvetta 100 %, tarpeiden mukaan, vasu-keskustelut, tetty kaikille toivottuun aikaan mennessä. osallistuminen tapahtumiin ja yhteiset tapahtumat ja vanhempainillat, Mahdollisuus vasu-keskusteluihin on vanhempainiltoihin 70 %, osallistuminen asiakaskyselyt, tarjottu kaikille vanhemmille, lähes kaikki vasu-keskusteluihin tehokas moniammatillinen yhteistyö. ovat toteutuneet. 100 %. Keväällä on järjestetty vanhempainillat eskarilaisten vanhemmille sekä ulkoilutapahtuma yksiköittäin. Päivähoitopalveluiden oikea mitoitus/hoitopaikkojen käyttöaste 85 %. Henkilökunnan joustava käyttö eri yksiköiden välillä tarpeen mukaan. Riittävät ja toimivat tilat. Tyytyväiset vanhemmat/sujuva kasvukumppanuus vanhempien kanssa. Toimivat prosessit, selkeät toimintaohjeet. Toiminnan tehokas organisointi ja yksiköiden välinen yhteistyö. Asiakaskyselyt. Ohjeistuksen ylläpito ja päivittäminen. Tiedottaminen Wilman käyttöönotto esiopetuksessa. Moniammatillinen yhteistyö jatkuvaa. Kaikki päivähoitopaikat on käytössä, paikkoja lisätty kauden aikana tarpeen kasvaessa (Karhunpesä). Henkilökunta on työskennellyt joustavasti eri yksiköissä. Ryhmis Satumetsän tiloja laajennus on meneillään. Henkilöstöpalaverit on pidetty säännöllisesti yksiköittäin. Kunnan nettisivujen uusiminen on käynnissä. Asiakaskysely tehdään mahdollisesti syyskauden lopulla. Vasujen ym. ohjeistusten päivitys tehdään syyskauden aikana. Wilman käyttöönotto esiopetuksessa toteutuu lukuvuoden alusta lukien.

2 Henkilöstön ajantasainen ammattitaito ja osaaminen/vähintään yksi yhteinen koulutuspäivä koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Työhyvinvointikysely kolmen vuoden välein /edellisen kyselyn tason säilyttäminen. Täydennyskoulutus, työnohjaus, työhyvinvointikyselyt, uuden henkilöstön perehdyttäminen. Koko henkilöstön yhteinen koulutuspäivä on pidetty kevättalvella (kasvatuskumppanuus). Työhyvinvointikyselyyn perustuvat kehittämissuunnitelmat on tehty. Syksyllä kaksi koulutusta (liikenneturvallisuus ja S2-kielen koulutus). Ryhmis Satumetsässä työnohjausta syksyn aikana. 2.Perusopetus: Tehokas puuttuminen oppimisen ongelmiin Asiakas Talouden Perusopetuksen päättäneet/päättötodistus Oppilashuollon saumaton moniammatilliopiskelupaikka ja jatkonen yhteistyö, tehokas puuttuminen kou- kaikille 100 %. lukiusaamiseen, kodin ja koulun yhteistyö, Vanhempainiltojen määrä/kaksi erityisopetuksen tehostaminen, vanhempainiltaa vuosiluokkaa oppilaanohjauksen tehostaminen. kohti lukuvuodessa. Wilma-tiedotuskanavan tehokas käyttö. Oppilaskohtaiset kustannukset. Sujuva opetus, viihtyisä oppimisympäristö. Oppilaiden aktiivisuus ja osallisuus. Kustannusseuranta ja ennakoivat taloussuunnittelu. Seudullisten ja valtakunnallisten hankerahoitusten hakeminen. Yhtenäiskouluhankkeen toteuttaminen, oppilaiden kuuleminen, tehokas tiedottaminen. Peruskoulun päättäneistä kaikki ovat päässeet jatko-opintoihin. Vanhempainiltoja on pidetty kevätlukukaudella yksi/vuosiluokka. Wilman käyttö on ollut tehokasta. Kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla. Yhtenäiskouluhankkeen suunnittelu on käynnistynyt. Opettajainkokoukset on pidetty säännöllisesti. Oppilaita on kuultu mm. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien vuoksi. Kivijärven koululla on pidetty vanhemmille tiedotustilaisuus koulun sisäilmaasoista. Kunnan nettisivujen uusiminen on käynnistynyt.

3 Henkilöstön ajantasainen ammattitaito ja osaaminen/vähintään yksi seudullinen kaikille kunnan opettajille yhteinen veso-koulutuspäivä. Työhyvinvointikysely kolmen vuoden välein/edellisen kyselyn tason säilyttäminen. Täydennyskoulutus, työnohjaus, työhyvinvointikyselyt, uuden henkilöstön perehdyttäminen. Seudullista vesoa ei toteuteta Osaavahankkeen päättymisestä johtuen. Työhyvinvointikyselyyn perustuvat kehittämissuunnitelmat on tehty. Uuden henkilöstön perehdytyskansiot on päivitetty. 3. Lukio: Menestyksekäs oppiminen Oman lukion markkinointi. Opettajakunnan ammattitaidon ylläpito, opetusresurssin riittävyys. Asiakas Siirtyminen jatko-opintoihin/ 90 % lukioon jatkavista opiskelijoista valitsee kunnan oman lukion. YO-koetulosten parantaminen keväästä Talouden näkö- Opiskelijakohtaiset kustannuk- kulma set. Opetuksen sujuvuus, opiskelijoiden oppimat viestintätaidot, kouluviihtyvyys. Opiskelijoiden aktiivisuus ja osallisuus. Oppimisprosessin avaaminen koulun ulkopuolelle. Kustannusseuranta ja ennakoivat taloussuunnittelu. Yhtenäiskouluhankkeen toteuttaminen. Oppilaiden kuuleminen. Yhteistyö kunnan muiden yksiköiden sekä järjestöjen ja yritysten kanssa. Seudullinen yhteistyö. Tehokas tiedottaminen. Lukiojatko-opinnot valitsi keväällä perusopetuksen päättävistä 60 % ja heistä 92 % oman kunnan lukion. Yo-kirjoitusten tulokset olivat paremmat kuin keväällä Kustannukset ovat pysyneet suunnitellulla tasolla. Yhtenäiskouluhankkeen suunnittelu on käynnistynyt. Opetus on ollut sujuvaa ja opiskelijat aktiivisia. Kohtaamisia-hankkeen yritysvierailut toteutuneet (mm. Silamuskoti). Kunnan nettisivujen uusiminen on käynnistynyt. Henkilöstön ajantasainen ammattitaito ja osaaminen/vähintään yksi seudullinen kaikille kunnan opettajille yhteinen veso-koulutuspäivä. Työhyvinvointikysely kolmen vuoden välein /edellisen kyselyn tason säilyttäminen. Täydennyskoulutus, työnohjaus, työhyvinvointikyselyt, uuden henkilöstön perehdyttäminen. Seudullista vesoa ei toteuteta Osaavahankkeen päättymisestä johtuen. Työhyvinvointikyselyyn perustuvat kehittämissuunnitelmat on tehty. Uuden henkilöstön perehdytyskansiot on päivitetty.

4 4. Kansalaisopisto: Monipuolinen kurssitarjonta ja sen onnistunut markkinointi Opetuksen sisältöjen kehittäminen. Pidetään palvelun laatu hyvänä ja saavutettavuus kohtuullisena. Asiakas Opiskelijamäärä/vähintään 650. Asiakastyytyväisyys/ opiskelijapalautteet. Talouden /opiskelija /asukas Ylimääräinen valtionavustus ja alueelliset hankkeet. Hyvä ja toimiva yhteistyö kunnan eri yksiköiden ja paikallisten järjestöjen kanssa. Opetustilojen riittävyys ja joustava käyttö. Haetaan opintoseteliavustusta. Maakunnallisessa Osaava-hankkeessa mukanaolo. Lisätään yhteistyötä. Asiakastyytyväisyys kysely on tehty, toimintaan ja tarjontaan ollaan tyytyväisiä. Opintoseteliavustusta on haettu ja saatu 3000 euroa. Ollaan oltu mukana alueellisessa Osaava-hankkeessa, mm. järjestetty opiston toiminnan kehittämispäivä huhtikuussa. Yhteistyö kunnan eri yksiköiden ja paikallisten järjestöjen kanssa jatkuvaa. 5. Kirjasto: Uuden kirjastojärjestelmän ja maakunnallisen yhteistyön onnistuminen Asiakas Talouden Järjestelmän vuosikustannukset/taso ei saa kohtuuttomasti nousta verrattuna entiseen järjestelmään. Ongelmatilanteiden määrä/tietokantojen onnistunut konvertointi ja yhdistäminen. Sopimusvaiheessa kustannusten tarkka kartoittaminen. Huolellinen valmistelu ja testaus ennen konversiota. Asiakaskoulutukset/uuden järjestelmän Asiakaskoulutukset järjestetään käyt- hallinta. Asiakkaiden kouluttaminen. töönoton jälkeen joulukuusta 2013 alkaen. Sopimusneuvottelut käytiin huolellisesti ja vuotuisten kustannuksien nousu pysyy maltillisena. Esikonversion testaus suoritettiin heinäkuussa ja ongelmia löydettiin 56 kpl. Nämä korjataan ennen varsinaista konversiota.

5 Nettisivuja päivitetään säännöllisesti. Koulutustunteja/hlö. Henkilöstö hallitsee uuden järjestelmän. Työhyvinvointikysely kolmen vuoden välein / edellisen kyselyn tason säilyttäminen. Henkilökunnan koulutus. Henkilökunnan koulutukset alkoivat toukokuussa ja jatkuvat loka-marraskuussa. Tähän mennessä koulutustunteja on ollut 16 h eli 4 h / henkilö. 6.Kulttuuri: Monipuolinen kulttuuritarjonta Asiakas Talouden Tapahtumien määrä/edellisvuosien Perinteiset tapahtumat järjestetään. Tapahtumien määrä on samalla tasolla taso. Lisätään lasten kulttuuritapahtumia. edellisvuosien kanssa. Lastentapahtumia Lastenkulttuuritapahtumat/Metkun on lisätty esim. kulttuuriviikolle. tarjonnan lisäämi- nen. /asukas. Riittävä resurssointi. Taloudelliset resurssit ovat nousseet Hyvä ja toimiva yhteistyö kunnan eri yksiköiden ja paikallisten järjestöjen kanssa. Alueellinen ja maakunnallinen yhteistyö. Henkilöstön riittävyys. Ammattitaidon ylläpitäminen. Yhteistyö. Täydennyskoulutus. palkankorotuksien verran. Yhteistyötä on tehty monien tahojen kanssa, mm. kunnan eri yksiköt sekä eri järjestöt. Osallistutaan maakunnalliseen Metkulastenkulttuuriyhteistyöhön. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti. Henkilöstö on tällä tasolla riittävä. Liikuntatoimi: Eri-ikäisten kuntalaisten aktivoiminen liikkumaan Asiakas Osallistujamäärät eri ryhmiin/lisäys Palvelukysely. Asiakastyytyväisyyskyselyssä tuli hyvää +5 %. palautetta, mutta ilmeni myös epäselvyyttä Tyytyväisyyskysely/ mitä kuuluu liikuntatoimelle. hyvä imago.

6 Talouden /asukas. Riittävien resurssien turvaaminen. Resurssit ovat entisen suuruiset. Lisäksi yhdessä nuoritoimen kanssa on ELYkeskukselta saatu 2200 kerhotoimintaan. Hyvä ja toimiva yhteistyö kunnan eri yksiköiden ja paikallisten järjestöjen kanssa. Yhteistyö. Liikunnanohjaaja on päivittänyt nettisivuja. Kunnan nettisivujen uusiminen on käynnistynyt. Yhteistyö järjestöjen ja kunnan eri yksiköiden kanssa on säännöllistä. Ammattitaidon ylläpitäminen. Täydennyskoulutus. Liikunnanohjaaja on osallistunut Ensiapu, ART ja Chi Kung koulutuksiin sekä Voimaa Vanhuuteen -seminaariin. 8.Nuorisotoimi: Nuorten osallisuuden lisääminen Asiakas Talouden Osallistujamäärät eri nuorisotoimen Avoimien ovien toiminta, kuulemistilaisuu- Nuorten ja varhaisnuorten Avoimien ovien tilaisuuksiin. det, palvelukysely. toimintaa järjestettiin säännöllisesti kevät- Tyytyväisyyskysely/hyvä imago. Erityisryhmien toiminnan jatkaminen. lukukausi. Kansainvälisyystoiminnan käynnistäminen. 6-klubi toimi myös kevätlukukauden Erityisryhmien toiminta/syrjäytymisen Suvaitsevuuskasvatus. Kunnassamme on Eurooppalaista vapaanennen ehkäisemiehtoispalvelua suorittamassa espanjalai- nuori, ja myös monikulttuurinen suvaitsevaisuus lisääntyy tätä kautta. Nuorisotyöhön haettiin ja saatiin EVS-rahoitus (KP 6820, 6735 ) kuntamme nuorelle 5 kk:n ajaksi Espanjassa työskentelyä var- /asukas Hyvä ja toimiva yhteistyö kunnan eri yksiköiden ja paikallisten järjestöjen kanssa. Riittävien resurssien turvaaminen. Hanke- ja projektirahoitus. Yhteistyö. ten. Nuorisotyöhön on haettu ja saatu valtionavustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista varten (kp 6819). Myös lasten ja nuorten harrastustoimintaan saatiin 2200 lukuvuodelle Nuorisotyö toimii yhteistyössä säännöllisesti kunnan eri osastojen ja Eksoten (mm. terveyden huolto, mielenterveyspalvelut) kanssa. Myös paikkakunnalla toimi-

7 van 4H-yhdistyksen ja seurakunnan kanssa on säännöllistä yhteistyötä. Henkilöstön riittävyys. Ammattitaidon ylläpitäminen. Täydennyskoulutus. Hankerahoituksena nuorisotyö pystyi tarjoamaan kymmenelle kuntamme nuorten parissa työskentelevälle (opettajia, terveydenhoitaja ym.) ART-koulutuksen (aggression replacement training). Myös nuorisokuraattori osallistui koulutukseen. 9. Ruokapalvelu Rosmariini: Ateriapalvelun tehokas ja häiriötön toiminta Asiakas Asiakastyytyväisyyskysely/palvelun Asiakaskyselyt. hyvä taso ja laatu. Oppilaat osallistuvat ruokalistan suunnitteluun. Asiakaskysely esikoululaisille ja koululaisille huhti- toukokuussa Oppilaiden toiveita on otettu huomioon ruokalistassa Toimitusten luotettavuus. Kuljetusjärjestelmän kehittäminen. Ateriapalvelujen kuljetuksen on hoitanut Itella Oy taloudellisesti. Talouden Saavutettavuuden parantaminen. Eksoten hinnoittelu kattaa toiminnan käyttömenot. /suorite /asukas Tuotanto vuoden jokaisena päivänä. Puhelimien uusiminen. Kustannusten tehokas seuranta. Eksoten palvelusopimuksen tarkistaminen. Varallaolojärjestelmän luominen. Muissa kuljetuksissa parannuksia suunnitellaan loppuvuoden aikana. Uudet matkapuhelimet hankittu tammikuussa Saavutettavuus on ollut hyvä sen jälkeen. Hinnoittelu selvitetään mennessä. Varsinaista varallaolojärjestelmää ei tarvita.

8 Yhteistyö Parikkalan ruokapalvelun kanssa Jamix-ohjelmisto täysimittaiseen käyttöön. Tutustumiskäynnit ja työntekijöiden vaihto Yhteinen ruokalista Ohjelmiston käyttöotto koko päivähoidossa Rautjärven kolme työntekijää ollut kaksi päivää kukin Parikkalassa. Parikkalasta ollut yksi työntekijä kuusi päivää Rautjärvellä. Yhteinen ruokalista on edelleen käytössä.. Jamixin käyttöönotto toteutunut 100 %. Osaamisen ja kasvun Henkilöstön ajantasainen ammattitaito ja osaaminen. Täydennyskoulutus Työnohjaus, Työhyvinvointikyselyt Uuden henkilöstön riittävä perehdyttäminen. Pidetty koko henkilöstölle yksi täydennyskoulutuspäivä helmikuussa. Varsinaista työnohjausta ei ole ollut. Kaikkien henkilöstöryhmien työnkuvat on päivitetty huhtikuussa Työpsykologin luento koko henkilöstölle oli toukokuussa. Vuoden 2012 työhyvinvointikyselyn tulosket on käsitelty täydennyskoulutuspäivänä ja kehittämissuunitelma on tehty. Kolme työntekijää osallistui yhden päivän mittaiseen työhyvinvointikoulutukseen, järjestäjänä oli Etelä-Karjalan kesäyliopisto. Perehdyttämisopas on tekeillä, valmistuu mennessä.

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI

PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN LAADUN ARVIOINTI Haapajärven kaupunki Sivistyspalvelut JÄRJESTÄJÄTASON LAADUN ARVIOINTI Perusopetuslaki 21 velvoittaa opetuksen järjestäjää arvioimaan antamaansa koulutusta ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 22.5.2013 32

Sivistyslautakunta 22.5.2013 32 22.5.2013 32 VISIO Asikkala on profiloitunut laadukkaan koulutuksen kunnaksi. Sivistystoimen henkilöstö arvostaa työtään ja pitää sitä merkityksellisenä. uksen mahdollistaa pätevä henkilökunta. Asikkala

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

kokouksia 8 Läsnä Läsnä

kokouksia 8 Läsnä Läsnä TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE VASTUUHENKILÖ TEHTÄVÄKUVAUS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut. Marja Astola-Turpeinen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012

PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelujen toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 PERUSPALVELUJEN TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 2 A. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus.

Sivistystoimen monipuoliset, monialaiset ja laadukkaat palvelut sekä laadukas, monipuolinen perusopetuslain ja -asetuksen mukainen koulutus. SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1

Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite 1 Perusturvan toimialan toimintakertomus vuodelta 2012 2 PERUSTURVAN VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvan vuosi 2012 toteutui toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2004-2008 1 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat:

Lisätiedot