Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Projektinumero: CC32056

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056"

Transkriptio

1 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Projektinumero: CC32056 Loppuraportti Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTA HANKKEEN TAVOITTEET HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, ONGELMAT JA POIKKEAMAT HENKILÖSTÖ, ORGANISOITUMINEN, YHTEISTYÖTAHOT HANKKEEN TOIMINTA PÄÄPIIRTEITTÄIN Ensimmäinen toimintavuosi Toinen toimintavuosi Kolmas toimintavuosi TIEDOTUS TALOUS TULOKSET TOIMINNAN JA TULOSTEN ARVIOINTI TULEVAISUUS, JATKOHANKKEET...16 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Erilliset liitteet: Liite 4 Liite 5 Raportit, esitteet Hankkeesta julkaistut lehtiartikkelit Hankkeen kokonaiskustannukset Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat

3 1. HANKKEEN TAUSTA Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY -hanke jatkoi Ympäristötietoisuuden parantaminen ja ympäristöviestinnän kehittäminen Riihimäellä (Ryti) -hankkeessa aloitettua ympäristöviestintäpalvelujen kehittämistyötä Riihimäen seudulla. Hankkeessa jatkettiin myös ympäristöjärjestelmätyöhön kuuluvaa kehittämistyötä ja käynnistettiin Riihimäen seudun luontokoulun toiminta. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä Hämeenlinnan seudulla toimivan Luonto-Aulanko -hankkeen kanssa. Hämeen ympäristökeskus rahoitti hanketta EU:n Etelä-Suomen tavoite 2- ohjelman EAKR-rahastolla. Toimintalinja 3: Yhdyskuntien toimivuuden ja viihtyvyyden parantaminen Toimenpidekokonaisuus 3.2: Ympäristön tilan säilyttäminen ja parantaminen Hanketta koordinoi Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, muita rahoittajia olivat Lopen kunta ja Suomen ympäristöopisto Sykli. 2

4 2. HANKKEEN TAVOITTEET Hämy-hankkeen tavoitteena oli Riihimäen ja Hämeenlinnan seutujen jo toteutetuista hankkeista kertyneitä kokemuksia monipuolisesti hyödyntäen luoda kaupunkiluontokeskuksen toimintamalli. Työ pohjautui Ryti-hankkeessa laadittuun Riihimäen seudun ympäristötalon hankesuunnitelmaan ja siitä yhteistyökumppaneilta saatuihin lausuntoihin. Tavoitteena on kaupunkiluontokeskus, jossa seudun asukkaista ja matkailijoista koostuva kävijäjoukko saa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ympäristöasioihin ja kaupunkiluontoon. Hankkeen tavoitteena oli kehittää luontokoulutoimintaa, joka on tärkeä osa tulevan kaupunkiluontokeskuksen toimintaa sekä tehdä muuta ympäristöviestinnän kehitystyötä. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi oli projektisuunnitelmassa kirjattu: - Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKYhankkeen ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu; - Aluekeskusohjelman mukaisen ympäristöjärjestelmän kehittämistyö alueen kunnissa; - Hallintokuntien ympäristöviestinnän parantaminen ja ympäristöjärjestelmätyön vaatiman raportoinnin ja dokumentoinnin kehittäminen; - Ympäristökäsikirjan laatiminen ja henkilöstön koulutus käsikirjan käyttöön; - Riihimäen seudun luontokoulutoiminnan käynnistäminen; - Luontokouluohjelmissa tarvittavien opetusmateriaalien ja -välineiden hankinta: - Paikallisen opetusmateriaalin tuottaminen seudun muiden kuntien luontoja ympäristökasvatuskohteiden kuten leirikeskusten käyttöön; - Riihimäen seudun kuntien luontomatkailuyrittäjien luontokoulutoimintaa tukevien palvelujen selvittäminen sekä - Luontokouluohjelmien suunnittelu ja toteutus 3

5 3. HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, ONGELMAT JA POIKKEAMAT Hämy-hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin valtaosaltaan hyvin, joskaan kaikissa toimenpiteissä ei päästy toivottuihin lopputuloksiin. Luontokoulu Sinitiaisen toiminta käynnistettiin hienosti. Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKYhankkeen ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu konkretisoitui Ympäristötietokeskuksen toimintamallina, joka on loppuraportin liitteenä. Mallissa kuvatun Riihimäen seudun Ympäristötietokeskuksen toimintojen tavoitteena on parantaa seudun asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden ympäristötietoisuutta. Keskus tuottaa luontokoulu-, ympäristöviestintä- ja ympäristökoulutuspalveluita sekä palvelee paikallisia yrityksiä ympäristöasioissa. Malli valmistui hankkeen loppuvaiheessa, joten sen hyödyntäminen toimintojen konkretisoimisessa jää Riihimäen kaupungin ja muiden yhteiskumppanien toteutussuunnitelmien varaan. Hankkeen alkuvaiheessa suunniteltiin multimediaan pohjautuvaa tietopankkia, mutta suunnitelmat eivät toteutuneet henkilövaihdosten ja resurssien vähyyden takia. Messuyhteistyö sujui hyvin. Ympäristöjärjestelmätyön kehittämisessä ja erityisesti raportoinnin kehittämisessä edettiin suunnitellusti. Tärkeä yhteistyökumppani oli Sykli. Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmän ympäristökäsikirjaan liittyvä koulutusaineisto toteutettiin suunniteltua suppeampana ja perinteisempänä. Kestävän kehityksen tilaisuuksia järjestettiin sekä Hausjärvellä että Lopella, jossa koulutettiin myös virkamiehiä ja päättäjiä ympäristönsuojelun näkökulman integroimisesta kunnan kokonaisstrategiaan. Riihimäen seudun luontokoulu Sinitiaisen käynnistäminen ja toiminta onnistui vähintäänkin odotusten mukaisesti. Riihimäellä ja Lopella kiertävälle luontokoululle hankittiin välineistöä ja materiaaleja ja luontokouluohjelmia suunniteltiin ja toteutettiin. Toiminnassa keskityttiin kummiluokkatointaan ja ammattikasvattajien ympäristökasvatustyön tukemiseen. Yhteistyötä tehtiin erityisesti muiden luontokoulujen kanssa. Luontomatkailulla ei Riihimäen seudulla ole kovin vahvaa asemaa, joten tilanteen kartoittamisen nähtiin tässä vaiheessa riittävän. Luontokoulun toiminnan mahdollisesti vakiintuessa yhteistyömahdollisuuksia voidaan tarkastella uudelleen. 4

6 4. HENKILÖSTÖ, ORGANISOITUMINEN, YHTEISTYÖTAHOT Hankkeen projektipäällikkönä työskenteli Maija Venäläinen ja alkaen Silja Sarkkinen saakka. Luontokoulunopettajana aloitti Thea Salonen, jonka äitiyslomansijaisena oli Anna Kettunen , minkä jälkeen Salonen työskenteli saakka. Anna Kettunen työskenteli myös luontokoulunopettajana ja tutkijana Osa-aikaisena webdesignerina työskenteli Benjamin Särkkä Palkattuina harjoittelijoina hankkeessa työskentelivät Minna Harju ja , Milla Tuormaa ja Hanna-Kaisa Saastamoinen Ohjausryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. Ohjausryhmässä olivat edustettuina kaikki hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit. Hankkeen ohjausryhmän jäseninä olivat Riihimäen kaupungin ympäristöyksiköstä Kaisu Anttonen (jäsenenä ja puheenjohtajana 8/2003 saakka), Elina Mäenpää (jäsenenä 8/2003 alkaen, puheenjohtajana 12/2003 alkaen), Mirkka Anttalainen (8/2003 8/2005), Riihimäen koulutoimesta Esa Santakallio, Riihimäen kaupungin ympäristölautakunnasta Eeva Hellsten (12/2004 saakka) ja Juulia Tuominen (2/2005 lähtien), Suomen ympäristöopisto Syklistä Eeva Hämeenoja, Lopen kunnasta Juha Viinikka, EKES-yrityspalveluista Antti Jokivirta sekä Hämeen ympäristökeskuksesta Mirja Lumiaho-Suomi, joka on myös ollut hankkeen valvoja. Ohjausryhmän sihteerinä toimi projektipäällikkö Maija Venäläinen 11/2004 saakka ja projektipäällikkö Silja Sarkkinen 12/2004 alkaen. 5

7 5. HANKKEEN TOIMINTA PÄÄPIIRTEITTÄIN 5.1 Ensimmäinen toimintavuosi Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKY-hankkeen yritysten ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu Kaupunkiluontokeskuksen toimintamalli Kaupunkiluontokeskuksen toimintamallia alettiin työstää yhdessä Hämeenlinnan Luonto-Aulanko -hankkeen kanssa liiketoimintasuunnitelman mukaisella lähestymistavalla. Kehys suunnittelutyölle valmistui. Multimediatietopankki Käynnistettiin yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun HAMKin Dimeus- Multimediatietopankki -hankkeen kanssa multimediapankkiin tulevasta ympäristöosasta. Tehtiin sopimus osallistumisesta Vantaajoki-videon tuottamiseen. Ympäristöviestintää yrityksille Yhteistyöllä kohti ympäristöriskien hallintaa Yritysten ja kaupungin ympäristöyhteistyö Riihimäellä eli Yky-hanke käynnisti syksyllä yritysten ympäristöpalvelun. Yhteistyötä hankkeiden välillä suunniteltiin seuraavissa asioissa: kunnissa kerätyn ympäristötiedon hyödyntäminen yrityksissä, erilaisten tiedonvälitysmuotojen kehittäminen paikallisiin tarpeisiin sekä ympäristöpalvelun tuottamien julkaisujen ja raporttien kehittäminen tukemaan kuntien ympäristöraportointia. Ympäristömyötäinen julkaisuprosessi Yhteistyössä Syklin kanssa aloitettiin julkaisuprosessien ja niiden ympäristövaikutusten kuvaaminen. Sykliin palkattu harjoittelija Jussi Nikula aloitti kurssityön tekemisen ympäristömyötäisestä julkaisuprosessista painotuotteiden osalta Ympäristöjärjestelmän kehittämistyö alueen kunnissa Ympäristöraportointi ja ympäristöjärjestelmän käsikirja Riihimäen ympäristöraportti 2002 ilmestyi kesäkuussa ja seuraavan valmistelu aloitettiin loppuvuonna. Kesällä opiskelija Minna Harju työskenteli ympäristöjärjestelmän kehittämistyössä, valmisteli ympäristökäsikirjaa, osallistui www-sivuston suunnittelutyöhön sekä selvitti ympäristöasioiden hallintaa Lopen kunnassa. 6

8 Ympäristöjärjestelmän käsikirjan laatimiseksi projektipäällikkö aloitti e-learning koulutuksen, jota oli tarkoitus hyödyntää kouluttavan ympäristökäsikirjan laatimisessa kaupungin Intranet-ympäristöön. Hanke osallistui Riihimäen kaupungin ympäristövastaaville järjestettyyn energia-aiheiseen koulutuspäivään ja sen suunnitteluun Riihimäen seudun luontokoulutoiminnan käynnistäminen Luontokoulutyön käynnistäminen Luontokoulunopettaja Thea Salonen aloitti työt Luontokoulu sai nimen Riihimäen seudun luontokoulu Sinitiainen Riihimäen kaupungin nimikkolinnun mukaan. Luontokoulu teetettiin oma logo ja nettisivujen suunnittelu aloitettiin. Sinitiaiskuvitusta tilattiin taiteilija Eva-Lotta Kastilanilta. Luontokouluohjelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen aloitettiin. Syksyn aikana suunniteltiin seuraavat ympäristökasvatusohjelmat: Syksyn salat, Sokeripuu ja Ympäri ämpäri. Luontokoululle hankittiin laitteistoa ja tarpeistoa. Hankkeen käyttöön vuokrattiin leasing-auto. Luontokoulupäivät ja kummiryhmätoiminta Luontokoulu toteutti syksyn aikana yhteensä 37 luontokoulupäivää, joihin osallistui 776 lasta ja 39 opettajaa Riihimäellä ja Lopella. Kummiryhmätoiminta aloitettiin kymmenen riihimäkeläisen luokan kanssa. Kummiryhmille järjestettiin yhteensä 19 luontokoulupäivää. Kummitoimintaan osallistui yhteensä 222 riihimäkeläistä oppilasta ja 10 opettajaa. Kummiopettajille koottiin mittava materiaalipaketti ympäristökasvatuksen työkalupakiksi. Luontokoulu esitteli toimintaansa Riihimäen Asematapahtumassa 7.9. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Yhteistyötä tehtiin kansallisella tasolla etenkin Hyvinkään ja Hämeenlinnan luontokouluhankkeiden kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä edistettiin osallistumalla Itämeren alueen luontokoulujen yhteistyöhön. 7

9 5.2 Toinen toimintavuosi Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKY-hankkeen yritysten ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu Kaupunkiluontokeskuksen toimintamalli Yhteissuunnittelua Luonto-Aulanko -hankkeen kanssa jatkettiin. Suomen ympäristöopisto Syklin, yritysten ympäristötietopalvelun ja Riihimäen seudun ympäristötalon palvelujen sijoittuminen tulevaisuudessa yhteisiin tiloihin oli kehittämistyön taustalla. Loppuvuodesta Anna Kettunen kokosi ympäristötietoisuuden edistämiseen ja ympäristötietoon ja sen jakamiseen liittyviä taustaselvityksiä. Multimediatietopankki Elämysten Vantaanjoki -video valmistui kesällä. Loppuvuodesta HAMK jätti Yliset ry:lle rahoitushakemuksen Vantaanjoen verkkotietopankin esiselvityshankkeessa. Hämy-hanke oli mukana suunnitelman laatimisessa. Ympäristöviestintää yrityksille YKY-hankkeen Hyvinkään-Riihimäen talousalueen pk-yritysten ympäristöpalvelusta tehdyn suunnitelman ja sen toteuttamisesta saatujen kokemusten perusteella kokonaisuudesta tehtiin oma osio kaupunkiluontokeskuksen suunnitelmaan. Ympäristömyötäinen julkaisuprosessi Jussi Nikulan Ympäristömyötäinen julkaisuprosessi. Selvitys painotuotteiden julkaisutoiminnan taloudellisista ja ympäristöllisistä kehittämismahdollisuuksista valmistui huhtikuussa Syklissä. Messuyhteistyö Riihimäen Piha ja puutarha -messuille toteutettiin Direktiivit pihalla -polku. Hankkeen harjoittelija Hanna-Kaisa Saastamoinen laati käsikirjoituksen 25 opastaululle, jotka esittelevät erilaisia pihasta ja sen käytöstä annettuja viranomaismääräyksiä. Taulujen tekstit julkaistiin hankkeen nettisivuilla. Myös luontokoulu Sinitiainen esitteli messuilla toimintaansa järjestämällä askartelua ja aistiretkiä yleisölle. 8

10 5.2.2 Ympäristöjärjestelmän kehittämistyö alueen kunnissa Ympäristöraportointi ja ympäristöjärjestelmän käsikirja Riihimäen ympäristöraportti 2003 ilmestyi kesäkuussa ja seuraavan valmistelu aloitettiin loppuvuonna. Syklissä laadittiin ympäristöjärjestelmään liittyvien toimintaprosessien kuvauksia. Ympäristökäsikirjan koulutusaineiston laadinnassa neuvoteltiin yhteistyöstä Hämeen ammattikorkeakoulun Tieto virtaa -hankkeen kanssa. Henkilöstö- ja resurssimuutosten takia HAMK halusi loppuvuodesta luopua hankkeesta. Päätettiin osallistua kaupunkien ilmastokampanjan Matkalla Suomen kaupungeissa Riihimäelle räätälöidyn version tuottamiseen. Peliä testattiin loppuvuodesta. Ympäristönsuojelun kehittämisen näkökulman integrointi kunnan kokonaisstrategiaan Yhteistyössä Lopen ja Hausjärven kansalaisopistojen kanssa järjestettiin yleisötilaisuudet liikenteen ympäristövaikutuksista Hausjärvellä ja Lopella sekä kompostoinnista Lopella Lopen kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille suunnattu kestävän kehityksen seminaari järjestettiin Riihimäen seudun luontokoulutoiminnan käynnistäminen Kummiryhmätoiminta Kevätlukukaudella jatkettiin edellisenä syksynä kolmos-nelosluokkalaisten kanssa aloitettua kummiluokkatoimintaa. Kymmenelle riihimäkeläiselle kummiryhmille toteutettiin yhteensä 20 luontokoulupäivää. Kummiryhmätoiminnassa oli mukana 222 lasta ja kymmenen opettajaa. Syyslukukaudella kummiryhmiä oli kaksitoista, joista kaksi Lopelta ja kymmenen Riihimäeltä. Kummiryhmätoiminnan kohteena olivat edelleen kolmos-nelosluokkalaiset. Luontokoulupäiviä näille ryhmille pidettiin yhteensä 24. Lapsia kummiryhmätoiminnassa oli mukana 333 ja opettajia 16. Kummiopettajat saivat tuhdin materiaalipaketin ja heille järjestettiin kaksi tapaamista. Ohjelmapäivät muille ryhmille Kevätlukukaudella yksittäisiä luontokulupäiviä alakouluikäisille toteutettiin 13 Riihimäellä ja 17 Lopella. Suosittuja olivat vuodenaikaan liittyvät teemat. Syksyllä vastaavia järjestettiin kahdelle ryhmälle. Päiväkodeille tarjottiin keväällä elämyksellistä 3 7-vuotiaille suunniteltua satuseikkailua Sinitiaisen seikkailu. Näitä toteutettiin keväällä 17 Riihimäellä 9

11 ja kuusi Lopella. Metsämörri vieraili Lopella keväällä kaksi kertaa. Syksyllä päivähoidon henkilöstölle järjestetyt neljä vinkki-iltapäivää keräsivät yli sata osanottajaa. Luontokoulu järjesti Hatlamminsuolla kesäkuun alussa neljänä päivänä päiväleirin Nuorisokeskus Monarin kanssa. Alakouluikäisille tarkoitettuun luontoleiriin osallistui päivittäin parikymmentä lasta, jotka viihtyivät leirillä hyvin. Luontokoulun esite- ja koulutusmateriaalit Toisena toimintavuonna valmistuivat seuraavat luontokouluohjelmat: Talven taiat, Kevään kutkutukset, Kartan kepposet, Oma Ohjelma sekä Sinitiaisen satuseikkailu. Hanke julkaisi viiden julisteen sarjan luontokoulutoiminasta, esitteen hankkeesta ja luontokoulusta sekä hihamerkin. Päivähoidolle tehtiin syksyllä Tintin vinkit -materiaali. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Yhteistyötä tehtiin Hämeenlinnan, Hyvinkään ja Porvoon luontokoulujen kanssa. Luontokoulu solmi yhteistyösopimuksen Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kanssa ja toimi Vihreä Lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä Riihimäen seudulla. Yhteistyössä luontokoulu Ilveksen kanssa järjestettiinkin Vihreä Lippu infotilaisuus Kirjauksen päiväkodissa ja teemakoulutus energiasta Hämeenlinnassa Porvoon luontokoulun kanssa suunniteltiin yhdessä luontokoulun talviohjelmia. Sinitiainen oli mukana suomalaisten luontokoulujen yhteistyöverkostossa. 5.3 Kolmas toimintavuosi Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKY-hankkeen yritysten ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu Kaupunkiluontokeskuksen toimintamalli Kaupunkiluontokeskuksen/ympäristötietokeskuksen toimintamallia työstettiin yhteistyössä Hämeenlinnan Luonto-Aulanko -hankkeen ja Syklin kanssa. Riihimäelle räätälöitiin Ympäristötietokeskuksen toimintamalli ja Hämeenlinna saa oman kaupunkiluontokeskuksen toimintamallinsa. Ympäristötietokeskuksen toimintamalli on liitteenä 4. Multimediatietopankki Hämeen ammattikorkeakoulun suunnitelma esiselvityshankkeesta Vantaanjoki verkkomultimedian tekemiseksi ei saanut rahoitusta Yliset ry:ltä ja hanke raukesi. 10

12 Messuyhteistyö Luontokoulu Sinitiainen ja HÄMY-hanke olivat näkyvästi mukana Riihimäen messujen Piha & patio -messuilla Messuille toteutettiin useiden yhteistyökumppaneiden kanssa Tunnetko eläinnaapurisi näyttelykokonaisuus, jossa kuvataulujen, satuseikkailujen, ötökkäaskartelun ja elävien eläinten kohtaamisen avulla tehtiin pihapiirien lähiluontoa ja sen asukkeja tunnetuksi. Luotokoulu Sinitiainen järjesti yleisölle Tintin retkelle - satuseikkailuja Ympäristöjärjestelmän kehittämistyö alueen kunnissa Ympäristöraportointi ja ympäristöjärjestelmän käsikirja Riihimäen kaupungin viides ympäristöraportti vuodelta 2004 julkistettiin 6.6. Suomen ympäristöopisto Syklistä saatiin ohjeistusta johdon katselmukseen, joka pidettiin Ympäristökäsikirjan koulutusaineistoon hankittu Kaupunkien Ilmastokampanjan Matkalla Suomen kaupungeissa -internetpeli julkistettiin autottomana päivänä Peliin on linkki myös Riihimäen kaupungin nettisivuilta. Muu ympäristöjärjestelmätyöhön liittyvä koulutusaineisto koottiin ympäristöjärjestelmätyön kehittämistyön aikana pidettyjen koulutusten pohjalta. Koulujen ja päivähoidon kestävän kehityksen työkaluja sekä ympäristöjärjestelmään esittelevä Kamppaa kestämätön kehitys -tilaisuus pidettiin kauppaoppilaitoksella Kaupungin ympäristötyötä esiteltiin Sarvista kiinni -ympäristöseminaarissa, joka järjestettiin Riihimäen kauppaoppilaitoksella klick-opintomessujen yhteydessä Ympäristönsuojelun kehittämisen näkökulman integrointi kunnan kokonaisstrategiaan Yleisötilaisuudet kestävästä kehityksestä pidettiin Hausjärvellä ja Lopella 5.4. yhteistyössä Lopen ja Hausjärven kansalaisopistojen kanssa. Riihimäen kaupungin nettisivuille koottiin tietoa ympäristöjärjestelmästä loppuvuodesta Riihimäen seudun luontokoulutoiminnan käynnistäminen Kummiryhmätoiminta Luontokouluun syksyllä 2004 valitut kaksitoista kummiryhmää jatkoivat keväällä Ryhmiä oli kymmenestä eri koulusta, joista kaksi oli Lopelta ja muut Riihimäeltä. Kolmos- ja nelosluokkien oppilaita kummitoiminnassa oli mukana yli 330 ja opettajia kuusitoista. Kummiluokkien luontokoulupäiviä pidettiin yhteensä 24. Kummiopettajille järjestettiin keväällä yksi tapaaminen. Ohjelmapäivät muille ryhmille Kolmantena toimintavuotenaan luontokoulu tarjosi luontokoulutoimintaa kummiryhmätoiminnan lisäksi kaikkiaan 49 ryhmälle. Tähän 11

13 luontokoulutoimintaan osallistui yhteensä yli tuhat lasta ja yli sata opettajaa. Lukumäärään on laskettu mukaan ns. tavallisten luontokoulupäivien lisäksi myös Pihamessujen ja päiväleirin ryhmät. Luontokoulupäivistä vietettiin alle kouluikäisten kanssa Riihimäellä neljätoista ja Lopella viisi. Alakouluikäisten kanssa toteutettiin Riihimäellä seitsemän ja Lopella kolmetoista luontokoulupäivää. Päiväleirille Hatlamminsuolla osallistui kolmekymmentäkolme lasta, joista suurin osa oli mukana kaikkina neljänä päivänä. Leiri toteutettiin yhteistyössä nuorisokeskus Monarin kanssa. Luontokoulun esite- ja koulutusmateriaalit Tintin retkellä -esite ilmestyi toukokuussa. Esite kannustaa erityisesti perheitä omatoimiseen lähiluontoretkeilyyn. Esitteen kuvista tehtiin myös neljän postikortin sarja hankkeen omaa viestintää varten. Esitteen pohjalta koottiin Kierrätyskeskukseen kesäksi näyttely, joka oli esillä myös Riihimäen Asematapahtumassa syyskuussa. Ekoelämää -luontokouluohjelma suunniteltiin. Loppuraportin liitteenä 5 on luontokoulunopettaja Thea Salosen koostama Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat materiaalipaketti. Materiaaliin on koottu kaksi ja puoli vuotta kestäneen luontokoulutoiminnan kokemukset, esitelty kehitetyt ohjelmat ja arvioitu toimintaa. Materiaalia on esitelty luontokoulunopettajien valtakunnallisessa tapaamisessa Hyvinkäällä ja Sinitiaisen loppuseminaarissa Materiaali on myös toimitettu kummiryhmätoiminnassa mukana olleille Riihimäen ja Lopen kouluille sekä muille tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Materiaali on myös luettavissa ja kopioitavissa hankkeen nettisivuilta. Kansallinen ja kansainvälinen luontokouluyhteistyö Luontokoulu Sinitiainen jatkoi yhteistyötä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kanssa toimimalla Vihreä lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä Riihimäen seudulla. Vihreästä lipusta kerrottiin kouluille ja päivähoidolle suunnatussa esittelytilaisuudessa Lisäksi luontokoulunopettaja kävi vetämässä Vihreä Lippu -ohjelmaan ilmoittautuneelle Haapahuhdan koululle ja lasten vanhemmille vesipäivän sekä lähiympäristöpäivän Hiivolan koko koululle. Yhteistyötä on tehty myös Hyvinkään luontokoulu Pikkutikan kanssa, jonka toimintaa kehitetään Uudenmaan maaseutuopistolla sekä Porvoon luontokoulun kanssa. Projektipäällikkö kävi esittelemässä maakasvatusta Hämeenlinnan luontokoulun kanssa yhteistyössä järjestetyssä tilaisuudessa Aulangolla 6.9. Luontokoulu Sinitiainen on ollut mukana suomalaisten luontokoulujen yhteistyöverkostossa. Kesäkuussa Helsingissä järjestettyyn kansainvälisen Kasvatuksella kohti kestävää kehitystä ympäristökasvatuskonferenssin valmisteluihin osallistuttiin suomalaista luontokoulutoimintaa ja sen työmenetelmiä esittelevän työpajan valmistelujen osalta. 12

14 5.3.4 Riihimäen seudun kuntien luontomatkailuyrittäjien luontokoulutoimintaa tukevien palvelujen selvittäminen Opiskelija Sanna Simola teki selvityksen osana Koulutuskeskus Tavastian matkailualan perustutkinnon, matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelman työssäoppimisjaksoa Luonto-Aulanko -hankkeessa helmi-maaliskuussa. 6. TIEDOTUS Hämy-hankkeen toimijoiden keskeisimpänä yhteydenpitokanavana oli sähköposti. Hankkeen puolivälissä siirryttiin ympäristönsuojeluyksikön toimitilojen välittömään läheisyyteen, mikä helpotti yhteydenpitoa ja tiedonkulkua entisestään. Palavereja hankkeen muiden toimijoiden kuten Syklin kanssa järjestettiin säännöllisesti. Lehdistötiedotteita tehtiin esimerkiksi luontokoulutoiminnan aloittamisesta, ympäristöraporttien julkistamisesta ja messuyhteistyöstä. Hanke oli myös kaksi kertaa esittäytymässä Riihimäen Asematapahtumassa sekä kokosi näyttelyn Kierrätyskeskukseen. Varsinkin luontokoulutoiminta kiinnosti mediaa. Yksittäisistä tapahtumista sai eniten julkisuutta Riihimäen messujen kanssa yhteistyössä Pihamessuille toteutettu Direktiivit pihalla -näyttely. Loppuraportin liitteenä 1 on lista tiedossamme olevista hanketta koskevista artikkeleista. Liitteeseen 2 on koottu luettelo hankkeen julkaisemista raporteista, esitteistä ja muista materiaaleista. Hankkeen tiedottamisessa tärkein työväline olivat luontokoulun internet-sivut. Nettisivuista saatiin hyvä, toimiva ja edustava kokonaisuus, joka kuvagallerioineen palveli ajantasaisesti erityisen hyvin kummiluokkia. Luontokoulun asiakkaisiin oltiin yhteydessä tapaus- ja tapahtumakohtaisesti. Luontokoulutoimintaa esiteltiin myös viiden julisteen sarjalla ja hankkeen yleisesitteellä. Tintin retkellä -esitteessä esiteltiin luontokoulutoiminnan ohella Riihimäen retkikohteita sadun avulla. Luontokoulu Sinitiaisen logo, nettisivujen, julisteiden ja muiden materiaalien yhtenäinen ulkoasu palvelivat myös tiedottamisessa. Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat materiaali summaa luontokoulun tähänastisen kokemukset. Materiaali on saatavissa luontokoulun nettisivuilta. Väliraportteja on tehty puolivuosittain, yhteensä viisi. 13

15 7. TALOUS Hämy-hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti oli euroa. Tukea hankkeelle saatiin Euroopan unionilta noin 35 % aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 35 % ympäristöhallinnon alan kansallista rahoitusta Hämeen ympäristökeskuksesta. Hankkeen rahoittajia olivat myös Suomen Ympäristöopisto Sykli (15300 euroa) Lopen kunta (10356 euroa) ja Riihimäen kaupunki (89444 euroa). Hankkeen toteutuneet arvonlisäverottomat kustannukset ovat ,84 euroa ja ne on esitetty liitteessä TULOKSET Hankkeessa selvitettiin ympäristöviestintäpalveluja ja niiden tuotteistamista suunnittelemalla Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja yritysten ympäristöpalvelun toimintojen sijoittamista saman katon alle yhteiseen Ympäristötietokeskukseen. Ympäristötietokeskuksen toimintamalli tehtiin yhdessä em. toimijoiden ja Luonto-Aulanko -hankkeen kanssa. Yhdistämällä Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja yritysten ympäristöpalvelukeskuksen palvelut saman katon alle ympäristötietokeskus tuottaa luontokoulu-, ympäristöviestintä- ja ympäristökoulutuspalveluita sekä palvelee paikallisia yrityksiä ympäristöasioissa. Hankkeessa käynnistettiin onnistuneesti Riihimäellä ja Lopella toimivan Riihimäen seudun luontokoulu Sinitiaisen toiminta yhden luontokouluopettajan voimin. Luontokoulu on jalkautunut asiakkaan toivomaan paikkaan Riihimäellä ja Lopella. Luontokouluohjelmia on suunniteltu, toteutettu ja testattu sekä opetusmateriaaleja ja -välineitä hankittu. Hankkeessa kehitettiin Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmätyötä. Kaupungin ympäristöraportti kehittyi niin sisällöltään kuin ulkoasultaan. Kestävä kehityksen työtä pyrittiin edistämään myös lähiseudun muissa kunnissa esittelemällä kaupungin ympäristöjärjestelmätyötä ja järjestämällä muita tilaisuuksia. Hankkeella on paljon myönteisiä välillisiä ympäristövaikutuksia. Lisääntynyt ympäristötietoisuus voi näkyä muun muassa kulutustottumuksien muuttumisena sekä energiatehokkuudessa. Lisääntynyt luontotietous ja luontokohteiden tuntemus lisää luonnon arvostusta ja vaalimista. Luontokoulun työmenetelmät kannustavat osallisuuteen ja aktiivisuuteen. 14

16 9. TOIMINNAN JA TULOSTEN ARVIOINTI Ympäristöviestintään keskittyvän ja viestinnän keinoin kaupungin ympäristöpolitiikan mukaisia päämääriä tukevan ympäristötalon perustamista on Riihimäelle suunniteltu vuosia. Hämyä edeltäneen Ryti-hankkeen tekemää ympäristötalon hankesuunnitelmaa on tässä hankkeessa jalostettu ympäristötietokeskuksen toimintamalliksi. Hankeaikana ei kuitenkaan ehditty tarpeeksi panostaa päättäjien ja muiden toimijoiden sitouttamiseen. Hankkeessa käynnistetty Luontokoulu Sinitiainen keräsi säännöllisesti palautetta asiakkailtaan. Sekä kummiluokkien opettajilta että oppilailta kerätty palaute oli erittäin myönteistä. Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat summaa kiertävän luontokoulun kokemukset yleiseen tietoon ja halukkaille opiksi. Hankkeen avulla on kehitetty ympäristöjärjestelmätyötä ja siihen liittyvää ympäristöraportointia. Kaupungin intraan kootuista materiaaleista on tehty kooste myös kaupungin nettisivuille, joten kaupungin tekemästä ympäristötyöstä voidaan kertoa ja ottaa oppia laajemminkin. Hankkeen panostus kehitystyöhön on ollut merkittävä. 15

17 10. TULEVAISUUS, JATKOHANKKEET Hämy-hankkeelle ei ole suunniteltu jatkohanketta. Ympäristötietokeskuksen toimintamalli ympäristöviestintä ja sen kehittäminen ytimenään kokoaisi yhteen Riihimäen seudun ympäristötalon, Syklin tarjoaman ympäristökoulutuksen ja yritysten ympäristöpalvelun saman katon alle. Ympäristötietokeskuksen toteuttaminen olisi konkreettinen toimenpide alueellisen ympäristöneuvonnan ja -koulutuksen sekä kestävän kehityksen toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Ympäristötietokeskuksen toteuttamisen myötä Riihimäen seudulle voisi syntyä valtakunnallisestikin merkittävä ympäristö- ja luontokoulutuskeskus sekä ympäristötietopalvelu. Toimimalla seudullisena luonto- ja ympäristötoiminnan keskuksena se edistäisi ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta. Ympäristöopisto Syklin sijoittuminen tiloihin voisi tuoda keskukselle myös valtakunnallista näkyvyyttä ja merkitystä. Tulevaisuudessa Luontokoulu Sinitiainen olisi osa Ympäristötietokeskusta ja vastaisi lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ympäristökasvatustoiminnasta. Yhteistyö sekä Uudenmaan maaseutuopistossa sijaitsevan luontokoulu Pikkutikan ja Hämeenlinnan seudun Luontokoulu Ilveksen kanssa tarjoaa monia kehittymismahdollisuuksia. Luontokoulun jatko on vielä avoin. Riihimäen kaupungin ympäristölautakunta on talousarvioesityksessään esittänyt ympäristökasvattajan toimen perustamista kaupunkiin. Myös valtakunnallisesti niin ympäristökasvatus kuin luontokoulutoimintakin on laajan keskustelun ja kehittämisen kohteena. Ympäristöjärjestelmätyö ja sen raportointi jatkuu osana kaupungin ympäristöpolitiikkaa ja toimintaa. 16

18 Liite 1. Raportit, esitteet Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2002, Riihimäen kaupungin monistamo 2003, ISBN Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2003, Yliopistopaino 2004, ISBN Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2004, Yliopistopaino 2005, ISBN X Tintin vinkit, Kettunen Anna 2004 Ympäristömyötäinen julkaisuprosessi. Selvitys painotuotteiden julkaisutoiminnan taloudellisista ja ympäristöllisistä kehittämismahdollisuuksista, Nikula, Jussi, Suomen Ympäristöopisto Sykli 2004 Selvitys Riihimäen seudun luontomatkailuyrittäjistä, Simola Sanna, Luonto-Aulanko -hanke 2005 Väliraportti Väliraportti Väliraportti Väliraportti Väliraportti Tintin retkellä, Salonen Thea, Erweko 2005 Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat , Salonen Thea, Riihimäen kaupungin monistamo 2005 Ympäristötietokeskuksen toimintamalli, Riihimäen kaupungin monistamo

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖ RIIHIMÄELLÄ

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖ RIIHIMÄELLÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖ RIIHIMÄELLÄ Kierrätyskeskuksen aloittaminen Kaupunginhallitus teki 21.8.1989 päätöksen kierrätyskeskuksen toiminnan käynnistämisestä koeluontoisena vuoden 1990 loppuun. Riihimäen

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Rattailla. Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017

Rattailla. Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017 Rattailla Toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistämiseksi Uudellamaalla 2014-2017 2 Uusmaalaiset ovat ympäristötietoisia ja viisaita toimijoita. Taustaa ja tavoitteita Rattailla-hankkeessa

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään päiväkoteihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005. EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046

Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005. EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkottumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa 2002-2005 EU Interreg IIIA ohjelman hanke CG13046 Forssa Hämeenlinna Lohja Lahti Hyvinkää Salo Kouvola Märjamaa Viljandi

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 28.10.2010 1 Haasteita Uudellamaalla Uudellamaalla on paljon ympäristövastuullisuutta lisääviä toimijoita paikallisella alueellisella valtakunnallisella

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 2 28

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 2 28 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 12.10.2017 Liite 2 28 Ympäristöpalvelut yhteensä 2018 2018.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 11 800 400500 Kuukausipalkat

Lisätiedot

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS 16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 71 133 28 353 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 43 233 41 780 1 453 varhaiskasvatusjohtajan palkka 36 100 laskentasihteerin palkasta

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

LAPE-ohjausryhmä

LAPE-ohjausryhmä LAPE-ohjausryhmä 10.10.2017 talousassistentti Elina Järvenpää Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kuntien omarahoitusosuus - Kun kuntien omarahoitusosuus lasketaan 0,40 / asukas, yhteissummaksi

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

MAL-verkosto, katsaus

MAL-verkosto, katsaus MAL-verkosto, katsaus 14.2.2012 Maksatuksen hakeminen ajalta 1.7.-31.12.2011 Haettava summa ajanjaksolta yhteensä 128 293 euroa. Kustannukset koko vuonna yhteensä 216 035 euroa, mikä on n. 60 000 euroa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio Toteuma

Talousarvio Toteuma 60 Kirjasto- ja kulttuuriltk 6000 Kirjasto Talousarvio Toteuma 2015 2014 3140 Muut myyntituotot 1 500 1 509 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 10 000 9 330 3330 Muut tuet ja avustukset 0 10 000 3530 Muut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos % TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 3530 Muut tuotot 11.002,14-100,0 4001 Kokouspalkkiot -25.000-25.000-31.159,90 124,6 4100 KuEL-maksut -800-800 -1.528,94 191,1 4101 Eläkemenoperust.maksu -14.929-14.929-17.043,27

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään kouluihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös luontokoulun

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa VUOSIRAPORTTI 1.8.2013-31.7.2014 IMPERIA PYRKII PARANTAMAAN YVA-HANKKEIDEN LAATUA JA

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.11.2016 Liite 1 94 Ympäristölautakunta TA 2017 Toimielimen ehdotus, Periodic 2017.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA 2018-2019 5610 Eläinlääkintähuolto 3099 Muut korvaukset valtiolta 86 105 80 000 80 000 80 000 80 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 815 740 961 173 955 930 955

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Matkailu 2012 Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust.

Matkailu 2012 Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. Matkailu 2012 Menot Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. 2013 taulukko Jaksotetut palkat, lomapalkkavaraus 389,03 sisältää

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011

Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Alueelliset verkostot ympäristökasvatuksen tukena Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Alueelliset ympäristökasvatusverkostot Vihreä lippu ohjelman alueelliset edistäjät Luonto- ja

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot