Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Projektinumero: CC32056

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke 2003 2005 Projektinumero: CC32056"

Transkriptio

1 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Projektinumero: CC32056 Loppuraportti Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAUSTA HANKKEEN TAVOITTEET HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, ONGELMAT JA POIKKEAMAT HENKILÖSTÖ, ORGANISOITUMINEN, YHTEISTYÖTAHOT HANKKEEN TOIMINTA PÄÄPIIRTEITTÄIN Ensimmäinen toimintavuosi Toinen toimintavuosi Kolmas toimintavuosi TIEDOTUS TALOUS TULOKSET TOIMINNAN JA TULOSTEN ARVIOINTI TULEVAISUUS, JATKOHANKKEET...16 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Erilliset liitteet: Liite 4 Liite 5 Raportit, esitteet Hankkeesta julkaistut lehtiartikkelit Hankkeen kokonaiskustannukset Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat

3 1. HANKKEEN TAUSTA Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY -hanke jatkoi Ympäristötietoisuuden parantaminen ja ympäristöviestinnän kehittäminen Riihimäellä (Ryti) -hankkeessa aloitettua ympäristöviestintäpalvelujen kehittämistyötä Riihimäen seudulla. Hankkeessa jatkettiin myös ympäristöjärjestelmätyöhön kuuluvaa kehittämistyötä ja käynnistettiin Riihimäen seudun luontokoulun toiminta. Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä Hämeenlinnan seudulla toimivan Luonto-Aulanko -hankkeen kanssa. Hämeen ympäristökeskus rahoitti hanketta EU:n Etelä-Suomen tavoite 2- ohjelman EAKR-rahastolla. Toimintalinja 3: Yhdyskuntien toimivuuden ja viihtyvyyden parantaminen Toimenpidekokonaisuus 3.2: Ympäristön tilan säilyttäminen ja parantaminen Hanketta koordinoi Riihimäen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, muita rahoittajia olivat Lopen kunta ja Suomen ympäristöopisto Sykli. 2

4 2. HANKKEEN TAVOITTEET Hämy-hankkeen tavoitteena oli Riihimäen ja Hämeenlinnan seutujen jo toteutetuista hankkeista kertyneitä kokemuksia monipuolisesti hyödyntäen luoda kaupunkiluontokeskuksen toimintamalli. Työ pohjautui Ryti-hankkeessa laadittuun Riihimäen seudun ympäristötalon hankesuunnitelmaan ja siitä yhteistyökumppaneilta saatuihin lausuntoihin. Tavoitteena on kaupunkiluontokeskus, jossa seudun asukkaista ja matkailijoista koostuva kävijäjoukko saa mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti ympäristöasioihin ja kaupunkiluontoon. Hankkeen tavoitteena oli kehittää luontokoulutoimintaa, joka on tärkeä osa tulevan kaupunkiluontokeskuksen toimintaa sekä tehdä muuta ympäristöviestinnän kehitystyötä. Tärkeimmiksi toimenpiteiksi oli projektisuunnitelmassa kirjattu: - Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKYhankkeen ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu; - Aluekeskusohjelman mukaisen ympäristöjärjestelmän kehittämistyö alueen kunnissa; - Hallintokuntien ympäristöviestinnän parantaminen ja ympäristöjärjestelmätyön vaatiman raportoinnin ja dokumentoinnin kehittäminen; - Ympäristökäsikirjan laatiminen ja henkilöstön koulutus käsikirjan käyttöön; - Riihimäen seudun luontokoulutoiminnan käynnistäminen; - Luontokouluohjelmissa tarvittavien opetusmateriaalien ja -välineiden hankinta: - Paikallisen opetusmateriaalin tuottaminen seudun muiden kuntien luontoja ympäristökasvatuskohteiden kuten leirikeskusten käyttöön; - Riihimäen seudun kuntien luontomatkailuyrittäjien luontokoulutoimintaa tukevien palvelujen selvittäminen sekä - Luontokouluohjelmien suunnittelu ja toteutus 3

5 3. HANKKEEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, ONGELMAT JA POIKKEAMAT Hämy-hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin valtaosaltaan hyvin, joskaan kaikissa toimenpiteissä ei päästy toivottuihin lopputuloksiin. Luontokoulu Sinitiaisen toiminta käynnistettiin hienosti. Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKYhankkeen ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu konkretisoitui Ympäristötietokeskuksen toimintamallina, joka on loppuraportin liitteenä. Mallissa kuvatun Riihimäen seudun Ympäristötietokeskuksen toimintojen tavoitteena on parantaa seudun asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden ympäristötietoisuutta. Keskus tuottaa luontokoulu-, ympäristöviestintä- ja ympäristökoulutuspalveluita sekä palvelee paikallisia yrityksiä ympäristöasioissa. Malli valmistui hankkeen loppuvaiheessa, joten sen hyödyntäminen toimintojen konkretisoimisessa jää Riihimäen kaupungin ja muiden yhteiskumppanien toteutussuunnitelmien varaan. Hankkeen alkuvaiheessa suunniteltiin multimediaan pohjautuvaa tietopankkia, mutta suunnitelmat eivät toteutuneet henkilövaihdosten ja resurssien vähyyden takia. Messuyhteistyö sujui hyvin. Ympäristöjärjestelmätyön kehittämisessä ja erityisesti raportoinnin kehittämisessä edettiin suunnitellusti. Tärkeä yhteistyökumppani oli Sykli. Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmän ympäristökäsikirjaan liittyvä koulutusaineisto toteutettiin suunniteltua suppeampana ja perinteisempänä. Kestävän kehityksen tilaisuuksia järjestettiin sekä Hausjärvellä että Lopella, jossa koulutettiin myös virkamiehiä ja päättäjiä ympäristönsuojelun näkökulman integroimisesta kunnan kokonaisstrategiaan. Riihimäen seudun luontokoulu Sinitiaisen käynnistäminen ja toiminta onnistui vähintäänkin odotusten mukaisesti. Riihimäellä ja Lopella kiertävälle luontokoululle hankittiin välineistöä ja materiaaleja ja luontokouluohjelmia suunniteltiin ja toteutettiin. Toiminnassa keskityttiin kummiluokkatointaan ja ammattikasvattajien ympäristökasvatustyön tukemiseen. Yhteistyötä tehtiin erityisesti muiden luontokoulujen kanssa. Luontomatkailulla ei Riihimäen seudulla ole kovin vahvaa asemaa, joten tilanteen kartoittamisen nähtiin tässä vaiheessa riittävän. Luontokoulun toiminnan mahdollisesti vakiintuessa yhteistyömahdollisuuksia voidaan tarkastella uudelleen. 4

6 4. HENKILÖSTÖ, ORGANISOITUMINEN, YHTEISTYÖTAHOT Hankkeen projektipäällikkönä työskenteli Maija Venäläinen ja alkaen Silja Sarkkinen saakka. Luontokoulunopettajana aloitti Thea Salonen, jonka äitiyslomansijaisena oli Anna Kettunen , minkä jälkeen Salonen työskenteli saakka. Anna Kettunen työskenteli myös luontokoulunopettajana ja tutkijana Osa-aikaisena webdesignerina työskenteli Benjamin Särkkä Palkattuina harjoittelijoina hankkeessa työskentelivät Minna Harju ja , Milla Tuormaa ja Hanna-Kaisa Saastamoinen Ohjausryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. Ohjausryhmässä olivat edustettuina kaikki hankkeen tärkeimmät yhteistyökumppanit. Hankkeen ohjausryhmän jäseninä olivat Riihimäen kaupungin ympäristöyksiköstä Kaisu Anttonen (jäsenenä ja puheenjohtajana 8/2003 saakka), Elina Mäenpää (jäsenenä 8/2003 alkaen, puheenjohtajana 12/2003 alkaen), Mirkka Anttalainen (8/2003 8/2005), Riihimäen koulutoimesta Esa Santakallio, Riihimäen kaupungin ympäristölautakunnasta Eeva Hellsten (12/2004 saakka) ja Juulia Tuominen (2/2005 lähtien), Suomen ympäristöopisto Syklistä Eeva Hämeenoja, Lopen kunnasta Juha Viinikka, EKES-yrityspalveluista Antti Jokivirta sekä Hämeen ympäristökeskuksesta Mirja Lumiaho-Suomi, joka on myös ollut hankkeen valvoja. Ohjausryhmän sihteerinä toimi projektipäällikkö Maija Venäläinen 11/2004 saakka ja projektipäällikkö Silja Sarkkinen 12/2004 alkaen. 5

7 5. HANKKEEN TOIMINTA PÄÄPIIRTEITTÄIN 5.1 Ensimmäinen toimintavuosi Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKY-hankkeen yritysten ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu Kaupunkiluontokeskuksen toimintamalli Kaupunkiluontokeskuksen toimintamallia alettiin työstää yhdessä Hämeenlinnan Luonto-Aulanko -hankkeen kanssa liiketoimintasuunnitelman mukaisella lähestymistavalla. Kehys suunnittelutyölle valmistui. Multimediatietopankki Käynnistettiin yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun HAMKin Dimeus- Multimediatietopankki -hankkeen kanssa multimediapankkiin tulevasta ympäristöosasta. Tehtiin sopimus osallistumisesta Vantaajoki-videon tuottamiseen. Ympäristöviestintää yrityksille Yhteistyöllä kohti ympäristöriskien hallintaa Yritysten ja kaupungin ympäristöyhteistyö Riihimäellä eli Yky-hanke käynnisti syksyllä yritysten ympäristöpalvelun. Yhteistyötä hankkeiden välillä suunniteltiin seuraavissa asioissa: kunnissa kerätyn ympäristötiedon hyödyntäminen yrityksissä, erilaisten tiedonvälitysmuotojen kehittäminen paikallisiin tarpeisiin sekä ympäristöpalvelun tuottamien julkaisujen ja raporttien kehittäminen tukemaan kuntien ympäristöraportointia. Ympäristömyötäinen julkaisuprosessi Yhteistyössä Syklin kanssa aloitettiin julkaisuprosessien ja niiden ympäristövaikutusten kuvaaminen. Sykliin palkattu harjoittelija Jussi Nikula aloitti kurssityön tekemisen ympäristömyötäisestä julkaisuprosessista painotuotteiden osalta Ympäristöjärjestelmän kehittämistyö alueen kunnissa Ympäristöraportointi ja ympäristöjärjestelmän käsikirja Riihimäen ympäristöraportti 2002 ilmestyi kesäkuussa ja seuraavan valmistelu aloitettiin loppuvuonna. Kesällä opiskelija Minna Harju työskenteli ympäristöjärjestelmän kehittämistyössä, valmisteli ympäristökäsikirjaa, osallistui www-sivuston suunnittelutyöhön sekä selvitti ympäristöasioiden hallintaa Lopen kunnassa. 6

8 Ympäristöjärjestelmän käsikirjan laatimiseksi projektipäällikkö aloitti e-learning koulutuksen, jota oli tarkoitus hyödyntää kouluttavan ympäristökäsikirjan laatimisessa kaupungin Intranet-ympäristöön. Hanke osallistui Riihimäen kaupungin ympäristövastaaville järjestettyyn energia-aiheiseen koulutuspäivään ja sen suunnitteluun Riihimäen seudun luontokoulutoiminnan käynnistäminen Luontokoulutyön käynnistäminen Luontokoulunopettaja Thea Salonen aloitti työt Luontokoulu sai nimen Riihimäen seudun luontokoulu Sinitiainen Riihimäen kaupungin nimikkolinnun mukaan. Luontokoulu teetettiin oma logo ja nettisivujen suunnittelu aloitettiin. Sinitiaiskuvitusta tilattiin taiteilija Eva-Lotta Kastilanilta. Luontokouluohjelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen aloitettiin. Syksyn aikana suunniteltiin seuraavat ympäristökasvatusohjelmat: Syksyn salat, Sokeripuu ja Ympäri ämpäri. Luontokoululle hankittiin laitteistoa ja tarpeistoa. Hankkeen käyttöön vuokrattiin leasing-auto. Luontokoulupäivät ja kummiryhmätoiminta Luontokoulu toteutti syksyn aikana yhteensä 37 luontokoulupäivää, joihin osallistui 776 lasta ja 39 opettajaa Riihimäellä ja Lopella. Kummiryhmätoiminta aloitettiin kymmenen riihimäkeläisen luokan kanssa. Kummiryhmille järjestettiin yhteensä 19 luontokoulupäivää. Kummitoimintaan osallistui yhteensä 222 riihimäkeläistä oppilasta ja 10 opettajaa. Kummiopettajille koottiin mittava materiaalipaketti ympäristökasvatuksen työkalupakiksi. Luontokoulu esitteli toimintaansa Riihimäen Asematapahtumassa 7.9. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Yhteistyötä tehtiin kansallisella tasolla etenkin Hyvinkään ja Hämeenlinnan luontokouluhankkeiden kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä edistettiin osallistumalla Itämeren alueen luontokoulujen yhteistyöhön. 7

9 5.2 Toinen toimintavuosi Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKY-hankkeen yritysten ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu Kaupunkiluontokeskuksen toimintamalli Yhteissuunnittelua Luonto-Aulanko -hankkeen kanssa jatkettiin. Suomen ympäristöopisto Syklin, yritysten ympäristötietopalvelun ja Riihimäen seudun ympäristötalon palvelujen sijoittuminen tulevaisuudessa yhteisiin tiloihin oli kehittämistyön taustalla. Loppuvuodesta Anna Kettunen kokosi ympäristötietoisuuden edistämiseen ja ympäristötietoon ja sen jakamiseen liittyviä taustaselvityksiä. Multimediatietopankki Elämysten Vantaanjoki -video valmistui kesällä. Loppuvuodesta HAMK jätti Yliset ry:lle rahoitushakemuksen Vantaanjoen verkkotietopankin esiselvityshankkeessa. Hämy-hanke oli mukana suunnitelman laatimisessa. Ympäristöviestintää yrityksille YKY-hankkeen Hyvinkään-Riihimäen talousalueen pk-yritysten ympäristöpalvelusta tehdyn suunnitelman ja sen toteuttamisesta saatujen kokemusten perusteella kokonaisuudesta tehtiin oma osio kaupunkiluontokeskuksen suunnitelmaan. Ympäristömyötäinen julkaisuprosessi Jussi Nikulan Ympäristömyötäinen julkaisuprosessi. Selvitys painotuotteiden julkaisutoiminnan taloudellisista ja ympäristöllisistä kehittämismahdollisuuksista valmistui huhtikuussa Syklissä. Messuyhteistyö Riihimäen Piha ja puutarha -messuille toteutettiin Direktiivit pihalla -polku. Hankkeen harjoittelija Hanna-Kaisa Saastamoinen laati käsikirjoituksen 25 opastaululle, jotka esittelevät erilaisia pihasta ja sen käytöstä annettuja viranomaismääräyksiä. Taulujen tekstit julkaistiin hankkeen nettisivuilla. Myös luontokoulu Sinitiainen esitteli messuilla toimintaansa järjestämällä askartelua ja aistiretkiä yleisölle. 8

10 5.2.2 Ympäristöjärjestelmän kehittämistyö alueen kunnissa Ympäristöraportointi ja ympäristöjärjestelmän käsikirja Riihimäen ympäristöraportti 2003 ilmestyi kesäkuussa ja seuraavan valmistelu aloitettiin loppuvuonna. Syklissä laadittiin ympäristöjärjestelmään liittyvien toimintaprosessien kuvauksia. Ympäristökäsikirjan koulutusaineiston laadinnassa neuvoteltiin yhteistyöstä Hämeen ammattikorkeakoulun Tieto virtaa -hankkeen kanssa. Henkilöstö- ja resurssimuutosten takia HAMK halusi loppuvuodesta luopua hankkeesta. Päätettiin osallistua kaupunkien ilmastokampanjan Matkalla Suomen kaupungeissa Riihimäelle räätälöidyn version tuottamiseen. Peliä testattiin loppuvuodesta. Ympäristönsuojelun kehittämisen näkökulman integrointi kunnan kokonaisstrategiaan Yhteistyössä Lopen ja Hausjärven kansalaisopistojen kanssa järjestettiin yleisötilaisuudet liikenteen ympäristövaikutuksista Hausjärvellä ja Lopella sekä kompostoinnista Lopella Lopen kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille suunnattu kestävän kehityksen seminaari järjestettiin Riihimäen seudun luontokoulutoiminnan käynnistäminen Kummiryhmätoiminta Kevätlukukaudella jatkettiin edellisenä syksynä kolmos-nelosluokkalaisten kanssa aloitettua kummiluokkatoimintaa. Kymmenelle riihimäkeläiselle kummiryhmille toteutettiin yhteensä 20 luontokoulupäivää. Kummiryhmätoiminnassa oli mukana 222 lasta ja kymmenen opettajaa. Syyslukukaudella kummiryhmiä oli kaksitoista, joista kaksi Lopelta ja kymmenen Riihimäeltä. Kummiryhmätoiminnan kohteena olivat edelleen kolmos-nelosluokkalaiset. Luontokoulupäiviä näille ryhmille pidettiin yhteensä 24. Lapsia kummiryhmätoiminnassa oli mukana 333 ja opettajia 16. Kummiopettajat saivat tuhdin materiaalipaketin ja heille järjestettiin kaksi tapaamista. Ohjelmapäivät muille ryhmille Kevätlukukaudella yksittäisiä luontokulupäiviä alakouluikäisille toteutettiin 13 Riihimäellä ja 17 Lopella. Suosittuja olivat vuodenaikaan liittyvät teemat. Syksyllä vastaavia järjestettiin kahdelle ryhmälle. Päiväkodeille tarjottiin keväällä elämyksellistä 3 7-vuotiaille suunniteltua satuseikkailua Sinitiaisen seikkailu. Näitä toteutettiin keväällä 17 Riihimäellä 9

11 ja kuusi Lopella. Metsämörri vieraili Lopella keväällä kaksi kertaa. Syksyllä päivähoidon henkilöstölle järjestetyt neljä vinkki-iltapäivää keräsivät yli sata osanottajaa. Luontokoulu järjesti Hatlamminsuolla kesäkuun alussa neljänä päivänä päiväleirin Nuorisokeskus Monarin kanssa. Alakouluikäisille tarkoitettuun luontoleiriin osallistui päivittäin parikymmentä lasta, jotka viihtyivät leirillä hyvin. Luontokoulun esite- ja koulutusmateriaalit Toisena toimintavuonna valmistuivat seuraavat luontokouluohjelmat: Talven taiat, Kevään kutkutukset, Kartan kepposet, Oma Ohjelma sekä Sinitiaisen satuseikkailu. Hanke julkaisi viiden julisteen sarjan luontokoulutoiminasta, esitteen hankkeesta ja luontokoulusta sekä hihamerkin. Päivähoidolle tehtiin syksyllä Tintin vinkit -materiaali. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Yhteistyötä tehtiin Hämeenlinnan, Hyvinkään ja Porvoon luontokoulujen kanssa. Luontokoulu solmi yhteistyösopimuksen Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kanssa ja toimi Vihreä Lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä Riihimäen seudulla. Yhteistyössä luontokoulu Ilveksen kanssa järjestettiinkin Vihreä Lippu infotilaisuus Kirjauksen päiväkodissa ja teemakoulutus energiasta Hämeenlinnassa Porvoon luontokoulun kanssa suunniteltiin yhdessä luontokoulun talviohjelmia. Sinitiainen oli mukana suomalaisten luontokoulujen yhteistyöverkostossa. 5.3 Kolmas toimintavuosi Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja YKY-hankkeen yritysten ympäristöpalvelukeskuksen ympäristöviestintäyhteistyön suunnittelu Kaupunkiluontokeskuksen toimintamalli Kaupunkiluontokeskuksen/ympäristötietokeskuksen toimintamallia työstettiin yhteistyössä Hämeenlinnan Luonto-Aulanko -hankkeen ja Syklin kanssa. Riihimäelle räätälöitiin Ympäristötietokeskuksen toimintamalli ja Hämeenlinna saa oman kaupunkiluontokeskuksen toimintamallinsa. Ympäristötietokeskuksen toimintamalli on liitteenä 4. Multimediatietopankki Hämeen ammattikorkeakoulun suunnitelma esiselvityshankkeesta Vantaanjoki verkkomultimedian tekemiseksi ei saanut rahoitusta Yliset ry:ltä ja hanke raukesi. 10

12 Messuyhteistyö Luontokoulu Sinitiainen ja HÄMY-hanke olivat näkyvästi mukana Riihimäen messujen Piha & patio -messuilla Messuille toteutettiin useiden yhteistyökumppaneiden kanssa Tunnetko eläinnaapurisi näyttelykokonaisuus, jossa kuvataulujen, satuseikkailujen, ötökkäaskartelun ja elävien eläinten kohtaamisen avulla tehtiin pihapiirien lähiluontoa ja sen asukkeja tunnetuksi. Luotokoulu Sinitiainen järjesti yleisölle Tintin retkelle - satuseikkailuja Ympäristöjärjestelmän kehittämistyö alueen kunnissa Ympäristöraportointi ja ympäristöjärjestelmän käsikirja Riihimäen kaupungin viides ympäristöraportti vuodelta 2004 julkistettiin 6.6. Suomen ympäristöopisto Syklistä saatiin ohjeistusta johdon katselmukseen, joka pidettiin Ympäristökäsikirjan koulutusaineistoon hankittu Kaupunkien Ilmastokampanjan Matkalla Suomen kaupungeissa -internetpeli julkistettiin autottomana päivänä Peliin on linkki myös Riihimäen kaupungin nettisivuilta. Muu ympäristöjärjestelmätyöhön liittyvä koulutusaineisto koottiin ympäristöjärjestelmätyön kehittämistyön aikana pidettyjen koulutusten pohjalta. Koulujen ja päivähoidon kestävän kehityksen työkaluja sekä ympäristöjärjestelmään esittelevä Kamppaa kestämätön kehitys -tilaisuus pidettiin kauppaoppilaitoksella Kaupungin ympäristötyötä esiteltiin Sarvista kiinni -ympäristöseminaarissa, joka järjestettiin Riihimäen kauppaoppilaitoksella klick-opintomessujen yhteydessä Ympäristönsuojelun kehittämisen näkökulman integrointi kunnan kokonaisstrategiaan Yleisötilaisuudet kestävästä kehityksestä pidettiin Hausjärvellä ja Lopella 5.4. yhteistyössä Lopen ja Hausjärven kansalaisopistojen kanssa. Riihimäen kaupungin nettisivuille koottiin tietoa ympäristöjärjestelmästä loppuvuodesta Riihimäen seudun luontokoulutoiminnan käynnistäminen Kummiryhmätoiminta Luontokouluun syksyllä 2004 valitut kaksitoista kummiryhmää jatkoivat keväällä Ryhmiä oli kymmenestä eri koulusta, joista kaksi oli Lopelta ja muut Riihimäeltä. Kolmos- ja nelosluokkien oppilaita kummitoiminnassa oli mukana yli 330 ja opettajia kuusitoista. Kummiluokkien luontokoulupäiviä pidettiin yhteensä 24. Kummiopettajille järjestettiin keväällä yksi tapaaminen. Ohjelmapäivät muille ryhmille Kolmantena toimintavuotenaan luontokoulu tarjosi luontokoulutoimintaa kummiryhmätoiminnan lisäksi kaikkiaan 49 ryhmälle. Tähän 11

13 luontokoulutoimintaan osallistui yhteensä yli tuhat lasta ja yli sata opettajaa. Lukumäärään on laskettu mukaan ns. tavallisten luontokoulupäivien lisäksi myös Pihamessujen ja päiväleirin ryhmät. Luontokoulupäivistä vietettiin alle kouluikäisten kanssa Riihimäellä neljätoista ja Lopella viisi. Alakouluikäisten kanssa toteutettiin Riihimäellä seitsemän ja Lopella kolmetoista luontokoulupäivää. Päiväleirille Hatlamminsuolla osallistui kolmekymmentäkolme lasta, joista suurin osa oli mukana kaikkina neljänä päivänä. Leiri toteutettiin yhteistyössä nuorisokeskus Monarin kanssa. Luontokoulun esite- ja koulutusmateriaalit Tintin retkellä -esite ilmestyi toukokuussa. Esite kannustaa erityisesti perheitä omatoimiseen lähiluontoretkeilyyn. Esitteen kuvista tehtiin myös neljän postikortin sarja hankkeen omaa viestintää varten. Esitteen pohjalta koottiin Kierrätyskeskukseen kesäksi näyttely, joka oli esillä myös Riihimäen Asematapahtumassa syyskuussa. Ekoelämää -luontokouluohjelma suunniteltiin. Loppuraportin liitteenä 5 on luontokoulunopettaja Thea Salosen koostama Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat materiaalipaketti. Materiaaliin on koottu kaksi ja puoli vuotta kestäneen luontokoulutoiminnan kokemukset, esitelty kehitetyt ohjelmat ja arvioitu toimintaa. Materiaalia on esitelty luontokoulunopettajien valtakunnallisessa tapaamisessa Hyvinkäällä ja Sinitiaisen loppuseminaarissa Materiaali on myös toimitettu kummiryhmätoiminnassa mukana olleille Riihimäen ja Lopen kouluille sekä muille tärkeimmille yhteistyökumppaneille. Materiaali on myös luettavissa ja kopioitavissa hankkeen nettisivuilta. Kansallinen ja kansainvälinen luontokouluyhteistyö Luontokoulu Sinitiainen jatkoi yhteistyötä Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran kanssa toimimalla Vihreä lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä Riihimäen seudulla. Vihreästä lipusta kerrottiin kouluille ja päivähoidolle suunnatussa esittelytilaisuudessa Lisäksi luontokoulunopettaja kävi vetämässä Vihreä Lippu -ohjelmaan ilmoittautuneelle Haapahuhdan koululle ja lasten vanhemmille vesipäivän sekä lähiympäristöpäivän Hiivolan koko koululle. Yhteistyötä on tehty myös Hyvinkään luontokoulu Pikkutikan kanssa, jonka toimintaa kehitetään Uudenmaan maaseutuopistolla sekä Porvoon luontokoulun kanssa. Projektipäällikkö kävi esittelemässä maakasvatusta Hämeenlinnan luontokoulun kanssa yhteistyössä järjestetyssä tilaisuudessa Aulangolla 6.9. Luontokoulu Sinitiainen on ollut mukana suomalaisten luontokoulujen yhteistyöverkostossa. Kesäkuussa Helsingissä järjestettyyn kansainvälisen Kasvatuksella kohti kestävää kehitystä ympäristökasvatuskonferenssin valmisteluihin osallistuttiin suomalaista luontokoulutoimintaa ja sen työmenetelmiä esittelevän työpajan valmistelujen osalta. 12

14 5.3.4 Riihimäen seudun kuntien luontomatkailuyrittäjien luontokoulutoimintaa tukevien palvelujen selvittäminen Opiskelija Sanna Simola teki selvityksen osana Koulutuskeskus Tavastian matkailualan perustutkinnon, matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelman työssäoppimisjaksoa Luonto-Aulanko -hankkeessa helmi-maaliskuussa. 6. TIEDOTUS Hämy-hankkeen toimijoiden keskeisimpänä yhteydenpitokanavana oli sähköposti. Hankkeen puolivälissä siirryttiin ympäristönsuojeluyksikön toimitilojen välittömään läheisyyteen, mikä helpotti yhteydenpitoa ja tiedonkulkua entisestään. Palavereja hankkeen muiden toimijoiden kuten Syklin kanssa järjestettiin säännöllisesti. Lehdistötiedotteita tehtiin esimerkiksi luontokoulutoiminnan aloittamisesta, ympäristöraporttien julkistamisesta ja messuyhteistyöstä. Hanke oli myös kaksi kertaa esittäytymässä Riihimäen Asematapahtumassa sekä kokosi näyttelyn Kierrätyskeskukseen. Varsinkin luontokoulutoiminta kiinnosti mediaa. Yksittäisistä tapahtumista sai eniten julkisuutta Riihimäen messujen kanssa yhteistyössä Pihamessuille toteutettu Direktiivit pihalla -näyttely. Loppuraportin liitteenä 1 on lista tiedossamme olevista hanketta koskevista artikkeleista. Liitteeseen 2 on koottu luettelo hankkeen julkaisemista raporteista, esitteistä ja muista materiaaleista. Hankkeen tiedottamisessa tärkein työväline olivat luontokoulun internet-sivut. Nettisivuista saatiin hyvä, toimiva ja edustava kokonaisuus, joka kuvagallerioineen palveli ajantasaisesti erityisen hyvin kummiluokkia. Luontokoulun asiakkaisiin oltiin yhteydessä tapaus- ja tapahtumakohtaisesti. Luontokoulutoimintaa esiteltiin myös viiden julisteen sarjalla ja hankkeen yleisesitteellä. Tintin retkellä -esitteessä esiteltiin luontokoulutoiminnan ohella Riihimäen retkikohteita sadun avulla. Luontokoulu Sinitiaisen logo, nettisivujen, julisteiden ja muiden materiaalien yhtenäinen ulkoasu palvelivat myös tiedottamisessa. Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat materiaali summaa luontokoulun tähänastisen kokemukset. Materiaali on saatavissa luontokoulun nettisivuilta. Väliraportteja on tehty puolivuosittain, yhteensä viisi. 13

15 7. TALOUS Hämy-hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti oli euroa. Tukea hankkeelle saatiin Euroopan unionilta noin 35 % aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 35 % ympäristöhallinnon alan kansallista rahoitusta Hämeen ympäristökeskuksesta. Hankkeen rahoittajia olivat myös Suomen Ympäristöopisto Sykli (15300 euroa) Lopen kunta (10356 euroa) ja Riihimäen kaupunki (89444 euroa). Hankkeen toteutuneet arvonlisäverottomat kustannukset ovat ,84 euroa ja ne on esitetty liitteessä TULOKSET Hankkeessa selvitettiin ympäristöviestintäpalveluja ja niiden tuotteistamista suunnittelemalla Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja yritysten ympäristöpalvelun toimintojen sijoittamista saman katon alle yhteiseen Ympäristötietokeskukseen. Ympäristötietokeskuksen toimintamalli tehtiin yhdessä em. toimijoiden ja Luonto-Aulanko -hankkeen kanssa. Yhdistämällä Riihimäen seudun ympäristötalon, Suomen ympäristöopisto Syklin ja yritysten ympäristöpalvelukeskuksen palvelut saman katon alle ympäristötietokeskus tuottaa luontokoulu-, ympäristöviestintä- ja ympäristökoulutuspalveluita sekä palvelee paikallisia yrityksiä ympäristöasioissa. Hankkeessa käynnistettiin onnistuneesti Riihimäellä ja Lopella toimivan Riihimäen seudun luontokoulu Sinitiaisen toiminta yhden luontokouluopettajan voimin. Luontokoulu on jalkautunut asiakkaan toivomaan paikkaan Riihimäellä ja Lopella. Luontokouluohjelmia on suunniteltu, toteutettu ja testattu sekä opetusmateriaaleja ja -välineitä hankittu. Hankkeessa kehitettiin Riihimäen kaupungin ympäristöjärjestelmätyötä. Kaupungin ympäristöraportti kehittyi niin sisällöltään kuin ulkoasultaan. Kestävä kehityksen työtä pyrittiin edistämään myös lähiseudun muissa kunnissa esittelemällä kaupungin ympäristöjärjestelmätyötä ja järjestämällä muita tilaisuuksia. Hankkeella on paljon myönteisiä välillisiä ympäristövaikutuksia. Lisääntynyt ympäristötietoisuus voi näkyä muun muassa kulutustottumuksien muuttumisena sekä energiatehokkuudessa. Lisääntynyt luontotietous ja luontokohteiden tuntemus lisää luonnon arvostusta ja vaalimista. Luontokoulun työmenetelmät kannustavat osallisuuteen ja aktiivisuuteen. 14

16 9. TOIMINNAN JA TULOSTEN ARVIOINTI Ympäristöviestintään keskittyvän ja viestinnän keinoin kaupungin ympäristöpolitiikan mukaisia päämääriä tukevan ympäristötalon perustamista on Riihimäelle suunniteltu vuosia. Hämyä edeltäneen Ryti-hankkeen tekemää ympäristötalon hankesuunnitelmaa on tässä hankkeessa jalostettu ympäristötietokeskuksen toimintamalliksi. Hankeaikana ei kuitenkaan ehditty tarpeeksi panostaa päättäjien ja muiden toimijoiden sitouttamiseen. Hankkeessa käynnistetty Luontokoulu Sinitiainen keräsi säännöllisesti palautetta asiakkailtaan. Sekä kummiluokkien opettajilta että oppilailta kerätty palaute oli erittäin myönteistä. Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat summaa kiertävän luontokoulun kokemukset yleiseen tietoon ja halukkaille opiksi. Hankkeen avulla on kehitetty ympäristöjärjestelmätyötä ja siihen liittyvää ympäristöraportointia. Kaupungin intraan kootuista materiaaleista on tehty kooste myös kaupungin nettisivuille, joten kaupungin tekemästä ympäristötyöstä voidaan kertoa ja ottaa oppia laajemminkin. Hankkeen panostus kehitystyöhön on ollut merkittävä. 15

17 10. TULEVAISUUS, JATKOHANKKEET Hämy-hankkeelle ei ole suunniteltu jatkohanketta. Ympäristötietokeskuksen toimintamalli ympäristöviestintä ja sen kehittäminen ytimenään kokoaisi yhteen Riihimäen seudun ympäristötalon, Syklin tarjoaman ympäristökoulutuksen ja yritysten ympäristöpalvelun saman katon alle. Ympäristötietokeskuksen toteuttaminen olisi konkreettinen toimenpide alueellisen ympäristöneuvonnan ja -koulutuksen sekä kestävän kehityksen toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Ympäristötietokeskuksen toteuttamisen myötä Riihimäen seudulle voisi syntyä valtakunnallisestikin merkittävä ympäristö- ja luontokoulutuskeskus sekä ympäristötietopalvelu. Toimimalla seudullisena luonto- ja ympäristötoiminnan keskuksena se edistäisi ympäristötietoisuutta ja -vastuullisuutta. Ympäristöopisto Syklin sijoittuminen tiloihin voisi tuoda keskukselle myös valtakunnallista näkyvyyttä ja merkitystä. Tulevaisuudessa Luontokoulu Sinitiainen olisi osa Ympäristötietokeskusta ja vastaisi lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta ympäristökasvatustoiminnasta. Yhteistyö sekä Uudenmaan maaseutuopistossa sijaitsevan luontokoulu Pikkutikan ja Hämeenlinnan seudun Luontokoulu Ilveksen kanssa tarjoaa monia kehittymismahdollisuuksia. Luontokoulun jatko on vielä avoin. Riihimäen kaupungin ympäristölautakunta on talousarvioesityksessään esittänyt ympäristökasvattajan toimen perustamista kaupunkiin. Myös valtakunnallisesti niin ympäristökasvatus kuin luontokoulutoimintakin on laajan keskustelun ja kehittämisen kohteena. Ympäristöjärjestelmätyö ja sen raportointi jatkuu osana kaupungin ympäristöpolitiikkaa ja toimintaa. 16

18 Liite 1. Raportit, esitteet Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2002, Riihimäen kaupungin monistamo 2003, ISBN Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2003, Yliopistopaino 2004, ISBN Riihimäen kaupungin ympäristöraportti 2004, Yliopistopaino 2005, ISBN X Tintin vinkit, Kettunen Anna 2004 Ympäristömyötäinen julkaisuprosessi. Selvitys painotuotteiden julkaisutoiminnan taloudellisista ja ympäristöllisistä kehittämismahdollisuuksista, Nikula, Jussi, Suomen Ympäristöopisto Sykli 2004 Selvitys Riihimäen seudun luontomatkailuyrittäjistä, Simola Sanna, Luonto-Aulanko -hanke 2005 Väliraportti Väliraportti Väliraportti Väliraportti Väliraportti Tintin retkellä, Salonen Thea, Erweko 2005 Luontokoulu Sinitiaisen kootut palat , Salonen Thea, Riihimäen kaupungin monistamo 2005 Ympäristötietokeskuksen toimintamalli, Riihimäen kaupungin monistamo

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi

MASU , ASTRA ja HLJ jälkiarviointi MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 - jälkiarviointi Henrik Helenius, liikennesuunnittelija / KUUMA-seutu KUUMA-johtokunta 9.3.2016 Jälkiarvioinnin toteutus MASU 2050 -, ASTRA 2025 - ja HLJ 2015 -yhteisvalmistelua

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään päiväkoteihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94 Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.11.2016 Liite 1 94 Ympäristölautakunta TA 2017 Toimielimen ehdotus, Periodic 2017.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2016 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 1 000 PALVELUJEN

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014

JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Liite Seutuhallinto JOENSUUN SEUDUN SEUTUHALLINNON TALOUSARVIO 2014 Sisältö Seutuyhteistyön 2014 talousarvio Joensuun kaupungin talousarviossa Talousarvion käyttösuunnitelma Laskelma kuntien maksuosuuksista

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje kouluille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään kouluihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös luontokoulun

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO

Liite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Liite 6 11201 HALLINTO MENOT 59.416 5000 Kuukausipalkat 34.564 5005 Kokouspalkkiot 1.400 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.522 5410

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012

Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Kehittämisohjelma Tiivistelmä kevät 2012 Tampereen luontokoulu Korento Elokuussa 1998 yleissivistävän koulutuksen johtaja Ulla Liljeström asetti luontokoulua kehittelevän työryhmän, jonka esitys valmistui

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015

Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015 Tampereen luontokoulu Korento Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015 Luontokoulu Korennossa oli lukuvuonna 2014 2015 koulu- ja varhaiskasvatusryhmiä 4 5 päivänä viikossa. Muuta toimintaa oli mm. Vihreä lippu-toiminta,

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 29.4.2013 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on

Lisätiedot

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys

DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys DigiTrail Kanta-Hämeen reitistöjen saavutettavuus ja näkyvyys 1.8.2016 31.12.2018 HAMK Älykkäät palvelut tutkimusyksikkö (Biotalouden tutkimusyksikkö) Hankkeen taustaa Kanta-Hämeen luontomatkailun kansainvälistymisen

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

Suomenkielinen työväenopisto Hankinnat tiliryhmittäin 2010 ilman opistotalon muuttokustannuksia

Suomenkielinen työväenopisto Hankinnat tiliryhmittäin 2010 ilman opistotalon muuttokustannuksia Hankinnat tiliryhmittäin 2010 ilman opistotalon muuttokustannuksia Hankinnat tiliryhmittäin ilman opistotalon muuttokustannuksia Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 326 671 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla Hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta maaseudulla MINNE TÄTÄ HYVINVOINTIPALVE- LUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS

Lisätiedot

110 JOHTAMINEN TA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 1130 KUNNANHALLITUS JA KUNNANJOHTAJA

110 JOHTAMINEN TA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 1130 KUNNANHALLITUS JA KUNNANJOHTAJA TA 2016 113 TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 1130 KUNNANHALLITUS JA KUNNANJOHTAJA 3140 Muut myyntituotot 1 000,00 3300 Työllistämistuki 16 500,00 3510 Käyttöom.myyntivoitot 145 000,00 3590 Luontoisedut 0,00 * Tulot

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 3.12.2009 1 Taustaa (1) Kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006 2014 Suomen kestävän kehityksen toimikunnan

Lisätiedot

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen

Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Täydennyskoulutuksen lähijakso 13.-14.4.2010 Kielitivolin koordinaattoritapaaminen 4.-5.5.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Uusi hankehaku 22.5. asti Hakutiedote, linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ja lomakkeen

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot