LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki."

Transkriptio

1 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY

2 2 Sisällys 1. Johdanto Nykytilanteen kuvaus Verkkopalvelun tavoitteet Lainsäädäntö, standardit ja suositukset Käyttäjät ja kohderyhmät Kohderyhmät Tiedon tuottajat ja hallinnoijat Tekniset vaatimukset Julkaisujärjestelmä Toimiminen eri laitteilla ja selaimilla Verkkosivuston suorituskykyvaatimukset Hosting palvelut Toiminnalliset vaatimukset Sisällöntuotanto ja metadata Alustava sivuston rakenne ja navigaatio Käyttäjähallinta Suorat aliosoitteet Listaus Tapahtumakalenteri RSS Palautelomakkeet Hakutoiminto Megamenu Sosiaalisen median linkitys Rikas media ja interaktiivisuus Tekstin suurennus Aakkostettu hakemisto ja sivukartta Puhelinluettelo Ei toiminnalliset vaatimukset Visuaalinen ilme Tietoturva Kieliversiot Järjestelmän integraatiotarpeet Puhelinluettelo... 17

3 Dynastia asiakirjahallintajärjestelmä Optiot Uutiskirjeet Kysymyspalsta... 18

4 4 1. Johdanto 1.1. Nykytilanteen kuvaus Kaupungin nykyiset verkkosivut on otettu käyttöön vuonna Julkaisujärjestelmänä on Drupal. Nykyiset verkkosivut eivät toimi toivotunlaisesti. Teknisesti sivuilla on paljon ongelmia ja bugeja, käytettävyys on huono ja tietoa on vaikea löytää. Sivustorakenne koetaan palautteiden perusteella sekavaksi, turhia klikkauksia tulee paljon ja navigointi on vaikeaa. Otsikoinnissakaan ei ole täysin onnistuttu ja palautetta tuli erityisesti koe kaupunki - nimestä sekä siitä, että Kalajoki Akatemian alle on piilotettu kirjastot, nuoriso-, kulttuurija liikuntapalvelut. Akatemian alta niitä ei välttämättä ymmärrä lähteä hakemaan, varsinkaan jos Akatemian toiminta ei ole tuttua. Hakutoimintoa joutuu käyttämään usein, koska tieto on vaikeasti löydettävissä, mutta hakutoiminnon käytettävyyteenkään ei olla tällä hetkellä tyytyväisiä. Kieliversioita ei ole pystytty siirtämään sivuille ollenkaan. Palautetta on kerätty asiakkailta, kaupungin henkilökunnalta ja verkkosivujen päivittäjiltä. Lisäksi tutkittiin verkkosivujen analytiikkaa Snoobi-työkalulla ja arvioitiin nykyisiä sivuja Kuntaliiton verkkoviestinnän sisältölähtöisen arvioinnin mallin, VESLAn avulla. Palautetta: - Sivusto on sekava ja tieto ei löydy. - Etusivu on liian täynnä ja sekava. - Fonttikokoa on kritisoitu (esim. otsikoissa liian tiheää). - Esityslistat ja pöytäkirjat ovat vaikeasti löydettävissä (paljon palautetta). - Lomakkeet ovat vaikeasti löydettävissä (paljon palautetta). - Kartta on piilossa. - Yhteystiedot ovat vaikeasti löydettävissä. - Ei selkeää valikkorakennetta vaan asiat satunnaisessa järjestyksessä. - Ei selkeitä sivustokokonaisuuksia vaan palvelukortteja ja palveluntarjoajia, jotka eivät ole loogisessa järjestyksessä. - Usein palvelukorttien vasemmalla puolella on listattuna turhiakin palveluita. - Turhia klikkauksia. - Puuttuu sisältöä asiakkailta tulleiden palautteiden mukaan. Esim. löytöeläintoimisto, tietoa kaukolämmöstä, elokuvateatterista jne. - Tapahtumakalenteria ei löydetä. - Tapahtuman ilmoittaminen on hankalaa. Liian monta kohtaa pitää täyttää eikä ole minkäänlaista ohjeistusta. - Puhelinaikoja ei ole merkitty. - Myös vierityksestä on tullut jonkun verran palautetta. Esim. että teksti liian harvaa ja joutuu rullaamaan liikaa. - Palvelujen sivuilta ei löydä tietoa. Tieto saattaa olla sivuilla, mutta sivuston rakenteesta johtuen niitä on vaikea löytää tai edes hahmottaa mistä lähtisi etsimään. Esim. jos etsii terveyskeskusmaksuja, jos lähtee etsimään niitä valikkojen kautta, ei niitä löydä ollenkaan. Jos etsit haulla niin löydät kyllä maksut,

5 5 mutta ne on omana sivunaan eikä mistään käy ilmi missä olet ja miten pääset jatkamaan eteenpäin esim. ajanvaraukseen. Jos lähdet liikkeelle etusivun päävalikosta ja valitset kohdan terveys, aukeaa lisää linkkejä, joista pitäisi arpoa mistä löytyy terveyskeskuksen yhteystiedot, ajanvaraus jne. - Kirjasto on vaikeasti löydettävissä. Tiekkö-verkkokirjasto vaikeasti löydettävissä. - Sivujen päivittäminen on hankalaa ja lopputuloksesta ei voi olla varma. - Palautteen anto ja vuorovaikutteisuus on hankalaa. - Etusivun isoa kuvaa vaikea vaihtaa, koska valikon tekstit vaaleat. Ei löydy sopivaa kuvaa, jotta valikko näkyisi. - Nykyiset sivut varsinkin päivittäessä toimivat huonosti joillakin selaimilla. - Sisällöntuottajan kannalta liitteen lisääminen on hankalaa. Analytiikka: Kalajoen kaupungin sivuilla on vuoden mennessä käyntejä Verrattaessa samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna kasvua on 18,48 %. Välitön poistumisprosentti on 43,66 %. Edelliseen vuoteen verrattuna poistumisprosentti on kasvanut 7,98 %. Mobiililaitteita käyttävien määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen. Mobiililaitteilla Kalajoen sivustolla vierailee 14,11 % kävijöistä ja tableteilla 6,89 %. Kasvua on yli 1200 %. Konversioprosentti on 6,05 % ( ). Edelliseen vuoteen verrattuna -3,04 %. Konversioprosentti kertoo maalikäyntien osuuden liikenteestä. Vastaa kysymykseen: kuinka suuri osuus verkkosivuston liikenteestä yltää vähintään yhdelle tavoitesivulle? Tällä hetkellä maalisivuiksi on asetettu tontit, avoimet työpaikat ja lomaasuntomessut. Kaupungin sivuille tulee hakukoneiden kautta yli 54 % kävijöistä. Yli 36 % tulee kirjoittamalla osoitteen. Vain vajaa 6 % tulee linkkisivuilta (tilanne ). Hakukoneista eniten käytettyjä ovat Google ja Bing. Kävijöiden ikäluokat ja sukupuoli jakautuvat melko tasaisesti. Eniten sivuilla vieraillaan terveyteen ja liikuntaan (erityisesti jäähalli), päätöksentekoon, tapahtumiin sekä kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvillä sivuilla. Vuonna 2013 Google päätti salata hakusanadatan ja näin ollen mekään emme saa varmaa dataa millä hakusanoilla kaupungin sivuille tullaan. Mutta nykyäänkin se näyttää maksulliset hakusanat ja n.10 % orgaanisen liikenteen käyttämistä hakusanoista. Kalajoen sivuilla näitä ovat: kalajoki, kalajoen kaupunki, jäähalli, terveyskeskus, kirjasto, kalajoen juhannus. Ja kun katsotaan laskeutumissivuja, niin ykkösenä on etusivu, ja seuraavina ovat jäähallin sivu, terveyskeskuksen ja kirjaston sivut ja tapahtumista juhannus (tilanne ). Käyntien keskimääräinen kesto on 2 min 30 s. Snoobin analytiikkaa voidaan tarkastella lisää uusien verkkosivujen toteuttajan kanssa 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet Kalajoen kaupungin verkkopalvelu toimii keskeisenä kunnan tiedonvälityskanavana. Verkkopalvelun kautta tarjotaan ajankohtaista ja oikeaa tietoa kuntalaisille, muille sidosryhmille ja kunnasta kiinnostuneille. Tiedonvälityksen lisäksi verkkopalvelu toimii

6 6 asiointi- ja vuorovaikutuskanavana. Asiointi on ajasta ja paikasta riippumatonta ja kustannustehokasta. Verkkoviestinnällä vaikutetaan myös kaupungin imagoon ja houkuttelevuuteen. Verkkopalvelu on osa kunnan maineenhallintaa ja markkinointia, eräänlainen kunnan käyntikortti. Verkkopalvelun uudistuksen tavoitteena on tammikuuhun 2016 mennessä luoda uusi verkkosivusto, joka sisällöltään, käytettävyydeltään ja ulkoasultaan palvelee kaikkia kunnan kohderyhmiä. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: Tiedon löydettävyys; tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä. Verkkopalvelu on käyttäjäystävällinen, toimiva ja ajankohtainen. Verkkopalvelu edesauttaa ja mahdollistaa asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistumisen, vaikuttamisen ja palautteenannon. Visuaalinen ilme pohjautuu Kalajoen kaupungin graafiseen ohjeistukseen. Informatiivisuuden lisäksi sivusto on markkinoiva ja houkutteleva. Verkkopalvelu skaalautuu eri pääte- ja mobiililaitteisiin. Verkkosivuista on eri kieliversiot. Tietoturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota Lainsäädäntö, standardit ja suositukset Lainsäädäntö Kuntien verkkopalvelujen kehittämisessä tulee huomioida lainsäädäntö. JHS-suosituksen 190 liitteessä Lainsäädäntöluettelo on lueteltu ja lyhyesti kuvattu keskeinen lainsäädäntö, joka koskee julkisten verkkopalvelujen tarjoamista. Uusi kuntalaki tuli voimaan Osa säännöksistä tuli voimaan heti toukokuun alusta, osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta alkaen. Uusi kuntalaki löytyy Finlexistä numerolla 410/2015. Keskeisiä uudistuksia verkkosivuston kehittämistä ajatellen ovat: Esityslistat julkaistaan yleisessä tietoverkossa (29 ) Sähköisen päätöksenteon edellytyksiä lisätään ( ) Kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi tulee internet ( ) Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen siirtyy internetiin (140 ja 142 ) Kalajoella esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan jo nyt Dynastyasiakirjahallintajärjestelmässä, johon on linkki kunnan verkkosivuilta. Myös ilmoitukset julkaistaan Kalajoen verkkosivuilla. Standardit ja suositukset

7 7 Verkkopalvelun kehittämisessä tulee soveltaen huomioida Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JUHTA:n JHS-suositukset. Erityisesti on hyvä huomioida seuraavat suositukset: JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/jhs190/jhs190.pdf JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Lisäksi sovelletaan Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa -suositusta: Verkkopalvelun esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota soveltamalla verkkosisällön saavutettavuusohjeita. WCAG:n ohje verkkopalvelujen esteettömyydestä 2. Käyttäjät ja kohderyhmät 2.1. Kohderyhmät Verkkosivujen suunnittelutyön lähtökohtana ovat verkkopalvelun käyttäjien tarpeet ja käyttötavat: uudesta verkkopalvelusta halutaan tehdä käyttäjilleen mahdollisimman hyödyllinen ja heitä mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus. Kuntien kotisivuilla on monenlaisia kohderyhmiä. Kunnan tärkeimpiä sidosryhmiä ovat: - asukkaat - yritykset - muut yhteisöt - päättäjät - muut viranomaistahot - henkilöstö - muut kunnat - kuntien yhteistyöelimet - tiedotusvälineet - kesäasukkaat - matkailijat Ensisijaisesti verkkopalvelu suunnataan kuntalaisia varten. Kuntalaisissa on erilaisia alakohderyhmiä kuten perheet, seniorit, nuoret jne. Kalajoen ikäjakauma oli vuonna 2014: v. 19,3 % v. 59,8 % - yli 64-v. 20,9 %

8 8 Nykyisillä verkkosivuilla kävijöitä on tasaisesti eri ikäryhmistä, eniten kuitenkin työiässä olevia aikuisia. Suurin osa kuntalaisista on suomenkielisiä, yli 98 %. Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on 65,8 % ( ). Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on 19,7 %. Kuntalaiset etsivät ensisijaisesti tietoa palveluista ja ajankohtaisista asioista. Se mikä yksikkö tai toimiala tietyn palvelun tarjoaa, on yleensä toisarvoinen seikka. Tämä tulee huomioida niin otsikoinnissa kuin sisällön rakenteessakin. Kuntalaisten alakohderyhmillä on myös erilaisia tarpeita ja heidän verkkopalvelun käyttäjätaidot vaihtelevat. Muita syitä vierailla sivuilla ovat yhteystietojen etsiminen sekä yhteydenotto ja palautteen anto. Suomen Online Tutkimus oy tekee vuosittain Kuntien internetsivujen käyttäjätutkimuksen. Kalajoki ei ole tutkimuksessa ollut mukana, mutta voidaan olettaa, että mukana olleiden kuntien vastauksista saatua yhteenvetoraporttia voidaan osittain soveltaa myös Kalajoen tapauksessa. Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (28 % kaikista vastaajista), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (23 %), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19 %), kirjastoon liittyvää tietoa (16 %), esityslistoja / pöytäkirjoja / päätöksiä (14 %), tapahtumakalenteria (13 %), sekä yhteystietoja (13 %). Nämä korreloivat aika hyvin myös Kalajoen kotisivuista saadun analytiikan kanssa. Samassa tutkimuksessa kävi myös ilmi, että kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46 % kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34 %), kirjaston kanssa (26 %), sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (24 %). Yleisesti ottaen tutkimus myös osoitti, että kuntien sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen. Samoja asioita on tullut esille myös palautteissa, joita nykyisistä Kalajoen sivuista on saatu. Tärkeiksi kohderyhmiksi valitaan myös yritykset sekä potentiaaliset uudet asukkaat. Kalajoella on vireää yritystoimintaa. Työvoimasta 20,9 % on yrittäjiä (2013). Kaupungin strategioidenkin mukaan yritystoiminta on se, johon halutaan panostaa. Elinkeinopalvelujen visio on: Kalajoki on laajasti tunnettu vireänä yritysten toimintaympäristönä ja on haluttu sekä kilpailukykyinen vaihtoehto aktiiviselle yritystoiminnalle. Nykyisen elinkeinostrategian mukaan elinkeinopoliittiset toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti sellaisen yritystoiminnan edistämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen, jonka tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät ovat nyt tai tulevaisuudessa suurimmalta osin kaupungin alueen ulkopuolella. Tähän katsotaan kuuluvaksi myös kaupungin vetovoimaisuuden kannalta merkittävät palveluyritysten yhteishankkeet. Nettisivuilla on siis huomioitava, että yrityksille suunnatut palvelut on helposti löydettävissä. Myös tieto vapaina olevista toimitiloista sekä tonteista on olennaista uusia yrityksiä houkuteltaessa. Yhteydenotto täytyy olla tehtynä hyvin helpoksi. Pyhäjoen ydinvoimahankkeen vuoksi kansainvälisten yritysten toimiminen alueella tulee

9 9 lisääntymään (erityisesti Venäjä). Lisäksi huomiota tulee kiinnittää siihen, että kansainväliset yritykset löytävät paikalliset yritykset yhteistyökumppaneikseen. Kansainvälisyys on muutenkin mainittu strategiassa ja se tulee huomioida myös nettisivuilla. Vireä yritystoiminta sekä Kalajoen matkailun kautta saatu tunnettuus vaikuttavat osaltaan myös siihen, että Kalajoki on aidosti houkutteleva asuinpaikka. Kaupungin vetovoimaisuutta asuinpaikkana lisää myös kunnan hyvä talous, hyvät palvelut, monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä maan keskiarvoa alhaisempi kunnallisvero. Vireän elinkeinotoiminnan kautta kuntaan pyritään houkuttelemaan työikäistä väkeä. Strategian mukaan myös työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista tuetaan. Muuttajille tärkeitä tietoja ovat asumiseen liittyvät asiat, avoinna olevat työpaikat sekä yleinen esittely kaupungista ja sen palveluista. Kesäasukkaat ja matkailijat etsivät verkkosivuilta tietoa palveluista, liikenteestä ja tapahtumista. Näin ollen heille tärkeitä ovat esimerkiksi julkisen liikenteen aikataulut, tapahtumakalenteri ja kartat. Suurin osa matkailijoista on kotimaisia, ulkomaalaisia matkailijoita on vain muutamia prosentteja. Linkki matkailusivustolle pitää olla helposti löydettävissä. Tiedotusvälineitä kiinnostavat erityisesti kaupungin eri toimielinten esityslistat ja päätökset. Myös muu ajankohtainen tieto on medialle tärkeää. Henkilöstö käyttää kaupungin verkkosivuja tiedon etsimiseen. Esityslistat ja päätökset ovat heille myös tärkeitä Tiedon tuottajat ja hallinnoijat Kalajoen kaupungin verkkosivujen sisällöntuotanto ja päivitys on hajautettu palvelutuotannosta vastaaville toimialoille. Kussakin toimialassa on 1-2 ylläpitäjää, jotka päivittävät sisältöä oman toimensa ohessa. Jokainen yksikkö vastaa omien sivujensa sisällöstä. Sisällöntuottajien tietotekniset taidot vaihtelevat. Sivuston ylläpitoa ja kehittämistä koordinoi viestintä- ja markkinointikoordinaattori yhdessä viestintätiimin kanssa. 3. Tekniset vaatimukset 3.1. Julkaisujärjestelmä Julkaisualustan tulee perustua avoimeen lähdekoodiin. Järjestelmän tulee mahdollistaa verkkosisällön luominen ja muokkaaminen niin, ettei sisällöntuottajan tarvitse hallita HTML-kielen muotoiluja tai koodaamista. Sisältö ja ulkoasu on eroteltu toisistaan niin, että sisältö on mahdollista julkaista vaivattomasti useammassa eri kanavassa ja ulkoasua voi myöhemmin vaihtaa ilman, että sisältösivujen teksteihin tai kuviin tarvitsee koskea.

10 Toimiminen eri laitteilla ja selaimilla Verkkosivusto tulee toteuttaa niin, että se toimii riippumatta käytetystä selaimesta. Analytiikan mukaan nykyisiä sivuja selaillaan eniten Chromella, sitten Internet Explorerilla (alkaen versio 9) ja Firefoxilla. Sivusto ja käyttöliittymä on suunniteltava responsiiviseksi, jotta verkkopalvelu on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla näiden käyttöjärjestelmästä riippumatta. Responsiivisuus tulee toteuttaa huomioiden ainakin seuraavat mobiililaitteiden käyttöjärjestelmät: Android ios Windows Phone 3.3. Verkkosivuston suorituskykyvaatimukset Verkkopalvelun on oltava käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Palvelun saavutettavuutta (SLA) tulee seurata ja raportoida kuukausitasolla. Tarjouksessa on kuvattava tarjolla olevat SLA-tasot ja niiden hinnoittelu. Käytön estävistä huolto- ja päivitystöistä on ilmoitettava etukäteen ja ne tulee sijoittaa tehtäväksi silloin, kun palvelun käyttäjiä on mahdollisimman vähän. Kriittiset tietoturvapäivitykset on pyrittävä tekemään seuraavana yönä tai tarvittaessa välittömästi. Verkkosivun tulee latautua ilman erillisten apuohjelmien asennusta. Palvelun vasteajan on oltava riittävän lyhyt, niin että käyttäjä ei koe toimintoa hidastuneeksi. 95% sivupyynnöistä tulee latautua ja renderöityä käyttäjälle luettavaksi kahdessa sekunnissa. Mittauksessa käytetään max. 100/100M verkkoyhteyttä ja normaalia työasemaa (i5-tasoinen CPU ja 4G muistia). DOM-sisällön lataustavoite on 1,5. Sivuun upotettujen sisältöjen latausaikoja ei huomioida, jos sivu on muutoin renderöity valmiiksi. Verkkopalvelun sivujen latausnopeuksia on hyvä testata myös hitaammilla verkoilla Hosting-palvelut Vaatimukset verkkosivuston ylläpidolle: - Varmuuskopiointi vähintään kerran vuorokaudessa - Ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksien proaktiivinen asennus - IPv4 kelpoinen Internet -yhteys, jossa ei ole käyttörajaa (ml. DNS). Optiona IPv6 yhteys. Korkean käytettävyyden ympäristö. Toteutustapa vapaa. Lähtökohtaisesti kaikki kriittiset komponentit pitää olla kahdennettuja - Suorituskyvyn seuranta kuukausittain Toteutus voi perustua dedikoituun tai jaettuun ympäristöön. Oleellista on riittävä suorituskyky. Suorituskykyä tulee seurata ja raportoida kuukausittain.

11 11 4. Toiminnalliset vaatimukset 4.1. Sisällöntuotanto ja metadata Editorin tulee olla helppokäyttöinen ja tehokas. Sisältöön tule voida liittää myös yleisempiä muotoiluja, kuten lihavointeja, kursivointeja, taulukkoja, listoja ja lomakkeita. Alasivujen sisältöalueiden asetteluominaisuuksia on hyvä olla mahdollisuus muokata. Tekstityylejä on valittavana rajattu määrä, jotta sisällön ulkoasu pysyy yhtenäisenä. Yleisempien muotoilujen liittäminen sisältöön tulee voida suorittaa ilman, että sisällöntuottajan tarvitsee osata XHTML tai muita vastaavia standardeja. Sisältöihin tulee olla mahdollista liittää erimuotoisia tiedostoja ja näitä tiedostoja tulee voida myös uusiokäyttää (pdf-dokumentit, kuvat, videot). Jos kyseessä on esim. kuva- ja tiedostopankki, tänne tulee voida luoda nimettyjä kansioita. Kuvalle tulee voida määrittää alt-teksti. Kuva esitetään aina alkuperäisessä kuvasuhteessaan, vaikka sen kokoa jouduttaisiin käyttöliittymässä muuttamaan. Sivuille on voitava lisätä sisäisiä ja ulkoisia linkkejä. Linkkien avautumistapa selainikkunaan pitää olla määriteltävissä. Myös kuviin voidaan luoda linkkejä. Käyttäjät eivät voi päivittää samaa sivua yhtä aikaa. Sisällöntuotantotyökalulla tulisi olla mahdollista myös muuttaa sivuhierarkiaa, esim. siirtämällä sivustoja tai sivustokokonaisuuksia toiseen kohtaan hierarkiaa. Kun luodaan uusi sivu tai sivusto, päivitykset täytyy hyväksyä julkaistavaksi esim. tallenna tai julkaisu painikkeen kautta. On myös suositeltavaa, että editointityökalu tarjoaa muokattavalle sisällölle esikatselumahdollisuuden, jolla sisällön lopullinen ulkonäkö voidaan tarkastaa ennen varsinaista julkaisua. Ainakin tietylle sisällölle tulee olla mahdollista asentaa julkaisuaika, jolloin julkaisujärjestelmä osaa poistaa/arkistoida vanhentuneen sisällön. Tämmöisiä ovat esimerkiksi kuulutukset, tapahtumat sekä ajankohtaiset uutiset. Verkkopalvelun sisältödokumentit, linkit ja liitetiedostot varustetaan metatiedoilla. Myös kuvat pitää voida varustaa metatiedoilla Alustava sivuston rakenne ja navigaatio Tässä kappaleessa kuvaillaan alustava sivuston rakenne-ehdotus ja navigaatio. Verkkosivuston rakenne tulee olla asiakkaan näkökulmasta looginen kokonaisuus ja asiakkaalle tulee näkyä missä kohdin verkkopalvelua hän on menossa. Sivuston

12 12 navigaatio rakentuu yläreunan päänavigaatiosta sekä sisältösivujen sivunavigaatiosta. Seuraavaksi esitellään sivumallit ja sivuston ylä- ja alapalkit. Ylä- ja alapalkit Sivuston ylä- ja alapalkki ovat näkyvillä jokaisella sivulla. Yläpalkissa ovat ainakin seuraavat ominaisuudet: Kalajoen logo päänavigaatio painikkeet ja megamenu kielivalinnat tekstin koon valinta Lisäksi yläpalkissa voi olla seuraavia linkkejä ja toimintoja: sää Kalajoella hakukenttä muita linkkejä Alapalkissa ovat ainakin seuraavat: Kalajoen kaupungin yhteystiedot linkit palaute tietoa verkkopalvelusta Etusivu Etusivu koostuu ylä- ja alapalkin väliin jäävästä sisältöalueesta. Yläreunan päänavigaatiossa käytetään megamenua (katso kohta 4.10.). Päänavigaatio on hyvä näkyä kaikilla sivuilla. Etusivun sisältöalueelta tulee löytyä ainakin seuraavat sisällöt tai toiminnot: kuvituskuvapaikat (esim. taustakuva, iso karuselli) tiedotteiden, kuulutusten ja ajankohtaisten listaukset ja linkit nostopaikat / banneripaikat oikotiet ja pikalinkit käytetyimpiin palveluihin pikalinkki pöytäkirjoihin ja esityslistoihin pikalinkki yhteystietoihin pikalinkki lomakkeisiin tapahtumakalenteri linkki sosiaalisen median jakopainikkeet paikat sosiaalisen median linkeille tai streameille Kriisitilanteessa etusivu tulee olla vaihdettavissa kriisiviestintäsivuksi. Tämä sivu on hyvin pelkistetty ja sisältää vain linkin normaalille etusivulle. Sisältösivut

13 13 Sisältösivu koostuu ylä- ja alapalkin väliin jäävästä sisältöalueesta. Sisältösivulta tulee löytyä sivunavigaatio, varsinainen sisältöalue ja nostoalue. Sivunavigaation eri tasot esitetään selkeästi esim. värein tai sisennyksin. Valittu taso visualisoidaan ja korostetaan esim. tehostevärillä. Sivunavigaatio ei saa olla liian pitkä, joten kerralla näkyvien tasojen määrää rajoitetaan. Sivulla näkyy murupolku, mistä käyttäjä näkee etenemisen sivuhierarkiassa. Takaisinpaluu edelliselle sivulle ja etusivulle pitää olla helppoa. Sisältösivu on joko kokonaisuutta esittelevä koostesivu tai tietosivu. Koostesivu on ylemmän tason sisältösivu, jolla esitellään aihetta kokonaisuutena ja johdetaan käyttäjä oikealla sivulle. Tietosivu on varsinainen sisältösivu. Tietosivulle tieto pyritään laittamaan aina ensisijaisesti tekstinä, ei liitetiedostoina. Jos tieto pitää olla helposti tulostettavissa, sivulle voidaan laittaa myös liitetiedosto tai tulostuselementti. Sisältöalueen alareunaan on hyvä laittaa siirry sivun alkuun painike. Nostoalueen nostot ja niiden nimet ovat yhtenäisiä koko verkkosivulla. Tyypillisiä nostoja ovat esimerkiksi yhteystiedot, tiedotteet, bannerit, sosiaalisen median linkit jne. Sisältösivuilla tulee olla myös sosiaalisen median jakopainikkeet, paikat sosiaalisen median linkeille tai streameille sekä palautelinkki Käyttäjähallinta Käyttäjäryhmiä tulee olla eritasoisia. Paras ratkaisu olisi sellainen, jossa eri käyttäjäryhmiä voi lisätä ja eri ryhmien käyttöoikeuksia voi muokata. Vähimmäisvaatimus on kaksi käyttäjäryhmää: Palvelun pääkäyttäjät, jotka voivat muokata sisältöä, lisätä tai poistaa ylläpitäjiä sekä tehdä muutoksia sivustorakenteisiin ja tyyleihin. Ylläpitäjät, jotka voivat vain muokata sisältöä Suorat aliosoitteet Käytettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseksi kaikille sivuille on mahdollista määritellä selkokielisiä osoitteita (esim. joissa ei ole järjestelmän toimintoihin liittyviä parametrejä. Myös liitetiedostoille on hyvä olla sama mahdollisuus Listaus Automaattisia listauksia voidaan luoda mm. kuulutuksista, ajankohtaisista uutisista ja tiedotteista. Listauksessa oletuksena uusimmat linkit julkaisuajankohdan mukaan näytetään päällimmäisenä, mutta nostojen tekeminenkin tulee olla mahdollista.

14 Tapahtumakalenteri Sivustolle tulee tapahtumakalenteri. Tapahtumakalenteri näkyy etusivulla tai etusivulla on ainakin selkeä linkki kalenteriin. Kalajoen kaupungin tapahtumakalenteria ylläpidetään KP24 tapahtumakalenterissa, joka sijaitsee osoitteessa Palvelun ylläpidosta vastaavat Keski- Pohjanmaan Kirjapaino yhteistyössä muutamien alueen kuntien kanssa. KP24 tapahtumakalenteri kokoaa yhteen tapahtumia käytännössä Pohjanlahden rannikolta Pietarsaaresta aina Pyhäjoelle saakka sekä sisämaassa nelostiehen ulottuvalta alueelta. Tapahtumat syötetään KP24 tapahtumakalenteriin, josta ne pitää pystyä siirtämään RSSsyötteiden avulla Kalajoen kaupungin verkkosivuilla olevaan tapahtumakalenteriin. Käyttäjien täytyy pystyä etsimään tapahtumia tietyltä aikaväliltä, tapahtuman nimen mukaan sekä tapahtuman lajin mukaan. Tapahtumat listautuvat aikajärjestyksessä RSS Julkaisujärjestelmän tulee tarjota RSS-syöte ominaisuus, jonka avulla sivuston muutoksia voidaan seurata helposti RSS-lukijoiden avulla Palautelomakkeet Järjestelmän tulee mahdollistaa palautelomakkeiden luominen, joiden kautta sivuston käyttäjät voivat lähettää kysymyksiä ja palautetta eri palveluille. Palautteen vastaanottajalle tulee olla mahdollista lähettää sähköpostitiedote uuden palautteen saapumisesta. Palautteiden vastaanottajia on useita. Myös palautelomakkeet tulee olla muokattavissa Hakutoiminto Sivustolla täytyy olla edistynyt hakutoiminto. Sisältöä tulee voida hakea sisältöjen, metatietojen, henkilöiden ja liitetiedostojen perusteella. Hakutoiminnon tulee indeksoida ainakin PDF-muotoiset tiedostot ja kaikki Office-tiedostot. Hakukentän tulee toimia ennustavana hakuna eli käyttäjän kirjoittaessa hakusanaa kentän alapuolelle ilmestyy päivittyvä lista hakusanaehdotuksista. Hakutuloksissa on hyvä näkyä hakutulosten määrä. Jos hakutuloslista on pitkä, se sivutetaan. Hakusana/-sanat korostetaan hakutuloksista. Hakutuloksia on hyvä voida myös rajata ja suodattaa. Myös ylläpidossa tulee olla hakutoiminto Megamenu Navigoinnin helpottamiseksi ja klikkausten vähentämiseksi käytetään megamenua. Megamenun tulee aueta viemällä kursori minkä tahansa päävalikon otsikon päälle.

15 15 Klikkausta ei vaadita. Megamenussa näkyvät päävalikon lisäksi ainakin toisen tason navigaatiolinkit. Menussa voidaan esitellä toisen tason navigaatiolinkeistä selkeästi eroteltuna ja ryhmiteltynä pikalinkkejä muihin tärkeisiin tai ajankohtaisiin alasivuihin, jos se teknisesti on mahdollista. Kursorin siirtyminen megamenun linkkien päälle visualisoidaan esim. tehostevärillä. Megamenu sulkeutuu kun kursorin vie sen tai päänavigoinnin valikon päältä pois Sosiaalisen median linkitys Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla ei yleisesti ole käytössä sosiaalisen median kanavia. Nykyisiltä sivuilta on linkitykset Visit Kalajoen sosiaalisen median kanaviin, joita ylläpitää Kalajoen matkailuyhdistys. Joillakin kaupungin yksittäisillä palveluilla on kuitenkin käytössään Facebook-sivut. Palveluiden Facebook-sivut tai muu sosiaalinen media tulee voida upottaa kyseisen palvelun sivulle. Uuden verkkopalvelun kaikille sivuille laitetaan sosiaalisen median jakonapit. Tulevaisuudessa sosiaalisen median kanavia tullaan ottamaan enemmänkin käyttöön ja tämä on hyvä huomioida verkkosivujen kehittämisessä niin, että sosiaalisen median linkit ja upotukset on helppo lisätä sivuille Rikas media ja interaktiivisuus Verkkopalvelua voi elävöittää hienovaraisella animaatiolla, jotka kiinnittävät käyttäjän huomion olematta kuitenkaan yliampuvia tai navigointia hidastavia. Toteutustapoja voivat olla esimerkiksi linkkinappi, joka muuttaa väriä kun kursorin vie sen päälle, kuva joka liikkuu hieman kun kursorin vie päälle tai sivua skrollaa alaspäin Tekstin suurennus Kirjasinkokoa tulee voida suurentaa selaimen asetuksista sekä muuttamalla kirjasinkokoa tekstin suurennus -painikkeella, joka on sijoitettu sivuston ylälaitaan Aakkostettu hakemisto ja sivukartta Julkaisujärjestelmän tulee luoda sisällön otsikoiden ja asiasanojen perusteella automaattisesti sivustolle aakkostettu hakemisto sekä sisällön hierarkian mukainen sivukartta Puhelinluettelo Verkkosivustolla tulee olla puhelinluettelo, josta voidaan hakea henkilöstön yhteystietoja usealla eri hakukriteereillä.

16 16 5. Ei-toiminnalliset vaatimukset 5.1. Visuaalinen ilme Verkkosivujen ulkoasun tehtävänä on tukea sisältöä, ohjata käyttäjää ja herättää kiinnostus Kalajokea kohtaan sekä vahvistaa Kalajoen imagoa. Ulkoasu pohjautuu Kalajoen kaupungin graafisen ohjeistukseen. Verkkosivuilla käytetään mm. Kalajoen logoa, slogania ja tunnusvärejä, jotka ovat sininen ja oranssi. Ulkoasun tehtävä on myös parantaa käytettävyyttä tai johdatella kävijää kohti haluttua tavoitetta. Eli esimerkiksi etusivulla voidaan visuaalisin keinoin tuoda esille oikoteitä ja linkkejä, joita käyttäjät eniten etsivät. Lisäksi visuaalisten elementtien avulla voidaan käyttäjiä kannustaa vuorovaikutteisuuteen ja palautteen antamiseen. Sivustolla tulee olla yhtenäinen visuaalinen ilme. Tällöin käyttäjä tunnistaa helpommin, milloin hän on Kalajoen sivustolla ja milloin hänen napsauttamansa linkki vie toiselle sivustolle. Kuvien ja jopa videoiden käyttö on suositeltavaa, mutta kohtuudella ja niin, että käytettävyys ei vaarannu ja sivusto ei hidastu liikaa. Taustakuvina käytettävät isot, korkealaatuiset kuvat ovat yksinkertainen keino luoda vaikuttavia mielikuvia ja näyttävyyttä sivustolle. Taustakuvien käyttö on näin ollen suositeltavaa. Fontin tulee olla selkeä, helposti luettavissa ja päätteetön. Fontin värin tulee erottautua selkeästi taustasta eli riittävään kontrastiin tulee kiinnittää huomiota. Painikkeet voidaan ilmoittaa selkeästi myös omilla värisignaaleillaan. Myös selkeitä symboleja voi käyttää, mutta symbolien yhteyteen on syytä lisätä merkitys myös tekstinä Tietoturva Lähtökohtana on Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTIn ohjeistukset. Erityisesti tietoturvataso-ohje (VAHTI 3/2012). Tietoturvan toteutuksessa on huomioitava toteutuksen tyyppi. Erityisesti on huomioitava seuraavia tietoturva-asioita Käyttäjähallinta: - Riittävän kompleksiset salasanat - Session aikakatkaisu. Voi olla muokattavissa. - Salasanoja ei tallenneta selkokielisinä - Käyttäjähallinassa käytettävä vain salattua yhteyttä (https). Toimittaja hankkii tarvittavan sertifikaatin osoitteelle Sivuston turvallisuus: - BruteForce - XSS cross site scripting, XML-RPC

17 17 - DDOS Sisällön oikeellisuus: - Ulkopuolinen ei voi muuttaa sisältöä 5.3. Kieliversiot Kalajoen kaupungin verkkosivut toteutetaan samanlaisin toiminnollisuuksin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Kieliversiot voivat olla sisällöltään suppeammat. Venäjänkielisiä sivuja varten järjestelmän on tuettava kyrillisten kirjainten käyttöä. Kieliversiot toteutetaan niin, että kun siirrytään kieliversiosta toiseen, siirrytään toisessa kieliversiossa vastaavalle sivulle, ei kieliversion aloitussivulle. Jos vastaava sivu puuttuu, siirrytään sivua lähimmälle ylätasolle. Linkit kieliversioihin tulee merkitä pelkkänä tekstinä. Valtioiden lippuja ei käytetä, koska ne kuvaavat vain valtioita eivätkä kieltä. 6. Järjestelmän integraatiotarpeet 6.1. Puhelinluettelo Kalajoen kaupungilla on käytössä Windows-AD käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu. Optiona integrointi puhelinluetteloon Dynastia-asiakirjahallintajärjestelmä Kalajoen kaupungilla on käytössä selainpohjainen Dynastia-asiakirjahallintajärjestelmä, jossa ovat mm. kaupungin eri organisaatioiden esityslistat ja pöytäkirjat. Esityslistat ja pöytäkirjoja on mahdollista tilata RSS-syötteillä. Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä voidaan miettiä, upotetaanko esityslistat ja pöytäkirjat Kalajoen kaupungin verkkosivuille RSS-syötteiden avulla. 7. Optiot 7.1. Uutiskirjeet Kalajoen kaupungilla on tarkoitus ottaa käyttöön sähköiset uutiskirjeet. Uutiskirjeillä pystytään informoimaan kohderyhmiä edullisesti ja tehokkaasti. Uutiskirjeitä on useita, palvelun ja kohderyhmän mukaan. Asiakas voi tilata valitsemansa uutiskirjeet. Uutiskirjeen ulkoasun tulee olla muokattavissa Kalajoen ilmeen mukaiseksi. Uutiskirjeeseen tulee pystyä tekemään suoria linkkejä, lisäämään kuvia ja uutiskirjeen

18 18 lähetys on hyvä voida ajastaa. Myös mahdolliset kieliversiot tulee pystyä toteuttamaan. Uutiskirjeiden tilaajien listaa tulee olla helppo päivittää Kysymyspalsta Kuntalaisille suunnattu kysymyspalsta parantaa vuorovaikutteisuutta ja helpottaa asiointia. Kysymyspalstalle kuntalaiset voivat lähettää kaupungin asioita koskevia kysymyksiä, joihin asiasta vastaavat kunnan työntekijät vastaavat. Hakutoiminnon avulla on mahdollista etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Esimerkkeinä Seinäjoen Kysy kaupungilta osio: tai Jyväskylän kysymyspalsta: https://s-asiointi.jkl.fi/efeedback/fi/publicsearch

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Selkokieli ja Internet

Selkokieli ja Internet Sami Älli, Kimmo Kyyhkynen Selkokieli ja Internet Monelta taholta on jo pidemmän aikaa kyselty, onko selkokielisten Internet-sivujen laatimiseen mahdollista saada jonkinlaista ohjeistusta. Viimeaikaisten

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Taito Craftnet -työkirjan ovat rahoittaneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Taiga-Koru Oy. Kuvaaja: Maarit Mikkonen. Kuva 2. Seenat. Kuvaaja: Ana Pullinen,

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpitäjän opas

Facebook-sivun ylläpitäjän opas 1/214 2/214 Facebook-sivun ylläpitäjän opas Marraskuu 2014 Jari Juslén 3/214 Kirjoittaja Jari Juslén, Akatemia 24/7 Oy Tämän oppaan on kirjoittanut KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén on kokenut markkinoinnin

Lisätiedot

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Ilkka Rinne Helsinki 18. elokuuta 2003 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY

DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY DREAM HOSTELLIN INTERNET-SIVUJEN KÄYTTÄJÄ- KYSELY Riina Leisku Sari Mäntylä Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot