LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI p. +358 (0)8 469 11 www.kalajoki."

Transkriptio

1 1 LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN VAATIMUSMÄÄRITTELY

2 2 Sisällys 1. Johdanto Nykytilanteen kuvaus Verkkopalvelun tavoitteet Lainsäädäntö, standardit ja suositukset Käyttäjät ja kohderyhmät Kohderyhmät Tiedon tuottajat ja hallinnoijat Tekniset vaatimukset Julkaisujärjestelmä Toimiminen eri laitteilla ja selaimilla Verkkosivuston suorituskykyvaatimukset Hosting palvelut Toiminnalliset vaatimukset Sisällöntuotanto ja metadata Alustava sivuston rakenne ja navigaatio Käyttäjähallinta Suorat aliosoitteet Listaus Tapahtumakalenteri RSS Palautelomakkeet Hakutoiminto Megamenu Sosiaalisen median linkitys Rikas media ja interaktiivisuus Tekstin suurennus Aakkostettu hakemisto ja sivukartta Puhelinluettelo Ei toiminnalliset vaatimukset Visuaalinen ilme Tietoturva Kieliversiot Järjestelmän integraatiotarpeet Puhelinluettelo... 17

3 Dynastia asiakirjahallintajärjestelmä Optiot Uutiskirjeet Kysymyspalsta... 18

4 4 1. Johdanto 1.1. Nykytilanteen kuvaus Kaupungin nykyiset verkkosivut on otettu käyttöön vuonna Julkaisujärjestelmänä on Drupal. Nykyiset verkkosivut eivät toimi toivotunlaisesti. Teknisesti sivuilla on paljon ongelmia ja bugeja, käytettävyys on huono ja tietoa on vaikea löytää. Sivustorakenne koetaan palautteiden perusteella sekavaksi, turhia klikkauksia tulee paljon ja navigointi on vaikeaa. Otsikoinnissakaan ei ole täysin onnistuttu ja palautetta tuli erityisesti koe kaupunki - nimestä sekä siitä, että Kalajoki Akatemian alle on piilotettu kirjastot, nuoriso-, kulttuurija liikuntapalvelut. Akatemian alta niitä ei välttämättä ymmärrä lähteä hakemaan, varsinkaan jos Akatemian toiminta ei ole tuttua. Hakutoimintoa joutuu käyttämään usein, koska tieto on vaikeasti löydettävissä, mutta hakutoiminnon käytettävyyteenkään ei olla tällä hetkellä tyytyväisiä. Kieliversioita ei ole pystytty siirtämään sivuille ollenkaan. Palautetta on kerätty asiakkailta, kaupungin henkilökunnalta ja verkkosivujen päivittäjiltä. Lisäksi tutkittiin verkkosivujen analytiikkaa Snoobi-työkalulla ja arvioitiin nykyisiä sivuja Kuntaliiton verkkoviestinnän sisältölähtöisen arvioinnin mallin, VESLAn avulla. Palautetta: - Sivusto on sekava ja tieto ei löydy. - Etusivu on liian täynnä ja sekava. - Fonttikokoa on kritisoitu (esim. otsikoissa liian tiheää). - Esityslistat ja pöytäkirjat ovat vaikeasti löydettävissä (paljon palautetta). - Lomakkeet ovat vaikeasti löydettävissä (paljon palautetta). - Kartta on piilossa. - Yhteystiedot ovat vaikeasti löydettävissä. - Ei selkeää valikkorakennetta vaan asiat satunnaisessa järjestyksessä. - Ei selkeitä sivustokokonaisuuksia vaan palvelukortteja ja palveluntarjoajia, jotka eivät ole loogisessa järjestyksessä. - Usein palvelukorttien vasemmalla puolella on listattuna turhiakin palveluita. - Turhia klikkauksia. - Puuttuu sisältöä asiakkailta tulleiden palautteiden mukaan. Esim. löytöeläintoimisto, tietoa kaukolämmöstä, elokuvateatterista jne. - Tapahtumakalenteria ei löydetä. - Tapahtuman ilmoittaminen on hankalaa. Liian monta kohtaa pitää täyttää eikä ole minkäänlaista ohjeistusta. - Puhelinaikoja ei ole merkitty. - Myös vierityksestä on tullut jonkun verran palautetta. Esim. että teksti liian harvaa ja joutuu rullaamaan liikaa. - Palvelujen sivuilta ei löydä tietoa. Tieto saattaa olla sivuilla, mutta sivuston rakenteesta johtuen niitä on vaikea löytää tai edes hahmottaa mistä lähtisi etsimään. Esim. jos etsii terveyskeskusmaksuja, jos lähtee etsimään niitä valikkojen kautta, ei niitä löydä ollenkaan. Jos etsit haulla niin löydät kyllä maksut,

5 5 mutta ne on omana sivunaan eikä mistään käy ilmi missä olet ja miten pääset jatkamaan eteenpäin esim. ajanvaraukseen. Jos lähdet liikkeelle etusivun päävalikosta ja valitset kohdan terveys, aukeaa lisää linkkejä, joista pitäisi arpoa mistä löytyy terveyskeskuksen yhteystiedot, ajanvaraus jne. - Kirjasto on vaikeasti löydettävissä. Tiekkö-verkkokirjasto vaikeasti löydettävissä. - Sivujen päivittäminen on hankalaa ja lopputuloksesta ei voi olla varma. - Palautteen anto ja vuorovaikutteisuus on hankalaa. - Etusivun isoa kuvaa vaikea vaihtaa, koska valikon tekstit vaaleat. Ei löydy sopivaa kuvaa, jotta valikko näkyisi. - Nykyiset sivut varsinkin päivittäessä toimivat huonosti joillakin selaimilla. - Sisällöntuottajan kannalta liitteen lisääminen on hankalaa. Analytiikka: Kalajoen kaupungin sivuilla on vuoden mennessä käyntejä Verrattaessa samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna kasvua on 18,48 %. Välitön poistumisprosentti on 43,66 %. Edelliseen vuoteen verrattuna poistumisprosentti on kasvanut 7,98 %. Mobiililaitteita käyttävien määrä on kasvanut huomattavasti vuoden takaiseen. Mobiililaitteilla Kalajoen sivustolla vierailee 14,11 % kävijöistä ja tableteilla 6,89 %. Kasvua on yli 1200 %. Konversioprosentti on 6,05 % ( ). Edelliseen vuoteen verrattuna -3,04 %. Konversioprosentti kertoo maalikäyntien osuuden liikenteestä. Vastaa kysymykseen: kuinka suuri osuus verkkosivuston liikenteestä yltää vähintään yhdelle tavoitesivulle? Tällä hetkellä maalisivuiksi on asetettu tontit, avoimet työpaikat ja lomaasuntomessut. Kaupungin sivuille tulee hakukoneiden kautta yli 54 % kävijöistä. Yli 36 % tulee kirjoittamalla osoitteen. Vain vajaa 6 % tulee linkkisivuilta (tilanne ). Hakukoneista eniten käytettyjä ovat Google ja Bing. Kävijöiden ikäluokat ja sukupuoli jakautuvat melko tasaisesti. Eniten sivuilla vieraillaan terveyteen ja liikuntaan (erityisesti jäähalli), päätöksentekoon, tapahtumiin sekä kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvillä sivuilla. Vuonna 2013 Google päätti salata hakusanadatan ja näin ollen mekään emme saa varmaa dataa millä hakusanoilla kaupungin sivuille tullaan. Mutta nykyäänkin se näyttää maksulliset hakusanat ja n.10 % orgaanisen liikenteen käyttämistä hakusanoista. Kalajoen sivuilla näitä ovat: kalajoki, kalajoen kaupunki, jäähalli, terveyskeskus, kirjasto, kalajoen juhannus. Ja kun katsotaan laskeutumissivuja, niin ykkösenä on etusivu, ja seuraavina ovat jäähallin sivu, terveyskeskuksen ja kirjaston sivut ja tapahtumista juhannus (tilanne ). Käyntien keskimääräinen kesto on 2 min 30 s. Snoobin analytiikkaa voidaan tarkastella lisää uusien verkkosivujen toteuttajan kanssa 1.2. Verkkopalvelun tavoitteet Kalajoen kaupungin verkkopalvelu toimii keskeisenä kunnan tiedonvälityskanavana. Verkkopalvelun kautta tarjotaan ajankohtaista ja oikeaa tietoa kuntalaisille, muille sidosryhmille ja kunnasta kiinnostuneille. Tiedonvälityksen lisäksi verkkopalvelu toimii

6 6 asiointi- ja vuorovaikutuskanavana. Asiointi on ajasta ja paikasta riippumatonta ja kustannustehokasta. Verkkoviestinnällä vaikutetaan myös kaupungin imagoon ja houkuttelevuuteen. Verkkopalvelu on osa kunnan maineenhallintaa ja markkinointia, eräänlainen kunnan käyntikortti. Verkkopalvelun uudistuksen tavoitteena on tammikuuhun 2016 mennessä luoda uusi verkkosivusto, joka sisällöltään, käytettävyydeltään ja ulkoasultaan palvelee kaikkia kunnan kohderyhmiä. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: Tiedon löydettävyys; tieto on helposti ja nopeasti löydettävissä. Verkkopalvelu on käyttäjäystävällinen, toimiva ja ajankohtainen. Verkkopalvelu edesauttaa ja mahdollistaa asukkaiden ja muiden sidosryhmien osallistumisen, vaikuttamisen ja palautteenannon. Visuaalinen ilme pohjautuu Kalajoen kaupungin graafiseen ohjeistukseen. Informatiivisuuden lisäksi sivusto on markkinoiva ja houkutteleva. Verkkopalvelu skaalautuu eri pääte- ja mobiililaitteisiin. Verkkosivuista on eri kieliversiot. Tietoturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota Lainsäädäntö, standardit ja suositukset Lainsäädäntö Kuntien verkkopalvelujen kehittämisessä tulee huomioida lainsäädäntö. JHS-suosituksen 190 liitteessä Lainsäädäntöluettelo on lueteltu ja lyhyesti kuvattu keskeinen lainsäädäntö, joka koskee julkisten verkkopalvelujen tarjoamista. Uusi kuntalaki tuli voimaan Osa säännöksistä tuli voimaan heti toukokuun alusta, osaa lain säännöksistä sovelletaan kuitenkin vasta alkaen. Uusi kuntalaki löytyy Finlexistä numerolla 410/2015. Keskeisiä uudistuksia verkkosivuston kehittämistä ajatellen ovat: Esityslistat julkaistaan yleisessä tietoverkossa (29 ) Sähköisen päätöksenteon edellytyksiä lisätään ( ) Kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi tulee internet ( ) Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen siirtyy internetiin (140 ja 142 ) Kalajoella esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan jo nyt Dynastyasiakirjahallintajärjestelmässä, johon on linkki kunnan verkkosivuilta. Myös ilmoitukset julkaistaan Kalajoen verkkosivuilla. Standardit ja suositukset

7 7 Verkkopalvelun kehittämisessä tulee soveltaen huomioida Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JUHTA:n JHS-suositukset. Erityisesti on hyvä huomioida seuraavat suositukset: JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/jhs190/jhs190.pdf JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Lisäksi sovelletaan Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa -suositusta: Verkkopalvelun esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota soveltamalla verkkosisällön saavutettavuusohjeita. WCAG:n ohje verkkopalvelujen esteettömyydestä 2. Käyttäjät ja kohderyhmät 2.1. Kohderyhmät Verkkosivujen suunnittelutyön lähtökohtana ovat verkkopalvelun käyttäjien tarpeet ja käyttötavat: uudesta verkkopalvelusta halutaan tehdä käyttäjilleen mahdollisimman hyödyllinen ja heitä mahdollisimman hyvin palveleva kokonaisuus. Kuntien kotisivuilla on monenlaisia kohderyhmiä. Kunnan tärkeimpiä sidosryhmiä ovat: - asukkaat - yritykset - muut yhteisöt - päättäjät - muut viranomaistahot - henkilöstö - muut kunnat - kuntien yhteistyöelimet - tiedotusvälineet - kesäasukkaat - matkailijat Ensisijaisesti verkkopalvelu suunnataan kuntalaisia varten. Kuntalaisissa on erilaisia alakohderyhmiä kuten perheet, seniorit, nuoret jne. Kalajoen ikäjakauma oli vuonna 2014: v. 19,3 % v. 59,8 % - yli 64-v. 20,9 %

8 8 Nykyisillä verkkosivuilla kävijöitä on tasaisesti eri ikäryhmistä, eniten kuitenkin työiässä olevia aikuisia. Suurin osa kuntalaisista on suomenkielisiä, yli 98 %. Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on 65,8 % ( ). Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä on 19,7 %. Kuntalaiset etsivät ensisijaisesti tietoa palveluista ja ajankohtaisista asioista. Se mikä yksikkö tai toimiala tietyn palvelun tarjoaa, on yleensä toisarvoinen seikka. Tämä tulee huomioida niin otsikoinnissa kuin sisällön rakenteessakin. Kuntalaisten alakohderyhmillä on myös erilaisia tarpeita ja heidän verkkopalvelun käyttäjätaidot vaihtelevat. Muita syitä vierailla sivuilla ovat yhteystietojen etsiminen sekä yhteydenotto ja palautteen anto. Suomen Online Tutkimus oy tekee vuosittain Kuntien internetsivujen käyttäjätutkimuksen. Kalajoki ei ole tutkimuksessa ollut mukana, mutta voidaan olettaa, että mukana olleiden kuntien vastauksista saatua yhteenvetoraporttia voidaan osittain soveltaa myös Kalajoen tapauksessa. Vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että eniten vastaajat olivat tulleet hakemaan kuntasivuilta ajankohtaisasiaa (28 % kaikista vastaajista), terveydenhoitoon liittyvää tietoa (23 %), vapaa-aikaan ja harrastuksiin/liikuntaan liittyvää tietoa (19 %), kirjastoon liittyvää tietoa (16 %), esityslistoja / pöytäkirjoja / päätöksiä (14 %), tapahtumakalenteria (13 %), sekä yhteystietoja (13 %). Nämä korreloivat aika hyvin myös Kalajoen kotisivuista saadun analytiikan kanssa. Samassa tutkimuksessa kävi myös ilmi, että kunnallisiin tahoihin liittyen, eniten haluttaisiin mahdollisuuksia asioida verkon välityksellä terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa (46 % kaikista vastaajista), liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa (34 %), kirjaston kanssa (26 %), sekä koulujen/opistojen/oppilaitosten kanssa (24 %). Yleisesti ottaen tutkimus myös osoitti, että kuntien sivuille toivottiin mm. palaute- ja aloitteenantomahdollisuutta, esityslistoja ja pöytäkirjoja paremmin esille, kaupungin päättäjien blogeja, haastatteluja ja muuta toimituksellista sisältöä, sekä yleisesti ottaen enemmän mahdollisuuksia verkon kautta asioimiseen. Samoja asioita on tullut esille myös palautteissa, joita nykyisistä Kalajoen sivuista on saatu. Tärkeiksi kohderyhmiksi valitaan myös yritykset sekä potentiaaliset uudet asukkaat. Kalajoella on vireää yritystoimintaa. Työvoimasta 20,9 % on yrittäjiä (2013). Kaupungin strategioidenkin mukaan yritystoiminta on se, johon halutaan panostaa. Elinkeinopalvelujen visio on: Kalajoki on laajasti tunnettu vireänä yritysten toimintaympäristönä ja on haluttu sekä kilpailukykyinen vaihtoehto aktiiviselle yritystoiminnalle. Nykyisen elinkeinostrategian mukaan elinkeinopoliittiset toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti sellaisen yritystoiminnan edistämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen, jonka tuotteiden ja palvelujen loppukäyttäjät ovat nyt tai tulevaisuudessa suurimmalta osin kaupungin alueen ulkopuolella. Tähän katsotaan kuuluvaksi myös kaupungin vetovoimaisuuden kannalta merkittävät palveluyritysten yhteishankkeet. Nettisivuilla on siis huomioitava, että yrityksille suunnatut palvelut on helposti löydettävissä. Myös tieto vapaina olevista toimitiloista sekä tonteista on olennaista uusia yrityksiä houkuteltaessa. Yhteydenotto täytyy olla tehtynä hyvin helpoksi. Pyhäjoen ydinvoimahankkeen vuoksi kansainvälisten yritysten toimiminen alueella tulee

9 9 lisääntymään (erityisesti Venäjä). Lisäksi huomiota tulee kiinnittää siihen, että kansainväliset yritykset löytävät paikalliset yritykset yhteistyökumppaneikseen. Kansainvälisyys on muutenkin mainittu strategiassa ja se tulee huomioida myös nettisivuilla. Vireä yritystoiminta sekä Kalajoen matkailun kautta saatu tunnettuus vaikuttavat osaltaan myös siihen, että Kalajoki on aidosti houkutteleva asuinpaikka. Kaupungin vetovoimaisuutta asuinpaikkana lisää myös kunnan hyvä talous, hyvät palvelut, monipuoliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä maan keskiarvoa alhaisempi kunnallisvero. Vireän elinkeinotoiminnan kautta kuntaan pyritään houkuttelemaan työikäistä väkeä. Strategian mukaan myös työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista tuetaan. Muuttajille tärkeitä tietoja ovat asumiseen liittyvät asiat, avoinna olevat työpaikat sekä yleinen esittely kaupungista ja sen palveluista. Kesäasukkaat ja matkailijat etsivät verkkosivuilta tietoa palveluista, liikenteestä ja tapahtumista. Näin ollen heille tärkeitä ovat esimerkiksi julkisen liikenteen aikataulut, tapahtumakalenteri ja kartat. Suurin osa matkailijoista on kotimaisia, ulkomaalaisia matkailijoita on vain muutamia prosentteja. Linkki matkailusivustolle pitää olla helposti löydettävissä. Tiedotusvälineitä kiinnostavat erityisesti kaupungin eri toimielinten esityslistat ja päätökset. Myös muu ajankohtainen tieto on medialle tärkeää. Henkilöstö käyttää kaupungin verkkosivuja tiedon etsimiseen. Esityslistat ja päätökset ovat heille myös tärkeitä Tiedon tuottajat ja hallinnoijat Kalajoen kaupungin verkkosivujen sisällöntuotanto ja päivitys on hajautettu palvelutuotannosta vastaaville toimialoille. Kussakin toimialassa on 1-2 ylläpitäjää, jotka päivittävät sisältöä oman toimensa ohessa. Jokainen yksikkö vastaa omien sivujensa sisällöstä. Sisällöntuottajien tietotekniset taidot vaihtelevat. Sivuston ylläpitoa ja kehittämistä koordinoi viestintä- ja markkinointikoordinaattori yhdessä viestintätiimin kanssa. 3. Tekniset vaatimukset 3.1. Julkaisujärjestelmä Julkaisualustan tulee perustua avoimeen lähdekoodiin. Järjestelmän tulee mahdollistaa verkkosisällön luominen ja muokkaaminen niin, ettei sisällöntuottajan tarvitse hallita HTML-kielen muotoiluja tai koodaamista. Sisältö ja ulkoasu on eroteltu toisistaan niin, että sisältö on mahdollista julkaista vaivattomasti useammassa eri kanavassa ja ulkoasua voi myöhemmin vaihtaa ilman, että sisältösivujen teksteihin tai kuviin tarvitsee koskea.

10 Toimiminen eri laitteilla ja selaimilla Verkkosivusto tulee toteuttaa niin, että se toimii riippumatta käytetystä selaimesta. Analytiikan mukaan nykyisiä sivuja selaillaan eniten Chromella, sitten Internet Explorerilla (alkaen versio 9) ja Firefoxilla. Sivusto ja käyttöliittymä on suunniteltava responsiiviseksi, jotta verkkopalvelu on käytettävissä kaikilla päätelaitteilla näiden käyttöjärjestelmästä riippumatta. Responsiivisuus tulee toteuttaa huomioiden ainakin seuraavat mobiililaitteiden käyttöjärjestelmät: Android ios Windows Phone 3.3. Verkkosivuston suorituskykyvaatimukset Verkkopalvelun on oltava käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Palvelun saavutettavuutta (SLA) tulee seurata ja raportoida kuukausitasolla. Tarjouksessa on kuvattava tarjolla olevat SLA-tasot ja niiden hinnoittelu. Käytön estävistä huolto- ja päivitystöistä on ilmoitettava etukäteen ja ne tulee sijoittaa tehtäväksi silloin, kun palvelun käyttäjiä on mahdollisimman vähän. Kriittiset tietoturvapäivitykset on pyrittävä tekemään seuraavana yönä tai tarvittaessa välittömästi. Verkkosivun tulee latautua ilman erillisten apuohjelmien asennusta. Palvelun vasteajan on oltava riittävän lyhyt, niin että käyttäjä ei koe toimintoa hidastuneeksi. 95% sivupyynnöistä tulee latautua ja renderöityä käyttäjälle luettavaksi kahdessa sekunnissa. Mittauksessa käytetään max. 100/100M verkkoyhteyttä ja normaalia työasemaa (i5-tasoinen CPU ja 4G muistia). DOM-sisällön lataustavoite on 1,5. Sivuun upotettujen sisältöjen latausaikoja ei huomioida, jos sivu on muutoin renderöity valmiiksi. Verkkopalvelun sivujen latausnopeuksia on hyvä testata myös hitaammilla verkoilla Hosting-palvelut Vaatimukset verkkosivuston ylläpidolle: - Varmuuskopiointi vähintään kerran vuorokaudessa - Ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksien proaktiivinen asennus - IPv4 kelpoinen Internet -yhteys, jossa ei ole käyttörajaa (ml. DNS). Optiona IPv6 yhteys. Korkean käytettävyyden ympäristö. Toteutustapa vapaa. Lähtökohtaisesti kaikki kriittiset komponentit pitää olla kahdennettuja - Suorituskyvyn seuranta kuukausittain Toteutus voi perustua dedikoituun tai jaettuun ympäristöön. Oleellista on riittävä suorituskyky. Suorituskykyä tulee seurata ja raportoida kuukausittain.

11 11 4. Toiminnalliset vaatimukset 4.1. Sisällöntuotanto ja metadata Editorin tulee olla helppokäyttöinen ja tehokas. Sisältöön tule voida liittää myös yleisempiä muotoiluja, kuten lihavointeja, kursivointeja, taulukkoja, listoja ja lomakkeita. Alasivujen sisältöalueiden asetteluominaisuuksia on hyvä olla mahdollisuus muokata. Tekstityylejä on valittavana rajattu määrä, jotta sisällön ulkoasu pysyy yhtenäisenä. Yleisempien muotoilujen liittäminen sisältöön tulee voida suorittaa ilman, että sisällöntuottajan tarvitsee osata XHTML tai muita vastaavia standardeja. Sisältöihin tulee olla mahdollista liittää erimuotoisia tiedostoja ja näitä tiedostoja tulee voida myös uusiokäyttää (pdf-dokumentit, kuvat, videot). Jos kyseessä on esim. kuva- ja tiedostopankki, tänne tulee voida luoda nimettyjä kansioita. Kuvalle tulee voida määrittää alt-teksti. Kuva esitetään aina alkuperäisessä kuvasuhteessaan, vaikka sen kokoa jouduttaisiin käyttöliittymässä muuttamaan. Sivuille on voitava lisätä sisäisiä ja ulkoisia linkkejä. Linkkien avautumistapa selainikkunaan pitää olla määriteltävissä. Myös kuviin voidaan luoda linkkejä. Käyttäjät eivät voi päivittää samaa sivua yhtä aikaa. Sisällöntuotantotyökalulla tulisi olla mahdollista myös muuttaa sivuhierarkiaa, esim. siirtämällä sivustoja tai sivustokokonaisuuksia toiseen kohtaan hierarkiaa. Kun luodaan uusi sivu tai sivusto, päivitykset täytyy hyväksyä julkaistavaksi esim. tallenna tai julkaisu painikkeen kautta. On myös suositeltavaa, että editointityökalu tarjoaa muokattavalle sisällölle esikatselumahdollisuuden, jolla sisällön lopullinen ulkonäkö voidaan tarkastaa ennen varsinaista julkaisua. Ainakin tietylle sisällölle tulee olla mahdollista asentaa julkaisuaika, jolloin julkaisujärjestelmä osaa poistaa/arkistoida vanhentuneen sisällön. Tämmöisiä ovat esimerkiksi kuulutukset, tapahtumat sekä ajankohtaiset uutiset. Verkkopalvelun sisältödokumentit, linkit ja liitetiedostot varustetaan metatiedoilla. Myös kuvat pitää voida varustaa metatiedoilla Alustava sivuston rakenne ja navigaatio Tässä kappaleessa kuvaillaan alustava sivuston rakenne-ehdotus ja navigaatio. Verkkosivuston rakenne tulee olla asiakkaan näkökulmasta looginen kokonaisuus ja asiakkaalle tulee näkyä missä kohdin verkkopalvelua hän on menossa. Sivuston

12 12 navigaatio rakentuu yläreunan päänavigaatiosta sekä sisältösivujen sivunavigaatiosta. Seuraavaksi esitellään sivumallit ja sivuston ylä- ja alapalkit. Ylä- ja alapalkit Sivuston ylä- ja alapalkki ovat näkyvillä jokaisella sivulla. Yläpalkissa ovat ainakin seuraavat ominaisuudet: Kalajoen logo päänavigaatio painikkeet ja megamenu kielivalinnat tekstin koon valinta Lisäksi yläpalkissa voi olla seuraavia linkkejä ja toimintoja: sää Kalajoella hakukenttä muita linkkejä Alapalkissa ovat ainakin seuraavat: Kalajoen kaupungin yhteystiedot linkit palaute tietoa verkkopalvelusta Etusivu Etusivu koostuu ylä- ja alapalkin väliin jäävästä sisältöalueesta. Yläreunan päänavigaatiossa käytetään megamenua (katso kohta 4.10.). Päänavigaatio on hyvä näkyä kaikilla sivuilla. Etusivun sisältöalueelta tulee löytyä ainakin seuraavat sisällöt tai toiminnot: kuvituskuvapaikat (esim. taustakuva, iso karuselli) tiedotteiden, kuulutusten ja ajankohtaisten listaukset ja linkit nostopaikat / banneripaikat oikotiet ja pikalinkit käytetyimpiin palveluihin pikalinkki pöytäkirjoihin ja esityslistoihin pikalinkki yhteystietoihin pikalinkki lomakkeisiin tapahtumakalenteri linkki sosiaalisen median jakopainikkeet paikat sosiaalisen median linkeille tai streameille Kriisitilanteessa etusivu tulee olla vaihdettavissa kriisiviestintäsivuksi. Tämä sivu on hyvin pelkistetty ja sisältää vain linkin normaalille etusivulle. Sisältösivut

13 13 Sisältösivu koostuu ylä- ja alapalkin väliin jäävästä sisältöalueesta. Sisältösivulta tulee löytyä sivunavigaatio, varsinainen sisältöalue ja nostoalue. Sivunavigaation eri tasot esitetään selkeästi esim. värein tai sisennyksin. Valittu taso visualisoidaan ja korostetaan esim. tehostevärillä. Sivunavigaatio ei saa olla liian pitkä, joten kerralla näkyvien tasojen määrää rajoitetaan. Sivulla näkyy murupolku, mistä käyttäjä näkee etenemisen sivuhierarkiassa. Takaisinpaluu edelliselle sivulle ja etusivulle pitää olla helppoa. Sisältösivu on joko kokonaisuutta esittelevä koostesivu tai tietosivu. Koostesivu on ylemmän tason sisältösivu, jolla esitellään aihetta kokonaisuutena ja johdetaan käyttäjä oikealla sivulle. Tietosivu on varsinainen sisältösivu. Tietosivulle tieto pyritään laittamaan aina ensisijaisesti tekstinä, ei liitetiedostoina. Jos tieto pitää olla helposti tulostettavissa, sivulle voidaan laittaa myös liitetiedosto tai tulostuselementti. Sisältöalueen alareunaan on hyvä laittaa siirry sivun alkuun painike. Nostoalueen nostot ja niiden nimet ovat yhtenäisiä koko verkkosivulla. Tyypillisiä nostoja ovat esimerkiksi yhteystiedot, tiedotteet, bannerit, sosiaalisen median linkit jne. Sisältösivuilla tulee olla myös sosiaalisen median jakopainikkeet, paikat sosiaalisen median linkeille tai streameille sekä palautelinkki Käyttäjähallinta Käyttäjäryhmiä tulee olla eritasoisia. Paras ratkaisu olisi sellainen, jossa eri käyttäjäryhmiä voi lisätä ja eri ryhmien käyttöoikeuksia voi muokata. Vähimmäisvaatimus on kaksi käyttäjäryhmää: Palvelun pääkäyttäjät, jotka voivat muokata sisältöä, lisätä tai poistaa ylläpitäjiä sekä tehdä muutoksia sivustorakenteisiin ja tyyleihin. Ylläpitäjät, jotka voivat vain muokata sisältöä Suorat aliosoitteet Käytettävyyden ja hakukonenäkyvyyden parantamiseksi kaikille sivuille on mahdollista määritellä selkokielisiä osoitteita (esim. joissa ei ole järjestelmän toimintoihin liittyviä parametrejä. Myös liitetiedostoille on hyvä olla sama mahdollisuus Listaus Automaattisia listauksia voidaan luoda mm. kuulutuksista, ajankohtaisista uutisista ja tiedotteista. Listauksessa oletuksena uusimmat linkit julkaisuajankohdan mukaan näytetään päällimmäisenä, mutta nostojen tekeminenkin tulee olla mahdollista.

14 Tapahtumakalenteri Sivustolle tulee tapahtumakalenteri. Tapahtumakalenteri näkyy etusivulla tai etusivulla on ainakin selkeä linkki kalenteriin. Kalajoen kaupungin tapahtumakalenteria ylläpidetään KP24 tapahtumakalenterissa, joka sijaitsee osoitteessa Palvelun ylläpidosta vastaavat Keski- Pohjanmaan Kirjapaino yhteistyössä muutamien alueen kuntien kanssa. KP24 tapahtumakalenteri kokoaa yhteen tapahtumia käytännössä Pohjanlahden rannikolta Pietarsaaresta aina Pyhäjoelle saakka sekä sisämaassa nelostiehen ulottuvalta alueelta. Tapahtumat syötetään KP24 tapahtumakalenteriin, josta ne pitää pystyä siirtämään RSSsyötteiden avulla Kalajoen kaupungin verkkosivuilla olevaan tapahtumakalenteriin. Käyttäjien täytyy pystyä etsimään tapahtumia tietyltä aikaväliltä, tapahtuman nimen mukaan sekä tapahtuman lajin mukaan. Tapahtumat listautuvat aikajärjestyksessä RSS Julkaisujärjestelmän tulee tarjota RSS-syöte ominaisuus, jonka avulla sivuston muutoksia voidaan seurata helposti RSS-lukijoiden avulla Palautelomakkeet Järjestelmän tulee mahdollistaa palautelomakkeiden luominen, joiden kautta sivuston käyttäjät voivat lähettää kysymyksiä ja palautetta eri palveluille. Palautteen vastaanottajalle tulee olla mahdollista lähettää sähköpostitiedote uuden palautteen saapumisesta. Palautteiden vastaanottajia on useita. Myös palautelomakkeet tulee olla muokattavissa Hakutoiminto Sivustolla täytyy olla edistynyt hakutoiminto. Sisältöä tulee voida hakea sisältöjen, metatietojen, henkilöiden ja liitetiedostojen perusteella. Hakutoiminnon tulee indeksoida ainakin PDF-muotoiset tiedostot ja kaikki Office-tiedostot. Hakukentän tulee toimia ennustavana hakuna eli käyttäjän kirjoittaessa hakusanaa kentän alapuolelle ilmestyy päivittyvä lista hakusanaehdotuksista. Hakutuloksissa on hyvä näkyä hakutulosten määrä. Jos hakutuloslista on pitkä, se sivutetaan. Hakusana/-sanat korostetaan hakutuloksista. Hakutuloksia on hyvä voida myös rajata ja suodattaa. Myös ylläpidossa tulee olla hakutoiminto Megamenu Navigoinnin helpottamiseksi ja klikkausten vähentämiseksi käytetään megamenua. Megamenun tulee aueta viemällä kursori minkä tahansa päävalikon otsikon päälle.

15 15 Klikkausta ei vaadita. Megamenussa näkyvät päävalikon lisäksi ainakin toisen tason navigaatiolinkit. Menussa voidaan esitellä toisen tason navigaatiolinkeistä selkeästi eroteltuna ja ryhmiteltynä pikalinkkejä muihin tärkeisiin tai ajankohtaisiin alasivuihin, jos se teknisesti on mahdollista. Kursorin siirtyminen megamenun linkkien päälle visualisoidaan esim. tehostevärillä. Megamenu sulkeutuu kun kursorin vie sen tai päänavigoinnin valikon päältä pois Sosiaalisen median linkitys Tällä hetkellä Kalajoen kaupungilla ei yleisesti ole käytössä sosiaalisen median kanavia. Nykyisiltä sivuilta on linkitykset Visit Kalajoen sosiaalisen median kanaviin, joita ylläpitää Kalajoen matkailuyhdistys. Joillakin kaupungin yksittäisillä palveluilla on kuitenkin käytössään Facebook-sivut. Palveluiden Facebook-sivut tai muu sosiaalinen media tulee voida upottaa kyseisen palvelun sivulle. Uuden verkkopalvelun kaikille sivuille laitetaan sosiaalisen median jakonapit. Tulevaisuudessa sosiaalisen median kanavia tullaan ottamaan enemmänkin käyttöön ja tämä on hyvä huomioida verkkosivujen kehittämisessä niin, että sosiaalisen median linkit ja upotukset on helppo lisätä sivuille Rikas media ja interaktiivisuus Verkkopalvelua voi elävöittää hienovaraisella animaatiolla, jotka kiinnittävät käyttäjän huomion olematta kuitenkaan yliampuvia tai navigointia hidastavia. Toteutustapoja voivat olla esimerkiksi linkkinappi, joka muuttaa väriä kun kursorin vie sen päälle, kuva joka liikkuu hieman kun kursorin vie päälle tai sivua skrollaa alaspäin Tekstin suurennus Kirjasinkokoa tulee voida suurentaa selaimen asetuksista sekä muuttamalla kirjasinkokoa tekstin suurennus -painikkeella, joka on sijoitettu sivuston ylälaitaan Aakkostettu hakemisto ja sivukartta Julkaisujärjestelmän tulee luoda sisällön otsikoiden ja asiasanojen perusteella automaattisesti sivustolle aakkostettu hakemisto sekä sisällön hierarkian mukainen sivukartta Puhelinluettelo Verkkosivustolla tulee olla puhelinluettelo, josta voidaan hakea henkilöstön yhteystietoja usealla eri hakukriteereillä.

16 16 5. Ei-toiminnalliset vaatimukset 5.1. Visuaalinen ilme Verkkosivujen ulkoasun tehtävänä on tukea sisältöä, ohjata käyttäjää ja herättää kiinnostus Kalajokea kohtaan sekä vahvistaa Kalajoen imagoa. Ulkoasu pohjautuu Kalajoen kaupungin graafisen ohjeistukseen. Verkkosivuilla käytetään mm. Kalajoen logoa, slogania ja tunnusvärejä, jotka ovat sininen ja oranssi. Ulkoasun tehtävä on myös parantaa käytettävyyttä tai johdatella kävijää kohti haluttua tavoitetta. Eli esimerkiksi etusivulla voidaan visuaalisin keinoin tuoda esille oikoteitä ja linkkejä, joita käyttäjät eniten etsivät. Lisäksi visuaalisten elementtien avulla voidaan käyttäjiä kannustaa vuorovaikutteisuuteen ja palautteen antamiseen. Sivustolla tulee olla yhtenäinen visuaalinen ilme. Tällöin käyttäjä tunnistaa helpommin, milloin hän on Kalajoen sivustolla ja milloin hänen napsauttamansa linkki vie toiselle sivustolle. Kuvien ja jopa videoiden käyttö on suositeltavaa, mutta kohtuudella ja niin, että käytettävyys ei vaarannu ja sivusto ei hidastu liikaa. Taustakuvina käytettävät isot, korkealaatuiset kuvat ovat yksinkertainen keino luoda vaikuttavia mielikuvia ja näyttävyyttä sivustolle. Taustakuvien käyttö on näin ollen suositeltavaa. Fontin tulee olla selkeä, helposti luettavissa ja päätteetön. Fontin värin tulee erottautua selkeästi taustasta eli riittävään kontrastiin tulee kiinnittää huomiota. Painikkeet voidaan ilmoittaa selkeästi myös omilla värisignaaleillaan. Myös selkeitä symboleja voi käyttää, mutta symbolien yhteyteen on syytä lisätä merkitys myös tekstinä Tietoturva Lähtökohtana on Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTIn ohjeistukset. Erityisesti tietoturvataso-ohje (VAHTI 3/2012). Tietoturvan toteutuksessa on huomioitava toteutuksen tyyppi. Erityisesti on huomioitava seuraavia tietoturva-asioita Käyttäjähallinta: - Riittävän kompleksiset salasanat - Session aikakatkaisu. Voi olla muokattavissa. - Salasanoja ei tallenneta selkokielisinä - Käyttäjähallinassa käytettävä vain salattua yhteyttä (https). Toimittaja hankkii tarvittavan sertifikaatin osoitteelle Sivuston turvallisuus: - BruteForce - XSS cross site scripting, XML-RPC

17 17 - DDOS Sisällön oikeellisuus: - Ulkopuolinen ei voi muuttaa sisältöä 5.3. Kieliversiot Kalajoen kaupungin verkkosivut toteutetaan samanlaisin toiminnollisuuksin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Kieliversiot voivat olla sisällöltään suppeammat. Venäjänkielisiä sivuja varten järjestelmän on tuettava kyrillisten kirjainten käyttöä. Kieliversiot toteutetaan niin, että kun siirrytään kieliversiosta toiseen, siirrytään toisessa kieliversiossa vastaavalle sivulle, ei kieliversion aloitussivulle. Jos vastaava sivu puuttuu, siirrytään sivua lähimmälle ylätasolle. Linkit kieliversioihin tulee merkitä pelkkänä tekstinä. Valtioiden lippuja ei käytetä, koska ne kuvaavat vain valtioita eivätkä kieltä. 6. Järjestelmän integraatiotarpeet 6.1. Puhelinluettelo Kalajoen kaupungilla on käytössä Windows-AD käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu. Optiona integrointi puhelinluetteloon Dynastia-asiakirjahallintajärjestelmä Kalajoen kaupungilla on käytössä selainpohjainen Dynastia-asiakirjahallintajärjestelmä, jossa ovat mm. kaupungin eri organisaatioiden esityslistat ja pöytäkirjat. Esityslistat ja pöytäkirjoja on mahdollista tilata RSS-syötteillä. Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä voidaan miettiä, upotetaanko esityslistat ja pöytäkirjat Kalajoen kaupungin verkkosivuille RSS-syötteiden avulla. 7. Optiot 7.1. Uutiskirjeet Kalajoen kaupungilla on tarkoitus ottaa käyttöön sähköiset uutiskirjeet. Uutiskirjeillä pystytään informoimaan kohderyhmiä edullisesti ja tehokkaasti. Uutiskirjeitä on useita, palvelun ja kohderyhmän mukaan. Asiakas voi tilata valitsemansa uutiskirjeet. Uutiskirjeen ulkoasun tulee olla muokattavissa Kalajoen ilmeen mukaiseksi. Uutiskirjeeseen tulee pystyä tekemään suoria linkkejä, lisäämään kuvia ja uutiskirjeen

18 18 lähetys on hyvä voida ajastaa. Myös mahdolliset kieliversiot tulee pystyä toteuttamaan. Uutiskirjeiden tilaajien listaa tulee olla helppo päivittää Kysymyspalsta Kuntalaisille suunnattu kysymyspalsta parantaa vuorovaikutteisuutta ja helpottaa asiointia. Kysymyspalstalle kuntalaiset voivat lähettää kaupungin asioita koskevia kysymyksiä, joihin asiasta vastaavat kunnan työntekijät vastaavat. Hakutoiminnon avulla on mahdollista etsiä aiemmin esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Esimerkkeinä Seinäjoen Kysy kaupungilta osio: tai Jyväskylän kysymyspalsta: https://s-asiointi.jkl.fi/efeedback/fi/publicsearch

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön Jani Heikkinen Anna Malen 19.3.2015 Johdanto Tämän ohjeistuksen tavoitteena on antaa perustiedot sisällönsyöttöön Varattu aika eri riitä kaikkien

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI itest Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2006 YHTEENVETORAPORTTI Päiväys: 12.1.2007 itest yhteyshenkilö: Vesa Kause vesa.kause@itest.fi 09 25 122 191, 041 4470 190 www.itest.fi

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN.

SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA JA HYÖDYNTÄMISEEN. SataTila-hanke SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMINTALÄHTÖINEN TILASUUNNITELMA - RATKAISUMALLI TOIMITILOJEN OPTIMOINTIIN JA HYÖDYNTÄMISEEN Prizztech Oy 29.11.2012 Suunnitelma on toteutettu osana

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Päivitetty

Verkkoviestintäohje. Päivitetty Verkkoviestintäohje Päivitetty 10.1.2017 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 10.1.2017 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA

KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTTI: KOUVOLAN KAUPUNGIN INTRA KONTIN KUVAUS INTRAN LOPPUKÄYTTÄJILLE ABAKO MEDIA OY 8.12.2009 Dokumentin tiedot Tekijä: Minna Laine Päiväys: 8.12.2009 Jakelu: Kouvolan kaupunki Abako projektityöryhmä

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade

Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade Pääkäyttäjäkoulutus 5.3.2013 Jarno Malaprade Toiveita agendaksi Sivuston asetusten Lisäasetuksetvälilehden eri kenttien merkitys ja niiden sisällön optimointi Yleisesti tietoa, mitä pääkäyttäjä voi kotisivuille

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause

Suomen OnlineTutkimus Oy. Tutkimusraportti_ Vesa Kause OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2016 Yhteenvetoraportti 3.3.2017 Vesa Kause www.onlinetutkimus.fi 00120 Helsinki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti Sivu 2/21

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Elina Ulpovaara

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Elina Ulpovaara Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on? Mihin sivulta

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot

Primuksen ja Wilman viestitoiminnot Primuksen ja Wilman viestitoiminnot StarSoftin käyttäjäpäivä Hämeenlinna, 10.11.2009 Tapio Aalto Viestintämahdollisuudet Primus Sähköpostit Tekstiviestit Wilma Ilmoitustaulu Pikaviestit Sähköposti Tekstiviestit

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu

Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu Jukka Värri 15.10.2007 Versio: 1.0 Yleistä järjestelmästä Järjestelmän merkistö on UTF-8 (Unicode). Käyttöliittymä tulee järjestelmän mukaan. Uusia käyttöliittymiä ei

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 28.02.2013 Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Suosituksen sisältö 1/2 Suositus sisältää julkisten palvelujen verkkopalvelujen

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

virkailija.opintopolku.fi

virkailija.opintopolku.fi Cybercom Design Studio virkailija.opintopolku.fi Organisaatiotietojen ylläpito versio.0 7..0 versio muutoshistoria.0 Organisaatiotietojen ylläpito-palvelun design.0 Tarkennuksia: Tarkennettu haku Puulistan

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin

Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin Ota Alma tehokäyttöön! Ohjeita Alman käyttöön ja personointiin Loppukäyttäjän versio Viestintäosasto kesä 2005 OSA 1. ALMAN RAKENNE JA NAVIGOINTI 2 1. Alman rakenne välilehdet ja palveluikkunat 2 1.1 Välilehdet

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot